WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 22 grudnia 2011 r. Nr 173

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 22 grudnia 2011 r. Nr 173"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk dnia 22 grudnia 2011 r. Nr 173 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST 4017 nr XIX/318/11 z dnia 27 października 2011 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Wenus 63 w mieście Gdańsku nr XIII/101/2011 z dnia 27 października 2011 r. Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Kępice do kategorii dróg gminnych nr XIV/110/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku nr XI/15/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rady Miasta Pucka w sprawie zmiany uchwały nr X/8/2011 z dnia 11 listopada 2011r. w sprawie zmiany wysokości opłaty targowej na terenie miasta Puck nr XIV/213/2011 z dnia 27 października 2011 r. Rady Miejskiej Rumi w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru w rejonie ulic Gdańskiej Łużyckiej i 3-go Maja nr XIV/214/2011 z dnia 27 października 2011 r. Rady Miejskiej Rumi w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru ograniczonego ulicami Dąbrowskiego Gdańską Wileńską Warszawską i Marynarską nr XVI/207/11 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Słupska kartą płatniczą nr XIV/114/2011 z dnia 28 września 2011 r. Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2011 rok (zmiana 7) nr XX/146/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Miejskiej Władysławowa w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa UCHWAŁY RAD GMIN 4026 nr XII/97/11 z dnia 2 grudnia 2011 r. Rady Gminy Cedry Wielkie w sprawie w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w gminie Cedry Wielkie na 2012 rok nr XII/99/11 z dnia 2 grudnia 2011 r. Rady Gminy Cedry Wielkie w sprawie ustalenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Cedry Wielkie na rok podatkowy nr IX/92/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rady Gminy Chmielno zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Chmielno nr XI/60/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Gminy w Gardei w sprawie obni-

2 Województwa Pomorskiego Nr żenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na obszarze gminy Gardeja nr XI/61/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Gminy w Gardei w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku nr XI/62/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Gminy w Gardei w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku nr XI/63/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Gminy w Gardei w sprawie określenia dla osób fizycznych wzoru informacji o gruntach o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz lasach do celów podatku rolnego podatku od nieruchomości i podatku leśnego nr XI/64/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Gminy w Gardei w sprawie określenia dla osób prawnych jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej wzory deklaracji o gruntach o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz lasach do celów podatku rolnego podatku od nieruchomości i podatku leśnego nr XI/67/2011 z dnia 21 września 2011 r. Rady Gminy Kaliska w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2011 rok nr XI/88/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Rady Gminy Karsin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku nr XI/89/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Rady Gminy Karsin w sprawie: podatku od nieruchomości nr XI/90/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Rady Gminy Karsin w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego nr XI/91/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Rady Gminy Karsin w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych nr XIV/71/11 z dnia 28 października 2011 r. Rady Gminy w Lipnicy w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipnica nr XIII/136/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Gminy Luzino w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na nr XIII/140/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Gminy Luzino w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XII/126/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XVIII/181/2004 z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego 4042 nr XIII/141/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Gminy Luzino w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XII/108/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia stawek opłat z tytułu posiadania psa na 2012 rok nr XII/127 /2011 z dnia 16 września 2011 r. Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok nr 67/XVI/2011 z dnia 24 października 2011 r. Rady Gminy Przechlewo w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym obowiązki w ich zastępstwie nr 76/XVII/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. Rady Gminy Przechlewo w sprawie udzielania dotacji dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzy-

3 Województwa Pomorskiego Nr stanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska oraz dotacji z instytucji dofinansowujących nr 78/XVII/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. Rady Gminy Przechlewo w sprawie zmiany uchwały Nr 67/XVI/2011 Rady Gminy Przechlewo z dnia r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym obowiązki w ich zastępstwie nr XII/85/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rady Gminy w Starym Targ w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012r nr XII/86/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rady Gminy w Starym Targ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok nr XII/87/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rady Gminy w Starym Targ w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości nr XII/88/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rady Gminy w Starym Targ w sprawie dziennych stawek opłaty targowej terminów płatności oraz zasad jej poboru na 2012 rok nr XII/89/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rady Gminy w Starym Targ w sprawie ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych nr XII/90/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rady Gminy w Starym Targ w sprawie stawek opłaty od posiadania psów i terminów płatności w 2012 roku nr 73/VIII/2011 z dnia 8 września 2011 r. Rady Gminy Trąbki Wielkie w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Trąbki Wielkie do zawarcia porozumienia z Gminą Przywidz w sprawie wsparcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Remont drogi gminnej nr G Pomlewo - Mierzeszyn w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych nr 98/XII/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. Rady Gminy Trąbki Wielkie w sprawie określenia stawek od środków transportowych nr VIII/69/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. Rady Gminy Tuchomie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie nr VIII/70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. Rady Gminy Tuchomie W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiacej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Tuchomie nr VIII/71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. Rady Gminy Tuchomie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE WOJEWODY POMORSKIEGO 4058 nr WI.I TC z dnia 2 września 2011 r. Wojewody Pomorskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/61/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wykreślenia 46 Uchwały Nr XLIX/400/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew na wschód od drogi krajowej nr 1 do granicy miasta opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 112 poz 2167 z dnia 10 września 2010 r UCHWAŁY RAD POWIATÓW 4059 nr XII/82/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego

4 Województwa Pomorskiego Nr Poz nr VIII /73/ 2011 z dnia 12 września 2011 r. Rady Powiatu Puckiego W sprawie: zmian w uchwale nr II/14/2010 Rady Powiatu Puckiego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2011 zmienionej uchwałą nr III/28/2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 22 lutego 2011 r. uchwałą nr IV/37/ 2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 29 marca 2011 r. uchwałą nr V/44/ 2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 10 maja 2011 r. oraz uchwałą nr VII/59/ 2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 29 czerwca 2011 r nr XII/105/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. Rady Powiatu Słupskiego w sprawie obowiązujących w 2012 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu POROZUMIENIA 4062 z dnia 18 sierpnia 2011 r. Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 18 sierpnia 2011 r. Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 18 sierpnia 2011 r. Zarządu Powiatu Gdańskiego UCHWAŁA Nr XIX/318/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Wenus 63 w mieście Gdańsku. Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 zm: z 2004 r. Nr 6 poz. 41 Nr 141 poz z 2005 r. Nr 113 poz. 954 Nr 130 poz z 2006 r. Nr 45 poz. 319 Nr 225 poz z 2007 r. Nr 127 poz. 880 z 2008 Nr 199 poz Nr 201 poz Nr 220 poz z 2010 Nr 24 poz 124 Nr 75 poz 474 Nr 106 poz 675 Nr 119 poz. 804 Nr 130 poz. 871Nr 149 poz. 996 Nr 155 poz z 2011r Nr 32 poz. 159) Art. 4 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2010r Nr 130 poz. 871) art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz i Nr 214 poz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz i Nr 167 poz z 2005 r. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz z 2008r. Nr 180 poz Nr 223 poz z 2009r. Nr 52 poz. 420 Nr 157 poz z 2010r. Nr 28 poz. 142 Nr 28 poz. 146 Nr 106 poz. 675 Nr 40 poz. 230 z 2011r. Nr 117 poz. 679 Nr 134 poz. 777 Nr 21 poz. 113) uchwala się co następuje: 1 Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Wenus 63 w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 2140) zwany dalej planem obejmujący obszar o powierzchni ok. 16 ha położony w południowej części Barniewic ograniczony od południa ulicą Wenus od wschodu ulicą Ozyrysa od północy terenem bocznicy kolejowej a od zachodu istniejącą zabudową mieszkaniową oraz terenami niezagospodarowanymi. 2 Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie: 1) teren - obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania którego przeznaczenie zostało określone w 3 i odpowiedniej karcie terenu przeznaczony także pod drogi sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń; 2) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - mieszkanie: a) właściciela podmiotu gospodarczego b) stróża lub c) technologa o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru technologicznego na działce wspólnej z obiektem w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Dopuszcza się najwyżej dwa mieszkania (w odrębnym budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym z prowadzoną działalnością gospodarczą) przy czym łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie może przekraczać łącznej powierzchni

5 Województwa Pomorskiego Nr Poz użytkowej wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej; 3) wysokość zabudowy - wysokość mierzona od najniższej rzędnej rzutu pionowego obrysu ścian lub podpór najniższej kondygnacji nadziemnej na powierzchnię terenu (odwzorowaną na podkładzie mapowym rysunku planu) do najwyższej kalenicy dachu lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury budynku albo attyki. Do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń instalacji i elementów technicznych rekreacyjno-sportowych reklamowych (o ile nie mają formy attyki) takich jak: anteny maszty odgromnikowe kominy klimatyzatory nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów centrale wentylacyjne klimatyzacyjne kotłownie) które postrzegane z poziomu podłogi parteru (z odległości od zabudowy nie mniejszych niż dwie i nie większych niż trzy jej wysokości) nie podwyższają optycznie zabudowy swoją masą. Dopuszcza się mierzenie wysokości oddzielnie dla poszczególnych części budynków; 4) dach stromy - dach który spełnia równocześnie następujące warunki: a) połacie dachowe są nachylone do poziomu pod kątem większym niż 30 o a w przypadku górnej połaci dachu mansardowego pod kątem większym niż 10 o b) powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o mniejszym nachyleniu nie przekracza połowy całej powierzchni przykrytej dachem odwzorowanym na rzucie poziomym. Za dach stromy uważa się również dachy w kształcie kopuły kolebki itp. dachy widoczne z poziomu terenu; 5) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) - ciągła struktura przestrzenna wiążąca ze sobą najbardziej wartościowe różnorodne tereny zieleni fragmenty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych) i wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie a także zapewniająca ich powiązanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB składa się z podstawowych elementów strukturalnych i ciągów łączących które zapewniają zachowanie w jego obrębie ekologicznych reguł ciągłości w czasie i przestrzeni oraz różnorodności biologicznej; 6) układ odwadniający - układ obejmujący szczelne otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej cieki naturalne kanały rowy i drenaże; 7) zagospodarowanie tymczasowe - zagospodarowanie nowe niezgodne z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków standardów i parametrów które po terminie na jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są zagospodarowaniem tymczasowym; 8) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie czynny w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 9) zieleń do utrzymania i wprowadzenia - obszar zieleni wyznaczony w planie wewnątrz terenu o innym przeznaczeniu z określonych przestrzennie powodów środowiskowych takich jak: ochrona istniejących skupisk zieleni wskazania do pokrycia terenu zielenią (np. skarpy zagrożenie osuwiskami podmokłości) lokalne powiązania ekologiczne zieleń izolacyjna. Minimum 80% obszaru tej zieleni musi stanowić powierzchnia biologicznie czynna. W karcie terenu można ustalić odrębnie dla tych obszarów większy jej udział. Jako zieleń towarzysząca innym funkcjom utrzymywana i pielęgnowana przez właściciela terenu (użytkownika) może ona być urządzona i służyć celom rekreacyjnym w stopniu i w sposób nie kolidujący z celami jej ustalenia. Na tych zasadach w granicach zieleni do utrzymania i wprowadzenia dopuszcza się: a) ścieżki piesze i rowerowe małą architekturę i placyki zabaw dla dzieci drogi eksploatacyjne dla urządzeń infrastruktury technicznej chyba że w karcie terenu ustalono inaczej b) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne o powierzchniach nie przekraczających powierzchni boisk do gier małych - w przypadku dopuszczenia ich w karcie terenu c) ciągi pieszo-jezdne dojazdy ulice wewnętrzne - bez miejsc postojowych - w przypadku dopuszczenia ich w karcie terenu wraz z określeniem warunków (np. liczba orientacyjna lokalizacja). 3 Oznaczenia literowe lub literowo cyfrowe dotyczące przeznaczenia terenów ustalone w niniejszym planie. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej: MN21 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej - domy wolno stojące jedno- lub dwumieszkaniowe. 2. W terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się: 1) usługi spełniające równocześnie poniższe warunki: a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m 2 powierzchni użytkowej c) dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem; 2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego niekolizyjne z funkcją mieszkaniową np.: schronisko socjalne internat dom studencki dom rencistów dom zakonny dom dziecka z wyłączeniem obiektów hotelarskich. 3. Tereny zabudowy usługowej: U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne 1) z wyłączeniem: a) rzemiosła produkcyjnego b) stacji paliw c) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych d) stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów 2) dopuszcza się: a) parkingi i garaże dla samochodów osobowych b) salony samochodowe (z serwisem) c) małe hurtownie do 2000 m 2 powierzchni użytkowej d) budynki zamieszkania zbiorowego e) mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 4. Tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowo-usługowej: M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające ustalone w karcie terenu tereny mieszkaniowe MN21 i usługowe U33. W karcie terenu można ustalić proporcję miedzy funkcją mieszkaniową a usługową. 5. Tereny zabudowy mieszanej produkcyjno-usługowej: P/U41 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Wszelka działalność gospodarcza z zakresu produkcji składów baz i magazynów oraz usług z wyłączeniem:

6 Województwa Pomorskiego Nr Poz a) zakładów o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej b) składowania materiałów lub towarów pod gołym niebem (oprócz materiału szkółkarskiego i asortymentu ogrodniczego charakterystycznego dla sklepów ogrodniczych) w odległości mniejszej niż 100 m od istniejących bądź planowanych terenów mieszkaniowych c) obiektów generujących ruch powyżej 3 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton lub większej na godzinę na ulicach lokalnych lub dojazdowych przebiegających przez istniejące bądź planowane tereny zabudowy mieszkaniowej d) obiektów emitujących intensywne zapachy które odczuwalne są na znacznym obszarze e) szpitali i domów opieki społecznej f) budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży Dopuszcza się mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 6. Tereny komunikacji: KD80 tereny ulic dojazdowych. 7. Na terenach transportu drogowego KD dopuszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic np.: kioski z prasą punkty sprzedaży biletów budki telefoniczne wiaty przystankowe nośniki reklamowe w tym również na lokalizacjach tymczasowych Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej. 2. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi. 3. Cały obszar planu położony jest w powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych wynikających z usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych: Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia Wskaźniki miejsc postojowych strefa C obszary zabudowy miejskiej strefa nieograniczonego parkowania 1. Budynki mieszkalne jednorodzinne oraz mieszkania integralnie 1 mieszkanie MIN. 2 związane z prowadzoną działalnością gospodarczą 2. Schroniska młodzieżowe 10 łóżek MIN Pensjonaty pokoje gościnne obiekty świadczące usługi 1 pokój MIN. 10 hotelarskie 4. Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych domy opieki 10 łóżek MIN Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 2000 m m 2 pow. MIN. 32 sprzedaży 6. Restauracje kawiarnie bary 100 miejsc konsumpcyjnych MIN Biura urzędy poczty banki obiekty o pow. powyżej 200m 2 pow. użytkowej 8. Biura urzędy poczty banki obiekty o pow. do 200m 2 pow. użytkowej 9. Przychodnie gabinety lekarskie kancelarie adwokackie obiekty małe do 200 m 2 pow. użytkowej 10. Przychodnie gabinety lekarskie kancelarie adwokackie obiekty duże powyżej 200 m 2 pow. użytkowej 100 m 2 pow. użytkowej 100 m 2 pow. użytkowej 100 m 2 pow. użytkowej 100 m 2 pow. użytkowej MIN. 3 MIN. 5 MIN. 5 MIN Przedszkola świetlice 1 oddział MIN Szpitale kliniki 1 łóżko MIN Rzemiosło usługowe 100 m 2 pow. MIN. 2 użytkowej 14. Warsztaty pojazdów mechanicznych 1 stan. MIN. 2 naprawcze 15. Myjnia samochodowa 1 stan. do mycia MIN Małe obiekty sportu i rekreacji 100 m 2 pow. MIN. 4 użytkowej 17. Korty tenisowe (bez widzów) 1 kort MIN. 2

7 Województwa Pomorskiego Nr Poz Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaźniki stosuje się odpowiednio Ustala się podział obszaru objętego planem na 4 tereny oznaczone numerami trzycyfrowymi od 001 do Dla każdego z w/w terenów określa się ustalenia szczegółowe ujęte w kartach terenów. 7 KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001-M/U31 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: Numer terenu: Powierzchnia terenu: 040 ha. 3. Przeznaczenie terenu: M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny mieszkaniowe MN21 i tereny usługowe U33 bez ustalania proporcji między nimi. 4. Funkcje wyłączone: 1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2 2) obiekty usługowe o łącznej powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2 3) budynki zamieszkania zbiorowego. 5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się. 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) stosuje się zasady o których mowa w ust. 7 i 11 2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących oraz reklam na budynkach i ogrodzeniach za wyjatkiem szyldów o max. powierzchni 05m 2 związanych z prowadzoną działalnością w miejscu jej prowadzenia 3) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany (przykładowo: ukryte w kubaturze na dachach w formie kominów itp.). 7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją - maksymalnie 30% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją 4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją minimalna: nie ustala się; maksymalna: 04 z zastrzeżeniem ust. 17 5) wysokość zabudowy minimalna: nie ustala się maksymalna: 11m 6) formy zabudowy: wolnostojąca 7) kształt dachu: stromy 8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dowolne. 9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) dostępność drogowa: od ul. Wenus (poza granicami planu) oraz od ul.ozyrysa (004-KD80) 2) parkingi: do realizacji na działce budowlanej objetej inwestycją a) dla samochodów - zgodnie z 5 uchwały b) dla rowerów: dla restauracji kawiarni i barów - minimum 6 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych dla pensjonatów i pokoi gościnnych - minimum 01 miejsca postojowego na 1 pokój dla przedszkola - minimum 3 miejsca postojowe na 1 oddział (25 dzieci) dla pozostałych usług - minimum 1 miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego miejsce postojowe dla rowerów musi umożliwiać przymocowanie ramy i przynajmniej jednego koła do elementu trwale związanego z podłożem lub budynkiem 3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej 5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy 8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie pozostałe - zgodnie z obowiązującymi przepisami 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy. 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: co najmniej 20% terenu biologicznie czynnego przeznaczyć pod zadrzewienia. 12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 15. Stawka procentowa: nie dotyczy. 16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: 1) cały obszar planu położony w powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych wynikających z usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi 2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. 17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnej dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej kondygnacji podziemnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją. 18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: 1) zaleca się zabezpieczenie przynajmniej części miejsc postojowych dla rowerów przed czynnikami atmosferycznymi poprzez zadaszenie lub usytuowanie wewnątrz budynków

8 Województwa Pomorskiego Nr Poz ) zaleca się wprowadzenie zieleni o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi 3) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów i powierzchni utwardzonych w celu ich późniejszego wykorzystania 4) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia ciągów pieszych dróg dojazdowych i parkingów 5) teren w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych warunkujących istniejący poziom wód gruntowych. 8 KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 002-U33 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: Numer terenu: Powierzchnia terenu: 094 ha. 3. Przeznaczenie terenu: U33 tereny zabudowy usługowej - domy opieki społecznej oraz rzemiosło usługowe. 4. Funkcje wyłączone: pozostałe nie wymienione w ust Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się. 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) stosuje się zasady o których mowa w ust. 7 i 11 2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących oraz reklam na budynkach i ogrodzeniach za wyjatkiem szyldów o max. powierzchni 05m 2 związanych z prowadzoną działalnością w miejscu jej prowadzenia 3) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany (przykładowo: ukryte w kubaturze na dachach w formie kominów itp.). 7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją - maksymalnie 50% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją 4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją minimalna: nie ustala się; maksymalna: 10 5) wysokość zabudowy minimalna: nie ustala się maksymalna: 11m 6) formy zabudowy: dowolne 7) kształt dachu: dowolny. 8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dowolne. 9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) dostępność drogowa: od ul. Ozyrysa 004-KD80 2) parkingi: a) dla samochodów - do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją zgodnie z 5 uchwały b) dla rowerów: dla domów opieki - minimum 05 miejsca postojowego na 10 łóżek dla rzemiosła usługowego - minimum 1 miejsce postojowe na 100m 2 powierzchni użytkowej miejsce postojowe dla rowerów musi umożliwiać przymocowanie ramy i przynajmniej jednego koła do elementu trwale związanego z podłożem lub budynkiem 3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 4) odprowadzenie ścieków: do kanalziacji sanitarnej 5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy 8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie pozostałe - zgodnie z obowiązującymi przepisami 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy. 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: zieleń do utrzymania i wprowadzenia określona na rysunku planu. 12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 15. Stawka procentowa: 30%. 16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: 1) cały obszar planu położony w powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych wynikających z usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi 2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi 3) część terenu położona w pasie sąsiadującym z obszarami kolejowymi (poza granicami planu) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi 4) istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. 17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy. 18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: 1) zaleca się zabezpieczenie przynajmniej części miejsc postojowych dla rowerów przed czynnikami atmosferycznymi poprzez zadaszenie lub usytuowanie wewnątrz budynków 2) zaleca się wprowadzenie zieleni o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi 3) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów i powierzchni utwardzonych w celu ich późniejszego wykorzystania 4) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia ciągów pieszych dróg dojazdowych i parkingów 5) teren w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych

9 Województwa Pomorskiego Nr Poz układów drenażowych rolnych warunkujących istniejący poziom wód gruntowych. 9 KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 003-P/U41 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: Numer terenu: Powierzchnia terenu: 003 ha. 3. Przeznaczenie terenu: P/U41 teren zabudowy produkcyjno-usługowej. 4. Funkcje wyłączone: nie ustala się. 5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się. 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: stosuje się zasady o których mowa w ust. 7 i Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją - maksymalnie 50% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją 4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją minimalna: nie ustala się; maksymalna: 06 5) wysokość zabudowy minimalna: nie ustala się maksymalna: 11m 6) formy zabudowy: dowolne 7) kształt dachu: dowolny. 8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) dostępność drogowa: od ul.ozyrysa 004-KD80 2) parkingi: a) dla samochodów - do realizacji na działce budowlanej objetej inwestycją zgodnie z 5 uchwały b) dla rowerów: nie dotyczy 3) zaopatrzenie w wodę:z sieci wodociągowej 4) odprowadzenie ścieków: bytowe do kanalizacji sanitarnej przemysłowe zgodnie z przepisami odrębnymi 5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy 8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych 9) gospodarka odpadami: komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie pozostałe - zgodnie z obowiązującymi przepisami 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: zgodnie z ust Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 15. Stawka procentowa: nie dotyczy. 16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: 1) cały obszar planu położony w powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych wynikających z usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi 2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. 17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: teren stanowi integralną część terenu przyległego ustalonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniego rejonu Barniewic w mieście Gdańsku (Uchwała Nr XLVIII /1440/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2002 roku) oznaczonego symbolem Zasady ochrony środowiska i przyrody jak w pkt 11. Warunki wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego w/w planu obowiązującego. 18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: 1) zagospodarowanie terenu integralnie związane z zagospodarowaniem terenu sąsiadującego poza wschodnią granicą planu 2) teren w obrębie czynnych niezinwenaryzowanych układów drenażowych rolnych warunkujących istniejący poziom wód gruntowych. 10 KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 004-KD80 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: Numer terenu: Powierzchnia terenu: 022 ha. 3. Klasa i nazwa ulicy: KD80 ulica dojazdowa - ulica Ozyrysa. 4. Parametry i wyposażenie: 1) szerokość w liniach rozgraniczjących: od 10.0 m do 26.0 m w obrębie skrzyżowania jak na rysunku planu 2) przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu 3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń 4) wyposażenie minimalne: chodnik plac do zawracania. 5. Powiązania z układem zewnętrznym: od południa poprzez skrzyżowanie z ul. Wenus (poza granicami planu). 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 7. Zasady ochrony środowiska i przyrody: stosuje się zasady ogólne. 8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów

10 Województwa Pomorskiego Nr Poz wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 1) mała architektura: dopuszcza się 2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji w obrębie skrzyżowań 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie z 3 4) urządzenia techniczne: a) dopuszcza się z zastrzeżeniem lit. b) b) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 5) zieleń: dopuszcza się. 11. Stawka procentowa: nie dotyczy. 12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: 1) cały obszar planu położony w powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych wynikających z usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi 2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. 13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy. 14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się. 11 Załącznikami do niniejszej uchwały stanowiącymi jej integralne części są: 1. część graficzna - rysunek planu Barniewice rejon ulicy Wenus 63 w mieście Gdańsku w skali 1: 1000 (załącznik nr 1) 2. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2) 3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3). 12 Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do: 1. przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem 2. publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Miasta Gdańska. 13 Traci moc we fragmencie objętym granicami niniejszego planu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniego rejonu Barniewic w mieście Gdańsku uchwała nr XLVIII/1440/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2002r. Nr 35 poz. 805). 14 Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem 12 który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek

11 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 4017

12 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/318/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. UWAG NIE WNIESIONO Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/318/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 r. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. I. BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH: 1. KARTA TERENU nr 004-KD80 teren ulicy dojazdowej - ul. Ozyrysa o przekroju: jedna jezdnia dwa pasy ruchu z chodnikami i uzbrojeniem o długości ok.195 m W skład uzbrojenia dróg (w miarę potrzeb) wchodzą: wodociągi przewody kanalizacji sanitarnej przewody kanalizacji deszczowej linie elektroenergetyczne ciepłociągi gazociągi sieci telekomunikacyjne wraz z urządzeniami sieciowymi. Realizacja finansowana przez zarządcę drogi oraz odpowiednich właścicieli sieci z możliwością finansowania lub współfinansowania ze środków zewnętrznych na podstawie umowy w sposób określony w warunkach technicznych UCHWAŁA Nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Kępice do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art. 7.ust1. pkt 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (/jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz ze zmianami: Dz. U. z 2002 r Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz nr 167poz z 2005 nr 172poz i nr 175poz z 2006 nr17poz. 128z 2005 nr 175poz i z 2006r. nr 181poz1337 z roku 2007 nr 48poz. 327 i nr 138poz. 974 i nr 173poz z 2008 r. nr 180poz i nr 2223poz. 1458z roku 2009 nr 52poz. 420 Nr 157 poz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146 Nr 40 poz. 230 Nr 106 poz. 675 nr 40 poz. 230z 2011 nr 117poz. 679nr 134poz. 777nr 21poz. 113) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.)rada Miejska w Kępicach uchwala co następuje: 1 Zalicza się do kategorii dróg gminnych Gminy Kępice drogi określone w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic. 3 Traci moc uchwała nr XII/78/2011 z dnia 27 września 2011 w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Kępice do kategorii dróg gminnych 4 Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogloszeniu w sposób zwyczajowo przyjety. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępicach Paweł Lisowski

13 Województwa Pomorskiego Nr Poz WYKAZ DRÓG GMINNYCH załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Kepicach nr XIII/101/2011 z dnia Lp. Numer działkiobręb geodezyjny Miejscowośćnazwa drogi i 163/3 Korzybie Korzybie ul.łętowska Korzybie Korzybie ul. Tartaczna i 244 Korzybie Korzybie ul. Leśna i 247 Korzybie Korzybie ul. Zielona Korzybie Korzybie ul. Wrzosowa Korzybie Korzybie ul. Kwiatowa i 340 Korzybie Korzybie ul. Długa 8 84/6 Korzybie Korzybie ul. Krótka Korzybie Korzybie ul. Przyleśna Korzybie Korzybie ul. Kolejowa i 434 Korzybie Korzybie ul. Jaśminowa /9 284/13 283/ i 84/5Korzybie Korzybie ul. Dworcowa i 213 Korzybie Korzybie ul.sportowa Korzybie Korzybie ul. Kasztanowa Korzybie Korzybie ul. Wesoła Korzybie Korzybie ul. Jeziorna Korzybie Korzybie ul. Kościelna

14 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011 r.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011 r.

16 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011 r.

17 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011 r.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 6 do uchwały nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011 r.

19 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 7 do uchwały nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011 r.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 8 do uchwały nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011 r.

21 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 9 do uchwały nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011 r.

22 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XIV/110/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz z 2004 r Nr 102 poz Nr 116 poz. 1203nr 214poz z 2005 r. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz z 2007r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz z 2008r. Nr 180 poz Nr 223 poz z 2009r. Nr 52 poz. 420 Nr 157 poz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146 Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113 i Nr 117 poz. 679) oraz art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 ze zmianami Dz. U. Nr 191 poz Nr 245 poz Nr 249 poz z 2007r. Nr 109 poz. 747 z 2008r. Nr 116 poz. 730 Nr 237 poz z 2009r. Nr 56 poz. 458 z 2010r. Nr 96 poz. 620 Nr 226 poz Rada Miejska w Kępicach uchwala co następuje: 1 Obniża się cenę 1 kwintala żyta z kwoty 7418 zł do kwoty 55 złktóra jest podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku Obniża się stawkę należnego podatku o 10% w przypadku jeżeli podatnik dokona wpłaty całości rocznej kwoty podatku przed terminem wpłaty I raty podatku. 3 Uchyla się uchwałę Nr XIII/96/2011 z dnia 27 października 2011 w sprawie określenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2012r. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic. 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępicach Paweł Lisowski 4020 UCHWAŁA Nr XI/15/2011 Rady Miasta Pucka z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/8/2011 z dnia 11 listopada 2011r. w sprawie zmiany wysokości opłaty targowej na terenie miasta Puck. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zmianami) w zw. z art pkt 1 ust. a pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z póź.zm.). Rada Miasta PUCKA uchwala co następuje: 1 W 2 po pkt 5 dodaje się wiersz: Maksymalna stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty zł. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pucka. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r. Przewodnicząca Rady Hanna Pruchniewska

23 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XIV/213/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru w rejonie ulic Gdańskiej Łużyckiej i 3-go Maja. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz i Nr 214 poz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz z 2004 r. Nr 102 poz i Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz i Nr 175 poz z 2006 r. Nr 17 poz. 128i Nr 181 poz z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111i Nr 223 poz z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146Nr 40poz. 230 Nr 106 poz. 675 Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 113 Nr 117 poz. 679 Nr 134 poz. 777) oraz na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust. 8 art. 15 art. 16 ust. 1 art. 27 art. 29 art. 34 ust. 1 art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.Nr 80 poz. 717 z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz z 2007r. Nr 127 poz. 880 z 2008 r. Nr 199 poz Nr 201 poz i Nr 220 poz z 2010 r. Nr 24 poz. 124 Nr 75 poz. 474 Nr 106 poz. 675 Nr 119 poz. 804 Nr 130 poz. 871Nr 149 poz. 996 Nr 155 poz z 2011r. Nr 32 poz. 159 Nr 153 poz. 901) Rada Miejska Rumi uchwala co następuje: Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Stwierdza się że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru w rejonie ulic Gdańskiej Łużyckiej i 3-go Maja zwana dalej planem nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr V/39/2011 z dnia r. 2. Uchwala się plan o którym mowa w ust. 1 obejmujący obszar o powierzchni 25 ha Tekst planu składa się z pięciu rozdziałów: 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne; 2) Rozdział 2 Ustalenia ogólne; 3) Rozdział 3 Ustalenia szczegółowe karty terenów i dróg; 4) Rozdział 4 Załączniki do uchwały; 5) Rozdział 5 Postanowienia końcowe; 2. Obszar objęty planem dzieli się na 13 terenów o określonym przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania wydzielonych liniami rozgraniczającymi oznaczonych odpowiednim numerem terenu oraz symbolem przeznaczenia terenu wyjaśnionym w 4 ust. 1 niniejszej uchwały w tym 6 terenów komunikacji dla których numer terenu poprzedzony jest cyfrą zero. 3 Wyjaśnienie pojęć użytych w planie: 1) Działka działka budowlana w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 2) Kształt dachu - kształt głównych połaci dachowych w których dopuszcza się naczółki okna dachowe i lukarny tego samego rodzaju harmonijnie wpisane w połać dachową o ile zapisy w kartach poszczególnych terenów nie stanowią inaczej. 3) Nieprzekraczalne linie zabudowy linie oznaczone na rysunku planu lub/i opisane w tekście planu których przekraczanie jest niedopuszczalne; dotyczy to lokalizacji nowych budynków oraz rozbudowy istniejących; dopuszcza się wysunięcie przed linię zabudowy części obiektu (np.: w postaci ganku wykusza lub innej) o kubaturze nie większej niż 21m3 jednak wysunięcie to nie może być większe niż 2m; linie zabudowy nie dotyczą okapów i gzymsów oraz balkonów i loggi schodów wejściowych wysuniętych przed linię nie więcej niż 15m; 4) Nośnik znaku reklamowego powierzchnia ekspozycji treści znaku reklamowego lub słup ogłoszeniowo reklamowy. Wielkość nośnika znaku reklamowego (nie dotyczy słupa ogłoszeniowo-reklamowego): format mały o powierzchni ekspozycji do 3 m 2 włącznie (np. 120x180 cm) format średni o powierzchni ekspozycji powyżej 3 m 2 i do 9 m 2 włącznie format standard o powierzchni ekspozycji powyżej 9 m 2 i do 18 m 2 włącznie (np. 504x238 cm 400x300 cm i 600x300 cm) format wielki - powyżej 18 m 2 (np. 800x400 cm 1200x300 cm 1200x400 cm) 5) Teren biologicznie czynny w rozumieniu 3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do terenów biologicznie czynnych nie zalicza się powierzchni przeznaczonych na miejsca postojowe niezależnie od zastosowanej nawierzchni. 6) Powierzchnia zabudowy stosunek procentowy powierzchni zabudowy wyznaczonej przez rzut pionowy wszystkich budynków znajdujących się na danej działce z wyłączeniem elementów drugorzędnych np. schodów zewnętrznych daszków markiz występów dachowych okapów gzymsów balkonów do powierzchni obszaru inwestycji (działki); 7) Słup ogłoszeniowo reklamowy - szczególny rodzaj nośnika reklamy w formie walca lub graniastosłupa o średnicy lub szerokości od 120 do 160 cm (na wysokości części ekspozycyjnej) wysokości nie przekraczającej 350 m służący do umieszczania informacji o wydarzeniach kulturalnych edukacyjnych ogłoszeń oraz reklam. 8) Teren obszar o określonych zasadach zagospodarowania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi którego przeznaczenie zostało sklasyfikowane w 4 ust. 1 oraz ustalone w kartach terenów i oznaczone symbolem literowym na rysunku planu; 9) Usługi nieuciążliwe nie zakłócające funkcji mieszkaniowej - należy przez to rozumieć usługi: handlu detalicznego gastronomii nieuciążliwego rzemiosła (ze

UCHWAŁA NR VI/38/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 13 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/38/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 13 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VI/38/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec wał wzdłuż Martwej Wisły - pomiędzy ul. Steczka i ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR //00 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR //00 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2011 r. UCHWAŁA NR //00 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Wenus 63 w mieście Gdańsku. Na podstawie art.20 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/233/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/233/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/233/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon Ratusza Głównego Miasta w mieście Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/524/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/524/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/524/12 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Dickmana i Bitwy Oliwskiej w mieście Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/826/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 23 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/826/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 23 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/826/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno - fragment pasa drogowego ulicy Dworskiej w mieście Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 stycznia 2015 roku Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/263/2009 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 28 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/263/2009 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 28 sierpnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXVIII/263/2009 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Skowarcz Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/155/2016 RADY GMINY GNIEWINO. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/155/2016 RADY GMINY GNIEWINO. z dnia 12 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 czerwca 2016 r. Poz. 2074 UCHWAŁA NR XXII/155/2016 RADY GMINY GNIEWINO z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/402/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 22 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XXI/402/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XXI/402/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młyniska rejon ulicy Mikołaja Reja nr 25 w mieście Gdańsku. Na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3052 UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 17 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/58/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 17 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VII/58/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Doliny Czystej Wody w mieście Gdańsku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA. z dnia 6 marca 2017 r.

Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA. z dnia 6 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 2078 UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSK z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr: 613/23, 1601/1, 1601/2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r.

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Głównej i Zawady w Poznaniu. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz. 4930 UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/1297/10 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLVII/1297/10 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XLVII/1297/10 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie w rejonie ulic Kępnej i Żaków w mieście Gdańsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/230/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/230/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/230/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon ulicy Pólnicy. Na podstawie art.20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/267/13 RADY GMINY CHOCZEWO. z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/267/13 RADY GMINY CHOCZEWO. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/267/13 RADY GMINY CHOCZEWO z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Ogrodowej i Borówkowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3665 UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/1045/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 16 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVII/1045/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 16 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLVII/1045/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm - skwer w rejonie ulicy Buczka w mieście Gdańsku. Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 3 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/1299/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 3 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/1299/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 3 października 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR LVI/1299/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy Orfeusza w mieście Gdańsku Na podstawie art.20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/234/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/234/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/234/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon Teatru Wybrzeże w mieście Gdańsku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/329/2010 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 26 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/329/2010 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 26 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIII/329/2010 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie Gołubie Zachód Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia. 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 i art. 42 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/176/2016 RADY GMINY GNIEWINO. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/176/2016 RADY GMINY GNIEWINO. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/176/2016 RADY GMINY GNIEWINO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. Publikacja uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 18.08.2008r. Nr 129 poz. 2084 UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/16 RADY GMINY CHOCZEWO. z dnia 22 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/16 RADY GMINY CHOCZEWO. z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 2505 UCHWAŁA NR XXIX/175/16 RADY GMINY CHOCZEWO z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki - rejon ulicy Cementowej w mieście Gdańsku Na podstawie art.20 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V / 55/ 03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003r. ( Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 16 poz. 549 z 17 marca 2003 r.

UCHWAŁA NR V / 55/ 03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003r. ( Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 16 poz. 549 z 17 marca 2003 r. UCHWAŁA NR V / 55/ 03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003r. ( Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 16 poz. 549 z 17 marca 2003 r. ) w sprawie zmiany ustaleń fragmentu miejscowego planu ogólnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/703/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 17 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/703/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 17 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXIII/703/12 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej w mieście Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2360 UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii 1. KARTA TERENU NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 6,50 ha Usługi - dzielnicowe centrum usługowe preferuje się: usługi handlu, gastronomii, kultury, biura instytucji komercyjnych, banki, usługi oświaty i nauki,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 13 listopada 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4480 UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/71/16 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/71/16 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/71/16 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 3933 UCHWAŁA NR 1031/LIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 26 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 26 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2415 UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r.

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r. UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r. Wyłożenie do publicznego wglądu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Handlowe M1 w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r.

Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG z dnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r.

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r. U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a 2 0 0 2 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Krościenko VIII ul. Nadbrzeżna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/418/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/418/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/418/12 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulicy Wrzosy i ulicy Wosia Budzysza

Bardziej szczegółowo

80-180 Kowale ul. Siostry Faustyny 2 Tel. 501-848-416 email. zawaluk@zawaluk.pl & biuro@zawaluk.pl www.zawaluk.com Pacta sunt servanda

80-180 Kowale ul. Siostry Faustyny 2 Tel. 501-848-416 email. zawaluk@zawaluk.pl & biuro@zawaluk.pl www.zawaluk.com Pacta sunt servanda Propozycja sprzedaŝy gruntu inwestycyjnego Mam przyjemność zaproponować sprzedaż gruntu inwestycyjnego o łącznej powierzchni 25 579,0m2 składającego się z czterech działek gruntu położonych w Gdańsku Klukowie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ledyckiej i Lutyckiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 95/IX/2003

UCHWAŁA NR 95/IX/2003 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 224, poz. 5855 z dnia 18 sierpnia 2003r. UCHWAŁA NR 95/IX/2003 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 czerwca 2003 w sprawie: uchwalenia zmian miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/313/2012 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 27 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/313/2012 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 27 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/313/2012 RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Dobrzewino Na podstawie art.20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/48/2016 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 28 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/48/2016 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 28 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz. 2983 UCHWAŁA NR XXVIII/48/2016 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ

projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH Z DNIA... OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki - rejon ulicy Cementowej w mieście Gdańsku Na podstawie art.20 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2428, 2429

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2428, 2429 Województwa Pomorskiego Nr 125 9763 Poz. 2428, 2429 9. Pozostałe uwagi nie dotyczą ustaleń projektu przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ZAŁĄCZNIK Nr 3 DO UCHWAŁY Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenu zabudowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie

Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie (projekt) Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Uchwała Nr XXIII/251/08 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ia przestrzennego jednostki A Centrum Karpacza, obejmującej teren działki nr 513/4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 1138, Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/19/10 Rady Gminy Wicko z dnia 9 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 1138, Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/19/10 Rady Gminy Wicko z dnia 9 marca 2010 r. Województwa Pomorskiego Nr 70 7904 Poz. 1138, 1139 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/19/10 Rady Gminy Wicko z dnia 9 marca 2010 r. Rozstrzygniecie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu. W związku

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3013 UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca dot. zespołu rekreacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/1228/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/1228/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LV/1228/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon ulic Bysewskiej i Biologicznej w mieście

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 1945 UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo