str. 3, 6, 7, 16, 17,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. 3, 6, 7, 16, 17,"

Transkrypt

1 Rok IX Nr 51/52 (447/448) r. ISSN INDEX ,00 zł (VAT 0%) 19 grudnia 2007 OGLĄDAJCIE! Już w czwartek 20 grudnia - Sprawa dla reportera, a w magazynie po raz drugi spotkamy się z rodziną Osadników z Dzietrzkowic w towarzystwie aktora naczelnego ITP Jerzego Przybyła. Program nagrany został r. a motywem przewodnim będzie niesienie pomocy ludziom biednym, potrzebującym, bezdomnym, żyjącym na skraju ubóstwa. str. 3, 6, 7, 16, 17, XVIII sesja Rady Miejskiej w Kępnie str. 2 Nie będzie inwestycji str. 4 Nowe kwalifikacje dla kobiet str. 5 Święto Szkoły w Gimnazjum w Bralinie str. 9 Stróż prawa łamie prawo str. 14 Szkolenia przedsiębiorców budowlanych str. 14 SPROWADZĘ AUTO Z NIEMIEC, HOLANDII str. 16

2 2 3 Zarząd Oddziału Rejonowego ZERiI w Bralinie składa wszystkim emerytom, rencistom, inwalidom, ludziom jesieni, sympatykom, pracownikom i współpracownikom oraz przyjaciołom serdeczne życzenia pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Piękna jest radość w Święta, ciepłe są myśli o bliskich, niech pokój, miłość i radość otoczy nas dzisiaj wszystkich. Zarząd Oddziału Rejonowego ZERiI w Kępnie składa wszystkim emerytom, rencistom, inwalidom, ludziom jesieni, sympatykom, pracownikom i współpracownikom oraz przyjaciołom serdeczne życzenia pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Na tegoroczne święta i na zbliżający się Nowy Rok, niechaj Jezusa siła niepojęta rozjaśni każdy ciemny życia mrok. Uwaga Krwiodawcy! W dniach r. do r. Oddział Terenowy Krwiodawstwa w Ostrzeszowie będzie nieczynny. Krwiodawców zapraszamy w innym terminie. Przepraszamy. Kierownik Terenowego Oddziału Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie lek. med. Stanisław Walkiewicz specjalista chirurg i organizacji ochrony zdrowia Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wszystkim honorowym dawcom krwi oraz osobom promującym i wspierającym honorowe krwiodawstwo składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i radości w życiu osobistym i zawodowym. Lek. med. Specjalista chirurg i organizacji ochrony zdrowia Stanisław Walkiewicz z personelem aktualności XVIII sesja Rady Miejskiej w Kępnie Dnia 13 grudnia 207 r. w sali Urzędu Miasta i Gminy odbyła się XVIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kępnie. Obrady otworzył przewodniczący Andrzej Stachowiak. Sesję rozpoczęto hymnem Kępna, uczczono minutą ciszy pamięć ofiar w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Po zatwierdzeniu porządku, protokołu i wybraniu Komisji Uchwał i Wniosków, interpelacje przedstawił K. Rudziński. Następnie podjęto uchwały w sprawach: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kępno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008; przyjęcia planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli, określenia kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalania specjalności i form kształcenia zawodowego; pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania; powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z szaletu miejskiego usytuowanego w Kępnie przy ul. Rzeźnickiej; dzierżawy gruntu pod kiosk przy ul. Rynek; dzierżawy gruntu pod kioskami Ruchu ; dzierżawy targowiska miejskiego w Kępnie. Uchwały te podjęto jednogłośnie. Wcześniej były pytania: czy zapewnia się właścicielom kiosków po remoncie na Rynku inne miejsce dla postawienia kiosków w celach dalszego prowadzenia działalności (odpowiedź twierdząca). Pytanie dotyczyło dzierżawy targowiska dlaczego na rok dlatego, że przetarg wygrany jest na rok; gdyby miało być inaczej należy zmienić uchwałę dotyczącą przetargu na targowisko. Kolejna uchwała, która przeszła większością głosów dotyczyła zmiany uchwały nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Kępnie, z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata - zastrzeżenia miała radna Aniela Kempa, stwierdzając iż radni nie są informowani na bieżąco o postanowieniach Burmistrza. Następna uchwała dotyczyła zmian w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia i zbiorczego odprowadzenia ścieków na okres od r. do r. Cytując uchwałę zatwierdza się następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kępno: 1)za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę: a) gospodarstwa domowe 2,21 zł/ m3 netto b) pozostali odbiorcy 2,89 zł/m3 netto 2)za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacji sanitarnej: a) gospodarstwa domowe 2,91 zł/ m3 netto b) pozostali odbiorcy 4,09zł/m3 netto 3)za odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w punkcie zlewnym w Kępnie: gospodarstwa domowe 4,09 zł/m3 netto pozostali odbiorcy 4,09 zł/m3 netto Podaj pomocną dłoń 4)za odprowadzanie wód opadowych do zbiorczych urządzeń kanalizacji deszczowej: gospodarstwa domowe 1,60 zł/m2 netto, powierzchni zanieczyszczonej pozostali odbiorcy 1,60 zł/m2 netto, powierzchni zanieczyszczonej Opłaty obowiązują w okresie od dnia r. do 31.stycznia 2009 r. Było wiele pytań dotyczących zróżnicowanej ceny za ścieki, oszczędności w spółce, szukania racjonalnych kosztów w spółce. W uzasadnieniu zabrał głos również Burmistrz Piotr Psikus stwierdzając,że podwyżki są nieuniknione, przytoczył artykuł Gazety Prawnej. Pomimo wielu uwag przeszła jednogłośnie. Były jeszcze uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy i zmian w planie gospodarczym. Informację o pracach dotyczących przebudowy Rynku w Kępnie na chwile obecną i w najbliższym czasie przekazał inspektor nadzoru M. Kozioł. Były pytania dotyczące remontu przedszkola, wyboru dyrektora KO- SIR, lamp na ulicy i innych na które udzielono odpowiedzi. MaŁa Nazywam się Ela Żuraw, mam 29 lat. Jeszcze do niedawna prowadziłam normalne, szczęśliwe życie rodzinne, uczyłam się, pracowałam, spotykałam z przyjaciółmi. Od około 3 lat moje życie diametralnie się zmieniło, gdyż zachorowałam na zarostowe zapalenie oskrzelików z powikłanym przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. W chwili obecnej nie jestem w stanie samodzielnie funkcjonować, poruszać się, a każda czynność samoobsługowa powoduje nasilenie duszności. Przebywam na stałej tlenoterapi, wymagam leczenia farmakologicznego i rehabilitacyjnego, a jedyną formą ratunku dla mnie jest PRZESZCZEP PŁUC, na który oczekuję od 2 lat. Niestety wiąże się to z ogromnymi kosztami koszt tej operacji to euro, przewyższa to znacznie mój budżet domowy. Ze skromnej renty nie jestem w stanie zgromadzić potrzebnych funduszy. Czas ucieka, czuję się coraz słabsza, pojawiają się zaniki mięśni, wiem, że choroba postępuje. Dlatego proszę ludzi, którym los ludzki nie pozostaje obojętny o wsparcie finansowe, za które z całego serca serdecznie DZIĘKUJĘ! Wpłatę proszę kierować na konto nr Kyt Bank Filii 1 Kępno Elżbieta Żuraw Stradomia Wierzchnia Syców Przy wigilijnym stole Gmina Baranów W środę, 12 grudnia o godz. 13 w Jankowach odbyła się uroczystość wigilijna gminy Baranów. Spotkania wigilijne są już tradycją, a w Jankowach zorganizowano je po raz drugi. Przy trzech sycie zastawionych stołach zasiedli zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się: przedstawiciele lokalnych władz, dyrektorzy szkół, pracownicy UG w Baranowie, księża, delegacje z Kół Gospodyń Wiejskich z całej gminy. Wiele miejsc pozostało jednak wolnych, jak można się domyślać winę za to ponosi panująca grypa. Jako,że wójt gminy Jan Sarnowski wyjechał w delegację na kilka dni jego role przejął zastępca Jan Tyc, który wraz z pracownicą UG - Renatą Ciemny przywitał zaproszonych gości. Po powitaniu, dzieci ze szkoły w Donaborowie odegrały Jasełka. Trzeba przyznać, że Małgorzata Dąbrowska bardzo dobrze przygotowała najmłodszych i część artystyczna wszystkim się spodobała. Wice starosta Zenon Kasprzak korzystając z okazji złożył wszystkim świąteczne i noworoczne życzenia. Następnie głos zabrała przewodnicząca KGW w Jankowach Krystyna Kokot, która podziękowała wszystkim za pomoc w przygotowaniu imprezy, a w szczególności Urszuli Oleś specjalistce do Spraw Obszarów Wiejskich, a także złożyła świąteczne życzenia. Do życzeń przyłączyli się również Jan Tyc oraz Anna Brust przewodnicząca Rady Gminy w Baranowie. W dalszej części uroczystości głos zabrał ksiądz Kazimierz Sobasik, który pomodlił się i pobłogosławił jedzenie. Uczestnicy wigilijnego spotkania podzielili się opłatkiem życząc sobie wszystkiego najlepszego. Potem nastąpiła już mniej oficjalna części imprezy, a mianowicie konsumpcja wszystkich potraw przygotowanych przez panie z KGW. /arp/ Koło Gospodyń Wiejskich dziękuje wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do zorganizowania wigilii. NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: Jerzy Przybył, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, REDAKCJA w WIERUSZOWIE: Wieruszów, ul 19 - go Stycznia 6-10 m. 36, tel. (0 62) , (0 62) , tel./fax (0 62) , ODDZIAŁ REDAKCJI w KĘPNIE: Kępno, ul. Kościuszki 9. tel./fax (0 62) , REDAGUJE ZESPÓŁ: Jerzy Przybył - aktor naczelny, tel (całą dobę), Ryszard Tęsiorowski - sport, tel DZIAŁ MARKETINGU: tel , STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Piotr Przybył, Henryk Dorosławski, Kazimierz Błaszczak, Maria Łabuda, Anna Świegot SKŁAD I ŁAMANIE: Firma Komputerowa ARPAS - Ariel Pelikan, tel , DRUK: AGORA Piła --- istnieje od 1999r. --- Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

3 4 5 Miasto książek w Powiatowej Bibliotece Publicznej Profesor Tomasz Siwiński wspólnie z członkami Dyskusyjnego Klubu Książki odwiedził kościółek na Pólku, gdzie w latach 80-tych krótko po ukończeniu studiów, wykonywał drobne prace konserwatorskie. W sobotę w Powiatowej Bibliotece Publicznej w ramach działania Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spotkanie z artystą plastykiem prof. Tomaszem Siwińskim. Artysta studiował malarstwo w PWSSP w Poznaniu w pracowni prof. N. Skupniewicza uzyskując dyplom w 1979 roku. Tworzy kompozycje malarskie z pogranicza realności i abstrakcji w technikach własnych. Dużą wagę przywiązuje do faktury obrazu. Przez szereg lat współpracował z czasopismem Czas Kultury. Ilustruje książki. Swoje prace wystawiał na wielu wystawach indywidualnych, i zbiorowych. Okładki książek stworzone przez profesora są tematem wystawy, której otwarcie towarzyszyło sobotniemu spotkaniu. Goście wysłuchali kilku ciekawych historii towarzyszących powstaniu niektórych okładek. Profesor opowiadał, jak powstają okładki, prezentował również swoje inne prace z otwartej przed paroma dniami wystawy w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, a także te, które już za chwilę pojawią się na nowej wystawie w Muzeum Regionalnym we Wrześni. Zdradził nam, że interesuje się także kaligrafią i kolekcjonuje stare materiały pisarskie. Wystawa okładek w Powiatowej Bibliotece Publicznej jest pierwszą o tej tematyce wystawą artysty. Profesor przyznał, że nie liczył projektów, które wykonał i dopiero ta wystawa pokazała, jak wiele pomysłów musiało powstać, aby zaprojektować taką ilość prac. Pomysły czasem wpadają do głowy szybko, czasem trzeba dłużej poczekać na coś odpowiedniego. Artysta tworzy je różnymi technikami. Wystawa prezentuje ok 60 -ciu prac. Można ją oglądać od 9.00 do do końca grudnia. Serdecznie zapraszamy. // Madonny Jana Pawła II Wielkiego Nie lękajcie się otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi W niedzielę dnia roku w kościele Św. Marcina zebrani mieli niebywałą okazję posłuchać recytacji poezji Romana Kołakowskiego w wykonaniu Marcina Rogozińskiego i przeżyć prawdziwą ucztę duchową słuchając w wykonaniu SPIRITU- ALIS SINGERS BAND koncertu. Muzyka i kierownictwo Włodzimierza Szomańskiego. Teksty songów Dariusz Czajkowski. Konsultacje Dariusz Rasiak dyr. Ośrodka Audiowizualnego Archidiecezji Wrocławskiej. Program zakończono wierszem Matka Ostrobramska i kolędą Pójdźmy wszyscy do stajenki zaśpiewaną na sposób jazzowy. Dziekan ks. kanonik Jerzy Nawrocki podziękował sponsorom, którzy umożliwili wysłuchanie tego wspaniałego koncertu i przybyłym za wspaniałą atmosferę oraz artystom za śpiewy mocne w treści i melodii. MaŁa Gmina Baranów Nie będzie inwestycji W czwartek, 13 grudnia odbyła się już 10 sesja Rady Gminy w Baranowie. Na sesji był nieobecny wójt gminy Jan Sarnowski ze względy na ważny wyjazd służbowy. Po otwarciu sesji przez przewodnicząca Rady Gminy Annę Brust przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad. Następnie pozytywnie przyjęto protokół z poprzedniej sesji i przystąpiono do głosowania nad uchwałami. Pierwszą uchwałą powiadomiono skarbnika oraz sekretarza gminy o konieczności złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie do 3 miesięcy od dostarczenia powiadomienia. Następnie radni podjęli decyzje o wykupie działki położonej we wsi Donaborów, należącej do Bernadety Majczyk. Jest to pierwszy krok do realizacji inwestycji budowy chodnika między wsią Jankowy i Donaborów. Podczas sesji uchylono uchwałę dotycząca zaciągnięcia długoterminowego kytu na realizację inwestycji: kanalizacja w Mroczeniu, sala gimnastyczna w Słupi. Zrezygnowano z kytu ponieważ nie udało się pozyskać środków zewnętrznych na te inwestycje wobec czego zaciąganie kytu nie ma najmniejszego sensu. Władze gminy nie zrezygnowały jednak z realizacji tych inwestycji, w roku 2008 będą podjęte próby pozyskania środków z innych źródeł. Kolejną uchwałą udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Kępnie w 2007 roku. Przypomnijmy, że uchwała ta miały być podjęta już znacznie wcześniej, ale pojawiły się pewne niejasności co do funkcjonowania kępińskiego ZOZ, które jednak zostały wyjaśnione. Kolejna uchwałą wprowadzono szereg poprawek do budżetu gminy. Przy okazji poruszono problem wysokich kosztów utrzymania kanalizacji sanitarnej w gminie spowodowanych delikatnie mówiąc niewłaściwym korzystaniem z tego dobrodziejstwa. Kanalizacja prawie codziennie ulega zatkaniu, z powodu przedmiotów które nie powinny się tam znajdować, np.: prześcieradła, swetry, a nawet świński stopy. Ostatnią podjęta uchwałą wybrano Wojciecha Kosika na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Na zakończenie sesji wszyscy podzielili się opłatkiem życząc sobie wesołych świąt. Radnych czeka jeszcze jedna sesja w tym roku. /arp/ Z Pyrkiem bezpieczniej rozstrzygnięcie konkursu W dniu r. w siedzibie komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ogłoszono wyniki konkursu plastycznego dla uczniów klas IV szkół podstawowych woj. wielkopolskiego pn. Porady sierżanta Pyrka w ramach programu prewencyjnego Z PYRKIEM BEZPIECZNIEJ. Głównym celem konkursu było utrwalenie świadomości najmłodszych mieszkańców wielkopolski zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. W konkursie bardzo dobrze wypadli uczniowie Powiatu Kępińskiego, którzy zajęli dwa czołowe miejsca: 1 miejsce zajął Marcin Rożik, lat 10, uczeń kl. IV z Zespołu Szkół w Laskach 2 miejsce zajęła Sandra Łukaszczyk, lat 10, uczennica kl. IV Zespołu Szkół w Buczku Nagrody w obecności rodziców, opiekunów szkolnych Danuty Wieczorek i Beaty Pędzioch oraz Kierownika Rewiru Dzielnicowych KPP w Kępnie asp. sztab. Dariusza Radomskiego wręczał Komendant Wielkopolskiej Policji, insp. Wojciech Olbryś. Warto dodać, że najlepsza praca zostanie umieszczona na gadżecie prewencyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji. Stanisław Wyspiański 100. rocznica śmierci artysty wystawa okolicznościowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem W stulecie śmierci Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem otwarto wystawę pt.: Stanisław Wyspiański 100. rocznica śmierci artysty. W poszczególnych gablotach wyeksponowane zostały materiały nawiązujące do jego życia i bogatej twórczości. Wystawa prezentowana będzie w szkole do końca 2007 roku. Autorką ekspozycji jest nauczyciel bibliotekarz Anna Wróblewska. Fenomen Stanisława Wyspiańskiego polegał na jego wszechstronności. Był malarzem, rzeźbiarzem, grafikiem autorem portretów, pejzaży, kompozycji fantastycznosymbolicznych, zrewolucjonizował polską typografię książkową. Zajmował się scenografią i projektował kostiumy, był poetą i twórcą wielkich narodowych dramatów. Zajmował się również konserwacją zabytkowych polichromii i witraży. Był artystą, który w swojej myśli artystycznej zjednoczył przyrodę z mitologią, religią, a przede wszystkim z historią zniewolonej Polski. Wyspiański chętnie malował swoje autoportrety, w ten sposób rejestrował zachodzące zmiany swojego ciała i ducha. Jednym z najciekawszych autoportretów jest jego portret z żoną, można także zobaczyć zdjęcie poety w wieku szkolnym, portret jego ojca oraz portrety Wincentego Parviego, Lucjana Rydla, Franciszka Krzyształowicza, Zofii Żeleńskiej oraz portret Wandy Siemaszkowej jako Panny Młodej z Wesela. Bogatą kolekcję portretów uzupełniają portrety dzieci: Helenki, dziewczynki w kapeluszu, Mietka, Stasia i Józia Feldmana. Kolejna część ekspozycji przedstawia szkice i pejzaże Wyspiańskiego. Przez całe swoje życie artysta był związany z Krakowem i jego okolicami, dlatego też chętnie malował swoje miasto. Na ten temat powstały takie prace jak: Wieże Kościoła Mariackiego, Wisła pod Krakowem, Planty o świcie. Zobaczyć można także widok jaki roztaczał się z okna pracowni artysty na Kopiec Kościuszki i na mury miasta Krakowa. Zobaczyć również można szkic przedstawiający wnętrze jego paryskiej pracowni. W kolejnej gablocie zamieszczone zostały informacje o twórczości literackiej artysty. Wyspiański przez potomnych nazywany jest czwartym wieszczem po Mickiewiczu, Słowackim i Krasińskim lub też uznawany jest obok Żeromskiego za duchowego wodza (tamtego) pokolenia. W 1987 roku Tadeusz Kantor powiedział: Malarstwo Wyspiańskiego ma kolosalny ładunek poezji. Można płakać, bo przy poezji powinno się płakać! Obserwatorzy mogli przekonać się o prawdziwości tego stwierdzenia po zapoznaniu się z takimi utworami jak: U stóp Wawelu miał ojciec pracownię..., O, kocham Kraków, Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić, Ach, krzywdzisz ludzi, Wierszydło. Podsumowując ogrom pracy twórczej Wyspiańskiego można śmiało powiedzieć, że był on największą indywidualnością Młodej Polski. Helenka, Macierzyństwo, Dziewczynka w niebieskim kapeluszu, Śpiący Mietek czy też pastel Józio Feldman to nieliczne obrazy przykuwające oczy obserwatora. Warto organizować tego typu wystawy, gdyż obcowanie ze sztuką uczy dostrzegać i przeżywać piękno, przyczynia się do rozwijania wyobraźni, wyzwala umiejętność wyrażania siebie oraz kształtuje pełną i harmonijną osobowość. Anna Wróblewska Nowe kwalifikacje dla kobiet W dniu 12grudnia grupa kobiet rozpoczęła szkolenie Nowe kwalifikacje kobiet. W imieniu Zarządu Powiatu zebrane panie powitał wicestarosta Zenon Kasprzak na V edycji szkolenia, które prowadzi Izba Przemysłowo Handlowa z Ostrowa Wielkopolskiego. Starosta złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt. Prezes Balicki stwierdził, że jest bardzo zadowolony ze szkoleń w tym projekcie pierwsze szkolenie i to ostanie odbywa się w Kępnie. Miło przebywać na gościnnej ziemi. Jak nam powiedział niewiele było dni, żeby zebrać grupę, ale Marek Potarzycki robi to wspaniale, panuje na szkoleniach miła atmosfera, wspólnie razem panie tworzą zwartą zintegrowana grupę. Życzył paniom sukcesów, by udało się napisać bardzo dobre biznes plany i na ich podstawie otrzymać granty. Sala swym wyglądem wzmaga nastrój świąteczny, życzył paniom spełnienia marzeń w realizacji swych planów. Życzył wytrwałości i powodzenia w życiu zawodowym i osobistym, entuzjazmu i optymizmu w wykonywaniu zawodowych wyzwań i zadowolenia z ich pomyślnej realizacji. Ten projekt musi się zakończyć w tym roku, ale piszemy projekt kontynuację dla tych, którzy wcześniej ukończyli szkolenia. Kurs prowadzi psycholog Magdalena Cieślik i realizator projektu Anna Jerzyk. Po ciepłym śniadaniu i powitaniach przystąpiono do zajęć. Rozdano materiały. Magdalena Cieślak rozdała ankiety, oświadczenia i omówiła szczegółowo zasady obowiązujące na szkoleniu. Szkolenie zakończy się 22 grudnia. JESZCZE O ANDRZEJKACH 29 listopada obchodzony jest dzień świętego Andrzeja. Z tej okazji w Gimnazjum nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Kępnie zorganizowana została dyskoteka. Nie należała ona do zwykłych, ponieważ, gdy zabrakło sił na taniec, można było udać się do sali wróżb. A było ich wiele: lanie wosku (w cieniu powstałej figury można było wyczytać swą bliską i daleką przyszłość), magiczna ruletka (jaka/i jesteś), wróżenie z kuli lub ręki (przyszłość nie ma wtedy przed tobą tajemnic), magiczne figury (co jest przed tobą w najbliższej przyszłości) oraz kości (dowiesz się prawdy o sobie). A jeśli ktoś miał ochotę na coś słodkiego, mógł kupić sobie różne słodkości z przepowiedniami. Wszystkie zabawy zorganizowali ochotnicy z Klubu Ośmiu Wspaniałych finezyjnie przebrani za wróżki i magów. Ci, co nie przyszli na zabawę, mieli okazję powróżyć sobie przez cały następny dzień. Ale jak wiadomo największe czary dzieją się w andrzejkowy wieczór. KiTi

4 6 7 Betlejemskie cuda Czas nastał, aby wszyscy ludzie, wytchnęli po codziennym trudzie, Narodzin Bożych Dzień Nastaje, miłością dzielmy się nawzajem Dnia o godz w Szkole Podstawowej w Kierznie jak co roku odbyło się tradycyjne środowiskowe spotkanie opłatkowe połączone z wystawieniem jasełek pt. Betlejemskie cuda, na które bardzo licznie przybyli mieszkańcy Kierzna i okolic. Wśród zaproszonych gości byli: ks. kanonik Jerzy Gałęski, proboszcz parafii ks. Grzegorz Modrzyński, sołtys wsi Kierzno Henryk Solecki, radny Miasta i Gminy w Kępnie Eugeniusz Przybył. Przepiękne jasełka to prawdziwa uczta duchowa w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Kierznie wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój, wszystkim podobało się przedstawienie a młodych artystów nagrodzono rzęsistymi brawami. Po przedstawieniu wszyscy zasiedli przy jednym stole i życząc sobie wzajemnie zdrowia, błogosławieństwa Bożej Dzieciny podzielili się opłatkiem, bo w opłatku jest tajemna siła więc Weź do ręki biały opłatek, choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić i życz szczęścia całemu światu niech się wszystkie serca rozweselą. Poczęstunek został przygotowany przez Radę Rodziców. Nieco później wspólnie wszyscy razem dzieci, młodzież, dorośli i ludzie jesieni o młodych duchem sercach w miłej i serdecznej rodzinnej atmosferze śpiewali kolędy. MaŁa Barwy Ziemi Ziemia, po której stąpam... W Galerii Banku D n B NORD Polska S.A. Oddział w Kępnie w dniu 14 grudnia 2007 r. o godz otwarto wystawę prac wykonanych podczas pleneru zorganizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży COR UNUM. W galerii witał przybyłych dyr. Andrzej Drzazga oraz Anna Kłobuch wiceprezes Stowarzyszenia COR UNUM. Działania galerii adresowane są do środowiska plastyków amatorów z ziemi kępińskiej. Galeria obejmuje promowanie działań plastycznych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, którzy posiadają wrażliwość na kształt, barwę i światło. Wystawa zorganizowana po raz drugi. Ostania była promowana przez 6 m-cy. Obecna wystawa już cieszy się dużym zainteresowaniem, wszyscy mają dużą frajdę a wystawa robi duże wrażenie. Wystawa oryginalnych prac znajduje się na Uniwersytecie w Kaliszu na Wydziale Pedagogicznym - Artystycznym, czyli może być eksponowana w różnych punktach i nie traci na wartości. Autorami są dzieci ze szkół gminnych. Dyr. A. Drzazga powiedział - prace chcemy nie tylko pokazywać, ale promować również wspierać finansowo autorów. Ulotki będą cały czas, dostępne w banku. Następnie głos zabrała Anna Kłobuch. Pomysł warsztatów zrodził się 5 lat temu w szeregach Stowarzyszenia. Wspierany jest przez Wydział Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie. Rozpoczęliśmy warsztatami w Ogrodach Św. Idziego w Mikorzynie, które trwają koło tygodnia. Zajęcia z dziećmi prowadzone są przez studentów Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego w Kalisz UAM w Poznaniu pod opieką naukowo dydaktyczną Anny Sobczyk i Kajetana Wiśniewskiego oraz dużym zaangażowaniem dziekana tego wydziału. Prace te dotyczą roku Hasłem wystawy są Barwy Ziemi Inspiracją do pracy twórczej była szeroko pojętą natura. Prace prowadzone są w grupach wiekowych. Wśród wielu obszarów poszukiwań i inspiracji twórczych była gleba: Ziemia po, której stąpam. Te warsztaty są dla wszystkich, doceniane przez profesorów. Wszyscy z dużym zainteresowaniem zwiedzali wystawę. MaŁa XIII REGIONALNY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA W dniach 1-2 grudnia br. odbył się XIII Regionalny Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Łęka Opatowska. W pierwszym dniu turnieju rywalizowały szkoły podstawowe - WKS Prosna Wieruszów - SP Bolesławiec - SP 1 Kępno oraz dwa zespoły reprezentujące Wilki Opatów. Drużyny te rywalizowały w systemie każdy z każdym. Po długiej i wyczerpującej rywalizacji zwyciężyła drużyna SP 1 Kępno. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Jakub Morawski, najlepszym bramkarzem Krystian Łuźniak, natomiast najlepszym strzelcem okazał się Marcin Olbrych. W drugim dniu turnieju rywalizowały Gimnazja. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy A i B. Po ciężkich zmaganiach wszystkich drużyn wyłoniliśmy zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęło MUKS Wilki Opatów, drugie Gimnazjum Opatów AR ME- BLE a trzecie zdobyli gracze Orła Mroczeń. Miłą atmosferę zapewniali nie tylko uczestnicy ale również kibice tłumnie zgromadzeni na balkonie. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, opiekunom, sponsorom oraz wszystkim, którzy pomogli zorganizować ten dwudniowy turniej. Wszyscy uczestnicy turnieju już nie mogą się doczekać XIV Turnieju Piłki Halowej w Opatowie. Jakże dzisiaj piękny świat... Jakże dzisiaj piękny świat, każdy dom kolędę śpiewa rad, Jakże dzisiaj miło w krąg, wszyscy wszystkim uśmiech ślą Takimi słowami piosenki pastorałki młodzież Szkoły Podstawowej w Siemianicach powitała zebranych na Gminnej wigilii w Rakowie. Wcześniej w wykonaniu zespołu Na swojską nutę zebrani goście wysłuchali pięknej kolędy i pięknego programu w wykonaniu przedszkolaków z Rakowa pod bacznym okiem Edyty Idzikowskiej. Młodzież szkolna zaprosiła wszystkich do wspólnego kolędowania Wszystkich miłych gości bardzo serdecznie witamy z okazji Bożego Narodzenia i w blasku choinkowych świec zapraszamy do zastanowienia się nad tajemnicą narodzin króla, który jest miłością... życzymy zebranym błogosławieństwa Bożej Dzieciny na każdy dzień Nowego Roku. Niech Narodzone Dzieciątko ześle Wam łaski zdrowia, nadziei spokoju wewnętrznego a niedziele niech będą prawdziwym duchowym przeżyciem i spełnieniem każdego człowieka do szczęścia. Program bardzo bogaty w treści skłaniający do wielu przemyśleń, zadumy i refleksji. Przygotowany przez nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Siemianicach Krystynę Macioszczyk nad oprawą muzyczną czuwał Rafał Kaczmarzyk. Dzieci do występów były przygotowywane w ramach działalności świetlicy środowiskowej na zajęciach pozalekcyjnych ze środków GOPS po wspaniałej uczcie duchowej w cudownym nastroju świątecznym na wigilii zorganizowanej przez KGW w Rakowie przewodnicząca Maria Korek witała przewodniczącego Rady Gminy Łęka Opatowska Z. Kłodnickiego, radnych gminy, pracowników urzędu Gminy, sołtysów, przedstawicieli OSP, Kółka Rolniczego, Izb Rolniczych, delegacje KGW z terenu gminy, Marię Pieczarę z ODR w Kępnie, księży, nauczycieli, seniorów, dzieci szkolne, przedszkolaków i zaproszonych gości. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim uczestnikom wigilii, życząc sukcesów w codziennej pracy, wzajemnego szacunku oraz błogosławieństwa Bożego. Niech ten świąteczny nastrój pozwoli zapomnieć o troskach a zbliżający się Nowy Rok przyniesie poprawę warunków życia i pracy a Nowonarodzone Dzieciątko wskaże właściwa drogę, którą będziemy kroczyć w nadchodzącym roku. Następnie życzenia składali zaproszeni goście, odczytano życzenia od wójta Gminy Łęka Opatowska oraz Starosty Kępińskiego. Przewodnicząca odczytała wiersz... Bo, gdy łamiemy się opłatkiem, to nie tylko z bratem siostrą, ale także z obcym, z wrogiem i calutkim światem. I w tej chwili wszystkiemu co żyje całym sercem radośnie się życzy, żeby oczy niczyje nie płakały, żeby w sercach nie było goryczy, żeby wszyscy mieli co trzeba... Ksiądz proboszcz w krótkim kazaniu nawiązał do przemyśleń jakie przekazała młodzież szkolna wprowadzając zebranych w nastrój świąteczny, podziękował szkole i kołu za wspaniale przygotowaną wigilię, złożył życzenia. Potem odmówił modlitwę. Po czym chór odśpiewał Ojcze z nieba... Kulminacyjnym punktem spotkania było łamanie się opłatkiem, bo jak powiedział ks. proboszcz opłatek mówi bardzo wiele. Potem na stołach pięknie przybranych pojawiło się potraw wigilijnych co nie miara, wspaniale podanych, smacznych i pięknie udekorowanych. Jak powiedziała przewodnicząca nie tylko zarząd, ale wszystkie panie z KGW w Rakowie bardzo się zaangażowały i te wspaniałe potrawy przygotowały. Tradycyjnie ciasto a czasem i inne potrawy przynoszą jeszcze poszczególne delegacje kół z terenu. Ciekawym akcentem było odczytanie wiersza napisanego o wigilii przez mieszkańca Rakowa obecnego na spotkaniu. W wykonaniu chóru z Rakowa i Łęki Opatowskiej słuchaliśmy pięknie wykonanych kolęd. MaŁa Spotkanie z Krzysztofem Petkiem W środę 12 grudnia w bibliotece w Mroczeniu odbyło się spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem. Organizatorem imprezy była Edyta Możdżanowska kierownik biblioteki przy współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Na spotkanie przybyli uczniowie z Gimnazjum w Mroczeniu, którzy wysłuchali nie tylko opowieści o książkach, zbieraniu do nich materiałów w przeróżnych, często w niebezpiecznych miejscach. Krzysztof Petek jest autorem cyklu powieści sensacyjno przygodowych dla młodzieży, dziennikarzem, reportażystą oraz organizatorem wypraw i szkół przetrwania. Jest autorem serii takich jak: Porachunki z przyrodą, Gra, Operacja Hydra. Piszę o tym, co wokół nas jest, dzieje się, zdarza. Co dotyka albo może dotknąć każdego z moich czytelników opowiada. - Pokazuję w książkach młodych ludzi w sytuacjach krytycznych, podejmujących życiowe decyzje w osamotnieniu, w biegu, bez wsparcia. Stawiam czytelnika w sytuacji, której wcale mu nie życzę: stykam go z sektami, złodziejami, niebezpiecznymi subkulturami. Zmuszam, aby zadał sobie pytanie: A co ja zrobiłbym, gdyby przyszło mi walczyć o swoje - albo czyjeś - życie? Czy zaryzykowałbym? Czy potrafiłbym szybko myśleć? Staram się, aby moi czytelnicy zrozumieli, że ich życiowym doradcą w starciu z zagrożeniami będzie zawsze ich własny mózg i wiedza, informacje, dane. Podczas spotkania autor przedstawił także jak wygląda w Polsce zawód dziennikarza. Krzysztof Petek opowiedał też o wyprawach, które organizuje dla czytelników, prezentując ciekawe zdjęcia oraz sprzęt, jakiego czasem musi używać zbierając materiały do książek. Uczniowie mogli dowiedzieć się również na czym polegają szkolenia survivalu. Na zakończenie Krzysztof Petek wpisał się do kroniki biblioteki. O autorze: Urodził się w 1970 roku w Wadowicach. Prowadził harcerski Oddział Specjalny. Uczestnicząc między innymi w szkoleniach organizowanych przez oddziały antyterrorystyczne, przeszedł szkolenia survivalu, walki wręcz, psychologii sytuacji krytycznych. Dziennikarzem został w drugiej klasie liceum, rozpoczynając publikowanie w ogólnopolskich czasopismach. Studia politologiczne ze specjalizacją dziennikarską ukończył w 1994 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Publikował w czasopismach polskich i niemieckich. Pracował w studiu radiowym, dla Telewizji Katowice przygotowywał programy dla dzieci i młodzieży. Współpraca z Wydawnictwem Siedmioróg przyniosła efekt w postaci serii Porachunki z przygodą. Dla Wydawnictwa Literatura z Łodzi pisał serię GRA, pozostałe książki wydaje Wydawnictwo WORD-PRESS. Od roku 2001 jest członkiem Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Poezji POECI BEZ GRANIC i wydawcą pofestiwalowego almanachu. W roku 2006 został prezesem Stowarzyszenia Promocji Kultury EURE- CUS, w marcu wiceprezesem Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Wciąż pisze kolejne książki, podróżuje po Polsce zapraszany na spotkania autorskie, promując także zdrowy styl życia i aktywność społeczną. Walczy z postawami patologicznymi, organizując wykłady, wyprawy dla młodzieży. Uczestniczy w akcji Cała Polska czyta dzieciom. Prowadzi międzynarodowe szkolenia literackie i warsztaty dziennikarskie //

5 8 9 Mikołajki grudnia każdy zna tę datę. Święty Mikołaj obdarowuje nas wtedy prezentami. Nie zawiódł nas również w tym roku. W Gimnazjum nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Kępnie już od samego rana na szkolnym korytarzu można było słyszeć jak dobrze wszystkim znany dzwonek. Uczniowie chętnie przyjmowali przybysza wraz z jego towarzyszami w swe skromne progi. Mikołaj, anioły oraz jeden diabełek częstowali wszystkich cukierkami, lecz nie za darmo. W zamian oczekiwali zaśpiewania kolędy. Również z tej okazji,,klub 8 Wspaniałych zorganizował świąteczną zbiórkę zabawek na rzecz szpitala w Kępnie oraz Centrum Pomocy. Zebrane zabawki dnia 6 grudnia uroczyście zostały przekazane dzieciom. KiTi Sport Dnia roku na sali gimnastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbył się IX Mikołajkowy Turniej Siatkówki Mężczyzn o Puchar Starosty Kępińskiego. W turnieju wzięło udział sześć drużyn z powiatu kępińskiego. W wyniku rywalizacji sportowej pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Kępnie. Najlepszym zawodnikiem został Karol Białek ze zwycięskiej drużyny. Pamiątkowe puchary i dyplomy wręczali Wójt Gminy Perzów Barbara Kucharska i Wicestarosta Kępiński Zenon Kasprzak. W dniach roku na sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Kępnie zostały przeprowadzone Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców i Szkół Ponadgimnazjalnych. Do Licealiady przystąpiły po trzy reprezentacje szkół z naszego powiatu. W kategorii dziewcząt jak i chłopców wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce - ZSP nr 1 Kępno II miejsce- LO Nr I Kępno III miejsce-zsp nr 2 Kępno. Najlepszą zawodniczką została Magdalena Garczarek, najskuteczniejszą zawodniczką została Marta Tomczyk. Obie zawodniczki to uczennice ZSP nr 1 w Kępnie. Wśród chłopców najlepszym zawodnikiem został Paweł Kasprzak z LO Nr I w Kępnie. Najskuteczniejszym zawodnikiem został Michał Górecki z ZSP nr 1 w Kępnie. Wręczenia pamiątkowych statuetek, dyplomów oraz piłek dla każdej z uczestniczących drużyn dokonał wicestarosta kępiński Zenon Kasprzak. // KREDYTY GOTÓWKOWE HIPOTECZNE KONSOLIDACYJNE PROFESJONALNE DORADZTWO SZYBKA GOTÓWKA MINIMUM FORMALNOŚCI BEZ ZAŚWIADCZEŃ BEZ OPŁAT WIERUSZÓW, UL. OSIEDLOWA 1H TEL , KOM Święto Szkoły w Gimnazjum w Bralinie 10 grudnia 2007 r. w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie już po raz 7. odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Szkoły. Społeczność szkolna przyjęła datę 10 grudnia za dzień godny do świętowania ze względu na rocznicę śmierci fundatora Nagrody Nobla, Alfa Nobla. Na obchody święta szkoły złożyło się szereg działań, a w przygotowanie poszczególnych punktów programu zaangażowani byli wszyscy uczniowie. Dzięki czemu każdy gimnazjalista mógł poszerzyć swoją wiedzę na temat Alfa Nobla, jego nagrody i polskich noblistów. Już od rana w salach lekcyjnych uczniowie poszczególnych klas przygotowywali stoiska tematyczne poświęcone Marii Curie-Skłodowskiej, Henrykowi Sienkiewiczowi, Władysławowi Reymontowi, Czesławowi Miłoszowi, Lechowi Wałęsie, Wisławie Szymborskiej i Alfowi Noblowi. Pojawiły się zatem okolicznościowe wystawy i scenki, młodzież recytowała i śpiewała. Poza tym zadaniem każdego zespołu klasowego było przygotowanie tematycznej prezentacji multimedialnej. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą merytoryczną, ale także zaprezentować swoją znajomość programów komputerowych. Rywalizacje międzyklasowe miały jeszcze jedną kulminację. W kinie Niesob trwały jednocześnie konkursy wiedzy o Alfzie Noblu i polskich noblistach. Tak przebiegały uroczystości wewnątrzszkolne. Do obchodów swojego święta Gimnazjum w Bralinie zaprosiło również przedstawicieli innych szkół. Organizatorzy rozpisali aż trzy różne konkursy: literacki, plastyczny i wiedzy. 10 grudnia miało miejsce rozstrzygnięcie tych rywalizacji. W konkursie wiedzy o Alfzie Noblu, Nagrodzie Nobla i polskich noblistach rywalizowały trzy drużyny przedstawiciele gimnazjów z Byczyny, Trzcinicy i Bralina. Pytania wcale nie były łatwe, o czym mogli przekonać się zaproszeni goście: przedstawiciele okolicznych szkół oraz władz samorządowych. Najlepszą okazała się reprezentacja z Trzcinicy (Agata Długoszowska i Agnieszka Ostrowska), po niej kolejne miejsca zajęły: Byczyna (Paulina Wołkowicz i Kamil Goliński) i Bralin (Joanna Michalska i Łukasz Herbich). Powodzeniem cieszył się także konkurs literacki, którego temat brzmiał: Któremu ze współczesnych żyjących Polaków przyznałbyś literacką lub pokojową Nagrodę Nobla. Jury oceniło kilkanaście prac i przyznało jedną nagrodę główną. Otrzymała ją Maria Mazurkiewicz z Gimnazjum nr 2 w Kępnie. Wręczono również 4 nagrody równorzędne, które przypadły: Joannie Michalskiej i Joannie Wróbel (Gimnazjum w Bralinie), Adriannie Hołdys (Gimnazjum w Byczynie) oraz Anice Wojtasik (Gimnazjum nr 1 w Kępnie). Z kolei konkurs plastyczny o tematyce związanej z miejscami pobytu noblistów wygrały: Marta Baran (Rychtal) i Alina Kaczmarzyk (Trzcinica). Komisja przyznała również 3 wyróżnienia dla: Patrycji Rozik (Laski), Karoliny Gil (Byczyna) i Izabeli Chwołki (Bralin). Wszystkim uczestnikom gratulujemy obszernej wiedzy i życzymy dalszych sukcesów. Marzena Kuropka PODZIĘKOWANIA Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie na rzecz wspierania edukacji wczesnoszkolnej UŚMIECH serdecznie dziękują za okazaną pomoc przy organizacji I MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DZIECI następującym firmom: PAMAPOL KWIDZYN Andrzejowi Rybakowi Zefirynowi Jeziornemu Markowi Gagatek Ubojni Zwierząt Trzebień Intermarche DREW-MARK SANDIAN II INTER $ GiB Gwiezdny pył Brak informacji Film z napisami Gatunek: Fantasy Reżyseria: Matthew Vaughn Scenariusz: Matthew Vaughn, Jane Goldman Obsada: Claire Danes, Robert De Niro, Sienna Miller, Michelle Pfeiffer Rok produkcji: 2007 Produkcja: USA Długość: 130 min. W kinie SOKOLNIA od r. /Pt-śr/ Godz. seansów: 17.00; Cena biletów: 12zł Dzięki połączonym siłom wyobraźni jednego z najlepiej sprzedających się autorów fantasy - Neila Gaimana oraz reżysera Matthew Vaughna powstał film Gwiezdny pył /Stardust/, urzekająca, zaczarowana opowieść o spadającej gwieździe, która trafia do magicznego królestwa. Tam okazuje się, że nie jest to zwykły meteoryt ale piękna, posiadająca niezwykłą moc kobieta. Właśnie przez swoją niezwykłość znajduje się w niebezpieczeństwie, a tajemna moc którą włada staje się obiektem pożądania całej plejady różnego autoramentu postaci. Od złej wróżki, po owładniętych żądzą władzy książąt, od latających piratów, po walczące gobliny, każda osoba i stwór, na której drodze pojawi się gwiazda ma wobec niej swoje skryte zamiary. Łączy ich jedno - pragnienie zdobycia jej serca. Halloween Od 15 lat Film z napisami Gatunek: Horror Reżyseria: Rob Zombie Scenariusz: Rob Zombie Obsada: Malcolm McDowell, Brad Dourif, Tyler Mane Rok produkcji: 2007 Produkcja: USA Długość: 109 min. W kinie SOKOLNIA od r. /Pt-śr/ Godz. seansów: 19.00; Cena biletów: 12zł Halloween to nowa ekranizacja jednego z najsłynniejszych horrorów w dziejach kina, remake filmu nakręconego w 1978 roku przez Johna Carpentera, krwawej opowieści o bezlitosnej, zamaskowanej maszynie do zabijania: Michaelu Myersie. Na czele ekipy realizacyjnej stanął Rob Zombie, znany muzyk i wizjonerski reżyser takich filmów jak Bękarty diabła oraz Dom 1000 trupów. Czerpiąc inspirację z oryginału reżyserowanego przez Carpentera, Halloween Roba Zombie skupia się na wczesnym dzieciństwie Michaela Myersa oraz wydarzeniach, które doprowadziły do fatalnej nocy Halloween, kiedy szaleństwo mordu opanowało spokojne dotąd miasteczko Haddonfield w Illinois. Po owej okrutnej nocy w życiu Michaela rozpoczyna się siedemnastoletni okres pobytu w zamkniętym sanatorium Smith s Grove, gdzie w warunkach zapewniających maksymalne bezpieczeństwo jest leczony przez znakomitego behawiorystę dziecięcego, doktora Samuela Loomisa. Jest on jedyną osobą, która potrafi naprawdę zrozumieć wrodzone zło leżące w naturze Michaela PRZERWA ŚWIĄTECZNA DO KINA Z ITP! Na czytelnika, który jako pierwszy odpowie prawidłowo na zadane przez nas pytanie czeka bilet do kina. Kto wyreżyserował Gwiezdny Pył? Kto wyreżyserował Hallowen? Na odpowiedź czekamy pod numerem tel. (062) lub

6 10 11 Wielki Mur Chiński krótszy o 23 metry Część tej największej budowli świata, zawaliła się podczas nielegalnych prac górniczych w rejonie góry Luliang w Mongolii Wewnętrznej. Fragment muru długości 23 metrów, wysokiego na 10 metrów, oraz około tysiąca metrów kwadratowych strefy ochronnej został totalnie zniszczony. Jak poinformował regionalny ekspert ds. ochrony dziedzictwa narodowego Chin, Wang Dashan Ta część Wielkiego Muru była zbudowana z ubitej ziemi, a nie kamieni i cegieł i tym samym była bardziej podatna na erozję i skutki ludzkiej działalności. Zatrzymano w tej sprawie cztery osoby - podała chińska agencja Xinhua. Najcenniejszy zabytek, chluba Chin i całego świata liczy sobie ok km długości, i 4-16 metrów wysokości. Na górze szeroki jest na 4-8 metrów co wystarczy, by mogła po nim maszerować piechota po 10 żołnierzy w szeregu lub jechać kawaleria po pięć koni w rzędzie. Zaczęto wznosić go w epoce Walczących Królestw ( p.n.e.), by uchronić je przed najazdami koczowników z północy. Od 1987 roku Mur figuruje na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO, natomiast 7 lipca br. znalazł się razem z mauzoleum Tadź Mahal w Indiach, peruwiańskiego Machu Picchu, Pomnika Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, rzymskiego Koloseum, ruin miasta Petry w Jordanii oraz założonego przez Majów miasta Chichen Itza w Meksyku na liście ogłoszonych nowych 7 Cudów Świata. aga Mikołajki w Klubie Seniora Pod Żurawiem Ludziom złotego wieku seniorom z Klubu Pod Żurawiem wielką niespodziankę sprawił Klub 8 - Wspaniałych przedstawiając program świąteczno mikołajkowy. Program bardzo ciekawy, który zainspirował seniorów do przedstawienia własnego programu przygotowanego pod kierunkiem Ireny Roszyk. Młodzież i seniorzy wspaniale się bawili. Trzeba przyznać, że seniorzy działają bardzo aktywnie przygotowują wiele ciekawych wystąpień z różnych okazji co dowodzi, że każdy dzień można przeżyć szczęśliwie i radośnie. Grupa popołudniowa spotkała się również w nastroju świątecznym, były kolędy łamanie się opłatkiem i życzenia wręczane przez pana Feliksa Kasprzaka. W spotkaniu uczestniczyła Urszula Rozwadowska były kierownik GOPS. Wspólne śpiewanie kolęd stwarza nastrój bardzo ciepły i rodzinny i tak czują się seniorzy w klubowej rodzinie.kierownik Jadwiga Wróblewska i Rada Klubu Seniora w Dniu Świąt Bożego Narodzenia pragnie złożyć ludziom jesieni żarliwe życzenia, szczęścia dobrego zdrowia i powodzenia, oby troski życia zginęły w mroku podczas nadchodzącego Nowego Roku. Mała Euro Stadion Narodowy wisi na włosku Ostatnio na naszą skrzynkę przysłano list, którego autor zastanawiał się nad tym czy grozi nam kompromitacja z związku z przygotowaniami a właściwie ich brakiem do Euro Oto fragment listu: Z reguły nie jestem czarnowidzem. Staram się patrzeć na świat w jasnych kolorach. Moje możliwości są jednak jak się okazuje ograniczone. Gdy myślę o Euro to dopada mnie czarna rozpacz. Nic się nie dzieje, nic nie wiadomo, nie ma planów budowy, ba! Nie wiadomo gdzie stadion stanie! Jak chcemy się wygrzebać ze wszystkim w coraz krótszym czasie? To niemożliwe- znając polski zapał do pracy. Zaraz ktoś będzie strajkował, zabraknie materiałów, zima będzie za sroga a lato za upalne. Porażka na całej linii. Najpierw wywalili handlowców ze stadionu a potem stwierdzili, że Stadion Narodowy jednak postawią gdzieś indziej. Gdzie? Trudno wyczuć. Będą się kłócić następne 2 lata. Jak się na to patrzy to trudno być optymistą. Fakt - patrząc na przygotowania trudno zachować optymizm. Niczego nie mamy nawet planów. A czas ucieka. Ciekawy artykuł ukazał się ostatnio w Gazecie Wyborczej. Przeprowadzono tam wywiad z Edmundem Obiałą architektem i budowniczym stadionów Wembley, w Sydney i Chelsea będącym również menadżerem australijskiej firmy budowlanej Multiplex. -Czy zdążymy ze Stadionem Narodowym w Warszawie? -E.Obiała: Do terminu wyznaczonego przez UEFA czyli do czerwca 2011 zostały 44 miesiące. Moje doświadczenie mówi, że wybór zespołu architektów, konstruktorów i projektantów instalacji to 2 miesiące, 6 miesięcy to prace projektowe, szukanie głównego wykonawcy to zwykle 6-8 miesięcy. Sama budowa stadionu to 30 miesięcy. W sumie miesięcy. Czyli stadion może być gotowy najwcześniej w czerwcu-sierpniu 2011r. Przy założeniu, że wszystko pójdzie jak z płatka a zimy będą łagodne. W Europie margines błędu na wypadek srogiej zimy czy np. jakiegoś strajku wynosi 15% czyli jakieś 7 miesięcy. A więc realnie- gdyby dziś rozpoczęto wybór zespołu projektowego stadion byłby gotów w kwietniu, może marcu 2012r. Otwarcie mistrzostw jest w czerwcu ale trzeba jeszcze przeprowadzić próby stadionu. W Anglii sprawdza się krytyczne punkty przy wypełnieniu 1/3 trybun. Potem poprawia się usterki. W Polsce jak zwykle ktoś stawia na prowizorkęlicząc, że jakoś to będzie. Postawi się kilka toalet, zawiesi światełka, ludzie przyniosą kanapki i będzie fajnie. A np. Wembley jest przystosowany do wydawania 10 tys. obiadów na godzinę a obiady te można zjeść przy stole! - Czy wybór lokalizacji może mieć wpływ na opóźnienia? - Wiele stadionów jest daleko od centrum (Wembley 12 km, Monachium km), z drugiej strony nikt nie miał do dyspozycji takiego terenu jak Stadion Dziesięciolecia. Trzeba pamiętać, że konieczne są opinie geotechniczne, raport o środowisku i logistyce. Jeśli na budowę ma wjechać tysiąc 20-tonowych wywrotek, to trzeba wiedzieć, którędy mają wyjechać by nie stanęło całe miasto. Taki raport kosztuje nawet kilka milionów złotych, ale zła lokalizacja może spowodować straty kilkakrotnie większe a nawet uniemożliwić budowę. - Wiadomo, że stadion będzie budowany na błoniach Stadionu Dziesięciolecia. - To dobrze, że jest decyzja ale jeśli nie przeprowadzono badań to może się okazać, że budowa znacznie się wydłuży. Może się okazać, że tereny błoni są podmokłe i stadion trzeba będzie postawić na płycie, bo obciążenia i siły jakie generuje są gigantyczne. To wydłużyłoby budowę nawet o kilka miesięcy. Takich ale jest znacznie więcej. - Anglia słynie z dobrej organizacji, a mimo to przy Wembley opóźnienie było olbrzymie. - No właśnie- to wielka przestroga. Mój program budowy Wembley zakładał prace przez 39 miesięcy ale po 2 latach cały zespól zerwał umowę. Ludzie, którzy przyszli potem byli mniej doświadczeni i popełniono błędy, zawaliła się część dachu. - Dużo tych problemów. Więc jak będzie? Zdążymy czy nie? - Mam wątpliwości, czy w Polsce są ludzie, którzy potrafią odpowiednio wyselekcjonować projektantów. Trzeba oddzielić konkrety od bajek, znaleźć krytyczne punkty. W poniedziałek rozmawiałem z doradcą prezydenta Warszawy - Wiesławem Wilczyńskim. Jakoś nie widzę w Polsce wielkiej mobilizacji, natomiast wiem, że z budową Stadionu Narodowego Polska balansuje na linie. Nie zbudujemy Stadionu Narodowego w czasie wyznaczonym przez UEFA, możemy nie zdążyć na otwarcie mistrzostw Europy. Więcej optymizmu ma Michał Borowski - prezes spółki Narodowe Centrum Sportu, architekt. - Terminarz jest napięty ale przecież we Wrocławiu i Gdańsku budowy są w identycznej fazie. W Zurychu stadion nie jest gotowy, a za nieco ponad pół roku ruszała tam Euro W najbliższy poniedziałek zaproponuję głównego projektanta stadionu. Jeśli chodzi o grunty wiemy, że wymagane będzie palowanie na m. Robiłem już większe budowy - choć stadionu nigdy-więc jeśli chodzi o logistykę, nie mam obaw. Ta budowa to 3% rynku budowlanego Warszawie- będzie niezauważalna przez mieszkańców. A jakie są Wasze opinie na temat przygotowań do Euro Jest szansa na to, że zdążymy czy będzie to klapa i organizacja mistrzostw zostanie nam odebrana? Najciekawsze opinie wydrukujemy. Źródło: Gazeta Wyborcza wieruszów OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA WOLONTARIATU i Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w WDK Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły, Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, Lecz ich serce jest bezpiecznym portem Dla wszystkich, którzy są w potrzebie... (Phil Bosmans) W Sali Widowiskowej Wieruszowskiego Domu Kultury w dniu 14 grudnia o godz. 17-tej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu i Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami tej niezwykłej uroczystości, którymi głównymi bohaterami były dzieci i młodzież niepełnosprawna była Rada Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej oraz Stowarzyszenie Klub Otwartych Serc w Wieruszowie, którego prezesem jest Henryka Sokołowska. Ona też otworzyła i prowadziła uroczystość. Władze lokalne reprezentowali; burmistrz Wieruszowa. Iwona Szkopińska i z-ca starosty wieruszowskiego Mirosław Urbaś, oraz Józef Wróbel członek zarządu. Zaproszenia także otrzymali starosta wieruszowski Andrzej Szymanek oraz marszałek województwa łódzkiego Elżbieta Nawrocka, ze względu na ich nieobecność prezes Sokołowska odczytała od nich telegramy z życzeniami. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych przypomina nam, że te osoby żyją wśród nas, borykają się z licznymi problemami, przeciwnościami losu, nie we wszystkich przypadkach medycyna jest im w stanie pomóc. Niepełnosprawny nie potrzebuje litości, potrzebuje warunków, aby mógł funkcjonować - powiedziała na spotkaniu p. Henryka Sokołowska. Za współprace z osobami niepełnosprawnymi i wielkie społeczne zaangażowanie na terenie ziemi wieruszowskiej podziękowania, wyróżnienia oraz nagrody otrzymały zarówno osoby indywidualne, przedsiębiorcy, organizacje oraz media z terenu wieruszowskiego m.in. aktor naczelny Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego Jerzy Przybył. Statuetki otrzymały: Urząd Miejski w Wieruszowie Urząd Gminy Sokolniki Starostwo Powiatowe w Wieruszowie PFRON Oddział w Łodzi RCPS w Łodzi Medale otrzymali: W imprezie wzięło udział przeszło 250 osób reprezentujących 32 organizacje. Joanna Nowaczyk Ogólnopolskie Stowarzyszenie Liderów Działań Psychospołecznych Anna Nierobska Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży NADWRAŻLIWI Tadeusz Zygmunt Ochotnicza Straż Pożarna w Pieczyskach Henryk Urbański - Ochotnicza Straż Pożarna w Wieruszowie Media lokalne Dziennik Łódzki, Ilustrowany Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Kulisy Powiatu Łącznie 21 osób członków organizacji otrzymało odznaki oraz 2 osoby Przyjaciela Dziecka Wykaz osób odznaczonych przez SI K.O.S. Odznaka SI K.O.S. Za pracę w Zarządzie: Małgorzata Gajewska Robert Szachta Halina Banasik Za pracę w projekcie Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji Być Razem : Beata Szydłowka Jadwiga Biniaszczyk Izabela Kozłowska Za pracę w projektach na rzecz niepełnosprawnych: Krystyna Pisula Maria Kowalczyk Aleksandra Strzelczyk Grażyna Kindler Zofia Grądziel Grażyna Per Ewelina Sokołowska Danuta Strzała Gaczyńska Irena Anna Grzejdziak Zofia Wierzba Elżbieta Piotrowska Weronika Macias Barbara Tujek Jadwiga Zygmunt Odznaka TPD - Przyjaciel Dziecka Teresa Walaszek Agata Woś Burak Wyróżnionym nagrody wręczali: burmistrz Wieruszowa Iwona Szkopińska, z-ca starosty Mirosław Urbaś oraz Józef Wróbel-członek zarządu. Prezes Sokołowska życzyła wolontariuszom, aby nie zniechęcali się do pracy i, aby ich wspólne działanie było pozytywną energią dla osób potrzebujących. Osobom, które, na co dzień współpracują z niepełnosprawnymi, opiekują się nimi i pomagają nalezą się podziękowania za chęć pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Najczęstszym powodem pracy społecznej dla wolontariuszy są ich przekonania zarówno religijne, polityczne i moralne, każdy z nich ma też swoje osobiste powody. Każdy człowiek liczy się z ryzykiem, że w pewnym momencie swojego życia może stać się osoba niepełnosprawną. Należy, więc je wspierać we wszystkich dziedzinach życia. Wolontariat to bezpłatne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Międzynarodowy Dzień Wolontariatu poświęcony jest ludziom, którzy dobrowolnie pomagają chorym, biednym i potrzebującym. Jest on uznaniem dla tych ludzi. Chroń swoje pieniądze Na spotkaniu w WDK można było obejrzeć 12-tą -edycję wystawy Twórczość, Terapia, Sukces, która została przeniesiona obecnie do hollu Urzędu Miasta i będzie możliwość jej oglądania do 15 stycznia. Bardzo ciekawym punktem programu była część artystyczna w wykonaniu laureatów Festiwalu Nieodkrytych Talentów, można było obejrzeć niezwykły koncert pod hasłem Święto dobrych aniołów. Na scenie występowały osoby niepełnosprawne, skupione wokół Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, wykazały się niezwykłym talentem scenicznym, poczuciem humoru, odwagą. Na zakończenie uroczystości wystąpiły wokalistki ze studia piosenki z WDK prezentując niebanalny repertuar w iście profesjonalnym wykonaniu. Zebrani goście zostali obdarowani aniołkami wykonanymi przez osoby niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie. Dla wszystkich przybyłych przewidziany był poczęstunek. To bardzo ważne i godne pochwały, że na terenie wieruszowskim istnieje konieczność zintegrowania różnorodnych metod i form współpracy, czego dowodem była piątkowa uroczystość. // Używasz karty bankomatowej lub kytowej? Przeczytaj co zrobić by transakcje były bezpieczne Poniżej podajemy rady przydatne dla zachowania bezpieczeństwa. 1. O ile to możliwe, wypłacaj pieniądze w znanych ci miejscach. Będzie ci wtedy łatwiej zauważyć zmiany w wyglądzie urządzenia. Jeśli zobaczysz coś podejrzanego, poinformuj bank lub policję. 2. Sprawdź, czy do bankomatu nie doczepiono dodatkowych urządzeń. Jeśli coś wzbudzi twoje wątpliwości, zrezygnuj z wypłaty i skontaktuj się z bankiem. 3. Unikaj wypłacania pieniędzy po zapadnięciu zmroku i w odludnych miejscach. Złodzieje wybierają na pułapki właśnie tę porę i tak ustawione bankomaty. 4. Jeśli wokół bankomatu kręci się ktoś podejrzany, dzieje się coś niespotykanego, zrezygnuj z wypłaty. 5. Nigdy nie korzystaj z pomocy nieznanych ci osób przy wypłacie pieniędzy. 6. Kiedy wprowadzasz kod PIN, zawsze zasłaniaj klawiaturę drugą ręką - tak, żeby nie można było podejrzeć numeru z żadnej strony.to zminimalizuje prawdopodobieństwo podejrzenia przez nieznajomych tego numeru. Upewnij się także, że żadna postronna osoba czekająca przed bankomatem nie stoi zbyt blisko w czasie dokonywania wypłaty. 7. Zawsze bierz potwierdzenie wypłaty. Dzięki temu, gdy przyjdzie do reklamacji, będziesz mógł wykazać, kiedy i gdzie korzystałeś z usług banku. 8. Kontroluj na bieżąco stan swojego konta. Jeśli zauważysz transakcje, których nie dokonałeś, natychmiast poinformuj o tym bank i zastrzeż swoją kartę. 9. Pamiętaj o odebraniu karty z bankomatu po zakończeniu transakcji. 10.Zachowaj rozwagę w przekazywaniu karty i numeru PIN. Nie należy udostępniać numeru PIN nikomu, kto dzwoni do nas- również w sytuacji, gdy osoba dzwoniąca informuje nas, że są jakieś problemy z komputerem i prosi o weryfikację danych! Nie ma zwyczaju by firmy dzwoniły do swoich klientów w takich sprawach i prosiły o telefoniczne podanie danych! 11.Nigdy nie odpowiadaj na pocztę elektroniczną, z której wynika konieczność podania informacji o karcie. Nie odpowiadaj również na e-malie, które zapraszają do odwiedzenia strony internetowej w celu weryfikacji danych, w tym o kartach. 12. Podpisz kartę zaraz po jej otrzymaniu! 13. Nie zapisuj kodu PIN na karcie ani nie przechowuj go razem z kartą ( na wypadek kradzieży portfela ) 14. Sporządź i przechowuj w bezpiecznym miejscu listę numerów kart oraz adresów i telefonów do każdego banku, którego kartę posiadasz. 15. Noś przy sobie tylko te karty, których używasz. 16. Traktuj transakcje kartowe z rozwagą. Sprawdzaj wykonane operacje niezwłocznie po ich zakończeniu. 17. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności jak najszybciej złóż reklamację (pisemną!) w banku, który wydał kartę. 18. Zawsze niszcz nieprawidłowe pokwitowania, przed wyrzuceniem niszcz wszystkie dokumenty, które zawierają pełen numer karty. 19. W restauracjach, gdy otrzymujesz wydruk z terminalu z miejscem na wpisanie napiwku to albo wpisz tam kwotę albo miejsce na napiwek przekreśl. 20. Podczas transakcji nie należy tracić karty z pola widzenia, niedopuszczalne jest by kasjer wyszedł z Twoja kartą na zaplecze sklepu. Nie zgadzaj się na to. 21.Nie zabieraj ze sobą karty, jeżeli jej użycie jest mało prawdopodobne ( np. na targ ) 21. Jeśli byłeś w sytuacji, która sprzyja kradzieży sprawdź czy masz karty. Zgodnie z polskim prawem z chwilą zgłoszenia utraty karty odpowiedzialność za przeprowadzone nią transakcje ponosi jej wydawca (bank). Zgodnie z ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych maksymalna odpowiedzialność właściciela karty (za transakcje przeprowadzone przed zgłoszeniem jej utraty) wynosi równowartość 150 euro. W razie zgubienia karty możesz ją zastrzec w swoim banku. Zrób to jak najszybciej! Pamiętaj, że to Twoje pieniądze. Nie daj się okraść, nie stwarzaj do tego okazji! MON

Starosty Wieruszowskiego str. 14

Starosty Wieruszowskiego str. 14 Rok IX Nr 50 (446) 12.12.2007r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 www.powiatowy.pl 2,00 zł (VAT 0%) Bezczelne 12 grudnia 2007 kłamstwa Starosty Wieruszowskiego str. 14 str. 7 Konferencja prasowa str. 2 Wigilia

Bardziej szczegółowo

str. 8 str. 13 str. 3

str. 8 str. 13 str. 3 28 listopada 2007 Rok IX Nr 48 (444) 28.11.2007r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 www.powiatowy.pl 2,00 zł (VAT 0%) str. 8 str. 13 Kupa problemu str. 5 Dni przedsiębiorczości ENTERPRISE DAY str. 8 Zebranie

Bardziej szczegółowo

Karateka z Kępna na podium. Chciał zrobić prezent dziewczynie. będzie nieczynny. Pirat z Kępna w rękach policji. Piotra Krzywickiego Posła na Sejm RP

Karateka z Kępna na podium. Chciał zrobić prezent dziewczynie. będzie nieczynny. Pirat z Kępna w rękach policji. Piotra Krzywickiego Posła na Sejm RP 2 aktualności Chciał zrobić prezent dziewczynie 26-letni mieszkaniec gminy Kępno został zatrzymany we wtorek, 8 grudnia przez kępińskich dzielnicowych. Mężczyzna kilka dni wcześniej będąc pod wpływem alkoholu

Bardziej szczegółowo

Wybierzmy Dobroczyńców Roku 2008

Wybierzmy Dobroczyńców Roku 2008 2 30 grudnia 2008 aktualności Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Sieradzu ogłasza nabór kandydatów na sędziów piłkarskich Kandydat na arbitra powinien posiadać bardzo dobry stan zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Kamaz uderzył jaguara

Kamaz uderzył jaguara 2 aktualności Kamaz uderzył jaguara Brak ostrożności był przyczyną kolejnej kolizji, do której doszło we wtorek, 24 listopada kilka minut po godzinie 14:00, na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Słupia

Bardziej szczegółowo

Stróże prawa znów łamią prawo

Stróże prawa znów łamią prawo Rok X Nr 04 (452) 23.01.2008r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 www.powiatowy.pl 2,00 zł (VAT 0%) 23 stycznia 2008 Stróże prawa znów łamią prawo str. 16 str.13 Imprezy i uroczystości w gminie Bralin zaplanowane

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-2229 INDEX 321389

ISSN 1508-2229 INDEX 321389 Rok X Nr 23 (471) 04.06.2008r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 www.powiatowy.pl 2,00 zł (VAT 0%) W Trzcinicy zagrali oldboye str. 3 Ford wylądował na dachu str. 5 Kolejna wizyta w Ihlow str. 8 FESTYN RODZINNY

Bardziej szczegółowo

ANI MRU MRU znów w Kępnie! Do wygrania 2 bilety! Śmiertelny wypadek na krajowej 8. str. 7. str. 2. 2,00 zł (VAT 0%)

ANI MRU MRU znów w Kępnie! Do wygrania 2 bilety! Śmiertelny wypadek na krajowej 8. str. 7. str. 2. 2,00 zł (VAT 0%) 9 stycznia 2008 Rok X Nr 02 (450) ANI MRU MRU znów w Kępnie! 09.01.2008r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 www.powiatowy.pl 2,00 zł (VAT 0%) Do wygrania 2 bilety! Wyroki Boskie i sądowe są nieznane STR. 2 Śmiertelny

Bardziej szczegółowo

2,00 zł (VAT 0%) Easy Rider w Wieruszowie, czyli Daukszewicz w WDK str. 11 Wyszkoleni rolnicy Centrum otwarte dla tych, co potrzebują pomocy str.

2,00 zł (VAT 0%) Easy Rider w Wieruszowie, czyli Daukszewicz w WDK str. 11 Wyszkoleni rolnicy Centrum otwarte dla tych, co potrzebują pomocy str. 12 marca 2008 Rok X Nr 11 (459) 12.03.2008r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 2,00 zł (VAT 0%) www.powiatowy.pl czytaj więcej... KĘPNO str. 3 czytaj więcej... czytaj więcej... WIERUSZÓW str. 22 czytaj więcej...

Bardziej szczegółowo

Chcieli ukraść złom. Gimnazjaliści wyróżnieni. Sms-y to dobra rzecz. Urodziny misia. Pojadą do Gdańska śladami Jana Nowaka.

Chcieli ukraść złom. Gimnazjaliści wyróżnieni. Sms-y to dobra rzecz. Urodziny misia. Pojadą do Gdańska śladami Jana Nowaka. 2 19 listopada 2008 Sms-y to dobra rzecz aktualności Chcieli ukraść złom Złodzieje złomu wpadli na gorącym uczynku. W miniony wtorek, 11 listopada, w godzinach wieczornych, w miejscowości Mianowice na

Bardziej szczegółowo

Komunikat. str. 15. str. 9. str. 6. 2,00 zł (VAT 0%)

Komunikat. str. 15. str. 9. str. 6. 2,00 zł (VAT 0%) 07 listopada 2007 Rok IX Nr 45 (441) 07.11.2007r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 www.powiatowy.pl 2,00 zł (VAT 0%) Komunikat str. 16 str. 9 str. 6 Widziałeś włamanie lub cokolwiek wiesz o włamaniu kradzieży

Bardziej szczegółowo

Maj miesiąc Pierwszej Komunii Świętej

Maj miesiąc Pierwszej Komunii Świętej Rok X Nr 20 (468) 14.05.2008r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 2,00 zł (VAT 0%) www.powiatowy.pl Znęcał się nad bydłem str. 2 Czarne rekordy na drogach str. 3 Dzień otwarty w ZSSE w Siemianicach str. 7 Spór

Bardziej szczegółowo

www.powiatowy.pl 2,00 zł (VAT 0%) KĘPNO str. 3 KĘPNO str. 2 KĘPNO str. 5 ISSN 1508-2229 INDEX 321389 czytaj więcej... czytaj więcej...

www.powiatowy.pl 2,00 zł (VAT 0%) KĘPNO str. 3 KĘPNO str. 2 KĘPNO str. 5 ISSN 1508-2229 INDEX 321389 czytaj więcej... czytaj więcej... Rok X Nr 16 (464) 16.04.2008r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 www.powiatowy.pl 2,00 zł (VAT 0%) Zginęła 3 letnia dziewczynka str. 3 Europoseł znów nie dojechał str. 3 Handlowali na lewo str. 5 Zaufali po

Bardziej szczegółowo

JAK MINĘŁY FERIE W ORATORIUM EFFATHA?

JAK MINĘŁY FERIE W ORATORIUM EFFATHA? 2 aktualności Niepełnosprawni działają - Unia Europejska pomaga Projekt Akademia aktywności.. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Błochowiak, Członek

Arkadiusz Błochowiak, Członek 2 aktualności Zatrzymali włamywacza Dzielnicowi KPP w Kępnie, w wyniku podjętych czynności służbowych, ustalili i zatrzymali 23-letniego mieszkańca gm. Kępno, który poprzez wybicie szyby w oknie, włamał

Bardziej szczegółowo

Płonął szpital w Grębaninie

Płonął szpital w Grębaninie Rok X Nr 27 (475) 02.07.2008r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 www.powiatowy.pl 2,00 zł (VAT 0%) Płonął szpital w Grębaninie czytaj więcej... KĘPNO str. 7 Dni Gminy Perzów 2008 Festyn w Kierznie str. 4 Okradli

Bardziej szczegółowo

WYPADEK PRZY SZKOLE - Czastary str. 28 ISSN 1508-2229 INDEX 321389. Pieczyska str. 20. Słupia str. 6

WYPADEK PRZY SZKOLE - Czastary str. 28 ISSN 1508-2229 INDEX 321389. Pieczyska str. 20. Słupia str. 6 PRZEBUDOWA ULIC POWSTAŃ- CÓW WLKP I WAWRZYNIAKA W KĘPNIE str. 3 WYPADEK PRZY SZKOLE - Czastary str. 28 Kolejne wydanie Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego ukaże się 21 kwietnia Rok XII Nr 14/15 (564/565)

Bardziej szczegółowo

W środowe popołudnie Oficer Dyżurny KPP w Kępnie został telefonicznie

W środowe popołudnie Oficer Dyżurny KPP w Kępnie został telefonicznie 2 3 czerwca 2009 aktualności Wystawa w Archiwum Państwowym w Kaliszu 4 czerwca 2009 r. obchodzimy 20 rocznicę czerwcowych wyborów z 1989 roku. W związku z tym, pragniemy Państwa poinformować, że od 2 czerwca

Bardziej szczegółowo

Maturę czas zacząć. Groźnie na drogach powiatu. Sąd skazał sprawcę tragedii

Maturę czas zacząć. Groźnie na drogach powiatu. Sąd skazał sprawcę tragedii 2 aktualności Groźnie na drogach powiatu Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie Europejski Fundusz Społeczny Klub Integracji Społecznej - równe szanse W 2009 roku MGOPS w Wieruszowie

Bardziej szczegółowo

Cudem uszedł z życiem

Cudem uszedł z życiem 11 czerwca Rok X Nr 24 (472) 11.06.r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 www.powiatowy.pl 2,00 zł (VAT 0%) Cudem uszedł z życiem Gmina Trzcinica promuje aktywność i osiągnięcia uczniów str. 2 Łęka Opatowska -

Bardziej szczegółowo

2,00 zł (VAT 0%) Pożar w magazynie części zamiennych str. 3 Policjanci na kępińskim targowisku str. 3 Czerpał zyski z nierządu Giną kolejne mercedesy

2,00 zł (VAT 0%) Pożar w magazynie części zamiennych str. 3 Policjanci na kępińskim targowisku str. 3 Czerpał zyski z nierządu Giną kolejne mercedesy 05 marca 2008 Rok X Nr 10 (458) 05.03.2008r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 2,00 zł (VAT 0%) www.powiatowy.pl NAJTAŃSZA WÓDKA NA WESELA CENY HURTOWE SKLEP MAX (obok Apteki) 98-400 Wieruszów, ul. Fabryczna

Bardziej szczegółowo

W sobotę w piękny dzień złotej polskiej jesieni dnia 25.10.2008 r. seniorzy PZERiI w Czerminie świętowali w rocznicę dnia poświęcenia kościoła.

W sobotę w piękny dzień złotej polskiej jesieni dnia 25.10.2008 r. seniorzy PZERiI w Czerminie świętowali w rocznicę dnia poświęcenia kościoła. 2 aktualności Uroczystości jubileuszu ukończenia 100 lat życia mieszkańca Ziemi Kępińskiej Stanisława Napierały. W dniu 24.10.2008r. w Urzędzie Gminy Trzcinica zorganizowano uroczystość honorową ukończenia

Bardziej szczegółowo

Strzelał do konkubiny

Strzelał do konkubiny 2 aktualności Załatwiali lewe papiery Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zakończyła śledztwo w sprawie lekarzy i poborowych, którzy za łapówki byli przyjmowani do szpitali psychiatrycznych.

Bardziej szczegółowo

Eugeniusza Kwiatkowskiego. infrastruktury, zwiększenie potencjału obronnego kraju, przygotowanie fundamentów

Eugeniusza Kwiatkowskiego. infrastruktury, zwiększenie potencjału obronnego kraju, przygotowanie fundamentów 2 aktualności Wpadka oszusta 23-letniego oszusta zatrzymali we wtorek, 2 listopada kępińscy policjanci. Mężczyzna mógł naciągnąć co najmniej kilkanaście osób i firm. Wyłudził od nich pieniądze oraz sprzęt

Bardziej szczegółowo

Policja złapała podpalacza Puściły nerwy...

Policja złapała podpalacza Puściły nerwy... 18 czerwca 2008 Rok X Nr 25 (473) 18.06.2008r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 www.powiatowy.pl 2,00 zł (VAT 0%) Śmierć w centrum miasta Wpadła pijana nastolatka str. 5 Jan Paweł II Patronem mroczeńskiego

Bardziej szczegółowo

Drugi topielec w tym roku

Drugi topielec w tym roku Wesołych i pogodnych Świąt Wielkanocnych wiele radości i wzajemnej życzliwości składa Redakcja ITP W okolicach Galewic grasuje niedźwiedź str. 22 Kolejne wydanie Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego ukaże

Bardziej szczegółowo

aktualności i kolegom z naszej klasy przekazuję garść wiadomości o nich i moje wrażenia ze spotkania z tymi nauczycielami.

aktualności i kolegom z naszej klasy przekazuję garść wiadomości o nich i moje wrażenia ze spotkania z tymi nauczycielami. 2 Kępiński Osrodek Sportu i Rekreacji Zaprasza na występ Kabaretu Moralnego Niepokoju W dniu 12.10.2008 r. o godz.17.00 ( niedziela) Sprzedaż biletów: od 1.10.2008 r. w sekretariacie KOSiR, ul. Walki Młodych

Bardziej szczegółowo

W Kościele Św. Marcina I Komunia Święta

W Kościele Św. Marcina I Komunia Święta Rok X Nr 21 (469) 21.05.2008r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 www.powiatowy.pl 2,00 zł (VAT 0%) Pierwsza Komunia Św. w Czastarach Złapali naiwniaka i go okradli str. 2 Zatrzymano matrymonialnego naciągacza

Bardziej szczegółowo

str. 22 str. 5, 6, 21

str. 22 str. 5, 6, 21 5 grudnia 2007 Rok IX Nr 49 (445) 05.12.2007r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 www.powiatowy.pl 2,00 zł (VAT 0%) str. 22 W Bralinie radzili nad krajową ósemką str. 2 Srebrne medale Za zasługi dla obronności

Bardziej szczegółowo

Ranne zostało 7-letnie dziecko

Ranne zostało 7-letnie dziecko Rok X Nr 08 (456) 20.02.2008r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 2,00 zł (VAT 0%) www.powiatowy.pl czytaj więcej... KĘPNO str. 4 czytaj więcej... czytaj więcej... KĘPNO str. 6 KĘPNO str. 5 Ranne zostało 7-letnie

Bardziej szczegółowo