bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy WITAJ SZKO O!!! oraz 272 pracowników administracji i obsługi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy WITAJ SZKO O!!! oraz 272 pracowników administracji i obsługi."

Transkrypt

1 13 wrzesieƒ 2007 Nr 19/2007 (038) Nak ad: szt. ISSN: Redakcja: ul. K.K. Wielkiego 29 (dawne OPB) tel./fax WITAJ SZKO O!!! oraz 272 pracowników administracji i obsługi. UMiG B lisko 5 tys. uczniów rozpoczęło 3 września kolejny rok nauki w olkuskich gimnazjach, podstawówkach" oraz przedszkolach. fot. Starostwo Powiatowe Miejsko-gminne uroczystości otwierające rok szkolny 2007/2008 odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika, najstarszej olkuskiej podstawówce". W inauguracyjnym Dla 437 maluchów jest to pierwwystąpieniu Burmistrz Dariusz sza wizyta w szkolnych ławach. Wakacyjna przerwa zakończyła Rzepka podkreślił wysokie, przesię również dla 647 nauczycieli kraczające średnią wojewódzką RESTAURACJA, ul. Legionów Polskich 14, tel czynne codziennie od do KOMBUD Organizacja imprez okolicznoêciowych KOMINKI , ul. Osiecka 1 tel. (032) , kom Obiad za 10 zy codzie ł nie I i II dan nie

2 2 Informacje Powiat Nowy rok szkolny WITAJ SZKO O!!! ciàg dalszy ze str. 1 wyniki nauczania oraz liczne osiągnięcia młodych an na olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Obok skierowanych do uczniów i nauczycieli życzeń wielu kolejnych sukcesów, podziękował wszystkim zaangażowanym w realizowane przez gminę inwestycje oświatowe. Wydarzenia UMiG Począwszy od bieżącego miesiąca Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w u kieruje Dariusz Murawski. Jako jedyny złożył ofertę do ogłoszonego przez Urząd Miasta i Gminy na początku sierpnia naboru na to stanowisko. Na już ukończone, a także podjęte i kontynuowane w bieżącym roku modernizacje oraz remonty, przeznaczona została rekordowa w historii samorządu kwota ponad 10 mln. zł. Największe z nich, to modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 (blisko 3,9 mln. zł) oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Kochanowskiego wraz z dostosowaniem obiektów do potrzeb niepełnosprawnych (ponad 3,7 mln. zł), na którą gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa NOWY SZEF MOSiRu i promocją klubu. Ponadto jest sędzią narodowym Polskiego Związku Kolarskiego. Wolbrom Kultura i rozrywka Klub Harry ego Pottera GOK Klucze Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach jest organizatorem cotygodniowych spotkań Klubu Harry ego Pottera, które odbywają się w soboty w Domu Kultury Papiernik w Kluczach. Głównym celem spotkań jest stwarzanie takich sytuacji, które zaciekawiają dzieci i motywują do dalszego uczestnictwa w zajęciach. Dużą rolę pełni tu element zaskoczenia i zdziwienia oraz niespodzianki. Spotkanie właśnie o takim charakterze odbyło się dnia 1 września o godz w osadzie celtyckiej przed Domem Kultury w gronie Drogi i remonty UMiG W nadchodzącym tygodniu rozpoczną się prace na najważniejszej drodze łączącej centrum a z drogą krajową 94. Przeprowadzona w ubiegłym roku przebudowa ul. Mickiewicza nie objęła części pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Górniczą i "dwupasmówką". Biorąc pod uwagę znaczenie tego odcinka dla komunikacji w śródmieściu, władze miasta uznały kolejny etap modernizacji, jako jeden z tegorocznych priorytetów inwestycyjnych osobowej grupy członków Klubu Harry ego Pottera a także w towarzystwie rodziców i p. Elżbiety Szatan - pracownika Biblioteki. Dzieci bardzo chętnie brały udział we wszystkich przygotowanych zabawach - niespodziankach, takich, jak: Zadania do odegrania, Klub Powieściowy, Zabawa w wyzywankę, poznawanie bohaterów książek o Harry m Potterze a także wcielanie się w niektóre postacie, które było możliwe dzięki ogromnej wyobraźni uczestników spotkania. Na zakończenie wszyscy wzięli udział w zabawach przy ognisku a smacznym poczęstunkiem były pieczone kiełbaski. Remont Mickiewicza pewnością ucieszy także wiadomość o budowie dodatkowego pasa ruchu dla skręcających w prawo z ul. Mickiewicza do drogi krajowej nr 94. Na skrzyżowaniu tym często dochodzi do tworzenia się korków ulicznych. ilkus.pl Jak zawiadamia Powiatowy Lekarz Weterynarii w u, na terenie powiatu olkuskiego, do dnia 18 września 2007 roku, na terenie powiatu olkuskiego będzie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów odbywa się za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w podanym okresie z samolotów. Przynęta jest mieszanką mączki rybnej, tłuszczu kokosowego, wosku i tetracykliny w kształcie kostki koloru szarozielonego o wymiarach 4 x 4 x 1 cm. W jej wnętrzu znajduje się plastikowa kapsuła zawierająca wirus szczepionkowy. W okresie wykonywania szczepienia oraz 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się: nie wchodzić na teren lasów zachować ostrożność w czasie Redakcja Drogi i remonty Uwaga na szczepionk Sprostowanie Chochliki namiesza y w Kàciku Kolekcjonera Redakcja pobytu na polach, terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach nie dotykać, nie podnosić a tym bardziej nie rozłamywać napotkanej przynęty gdyż znajdujący się wewnątrz wirus wścieklizny może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką należy natychmiast zgłosić się do najbliższej Poradni Profilaktyki Wścieklizny przy Szpitalu Powiatowym lub Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić w najbliższej lecznicy weterynaryjnej w celu poddania zwierzęcia obserwacji nie wypuszczać bez opieki psów i kotów a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień, prosimy wszystkich mieszkańców o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zaleceń. PARTNERSTWO MEDIALNE & Dariusz Murawski ukończył 43 lata, jest żonaty, ma dwoje dzieci. Ukończył technikę i informatykę w krakowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej, a następnie studia podyplomowe na kierunkach zarządzanie oraz doradztwo zawodowe. Dotychczas zawodowo związany był z oświatą, jako nauczyciel informatyki w olkuskim I LO oraz wcześniej, jako dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolesławiu, gdzie był m.in. twórcą popularnych na naszym terenie konkursów, jak np. Mały mistrz ortografii Powiatu Olkuskiego. Ze sportem związany jest poprzez działalność w klubie wielokrotnych mistrzów Świata, Europy i Polski - Aquila Wadowice, gdzie zajmował się organizacją imprez sportowych W ramach nowych obowiązków zamierza przede wszystkim skoncentrować się na dwóch najważniejszych inwestycjach władz miasta niezbędnych dla poprawy podupadającej bazy sportowej i rekreacyjnej a modernizacji ośrodka Czarna Góra oraz Hali Widowiskowo-Sportowej. Ma również plany dotyczące skateparku, ścieżek rowerowych, i nie tylko... W u brakuje rodzinnych imprez rekreacyjnych. Atrakcyjna forma rozrywki połączonej z aktywnością ruchową, w której uczestniczyłyby dzieci wraz z rodzicami, być może również dziadkami, jest moim zdaniem pożyteczna nie tylko dla zdrowia. Mogłaby się okazać również skuteczną zachętą do tak dziś często zaniedbywanego, wspólnego spędzania czasu w gronie najbliższych. Chciałbym również, by imprezy sportowe i rekreacyjne stały się wizytówką a, przyczyniły do promocji miasta mówi Dariusz Murawski. Zakres zaplanowanych tam prac obejmuje m.in. wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników z kostki brukowej, a także przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z instalacją stylowych latarni. Roboty te poprzedzi budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej oraz linii zasilania energetycznego. Kierowców z Realizacja tej inwestycji wymaga jednak zamknięcia dla ruchu modernizowanego odcinka. Zwracam się do wszystkich korzystających z ulic w centrum miasta o wyrozumiałość wobec spodziewanych, lecz nieuniknionych podczas prac drogowych utrudnień w ruchu, a także o uwzględnienie ich w planowaniu tras przejazdu na tym obszarze - apeluje Burmistrz Dariusz Rzepka. Prace mają zostać ukończone w grudniu br. Koszt modernizacji wyniesie blisko 1,2 mln. zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane "Boszko-Kozubski" z Dąbrowy Górniczej. W poprzednim numerze "Gwarka" redakcyjne chochliki zamieniły podpisy pod artykułem w Kąciku Kolekcjonera. Artykuł omyłkowo został podpisany nazwiskiem pana Jerzego Turzyńskiego podczas gdy właściwy podpis powinien brzmieć: Ryszard Marczukiewicz Salon kolekcjonerski ul. Kościuszki 12, tel Zainteresowanych autorów przepraszamy i jednocześnie informujemy że łapki na te przebrzydłe chochliki zostały rozstawione i na pewno spotka je zasłużona kara :) Wydawca: Wydawnictwo SOLID PRESS s.c. R. Hrynkiewicz, J. Mucha, K. Lipiƒski Adres: , ul. K.K.Wielkiego 29 tel.: Biuro czynne pon.-pt. w godz Redaktor naczelny: mgr Radosław Hrynkiewicz tel. kom Skład i łamanie: VERTIGO AD s.c. Druk: POLSKA PRESSE Sp. z o.o. Gwarek Olkuski jest kolportowany w powiecie olkuskim: w u w mieszkaniach, domach, instytucjach u ytecznoêci publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach u ytecznoêci publicznej. w pozostałych miejscowoêciach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach u ytecznoêci publicznej. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoêci za treêç zamieszczonych ogłoszeƒ. Redakcja nie zawsze zgadza si z poglàdami wyra anymi na łamach Gwarka Olkuskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie grafi czne ogłoszeƒ jest własnoêcià Wydawcy i nie mo e byç powielane oraz wykorzystywane w cz Êci lub całoêci bez jego zgody.

3 Publicystyka 3 Publicystyka Felieton prawie polityczny FELIETONOTWÓRCZA SUCHOÂå GARDŁA Jacek Majcherkiewicz Artyści to grupa ludzi o dość specyficznych manierach, które mogą wychodzić poza zdroworozsądkową granicę zrozumienia. Gorąco namawiam, żeby nawet nie próbować zrozumieć zawiłości twórczej indywidualności bo można popaść w jałowość umysłową. Tym bardziej nie pojmiemy twórczej inspiracji, która jest źródłem powstania mniejszych lub większych dzieł, krótko mówiąc - weny twórczej. To lukierkowe określenie ja bym nazwał kopem twórczym, po którym artysta dostaje siniaka na mózgu i dopóty leczy tę bolesną przypadłość aż powstanie dzieło. Twórcy łapią te siniaki na różne sposoby, patrzą w gwiazdy, mokną na deszczu, tulą się do sosny, nie śpią, mruczą, chodzą po dachu, kładą zgniłe jabłka do szuflady biurka albo jak kiedyś nasz Fryderyk Chopin słuchał wiejskich kapel i podglądał chłopskie hucie. Każdy sposób jest dobry jeśli ubogaci naszą wielką, narodową REKLAMA kulturę albo mniejszymi dziełkami zainteresuje prowincję. W związku z tymi wynurzeniami zdradzę państwu mój mały sekret. Dodam tylko, że jest mi niezmiernie miło być w waszych mieszkaniach ze swoimi felietonami, akceptowany bardziej lub mniej. Wracając do sekretu, pomysł na tekst rodzi się normalnie albo opornie, w wielkich twórczych porodowych bólach. Tutaj cesarskiego cięcia nie da się zrobić, temat i treść muszą urodzić się same. A z tym tu prezentowanym felietonem było tak. Po koleżeńskim, lekko zakrapianym no powiedzmy lekko zalewanym spotkaniu zasnąłem jak niedźwiedź. Nad ranem obudziło mnie błędne kołatanie w głowie i potworna suchość gardła. Cóż za Sahara pomyślałem człapiąc w stronę kranu. Właściwie dlaczego Sahara, zaiskrzyło w głowie, przecież mamy pod ręką Pustynię Błędowską więc nie muszę posiłkować się za granicą. Schłodziłem gardło i głowę mającą już pomysł na tekst. Nie wiem czy żona uwierzyła, że odrobina alkoholu może przyczynić się do powstania wiekopomnego dzieła albo choćby felietoniku jak ten. Dopiero jak przeczyta, może przyzna rację co do potrzeby szukania wysokoprocentowej twórczej weny. Wracając do tematu, otóż wspomniana suchość gardła przypomniała mi o plenerze malarskim na naszej Pustyni, w którym miałem przyjemność brać udział. Niestety, ja tam pustyni nie widziałem a to moje niewidzenie potwierdza obecny, medialny szum wokół piachu, którego właściwie nie ma a być powinien. No bo z piachu można ukręcić bicz naganiający turystów i kasę, można popularyzować regionalne wyroby. Ale jakże pustynia miała się ostać KÑCIK KOLEKCJONERA Rekordowe ceny monet Ceny monet kolekcjonerskich biją wszelkie przewidywalne rekordy. W chwili obecnej numizmatyka to najlepsza dziedzina inwestycji oszczędności na przyszłość. Dzisiaj przedstawimy obraz cen monet polskich. Trendy w monetach zagranicznych pokażemy w późniejszym terminie. Od kilku już lat ceny monet polskich pomimo ich dosyć wysokich nakładów dochodzących do sztuk jednej monety, zwyżkują nawet ponad 100 % rocznie. Trudno powiedzieć, czy ten trend się utrzyma w dłuższym czasie. Biorąc pod uwagę, znaczny wzrost zainteresowania monetami wśród kolekcjonerów, można sobie pozwolić na dłuższą prognozę wzrostową. Numizmatyka stała się ponadto idealną dziedziną inwestycyjną. Monety kupione kilka, kilkanaście lat temu za kilkadziesiąt złotych zwielokrotniły swoją wartość. Najdroższa polska srebrna moneta rzadko przekracza kwotę 100,00 złotych dzisiaj osiąga cenę 3.000,00 zł i więcej. Biorąc pod uwagę kilkadziesiąt lat wstecz ceny monet, śmiało można powiedzieć, że nie zdarzyło się by ceny monet kiedykolwiek spadły. Mogą się zatrzymać na jakiś czas w miejscu, by później zwyżkować. Przykładowo podam kilka cen monet. 20 zł Szlak bursztynowy: 57,00 zł w 2001 roku obecnie cena 3.300, ,00 zł; 20 zł Jeż: 37,00 zł w 1996 roku dzisiaj 2.000,00 zł; 200 zł, F.Chopin 780,00 zł w 1995 roku dzisiaj zł ,00 zł. To tylko przykładowo kilka cen monet i ich zwyżki. W tym roku wydana w lutym moneta 20 zł Foka kosztowała w banku 88,00 zł dzisiaj kosztuje już 250,00 zł. Te przykłady odpowiadają na pytanie czy warto zbierać monety. Również nie pozostawiają wątpliwości czy warto w monety inwestować. Numizmatyka to nie tylko piękne i szlachetne hobby. Wiele monet kolekcjonerskich to małe dzieła sztuki. Monety wykonane ze złota i srebra mają jeszcze jeden atut ceny tych szlachetnych kruszców, od kilku lat, mocno idą w górę, przez co wzrasta sama wartość kruszcu w monecie. Dla kolekcjonerów i inwestorów jest to dodatkowa gwarancja zysku. Ryszard Marczukiewicz Salon kolekcjonerski ul. Kościuszki 12, tel gdy sami okoliczni obsadzili ją wierzbą kaspijską i klops, prawie wszystko się zakrzewiło. Na dodatek wojsko hartowało tam obronność przed imperialistycznym bananem, naszpikowało teren pociskami, granatami, minami jak ciasto rodzynkami. I wydaje się, że chowa teraz głowę w piasek. Żeby odzyskać to narodowe dobro należy robić medialny szum na całą Polskę i Europę. Sprowadzić słonie, wielbłądy i małpy, to nic że będą skakać po sosnach i jakiś innych chaszczowatych. Pierwsze garnitury polityczne RP( w ramach promocji tak ważnego regionu) wpuścić na wąziutką ścieżkę wytrasowaną przez saperów środkiem Błędowskiej. W tym jedynym przypadku będą trzymać się za ręce żeby nie wdepnąć w coś obok ścieżki. Cóż to byłby za widok, PO-wiec z PiS-owcem, ci w paski wespół z koniczynkami, rodzinni z lewymi, stopka w stopkę w zgodnym szeregu. Po przejściu wspólne i chyba ostatnie przed wyborami klepanie baby (z piasku). Aferzystów przebrać za Beduinów, wsadzić na wielbłądy i nie dać pić przez czterdzieści dni. Atrakcja turystyczna murowana! Tym z lżejszymi przewinami kubeł klajstru i jazda kleić z piasku róże pustyni. I może z tej zadymy wyłoni się Atlantyda, potężna, złota łacha piachu, zjawisko wspaniałe - efekt twórczej weny natury i polityków, chociaż ci ostatni fundują najczęściej fatamorganę. Zawada Wydarzenia kulturalne Zawada oczarowała goêci UMiG Padający niemal przez całą niedzielę deszcz, ani przenikliwy chłód nie były w stanie zniechęcić do wspólnej zabawy uczestników Gminnych Dożynek Goście wielokrotnie chwalili zaskakujące rozmachem przygotowanie oraz ujmującą, swojską atmosferę imprezy, będące w głównej mierze zasługą mieszkańców Zawady - gospodarza tegorocznego święta plonów. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła polowa msza św. W homilii ks. Wiesław Wolski, proboszcz parafii św. Mikołaja w Gorenicach, wskazywał na symboliczne, bo odnoszące się do każdego aspektu ludzkiego życia, znaczenie zasiewów, uprawy i zbiorów. Podkreślał wartość rolniczego trudu w kontekście tak często dziś marginalizowanego szacunku należnego człowiekowi i jego pracy. Po mszy liczne grono gości, w tym samorządowców województwa, powiatu i okolicznych gmin, a także mieszkańców regionu powitali Starostowie Dożynek sołtys Zawady Marek Sioła wraz z żoną Anną. Przekazany jako dziękczynny dar i poświęcony podczas mszy św. bochen dożynkowego chleba Boles aw UMiG Wolbrom Do 20 września br. przyjmowane są zgłoszenia wszystkich chętnych, którzy chcieliby wystartować w I Biegu Przełajowym im. Jerzego Łaskawca, wójta gminy Bolesław. Bieg odbędzie się w Hutkach. Organizatorem imprezy jest Rada Sołecka Hutek, radni gminy Bolesław, Gminny Ośrodek Kultury oraz Szkoła Podstawowa w Bolesławiu. Bieg zaplanowano na 22 września. Zawodnicy wystartują o godz. 16. Trasa, licząca ok m, wiodła będzie od ul. Ponikowskiej, do mety na UMiG Wolbrom Gminne Centrum Informacji i Promocji w Wolbromiu zaprasza do uczestnictwa w: BEZPŁATNYM KURSIE KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ Bezpłatny kurs trwa 100 godzin. Miejsce szkolenia Kraków ul. Dunajewskiego 6. Dojazd we własnym zakresie. Zajęcia rozpoczną się w dniu 21 września i odbywać się będą w co drugi weekend (piątki - godziny popołudniowe oraz soboty -godziny ranne). Zakończenie kursu planowane jest na dzień 15 grudnia 2007r. Organizator kursu zastrzega sobie prawo dokonania zmian w harmonogramie zajęć w ramach konkursu. Informacja i zapisy: Wydarzenie kulturalne Pami ci wójta Wolbrom Praca i kursy podzielił między wszystkich obecnych Burmistrz Dariusz Rzepka wraz ze swym zastępcą Marcinem Pietraszewskim. Święto stało się okazją do otwarcia nowoczesnej pracowni komputerowej, jaka powstała w Szkole Podstawowej w Zawadzie dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wsparciu władz Miasta i Gminy. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Dariusz Rzepka wraz z zastępcami Włodzimierzem Łysoniem i Marcinem Pietraszewskim, Starosta Olkuski Leszek Konarski, Radny Sejmiku Małopolskiego Marek Lasota oraz Sołtys Zawady Marek Sioła. Rozrywkową część dożynkowych obchodów wypełnił Turniej Wsi oraz występy zespołów folklorystycznych i młodzieży szkolnej. W tak niecodziennych konkurencjach, jak cięcie drewnianego kloca, wyścigi furmanek, pchnięcie snopkiem za pomocą wideł, czy rzut gumowcem, ul. Górka. Udział w biegu jest bezpłatny, nie ma też ograniczeń wiekowych. Uroczyste otwarcie imprezy zaplanowano na godz. 15 tuż obok filii Gminnego Ośrodka Kultury w Hutkach. Będzie okazja wysłuchać koncertu orkiestry dętej ZGH Bolesław w Bukownie. Organizatorzy przygotują także ognisko dla wszystkich uczestników i zabawę taneczną. Chętni mogą dokonywać zgłoszeń w siedzibie Szkoły Podstawowej (tel ) lub GOK-u w Bolesławiu (tel ). Tutaj można uzyskać także więcej informacji. Zostaƒ ksi gowym Szkoły Prywatne dr Małgorzaty Jantos, Kraków, ul. Dunajewskiego 6 tel. (012) , (032) Firma MiM s.c. (Biuro geodezyjne) Wolbrom, ul Piłsudskiego 38 tel/fax (032) , kom Kurs księgowości komputerowej to szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi funansowo-ksiegowej przedsiębiorstw. Podczas szkolenia uczestnicy kursu zdobywają kwalifikacje i umiejętności z zakresu: podstaw informatyki, pomocy księgowej, fakturowania, podstaw prowadzenia rachunkowosci, ksiag rachunkowych i obsługi użytkowych programów komputerowych wykorzystywanych w księgowości. najlepszą okazała się drużyna gospodarzy. Turniejowe trofea, w tym czek wręczony przez Burmistrza Dariusza Rzepkę oraz współorganizatorów imprezy Dyrektor MOK Grażynę Praszelik-Kocjan i Dyrektora MOSiR Dariusza Murawskiego, zwycięzcy przekazali na rzecz Szkoły Podstawowej w Zawadzie. Oprócz sportowych i artystycznych wrażeń uczestnicy imprezy mieli okazję skosztować regionalnych smakołyków, obejrzeć okazy z miejscowych hodowli kucyków i gołębi pocztowych, podziwiać wystawy rękodzieła i oryginalne, dożynkowe ozdoby, którymi przystrojona była dosłownie cała wieś. Promocyjne stoiska z gadżetami i loteriami wystawiły także stowarzyszenia, w tym dobroczynne Res Sacra Miser oraz działająca na rzecz olkuskich sołectw Lokalna Grupy Działania. Imprezę zakończył koncert Elektro Ziomalskiej Kapeli Góralskiej Psio Crew, widowiskowy pokaz sztucznych ogni oraz zabawa taneczna do białego rana.

4 4 Reklama

5 Publicystyka Wolbrom Szkolnictwo i internet Internet dla szkół Wolbrom. Niebawem będziemy UMiG Wolbrom mogli pochwalić się kolejnymi d 1 września 2007r. urząd etapami realizacji programu miasta i gminy Wolbrom społeczeństwa informacyjnego uruchamia program w gminie Wolbrom. Nie zdradza Darmowy Internet dla Szkół'. jąc szczegółów, mam nadzieję, że W ramach projektu wolbromskie kolejnym będzie powstanie strefy szkoły podstawowe, gimnazja bezpłatnego internetu w Wolbromiu dodaje. O Redakcja 5 Wydarzenie kulturalne SATYRYCZNY JAMAGOR NADCHODZI CurKing M iło nam donieść, że niei przedszkola będą mogły korzybawem ukaże się nowa Realizacja zadań z zakresu stać z darmowego radiowego książka Jacka Majcherbudowy społeczeństwa informainternetu. kiewicza pt."satyryczny JAMAcyjnego ma zapewnić obywate- Mam nadzieję, że wszystkie lom m.in. powszechny dostępu GOR" - będzie to zestaw świetnych szkoły z czasem przystąpią do do informacji sektora publicz- fraszek i rysunków satyrycznych. programu. Szybki Internet w każ- nego, przy jednoczesnej oszczęd- Niektóre z nich publikowane dej szkole to równanie szans mło- ności czasu interesantów urzędu, były na łamach naszego Gwarka dzieży wiejskiej i miejskiej, na ułatwienie obywatelom dostępu Olkuskiego. czym bardzo mi zależy ocenia projekt burmistrz Jan Łaksa. do Internetu, pełną kontrola oraz ewidencję realizowanych spraw, - Przystąpienie do projektu daje terminowość oraz sprawność oszczędności przy jednoczesnym realizacji zadań, usprawnienie zwiększeniu przepustowości realizacji zamówień publiczłącza, a więc i poprawie wygo- nych oraz znaczące udoskonaledy pracy. Szacuję, że docelowo nie monitorowania działalności oszczędności przekroczą 9tyś. służb publicznych. zł rocznie uważa Bartłomiej Sponsorem łącza dla szkół jest Baziak, główny specjalista ds. firma Interkonekt Paweł Barczyk informacji, promocji i badania i Tomasz Furman z Wolbromia. systemów zarządzania UMiG Ze szczególną radością przywitajmy więc tomik wzbogacający dorobek twórczy naszego znakomitego redakcyjnego współpracownika. Jacek Majcherkiewicz Satyryczny JAMAGOR PARTNERSTWO MEDIALNE &

6 6 Ogłoszenia, Informacje, Reklamy Foto Usługi Fotografia ślubna olkusz.pl (032) ; Fotografia ślubna, reportaż - plener FOTOGRAFIK, TEL Transport USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEPROWADZKI TEL TRANSPORT DO 2 TON TA- NIO, VAT, BLASZAKI. Tel Budowlane Kominki A-Z Z.R.B. Kamyk - ogrzewanie kominkowe, tel , Gładź-malowanie. Tel Finansowe Kredyty Oferta kilkunastu banków Konsolidacje tel. (032) ; Inne TAPICER tel. 032/ , 032/ Czyszczenie kanalizacji tel. (032) ; Tanio sprzedam mało używaną lampę bioptrom tel. 032/ OGŁOSZENIA DROBNE WYDARZENIA KULTURALNE MAŁE RAMKI SUPRA - Piotr Rudnicki KURSY kierowców wózków widłowych BHP PPOŻ HACCP szkolenia kwalifikacyjne NieruchomoÊci SPRZEDAM MIESZKANIE 65M2 I 49M2 W CENTRUM OLKUSZA TEL Kupno-sprzeda Kolekcje monet, banknotów, znaczków kupię. Tel. (032) , Sprzedam tanio śliczną białą suknię ślubną z tafty inteligentnej, gorset z koronką + spódnica, zakupiona w salonie Gracja w Krakowie rozm. 36/38 wzrost 160/167 tel , , 032/ wieczorem Motoryzacja AUTO-PLAST S.C. - Profesjonalne naprawy powypadkowe, wymiana oleju, filtrów, układów wydechowych, amortyzatorów, zawieszeń, hamulców. Części do wszystkich typów samochodów, alarmy, centralne zamki, ceny fabryczne, lakiery samochodowe. al. Tysiąclecia, tel , Pomoc drogowa tel Ceramizery - uszlachetniacze do oleju, paliwa, przekładni. Firma Usługowa EKO-BŁYSK, tel Sprzedam BMW 318 poj. 1,8, 1987 r. Kolor czarny metalik, sportowe zawieszenie, elektryczne szyby. Stan bdb. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam Ford Escort 1,4 rok prod. 1986, zadbany, bez korozji cena do negocjacji tel. 012/ po Sprzedam Mercedesa 190 v.p. 1991, 2,0+inst. gaz, szyberdach tel , SPRZEDAM POLONEZA 1,4 ROVER rocznik 95 TEL SPRZEDAM GARAŻ BLA- SZAK OŚ. SŁOWIKI TEL KUPIĘ GARAŻ BLASZANY UŻYWANY TEL: RoÊliny AZALIA, RODODENDRON, IGLAKI, TORF, ZIEMIA. Pomorzany,ul. Zacisze 21. Tel. (032) Dam prac Praca Zamiast wyjeżdżać za granicę zarabiaj w Polsce!!! Dobrze płatna praca dla ambitnych i kreatywnych. Wymagania: - miła aparycja, niekaralność, wykształcenie średnie. Zgłoś swoją kandydaturę - może to praca dla Ciebie? tel: Szukam pracy Biuro Podróży OLTUR wczasy zagraniczne i krajowe wycieczki krajowe, obozy, zielone szkoły sprzedaż biletów autokarowych (Europa) sprzedaż biletów lotniczych (także LOT-u) ubezpieczenia , ul. K. K. Wielkiego 12 tel./fax Inżynier specjalista BHP, angielski, Prawo Jazdy kat B, doświadczenie w handlu, znajomość gospodarki magazynowej szuka pracy tel: A+B+C+CE+ADR+ cysteny + wózki widłowe, podstawy niemiecki, angielski, średnio rosyjski, włoski. Szukam pracy tel PROMOCJA!! OGŁOSZENIA DROBNE DAM PRAC 50% TA SZE. SZUKAM PRACY GRATIS!!! AUTO - SZYBY sprzedaż, montaż, naprawa, przyciemnianie, atest, Bogucin Duży , GODZ SPOTKANIE ORGANIZACYJ- NE SEKCJI SZACHOWEJ "CZARNY KO " GODZ SPOTKANIE INAUGURA- CYJNE KLUBU LITERACKIEGO GODZ WERNISA WYSTAWY STANISŁAWA JAKUBASA I JERZEGO KANTOROWI- CZA W RAMACH GALERII "OK-NO" /CENTRUM KULTURY, UL. SZPITALNA/ GODZ WERNISA WYSTAWY POPLENEROWEJ "PEJZA PODNIESIONY", S. JAKU- BAS, M. POŁEå, D. PACHA, J. MAJCHERKIEWICZ, P. ZATORSKI, S. SŁOJEK, J. BANASIK /DOM KULTURY/ GODZ MUZYKA W PARKU, KONCERT ZESPOŁU "OLKUSZANIE" GODZ UROCZYSTE SPOTKANIE PN. "WSPOMNIENIE WRZEÂNIA 1939 ROKU" /CENTRUM KULTURY, UL.SZPITALNA/ 20, GODZ SPEKTAKL TEATRALNY DLA MŁODZIE Y"WESELE" WG ST. WYSPIA SKIEGO W RAMACH PRO- JEKTU "WYSPIA SKI WOBEC TRADYCJI, TERAèNIEJSZOÂCI I PRZYSZŁOÂCI" FINANSOWA- NEGO PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZIC- TWA NARODOWEGO ROZBOJE Bolesław, ul. Główna 37- letni mieszkaniec Podlesia zgłosił, że nieznany sprawca- poprzez zadawanie uderzeń pięściami w głowę oraz kopanie po całym ciele- doprowadził go do stanu bezbronności, a następnie dokonał kradzieży telefonu komórkowego oraz srebrnego łańcuszka. Straty ocenił na 900 zł. KRADZIEŻE , Aleja 1000-Lecia Nieznany sprawca dokonał kradzieży portfela z dokumentami i pieniędzmi o łącznej wartości 160 zł na szkodę olkuszanina , ul. Nullo Nieznany sprawca dokonał kradzieży portfela wraz z dowodem osobistym, kartą bankomatową i pieniędzmi. Ogólna suma strat wyniosła około 2400 zł na szkodę mieszkańca a , ul. K. K. Wielkiego Nieznani sprawcy dokonali kradzieży rynny cynkowej z domu jednorodzinnego. Ogólna suma strat około 500 zł na szkodę olkuszanina. KRADZIEŻE Z WŁAMANIEM Strzegowa Kolonia, (gm. Wolbrom) Nieznani sprawcy, działając czynem ciągłym, dokonali kradzieży Firma Budowlano-Remontowa NOW-BUD Bukowno Oferuje usługi w zakresie: więźby dachowe i pokrycia dachowe, docieplanie budynków, adaptacje pomieszczeń i inne prace budowlane. tel.(032) ; GODZ KONCERT ORGANOWY W BAZYLICE MN. PW. ÂW. ANDRZEJA, WSPÓŁ- ORGANIZATOR STOWARZYSZENIE NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA WYJAZD DO TEATRU KOŁA MIŁOÂNIKÓW TEATRU DZIAŁAJÑCEGO PRZY MOK GODZ MUZYKA W PARKU; KONCERT OLKUSKIEJ REPREZENTACYJNEJ ORKIESTRY D TEJ Klucze godz fi lm familijny /animowany pt. Happy Wkr t. Czas trwania fi lmu - 75 min. Bilet - 5 zł. Kino Papiernik w Kluczach ZAJ CIA W PRACOWNI PLASTYCZNEJ PT. POCZTÓWKA Z WAKACJI : DK Klucze - wtorek, Êroda, sobota w godz DK Jaroszowiec - czwartek, piàtek w godz ZAJ CIA W PRACOWNI CERAMICZNEJ: PROJEKT NA RZEèB OGRODOWÑ Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW CERAMICZNYCH: DK Klucze - wtorek, Êroda, czwartek, sobota w godz DK Jaroszowiec - piàtek w godz z włamaniem do pomieszczeń gospodarczych domku letniskowego usytuowanego w zabudowie bliźniaczej, skąd skradli kosiarkę spalinową do trawy (na szkodę mieszkanki Sosnowca) powodując straty w wysokości 500 zł i kanistra z benzyną oraz opryskiwacza ogrodowego na szkodę innej mieszkanki tego miasta, powodując straty łączne w wysokości 150 zł. Sprawę prowadzi Komisariat Policji w Wolbromiu Zederman, (gm. ) Nieznany sprawca, po uprzednim wyłamaniu drzwi balkonowych domu, dokonał kradzieży monitora LCD marki Samsung oraz złotej i srebrnej biżuterii na szkodę mieszkańca wsi. Wartość strat w toku ustalania , ul. Jasna Nieznany sprawca, po uprzednim odgięciu blachy w drzwiach wejściowych do garażu, dostał się do wnętrza, skąd dokonał kradzieży elektronarzędzi na kwotę około 650 zł na szkodę olkuszanina. PRZESTĘPSTWA KRYMINAL- NE INNE Olewin, (Gm. ) Mieszkaniec Osieka, oraz mieszkaniec Kosmolowa wraz innymi nieustalonymi osobami dokonali wybicia szyb okiennych w domku WARSZTATY TA CA: DK Klucze - Êroda, piàtek w godz DK Jaroszowiec - wtorek w godz WARSZTATY MUZYCZNO-WOKALNE PIOSENKA TURYSTYCZNA : DK Klucze - Êroda, piàtek, sobota w godz DK Jaroszowiec - wtorek w godz LEKCJA BIBLIOTECZNA PT. JAK RADZIå SOBIE Z NEGATYWNYM WPŁYWEM RÓWIEÂNIKÓW Filia GBP w Kluczach - w ka dà sobot w godz SOBOTNIE SPOTKANIA BIBLIOTECZNE Z CYKLU GODZINY DLA RODZINY Filia GBP w Kluczach - w ka dà sobot w godz LEKCJA BIBLIOTECZNA W KRAINIE BAÂNI I FANTAZJI Filia GBP w Kluczach - w ka dà sobot w godz KONKURSY CZYTELNICZE DLA DZIECI, ZABAWY Z KSIÑ KÑ, ROZWIÑZYWANIE SUDOKU GBP w Jaroszowcu - w ka dy wtorek w godz Z POLICYJNEJ KARTOTEKI KOMPL. USŁUGI POGRZEBOWE A.M. Kostulski , , PAINTBALL pole z budynkami do paintballa, poligon ASG Wielkie Palenisko z Chatą Leśną grill, ogniska, imprezy integracyjne strzelnica Bukowno, ul. Spacerowa tel ; myśliwskim w Olewinie. Wyniki akcji Bezpieczne Wakacje 2007 (prowadzonej w dniach ): Ruch drogowy Liczba wypadków drogowych: 16 Liczba ofiar śmiertelnych: 2 Ogólna liczba skontrolowanych pojazdów: 1750, Liczba skontrolowanych pojazdów: 68 Liczba skontrolowanych motocykli: 10 Liczba mandatów karnych: 1221 Liczba ujawnionych nietrzeźwych kierujących: 85 Liczba zatrzymanych praw jazdy: 62 Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych: 153 Liczba ujawnionych naruszeń obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa: 397 Liczba ujawnień nie prawidłowego przewozu dzieci: 5 Profilaktyka Kontrola miejsc zorganizowanego wypoczynku: 11 Kontrola kąpielisk: 69 Liczba złapanych na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym: 566 Liczba wylegitymowanych osób małoletnich: 271 KOMPL. USŁUGI POGRZEBOWE mgr Zbigniew Kwinta, ul. Szpitalna , Sklep ZDROWA ŻYWNOŚĆ W sprzedaży posiada: swojskie wędliny art. bezglutenowe, sojowe i bezcukrowe pasteryzowane soki owocowe i warzywne naturalne miody herbatki owocowe i zioła, ul. Szpitalna 26, tel.(032) SKLEP KOMPUTEROWY Kawiarenka internetowa - komputery, laptopy, podzespoły, monitory - nowe i używane - serwis komputerów - ksero kolor A3, skanowanie, drukowanie - gry - tania seria - fotoprint - zdjęcia najtaniej, ul. Na Skarpie 20 (ulica za SKARBKIEM - obok kładki) EWIK K.Rdzak Żaluzje Rolety Markizy Moskitiery, ul. K.K.Wielkiego 40 tel./fax Bukowno, ul. Zwycięstwa kom FIRMA BUDOWLANA Oferuje wykonanie: - remontów bieżących i kapitalnych - wylewek cementowych agregatem Mixokret - robót elewacyjnych - robót transportowo-sprzętowych koparko-ładowarką, samochód samowyładowczy - tynków maszynowych (gipsowych i cementowo-wapiennych), ul. Osiecka 3a tel./fax kom , P.P.H.U. BARBOX Barański Jacek Producent Opakowań Kartonowych Oferuje: opakowania z tektury litej na torty, ciasta ciasteczka opakowania zbiorcze z tektur wielowarstwowych usługi poligraficzno-reklamowe w róznych technikach druku (offset, sito, tampon), Żurada II/ , POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH Jesteś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym? A może jest nim ktoś z twoich krewnych lub znajomych? Wyspecjalizowana firma prawnicza VOTUM uzyskuje wysokie odszkodowania Dziennik Ubezpieczeń uznał Nas za nr 1 w Polsce!!! Zadzwoń po szczegółowe informacje WARTO! ,

7 Sport i Turystyka 7 Sport Lekkatletyka Niestraszna pogoda Kazimierz Chechelski Ostatnio aura nie rozpieszczała zbytnio lekkoatletów, którzy w dniu 2 września rozpoczęli drugą część sezonu w Krakowie i w dniu 8.09 w Sosnowcu i również w Krakowie w dniu 9 września. Zimno, wiatr i deszcz nie mogły wpłynąć pozytywnie na osiąganie dobrych rezultatów, a mimo to młodzi lekkoatleci I.K.S osiagnęli całkiem przyzwoite rezultaty a kilku z nich nawet poprawiło swoje rekordy życiowe. A oto ich rezultaty. Dziewczęta 100m: Anna Pacia - 13,95 Katarzyna Pacia - 14,24 Sylwia Solecka - 15,14 Dziewczęta 200m: Anna Pacia - 28,57 Katarzyna Pacia - 29,38, Dziewczęta 400 m: Anna Pacia - 64,0 Katarzyna Barczyk - 69,88, Justyna Czeladzka - 65,87 Agnieszka Padło - 71,08 Dziewczęta 300m: Sylwia Solecka - 50,02 Dziewczęta 800m: Agnieszka Padło - 2,45,65 Dziewczęta 1500 m: Aneta Stawiarska - 5,05,22 Anna Barczyk - 5,05,89 Dziewczęta 3000m: Aneta Stawiarska - 11,12,56, Anna Barczyk - 11,12,62 Chłopcy 200 m Łukasz Gumółka - 24,62 Chłopcy 400 m Jakub Sowiński - 53,76, Łukasz Gumółka - 56,51, Miłosz Grajdek - 65,13, Chłopcy 800m Bartosz Karoń - 2,17,40 Tomasz Grochowski - 2,19,09, Chłopcy 1500m Tomasz Czarnota - 4,18,86 Bernard Liptak - 4,31,60 Karol Stefański - 4,34,03 Bartosz Karoń - 4,37,80, Chłopcy pchnięcie kulą 5 kg Wiktor-Podsidło - 11,14, Piotr Borecki - 10,88 Krzysztof Piła - 10,30 Chłopcy pchnięcie kulą 6 kg Jarosław Stach - 10,61 Chłopcy rzut dyskiem Jarosław Stach - 30,05 Skok w dal - Jakub Pietrasiewicz - 5,06 Kolejny start lekkoatletów nastąpi w dniu w Rzeszowie, a w dniu udział Tomka Czarnoty w Mistrzostwach Świata w Biegach Górskich w Szwajcarii. Zawada Wydarzenia kulturalne Szkoła z imieniem i d bem papieskim Wiesław Biernacki Wrocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, w Porębie Dzierżnej odbyła się doniosła uroczystość patriotyczna. Pragnąc uczcić pamięć pomordowanych w pacyfikacji mieszkańców Poręby Dzierżnej władze samorządowe Gminy Wolbrom nadały miejscowej Szkole Podstawowej imię Pamięci Ofiar Sierpnia 1944 r. Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona przez ordynariusza sosnowieckiego, biskupa Adama Śmigielskiego. Biskup wspólnie z proboszczem Jackiem Doroszewskim modlił się w intencji 39 mieszkańców wsi zamordowanych w dniu r. podczas pacyfikacji wsi, w odwecie za zabicie dwóch Niemców przez partyzantów oraz apel poległych. Młodzież szkolna zaciągnęła pod pomnikiem warty, złożyła wieniec, zapaliła znicze. Uformowany po mszy świętej pochód na czele z pocztami sztandarowymi jednostek OSP z terenu gminy, prowadzony przez orkiestrę dętą OSP z Zarzecza dotarł po miejsową remizę. Tam odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania dwóch pojazdów bojowych, a okolicznościowe akty wręczyli naczelnikowi OSP Czesławowi Plucie, burmistrz Jan Łaksa oraz st. brygadier Antoni Nawrot. O poświęcenie zarówno pojazdów jak i wyremontowanej remizy, w której powstała Izba Pamięci poprosił prezes OSP w Porębie Dzierżnej Janusz Grela. Dalsza część uroczystości odbywała się na placu szkolnym. Po poświęceniu ufundowanej przez Radę Rodziców tablicy z wyrytym imieniem szkoły, przewodniczący Rady Miejskiej, Kazimierz Pacia wręczył dyrektorce szkoły, Dorocie Wicher akt nadania imienia placówce. Najważniejszym punktem uroczystości było zasadzenie dębu papieskiego. Specjalny certyfikat Dębu Papieskiego nr 341 odebrał z rąk dyrektora regionalnego Lasów Państwowych, Kazimierza Szabli, burmistrz Wolbromia, Jan Łaksa. Zasadzenia jedynego w powiecie olkuskim dębu papieskiego dokonali: biskup Adam Śmigielski, dyrektor regionalny Lasów Państwowych Kazimierz Szabla, nadleśniczy Nadleśnictwa Michał Dobrzański, leśniczy Mirosław Osuch, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Zbysław Owczarski, kurator Andrzej Markiewicz, burmistrz Jan Łaksa i ks. Jacek Doroszewski Jak powiedział nam leśniczy i radny z Poręby Dzierżnej, inicjator nadania szkole imienia i zasadzenia dębu, Mirosław Osuch, zamierzeniem lesników jest to, by dęby papieskie rosły w całym kraju, aby były żywym pomnikiem czasów Papieża-Polaka. Uroczystość zakończyła niezwykle wzruszający montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły. tel POSZUKUJEMY KOLPORTERÓW

8 8 Reklama Centrum Szkolenia Językowego i Tłumaczeń ul. Bylicy 1/113 tel kom Wolbrom Benefit ul. Krakowska 66 ZAPISY NA KURSY JĘZYKOWE ANGIELSKI NIEMIECKI ROSYJSKI 128 zł / 16 godzin zegarowych nauki w miesiącu, podręczniki i inne pomoce GRATIS! Grupy max. 8 osobowe gwarantują szybkie postępy w nauce! TŁUMACZENIA - ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE FRANCUSKI 8 zł 60 m za in.

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1531/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 99 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku Załącznik do Zarządzenia Nr 519/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia16 grudnia 2015 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 97 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 12 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy SP Biała Rawska,

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

2 Kalendarz wydarzeń Z prac Zarządu Powiatu W 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, s

2 Kalendarz wydarzeń Z prac Zarządu Powiatu W 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, s Nr 33/201 7 ŚRODA 1 3 WRZEŚNIA 201 7 Bus dla Małachowa, winda dla Denkowa Starosta podpisał umowę. >>s.4 Drogi to wspólna sprawa Mieszkańcy o poprawie infrastruktury w gminie Waśniów. >>s.5 Pielęgnujemy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

"Zima w Mieście 16 27 lutego 2009

Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 "Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37 dodatkowe informacje: tel. 018 266 21 32 16/02

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska w ramach Działania Małe Projekty z Posiedzenia Rady, które

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin XX BIEG PO UŚMIECH Regulamin Z radością informujemy o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1553/2013 Burmistrza Krotoszyna z dnia10 grudnia 2013 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 95 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

RENDEZ-VOUS Z FRANCJĄ SOBOTA 14 LIPCA 2012 ULICA FRANCUSKA WARSZAWA OFERTA UDZIAŁU

RENDEZ-VOUS Z FRANCJĄ SOBOTA 14 LIPCA 2012 ULICA FRANCUSKA WARSZAWA OFERTA UDZIAŁU RENDEZ-VOUS Z FRANCJĄ SOBOTA 14 LIPCA 2012 ULICA FRANCUSKA WARSZAWA OFERTA UDZIAŁU Z okazji święta narodowego Francji, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce przy współpracy z Instytutem Francuskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1033/2012 Burmistrza Krotoszyna z dnia 10 grudnia 2012 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

MISJA SZKOŁY. Dąż. ążymy do tego aby każdy gnął sukces na miarę swoich

MISJA SZKOŁY. Dąż. ążymy do tego aby każdy gnął sukces na miarę swoich WITAMY W MISJA SZKOŁY Dąż ążymy do tego aby każdy uczeń osiągn gnął sukces na miarę swoich możliwo liwości W NASZEJ SZKOLE jest kameralna atmosfera podchodzimy indywidualnie do każdego ucznia umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. PROTOKÓŁ NR 33.2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU KPP W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ŚWIĘTO POLICJI UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU KPP W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/25033,swieto-policji-uroczystosc-nadania-sztandaru-kpp-w-nowym- Dworze-Mazowieckim.html Wygenerowano: Wtorek,

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG IMPREZY STYCZEŃ 08.01. Koncert Kolęd-występ w sali teatralnej MOK w Mszczonowie -Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów 34% A.kobieta. B. Mężczyzna 66%

Płeć respondentów 34% A.kobieta. B. Mężczyzna 66% Płeć respondentów 34% A.kobieta B. Mężczyzna 66% Wiek respondentów 5% 39% A, do 20 lat B. 21-25 lat 38% C. 26-35 lat D. 36-59 lat E. Powyżej 60 lat 9% 9% Wykształcenie respondentów 25% 25% 9% A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCHW 2015 ROKU

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCHW 2015 ROKU lp. Termin Nazwa wydarzenia Miejsce realizacji Organizator 1. 11.01.2015 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. 19-23.01.2015r Ferie w bibliotece 3. 31.01.2015r Dzień Seniora 4. 02.2015r. 5. KALENDARZ

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ 1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

GMINNY KALENDARZ IMPREZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W WOŁAJOWICACH NA 2015 ROK

GMINNY KALENDARZ IMPREZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W WOŁAJOWICACH NA 2015 ROK GMINNY KALENDARZ IMPREZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W WOŁAJOWICACH NA 2015 ROK 2. VIII Edycja Gminnego Konkursu na najlepiej działającą świetlice w gminie,,tu lubię być'' Styczeń

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV / 09

PROTOKÓŁ Nr XXV / 09 PROTOKÓŁ Nr XXV / 09 z uroczystej XXV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się w dniu 6 lutego 2009 r. w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury Sokół w Nisku, ul. Kościuszki 9 1 PROTOKÓŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W BRAŃSKU z realizacji zadań rzeczowych i wykonania planu finansowego za rok 2005

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W BRAŃSKU z realizacji zadań rzeczowych i wykonania planu finansowego za rok 2005 SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W BRAŃSKU z realizacji zadań rzeczowych i wykonania planu finansowego za rok 2005 Na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Lp. Nazwa zadania Miejsce zadania Organizatorzy Termin 1. Opłatek Klub Przyjaciół Spotkanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W ROKU LP Przedsięwzięcie Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykłady Zawody Cykl Złotych Wykładów prof. Jan Miodek Zawody Podlodowe w wędkarstwie

Bardziej szczegółowo

W ŁOMIANKACH DZIECI ODKRYWAJĄ KONTYNENTY

W ŁOMIANKACH DZIECI ODKRYWAJĄ KONTYNENTY Serwis wykorzystuje pliki cookies: Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych tehnologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb

Bardziej szczegółowo

Inspiracje Muzyczne 2017

Inspiracje Muzyczne 2017 Inspiracje Muzyczne 2017 W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 12 czerwca odbył się finał VII edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego Inspiracje Muzyczne. Inspiracje Muzyczne to forma

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2012

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2012 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2012 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ LUTY 1.Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

str. 16 poniedziałek, 4 lipca 2011 www.waszdzienpodniu.pl GM. PRZEMĘT. POŚWIĘTNO. 14xtu4244 c1 TU04385 czeniu części artystycznej odbyły się rozgrywki rodzinne. Drużyny zmierzyły się w konkurencjach sportowych,

Bardziej szczegółowo

TERMIN: r. II. Organizatorzy: Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Nieodkrytych Tajemnic

TERMIN: r. II. Organizatorzy: Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Nieodkrytych Tajemnic REGULAMIN II REKREACYJNEGO RAJDU ROWEROWEGO SZLAKIEM GRY TURYSTYCZNEJ - ROWEROWA ŁUKTA TRASA RAJDU: Łukta - Wynki - Jezioro Czarne - Dąb Perkun - Plichta - Tabórz - Ramoty - Komorowo - Chata Samsara Łukta

Bardziej szczegółowo

Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE. -Szkoły podstawowe 37 869,42

Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE. -Szkoły podstawowe 37 869,42 Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE 1. PLACÓWKI OŚWIATOWE

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Program imprez 1 maja

Program imprez 1 maja KRAPKOWICE Program imprez 1 maja XXXII Krapkowicki Bieg Uliczny 9:00 bieg dzieci i młodzieży 10:00 nordic walking 9:00 14:00 11:00 START biegu głównego na 10 km 11.10 wręczanie nagród dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach

UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach Na podstawie art.18 ust.1 i art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2015

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2015 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2015 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ LUTY 1.Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

XVII BIEG PO UŚMIECH

XVII BIEG PO UŚMIECH XVII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 11.06.2011 r. Z radością informujemy Paostwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci,

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W CHORZELOWIE

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W CHORZELOWIE GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W CHORZELOWIE ZAPEWNIAMY: PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ W SZKOLE DODATKOWE ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSPIERANIE INTEGRACJI W ŚRODOWISKU RÓWIEŚNICZYM ŻYCZLIWYCH NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

Kalendarz wydarzeń, imprez, wyjazdów, konkursów, koncertów organizowanych w Bielsku Podlaskim w okresie ferii zimowych 2017

Kalendarz wydarzeń, imprez, wyjazdów, konkursów, koncertów organizowanych w Bielsku Podlaskim w okresie ferii zimowych 2017 Kalendarz wydarzeń, imprez, wyjazdów, konkursów, koncertów organizowanych w Bielsku Podlaskim w okresie ferii zimowych 2017 Lp. 1 Organizatorzy/realizatorzy/ współorganizatorzy LODOWISKO od 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu POD LEŚNĄ JAGÓDKĄ PRZEDSZKOLE W STRZEGOMIU W dniu 10 grudnia 2009 roku w budynku PSP Strzegom odbyła się niecodzienna uroczystość oficjalne otwarcie przedszkola.

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE

FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie W okresie ferii zimowych Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie poprowadzi zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat, w godzinach 10.00-16.00, w

Bardziej szczegółowo

Published on Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach (https://www.lodr-bratoszewice.pl)

Published on Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach (https://www.lodr-bratoszewice.pl) Published on Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach (https://www.lodr-bratoszewice.pl) Strona główna > Dożynki prezydenckie w Spale Dożynki prezydenckie w Spale 21.09.2017 [1] Praca na roli,

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubichowo Wyjątkowy prezent samorządu Gminy Lubichowo dla dzieci i młodzieży

Gmina Lubichowo Wyjątkowy prezent samorządu Gminy Lubichowo dla dzieci i młodzieży Wyjątkowy prezent samorządu Gminy Lubichowo dla dzieci i młodzieży Piękny dzień jakim jest Dzień Dziecka został wybrany jako najlepszy moment do uroczystego oddania do użytku nowego kompleksu boisk. Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

październik grudzień

październik grudzień październik grudzień Z dużą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, które odbędą się w Szczecinku w IV kwartale br. Ma on być swoistym przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie)

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytowie oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Piątek 21 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo