bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy WITAJ SZKO O!!! oraz 272 pracowników administracji i obsługi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy WITAJ SZKO O!!! oraz 272 pracowników administracji i obsługi."

Transkrypt

1 13 wrzesieƒ 2007 Nr 19/2007 (038) Nak ad: szt. ISSN: Redakcja: ul. K.K. Wielkiego 29 (dawne OPB) tel./fax WITAJ SZKO O!!! oraz 272 pracowników administracji i obsługi. UMiG B lisko 5 tys. uczniów rozpoczęło 3 września kolejny rok nauki w olkuskich gimnazjach, podstawówkach" oraz przedszkolach. fot. Starostwo Powiatowe Miejsko-gminne uroczystości otwierające rok szkolny 2007/2008 odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika, najstarszej olkuskiej podstawówce". W inauguracyjnym Dla 437 maluchów jest to pierwwystąpieniu Burmistrz Dariusz sza wizyta w szkolnych ławach. Wakacyjna przerwa zakończyła Rzepka podkreślił wysokie, przesię również dla 647 nauczycieli kraczające średnią wojewódzką RESTAURACJA, ul. Legionów Polskich 14, tel czynne codziennie od do KOMBUD Organizacja imprez okolicznoêciowych KOMINKI , ul. Osiecka 1 tel. (032) , kom Obiad za 10 zy codzie ł nie I i II dan nie

2 2 Informacje Powiat Nowy rok szkolny WITAJ SZKO O!!! ciàg dalszy ze str. 1 wyniki nauczania oraz liczne osiągnięcia młodych an na olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Obok skierowanych do uczniów i nauczycieli życzeń wielu kolejnych sukcesów, podziękował wszystkim zaangażowanym w realizowane przez gminę inwestycje oświatowe. Wydarzenia UMiG Począwszy od bieżącego miesiąca Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w u kieruje Dariusz Murawski. Jako jedyny złożył ofertę do ogłoszonego przez Urząd Miasta i Gminy na początku sierpnia naboru na to stanowisko. Na już ukończone, a także podjęte i kontynuowane w bieżącym roku modernizacje oraz remonty, przeznaczona została rekordowa w historii samorządu kwota ponad 10 mln. zł. Największe z nich, to modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 (blisko 3,9 mln. zł) oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Kochanowskiego wraz z dostosowaniem obiektów do potrzeb niepełnosprawnych (ponad 3,7 mln. zł), na którą gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa NOWY SZEF MOSiRu i promocją klubu. Ponadto jest sędzią narodowym Polskiego Związku Kolarskiego. Wolbrom Kultura i rozrywka Klub Harry ego Pottera GOK Klucze Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach jest organizatorem cotygodniowych spotkań Klubu Harry ego Pottera, które odbywają się w soboty w Domu Kultury Papiernik w Kluczach. Głównym celem spotkań jest stwarzanie takich sytuacji, które zaciekawiają dzieci i motywują do dalszego uczestnictwa w zajęciach. Dużą rolę pełni tu element zaskoczenia i zdziwienia oraz niespodzianki. Spotkanie właśnie o takim charakterze odbyło się dnia 1 września o godz w osadzie celtyckiej przed Domem Kultury w gronie Drogi i remonty UMiG W nadchodzącym tygodniu rozpoczną się prace na najważniejszej drodze łączącej centrum a z drogą krajową 94. Przeprowadzona w ubiegłym roku przebudowa ul. Mickiewicza nie objęła części pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Górniczą i "dwupasmówką". Biorąc pod uwagę znaczenie tego odcinka dla komunikacji w śródmieściu, władze miasta uznały kolejny etap modernizacji, jako jeden z tegorocznych priorytetów inwestycyjnych osobowej grupy członków Klubu Harry ego Pottera a także w towarzystwie rodziców i p. Elżbiety Szatan - pracownika Biblioteki. Dzieci bardzo chętnie brały udział we wszystkich przygotowanych zabawach - niespodziankach, takich, jak: Zadania do odegrania, Klub Powieściowy, Zabawa w wyzywankę, poznawanie bohaterów książek o Harry m Potterze a także wcielanie się w niektóre postacie, które było możliwe dzięki ogromnej wyobraźni uczestników spotkania. Na zakończenie wszyscy wzięli udział w zabawach przy ognisku a smacznym poczęstunkiem były pieczone kiełbaski. Remont Mickiewicza pewnością ucieszy także wiadomość o budowie dodatkowego pasa ruchu dla skręcających w prawo z ul. Mickiewicza do drogi krajowej nr 94. Na skrzyżowaniu tym często dochodzi do tworzenia się korków ulicznych. ilkus.pl Jak zawiadamia Powiatowy Lekarz Weterynarii w u, na terenie powiatu olkuskiego, do dnia 18 września 2007 roku, na terenie powiatu olkuskiego będzie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów odbywa się za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w podanym okresie z samolotów. Przynęta jest mieszanką mączki rybnej, tłuszczu kokosowego, wosku i tetracykliny w kształcie kostki koloru szarozielonego o wymiarach 4 x 4 x 1 cm. W jej wnętrzu znajduje się plastikowa kapsuła zawierająca wirus szczepionkowy. W okresie wykonywania szczepienia oraz 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się: nie wchodzić na teren lasów zachować ostrożność w czasie Redakcja Drogi i remonty Uwaga na szczepionk Sprostowanie Chochliki namiesza y w Kàciku Kolekcjonera Redakcja pobytu na polach, terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach nie dotykać, nie podnosić a tym bardziej nie rozłamywać napotkanej przynęty gdyż znajdujący się wewnątrz wirus wścieklizny może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką należy natychmiast zgłosić się do najbliższej Poradni Profilaktyki Wścieklizny przy Szpitalu Powiatowym lub Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić w najbliższej lecznicy weterynaryjnej w celu poddania zwierzęcia obserwacji nie wypuszczać bez opieki psów i kotów a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień, prosimy wszystkich mieszkańców o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zaleceń. PARTNERSTWO MEDIALNE & Dariusz Murawski ukończył 43 lata, jest żonaty, ma dwoje dzieci. Ukończył technikę i informatykę w krakowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej, a następnie studia podyplomowe na kierunkach zarządzanie oraz doradztwo zawodowe. Dotychczas zawodowo związany był z oświatą, jako nauczyciel informatyki w olkuskim I LO oraz wcześniej, jako dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolesławiu, gdzie był m.in. twórcą popularnych na naszym terenie konkursów, jak np. Mały mistrz ortografii Powiatu Olkuskiego. Ze sportem związany jest poprzez działalność w klubie wielokrotnych mistrzów Świata, Europy i Polski - Aquila Wadowice, gdzie zajmował się organizacją imprez sportowych W ramach nowych obowiązków zamierza przede wszystkim skoncentrować się na dwóch najważniejszych inwestycjach władz miasta niezbędnych dla poprawy podupadającej bazy sportowej i rekreacyjnej a modernizacji ośrodka Czarna Góra oraz Hali Widowiskowo-Sportowej. Ma również plany dotyczące skateparku, ścieżek rowerowych, i nie tylko... W u brakuje rodzinnych imprez rekreacyjnych. Atrakcyjna forma rozrywki połączonej z aktywnością ruchową, w której uczestniczyłyby dzieci wraz z rodzicami, być może również dziadkami, jest moim zdaniem pożyteczna nie tylko dla zdrowia. Mogłaby się okazać również skuteczną zachętą do tak dziś często zaniedbywanego, wspólnego spędzania czasu w gronie najbliższych. Chciałbym również, by imprezy sportowe i rekreacyjne stały się wizytówką a, przyczyniły do promocji miasta mówi Dariusz Murawski. Zakres zaplanowanych tam prac obejmuje m.in. wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników z kostki brukowej, a także przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z instalacją stylowych latarni. Roboty te poprzedzi budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej oraz linii zasilania energetycznego. Kierowców z Realizacja tej inwestycji wymaga jednak zamknięcia dla ruchu modernizowanego odcinka. Zwracam się do wszystkich korzystających z ulic w centrum miasta o wyrozumiałość wobec spodziewanych, lecz nieuniknionych podczas prac drogowych utrudnień w ruchu, a także o uwzględnienie ich w planowaniu tras przejazdu na tym obszarze - apeluje Burmistrz Dariusz Rzepka. Prace mają zostać ukończone w grudniu br. Koszt modernizacji wyniesie blisko 1,2 mln. zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane "Boszko-Kozubski" z Dąbrowy Górniczej. W poprzednim numerze "Gwarka" redakcyjne chochliki zamieniły podpisy pod artykułem w Kąciku Kolekcjonera. Artykuł omyłkowo został podpisany nazwiskiem pana Jerzego Turzyńskiego podczas gdy właściwy podpis powinien brzmieć: Ryszard Marczukiewicz Salon kolekcjonerski ul. Kościuszki 12, tel Zainteresowanych autorów przepraszamy i jednocześnie informujemy że łapki na te przebrzydłe chochliki zostały rozstawione i na pewno spotka je zasłużona kara :) Wydawca: Wydawnictwo SOLID PRESS s.c. R. Hrynkiewicz, J. Mucha, K. Lipiƒski Adres: , ul. K.K.Wielkiego 29 tel.: Biuro czynne pon.-pt. w godz Redaktor naczelny: mgr Radosław Hrynkiewicz tel. kom Skład i łamanie: VERTIGO AD s.c. Druk: POLSKA PRESSE Sp. z o.o. Gwarek Olkuski jest kolportowany w powiecie olkuskim: w u w mieszkaniach, domach, instytucjach u ytecznoêci publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach u ytecznoêci publicznej. w pozostałych miejscowoêciach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach u ytecznoêci publicznej. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoêci za treêç zamieszczonych ogłoszeƒ. Redakcja nie zawsze zgadza si z poglàdami wyra anymi na łamach Gwarka Olkuskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie grafi czne ogłoszeƒ jest własnoêcià Wydawcy i nie mo e byç powielane oraz wykorzystywane w cz Êci lub całoêci bez jego zgody.

3 Publicystyka 3 Publicystyka Felieton prawie polityczny FELIETONOTWÓRCZA SUCHOÂå GARDŁA Jacek Majcherkiewicz Artyści to grupa ludzi o dość specyficznych manierach, które mogą wychodzić poza zdroworozsądkową granicę zrozumienia. Gorąco namawiam, żeby nawet nie próbować zrozumieć zawiłości twórczej indywidualności bo można popaść w jałowość umysłową. Tym bardziej nie pojmiemy twórczej inspiracji, która jest źródłem powstania mniejszych lub większych dzieł, krótko mówiąc - weny twórczej. To lukierkowe określenie ja bym nazwał kopem twórczym, po którym artysta dostaje siniaka na mózgu i dopóty leczy tę bolesną przypadłość aż powstanie dzieło. Twórcy łapią te siniaki na różne sposoby, patrzą w gwiazdy, mokną na deszczu, tulą się do sosny, nie śpią, mruczą, chodzą po dachu, kładą zgniłe jabłka do szuflady biurka albo jak kiedyś nasz Fryderyk Chopin słuchał wiejskich kapel i podglądał chłopskie hucie. Każdy sposób jest dobry jeśli ubogaci naszą wielką, narodową REKLAMA kulturę albo mniejszymi dziełkami zainteresuje prowincję. W związku z tymi wynurzeniami zdradzę państwu mój mały sekret. Dodam tylko, że jest mi niezmiernie miło być w waszych mieszkaniach ze swoimi felietonami, akceptowany bardziej lub mniej. Wracając do sekretu, pomysł na tekst rodzi się normalnie albo opornie, w wielkich twórczych porodowych bólach. Tutaj cesarskiego cięcia nie da się zrobić, temat i treść muszą urodzić się same. A z tym tu prezentowanym felietonem było tak. Po koleżeńskim, lekko zakrapianym no powiedzmy lekko zalewanym spotkaniu zasnąłem jak niedźwiedź. Nad ranem obudziło mnie błędne kołatanie w głowie i potworna suchość gardła. Cóż za Sahara pomyślałem człapiąc w stronę kranu. Właściwie dlaczego Sahara, zaiskrzyło w głowie, przecież mamy pod ręką Pustynię Błędowską więc nie muszę posiłkować się za granicą. Schłodziłem gardło i głowę mającą już pomysł na tekst. Nie wiem czy żona uwierzyła, że odrobina alkoholu może przyczynić się do powstania wiekopomnego dzieła albo choćby felietoniku jak ten. Dopiero jak przeczyta, może przyzna rację co do potrzeby szukania wysokoprocentowej twórczej weny. Wracając do tematu, otóż wspomniana suchość gardła przypomniała mi o plenerze malarskim na naszej Pustyni, w którym miałem przyjemność brać udział. Niestety, ja tam pustyni nie widziałem a to moje niewidzenie potwierdza obecny, medialny szum wokół piachu, którego właściwie nie ma a być powinien. No bo z piachu można ukręcić bicz naganiający turystów i kasę, można popularyzować regionalne wyroby. Ale jakże pustynia miała się ostać KÑCIK KOLEKCJONERA Rekordowe ceny monet Ceny monet kolekcjonerskich biją wszelkie przewidywalne rekordy. W chwili obecnej numizmatyka to najlepsza dziedzina inwestycji oszczędności na przyszłość. Dzisiaj przedstawimy obraz cen monet polskich. Trendy w monetach zagranicznych pokażemy w późniejszym terminie. Od kilku już lat ceny monet polskich pomimo ich dosyć wysokich nakładów dochodzących do sztuk jednej monety, zwyżkują nawet ponad 100 % rocznie. Trudno powiedzieć, czy ten trend się utrzyma w dłuższym czasie. Biorąc pod uwagę, znaczny wzrost zainteresowania monetami wśród kolekcjonerów, można sobie pozwolić na dłuższą prognozę wzrostową. Numizmatyka stała się ponadto idealną dziedziną inwestycyjną. Monety kupione kilka, kilkanaście lat temu za kilkadziesiąt złotych zwielokrotniły swoją wartość. Najdroższa polska srebrna moneta rzadko przekracza kwotę 100,00 złotych dzisiaj osiąga cenę 3.000,00 zł i więcej. Biorąc pod uwagę kilkadziesiąt lat wstecz ceny monet, śmiało można powiedzieć, że nie zdarzyło się by ceny monet kiedykolwiek spadły. Mogą się zatrzymać na jakiś czas w miejscu, by później zwyżkować. Przykładowo podam kilka cen monet. 20 zł Szlak bursztynowy: 57,00 zł w 2001 roku obecnie cena 3.300, ,00 zł; 20 zł Jeż: 37,00 zł w 1996 roku dzisiaj 2.000,00 zł; 200 zł, F.Chopin 780,00 zł w 1995 roku dzisiaj zł ,00 zł. To tylko przykładowo kilka cen monet i ich zwyżki. W tym roku wydana w lutym moneta 20 zł Foka kosztowała w banku 88,00 zł dzisiaj kosztuje już 250,00 zł. Te przykłady odpowiadają na pytanie czy warto zbierać monety. Również nie pozostawiają wątpliwości czy warto w monety inwestować. Numizmatyka to nie tylko piękne i szlachetne hobby. Wiele monet kolekcjonerskich to małe dzieła sztuki. Monety wykonane ze złota i srebra mają jeszcze jeden atut ceny tych szlachetnych kruszców, od kilku lat, mocno idą w górę, przez co wzrasta sama wartość kruszcu w monecie. Dla kolekcjonerów i inwestorów jest to dodatkowa gwarancja zysku. Ryszard Marczukiewicz Salon kolekcjonerski ul. Kościuszki 12, tel gdy sami okoliczni obsadzili ją wierzbą kaspijską i klops, prawie wszystko się zakrzewiło. Na dodatek wojsko hartowało tam obronność przed imperialistycznym bananem, naszpikowało teren pociskami, granatami, minami jak ciasto rodzynkami. I wydaje się, że chowa teraz głowę w piasek. Żeby odzyskać to narodowe dobro należy robić medialny szum na całą Polskę i Europę. Sprowadzić słonie, wielbłądy i małpy, to nic że będą skakać po sosnach i jakiś innych chaszczowatych. Pierwsze garnitury polityczne RP( w ramach promocji tak ważnego regionu) wpuścić na wąziutką ścieżkę wytrasowaną przez saperów środkiem Błędowskiej. W tym jedynym przypadku będą trzymać się za ręce żeby nie wdepnąć w coś obok ścieżki. Cóż to byłby za widok, PO-wiec z PiS-owcem, ci w paski wespół z koniczynkami, rodzinni z lewymi, stopka w stopkę w zgodnym szeregu. Po przejściu wspólne i chyba ostatnie przed wyborami klepanie baby (z piasku). Aferzystów przebrać za Beduinów, wsadzić na wielbłądy i nie dać pić przez czterdzieści dni. Atrakcja turystyczna murowana! Tym z lżejszymi przewinami kubeł klajstru i jazda kleić z piasku róże pustyni. I może z tej zadymy wyłoni się Atlantyda, potężna, złota łacha piachu, zjawisko wspaniałe - efekt twórczej weny natury i polityków, chociaż ci ostatni fundują najczęściej fatamorganę. Zawada Wydarzenia kulturalne Zawada oczarowała goêci UMiG Padający niemal przez całą niedzielę deszcz, ani przenikliwy chłód nie były w stanie zniechęcić do wspólnej zabawy uczestników Gminnych Dożynek Goście wielokrotnie chwalili zaskakujące rozmachem przygotowanie oraz ujmującą, swojską atmosferę imprezy, będące w głównej mierze zasługą mieszkańców Zawady - gospodarza tegorocznego święta plonów. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła polowa msza św. W homilii ks. Wiesław Wolski, proboszcz parafii św. Mikołaja w Gorenicach, wskazywał na symboliczne, bo odnoszące się do każdego aspektu ludzkiego życia, znaczenie zasiewów, uprawy i zbiorów. Podkreślał wartość rolniczego trudu w kontekście tak często dziś marginalizowanego szacunku należnego człowiekowi i jego pracy. Po mszy liczne grono gości, w tym samorządowców województwa, powiatu i okolicznych gmin, a także mieszkańców regionu powitali Starostowie Dożynek sołtys Zawady Marek Sioła wraz z żoną Anną. Przekazany jako dziękczynny dar i poświęcony podczas mszy św. bochen dożynkowego chleba Boles aw UMiG Wolbrom Do 20 września br. przyjmowane są zgłoszenia wszystkich chętnych, którzy chcieliby wystartować w I Biegu Przełajowym im. Jerzego Łaskawca, wójta gminy Bolesław. Bieg odbędzie się w Hutkach. Organizatorem imprezy jest Rada Sołecka Hutek, radni gminy Bolesław, Gminny Ośrodek Kultury oraz Szkoła Podstawowa w Bolesławiu. Bieg zaplanowano na 22 września. Zawodnicy wystartują o godz. 16. Trasa, licząca ok m, wiodła będzie od ul. Ponikowskiej, do mety na UMiG Wolbrom Gminne Centrum Informacji i Promocji w Wolbromiu zaprasza do uczestnictwa w: BEZPŁATNYM KURSIE KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ Bezpłatny kurs trwa 100 godzin. Miejsce szkolenia Kraków ul. Dunajewskiego 6. Dojazd we własnym zakresie. Zajęcia rozpoczną się w dniu 21 września i odbywać się będą w co drugi weekend (piątki - godziny popołudniowe oraz soboty -godziny ranne). Zakończenie kursu planowane jest na dzień 15 grudnia 2007r. Organizator kursu zastrzega sobie prawo dokonania zmian w harmonogramie zajęć w ramach konkursu. Informacja i zapisy: Wydarzenie kulturalne Pami ci wójta Wolbrom Praca i kursy podzielił między wszystkich obecnych Burmistrz Dariusz Rzepka wraz ze swym zastępcą Marcinem Pietraszewskim. Święto stało się okazją do otwarcia nowoczesnej pracowni komputerowej, jaka powstała w Szkole Podstawowej w Zawadzie dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wsparciu władz Miasta i Gminy. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Dariusz Rzepka wraz z zastępcami Włodzimierzem Łysoniem i Marcinem Pietraszewskim, Starosta Olkuski Leszek Konarski, Radny Sejmiku Małopolskiego Marek Lasota oraz Sołtys Zawady Marek Sioła. Rozrywkową część dożynkowych obchodów wypełnił Turniej Wsi oraz występy zespołów folklorystycznych i młodzieży szkolnej. W tak niecodziennych konkurencjach, jak cięcie drewnianego kloca, wyścigi furmanek, pchnięcie snopkiem za pomocą wideł, czy rzut gumowcem, ul. Górka. Udział w biegu jest bezpłatny, nie ma też ograniczeń wiekowych. Uroczyste otwarcie imprezy zaplanowano na godz. 15 tuż obok filii Gminnego Ośrodka Kultury w Hutkach. Będzie okazja wysłuchać koncertu orkiestry dętej ZGH Bolesław w Bukownie. Organizatorzy przygotują także ognisko dla wszystkich uczestników i zabawę taneczną. Chętni mogą dokonywać zgłoszeń w siedzibie Szkoły Podstawowej (tel ) lub GOK-u w Bolesławiu (tel ). Tutaj można uzyskać także więcej informacji. Zostaƒ ksi gowym Szkoły Prywatne dr Małgorzaty Jantos, Kraków, ul. Dunajewskiego 6 tel. (012) , (032) Firma MiM s.c. (Biuro geodezyjne) Wolbrom, ul Piłsudskiego 38 tel/fax (032) , kom Kurs księgowości komputerowej to szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi funansowo-ksiegowej przedsiębiorstw. Podczas szkolenia uczestnicy kursu zdobywają kwalifikacje i umiejętności z zakresu: podstaw informatyki, pomocy księgowej, fakturowania, podstaw prowadzenia rachunkowosci, ksiag rachunkowych i obsługi użytkowych programów komputerowych wykorzystywanych w księgowości. najlepszą okazała się drużyna gospodarzy. Turniejowe trofea, w tym czek wręczony przez Burmistrza Dariusza Rzepkę oraz współorganizatorów imprezy Dyrektor MOK Grażynę Praszelik-Kocjan i Dyrektora MOSiR Dariusza Murawskiego, zwycięzcy przekazali na rzecz Szkoły Podstawowej w Zawadzie. Oprócz sportowych i artystycznych wrażeń uczestnicy imprezy mieli okazję skosztować regionalnych smakołyków, obejrzeć okazy z miejscowych hodowli kucyków i gołębi pocztowych, podziwiać wystawy rękodzieła i oryginalne, dożynkowe ozdoby, którymi przystrojona była dosłownie cała wieś. Promocyjne stoiska z gadżetami i loteriami wystawiły także stowarzyszenia, w tym dobroczynne Res Sacra Miser oraz działająca na rzecz olkuskich sołectw Lokalna Grupy Działania. Imprezę zakończył koncert Elektro Ziomalskiej Kapeli Góralskiej Psio Crew, widowiskowy pokaz sztucznych ogni oraz zabawa taneczna do białego rana.

4 4 Reklama

5 Publicystyka Wolbrom Szkolnictwo i internet Internet dla szkół Wolbrom. Niebawem będziemy UMiG Wolbrom mogli pochwalić się kolejnymi d 1 września 2007r. urząd etapami realizacji programu miasta i gminy Wolbrom społeczeństwa informacyjnego uruchamia program w gminie Wolbrom. Nie zdradza Darmowy Internet dla Szkół'. jąc szczegółów, mam nadzieję, że W ramach projektu wolbromskie kolejnym będzie powstanie strefy szkoły podstawowe, gimnazja bezpłatnego internetu w Wolbromiu dodaje. O Redakcja 5 Wydarzenie kulturalne SATYRYCZNY JAMAGOR NADCHODZI CurKing M iło nam donieść, że niei przedszkola będą mogły korzybawem ukaże się nowa Realizacja zadań z zakresu stać z darmowego radiowego książka Jacka Majcherbudowy społeczeństwa informainternetu. kiewicza pt."satyryczny JAMAcyjnego ma zapewnić obywate- Mam nadzieję, że wszystkie lom m.in. powszechny dostępu GOR" - będzie to zestaw świetnych szkoły z czasem przystąpią do do informacji sektora publicz- fraszek i rysunków satyrycznych. programu. Szybki Internet w każ- nego, przy jednoczesnej oszczęd- Niektóre z nich publikowane dej szkole to równanie szans mło- ności czasu interesantów urzędu, były na łamach naszego Gwarka dzieży wiejskiej i miejskiej, na ułatwienie obywatelom dostępu Olkuskiego. czym bardzo mi zależy ocenia projekt burmistrz Jan Łaksa. do Internetu, pełną kontrola oraz ewidencję realizowanych spraw, - Przystąpienie do projektu daje terminowość oraz sprawność oszczędności przy jednoczesnym realizacji zadań, usprawnienie zwiększeniu przepustowości realizacji zamówień publiczłącza, a więc i poprawie wygo- nych oraz znaczące udoskonaledy pracy. Szacuję, że docelowo nie monitorowania działalności oszczędności przekroczą 9tyś. służb publicznych. zł rocznie uważa Bartłomiej Sponsorem łącza dla szkół jest Baziak, główny specjalista ds. firma Interkonekt Paweł Barczyk informacji, promocji i badania i Tomasz Furman z Wolbromia. systemów zarządzania UMiG Ze szczególną radością przywitajmy więc tomik wzbogacający dorobek twórczy naszego znakomitego redakcyjnego współpracownika. Jacek Majcherkiewicz Satyryczny JAMAGOR PARTNERSTWO MEDIALNE &

6 6 Ogłoszenia, Informacje, Reklamy Foto Usługi Fotografia ślubna olkusz.pl (032) ; Fotografia ślubna, reportaż - plener FOTOGRAFIK, TEL Transport USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEPROWADZKI TEL TRANSPORT DO 2 TON TA- NIO, VAT, BLASZAKI. Tel Budowlane Kominki A-Z Z.R.B. Kamyk - ogrzewanie kominkowe, tel , Gładź-malowanie. Tel Finansowe Kredyty Oferta kilkunastu banków Konsolidacje tel. (032) ; Inne TAPICER tel. 032/ , 032/ Czyszczenie kanalizacji tel. (032) ; Tanio sprzedam mało używaną lampę bioptrom tel. 032/ OGŁOSZENIA DROBNE WYDARZENIA KULTURALNE MAŁE RAMKI SUPRA - Piotr Rudnicki KURSY kierowców wózków widłowych BHP PPOŻ HACCP szkolenia kwalifikacyjne NieruchomoÊci SPRZEDAM MIESZKANIE 65M2 I 49M2 W CENTRUM OLKUSZA TEL Kupno-sprzeda Kolekcje monet, banknotów, znaczków kupię. Tel. (032) , Sprzedam tanio śliczną białą suknię ślubną z tafty inteligentnej, gorset z koronką + spódnica, zakupiona w salonie Gracja w Krakowie rozm. 36/38 wzrost 160/167 tel , , 032/ wieczorem Motoryzacja AUTO-PLAST S.C. - Profesjonalne naprawy powypadkowe, wymiana oleju, filtrów, układów wydechowych, amortyzatorów, zawieszeń, hamulców. Części do wszystkich typów samochodów, alarmy, centralne zamki, ceny fabryczne, lakiery samochodowe. al. Tysiąclecia, tel , Pomoc drogowa tel Ceramizery - uszlachetniacze do oleju, paliwa, przekładni. Firma Usługowa EKO-BŁYSK, tel Sprzedam BMW 318 poj. 1,8, 1987 r. Kolor czarny metalik, sportowe zawieszenie, elektryczne szyby. Stan bdb. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam Ford Escort 1,4 rok prod. 1986, zadbany, bez korozji cena do negocjacji tel. 012/ po Sprzedam Mercedesa 190 v.p. 1991, 2,0+inst. gaz, szyberdach tel , SPRZEDAM POLONEZA 1,4 ROVER rocznik 95 TEL SPRZEDAM GARAŻ BLA- SZAK OŚ. SŁOWIKI TEL KUPIĘ GARAŻ BLASZANY UŻYWANY TEL: RoÊliny AZALIA, RODODENDRON, IGLAKI, TORF, ZIEMIA. Pomorzany,ul. Zacisze 21. Tel. (032) Dam prac Praca Zamiast wyjeżdżać za granicę zarabiaj w Polsce!!! Dobrze płatna praca dla ambitnych i kreatywnych. Wymagania: - miła aparycja, niekaralność, wykształcenie średnie. Zgłoś swoją kandydaturę - może to praca dla Ciebie? tel: Szukam pracy Biuro Podróży OLTUR wczasy zagraniczne i krajowe wycieczki krajowe, obozy, zielone szkoły sprzedaż biletów autokarowych (Europa) sprzedaż biletów lotniczych (także LOT-u) ubezpieczenia , ul. K. K. Wielkiego 12 tel./fax Inżynier specjalista BHP, angielski, Prawo Jazdy kat B, doświadczenie w handlu, znajomość gospodarki magazynowej szuka pracy tel: A+B+C+CE+ADR+ cysteny + wózki widłowe, podstawy niemiecki, angielski, średnio rosyjski, włoski. Szukam pracy tel PROMOCJA!! OGŁOSZENIA DROBNE DAM PRAC 50% TA SZE. SZUKAM PRACY GRATIS!!! AUTO - SZYBY sprzedaż, montaż, naprawa, przyciemnianie, atest, Bogucin Duży , GODZ SPOTKANIE ORGANIZACYJ- NE SEKCJI SZACHOWEJ "CZARNY KO " GODZ SPOTKANIE INAUGURA- CYJNE KLUBU LITERACKIEGO GODZ WERNISA WYSTAWY STANISŁAWA JAKUBASA I JERZEGO KANTOROWI- CZA W RAMACH GALERII "OK-NO" /CENTRUM KULTURY, UL. SZPITALNA/ GODZ WERNISA WYSTAWY POPLENEROWEJ "PEJZA PODNIESIONY", S. JAKU- BAS, M. POŁEå, D. PACHA, J. MAJCHERKIEWICZ, P. ZATORSKI, S. SŁOJEK, J. BANASIK /DOM KULTURY/ GODZ MUZYKA W PARKU, KONCERT ZESPOŁU "OLKUSZANIE" GODZ UROCZYSTE SPOTKANIE PN. "WSPOMNIENIE WRZEÂNIA 1939 ROKU" /CENTRUM KULTURY, UL.SZPITALNA/ 20, GODZ SPEKTAKL TEATRALNY DLA MŁODZIE Y"WESELE" WG ST. WYSPIA SKIEGO W RAMACH PRO- JEKTU "WYSPIA SKI WOBEC TRADYCJI, TERAèNIEJSZOÂCI I PRZYSZŁOÂCI" FINANSOWA- NEGO PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZIC- TWA NARODOWEGO ROZBOJE Bolesław, ul. Główna 37- letni mieszkaniec Podlesia zgłosił, że nieznany sprawca- poprzez zadawanie uderzeń pięściami w głowę oraz kopanie po całym ciele- doprowadził go do stanu bezbronności, a następnie dokonał kradzieży telefonu komórkowego oraz srebrnego łańcuszka. Straty ocenił na 900 zł. KRADZIEŻE , Aleja 1000-Lecia Nieznany sprawca dokonał kradzieży portfela z dokumentami i pieniędzmi o łącznej wartości 160 zł na szkodę olkuszanina , ul. Nullo Nieznany sprawca dokonał kradzieży portfela wraz z dowodem osobistym, kartą bankomatową i pieniędzmi. Ogólna suma strat wyniosła około 2400 zł na szkodę mieszkańca a , ul. K. K. Wielkiego Nieznani sprawcy dokonali kradzieży rynny cynkowej z domu jednorodzinnego. Ogólna suma strat około 500 zł na szkodę olkuszanina. KRADZIEŻE Z WŁAMANIEM Strzegowa Kolonia, (gm. Wolbrom) Nieznani sprawcy, działając czynem ciągłym, dokonali kradzieży Firma Budowlano-Remontowa NOW-BUD Bukowno Oferuje usługi w zakresie: więźby dachowe i pokrycia dachowe, docieplanie budynków, adaptacje pomieszczeń i inne prace budowlane. tel.(032) ; GODZ KONCERT ORGANOWY W BAZYLICE MN. PW. ÂW. ANDRZEJA, WSPÓŁ- ORGANIZATOR STOWARZYSZENIE NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA WYJAZD DO TEATRU KOŁA MIŁOÂNIKÓW TEATRU DZIAŁAJÑCEGO PRZY MOK GODZ MUZYKA W PARKU; KONCERT OLKUSKIEJ REPREZENTACYJNEJ ORKIESTRY D TEJ Klucze godz fi lm familijny /animowany pt. Happy Wkr t. Czas trwania fi lmu - 75 min. Bilet - 5 zł. Kino Papiernik w Kluczach ZAJ CIA W PRACOWNI PLASTYCZNEJ PT. POCZTÓWKA Z WAKACJI : DK Klucze - wtorek, Êroda, sobota w godz DK Jaroszowiec - czwartek, piàtek w godz ZAJ CIA W PRACOWNI CERAMICZNEJ: PROJEKT NA RZEèB OGRODOWÑ Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW CERAMICZNYCH: DK Klucze - wtorek, Êroda, czwartek, sobota w godz DK Jaroszowiec - piàtek w godz z włamaniem do pomieszczeń gospodarczych domku letniskowego usytuowanego w zabudowie bliźniaczej, skąd skradli kosiarkę spalinową do trawy (na szkodę mieszkanki Sosnowca) powodując straty w wysokości 500 zł i kanistra z benzyną oraz opryskiwacza ogrodowego na szkodę innej mieszkanki tego miasta, powodując straty łączne w wysokości 150 zł. Sprawę prowadzi Komisariat Policji w Wolbromiu Zederman, (gm. ) Nieznany sprawca, po uprzednim wyłamaniu drzwi balkonowych domu, dokonał kradzieży monitora LCD marki Samsung oraz złotej i srebrnej biżuterii na szkodę mieszkańca wsi. Wartość strat w toku ustalania , ul. Jasna Nieznany sprawca, po uprzednim odgięciu blachy w drzwiach wejściowych do garażu, dostał się do wnętrza, skąd dokonał kradzieży elektronarzędzi na kwotę około 650 zł na szkodę olkuszanina. PRZESTĘPSTWA KRYMINAL- NE INNE Olewin, (Gm. ) Mieszkaniec Osieka, oraz mieszkaniec Kosmolowa wraz innymi nieustalonymi osobami dokonali wybicia szyb okiennych w domku WARSZTATY TA CA: DK Klucze - Êroda, piàtek w godz DK Jaroszowiec - wtorek w godz WARSZTATY MUZYCZNO-WOKALNE PIOSENKA TURYSTYCZNA : DK Klucze - Êroda, piàtek, sobota w godz DK Jaroszowiec - wtorek w godz LEKCJA BIBLIOTECZNA PT. JAK RADZIå SOBIE Z NEGATYWNYM WPŁYWEM RÓWIEÂNIKÓW Filia GBP w Kluczach - w ka dà sobot w godz SOBOTNIE SPOTKANIA BIBLIOTECZNE Z CYKLU GODZINY DLA RODZINY Filia GBP w Kluczach - w ka dà sobot w godz LEKCJA BIBLIOTECZNA W KRAINIE BAÂNI I FANTAZJI Filia GBP w Kluczach - w ka dà sobot w godz KONKURSY CZYTELNICZE DLA DZIECI, ZABAWY Z KSIÑ KÑ, ROZWIÑZYWANIE SUDOKU GBP w Jaroszowcu - w ka dy wtorek w godz Z POLICYJNEJ KARTOTEKI KOMPL. USŁUGI POGRZEBOWE A.M. Kostulski , , PAINTBALL pole z budynkami do paintballa, poligon ASG Wielkie Palenisko z Chatą Leśną grill, ogniska, imprezy integracyjne strzelnica Bukowno, ul. Spacerowa tel ; myśliwskim w Olewinie. Wyniki akcji Bezpieczne Wakacje 2007 (prowadzonej w dniach ): Ruch drogowy Liczba wypadków drogowych: 16 Liczba ofiar śmiertelnych: 2 Ogólna liczba skontrolowanych pojazdów: 1750, Liczba skontrolowanych pojazdów: 68 Liczba skontrolowanych motocykli: 10 Liczba mandatów karnych: 1221 Liczba ujawnionych nietrzeźwych kierujących: 85 Liczba zatrzymanych praw jazdy: 62 Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych: 153 Liczba ujawnionych naruszeń obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa: 397 Liczba ujawnień nie prawidłowego przewozu dzieci: 5 Profilaktyka Kontrola miejsc zorganizowanego wypoczynku: 11 Kontrola kąpielisk: 69 Liczba złapanych na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym: 566 Liczba wylegitymowanych osób małoletnich: 271 KOMPL. USŁUGI POGRZEBOWE mgr Zbigniew Kwinta, ul. Szpitalna , Sklep ZDROWA ŻYWNOŚĆ W sprzedaży posiada: swojskie wędliny art. bezglutenowe, sojowe i bezcukrowe pasteryzowane soki owocowe i warzywne naturalne miody herbatki owocowe i zioła, ul. Szpitalna 26, tel.(032) SKLEP KOMPUTEROWY Kawiarenka internetowa - komputery, laptopy, podzespoły, monitory - nowe i używane - serwis komputerów - ksero kolor A3, skanowanie, drukowanie - gry - tania seria - fotoprint - zdjęcia najtaniej, ul. Na Skarpie 20 (ulica za SKARBKIEM - obok kładki) EWIK K.Rdzak Żaluzje Rolety Markizy Moskitiery, ul. K.K.Wielkiego 40 tel./fax Bukowno, ul. Zwycięstwa kom FIRMA BUDOWLANA Oferuje wykonanie: - remontów bieżących i kapitalnych - wylewek cementowych agregatem Mixokret - robót elewacyjnych - robót transportowo-sprzętowych koparko-ładowarką, samochód samowyładowczy - tynków maszynowych (gipsowych i cementowo-wapiennych), ul. Osiecka 3a tel./fax kom , P.P.H.U. BARBOX Barański Jacek Producent Opakowań Kartonowych Oferuje: opakowania z tektury litej na torty, ciasta ciasteczka opakowania zbiorcze z tektur wielowarstwowych usługi poligraficzno-reklamowe w róznych technikach druku (offset, sito, tampon), Żurada II/ , POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH Jesteś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym? A może jest nim ktoś z twoich krewnych lub znajomych? Wyspecjalizowana firma prawnicza VOTUM uzyskuje wysokie odszkodowania Dziennik Ubezpieczeń uznał Nas za nr 1 w Polsce!!! Zadzwoń po szczegółowe informacje WARTO! ,

7 Sport i Turystyka 7 Sport Lekkatletyka Niestraszna pogoda Kazimierz Chechelski Ostatnio aura nie rozpieszczała zbytnio lekkoatletów, którzy w dniu 2 września rozpoczęli drugą część sezonu w Krakowie i w dniu 8.09 w Sosnowcu i również w Krakowie w dniu 9 września. Zimno, wiatr i deszcz nie mogły wpłynąć pozytywnie na osiąganie dobrych rezultatów, a mimo to młodzi lekkoatleci I.K.S osiagnęli całkiem przyzwoite rezultaty a kilku z nich nawet poprawiło swoje rekordy życiowe. A oto ich rezultaty. Dziewczęta 100m: Anna Pacia - 13,95 Katarzyna Pacia - 14,24 Sylwia Solecka - 15,14 Dziewczęta 200m: Anna Pacia - 28,57 Katarzyna Pacia - 29,38, Dziewczęta 400 m: Anna Pacia - 64,0 Katarzyna Barczyk - 69,88, Justyna Czeladzka - 65,87 Agnieszka Padło - 71,08 Dziewczęta 300m: Sylwia Solecka - 50,02 Dziewczęta 800m: Agnieszka Padło - 2,45,65 Dziewczęta 1500 m: Aneta Stawiarska - 5,05,22 Anna Barczyk - 5,05,89 Dziewczęta 3000m: Aneta Stawiarska - 11,12,56, Anna Barczyk - 11,12,62 Chłopcy 200 m Łukasz Gumółka - 24,62 Chłopcy 400 m Jakub Sowiński - 53,76, Łukasz Gumółka - 56,51, Miłosz Grajdek - 65,13, Chłopcy 800m Bartosz Karoń - 2,17,40 Tomasz Grochowski - 2,19,09, Chłopcy 1500m Tomasz Czarnota - 4,18,86 Bernard Liptak - 4,31,60 Karol Stefański - 4,34,03 Bartosz Karoń - 4,37,80, Chłopcy pchnięcie kulą 5 kg Wiktor-Podsidło - 11,14, Piotr Borecki - 10,88 Krzysztof Piła - 10,30 Chłopcy pchnięcie kulą 6 kg Jarosław Stach - 10,61 Chłopcy rzut dyskiem Jarosław Stach - 30,05 Skok w dal - Jakub Pietrasiewicz - 5,06 Kolejny start lekkoatletów nastąpi w dniu w Rzeszowie, a w dniu udział Tomka Czarnoty w Mistrzostwach Świata w Biegach Górskich w Szwajcarii. Zawada Wydarzenia kulturalne Szkoła z imieniem i d bem papieskim Wiesław Biernacki Wrocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, w Porębie Dzierżnej odbyła się doniosła uroczystość patriotyczna. Pragnąc uczcić pamięć pomordowanych w pacyfikacji mieszkańców Poręby Dzierżnej władze samorządowe Gminy Wolbrom nadały miejscowej Szkole Podstawowej imię Pamięci Ofiar Sierpnia 1944 r. Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona przez ordynariusza sosnowieckiego, biskupa Adama Śmigielskiego. Biskup wspólnie z proboszczem Jackiem Doroszewskim modlił się w intencji 39 mieszkańców wsi zamordowanych w dniu r. podczas pacyfikacji wsi, w odwecie za zabicie dwóch Niemców przez partyzantów oraz apel poległych. Młodzież szkolna zaciągnęła pod pomnikiem warty, złożyła wieniec, zapaliła znicze. Uformowany po mszy świętej pochód na czele z pocztami sztandarowymi jednostek OSP z terenu gminy, prowadzony przez orkiestrę dętą OSP z Zarzecza dotarł po miejsową remizę. Tam odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania dwóch pojazdów bojowych, a okolicznościowe akty wręczyli naczelnikowi OSP Czesławowi Plucie, burmistrz Jan Łaksa oraz st. brygadier Antoni Nawrot. O poświęcenie zarówno pojazdów jak i wyremontowanej remizy, w której powstała Izba Pamięci poprosił prezes OSP w Porębie Dzierżnej Janusz Grela. Dalsza część uroczystości odbywała się na placu szkolnym. Po poświęceniu ufundowanej przez Radę Rodziców tablicy z wyrytym imieniem szkoły, przewodniczący Rady Miejskiej, Kazimierz Pacia wręczył dyrektorce szkoły, Dorocie Wicher akt nadania imienia placówce. Najważniejszym punktem uroczystości było zasadzenie dębu papieskiego. Specjalny certyfikat Dębu Papieskiego nr 341 odebrał z rąk dyrektora regionalnego Lasów Państwowych, Kazimierza Szabli, burmistrz Wolbromia, Jan Łaksa. Zasadzenia jedynego w powiecie olkuskim dębu papieskiego dokonali: biskup Adam Śmigielski, dyrektor regionalny Lasów Państwowych Kazimierz Szabla, nadleśniczy Nadleśnictwa Michał Dobrzański, leśniczy Mirosław Osuch, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Zbysław Owczarski, kurator Andrzej Markiewicz, burmistrz Jan Łaksa i ks. Jacek Doroszewski Jak powiedział nam leśniczy i radny z Poręby Dzierżnej, inicjator nadania szkole imienia i zasadzenia dębu, Mirosław Osuch, zamierzeniem lesników jest to, by dęby papieskie rosły w całym kraju, aby były żywym pomnikiem czasów Papieża-Polaka. Uroczystość zakończyła niezwykle wzruszający montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły. tel POSZUKUJEMY KOLPORTERÓW

8 8 Reklama Centrum Szkolenia Językowego i Tłumaczeń ul. Bylicy 1/113 tel kom Wolbrom Benefit ul. Krakowska 66 ZAPISY NA KURSY JĘZYKOWE ANGIELSKI NIEMIECKI ROSYJSKI 128 zł / 16 godzin zegarowych nauki w miesiącu, podręczniki i inne pomoce GRATIS! Grupy max. 8 osobowe gwarantują szybkie postępy w nauce! TŁUMACZENIA - ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE FRANCUSKI 8 zł 60 m za in.

bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy CIEKAWE SPOTKANIE

bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy CIEKAWE SPOTKANIE 27 wrzesieƒ 2007 Nr 20/2007 (039) Nak ad: 20 000 szt. ISSN: 1896-1797 Redakcja: ul. K.K. Wielkiego 29 (dawne OPB) 32-300 Olkusz tel./fax 0-32 754 46 41 e-mail: gwarekolkuski@wp.pl www.gwarek.ilkus.pl CIEKAWE

Bardziej szczegółowo

bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy DO YNKI NA CAŁEGO gota Wolbromska była gospodarzem tegorocznych, piatych Dożynek PowiatowoGminnych.

bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy DO YNKI NA CAŁEGO gota Wolbromska była gospodarzem tegorocznych, piatych Dożynek PowiatowoGminnych. 30 sierpieƒ 2007 Nr 18/2007 (037) Nak ad: 20 000 szt. ISSN: 1896-1797 Redakcja: ul. K.K. Wielkiego 29 (dawne OPB) 32-300 Olkusz tel./fax 0-32 754 46 41 e-mail: gwarekolkuski@wp.pl www.gwarek.ilkus.pl fot.

Bardziej szczegółowo

www.strzegom.pl Gminy Strzegom 26 maja 2009 r. Nr 1/96/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Poważne zmiany str. 4

www.strzegom.pl Gminy Strzegom 26 maja 2009 r. Nr 1/96/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Poważne zmiany str. 4 Gminy Strzegom 26 maja 2009 r. Nr 1/96/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Poważne zmiany str. 4 Szanowni Czytelnicy, po krótkiej przerwie oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Informatora Gminy Strzegom. Z jego

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁA JEŚLI BĘDZIE TRAGEDIA PIERWSZY DZWONEK URODZINY PATRONA WIELKIE ŚWIĘTO KOLARSKIE. Spotkanie w sprawie sygnalizacji świetlnej przy obwodnicy

ŚWIATŁA JEŚLI BĘDZIE TRAGEDIA PIERWSZY DZWONEK URODZINY PATRONA WIELKIE ŚWIĘTO KOLARSKIE. Spotkanie w sprawie sygnalizacji świetlnej przy obwodnicy DWUTYGODNIK * ROK XIX * 15 WRZEŚNIA 2006 * NR 17 (253) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ Fot. ŁG Prace na pierwszym odcinku obwodnicy dobiegają końca ŚWIATŁA JEŚLI BĘDZIE TRAGEDIA Spotkanie w sprawie sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

BIELICE KOZIELICE LIPIANY PRZELEWICE PYRZYCE WARNICE NASZ POWIAT MAGAZYN SAMORZĄDOWY POWIATU PYRZYCKIEGO NR 2/2007 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIELICE KOZIELICE LIPIANY PRZELEWICE PYRZYCE WARNICE NASZ POWIAT MAGAZYN SAMORZĄDOWY POWIATU PYRZYCKIEGO NR 2/2007 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIELICE KOZIELICE LIPIANY PRZELEWICE PYRZYCE WARNICE MAGAZYN SAMORZĄDOWY POWIATU PYRZYCKIEGO NR 2/2007 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.pyrzyce.pl naszpowiat@pyrzyce.pl AKTUALNOŚCI 68 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY

Bardziej szczegółowo

Olkuski. Gmina Olkusz szybciej spłaci dług OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM. olkusz Wiola Woźniczko

Olkuski. Gmina Olkusz szybciej spłaci dług OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM. olkusz Wiola Woźniczko OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM Olkuski Przegl¹d R E K L A M A 8.05.2015 r. nr 19/1006 Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego Ukazuje się od 1991 r. ISSN 1231-7810 Gmina Olkusz

Bardziej szczegółowo

Spotkanie młodzieży Pecs 2013. Foto: Zbigniew Zasada

Spotkanie młodzieży Pecs 2013. Foto: Zbigniew Zasada Spotkanie młodzieży Pecs 2013 Foto: Zbigniew Zasada Wydarzenia Kiedy ponad trzynaście lat temu dwaj panowie Heinz Weeger i Stanisław Wyrębski pomyśleli o połączeniu gminy Wahrenholz (Niemcy) i powiatu

Bardziej szczegółowo

T ARTAK K ULA PODŁOGI. Twoje lokalne centrum informacji KREDYTY TARASY KOMPOZYTOWE REHABILITACJA. Nr 34 12 września 2014

T ARTAK K ULA PODŁOGI. Twoje lokalne centrum informacji KREDYTY TARASY KOMPOZYTOWE REHABILITACJA. Nr 34 12 września 2014 KUPON RABATOWY wymianę MajoneznaKielecki klocków hamulcowych Nr 34 12 września 2014 6,99 zł zakupionych we własnym zakresie zakupionych u NAS 29 zł 850 ml 39 zł Dotyczy samochodów osobowych BOLESŁAW (Kolonia)

Bardziej szczegółowo

Olkuski OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM

Olkuski OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM Olkuski Przegl¹d R E K L A M A 3.04.2015 r. nr 14/1001 Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego Ukazuje się od 1991 r. ISSN 1231-7810 R E K L A

Bardziej szczegółowo

Olkuski. Dni Olkusza na rynku, czy na placu targowym? OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM. 510 191 033 Fachowa ekipa.

Olkuski. Dni Olkusza na rynku, czy na placu targowym? OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM. 510 191 033 Fachowa ekipa. OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM Olkuski Przegl¹d R E K L A M A 30.04.2015 r. nr 18/1005 Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego Ukazuje się od 1991 r. ISSN 1231-7810 Dni Olkusza

Bardziej szczegółowo

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str.

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność pośredniaka str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str. Nr 4 (50) sierpień- -wrzesień 2014 ISSN 2080-1831 Ścieżki, które łączą str. 5 Moc organizacji str. 6 Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10 Dożynki powiatowe w Szczercowie str. 12-13 Euro powiat to

Bardziej szczegółowo

Tani urząd. Remiza OSP w Biernej. Prof. Jerzy Buzek w Pietrzykowicach. Wicemistrz świata z Łodygowic. WRZESIEŃ 2008 Nr 3/68

Tani urząd. Remiza OSP w Biernej. Prof. Jerzy Buzek w Pietrzykowicach. Wicemistrz świata z Łodygowic. WRZESIEŃ 2008 Nr 3/68 WRZESIEŃ 2008 Nr 3/68 W numerze m.in.: Tani urząd Dwutygodnik Wspólnota przygotował ranking samorządów pod kątem wydatków poniesionych w 2007 roku na swoją administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Bardziej szczegółowo

3/47. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. lipiec / sierpień / wrzesień 2014 ISSN 1734-8897

3/47. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. lipiec / sierpień / wrzesień 2014 ISSN 1734-8897 Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 3/47 lipiec / sierpień / wrzesień 2014 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie,

Bardziej szczegółowo

KOMBUS OSTATNIA SESJA IV KADENCJI RADY MIEJSKIEJ PAMIĘĆ O ROZSTRZELANYCH. Problemy przewoźnika i pasażerów. Ostatnie uchwały i czas podsumowań

KOMBUS OSTATNIA SESJA IV KADENCJI RADY MIEJSKIEJ PAMIĘĆ O ROZSTRZELANYCH. Problemy przewoźnika i pasażerów. Ostatnie uchwały i czas podsumowań DWUTYGODNIK * ROK XIX * 10 LISTOPADA 2006 * NR 21 (257) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ KOMBUS Problemy przewoźnika i pasażerów OSTATNIA SESJA IV KADENCJI RADY MIEJSKIEJ Ostatnie uchwały i czas podsumowań

Bardziej szczegółowo

Motorem przez Europę

Motorem przez Europę BIULETYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY BOGUCHWAŁA NR 3 (77) 2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, Racławówka, Wola Zgłobieńska, Zarzecze, Zgłobień Motorem

Bardziej szczegółowo

Gminy Strzegom. 20 czerwca 2010 r. Nr 8/103/10 Bezpłatny ISSN 1508-2253. 5 mln unijnej dotacji dla Gminy Strzegom

Gminy Strzegom. 20 czerwca 2010 r. Nr 8/103/10 Bezpłatny ISSN 1508-2253. 5 mln unijnej dotacji dla Gminy Strzegom Gminy Strzegom 20 czerwca 2010 r. Nr 8/103/10 Bezpłatny ISSN 1508-2253 5 mln unijnej dotacji dla Gminy Strzegom Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Informatora Gminy Strzegom. Tematem

Bardziej szczegółowo

Poświęcenie i otwarcie Miejskiego Parku Zieleni i Wypoczynku,,GRODZISKO w Czchowie

Poświęcenie i otwarcie Miejskiego Parku Zieleni i Wypoczynku,,GRODZISKO w Czchowie ROK XXII NR 7 (223) WRZESIEŃ 2013 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł Poświęcenie i otwarcie Miejskiego Parku Zieleni i Wypoczynku,,GRODZISKO w Czchowie SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA (111) Nr 11 Listopad 2006 ISSN 1506-1957 Stypendia im. Jacka Luntkowskiego - 2006/2007 rozdane Podczas uroczystości gminnej Stypendia 2006 w Kończewicach odbyło się rozdanie stypendiów

Bardziej szczegółowo

Kolejny projekt PCPR-u

Kolejny projekt PCPR-u Kolejny projekt PCPR-u Czas na samodzielność to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 a realizowany przez Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

W podzięce za chleb. Pieniądze dla gmin

W podzięce za chleb. Pieniądze dla gmin BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 nr 10(14) październik 2009 Nagroda za zasługi dla kultury Członkini zespołu śpiewaczego z Rudy Solskiej nagrodzona została jedną

Bardziej szczegółowo

WIELKA PASJA AMATORÓW. Kęty w przededniu wojny - epoka, która odeszła. NR 9 (214) wrzesień 2009. cena 2,50 zł Nr indeksu 363928 ISSN 1425-6975

WIELKA PASJA AMATORÓW. Kęty w przededniu wojny - epoka, która odeszła. NR 9 (214) wrzesień 2009. cena 2,50 zł Nr indeksu 363928 ISSN 1425-6975 Kęty w przededniu wojny - epoka, która odeszła NR 9 (214) wrzesień 2009 www.info.kety.pl cena 2,50 zł Nr indeksu 363928 ISSN 1425-6975 WIELKA PASJA AMATORÓW czyli fenomen Orlika s. 4-7 z drugiej strony

Bardziej szczegółowo

Stypendyści burmistrza za II semestr nauki w roku szkolnym 2013/14. Lista nagrodzonych str. 9

Stypendyści burmistrza za II semestr nauki w roku szkolnym 2013/14. Lista nagrodzonych str. 9 ISSN 425-760 Nr 0 (222) październik 204 cena,8 zł z 8% VAT Szukaj nas też na Facebook.com Kolejny numer Gazety Orzeskiej ukaże się wcześniej, około 0 listopada, z uwagi na wybory samorządowe, które odbędą

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012 MIESIĘCZNIK ROK III, NR 5 (23) NR INDEKSU ISSN 2081-173X WYDAWNICTWO BEZPŁATNE

MAJ 2012 MIESIĘCZNIK ROK III, NR 5 (23) NR INDEKSU ISSN 2081-173X WYDAWNICTWO BEZPŁATNE MAJ 2012 MIESIĘCZNIK ROK III, NR 5 (23) NR INDEKSU ISSN 2081-173X WYDAWNICTWO BEZPŁATNE MAJ 2012 MIESIĘCZNIK ROK III, NR 5 (23) NR INDEKSU ISSN 2081-173X WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Szanowni Czytelnicy! W najnowszym

Bardziej szczegółowo

7 sierpnia 2014 Numer 8

7 sierpnia 2014 Numer 8 ISSN 2353-415X 7 sierpnia 2014 Numer 8 Czytaj online: www.glos-radomski.pl www.oko-miasto-region.pl 2 Nie zatrzymał się do kontroli i spowodował kolizję 18-letni kierujący motocyklem najpierw nie zatrzymał

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU?

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU? Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Kurier KŁODZKI Dziś w numerze Uroczyste otwarcie krytej pływalni 27 czerwca Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr 6 (51) czerwiec

Bardziej szczegółowo

Adam Małysz był rozchwytywany, tu z królem kibiców Andrzejem Bobowskim i jednym z biegaczy (fot. rk)

Adam Małysz był rozchwytywany, tu z królem kibiców Andrzejem Bobowskim i jednym z biegaczy (fot. rk) tygodnik BEZPŁATNy NR 23 (526) 18 czerwca 2015 Małysz znów na czele konstancin-jeziorna Przypomniały się igrzyska w Moskwie. W niedzielę do miasta uzdrowiska zawitali: Wszoła, Supron, Skrzecz, Woronin

Bardziej szczegółowo

Uwaga Mieszkańcy! cd.- str. 4 LUT Y MARZEC. Cztery miesiące

Uwaga Mieszkańcy! cd.- str. 4 LUT Y MARZEC. Cztery miesiące LUT Y 14-15 lutego rozegrano Mistrzostwa Wężysk w tenisie stołowym. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: Kamil Michalak, Patryk Olejarz, Daria Jaskólska, Adam Kasowski, Krzysztof Kędzierski, Mirosław

Bardziej szczegółowo

Jaworznianie w Warszawie

Jaworznianie w Warszawie Wyjdź na jaw, wejdź na jaw.pl jaworznicki portal społecznościowy Co tydzień Tygodnik Lokalny 3 9 września 2008 roku nr 36/884 rok XVIII a b y n a s z e m i a s t o b y ł o l e p s z e Nowy rok szkolny

Bardziej szczegółowo

100 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W WILKOWICACH SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI

100 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W WILKOWICACH SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI Rok IV nr 10(45) październik 2010 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 100 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W WILKOWICACH SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI 14 października 2010 roku,

Bardziej szczegółowo

REKREACJA Biegaliśmy W sobotę, 17 maja Knurów po raz kolejny wziął udział w ogólnopolskiej. akcji Polska

REKREACJA Biegaliśmy W sobotę, 17 maja Knurów po raz kolejny wziął udział w ogólnopolskiej. akcji Polska Foto: M. Napolska Foto: arch. UM aktualności GLIWICE Rusza Halo!gen 30 i 31 maja należy zarezerwować wyprawę do Fabryki Drutu przy ul. Dubois 22. 24-godzinna majówka z grillem, barem i dj, fuzja sztuki,

Bardziej szczegółowo