Seria Illustra Flex 1 MP i 3 MP typu box Skrócona instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seria Illustra Flex 1 MP i 3 MP typu box Skrócona instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Seria Illustra Flex 1 MP i 3 MP typu box Skrócona instrukcja obsługi B0

2 Uwaga Zapoznaj się uważnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego użytku przed rozpoczęciem podłączania lub użytkowania tego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji były aktualne w dniu publikacji. Producent zastrzega prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń produktów. W związku z powyższym wszelkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez powiadomienia. Prawa autorskie Na mocy praw autorskich niniejszej instrukcji nie wolno powielać, kopiować, reprodukować, tłumaczyć ani przetwarzać na elektronicznych lub innych odczytywalnych nośnikach, w całości lub części, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Tyco Security Products Tyco Security Products. Wszelkie prawa zastrzeżone. American Dynamics 6600 Congress Avenue Boca Raton, FL U.S.A. Obsługa klienta Dziękujemy za wybór produktów firmy American Dynamics. Usługi posprzedażne są świadczone za pośrednictwem rozległej sieci przedstawicieli na całym świecie. W celu uzyskania serwisu lub dostępu do usług posprzedażnych prosimy o kontakt z przedstawicielem, u którego zakupiony został niniejszy produkt. Nasi przedstawiciele udzielają wysokiej jakości obsługi klienta oraz usług posprzedażnych. Przedstawiciele powinni kontaktować się z firmą American Dynamics pod telefonem (800) lub (561) lub za pośrednictwem strony internetowej Znaki towarowe Znaki towarowe, logotypy i znaki usługowe zawarte w niniejszym dokumencie są zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych [lub w innych krajach]. Wszelkie nadużycia w stosowaniu znaków towarowych są surowo zabronione. Firma Tyco Security Products będzie zaparcie i w pełni egzekwować swoje prawa do własności intelektualnej w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będą one egzekwowane na drodze sądowej. Wszelkie znaki towarowe nienależące do firmy Tyco Security Products są własnością innych odpowiednich podmiotów. Są one stosowane za zgodą tych podmiotów lub na mocy obowiązujących przepisów. Oferowane produkty oraz ich specyfikacje podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Rzeczywiste produkty mogą różnić się od produktów na zdjęciach. Nie wszystkie produkty są wyposażone w pełen zakres funkcji. Dostępność jest zróżnicowana w zależności od regionu; proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym. 1

3 Spis treści OSTRZEŻENIE... 3 Wstęp Przegląd produktu Parametry fizyczne Instalacja i podłączanie Wypakowywanie całej zawartości Instalacja Kontrola wzrokowa Podłączanie przewodów Montaż kamery Topologia sieciowa Wymagania systemowe Podłączanie Domyślny adres IP Podłączanie z komputera i przygotowanie do wyświetlenia obrazu Obsługa kamer za pomocą programu narzędziowego Illustra Connect

4 OSTRZEŻENIE Urządzenie zasilane jest prądem DC 12 V/ AC 24 V/ PoE. Montaż i serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany i doświadczony personel, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnie przepisami i zasadami, co jest warunkiem ważności gwarancji. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Przetrzyj kamerę suchą, miękką ściereczką. W przypadku uporczywych plam nanieś niewielką ilość rozcieńczonego, łagodnego detergentu i przetrzyj suchą, miękką ściereczką. Nie używać benzenu ani rozpuszczalników do czyszczenia kamery, grozi to stopieniem obudowy kamery i zmatowieniem obiektywu. Należy unikać kierowania obiektywu kamery bezpośrednio w stronę bardzo jasnych obiektów (np. lamp) przez dłuższy czas. Unikać używania lub przechowywania urządzenia w następujących miejscach: Środowiska o wyjątkowo dużym poziomie wilgotności, zakurzenia, lub skrajnych temperaturach (zalecana temperatura robocza: -10 C do +40 C) W pobliżu silnych nadajników radiowych lub telewizyjnych W pobliżu lamp fluorescencyjnych lub obiektów błyszczących W warunkach niestabilnego lub migocącego oświetlenia WEEE (Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych) Prawidłowa utylizacja tego produktu (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich, w których wdrożono stosowne systemy utylizacji odpadów). Niniejszy produkt należy na zakończenie okresu eksploatacji zutylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami, zasadami i procedurami. 3

5 Wstęp Niniejsza instrukcja obsługi ma służyć jako pomoc podczas instalacji i obsługi urządzenia, zawiera opis cech i funkcji kamery oraz szczegółowe omówienie menu. W instrukcji obsługi omówiono wymienione poniżej tematy. Przegląd produktu: główne funkcje i wymagania systemowe urządzenia. Instalacja i podłączanie: instrukcje dotyczące instalacji urządzenia i podłączania przewodów. Administracja i konfiguracja: nawigacja po menu głównym i objaśnienie elementów sterowania. 4

6 1. Przegląd produktu 1.1 Parametry fizyczne Jednostka: mm RYSUNEK 1-1: WYMIARY FIZYCZNE I OZNACZENIA CYFROWE* *Objaśnienia oznaczeń cyfrowych znajdziesz w tabeli 1-1 5

7 TABELA 1-1: OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ CYFROWYCH NA RYSUNKU Numer Nazwa Opis 1 Montaż CS Do połączenia obiektywu z kamerą 2 Wkręt Do zablokowania korekty ostrości 3 Korekta ostrości Regulacja ostrości 4 Gniazdo statywu Do podłączenia kamery do statywu 5 Gniazdo kart SD W gnieździe tym umieszcza się kartę SD, na której można nagrywać i przechowywać pliki. 6 Wyjście wideo Wyjście sygnału wideo 7 Gniazdo RJ-45 Ethernet/ PoE Do podłączenia kabla sieciowego RJ-45 oraz PoE (Power over Ethernet, zasilanie przez sieć Ethernet) 8 Przycisk ustawień domyślnych Pozwala przywrócić fabryczne ustawienia domyślne po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 5 sekund 9 Przycisk resetowania Służy do resetowania urządzenia 10 Wskaźnik zasilania 11 Złącze I/O 12 Gniazdo zasilania Czerwone światło informuje o włączonym zasilaniu Służy do podłączania urządzeń wejściowych/wyjściowych DC 12 V/AC 24 V, czerwony: zasilanie +/biały: zasilanie / czarny: GND (masa). Sprawdź poprawność podłączenia zasilania (+ i ) w przypadku zasilania napięciem DC 12 V. TABELA 1-2: ZŁĄCZE I/O A/I GND A/O GND AO COM AI GND Wejście audio Wyjście audio Wyjście alarmu Wejście alarmu Uwaga Złącza i zaciski przewodów zewnętrznych dla obwodów klasy 2 są wyposażone w oznaczenia minimalnej wymaganej klasy przewodów. Klasa 2 musi być zaznaczona w pobliżu zacisków przewodów zewnętrznych. 6

8 2. Instalacja i podłączanie 2.1 Wypakowywanie całej zawartości Sprawdź, czy zawartość opakowania jest zgodna z zamówieniem i dokumentem przewozowym. W opakowaniu, oprócz niniejszej instrukcji znajdują się elementy wymienione poniżej. Jedna kamera sieciowa typu box Jeden blok zacisków 8- stykowy wejść/wyjść alarmowych Jeden dysk CD zawierający program narzędziowy Illustra Connect, instrukcję obsługi i przewodnik szybkiej instalacji Jeden drukowany przewodnik szybkiej instalacji Skontaktuj się z dostawcą, jeśli czegoś brakuje. 2.2 Instalacja Następujące narzędzia pomogą w montażu: wiertło wkrętaki nożyce do przewodów Kontrola wzrokowa Podczas wyjmowania z opakowania sprawdź, czy urządzenie i akcesoria nie mają widocznych oznak uszkodzeń. Materiały ochronne używane do pakowania powinny zabezpieczyć urządzenie przed większością typowych wypadków podczas transportu. Wyjmij elementy ochronne urządzenia po sprawdzeniu zawartości, zgodnie z listą zamieszczoną w punkcie 2.1 Wypakowywanie całej zawartości Podłączanie przewodów Podłącz przewód zasilania do odpowiednich zacisków. DC 12 V: Podłącz przewód 12 V (-) do zacisku =DC 12 V-, podłącz przewód 12 V (+) do zacisku =DC 12 V+ AC 24 V: Podłącz przewody 24 V (~) do zacisków ~AC 24 V PoE: Podłącz przewód RJ-45 do kompatybilnego urządzenia sieciowego PoE dostarczającego zasilanie przez przewód Ethernet Podłącz przewód audio i przewód alarmu do urządzenia i podłącz przewód sieciowy do gniazda RJ-45 przełącznika sieciowego. Przestroga W przypadku korzystania z zasilania prądem stałym (DC), należy pamiętać o konieczności zachowania właściwej polaryzacji. Nieprawidłowe podłączenie grozi niewłaściwym działaniem i uszkodzeniem urządzenia. 7

9 2.2.3 Montaż kamery Zamocuj urządzenie w podstawie montażowej, włóż i dokręć wkręty gniazda statywu w otwory w podstawie. Zamontuj urządzenie do ściany/sufitu i dobrze zabezpiecz. Na zakończenie podłącz linkę bezpieczeństwa (zabezpieczającą przed upadkiem, do nabycia oddzielnie) mocując jeden koniec linki do sufitu/ściany, a drugi do śruby na urządzeniu. Linka bezpieczeństwa (zabezpiecza przed upadkiem, do nabycia oddzielnie) RYSUNEK 2-1: MONTAŻ KAMERY Ostrzeżenie W zależności od materiału, z którego wykonana jest powierzchnia montażowa może zajść konieczność użycia innych elementów mocujących niż dołączone do zestawu wkręty i kołki. Aby zapobiec odpadnięciu urządzenia, należy upewnić się, że jest zamocowane w miejscu stabilnym i wytrzymałym. Należy zamontować również linkę zabezpieczającą o odpowiedniej wytrzymałości dostosowanej do masy urządzenia. (Zwróć uwagę również na wykończenie końca linki.) Przestroga Linka bezpieczeństwa musi być zamontowana z jednej strony do ściany/sufitu a z drugiej do śruby na urządzeniu. W ten sposób można zapobiec nieoczekiwanemu odpadnięciu kamery. 8

10 2.2.4 Topologia sieciowa Kamera może dostarczać obrazy wideo i dźwięk w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet i Intranet. Jest ona wyposażona w interfejs sieciowy Ethernet RJ-45 RYSUNEK 2-2: TOPOLOGIA SIECI TYPUⅠ RYSUNEK 2-3: TOPOLOGIA SIECI TYPUⅡ 9

11 2.2.5 Wymagania systemowe W poniższej tabeli zestawiono wymagania minimalne niezbędne do zainstalowania i uruchomienia urządzenia Illustra Flex 1 MP i 3 MP typu box. TABELA 2-1: WYMAGANIA SYSTEMOWE Sprzęt Jednostka centralna PAMIĘĆ RAM Intel Pentium 4 2,4 GHz lub równoważny 1 GB lub więcej Karta graficzna NVIDIA GeForce 6 Series lub ATI Mobility Radeon 9500 Oprogramowanie systemowe System operacyjny Microsoft Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 Przeglądarka Microsoft Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej Jednostka Zasilanie DC 12 V / AC 24 V / PoE Sieć Przewodowa* 10/100BASE-T Ethernet (gniazdo RJ-45) *do nadzoru za pomocą kilku kamer niezbędny jest przełącznik sieciowy Uwaga Wszystkie czynności montażowe i operacje powinny być zgodne z lokalnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa elektrycznego. Przestroga Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie wolno podłączać jednocześnie więcej niż jednego źródła zasilania (PoE IEEE802.3 Ethernet Class 0 lub DC 12 V/ AC 24 V). W przypadku korzystania z zasilania PoE, kamerę należy podłączyć jedynie do sieci PoE, bez podłączania do urządzeń heterogenicznych. 10

12 2.3 Podłączanie Domyślny adres IP Ponieważ jest to urządzenie sieciowe, najpierw należy mu przypisać adres IP. Domyślny adres IP tego urządzenia to , maska podsieci Jeśli posiadasz w sieci serwer DHCP, urządzenie może otrzymywać adres IP automatycznie z serwera DHCP, bez konieczności zmiany adresu IP kamery. Pamiętaj, aby włączyć opcję DHCP w obszarze Sieć/Ustawienia podstawowe Podłączanie z komputera i przygotowanie do wyświetlenia obrazu Podłączanie z komputera 1. Sprawdź, czy urządzenie i komputer znajdują się w tej samej podsieci. 2. Sprawdź, czy połączenie sieciowe między urządzeniem a komputerem działa, uruchamiając polecenie ping z podaniem domyślnego adresu IP. W tym celu otwórz okno wiersza poleceń (Windows: z menu Start wybierz Programy. Następnie wybierz Akcesoria i Wiersz poleceń), wpisz ping Jeśli wyświetlony zostanie komunikat Reply from, połączenie jest dostępne. 3. Uruchom przeglądarkę Internet Explorer i wpisz adres IP: Wyświetlone zostanie okno logowania. W wyświetlonym oknie wpisz domyślną nazwę użytkownika: admin oraz hasło: admin, aby się zalogować. RYSUNEK 2-4: OKNO LOGOWANIA 11

13 Przygotowanie do wyświetlenia obrazu Obrazy przechwytywane przez urządzenie można wyświetlać za pomocą przeglądarki Microsoft Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej. Wykonaj poniższe czynności, aby umożliwić wyświetlanie obrazów. 1. Włącz obsługę plików cookie, zgodnie z poniższą instrukcją. W przeglądarce Internet Explorer, wybierz pozycję Opcje internetowe z menu Narzędzia. Na karcie Prywatność przesuń suwak w położenie Niskie lub Akceptowanie wszystkich plików cookie. Kliknij przycisk OK. 2. W przypadku używania serwera proxy, z menu Narzędzia wybierz Opcje internetowe, wybierz kartę Połącz, przycisk LAN i wprowadź ustawienia serwera proxy.. 3. Zmień ustawienia na karcie Zabezpieczenia w menu Opcje internetowe, zgodnie z poniższą instrukcją W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje internetowe. Wybierz kartę Zabezpieczenia. Jeśli kamera działa w obrębie sieci intranetowej, kliknij ikonę Intranet. Jeśli kamera działa poza siecią Intranet, kliknij ikonę Internet. Kliknij przycisk Poziom niestandardowy. Wyświetlone zostanie okno Ustawienia zabezpieczeń strefa Internet. RYSUNEK 2-5: USTAWIENIA ZABEZPIECZEŃ 1/4 12

14 Przewiń listę tak, aby wyświetlić przyciski wyboru opcji obszaru Formanty ActiveX i dodatki plug-in i ustaw je następująco: Pobieranie podpisanych formantów ActiveX Monituj (zalecane) Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX Monituj Wykonywanie skryptów formantów ActiveX nie zaznaczonych jako bezpieczne Monituj RYSUNEK 2-5: USTAWIENIA ZABEZPIECZEŃ2/4 Automatyczne monitowanie dla formantów ActiveX Włącz RYSUNEK 2-5: USTAWIENIA ZABEZPIECZEŃ3/4 13

15 Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-in Włącz Wykonywanie skryptów formantów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne* Włącz RYSUNEK 2-5: USTAWIENIA ZABEZPIECZEŃ4/4 Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia. Zamknij wszystkie okna przeglądarki Microsoft Internet Explorer i otwórz nowe okno przeglądarki. W ten sposób zastosowane zostaną wprowadzone zmiany. Wpisz adres IP kamery w polu adresu przeglądarki. Powinno zostać wyświetlone okno z obrazem z kamery. 14

16 2.4 Obsługa kamer za pomocą programu narzędziowego Illustra Connect Dostęp do kamery możesz uzyskać za pomocą przeglądarki IE lub dostarczonego programu narzędziowego Illustra Connect. Illustra Connect to program do zarządzania zaprojektowany do obsługi kamer sieciowych w sieci LAN. Program ten może: pomóc Ci w wyszukaniu wielu kamer sieciowych ustawić adresy IP wyświetlić stan połączenia obsługiwać aktualizacje oprogramowania układowego Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Illustra Connect, patrz Instrukcja obsługi programu Illustra Connect na dostarczonej płycie CD. 15

17 16 Kamera Illustra Flex 1 MP i 3 MP typu box

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-7000

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-7000 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-7000 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo firmy Samsung

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY KODER WIDEO. Instrukcja Obsługi SPE-101

SIECIOWY KODER WIDEO. Instrukcja Obsługi SPE-101 SIECIOWY KODER WIDEO Instrukcja Obsługi SPE-101 Sieciowy Koder Wideo Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe jest zarejestrowanym logo

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi

Bardziej szczegółowo

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 pl Installation Manual VIDEOJET connect 7000 pl 3 Spis treści Bezpieczeństwo 4. Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 4.2 Informacje prawne 4.3 Ostrzeżenia 4.4 Ważne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Strona 2 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Cechy produktu... 5 1.2 Podstawowe funkcje... 6 1.3 Akcesoria... 11 1.4 Instalacja dysku twardego... 11 2 Panel przedni i tylni... 14 2.1 Panel przedni... 14 2.2 Panel

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-6003/SNB-6004 SND-6083/SND-6084

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-6003/SNB-6004 SND-6083/SND-6084 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-6003/SNB-6004 SND-6083/SND-6084 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2013 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi

Bardziej szczegółowo

Enkoder sieciowy Instrukcja Obsługi SPE-100

Enkoder sieciowy Instrukcja Obsługi SPE-100 Enkoder sieciowy Instrukcja Obsługi SPE-100 Enkoder sieciowy Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2010 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo firmy

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SND-7080/SND-7080F

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SND-7080/SND-7080F KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SND-7080/SND-7080F Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNV-3120

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNV-3120 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNV-3120 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo firmy Samsung

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Rejestrator Video. TV - N - 04B VTV - H - 04C VTV - H - 08D VTV - H -16D VTV - H xx

Cyfrowy Rejestrator Video. TV - N - 04B VTV - H - 04C VTV - H - 08D VTV - H -16D VTV - H xx Cyfrowy Rejestrator Video TV - N - 04B VTV - H - 04C VTV - H - 08D VTV - H -16D VTV - H xx Strona 2 1 Wprowadzenie...5 1.1 Cechy produktu...5 1.2 Podstawowe funkcje...6 1.3 Akcesoria...11 1.4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNP-3120/ 3120V/3120VH

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNP-3120/ 3120V/3120VH KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNP-3120/ 3120V/3120VH Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SND-1011

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SND-1011 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SND-1011 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo firmy Samsung

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym P/N 1234568A-PL REV 1.0 ISS 19DEC12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikacja Zgodność z przepisami FCC Zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

VTV-N-. -VC -VH / VHP -VM / VMP

VTV-N-. -VC -VH / VHP -VM / VMP Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N-. -VC -VH / VHP -VM / VMP RoHS 1. WSTĘP Witamy Dziękujemy za zakup naszego rejestratora! Przed przystąpieniem do pracy z rejestratorem prosimy o zapoznanie się z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

IP kamera serii VIPC. (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02

IP kamera serii VIPC. (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02 IP kamera serii VIPC (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02 VIPC-D02MV VIPC-B02MV Witamy Dziękujemy za zakup naszego urządzenia! Przed przystąpieniem do pracy prosimy o zapoznanie się z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera IP HD

Wewnętrzna kamera IP HD Wewnętrzna kamera IP HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowej kamery sieciowej do nagrywania obrazów i dźwięku w wysokiej jakości, do której można uzyskać dostęp nawet z iphone'a. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi SNB-3000(P)

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi SNB-3000(P) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi SNB-3000(P) informacje ogólne UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE USUWAĆ OBUDOWY (ANI CZĘŚCI UWAGA TYLNEJ).

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation 3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P 2005, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery UVP 1.3 MPX HD 18X PTZ

Instrukcja obsługi kamery UVP 1.3 MPX HD 18X PTZ Instrukcja obsługi kamery UVP 1.3 MPX HD 18X PTZ P/N 1072601A-PL REV 1.0 ISS 28NOV12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikacja Zgodność z przepisami FCC Zgodność z przepisami ACMA Kanada

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 P/N 1068258 REV B ISS 06JUL09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Producent Certyfikaty i zgodność Dyrektywy Unii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X P/N 1071693D-PL ISS 05DEC12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikacja Zgodność z przepisami FCC Zgodność z przepisami ACMA Kanada Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SND-3080(P)

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SND-3080(P) KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SND-3080(P) Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2010 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo fi rmy

Bardziej szczegółowo