Regulamin SKS Start Gniezno, jako Organizatora Programu w ramach Serwisu wpiszkod.pl.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin SKS Start Gniezno, jako Organizatora Programu w ramach Serwisu wpiszkod.pl."

Transkrypt

1 Regulamin SKS Start Gniezno, jako Organizatora Programu w ramach Serwisu wpiszkod.pl. Regulamin / 1. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie znajdują się zwroty pisane z wielkiej litery należy rozumieć je w następujący sposób: 1. Regulamin niniejszy regulamin Serwisu wpiszkod.pl dla Organizatora Start Gniezno S.A. 2. Właściciel serwisu Marek Krzyżaniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzyżaniak Marek, ul. Geodetów 1, Leszno 3. Partner - Organizator Start Gniezno S.A., z siedzibą, ul. Wrzesińska 25, Gniezno, zwany dalej Organizatorem 4. Profil Uczestnika - Zbiór informacji dotyczących świadczonych usług na rzecz Uczestnika. 5. Profil Organizatora zbiór informacji dotyczący Organizatora oraz zasad wydawania Bonusów Uczestnikom udostępnianych na łamach Serwisu przez Organizatora. 6. Program program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora zgodnie z umową z Właścicielem serwisu oraz Regulaminem, na podstawie którego Uczestnik może uzyskać od Organizatora określone produkty lub usługi w zamian za uzyskane Punkty. 7. Punkty jednostki przypisywane do konta Uczestnika w Serwisie, uzyskiwane w zamian za zakup produktów lub usług Organizatora. 8. Uczestnik osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu. Uczestnikiem może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnej za uprzednia zgodą opiekuna prawnego. 9. Serwis serwis internetowy prowadzony przez Właściciela serwisu w domenie 10. Aukcja sposób wymiany Punktów na Bonusy, za z góry ustaloną wartość Punktów Aukcja Kup teraz, oraz aukcja w drodze licytacji. 11. Kod kod cyfrowo-liczbowy znajdujący się na specjalnie oznaczonych produktach Organizatora, biletach lub wydawany w związku z usługami świadczonymi przez Organizatora. 12. Bonusy świadczenia na jakie można wydać Punkty w ramach danego Programu, zgodnie z Regulaminem. 13. Rejestracja dobrowolne podanie danych przez Uczestnika polegające na wypełnieniu formularza rejestracji, dostępnego na łamach tego Serwisu. 14. Rejestracja uproszczona dane, podawane dobrowolnie przez Uczestnika; pobrane po jego akceptacji z Serwisu pośredniczącego np. facebook.com. 15. Serwis pośredniczący strona www, na której Uczestnik dokonał uprzedniej rejestracji, wyrażając zgodę na pobranie danych z Serwisu pośredniczącego w celu dokonania rejestracji i korzystania z usług Strona 1 z 10

2 Regulamin / 2. Postanowienia ogólne 1. Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Informacje o Organizatorze znajdują się w Serwisie na profilu Organizatora. 3. Bonusy przyznawane w ramach Programu mogą stanowić przychód Uczestnika i podlegać opodatkowaniu. Jeśli wartość Bonusu nie przekracza kwoty 760 zł nie podlega opodatkowaniu. 4. Zakresem usług świadczonych przez Właściciela serwisu jest udostępnianie Serwisu umożliwiającego nabycie Bonusów od Organizatorów w ramach Programów. 5. Korzystanie z Serwisu przez Uczestników jest bezpłatne. 6. Właściciel serwisu i Organizator działają na mocy indywidualnie zawartej umowy oraz na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu. 7. Świadczenie usług przez Właściciela serwisu nie wiąże się z dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystania Serwisu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującym prawem. Regulamin / 3. Wymagania techniczne 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Uczestnika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych. 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest: połączenie z siecią Internet; przeglądarka internetowa w wersji Firefox, Internet Explorer 9 i wyższe, Chrome, Safari lub innej opartej o silnik WebKit, silnik Gecko lub silnik Trident. 3. Serwis może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak Właściciel serwisu ich nie wspiera i nie może zagwarantować, że Serwis będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów. 4. W przypadku niektórych funkcji Serwisu, dla pełnego z nich skorzystania może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz cookies. 5. Serwis działa w oparciu o technologię plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania z Serwisu. Brak obsługi plików cookies przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Uczestnika nie powoduje niemożności wejścia na stronę internetową Serwisu, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. Polityka Plików Cookies stanowi rozszerzenie niniejszego punktu Regulaminu i jest dostępna na stronie głównej Serwisu. Regulamin / 4. Rejestracja uczestnika 1. Uczestnik w celu założenia Profilu w Serwisie, dokonuje rejestracji, podając dane do logowania: login, adres oraz hasło za pomocą formularza. 2. Hasło podawane przy logowaniu do Serwisu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Profilu. Hasło można zmienić na stronie poprzez wpisanie nowego hasła w rubrykę nowe hasło oraz powtórne wpisanie w rubrykę powtórz hasło. 3. Korzystanie ze wszystkich usług świadczonych na łamach Serwisu udostępnione jest tylko dla zarejestrowanych Uczestników. 4. Uczestnik w celu wypełnienia formularza rejestracyjnego, zobowiązuje się do podania w formularzu danych zgodnych z prawdą. 5. Uczestnik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści: Strona 2 z 10

3 przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Serwisu; dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą. 6. Zarejestrowany Uczestnik ma możliwość zmiany swojego hasła tak jak opisano w pkt Uczestnikowi nie wolno korzystać z Profili innych Uczestników oraz udostępniać swojego Profilu innym osobom. 8. Uczestnik, który udostępnił Profil na zasadach określonych powyżej w pkt. 7 ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach 9. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Profilu do działania na szkodę innych Uczestników Regulamin / 5. Rejestracja uproszczona uczestnika 1. Uczestnik ma możliwość dokonania rejestracji za pośrednictwem serwisów pośredniczących. 2. Rejestracja za pośrednictwem np. Facebook.com jest możliwa po wybraniu przycisku Facebook znajdującego się na stronie Serwisu. 3. Po dokonaniu Rejestracji uproszczonej, w tym zapoznaniu się z regulaminem oraz wyrażeniu zgody na pobranie przez aplikacje Serwisu danych z Portalu pośredniczącego, Serwis otrzyma dostęp do następujących informacji: adres ; imię i nazwisko 4. Aplikacja Serwisu będzie miała możliwość wysyłania powiadomień na konto w Serwisie pośredniczącym Uczestnika. 5. Uczestnik, zarejestrowany podczas Rejestracji uproszczonej, posiada te same prawa i obowiązki co Uczestnik zarejestrowany poprzez formularz na stronie Serwisu. 6. Uczestnik rejestrując się za pomocą Serwisów pośredniczących, zostaje przekierowany na stronę w celu korzystania z usług Serwisu. 7. Uczestnik podczas rejestracji na stronie klikając w zakładkę Serwisu pośredniczącego zostaje automatycznie zalogowany w Serwisie. Regulamin / 6. Program i punkty 1. Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której za nabycie produktów lub usług Organizatora, do Profilu Uczestnika przypisane zostaną Punkty (na zasadach określonych w 6 Regulaminu), które Uczestnik będzie mógł przeznaczyć na następujące Bonusy: usługi lub produkty Organizatora i jego partnerów; inne nagrody. 2. Program może być ograniczony czasowo. Organizator w Profilu może określić termin zakończenia Programu. 3. W zależności od usługi lub produktu Organizatora zakupionego przez Uczestnika, Kod uprawniający do uzyskania Punktów: znajduje się na produkcie Organizatora; znajduje się na bilecie na imprezę Organizatora; zostanie wydany, przy zakupie produktu lub usługi, w punkcie sprzedaży Organizatora w formie zdrapki; zostanie przesłany wiadomością elektroniczną lub wiadomością SMS w przypadku zakupu towaru lub usługi zakupionych przez sieć Internet, lub konkursów SMS 4. Przyznanie Punktów następuje w momencie wpisania Kodu w przeznaczone do tego pole w Serwisie. Liczba zgromadzonych Punktów widoczna jest w Serwisie po zalogowaniu się Uczestnika w swoim Profilu w zakładce Twój Portfel. Strona 3 z 10

4 5. Zasady przyznawania Punktów, w tym w szczególności liczbę Punktów za dany Kod, określa Organizator. Zasady te dostępne są w Serwisie na Profilu danego Organizatora w zakładce Jak zbierać punkty. 6. Punkty nabyte w ramach Programu jednego Organizatora mogą być wymienione na Bonusy oferowane tylko u tego Organizatora. 7. W przypadku, w którym Uczestnik odstąpi od umowy z Organizatorem, wypowie ją lub uchyli się od skutków prawnych oświadczenia woli, Właściciel serwisu lub Organizator, po poinformowaniu i wyrażeniu zgody przez Uczestnika, może usunąć Punkty przyznane Uczestnikowi w związku z daną transakcją, niewykorzystane na Bonusy Punkty. 8. Wszelkie dane dotyczące konkretnego Programu uszczegóławiające zapisy Regulaminu Serwisu wpiszkod.pl znajdują się na podstronie danego Partnera Organizatora w zakładce Regulamin. Regulamin / 7. Bonusy 1. Punkty mogą być wymieniane jedynie na Bonusy. Nie ma możliwości wymiany Punktów na pieniądze. 2. Rodzaje Bonusów dostępnych w ramach danego Programu określa Organizator. Organizator może wprowadzić ograniczenia co do dostępności Bonusów np. poprzez wskazanie, że określone Bonusy dostępne są jedynie w określonym czasie lub w określonej liczbie, a także poprzez wskazanie, że dane Bonusy są dostępne jedynie dla Uczestników pełnoletnich. 3. W zależności od Programu Punkty mogą być wymieniane na Bonusy: za z góry określoną przez Organizatora liczbę Punktów Aukcja Kup teraz ; poprzez Aukcję w drodze licytacji. 4. W przypadku wymiany za z góry określoną przez Organizatora liczbę Punktów aukcja Kup teraz, Uczestnik musi kliknąć przycisk oznaczony Kup teraz na stronie głównej w polu aukcji lub bezpośrednio wewnątrz Aukcji. Na guziku pojawi się Kupiłeś. Aukcja Kup teraz zakończy się w chwili wyczerpania zapasów Bonusu. 5. W przypadku nabywania Bonusów poprzez aukcję z licytacją, Uczestnik podbija cenę w punktach o wysokość postąpienia, wyświetlaną na guziku do podbijania np. Podbij o 1 pkt, znajdujący się w polu aukcji na stronie główniej lub na stronie Aukcji. Każde podbicie w ostatnich dziesięciu sekundach trwania aukcji powoduje automatyczne jej przedłużanie o kolejne dziesięć sekund. Na zegarze pod guzikiem podbij pokazywany jest rzeczywisty czas pozostały do zakończenia aukcji. Aukcja z licytacją przedłuża się od ostatniego podbicia i zakończy się, gdy żaden z Uczestników nie podbije przez dziesięć sekund następujących po ostatnim podbiciu. Z chwilą zakończenia odliczania i przybicia, na przycisku u zwycięzcy, pojawi się komunikat Wygrałeś, u innych Uczestników komunikat Zakończona. Zwycięzcą Aukcji z licytacją jest ten Uczestnik, który w chwili przybicia zaoferował największą liczbę punktów za dany Bonus. 6. Zasady uczestnictwa w licytacji, w tym w szczególności termin jej trwania i wysokość kwoty podbicia określa Organizator wskazując je dla każdego Bonusu. 7. Uczestnik uzyskuje Bonus poprzez wydatkowanie Punktów. 8. Punkty są pobierane wyłącznie od zwycięzcy Aukcji. Punkty innych uczestników Aukcji z licytacją, wracają do stanów prawidłowych po zakończeniu licytacji, w której brali udział. Serwis nie pobiera punktów za udział w Aukcjach od pozostałych Uczestników. 9. Do Uczestnika, który zostanie zwycięzcą Aukcji wysyłana jest wiadomość na adres podany podczas rejestracji. Serwis przesyła do Organizatora uaktualniane zestawienia zwycięzców. Strona 4 z 10

5 Regulamin / 8. Dostawa 1. Po wygraniu licytacji lub wymianie Punktów na nagrodę poprzez Aukcję Kup teraz, Uczestnik otrzymuje powiadomienie droga mailową z podaną formą odbioru, zgodną z formą odbioru podaną w Aukcji. 2. Termin dostawy Bonusu określony jest w Profilu Organizatora, dostawa nie może trwać więcej niż 14 dni od dnia zakończenia Aukcji. 3. Bonusy pochodzące od jednego Partnera mogą być dostarczane łącznie. 4. Jeżeli dostarczenie Bonusu nie będzie możliwe, w związku z brakiem jego dostępności, Uczestnik zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Wszelkie Punkty uiszczone tytułem Bonusu zostaną w całości zwrócone. Regulamin / 9. Prawa i obowiązki Uczestnika 1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która: dokonuje nabycia produktów lub usług Partnera w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (jako konsument); 2. Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu, w tym w szczególności wybór niektórych Bonusów, ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa może być ograniczony do osób pełnoletnich. 3. Uczestnik może otrzymać Bonusy tylko i wyłącznie od Organizatora. Uczestnik nie może otrzymać Bonusów bezpośrednio od Serwisu. 4. Punkty otrzymane przez Uczestników w Programie Organizatora mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie do otrzymania Bonusów w Programie Organizatora przyznającego punkty. 5. Na jednym Profilu Uczestnika mogą być naliczane punkty w Programach wielu Organizatorów. 6. Uczestnik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie maila na adres w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił. 7. Uczestnik nie może: przekazywać danych dostępowych do Profilu w Serwisie osobom trzecim; przekazywać Kodów osobom trzecim; dodać więcej niż jednego Kodu z jednego wydarzenia Organizatora; wygrać więcej niż jedną licytację w miesiącu kalendarzowym; uczestniczyć w Programie przy użyciu więcej niż jednego konta; 8. Uczestnik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Uczestników, Organizatorów jak i Serwisu. 9. Uczestnik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej. 10. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na adres: 11. W ramach Portalu zabronione jest działanie Uczestnika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa. Strona 5 z 10

6 Regulamin / 10. Prawa i obowiązki Organizatora 1. Organizator korzysta z usług Serwisu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i ma prawo do korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu po podpisaniu umowy z Właścicielem serwisu. 2. Organizator zobowiązany jest do oznaczenia produktów i usług Kodami. 3. Organizator nie może bez wcześniejszego uzgodnienia kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów będących własnością intelektualną Właściciela serwisu, Uczestnika bądź innego Organizatora. 4. Organizator wyraża zgodę na wykorzystanie przez Właściciela serwisu nazwy firmy Organizatora, logo Organizatora oraz adresu strony www Organizatora w celu promocji Serwisu. 5. Organizator oświadcza, że w chwili podpisania umowy, ma prawo do dokonywania wszelkich czynności zobowiązujących oraz warunki do wykonania umowy zgodnie z przekazanymi Właścicielowi serwisu informacjami. 6. Organizator na łamach Serwisu ma stworzony Profil, na którym zamieszczone są informacje o Bonusach oraz zasadach nabywania Punktów przez Uczestników. 7. Organizator nie może pobierać jakichkolwiek opłat od Uczestników za korzystanie z Serwisu. 8. Organizator dokonuje wyboru Programu umożliwiającego wymianę Punktów na Bonusy, jak również uzyskania ilości punktów z kodów na produkcie/bilecie oraz warunków nabywania Bonusów przez podanie z góry określonej liczby punktów (Aukcja Kup teraz ) i/lub poprzez Aukcję w drodze licytacji. 9. Organizator na swojej podstronie (Profilu) może udostępnić następujące informacje: (udostępniane na własną odpowiedzialność Partnera Organizatora) Dane przedsiębiorstwa; Zasady przyznawania Punktów za dany Kod Jak zbierać punkty Rodzaje Bonusów wraz z ich opisem; Sposób doręczenia / odbioru Bonusów; 10. Organizator na swoim Profilu ma obowiązek poinformowania Uczestnika o prawie odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni oraz o zasadach reklamacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 11. Organizator odpowiada za rzetelne i zgodne z prawem umieszczenie na Profilu zasad przebiegu licytacji. Oferty złożone w licytacji są wiążące dla Uczestników do momentu zakończenia licytacji. 12. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania zasad, które indywidualnie określił w zasadach Programu Partnera, w szczególności zasad naliczania Punktów oraz realizacji Usług. 13. Organizator zobowiązuje się, że przekazane dane udostępnione w Profilu Organizatora będą prawdziwe, rzetelne i wiarygodne oraz że będzie je uaktualniał na bieżąco. 14. Organizator korzysta z Serwisu w celu prowadzenia własnej działalności gospodarczej i nie może przekazywać kodów do konta w Serwisie osobom trzecim. 15. Organizator zobowiązuje się zrealizować zobowiązania wobec Uczestników zawarte za pośrednictwem Serwisu. W przypadku, gdy Organizator nie może wywiązać się z tego zobowiązania powinien bezzwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Uczestnika (na podany przez niego adres .) oraz Serwis. 16. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich Usług wobec Uczestnika. Strona 6 z 10

7 Regulamin / 11. Prawa i obowiązki Serwisu 1. Serwis troszczy się o należyte działanie Serwisu o każdej porze. 2. Serwis przekaże i udostępni nabycie Bonusu przez Uczestnika poprzez udostepnienie na panelu administratora Organizatora. 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Organizatora w przypadku: złamania zasad umowy oraz regulaminu; podejmowania działań na szkodę Uczestnika, innego Organizatora, Serwisu; podawania nieprawdziwych danych; podawania przez Organizatora w Profilu informacji niezgodnych z prawdą lub sprzecznych z prawem. niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z dokonania rezerwacji przez Uczestnika na łamach Serwisu, z innych przyczyn niż siła wyższa. 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Organizatorów, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność. 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Organizator przekazał kody dostępu do swojego konta na Serwisie. 6. Serwis nie odpowiada za zażalenia i skargi Uczestników dotyczące wykonania przez Organizatora Usługi oraz weryfikację prawdziwości przekazanych przez niego informacji, warunków i wartości nabycia. 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą lub okolicznościami utrudniającymi lub uniemożliwiającymi świadczenie usług przez Serwis, takimi jak: strajki, urzędowe orzeczenia, awarie sieci telekomunikacyjnych, itp. 8. Serwis nie odpowiada za bezprawne działania Uczestnika lub Organizatora, jeżeli Serwis nie posiada świadomości faktów i okoliczności. 9. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Serwisu Uczestników bądź Organizatorów, Serwis jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do zaprzestania tych działań. 10. W przypadku, gdy Serwis wiedział o bezprawnych działaniach Uczestników/ Organizatorów, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Regulamin / 12. Postępowanie reklamacyjne przy nabyciu Bonusu 1. Uczestnik może przesłać mail reklamacyjny do Organizatora, w celu zgłoszenia wad, uszkodzeń i niezgodności zamówionego Bonusu. 2. Jeżeli dostarczony przez Organizatora Bonus jest uszkodzony, wadliwy lub niezgodny z zamówieniem Uczestnik ma prawo zwrócić Bonus, a Organizator dokona jego naprawy lub wymiany na nowy. Jeżeli naprawa lub wymiana okażą się niemożliwe, Punkty zostaną zwrócone Uczestnikowi. 3. Koszty przesyłki związane postępowaniem reklamacyjnym ponosi Organizator. Strona 7 z 10

8 Regulamin / 13. Postepowanie reklamacyjne związane z funkcjonowaniem Serwisu 1. Uczestnik/ Organizator ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, wysyłając mailem z opisem reklamacji pod adres w którego treści wpisuje : Swoje dane umożliwiające kontakt; rodzaj usługi, której dotyczy; rodzaj błędnego funkcjonowania; zarzuty Uczestnika/ Organizatora; okoliczności uzasadniające reklamację; ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia; Powyższe informacje Uczestnik może podać w jakiejkolwiek dogodnej dla siebie formie. 2. Serwis rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. 3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Uczestnika/ Organizatora. 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika/ Organizatora adres W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści Regulamin / 14. Dane osobowe 1. Właściciel serwisu przetwarza dane osobowe Uczestników i Organizatorów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawą, pełniąc przy tym rolę administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy. 2. Uczestnik rejestrując się na za pomocą Serwisu pośredniczącego wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu należytego wykonywania usług Serwisu. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. 3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu oraz pochodzące z rejestracji za pomocą Serwisu pośredniczącego, wykorzystywane będą przez Właściciela serwisu i Organizatora do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. 4. Uczestnik podaje swoje dane osobowe w sposób dobrowolny, zarówno przy Rejestracji, jak też Rejestracji uproszczonej, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu za punkty w Serwisie. 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu realizacji umowy o korzystanie z Serwisu. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania Uczestnikom Newslettera oraz w innych celach marketingowych, statystycznych oraz analizy rynku, o ile Uczestnik wyraził odpowiednią zgodę. 6. Do realizacji umowy niezbędne jest podanie wszystkich danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym gwiazdką. 7. Jeżeli nic innego nie wynika ze zgód udzielonych przez Uczestnika, dane osobowe uczestnika będą przekazywane jedynie Organizatorowi, w którego Programie Uczestnik bierze udział w celu realizacji Programu. W zakresie przekazanych na tej podstawie danych administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy, jest Organizator. Poza danymi z formularza rejestracyjnego Właściciel serwisu przekazywać będzie Organizatorowi dane dotyczące zamówionych Bonusów, liczby Punktów oraz inne dane niezbędne do realizacji Programu. Strona 8 z 10

9 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż realizacja umowy pomiędzy Właścicielem serwisu lub Organizatorem musi być wyrażona w sposób wyraźny i może być w każdej chwili cofnięta przez Uczestnika. 9. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania lub usunięcia na zasadach określonych w Ustawie. 10. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Regulamin / 15. Prawo odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni 1. Niniejszy rozdziała dotyczy Uczestników korzystających z Serwisu jako Konsumenci. 2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia doręczenia Bonusu oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres pocztowy lub adres e- mail Partnera. 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 4. W przypadku odstąpienia Uczestnika od umowy, Organizator dokona zwrotu Punktów w ciągu 14 dni. 5. W przypadku odstąpienia od umowy Uczestnik informuje Organizatora drogą mailową. 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uczestnikowi w wypadkach: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej; dotyczących nagrań audiowizualnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania prasy; usług w zakresie gier hazardowych. Regulamin / 16. Usługa Newsletter 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji dotyczących działalności Serwisu na adres wskazany przez Uczestnika. 2. Uczestnik korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny. 3. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu Newslettera poprzez kliknięcie w link przekierowujący. Strona 9 z 10

10 Regulamin / 17. Postanowienia końcowe 1. Regulamin Serwisu jest dostępny pod adresem w zakładce Regulamin. 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem Organizatora i jest dostępny na stronie Serwisu w Profilu Organizatora. 3. Organizator dokona zmiany postanowień Regulaminu Organizatora z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa) po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz wysłania jego treści na adres wskazany przez Uczestników. Przy następnym logowaniu na stronę Serwisu, wyświetlone zostanie okno informujące o nowym Regulaminie. Uczestnik może zaakceptować zmiany Regulaminu lub je odrzucić. Odrzucenie spowoduje zakończenie uczestnictwa Uczestnika w Programach. Bonusy nabyte za pośrednictwem Punktów w czasie trwania Programu zostaną doręczone na zasadach Regulaminu obowiązującego przed zmianą. W pozostałym zakresie umowa o uczestnictwo w Programach i korzystanie z Serwisu wygasa. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji. 4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Uczestników korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian. 5. Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie. 6. Wszelkie informacje i zasady dotyczące konkretnego Programu znajdują się na podstronie danego Partnera Organizatora w zakładce Regulamin. Strona 10 z 10

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.sklep.gwfoksal.pl prowadzony jest przez Grupę Wydawniczą Foksal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący od 25 grudnia 2014 roku.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący od 25 grudnia 2014 roku. Dla zamówień składanych do dnia 24.12.2014 obowiązuje: Regulamin Sprzedaży obowiązujący do 24.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący od 25 grudnia 2014 roku. I. Postanowienia ogólne 1. Przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ WOBLINK

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ WOBLINK REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ WOBLINK 1 WSTĘP Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO MAMYZAKUPY.PL (DALEJ RÓWNIEŻ: REGULAMIN )

REGULAMIN ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO MAMYZAKUPY.PL (DALEJ RÓWNIEŻ: REGULAMIN ) REGULAMIN ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO MAMYZAKUPY.PL (DALEJ RÓWNIEŻ: REGULAMIN ) Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową http://smalldreams.pl/, zwany dalej Sklepem Internetowym jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Postanowienia ogólne 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową www.locksystem.pl, zwany dalej Sklepem Internetowym jest LOCKSYSTEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (ważny do dnia 24.12.2014) 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Piotra Barczyka prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BOHOBOCO.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BOHOBOCO.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.bohoboco.com/webpage/regulamin.html http://sklep.bohoboco.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BOHOBOCO.COM

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PRZEKŁADNIKI

Regulamin sklepu internetowego PRZEKŁADNIKI Regulamin sklepu internetowego PRZEKŁADNIKI obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.przekladniki.pl jest prowadzony przez firmę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOWMIX.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOWMIX.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOWMIX.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Estetica Iwona Michalak z siedzibą w Piasecznie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PEPINIERA.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PEPINIERA.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PEPINIERA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę PEPINIERA Anna Harasimiuk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MARIUSZMROZ.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MARIUSZMROZ.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MARIUSZMROZ.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. WARUNKI LICENCJI NA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego north.pl

Regulamin sklepu internetowego north.pl Regulamin sklepu internetowego north.pl Spis treści: Postanowienia ogólne Usługi elektroniczne w sklepie internetowym Warunki zawierania umowy sprzedaży Sposoby i terminy płatności za produkt Koszt, sposoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY REGULAMINU SKLEPU WWW.WHIPPY.PL

TEKST JEDNOLITY REGULAMINU SKLEPU WWW.WHIPPY.PL TEKST JEDNOLITY REGULAMINU SKLEPU WWW.WHIPPY.PL SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE... 2 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE. INFORMACJE O FIRMIE.... 3 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH.... 4 4. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://zampol24.pl/

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://zampol24.pl/ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://zampol24.pl/ I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Zampol24.pl dostępnego pod adresem: http://zampol24.pl/ jest Marcin Ząbek

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 1.4.4. KODEKS CYWILNY ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 1.4.4. KODEKS CYWILNY ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin Zakupów Regulamin sklepu internetowego SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.denibea.pl/pl/i/regulamin/2 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZIELONABAZYLIA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZIELONABAZYLIA.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZIELONABAZYLIA.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://arigo.pl/regulamin-sklepu.html http://arigo.pl/regulamin-sklepu.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo