INFORMACJE. - 16,86zł od 1 m 2 powierzchni. - od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE. - 16,86zł od 1 m 2 powierzchni. - od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej"

Transkrypt

1 str. 1

2 INFORMACJE Stawki podatków i opłat na 2008r. W dniu 28 listopada 2007r. na sesji Rady Miejskiej w Orzyszu ustalono stawki podatków i opłat, które będą obowiązywać w naszej Gminie do naliczania w/w należności na 2008 rok: 1. Uchwała Nr XIV/91/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego - obniżono średnią ustawową cenę żyta z kwoty 58,29zł za 1q do kwoty 30,00zł za 1q. 2. Uchwała Nr XIV/92/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ustalone stawki: - od budynków mieszkalnych - 0,46zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 16,86zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, - od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,56zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, - od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,69zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, - od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,15zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, w tym: - od budynków gospodarczych - 4,23zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, - od garaży - 6,00zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, - od budowli - 2% ich wartości, - od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,67zł od 1 m 2 powierzchni, - od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35zł od 1 m 2 powierzchni, w tym: - zajętych na cele mieszkaniowe - 0,12zł od 1 m 2 powierzchni, - pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74zł od 1 ha powierzchni. 3. Uchwała Nr II/12/06 w sprawie wysokości opłaty targowej, ustalono następujące dzienne stawki na targowisku miejskim w Orzyszu: - z samochodu ciężarowego - 27,00zł, - z samochodu dostawczego i osobowego - 15,00zł, - z urządzeń pod zadaszeniem, podestu, stołu, namiotu - 17,00zł, - z ręki, koszyka oraz z pozostałych miejsc zajętych pod towar o powierzchni do 1 m 2-9,00zł, W innych miejscach na terenie miasta poza wyznaczonym targowiskiem wysokość dziennej opłaty ustala się wg stawek obowiązujących na targowisku miejskim - stawki te pozostały na poziomie 2006r. 4. Uchwała Nr XIV/94/07 w sprawie opłaty miejscowej - ustalono dzienne stawki opłaty w wysokościach: - od dzieci i młodzieży uczącej się - 1,20zł, - od pozostałych osób - 1,70zł. Wzory obowiązujących formularzymożna pobrać na stronie orzysz.pl, zakładka prawo miejscowe - kadencja , uchwała Nr XXVII/480/04, z dnia 30 listopada 2004r. K. Harłożyńska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 grudnia 2007r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z poźn. zm.) zarządza co następuje: 1. W związku z wystąpieniem grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się zakaz: a) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków, b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia żywych ptaków, na targowiskach, c) utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni, d) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki; nakaz odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Marek Sawicki W dniu 28 listopada 2007r. Rada Miejska w Orzyszu podjęła uchwałę nr XIV/96/07 w sprawie przekazania nieruchomości gruntowej Gminy Orzysz na cel publiczny. Nieruchomość nr 3/1 położona w Orzyszu przekazana będzie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na poszerzenie drogi krajowej nr 63, w związku z jej rozbudową. S. Brzozowska Burmistrz Orzysza informuje że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych: 1/ do dalszej dzierżawy w Orzyszu: - cz. dz. nr 371/2 o pow. 850 m 2, - cz. dz. nr 250/21 o pow. 363 m 2, - cz. dz. nr 317/11 o pow. 234 m 2, - cz. dz. nr 305/6 o pow. 110 m 2, - cz. dz. nr 313 o pow. 1,15 m 2, - cz. dz. nr 202/7 o pow. 528 m do dalszej dzierżawy w miejscowości Kamieńskie: - cz. dz. nr 4/2 o pow. 800 m 2 Burmistrz Orzysza ogłasza: 1/ Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną w Orzyszu przy ul. 1-go Maja. Przetargi odbędą się w dniu r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, pok. nr 26 - godz. 11:00 dz. nr 152/52 o pow. 785 m 2, - godz. 12:00 dz. nr 152/53 o pow. 825 m Przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku Wojska Polskiego 28 na wynajem garażu o pow. 18,20 m 2. Przetarg odbędzie się w dniu r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, pokój nr 26 o godz. 9:00. Informacja W miejscowościach Nowe Guty, Strzelniki i Dąbrówka zakończono remonty świetlic wiejskich, polegające na dokończeniu wykonania elewacji wspomnianych budynków wraz z położeniem struktury, uzupełnienie obróbek blacharskich i wykonaniu opasek. J.K. str. 2

3 INFORMACJE Główny Inspektor Sanitarny informuje JAK UNIKNĄĆ ZA- KAŻENIA GRYPĄ PTAKÓW spożywaj mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 stopni C myj dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, talerze); pamiętaj, że zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu; przede wszystkim dopilnuj, aby nie robiły tego dzieci zadbaj o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania myj ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; dopilnuj, aby robiły to także dzieci pamiętaj, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi przypominamy o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, puchu oraz trofeów myśliwskich BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ WYDAWANYCH PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ I PAŃSTWO- WEJ INSPEKCJI SANITARNEJ Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła ZŁOTE GODY Na wniosek Burmistrza Orzysza Prezydent RP przyznał Medale za długoletnie pożycie małżeńskie dla 20 par z Gminy Orzysz: Mieczysławie i Eugeniuszowi Borawskim, Józefie i Antoniemu Brzozowskim, Janinie i Józefowi Chitruszko, Teresie Marii i Tadeuszowi Cichoszewskim, Mariannie i Bronisławowi Józefowi Czekaj, Janinie i Kazimierzowi Darmetko, Kazimierze i Stanisławowi Frąckowskim, Felicji i Edwardowi Gajdulewicz, Alinie Teresie i Barnardowi Gierczyńskim, Barbarzei Mieczysławowi Jaszczur, Czesławie i Eugeniuszowi Kosteniewicz, Mariannie i Czesławowi Lipka, Helenie i Józefowi Mikuckim, Lucynie i Marianowi Michałowi Pawlus, Genowefie i Józefowi Podkidacz, Annie i Zenobiuszowi Potockim, Wandzie i Janowi Jerzemu Ringert, Mariannie i Kazimierzowi Rudnickim, Janinie i Józefowi Świątkowskim, Mariannie i Romanowi Tomaszewskim. SZKODY ŁOWIECKIE cd. W poprzednim Biuletynie Informacyjnym przedstawiliśmy Państwu dokumenty normatywne, zasady szacowania szkód, obowiązki rolników, zasady sporządzania protokołu szkody i obliczania wysokości wynagrodzenia za szkodę - dzisiaj pozostałe istotne informacje. Odszkodowanie nie przysługuje: 1. osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na grunty leśne; 2. posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w naszym regionie, określonym przez Wojewodę; 3. posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez koło łowieckie - urządzeń lub wykonywania zabiegów zapobiegającym szkodom; 4. za szkody nie przekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na jeden hektar uprawy i w odległości 500 m od zabudowań; 5. za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce w bezpośrednim sąsiedztwie lasu; 6. za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych. Koło łowieckie CYRANKA stara się pomagać rolnikom jak może. Zwracamy się z gorącą prośbą do rolników, żeby monitorowali szczególnie cenne uprawy, jak kukurydza w czasie kiełkowania i powiadamiali telefonicznie myśliwych celem ochrony tych upraw - będziemy pilnować. Bardzo nam zależy, aby doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy kontakt rolnik-myśliwy, będzie obustronnie korzystny. Prosimy o informację o planowanym zasiewie, o sianie pól tak, aby można było widzieć zwierzynę która przechodzi z lasu na pola, o robienie pasów /wizur/ wewnątrz kukurydzy. itd.; to wszystko pomoże wspólnie ochronić owoce ciężkiej pracy rolników. Budujemy ambony, półki, zabezpieczamy uprawy środkami odstraszającymi, współfinansujemy ogrodzenia elektryczne, pilnujemy upraw. Jesteśmy pełni uznania tym rolnikom, którzy z nami współpracują. Rozumieją że, za powstałe szkody płacą myśliwi koła łowieckiego CYRANKA z własnych środków. Nie z funduszy unijnych czy innych, ale z własnych czyli składek członkowskich, wpływów za tuszę i organizacji polowań zbiorowych. Bardzo dziękujemy, tym którzy traktują zwierzynę jako dobro ogólnonarodowe i nie żądają odszkodowań. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy rolnikom satysfakcji z pracy i dobrego zdrowia. Bogdan Markiewicz, Mirosław Przestrzelski Z tej okazji w dniu r. w Urzędzie Stanu Cywilnego została zorganizowana uroczystość, rozpoczęta marszem Mendelsona, przemówieniem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Z-cy Burmistrza Dariusza Kizlinga, którzy pogratulowali Jubilatom wzajemnej wytrwałości i miłości. Jubilaci w obecności rodzin i przyjaciół odnowili przysięgę małżeńską. Aktu dekoracji dokonał Z-ca Burmistrza składając jednocześnie Jubilatom gratulacje za wytrwałość w 50-letnim stażu małżeńskim. Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze, były kwiaty, życzenia, pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło toastów oraz tradycyjnego sto lat. Kierownik USC Lucyna Czaban str. 3

4 INFORMACJE I WYDARZENIA Świetlice nagrodzone Dnia 28 listopada 2007 roku podczas XIV Sesji Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu zostały wręczone nagrody zwycięskim świetlicom konkursu pt.: Najlepsza świetlica wiejska i inicjatywa mieszkańców. Przypominamy wyniki rozstrzygnięcia konkursu: Joanna Mroczek I miejsce: Świetlica w Cierzpiętach II miejsce: Świetlica w Górze III miejsce: Świetlica w Szwejkówku W dniu r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne inicjujące prace nad stworzeniem Lokalnej Grupy Działania Powiatu Piskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Gmin Powiatu Piskiego, oraz Starostwa Powiatowego w Piszu. Spotkaniu przewodniczył przedstawiciel Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pan Tomasz Piłat. Lokalna Grupa Działania to przykład partnerstwa publiczno-prywatnego zrzeszającego różne podmioty: samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców, celem realizacji projektów służących rozwojowi lokalnej społeczności. Środki na realizację tych celów mogą pochodzić z różnych źródeł, niemniej jednak LGD w pierwszej kolejności przygotowuje się do pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3 i 4. Lokalna Grupa Działania Powiatu Piskiego Pan Tomasz Piłat zapoznał uczestników spotkania z zasadami konstruowania LGD oraz przedstawił najważniejsze zagadnienia związane z opracowaniem koncepcji pracy LGD czyli Lokalnej Strategii Rozwoju. Przedstawiciele samorządów podpisali List Intencyjny, stanowiący deklarację współpracy w celu utworzenia LGD Powiatu Piskiego. str. 4 Wyróżnienie - Świetlica wiejska w Ogródku Koordynatorem prac nad tworzeniem LGD z ramienia Gminy Orzysz jest Zastępca Burmistrza Dariusz Kizling. Kolejnym etapem prac będzie powołanie zespołu roboczego zrzeszającego przedstawicieli wszystkich trzech sektorów celem Stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD. Dariusz Kizling

5 INFORMACJE Orzyszanin w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pan Zbigniew Włodkowski został powołany dn. 28 listopada 2007r., na stanowisko Podsekretarza Stanu w randze Wiceministra Edukacji Narodowej.Do zakresu obowiązków Pana Ministra należy: - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - alternatywne formy edukacji przedszkolnej - komputeryzacja szkół i system edukacji - kształcenie zawodowe i ustawiczne - nadzór nad kuratoriami Panu Ministrowi podlegają trzy Departamenty: - Departament Nadzoru Pedagogicznego - Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Departament Informatyzacji Procesów Dydaktycznych Najbliższym ważnym zadaniem prowadzonym przez Pana Ministra jest projekt pn. Małe przedszkole w każdej wsi. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miast w wieku od 2 do 5 lat. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie Ministra z przedstawicielami samorządów lokalnych w celu zaprezentowania szczegółów programu. W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele naszego Samorządu. Redakcja APTEKA CAŁODOBOWA Informujemy, że apteka w Piszu przy ul. Lipowej pełni całodobowy dyżur. Całodobowa praca apteki, a w szczególności jej lokalizacja w centrum Pisza, w pełni zaspokoi potrzeby ludności i zapewni dostępność świadczeń, w tym zakresie również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Rejestracja do poradni K pod nowym nr tel. 0-87/ , w godz. 7:30-15:00 str. 5 T E L E F O N Y D O P O L I C J I Dzielnicowy na terenie miasta Orzysz asp. Ryszard Nikiel tel. służb Dzielnicowy na terenie gminy Orzysz asp. Jacek Demiańczuk tel. służb tel. na Komisariat Policji w Orzyszu /0-87/ Telefony dzielnicowych będą odbierane w godzinach pełnionych służb, w innych przypadkach prosimy o nagrywanie się na pocztę głosową, dzielnicowi oddzwonią. Komisariat Policji w Orzyszu SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY, A NIE SŁABOŚCI PUNKT KONSULTACYJNY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 9C W ORZYSZU /NA POSESJI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO-3-CI PAWILON/, TEL. (0-87) PEDAGOG SZKOLNY PSYCHOLOG - P. ALDONA MATAJ - P. TATIANA ANNA KONOŃCZUK PONIEDZIAŁEK - 16:30-18:30 WTOREK - 13:30-16:30 - rozwiązywanie konfliktów w rodzinie - konsultacje psychologiczne - wspomagania rodziców dzieci z zaburzeniami - terapia ofiar przemocy domowej, rodzin emocjonalnymi z problemem alkoholowym i narkomanii PRAWNIK INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ - P. MARZENA PROKOPCZUK - P. BOŻENA KALINOWSKA ŚRODA - 15:30-18:30 CZWARTEK - 13:00-18:00 - porady prawne w zakresie rodzinnych problemów - indywidualna i grupowa terapia dla osób uzależnionych alkoholowych, narkomanii i ofiar przemocy domowej i współuzależnionych od alkoholu Środowiskowa świetlica opiekuńczo-wychowawcza czynna codziennie w godz. 15:00-21:00 Mityngi grupy AA Przystań odbywają się w ŚRODY o godz. 18:00 w salce katechetycznej przy Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Ełcka 19a - dom sióstr Dominikanek (od frontu)

6 INFORMACJE I WYDARZENIA / EDUKACJA Dzień Pracownika Socjalnego W związku z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego nagrodą Pani Anny Szyszka Wojewody- Warmińsko Mazurskiego zostało uhonorowanych 4 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Jolanta Rakowska, Agata Padiasek, Wioletta Rajkiewicz i Halina Januszewska. Uroczysta gala odbyła się 20 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Życzenia skierowane do pracowników pomocy społecznej przez Panią Wojewodę były wyrazem szacunku, a także uznania dla prowadzonej działalności zawodowej i stały się motywacją do dalszej efektywnej pracy. Naszą działalność doceniły także władze samorządowe na czele z Panem Janem Aleszczykiem - Burmistrzem Orzysza oraz wiele życzliwych dla naszego ośrodka osób przekazując na nasze ręce życzenia, kwiaty i upominki. Za wszelkie przejawy sympatii i uznania dla wykonywanej przez nas pracy serdecznie dziękujemy. MOPS MIODOWY MISTRZ CZYTANIA Głównym problemem bibliotekarzy jak i innych nauczycieli jest spadek czytelnictwa wśród uczniów i ich niechęć do książek. Czytanie ogranicza się przeważnie do zadanej przez nauczyciela lektury. Jedną z form, by zapobiec temu zjawisku i zainteresować uczniów książką w naszej szkole jest coroczny konkurs głośnego i pięknego czytania pt. Miodowy Mistrz Czytania. Konkurs nie tylko zachęca do lektury, ale również integruje całą społeczność szkolną, gdyż udział w nim biorą zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Pozwala to na wzajemne nawiązanie serdeczniejszych kontaktów. W podsumowaniu konkursów ważne jest nagradzanie zwycięzców. Nagrody, które otrzymują czytelnicy nie są cenne, raczej symboliczne, aczkolwiek motywują do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły. Zwycięzcami tegorocznego konkursu zostali: w kategorii kl. I-III: I miejsce Weronika Kryńska, II miejsce Jakub Chojnacki, III miejsce Aleksandra Śmiarowska; w kategorii kl. IV-VI: I miejsce Arkadiusz Dąbrowski, II miejsce Katarzyna Żebrowska; Monika Radzikowska; Anna Nieszała, Marika Borensztajn. Natomiast w kategorii: nauczyciel I miejsce zdobyła p. Marianna Jackowska. Renata Rainko Podwójna uroczystość Dzień szósty grudnia w Szkole Podstawowej w Okartowie przebiegł pod znakiem dwóch uroczystości. Pierwsza z nich to obchody 54 rocznicy śmierci patrona szkoły Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Druga - bardziej radosna impreza mikołajkowa. Uroczystości poświęcone patronowi są w naszej szkole obchodzone zawsze z pełną galą. Tym razem też tak było. Uczniowie zaprezentowali się w strojach galowych, uroczyste przemówienie wygłosiła p. Dyrektor, a całość uświetnił Poczet Sztandarowy. Jednak najważniejszym momentem uroczystości był występ artystyczny uczniów kl. II poświęcony Gałczyńskiemu. Zaprezentowali się oni w inscenizacji pod tytułem,,gałczyński w krótkich spodenkach. Główną ideą przedstawienia było wspomnienie i przybliżenie wszystkim uczniom dzieciństwa i młodszych lat szkolnych patrona szkoły. Przedstawiono Gałczyńskiego jako małego Kostka, który chodził do szkoły, bawił się z kolegami, rozrabiał na przerwach i miał swoje ulubione przedmioty. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem pieśni szkoły i odmaszerowaniem Pocztu Sztandarowego. Po powrocie do klas czekała na wszystkich uczniów niespodzianka - wejście Mikołaja z workiem cukierków. Wszyscy ochoczo czerpali słodycze z mikołajowego worka. Dopełnieniem dnia pełego niespodzianek był obiad na stołówce szkolnej. Jakież było zdziwienie uczniów, gdy okazało się, że w kuchennym okienku czeka na każdego prawdziwa paczka od Świętego Mikołaja zawierająca świąteczne czekoladki i owoce. Połączenie tych dwóch imprez miało dwa wymiary: pierwszy utrwalił w uczniach tradycje mikołajkowe, które z pewnością przeniosą do swoich rodzin, drugi zaś był swoistą lekcją lokalnego patriotyzmu. Marianna Jackowska str. 6 Ciekawa lekcja historii dla młodego pokolenia r. uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Orzyszu rozpoczęli udział w zajęciach edukacji regionalnej pod hasłem Śladami przeszłości. W pierwszej części zajęć, których założeniem jest zapoznanie uczniów z historią i tradycją regionu Warmii i Mazur, a przede wszystkim najbliższej okolicy, był współudział w projekcie Żołnierska pamięć. Uczniowie wraz z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej z Bemowa Piskiego uczestniczyli w sprzątaniu cmentarza wojskowego w Orzyszu. Zgodnie z założeniami projektu cmentarze wojskowe i miejsca pochówku żołnierzy powinny zostać otoczone opieką oraz zabezpieczone przed zniszczeniem. Dzieci zapoznały się z historią cmentarza, uczestniczyły w pracach porządkowych, zapaliły symboliczne znicze. Kolejny etap zajęć przewidywał zwiedzanie budynków i urządzeń wojskowych z początków XX wieku r. odbyła się wycieczka, podczas której dzieci odwiedziły Izbę Tradycji na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim oraz zobaczyły urządzenia świetnie zachowanego tarczociągu, mieszczącego się na terenie poligonu. W pozostałej części zajęć zaplanowano archiwizację wybranych zabytków, znajdujących się w najbliższej okolicy oraz zobrazowanie wyników badań i obserwacji w formie prezentacji multimedialnej. W imieniu Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Orzyszu, uczniów i własnym pragnę podziękować Komendantowi Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim panu pułkownikowi Krzysztofowi Gramszowi za zgodę na zwiedzanie obiektów na terenie poligonu i zapewnienie transportu uczestnikom wycieczki oraz Komendantowi Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim panu pułkownikowi Ireneuszowi Kwaśnemu za zaproszenie do udziału w projekcie Żołnierska pamięć zorganizowanie akcji, zapewnienie tradycyjnej żołnierskiej zupy oraz słodyczy i materiałów promocyjnych z komendy Głównej ŻW w Warszawie. dr Małgorzata Stachurka

7 EDUKACJA / ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA OPIEKUŃCZOW-WYCHOWAWCZA Gimnazjaliści na Ogólnopolskich Targach Pracy Otwarci na wyzwania r. 44 uczniów klas trzecich Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu wraz z wychowawcami p. Justyną Brożek i p. Joanną Kamieniecką uczestniczyło w wycieczce do Olsztyna. Pierwsze kroki skierowaliśmy do Gimnazjum nr 3, przy którym działa od 2005r. Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK). Ideę SzOK-u oraz jego cele przybliżyła naszej młodzieży p. Joanna Kilanowska - szkolny doradca zawodowy. W dużym skrócie wymienię tylko najważniejsze z nich: określanie uzdolnień i predyspozycji zawodowych uczniów, informacja o możliwościach kształcenia ponadgimnazjalnego i trendach na rynku pracy. Gimnazjum nr 3 to szkoła, która stawia na nowoczesność. Podstawowym narzędziem pracy nauczyciela na lekcji jest laptop i rzutnik multimedialny, a nie kreda i tablica. Wszyscy uczniowie uczą się drugiego języka obcego. W szkole zamontowany jest profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy, który nie tylko zapewnia niesamowite wrażenia akustyczne na dyskotekach szkolnych, ale służy projekcjom filmowym w szkolnym kinie. Pracownie językowa i informatyczna wyposażone są w indywidualne stanowiska komputerowe dla każdego ucznia. Szczególny zachwyt wzbudził wśród naszych uczniów telewizor plazmowy na korytarzu oraz szafki dla uczniów, które wyglądem przypominały te z amerykańskich filmów dla nastolatków. Szkoła dysponuje również dużą salą sportową, dwoma boiskami do gry w koszykówkę i trzema kortami tenisowymi. Mieliśmy bardzo napięty harmonogram dnia, więc podziękowaliśmy za prezentację szkoły oraz Szok-u i ruszyliśmy do Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP. Podczas Targów Pracy w siedzibie Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Olsztynie odbywają się zajęcia dla młodzieży, które prowadzą doradcy zawodowi. Uczniowie zapoznali się z działalnością MCIZ oraz uczestniczyli w zajęciach grupowych, na których określono ich predyspozycje i zainteresowania oraz przedstawiono możliwości wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodu. Część uczestników skorzystała z indywidualnej rozmowy z doradcą. Tu warto przypomnieć, że w zeszłym roku szkolnym MCIZ gościło w naszym Gimnazjum na warsztatach tematycznych pt.: Świat zawodów. Mamy nadzieję, że współpraca ta będzie kontynuowana z korzyścią dla orzyskiej młodzieży. Po zajęciach odwiedziliśmy Targi Pracy w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim organizowane przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie, które w tym roku odbywały się pod hasłem Otwarci na wyzwania. Dziękujemy Dyrekcji Gimnazjum im. Adama Mickiewicza za przychylność i wsparcie podczas organizowania wyjazdu, Burmistrzowi Orzysza Janowi Aleszczyk, wychowawcom za pomoc i opiekę, a młodzieży za wspaniałe zachowanie. K. Siennicka-Muszyńska Współpraca młodzieży gimnazjum ze szkołą w miejscowości Kropp Po dwuletniej przerwie wymiany młodzieży orzyskiego gimnazjum ze szkołą w partnerskiej miejscowości Kropp, odbyło się spotkanie dyrekcji oraz nauczycieli języka angielskiego Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu z panią Marianną Trentzch - nauczycielką ze szkoły w Kropp. Podczas spotkania ustalono szczegóły współpracy oraz przewidywane terminy spotkań. Młodzież z obu szkół zajmie się przede wszystkim zapoznaniem się z tematyką muzyki słuchanej w obu krajach na przestrzeni lat (opracujemy ankiety oraz przeprowadzimy wywiady dotyczące muzyki słuchanej przez nas, naszych rodziców i dziadków). Podczas wspólnych spotkań będziemy zaznajamiać się z tradycjami muzycznymi obu krajów. Młodzi ludzie zajmą się również bliższym poznaniem tradycji i kultury narodowych obu krajów. Chcemy także kształcić swoje umiejętności językowe, aby w przyszłości komunikowanie się było jeszcze łatwiejsze. Taka wymiana będzie również doskonałą okazją do rozwijania naszych umiejętności interpersonalnych. Wizyty u naszych kolegów z Niemiec pozwolą nam na zwiedzenie jednego z krajów Europy. Iwona Duda str. 7 Kolejne osiągnięcie Spółdzielni Uczniowskiej Promyk Spółdzielnia Uczniowska,,Promyk w Szkole Podstawowej w Orzyszu po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskim konkursie pod hasłem,,zdrowa PRZYRODA - ZDROWA ŻYW- NOŚĆ - ZDROWY CZŁOWIEK, zorganizowanym przez FUNDA- CJĘ ROZWOJU SPÓŁDZIEL- CZOŚCI UCZNIOWSKIEJ w Krakowie. W ramach konkursu uczniowie od kwietnia do listopada 2007r. wykonali szereg prac zmierzających do tego, aby mieć zdrową przyrodę, zdrową żywność, być zdrowymi ludźmi. Opiekunowie SU,,Promyk w SP w Orzyszu: p. Wioletta Bałdyga i p. Agata Koplińska, opracowały sprawozdanie z przeprowadzonych działań i przesłały na konkurs na adres Fundacji. Komisja wysoko oceniła ilość akcji, wartość efektów podjętych działań oraz walory estetyczne sprawozdania, przyznając II miejsce w konkursie. Nagrody i dyplom wręczono 30 listopada 2007r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krakowie. Wioletta Bałdyga Andrzejkowa magia Nalejcie wosku na wodę,ujrzycie swoją przygodę - tak zaczął się wieczór Andrzejkowy w środowiskowej świetlicy, wieczór wróżb i zabaw tak bardzo lubiany przez dzieci. Przygotowane przez dzieci wróżby to: lanie wosku, rzucanie bukiecikami, przestawianie bucików, wróżba trzech filiżanek, obieranie jabłka. Krystyna Brzezińska

8 Goście z dalekiej Północy Dnia 6 grudnia 2007r., tradycyjnie jak co roku, nasze Przedszkole zaszczycił swoją obecnością Święty Mikołaj wręczając dzieciom drobne upominki. Od rana w przedszkolu panowała atmosfera oczekiwania. Z daleka dało się słyszeć odgłos dzwonków. To ON! Mikołaj! Nareszcie do nas przybył z wielkimi workami prezentów. Świętemu Staruszkowi towarzyszyli dwaj pomocnicy, którzy pomagali rozdawać dzieciom prezenty. Wszystkie grupy wiekowe oczekiwały gości w pięknie udekorowanym amfiteatrze. Dzieci przygotowały dla Świętego Mikołaja krótki występ - śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Niestety Mikołaj musiał nas opuścić, ale wiemy, że pojechał do innych dzieci. Zabawa jednak się nie skończyła. W salach czekał na dzieci słodki poczęstunek. M. Czaplicka, H. Sobocińska Mikołajki w Bibliotece Miejskiej 6 grudnia 2007r. o godz. 10:00 w Bibliotece Miejskiej w Orzyszu, już po raz szósty odbyły się uroczyste MIKOŁAJKI. Oprawą artystyczną zajęły się dzieci z kl. II b Szkoły Podstawowej w Orzyszu, pod kierownictwem Pani Elżbiety Kaniowskiej- Hawryłyszyn, które zaprezentowały program okolicznościowy złożony z samodzielnie napisanych wierszy o Mikołaju. Na widowni zasiadły maluchy z Przedszkola Miejskiego w Orzyszu, zespół śpiewaczy Orzyszanki oraz przedstawiciele władz miasta. Po występie wszystkim dzieciom wręczono drobne prezenty oraz częstowano słodyczami. Następnie dzieci wzięły udział we wspólnym kolędowaniu z Orzyszankami oraz razem wykonały mnóstwo kolorowych ozdób choinkowych. Po części rozrywkowej odbyła się degustacja tradycyjnych potraw wigilijnych przygotowanych przez Orzyszanki według ich sekretnych przepisów. Ponadto przez cały dzień wszystkich, którzy odwiedzili Bibliotekę częstowano Mikołajami z czekolady. Maja Rostkowska KULTURA M i k o ł a j k o w e t r a d y c j e str. 8

9 KULTURA Spotkanie mikołajkowe w świetlicy środowiskowej 6 grudnia 2007r. zorganizowaliśmy w świetlicy spotkanie mikołajkowe. W klimat zabawy wprowadziła uczestników odpowiednia dekoracja i oświetlenie sali. Dzieci ze zniecierpliwieniem czekały na Mikołaja. I...wreszcie przyszedł dźwigając ciężki worek pełen prezentów. Każdy uczestnik otrzymał wymarzoną niespodziankę. Krystyna Brzezińska Wyjątkowe Mikołajki dla dzieci łącząc swoje siły zorganizowały w tym roku Dom Kultury oraz Klub Garnizonowy. Główną atrakcją wieczoru był niesamowity pokaz magii; fruwający stół, magiczna różdżka, karty, które były posłuszne tylko magikowi to zaledwie drobna część iluzjonistycznych niespodzianek. Tajemniczy magik Filip nie zawiódł młodej widowni, przez cały pokaz trzymał wszystkich w napięciu i co rusz zaskakiwał ich wybornymi sztuczkami. Wieczór pełen magii zakończył się pełnym przygód filmem dla najmłodszych. Szkoda, że Mikołajki obchodzimy tylko raz w roku. Urszula Zapolnik Mikołajkowy Turniej Warcabowy W dniu 6 grudnia w Domu Kultury w Orzyszu miał miejsce Mikołajkowy Turniej Warcabowy. Dwudziestu zawodników podczas siedmiu intensywnych rund walczyło o miano najlepszego. Znaczna rozpiętość wieku warcabistów spowodowało, że laureatów nagrodzono w dwóch kategoriach wiekowych: senior i junior. Pierwsze miejsce wśród młodych graczy zajęła Pamela Ostasz, natomiast spośród starszych zawodników na pozycji pierwszej uklasował się pan Romuald Januszko. Szczególne gratulacje należą się najmłodszej uczestniczce turnieju Karolinie Wrzesień, która dzielnie rywalizowała nawet z o wiele starszymi od siebie graczami. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Urszula Zapolnik str. 9 Mikołajki pełne magii!!!

10 KULTURA Mistrz ortografii wyłoniony!!! Dnia 27 listopada 2007r. w Ośrodku Caritas w Orzyszu odbyła się druga edycja Dyktanda o Złote Pióro Burmistrza Orzysza. Organizatorem konkursu ortograficznego jest Dom Kultury w Orzyszu. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Orzysza, patronat medialny sprawowała Gazeta Piska. Uczestnicy zmagali się z tekstem autorstwa dr Beaty Kuryłowicz z Uniwersytetu w Białymstoku. Jury po sprawdzeniu prac wyłoniło laureatów konkursu - Mistrzem Ortografii została p. Olga Piaszczyńska (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu), tytuł I Wicemistrza Ortografii przyznano p. Teresie Bałdyga (Gimnazjum w Orzyszu), a tytuł II Wicemistrza Ortografii uzyskała p. Jolanta Grądzka. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Cieszymy się niezmiernie, że wśród Orzyszan znajduje się wielu orędowników poprawnego pisania. Czekamy na spotkania podczas kolejnych edycji konkursu. Urszula Zapolnik Teatr przy Stoliku On zajęty samotną grą w szachy, ona robi pogrzebowy wieniec... - tak zaczęła się przewrotna sztuka Carla Terrona, którą miłośnicy spotkań z Teatrem przy Stoliku mogli usłyszeć 7 grudnia w Domu Kultury w Orzyszu. Dziś wieczór arszenik, czyli Komedia z kawą - tę opartą na psychodramie czarną komedię przedstawili słuchaczom aktorzy z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie: Irena Telesz i Marian Czarkowski. Wszystkich zapraszamy na teatralny cykl w przyszłym roku. Urszula Zapolnik Ruszyła finałowa machina Wielkimi krokami zbliża się XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku podobnie jak w latach poprzednich również w Orzyszu zarejestrowano Sztab WOŚ, jego siedziba mieści się w Domu Kultury. Pełną parą ruszyły przygotowania by tegoroczny orzyski finał uczynić wyjątkowym. W tym roku fundusze zbierane będą na pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi. Już 13 stycznia na ulice miasta wyruszą kwestujący wolontariusze. Czekamy na wszystkich, którzy chcą włączyć się w działania Sztabu. Zaplanowane spotkania organizacyjne: 10 grudnia, 18 grudnia, 4 stycznia, 9 stycznia o godz. 17:00. Dobre anioły już fruwają nad miastem i pozostaną z nami do końca świata i jeden dzień dłużej. Sztab WOŚP str. 10

11 III LIGA TENISA STOŁOWEGO Występująca w rozgrywkach III ligi tenisa stołowego drużyna UKS Śniardwy rozegrała dotychczas 4 mecze. Podopieczni Romualda Sielawy odnieśli w nich 3 zwycięstwa i doznali 1 porażki. Wyniki uzyskane w pierwszych 4 rundach to: Śniardwy - Piłeczka Pisz 12:6, Sym-Sarna Jeziorany-Śniardwy 4:14, Śniardwy - Olimp Kętrzyn 7:11, Żak Pisanica-Śniardwy 1:17 Do rozegrania w rundzie jesiennej zostały jeszcze mecze z drużynami Motoklub Reszel, MKS Mrągowo i KS Bartoszyce. Tabela III ligi po 4 kolejkach: 1. Śniardwy Orzysz 6 50:22 2. Olimp Kętrzyn 6 42:30 3. Sym-Sarna Jeziorany 5 45:27 4. Motoklub Reszel 4 27:45 5. KS Bartoszyce 3 27:27 6. MKS Mrągowo 2 22:32 7. Piłeczka Pisz 2 25:29 8. Żak Pisanica 0 14:40 Podstawowy skład drużyny Śniardw tworzą Piotr Szewczyk, Robert Sielawa, Marcin Filipowicz, Mariusz Przybylski, a uzupełniają ich Paweł Marko, Maciej Uścinowicz i Mateusz Sielawa. SPORT SUKCESY TENISISTÓW STOŁOWYCH W dniu 10 listopada br. w Orzyszu odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tytuły mistrzowskie zdobyli zawodnicy z Gimnazjum w Orzyszu w składzie: Piotr Szewczyk i Robert Sielawa oraz zawodnicy z ZSO w Orzyszu w składzie: Marcin Filipowicz i Paweł Marko. Obie te drużyny zakwalifikowały się do Mistrzostw Rejonu, które odbędą się w Nidzicy. Aby zagrać w finale wojewódzkim muszą uplasować się na 1 lub 2 miejscu w turnieju rejonowym. W dniu r. w Ostródzie odbyły się Mistrzostwa Województwa Zrzeszenia LZS w tenisie sto- HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA ORZYSZA HALOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W dniu r. w sali gimnastycznej SP W Okartowie odbył się halowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Orzysza. W zawodach uczestniczyły 4 drużyny z sołectw. Wyniki turnieju: Dąbrówka - Nowe Guty 0 : 2 Okartowo - Wężewo 2 : 0 Dąbrówka - Okartowo 1 : 2 Nowe Guty - Węzewo 2 : 1 Dąbrówka - Węzewo 2 : 0 Nowe Guty - Okartowo 2 : 1 Tabela końcowa turnieju: 1. Nowe Guty 6 pkt 6 : 2 2. Okartowo 5 5 : 3 3. Dąbrówka 4 3 : 4 4. Wężewo 3 1 : 6 str. 11 łowym dla szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach uczestniczyło ponad 120 zawodników z 13 szkół w tym 10 osobowa grupa zawodników z ZSO w Orzyszu. W roczniku Mariusz Przybylski zajął 2 miejsce, natomiast w roczniku Marcin Filipowicz był 4, Paweł Marko - 5, Kamil Wolański - 9. W punktacji szkół ZSO w Orzyszu z 31 punktami zajęło 5 miejsce. Jan Owczarek W dniu r. z okazji Święta Niepodległości w wojskowej hali sportowej odbył się halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Orzysza. W turnieju wystąpiły 4 drużyny. Kolejność turnieju: 1. Assistance II 7pkt 19 : 5 2. Assistance I 5pkt 10 : BSAP 4pkt 11 : 6 4 Wężewo 0pkt 4 : 27 Najlepszym strzelcem turnieju został Szymon Rzodkiewicz /Assistance II/, a najlepszym bramkarzem został Adrian Kobryński /Assistance I/. Jan Owczarek Najlepszym siatkarzem turnieju uznano Jakuba Grużewskiego /Nowe Guty/. Jan Owczarek

12 MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA SZKÓŁ WIEJSKICH W TENIE STOŁOWYM W dniu r. w Okartowie odbył się Finał Mistrzostw Województwa Szkół Wiejskich w Tenisie Stołowym. W rywalizacji uczestniczyło 60 najlepszych zawodniczek i zawodników z 16 szkół podstawowych i 14 szkół gimnazjalnych, którzy do finału dotarli po dwóch rundach eliminacyjnych. Do finału z naszej gminy zakwalifikowało się 3 zawodników. Zawody zostały objęte patronatem przez Burmistrza Orzysza Jana Aleszczyka. Miejsca naszych zawodników: Szkoły Gimnazjalne: 1 m. Piotr Szewczyk 3 m. Robert Sielawa 13 m. Rafał Wróblewski W klasyfikacji szkół gimnazjalnych - Gimnazjum w Orzyszu zajęło 2 miejsce, natomiast w klasyfikacji gmin - klasyfikowanych było 18, gmina Orzysz zajęła 7 miejsce. Zawodnicy mieli zaszczyt gościć na zawodach V-ce Starostę Piskiego - Marka Wysockiego, Z-cę Burmistrza Orzysza - Dariusza Kizling, Kierownika Referatu Spraw Społecznych i Promocji UM w Orzyszu - Jadwigę Gryncewicz, Dyrektora Gimnazjum w Orzyszu - Ewę Polkowską-Krupa, Dyrektora SP w Okartowie - Mirosławę Majewską. Jan Owczarek PIŁKARSKA JESIEÑ Na szczeblu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej gminę Orzysz reprezentują 3 drużyny z dwóch klubów tj seniorzy MLKS - klasa B, juniorzy MLKS - klasa okręgowa i młodzicy UKS Śniardwy - klasa okręgowa. Seniorzy MLKS w 11 meczach rundy jesiennej uzyskali 2 zwycięstwa, 3 remisy i doznali 5 porażek. Z 10 zdobytymi punktami i stosunkiem bramek 17:33 zajmują w tabeli wśród 12 drużyn 10 miejsce. Drużyna juniorów MLKS-u w rundzie jesiennej odniosła 1 zwycięstwo, 1 remis i 4 porażki. Zdobyte 4 punkty i bramki w stosunku 6:20 dają tej drużynie 6 miejsce w tabeli w gronie siedmiu zespołów. Najmłodsza drużyna występująca SPORT w tych rozgrywkach, tj. młodzicy UKS Śniardwy jesienią mogli cieszyć się z 3 zwycięstw, 1 remisu a smucili się pięciokrotnie. Zdobyli 10 punktów, strzelając str bramki i tyleż tracąc zajmują 6 miejsce w tabeli. Najlepszym Strzelcem drużyny jest Adam Koszewski zdobywca 11 bramek. Jan Owczarek

13 Dalszy ciąg wspomnień byłych mieszkańców gminy Orzysz, którzy przebywają poza granicami naszego kraju. Wspomnieniami dzielą się również Ci, którzy przybyli do Orzysza w pierwszych latach po wojnie. Część V Przedwojenny Orzysz we wspomnieniach by³ych mieszkañców na podstawie publikacji z wybranych Johannisburger heimatbrief z lat Wtedy nie było niczym nadzwyczajnym, że uczeń w określonych okolicznościach, w ramach procesu kształcenia i wychowania, był karany cieleśnie. Felix rozwinął w tej dziedzinie swoje specjalności, których niestety kilkakrotnie musiałem zasmakować. Gdy ktoś nabroił został wywoływany do przodu, przed katedrę, podczas gdy Felix siedział na krześle. Potem zaginając wskazujący i środkowy palec prawej ręki, przytrzymywał mocno lewy policzek delikwenta, przy czym poruszał jego głową na boki kilka razy. Błyskawicznie prostował swoją dłoń i uderzał gwałtownie maltretowanego w cały lewy policzek. Tym samym proces wymierzania kary był zakończony i spokój znowu panował w klasie, z tym wyjątkiem, że policzek karanego ucznia boleśnie piekł z powodu tortur. Pewnego dnia musiałem znowu stanąć przed katedrą, aby przyjąć to, co było nieuniknione. W chwili gdy Felix chciał uderzyć, gwałtownie schyliłem głowę na dół, a jego cios padł w pustkę. Natychmiast się wyprostowałem, oczekując całej serii na moje policzki. Ale nic się nie wydarzyło. Wszyscy byli niesamowicie cicho. Felix siedział jak zwykle, lecz wyciągnął przed siebie dłonie i zakrył nimi swoją twarz. Wtedy zauważyłem, że trzęsie się on jakby ze wściekłości i że drżą mu ręce. Co też on może szykować przeciwko mnie- przeszło mi przez myśl. Nieskończenie długo, prawie wieczność całą trwał w takim stanie. W pewnej chwili bardziej znaczące było to, że on śmiał się z mojego figla i z trudem musiał się powstrzymywać, żeby przed wszystkimi nie okazać swojej radości. To wydarzenie dziwi mnie do dziś, ponieważ pokazuje, że Felix nie był ponurakiem, lecz pełnym humoru nauczycielem z sercem, który mimo swego wieku zachował umiejętność bycia spontanicznym i reagowania w diabelnie ludzki sposób. Ostatni, przygotowany przez nas fragment wspomnień związany jest z walorami turystycznymi naszego miasta i okolic. Dotyczy on rozmaitych atrakcji, które czekały na tubylców oraz turystów odwiedzających dawny Orzysz i korzystających z ośrodka wypoczynkowego Budda na jeziorze Orzysz. Wśród wspomnień pojawiają się pikniki rodzinne, żeglarstwo, zawody wioślarskie Nowa szkoła - zdjęcie z 1936r. (JH 1986) str. 13 zauważyłem, jak swoje dłonie otworzył w mały trójkąt. Spoglądał jak zawsze, ale jego oczy wcale nie błyszczały złowrogo. Przeciwnie spoglądały na mnie, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, prawie przyjaźnie. Teraz byłem całkowicie speszony. Czy to cynizm? Być może w takim stylu: Ty biedaku, jak śmiesz otwarcie i bezczelnie mnie ośmieszać?. Wtem poruszyły się jego usta, ale nic nie mogłem zrozumieć, więc zbliżyłem się do jego twarzy i wtedy usłyszałem całkiem cicho: To mi się jeszcze nigdy nie przydarzyło!. Nic więcej się już nie zdarzyło, a nauczyciel kazał mi wrócić na miejsce. Lekcja potoczyła się dalej jak gdyby się nic nie wydarzyło. Do końca lekcji musiałem być chyba w szoku, ale nagle zacząłem powoli pojmować: 1. Felix powierzył mi tajemnicę, o której klasa nie powinna nic wie- dzieć. 2. W całej jego praktyce szkolnej byłem pierwszym, który odważył się uniknąć kary, a dosłownie rzecz biorąc uciekł od niej. 3. Lecz naj- Grupa teatralna - Orzysz - okres międzywojenny (JH 1986) oraz romantyczne nazwy wysp położonych na jeziorze. We wspomnieniach zatytułowanych Nasz Budda przedwojenny mieszkaniec naszego miasta pisze: Z rozmysłem pisze nasz Budda, bo dopiero teraz po wojnie stał się on dobrem wspólnym wszystkich obywateli miasta. Jest to tak, jakby się dopiero teraz zrozumiało, co się posiadało w takim miejscu wycieczkowym jak Budda. Przyczyn tego nie trzeba szukać daleko. Jacek Foszczyński, Mariusz Piotr Bartnicki

14 ROZRYWKA KRZY ÓWKA MA OLATA Rozwiązanie Rozwiązanie 20 Ewelina Wojewnik, Ewelina Małyszko, Dorota Darmofał Poziomo 7. Pierwsza na niebie w Wigilię 8. Na wigilijnym stole z kapustą i grzybami 10. Msza w Wigilię o północy 11. Mogą być zimowe lub letnie 12. Ciągną sanie Św. Mikołaja 15. Na nich z górki na pazurki 16. Pod świątecznym obrusem 17. Kluski z 20. Ciągnięcie połączonych ze sobą sanek przez samochód czy zaprzęgi konne Pionowo 1. Białe płatki 2.Ciepła kołdra 3. Mały pingwin 4. Święty kojarzony z prezentami 5. Ubierana w Wigilię 6. Solenizantka z 24 grudnia 9. Z czerwonym barszczem 13. Przynosi je Święty Mikołaj 14. Lepiony ze śniegu 18. By nie marzły ręce 19. Na niego przy wigilijnym stole czeka puste nakrycie str. 14 Do wzięcia udziału ZAPRASZAMY wszystkie dzieci do 15-stego roku życia. Hasło krzyżówki prosimy przesłać na adres pl lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, Orzysz z dopiskiem Krzyżówka Małolata. Spośród nadesłanych rozwiązań drogą losowania zostaną wyłonieni młodzi zwycięzcy. Prosimy podać imię i nazwisko, wiek, adres oraz numer kontaktowy! NIE DOTYCZY RODZIN PRACOWNIKÓW UM ORAZ PODLEGŁYCH PLACÓWEK

15 ROZRYWKA Z DIAGRAMU NALEŻY WYKREŚLIĆ 63 HASŁA. ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W RZĘDACH POZIOMYCH, PIONOWYCH I UKOŚNYCH, PISANYCH TAKŻE WSPAK POZOSTAŁE LITERY CZYTANE RZĘDAMI UTWORZĄ ROZWIĄZANIE. K R A S N O L U D E K B O S T A J E N K A A P Ż E M I K O Ł A J G O O N A R R O R A T Y K O A E W I G I L I A D C H L A P A Z E B N I Ł A D S U I N I N N A R T Y I Ę E C H A O J A E M S Z T K A C Z K Ę F E R I E D Ś E C M I M S Ł E A M O A T S E L R I G L O C Y I E B G I A R A W A K R L R Z D U R O W I E A N D K O Z J B R P E A W A I B A R S Z C Z A K G S I O H O K E J O Ł T N Ł P O C Z K Y O I N O N M R Ó Z A D N I O P R Z K T A Ł G I T Y Y E S Z Ł Ł O Ż E O Ś I Ć T R W I U A N I L E Ż N A D W E N T C H T M G R Y P A E S Ś W A I E M S R Ę C H Ł Ó D T E A P R Z M I Ó D C P Y I I O E N K I O S Ą W J R T E M O M R E T H A N Z M W M O B O I R Ę K A W I C Z K I Ż E Ł O Ś A R N S R E S K I M O S K I R M A O K D Ł I I O E O Ś Y Ć F J R C Z A P K A E D K E A I Y K N T O S W T L E E Ń A Y I T E J K S T W K S Ż R K Z E O L O Z F E K T K O I E N I A O N Z W W E A G N Y D R I I R N P R O L K W Ł A O N S I Y W E Ą C U D N Z H E M T S T P O P E W N Ł U O N R P I R N E D I Z A U M E A D O R Z Z E I N P I E R C A R U A E L F U B K O R R D L Ó D Y O A T J A Y E R N R A S A M Y L M J Ó Z E F D N I Ł E A K W G S P P A S T E R K A E W Z A S P Y R C A F WYKREŒLANKA str. 15 Ewelina Wojewnik, Ewelina Małyszko, Dorota Darmofał Redakcja i wydawca: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, tel. /0-87/ , fax. /0-87/ Redaktor naczelny: Jadwiga Gryncewicz, UM pok. nr 23, tel. /0-87/ , Zastępca red. naczelnego: Joanna Koronkiewicz, pok. nr 28, tel. /0-87/ Zespół red.: Beata Jażdżewska, Lucyna Gajdulewicz, Maja Rostkowska, Barbara Konopka, Iwona Borzymowska Skład i łamanie: Agnieszka Górecka, pok. nr 22, tel. /0-87/ Druk: Wydawnictwo Mazurskie, pl. Grunwaldzki 8, Giżycko, tel. /0-87/ Śnieżynki Termometr Termos Uszka Wiatr Wigilia Wór Wyciąg Zaspy Zima Zimne ognie Opał Opłatek Palto Pasterka Pastorałki Prezenty Renifer Rękawiczki Roraty Rudolf Stajenka Lampki Lodowisko Lód Łoże Łyżwy Mak Mikołaj Miód Mróz Narty Nowy rok Hokej Iglo Igła Jasełka Jemioła Józef Karp Kluski Kolęda Krasnoludek Czapka Drewno Dzwonki Eskimos Eukaliptus Fajerwerki Ferie Futro Grudzień Grypa Adwent Andrzejki Anioł Bałwan Barszcz Betlejem Bombki Chlapa Chłód Choinka

16 INFORMACJE Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko D Y R E K T O R A: Szkoły Podstawowej w Orzyszu 1. Do konkursu może przystąpić: a. Osoba będąca nauczycielem, która spełnia następujące warunki: 1. ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce oraz posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego 2. ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, 3. posiada co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, 4. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, 5. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz i nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, 7. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 8. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm) b. Osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia następujące warunki: 1. ukończyła studia wyższe magisterskie; 2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy; 3. posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki; 4. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; 5. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz i nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, 7. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 8. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm) 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły, 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, 3. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, a w przypadku osoby będącej nauczycielem dodatkowo akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 4. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, 5. w przypadku osób będących nauczycielami - ocenę pracy o której mowa w 1 pkt 4 Rozporządzenia str. 16 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek, 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 i Nr 137poz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874 i Nr 166, poz. 1611) 10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 i Nr 153, poz.1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 3. Ofery należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem Konkurs z nazwą placówki której konkurs dotyczy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15 w terminie do dnia 07 stycznia 2008r. do godz. 12: Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Orzysza. 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Burmistrz Orzysza Jan Aleszczyk

17 str. 17

18 OGŁOSZENIA PŁATNE str. 18

19 OGŁOSZENIA PŁATNE str. 19

20 OGŁOSZENIA PŁATNE str. 20

Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Celestynów Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Celestynów z dnia 14 lipca 2009 roku W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Celestynowie. Na podstawie 1 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ST~ Ja 'j'. zak. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora.

ST~ Ja 'j'. zak. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora. Uchwała Nr 616/2014 Zan:ądu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora. Na podstawie art. Sc i art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 135/256/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 15 maja 2017 r.

Uchwała Nr 135/256/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 15 maja 2017 r. Uchwała Nr 135/256/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 15 maja 2017 r. o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim Na podstawie art. 32 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 103/342/17

UCHWAŁA NR 103/342/17 UCHWAŁA NR 103/342/17 ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO Z DNIA 10 MAJA 2017R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU W OPOCZNIE

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI OGŁASZA KONKURSNA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI OGŁASZA KONKURSNA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2016 BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI OGŁASZA KONKURSNA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM I. Do konkursu może przystąpić

Bardziej szczegółowo

2 Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w 1, stanowi załącznik niniejszego zarządzenia.

2 Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w 1, stanowi załącznik niniejszego zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 207/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GIMNAZJUM NR 7 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO, LUBLIN UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 7

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GIMNAZJUM NR 7 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO, LUBLIN UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 7 Załącznik do Zarządzenia nr 37/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Lublin OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Załącznik do Uchwały Nr 171/2017 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 22 maja 2017 roku OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłasza konkurs na stanowiska: 1. Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GIMNAZJUM NR 1 IM. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU W RABCE-ZDROJU

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GIMNAZJUM NR 1 IM. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU W RABCE-ZDROJU Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju, Przedszkola Nr 2 w Rabce-Zdroju, Zespołu Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych w Rabce-Zdroju - konkurs rozstrzygnięty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 142/426/17 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr 142/426/17 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. Uchwała Nr 142/426/17 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 9 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 9 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA BARCINA z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie Na podstawie art. 5c pkt 2 oraz art.36a ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 326/2017 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki

UCHWAŁA NR 326/2017 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki UCHWAŁA NR 326/2017 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 0025.68.88.2016. Zarządu Powiatu Kolskiego. z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 0025.68.88.2016. Zarządu Powiatu Kolskiego. z dnia 7 kwietnia 2016 r. Uchwała nr 0025.68.88.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole im. Św. Mikołaja,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 76/2015 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 76/2015 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 76/2015 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sandomierzu Na podstawie art. 5c pkt 2 i art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ Załącznik do zarządzenia nr 19 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2014 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora:

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora: w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie, Lublin ul. Lipowa 7 i Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka, Lublin ul. Bronowicka 21

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 04 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 04 czerwca 2012 r. Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 04 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie Na podstawie art. 5 c pkt. 2, art. 36a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2545 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012

Uchwała Nr 2545 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012 Uchwała Nr 2545 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu. Na

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora:

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora: w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkolnego nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza, II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego, Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 311/2017 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 16 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 311/2017 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 16 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 311/2017 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Rawski Na podstawie art. 32 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OA.0050.78.2015 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 15 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr OA.0050.78.2015 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 15 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr OA.0050.78.2015 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ Prezydent Miasta Lublin ogłasza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, ul. Przemysłowa 10 c. Na podstawie art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33 /2009 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 4 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 33 /2009 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 4 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 33 /2009 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Sobowidzu oraz dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60/2014. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 60/2014. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 28 lutego 2014 r. 0E350F906F3DD475E8D657451AD98B87EE06EBD7 identyfikator 60/2014/6 ZARZĄDZENIE NR 60/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół

Bardziej szczegółowo

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: Burmistrz Strumienia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pruchnej, ul. Główna 60, 43-523 Pruchna, w skład którego wchodzą: Przedszkole w Pruchnej, Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 214/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 214/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 214/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 319.2017 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku Na podstawie art. 36a

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 254/2017. Burmistrza Michalowa. z dnia 14 kwietnia 2017r.

Zarządzenie Nr 254/2017. Burmistrza Michalowa. z dnia 14 kwietnia 2017r. Or.0050.254.2017.JC Zarządzenie Nr 254/2017 Burmistrza Michalowa z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, który z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2016. Wójta Gminy Zbójno. z dnia 4 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2016. Wójta Gminy Zbójno. z dnia 4 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 33/2016 Wójta Gminy Zbójno z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zbójnie Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2016 WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI. z dnia 10 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2016 WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI. z dnia 10 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 23/2016 WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Czemiernikach Na podstawie art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 1,2

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURSU. a) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

OGŁOSZENIE KONKURSU. a) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, OGŁOSZENIE KONKURSU Wójt Gminy Rokietnica ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy ul. Szkolna 3c; 62-090 Rokietnica 1. Do konkursu na stanowisko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 24/ 2012 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 22 maja 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 24/ 2012 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 22 maja 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 24/ 2012 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 25/2015 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 30 lipca 2015 roku

ZARZADZENIE NR 25/2015 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 30 lipca 2015 roku ZARZADZENIE NR 25/2015 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Białce Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 oraz art. 5c pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39/11 Burmistrza Miasta Augustowa. z dnia 29 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39/11 Burmistrza Miasta Augustowa. z dnia 29 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 39/11 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, Przedszkola

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW

ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mikołowie ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW Tomasz Urban 2013-07-01 ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 696/2017 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Mławie

UCHWAŁA Nr 696/2017 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Mławie UCHWAŁA Nr 696/2017 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31.05.2017 r w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Mławie Na podstawie art. 32 ust.1 i ust 2 pkt. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/17 Wójta Gminy Żary z dnia 23 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/17 Wójta Gminy Żary z dnia 23 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 44/17 Wójta Gminy Żary z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieniawie Żarskiej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum

z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum II.,.. 'I Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu,

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Kończewie.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Kończewie. Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Kończewie. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 66 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 66 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 20.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych jednostek oświatowych w Toruniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju Urząd Miejski w Rabce-Zdroju http://www.gmina.rabka.pl/komunikaty/index/burmistrz-rabki-zdroju-oglasza-konkurs-na-ka ndydata-na-stanowisko-dyrektora-przedszkola-w-chabowce/idn:1760/printpdf Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2016 roku

Zarządzenie Nr 153/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2016 roku Zarządzenie Nr 153/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 230 /2016 BURMISTRZA OPALENICY. z dnia 4 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 230 /2016 BURMISTRZA OPALENICY. z dnia 4 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 230 /2016 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 218/2016 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4667/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2014 r.

Uchwała Nr 4667/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2014 r. Uchwała Nr 4667/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 w związku z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 885/2017 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE. z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

ZARZĄDZENIE NR 885/2017 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE. z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZARZĄDZENIE NR 885/2017 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/16 WÓJTA GMINY KUNICE. z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/16 WÓJTA GMINY KUNICE. z dnia 31 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 17/16 WÓJTA GMINY KUNICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Rosochatej Na podstawie art. 36a ust.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC

BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC BURMISTRZ miasta i g m in y POŁANIEC Załącznik do Zarządzenia Nr 15 Burmistrza Miasta I Gminy Połaniec z dnia.6. Ilpca 2017r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Bardziej szczegółowo

A. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

A. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania: Minister Środowiska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku ul. Spacerowa 4, 26-050 Zagnańsk Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia

Bardziej szczegółowo

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Burmistrz Wielichowa OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Szkoły Podstawowej im. Kompanii Witkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim ul. Kościańska 2 64-050 Wielichowo Do

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu na stanowisko derektora Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko derektora Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie Ogłoszenie konkursu na stanowisko derektora Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie Wersja archiwalna OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Olszyny ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKÓŁ I PLACÓWEK prowadzonych przez Gminę Borki

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKÓŁ I PLACÓWEK prowadzonych przez Gminę Borki OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKÓŁ I PLACÓWEK prowadzonych przez Gminę Borki Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47 Wójta Gminy Borki z dnia 11 kwietnia 2017 r. Wójt Gminy Borki ogłasza konkursy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3279/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2017 roku.

Zarządzenie Nr 3279/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2017 roku. Zarządzenie Nr 3279/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2017 roku. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 196 /2017 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia

Zarządzenie Nr 196 /2017 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia Zarządzenie Nr 196 /2017 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 11.05.2017 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora: Przedszkola Miejskiego nr 2 w Starachowicach, Przedszkola

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury Jedwabne R NIP: FB Kuratorium Oświaty.

URZĄD MIEJSKI w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury Jedwabne R NIP: FB Kuratorium Oświaty. URZĄD MIEJSKI w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 Jedwabne R- 000527374. NIP: 718-214-53-62 Jedwabne, dnia 27.04.2017r. FB0.4424. 30.2017 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Burmistrz Jedwabnego przesyła

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ROKIETNICA ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 marca 2015 r.

WÓJT GMINY ROKIETNICA ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 marca 2015 r. WÓJT GMINY ROKIETNICA ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tapinie. Na podstawie art. 36a ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Zawichoście

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ BISZTYNKA BISZTYNEK ul. Kościuszki 2

BURMISTRZ BISZTYNKA BISZTYNEK ul. Kościuszki 2 BURMISTRZ BISZTYNKA 11-230 BISZTYNEK ul. Kościuszki 2 Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Bisztynka z dnia 26 kwietnia 2017roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA STANOWISKA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ: SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 I SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 27

KONKURS NA STANOWISKA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ: SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 I SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 27 KONKURS NA STANOWISKA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ: SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 I SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 27 1 Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 162 Społecznego Towarzystwa Oswiatowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2016 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie konkursu na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie

ZARZĄDZENIE NR 26/2016 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie konkursu na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie ZARZĄDZENIE NR 26/2016 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie konkursu na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie Na podstawie art.36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ACE

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ACE KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ACE ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA AUGUSTOWSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W AUGUSTOWIE AL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3, 16-300 AUGUSTÓW 1. Do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURSU. Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów

OGŁOSZENIE KONKURSU. Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów OGŁOSZENIE KONKURSU Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów lp. Szkoła Adres 1. Samorządowe Przedszkole Specjalne Nr 100 termin składania dokumentów Planowany termin i miejsce

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Drezdenka z dnia 28 czerwca 2016r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Drezdenka z dnia 28 czerwca 2016r. Zarządzenie Nr 59.2016 Burmistrza Drezdenka z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych z terenu gminy Drezdenko. Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR Z DNIA

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR Z DNIA ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR.0050.328.2015 Z DNIA 10.03.2015 w sprawie: przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera, Zespołu Szkół nr 5,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 254/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 254/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 254/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, szkół i placówek. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/13. Burmistrza Żabna. z dnia 10 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/13. Burmistrza Żabna. z dnia 10 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 20/13 Burmistrza Żabna z dnia 10 kwietnia 2013 r.w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Niedomicach oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 651/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 15 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 651/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 15 listopada 2013 r. Zarządzenie Nr 651/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC

BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC BURMISTRZ MIASTA i CMINY POTANIEĆ Załącznik do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 11 sierpnia 2017r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Konina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Prezydent Miasta Konina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Prezydent Miasta Konina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: 1. Zespołu Szkół im. M. Kopernika, ul. Al. 1-go Maja 22 2. Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych, ul. Kolska 1 62-500 Konin

Bardziej szczegółowo

STAROSTA NOWODWORSKI ogłasza konkurs na stanowisko:

STAROSTA NOWODWORSKI ogłasza konkurs na stanowisko: STAROSTA NOWODWORSKI ogłasza konkurs na stanowisko: DYREKTORA Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski 1.Do konkursu

Bardziej szczegółowo

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna http:///recruitments/content/1467 Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie Szczegóły stanowisko Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURSU. Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów

OGŁOSZENIE KONKURSU. Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów OGŁOSZENIE KONKURSU Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów lp. Szkoła/Placówka Adres 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 44 Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 11.03.2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 41 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 11.03.2016 r. ZARZĄDZENIE NR 41 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 11.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych jednostek oświatowych w Toruniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 145/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 20 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 145/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 20 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 145/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych w Kielcach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 93 /2017 Burmistrza Opoczna z dnia 16 maja 2017r.

Zarządzenie Nr 93 /2017 Burmistrza Opoczna z dnia 16 maja 2017r. -. Zarządzenie Nr 93 /2017 Burmistrza Opoczna z dnia 16 maja 2017r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: 1. Przedszkola nr 2 w Opocznie, ul. Szkolna 11, 2. Przedszkola

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 146/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 20 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 146/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 20 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 146/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Kielcach Na podstawie art. 36a ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 marca 2016 roku

z dnia 24 marca 2016 roku '/VÓH GMi~JY PAVVŁOVVICE ul. Zjed11oczen:a 60 43-250 Pawlowice WOjP.WÓd.7tWO śląskie Zarządzenie Nr 01.0050.0031.2016 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska

Bardziej szczegółowo

Zakończenie I edycji Suwalskiej Ligi Parafialnej w futsalu

Zakończenie I edycji Suwalskiej Ligi Parafialnej w futsalu Zakończenie I edycji Suwalskiej Ligi Parafialnej w futsalu W październiku 2012 r. z inicjatywy księży z parafii suwalskich rozpoczęły się rozgrywki w piłce nożnej halowej. Do rozgrywek zgłosiły się 22

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 124/182/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 30 października 2017 r.

UCHWAŁA NR 124/182/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 30 października 2017 r. UCHWAŁA NR 124/182/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chocianowie Na podstawie art.63 ust.1 i ust. 10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 141/117/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 lutego 2016 roku

UCHWAŁA Nr 141/117/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 lutego 2016 roku UCHWAŁA Nr 141/117/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 179 /16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 czerwca 2016 r.

Zarządzenie nr 179 /16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 czerwca 2016 r. Gmina Zblewo ul.główna 40 83-210 Zblewo WOJT GMINY ZBLEWO Zblewo, 20 czerwca 2016 ZRO.0050.46.2016 Zarządzenie nr 179 /16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIE KONKURSU PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

ODWOŁANIE KONKURSU PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Matusz ODWOŁANIE KONKURSU PREZYDENT MIASTA KRAKOWA anuluję ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 53 Szkoły Podstawowej nr 61 Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło 1. Spotkania zespołu 2. Konkursy 3. Inne działania Zespół nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora ds. spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I).

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 95/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 27 kwietnia 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 95/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2014 r.

Warszawa, 24.03.2014 r. Warszawa, 24.03.2014 r. Centrum Edukacji Artystycznej nawiązując do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. poszukuje kandydata do pracy na stanowisku

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. poszukuje kandydata do pracy na stanowisku Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje kandydata do pracy na stanowisku kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie RP w Chicago Data ukazania

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Załącznik nr 1 Ogłoszenie o konkursie Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Bruksela I (2 etaty) oraz stanowisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE z dnia 25 września 2017 r.

Uchwała Nr ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE z dnia 25 września 2017 r. Uchwała Nr 95.74.2017 ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jałowęsach Na podstawie art. 32 ust. 2

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od 2009-11-11)

brzmienie pierwotne (od 2009-11-11) brzmienie pierwotne (od 2009-11-11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego: Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka Ul. B. Chrobrego 29 44-200 Rybnik Tel. 032 4222587 Szkoła nosi imię Janusza

Bardziej szczegółowo