W numerze: RUSZYŁA NOWA LOTERIA! więcej na str. 3. Nr 1(17) STYCZEŃ 2014 r. KOLEJNY SUKCES BANKU POTRZEBNY WYDATEK DLA BRANIC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: RUSZYŁA NOWA LOTERIA! więcej na str. 3. Nr 1(17) STYCZEŃ 2014 r. KOLEJNY SUKCES BANKU POTRZEBNY WYDATEK DLA BRANIC"

Transkrypt

1 ISSN Nr 1(17) STYCZEŃ 2014 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK W numerze: KOLEJNY SUKCES BANKU str. 2 POTRZEBNY WYDATEK DLA BRANIC str. 5 CO SŁYCHAĆ W ODDZIALE W POKOJU? str. 8 DORADZAJĄ I OPINIUJĄ str. 9 Decyzją Komisji Nad- zoru Finansowego Bank Spółdzielczy w Namysłowie uzyskał zgodę na prowa- dzenie działalności bankowej na terenie całego kraju. RUSZYŁA NOWA LOTERIA! więcej na str. 3

2 KOMENTARZ W tym roku rozpocznie się spływ środków unij nych z nowego rozdania Mimo opóźnień w uchwalaniu unij nego budżetu, Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest przygotowany do ich dystrybucji zarówno dla sektora rolniczego, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw oraz samorządów. Doświadczenie w tym zakresie, jakim dysponują banki spółdzielcze, ma wielkie znaczenie dla przebiegu realizacji dofi nansowań. Klienci Banku Spółdzielczego w Namysłowie mogą liczyć na fachowe doradztwo i pomoc, by w jak najbardziej dogodny sposób wykorzystać szansę, jaką te środki stwarzają. Mam również nadzieję, że komunikaty o wzroście tempa PKB, które uwidoczniło się z końcem minionego roku, w sposób bardziej odczuwalny dadzą o sobie znać w lokalnych gospodarkach, w przychodach małych i średnich przedsiębiorstw, które dziś dają ponad 70 proc. krajowej produkcji i są też najbardziej liczącym się pracodawcą. Powszechnie jednak wiadomo, że wzrost tempa rozwoju gospodarczego nie spowoduje automatycznego rozwiązania nabrzmiałych problemów, jak choćby wysokiego bezrobocia czy też fi - nansowych potrzeb samorządów. W 2014 roku czeka nas wszystkich bardzo trudne zadanie, by efekty wzrostu gospodarczego w sposób jak najbardziej wydajny wykorzystać w gospodarce regionu, wzroście inwestycji przedsiębiorców, rolników, a także inwestycji podejmowanych przez samorządy. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw, oprócz sektora rolniczego, jest głównym partnerem banków spółdzielczych. Jego udział w obrotach naszego Banku systematycznie wzrasta. Dzieje się to za sprawą bliskości i otwartości bankowości spółdzielczej na potrzeby lokalnej gospodarki. W ciągu minionych kilkunastu lat zmieniło się też rolnictwo na obszarze, na którym Bank prowadzi działalność fi nansową. Dawne indywidualne gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne po przekształceniach własnościowych okrzepły, urosły w siłę i znacznie wzrosły ich potrzeby kredytowe na cele inwestycyjne i modernizacyjne. Tym potrzebom Bank Spółdzielczy w Namysłowie był, jak powszechnie wiadomo, w stanie sprostać. Zasada zrównoważonego rozwoju zapisana w Strategii Banku w okresie przemian gospodarczych okazała się dobrym kierunkiem w budowaniu jego dzisiejszej pozycji. Potrzeby rynku zmieniły jego charakter. Dziś Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest bankiem uniwersalnym, skoro jest w stanie zaspokoić większość potrzeb gospodarczych mieszkańców regionu i swoich wieloletnich partnerów samorządów. Aby sprostać tym potrzebom w sposób bardziej kompetentny i kompletny, Bank nadal pracować będzie nad poszerzaniem oferty i udrożnianiem dostępu do oferowanych usług. Zdzisław Bąk Prezes Zarządu Orzeł dla Banku 5 grudnia w warszawskim Domu Literatury odbyło się wręczenie wyróżnień 45 edycji nagrody Orzeł Agrobiznesu. Wyróżniono fi rmy i banki spółdzielcze, prowadzące działalność w sektorze rolno-spożywczym. Po raz pierwszy przyznano także cztery specjalne wyróżnienia Koryfeusz Agrobiznesu. Tytułem tym uhonorowano prezesa Banku Spółdzielczego w Namysłowie, Zdzisława Bąka, zaś Bank uzyskał tytuł Super Grand Prix tego konkursu. Przyznano kolejne tytułu Orła Agrobiznesu, akty przedłużenia licencji po ponownej weryfi kacji sukcesu rynkowego, a także przedstawiono nominowanych do zdobycia tytułu Orła Agrobiznesu w kolejnej jego edycji. Statuetki dyplomy oraz certyfi katy przedstawicielom wyróżnionych fi rm i banków wręczali wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak oraz przewodniczący jury Orłów Agrobiznesu poseł Franciszek Stefaniuk. redakcja 2 MÓJ BANK

3 Nowa edycja Loterii!!! Tradycją Banku Spółdzielczego w Namysłowie jest organizowana od 23 lat Loteria pod nazwą Loteria dla oszczędzających. Główną nagrodą jest samochód osobowy oraz 100 innych nagród rzeczowych, jak: skuter, notebooki, telewizory LCD, kina domowe, nagrody pieniężne, konsole, tablety, rowery, nawigacje, aparaty cyfrowe, ekspresy ciśnieniowe do kawy, kuchenki mikrofalowe, grille elektryczne i inne. Uczestnikami loterii mogą zostać osoby fi zyczne, które do 31 marca 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie dokonają wpłaty kwoty co najmniej 1 000,00 złotych lub jej wielokrotności jako wkładów trzymiesięcznych i utrzymają te wkłady przez kolejne trzy okresy, czyli do 31 grudnia 2014 roku. W edycji na 2014 rok nagrodą główną jest samochód osobowy OPEL ASTRA IV. M. Harasimczuk Szlachetna paczka ZOSTAŃ BOHATEREM! W sobotę 7 grudnia 2013 r. odbył się fi nał Szlachetnej Paczki. Podobnie jak w zeszłym roku pracownicy Banku Spółdzielczego w Namysłowie, wspólnie z pracownikami Starostwa Powiatowego w Namysłowie, postanowili przygotować Szlachetną Paczkę dla potrzebującej rodziny. Tym razem nasze serca poruszyła historia samotnej matki wychowującej czworo dzieci. Wybrana przez Bank 5-osobowa rodzina najbardziej potrzebowała ciepłej zimowej odzieży, dlatego mama prosiła o ubrania i obuwie dla dzieci, natomiast dzieci bardzo nieśmiało poprosiły o zabawki. Zrozumieliśmy, że jest to również priorytetowa potrzeba, bo nic tak bardzo nie cieszy dzieci, jak właśnie zabawki. Efektem naszej akcji było zebranie 17 paczek pełnych artykułów spożywczych, ubrań, środków czystości, słodyczy i niespodzianek dla dzieciaków. Oprócz tego udało nam się zorgani- zować nową lodówkę, która zastąpiła starą i zniszczoną. Miło wspominamy kilkugodzinne zakupy, które były bardzo udaną zabawą, jak również wyzwaniem. Staraliśmy się trafić w gusta wszystkich dzieci, co nie zawsze jest prostym zadaniem. Dodatkowo z zebranych pieniędzy zakupione zostały artykuły spożywcze, chemiczne oraz dla wszystkich dzieci kurtki zimowe i buty. W podziękowaniu otrzymaliśmy własnoręcznie namalowany obrazek oraz Certyfi kat Drużyny Szlachetnej Paczki. Magdalena Janczura Wydział Administracyjno-Samorządowy MÓJ BANK 3

4 Budowy na lata Zakład Instalacyjno- Budowlany ISAN-BUD Leszek Wołowiec z siedzibą w Niemodlinie powstał w 1997 roku i świadczy usługi w zakresie budownictwa inżynieryjnego. Firma realizuje roboty w zakresie budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, robót drogowych i brukarskich oraz usługi sprzętowe. Przedsiębiorstwo realizuje przede wszystkim zlecenia jednostek administracji publicznej, czyli samorządów i zarządów dróg, zlecenia od prywatnych inwestorów, a także pracuje jako podwykonawca fi rm drogowych. Posiada specjalistyczny sprzęt oraz wieloletnie doświadczenie, zgodne z wykształceniem budowlanym właściciela. Przedsiębiorstwo istnieje samodzielnie od 17 lat, ale wcześniej (od 1992 r.) również wykonywało ten sam zakres robót jako spółka cywilna. Przez ten czas dorobiło się własnej kadry oraz wykwalifi kowanych operatorów sprzętu, maszyn i urządzeń technicznych. Jak mówi pan Wołowiec najważniejsze jest życie, bo pracujemy przede wszystkim w wykopach, czasami głębokich, więc zasad bezpieczeństwa musimy bezwzględnie przestrzegać. Obrazowo mówiąc metr sześcienny piasku, gdyby spadł na człowieka w wykopie, to jakby przygniótł go dwutonowy ciężar, a tego nikt nie udźwignie! Dawniej szkoły zasadnicze i technika budowlane uczyły wszystkich zasad i ich stosowania od podstaw teraz ten ciężar spoczywa na właścicielach fi rm budowlanych. Liczę, że 2-3 lata trwa kształcenie nowego pracownika, zanim nabędę zaufania do jego kwalifi kacji. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, fi rma staje do organizowanych przetargów i rocznie startuje w nich razy, ale wygrywa 2-3 zlecenia. Głównym powodem jest zasada najniższej ceny. Jeżeli moja oferta niewiele odbiega od tej wygrywającej, to gratulują mi inni biorący udział w przetargu mówi właściciel Zakładu. Inaczej jednak jest w sytuacji, gdy oferta wygrywająca przetarg jest zaniżona o istotną kwotę, np. parę milionów złotych. Nasze środowisko postuluje od dawna, żeby te zaniżone oferty odrzucać, wybierać wykonawców z ofert zawierających średnie ceny, ale musiałyby być uwzględniane dodatkowe punkty uwiarygodniające fi rmy, czyli doświadczenie, dotychczas zrealizowane projekty, stan parku maszynowego itp. Dzisiaj do przetargu może wystartować każdy i wygląda na to, że ten jeden potrafi zrobić tanio, a pozostałe 12 fi rm się myli? Zaczynam wtedy żałować włożonego wysiłku i kosztów, które poniosłem w związku z takim przetargiem. Na koszt przetargu składają się nie tylko dojazdy na miejsce przyszłej budowy i na przetargi, ale i wysokość wadium, konieczność sporządzenia fachowej kalkulacji, a także uzyskanie najnowszych dokumentów z ZUS i US, no i czas, który trzeba na to poświęcić. Żeby jednak zapewnić fi rmie byt i zatrudnienie ludziom od lat w niej pracujących, to takie kontrakty trzeba pozyskiwać, bo i tak jest to praca sezonowa i żeby utrzymać zgrany zespół, to trzeba też przez ciepłe miesiące zapracować na zimowy przestój i ludziom zapewnić wynagrodzenie. Nie spędzamy tego czasu bezczynnie, wykorzystujemy go na remonty i przeglądy sprzętu zaznacza Leszek Wołowiec. Gdy rozpoczyna się sezon, pracujemy od rana do zmierzchu i w ten sposób organizujemy pracę, żeby jak najrzadziej przemieszczać sprzęt i ludzi, a tym samym maksymalnie wykorzystać czas przeznaczony na wykonania usługi oraz dotrzymać terminu realizacji inwestycji. Zakład ISAN-BUD jest klientem Banku Spółdzielczego w Namysłowie i jego Oddziału w Niemodlinie, a pan Wołowiec od wielu lat jest związany ze spółdzielczością. Był również przewodniczącym Rady Nadzorczej niemodlińskiego Banku Spółdzielczego, który połączył się z BS w Namysłowie. Do dzisiaj czynnie uczestniczy w pracach Rady przy Oddziale w Niemodlinie i bardzo ceni jej działanie. Z usług Banku jego fi rma korzysta często, bowiem wymusza to już wspomniana sezonowość wykonywania prac, a także długi czas realizacji, dopiero po którym zazwyczaj inwestor płaci. Za zakup materiałów i paliw też trzeba płacić od razu, więc Zakład wspomaga 4 MÓJ BANK

5 się kredytowaniem. Dobra fi rma, to taka, która dba o bezpieczeństwo i stosuje silną kontrolę wewnętrzną, niezależnie od inspektora nadzoru. Czasami tych inspektorów mamy wielu, bo gdy wchodzimy z pracami do jakiejś miejscowości, to jej mieszkańcy obserwują nas i to, co robimy mówi z uśmiechem właściciel ISAN-BUD-u. Podkreśla jednak, że cała jego ekipa nastawiona jest na współpracę z miejscową społecznością i jeżeli zachodzi taka potrzeba, to nieodpłatnie wspomagają mieszkańców przy jakichś pracach ziemnych, przy których potrzebna jest np. koparka. Zawsze staramy się, by nasze prace w jak najmniejszym stopniu utrudniały codzienną egzystencję ludzi zamieszkałych w pobliżu realizowanej budowy dodaje pan Wołowiec. Dla nas to nie tylko solidna i terminowo oddana praca, ale i satysfakcja, że po naszym zejściu z frontu robót, mieszkańcom poprawią się warunki życia. Kontakt z fi rmą: Maria Weber Zakład Instalacyjno Budowlany ISAN-BUD Leszek Wołowiec Niemodlin, ul. Opolska 40 tel./fax tel. kom *RRSO dla przykładu reprezentatywnego przy całkowitej kwocie kredytu 2 000,00 zł dla 12 miesięcy spłat, bez opłaty przygotowawczej, z prowizją 3,49%, z oprocentowaniem 9,99% w skali roku stopa stała wynosi 18,25%. Rata miesięczna wynosi 181,17 zł, a całkowita kwota do zapłaty 2 177,77 zł. **RRSO dla przykładu reprezentatywnego przy całkowitej kwocie kredytu 4 600,00 zł dla 24 miesięcy spłat, bez opłaty przygotowawczej, z prowizją 4,39%, z oprocentowaniem 10,99% w skali roku stopa zmienna wynosi 16,88%. Rata miesięczna wynosi 231,43 zł, a całkowita kwota do zapłaty 5 328,31 zł. ***RRSO dla przykładu reprezentatywnego przy całkowitej kwocie kredytu 8 800,00 zł dla 36 miesięcy spłat, bez opłaty przygotowawczej, z prowizją 4,69%, z oprocentowaniem 11,99% w skali roku stopa zmienne wynosi 16,72%. Rata miesięczna wynosi 349,61 zł, a całkowita kwota do zapłaty ,27 zł. Nowy samochód dla Branic Na zdjęciu od lewej Krystyna Borzucka st. specjalista ds. Oszczędności i Sabina Żywina dyrektor Oddziału w Branicach. Najdalej oddalony od Centrali w Namysłowie Oddział w Branicach obsługuje teren nadgranicznej gminy. W jego skład wchodzą też Punkty Obsługi Klienta w Uciechowicach, Włodzieninie i w branickim szpitalu. Dla usprawnienia komunikacji między podległymi placówkami oraz ułatwienia kontaktów pracowników Banku z klientami spoza Branic, a także kontroli inwestycji realizowanych z udzielanych kredytów, decyzją Zarządu BS w Namysłowie zakupiony został samochód Fiat Panda. To kolejna inwestycja poprawiająca warunki pracy i obsługi klientów w branickiej placówce od czasu przyłączenia do BS w Namysłowie. M. H. MÓJ BANK 5

6 W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęła się pierwsza edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego TalentowiSKO. Program został przygotowany przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS i jest rozszerzeniem dotychczasowych działań prowadzonych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Do programu TalentowiSKO przyłączył się również Bank Spółdzielczy w Namysłowie, który od lat opiekuje się szkołami w swoim regionie, m.in. przez prowadzenie zajęć dla dzieci w ramach Szkolnych Kas Oszczędnościowych. Angażuje się także w proces promowania przedsiębiorczości i wiedzy z zakresu fi nansów. Celem Programu jest rozwij anie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. TalentowiSKO uczy zaradności życiowej i pozytywnego myślenia o pieniądzu. TalentowiSKO dla wszystkich uczniów. Program kierowany jest do uczniów z każdej grupy wiekowej. Dzieci ze szkół podstawowych nauczą się m.in. odpowiedzialnie dysponować swoim majątkiem i systematycznie oszczędzać. Gimnazjaliści będą mogli wykorzystać wiedzę ekonomiczną przy organizacji aukcji czy zbiórki społecznej na ważny cel. Z kolei uczniowie szkół ponadgimnazjalnych poznają działanie instytucji bankowych, dowiedzą się, jak przygotować biznesplan czy pozyskać fundusze na własny biznes albo studia. Patronat nad Programem objęły wybrane Kuratoria Oświaty, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Narzędzia Programu TalentowiSKO W ramach Programu TalentowiSKO przygotowana została nowoczesna platforma internetowa TalentowiSKO.pl zawierająca inspirujące treści, grafi - ki i animacje związane z tematyką fi nansów, przeznaczone dla uczniów wszystkich szkół. Znajduje się na niej również zbiór wszystkich narzędzi niezbędnych do realizacji Programu. Są to m.in. autorskie scenariusze lekcji o fi nansach i oszczędzaniu dostosowane do czterech grup wiekowych uczniów. Scenariusze opracował zespół doświadczonych metodyków oraz ekspert z zakresu fi nansów. Stanowią one uzupełnienie podstawy programowej z obszaru przedsiębiorczości w szkołach. Wśród pomocy dydaktycznych są też gotowe karty pracy dla dzieci i nauczycieli. Scenariusze lekcji oraz karty pracy znajdują się w zaszyfrowanej zakładce dla szkół stworzonej w ramach strony TalentowiSKO.pl. Dostęp do tej sekcji otrzymują szkoły biorące udział w Programie. Dodatkowo przygotowano konkursy rozwijające wiedzę o oszczędzaniu, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody dla uczniów i szkół. Najważniejsze korzyści z Programu TalentowiSKO dla szkół: wzmocnienie swojego wizerunku w oczach uczniów, rodziców i kuratoriów, możliwość ponadprogramowego edukowania swoich uczniów, dostęp do znakomicie przygotowanych, eksperckich scenariuszy zajęć, lepsze przygotowanie swoich uczniów do testów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i egzaminu maturalnego. Do konkursu SKO w ramach programu TalentowiSKO zgłosiły się następujące szkoły: 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani, Domaradz 3, Pokój 2. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzienienie, Włodzienin 50, Branice 3. Szkoła Podstawowa w Uciechowicach z Oddziałem Przedszkolnym, Uciechowice 46, Branice 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu, ul. Opolska 68, Namysłów 5. Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki, ul. Pułaskiego 3, Namysłów 6. Zespół Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa Tułowice 7. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki, ul. Szkolna 6, Bąkowice 8. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szkolna 5, Niemodlin 9. Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokoju im. Wincentego Witosa, ul. 1 Maja 15, Pokój 10. Zespół Szkół w Dąbrowie, ul. Szkolna 9, Dąbrowa 11. I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Mickiewicza 2, Namysłów 12. Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów, ul. 3 Maja 21, Namysłów więcej na Oprac. M. Harasimczuk 6 MÓJ BANK

7 Pokonać kryzys Przed czterema laty odwiedziliśmy sycowski Plastgumet Zakład Wytwórczy Produkcyjno Usługowy. Firma powstała przed dziesięciu laty i jest wieloletnim klientem Oddziału namysłowskiego BS w Sycowie. W zakres działalności wchodzi produkcja wyrobów z gumy do samochodów ciężarowych i autobusów krajowych oraz zagranicznych, maszyn rolniczych, przemysłu metalowego, budowlanego, drogownictwa. Są to m.in. osłony przeciwbłotne, odbojniki dojazdowe i resorowe, wyroby gumowometalowe, lemiesze pługów odśnieżnych, wyroby formowe z granulatów gumowych i wiele innych zamieszczonych w fi r- mowym katalogu. Firma ruszyć miała na bazie maszyn po upadłym przedsiębiorstwie. Jej start okazał się znacznie trudniejszy, niż przypuszczali właściciele o czym pisaliśmy w 4 numerze Mojego Banku w marcu 2010 roku. Obecnie przedsiębiorstwo działa jako spółka jawna, a jej właścicielami są Elżbieta, Mirosław i Dawid Konopko. W ciągu minionych czterech lat w gospodarce zachodziły istotne zmiany. Wiele fi rm ograniczało produkcję i zatrudnienie. Niemała też część straciła płynność fi nansową. Produkcja Plastgumetu to wyroby rynkowe, w przeważającej części kierowane ku sektorowi transportu, który minione lata zalicza do najtrudniejszych w historii. Na szczęście kryzys w gospodarce nadszedł w czasie, kiedy nasza fi rma osiągnęła względną stabilizację mówi Mirosław Konopko. Kiedy negatywne zjawiska w gospodarce i handlu zaczęły się wyraźniej uwidaczniać, postanowiliśmy nie poddawać się i mocniej zakasać rękawy. Żeby nie ograniczać wielkości produkcji, a co za tym idzie zatrudnienia, wprowadziliśmy do oferty nowe wyroby w szczególności odbojniki i szukaliśmy nowych klientów. Poza tym mieliśmy już rozpoznany rynek i pracowaliśmy dla największych hurtowni w branży, a także uznanych producentów maszyn rolniczych, naczep i urządzeń wymagających stosowania naszych wyrobów. Poza tym w biznesie podstawowym warunkiem sukcesu jest bycie konsekwentnym i tej konsekwencji nam nie zabrakło. Wyroby fi rmy posiadają bardzo konkurencyjne ceny, toteż wysiłek włożony w samą produkcję i jej organizację musi być bardzo duży, by osiągnąć rentowność pozwalającą na dalszy rozwój. Wsparcie tutejszego Oddziału BS w Namysłowie jest dla nas bardzo ważne, zapewnia nam fi nansową płynność, pomaga w inwestowaniu, bowiem stagnacja byłaby dla fi rmy czasem straconym. Najcenniejszym walorem tego Banku jest krótki czas, jaki dyrektor Oddziału w Sycowie potrzebuje na wdrożenie istotnych dla nas decyzji stwierdza pan Konopko. Mimo trudnych czasów, fi r- ma powiększyła się o dokupione dwa sąsiednie obiekty, do których, po remoncie, przeniesiono część produkcji, a także narzędziownię. Powstał w nich też magazyn eksportowy oraz magazyn na surowce. Wybudowano nową wiatę przy magazynie. Zakład wzbogacił się także o nową wydajniejszą kotłownię i samochodowy warsztat blacharsko-lakierniczy i wulkanizacyjny. Do zakładu doprowadzono praktycznie nową drogę. Bez udziału Banku Spółdzielczego w Namysłowie byłoby to niemożliwe twierdzi Mirosław Konopko, człowiek który wraz z rodziną pokonał kryzys. Andrzej Malanowski *RRSO dla przykładu reprezentatywnego dla kredytu sezonowego przy całkowitej kwocie kredytu 2 000,00 zł dla 12 miesięcy spłat, bez opłaty przygotowawczej, prowizja 1% - 20 zł, z oprocentowaniem 8,00% w skali roku stopa stała wynosi 10,39%. Rata miesięczna kredytu wynosi 179,93 zł, a całkowita kwota kredytu do zapłaty 2 106,25 zł. Dane na dzień r. MÓJ BANK 7

8 Nasza placówka Oddział w Pokoju Bank Spółdzielczy w Pokoju połączył się z namysłowskim Bankiem w 1999 roku, a powodem tego wydarzenia był brak możliwości osiągnięcia przez BS w Pokoju nowych progów kapitałowych narzuconych bankom spółdzielczym w okresie przedakcesyjnym do UE. Bank przystąpił do przyłączenia razem z bankami spółdzielczymi w Niemodlinie, Byczynie i Lasowicach. Działania łączeniowe niosły ze sobą spore koszty oraz konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian w organizacji pracy, skorelowania systemów komputerowych, a efekty tych poczynań potrafi ą ujawnić swoje oblicze zazwyczaj w dłuższej perspektywie czasu. Tym razem nic nie zakłóciło procesu łączeniowego. Po dokonaniu zintegrowania całego organizmu połączonych banków, zdaniem Zarządu, nadszedł czas także na zadbanie o zewnętrzny wizerunek i wygodę klientów oraz pracowników przyłączonych placówek. Efektem takich właśnie działań jest dzisiejszy wizerunek siedziby Oddziału w Pokoju oraz całkowicie zmienione i unowocześnione jego Pracownice Oddziału Banku w Pokoju. Od lewej: Magdalena Klyscz, Leokadia Sygulka, Teresa Sidorkiewicz dyrektor Oddziału, Bogusława Szopa i Irena Kowalska Siedziba Oddziału w Pokoju Pracownicy oraz gość specjalny dr Grzegorz Russak podczas 3 Święta Karpia opolskiego, które odbyło się 5 października 2013 r. w Gospodarstwie Rybackim w Krogulnej więcej na ten temat w kolejnym wydaniu kwartalnika wnętrze. Bank otrzymał nową elewację, oznakowanie, całkowicie zmieniły swój wygląd sala operacyjna, pomieszczenia przeznaczone do obsługi kredytów oraz te służące administracji. Całkowicie zmieniły się warunki pracy załogi mówi dyrektor Oddziału, Teresa Sidorkiewicz. Lepiej też czują się tu teraz nasi klienci. Na ich prośbę nad bankomatem umieszczony został daszek, dzięki któremu promienie słoneczne nie utrudniają już odczytywania czy też wpisywania danych do bankomatu. Oddział obsługuje mieszkańców gminy Pokój, a że jest to gmina o rolniczym charakterze, to i kredyty rolnicze stanowią połowę jego obliga kredytowego. Drugą połowę w 18 proc. wypełniają osoby prowadzące działalność gospodarczą i w 25 proc. osoby fi zyczne, a pozostałą wykorzystuje budżet gminy. Jako jedyna placówka bankowa w gminie musimy dostosować naszą ofertę do zróżnicowanych potrzeb mieszkańców i jak dotąd udaje się nam to realizować. Wzrasta też zainteresowanie bankowością elektroniczną, a tego zjawiska należy chyba upatrywać dobrych opiniach naszych klientów, którzy już z tego udogodnienia korzystają i dlatego dają mu dobre świadectwo. To procentuje! Również podczas tych czternastu lat od połączenia siedmiokrotnie wzrosła wartość składanych w Oddziale depozytów, co moim zdaniem dobrze świadczy o zaufaniu do naszego Banku wśród mieszkańców gminy stwierdza dyrektor Teresa Sidorkiewicz. redakcja 8 MÓJ BANK

9 Rady oddziałowe to potrzebne gremia Rozmowa ze Stanisławem Grzegorczykiem, sekretarzem Rady Nadzorczej BS w Namysłowie Oprócz sekretarza Rady Nadzorczej Banku, pełni Pan funkcję przewodniczącego Rady Oddziałowej przy Oddziale Banku w Pokoju. Tak, jestem wieloletnim klientem i członkiem Banku z ponad trzydziestoletnim stażem. Pracuję w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Nie tylko pełnię funkcję sekretarza Rady, ale jestem także związany emocjonalnie z działaniem Banku. Patrząc z perspektywy kilkudziesięciu lat na przemiany, jakie zaszły w placówce w Pokoju, nie sposób nie zauważyć ogromnej roli, jaką ona odegrała w przemianach gospodarczych zachodzących w gminie. Rada Oddziałowa to twór rzadko spotykany w innych bankach spółdzielczych. Kwota kredytu uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Klienta. Kredyt może być udzielony bez zaświadczenia o zarobkach: *W kwocie nie przekraczającej jednokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, aktualnie 3 800,00 zł. **Dla Klientów współpracujących z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie od co najmniej 6 miesięcy kwota kredytu nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, aktualnie ,00 zł. Uznaje się, że Klient współpracuje z Bankiem od co najmniej 6 i 12 miesięcy, jeżeli w tym okresie z tyt. Dochodów osiąganych przez Klienta następują systematyczne wpływy na jego rachunek prowadzony przez BS w Namysłowie (nie rzadziej niż raz na 3 miesiące) lub jeżeli Klient korzysta lub korzystał w Banku z produktu kredytowego, który terminowo spłaca/ł przez ostatnie 6 lub 12 miesięcy. W naszym się sprawdza. Moim zdaniem rady są najlepszym przykładem autentycznego stosowania spółdzielczych wartości w dużych, często masowych organizacjach o spółdzielczym charakterze. Proszę zauważyć, że namysłowski Bank w ten sposób integruje członków przyłączonych banków. Najogólniej mówiąc, rady oddziałowe to opiniodawcze gremia, współpracujące z dyrektorami oddziałów. Nie są zatem ramieniem Rady Nadzorczej? Nie, i z mocy prawa być nie mogą. Rada Nadzorcza Banku ma zupełnie inne zadania. Ona zajmuje się praktycznie bankiem jako całością, tymczasem jego placówki działają w zróżnicowanych warunkach i spotykają się z oczekiwaniami klientów, które nie w każdym środowisku są takie same. Ale rady oddziałowe nie odżegnują się od kontaktów z Radą Nadzorczą. Co więcej, przynajmniej raz w roku biorą udział we wspólnym szkoleniu z Radą Nadzorczą, podczas którego mogą przekazać jej swoje uwagi i opinie klientów oraz członków z terenu, na którym działa ich oddział. Z radami spotyka się też Zarząd Banku, bo przekazujemy mu interesujące informacje prosto z terenu działania placówek. Sam przekazuję również ważne informacje i opinie z naszego terenu Radzie Nadzorczej. Jak przebiega współpraca Rady Oddziałowej z dyrektorem Oddziału? Myślę, że z pożytkiem dla funkcjonowania Oddziału. Mimo iż ma ona tylko funkcje opiniotwórcze, to może również być ciałem doradczym. Oddziały są wyposażone w pewną dozę samodzielności, stąd wiedzy na temat opinii o działalności placówki nigdy nie powinno być zbyt wiele dla jej kierownictwa. W skład Rady wchodzą osoby z dużym doświadczeniem życiowym i gospodarczym. Wszyscy jesteśmy stąd, działamy na podstawie rocznego planu i z reguły odbywamy jedno posiedzenie w kwartale. Nasze opinie są przez panią dyrektor Oddziału traktowane odpowiedzialnie i myślę, że pomagają w rozeznaniu potrzeb fi nansowych mieszkańców gminy. Spełnienie naszych postulatów odnośnie modernizacji i wykonania nowej elewacji zaowocowało zwiększeniem atrakcyjności i popularności naszego Oddziału w gminie. Myślę, że zachowanie działalności rad oddziałowych w Banku było decyzją mądrą, ponieważ jego członkom dano dodatkową szansę nieskrępowanego wyrażania opinii oraz było wyrazem większego niż w innych bankach uszanowania praw jego właścicieli, czyli członków Banku. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski MÓJ BANK 9

10 KARTY ZBLIŻENIOWE JUŻ DOSTĘPNE! Szanowni Klienci Bank Spółdzielczy w Namysłowie uprzejmie informuje, że Klienci posiadający rachunek osobisty Pol-Konto mogą już dziś ubiegać się o wydanie zbliżeniowej karty płatniczej VISA CLASSIC DEBTETOWA PAYWAVE. Karta VISA PayWave to nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa, która oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych, umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych PayWave oraz płatności przez Internet! Działa w oparciu o bieżące aktualne saldo na rachunku. Wybierając kartę płatniczą VISA PayWave z możliwością płatności zbliżeniowych Użytkownik zyskuje: komfort Klient ma stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzania Banku i nie jest zależny od godzin pracy placówek, bezpieczeństwo środków na rachunku karty każda transakcja na kwotę powyżej 30, 00 zł jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem, szybką realizację płatności za drobne zakupy do kwoty 30,00 zł transakcje wykonywane są poprzez zbliżenie karty do terminala, bez podawania kodu PIN ani składania podpisu, szybkość środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek, łatwy i szybki dostęp do gotówki dzięki szerokiej sieci ponad 4500 bankomatów bez prowizji (Zrzeszenia Banku BPS SA, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You), możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych w kraju i za granicą bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat, kontrolę nad wydatkami dzięki autoryzacji każdej transakcji oraz możliwości podejrzenia blokady w systemie bankowości internetowej, możliwość dokonywania transakcji w Internecie, możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty (maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki zł, maksymalny dzienny limit operacji płatniczych zł), możliwość sprawdzenia stanu środków na rachunku w bankomacie, możliwość zmiany kodu PIN w bankomacie świadczącym taką usługę. Koszt wydania karty: 0 zł Okres ważności karty: 3 lata Karta VISA CLASSIC DEBETOWA PAYWAVE dostępna jest w następujących wariantach: Pol-Konto, Pol-Konto VIP, Pol-Konto Student, w zależności od posiadanego rodzaju rachunku. W PRZYPADKU ZGUBIENIA LUB KRADZIEŻY KARTY NIEZWŁOCZNIE ZADZWOŃ (telefon czynny całą dobę)! W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów: telefonicznie w Contact Center Banku (tel.: lub ), telefonicznie w dowolnym centrum VISA, osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę, osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA. W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę. Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu. Szczegółowych informacji o produkcie udzielają pracownicy Banku. Oprac. M. Harasimczuk 10 MÓJ BANK

11 Zdolni kursanci W listopadzie 2013 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie z inicjatywy mieszkańców zorganizowany został dla nich kurs komputerowy. W bezpłatnym szkoleniu, zorganizowanym przez gminę Namysłów przy udziale Banku Spółdzielczego w Namysłowie, wzięło udział 12 osób. Zajęcia odbywały się w pracowni komputerowej ZPO i dotyczyły głównie obsługi komputera i Internetu, a także zasad funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej. Uczestnicy kursu zapoznali się też z udogodnieniami, jakie oferuje Bank klientom, którzy posiadają dostęp do rachunku za pomocą bankowości internetowej. Pozwala ona m.in. na realizację przelewów, dokonywanie stałych zleceń, zakładanie i likwidację lokat oraz korzystanie z innych ofert namysłowskiego Banku. M. Harasimczuk POZIOMO A1 Warszawa, Londyn, Paryż, Rzym, I1 Martwica mięśnia sercowego, A3 Chodzić z pługiem, F3 Historyczna lub literacka, K4 Jej nigdy nie wypada, A5 Obok cyrkla i linij ki, D7 Osiem ramion, zero nóg, F9 Błyskotka w uchu, A10 Jadalny asparagus, H11 Na niebie od pożaru, A12 Stare miasto nad Prosną, I13 Najważniejszy na klawiaturze komputera, C14 Maszynka do czytania, A15, dwa, trzy, J15 Zieleń w mieście, D16 Problem, K17 Marzenie nocą, A18 Z widelcem, G18 Między cztery, a sześć, C19 Drapieżny waleń, K19 Kod do karty, A21 Gdy nic się nie dzieje, F21 Zamkowy pokój PIONOWO 1A W nim dżem, 10A W desce, 14A Iwan, jeden z carów, 1C Tłuszcz do potraw, 10C Z papierosem w ustach, 18C Pieniądze wojaka, 5E Do smarowania się, 16E Wazowa lub deserowa, 1F Pisemne zlecenia wypłaty, 9F Brzydkie, gdy małe, 5G Końcowa część dzieła, G20 W drugą stronę, niż od, 14H Często mylona z sarkazmem, 1I Mówi, że nie wolno, 7I Otwierany w banku, 20I W parze z nią, 4K Na grypę, 13K Odmienny stan świadomości, 17L Dla niej grał Beethoven, 1Ł Niezbędna w piaskownicy, 10Ł Partner Muchomorka (A1, Ł3, B18, C20, L4, I5, D12, Ł14, D1, I9, F12, Ł2, E7, D3) (G10, B18, Ł13, B5)... (hasło) (imię i nazwisko)... (adres)... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) Rozwiązania krzyżówki prosimy składać w placówkach naszego Banku na załączonych kuponach do do 31 marca 2014 r. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr 3 (16) naszego kwartalnika upominki od Banku otrzymują: Maria Włodarczyk z Lasowic Małych, Renata Zacharów z Zieleńca, Danuta Górnikowska z Kluczborka, Mirosław Mich ze Skoroszowa, Józef Ociepa z Michałkowic, Krzysztof Wilczyński z Bliszczyc, Jolanta Kamtyka i Małgorzata Kaczorowska z Niemodlina, Małgorzata Szalek i Adam Stojanowski z Byczyny. Wydawca i redakcja: NM-media, ul. Askenazego 7/128, Warszawa, tel , Druk: Drukarnia Internetowa Eulotki.com W następnym numerze m.in. obszerny wywiad z dr Januszem Czubkowskim. MÓJ BANK 11

12 Syców POWIAT NAMYSŁOWSKI POWIAT KLUCZBORSKI POWIAT OPOLSKI POWIAT OLEŚNICKI POWIAT OLESKI POWIAT GŁUBCZYCKI Lokalnym kapitałem bogaci się lokalne społeczeństwo Centrala Banku ul. Plac Wolności 12, Namysłów, tel./fax (77) Wilków Namysłów Świerczów Gracze Niemodlin Tułowice Oddział Namysłów ul. Plac Wolności 8, Namysłów, tel. (77) , fax (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30, sobota 8:00 13:00 Filia Namysłów ul. Reymonta 6a, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 9:15 16:30 Oddział Pokój ul. 1 - go Maja 33, Pokój, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek 9:00 16:00, wtorek piątek 8:00 15:00 Oddział Domaszowice ul. Strzelecka 3b, Domaszowice, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 8:30 15:30, środa piątek 8:00 15:00 Oddział Świerczów ul. Brzeska 30, Świerczów, tel. (77) ; Oddział Wilków ul. Dworcowa 11, Wilków, tel. (77) ; POK w Namysłowie Starostwo ul. Plac Wolności 12a, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 POK w Namysłowie Urząd Miejski ul. Dubois 3, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 POK w Namysłowie Urząd Skarbowy ul. Wolności 1, Namysłów, Tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 7:30 14:30 Oddział Byczyna ul. Chopina 1, Byczyna, tel. (77) ; , fax. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 POK w Byczynie Urząd Miejski ul. Rynek 1, Byczyna, tel. (77) Oddział Lasowice Małe ul. Odrodzenia 18, Lasowice Małe, tel. (77) , fax (77) POK w Lasowicach Wielkich Lasowice Wielkie 99a, Lasowice Wielkie, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 Oddział Kluczbork ul. Pl. Niepodległości 10/1, Kluczbork, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 9:30 17:00 Punkt Obsługi Klienta w US ul. Sienkiewicza 22a, Kluczbork, tel. (77) Godziny otwarcia: w poniedziałki 7:30-15:30, od wtorku do piątku 7:30 14:30 Filia Wołczyn ul. Rynek 17, Wołczyn, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 10:00 17:00, 150 km Branice Wołczyn Domaszowice Oddział Niemodlin ul. Rynek 30, Niemodlin, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 Filia Tułowice ul. Pocztowa 3, Tułowice, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 16:00 Punkt Obsługi Klienta w Graczach ul. Kręta 2, Gracze, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 13:00 Oddział Syców ul. Kolejowa, Syców, tel. (62) , fax (62) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 POK nr 1 i 2 w Sycowie ul. Mickiewicza 1, Syców, tel. (62) Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 9:00 16:00, środa piątek 8:00 15:00 Filia Praszka Plac Grunwaldzki 26 (Centrum Kolisko), Praszka, tel. (34) , fax (34) Oddział w Branicach Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9:00-16:30 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8, Branice, tel./fax (77) , Punkt Obsługi Klienta Uciechowice Uciechowice 36, Branice, tel. (77) Punkt Obsługi Klienta Włodzienin ul. Głubczycka 147, Branice, tel. (77) Punkt Obsługi Klienta Branice ul. Szpitalna 18, Branice, tel. (77) Pokój Byczyna Praszka Kluczbork Lasowice Wielkie Lasowice Małe Oddział Niemodlin ul. Rynek 30, Niemodlin, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30

W numerze: Nr 4(20) LISTOPAD 2014 r. PILOTAŻOWY PROGRAM SAMORZĄDNA POLSKA str. 10. NA KONIEC KADENCJI str. 3-6. ODDZIAŁ W ŚWIERCZOWIE str.

W numerze: Nr 4(20) LISTOPAD 2014 r. PILOTAŻOWY PROGRAM SAMORZĄDNA POLSKA str. 10. NA KONIEC KADENCJI str. 3-6. ODDZIAŁ W ŚWIERCZOWIE str. ISSN 1689-9105 Nr 4(20) LISTOPAD 2014 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK W numerze: NA KONIEC KADENCJI str. 3-6 ODDZIAŁ W ŚWIERCZOWIE str. 6 NASI W WYBORACH str. 8 PILOTAŻOWY

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA!

NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA! ISSN 1689-9105 Nr 3(16) WRZESIEŃ 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK SPOKÓJ, ROZWÓJ, STABILIZACJA str. 3 LEPSZA SYTUACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW str. 4 PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu. 101 niespodzianek, w tym samochód Honda City, stanowiło pulę nagród w losowaniu na zakończenie Lokaty trwającej

Finał Konkursu. 101 niespodzianek, w tym samochód Honda City, stanowiło pulę nagród w losowaniu na zakończenie Lokaty trwającej BANK Mój Nr 1(1) MARZEC 2009 r. ISSN 1689-9105 KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE K Komentarz Finał Konkursu 59 lat temu, 59 mieszkańców Namysłowa powołało do życia Gminną Kasę Spółdzielczą w

Bardziej szczegółowo

Najlepszy. od 18.01.2010 r. do 31.12.2010 r. od 600 zł do 20 tys. zł spłaty w 12 ratach. oprocentowanie stałe 8,75%* prowizja dla kredytobiorcy 2,95%

Najlepszy. od 18.01.2010 r. do 31.12.2010 r. od 600 zł do 20 tys. zł spłaty w 12 ratach. oprocentowanie stałe 8,75%* prowizja dla kredytobiorcy 2,95% BANK Mój Nr 2(5) CZERWIEC 2010 r. ISSN 1689-9105 KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE K Zebranie grupy członkowskiej w Lasowicach Małych Komentarz W poprzednim numerze Mojego Banku informowaliśmy

Bardziej szczegółowo

jako pracodawca oraz innych pozytywnych aspektów działalności. Wyniki tego konkursu Gazety Prawnej poznamy zapewne Jesteśmy w Praszce

jako pracodawca oraz innych pozytywnych aspektów działalności. Wyniki tego konkursu Gazety Prawnej poznamy zapewne Jesteśmy w Praszce BANK M ój Mój Nr 3(3) LISTOPAD 2009 r. ISSN 1689-9105 Ciężka praca rodzi sukcesy Eugeniusz Torczyło, prezes Zarządu spółki Promex Jako jedna z nielicznych firm w branży rolno-spożywczej, spółka Promex

Bardziej szczegółowo

W numerze: SAMOCHÓD WYLOSOWANY! więcej na str. 8. Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3. WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str.

W numerze: SAMOCHÓD WYLOSOWANY! więcej na str. 8. Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3. WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str. ISSN 1689-9105 Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK W numerze: ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3 WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str. 5 II WOJEWÓDZKI KONKURS

Bardziej szczegółowo

SPEŁNIAMY DZIECIĘCE MARZENIA więcej na str. 4-5. Nr 2(15) CZERWIEC 2013 r. SAMORZĄDOWIEC SPÓŁDZIELCA DYWERSYFIKACJA SIĘ OPŁACA RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

SPEŁNIAMY DZIECIĘCE MARZENIA więcej na str. 4-5. Nr 2(15) CZERWIEC 2013 r. SAMORZĄDOWIEC SPÓŁDZIELCA DYWERSYFIKACJA SIĘ OPŁACA RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! ISSN 1689-9105 Nr 2(15) CZERWIEC 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK SAMORZĄDOWIEC SPÓŁDZIELCA - str. 2 DYWERSYFIKACJA SIĘ OPŁACA - str. 3 RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! - str. 6 ZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

klientów i 16 mln udziałowców. Podobnie sytuacja kształtuje się w słynącej ze szczególnej dbałości o pieniądz i kupieckiej zaradności

klientów i 16 mln udziałowców. Podobnie sytuacja kształtuje się w słynącej ze szczególnej dbałości o pieniądz i kupieckiej zaradności ISSN 1689-9105 Nr 3(10) LISTOPAD 2011 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK KOMENTARZ Aktualnie w Polsce prowadzi działalność 645 banków, w tym 574 banki spółdzielcze i 49 banków

Bardziej szczegółowo

BANK. Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r.

BANK. Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r. BANK M ój Mój Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r. ISSN 1689-9105 NAGRODA KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE K - str. 2 NOWE PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ - str. 2 MIASTO Z PROPOZYCJAMI - str. 3 NA PRZEKÓR

Bardziej szczegółowo

marca 2010 r. Ulokuj do 31 tylko 1 tysiąc złotych w jubileuszowej edycji Loterii dla oszczędzających

marca 2010 r. Ulokuj do 31 tylko 1 tysiąc złotych w jubileuszowej edycji Loterii dla oszczędzających BANK Mój Nr 1(4) MARZEC 2010 r. ISSN 1689-9105 KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE K Zarządu, Zdzisław Bąk, podczas przekazania głównej nagrody Alfonsowi Pośpiechowi, który po odbiór samochodu

Bardziej szczegółowo

BANK NASI KIBICUJĄ. Nr 2(12) CZERWIEC 2012 r. KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE ISSN 1689-9105. WAŻNE ZMIANY WE WŁADZACH BANKU - str.

BANK NASI KIBICUJĄ. Nr 2(12) CZERWIEC 2012 r. KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE ISSN 1689-9105. WAŻNE ZMIANY WE WŁADZACH BANKU - str. BANK M ój Mój Nr 2(12) CZERWIEC 2012 r. ISSN 1689-9105 KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE K WAŻNE ZMIANY WE WŁADZACH BANKU - str. 2 NOWI WICEPREZESI ZARZĄDU - str. 2 N AGRODY I WYRÓŻNIENIA -

Bardziej szczegółowo

Klub Koźminianka jest kuźnią talentów sportowych. Jego wychowankowie zajmują czołowe miejsca na mistrzostwach odbywających się w kraju i Europie

Klub Koźminianka jest kuźnią talentów sportowych. Jego wychowankowie zajmują czołowe miejsca na mistrzostwach odbywających się w kraju i Europie Klub Koźminianka jest kuźnią talentów sportowych. Jego wychowankowie zajmują czołowe miejsca na mistrzostwach odbywających się w kraju i Europie więcej na str. 4-5 STR. 2 Komentarz Ten numer kwartalnika

Bardziej szczegółowo

NAGRODY Z LOTERII 2012 JUŻ U SZCZĘŚLIWYCH ZWYCIĘZCÓW

NAGRODY Z LOTERII 2012 JUŻ U SZCZĘŚLIWYCH ZWYCIĘZCÓW ISSN 1689-9105 Nr 1(14) LUTY 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK BANK PRZYJAZNY - str. 2 APEL O POMOC - str. 2 DLA LOKALNEGO ROZWOJU - str. 3 INTEGRUJĄCA ROLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Bardziej szczegółowo

BANK. Szczegóły w placówkach Banku. Nr 1(11) LUTY 2012 r. ISSN 1689-9105 KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE. KOMENTARZ str.

BANK. Szczegóły w placówkach Banku. Nr 1(11) LUTY 2012 r. ISSN 1689-9105 KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE. KOMENTARZ str. BANK M ój Mój Nr 1(11) LUTY 2012 r. ISSN 1689-9105 KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE K KOMENTARZ str. 2 NAGRODY str. 2 D ZISIAJ I JUTRO POWIATU str. 3 G MINA O WIELU WALORACH str. 5 y z o B

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Komentarz Uwaga społeczeństwa zwrócona jest na to, co rozgrywa się na ogólnokrajowej scenie politycznej.

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes Ryszard Palmąka odbiera certyfi kat z rąk prezes Małgorzaty Zaleskiej

Wiceprezes Ryszard Palmąka odbiera certyfi kat z rąk prezes Małgorzaty Zaleskiej ISSN 1689-9105 Nr 2(2) LIPIEC 2009 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK Komentarz Na tegorocznym Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysłowie delegaci z zadowoleniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Czy po gorączce zakupów zawsze przychodzi ból głowy? Połączyła nas idea spółdzielczości

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Czy po gorączce zakupów zawsze przychodzi ból głowy? Połączyła nas idea spółdzielczości Drogi Czytelniku, gdy oddawaliśmy do Twoich rąk poprzedni numer Magazynu, zapowiadaliśmy uruchamianie całodobowych stref samoobsługowych dla naszych klientów w kolejnych placówkach. Z przyjemnością chcemy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała Wesołych Świąt Od Redakcji... Jakość w sektorze usług finansowych W numerze Aktualności... 1-4 Z wizytą u... Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu... 5-9 Informacje... 10-11 Oferta... 12-15 Czym jest jakość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu

Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu Dla gazety Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej z PAWŁEM PAWŁOWSKIM, prezesem Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu rozmawia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Konieczność ścisłej współpracy

Konieczność ścisłej współpracy Debata o bankach spółdzielczych w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym str. 7 Kongres Gmin Wiejskich str. 9 Zasady BHP w bankowości mobilnej str. 18 Magazyn Grupy BPS str. 4 Konieczność ścisłej współpracy

Bardziej szczegółowo

BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE. edno mrugnięcie tak. Oczy ku górze nie. W ten sposób można porozumieć się z 27-letnim Arturem Wyrwasem.

BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE. edno mrugnięcie tak. Oczy ku górze nie. W ten sposób można porozumieć się z 27-letnim Arturem Wyrwasem. Nr 1 (11) ISSN 2082-9450 marzec 2014 r. MÓJ BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE SERDECZNOŚĆ, OTWARTOŚĆ, PRZYJAŹŃ dniach 17 i 18 stycznia 2014 roku, na zaproszenie Wspólnoty Zaścianek Uzusienio

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nagrodę główną w Loterii dla Oszczędzających wylosowała Renata Pożoga z Krogulnej XV EDYCJA OPOLSKICH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

W numerze: Nagrodę główną w Loterii dla Oszczędzających wylosowała Renata Pożoga z Krogulnej XV EDYCJA OPOLSKICH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI ISSN 1689-9105 Nr 1(21) LUTY 2015 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK Nagrodę główną w Loterii dla Oszczędzających wylosowała Renata Pożoga z Krogulnej W numerze: OSIĄGNIĘCIA ZDOBYTE

Bardziej szczegółowo

Przed zebraniami grup członkowskich str. 2 Polski trzmiel str. 4 BS Ziemi kaliskiej proponuje str. 6 Lokata SGB str. 11

Przed zebraniami grup członkowskich str. 2 Polski trzmiel str. 4 BS Ziemi kaliskiej proponuje str. 6 Lokata SGB str. 11 Spotkało mnie bardzo dużo dobrego. Przede wszystkim niezwykli ludzie, którzy pomogli mi w rozwijaniu talentu, wypełnianiu mojego planu na życie. Staram się oddawać to dobro. Tak też byłam wychowana mówi

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY ZOFIA HEBDA MARCIN BOCHENEK BANK W NUMERZE: TalentowiSKO VISA PAYWAVE GWARANCJE DE MINIMIS KREDYT OBROTOWY. OC W ŻYCIU PRYWATNYM str.

FINANSOWY ZOFIA HEBDA MARCIN BOCHENEK BANK W NUMERZE: TalentowiSKO VISA PAYWAVE GWARANCJE DE MINIMIS KREDYT OBROTOWY. OC W ŻYCIU PRYWATNYM str. nr 4 KURIER Nr 4(8) - 2013 ISSN 2080-6532 FINANSOWY ZOFIA HEBDA O historycznym dziedzictwie i istocie relacji międzyludzkich rozmawiamy z Panią Zofią Hebdą Dyrektorem Oddziału w Łukowicy. STR: 17 W NUMERZE:

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (22) Jesień/Zima 2012

Nr 1 (22) Jesień/Zima 2012 Nr 1 (22) Jesień/Zima 2012 Usługi płatnicze w świetle nowej ustawy Lokaty bankowe - bezpieczeństwo i atrakcyjny zysk str. 6 Wyniki ekonomiczne Banku po 3 kwartałach 2012 str. 8 str. 14 JESIEŃ/ZIMA 2012

Bardziej szczegółowo

CZYLI JAKI? KRZYSZTOF KAJKO Prezes Zarządu

CZYLI JAKI? KRZYSZTOF KAJKO Prezes Zarządu Nr 1(1) ISSN XXXX-XXXX Luty 2011 r. MÓJ BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE Bank spółdzielczy CZYLI JAKI? KRZYSZTOF KAJKO Prezes Zarządu o wyróżnia banki spółdzielcze wśród innych placówek w

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji Drogi Czytelniku, mamy nadzieję, że Twój Bank i tym razem sprawi Tobie dużo radości. Kolejne nagrody w loterii lokat wręczone, kolejne promocje już w ofercie tym razem sporo piszemy o produktach kredytowych,

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo