str. 3, 6, 7, 16, 17,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. 3, 6, 7, 16, 17,"

Transkrypt

1 Rok IX Nr 51/52 (447/448) r. ISSN INDEX ,00 zł (VAT 0%) 19 grudnia 2007 OGLĄDAJCIE! Już w czwartek 20 grudnia - Sprawa dla reportera, a w magazynie po raz drugi spotkamy się z rodziną Osadników z Dzietrzkowic w towarzystwie aktora naczelnego ITP Jerzego Przybyła. Program nagrany został r. a motywem przewodnim będzie niesienie pomocy ludziom biednym, potrzebującym, bezdomnym, żyjącym na skraju ubóstwa. str. 3, 6, 7, 16, 17, XVIII sesja Rady Miejskiej w Kępnie str. 2 Nie będzie inwestycji str. 4 Nowe kwalifikacje dla kobiet str. 5 Święto Szkoły w Gimnazjum w Bralinie str. 9 Stróż prawa łamie prawo str. 14 Szkolenia przedsiębiorców budowlanych str. 14 SPROWADZĘ AUTO Z NIEMIEC, HOLANDII str. 16

2 2 3 Zarząd Oddziału Rejonowego ZERiI w Bralinie składa wszystkim emerytom, rencistom, inwalidom, ludziom jesieni, sympatykom, pracownikom i współpracownikom oraz przyjaciołom serdeczne życzenia pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Piękna jest radość w Święta, ciepłe są myśli o bliskich, niech pokój, miłość i radość otoczy nas dzisiaj wszystkich. Zarząd Oddziału Rejonowego ZERiI w Kępnie składa wszystkim emerytom, rencistom, inwalidom, ludziom jesieni, sympatykom, pracownikom i współpracownikom oraz przyjaciołom serdeczne życzenia pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Na tegoroczne święta i na zbliżający się Nowy Rok, niechaj Jezusa siła niepojęta rozjaśni każdy ciemny życia mrok. Uwaga Krwiodawcy! W dniach r. do r. Oddział Terenowy Krwiodawstwa w Ostrzeszowie będzie nieczynny. Krwiodawców zapraszamy w innym terminie. Przepraszamy. Kierownik Terenowego Oddziału Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie lek. med. Stanisław Walkiewicz specjalista chirurg i organizacji ochrony zdrowia Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wszystkim honorowym dawcom krwi oraz osobom promującym i wspierającym honorowe krwiodawstwo składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i radości w życiu osobistym i zawodowym. Lek. med. Specjalista chirurg i organizacji ochrony zdrowia Stanisław Walkiewicz z personelem aktualności XVIII sesja Rady Miejskiej w Kępnie Dnia 13 grudnia 207 r. w sali Urzędu Miasta i Gminy odbyła się XVIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kępnie. Obrady otworzył przewodniczący Andrzej Stachowiak. Sesję rozpoczęto hymnem Kępna, uczczono minutą ciszy pamięć ofiar w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Po zatwierdzeniu porządku, protokołu i wybraniu Komisji Uchwał i Wniosków, interpelacje przedstawił K. Rudziński. Następnie podjęto uchwały w sprawach: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kępno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008; przyjęcia planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli, określenia kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalania specjalności i form kształcenia zawodowego; pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania; powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z szaletu miejskiego usytuowanego w Kępnie przy ul. Rzeźnickiej; dzierżawy gruntu pod kiosk przy ul. Rynek; dzierżawy gruntu pod kioskami Ruchu ; dzierżawy targowiska miejskiego w Kępnie. Uchwały te podjęto jednogłośnie. Wcześniej były pytania: czy zapewnia się właścicielom kiosków po remoncie na Rynku inne miejsce dla postawienia kiosków w celach dalszego prowadzenia działalności (odpowiedź twierdząca). Pytanie dotyczyło dzierżawy targowiska dlaczego na rok dlatego, że przetarg wygrany jest na rok; gdyby miało być inaczej należy zmienić uchwałę dotyczącą przetargu na targowisko. Kolejna uchwała, która przeszła większością głosów dotyczyła zmiany uchwały nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Kępnie, z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata - zastrzeżenia miała radna Aniela Kempa, stwierdzając iż radni nie są informowani na bieżąco o postanowieniach Burmistrza. Następna uchwała dotyczyła zmian w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia i zbiorczego odprowadzenia ścieków na okres od r. do r. Cytując uchwałę zatwierdza się następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kępno: 1)za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę: a) gospodarstwa domowe 2,21 zł/ m3 netto b) pozostali odbiorcy 2,89 zł/m3 netto 2)za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacji sanitarnej: a) gospodarstwa domowe 2,91 zł/ m3 netto b) pozostali odbiorcy 4,09zł/m3 netto 3)za odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w punkcie zlewnym w Kępnie: gospodarstwa domowe 4,09 zł/m3 netto pozostali odbiorcy 4,09 zł/m3 netto Podaj pomocną dłoń 4)za odprowadzanie wód opadowych do zbiorczych urządzeń kanalizacji deszczowej: gospodarstwa domowe 1,60 zł/m2 netto, powierzchni zanieczyszczonej pozostali odbiorcy 1,60 zł/m2 netto, powierzchni zanieczyszczonej Opłaty obowiązują w okresie od dnia r. do 31.stycznia 2009 r. Było wiele pytań dotyczących zróżnicowanej ceny za ścieki, oszczędności w spółce, szukania racjonalnych kosztów w spółce. W uzasadnieniu zabrał głos również Burmistrz Piotr Psikus stwierdzając,że podwyżki są nieuniknione, przytoczył artykuł Gazety Prawnej. Pomimo wielu uwag przeszła jednogłośnie. Były jeszcze uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy i zmian w planie gospodarczym. Informację o pracach dotyczących przebudowy Rynku w Kępnie na chwile obecną i w najbliższym czasie przekazał inspektor nadzoru M. Kozioł. Były pytania dotyczące remontu przedszkola, wyboru dyrektora KO- SIR, lamp na ulicy i innych na które udzielono odpowiedzi. MaŁa Nazywam się Ela Żuraw, mam 29 lat. Jeszcze do niedawna prowadziłam normalne, szczęśliwe życie rodzinne, uczyłam się, pracowałam, spotykałam z przyjaciółmi. Od około 3 lat moje życie diametralnie się zmieniło, gdyż zachorowałam na zarostowe zapalenie oskrzelików z powikłanym przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. W chwili obecnej nie jestem w stanie samodzielnie funkcjonować, poruszać się, a każda czynność samoobsługowa powoduje nasilenie duszności. Przebywam na stałej tlenoterapi, wymagam leczenia farmakologicznego i rehabilitacyjnego, a jedyną formą ratunku dla mnie jest PRZESZCZEP PŁUC, na który oczekuję od 2 lat. Niestety wiąże się to z ogromnymi kosztami koszt tej operacji to euro, przewyższa to znacznie mój budżet domowy. Ze skromnej renty nie jestem w stanie zgromadzić potrzebnych funduszy. Czas ucieka, czuję się coraz słabsza, pojawiają się zaniki mięśni, wiem, że choroba postępuje. Dlatego proszę ludzi, którym los ludzki nie pozostaje obojętny o wsparcie finansowe, za które z całego serca serdecznie DZIĘKUJĘ! Wpłatę proszę kierować na konto nr Kyt Bank Filii 1 Kępno Elżbieta Żuraw Stradomia Wierzchnia Syców Przy wigilijnym stole Gmina Baranów W środę, 12 grudnia o godz. 13 w Jankowach odbyła się uroczystość wigilijna gminy Baranów. Spotkania wigilijne są już tradycją, a w Jankowach zorganizowano je po raz drugi. Przy trzech sycie zastawionych stołach zasiedli zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się: przedstawiciele lokalnych władz, dyrektorzy szkół, pracownicy UG w Baranowie, księża, delegacje z Kół Gospodyń Wiejskich z całej gminy. Wiele miejsc pozostało jednak wolnych, jak można się domyślać winę za to ponosi panująca grypa. Jako,że wójt gminy Jan Sarnowski wyjechał w delegację na kilka dni jego role przejął zastępca Jan Tyc, który wraz z pracownicą UG - Renatą Ciemny przywitał zaproszonych gości. Po powitaniu, dzieci ze szkoły w Donaborowie odegrały Jasełka. Trzeba przyznać, że Małgorzata Dąbrowska bardzo dobrze przygotowała najmłodszych i część artystyczna wszystkim się spodobała. Wice starosta Zenon Kasprzak korzystając z okazji złożył wszystkim świąteczne i noworoczne życzenia. Następnie głos zabrała przewodnicząca KGW w Jankowach Krystyna Kokot, która podziękowała wszystkim za pomoc w przygotowaniu imprezy, a w szczególności Urszuli Oleś specjalistce do Spraw Obszarów Wiejskich, a także złożyła świąteczne życzenia. Do życzeń przyłączyli się również Jan Tyc oraz Anna Brust przewodnicząca Rady Gminy w Baranowie. W dalszej części uroczystości głos zabrał ksiądz Kazimierz Sobasik, który pomodlił się i pobłogosławił jedzenie. Uczestnicy wigilijnego spotkania podzielili się opłatkiem życząc sobie wszystkiego najlepszego. Potem nastąpiła już mniej oficjalna części imprezy, a mianowicie konsumpcja wszystkich potraw przygotowanych przez panie z KGW. /arp/ Koło Gospodyń Wiejskich dziękuje wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do zorganizowania wigilii. NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: Jerzy Przybył, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, REDAKCJA w WIERUSZOWIE: Wieruszów, ul 19 - go Stycznia 6-10 m. 36, tel. (0 62) , (0 62) , tel./fax (0 62) , ODDZIAŁ REDAKCJI w KĘPNIE: Kępno, ul. Kościuszki 9. tel./fax (0 62) , REDAGUJE ZESPÓŁ: Jerzy Przybył - aktor naczelny, tel (całą dobę), Ryszard Tęsiorowski - sport, tel DZIAŁ MARKETINGU: tel , STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Piotr Przybył, Henryk Dorosławski, Kazimierz Błaszczak, Maria Łabuda, Anna Świegot SKŁAD I ŁAMANIE: Firma Komputerowa ARPAS - Ariel Pelikan, tel , DRUK: AGORA Piła --- istnieje od 1999r. --- Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

3 4 5 Miasto książek w Powiatowej Bibliotece Publicznej Profesor Tomasz Siwiński wspólnie z członkami Dyskusyjnego Klubu Książki odwiedził kościółek na Pólku, gdzie w latach 80-tych krótko po ukończeniu studiów, wykonywał drobne prace konserwatorskie. W sobotę w Powiatowej Bibliotece Publicznej w ramach działania Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spotkanie z artystą plastykiem prof. Tomaszem Siwińskim. Artysta studiował malarstwo w PWSSP w Poznaniu w pracowni prof. N. Skupniewicza uzyskując dyplom w 1979 roku. Tworzy kompozycje malarskie z pogranicza realności i abstrakcji w technikach własnych. Dużą wagę przywiązuje do faktury obrazu. Przez szereg lat współpracował z czasopismem Czas Kultury. Ilustruje książki. Swoje prace wystawiał na wielu wystawach indywidualnych, i zbiorowych. Okładki książek stworzone przez profesora są tematem wystawy, której otwarcie towarzyszyło sobotniemu spotkaniu. Goście wysłuchali kilku ciekawych historii towarzyszących powstaniu niektórych okładek. Profesor opowiadał, jak powstają okładki, prezentował również swoje inne prace z otwartej przed paroma dniami wystawy w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, a także te, które już za chwilę pojawią się na nowej wystawie w Muzeum Regionalnym we Wrześni. Zdradził nam, że interesuje się także kaligrafią i kolekcjonuje stare materiały pisarskie. Wystawa okładek w Powiatowej Bibliotece Publicznej jest pierwszą o tej tematyce wystawą artysty. Profesor przyznał, że nie liczył projektów, które wykonał i dopiero ta wystawa pokazała, jak wiele pomysłów musiało powstać, aby zaprojektować taką ilość prac. Pomysły czasem wpadają do głowy szybko, czasem trzeba dłużej poczekać na coś odpowiedniego. Artysta tworzy je różnymi technikami. Wystawa prezentuje ok 60 -ciu prac. Można ją oglądać od 9.00 do do końca grudnia. Serdecznie zapraszamy. // Madonny Jana Pawła II Wielkiego Nie lękajcie się otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi W niedzielę dnia roku w kościele Św. Marcina zebrani mieli niebywałą okazję posłuchać recytacji poezji Romana Kołakowskiego w wykonaniu Marcina Rogozińskiego i przeżyć prawdziwą ucztę duchową słuchając w wykonaniu SPIRITU- ALIS SINGERS BAND koncertu. Muzyka i kierownictwo Włodzimierza Szomańskiego. Teksty songów Dariusz Czajkowski. Konsultacje Dariusz Rasiak dyr. Ośrodka Audiowizualnego Archidiecezji Wrocławskiej. Program zakończono wierszem Matka Ostrobramska i kolędą Pójdźmy wszyscy do stajenki zaśpiewaną na sposób jazzowy. Dziekan ks. kanonik Jerzy Nawrocki podziękował sponsorom, którzy umożliwili wysłuchanie tego wspaniałego koncertu i przybyłym za wspaniałą atmosferę oraz artystom za śpiewy mocne w treści i melodii. MaŁa Gmina Baranów Nie będzie inwestycji W czwartek, 13 grudnia odbyła się już 10 sesja Rady Gminy w Baranowie. Na sesji był nieobecny wójt gminy Jan Sarnowski ze względy na ważny wyjazd służbowy. Po otwarciu sesji przez przewodnicząca Rady Gminy Annę Brust przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad. Następnie pozytywnie przyjęto protokół z poprzedniej sesji i przystąpiono do głosowania nad uchwałami. Pierwszą uchwałą powiadomiono skarbnika oraz sekretarza gminy o konieczności złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie do 3 miesięcy od dostarczenia powiadomienia. Następnie radni podjęli decyzje o wykupie działki położonej we wsi Donaborów, należącej do Bernadety Majczyk. Jest to pierwszy krok do realizacji inwestycji budowy chodnika między wsią Jankowy i Donaborów. Podczas sesji uchylono uchwałę dotycząca zaciągnięcia długoterminowego kytu na realizację inwestycji: kanalizacja w Mroczeniu, sala gimnastyczna w Słupi. Zrezygnowano z kytu ponieważ nie udało się pozyskać środków zewnętrznych na te inwestycje wobec czego zaciąganie kytu nie ma najmniejszego sensu. Władze gminy nie zrezygnowały jednak z realizacji tych inwestycji, w roku 2008 będą podjęte próby pozyskania środków z innych źródeł. Kolejną uchwałą udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Kępnie w 2007 roku. Przypomnijmy, że uchwała ta miały być podjęta już znacznie wcześniej, ale pojawiły się pewne niejasności co do funkcjonowania kępińskiego ZOZ, które jednak zostały wyjaśnione. Kolejna uchwałą wprowadzono szereg poprawek do budżetu gminy. Przy okazji poruszono problem wysokich kosztów utrzymania kanalizacji sanitarnej w gminie spowodowanych delikatnie mówiąc niewłaściwym korzystaniem z tego dobrodziejstwa. Kanalizacja prawie codziennie ulega zatkaniu, z powodu przedmiotów które nie powinny się tam znajdować, np.: prześcieradła, swetry, a nawet świński stopy. Ostatnią podjęta uchwałą wybrano Wojciecha Kosika na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Na zakończenie sesji wszyscy podzielili się opłatkiem życząc sobie wesołych świąt. Radnych czeka jeszcze jedna sesja w tym roku. /arp/ Z Pyrkiem bezpieczniej rozstrzygnięcie konkursu W dniu r. w siedzibie komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ogłoszono wyniki konkursu plastycznego dla uczniów klas IV szkół podstawowych woj. wielkopolskiego pn. Porady sierżanta Pyrka w ramach programu prewencyjnego Z PYRKIEM BEZPIECZNIEJ. Głównym celem konkursu było utrwalenie świadomości najmłodszych mieszkańców wielkopolski zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. W konkursie bardzo dobrze wypadli uczniowie Powiatu Kępińskiego, którzy zajęli dwa czołowe miejsca: 1 miejsce zajął Marcin Rożik, lat 10, uczeń kl. IV z Zespołu Szkół w Laskach 2 miejsce zajęła Sandra Łukaszczyk, lat 10, uczennica kl. IV Zespołu Szkół w Buczku Nagrody w obecności rodziców, opiekunów szkolnych Danuty Wieczorek i Beaty Pędzioch oraz Kierownika Rewiru Dzielnicowych KPP w Kępnie asp. sztab. Dariusza Radomskiego wręczał Komendant Wielkopolskiej Policji, insp. Wojciech Olbryś. Warto dodać, że najlepsza praca zostanie umieszczona na gadżecie prewencyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji. Stanisław Wyspiański 100. rocznica śmierci artysty wystawa okolicznościowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem W stulecie śmierci Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem otwarto wystawę pt.: Stanisław Wyspiański 100. rocznica śmierci artysty. W poszczególnych gablotach wyeksponowane zostały materiały nawiązujące do jego życia i bogatej twórczości. Wystawa prezentowana będzie w szkole do końca 2007 roku. Autorką ekspozycji jest nauczyciel bibliotekarz Anna Wróblewska. Fenomen Stanisława Wyspiańskiego polegał na jego wszechstronności. Był malarzem, rzeźbiarzem, grafikiem autorem portretów, pejzaży, kompozycji fantastycznosymbolicznych, zrewolucjonizował polską typografię książkową. Zajmował się scenografią i projektował kostiumy, był poetą i twórcą wielkich narodowych dramatów. Zajmował się również konserwacją zabytkowych polichromii i witraży. Był artystą, który w swojej myśli artystycznej zjednoczył przyrodę z mitologią, religią, a przede wszystkim z historią zniewolonej Polski. Wyspiański chętnie malował swoje autoportrety, w ten sposób rejestrował zachodzące zmiany swojego ciała i ducha. Jednym z najciekawszych autoportretów jest jego portret z żoną, można także zobaczyć zdjęcie poety w wieku szkolnym, portret jego ojca oraz portrety Wincentego Parviego, Lucjana Rydla, Franciszka Krzyształowicza, Zofii Żeleńskiej oraz portret Wandy Siemaszkowej jako Panny Młodej z Wesela. Bogatą kolekcję portretów uzupełniają portrety dzieci: Helenki, dziewczynki w kapeluszu, Mietka, Stasia i Józia Feldmana. Kolejna część ekspozycji przedstawia szkice i pejzaże Wyspiańskiego. Przez całe swoje życie artysta był związany z Krakowem i jego okolicami, dlatego też chętnie malował swoje miasto. Na ten temat powstały takie prace jak: Wieże Kościoła Mariackiego, Wisła pod Krakowem, Planty o świcie. Zobaczyć można także widok jaki roztaczał się z okna pracowni artysty na Kopiec Kościuszki i na mury miasta Krakowa. Zobaczyć również można szkic przedstawiający wnętrze jego paryskiej pracowni. W kolejnej gablocie zamieszczone zostały informacje o twórczości literackiej artysty. Wyspiański przez potomnych nazywany jest czwartym wieszczem po Mickiewiczu, Słowackim i Krasińskim lub też uznawany jest obok Żeromskiego za duchowego wodza (tamtego) pokolenia. W 1987 roku Tadeusz Kantor powiedział: Malarstwo Wyspiańskiego ma kolosalny ładunek poezji. Można płakać, bo przy poezji powinno się płakać! Obserwatorzy mogli przekonać się o prawdziwości tego stwierdzenia po zapoznaniu się z takimi utworami jak: U stóp Wawelu miał ojciec pracownię..., O, kocham Kraków, Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić, Ach, krzywdzisz ludzi, Wierszydło. Podsumowując ogrom pracy twórczej Wyspiańskiego można śmiało powiedzieć, że był on największą indywidualnością Młodej Polski. Helenka, Macierzyństwo, Dziewczynka w niebieskim kapeluszu, Śpiący Mietek czy też pastel Józio Feldman to nieliczne obrazy przykuwające oczy obserwatora. Warto organizować tego typu wystawy, gdyż obcowanie ze sztuką uczy dostrzegać i przeżywać piękno, przyczynia się do rozwijania wyobraźni, wyzwala umiejętność wyrażania siebie oraz kształtuje pełną i harmonijną osobowość. Anna Wróblewska Nowe kwalifikacje dla kobiet W dniu 12grudnia grupa kobiet rozpoczęła szkolenie Nowe kwalifikacje kobiet. W imieniu Zarządu Powiatu zebrane panie powitał wicestarosta Zenon Kasprzak na V edycji szkolenia, które prowadzi Izba Przemysłowo Handlowa z Ostrowa Wielkopolskiego. Starosta złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt. Prezes Balicki stwierdził, że jest bardzo zadowolony ze szkoleń w tym projekcie pierwsze szkolenie i to ostanie odbywa się w Kępnie. Miło przebywać na gościnnej ziemi. Jak nam powiedział niewiele było dni, żeby zebrać grupę, ale Marek Potarzycki robi to wspaniale, panuje na szkoleniach miła atmosfera, wspólnie razem panie tworzą zwartą zintegrowana grupę. Życzył paniom sukcesów, by udało się napisać bardzo dobre biznes plany i na ich podstawie otrzymać granty. Sala swym wyglądem wzmaga nastrój świąteczny, życzył paniom spełnienia marzeń w realizacji swych planów. Życzył wytrwałości i powodzenia w życiu zawodowym i osobistym, entuzjazmu i optymizmu w wykonywaniu zawodowych wyzwań i zadowolenia z ich pomyślnej realizacji. Ten projekt musi się zakończyć w tym roku, ale piszemy projekt kontynuację dla tych, którzy wcześniej ukończyli szkolenia. Kurs prowadzi psycholog Magdalena Cieślik i realizator projektu Anna Jerzyk. Po ciepłym śniadaniu i powitaniach przystąpiono do zajęć. Rozdano materiały. Magdalena Cieślak rozdała ankiety, oświadczenia i omówiła szczegółowo zasady obowiązujące na szkoleniu. Szkolenie zakończy się 22 grudnia. JESZCZE O ANDRZEJKACH 29 listopada obchodzony jest dzień świętego Andrzeja. Z tej okazji w Gimnazjum nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Kępnie zorganizowana została dyskoteka. Nie należała ona do zwykłych, ponieważ, gdy zabrakło sił na taniec, można było udać się do sali wróżb. A było ich wiele: lanie wosku (w cieniu powstałej figury można było wyczytać swą bliską i daleką przyszłość), magiczna ruletka (jaka/i jesteś), wróżenie z kuli lub ręki (przyszłość nie ma wtedy przed tobą tajemnic), magiczne figury (co jest przed tobą w najbliższej przyszłości) oraz kości (dowiesz się prawdy o sobie). A jeśli ktoś miał ochotę na coś słodkiego, mógł kupić sobie różne słodkości z przepowiedniami. Wszystkie zabawy zorganizowali ochotnicy z Klubu Ośmiu Wspaniałych finezyjnie przebrani za wróżki i magów. Ci, co nie przyszli na zabawę, mieli okazję powróżyć sobie przez cały następny dzień. Ale jak wiadomo największe czary dzieją się w andrzejkowy wieczór. KiTi

4 6 7 Betlejemskie cuda Czas nastał, aby wszyscy ludzie, wytchnęli po codziennym trudzie, Narodzin Bożych Dzień Nastaje, miłością dzielmy się nawzajem Dnia o godz w Szkole Podstawowej w Kierznie jak co roku odbyło się tradycyjne środowiskowe spotkanie opłatkowe połączone z wystawieniem jasełek pt. Betlejemskie cuda, na które bardzo licznie przybyli mieszkańcy Kierzna i okolic. Wśród zaproszonych gości byli: ks. kanonik Jerzy Gałęski, proboszcz parafii ks. Grzegorz Modrzyński, sołtys wsi Kierzno Henryk Solecki, radny Miasta i Gminy w Kępnie Eugeniusz Przybył. Przepiękne jasełka to prawdziwa uczta duchowa w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Kierznie wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój, wszystkim podobało się przedstawienie a młodych artystów nagrodzono rzęsistymi brawami. Po przedstawieniu wszyscy zasiedli przy jednym stole i życząc sobie wzajemnie zdrowia, błogosławieństwa Bożej Dzieciny podzielili się opłatkiem, bo w opłatku jest tajemna siła więc Weź do ręki biały opłatek, choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić i życz szczęścia całemu światu niech się wszystkie serca rozweselą. Poczęstunek został przygotowany przez Radę Rodziców. Nieco później wspólnie wszyscy razem dzieci, młodzież, dorośli i ludzie jesieni o młodych duchem sercach w miłej i serdecznej rodzinnej atmosferze śpiewali kolędy. MaŁa Barwy Ziemi Ziemia, po której stąpam... W Galerii Banku D n B NORD Polska S.A. Oddział w Kępnie w dniu 14 grudnia 2007 r. o godz otwarto wystawę prac wykonanych podczas pleneru zorganizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży COR UNUM. W galerii witał przybyłych dyr. Andrzej Drzazga oraz Anna Kłobuch wiceprezes Stowarzyszenia COR UNUM. Działania galerii adresowane są do środowiska plastyków amatorów z ziemi kępińskiej. Galeria obejmuje promowanie działań plastycznych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, którzy posiadają wrażliwość na kształt, barwę i światło. Wystawa zorganizowana po raz drugi. Ostania była promowana przez 6 m-cy. Obecna wystawa już cieszy się dużym zainteresowaniem, wszyscy mają dużą frajdę a wystawa robi duże wrażenie. Wystawa oryginalnych prac znajduje się na Uniwersytecie w Kaliszu na Wydziale Pedagogicznym - Artystycznym, czyli może być eksponowana w różnych punktach i nie traci na wartości. Autorami są dzieci ze szkół gminnych. Dyr. A. Drzazga powiedział - prace chcemy nie tylko pokazywać, ale promować również wspierać finansowo autorów. Ulotki będą cały czas, dostępne w banku. Następnie głos zabrała Anna Kłobuch. Pomysł warsztatów zrodził się 5 lat temu w szeregach Stowarzyszenia. Wspierany jest przez Wydział Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie. Rozpoczęliśmy warsztatami w Ogrodach Św. Idziego w Mikorzynie, które trwają koło tygodnia. Zajęcia z dziećmi prowadzone są przez studentów Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego w Kalisz UAM w Poznaniu pod opieką naukowo dydaktyczną Anny Sobczyk i Kajetana Wiśniewskiego oraz dużym zaangażowaniem dziekana tego wydziału. Prace te dotyczą roku Hasłem wystawy są Barwy Ziemi Inspiracją do pracy twórczej była szeroko pojętą natura. Prace prowadzone są w grupach wiekowych. Wśród wielu obszarów poszukiwań i inspiracji twórczych była gleba: Ziemia po, której stąpam. Te warsztaty są dla wszystkich, doceniane przez profesorów. Wszyscy z dużym zainteresowaniem zwiedzali wystawę. MaŁa XIII REGIONALNY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA W dniach 1-2 grudnia br. odbył się XIII Regionalny Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Łęka Opatowska. W pierwszym dniu turnieju rywalizowały szkoły podstawowe - WKS Prosna Wieruszów - SP Bolesławiec - SP 1 Kępno oraz dwa zespoły reprezentujące Wilki Opatów. Drużyny te rywalizowały w systemie każdy z każdym. Po długiej i wyczerpującej rywalizacji zwyciężyła drużyna SP 1 Kępno. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Jakub Morawski, najlepszym bramkarzem Krystian Łuźniak, natomiast najlepszym strzelcem okazał się Marcin Olbrych. W drugim dniu turnieju rywalizowały Gimnazja. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy A i B. Po ciężkich zmaganiach wszystkich drużyn wyłoniliśmy zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęło MUKS Wilki Opatów, drugie Gimnazjum Opatów AR ME- BLE a trzecie zdobyli gracze Orła Mroczeń. Miłą atmosferę zapewniali nie tylko uczestnicy ale również kibice tłumnie zgromadzeni na balkonie. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, opiekunom, sponsorom oraz wszystkim, którzy pomogli zorganizować ten dwudniowy turniej. Wszyscy uczestnicy turnieju już nie mogą się doczekać XIV Turnieju Piłki Halowej w Opatowie. Jakże dzisiaj piękny świat... Jakże dzisiaj piękny świat, każdy dom kolędę śpiewa rad, Jakże dzisiaj miło w krąg, wszyscy wszystkim uśmiech ślą Takimi słowami piosenki pastorałki młodzież Szkoły Podstawowej w Siemianicach powitała zebranych na Gminnej wigilii w Rakowie. Wcześniej w wykonaniu zespołu Na swojską nutę zebrani goście wysłuchali pięknej kolędy i pięknego programu w wykonaniu przedszkolaków z Rakowa pod bacznym okiem Edyty Idzikowskiej. Młodzież szkolna zaprosiła wszystkich do wspólnego kolędowania Wszystkich miłych gości bardzo serdecznie witamy z okazji Bożego Narodzenia i w blasku choinkowych świec zapraszamy do zastanowienia się nad tajemnicą narodzin króla, który jest miłością... życzymy zebranym błogosławieństwa Bożej Dzieciny na każdy dzień Nowego Roku. Niech Narodzone Dzieciątko ześle Wam łaski zdrowia, nadziei spokoju wewnętrznego a niedziele niech będą prawdziwym duchowym przeżyciem i spełnieniem każdego człowieka do szczęścia. Program bardzo bogaty w treści skłaniający do wielu przemyśleń, zadumy i refleksji. Przygotowany przez nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Siemianicach Krystynę Macioszczyk nad oprawą muzyczną czuwał Rafał Kaczmarzyk. Dzieci do występów były przygotowywane w ramach działalności świetlicy środowiskowej na zajęciach pozalekcyjnych ze środków GOPS po wspaniałej uczcie duchowej w cudownym nastroju świątecznym na wigilii zorganizowanej przez KGW w Rakowie przewodnicząca Maria Korek witała przewodniczącego Rady Gminy Łęka Opatowska Z. Kłodnickiego, radnych gminy, pracowników urzędu Gminy, sołtysów, przedstawicieli OSP, Kółka Rolniczego, Izb Rolniczych, delegacje KGW z terenu gminy, Marię Pieczarę z ODR w Kępnie, księży, nauczycieli, seniorów, dzieci szkolne, przedszkolaków i zaproszonych gości. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim uczestnikom wigilii, życząc sukcesów w codziennej pracy, wzajemnego szacunku oraz błogosławieństwa Bożego. Niech ten świąteczny nastrój pozwoli zapomnieć o troskach a zbliżający się Nowy Rok przyniesie poprawę warunków życia i pracy a Nowonarodzone Dzieciątko wskaże właściwa drogę, którą będziemy kroczyć w nadchodzącym roku. Następnie życzenia składali zaproszeni goście, odczytano życzenia od wójta Gminy Łęka Opatowska oraz Starosty Kępińskiego. Przewodnicząca odczytała wiersz... Bo, gdy łamiemy się opłatkiem, to nie tylko z bratem siostrą, ale także z obcym, z wrogiem i calutkim światem. I w tej chwili wszystkiemu co żyje całym sercem radośnie się życzy, żeby oczy niczyje nie płakały, żeby w sercach nie było goryczy, żeby wszyscy mieli co trzeba... Ksiądz proboszcz w krótkim kazaniu nawiązał do przemyśleń jakie przekazała młodzież szkolna wprowadzając zebranych w nastrój świąteczny, podziękował szkole i kołu za wspaniale przygotowaną wigilię, złożył życzenia. Potem odmówił modlitwę. Po czym chór odśpiewał Ojcze z nieba... Kulminacyjnym punktem spotkania było łamanie się opłatkiem, bo jak powiedział ks. proboszcz opłatek mówi bardzo wiele. Potem na stołach pięknie przybranych pojawiło się potraw wigilijnych co nie miara, wspaniale podanych, smacznych i pięknie udekorowanych. Jak powiedziała przewodnicząca nie tylko zarząd, ale wszystkie panie z KGW w Rakowie bardzo się zaangażowały i te wspaniałe potrawy przygotowały. Tradycyjnie ciasto a czasem i inne potrawy przynoszą jeszcze poszczególne delegacje kół z terenu. Ciekawym akcentem było odczytanie wiersza napisanego o wigilii przez mieszkańca Rakowa obecnego na spotkaniu. W wykonaniu chóru z Rakowa i Łęki Opatowskiej słuchaliśmy pięknie wykonanych kolęd. MaŁa Spotkanie z Krzysztofem Petkiem W środę 12 grudnia w bibliotece w Mroczeniu odbyło się spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem. Organizatorem imprezy była Edyta Możdżanowska kierownik biblioteki przy współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Na spotkanie przybyli uczniowie z Gimnazjum w Mroczeniu, którzy wysłuchali nie tylko opowieści o książkach, zbieraniu do nich materiałów w przeróżnych, często w niebezpiecznych miejscach. Krzysztof Petek jest autorem cyklu powieści sensacyjno przygodowych dla młodzieży, dziennikarzem, reportażystą oraz organizatorem wypraw i szkół przetrwania. Jest autorem serii takich jak: Porachunki z przyrodą, Gra, Operacja Hydra. Piszę o tym, co wokół nas jest, dzieje się, zdarza. Co dotyka albo może dotknąć każdego z moich czytelników opowiada. - Pokazuję w książkach młodych ludzi w sytuacjach krytycznych, podejmujących życiowe decyzje w osamotnieniu, w biegu, bez wsparcia. Stawiam czytelnika w sytuacji, której wcale mu nie życzę: stykam go z sektami, złodziejami, niebezpiecznymi subkulturami. Zmuszam, aby zadał sobie pytanie: A co ja zrobiłbym, gdyby przyszło mi walczyć o swoje - albo czyjeś - życie? Czy zaryzykowałbym? Czy potrafiłbym szybko myśleć? Staram się, aby moi czytelnicy zrozumieli, że ich życiowym doradcą w starciu z zagrożeniami będzie zawsze ich własny mózg i wiedza, informacje, dane. Podczas spotkania autor przedstawił także jak wygląda w Polsce zawód dziennikarza. Krzysztof Petek opowiedał też o wyprawach, które organizuje dla czytelników, prezentując ciekawe zdjęcia oraz sprzęt, jakiego czasem musi używać zbierając materiały do książek. Uczniowie mogli dowiedzieć się również na czym polegają szkolenia survivalu. Na zakończenie Krzysztof Petek wpisał się do kroniki biblioteki. O autorze: Urodził się w 1970 roku w Wadowicach. Prowadził harcerski Oddział Specjalny. Uczestnicząc między innymi w szkoleniach organizowanych przez oddziały antyterrorystyczne, przeszedł szkolenia survivalu, walki wręcz, psychologii sytuacji krytycznych. Dziennikarzem został w drugiej klasie liceum, rozpoczynając publikowanie w ogólnopolskich czasopismach. Studia politologiczne ze specjalizacją dziennikarską ukończył w 1994 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Publikował w czasopismach polskich i niemieckich. Pracował w studiu radiowym, dla Telewizji Katowice przygotowywał programy dla dzieci i młodzieży. Współpraca z Wydawnictwem Siedmioróg przyniosła efekt w postaci serii Porachunki z przygodą. Dla Wydawnictwa Literatura z Łodzi pisał serię GRA, pozostałe książki wydaje Wydawnictwo WORD-PRESS. Od roku 2001 jest członkiem Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Poezji POECI BEZ GRANIC i wydawcą pofestiwalowego almanachu. W roku 2006 został prezesem Stowarzyszenia Promocji Kultury EURE- CUS, w marcu wiceprezesem Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Wciąż pisze kolejne książki, podróżuje po Polsce zapraszany na spotkania autorskie, promując także zdrowy styl życia i aktywność społeczną. Walczy z postawami patologicznymi, organizując wykłady, wyprawy dla młodzieży. Uczestniczy w akcji Cała Polska czyta dzieciom. Prowadzi międzynarodowe szkolenia literackie i warsztaty dziennikarskie //

5 8 9 Mikołajki grudnia każdy zna tę datę. Święty Mikołaj obdarowuje nas wtedy prezentami. Nie zawiódł nas również w tym roku. W Gimnazjum nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Kępnie już od samego rana na szkolnym korytarzu można było słyszeć jak dobrze wszystkim znany dzwonek. Uczniowie chętnie przyjmowali przybysza wraz z jego towarzyszami w swe skromne progi. Mikołaj, anioły oraz jeden diabełek częstowali wszystkich cukierkami, lecz nie za darmo. W zamian oczekiwali zaśpiewania kolędy. Również z tej okazji,,klub 8 Wspaniałych zorganizował świąteczną zbiórkę zabawek na rzecz szpitala w Kępnie oraz Centrum Pomocy. Zebrane zabawki dnia 6 grudnia uroczyście zostały przekazane dzieciom. KiTi Sport Dnia roku na sali gimnastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbył się IX Mikołajkowy Turniej Siatkówki Mężczyzn o Puchar Starosty Kępińskiego. W turnieju wzięło udział sześć drużyn z powiatu kępińskiego. W wyniku rywalizacji sportowej pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Kępnie. Najlepszym zawodnikiem został Karol Białek ze zwycięskiej drużyny. Pamiątkowe puchary i dyplomy wręczali Wójt Gminy Perzów Barbara Kucharska i Wicestarosta Kępiński Zenon Kasprzak. W dniach roku na sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Kępnie zostały przeprowadzone Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców i Szkół Ponadgimnazjalnych. Do Licealiady przystąpiły po trzy reprezentacje szkół z naszego powiatu. W kategorii dziewcząt jak i chłopców wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce - ZSP nr 1 Kępno II miejsce- LO Nr I Kępno III miejsce-zsp nr 2 Kępno. Najlepszą zawodniczką została Magdalena Garczarek, najskuteczniejszą zawodniczką została Marta Tomczyk. Obie zawodniczki to uczennice ZSP nr 1 w Kępnie. Wśród chłopców najlepszym zawodnikiem został Paweł Kasprzak z LO Nr I w Kępnie. Najskuteczniejszym zawodnikiem został Michał Górecki z ZSP nr 1 w Kępnie. Wręczenia pamiątkowych statuetek, dyplomów oraz piłek dla każdej z uczestniczących drużyn dokonał wicestarosta kępiński Zenon Kasprzak. // KREDYTY GOTÓWKOWE HIPOTECZNE KONSOLIDACYJNE PROFESJONALNE DORADZTWO SZYBKA GOTÓWKA MINIMUM FORMALNOŚCI BEZ ZAŚWIADCZEŃ BEZ OPŁAT WIERUSZÓW, UL. OSIEDLOWA 1H TEL , KOM Święto Szkoły w Gimnazjum w Bralinie 10 grudnia 2007 r. w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie już po raz 7. odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Szkoły. Społeczność szkolna przyjęła datę 10 grudnia za dzień godny do świętowania ze względu na rocznicę śmierci fundatora Nagrody Nobla, Alfa Nobla. Na obchody święta szkoły złożyło się szereg działań, a w przygotowanie poszczególnych punktów programu zaangażowani byli wszyscy uczniowie. Dzięki czemu każdy gimnazjalista mógł poszerzyć swoją wiedzę na temat Alfa Nobla, jego nagrody i polskich noblistów. Już od rana w salach lekcyjnych uczniowie poszczególnych klas przygotowywali stoiska tematyczne poświęcone Marii Curie-Skłodowskiej, Henrykowi Sienkiewiczowi, Władysławowi Reymontowi, Czesławowi Miłoszowi, Lechowi Wałęsie, Wisławie Szymborskiej i Alfowi Noblowi. Pojawiły się zatem okolicznościowe wystawy i scenki, młodzież recytowała i śpiewała. Poza tym zadaniem każdego zespołu klasowego było przygotowanie tematycznej prezentacji multimedialnej. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą merytoryczną, ale także zaprezentować swoją znajomość programów komputerowych. Rywalizacje międzyklasowe miały jeszcze jedną kulminację. W kinie Niesob trwały jednocześnie konkursy wiedzy o Alfzie Noblu i polskich noblistach. Tak przebiegały uroczystości wewnątrzszkolne. Do obchodów swojego święta Gimnazjum w Bralinie zaprosiło również przedstawicieli innych szkół. Organizatorzy rozpisali aż trzy różne konkursy: literacki, plastyczny i wiedzy. 10 grudnia miało miejsce rozstrzygnięcie tych rywalizacji. W konkursie wiedzy o Alfzie Noblu, Nagrodzie Nobla i polskich noblistach rywalizowały trzy drużyny przedstawiciele gimnazjów z Byczyny, Trzcinicy i Bralina. Pytania wcale nie były łatwe, o czym mogli przekonać się zaproszeni goście: przedstawiciele okolicznych szkół oraz władz samorządowych. Najlepszą okazała się reprezentacja z Trzcinicy (Agata Długoszowska i Agnieszka Ostrowska), po niej kolejne miejsca zajęły: Byczyna (Paulina Wołkowicz i Kamil Goliński) i Bralin (Joanna Michalska i Łukasz Herbich). Powodzeniem cieszył się także konkurs literacki, którego temat brzmiał: Któremu ze współczesnych żyjących Polaków przyznałbyś literacką lub pokojową Nagrodę Nobla. Jury oceniło kilkanaście prac i przyznało jedną nagrodę główną. Otrzymała ją Maria Mazurkiewicz z Gimnazjum nr 2 w Kępnie. Wręczono również 4 nagrody równorzędne, które przypadły: Joannie Michalskiej i Joannie Wróbel (Gimnazjum w Bralinie), Adriannie Hołdys (Gimnazjum w Byczynie) oraz Anice Wojtasik (Gimnazjum nr 1 w Kępnie). Z kolei konkurs plastyczny o tematyce związanej z miejscami pobytu noblistów wygrały: Marta Baran (Rychtal) i Alina Kaczmarzyk (Trzcinica). Komisja przyznała również 3 wyróżnienia dla: Patrycji Rozik (Laski), Karoliny Gil (Byczyna) i Izabeli Chwołki (Bralin). Wszystkim uczestnikom gratulujemy obszernej wiedzy i życzymy dalszych sukcesów. Marzena Kuropka PODZIĘKOWANIA Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie na rzecz wspierania edukacji wczesnoszkolnej UŚMIECH serdecznie dziękują za okazaną pomoc przy organizacji I MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DZIECI następującym firmom: PAMAPOL KWIDZYN Andrzejowi Rybakowi Zefirynowi Jeziornemu Markowi Gagatek Ubojni Zwierząt Trzebień Intermarche DREW-MARK SANDIAN II INTER $ GiB Gwiezdny pył Brak informacji Film z napisami Gatunek: Fantasy Reżyseria: Matthew Vaughn Scenariusz: Matthew Vaughn, Jane Goldman Obsada: Claire Danes, Robert De Niro, Sienna Miller, Michelle Pfeiffer Rok produkcji: 2007 Produkcja: USA Długość: 130 min. W kinie SOKOLNIA od r. /Pt-śr/ Godz. seansów: 17.00; Cena biletów: 12zł Dzięki połączonym siłom wyobraźni jednego z najlepiej sprzedających się autorów fantasy - Neila Gaimana oraz reżysera Matthew Vaughna powstał film Gwiezdny pył /Stardust/, urzekająca, zaczarowana opowieść o spadającej gwieździe, która trafia do magicznego królestwa. Tam okazuje się, że nie jest to zwykły meteoryt ale piękna, posiadająca niezwykłą moc kobieta. Właśnie przez swoją niezwykłość znajduje się w niebezpieczeństwie, a tajemna moc którą włada staje się obiektem pożądania całej plejady różnego autoramentu postaci. Od złej wróżki, po owładniętych żądzą władzy książąt, od latających piratów, po walczące gobliny, każda osoba i stwór, na której drodze pojawi się gwiazda ma wobec niej swoje skryte zamiary. Łączy ich jedno - pragnienie zdobycia jej serca. Halloween Od 15 lat Film z napisami Gatunek: Horror Reżyseria: Rob Zombie Scenariusz: Rob Zombie Obsada: Malcolm McDowell, Brad Dourif, Tyler Mane Rok produkcji: 2007 Produkcja: USA Długość: 109 min. W kinie SOKOLNIA od r. /Pt-śr/ Godz. seansów: 19.00; Cena biletów: 12zł Halloween to nowa ekranizacja jednego z najsłynniejszych horrorów w dziejach kina, remake filmu nakręconego w 1978 roku przez Johna Carpentera, krwawej opowieści o bezlitosnej, zamaskowanej maszynie do zabijania: Michaelu Myersie. Na czele ekipy realizacyjnej stanął Rob Zombie, znany muzyk i wizjonerski reżyser takich filmów jak Bękarty diabła oraz Dom 1000 trupów. Czerpiąc inspirację z oryginału reżyserowanego przez Carpentera, Halloween Roba Zombie skupia się na wczesnym dzieciństwie Michaela Myersa oraz wydarzeniach, które doprowadziły do fatalnej nocy Halloween, kiedy szaleństwo mordu opanowało spokojne dotąd miasteczko Haddonfield w Illinois. Po owej okrutnej nocy w życiu Michaela rozpoczyna się siedemnastoletni okres pobytu w zamkniętym sanatorium Smith s Grove, gdzie w warunkach zapewniających maksymalne bezpieczeństwo jest leczony przez znakomitego behawiorystę dziecięcego, doktora Samuela Loomisa. Jest on jedyną osobą, która potrafi naprawdę zrozumieć wrodzone zło leżące w naturze Michaela PRZERWA ŚWIĄTECZNA DO KINA Z ITP! Na czytelnika, który jako pierwszy odpowie prawidłowo na zadane przez nas pytanie czeka bilet do kina. Kto wyreżyserował Gwiezdny Pył? Kto wyreżyserował Hallowen? Na odpowiedź czekamy pod numerem tel. (062) lub

6 10 11 Wielki Mur Chiński krótszy o 23 metry Część tej największej budowli świata, zawaliła się podczas nielegalnych prac górniczych w rejonie góry Luliang w Mongolii Wewnętrznej. Fragment muru długości 23 metrów, wysokiego na 10 metrów, oraz około tysiąca metrów kwadratowych strefy ochronnej został totalnie zniszczony. Jak poinformował regionalny ekspert ds. ochrony dziedzictwa narodowego Chin, Wang Dashan Ta część Wielkiego Muru była zbudowana z ubitej ziemi, a nie kamieni i cegieł i tym samym była bardziej podatna na erozję i skutki ludzkiej działalności. Zatrzymano w tej sprawie cztery osoby - podała chińska agencja Xinhua. Najcenniejszy zabytek, chluba Chin i całego świata liczy sobie ok km długości, i 4-16 metrów wysokości. Na górze szeroki jest na 4-8 metrów co wystarczy, by mogła po nim maszerować piechota po 10 żołnierzy w szeregu lub jechać kawaleria po pięć koni w rzędzie. Zaczęto wznosić go w epoce Walczących Królestw ( p.n.e.), by uchronić je przed najazdami koczowników z północy. Od 1987 roku Mur figuruje na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO, natomiast 7 lipca br. znalazł się razem z mauzoleum Tadź Mahal w Indiach, peruwiańskiego Machu Picchu, Pomnika Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, rzymskiego Koloseum, ruin miasta Petry w Jordanii oraz założonego przez Majów miasta Chichen Itza w Meksyku na liście ogłoszonych nowych 7 Cudów Świata. aga Mikołajki w Klubie Seniora Pod Żurawiem Ludziom złotego wieku seniorom z Klubu Pod Żurawiem wielką niespodziankę sprawił Klub 8 - Wspaniałych przedstawiając program świąteczno mikołajkowy. Program bardzo ciekawy, który zainspirował seniorów do przedstawienia własnego programu przygotowanego pod kierunkiem Ireny Roszyk. Młodzież i seniorzy wspaniale się bawili. Trzeba przyznać, że seniorzy działają bardzo aktywnie przygotowują wiele ciekawych wystąpień z różnych okazji co dowodzi, że każdy dzień można przeżyć szczęśliwie i radośnie. Grupa popołudniowa spotkała się również w nastroju świątecznym, były kolędy łamanie się opłatkiem i życzenia wręczane przez pana Feliksa Kasprzaka. W spotkaniu uczestniczyła Urszula Rozwadowska były kierownik GOPS. Wspólne śpiewanie kolęd stwarza nastrój bardzo ciepły i rodzinny i tak czują się seniorzy w klubowej rodzinie.kierownik Jadwiga Wróblewska i Rada Klubu Seniora w Dniu Świąt Bożego Narodzenia pragnie złożyć ludziom jesieni żarliwe życzenia, szczęścia dobrego zdrowia i powodzenia, oby troski życia zginęły w mroku podczas nadchodzącego Nowego Roku. Mała Euro Stadion Narodowy wisi na włosku Ostatnio na naszą skrzynkę przysłano list, którego autor zastanawiał się nad tym czy grozi nam kompromitacja z związku z przygotowaniami a właściwie ich brakiem do Euro Oto fragment listu: Z reguły nie jestem czarnowidzem. Staram się patrzeć na świat w jasnych kolorach. Moje możliwości są jednak jak się okazuje ograniczone. Gdy myślę o Euro to dopada mnie czarna rozpacz. Nic się nie dzieje, nic nie wiadomo, nie ma planów budowy, ba! Nie wiadomo gdzie stadion stanie! Jak chcemy się wygrzebać ze wszystkim w coraz krótszym czasie? To niemożliwe- znając polski zapał do pracy. Zaraz ktoś będzie strajkował, zabraknie materiałów, zima będzie za sroga a lato za upalne. Porażka na całej linii. Najpierw wywalili handlowców ze stadionu a potem stwierdzili, że Stadion Narodowy jednak postawią gdzieś indziej. Gdzie? Trudno wyczuć. Będą się kłócić następne 2 lata. Jak się na to patrzy to trudno być optymistą. Fakt - patrząc na przygotowania trudno zachować optymizm. Niczego nie mamy nawet planów. A czas ucieka. Ciekawy artykuł ukazał się ostatnio w Gazecie Wyborczej. Przeprowadzono tam wywiad z Edmundem Obiałą architektem i budowniczym stadionów Wembley, w Sydney i Chelsea będącym również menadżerem australijskiej firmy budowlanej Multiplex. -Czy zdążymy ze Stadionem Narodowym w Warszawie? -E.Obiała: Do terminu wyznaczonego przez UEFA czyli do czerwca 2011 zostały 44 miesiące. Moje doświadczenie mówi, że wybór zespołu architektów, konstruktorów i projektantów instalacji to 2 miesiące, 6 miesięcy to prace projektowe, szukanie głównego wykonawcy to zwykle 6-8 miesięcy. Sama budowa stadionu to 30 miesięcy. W sumie miesięcy. Czyli stadion może być gotowy najwcześniej w czerwcu-sierpniu 2011r. Przy założeniu, że wszystko pójdzie jak z płatka a zimy będą łagodne. W Europie margines błędu na wypadek srogiej zimy czy np. jakiegoś strajku wynosi 15% czyli jakieś 7 miesięcy. A więc realnie- gdyby dziś rozpoczęto wybór zespołu projektowego stadion byłby gotów w kwietniu, może marcu 2012r. Otwarcie mistrzostw jest w czerwcu ale trzeba jeszcze przeprowadzić próby stadionu. W Anglii sprawdza się krytyczne punkty przy wypełnieniu 1/3 trybun. Potem poprawia się usterki. W Polsce jak zwykle ktoś stawia na prowizorkęlicząc, że jakoś to będzie. Postawi się kilka toalet, zawiesi światełka, ludzie przyniosą kanapki i będzie fajnie. A np. Wembley jest przystosowany do wydawania 10 tys. obiadów na godzinę a obiady te można zjeść przy stole! - Czy wybór lokalizacji może mieć wpływ na opóźnienia? - Wiele stadionów jest daleko od centrum (Wembley 12 km, Monachium km), z drugiej strony nikt nie miał do dyspozycji takiego terenu jak Stadion Dziesięciolecia. Trzeba pamiętać, że konieczne są opinie geotechniczne, raport o środowisku i logistyce. Jeśli na budowę ma wjechać tysiąc 20-tonowych wywrotek, to trzeba wiedzieć, którędy mają wyjechać by nie stanęło całe miasto. Taki raport kosztuje nawet kilka milionów złotych, ale zła lokalizacja może spowodować straty kilkakrotnie większe a nawet uniemożliwić budowę. - Wiadomo, że stadion będzie budowany na błoniach Stadionu Dziesięciolecia. - To dobrze, że jest decyzja ale jeśli nie przeprowadzono badań to może się okazać, że budowa znacznie się wydłuży. Może się okazać, że tereny błoni są podmokłe i stadion trzeba będzie postawić na płycie, bo obciążenia i siły jakie generuje są gigantyczne. To wydłużyłoby budowę nawet o kilka miesięcy. Takich ale jest znacznie więcej. - Anglia słynie z dobrej organizacji, a mimo to przy Wembley opóźnienie było olbrzymie. - No właśnie- to wielka przestroga. Mój program budowy Wembley zakładał prace przez 39 miesięcy ale po 2 latach cały zespól zerwał umowę. Ludzie, którzy przyszli potem byli mniej doświadczeni i popełniono błędy, zawaliła się część dachu. - Dużo tych problemów. Więc jak będzie? Zdążymy czy nie? - Mam wątpliwości, czy w Polsce są ludzie, którzy potrafią odpowiednio wyselekcjonować projektantów. Trzeba oddzielić konkrety od bajek, znaleźć krytyczne punkty. W poniedziałek rozmawiałem z doradcą prezydenta Warszawy - Wiesławem Wilczyńskim. Jakoś nie widzę w Polsce wielkiej mobilizacji, natomiast wiem, że z budową Stadionu Narodowego Polska balansuje na linie. Nie zbudujemy Stadionu Narodowego w czasie wyznaczonym przez UEFA, możemy nie zdążyć na otwarcie mistrzostw Europy. Więcej optymizmu ma Michał Borowski - prezes spółki Narodowe Centrum Sportu, architekt. - Terminarz jest napięty ale przecież we Wrocławiu i Gdańsku budowy są w identycznej fazie. W Zurychu stadion nie jest gotowy, a za nieco ponad pół roku ruszała tam Euro W najbliższy poniedziałek zaproponuję głównego projektanta stadionu. Jeśli chodzi o grunty wiemy, że wymagane będzie palowanie na m. Robiłem już większe budowy - choć stadionu nigdy-więc jeśli chodzi o logistykę, nie mam obaw. Ta budowa to 3% rynku budowlanego Warszawie- będzie niezauważalna przez mieszkańców. A jakie są Wasze opinie na temat przygotowań do Euro Jest szansa na to, że zdążymy czy będzie to klapa i organizacja mistrzostw zostanie nam odebrana? Najciekawsze opinie wydrukujemy. Źródło: Gazeta Wyborcza wieruszów OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA WOLONTARIATU i Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w WDK Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły, Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, Lecz ich serce jest bezpiecznym portem Dla wszystkich, którzy są w potrzebie... (Phil Bosmans) W Sali Widowiskowej Wieruszowskiego Domu Kultury w dniu 14 grudnia o godz. 17-tej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu i Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami tej niezwykłej uroczystości, którymi głównymi bohaterami były dzieci i młodzież niepełnosprawna była Rada Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej oraz Stowarzyszenie Klub Otwartych Serc w Wieruszowie, którego prezesem jest Henryka Sokołowska. Ona też otworzyła i prowadziła uroczystość. Władze lokalne reprezentowali; burmistrz Wieruszowa. Iwona Szkopińska i z-ca starosty wieruszowskiego Mirosław Urbaś, oraz Józef Wróbel członek zarządu. Zaproszenia także otrzymali starosta wieruszowski Andrzej Szymanek oraz marszałek województwa łódzkiego Elżbieta Nawrocka, ze względu na ich nieobecność prezes Sokołowska odczytała od nich telegramy z życzeniami. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych przypomina nam, że te osoby żyją wśród nas, borykają się z licznymi problemami, przeciwnościami losu, nie we wszystkich przypadkach medycyna jest im w stanie pomóc. Niepełnosprawny nie potrzebuje litości, potrzebuje warunków, aby mógł funkcjonować - powiedziała na spotkaniu p. Henryka Sokołowska. Za współprace z osobami niepełnosprawnymi i wielkie społeczne zaangażowanie na terenie ziemi wieruszowskiej podziękowania, wyróżnienia oraz nagrody otrzymały zarówno osoby indywidualne, przedsiębiorcy, organizacje oraz media z terenu wieruszowskiego m.in. aktor naczelny Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego Jerzy Przybył. Statuetki otrzymały: Urząd Miejski w Wieruszowie Urząd Gminy Sokolniki Starostwo Powiatowe w Wieruszowie PFRON Oddział w Łodzi RCPS w Łodzi Medale otrzymali: W imprezie wzięło udział przeszło 250 osób reprezentujących 32 organizacje. Joanna Nowaczyk Ogólnopolskie Stowarzyszenie Liderów Działań Psychospołecznych Anna Nierobska Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży NADWRAŻLIWI Tadeusz Zygmunt Ochotnicza Straż Pożarna w Pieczyskach Henryk Urbański - Ochotnicza Straż Pożarna w Wieruszowie Media lokalne Dziennik Łódzki, Ilustrowany Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Kulisy Powiatu Łącznie 21 osób członków organizacji otrzymało odznaki oraz 2 osoby Przyjaciela Dziecka Wykaz osób odznaczonych przez SI K.O.S. Odznaka SI K.O.S. Za pracę w Zarządzie: Małgorzata Gajewska Robert Szachta Halina Banasik Za pracę w projekcie Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji Być Razem : Beata Szydłowka Jadwiga Biniaszczyk Izabela Kozłowska Za pracę w projektach na rzecz niepełnosprawnych: Krystyna Pisula Maria Kowalczyk Aleksandra Strzelczyk Grażyna Kindler Zofia Grądziel Grażyna Per Ewelina Sokołowska Danuta Strzała Gaczyńska Irena Anna Grzejdziak Zofia Wierzba Elżbieta Piotrowska Weronika Macias Barbara Tujek Jadwiga Zygmunt Odznaka TPD - Przyjaciel Dziecka Teresa Walaszek Agata Woś Burak Wyróżnionym nagrody wręczali: burmistrz Wieruszowa Iwona Szkopińska, z-ca starosty Mirosław Urbaś oraz Józef Wróbel-członek zarządu. Prezes Sokołowska życzyła wolontariuszom, aby nie zniechęcali się do pracy i, aby ich wspólne działanie było pozytywną energią dla osób potrzebujących. Osobom, które, na co dzień współpracują z niepełnosprawnymi, opiekują się nimi i pomagają nalezą się podziękowania za chęć pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Najczęstszym powodem pracy społecznej dla wolontariuszy są ich przekonania zarówno religijne, polityczne i moralne, każdy z nich ma też swoje osobiste powody. Każdy człowiek liczy się z ryzykiem, że w pewnym momencie swojego życia może stać się osoba niepełnosprawną. Należy, więc je wspierać we wszystkich dziedzinach życia. Wolontariat to bezpłatne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Międzynarodowy Dzień Wolontariatu poświęcony jest ludziom, którzy dobrowolnie pomagają chorym, biednym i potrzebującym. Jest on uznaniem dla tych ludzi. Chroń swoje pieniądze Na spotkaniu w WDK można było obejrzeć 12-tą -edycję wystawy Twórczość, Terapia, Sukces, która została przeniesiona obecnie do hollu Urzędu Miasta i będzie możliwość jej oglądania do 15 stycznia. Bardzo ciekawym punktem programu była część artystyczna w wykonaniu laureatów Festiwalu Nieodkrytych Talentów, można było obejrzeć niezwykły koncert pod hasłem Święto dobrych aniołów. Na scenie występowały osoby niepełnosprawne, skupione wokół Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, wykazały się niezwykłym talentem scenicznym, poczuciem humoru, odwagą. Na zakończenie uroczystości wystąpiły wokalistki ze studia piosenki z WDK prezentując niebanalny repertuar w iście profesjonalnym wykonaniu. Zebrani goście zostali obdarowani aniołkami wykonanymi przez osoby niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie. Dla wszystkich przybyłych przewidziany był poczęstunek. To bardzo ważne i godne pochwały, że na terenie wieruszowskim istnieje konieczność zintegrowania różnorodnych metod i form współpracy, czego dowodem była piątkowa uroczystość. // Używasz karty bankomatowej lub kytowej? Przeczytaj co zrobić by transakcje były bezpieczne Poniżej podajemy rady przydatne dla zachowania bezpieczeństwa. 1. O ile to możliwe, wypłacaj pieniądze w znanych ci miejscach. Będzie ci wtedy łatwiej zauważyć zmiany w wyglądzie urządzenia. Jeśli zobaczysz coś podejrzanego, poinformuj bank lub policję. 2. Sprawdź, czy do bankomatu nie doczepiono dodatkowych urządzeń. Jeśli coś wzbudzi twoje wątpliwości, zrezygnuj z wypłaty i skontaktuj się z bankiem. 3. Unikaj wypłacania pieniędzy po zapadnięciu zmroku i w odludnych miejscach. Złodzieje wybierają na pułapki właśnie tę porę i tak ustawione bankomaty. 4. Jeśli wokół bankomatu kręci się ktoś podejrzany, dzieje się coś niespotykanego, zrezygnuj z wypłaty. 5. Nigdy nie korzystaj z pomocy nieznanych ci osób przy wypłacie pieniędzy. 6. Kiedy wprowadzasz kod PIN, zawsze zasłaniaj klawiaturę drugą ręką - tak, żeby nie można było podejrzeć numeru z żadnej strony.to zminimalizuje prawdopodobieństwo podejrzenia przez nieznajomych tego numeru. Upewnij się także, że żadna postronna osoba czekająca przed bankomatem nie stoi zbyt blisko w czasie dokonywania wypłaty. 7. Zawsze bierz potwierdzenie wypłaty. Dzięki temu, gdy przyjdzie do reklamacji, będziesz mógł wykazać, kiedy i gdzie korzystałeś z usług banku. 8. Kontroluj na bieżąco stan swojego konta. Jeśli zauważysz transakcje, których nie dokonałeś, natychmiast poinformuj o tym bank i zastrzeż swoją kartę. 9. Pamiętaj o odebraniu karty z bankomatu po zakończeniu transakcji. 10.Zachowaj rozwagę w przekazywaniu karty i numeru PIN. Nie należy udostępniać numeru PIN nikomu, kto dzwoni do nas- również w sytuacji, gdy osoba dzwoniąca informuje nas, że są jakieś problemy z komputerem i prosi o weryfikację danych! Nie ma zwyczaju by firmy dzwoniły do swoich klientów w takich sprawach i prosiły o telefoniczne podanie danych! 11.Nigdy nie odpowiadaj na pocztę elektroniczną, z której wynika konieczność podania informacji o karcie. Nie odpowiadaj również na e-malie, które zapraszają do odwiedzenia strony internetowej w celu weryfikacji danych, w tym o kartach. 12. Podpisz kartę zaraz po jej otrzymaniu! 13. Nie zapisuj kodu PIN na karcie ani nie przechowuj go razem z kartą ( na wypadek kradzieży portfela ) 14. Sporządź i przechowuj w bezpiecznym miejscu listę numerów kart oraz adresów i telefonów do każdego banku, którego kartę posiadasz. 15. Noś przy sobie tylko te karty, których używasz. 16. Traktuj transakcje kartowe z rozwagą. Sprawdzaj wykonane operacje niezwłocznie po ich zakończeniu. 17. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności jak najszybciej złóż reklamację (pisemną!) w banku, który wydał kartę. 18. Zawsze niszcz nieprawidłowe pokwitowania, przed wyrzuceniem niszcz wszystkie dokumenty, które zawierają pełen numer karty. 19. W restauracjach, gdy otrzymujesz wydruk z terminalu z miejscem na wpisanie napiwku to albo wpisz tam kwotę albo miejsce na napiwek przekreśl. 20. Podczas transakcji nie należy tracić karty z pola widzenia, niedopuszczalne jest by kasjer wyszedł z Twoja kartą na zaplecze sklepu. Nie zgadzaj się na to. 21.Nie zabieraj ze sobą karty, jeżeli jej użycie jest mało prawdopodobne ( np. na targ ) 21. Jeśli byłeś w sytuacji, która sprzyja kradzieży sprawdź czy masz karty. Zgodnie z polskim prawem z chwilą zgłoszenia utraty karty odpowiedzialność za przeprowadzone nią transakcje ponosi jej wydawca (bank). Zgodnie z ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych maksymalna odpowiedzialność właściciela karty (za transakcje przeprowadzone przed zgłoszeniem jej utraty) wynosi równowartość 150 euro. W razie zgubienia karty możesz ją zastrzec w swoim banku. Zrób to jak najszybciej! Pamiętaj, że to Twoje pieniądze. Nie daj się okraść, nie stwarzaj do tego okazji! MON

7 12 13 reklama wieruszów Kongres Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego w Krakowie Przedstawiciele przemysłu płytowego i drzewnego z powiatu wieruszowskiego brali udział w I sesji Kongresu Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego w Krakowie. Wieruszowskie płyty reprezentowali Piotr Morta wiceprzewodniczący Krajowego Sekretariatu i Czesław Wosiński. Tartak Tyble reprezentowany był przez Zdzisława Wierzbę. Zaproszonymi gośćmi Kongresu byli: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, senator RP Stanisław Bisztyga z PO i Radny Krakowa z PiS-u. Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Jego zdaniem, nie doszło nigdy do jasnego powiedzenia prawdy o czasach PRL-u, a chodzi o to, by móc o swoich sprawach powiedzieć prawdę i poszukiwać jej. Podkreślił, że akta zgromadzone w IPN dowodzą, że Kościół wyszedł zwycięsko z próby czasów komunizmu. Zaledwie parę procent księży dało się złamać. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 10 grudnia 2007 r. otrzymał Nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica za odwagę w występowaniu w obronie podstawowych wartości i prawd nawet wbrew zdaniu i poglądom większości. Uroczystość odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Przez całe lata 80. był represjonowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1985 r. został dwukrotnie ciężko pobity przez funkcjonariuszy SB. Pierwszy raz, w Wielką Sobotę w rodzinnej kamienicy przy ul. Zyblikiewicza. Po raz drugi został napadnięty 4 grudnia w klasztorze Sióstr Miłosierdzia Bożego przez funkcjonariuszy SB przebranych za sanitariuszy pogotowia ratunkowego. W 1988 r. brał udział jako duszpasterz robotników w strajku w Hucie im. Lenina. Jednocześnie zaangażował się w działalność dobroczynną i pomoc niepełnosprawnym. W 1987 r.współzakładał Fundację im. św. Brata Alberta zajmującą się pomocą osobom upośledzonym, prowadzącą schronisko w podkrakowskich Radwanowicach. Obecnie jest prezesem Fundacji. Jego prześladowania przez SB stały się kanwą filmu Macieja Gawlikowskiego Zastraszyć księdza (2006). Jest autorem książki Księża wobec bezpieki. Za swoje zasługi, 3 maja 2006 r. odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu O Nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica za odwagę w występowaniu w obronie podstawowych wartości i prawd nawet wbrew zdaniu i poglądom większości otrzymał ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Kongres, który obradował w dniach grudnia otworzył i obrady prowadził przewodniczący Sekretariatu Zbigniew Majchrzak. Główne tematy obrad Kongresu to wysokość wynagrodzeń w polskich przedsiębiorstwach, oraz problemy kadrowe spowodowane zbyt niskim poziomem wynagrodzeń w stosunku do rynków europejskich. Pracodawcy zdaniem wielu osób biorących udział w dyskusji muszą przyjąć do wiadomości, że jedyną skuteczną formą nacisku na dobrze wyszkolonych i doświadczonych pracowników przekonującą ich do pracy na rzecz danego pracodawcy jest wynagrodzenie na godnym poziomie. Pracownicy cementowni zrzeszonych w Sekretariacie BiPD zarabiają śnio 6,5 tys. PLN miesięcznie w Kronopolu Żary śnie wynagrodzenie to 5 tys. PLN miesięcznie. W obradach brały udział przedsiębiorstwa, w których śnie miesięczne wynagrodzenie kształtuje się na poziomie 1,5-2 tys. PLN miesięcznie. Widać tutaj bardzo dużą rozpiętość wynagrodzeń. Pracodawcy, którzy mogłoby się wydawać, że dużo płacą swoim pracownikom również mają problemy kadrowe, ponieważ w przedsiębiorstwach koncernów zlokalizowanych w krajach starej Unii pracownicy zarabiają przeciętnie czterokrotnie więcej. Pracownicy korzystają więc z dobrodziejstwa swobodnego przepływu ludności i następuje migracja do krajów Europy w których pracownik godnie jest wynagradzany. Kongres przyjął uchwały i stanowiska dotyczące: konieczności wzrostu poziomu wynagradzania pracowników, kwestii łamania praw pracowniczych, regulacji prawnych w temacie emerytur pomostowych, organizacji czasu pracy. // Od lewej: Józef Konkel, Piotr Morta, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Zdzisław Wierzba, Czesław Wosiński, Andrzej Juszczak.

8 14 15 Stróż prawa łamie prawo Policjant ten jest dobrze znany z nadgorliwości wobec osób, które np. piją pod sklepem piwo, czy też na ławeczce w parku. Chętnie nie tylko pisze mandaty, ale również za przysłowiowe bzdety kieruje wnioski do Sądu Grodzkiego. Policjant w tym dniu przez kilka minut utrudniał poruszanie się innym pojazdom. Czyżby duży wzrost policjanta i wygolona głowa stawiały go ponad literą prawa. A może ten pan powinien robić w życiu coś innego, niż zajmować się represjonowaniem społeczeństwa, bo takie sygnały na co dzień docierają do akcji. Wzór do naśladowania ma znakomite Kierownictwo KPP! Tak, panowie Komendanci i p. Naczelnicy Wydziałów, na co dzień zachowujecie się jak szeregowy Policjant. Wielokrotnie wasze niecne czyny i działania ujawnialiśmy na łamach naszej gazety. Żywię nadzieję, że Szanowny przełożony policjanta wyciągnie z tego zdarzenia i innych odpowiednie wnioski zamiast szykować kolejne bezprawne działania przeciwko mojej osobie, z czego Kierownictwo KPP w Wieruszowie jest dobrze znane. Policjanci wykonujący ich polecenia stają się przestępcami i nie powinni o tym zapominać mimo, że jest to publiczną tajemnicą. O niepoprawnym zachowaniu policjanta poinformowałem dyżurnego KPP, od Dnia 12 grudnia b.r. około godziny jeden z funkcjonariuszy KPP w Wieruszowie z nonszalancją na ul. Warszawskiej (zdjęcie poniżej) zjechał nagle na lewy pas ruchu, wjechał kołami na chodnik po czym udał się do jednego z budynków (na posesji - z drugiej strony jest podwórze). którego w trakcie rozmowy usłyszałem m.in. że to ja nie przestrzegam prawa a czepiam się Policjantów. W związku z tym życzę dobrego samopoczucia Policjantowi w służeniu nie społeczeństwu a przełożonym, którzy osoby pokrzywdzone zgłaszające przestępstwa i wykroczenia policjantów czy też określonej grupy osób są traktowane jak intruzy. Jak z powyższego wynika Wieruszowscy Policjanci pracują dla statystyki, a efekty ich pracy to przysłowiowe kolarze: okołosklepowi stacze przy piwie, zaczepiający (odstraszający) klientów sklepu swoim nieświeżym wyglądem i zaczepkami (daj, pożycz 0,50 gr., 1 zł). Ale ja te chore osoby rozumiem, są to ludzie, którzy w którymś momencie się zagubili, ale od policjantów mam prawo ja, jak i całe zdrowe społeczeństwo wymagać coś więcej, niż nieludzkiego zachowania. I drobna uwaga dla Wieruszowskich Policjantów przed zbliżającym się okresem świątecznym: zacznijcie pracować z użyciem głowy, a nie rąk i nóg, zacznijcie służyć społeczeństwu, a nie nieludzkim przełożonym. Wszystkiego najlepszego, odmawiajcie wykonywania głupich poleceń, lub też żądajcie wydania pleceń na piśmie. Jerzy Przybył Wystawa pokonkursowa Twórczość Terapia Sukces W miniony piątek 15 grudnia b.r. o godzinie 18 w Wieruszowskim Domu Kultury miało miejsce podsumowanie XII konkursu Twórczość Terapia Sukces z udziałem Starosty Wieruszowskiego Andrzeja Szymanka. Konkurs ten miał na celu rozbudzenie kreatywności i aktywności osób niepełnosprawnych. Więcej szczegółów już w najbliższym noworocznym wydaniu gazety ( r.) a już dzisiaj zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystawy pokonkursowej w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa, gdzie prezentowane umiejętności plastyczne i manualne osób niepełnosprawnych będzie można podziwiać do 15 stycznia 2008 r. Zachęcamy do odwiedzin, bo prace naprawdę zachwycają i robią wrażenie. aga wieruszów ŚWIĄTECZNE MARZENIA W poprzednim numerze ITP pisaliśmy o 6-letniej Jesice z Ludwinowa gm. Łubnice, która od marca br. jest chora na cukrzycę, nieuleczalną chorobę. Dzięki naszej gazecie sprawa Jesiki nabrała rozgłosu i zaczęły o niej pisać także inne czasopisma. Sens mediów jawi się wtedy, gdy przynosi oczekiwany odzew w danej sprawie, dlatego niezmiernie cieszy nas fakt, że za naszym przykładem poszły też inne gazety i zainteresowały się chorobą Jesiki i jej sytuacją. Wraz z rodzicami Jesiki państwem Małgorzatą i Bogusławem Glapa nasza akcja apelowała do ludzi dobrej woli, instytucji i przedsiębiorców o pomoc w zakupie pompy insulinowej. NFZ nie refunduje pomp, a koszt takiej pompy szacuje się ok. 20 tys. zł. Ze względu na trudna sytuację materialną rodzice nie są w stanie sami jej zakupić, a tylko dzięki tej pompie Jesika mogłaby uniknąć wstrzykiwania insuliny 10 razy na dobę. Poza problemem, kto zrobi jej zastrzyk w szkole, aż żal patrzeć jak to dziecko boi się tych zastrzyków i ucieka mamie, a insulinę musi mieć podawaną już do końca życia. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli wielu osobom otrzymana pomoc pozwoliła spełnić swe marzenia. Mama Jesiki w imieniu swoim i męża oraz ich córeczki prosiła o zamieszczenie jej podziękowania. - Mam prośbę, aby w imieniu naszej rodziny podziękowała pani wszystkim osobom, którzy nam pomogli, są z nami, wspierają nas i podtrzymują na duchu. Dziękujemy im za swój czas, który nam poświęcili, trud i gołębie serce. Wiara, że obok nas są ludzie wrażliwi na krzywdę ludzka, chorobę, niosący pomoc w jakiejkolwiek formie pozwala nam z nadzieją patrzeć na przyszłość naszej córki. Chcemy gorąco podziękować Grzegorzowi Machyni radnemu gminy Łubnice, który pierwszy zainteresował się losem Jesiki, radnemu rady powiatu wieruszowskiego Zbigniewowi Mielczarkowi, który już od jakiegoś czasu jest z nami, pomaga nam, kieruje i wspiera. Pragniemy złożyć podziękowania aktorowi naczelnemu ITP Jerzemu Przybyłowi, dzięki którego gazecie nasza sprawa nabrała rozgłosu i tym samym powiększyło się grono ludzi nam pomagających, a także Annie Świegot za poruszające opisanie naszej sytuacji, oraz wszystkim ludziom, którzy ciepło o nas myślą. Składamy wszystkim serdeczne życzenia świąteczne w imieniu naszej rodziny, a Jesika dołącza wierszyk, którego nauczyła ją siostra Daria, aby prosić Nowy Rok o spełnienie życzeń. Podaruj nam Nowy Roku blask promieni znad obłoków, Wszystkim bliskim zdrowie, spokój podaruj nam Nowy Roku. Podaruj nam dni wesołe, dobrą klasę, miła szkołę. Podaruj nam blask na twarzy i to, o czym każdy marzy. Małgorzata Glapa.- Świąteczna atmosfera udzieliła się Jesice i jej siostrze Dari, które aby pomóc swojej mamie i odciążyć ją w wielu pracach ubrały choinkę, a na niej pozawieszały wiele ozdób, które zrobiły same. Właśnie zastałam je, jak wyrabiały z masy solnej aniołki, które po wysuszeniu i pomalowaniu zawiesza na choince. Pytam dziewczynki jak się robi tą masę. Informują mnie, że z mąki, wody i soli robi się ciasto jak na makaron, trzeba je rozwałkować i formować to, co się chce: aniołki, bałwanki, gwiazdki, choinki i inne rzeczy. Jesika i jej siostra nie mogą doczekać się Świąt Bożego Narodzenia i prezentów. Daria marzy o telefonie komórkowym i o długich kolczykach, a Jesika o lalce szu szu. Życzymy dziewczynkom wiele radości, aby otrzymały prezenty, o których marzą, a całe rodzinie zdrowych i wesołych świąt. Anna Świegot Redakcja ITP. ponawia swój apel o pomoc dla Jesiki na zakup pompy insulinowej i podaje numer konta pani Małgorzaty Glapy, jak również telefon kontaktowy: Numer konta: PKO Bank Polski Oddział w Wieruszowie, z dopiskiem Pomoc dla Jesiki. Szkolenia przedsiębiorców budowlanych W dniach 12, 13 i 14 grudnia b.r. w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie odbyły się bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców branży budowlanej finansowane ze środków Unii Europejskiej. Odbyły się w ramach projektu Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie a miały na celu zaznajomienie ludzi nie tylko z przepisami BHP, ale również prawami pracownika i pracodawcy. INFORMACJA Z URZĘDU MIEJSKIEGO W związku z ogromnym zainteresowaniem informujemy, że w styczniu w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie odbędzie się kolejne szkolenie dla przedsiębiorców branży budowlanej w ramach projektu Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jednostką przeprowadzającą szkolenie jest Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy w Sieradzu. Chętnych zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu lub Informacje można uzyskać także pod numerem telefonu Urzędu Miejskiego Szkolenie jest bezpłatne. Termin zapisów na szkolenie mija 10 stycznia 2008 r. wieruszów Informacje z powiatu wieruszowskiego r. Konwent powiatu wieruszowskiego 11 grudnia 2007 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbyło się spotkanie starosty wieruszowskiego z burmistrzem Miasta i Gminy Wieruszów i wójtami z powiatu wieruszowskiego. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Elżbieta Nawrocka - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Andrzej Grenewicz - Dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi, Krzysztof Krawczyk - Naczelnik Wydziału UKE, Leszek Przewłocki - Powiatowy lekarz weterynarii, Henryka Sokołowska- Dyrektor WTZ w Wieruszowie, Rafał Barszczewski - przedstawiciel Biura Programów Europejskich i Marzena Kaczmarek - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Miedzy Prosną a Wartą LGD. Andrzej Grenewicz omówił działania UKE w celu zapewnienia ogólnodostępnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Andrzej Szymanek zapytał wójtów czy jest wola stworzenia ogólnodostępnego Internetu we wszystkich gminach powiatu. Nadmienił, że bez dostępu wszystkich mieszkańców powiatu do Internetu nie można myśleć o rozwoju poszczególnych gmin i powiatu. Wójtowie stwierdzili, że jest to temat do zastanowienia się. Barierą są wysokie koszty, które musiałyby ponieść samorządy. Następnym ważnym tematem spotkania były zasady budowy programu strategii zrównoważonych obszarów wiejskich Lider. Elżbieta Nawrocka stwierdziła, że trzeba podjąć przez samorządy wszelkie działania żeby otrzymać pieniądze z zewnątrz. Są pieniądze na lokalne działania i trzeba je pozyskiwać. Lokalna Grupa Działania daje duże możliwości w tym względzie. Trzeba jednak na początku wspomóc finansowo te działania. Elżbieta Nawrocka, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego podczas spotkania starosty z burmistrzem Wieruszowa i wójtami gmin powiatu wieruszowskiego. Działania LGD muszą mieć zagwarantowane środki. Pieniądze te wrócą później do samorządów. Dodała, że wszystkie tematy przedstawione w strategii Lidera muszą być zbieżne i spójne żeby nie było rozbieżności między gminami. Program musi pasować wszystkim. W kolejnych punktach spotkania Henryka Sokołowska omówiła sposoby aktywizacji osób niepełnosprawnych. Andrzej Szymanek przedstawił szanse rozwojowe szpitala wieruszowskiego. Stwierdził, że będą konieczne zmiany w wieruszowskiej służbie zdrowia. Szpital może funkcjonuje w formule dofinansowania NFZ, a trzeba również starać się o finansowanie z innych źródeł, żeby szpital mógł pracować i się rozwijać. Krystyna Puchalska omówiła program zwalczania raka macicy w powiecie wieruszowskim. Oznakowanie miejscowości i obszarów zabudowanych w powiecie wieruszowskim przedstawił zebranym Marian Bury. Leszek Przewłocki przypomniał jak należy postępować w wypadku powstania ogniska ptasiej grypy. Prosił zebranych o uczulenie mieszkańców na właściwe postępowanie i unikanie powstawania zagrożenia tą chorobą. Ostatnim tematem spotkania była organizacja dożynek powiatowych. Andrzej Szymanek zaproponował wójtom, aby z góry określić terminy dożynek, w którym roku, w wybranej gminie odbędą się dożynki. Taka informacja ułatwi organizacje dożynek i pozwoli zgrać terminy dożynek gminnych, tak aby ostanie zawsze wypadały dożynki powiatowe. Został przyjęty harmonogram dożynek powiatowych organizowanych w gminach: Sokolniki rok 2008, Łubnice rok 2009, Czastary rok 2010, Lututów rok 2011, Wieruszów rok 2013, Bolesławiec rok Informacje dotyczące samorządu powiatowego, Stefan Pietras Sekretarz Powiatu Tel Tek. kom W drodze do Betlejem W niedzielę 16 grudnia w Sali Widowiskowej WDK w Wieruszowie odbył się świąteczny koncert galowy pt. Droga do Betlejem, który zgromadził wiele ważnych osobistości ze szczebla Gminy i Powiatu Wieruszów i nie tylko. Imprezę rozpoczęła Cyganeria Międzyborska, która przygotowała widowisko kolędnicze pt. HERODY. Na scenie zaprezentowali się laureaci III Konkursu o stypendium wokalne Marzenia do spełnienia wykonując pastorałkę i jeden wybrany utwór. Ci sami wzięli udział dnia następnego w poniedziałek (17.12 br.) w koncercie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Wieruszowie. Wystąpiły tam również chóry z Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Wieruszowie Szerzej o obu imprezach już w wydaniu noworocznym 2 stycznia 2008 r. aga Od lewej: Przewodniczący jury Waldemar Ace Mleczko, wice starosta Mirosław Urbaś, dyrektor WDK Anna Niesobska, laureatka I miejsca i Statuetki Radia Łódź Marta Banasik. ZAPROSZENIE NA SESJĘ Dnia 20 grudnia (czwartek) 2007r. o godz w sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się: XVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego Po przyjęcie protokołu z poprzedniej XV Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego zgłoszeniu interpelacji i sprawozdaniu z działalności Komisji Rewizyjnej w 2007r. radni zajmą się m.in.: - zmianą uchwały w sprawie podziału środków PFRON przypadających wg algorytmu dla Powiatu Wieruszowskiego na rok 2007; - przyjęciem Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata ; - utworzeniem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wieruszowie; - utworzeniem Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wieruszowie; - utworzeniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie; - przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r. Kronika Policyjna Tragiczna śmierć rowerzysty 13 grudnia 2007 roku o godz w Mieleszynie (gm. Bolesławiec) na prostym odcinku drogi, na terenie niezabudowanym 25-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego kierując samochodem marki Opel Vectra potrącił jadącego w tym samym kierunku rowerzystę, 28-letniego mieszkańca gm. Bolesławiec. W wyniku tego potrącenia śmierć na miejscu poniósł rowerzysta. Kierujący samochodem był trzeźwy, stan trzeźwości rowerzysty zostanie ustalony po przeprowadzeniu badania krwi. W celu wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności tego tragicznego wypadku prowadzimy postępowanie przygotowawcze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu. Opracował: nadkom. Paweł Gnych Oskubana choinka dla Łodzi Odwiedzający Plac Wolności łodzianie twierdzą, że to miejsce szpeci choinka, którą ustawiły władze miasta. Drzewko jest krzywe, ma obwisłe gałęzie i wygląda jak oskubane. - Jest okropna. W dodatku źle przymocowana, sprawia wrażenie, jakby zaraz się miała przewrócić. Wolałabym, żeby nie było tu żadnej choinki, niż taka - mówi Jadwiga Sierakowska, która wybrała się na spacer po Pietrynie z wnukami Zuzią i Kubusiem. Tomasz Grejber przyszedł na plac Wolności z drewnianą listwą. Postawił ją przy choince pionowo, pokazując tym samym, jak bardzo pochylony jest czubek drzewa. - Jest w takim stanie jak Łódź - twierdzi. 13-metrową choinkę Urząd Miasta dostał od leśnictwa Szczawin, należącego do Nadleśnictwa Grotniki. Za drzewko, ustawienie, oświetlenie itp. zapłacił w sumie 69 tys. zł. - To prawdziwe, żywe drzewko. Sprawia złe wrażenie, bo jest przystrojone tylko w lampki. Gdyby było ubrane tak, jak domowe choinki w bombki, lametę itp., to wszystkie ozdoby zakryłyby krzywe gałęzie, ale drzewko stojące na ulicy nie może być tak wystrojone - tłumaczy Kajus Augustyniak, rzecznik Urzędu Miasta. - Choinki nie wybieraliśmy my, tylko firma, która to robiła na zlecenie Urzędu Miasta - mówi Wojciech Cabaj, z nadleśnictwa Grotniki. - Jej przedstawiciele oglądali drzewka w terenie. Nie wiem, czemu wybrali właśnie tę choinkę, a my ich nie pytaliśmy o to. Za samo drzewko zapłacili nam 1030 złotych. Źródło: Polskapress

9 grudnia - aby stanu wojennego nie zapomnieć Poczet sztandarowy Solidarności Pfleiderer Prospan S.A. Od lewej: Jan Kasendra, Eugeniusz Tomaszek, Marek Gaj 13 grudnia 1981 roku ogłoszono stan wojenny w Polsce. Delegalizacja NSZZ Solidarność, internowania działaczy związku, kolejne strajki i szara codzienność tych beznadziejnych lat, odchodzą stopniowo w niepamięć. W 26 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Wieruszowie tylko jedna organizacja Solidarności uczciła pamięć tej tragicznej daty. W kościele Św. Stanisława odprawiona została Msza św. za Ojczyznę i Solidarność z udziałem pocztu sztandarowego Solidarności z Pfleiderer Prospan. Delegacja Solidarności (Piotr Morta, Mariusz Świeściak) złożyła kwiaty przed ołtarzem, ku czci i pamięci ofiar stanu wojennego. Przy tej okazji należy przypomnieć, że Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wydała stosowne zaświadczenia nadające status pokrzywdzonego trzem działaczom związkowym z powiatu Wieruszowskiego. Pokrzywdzonymi w wyniku działań systemu komunistycznego i stanu wojennego w rozumieniu Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej są: Zygmunt Szulc, Piotr Krupot i Piotr Morta wszyscy byli pracownikami Prospanu. 13 grudnia 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, wprowadziła w Polsce stan wojenny. Tego dnia złamano nadzieje milionów Polaków i na wiele lat odsunięto szansę na demokratyczne przemiany. Stan wojenny przyniósł tysiącom osób i ich rodzinom wielkie cierpienie izolację w obozach internowania, uwięzienie, pozbawienie pracy, inne represje, zaś dziesiątki niewinnych straciły życie. W rocznicę 13 grudnia Instytut Pamięci Narodowej organizuje kampanię, której celem jest zachowanie w zbiorowej pamięci Polaków tamtych wydarzeń. Kieruje ją przede wszystkim do młodego odbiorcy, a także do świadków tamtych dni. Ten tragiczny czas był przede wszystkim, świadectwem odwagi i heroizmu ludzi, którzy sprzeciwili się bezprawiu. Ludowy opłatek Ponad 200 osób przybyło na tradycyjny opłatek ludowy do Galewic. Gospodarz, Lech Baliński, Wójt Gminy Galewice serdecznie wita ludowców na spotkaniu opłatkowym w Galewicach W minioną sobotę w Domu Strażaka w Galewicach odbyło się tradycyjne opłatkowe spotkanie ludowców. Na spotkanie zorganizowane przez Zarząd Powiatowy PSL w Wieruszowie przybyło ponad 200 członków i sympatyków tej partii. Honorowym gościem spotkania była Elżbieta Nawrocka, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego i Andrzej Chowis, radny sejmiku wojewódzkiego. Andrzej Szymanek, Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Wieruszowie, krótko omówił tegoroczną kampanię wyborczą i pogratulował wyniku wyborczego Elżbiecie Nawrockiej. Pani Wicemarszałek przedstawiła zakres swoich obowiązków na nowym urzędzie. Chóralne sto lat zakończyło wypowiedź Pani Marszałek i część oficjalną uroczystości. Nastąpił oczekiwany czas przełamania się opłatkiem. Wzajemne życzenia i spotkanie zakończył poczęstunek tradycyjnym polskim bigosem. W powiecie wieruszowskim takie opłatkowe spotkania należą do tradycji. Wspaniała rodzinna atmosfera tych spotkań powoduje, że zawsze chętnie uczestniczą w nich wszyscy członkowie PSL. wieruszów SPROWADZĘ AUTO Z NIEMIEC, HOLANDII (na zamówienie, transport na lawecie)... Duża ilość używanych samochodów sprowadzanych z Europy Zach. wciąż zalewa nasz rynek, tych, których nie stać na nowy samochód mają olbrzymi wybór, w komisach, na giełdach samochodowych i na wystawkach można upatrzyć swoje wymarzone auto, musimy tylko uważać, aby nie zmylił nas wygląd, dlatego pewniej jest sprowadzić samemu środek transportu do Polski z krajów UE. Jak kupić używany samochód w Niemczech i Holandii? W Niemczech samochód używany można nabyć od osoby prywatnej jak również z komisu. Po podpisaniu umowy kupna otrzymujemy Brief (Kartę Pojazdu). Fahrzengschein ( dowód rejestracyjny) i kluczyki. Z tymi dokumentami idziemy do niemieckiego wydziału komunikacji (Kfz Meldestelle), gdzie wykupuje się tzw. skierowanie do wyrobienia tablic zjazdowych. Należy też wykupić ubezpieczenie ( w zależności od regionu Niemiec wykupuje się na 7,14, lub 30 dni), tablice najlepiej wyrobić gdzieś w okolicy urzędu. Po sprawdzeniu przez urzędnika dokumentów od samochodu i sprawdzeniu numerów można już jechać nowo zakupionym autem do Polski. Na granicy pokazujemy tylko wszystkie dokumenty do kontroli. Po przyjeździe do kraju zaczyna się biurokracja, najlepiej zrobić sobie ksero wszystkich dokumentów wraz z dowodem osobistym, nawet po 5 sztuk. Robimy pierwszy przegląd techniczny w Polsce, po którym otrzymujemy dwa dokumenty:dokument Identyfikacyjny Pojazdu i Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. Kolejnym krokiem jest przetłumaczenie wszystkich dokumentów na język polski, zrobić przysięgłe tłumaczenie umowy oraz wszystkich dokumentów od zakupionego auta. W Urzędzie Celnym składamy wniosek o wydanie druku AKC-u, wypełniamy go i czekamy na załatwienie formalności przez urzędników i wydanie decyzji (zazwyczaj te formalności trwają od kilku do kilkunastu dni). Są osoby lub firmy, które zajmą się za nas załatwieniem tych spraw, jeżeli nie mamy czasu lub sobie z tym nie radzimy. Następnie płacimy akcyzę i z kopią jej zapłaty udajemy się po odbiór Dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Wykupujemy znaczki skarbowe za 11zł. Po otrzymaniu tego dokumentu warto zrobić kilka jego kopii. Następnie w Urzędzie Skarbowym występujemy o druk VAT-24, po jego wypełnieniu czekamy kilka dni na wydanie decyzji przez urząd. Po opłaceniu VAT (150zł) i zrobieniu tej zapłaty po kilku dniach odbieramy Zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towaru i usług z tytułu nabycia środka transportu VAT-25. Następnie robimy tzw. opłatę recyklingową (wrakowe) w kwocie 500zł na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po tej opłacie rejestrujemy samochód w Polsce. Po otrzymaniu tablic rejestracyjnych wykupujemy ubezpieczenie samochodowe, od tej pory nowo nabyty samochód jest już pełnoprawnie zarejestrowany w Polsce. Niemieckie wciąż na topie Niezmiennie od lat największą popularnością spośród używanych aut cieszy się Volkswagen Na tę markę decyduje się, co piąty Polak sprowadzający auto. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy, br. sprowadzono już auta tego producenta eksploatowane śnio przez 12 lat. Nieco mniejszym powodzeniem cieszy się zajmujący drugą pozycję Opel ( sztuk). Okres eksploatacji samochodów tej marki wynosił śnio 11 lat. Pozycja trzecia tradycyjnie już należy do Forda. Samochodami tej marki zainteresowały się w tym roku osoby. Śni okres eksploatacji sprowadzonych do Polski aut marki Ford wynosi (podobnie jak w przypadku Opla) 11 lat. Czwartą marką w rankingu jest Audi ( sztuk) o śnim okresie eksploatacji wynoszącym 11 lat. Piątą pozostaje Renault ( sztuk). Drugą piątkę rankingu najczęściej sprowadzanych aut otwiera sklasyfikowane na pozycji szóstej BMW. Śni wiek sprowadzonych aut tej marki wynosi 11 lat. Na pozycji siódmej ponownie znalazł się Mercedes. Od początku roku sprowadzono samochodów tej marki. Podobnie jak w przypadku BMW, śni okres eksploatacji sprowadzonych aut wynosił 11 lat. Ósme miejsce w rankingu marek zajmuje Seat (7886 aut, eksploatowanych śnio przez okres 10 lat). Dziewiątą marką na liście pozostaje Nissan. W okresie styczeń-maj bieżącego roku sprowadzono 6691 samochodów tej marki, eksploatowanych śnio przez 11 lat. Pierwszą dziesiątkę listy zamyka Peugeot. W omawianym okresie sprowadzono 6253 Peugeoty, eksploatowane śnio przez okres 10 lat. Import używanych aut sprowadzonych do Polski może ulec zmianie, jeżeli zostaną wprowadzone w życie przepisy o podatku ekologicznym. Rok 2007 może zamknąć się na liczbie nawet ponad milion aut sprowadzonych, ilość tych samochodów na zachodzie Europy zdaje się nie wyczerpana, wszyscy spieszą się, aby sprowadzić samochód jeszcze przed końcem roku i zdążyć przed wprowadzeniem podatku ekologicznego, który prawdopodobnie drastycznie ukróci import używanych aut. Według zapowiedzi najbardziej zagrożone wielkością podatku będą samochody, które nie spełniają norm toksyczności spalin, EURO 2, czyli mające 10 lat i więcej, a tych jak wiadomo sprowadza się najwięcej. Koniec roku może być okresem wzmożonej aktywności dla tych, co chcą zdążyć z zakupem taniego auta. Bezprawne przeglądy Komisja Europejska skierowała przeciwko Polsce skargę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Nie zgadza się, by używane auta, sprowadzane z UE podlegały obowiązkowym badaniom technicznym przed ich pierwszą rejestracją w naszym kraju. Zdaniem KE przepis ten tworzy barierę w handlu wewnątrzwspólnotowym, traktując nierówno używane pojazdy z importu i te eksploatowane w Polsce. Nowy samochód nabyty w kraju przechodzi obowiązkowe badanie techniczne dopiero po trzech latach od pierwszej rejestracji. Kolejny przegląd następuje dwa lata później, a potem już co roku. Używane auto nie podlega obowiązkowi badań przy zmianie właściciela, lecz wtedy, gdy dobiegnie końca okres dopuszczenia samochodu do ruchu. Inaczej jest w przypadku auta sprowadzonego z zagranicy. Warunkiem zarejestrowania takiego samochodu w Polsce jest poddanie go rozszerzonemu badaniu technicznemu. Obowiązek ten trzeba dopełnić nawet wtedy, gdy pojazd ma zaledwie kilka miesięcy i posiada ważny przegląd wykonany za granicą. Koszt takiego badania wynosi 169 zł i jest o 70 proc. droższy od zwykłej kontroli. Pierwsze wezwanie do zmiany przepisów Polska otrzymała już w lipcu 2005 roku. Kolejne upomnienie ze strony Brukseli dostaliśmy w czerwcu ubiegłego roku. W odpowiedzi na wezwania KE, Polska podtrzymała swoje zdanie zachowując wymóg kontroli importowanych aut. Decyzję tę argumentowano względami bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska. Stanowisko Warszawy w sporze z KE w tym akurat przypadku wydaje się być zrozumiałe. Większość samochodów sprowadzanych do kraju to auta stare i uszkodzone. Ich kontrola tuż przed rejestracją w Polsce jest działaniem racjonalnym. Z drugiej strony, nie da się na dłuższą metę obronić regulacji sprzecznych z unijnym prawem. Jeśli się już zdecydowaliśmy działać na europejskim rynku, to musimy stosować się do jego wymogów. Źródło Internet A nam przeciętnym obywatelom naszego kraju, których nie stać na nowy samochód pozostaje wybrać się do komisu i upatrzyć wymarzone cacko, oby nie był to miss szrot. Milena wieruszów My jesteśmy krasnoludki... Radość, uśmiech i nutka niepokoju widoczne były na twarzach najmłodszych mieszkańców Biadaszek podczas uroczystego otwarcia Małego Przedszkola. Odbyło się ono w niedzielę 16. grudnia w Szkole Podstawowej Biadaszki, przy której działa przedszkole. Oprócz dzieci i przejętych rodziców w uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Galewice pan Lech Baliński, radna Biadaszek pani Jolanta Stawirej, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Galewice pani Katarzyna Dudka Kania, pani Karolina Kurbel przedstawiciel Urzędu Gminy i jednocześnie osoba, która bardzo przyczyniła się do powstania Małego Przedszkola a także Dyrektor S.P. Biadaszki pani Kamila Cichecka - Połomska i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej Biadaszki. Po przecięciu wstęgi i oficjalnym otwarciu przedszkola nastąpiła krótka część artystyczna przygotowana przez dzieci, a następnie pasowanie na Przedszkolaka Krasnoludka. Po zakończeniu części oficjalnej odbył się zorganizowany wspólnie ze Szkołą kiermasz świąteczny. Małe Przedszkole Krasnoludki w Biadaszkach powstało w ramach projektu Małe Przedszkole w Każdej Wsi i jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Otwieranie tego typu placówek jest jedyną możliwością, by choć w części wyrównać edukacyjne i wychowawcze szanse dzieci wiejskich i miejskich, jedyną szansą na to, by dzieci z tak małych społeczności od najmłodszych lat mogły w pełni się rozwijać, wspólnie bawić, śpiewać, przeżywać pierwsze sukcesy, uczyć a przede wszystkim, by mogły czuć się członkami przedszkolnej braci. W niedzielne popołudnie 16 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Biadaszkach miało miejsce uroczyste otwarcie Małego Przedszkola pod nazwą Krasnoludki. Przedszkole to utworzono jako wynik realizacji projektu Małe Przedszkole w Każdej Wsi powstałego dzięki Federacji Inicjatyw Oświatowych i współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. W czasie uroczystości maluchy z niezwykłym przejściem i radością zaprezentowały swe umiejętności nabyte pod troskliwym okiem wychowawczyni p. Aleksandry Gabrych. Dyrektor Szkoły Podstawowej p. Kamila Cichecka - Połomska dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Z wielką ochotą dzieci przystąpiły do pałaszowania słodyczy, które otrzymały od zaproszonych gości, a byli to: Wójt Gminy Galewice Lech Baliński, Przewodnicząca Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Galewice Katarzyna Kania, Karolina Kurbel oraz radna Jolanta Stawirej. Uroczystość ta połączona była z Bożonarodzeniowym spotkaniem dla mieszkańców wsi Biadaszki, jakie corocznie jest organizowane w tutejszej szkole. Artyści wprawili wszystkich w rodzinny, świąteczny nastrój pięknymi wierszami i kolędami. Następnie zgromadzeni mieli okazję nabyć przepiękne stroiki i kartki świąteczne oraz ozdoby choinkowe wykonane przez uczniów. // Wigilijne spotkanie W niedzielę br. w sali OSP Ostrówek odbyło się spotkanie wigilijne, zorganizowane po raz pierwszy w tej miejscowości przez Miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Motorem całego przedsięwzięcia była Radna Rady Gminy Halina Nawrocka. Miało ono charakter rodzinnego spotkania, w którym brali udział mieszkańcy wsi Ostrówek. Gospodarzem spotkania była radna Nawrocka, wraz z paniami z KGW i Międzyborską Cyganerią, która zebranych wprowadziła w niecodzienną atmosferę wigilijnego spotkania. Międzyborska Cyganeria przedstawiła widowisko kolędnicze p.t. Herody. Po występie artystów wspólnie odśpiewano kolędy. Jak przystało na wigilijną tradycję przy dużym rodzinnym stole było niejedno wolne miejsce. Nad zapełnieniem wigilijnego stołu stosownymi potrawami czuwały Radna, którą dzielnie wspomagały panie z Koła i panowie z OSP. Duży wkład w tą uroczystość włożyli również uczniowie miejscowej szkoły przygotowując stroiki ozdabiające stoły, które również tego dnia były do nabycia. Wigilijne spotkanie rozpoczęto jak tradycja każe - wspólnie łamiąc się opłatkiem. Potem przystąpiono do spożywania wigilijnych potraw. Na zakończenie śpiewano kolędy i składano sobie wzajemne życzenia wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku. Spotkanie to było pierwsze, ale już na stałe wejdzie we wspólny kalendarz działania KGW i OSP, aby większość mieszkańców mogła już co roku zasiąść do wspólnego stołu. Jerzy Przybył Łubnicka wieczerza wigilijna W niedzielę 15 grudnia w Łubnicach odbyło się spotkanie wigilijne, podczas którego przy wspólnym stole spotkali się reprezentanci wszystkich organizacji Łubnic. Tradycyjnie już wspólna wigilia, której organizatorami są OSP, Orkiestra Dęta i KGW przygotowana została w tutejszej Sali OSP. Otwierający uroczystość Naczelnik OSP Jan Dudek powitał wszystkich przybyłych. Wśród nich znaleźli się m.in. Wójt Gminy Eugeniusz Książek wraz z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Warga, radni powiatowi z terenu gminy Łubnic, Henryk Ciosek (na codzień sekretarz Gminy), Krystyna Czarnecka (na codzień pracownik ODR współpracuje z paniami), ksiądz proboszcz Kazimierz Kłapkowski, nieco spóźniony Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek. Miejscowa Orkiestra Dęta działająca przy OSP pod dyrygenturą Damiana Janasa i Artura Księcia przygotowała prawdziwe widowisko jasełkowe. Zebrani w trakcie ich artystycznego występu mogli się poczuć tak, jakby byli w filharmonii. Szczególnie dwie młode solistki (urocze dziewczynki) w barwnym popisie zaprezentowały swe umiejętności wokalne. Po tym artystycznym wystąpieniu orkiestry, wokalistek i Artura Księcia (sprawcy sukcesów Orkiestry) - opowiadającym w takcie przedstawienia o bożonarodzeniowych zwyczajach - przyszła kolej na wystąpienia i składane życzeń świątecznych i noworocznych Prezesa OSP - Wacława Jędrasika, Przewodniczącej KGW - Ireny Zych, Wójta Eugeniusza Książka oraz księdza proboszcza Kazimierza Kłapkowskiego, który w swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji, oczekiwania na najważniejsze święto każdego Polaka. Jak każe obyczaj po wspólnej modlitwie uczestnicy wieczerzy zanim zasiedli do stołów, na którym znajdowały się potrawy wigilijne, przełamali się opłatkiem symbolizującym pojednanie. Jerzy Przybył Wigilia w KGW w Polesiu W niedziele 16 grudnia Br. członkinie Koła Gospodyń w Polesiu spotkały się przy wigilijnym stole w Sali Towarzystwa Rozwoju Polesia przy pięknie udekorowanych stołach zastawionych suto potrawami wigilijnymi. Prezes TRP p. Zenon Mruc powitał zaproszonych gości i panie z KGW z przewodniczącą Sabiną Mruc. Wigilijne spotkanie rozpoczął ks. Henryk Orszulak ewangelią i słowem Bożym zakończonym życzeniami świątecznymi. Życzenia złożyła również pani burmistrz Iwona Szkopińska, p. Henryka Sokołowska, p. Teresa Gonera i p. Zenon Mruc. Nie mogło zabraknąć tradycji łamania się opłatkiem i składania sobie nawzajem życzeń. Przewodnicząca KGW podziękowała wszystkim paniom na czele z p. Reginą Tok szefową kuchni, które pomogły przygotować te wigilijne spotkanie.

10 18 19 Wieruszowska Halowa Liga Piłki Nożnej Pechowy Idczak Meble Jankowy 1968 pokonały w najciekawszym spotkaniu trzeciej kolejki Wieruszowskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej 6:4 drużynę Idczaka Meble. Zespół prowadzony przez Sylwestra Jeziornego walczył ambitnie, ale nie zdołał już dogonić jankowian. O porażce zadecydowały trzy stracone bramki, w trzech pierwszych minutach meczu. Obie drużyny rozegrały jedno z najbardziej emocjonujących spotkań w tegorocznych rozgrywkach. Obie też do końca powinny liczyć się w walce o czołowe lokaty. Początek meczu był kapitalny dla podopiecznych Jacka Kłodnickiego, którzy w trzech pierwszych minutach zdobyli trzy bramki. Później piłkarze Idczaka Meble ambitnie walczyli, jednak straty z pierwszych minut nie udało się już im odrobić. W innym ciekawym pojedynku takich emocji już nie było. Lider rozgrywek i główny faworyt do końcowego sukcesu, prowadzony przez Romana Trzeciaka zespół Tele-Romeo rozbił wysoko, bo aż 10:2 kępińską Polonię. Zwycięska ekipa momentami zaś zachwycała zagraniami rodem z najlepszych futsalowych parkietów, co rusz dostając gromkie oklaski od licznie zgromadzonych kibiców. Lepiej od swoich podopiecznych zaprezentował się szkoleniowiec Polonii, Marek Michalski. Drużyna, w której występuje, Oldboy Wieruszów pokonała 5:2 Prosnę Wyszanów, a trener Michalski zdobył jedną z bramek. Wygrał wreszcie Neonet Wieruszów, który po emocjonującym pojedynku pokonał 4:3 ekipę Meblosieka. Ta ostatnia zagrała najlepszy mecz, w swoich dotychczasowych występach. Królem strzelców ligi nadal pozostał Bartek Bieniek, który w meczu z Idczakiem zaliczył kolejne dwa celne trafienia i wyprzedza Damiana Dyducha 8 bramek oraz Kamila Drygasa 7 bramek. Oto komplet wyników trzeciej kolejki: Idczak Meble Łęka Op. - Jankowy :6 bramki dla Idczaka: Roman Szynklarz, Daniel Szynklarz, Mateusz Joniak, Andrzej Froń bramki dla Jankowych: Kamil Drygas - 2, Przemysław Albert, Bartek Biniek - 2, Paweł Podolski Tele-Romeo - Polonia Kępno 10:2 bramki dla Tele-Romeo: Kamil Grądowy - 2, Damian Dyduch - 2, Marcin Górecki - 2, Michał Żurecki - 2, Damian Kurzawa, (s) bramki dla Polonii: Arkadiusz Kozłowski - 2 AGD RTV Neonet - Meblosiek 4:3 bramki dla Neonet-u: Bartosz Muszyński - 3, Adam Boroń bramki dla Meblosieka: Tomasz Urbański, Adam Gliński - 2 Prosna Wyszanów - Oldboy Wieruszów 2:5 bramki dla Prosny: Marcin Kuch, Mateusz Cichosz bramki dla Wieruszowa: Marek Michalski, Daniel Opacki - 2, Damian Polowy -2 TABELA PO III KOLEJCE 1. TELE-ROMEO JANKOWY OLDBOY WIERUSZÓW AGD RTV NEONET IDCZAK MEBLE POLONIA KĘPNO MEBLOSIEK AKS SOKOLNIKI PROSNA WYSZANÓW Klasyfikacja strzelców: Bartłomiej Biniek (Jankowy 1968) - 9 Damian Dyduch (Tele-Romeo) - 8 Kamil Drygas (Jankowy 1968) - 7 Kamil Grądowy (Tele-Romeo) - 6 Marcin Górecki (Tele-Romeo) - 6 Adam Gliński (Meblosiek) - 6 Bartosz Muszyński (Neonet) - 4 Michał Żurecki (tele-romeo) - 3 Daniel Szynklarz (Idczak Meble) - 3 Andrzej Froń (Idczak Meble) - 3 ryt Kolegium Sedziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Sieradzu ogłasza nabór kandydatów na sędziów piłkarskich. Kandydat na arbitra powinien posiadać bardzo dobry stan zdrowia, wiek od 18 do 35 lat i minimum śnie wykształcenie (kursant może być w trakcie nauki w szkole śniej). Wszyscy chętni przejdą kurs szkoleniowy, który zostanie zakończony egzaminem teoretyczno - kondycyjnym. Szczegółowe informacje dotyczące wpisowego oraz czasu i miejsca wykładów podamy po 20 grudnia br. Przewidujemy zajęcia raz w tygodniu w miesiącach: styczeń, luty, marzec. Koszt kursu będzie uzależniony od ilości jego uczestników. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 grudnia br. Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty w siedzibie: Okręgowego Związku Piłki Nożnej ul. Lokajskiego Sieradz lub telefoniczny: (0-43) , , sport Wieluńska Liga Piłki Siatkowej Martex Dzietrzkowice liderem! Po dziewiątej kolejce spotkań fotel lidera Wieluńskiej Ligi Siatkówki objął Martex Dzietrzkowice. Trzecie miejsce zajmuje druga drużyna z powiatu wieruszowskiego GOK Czastary. Siatkarze z Dzietrzkowic nadal utrzymują świetną dyspozycję, Po pokonaniu w ubiegłym tygodniu lidera Trans Bus Cztery Koła SG Wieluń, tym razem w trzech setach wygrali z innym zespołem pretendującym do pierwszej szóstki. Martex wygrał wprawdzie w trzech setach, ale ich przeciwnik Papier Serwis Lubax Wieluń postawił wysoko poprzeczkę o czym świadczą poszczególne sety. Dwukrotnie dzietrzkowiczanie wygrali na przewagę do 24 i 25, natomiast raz do 23. Dzięki temu zwycięstwu i niespodziewanej porażce 2:3 dotychczasowego lidera Tran Bus Cztery Koła SG z Irexem Skomlin, nasi siatkarze objęli prowadzenie w tabeli. Drugi zespół z powiatu wieruszowskiego po dość nieoczekiwanej przegranej w ubiegłym tygodniu tym razem nie dał szans policjantom z Wielunia, wygrywając gładko 3:0 w setach do 11, 19 i 20. Siatkarze z Czastar zajmują aktualnie trzecie miejsce w tabeli i są bardzo bliscy awansu do play-off w grupie sześciu najlepszych drużyn. Do zakończenia pierwszej rundy pozostały jeszcze dwie kolejki i rozpocznie się runda druga, w której pierwsze sześć zespołów - pewnych awansu do play-off - będzie grało każdy z każdym o rozstawienie, a zespoły z miejsc 7-12, również systemem każdy z każdym o dwa pozostałe miejsca w play-off. Pewnymi udziału w play-off są już siatkarze Martexu. W przyszłym tygodniu - o ile wygrają swoje mecze - mogą do nich dołączyć, TRANS BUS CZTERY KOŁA, GOK Czastary i GIM NR 2 CZTERY KOŁA. PSB Fawid Wieluń - NIKI Sport Roma Wieluń 0:3 ( -22; -13; -19) Papier Serwis Lubax Wieluń - Martex Dzietrzkowice 0:3 ( -24; -23; -25) IREX Skomlin - Trans Bus Cztery Koła SG 3:2 ( -19; -17; 20; 18; 11) Policja Wieluń - GOK Czastary 0:3 ( -11; -19; -20) Gim. Nr 2 Cztery Koła Gaz - PSP Wieluń 3:0 ( 17; 14; 16) Nauka Jazdy K. Błasik - Latakia Wieluń środa Tabela 1. Martex Dzietrzkowice :7 758: Trans Bus Cztery Koła SG Wieluń :7 744: GOK Czastary :9 714: Gim. Nr 2 Wieluń Cztery Koła Gaz :10 771: IREX Skomlin :12 717: Papier Serwis Lubax Wieluń :13 687: Nauka Jazdy K. Błasik Wieluń :10 642: NIKI Sport Roma Wieluń :20 671: Policja Wieluń 9 6 7:22 566: PSP Wieluń 9 6 7:23 549: PSB Fawid Wieluń 9 3 5:25 526: Latakia Wieluń 8 0 3:24 500:666 W X kolejce: PSB Fawid Wieluń - Martex Dzietrzkowice sobota 9 30 NIKI Sport Roma Wieluń - GOK Czastary sobota ryt Puchar Polski Czwartoligowcy przeciwnikami Jankowy 1968 i GKS Grębanin W siedzibie Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej odbyło się losowanie czwartej rundy okręgowego Pucharu Polski. Tym razem los nie był zbyt łaskawy dla naszych drużyn. Przeciwnikiem GKS Grębanin będzie czwartoligowy Biały Orzeł Koźmin, natomiast Jankowy 1968 zagrają z czołową drużyną IV ligi Doktórem Czarnylas. Spotkania czwartej rundy zaplanowane zostały na 9 marca 2008 roku. Obie nasze drużyny trafiły na silnych przeciwników. GKS Grębanin spotka się z Białym Orłem Koźmin, natomiast Jankowy 1968 z Doktórem Czarnylas i obie czeka trudne zadanie. Ewentualny awans do piątej rundy będzie dużą niespodzianką i olbrzymim sukcesem. Nieco łatwiejszego rywala ma GKS Grębanin. Biały Orzeł Koźmin to jednak solidna, od kilku lat występująca na boiskach IV ligi drużyna. Nie należy jednak zapominać że GKS Grębanin to drużyna grająca o dwie klasy niżej. Teoretycznie znacznie silniejszego rywala mają podopieczni Jacka Kłodnickiego. Jankowianie zagrają bowiem z wiceliderem IV ligi, drużyną po cichu myślącą o awansie do III ligi. Nie ulega wątpliwości, że dla wszystkich drużyn będzie to znakomita okazja sprawdzenia swojej formy przed rewanżową rundą rozgrywek ligowych. A oto pełny zestaw par IV rundy: LKS Jankowy Doktór Czarnylas GKS Grębanin Biały Orzeł Koźmin. Płomyk Koźminiec - LKS Gołuchów KKS 1925 Kalisz Piast Kobylin Prosna Kalisz Jarota Jarocin Raszkowianka Raszków Astra Krotoszyn Iskra Sierioszewice Calisia Kalisz. zwycięzca meczu (2.03.) Lilia Mikstat/LZS Doruchów Centra Ostrów Wlkp. ryt KOMUNIKAT XVI Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w warcabach 100-polowych odbyły się w Sępólnie Krajeńskim w dniach 6 do 9 grudnia 2007 r. W grupie mężczyzn startowało 49 zawodników z 20 klubów. Z reprezentantów Ludowego Klubu Sportowego Czarna Damka w Lututowie najlepiej spisał się 16-letni Mariusz Ślęzak zajmując miejsce III w ogólnej klasyfikacji. Zdobył 14 punktów, tyle samo co pierwszy i drugi zawodnik mistrzostw. Drugi 16-latek z Lututowa Krzysztof Białkowski z wynikiem 12 punktów w klasyfikacji ogólnej stanął na miejscu 5-tym, dało mu to miejsce pierwsze w kategorii kadetów. Pozostali zawodnicy Czarnej Damki w punktacji ogólnej zostali sklasyfikowani; Jan Osiołkowski 10 pkt miejsce 18, Ślęzak Zygmunt 10 pkt miejsce 21, Ślęzak Arkadiusz z 8 punktami miejsce 30. Mistrzostwa rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z czasem 1,5 godziny na zawodnika. Udział w mistrzostwach doszedł do skutku dzięki pomocy finansowej Gminy Lututów. Klub Czarna Damka Poziomo: 4. do pisania po tablicy 9. błahostka 10. matka babki 11. obchodzi imieniny klasztor w kościele wschodnim 13. forteca 15. lukier 16. połowa wagi 17. chłodnik 18. specjalne obciążenie statku w celu zapewnienia równowagi 21. przeźrocze 23. szarawobiały twardy i kruchy metal o właściwościach półprzewodnika 26. natłok 27. sztuczny bieg wody 29. element architektoniczny złożony z łuku i dwóch podpór 32. podziałka Koleś umówił się na randkę w ciemno. Ale trochę się wystraszył i pyta kumpla: - A co jeśli będzie brzydka jak noc? - Proste. Idź do jej domu i jeśli rzeczywiście tak będzie zacznij kasłać ekhm i udawaj silny atak astmy. Poszedł, zadzwonił. W drzwiach pojawiła się najpiękniejsza kobieta jaką widział. Już otwierał usta żeby coś powiedzieć, nagle: - Ekhm, ekhm - dziewczyna zaczęła się dusić. Wraca mąż ze szpitala gdzie odwiedzał ciężko chorą teściową i zły jak nieszczęście mówi do żony: - Twoja matka jest zdrowa jak koń, niedługo wyjdzie ze szpitala i zamieszka z nami. - Nie rozumiem - mówi żona - wczoraj lekarz powiedział mi, że mama jest umierająca! - Nie wiem co on tobie powiedział ale mnie radził przygotować się na najgorsze. Znany psychiatra został zaproszony na konferencję organizowaną przez Narodową Ligę Kobiet. Po prelekcji jedna z organizatorek podeszła i zapytała: - Proszę mi powiedzieć doktorze, w jaki sposób rozpoznaje pan chorobę psychiczną u osoby zachowującej się normalnie? - Nic prostszego. Zadaje się łatwe pytanie na które każdy powinien odpowiedzieć. Jeśli nie odpowie, należy taką osobę natychmiast odizolować. - Jakie to pytanie? rozrywka 33. aktówka 36. wiatrak w samolocie 38. sklepik, mały pawilon 40. kluska z owocem w środku 41. szyk przestawny 42. ścisk 43. dmuchawiec 44. sztywny męski kapelusz z wysoką główką w kształcie walca 45. przedpokój 46. nie katoda Pionowo: 1. bezprawie 2. zastygła, półstała masa powstała przez wygotowanie kości, ryb lub owoców 3. powieść Anny Kowalskiej 4. zachcianka 5. zniechęcenie 6. popłoch 7. osoba opowiadająca przebieg zdarzeń - Kapitan Cook odbył trzy wyprawy wokół ziemi i umarł w trakcie jednej z nich. Która to była? Kobieta zamarła i zaczęła się śmiać zażenowana: - Wie pan co doktorze? Nie mógłby pan zadać mi innego pytania? Musze się przyznać, iż nigdy nie byłam zbyt dobra z historii. Położna wychodzi do oczekującego ojca z trójką noworodków na rękach: - Nie przeraził się pan, że tyle ich? - Nie! - No to niech pan te trzyma, ja lecę po resztę. Działo się to w czasach, kiedy władza radziecka zaciekle zwalczała religię jako opium dla ludu i zabobon. Nauczycielka na lekcji oznajmiła dzieciom, że Bóg nie istnieje, więc nie muszą sobie nim zawracać głowy. Jako praktyczny dowód zaproponowała: - Wszystkie dzieci robią figę i unoszą rączki do góry. Zobaczycie, że się nic nie stanie, bo nie ma Boga! Wszystkie dzieci z wyjątkiem jednego posłusznie podniosły rączki. - A ty czemu, Abramku, nie zrobiłeś figi? - Bo to jest tak, proszę pani. Jeśli Boga nie ma, to komu ja tę figę pokazuję? A jeśli jest - to po co sobie psuć stosunki? Jedzie kobieta samochodem. Nagle usłyszała głośny hałas na zewnątrz, zatrzymała się, wychodzi z samochodu i patrzy wokół. 8. kufer 14. powieść Wiesława Myśliwskiego 18. wrota 19. zagajnik 20. rośnie na łące 21. w kinie 22. rzymska bogini łowów 23. powieść Marka Sołtysika 24. broń sieczna używana od epoki brązu 25. powieść Ignacego Maciejewskiego 28. embolia 30. Werter 31. państwo w Afryce 34. motłoch 35. nikczemnik 37. zespół aktorów grających w sztuce 38. ankra 39. ptak z rzędu blaszkodziobych 40. faza Księżyca, widoczna tylko połowa tarczy Księżyca Zobaczyła na ziemi jakąś część, dźwiga ją z trudem próbując dopasować ją gdzie się da. Nie mogąc znaleźć miejsca, z którego odpadła, zataszczyła część na tylne siedzenie i jedzie do mechanika. Po przeglądzie mechanik mówi: - Samochód w zupełnym porządku, ale ten właz kanalizacyjny trzeba zawieźć na miejsce.. Przychodzi baba do lekarza i mówi: - Panie doktorze, nie mogę spać po nocach. Co noc zgrzytam ze wściekłości zębami, bo jakiś kot siedzi na dachu mojego domu i przeraźliwie miauczy. - Proszę, oto środek nasenny. - Dziękuje. Czy mam go zażywać przed pójściem do łóżka? - Nie. Ma go pani rozpuścić w mleku i dać kotu! Przez Saharę jedzie karawana. Mężczyźni jadą na wielbłądach, kobiety idą piechotą obok. Przygląda się temu grupa amerykańskich turystów. W końcu jedna z turystek nie wytrzymuje, podchodzi do karawany i wykrzykuje na cały głos: - Co to za porządki?! Faceci wożą tyłki na wielbłądach, a kobiety muszą iść na piechotę! Czy w krajach arabskich nie bierze się pod uwagę zdania kobiet?! - Wprost przeciwnie. - odpowiada jedna z Arabek. - My sobie nie życzymy wieczorem zmęczonych mężczyzn. Baran (20 III-20 IV) Nie powinieneś bać się nowych wyzwań ani konkurencji. W pracy spośród innych jesteś najlepiej przygotowany do tego, żeby pełnić ważną funkcję. Możesz mieć drobne problemy zdrowotne, głównie dlatego, że nie pamiętasz o właściwej diecie. Drobne uciążliwości mogą negatywnie odbić się na twoim nastroju. Byk (21 IV-20 V) To będzie tydzień ciekawych propozycji. Warto przyjrzeć im się uważnie i postarać się znaleźć coś ciekawego dla siebie, zwłaszcza jeśli w ten sposób możesz podnieść stan swojego konta. Pogoda może negatywnie wpływać na twoje samopoczucie. Jeśli jesteś samotny to wiedz, że obok ciebie jest ktoś, kto chętnie to zmieni. Bliźnięta (21 V-20 VI) Ten tydzień nie będzie należał do szczególnie udanych. Przede wszystkim nie powinieneś się ociągać z wykonaniem powierzonych ci obowiązków - nikt tego za ciebie nie zrobi. Pomyśl też o pieniądzach, które mogą ci przejść koło nosa. W najbliższych dniach w twoim otoczeniu pojawi się kilka interesujących osób. Rak (21 VI-21 VII) Jeśli ktoś cię krytykuje, to nie oznacza, że bezwzględnie ma rację. Może po prostu szuka kogoś, na kimś można się wyżyć. Jeśli jesteś przekonany o słuszności wybranego przez siebie rozwiązania, to spokojnie rób swoje. Zadbaj za to o dobrą atmosferę w domu. Przede wszystkim nie nadużywaj cierpliwości i zaufania partnera. Lew (22 VII-21 VIII) Wygląda na to, że w najbliższych dniach w twoim portfelu będzie przybywało gotówki. Jeśli z twoim zdrowiem nie jest najlepiej, to zamiast stosować na sobie terapie wszystkich znajomych wybierz się wreszcie do lekarza. Samotne Lwy na koniec tygodnia czeka szansa na to, by zmienić coś w swoim życiu. Panna (22 VIII-21 IX) W pracy może być nieciekawie. Szykuje się mały konflikt. Przeciwko wielu i Herkules nie pomoże więc zamiast walczyć postaraj się dogadać. Postawa pełna optymizmu dobrze wpłynie na twoje zdrowie a także na nastrój znajomych. Jeśli jesteś teraz w stabilnym związku to nie ryzykuj wszystkiego dla przelotnej miłostki. Waga (22 IX-22 X) To może być dobry okres, by pokusić się o parę zmian. Może warto zasugerować delikatnie szefowi, że przydałby się mały awans? Jeśli napotkasz możliwość zmiany czegoś w swoim życiu na lepsze, nie wahaj się. Zapisz się na basen lub aerobik, to dobry czas na podnoszenie sprawności fizycznej. Zaufaj swojemu partnerowi. Skorpion (23 X-21 XI) Nie naginaj prawa do swoich potrzeb, może cię to sporo kosztować. A nadejdzie niedługo taka chwila, że zostanie to docenione. Jeśli nie czujesz się w swoim ciele najlepiej, to może nieźle byłoby zrzucić parę kilogramów lub przynajmniej nie objadać się w Święta. Ktoś obok ciebie czeka na, choćby delikatny, sygnał. Strzelec (22 XI-20 XII) Skup się i postaraj się niczego nie przegapić w najbliższej przyszłości. Nowe wyzwania mogą być środkiem, a poprawa twojej sytuacji, zwłaszcza finansowej, celem. To dobrze, że tak dbasz o swoje zdrowie, ale z drugiej strony postaraj się nie wpadać w skrajność. W sprawach uczuciowych postaraj się dokonać wyboru. Koziorożec (21 XII-19 I) Ten tydzień będzie obfitował w okazje do tego, żeby zarobić dodatkowe pieniądze. I to raczej konkretne. Z drugiej strony wziąłeś na swoje barki zbyt wiele obowiązków i teraz trudno ci się ze wszystkiego na czas wywiązać. Przede wszystkim wybieraj zdrowie, a dopiero za nim postaw obowiązki służbowe. Wodnik (20 I-19 II) Sytuacja będzie się teraz zmieniać raczej szybko, więc i taka musi być twoja reakcja. Okazujesz innym wiele szacunku, ale siebie nie traktujesz w ten sposób, a to niedobrze. I pamiętaj, że za pieniądze można kupić wiele, ale nie zdrowie. Odezwie się w tobie stare uczucie, ale przecież masz teraz nowe. To nie jest proste. Ryby (20 II-19 III) Jest dobrze, ale tobie ciągle mało. Życie na krawędzi ma więcej minusów niż plusów, więc przestań ryzykować. Zacznij zdrowiej żyć, inaczej twój organizm spłata ci na święta niezłego figla. Szykuje się mała powtórka z karuzeli uczuć, ale nie pokładaj zbyt wielkiej nadziei w tym, co już dawno się skończyło.

11 20 ogłoszenia informacje 21 INFORMATOR POWIATOWY Telefony alarmowe: Straż pożarna Pogotowie ratunkowe Policja Informacja PKP Kępno - ul. Dworcowa 7, tel. (062) Ostrzeszów - ul. Dworcowa, tel.(062) Wieruszów - ul. Kolejowa, tel. (062) , Informacja PKS Kępno - ul. Broniewskiego, tel.(062) Ostrzeszów - ul. Sienkiewicza, tel. (062) Wieruszów - ul. Wrocławska, tel. ( Komenda Powiatowa Policji Kępno - Chojęcin Szum 8a, tel. (062) Ostrzeszów - ul. Zamkowa 27, tel. (062) Wieruszów - ul. Kuźnicka 28A, tel. (062) Pogotowie energetyczne Kępno - ul. Młyńska 10, tel. (062) Ostrzeszów - ul. Grabowska 39, tel. 991 Wieruszów - ul. Bolesławiecka 8, tel.(062) Pomoc drogowa Kępno - Chojęcin Szum 6d, tel. (062) Galewice - ul. M. Konopnickiej 1, tel. (062) , lub , /obejmuje powiat wieruszowski/ Szpitale Kępno - ul. Szpitalna 7, tel. (062) Ostrzeszów - Al. Wolności 4, tel. (062) Wieruszów - ul. Warszawska 104, tel.(062) Starostwo Powiatowe Kępno - ul. Kościuszki 5, tel. (062) Ostrzeszów - ul. Zamkowa 31, tel. (062) Wieruszów - ul. Rynek 1-7 tel.(062) Urząd Miasta Kępno - ul. Kościuszki 5a, tel. (062) Ostrzeszów - ul. Zamkowa 31, tel. (062) Wieruszów - Rynek 1-7, tel.(062) , Urząd Skarbowy Kępno - ul. Rynek 4, tel. (062) Ostrzeszów - ul. Grabskiego 1, tel. (062) Wieruszów - Rynek 12-13, tel. (062) Urząd Stanu Cywilnego Kępno - ul. Kościuszki 7, tel. (062) Ostrzeszów - Rynek - Ratusz, tel. (062) Wieruszów - Rynek 1-7 tel.(062) MEDYCZNE Gabinet Terapii Naturalnej SO- MODO masaż, korekcja kręgosłupa, irydodiagnostyka (diagnozowanie z tęczówki oka), homeopatia, ziołolecznictwo, akupunktura, bioenergoterapia. Kępno, ul. Wrocławska 5 ( poligon ). Tel. (062) (b) W. Wojciechowski diagnoza komputerowa w 30 minut, terapia antynikotynowa i antyalkoholowa, nerwice i depresje. Tel. (062) (b) Nie pal wystarczy 1 terapia! 7 lat praktyki gwarancja skuteczności tel (19.09) NIERUCHOMOŚCI Sprzedam grunty rolne orne o powierzchni 3 ha w miejscowości Ostrówek, gm. Galewice. Tel ( dzwonić po 17 tej) ( 9.01) Sprzedam kawalerkę o pow. 24 m2 w Wieruszowie; cena do uzgodnienia; tel. (0-663) (9.01) Sprzedam działkę budowlaną o pow. 2,32 ha w Ochędzynie przy drodze nr 8. Cena za 1 m2 10 zł. Dostępna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Działka jest ogrodzona. Tylko poważne oferty! Tel (10.01) Sprzedam działkę pod zabudowę o pow. 20 arów w okolicy Wieruszowa (Kowalówka). Tel Sprzedam działkę przeznaczoną pod budowę powierzchni 0,29 ha z możliwością podzielenia na dwie położoną w Galewicach. Tel (16.01) Sprzedam połowę domu w zabudowie bliźniaczej (ok.100 m2) wraz z budynkiem gospodarczym z działką 180 m2 w Wieruszowie w okolicy rynku. Tel Pilnie przyjmę w dzierżawę 1ha przeliczeniowy na dłuższy okres czasu. Dobrze zapłacę. Tel lub Sprzedam lub zamienię dom jednorodzinny w Wieruszowie na mieszkanie własnościowe w bloku, może być kawalerka. Tel Sprzedam nowy dom jednorodzinny do zamieszkania w centrum Kępna lub zamienię na mieszkanie w bloku. Tel Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1 ha. Działka położona w Jutrkowie przy drodze powiatowej Jutrków-Wieruszów. 6 km od giełdy samochodowej. Tel Sprzedam mieszkanie w Wieruszowie jednopokojowe o pow. 29 m2. Tel (19.12) Sprzedam działki budowlane lub na działalność gospodarczą w Sokolnikach (gm. Sokolniki) Tel (19.12) Sprzedam działkę o pow. 29 arów w Wieruszowie na ul. Kuźnickiej Tel (19.12) Sprzedam nowy dom o pow.180 m2 w Kępnie na ul. Osińskiej. Ogrodzona działka o pow. 911 m2, wszystkie instalacje, prawie do zamieszkania. Tel (19.12) Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną w miejscowości Piaski Stare koło Bolesławca o pow.0,31ha. Mogę ja podzielić na dwie mniejsze działki ( zależy od kupującego)cena do uzgodnienia. Tel (5.12)st Sprzedam lub wydzierżawię 6 działek budowlano inwestycyjnych o łącznej powierzchni 4700m2 położonych w miejscowości Wyszanów ul. Główna 2 powiat wieruszowski. Tel lub Sprzedam mieszkanie własnościowe o pow. 60 m2 po kapitalnym remoncie, umeblowane, własne centralne na wsi w tym działka 5 arów i garaż. Wiadomość Siemionka 5/3 ( okolice Trzcinicy) Tel lub (19.12) Sprzedam lokal gastronomiczny o pow. 80m2 na działce o pow m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą np. kręgielnię lub market). Lokalizacja: Kępno Os. Kopa. Tel (19.12) NIERUCHOMOŚCI - KUPIĘ /ZAMIENIĘ Kupię mieszkanie na parterze w bloku w Kępnie. Tel lub (m.) Kupię dom Kępno, Wieruszów lub okolice może być do małego remontu. Tel (19.12) Kupię działkę budowlaną pod dom jednorodzinny w Wieruszowie lub okolicy o powierzchni ok m2 (wymiary ok. 40m x 35m), tel NIERUCHOMOŚCI - WYNAJMĘ /DO WYNAJĘCIA Wynajmę pokój do zamieszkania w budynku jednorodzinnym w Wieruszowie samotnej niewieście. W zamian oczekuję pomocy w utrzymaniu domu ( nie finansowej). Tel (9.01) Pilnie poszukuję małego mieszkania ( lub kawalerki) do wynajęcia w Wieruszowie. Tel (16.01) Lokal do wynajęcia na Zakład Fryzjerski, Kosmetyczny lub na Gabinety Lekarskie. Metraż 35 m2 lub 47 m2. Cena 550 zł + opłaty. Pełne uzbrojenie w media, ubikacja, natrysk. Okolice Osiedla Odrodzenia. Tel (31.12.) Do wynajęcia działka o pow. do 0.5 ha na parking, KOMIS itp. w Wieruszowie lub inne przeznaczenie. Tel (19.12) Wynajmę pomieszczenie w Wieruszowie tel (19.12) MOTORYZACYJNE SPRZEDAM Volksvagen Polo, 1.4, rocznik 1996 oraz Fiat Punto 1.1, rocznik Tel (9.01) Ford Fiesta 1.2, rocznik 1997 oraz Fiat cc, 700, rocznik Tel (9.01) Mercedes A Klasa 170 CTI Diesel 2001Avangarda, czarny metalik, pełna elektryka, klima, dewasto, opony zimowe, skóry sprowadzony, zarejestrowany, bezwypadkowy, możliwa zamiana. Cena zł. Tel (9.01) Fiat Seicento, rocznik 2001, drugi właściciel, niebieski, poj.900 cm3, przebieg , komplet opon zimowych, autoalarm. Cena:7500 zł. Tel lub Fiat Brava, rok prod.1999 (grudzień), 5-drzwiowy, moc silnika 82 KM, poj. silnika 1242 cm3, pierwszy właściciel, auto kupione w salonie, serwisowane (książka pojazdu), garażowane, kolor granatowy metalik, dodatkowy komplet opon. Cena , zł. Tel ( po godz.15.00) Opel Frotera 2.3 TD, 1994 r., zarejestrowany w kraju. Tel lub VW Passat Combi, 1.9 TDI, 1998 r., sprowadzony, ciemno zielony. Tel lub Opel Astra II, 2.0 DTL, rocznik 1999, HATCHBACK, srebrny, sprowadzony. Tel lub VW Golf IV 1.9 TDI, 110 km, 2000r., granat, sprowadzony. Stan idealny. Tel lub Sprzedam samochód Peugeot 406, rok 1996, pojemność 1.8;16V. Stan bardzo dobry. Cena 9800 zł. Tel Sprzedam Hyundai Pony, rok prod. 1991, poj. 1500,benzyna+ gaz, typ Sedan, niebieski metalik. Cena 1500 zł. Tel (19.12) Opel Astra II 1997 r. 1,4 cena zł; Opel Corsa B 1998 r V cena zł; Opel Corsa B 1998 r. 1,5 TD cena zł, B.M.W. 318 I 1993 r. 1,8 cena zł; Bolesławiec; Tel (19.12) PRACA DAM Zatrudnimy osobę z kwalifikacjami pełnej księgowości komputerowej w Zakładzie Przetwórstwa Zbożowego Młyn w Bolesławcu. Tel (9.01) Szukam do współpracy osób chcących pracować jako doradcy finansowi.nie normowany czas pracy, może być jako praca dodatkowe praca nie na etacie. Tel (P.M.) SPRZEDAM Sprzedam tanio prawie nową szafę 3 drzwiową Helwetia. Tel lub Sprzedam siatkę ogrodzeniową (ocynk) 40 mb, wysokość 1,5 cm. Tel Sprzedam drzewo opałowe liściaste: jesion, akacja tel lub Sprzedam agregat uprawowy 2,10 z podwójnymi wałkami oraz kompletne koła do ciągnika C szt. Tel (19.12) Sprzedam szczenięta rasy York po rodowodowych rodzicach. Piękne srebrno złote, o prostym i jedwabistym włosie, zdrowe i zadbane. Cena do uzgodnienia.tel lub (19.12) USŁUGI Usługi ogólnobudowlane: posadzki, tynki, płytki itp. Tel (9.01) Usługi remontowo wykończeniowe: malowanie, tapetowanie, gładzenie, tynki mozaikowe, wykończenia poddaszy, montaż drzwi i okien, sztukateria, malowane dachów, elewacji itp., panele podłogowe, ścianki działowe z regipsu; tel. (0) (30.01) Usługi remontowo wykończeniowe, szeroki zakres. Tel , Naprawa pralek automatycznych, lodówek, lad chłodniczych, ul. Warszawska 86 w Wieruszowie. Tel Usługi remontowo-budowlane. Tel Instalacje elektryczne, płytkowanie, prace wykończeniowe. Szybko. Tanio. Solidnie tel Mechanika Samochodowa, Dariusz Sopel, Sopel 2a. Wymiana oleju, klocków hamulcowych, filtrów, naprawy ogólne i bieżące, specjalizacja wymiany osłon, przegubów np.: Reno, Peugeot. Zapraszamy codziennie od 8.00 do Tel (19.12) Kompleksowe wykończenie wnętrz. Tel (4.01) Prowadzenie księgi przychodów rozchodów, pełnej księgowości, rozliczanie spraw pracowniczych, pełen zakres szkoleń, bhpowskich i opieka BHP w zakładzie pracy. Tel (31.12) Przewozy osobowe, krajowe i międzynarodowe, licencjonowane. Transport na lawetach. Niskie ceny, faktury VAT. Tel (st) Przezwajanie silników, naprawa elektronarzędzi Celma, Bosch, Makita w rozliczeniu przyjmę spalone silniki lub kupię. Baranów. Tel lub ( ) Angielski od podstaw korepetycje. Tel (26.10 DC) RÓŻNE BHP mgr inż. specjalista prowadzi doradztwo, szkolenia, ocena ryzyka zawodowego. Wiad. tel. (062) (b) Wróżka na wcześniejsze zapisy. Wróży z kart, rąk, fotografii. Wiad. tel. (062) (b) TOWARZYSKIE Kawaler bez nałogów, szczery, uczciwy, lat 35, 180 cm, pozna uczciwą i niepalącą panią w wieku lat, która pragnie założyć szczęśliwą katolicką rodzinę. Tel dzwonić po godz.18 tej, prosić Janka, OGŁOSZENIE DROBNE 10 ZŁ, 15 ZŁ POGRUBIONE ZA 3 EMISJE ZAPRASZAMY SPRZEDAM Nieruchomość przemysłowa w Perzowie 1 km od trasy nr 8 Działka 1, 665ha, ogrodzona. Tel.: CHCĘ ŻYĆ, A NIE ISTNIEĆ Problemy w szkole, pracy, kłopoty w domu, niespełniona miłość to niektóre z wielu powodów, na skutek, których możemy popaść w depresje groźną chorobę XXI w. Gdy mówimy o depresji często nie mamy świadomości, jak ciężką jest chorobą, jej nasilenie daje się zaobserwować w ostatnich latach. Dotyka ona ludzi w różnym wieku, niezależnie od płci, wykonywanej pracy, statusu społecznego. Zazwyczaj ofiarami jej padają osoby małoodporne na stres, wrażliwe, które nie radzą sobie w tym dynamicznym świecie, gdzie, aby zaistnieć trzeba rozpierać się łokciami, gdzie wrodzona inteligencja, wrażliwość, prawdomówność i lojalność bardzo często przegrywa z chamstwem, arogancją, bezczelnością i kłamstwem. Przyczyn depresji upatruje się w wielu czynnikach, ale zasadniczym jest stres i nieumiejętność rozładowania go. Długotrwała i nieleczona staje się groźną chorobą, która pozbawia ludzi radości i sensu życia, dlatego nie można bagatelizować takich objawów jak: zły nastrój, brak energii, smutek, przygnębienie, zaburzenia snu, uczucie pustki, niskie poczucie własnej wartości, strach przed porzuceniem, nieustające poczucie winy, obsesyjne drążenie bolesnych doświadczeń i wiele innych, które tłumaczymy sobie mam zły dzień, mam dołek psychiczny nawet zwalamy winę na pogodę wierząc, że gdy ona ulegnie poprawie, poprawi się też nasz nastrój. Objawy takie, utrzymujące się przez dłuższy okres musimy skonsultować z lekarzem, depresje można leczyć, można jej zapobiegać, nie leczona prowadzi do myśli samobójczych, a w wielu przypadkach do ich popełnienia. Jeżeli nie możemy zmienić otaczającego nas świata, musimy zmienić własne nastawienie do niego i do innych ludzi. Jest to niezmiernie trudne w dzisiejszych czasach, w których zakłamanie i obłuda wiedzie prym, boimy się zaufać komuś, nie wierząc w jego uczucie, wierność i lojalność, bo kiedyś w życiu ktoś nas skrzywdził, okłamał, nie dotrzymał słowa. Często rezygnujemy z wielkiej miłości, odrzucamy osobę, gdyż nie potrafimy już w pełni zawierzyć, odgrywamy się na niej za tamtą, co nas skrzywdziła i przez to w końcu ją tracimy. Staczamy się w niebezpieczną pułapkę, w której przeżywamy dwie skrajności, z jednej strony nie potrafimy znów zaufać, izolujemy się od innych liżąc w samotności swoje rany, a z drugiej strony tak bardzo pragniemy mieć kogoś blisko, potrzebujemy, chcemy znów wierzyć i ufać, przekazać swoje uczucia, zwierzyć się, poskarżyć, powiedzieć, co czujemy i co myślimy, tęsknimy. To bardzo osobiste odczucia, którymi boimy się podzielić z innymi obawiając się braku zrozumienia. Na depresje zapada wiele osób na skutek zdarzeń życiowych jak: śmierć bliskiej osoby, rozwód, problemy finansowe, choroba, poród, samotność, kompleksy, kłopoty w szkole, utrata pracy lub problemy w niej, te wszystkie czynniki powodują stres, z którym sobie sami nie poradzimy jeżeli nie mamy możliwości wyładowania go. Ostatnio w mediach głośno jest o młodzieży, a nawet dzieciach letnich, którzy stają się ofiarami molestowania seksualnego, znęcania psychicznego i fizycznego, szantażu ze strony swoich rówieśników lub starszych uczni. Zastanawiającym faktem jest to, że ma to miejsce w szkole prawie, że na oczach nauczycieli. Dopiero tragedia zmusza do głębszej analizy jak mogło do tego dojść, dlaczego nikt nie był w stanie temu zapobiec, dlaczego ofiara nie szukała pomocy, wreszcie, dlaczego nikt z biernie obserwujących nie wstawił się w obronie lub nie zgłosił nieodpowiedniego zachowania nauczycielom. Często tragedia jest wynikiem z pozoru niewinnych żartów, które w porę niepohamowane prowadzą do niecnych czynów. Ofiarami stają się zazwyczaj dzieci nieśmiałe, spokojne, często słabsi uczniowie, zakompleksieni, z biedniejszych rodzin, którzy boją się zgłosić taką sytuacje, ze względu na wstyd, ośmieszenie i poczucie, że zostaną zignorowani i tej pomocy nie uzyskają. Nie mając także wsparcia w rodzinie, wmawiają sobie, że być może oni sami, sa winni zaistniałej sytuacji i targają się n a własne życie. Pomoc zwykle nadchodzi za późno, po fakcie. Czy problemy tych uczni nie dało się wcześniej zauważyć, dlaczego oni padli ofiarami, bo czuli się gorsi, słabsi czy byli zbyt wrażliwi i inteligętni? Dawniej prościej rozwiązywano takie sprawy np. chłopcy, którzy pozwalali sobie na zbyt wiele w stosunku do którejś z dziewczyn, po prostu dostawali trzask w pysk i kopa w krocze, co hamowało ich zapędy. Skoro sposoby te przynosiły efekty, może by warto do nich wrócić. Gdy nie radzimy sobie sami musimy szukać pomocy. Sprawą wstydliwą jest nadal pójście do psychiatry, psychologa, a to znów z powodu, gdyż boimy się ośmieszenia ze strony innych, tak, więc zaklęty krąg się zamyka, bo uważamy, że tabletka nie przywróci nam osoby nieżyjącej, nie scali związku, nie przywróci utraconej miłości, wiary, nie podwyższy poczucia własnej wartości, miejsca w hierarchii społecznej. Ale, aby wydostać się z tej matni musimy od czegoś zacząć, może to być lekarz pierwszego kontaktu, ważne, aby wydobył z nas te sygnały, które wysyłamy, a zdaje się, że nikt ich nie chce odebrać i postawił prawidłową diagnozę, skierował nas do odpowiednich ludzi lub instytucji, które są w stanie nam pomóc. Ważne jest też, aby wtedy mieć przy sobie kogoś bliskiego, aby się nami zaopiekował, podniósł nas na duchu, wysłuchał, ale nie krytykował, nie ganił, nie obrażał, pomógł na nowo odkryć w sobie jakąś pasje, pomógł zrozumieć, że życie jest krótkie i trzeba je jak najlepiej wykorzystać, że nie będzie dane nam jeszcze raz go przeżyć. Depresja nasila się w okresie świątecznym szczególnie u osób samotnych, biednych, porzuconych, izolowanych przez społeczeństwo reprezentowane przez bufonów, którzy uważają się za lepszych od nas, mądrzejszych, bardziej wykształconych, zarozumiałych, po trupach dążących do zdobycia władzy, u których człowiek biedniejszy, słabszy, zepchnięty na margines społeczny to druga kategoria, jednym słowem bufonów. Świat jest dynamiczny, rozpięty między dobrem a złem, a w naszym życiu napotykamy szereg trudności, które mogą spowodować załamanie, ważne, aby w tych trudnościach się odnaleźć samemu lub z pomocą innych, potrafić rozróżnić biedę materialną od duchowej, chcieć zrozumieć, że nadzieja zawsze istnieje, nie odtrącać, a szukać przyjaciół i bliskich osób. Bo jak powiedział znany artysta, fotografik, który pracuje z ludźmi odrzuconymi Grzegorz Pleszyński wszyscy jesteśmy piękni, dobrzy i zdumiewający. Milena Drew-Styl schody Producent różnego typu schodów i balustrad z drewna. Formy tradycyjne oraz połączenia drewna, szkła, metalu i gięć. Niemiecka jakość, polska finezja. Telefon kontaktowy: 062/ , 0/ , 0/ Strona internetowa: Zatrudnimy osobę z kwalifikacjami pełnej księgowości komputerowej w Zakładzie Przetwórstwa Zbożowego Młyn w Bolesławcu. Tel (9.01) Mistrzostwa Zdobienia Paznokci po raz drugi Mówi się, że zadbane dłonie są wizytówką kobiety. Paznokcie to ich bardzo ważny element, dlatego odpowiedni manicure czy upiększanie przez różne zdobienia dodają naszym dłoniom wiele blasku i czaru. Na miłośniczki zadbanych dłoni czeka nie lada gratka: a mianowicie II Ogólnopolskie Mistrzostwa w Zdobieniu Paznokci organizowane przez EUROPEJSKIE STUDIUM ZAWODOWE ANAGRA oraz P.W. LEW-GOLDEN-NAILS. Celem zawodów jest promowanie współczesnego zawodu stylisty/stylistki paznokci. Konkurs polega na ozdobieniu paznokci obu dłoni w trakcie 3 godzin zgodnie z obowiązującym tematem, którym będzie KOSMOS. Ocenie technicznej podlegają wszystkie zdobienia wykonane podczas mistrzostw oraz ogólna stylizacja modelki (modela). Na zwycięzców czekają nagrody: I miejsce: łączna wartość nagród 4700 zł (w tym lampa i dwa zestawy do stylizacji paznokci metodą żelową i acrylową) oraz kurs fryzjerski gratis i dyplom w języku polskim i angielskim; II miejsce: łączna wartość nagród 1500 zł (w tym lampa i zestaw do stylizacji metodą żelową) oraz dyplom w języku polskim i angielskim; III miejsce: łączna wartość nagród 900 zł (w tym zestaw do stylizacji metodą acrylową i akryle kolorowe) oraz dyplom w języku polskim i angielskim. Mistrzostwa odbędą się 3 lutego 2008 r. o godz w Europejskim Studium Zawodowym anagra w Łodzi przy ul. Woronicza 16. REGULAMIN I KRYTERIA OCEN Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt i przywożą ze sobą modelkę. Zawodnicy pracują używając własnych materiałów i urządzeń. Organizatorzy zapewniają miejsce pracy, lampkę, podłączenie do prądu. Jakiekolwiek roszczenia prawne uczestników i modelek są wykluczone. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych i zdjęć wykonanych podczas trwania zawodów. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody i straty zawodniczek i modelek. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie ZGŁOSZENIA: Kupony zgłoszeniowe przyjmowane są do 22 stycznia 2008 r. na adres mailowy: Instruktor Zawodu Luiza Włoch wraz z jednoczesną wpłatą 70 zł przekaz pocztowy na adres szkoły Europejskie Studium Zawodowe anagra Łódź ul. Piotrkowska 102 Z dopiskiem MISTRZOSTWA 2008 Wspomnienia Wigilie dawniej jeszcze przed wojną w Kępnie dla mniej zamożnych organizowano w Domu Katolickim. Duże zaangażowanie było ks. Nowackiego i właścicielki apteki pani Karłowskiej Pani Karłowska zbierała jako dary od kupców a zdarzało się sama kupowała odzież, buty, które potem na wspólnej wigilii rozdawano biednym, wspólnie siewano kolędy. Pan Adamski wspomina piękne chwile przy fontannie, gdzie wieczorami zbierano się i śpiewano przy muzyce piosenki. W 43 roku zburzono fontannę a w to miejsce wybudowano staw przeciwpożarowy, który wyłożono płytami nagrobnymi z cmentarza żydowskiego. Dawniej z okazji świąt miasto zawsze było pięknie oflagowane. Zdjęcie ze zbiorów J. Adamskiego.

12 22 23 Wieruszowscy gimnazjaliści niepokonani 7 grudnia w Uniejowie rozegrano finał wojewódzkich mistrzostw w unihokeju chłopców. Rewelacyjna forma reprezentantów Gimnazjum nr 1 w Wieruszowie, którzy trenowali pod czujnym okiem nauczyciela w-fu Mariusza Moski znów dała o sobie znać i uczniowie, pokonując swoich rywali zdobyli tytuł mistrza województwa łódzkiego tym samym kwalifikując się do ogólnopolskich rozgrywek Gimnazjady. Przed nimi najważniejszy mecz walka w finale krajowym. Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów w walce o podium dedykując utwór We are the cheampions. W zawodach wzięło udział 6 drużyn, które stanowili mistrzowie rejonów (woj. łódzkie podzielono na 6 rejonów). Mistrzostwa rozegrano w 2-óch grupach systemem każdy z każdym. Kolejność drużyn w I grupie: I m. Gim. Nr 1 Wieruszów (Sieradz) II m. Gim. Uniejów (Tomaszów Mazowiecki) III m. Gim. Rozprza (Piotrków Trybunalski) Kolejność drużyn w II grupie: I m. Gim. Bedlno (Rawa Mazowiecka) I m. Gim. Nr 2 Radomsko (Pajęczno) I m. Gim. Nr 34 Łódź (Łódź) Mecz o V-IV miejsce Gim. Rozprza Gim. Nr 34 Łódź 4:0 Mecz o III-IV miejsce Gim. Uniejów Gim. Nr 2 Radomsko 2:1 Mecz o I - II miejsce Gim. Nr 1 Wieruszów Gim. Bedlno 3:1 Kolejność 1. Gim. Nr 1 Wieruszów 2. Gim. Bedlno 3. Gim. Uniejów 4. Gim. Nr 2 Radomsko 5. Gim. Rozprza 6. Gim. Nr 34 Łódź Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a pierwsze 3 zespoły otrzymały puchary oraz medale ufundowane przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy. Mistrzowska drużyna z Gim. Nr 1 w Wieruszowie wystąpiła w następującym składzie: 1. Mateusz Poprawa 2. Tomasz Szula 3. Mateusz Kasprzak 4. Maciej Jurek 5. Przemysław Silko 6. Ernest Mrowiński 7. Bartłomiej Siatkowski 8. Wojciech Hojczyk 9. Paweł Potomski 10. Paweł Franiak 11. Bartłomiej Ochocki 12. Michał Barański 13. Maciej Sławikowski 14. Sebastian Kania Henryk Dorosławski aga informacje Przyszły na świat Dnia r. o godz urodził się Kacper, syn państwa Malwiny Błoch Łagockiej i Łukasza Łagockiego z Kraszowa. Chłopiec waży 3940 g i ma 56 cm. Dnia r. o godz urodził się Brajan, syn państwa Natalii Szymańskiej i Marcina Płonki z Sycowa. Chłopiec waży 3820 g i ma 56 cm. Dnia r. o godz urodził się Patryk, syn państwa Małgorzaty i Damiana Wabnic z Trzcinicy. Chłopiec waży 3860 g i ma 55 cm. Dnia r. o godz urodziła się Maria, Marta; córka państwa Ilony Duda i Krzysztofa Gąszczaka ze Słupii p/ Kępnem. Dziewczynka waży 3720 g i ma 56 cm. Dnia r. o godz urodziła się córka państwa Ilony Maj i Macieja Rybaka z Ostrówka. Dziewczynka waży 3000 g i ma 54 cm to zodiakalne Strzelce Tekst&foto: MaŁa Dnia r. o godz urodził się Kacper, syn Malwiny Sobolewskiej z Wojciechowa. Chłopiec waży 3750 g i ma 55 cm. Dnia r. urodził się Iwo, syn państwa Moniki i Waldemara Peterów z Kępna. Chłopiec waży 3250 g i ma 55 cm. Dnia r. o godz urodziła się Oliwia, córka, państwa Patrycji i Mariusza Szuja z Kępna. Dziewczynka waży 3900 g i ma 55 cm. Dnia r. o godz urodziła się Pola, córka państwa Moniki i Piotra Balcer z Kępna. Dziewczynka waży 2780 g i ma 51 cm. Dnia r. o godz urodziła się Kinga, córka państwa Agaty i Roberta Kołodziejczyków z Wieruszowa. Dziewczynka waży 3600 g i ma 55cm. Finał Wojewódzki Indywidualnych Mistrzostw w Szachach w Poznaniu W sobotę 8. grudnia 2007 odbył się Finał Wojewódzki Indywidualnych Mistrzostw w Szachach w Poznaniu w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów. Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Opatowie reprezentowali: dziewczęta - Joanna Szybka, zajmując XI miejsce; chłopcy - Andrzej Szybka, zajmując V miejsce oraz Krzysztof Górecki. Biorąc pod uwagę fakt iż w zawodach startowali finaliści powiatów z całej Wielkopolski w liczbie ok.. 80 osób w każdej kategorii V i XI miejsce to najwyższe osiągnięcie naszych uczniów w historii szkoły. Zespół Szkół Podstawowych w Opatowie reprezentowali: dziewczęta - Magdalena Szybka, zajmując bardzo wysokie IV miejsce w Wielkopolsce godnym uwagi jest fakt, iż ww. zawodniczka do 6 rundy była faworytką turnieju zajmując I miejsce, chłopcy - Miłosz Noculak, Mateusz Strzelecki po raz pierwszy uczestniczyli w zawodach szachowych jako uczniowie klasy IV. Nagrody wręczył prezes SZS Wielkopolska Zdzisław Urbańczyk. informacje CUD WIGILIJNEJ NOCY Święta Bożego Narodzenia dla nas Polaków to najbardziej ulubione święta, długo oczekiwane, poprzedzone przygotowaniami, aby udało nam się je spędzić w miłej, spokojnej, rodzinnej atmosferze. Są to też święta najbogatsze, ponieważ nieodłączną i niezwykle przyjemną oprawą tych świąt są prezenty zarówno te, na które z niecierpliwością czekamy, jak i te, którymi obdarowujemy naszych najbliższych i znajomych. Miesiąc grudzień obfituje w prezenty, bo już 6-go przynosi je nam św. Mikołaj i choć zarówno jego postać z biała brodą i wąsami w czerwonym ubraniu jak i forma dostarczania prezentów z pomocą latających reniferów, przez komin lub okno stała się legendą, to wiemy, że św. Mikołaj żył na przełomie III i IV wieku w Azji Mniejszej i był biskupem Miry. Zasłynął ze swej dobroci, szczodrości i pomocy innym, przez co stał się legendą, a tym samym ofiarodawcą naszych prezentów. Do św. Mikołaja dzieci piszą listy i mówią wierszyki z prośbą o prezenty: Drogi św. Mikołaju, co przychodzisz do nas z raju i prezenty z sobą masz, powiedz, co mi dzisiaj dasz, Ja pamiętam w zeszłym roku przyszedłeś do nas o zmroku, Miałeś z sobą wiele rzeczy, a wszystkie dla grzecznych dzieci, Ja przez cały roczek długi, długi tak jak droga mleczna Czekałam na ciebie kochany i starałam się być grzeczna, Dziś, gdy do nas znów przychodzisz i prezenty z sobą masz, Choć drobiażdżek daj dla Ani, by radosną miała twarz. Oprócz mikołajkowych prezentów otrzymujemy je również pod choinkę, zależnie od tradycji lokalnych ofiarodawcami ich są: gwiazdor, dzieciątko, Dziadek Mróz i wspomniany Mikołaj. Dniem, który w polskich rodzinach jest obchodzony zgodnie z przekazywanymi tradycjami z pokolenia na pokolenie jest Wigilia. W tłumaczeniu z języka łacińskiego wigilia oznacza czuwanie. Do wigilii jak i świąt Bożego Narodzenia przygotowujemy się już dużo wcześniej, zarówno duchowo, wewnętrznie jak i również w naszym domu, robimy porządki, przyozdabiamy nasze domy i mieszkania, szykujemy potrawy tworząc tym samym jeden jedyny w roku, niepowtarzalny klimat i nastrój świątecznej atmosfery. Zadomowił się u nas zwyczaj ubierania choinki, przywędrował on do nas z ziem niemieckich, prawdopodobnie z Alzacji, gdzie zwyczajem było wieszanie pod sufitem zielonych gałęzi, które w XV lub XVI wieku zastąpiono stojącym drzewkiem wigilijnym. Choinka symbolizuje rajskie drzewo, drzewo życia, dobra i zła, pod którym rozpoczęła się historia ludzkości, dlatego ubiera się ją 24 grudnia w dzień upamiętniający pierwszych ludzi: Adama i Ewy. Na choince nie może zabraknąć jabłek, bo właśnie te owoce były na drzewie w raju. Zawieszamy kolorowe bombki, lampki, które zastąpiły świeczki dawniej płonące na choince, aby przychodzące w ten dzień dusze naszych przodków mogły się ogrzać. Na szczycie drzewka umieszczamy gwiazdę betlejemską, która prowadziła Trzech Króli do narodzonego dzieciątka, opasamy choinkę łańcuchami na pamiątkę po wężu kusicielu, który pierwszych ludzi wprowadził w niewolę grzechu. Jest wiele różnorodnych form przystrajania choinki, każdy robi to indywidualnie według własnego gustu i pomysłu, ostatnio zapanowała moda na zawieszanie na gałązkach kokardek, aniołków, ale tradycyjnie nie może zabraknąć piernikowych figurek, sopli, zimnych ogni, anielskich włosów. Każda choinka ma swój urok, tak przystrojona stoi w domu do Trzech Króli Jak nakazuje polska tradycja do wigilijnego stołu zasiadamy, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka, łamiemy się opłatkiem na znak pojednania i braterstwa. Tylko w polskiej tradycji jest opłatek, symbolizuje on chleb, którym łamał się i dzielił Pan Jezus z uczniami na ostatniej wieczerzy. Przy łamaniu opłatkiem składamy sobie świąteczne życzenia. Na stole kładziemy sianko na znak, że Pan Jezus urodził się w ubóstwie, w nędznej stajence w Betlejem, na stole stawiamy dodatkowe nakrycie przeznaczone dla zbłąkanego wędrowca lub osób bliskich, a nieobecnych. Nikt nie powinien być samotny tego dnia. Wigilia ma charakter postny, potrawy przygotowywane są z darów lasu, pól, ogrodów, rzek i jezior. Liczba i kolejność podawanych potraw wigilijnych zależy od tradycji danego regionu, wszystkich należy spróbować, aby nie zabrakło ich w nadchodzącym roku. Pamiętamy też o zwierzętach, dla których pozostawiamy resztki potraw i opłatek. Po spożytej wieczerzy obdarowujemy się prezentami gwiazdkowymi. Dzieci znajdują je pod choinką, gdzie podczas ich nieuwagi zostały zostawione przez dzieciątko lub gwiazdora zależnie od lokalnych wierzeń. Cały ten magiczny nastrój świąteczny sprawia, że my starsi też wierzymy w owych darczyńców. Przyjął się też u nas zwyczaj zawieszania jemioły i wiara w jej magiczną moc. Po wieczerzy śpiewamy kolędy niosące radość z narodzenia dzieciątka Jezus. Zwyczaj ten zawdzięczamy prawdopodobnie franciszkanom, którzy w śniowieczu przynieśli do Polski także zwyczaj budowy szopek. Autorem pierwszej szopki był św. Franciszek z Asyżu, który chcąc upamiętnić narodziny Chrystusa kazał przynieść do groty siana, przyprowadzić woła i osła, po czym zwołał okoliczną ludność i śpiewano pieśni. Tradycją i zwyczajem jest po kolacji wigilijnej odwiedzanie domów przez kolędników, którzy przebrani za postacie biblijne inscenizują motywy wydarzeń tych dni zainspirowanych narodzinami Jezusa, które stały się ponadczasowym symbolem istnienia ludzkości. Kolędnicy składają nam życzenia świąteczne i noworoczne, za co zostawają wynagrodzeni symbolicznymi datkami. Wieczór wigilijny kończy się pasterką, mszą odprawianą w kościołach o północy dla upamiętnienia przybycia pasterzy do Betlejem i złożeniu hołdu nowonarodzonemu Jezusowi. Zwyczaj wprowadzenia pasterki w kościele datuje się na druga połowę V wieku. Pierwszy dzień Bożego Narodzenia obchodzimy 25 grudnia, a 26-tego czcimy drugi dzień, którego patronem jest św. Szczepan, pierwszy męczennik chrześcijański. W tym dniu święci się ziarno owsa lub innego zboża na pamiątkę jego męczeńskiej śmierci przez ukamienowanie. Święta Bożego Narodzenia to święta, które mają niepowtarzalny urok i atmosferę magicznych wierzeń i mocy potęgujących świadomość cudu wigilijnej nocy, to dni rodzinnego ciepła i bliskości, miłości i pojednania oraz wiary. Życzenia świąteczne przekazujemy sobie osobiście, w formie kart świątecznych oraz modnych w ostatnich latach esemesach, które stały się formą przekazu przede wszystkim szybką, ciekawą, a także śmieszną ze względu na olbrzymi wybór gotowych esemesów w Internecie. Ale karty pocztowe mają swój urok i tradycje. Autorem pierwszej karty świątecznej z życzeniami był Anglik John Horsley, który w 1846r zaprojektował taką kartę. Wydrukowano ich 50 sztuk nie wiedząc jak będą przyjęte, dziś wiemy, że stały się one tradycją i zwyczajem milionów ludzi na świecie i mimo powstających nowych form przekazu wysyłamy je nadal do rodziny i znajomych. Bogaty wybór gotowych esemesów z życzeniami przyciąga także ze względu na ich różnorodność form i treści, możemy wybrać esemesy typowo o treści religijnej jak np. Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło ze sobą, Radość, pokój, nadzieję i miłość. Są także gotowe esemesy o podtekście politycznym np. Świąt jak beret z moheru cieplutkich, śniegiem jak puch kaczy bielutkich, a Nowy Rok życzę szczerze Niech będzie szczęśliwy jak Rydzyk w eterze., A także śmiesznych dla naszych milusińskich Wystrojonej choinki, wesolutkiej minki, Gorącego serduszka, pełniutkiego brzuszka. Białe wąsy, biała broda tylko śniegu nie ma szkoda, Iskry sypią się spod sań po asfalcie pędzi drań... I wiele, wiele innych, ale przesyłając życzenia nie przywiązujemy dużego znaczenia do formy i treści, bo przede wszystkim liczy się pamięć. Życzymy więc sobie tradycyjnie zdrowia, spełnienia naszych oczekiwań, planów i marzeń, aby Nowy Rok przyniósł radość i miłość i co najważniejsze, żeby nie był gorszy od starego. Anna Świegot MISTRZOSTWA GMINY BOLESŁAWIEC W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN ZAPROSZENIE DLA ZASPOŁÓW PIŁKI SIATKOWEJ W GMINIE BOLESŁAWIEC 1. CEL ZAWODÓW: - popularyzacja piłki siatkowej w środowisku lokalnym i wyłonienie najlepszych drużyn męskich z terenu gminy Bolesławiec. 2. ORGANIZATORZY: - Przewodnicząca Rady Gminy w Bolesławcu p. Justyna Lipska - Międzyszkolny Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży na terenie gminy Bolesławiec mgr Andrzej Dratwa. 4. TERMIN I MIEJSCE: - turniej odbędzie się w dniu r. godzina na sali gimnastycznej w Żdzarach - potwierdzenie udziału w zawodach do dnia r. p. A.Dratwa tel. 062/ ; SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: - zespół stanowią mężczyźni z jednej miejscowości - w skład zespołu wchodzi 6 zawodników (+ 2 rezerwowych) 6. NAGRODY - Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Bolesławcu za trzy pierwsze miejsca - Dyplomy dla wszystkich zespołów 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE - zawodników obowiązuje strój sportowy oraz miękkie obuwie - ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów Organizatorzy Przewodnicząca Rady Justyna Lipska Aktualne oferty pracy PUP Kępno stanowisko: sprzedawca stanowisko: sprzedawca materiałów budowlanych stanowisko: przedstawiciel handlowy stanowisko: bufetowa stanowisko: pomoc kuchenna stanowisko: kucharz stanowisko: cukiernik stanowisko: blacharz samochodowy stanowisko: lakiernik samochodowy stanowisko: mechanik samochodowy stanowisko: mechanik maszyn stanowisko: kierowca kat C stanowisko: kierowca kat. C+E stanowisko: murarz stanowisko: dekarz stanowisko: malarz stanowisko: elektryk stanowisko: pomocnik elektromontera stanowisko: hydraulik stanowisko: stolarz stanowisko: tapicer pomocnik stanowisko: lakiernik meblowy stanowisko: krawcowa w tapicerstwie stanowisko: krawcowa stanowisko: ślusarz-spawacz stanowisko: inżynier mechanik stanowisko: ślusarz maszynowy stanowisko: operator maszyn sterowanych numerycznie stanowisko: mechanik maszyn chińskich stanowisko: tokarz frezer stanowisko: monter konstrukcji stalowych stanowisko: pracownik fizyczny stanowisko: pracownik stacji paliw stanowisko: magazynier stanowisko: pomocnik magazyniera stanowisko: sprzątaczka stanowisko: pracownik produkcji stanowisko: operator maszyny stanowisko: palacz stanowisko: monter wiązki kablowej stanowisko: nauczyciel języka angielskiego stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego stanowisko: informatyk - programista stanowisko: pracownik biurowy stanowisko: dziennikarz Bliższe informacje można uzyskać: OFERTY PRACY ; PUP Wieruszów stanowisko: kierowca kat. C+E stanowisko: pomocnik tapicera, tapicer, portier stanowisko: ślusarz, spawacz, mechanik maszyn i urządzeń stanowisko: kucharz, kelner stanowisko: pracownik fizyczny stanowisko: sprzedawca stanowisko: sprzedawca stanowisko: kierowca autobusu stanowisko: fryzjer stanowisko: sprzedawca stanowisko: pracownik ochrony stanowisko: sprzątaczka stanowisko: nauczyciel nauczania zintegrowanego lub wychowania przedszkolnego stanowisko: listonosz Szczegółowe informacje na temat zamieszczanych ofert pracy można uzyskać pod numerem telefonu wew. 26 lub osobiście w siedzibie Urzędu Pracy.

13 24 19 grudnia 2007 reklama

Z humorem o książkach i podróżach - spotkanie z Krzysztofem Petkiem

Z humorem o książkach i podróżach - spotkanie z Krzysztofem Petkiem Jak wygląda wyprawa do Amazonii i szkolenie oddziałów antyterrorystycznych? Kim są bohaterowie serii książek Porachunki z przyrodą? Dowiedzieli się tego uczniowie, którzy wzięli udział w spotkaniu autorskim

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

A jak odebrali nas, aktorów, widzowie? Oto sprawozdanie jednego z nich uczennicy klasy VI:

A jak odebrali nas, aktorów, widzowie? Oto sprawozdanie jednego z nich uczennicy klasy VI: Jasełka W dniu 21 grudnia o godzinie 10:45 na sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się uroczyste przedstawienie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Jasełka z Małym Księciem przygotowane

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Sierpcu. 28 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu fotorelacja

Sierpcu. 28 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu fotorelacja XLVI Sesja Sierpcu Rady Powiatu w 28 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu fotorelacja Spotkanie Starostwie Opłatkowe w Pomimo,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu "Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela." Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło 1. Spotkania zespołu 2. Konkursy 3. Inne działania Zespół nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania,

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania, DZIEŃ TERAPEUTY 16 października pracownia komputerowa z przygotowaniem do zawodu zorganizowała Dzień Terapeuty. Były różne konkurencje takie jak: rysowanie portretów instruktorów, zagatki i pytania, golenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZSP GIMNAZJUM W BAŁTOWIE 2013/2014

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZSP GIMNAZJUM W BAŁTOWIE 2013/2014 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZSP GIMNAZJUM W BAŁTOWIE 2013/2014 L.p. Termin realizacji Tematyka 1 WRZESIEŃ Wybory do SU 1.Organizacja kampanii przedwyborczej. 2.Demokratyczne wybory. 3.Dokonanie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 23-25 lutego 2010 r. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Dzień 1 września to dzień szczególny dla wszystkich: dla dzieci, młodzieży, dla ich rodziców i nauczycieli. Zawsze towarzyszy mu wiele emocji. Dla

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI

POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI to projekt współtworzony co roku (od 2008r.) przez trzy szkoły: - Salezjańskie Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim, - Gimnazjum im. Karola

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk

Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk Ponad 700 uczniów z 22 szkół średnich wzięło udział w Konkursie Wiedzy o Przedsiębiorczości organizowanym przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im.

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA Nasz wolontariat od 3.12.2014r. do 11.12.2014r. prowadził akcję pt.: "Mikołajkowa paka dla Dzieciaka".Polegała ona na pomocy dla niepełnosprawnych dzieci z Jaszkotla. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV / 09

PROTOKÓŁ Nr XXV / 09 PROTOKÓŁ Nr XXV / 09 z uroczystej XXV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się w dniu 6 lutego 2009 r. w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury Sokół w Nisku, ul. Kościuszki 9 1 PROTOKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Podtrzymując tradycje bożonarodzeniowe wszyscy przedszkolacy od kilku dni przygotowywali się do spotkań wigilijnych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariatu. Zespół Szkół Mechanicznych

Szkolny Klub Wolontariatu. Zespół Szkół Mechanicznych Szkolny Klub Wolontariatu Zespół Szkół Mechanicznych Ważny jest rodzaj pomocy, Którą się ofiaruję, Ale jeszcze ważniejsze od tego jest serca Z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II Przesłanie Papieża

Bardziej szczegółowo

DZIECI OPIEKUNAMI ZWIERZĄT Nasza szkoła od lat organizuje różne akcje, które mają na celu pomoc zwierzętom. W tym roku również zaangażowaliśmy się bardzo mocno. Pragniemy przedstawić Państwu, niektóre

Bardziej szczegółowo

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId.

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId. GIMNAZJUM im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGOSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOBUDZICACH PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 U RO C Z Y S T E RO Z P O C Z Ę C I E RO K U S Z KO L N E G O 2 0 1 1 / 2 0 1

Bardziej szczegółowo

Niestety, tylko nieliczni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu spędzają Święta ze swoimi bliskimi w domach rodzinnych. Przeważająca część

Niestety, tylko nieliczni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu spędzają Święta ze swoimi bliskimi w domach rodzinnych. Przeważająca część Niestety, tylko nieliczni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu spędzają Święta ze swoimi bliskimi w domach rodzinnych. Przeważająca część pozostaje w ośrodku. - Zapewnienie serdecznej, ciepłej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Profilaktyczny Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS"

Lokalny Program Profilaktyczny Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS Lokalny Program Profilaktyczny Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS" Realizowany jest w powiecie piotrkowskim od 2007 roku. Program został zainicjowany przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Firmowe życzenia świąteczne

Firmowe życzenia świąteczne Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku. Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Inspiracje Muzyczne 2017

Inspiracje Muzyczne 2017 Inspiracje Muzyczne 2017 W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 12 czerwca odbył się finał VII edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego Inspiracje Muzyczne. Inspiracje Muzyczne to forma

Bardziej szczegółowo

Plan działań Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2017/2018

Plan działań Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2017/2018 Plan działań Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2017/2018 Plan działań szkół o zasięgu wojewódzkim str. 2 WRZESIEŃ 2017 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie Konkurs

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ JANUSZA KORCZAKA W ZGIERZU po patronatem dr Iwony Wieczorek, Prezydent Miasta Zgierza. 23 maja 1 czerwca 2012 roku

TYDZIEŃ JANUSZA KORCZAKA W ZGIERZU po patronatem dr Iwony Wieczorek, Prezydent Miasta Zgierza. 23 maja 1 czerwca 2012 roku TYDZIEŃ JANUSZA KORCZAKA W ZGIERZU po patronatem dr Iwony Wieczorek, Prezydent Miasta Zgierza 23 maja 1 czerwca 2012 roku 23 maja 2012 r. godz. 10.00, Inauguracja Tygodnia Janusza Korczaka w Zgierzu w

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ r.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ r. C Y K L I CZNE I M P REZY S Z KO L NE DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2011r. KOCHAM CIĘ POLSKO - pod takim hasłem odbył się w naszej szkole turniej nauczycielski zorganizowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Protokół. Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu mgr Barbara Cygan wiceprezes TPŁ i dyrektor SP nr 46 w Łodzi.

Protokół. Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu mgr Barbara Cygan wiceprezes TPŁ i dyrektor SP nr 46 w Łodzi. Protokół z przebiegu XIII Regionalnego Konkursu Literackiego Moje ulubione miejsce w Łodzi i regionie 2017 organizowanego przez: Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Szkołę Podstawową nr 46 w Łodzi pod patronatem

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

Tygodnik klasy 1 nr 14 07.12.2014 05.09.2014

Tygodnik klasy 1 nr 14 07.12.2014 05.09.2014 Tygodnik klasy 1 nr 14 07.12.2014 05.09.2014 Z życia szkoły i klasy Mikołajkowy tydzień upłynął nam wszystkim pod znakiem wielu atrakcji. Mieliśmy okazję rozwijać swoje umiejętności technicznoplastyczne

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 Opiekun SU: Jadwiga Banasik Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz organizowania zadań propagujących współdziałanie uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Szkoła Podstawowa w Rzechcie im. Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939r" PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Opracowanie projektu: - Izabela Pawlińska - Małgorzata Kowalczyk - Jolanta

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

MIASTO HRUBIESZÓW GMINA HRUBIESZÓW

MIASTO HRUBIESZÓW GMINA HRUBIESZÓW Jubileusz X lecia 10.04.2013 ORGANIZATOR KONKURSU: Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie Polski Czerwony

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa"

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa" Obchody 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych Cel główny zgodny z ceremoniałem

Bardziej szczegółowo

W dniu września 2010/ 2011r. w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. Jana Pawła II odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, które

W dniu września 2010/ 2011r. w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. Jana Pawła II odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, które W dniu września 2010/ 2011r. w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. Jana Pawła II odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, które poprzedzone były tygodniową kampanią wyborczą. Na kartkach

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013 z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie odbytej w dniu 20 grudnia 2013r. w Szkole Podstawowej im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10 00

Bardziej szczegółowo

Nr 1/14 października Dzień Nauczyciela!

Nr 1/14 października Dzień Nauczyciela! Nr 1/14 października 2016 Dzień Nauczyciela! Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku - jest wykształcenie Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom życzymy dużo szczęścia

Bardziej szczegółowo

Samorząd Uczniowski 2016/2017 sprawozdanie z działalności

Samorząd Uczniowski 2016/2017 sprawozdanie z działalności Samorząd Uczniowski 2016/2017 sprawozdanie z działalności Opiekunowie: mgr Elżbieta Małgorzata Doroszko mgr Ewa Stankiewicz Przewodniczący: Gabriela Kimszal Zastępca przewodniczącego: Julia Tur Sekretarz:

Bardziej szczegółowo

Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia

Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia Literka.pl Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia Data dodania: 2008-05-15 07:21:30 Większość dzieci kojarzy święta Bożego Narodzenia wyłącznie z prezentami. Realizując mój projekt chciałam,

Bardziej szczegółowo

XI EDYCJA KONKURSU KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ Niech kolęda się niesie po świecie

XI EDYCJA KONKURSU KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ Niech kolęda się niesie po świecie Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku XI EDYCJA KONKURSU KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ Niech kolęda się niesie po świecie Śpiewanie kolęd czas zacząć... Śpiewanie kolęd to jeden z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Do życzeń dołączył się także Wojtek Urban, który z kolei ukołysał publiczność kolędą Lulajże Jezuniu

Do życzeń dołączył się także Wojtek Urban, który z kolei ukołysał publiczność kolędą Lulajże Jezuniu Zaczarowane Radio Kraków wyśpiewało magię świąt! O 11.00, w Studiu im. Romany Bobrowskiej Radia Kraków, odbył się wyjątkowy koncert Dzieciątko, ach to Ty!, który dźwiękami najpiękniejszych polskich kołysanek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku W dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Gabinecie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na Semestr I W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na celu rozwijanie wśród uczniów demokratycznych

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia.

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia. Promyk.go.pl Domel Gazetka wydawana przez Dom dla Dzieci i Młodzieży PROMYK w Morągu, ul. Żeromskiego 19, 14-300 Morąg wydanie specjalne Redaktor naczelny - Ewa Wiśniewska, zespół redakcyjny: Aneta Terebiłow,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM Cele i zadania samorządu uczniowskiego: NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1. Doskonalenie samorządności i praworządności młodzieży, organizowanie zebrań samorządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Te słowa towarzyszą młodym ludziom uczniom Zespołu Szkół nr 7 w Tychach, którzy od września ubiegłego roku tworzą...

Te słowa towarzyszą młodym ludziom uczniom Zespołu Szkół nr 7 w Tychach, którzy od września ubiegłego roku tworzą... Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Informator Samorządu Uczniowskiego

Informator Samorządu Uczniowskiego Informator Samorządu Uczniowskiego Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach Nr 2 ( listopad / grudzień 2011) Na wstępie tego numeru pragniemy przypomnieć Wam jaki macie wpływ na rzeczy dziejące

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia w dniu

Wydarzenia w dniu 800 lat Raciborza http//800lat.raciborz.pl/wydarzenia_800_lat/kalendarium_imprez/2017-06-8/printpdf Wydarzenia w dniu 2017-06-08 Wydarzenia w dniu 08 czerwiec 2017 Wybierz dzień 2017-06-08 Przejdź Bieżące

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA Konkurs został ogłoszony jesienią 2013 roku. Organizatorzy to Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju i Buskie Samorządowe Centrum Kultury.

Bardziej szczegółowo

VIII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych TEATRALNE SPOTKANIA Z MITOLOGIĄ

VIII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych TEATRALNE SPOTKANIA Z MITOLOGIĄ VIII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych TEATRALNE SPOTKANIA Z MITOLOGIĄ Kolejna, ósma już edycja Przeglądu Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych odbyła się 26.02.2015 r., w gościnnych murach VI Liceum

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wolność kocham i rozumiem 89x BIS

Wolność kocham i rozumiem 89x BIS Wolność kocham i rozumiem 89x BIS Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy we współpracy ze Szkołą Podstawową i Publicznym Gimnazjum w Dąbrowicy w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS

Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS Współczesny świat potrzebuje autorytetów, które uczą, jak godnie żyć i przywracają wiarę w prawdziwe wartości. Jednym z największych autorytetów naszych czasów jest

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Grazda Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu

Elżbieta Grazda Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu www.awans.net Publikacje nauczycieli Elżbieta Grazda Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu Spotkanie z Królową Bajkolandii Scenariusz imprezy podsumowującej przebieg II Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr W dniu 7 stycznia 2012 r. oddział przedszkolny naszej szkoły odwiedził aktor serialu Barwy Szczęścia Jakub Małek. Czytelnicze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Relacja z obchodów X Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. 24.03.2015r.

Relacja z obchodów X Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. 24.03.2015r. Relacja z obchodów X Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa 24.03.2015r. Z okazji X Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna wraz z Ośrodkiem Rehabilitacyjno

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK Data imprezy Nazwa imprezy Organizator imprezy Miejsce przeprowadzenia imprezy 15 stycznia 2017 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Gmina / Gminne Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012 Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego Rok akademicki 2011/2012 Poznań 2011 Kluczowe działania SKNDZiP w roku akademickim 2011/2012 Budowanie nowej struktury

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LISTOPADA LISTOPADA 2014 GALA FINAŁOWA

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LISTOPADA LISTOPADA 2014 GALA FINAŁOWA X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 19-20 LISTOPADA 2014 21 LISTOPADA 2014 GALA FINAŁOWA Od środy do piątku byliśmy świadkami barwnego i porywającego Przeglądu Twórczości Artystycznej

Bardziej szczegółowo

IV Konkursu Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle - rozstrzygnięty

IV Konkursu Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle - rozstrzygnięty IV Konkursu Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle - rozstrzygnięty 20 października 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród i dyplomów, na którą przybyli

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE WIGILIJNE SŁUŻB PODLEGŁYCH MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

SPOTKANIE WIGILIJNE SŁUŻB PODLEGŁYCH MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/152832,spotkanie-wigilijne-sluzb-podleglych-ministrowi-spraw-wewnetrznych-i-administ rac.html Wygenerowano: Wtorek, 26 grudnia 2017, 00:03 SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

"W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43

W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 "W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 W słoneczną sobotę 26.05.2012 roku teren wokół Zespołu Szkół nr 43 na Białołęce pełen był gwaru i wesołej zabawy. Tego dnia bowiem

Bardziej szczegółowo

Kwiecień. koniec marca

Kwiecień. koniec marca PLAN PRACY SAMORZĄDU 2015/2016 Z życia samorządu Kwiecień PLUSZAKI DLA DZIECI Z DOMU SAMOTNEJ MATKI W tym roku kolejny raz Samorząd Szkolny zorganizował akcję zbierania pluszaków dla dzieci z Domu Samotnej

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

2 Kalendarz wydarzeń Z prac Zarządu Powiatu W 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, s

2 Kalendarz wydarzeń Z prac Zarządu Powiatu W 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, s Nr 33/201 7 ŚRODA 1 3 WRZEŚNIA 201 7 Bus dla Małachowa, winda dla Denkowa Starosta podpisał umowę. >>s.4 Drogi to wspólna sprawa Mieszkańcy o poprawie infrastruktury w gminie Waśniów. >>s.5 Pielęgnujemy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

2 Kalendarz wydarzeń Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, skład i łamanie: Druk: Nakład: Redakcja zastrzega sobie prawo skra

2 Kalendarz wydarzeń Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, skład i łamanie: Druk: Nakład: Redakcja zastrzega sobie prawo skra ŚRODA 1 9 KWIETNIA 201 7 Życie na kartki Ciekawa wystawa w Muzeum Historyczno-Archeologicznym. >>s.3,1 2 Pamiętają o zbrodni katyńskiej Uroczystości w kościele Najświętszego Serca Jezusowego. >>s.4 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki!

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! Lp. Projektowane Opis zadania Termin Odpowiedzialni Dokumentacja działania 1. Ankieta dla uczniów. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Złota polska jesień, kolorowa pora Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych I edycja konkursu Pierwszą edycję konkursu w 2008 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

ECHO PIĄTKI Listopad

ECHO PIĄTKI Listopad ECHO PIĄTKI Listopad Rodzice / Uczniowie 1 listopada Wszystkich Świętych dzień wolny 10 listopada szkolne obchody Dnia Niepodległości 11 listopada 2016r. (piątek), Narodowe Święto Niepodległości dzień

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo