Regulamin SKS Start Gniezno, jako Organizatora Programu w ramach Serwisu wpiszkod.pl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin SKS Start Gniezno, jako Organizatora Programu w ramach Serwisu wpiszkod.pl."

Transkrypt

1 Regulamin SKS Start Gniezno, jako Organizatora Programu w ramach Serwisu wpiszkod.pl. Regulamin / 1. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie znajdują się zwroty pisane z wielkiej litery należy rozumieć je w następujący sposób: 1. Regulamin niniejszy regulamin Serwisu wpiszkod.pl dla Organizatora Start Gniezno S.A. 2. Właściciel serwisu Marek Krzyżaniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzyżaniak Marek, ul. Geodetów 1, Leszno 3. Partner - Organizator Start Gniezno S.A., z siedzibą, ul. Wrzesińska 25, Gniezno, zwany dalej Organizatorem 4. Profil Uczestnika - Zbiór informacji dotyczących świadczonych usług na rzecz Uczestnika. 5. Profil Organizatora zbiór informacji dotyczący Organizatora oraz zasad wydawania Bonusów Uczestnikom udostępnianych na łamach Serwisu przez Organizatora. 6. Program program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora zgodnie z umową z Właścicielem serwisu oraz Regulaminem, na podstawie którego Uczestnik może uzyskać od Organizatora określone produkty lub usługi w zamian za uzyskane Punkty. 7. Punkty jednostki przypisywane do konta Uczestnika w Serwisie, uzyskiwane w zamian za zakup produktów lub usług Organizatora. 8. Uczestnik osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu. Uczestnikiem może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnej za uprzednia zgodą opiekuna prawnego. 9. Serwis serwis internetowy prowadzony przez Właściciela serwisu w domenie 10. Aukcja sposób wymiany Punktów na Bonusy, za z góry ustaloną wartość Punktów Aukcja Kup teraz, oraz aukcja w drodze licytacji. 11. Kod kod cyfrowo-liczbowy znajdujący się na specjalnie oznaczonych produktach Organizatora, biletach lub wydawany w związku z usługami świadczonymi przez Organizatora. 12. Bonusy świadczenia na jakie można wydać Punkty w ramach danego Programu, zgodnie z Regulaminem. 13. Rejestracja dobrowolne podanie danych przez Uczestnika polegające na wypełnieniu formularza rejestracji, dostępnego na łamach tego Serwisu. 14. Rejestracja uproszczona dane, podawane dobrowolnie przez Uczestnika; pobrane po jego akceptacji z Serwisu pośredniczącego np. facebook.com. 15. Serwis pośredniczący strona www, na której Uczestnik dokonał uprzedniej rejestracji, wyrażając zgodę na pobranie danych z Serwisu pośredniczącego w celu dokonania rejestracji i korzystania z usług Strona 1 z 10

2 Regulamin / 2. Postanowienia ogólne 1. Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Informacje o Organizatorze znajdują się w Serwisie na profilu Organizatora. 3. Bonusy przyznawane w ramach Programu mogą stanowić przychód Uczestnika i podlegać opodatkowaniu. Jeśli wartość Bonusu nie przekracza kwoty 760 zł nie podlega opodatkowaniu. 4. Zakresem usług świadczonych przez Właściciela serwisu jest udostępnianie Serwisu umożliwiającego nabycie Bonusów od Organizatorów w ramach Programów. 5. Korzystanie z Serwisu przez Uczestników jest bezpłatne. 6. Właściciel serwisu i Organizator działają na mocy indywidualnie zawartej umowy oraz na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu. 7. Świadczenie usług przez Właściciela serwisu nie wiąże się z dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystania Serwisu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującym prawem. Regulamin / 3. Wymagania techniczne 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Uczestnika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych. 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest: połączenie z siecią Internet; przeglądarka internetowa w wersji Firefox, Internet Explorer 9 i wyższe, Chrome, Safari lub innej opartej o silnik WebKit, silnik Gecko lub silnik Trident. 3. Serwis może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak Właściciel serwisu ich nie wspiera i nie może zagwarantować, że Serwis będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów. 4. W przypadku niektórych funkcji Serwisu, dla pełnego z nich skorzystania może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz cookies. 5. Serwis działa w oparciu o technologię plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania z Serwisu. Brak obsługi plików cookies przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Uczestnika nie powoduje niemożności wejścia na stronę internetową Serwisu, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. Polityka Plików Cookies stanowi rozszerzenie niniejszego punktu Regulaminu i jest dostępna na stronie głównej Serwisu. Regulamin / 4. Rejestracja uczestnika 1. Uczestnik w celu założenia Profilu w Serwisie, dokonuje rejestracji, podając dane do logowania: login, adres oraz hasło za pomocą formularza. 2. Hasło podawane przy logowaniu do Serwisu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Profilu. Hasło można zmienić na stronie poprzez wpisanie nowego hasła w rubrykę nowe hasło oraz powtórne wpisanie w rubrykę powtórz hasło. 3. Korzystanie ze wszystkich usług świadczonych na łamach Serwisu udostępnione jest tylko dla zarejestrowanych Uczestników. 4. Uczestnik w celu wypełnienia formularza rejestracyjnego, zobowiązuje się do podania w formularzu danych zgodnych z prawdą. 5. Uczestnik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści: Strona 2 z 10

3 przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Serwisu; dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą. 6. Zarejestrowany Uczestnik ma możliwość zmiany swojego hasła tak jak opisano w pkt Uczestnikowi nie wolno korzystać z Profili innych Uczestników oraz udostępniać swojego Profilu innym osobom. 8. Uczestnik, który udostępnił Profil na zasadach określonych powyżej w pkt. 7 ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach 9. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Profilu do działania na szkodę innych Uczestników Regulamin / 5. Rejestracja uproszczona uczestnika 1. Uczestnik ma możliwość dokonania rejestracji za pośrednictwem serwisów pośredniczących. 2. Rejestracja za pośrednictwem np. Facebook.com jest możliwa po wybraniu przycisku Facebook znajdującego się na stronie Serwisu. 3. Po dokonaniu Rejestracji uproszczonej, w tym zapoznaniu się z regulaminem oraz wyrażeniu zgody na pobranie przez aplikacje Serwisu danych z Portalu pośredniczącego, Serwis otrzyma dostęp do następujących informacji: adres ; imię i nazwisko 4. Aplikacja Serwisu będzie miała możliwość wysyłania powiadomień na konto w Serwisie pośredniczącym Uczestnika. 5. Uczestnik, zarejestrowany podczas Rejestracji uproszczonej, posiada te same prawa i obowiązki co Uczestnik zarejestrowany poprzez formularz na stronie Serwisu. 6. Uczestnik rejestrując się za pomocą Serwisów pośredniczących, zostaje przekierowany na stronę w celu korzystania z usług Serwisu. 7. Uczestnik podczas rejestracji na stronie klikając w zakładkę Serwisu pośredniczącego zostaje automatycznie zalogowany w Serwisie. Regulamin / 6. Program i punkty 1. Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której za nabycie produktów lub usług Organizatora, do Profilu Uczestnika przypisane zostaną Punkty (na zasadach określonych w 6 Regulaminu), które Uczestnik będzie mógł przeznaczyć na następujące Bonusy: usługi lub produkty Organizatora i jego partnerów; inne nagrody. 2. Program może być ograniczony czasowo. Organizator w Profilu może określić termin zakończenia Programu. 3. W zależności od usługi lub produktu Organizatora zakupionego przez Uczestnika, Kod uprawniający do uzyskania Punktów: znajduje się na produkcie Organizatora; znajduje się na bilecie na imprezę Organizatora; zostanie wydany, przy zakupie produktu lub usługi, w punkcie sprzedaży Organizatora w formie zdrapki; zostanie przesłany wiadomością elektroniczną lub wiadomością SMS w przypadku zakupu towaru lub usługi zakupionych przez sieć Internet, lub konkursów SMS 4. Przyznanie Punktów następuje w momencie wpisania Kodu w przeznaczone do tego pole w Serwisie. Liczba zgromadzonych Punktów widoczna jest w Serwisie po zalogowaniu się Uczestnika w swoim Profilu w zakładce Twój Portfel. Strona 3 z 10

4 5. Zasady przyznawania Punktów, w tym w szczególności liczbę Punktów za dany Kod, określa Organizator. Zasady te dostępne są w Serwisie na Profilu danego Organizatora w zakładce Jak zbierać punkty. 6. Punkty nabyte w ramach Programu jednego Organizatora mogą być wymienione na Bonusy oferowane tylko u tego Organizatora. 7. W przypadku, w którym Uczestnik odstąpi od umowy z Organizatorem, wypowie ją lub uchyli się od skutków prawnych oświadczenia woli, Właściciel serwisu lub Organizator, po poinformowaniu i wyrażeniu zgody przez Uczestnika, może usunąć Punkty przyznane Uczestnikowi w związku z daną transakcją, niewykorzystane na Bonusy Punkty. 8. Wszelkie dane dotyczące konkretnego Programu uszczegóławiające zapisy Regulaminu Serwisu wpiszkod.pl znajdują się na podstronie danego Partnera Organizatora w zakładce Regulamin. Regulamin / 7. Bonusy 1. Punkty mogą być wymieniane jedynie na Bonusy. Nie ma możliwości wymiany Punktów na pieniądze. 2. Rodzaje Bonusów dostępnych w ramach danego Programu określa Organizator. Organizator może wprowadzić ograniczenia co do dostępności Bonusów np. poprzez wskazanie, że określone Bonusy dostępne są jedynie w określonym czasie lub w określonej liczbie, a także poprzez wskazanie, że dane Bonusy są dostępne jedynie dla Uczestników pełnoletnich. 3. W zależności od Programu Punkty mogą być wymieniane na Bonusy: za z góry określoną przez Organizatora liczbę Punktów Aukcja Kup teraz ; poprzez Aukcję w drodze licytacji. 4. W przypadku wymiany za z góry określoną przez Organizatora liczbę Punktów aukcja Kup teraz, Uczestnik musi kliknąć przycisk oznaczony Kup teraz na stronie głównej w polu aukcji lub bezpośrednio wewnątrz Aukcji. Na guziku pojawi się Kupiłeś. Aukcja Kup teraz zakończy się w chwili wyczerpania zapasów Bonusu. 5. W przypadku nabywania Bonusów poprzez aukcję z licytacją, Uczestnik podbija cenę w punktach o wysokość postąpienia, wyświetlaną na guziku do podbijania np. Podbij o 1 pkt, znajdujący się w polu aukcji na stronie główniej lub na stronie Aukcji. Każde podbicie w ostatnich dziesięciu sekundach trwania aukcji powoduje automatyczne jej przedłużanie o kolejne dziesięć sekund. Na zegarze pod guzikiem podbij pokazywany jest rzeczywisty czas pozostały do zakończenia aukcji. Aukcja z licytacją przedłuża się od ostatniego podbicia i zakończy się, gdy żaden z Uczestników nie podbije przez dziesięć sekund następujących po ostatnim podbiciu. Z chwilą zakończenia odliczania i przybicia, na przycisku u zwycięzcy, pojawi się komunikat Wygrałeś, u innych Uczestników komunikat Zakończona. Zwycięzcą Aukcji z licytacją jest ten Uczestnik, który w chwili przybicia zaoferował największą liczbę punktów za dany Bonus. 6. Zasady uczestnictwa w licytacji, w tym w szczególności termin jej trwania i wysokość kwoty podbicia określa Organizator wskazując je dla każdego Bonusu. 7. Uczestnik uzyskuje Bonus poprzez wydatkowanie Punktów. 8. Punkty są pobierane wyłącznie od zwycięzcy Aukcji. Punkty innych uczestników Aukcji z licytacją, wracają do stanów prawidłowych po zakończeniu licytacji, w której brali udział. Serwis nie pobiera punktów za udział w Aukcjach od pozostałych Uczestników. 9. Do Uczestnika, który zostanie zwycięzcą Aukcji wysyłana jest wiadomość na adres podany podczas rejestracji. Serwis przesyła do Organizatora uaktualniane zestawienia zwycięzców. Strona 4 z 10

5 Regulamin / 8. Dostawa 1. Po wygraniu licytacji lub wymianie Punktów na nagrodę poprzez Aukcję Kup teraz, Uczestnik otrzymuje powiadomienie droga mailową z podaną formą odbioru, zgodną z formą odbioru podaną w Aukcji. 2. Termin dostawy Bonusu określony jest w Profilu Organizatora, dostawa nie może trwać więcej niż 14 dni od dnia zakończenia Aukcji. 3. Bonusy pochodzące od jednego Partnera mogą być dostarczane łącznie. 4. Jeżeli dostarczenie Bonusu nie będzie możliwe, w związku z brakiem jego dostępności, Uczestnik zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Wszelkie Punkty uiszczone tytułem Bonusu zostaną w całości zwrócone. Regulamin / 9. Prawa i obowiązki Uczestnika 1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która: dokonuje nabycia produktów lub usług Partnera w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (jako konsument); 2. Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu, w tym w szczególności wybór niektórych Bonusów, ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa może być ograniczony do osób pełnoletnich. 3. Uczestnik może otrzymać Bonusy tylko i wyłącznie od Organizatora. Uczestnik nie może otrzymać Bonusów bezpośrednio od Serwisu. 4. Punkty otrzymane przez Uczestników w Programie Organizatora mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie do otrzymania Bonusów w Programie Organizatora przyznającego punkty. 5. Na jednym Profilu Uczestnika mogą być naliczane punkty w Programach wielu Organizatorów. 6. Uczestnik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie maila na adres w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił. 7. Uczestnik nie może: przekazywać danych dostępowych do Profilu w Serwisie osobom trzecim; przekazywać Kodów osobom trzecim; dodać więcej niż jednego Kodu z jednego wydarzenia Organizatora; wygrać więcej niż jedną licytację w miesiącu kalendarzowym; uczestniczyć w Programie przy użyciu więcej niż jednego konta; 8. Uczestnik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Uczestników, Organizatorów jak i Serwisu. 9. Uczestnik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej. 10. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na adres: 11. W ramach Portalu zabronione jest działanie Uczestnika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa. Strona 5 z 10

6 Regulamin / 10. Prawa i obowiązki Organizatora 1. Organizator korzysta z usług Serwisu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i ma prawo do korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu po podpisaniu umowy z Właścicielem serwisu. 2. Organizator zobowiązany jest do oznaczenia produktów i usług Kodami. 3. Organizator nie może bez wcześniejszego uzgodnienia kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów będących własnością intelektualną Właściciela serwisu, Uczestnika bądź innego Organizatora. 4. Organizator wyraża zgodę na wykorzystanie przez Właściciela serwisu nazwy firmy Organizatora, logo Organizatora oraz adresu strony www Organizatora w celu promocji Serwisu. 5. Organizator oświadcza, że w chwili podpisania umowy, ma prawo do dokonywania wszelkich czynności zobowiązujących oraz warunki do wykonania umowy zgodnie z przekazanymi Właścicielowi serwisu informacjami. 6. Organizator na łamach Serwisu ma stworzony Profil, na którym zamieszczone są informacje o Bonusach oraz zasadach nabywania Punktów przez Uczestników. 7. Organizator nie może pobierać jakichkolwiek opłat od Uczestników za korzystanie z Serwisu. 8. Organizator dokonuje wyboru Programu umożliwiającego wymianę Punktów na Bonusy, jak również uzyskania ilości punktów z kodów na produkcie/bilecie oraz warunków nabywania Bonusów przez podanie z góry określonej liczby punktów (Aukcja Kup teraz ) i/lub poprzez Aukcję w drodze licytacji. 9. Organizator na swojej podstronie (Profilu) może udostępnić następujące informacje: (udostępniane na własną odpowiedzialność Partnera Organizatora) Dane przedsiębiorstwa; Zasady przyznawania Punktów za dany Kod Jak zbierać punkty Rodzaje Bonusów wraz z ich opisem; Sposób doręczenia / odbioru Bonusów; 10. Organizator na swoim Profilu ma obowiązek poinformowania Uczestnika o prawie odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni oraz o zasadach reklamacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 11. Organizator odpowiada za rzetelne i zgodne z prawem umieszczenie na Profilu zasad przebiegu licytacji. Oferty złożone w licytacji są wiążące dla Uczestników do momentu zakończenia licytacji. 12. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania zasad, które indywidualnie określił w zasadach Programu Partnera, w szczególności zasad naliczania Punktów oraz realizacji Usług. 13. Organizator zobowiązuje się, że przekazane dane udostępnione w Profilu Organizatora będą prawdziwe, rzetelne i wiarygodne oraz że będzie je uaktualniał na bieżąco. 14. Organizator korzysta z Serwisu w celu prowadzenia własnej działalności gospodarczej i nie może przekazywać kodów do konta w Serwisie osobom trzecim. 15. Organizator zobowiązuje się zrealizować zobowiązania wobec Uczestników zawarte za pośrednictwem Serwisu. W przypadku, gdy Organizator nie może wywiązać się z tego zobowiązania powinien bezzwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Uczestnika (na podany przez niego adres .) oraz Serwis. 16. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich Usług wobec Uczestnika. Strona 6 z 10

7 Regulamin / 11. Prawa i obowiązki Serwisu 1. Serwis troszczy się o należyte działanie Serwisu o każdej porze. 2. Serwis przekaże i udostępni nabycie Bonusu przez Uczestnika poprzez udostepnienie na panelu administratora Organizatora. 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Organizatora w przypadku: złamania zasad umowy oraz regulaminu; podejmowania działań na szkodę Uczestnika, innego Organizatora, Serwisu; podawania nieprawdziwych danych; podawania przez Organizatora w Profilu informacji niezgodnych z prawdą lub sprzecznych z prawem. niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z dokonania rezerwacji przez Uczestnika na łamach Serwisu, z innych przyczyn niż siła wyższa. 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Organizatorów, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność. 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Organizator przekazał kody dostępu do swojego konta na Serwisie. 6. Serwis nie odpowiada za zażalenia i skargi Uczestników dotyczące wykonania przez Organizatora Usługi oraz weryfikację prawdziwości przekazanych przez niego informacji, warunków i wartości nabycia. 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą lub okolicznościami utrudniającymi lub uniemożliwiającymi świadczenie usług przez Serwis, takimi jak: strajki, urzędowe orzeczenia, awarie sieci telekomunikacyjnych, itp. 8. Serwis nie odpowiada za bezprawne działania Uczestnika lub Organizatora, jeżeli Serwis nie posiada świadomości faktów i okoliczności. 9. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Serwisu Uczestników bądź Organizatorów, Serwis jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do zaprzestania tych działań. 10. W przypadku, gdy Serwis wiedział o bezprawnych działaniach Uczestników/ Organizatorów, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Regulamin / 12. Postępowanie reklamacyjne przy nabyciu Bonusu 1. Uczestnik może przesłać mail reklamacyjny do Organizatora, w celu zgłoszenia wad, uszkodzeń i niezgodności zamówionego Bonusu. 2. Jeżeli dostarczony przez Organizatora Bonus jest uszkodzony, wadliwy lub niezgodny z zamówieniem Uczestnik ma prawo zwrócić Bonus, a Organizator dokona jego naprawy lub wymiany na nowy. Jeżeli naprawa lub wymiana okażą się niemożliwe, Punkty zostaną zwrócone Uczestnikowi. 3. Koszty przesyłki związane postępowaniem reklamacyjnym ponosi Organizator. Strona 7 z 10

8 Regulamin / 13. Postepowanie reklamacyjne związane z funkcjonowaniem Serwisu 1. Uczestnik/ Organizator ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, wysyłając mailem z opisem reklamacji pod adres w którego treści wpisuje : Swoje dane umożliwiające kontakt; rodzaj usługi, której dotyczy; rodzaj błędnego funkcjonowania; zarzuty Uczestnika/ Organizatora; okoliczności uzasadniające reklamację; ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia; Powyższe informacje Uczestnik może podać w jakiejkolwiek dogodnej dla siebie formie. 2. Serwis rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. 3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Uczestnika/ Organizatora. 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika/ Organizatora adres W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści Regulamin / 14. Dane osobowe 1. Właściciel serwisu przetwarza dane osobowe Uczestników i Organizatorów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawą, pełniąc przy tym rolę administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy. 2. Uczestnik rejestrując się na za pomocą Serwisu pośredniczącego wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu należytego wykonywania usług Serwisu. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. 3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu oraz pochodzące z rejestracji za pomocą Serwisu pośredniczącego, wykorzystywane będą przez Właściciela serwisu i Organizatora do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. 4. Uczestnik podaje swoje dane osobowe w sposób dobrowolny, zarówno przy Rejestracji, jak też Rejestracji uproszczonej, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu za punkty w Serwisie. 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu realizacji umowy o korzystanie z Serwisu. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania Uczestnikom Newslettera oraz w innych celach marketingowych, statystycznych oraz analizy rynku, o ile Uczestnik wyraził odpowiednią zgodę. 6. Do realizacji umowy niezbędne jest podanie wszystkich danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym gwiazdką. 7. Jeżeli nic innego nie wynika ze zgód udzielonych przez Uczestnika, dane osobowe uczestnika będą przekazywane jedynie Organizatorowi, w którego Programie Uczestnik bierze udział w celu realizacji Programu. W zakresie przekazanych na tej podstawie danych administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy, jest Organizator. Poza danymi z formularza rejestracyjnego Właściciel serwisu przekazywać będzie Organizatorowi dane dotyczące zamówionych Bonusów, liczby Punktów oraz inne dane niezbędne do realizacji Programu. Strona 8 z 10

9 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż realizacja umowy pomiędzy Właścicielem serwisu lub Organizatorem musi być wyrażona w sposób wyraźny i może być w każdej chwili cofnięta przez Uczestnika. 9. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania lub usunięcia na zasadach określonych w Ustawie. 10. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Regulamin / 15. Prawo odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni 1. Niniejszy rozdziała dotyczy Uczestników korzystających z Serwisu jako Konsumenci. 2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia doręczenia Bonusu oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres pocztowy lub adres e- mail Partnera. 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 4. W przypadku odstąpienia Uczestnika od umowy, Organizator dokona zwrotu Punktów w ciągu 14 dni. 5. W przypadku odstąpienia od umowy Uczestnik informuje Organizatora drogą mailową. 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uczestnikowi w wypadkach: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej; dotyczących nagrań audiowizualnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania prasy; usług w zakresie gier hazardowych. Regulamin / 16. Usługa Newsletter 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji dotyczących działalności Serwisu na adres wskazany przez Uczestnika. 2. Uczestnik korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny. 3. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu Newslettera poprzez kliknięcie w link przekierowujący. Strona 9 z 10

10 Regulamin / 17. Postanowienia końcowe 1. Regulamin Serwisu jest dostępny pod adresem w zakładce Regulamin. 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem Organizatora i jest dostępny na stronie Serwisu w Profilu Organizatora. 3. Organizator dokona zmiany postanowień Regulaminu Organizatora z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa) po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz wysłania jego treści na adres wskazany przez Uczestników. Przy następnym logowaniu na stronę Serwisu, wyświetlone zostanie okno informujące o nowym Regulaminie. Uczestnik może zaakceptować zmiany Regulaminu lub je odrzucić. Odrzucenie spowoduje zakończenie uczestnictwa Uczestnika w Programach. Bonusy nabyte za pośrednictwem Punktów w czasie trwania Programu zostaną doręczone na zasadach Regulaminu obowiązującego przed zmianą. W pozostałym zakresie umowa o uczestnictwo w Programach i korzystanie z Serwisu wygasa. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji. 4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Uczestników korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian. 5. Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie. 6. Wszelkie informacje i zasady dotyczące konkretnego Programu znajdują się na podstronie danego Partnera Organizatora w zakładce Regulamin. Strona 10 z 10

Akcja Lubię to! Leszno 2014

Akcja Lubię to! Leszno 2014 Regulamin Akcja Lubię to! Leszno 2014 działanie serwisu wpiszkod.pl dla Organizatora MIASTO LESZNO Regulamin / 1. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie znajdują się zwroty pisane z wielkiej litery,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 17 marca 2014 r.

Obowiązuje od dnia 17 marca 2014 r. Obowiązuje od dnia 17 marca 2014 r. Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Administratora Portalu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego http://www.najlepszaforma.pl/.

Administratora Portalu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego http://www.najlepszaforma.pl/. Regulamin Portalu. I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Portalu CzasNaRuch Michał Smalcerz, ul. Starościńska 36, 41-310, Dąbrowa Górnicza, NIP 629-223-10-85, REGON 241032625,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. DEFINICJE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. farbex.eu PRODUKT UŻYTKOWNIK SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY AUKCJE KONTO REJESTRACJA REGULAMIN

Artykuł 1. DEFINICJE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. farbex.eu PRODUKT UŻYTKOWNIK SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY AUKCJE KONTO REJESTRACJA REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: farbex.eu Prowadzony przez Farbex K. Tarkowski i Wspólnicy Sp. J. w języku polskim serwis transakcji on-line utrzymywany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Regulamin REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013

Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013 Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013 Słownik użytych w Regulaminie pojęć: Dane Konkursowe - dane podane przez Uczestnika w edytowalnych polach na stronach internetowych Serwisu oraz czas podania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY Regulamin dla Klientów hurtowych: KLIKINJ TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY z dnia 13 listopada 2013 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Drinco.pl

Regulamin Akcji Drinco.pl Regulamin Akcji Drinco.pl I. Definicje i postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w akcji "DRINCO.PL", zwana dalej,,akcją lub,,programem który jest prowadzony przez spółkę ECVC7

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo

Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo 1. Postanowienia wstępne. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania z Newslettera SMS Metal-Fach Sp. z o.o. dla Użytkowników nazywanych dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS 1. Warunki ogólne Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego ( Uczestnik ). Państwa dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne REGULAMIN 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Travelsupport jest Travelsupport.pl. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim Travelsupport,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Dane przedsiębiorcy 1. Właścicielem jest Hurtownia Elektryczna KAJ J.Tomza, A.Kamińska Sp.j. która prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu www.sklepkaj.pl 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem Regulamin i Warunki świadczenia usług przez Serwis Internetowy www.wycena.net prowadzonego przez Nieruchomości Matysik, ul. Wyspowa 4c, 72-602 Świnoujście. Treść regulaminu z 03.03.2015r I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN z dnia I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN  z dnia I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN WWW.ZASMS.NET z dnia 07.08.2017 I. Podstawowe pojęcia Klient - osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin sklepu internetowego ważny od 25.12.2014. Dane przedsiębiorcy

Regulamin. Regulamin sklepu internetowego ważny od 25.12.2014. Dane przedsiębiorcy Regulamin Regulamin sklepu internetowego ważny od 25.12.2014 Dane przedsiębiorcy 1. Właścicielem jest przedsiębiorstwo TROPIKALNYSTYL Agnieszka Malinowska-Davila, które prowadzi działalność za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 1 Definicje 1. Właściciel Serwisu WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (30-535) przy ulicy Rękawka

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin z dnia 01.08.2014r. I. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa niniejszego programu lojalnościowego brzmi DARO Super Partner, w dalszej części regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY z

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY  z REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY WWW.TRANSFORMACJABIZNESU.COM.PL z 15.08.2017 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego M.UNIQUE

Regulamin Sklepu Internetowego M.UNIQUE Regulamin Sklepu Internetowego M.UNIQUE 1. Sklep Internetowy M.UNIQUE jest własnością M.UNIQUE Małgorzata Kredens, ul. Piotrkowska 33, 90-410 Łódź, NIP: 919-156-69-86 Dane kontaktowe: M.UNIQUE Małgorzata

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dermasova.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dermasova.pl. I. Dane kontaktowe 1. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do r. 1. DEFINICJE

Regulamin obowiązujący do r. 1. DEFINICJE Regulamin obowiązujący do 24.12.2014 r. 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. HASŁO ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Little Star z

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Little Star z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Little Star z 23.04.2016 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dostępnych w ramach serwisu Dieter.pl

Regulamin świadczenia usług dostępnych w ramach serwisu Dieter.pl Regulamin świadczenia usług dostępnych w ramach serwisu Dieter.pl Dział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze zstrony: sklep.e-szop.pl

Dokument pobrany ze zstrony: sklep.e-szop.pl Regulamin sklepu internetowego sklep.e-szop.pl Obowiązuje od 2013-11-21 do 2014-12-23 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową REGULAMIN ZABAWY QUIZ PODRÓŻNICZY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę QUIZ PODRÓŻNICZY i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu (dalej:

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA

Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1. Sklep sklep internetowy działający za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

KONTO (KONTO KLIENTA)

KONTO (KONTO KLIENTA) Regulamin sklepu internetowego www.renault-czesci.pl obowiązujący do 24.12.2014 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Konta InsERT

Regulamin korzystania z Konta InsERT Regulamin korzystania z Konta InsERT Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Konta InsERT, które daje możliwość korzystania z serwisów internetowych i usług InsERT wymagających

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.bonusagencja.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY FRESHMAIL.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a). FRESHMAIL oznacza

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności serwisu www.e-harmonogram.pl

Regulamin i polityka prywatności serwisu www.e-harmonogram.pl Regulamin i polityka prywatności serwisu www.e-harmonogram.pl Strona 1 Regulamin z dnia 3.12.2014 1. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu www.e-harmonogram.pl. 2. Na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store z dnia 15.04.2014r. Informacje podstawowe: Sklep internetowy KODY Wnętrza Design& Concept Store, działający pod domeną http://sklep.kodywnetrza.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.mprfish.com

Regulamin sklepu internetowego www.mprfish.com Podmiot prowadzący sklep internetowy: Nip: 958-13-69-377 Regulamin sklepu internetowego www.mprfish.com 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. HASŁO ciąg znaków alfanumerycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ARIANA

Regulamin sklepu internetowego ARIANA Regulamin sklepu internetowego ARIANA I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1. Sklep sklep internetowy działający za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez:

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą Elektroniczną w firmie TAKTYK Detektory Metali. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą Elektroniczną w firmie TAKTYK Detektory Metali. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą Elektroniczną w firmie TAKTYK Detektory Metali 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki składania zamówień poprzez e-mail:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo