nr 01 (134) styczeń 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 01 (134) styczeń 2014"

Transkrypt

1 1 BIEDRUSKO Z CZASÓW POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO nr 01 (134) styczeń 2014 ISSN Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców gminy Suchy Las Suchy Las Biedrusko Ziel¹tkowo Z³otniki Wieœ Z³otniki Osiedle Chludowo Golêczewo Z³otkowo Osiedle Grzybowe Jelonek

2 R EKLA M A Serdecznie zapraszamy Państwa na CHARYTATYWNY BAL WALENTYNKOWY pod patronatem Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery 15 luty 2014 godzina 20: PLN/para tel.: Wpłaty za bilety należy dokonać na konto: Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Ul. Nad Torem 23, Chludowo Nr. Konta: KRS W tyt. Prosimy wpisać: darowizna Bufet z daniami ciepłymi i zimnymi dostępny dla Gości całą noc, aukcja charytatywna, loteria losowa, DJ POSZUKUJĘ OPIEKUNKI DO STARSZEJ OSOBY (chodząca) 2-3 razy w tygodniu Suchy Las i okolice. tel Szkoła Rodzenia Halina Król Patronaż poporodowy Poznań, ul. Morasko 12a USŁUGI GEODEZYJNE Jarosław Ankiewicz ma py podz dzia iały inwentar aryz yzac acje wytycz czanie bud udyn ynkó ków ul. Obornicka 126, Suchy Las , Rozpoczynamy NABÓR DZIECI do przedzszkola na rok 2014/2015 Przyjmujemy także dzieci 2,5-letnie POGOTOWIE KRAWIECKIE 2 1 PASMANTERIA (nici, igły, guma, guziki) KRAWIEC (naprawa odzieży, skracanie, zwężanie) KALETNIK (nabijanie nap, guzików) NAPRAWA walizek, torebek, odzieży skórzanej FIRANY, ZASŁONY (różne wzory, szycie na wymiar) PRALNIA CHEMICZNA PRASOWANIE KOSZUL Suchy Las pn. pt , sob ul. Nowy Rynek 8 (obok PKO) tel styczeń 2014 Prywatne Przedszkole

3 FOT. B. STACHOWIAK Budżet Gminy SUCHY LAS 2014 Podczas grudniowej sesji Rada Gminy uchwaliła budżet Gminy na 2014 rok. Dochody ustalono w łącznej kwocie zł. Wydatki zaplanowano w wysokości zł. Deficyt budżetowy wynosi zatem zł. Na temat tegorocznego budżetu Gminy ze Skarbnik Gminy Suchy Las Moniką Wojtaszewską rozmawiała Barbara Stachowiak. Budżet zaplanowany na rok 2014 jest o cztery miliony niższy od ubiegłorocznego. Jakie czynniki wpłynęły na taką a nie inną jego wysokość? Budżet na rok 2014 został zaplanowany ostrożnie. Kwoty po stronie dochodów są na niższym poziomie niż w latach ubiegłych. Wynika to z dotychczasowego doświadczenia. Zaobserwowaliśmy mniejsze wpływy z podatków, w szczególności z podatków lokalnych od nieruchomości. Zwiększyła się ilość zaległości podatkowych. Zauważyliśmy również spadek dochodów z tytułu podatku od środków transportowych. Jest to spowodowane konkurencyjnością stawek proponowanych przez Miasto Poznań. Ponadto w dwóch ostatnich latach wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia nie było na takim poziomie jak zakładaliśmy. Budżet ten choć niższy od budżetu zaplanowanego na rok 2013 jest budżetem realnym. Mimo niższych wpływów z podatków, czy nadal stanowią one główny filar finansowy Gminy? Główny filar finansowy Gminy stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Udział Gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa jest możliwy dzięki podatnikom, którzy roczne zeznania podatkowe składają w swoim miejscu zamieszkania (przyp. red.: więcej na ten temat na str. 9). Drugim naszym filarem finansowym są podatki i opłaty lokalne. Z uwagi na złożone oświadczenie przez Radę Gminy i wyrażone w tym oświadczeniu stanowisko o niepodwyższaniu stawek podatku od nieruchomości dla działalności gospodarczej, nie możemy planować znacznego wzrostu dochodów z tego tytułu. Możemy jedynie liczyć na nowych inwestorów, którzy będą chcieli na naszym terenie prowadzić działalność gospodarczą. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, czyli to co płacimy za nasze nieruchomości, w skali roku wynoszą około 4-5 mln zł. To są także poważne pieniądze. Wśród dochodów Gminy kwotę ponad milionową stanowią dotacje unijne. Środki finansowe z Unii Europejskiej, które zostały zaplanowane w budżecie na 2014 rok dotyczą projektu zrealizowanego w roku Z uwagi na długi proces rozliczania projektów unijnych z władzą wdrażającą, środki te zostaną przekazane Gminie dopiero w roku 2014, mimo że realizacja inwestycji - budowa infrastruktury w Chludowie etap III - została całkowicie zakończona i rozliczona w roku Oczywiście w bieżącym roku będziemy starać się o nowe środki unijne, zwłaszcza na inwestycje infrastrukturalne. Jednak w budżecie Gminy zostaną one zaplanowane dopiero po podpisaniu umów, wtedy kiedy będziemy mieli pewność, że je otrzymamy. Mogę powiedzieć z doświadczenia, że ich wpływ realny do budżetu będzie za około 1,5 roku do 2 lat. Dochody Gminy stanowią również dotacje. Dotacje, które otrzymujemy z budżetu państwa poprzez budżet wojewody przeznaczane są na zadania zlecone, głównie na pomoc społeczną. W tym największy procent stanowią środki finansowe na sprawy alimentacyjne, świadczenia rodzinne. Otrzymujemy także dotacje na zadania własne, które realizujemy jako Gmina. Większość z tych zadań dotyczy opieki społecznej, ale również pomocy materialnej dla uczniów. W tym roku dostaniemy jeszcze dotację celową na przedszkola za złotówkę, czyli kwotę w wysokości 103,50 zł na jedno dziecko miesięcznie, które chodzi do przedszkola. Kwota z tego tytułu będzie zaplanowana w budżecie dopiero po uzyskaniu informacji od wojewody o wysokości dotacji na dany rok. Czy Gmina w tym roku będzie sprzedawać swoje mienie? Gmina Suchy Las dysponuje nieruchomościami, które przygotowane są do sprzedaży. Część z nich w roku ubiegłym została skierowana do postępowań przetargowych, ale nie udało się znaleźć kupców. Dlatego w tym roku ponownie spróbujemy przekazać do sprzedaży najbardziej atrakcyjne nieruchomości. Po stronie wydatków największą część stanowią wydatki bieżące. Wynika to z konieczności utrzymania majątku, który został wybudowany w latach poprzednich. Trzeba zdawać sobie sprawę, że wydatki bieżące z każdym rokiem będą rosły. Gmina rozrasta się, powstaje szereg inwestycji, a zarówno te istniejące jak i nowe trzeba utrzymać. W wydatkach bieżących mieszczą się kwoty na utrzymanie dróg, oświetlenia, szkół, przedszkoli. Z jednej strony cieszymy się bardzo, że powstają obiekty oświatowe, ale z drugiej strony niesie to za sobą nowe koszty związane z ich funkcjonowaniem. Tak samo jest w przypadku otwartego w roku ubiegłym centrum kultury. Koszty utrzymania tego dużego budynku są znacznie wyższe niż dotychczasowego budynku ośrodka kultury. Poza tym trzeba również zapewnić finansowanie całej działalności kulturalnej i czytelniczej, tak by centrum kultury tętniło życiem. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że kwoty które w tym roku przeznaczyliśmy na wydatki bieżące nie zaspakajają wszystkich potrzeb zgłaszanych przez nasze jednostki, ale staramy się szyć na miarę materiału, którym dysponujemy. A jak sytuacja przedstawia w innych obszarach? Podobnie jest ze sportem. Nasza baza sportowa wymaga stałej konserwacji, remontów, bo ta baza starzeje się. Do tego są oczekiwania naszych organizacji, które prowadzą bardzo wszechstronną działalność - sportową, artystyczną, turystyczną czy edukacyjną. Oczekiwania te są znacznie większe od naszych możliwości. Podczas prac nad budżetem na posiedzenia komisji Rady Gminy zapraszane były stowarzyszenia, kluby sportowe. Ich przedstawiciele mówili o swoich potrzebach, dzielili się uwagami co do kwot, jakie zostały zaproponowane na ich działalność w projekcie budżetu. Owszem nie są to fajerwerki, ale uważam że nasze organizacje i tak są w komfortowej sytuacji. Środki te nie zostały zredukowane do zera i nie ograniczą ich funkcjonowania. Jednak pewnie gdyby zapytać zainteresowanych co myślą o kwotach, nie byliby tak entuzjastyczni, co jest zrozumiałe. Czy planowanie wydatków majątkowych do budżetu również było trudnym zadaniem? Ilość wniosków dotyczących inwestycji, które składane są do budżetu Gminy, co roku przewyższa nasze możliwości finansowe. I to z różnych przyczyn, nie tylko finansowych, ale również własnościowych, technicznych. Wydawca: Urząd Gminy Suchy Las, Redakcja: Gazeta Sucholeska, ul. Obornicka 117, Suchy Las. Dział ogłoszeń i reklam: tel.: , fax Redaktor naczelny: Barbara Stachowiak, Redaguje zespół: Paweł Andrzejewski, Grażyna Głowacka, Urszula Habrych, Anna Małłek, Joanna Nowak. Druk: Drukarnia TOP DRUK z Łomży. Nakład: 4200 egzemplarzy. Materiały do następnego numeru zbierane są do: 14 lutego. Zdjęcie główne na okładce: GARNIZON BIEDRUSKO. 3

4 Budżet Gminy SUCHY LAS 2014 Dla nas przy konstruowaniu wydatków majątkowych na rok 2014 priorytetowe były te inwestycje, których realizacja została wstrzymana w roku ubiegłym z uwagi na sytuację finansową. W budżecie zaplanowaliśmy także te zadania, które są realne do wykonania w 2014 roku, które mają projekty, pozwolenia na budowę. Przed Gminą w roku 2014 jest wiele inwestycji do zrealizowania, które z nich są największymi? Przed nami jest dokończenie inwestycji w Chludowie, rozpoczęcie budowy infrastruktury w Biedrusku, przebudowa ulicy Promienistej w Suchym Lesie i również w tej miejscowości przeprowadzenie inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulicy Fortecznej przy ulicy Konwaliowej, co jest związane z budową filii Szkoły Podstawowej. Czy Gmina planuje zaciągać zobowiązania finansowe na planowane inwestycje? Na sfinansowanie inwestycji Gmina będzie starała się o środki zewnętrzne i środki z linii kredytowych oraz pożyczkowych. Jeżeli chodzi o kredyty, to ubiegamy się o te udzielane na preferencyjnych warunkach, o niskim oprocentowaniu. W przypadku pożyczek korzystamy z tych, gdzie jest możliwość umorzenia do 30 procent ich wartości. Są to przede wszystkim pożyczki na budowę infrastruktury kanalizacyjnej. Wszelkie zobowiązania kredytowe, pożyczkowe zaciągamy zgodnie z ustawą o finansach publicznych, mieszcząc się w dopuszczalnym wskaźniku długu. W tegorocznym budżecie nowym tworem jest zadanie lokalne, które powstało w miejsce funduszu sołeckiego i priorytetu lokalnego Wprowadzeniu zadania lokalnego przyświecała idea uproszczenia procedur typowania przez jednostki pomocnicze zadań do realizacji poprzez budżet Gminy. W przypadku funduszu sołeckiego ustawa narzucała sposób jego naliczania. Poza tym sztywne były procedury związane z wydatkowaniem tych środków. Dlatego postanowiliśmy stworzyć podobny mechanizm, ale dający większą swobodę przy wyborze i rozliczaniu zadań przez nasze sołectwa i osiedla. Dla przykładu, jeżeli jednostka pomocnicza ma do dyspozycji roczną maksymalną kwotę 60 tys. zł, może jej połowę wydać w roku 2014, a drugą w roku Wówczas za rok będzie mogła wydać kwotę 90 tys. zł. Generalna zasada jest taka, że środki należy wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w przeciwnym razie należy drugi raz wnioskować o ich zwiększenie w kolejnym roku budżetowym. Niektóre sołectwa z tej możliwości skorzystały. Jest to dobry sposób na kumulowanie środków na realizację większych zadań. Sama procedura wyboru zadań do zadania lokalnego pozostaje taka sama jak w przypadku funduszu sołeckiego czy priorytetu lokalnego. Mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego czy osiedlowego typują zadania, które chcieliby zrealizować ze środków przyznanych ich jednostce. W Urzędzie Gminy weryfikowane są one pod względem celowości i zasadności, a następnie zatwierdzane przez Wójta. Jaki Pani zdaniem jest budżet Gminy na 2014 rok? Każdy nowy rok budżetowy budzi pewne obawy. To na ile zaplanowany budżet zostanie wykonany w dużej mierze zależy od kondycji finansowej mieszkańców i firm oraz ich świadomości, że budżet składa się z naszych pieniędzy, z naszych podatków. W rezultacie nasza dyscyplina płatnicza przekłada się na kondycję finansową Gminy. Poza tym przed nami nowe wyzwania zarówno organizacyjne, jak i finansowe. Od stycznia Gmina Suchy Las przejęła gospodarkę odpadami. W tym miejscu ukłon w stronę mieszkańców. Blisko 90 procent właścicieli nieruchomości zamieszkałych złożyło deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczymy, że wpłaty z tego tytułu będą utrzymywały się na równie wysokim poziomie. Dziękuję za rozmowę. Plan wydatków majątkowych Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi oraz gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Golęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Golęczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Suchym Lesie w rejonie ul. Lisiej - projekt zł Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Suchym Lesie (od ul. Meteorytowej do ul. Podjazdowej I etap, oraz od ul. Brzozowej do ul. Grabowej II etap) zł Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chludowie w rejonie ulic: Obornickiej, Kościelnej, Rynek, Poznańskiej, Łagiewnickiej, Chojnickiej, Biedruszczanej, Maniewskiej, Za Parkiem, Dworcowej, Tysiąclecia, Czereśniowej, Polnej, Łąkowej zł Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ulic: Ogrodowej, Powstańców Wlkp., Świerczewskiego w Biedrusku zł Budowa uzbrojenia ulic: Spacerowej, Pagórkowej i Granicznej w Złotnikach - etap zł Program podłączania budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego zł Budowa kanalizacji deszczowej w Suchym Lesie w ul. Szkółkarskiej, od ul. Poziomkowej do ul. Sucholeskiej projekt zł Lokalny transport zbiorowy Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy Suchy Las zł Drogi publiczne gminne Budowa chodnika w Golęczewie, odcinek od ul. Lipowej do ul. Strażackiej zł Budowa chodnika w Suchym Lesie na ul. Nektarowej, od Ronda do ul. Obornickiej zł Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Strzelców Konnych w Biedrusku, od ul. Poznańskiej do ul. Leśnej zł Budowa chodnika na os. Grzybowym na odcinku od nr 105 ul. Pawia zł Modernizacja ul. Promienistej w Suchym Lesie zł Przebudowa ul. Kubackiego w Suchym Lesie projekt zł Modernizacja ul. Zjednoczenia w Biedrusku (rondo pomiędzy blokami 10 i 11 oraz odcinek drogi wzdłuż bloku 297) zł Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej K-11 - Złotniki skrzyżowanie z ul. Pawłowicką zł Budowa ulic w Złotnikach etap IV, Jelonek ulice: Krótka, Orzechowa, Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Lipowa zł Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne zł Budowa ul. Zimowej w Suchym Lesie zł Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych zł Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Jaśminowej i Fortecznej w Suchym Lesie zł Budowa ulic w Złotnikach etap I, ulice: Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana zł Przebudowa ul. Leśnej w Suchym Lesie - poprawa bezpieczeństwa ruchu zł 4 01 styczeń 2014

5 Budżet Gminy SUCHY LAS 2014 Budowa urządzeń ograniczających prędkość na terenie gminy Suchy Las zł Szkoły podstawowe Budowa filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia na ul. Borówkowej w Suchym Lesie (na odcinku do cmentarza) zł Budowa oświetlenia na ul. Sasankowej w Suchym Lesie zł Budowa oświetlenia na ul. Obornickiej w Chludowie (na odcinku do cmentarza) zł Budowa oświetlenia na ul. Kasztanowej w Suchym Lesie zł Budowa oświetlenia na ul. Lipowej w Zielątkowie projekt zł Budowa dwóch lamp na ul. Słonecznej w Chludowie zł Budowa dwóch lamp na ul. Sobockiej od ul. Złotej w Złotkowie zł Budowa oświetlenia na osiedlu Kamieni Szlachetnych w Biedrusku - I etap projekt zł Budowa trzech lamp na ul. Modrakowej w Suchym Lesie zł Budowa pięciu lamp na ul. Cichej w Złotnikach zł Instalacja dwóch lamp w Golęczewie na ul. Zacisze, u zbiegu ulic: Krótka i Stawna zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Instalacja oświetlenia zewnętrznego przy Centrum Kultury w Suchym Lesie zł Obiekty sportowe Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego zł Budowa boiska przy filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie ul. Forteczna zł Budowa szkieletowej sali gimnastycznej w Golęczewie przy ul. Dworcowej I etap projekt zł Oświetlenie boiska przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie zł Modernizacja sali gimnastycznej w Biedrusku wraz z kotłownią zł Naprawy, remonty, konserwacje zł Zakup i montaż urządzenia na siłownię zewnętrzną przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie zł Zakup i montaż urządzenia na siłownię zewnętrzną przy ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie zł Plan wydatków związanych z zadaniami lokalnymi jednostek pomocniczych (zadania wytypowane przez mieszkańców podczas zebrań) Chludowo Przebudowa, modernizacja i uporządkowanie terenu przystanku autobusowego (końcowego) przy ul. Poznańskiej zł Organizacja lokalnych imprez integracyjnych zł Golęczewo Utrzymanie terenów zielonych miejsca pamięci zł Remont opłotowania na byłym cmentarzu zł Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sprzętu AGD, mebli, drobnego sprzętu) zł Organizacja uroczystości patriotycznych i okolicznościowych dla społeczności wsi zł Jelonek Wykonanie 4 tablic informacyjnych z montażem na ulicach: Sosnowa/Topolowa, Sosnowa/Złotnicka, Krótka, Brzozowa/Orzechowa zł Zabezpieczenie pomieszczenia na zebrania rady sołeckiej oraz na potrzeby innych lokalnych działań zł Organizacja imprez integracyjnych zł Osiedle Biedrusko Budowa (2-3) lamp u zbiegu ulic Bursztynowej i Agatowej zł Organizacja imprez integracyjnych (Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Klub HDK Błękitna Kropelka) zł Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (projekt i budowa boiska na placu zabaw z wykładziny poliuretanowej) zł Osiedle Grzybowe Uzupełnienie zieleni na Placu Grzybowym zł Zakup wyposażenia oraz mebli do świetlicy osiedlowej zł Organizacja imprez integracyjnych (festyn - zawody sportowe, kółko fotograficzne, zajęcia dla dzieci, gimnastyka, prelekcje, wykłady) zł Suchy Las Wschód Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych - ul. Meteorytowa/os. Przy Lesie, ul. Bogusławskiego/Nowy Rynek zł Wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 284/1 przy ul. Bogusławskiego (parking, plac handlowy, rekreacja, rondo) zł Tablica informacyjna na placu przy ul. Bogusławskiego zł Dosadzenia drzew i krzewów na terenie jednostki 150 zł Organizacja imprez integracyjnych (zawody rodzinne, turniej dla dzieci, młodzieży, rodziców, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, sprzątanie świata itp.) zł Drenaż i nawierzchnia ze sztucznej trawy na siłowni zewnętrznej na ul. Bogusławskiego zł Suchy Las Wykonanie 6 tablic informacyjnych z montażem zł Wykonanie boiska do siatkówki plażowej w rejonie górki saneczkowej zł Budowa siłowni zewnętrznej na os. Poziomkowym zł Zielątkowo Imprezy edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców zł Projekt zagospodarowania drugiej części terenu za boiskiem sportowym z uwzględnieniem w projekcie górki saneczkowej zł Złotkowo Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi zł Projekt boiska zł Złotniki-Osiedle Remont pomieszczeń przy ul. Żukowej użytkowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich zł Akcja sprzątania osiedla zł Organizacja wycieczek oraz imprez integracyjnych dla mieszkańców Złotnik- Osiedla zł Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Miłej zł Złotniki Wieś Montaż lampy przy chodniku od sklepu do bloków 5,6, zł 5

6 INFORMACJE Z POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY SUCHY LAS 2 grudnia 2013 r. Komisja Porządku, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska analizowała projekt budżetu Gminy Suchy Las na rok 2014 w obszarze działań Komisji. Poza jej członkami w posiedzeniu uczestniczyli: skarbnik Monika Wojtaszewska, kierownik Referatu Bezpieczeństwa Andrzej Karpowicz, komendant OSP Patryk Tasarz i przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód Anna Ankiewicz. W trakcie dyskusji stwierdzono, iż większość wniosków, złożonych przez Komisję, znajduje odbicie w projekcie budżetu. Jedynie z powodu nieujęcia kwoty 200 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego średniego dla OSP w Golęczewie, Komisja jednogłośnie wnioskowała o rozważenie tego wydatku po sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. Sporo miejsca w dyskusji poświęcono Straży Gminnej i płatnym patrolom policji. Ostatecznie Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Suchy Las na rok 2014 czterema głosami za i dwoma wstrzymującymi się. 6 grudnia 2013 r. Komisja Porządku, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska odbyła drugie w tym miesiącu posiedzenie, którego pierwsza część poświęcona była sprawozdaniu z działalności Komisji w roku 2013 oraz sporządzeniu planu pracy na rok Druga część posiedzenia miała uroczysty charakter i uczestniczyli w niej: kierownik Referatu Oświaty i Sportu Violetta Pałącarz, redaktor Gazety Sucholeskiej Barbara Stachowiak, przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód Anna Ankiewicz oraz laureaci konkursu fotograficznego i Mój ogródek kwiatowy wraz z opiekunami. Zwycięzcom w poszczególnych kategoriach obu konkursów wręczono dyplomy i nagrody. 9 grudnia 2013 r. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunal- nych w całości dotyczyło projektu budżetu Gminy Suchy Las na rok Poza członkami Komisji w posiedzeniu uczestniczyli: zastępca wójta Jerzy Świerkowski, skarbnik Monika Wojtaszewska, kierownik Referatu Komunalnego Justyna Radomska, radny Ryszard Tasarz, przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód Anna Ankiewicz i mieszkaniec Suchego Lasu. W trakcie dyskusji zaproponowano ujęcie w budżecie dodatkowych zadań, a także wprowadzenie kilku zmian wysokości kwot. Propozycje Komisji to: budowa chodnika w Golęczewie (zwiększenie kwoty), budowa chodnika w Biedrusku ul. 7 Pułku Strzelców Konnych, projekt drogowy ul. Lisiej w Suchym Lesie, oświetlenie boiska przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie, zainstalowanie trzech lamp ul. Modrakowa w Suchym Lesie, budowa dwóch wiat w Złotkowie, umocnienie dróg w Suchym Lesie ulice: Wierzbowa, Warsztatowa, Jaśminowa. Komisja wskazała też na zmniejszenia kwot w projekcie budżetu, co pozwoli na wykonanie wymienionych zadań. Członkowie Komisji jednogłośnie poparli wprowadzenie tych zmian do projektu budżetu. 16 grudnia 2013 r. W posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej poza członkami Komisji uczestniczyli: wójt Grzegorz Wojtera, zastępca wójta Jerzy Świerkowski, skarbnik Monika Wojtaszewska, sekretarz Joanna Nowak, radni: Urszula Ćwiertnia, Anna Małłek, Krzysztof Pilas, Grzegorz Rewers, przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód Anna Ankiewicz, przewodnicząca Zarządu Osiedla Osiedle Grzybowe Małgorzata Salwa-Haibach, sołtys Golęczewa Przemysław Majkowski oraz mieszkańcy Suchego Lasu. Posiedzenie poświęcone było przede wszystkim opiniowaniu projektu uchwały budżetowej na rok Przewodniczący KF-B Andrzej Rakowski odczytał opiniekomisji Spotkanie noworoczne z ważnymi deklaracjami 15 stycznia na spotkaniu noworocznym w Gościńcu Sucholeskim zebrał się zawiązany w 2010 roku Honorowy Komitet Wyborczy Grzegorza Wojtery, składający się z przedstawicieli: kadry naukowej, przedsiębiorców, artystów, instytucji i organizacji społecznych oraz władz samorządowych, będących jednocześnie mieszkańcami gminy Suchy Las. Jak mówi Wójt Grzegorz Wojtera mimo, iż formalnie komitet nie funkcjonował po wyborach w roku 2010 był on jednak ważnym ciałem doradczym. Corocznie odbywały się spotkania, takie jak na początku tego roku, w trakcie których poruszane były kwestie związane z wydarzeniami i problemami, dotyczącymi naszej gminy. Na styczniowym spotkaniu podsumowano lata mijającej kadencji władz samorządowych. Był to z pewnością okres intensywnego rozwoju inwestycyjnego gminy. Przedstawiono perspektywy rozwoju w świetle trudnej sytuacji gospodarczej w kraju. Tu też padła deklaracja Wójta Grzegorza Wojtery o chęci startu w wyborach samorządowych jesienią tego roku. Paweł Andrzejewski stałych Rady Gminy Suchy Las. Dyskusja toczyła się wokół zmian, zaproponowanych przez KRGiSK. Wszystkie propozycje tej Komisji zostały uwzględnione. Ponadto zaproponowano wprowadzenie dodatkowych zadań: instalacja dwóch lamp w Golęczewie i pięciu na ulicy Cichej w Złotnikach, a także zwiększenie kwoty na remont ul. Promienistej w Suchym Lesie. Komisja Finansowo-Budżetowa wskazała na źródła finansowania tych zadań, wynikające z propozycji zmniejszenia niektórych wydatków oraz rezerwy inwestycyjnej. Zmiany te zostały jednogłośnie zaakceptowane przez członków Komisji. 17 grudnia 2013 r. Odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, poświęcone podsumowaniu pracy Komisji w roku 2013 oraz sporządzeniu planu pracy na rok Sprawozdanie z działalności Komisji przedstawił przewodniczący Krzysztof Pilas. Następnie przeanalizowano tematykę posiedzeń i ustalono ostateczny kształt planu pracy KOKiS na rok W dalszej części posiedzenia rozmawiano o tradycji i tegorocznych wynikach konkursu na szopkę bożonarodzeniową. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Suchy Las Anna Małłek SPROSTOWANIE W moim poprzednim artykule omyłkowo dwukrotnie wpisałam rok 2014 przy datach listopadowych posiedzeń komisji. Przepraszam Czytelników za mój błąd. Anna Małłek REDAKCJA I REFERATY URZĘDU POD NOWYM ADRESEM Od 2 stycznia 2014 roku przy ul. Szkolnej 11 w Suchym Lesie (biały budynek obok Urzędu Gminy) mieszczą się: Redakcja Gazety Sucholeskiej pok. 7, tel ; Referat Bezpieczeństwa: Andrzej Karpowicz pok. 6, tel , Witold Żebrowski pok. 1, tel Gminna Pracownia Urbanistyczna: Hanna Zielińska-Stachowiak (parter) tel , Adrian Karwat (parter) tel styczeń 2014

7 INFORMACJE ZARZĄDU OSIEDLA ZŁOTNIKI OSIEDLE Podczas grudniowej sesji Rady Gminy Suchy Las uchwalono budżet Gminy na 2014 r. Na terenie naszego Osiedla planowane są następujące inwestycje: Budowa ulic: Zielona, Radosna, Wrzosowa (Bluszczowa), Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana ( zł). Część pierwsza inwestycji planowanej na dwa lata. Budowa uzbrojenia ulic: Spacerowej, Pagórkowej i Granicznej w Złotnikach etap 1 ( zł). Przebudowa skrzyżowania ulic: Obornicka/ Pawłowicka ( zł). Budowa 5 lamp w ul. Cichej ( zł). Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Miłej zadanie lokalne ( zł). Remont pomieszczeń na piętrze przy ul. Żukowej 14 zadanie lokalne (2.500 zł). Niestety, w budżecie Gminy nie uwzględniono żadnych wniosków zaproponowanych przez Mieszkańców, a więc: budowa wiaty/sceny w ogrodzie przy ul. Żukowej, nasadzenie krzewów (tui) wokół placu zabaw przy ulicach Obornickiej/Radosnej, zakup działki na cele komunalne (plac zabaw) przy ul. Kochanowskiego, remont dojść do nowych przystanków przy ul. Obornickiej (kostka brukowa), oświetlenie ulicy Obornickiej od ul. Pawłowickiej do ul. Łagiewnickiej (zachodnia strona), oświetlenie ulicy Jelonkowej między ulicami: Prostą i Azaliową, oświetlenie ulicy Kwiatowej od ul. Radosnej do Konwaliowej, oświetlenie ulicy Ognikowej oraz oświetlenie ulicy Działkowej. Zarząd Osiedla nadal będzie zabiegał o znalezienie środków na realizację przynajmniej części z tych inwestycji. Ponadto, podczas sesji radny Tomasz Mikołajczak upewniał się, czy faktycznie będzie realizowana inwestycja budowy oświetlenia przy ul. Cichej i w związku z tym poprosił o wyjaśnienia dotyczące źródła jej sfinansowania. Pod koniec sesji zwróciłem uwagę na utrzymanie w 2014 r. niesprawiedliwego harmonogramu odbioru surowców wtórnych, w którym zakłada się podział mieszkańców na tych, którym surowce wtórne wywozi się 2 razy w miesiącu (Suchy Las, INFORMACJE ZARZĄDU OSIEDLA GRZYBOWEGO W sobotę 21 grudnia, tuż przed mi, Zarząd Osiedla zaprosił Mieszkańców świętai gości na doroczną osiedlową Wigilię. Tym razem pogoda dopisała! Fakt ten ma niebagatelny wpływ na jakość imprezy, ponieważ nasza osiedlowa Wigilia od zawsze odbywa się pod gołym niebem, a po raz trzeci na Placu Grzybowym. W ten sposób kultywujemy tradycję najstarszych stażem Mieszkańców naszego osiedla, którzy zapoczątkowali grudniowe spotkania, wcześniej odbywające się na ul. Koźlarzowej. Już przed południem rozpoczęliśmy przygotowania do naszej Wigilii. Rozstawiliśmy namiot pod wigilijny bufet, ławy i stoły, lampki. Jeden z mieszkańców Placu Grzybowego zorganizował sprzęt grający, który po południu wystawił w oknie swojego mieszkania, abyśmy mogli biesiadować przy dźwięku kolęd. Co roku zastanawiamy się jaka też będzie pogoda na osiedlowej Wigilii, ile osób przyjdzie. W tym roku było optymal- rodzinami, z dziećmi i wnukami. Swoją obecnością zaszczycił nas proboszcz naszej złotnickiej parafii ks. Jakub Knychała, który wygłosił do zebranych krzepiące słowa i udzielił błogosławieństwa. Przybyli również goście komendant Komisariatu Policji w Suchym Lesie Andrzej Pabijan, przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki-Osiedle Michał Przybylski, radna Powiatu Poznańskiego Grażyna Głowacka z mężem. Podczas Wigilii dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy życzenia, rozmawialiśmy, śpiewaliśmy kolędy i cieszyli- śmy się wspólnym spotkaniem w miłej przedświątecznej atmosferze. Naszej Wigilii osiedlowej zawsze towarzyszy akcja charytatywna zbiórka artykułów spożywczych dla potrzebujących, od trzech lat dla naszej parafialnej Caritas. W imieniu organizatorów bardzo serdecznie dziękujemy Mieszkańcom za liczne przybycie i hojne dary! Dziękujemy również państwu Danucie i Markowi Pawluk za użyczenie sprzętu: namiotu, stołów i ław, firmie Bartex za grzańca, firmie ABC oraz Pierogarni za super ceny i smaczne potrawy! Do zobaczenia za rok! Zapraszamy na osiedlową stronę internetową www. osiedlegrzybowe.zlotniki.com oraz do logowania się do newslettera. Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego nie, a frekwencja znakomita! Małgorzata Salwa-Haibach Mieszkańcy przybyli całymi Osiedle Grzybowe, część Jelonka) oraz na tych, którym surowce wywozi się zaledwie raz w miesiącu. Zarząd Osiedla, na prośbę mieszkańców, wielokrotnie interweniował w tej sprawie, wyrażając opinię, że w związku z identycznymi opłatami, zakres usług świadczonych przez ZGK powinien być również identyczny, np. odbiór surowców wtórnych dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy raz na 3 tygodnie. Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy naszego osiedla, zwłaszcza młodzież gimnazjalna, aktywnie włączyli się w styczniową akcję WOŚP. Przedstawiciele naszego osiedla bardzo efektywnie kwestowali na rzecz Orkiestry pod poznańskimi kościołami oraz w hipermarketach. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy! Bardzo prosimy o zapisywanie się do newslettera na stronie internetowej Każdy zapisany użytkownik będzie na bieżąco otrzymywał wszystkie informacje osiedlowe automatycznie. Michał Przybylski Przewodniczący Zarządu Osiedla ZŁOTNIKI OSIEDLE 7

8 Zapraszamy na strony internetowe W połowie 2013 roku Urząd Gminy wystąpił do sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli z inicjatywą wdrożenia jednolitej szaty graficznej dla stron internetowych jednostek pomocniczych oraz zamieszczenia ich w domenie suchylas.pl. Celem projektu jest: pobudzenie zaangażowania lokalnej społeczności i aktywnego włączania się w sprawy ich dotyczące (poprzez udostępnienie jednostkom narzędzia służącego docieraniu z informacją do lokalnej społeczności), uzyskanie jednoznacznej identyfikacji stron jednostek z Gminą Suchy Las - przy jednoczesnym zachowaniu możliwości stosowania elementów wyróżniających jednostkę, zniesienie konieczności ponoszenia przez sołectwa/osiedla kosztów opracowania projektu strony internetowej, jej wdrożenia i funkcjonowania - poprzez pokrywanie wydatków związanych z ich udostępnieniem i hostingiem bezpośrednio z budżetu Gminy Suchy Las. W październiku ub. roku odbyła się prezentacja szablonu stron dedykowanych jednostkom oraz szkolenie z administrowania stroną (zamieszczanie treści, zdjęć itp.). Miło nam poinformować, że do projektu przystąpiło 6 jednostek pomocniczych: osiedla Suchy Las, Suchy Las Wschód, Złotniki Osiedle oraz sołectwa Golęczewo, Złotniki Wieś i Chludowo. Obecnie funkcjonują już strony osiedla Suchy Las Wschód (www.wschod.suchylas.pl), Złotnik Osiedla i Złotnik Wsi (wspólny portal oraz od kilku dni sołectwa Golęczewo (www.goleczewo.suchylas.pl). Osiedle Suchy Las, które przystąpiło do projektu nieco później, zamierza nową odsłonę strony przedstawić do końca lutego br. W Chludowie prace nad budową swojej strony również trwają. Administratorom stron życzymy powodzenia, zamieszczania pięknych zdjęć i zawsze aktualnych informacji, autorom informacji - łatwości redagowania tekstów, a mieszkańcom - aktywnego korzystania ze strony z bieżącymi i interesującymi ich informacjami oraz chęci włączania się w sprawy lokalnej społeczności. Kamila Ślęzak Kierownik Referatu Organizacyjnego Urząd Gminy Suchy Las Urzędnicy wychodzą do bezrobotnych W ramach projektu Mobilny Urząd pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu także w tym roku będą prowadzić comiesięczne dyżury na terenie gminy. Z obsługi w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego osoby bezrobotne i poszukujące pracy, zarejestrowane w PUP będą mogły skorzystać w następujących terminach: 29 stycznia, 26 lutego, 26 marca, 30 czerwca. Dyżury będą pełnione, tak jak dotychczas, w budynku Gimnazjum w Suchym Lesie. Czy jest wśród nas dużo osób bezrobotnych? Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu wynika, że rynek pracy w Gminie Suchy Las ma się całkiem dobrze. W przeciągu ostatniego roku możemy zaobserwować tendencję spadkową, jeżeli chodzi o liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. W styczniu było ich 301, w czerwcu 282 a w listopadzie 2013 roku 261. Stopa bezrobocia w ubiegłym roku z 2,0 procent spadła do 1,7 procent. Barbara Stachowiak Zapomniałeś o płatnościach? Zapłać teraz! Uwaga podatnicy osoby prawne! 31 stycznia upłynął termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości. Obowiązujący wzór deklaracji można pobrać ze strony internetowej bip.suchylas. pl (zakładka: podatki) lub osobiście w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie. Wzór formularza stanowi załącznik do uchwały nr XV/130/11/Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2011 roku. Przypominamy, termin płatności I raty podatku od nieruchomości dla osób prawnych minął 31 stycznia 2014 r.! Właścicielu posesji pamiętałeś? 15 stycznia minął termin uiszczenia rocznej opłaty za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Dotyczy to właścicieli posesji, którzy wykonywali przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne i otrzymali z Urzędu Gminy decyzję na umieszczenie urządzenia infrastruktury zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 ze zmianami). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu , lub osobiście w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie, ul. Szkolna 13, pok. 6a. Ma dopiero rok, a już może pochwalić się sukcesami Klub HDK PCK Błękitna Kropelka w Biedrusku, działający przy Urzędzie Gminy w Suchym Lesie 11 stycznia obchodził pierwszą rocznicę swojej działalności. Uroczyste spotkanie w Domu Osiedlowym w Biedrusku było okazją do podsumowania dotychczasowych przdsięwzięć. W ciągu roku Klub zorganizował 5 akcji honorowego krwiodawstwa, w których wzięło udział 140 osób z terenu gminy i jej okolic. Oddali oni łącznie 85 litrów krwi! Błękitna kropelka zbierała życiodajny płyn dla szpitali oraz na rzecz konkretnych osób - Bartosza Górskiego, chorego na wątrobiaka zarodkowego, a także Oli Ziętarskiej chorującej na aplazję szpiku kostnego. Ze względu na małą świadomość społeczeństwa wiele osób do dnia dzisiejszego obawia się przyłączyć do tego typu akcji jako Klub chcemy to zmienić podkreśla jego prezes Paweł Kolosza. Nie tylko dzielnie wspieramy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w krew, osocze i płytki krwi, ale także staramy się uświadamiać ludzi czym jest krwiodawstwo, jak bardzo jest ono ważne i proste. Członkowie Błękitnej kropelki, tym którzy przyłączają się do akcji zawsze starają się podziękować. Dysponujemy m.in. karnetami na basen, bonami rabatowymi do kawiarni, zakładów kosmetycznych oraz fryzjerskich, biletami do kina. Są to drobiazgi, którymi możemy odwdzięczyć się za okazaną dobroć w słusznej sprawie dodaje Paweł Kolosza. W roku 2014 Błękitna kropelka planuje zorganizować 6 akcji poboru krwi. Najbliższe planowane są: 8 lutego, w godz. 10:00 15:00 (Walentynkowa) akcja stacjonarna w Szkole Podstawowej w Biedrusku; 8 marca, w godz. 10:00 15:00 (Dzień Kobiet) akcja autobusowa w Centrum Kultury w Suchym Lesie. Zapraszamy! Barbara Stachowiak 8 01 styczeń 2014

9 DZ chroni, gdy utraciłeś dokumenty URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WINOGRADY INFORMUJE STATUS ZAMIESZKANIA PRZESĄDZA O UDZIALE GMINY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y winny być składane w urzędzie tylko osoby nieprowadzące działalności gospodarczej). skarbowym według miejsca zamieszkania Podatników, Warto również pamiętać, że płacenie podatków w miej- a dokładnie według miejsca zamieszkania w ostatnim scu zamieszkania to także wygoda chociażby w razie dniu grudnia. Meldunek nie ma w tym wypadku żad- ewentualnej kontroli rocznego zeznania, kiedy to do res zamieszkania, albo na formularzu ZAP-3 (składają go nego znaczenia. A to oznacza, że osoba zameldowana Urzędu Skarbowego trzeba się stawić osobiście. w Bydgoszczy, ale np. od połowy ubiegłego roku faktycznie zamieszkująca w Suchym Lesie, powinna złożyć zekania wspieramy gminę, na terenie której faktycznie żyznanie roczne w Urzędzie Skarbowym Poznań-Winograjemy. Do gminy trafia co rok określony procent podatku Poza tym składając zeznanie roczne w miejscu zamieszdy. Wiele osób z rożnych powodów składa PIT w miejscu dochodowego. W każdym roku jest on nieco większy. zameldowania, a nie tam, gdzie rzeczywiście mieszka. Gminy podkreślają, że jakość i liczba nowych inwestycji Podatnicy powinni poinformować Urząd Skarbowy, gdzie jest uzależniona przede wszystkim od udziału w podatku jest ich faktyczne miejsce zamieszkania albo wraz z dochodowym, który stanowi ich główne źródło dochodów. rocznym zeznaniem podatkowym, wskazując w nim ad- US Poznań-Winogrady jednym z liderów W Warszawie 17 grudnia odbyła się uroczysta gala, na której nagrodzono laureatów X Rankingu Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej. W tym roku po raz kolejny spośród 400 urzędów wybrano te, które działają najszybciej i najlepiej. Podsumowano także wyniki z całej dekady i wyróżniono urzędy skarbowe, które w pierwszej dziesiątce pojawiały się najczęściej. Przy ustalaniu skuteczności pracy urzędów brano pod uwagę skuteczność wszczętych postępowań podatkowych, poprawność rozstrzygnięć organu oraz efektywność finansową prowadzonych postępowań. Wśród dużych urzędów, zatrudniających powyżej 130 pracowników Urząd Skarbowy Poznań Winogrady zajął 3 miejsce w kategorii najbardziej skutecznego dużego urzędu skarbowego oraz 9 miejsce w klasyfikacji generalnej. Tegoroczne wydarzenie, tak jak w poprzednich czterech latach, objęło patronatem Ministerstwo Finansów. W uroczystościach wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica oraz Janusz Janowski, koordynujący zadania Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów. Możemy być dumni z tego, że doceniono nasz profesjonalizm i rzetelność. Utrata dokumentów tożsamości dla ich prawowitych właścicieli może nieść za sobą poważne konsekwencje. Dokumenty takie przez osoby trzecie wykorzystywane są np. przy wyłudzaniu pieniędzy z banków. Dlatego, gdy dojdzie do sytuacji ich zagubienia lub kradzieży należy powziąć niezbędne kroki, w celu ochrony własnych interesów. Związek Banków Polskich pod patronatem honorowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Policją prowadzi kampanię informacyjną Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, chroniącego osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Jak informują organizatorzy kampanii, dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem. Co należy zatem zrobić w sytuacji utraty dokumentu? W przypadku utraty dokumentu tożsamości (najważniejszymi są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa, książeczka marynarska, dowód rejestracyjny, karta pobytu, karta płatnicza) należy fakt ten zgłosić Policji, zawiadomić właściwą instytucję, ale także zastrzec dokument w Systemie Dokumenty Zastrzeżone. Utracony dokument można zastrzec tylko i wyłącznie w placówkach bankowych. W tym celu należy zgłosić się do dowolnej placówki swojego banku i wypełnić odpowiedni wniosek. Jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie będących klientami danego banku (lista na stronie internetowej: www. dokumentyzastrzezone.pl). W efekcie informacja o tym, że dokument został przez nas zastrzeżony i powinien być zablokowany i wyeliminowany z obrotu trafi do wszystkich banków i innych uczestników systemu, np.: telefonii komórkowej, placówek poczty, pośredników finansowych czy agencji rozliczeniowych. Barbara Stachowiak źródło: ZBP; W związku z rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady we współpracy z Urzędem Gminy Suchy Las ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY NA BEZPŁATNE SPOTKANIA informacyjno-szkoleniowe w zakresie: elektronicznego składania zeznań rocznych, zagadnień związanych z rocznym rozliczeniem podatku dochodowego. Spotkania odbywać będą się w Urzędzie Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, w sali szkoleniowej (parter) w terminach: 3 i 17 lutego w godz. od 16:30 do 18:00, 3, 17 i 31 marca w godz. od 16:30 do 18:00, 7 i 14 kwietnia w godz. od 16:30 do 18:00. 9

10 OSP Suchy Las w akcji 2-ego grudnia w godzinach rannych nasza jednostka została wezwana do pożaru poddasza sklepu mieszczącego się w Suchym Lesie na ul. Borówkowej. Na szczęście dzięki szybkiej interwencji właściciela, który rozpoczął akcję gaśniczą przed przybyciem straży, nie doszło do rozprzestrzenienia się ognia na resztę budynku. Przybyłe na miejsce zastępy, także z JRG-5 Piątkowo oraz OSP Golęczewo, przeprowadziły rozpoznanie i dogasiły powstały na poddaszu sklepu pożar. 6 grudnia okazał się bardzo pracowity dla sucholeskich strażaków. Tego dnia w związku z huraganem Ksawery nasi strażacy aż 7 razy wyjeżdżali na teren gminy i miasta Poznania, by usunąć skutki silnego wiatru. Działania prowadzone były w następujących miejscach: Złotniki ul. Pawłowicka - połamane dwa drzewa nad linią energetyczną, Suchy Las ul. Szkolna przy Urzędzie Gminy - złamany konar drzewa, Suchy Las ul. Powstańców Wlkp. - zerwana linia energetyczna, Suchy Las ul. Szkółkarska - pochylone nad linią energetyczną drzewo, Suchy Las ul. Obornicka - nadłamany konar drzewa nad ulicą, Złotniki ul. Złotnicka - leżące drzewo na jezdni, Poznań - Umultowo ul. Rumiankowa - zwisający konar drzewa nad linią energetyczną. Łączny czas wszystkich interwencji wyniósł ponad 10 godzin. Kolejne interwencje 7 i 8 grudnia również związane były ze skutkami Ksawerego. Wzywani byliśmy do usunięcia pochylonego drzewa, przeprowadzenia rozpoznania zagrożenia związanego z przechylonym słupem energetycznym. 11-ego grudnia nasz zastęp oraz zastępy z JRG-5 Piątkowo i JRG Bolechowo zostały wezwane do Biedruska w związku z załączeniem się monitoringu w jednym z zakładów. Po przybyciu na miejsce i rozpoznaniu sytuacji okazało się, że był to fałszywy alarm. Kolejny wyjazd miał miejsce 15-ego grudnia do Złotnik na ul. Pawłowicką. Zachodziło bowiem podejrzenie, że w mieszkaniu bloku znajduje się osoba, która potrzebuje pomocy. Na szczęście po otwarciu i przeszukaniu lokalu nikogo nie znaleziono. Następnie mieszkanie zostało zabezpieczone przez policję. W akcji brała udział nasza jednostka oraz JRG-5 Piątkowo. W grudniu, 19-ego strażacy po raz drugi wzywani byli do interwencji związanej z załączeniem się monitoringu, tym razem w Złotnikach. Na miejsce przyjechały także dwa zastępy z JRG-5 Piątkowo. 21-ego grudnia w Jelonku doszło do wypadku drogowego, w którym udział brały dwa samochody osobowe. W wyniku tego Poradzili sobie z innymi jednostkami straży Dwanaście drużyn z państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej wzięło udział w XI Pływackich Mistrzostwach Strażaków Powiatu Poznańskiego. Wśród startujących na uniwersyteckiej pływalni w Poznaniu była także jednostka z Suchego Lasu. OSP Suchy Las w konkurencji 4x50 m zarówno stylem klasycznym, jak i dowolnym zajęła drugie miejsce na podium. Na pudle w zawodach indywidualnych nasi strażacy również mieli swojego reprezentanta. Patryk Suszek zajął pierwsze miejsce w konkurencji 50 m stylem dowolnym. Natomiast na tym samym dystansie w stylu klasycznym do mety dopłynął jako trzeci. BS zdarzenia jedna osoba została odwieziona do szpitala. Przybyli na miejsce strażacy z naszej jednostki oraz JRG-5 Piątkowo udzielili pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej, którą następnie przetransportowali do karetki pogotowia. Ponadto strażacy usunęli z rowu rozbity pojazd oraz uprzątnęli jezdnię z elementów karoseryjnych. W działaniach brały również udział: policja, pogotowie ratunkowe oraz pomoc drogowa. 27-ego grudnia zastępy dwukrotnie wyjeżdżały do wypadków drogowych. W Suchym Lesie na skrzyżowaniu ulic: Nizinna, Szkolna doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych, w wyniku czego jedna osoba została odwieziona do szpitala. Działania straży polegały m.in. na uwolnieniu dwóch osób zakleszczonych w pojeździe, odłączeniu akumulatorów w rozbitych pojazdach wraz z zabezpieczeniem gaśniczym, uprzątnięciu jezdni z elementów karoseryjnych i płynów eksploatacyjnych. Na miejsce przybyły ponadto zastępy z JRG-5 Piątkowo, pogotowie ratunkowe, radiowozy policji oraz pomoce drogowe. Drugi wypadek, w którym aż pięć osób zostało odwiezionych do szpitala miał miejsce w Biedrusku na ul. Poznańskiej. Do tego zdarzenia z naszej jednostki wyjechał jeden zastęp, który na miejscu wypadku działał z zastępami z JRG Bolechowo i JRG-5 Piątkowo. Prowadzone czynności polegały na udzielaniu pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, oświetleniu terenu akcji, odłączeniu akumulatorów w rozbitych pojazdach oraz uprzątnięciu jezdni z elementów karoseryjnych. Do wypadku przyjechało 5 karetek pogotowia, policja, pomoc drogowa oraz nadzór ruchu. Ostatni wyjazd w 2013 roku miał miejsce 29 grudnia w godzinach wieczornych i związany był z wypadkiem drogowym w Złotkowie (skręt do Soboty). Na skrzyżowaniu dróg doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, w wyniku czego jedna osoba została odwieziona do szpitala. Przybyłe na miejsce zastępy z naszej jednostki, z OSP Golęczewo i JRG-5 Piątkowo wykonały stabilizację pojazdu za pomocą wyciągarki samochodowej, który częściowo zawisł nad rowem, celem odłączenia akumulatora, uprzątnęły rozlane płyny ropopochodne oraz elementy karoseryjne z jezdni. Dodatkowo w działaniach udział brały dwie karetki pogotowia, dwie pomoce drogowe oraz jeden patrol policji. FOT. OSP SUCHY LAS Naczelnik OSP Suchy Las dh Patryk Tasarz styczeń 2014

11 Z NOTATNIKA STRAŻNIKA Zakończenie starego i początek nowego roku to dobry czas na wszelkiego typu podsumowania, refleksje, analizy działalności i planowanie przedsięwzięć. My również przeanalizowaliśmy zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy, z którymi najczęściej spotykaliśmy się w roku 2013 i opracowaliśmy strategię działalności na rok 2014 oraz kierunki doskonalenia zawodowego strażników. Dzięki temu jesteśmy pewni, że będziemy jeszcze bardziej pomocni i skuteczni w utrzymywaniu ładu i porządku publicznego. Jednym z priorytetów, jaki sobie postawiliśmy jest ochrona środowiska naturalnego. Wiąże się to ze złą sytuacją wód gruntowych, spowodowaną odprowadzaniem nieczystości płynnych z gospodarstw domowych wprost do ziemi lub kanałów melioracyjnych, a także z zaśmiecaniem terenów leśnych. Wszyscy decydujący się na nielegalne wylewanie swoich nieczystości lub wyrzucanie śmieci gdziekolwiek poza posesję muszą się liczyć z surowymi karami i brakiem pobłażliwości ze strony strażników. W styczniu dało się zaobserwować wzmożoną aktywność zwierzyny leśnej. Prowadząc samochody, zwłaszcza po zmroku pamiętajmy, że w każdym miejscu może na drodze pojawić się zwierzę. Wobec tego musimy być przygotowani do natychmiastowej reakcji. Wiele kolizji drogowych w styczniu związanych było ze zderzeniem się pojazdu z dzikami lub sarnami. Jedynym sposobem na zniwelowanie strat w takich przypadkach to zmniejszenie prędkości pojazdu, tak abyśmy mogli prawie natychmiast zatrzymać pojazd w razie wtargnięcia zwierzyny na drogę. Z KRONIK SUCHOLESKIEJ POLICJI Informujemy, że w grudniu 2013 roku został znaleziony rower na boisku przy ul. Szkolnej w Suchym Lesie. Do chwili obecnej nie udało się nam ustalić właściciela. Za pośrednictwem Gazety Sucholeskiej publikujemy zdjęcie i prosimy o jakiekolwiek informacje o użytkowniku. Niestety, jak co miesiąc realizując zadania stałe zmuszeni byliśmy do podjęcia działań w 112 interwencjach i zastosowania 137 środków prawnych w postaci grzywien mandatowych, pouczeń oraz skierowania 2 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Poznaniu głównie za zanieczyszczanie, zaśmiecanie terenu i zakłócanie spokoju publicznego. Pamiętajmy też o obowiązku dbania, zwłaszcza podczas zimy, o czystość chodników dla wspólnej wygody i bezpieczeństwa. Szczególnej troski wymagają również zwierzęta, które nie powinny cierpieć przez nasze zaniedbania zwłaszcza w okresie zimowym. Dziękując za słowa uznania za pracę, jaką strażnicy wykonują na rzecz naszej lokalnej społeczności zapraszam jednocześnie do współpracy ze strażnikami w celu polepszania warunków współżycia sąsiedzkiego mieszkańców. Przypominam o cotygodniowym, poniedziałkowym dyżurze strażników w Domu Osiedlowym w Biedrusku, w godz Numery kontaktowe do Straży Gminnej: kom oraz W sprawach związanych z kontrolą prędkości i reagowaniem kryzysowym kontakt pod nr tel Zastępca Komendanta Straży Gminnej w Suchym Lesie Marek Łupiński Wyłudzanie pieniędzy na wnuczka nadal jest popularną metodą. Tym razem jednak nie doszło do przestępstwa. Mieszkaniec Suchego Lasu nie dał się nabrać rzekomemu bratankowi, który pilnie potrzebował 15 tysięcy złotych. Po tym jak odmówił przelewu pieniędzy oszuści wpadli na inny pomysł. W kolejnym telefonie podali się za policjantów, którzy za brak wcześniejszej współpracy żądali kwoty 2 tysięcy złotych. Mężczyzna zgłosił wówczas sprawę prawdziwej Policji, która prowadzi obecnie postępowanie. Pod koniec grudnia w Złotnikach doszło do napadu. Dwóch zamaskowanych mężczyzn z przedmiotami przypominającymi broń, wtargnęło na stację benzynową z żądaniem wydania pieniędzy z kasy. Przestępcy uciekli z dwoma tysiącami złotych, część z nich gubiąc po drodze. Sprawa jest obecnie w toku. Policjanci próbują ustalić sprawców włamań do domów. W Suchym Lesie złodziejowi nie przeszkadzała obecność domowników. W czasie ich snu dostał się do budynku i ukradł z niego pieniądze, klucze do samochodu marki Citroen, którym następnie odjechał z posesji. W Golęczewie natomiast do włamania do domu doszło w godzinach popołudniowych pod nieobecność jego właścicieli. W tym przypadku łupem także padły klucze do auta i same auto. Skradziony został Fiat Ducato. Złodzieje kradną nie tylko auta, ale także pozostawione w nich cenne rzeczy. W Suchym Lesie z Volvo zniknęła nawigacja satelitarna, a w Złotnikach z Renault wideorejestrator i słuchawki. Pamiętajmy, pojazd pozostawiony na posesji czy przed nią nie jest wcale bezpieczny. Cenne rzeczy zawsze należy zabierać ze sobą do domu, a samochód zamykać. Unikniemy wówczas straty materialnej, a także uszkodzenia auta. W Chludowie w biały dzień został zaatakowany i okradziony kierowca komunikacji publicznej. Na pętli do autobusu wtargnął mężczyzna, który grożąc kierowcy pozbawieniem życia i naruszając jego nietykalność cielesną zabrał pieniądze z kasy w kwocie tysiąca złotych. Policji udało się zatrzymać sprawcę przestępstwa. Został on doprowadzony do prokuratury. Pomimo ostatnich tragicznych wypadków drogowych, policjanci podczas kontroli nadal zatrzymują kierowców prowadzących pojazdy na podwójnym gazie lub pod wpływem środków odurzających. Uwaga! Kontrole drogowe, wspomagane przez poznańską drogówkę będą wzmożone na terenie gminy. Służby patrolowe pojawią się również na ulicach, mogą być w czarnym lub granatowym umundurowaniu. Od 31 stycznia do 16 lutego na terenie całego kraju, w tym gminy, będzie prowadzona akcja Bezpieczne ferie Policja we współpracy ze Strażą Gminną oraz Strażą Pożarną przeprowadzi działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Apelujemy do rodziców, by uświadamiali swoje pociechy o niebezpieczeństwie jakie niesie za sobą ślizganie się na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Chwila zabawy może zakończyć się tragicznie. Takie ryzyko się nie opłaca tym bardziej, że sucholeskie lodowisko w czasie ferii ma bezpłatną ofertę dla uczniów gminnych placówek oświatowych. Szczegóły na stronie 31. Barbara Stachowiak 11

Warto robić zakupy na terenie gminy!

Warto robić zakupy na terenie gminy! Warto robić zakupy na terenie gminy! Przez cały czas trwa akcja promocyjna Suchy Las - Stawiamy na jakość, zorganizowana przez Lokalną Agencję Rozwoju Gospodarczego. Z każdym miesiącem cieszy się ona coraz

Bardziej szczegółowo

nr 02 (146) luty 2015

nr 02 (146) luty 2015 1 nr 02 (146) luty 2015 ISSN 1233-0574 Przedstawiamy nowego Zastępcę Wójta Co dalej z pomnikiem w Biedrusku? Samorządy stawiają na rowerzystów Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców gminy Suchy Las Suchy Las

Bardziej szczegółowo

nr 10 (132) listopad 2013 ISSN 1233-0574

nr 10 (132) listopad 2013 ISSN 1233-0574 1 nr 10 (132) listopad 2013 ISSN 1233-0574 W numerze: Julia Sawicka w świątecznej odsłonie Termin składania deklaracji mija 30 listopada! Mamy złotych sportowców Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców gminy

Bardziej szczegółowo

opłaty za psa 15 marca mija termin Nie zapomnij! nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN 1233-0574 Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP

opłaty za psa 15 marca mija termin Nie zapomnij! nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN 1233-0574 Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN 1233-0574 15 marca mija termin opłaty za psa Nie zapomnij! Oferta wynajmu sal w gminnych świetlicach i Domu Osiedlowym Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP Bądź fit w nowym

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-0574. nr 6 (128) lipiec 2013

ISSN 1233-0574. nr 6 (128) lipiec 2013 ISSN 1233-0574 nr 6 (128) lipiec 2013 W numerze: Huczne obchody Dnia Dziecka Rowerowa wyprawa do partnerskiej gminy Poronin Dni Gminy Suchy Las przeżyjmy to jeszcze raz Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców

Bardziej szczegółowo

nr 8 (130) wrzesień 2013 ISSN 1233-0574

nr 8 (130) wrzesień 2013 ISSN 1233-0574 1 nr 8 (130) wrzesień 2013 ISSN 1233-0574 W numerze: Jubileusz OSP Suchy Las System gospodarki odpadami po 1 stycznia 2014 Mamy nowy sport gminny Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców gminy Suchy Las Suchy

Bardziej szczegółowo

nr 11 (133) grudzień 2013 ISSN 1233-0574

nr 11 (133) grudzień 2013 ISSN 1233-0574 1 nr 11 (133) grudzień 2013 ISSN 1233-0574 Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców gminy Suchy Las Suchy Las Biedrusko Ziel¹tkowo Z³otniki Wieœ Z³otniki Osiedle Chludowo Golêczewo Z³otkowo Osiedle Grzybowe Jelonek

Bardziej szczegółowo

nr 04 (137) kwiecień 2014

nr 04 (137) kwiecień 2014 1 nr 04 (137) kwiecień 2014 ISSN 1233-0574 ŚWIAT SAUN w OCTOPUSIE W numerze: Wiemy, kto będzie gwiazdą Dni Gminy Tydzień Bibliotek m.in. z Marcinem Mellerem Pierwszy w tym roku rajd rowerowy już w maju

Bardziej szczegółowo

nr 09 (142) październik 2014

nr 09 (142) październik 2014 nr 09 (142) październik 2014 ISSN 1233-0574 Nowe obiekty powstały dla Mieszkańców! Uroczystości z okazji Święta Niepodległości Kolejna Filia Klubu Seniora już działa Wybory Samorządowe 16 listopada Bezp³atny

Bardziej szczegółowo

nr 02 (135) luty 2014 ISSN 1233-0574

nr 02 (135) luty 2014 ISSN 1233-0574 1 nr 02 (135) luty 2014 ISSN 1233-0574 Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców gminy Suchy Las Suchy Las Biedrusko Ziel¹tkowo Z³otniki Wieœ Z³otniki Osiedle Chludowo Golêczewo Z³otkowo Osiedle Grzybowe Jelonek

Bardziej szczegółowo

Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie?

Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie? nr 06 (139) czerwiec/lipiec 2014 ISSN 1233-0574 Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie? Opinię Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery

Bardziej szczegółowo

nr 08 (141) wrzesień 2014

nr 08 (141) wrzesień 2014 nr 08 (4) wrzesień 204 ISSN 233-0574 VADEMECUM WYBORCY cz. Suchy Las zna angielski Vademecum wyborcy W Golęczewie żegnano lato Zielątkowska Pieczona Pyra w październiku Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców

Bardziej szczegółowo

Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00

Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00 nr 07 (140) sierpień 2014 ISSN 1233-0574 Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00 Mieszkaniec Golęczewa został szefem poznańskiej Kliniki W Złotkowie powstała pierwsza w Wielkopolsce stanica rowerowa

Bardziej szczegółowo

nr 7 (129) sierpień 2013 ISSN 1233-0574

nr 7 (129) sierpień 2013 ISSN 1233-0574 1 nr 7 (129) sierpień 2013 ISSN 1233-0574 W numerze: Poroniańskie Lato z naszym udziałem Artystyczny wrzesień z Centrum Kultury Mieszkańcy gminy na Pielgrzymce Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców gminy Suchy

Bardziej szczegółowo

nr 11 (144) grudzień 2014

nr 11 (144) grudzień 2014 1 ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA BIEDRUSKO nr 11 (4) grudzień 20 ISSN -0574 Harmonogram odbioru odpadów w 20 roku Rada Gminy Suchy Las VII kadencji WOŚP zagra w Suchym Lesie Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców

Bardziej szczegółowo

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy, obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka oraz mokrego Dyngusa życzy Redakcja Gazety Sucholeskiej

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy, obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka oraz mokrego Dyngusa życzy Redakcja Gazety Sucholeskiej nr 03 (147) marzec 2015 ISSN 1233-0574 IS ŁA WS KI A S AUTO TOR: A ND RZ EJ J. ST AN Zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy, obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka oraz mokrego Dyngusa życzy

Bardziej szczegółowo

WIĘKSZE WPŁYWY DO BUDŻETU Z PODATKU PIT

WIĘKSZE WPŁYWY DO BUDŻETU Z PODATKU PIT 1 nr 03 (136) marzec 2014 ISSN 1233-0574 KONKURS MELDUJESZ SIĘ ZYSKUJESZ WIĘKSZE WPŁYWY DO BUDŻETU Z PODATKU PIT ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY ROZWÓJ FIRM AKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH NOWE MIEJSCA PRACY

Bardziej szczegółowo

Wianki 2015. Golęczewskie powitanie lata. Gmina pozyskała kolejne środki unijne! nr 06 (150) lipiec 2015

Wianki 2015. Golęczewskie powitanie lata. Gmina pozyskała kolejne środki unijne! nr 06 (150) lipiec 2015 nr 06 (150) lipiec 2015 ISSN 1233-0574 REKLAMA Wianki 2015 Golęczewskie powitanie lata Zdjęcia: Artur kowalski Gmina pozyskała kolejne środki unijne! Wolontariuszki zostały uhonorowane Suchy Las w czołówce

Bardziej szczegółowo

nr 5 (127) maj/czerwiec 2013 ISSN 1233-0574

nr 5 (127) maj/czerwiec 2013 ISSN 1233-0574 1 nr 5 (127) maj/czerwiec 2013 ISSN 1233-0574 W numerze: Wybrano zarząd nowej jednostki pomocniczej Ośrodek Kultury zaprasza na półkolonie Gimnazjum w Suchym Lesie kuźnią laureatów Bezp³atny miesiêcznik

Bardziej szczegółowo

nr 05 (138) maj 2014 ISSN 1233-0574 W numerze: Dzień Dziecka w CKiBP Zespół PERFECT gwiazdą Dni Gminy Suchy Las

nr 05 (138) maj 2014 ISSN 1233-0574 W numerze: Dzień Dziecka w CKiBP Zespół PERFECT gwiazdą Dni Gminy Suchy Las 1 nr 05 (138) maj 2014 ISSN 1233-0574 10 lat w Unii Europejskiej W numerze: Dzień Dziecka w CKiBP Zespół PERFECT gwiazdą Dni Gminy Suchy Las Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców gminy Suchy Las Suchy Las

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Centralnego Biura Antykorupcyjnego. się nie potwierdziły czytamy w e-mailowej odpowiedzi Małgorzaty Matuszak Tochy

Strzegom. Centralnego Biura Antykorupcyjnego. się nie potwierdziły czytamy w e-mailowej odpowiedzi Małgorzaty Matuszak Tochy Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 07, 15.01.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 29.01.2013 r STRZEGOM Budżet 2013 uchwalony Centralne Biuro Antykorupcyjne nie wykazało

Bardziej szczegółowo

... Rozmowy z gwiazdami Oświata Sport i kultura WAKACJE 2015

... Rozmowy z gwiazdami Oświata Sport i kultura WAKACJE 2015 Rozmowy z gwiazdami Oświata Sport i kultura Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Dopiewo www.dopiewo.pl ISSN 2084-1086 Nr 24, czerwiec / lipiec 2015...... w numerze m.in.: WAKACJE 2015 Dąbrowa Dąbrówka Dopiewiec

Bardziej szczegółowo

... Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Dopiewo www.dopiewo.pl ISSN 2084-1086 Nr 19, styczeń 2015

... Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Dopiewo www.dopiewo.pl ISSN 2084-1086 Nr 19, styczeń 2015 w numerze m.in.:...... Budżet 2015 Wywiady Podłącz się do kanalizacji Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Dopiewo www.dopiewo.pl ISSN 2084-1086 Nr 19, styczeń 2015 Dąbrowa Dąbrówka Dopiewiec Dopiewo Drwęsa

Bardziej szczegółowo

Nr 3/4 - Marzec/Kwiecień 2015 (188/189)

Nr 3/4 - Marzec/Kwiecień 2015 (188/189) Nr 3/4 - Marzec/Kwiecień 2015 (188/189) Gminny Biuletyn Informacyjny Pożegnanie odchodzącej na emeryturę Róży Wiewióry - Sekretarz Gminy Warsztaty teatralne w GOKu! Kurs malarstwa dla dorosłych Szanowni

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów Gminy s. 10 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów Gminy s. 10 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2014 ~ nr 8 (281) ~ rok XXV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów

Bardziej szczegółowo

Nr 4/454; kwiecień 2009

Nr 4/454; kwiecień 2009 Nr 4/454; kwiecień 2009 Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, spokoju, zdrowia oraz zadowolenia z życia rodzinnego i zawodowego. Niech ten niezwykle ważny czas upłynie pod

Bardziej szczegółowo

informator MOSIŃSKI Czas na las! Informacje o przetargach Decydujemy wspólnie S - 14 / Działki na sprzedaż S - 16 / O funduszu sołeckim

informator MOSIŃSKI Czas na las! Informacje o przetargach Decydujemy wspólnie S - 14 / Działki na sprzedaż S - 16 / O funduszu sołeckim WRZESIEŃ 2015 / Nr 5(5) informator MOSIŃSKI PISMO SAMORZĄDOWE GMINY MOSINA fot.grzegorz Lisowski/nigra-photo.blogspot.com ISSN 2449-5751 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Informacje o przetargach S - 14 / Działki na

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna Zebrania wiejskie Załóż profil zaufany

Piłka nożna Zebrania wiejskie Załóż profil zaufany Piłka nożna Zebrania wiejskie Załóż profil zaufany Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Dopiewo www.dopiewo.pl ISSN 2084-1086 Nr 20, luty / marzec 2015...... w numerze m.in.: t e i b o K Dzień Dąbrowa Dąbrówka

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny. Tak było kiedyś w Wojkowicach. Zapisy do placówek oświatowych. Aktywne ferie w mieście. Spotkanie z Krzysztofem Respondkiem

Egzemplarz bezpłatny. Tak było kiedyś w Wojkowicach. Zapisy do placówek oświatowych. Aktywne ferie w mieście. Spotkanie z Krzysztofem Respondkiem Egzemplarz bezpłatny Tak było kiedyś w Wojkowicach Zapisy do placówek oświatowych Aktywne ferie w mieście Spotkanie z Krzysztofem Respondkiem Głos Wojkowic nr 1/2014 1 Informacje 2013 rok Inwestycyjnie

Bardziej szczegółowo

GŁOS GMINY DWUMIESIĘCZNIK V/VI 2011 BIULETYN INFORMACYJNY EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1640-0305 NR 1

GŁOS GMINY DWUMIESIĘCZNIK V/VI 2011 BIULETYN INFORMACYJNY EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1640-0305 NR 1 GŁOS GMINY Gmina Mogilany BIULETYN INFORMACYJNY EGZEMPLARZ BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK V/VI 2011 ISSN 1640-0305 NR 1 BRZYCZYNA BUKÓW CHOROWICE GAJ KONARY KULERZÓW LIBERTÓW LUSINA MOGILANY WŁOSAŃ W NUMERZE

Bardziej szczegółowo