WIADOMOŚCI Z RATUSZA GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 2 KONKURS NA NAJATRAKCYJNIEJSZĄ GMINĘ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DOBRE WIEŚCI Z PLACU BUDOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŚCI Z RATUSZA GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 2 KONKURS NA NAJATRAKCYJNIEJSZĄ GMINĘ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DOBRE WIEŚCI Z PLACU BUDOWY"

Transkrypt

1

2 GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 2 WIADOMOŚCI Z RATUSZA KONKURS NA NAJATRAKCYJNIEJSZĄ GMINĘ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Do 30 września 2014 r. trwa konkurs na najatrakcyjniejszą gminę w województwie kujawsko-pomorskim. Ideą konkursu jest promocja gmin Pomorza i Kujaw między innymi poprzez prezentację ich walorów turystyczno - rekreacyjnych, historii oraz dorobku kulturalnego. Na miasto Chełmżę głosować można przez internet wchodząc na stronę zakładka Konkursy. Zamieszczona jest tam prezentacja gmin biorących udział w Konkursie, w tym naszego miasta, na które można oddawać głosy. Głosować można także wysyłając smsa. W ramach konkursu przewidziane jest nadsyłanie haseł promujących swoją gminę. Nagrodą dla gmin biorących udział w konkursie będzie puchar oraz kampania reklamowa na antenie radia PIK. Natomiast za wysłanie hasła reklamującego nasze miasto laureat może otrzymać tablet o wartości 760 zł. Zapraszam więc mieszkańców Chełmży do wzięcia udziału w głosowaniu oraz przesyłania haseł reklamowych. DOBRE WIEŚCI Z PLACU BUDOWY Intensywne prace związane z budową Deptaka Południowego wkraczają w końcową fazę realizacji. Wykonawca zakończył montowanie konstrukcji nośnej pomostu oraz łukowych mostów trójprzęsłowych. Wkrótce rozpoczną się prace związane z montażem pokładu z desek z tworzywa sztucznego oraz drewnianych balustrad. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym i jest szansa, że zostaną ukończone przed planowanym terminem. Poniżej prezentujemy kilka fotografii z placu budowy. WIOSENNE SPRZĄTANIE MIASTA W dniach 25 i 26 kwietnia 2014 r. po raz kolejny zorganizowano akcję wiosennego sprzątania miasta Chełmży. W tegorocznej edycji uczestniczyło blisko 1200 mieszkańców naszego miasta. Najliczniej do akcji włączyli się uczniowie szkół podstawowych, Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół oraz przedszkolaki. Nie

3 GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 3 zawiedli również członkowie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Związku Harcerstwa Polskiego, Polskiego Związku Wędkarskiego, Społecznej Straży Ochrony Przyrody, Rodzinnych Ogródków Działkowych oraz Parafia Rzymsko-Katolicka. Zaangażowanie tak dużej liczby osób zaowocowało zebraniem 160 worków odpadów, tj. około 14,8 m3 śmieci. Jest to o niespełna połowę większa ilość niż w trakcie ubiegłorocznej akcji. Podobnie jak w roku 2013, najwięcej odpadów zebrano w obrębie ogrodów działkowych przy ulicy Polnej, Chełmińskie Przedmieście a także w obrębie ulic Trakt i Lipowej. Akcji towarzyszył konkurs plastyczny pn. Zagraj w zielone trzymaj przyrody stronę zorganizowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży. Najlepsze prace nagrodzone zostały upominkami ufundowanymi przez Burmistrza Miasta. WIĘCEJ PSICH PAKIETÓW Wkrótce na terenie miasta pojawią się nowe dystrybutory pakietów higienicznych do usuwania psich odchodów. Do tej pory pakiety można było pobierać w siedmiu punktach zlokalizowanych na terenie miasta, w tym m.in. przy ul. Rynek, obok skrzyżowań ulic Sądowej z Bulwarem 1000-lecia, Sikorskiego z Browarną oraz na osiedlu Jana Pawła II. Wychodząc naprzeciw coraz liczniejszym właścicielom psów, postanowiono zwiększyć dostępność zestawów higienicznych na terenie miasta. Nowe dystrybutory ustawione zostaną w Parku Wilsona od strony ulicy Dąbrowskiego oraz przy ulicy Świętego Jana, na wysokości posesji nr 16. Zestawy higieniczne udostępniane są bezpłatnie w ramach promocji i upowszechniania zwyczaju sprzątania po swoich pupilach. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż coraz większa liczba właścicieli psów, świadoma swoich obowiązków, a także zagrożeń jakie niosą ze sobą psie odchody, korzysta z psich pakietów. Łącznie na terenie miasta dystrybuowanych jest około 3000 pakietów miesięcznie. Pomimo zdecydowanej poprawy w tym zakresie, psie odchody to wciąż nieestetyczny element naszego krajobrazu, wiążący się również z zagrożeniem epidemiologicznym i zanieczyszczeniem środowiska. Kontakt z psimi nieczystościami grozi zakażeniem pasożytami przewodu pokarmowego, w tym tasiemcem psim, bąblowcem lub glistą psią. Odchody spłukiwane z trawników i ulic do kanalizacji deszczowej mogą być również źródłem zanieczyszczenia wód w okolicy. Na tego rodzaju zagrożenia narażone są przede wszystkim dzieci bawiące się w piaskownicach oraz na trawnikach. NOWE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY Wiosennym pracom związanym z porządkowaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych w naszym mieście towarzyszą również działania zmierzające do odnowienia oraz wzbogacenia małej architektury zlokalizowanej na terenie miasta. Do końca maja prowadzone będą prace renowacyjne obejmujące naprawę i malowanie ławek parkowych. Ponadto na terenie Parku Wilsona pojawi się 9 nowych ławek wykonanych ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. W najbliższym czasie małą architekturę na terenie miasta wzbogacą również elementy związane bezpośrednio z wypoczynkiem i rekreacją. Przy ulicy Łaziennej zainstalowany zostanie plenerowy stół do gry w tenisa stołowego, natomiast przy Bulwarze 1000-lecia pojawi się stolik do gry w szachy. Z myślą o amatorach jednośladów, przy Bulwarze zainstalowany zostanie również stojak na rowery. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Gmina miasto Chełmża zawarła umowę na dostawę energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania obiektów gminnych. Wykonawca firma CORRENTE Sp. z o.o. wybrana została w drodze przetargu nieograniczonego zorganizowanego i przeprowadzonego w ramach wspólnej grupy zakupowej utworzonej przez siedem gmin naszego województwa. Dzięki połączeniu zamówienia i zwiększeniu jego szacunkowej wartości, możliwe było uzyskanie korzystniejszej oferty jednostkowej. Wskazany powyżej wykonawca zaoferował cenę 281,30 zł brutto za 1 MWh energii elektrycznej. Powyższa umowa obowiązywać będzie w okresie od r. do r. Oprócz gminy miasta Chełmży, grupę zakupową tworzą gminy Chełmża, Łysomice, Łubianka, Zławieś Wielka, Obrowo i Wielka Nieszawka. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż nie jest to pierwsza wspólna inicjatywa gmin, pozwalająca na ograniczenie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem samorządów. KOLEJNY ASYSTENT RODZINY! W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży od dnia 2 maja br. zatrudniony jest w ramach ministerialnego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 drugi asystent rodziny. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie na kierunku pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia oraz nauka o rodzinie. Kandydat na asystenta nie może być pozbawiony władzy rodzicielskiej i nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązania trudnych sytuacji życiowych, z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny oraz jej zasobów. Głównym celem asystentury jest podniesienie u rodziców umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, gospodarowania budżetem domowym, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci itp. Asystenci rodzin funkcjonujący w strukturze MOPS-u na obecną chwilę monitorują około 40 chełmżyńskich rodzin, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- -wychowawczych. STYPENDIA POMOSTOWE DLA MATURZYSTÓW! W ramach XIII edycji PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTO- WYCH zostaną uruchomione w roku akademickim 2014/2015 stypendia w kwocie 500,00 zł miesięcznie.

4 GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 4 Program ten jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazajalną w 2014 roku i spełnią łącznie następujące kryteria: - są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na umowę o pracę w okresie co najmniej 2 lat, - mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców - co musi być potwierdzone zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia programu, - pochodzą z rodzin, znajdujących się w trudnej sytaucji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1176 zł lub 1344 zł (dochód netto wyliczony w czerwcu 2014 roku), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, - osiągnęli na egzaminie minimum 90 punktów. Osoby zainteresowane tą formą pomocy, spełniający powyższe warunki, po przyjęciu na studia zobowiązane są wypełnić wniosek on-line na stronie w terminie do dnia 18 sierpnia 2014 roku (do godziny 16.00). Wsparciem organizacyjnym programu zajmuje się Agencja Nieruchomości Rolnych. DOZNAJESZ PRZEMOCY? LEKARZ MA OBOWIĄZEK CI POMÓC! Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia uruchomiła projekt informacyjno-edukacyjny pod hasłem Lekarzu, reaguj na przemoc. Celem kampanii jest zapoznanie przedstawicieli ochrony zdrowia z procedurą Niebieskiej Karty, psychologicznymi aspektami przeciwdziałania przemocy oraz poprawa poziomu zaangażowania ochrony zdrowia w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Lekarz ma codziennie bezpośredni kontakt z ludźmi. Jeśli cieszy się zaufaniem pacjentów, wykazuje motywację i ma odpowiednią wiedzę, może odegrać ogromną rolę w powstrzymaniu przemocy, przemocy która najczęściej dotyka dzieci i kobiety. KOLARSKIE ŚWIĘTO W CHEŁMŻY W dniu 2 maja br. ponad 150 kolarzy stanęło na starcie II etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o puchar Burmistrza Miasta. Drugi etap wyścigu jest częścią czteroetapowych zmagań juniorów w XXVII Memoriale Lecha Cergowskiego na trasie 408 km. Na starcie stanęli zawodnicy reprezentujący kraje takie jak: Izrael, Belgię, Holandię, Niemcy, Białoruś, Słowację, Estonii, Finlandię oraz wiele polskich klubów. Pierwszy etap rozegrany był na trasie Gruta - Łasin oraz w pętli Grudziądz, Piecewo, Kamień, Lembarg, Bukowiec i z powrotem do Grudziądza. W drugim etapie kolarze rywalizowali na drogach, Chełmży i okolic. Trasa zmagać cyklistów wiodła przez Chełmżę, Skąpe, Dubielno, Lisewo, Płużnicę, Ostrowo, Bocień, Dźwierzno, Pluskowęsy wprost na metę w Chełmży. Kolarze mieli do przejechania 85 km. Kolejny etap rozegrany był na ziemi świeckiej, a zawodnicy przejechali przez Ernestowo, Czaple, Sulnowo i Sulnówko. Czwarty etap to szlak zamkowy, ponieważ biegł m.in. przez miejscowości takie jak Radzyń Chełmiński i Pokrzywno, gdzie niegdyś widniały okazałe zamki krzyżackie. Cały wyścig umieszczony był również w kalendarzu imprez UCI. Zmagania kolarskie w Chełmży, jak zwykle cieszyły dużym zainteresowaniem. Zwycięzcom gratulował poseł Janusz Dzięcioł, burmistrz Jerzy Czerwiński oraz wicestarosta Dariusz Meller, którzy wręczyli koszulki liderom wyścigu. SUKCESY UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA CHEŁMŻA Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka Chełmża 10 maja brali udział w jeździe indywidualnej na czas o Puchar Michała Kwiatkowskiego. Zawodnicy spisali się na medal uzyskując bardzo dobre wyniki. Dominika Płatek zajęła 2 miejsce, Sylwester Jaworski również zdobył srebrny medal, Michał Jasiński uzyskał 3 lokatę a Szymon Rutkowski był 4. Dzień później odbył się wyścig kolarski w Młyńcu w ramach Wojewódzkiej Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych. W wyścigu bardzo dobrze wypadli zawodnicy z Chełmży. Dominika Płatek zajęła 4 lokatę a Filip Adamczyk ukończył 34 km na 5 pozycji. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. LITEWSKIE MEDALE Nasi chełmżyńscy modelarze od wielu lat zdobywają medale i puchary na konkursach i wystawach ogólnopolskich. Tym razem przekroczyli granice kraju i wybrali się na Litwę gdzie w Wilnie w dniach maja 2014 odbył się VI Vilniaus stendiniy modeliy paroda - konkurs as W imprezie wzięli udział modelarze z Litwy, Rosji, Francji, Anglii, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy i Polski. Międzynarodowe jury konkursu nagrodziło medalami aż 20 modeli zbudowanych przez modelarzy z klubu COMBAT, 12 złotych, 5 srebrnych i 3 brązowe. Naszym modelarzom przyznano też 8 wyróżnień. Zdobywcami tych laurów są: juniorzy Wiktor Prokop, Jakub Kołpa, Joanna Wantowska, Maciej Piwoński, Szymon Gruźlewski, Łukasz Stanisławski, Szymon Grajkowski, Paweł Kiciński, Kornel Pałaszewski, Adrian Syrocki oraz seniorzy Michał Kutyła i Marek Wantowski. Przypadły nam również dwa puchary - nagrody specjalne, Joanna Wantowska za model wagonu pancernego i Szymon Gruźlewski za model transportera Supacat Jackal. BIEG PO ZDROWIE 24 maja 2014 r. w Parku Miejskim przy ul. 3 Maja odbył się IV Majowy Bieg Po Zdrowie. W imprezie startowało 75 biegaczy. Na tę imprezę zaproszony był każdy uczeń, który lubi aktywnie spędzać czas wolny Biegi rozegrano w trzech kategoriach wiekowych: - dzieci młodsze: dziewczęta bieg na dystansie 600 m-pierwsze miejsce uzyskała Marcelina Stankiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 5, chłopcy bieg na dystansie 800 m, pierwsze miejsce zajął Filip Sawicki ze Szkoły Podstawowej nr 3; - dzieci starsze: dziewczęta bieg na dystansie 800 m, pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Madzińska ze Szkoły Podstawowej nr 3, chłopcy bieg na dystansie 1000 m, pierwsze miejsce zajął Jan

5 GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 5 Łapczyński ze Szkoły Podstawowej nr 5; - młodzicy i juniorzy młodsi: dziewczęta bieg na dystansie 1000 m, pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Jedynak, chłopcy bieg na dystansie1500 m zwyciężył Tomasz Kopczyk (młodzicy i juniorzy młodsi stanowią jedną grupę biegową). Biegacze nagrodzenie zostali medalami i drobnymi upominkami. DYŻUR W PRZEDSZKOLACH W chełmżyńskich przedszkolach miejskich dyżur wakacyjny trwać będzie w miesiącu lipcu. Przedszkola będą dyżurować: Przedszkole Miejskie nr 2, ul Tumska 10 w dniach od br. (wtorek) do br. (wtorek) Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Bydgoska 9 w dniach od br. (środa) do br. (czwartek) Karty zgłoszeń na dyżur wakacyjny do odebrania w siedzibie Przedszkola nr 1 i nr 2. EGZAMINY NA KARTĘ ROWEROWĄ W szkołach podstawowych odbyły się praktyczne egzaminy na kartę rowerową. Każdy z przystępujących do sprawdzianu z jazdy na rowerze musiał pokonać tor, na którym rozmieszczone były znaki, rozwidlenie typu T, skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Wszyscy uczniowie musieli zaprezentować swoje umiejętności jazdy na rowerze trzymając kierownicę jedną ręką, zatrzymywanie się w określonym miejscu i kreślenie ósemek na torze. Uczniowie spisali się na medal i wszyscy pozytywnie zaliczyli tę część egzaminu. Teraz przed nimi jeszcze sprawdzian z wiadomości o ruchu drogowym i będą mogli otrzymać upragnioną Kartę Rowerową. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Plac zabaw Przedszkola Miejskiego nr 1 wyposażony został w kolejne elementy. Zainstalowane zostały trzy huśtawki sprężynowe (żabka, motor i konik), z których przedszkolaki korzystają od poniedziałku 28 kwietnia br. Huśtawki posiadają stosowne atesty, całość inwestycji (bujaczki wraz z montażem) wyniosła 4120,50 zł. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w trakcie egzaminu mgr Janusz Wilczyński Nowe bujaki na placu Przedszkola Miejskiego nr 1 Z okazji Dnia Dziecka na zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Chełmży Jerzego Czerwińskiego na Bulwarze 1000-lecia w Chełmży przybyło 56 dzieci w wieku od 4 do 13 lat. Pogoda dopisała. Impreza składała się z dwóch części: 1. zawody wędkarskie - bardzo udane 2. konkurs z wiedzy o ochronie przyrody Większość dzieci złowiła ryby - ukleje, płotki oraz zaprezentowali dobrą wiedzę z ekologii. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody, wędki, piłki, książki, medale, figurki, słodycze i napoje. W grupie wiekowej 4-6 lat wygrał Aron Drozdowski pkt. 7-9 lat wygrał Mateusz Jabłoński pkt lat wygrał Jakub Klawiński pkt. Zawody zorganizowało KM nr 8 w Chełmży i Liga Ochrony Przyrody oddział w Chełmży. Sponsorem zawodów był Burmistrz m. Chełmży Jerzy Czerwiński, który kibicował młodym wędkarzom oraz wręczył nagrody.

6 GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 6 SALA KONCERTOWA W VILLA NOVA JUŻ WIDAĆ, ŻE BUDUJĄ Trwa drugi etap budowy Szkoły Muzycznej. Dotychczas zrzucono tynk zewnętrzny z budynku przylegającego do tego odnowionego w pierwszym etapie, który już został oddany do użytku i odbywają się w nim zajęcia. W rezultacie odsłoniła się cegła oraz fragmenty pruskiego muru. W ten sposób budynek zaczął przypominać ten znany ze starych pocztówek, gdy mieścił się w nim lokal Villa Nova, czyli tak, jak został zaprojektowany na przełomie roku 1892/93 przez architekta Hansa Bassela. Wewnątrz budynku robotnicy usunęli wszystkie ścianki działowe, przegrody i dobudówki, dzięki czemu po pierwsze, w całej pełni ukazało się piękne belkowanie, również charakterystyczne dla Villi Novej, po drugie zaś powstała duża, przestronna sala robiąca niesamowite wrażenie, zwłaszcza jak wchodząc do niej z zewnątrz ma się świeżo w pamięci wielkość budynku, która nie jest przecież zbyt imponująca. Oczywiście, zarówno wystrój wewnętrzny, jak i wygląd zewnętrzny budynku ulegną zmianie, dopasowując się do wizji obecnego projektanta Janusza Pliszczyńskiego oraz z zewnątrz do obiektu już istniejącego. - Projektant chciał w maksymalnym stopniu zachować i oddać ducha obiektu z końca XIX wieku mówi wicestarosta toruński Dariusz Meller. Tyle tylko, że z dawnej sali jadalno balowej z bufetem oraz z sali bilardowej powstanie duża sala koncertowa na potrzeby Szkoły Muzycznej, chociaż nie tylko jej. Sala będzie oczywiście posiadała scenę wraz z zapleczem i szatnią, a przestrzeni starczy jeszcze na jedną salę lekcyjną na dole oraz na hall loggię i dwie sale lekcyjne na antresoli. Całkowity koszt przebudowy i adaptacji w ramach drugiego etapu będzie kosztował powiat zł dodaje Dariusz Meller. Wacek Dojeżdżając ulicą Polną do ulicy Chełmińskie Przedmieście widać po prawej stronie na poboczu wycięte drzewa i krzaki. To widomy znak, że w tym miejscu będzie przebiegać droga rowerowa z Torunia do Chełmży, a tak właściwie aż do Grzywny. Takie prace przygotowawcze podjęto we wszystkich trzech gminach przez które będzie ta droga przebiegała, tj. w gminie Łysomice, w gminie Chełmża oraz w mieście Chełmża. - To nasza trzecia droga rowerowa zbudowana z wykorzystaniem środków unijnych mówi wicestarosta toruński Dariusz Meller. I najdłuższa z dotychczasowych, bo 36-kilometrowa, a także w związku z tym najdroższa. Kosztować bowiem będzie 16 mln 800 tys. zł. Razem z dwiema oddanymi już do użytku drogami rowerowymi daje to imponującą długość 70 km dróg rowerowych w powiecie toruńskim, zbudowanych praktycznie w ciągu zaledwie 3 lat, choć cały proces inwestycyjny trwał oczywiście dłużej dodaje wicestarosta.

7 GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 7 XII PÓŁMARATON CHEŁMŻYŃSKI Mieszkańcom Chełmży oraz zawodnikom zaprezentowała się ze swoim repertuarem Powiatowa i Miejska Orkiestra Dęta pod kierownictwem Jacka Kałamarskiego. Nagrody zwycięzcom wręczył Jerzy Czerwiński - Burmistrz Chełmży. Sponsorami XII Półmaratonu Chełmżyńskiego, którym serdecznie dziękujemy byli: 1 maja br. odbył się XII Półmaraton Chełmżyński. W tym roku w biegach startowało ponad 155 biegaczy z całej Polski, w tym trzydziestu mieszkańców Chełmży. Trasę, która wiodła wokół Jeziora Chełmżyńskiego najszybciej pokonał Piotr Myślak ze Świecia przebywając ją w czasie 1:19:33, zaraz za nim uplasował się Michał Kulpa reprezentujący to samo miasto. Trzecie miejsce zdobył zawodnik z Malborka Krzysztof Barcikowski tracący do zwycięzcy dwie minuty. Najlepszym biegaczem z Chełmży był Piotr Olchawa, który pokonał trasę w 1:23:19 zdobywając czwartą lokatę. W pierwszej trzydziestce Półmaratonu oprócz Piotra Olchawy znalazło się jeszcze czterech chełmżyńskich biegaczy: Sławomir Wojciechowski, Łukasz Kowalski, Piotr Strzelecki i Marcin Sworowski. Najstarszym uczestnikiem Półmaratonu był 71 - letni mieszkaniec Torunia, Stefan Lewandowski. Podczas głównego biegu odbyły się równ i eż zawo d y s p o rtowe d l a d zi eci i młodzieży z chełmżyńskich szkół. Uczniowie pod opieką nauczycieli w-f. starowali w biegu wokół chełmżyńskiego rynku. Najlepszych zawodników udekorowano dyplomami i nagrodami. Sponsor Strategiczny - Firma ECO POL PANA DARIUSZA ORZECHOWSKIEGO Sponsorzy - fundatorzy nagród : 1. FIRMA BRESSE POL so. z o.o. (sieć sklepów POLO MARKET), 2. Firma AARSLEFF sp. z o.o. - firma wykonująca kładkę przez jezioro, 3. Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane AGAD sp. z o.o. Firma, która otworzyła Market Mrówka w Chełmży, 4. Maguin Chełmża sp. z o.o., 5. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, 6. Starostwo Powiatowe w Toruniu, 7. Bank Spółdzielczy w Chełmnie oddział w Chełmży, 8. PHP FRANK z Chełmży, 9. Piekarnia TRADYCJA, 10. Agencja Ubezpieczeniowa Pana Wojciecha Trawińskiego z siedzibą przy ul. Kościuszki 1 w Chełmży, 11. Bank Spółdzielczy w Brodnicy o/ Chełmża, 12. Arriva RP sp. z o. o., 13. PKO BP O/Chełmża, 14. Eurodeputowany Janusz Zemke - kandydat do Europarlamentu.

8 GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 8 DLACZEGO DZIADEK NIE ZDAŁ Kolejny rok szkolny dobiegł końca. Rok niczym się nie wyróżniający, co akurat dla tak wrażliwej tkanki społecznej, jaką jest edukacja młodego pokolenia jest pozytywne. Dosyć już po 1989 r. mieliśmy rozmaitych reform i reform, które przeformatowały nasz system oświatowy tak gruntownie, że my, ludzie z systemu sprzed 1989 r. nie możemy się nadziwić. I nie jest to zdziwienie z tych zapierających z zachwytu dech w piersiach. Gdy Polska odzyskała niepodległość po I wojnie światowej i po następnych 2 latach wróciło do niej również Pomorze konieczny wówczas eksperyment oświatowy trwał o wiele krócej, bo kilka lat. Zmiany były jednak niezbędne, gdyż chodziło o przejście od systemu szkoły niemieckiej do systemu szkoły polskiej. Chełmżę, jeszcze przed przejęciem miasta przez wojsko polskie opuściło np. czworo nauczycieli Katolickiej Szkoły Chłopców, a mianowicie Klawitter, Arndt i Rump oraz nauczycielka Pranschke. Jak podaje kronika tej szkoły: Nauczyciel Moczyński mający też zamiar odejść do Niemiec pozostał jeszcze w Chełmży, ale nie udziela już nauki w szkole, Supkowski i Waldach zaczęli w lutym (1920 r.) udzielać naukę, lecz chłopcy stawiali upor i żądali, aby uczono ich po polsku, wskutek czego Supkowski i Waldach ustąpić musieli. Supkowski wyprowadził się do Niemiec na początku lipca 1920 r. Nauczyciel Fritz udzielał naukę w naszej szkole aż do Wielkanocy 1920 r. Przejął on w czterech klasach naukę rachunków i geometrii, w niektórych klasach śpiew i w klasie VII c czytanie po polsku. Fritz nie umie jeszcze dobrze po polsku, chce ale przez udzielanie czytania się wydoskonalić w polskim, aby mógł pozostać w naszej dzielnicy. Żona jego jest Polka, z zawodu dentystka, ma dość liczną klientelę, przed kilku miesiącami kupił Fritz też duże domostwo w ulicy Toruńskiej 11/12. I Fritzowi sprzeciwiali się chłopacy z wyższych klas z początku w nauce, ponieważ wiadomości jego w polskim nie wystarczały jeszcze, aby mógł się tym językiem posługiwać w lekcjach rachunków i geometrii. W końcu Fritz wylądował jednak w szkole niemieckiej,

9 GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 9 do której uczęszczały przeważnie dzieci protestanckie i żydowskie. Nie obyło się bez problemów, a dotyczyły one wszystkich szczebli nauczania, najbardziej jednak szkolnictwa średniego. Zdawano sobie oczywiście sprawę, że głosy krytyki pochodzące przeważnie z kół rodzicielskich wypływają ze zrozumiałego, choć nie zawsze uzasadnionego rozżalenia rodziców na niesprawiedliwe traktowanie ich dzieci (tak zresztą pozostało do dzisiaj). Chociaż na koniec roku szkolnego 1923/24 to rozżalenie było szczególnie duże, albowiem procent uczniów szkół średnich na Pomorzu, którzy nie otrzymali promocji do następnej klasy przybrał tak wielkie rozmiary, iż faktycznie mógł powodować rozgoryczenie. Z czego to wynikało? Otóż jak tłumaczyło ówczesne kuratorium było to związane z ogólnym dążeniem do podniesienia poziomu szkoły, który obniżył się znacznie, tak wskutek wojny, jak i z powodu tego, że przechodziliśmy u nas okres reorganizacji szkolnictwa polskiego. Oczywiście, nie było żadnych specjalnych wytycznych, by klasyfikację w omawianym roku szkolnym przeprowadzać szczególnie ostro. Jednak tendencja oczyszczenia szkół średnich z elementów nie wykazujących należytych postępów w nauce jest ogólna i odpowiada w zupełności tak opartym na smutnym doświadczeniu życzeniom szkół wyższych, jak i zasadom polityki oświatowej Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wyłuszczonym swego czasu przez ówczesnego ministra prof. S. Grabskiego. A co pan minister powiedział? M.in., że Istnieje obecnie szkodliwy pęd do nadmiernego zakładania szkół ogólnokształcących. Ministerium musi dążyć do rozwoju szkół zawodowych. Powiedział również: W szkolnictwie średnim mamy program, który idzie za daleko, co do wymagań. Wobec ogromnego napływu młodzieży i wielkiej ilości niewykwalifikowanych nauczycieli wchodzą do uniwersytetu uczniowie, którzy nie umieją się uczyć. Trzeba koniecznie programy zrewidować, odciążyć je od tego, co jest zbędne, a podnieść wymagania w klasach najniższych. Jeżeli uczeń ma odejść ze szkoły, niech odejdzie z klas niższych. Lepsze to będzie od łamania egzystencji. Podkreślam, że słowa te padły w pierwszej połowie lat 20. ub. wieku, a nie w połowie lat 90., czy na początku wieku obecnego. W rezultacie w toruńskim gimnazjum męskim nie uzyskało promocji do następnej klasy 38,5 % sklasyfikowanych uczniów., zaś w gimnazjum żeńskim w tym mieście 20%. Dodatkowo z tej pierwszej szkoły usunięto 51 uczniów, co było oparte ściśle na przepisach ministerialnych, które nie dopuszczają, aby uczniowie trzeci raz jedną klasę w tym samym zakładzie powtarzali Powyższe wyjaśnienia nie trafiały jednak do zwykłych ludzi. Ci mieli swoją opinię na tematy szkolne. Jak zwykle, tak i w tym roku donosiła ówczesna prasa rezultaty klasyfikacji, a zwłaszcza usunięcie znacznej liczby uczniów wywołało narzekanie na rzekomo nieprzychylne odnoszenie się nauczycielstwa, przeważnie pochodzącego z Małopolski do uczniów i uczennic z Pomorza. Były to bowiem czasy zlepiania Polski w jedną całość z ziem podlegających wcześniej trzem różnym systemom zaborczym. W wyniku germanizacji naszych terenów oraz szerokiej autonomii dla Polaków w Galicji pod zaborem austriackim, chociaż grono profesorskie tutejszych czyli pomorskich szkół średnich składa się z przedstawicieli wszystkich dzielnic, znaczna jest jednak ilość Małopolan i przeciw nim to właśnie skierowane są w głównej mierze wspomniane zarzuty. Dane z chełmżyńskiej Szkoły Chłopców, czyli obecnego Gimnazjum nr 1 pokazują, że mimo obecności dłuższej lub krótszej nauczycieli

10 GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 10 pochodzących z innych części Polski, zdecydowanie dominowali jednak nauczyciele pochodzący bądź z Zachodnich, bądź też Wschodnich Prus, a więc z Pomorza lub z Warmii i Mazur, czyli z byłego zaboru pruskiego. Dla przykładu w pierwszej połowie lat 20. ub. wieku w Szkole Chłopców w Chełmży uczyli następujący nauczyciele spoza zaboru pruskiego: Jozefa Rojówna i Kazimiera Serwońska z Małopolski, Leonard Szymański z pow. lipnowskiego, Jan Wierzbicki z pow. sierpeckiego, Stefania Wesołowska z Radziejowa, Stefan Dobrzeniecki z pow. Sierpc, Stanisław Doliński z woj. warszawskiego, Helena Ostrowiczówna z Małopolski, Dominik Kozłowski z ziemi płockiej, Jan Lipski z pow. Przemyśl, Maria Stetkiewicz z Małopolski, Andrzej Zmysłowski z pow. Płock, Jadwiga Miłończ z Nasielska, Zofia Tomczakowa z Warszawy, Maria Stodolakówna z woj. lwowskiego, Janina z Wierzbickich Leska z Małopolski, Marian Kaczorowski z pow. Sierpc. Zresztą w kształtującym się wówczas narodowym polskim tyglu wszyscy winili wszystkich: tak samo zarzuca się np. Pomorzanom, że złośliwie utrudniają egzaminy uczniom z Kongresówki, nauczycielkom z Kongresówki, że nieżyczliwie odnoszą się do Pomorzanek, itp. W toruńskim gimnazjum męskim skarżą się na dzielnicowość profesorów Pomorzanie, Królewiacy, Amerykanie, kupcy dowodzą, że dyrekcja z uprzedzeniem odnosi się do ich dzieci, a ten sam zarzut podnoszą i robotnicy. I mimo, że w pojedynczych przypadkach mogły powyższe zarzuty być prawdziwe, to tak wówczas, jak i obecnie niezadowolenie uczniów i rozgoryczenie rodziców z powodu wyników klasyfikacji znajduje upust w narzekaniu na dzielnicowość profesorów (obecnie, gdy trudno przypiąć taką łatkę funkcjonują o wiele gorsze łatki typu: łuna to zawsze była wredno). Skargi na upośledzenie Pomorzan dotyczyły nie tylko przebiegu nauki czy wyników klasyfikacji, ale również przyjmowania uczniów do szkół średnich, do których faktycznie napływ chętnych był bardzo duży, zwłaszcza do tych publicznych, w których nie pobierano za naukę czesnego. Jednak jak zaręczali dyrektorzy tych placówek i w tym przypadku starano się w pierwszej kolejności przyjmować miejscowych, w rozumieniu mieszkańców danego miasta i jego najbliższej okolicy. Z innych skarg rodziców na ówczesną szkołę najczęstsze były narzekania na stosunek szkoły do rodziców, nieprzychylne, nieprzystępne odnoszenie się czy to poszczególnych profesorów, czy kierowników szkół do rodziców. Skargi te jednak nie były kierowane oficjalną drogą do kuratorium, w związku z czym trudno je było weryfikować. Ale nawet w odniesieniu do współpracy na linii szkoła dom dostrzegano przejawy skutków rozbiorów i dzielnicowości. Zauważano, iż rodzice z Małopolski i Kongresówki więcej stosunkowo interesują się postępami szkolnymi swych dzieci, więcej starają się o pomoc poza szkolną niż Pomorzanie. Pomorzanie przywykli do niemieckiego systemu szkolnego, który dążył do jak największego ograniczenia pozaszkolnej pracy uczniów. Tymczasem obecny program polskiej szkoły średniej jest bardzo obszerny, wymaga więc znaczniejszego wysiłku ze strony uczniów, a często także przypilnowania ich pracy domowej. Ponadto w stosunkach tych brak było wzajemnego zaufania, a większość rodziców interesuje się postępami swych dzieci dopiero pod koniec roku, kiedy jest już za późno. Dążenie do podniesienia poziomu szkoły było dla ówczesnych polskich władz oświatowych oczywiste, gdyż z państwowej, bezpłatnej szkoły średniej powinni korzystać tylko uczniowie zdolni i pilni. Tylko przez podniesienie wymagań, przez ścisłe przestrzeganie, aby nikt bez odpowiednich kwalifikacji nie przechodził z klasy do klasy doprowadzi się do naprawy szkolnictwa średniego. Dariusz Meller

11 GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 11 OKIEM GIMNAZJALISTY Projekt etwinning Projekt etwinning European Celebrations without Mysteries jest jedną z tych niezwykle cennych inicjatyw, w których bez paszportów i dokumentów, korzystając z pracowni multimedialnej oraz tablicy interaktywnej, udaliśmy się na roczną wędrówkę po europejskich krajach, obchodząc liczne święta oraz uroczystości, ciesząc się obecnością szkół partnerskich z Turcji, Grecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Czech. Projekt był realizowany w naszej szkole - Gimnazjum nr 1 w Chełmży od września 2013 roku do czerwca 2014 roku. Pomysłodawczynią projektu jak również jego koordynatorem była p. Agnieszka Wójcik. W czasie spotkań przeznaczonych na realizację projektu uczniowie mieli okazję poszerzać wiadomości na temat kultur i obyczajowości krajów europejskich, nie wyłączając Polski. Doskonalili umiejętności językowe, nawiązując kontakty z rówieśnikami z krajów partnerskich poprzez prowadzenie kore- spondencji, dyskusji na blogach i forum. Rozwijali też umiejętności informatyczne, korzystając z licznych narzędzi ICT do tworzenia prezentacji, pokazów slajdów, galerii. Stworzone przez uczniów prezentacje, krótkie filmiki, e-booki, komiksy, plakaty są wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne w czasie zajęć lekcyjnych i jako scenografia do przedstawień teatralnych. Ponadto uczniowie mogli rozwijać swoje talenty teatralne, muzyczne i plastyczne, przygotowując przedstawienia teatralne, nagrywając recytowane wiersze, śpiewając piosenki, zamieszczając zdjęcia swoich prac. Wszystkie licznie wykorzystane narzędzia urozmaiciły metody nauki oraz miały przekonać uczniów, że nauka może być również przyjemnością. Oprócz ustalania podobieństw i różnych w obchodzeniu typowych świąt jak: Halloween, Boże Narodzenie, Walentynki, Wielkanoc, uczniowie wzbogacili również wiedzę na temat świętowania Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, imienin, urodzin, wesel w krajach partnerskich. Wspólnie z uczestnikami projektu z innych krajów obchodziliśmy Dzień Nauczyciela, Dzień Bezpiecznego Internetu, Dzień Lasu, Dzień Teatru, Światowy Dzień Wody, Dzień Książki, tworząc slogany, prezentacje, e-booki na platformie TwinSpace oraz organizując inicjatywy związane z obchodami tych świąt w naszych szkołach i dzieląc się wrażeniami z ich realizacji na naszym forum. Zaznajamialiśmy się również z innymi licznymi świętami, tradycjami i obyczajami krajów partnerskich. W trakcie realizacji projektu promowaliśmy również nasz kraj, zamieszczając informacje o ciekawych miejscach w Polsce, w których można spędzić święta, zorganizować imprezy okolicznościowe, w tym o Wawelu, Zamku Królewskim w Warszawie, zamkach w Łańcucie, Malborku, Rynie, Gołuchowie, Pieskowej Skale, Kórniku oraz wielu innych. W ramach obchodów Dnia Kobiet zaprezentowaliśmy sylwetki znanych Polek. W ramach obchodów Dnia Teatru zaproponowaliśmy naszym partnerom wędrówkę po polskich teatrach oraz w ramach walentynek zapoznaliśmy ich z romantycznymi wątkami z polskiej literatury. Dokonując ewaluacji projektu, stworzyliśmy liczne quizy, krzyżówki oraz gry. Powstał również kalendarz szkolny na rok 2014/2015, na którym zaznaczyliśmy święta obchodzone w Polsce oraz we wszystkich krajach partnerskich. Co więcej, stworzyliśmy 98 stronicowy przewodnik zawierający szczegółowe informacje dotyczące świąt europejskich oraz grę planszową Roundtrip of Poland, Greece, Turkey and Great Britain. Gra cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników naszego projektu, gdyż w przyjemny sposób gracze mogli sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą obyczajów, tradycji i świąt krajów partnerskich. Podjęte przez nas działania w dziedzinie współpracy europejskiej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych zostały uznane za szczególnie oryginalne i nowatorskie w skali krajowej i przyznano nam prestiżową Krajową Odznakę Jakości etwinning. Agnieszka Wójcik

12 GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 12 Spotkania z pisarką W dniach maja br. w bibliotekach publicznych powiatu toruńskiego gościła znana autorka książek dla dzieci - Roksana Jędrzejewska - Wróbel. Za swoją twórczość pisarka zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Okazało się też, że ma doskonały kontakt z dziećmi. Na spotkaniach z czytelnikami pani Roksana opowiadała o tym, jak powstają jej książki. Wszystko zaczyna się od pomysłu, który najczęściej wpada do głowy ze świata zewnętrznego, a czasami nawet ze snu. Potem pomysł w głowie podlewa wyobraźnią i tak powstają bohaterowie i ich perypetie. Najtrudniej jest przelać to na papier, ale kiedy już się napisze cały tekst, satysfakcja jest ogromna. Autorka czytała też fragmenty książek i opowiadała o swoich bohaterach, m.in. o sympatycznej ryjówce Florce, o siedmiu koziołkach, wilku i trzech świnkach, królewnie Amelce, o strasznym czarowniku Gęboludzie, wszędobylskim Bzyku Brzęku, o pluszowej śwince Halince, a nawet o zwykłym sznurku do pakowania. Historie przydarzające się bohaterom są takie jak życie - raz wesołe, raz smutne, ale zawsze bardzo pouczające. Pisarka zachęcając do wypowiedzi uczestników spotkań, poruszyła wiele istotnych dla dzieci problemów. Rozmowy dotyczyły między innymi tego, jak sobie radzić z różnymi strachami, co robić, gdy ktoś silniejszy nam dokucza, co naprawdę oznacza bycie odważnym, czy szczęśliwym. Okazało się, że najważniejsze rzeczy w życiu są za darmo i nie można ich kupić za żadne pieniądze. Nie ma sklepu z przyjaciółmi, nie można kupić miłości, odwagi, mądrości, radości. Ale wszystko to możemy mieć, jeżeli będziemy bardzo chcieli. Bo szczęście zależy w dużej mierze od nas samych. Uczestnicy spotkań poznali też drogę książki od pisarza do czytelnika. Wcielając się po kolei w rolę pisarza, ilustratora, wydawcy, tłumacza, grafika komputerowego, drukarza, introligatora, księgarza, bibliotekarza i na końcu czytelnika, dzieci uzmysłowiły sobie, ilu ludzi pracuje, aby książka w ostatecznym kształcie trafiła do ich rąk. Autorka podkreślała też, że książki w bibliotece czekają na nich zupełnie za darmo. Młodzi czytelnicy zadawali także pisarce pytania. Dotyczyły one zarówno twórczości, jak i życia prywatnego. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych faktów, o których nie sposób znaleźć informacji w notatkach biograficznych w książkach, czy w internecie. Na koniec był czas na autografy, wpisywane w książkach autorki, lub na specjalnie przygotowanych kartkach. Były też pamiątkowe fotografie z pisarką. Spotkania autorskie należą do najbardziej efektywnych form promocji książki i czytelnictwa. Imprezy organizowane w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek z pewnością dostarczyły dzieciom wielu pozytywnych wrażeń. Roksana Jędrzejewska Wróbel spotkała się z najmłodszymi czytelnikami bibliotek w Grzywnie, Chełmży, Turznie, Łysomicach, Łubiance, Złejwsi Małej, Górsku, Czernikowie, Obrowie, Lubiczu Dolnym i Małej Nieszawce.

13 GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 13 Pokusy i zagrożenia w czasie wakacji. Jak się ich wystrzegać? osób postronnych, które częstują jakimś napojem, cukierkiem czy papierosem na ulicy, na zabawie lub jakiejkolwiek imprezie, gdyż środki szkodliwe czy wręcz uzależniające mogę występować pod każdą postacią. Każdy środek psychoaktywny czy alkohol może zabić potwierdził zapytanie dzieci p. Michał. Takie właśnie tematy były omawiane na spotkaniu z młodzieżą zrzeszoną w Klubie modelarskim Combat w Chełmży, które tuż przed wakacjami zorganizowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a poprowadził je Michał Dąbkowski - psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień z Torunia. Na wstępie chcąc przybliżyć zagrożenia i pokusy z jakimi może spotkać się młodzież w czasie wakacji, terapeuta omówił przyczyny mogące spowodować uzależnienie się od środków odurzających, papierosów czy alkoholu. Narkotyki uzależniają bardzo szybko i zdarzą się, że młodzież zaczyna próbować już w wieku gimnazjalnym. Natomiast od alkoholu częściej uzależniają się ludzie już pełnoletni, ale nie jest to regułą, bo w mojej praktyce spotkałem już 13-to letniego młodego człowieka, który był już uzależniony od alkoholu i od narkotyków. Namawianie do picia i spożywanie alkoholu przez osobę nieletnią jest przestępstwem i grozi za to kara. Na pytanie terapeuty co robić, gdy ktoś częstuje lub namawia do picia, młodzież odpowiedziała, że należy mówić stanowczo: nie dziękuję i słusznie. Narkotyki są prawnie zakazane ale sprzedaje je i rozprowadza dealer, którym często okazuje się ktoś z waszego grona. Przestrzegam, żeby nie brać nic od Bardzo niebezpiecznym uzależnieniem stał się ostatnio internet, a szczególnie niektóre gry internetowe, w których grający ma do dyspozycji kilka wirtualnych żyć. Źle to rozumiane, może spowodować przykre następstwa a nawet dramaty. Również przed zbyt długim przesiadywaniem przed monitorem komputera przestrzegał terapeuta. Lepiej, tak jak to jest w waszym przypadku, czas ten poświęcić na inne zajęcia, jak choćby modelarstwo. Jako, że spotkanie to zorganizowane było w przeddzień Dnia Dziecka, nie zabrakło również ze strony organizatorów i prowadzących, życzeń i słodkiego poczęstunku. Klub modelarski Combat prowadzi Marek Wantowski, który jest instruktorem modelarstwa. Ostatnio członkowie tego Klubu biorąc udział w zawodach na Litwie zdobyli 20 medali, 8 wyróżnień i 2 puchary. W tym roku zdobyli już ponad 100 medali gratulujemy. Marian Walecki

14 GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA LAT POWIATU TORUŃSKIEGO W br. przypada 15-lecie istnienia powiatu toruńskiego. Główna uroczystość z tej okazji odbyła się 27 V 2014 r. Świętujemy również w gminach wchodzących w skład powiatu, organizując z tej okazji koncerty, imprezy sportowe oraz spotkania z mieszkańcami. Kwintesencją dokonań powiatu w ciągu minionych 15 lat jest specjalna publikacja jubileuszowa. Zawiera ona w źródłowych szczegółach to wszystko, co chcę obecnie przedstawić w bardzo wielkim skrócie. Oczywiście, trzeba zawsze pamiętać, że intensyfikacja inwestycji i dokonań nastąpiła po wstąpieniu Polski do UE w 2004 r., kiedy to otworzyły się możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na dużą skalę. Potencjalnie oczywiście, gdyż od decyzji władz danego szczebla zależało, czy się po owe środki sięgnie, a o ile sięgnie, to czy ma się na tyle stabilną sytuację finansową, że nie doprowadzi się danego samorządu do ruiny. Jeśli chodzi o powiat toruński, to możliwości wykorzystał można powiedzieć w maksymalny sposób. Cela- mi priorytetowymi realizowanym przez samorząd powiatowy jest klient, czyli mieszkaniec powiatu jako najważniejszy podmiot w postępowaniu administracyjnym, z drugiej zaś strony wsparcie społeczności lokalnych, czyli gminnych celem ich integracji w ramach powiatu toruńskiego. W efekcie realizacji tego drugiego celu kwotą ponad 1 mln zł wsparliśmy 400 projektów sportowych, kulturalnych, ekologicznych i turystycznych w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych, plus o wiele więcej w ramach doraźnego dofinasowania rozmaitych imprez. W samym 2013 r. wydaliśmy na ten cel 200 tys. zł. Społecznościom lokalnym służą również alokowane przez nas środki unijne. Dość powiedzieć, że samych projektów szkolnych pozyskaliśmy na kwotę 4,5 mln zł, dzięki czemu w skali całego powiatu 9165 uczniów miało możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach podnoszących ich kwalifikacje i umiejętności, w tym celu zostało przeszkolonych 194 nauczycieli i zrealizowano w sumie dodatkowych godzin zajęć. Z powyższych liczb na samo miasto Chełmżę przypadło 1047 uczniów, 26 nauczycieli, 6269 godzin zajęć i zł. W celu integracji powiatu toruńskiego wymyśliliśmy, a następnie organizowaliśmy wiele konkursów i uroczystych imprez. Dla przykładu od 2011 r. organizujemy konkurs na Sołtysa Roku, na trwałe w kalendarz kulturalny o zasięgu powiatowym wpisały się Majowe Spotkania Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego, które w 2013 r. zgromadziły ponad 200 artystów, organizujemy też liczne konkursy dla dzieci i młodzieży, ze sztandarowym konkursem ortograficznym O Pióro Starosty Toruńskiego, czy też powiatowymi eliminacjami Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. Wybieramy Wolontariusza Roku i dofinansowujemy działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dofinasowanie to od 13,8 tys. w 1999 r. wzrosło do 87 tys. w roku Od 2010 r. dajemy 12 tys. zł rocznie na działalność Powiatowej i Miejskiej

15 GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 15 Orkiestry Dętej w Chełmży, nie licząc 10 tys. wydanych przez nas na stroje dla muzyków. Powiatowy Fundusz Stypendialny gwarantuje 100 zł miesięcznie najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. W ciągu ostatnich lat przeznaczyliśmy na ten cel ponad 500 tys. zł. Sportowe imprezy szkolne zabezpiecza Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Na medale, dyplomy, napoje, itp. dla naszych dzieci oraz młodzieży rywalizujących w rozmaitych dyscyplinach sportowych przeznaczyliśmy dotąd 413 tys. zł. Co roku fundujemy także Wyróżnienia Sportowe Starosty Toruńskiego za Osiągnięcia Sportowe. Podczas ich wręczania szkolni mistrzowie województwa występują obok Mistrzów Polski. Wspieramy także finansowo działalność służb mundurowych. To z inicjatywy władz powiatowych racjonalnej rozmieszono w powiecie karetki pogotowia, a 150 tys. zł na sprzęt i wyposażenie otrzymały nasze, powiatowe komisariaty policji w Chełmży i Lubiczu. Dodatkowo 300 tys. zł przeznaczyliśmy na remont tych komisariatów. Przejrzał szczególnie nasz komisariat chełmżyński. W ciągu minionych 15 lat 800 tys. zł otrzymała od powiatu Państwowa Straż Pożarna. Pora przejść do zadań, które ustawowo realizuje powiat toruński. Oprócz administracji powiatowej, zasięg tej działalności w poszczególnych gminach zależy od liczby jednostek w nich usytuowanych, bądź od ilości kilometrów dróg powiatowych. Najwięcej jednostek powiatowych jest w mieście Chełmży, najmniej w gminie Czernikowo, najwięcej dróg powiatowych jest z kolei w gminie Chełmża, najmniej w gminie Wielka Nieszawka. Jednym z podstawowych zadań powiatu jest pomoc społeczna. W tym zakresie prowadzimy 4 Domy Pomocy społecznej, wszystkie wystandaryzowane, z 346 mieszkańcami, na których funkcjonowanie w ciągu minionych 15 lat wydaliśmy 7,5 mln zł. Oprócz tego prowadzimy 2 Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób niepełnosprawnych. Jeden z nich mieści się obecnie w Chełmży, w obiekcie po byłej Palcówce Opiekuńczo wychowawczej (na dostosowanie obiektu do wymogów ŚDS musieliśmy wydać 175 tys. zł na zakup windy plus 72 tys. na sprzęt i wyposażenie). W sumie na ŚDS w Chełmży (wcześniej w Browinie) i w Osieku nad Wisłą od 2005 r., kiedy to zaczęły one funkcjonować wydaliśmy 7,1 mln zł. Z kolei na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych powiat pozyskuje środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie, sprzęt rehabilitacyjny, likwidacja barier architektonicznych, itp.). W omawianym czasie było to aż 11,8 mln zł. Trafiły one do 7449 indywidualnych niepełnosprawnych mieszkańców powiatu oraz do 28 podmiotów prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Uratowany do istnienia Szpital Powiatowy w Chełmży ma tak dobrą markę dzięki inwestycjom zrealizowanym w nim za ok. 26 mln zł. I jest dziś największym zakładem pracy w Chełmży, zatrudniającym 280 osób. 264 tys. przeznaczyliśmy również na badania profilaktyczne realizowane przez szpital, z których skorzystało ponad 5000 mieszkańców powiatu. Inwestycje w Szpitalu Powiatowym w Chełmży realizowane były w trzech etapach. I etap przypadł na lata , kiedy to za kwotę 6 mln zł powstał nowy blok operacyjny, oddział intensywnej terapii, centralna sterylizatornia oraz winda. W II etapie realizowanym w latach powierzchnia szpitala wzrosła o 50%, zakupiono też wyposażenie i sprzęt medyczny, w tym tomograf komputerowy oraz cyfrowy aparat rentgenowski. Na realizację III etapu inwestycyjnego wydano w sumie 17 mln zł. Placówka Opiekuńczo wychowawcza, którą znamy z funkcjonowania w starym pałacu w Głuchowie kosztowała powiat w ciągu minionych 15 lat ponad 15 mln zł. Sama adaptacja nowego domu na jej potrzeby w Chełmży pochłonęła 2,8 mln zł. Nie były to jednak pieniądze zmarnowane, gdyż korzysta z obiektów po byłej Placówce ŚDS w Chełmży. Z kolei podopieczni zlikwidowanej Placówki trafili zgodnie z duchem nowej ustawy do rodzin zastępczych, spokrewnionych i zawodowych, których w powiecie toruńskim jest 119 i które sprawują opiekę nad 179 dziećmi. I choć koszty utrzymania są zdecydowanie tańsze od opieki instytucjonalnej, to powiat na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia dla rodziców zastępczych przeznaczył do tej pory kwotę w wysokości 26 mln zł, co daje ponad 1,7 mln zł rocznie. Drugim podstawowym zadaniem powiatu jest oświata (szkolnictwo specjalne i ponadgimnazjalne). Intensywny, ale i ukierunkowany rozwój w stronę szkolnictwa zawodowego przechodzi ZS CKU w Gronowie, gdzie powstają nowe pracownie zawodowe kształcące uczniów w nowych, dopasowanych do rynku pracy zawodach. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży obejmuje opieką dzieci z miasta i gminy Chełmża, a także z gminy Łysomice. Istnieje filia tej poradni w Dobrzejewicach, sprawująca opiekę nad dziećmi z gminy Obrowo i Czernikowo. Władze powiatu toruńskiego nie szczędzą środków na dofinasowanie wydawnictw dotyczących rozmaitych dziedzin życia w powiecie.

16 GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 16 Inwestujemy zarówno w substancję oświatową, jak również w projekty miękkie wspomagające ofertę edukacyjna. Wielkość inwestycji w szkole w Gronowie to 1,5 mln zł, w ZS w Chełmży ok. 900 tys. zł, 230 zł wydaliśmy na rozmaite prace remontowe w Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży. Ostatnie inwestycje w Szkole Muzycznej w Chełmży dadzą łączny koszt ok. 2 mln zł. Wybudowaliśmy boisko Orlik w Gronowie, ale też powstaną 2 boiska w Chełmży, które będą kosztować ponad 400 tys. zł. Natomiast całkowite unijne wsparcie realizowanych przez nas projektów w latach to aż 16,85 mln zł! Kolejne zadanie powiatu to utrzymanie dróg powiatowych. Mamy ich w powiecie toruńskim ponad 300 km, z czego na miasto Chełmżę przypada 5,4 km. Do tej pory z tej liczby zmodernizowano 2,8 km (w tym chełmżyński odcinek 6-kilometrowej drogi Lisewo Dubielno Chełmża). Ponadto wykonaliśmy w Chełmży 2,9 km chodników przy naszych drogach. Całkowity koszt inwestycji drogowych w mieście Chełmży to zł. W ciągu zaledwie 3 lat powiat toruński zbuduje też 70 km dróg rowerowych. Budowa trzeciej, najdłuższej, bo 36-kilometrowej drogi rowerowej Toruń Chełmża to koszt 16,8 mln zł. Generalnie, powiat toruński wraz ze swymi jednostkami organizacyjnymi prowadził obsługę 90 projektów z różnych dziedzin (drogi, edukacja, pomoc społeczna, rynek pracy) o łącznej wartości 148,36 mln zł. Do zadań powiatu i to zadań istotnych ze społecznego punktu widzenia należy przeciwdziałanie oraz zmniejszanie skutków bezrobocia. Oczywiście, nie oznacza to likwidacji bezrobocia, które jest możliwe tylko przez powstawanie nowych miejsc pracy, zakładów pracy. Powiatowy Urząd Pracy może jedynie wydatkować środki z Funduszu Pracy, bądź z różnych programów, wykazując się mniejszą lub większą aktywnością w pozyskiwaniu tych środków. W tej kwestii, czyli w pozyskiwaniu środków w skali całego województwa nasz PUP plasuje się na drugim miejscu, po urzędzie pracy w Grudziądzu, który jednakże zasięgiem swojego działania obejmuje nie tylko powiat, ale i miasto Grudziądz. W ciągu minionych 15 lat Urząd Pracy powiatu toruńskiego na aktywizację zawodową bezrobotnych pozyskał i przeznaczył ponad 154,7 mln zł. Do omówienia pozostaje jeszcze administracja powiatowa kierująca się hasłem Przyjazny Urząd. Przeniesienie siedziby starostwa powiatowego na ul. Towarową 4-6 pozwoliło zgromadzić wszystkie jego komórki w jednym miejscu (a na ul. Chełmińskiej tak nie było). W nowym miejscu znajduje się duży parking, przestronne sale operacyjne, pomieszczenie dla przyjmowania klientów niepełnosprawnych, pokoik dla dzieci, możliwość płacenia kartą płatniczą, itp. Nasze starania doceniają podmioty zewnętrzne. W rankingu Związku Powiatów Polskich zajęliśmy w ostatnim roku I miejsce w woj. kujawsko pomorskim, zajęliśmy również II miejsce w konkursie Markowy Samorząd, w kategorii powiatów podobnej wielkości. Jak sprawuje się samorząd powiatowy wystarczy sprawdzić i można porównać. Istotniejsze jest pytanie zadawane niekiedy czy powiaty są potrzebne? Z perspektywy powiatu toruńskiego sądzę, ze tak. Gdyby bowiem zadania, które realizuje powiat nie były realizowane przez samorząd (a wiemy ile mają na głowie samorządy gminne i co, dołożyć im jeszcze drogi powiatowe, DPS-y, parę szkół?!), tylko np. przez państwo to wiele z nich byłoby już dawno zaniechanych. Najprawdopodobniej nie istniałby szpital w Chełmży, a już na pewno nie w tak dobrej kondycji finansowej, podobnie jak szkoła w Gronowie. Szkoła Muzyczna by nie miała nowej siedziby, a z czterech DPS-ów zostałyby może ze dwa. Tak by to mogło wyglądać, gdyby nie istniał samorząd powiatowy. Dariusz Meller

17 GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 17 WIERNY PRZEZNACZENIU DO OSTATKA ŚWIĘTO WOLNOŚCI Mowa o druhu bł. ks. St. W. Frelichowskim, patronie polskich harcerzy. To dla Niego śpiewano 7 czerwca w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury w 15 rocznicę beatyfikacji. Na chwałę patrona śpiewali soliści (10) zespoły (9) schole parafialne (2) gromady zuchowe (2) i drużyny harcerskie (4). Wszyscy śpiewali pięknie. Jurorzy w składzie J. Kałamarski - przewodniczący, U. Meszyńska, J. Kręciszewski mieli trudne zadanie by przyznać pierwsze miejsce w sześciu kategoriach. Szczęśliwcami zostali: W kategorii solistów młodszych I Joanna Majewska z Kończewic II Aneta Błażejczyk z Sp w Sławkowie III Agata Stenborowska z Sp w Sławkowie W kategorii solistów starszych: I Natalia Majewska II Szymon Grzelak III Jakub Kawalerski I miejsce w kategorii zespoły młodsze wyśpiewał sobie zespół Piąteczka z Chełmży. II miejsce Cantate Deo III zespół Minutka zaś w zespołach starszych zwyciężył zespół Niezapominajki z Głuchowa. Pierwszymi miejscami mogą też się poszczycić 1 Gromada Zuchowa Dzikie Zuchy z Chełmży i 49 DSM z Bachorc Hufiec Inowrocław, której przyznano również Grand Prix. Został też rozstrzygnięty coroczny konkurs plastyczny Nasz Patron, na który wpłynęło 75 prac. Na szczególne wyróżnienie zasługiwały prace Jasia Chmielewskiego z Sp 5, Mateusza Lewandowskiego z Gimn. W Pluskowęsach, Julii Dundelskiej z Sp w Sławkowie, Jagody Jabłońskiej z ChOK-u, Joanny Wiśniewskiej z Gimn. w Pluskowęsach, Natalii Wiercioch z Sp w Zelgnie, Martyny Olejniczak oraz Tomka Ciechackiego z Sp 5. Po południu odbyła się gala, w programie której wziął udział zespół Z Ostatniej Chwili z autorskimi kompozycjami o naszym patronie oraz zwycięzcy zeszłorocznej nagrody Grand Prix rodzina p. Ziółkowskich. To była prawdziwa uczta dla ducha. Bohaterami gali byli też zwycięzcy w poszczególnych kategoriach. Uroczystość mogła odbyć się z powodzeniem dzięki wsparciu i życzliwości wielu sponsorów, wśród których były władze miasta, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, firmy oraz prywatni darczyńcy. Tylko ludzie dobrej woli i wielkiego serca wiedzą jak ważne jest wychowanie dzieci i młodzieży, przekazywanie pięknych wartości, by pamiętali o ludziach, którzy byli wzorem miłości i pokory. Instruktorzy hufca wspólnie z pracownikami biblioteki dołożyli wszelkich starań, by impreza była udana a miłą atmosferę zapewnili sami uczestnicy. Swoją obecnością naszą uroczystość zaszczyciły władze, mieszkańcy Chełmży oraz rodzice. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli starań, by uroczystość była godna błogosławionego chełmżanina. Druh Wicek jest zawsze z nami w naszych sercach i pamięci. Hrm B. Obara 25. rocznicę wolnych wyborów chełmżanie świętowali w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury. Program artystyczny na tę okazję przygotowało Gimnazjum nr 1 w Chełmży. Młodzi aktorzy przypomnieli widowni najważniejsze wydarzenia z historii Polski, które pokazały w jaki sposób kształtowała się wolność w naszym kraju. Karty historii przewertowano od rozbiorów po obalenie komunizmu. Podczas przedstawienia można było usłyszeć m.in. poezję A. Słonimskiego i Z. Herberta oraz zobaczyć fragmenty archiwalnych filmów i zdjęć Polskiej Kroniki Filmowej. Okrzyki radości z powodu odebrania władzy komunistom na tle rozbrzmiewającej piosenki Kocham wolność z rep. zespołu Chłopcy z Placu Broni złożyły się na scenę finałową artystycznego programu. Autorami scenariusza przedstawienia pt. Święto wolności były polonistki chełmżyńskiego gimnazjum: p. Iwona Sumińska i p. Maria Sawicka oraz dyrektor tejże szkoły p. Sławomir Wierzbicki. M.M Jubileusz 20-lecia Banku Spółdzielczego w Brodnicy Oddział w Chełmży Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Chełmży zaprasza w sobotę 28 czerwca od godziny 9.00 na Rynek w Chełmży na festyn muzyczny z okazji 20-lecia oddziału Banku Spółdzielczego w Chełmży. W programie między innymi Koncert orkiestry dętej Pokazy cyrkowe, darmowe wesołe miasteczko. Liczne konkursy z cennymi nagrodami. Dla dzieci baloniki i słodycze Malowanie twarzy I wiele innych atrakcji. Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Chełmży. Zaprasza na festyn muzyczny Do zobaczenia w sobotę 28 czerwca na Rynku w Chełmży

18 GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 18 Kram z wierszykami Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży od wielu lat organizuje konkurs na interpretację wierszy, kierowany do najmłodszych mieszkańców powiatu toruńskiego. W tym roku gospodarzem powiatowego finału tej imprezy była Gminna Biblioteka Publiczna w Łubiance Poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki. Uczniowie, występujący na scenie wykazali niezwykłą kreatywność, wrażliwość i naturalny dziecięcy humor. Ich interpretacje podobały się zarówno publiczności jak i Jury, które przyznało, aż 10 nagród i wyróżnień. Trzy równorzędne I miejsca zdobyły: Kornelia Jędzura i Julia Szlendak - obie ze SP nr 5 w Chełmży oraz Kornelia Moszczyńska ze SP w Grębocinie. II miejsca przypadły Franciszkowi Cychowskiemu ze SP w Złejwsi Wielkiej, Martynie Jaranowskiej ze Podsumowanie konkursu plastycznego w ramach Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży 2014 z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi odbyło się w dn r. w bibliotece dziecięcej. Na konkurs ogółem wpłynęło 78 prac plastycznych. Komisja Konkursowa w składzie:beata Niedziałkowska- Przewodniczącanauczyciel plastyk, Barbara Kicińskabibliotekarz- kierownik Filii dla Dzieci i Młodzieży, Monika Myszkowska kierownik ChOK w Chełmży po zapoznaniu się i obejrzeniu prac przyznała nagrody i wyróżnienia: w I kategorii wiekowej przyznano : Wyróżnienie dla Aleksandry Kudlińskiej z PM nr 1 w Chełmży, w II kategorii wiekowej klasy I-III- I miejsce przyznano:klaudii Radtke kl. II a SP 5,Martynie Tylmanowskiej kl. I a SP 2- II miejsce dla: Kacpra Osińskiego kl. II b SP 5, Tobiasza Trybuszewskiego kl. II b SP 5- III miejsce dla: Wiktorii Nowackiej kl. III b SP 5,Tomasza Ciechackiego kl. III b SP 5, Zuzanny Kowalskiej kl. III b SP 5,Piotra Grabowskiego kl. III b SP 5 - Wyróżnienia dla: Natalii Zdrojewskiej kl. III b SP5, Mateusza Gabor kl. III b SP5, Julii Wojciechowskiej kl. I a SP w Grębocinie oraz Klaudii Radtke ze SP nr 5 w Chełmży. III miejsca zdobyli ex aequo: Julia Taruć ze SP w Cierpicach, Zuzanna Wiśniewska ze SP w Zelgnie oraz Hubert Zubik ze SP w Łysomicach. Ponadto jury przyznało wyróżnienie za ciekawą interpretację i oryginalny strój sceniczny dla Doroty Nowackiej, uczennicy szkoły w Rzęczkowie. Nagrody książkowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu laureatom i uczestnikom konkursu wręczyła Urszula Meszyńska dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży. W czasie przerwy gospodarze zapewnili poczęstunek i niespodziankę. Prawdziwą atrakcją dla uczestników imprezy była wycieczka do wiatraka w Bierzgłowie. O przeznaczeniu i historii zabytkowego młyna opowiedział dzieciom przewodnik, pan Tomasz Walter. Wiosenne Sprzątanie miasta Chełmży 2014 Zagraj w zielone trzymaj przyrody stronę SP 2, Dominiki Fabińskiej kl. I a SP 5, Katarzyny Stopińskiej kl. I a SP 2, Julii Szlendak kl. II b SP 5, Bogumiły Grabowskiej kl. II b SP 5, Katarzyny Langowskiej kl. I a SP 2, Weroniki Winiarskiej kl. I a SP 2, Patryka Berezy kl. III b SP 5, Julii Pawlak kl. II b SP 5, Bartosza Leśniaka kl. III b SP 5, Zuzanny Jagielskiej kl. I a SP 2, Jakuba Machalewskiego kl. III b SP 5, Mai Gajtkowskiej kl. III b SP 5, Kacpra Zmysłowskiego kl. III b SP 5, Katarzyny Stelmach kl. II b SP 5, Wiktoria Guzowska kl. II b SP 5, Tomasz Ciechacki kl. III b SP 5, Sebastian Jesionowski kl. II b SP 5, Julia Kowalska kl. II b SP 5 w III kategorii wiekowej klasy IV-VI - I miejsce dla: Lilianny Hebenstreit kl. VI b, II miejsce dla: Julii Fabińskiej kl. V a SP 2 - III miejsce dla: Mikołaja Seroczyńskiego kl. V a SP 2 w IV kategorii wiekowej kl I-III gimnazjum: I miejsce dla: Szymona Głowińskiego l. 14 ZSS w Chełmży, Kingi Bajińskiej l. 13 ZSS w Chełmży - II miejsce dla : Marty Gajewskiej kl. II Gimnazjum nr 1 w Chełmży Laureaci konkursu plastycznego otrzymali nagrody rzeczowe i książkowe oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Burmistrza Miasta. W Dolinie Muminków Dla uczczenia 100 rocznicy urodzin Tove Jansson - fińska pisarka szwedzkojęzyczna, malarka, ilustratorka i rysowniczka komiksowa, znana najbardziej jako autorka książek o Muminkach. biblioteka dziecięca zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 6-13 lat. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej tematycznie związanej z tytułem konkursu. Podsumowanie konkursu odbyło się w dn r. w bibliotece dziecięcej. Na konkurs ogółem wpłynęło 81 prac plastycznych. Komisja Konkursowa w składzie: Beata Niedziałkowska- Przewodnicząca- nauczyciel plastyk, Barbara Kicińska- bibliotekarz- kierownik Filii dla Dzieci i Młodzieży, Monika Myszkowska kierownik ChOK w Chełmż po zapoznaniu się i obejrzeniu prac przyznała nagrody i wyróżnienia: w I kategorii wiekowej przyznano : Wyróżnienie otrzymali Wawrzyniec Szmania z kl. 0 SP 3, Zuzanna Wojtaś z PM nr 1 w II kategorii wiekowej klasy I-III - I miejsce przyznano: Tomaszowi Ciechackiemu kl. III b SP 5, Jakubowi Machalewskiemu kl. III b SP 5, Dominikowi Zielińskiemu kl. I b SP 2- II miejsce dla: Wiktorii Nowackiej kl. III b SP 5, Kacpra Zmysłowskiego kl. III b SP 5, Kacpra Osińskiego kl. II b SP 5, Mateusza Gabor kl. III b SP 5, Michała Broniszewskiego kl. III b SP 5 III miejsce dla: Julii Pawlak kl. II b SP 5, Oliwii Kosickiej kl. III b SP 3, Natalii Zdrojewskiej kl. III b SP 5, Piotra Grabowskiego kl. III b SP 5, Martyny Tylmanowskiej kl. I a SP 2, Klaudii Kowalczyk kl. III a SP 3 Wyróżnienia dla: Katarzyny Langowskiej kl. I a SP 2, Weroniki Winiarskiej kl. I a SP 2, Patryka Berezy kl. III b SP 5, Julii Wojtaś kl. II a SP 5, Konrad Gołombiewski kl. III a SP 5, Katarzyny Stopińskiej kl. I a SP 2, Klaudia Rybacka kl. I a SP 2,Julia Szlendak kl. II b SP 5, Leny Krywalskiej kl. I a SP 2,Julia Kowalska kl. II b SP 5, Kacper Szelągowski kl. I a SP 2, Klaudiusz Szwarc kl. III a SP 3, Eryk Szczygieł kl. I a SP 2,Andżelika Grajkowska kl. II b SP 5 w III kategorii wiekowej klasy IV-VI - I miejsce dla: Arkadiusz Zduniaka kl. VI SP 5 II miejsce dla: Natalii Olszewskiej kl. VI a SP 2, III miejsce dla: Julii Fabińskiej kl. V a SP 2 Wyróżnienie: Kinga Szmania kl. IV a SP 3..Laureaci konkursu plastycznego otrzymali nagrody rzeczowe i książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.

19 GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 19 PROGRAM XXXIV DNI CHEŁMŻY

20 GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 20

WIADOMOŚCI Z RATUSZA

WIADOMOŚCI Z RATUSZA WIADOMOŚCI Z RATUSZA Wiosenne sprzątanie miasta W dniach 25 i 26 kwietnia 2014 r. po raz kolejny zorganizowano akcję wiosennego sprzątania miasta ChełmŜy. W tegorocznej edycji uczestniczyło blisko 1200

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

"Razem w Unii 2012" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 23 marca 2012 r. w Zespole Szkół Inżynierii. przewodnim Ochrona Środowiska a Unia

Razem w Unii 2012 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 23 marca 2012 r. w Zespole Szkół Inżynierii. przewodnim Ochrona Środowiska a Unia "Razem w Unii 2012" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 23 marca 2012 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał XI edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Miasteczko ruchu drogowego uroczyście otwarte

Miasteczko ruchu drogowego uroczyście otwarte Miasteczko ruchu drogowego uroczyście otwarte [dropcap] [/dropcap]jedno z najnowocześniejszych w Polsce i jedyne tak profesjonalne Stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka w Warszawie zostało

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny Budżet partycypacyjny I ja mogę decydować o wydatkach z budżetu miasta! Scenariusz zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych Podstawowe pojęcia związane z budżetem BUDŻET plan finansowy przygotowywany na określony

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2010 Planowane wydatki. Wydatki wydatki roku.

STOPIEŃ REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2010 Planowane wydatki. Wydatki wydatki roku. Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 2010 STOPIEŃ REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2010 Planowane

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wizyta poselska w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wizyta poselska w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży 4.04.2013 Przebywając w Chełmży, poseł J. Zemke wraz ze swoimi asystentami i stażystami, spotkał się z gronem nauczycielskim Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej, po czym rozmawiał z młodzieżą.

Bardziej szczegółowo

Kadrę pracowników MDK Nr 2 tworzą: 33 pracowników pedagogicznych, 9 pracowników niepedagogicznych, Łącznie 20,11 etatów pedagogicznych i 8,3 etatów

Kadrę pracowników MDK Nr 2 tworzą: 33 pracowników pedagogicznych, 9 pracowników niepedagogicznych, Łącznie 20,11 etatów pedagogicznych i 8,3 etatów Kadrę pracowników MDK Nr 2 tworzą: 33 pracowników pedagogicznych, 9 pracowników niepedagogicznych, Łącznie 20,11 etatów pedagogicznych i 8,3 etatów niepedagogicznych. 10 sal dydaktycznych 1 sala gimnastyczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Edycji Konkursu adresowanego do dzieci i młodzieży. z terenu gminy i miasta Drzewica. pod nazwą Mówimy STOP zagrożeniom!

REGULAMIN. I Edycji Konkursu adresowanego do dzieci i młodzieży. z terenu gminy i miasta Drzewica. pod nazwą Mówimy STOP zagrożeniom! REGULAMIN I Edycji Konkursu adresowanego do dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Drzewica pod nazwą Mówimy STOP zagrożeniom! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Konkurs organizowany jest przez Miejsko Gminną

Bardziej szczegółowo

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji.

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. Integralną częścią biblioteki jest wychodzenie naprzeciw swoim użytkownikom, poprzez

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, -24 Warszawa ZSE.576.71.211.ŁC RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Prace konkursowe na plakat Nie pal przy mnie proszę. Dzieci uczestniczące w konkurencjach sportowych.

Prace konkursowe na plakat Nie pal przy mnie proszę. Dzieci uczestniczące w konkurencjach sportowych. Światowy Dzień bez Papierosa obchodzony jest co roku 31maja. Stanowi istotny element planu WHO odnośnie Europy wolnej od dymu tytoniowego. Święto jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej zachęcającej

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki CELE PROGRAMU 1. Wspieranie działań wychowawczych rodziców. 2. Zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami zażywania środków uzależniających. 3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendia 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej

Bardziej szczegółowo

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 2.026.500,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000.000,00 1. Budowa dróg publicznych ulic

Bardziej szczegółowo

WIZYTA PAR RTNERSKA PROGRAMU SOUNDS AROUND US

WIZYTA PAR RTNERSKA PROGRAMU SOUNDS AROUND US WIZYTA PAR RTNERSKA PROGRAMU SOUNDS AROUND US W dniach 20-24 lutego w naszej szkole miała miejsce wizyta w ramach projektu Sounds around us ( Dźwięki wokół nas ) programu Erasmus+. Przyjechali do nas goście

Bardziej szczegółowo

Pobiegli dla Marysi. 25. Bieg Kociewski i pomoc dla chorej Starogardzianki

Pobiegli dla Marysi. 25. Bieg Kociewski i pomoc dla chorej Starogardzianki Pobiegli dla Marysi. 25. Bieg Kociewski i pomoc dla chorej Starogardzianki To była rekordowa i wyjątkowa impreza. Rekordowa, bo na starcie jubileuszowego Biegu Kociewskiego z Polpharmą stanęło prawie 400

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk 1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk Kryteria przyznania stypendium: Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Projektów dofinansowanych z EFS. Światełko w tunelu Spinaker Dla Niepełnosprawnych

Prezentacja Projektów dofinansowanych z EFS. Światełko w tunelu Spinaker Dla Niepełnosprawnych Prezentacja Projektów dofinansowanych z EFS Światełko w tunelu Spinaker Dla Niepełnosprawnych Projekt Światełko w tunelu skierowany jest dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3 8 lat z opiniami o wczesnym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PRZEDSZKOLA

HISTORIA PRZEDSZKOLA HISTORIA PRZEDSZKOLA Przedszkole nr 4 w Grójcu rozpoczęło działalność 1 września 1984 r. Powołane zostało aktem założycielskim przez ówczesnego Inspektora Oświaty Pierwsza nazwa placówki brzmiała: Państwowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/148/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr XXII/148/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr XXII/148/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1. i ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zadania strategiczne:

Zadania strategiczne: Obszar strategiczny Rozwój społeczny Cel strategiczny Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej Wskaźniki osiągnięć - Zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych (źródło: PUP) - zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

15 LAT POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 1998-2013

15 LAT POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 1998-2013 15 LAT POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 1998-2013 1 Jeśli uznajemy, że powiaty są związkami ich mieszkańców, to musimy uznać prawo ludzi do grupowania się w granicach takich jednostek, z którymi naturalnie i historycznie

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. 35. Biegu Kujawiaka. Pamięci Napoleona Dzwonkowskiego i Wiesława Wesołowskiego

R e g u l a m i n. 35. Biegu Kujawiaka. Pamięci Napoleona Dzwonkowskiego i Wiesława Wesołowskiego R e g u l a m i n 35. Biegu Kujawiaka Pamięci Napoleona Dzwonkowskiego i Wiesława Wesołowskiego Cele i założenia imprezy 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 3 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TCZEWIE

GIMNAZJUM NR 3 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TCZEWIE GIMNAZJUM NR 3 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TCZEWIE Witajcie w Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie przy ulicy Władysława Jagiełły 8. Przywita Was okazały budynek, w którym

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Run 4 a Smile, czyli Biegu po uśmiech

REGULAMIN Run 4 a Smile, czyli Biegu po uśmiech REGULAMIN Run 4 a Smile, czyli Biegu po uśmiech 1. Organizatorzy i współorganizatorzy Głównym organizatorem projektu Run 4 a Smile, czyli Biegu po uśmiech są studenci WSB-NLU w Nowym Sączu, którzy chcą

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.30.03.2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/148/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr XXII/148/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. Projekt Uchwała Nr XXII/148/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1. i ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

Wykonanie na 30.06.2015r. Plan na 2015. 1 2 3 4 5 DPS w Dobrzejewicach. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Wykonanie na 30.06.2015r. Plan na 2015. 1 2 3 4 5 DPS w Dobrzejewicach. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO NA 30.06.2015 Nazwa zadania inwestycyjnego Klasyfikacja Plan na 2015 Wykonanie na 30.06.2015r. Opis 1 2 3 4 5 DPS w Dobrzejewicach Zakup autobusu 20- miejscowego przystosowanego

Bardziej szczegółowo

"Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska

Razem w Unii 2013 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska "Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 22 marca 2013 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał XII edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 23-25 lutego 2010 r. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/219/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/219/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/219/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży UWAGA: Tylko podsumowanie zadania w pliku PDF oraz załączniki dokumentujące publiczną

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/ Regulamin X Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, III Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB, 13 czerwca 2015 r. 1. Cel imprezy: Popularyzacja triathlonu, Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016 Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016 LP OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ FORMY REALIZACJI 1 kształtowanie umiejętności prospołecznych, np. wyrażanie własnych emocji, radzenie sobie ze stresem i złością

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning sasiedzi:gimnazjum 2009-11-15 23:52 Page 63 Sąsiedzi - przyjaciele Program etwinning Logo szkoły w Prostejovie Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach nawiązują międzynarodową współpracę z rówieśnikami nie

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy Kampanii: Gmina Miasto Płock Gimnazjum nr 6 w Płocku Powiat Płocki

Organizatorzy Kampanii: Gmina Miasto Płock Gimnazjum nr 6 w Płocku Powiat Płocki Kampania Sprzątanie Świata 2012 Kocham, lubię, szanuję nie śmiecę przebiegająca pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pana Adama Struzika oraz Prezes Fundacji Nasza Ziemia - Pani Miry Stanisławskiej

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

to SZKOŁA SUKCESU Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej

to SZKOŁA SUKCESU Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej to SZKOŁA SUKCESU Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej tworzą ludzie kreatywni, otwarci na innowacyjność, poszukujący nowych sposobów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ w LĘDZINACH. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZESPÓŁ SZKÓŁ w LĘDZINACH. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZESPÓŁ SZKÓŁ w LĘDZINACH y współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKTY UNIJNE W ZESPOLE SZKÓŁ W LĘDZINACH Pracownie komputerowe dla szkół Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy.

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

"Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości."

Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości. "Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości." Albert Einstein Adres siedziby, kontakt Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie Purda 23 11-030 Purda gmina: Purda

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski Załącznik do Uchwały nr IV / 27 / 2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008 Powiat Grodziski

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II

Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 11 marca 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Liczby Pi. Pod merytorycznym nadzorem pani Anety Michalskiej oraz przy wsparciu uczniów realizujących

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu Cel ogólny: Uczeń ma poczucie bezpieczeństwa w szkole i dba o własne zdrowie. Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji Realizator Termin 1. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsoringu. Uczniowskiego Klubu Sportowego SALTO Marki

Oferta sponsoringu. Uczniowskiego Klubu Sportowego SALTO Marki Jesteśmy Uczniowskim Klubem Sportowym działającym od 5 lat. Głównym polem naszego działania jest prowadzenie ogólnorozwojowego szkolenia dzieci w wieku 6-10 lat w oparciu o ćwiczenia gimnastyczno-akrobatyczne.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN oraz PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO działającego przy Szkole Podstawowej nr 17 w Zabrzu im. Bohaterów Westerplatte 1 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego został opracowany zgodnie ze Statutem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja projektu edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych

Koncepcja projektu edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych Imię i nazwisko kierownika Koncepcja edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych Elżbieta Grasz, Aneta Gąsiorek Nazwa Uczestnicy Adresaci

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

Skala zjawisk suicydalnych, niepokojące sygnały wśród dzieci i młodzieży.

Skala zjawisk suicydalnych, niepokojące sygnały wśród dzieci i młodzieży. Harmonogram spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Rok szkolny 2014/2015 Termin Godziny Przedmiot / Liczba godzin Prowadzący 25.10.2014 10.00-15.00 Realizacja założeń programu Bezpieczna szkoła. Współpraca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!! Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/51/2003 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr IX/51/2003 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 czerwca 2003 r. Uchwała Nr IX/51/2003 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze. Na podstawie art. 49 ust. 1a ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk 1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk Kryteria przyznania stypendium: Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć

Bardziej szczegółowo

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski Artyści żyją przez piękno[ ] Z piękna bierze się siła tych znaków, które stawiają artyści. A czymże jest piękno?[ ] Ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie * Uczniowie i rodzice oraz nauczyciele wspólnie planują i organizują imprezy szkolne * Dyskoteki, bal VIP-a i absolwenta, piknik rodzinny, imprezy sportowe,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

GRODZISKI PÓŁMARATON SŁOWAKA WYBIEGA W EUROPĘ, CZYLI JAK LICEALIŚCI PROMOWALI BIEG I GRODZISK WIELKOPOLSKI.

GRODZISKI PÓŁMARATON SŁOWAKA WYBIEGA W EUROPĘ, CZYLI JAK LICEALIŚCI PROMOWALI BIEG I GRODZISK WIELKOPOLSKI. GRODZISKI PÓŁMARATON SŁOWAKA WYBIEGA W EUROPĘ, CZYLI JAK LICEALIŚCI PROMOWALI BIEG I GRODZISK WIELKOPOLSKI. Grupa projektowa z grodziskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego realizująca

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu. pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok

Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu. pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim Malbork, kwiecień 2013 roku WPROWADZENIE Przedstawiane zasoby pomocy społecznej obejmują zgodnie z zapisem art. 16 a

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 Projekt Burmistrza UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt.: Programu Aktywności Lokalnej AKADEMIA MĄDREGO RODZICA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

XVII BIEG PO UŚMIECH

XVII BIEG PO UŚMIECH XVII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 11.06.2011 r. Z radością informujemy Paostwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE CENTRUM DZIECI I MŁODZIEŻY OCHRONKA W BOCHNI

MIEJSKIE CENTRUM DZIECI I MŁODZIEŻY OCHRONKA W BOCHNI MIEJSKIE CENTRUM DZIECI I MŁODZIEŻY OCHRONKA W BOCHNI Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży Ochronka w Bochni Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży Ochronka w Bochni MCDiM Ochronka to miejsce dla dzieci i

Bardziej szczegółowo

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR Tak to się zaczęło. Pan dyrektor Wyskiel Obchody 1-majowe Jedna z sal w latach 70-tych Zabawa karnawałowa Pani Morawiec z uczniami w czasie zabawy noworocznej Wybieramy przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY W TUCHOLI PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY W TUCHOLI PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY W TUCHOLI PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Założenia programu Program Bezpieczna i przyjazna szkoła opracowano w celu rozwiązywania problemów związanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM LICEUM I GIMNAZJUM im. ST. STASZICA W PLESZEWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM na rok szkolny 2013/2014 II G mgr Szymon Smułka Plan pracy wychowawczej klas drugich Obszar działania 1. Profil wychowawczy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Lp. Nazwa imprezy Organizator Uczestnicy Miejsce, Termin w 2013r. 1.

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra NEWSLETTER 04/2014 Zielona Góra MSZ POSZUKUJE WYKONAWCY PROJEKTU STATUETKI NAGRODY SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie serdecznie zapraszają

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo