W numerze: RUSZYŁA NOWA LOTERIA! więcej na str. 3. Nr 1(17) STYCZEŃ 2014 r. KOLEJNY SUKCES BANKU POTRZEBNY WYDATEK DLA BRANIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: RUSZYŁA NOWA LOTERIA! więcej na str. 3. Nr 1(17) STYCZEŃ 2014 r. KOLEJNY SUKCES BANKU POTRZEBNY WYDATEK DLA BRANIC"

Transkrypt

1 ISSN Nr 1(17) STYCZEŃ 2014 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK W numerze: KOLEJNY SUKCES BANKU str. 2 POTRZEBNY WYDATEK DLA BRANIC str. 5 CO SŁYCHAĆ W ODDZIALE W POKOJU? str. 8 DORADZAJĄ I OPINIUJĄ str. 9 Decyzją Komisji Nad- zoru Finansowego Bank Spółdzielczy w Namysłowie uzyskał zgodę na prowa- dzenie działalności bankowej na terenie całego kraju. RUSZYŁA NOWA LOTERIA! więcej na str. 3

2 KOMENTARZ W tym roku rozpocznie się spływ środków unij nych z nowego rozdania Mimo opóźnień w uchwalaniu unij nego budżetu, Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest przygotowany do ich dystrybucji zarówno dla sektora rolniczego, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw oraz samorządów. Doświadczenie w tym zakresie, jakim dysponują banki spółdzielcze, ma wielkie znaczenie dla przebiegu realizacji dofi nansowań. Klienci Banku Spółdzielczego w Namysłowie mogą liczyć na fachowe doradztwo i pomoc, by w jak najbardziej dogodny sposób wykorzystać szansę, jaką te środki stwarzają. Mam również nadzieję, że komunikaty o wzroście tempa PKB, które uwidoczniło się z końcem minionego roku, w sposób bardziej odczuwalny dadzą o sobie znać w lokalnych gospodarkach, w przychodach małych i średnich przedsiębiorstw, które dziś dają ponad 70 proc. krajowej produkcji i są też najbardziej liczącym się pracodawcą. Powszechnie jednak wiadomo, że wzrost tempa rozwoju gospodarczego nie spowoduje automatycznego rozwiązania nabrzmiałych problemów, jak choćby wysokiego bezrobocia czy też fi - nansowych potrzeb samorządów. W 2014 roku czeka nas wszystkich bardzo trudne zadanie, by efekty wzrostu gospodarczego w sposób jak najbardziej wydajny wykorzystać w gospodarce regionu, wzroście inwestycji przedsiębiorców, rolników, a także inwestycji podejmowanych przez samorządy. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw, oprócz sektora rolniczego, jest głównym partnerem banków spółdzielczych. Jego udział w obrotach naszego Banku systematycznie wzrasta. Dzieje się to za sprawą bliskości i otwartości bankowości spółdzielczej na potrzeby lokalnej gospodarki. W ciągu minionych kilkunastu lat zmieniło się też rolnictwo na obszarze, na którym Bank prowadzi działalność fi nansową. Dawne indywidualne gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne po przekształceniach własnościowych okrzepły, urosły w siłę i znacznie wzrosły ich potrzeby kredytowe na cele inwestycyjne i modernizacyjne. Tym potrzebom Bank Spółdzielczy w Namysłowie był, jak powszechnie wiadomo, w stanie sprostać. Zasada zrównoważonego rozwoju zapisana w Strategii Banku w okresie przemian gospodarczych okazała się dobrym kierunkiem w budowaniu jego dzisiejszej pozycji. Potrzeby rynku zmieniły jego charakter. Dziś Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest bankiem uniwersalnym, skoro jest w stanie zaspokoić większość potrzeb gospodarczych mieszkańców regionu i swoich wieloletnich partnerów samorządów. Aby sprostać tym potrzebom w sposób bardziej kompetentny i kompletny, Bank nadal pracować będzie nad poszerzaniem oferty i udrożnianiem dostępu do oferowanych usług. Zdzisław Bąk Prezes Zarządu Orzeł dla Banku 5 grudnia w warszawskim Domu Literatury odbyło się wręczenie wyróżnień 45 edycji nagrody Orzeł Agrobiznesu. Wyróżniono fi rmy i banki spółdzielcze, prowadzące działalność w sektorze rolno-spożywczym. Po raz pierwszy przyznano także cztery specjalne wyróżnienia Koryfeusz Agrobiznesu. Tytułem tym uhonorowano prezesa Banku Spółdzielczego w Namysłowie, Zdzisława Bąka, zaś Bank uzyskał tytuł Super Grand Prix tego konkursu. Przyznano kolejne tytułu Orła Agrobiznesu, akty przedłużenia licencji po ponownej weryfi kacji sukcesu rynkowego, a także przedstawiono nominowanych do zdobycia tytułu Orła Agrobiznesu w kolejnej jego edycji. Statuetki dyplomy oraz certyfi katy przedstawicielom wyróżnionych fi rm i banków wręczali wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak oraz przewodniczący jury Orłów Agrobiznesu poseł Franciszek Stefaniuk. redakcja 2 MÓJ BANK

3 Nowa edycja Loterii!!! Tradycją Banku Spółdzielczego w Namysłowie jest organizowana od 23 lat Loteria pod nazwą Loteria dla oszczędzających. Główną nagrodą jest samochód osobowy oraz 100 innych nagród rzeczowych, jak: skuter, notebooki, telewizory LCD, kina domowe, nagrody pieniężne, konsole, tablety, rowery, nawigacje, aparaty cyfrowe, ekspresy ciśnieniowe do kawy, kuchenki mikrofalowe, grille elektryczne i inne. Uczestnikami loterii mogą zostać osoby fi zyczne, które do 31 marca 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie dokonają wpłaty kwoty co najmniej 1 000,00 złotych lub jej wielokrotności jako wkładów trzymiesięcznych i utrzymają te wkłady przez kolejne trzy okresy, czyli do 31 grudnia 2014 roku. W edycji na 2014 rok nagrodą główną jest samochód osobowy OPEL ASTRA IV. M. Harasimczuk Szlachetna paczka ZOSTAŃ BOHATEREM! W sobotę 7 grudnia 2013 r. odbył się fi nał Szlachetnej Paczki. Podobnie jak w zeszłym roku pracownicy Banku Spółdzielczego w Namysłowie, wspólnie z pracownikami Starostwa Powiatowego w Namysłowie, postanowili przygotować Szlachetną Paczkę dla potrzebującej rodziny. Tym razem nasze serca poruszyła historia samotnej matki wychowującej czworo dzieci. Wybrana przez Bank 5-osobowa rodzina najbardziej potrzebowała ciepłej zimowej odzieży, dlatego mama prosiła o ubrania i obuwie dla dzieci, natomiast dzieci bardzo nieśmiało poprosiły o zabawki. Zrozumieliśmy, że jest to również priorytetowa potrzeba, bo nic tak bardzo nie cieszy dzieci, jak właśnie zabawki. Efektem naszej akcji było zebranie 17 paczek pełnych artykułów spożywczych, ubrań, środków czystości, słodyczy i niespodzianek dla dzieciaków. Oprócz tego udało nam się zorgani- zować nową lodówkę, która zastąpiła starą i zniszczoną. Miło wspominamy kilkugodzinne zakupy, które były bardzo udaną zabawą, jak również wyzwaniem. Staraliśmy się trafić w gusta wszystkich dzieci, co nie zawsze jest prostym zadaniem. Dodatkowo z zebranych pieniędzy zakupione zostały artykuły spożywcze, chemiczne oraz dla wszystkich dzieci kurtki zimowe i buty. W podziękowaniu otrzymaliśmy własnoręcznie namalowany obrazek oraz Certyfi kat Drużyny Szlachetnej Paczki. Magdalena Janczura Wydział Administracyjno-Samorządowy MÓJ BANK 3

4 Budowy na lata Zakład Instalacyjno- Budowlany ISAN-BUD Leszek Wołowiec z siedzibą w Niemodlinie powstał w 1997 roku i świadczy usługi w zakresie budownictwa inżynieryjnego. Firma realizuje roboty w zakresie budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, robót drogowych i brukarskich oraz usługi sprzętowe. Przedsiębiorstwo realizuje przede wszystkim zlecenia jednostek administracji publicznej, czyli samorządów i zarządów dróg, zlecenia od prywatnych inwestorów, a także pracuje jako podwykonawca fi rm drogowych. Posiada specjalistyczny sprzęt oraz wieloletnie doświadczenie, zgodne z wykształceniem budowlanym właściciela. Przedsiębiorstwo istnieje samodzielnie od 17 lat, ale wcześniej (od 1992 r.) również wykonywało ten sam zakres robót jako spółka cywilna. Przez ten czas dorobiło się własnej kadry oraz wykwalifi kowanych operatorów sprzętu, maszyn i urządzeń technicznych. Jak mówi pan Wołowiec najważniejsze jest życie, bo pracujemy przede wszystkim w wykopach, czasami głębokich, więc zasad bezpieczeństwa musimy bezwzględnie przestrzegać. Obrazowo mówiąc metr sześcienny piasku, gdyby spadł na człowieka w wykopie, to jakby przygniótł go dwutonowy ciężar, a tego nikt nie udźwignie! Dawniej szkoły zasadnicze i technika budowlane uczyły wszystkich zasad i ich stosowania od podstaw teraz ten ciężar spoczywa na właścicielach fi rm budowlanych. Liczę, że 2-3 lata trwa kształcenie nowego pracownika, zanim nabędę zaufania do jego kwalifi kacji. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, fi rma staje do organizowanych przetargów i rocznie startuje w nich razy, ale wygrywa 2-3 zlecenia. Głównym powodem jest zasada najniższej ceny. Jeżeli moja oferta niewiele odbiega od tej wygrywającej, to gratulują mi inni biorący udział w przetargu mówi właściciel Zakładu. Inaczej jednak jest w sytuacji, gdy oferta wygrywająca przetarg jest zaniżona o istotną kwotę, np. parę milionów złotych. Nasze środowisko postuluje od dawna, żeby te zaniżone oferty odrzucać, wybierać wykonawców z ofert zawierających średnie ceny, ale musiałyby być uwzględniane dodatkowe punkty uwiarygodniające fi rmy, czyli doświadczenie, dotychczas zrealizowane projekty, stan parku maszynowego itp. Dzisiaj do przetargu może wystartować każdy i wygląda na to, że ten jeden potrafi zrobić tanio, a pozostałe 12 fi rm się myli? Zaczynam wtedy żałować włożonego wysiłku i kosztów, które poniosłem w związku z takim przetargiem. Na koszt przetargu składają się nie tylko dojazdy na miejsce przyszłej budowy i na przetargi, ale i wysokość wadium, konieczność sporządzenia fachowej kalkulacji, a także uzyskanie najnowszych dokumentów z ZUS i US, no i czas, który trzeba na to poświęcić. Żeby jednak zapewnić fi rmie byt i zatrudnienie ludziom od lat w niej pracujących, to takie kontrakty trzeba pozyskiwać, bo i tak jest to praca sezonowa i żeby utrzymać zgrany zespół, to trzeba też przez ciepłe miesiące zapracować na zimowy przestój i ludziom zapewnić wynagrodzenie. Nie spędzamy tego czasu bezczynnie, wykorzystujemy go na remonty i przeglądy sprzętu zaznacza Leszek Wołowiec. Gdy rozpoczyna się sezon, pracujemy od rana do zmierzchu i w ten sposób organizujemy pracę, żeby jak najrzadziej przemieszczać sprzęt i ludzi, a tym samym maksymalnie wykorzystać czas przeznaczony na wykonania usługi oraz dotrzymać terminu realizacji inwestycji. Zakład ISAN-BUD jest klientem Banku Spółdzielczego w Namysłowie i jego Oddziału w Niemodlinie, a pan Wołowiec od wielu lat jest związany ze spółdzielczością. Był również przewodniczącym Rady Nadzorczej niemodlińskiego Banku Spółdzielczego, który połączył się z BS w Namysłowie. Do dzisiaj czynnie uczestniczy w pracach Rady przy Oddziale w Niemodlinie i bardzo ceni jej działanie. Z usług Banku jego fi rma korzysta często, bowiem wymusza to już wspomniana sezonowość wykonywania prac, a także długi czas realizacji, dopiero po którym zazwyczaj inwestor płaci. Za zakup materiałów i paliw też trzeba płacić od razu, więc Zakład wspomaga 4 MÓJ BANK

5 się kredytowaniem. Dobra fi rma, to taka, która dba o bezpieczeństwo i stosuje silną kontrolę wewnętrzną, niezależnie od inspektora nadzoru. Czasami tych inspektorów mamy wielu, bo gdy wchodzimy z pracami do jakiejś miejscowości, to jej mieszkańcy obserwują nas i to, co robimy mówi z uśmiechem właściciel ISAN-BUD-u. Podkreśla jednak, że cała jego ekipa nastawiona jest na współpracę z miejscową społecznością i jeżeli zachodzi taka potrzeba, to nieodpłatnie wspomagają mieszkańców przy jakichś pracach ziemnych, przy których potrzebna jest np. koparka. Zawsze staramy się, by nasze prace w jak najmniejszym stopniu utrudniały codzienną egzystencję ludzi zamieszkałych w pobliżu realizowanej budowy dodaje pan Wołowiec. Dla nas to nie tylko solidna i terminowo oddana praca, ale i satysfakcja, że po naszym zejściu z frontu robót, mieszkańcom poprawią się warunki życia. Kontakt z fi rmą: Maria Weber Zakład Instalacyjno Budowlany ISAN-BUD Leszek Wołowiec Niemodlin, ul. Opolska 40 tel./fax tel. kom *RRSO dla przykładu reprezentatywnego przy całkowitej kwocie kredytu 2 000,00 zł dla 12 miesięcy spłat, bez opłaty przygotowawczej, z prowizją 3,49%, z oprocentowaniem 9,99% w skali roku stopa stała wynosi 18,25%. Rata miesięczna wynosi 181,17 zł, a całkowita kwota do zapłaty 2 177,77 zł. **RRSO dla przykładu reprezentatywnego przy całkowitej kwocie kredytu 4 600,00 zł dla 24 miesięcy spłat, bez opłaty przygotowawczej, z prowizją 4,39%, z oprocentowaniem 10,99% w skali roku stopa zmienna wynosi 16,88%. Rata miesięczna wynosi 231,43 zł, a całkowita kwota do zapłaty 5 328,31 zł. ***RRSO dla przykładu reprezentatywnego przy całkowitej kwocie kredytu 8 800,00 zł dla 36 miesięcy spłat, bez opłaty przygotowawczej, z prowizją 4,69%, z oprocentowaniem 11,99% w skali roku stopa zmienne wynosi 16,72%. Rata miesięczna wynosi 349,61 zł, a całkowita kwota do zapłaty ,27 zł. Nowy samochód dla Branic Na zdjęciu od lewej Krystyna Borzucka st. specjalista ds. Oszczędności i Sabina Żywina dyrektor Oddziału w Branicach. Najdalej oddalony od Centrali w Namysłowie Oddział w Branicach obsługuje teren nadgranicznej gminy. W jego skład wchodzą też Punkty Obsługi Klienta w Uciechowicach, Włodzieninie i w branickim szpitalu. Dla usprawnienia komunikacji między podległymi placówkami oraz ułatwienia kontaktów pracowników Banku z klientami spoza Branic, a także kontroli inwestycji realizowanych z udzielanych kredytów, decyzją Zarządu BS w Namysłowie zakupiony został samochód Fiat Panda. To kolejna inwestycja poprawiająca warunki pracy i obsługi klientów w branickiej placówce od czasu przyłączenia do BS w Namysłowie. M. H. MÓJ BANK 5

6 W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęła się pierwsza edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego TalentowiSKO. Program został przygotowany przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS i jest rozszerzeniem dotychczasowych działań prowadzonych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Do programu TalentowiSKO przyłączył się również Bank Spółdzielczy w Namysłowie, który od lat opiekuje się szkołami w swoim regionie, m.in. przez prowadzenie zajęć dla dzieci w ramach Szkolnych Kas Oszczędnościowych. Angażuje się także w proces promowania przedsiębiorczości i wiedzy z zakresu fi nansów. Celem Programu jest rozwij anie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. TalentowiSKO uczy zaradności życiowej i pozytywnego myślenia o pieniądzu. TalentowiSKO dla wszystkich uczniów. Program kierowany jest do uczniów z każdej grupy wiekowej. Dzieci ze szkół podstawowych nauczą się m.in. odpowiedzialnie dysponować swoim majątkiem i systematycznie oszczędzać. Gimnazjaliści będą mogli wykorzystać wiedzę ekonomiczną przy organizacji aukcji czy zbiórki społecznej na ważny cel. Z kolei uczniowie szkół ponadgimnazjalnych poznają działanie instytucji bankowych, dowiedzą się, jak przygotować biznesplan czy pozyskać fundusze na własny biznes albo studia. Patronat nad Programem objęły wybrane Kuratoria Oświaty, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Narzędzia Programu TalentowiSKO W ramach Programu TalentowiSKO przygotowana została nowoczesna platforma internetowa TalentowiSKO.pl zawierająca inspirujące treści, grafi - ki i animacje związane z tematyką fi nansów, przeznaczone dla uczniów wszystkich szkół. Znajduje się na niej również zbiór wszystkich narzędzi niezbędnych do realizacji Programu. Są to m.in. autorskie scenariusze lekcji o fi nansach i oszczędzaniu dostosowane do czterech grup wiekowych uczniów. Scenariusze opracował zespół doświadczonych metodyków oraz ekspert z zakresu fi nansów. Stanowią one uzupełnienie podstawy programowej z obszaru przedsiębiorczości w szkołach. Wśród pomocy dydaktycznych są też gotowe karty pracy dla dzieci i nauczycieli. Scenariusze lekcji oraz karty pracy znajdują się w zaszyfrowanej zakładce dla szkół stworzonej w ramach strony TalentowiSKO.pl. Dostęp do tej sekcji otrzymują szkoły biorące udział w Programie. Dodatkowo przygotowano konkursy rozwijające wiedzę o oszczędzaniu, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody dla uczniów i szkół. Najważniejsze korzyści z Programu TalentowiSKO dla szkół: wzmocnienie swojego wizerunku w oczach uczniów, rodziców i kuratoriów, możliwość ponadprogramowego edukowania swoich uczniów, dostęp do znakomicie przygotowanych, eksperckich scenariuszy zajęć, lepsze przygotowanie swoich uczniów do testów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i egzaminu maturalnego. Do konkursu SKO w ramach programu TalentowiSKO zgłosiły się następujące szkoły: 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani, Domaradz 3, Pokój 2. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzienienie, Włodzienin 50, Branice 3. Szkoła Podstawowa w Uciechowicach z Oddziałem Przedszkolnym, Uciechowice 46, Branice 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu, ul. Opolska 68, Namysłów 5. Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki, ul. Pułaskiego 3, Namysłów 6. Zespół Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa Tułowice 7. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki, ul. Szkolna 6, Bąkowice 8. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szkolna 5, Niemodlin 9. Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokoju im. Wincentego Witosa, ul. 1 Maja 15, Pokój 10. Zespół Szkół w Dąbrowie, ul. Szkolna 9, Dąbrowa 11. I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Mickiewicza 2, Namysłów 12. Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów, ul. 3 Maja 21, Namysłów więcej na Oprac. M. Harasimczuk 6 MÓJ BANK

7 Pokonać kryzys Przed czterema laty odwiedziliśmy sycowski Plastgumet Zakład Wytwórczy Produkcyjno Usługowy. Firma powstała przed dziesięciu laty i jest wieloletnim klientem Oddziału namysłowskiego BS w Sycowie. W zakres działalności wchodzi produkcja wyrobów z gumy do samochodów ciężarowych i autobusów krajowych oraz zagranicznych, maszyn rolniczych, przemysłu metalowego, budowlanego, drogownictwa. Są to m.in. osłony przeciwbłotne, odbojniki dojazdowe i resorowe, wyroby gumowometalowe, lemiesze pługów odśnieżnych, wyroby formowe z granulatów gumowych i wiele innych zamieszczonych w fi r- mowym katalogu. Firma ruszyć miała na bazie maszyn po upadłym przedsiębiorstwie. Jej start okazał się znacznie trudniejszy, niż przypuszczali właściciele o czym pisaliśmy w 4 numerze Mojego Banku w marcu 2010 roku. Obecnie przedsiębiorstwo działa jako spółka jawna, a jej właścicielami są Elżbieta, Mirosław i Dawid Konopko. W ciągu minionych czterech lat w gospodarce zachodziły istotne zmiany. Wiele fi rm ograniczało produkcję i zatrudnienie. Niemała też część straciła płynność fi nansową. Produkcja Plastgumetu to wyroby rynkowe, w przeważającej części kierowane ku sektorowi transportu, który minione lata zalicza do najtrudniejszych w historii. Na szczęście kryzys w gospodarce nadszedł w czasie, kiedy nasza fi rma osiągnęła względną stabilizację mówi Mirosław Konopko. Kiedy negatywne zjawiska w gospodarce i handlu zaczęły się wyraźniej uwidaczniać, postanowiliśmy nie poddawać się i mocniej zakasać rękawy. Żeby nie ograniczać wielkości produkcji, a co za tym idzie zatrudnienia, wprowadziliśmy do oferty nowe wyroby w szczególności odbojniki i szukaliśmy nowych klientów. Poza tym mieliśmy już rozpoznany rynek i pracowaliśmy dla największych hurtowni w branży, a także uznanych producentów maszyn rolniczych, naczep i urządzeń wymagających stosowania naszych wyrobów. Poza tym w biznesie podstawowym warunkiem sukcesu jest bycie konsekwentnym i tej konsekwencji nam nie zabrakło. Wyroby fi rmy posiadają bardzo konkurencyjne ceny, toteż wysiłek włożony w samą produkcję i jej organizację musi być bardzo duży, by osiągnąć rentowność pozwalającą na dalszy rozwój. Wsparcie tutejszego Oddziału BS w Namysłowie jest dla nas bardzo ważne, zapewnia nam fi nansową płynność, pomaga w inwestowaniu, bowiem stagnacja byłaby dla fi rmy czasem straconym. Najcenniejszym walorem tego Banku jest krótki czas, jaki dyrektor Oddziału w Sycowie potrzebuje na wdrożenie istotnych dla nas decyzji stwierdza pan Konopko. Mimo trudnych czasów, fi r- ma powiększyła się o dokupione dwa sąsiednie obiekty, do których, po remoncie, przeniesiono część produkcji, a także narzędziownię. Powstał w nich też magazyn eksportowy oraz magazyn na surowce. Wybudowano nową wiatę przy magazynie. Zakład wzbogacił się także o nową wydajniejszą kotłownię i samochodowy warsztat blacharsko-lakierniczy i wulkanizacyjny. Do zakładu doprowadzono praktycznie nową drogę. Bez udziału Banku Spółdzielczego w Namysłowie byłoby to niemożliwe twierdzi Mirosław Konopko, człowiek który wraz z rodziną pokonał kryzys. Andrzej Malanowski *RRSO dla przykładu reprezentatywnego dla kredytu sezonowego przy całkowitej kwocie kredytu 2 000,00 zł dla 12 miesięcy spłat, bez opłaty przygotowawczej, prowizja 1% - 20 zł, z oprocentowaniem 8,00% w skali roku stopa stała wynosi 10,39%. Rata miesięczna kredytu wynosi 179,93 zł, a całkowita kwota kredytu do zapłaty 2 106,25 zł. Dane na dzień r. MÓJ BANK 7

8 Nasza placówka Oddział w Pokoju Bank Spółdzielczy w Pokoju połączył się z namysłowskim Bankiem w 1999 roku, a powodem tego wydarzenia był brak możliwości osiągnięcia przez BS w Pokoju nowych progów kapitałowych narzuconych bankom spółdzielczym w okresie przedakcesyjnym do UE. Bank przystąpił do przyłączenia razem z bankami spółdzielczymi w Niemodlinie, Byczynie i Lasowicach. Działania łączeniowe niosły ze sobą spore koszty oraz konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian w organizacji pracy, skorelowania systemów komputerowych, a efekty tych poczynań potrafi ą ujawnić swoje oblicze zazwyczaj w dłuższej perspektywie czasu. Tym razem nic nie zakłóciło procesu łączeniowego. Po dokonaniu zintegrowania całego organizmu połączonych banków, zdaniem Zarządu, nadszedł czas także na zadbanie o zewnętrzny wizerunek i wygodę klientów oraz pracowników przyłączonych placówek. Efektem takich właśnie działań jest dzisiejszy wizerunek siedziby Oddziału w Pokoju oraz całkowicie zmienione i unowocześnione jego Pracownice Oddziału Banku w Pokoju. Od lewej: Magdalena Klyscz, Leokadia Sygulka, Teresa Sidorkiewicz dyrektor Oddziału, Bogusława Szopa i Irena Kowalska Siedziba Oddziału w Pokoju Pracownicy oraz gość specjalny dr Grzegorz Russak podczas 3 Święta Karpia opolskiego, które odbyło się 5 października 2013 r. w Gospodarstwie Rybackim w Krogulnej więcej na ten temat w kolejnym wydaniu kwartalnika wnętrze. Bank otrzymał nową elewację, oznakowanie, całkowicie zmieniły swój wygląd sala operacyjna, pomieszczenia przeznaczone do obsługi kredytów oraz te służące administracji. Całkowicie zmieniły się warunki pracy załogi mówi dyrektor Oddziału, Teresa Sidorkiewicz. Lepiej też czują się tu teraz nasi klienci. Na ich prośbę nad bankomatem umieszczony został daszek, dzięki któremu promienie słoneczne nie utrudniają już odczytywania czy też wpisywania danych do bankomatu. Oddział obsługuje mieszkańców gminy Pokój, a że jest to gmina o rolniczym charakterze, to i kredyty rolnicze stanowią połowę jego obliga kredytowego. Drugą połowę w 18 proc. wypełniają osoby prowadzące działalność gospodarczą i w 25 proc. osoby fi zyczne, a pozostałą wykorzystuje budżet gminy. Jako jedyna placówka bankowa w gminie musimy dostosować naszą ofertę do zróżnicowanych potrzeb mieszkańców i jak dotąd udaje się nam to realizować. Wzrasta też zainteresowanie bankowością elektroniczną, a tego zjawiska należy chyba upatrywać dobrych opiniach naszych klientów, którzy już z tego udogodnienia korzystają i dlatego dają mu dobre świadectwo. To procentuje! Również podczas tych czternastu lat od połączenia siedmiokrotnie wzrosła wartość składanych w Oddziale depozytów, co moim zdaniem dobrze świadczy o zaufaniu do naszego Banku wśród mieszkańców gminy stwierdza dyrektor Teresa Sidorkiewicz. redakcja 8 MÓJ BANK

9 Rady oddziałowe to potrzebne gremia Rozmowa ze Stanisławem Grzegorczykiem, sekretarzem Rady Nadzorczej BS w Namysłowie Oprócz sekretarza Rady Nadzorczej Banku, pełni Pan funkcję przewodniczącego Rady Oddziałowej przy Oddziale Banku w Pokoju. Tak, jestem wieloletnim klientem i członkiem Banku z ponad trzydziestoletnim stażem. Pracuję w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Nie tylko pełnię funkcję sekretarza Rady, ale jestem także związany emocjonalnie z działaniem Banku. Patrząc z perspektywy kilkudziesięciu lat na przemiany, jakie zaszły w placówce w Pokoju, nie sposób nie zauważyć ogromnej roli, jaką ona odegrała w przemianach gospodarczych zachodzących w gminie. Rada Oddziałowa to twór rzadko spotykany w innych bankach spółdzielczych. Kwota kredytu uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Klienta. Kredyt może być udzielony bez zaświadczenia o zarobkach: *W kwocie nie przekraczającej jednokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, aktualnie 3 800,00 zł. **Dla Klientów współpracujących z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie od co najmniej 6 miesięcy kwota kredytu nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, aktualnie ,00 zł. Uznaje się, że Klient współpracuje z Bankiem od co najmniej 6 i 12 miesięcy, jeżeli w tym okresie z tyt. Dochodów osiąganych przez Klienta następują systematyczne wpływy na jego rachunek prowadzony przez BS w Namysłowie (nie rzadziej niż raz na 3 miesiące) lub jeżeli Klient korzysta lub korzystał w Banku z produktu kredytowego, który terminowo spłaca/ł przez ostatnie 6 lub 12 miesięcy. W naszym się sprawdza. Moim zdaniem rady są najlepszym przykładem autentycznego stosowania spółdzielczych wartości w dużych, często masowych organizacjach o spółdzielczym charakterze. Proszę zauważyć, że namysłowski Bank w ten sposób integruje członków przyłączonych banków. Najogólniej mówiąc, rady oddziałowe to opiniodawcze gremia, współpracujące z dyrektorami oddziałów. Nie są zatem ramieniem Rady Nadzorczej? Nie, i z mocy prawa być nie mogą. Rada Nadzorcza Banku ma zupełnie inne zadania. Ona zajmuje się praktycznie bankiem jako całością, tymczasem jego placówki działają w zróżnicowanych warunkach i spotykają się z oczekiwaniami klientów, które nie w każdym środowisku są takie same. Ale rady oddziałowe nie odżegnują się od kontaktów z Radą Nadzorczą. Co więcej, przynajmniej raz w roku biorą udział we wspólnym szkoleniu z Radą Nadzorczą, podczas którego mogą przekazać jej swoje uwagi i opinie klientów oraz członków z terenu, na którym działa ich oddział. Z radami spotyka się też Zarząd Banku, bo przekazujemy mu interesujące informacje prosto z terenu działania placówek. Sam przekazuję również ważne informacje i opinie z naszego terenu Radzie Nadzorczej. Jak przebiega współpraca Rady Oddziałowej z dyrektorem Oddziału? Myślę, że z pożytkiem dla funkcjonowania Oddziału. Mimo iż ma ona tylko funkcje opiniotwórcze, to może również być ciałem doradczym. Oddziały są wyposażone w pewną dozę samodzielności, stąd wiedzy na temat opinii o działalności placówki nigdy nie powinno być zbyt wiele dla jej kierownictwa. W skład Rady wchodzą osoby z dużym doświadczeniem życiowym i gospodarczym. Wszyscy jesteśmy stąd, działamy na podstawie rocznego planu i z reguły odbywamy jedno posiedzenie w kwartale. Nasze opinie są przez panią dyrektor Oddziału traktowane odpowiedzialnie i myślę, że pomagają w rozeznaniu potrzeb fi nansowych mieszkańców gminy. Spełnienie naszych postulatów odnośnie modernizacji i wykonania nowej elewacji zaowocowało zwiększeniem atrakcyjności i popularności naszego Oddziału w gminie. Myślę, że zachowanie działalności rad oddziałowych w Banku było decyzją mądrą, ponieważ jego członkom dano dodatkową szansę nieskrępowanego wyrażania opinii oraz było wyrazem większego niż w innych bankach uszanowania praw jego właścicieli, czyli członków Banku. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski MÓJ BANK 9

10 KARTY ZBLIŻENIOWE JUŻ DOSTĘPNE! Szanowni Klienci Bank Spółdzielczy w Namysłowie uprzejmie informuje, że Klienci posiadający rachunek osobisty Pol-Konto mogą już dziś ubiegać się o wydanie zbliżeniowej karty płatniczej VISA CLASSIC DEBTETOWA PAYWAVE. Karta VISA PayWave to nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa, która oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych, umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych PayWave oraz płatności przez Internet! Działa w oparciu o bieżące aktualne saldo na rachunku. Wybierając kartę płatniczą VISA PayWave z możliwością płatności zbliżeniowych Użytkownik zyskuje: komfort Klient ma stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzania Banku i nie jest zależny od godzin pracy placówek, bezpieczeństwo środków na rachunku karty każda transakcja na kwotę powyżej 30, 00 zł jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem, szybką realizację płatności za drobne zakupy do kwoty 30,00 zł transakcje wykonywane są poprzez zbliżenie karty do terminala, bez podawania kodu PIN ani składania podpisu, szybkość środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek, łatwy i szybki dostęp do gotówki dzięki szerokiej sieci ponad 4500 bankomatów bez prowizji (Zrzeszenia Banku BPS SA, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You), możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych w kraju i za granicą bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat, kontrolę nad wydatkami dzięki autoryzacji każdej transakcji oraz możliwości podejrzenia blokady w systemie bankowości internetowej, możliwość dokonywania transakcji w Internecie, możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty (maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki zł, maksymalny dzienny limit operacji płatniczych zł), możliwość sprawdzenia stanu środków na rachunku w bankomacie, możliwość zmiany kodu PIN w bankomacie świadczącym taką usługę. Koszt wydania karty: 0 zł Okres ważności karty: 3 lata Karta VISA CLASSIC DEBETOWA PAYWAVE dostępna jest w następujących wariantach: Pol-Konto, Pol-Konto VIP, Pol-Konto Student, w zależności od posiadanego rodzaju rachunku. W PRZYPADKU ZGUBIENIA LUB KRADZIEŻY KARTY NIEZWŁOCZNIE ZADZWOŃ (telefon czynny całą dobę)! W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów: telefonicznie w Contact Center Banku (tel.: lub ), telefonicznie w dowolnym centrum VISA, osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę, osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA. W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę. Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu. Szczegółowych informacji o produkcie udzielają pracownicy Banku. Oprac. M. Harasimczuk 10 MÓJ BANK

11 Zdolni kursanci W listopadzie 2013 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie z inicjatywy mieszkańców zorganizowany został dla nich kurs komputerowy. W bezpłatnym szkoleniu, zorganizowanym przez gminę Namysłów przy udziale Banku Spółdzielczego w Namysłowie, wzięło udział 12 osób. Zajęcia odbywały się w pracowni komputerowej ZPO i dotyczyły głównie obsługi komputera i Internetu, a także zasad funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej. Uczestnicy kursu zapoznali się też z udogodnieniami, jakie oferuje Bank klientom, którzy posiadają dostęp do rachunku za pomocą bankowości internetowej. Pozwala ona m.in. na realizację przelewów, dokonywanie stałych zleceń, zakładanie i likwidację lokat oraz korzystanie z innych ofert namysłowskiego Banku. M. Harasimczuk POZIOMO A1 Warszawa, Londyn, Paryż, Rzym, I1 Martwica mięśnia sercowego, A3 Chodzić z pługiem, F3 Historyczna lub literacka, K4 Jej nigdy nie wypada, A5 Obok cyrkla i linij ki, D7 Osiem ramion, zero nóg, F9 Błyskotka w uchu, A10 Jadalny asparagus, H11 Na niebie od pożaru, A12 Stare miasto nad Prosną, I13 Najważniejszy na klawiaturze komputera, C14 Maszynka do czytania, A15, dwa, trzy, J15 Zieleń w mieście, D16 Problem, K17 Marzenie nocą, A18 Z widelcem, G18 Między cztery, a sześć, C19 Drapieżny waleń, K19 Kod do karty, A21 Gdy nic się nie dzieje, F21 Zamkowy pokój PIONOWO 1A W nim dżem, 10A W desce, 14A Iwan, jeden z carów, 1C Tłuszcz do potraw, 10C Z papierosem w ustach, 18C Pieniądze wojaka, 5E Do smarowania się, 16E Wazowa lub deserowa, 1F Pisemne zlecenia wypłaty, 9F Brzydkie, gdy małe, 5G Końcowa część dzieła, G20 W drugą stronę, niż od, 14H Często mylona z sarkazmem, 1I Mówi, że nie wolno, 7I Otwierany w banku, 20I W parze z nią, 4K Na grypę, 13K Odmienny stan świadomości, 17L Dla niej grał Beethoven, 1Ł Niezbędna w piaskownicy, 10Ł Partner Muchomorka (A1, Ł3, B18, C20, L4, I5, D12, Ł14, D1, I9, F12, Ł2, E7, D3) (G10, B18, Ł13, B5)... (hasło) (imię i nazwisko)... (adres)... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) Rozwiązania krzyżówki prosimy składać w placówkach naszego Banku na załączonych kuponach do do 31 marca 2014 r. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr 3 (16) naszego kwartalnika upominki od Banku otrzymują: Maria Włodarczyk z Lasowic Małych, Renata Zacharów z Zieleńca, Danuta Górnikowska z Kluczborka, Mirosław Mich ze Skoroszowa, Józef Ociepa z Michałkowic, Krzysztof Wilczyński z Bliszczyc, Jolanta Kamtyka i Małgorzata Kaczorowska z Niemodlina, Małgorzata Szalek i Adam Stojanowski z Byczyny. Wydawca i redakcja: NM-media, ul. Askenazego 7/128, Warszawa, tel , Druk: Drukarnia Internetowa Eulotki.com W następnym numerze m.in. obszerny wywiad z dr Januszem Czubkowskim. MÓJ BANK 11

12 Syców POWIAT NAMYSŁOWSKI POWIAT KLUCZBORSKI POWIAT OPOLSKI POWIAT OLEŚNICKI POWIAT OLESKI POWIAT GŁUBCZYCKI Lokalnym kapitałem bogaci się lokalne społeczeństwo Centrala Banku ul. Plac Wolności 12, Namysłów, tel./fax (77) Wilków Namysłów Świerczów Gracze Niemodlin Tułowice Oddział Namysłów ul. Plac Wolności 8, Namysłów, tel. (77) , fax (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30, sobota 8:00 13:00 Filia Namysłów ul. Reymonta 6a, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 9:15 16:30 Oddział Pokój ul. 1 - go Maja 33, Pokój, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek 9:00 16:00, wtorek piątek 8:00 15:00 Oddział Domaszowice ul. Strzelecka 3b, Domaszowice, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 8:30 15:30, środa piątek 8:00 15:00 Oddział Świerczów ul. Brzeska 30, Świerczów, tel. (77) ; Oddział Wilków ul. Dworcowa 11, Wilków, tel. (77) ; POK w Namysłowie Starostwo ul. Plac Wolności 12a, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 POK w Namysłowie Urząd Miejski ul. Dubois 3, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 POK w Namysłowie Urząd Skarbowy ul. Wolności 1, Namysłów, Tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 7:30 14:30 Oddział Byczyna ul. Chopina 1, Byczyna, tel. (77) ; , fax. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 POK w Byczynie Urząd Miejski ul. Rynek 1, Byczyna, tel. (77) Oddział Lasowice Małe ul. Odrodzenia 18, Lasowice Małe, tel. (77) , fax (77) POK w Lasowicach Wielkich Lasowice Wielkie 99a, Lasowice Wielkie, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 Oddział Kluczbork ul. Pl. Niepodległości 10/1, Kluczbork, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 9:30 17:00 Punkt Obsługi Klienta w US ul. Sienkiewicza 22a, Kluczbork, tel. (77) Godziny otwarcia: w poniedziałki 7:30-15:30, od wtorku do piątku 7:30 14:30 Filia Wołczyn ul. Rynek 17, Wołczyn, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 10:00 17:00, 150 km Branice Wołczyn Domaszowice Oddział Niemodlin ul. Rynek 30, Niemodlin, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 Filia Tułowice ul. Pocztowa 3, Tułowice, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 16:00 Punkt Obsługi Klienta w Graczach ul. Kręta 2, Gracze, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 13:00 Oddział Syców ul. Kolejowa, Syców, tel. (62) , fax (62) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 POK nr 1 i 2 w Sycowie ul. Mickiewicza 1, Syców, tel. (62) Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 9:00 16:00, środa piątek 8:00 15:00 Filia Praszka Plac Grunwaldzki 26 (Centrum Kolisko), Praszka, tel. (34) , fax (34) Oddział w Branicach Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9:00-16:30 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8, Branice, tel./fax (77) , Punkt Obsługi Klienta Uciechowice Uciechowice 36, Branice, tel. (77) Punkt Obsługi Klienta Włodzienin ul. Głubczycka 147, Branice, tel. (77) Punkt Obsługi Klienta Branice ul. Szpitalna 18, Branice, tel. (77) Pokój Byczyna Praszka Kluczbork Lasowice Wielkie Lasowice Małe Oddział Niemodlin ul. Rynek 30, Niemodlin, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika karta kredytowa Visa Classic przewodnik użytkownika sam zarządzaj swoimi płatnościami 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Konferencja FRIG Zielona Góra 27.02.2012 Credit Agricole Bank Polska S.A. Bank Credit Agricole od 117 lat teraz także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika karta kredytowa Visa Gold przewodnik użytkownika sam zarządzaj swoimi płatnościami 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Gold eurobanku Udało

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 1 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim I. RACHUNKI W PLN: Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie 100,00 PLN dotyczy Szkolnych Kas

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Karty bankowe

Rozdział 4 Karty bankowe Rozdział 4 Karty bankowe 1. Karty płatnicze L.p. Tytuł prowizji/opłaty - 1 - - 2 - - 3 - -4-1. Karta VISA Classic Debetowa z mikroprocesorem do rachunków: ROR Net-ROR 1) wydanie nowej karty 2) wznowienie

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Bankomat Wpłatomat Infomat

Bankomat Wpłatomat Infomat Bankomat Wpłatomat Infomat 6 Kanały dostępu do Banku Bankowość internetowa Bankowość mobilna Netbank Dostęp do najważniejszych funkcjonalności i informacji na temat rachunków Łatwość nawigacji Możliwość

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

Fuzja operacyjna z perspektywy klientów. 14 kwietnia 2015 r.

Fuzja operacyjna z perspektywy klientów. 14 kwietnia 2015 r. Fuzja operacyjna z perspektywy klientów 14 kwietnia 2015 r. Historia transakcji 12.06.2013 r. Podpisanie umowy z Nordea AB na zakup części jej aktywów w Polsce: Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska,

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe VIP do dnia 23.10.2012r. 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15) A VISTA dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł VIP 10 zł - dla osoby małoletniej 1 zł - dla pozostałych osób Konto

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo

0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo konto/prowizje prowadzenie konta obsługa karty debetowej przelew krajowy przelew SEPA (EUR) zlecenie stałe (Internet) bankomat wpłata/wypłata

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Gold. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Gold. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Gold Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Gold eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

elektroniczny środek płatniczy stanowiący narzędzie bieżącego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,

elektroniczny środek płatniczy stanowiący narzędzie bieżącego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, Visa Classic Debetowa Karta VISA Classic Debetowa to: elektroniczny środek płatniczy stanowiący narzędzie bieżącego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, możliwość

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI od 29 stycznia 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI Nowe zasady rozliczania transakcji zagranicznych DLA KONT: DIRECT, KOMFORT, PREMIUM, STUDENT I KLASYCZNE Koszt przewalutowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Sponsoring Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Bank dawniej Bank dawniej Jak powstał Bank Spółdzielczy we Wschowie? To długa i fascynująca opowieść, a jej początki sięgają 1945 roku.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

Formularz identyfikacyjny osoby fizycznej

Formularz identyfikacyjny osoby fizycznej Proszę o otwarcie rachunku wspólnego DANE OSOBOWE IMIĘ NAZWISKO Załącznik nr 1a do instrukcji otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zmieniony załącznikiem nr 9 do uchwały nr

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 do Decyzji nr 117/2015 z dnia 16 września 2015 r. Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Załącznik do Uchwały Nr 44/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM Załącznik do Uchwały Nr 75/37/ABC/DBS/2011 Zarządu Banku BPS SA z dnia 19 sierpnia 2011 r. REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM pod patronatem Banku Polskiej Spółdzielczości

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

E-konto bankowe bankowość elektroniczna

E-konto bankowe bankowość elektroniczna E-konto bankowe bankowość elektroniczna Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... Załącznik nr 1 Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. RODZAJ KREDYTU Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10% Oprocentowanie konta 0,00% Oprocentowanie konta 0,00%

Oprocentowanie konta 0,10% Oprocentowanie konta 0,00% Oprocentowanie konta 0,00% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe oraz odsetki za przekroczenie limitu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010 Inteligo Rozwój projektu maj-listopad 2010 INTELIGO: powrót na pozycję lidera bankowości elektronicznej Zmiany wprowadzone od 11 maja do 15 listopada 2010 roku nowe Inteligo Zmiany Taryfy Pożyczka gotówkowa

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste Tabela oprocentowania dla konsumentów konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

KROK W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ?

KROK W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie firmy nie jest takie trudne, jakby się mogło wydawać. Wystarczy wykonać kilka kroków, aby nasza działalność była prowadzona zgodnie z prawem. 1) Określenie

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów konta Konto osobiste konta 0,50% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 12.08.2013 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Zostań Agentem PKO Banku Polskiego Jeśli: prowadzisz działalność gospodarczą, szukasz pomysłu na własny biznes, interesuje Cię działalność w sferze bankowości i finansów,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY 1. Opłata za 1) miesięcznie 16) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) / 12 zł 0 zł 2. Otwarcie u 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Likwidacja u 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 3.2 powyżej

Bardziej szczegółowo

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r.

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r. Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Jastrzębia w okresie od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2017 r. 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ostrowi Mazowieckiej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ostrowi Mazowieckiej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ostrowi Mazowieckiej (Pieczęć Wnioskodawcy) ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI / PORĘCZENIA* I. Dane do Wniosku 1. Wniosek o udzielenie: Gwarancji Gwarancji stanowiącej regwarancję

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Jakie mamy rodzaje kart i do czego może służyć bankomat.

Jakie mamy rodzaje kart i do czego może służyć bankomat. Jakie mamy rodzaje kart i do czego może służyć bankomat. Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe - kartą płatniczą jest karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza do wypłaty gotówki lub dokonywania

Bardziej szczegółowo