Spis treści. Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Spis treści"

Transkrypt

1 1(121)/2015 BATOWICE, BIBICE, BOSUTÓW-BOLEŃ, BRZOZÓWKA, DZIEKANOWICE, GARLICA DUCHOWNA, GARLICA MUROWANA, GARLICZKA, GRĘBYNICE, JANUSZOWICE, KORZKIEW, OS. ŁOKIETKA, OWCZARY, PĘKOWICE, PRZYBYSŁAWICE, TROJANOWICE, WĘGRZCE, WOLA ZACHARIASZOWSKA, ZIELONKI

2

3 Spis treści Budżet gminy na rok Na co idą nasze pieniądze?... 5 Zmiany w przepisach prawa o aktach stanu cywilnego... 6 Nowe dowody osobiste... 6 Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjno- -wodociągowych... 7 Podpisana umowa na dofinansowanie budowy kanalizacji i wodociągów w gminie Zielonki... 7 Alternatywny wyjazd z os. Marszowiec... 8 Zimowe prace przy drogach gminnych... 8 Wniosek o północną obwodnicę Krakowa... 9 Szansa na inteligentne oświetlenie w gminie Zielonki Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Zielonki Zajęcie pasa drogowego wymaga zezwolenia Gmina Zielonki w metropolii I sesja Rady Gminy Zielonki II sesja Rady Gminy Zielonki III sesja Rady Gminy Zielonki IV sesja Rady Gminy Zielonki Składy poszczególnych komisji Ważne telefony: Wybory sołeckie w Korzkwi w Garlicy Murowanej w Pękowicach w Brzozówce Jak chronić gminę przed powodzią? Plan zarządzania ryzykiem powodziowym konsultacje społeczne Komunikaty, apele, wybrane przepisy Społecznik-milioner, czyli o Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Zielonki W Bibicach powstaje nowa remiza OSP Blisko 300 tys. zł na rozwój sportu w gminie Zielonki Adres wydawcy: Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach ul. ks. J. Michalika 2A Zielonki Adres redakcji: ul. Krakowskie Przedmieście 116 tel wew. 301, fax Redaktor naczelna: Małgorzata Kmita-Fugiel Skład redakcji: Iwona Opałka Katarzyna Białek Na okładce: Zwyczaj Pucheroków, Niedziela Palmowa 2014 (fot. IO) Nakład: 7 tys. egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam. Zastrzega sobie także prawo do skracania nadesłanych tekstów. Numer zamknięto 15 marca 2015 r. Spis treści Karta Dużej Rodziny ulgi dla rodzin wielodzietnych Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci Już pływam przy wsparciu województwa Sędzia Anna Maria Wesołowska w ZS w Zielonkach Problem bezpańskich psów na terenie gminy Zielonki Poradnik mieszkańca Program azbestowy nowy nabór wniosków Ferie zimowe w gminie Zielonki Zapraszamy na rajd i nie tylko Mądre spędzanie czasu czyli brydżowy turniej w gminie Zielonki Niedziela pod znakiem czerwonego serduszka Święty Mikołaj odwiedził gminę Zielonki Mikołajki z GOPS Niezwykłe zdjęcia niezwykły album Cztery pory roku w Brzozówce lat DKK w Węgrzcach Małe Herody z Krakowa Od 20 lat bawią kolędując Herody z Zielonek XV Przegląd Kolędniczy w Zielonkach, a na nim 20 urodziny Herodów Najważniejsze inwestycje 2014 roku XX gala rozdania nagród samorządowych gminy Zielonki Mędrcy świata, gdzie śpiesznie dążycie? Węgrzeckie Jasełka Uwaga, nadwaga u dzieci! Bajka o gąsce Zielonce Orkiestra z Zielonek zagrała w Łagiewnikach Kolędowanie z Bel Canto w Zielonkach Międzypokoleniowe kolędowanie Jezusowi Kolędnicze sukcesy Spotkanie świąteczno-noworoczne w Przybysławicach Noworoczny opłatek w Brzozówce Opłatkowe spotkanie w sołectwie Zielonki Świątecznie w Bibicach Świąteczno-noworoczne spotkanie w Owczarach Wieczór kolęd w Woli Zachariaszowskiej Jubileusz węgrzeckiej poetki Doskonale zagrane i zaśpiewane Dzień Babci i Dziadka w Batowicach Batowicki klub dla dzieci Spotkanie autorskie w Batowicach Dla babć i dziadków w Dziekanowicach Dzień Babci i Dziadka w Węgrzcach Walentynkowa zabawa karnawałowa Korzkiew: magiczne słowo, radosne chwile Bibickie zapusty Myślenickie kolędowanie Fermaty Rozśpiewany Dzień Kobiet z Centrum Kultury Dzień kobiet w Brzozówce Fotografowali krzyże i kapliczki Podziękowania od Fermaty Recytatorzy docenieni w Mogilanach Gminne spotkanie z poezją Warcabowe potyczki Międzyszkolny Turniej Szachowy Dzień bezpieczeństwa w szkole w Korzkwi Nocna Droga Krzyżowa w intencji Światowych Dni Młodzieży Szlak jakubowy... 56

4 Samorząd Budżet gminy na rok 2015 Dochody gminy w 2015 r. zaplanowano w wysokości ,61 zł, a wydatki: ,82 zł. Wydatki na inwestycje będą stanowiły blisko 31% tegorocznego budżetu gminy. 29 stycznia 2015 r. radni uchwalili budżet gminy Zielonki na rok Za przyjęciem budżetu głosowało jednomyślnie 15 radnych. DOCHODY Dochody gminy w 2015 roku zaplanowano w wysokości ,61 zł, co w stosunku do ich wykonania w roku 2014 daje wzrost o 13%. Zakładany poziom wzrostu przyszłorocznych dochodów wynika przede wszystkim z przyjęcia, w ślad za informacją przekazaną z Ministerstwa Finansów, kwoty należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zł. Kwota ta jest wyższa w stosunku do wpływów z roku 2014 o blisko 16%. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to znaczna część dochodów aż 38% wpływy te w 2015 roku mają wynieść zł. Wzrost liczby dzieci uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy przekłada się również na wyższy wskaźnik wzrostu subwencji oświatowej. W roku 2015 kwota subwencji oświatowej powinna wynieść zł, czyli będzie wyższa o około 11% w stosunku do roku W wyniku ostatecznego rozliczenia zadań rozpoczętych w latach ubiegłych do budżetu gminy w roku 2015 powinny wpłynąć środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,61 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z administracji rządowej stanowią, tak jak w roku ubiegłym, 4% planowanych dochodów gminy ( zł). Dochody własne gminy natomiast to podatki i opłaty pobierane przez Urząd Gminy: 13% dochodów ogółem ( zł), dochody z majątku gminy: 3% ( zł), podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe: 2% dochodów ( zł), pozostałe dochody własne: 1% ( zł). WYDATKI Projekt budżetu na 2015 rok zakłada wydatki gminy w wysokości ,82 zł. W stosunku do wykonania budżetu w roku 2014 zauważyć można wzrost wydatków bieżących o ponad 11%, a wydatków inwestycyjnych o 57%. Wysoki wzrost wydatków inwestycyjnych wiąże się przede wszystkim z koniecznością zakończenia w roku 2015 realizacji i pełnego sfinansowania projektów objętych dofinansowaniem unijnym. Na finansowanie zadań inwestycyjnych zabezpieczono w budżecie gminy kwotę w wysokości ,46 zł, w tym na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej realizowanej przy udziale środków unijnych: ,16 zł, tj. blisko 70% wszystkich wydatków zaplanowanych na realizację inwestycji w 2015 roku. Wydatki bieżące Wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty wyniosą zł, co stanowi ponad 46% wydatków bieżących, a 32% wydatków gminy ogółem. Z wydatków bieżących zaplanowanych na finansowanie oświaty największą ich część pochłaniają wynagrodzenia i pochodne. W roku 2015 na ich zapłatę zabezpieczono środki w wysokości zł. Na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej, a zwłaszcza wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaplanowano w budżecie kwotę zł, z czego 50% planuje się sfinansować z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, a pozostałą kwotę dofinansuje gmina ze środków własnych. 4 Dochody i wydatki budżetu gminy Zielonki w latach

5 Samorząd Na finansowanie kosztów utrzymania administracji rządowej i samorządowej, obsługę urzędu oraz funkcjonowanie rady gminy planuje się przeznaczyć kwotę ,26 zł. W ramach tych środków realizowany jest przez urząd gminy projekt partnerski E-urząd szybko, sprawnie, skutecznie. Wsparcie elektronicznej administracji w gminach: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, na jego realizację zaplanowano kwotę ,81 zł. Rokrocznie znaczną część środków budżetu gminy przeznacza się na zapewnienie transportu zbiorowego, czyli linie aglomeracyjne krakowskiego MPK, na co w 2015 roku gmina wyda zł, sfinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego: zł, modernizację i utrzymanie dróg gminnych: zł, gospodarkę odpadami: zł. Na finansowanie zadań z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 r. zaplanowano zł, a na kulturę fizyczną ,58 zł. Wydatki inwestycyjne Na zadania inwestycyjne w roku bieżącym przeznaczone ma zostać 31% budżetu, czyli kwota ,46 zł. Wydatki majątkowe, związane z finansowaniem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zielonki (projektu objętego wnioskiem POIiŚ) wyniosą ,16 zł. W ramach tych inwestycji kontynuowana jest budowa około 18,5 km sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bibicach, Zielonkach, Przybysławicach, Januszowicach, Woli Zachariaszowskiej i Korzkwi w ramach kontraktu wykonawczego z firmą budowlaną Rosa oraz budowa trzech zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Zielonkach, Przybysławicach i Michałowicach w ramach umowy z firmą Maxbud. Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Zielonki na lata , którą zaktualizowano podczas tej samej sesji, przewiduje m.in. budowę remizy dla OSP Bibice do 2016 roku oraz budowę nowej placówki oświatowej dla obwodu szkoły w Korzkwi do 2017 roku. W roku 2015 planuje się deficyt budżetowy w wysokości ,21 zł, który sfinansowany ma być przychodami z pożyczki oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych. Doświadczenie lat ubiegłych jednak uczy, iż rzeczywisty wynik z wykonania budżetu okazywał się zwykle korzystniejszy od planowanego. I tak dla przykładu w uchwale budżetowej na 2014 rok planowano deficyt w wysokości (-) ,85 zł, a w rzeczywistości rok budżetowy zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości (+) ,26 zł. AA, IO Dzięki dochodom z podatków powstaje m.in. remiza OSP w Bibicach Na co idą nasze pieniądze? Portal ma na celu prezentację budżetów miast i gmin oraz organizacji pozarządowych. Przyjmujemy punkt widzenia mieszkańca i pokazujemy, w jakim stopniu każdy z nas przyczynia się do rozwoju swojego miasta, gminy płacąc w nim podatki, czy przekazując 1% na działalność NGO deklarują organizatorzy. Już niedługo będzie na nim obecna i gmina Zielonki. Budżet gminy zostanie zaprezentowany graficznie na podstawie uchwały budżetowej gminy na rok Prezentacja będzie zawierać strukturę wydatkowania środków z budżetu pochodzących z podatków od osób fizycznych (PIT) za rok 2015 oraz strukturę wpływów do budżetu w roku 2015 (CIT, PIT, dotacje unijne, pozostałe źródła). Dostępny będzie kalkulator obliczający wysokość należnego gminie podatku na podstawie podanych przez mieszkańca swoich dochodów; prezentacja pokaże, jaka część podatku trafia do budżetu gminy; główne wybrane źródła przychodów gminy; uwzględni progi podatkowe; zobrazuje wybrane przez gminę zadania budżetowe wraz z podaniem informacji, jaka część podatku wydawana jest na dane zadanie. Aby zapoznać się z prezentacją trzeba będzie użyć adresu: zielonki.nacoidamojepieniadze.pl. Red. 5

6 Samorząd Zmiany w przepisach prawa o aktach stanu cywilnego Od 1 marca 2015 roku rejestracja aktów stanu cywilnego na terenie całego kraju jest prowadzona w jednolitym systemie teleinformatycznym. Akty stanu cywilnego sporządzone w formie papierowej zostają zastąpione aktami elektronicznymi i sukcesywnie przepisywane do tworzonego od podstaw centralnego rejestru stanu cywilnego przy użyciu nowej aplikacji: ŹRÓDŁO. Dzięki elektronicznej rejestracji można będzie uzyskać te dokumenty w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski, również w postaci dokumentu elektronicznego przez e-puap. Przenoszenie papierowych dokumentów do systemu może spowodować dłuższy czas oczekiwania na akt, wydanie zaświadczenia czy odpisu z archiwum USC. Rejestracji urodzenia i zgonu tak jak dotychczas dokonuje się w USC właściwym ze względu na miejsce zdarzenia. I tak np. noworodka urodzonego w krakowskim szpitalu należy zarejestrować w USC w Krakowie (w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, po tym terminie dziecku nadane zostanie imię przez kierownika USC), a zgon osoby zmarłej na terenie gminy Zielonki w USC w Zielonkach. Akt małżeństwa sporządza urząd, na terenie działania którego nastąpiło zawarcie małżeństwa. Po odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu będzie można zgłosić się do dowolnego urzędu stanu cywilnego, ale uzyskanie jego może trwać do 10 dni. Zmienia się ilość wydawanych odpisów bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego. Do tej pory z urzędu wydawane były 3 egzemplarze. Teraz będzie wydawany tylko jeden. Będzie można wystąpić odrębnym wnioskiem o wydanie kolejnych egzemplarzy płatnych. Nie ulegają zmianie opłaty skarbowe za wydanie odpisu: skróconego aktu stanu cywilnego: 22 zł, zupełnego aktu stanu cywilnego: 33 zł. Ceremonia zawarcia związku małżeńskiego następuje w wybranym przez nupturientów USC. Zaświadczenie do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi można otrzymać w wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo USC. Kierownik USC może, na wniosek osoby za- mierzającej zawrzeć małżeństwo, przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC. Nowe dowody osobiste Red. 1 marca 2015 roku weszło w życie rozporządzenie, które określa nowy wzór dowodu osobistego. Nie będzie już w dowodzie informacji o wzroście, kolorze oczu, adresie zameldowania oraz zeskanowanego podpisu właściciela dowodu osobistego. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnym urzędzie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap. Dowód jest wydawany nieodpłatnie. Do wniosku załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiającą osobę patrzącą na wprost (taka sama obowiązuje i do paszportu). Dowody osobiste wydane przed 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dotychczasowego wzoru dowodu osobistego nie stanowi podstawy do jego wymiany. Nadal funkcjonuje obowiązek meldunkowy. Zameldowania można dokonać na podstawie formularza składanego w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość, w której ma nastąpić zameldowanie. Zmianie ulegają zasady wydawania zaświadczeń przy zameldowaniu i wymeldowaniu. Z urzędu będą wydawane tylko zaświadczenia w przypadku zameldowania na pobyt stały (będzie ono ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania). W pozostałych przypadkach (zameldowanie na pobyt czasowy, wymeldowanie bez zameldowania na pobyt stały) zaświadczenie będzie wydawane na indywidualny wniosek osoby, której to dotyczy. Za takie zaświadczenie będzie pobierana opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie lub oraz w Urzędzie Gminy Zielonki pod numerem tel w. 102 lub 105. Red.

7 Samorząd Podpisana umowa na dofinansowanie budowy kanalizacji i wodociągów w gminie Zielonki W ramach projektu budowany jest zbiornik na Komorze w Michałowicach Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjno- -wodociągowych Trwają roboty budowlane w ramach projektu Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Zielonki III etap. Zakres robót dotyczy Przybysławic, Januszowic, Zielonek, Woli Zachariaszowskiej, Bibic i Korzkwi. W Przybysławicach i Januszowicach zakres robót kanalizacyjnych związanych z budową głównego kanału i sięgaczy do granicy działek prywatnych został wykonany. W miarę poprawy pogody wykonawca przystąpi do odtworzenia dróg. O planowanych ograniczeniach w ruchu na drogach gminnych w Januszowicach i Przybysławicach (ulice: Widokowa, Zamkowa, Źródlana, Brzozowa, Krótka) Referat Inwestycji Sieciowych będzie informował na bieżąco. W Zielonkach trwają roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Na Piaski oraz ul. Malowniczej. W związku z tym w rejonie tych ulic pojawiają się utrudnienia w ruchu pojazdów. W miejscowości Wola Zachariaszowska w najbliższych tygodniach wykonawca przystąpi, metodą przewiertu, do realizacji sieci wodociągowej w obrębie drogi powiatowej (ul. Słowiańskiej). Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej w ul. Granicznej w miejscowościach Bibice, Wola Zachariaszowska oraz w ul. Kwiaty Polne w Bibicach. Firma Rosa powróci też do budowy odcinka sieci kanalizacyjnej realizowanego pod koniec ubiegłego roku w ul. Na Czekaj. Sieć będzie budowana na odcinku od rejonu ul. Sosnowej do skrzyżowania z ul. Leśną. Nie zakłada się zamknięcia ul. Na Czekaj, a jedynie jej zawężenie do jednego pasa ruchu; pojawi się właściwe oznakowanie. W Korzkwi wykonano główny kolektor i sięgacze do granic działek prywatnych w ciągu drogi gminnej, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Prądnika Korzkiewskiego. Wykonawca rozpocznie roboty związane z ułożeniem sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej (obręb miejscowości Januszowice i Korzkiew) od skrzyżowania z drogą wojewódzką. Ściany wszystkich trzech zbiorników wody pitnej zostały już wzniesione. W Michałowicach (Komora) został wykonany strop obiektu, trwają roboty przygotowawcze do budowy komory zasuw, a w Zielonkach i Przybysławicach do betonowania stropów. Ref. Inwestycji Sieciowych 5 lutego została podpisana umowa o dofinansowaniu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pt. Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki III etap. Wysokość dofinansowania to ,71 zł. Umowa została podpisana przez Małgorzatę Mrugałę, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Bogusława Króla, wójta gminy Zielonki oraz Agatę Adamczuk, skarbnik gminy. W ramach realizowanej inwestycji powstają: 14 km sieci kanalizacji sanitarnej, 7 km sieci wodociągowej oraz trzy zbiorniki wyrównawcze wody pitnej o łącznej pojemności ponad 2 tys. m 3. Inwestycja dotyczy miejscowości: Przybysławice, Januszowice, Korzkiew, Wola Zachariaszowska, Bibice, Zielonki, Michałowice (Komora). Planowane zakończenie inwestycji to 30 września Dzięki realizacji projektu 1500 osób zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Całkowity koszt projektu wynosi ,89 zł, a wkład własny gminy Zielonki to ,18 zł. KB Po podpisaniu umowy 7

8 Samorząd Zimowe prace przy drogach gminnych Ulica św. Barbary w planie zagospodarowania przestrzennego wpisana jest jako droga od 2007 r. Alternatywny wyjazd z os. Marszowiec W grudniu 2014 roku trwały prace drogowe polegające na utwardzeniu odcinka ul. św. Barbary w Zielonkach nawierzchnią z destruktu. Utwardzona droga komunikuje osiedle Marszowiec z Centrum Integracji Społecznej i parkiem w Zielonkach i pozwala na alternatywny przejazd samochodów do ulicy Galicyjskiej. Budowa drogi spotkała się jednak ze sprzeciwem części mieszkańców Marszowca. Remont objął 180-metrowy odcinek ulicy, wzdłuż istniejącego odwodnienia o szerokości 3 m, w dalszym ciągu o szerokości 5 m. Inwestycja kosztowała 34 tys. zł i sfinansowana została z budżetu gminy Zielonki. Droga jest zapisana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 06 obejmującym obszar Zielonek rejon Marszowca jako KDW (teren dróg wewnętrznych) o szerokości 6 m, plan został ogłoszony 29 sierpnia 2007 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwalenie planu poprzedzono pracami planistycznymi, a do publicznego wglądu plan był wyłożony przez 21 dni. To już wtedy mieszkańcy wnioskowali o zabezpieczenie alternatywnego dojazdu do os. Parkowego ze względu na przeciążenie ul. Kanadyjskiej. Gdy teren przedmiotowego odcinka działki drogowej, po wieloletniej procedurze stał się własnością gminy Zielonki, pozwoliło to na realizację zadań drogowych. Budowa drogi spotkała się jednak ze sprzeciwem części mieszkańców Marszowca, którzy nie chcą, aby droga była dopuszczona do ruchu kołowego. Odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami os. Parkowego, ul. Kanadyjskiej i ul. Amerykańskiej: 22 grudnia i 5 stycznia. Wypracowano zbieżne stanowisko: na drodze ma obowiązywać ograniczenie ruchu pojazdów z wyjątkiem rowerów, pojazdów służb technicznych, ruch samochodowy będzie dopuszczony w przypadku zablokowania przejezdności ul. Kanadyjskiej. Projekt organizacji ruchu jest w trakcie przygotowania, zostanie wprowadzone oznakowanie. IO 8 Korzystając z dobrych warunków pogodowych i łagodnej zimy w grudniu przy ul. Krakowskiej w Trojanowicach realizowano prace odwodnieniowe, a w styczniu na ul. Marzycieli w Zielonkach oraz Królewskiej w Woli Zachariaszowskiej odtworzono nawierzchnię z destruktu asfaltowego. W ramach robót w Trojanowicach została wykonana studnia betonowa oraz 18-metrowy odcinek kanału, który w przyszłości całkowicie zastąpi dotychczasowy sposób odprowadzania wód opadowych z ulicy Krakowskiej, realizowany obecnie poprzez rów otwarty wzdłuż ul. Nad Strugą. Na zlecenie gminy Zielonki prace wykonała firma Malbud Usługi Drogowe Michał Malik, która w okresie wakacyjnym realizowała chodnik w ciągu ul. Krakowskiej. Koszt prac w wysokości 40 tys. zł pokryty został z budżetu gminy Zielonki. Zły stan istniejących nawierzchni po przełomie zimowym spowodował, że zamiast punktowych napraw, zdecydowano się w styczniu położyć nową nawierzchnię z destruktu na ulilach Marzycieli w Zielonkach oraz Królewskiej w Woli Zachariaszowskiej. W Zielonkach był to 150-metrowy odcinek, w Woli Zachariaszowskiej 600-metrowy. Roboty wykonała firma Drobud Zdzisław Banaś. Kompleksowa naprawa odcinków kosztowała około 8 tys. zł w przypadku ul. Marzycieli oraz około 30 tys. zł w przypadku ul. Królewskiej. Inwestycję sfinansowano z budżetu gminy. IO

9 Samorząd Korytarz pod północną obwodnicę Krakowa jest zarezerwowany od 50 lat Wniosek o północną obwodnicę Krakowa W grudniu 2014 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło do konsultacji publicznych projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata Do 30 stycznia za pomocą formularza można było zgłaszać uwagi do przedmiotowego projektu. Wójt gminy Zielonki zaapelował o konieczność wpisania do programu budowy północnej obwodnicy Krakowa. Rada Gminy Zielonki 29 stycznia podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie. Postarajmy się przypomnieć osobom decydującym w Warszawie o tej pilnej potrzebie drogowej mówił wójt gminy Zielonki Bogusław Król. Północna obwodnica Krakowa to odcinek drogi krajowej, który ma połączyć istniejący już węzeł drogi ekspresowej Modlnica z projektowanym węzłem drogi krajowej S7 Łowińskiego o długości ponad 11 km. Korytarz jest rezerwowany od 50 lat. W projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych projekt jednak został pominięty. Tymczasem tereny po północnej stronie Krakowa rozwijają się coraz dynamiczniej. Od lat odnotowuje się tutaj wysokie saldo migracji, w gminie Zielonki najwyższe w województwie małopolskim, duża jest też dynamika wzrostu liczby podmiotów gospodarczych i nowych miejsc pracy. Bariery komunikacyjne grożą stagnacją rozwoju. Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu programu w opublikowanej wersji do konsultacji przesądzi o finansowaniu i realizacji budowy konkretnych odcinków dróg krajowych w Polsce na najbliższe 8 lat, z pominięciem północnej obwodnicy Krakowa i brakiem wystarczającego finansowania odcinka drogi ekspresowej S7, od węzła Łowińskiego do węzła Widoma i dalej do granic województwa świętokrzyskiego. Efektem takiej decyzji administracji rządowej może być wzmagający się z roku na rok ruch tranzytowy drogami lokalnymi powiatowymi i gminnymi przez Zielonki, Bibice, Węgrzce, Dziekanowice i Batowice, które już dzisiaj mają natężenie ponad 10 tys. pojazdów na dobę. Nietrudno przewidzieć dalszy wzmożony ruch pojazdów przez obszar gminy, gdy budowa obwodnicy Krakowa zostanie zakończona na węźle Modlnica od strony zachodniej gminy i węźle Raciborowice-Zastów (nowy odcinek S7 od Nowej Huty) po wschodniej stronie gminy Zielonki. Wówczas najkrótsza droga wskazywana w systemie GPS będzie wiodła drogami powiatowymi i gminnymi opisanymi wyżej napisano w uzasadnieniu uchwały Rady Gminy. Ważnym argumentem za wpisaniem na listę podstawową tego przedsięwzięcia jest również toczące się na nowo postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego zamierzenia realizowane przez Województwo Małopolskie. Połączenie to jest niezbędne dla odciążenia centrum miasta Krakowa z ciężkiego ruchu towarowego odbywającego się dzisiaj ul. Opolską w odległości 3 km od rynku krakowskiego. Wjazd do Krakowa od strony północnej i brak rozprowadzenia ruchu tranzytowego wzdłuż granic miasta i gminy Zielonki jest kluczową barierą rozwoju Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, co jest potwierdzone w wielu dokumentach strategicznych powiatu krakowskiego, województwa małopolskiego i planach zagospodarowania przestrzennego gminy Kraków, jak również gmin Zielonki, Wielka Wieś i Michałowice. Red. 9

10 Samorząd Szansa na inteligentne oświetlenie w gminie Zielonki Gmina Zielonki, na zaproszenie Akademii Górniczo-Hutniczej, przystąpiła do współpracy przy pilotażowym projekcie wdrożeniowym dotyczącym inteligentnego, energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych. W listopadzie 2014 r. podpisano list intencyjny w tej sprawie. Wniosek czeka na decyzję komitetu sterującego, która umożliwiłaby podpisanie umowy. Projekt obejmujący wymianę opraw na energooszczędne, zdalnie sterowane oświetlenie ledowe byłby całkowicie finansowany ze środków zewnętrznych, bezpośrednio z UE, w ramach projektu KIC InnoEnergy. Jako, że przedsięwzięciu towarzyszyć ma stworzenie informatyzowanego systemu zarządzania tymże oświetleniem, dlatego ze strony AGH projekt koordynuje Katedra Informatyki Stosowanej pod kierownictwem prof. Leszka Kotulskiego. W 2014 r. tego typu system oświetlenia został wdrożony w San Diego w USA. Realizacja projektu na terenie gminy Zielonki zaplanowana została na 3 lata. Gdyby realizacja projektu się powiodła to gmina Zielonki byłaby pierwszą gminą w Polsce posiadającą inteligentne energooszczędne oświetlenie LED. MKF Zajęcie pasa drogowego wymaga zezwolenia Aby zająć pas drogowy drogi publicznej, na przykład w celu wykonania przyłącza, przeprowadzenia remontu lub przebudowy zjazdu z posesji, należy uzyskać zezwolenie właściwego zarządcy drogi. Zezwolenie jest wydawane na wniosek i wiąże się z opłatami w zależności od wielkości zajętej powierzchni oraz czasu wykonywania prac. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z konsekwencjami. Zarządca drogi może nałożyć na wykonawcę czy inwestora, który nie dopełnił obowiązku zgłoszenia, opłaty dziesięciokrotnie wyższe od naliczanych w standardowej procedurze. Konsekwencją jest również usunięcie z pasa drogowego obiektu umieszczonego niezgodnie z prawem. Sam Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w trzech kwartałach 2014 r. wydał 47 decyzji nałożenia podwyższonej opłaty, na łączną kwotę przeszło 56 tys. zł. W gminie Zielonki obowiązuje uchwała Rady Gminy z 18 października 2012 r., która ustala opłaty za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych, które nie są związane z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Z uchwałą można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej. Red. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Zielonki Od listopada 2014 r. gmina Zielonki realizuje projekt Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Zielonki finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Mogą Państwo pomóc w jego opracowaniu wypełniając ankietę. Realizowany projekt polega m.in. na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, wskazującego działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w gminie poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcję zużycia energii finalnej. Zadaniem planu jest ułatwienie pozyskania środków finansowych na te działania. Zaplanowanie tych działań wymaga jednak zebrania rzetelnych danych, stąd Urząd Gminy zwraca się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet w zakresie zużycia paliw i energii. Uzyskane dane pozwolą na oszacowanie wielkości emisji CO 2 w gminie oraz rozpoznanie możliwości w zakresie: instalacji/modernizacji nowych źródeł ciepła, instalacji OZE oraz termomodernizacji budynków. Ankiety będą rozprowadzane wraz z tym numerem Wiadomości Lokalnych, są dostępne na stronie internetowej gminy oraz w Urzędzie Gminy. Prosimy o składanie wypełnionych ankiet w terminie do 13 kwietnia 2015 roku na Dzienniku Podawczym, drogą mailową, bądź w specjalnie oznaczonych punktach m.in. w szkołach. Więcej informacji na stronie 10

11 Samorząd Stowarzyszenie Metropolia Krakowska tworzy 15 gmin Gmina Zielonki w metropolii W grudniu Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przy udziale FRDL MISTiA organizowało spotkania informacyjne dla gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu. W gminie Zielonki 9 grudnia można było dowiedzieć się więcej na temat partnerstwa Krakowa i okolicznych gmin. Przede wszystkim przedstawiono założenia do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz zbierano uwagi i propozycje do strategii, która jest podstawowym warunkiem do realizacji inwestycji w formule ZIT. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska powstało w czerwcu 2014 roku, zrzesza Kraków i 14 gmin z jego otoczenia: Biskupice, Czernichów, Igołomię-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzycę, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawinę, Świątniki Górne, Wieliczkę, Wielką Wieś, Zabierzów oraz Zielonki. Dzięki związaniu partnerstwem samorządy będą mogły realizować wspólne przedsięwzięcia, łącząc działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowa polityka państwa w zakresie rozwoju regionalnego to przyznawanie środków na zadania opierające się na partnerstwie. Na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego ma być przeznaczone ok. 236 mln euro. Środki będą wykorzystywane na tworzenie nowych i rozbudowę istniejących stref aktywności gospodarczej; poprawę efektywności energetycznej, w tym termomodernizację infrastruktury publicznej; na gospodarkę niskoemisyjną, czyli sukcesywną likwidację nieekologicznych źródeł ciepła; na wzmacnianie transportu zbiorowego, w tym udogodnienia dla ruchu rowerowego, traktowanego tutaj jako alternatywny środek transportu; a także na drogi o znaczeniu subregionalnym; inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową i gospodarkę odpadami; na wsparcie osób niesamodzielnych i ich opiekunów; na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach; na kształcenie zawodowe oraz inwestycje w obiekty infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym. Postęp prac związanych z opracowaniem strategii jest uzależniony od przyjęcia przez Zarząd Województwa ostatecznej wersji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski na lata , MRPO określi podział środków na poszczególne priorytety inwestycyjne. Wstępny projekt strategii już został opracowany i trwają konsultacje. Obecni podczas spotkania zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, w której można było określić, jak potrzebne są poszczególne działania inwestycyjne w ramach ZIT jaką maja wagę dla gminy, a jaką dla całej aglomeracji. Na spotkaniu podkreślano, że priorytetem dla gminy Zielonki są rozwiązania transportowe. Dochodząca do ul. Opolskiej zachodnia obwodnica Zielonek (Trasa Wolbromska) oraz Północna obwodnica Krakowa rozwiązałyby wiele problemów komunikacyjnych, nie tylko gminy Zielonki, ale też wielu innych gmin, z których tranzyt przebiega przez naszą gminę. Wskazywano takie pomysły jak: wykorzystanie kolei i stacji w Batowicach oraz przebiegającej niedaleko os. Łokietka linii kolejowej jako szybkiej kolei aglomeracyjnej oraz budowę parkingów Park&Ride. Gmina nie skorzysta na środkach przeznaczonych na strefy aktywności gospodarczej, gdyż tereny na nie przeznaczone muszą liczyć co najmniej 50 ha powierzchni, a takich w gminie nie ma. Jako bardzo istotne wymieniano również zorganizowanie wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich rodzin oraz budowę miejsc integracji społecznej, również ze względu na to, że podział na rdzennych i nowych mieszkańców nadal jest w gminie widoczny. IO 11

12 Uchwały na: bip rada uchwały Radni gminy Zielonki kadencji : u dołu stoją od lewej: Anna Sieńko, Mirosław Golanko (wiceprzewodniczący), Krzysztof Olawski, Renata Kosno, Helena Wiśniewska, Ryszard Krawczyk (przewodniczący), Romana Toft, Marzena Gadzik-Wójcik (wiceprzewodnicząca), Antoni Banaś, Leszek Wojciech Basta, u góry stoją od lewej: Piotr Calik, Władysław Orzechowski, Adam Duliński, Dariusz Wróbel, Krzysztof Lepiarczyk I sesja Rady Gminy Zielonki 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki odbyła się I sesja Rady Gminy Zielonki kadencji Sesję otworzył radny senior Władysław Orzechowski, w drugiej części przewodził obradom nowo wybrany przewodniczący Rady Gminy Zielonki Ryszard Krawczyk. Sesja rozpoczęła się od przedstawienia przebiegu prac Gminnej Komisji Wyborczej w Zielonkach i wyników wyborów na wójta oraz radnych gminy (wyniki wyborów opublikowaliśmy w poprzednim numerze WLGZ). Nowo wybranym radnym oraz wójtowi przewodniczący komisji wręczył zaświadczenia o uzyskaniu mandatu. Radni złożyli uroczyste ślubowanie. Ślubowanie złożył również wybrany na kadencję wójt gminy Zielonki Bogusław Król. Na przewodniczącego rady jednogłośnie wybrano Ryszarda Krawczyka. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: Marzena Gadzik-Wójcik oraz Mirosław Golanko. II sesja Rady Gminy Zielonki 11 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki odbyła się II sesja Rady Gminy Zielonki. Sesję prowadził przewodniczący Rady Gminy Zielonki Ryszard Krawczyk. Podczas sesji powołano stałe 1 komisje Rady Gminy Zielonki. Wójt gminy przedstawił raport o stanie gospodarczo- -finansowym gminy. Podjęto uchwały w następujących sprawach: 1) powołania stałych komisji Rady Gminy Zielonki, ustalenia zakresu ich działania i liczebności; 2) wyboru przewodniczących komisji Rady Gminy Zielonki oraz ich składów osobowych (składy komisji przedstawiamy obok); 3) ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Zielonki; 4) nadania nazw ulic w miejscowości Januszowice; 5) dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym; 6) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok III sesja Rady Gminy Zielonki 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki odbyła się III sesja Rady Gminy Zielonki. Sesję prowadził przewodniczący Rady Gminy Zielonki Ryszard Krawczyk. Podjęto uchwały w następujących sprawach: 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zielonki w 2015 r.:

13 Uchwały na: bip rada uchwały 2) wyrażenia opinii dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Kraków; 3) Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.; 4) zmiany uchwały nr XV/13/2012 Rady Gminy Zielonki z 22 marca 2012 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Zielonki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; 5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki; 6) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 2014 r.; 7) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Zielonki na 2015 r. IV sesja Rady Gminy Zielonki 29 stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki odbyła się IV sesja Rady Gminy Zielonki. Sesję prowadził przewodniczący Rady Gminy Zielonki Ryszard Krawczyk. Podczas sesji przyjęto budżet gminy Zielonki na rok Podjęto uchwały w następujących sprawach: 1) dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zielonki; 2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki; 3) Uchwała Budżetowa Gminy Zielonki na rok 2015 (o budżecie piszemy na str. 4); 4) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości komunalnych Gminy Zielonki położonych w obrębie Bibice oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów na czas nieokreślony; 5) ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki; 6) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zielonki na 2015 r.; 7) wniosku o umieszczenie w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata zadania inwestycyjnego polegającego na budowie północnej obwodnicy Miasta Krakowa (więcej na str. 9). Składy poszczególnych komisji Komisja Budżetowa: Helena Wiśniewska przewodnicząca, Władysław Orzechowski zastępca przewodniczącej, członkowie: Mirosław Golanko, Ryszard Krawczyk, Romana Toft Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu: Krzysztof Lepiarczyk przewodniczący, Renata Kosno zastępca przewodniczącego, członkowie: Marzena Gadzik-Wójcik, Anna Sieńko, Helena Wiśniewska Komisja Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego: Antoni Banaś przewodniczący, Leszek Wojciech Basta zastępca przewodniczącego, członkowie: Piotr Calik, Adam Duliński, Władysław Orzechowski Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Dariusz Wróbel przewodniczący, Leszek Wojciech Basta zastępca przewodniczącego, członkowie: Adam Duliński, Mirosław Golanko, Krzysztof Lepiarczyk Komisja Rewizyjna: Romana Toft przewodnicząca, Renata Kosno zastępca przewodniczącej, członkowie: Antoni Banaś, Piotr Calik, Krzysztof Olawski Komisja Regulaminowo-Inwentaryzacyjna: Marzena Gadzik-Wójcik przewodnicząca, Romana Toft zastępca przewodniczącej, członkowie: Krzysztof Olawski, Anna Sieńko, Dariusz Wróbel Ważne telefony: Urząd Gminy Zielonki tel , fax Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych tel , Komisariat Policji w Zielonkach alarmowy 997 centrala komisariatu: tel Straż pożarna alarmowy 998 Szkoły: ZS w Zielonkach tel , , ZS w Bibicach tel , ZS w Korzkwi tel , ZS w Woli Zachariaszowskiej tel , SP w Owczarach tel , owczary.zielonki.pl Przedszkola Samorządowe: w Węgrzcach (Bibice) tel w Zielonkach tel Lekarze Rodzinni: (Zielonki) Tomasz Sobalski tel , Lucyna Kufel tel (Węgrzce) Antoni Hudzik tel , Ewa Huczek-Głębocka tel (Brzozówka) Rafał Kacorzyk tel (Batowice) Andrzej Zając tel

14 Samorząd Wybory sołeckie w Korzkwi 1 marca 2015 roku odbyło się wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Korzkiew, na którym wybrano nowego sołtysa i nową radę sołecką na kadencję W wyborach sołtysa na ogólną liczbę 172 osób uprawnionych do głosowania, głosowało 56 mieszkańców. Na stanowisko sołtysa zgłoszono Adama Grabowskiego, który otrzymał 10 głosów za oraz Janusza Macałę-Wrześniowskiego, który otrzymał 46 głosów za i został wybrany ponownie sołtysem. Podczas zebrania ustalono także pięcioosobowy skład rady sołeckiej na nową kadencję W wyborach na członków rady sołeckiej sołectwa Korzkiew zgłoszono 5 kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie na to stanowisko. W głosowaniu brało udział 54 mieszkańców. Członkami rady sołeckiej nowej kadencji zostali: Adam Grabowski, Katarzyna Miklaszewska, Gabriela Kotulska, Dominik Krzywda oraz Martyna Różańska. w Garlicy Murowanej 7 marca 2015 roku odbyło się wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Garlica Murowana, na którym wybrano nowego sołtysa i nową radę sołecką na kadencję W wyborach sołtysa na ogólną liczbę 274 osób uprawnionych do głosowania, głosowało 40 mieszkańców. Na stanowisko sołtysa zgłoszono jednego kandydata: dotychczasową sołtys, Dorotę Król, która otrzymała 35 głosów za. Podczas zebrania ustalono czteroosobowy skład rady sołeckiej na nową kadencję Zgłoszono 7 kandydatów. W głosowaniu brało udział 40 mieszkańców. Członkami rady sołeckiej nowej kadencji zostali: Jacek Pietrzyk, Tadeusz Trela, Małgorzata Kawa oraz Wiesław Chrzan. w Pękowicach 14 marca odbyło się wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Pękowice, na którym 14 wybrano nowego sołtysa i nową radę sołecką na kadencję W wyborach sołtysa na ogólną liczbę 454 osób uprawnionych do głosowania głosowało 39 mieszkańców. Na stanowisko sołtysa zgłoszono Jerzego Buczaka, który otrzymał 36 głosów za i tym samym został ponownie sołtysem sołectwa Pękowice na nową kadencję Podczas zebrania ustalono także ośmioosobowy skład rady sołeckiej. W wyborach na członków rady sołeckiej sołectwa Pękowice zgłoszono 9 kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie na to stanowisko. W głosowaniu brało udział 39 mieszkańców. W związku z równą liczbą głosów za, jakie otrzymali Elżbieta Czerwiec i Janusz Śpiewak, tj. po 28, zarządzono dodatkowe głosowanie pomiędzy tymi kandydatami, którzy w kolejnym głosowaniu otrzymali następującą ilość głosów za : Elżbieta Czerwiec 17, a Janusz Śpiewak 21. Członkami nowej rady sołeckiej zostali: Bożena Boryczko, Janina Górowska, Grażyna Markiewicz, Władysław Ptak, Witold Rams, Janina Szałapak, Romana Toft oraz Janusz Śpiewak. w Brzozówce 15 marca odbyło się wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Brzozówka, na którym wybrano nowego sołtysa i nową radę sołecką na kadencję W wyborach sołtysa na ogólną liczbę 466 osób uprawnionych do głosowania głosowało 74 mieszkańców. Na stanowisko sołtysa zgłoszono Adama Chludka, który otrzymał 68 głosów za i został ponownie sołtysem na nową kadencję Podczas zebrania ustalono dziewięcioosobowy skład rady sołeckiej. W wyborach zgłoszono 11 kandydatów, a w głosowaniu brało udział 74 mieszkańców. W związku z otrzymaniem takiej samej liczby głosów za, jakie otrzymał Marek Konik i Dariusz Suwara, tj. po 53, zarządzono dodatkowe głosowanie pomiędzy tymi kandydatami. W głosowaniu Marek Konik otrzymał 38 głosów za, a Dariusz Suwara 24. Członkami nowej rady sołeckiej zostali: Piotr Ciaputa, Józef Cich, Mateusz Graboś, Marta Jasiówka Zelek, Stanisław Kliś, Ewa Kolarska, Magdalena Krztoń, Artur Zębala oraz Marek Konik. Red. KB

15 Samorząd gminy podziękowali MZMiUW. Sołtysi korzystając z możliwości spotkania z zarządem przypominali o bieżących problemach z ciekami w gminie, m.in. potokiem Korzkiewka. Planowane są kolejne spotkania w sprawie konsultacji założeń projektu wielowariantowego programu. IO Trwają prace nad opracowaniem programu inwestycji, które zapobiegłyby zalewaniu gminy Zielonki Jak chronić gminę przed powodzią? 12 grudnia samorządowcy z gminy Zielonki spotkali się z przedstawicielami Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, instytucji odpowiedzialnej za stan cieków wodnych. Na zlecenie firmy MGGP S.A. w trakcie opracowywania jest projekt Wielowariantowego programu inwestycyjnego wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla cieków Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły. Szacując, że w najbardziej zagrożonym rejonie w centrum Zielonek, w strefie zalewowej może się znaleźć prawie 400 budynków, specjaliści proponują budowę dwóch zbiorników retencyjnych: po jednym na rzece Białucha (Prądnik) i rzece Garliczka. Rozwiązanie alternatywne czyli wyregulowanie Prądnika na długości 2,5 km i jego dopływu Garliczki wymagałoby regulacji ciężkiej; a ze względu na gęstą zabudowę może nie być na nią miejsca. Zdaniem zastępcy dyrektora MZMiUW ds. planowania i przygotowania inwestycji Andrzeja Żmigrodzkiego retencja jest nie do uniknięcia, należy się tylko zastanowić ile i jakie zbiorniki byłyby społecznie akceptowalne. Wójt Bogusław Król polemizował z podaną na spotkaniu przez autorów koncepcją, że najbardziej optymalną jest lokalizacja jednego dużego zbiornika pomiędzy Zielonkami i Januszowicami na rzece Białucha (Prądnik): Zdarzenia powodziowe występują na górnym i dolnym przebiegu rzeki Prądnik i jeden zbiornik nie rozwiąże problemu. W gminach Skała i Sułoszowa są też tereny niezabudowane, na których można wyznaczyć suche zbiorniki retencyjne, co znacząco łagodziłoby powstawanie fali powodziowej. Jestem zwolennikiem retencjonowania wody opadowej w górnym biegu, gdyż tam kształtuje się najbardziej groźna dla Zielonek fala powodziowa argumentował wójt. Arnold Kuźniarski, zastępca wójta gminy Zielonki, poprosił o wykazanie, jakie zbiorniki autorzy opracowania wykluczają powyżej terenu gminy. Podczas spotkania inspektor Anna Surma zapowiedziała prace nad uporządkowaniem brzegów Prądnika na dalszym odcinku, za już dokonaną w roku 2013 na odcinku prawie 1,5 km wzdłuż ulic Rzyczyska, ks. Zięby i ul. Gwizdałów w Zielonkach przedstawiciele Plan zarządzania ryzykiem powodziowym konsultacje społeczne Do 22 czerwca 2015 roku Małopolski Urząd Wojewódzki poddaje konsultacjom społecznym plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Zachęcamy mieszkańców gminy Zielonki do skorzystania z możliwości składania pisemnych uwag do ustaleń zawartych w tych dokumentach (szczegóły na Pragniemy bowiem zwrócić uwagę, że w planach cieki z terenu gminy Zielonki nie zostały objęte realizacją zadań przeciwpowodziowych. Gmina Zielonki od 2011 roku wnioskuje o uwzględnienie cieków na terenie gminy w programie ochrony przed powodzią dorzecza Górnej Wisły. W listopadzie 2014 roku gmina zwróciła się z wnioskiem o uwzględnienie założeń do Wielowariantowego programu inwestycyjnego wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla cieków Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły, które określają tereny zlewni rzek Prądnik i Dłubnia jako wymagające ochrony przed powodzią, w poddawanym obecnie konsultacjom społecznym Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły. Gmina również przygotowuje szeroki materiał o uwzględnieniu jej wniosku do opracowania. Red. 15

16 Samorząd Komunikaty, apele, wybrane przepisy Szanowni Państwo, przekazuję Państwu do wiadomości kilka apeli, komunikatów i cytatów z obowiązujących przepisów prawnych w istotnych sprawach dotyczących bezpieczeństwa, ochrony środowiska, obowiązków mieszkańców. Proszę o zapoznanie się z nimi. WYKASZANIE GRUNTÓW ROLNYCH, ZAKAZ WYPALANIA TRAW Zachwaszczone grunty są zagrożeniem dla upraw rolniczych i ogrodniczych, siedliskiem sprzyjającym bytowaniu i intensywnemu rozmnażaniu się wielu szkodników glebowych, gryzoni i ślimaków. Obowiązek ochrony gruntów rolnych przed degradacją, spowodowaną między innymi wysiewaniem się chwastów z pól zaniedbanych, ciąży na właścicielach tych nieruchomości. Likwidację chwastów należy przeprowadzić kilka razy w roku, wykaszając je systematycznie od wiosny do wczesnej jesieni. Wyżej wymieniony obowiązek wynika z art. 15, ust. 1 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U ). Ponadto rolnicy korzystający z dopłat bezpośrednich, jak i płatności otrzymywanych w ramach PROW, tj. płatności rolnośrodowiskowych, zobowiązani są do spełniania podstawowych wymogów z zakresu utrzymywania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w tak zwanej Dobrej Kulturze Rolnej zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Normy Dobrej Kultury Rolnej zostały wdrożone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz.U. z 2010 r., nr 39, poz. 211). Do minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w ww. kulturze należy: uprawa roślin lub ugorowanie w przypadku gruntów ornych; koszenie okrywy roślinnej i jej usunięcie co najmniej raz w roku w terminie do 31 lipca w przypadku łąk; grunt orny jest ugorowany, jeśli podlega on koszeniu co najmniej raz w roku w terminie do 15 lipca lub innym zabiegom uprawowym zapobiegającym występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów. Zabiegi te mają zapobiegać wkraczaniu na użytki zielone niepożądanej roślinności. Ponadto informujemy, o BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE WYPALANIA TRAW! Zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U , art.124) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U ) oraz ustawą o ochronie przyrody (Dz.U ) na właścicielach gruntów rolnych i leśnych spoczywa obowiązek zabezpieczania terenów zagrożonych pożarem oraz obowiązuje bezwzględny zakaz wypalania wszelkich pozostałości roślinnych pod groźbą kary aresztu lub grzywny. Zamiast wypalać skoszoną trawę i suchą roślinność z ogrodów można je pożytecznie zagospodarować poprzez kompostowanie i pozyskanie w ten sposób nawozu organicznego, służącego do użyźniania pól, łąk i ogrodów. ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO W ciągu ostatnich kilku lat gmina boryka się z problemem barszczu Sosnowskiego. Jest to roślina inwazyjna, bardzo ekspansywna, którą ciężko wyplenić. Osiąga rozmiary ponad 2 m wysokości i w upalne dni po naświetleniu słonecznym wydziela olejki eteryczne, które w kontakcie ze skórą mają silne działanie parzące oraz alergiczne, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku dzieci i może nawet skutkować śmiercią. Każdego roku gmina Zielonki przeznacza kilkadziesiąt tysięcy złotych na usuwanie barszczu Sosnowskiego. Apelujemy o wykaszanie działek prywatnych oraz walkę z tym chwastem, gdyż tylko wspólnymi siłami możemy go zniszczyć. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI/OPIEKUNÓW ZWIERZĄT Ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U ) gwarantuje zwierzętom jako istotom żyjącym, zdolnym do odczuwania cierpienia, poszanowanie, ochronę i opiekę. Człowiek ma obowiązek zapewnić zwierzęciu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała; odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. 16

17 Samorząd W stosunku do zwierząt domowych zabrania się trzymania ich na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub w sposób powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz bez możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. W stosunku do zwierząt gospodarskich właściciel jest zobowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania. Warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień. Sposób i warunki używania zwierząt gospodarskich do pracy nie mogą stwarzać nieuzasadnionego zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ww. ustawy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2; jeżeli zaś sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA ZWIERZĄT Zgodnie z art. 56, ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z 11 marca 2004 r. (Dz.U ) psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju ( ) podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez lekarza weterynarii. Zgodnie z art. 85, ust. 1a ww. ustawy: Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie od tego obowiązku podlega karze grzywny. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC ROLNIKÓW Urząd Gminy Zielonki prowadzi kontrolę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego na podstawie art. 84, ust. 3, pkt. 1 i ust. 4, pkt. 1 oraz art. 86 Ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 392). Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą podmiotami zobowiązanymi do zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie są rolnicy, czyli osoby fizyczne, w których posiadaniu lub współposiadaniu znajduje się gospodarstwo rolne, tj. obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie pow. 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym; a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. OZNAKOWANIE NIERUCHOMOŚCI Na podstawie art. 47 b, ust. 1 i 2 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U ) właściciele nieruchomości mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na bramie wjazdowej lub na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy. Zgodnie z art. 64 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U ) właściciele nieruchomości, administratorzy, dozorcy lub użytkownicy nieruchomości w przypadku niedopełnienia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlegają karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. W trosce o wspólne dobro i lepszy komfort zamieszkiwania na terenie gminy Zielonki proszę o zapoznanie się z powyższymi informacjami oraz systematyczne stosowanie się do nich. Wójt gminy Zielonki mgr Bogusław Król 17

18 Samorząd Stowarzyszenie zrealizowało projekty o łącznej wartości 1 mln zł, w tym aż 730 tys. zł pochodziło z grantów. Do takiej formy finansowania potrzebne są środki własne na tzw. wkład własny czy prefinansowanie projektów przez beneficjenta przed ich zrefundowaniem. Od 2005 roku jako organizacja pożytku publicznego może zachęcać do wpłacania 1 proc. podatku. Setki podatników złożyło się w ciągu dekady na 218 tys. 442 zł zebrane z tego tytułu. 100 tys. zł zebrano w formie darowizn od osób prywatnych. A te pieniądze, dzięki udanym udziałom w konkursach grantowych, pęcznieją. Profilaktyka uzależnień odbywać się może poprzez grę planszową, również w dużym wydaniu Społecznik-milioner, czyli o Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Zielonki Stowarzyszenie z Zielonek od 13 lat oddziaływuje na teren współpracujących z gminą Zielonki sąsiednich gmin, powiatu i województwa, z racji projektów, które spodobały się i sprawdziły nie tylko u nas. Stowarzyszenie spożytkowało na swoje pomysły już milion złotych. To taki mały jubileusz mówi prezes stowarzyszenia Arnold Kuźniarski, zastępca wójta gminy Zielonki. Stowarzyszenie założyła grupa pasjonatów, specjalistów z różnych dziedzin, którzy wyszli ze swoimi pomysłami do mieszkańców. Młodzi ludzie chcieli wyrównywać szanse dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Poprzez działania edukacyjne, kulturalne, proekologiczne stowarzyszenie przyczyniło się do tego, że szkoły w gminie Zielonki postrzegane są jako placówki śmiało konkurujące z miejskimi, niejednokrotnie je przewyższające. Świadczą o tym oceny niezależnych ekspertów kwalifikujące gminę, dzięki jej polityce oświatowej, jako lidera edukacji. Stowarzyszenie promuje osiągnięcia, pielęgnuje lokalną tradycję, zwyczaje, przy tym i całą gminę Zielonki, bazując na społecznej działalności członków stowarzyszenia i wolontariuszy. SRGZ nie posiada stałego źródła dochodu, na swoją działalność głównie zdobywa granty. Przez lata wyspecjalizowało się w kilku obszarach: edukacji dzieci i młodzieży, edukacji ekologicznej, kulturze, ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego oraz profilaktyce uzależnień. 18 Zrealizowano szereg projektów z edukacji ekologicznej, tutaj prym wiedzie Jacek Pietrzyk, doktorant AGH, pomysłodawca szeregu akcji ekologicznych takich jak Dobre rady na plastikowe odpady, Błyszczę przykładem oszczędzam wodę, Azbest is not the best. Ostatnim projektem był wielotematyczny ECHO II dofinansowany przez WFOŚiGW w Krakowie, zrealizowany w 156 gminach Korony Północnego Krakowa, o odpowiedzialności człowieka za środowisko. Z kolei na profilaktykę uzależnień udało się pozyskać 60 tys. zł z Ministerstwa Zdrowia na realizowany przez Tomasza Gubałę od lat program CUDER. Dzięki temu coraz więcej osób ma możliwość poznać niezwykłą grę promującą zrównoważony rozwój w pięciu sferach, alternatywny dla ryzykownych używek. Dzięki SRGZ udało się też m.in. przygotować kompleksowy system oznakowań do obiektów zabytkowych w gminie, wypromować postacie Pucheroka i Heroda, jako maskotek gminy Zielonki, wesprzeć młodych adeptów muzyki poważnej dotując koncerty w ramach współpracy z fundacją Bogumiły Gizbert-Studnickiej, czy promować czytelnictwo w gminie poprzez projekt Dobra książka czyni cuda. Wesprzyjcie Państwo i Wy Stowarzyszenie wpisując w odpowiednią rubrykę PIT nr KRS: Te pieniądze będą pomnożone wpływy z 1 proc. w 2014 roku (21 tys. zł) pomnożono jedenastokrotnie! Red. IO

19 Samorząd Blisko 300 tys. zł na rozwój sportu w gminie Zielonki Nowa remiza powstaje w miejscu budynku świetlicy Pucherok W Bibicach powstaje nowa remiza OSP 14 marca strażacy-ochotnicy, władze gminy Zielonki, reprezentanci sołectwa Bibice oraz mieszkańcy wzięli udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nową remizę strażacką. Inwestycja rozpoczęła się jesienią 2014 r., a jej zakończenie przewidziano na listopad 2015 r. Uroczystego poświęcenia placu budowy dokonał proboszcz ks. Jan Przybocki. Zebranych powitał prezes OSP Franciszek Banaś. Po odczytaniu aktu erekcyjnego oraz jego uroczystym podpisaniu wmurowano kamień węgielny. Wśród podpisujących pamiątkowy dokument znaleźli się: wójt Bogusław Król, przewodniczący Rady Gminy Ryszard Krawczyk, Leszek Wojciech Basta, Antoni Banaś, Aleksander Padlik, Franciszek Banaś, Marek Małek, Sylwester Krawczyk, Kazimierz Gazda, Andrzej Domagalski, Jacek Pachel, ks. Jan Przybocki, Zbigniew Banaś, Magdalena Krawczyk, Anna Zabiegaj. Inwestycja przebiega zgodnie z planem i na 850-lecie Bibic i 90- -lecie straży pożarnej w Bibicach będzie służyć strażakom mówił podczas uroczystości wójt gminy Zielonki Bogusław Król. Koszt inwestycji to 1 mln 232 tys. zł. W przetargu na jej realizację, ogłoszonym w listopadzie 2014 r., wyłoniono firmę Budopol S.A. W miejscu budynku świetlicy Pucherok w Bibicach powstaje nowy budynek dla OSP. Będzie to obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. W budynku według koncepcji znajdować się będzie garaż na dwa samochody, części sanitarne, socjalne, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, biuro oraz sala konferencyjna. Przewidywana powierzchnia zabudowy to około 200 m 2, a powierzchnia użytkowa około 350 m 2. W ramach projektu zostanie również wykonana przebudowa zjazdu z drogi powiatowej. KB Samorząd gminy Zielonki w roku 2015 zdecydował o przekazaniu na rozwój sportu 286 tys. 721 zł. Od stowarzyszeń sportowych wpłynęło 9 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku lutego, powołana przez Wójta Gminy Zielonki, komisja konkursowa dokonała ich oceny. Dotację przyznano zarządzeniem wójta gminy Zielonki określającym jej wysokość dla poszczególnych wnioskodawców. Największe kluby piłkarskie w gminie otrzymały: Ludowy Klub Sportowy Zieleńczanka: 95 tys. zł, Klub Sportowy Bibiczanka i Towarzystwo Sportowe Węgrzce po około 82,6 tys. zł. 7 tys. zł wyniosła dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Korzkiew, a 5,5 tys. zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Zachariaszek. Po 5 tys. zł przyznano Gminnemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu Zielonki oraz UKS Korzeniowski, a po 2 tys. zł Krakowskiej Akademii Sportu i Akademii Piłkarskiej Profi. Wspieranie rozwoju sportu w gminie Zielonki ma na celu zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe oraz poprawę warunków do uprawiania sportu. Dzięki tej inicjatywie dzieci i młodzież na terenie gminy Zielonki mogą aktywnie spędzać wolny czas biorąc udział w różnorodnych zajęciach takich jak: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, tenis stołowy, unihokej, karate i zajęcia modelarskie. Red. 19

20 Samorząd Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci Karta Dużej Rodziny ulgi dla rodzin wielodzietnych Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta przysługuje osobom, które posiadają na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci, i wydawana jest bezpłatnie na wniosek rodzica lub opiekuna dzieci, bez względu na kryterium dochodowe. Mieszkańcy gminy Zielonki składają wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wnioski już złożyły 132 rodziny zamieszkałe na terenie gminy, z karty korzystają już 623 osoby. Karta uprawnia jej posiadacza do zniżek w instytucjach państwowych i prywatnych na terenie całego kraju, m. in. na przejazdy PKP, wstępy do instytucji kulturalnych (teatry, muzea, galerie sztuki itp.), na usługi finansowe, artykuły przemysłowe oraz odzieżowe i in. Lista miejsc zapewniających ulgi dla rodzin wielodzietnych systematycznie się zwiększa. Obecnie zniżki oferuje ponad 500 partnerów Karty Dużej Rodziny na terenie całej Polski. Wykaz instytucji honorujących kartę zamieszczony został na stronie internetowej: rodzina.gov.pl. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny. Karta wydawana jest każdemu członkowi rodziny i przysługuje dziecku do ukończenia 18 lub 25 r.ż., jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej. Dzieciom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności karta przyznawana jest do końca ważności orzeczenia. Rodzice otrzymują Kartę Dużej Rodziny dożywotnio. Istotne jest, że rodzice nie muszą być małżeństwem o kartę mogą się starać także osoby pozostające w związkach partnerskich i rozwiedzione. W przypadku utraty uprawnień przez członka rodziny pozostali członkowie rodziny nie tracą uprawnień do posiadania karty. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach zachęca wszystkie rodziny wielodzietne zamieszkałe w gminie Zielonki do składania wniosków o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Wniosek oraz wykaz dokumentów, które należy przedstawić można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej z zakładki Pomoc Społeczna > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej > Karta Dużej Rodziny. Więcej informacji można również uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, pokój nr 10 i 11 lub pod numerami telefonu: lub Grażyna Hołda kierownik GOPS W 2015 roku weszły przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Pełne wykorzystanie ulgi było nieosiągalne dla wielu rodzin, szczególnie wielodzietnych, których podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi. Budżet państwa zwróci teraz kwotę niewykorzystanej ulgi, jednak zwrot ten nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warunkiem zwrotu jest zatem opodatkowana i oskładkowana praca przynajmniej jednego z rodziców. Szacuje się, że na dodatkowe wsparcie będzie mógł liczyć ponad milion rodzin, w których wychowuje się około dwa miliony dzieci. Nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 procent. Stąd kwoty odliczenia na pierwsze i drugie dziecko wyniosą: 1 112,04 zł, na trzecie: 2 000,04 zł, a na każde kolejne: zł. Red. na podst. informacji Izby Skarbowej w Krakowie

21 Samorząd Już pływam przy wsparciu województwa Gmina Zielonki zapewni naukę pływania 238 uczniom z 5 gminnych szkół podstawowych. Projekt wart prawie 150 tys. zł wsparł dotacją w wysokości prawie 44 tys. zł samorząd województwa małopolskiego w ramach realizowanego od 2007 roku programu Już pływam, gmina Zielonki otrzymała najwyższą dotację w województwie. Ogółem w Małopolsce samorząd wojewódzki zdecydował o przekazaniu w 2015 roku ponad miliona złotych na dofinansowanie projektu Już pływam. Skorzysta około 11 tys. uczniów z 86 małopolskich gmin. W gminie Zielonki dotacja z województwa wystarczy na sfinansowanie około 30 proc. wartości projektu. Całkowita wartość projektu w gminie to zł, z czego ponad 79 tys. zł zapłaci gmina ze swojego budżetu, a 23 tys. zł rodzice uczestników. Program skierowany jest do uczniów nie umiejących pływać. W gminie Zielonki zakwalifikowano dzieci, które jeszcze nie potrafią pływać oraz ze wskazaniem zdrowotnym do uprawiania tego sportu, głównie ze względu na wady postawy. Najwięcej dzieci skorzysta w Bibicach 79, w Zielonkach 60, w Woli Zachariaszowskiej 39, a w Owczarach i Korzkwi po 30. Zajęcia będą się odbywać na basenach w Krakowie (Kolna i Park Wodny) oraz w Zabierzowie. Pierwszy cykl zajęć zacznie się w marcu i potrwa do końca czerwca, a drugi od początku września do połowy grudnia 2015 roku. IO Na pamiątkę spotkania sędzia Anna Maria Wesołowska otrzymała maskotkę gminy króla Heroda Sędzia Anna Maria Wesołowska w ZS w Zielonkach 14 stycznia gościem honorowym Zespołu Szkół w Zielonkach była Anna Maria Wesołowska, sędzia Wydziału Karnego, m.in. prekursorka programu przyjaznego pokoju przesłuchań dla dzieci świadków i ofiar przestępstw oraz inicjatorka edukacji prawnej młodzieży. Uczniom i dorosłym znana jest przede wszystkim z popularnego programu TVN. Podczas spotkań z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami oraz rodzicami poruszane były kwestie związane z przestępczością nieletnich i odpowiedzialnością prawną za czyny karalne. Sędzia zwróciła uwagę na zjawisko wszechobecnej przemocy. Mówiła nie tylko o rozbojach i bójkach, ale o coraz częściej spotykanym zjawisku cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest stalking (nękanie) i grooming (uwodzenie dzieci przez Internet) oraz jakie grożą za to kary. Na spotkaniu Anna Maria Wesołowska opowiedziała o swojej wieloletniej praktyce zawodowej i przytoczyła kilka przykładów popełnionych przez nieletnich przestępstw i wykroczeń, z którymi miała do czynienia i które drastycznie zmieniły życie młodych ludzi. Sędzia podkreśliła, że w dzisiejszych czasach, kiedy dostęp do Internetu jest powszechny, należy odpowiednio edukować dzieci i młodzież, jak bezpiecznie wykorzystywać jego zasoby i nawiązywać nowe znajomości. Zwracała uwagę również na rolę i znaczenie placówek oświatowych w procesie ochrony najmłodszych uczestników komunikacji internetowej. Zachęcała młodzież, by dzieliła się swoimi problemami z rodzicami, nauczycielami, przyjaciółmi, a także nie ulegała zmowie milczenia, kiedy jest świadkiem lub ofiarą przestępstwa. Spotkania z uczniami zakończyły się wspólnymi zdjęciami z Anną Marią Wesołowską i podziękowaniem za wiedzę przekazaną w ciekawy i przystępny dla słuchaczy sposób. Grzegorz Kowalik, Agata Wodka 1

22 Samorząd Problem bezpańskich psów na terenie gminy Zielonki W ostatnich latach zintensyfikował się problem bezpańskich psów w naszej gminie, dlatego też apelujemy o rozwagę do wszystkich mieszkańców gminy. Należy mieć na względzie, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli lub opiekunów, a pojawiające się tzw. bezdomne psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli (opiekunów) lub faktycznie porzucone przez dotychczasowych opiekunów. Bywa czasem tak, że psy oddalają się od swoich domów z winy swoich właścicieli, którzy nienależycie zabezpieczyli swoją posesję. W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany lub jesteśmy naocznymi świadkami porzucania psa, należy o takim zdarzeniu bezzwłocznie poinformować policję. Policja ma prawo nałożyć mandat karny na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W sytuacji natomiast, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, należy to zgłosić telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Gminy Zielonki lub na Komisariat Policji w Zielonkach. Dopiero wówczas zostanie podjęta decyzja o ewentualnym wyłapaniu zwierzęcia i przewiezieniu go do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Uprasza się zatem mieszkańców gminy Zielonki o rozwagę i skuteczne zabezpieczanie bram, furtek i ogrodzeń swoich posesji, tak by zwierzęta, szczególnie psy, nie mogły opuszczać posesji ani na nią wchodzić bez wiedzy właściciela. Przypominamy, że właściciele i opiekunowie psów zobowiązani są do zachowania środków ostrożności i stałego nadzoru polegającego na trzymaniu zwierzęcia na odpowiedniej uwięzi lub w kojcu na terenie posesji. Zgodnie bowiem z art. 77 Kodeksu wykroczeń: Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych, albo karze nagany ( ). Ponadto informujemy, że zgłoszenia odbioru zwierzęcia bezdomnego od mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu schronienie oraz wyżywienie na terenie swojej nieruchomości, nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Ważne, aby sami właściciele zwierząt poczuwali się nie tylko do korzyści z faktu posiadania zwierzęcia, ale również do ciążących na nich obowiązków. Mając na względzie dobro społeczne wszystkich mieszkańców gminy Zielonki pamiętajmy, iż zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. 22 Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Poradnik mieszkańca Udzielanie informacji o wywozie odpadów, wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla podmiotów gospodarczych m.in. tymi sprawami zajmuje się Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Zielonki. W tymże referacie można uzyskać informacje dotyczące harmonogramu wywozu odpadów komunalnych i segregowanych, terminów zbiórki wiosennych odpadów wielkogabarytowych. Na bieżąco ważne informacje są publikowane na stronie jak również W razie potrzeby w tym referacie można uzyskać zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów. Wzór wniosku i karta usług jest dostępna w urzędzie lub na stronie zielonki.pl. Referat GK zajmuje się także sprawami lokalowymi w budynkach będących w gminnych zasobach mieszkalnych oraz opiniowaniem programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla podmiotów gospodarczych. Po złożeniu odpowiedniego wniosku można tu także otrzymać: zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz zgłosić eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków. Referat Gospodarki Komunalnej mieści się w III budynku Urzędu Gminy (wejście od ul. ks. A. Zięby). Telefon: w KB

23 Samorząd Program azbestowy nowy nabór wniosków W związku z realizacją projektu pn. Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego w ramach Szwajcarsko- -Polskiego Programu Współpracy, wójt gminy Zielonki ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2015 roku na terenie gminy Zielonki oraz pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych z terenu gminy uczestniczących w projekcie w 2015 roku. Nabór wniosków trwa, o kolejności realizacji usuwania wyrobów zawierających azbest decyduje data złożenia wniosku. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych. W przypadku udzielenia pomocy rzeczowej refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej. Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Zielonki, Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, Referat Gospodarki Komunalnej, budynek nr III, tam też u koordynatora projektu Małgorzaty Fordymackiej, kierownik referatu, można uzyskać informacje, również pod nr. tel w Red. Trudno uwierzyć, ale podczas warsztatów nikomu nic się nie stało Ferie zimowe w gminie Zielonki Wolne od zajęć szkolnych dwa tygodnie w środku roku szkolnego to możliwość odpoczynku, naładowania akumulatorów na kolejne miesiące nauki. Często się zdarza, że wolny czas to wyzwanie organizacyjne dla rodziców. Jaką ofertę przygotowano w gminie Zielonki, by uczniowie mogli spędzić czas interesująco i w gronie rówieśników? Od 19 do 27 lutego trwały zajęcia w Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach (hala sportowa) dla dzieci w wieku szkolnym aż do gimnazjum. Oprócz zajęć sportowych, rekreacyjnych, gier i zabaw świetlicowych zaproponowano uczestnikom dwa dni warsztatów. 23 lutego odbyły się warsztaty malowania zabawek ludowych. Technik ozdabiania drewnianych cudeniek uczyli artyści z beskidzkiej Stryszawy. Malowano drewniane ptaszki i koniki na biegunach, instruktor zachęcał do utrwalenia dzieł w domu bezbarwnym lakierem do paznokci, niejedna mam pewnie się go pozbyła. Prócz uczniów z tych samych warsztatów skorzystali też seniorzy z Klubu 50+. Z kolei 25 lutego halę sportową opanowały roboty. Organizatorzy warsztatów z robotyki, automatyki i chemii przygotowali stanowiska, na których można było oglądać doświadczenia chemiczne, fizyczne, budować roboty. Biblioteka Publiczna w Zielonkach zapewniła dzieciom zajęcia połączone ze zwiedzaniem Izby Regionalnej. Czytano z dziećmi książki, w godzinach otwarcia biblioteki można było korzystać z internetu i grać w gry planszowe. W filii biblioteki w Węgrzcach poznawanie baśni Andersena połączono z zajęciami plastycznymi. Podobnie w filii w Przybysławicach, zapewniono również zajęcia z języka angielskiego i odbyła się kolejna Noc w Bibliotece. Trzy szkoły w gminie: Zespoły Szkół w Bibicach i Korzkwi oraz szkoła podstawowa w Owczarach zorganizowały dzieciom zajęcia w pierwszym tygodniu ferii: artystyczne, plastyczne, origami, filmowe i sportowe. Uczniowie z Owczar i Korzkwi pojechali też na lodowisko. Red.

24 Wydarzenia Zapraszamy na rajd i nie tylko I w tym sezonie nie damy Państwu zapomnieć o atrakcyjności szlaków turystycznych w gminie Zielonki. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji zaprasza na rajd rowerowy 7 czerwca. W najbliższym czasie czeka nas kilka interesujących wydarzeń, na bieżąco prosimy zaglądać na zielonki.pl, ckpir.zielonki.pl oraz profile gminy i CKPiR na Facebook u. W rajdzie rowerowym będą mogli wziąć udział rowerzyści w każdym wieku, będzie przewidziana trasa trudniejsza oraz druga dla rodziców z dziećmi. Informacje o zapisach oraz szczegółowy program ukażą się na ckpir.zielonki.pl. Niewątpliwą atrakcją rajdu będzie wieczorny koncert zespołu Pectus. Przypominamy: niedziela, 7 czerwca! Planowana jest również druga edycja Rodzinnego Biegu w Zielonkach 30 maja na dystansie 5 i 10 km, również dla miłośników nordic walking. Informacje organizacyjne będą dostępne wkrótce w internecie (adresy stron poniżej). 31 maja Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji organizuje koncert smyczkowy na zamku w Korzkwi, a 28 czerwca Festiwal Zespołów Ludowych w Parku Wiejskim w Zielonkach w zupełnie nowej odsłonie prezentować się będą Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia z gminy Zielonki. Pamiętajmy: jeśli chcesz dowiedzieć się co ciekawego dzieje się w gminie Zielonki odwiedź strony www: zielonki.pl i ckpir.zielonki.pl. Zapraszamy również na Facebook a: na facebook.com/zielonki oraz facebook.com/ckpir. Red. 4 Puchar wójta gminy powędrował do Bogusława Kisielnickiego i Wiesława Plaskoty Mądre spędzanie czasu czyli brydżowy turniej w gminie Zielonki W Bibicach w sobotę 7 marca miał miejsce I Turniej Brydża Sportowego o Puchar Wójta Gminy Zielonki. Rywalizowało 14 par. I miejsce zdobyli Bogusław Kisielnicki i Wiesław Plaskota, II miejsce: Antoni Leszczyński i Józef Sołek, a III miejsce: Barbara Konik i Stanisław Gorzula. Brydżyści pochodzili nie tylko z naszej gminy, wiele osób gra na co dzień w krakowskich klubach brydżowych. Od półtora roku odbywają się w naszej gminie wtorki brydżowe najpierw w Zielonkach, ostatecznie brydżyści znaleźli przystań w budynku sołeckim w Bibicach za sprawą byłego radnego gminy Zielonki Stefana Łyska, promotora sportu. W konsekwencji pan Stefan doprowadził do zorganizowania pierwszego w gminie Turnieju Brydża Sportowego o Puchar Wójta Gminy Zielonki. Brydż kojarzy się laikom z ciupaniem w karty, a jest to bardziej gra i zabawa logiczna i strategiczna, oparta też na rachunku prawdopodobieństwa tłumaczy Andrzej Chlebowski, uczestnik zawodów i propagator tego sportu również poprzez fotografię. Wśród zawodników turnieju znalazł się arcymistrz brydżowy Andrzej Żurek, który w sporcie brydżowym zdobył wszystko, a od 10 lat zajmuje się wychowaniem młodych brydżystów. Brydż uczy myśleć, dokonywać właściwych wyborów przekonuje. Pytany o predyspozycje do brydża mówi, że trzeba być po prostu człowiekiem rozgarniętym. Brydżyści to wyselekcjonowana grupa mądrych ludzi mówi. W sobotnich zawodach rozegrano trzynaście rund, każda para zagrała z każdą. Główną nagrodą był Puchar Wójta Gminy Zielonki dla zdobywców I miejsca. Dekoracji zwycięzców dokonał wójt gminy Bogusław Król. Organizację spotkania wspomagały panie z Koła Gospodyń Wiejskich i sołtys Bibic Magdalena Krawczyk. IO

25 Wydarzenia W Zielonkach podczas finału WOŚP królował taniec, śpiew, ale i sztuki walki Niedziela pod znakiem czerwonego serduszka 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 11 stycznia 2015 roku miał również swoją odsłonę w naszej gminie. Bogaty w występy artystyczne dzień zakończył się w hali sportowej w Zielonkach zebraniem kwoty ,39 zł. W Korzkwi zebrano ,05 zł. Łączna suma świadczy o rekordowym wyniku w gminie, który wyniósł ,44 tys. zł. Uczniowie Zespołu Szkół w Zielonkach, który był organizatorem finału w hali sportowej, kwestowali w Zielonkach, Toniach, Witkowicach, Giebułtowie, Smardzowicach. Podczas finału oklaskiwano m.in. chór Nutki oraz laureatki konkursu Mini Playback Show. Pokazy taneczne przedstawili uczniowie klas 0 i I ze Skalski Dance School oraz zespół Cheerleaders i uczestnicy mini warsztatów tanecznych z CKPiR w Zielonkach. Zaprezentowali się gimnazjaliści z zespołów Overdrive i Be blue oraz soliści grający na gitarze i saksofonie. Podziwiano także pokazy kung-fu, akrobatyczne i taneczne przygotowane przez Szkołę Sztuk Walki Irbis. Pięknie tańczyły, jako śnieżynki, i grały na instrumentach przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Zielonkach. Po koncercie odbyła się zabawa karnawałowa Korzkiew stawiała na fanty i kwestę, również w Krakowie z wodzirejem, którą prowadził zespół muzyczny Ex Corde. Zabawie towarzyszyły dodatkowe atrakcje: kawiarenka z ciastami upieczonymi przez rodziców, malowanie twarzy i koszulek, warsztaty origami. Sprzedawano również biżuterię. Dochód przeznaczano na rzecz orkiestry czyli dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Finał wspierali niezawodni strażacy z OSP w Zielonkach. Uczyli jak udzielać pierwszej pomocy, używając do szkolenia nowoczesnego sprzętu, i jak zachowywać się w zadymionym pomieszczeniu. Podczas koncertu prowadzono licytacje przedmiotów ofiarowanych przez darczyńców. Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej podarował piłkę z podpisami reprezentacji Polski oraz Bogusława Króla, wójta gminy Zielonki. Wójt gminy ofiarował na licytację piękny album z artystycznymi zdjęciami gminy autorstwa znanego fotografa Adama Golca. Mistrz świata karate Dominik Rzepka ofiarował worek do treningu. Ewa i Edward Bar przekazali na rzecz orkiestry unikatowe bańki z kryształami Swarowskiego i piłkę z podpisem Jerzego Dudka. Sztab w Zespole Szkół w Korzkwi działał już od połowy grudnia. 18 grudnia zorganizowano licytację, podczas której zebrano 2390 zł. Największą popularnością wśród fantów cieszyła się piłka z podpisami szkolnych zawodników i ich trenerów. Ponadto licytowano wypieki, wyroby z domowej spiżarni, rękodzieło, w tym dekoracyjne stroiki i zabawki. Sztab szkolny organizujący dyskotekę i sprzedaż pieczonych przez młodzież ciasteczek zebrał 352,29 zł. Aby osiągnąć ponad 15 tys. zł zebranych datków w finałową niedzielę kwestowało 30 uczniów, w Krakowie, ale również w Korzkwi i okolicach. W zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry zaangażowany był działający w szkole Klub Wolontariatu oraz osoby, które od lat co roku przyłączają się do ogólnopolskiego grania w dobrej sprawie. Alicja Boczar, IO 5

26 Wydarzenia w Trojanowicach Święty Mikołaj z wizytą w Zielonkach Święty Mikołaj odwiedził gminę Zielonki To już tradycja, że święty Mikołaj spotyka się z dziećmi, które cały rok cierpliwie czekały na jego przybycie i... oczywiście prezenty. Mikołajkowe spotkania miały miejsce m.in. w Dziekanowicach, Januszowicach, Trojanowicach i Zielonkach. w Januszowicach Święty Mikołaj z anielskim wsparciem pojawił się w Dziekanowicach. Ze spotkania z nim cieszyły się zarówno te małe, jak i większe dzieci. Milusińscy cierpliwie czekali na swój prezent, a spotkanie z brodatym jegomościem sprawiło im mnóstwo radości. Z niecierpliwością wyczekiwano także świętego Mikołaja w Trojanowicach. Wyjątkowy gość przybył w asyście anioła, diabła oraz elfy tacy pomocnicy z uśmiechem pomagali rozdać przygotowane dla milusińskich prezenty. Dzieci brały także udział w zabawie i grach przygotowanych specjalnie na to wydarzenie. Już tradycyjnie, bo po raz czwarty, a tego roku w niedzielę 15 grudnia, do pensjonatu Polesie w Januszowicach przybył Święty Mikołaj wraz ze swoją anielską świtą na spotkanie dzieci z sołectwa. Spotkanie to było możliwe dzięki zaangażowaniu pani sołtys Marty Sadzik, rady sołeckiej, Koła Przyjaciół Januszowic oraz współpracy z właścicielem pensjonatu Polesie. Dzieci oczekując niecierpliwie na Mikołaja bawiły się wspólnie, a rodzice i opiekunowie mieli okazję do rozmów. w Dziekanowicach Do Zielonek święty Mikołaj przybył wraz z gąską Zielonką, bohaterką książki wydanej przez bibliotekę, na zaproszenie sołtysa Zielonek Władysława Orzechowskiego. Długo wyczekiwany gość na spotkaniu zjawił się z workiem pełnym zielonych i gęgających prezentów oraz słodyczy. Wszystkie maluchy wraz z bliskimi uczestniczyły w rozmaitych grach i zabawach, miały również okazję dać się ostemplować gęsim znakiem przyjaciela książki. Na podstawie informacji z sołectw (aut. KB, Zofia Kucab, Biblioteka Publiczna w Zielonkach)

27 Wydarzenia Niezwykłe zdjęcia niezwykły album Mikołajkowe spotkanie przyniosło dzieciom mnóstwo radości Mikołajki z GOPS 5 grudnia po raz kolejny zostało zorganizowane spotkanie ze Świętym Mikołajem. Dzieci z rodzin, którymi opiekuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zostały zaproszone do Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach. Święty Mikołaj spotkał się z 53 rodzinami. Na dzieci i ich rodziny czekał słodki poczęstunek na stole. Zgromadzonych odwiedził Bogusław Król, wójt gminy Zielonki. Uczestnicy imprezy mogli poznać twórczość swoich rówieśników z Zespołu Szkół w Zielonkach, gdyż, pod przewodnictwem pani Agaty Wodki, dzieci i młodzież z kl. VIb i VIc szkoły podstawowej oraz z kl. Ib i IIIb gimnazjum zaprezentowały przedstawienie. Wszystkie zaproszone dzieci i ich rodziny otrzymały paczki z prezentami. W przygotowaniu tych upominków dla rodzin pomogli sponsorzy o wielkich i ciepłych sercach: Karolina Bystroń-Kapusta z firmy Merkadona w Zielonkach, Anna Bystroń-Nowak, Daniel Nowak sklep monopolowy Euro z Zielonek, Hurtownia Warzyw i Owoców Albert, państwo Krystyna i Bogdan Nowak, firma Kacperek, Stefan Łysek z Bibic, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, firma Krakowiak z Węgrzc (państwo Machnik). O tym, jak piękna jest gmina Zielonki, można się przekonać oglądając niedawno wydany album fotograficzny pt. Miejsce niezwykłe. Gmina Zielonki, do którego zdjęcia wykonał znany i ceniony fotograf Adam Golec. Urząd Gminy Zielonki przy współpracy z Działem Promocji, Informacji i Współpracy CKPiR wydał album ilustrujący piękno krajobrazu gminy Zielonki. Rozległe panoramy widokowe, w kierunku Krakowa i leżących dalej na południu gór, charakterystyczna szachownica pół na pagórkowatym terenie, dolinki, wąwozy to wszystko zawarł w swych fotografiach Adam Golec. Autor zdjęć jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej w Łodzi. W wyniku jego pracy powstają kompletne reportaże, portrety znanych i mniej znanych postaci, nietuzinkowe fotografie miejsc i pejzaży. Jest laureatem konkursów fotograficznych takich jak: Grand Press Foto, Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej. Precyzja, niezwykła wrażliwość i ukazanie znanych mieszkańcom miejsc z nowej perspektywy tego można zaznać oglądając tę unikatową publikację. Zdjęcia i prace nad albumem wykonano w latach Fotografie te są swoistą wizytówką tej pięknej ziemi gminy Zielonki. Red. Bezpłatnie jak co roku Krystyn Mielnik niezawodny pomocnik Świętego Mikołaja dowiózł dzieci na imprezę mikołajową. Dzieci wraz z rodzicami i dziadkami do domu wracały z uśmiechami na twarzach i nadzieją, że zapewne w przyszłym roku także będą mogły spotkać się z rówieśnikami i ze Świętym Mikołajem. GOPS 7

28 Wydarzenia 5 lat DKK w Węgrzcach Wdzięczną modelką Marka Jusięgi jest jego żona, na zdjęciu z prawej Cztery pory roku w Brzozówce Cztery pory roku to tytuł wystawy akwarel autorstwa Marka Jusięgi. Wernisaż odbył się 7 grudnia w budynku wielofunkcyjnym w Brzozówce. Wystawę można było obejrzeć jeszcze 14 i 21 grudnia. Towarzyszył jej kiermasz rękodzieła wykonanego przez panie z Koła Przyjaciół Brzozówki, podczas którego zbierano cegiełki na organizację ferii dla dzieci. Na wystawie można było obejrzeć dwanaście akwarel Marka Jusięgi przedstawiających okolicę, namalowanych specjalnie na tę okazję, i kilka portretów ze zbiorów prywatnych. Marek Jusięga mieszkańcem Brzozówki jest od 9 lat. Jak sam wspomina, jako krakusowi od pokoleń i plastykowi, dla którego ważny jest bezpośredni kontakt z klientem, wydawało mu się, że wyprowadzka za miasto to zły pomysł, jednak teraz nie wyobraża sobie, że mógłby mieszkać gdzie indziej. Akwarela jest najlepsza do ukazania piękna przyrody, a jeśli ma się do czynienia z taką okolicą to hulaj dusza! w ten sposób Marek Jusięga zachęcał do obejrzenia swoich prac podczas wernisażu, równocześnie dziękując Marii Pahl, przewodniczącej Koła Przyjaciół Brzozówki i organizatorce wystawy, za to, że zmusiła go delikatną perswazją do zaprezentowania swoich prac. Na akwarelach podziwiać można było m.in. zamek w Korzkwi w jesiennej scenerii, księżycową listopadową noc, zaprzężone w konie sanie sunące ulicą Krzemionki, korowód dożynkowy (w którym wytrawne oko dostrzeże syna artysty) oraz młodą dziewczynę z okolic Krakowa w stroju ludowym, czyli żonę artysty. Wystawie towarzyszył też pokaz slajdów, prezentujący pozostałe dokonania plastyka, bowiem Marek Jusięga specjalizuje się w malarstwie aerografem, wraz ze wspólnikiem Jackiem Gąsiorem wykonują malarstwo ścienne i użytkowe. Pan Marek szczególnie dumny jest z efektów swojej pracy widocznych w kościele św. Barbary w Krakowie i w zamku Książ, ale jego dzieła podziwiać można też w lokalach gastronomicznych, supermarketach, domach prywatnych, jak również na samochodach, motocyklach, kaskach i kurtkach motocyklowych. MKF 8 Już od pięciu lat w gminie Zielonki spotykają się osoby, które łączy pasja czytania i poznawania nowej literatury. Dyskusyjny Klub Książki to wspólny projekt Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich pod hasłem Tu czytamy. W założeniu adresowany do czytelników, niebędących krytykami a czerpiących przyjemność z dyskutowania o książkach z powodzeniem rozwija się w bibliotece w Węgrzcach i Zielonkach. 12 lutego w bibliotece w Węgrzcach odbyło się jubileuszowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Była to okazja do wspomnień i podsumowania comiesięcznych spotkań. Wśród rozmów nie zabrakło nawiązań do przeczytanych książek, które najbardziej utkwiły wszystkim w pamięci. A było ich wiele, bo aż 53 tytuły, które omówiono podczas 50 spotkań. Dyrektor Biblioteki w Zielonkach Mariusz Zieliński złożył klubowiczom życzenia i gratulacje, uświetniając jubileusz przepysznym tortem z okolicznościową dedykacją. Gratulacje przesłał również wójt gminy Zielonki Bogusław Król. Słowa skierowane do klubowiczów w jego imieniu przeczytała radna gminy Renata Kosno. Na zakończenie spotkania klubowicze życzyli sobie wielu dobrych tytułów do przeczytania i nowych pięknych rocznic, a moderator Anna Gzyl serdecznie podziękowała wszystkim za dotychczasową współpracę Anna Gzyl

29 Wydarzenia Herody spodobały się w Teatrze Groteska Małe Herody z Krakowa Grupom kolędniczym z gminy Zielonki rośnie w Krakowie konkurencja. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 130 im. Jana Brzechwy w Krakowie wystawili 14 stycznia w teatrze Groteska przedstawienie Małe Herody z Krakowa. Przedstawieniu patronował wójt gminy Zielonki Bogusław Król, a przewodniczący Rady Gminy Ryszard Krawczyk, kierownik grupy kolędniczej Herody z Owczar, wsparł przedsięwzięcie przekazując teksty wykorzystywane przez kolędników z dziada pradziada. Szkoła realizuje innowację pedagogiczną pt. Wszystko po krakowsku. Już kilka lat temu grupa uczniów szkoły przygotowana przez nauczycielkę Annę Korzeniowską wystąpiła podczas przeglądu Pucheroków w Bibicach prezentując czapki z motywem pawich piór. W tym roku zaplanowali wystawić przedstawienie herodowe, czyli inscenizację wydarzeń na dworze króla Heroda, po tym jak otrzymuje on wiadomość o Narodzeniu Dzieciątka Jezus. Dla tego typu kolędowania charakterystyczne są ciężkie, zdobne nakrycia głowy i kolorowe, błyszczące stroje. I tutaj w przedstawieniu, w którym grają dzieci, w świcie Heroda nie zabrakło Marszałka, Hetmana, Ułana. Występował i Turek, dwóch Żydów, Diabeł i Śmierć. Do przyśpiewek i pastorałek akompaniował Muzyk w stroju krakowskim, w tej roli wystąpił kierownik muzyczny przedstawienia Paweł Szafarski. Wraz z panem Pawłem przygotowaniem grupy zajęła się Anna Korzeniowska, nauczycielka z tejże szkoły, a prywatnie mieszkanka Owczar. Do współpracy zaprosiła swoją gminę i przede wszystkim Ryszarda Krawczyka, przewodniczącego rady gminy, sołtysa Owczar i kierownika grupy kolędniczej Herody z Owczar (w której odtwarza też rolę króla Heroda). Teksty wykorzystywane przez dorosłych kolędników trzeba było specjalnie przygotować dla młodszych dzieci, co uczynili pan Ryszard i pani Anna, ale przedstawienie nic na tym nie straciło, nadal bawi i wzrusza. Jest oddana zbrojna świta Heroda, mądrości Żydów, figle Diabła, budząca grozę Śmierć z kosą nie zabrakło żadnego elementu tego tak popularnego w okolicach Krakowa zwyczaju. Wiele pracy włożono, by przygotować kostiumy i maski. Wśród zaangażowanych w to zadanie osób byli również artyści ludowi Janina i Bogusław Ziółkowie z Modlnicy, twórcy strojów dla Herodów z Owczar, Zielonek i wielu innych: tworzący też eksponaty dla muzeów etnograficznych w kraju i zagranicą. Państwo Ziółkowie opowiedzieli dzieciom o Herodach podczas zajęć, ale i podarowali koronę i strój dla odtwórcy głównej roli, który szczególnie zapadł im w serca. Przyznałbym wam złotą spinkę karnawału góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej, najważniejszym konkursie dla kolędników w Polsce chwalił dzieci wójt Bogusław Król i wraz z przewodniczącym Ryszardem Krawczykiem rozdali młodym kolędnikom figurki Heroda. Lalka Heroda dołączyła tym samym do Pucheroka, który od wspomnianego wyżej przeglądu jest już w szkole. Podczas przedstawienia w Grotesce efekt prac mogli podziwiać rodzice i rodzeństwo, a wydarzenie miało również cel charytatywny zbierano wolne datki na potrzeby uczniów SP130 w trudnej sytuacji życiowej. IO 9

30 Wydarzenia Zbroja, Łukasz Krawczyk i Radosław Słaby. Dziś to nadal młodzi mężczyźni, tylko już z rodzinami i własnymi biznesami, nie mający już tyle czasu co kiedyś, żeby chodzić po kolędzie. Stąd skład Herodów musiał się zmienić, nieco odmłodzić. Obecnie króla Heroda gra Mateusz Kurzdym, Marszałka Marcin Karwat, Feldmarszałka Piotr Nowakowski, Gardehetmana Tomasz Krzak, Ułana Adrian Baran, Turka Jan Bulak, Diabła Dariusz Krzak, Śmierć Michał Karwat, Żyda Szymon Sadzik. Bywa, że to nie kolędnicy chodzą po domach, ale przychodzi się na nich, jak na gwiazdy Od 20 lat bawią kolędując Herody z Zielonek Grupa kolędnicza Herody z Zielonek właśnie skończyła 20 lat. Kontynuuje tradycję znaną z dawien dawna w powiecie krakowskim, a sama już doczekała się własnej historii, pełnej sukcesów. Zaczęło się w 1995 roku. Już w pierwszym bożonarodzeniowym okresie w historii grupy zdobyła ona pierwsze miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Krzeszowicach. Zaprowadziło ono grupę na najważniejszy konkurs grup kolędniczych w kraju Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej w 1996 roku na XXIV Karnawał, gdzie od razu zdobyli srebrną spinkę. Od tego czasu ilość wyróżnień jest imponująca pięć złotych spinek, siedem srebrnych i jedna brązowa. Pamiętać należy, że według regulaminu zdobycie najwyższej nagrody eliminuje grupę z konkursu w roku następnym. Dlatego w roku dla siebie jubileuszowym nie mogli wystąpić w Bukowinie. Opiekunem grupy od początku jest Wojciech Karwat, zawodowo związany z Centrum Kultury w Zielonkach, jako instruktor muzyczny oraz kapelmistrz orkiestry dętej. Moja historia kolędowania zaczęła się dużo wcześniej, gdyż byłem muzykantem, który przygrywał grupie kolędniczej z Trojanowic, o co mnie poprosił śp. Edward Kremer wspomina swoją przygodę z Herodami Wojciech Karwat. Opiekunem duchowym był nieżyjący już regionalista Stanisław Siwek z Trojanowic. W pierwszym składzie Herodów występowali: Marek Gołda, Paweł Orzechowski, Roman Seweryn, Sławomir Barasz, Krzysztof Chachlowski, Robert Pietryka, Paweł Młodawski, Łukasz 0 Zmieniał się nie tylko skład. Kolorowe stroje również przeszły lifting i grupa kilka lat temu wzbogaciła się o nowe tak jak poprzednie autorstwa państwa Janiny i Bogusława Ziółków z Modlnicy. Muzyk, czyli Wojciech Karwat, wprowadził również tradycyjny instrument, który zastąpił akordeon heligonkę, preferowany przez jurorów kolędniczych przeglądów. Konkursy formują grupę, przyznaje to kierownik, jednak najważniejsze jest chodzenie po domach, od świąt Bożego Narodzenia do 2 lutego, które starają się pielęgnować. To ciekawa odskocznia od codzienności mówią. Hobby, motywacja do rozwijania swoich umiejętności, każdy występ dający wiele energii i radości leżą u podstaw ich zapału do kolędowania. Często mają występy w przedszkolach, dla przedszkolaków są jak gwiazdy i mogą się poczuć wyjątkowo. Kłopotliwe są ciężkie stroje i mróz podczas wędrówki, ale w Zielonkach chętnie ich przyjmują, co rekompensuje trudy. Takim najbardziej emocjonującym był występ, może nie cały, ale odśpiewanie kilku kolęd, dla Jana Pawła II w Auli Pawła VI wspomina Łukasz Zbroja, który w Herodach zaczynał 20 lat temu jako Diabeł. Red. IO

31 XV Przegląd Kolędniczy w Zielonkach, a na nim 20 urodziny Herodów Herody z Modlnicy, Gawędziarze i Śpiewacy z Grębynic, Teatr po Latach ze Świątnik Górnych, Grupa Obrzędowa przy Kole Gospodyń Wiejskich z Laskowej z kapelą Laskowiocy oraz dwudziestolatki czyli Herody z Zielonek obchodzące swój jubileusz, bawiły publiczność podczas XV już Powiatowego Przeglądu w Zielonkach 18 stycznia. Do Herodów-Jubilatów powędrowało też niecodzienne wyróżnienie Pierścień Powiatu Krakowskiego. Pierścień powiatu, anioł artystyczny jubilaci zostali obdarowani Teatr po Latach jeden z trzech goszczących w Zielonkach zespołów spoza gminy Wizyta teściowej w interpretacji Grębyniczan Wydarzenia Festiwal w Centrum Integracji Społecznej rozpoczęła grupa herodowa z niedalekiej Modlnicy w gminie Wielka Wieś. Grupą kieruje Stanisław Krzęciasz. Jako że zwyczajem grup herodowych jest okolędowanie wybranych osób z widowni, Herody z Modlnicy ośpiewały tym razem kierownika grupy Herody z Zielonek Wojciecha Karwata. Herody z Modlnicy słyną z mocnych, pięknych głosów; panowie, a wśród nich wielu strażaków-ochotników z OSP w Modlnicy, udzielają się charytatywnie odwiedzając z kolędą Domy Pomocy Społecznej. Gawędziarze i Śpiewacy z Grębynic kolędują z pastorałkami, ale również przedstawiają gawędę w godce krakowskiej. W niedzielę na przeglądzie pokazali świąteczną scenkę domową: wizytę teściowej w towarzystwie ochrony. Kierownik grupy Cecylia Gajecka wystąpiła w roli Diabła. Jako następna zachęciła publiczność do kolędowania grupa ze Świątnik Górnych Teatr po Latach, którą kieruje Natalia Wojtala, a oprawę muzyczną zapewnia Wojciech Knaś. Przedstawili program pt. Kolędować się zawsze będzie!. Święta Rodzina z Dzieciątkiem, Trzej Królowie, Aniołowie, ale i okrutny Herod, Śmierć i Diabeł to niektóre postacie z tej grupy, w której grają artyści w różnym wieku. Dla jubilatów Herodów z Zielonek mieli namalowanego na drewnie anioła nazwanego artystycznym. Tradycyjny obrzęd z okolic górskich przedstawiła grupa obrzędowa przy KGW z Laskowej, kierowana przez Michalinę Piechurę, grupie towarzyszyła kapela Laskowiocy. W izbie do Wigilii przygotowuje się rodzina, którą odwiedzają kolędnicy a wśród nich Dziad i Baba, Cygan i Cyganka, Żyd z Turoniem. Grupa odśpiewała też Sto lat dla Herodów z Zielonek. Publiczność jak co roku dopisała, odwiedził przegląd nawet Robert Garstka z Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach, rejestrujący zwyczaje kolędnicze różnych regionów Polski....dokończenie na str. 37 1

32 Inwestycje Najważniejsze inwestycje 2014 roku DROGI I SZLAKI ROWEROWE Na remonty i modernizację dróg z budżetu gminy wydano blisko 5,4 mln zł. Na 19 odcinkach dróg gminnych o długości 3,5 km pojawił się nowy asfalt za 1 mln złotych. Po zakupach terenu oraz rozbiórce dwóch budynków gospodarczych poszerzono ul. Na Czekaj w Bibicach pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Rezerwistów, powstało 200 m chodnika, koszt remontu wyniósł około 1 mln zł. Gmina dofinansowała w wysokości ponad 400 tys. zł modernizację dróg powiatowych w Zielonkach, Węgrzcach, Dziekanowicach i Owczarach. Przy drodze wojewódzkiej 794 w Trojanowicach, Januszowicach i Przybysławicach wybudowano 740 m chodników za około 813 tys. złotych. Inwestycję tę współfinansowały po połowie gmina i województwo małopolskie. W latach zostały urządzone i zmodernizowane drogi o statusie szlaków rowerowych o łącznej długości prawie 17 km, oznakowano też 84 km tras turystycznych na terenie gminy. W ramach projektu Od Krakowa do Ojcowa rowerem przez Zielonki utworzono także 24 punkty spoczynkowe i siłownię zewnętrzną w Parku Wiejskim w Zielonkach. Uruchomiona została strona internetowa i Punkt Informacji Turystycznej w CIS w Zielonkach, wydano też mapę szlaków turystycznych i przewodnik po szlakach. Wartość projektu to 4 mln 477 tys. zł (dofinansowanie z MRPO: 3 mln 155 tys. zł, z czego na drogi wydatkowano około 3 mln 967 tys. zł). Na czerwonym szlaku rowerowym gminy Zielonki Poszerzona ul. na Czekaj w Bibicach KANALIZACJA Kontynuowano projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach od punktu G4 (zrzutu ścieków do Krakowa) do ul. Paryskiej w miejscowości Zielonki. Do punktu przepięte zostaną miejscowości gminy Zielonki ze zlewni rzeki Prądnik. Kolektor główny będzie miał 2,5 km długości, co umożliwi przyłączenie 80 gospodarstw domowych. Koszt to 5,4 mln zł. Od września 2014 roku realizowana jest budowa sieci wodociągowej (4,61 km) i kanalizacyjnej (13,92 km) w ramach projektu Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Zielonki III etap w miejscowościach: Bibice, Wola Zachariaszowska, Korzkiew, Januszowice, Przybysławice, Zielonki. Zadanie obejmuje budowę wodociągu w Woli Zachariaszowskiej i Bibicach. Cały projekt ma wartość zł (dofinansowanie z Funduszu Spójności to zł). W ramach projektu w 2014 roku rozpoczęto budowę trzech zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Przybysławicach, Zielonkach i na Komorze w Michałowicach. Budowa kanalizacji przy ul. Widokowej w Przybysławicach

33 CENTRUM MEDYCZNE W BATOWICACH Inwestycje W 2014 roku powstało nowe Centrum Medyczne w Batowicach. Budynek ma 482 m 2 powierzchni użytkowej parteru, gdzie mieszczą się: gabinet lekarza rodzinnego, pediatryczny, pielęgniarski, stomatologiczny, ginekologiczny oraz dwa gabinety specjalistyczne. Nowy budynek jest całkowicie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony m.in. w klimatyzację, wentylację, system alarmowy, monitoring wizyjny, wewnętrzny system przywoływania. Ośrodek został skomunikowany z drogą powiatową i gminną. Koszt budowy: około 3,4 mln zł, plus koszt zakupu działki: 900 tys. zł. Centrum Medyczne w Batowicach TERENY SPORTU I REKREACJI, PLACE ZABAW Powstało zaplecze socjalne dla KS Bibiczanka, którego powierzchnia wynosi 172 m 2. W budynku znajdują się szatnie z zapleczem sanitarnym, sala konferencyjna, pomieszczenia socjalne, magazynowe. Koszt budowy wyniósł 430 tys. zł. Przy Zespole Szkół w Woli Zachariaszowskiej powstały dwa boiska sportowe: asfaltowe i trawiaste, plac do ćwiczeń i plac zabaw dla dzieci za kwotę 270 tys. zł. Gmina pozyskała na to środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, dystrybuowanych poprzez LGD Korona Północnego Krakowa. Z tego samego programu dofinansowany jest kompleks rekreacyjny w Dziekanowicach. Tutaj powstało boisko asfaltowe z piłkochwytami, plac zabaw wraz z ławkami, również za około 270 tys. zł. Powstały nowe place zabaw. Przy ul. Lawendowej na osiedlu Łokietka dzieci mogą korzystać z zabawek, a dorośli nawet zagrać w szachy, siatkówkę. Projekt, ogrodzenie, zagospodarowanie terenu kosztowało około 100 tys. zł. Kolejny plac, za około 38 tys. zł, powstał w Garlicy Duchownej, na działce gminnej na terenie nad Garliczką. W tym miejscu usytuowano altanę wraz ze stołem i ławami, a obok przygotowano zestaw do zabawy, huśtawkę, bujak konik oraz ławki. Plac zabaw przy terenie rekreacyjnym w Dziekanowicach Plac zabaw przy ul. Lawendowej na os. Łokietka

34 Wydarzenia Laureaci tegorocznej jubileuszowej gali zostali docenieni za swoje pomysły i sukcesy (fot. A. Chlebowski) Za inicjatywę stworzenia Izby Regionalnej w Bibicach i kultywowanie tradycji Pucheroków uhonorowano Henryka Banasia (fot. A. Chlebowski) Dla zaproszonych gości zagrała Orkiestra Korzkiew pod batutą Michała Kwiatkowskiego 4 XX gala rozdania nagród samorządowych gminy Zielonki 17 lutego w Zielonkach uroczyście wręczono nagrody samorządowe gminy Zielonki. Trafiły one w ręce osób i instytucji, którym chciano podziękować za zaangażowanie i działania na rzecz gminy, a także inicjatywy, pomysły lub sukcesy, które przyczyniły się do rozwoju bądź promocji gminy. Spotkanie nazywane Śledzikiem u wójta odbyło się już po raz dwudziesty, tradycyjnie w ostatni wieczór karnawału. Co roku zapraszani są na nie liderzy, osoby szczególnie zasłużone dla lokalnej społeczności, reprezentujące stowarzyszenia i organizacje; przedstawiciele gminy, kół gospodyń, ochotniczych straży pożarnych oraz przyjaciele gminy spoza jej granic: z administracji państwowej, samorządowcy różnych szczebli, współpracujące z gminą instytucje i firmy. Spotkanie ma na celu podsumowanie roku, wspomnienie najważniejszych wydarzeń oraz integrację różnych środowisk w trakcie rozmów na temat gminy i jej przyszłości.

35 Wydarzenia Statuetki wręczane podczas gali to okazja, by w uroczystej atmosferze, podsumować ubiegły rok. Dlatego zgromadzeni goście obejrzeli przygotowany specjalnie na ten wieczór krótki film podsumowujący najważniejsze inwestycje i wydarzenia ubiegłego roku w gminie Zielonki. Nagrodę samorządową gminy Zielonki za rok 2014 wraz ze statuetką Śledzika i pamiątkowym dyplomem z rąk wójta gminy Bogusława Króla i przewodniczącego Rady Gminy Zielonki Ryszarda Krawczyka otrzymali: 1. Zofia Kot, przewodnicząca Koła Emerytów w Węgrzcach nominowana w 2014 roku do tytułu Poza stereotypem senior roku 2013 w plebiscycie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, za działalność na rzecz aktywizacji mieszkańców Węgrzc będących na emeryturze; 2. Jacek Pietrzyk pomysłodawca i realizator wielu edukacyjnych programów ekologicznych (realizowanych w gminie Zielonki i na terenie gmin Korony Północnego Krakowa), na których realizację sam zdobywa pieniądze; entuzjasta zastosowania ekologii w życiu codziennym; w podziękowaniu za współtworzenie ekologicznych sukcesów Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki; 3. Dariusz Dreżewski (Manufaktura Sportu) oraz Zbigniew Leś (Centrum Rodzinki) i Zespół Szkół w Zielonkach na ręce dyrektor Bożeny Nowak za inicjatywę i organizację pierwszego Biegu Rodzinnego w Zielonkach, w którym wzięło udział 120 biegaczy oraz dzieci i młodzież w biegach sztafetowych. Celem biegu była promocja wspólnej, rodzinnej aktywności sportowej oraz szlaków turystycznych gminy Zielonki; 4. Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie na ręce prezesa zarządu Leszka Tytko za pomoc udzieloną Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji przy organizacji rajdu rowerowego odbywającego się na terenie gminy Zielonki w 2014 r., w którym wzięło udział ponad 800 osób; 5. Stefan Łysek za zainicjowanie i podtrzymywanie idei spotkań brydżowych, najpierw w Zielonkach, a obecnie w Bibicach, jako sposobu na mądre spędzanie czasu oraz jako wieloletni działacz sportowy za nieustanne promowanie ideałów sportowych, których wtorkowy brydż w Bibicach jest jednym z przejawów; 6. Zarząd TS Węgrzce na ręce wiceprezesa Piotra Adamczuka za wzorcowe utrzymanie terenów komunalnych i realizację projektu utworzenia placu zabaw przy pętli autobusowej w Węgrzcach; 7. Anna Korzeniowska, autorka innowacji pedagogicznej Wszystko po krakowsku, nauczycielka SP nr 130 w Krakowie za propagowanie na terenie Krakowa zwyczajów Pucheroków i Herodów, kultywowanych na terenie gminy Zielonki, które zaowocowało przygotowaniem uczniowskiej grupy kolędniczej Herodów i jej występem na deskach teatru Groteska; 8. Justyna Górzyńska, właścicielka restauracji Malinowy Anioł w Zielonkach za zapał i entuzjazm w wykreowaniu nowego miejsca kulinarnych spotkań na mapie Zielonek, jakim jest restauracja Malinowy Anioł; jak również za patriotyzm lokalny przejawiający się promowaniem gminy i jej walorów turystycznych, za co została wyróżniona m.in. w plebiscycie Wielkie Odkrywanie Małopolski 2014 ; 9. Grupa Gawędziarzy i Śpiewaków z Grębynic na ręce Celiny Gajewskiej w podziękowaniu za promocję gminy Zielonki poza jej granicami, m.in. na Festiwalu Godki Krakowskiej w Iwanowicach, Przeglądzie Pastorałek w Krzeszowicach, za pielęgnowanie i rozwijanie pasji oraz zarażanie nimi sąsiadów; 10. Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic na ręce prezes Lidii Marii Jedlińskiej za wiele cennych inicjatyw i działań podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności, mających na celu integrację mieszkańców i ochronę dziedzictwa kulturowego miejscowości, m.in. reaktywację zapomnianych już tradycji i zwyczajów oraz organizację warsztatów rękodzieła artystycznego i szkoleń; 11. Orkiestra Korzkiew na ręce kapelmistrza Michała Kwiatkowskiego z okazji jubileuszu 100 lat istnienia orkiestry założonej przez krakowskiego kompozytora, króla marszów Edwarda Maja oraz w uznaniu za rozwój orkiestry dokonany w ostatnich latach; 12. Biblioteka Publiczna w Zielonkach na ręce dyrektora Mariusza Zielińskiego za realizację cennej inicjatywy powstania drugiej już w gminie Zielonki Izby Regionalnej, która zgromadziła pamiątki ofiarowane przez mieszkańców Zielonek dokumentujące życie podkrakowskiej wsi: zabytkowe obrazy, figury sakralne, przedmioty codziennego użytku i stroje krakowskie; 13. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach na ręce dyrektora Marka Płachty za realizację projektu Od Krakowa do Ojcowa rowerem przez Zielonki : oznakowanie szlaków rowerowych, przygotowanie miejsc spoczynkowych dla turystów, uruchomianie strony internetowej oraz wydanie mapy 35

36 Wydarzenia 36 i przewodnika rowerowego, a przede wszystkim za organizację największej imprezy w gminie rajdu rowerowego, w którym wzięło udział 800 osób. Specjalne wyróżnienie w formie statuetki Pucheroka przyznano panu Henrykowi Banasiowi za podjętą 50 lat temu inicjatywę utworzenia jednego z pierwszych muzeów wiejskich w Polsce Izby Regionalnej w Bibicach i liczącą tyleż lat społeczną opiekę nad Izbą Bibicką; jak również wieloletnią pracę pana Henryka, by udokumentować dzieje i kulturę Bibic oraz pozyskanie dla Izby Regionalnej wielu cennych eksponatów z dawnych lat. Ludowe stroje, różnorodne meble i narzędzia, a także prace miejscowych artystów ludowych przyciągają pasjonatów folkloru i regionalizmu. Nagroda przyznana została także w podziękowaniu za szczególne zaangażowanie w przekazywanie młodszemu pokoleniu historii zwyczajów związanych z Bibicami. Bibickie Pucheroki zawdzięczają panu Henrykowi sławę w kraju i za granicą, a wraz z nimi zyskał wizerunek miejscowości Bibice i gminy Zielonki. Dyplom w podziękowaniu za 4-letnią współpracę wręczono Comite du Jumelage Hersin-Coupigny/Zielonki (Komitetowi Współpracy Hersin-Coupigny/Zielonki) na ręce przewodniczącego komitetu Jeroma Antochewicza oraz Annie i Stana Iwinski za współpracę miasta Hersin-Coupigny z gminą Zielonki, promocję gminy wśród mieszkańców regionu Nord-pas-de-Calais i francuskiej Polonii, liczne działania na rzecz przyjaźni polsko-francuskiej i propagowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Przygotowano podziękowania też dla sołtysów obchodzących jubileusz 15 lat sprawowania funkcji w sołectwach, uhonorowano: sołtysa Zielonek Władysława Orzechowskiego oraz sołtysa osiedla Łokietka Krzysztofa Olawskiego (nieobecnego z przyczyn osobistych). Wśród gości wieczoru dało się zauważyć: posła Andrzeja Adamczyka, radnych sejmiku województwa małopolskiego: Kazimierza Czekaja i Łukasza Smółkę, wicestarostę powiatu krakowskiego Wojciecha Pałkę, radnych powiatu: Piotra Goraja i Wojciecha Karwata, oraz wójtów i burmistrzów: Skały Tadeusza Durłaka, Wielkiej Wsi Tadeusza Wójtowicza, Liszek Pawła Misia, Igołomi-Wawrzeńczyc Józefa Rysaka, Mogilan Piotra Piotrowskiego. Europoseł Andrzej Duda nie przybył osobiście, ale przez swego przedstawiciela przekazał pozdrowienia i kilka słoików śledzi. Przybyli natomiast m.in.: prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie Małgorzata Mrugała, dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Małgorzata Popławska, Komendant Powiatowy Policji Dariusz Pocięgiel i Komendant Miejski PSP Ryszard Gaczoł. W części artystycznej gali wystąpiła Orkiestra Korzkiew pod batutą Michała Kwiatkowskiego, która na powitanie gości zagrała głównie standardy muzyki rozrywkowej oraz Agnieszka Łachowska, solistka z chóru Fermata działającego pod kierownictwem Anny Roj. Gwiazdą wieczoru był Jerzy Kryszak, który wystąpił w przezabawnym repertuarze kabaretowym. MKF Podczas uroczystości podziękowano też sponsorom gali Śledzika, dzięki którym przygotowano poczęstunek dla gości. Dyplomy otrzymali: Bożena Turek Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział Kraków przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie; Edward Kuś Zakład Usługowy WOD KAN GAZ CO w Zielonkach; Jerzy Klimczak Biuro Usług Geodezyjnych w Krakowie; Bogusław Janus i Karol Janus Firma Jankop z Janikowic; Katarzyna Bułat Kancelaria Notarialna w Zielonkach; Krzysztof Majerczak Firma Budowlana Majerczak z Krakowa; Krystyna Zabiegaj Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Zielonkach; Michał Malik Usługi Drogowe Malbud z Dalewic; Marek Pietrzyk Zakład Elektroinstalacyjny w Trojanowicach; Paweł Berski Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Krakowie; Piotr Zębol Firma Handlowo- -Usługowa Wanta z Jordanowa; Rafał Mendocha Firma Budowlana Rosa z Wielkiej Wsi; Romualda Firek Biuro Notarialne w Zielonkach; Zdzisław Banaś Firma Drobud z Bibic; Marek Płonka Ferma Drobiu w Zielonkach; Koła Gospodyń Wiejskich w Batowicach, Bibicach, Dziekanowicach, Przybysławicach, Węgrzcach, Owczarach, Woli Zachariaszowskiej i Garlicy Murowanej; Koło Przyjaciół Brzozówki, Koło Miłośników Kultury w Grębynicach, Koło Przyjaciół Januszowic, Koło Regionalne Tradycja z Trojanowic, Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic.

37 Wydarzenia XV Przegląd Kolędniczy......dokończenie artykułu ze str. 31 Zwieńczeniem tegorocznego przeglądu był występ Herodów z Zielonek. 20 lat temu utworzona grupa pokazuje inscenizację wydarzeń na dworze króla Heroda po narodzeniu Mesjasza. Wielokrotnie nagradzana na festiwalach bardzo dba o tradycję. Kierownik grupy Wojciech Karwat postarał się nawet o to, by akompaniować na tradycyjnej heligonce. Z potrzeby serca, z wewnętrznej pasji dopełniacie nasz samorządowy, gminny i powiatowy dom niezwykle istotną humanitarną treścią. Staliście się nie tylko stałym elementem życia mieszkańców Zielonek, lecz również wizytówką swojego regionu nie ulegając nieuniknionej zmianie pokoleń i trwając mimo przemian obyczajowych XXI wieku powiedział Józef Krzyworzeka, starosta powiatu krakowskiego, gratulując Herodom jubileuszu i nagradzając je specjalnym wyróżnieniem powiatu krakowskiego Pierścieniem Powiatu. Do gratulacji dołączył się Tadeusz Nabagło, przewodniczący Rady Powiatu. Pan starosta został okolędowany przez Herody; a jak zapewniał Żyd: okolędowanemu będzie się darzyło, będzie jeździł taaakimi autami, a szóstka w lotto jest pewna. Przeglądowi patronowali starosta Józef Krzyworzeka oraz wójt gminy Zielonki Bogusław Król. Grupy kolędnicze z rąk wiceprzewodniczącej Rady Gminy Zielonki Marzeny Gadzik-Wójcik oraz Marka Płachty, dyrektora CKPiR, otrzymały nagrody finansowe i pamiątki, w tym lalki Heroda. Jubileusz natomiast był okazją do podziękowania troszkę starszej młodzieży, która występowała w grupie przez 20 lat. Do każdego z byłych i obecnych kolędników również powędrował tradycyjny Herod. W tych uroczystych chwilach towarzyszyli Herodom przyjaciele, sponsorzy, samorządowcy z gminy i powiatu. Gratulujemy Herodom determinacji w zachowaniu pięknego zwyczaju, humoru i radości, jakie przynoszą ludziom w każdym wieku. IO Orszak Trzech Króli w Zielonkach: Józef Siatko, Władysław Kućmierczyk i Jan Sieńko Mędrcy świata, gdzie śpiesznie dążycie? Pierwszy w Zielonkach Orszak Trzech Króli w uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia wpisał się w zwyczaj praktykowany już w ponad trzystu miastach Polski. Wydarzenie było tak udane, że organizatorzy myślą o przemarszu w kolejnym roku. Podczas mszy świętej w kościele w Zielonkach przy szopce pełnili wartę Trzej Królowie Władysław Kućmierczyk, Józef Siatko i Jan Sieńko, ubrani w pełne dostojeństwa stroje. Środek kościoła wypełnili zwartym szeregiem strażacy z Bibic i Garlicy Murowanej. Orszak królowie w dorożce ruszył, a w nim mieszkańcy w różnym wieku. Dla chętnych nie brakowało kartonowych koron oraz śpiewników z kolędami. Orszak prowadziła banderia konna, a za dorożką szły Herody z Zielonek, strażacy ze sztandarami, Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z Zielonek z kapelmistrzem Wojciechem Karwatem, dzieci ze szkoły w Zielonkach z flagami. Gdy orszak wkroczył do centrum Zielonek, wysłuchano śpiewu zespołu Fermata pod batutą Anny Roj i wysłuchano krótkiego fragmentu Pisma Świętego, następnie śpiewano z Piotrem Szczerbą, zieloneckim organistą, kolejne zwrotki kolęd. Po wejściu z ul. Galicyjskiej do parku królowie oddali hołd Świętej Rodzinie. Kilka słów powiedział ksiądz proboszcz zieloneckiej parafii Andrzej Olszowski, a Michał Klak poprowadził modlitwę za nienarodzone dzieci. Chór Bel Canto zaśpiewał mało znane pastorałki. Między zgromadzonymi wolontariusze fundacji św. Brata Alberta kwestowali na rzecz schroniska dla bezdomnych. Jan Bulak 7

38 Wydarzenia Uwaga, nadwaga u dzieci! Wystawiane od trzech lat Małopolskie Jasełka z roku na rok wzbogacane są o kolejne postacie Węgrzeckie Jasełka 2015 Amatorski zespół teatralny działający przy parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach już po raz trzeci zaprosił na jasełka. Premierowe przestawienie Otwórzcie drzwi Chrystusowi odbyło się 10 stycznia w węgrzeckim kościele, a dwa tygodnie później zaprezentowano je w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Krakowie. Archanioł Gabriel, Lucyfer, Bolesław Chrobry, Wincenty Witos, święty Jan Paweł II to niektóre z postaci, w które wcielono się podczas jasełek. Tekst do nich został napisany i opracowany przez Jana Chodzińskiego, a reżyserem spektaklu został ponownie Krystian Gut. Po raz pierwszy w jasełkach wziął udział chór Hasło śpiewający w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Prócz wspaniale prezentujących się na scenie aktorów uwagę widzów przyciągały pięknie uszyte stroje, odpowiednio dopasowane do epoki, ręcznie robione kolczugi i zdobione korony, które zostały przygotowane przez lokalnych rzemieślników. Wiele osób było zaangażowanych w realizację tego pomysłu, nie tylko aktorzy, ale także osoby zajmujące się scenografią, oświetleniem, kwestiami organizacyjnymi. Efekt wielomiesięcznych prób i ćwiczeń można było zobaczyć podczas premiery w Węgrzcach. Już od października intensywnie przygotowywaliśmy się do tego występu i mam nadzieję, że tegoroczne jasełka spodobają się publiczności mówiła przed występem Zofia Kot, współreżyser przedstawienia. Cały zespół pracował i pracuje charytatywnie, a podczas jasełek zbierano datki dla chorego na SM pana Piotra z Krakowa. Przedstawienie powstało dzięki przychylności proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach ks. Wojciecha Warzechy. Dziękujemy za umożliwienie realizacji planów, pomoc w przygotowaniach, opiekę duchową nad nami i naszym przedsięwzięciem, uśmiech, cierpliwość, a także mocne, jak co roku, trzymanie kciuków mówiła Joanna Pasek, kierownik zespołu Małopolskich Jasełek. Po raz drugi, 24 stycznia, jasełka zostały wystawione w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Krakowie dla członków Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych z województwa małopolskiego. KB 8 W listopadzie 2014 roku w szkole w Zielonkach i w styczniu 2015 roku w Korzkwi odbyły się prelekcje na temat zdrowego odżywiania. Akcję prowadziło centrum dietetyczne Naturhouse z ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie. Prelekcja w Zielonkach przeznaczona była dla rodziców uczniów szkoły podstawowej klas 4 6. Spotkanie odbyło się w ramach ogólnokrajowej akcji Uwaga nadwaga. Tematem był wpływ właściwego odżywiania na zdrowie i kondycję psychiczną dzieci i uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych ich pociech. W styczniu pani dietetyk ponownie odwiedziła naszą gminę, aby spotkać się tym razem z dziećmi z Zespołu Szkół w Korzkwi. Podczas prelekcji przeprowadzonej dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych opowiedziała o podstawowych zdrowych nawykach żywieniowych. Zajęcia z dietetykiem Red.

39 Wydarzenia Bajka o gąsce Zielonce Biblioteka Publiczna w Zielonkach postanowiła w szczególny sposób uczcić 60-lecie swojego istnienia publikując z tej okazji książkę dedykowaną najmłodszym pt. Przygody gąski Zielonki. Autorem książki opisującej niesamowitą, pełną przygód, podróż po gminie Zielonki jest Adam Szafraniec, a autorką barwnych ilustracji Magdalena Czapiga. Czytelnicy śledząc losy małej gąski mają okazje poznać miejsca, które odegrały ważną rolę w życiu dawnych mieszkańców, odwiedzić najważniejsze zabytki oraz poznać tradycje i zwyczaje, które są wciąż kultywowane w gminie Zielonki. Bohaterka książki odwiedza m.in. zamek w Korzkwi, kościół pw. Narodzenia NMP w Zielonkach, wybudowany przez Jana Matejkę dwór w Boleniu i poaustriackie forty Twierdzy Kraków, przy okazji zachęcając do wycieczek. Jako wójt gminy Zielonki serdecznie was zapraszam oraz zachęcam do przeczytania tej poruszającej historii. Pamiętajcie, ze gąska Zielonka pragnęła nie tylko znaleźć mamę. Chciała też dowiedzieć się, kim jest, a nie mogła odpowiedzieć sobie na pytanie nie znając historii swych przodków zachęca w przedmowie książki Bogusław Król. KB Orkiestra reprezentowała nasza gminę wśród innych formacji (fot. Anna Sieńko) Orkiestra z Zielonek zagrała w Łagiewnikach 25 stycznia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w auli św. Jana Pawła II, odbył się koncert kolęd w wykonaniu chórów i orkiestr dętych zrzeszonych w małopolskim oddziale Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Wśród nich wystąpiła Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z Zielonek. Na zakończenie koncertu wykonana została przez wszystkich uczestników wspólnie kolęda Bóg się rodzi w oparciu o opracowanie W. Siedlik, a wspólny występ został nagrodzony brawami przez licznie zgromadzoną publiczność. Kapelmistrz Wojciech Karwat wraz z członkami orkiestry pragnie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy przybyli, aby wysłuchać koncertu orkiestry. Anna Sieńko Jak w zeszłym roku zespół pożegnał czas kolędowania pięknym występem Kolędowanie z Bel Canto w Zielonkach 1 lutego grupa śpiewacza Bel Canto pod kierownictwem Wojciecha Karwata wystąpiła w kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach. Licznie zgromadzeni parafianie usłyszeli pastorałki takie jak Gwiazdeczko, coś świeciła, Betlejemskie pole, A cóż z tą Dzieciną, Anieli w niebie śpiewają. Za zaproszenie i gościnę zespół dziękuje gospodarzowi parafii, księdzu kanonikowi Andrzejowi Olszowskiemu. Red. 9

40 Wydarzenia Kolędnicze sukcesy Sala CIS pomieściła i młodszych i starszych, by wspólnie śpiewali Dzieciątku Międzypokoleniowe kolędowanie Jezusowi Jak co roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach we współpracy z Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji zorganizował wigilię dla osób starszych i samotnych z naszej gminy. Dawniej w salach sołeckich Bibic i Woli Zachariaszowskiej, w tym roku po raz pierwszy w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach. 19 grudnia sala pomieściła ponad 100 osób. Gości przywitała kierownik GOPS Grażyna Hołda, życzenia złożył wójt gminy Bogusław Król. Centrum Kultury reprezentował dyrektor Marek Płachta, a kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Robert Kowalski wraz z terapeutami również wspierali organizację spotkania. Dla gości wystąpili młodzi kolędnicy z Zespołu Szkół w Zielonkach pod opieką Agaty Wodki i siostry Łucji. Pokazali jasełka wzbogacone kolędami śpiewanymi przez scholę przy akompaniamencie pani Agaty na gitarze. Dopisali proboszczowie z parafii w Woli Zachariaszowskiej i Bibicach: Michał Kowalski oraz ks. Jan Przybocki. Łamano się opłatkiem i składano życzenia, a trwało to długo, bo życzących wielu, a i życzeń dużo: zdrowia, spełnienia planów i pociechy z rodziny, z sąsiadów. Nie zabrakło stałych bywalców m.in. pani Marii Poznańskiej z Batowic i pani Józefy Karnat z Dziekanowic. Po barszczu z uszkami i smażonej rybie ze staropolską gościnnością podawanych przez zespół GOPS przyszedł czas na kolędowanie przy akompaniamencie Wojciecha Karwata na akordeonie. Spotkanie nie mogłoby się odbyć bez wsparcia ofiarnych sponsorów, pośród których są: Karolina Bystroń-Kapusta z firmy Merkadona ; Hurtownia Warzyw i Owoców Albert ; Renata i Andrzej Prawdzic-Lewiccy z firmy Krak-Smak ; Piekarnia Franczak; Apteka Marii Mikulskiej; Kancelaria Notarialna Romualdy Firek oraz Iwona Knapik i Karolina Filipowska z restauracji Carmen. IO 40 Dwie grupy kolędnicze z gminy Zielonki Herody z Owczar i Herody z Trojanowic zajęły pierwsze miejsca w przeglądach grup kolędniczych w Miechowie i Chrzanowie. Sukces w tych eliminacjach pozwolił im na występ w najważniejszym konkursie kolędniczym w kraju Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej, za który oba zespoły otrzymały wyróżnienia. 6 stycznia podczas Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych w Chrzanowie wystąpiły dwa zespoły z gminy Zielonki: Bibiczanie i Herody z Trojanowic. W Święto Trzech Króli uczestnicy przeglądu przeszli kolorowym korowodem, a w nim m.in. herody, diabły, śmierci; by później na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprezentować swoje talenty. Komisja powołana przez MOKSiR, złożona z etnografów, wyłoniła najciekawsze grupy. W przeglądzie mogą brać udział grupy chłopców lub mężczyzn, którzy chodzą po domach z kolędą. Jury brało pod uwagę: strój, tradycyjność tekstów i melodii, rekwizyty, sposób poruszania, mówienia. Te walory doceniono w przypadku Herodów z Trojanowic, które zdobyły pierwsze miejsce. 18 stycznia podczas XVII Małopolskiego i XLV Miechowskiego Przeglądu Grup Kolędniczych w Miechowie zaprezentowała się Grupa Kolędnicza z Owczar oraz Bibiczanie z Bibic. Przegląd został poprzedzony uroczystym korowodem z Małego Rynku do budynku Centrum Kultury i Sportu w Miechowie. Celem przeglądu jest kontynuowanie tradycji ludowego kolędowania, pobudzanie aktywności artystycznej młodego pokolenia, dokumentowanie

41 Wydarzenia Kolędników już się nikt nie boi, za to niosą radość Spotkanie świąteczno-noworoczne w Przybysławicach Wieloletnią tradycją w naszej gminie są już świąteczno-noworoczne spotkania mieszkańców. W tym roku cykl rozpoczęły Przybysławice, które do wspólnego kolędowania zaprosiły seniorów 3 stycznia. Przybyło ponad 70 osób. Dla zebranych wystąpiła przyjęta entuzjastycznie grupa Herody z Owczar, a na koniec nie zabrakło i tańców. Spotkanie przygotował sołtys z radą sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich. i rejestrowanie kultury ludowej. W składzie jury znaleźli się: Małgorzata Oleszkiewicz, Krystyna Jasińska i Marcin Durman. Kryteria oceny to m.in. tradycyjność tekstów (dawne teksty przekazywane z pokolenia na pokolenie) i melodii (najstarsze i mało znane kolędy i pastorałki śpiewane poza kościołem, okolędowania). Zwracano uwagę na strój i rekwizyty jak prezentują się kolędnicze szaty, ich ozdoby, czapy, maski, czy wykonane zostały wg dawnych wzorów. Jury oceniło także sposób poruszania się, śpiew, mowę prezentowanych postaci. Spośród 11 grup kolędniczych Herody z Owczar zdobyły pierwsze miejsce. Gratulujemy. KB Rozpoczęto kolędą Przybieżeli do Betlejem pasterze, proboszcz parafii korzkiewskiej ks. Zbigniew Płachta odczytał fragment Ewangelii o Narodzeniu Jezusa Chrystusa i złożył zebranym życzenia. Do życzeń przyłączyli się wójt gminy Zielonki Bogusław Król, przewodniczący Rady Gminy Zielonki Ryszard Krawczyk, przewodnicząca KGW, a zarazem radna Helena Wiśniewska i sołtys miejscowości Aleksander Tabor. Życzono głownie zdrowia i tego, by się za rok znów w tym samym składzie spotkać. W tym roku zaprosiliśmy 121 osób opowiadał sołtys. Ale niestety w tym roku po raz pierwszy nie dopisała nam frekwencja. Ze względu na chorobę lub pogrzeby w rodzinie nie mogło przyjść sporo osób. Zdrowie dopisało najstarszej obecnej, jak w roku ubiegłym, pani Stanisławie Pielce, 92-latce, która wyglądała tak jakby wcale nie przybył jej rok. Zresztą nie tylko ona również państwo Janina i Czesław Jasińscy, którzy na wieczorze są kolejny już raz, tryskali humorem. Seniorzy pytani o receptę na tak dobre samopoczucie odpowiadali zgodnie: Cieszyć się z małych rzeczy, nie czekać na wielkie. Rzec tylko można święte słowa! Pierwszy raz na spotkanie przybyli natomiast Małgorzata i Włodzimierz Niewiara, jeszcze do 2008 roku mieszkańcy Krakowa. Spotkanie bardzo im się podobało. Pan Włodzimierz jest nadal czynnym zawodowo projektantem, pani Małgorzata, która była kierowniczką wzorcowni w spółdzielni Wyspiańskiego, projektowała gobeliny, teraz jest już na emeryturze. Rzuciła nas tu życiowa konieczność opowiadała pani Małgorzata. Mieszkaliśmy w Krakowie w kamienicy, którą odzyskał właściciel. Ja chciałam kupić mieszkanie w bloku, mąż z synem mnie przekonali, żeby tu kupić działkę. Teraz nie żałuje: Cały rok jesteśmy jak na wakacjach, a Kraków niedaleko, przystanek autobusowy prawie pod domem. I mamy tu dużo znajomych dodaje pan Włodzimierz, jej mąż. MKF 41

42 Wydarzenia Opłatkowe spotkanie w sołectwie Zielonki 20 grudnia 2014 r. na zaproszenie Władysława Orzechowskiego, sołtysa Zielonek oraz rady sołeckiej seniorzy, osoby starsze i ubogie spotkały się na przedświątecznym opłatku. Do wspólnego śpiewu zachęcał parafialny zespół z Korzkwi Noworoczny opłatek w Brzozówce Zdrowia i pomyślności życzyli sobie mieszkańcy Brzozówki podczas noworocznego spotkania, które odbyło się 4 stycznia. Dla przybyłych gości zaśpiewał chór parafialny pod przewodnictwem Michała Kwiatkowskiego wprowadzając wszystkich w świąteczną atmosferę. Dwunaste spotkanie opłatkowe rozpoczął sołtys Brzozówki Adam Chludek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: wójt gminy Zielonki Bogusław Król, przewodniczący Rady Gminy Ryszard Krawczyk oraz proboszcz parafii korzkiewskiej Zbigniew Płachta, którzy złożyli noworoczne życzenia. Zdrowia, radości w Nowym Roku, i aby Wam się w życiu dobrze układało, bo nuty są zapisane, tylko trzeba je ładnie odczytywać życzył ks. Zbigniew Płachta. W części artystycznej swoje umiejętności zaprezentował chór działający przy parafii w Korzkwi, który zaśpiewał piękne kolędy i pastorałki. Mieszkańcy Brzozówki mogą się pochwalić wieloma talentami, nie tylko wokalnymi. Panie z Koła Przyjaciół Brzozówki prócz talentu kulinarnego pokazały także swoje zdolności artystyczne oraz organizacyjne. W grudniu przygotowały Kiermasz Bożonarodzeniowy z własnoręcznie wykonanymi m.in. świątecznymi bombkami i makaronowymi choinkami, a zebrane podczas imprezy cegiełki przekazano na organizację ferii dla dzieci. Dziękuję wszystkim członkom Koła Przyjaciół Brzozówki za to, że tak pięknie przygotowali tę uroczystość, za organizację grudniowego kiermaszu i wernisażu oraz za to, że się chce paniom i panom pracować, działać dla tej społeczności. Zapraszam do licznego uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach, które dla Państwa organizujemy mówiła Maria Pahl, przewodnicząca koła. Spotkanie zorganizowała rada sołecka oraz Koło Przyjaciół Brzozówki, a wsparli je także sponsorzy: Marek Konik (firma Marco ), Paweł Zasępa (sklep Magnum ), Renata Suwara (odzież używana). 4 KB Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Bogusław Król wójt gminy Zielonki, Wojciech Karwat radny powiatu krakowskiego, Anna Sieńko i Marzena Gadzik-Wójcik radne gminy Zielonki, Mariusz Zieliński dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach i członek rady sołeckiej. Tradycyjnie przełamano się opłatkiem, który poświęcił proboszcz parafii w Zielonkach ks. Andrzej Olszowski. Jak relacjonował członek rady sołeckiej Mariusz Zieliński podczas spotkania mieszkańcy pogratulowali wyników wyboru Bogusławowi Królowi oraz Marzenie Gadzik Wójcik, która objęła stanowisko wiceprzewodniczącej rady gminy Zielonki oraz ponownie wybranym radnym Władysławowi Orzechowskiemu i Annie Sieńko. Przy świątecznym stole rozmawiano o mijającym roku i planach na nowy Okres bożonarodzeniowy to okazja, by śpiewać piękne pastorałki i kolędy, do czego zachęcał Wojciech Karwat, nowo wybrany radny powiatu krakowskiego, swoją grą na akordeonie. Zieloneckie spotkanie opłatkowe odbyło się po raz pierwszy i wszyscy jego uczestnicy życzyli sobie, aby stało się ono nowym zwyczajem w kalendarzu sołeckim. Życzono sobie także, aby za rok znów móc się spotkać w tak miłej atmosferze. Red.

43 Wydarzenia Świątecznie w Bibicach Kolędy, pastorałki, życzenia i świąteczna atmosfera towarzyszyła spotkaniu opłatkowemu w Bibicach. Spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła Bibiczanom podczas spotkania wigilijnego. Uroczystość odbyła się 21 grudnia 2014 r. w budynku wielofunkcyjnym w Bibicach W uroczystości brali udział m.in.: wiceprzewodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko, radny Leszek Wojciech Basta, członkowie rady sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Koło Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenie Koło Integracji Bibic. Rolę gospodarza pełniła sołtys Bibic Magdalena Krawczyk, która wszystkim przybyłym złożyła życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Słowo Boże wygłosił ksiądz proboszcz Jan Przybocki. Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem. W bożonarodzeniowy nastrój wprowadził wszystkich wspólny śpiew kolęd, a także koncert pastorałek w wykonaniu chóru Psallite Deo i występ grupy kolędniczej Bibiczanie. Sołtys Bibic pragnie serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom za przybycie, a paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za wszelką pomoc w przygotowaniu uroczystości. Owczarzanie zawsze mogą liczyć na swoich rodzimych kolędników Świąteczno-noworoczne spotkanie w Owczarach 10 stycznia odbyło się doroczne spotkanie świąteczno-noworoczne mieszkańców Owczar. Tym razem było ono jubileuszowe, bo już dziesiąte. Spotkanie zorganizował sołtys wraz z radą sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich. Po raz pierwszy w spotkaniu mogli uczestniczyć nie tylko najstarsi mieszkańcy, ale wszyscy chętni. I oczywiście nie mogło zabraknąć występu miejscowej grupy kolędniczej Herody z Owczar. W tym roku zaproponowaliśmy nową formułę, chcieliśmy żeby było to spotkanie starszych mieszkańców z tymi młodymi. Szczególnie chodziło nam o integrację z nowymi mieszkańcami, których z roku na rok w naszej miejscowości przybywa. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas tu więcej mówił witając gości sołtys miejscowości, a zarazem przewodniczący Rady Gminy Zielonki Ryszard Krawczyk. W słowach powitania towarzyszyła mu Zofia Maj, przewodnicząca KGW, która złożyła wszystkim zebranym życzenia noworoczne. Bawiło się około 70 osób, wstęp kosztował 20 zł od osoby. Wśród zaproszonych gości znaleźli się ks. proboszcz parafii w Naramie Jan Jurkowski, wójt gminy Zielonki Bogusław Król, dyrektor Centrum Kultury w Zielonkach Marek Płachta, dyrektor Szkoły Podstawowej w Owczarach Paweł Zegartowski. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. Gratuluję kontynuacji spotkań już od 10 lat. Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia i nadziei mówił wójt Bogusław Król. Ks. proboszcz nie tylko złożył życzenia zebranym, ale i miał życzenia do wójta: Stare nie zawsze jest złe, jeśli chce być dobrym. Gratulując wyboru wójtowi, życzę nam, kochani, abyśmy mogli bezpiecznie chodzić po nowych chodnikach i wspólnie dążyli, aby ta nasza ojczyzna była jak najpiękniejsza. Nie zabrakło kolęd, salwy śmiechu wzbudzał występ grupy kolędniczej z Owczar, która z każdym rokiem jak wino jest coraz lepsza. A do tego zespół starał się ze wszystkich sił, bowiem występował przez swoją publicznością. Na koniec były i tańce. Podobno trwały aż do 3 w nocy I to chyba najlepsza rekomendacja, gdyby ktoś jeszcze się zastanawiał, czy warto wybrać się na spotkanie noworoczne do Owczar za rok. MKF 4

44 Wydarzenia zebrali się, by pośpiewać razem kolędy i obejrzeć występ Herodów z Trojanowic. W spotkaniu tym uczestniczyło blisko sześćdziesiąt osób. Herody z Trojanowic rozbawiły publiczność Wieczór kolęd w Woli Zachariaszowskiej 31 stycznia seniorzy z Woli Zachariaszowskiej, zaproszeni przez panią sołtys Lucynę Kwiecień i radę sołecką, Ten szczególny dzień jubilatka spędzała wśród przyjaciół i miłośników jej poezji Jubileusz węgrzeckiej poetki 12 listopada odbył się uroczysty jubileusz 20-lecia twórczości poetki Zofii Daszkiewicz. Patronat nad uroczystością objęła Biblioteka Publiczna w Węgrzcach. 44 Spotkanie poprzedziła Msza święta odprawiona w kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej przez proboszcza parafii ks. Michała Kowalskiego. Następnie już w budynku sołeckim sołtys powitała zebranych na piątym już spotkaniu świątecznym w tej miejscowości. Wśród zaproszonych gości, oprócz seniorów, znaleźli się ksiądz proboszcz, radny Piotr Calik, dyrektor Zespołu Szkół Romana Chadysz-Michalska, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Robert Kowalski i prezes miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej Adam Krokosz. Benefis poprowadził dyrektor zieloneckiej biblioteki Mariusz Zieliński, który powitał jubilatkę i jej gości, a wśród nich m.in: wójta gminy Zielonki Bogusława Króla; posła Józefa Lassotę; ks. prałata Grzegorza Szewczyka, proboszcza parafii św. Floriana w Krakowie; ks. Dariusza Chromego z parafii w Węgrzcach; prof. dr. hab. Halinę Bursztyńską, wykładowcę UP w Krakowie; dyrektora ZS w Bibicach Jolantę Lepiarczyk; dyrektora SP w Iwanowicach Krystynę Miśkiewicz; sołtysa Węgrzc Augustyna Jacha; króla Bractwa Kurkowego w Krakowie dr. Józefa Durbasa; radnych gminy Zielonki. Prof. Bursztyńska przybliżyła zgromadzonym postać i twórczość jubilatki. Podkreśliła jej wysoką wartość, oryginalność, różnorodność, umiejętność dostrzegania piękna w codzienności, wyrażania pozytywnych emocji, wiary w Boga i człowieka. Relacja była ilustrowana recytacją przez autorkę

45 Wydarzenia Wieczór rozpoczęto od wspólnego śpiewu kolęd, w którym prym wiodła oprócz księdza proboszcza oczywiście pani sołtys. Tradycji stało się zadość seniorzy świetnie radzili sobie nawet i bez śpiewników. Na akordeonie akompaniował śpiewającym Lech Wnuk dyrygent miejscowej orkiestry. Dla zebranych wystąpiła też grupa kolędnicza Herody z Trojanowic, która miesiąc temu zajęła I miejsce podczas Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych w Chrzanowie. I tu występ bardzo się spodobał, wzbudzał salwy śmiechu. Na koniec, i pod nóżkę i do śpiewu, zagrał zespół w składzie: Artur Nogieć (sołtys Garlicy Duchownej), Angelika Poznańska i Karol Żuchowicz, wspomagany od czasu do czasu przez Lecha Wnuka. MKF wybranych wierszy oraz wzbogacana muzyką w wykonaniu Aleksandry Frączek i Karoliny Janur. Goście zapoznali się z fotografiami, dokumentującymi bogatą działalność artystyczną poetki. Ewa Fijałkowska, Anna Gzyl i Zofia Kot przeczytały fragmenty wypowiedzi znanych pisarzy, dziennikarzy i artystów na temat osoby i poezji pani Zofii. Miłą niespodzianką dla jubilatki był zaprezentowany film z życzeniami i gratulacjami od osób z lokalnego środowiska. Życzenia i gratulacje, pełne uznania dla twórczości poetki, złożyli: wójt Bogusław Król, poseł Józef Lassota, a Danuta Mucharska odczytała własny wiersz pt. Benefis Zosi. Po gromkim odśpiewaniu jubilatce Sto lat, przy torcie z fajerwerkami, goście składali pani Zofii serdeczne życzenia, wręczając kosze i wiązanki pięknych kwiatów. Anna Gzyl Pod batutą Anny Roj i orkiestra i zespół zagrały jak z nut Doskonale zagrane i zaśpiewane O tym jak piękna jest tradycja świątecznego kolędowania mogli się przekonać uczestnicy noworocznego koncertu, który 11 stycznia odbył się w Centrum Integracji Społecznej. Wspólnie na scenie w Zielonkach wystąpił zespół Fermata pod dyrekcją Anny Roj z Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach oraz Orkiestra Wieniawa z Raciborowic pod batutą Jarosława Ignaszaka. Trąbki, puzony, saksofony, flety i wiele innych instrumentów zabrzmiało podczas instrumentalnego wykonania takich utworów jak Adeste fideles czy O holy night. Także chór Fermata wykonał kilka utworów a cappella tj. Nad Betlejem w ciemną noc i Jezus malusieńki, by później wspólnie z orkiestrą pokazać swój muzyczny kunszt. Kilka pastorałek i kolęd, przy akompaniamencie orkiestry, zaśpiewali soliści zespołu Fermata: Jagoda Wiecha, Izabela Grzyborowska, Hania Malinowska, Weronika Syc, Ola Medyńska, Maja Sum, Klaudia Kruczek, Norbert Kociarz i Bartosz Sołga. Prócz tradycyjnych kolęd tj. Hola, hola pasterze z pola czy też Paśli pasterze woły zaśpiewano także ukraińską pieśń świąteczną Szczedryk, szczedryk. Na zakończenie orkiestra Wieniawa, zespół Fermata i zgromadzona publiczność, pod batutą Jarosława Ignaszaka wspólnie zaśpiewali Bóg się rodzi. Wspaniały koncert został nagrodzony burzą oklasków i zachętą do bisowania, dzięki temu raz jeszcze można było usłyszeć kolędy Jam jest dudka i Feliz Navidad. Przygotowania zespołu Fermata do występu trwały już od grudnia, przed finałowym koncertem odbyła się tylko jedna wspólna próba, co pokazuje jak świetnych muzyków mogliśmy oglądać podczas tego koncertu. KB 45

46 Wydarzenia Batowicki klub dla dzieci W batowickiej świetlicy miło spędzają czas młodzi mieszkańcy naszej gminy. Od września 2013 roku klubem opiekuje się Elżbieta Gołąb. Babcie i dziadków z Batowic odwiedziły w tym roku i wnuczęta, i Herody Dzień Babci i Dziadka w Batowicach Jak co roku w Batowicach pamięta się o mieszkańcach, którzy doczekali się już wnuków mieszkańcy wspólnie świętują Dzień Babci i Dzień Dziadka na spotkaniu zorganizowanym przez sołtysa i Koło Gospodyń Wiejskich. 24 stycznia było śmiesznie i groźnie dzięki kolędnikom, ale i wzruszająco dzięki występom utalentowanych najmłodszych. Babcie i dziadków na wspólnym spotkaniu powitał Krzysztof Król, sołtys Batowic, który nakreślił bogaty program spotkania. Wystąpiły Herody z Trojanowic działające przy Kole Regionalnym Tradycja. Na akordeonie i heligonce akompaniuje Herodom, jako Muzyk, Artur Nogieć, sołtys Garlicy Duchownej. Herody przedstawiły inscenizację wydarzeń na dworze króla Heroda oraz obrzęd z Kozą. Grupa okolędowała wójta gminy Zielonki Bogusława Króla. Życzył on mieszkańcom dużo grosiwa, które się przy wnukach bardzo przyda. Kolędnicy zapewnili pomyślność okolędując kolejnych uczestników, w tym pana sołtysa i jego małżonkę Ewę; Zofię Raźny, przewodniczącą Koła Gospodyń; Stanisławę Król i Danutę Zbroję oraz Jana Bochenka. Na występ kolędników przyszły i babcie i dziadkowie oraz wnukowie jak Marcel i Wiktorek; Marcel przytulony do babci Stanisławy Gajoch dzielnie zniósł wybryki Diabła, Żyda i widok Śmierci z Kosą. Z kolei dla gości wystąpili podopieczni świetlicy w Batowicach, którą prowadzi Elżbieta Gołąb. Młodzież recytowała, śpiewała piosenki i kolędy. W grupie były dwie młode skrzypaczki, inni instrumentaliści grali solo na keyboardzie. Młodzi artyści zakończyli występ odśpiewaniem Sto lat. Wójt Bogusław Król dziękował szczególnie organizatorom za utrzymywanie zwyczaju corocznego spotkania, na którym nie brakuje radosnych, ale i wzniosłych chwil. Utrzymaniu tradycji sprzyja kultywowanie starych zwyczajów jak otwarcie drzwi kolędnikom, czy śpiewanie zapomnianych pastorałek z okolic Batowic prym w tym wiedli panowie doświadczeni w chodzeniu po kolędzie. IO 4 Klub działa od wtorku do piątku od godziny aż do oraz w każdy pierwszy weekend miesiąca i trzy niedziele. Przychodzą dzieci z Batowic i Dziekanowic. Średnio ze świetlicy korzysta 20 osób. Razem śpiewamy, gramy, chodzimy na spacery, wykonujemy dużo prac plastycznych opowiada pani Elżbieta. W tym roku zorganizowano zabawę karnawałową, dzieci były na meczu piłki ręcznej, piekły ciasteczka. Ostatnio na zajęciach były szyte kury, wykrój zrobiła jedna z mam a druga przyniosła zioła, które po wysuszeniu posłużyły do wypchania kur. Klubowicze spotykają się także z mieszkańcami w środowisku lokalnym, m.in. wystąpili z programem kolędniczym w Domu Pomocy Społecznej oraz podczas święta Babci i Dziadka w Batowicach i Dziekanowicach. Rodzice dzieci są bardzo zaangażowani, ale są tacy mieszkańcy, którzy dzieci nie mają i przynoszą nam różne przydatne do zajęć rzeczy mówi pani Elżbieta. W tym roku klub wsparło również Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. Red.

47 Wydarzenia Spotkanie autorskie w Batowicach 12 marca mieszkańcy Batowic i okolicznych miejscowości spotkali się w batowickim budynku sołeckim z autorem książki Najstarsza fotografia górali tatrzańskich Mirosławem Mąką. Spotkanie będące interesującą rozmową o kulturze góralskiej zorganizowała Fundacja im. Marszałka Marka Nawary. Mirosław Mąka, etnolog, alpinista i podróżnik, interesuje się górami również w aspekcie kulturowym. Najstarsza fotografia górali tatrzańskich poświęcona jest identyfikacji najwcześniejszych fotografii tatrzańskich. Autor opracowania zapoznał uczestników m.in. z własnym śledztwem, które doprowadziło do odnalezienia nieznanego, najstarszego w Polsce, zdjęcia autorstwa W. Rzewuskiego, wykonanego w Zakopanem w 1859 roku i zatytułowanego Czytanie niedzielne. Szczegółowa analiza zdjęcia wykazała, że znajduje się na nim portret legendarnego Jana Krzeptowskiego-Sabały. Z mieszkańcami Batowic spotkali się również: Monika Karlińska-Nawara, prezes fundacji, radny gminy Krzysztof Lepiarczyk oraz sołtys Batowic Krzysztof Król. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Batowicach przygotowały pyszny poczęstunek. Dodatkową atrakcją było losowanie książek oraz korali. Elżbieta Gołąb, red. IO Spojrzenie z Batowic w stronę Tatr Na babcie i dziadków czekały, zwiastujące wiosnę, cyklameny Dla Babć i Dziadków w Dziekanowicach Święto Babć i Dziadków w Dziekanowicach upłynęło 24 stycznia pod znakiem spotkania z wnukami i kolędowania. Nie zabrakło pięknych kwiatów cyklamenów wręczanych co roku przez organizatorów sołtys miejscowości i panie z Koła Gospodyń Wiejskich jakby na przekór zimie. Goście dopisali, a Sto lat zabrzmiało ochoczo w wykonaniu miejscowej młodzieży. Spotkanie rozpoczęły: sołtys Dziekanowic Stanisława Ryńska oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Dziekanowicach Helena Ptak w imieniu wszystkich krzątających się przy gościach i szykujących poczęstunek pań. Uczestnikom towarzyszyli wójt gminy Zielonki Bogusław Król i reprezentujący miejscowość w Radzie Gminy Zielonki Krzysztof Lepiarczyk Pięknie się zaprezentowały dzieci, które uczęszczają do świetlicy w Batowicach, prowadzonej przez Elżbietę Gołąb. Recytacji wierszy o tym, jak wspaniale mieć babcię i dziadka, towarzyszyły piosenki i kolędy śpiewane i grane solo na skrzypcach i keyboardzie. Po występie dzieci pojechały ucieszyć uczestników podobnego spotkania w Batowicach, a stamtąd przybyli hałaśliwi kolędnicy. W tym roku w tej roli wystąpiły Herody z Trojanowic. Grupa działa przy Kole Regionalnym Tradycja, na akordeonie i heligonce akompaniuje Herodom Artur Nogieć, sołtys Garlicy Duchownej. Herody okolędowały radnego, panią sołtys oraz jej męża Marka, szefową Koła, skarbnik Barbarę Janiczek i wreszcie panią Józefę Karnat, najstarszą, bo urodzoną w 1921 roku, mieszkankę Dziekanowic. Pani Józefa jest stałą bywalczynią spotkań integracyjnych i bardzo je sobie ceni. Na tym kolędowanie się nie skończyło, do wspólnego śpiewania akompaniował radny Krzysztof Lepiarczyk. A jak przystało na wydarzenie w karnawale, do północy trwały tańce. Jestem bardzo zadowolona z frekwencji na spotkaniu, ludzie przychodzą i chwalą cieszyła się pani sołtys. IO 47

48 Wydarzenia Walentynkowa zabawa karnawałowa W podziękowaniu za interesujące spotkanie prof. Bursztyńska otrzymała monografię gminy Zielonki Dzień Babci i Dziadka w Węgrzcach Jak co roku seniorzy z Węgrzc świętowali Dzień Babci i Dziadka. 31 stycznia, w sobotnie popołudnie, przy słodkim poczęstunku, nie zabrakło życzeń i podziękowań oraz wspólnego kolędowania. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: sołtys Węgrzc Augustyn Jach wraz z żoną Kazimierą, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zielonkach Janina Franczak, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Węgrzcach Maria Masłowska, węgrzecka poetka Zofia Daszkiewicz, dyrektor biblioteki w Zielonkach Mariusz Zieliński. Gościem specjalnym była prof. dr hab. Halina Bursztyńska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, która przybliżyła historię kolędowania. Z wykładu można było dowiedzieć się jak różnorodne i bogate tradycje wiążą się z polskimi kolędami. Kolęda warszawska, Kolęda katyńska Kolęda powstańcza o tych i innych nieznanych kolędach i pastorałkach opowiedziała prof. Bursztyńska. Kilka swoich utworów wyrecytowała Zofia Daszkiewicz, a później wspólnie zaśpiewano kolędy. Ciekawy wykład został nagrodzony oklaskami, a profesor na pamiątkę otrzymała monografię gminy Zielonki W tej pięknej ziemi i zaproszenie na kolejne spotkanie z węgrzeckimi seniorami. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń i podziękowań z okazji Dnia Babci i Dziadka, a Zofia Kot wraz z Krystyną Ulrik zadeklamowały specjalnie przygotowane wiersze. Podziękowano także za zaangażowanie i pracę przy organizacji Małopolskich Jasełek, które to już po raz trzeci przygotowali członkowie amatorskiego zespołu teatralnego działającego przy parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach. Wśród wyróżnionych osób doceniono m.in. sołtysa Augustyna Jacha, Koło Emerytów i Rencistów z Węgrzc oraz Rolanda Ziębę, autora ręcznie robionej kolczugi, którą można było podziwiać podczas jasełek. 48 KB 14 lutego odbyła się zabawa karnawałowa w Grębynicach, w której uczestniczyło ponad siedemdziesięcioro dzieci. Swój występ zaprezentowały biedroneczki z Przedszkola Samorządowego w Zielonkach oraz grupa taneczna złożona z uczniów Zespołu Szkół w Korzkwi. Po części artystycznej wszystkie dzieci wzięły udział w tanecznej zabawie. Imprezę rozpoczął Adam Duliński, sołtys Grębynic, który wraz z radą sołecką zaprosił dzieci do wspólnej zabawy. Jako pierwsze wystąpiły przedszkolaki z grupy Biedronki pod opieką Katarzyny Lutak i Pauliny Michałowskiej. Zaprezentowały nie tylko swoje umiejętności taneczne podczas czekoladowego tańca, ale także talent muzyczny grając na instrumentach. Grupa taneczna ze szkoły w Korzkwi trenująca pod okiem Justyny Dragosz zaprezentowała szeroki wachlarz możliwości tanecznych. Zdolna młodzież zatańczyła m.in. brazylijską sambę, walc angielski, poleczkę i rock and roll a. Po części artystycznej i przerwie na małe słodkości przyszedł czas na swobodne tańce i zabawę. Różnorodne gry i konkursy prowadziła Katarzyna Michalewska, a dzieci chętnie w nich uczestniczyły. Najmłodszym życzę samych szóstek i uśmiechów na twarzach, a rodzicom i dziadkom zdrowia, pomyślności i radości z pociech mówił sołtys Adam Duliński. KB Dzieci chętnie wzięły udział w tanecznej zabawie

49 Wydarzenia Uczniowie z Korzkwi jak co roku wyczekiwali na swoich gości podopiecznych stowarzyszenia Bądźcie z nami Korzkiew: magiczne słowo, radosne chwile Kolejny rok w karnawale odbywa się pełne serdeczności spotkanie integracyjne w Zespole Szkół w Korzkwi. Wraz z prezes Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Bądźcie z nami Cecylią Chrząścik do gminy Zielonki 12 lutego przyjechały dzieci z dwóch współpracujących z organizacją ośrodków. Gimnazjaliści i uczniowie klasy czwartej szkoły podstawowej w Korzkwi wypełnili im czas występem artystycznym, tańcem i konkurencjami sportowymi. Słodko i walentynkowo na odbywającym się w Tłusty Czwartek balu nie zabrakło pysznych pączków i zapowiedzi nadchodzącego święta zakochanych. Termin sprzyjał radosnej zabawie, na którą przyjechały dzieci z dwóch ośrodków z Krakowa: Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. Jana Pawła II dla dzieci niedosłyszących oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego. 19 lat trwa ta integracja karnawałowa; dzieci, które przyjeżdżały na początku są już pełnoletnie mówiła Cecylia Chrząścik, szefowa Stowarzyszenia Bądźcie z nami od 23 lat wspierającego osoby niepełnosprawne. Stowarzyszenie jest zaprzyjaźnione z gminą Zielonki od lat dzięki śp. wójtowi gminy Zielonki i marszałkowi małopolski Markowi Nawarze; stowarzyszenie nadal corocznie organizuje na polanie pod zamkiem duże plenerowe imprezy integracyjne. Dwa dni przed balem miała miejsce aukcja prac plastycznych podopiecznych Stowarzyszenia w hotelu Novotel, która przyniosła niemal 9 tys. złotych. Przy tej okazji uhonorowano nagrodą stowarzyszenia złotym słoneczkiem Monikę Karlińską-Nawarę, małżonkę marszałka. Uczniowie z Korzkwi: gimnazjaliści oraz uczniowie czwartych klas przywitali gości występem artystycznym, w którym roiło się od ulubionych bohaterów bajek: smerfów z Gargamelem, Kopciuszka, Rybaka ze Złota Rybką i innych. Również goście z Krakowa świetnie się przebrali: był policjant, pirat, dynia. Pierwszoklasista Piotruś, pod krawatem, świetnie sobie radził na parkiecie, a Bartek tańczył nawet z trzema partnerkami. Uczniowie z Korzkwi nie pozwolili dzieciom nudzić się choćby przez chwilkę. Królowały przeboje dyskotekowe, w przerwach można było wzmocnić się smakołykami, a także spróbować swoich sił w rzutach do celu. Zabawę animowały nauczycielki z Zespołu Szkół w Korzkwi, nie odmawiając dzieciom partnerowania w tańcu, na czele z panią wicedyrektor Reginą Adamską. Bawiących się odwiedził Adam Duliński, radny gminy Zielonki. Coroczne bale, na które obie strony czekają i dopytują o nie, gdy zbliża się czas, to znakomita lekcja życzliwych relacji, których i dorośli mogliby się uczyć. Uczniowie wszystko przygotowują sami, sami wycinali dekoracje, w tym czerwone serca, my im tylko technicznie pomagamy opowiada Regina Adamska. Spotkanie zwieńczyło wspólne zdjęcie i podziękowania od opiekunów z obu ośrodków, podkreślających, że szkoła w Korzkwi jest wspaniała. Nic więc dziwnego, że to właśnie tutaj powstał pierwszy w naszej gminie ukonstytuowany Klub Wolontariatu Pomagamy. IO 49

50 Wydarzenia Myślenickie kolędowanie Fermaty Zwyczaje ostatkowe reaktywowano z powodzeniem w Bibicach Bibickie zapusty W Bibicach 15 lutego reaktywowano stary, zapomniany już zwyczaj Zapustów. Oj, działo się! Były zabawne przyśpiewki, tańce i swawole. Ale było i na poważnie ostatkowe szaleństwa poprzedzono przedstawieniem w wykonaniu uczniów ZS w Bibicach i prelekcją poświęconą zwyczajom ostatkowym. Wszystko to można było obejrzeć na kolejnym już przygotowanym przez Koło Integracji Bibic wieczorze. Przywrócić zapusty Bibicom postanowiła Krystyna Sikora, która wyszukała stare przyśpiewki zapustowe z Małopolski i namówiła koleżanki i kilku panów z Koła Integracji Bibic do przygotowania występu. Józef Plewniak natomiast podzielił się wiedzą i pomógł w przygotowaniu repertuaru grupy śpiewaczej, a występujący aktorzy-amatorzy dali z siebie wszystko. I chyba czas to rzec w Bibicach narodziła się grupa, lepsza niż niejeden ze znanych nam kabaretów. Świetne teksty wyśpiewywane przez grupę nawiązywały nie tylko do tradycji, ale i współczesności: 50 Pozwólcie Państwo poruszyć na scenie Drażliwy problem, jakim jest uzależnienie. Pewnie bym o nim nie mówił nikomu Gdyby nie to, że mam ten problem w domu Mam żonę Mańkę; nie pali, nie pije, Ale ostatnio jakby w innym świecie żyje. A to najgorsze, że wszystko z winy mej, Na imieniny laptopa dałem jej. Bo moja żona, a niech to cholera Uzależniła się od komputera. Kiedy o drugiej w nocy zegar smętnie tyka, Ona serfując w Internecie myszką klika. ( ) Wcześniej można było obejrzeć ciekawe przedstawienie o Stanisławie Wyspiańskim w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Bibicach, przygotowane pod opieką Magdaleny Badury i Elizy Emerli. Ostatkowe harce poprzedziło jeszcze solidne przygotowanie merytoryczne prelekcja Mariusza Zielińskiego, dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonkach, który opowiedział o zapustnych zwyczajach. Na koniec nie zabrakło słodkości harcownicy częstowali pączkami i chrustem, wśród nich uwijała się i Lidia Maria Jedlińska, prezes stowarzyszenia. Wśród szczelnie wypełnionej co do ostatniego krzesła widowni nie zabrakło wójta gminy Zielonki Bogusława Króla, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mirosława Golanki, radnych: Renaty Kosno, Antoniego Banasia i Leszka Wojciecha Basty. MKF Już tradycją stał się udział chóru Fermata w Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej Kolędy i Pastorałki. Młodzież chętnie występuje na deskach sceny w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, występując obok znakomitych chórów z całego kraju. W tym roku Fermata otrzymała w Myślenicach wyróżnienie. Festiwal, poza oczywistą rywalizacją i tremą jaka towarzyszy uczestnikom, organizowany jest w miłej atmosferze, udzielającej się każdemu występującemu. Przynosi wiele satysfakcji i radości ze wspólnego kolędowania. Podczas tegorocznej edycji konkursu 31 stycznia i 1 lutego 2015 r., w festiwalu wzięło udział 26 zespołów, w tym również chór z Węgier. Chór Fermata, reprezentujący gminę Zielonki, zaprezentował utwór Polish Christmas (komp. J. de Meij) oraz pastorałki: Paśli pasterze woły i ukraiński Szczedryk. Jury przyznało Fermacie wyróżnienie. Przypomnijmy, że to nie jedyne kolędowe występy chóru. W niedzielę 25 stycznia skład kameralny chóru Fermata wystąpił w kościele w Korzkwi, a 1 lutego zespół uświetnił uroczystą mszę św. w kaplicy w Woli Zachariaszowskiej. Po bardzo pracowitym sezonie spora część zespołu Fermata wzięła udział w warsztatach gospel, organizowanych przez GOKiS w Sieprawiu. Śpiewaków mogliśmy posłuchać w niedzielne popołudnie 15 lutego, podczas koncertu finałowego w hali widowiskowo-sportowej w Sieprawiu. Anna Roj

51 Wydarzenia Słoneczne popołudnie zgromadziło amatorki porad kosmetycznych, którymi zajęła się Aneta Sum z Mary Kay. Panie chętne eksperymentowały z wiosennym makijażem. Wszystko po to, aby pięknie i promiennie wyglądać na co dzień, nie tylko dla swojej drugiej połowy, ale przede wszystkim dla siebie samych. Zadbać o makijaż w święto pań obowiązkowo Rozśpiewany Dzień Kobiet z Centrum Kultury W niedzielę 8 marca Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach odwiedziły panie z naszej gminy. W Dniu Kobiet Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zorganizowało specjalne spotkanie dla mieszkanek z okazji ich święta. Panowie również byli zaproszeni. Przydatne informacje o zdrowej diecie przekazała Agnieszka Stachurska z Centrum Naturhouse z Krakowa. Firma zapewniła loterię, w której główną nagrodą był bon o wartości 150 zł na kurację odchudzającą. Artystycznym prezentem dla pań był koncert starszej grupy zespołu Fermata, działającego pod kierunkiem Anny Roj. Szczególne brawa zyskał Norbert Kociarz za brawurowe wykonanie piosenki Nie dokazuj z repertuaru Marka Grechuty. Zespół zaśpiewał na kilka głosów a cappella Sto lat, co dodatkowo zapewniło miłą atmosferę uroczystości. Na tym jednak nie skończyły się muzyczne niespodzianki. Część wokalną spotkania kontynuował chór Bel Canto przy akompaniamencie Wojciecha Karwata na akordeonie. Zespół zaśpiewał szlagiery muzyki ludowej. Panie na widowni nie czekały długo, by przyłączyć się do chóru, stąd rozśpiewana widownia towarzyszyła artystom. Spotkanie sprzyjało integracji, nie było końca żartom i rozmowom, a tematem pozostawały oczywiście kobiety. Katarzyna Żak Wspólne spotkania to dobra okazja do integracji Dzień kobiet w Brzozówce Serdeczne życzenia, kwiaty i miłe towarzystwo tak upłynął Dzień Kobiet paniom, które zaproszono na spotkanie zorganizowane 7 marca przez sołtysa Adama Chludka oraz członków Koła Przyjaciół Brzozówki. Czternaście pań, jak i panów, którzy odpowiadali za obsługę i podawali do stołu różne pyszności spotkało się w budynku sołeckim. Najserdeczniejsze życzenia złożył sołtys Adam Chludek, a każda z pań została obdarowana wiosennym pierwiosnkiem. Spotkanie było okazją do rozmowy, podsumowań i planów na kolejne miesiące. A pomysłów na spotkania i integrację jest dużo, choćby wielkanocny kiermasz orgaznizowany przez Koło Przyjaciół Brzozówki. KB 51

52 Wydarzenia Podziękowania od Fermaty Konkursowe zdjęcia i opisy stanowią znakomitą bazę wiedzy dla zainteresowanych zabytkami Fotografowali krzyże i kapliczki Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny Szlakiem przydrożnych kapliczek gminy Zielonki zorganizowany jesienią 2014 roku przez Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej i Bibliotekę Publiczną w Zielonkach. Zwycięskie prace nie tylko wyróżniały się estetyką, ale były opatrzone ciekawymi opisami. Kapliczki powstawały jako wotum dziękczynne za uzdrowienie lub dla upamiętnienia ważnych wydarzeń. Są charakterystycznym elementem polskiego krajobrazu, mieszkańcy otaczają je opieką, malują ściany, odkurzają obrazy, figurki, zmieniają kwiaty na ołtarzykach. Uczestnikom konkursu udało się utrwalić piękno kapliczek w obiektywie i zgromadzić dostępne informacje o pochodzeniu tych obiektów i o związanych z nimi lokalnych tradycjach. Jurorami konkursu fotograficznego byli: dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach Mariusz Zieliński, nauczyciel historii z Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej Marta Głuszek oraz fotograf Anna Musiał. W kategorii dorosłych uczestników konkursu jurorzy przyznali pierwsze miejsce Jarosławowi Chrzanowi za fotografię krzyża stojącego w Garlicy Murowanej. Drugą nagrodę otrzymał Wojciech Niemtur za fotografię zabytkowego aniołka na nagrobku dziecka pochowanego na cmentarzu w Zielonkach. Trzecie miejsce przyznano Elżbiecie Wróbel za nastrojową fotografię krzyża położonego na granicy Zielonek i Krakowa. W kategorii uczniów gimnazjum zwyciężczynią została Agnieszka Kania, autorka fotografii kapliczek w Bibicach. Miejsce drugie jurorzy przyznali Patrykowi Grabowskiemu za pracę poświęconą kapliczce w Korzkwi. Doceniono również fotografię kapliczki w Zielonkach, autorstwa Julii Hameli. Najmłodsza uczestniczka konkursu Olga Łabudzik, startująca w kategorii szkoły podstawowe, przygotowała albumik zawierający zdjęcia kapliczek w Woli Zachariaszowskiej i w Garlicy Murowanej, otrzymała I miejsce. Marta Głuszek 5 Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przekazali 1% podatku dochodowego na działalność i rozwój zespołu Fermata. W sumie od 2012 r. było to zł. Dzięki Państwa hojności młodzież ma okazję rozwijać swój talent i prezentować go publiczności. Dzięki środkom z 1% zespół nagrał płytę pt. Piosenki pachnące jaśminem z 15 utworami Agnieszki Osieckiej. Obecność w studiu nagrań, współpraca z instrumentalistami, przygotowanie ciekawego repertuaru, udział w sesji zdjęciowej na okładkę płyty to wszystko nie byłoby możliwe bez Państwa pomocy. Również w 2015 roku jest możliwość przekazania 1% podatku na rzecz zespołu Fermata. Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym (PIT) wpiszecie Państwo numer KRS Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki: KRS oraz wyliczoną kwotę 1% pamiętając o dopisku FERMATA. W najbliższym czasie pragniemy zainwestować w organizację warsztatów muzycznych oraz zakup nut i materiałów dydaktycznych. Od do r., na mocy zezwolenia starosty krakowskiego, SRGZ przeprowadziło zbiórkę publiczną na rzecz zespołu Fermata. Łączny wpływ ze zbiórki publicznej, przeprowadzonej w formie sprzedaży cegiełek o minimalnej wartości 20 zł, to zł. Środki ze zbiórki przeznaczone zostaną na zakup nowych strojów dla zespołu. Dziękujemy ofiarodawcom. Anna Roj

53 Wydarzenia Zdobywcy pierwszych miejsc: Oliwia Bończak, Aleksander Mlonek oraz Izabella Kremer Recytatorzy docenieni w Mogilanach 10 marca podczas eliminacji powiatowych w Mogilanach I miejsce w kategorii szkoły podstawowe zdobył Bartosz Liziniewicz, a III miejsce Joanna Kapel (w kategorii szkoły podstawowe klasy IV VI). Oboje są uczniami Zespołu Szkół w Korzkwi. Gratulujemy. W składzie 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego znaleźli się: aktorki Grażyna Skotnicka i Marta Bizoń, polonistka Maria Knapik oraz wokalistka Agata Ślazyk. W przesłuchaniu wzięło udział 67 uczestników z powiatu krakowskiego występujących w kategoriach: Turniej Recytatorski, Poezja Śpiewana oraz Turniej Teatrów Jednego Aktora. Przy ocenie jury kierowało się m.in. doborem repertuaru, interpretacją, kulturą słowa i ogólnym wyrazem artystycznym. Bartosz Liziniewicz oraz Joanna Kapiel wraz z pozostałymi laureatami, zdobywcami trzech pierwszych miejsc, biorą udział w spotkaniu finałowym 23 marca w Starostwie Powiatu Krakowskiego. KB Gminne spotkanie z poezją Ania z Zielonego Wzgórza, Mały Książę, Mikołajek to postacie, które pojawiły się w recytowanych utworach przygotowanych przez uczestników Gminnego Konkursu Recytatorskiego. 5 marca 50 młodych wykonawców, reprezentantów czterech gminnych szkół, wzięło udział w eliminacjach, które są przepustką do występów na szczeblu powiatowym. Do turnieju recytatorskiego każdy z uczestników przygotował dwa utwory fragment prozy oraz jeden utwór poetycki. O ocenę tegorocznych występów poproszono: Krystynę Podleską aktorkę, Ilonę Buchner aktorkę oraz Mariusza Zielińskiego dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonkach. Komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. wartości artystyczne utworów, ich dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika, interpretację utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. W kategorii klas I III szkoły podstawowej pierwsze miejsce zajął Aleksander Mlonek, drugie miejsce Karolina Gajda ex equo z Bartoszem Liziniewiczem, a trzecie Jagoda Wiecha. Jury przyznało także wyróżnienie dla Magdaleny Gołdy. Na podium w kategorii klas IV VI szkoły podstawowej znaleźli się: na I miejscu Oliwia Bończak, II miejsce: Joanna Kapel ex equo z Damianem Grudnikiem, III miejsce: Alicja Wachnicka ex equo z Aleksandrą Macek. Przyznano także wyróżnienia dla: Mateusza Liziniewicza, Kacpra Owczarskiego, Weroniki Kruczek, Zuzanny Zakrzewskiej, Amelii Kapsy oraz Miłosza Okarmy. W kategorii gimnazjum: I miejsce zajęła Izabella Kremer, II miejsce nie przyznano, III miejsce Agnieszka Kania. Wśród osób wyróżnionych znalazła się Wiktoria Musiał i Jakub Słowiak. Wszyscy włożyli dużo wysiłku, byli dzielni, chcieli wystąpić. Ale pamiętajcie następnym razem więcej odwagi, więcej emocji na twarzach, w oczach, aby było widać co chcecie przekazać doradzała młodym artystom Krystyna Podleska. Najlepsi uczestnicy, zdobywcy pierwszych trzech miejsc, zakwalifikowali się do etapu powiatowego, który jest finałem dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. KB 5

54 Wydarzenia zależało na osiągnięciu jak najlepszego wyniku. Życzę wam przyjemnej gry i dobrej zabawy mówił Jan Kusina, prezes zarządu Małopolskiego Związku Szachowego. Po krótkim omówieniu przez sędziego Mariusza Stanaszka zasad i przebiegu rozgrywek zaczęto grę pełną emocji i sportowej rywalizacji. Zwycięzcy turnieju w kategorii klas I III: Anna Łukasik, Maciej Pazur, Aleksander Łudzik, Maksymilian Gumula Warcabowe potyczki 4 marca w Centrum Integracji Społecznej odbył się szósty Międzyszkolny Turniej Warcabowy gminy Zielonki. W tegorocznych rozgrywkach wzięło udział 53 zawodników podzielonych na dwie grupy wiekowe. W kategorii dzieci 5 6-letnich zwyciężyła Weronika Skrzypek, a najlepszy w klasach I III okazał się Aleksander Łudzik. Uczniowie z pięciu szkół w gminie Zielonki oraz dwóch samorządowych przedszkoli biorą udział w bezpłatnych zajęciach, podczas których uczą się grać i doskonalić grę w szachy i warcaby. Zdobyte umiejętności mogą sprawdzić podczas organizowanego corocznie turnieju, którego organizatorem jest Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym. Udanej, sportowej rywalizacji życzył wójt gminy Zielonki Bogusław Król wszystkim zawodnikom. Niektórzy na turnieju znaleźli się po raz pierwszy, dla innych były to kolejne zawody, ale wszystkim W kategorii zawodników 5 6-letnich dwa pierwsze miejsca zajęły reprezentantki PS w Węgrzcach, a dwa kolejne przedstawiciele PS w Zielonkach. Oto wyniki: I miejsce: Weronika Skrzypek, II miejsce: Anna Kursa, III miejsce: Jakub Krzyworzeka, a IV miejsce: Bartosz Kocyła. W kategorii klas I III zwyciężył Aleksander Łudzik, II miejsce zajął Maciej Pazur, III miejsce Maksymilian Gumula, a IV miejsce Anna Łukasik. Wszyscy zawodnicy są uczniami SP w Zielonkach. Zwycięzcy turnieju zostali nagrodzeni dyplomami, statuetkami i grami planszowymi, a wszyscy uczestnicy otrzymali książkę pt. Przygody gąski Zielonki Adama Szafrańca wraz z gąską- -maskotką. KB Zwycięzcy w kategorii klas IV VI szkoły podstawowej: Konrad Ciborowski, Karol Wróbel, Damian Grudnik, Krystian Machnik Międzyszkolny Turniej Szachowy 11 marca do CIS przyjechali najlepsi reprezentanci przedszkoli i szkół gminy Zielonki, by wziąć udział w gminnych zawodach szachowych. Pierwsze miejsca zajęli: Szymon Piątek (Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach), 54 Hubert Meers (SP w Zielonkach), Konrad Ciborowski (SP w Zielonkach) oraz Dominik Wielgórski (Gimnazjum z Woli Zachariaszowskiej). W kategorii 5- i 6-latki: I miejsce Szymon Piątek (Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach), II miejsce Agata Krauzowicz (SP w Bibicach), III miejsce Maciej Janiak (SP w Zielonkach), IV miejsce Weronika Skrzypek (Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach). W kategorii szkoły podstawowe klasy I III: I miejsce Hubert Meers (SP w Zielonkach), II miejsce Adam Dereinski (SP w Zielonkach), III miejsce Kamil Zontek (SP w Zielonkach),

55 Wydarzenia W szkole bezpieczeństwa nie ma nieciekawych tematów Dzień bezpieczeństwa w szkole w Korzkwi Uczniowie szkoły podstawowej w Korzkwi poszli do szkoły w sobotę, by uczyć się czegoś bardzo ważnego jak dbać o swoje bezpieczeństwo. A towarzyszyła temu świetna zabawa. Szkoła zorganizowała ten wyjątkowy dzień we współpracy z policją, harcerzami oraz strażakami-ochotnikami. 14 marca w szkole podstawowej w Korzkwi odbył się Dzień Bezpieczeństwa. Zajęcia przeznaczone były dla dzieci z najmłodszych klas. Zaproszono do szkoły aspirant Beatę Dulewicz oraz aspirant sztabową Jolantę Leśkiewicz z Komendy Powiatowej w Krakowie, które rozmawiały z dziećmi na temat bezpie- IV miejsce Anna Łukasik (SP w Zielonkach). W kategorii szkoły podstawowe klasy IV VI: I miejsce Konrad Ciborowski (SP w Zielonkach), II miejsce Karol Wróbel (SP w Bibicach), III miejsce Damian Grudnik (SP w Woli Zachariaszowskiej), IV miejsce Krystian Machnik (SP w Owczarach). W kategorii gimnazjum: I miejsce Dominik Wielgórski (Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej), II miejsce Mariusz Łakomy (Gimnazjum w Bibicach), III miejsce Adam Kosek (Gimnazjum w Zielonkach), IV miejsce Bartosz Dudek (Gimnazjum w Korzkwi). KB czeństwa w drodze do szkoły i w domu. Pokazały dzieciom jak należy zachować się w sytuacjach niebezpiecznych. Przed szkołą zaparkowały w tym dniu dwa wozy strażackie, które przyjechały z Węgrzc i Bibic. Strażacy przywieźli najnowszy sprzęt, opowiadali na czym polega ciężka praca strażaka. Wielu chłopców już dziś chciałoby pracować w straży. Maluchy zostały także przeszkolone przez strażaków w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy mógł zobaczyć również wnętrze karetki pogotowia. Uczyliśmy podstaw zachowania w sytuacjach zagrożenia, na przykład jak kontaktować się z numerem alarmowym, co mówić, jakie informacje przekazywać relacjonuje Jarosław Nowak z OSP Węgrzce. Dzieci mogły zobaczyć, jak używa się folii ratowniczej, jak układa się poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i przećwiczyć tę wiedzę w praktyce. Na sali gimnastycznej harcerze ze Szczepu Zielonego uczyli wiązania węzłów. Ustawiony był też zamek dmuchany, w którym szalały maluchy. Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu tego pełnego wrażeń dnia Komendzie Powiatowej Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibicach i Węgrzcach, Komendzie Hufca Podkrakowskiego i Szczepowi Zielonemu podkreślają organizatorzy. Małgorzata Kruczek, red. IO 55

56 Wydarzenia Szlak jakubowy Dwie stacje Nocnej Drogi Krzyżowej znalazły się na terenie gminy Zielonki (fot. Franciszek Mróz) Nocna Droga Krzyżowa w intencji Światowych Dni Młodzieży 20 lutego odbyła się pierwsza Nocna Droga Krzyżowa Małopolskim Szlakiem św. Jakuba z Krakowa do Więcławic Starych. Szlak ten przebiega również przez gminę Zielonki. Pątnicy zatrzymali się, by rozważać stacje, m.in. w Węgrzcach na skrzyżowaniu ulic B1, B3 i B4 oraz pod krzyżem w Dziekanowicach. Aby spokojnie mogli modlić się na szlaku czuwali strażacy-ochotnicy z gmin Michałowice i Zielonki. Z jednostek z gminy Zielonki pomagały OSP Bosutów i OSP Węgrzce. Wydarzenie rozpoczęło się mszą św. w Sanktuarium św. Brata Alberta Ecce Homo. W pierwszy piątek Wielkiego Postu ponad 100 uczestników z różnych regionów Małopolski po pokonaniu 16-kilometrowego odcinka i dotarciu do Diecezjalnego Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach wzięło o północy udział we mszy św. w intencji Światowych Dni Młodzieży pod przewodnictwem ks. bpa Damiana Muskusa OFM, koordynatora generalnego ŚDM. Nasze pielgrzymowanie jest nie tylko wyrazem pobożności pasyjnej, ale również świadectwem, które daliśmy światu, że nadzieja przetrwania nie jest szczytem naszych marzeń, że pragniemy iść przez życie mając nadzieję żywą. Nadzieję, która źródło ma w samym Jezusie. Modlimy się więc dzisiaj, aby równie wielka nadzieja przyprowadziła młodych z całego świata do Krakowa w przyszłym roku, na spotkanie z Jezusem i Jego namiestnikiem mówił hierarcha w homilii. Rozważania poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej organizatorzy nabożeństwa przygotowali m.in. w oparciu o tekst Orędzia św. Jana Pawła II na IV Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Santiago de Compostela w 1989 r. Głównym organizatorem Nocnej Drogi Krzyżowej było Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych. Pomagały gminy: Michałowice i Zielonki. Podziękowania należały się duszpasterzom, strażakom, policjantom, a i ludziom dobrej woli, którzy przygotowali bigos dla pielgrzymów. Red. IO 5 Drogi św. Jakuba nawiązują do sięgających wczesnego średniowiecza szlaków pątniczych, a prowadzących przez Europę do Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie wg tradycji tamtejsza katedra została wystawiona na grobie św. Jakuba Apostoła. W 1987 roku Rada Europy uznała Drogę św. Jakuba za szczególną w kształtowaniu kultury europejskiej, a pięć lat później za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy. W Polsce szlaki św. Jakuba powstały w 2005 roku na Dolnym Śląsku, a w okresie w całej Polsce. Na mapie gminy Zielonki wydanej w 2014 roku widoczny jest ostatni 12-kilometrowy etap małopolskiej Drogi św. Jakuba, który prowadzi z Sandomierza przez Kraków do Bielska-Białej. Szlak oznakowany muszlą św. Jakuba i żółtą strzałką biegnie głównie gminnymi drogami asfaltowymi. Najbardziej malowniczy odcinek stanowi zejście wąwozem ze Zdzięsławic do Książniczek (gm. Michałowice) oraz droga z Książniczek przez Młodziejowski Las do Bosutowa. Do Krakowa droga prowadzi wzdłuż torów kolejowych, szlak wychodzi na ul. Powstańców przy Cmentarzu Batowickim w Krakowie. Druga nitka szlaku nazwana Via Regia (Droga Królewska) prowadzi historycznym traktem handlowym z Podkarpacia przez Tarnów, Kraków, Olkusz przez Piekary Śląskie do Zgorzelca. Jej odcinek z Krakowa w kierunku Ojcowa pokrywa się ze Szlakiem Orlich Gniazd.

57 Reklamy Pasek KASACJA ZŁOMOWANIE POJAZDÓW Kupię każdy samochód: Złom, wrak, spalony po wypadku Motocykle Ciągniki, maszyny rolnicze i inny złom Protokół kasacji, płacę gotówką Odbieram własnym transportem Sprzedaż części samochodowych tel , BIURO RACHUNKOWE RACH - MAR proponuje tani¹ i szybk¹ us³ugê: * KSI KA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW * RYCZA T EWIDENCJONOWANY * ROZLICZENIA Z US * PODATEK DOCHODOWY * PODATEK VAT * ROZLICZENIA Z ZUS * KADRY P ACE * KSIÊGI HANDLOWE Jeœli nie masz czasu na prowadzenie ksiêgowoœci swojej firmy... ZADZWOÑ! tel , ul. Warszawska Wêgrzce czynne:

58 Reklamy 58

59 Reklamy Akademia Bezpiecznego Upadania Judo dla dzieci i młodzieży Zapisy i zajęcia: Szkoła w Zielonkach ul. ks. J. Michalika

60 Reklamy Licencjonowane BIURO RACHUNKOWE Dostosowane do Twoich potrzeb! Kompleksowa obsługa firm, stowarzyszeń, fundacji Bibice, ul. T. Kościuszki 61 tel

61 Reklamy 61

62 Reklamy 62

63 Reklamy 63

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016

UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Projekt z dnia 7 września 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

21 lutego 2017 r. Starostwo Powiatowe w Krakowie, Aleja Słowackiego 20 SEMINARIUM TECHNICZNE Z CYKLU AKADEMIA SAMORZĄDOWCA

21 lutego 2017 r. Starostwo Powiatowe w Krakowie, Aleja Słowackiego 20 SEMINARIUM TECHNICZNE Z CYKLU AKADEMIA SAMORZĄDOWCA Powiat Krakowski liczy 1 230 km 2. Liczba ludności przekracza 270 tysięcy. W jego skład wchodzi 17 gmin: 1. Czernichów 2. Iwanowice 3. Jerzmanowice-Przeginia 4. Kocmyrzów Luborzyca 5. Krzeszowice 6. Liszki

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja 2014-2018) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. 3. 4. XXII.110.2016 11.01.2016 r. XXIII.111.2016 XXIII.112.2016

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: UCHWAŁA Nr XLV/415/2014 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2014-2022 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE WÓJT GMINY ZIELONKI MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE Załącznik Nr 4 Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zielonki

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr.../2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2017 r. Poz. 3228 UCHWAŁA NR 190/XXV/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2017 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 217 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2007...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2015r.

z dnia 30 października 2015r. UCHWAŁA Nr 120.XVI.2015 PROJEKT RADY GMINY WIĄZOWNA 21.05.2015 z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY GMINY SIEMIATYCZE z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 234/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 234/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 234/13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce 2 3 Szanowni Państwo Z początkiem roku oddajemy w Państwa ręce kolejny informator Finanse Gminy Komorniki w pigułce. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Projekt budżetu Gminy na 2014 rok zakłada pozyskanie dochodów w kwocie 11 788 366,00 zł, w tym : 1. dochody bieżące 8 778 753,00 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016.

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-10-23 Numer aktu 341 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA V/24/2015 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 30 marca 2015 r. RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

UCHWAŁA V/24/2015 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 30 marca 2015 r. RADA GMINY UCHWALA, co następuje: UCHWAŁA V/24/2015 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Uchwała Nr XII/130/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../14 Rady Gminy Damnica z dnia roku

- PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../14 Rady Gminy Damnica z dnia roku - PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../14 Rady Gminy Damnica z dnia... 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i lit. i, art. 61 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 2344 UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 532 Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 3479 UCHWAŁA NR 206/XXVIII/2017 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2017

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA

UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady Gminy Celestynów

Kadencja Rady Gminy Celestynów Kadencja Rady Gminy Celestynów 2014-2018 2014 Lp. Nr uchwały Data Podjęto uchwały w sprawach Publikacje Uwagi (utrata mocy, niezgodność z prawem, uchylenie) 1. 1/14 1 grudnia 2014 roku Wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje: U C H W A Ł A Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2016 r. Poz. 3822 UCHWAŁA NR 141/XIX/2016 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r.

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia w sprawie: uchwalenia budżetu na 2013 rok Uchwała Nr Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

I. Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok.

I. Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok. Załącznik Nr2 do Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia... r.. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2015 2025 Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 sierpnia 2017 r. Poz. 3567 UCHWAŁA NR XXXIII/198/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711 UCHWAŁA Nr LII/315/2010 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Bardziej szczegółowo