GEPARD BIZNESU DLA BANKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GEPARD BIZNESU DLA BANKU"

Transkrypt

1 NASZ B A N K BANK 1899 Nr 36 czerwiec 2015 r. ISSN GAZETA BEZPŁATNA BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH GRUPA BPS CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH ZAPRASZAMY NA DZIEŃ Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W SKIERNIEWICACH str. 2 ROZMOWA Z WICEPREZES JADWIGĄ SIENNICKĄ str. 2 ŁÓDZKI ODDZIAŁ BANKU str. 4 SKIERNIEWICKI FESTIWAL NAUKI str. 11 GEPARD BIZNESU DLA BANKU więcej na str. 7

2 2 W czerwcu Bank Spółdzielczy w Skierniewicach uczestniczyć będzie w obchodach ogólnopolskiego Święta Spółdzielczości Bankowej Wydarzenie, nad którym patronat objęło Polskie Radio, będzie organizowane pod hasłem: Dzień z Bankiem Spółdzielczym. W całej Polsce banki spółdzielcze będą organizowały na terenie swojego działania spotkania z klientami urozmaicone licznymi atrakcjami, będą też zapraszały mieszkańców do swoich placówek, żeby zaprezentować ich działanie od strony kulis. Odwiedzający będą mogli poznać codzienną pracę banku, jego zaplecze i stosowane w nim nowe technologie. Przewidziane są atrakcje dla całych rodzin. Z okazji Święta na terenie całego kraju odbywać się będą pikniki, festyny oraz spotkania w nieco mniej formalnej atmosferze. Prezes Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Władysław Klażyński zachęca aktualnych i potencjalnych klientów Banku do odwiedzenia placówek i przekazując zaproszenia do udziału w obchodach święta powiedział: banki spółdzielcze są z natury rzeczy najbardziej otwartą instytucją fi nansową w naszym kraju. Po pierwsze dlatego, że obracając lokalnym polskim kapitałem są własnością miliona swoich członków. Są też, z racji misji, jaka towarzyszyła ich powołaniu, utworzone po to, by służyły lokalnemu rozwojowi. Powstały przed 115 laty Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, jeden z największych polskich banków spółdzielczych, otwierając przed Państwem w ramach naszego Święta swoje podwoje, pragnie zaprezentować swój dorobek, możliwości i szanse, jakie stwarza swoim klientom w ich gospodarczej aktywności. Polska bankowość spółdzielcza to 564 banki posiadające blisko 5 tys. placówek na terenie całego kraju. Udział sektora spółdzielczego (banki spółdzielcze i zrzeszające) w sektorze bankowym wynosi 8,9%. Działające od ponad 150 lat banki spółdzielcze zapewniają ponad 30 tys. stabilnych miejsc pracy i posiadają wyłącznie polski kapitał, są instytucjami silnymi i bezpiecznymi. Poza lokalnym świętowaniem banków spółdzielczych w całej Polsce, odbędą się również uroczystości na poziomie ogólnokrajowym. W Ministerstwie Gospodarki odbędzie się 24 czerwca konferencja Banki Spółdzielcze w otoczeniu społeczno-gospodarczym, nad którą patronat objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński. R. Rozmowa z Jadwigą Siennicką, I wiceprezes BS w Skierniewicach. Pani Prezes, zbliża się termin Zebrania Przedstawicieli. Jak ocenia Pani wyniki Banku w minionym roku? Pozytywnie, jeżeli zważyć na uwarunkowania zewnętrzne, w jakich przyszło mu działać, a więc wdrażanie unijnych przepisów i dostosowywanie się do nich naszych krajowych instytucji fi nansowych. Komisja Nadzoru Finansowego narzuciła bankom w Polsce szereg nowych wymagań. Dotyczą one również banków spółdzielczych, które nie są tak dobrze wyposażone kapitałowo i organizacyjnie, jak banki komercyjne. W związku z tym musiały ponieść dużo większe nakłady pracy, aby sprostać tym wymaganiom. Utrudnieniem jest także przeciągająca się procedura zmian w Ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz Ustawach Prawo Bankowe i Prawo Spółdzielcze, przez co do końca nie wiadomo, w jakich strukturach przyjdzie nam pracować w niedalekiej już przyszłości. Niemniej jednak staramy się swoje zadania wykonywać jak najlepiej, żeby zaspokajać potrzeby klientów na bieżąco i zgodnie z ich oczekiwaniami. Większość banków spółdzielczych wypracowała w ubiegłym roku wyniki na niższym poziomie, niż w roku 2013, wyniki BS w Skierniewicach osiągnęły zadowalający poziom. Publikowaliśmy je w poprzednim numerze kwartalnika. Biorąc pod uwagę spadające stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej, uważam, iż nasz Bank wyszedł obronną ręką z całej tej sytuacji, wypracowując NASZ BANK

3 3 zysk na satysfakcjonującym poziomie, jednocześnie rozszerzając paletę usług i ofertę produktową. Jeszcze kilkanaście lat temu BS w Skierniewicach należał do grupy banków średniej wielkości, a dziś pod względem wielkości sumy bilansowej zajmuje szóste miejsce w Grupie BPS zrzeszającej 359 banków. Ten proces przebiegał, gdy była Pani członkiem kierownictwa Banku. W jaki sposób osiągnęliście Państwo tak duży wzrost notowań? To wynik zespołowej pracy wszystkich pracowników i wsparcia działania Zarządu przez Rady Nadzorcze kolejnych kadencji. To także skutek przemyślanej polityki prowadzonej przez Zarząd, a polegającej na budowaniu kapitałów Banku i rozszerzaniu zakresu oraz obszaru jego działalności. Zaowocowało to tym, że Bank o zasięgu powiatowym przekształcił się w prężną instytucję fi - nansową, która może działać na terenie całego kraju. Jako członek kierownictwa Banku była Pani świadkiem wielu ważnych wydarzeń w jego najnowszej historii. Kiedy rozpoczęła Pani pracę w Banku? Przed ponad trzydziestu laty. Nie była to moja pierwsza praca, ale w marcu 1984 roku objęłam stanowisko d/s sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Było to zadanie zlecone bankom spółdzielczym, polegające na sprzedaży gruntów rolnych przekazanych przez rolników za otrzymane renty i emerytury. Wiceprezesem Zarządu zostałam w 1997 roku, kiedy ustawowo zmieniono zasady organizacji BS, wg których społeczne zarządy zastąpili dotychczasowi dyrektorzy, którzy faktycznie kierowali bieżącym funkcjonowaniem banków. Tę funkcję objęłam jako zastępca dyrektora BS w Skierniewicach. Na Pani oczach dokonywały się fundamentalne zmiany w funkcjonowaniu banków spółdzielczych. W końcowych latach zeszłego wieku rodziła się aktywność gospodarcza Polaków. W czasie, gdy znajdowała się Pani w kierownictwie Banku, banki spółdzielcze uzyskały samodzielność, wyzwalając się z gorsetu nadzorczego BGŻ. Nie powiem, że było to łatwe zadanie, ale na szczęście w ówczesnej Radzie Nadzorczej znalazło się wielu społeczników, którzy zaangażowali się i wspierali nas w tych przekształceniach. Głównym motorem napędzającym proces przemian w Banku był prezes Władysław Klażyński. Myślę, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas i był to początek okresu przyśpieszonego rozwoju Banku. Warto też wspomnieć, że nasz Bank był jednym z pierwszych akcjonariuszy i uczestnikiem tworzenia banków zrzeszających: Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w 1990 r. i Banku Unii Gospodarczej S.A. w 1991 r., z którego w wyniku połączeń z innymi bankami regionalnymi powstał w 2002 r. nasz obecny Bank zrzeszający Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Na początku naszej rozmowy powiedziała Pani o pewnej niepewności co do formy organizacyjnej bankowości spółdzielczej, która ma obowiązywać wg nowych regulacji. Pogląd ten podziela wielu członków zarządów banków spółdzielczych w Polsce. Ma Pani olbrzymie doświadczenie w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej. Jak Pani widzi przyszłość sektora? W gruncie rzeczy w tej kwestii jestem optymistką. W minionym trzydziestoleciu działalność banków spółdzielczych podlegała wielu zmianom w ustawach i nadzorczych zapisach. Nie bez znaczenia były także przemiany gospodarcze zachodzące w całej Polsce i w bezpośrednim otoczeniu banków spółdzielczych. Ze wszystkich tych trudnych sytuacji banki te wychodziły Jadwiga Siennicka, I wiceprezes BS w Skierniewicach zawsze wzmocnione i bogatsze o nowe doświadczenia. Mam nadzieję, że również obecne problemy uda się bankom spółdzielczym rozwiązać z korzyścią dla ich dalszego funkcjonowania. Pani Prezes, w związku z Pani decyzją o przejściu na emeryturę, proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności, zachowania pogody ducha oraz dobrego zdrowia. Pani wieloletnia praca i zasługi dla Banku nie zostaną zapomniane. Dziękuję za życzenia i chcę powiedzieć, że wykonywane tu obowiązki traktuję jako zawodowe i życiowe spełnienie. Korzystając z okazji chciałabym tą drogą podziękować wszystkim pracownikom naszego Banku, z którymi w minionym trzydziestoleciu przyszło mi pracować. Chciałabym również podziękować za dobrą współpracę koleżankom i kolegom z Zarządu Banku, a także członkom Rady Nadzorczej tej i poprzednich kadencji. Także klientom Banku, z którymi niejednokrotnie spotykałam się zawodowo. Odchodząc na emeryturę wiem, że sprawy dotyczące naszego Banku nie pozostaną mi obojętne. Życzę wszystkim, a także i sobie, by ten bank dalej rósł w siłę, bo w jego rozwoju jest cząstka pracy każdego z nas. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski czerwiec 2015

4 4 Nasza placówka Wszystkie cztery placówki działające w Łodzi okrzepły i zostały zaakceptowane przez klientów Banku, mimo że pracują od niedawna (Oddział na Zamenhofa od stycznia 2007 roku, a Punkt Obsługi Klienta na Zgierskiej od 2010 roku). Godnie reprezentują w stolicy regionu Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, który jest drugim co do wielkości bankiem spółdzielczym działającym w województwie łódzkim. Siedziba Oddziału w Łodzi przy ul. Zamenhofa 1/3 Marcin Pasternak, dyrektor Oddziału Banku w Łodzi, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów z zakresu bankowości na tej samej uczelni. Po kilku latach pracy w jednym z banków komercyjnych, w 2011 roku rozpoczął pracę w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach, a od zeszłego roku kieruje Oddziałem i podległymi mu trzema Punktami Obsługi Klienta w Łodzi. W sumie w łódzkich placówkach Banku pracuje 14 pracowników. NASZ BANK Nasze placówki nastawione są na obsługę klientów prowadzących działalność w sektorach pozarolniczych. Większość naszych klientów to właściciele przedsiębiorstw, nierzadko deweloperzy, choć naszymi klientami są także osoby prowadzące działalność gospodarczą i klienci indywidualni. Myślę, że o pozyskaniu ich dla Banku zadecydowała nasza mobilność, dobra oferta, a przede wszystkim bardzo poważne traktowanie każdego, z kim nawiążemy kontakt, nawet tylko potencjalnego klientów, a także szybka decyzyjność kierownictwa Banku. Dziś na sukces składa się także elastyczność oferty i indywidualne traktowanie klientów, co jak wiemy, jest domeną banków spółdzielczych mówi dyrektor Pasternak. Łódź nie należy do miast, których mieszkańcy słyną z zasobnych portfeli. Powszechnie wiadomo o zubo- Sławomir Szczurkowski, Anna Durańska, Dorota Grabarczyk, Piotr Iwanek i Marcin Pasternak dyrektor żeniu miasta po upadku przemysłu włókienniczego. Nie oznacza to jednak, że nie nastąpił burzliwy przyrost liczby placówek banków komercyjnych. Ich nasycenie nie jest mniejsze, niż w innych dużych polskich miastach. Przeto pozyskiwanie nowych klientów nie ogranicza się tylko udzielania im wyjaśnień. Dyrektor Oddziału twierdzi, że nowych klientów szukać dziś trzeba także poza siedzibami placówek, a także podtrzymywać kontakty z aktualnymi klientami. W ten sposób rodzi się pozytywna opinia o Banku. To najlepsza reklama, bo przekazywana przez osoby, które miały już z nim kontakt. Oddział jako przedstawiciel lokalnej instytucji fi - nansowej został zauważony przez władze miasta i agencje rządowe, m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, z którym współpracuje w zakresie kredytowania dotowanych pożyczek na proekologiczne instalacje. Red. Cechy lokaty: minimalna kwota wpłaty na lokatę to 1000 złotych. okres umowy 6 miesięcy, oprocentowanie zmienne, wynosi 2,35% w stosunku rocznym, okres zakładania lokaty: od r. do odwołania. Środki zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 tys. euro. Bank zastrzega sobie prawo skrócenia okresu zakładania lokaty. Niniejsza treść ma wyłącznie charakter informacyjny.

5 ia y. 5 Obierając różne kierunki biznesowe, Varitex jest fi rmą obecną na rynku już od 29 lat. Kieruje nią Henryk Ulacha wraz z synami, który zmienił status fi rmy na spółkę jawną Varitex Ulacha i Wspólnicy. h. - - Firma jest generalnym wykonawcą wielu inwestycji komercyjnych i przemysłowych, zarówno użyteczności publicznej, jak i mieszkaniowej. Swój sukces zawdzięcza wieloletniemu doświadczeniu, kładąc szczególny nacisk na wysoką jakość wykonywanych usług oraz kompleksową obsługę klientów. Henryk Ulacha, założyciel oraz główny właściciel fi rmy Varitex, jest z wykształcenia inżynierem mechanikiem i dlatego swoją działalność rozpoczął od energetyki zawodowej, czyli budowy elektrociepłowni. Z czasem fi rma przebranżowiła się na budownictwo kubaturowe, zatrudniając w tej dziedzinie wykwalifi kowanych pracowników. Spółka może poszczycić się budową takich obiektów jak Filharmonia Łódzka, Muzeum Sztuki w łódzkiej Manufakturze oraz wieloma prestiżowymi osiedlami mieszkaniowymi, między innymi apartamentowcem Marina przy ul. Św. Siedziba spółki Varitex Teresy od Dzieciątka Jezus w Łodzi, za który odebrała wyróżnienie Budowa Roku. Zdobywając kolejne umiejętności fi rma rozpoczęła kompleksową budowę stacji benzynowych, których na dzień dzisiejszy przy jej udziale powstało około 300 dla różnych koncernów. Henryk Ulach podkreśla, że tankując paliwo na stacji benzynowej nie zdajemy sobie sprawy z istnienia skomplikowanej infrastruktury znajdującej się pod nią. Żeby zapewnić bezpieczeństwo musi być tam zainstalowana sieć skomplikowanych fi ltrów, urządzeń do odsysania oparów czy też monitoring zapewniający bezpieczeństwo użytkowania dystrybutorów oraz całej stacji. W 2010 roku w budownictwie zmieniły się realia pracy wykonawczej w tej dziedzinie i dlatego Varitex znacznie ograniczył swoją działalność i udział w rynku. Dostosowując się do nowych wymogów Henryk Ulacha, współwłaściciel spółki i zapotrzebowań oraz szukając nowych pomysłów na rozwój spółki, Varitex postanowił rozpocząć budowę farm wiatrowych. Pierwszą farmę wybudował w gminie Głuchów, na terenie której działa obecny partner fi nansowy spółki Bank Spółdzielczy w Skierniewicach. Rozpoczynając tę inwestycję nawiązaliśmy współpracę z Bankiem, która trwa do dziś, cały czas się rozwija, tak jak i nasze inwestycje. W Banku nasze potrzeby są rozpatrywane i traktowane indywidualnie, a nie anonimowo. Decyzje podejmowane są szybko. W obecnych czasach to bardzo ważne i cenione u każdego przedsiębiorcy. Firma nadal planuje rozwijać się zarówno w dziedzinie budownictwa użyteczności publicznej, jak i w budownictwie ekologicznym. Prowadzi czynną ekspansję na rynku developerskim, rozszerzając swoją działalność na inne miasta w Polsce oraz szuka nowych pomysłów na dywersyfi kację swoich działań w dziedzinie ekologii. Oprac. Maria Filarska Kontakt do fi rmy: Dostawcza 12, Łódź tel czerwiec 2015

6 6 Powstałe na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku Targowisko Dolna-Ceglana w Łodzi ma charakter wyjątkowy. Handel prowadzą tutaj kupcy i rolnicy ziemi łódzkiej. Codziennie można kupić świeże warzywa, nierzadko prosto z pola, owoce i ich przetwory. Targowisko działa na gruncie miejskim, ale żeby sprawnie nim zarządzać, kupcy i rolnicy zawiązali w 2009 roku spółkę SPIR sp. z o o. (Spółka Przedsiębiorców i Rolników Targowiska Dolna-Ceglana w Łodzi sp. z o. o.). Przedstawiciele Zarządu SPIR Targowisko powstało jako dodatkowy punkt zakupów dla mieszkańców okolicznych bloków. Przez lata wrosło w krajobraz łódzkich Bałut. Wśród pozostałych łódzkich targowisk wyróżniała go możliwość zakupu warzyw i owoców bezpośrednio od producentów, co miało wyraźny wpływ na wysokość cen. Nowoczesne wejście na Targowisko Dziś jest jednym z najstarszych i najczęściej uczęszczanych łódzkich targowisk, na którym zakupów dokonują mieszkańcy Łodzi mówi Marek Gralak, prezes SPIR. Właścicielem gruntu jest miasto Łódź. Spółka dzierżawi teren i opłaca miastu należny czynsz. Zobowiązała się także do zmodernizowania Targowiska na własny koszt. To poważne zadanie zważywszy, że od lat siedemdziesiątych niewiele się tu zmieniło w zakresie infrastruktury technicznej i sanitarnej. Stąd decyzja o rozpoczęciu gruntownej przebudowy. Realizację inwestycji zaplanowano w sześciu etapach, nie przerywając działalności handlowej. Na pierwszy, będący na ukończeniu etap, składa się zadaszony pasaż handlowy z 15 miejscami postojowymi służącymi do handlu z pojazdów, murowany pasaż handlowy (dla 17 kupców) i zespół administracyjno-socjalny. Znajdują się w nim także pomieszczenia techniczne Targowiska, jak tymczasowe składowisko i sortownia odpadów oraz urządzenia związane z mediami (kanalizacją, wodą, gazem itp.). W tym etapie przewidziano także utwardzenie terenu (500 m 2 ). Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł tys. zł. Termin zakończenia upływa z końcem maja br. Następne etapy modernizacji są ustalane. NASZ BANK

7 7 Wizualizacja rozbudowy Targowiska Obecnie Targowisko otwiera nowoczesne wejście dla klientów. Chcemy żeby handel prowadzony był w warunkach odpowiednich, jakie są akceptowalne w dwudziestym pierwszym wieku. Jednocześnie zależy nam, aby stworzyć taką bazę, żeby mieszkańcy Łodzi mogli zaopatrzyć się w świeżą, nieprzetworzoną żywność, w znacznej mierze pochodzącą z lokalnych upraw mówi Marek Gralak. Targowisko od 4 dekad to również miejsce stałej pracy dla kilkuset osób. Władze spółki nie czują obawy, że stanowiska nie zostaną wynajęte, bo Targowisko skutecznie opiera się konkurencji licznie reprezentowanych w bliskiej odległości marketów. Jakość i kondycja sprzedawanych produktów znacznie przewyższają poziom tych oferowanych w sklepach sieciowych. Także drobne artykuły przemysłowe dostępne są tutaj w przystępnych cenach. Bałuty są największą dzielnicą Łodzi, mieszka tutaj blisko 200 tys. osób. Targowisko Dolna-Ceglana leży w ich centrum, jest miejscem o bardzo wysokiej dostępności komunikacyjnej z całym miastem. Każdego targowego dnia odwiedza je ponad 20 tys. klientów. Zmodernizowane Targowisko zwiększy moc przyciągania zarówno handlujących, jak i kupujących twierdzi Marek Gralak. Wprowadzi nową jakość, oferując odwiedzającym ergonomiczny, nowoczesny i atrakcyjny wizualnie obiekt, przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnego drobnego handlu wpisanego w tradycję polskich miast. Na terenie Targowiska od kilku lat działa umiejscowiony tu Punkt Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Prezes SPIR uważa, iż Bank silnie wspiera rolników i kupców Ziemi Łódzkiej, między innymi fi nansując modernizację Targowiska Dolna-Ceglana. To dzięki Bankowi możliwe stało się odnowienie wizerunku Targowiska i poprawa jego funkcjonalności. Dał impuls, który przenosi naszych kupców w XXI wiek i zabezpiecza rozwój ich biznesów dodaje pan Gralak. Andrzej Malanowski Kontakt do Zarządu SPIR: Biurowe Centrum Biznesu ul. Łagiewnicka 54/56 bud. A lok. 1 tel./fax (42) Bank Spółdzielczy w Skierniewicach brał udział w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i został jego laureatem. Tytuł Geparda Biznesu 2015 otrzymał 10 kwietnia br. Nagroda jest przyznana w oparciu o analizę danych fi nansowych: sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku fi nansowego netto osiągniętych przez Bank w latach Przyznanie tego szczególnego wyróżnienia świadczy o sukcesach działalności gospodarczej Banku. Joanna Kozłowska czerwiec 2015

8 8 Firma Adler House powstała w 2008 roku, jest kontynuacją rodzinnej tradycji fi rmy działającej od 1993 roku w Łodzi przy ulicy Żeligowskiego 46. Kierunkiem, w którym aktualnie się rozwija, jest wynajem powierzchni użytkowej. Kamieniem milowym w historii fi rmy Adler była modernizacja jej głównego obiektu miało to miejsce w 2009 roku. Wcześniej mieściła się tu dziewiarnia, a część obiektu była wynajmowana i miała funkcję magazynowo-produkcyjną. W 2009 roku właściciel fi rmy postanowił zaprzestać produkcji dziewiarskiej i przekształcić budynek w galerię i obiekt o charakterze biurowo-usługowym. Od tego czasu konsekwentnie, krok za krokiem, idziemy w tym kierunku mówi Radosław Kacprzak, właściciel fi r- my. Dziś na parterze mieści się galeria handlowa. Staramy się cały czas modernizować i remontować główny budynek w taki sposób, aby nie przeszkadzać naszym najemcom. Na szczęście z dobrym skutkiem, bo została nam już tylko jedna klatka schodowa do modernizacji, reszta jest w bardzo dobrym stanie. Siedziba Adler House Firma dysponuje powierzchnią 3,5 tys. m 2 w 14 budynkach ten frontowy jest trzykondygnacyjny, te na zapleczu są niższe, niektóre parterowe. W Łodzi ostatnio dużo się dzieje mówi Radosław Kacprzak. Odnoszę wrażenie, że jakiś czas jako miasto przespaliśmy, ale perspektywy na przyszłość nie są złe. Klimat dla biznesu jest, oczekiwania klientów rosną i staramy się jak najlepiej im sprostać. Bardzo szybko nadrabiamy zaległości. Ostatnie remonty nieco sparaliżowały miasto, ale wiele zmieniły na lepsze. O Łodzi zaczyna się coraz lepiej mówić na forach i w relacjach ze znajomymi widać, że jako miasto mamy coraz lepszą markę. Mamy też namacalne zmiany Piotrkowska zaczęła wyglądać tak jak powinna, mamy największe centrum handlowe w Polsce. Większość projektów jest ciekawa i z niecierpliwością czekam na zakończenie realizowanych remontów i budów. Bardzo istotny, moim zdaniem, jest mający się niedługo rozpocząć proces kompleksowej rewitalizacji śródmieścia. To stworzy przestrzeń, w której będzie się można przyjemnie i bezpiecznie poruszać. Optymistyczne patrzenie w przyszłość skutkuje tym, że właściciel fi rmy Adler nie zamierza osiąść na laurach. Planuje dalej inwestować w posiadane lokale i budować nowe, również z powierzchnią pod wynajem lub sprzedaż. Myślimy o działalności developerskiej aby budować i sprzedawać mieszkania. Łódź pod tym względem wygląda ciekawie. Mamy w mieście sporo powierzchni mieszkaniowej, a z drugiej strony 50 lat zaniedbań spowodowało taką sytuację, że nie ma sensu remontowania wszystkiego tego, co mamy. Jedynym sensownym wyjściem są moim zdaniem wyburzenia i tworzenie od nowa miejskiej zabudowy. Nie ma sensu wchodzić w stare zdekapitalizowane substancje, bo koszty utrzymania rosną, a tanieje kredyt. Nowe budynki będą zorganizowane kompleksowo, będą miały podziemne parkingi, będą wygodne, ciepłe i bezpieczne. A co istotne przez najbliższe lat nie będą wymagały większych nakładów fi nansowych. Myślę, że inwestycyjna aktywność może stać się przyczynkiem do poprawy sytuacji gospodarczej miasta i aktywizacji gospodarczej mieszkańców. W 2007 roku fi rma Adler House potrzebowała kredytowania. Właściciele, zmęczeni kontaktami z ban-

9 9 Radosław Kacprzak, właściciel fi rmy kami komercyjnymi, szukali innego rozwiązania. Bank komercyjny można nazwać bezrozumną maszynką do zarabiania. Nie liczy się tam ani klient jako człowiek, ani jego pomysł na biznes. W Banku Spółdzielczym w Skierniewicach spotkaliśmy się z diametralnie innym podejściem. Przyjaźnie pochylono się nad naszymi problemami. Pracownicy i Zarząd Banku podjęli wysiłek zrozumienia tego, czego chcemy dokonać i w jaki sposób. Ten sposób komunikacji jest nie do przecenienia rozmawiamy z ludźmi, a nie komputerowymi tabelami. Dlatego też związaliśmy się z łódzkim Oddziałem Banku na dłużej i traktujemy go jako podstawowego partnera fi rmy mówi Radosław Kacprzak. Oprac. Nina Weber Kontakt do Adler House: ul. Żeligowskiego 46 kom.: Cechy kredytu: -przeznaczenie: dowolny cel, -kredyt jest udzielany jest w PLN, -kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej i wynosi: do 1 roku 5,95%, powyżej 1 roku do 3 lat 6,25%, powyżej 3 lat do 5 lat 6,50%, powyżej 5 lat do 10 lat 6,75% w skali roku, -od przyznanego kredytu Bank pobiera prowizję w wysokości do 1 roku 1,00%, powyżej 1 roku do 3 lat 1,25%, powyżej 3 lat do 5 lat 1,50%, powyżej 5 lat do 10 lat 1,75%, -w przypadku posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego typu POL-Konto w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach Bank zmniejsza wysokość pobieranej prowizji o 0.25%, -minimalna kwota kredytu: 1000,00 PLN -maksymalna kwota kredytu: ,00 PLN -okres kredytowania: od 1 do 120 miesięcy, -udzielany w okresie od r. do odwołania, -kredyt może uzyskać osoba fi zyczna, która posiada zdolność kredytową. RRSO dla kredytu Cztery Pory Roku w kwocie zł udzielonego na okres 33 m-cy, z oprocentowaniem nominalnym w skali roku 7,10%, prowizją 1,37% w wysokości 150,70 zł, wynosi 8,46%. Całkowita kwota kredytu do zapłaty wynosi ,36 zł. Raty kapitałowo-odsetkowe malejące wynoszą: Kolejność rat Wysokość Kolejność raty rat kapitałowoodsetkowej w PLN 393,35 397,65 393,63 393,63 389,74 389,61 387,60 383,90 383,58 380,01 379, Wysokość Kolejność raty rat kapitałowoodsetkowej w PLN 377,55 372,82 373,53 370,29 369,51 366,40 365,49 363,48 360,56 359,46 356, Wysokość raty kapitałowoodsetkowej w PLN 355,44 353,43 349,67 349,41 346,95 345,39 343,06 341,37 339,36 337,22 335,34 Razem raty kapitałowo-odsetkowe: ,66 zł. Całkowity koszt kredytu: 1 255,36 zł czerwiec 2015

10 10 Rola banków w gospodarce rynkowej jest bardzo specyfi czna. Przede wszystkim pełnią one rolę pośrednika fi nansowego, tj. zbierają oszczędności, a następnie inwestują je w przedsięwzięcia gospodarcze takie jak np. kredyty dla fi rm. Działania te nazywane są kreacją pieniądza rozumianą jako wprowadzanie do obiegu przez banki dodatkowych ilości pieniądza w wyniku operacji kredytowych, których podstawą są depozyty bankowe. W celu zapewnienia bezpieczeństwa bank centralny reguluje rozmiary kreacji pieniądza poprzez m.in. odpowiednie zarządzanie poziomem stóp procentowych. Podstawą kreacji pieniądza przez banki jest odpowiednio dobrana oferta produktów bankowych i powiązanych z nimi usług fi nansowych. Właściwa oferta banku szczególne znaczenie ma dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, których inwestycje przewyższają zyski, co generuje podwyższony poziom ryzyka dla banku. Podstawowym produktem, z jakim można spotkać się w banku, jest rachunek bieżący oraz rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, które mogą być otwarte w różnych walutach. Przedsiębiorca za pośrednictwem rachunku bieżącego zobowiązany jest do dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość EUR przeliczonych według średniego kursu NBP. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych służą głównie do przechowywania na wyżej oprocentowanych rachunkach nadwyżek fi - nansowych. Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z rachunków powierniczych służących do przechowywania i wypłacania środków pieniężnych w związku z umową zawartą pomiędzy powierzającym a powiernikiem (tj. przedsiębiorcą a jego kontrahentem). Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, chcąc dostosować swoje produkty do potrzeb przedsiębiorstw, umożliwił korzystanie z nich w pakietach poprzez podpisanie jednej umowy na 3 produkty (rachunek bieżący + karta płatnicza + bankowość internetowa). Korzystając z usług naszego Banku można otrzymać: - konto uniwersalne, tanie usługi w banku i za pośrednictwem Internetu, - brak ukrytych opłat, - dużą dostępność bankomatów i oddziałów, - korzystne godziny otwarcia placówek, - bezpłatny dostęp do bankowości internetowej, - niskie koszty użytkowania kart (3 zł/m-c), - koszt przelewu papierowego tylko 3 zł, - stałą i profesjonalną obsługę, a ponadto przelewy ELIXIR i SORBNET, polecenia zapłaty, zlecenia stałe i usługę SMS. Karta płatnicza wydawana przez Bank jest międzynarodową kartą płatniczą, którą można się posługiwać w Polsce oraz za granicą. Karta umożliwia jej użytkownikowi dokonywanie transakcji w postaci płatności bezgotówkowych za towary i usługi, wypłaty gotówki w bankomatach oraz płatności dokonywanych w Internecie. Bank udziela kredytów krótkoterminowych (z okresem kredytowania do 1 roku), średnioterminowych (z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat), długoterminowych (z okresem kredytowania powyżej 3 lat): - obrotowych, przeznaczonych na fi nansowanie bieżącej działalności, - inwestycyjnych, przeznaczonych na fi nansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Bank świadczy również usługi factoringowe, polegające na nabywaniu wierzytelności przysługujących przedsiębiorcy w związku z jego działalnością gospodarczą. Bank może świadczyć przedsiębiorcy dodatkowe usługi, np. stały monitoring dłużnika czy ocenę sytuacji ekonomiczno-fi nansowej dłużnika. Inną formą fi nansowania (obok kredytu) jest leasing. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (Bank) przekazuje drugiej stronie (przedsiębiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Korzyści płynące z leasingu dla przedsiębiorcy to m.in. niewielkie zaangażowanie własnego kapitału czy możliwość rozliczenia podatku VAT. Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie Banku (gwaranta), że po spełnieniu przez benefi - cjenta gwarancji warunków określonych w umowie, Bank wykona świadczenie pieniężne na rzecz benefi cjenta gwarancji. Udzielone gwarancje mogą zabezpieczać spłatę całości lub części zobowiązań zleceniodawców z tytułu różnych zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności. Michał Grzybowski NASZ BANK

11 11 26 kwietnia 2015 r. w Sochaczewie odbyły się XXII Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości. Była to doskonała okazja, aby zaprezentować ofertę Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Dlatego też, obok innych fi rm i banków, swoje stoisko wystawił Punkt Obsługi Klienta w Sochaczewie. Podobnie jak w latach poprzednich, pracownicy Banku prosili uczestników Targów o wypełnienie krótkiej ankiety. Wśród odwiedzających rozdawane były upominki i gadżety z logo Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Ta akcja spotkała się ze sporym zainteresowaniem mieszkańców, szczególnie, że pracownicy od razu na miejscu odpowiadali na zadawane pytania i wyczerpująco wyjaśniali korzyści płynące z oferty Banku. Zainteresowani otrzymywali także gazetę Nasz Bank, wydawaną przez BS w Skierniewicach, ulotki z aktualnymi produktami fi nansowymi, a także dane teleadresowe POK w Sochaczewie. Te materiały zwiedzający Targi będą mogli w skupieniu przeanalizować jeszcze w domu. Joanna Kozłowska VII Festiwal Nauki Biogospodarka Promuje Łódzkie trwał od 20 do 26 maja 2015 roku. Festiwal organizowany jest co roku przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach i ma już swoją historię oraz tradycję, a także cieszy się popularnością w lokalnym środowisku. Festiwal ma na celu popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz nauki wśród młodzieży miasta Skierniewice i regionu oraz kreowanie postaw obywatelkich. Jego zadaniem jest również aktywizacja lokalnych społeczności regionu skierniewickiego z obszarów wiejskich i miejskich oraz promowanie Skierniewic i regionu w oparciu o walory przyrodnicze tego terenu. Na czas trwania Festiwalu przygotowano szereg interesujących wydarzeń. Zaplanowano konferencje, seminaria naukowe, warsztaty laboratoryjne i interaktywne dla dzieci oraz dorosłych, wyjazdy studyjne, wycieczki ekologiczne, zawody sportowe. Odbył się także Piknik Rodzinny, na którym można było zobaczyć pokazy, występy, a także uczestniczyć w koncertach odbywających się w jego trakcie. W Festiwalu wzięły udział nie tylko osoby ze środowiska naukowego, ale także fi rmy, przedsiębiorcy oraz instytucje społeczne i samorządowe. Festiwal Nauki organizowany jest przy pomocy sponsorów i partnerów. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach od początku wspiera aktywnie to wielkie przedsięwzięcie. Między innymi udostępnił materiały promocyjne oraz był jednym ze sponsorów tej imprezy. Michał Grzybowski, analityk Banku ds. Planowania Analiz i Zarządzania Ryzykiem, wygłosił wykład pt. Usługi bankowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Omówił kwestie roli Banku w początkowej fazie działalności przedsiębiorstwa. Wskazał problemy fi nansowe mające znaczenie w rozwoju małych przedsiębiorstw. Przedstawił także gamę usług fi nansowych skierowanych do małych fi rm oraz wyjaśnił, w których przypadkach i z jakich produktów bankowych powinien skorzystać początkujący przedsiębiorca. Joanna Kozłowska czerwiec 2015

12 Składniki: na spód 150 g płatków kukurydzianych, 100 g masła, na limonkową masę: 5 limonek, 500 g skondensowanego słodzonego mleka, 400 g gęstej kremówki 36%. Przygotowanie: Płatki zblenduj, wymieszaj z roztopionym masłem i powstałą masą wyłóż formę mocno dociskając. Na czas przygotowania kremu spód włóż do lodówki. Z wyparzonych limonek zetrzyj skórkę i wyciśnij sok. W misce połącz sok i skórkę z limonek ze skondensowanym mlekiem na jednolitą masę. Dodaj kremówkę i ponownie wymieszaj wszystko dokładnie. Masę przelej na kukurydziany spód, wygładź powierzchnię i wstaw do lodówki na minimum 4 godziny, do całkowitego stężenia masy. Sugestie: Placek pozostaw w lodówce najlepiej na całą noc. Spód możesz przygotować z dowolnych płatków lub ciasteczek, np. kakaowych. Wierzch ciasta udekoruj po stężeniu masy według uznania na zdjęciu dekoracja z ubitej kremówki oraz skórki i plasterków limonek. SMACZNEGO! POZIOMO A1 Wartość nadrukowana na banknocie C3 W nią wchodzi niepilnowane zwierzę I4 Materiał na chleb A5 Domostwo drobnej szlachty A7 W szkole trzymana w górze F7 Małe urządzenie do nagrywania fi lmów G9 Pierze wszystko, co trzeba A10 Za nim tęskni marynarz E10 Krótko o wielu mężczyznach G11 I Wisła, i Warta A12 Negatywne uczucie F13 - popularne określenie układu programu radiowego albo telewizyjnego A14 Róża albo krokus J15 Brytyjskie jasne piwo lub polski spójnik A16 Czy to propan, czy to butan G16 Wujek... - czyli żartobliwe określenie USA C17 Popularny w Polsce malutki nietoperz J17 Piłka poza linią boczną A19 Fryzura zwana kłosem J19 Inaczej dźwięk A21 Środek lokomocji rodem ze starożytnego Rzymu I21 Duża, kolorowa papuga PIONOWO 1A - Wymarły przedstawiciel rodzaju Homo, znany z plejstocenu 16A Rysuje po metalu 1C Ukochany pluszak 10C Mała rzecz 19C Pierwiastek odkryty przez Marię Skłodowską-Curie 1E Metal o symbolu Ni 9E Zapraszany do domu 14E Mama żony 1G Trzecie w Polsce miasto pod względem ludności 6G W legendach żywi się krwią 16G Wada 4I Metalowa w portfelu 9J Urządzenie do loków 17J Król przy okrągłym stole 4L Pierwszy z hebrajskich patriarchów, ojciec Izaaka 12L Tiereszkowa, pierwsza kobieta w kosmosie (C3, G9, J12, G1, G3, G19, E2, I11, J9, E17, A12, C12, E16, E12) (A5, L5, D7) (E10) (L14, E19, D19, A18, A10, L16, F17) (G16, G9, J10, B12, E5, E17, A12, L19, K19, D12, E17, E4)... (hasło) (imię i nazwisko)... (adres)... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) Rozwiązania prosimy przesyłać do placówek Banku na załączonych kuponach z dopiskiem Hasło krzyżówki do 7 sierpnia 2015 r. Pierwsze trzy osoby, które nadeślą poprawne rozwiązanie krzyżówki otrzymają ciekawe książki. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr 35 upominki od Banku otrzymują: Halina Szczepaniak z Żyrardowa, Anna Trocz z Białynina Podbór i Monika Matysek z Wysokienic. Wydawca i redakcja: Biomal, Kołowa 4/32, Warszawa, tel oraz Druk: Zakład Poligraficzno U-H J.Skrajnowski Biskupiec

BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH NASZ B A N K BANK 1899 Nr 35 marzec 2015 r. ISSN 1896-7051 GAZETA BEZPŁATNA BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH GRUPA BPS CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH W NUMERZE: ŻEBY NIKT NIE

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nr 4(20) LISTOPAD 2014 r. PILOTAŻOWY PROGRAM SAMORZĄDNA POLSKA str. 10. NA KONIEC KADENCJI str. 3-6. ODDZIAŁ W ŚWIERCZOWIE str.

W numerze: Nr 4(20) LISTOPAD 2014 r. PILOTAŻOWY PROGRAM SAMORZĄDNA POLSKA str. 10. NA KONIEC KADENCJI str. 3-6. ODDZIAŁ W ŚWIERCZOWIE str. ISSN 1689-9105 Nr 4(20) LISTOPAD 2014 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK W numerze: NA KONIEC KADENCJI str. 3-6 ODDZIAŁ W ŚWIERCZOWIE str. 6 NASI W WYBORACH str. 8 PILOTAŻOWY

Bardziej szczegółowo

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS Wyniki finansowe Banków Spółdzielczych z Grupy BPS Dofinansowanie na spójne oznakowanie Sukces z Bankiem Spółdzielczym Inwestuję tu, gdzie mieszkam str. 24 str. 16 str. 36 Magazyn Grupy BPS Ludzie, nie

Bardziej szczegółowo

Wspólna kampania reklamowa wielki sukces współpracy s. 4

Wspólna kampania reklamowa wielki sukces współpracy s. 4 Biuletyn IBS Nr 1 Zima 2006 Wspólna kampania reklamowa wielki sukces współpracy s. 4 Czas funduszy sekurytyzacyjnych s. 12 Firmy informatyczne coraz milsze s. 14 OD WYDAWCY W numerze: Witamy na globalnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (22) Jesień/Zima 2012

Nr 1 (22) Jesień/Zima 2012 Nr 1 (22) Jesień/Zima 2012 Usługi płatnicze w świetle nowej ustawy Lokaty bankowe - bezpieczeństwo i atrakcyjny zysk str. 6 Wyniki ekonomiczne Banku po 3 kwartałach 2012 str. 8 str. 14 JESIEŃ/ZIMA 2012

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Haliną Choroś, Prezes Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach

Rozmawiamy z Haliną Choroś, Prezes Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach Kampania reklamowa Grupy BPS zakończona str. 7 Bank BPS na Welconomy Forum w Toruniu str. 13 Sukces z Bankiem Spółdzielczym str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4 Jedno słowo uczciwość Rozmawiamy z Haliną Choroś,

Bardziej szczegółowo

Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu

Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu Dla gazety Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej z PAWŁEM PAWŁOWSKIM, prezesem Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu rozmawia Andrzej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH NASZ B A N K BANK 1899 Nr 33 wrzesień 2014 r. ISSN 1896-7051 GAZETA BEZPŁATNA BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH GRUPA BPS CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH O NOWEJ SIEDZIBIE ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

jako pracodawca oraz innych pozytywnych aspektów działalności. Wyniki tego konkursu Gazety Prawnej poznamy zapewne Jesteśmy w Praszce

jako pracodawca oraz innych pozytywnych aspektów działalności. Wyniki tego konkursu Gazety Prawnej poznamy zapewne Jesteśmy w Praszce BANK M ój Mój Nr 3(3) LISTOPAD 2009 r. ISSN 1689-9105 Ciężka praca rodzi sukcesy Eugeniusz Torczyło, prezes Zarządu spółki Promex Jako jedna z nielicznych firm w branży rolno-spożywczej, spółka Promex

Bardziej szczegółowo

Zadbajmy o NASZE! magazyn. Ludzie i pieniądze. Okiem Prezesa Banku Spółdzielczego: Wydarzenia. Bank BPS liderem biznesu w XXI edycji konkursu

Zadbajmy o NASZE! magazyn. Ludzie i pieniądze. Okiem Prezesa Banku Spółdzielczego: Wydarzenia. Bank BPS liderem biznesu w XXI edycji konkursu Okiem Prezesa Banku Spółdzielczego: Jakie zmiany przyniósł rok 2011? 2011 Ludzie i pieniądze Zysk brutto Banku BPS za 2011 roku wyniósł 136,6 mln zł Wydarzenia Bank BPS liderem biznesu w XXI edycji konkursu

Bardziej szczegółowo

Czy bank może być eko?

Czy bank może być eko? Czy bank może być eko? Ochrona środowiska czy to się opłaca? Zrównoważony rozwój 2 + +nasz zespół /w magazyn klientów GBS Banknumerze 01/2013 (06) Dołącz do znajomych Zrównoważony rozwój Jednak termin

Bardziej szczegółowo

Pod osłoną polskiego kapitału

Pod osłoną polskiego kapitału Poznań, marzec-kwiecień 2009 nr 2/145 Jednostki samorządów terytorialnych wkładka w środku numeru Pod osłoną polskiego kapitału O firmie TOP Tomyśl str. 8-9 W numerze A k t u a l n n o ś c i O nowych produktach

Bardziej szczegółowo

Finansowy. Obyczaje Świąteczne. W numerze: str: 4. str: 24. str: 14

Finansowy. Obyczaje Świąteczne. W numerze: str: 4. str: 24. str: 14 nr 4 Kurier Nr 4-2012 ISSN 2080-6532 Quality International 2012 Bank Spółdzielczy w Limanowej został Laureatem konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2012, zdobywając Złote Godło w kategorii QI

Bardziej szczegółowo

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Sukces z bankiem narty, miniatury i inne atrakcje Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS Odrębność decyzji, ale wspólny wizerunek rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Banku BPS S.A. magazyn

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SGB. def3000 dla Zrzeszenia SGB str. 23-24. W cyklu Z wizytą u Powiatowy Bank Spółdzielczy w Policach str. 8-10. Polskie długi str.

INFORMATOR SGB. def3000 dla Zrzeszenia SGB str. 23-24. W cyklu Z wizytą u Powiatowy Bank Spółdzielczy w Policach str. 8-10. Polskie długi str. def3000 dla Zrzeszenia SGB str. 23-24 W cyklu Z wizytą u Powiatowy Bank Spółdzielczy w Policach str. 8-10 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień 2011 nr 2/157 fot. J. Brożek/Elite Studio Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Krzysztofem Radziszewskim, Prezesem Spółdzielczego Banku Rozwoju. Magazyn Grupy BPS

Rozmawiamy z Krzysztofem Radziszewskim, Prezesem Spółdzielczego Banku Rozwoju. Magazyn Grupy BPS Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych i Nadzwyczajne Walne Najlepszy Bank Spółdzielczy w Grupie BPS wybrany! Zgromadzenie Akcjonariuszy str. 4 str. 8 Sukces z Bankiem Spółdzielczym Bank prostych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Zespół Marketingu i Public Relations Jerzy Katolik i Krzysztof Kwaśniewicz

Redakcja: Zespół Marketingu i Public Relations Jerzy Katolik i Krzysztof Kwaśniewicz Raport Roczny 1996 Spis treści 1. List Przewodniczącego Rady Banku 2. Władze Banku 3. Historia PPABanku 4. Struktura organizacyjna 5. Wyniki finansowe PPABanku na koniec 1996 6. Bank nowoczesny 7. PPABank

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Często zadajemy sobie pytanie, czy liczba placówek bankowych w Polsce. GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu. Serwis Finansowy Dla Firm

KOMENTARZ. Często zadajemy sobie pytanie, czy liczba placówek bankowych w Polsce. GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu. Serwis Finansowy Dla Firm KOMENTARZ GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu Często zadajemy sobie pytanie, czy liczba placówek bankowych w Polsce nie jest za duża? Na koniec I kwartału w Polsce działały 14 424 placówki bankowe i choć

Bardziej szczegółowo

Konieczność ścisłej współpracy

Konieczność ścisłej współpracy Debata o bankach spółdzielczych w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym str. 7 Kongres Gmin Wiejskich str. 9 Zasady BHP w bankowości mobilnej str. 18 Magazyn Grupy BPS str. 4 Konieczność ścisłej współpracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji Drogi Czytelniku, mamy nadzieję, że Twój Bank i tym razem sprawi Tobie dużo radości. Kolejne nagrody w loterii lokat wręczone, kolejne promocje już w ofercie tym razem sporo piszemy o produktach kredytowych,

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA!

NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA! ISSN 1689-9105 Nr 3(16) WRZESIEŃ 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK SPOKÓJ, ROZWÓJ, STABILIZACJA str. 3 LEPSZA SYTUACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW str. 4 PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu. 101 niespodzianek, w tym samochód Honda City, stanowiło pulę nagród w losowaniu na zakończenie Lokaty trwającej

Finał Konkursu. 101 niespodzianek, w tym samochód Honda City, stanowiło pulę nagród w losowaniu na zakończenie Lokaty trwającej BANK Mój Nr 1(1) MARZEC 2009 r. ISSN 1689-9105 KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE K Komentarz Finał Konkursu 59 lat temu, 59 mieszkańców Namysłowa powołało do życia Gminną Kasę Spółdzielczą w

Bardziej szczegółowo

Zapowiada się dobry rok

Zapowiada się dobry rok NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 Zapowiada się dobry rok CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Przyłącz się do nas i zostań Członkiem Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

Firma nie może istnieć sama dla siebie...

Firma nie może istnieć sama dla siebie... DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 5 (109) 30 maja 2008 r. Firma nie może istnieć sama dla siebie... Rozmawiamy ze Zbigniewem Raconiem prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Mobilna przyszłość? Jaki los czeka bankowe placówki. Nowe lepsze produkty str. 5. Dynamiczny rozwój wyniki finansowe Banku za I półrocze br.

Mobilna przyszłość? Jaki los czeka bankowe placówki. Nowe lepsze produkty str. 5. Dynamiczny rozwój wyniki finansowe Banku za I półrocze br. Jaki los czeka bankowe placówki Mobilna przyszłość? str. 6 Nowe lepsze produkty str. 5 Dynamiczny rozwój wyniki finansowe Banku za I półrocze br. str. 8 Karta udziałowca str. 15 Nr 1(25) wiosna/lato 2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH NASZ BANK CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 Nowa placówka Komentarz Jeszcze nie tak dawno na Zebraniu Przedstawicieli dokonaliśmy oceny wyników 2007

Bardziej szczegółowo