Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli."

Transkrypt

1 1

2 Język F# w praktyce Marian Mysior Wydanie pierwsze, Toruń 2012 ISBN: Wszelkie prawa zastrzeżone! Autor oraz wydawnictwo dołożyli wszelkich starań, by informacje zawarte w tej publikacji były kompletne, rzetelne i prawdziwe. Autor oraz wydawnictwo EscapeMagazine.pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji lub użytkowania tej publikacji. Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Rozpowszechnianie całości lub fragmentu (innego niż udostępniony przez wydawnictwo) w jakiejkolwiek postaci, bez pisemnej zgody wydawnictwa, jest zabronione. Zostań Partnerem wydawnictwa i zarabiaj na legalnym rozpowszechnianiu wydawanych przez nas publikacji: bezpłatny fragment Wydawnictwo EscapeMagazine.pl

3 Spis treści Wprowadzenie Wstęp. Co jest potrzebne, skąd to pobrać i jak zainstalować? Interaktywna konsola F# Visual Studio 2010 Shell LINQPad Rozdział 1. Praca w różnych środowiskach 1.1. Wyprowadzanie komunikatów Ćwiczenie 1. Drukujemy komunikaty na konsoli Ćwiczenie 2. Testujemy kod w programie LINQPad Ćwiczenie 3. Tworzymy pierwsze okno F# w Visual Studio 1.2. Wprowadzanie danych 21 Ćwiczenie 4. Wprowadzamy dane z konsoli 21 Ćwiczenie 5. Wprowadzamy dane w LINQPad 21 Ćwiczenie 6. Wprowadzamy dane w oknach Windows 22 Rozdział 2. Podstawy języka Stałe, zmienne, typy danych 27 Ćwiczenie 7. Poznajemy właściwości języka 27 Ćwiczenie 8. Badamy typy danych 30 Ćwiczenie 9. Identyfikatory, zmienne? Funkcje 37 Ćwiczenie 10. Definiujemy funkcję 37 Ćwiczenie 11. Wartości funkcji 38 Ćwiczenie 12. Tworzymy funkcję rekurencyjną 39 Ćwiczenie 13. Funkcja anonimowa 40 Ćwiczenie 14. Funkcje wyższego rzędu 41 Ćwiczenie 15. Wykorzystujemy operatory >> i > 42 Ćwiczenie 16. Argumenty częściowe 42 Rozdział 3. Struktury danych Łańcuchy znaków 44 Ćwiczenie 17. Formatujemy łańcuchy 45 Ćwiczenie 18. Formatujemy inaczej Krotki 51 Ćwiczenie 19. Stosujemy krotki Sekwencje 53 Ćwiczenie 20. Wykorzystujemy sekwencje Opcje 56 3

4 Ćwiczenie 21. Używamy opcji Listy 58 Ćwiczenie 22. Działamy na listach Tablice 63 Ćwiczenie 23. Zmieniamy zawartości tablic Rekordy 66 Ćwiczenie 24. Tworzymy rekordy Rzutowanie i konwersje typów 68 Rozdział 4. Sterowanie zachowaniem programu Okna komunikatów 71 Ćwiczenie 25. Wyprowadzamy komunikaty Instrukcja warunkowa 77 Ćwiczenie 26. Sprawdzamy w kalendarzu Instrukcje powtarzania 83 Ćwiczenie 27. Drukujemy tablicę funkcji 83 Ćwiczenie 28. Wprowadzamy hasło Kontrola poprawności danych 89 Ćwiczenie 29. Maskujemy wprowadzanie danych 89 Ćwiczenie 30. Obsługujemy zdarzenia Validating i Validated 92 Ćwiczenie 31. Stosujemy strukturalną obsługę błędów 96 Ćwiczenie 32. Zgłaszamy własny wyjątek 100 Rozdział 5. Kontrolki, zdarzenia 104 Ćwiczenie 33. Urozmaicamy listę kontrolek 104 Ćwiczenie 34. Kontrolki nadzorują pobieranie danych 109 Rozdział 6. Grafika Podstawowe obiekty i metody graficzne 115 Ćwiczenie 35. Rysujemy typowe obiekty graficzne Wykorzystanie plików graficznych 120 Ćwiczenie 36. Przeglądamy pliki graficzne Animacja 125 Ćwiczenie 37. Wprawiamy w ruch kontrolkę PictureBox 125 Ćwiczenie 38. Kolejne fazy ruchu odczytujemy z plików 127 Ćwiczenie 39. Poruszamy Ziemię 129 Rozdział 7. Interfejs użytkownika Menu 133 Ćwiczenie 40. Tworzymy edytor tekstu Pasek narzędzi 138 Ćwiczenie 41. Dodajemy pasek narzędzi Pasek stanu 141 Ćwiczenie 42. Dodajemy do edytora pasek stanu Obsługa plików 143 4

5 43. Odczytujemy i zapisujemy pliki 144 Rozdział 8. Bazy danych 148 Ćwiczenie 44. Odczytujemy dane z bazy 149 Ćwiczenie 45. Używamy plików XML 153 Rozdział 9. Klasy Pierwsze klasy 157 Ćwiczenie 46. Definiujemy własną, bezpieczną klasę 158 Ćwiczenie 47. Zapewniamy swobodny dostęp do pól Hermetyzacja 162 Ćwiczenie 48. Instalujemy akcesory Dziedziczenie 165 Ćwiczenie 49. Tworzymy klasę dziedziczącą Metody wirtualne 168 Ćwiczenie 50. Wywołujemy właściwe metody 168 Rozdział 10. Jeszcze raz funkcje 175 Ćwiczenie 51. Obliczamy pierwiastki równania kwadratowego 175 Ćwiczenie 52. Szukamy liczb pierwszych 176 Ćwiczenie 53. Całkujemy numerycznie 178 Ćwiczenie 54. Używamy jednostek miar 179 Ćwiczenie 55. Drukujemy słownie wartości liczbowe 182 Zakończenie 185 5

6 Wprowadzenie Język F# opracowany został przez australijskiego informatyka Don Syme a, pracującego w Microsoft Research. Jest wariantem języka ML i w dużej mierze zgodny z dialektem tego języka o nazwie Objective Caml. Pierwsza wersja została udostępniona na przełomie 2004/ 2005 roku. Obecnie rozwijany jest w Microsoft Developer Division. F# (F Sharp) jest językiem programowania, łączącym cechy języka imperatywnego (proceduralnego) oraz funkcyjnego. Jest częścią platformy.net, firmy Microsoft. F# jest językiem wieloparadygmatycznym, ponieważ wspiera programowanie funkcyjne, imperatywne i stosuje obiektowy styl programowania. Programowanie funkcyjne (lub funkcjonalne) jest istotną cechą tego języka. Filozofia i metodyka programowania funkcyjnego, będąca odmianą programowania deklaratywnego, w której funkcje należą do wartości podstawowych, kładzie nacisk na wartościowanie (często rekurencyjnych) funkcji, a nie na wykonywanie poleceń. F# jest jednym z najnowszych języków funkcyjnych. Jest przeniesieniem języka Objective Caml na platformę.net. Książka skierowana jest do Czytelników chcących poznać podstawy języka F# i pracę w środowisku Visual Studio. Nie wymaga znajomości wstępnej tego języka ani innych narzędzi programistycznych. Korzystna może jednak być znajomość innych języków programowania, np. C++, C#, Pascal. Zamieszczone w niej ćwiczenia, składnie poleceń i tabele mogą również służyć jako pomoc dla bardziej zaawansowanych programistów. Pliki do pobrania, zawierające ćwiczenia prezentowane w książce, umieszczone są na stronie Wydawnictwa. Wszystkie pliki zostały uruchomione i sprawdzone pod systemem operacyjnym Microsoft Windows (XP i 7). 6

7 Wstęp. Co jest potrzebne, skąd to pobrać i jak zainstalować? Do pracy z językiem F#, jako minimum, wystarcza interpreter lub kompilator tego języka. Warto jednak również użyć środowiska Visual Studio, dostarczającego wielu dodatkowych elementów usprawniających pracę. Potrzebne zasoby znajdziemy na stronie: Ćwiczenia wykonywać będziemy używając następujących narzędzi: Interaktywna konsola F# Visual Studio 2010 Shell LINQPad Wszystkie programy udostępniane są bezpłatnie. Można je pobrać z podanych dalej stron internetowych. Interaktywna konsola F# Najnowsza wersja konsoli zawarta w pakiecie F# November 2010 Community Technology Preview (CTP) jest do pobrania pod adresem: W skład pakietu wchodzi: Interaktywny interpreter fsi.exe Wierszowy kompilator fsc.exe i biblioteki komponentów Komponenty dla środowiska Visual Studio 2008 i Visual Studio 2010 Biblioteka FSharp.Core dla Silverlight 2.0, 3.0 i Windows Phone 7 Po zainstalowaniu programu konsolę można uruchomić korzystając z przycisku Start. 7

8 Rysunek 1. Interaktywna konsola Polecenia wpisane bezpośrednio do konsoli zostają zinterpretowane po wprowadzeniu dwóch znaków ; i potwierdzeniu klawiszem Enter. Kompilator wierszowy można uruchomić wpisując w wierszu polecenia sekwencję: fsc nazwa.fs (zakładamy, że kompilator i plik źródłowy są w bieżącym folderze). Plik nazwa.fs powinien zawierać kod źródłowy napisany w języku F#. Do przygotowania pliku można użyć dowolnego edytora ASCII/ANSI, np. Notatnika. W wyniku kompilacji powstanie plik wykonywalny nazwa.exe. Więcej opcji uruchamiania kompilatora można uzyskać, wpisując w wierszu poleceń komendę: fsc --help Visual Studio 2010 Shell Visual Studio integruje wiele środowisk programistycznych w postaci jednolitego interfejsu (IDE). Udostępnia środowisko, z którego korzystać mogą różne języki programowania. Microsoft dostosował do platformy.net (którą wykorzystuje Visual Studio) od lat znany i popularny język Visual Basic. VB.NET jest teraz w pełni obiektowym językiem programowania. Dla użytkowników języków rodziny C opracowano na platformę.net język C# ( C sharp ). Jest to nowoczesny, obiektowy język programowania, korzystający z wielu konstrukcji C++, ale bez zbędnych naleciałości historycznych. Visual C++ jest także obecny na tej platformie. Dołączył do nich F#. Wybór języka programowania jest rzeczą drugorzędną to jedna z zalet środowiska.net. Integracja wielu języków w jednym środowisku powoduje, że nie trzeba tracić czasu na uczenie się od początku nowych języków, aby tworzyć, uruchamiać i rozwijać aplikacje. 8

9 Visual C#, Visual Basic, IronPython, czy Visual F# na platformie.net dają nam podobne możliwości. Użycie zmiennych, klas, ich właściwości i metod jest w nich prawie identyczne. Środowisko.NET (tzw. framework) oferuje wspólne typy danych (Common Type System) i biblioteki klas (.NET Class Framework). Potrzeby obecnych użytkowników oprogramowania wymagają, aby aplikacje dysponowały graficznymi interfejsami (były okienkowe). To z kolei rodzi wymagania względem środowisk programistycznych, które muszą być odpowiednio efektywne. Archaicznym podejściem do nauki programowania jest bazowanie na narzędziach, które nie zapewniają wspomagania graficznego w tworzeniu interfejsów, nie preferują programowania obsługującego zdarzenia i programowania obiektowego. Te pojęcia nie muszą oznaczać wyższego wtajemniczenia w sztukę programowania. Nie należy klasyfikować ich jako zbyt zaawansowane. Od nich musimy zaczynać nie tylko programowanie, ale już analizę problemu i projektowanie rozwiązania. Języki platformy.net umożliwiają jak nigdy dotąd tworzenie programów obiektowych, sterowanych zdarzeniami i silnie wspomaganych graficznie(w języku F# jest tu jeszcze dużo do usprawnienia). Od samego początku wykorzystujemy (przynajmniej pasywnie) właściwości i metody obiektów, nawet nie wspominając o nich. W sytuacjach, gdy interfejs graficzny jest zbędny lub przeszkadza w zgłębieniu istoty problemu można zbudować aplikację konsolową. Platforma.NET to nie tylko języki programowania. W wielu sytuacjach języki pełnią rolę pomocniczą, służąc do zapisywania poleceń. W Visual Studio znajdziemy Server Explorer, za pomocą którego możemy tworzyć tabele baz danych i łączyć je relacjami. Zbiór klas ADO.NET umożliwia z kolei zarządzanie bazami w tradycyjnym środowisku połączonym jak i w bardziej efektywnym i nowoczesnym środowisku rozłączonym. Do wykonania szeregu zadań, jak zapytania i modyfikacje relacyjnych baz danych wykorzystywać możemy popularny język SQL. Dane możemy zapisywać w coraz bardziej popularnym, niezależnym od platformy formacie XML. Platforma.NET oferuje również (a może przede wszystkim) narzędzia do budowania aplikacji internetowych i zarządzania zasobami rozproszonymi. Biblioteka ASP.NET umożliwia tworzenie formularzy WWW. Usługi Web Services umożliwiają tworzenie nowoczesnych aplikacji rozproszonych. Oprogramowanie Visual Studio stanowi środowisko uruchomieniowe, bibliotekę klas, kompilatory i narzędzia pomocnicze. Programy napisane dla środowiska.net Framework nie są kompilowane od razu do kodu maszynowego danego procesora, lecz do kodu pośredniego MSIL (Microsoft Intermediate Language). Uruchomienie programu wymaga więc środowiska CLR (Common Language Runtime), które jest częścią.net Framework. Podczas pierwszego uruchomienia programu na maszynie docelowej kompilator Just In Time tworzy kod maszynowy specyficzny dla danego procesora. W uproszczeniu przedstawia to poniższy schemat. 9

10 .NET Framework Projekt Kod źródłowy Kompilator Common Language Runtime Kod w języku pośrednim MSIL Kompilator JIT Kod maszynowy procesora W systemach operacyjnych Windows niezbędne jest zainstalowanie bibliotek.net Framework, dostępnych bezpłatnie na stronach internetowych Microsoftu (instalowane są automatycznie podczas instalacji Visual Studio). Środowisko Visual Studio 2010 (lub wcześniejsza wersja 2008) daje znacznie większy komfort pracy z językiem F#. Bezpłatną powłokę (Shell) można pobrać pod adresem: b778-00c3bca733d3&displaylang=en Istotna jest kolejność instalacji. Najpierw należy zainstalować Visual Studio 2010 Shell, a później konsolę F#. W przeciwnym wypadku wymagane komponenty nie zostaną zainstalowane w Visual Studio. Można oczywiście wtedy odinstalować konsolę i ponownie zainstalować ją. W komercyjnym (płatnym) wydaniu Visual Studio 2010 język F# jest wbudowany i nie trzeba doinstalowywać go. 10

11 Rysunek 2. Visual Studio 2010 Shell W środowisku Visual Studio można wygodnie tworzyć kod programu, uruchamiać go (kompilować), debuggować, testować, edytować itp. Możliwa jest tu również praca z interpreterem, czyli interaktywnie wykonywanie poleceń. Rysunek 3. Praca interaktywna w Visual Studio 2010 LINQPad LINQPad jest programem stworzonym głównie do uruchamiania interaktywnych kwerend baz danych w nowoczesnej technologii LINQ, stosowanej w coraz większej liczbie języków programowania. Współczesne wersje programu są jednak coraz bardziej uniwersalne. Pozwalają między innymi pisać, uruchamiać i testować programy napisane w języku F#. 11

12 Program można pobrać ze strony: Rysunek 4. Język F# w LINQPad 12

13 Rozdział 1. Praca w różnych środowiskach 1.1. Wyprowadzanie komunikatów Podstawowym zadaniem programów jest komunikacja z użytkownikiem, czyli drukowanie (wyprowadzanie) komunikatów, wyników i innych napisów w oknach programów (tekstowych lub graficznych). Niezależnie od tego, czy wyprowadzamy komunikaty w trybie tekstowym (inaczej do konsoli F#), czy też w oknach Windows, wygodnym sposobem tworzenia kodu źródłowego jest użycie Visual Studio 2010 Shell. Ćwiczenie 1. Drukujemy komunikaty na konsoli Uruchomimy Visual Studio 2010 Shell i klikniemy pierwszy przycisk (z lewej) na pasku narzędzi, czyli New Project. W oknie dialogowym New Project wybierzemy typ projektu (Installed Templates) F# Application, określimy własną nazwę projektu (zostanie automatycznie utworzony katalog o podanej nazwie) i wybierzemy lokalizację na dysku. Rysunek 1.1. New Project 13

14 Po otwarciu projektu zobaczymy okno, przeznaczone do wpisywania kodu źródłowego, zatytułowane Program.fs i kilka innych okienek. Wpiszemy następujący kod: // ten znak rozpoczyna komentarz tzw. Wierszowy (do końca wiersza) // komentarze ignorowane są przez translator, // słuŝą do dokumentowania skryptu (kodu) (* komentarz blokowy moŝe zajmować wiele wierszy *) open System //uŝycie biblioteki System tutaj do Console //wyprowadzenie wyników printfn Mój komunikat //j.w. z wykorzystaniem biblioteki.net Console.WriteLine( Drugi komunikat ) //zatrzymanie konsoli //Console.ReadLine() > ignore //lub: Console.ReadKey(true) > ignore Wypróbujemy swój produkt, uruchamiając go z poziomu środowiska zintegrowanego. W tym celu wybierzemy przycisk Start Debugging ( ) z paska narzędzi. Alternatywne sposoby to Debug>Start Debugging lub klawisz F5, Debug>Start Without Debugging lub Ctrl +F5. Warto polecić ten ostatni, pomijający śledzenie programu, które spowalnia kompilację i uruchomienie. Program można, oczywiście, uruchamiać spoza środowiska zintegrowanego. W wyniku kompilacji powstaje plik wykonywalny o podanej wcześniej nazwie projektu i rozszerzeniu exe. Odnajdziemy go w folderze swojego projektu, w odpowiednim podkatalogu. Pliki z kodem źródłowym posiadają rozszerzenie fs. Rysunek 1.2. Komunikaty na konsoli 14

15 Przeanalizujemy wprowadzony kod: open System udostępnienie przestrzeni nazw (biblioteki). Pozwala uniknąć pisania kwalifikowanych (wieloczłonowych) nazw, np.: System.Console.WriteLine( Komunikat ). printfn Mój komunikat wydruk podanego łańcucha tekstowego i przejście do następnego wiersza (printf bez zmiany wiersza). Polecenie może zawierać łańcuch formatujący, służący do wyprowadzania różnych typów wyników. Console.WriteLine( Drugi komunikat ) inny sposób wyprowadzania komunikatów i wyników. Console.ReadLine() > ignore wstrzymanie zamknięcia konsoli do momentu wciśnięcia klawisza Enter. Druga część komendy > ignore nakazuje zignorowanie zwracanego wyniku. Console.ReadKey(true) > ignore inny sposób wstrzymania zamknięcia konsoli (do momentu naciśnięcia dowolnego klawisza. Wyniki (komunikaty) możemy wyprowadzać również do okna pracy interaktywnej programu Visual Studio Znajdziemy je (możemy otworzyć) w menu View>Other Windows>F# Interactive. Aby wyprowadzić wyniki do tego okna, należy zaznaczyć wybrany fragment kodu, nacisnąć prawy przycisk myszki i wybrać z menu wyskakującego polecenie Send To Interactive. Okna F# Interactive można używać poza tym do interaktywnej pracy z interpreterem języka F#. Rysunek 1.3. Wysłanie wyników do okna F# Interactive 15

16 Rysunek 1.4. Okno F# Interactive Ćwiczenie 2. Testujemy kod w programie LINQPad Uruchomimy program LINQPad. Z listy Language, na pasku narzędzi, wybierzemy opcję F# Program. Rysunek 1.5. Lista obsługiwanych języków w LINQPad Napiszemy następującą treść kodu: open System //wyprowadzenie wyników printfn "Mój komunikat" //j.w. z wykorzystaniem.net Console.WriteLine("Drugi komunikat") //wypr. wyników w LinqPad "Kolejny komunikat".dump() Program uruchomimy przyciskiem. 16

17 Rysunek 1.6. Wyniki programu w LINQPad Polecenie Dump() jest alternatywnym sposobem wyprowadzenia wyników, funkcjonującym tylko w LINQPad. Treść kodu źródłowego można zapisać w pliku z domyślnym rozszerzeniem linq lub innym dowolnym, np. fs. Pliki typu linq są plikami tekstowymi z kodem źródłowym, podobnie jak pliki fs. Te pierwsze mogą być użyte w innych środowiskach, np. w Visual Studio, po usunięciu z nich pierwszego wiersza (pełni funkcję informacyjną tylko dla programu LINQPad). Ćwiczenie 3. Tworzymy pierwsze okno F# w Visual Studio Pisząc programy w języku F# możemy pracować nie tylko w trybie konsolowym, ale również tworzyć aplikacje okienkowe. Atrakcyjność pracy w środowisku Visual Studio w dużej mierze związana jest z pracą w trybie graficznym i w usprawnianiu wykonywanych czynności poprzez wspomaganie graficzne oraz autouzupełnienia (tzw. IntelliSense). Z dobrodziejstw tej drugiej technologii możemy w pełni korzystać, natomiast pierwsze usprawnienie w obecnej wersji jeszcze nie funkcjonuje. Brak jest szablonu Windows Forms Application. Wobec powyższego, do pracy z okienkami w F# (dokładniej w Visual F#) musimy ręcznie przygotować projekt aplikacji Visual Studio. Napiszemy program, który wydrukuje komunikat w oknie Windows. Uruchomimy Visual Studio 2010 Shell i utworzymy nowy projekt typu F# Application. Nadamy mu nazwę, np. Cw3-okna. Powstały projekt jest szkieletem aplikacji konsolowej. Przekształcimy go w aplika-cję Windows Forms. 17

18 Z menu Project wybierzemy AddReference i dalej kartę.net. Wskażemy bibliotekę System.Windows.Forms i zatwierdzimy przyciskiem OK. Ponownie otworzymy okno Add Reference i wskażemy bibliotekę System.Drawing. Rysunek 1.7. Dodawanie referencji do bibliotek.net Z menu Project wybierzemy Properties i zmienimy typ naszej aplikacji na Windows Application. Rysunek 1.8. Zmiana typu aplikacji W oknie Program.fs wpiszemy kod źródłowy: // uŝycie bibliotek "okienkowych" open System.Windows.Forms open System.Drawing // utworzenie obiektu formularza let form =new Form(Text="Mój formularz",startposition= FormStartPosition.CenterScreen, 18

19 AutoScaleMode=AutoScaleMode.Font) // utworzenie obiektu etykiety let label=new Label(Text="Komunikat w oknie!",top=20,left=10, AutoSize=true) // dodanie etykiety do kolekcji kontrolek formularza form.controls.add(label) // wyświetlenie formularza form.show() //lub Visible=true w new Form(... // uruchomienie aplikacji Application.Run(form) Projekt możemy już uruchomić (np. CTRL+F5). Rysunek 1.9. Aplikacja Windows Forms Aplikacje okienkowe (Windows Forms) wymagają utworzenia formularza, prezentującego okno programu i kontrolek (inaczej formantów) umieszczonych na nim. Definicje klas tych obiektów zawarte są w odpowiednich bibliotekach: System.Windows.Forms, System.Drawing. Aby utworzyć obiekt formularza, musimy użyć słowa kluczowego new i nazwy klasy z odpowiednimi parametrami. Całość przypisujemy do własnej zmiennej (w F# bardziej odpowiednim tu określeniem jest wartość niezmienna ) używając słowa kluczowego let, np.: let form =new Form(Text="Mój formularz",startposition= FormStartPosition.CenterScreen,AutoScaleMode=AutoScaleMode.Fon t) Teksty, napisy, komunikaty umieszczamy na formularzach w etykietach. Obiekt etykiety tworzymy używając klasy Label: 19

20 let label=new Label(Text="Komunikat w oknie!",top=20,left=10, AutoSize=true) Etykiety i inne kontrolki musimy dodać do kolekcji obiektów formularza: form.controls.add(label) Wyświetlaniem formularza na ekranie zajmuje się funkcja (dla obiektu to inaczej metoda) Show: form.show() Aplikację uruchomimy wywołując metodę Run: Application.Run(form) PEŁNA WERSJA 20

Pascal, Delphi, a moŝe Lazarus? ĆWICZENIA

Pascal, Delphi, a moŝe Lazarus? ĆWICZENIA Marian Mysior Pascal, Delphi, a moŝe Lazarus? ĆWICZENIA Wydawnictwo EscapeMagazine.pl Pascal, Delphi..., a może Lazarus? Ćwiczenia Marian Mysior Wydanie pierwsze Toruń 2013 ISBN: 978-83-61744-65-8 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl

SPIS TREŚCI. http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl SPIS TREŚCI Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ISSN 1899-8534 Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Język C# 17. Przedmowa... 9. 1. Język C# i platforma.net...19. 2. Pierwszy program Witaj świecie... 25

Spis treści. Część I Język C# 17. Przedmowa... 9. 1. Język C# i platforma.net...19. 2. Pierwszy program Witaj świecie... 25 Spis treści Przedmowa... 9 Część I Język C# 17 1. Język C# i platforma.net...19 Platforma.NET 19.NET Framework 20 Kompilacja i język MSIL 22 Język C# 22 2. Pierwszy program Witaj świecie... 25 Klasy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual Studio 2010. Księga eksperta

Microsoft Visual Studio 2010. Księga eksperta Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Visual Basic. NET dla ka dego

Visual Basic. NET dla ka dego IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWO CIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual Studio 2008. Ksiêga eksperta

Microsoft Visual Studio 2008. Ksiêga eksperta Microsoft Visual Studio 2008. Ksiêga eksperta Autor: Lars Powers, Mike Snell T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2016-6 Tytu³ orygina³u: MS Visual Studio 2008 Unleashed Format: 172x245, stron:

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości języka C# w aspekcie oprogramowania dla myszy

Analiza możliwości języka C# w aspekcie oprogramowania dla myszy PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ks. Bronisława Markiewicza w JAROSŁAWIU Instytut Inżynierii Technicznej KIERUNEK: INFORMATYKA Stacjonarne studia inżynierskie Łukasz Łysyganicz nr albumu 18414 Analiza

Bardziej szczegółowo

Borland C++Builder 5. Ćwiczenia praktyczne. Andrzej Daniluk

Borland C++Builder 5. Ćwiczenia praktyczne. Andrzej Daniluk Borland C++Builder 5. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Daniluk 1 Spis treści Rozdział 1. Pierwsze spotkanie ze środowiskiem Borland C++Builder 5... 5 C++ Builder Enterprise... 5 C++ Builder Profesional...

Bardziej szczegółowo

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I 29 listopada 2005 Kurs C# cz. I Daniel Celeda Wersja off-line Junkers 29 listopada 2005 Spis treści 01. "Programowanie" - z czym to się je?... 3 Programowanie czyli tworzenie aplikacji... 3 Algorytm...

Bardziej szczegółowo

Edytor Edi/Hugo 3.0. dokumentacja w wersji 1.2. 23 marca, 2007. Wojciech Sobieski

Edytor Edi/Hugo 3.0. dokumentacja w wersji 1.2. 23 marca, 2007. Wojciech Sobieski Edytor Edi/Hugo 3.0 dokumentacja w wersji 1.2 23 marca, 2007 Wojciech Sobieski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Nauk Technicznych Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn 10-957 Olsztyn, ul.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Visual Basic 2010. Od podstaw

Visual Basic 2010. Od podstaw Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług

Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług Środowisko pracy Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług sieciowych oraz serwisów internetowych,

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE... 17

Spis treści WPROWADZENIE... 17 Spis treści WPROWADZENIE... 17 1 REWOLUCJA.NET... 23 Krótka historia języka Visual Basic...23 Wejście w.net...24 Ograniczenia klasycznego Visual Basic...25 Dziwaczna mieszanina Visual Basic...25 Odrębne

Bardziej szczegółowo

100 sposobów na Visual Studio

100 sposobów na Visual Studio PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 1 Kod przedmiotu: EZ1C200 010 (studia niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis Języki programowania Warszawa 2011 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna"

Bardziej szczegółowo

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Logika prezentacji II

Logika prezentacji II Logika prezentacji II Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Logika prezentacji 1 Plan wykładu Server Side Includes (SSI) Active Server Pages (ASP) ASP.NET PHP Logika prezentacji II (2) Celem wykładu jest

Bardziej szczegółowo

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI 1 Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Piotr Nitecki Nr albumu 7502 Framework do deklaratywnego tworzenia GUI Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo