nr 01 (134) styczeń 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 01 (134) styczeń 2014"

Transkrypt

1 1 BIEDRUSKO Z CZASÓW POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO nr 01 (134) styczeń 2014 ISSN Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców gminy Suchy Las Suchy Las Biedrusko Ziel¹tkowo Z³otniki Wieœ Z³otniki Osiedle Chludowo Golêczewo Z³otkowo Osiedle Grzybowe Jelonek

2 R EKLA M A Serdecznie zapraszamy Państwa na CHARYTATYWNY BAL WALENTYNKOWY pod patronatem Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery 15 luty 2014 godzina 20: PLN/para tel.: Wpłaty za bilety należy dokonać na konto: Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Ul. Nad Torem 23, Chludowo Nr. Konta: KRS W tyt. Prosimy wpisać: darowizna Bufet z daniami ciepłymi i zimnymi dostępny dla Gości całą noc, aukcja charytatywna, loteria losowa, DJ POSZUKUJĘ OPIEKUNKI DO STARSZEJ OSOBY (chodząca) 2-3 razy w tygodniu Suchy Las i okolice. tel Szkoła Rodzenia Halina Król Patronaż poporodowy Poznań, ul. Morasko 12a USŁUGI GEODEZYJNE Jarosław Ankiewicz ma py podz dzia iały inwentar aryz yzac acje wytycz czanie bud udyn ynkó ków ul. Obornicka 126, Suchy Las , Rozpoczynamy NABÓR DZIECI do przedzszkola na rok 2014/2015 Przyjmujemy także dzieci 2,5-letnie POGOTOWIE KRAWIECKIE 2 1 PASMANTERIA (nici, igły, guma, guziki) KRAWIEC (naprawa odzieży, skracanie, zwężanie) KALETNIK (nabijanie nap, guzików) NAPRAWA walizek, torebek, odzieży skórzanej FIRANY, ZASŁONY (różne wzory, szycie na wymiar) PRALNIA CHEMICZNA PRASOWANIE KOSZUL Suchy Las pn. pt , sob ul. Nowy Rynek 8 (obok PKO) tel styczeń 2014 Prywatne Przedszkole

3 FOT. B. STACHOWIAK Budżet Gminy SUCHY LAS 2014 Podczas grudniowej sesji Rada Gminy uchwaliła budżet Gminy na 2014 rok. Dochody ustalono w łącznej kwocie zł. Wydatki zaplanowano w wysokości zł. Deficyt budżetowy wynosi zatem zł. Na temat tegorocznego budżetu Gminy ze Skarbnik Gminy Suchy Las Moniką Wojtaszewską rozmawiała Barbara Stachowiak. Budżet zaplanowany na rok 2014 jest o cztery miliony niższy od ubiegłorocznego. Jakie czynniki wpłynęły na taką a nie inną jego wysokość? Budżet na rok 2014 został zaplanowany ostrożnie. Kwoty po stronie dochodów są na niższym poziomie niż w latach ubiegłych. Wynika to z dotychczasowego doświadczenia. Zaobserwowaliśmy mniejsze wpływy z podatków, w szczególności z podatków lokalnych od nieruchomości. Zwiększyła się ilość zaległości podatkowych. Zauważyliśmy również spadek dochodów z tytułu podatku od środków transportowych. Jest to spowodowane konkurencyjnością stawek proponowanych przez Miasto Poznań. Ponadto w dwóch ostatnich latach wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia nie było na takim poziomie jak zakładaliśmy. Budżet ten choć niższy od budżetu zaplanowanego na rok 2013 jest budżetem realnym. Mimo niższych wpływów z podatków, czy nadal stanowią one główny filar finansowy Gminy? Główny filar finansowy Gminy stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Udział Gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa jest możliwy dzięki podatnikom, którzy roczne zeznania podatkowe składają w swoim miejscu zamieszkania (przyp. red.: więcej na ten temat na str. 9). Drugim naszym filarem finansowym są podatki i opłaty lokalne. Z uwagi na złożone oświadczenie przez Radę Gminy i wyrażone w tym oświadczeniu stanowisko o niepodwyższaniu stawek podatku od nieruchomości dla działalności gospodarczej, nie możemy planować znacznego wzrostu dochodów z tego tytułu. Możemy jedynie liczyć na nowych inwestorów, którzy będą chcieli na naszym terenie prowadzić działalność gospodarczą. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, czyli to co płacimy za nasze nieruchomości, w skali roku wynoszą około 4-5 mln zł. To są także poważne pieniądze. Wśród dochodów Gminy kwotę ponad milionową stanowią dotacje unijne. Środki finansowe z Unii Europejskiej, które zostały zaplanowane w budżecie na 2014 rok dotyczą projektu zrealizowanego w roku Z uwagi na długi proces rozliczania projektów unijnych z władzą wdrażającą, środki te zostaną przekazane Gminie dopiero w roku 2014, mimo że realizacja inwestycji - budowa infrastruktury w Chludowie etap III - została całkowicie zakończona i rozliczona w roku Oczywiście w bieżącym roku będziemy starać się o nowe środki unijne, zwłaszcza na inwestycje infrastrukturalne. Jednak w budżecie Gminy zostaną one zaplanowane dopiero po podpisaniu umów, wtedy kiedy będziemy mieli pewność, że je otrzymamy. Mogę powiedzieć z doświadczenia, że ich wpływ realny do budżetu będzie za około 1,5 roku do 2 lat. Dochody Gminy stanowią również dotacje. Dotacje, które otrzymujemy z budżetu państwa poprzez budżet wojewody przeznaczane są na zadania zlecone, głównie na pomoc społeczną. W tym największy procent stanowią środki finansowe na sprawy alimentacyjne, świadczenia rodzinne. Otrzymujemy także dotacje na zadania własne, które realizujemy jako Gmina. Większość z tych zadań dotyczy opieki społecznej, ale również pomocy materialnej dla uczniów. W tym roku dostaniemy jeszcze dotację celową na przedszkola za złotówkę, czyli kwotę w wysokości 103,50 zł na jedno dziecko miesięcznie, które chodzi do przedszkola. Kwota z tego tytułu będzie zaplanowana w budżecie dopiero po uzyskaniu informacji od wojewody o wysokości dotacji na dany rok. Czy Gmina w tym roku będzie sprzedawać swoje mienie? Gmina Suchy Las dysponuje nieruchomościami, które przygotowane są do sprzedaży. Część z nich w roku ubiegłym została skierowana do postępowań przetargowych, ale nie udało się znaleźć kupców. Dlatego w tym roku ponownie spróbujemy przekazać do sprzedaży najbardziej atrakcyjne nieruchomości. Po stronie wydatków największą część stanowią wydatki bieżące. Wynika to z konieczności utrzymania majątku, który został wybudowany w latach poprzednich. Trzeba zdawać sobie sprawę, że wydatki bieżące z każdym rokiem będą rosły. Gmina rozrasta się, powstaje szereg inwestycji, a zarówno te istniejące jak i nowe trzeba utrzymać. W wydatkach bieżących mieszczą się kwoty na utrzymanie dróg, oświetlenia, szkół, przedszkoli. Z jednej strony cieszymy się bardzo, że powstają obiekty oświatowe, ale z drugiej strony niesie to za sobą nowe koszty związane z ich funkcjonowaniem. Tak samo jest w przypadku otwartego w roku ubiegłym centrum kultury. Koszty utrzymania tego dużego budynku są znacznie wyższe niż dotychczasowego budynku ośrodka kultury. Poza tym trzeba również zapewnić finansowanie całej działalności kulturalnej i czytelniczej, tak by centrum kultury tętniło życiem. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że kwoty które w tym roku przeznaczyliśmy na wydatki bieżące nie zaspakajają wszystkich potrzeb zgłaszanych przez nasze jednostki, ale staramy się szyć na miarę materiału, którym dysponujemy. A jak sytuacja przedstawia w innych obszarach? Podobnie jest ze sportem. Nasza baza sportowa wymaga stałej konserwacji, remontów, bo ta baza starzeje się. Do tego są oczekiwania naszych organizacji, które prowadzą bardzo wszechstronną działalność - sportową, artystyczną, turystyczną czy edukacyjną. Oczekiwania te są znacznie większe od naszych możliwości. Podczas prac nad budżetem na posiedzenia komisji Rady Gminy zapraszane były stowarzyszenia, kluby sportowe. Ich przedstawiciele mówili o swoich potrzebach, dzielili się uwagami co do kwot, jakie zostały zaproponowane na ich działalność w projekcie budżetu. Owszem nie są to fajerwerki, ale uważam że nasze organizacje i tak są w komfortowej sytuacji. Środki te nie zostały zredukowane do zera i nie ograniczą ich funkcjonowania. Jednak pewnie gdyby zapytać zainteresowanych co myślą o kwotach, nie byliby tak entuzjastyczni, co jest zrozumiałe. Czy planowanie wydatków majątkowych do budżetu również było trudnym zadaniem? Ilość wniosków dotyczących inwestycji, które składane są do budżetu Gminy, co roku przewyższa nasze możliwości finansowe. I to z różnych przyczyn, nie tylko finansowych, ale również własnościowych, technicznych. Wydawca: Urząd Gminy Suchy Las, Redakcja: Gazeta Sucholeska, ul. Obornicka 117, Suchy Las. Dział ogłoszeń i reklam: tel.: , fax Redaktor naczelny: Barbara Stachowiak, Redaguje zespół: Paweł Andrzejewski, Grażyna Głowacka, Urszula Habrych, Anna Małłek, Joanna Nowak. Druk: Drukarnia TOP DRUK z Łomży. Nakład: 4200 egzemplarzy. Materiały do następnego numeru zbierane są do: 14 lutego. Zdjęcie główne na okładce: GARNIZON BIEDRUSKO. 3

4 Budżet Gminy SUCHY LAS 2014 Dla nas przy konstruowaniu wydatków majątkowych na rok 2014 priorytetowe były te inwestycje, których realizacja została wstrzymana w roku ubiegłym z uwagi na sytuację finansową. W budżecie zaplanowaliśmy także te zadania, które są realne do wykonania w 2014 roku, które mają projekty, pozwolenia na budowę. Przed Gminą w roku 2014 jest wiele inwestycji do zrealizowania, które z nich są największymi? Przed nami jest dokończenie inwestycji w Chludowie, rozpoczęcie budowy infrastruktury w Biedrusku, przebudowa ulicy Promienistej w Suchym Lesie i również w tej miejscowości przeprowadzenie inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulicy Fortecznej przy ulicy Konwaliowej, co jest związane z budową filii Szkoły Podstawowej. Czy Gmina planuje zaciągać zobowiązania finansowe na planowane inwestycje? Na sfinansowanie inwestycji Gmina będzie starała się o środki zewnętrzne i środki z linii kredytowych oraz pożyczkowych. Jeżeli chodzi o kredyty, to ubiegamy się o te udzielane na preferencyjnych warunkach, o niskim oprocentowaniu. W przypadku pożyczek korzystamy z tych, gdzie jest możliwość umorzenia do 30 procent ich wartości. Są to przede wszystkim pożyczki na budowę infrastruktury kanalizacyjnej. Wszelkie zobowiązania kredytowe, pożyczkowe zaciągamy zgodnie z ustawą o finansach publicznych, mieszcząc się w dopuszczalnym wskaźniku długu. W tegorocznym budżecie nowym tworem jest zadanie lokalne, które powstało w miejsce funduszu sołeckiego i priorytetu lokalnego Wprowadzeniu zadania lokalnego przyświecała idea uproszczenia procedur typowania przez jednostki pomocnicze zadań do realizacji poprzez budżet Gminy. W przypadku funduszu sołeckiego ustawa narzucała sposób jego naliczania. Poza tym sztywne były procedury związane z wydatkowaniem tych środków. Dlatego postanowiliśmy stworzyć podobny mechanizm, ale dający większą swobodę przy wyborze i rozliczaniu zadań przez nasze sołectwa i osiedla. Dla przykładu, jeżeli jednostka pomocnicza ma do dyspozycji roczną maksymalną kwotę 60 tys. zł, może jej połowę wydać w roku 2014, a drugą w roku Wówczas za rok będzie mogła wydać kwotę 90 tys. zł. Generalna zasada jest taka, że środki należy wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w przeciwnym razie należy drugi raz wnioskować o ich zwiększenie w kolejnym roku budżetowym. Niektóre sołectwa z tej możliwości skorzystały. Jest to dobry sposób na kumulowanie środków na realizację większych zadań. Sama procedura wyboru zadań do zadania lokalnego pozostaje taka sama jak w przypadku funduszu sołeckiego czy priorytetu lokalnego. Mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego czy osiedlowego typują zadania, które chcieliby zrealizować ze środków przyznanych ich jednostce. W Urzędzie Gminy weryfikowane są one pod względem celowości i zasadności, a następnie zatwierdzane przez Wójta. Jaki Pani zdaniem jest budżet Gminy na 2014 rok? Każdy nowy rok budżetowy budzi pewne obawy. To na ile zaplanowany budżet zostanie wykonany w dużej mierze zależy od kondycji finansowej mieszkańców i firm oraz ich świadomości, że budżet składa się z naszych pieniędzy, z naszych podatków. W rezultacie nasza dyscyplina płatnicza przekłada się na kondycję finansową Gminy. Poza tym przed nami nowe wyzwania zarówno organizacyjne, jak i finansowe. Od stycznia Gmina Suchy Las przejęła gospodarkę odpadami. W tym miejscu ukłon w stronę mieszkańców. Blisko 90 procent właścicieli nieruchomości zamieszkałych złożyło deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczymy, że wpłaty z tego tytułu będą utrzymywały się na równie wysokim poziomie. Dziękuję za rozmowę. Plan wydatków majątkowych Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi oraz gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Golęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Golęczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Suchym Lesie w rejonie ul. Lisiej - projekt zł Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Suchym Lesie (od ul. Meteorytowej do ul. Podjazdowej I etap, oraz od ul. Brzozowej do ul. Grabowej II etap) zł Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chludowie w rejonie ulic: Obornickiej, Kościelnej, Rynek, Poznańskiej, Łagiewnickiej, Chojnickiej, Biedruszczanej, Maniewskiej, Za Parkiem, Dworcowej, Tysiąclecia, Czereśniowej, Polnej, Łąkowej zł Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ulic: Ogrodowej, Powstańców Wlkp., Świerczewskiego w Biedrusku zł Budowa uzbrojenia ulic: Spacerowej, Pagórkowej i Granicznej w Złotnikach - etap zł Program podłączania budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego zł Budowa kanalizacji deszczowej w Suchym Lesie w ul. Szkółkarskiej, od ul. Poziomkowej do ul. Sucholeskiej projekt zł Lokalny transport zbiorowy Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy Suchy Las zł Drogi publiczne gminne Budowa chodnika w Golęczewie, odcinek od ul. Lipowej do ul. Strażackiej zł Budowa chodnika w Suchym Lesie na ul. Nektarowej, od Ronda do ul. Obornickiej zł Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Strzelców Konnych w Biedrusku, od ul. Poznańskiej do ul. Leśnej zł Budowa chodnika na os. Grzybowym na odcinku od nr 105 ul. Pawia zł Modernizacja ul. Promienistej w Suchym Lesie zł Przebudowa ul. Kubackiego w Suchym Lesie projekt zł Modernizacja ul. Zjednoczenia w Biedrusku (rondo pomiędzy blokami 10 i 11 oraz odcinek drogi wzdłuż bloku 297) zł Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej K-11 - Złotniki skrzyżowanie z ul. Pawłowicką zł Budowa ulic w Złotnikach etap IV, Jelonek ulice: Krótka, Orzechowa, Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Lipowa zł Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne zł Budowa ul. Zimowej w Suchym Lesie zł Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych zł Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Jaśminowej i Fortecznej w Suchym Lesie zł Budowa ulic w Złotnikach etap I, ulice: Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana zł Przebudowa ul. Leśnej w Suchym Lesie - poprawa bezpieczeństwa ruchu zł 4 01 styczeń 2014

5 Budżet Gminy SUCHY LAS 2014 Budowa urządzeń ograniczających prędkość na terenie gminy Suchy Las zł Szkoły podstawowe Budowa filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia na ul. Borówkowej w Suchym Lesie (na odcinku do cmentarza) zł Budowa oświetlenia na ul. Sasankowej w Suchym Lesie zł Budowa oświetlenia na ul. Obornickiej w Chludowie (na odcinku do cmentarza) zł Budowa oświetlenia na ul. Kasztanowej w Suchym Lesie zł Budowa oświetlenia na ul. Lipowej w Zielątkowie projekt zł Budowa dwóch lamp na ul. Słonecznej w Chludowie zł Budowa dwóch lamp na ul. Sobockiej od ul. Złotej w Złotkowie zł Budowa oświetlenia na osiedlu Kamieni Szlachetnych w Biedrusku - I etap projekt zł Budowa trzech lamp na ul. Modrakowej w Suchym Lesie zł Budowa pięciu lamp na ul. Cichej w Złotnikach zł Instalacja dwóch lamp w Golęczewie na ul. Zacisze, u zbiegu ulic: Krótka i Stawna zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Instalacja oświetlenia zewnętrznego przy Centrum Kultury w Suchym Lesie zł Obiekty sportowe Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego zł Budowa boiska przy filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie ul. Forteczna zł Budowa szkieletowej sali gimnastycznej w Golęczewie przy ul. Dworcowej I etap projekt zł Oświetlenie boiska przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie zł Modernizacja sali gimnastycznej w Biedrusku wraz z kotłownią zł Naprawy, remonty, konserwacje zł Zakup i montaż urządzenia na siłownię zewnętrzną przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie zł Zakup i montaż urządzenia na siłownię zewnętrzną przy ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie zł Plan wydatków związanych z zadaniami lokalnymi jednostek pomocniczych (zadania wytypowane przez mieszkańców podczas zebrań) Chludowo Przebudowa, modernizacja i uporządkowanie terenu przystanku autobusowego (końcowego) przy ul. Poznańskiej zł Organizacja lokalnych imprez integracyjnych zł Golęczewo Utrzymanie terenów zielonych miejsca pamięci zł Remont opłotowania na byłym cmentarzu zł Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sprzętu AGD, mebli, drobnego sprzętu) zł Organizacja uroczystości patriotycznych i okolicznościowych dla społeczności wsi zł Jelonek Wykonanie 4 tablic informacyjnych z montażem na ulicach: Sosnowa/Topolowa, Sosnowa/Złotnicka, Krótka, Brzozowa/Orzechowa zł Zabezpieczenie pomieszczenia na zebrania rady sołeckiej oraz na potrzeby innych lokalnych działań zł Organizacja imprez integracyjnych zł Osiedle Biedrusko Budowa (2-3) lamp u zbiegu ulic Bursztynowej i Agatowej zł Organizacja imprez integracyjnych (Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Klub HDK Błękitna Kropelka) zł Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (projekt i budowa boiska na placu zabaw z wykładziny poliuretanowej) zł Osiedle Grzybowe Uzupełnienie zieleni na Placu Grzybowym zł Zakup wyposażenia oraz mebli do świetlicy osiedlowej zł Organizacja imprez integracyjnych (festyn - zawody sportowe, kółko fotograficzne, zajęcia dla dzieci, gimnastyka, prelekcje, wykłady) zł Suchy Las Wschód Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych - ul. Meteorytowa/os. Przy Lesie, ul. Bogusławskiego/Nowy Rynek zł Wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 284/1 przy ul. Bogusławskiego (parking, plac handlowy, rekreacja, rondo) zł Tablica informacyjna na placu przy ul. Bogusławskiego zł Dosadzenia drzew i krzewów na terenie jednostki 150 zł Organizacja imprez integracyjnych (zawody rodzinne, turniej dla dzieci, młodzieży, rodziców, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, sprzątanie świata itp.) zł Drenaż i nawierzchnia ze sztucznej trawy na siłowni zewnętrznej na ul. Bogusławskiego zł Suchy Las Wykonanie 6 tablic informacyjnych z montażem zł Wykonanie boiska do siatkówki plażowej w rejonie górki saneczkowej zł Budowa siłowni zewnętrznej na os. Poziomkowym zł Zielątkowo Imprezy edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców zł Projekt zagospodarowania drugiej części terenu za boiskiem sportowym z uwzględnieniem w projekcie górki saneczkowej zł Złotkowo Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi zł Projekt boiska zł Złotniki-Osiedle Remont pomieszczeń przy ul. Żukowej użytkowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich zł Akcja sprzątania osiedla zł Organizacja wycieczek oraz imprez integracyjnych dla mieszkańców Złotnik- Osiedla zł Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Miłej zł Złotniki Wieś Montaż lampy przy chodniku od sklepu do bloków 5,6, zł 5

6 INFORMACJE Z POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY SUCHY LAS 2 grudnia 2013 r. Komisja Porządku, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska analizowała projekt budżetu Gminy Suchy Las na rok 2014 w obszarze działań Komisji. Poza jej członkami w posiedzeniu uczestniczyli: skarbnik Monika Wojtaszewska, kierownik Referatu Bezpieczeństwa Andrzej Karpowicz, komendant OSP Patryk Tasarz i przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód Anna Ankiewicz. W trakcie dyskusji stwierdzono, iż większość wniosków, złożonych przez Komisję, znajduje odbicie w projekcie budżetu. Jedynie z powodu nieujęcia kwoty 200 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego średniego dla OSP w Golęczewie, Komisja jednogłośnie wnioskowała o rozważenie tego wydatku po sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. Sporo miejsca w dyskusji poświęcono Straży Gminnej i płatnym patrolom policji. Ostatecznie Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Suchy Las na rok 2014 czterema głosami za i dwoma wstrzymującymi się. 6 grudnia 2013 r. Komisja Porządku, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska odbyła drugie w tym miesiącu posiedzenie, którego pierwsza część poświęcona była sprawozdaniu z działalności Komisji w roku 2013 oraz sporządzeniu planu pracy na rok Druga część posiedzenia miała uroczysty charakter i uczestniczyli w niej: kierownik Referatu Oświaty i Sportu Violetta Pałącarz, redaktor Gazety Sucholeskiej Barbara Stachowiak, przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód Anna Ankiewicz oraz laureaci konkursu fotograficznego i Mój ogródek kwiatowy wraz z opiekunami. Zwycięzcom w poszczególnych kategoriach obu konkursów wręczono dyplomy i nagrody. 9 grudnia 2013 r. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunal- nych w całości dotyczyło projektu budżetu Gminy Suchy Las na rok Poza członkami Komisji w posiedzeniu uczestniczyli: zastępca wójta Jerzy Świerkowski, skarbnik Monika Wojtaszewska, kierownik Referatu Komunalnego Justyna Radomska, radny Ryszard Tasarz, przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód Anna Ankiewicz i mieszkaniec Suchego Lasu. W trakcie dyskusji zaproponowano ujęcie w budżecie dodatkowych zadań, a także wprowadzenie kilku zmian wysokości kwot. Propozycje Komisji to: budowa chodnika w Golęczewie (zwiększenie kwoty), budowa chodnika w Biedrusku ul. 7 Pułku Strzelców Konnych, projekt drogowy ul. Lisiej w Suchym Lesie, oświetlenie boiska przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie, zainstalowanie trzech lamp ul. Modrakowa w Suchym Lesie, budowa dwóch wiat w Złotkowie, umocnienie dróg w Suchym Lesie ulice: Wierzbowa, Warsztatowa, Jaśminowa. Komisja wskazała też na zmniejszenia kwot w projekcie budżetu, co pozwoli na wykonanie wymienionych zadań. Członkowie Komisji jednogłośnie poparli wprowadzenie tych zmian do projektu budżetu. 16 grudnia 2013 r. W posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej poza członkami Komisji uczestniczyli: wójt Grzegorz Wojtera, zastępca wójta Jerzy Świerkowski, skarbnik Monika Wojtaszewska, sekretarz Joanna Nowak, radni: Urszula Ćwiertnia, Anna Małłek, Krzysztof Pilas, Grzegorz Rewers, przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód Anna Ankiewicz, przewodnicząca Zarządu Osiedla Osiedle Grzybowe Małgorzata Salwa-Haibach, sołtys Golęczewa Przemysław Majkowski oraz mieszkańcy Suchego Lasu. Posiedzenie poświęcone było przede wszystkim opiniowaniu projektu uchwały budżetowej na rok Przewodniczący KF-B Andrzej Rakowski odczytał opiniekomisji Spotkanie noworoczne z ważnymi deklaracjami 15 stycznia na spotkaniu noworocznym w Gościńcu Sucholeskim zebrał się zawiązany w 2010 roku Honorowy Komitet Wyborczy Grzegorza Wojtery, składający się z przedstawicieli: kadry naukowej, przedsiębiorców, artystów, instytucji i organizacji społecznych oraz władz samorządowych, będących jednocześnie mieszkańcami gminy Suchy Las. Jak mówi Wójt Grzegorz Wojtera mimo, iż formalnie komitet nie funkcjonował po wyborach w roku 2010 był on jednak ważnym ciałem doradczym. Corocznie odbywały się spotkania, takie jak na początku tego roku, w trakcie których poruszane były kwestie związane z wydarzeniami i problemami, dotyczącymi naszej gminy. Na styczniowym spotkaniu podsumowano lata mijającej kadencji władz samorządowych. Był to z pewnością okres intensywnego rozwoju inwestycyjnego gminy. Przedstawiono perspektywy rozwoju w świetle trudnej sytuacji gospodarczej w kraju. Tu też padła deklaracja Wójta Grzegorza Wojtery o chęci startu w wyborach samorządowych jesienią tego roku. Paweł Andrzejewski stałych Rady Gminy Suchy Las. Dyskusja toczyła się wokół zmian, zaproponowanych przez KRGiSK. Wszystkie propozycje tej Komisji zostały uwzględnione. Ponadto zaproponowano wprowadzenie dodatkowych zadań: instalacja dwóch lamp w Golęczewie i pięciu na ulicy Cichej w Złotnikach, a także zwiększenie kwoty na remont ul. Promienistej w Suchym Lesie. Komisja Finansowo-Budżetowa wskazała na źródła finansowania tych zadań, wynikające z propozycji zmniejszenia niektórych wydatków oraz rezerwy inwestycyjnej. Zmiany te zostały jednogłośnie zaakceptowane przez członków Komisji. 17 grudnia 2013 r. Odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, poświęcone podsumowaniu pracy Komisji w roku 2013 oraz sporządzeniu planu pracy na rok Sprawozdanie z działalności Komisji przedstawił przewodniczący Krzysztof Pilas. Następnie przeanalizowano tematykę posiedzeń i ustalono ostateczny kształt planu pracy KOKiS na rok W dalszej części posiedzenia rozmawiano o tradycji i tegorocznych wynikach konkursu na szopkę bożonarodzeniową. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Suchy Las Anna Małłek SPROSTOWANIE W moim poprzednim artykule omyłkowo dwukrotnie wpisałam rok 2014 przy datach listopadowych posiedzeń komisji. Przepraszam Czytelników za mój błąd. Anna Małłek REDAKCJA I REFERATY URZĘDU POD NOWYM ADRESEM Od 2 stycznia 2014 roku przy ul. Szkolnej 11 w Suchym Lesie (biały budynek obok Urzędu Gminy) mieszczą się: Redakcja Gazety Sucholeskiej pok. 7, tel ; Referat Bezpieczeństwa: Andrzej Karpowicz pok. 6, tel , Witold Żebrowski pok. 1, tel Gminna Pracownia Urbanistyczna: Hanna Zielińska-Stachowiak (parter) tel , Adrian Karwat (parter) tel styczeń 2014

7 INFORMACJE ZARZĄDU OSIEDLA ZŁOTNIKI OSIEDLE Podczas grudniowej sesji Rady Gminy Suchy Las uchwalono budżet Gminy na 2014 r. Na terenie naszego Osiedla planowane są następujące inwestycje: Budowa ulic: Zielona, Radosna, Wrzosowa (Bluszczowa), Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana ( zł). Część pierwsza inwestycji planowanej na dwa lata. Budowa uzbrojenia ulic: Spacerowej, Pagórkowej i Granicznej w Złotnikach etap 1 ( zł). Przebudowa skrzyżowania ulic: Obornicka/ Pawłowicka ( zł). Budowa 5 lamp w ul. Cichej ( zł). Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Miłej zadanie lokalne ( zł). Remont pomieszczeń na piętrze przy ul. Żukowej 14 zadanie lokalne (2.500 zł). Niestety, w budżecie Gminy nie uwzględniono żadnych wniosków zaproponowanych przez Mieszkańców, a więc: budowa wiaty/sceny w ogrodzie przy ul. Żukowej, nasadzenie krzewów (tui) wokół placu zabaw przy ulicach Obornickiej/Radosnej, zakup działki na cele komunalne (plac zabaw) przy ul. Kochanowskiego, remont dojść do nowych przystanków przy ul. Obornickiej (kostka brukowa), oświetlenie ulicy Obornickiej od ul. Pawłowickiej do ul. Łagiewnickiej (zachodnia strona), oświetlenie ulicy Jelonkowej między ulicami: Prostą i Azaliową, oświetlenie ulicy Kwiatowej od ul. Radosnej do Konwaliowej, oświetlenie ulicy Ognikowej oraz oświetlenie ulicy Działkowej. Zarząd Osiedla nadal będzie zabiegał o znalezienie środków na realizację przynajmniej części z tych inwestycji. Ponadto, podczas sesji radny Tomasz Mikołajczak upewniał się, czy faktycznie będzie realizowana inwestycja budowy oświetlenia przy ul. Cichej i w związku z tym poprosił o wyjaśnienia dotyczące źródła jej sfinansowania. Pod koniec sesji zwróciłem uwagę na utrzymanie w 2014 r. niesprawiedliwego harmonogramu odbioru surowców wtórnych, w którym zakłada się podział mieszkańców na tych, którym surowce wtórne wywozi się 2 razy w miesiącu (Suchy Las, INFORMACJE ZARZĄDU OSIEDLA GRZYBOWEGO W sobotę 21 grudnia, tuż przed mi, Zarząd Osiedla zaprosił Mieszkańców świętai gości na doroczną osiedlową Wigilię. Tym razem pogoda dopisała! Fakt ten ma niebagatelny wpływ na jakość imprezy, ponieważ nasza osiedlowa Wigilia od zawsze odbywa się pod gołym niebem, a po raz trzeci na Placu Grzybowym. W ten sposób kultywujemy tradycję najstarszych stażem Mieszkańców naszego osiedla, którzy zapoczątkowali grudniowe spotkania, wcześniej odbywające się na ul. Koźlarzowej. Już przed południem rozpoczęliśmy przygotowania do naszej Wigilii. Rozstawiliśmy namiot pod wigilijny bufet, ławy i stoły, lampki. Jeden z mieszkańców Placu Grzybowego zorganizował sprzęt grający, który po południu wystawił w oknie swojego mieszkania, abyśmy mogli biesiadować przy dźwięku kolęd. Co roku zastanawiamy się jaka też będzie pogoda na osiedlowej Wigilii, ile osób przyjdzie. W tym roku było optymal- rodzinami, z dziećmi i wnukami. Swoją obecnością zaszczycił nas proboszcz naszej złotnickiej parafii ks. Jakub Knychała, który wygłosił do zebranych krzepiące słowa i udzielił błogosławieństwa. Przybyli również goście komendant Komisariatu Policji w Suchym Lesie Andrzej Pabijan, przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki-Osiedle Michał Przybylski, radna Powiatu Poznańskiego Grażyna Głowacka z mężem. Podczas Wigilii dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy życzenia, rozmawialiśmy, śpiewaliśmy kolędy i cieszyli- śmy się wspólnym spotkaniem w miłej przedświątecznej atmosferze. Naszej Wigilii osiedlowej zawsze towarzyszy akcja charytatywna zbiórka artykułów spożywczych dla potrzebujących, od trzech lat dla naszej parafialnej Caritas. W imieniu organizatorów bardzo serdecznie dziękujemy Mieszkańcom za liczne przybycie i hojne dary! Dziękujemy również państwu Danucie i Markowi Pawluk za użyczenie sprzętu: namiotu, stołów i ław, firmie Bartex za grzańca, firmie ABC oraz Pierogarni za super ceny i smaczne potrawy! Do zobaczenia za rok! Zapraszamy na osiedlową stronę internetową www. osiedlegrzybowe.zlotniki.com oraz do logowania się do newslettera. Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego nie, a frekwencja znakomita! Małgorzata Salwa-Haibach Mieszkańcy przybyli całymi Osiedle Grzybowe, część Jelonka) oraz na tych, którym surowce wywozi się zaledwie raz w miesiącu. Zarząd Osiedla, na prośbę mieszkańców, wielokrotnie interweniował w tej sprawie, wyrażając opinię, że w związku z identycznymi opłatami, zakres usług świadczonych przez ZGK powinien być również identyczny, np. odbiór surowców wtórnych dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy raz na 3 tygodnie. Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy naszego osiedla, zwłaszcza młodzież gimnazjalna, aktywnie włączyli się w styczniową akcję WOŚP. Przedstawiciele naszego osiedla bardzo efektywnie kwestowali na rzecz Orkiestry pod poznańskimi kościołami oraz w hipermarketach. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy! Bardzo prosimy o zapisywanie się do newslettera na stronie internetowej Każdy zapisany użytkownik będzie na bieżąco otrzymywał wszystkie informacje osiedlowe automatycznie. Michał Przybylski Przewodniczący Zarządu Osiedla ZŁOTNIKI OSIEDLE 7

8 Zapraszamy na strony internetowe W połowie 2013 roku Urząd Gminy wystąpił do sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli z inicjatywą wdrożenia jednolitej szaty graficznej dla stron internetowych jednostek pomocniczych oraz zamieszczenia ich w domenie suchylas.pl. Celem projektu jest: pobudzenie zaangażowania lokalnej społeczności i aktywnego włączania się w sprawy ich dotyczące (poprzez udostępnienie jednostkom narzędzia służącego docieraniu z informacją do lokalnej społeczności), uzyskanie jednoznacznej identyfikacji stron jednostek z Gminą Suchy Las - przy jednoczesnym zachowaniu możliwości stosowania elementów wyróżniających jednostkę, zniesienie konieczności ponoszenia przez sołectwa/osiedla kosztów opracowania projektu strony internetowej, jej wdrożenia i funkcjonowania - poprzez pokrywanie wydatków związanych z ich udostępnieniem i hostingiem bezpośrednio z budżetu Gminy Suchy Las. W październiku ub. roku odbyła się prezentacja szablonu stron dedykowanych jednostkom oraz szkolenie z administrowania stroną (zamieszczanie treści, zdjęć itp.). Miło nam poinformować, że do projektu przystąpiło 6 jednostek pomocniczych: osiedla Suchy Las, Suchy Las Wschód, Złotniki Osiedle oraz sołectwa Golęczewo, Złotniki Wieś i Chludowo. Obecnie funkcjonują już strony osiedla Suchy Las Wschód (www.wschod.suchylas.pl), Złotnik Osiedla i Złotnik Wsi (wspólny portal oraz od kilku dni sołectwa Golęczewo (www.goleczewo.suchylas.pl). Osiedle Suchy Las, które przystąpiło do projektu nieco później, zamierza nową odsłonę strony przedstawić do końca lutego br. W Chludowie prace nad budową swojej strony również trwają. Administratorom stron życzymy powodzenia, zamieszczania pięknych zdjęć i zawsze aktualnych informacji, autorom informacji - łatwości redagowania tekstów, a mieszkańcom - aktywnego korzystania ze strony z bieżącymi i interesującymi ich informacjami oraz chęci włączania się w sprawy lokalnej społeczności. Kamila Ślęzak Kierownik Referatu Organizacyjnego Urząd Gminy Suchy Las Urzędnicy wychodzą do bezrobotnych W ramach projektu Mobilny Urząd pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu także w tym roku będą prowadzić comiesięczne dyżury na terenie gminy. Z obsługi w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego osoby bezrobotne i poszukujące pracy, zarejestrowane w PUP będą mogły skorzystać w następujących terminach: 29 stycznia, 26 lutego, 26 marca, 30 czerwca. Dyżury będą pełnione, tak jak dotychczas, w budynku Gimnazjum w Suchym Lesie. Czy jest wśród nas dużo osób bezrobotnych? Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu wynika, że rynek pracy w Gminie Suchy Las ma się całkiem dobrze. W przeciągu ostatniego roku możemy zaobserwować tendencję spadkową, jeżeli chodzi o liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. W styczniu było ich 301, w czerwcu 282 a w listopadzie 2013 roku 261. Stopa bezrobocia w ubiegłym roku z 2,0 procent spadła do 1,7 procent. Barbara Stachowiak Zapomniałeś o płatnościach? Zapłać teraz! Uwaga podatnicy osoby prawne! 31 stycznia upłynął termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości. Obowiązujący wzór deklaracji można pobrać ze strony internetowej bip.suchylas. pl (zakładka: podatki) lub osobiście w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie. Wzór formularza stanowi załącznik do uchwały nr XV/130/11/Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2011 roku. Przypominamy, termin płatności I raty podatku od nieruchomości dla osób prawnych minął 31 stycznia 2014 r.! Właścicielu posesji pamiętałeś? 15 stycznia minął termin uiszczenia rocznej opłaty za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Dotyczy to właścicieli posesji, którzy wykonywali przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne i otrzymali z Urzędu Gminy decyzję na umieszczenie urządzenia infrastruktury zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 ze zmianami). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu , lub osobiście w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie, ul. Szkolna 13, pok. 6a. Ma dopiero rok, a już może pochwalić się sukcesami Klub HDK PCK Błękitna Kropelka w Biedrusku, działający przy Urzędzie Gminy w Suchym Lesie 11 stycznia obchodził pierwszą rocznicę swojej działalności. Uroczyste spotkanie w Domu Osiedlowym w Biedrusku było okazją do podsumowania dotychczasowych przdsięwzięć. W ciągu roku Klub zorganizował 5 akcji honorowego krwiodawstwa, w których wzięło udział 140 osób z terenu gminy i jej okolic. Oddali oni łącznie 85 litrów krwi! Błękitna kropelka zbierała życiodajny płyn dla szpitali oraz na rzecz konkretnych osób - Bartosza Górskiego, chorego na wątrobiaka zarodkowego, a także Oli Ziętarskiej chorującej na aplazję szpiku kostnego. Ze względu na małą świadomość społeczeństwa wiele osób do dnia dzisiejszego obawia się przyłączyć do tego typu akcji jako Klub chcemy to zmienić podkreśla jego prezes Paweł Kolosza. Nie tylko dzielnie wspieramy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w krew, osocze i płytki krwi, ale także staramy się uświadamiać ludzi czym jest krwiodawstwo, jak bardzo jest ono ważne i proste. Członkowie Błękitnej kropelki, tym którzy przyłączają się do akcji zawsze starają się podziękować. Dysponujemy m.in. karnetami na basen, bonami rabatowymi do kawiarni, zakładów kosmetycznych oraz fryzjerskich, biletami do kina. Są to drobiazgi, którymi możemy odwdzięczyć się za okazaną dobroć w słusznej sprawie dodaje Paweł Kolosza. W roku 2014 Błękitna kropelka planuje zorganizować 6 akcji poboru krwi. Najbliższe planowane są: 8 lutego, w godz. 10:00 15:00 (Walentynkowa) akcja stacjonarna w Szkole Podstawowej w Biedrusku; 8 marca, w godz. 10:00 15:00 (Dzień Kobiet) akcja autobusowa w Centrum Kultury w Suchym Lesie. Zapraszamy! Barbara Stachowiak 8 01 styczeń 2014

9 DZ chroni, gdy utraciłeś dokumenty URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WINOGRADY INFORMUJE STATUS ZAMIESZKANIA PRZESĄDZA O UDZIALE GMINY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y winny być składane w urzędzie tylko osoby nieprowadzące działalności gospodarczej). skarbowym według miejsca zamieszkania Podatników, Warto również pamiętać, że płacenie podatków w miej- a dokładnie według miejsca zamieszkania w ostatnim scu zamieszkania to także wygoda chociażby w razie dniu grudnia. Meldunek nie ma w tym wypadku żad- ewentualnej kontroli rocznego zeznania, kiedy to do res zamieszkania, albo na formularzu ZAP-3 (składają go nego znaczenia. A to oznacza, że osoba zameldowana Urzędu Skarbowego trzeba się stawić osobiście. w Bydgoszczy, ale np. od połowy ubiegłego roku faktycznie zamieszkująca w Suchym Lesie, powinna złożyć zekania wspieramy gminę, na terenie której faktycznie żyznanie roczne w Urzędzie Skarbowym Poznań-Winograjemy. Do gminy trafia co rok określony procent podatku Poza tym składając zeznanie roczne w miejscu zamieszdy. Wiele osób z rożnych powodów składa PIT w miejscu dochodowego. W każdym roku jest on nieco większy. zameldowania, a nie tam, gdzie rzeczywiście mieszka. Gminy podkreślają, że jakość i liczba nowych inwestycji Podatnicy powinni poinformować Urząd Skarbowy, gdzie jest uzależniona przede wszystkim od udziału w podatku jest ich faktyczne miejsce zamieszkania albo wraz z dochodowym, który stanowi ich główne źródło dochodów. rocznym zeznaniem podatkowym, wskazując w nim ad- US Poznań-Winogrady jednym z liderów W Warszawie 17 grudnia odbyła się uroczysta gala, na której nagrodzono laureatów X Rankingu Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej. W tym roku po raz kolejny spośród 400 urzędów wybrano te, które działają najszybciej i najlepiej. Podsumowano także wyniki z całej dekady i wyróżniono urzędy skarbowe, które w pierwszej dziesiątce pojawiały się najczęściej. Przy ustalaniu skuteczności pracy urzędów brano pod uwagę skuteczność wszczętych postępowań podatkowych, poprawność rozstrzygnięć organu oraz efektywność finansową prowadzonych postępowań. Wśród dużych urzędów, zatrudniających powyżej 130 pracowników Urząd Skarbowy Poznań Winogrady zajął 3 miejsce w kategorii najbardziej skutecznego dużego urzędu skarbowego oraz 9 miejsce w klasyfikacji generalnej. Tegoroczne wydarzenie, tak jak w poprzednich czterech latach, objęło patronatem Ministerstwo Finansów. W uroczystościach wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica oraz Janusz Janowski, koordynujący zadania Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów. Możemy być dumni z tego, że doceniono nasz profesjonalizm i rzetelność. Utrata dokumentów tożsamości dla ich prawowitych właścicieli może nieść za sobą poważne konsekwencje. Dokumenty takie przez osoby trzecie wykorzystywane są np. przy wyłudzaniu pieniędzy z banków. Dlatego, gdy dojdzie do sytuacji ich zagubienia lub kradzieży należy powziąć niezbędne kroki, w celu ochrony własnych interesów. Związek Banków Polskich pod patronatem honorowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Policją prowadzi kampanię informacyjną Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, chroniącego osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Jak informują organizatorzy kampanii, dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem. Co należy zatem zrobić w sytuacji utraty dokumentu? W przypadku utraty dokumentu tożsamości (najważniejszymi są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa, książeczka marynarska, dowód rejestracyjny, karta pobytu, karta płatnicza) należy fakt ten zgłosić Policji, zawiadomić właściwą instytucję, ale także zastrzec dokument w Systemie Dokumenty Zastrzeżone. Utracony dokument można zastrzec tylko i wyłącznie w placówkach bankowych. W tym celu należy zgłosić się do dowolnej placówki swojego banku i wypełnić odpowiedni wniosek. Jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie będących klientami danego banku (lista na stronie internetowej: www. dokumentyzastrzezone.pl). W efekcie informacja o tym, że dokument został przez nas zastrzeżony i powinien być zablokowany i wyeliminowany z obrotu trafi do wszystkich banków i innych uczestników systemu, np.: telefonii komórkowej, placówek poczty, pośredników finansowych czy agencji rozliczeniowych. Barbara Stachowiak źródło: ZBP; W związku z rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady we współpracy z Urzędem Gminy Suchy Las ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY NA BEZPŁATNE SPOTKANIA informacyjno-szkoleniowe w zakresie: elektronicznego składania zeznań rocznych, zagadnień związanych z rocznym rozliczeniem podatku dochodowego. Spotkania odbywać będą się w Urzędzie Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, w sali szkoleniowej (parter) w terminach: 3 i 17 lutego w godz. od 16:30 do 18:00, 3, 17 i 31 marca w godz. od 16:30 do 18:00, 7 i 14 kwietnia w godz. od 16:30 do 18:00. 9

10 OSP Suchy Las w akcji 2-ego grudnia w godzinach rannych nasza jednostka została wezwana do pożaru poddasza sklepu mieszczącego się w Suchym Lesie na ul. Borówkowej. Na szczęście dzięki szybkiej interwencji właściciela, który rozpoczął akcję gaśniczą przed przybyciem straży, nie doszło do rozprzestrzenienia się ognia na resztę budynku. Przybyłe na miejsce zastępy, także z JRG-5 Piątkowo oraz OSP Golęczewo, przeprowadziły rozpoznanie i dogasiły powstały na poddaszu sklepu pożar. 6 grudnia okazał się bardzo pracowity dla sucholeskich strażaków. Tego dnia w związku z huraganem Ksawery nasi strażacy aż 7 razy wyjeżdżali na teren gminy i miasta Poznania, by usunąć skutki silnego wiatru. Działania prowadzone były w następujących miejscach: Złotniki ul. Pawłowicka - połamane dwa drzewa nad linią energetyczną, Suchy Las ul. Szkolna przy Urzędzie Gminy - złamany konar drzewa, Suchy Las ul. Powstańców Wlkp. - zerwana linia energetyczna, Suchy Las ul. Szkółkarska - pochylone nad linią energetyczną drzewo, Suchy Las ul. Obornicka - nadłamany konar drzewa nad ulicą, Złotniki ul. Złotnicka - leżące drzewo na jezdni, Poznań - Umultowo ul. Rumiankowa - zwisający konar drzewa nad linią energetyczną. Łączny czas wszystkich interwencji wyniósł ponad 10 godzin. Kolejne interwencje 7 i 8 grudnia również związane były ze skutkami Ksawerego. Wzywani byliśmy do usunięcia pochylonego drzewa, przeprowadzenia rozpoznania zagrożenia związanego z przechylonym słupem energetycznym. 11-ego grudnia nasz zastęp oraz zastępy z JRG-5 Piątkowo i JRG Bolechowo zostały wezwane do Biedruska w związku z załączeniem się monitoringu w jednym z zakładów. Po przybyciu na miejsce i rozpoznaniu sytuacji okazało się, że był to fałszywy alarm. Kolejny wyjazd miał miejsce 15-ego grudnia do Złotnik na ul. Pawłowicką. Zachodziło bowiem podejrzenie, że w mieszkaniu bloku znajduje się osoba, która potrzebuje pomocy. Na szczęście po otwarciu i przeszukaniu lokalu nikogo nie znaleziono. Następnie mieszkanie zostało zabezpieczone przez policję. W akcji brała udział nasza jednostka oraz JRG-5 Piątkowo. W grudniu, 19-ego strażacy po raz drugi wzywani byli do interwencji związanej z załączeniem się monitoringu, tym razem w Złotnikach. Na miejsce przyjechały także dwa zastępy z JRG-5 Piątkowo. 21-ego grudnia w Jelonku doszło do wypadku drogowego, w którym udział brały dwa samochody osobowe. W wyniku tego Poradzili sobie z innymi jednostkami straży Dwanaście drużyn z państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej wzięło udział w XI Pływackich Mistrzostwach Strażaków Powiatu Poznańskiego. Wśród startujących na uniwersyteckiej pływalni w Poznaniu była także jednostka z Suchego Lasu. OSP Suchy Las w konkurencji 4x50 m zarówno stylem klasycznym, jak i dowolnym zajęła drugie miejsce na podium. Na pudle w zawodach indywidualnych nasi strażacy również mieli swojego reprezentanta. Patryk Suszek zajął pierwsze miejsce w konkurencji 50 m stylem dowolnym. Natomiast na tym samym dystansie w stylu klasycznym do mety dopłynął jako trzeci. BS zdarzenia jedna osoba została odwieziona do szpitala. Przybyli na miejsce strażacy z naszej jednostki oraz JRG-5 Piątkowo udzielili pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej, którą następnie przetransportowali do karetki pogotowia. Ponadto strażacy usunęli z rowu rozbity pojazd oraz uprzątnęli jezdnię z elementów karoseryjnych. W działaniach brały również udział: policja, pogotowie ratunkowe oraz pomoc drogowa. 27-ego grudnia zastępy dwukrotnie wyjeżdżały do wypadków drogowych. W Suchym Lesie na skrzyżowaniu ulic: Nizinna, Szkolna doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych, w wyniku czego jedna osoba została odwieziona do szpitala. Działania straży polegały m.in. na uwolnieniu dwóch osób zakleszczonych w pojeździe, odłączeniu akumulatorów w rozbitych pojazdach wraz z zabezpieczeniem gaśniczym, uprzątnięciu jezdni z elementów karoseryjnych i płynów eksploatacyjnych. Na miejsce przybyły ponadto zastępy z JRG-5 Piątkowo, pogotowie ratunkowe, radiowozy policji oraz pomoce drogowe. Drugi wypadek, w którym aż pięć osób zostało odwiezionych do szpitala miał miejsce w Biedrusku na ul. Poznańskiej. Do tego zdarzenia z naszej jednostki wyjechał jeden zastęp, który na miejscu wypadku działał z zastępami z JRG Bolechowo i JRG-5 Piątkowo. Prowadzone czynności polegały na udzielaniu pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, oświetleniu terenu akcji, odłączeniu akumulatorów w rozbitych pojazdach oraz uprzątnięciu jezdni z elementów karoseryjnych. Do wypadku przyjechało 5 karetek pogotowia, policja, pomoc drogowa oraz nadzór ruchu. Ostatni wyjazd w 2013 roku miał miejsce 29 grudnia w godzinach wieczornych i związany był z wypadkiem drogowym w Złotkowie (skręt do Soboty). Na skrzyżowaniu dróg doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, w wyniku czego jedna osoba została odwieziona do szpitala. Przybyłe na miejsce zastępy z naszej jednostki, z OSP Golęczewo i JRG-5 Piątkowo wykonały stabilizację pojazdu za pomocą wyciągarki samochodowej, który częściowo zawisł nad rowem, celem odłączenia akumulatora, uprzątnęły rozlane płyny ropopochodne oraz elementy karoseryjne z jezdni. Dodatkowo w działaniach udział brały dwie karetki pogotowia, dwie pomoce drogowe oraz jeden patrol policji. FOT. OSP SUCHY LAS Naczelnik OSP Suchy Las dh Patryk Tasarz styczeń 2014

11 Z NOTATNIKA STRAŻNIKA Zakończenie starego i początek nowego roku to dobry czas na wszelkiego typu podsumowania, refleksje, analizy działalności i planowanie przedsięwzięć. My również przeanalizowaliśmy zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy, z którymi najczęściej spotykaliśmy się w roku 2013 i opracowaliśmy strategię działalności na rok 2014 oraz kierunki doskonalenia zawodowego strażników. Dzięki temu jesteśmy pewni, że będziemy jeszcze bardziej pomocni i skuteczni w utrzymywaniu ładu i porządku publicznego. Jednym z priorytetów, jaki sobie postawiliśmy jest ochrona środowiska naturalnego. Wiąże się to ze złą sytuacją wód gruntowych, spowodowaną odprowadzaniem nieczystości płynnych z gospodarstw domowych wprost do ziemi lub kanałów melioracyjnych, a także z zaśmiecaniem terenów leśnych. Wszyscy decydujący się na nielegalne wylewanie swoich nieczystości lub wyrzucanie śmieci gdziekolwiek poza posesję muszą się liczyć z surowymi karami i brakiem pobłażliwości ze strony strażników. W styczniu dało się zaobserwować wzmożoną aktywność zwierzyny leśnej. Prowadząc samochody, zwłaszcza po zmroku pamiętajmy, że w każdym miejscu może na drodze pojawić się zwierzę. Wobec tego musimy być przygotowani do natychmiastowej reakcji. Wiele kolizji drogowych w styczniu związanych było ze zderzeniem się pojazdu z dzikami lub sarnami. Jedynym sposobem na zniwelowanie strat w takich przypadkach to zmniejszenie prędkości pojazdu, tak abyśmy mogli prawie natychmiast zatrzymać pojazd w razie wtargnięcia zwierzyny na drogę. Z KRONIK SUCHOLESKIEJ POLICJI Informujemy, że w grudniu 2013 roku został znaleziony rower na boisku przy ul. Szkolnej w Suchym Lesie. Do chwili obecnej nie udało się nam ustalić właściciela. Za pośrednictwem Gazety Sucholeskiej publikujemy zdjęcie i prosimy o jakiekolwiek informacje o użytkowniku. Niestety, jak co miesiąc realizując zadania stałe zmuszeni byliśmy do podjęcia działań w 112 interwencjach i zastosowania 137 środków prawnych w postaci grzywien mandatowych, pouczeń oraz skierowania 2 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Poznaniu głównie za zanieczyszczanie, zaśmiecanie terenu i zakłócanie spokoju publicznego. Pamiętajmy też o obowiązku dbania, zwłaszcza podczas zimy, o czystość chodników dla wspólnej wygody i bezpieczeństwa. Szczególnej troski wymagają również zwierzęta, które nie powinny cierpieć przez nasze zaniedbania zwłaszcza w okresie zimowym. Dziękując za słowa uznania za pracę, jaką strażnicy wykonują na rzecz naszej lokalnej społeczności zapraszam jednocześnie do współpracy ze strażnikami w celu polepszania warunków współżycia sąsiedzkiego mieszkańców. Przypominam o cotygodniowym, poniedziałkowym dyżurze strażników w Domu Osiedlowym w Biedrusku, w godz Numery kontaktowe do Straży Gminnej: kom oraz W sprawach związanych z kontrolą prędkości i reagowaniem kryzysowym kontakt pod nr tel Zastępca Komendanta Straży Gminnej w Suchym Lesie Marek Łupiński Wyłudzanie pieniędzy na wnuczka nadal jest popularną metodą. Tym razem jednak nie doszło do przestępstwa. Mieszkaniec Suchego Lasu nie dał się nabrać rzekomemu bratankowi, który pilnie potrzebował 15 tysięcy złotych. Po tym jak odmówił przelewu pieniędzy oszuści wpadli na inny pomysł. W kolejnym telefonie podali się za policjantów, którzy za brak wcześniejszej współpracy żądali kwoty 2 tysięcy złotych. Mężczyzna zgłosił wówczas sprawę prawdziwej Policji, która prowadzi obecnie postępowanie. Pod koniec grudnia w Złotnikach doszło do napadu. Dwóch zamaskowanych mężczyzn z przedmiotami przypominającymi broń, wtargnęło na stację benzynową z żądaniem wydania pieniędzy z kasy. Przestępcy uciekli z dwoma tysiącami złotych, część z nich gubiąc po drodze. Sprawa jest obecnie w toku. Policjanci próbują ustalić sprawców włamań do domów. W Suchym Lesie złodziejowi nie przeszkadzała obecność domowników. W czasie ich snu dostał się do budynku i ukradł z niego pieniądze, klucze do samochodu marki Citroen, którym następnie odjechał z posesji. W Golęczewie natomiast do włamania do domu doszło w godzinach popołudniowych pod nieobecność jego właścicieli. W tym przypadku łupem także padły klucze do auta i same auto. Skradziony został Fiat Ducato. Złodzieje kradną nie tylko auta, ale także pozostawione w nich cenne rzeczy. W Suchym Lesie z Volvo zniknęła nawigacja satelitarna, a w Złotnikach z Renault wideorejestrator i słuchawki. Pamiętajmy, pojazd pozostawiony na posesji czy przed nią nie jest wcale bezpieczny. Cenne rzeczy zawsze należy zabierać ze sobą do domu, a samochód zamykać. Unikniemy wówczas straty materialnej, a także uszkodzenia auta. W Chludowie w biały dzień został zaatakowany i okradziony kierowca komunikacji publicznej. Na pętli do autobusu wtargnął mężczyzna, który grożąc kierowcy pozbawieniem życia i naruszając jego nietykalność cielesną zabrał pieniądze z kasy w kwocie tysiąca złotych. Policji udało się zatrzymać sprawcę przestępstwa. Został on doprowadzony do prokuratury. Pomimo ostatnich tragicznych wypadków drogowych, policjanci podczas kontroli nadal zatrzymują kierowców prowadzących pojazdy na podwójnym gazie lub pod wpływem środków odurzających. Uwaga! Kontrole drogowe, wspomagane przez poznańską drogówkę będą wzmożone na terenie gminy. Służby patrolowe pojawią się również na ulicach, mogą być w czarnym lub granatowym umundurowaniu. Od 31 stycznia do 16 lutego na terenie całego kraju, w tym gminy, będzie prowadzona akcja Bezpieczne ferie Policja we współpracy ze Strażą Gminną oraz Strażą Pożarną przeprowadzi działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Apelujemy do rodziców, by uświadamiali swoje pociechy o niebezpieczeństwie jakie niesie za sobą ślizganie się na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Chwila zabawy może zakończyć się tragicznie. Takie ryzyko się nie opłaca tym bardziej, że sucholeskie lodowisko w czasie ferii ma bezpłatną ofertę dla uczniów gminnych placówek oświatowych. Szczegóły na stronie 31. Barbara Stachowiak 11

12 Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT W terminie od 1 lutego do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. W terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r. Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosić będzie: 81,70 zł x ilość ha użytków rolnych Pieniądze wypłacane będą w terminach: kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie oraz na stronie internetowej Adopcja psa się opłaca Do Schroniska Azorek w Obornikach Wlkp. co miesiąc trafia kilkanaście bezpańskich psów, także z terenu gminy Suchy Las. By zapobiec bezdomności zwierząt Rada Gminy podczas grudniowej sesji podjęła uchwałę, która ma zachęcić mieszkańców do adopcji czworonogów. Uchwała ta zwalnia z opłaty od posiadania psa, obowiązującej w gminie w wysokości 40 zł, osoby które nabędą psa ze Schroniska Azorek w Obornikach Wlkp. Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z powyższej opłaty jest umowa adopcyjna wystawiona przez Schronisko. Zwolnienie z opłaty jest tylko jednym z aspektów, dla którego warto przygarnąć bezpańskiego psa. O innych korzyściach wynikających z adopcji czworonoga ze schroniska mówi Magdalena Kaźmierczak, wolontariuszka Azorka. W schroniskach czekają wspaniali, biedni i zmarznięci nasi,,bracia mniejsi. Adopcja psa z takiego miejsca ma wiele zalet. Po pierwsze ratujemy zwierzaka i poprawiamy mu życie, po drugie mamy już odchowanego psa i odpada nam okres chorób szczenięcych, brudzenia w domu itp. Poza tym od pracowników schroniska i osób współpracujących, opiekujących się psem możemy uzyskać wiele cennych informacji, co spowoduje, że dobierzemy idealnego psa dla siebie. Możemy zastanowić się jakiego psa chcielibyśmy mieć: spokojnego i lubiącego drzemać panu na kolanach, czy dużego który przypilnuje naszego obejścia, a może sprawnego fizycznie i uwielbiającego biegać, z którym będziemy mogli uprawiać sport. Jeżeli określimy nasze preferencje, to wolontariusz lub pracownik schroniska na pewno wyszuka nam psa, który będzie spełniał nasze kryteria. Wreszcie możemy przed decyzją o adopcji pójść z psem na jeden czy więcej spacerów, poznać go dobrze i upewnić się, że to jest właśnie ten nasz wymarzony zwierzak. Byłoby wspaniale, żeby choć jedna istota ze schroniska przestała patrzeć na świat zza krat. Wiadomo, że adoptując jednego psa czy kota nie zmieni się świata, ale świat tego zwierzaka zmieni się całkowicie. Schronisko AZOREK w Obornikach Wlkp. mieści się przy ul. Łopatyńskiego 1, czynne od poniedziałku do piątku w godz , w sobotę w godz , w niedzielę i święta w godz tel Psy znalezione z gminy Suchy Las: Barbara Stachowiak NAGRODZILIŚMY! W grudniowej zabawie podwójne zaproszenie na poznański spektakl Old Love otrzymali państwo Wiesława i Jan Matusik z Biedruska. Natomiast gminne kalendarze wysłaliśmy do: pani Anety Kołat z Bolechowa, Joanny Kucharskiej ze Złotnik, Mirosławy Klimaszyk z Poznania i Danuty Wilk z Biedruska. Wszystkim uczestnikom zabawy gratulujemy! Redakcja bip.suchylas.pl w zakładce Ochrona Środowiska. Sprawy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, pok Kazimierz Żmijewski Podinspektor Rolnictwa Gminy Suchy Las Na pilną adopcję czeka Maciek i Iskierka Maciek to młody, malutki czekoladowy psiak. Trafił do schroniska 12 lipca 2013 r. Jest bardzo żywiołowy, towarzyski - spragniony kontaktu z człowiekiem. Dla Maćka najlepszą rodziną byłaby taka, która lubi aktywny tryb życia. Iskierka to kilkuletnia malutka sunia chichuachua, która trafiła do schroniska 11 września 2013 r. Iskierka jest przyjazna, energiczna i wesoła. Nieco rządzi innymi psami w schronisku. Jest to piesek kanapowy. Kontakt w sprawie adopcji: Iwona, tel Zapraszamy! styczeń 2014

13 FOT. B. STACHOWIAK Nie chcą rozbudowy składowiska Od lat działalność składowiska odpadów w Suchym Lesie spędza sen z powiek mieszkańcom ulicy Kubackiego. Do tej pory swoje uwagi zgłaszali indywidualnie, ale uważają że ich pojedyncze głosy nie były traktowane poważnie. Dlatego postanowili założyć Stowarzyszenie Ekologiczne Mieszkańców Suchego Lasu, by być partnerem do rozmów z Miastem Poznaniem, które jest właścicielem składowiska. Członkowie Stowarzyszenia na jedno ze spotkań zaprosili Annę Ankiewicz, przewodniczącą Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód oraz radnego Ryszarda Tasarza (pierwszy od lewej) Mieszkańcy ulicy Kubackiego nie chcą walczyć ze składowiskiem odpadów, zależy im tylko na ochronie środowiska i interesów mieszkańców. Uważamy, że składowisko negatywnie wpływa na jakość naszego życia mówi prezes Stowarzyszenia Piotr Sterzyński. Co jakiś czas śmierdzi ze składowiska, czasami w dzień, czasami w nocy, nieraz przez chwilę, innym razem przez dłuższy okres czasu podkreślają członkowie Stowarzyszenia. Ten zapach jest nie do zniesienia. Utrudnia nam funkcjonowanie otwarcie, przewietrzenie domu lub spędzenie czasu na zewnątrz w ogrodzie dodają. Rozczarowanie założycieli Stowarzyszenia jest tym większe, ponieważ myśleli, że ich problem w przeciągu najbliższych lat się rozwiąże. Ludzie kupili nieruchomości w tym obszarze przekonani o tym, że O komentarz do tematów podjętych przez Stowarzyszenie Ekologiczne Mieszkańców Suchego Lasu poprosiliśmy prezesa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Krzysztofa Krauze. Po wybudowaniu poznańskiej spalarni śmieci składowisko odpadów w Suchym Lesie nadal będzie funkcjonowało. Będzie przyjmowało te odpady, których nie można spalić w spalarni, na przykład odpady budowlane. Poza tym na składowisku istnieje kompostownia regionalna, do której trafiają odpady zielone produkowane przez mieszkańców gmin należących do aglomeracji poznańskiej. Ta kompostownia jest za mała. Dlatego planujemy wybudować nową kompostownię zamkniętą wraz z biogazownią. Taka jest obecnie tendencja na zachodzie Europy. Chodzi o to, by podczas fermentacji substancji organicznych powstał biogaz, który będzie można wykorzystać. Dzisiaj do kompostowni otwartej mogą trafiać tylko gałęzie, liście, trawa. Do nowej instalacji oprócz gałęzi, liści, trawy będzie można dorzucić kapustę, rzodkiewkę, obierki z ziemniaków wszystko to, co jest biologiczne. Zwierzęcych odpadów na pewno nie będzie. Ta instalacja nie będzie do tego dostosowana. Według naszych informacji te kompostownie, które budowane są na zachodzie Europy nie emitują na zewnątrz negatywnego zapachu. Instalacja, która ma powstać na składowisku w Suchym Lesie będzie budowana z tych doświadczeń, które są już na zachodzie. Na razie nie mamy projektu, nie mamy technologii, jeszcze nie mamy zapewnionego finansowania. Dopiero staramy się o środki zewnętrzne. Jeżeli chodzi o składowanie azbestu na składowisku w Suchym Lesie to nie zakładamy takiego scenariusza. Kiedyś owszem były takie pomysły, bo w całym powiecie poznańskim nie ma takiej możliwości. Na razie jako mieszkańcy aglomeracji korzystamy z innych miejsc i póki co one nam wystarczają. Poza tym, by móc składować azbest na składowisku muszą być stosowne pozwolenia, których dla składowiska w Suchym Lesie nie ma. Co do popiołu z poznańskiej spalarni, to na pewno nie trafi on na składowisko, ponieważ popiół to jest to, co idzie z komina. Na składowisko być może będą przywożone większe fragmenty żużlu, które nie będą nadawały się do wykorzystania w budownictwie. Ale tego nie wiemy. Nikt z nami ze spalarni jeszcze nie rozmawiał. Na razie przewiduje się, że wszystkie odpady ze spalarni zostaną zagospodarowane. Żużel, o którym wspomniałem w żaden sposób nie jest substancją niebezpieczną. Niebezpieczny jest popiół. Opracowała Barbara Stachowiak składowisko odpadów komunalnych zostanie zamknięte do 2016 roku, do momentu wybudowania poznańskiej spalarni śmieci wyjaśnia Jacek Murzydło. Niestety okazało się, że plany Zakładu Zagospodarowania Odpadów, co do funkcjonowania składowiska są zupełnie inne. Okazuje się, że składowisko ma zostać rozbudowane o nowe pole do kompostowni. Dodatkowo ma powstać instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych. Dzisiaj nie mamy pewności na ile zastosowane technologie będą skuteczne. Do tej pory władze składowiska przekonywały nas, że istniejące instalacje na składowisku są szczelne, że nic nie przecieka, nic nie śmierdzi. Tym bardziej mamy podstawy do obaw, że nowa instalacja będzie generowała jeszcze większy odór niż ta istniejąca. Członkowie Stowarzyszenia ponadto są zaniepokojeni zapisami w Wielkopolskim Planie Gospodarki Odpadami, dotyczącymi możliwości składowania azbestu na sucholeskim składowisku. Obawiają się również, że po wybudowaniu poznańskiej spalarni śmieci popiół z niej trafi również do Suchego Lasu. Mamy nadzieję, że działalność naszego Stowarzyszenia doprowadzi do tego, że uda się zminimalizować skutki rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów. W przypadku postępowań administracyjnych, które są i będą prowadzone w sprawie rozbudowy będziemy występować jako strona podsumowują członkowie Stowarzyszenia. ZAPROSZENIE na bezpłatne spotkanie informacyjne: BEZPIECZNA PRZYCHODNIA 21 luty, godz. 11:00 siedziba Spółki Larg, ul. Obornicka 117/7, Suchy Las. Spotkania informacyjne BEZPIECZNA PRZYCHODNIA to jedyny cykl spotkań dla branży medycznej, w całości poświęcony tematyce prawnej. W dobie ogromnej ilości zmian, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa danych, elektronicznej dokumentacji spotkania takie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób zarządzających placówkami medycznymi. To właśnie do nich są one skierowane. Podczas spotkania zaplanowane są następujące wystąpienia: Podstawy prawne prowadzenia dokumentacji medycznej (EDM) prelegent: Justyna Broniecka-Klim, Lex Factory. Rozwiązania IT dla branży medycznej prelegent: Marek Baron, ERP Ekspert. W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 14 lutego. Tel lub 13

14 Gospodarka odpadami komunalnymi Ważne informacje dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych W dniu 29 stycznia 2014 r. odbyło się tej podstawie na bieżąco są generowane otwarcie ofert w przetargu mającym na i rozsyłane za pośrednictwem poczty (listem celu wyłonienie firmy, która do końca zwykłym) indywidualne numery roku odbierać będzie z nieruchomości rachunków, na które mieszkańcy wnosić zamieszkałych, a następnie transportować będą opłaty za gospodarowanie odpanalne. i zagospodarowywać odpady komudami komunalnymi (pierwszą opłatę za Jedyną ofertę złożyło konsorcjum styczeń i luty należy wnieść do końca Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy lutego). Przypominamy, że mieszkańcy Las Sp. z o.o. i Remondis Sanitech Poznań segregujący odpady wnoszą opłatę w Sp. z o.o. W chwili zamknięcia tego wysokości 10 zł/miesiąc od każdej oso- numeru Gazety Sucholeskiej złożona by zamieszkującej nieruchomość, a dla oferta podlegała jeszcze weryfikacji, stąd osób nie segregujących odpadów stawka szczegółowe informacje na temat rozstrzygnięcia ta wynosi 18 zł/miesiąc. przetargu opublikujemy na Za wpłacenie na indywidualny numer ra- stronach internetowych gminy, oraz w chunku opłaty (o której mowa powyżej) następnym numerze tego miesięcznika. Poznański Bank Spółdzielczy z siedzibą Pracownicy Urzędu Gminy kończą w Suchym Lesie w nowym budynku wprowadzanie do systemu złożonych Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie przy ul. Szkolnej 16 nie będzie pobierał odpadami komunalnymi. Na dodatkowych opłat. Ważne informacje dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych Przypominamy, że od 1 stycznia 2014 r. z przebywaniem ludzi) winni podpisać system gospodarowania odpadami komunalnymi umowę z przedsiębiorcą (znajdującym organizowany przez Gminę się w rejestrze działalności regulowanej Suchy Las obejmuje tylko i wyłącznie dla terenu Gminy) na odbiór, transport odpady powstające na nieruchomościach i zagospodarowanie tych odpadów (w zamieszkałych. Dlatego też właściciele tym zakresie wracamy do systemu, który pozostałych nieruchomości (niezamieszkałych), obowiązywał przed 1 lipca 2013 r.). na których powstają odpady Wiesław Orczewski komunalne (tzn. w dużym uproszczeniu odpady powstające w związku Urzędu Gminy w Suchym Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Lesie WZÓR WYPEŁNIENIA PRZELEWU GMINA SUCHY LAS Otrzymany indywidualny nr rachunku Kwota z deklaracji pomnożona przez ilość miesięcy, za które wnoszona jest opłata UWAGI: 1. W przypadku złożenia deklaracji na większą ilość nieruchomości opłata jest równa sumie kwot zadeklarowanych na złożonych deklaracjach pomnożonych przez ilość miesięcy, za które wnoszona jest opłata. 2. Istnieje możliwość wniesienia opłaty za większą ilość miesięcy (4,6,8,10,12). ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW Obowiązek odśnieżania chodników spoczywa na właścicielach nieruchomości na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. Ustawowy obowiązek sprzątania chodników nie jest obowiązkiem nowym, ale faktycznie istnieje w sposób ciągły od kilkudziesięciu lat. Obowiązki wynikające z Ustawy ciążą w sposób równy na wszystkich właścicielach nieruchomości położonych przy ulicach, jakkolwiek zróżnicowany może być zakres obowiązków. W czasopiśmie Polskie Drogi nr 7/8 z 2007 r. przytoczone są wyroki dwóch sądów okręgowych, które w swoim orzeczeniu skłoniły do interpretacji, iż właściciele posesji są zobowiązani do utrzymywania chodników nawet w sytuacji, gdy jest on oddzielony od nieruchomości pasem zieleni. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r. orzekł, iż brak odpowiedniej regulacji w Ustawie z 1996 r. o utrzymaniu czystości nie może być uznany za lukę w prawie i należy to uznać, że chodzi o świadomy zabieg Ustawodawcy. Przy braku ustawowego wskazania szerokości pasa bezpośrednio przyległego do nieruchomości, którego sprzątanie obciąża jej właściciela, każda próba określenia w drodze wykładni byłaby arbitralna, a tym samym niedopuszczalna. Sąd Najwyższy stwierdził również, iż obowiązek sprzątania chodnika czy placu równoważny jest na ogół z korzyściami wynikającymi z położenia nieruchomości w takim miejscu. Urząd Gminy Suchy Las, informuje, że na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz tekst jednolity) właściciele posesji położonych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego zobowiązani są do utrzymania (odśnieżania) chodników (również w przypadku, kiedy ciąg pieszy oddzielony jest od nieruchomości pasem zieleni). Stanowisko to podzielił Sąd Okręgowy w Kielcach, IX Wydział Karny Odwoławczy w prawomocnym wyroku z dnia 23 marca 2012 r., sygn. akt IX Ka 10/12. Justyna Radomska Kierownik Referatu Komunalnego Urzędu Gminy w Suchym Lesie styczeń 2014

15 Harmonogram odbioru Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ODPADÓW: ZMIESZANYCH SUCHY LAS: LUTY (03, 17) dla ulic: Sucholeska, Kwiatowa, Sportowa, Szkolna, Miła, Parkowa, Nektarowa, Wiśniowa, Promienista, Szkółkarska, Modrzewiowa, Kryształowa, Rzemieślnicza, Łozowa, Brzozowa, Jaśminowa, Brzoskwiniowa, Młodzieżowa, Rolna, Świt, Stara Droga, Strażacka, Magnoliowa, Zwolenkiewicza, Słoneczna, Krótka, Meteorytowa, Chabrowa, Rumiankowa, Promykowa, Radosna, Alejowa, Morelowa, Zakątek, Owocowa, Makowa, Warsztatowa, Gwiezdna, Zimowa. LUTY (04, 18) dla ulic: Powstańców Wlkp., Kraterowa, Aroniowa, Jeżynowa, Malinowa, Zawilcowa, Sasankowa, Os. Poziomkowe, Diamentowa, Świerkowa, Szyszkowa, Żurawinowa, Bogusławskiego, Kasztanowa, Kubackiego, Kręta, Krańcowa, Łąkowa, Podgórna, Poprzeczna, Ks. Hertmanowskiego, Ogrodnicza, Sadowa, Lisia, Gajowa, Pogodna. LUTY (05, 19) dla ulic: Borówkowa, Jagodowa, Os. Jagodowe, Poziomkowa, Wiosenna, Bajkowa, Senna, Forteczna, Zachodnia, Wierzbowa, Klonowa, Obornicka, Zielna, Różana, Lipowa, Cedrowa, Rewersów, Stefańskiego, Zakole, Sprzeczna, Leśna, Podjazdowa, Polna, Wschodnia, Dębowa, Chmielna, Deszczowa, Mokra, Miodowa, Sucha, Strumykowa, Grabowa, Źródlana, Ruczaj, Zgodna, Nowy Rynek, Os. Przy Lesie. Gdy nie masz kubła na odpady Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli nową deklarację do Urzędu Gminy, a nie posiadają kubła na odpady komunalne proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las ul. Młodzieżowa 1, tel ZGK właścicielowi nieruchomości zamieszkałej udostępni nieodpłatnie kubeł na odpady. ZŁOTNIKI: LUTY (10, 24) dla ulic: Wrzosowa, Kwiatowa, Słoneczna, Zielona, Dworcowa, Radosna, Kochanowskiego, Reja, Obornicka, Łagiewnicka, Bluszczowa, Graniczna, Pawłowicka, Tulipanowa. LUTY (11, 25) dla ulic: Jelonkowa, Krótka, Cicha, Prosta, Okrężna, Miła, Działkowa, Żukowa, Tarninowa, Azaliowa, Forsycjowa, Ognikowa, Berberysowa, Kalinowa, JELONEK. OS.GRZYBOWE: LUTY (06, 20) dla ulic: Sosnowa, Nektarowa, Kurkowa, Borowikowa, Rydzowa, Pieczarkowa, Czubajkowa, Smardzowa, Maślakowa, Plac Grzybowy, Koźlarzowa, Opieńkowa, Podgrzybkowa, Smardzowa. LUTY (07, 21) dla ulic: Muchomorowa, Gołąbkowa, Sowia, Ptasi Zaułek, Słowicza, Bociania, Krucza, Jaskółcza, Żurawia, Przepiórcza, Pawia, Kukułcza, Łabędzia, Skowronkowa, Plac Sokoła. ZIELĄTKOWO i ZŁOTKOWO: LUTY (12, 26) GOLĘCZEWO: LUTY (13, 27) dla ulic: Dworcowa, Tysiąclecia, Działkowa, Ogrodowa, Zacisze, Promienista, Obornicka, Strażacka. LUTY (14, 28) dla ulic: Boczna, Czereśniowa, Kwiatowa, Kręta, Błękitna, Malinowa, Lipowa, Akacjowa, Polna, Pszenna, Zbożowa, Spokojna, Wodna, Jesionowa, Modrakowa, Wiśniowa, Cicha. BIEDRUSKO: LUTY (10, 24) dla ulic: Agatowa, Ametystowa, Berylowa, Brylantowa, Bursztynowa, Cyrkoniowa, Koralowa, Nefrytowa, Opalowa, Perłowa, Rubinowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Topazowa, Gołębia, Os. Błękitny Staw, Jesionowa, Poznańska, Zjednoczenia. LUTY (11, 25) dla ulic: 1 Maja, 7 Płk. Strzelców Konnych, Akacjowa, Borowikowa, Chludowska, Dębowa, Janowo, Kasztanowa, Klonowa, Kurkowa, Leśna, Lipowa, Ogrodowa, Podgrzybkowa, Powstańców Wlkp., Smardzowa, Świerczewskiego, Wolności. CHLUDOWO: LUTY (10, 24) dla ulic: Biedruszczana, Leśna, Polna, Łagiewnicka, Zapłocie, Chojnicka, Kościelna, Szkolna, Rynek, Łąkowa, Tysiąclecia. LUTY (11, 25) dla ulic: Obornicka, Czereśniowa, Strumykowa, Wodna, Za Parkiem, Poznańska. LUTY (12, 26) dla ulic: Golęczewska, Słoneczna, Dworcowa, Nad Torem, Cmentarna, Wargowska. Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las (od 1 stycznia do 28 lutego 2014 r.), czyli w okresie do rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego przez Gminę Suchy Las na odbiór odpadów komunalnych, wykonuje usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. BS SEGREGOWANYCH SUCHY LAS: LUTY (03,17) ulice: Szkolna, Firmowa, Kwiatowa, Nizinna, Miła, Promienista, Powstańców Wlkp., Borówkowa, Jana i Stefana Rewersów, Bajkowa, Sasankowa, Wiosenna, Zawilcowa, Łozowa, Jagodowa, Cedrowa, Poziomkowa, Rzemieślnicza, Widłakowa, Żurawinowa, Senna, Lipowa. LUTY (04,18) ulice: Parkowa, Sportowa, Modrzewiowa, Saneczkowa, Szkółkarska, Wiśniowa, Stefana Stefańskiego, Zachodnia, Platanowa, Malinowa, Aroniowa, Jeżynowa, Truskawkowa, Sucholeska, Kryształowa, Diamentowa, Szyszkowa, Świerkowa, Kwarcowa, Obornicka (od skrzyż. z ul. Złotnicką do wiaduktu G. Narutowicza), Zielna, Różana. LUTY (05, 19) 1 CZ. LEWA STRONA w kier. Poznania ulice: Alejowa, Bogusławskiego, Brzask, Brzozowa, Chabrowa, Czarnieckiej, Dębowa, Fiołkowa, Forteczna, Gajowa, Grabowa, Gwiezdna, Jaśminowa, Jesionowa, Kasztanowa, Krańcowa, Kraterowa, Kręta, Krótka, Ks. Hertmanowskiego, Kubackiego, Łąkowa, Makowa, Magnoliowa, Meteorytowa, Młodzieżowa, Modrakowa, Podgórna, Podjazdowa, Pogodna, Poprzeczna, Porzeczkowa, Poranna, Promykowa, Radosna, Rolna, Rumiankowa, Słoneczna, Strażacka, Śnieżna, Świt, Zakątek, Zielińskiego, Zimowa, Zodiak, Zwolenkiewicza. LUTY (06, 20) 2 CZ. LEWA STRONA w kier. Pozniania: pozostałe ulice lewej str. w kier. Poznania. OS.GRZYBOWE +JELONEK: LUTY (07, 21) (Sosnowa, Jodłowa, Nektarowa, Krótka) ZŁOTNIKI (PRAWA strona w kier. Poznania) + JELONEK (Topolowa, Lipowa, Bukowa, Brzozowa, Orzechowa): LUTY (24) ZŁOTNIKI: LUTY (25) (LEWA strona w kier. Poznania) BIEDRUSKO: LUTY (28) ZŁOTKOWO i GOLĘCZEWO: LUTY (26) ZIELĄTKOWO i CHLUDOWO: LUTY (27) Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las KOMUNIKAT W SPRAWIE PARKINGU W BIEDRUSKU INFORMUJEMY, iż z dniem 01 lutego 2014 r. parking w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia/Rubinowa staje się PARKINGIEM PŁATNYM NIESTRZEŻONYM. Zainteresowane osoby zapraszamy od 27 stycznia br. do Urzędu Gminy w celu podpisania umowy najmu miejsca parkingowego oraz odbioru pilota do szlabanu umożliwiającego wyjazd i wjazd na parking. Regulamin parkingu oraz cennik opłat obowiązujący od 1 lutego 2014 r. dostępny jest na: - stronie internetowej - tablicy ogłoszeń w Domu Osiedlowym w Biedrusku, - tablicach ogłoszeń na terenie Osiedla. 15

16 Mieszkańcy gminy Suchy Las w Powstaniu Wielkopolskim Problematyka Powstania Wielkopolskiego od ostatnich kilku lat jest coraz bardziej popularyzowana i nagłaśniana w skali regionu i kraju. Może to wynikać ze wzrostu świadomości odniesionego sukcesu lub zmian zachodzących w mentalności Wielkopolan. Jednak mimo prowadzonych działań, nadal można zaobserwować pewne braki wiedzy o historii walk narodowo - wyzwoleńczych w tym regionie wśród jego mieszkańców. Dość powszechny jest pogląd, że Powstanie Wielkopolskie z lat było jedynym zwycięskim czynem zbrojnym na tych terenach. Tymczasem nie jest to prawdą. Wielkopolanie zaangażowani byli we wszystkie powstania narodowe XIX i XX wieku, a cztery z nich z lat: , 1809, i 1921 były zwycięskie. Warto o nich pamiętać, by nie mieć zbędnych kompleksów i nie dać sobie wmówić, że działania zbrojne to domena innych regionów, a w Poznaniu i Wielkopolsce nie było chętnych do walki. Przygotowania do powstania chyba najpiękniej ukazał Stefan Bratkowski w serialu Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Praca organiczna prowadzona przez kilka pokoleń nie była efektowna, ale okazała się wyjątkowo efektywna. To właśnie te działania, do których można zaliczyć tworzenie przez Polaków: towarzystw naukowych, przemysłowych, sportowych, paramilitarnych, śpiewaczych, religijnych, czytelni ludowych, spółek zarobkowych, banków lub kółek rolniczych, spowodowały że mieszkańcy Wielkopolski byli dobrze przygotowani do przejęcia od Niemców władzy w regionie i samodzielnego funkcjonowania. Te procesy nie zachodziły wyłącznie w dużych miastach, lecz w niemal każdej wsi również na terenie obecnej gminy Suchy Las. Tym, co nam sprzyjało, było porozumienie ponad podziałami, poczucie wspólnego celu (którym nie było wyzwolenie, lecz przetrwanie narodu na tych ziemiach), oraz zamiłowanie Niemców do porządku i legalizmu. Prawo mogło być okrutne, ale musiało być respektowane w obie strony. Jest niemal pewne, że w zaborze rosyjskim Michał Drzymała lub dzieci wrzesińskie (lub z Suchego Lasu czy Moraska, gdzie też były strajki szkolne) nie mieliby żadnych procesów sądowych, tylko zniknęliby bez śladu gdzieś na Syberii. Na temat wybuchu walk w Poznaniu 27 grudnia 1918 r. można powiedzieć, że był on raczej wynikiem spontanicznego rozwoju sytuacji, i chyba nikt nie wiedział jaki będzie dalszy rozwój wydarzeń. O samych przygotowaniach do czynu zbrojnego też niewiele wiadomo. Ludzie je prowadzący byli tak dobrze zakonspirowani, że tajemnic nigdy nie wyjawili. Dziś można powiedzieć, że do powstania długo się przygotowywano, jego termin był przypadkowy, ale chyba najkorzystniejszy z możliwych dla 16 FOT. B. STACHOWIAK Polaków. Działania powstańcze na terenie obecnej gminy Suchy Las toczyły się głównie w Biedrusku. Polacy w armii niemieckiej służyli głównie jako szeregowi żołnierze, rzadziej awansując do stopni podoficerskich (w przeciwieństwie do armii carskiej, w której mogli być oficerami, nawet dowodzić korpusem jak Józef Dowbor-Muśnicki). W Biedrusku sprawowali różne funkcje pomocnicze, pełnili warty i wchodzili w skład tak zwanej Kompanii Gospodarczej. Co ciekawe, w budynku, w którym ona się znajdowała, obecnie mieści się Zespół Szkół im.7 Pułku Strzelców Konnych. Przyczyn wybuchu walk w tej miejscowości było parę. Był tam silny garnizon niemiecki, który już sam w sobie był zabezpieczeniem militarnym dla Poznania. Wiadomo też, że dowództwo niemieckie już 9 listopada planowało wysłać do stolicy Wielkopolski oddziały wojska, w celu ostudzenia dążeń niepodległościowych Polaków. Na szczęście ten zamiar nie został zrealizowany z powodu odmowy posłuszeństwa żołnierzy niemieckich swojemu dowództwu. Fakt przegranej wojny i wrzenie rewolucyjne, owocowały demoralizacją wielu żołnierzy, którzy nie myśleli o walce, lecz o powrocie do domu. Osłabienie militarne (bardziej jednak polityczne) Niemiec, tworzyło sprzyjającą sytuację dla polskich dążeń niepodległościowych. Jednak gdy wybuchło powstanie, sytuacja ta mogła szybko się zmienić na naszą niekorzyść. Obawa przed niemieckim atakiem na Poznań z terenów Biedruska była bardzo realna i należało ją wyeliminować. O samych walkach na terenie Biedruska i okolic jest niewiele informacji. Zwykle w literaturze pojawiają się dwa zdania: 28 grudnia 1918 roku armia powstańcza dokonała ataku na poligon w Biedrusku i zajęła tamtejszy plac ćwiczeń oraz, że zdobyto 01 styczeń 2014 przy tej okazji broń i amunicję strzelecką. Data ta wydaje się być dyskusyjna mimo, że podają ją w swoich pracach wybitni badacze dziejów Powstania Wielkopolskiego, tacy jak Zdzisław Grot, Antoni Czubiński i Benon Miśkiewicz. Profesor Grot w chwili wybuchu walk był poznańskim gimnazjalistą i skautem, przyglądał się walkom, a nawet w nich uczestniczył jako goniec przenoszący rozkazy pierwszego dowódcy powstania Stanisława Taczaka. Jednak z relacji uczestników walk wynika, że w Biedrusku toczyły się one jeszcze w dniach 31 grudnia 1918 r. i 1 stycznia 1919 r. Stan kompanii gospodarczej liczył ludzi dobrze uzbrojonych w karabiny ręczne i częściowo w granaty ręczne. Stan załogi niemieckiej liczył jeden pułk piechoty, jakąś część artylerii i tabor wojskowy, dobrze uzbrojony we wszelką broń im potrzebną. Pogotowie w kompanii gospodarczej pełnili Polacy, a także pełnili służbę wartowniczą przy różnych magazynach. Dnia 31 grudnia 1918 roku zjawił się patrol składający się z kilkunastu powstańców, którzy przybyli z Poznania samochodem ciężarowym. Samochód ulokowali w pobliskim lesie pod Biedruskiem a sami przybyli do naszego bloku kompanii gospodarczej na naradę. Po porozumieniu się z druhem Blohem, Klaszczyńskim i innymi druhami rozpoczęto wspólny atak na wojska niemieckie, które stacjonowały w Biedrusku. W ciągu 24 godzin plac ćwiczeń i Biedrusko zostały oczyszczone przez powstańców z wojsk niemieckich, kilkunastu z byłych żołnierzy, którzy czuli się Polakami przystąpiło do naszego oddziału powstańczego i walczyło razem z nami. W pierwszym dniu powstańcy w Biedrusku, to jest dnia 31 grudnia 1918 roku na 1 stycznia 1919 roku, zdobyli 6 armat polowych, 2 haubice, amunicję, karabiny maszynowe ręczne oraz wiele koni i cały sprzęt wojskowy po wojsku niemieckim, które to wojsko w popłochu uciekało w rozmaite kierunki by uratować swoje życie. Oddział powstańczy pod nazwą kompanii gospodarczej w Biedrusku pozajmował wszystkie ważne obiekty wojskowe i cywilne. Wystawiono silne patrole i warty w Biedrusku, wysłano również patrol do prochowni i składnicy amunicji, która znajdowała się w lesie w pobliżu Chojnicy, by Niemcy tą prochownię nie wysadzili w powietrze. Tegoż dnia zdobyto zamek komendy placu, w którym znajdowała się kasa główna dla całej załogi wojskowej i cywilnej na placu ćwiczeń Biedruska. 1 Możliwe, że te rozbieżności chronologiczne również wynikały z różnicy interpretacji faktów. Prawdopodobnie powstańcy kontrolowali niektóre posterunki już 28 grudnia 1918 r. i taka wiadomość dotarła do Poznania. Być może chodziło o jakieś oddziały przebywające na pobliskim poligonie. Natomiast pozostałe obiekty wojskowe i cywilne, uzbrojenie i zapasy zostały zdobyte między 31 grudnia 1918 a 1 stycznia 1919 r.

17 Ciekawą relację z walk w Biedrusku przekazał również Józef Jankowski, który tak wspominał swój w nich udział: W chwili wybuchu Powstania Wielkopolskiego znajdowałem się w Chojnicy. Zorganizowałem tu oddział z podległych mi ludzi i wraz z odziałem porucznika Rakowskiego brałem udział w zdobywaniu garnizonu i koszar Biedrusko. Następnie na rozkaz Komendanta Biedruska Klaszczyńskiego (zamordowanego w 1939 r. w Murowanej Goślinie) przeszukiwałem lasy w okolicy Biedruska, wyłapując ukrywających się tu Niemców. Funkcję tę powierzono mi ze względu, że jako mieszkaniec tej okolicy znałem teren doskonale. W czasie tej akcji wykryliśmy w Nadleśnictwie Janowo u Nadleśniczego, Niemca Fichnera ukrytych 27 oficerów niemieckich. Oddział mój wziął ich do niewoli, a Niemca Fichnera wyrzuciliśmy stąd. Brałem następnie udział w dalszych działaniach powstańczych. Gdy Polska powstała otrzymałem gospodarstwo rolne w Chludowie i tu zamieszkałem. Za udział w Powstaniu Wielkopolskim Polska Ludowa nagrodziła mnie Krzyżem Powstańczym. 2 Dokumenty i wspomnienia z walk w wielu przypadkach były celowo niszczone z obawy przed represjami we wrześniu 1939 r., gdy na te tereny ponownie wkroczyli Niemcy. Ci powstańcy, którzy pozostali na miejscu, lub niedostatecznie dobrze ukryli się, byli aresztowani, trafili do poznańskiego Fortu VII, a stamtąd do Dachau. 28 grudnia 1940 r. w rocznicę Powstania Wielkopolskiego, zostali zamordowani. Inni (nieliczne przypadki) jak Józef Jankowski, mieli więcej szczęścia. W okresie okupacji odnalazł go wymieniany wcześniej Nadleśniczy Fichner, który powrócił do swojej dawnej leśniczówki i postanowił się zemścić. Zażądał marek w ciągu trzech dni. Jankowski mógł wybierać między egzekucją, wywózką lub karą pieniężną. Gdyby jego rodzinie nie udało się zebrać żądanej kwoty, zostałby wydany w ręce Gestapo i podzielił tragiczny los wielu innych powstańców. Jest również inny powód wybiórczego podawania informacji przez powstańców. Otóż dzięki inicjatywie Stanisława Zwolenkiewicza (ostatniego powstańca z terenu gminy, zmarłego 24 lutego 1994 r.), w 1957 r. powstało w Suchym Lesie Koło ZBoWiD. Organizacja ta zrzeszała powstańców wielkopolskich i żołnierzy walczących w okresie II wojny światowej. Dbała o ich sprawy, zapewniała pewne przywileje i upowszechniała wiedzę historyczną wśród mieszkańców. Problem w tym, że w życiorysach wielu powstańców było uczestnictwo w wojnie polsko - bolszewickiej z lat Fakt ten nie był mile widziany w okresie PRL- u, gdy ZSRR był naszym sojusznikiem. Dlatego też powstańcy wielkopolscy, którym udało się przeżyć okupację hitlerowską, nie chcieli narażać się na kolejne nieprzyjemności (zwłaszcza w okresie stalinowskim) i skrupulatnie go pomijali lub przynajmniej nie mówili o nim wprost. Dziś znane są imiona i nazwiska około 60 powstańców z okolicznych terenów. W niektórych przypadkach nie udało się potwierdzić gdzie dokładnie walczyli. Sądzę, że nie jest to liczba ostateczna. Nawet dziś spotyka się ludzi mówiących, że ich dziadek lub pradziadek walczył w powstaniu, ale jego dokumenty zaginęły w czasie zawieruchy wojennej. Z analizy dostępnych informacji wynika, że mieszkańcy okolicznych miejscowości, biorący udział w powstaniu, często byli ochotnikami lub dezerterami z armii niemieckiej i walczyli w większości ważnych bitew powstania. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszyscy oni w chwili jego wybuchu tu mieszkali. Wielu, jak na przykład Stanisław Zwolenkiewicz, zamieszkało na terenie gminy Piątkowo już po wojnie. Osobnego omówienia wymaga kwestia pamięci o powstaniu i jego uczestnikach. Tu również (jak w całym regionie) występuje bohater zbiorowy. Mamy więc ulicę i Osiedle Powstańców Wielkopolskich. Jednym, chlubnym wyjątkiem jest dawna ulica Poligonowa w Suchym Lesie, przemianowana na Stanisława Zwolenkiewicza. Ponadto z okazji kolejnych rocznic, organizowane są w szkołach uroczyste apele, upamiętniające powstanie i jego bohaterów. Kiedyś, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, gdy w Suchym Lesie prężnie działało Koło ZBoWiD i żyli jeszcze powstańcy, tematyka powstania była obecna wśród społeczności lokalnej. Godna najwyższej pochwały była działalność harcerzy i uczniów, którzy odwiedzali powstańców w ich domach, szpitalach, opiekowali się nimi i przy okazji zbierali od nich wspomnienia lub dane z życiorysów. Jednak mimo upływu 95 lat od wybuchu walk, na terenie gminy Suchy Las nie ma żadnego pomnika lub tablicy upamiętniającej to rzadkie w polskiej historii militarne i polityczne zwycięstwo. Nie udało się to w dwudziestoleciu międzywojennym, w okresie PRL- u i przez 24 lata demokratycznych rządów. Aż nie chce się wierzyć, że nie ma miejsca, w którym odbywałyby się gminne obchody rocznicowe, na wzór tych z Łagiewnik. Sądzę, że to dziejowe zaniedbanie trzeba postarać się naprawić, zwłaszcza że wśród mieszkańców jest taka potrzeba, a nawet gotowość wsparcia tej idei. Naturalnym wyborem mogło by być Biedrusko, w którym toczyły się walki, i od których wyniku być może zależały losy powstania w Poznaniu. Jednak niezależnie od tego gdzie, takie miejsce powinno być, aby móc złożyć kwiaty, dać przykład młodzieży i wspominać ludzi, którzy wywalczyli nam wolność. Ryszard Chruszczewski Nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie 1 S. Miliński, Z przebiegu Powstania Wielkopolskiego w Biedrusku i okolicy, Wojskowy Instytut Historyczny w Warszawie, M i DWIH, sygn. I / 2 / 13. Kopia maszynopisu w materiałach archiwalnych Koła ZBoWiD w Suchym Lesie. 2 Fragment wspomnień powstańca z Chludowa, Józefa Jankowskiego, spisanych przez nauczyciela Szkoły Podstawowej w Chludowie Józefa Hącię. Maszynopis w materiałach archiwalnych Koła ZBoWiD w Suchym Lesie. PODZIĘKOWANIA Pracownicy Referatu Administracyjno-Gospodarczego w Urzędzie Gminy Suchy Las składają serdeczne podziękowania firmie INWESTBUD Sp. z o.o., reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Panią Barbarę Klimecką, za przygotowanie świątecznej paczki dla jednej z rodzin w Suchym Lesie. Obdarowana rodzina jest Pani nie tylko głęboko wdzięczna, ale zarazem niezwykle wzruszona Pani dobroczynnym gestem, zwłaszcza że nie spodziewała się aż tak szczodrej pomocy. Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Gminy Suchy Las Aleksandra Rewers-Taterka SPON-POMOST INFORMUJE Zawiadamiamy, że uchwałą Nadzwyczajnego Zebrania Członków z dnia 6 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Spon-Pomost w Suchym Lesie zostało poddane procesowi rozwiązania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Likwidatorzy: Magdalena Zuban-Olejniczak , Ewa Szychowska SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZBIÓRKI PUBLICZNEJ na terenie Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego Kraina Elmo w Suchym Lesie. W dniach r. zebrano następujące przedmioty: - słodycze 190 sztuk - książki 45 sztuk - art. papiernicze 36 sztuk - art. toaletowe 32 sztuki - art. gospodarstwa domowego 1 sztuka - art. chemiczne 21 sztuk - art. spożywcze 24 sztuki - płyty CD 2 sztuki - odzież dziecięca 239 sztuk Zbiórka Publiczna była prowadzona dla Centrum Wspierania Rodzin Swoboda w Poznaniu. Joanna Adamkiewicz 17

18 12 STYCZNIA ZAGRAŁA ORKIESTRA LUDZKICH SERC 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. W tym roku do akcji Jurka Owsiaka włączyła się także Gmina Suchy Las. Całość działań koordynowało Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna. Dzięki hojności wszystkich, którzy zasili puszki naszych wolontariuszy, udało się zebrać kwotę ,21 zł! Wielka Orkiestra do Gminy powróciła po długiej, ośmioletniej przerwie. Przez ten czas nie włączaliśmy się do akcji, ponieważ brakowało miejsca na jej organizację wyjaśnia Urszula Habrych, dyrektor CKiBP, równocześnie szef sztabu WOŚP w naszej Gminie. W sztabie pracowali pracownicy Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, a także mieszkańcy, którzy zgłosili chęć pomocy wymienia Urszula Habrych. Tak naprawdę uaktywniła się cała Gmina. Wszystkie koszty organizacyjne sfi nansowali sponsorzy. Ponadto dzięki pomocy rzeczowej sponsorów zapewniliśmy wolontariuszom transport, posiłki. Prosząc o wsparcie akcji nie spotykaliśmy się z odmową, nieraz otrzymywaliśmy więcej niż prosiliśmy dodaje dyrektor CKiBP. W sucholeską Wielką Orkiestrę zaangażowały się także Policja, Straż Gminna, Ochotnicza Straż Pożarna z Chludowa, które czuwały FOT. B. STACHOWIAK Teraz, po wybudowaniu przez Gminę nowej siedziby centrum kultury jest miejsce, ale co najważniejsze są także chęci mieszkańców. Jeżeli chodzi o wolontariuszy nie było problemu. Zgłosiło się więcej osób niż sztab mógł przyjąć. Ostatecznie z puszkami w teren, pod opieką osób dorosłych, wyruszyło 46 osób głównie gimnazjalistów, ale także uczennica szkoły podstawowej mówi Urszula Habrych. Wolontariusze zbierali pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy m.in. w Złotnikach w Leroy Merlin, w Suchym Lesie przy kościele, w Galerii Sucholeskiej i oczywiście w Centrum Kultury, gdzie mieścił się główny sztab Orkiestry. Poza tym ruszyli poza granice gminy do Poznania, Kiekrza, Rokietnicy czy Soboty. Ludzie hojnie nas obdarzają, chętnie wrzucają pieniążki do puszek relacjonował na gorąco wolontariusz Mikołaj Rewers z Suchego Lasu. Jestem bardzo zadowolony z tej akcji. Zebraliśmy naprawdę sporo pieniędzy podkreślał z dumą jeden z opiekunów młodzieży, Janusz Moszyński. Sukcesem zakończyły się również akcje przeprowadzone przez szkoły w Biedrusku i Chludowie. To właśnie z Chludowa, zaraz po godzinie dwunastej w południe, zostały przywiezione pierwsze zebrane pieniądze do sucholeskiego sztabu Orkiestry. Ale sztab na nogi postawiony był już od samego rana. Przez cały dzień panowała w nim gorąca atmosfera. Trzeba było nie tylko liczyć pieniądze, ale także koordynować wszystkie działania styczeń 2014 nad bezpieczeństwem uczestników akcji. Bardzo dobrze, że jest coś takiego jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Akcja ta sprawia, że ludzie są dla siebie lepsi, poznają się, jednoczą dla wspólnej sprawy. Poza tym, gdy idzie się do szpitala i widzi się serduszko, to jakoś łatwiej się choruje skomentował Mieczysław Hryniewicz, aktor którego spotkaliśmy w centrum kultury. Uważam, że jest to dobry kierunek działania. To nie jest wyręczanie państwa. Państwo robi tyle, ile może. Ale wszystkiego nie jest w stanie. Niech więc będzie więcej takich akcji, nawet konkurencyjnych. Przecież działalność Owsiaka nie przeszkadza ani Caritasowi, ani Budzikowi, ani nikomu innemu. O słuszności idei Wielkiej Orkiestry tego dnia można było usłyszeć z wielu ust. Przyszłam z synem, ponieważ cel jest bardzo szczytny mówiła Edyta Ziółkowska ze Złotnik, mama Huberta. W ten sposób pomagamy dzieciom mam dziecko i pomagamy osobom starszym mam rodziców, mam dziadków więc to wszystko nas dotyczy. Przy okazji syn się uczy, że trzeba dawać też innym, a nie tylko brać. Ośmioletni Hubert z mamą Edytą w tegorocznej Wielkiej Orkiestrze wziął udział już po raz piąty. Ale Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie tylko zbiórka publiczna. To także dzień, podczas którego ludzie pomagając innym przy okazji świetnie się bawią. W Centrum Kultury wystąpiły zespoły taneczne: Teatr Ruchu i Tańca, Szkoła Tańca Kontrast, zespół wokalny Studia Piosenki Cosmos oraz zespoły rockowe: SchlafRock, The Trident, Hindsight, Port Breslau czy Omni modo. Na scenie odbyła się także Licytacja Przedmiotów, podarowanych przez licznych darczyńców, co niektóre zostały także przez nich wykonane. Pod młotek poszły obrazy, rzeźby, książki, koszulki, kosmetyki i wiele innych atrakcyjnych rzeczy. Wylicytowałem album Historia futbolu wielkopolskiego wraz z kalendarzem Łączy nas piłka z satysfakcją powiedział po aukcji Marek Okonek z Suchego Lasu. Mąż jest zapalonym kibicem Lecha Poznań dodała żona Aneta. Pan Marek zadeklarował, że kalendarz powiesi u siebie w pokoju, by mógł codziennie na niego patrzeć. Kulminacyjnym momentem sucholeskiej akcji, jak i pozostałych organizowanych w polskich miastach, było Światełko do nieba. W happeningu tym chodzi o to, by ci którzy grają dla akcji Owsiaka byli widoczni. Nasza Gmina na pewno była. Nad sucholeskim niebem punktualnie o godzinie rozbłysły sztuczne ognie, które jak podkreślił mieszkaniec Suchego Lasu Marian Dobak, zrobiły na nim ogromne wrażenie. Pieniądze zebrane podczas tegorocznego Finału Orkiestry przez Gminę Suchy Las, jak i inne gminy i miasta zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz na doposażenie nowych lub istniejących oddziałów geriatrii. Barbara Stachowiak

19 GRALIŚMY CAŁY DZIEŃ! WOŚP w naszej gminie sprawozdanie szefa sztabu 12 stycznia od rana wolontariusze ze sztabu WOŚP przy Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Kwestowało 46 wolontariuszy: czworo w Chludowie, ośmioro w Biedrusku, pozostali bezpośrednio w sztabie. Zbiórka wypadła znakomicie, zebraliśmy ponad 47 tys. zł (dokładne rozliczenie poniżej). Wolontariusze to: Agnieszka Bach-Żelewska, Zuzanna Cegłowska, Wiktoria Czech, Patrycja Drożdżyńska, Krzysztof Frankowski, Wojciech Gałczyński, Marcin ROZLICZENIE ZBIÓRKI WOŚP 2014 W SZTABIE PRZY CKIBP W SUCHYM LESIE ZEBRANO ,21 zł W tym: w Chludowie: 1.012,75 w Zespole Szkół w Biedrusku 3.780,11 w Przedszkolu w Biedrusku 14,00 w Szkole Prywatnej w Biedrusku 9.002,61 podczas licytacji 2.600,00 Poza tym zebrano: 23,03 euro 1 dolar 21,05 funtów 37,50 koron czeskich 10 centymów szwajcarskich 1 zawieszkę 1 kolczyk Pieniądze i inne wartości zostały przekazane w dniu 13 stycznia do Banku Pekao na os. Grzybowym. Dokumentacja zbiórki i rozliczenie finansowe organizacji w sztabie. UH Przy licznych stoiskach zgromadzili się rodzice i uczniowie. Dzieci oferowały gościom rękodzieło artystyczne, prace plastyczne, soki, ciasta, pyszne sałatki, a także książki i zabawki. Rodzice z przyjemnością kupowali produkty, które zostały wytworzone przez ich pociechy. Dużym powodzeniem cieszyły się również zdjęcia klasowe. Inną atrakcją był spektakl o Afryce wystawiony przez klasę 3a. Oczywiście punktem kulminacyjnym była licytacja licznych skarbów zgromadzonych przez uczniów. Gronowski, Weronika Jakubowicz, Marcela Janus, Jakub Kaczyński, Antonina Kłos, Zofia Komarowska, Maksym Kulej, Luiza Kwiatkowska, Wiktoria Łeszyk, Sylwia Łyżwa, Szymon Majchrzak, Aleksander Mazurek, Weronika Michalska, Marianna Moszyńska, Monika Pawłowska, Katarzyna Poznańska, Jan Pożywiło, Zuzanna Rembalska, Mateusz Rakowicz, Katarzyna Rybarczyk, Mikołaj Rewers, Wojciech Suchanek, Artur Szewczyk, Wojciech Szyszka, Jan Wikarski, Kacper Woźniak, Mikołaj Woźniak, Zuzanna Zmuda Suchy Las, Aleksander Dutkiewicz, Marcin Piecha, Anna Przybylska, Adrianna Regulska, Julia Sobów, Roksana Sztramko, Michał Szymański, Weronika Pogoda Biedrusko, Weronika Gałka, Kacper Milczyński, Wiktoria Szczech, Krystian Sznajder Chludowo. Opiekę nad kwestującymi wolontariuszami przez cały dzień sprawowali i przewozili swoimi samochodami w różne miejsca zbiórek: Ryszard Głowacki, Janusz Moszyński, Krzysztof Pilas, Przemysław Przybylak, Michał Przybylski i Marcin Włodarczak. Wspomagały nas także salony samochodowe: TOYOTA UKLEJA i AUTO WATIN, które użyczyły nam swoje samochody z kierowcami opiekunami. Z TOYOTY wspomagali nas: Paulina Gursz i Barbara Sieradzka, z AUTO WATIN-u Krzysztof Augustyniak. W sztabie przy liczeniu pieniędzy, oprócz pracowników CKiBP, pracowały jeszcze panie Stanisława Zuban i Barbara Łogoźna. Posiłki dla wolontariuszy, które mogliśmy przygotować dzięki hojności darczyńców: Piekarni GWÓŹDŹ, Piekarni KMIECIK, Delikatesów CENTRUM z Suchego Lasu, Restauracji KUŹNIA Wojciecha Houdy w Biedrusku, Sklepowi Świat Owoców i Warzyw Agnieszki Nowak z Suchego Lasu oraz Cafe Szkolna 16, przygotowywały panie bibliotekarki z pomocą pani Urszuli Ćwiertni. Nad bezpieczeństwem w centrum kultury czuwała ochrona z firmy PROTECTOR. Ulotki informujące o WOŚP drukowała firma IKOGRAF. W CKiBP od godz występowały zespoły rockowe, taneczne i wokalne. Wszyscy pracowali i występowali bezpłatnie. Koszty, które są przy organizacji każdej imprezy, zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych, z budżetu CKiBP nie została wydana złotówka. Dziękujemy sponsorom: panu Stefanowi Antkowiakowi, panu Wojciechowi Korytowskiemu, panu Marianowi Nickel z Przedsiębiorstwa Techniczno- Budowlanego Nickel, właścicielom Galerii Sucholeskiej za przekazane sztabowi pieniądze na organizację WOŚP. Piękne światełko do nieba zostało przygotowane przez Gminę Suchy Las. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za życzliwość i pomoc finansową, dzięki której mogliśmy pokryć wszystkie organizacyjne wydatki. Jeszcze raz dziękuję wolontariuszom, którzy zebrali tak dużo pieniędzy, opiekunom, że poświęcili swój wolny czas, salonom samochodowym i kierowcom z salonów, za bardzo życzliwe włączenie się do akcji, wszystkim darczyńcom, wszystkim, którzy tak licznie przeznaczyli na licytację przedmioty. Dziękuję szkołom w Biedrusku: samorządowej i prywatnej za przepiękny udział w zbiórce i zebranie imponującej kwoty pieniędzy! Dziękuję wszystkim, którzy przez cały dzień do późnej nocy pracowali w sztabie. Najbardziej tym wszystkim, którzy podczas zbiórki wrzucali pieniądze do puszek wolontariuszy, dzięki którym będzie można zakupić sprzęt ratujący dzieci i przyczyniać się do godnej opieki medycznej seniorów. Akcja Owsiaka wyzwala różne emocje, w tym roku szczególnie nasilone. Ale czy można wartościować dobro? Urszula Habrych Szef sztabu WOŚP w gminie Suchy Las Prywatna Szkoła nr 1 w Biedrusku 12 stycznia zagrała na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki gościnności państwa Jadwigi i Jana Kucharskich, właścicieli Pałacu w Biedrusku, cała społeczność szkolna kwestowała w tym wspaniałym miejscu. Dyrektorzy Prywatnej Szkoły Podstawowej i Prywatnego Gimnazjum, pani Elżbieta i Marek Lenarczykowie, doskonale zareklamowali wszystkie wystawione produkty i brawurowo poprowadzili aukcję. Efekty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. W sumie zebraliśmy ponad zł. To ogromny sukces naszej szkoły i wszystkich tych, którzy tego dnia wspierali nas w pracy. Gratulujemy sukcesu sobie i tym, którzy byli z nami, pracowali, a za rok liczymy na powtórkę. Aneta Kołat 19

20 C ENTRU M KU LTU RY I BIBLIOTEKA PU BLIC ZNA GMINY SUCHY LAS Jarmark Świąteczny Noelka grudnia 2013 roku spotkaliśmy się w CKiBP na świątecznym jarmarku. Na przybyłych gości czekało mnóstwo atrakcji m.in. stoiska z rękodziełem, warsztaty wykonywania kartek świątecznych i bilecików do prezentów, warsztaty wyplatania z wikliny wieńców świątecznych i ich zdobienie oraz warsztaty lepienia aniołów z masy solnej. O godzinie pokazem spektaklu pt. W poszukiwaniu św. Mikołaja w wykonaniu Teatru Dobrego rozpoczął się program artystyczny. Na dzieci czekały śnieżynki i elf oraz odnaleziony św. Mikołaj wraz z koszem owoców i słodyczy. To niezwykłe popołudnie uświetnił swym występem również dziecięcy chór Gospel Joy pod przewodnictwem pani Agnieszki Tomaszewskiej. Część artystyczną zamykał występ zespołu ArtFamily, który zaprezentował obok znanych polskich kolęd i pastorałek, również wiele pięknych Christmas song. Nie zabrakło także polskich melodii skomponowanych właśnie na tą szczególną okazję. W przerwie miedzy występami zostały również ogłoszone wyniki konkursu Na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. W międzyczasie na dziedzińcu CKiBP stanęła imponująca rzeźba lodowa renifer ciągnący sanie, w których można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Podobnie jak w zeszłym roku byli z nami Mistrzowie Świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie z Iceteam-u i na naszych oczach wielką bryłę lodu zamienili w piękną rzeźbę. Poprowadzili również warsztaty dla dzieci i dorosłych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Po zapadnięciu zmroku na ścianach budynku Centrum Kultury pojawiły się świetlne iluminacje. Śniegu nam zabrakło, ale za to atmosfera była ciepła i świąteczna. Agnieszka Sokalla FOT. A. SOKALLA Lubię poniedziałki Przy specjalnym, zakrytym koniecznie zielonym suknem stoliku, w każdy poniedziałek o godz w Cafe Szkolna 16 (Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie) spotykają się miłośnicy brydża. Można do nich dołączyć! Szczegółowych informacji udziela spiritus movens tych spotkań, pan Andrzej Wielgosz, numer telefonu UH J. M. Coetzee Dzieciństwo Jezusa Powieść J. M. Coetzee Dzieciństwo Jezusa może zawieść tych, którzy szukają apokryficznych opowieści o dzieciństwie Chrystusa tym fragmencie jego życia, który pomijają ewangelie. Książka wydaje się raczej próbą zrozumienia tajemnicy przyjęcia do swego życia obcego dziecka bo czymże innym była zgoda na wychowanie Jezusa przez Józefa i Maryję. Pisarz odziera biblijną historię z tego, co święte, unika prostych analogii, by pokazać człowieka w zetknięciu z tym, co nowe i niepojęte. Szukanie prostych analogii w tej powieści musi zakończyć się fiaskiem nie ma tu rodziny: pięcioletni David zostaje przygarnięty przez Simona na statku, którym udają się do nowego świata; matka chłopca zaginęła mężczyzna próbuje ją odnaleźć, kierując się intuicją. Simon i jego styczeń 2014 podopieczny zadomawiają się w Novilli, mężczyzna pracuje w porcie, próbuje zrozumieć zasady rządzące światem, w którym nie ma namiętności i pragnień, a ludzie skupieni są na tym, co niezbędne, by istnieć. W końcu Simon odnajduje kobietę o imieniu Ines, oddaje jej Davida na wychowanie. Chłopiec rośnie pod okiem osoby, która utwierdza go w przekonaniu o jego niezwykłości, marzącej jednak o tym, by mieć kolejne dzieci, kierującej się raczej w życiu emocjami i egoistycznymi pragnieniami. Coetzee pokazuje dzieciństwo niezwykłego dziecka w świecie bez Boga, przypominającym utopijną rzeczywistość albo świat wcielonych wartości chrześcijańskich, takich jak skromność, umiarkowanie, ubóstwo, pomoc drugiemu człowiekowi. Z drugiej strony fascynacja rozumem ujawniająca się w studiowaniu filozofii przez robotników czy oświeceniowe przekonanie o tym, że żyjemy na najlepszym ze światów każą patrzeć na państwo bez nazwy, które rysuje w powieści Coetzee, jako na fiasko przekonania, że kierowanie się tym, co racjonalne może przynieść szczęście. Nie bez znaczenia jest fakt, że na plan pierwszy w opowieści wysuwa się Simon - uczący chłopca prawdy o świecie, rozsądnie patrzący na rzeczywistość, pełen miłości i troski. Pisarz zdaje się pokazywać, że głównym bohaterem opowieści o początkach życia Jezusa musi być jego opiekun, człowiek, który próbował zrozumieć rzecz niepojmowalną. Ilona Starosta

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

1. W uchwale nr XXVI/297/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. W uchwale nr XXVI/297/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr XXVII / 309 / 17 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. Co to jest budżet?

BUDŻET INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. Co to jest budżet? BUDŻET 2014 INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Wzorem lat ubiegłych przygotowaliśmy publikację, która ma przybliżyć Państwu budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2014 rok, a także przedstawić

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ r r.

REJESTR UCHWAŁ r r. REJESTR UCHWAŁ W SPRAWIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZE ZMIANAMI ORAZ W SPRAWIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZE ZMIANAMI 1995 r. - 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce 2 3 Szanowni Państwo Z początkiem roku oddajemy w Państwa ręce kolejny informator Finanse Gminy Komorniki w pigułce. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA

UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. e, ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji. Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji. Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r. WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r. Dochody Budżet miasta na 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Miasta nr 10/III/2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała określa: 1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie,

Uchwała określa: 1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie, Uchwała nr XXVIII / 315 / 17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Suchy Las do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016.

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 2344 UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY BUDŻET 2015 INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Kolejny raz oddajemy do Państwa rąk informator budżetowy Gminy Juchnowiec Kościelny. W moim przekonaniu to dobry sposób, aby przybliżyć dość skomplikowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby szkoły, adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Suchy Las ul.

Adres siedziby szkoły, adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Suchy Las ul. Załącznik nr 1 Załącznik 1. Sieć szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchy Las, a także granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchy Las od dnia 1 września 2017 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/275/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 2 lutego 2010 roku

Uchwała Nr XXXV/275/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 2 lutego 2010 roku Uchwała Nr XXXV/275/2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków na rok 2010. Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 18 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Projekt budżetu Gminy na 2014 rok zakłada pozyskanie dochodów w kwocie 11 788 366,00 zł, w tym : 1. dochody bieżące 8 778 753,00 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Ustawy Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.2013.594 (ze zmianami) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2017 r. Poz. 4055 UCHWAŁA NR XXXIV/201/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na

Bardziej szczegółowo

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy?

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Szanowni Państwo! Publikacja ta ma za zadanie przybliżenie Państwu zagadnień związanych z gospodarką finansową Gminy. Źródłem danych o budżecie jest przyjęta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,88 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,88 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXVIII/494/2013 z 23 grudnia 2013r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. PROTOKÓŁ NR 33.2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy?

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Szanowni Państwo! Publikacja ta ma za zadanie przybliżenie Państwu zagadnień związanych z gospodarką finansową Gminy. Źródłem danych o budżecie jest przyjęta

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT

BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT W wielu środowiskach lokalnych panuje przekonanie, że budżet gminny to wielka tajemnica, rządki cyferek i liczb, o których pojęcie mają tylko finansiści, a które

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. na plan 17.822.544,38 zł wynosi 9.762.484,27 zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXVI/172/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2008 roku

Uchwała XXVI/172/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2008 roku Uchwała XXVI/172/08 w sprawie: zmian w budżecie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r.

UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie: zmian budżetu miasta na 2006 rok. UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? RÓŻAN 2005 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w przedstawionej broszurce.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2017 r. Poz. 3228 UCHWAŁA NR 190/XXV/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2017 rok

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo