Szybki start instrukcja obsługi SPS Admi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szybki start instrukcja obsługi SPS Admi"

Transkrypt

1 Szybki start instrukcja obsługi SPS Admi Instrukcja zawiera opis następujących funkcjonalności: 1. Logowanie do systemu SPS Admi 2. Konfiguracja OSK 3. Definiowanie szkoleń 4. Definiowanie uprawnień grup użytkowników 5. Utworzenie ewidencji osób szkolonych 6. Wprowadzenie zasobów OSK 7. Dodanie kursanta, zapisanie go na kurs 8. Uruchomienie kursu 9. Obsługa modułu Kalendarz/Grafiki 10. Przygotowanie zgłoszeń koniecznych do wysłania do starostwa powiatowego 11. Wydruk dokumentów wygenerowanych przez system 12. Rozliczenia kursantów 13. Rozliczenia pracowników 14. Uruchomienie i nadzór nad szkoleniami e-learningowymi 15. Panel Kursanta 16. Panel Instruktora/Wykładowcy 17. Przygotowanie wzoru dokumentów obowiązujących w OSK 18. Funkcjonalności Strony Startowej 19. Ustawienie poczty i konfiguracja wysyłania dokumentów zgłoszeniowych em 20. Obsługa profilu PKK 21. Obsługa drukarki fiskalnej 22. Konfiguracja i wysłanie dokumentów zgłoszeniowych za pomocą faxu 1. Logowanie do systemu SPS Admi Przeglądarki rekomendowane, z których należy korzystać użytkując SPSADMI to Mozilla Firefox lub Google Chrome. Żeby zalogować się do systemu, należy w dowolnej przeglądarce otworzyć stronę internetową dedykowaną dla ośrodka, która zostanie podana przez Państwa Opiekuna. W rubryce login i hasło trzeba wprowadzić dane. Przy pierwszym logowaniu należy zmienić hasło. Uwaga! Istnieje możliwość uruchomienia usługi przypomnienia hasła do kont poszczególnych użytkowników. Warunkiem jej włączenia jest wpisanie adresu w czasie dodawania nowej osoby w dziale Kadra lub Kursanci. Adres wpisujemy w zakładce Informacje pozostałe. 2. Konfiguracja OSK Żeby rozpocząć pracę z systemem SPS Admi, należy dokonać konfiguracji danych dotyczących ośrodka szkolenia. Trzeba wybrać moduł Kadra. Wstępna konfiguracja ośrodka zostanie wykonana przez producenta aplikacji. Dlatego w module Kadra, po pierwszym uruchomieniu aplikacji będą znajdować się dane właściciela ośrodka. Żeby je zmienić, należy wybrać moduł Kadra, po czym w zakładce Wszyscy odnaleźć właściciela na liście, na koniec kliknąć w ikonkę Edytuj (symbol notesika z ołówkiem). Po wprowadzeniu potrzebnych zmian trzeba je jeszcze zapisać. Żeby dodać nowego pracownika, wystarczy kliknąć w zakładkę o tej samej nazwie. Następnie trzeba zdefiniować jego dane. Dzieje się to poprzez nadanie loginu oraz hasła. Kolejnym krokiem jest przypisanie nowego pracownika do odpowiedniej grupy w ośrodku oraz uzupełnienie jego podstawowych danych osobowych. Przy wybraniu grupy Wykładowca lub Instruktor niezbędne jest określenie szkoleń, do jakich pracownik będzie miał uprawnienia. Dodatkowo należy wybrać status instruktora/wykładowcy. Jeśli w liście rozwijanej wskażemy status Nieaktywny, to wtedy Instruktor/Wykładowca nie będzie wyświetlał się na listach wyboru, np. w czasie planowania

2 wydarzeń w Kalendarzu. Funkcja ta może być wykorzystana w przypadku, gdy instruktor/ wykładowca zawiesił współpracę z ośrodkiem. Kolejny pracownik zostaje wprowadzony do bazy ośrodka po zapisaniu wszystkich danych. Uwaga! Przy dodawaniu nowego użytkownika wskazane jest podanie adresu . Pozwoli to na automatyczne włączenie przypomnienia hasła użytkownika. Jest to możliwe w zakładce Informacje pozostałe w oknie Edycja danych pracownika. Dodatkowo w tym oknie istnieje także możliwość wpisania danych teleadresowych. W polu ulica nie ma możliwości wpisania nazwy ulicy wraz ze znakami specjalnymi, takimi jak cudzysłów. 3. Definiowanie szkoleń Żeby zdefiniować nowe szkolenie, trzeba wybrać moduł Ustawienia i kliknąć w funkcję Nowe szkolenie. Automatycznie pojawi się okno. Należy wpisać tam nazwę szkolenia, określić jego kategorię, typ oraz ceny. Przycisk Dodaj kończy konfigurację danego szkolenia. 4. Definiowanie uprawnień grup użytkowników Żeby zdefiniować uprawnienia poszczególnych grup użytkowników systemu SPS Admi, trzeba wybrać moduł Ustawienia i kliknąć w zakładkę Użytkownicy, grupy. Znajdziemy w niej listę grup zdefiniowanych w ośrodku. Po kliknięciu w symbol żółtego kluczyka przy wybranym użytkowniku otworzy się okno Definiuj uprawnienia. Możemy w nim wskazać moduły, do których będzie miał dostęp użytkownik i wyłączyć dostęp do tych, gdzie nie powinien go mieć. W zakładce istnieje także możliwość zdefiniowania nowych grup, które nie zostały stworzone przez producenta oprogramowania. Żeby zdefiniować nową grupę, należy kliknąć w zakładkę Definiuj grupy. Po wprowadzeniu danych trzeba wybrać Dodaj. Wszystko po to, żeby zapisać nową grupę użytkowników w ośrodku. W momencie definiowania uprawnień grupa jest nadrzędna wobec osoby, dla której to wykonujemy. 5. Utworzenie ewidencji osób szkolonych Żeby założyć książkę ewidencji osób szkolonych, należy w module Ustawienia wybrać zakładkę Dokumenty. Klikając przycisk Definiuj Ew. Osób szkolonych trzeba wypełnić wszystkie pola oznaczone czerwonym kolorem. Przycisk Dodaj kończy konfigurację. W module Ewidencja został umieszczony także Rejestr Wydanych Zaświadczeń. Możliwe jest tam przeglądanie i drukowanie elektronicznie wydanych zaświadczeń. 6. Wprowadzanie zasobów OSK System SPS Admi umożliwia również definiowanie zasobów, którymi dysponuje dany OSK. Żeby to zrobić, należy wejść do modułu Zasoby, następnie kliknąć funkcję Dodaj zasób. Po pojawieniu się okna Definiuj zasób trzeba podać nazwę oraz określić jego typ. Po utworzeniu zasobu system automatycznie przypisze do niego kolor. Będzie on pomocny w czasie planowania jego wydarzeń (w module Kalendarz /Grafiki). 7. Dodawanie kursanta, zapisywanie go na kurs Żeby zdefiniować w systemie nowego kursanta oraz zarządzać jego szkoleniami, należy przejść do modułu Kursanci. Funkcja Dodaj kursanta otworzy okno, w którym trzeba wprowadzić podstawowe dane kandydata na kierowcę. Dodatkowo należy wybrać status kursanta. Jeśli w liście rozwijanej wskażemy status Nieaktywny to wtedy kursant nie będzie wyświetlał się na listach wyboru, np. w czasie planowania wydarzeń w Kalendarzu. Funkcja ta może zostać wykorzystana w momencie, kiedy kursant zawiesi szkolenie. Po ich zapisaniu, w tym samym oknie, w zakładce Informacje pozostałe można opcjonalnie wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące kursanta (np. jego dane teleadresowe). Uwaga! W polu ulica nie ma możliwości wpisania nazwy ulicy wraz ze znakami specjalnymi, taki jak cudzysłów. W module Kursanci w zakładce Informacje pozostałe istnieje także możliwość przypisania kursanta

3 do wybranego Starostwa Powiatowego, którego dane automatycznie pojawią się w wniosku o wydanie prawo jazy, który generowany jest z systemu. W tym celu należy wybrać opcję Zmień dane dostępnej w oknie Informacje pozostałe. Kolejna zakładka w tym samym oknie to Lista szkoleń. Pozwala na przypisanie kursanta do konkretnego szkolenia. Można to zrobić po określeniu kategorii szkolenia i wyborze pozycji ze szkoleń zdefiniowanych (z listy rozwijanej). W tym oknie istnieje także możliwość jednoczesnego zapisania Kursanta na więcej niż jedno szkolenie, np. jeśli jeden Kursant odbywa w Ośrodku więcej niż jeden kurs w jednym czasie. W zakładce Lista szkoleń znajduje się także okno Lista kursów. Po prawej stronie w tym oknie widoczny jest status rozliczeń danego kursu w firmie e-kierowca. Jeśli w zakładce znajduje się informacja TAK oznacza to, że firma e-kierowca wystawiła już FV za dostęp do e-learningu wygenerowany dla tego kursanta. Żeby edytować dane kursanta, należy kliknąć w ikonę Edytuj (znaczek notesika z ołówkiem), przy wierszu, w którym zapisany jest kursant. Żeby zapisać kandydata na kierowcę na kurs, należy wybrać moduł Kursy i kliknąć przycisk Dodaj kurs. W pojawiającym się oknie Definiuj szkolenie, w zakładce Informacje podstawowe należy wprowadzić informacje dotyczące nowego kursu. Po zapisaniu danych (poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz) uaktywni się zakładka Lista Kursantów. Zostaną tam wyświetlone dane wszystkich osób oczekujących na kurs danej kategorii. Żeby zapisać kandydatów na kierowców na nowo dodany kurs, należy przeciągnąć kursorem nazwiska (z okna Bez kursu do okna Przypisani) oraz zaktualizować, klikając w przycisk Aktualizuj. Uwaga! Podczas zakładania kursu należy zachować odpowiednią kolejność działań. Pierwszym krokiem jest utworzenie nowego szkolenia w module Ustawienia, drugim - wprowadzenie kandydatów na kierowców do modułu Kursanci. Ostatnim krokiem jest utworzenie kursu i zapisanie na niego kursantów. Jeśli Kursant odbywa w Ośrodku jednocześnie więcej niż jeden kurs (np. jest na kursie na kat. A i kat. B) należy zapisać Kursanta i uruchomić dla niego kurs dla drugiej kategorii w powyżej podany sposób. Przed uruchomieniem kursu można kursanta usunąć. Jednak pomimo tego jego dane nadal będą się znajdować w ewidencji danych OSK. Skutkuje to tym, że będzie się pojawiał np. w kursach. Jeśli kursant jest zapisany na uruchomiony kurs to możemy jedynie zamknąć mu szkolenie. Nie ma także możliwości usunięcia kursanta, gdy w Kasie są już jakieś dotyczące go zobowiązania. 8. Uruchomienie kursu Żeby uruchomić kurs należy wejść do moduł Kursy, wybrać zakładkę Planowane a następnie kliknąć na zieloną strzałkę znajdującą się przy wierszu, w którym zapisany jest kurs. Edycję zapisanych danych wykonuje się poprzez kliknięcie w ikonę Edytuj (znaczek notesika z ołówkiem), przy wierszu, w którym zapisany jest kurs. Uwaga! Po uruchomieniu kursu nie ma możliwości przypisania do niego nowych kursantów. W celu wydrukowania planu zajęć teoretycznych należy zaplanować wydarzenia w Kalendarzu dla wybranego kursu a następnie wejść do modułu Kursy. W module Kursy należy wskazać wybrany kurs i edytować jego dane. W oknie edycja kursu należy wejść do zakładki Plan zajęć wskazać wybrany dokument a następnie wybrać opcję znajdująca się na dole okna Drukuj dokumenty kursu i wybrać Plan kursu. W zależności od tego, jakie wydarzenia będą zaplanowana dla danego kursu w Kalendarzu tak Plan zajęć będzie się automatycznie aktualizował. 9. Obsługa modułu Kalendarz/Grafiki Do planowania jazd, wykładów i Egzaminu Wewnętrznego służy moduł Kalendarz/Grafiki. Żeby zaplanować np. jazdę w Kalendarzu, należy zaznaczyć (kliknąć kursorem) na Kalendarzu

4 odpowiedni zakres czasowy. Wtedy automatycznie pojawi się okno Tworzenie wydarzenia należy wybrać w nim instruktora (Kadra) oraz pojazd (Zasoby), po czym wybrać kursanta do zaplanowanej jazdy. Po zapisaniu, w kalendarzu zostaje zaznaczone wydarzenie. Można je edytować, przenosząc kursorem termin i godzinę lub klikając prawym przyciskiem myszy, wybierać odpowiednią opcję. W optymalnym zaplanowaniu pracy i koordynacji terminów pomocny może okazać się widok na Kalendarz. Można tam wyświetlić i zestawić wszystkie zaplanowane prace. Dodatkowo możemy uzyskać widok na inne zakresy Kalendarza: dzienne, tygodniowe, dwutygodniowe i miesięczne. Taki widok otworzy się nam po wybraniu jednej z opcji na górze Kalendarza (Dzień, Tydzień, 2 Tygodnie, Miesiąc). Kalendarz System umożliwia przeglądanie Kalendarza w zależności od potrzeby. W widoku Mój Kalendarz istnieje możliwość podejrzenia spraw, które dotyczą osoby zalogowanej w danym momencie do aplikacji. Z kolei widok Organizacyjny pozwala na podgląd danych, które znajdują się w systemie i dotyczą spraw planowanych w wewnątrz ośrodka. Praktyczny dotyczy tematu zajęć praktycznych zaplanowanych w OSK, Teoretyczny zawiera informacje na temat zajęć teoretycznych. Bardzo istotne jest to, że w Kalendarzu na czerwono zaznaczone są dni wolne od pracy, które możemy zdefiniować w zakładce Dni wolne, w module Ustawienia. Wykładowca, instruktor, kursant nie ma możliwości ingerencji w grafik. Może tylko w wpisać w nim wydarzenie, które następnie będzie skutkować niedostępnością w grafiku OSK. W module Kursanci istnieje możliwość podglądu szeregu przydatnych informacji na temat kursanta. Chodzi m.in. o ilość godzin, które odbył podczas szkolenia praktycznego i teoretycznego. Planowanie wykładów w OSK zgodnie z układem lekcji w Systemie SPS. W celu zaplanowania Wykładów należy utworzyć okno wydarzenia w Kalendarzu następnie wybrać zakładkę Wykłady SPS. Z poniżej podanych list należy wskazać Kurs, którego dotyczą wykłady a także wybrać Temat zajęć, które w danym dniu będą prowadzone. Poza tym w pojawiającym się oknie należy także wskazać czas prowadzenia zajęć, wykładowcę i salę wykładową. W celu zaplanowania wykładów dla kursów prowadzonych za pomocą e-learningu należy utworzyć okno wydarzenia w Kalendarzu następnie wybrać zakładkę Wykłady w Super OSK. System SPSADMI pozwala na zaplanowanie dla kursów prowadzonych za pomocą e-learningu dwóch rodzajów zajęć Pierwszej Pomocy i CKO. Z list należy wskazać Kurs, którego dotyczą wykłady a także wybrać Temat zajęć, które w danym dniu będą prowadzone. Poza tym w pojawiającym się oknie należy także wskazać czas prowadzenia zajęć, wykładowcę i salę wykładową. 10. Przygotowanie zgłoszeń koniecznych do wysłania do starostwa powiatowego System SPS Admi automatycznie generuje elektronicznie dokumenty konieczne do wysłania do starostwa powiatowego. Dokumenty pojawiają się w module Zgłoszenia, w zakładce Dokumenty do podpisu. Poza tym, w module Strona Startowa wyświetlają się alerty, które będą przypomniały o konieczności wysłania zgłoszenia do starostwa powiatowego w odpowiednim terminie. Zgłoszenie rozpoczęcia kursu dokument zostanie automatycznie wygenerowany po uruchomienie kursu. Zgłoszenie zakończenia kursu dokument zostanie automatycznie wygenerowany po zakończeniu kursu. Zgłoszenie egzaminu wewnętrznego dokument zostanie automatycznie wygenerowany po zaplanowaniu egzaminu wewnętrznego w module Kalendarz/Grafiki. Każda zakładka w module Zgłoszenia zawiera szczegółowy filtr, który pozwala na wygodne wyszukiwanie potrzebnych dokumentów w aplikacji. 11. Wydruk dokumentów wygenerowanych przez system Drukowanie książki ewidencji osób szkolonych jest możliwe w module Ewidencja, w zakładce

5 Książka Ewidencji Osób Szkolonych. Żeby to zrobić, należy z wybieranej listy wskazać numer książki, którą będziemy drukować, następnie kliknąć na funkcję Drukuj książkę. Drukowanie karty przeprowadzonych zajęć wybranego kandydata na kierowcę jest możliwe w module Kursanci. Żeby to zrobić, trzeba wybrać z listy kursanta, następnie kliknąć w ikonę Edytuj. W pojawiającym się oknie Edytuj kursanta należy otworzyć zakładkę Lista szkoleń, po czym rozwinąć listę obok napisu Lista kursów (umieszczona jest na dolnej belce okna) i wybrać z listy rozwijanej dokument Karta przeprowadzonych zajęć - pusta. Karta ta drukuje się z danymi kursanta, pozostałe informacje należy wpisać w sposób tradycyjny. Drugim rodzajem Karty jest Karta przeprowadzonych zajęć wypełniona. Karta ta wypełniana jest automatycznie danymi z systemu. Warunkiem automatycznego wypełnienia Karty jest planowanie zajęć praktycznych i teoretycznych w Kalendarzu. Karta przeprowadzonych zajęć wypełniona w Super OSK wypełniana jest automatycznie przez system SPSADMI. W tym celu należy uruchomić kurs z e-learningiem i w Kalendarzu zaplanować wydarzenie Pierwsza Pomoc i CKO. Po zaliczeniu przez Kursanta wszystkich modułów w e-learningu Karta przeprowadzonych zajęć wypełniona w Super OSK zostanie wypełniony automatycznie. Dziennik zajęć w Super OSK wypełniany jest automatycznie przez system SPSADMI. W tym celu należy uruchomić kurs z e-learningiem po zaliczeniu przez Kursanta wszystkich modułów w e-learningu Dziennik zajęć w Super OSK zostanie wypełniony automatycznie. Drukowanie Indywidualnego Identyfikatora możliwe jest także w module Kursanci, w zakładce Lista szkoleń. Żeby to zrobić, należy rozwinąć listę Drukuj dokumenty kursanta (umieszczona jest na dolnej belce okna) i wybrać plik Indywidualny Identyfikatora Kursanta. Drukowanie dokumentu KP/KW możliwe jest w module Kasa, w zakładce Lista operacji. Żeby wydrukować dokument KP/KW, należy kliknąć w funkcję Dodaj Operację. Następnie wybrać typ operacji (wpłata lub wypłata), wskazać wpłacającego, odniesienie, tytuł operacji i kwotę. Po zapisaniu danych operacja pojawi się na liście. Wydrukowanie jej możliwe jest przez kliknięcie w ikonę symbol Drukuj KP/KW. Korzystając z tej opcji istnieje możliwość zarejestrowania wpłat od kursantów, jak i wypłat, których dokonujemy, np. dla instruktorów lub innych pracowników ośrodka. Drukowanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia możliwe jest w module Ewidencja, w zakładce Rejestr Wydanych Zaświadczeń. Należy pamiętać o tym, że rozpoczynamy kurs, na którym może być zapisanych wiele osób. Jednak kończymy go osobno dla każdego kursanta. Jest to związane z faktem, że różne osoby mogą kończyć kurs w innym czasie. Uwaga! Podane w Indywidualnym Identyfikatorze hasło jest pierwszym, które kursant powinien zmienić w czasie pierwszego logowania. Po jego zmianie ze względów bezpieczeństwa ośrodek nie ma podglądu do nowego hasła kursanta. 12. Rozliczenia kursantów System SPS Admi umożliwia przeprowadzenie rozliczeń za kursy, dodatkowe godziny i inne usługi. Każdy kursant, który zostaje zapisany na kurs automatycznie obciążany jest zobowiązaniem w wysokości naliczonej opłaty. Możliwość sprawdzenia wysokości zobowiązania istnieje w module Kasa, w zakładce Lista zobowiązań. W tym module jest także możliwość dodania kolejnego zobowiązania. Należy wskazać kursanta, rozwinąć listę jego zobowiązań, następnie wybrać opcję Dodaj zobowiązanie. W pojawiającym się oknie Definiuj zobowiązanie należy wskazać odniesienia zobowiązania, np. kursu lub braku odniesienia (np. gdy wpisujemy dodatkowe jazdy lub innego rodzaju zobowiązania). W module Kasa istnieje możliwość zarejestrowania wpłat, które niwelują zobowiązania kursantów. Dodanie nowej operacji (wpłaty, wypłaty) jest możliwe

6 w zakładce Lista operacji. Można to zrobić klikając w funkcję Dodaj operację. Także w swoim panelu kursant ma możliwość podglądania swoich rozliczonych i nierozliczonych zobowiązań. Żeby sprawdzić ilość operacji kasowych przeprowadzonych w danym dniu, należy wskazać oczekiwany Zakres dat, następnie kliknąć w symbol filtru (znajduje się obok zakresu daty). Pojawiająca się lista będzie zawierała wszystkie operacje kasowe (wpłaty i wypłaty), które miały miejsce w wybranym przez nas zakresie czasowym. W zakładkach Lista operacji i Lista zobowiązań istnieje możliwość korzystania z zaawansowanego filtru, który pozwala na wygodne wyszukiwanie potrzebnych informacji. 13. Rozliczania pracowników Za pomocą programu SPS Admi można także rozliczać pracowników. Żeby wykonać rozliczenie, należy rozpocząć od zdefiniowania stawek wynagrodzenia pracownika. Trzeba wybrać moduł Kadra, następnie wskazać pracownika i kliknąć w okno Edytuj. W pojawiającym się oknie Edytuj pracownika, w zakładce Wymiar pracy należy określić stawkę godzinową, określić procent wynagrodzenia od stawki bazowej, w zależności od rodzaju sytuacji. Funkcja ta pozwala na określenie innej stawki dla instruktora, który prowadził jazdę i dla tego przebywającego w czasie jazd w warsztacie lub nie prowadzącego jazdy z powodu absencji kursanta. Rozliczenie godzin następuje w oknie Edytuj pracownika, a dokładniej w zakładce Rozliczenie godzin. Uwaga! Żeby wykonać rozliczenie wykładowcy, należy zaplanować działania w Kalendarzu. Przygotowanie rozliczenia wybranego instruktora odbywa się poprzez kliknięcie w linijkę pod napisem Typ godziny i wybranie z listy rodzaju zdarzenia. Po wybraniu wszystkich godzin do rozliczenia istnieje możliwość wydrukowania ich w postaci dokumentu PDF. 14. Uruchamianie i nadzór nad szkoleniami z e-learningiem Żeby uruchomić szkolenia z e-learningiem, należy w module Ustawienia utworzyć nowe szkolenie. Dzieje się to przez kliknięcie w zakładkę Nowe szkolenie. Trzeba wprowadzić nazwę szkolenia i odznaczyć okno Szkolenie z e-learningiem. Dodatkowo należy wskazać kategorię prawa jazdy, której będzie dotyczyło szkolenie i wprowadzić pozostałe dane. Po kliknięciu w ikonę Dodaj wszystkie dane zostaną zapisane. Kolejnym krokiem w kierunku uruchomienia kursu z e-learningiem jest odznaczenie opcji Szkolenie z e-learningiem w czasie zapisywania kursanta na szkolenie. Jest to możliwe w module Kursanci, w zakładce Dodaj kursanta Lista szkoleń. Po zapisaniu zmian w danych kursanta, w zakładce Informacje podstawowe należy wydrukować Indywidualny Identyfikator Kursanta. Za jego pomocą kandydat na kierowcę może logować się do swojego panelu SPS Admi i uczyć się korzystając z e-learningu. System SPSADMI pozwala także na wydrukowanie postępów w e-learningu Kursanta. Żeby tego dokonać należy wejść do modułu Kursanci, wybrać zakładkę Na kursie i kliknąć w symbol wykresu, który znajduje się po lewej stronie obok nazwiska kursanta. W pojawiającym się oknie Postęp kursanta w zakładce Aktualny postęp możliwe jest zapisanie aktualnego postępu. Następnie należy przejść do zakładki Postęp zapisany wybrać odpowiedni dokument klikając w symbol zielonej strzałki. Dokument zawierający informacje na temat Postępu kursu zostanie wyświetlony w osobnym oknie istnieje możliwość zapisania go na dysku lub wydrukowania. 15. Panel Kursanta Każdy kursant, który zostanie wprowadzony do systemu SPS Admi otrzyma indywidualny identyfikator pozwalający mu na logowanie się do swojego panelu. Żeby zalogować się do systemu, Kursant powinien w rekomendowanej przeglądarce otworzyć stronę internetową dedykowaną dla danego ośrodka, w którym odbywa kurs korzystając z loginu i hasła, który otrzyma wraz z Indywidualnym Identyfikatorem Kursanta. Kandydat na kierowcę w swoim panelu może przeglądać dotyczące go wydarzenia, zaplanowane w module Kalendarz/Grafiki. W module Mój profil, w zakładce Przypisane kursy kursant może obejrzeć swój kurs i korzystać z nauki za pomocą e-learningu (jeśli ośrodek zapisał go na taki kurs). W zakładce Rozliczenia modułu Mój profil kursant może sprawdzać stan swoich rozliczeń z ośrodkiem. W zakładce Rozliczenia istnieje

7 możliwość wylistowania operacji, które miały miejsce w kasie po wskazaniu zakresu czasowego. 16.Panel Instruktora/Wykładowcy Każdy instruktor/wykładowca, który zostanie wprowadzony do systemu SPS Admi otrzyma login i hasło pozwalający mu na logowanie się do swojego panelu. Żeby zalogować się do systemu instruktor/wykładowca powinien w rekomendowanej przeglądarce otworzyć stronę internetową dedykowaną dla danego ośrodka, którego jest pracownikiem korzystając z loginu i hasła, który otrzyma z ośrodka. Instruktor/wykładowca może w swoim panelu przeglądać wydarzenia, zaplanowane w module Kalendarz/Grafiki. W module Kursy może sprawdzić w ilu trwających lub zaplanowanych kursach został wskazany jako instruktor prowadzący. W module Kursanci może podglądać postępy w szkoleniu e-learningowym kursantów, którzy znajdują się na kursach, gdzie jest instruktorem prowadzącym. W Panelu instruktora/wykładowcy możliwe jest także odpowiadanie na pytania, które do e-kursu zadają kursanci. Jest to możliwe w Panelu E-Instruktora, który jest dostępny w module Mój profil instruktor/wykładowcy może podglądać i odpowiadać na pytania, które Kursanci przesyłają w czasie szkolenia za pomocą e-learningu. Panel umożliwia sortowanie pytań wg następujących kryteriów: OD KURSANTÓW, Z ODPOWIEDZIĄ, ZAMKNIĘTE BEZ ODPOWIEDZI, WSZYSTKIE. Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie przez instruktora/wykładowcę system automatycznie wysyła odpowiedź do Kursanta. 17. Przygotowanie wzoru dokumentów obowiązujących w OSK W czasie przygotowania nowego wzoru dokumentu istnieje możliwość skorzystania z szablonów przypisanych do takich grup w OSK jak: Kadra, Kursanci, Kursant, Kurs (np. Regulamin Kursanta na Kursie), Zasoby, Kursy. Przed wydrukowaniem dokumentu istnieje możliwość edycji bez ingerencji w jego strukturę. 18. Funkcjonalności Strony Startowej Strona startowa pełni funkcję informacyjną. W oknie Kalendarz aplikacja wyświetla informacje na temat spraw zaplanowanych w Kalendarzu wydarzeń, które dotyczą osoby zalogowanej w aplikacji. Dodatkowe funkcje pozwalają też na podglądanie działań zaplanowanych na kolejne dni lub tych, które się odbyły wcześniej. Okno Zgłoszenia informuje nas o utworzonych przez aplikację zgłoszeniach, datach ich utworzenia, dacie do jakiej powinien zostać wysłany do urzędu. W kolumnie Przeterminowane można sprawdzić, czy czas na przesłanie dokumentów już minął. Okno Kadra, zasoby, alerty informuje użytkownika m.in. o tym kiedy wygasają badania lekarskie instruktorów, kiedy należy wymienić w aucie gaśnice lub wykonać przegląd auta. 19. Ustawienie poczty i konfiguracja wysyłania dokumentów zgłoszeniowych Odpowiednie ustawienie poczty potrzebne jest do elektronicznego przesyłania dokumentów zgłoszeniowych do starostwa. Pierwszy krok to zdefiniowanie serwera poczty. Najpierw trzeba kliknąć na moduł Ustawienia i w zakładce Poczta wybrać opcję Definiuj serwer poczty. W polu Nazwa serwera należy wprowadzić nazwę serwera, na którym znajduje się wybierany przez nas adres . W polu Adres serwera, Szyfrowanie, Port serwera wprowadzamy dane techniczne. Znajdziemy je u dostawcy poczty, z której korzystamy. Poniżej umieszczamy dane techniczne wybranych serwerów pocztowych. Dane niezbędne do skonfigurowania bezpłatnej poczty onet.pl Serwer poczty wychodzącej SMTP: smtp.poczta.onet.pl. Port serwera poczty wychodzącej Zabezpieczenie - SSL. Dane niezbędne do skonfigurowania płatnej poczty onet.pl Serwer poczty wychodzącej SMTP: poczta.onet.pl, Port serwera poczty wychodzącej (SMTP): 465. Zabezpieczenie - SSL.

8 Dane niezbędne do skonfigurowania poczty wp.pl Serwer poczty wychodzącej - smtp.wp.pl. Port serwera poczty wychodzącej 465. Zabezpieczenie SSL.. Dane niezbędne do skonfigurowania poczty gmail.com Serwer poczty wychodzącej SMTP - smtp.gmail.com Port: 465 lub 587 Zabezpieczenie - SSL. Drugim krokiem jest zdefiniowanie konta poczty przez wybranie opcji Definiuj konto poczty. W oknie Serwer poczty, z listy rozwijanej wybieramy nazwę serwera, dla którego chcemy zdefiniować konto poczty. W oknie Adres wpisujemy adres , Nazwa - imię i nazwisko nadawcy poczty lub nazwę OSK. Będzie się ona wyświetlała jako nadawca wiadomości. W oknie Użytkownik wpisujemy nazwę użytkownika poczty, natomiast w oknie Hasło - hasło do podanego powyżej konta pocztowego. Żeby skonfigurować wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych, należy wybrać zakładkę Zgłoszenia. Znajduje się ona w module Ustawienia. Trzeba zaznaczyć elektroniczny sposób wysyłki dokumentów zgłoszeniowych. Istnieje także możliwość wskazania sposobu podpisania dokumentów. Możemy zdecydować, czy będziemy korzystać z własnego podpisu albo dostawcy oprogramowania. Trzeba także wybrać adres ( , który konfigurowaliśmy wcześniej lub W przypadku wyboru należy wskazać adres zwrotny, gdzie mają zostać przesyłane dokumenty zwrotne. W temacie i treści a należy stworzyć szablon wiadomości, który posłuży do wysłania dokumentów do starostwa. 20. Obsługa profilu PKK Konfiguracja połączenia Aby przygotować system do obsługi PKK, należy wejść do modułu Ustawienia i wybrać zakładkę Dane ośrodka i oddziałów. Przy wierszu z nazwą ośrodka klikamy na opcję Edytuj wiersz. W otwartym oknie Definiuj ośrodki, file, oddziały w części Starostwo/urząd miast komunikacja należy wpisać swoje hasło i login do programu Portal OSK i kliknąć na przycisk Aktualizuj. Zarówno hasło jak i login powinniście Państwo otrzymać od starostwa lub PWPW. Przypisywanie PKK kursanta do ośrodka Aby przypisać PKK kursanta do swojego ośrodka, należy najpierw przypisać go do konkretnego szkolenia (patrz w instrukcji: Dodawanie kursanta, zapisywanie go na kurs). Następnie należy wejść do modułu Kursanci i przy wierszu z imieniem i nazwiskiem kursanta wybrać opcję Edytuj. W otwartym oknie Edytuj kursanta klikamy na przycisk Lista szkoleń. Przy wierszu Lista szkoleń proszę wybrać opcję Edytuj, co uaktywni przycisk Przypisz PKK kursanta. Proszę wpisać PKK kursanta oraz jego PESEL (PESEL, jeżeli jest, pobierze się automatycznie), a następnie kliknąć na przycisk Pobierz. W tym momencie system połączy się z systemem starostwa i wyświetlą się dane kursanta ze zdjęciem do weryfikacji. Następnie potwierdzamy operację przyciskiem Przypisz i system przypisuje PKK do ośrodka. Zwrot PKK kursanta Aby zwrócić PKK kursanta (np. w wypadku jego rezygnacji z kursu), należy wejść do modułu Kursanci i przy wierszu z imieniem i nazwiskiem kursanta wybrać opcję Edytuj. W otwartym oknie Edytuj kursanta klikamy na przycisk Lista szkoleń. Przy wierszu Lista szkoleń proszę wybrać opcję Edytuj, co uaktywni przycisk Zwróć PKK kursanta. Po kliknięciu na ten przycisk, system

9 łączy się z systemem starostwa i wyświetlą się dane kursanta ze zdjęciem do weryfikacji. 21.Obsługa drukarki fiskalnej Konfiguracja drukarki w Systemie SPS Admi Przed rozpoczęciem konfiguracji drukarki w programie, należy ściągnąć ze strony pl/download i zainstalować darmowy komponent Javy. Następnie należy wejść w moduł Ustawienia i wybrać zakładkę Konfiguracja drukarki fiskalnej i kliknąć na przycisk Konfiguruj. W otwartym oknie Testowanie i konfiguracja drukarki proszę wybrać z rozwijanych list odpowiedni typ drukarki i port drukarki. Informacje te uzyskacie Państwo od dostawcy sprzętu. Po prawidłowym wyborze i wydrukowaniu próbnego paragonu o wartości 1gr., proszę zapisać konfigurację. Praca z drukarką fiskalną Aby wydrukować paragon fiskalny, należy wejść w moduł Kasa i wybrać zakładkę Dodaj operację. W otwartym oknie Definiuj operację kasową proszę zaznaczyć Typ operacji, i z rozwijanych list zdefiniować operację oraz wpisać kwotę. Można od razu zapisać i wydrukować paragon bądź tylko zapisać operację w systemie. 22. Konfiguracja i wysłanie dokumentów zgłoszeniowych za pomocą faxu Konfiguracja systemu w celu wysłania dokumentów na numer faxu wybranego starostwa powiatowego Żeby wysyłać dokumenty zgłoszeniowe na numer faxu wybranego starostwa powiatowego należy uruchomić moduł Ustawienia. W tym module należy uruchomić zakładkę Zgłoszenia edytować dane dotyczące konfiguracji wysyłki. W tym celu należy kliknąć w symbol niebieskiej kartki z żółtym długopisem, który znajduje się po lewej stronie obok nazwy ośrodka. W pojawiającym się oknie Konfiguracja wysyłania dokumentów zgłoszeniowych należy wybrać sposób wysyłki dokumentów zgłoszeniowych - elektroniczny (fax). W celu potwierdzenia czynności należy kliknąć w przycisk Aktualizuj. Wysłanie dokumentów zgłoszeniowych Żeby wysłać wygenerowane dokumenty zgłoszeniowe należy uruchomić moduł Zgłoszenia. W tym module należy uruchomić zakładkę Dokumenty do podpisu. Następnie należy zaznaczyć dokumenty do wysyłki i kliknąć w opcję Zaznaczone dokumenty wyślij faxem. W kolejnym kroku należy przejść do zakładki Dokumenty w kolejce podpis/fax. W celu dokończenia wysyłki dokumentów należy kliknąć w opcję Odśwież, która znajduje się po lewej stronie bezpośrednio pod Filtrem szczegółowym. Po dokonaniu tej czynności dokumenty zostaną wysłane na numer faxu wybranego starostwa. Wybór starostwa powiatowego Żeby wskazać starostwo powiatowe, do którego będą przesyłane dokumenty należy uruchomić moduł Ustawienia. Następnie należy kliknąć w zakładkę Dane ośrodka i oddziałów i edytować dane ośrodka. W tym celu należy kliknąć w symbol niebieskiej kartki z żółtym długopisem, który znajduje się po lewej stronie obok nazwy ośrodka. W pojawiającym się oknie Definiuj ośrodki, filie, oddziały należy wybrać odpowiednie starostwo. Jest to możliwe po kliknięciu w funkcję Zmień dane. Wybór starostwa możliwy jest z listy rozwijanej lub poprzez wpisanie nazwy miejscowości w pasku, który znajduje się obok napisu Starostwo.

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Spis treści 1.Zakładanie konta pocztowego...3 2.Przekierowywanie poczty na inne konto pocztowe...5 3.Konfigurowanie programów pocztowych...5 3.1.Outlook

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll

Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll W odpowiedzi na oczekiwania pracowników udostępniona została specjalna strona internetowa. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Pracownik dodawanie danych o pracownikach

Pracownik dodawanie danych o pracownikach Instrukcja instalacji oraz obsługi programu Rejestr Szkoleń BHP Instalacja: 1. Po ściągnięciu programu na dysk, proszę rozpakować plik zip. 2. W folderze Rejestr Szkoleń BHP znajduje się folder Framework

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Opiekuna Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 II. Dzienniczek Ucznia... 4 Historia ucznia... 6 III. Przedmioty... 7 Plan lekcji...

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

1. Platforma e-learningowa

1. Platforma e-learningowa Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku dla prowadzących zajęcia - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 1. Platforma e-learningowa Zespół

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce dla sprzedawców internetowych, w tym kontrahentów sprzedających poprzez platformę Allegro 1 Spis treści 1. Nadanie Paczki

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów.

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. System dziekanatowy instrukcja dla studentów QVX Styczeń 2017 Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. Życzymy przyjemnej pracy. Zespół QVX. QVX ul. Katowicka 39/7 61-131 Poznań hepdesk@qvx.pl

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przenieść ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przeniesienia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie korespondencją

Zarządzanie korespondencją Zarządzanie korespondencją Aby korzystać z systemu należy: mieć dostęp do internetu uruchomić przeglądarkę internetową (Firefox) Informację od konsultanta EAT adres internetowy login hasło startowe adres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przekazać ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przekazania ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl

Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl neo.pl ogólnopolski dostawca usług internetowych ul. Gen. Dąbrowskiego 38-40, 70-100 Szczecin tel. (091) 4244222, fax: (091)

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 30 50 100 Spis treści 1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 1.1. Dla Klientów nieposiadających konta w enadawcy... 3 1.2. Dla klientów posiadających konto w enadawcy... 7 2. Nadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie do dziekanatu informacji

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Użytkownik przypisany zostaje również do danej grupu uprawnień szczegóły punkt 6.

Użytkownik przypisany zostaje również do danej grupu uprawnień szczegóły punkt 6. Instrukcja IMZ Wersja 2.0 1. INFORMACJE OGÓLNE IMZ jest modułem umożliwiającym przesyłanie do firmy Nowa France zamówień i kosztorysów. Dowody są automatycznie importowane do systemu sprzedaży Nowa France.

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Logowanie PANEL INTERNETOWY został przetestowanych na przeglądarkach Microsoft Internet Explorer 6 i Internet Explorer 7. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent

Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent Centrum Medycznego w Radzyminie wersja: 1.1 Radzymin, 2014-06-13 Spis treści Rejestracja.... 3 Logowanie.... 7 Lista rezerwacji.... 8 Mój profil....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.1 Strona 1 z 17 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do Panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Dokumentowanie zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych System UONET+ może być wykorzystywany do dokumentowania zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych. Ponieważ w szkołach tych słuchacze

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Platforma Uniwersytetu Przedsiębiorczości dostępna jest pod adresem http://www.upspecjal.pl w zakładce logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny (wersja beta)

Panel Administracyjny (wersja beta) TransmisjeOnline.pl Panel Administracyjny (wersja beta) Umożliwia zaplanowanie i zdefiniowanie sesji, zarządzanie użytkownikami, dostęp do danych konta oraz faktur. TransmisjeOnline sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie.

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. 4. Terminarz Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. Planowane wizyty Twoich klientów wyświetlane są w przejrzysty sposób, w jednym z trzech

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Uruchomienie oprogramowania... 3 3. Dostępne opcje aplikacji... 4 3.1. Lokalizacje... 4 3.2.

Bardziej szczegółowo