Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce"

Transkrypt

1 Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce Maj 2012

2 Spis treści 1 Wstęp 3 Doświadczenie klienta: Badanie Deloitte 5 Sektor bankowy w Polsce 8 Populacja klientów banków w Polsce: Dziś i jutro 18 Jakie czynniki determinują satysfakcję klientów? 20 Jakie czynniki determinują lojalność klientów? 21 Jakie oczekiwania klientów banki zaspokajają w najmniejszym stopniu? 26 Czy banki odpowiednio dostarczają jakość swoim klientom? 29 W jaki sposób potrzeby klientów powinny budować segmentację? 35 Co dalej? 38 Przypisy 39 Metodologia 41 Kontakt Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce

3 Wstęp Krajobraz sektora finansowego ulega ciągłym zmianom. W dobie zaostrzającej się konkurencji i szybkiego rozwoju usług bankowych, działające w Polsce banki dokonały wielu koniecznych dostosowań swoich modeli biznesowych, aby utrzymać trwałą zdolność osiągania zysków. W celu pozyskania nowych klientów i utrzymania dotychczasowych, pilną koniecznością staje się zrozumienie i właściwa odpowiedź banków na zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów. Szeroki wachlarz oferowanych produktów, wysoka jakość świadczonych usług w połączeniu z innowacyjnością i uczciwością, są podstawowymi elementami zdobywania przewagi konkurencyjnej. Te kluczowe dla klientów elementy stanowią bazę do budowania ich satysfakcji w relacji z bankiem i w dalszej perspektywie kształtują lojalność. Zbigniew Szczerbetka Partner Deloitte Lider Sektora Instytucji Finansowych w Polsce i Europie Środkowej Obecne czasy są decydujące dla kształtu funkcjonowania tradycyjnych banków detalicznych w niedalekiej przyszłości. Zachowania, oczekiwania i potrzeby klientów zmieniają się bardzo szybko. Klienci domagają się jednolicie wysokiego poziomu usług we wszystkich miejscach interakcji z bankiem. Mimo to, ich oczekiwania pozostają nadal niespełnione. W tym samym czasie konkurencyjne instytucje finansowe poszukują możliwości zwiększenia swojego w nim udziału, i aby to osiągnąć, stawiają na innowacje. W przyszłości konkurencja zaostrzy się jeszcze bardziej, gdy na rynku usług finansowych zaznaczą swoją obecność gracze spoza sektora, tacy jak firmy telekomunikacyjne, supermarkety i sieci handlowe, media społecznościowe, serwisy zakupów grupowych, finanse społecznościowe (Facebook Credits, Google Wallet, Isis czy movenbank.com), dostawcy produktów, urządzeń i oprogramowania (Amazon, Apple, Android), serwisy pożyczkowe peer-to-peer (Prosper, Zaarly, Zopa), serwisy płatności (Square, PayPal) czy serwisy zarządzania finansami (Mint). To dopiero początek nowej ery w rywalizacji na rynku usług finansowych. W ciągu nadchodzącej dekady będziemy świadkami walki o to, kto zdominuje relacje z klientem. Banki nie stoją w tej walce na pozycji straconej, ale też nie muszą w niej zwyciężyć. W efekcie zmuszone będą do podjęcia zdecydowanych działań w celu bardziej zrównoważonego i zintegrowanego podejścia do obsługi klienta oraz przedefiniowania kierunków rozwoju. W odpowiedzi na istotne obecnie na rynku zagadnienia dotyczące budowania trwałych relacji z klientami, firma Deloitte przeprowadziła wśród klientów indywidualnych banków w Polsce i na wybranych rynkach Europy Środkowej badanie customer experience. Prezentuje ono możliwości zmiany podejścia do zarządzania doświadczeniem klienta w celu budowania przez banki strategii trwałego wzrostu. Analizy przedstawione w raporcie dotyczą w szczególności zrozumienia potrzeb klientów, określenia zasad segmentacji oraz strategii pozwalających na ich wykorzystanie w celu budowania przez banki przewagi konkurencyjnej. Analizujemy potrzeby, preferencje oraz poziom zadowolenia klientów rynku bankowego korzystających z usług detalicznych oraz szukamy sposobów na zwiększenie ich satysfakcji i lojalności. Raport oferuje instytucjom finansowym mapę drogową niezbędną w czasie, gdy nowi klienci i warunki rynkowe sprawiają, że wyzwania, z którymi przychodzi się zmierzyć stają się coraz bardziej złożone. Innowacyjność, myślenie kategoriami klienta, patrzenie na całość doświadczeń bankowych jego oczami, stają się wyzwaniem współczesnych czasów. Liderami na rynku staną się te banki, które będą potrafiły pozyskać klientów, nie tylko spełniając ich oczekiwania, ale znacznie je wyprzedzając. Zbigniew Szczerbetka Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce 1

4

5 Doświadczenie klienta Badanie Deloitte Dynamicznie zmieniające się oczekiwania klientów zmuszają banki do nieustannej adaptacji, w celu osiągania podstawowych celów strategicznych: powiększania udziałów w rynku, szybszego niż konkurencja wzrostu czy utrzymania obecnych i pozyskiwania nowych klientów. Przedstawiamy Państwu najnowszy raport Deloitte, który zawiera wnioski wynikające z badania doświadczenia klienta w relacji z bankami w Polsce i na wybranych rynkach Europy Środkowej. Raport poddaje analizie poszczególne elementy występujące w relacji instytucji finansowych z konsumentami, ich wpływ na satysfakcję i lojalność klientów. Satysfakcja i lojalność klientów Pomimo istotnych zmian w sposobie funkcjonowania banków, innowacji technologicznych i podejścia do obsługi klienta, które mogliśmy zaobserwować w ciągu ostatnich lat, klienci banków nadal nie są usatysfakcjonowani ze współpracy z instytucjami finansowymi. 31% klientów banków w Polsce deklaruje, że nie wybrałoby ponownie aktualnego banku i nie poleciłoby jego usług innym. Przychody generowane przez tę grupę dla sektora bankowego wynoszą około 7 mld złotych. Na rynku istnieją jednak duże bariery powstrzymujące klientów przed zmianą, co powoduje, że historycznie zdecydowało się na nią jedynie 12% klientów. Na tym tle wyłania się wąska grupa liderów, nowych banków, która może poszczycić się wysokimi wskaźnikami lojalności i satysfakcji. Rosnąca konkurencja i dostęp do usług finansowych poprzez nowe kanały, a także łatwość utrzymywania jednocześnie wielu relacji bankowych, zwiększy w niedalekiej przyszłości liczbę ludzi zmieniających banki. Dlatego instytucje finansowe, zważywszy na wyczerpujące się możliwości rywalizacji cenowej, będą starały się przyciągnąć lub zatrzymać klientów dostarczając im wysoką jakość w najważniejszych dla nich elementach interakcji. Kluczem do tego jest znajomość rzeczywistych potrzeb klientów. Co jest ważne dla klientów banków? Analiza Deloitte wykazała istnienie wyraźnej różnicy pomiędzy deklarowaną przez respondentów ważnością poszczególnych elementów składających się na współpracę z bankiem, a ich rzeczywistym wpływem na Zarządzanie doświadczeniem klienta jest konieczne do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej banków. satysfakcję. Klienci deklarują, że pewne elementy oferty banków są dla nich ważne, jednak na ich satysfakcję wpływa inny zestaw atrybutów. Uchwycenie tych różnic jest kluczowe dla zbudowania właściwej strategii wzrostu. Najbardziej istotnym czynnikiem determinującym satysfakcję jest percepcja ceny. Banki powinny w większym stopniu zarządzać wartością dodaną oferowaną klientom, aby ci czuli, że wyższa cena jest uzasadniona jakością. Personalizacja usług i uczciwość banku są obszarami, których wpływ na satysfakcję jest znacznie większy niż deklarowana przez klientów ważność. Odwrotnie w przypadku bezpieczeństwa klienci deklarują, że jest to dla nich ważne, ale rzeczywisty wpływ na satysfakcję jest niewielki. Przypisują ten atrybut każdej instytucji finansowej i nie jest on wyróżnikiem dla poszczególnych banków. Analizie poddane zostały poszczególne atrybuty ofert banków pod kątem ich wpływu na satysfakcję klientów Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce 3

6 oraz oceny poziomu ich dostarczania. Banki powinny dążyć do poprawy tych z nich, które są dla klientów istotne, a których jakość dostarczania jest niska. Atrybuty, które mają mniejszy wpływ na satysfakcję, lub są już dostarczane zgodnie z oczekiwaniami, powinny mieć dla banków niższy priorytet. Inwestycje w kanały kontaktu takie jak bankowość mobilna, internetowa czy wystrój bądź rozległość sieci oddziałów nie są poparte oczekiwaniami klientów. Klienci przykładają do nich niewielką wagę lub są już usatysfakcjonowani z tych rozwiązań i dalsza ich poprawa nie ma dużego wpływu na satysfakcję czy lojalność. Segmentacja oparta na potrzebach klienta Nie wszyscy klienci mają jednakowe potrzeby. Ważność poszczególnych elementów oferty banków zmienia się dla różnych grup klientów, dlatego, aby dostarczyć im właściwy pakiet wartości i sposób obsługi, potrzebna jest właściwa ich segmentacja. Obecnie wiele banków segmentuje klientów według dochodów. Nie jest to podejście optymalne, ponieważ klienci o podobnych dochodach mogą mieć fundamentalnie różne potrzeby. Niedopasowanie oferty do potrzeb jest odzwierciedlone w niskiej satysfakcji i lojalności, którą zaobserwowaliśmy w badaniu. Odpowiedni dobór segmentów oraz środków zaspokajania potrzeb klientów musi wynikać ze szczegółowej analizy biznesowej i behawioralnej. Kluczowym aspektem jest podążanie za potrzebami klienta na różnych etapach jego życia i śledzenie procesów migracji klientów pomiędzy segmentami. Co dalej? Wyniki badania Deloitte dowodzą, że w praktyce wszystkie banki obecne na rynku muszą podjąć szereg zdecydowanych działań na polu budowania trwałej przewagi konkurencyjnej w oparciu o satysfakcję i lojalność klientów. Banki będą musiały zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, a przede wszystkim z rosnącą konkurencją w sytuacji bardzo istotnego przedefiniowania spojrzenia na rynek i zmiany dotychczasowego podejścia w relacji klient-bank. Będzie za tym szła konieczność przeorientowania dotychczasowych modeli biznesowych banków. Muszą one wykazać się zdolnością dostarczania jakości, oferowania i sprzedawania produktów i usług, które będą postrzegane jako bardziej atrakcyjne od tych oferowanych przez dynamicznie rozwijającą się konkurencję. Instytucje, które zdołają przystosować się do nowego otoczenia oraz zareagować na nie zmianą zachowań i dotychczasowego paradygmatu relacji klient-bank, będą dysponować istotną i trwałą przewagą konkurencyjną. 4 Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce

7 Sektor bankowy w Polsce Polski sektor bankowy to jeden z najbardziej interesujących rynków finansowych w Europie. Pomimo trwających od prawie czterech lat zawirowań na rynkach oraz globalnego kryzysu finansów publicznych, ten sektor polskiej gospodarki osiąga coraz lepsze wyniki. W 2011 roku banki działające w Polsce wygenerowały prawie 15,7 mld złotych zysku netto przy przychodach przekraczających 90,9 mld złotych, co jest historycznie najlepszym rezultatem osiągniętym przez polski system bankowy. Ponadto wskaźnik ROE wyniósł 12%, natomiast współczynnik wypłacalności 13%. W latach działające w Polsce banki pozyskały rekordowe wolumeny depozytów i kredytów klientów indywidualnych. Okres ten charakteryzowało utrzymywanie się stóp procentowych na względnie niskim poziomie przy jednoczesnym spadku rezerw na wierzytelności klientów. Wszystkie te rezultaty zostały osiągnięte mimo bardzo trudnych warunków gospodarczych występujących poza granicami Polski. Banki w Europie miały trudności z pozyskaniem dodatkowego kapitału, który pozwoliłby im działać bezpiecznie. W rezultacie, wiele zachodnich instytucji finansowych stara się upłynnić swoje aktywa na mniej istotnych rynkach w celu spłaty pożyczek zaciągniętych od swoich rządów oraz uzyskania odpowiednich wskaźników adekwatności kapitałowej. sieci handlowych, organizacji pożyczkowych peer-to-peer czy parabanków. Główne kierunki zmian W perspektywie krótko i średnioterminowej polski sektor bankowy będą charakteryzowały zjawiska, które można było zaobserwować już w przeszłości, a które obecnie się nasilą. Zwiększenie ubankowienia Nadal niski w porównaniu do innych krajów europejskich udział klientów indywidualnych powyżej 18 roku życia korzystających z usług bankowych, który będzie się znacząco i systematycznie zwiększał, osiągając w roku %, %, w 2025 zaś 82% (w Polsce wskaźnik wynosi obecnie 67%. Dla porównania: w Rumunii 40%, na Słowacji 66%, na Węgrzech 74%, w Czechach 75%) 2. Możliwości zwiększania penetracji usług bankowych w latach w obecnej populacji klientów oraz wśród klientów wchodzących na rynek usług bankowych w ciągu najbliższych 10 lat są nadal bardzo wyraźne, pomimo niekorzystnych prognoz demograficznych (Wykres 1). Wykres 1. Ubankowienie w Polsce Wyzwania sektora bankowego w Polsce Na rozwój i kształt polskiego sektora bankowego wpływ będą miały następujące czynniki: Kondycja spółek-matek polskich banków z udziałem kapitału zagranicznego, w szczególności tempo oraz drogi dochodzenia do oczekiwanych wskaźników adekwatności kapitałowej, Podjęte oraz zapowiadane działania regulacyjne, przede wszystkim ograniczające dostępność kredytów konsumenckich, kredytów hipotecznych w walutach obcych oraz mające za przedmiot długoterminową płynność banków, 30,5 mln 33% 67% (20,4 mln) ,9 mln 18% 82% (25,4 mln) % Sytuacja na globalnych rynkach finansowych oraz wpływ kryzysu sektora finansów publicznych na sytuację ekonomiczną Polski, Rosnąca konkurencja dla banków ze strony graczy nienależących do sektora, w szczególności ze strony dostawców usług telekomunikacyjnych, mediów społecznościowych, organizacji zakupów grupowych, Ubankowieni (18+) Nieubankowieni (18+) Zysk netto sektora bankowego w Polsce osiągnął rekordowy poziom 15,7 mld złotych. Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce 5

8 Polski sektor bankowy jest mało skoncentrowany, zwłaszcza w porównaniu z innymi rynkami usług bankowych w Europie Środkowej. Wzrost koncentracji sektora Polski sektor bankowy jest mało skoncentrowany, zwłaszcza w porównaniu z innymi rynkami usług bankowych w Europie Środkowej. Wskaźnik koncentracji polskiego rynku CR5 3 wynosi zaledwie 43% (w Rumunii 53%, na Węgrzech 55%, w Czechach 62%, na Słowacji 72%) 4. Istniejąca sytuacja otwiera perspektywy dla dalszych konsolidacji. Obecnie jedyną barierą dla ich podjęcia na szeroką skalę wydaje się być niepewność na rynkach i konieczność skoncentrowania się przez banki mogące uczestniczyć w procesie konsolidacji sektora na priorytetach wynikających z kryzysu finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej. Działania konsolidacyjne mogą mieć z jednej strony kluczowe znaczenie dla efektywności działania banków, gdyż w sektorze finansowym korzyści skali są ogromne. Z drugiej jednak, postępująca koncentracja na rynku usług bankowych może prowadzić, zwłaszcza w przypadku powstania w perspektywie lat grupy kilku dominujących na nim graczy, np. do dyktowania cen trudnych do zaakceptowania przez mniejszych konkurentów. Spadek marż Jednym z efektów turbulencji na globalnych rynkach jest zauważalny spadek przychodów z szeregu linii produktowych i postępująca nadal w tym zakresie presja. Dla niektórych banków ważną pozycją były do niedawna przychody pochodzące z denominowanych w walutach kredytów hipotecznych, obecnie zmarginalizowane głównie wskutek reakcji regulatorów na zagrożenia, jakie te produkty kreują dla klientów oraz rynku. Wskutek ograniczeń regulacyjnych oraz zmniejszającej się skłonności Polaków do zaciągania kredytów konsumpcyjnych, zmniejszeniu podlegają przychody z wysokomarżowych produktów kredytowych (karty kredytowe, kredyty gotówkowe). Wzrastają jednocześnie koszty finansowania, związane z trudnościami jego pozyskania na rynku hurtowym, przy likwidacji istniejących do początku 2012 roku możliwości prawno-podatkowych stwarzanych dla pozyskiwania atrakcyjnych dla klientów produktów depozytowych. Wszystkie te czynniki stanowią zagrożenie dla przychodów osiąganych przez banki. Równocześnie jednak skłaniają sektor bankowy do poszukiwania nowych źródeł dochodów, także poprzez wypracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych. Nowi gracze Polski rynek w ostatnich latach uległ zauważalnej zmianie wynikającej z udanego debiutu dwóch banków, które w trudnych warunkach rynkowych zbudowały bazę ponad 1,5 mln klientów. Ich sukces w dużym stopniu był wynikiem dostrzeżenia postępujących zmian w świadomości oraz potrzebach i zachowaniach klientów. Aby skutecznie odróżnić się od konkurencji, wejść na rynek i rozwijać się, nowe banki musiały zmienić swoje modele biznesowe i obsługi klienta. Dokonały tego przez wiele innowacji i modyfikacji produktowych, technologicznych oraz usprawnień w zakresie procesów i standardów obsługi. Wyznaczyły trendy, za którymi dziś podążają inni rynkowi gracze. Kolejnym krokiem na tej drodze stanie się zapowiadane przez dwóch liderów innowacji bankowych wdrożenie w 2012 roku i rozwijanie w kolejnych latach modeli biznesowych, które można określić mianem bankowości społecznościowej. Dziś może się wydawać, że te innowacyjne wzorce mają mały potencjał, bo ograniczają się do stosunkowo jeszcze wąskiej grupy użytkowników nowych technologii. Jednak biorąc pod uwagę szybkość, z jaką media społecznościowe zwiększają udział w rynku, a także determinację banków, by dopasować swój sposób działania do zmieniających się zachowań klientów, można oczekiwać, że nowe modele biznesowe wyznaczą kolejny trend, za którym podążą pozostali gracze. Perspektywy rozwoju Bilanse polskich banków są zdrowe, a współczynniki adekwatności kapitałowej spełniają z nawiązką wymogi regulatorów rynku europejskiego. Z perspektywy inwestora wszystkie te fakty dowodzą, że polski sektor bankowy jest atrakcyjnym rynkiem, wciąż otwartym na dalszy rozwój i wyższe niż na innych rynkach stopy zwrotu z kapitału. W perspektywie nadchodzących lat pojawia się pytanie: Jak zbudować skuteczną strategię wzrostu na rynku o takiej charakterystyce?. Jest to pytanie o kierunki rozwoju rynkowego, a także o zakres i skalę inwestycji 6 Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce

9 W polskim sektorze bankowym zauważalny jest spadek przychodów z szeregu linii produktowych. oraz dezinwestycji w sektorze. Dlatego też udzielenie na nie odpowiedzi musi być poprzedzone bardzo precyzyjną analizą zachowań klientów, wynikających ze zmiany ich potrzeb i niejednokrotnie będących pochodną trendów o charakterze cywilizacyjnym. Jedynie w niewielkiej mierze ta analiza może być oparta o zweryfikowaną biznesowo w przeszłości skuteczność dotychczasowych strategii. Przyszłość nie jest już taka, jak kiedyś 5. Preferencje i potrzeby klientów z poszczególnych segmentów są bardziej zróżnicowane i szybko się zmieniają, co wymaga nowego podejścia. Nie wystarczy podążanie za trendami. Poszczególne segmenty nie są też w równym stopniu atrakcyjne dla wszystkich banków. Dlatego banki muszą wybrać te, na których się skupią i precyzyjniej dostosować do nich swoją ofertę. Niezależnie od tego, do kogo banki kierują ofertę, skala rozwoju bankowości detalicznej jest pochodną dwóch czynników: kumulacji oszczędności klientów indywidualnych oraz umiejętności przyciągania przez sektor bankowy nowych środków i nowych klientów poprzez m.in. ubankowienie. W obu tych obszarach jest jeszcze wiele do zrobienia. Wciąż łatwiej jest pozyskać nowego klienta, niż skłonić istniejącego do zmniejszenia konsumpcji i zwiększenia skali oszczędności. Banki wchodzące na rynek pozyskują klientów w większości spośród tych, którzy dotąd byli obsługiwani przez konkurencyjnych graczy, nie zaś wśród grupy konsumentów niekorzystających jeszcze z usług bankowych. Oferują im wyższą jakość, w zamian za co otrzymują nie tylko satysfakcję klientów, ale także generują wartościowe wolumeny i przychody. Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce 7

10 Populacja klientów banków w Polsce Dziś i jutro Utrzymanie istniejących klientów przy jednoczesnym, rentownym zwiększeniu penetracji produktowej oraz pozyskiwanie klientów nowych i zyskownych, to z punktu widzenia generowanych przychodów dwa podstawowe algorytmy postępowania banku na każdym rynku. Część klientów jest w wyniku tych działań usatysfakcjonowana, część zaś odczuwa tę satysfakcję w stopniu zdecydowanie mniejszym. Jednak brak satysfakcji nie prowadzi ich do opuszczenia banku, z którym zbudowali relację. Pozostali zaś klienci, pozbawieni całkowicie satysfakcji ze współpracy z dotychczasowym bankiem, decydują się często na jego zmianę. Duża populacja potencjalnych klientów pozostaje poza rynkiem stanowiąc grupę tzw. nieubankowionych prospektów, klientów potencjalnych. Na wejście na rynek usług bankowych czekają już natomiast konsumenci, którzy nie założyli jeszcze rachunku z powodu różnych ograniczeń, np. bariery wieku czy nieposiadania środków w odpowiedniej wysokości. Reasumując, w 2012 roku w populacji polskiego sektora bankowego i w jego otoczeniu możemy wyróżnić 6 podstawowych grup (Wykres 2): 1. Klientów usatysfakcjonowanych, 2. Switchersów 6 należących obecnie do populacji pierwszej, 3. Klientów nieusatysfakcjonowanych, 4. Switchersów należących obecnie do populacji trzeciej, 5. Nieubankowionych, 6. Potencjalnych klientów, wchodzących na rynek usług bankowych 7. Struktura populacji sektora bankowego i jego otoczenia w badanych krajach Europy Środkowej została przedstawiona na Wykresie 3. Procentowy udział konsumentów poniżej 18 roku życia w tej populacji jest w zasadzie równy we wszystkich krajach. Dysproporcje pojawiają się wśród obecnych klientów banków. Najwyższy odsetek usatysfakcjonowanych konsumentów w stosunku do populacji jest w Czechach i na Węgrzech (odpowiednio: 50% i 46%), podczas gdy rynki Słowacji i Polski charakteryzują najwyższe udziały klientów nieusatysfakcjonowanych (odpowiednio 15% i 16%). Największy udział osób niebędących klientami banków w całej populacji występuje w Rumunii (48%). Wykres 2. Populacja polskiego sektora bankowego i jego otoczenie w 2012 r. (mln osób) 1. Ubankowieni usatysfakcjonowani 14,32 mln 3. Ubankowieni nieusatysfakcjonowani 6,07 mln 6. <18 roku życia 7,68 mln Switchersi 2,35 mln 2. Usatysfakcjonowani 1,62 mln 4. Nieusatysfakcjonowani 0,73 mln 4% 2% 37% 5. Nieubankowieni 10,12 mln 16% 27% 20% 8 Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce

11 Wykres 3. Struktura populacji sektora bankowego i jego otoczenia w Europie Środkowej w 2012 r. 20% 27% 37% 18% 20% 19% 19% 21% 21% 50% 46% 28% 38% 48% 20% Polski rynek bankowy charakteryzuje się najwyższym udziałem klientów nieusatysfakcjonowanych w Europie Środkowej. 16% 11% 13% 15% 12% Polska Czechy Węgry Słowacja Rumunia <18 roku życia Nieubankowieni Ubankowieni usatysfakcjonowani Ubankowieni nieusatysfakcjonowani Trudności w pozyskiwaniu klientów Analiza wskazuje, że nie wszyscy gracze w polskim sektorze bankowym pozyskują klientów z równą efektywnością. Banki stosują różne strategie akwizycyjne: część z nich interesuje się głównie nieubankowionymi konsumentami, inne banki zaś pozyskują klientów przede wszystkim od innych banków, konkurując ceną i jakością. Obie strategie wymagają ze strony banków ponoszenia wielu nakładów a ich realizacja nie jest pozbawiona wyzwań. Pozyskiwanie klientów konkurencji jest utrudnione przez szereg czynników: Koszty transakcyjne wynikające ze zmiany banku, rozumiane przez klienta w większej mierze jako konieczność poświęcenia znacznej ilości czasu niż poniesienia kosztów finansowych, Brak możliwości zmiany ze względu na korzystanie z produktów kredytowych, których refinansowanie w nowym banku może być trudne z powodu zaostrzenia w ostatnich latach kryteriów oceny zdolności kredytowej. Dotyczy to zarówno klientów korzystających z kredytów hipotecznych, jak również linii kredytowych w rachunku, Podobny poziom usług oferowanych przez poszczególnych graczy na rynku, co powoduje, że klienci widzą małą wartość dodaną ze zmiany banku, Zbliżone parametry produktów oferowanych przez banki i niewielkie różnice w ich cenach. Powyższe czynniki spowodowały, że jedynie około 12% klientów banków w Polsce kiedykolwiek zmieniło bank (Switchersi). Większość klientów korzysta historycznie z usług tylko jednego podmiotu, który został wybrany na samym początku przygody klienta z bankowością. Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce 9

12 Wykres 4. Udział w rynku bankowym Europy Środkowej klientów korzystających z usług jednego banku w 2012 r. 12% 88% Polska Switchersi 17% 83% Czechy Klienci korzystający z usług jednego banku 28% 72% Węgry Jedynie 12% klientów w Polsce historycznie korzystało z usług więcej niż jednego banku. 41% 59% Rumunia 52% 48% Słowacja Polscy klienci najmniej skłonni do zmiany Rynki polski oraz czeski charakteryzują niskie wskaźniki procentowe zmiany banków - odpowiednio: 12% dla Polski oraz 17% dla Czech (Wykres 4). Klienci polscy i czescy niechętnie decydują się na zmianę, dlatego banki, które prowadzą rachunki, powinny dokładać wszelkich starań w celu budowania ich satysfakcji oraz zdecydowanie reagować w przypadku dostrzeżenia pierwszych oznak jej obniżenia. Z kolei rynek węgierski charakteryzuje niemal 2,5-krotnie wyższa historycznie skłonność do zmiany banków w porównaniu z rynkiem polskim, co jest wynikiem wysokiej urbanizacji kraju (25% populacji zamieszkuje w Budapeszcie, a jedynie 8% na obszarach wiejskich), a także bardzo nasilonej w ostatnich latach konkurencji, zwłaszcza w obszarach kredytów hipotecznych i depozytowym. W Rumunii oraz na Słowacji odsetek klientów, którzy zmienili bank, osiąga wartości skrajne i wynosi odpowiednio: 41% i 52%. Na rynku słowackim jest to spowodowane trzema czynnikami o charakterze strukturalnym: upadłością i przejęciami kilku wiodących banków w latach 90, prywatyzacją i restrukturyzacją dwóch największych państwowych banków po roku 2001 oraz konkurencją w obszarze pozyskiwania depozytów w okresie wstępowania kraju do strefy euro. Przyczyny wysokiego udziału klientów korzystajcych historycznie z usług więcej niż jednego banku w populacji ubankowionych klientów w Rumunii są inne niż na Słowacji. Rynek rumuński charakteryzuje brak zaawansowanych rozwiązań z zakresu zarządzania relacjami z klientami (ang. CRM). To skutkuje nieadekwatną segmentacją i niedopasowaniem oferty do potrzeb klientów. Ponadto, banki na tym rynku z jednej strony prowadzą agresywne kampanie depozytowe, w których głównym argumentem jest cena, a zarazem w niedostateczny jeszcze sposób stosują rozwiązania retencyjne i budujące lojalność. Z drugiej strony, klienci są przyzwyczajeni do poszukiwania interesujących ich produktów niekoniecznie w macierzystym banku. Wynika to z dużej rozpiętości cenowej ofert na rynku oraz z postrzeganej konieczności zdywersyfikowania ryzyka lokowania środków, będącej efektem braku zaufania do banków. Skłonność klientów do zmian wzrośnie Polski rynek bankowy nie doświadczył migracji klientów o podłożu strukturalnym. W omawianym wymiarze, na tle innych rynków Europy Środkowej, klientów charakteryzuje stosunkowo wysoki konserwatyzm. Niemniej można się spodziewać, że w przyszłości trend zmiany banków ulegnie w Polsce istotnemu zdynamizowaniu, m.in. w wyniku większej dostępności usług bankowych, malejących kosztów transakcyjnych stymulujących multibanking, rosnącej wrażliwości klientów na ceny, a także coraz większych wymagań w zakresie jakości obsługi czy personalizacji ofert. Obecnie banki w Polsce zdają się nie dostrzegać potencjału budowania wartości w komunikowaniu się z klientami w sposób stymulujący zachowania migracyjne, np. przez jasne i na szeroką skalę informowanie o możliwościach zmiany banku i pomocy udzielanej w tym zakresie konsumentom lub też skuteczne komunikowanie wartości dodanej, odpowiadającej na potrzeby klientów. 12% klientów, którzy zmienili bank, to prawie 2,5 mln konsumentów, a 53% spośród nich to osoby w wieku lat, skoncentrowani na karierze zawodowej. Przenosząc się do innych banków wspomniane 12% klientów przesunęło do nich prawie 2,8 mld złotych przychodu. Dla jednych banków stanowiło to 10 Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce

13 Wykres 5. Struktura wieku klientów banków w Polsce w 2012 r. Populacja (mln) 0,5 1,3 1,1 4,7 4,1 4,1 3,2 1,4 Switchers 7% 5% 6% 10% 17% 13% 10% 9% Klienci 95% korzystający 93% 94% z jednego banku 90% 90% 91% 87% 83% Wiek Wskaźnik ubankowienia 48% 60% 81% 83% 81% 78% 62% 29% Klienci przechodząc do innych banków przenieśli do nich 2,8 mld złotych przychodów. w przeszłości pulę do przejęcia, dla innych zaś duże zagrożenie dla osiąganych wyników. W perspektywie lat tendencja do zmiany banków będzie przybierała na sile. Obecnie udział procentowy klientów korzystających z usług jednego banku zmniejsza się wśród osób między 18 a 45 rokiem życia, aby rosnąć systematycznie w grupie ludzi mających powyżej 46 lat. Zmiany w świadomości i zachowaniach klientów są wynikiem m.in. wzrostu współczynnika skolaryzacji, budowania, choć nadal w powolnym tempie, świadomości finansowej Polaków przez oddziaływanie regulatorów oraz media, w tym coraz silniejsze media społecznościowe. Nie możemy zapominać także o wpływie dużej zmienności otoczenia bankowego. Fuzje banków stanowią bezpośredni powód przygotowywania przez konkurencję ofert dedykowanych klientom łączących się instytucji. Zmiany modeli dystrybucji, restrukturyzacje sieci i zwolnienia optymalizują wskaźnik kosztów do dochodów, ale też skutkują rozluźnieniem relacji oraz niekiedy pogorszeniem doświadczenia klienta. W przyszłości będziemy mogli obserwować dalszy spadek lojalności klientów wobec banków skutkujący multibankingiem - kupowaniem produktów u innych graczy niż główny bank klienta. Z tego względu, warto już teraz inwestować w satysfakcję i lojalność, zwłaszcza w tych bankach, które posiadają duże bazy klientów. Z drugiej strony, istniejąca sytuacja i predykcje na przyszłość pozwalają myśleć o zastosowaniu przez inne banki takiej palety środków, aby przeprowadzić działania akwizycyjne z większą jeszcze niż dotychczasowa skutecznością oraz równie efektywnie zbudować satysfakcję i lojalność klienta dla nowej marki po jego pozyskaniu. Zmiana w tej populacji klientów o 1 pp. z obecnych 12% do 13% może skutkować przesunięciem pomiędzy bankami puli 240 mln złotych przychodów. Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce 11

14 Wykres 6. Deklarowany brak lojalności klientów i Net Promoter Score w 2012 r. 29% nielojalnych NPS: -0,6% 31% nielojalnych NPS: -9,7% 20% nielojalnych NPS: -5,4% 24% nielojalnych NPS: -10,5% 31% nielojalnych NPS: -0,6% Duża grupa klientów deklarujących brak lojalności Jeszcze większą liczebnie grupę klientów stanowią ci, którzy deklarują, że nie wybraliby ponownie swojego obecnego banku i nie są w stanie rekomendować jego usług. Są to klienci, których poziom satysfakcji z relacji z ich dotychczasowym bankiem nie jest na tyle niski, aby zdecydowali się obecnie na zmianę banku, jak i ci, którzy są niezadowoleni z usług, ale charakteryzują się dużą inercyjnością. Taką ocenę swojej instytucji finansowej wskazuje 31% Polaków korzystających z usług bankowych. Dla porównania, polski rynek prezentuje się w tej kwestii na tle krajów Europy Środkowej tak, jak przedstawiono na Wykresie 6. Co ciekawe, polscy klienci deklarujący, że nie wybraliby ponownie swojego obecnego banku i nie będą w stanie rekomendować jego usług, to w większym stopniu ludzie dojrzali niż młodzi, których ogólna satysfakcja z usług bankowych jest wyższa. Niemniej różnica w poziomie satysfakcji między obiema grupami nie jest wyraźna. Analizy pokazują, że grupa osób niezadowolonych w dużej mierze odzwierciedla całą populację, obejmując zarówno osoby bogate i mniej zamożne, tak z małych, jak i dużych miast, młodsze i starsze. Wykres 7. Polscy klienci banków deklarujący brak lojalności w 2012 r. 1,9 2,5 4% 8% 23% 35% 36% 1,8 5% 45% Ze względu na dużą liczebność, grupa klientów deklarujących brak lojalności jest dla banków bardzo cenna. Suma generowanych przez nich przychodów to około 7 mld złotych. Pomimo deklaracji, tylko część tych klientów zdecyduje się na zmianę obecnego banku. To, jaką decyzję podejmą, jest uzależnione od działań ich obecnych banków, barier wyjścia z dotychczasowej relacji oraz skuteczności działań kierowanych do nich przez konkurencyjnych graczy. 37% Wieś 22% 35% Miasto <100 tys. 19% 31% Miasto >100 tys. >3 tys. PLN 1,5-3 tys. PLN <1,5 tys. PLN Odmowa Populacja (mln) odpowiedzi Przychody generowane przez klientów deklarujących brak lojalności wynoszą 7 mld złotych. 12 Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce

15 Satysfakcja kluczem do lojalności Wielu spośród obecnych klientów banków deklaruje, że nie wybrałoby ponownie swojego obecnego banku i nie byłoby w stanie rekomendować jego usług w przyszłości. Zdecydowaną jednak większość populacji stanowią klienci, którzy są zadowoleni z poziomu obecnej relacji z bankiem i deklarują wobec niego lojalność. Trzeba pamiętać, że współpraca klienta z bankiem nie jest stanem danym raz na zawsze, lecz dynamicznym procesem. Proces ten podlega przeobrażeniom także w wyniku zmieniających się potrzeb klientów na każdym etapie ich życia. Co to oznacza dla banków? Jeśli w przyszłości nie odpowiedzą na nowe oczekiwania dziś usatysfakcjonowanych klientów, może to skutkować pogorszeniem się stanu relacji klient-bank. Jednym z kluczowych wyzwań, przed którym stoją banki myślące o dynamizowaniu wzrostu wyniku jest odpowiedź na pytanie, jak efektywnie pozyskać nowych i zyskownie utrzymywać istniejących klientów. Jest wiele czynników determinujących lojalność klienta, ale kluczowym wśród nich jest satysfakcja ze świadczonych usług. Widoczne jest to w wielu wymiarach: Banki o niskim poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych usług w przeszłości traciły ich najwięcej lub traciły najbardziej wartościowych klientów 8, Klienci bardzo zadowoleni z poziomu świadczonych usług znacznie częściej deklarują, że ponownie wybraliby ten sam bank, gdyby jeszcze raz stanęli przed wyborem instytucji finansowej, Zadowoleni klienci deklarują również znacznie częściej, że polecają usługi swojego banku innym osobom. Charakteryzuje ich niewielkie ryzyko odejścia przy jednoczesnym zwiększeniu prawdopodobieństwa pozyskania przez bank nowych klientów. Nieubankowieni w Polsce wciąż szansą dla banków Bardzo dużą część ludności Polski stanowią osoby nieubankowione, a ich udział w poszczególnych kategoriach wiekowych obrazuje Wykres 8. To jedynie pozornie mało atrakcyjna grupa klientów, chociaż wiele banków postrzega ją w ten sposób ze względu na strukturę wieku, geograficzne rozproszenie, strukturę przychodów czy zatrudnienia. Najniższe wskaźniki ubankowienia w Polsce występują w grupie wiekowej 66+, podczas gdy dla klientów w wieku lat wskaźnik jest najwyższy i przekracza 80%. 48%, co stanowi 4,9 mln populacji nieubankowionych klientów, mieszka na obszarach wiejskich, 25% zaś i odpowiednio 2,5 mln w miastach do 50 tys. mieszkańców. O ile w grupie klientów banków populacja osób bezrobotnych wynosi 4%, o tyle dla nieubankowionych ten wskaźnik jest sześciokrotnie wyższy (24%). Równocześnie zaledwie 8%, co stanowi 0,8 mln populacji nieubankowionych, uzyskuje dochód powyżej 2 tys. złotych. Ze względu na możliwość dotarcia oraz dochody nie powinna to być zatem grupa w równym stopniu atrakcyjna dla wszystkich graczy na rynku bankowym, lecz jedynie dla tych, którzy posiadają odpowiedni zasięg. Niemniej analizy pozwalają także dostrzec istotną wartość tej grupy potencjalnych klientów dla wielu graczy na rynku bankowym. Nieubankowieni zamieszkujący tereny wiejskie oraz miasta do 50 tys. mieszkańców stanowią pulę przychodów o wartości prawie 3,8 mld złotych. Wzrost ubankowienia w tej populacji o 1 pp. oznacza wygenerowanie dla banku, który pozyska tych klientów, przychodu o wartości prawie 100 mln złotych. Z kolei pula przychodów nieubankowionych zamieszkujących w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców stanowi ponad 1,8 mld złotych, a mogą oni wygenerować dodatkowe 76 mln Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce 13

16 Wykres 8. Ubankowienie w Polsce wg wieku w 2012 r. Wykres 9. Ubankowienie w Polsce wg dochodu w 2012 r. 1,9 1,0 2,1 1,4 5,7 5,1 5,3 5,2 4,8 10,4 5,7 4,7 4,0 2,4 1,8 1,5 52% 40% 19% 17% 19% 22% 38% 27% 59% 44% 27% 10% 14% 18% 71% 94% 81% 60% 48% 83% 81% 78% 62% 73% 41% 56% 73% 90% 86% 82% 29% 6% lat lat lat lat Ubankowieni lat lat lat lat >65 lat Nieubankowieni Populacja (mln) Odmowa <1 tys. PLN 1-1,5 tys. PLN 1,5-2 tys. PLN Ubankowieni Nieubankowieni Populacja (mln) 2-2,5 tys. PLN 2,5-3 tys. PLN >3 tys. PLN Wykres 10. Ubankowienie w Polsce wg miejsca zamieszkania w 2012 r. Wykres 11. Ubankowienie w Polsce wg województw w 2012 r. 11,5 7,7 6,0 5,3 43% 32% 29% 19% % 68% 71% 81% Wieś Miasto < 50 tys. Miasto tys. Miasto >200 tys. Ubankowieni Nieubankowieni Populacja (mln) >80% 71-80% 61-70% <61% Liczba oddziałów/100 tys. mieszkaców 14 Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce

17 W 2011 roku dwa banki pozyskały niezależnie ~25% nowych klientów spośród nieubankowionych. złotych przychodu, jeżeli w populacji tej nastąpi wzrost ubankowienia o 1 pp. Ze względu na niezaspokajane przez banki potrzeby kredytowe, wielu nieubankowionych klientów korzysta z usług instytucji parabankowych. Wykonują oni również podstawowe transakcje bankowe (opłacanie rachunków), realizując je poza sektorem bankowym. Sieć dystrybucji oraz odpowiednia do struktury wieku, przychodów i zachowań klientów oferta, a także przekaz kierowany do konsumentów odpowiadający na potrzeby tej populacji, powinny stanowić główne czynniki sukcesu akwizycyjnego. Obserwację tę potwierdzają dane za rok ubiegły. W roku 2011 dwa banki, które w tym zakresie zanotowały najlepsze rezultaty, pozyskały około 20-25% nowych klientów spośród populacji dotychczas nieubankowionych konsumentów. wynikiem znalezienia się w innej fazie cyklu życia. Potrzeba inwestowania w budowanie długofalowych relacji z konsumentami, którzy nie ukończyli 18 roku życia jest już widoczna na polskim rynku. Formułując strategię rozwoju należy o tych wymiarach pamiętać, ponieważ tendencje obecne w sektorze bankowym dzisiaj, staną się dominujące i wpłyną na jego istotne przeobrażenie w latach Należy zatem zdać sobie sprawę z tego, że to, jaka będzie pozycja banku w perspektywie krótko, średnio oraz długoterminowej, zależy od działań podejmowanych już teraz w odpowiedzi na dostrzeżone zmiany zachowań, postaw oraz wzorców. Wykres 12 obrazuje, jak będzie się kształtowała populacja polskich konsumentów będących odbiorcami nowego modelu relacji klienta z bankiem. Rynkowe pozycjonowanie się wobec potrzeb tej populacji jest zadaniem na dzisiaj. Wykres 12. Polski rynek bankowy i jego otoczenie w latach ,20 mln 27% 38,12 mln 17% 16% Banki, które walki o istniejących klientów nie postrzegają jako priorytetu, w zdecydowanej mierze skłaniają się w swoich działaniach akwizycyjnych w kierunku nowych, młodych, nieubankowionych konsumentów. Stawiają oni dopiero pierwsze kroki na rynku bankowym. Jest to bardzo duża grupa ponad 3 mln osób, które w ciągu następnych lat pojawią się sukcesywnie na polskim rynku. Jednakże ze względu na początkowo niskie dochody tej grupy oraz niewielkie potrzeby, banki nie będą w stanie zaoferować im wielu płatnych usług czy produktów. Szacunkowa wartość puli przychodów generowanych przez tych klientów w 2015 roku wyniesie 558 milionów złotych. Dla roku 2020 osiągną one kumulatywnie 1,9 mld złotych, a w 2025 już 3,5 mld złotych. Klienci, którzy dzisiaj wchodzą na rynek, za 7-8 lat będą stanowili dla banków tak samo wartościową grupę, jak obecni klienci. Stanie się tak nie tylko dlatego, że sytuacja dochodowa tych klientów ulegnie poprawie (np. w wyniku rozwoju ich karier zawodowych), ale przede wszystkim wskutek zmiany potrzeb będących 20% 37% 16% 2012 Nieubankowieni Potencjalni klienci (<18) Ubankowieni usatysfakcjonowani Ubankowieni nieusatysfakcjonowani 2025 Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce 15

18 Aby w pełni skorzystać z nadchodzącej fali zmian na rynku, konieczne jest wytyczenie kursu opartego na potrzebach klientów i podążanie nim. 16 Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce

19 Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce 17

20 Jakie czynniki determinują satysfakcję klientów? Strategiczne pytanie, jakie pojawia się przed bankami, brzmi: Jak poprawić satysfakcję klientów?. Odpowiedź na to pytanie tylko pozornie wydaje się prosta. Analizy pokazują wyraźną różnicę pomiędzy deklarowaną ważnością poszczególnych atrybutów składających się na relację klienta z bankiem, a ich rzeczywistym wpływem na satysfakcję. Klienci deklarują, że pewne elementy oferty banków są dla nich ważne, podczas gdy satysfakcja osiągana jest w oparciu o inny zestaw atrybutów. Uchwycenie tych różnic jest kluczowe dla odpowiedniego zdiagnozowania sytuacji w polskim sektorze bankowym. Na satysfakcję klientów największy wpływ mają cztery atrybuty: ceny, obsługa klienta, personalizacja usług oraz fair play (Wykres 13). Wykres 13. Deklarowana ważność atrybutów oraz rzeczywisty wpływ na satysfakcję Wysoka Deklarowana ważność Niska Czynniki higieniczne Internet i call center Bezpieczeństwo Oddziały Wizerunek banku Fair play Potencjalne oszczędności Niski Wpływ na satysfakcję Motywatory Ceny Obsługa klienta Personalizacja usług Ukryte szanse Wysoki Konieczne jest rozróżnienie atrybutów na ważne deklaratywnie oraz mające rzeczywisty wpływ na satysfakcję klientów. Ceny Klienci zapytani, co jest dla nich ważne, w zdecydowanej większości mówili o swoich oczekiwaniach związanych z niskimi cenami oraz wysokim bezpieczeństwem świadczonych przez banki usług. Cena jest jednym z tych atrybutów, które w największym stopniu wpływają na satysfakcję. Klienci mają duże oczekiwania dotyczące wysokości opłat za usługi bankowe, a satysfakcja jest bezpośrednio powiązana z ich poziomem. Ceny stanowią też jeden z tych obszarów, w których banki w Polsce konkurują ze sobą najbardziej. Przykładem mogą być z jednej strony wojny depozytowe, z drugiej zaś oferowanie tzw. kont za darmo. Pomimo szerokiej oferty darmowych kont, charakterystycznej dla rynku polskiego, klienci nadal oceniają poziom cen produktów i usług bankowych jako jeden z najmniej satysfakcjonujących ich obszarów. W przypadku banków dostarczających w sposób spójny jakość swoim klientom, ci ostatni oceniają ceny w kontekście postrzeganej wartości, za którą płacą. Taka percepcja sprawia, że w oczach klienta banku spójnego w dostarczaniu jakości, nawet wysoka cena jawi się jako atrybut budujący satysfakcję. Bezpieczeństwo Kolejnym obszarem deklarowanym jako ważny dla klientów jest bezpieczeństwo powierzonych bankowi środków. Jednak pomimo wyrażanych deklaracji ważności tego atrybutu, nie ma on większego, rzeczywistego wpływu na satysfakcję klientów. Wynika to z faktu, że ogólna ocena tego obszaru w polskich bankach oraz instytucjach takich jak SKOK-i i parabanki jest wysoka. Może to świadczyć o braku odpowiedniej wiedzy i świadomości klientów banków, czym różnią się od siebie powyższe instytucje pod względem bezpieczeństwa powierzonych im środków 9. Klienci postrzegają bezpieczeństwo zdeponowanych w banku środków jako standard usług bankowych, a nie wyróżnik któregoś z rynkowych graczy, którym powinni się kierować przy jego wyborze. W świadomości konsumentów jest to jednak atrybut bardzo ważny, stąd jego częste deklarowanie w badaniu jako istotny. Bankowość internetowa i oddziały Inaczej postrzegana jest np. oferta w zakresie bankowości internetowej. Tu klienci wprost deklarują, że ten element oferty nie jest dla nich najważniejszy i w rzeczywistości wysoka ocena bankowości internetowej nie wpływa znacząco na satysfakcję. 18 Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce

21 Takie postrzeganie wynika z bardzo dużej homogeniczności usług oferowanych przez banki w tym obszarze. Aby ten element oferty znów w większym stopniu oddziaływał na satysfakcję klientów, konieczne jest dokonanie rewolucyjnych zmian w ofercie, która pozwoli bankom konkurować na nowo i wykorzystywać internet jako obszar znacząco różnicujący dany bank od konkurencji. Ciekawym zjawiskiem, które pozwoliło zidentyfikować przeprowadzone przez Deloitte badanie, jest niewielki deklarowany i rzeczywisty wpływ oddziałów banków na poziom satysfakcji klientów. Ani wystrój oddziałów, ani ich dobra lokalizacja nie zwiększają zadowolenia klientów. Atrybuty te są dla nich nieistotne. Personalizacja usług Kluczowe w badaniu satysfakcji klientów jest to, że nie chodzi o oczekiwania deklarowane, ale te, które w rzeczywisty sposób spowodują, że klient będzie bardziej zadowolony. Interesującym zjawiskiem zidentyfikowanym w badaniu jest postrzeganie przez klientów dopasowywania ofert banków do rzeczywistych potrzeb klientów i personalizacja usług. Deklaracje klientów w tym zakresie wskazują, że nie jest to dla nich najważniejsze. Z drugiej strony widoczne jest, że satysfakcja klientów, którzy wysoko oceniają bank w tym obszarze, znacząco rośnie w porównaniu z klientami, których banki nie oferują tego typu możliwości. Fair play W podobny sposób klienci oceniają fair play banku w budowaniu relacji oraz działania wskazujące na odpowiedzialne traktowanie swoich klientów. Tworząc oferty czy kampanie marketingowe, banki w naturalny sposób uwypuklają elementy najbardziej korzystne dla klientów lub w największym stopniu skłaniające klientów do podjęcia decyzji zakupowej. Z drugiej strony, starają się ukrywać lub minimalizować oddziaływanie informacji dotyczących elementów mniej atrakcyjnych lub mogących budzić wątpliwości. Klienci deklarują, że ten element współpracy z bankami nie jest dla nich ważny. Może to wynikać z przeświadczenia, że klient jest w stanie sprawdzić, co rzeczywiście kupuje i nie boi się ukrytych elementów. Równocześnie jednak widać, że nadużycie zaufania klientów w tym zakresie ma ogromny wpływ na satysfakcję. Personalizacja usług i fair play największymi ukrytymi szansami dla banków w Polsce. Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce 19

22 Jakie czynniki determinują lojalność klientów? Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na lojalność wobec banków jest satysfakcja z usług bankowych, ale nie jest ona z nią tożsama. Niektóre banki, nie zapewniając wysokiego poziomu satysfakcji, są w stanie bardzo efektywnie zarządzać lojalnością klientów. Na przykład, gdy budują relację z grupą klientów, która nie ma wobec banku dużych oczekiwań i nie posiada alternatywy ze względu na brak dostępu do oferty banków konkurencyjnych. Dzieje się tak również wówczas, kiedy pomimo posiadania i artykułowania przez klienta wyraźnych potrzeb, banki ich nie zaspokajają ze względu na świadomość istniejących ograniczeń rynkowych (np. w zakresie dostępu do refinansowania kredytów hipotecznych). W takiej sytuacji klient, mimo że ma zastrzeżenia do swojego banku, deklaruje lojalność. Zdaje sobie bowiem sprawę, że najlepsza oferta, jaką może dostać, to właśnie oferta jego obecnego banku. Z drugiej strony mamy atrybuty, które zapewniają satysfakcję, ale nie gwarantują lojalności. Najczęściej dotyczy to elementów, których bezpośrednie oddziaływanie na klienta jest niewielkie, a które w większym stopniu są odpowiedzią na jego wyższe potrzeby i powodują, że klient czuje się wyróżniony współpracując z taką instytucją. W największej mierze dotyczy to tych banków, które budując swój wizerunek, odnoszą się do wartości, z którymi klient chce się identyfikować. Komunikując swoją markę, banki odnoszą się do aspiracyjnych potrzeb społecznych swoich klientów. Klienci chcą mieć również przekonanie, że bank, jako instytucja zaufania publicznego, kieruje się nie tylko chęcią zysku, ale działa w poczuciu misji i odpowiedzialności społecznej. W takich obszarach dominują banki aktywnie rozwijające programy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. CSR), promujące ekologię czy angażujące się w działania wspierające lokalne społeczności. Ważnym aspektem, który w większym stopniu różnicuje lojalność od satysfakcji, jest wsparcie banku dla klienta w sytuacjach kryzysowych. Klienci, którzy mieli problemy z dostępem do własnych środków finansowych w przypadku np. zagubienia karty debetowej, bardzo szybko skłaniają się do podjęcia decyzji o zmianie banku. Budowanie satysfakcji w odwołaniu się do tego atrybutu nie jest dla banku łatwe, ponieważ klient czuje ciężar takiej sytuacji dopiero wtedy, kiedy sam się w niej znajdzie. Po drugiej stronie skali mamy działania banku wspierające lokalne społeczności i środowisko. Współpraca z tego typu instytucjami poprawia samopoczucie klientów, którzy czują, że są częścią wrażliwego społeczeństwa. Niemniej, badania pokazują, że satysfakcja z tego typu działań nie równoważy niedociągnięć banku na innych polach, które mogą nawet prowadzić do nielojalności. Wykres 14. Wpływ wybranych atrybutów na satysfakcję i lojalność klientów banków w Polsce Wysoki Wpływ na satysfakcję Niski Niski Społeczna odpowiedzialność Wpływ na lojalność Kompetencje pracowników Uprzejmość pracowników Dostęp do środków pomimo zgubienia karty Wysoki Odpowiednie wsparcie klienta w sytuacjach kryzysowych poprawia satysfakcję klienta i umacnia jego lojalność. 20 Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce

23 Jakie oczekiwania klientów banki zaspokajają w najmniejszym stopniu? Cztery obszary zależności pomiędzy wpływem na satysfakcję a jakością dostarczaną przez bank Macierzowa analiza zależności pomiędzy wpływem atrybutów na satysfakcję a jakością ich dostarczania przez banki pozwoliła wyodrębnić cztery obszary zmiennych: 1. Pierwszy wskazuje na odpowiednie rozpoznanie przez bank potrzeb klienta i adekwatne ich zaspokajanie, 2. Drugi daje bankowi pole do poprawy swoich usług w celu zwiększenia satysfakcji klientów, 3. Trzeci obszar wskazuje na pewien potencjał do uzyskania przez banki oszczędności, często jednak dotyczy kategorii, w których obniżenie poziomu obecnie dostarczanej jakości może powodować problemy wizerunkowe, 4. Czwarty zawiera atrybuty, których dalszy rozwój znajduje niewielkie uzasadnienie ekonomiczne, biorąc pod uwagę relację ważności postrzeganej przez klienta i jakości dostarczanej w tym obszarze przez bank. Jakość do poprawy Szczegółowa analiza parametrów oferty zawartych w drugim obszarze pozwala wyciągnąć szereg wniosków. Percepcja ceny Pierwszy z nich dotyczy cen. Są one atrybutem, który może być jednoznacznie określony jako cena postrzegana w odniesieniu do wartości, jaką bank oferuje klientowi w odpowiedzi na jego oczekiwania. Widoczne jest to w ocenie opłat i prowizji w bankach, które z punktu widzenia rynkowego benchmarku należą do relatywnie drogich. Jednakże klienci, ze względu na wysoką jakość usług czy odpowiednią percepcję marki banku, z którym współpracują, są w stanie te koszty ponosić i oceniać ceny jako satysfakcjonujące. Postrzeganie relacji ceny do wartości nie wynika z różnicy w tabeli opłat i prowizji między poszczególnymi graczami na rynku, a od emocjonalnej relacji klienta z bankiem. Na ten wymiar bank ma bardzo istotny wpływ, poprzez to, jak buduje markę oraz przede wszystkim jak rozumie oczekiwania klientów. Dotyczy to również tzw. potrzeb wyższych, a więc potrzeby przynależności do określonej grupy społecznej, tożsamości, Wykres 15. Relacja pomiędzy wpływem na satysfakcję i jakością dostarczaną przez bank Wpływ na satysfakcję Niska Wysoka 2. Jakość do poprawy 1. Odpowiedni poziom jakości 4. Niska Opłaty i prowizje Szczera i uczciwa reklama Społeczna odpowiedzialność Edukacja ekonomiczna klientów Dopasowana oferta Negocjowalne warunki Bankowość mobilna Jakość dostarczana przez banki samorealizacji czy kontrybucji na rzecz społeczeństwa. Do tych potrzeb banki odwołują się między innymi komunikując swoje wartości i inicjatywy podejmowane w ramach szeroko rozumianej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Personalizacja usług Drugim atrybutem zawartym w obszarze ważnych dla klientów usług, dostarczanych przez banki w niewielkim stopniu, jest personalizacja oferty. Wielu klientów zdaje sobie sprawę, że ich osoba jest jedną z tysięcy kupujących wystandaryzowane produkty w wystandaryzowanych cenach. Aby nabyć produkt, który bardziej Łatwość nawigacji w bankowości internetowej 3. Zbyt wysoki poziom w stosunku do ważności Wysoka Satysfakcja i lojalność klientów wzrasta, gdy są traktowani przez bank w sposób zindywidualizowany. Kurs na zmiany Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce 21

Sopot, 24 maja 2012 r. Wyniki badania doświadczenia klienta w relacji z bankami w Polsce Europejski Kongres Finansowy

Sopot, 24 maja 2012 r. Wyniki badania doświadczenia klienta w relacji z bankami w Polsce Europejski Kongres Finansowy Sopot, 24 maja 2012 r. Wyniki badania doświadczenia klienta w relacji z bankami w Polsce Europejski Kongres Finansowy Polski sektor bankowy z rekordowymi wynikami finansowymi za 2011 rok Wynik z działalności

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie klienta w relacjach z bankami w Polsce Seminarium Customer Experience. 15 marca 2013

Doświadczenie klienta w relacjach z bankami w Polsce Seminarium Customer Experience. 15 marca 2013 Doświadczenie klienta w relacjach z bankami w Polsce Seminarium Customer Experience 15 marca 2013 31% klientów w Polsce deklaruje brak lojalności, ale tylko 12% miało dotychczas relacje z więcej niż jednym

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda Warszawa, 11 marca 2014 r. Doskonały kwartał + 13,4% wzrostu zysku netto PLN mln 3Kw 13 4Kw 13 kw/kw PRZYCHODY OPERACYJNE 1 841 1 894 2,9% KOSZTY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać. Gdziekolwiek. Strategia Grupy mbanku na lata

Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać. Gdziekolwiek. Strategia Grupy mbanku na lata Nowa misja podkreśla skupienie na spełnianiu potrzeb klientów i wykorzystaniu mobilnej rewolucji Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać Gdziekolwiek. 1 Koncentracja na trzech kluczowych trendach 1 Era klienta

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2013 Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Związek Banków Polskich Warszawa, 10.09.2013 r. 1 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

GRUPA BANKU MILLENNIUM

GRUPA BANKU MILLENNIUM GRUPA BANKU MILLENNIUM Wyniki za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 Marca 2017 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r.

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Sprzedaż przyspiesza 15 maja 2012 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia,

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Wyniki BOŚ S.A. na tle konkurencji Zmiana 2009/2008 Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Suma bilansowa Zysk netto -18% -26% -16% -2% -32%

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA

RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA Eric Hampel Andrea Moneta (pominięto) 2 PROGRAM Scenariusz, pozycjonowanie i cele Strategiczne filary planu trzyletniego Inicjatywy ponadnarodowe Pomyślne

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Kontynuacja szybkiego wzrostu Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Banku w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. 171 tys. nowych Klientów,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

MODEL BIZNESOWY BANKU NA PRZYKŁADZIE KDBS BANK

MODEL BIZNESOWY BANKU NA PRZYKŁADZIE KDBS BANK MODEL BIZNESOWY BANKU NA PRZYKŁADZIE KDBS BANK CEL STRATEGICZNY BYĆ LOKALNĄ INSTYTUCJĄ FINANSOWĄ NATURALNEGO WYBORU DEFINICJA MODELU BIZNESOWEGO Najbardziej ogólnie mówiąc model biznesowy opisuje w jaki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków

Wyniki finansowe banków Wyniki finansowe banków R A P O R T M I E S I Ę C Z N Y PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZE TRENDY...2 W ciągu 12 miesięcy do września wynik netto wszystkich banków w Polsce wyniósł 13,4 mld zł, czyli był o 0,6

Bardziej szczegółowo

Model biznesowy banków lokalnych. czyli poszukiwanie dróg, aby zwiększyć efektywność działania.

Model biznesowy banków lokalnych. czyli poszukiwanie dróg, aby zwiększyć efektywność działania. Model biznesowy banków lokalnych. czyli poszukiwanie dróg, aby zwiększyć efektywność działania. Myśl przewodnia: wielkość to nie wszystko Strategiczna rezygnacja z dążenia do jednego zrzeszenia Strategiczna

Bardziej szczegółowo

RYNEK CONSUMER FINANCE

RYNEK CONSUMER FINANCE RYNEK CONSUMER FINANCE WZROST W OBLICZU WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ? dr Piotr Białowolski Szkoła Główna Handlowa Kongres Consumer Finance, AGENDA PREZENTACJI Rynek consumer finance wielkość, cele sięgania po kredyt

Bardziej szczegółowo

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Ogólne informacje na temat badania 30 50 Krajów Pytań Liczba klientów 24 000 11 000 500 EMEIA W 2014 roku firma doradcza EY przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych FLBS, Warszawa 14.09.2016 Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK 1. Wyniki badań ankietowych wśród banków spółdzielczych z 2013 i 2016

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Ryzyko walutowe portfela kredytowego Grupy mbank S.A. i Commerzbank AG w latach MARZEC 2016

Sektor bankowy. Ryzyko walutowe portfela kredytowego Grupy mbank S.A. i Commerzbank AG w latach MARZEC 2016 Sektor bankowy MARZEC 2016 www.tableandgraph.pl Ryzyko walutowe portfela kredytowego Grupy mbank S.A. i Commerzbank AG w latach 51% Struktura walutowa portfela kredytowego Grupy mbank S.A. w r. 49% Table&Graph

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Przewidywane trendy w polskim sektorze bankowym w 2013 roku i w kolejnych latach

Przewidywane trendy w polskim sektorze bankowym w 2013 roku i w kolejnych latach Przewidywane trendy w polskim sektorze bankowym w 2013 roku i w kolejnych latach Jest potencjał do konsolidacji sektora i wzrostu poziomu ubankowienia Polaków Silny sektor bankowy to już praktycznie slogan

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Rzeszów, 12 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager Andrzej Gibas Financial Services Industry Sales Manager Wyzwania stojące przed sektorem usług finansowych Nowe możliwości i wyzwania Zmieniająca się rola placówek w świecie wielokanałowego dostępu Młodzi

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ OTWARTA, ALE NA CO? JAK BANKOWOŚĆ OTWARTA MOŻE WPŁYNĄĆ NA MODELE BIZNESOWE BANKÓW?

BANKOWOŚĆ OTWARTA, ALE NA CO? JAK BANKOWOŚĆ OTWARTA MOŻE WPŁYNĄĆ NA MODELE BIZNESOWE BANKÓW? BANKOWOŚĆ OTWARTA, ALE NA CO? JAK BANKOWOŚĆ OTWARTA MOŻE WPŁYNĄĆ NA MODELE BIZNESOWE BANKÓW? BANKI MUSZĄ PODJĄĆ DECYZJE: MAKROEKONOMICZNE Umiarkowane globalne tempo rozwoju gospodarczego Historycznie niskie

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Jakich oddziałów bankowych potrzebują dzisiaj klienci? Kierunki ewolucji sieci oddziałów bankowych w świetle zmieniających się oczekiwań klientów

Jakich oddziałów bankowych potrzebują dzisiaj klienci? Kierunki ewolucji sieci oddziałów bankowych w świetle zmieniających się oczekiwań klientów Jakich oddziałów bankowych potrzebują dzisiaj klienci? Kierunki ewolucji sieci oddziałów bankowych w świetle zmieniających się oczekiwań klientów Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Warszawa, 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Jak konkurować na rynkach zagranicznych, badanie Fundacji Kronenberga przy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH SPORT zjawisko społeczne a pozytywne wartości i emocje kojarzone z rywalizacją i satysfakcją sportową są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014.

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Piotr Popowski Partner. Lider Grupy Performance Improvement w Dziale Rynków Finansowych EY.

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów.

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Business case study ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Kraków 2016 Historia naszego Klienta SGB Bank SA Bank SGB Banku SA stanął

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo