GEPARD BIZNESU DLA BANKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GEPARD BIZNESU DLA BANKU"

Transkrypt

1 NASZ B A N K BANK 1899 Nr 36 czerwiec 2015 r. ISSN GAZETA BEZPŁATNA BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH GRUPA BPS CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH ZAPRASZAMY NA DZIEŃ Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W SKIERNIEWICACH str. 2 ROZMOWA Z WICEPREZES JADWIGĄ SIENNICKĄ str. 2 ŁÓDZKI ODDZIAŁ BANKU str. 4 SKIERNIEWICKI FESTIWAL NAUKI str. 11 GEPARD BIZNESU DLA BANKU więcej na str. 7

2 2 W czerwcu Bank Spółdzielczy w Skierniewicach uczestniczyć będzie w obchodach ogólnopolskiego Święta Spółdzielczości Bankowej Wydarzenie, nad którym patronat objęło Polskie Radio, będzie organizowane pod hasłem: Dzień z Bankiem Spółdzielczym. W całej Polsce banki spółdzielcze będą organizowały na terenie swojego działania spotkania z klientami urozmaicone licznymi atrakcjami, będą też zapraszały mieszkańców do swoich placówek, żeby zaprezentować ich działanie od strony kulis. Odwiedzający będą mogli poznać codzienną pracę banku, jego zaplecze i stosowane w nim nowe technologie. Przewidziane są atrakcje dla całych rodzin. Z okazji Święta na terenie całego kraju odbywać się będą pikniki, festyny oraz spotkania w nieco mniej formalnej atmosferze. Prezes Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Władysław Klażyński zachęca aktualnych i potencjalnych klientów Banku do odwiedzenia placówek i przekazując zaproszenia do udziału w obchodach święta powiedział: banki spółdzielcze są z natury rzeczy najbardziej otwartą instytucją fi nansową w naszym kraju. Po pierwsze dlatego, że obracając lokalnym polskim kapitałem są własnością miliona swoich członków. Są też, z racji misji, jaka towarzyszyła ich powołaniu, utworzone po to, by służyły lokalnemu rozwojowi. Powstały przed 115 laty Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, jeden z największych polskich banków spółdzielczych, otwierając przed Państwem w ramach naszego Święta swoje podwoje, pragnie zaprezentować swój dorobek, możliwości i szanse, jakie stwarza swoim klientom w ich gospodarczej aktywności. Polska bankowość spółdzielcza to 564 banki posiadające blisko 5 tys. placówek na terenie całego kraju. Udział sektora spółdzielczego (banki spółdzielcze i zrzeszające) w sektorze bankowym wynosi 8,9%. Działające od ponad 150 lat banki spółdzielcze zapewniają ponad 30 tys. stabilnych miejsc pracy i posiadają wyłącznie polski kapitał, są instytucjami silnymi i bezpiecznymi. Poza lokalnym świętowaniem banków spółdzielczych w całej Polsce, odbędą się również uroczystości na poziomie ogólnokrajowym. W Ministerstwie Gospodarki odbędzie się 24 czerwca konferencja Banki Spółdzielcze w otoczeniu społeczno-gospodarczym, nad którą patronat objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński. R. Rozmowa z Jadwigą Siennicką, I wiceprezes BS w Skierniewicach. Pani Prezes, zbliża się termin Zebrania Przedstawicieli. Jak ocenia Pani wyniki Banku w minionym roku? Pozytywnie, jeżeli zważyć na uwarunkowania zewnętrzne, w jakich przyszło mu działać, a więc wdrażanie unijnych przepisów i dostosowywanie się do nich naszych krajowych instytucji fi nansowych. Komisja Nadzoru Finansowego narzuciła bankom w Polsce szereg nowych wymagań. Dotyczą one również banków spółdzielczych, które nie są tak dobrze wyposażone kapitałowo i organizacyjnie, jak banki komercyjne. W związku z tym musiały ponieść dużo większe nakłady pracy, aby sprostać tym wymaganiom. Utrudnieniem jest także przeciągająca się procedura zmian w Ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz Ustawach Prawo Bankowe i Prawo Spółdzielcze, przez co do końca nie wiadomo, w jakich strukturach przyjdzie nam pracować w niedalekiej już przyszłości. Niemniej jednak staramy się swoje zadania wykonywać jak najlepiej, żeby zaspokajać potrzeby klientów na bieżąco i zgodnie z ich oczekiwaniami. Większość banków spółdzielczych wypracowała w ubiegłym roku wyniki na niższym poziomie, niż w roku 2013, wyniki BS w Skierniewicach osiągnęły zadowalający poziom. Publikowaliśmy je w poprzednim numerze kwartalnika. Biorąc pod uwagę spadające stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej, uważam, iż nasz Bank wyszedł obronną ręką z całej tej sytuacji, wypracowując NASZ BANK

3 3 zysk na satysfakcjonującym poziomie, jednocześnie rozszerzając paletę usług i ofertę produktową. Jeszcze kilkanaście lat temu BS w Skierniewicach należał do grupy banków średniej wielkości, a dziś pod względem wielkości sumy bilansowej zajmuje szóste miejsce w Grupie BPS zrzeszającej 359 banków. Ten proces przebiegał, gdy była Pani członkiem kierownictwa Banku. W jaki sposób osiągnęliście Państwo tak duży wzrost notowań? To wynik zespołowej pracy wszystkich pracowników i wsparcia działania Zarządu przez Rady Nadzorcze kolejnych kadencji. To także skutek przemyślanej polityki prowadzonej przez Zarząd, a polegającej na budowaniu kapitałów Banku i rozszerzaniu zakresu oraz obszaru jego działalności. Zaowocowało to tym, że Bank o zasięgu powiatowym przekształcił się w prężną instytucję fi - nansową, która może działać na terenie całego kraju. Jako członek kierownictwa Banku była Pani świadkiem wielu ważnych wydarzeń w jego najnowszej historii. Kiedy rozpoczęła Pani pracę w Banku? Przed ponad trzydziestu laty. Nie była to moja pierwsza praca, ale w marcu 1984 roku objęłam stanowisko d/s sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Było to zadanie zlecone bankom spółdzielczym, polegające na sprzedaży gruntów rolnych przekazanych przez rolników za otrzymane renty i emerytury. Wiceprezesem Zarządu zostałam w 1997 roku, kiedy ustawowo zmieniono zasady organizacji BS, wg których społeczne zarządy zastąpili dotychczasowi dyrektorzy, którzy faktycznie kierowali bieżącym funkcjonowaniem banków. Tę funkcję objęłam jako zastępca dyrektora BS w Skierniewicach. Na Pani oczach dokonywały się fundamentalne zmiany w funkcjonowaniu banków spółdzielczych. W końcowych latach zeszłego wieku rodziła się aktywność gospodarcza Polaków. W czasie, gdy znajdowała się Pani w kierownictwie Banku, banki spółdzielcze uzyskały samodzielność, wyzwalając się z gorsetu nadzorczego BGŻ. Nie powiem, że było to łatwe zadanie, ale na szczęście w ówczesnej Radzie Nadzorczej znalazło się wielu społeczników, którzy zaangażowali się i wspierali nas w tych przekształceniach. Głównym motorem napędzającym proces przemian w Banku był prezes Władysław Klażyński. Myślę, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas i był to początek okresu przyśpieszonego rozwoju Banku. Warto też wspomnieć, że nasz Bank był jednym z pierwszych akcjonariuszy i uczestnikiem tworzenia banków zrzeszających: Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w 1990 r. i Banku Unii Gospodarczej S.A. w 1991 r., z którego w wyniku połączeń z innymi bankami regionalnymi powstał w 2002 r. nasz obecny Bank zrzeszający Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Na początku naszej rozmowy powiedziała Pani o pewnej niepewności co do formy organizacyjnej bankowości spółdzielczej, która ma obowiązywać wg nowych regulacji. Pogląd ten podziela wielu członków zarządów banków spółdzielczych w Polsce. Ma Pani olbrzymie doświadczenie w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej. Jak Pani widzi przyszłość sektora? W gruncie rzeczy w tej kwestii jestem optymistką. W minionym trzydziestoleciu działalność banków spółdzielczych podlegała wielu zmianom w ustawach i nadzorczych zapisach. Nie bez znaczenia były także przemiany gospodarcze zachodzące w całej Polsce i w bezpośrednim otoczeniu banków spółdzielczych. Ze wszystkich tych trudnych sytuacji banki te wychodziły Jadwiga Siennicka, I wiceprezes BS w Skierniewicach zawsze wzmocnione i bogatsze o nowe doświadczenia. Mam nadzieję, że również obecne problemy uda się bankom spółdzielczym rozwiązać z korzyścią dla ich dalszego funkcjonowania. Pani Prezes, w związku z Pani decyzją o przejściu na emeryturę, proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności, zachowania pogody ducha oraz dobrego zdrowia. Pani wieloletnia praca i zasługi dla Banku nie zostaną zapomniane. Dziękuję za życzenia i chcę powiedzieć, że wykonywane tu obowiązki traktuję jako zawodowe i życiowe spełnienie. Korzystając z okazji chciałabym tą drogą podziękować wszystkim pracownikom naszego Banku, z którymi w minionym trzydziestoleciu przyszło mi pracować. Chciałabym również podziękować za dobrą współpracę koleżankom i kolegom z Zarządu Banku, a także członkom Rady Nadzorczej tej i poprzednich kadencji. Także klientom Banku, z którymi niejednokrotnie spotykałam się zawodowo. Odchodząc na emeryturę wiem, że sprawy dotyczące naszego Banku nie pozostaną mi obojętne. Życzę wszystkim, a także i sobie, by ten bank dalej rósł w siłę, bo w jego rozwoju jest cząstka pracy każdego z nas. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski czerwiec 2015

4 4 Nasza placówka Wszystkie cztery placówki działające w Łodzi okrzepły i zostały zaakceptowane przez klientów Banku, mimo że pracują od niedawna (Oddział na Zamenhofa od stycznia 2007 roku, a Punkt Obsługi Klienta na Zgierskiej od 2010 roku). Godnie reprezentują w stolicy regionu Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, który jest drugim co do wielkości bankiem spółdzielczym działającym w województwie łódzkim. Siedziba Oddziału w Łodzi przy ul. Zamenhofa 1/3 Marcin Pasternak, dyrektor Oddziału Banku w Łodzi, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów z zakresu bankowości na tej samej uczelni. Po kilku latach pracy w jednym z banków komercyjnych, w 2011 roku rozpoczął pracę w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach, a od zeszłego roku kieruje Oddziałem i podległymi mu trzema Punktami Obsługi Klienta w Łodzi. W sumie w łódzkich placówkach Banku pracuje 14 pracowników. NASZ BANK Nasze placówki nastawione są na obsługę klientów prowadzących działalność w sektorach pozarolniczych. Większość naszych klientów to właściciele przedsiębiorstw, nierzadko deweloperzy, choć naszymi klientami są także osoby prowadzące działalność gospodarczą i klienci indywidualni. Myślę, że o pozyskaniu ich dla Banku zadecydowała nasza mobilność, dobra oferta, a przede wszystkim bardzo poważne traktowanie każdego, z kim nawiążemy kontakt, nawet tylko potencjalnego klientów, a także szybka decyzyjność kierownictwa Banku. Dziś na sukces składa się także elastyczność oferty i indywidualne traktowanie klientów, co jak wiemy, jest domeną banków spółdzielczych mówi dyrektor Pasternak. Łódź nie należy do miast, których mieszkańcy słyną z zasobnych portfeli. Powszechnie wiadomo o zubo- Sławomir Szczurkowski, Anna Durańska, Dorota Grabarczyk, Piotr Iwanek i Marcin Pasternak dyrektor żeniu miasta po upadku przemysłu włókienniczego. Nie oznacza to jednak, że nie nastąpił burzliwy przyrost liczby placówek banków komercyjnych. Ich nasycenie nie jest mniejsze, niż w innych dużych polskich miastach. Przeto pozyskiwanie nowych klientów nie ogranicza się tylko udzielania im wyjaśnień. Dyrektor Oddziału twierdzi, że nowych klientów szukać dziś trzeba także poza siedzibami placówek, a także podtrzymywać kontakty z aktualnymi klientami. W ten sposób rodzi się pozytywna opinia o Banku. To najlepsza reklama, bo przekazywana przez osoby, które miały już z nim kontakt. Oddział jako przedstawiciel lokalnej instytucji fi - nansowej został zauważony przez władze miasta i agencje rządowe, m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, z którym współpracuje w zakresie kredytowania dotowanych pożyczek na proekologiczne instalacje. Red. Cechy lokaty: minimalna kwota wpłaty na lokatę to 1000 złotych. okres umowy 6 miesięcy, oprocentowanie zmienne, wynosi 2,35% w stosunku rocznym, okres zakładania lokaty: od r. do odwołania. Środki zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 tys. euro. Bank zastrzega sobie prawo skrócenia okresu zakładania lokaty. Niniejsza treść ma wyłącznie charakter informacyjny.

5 ia y. 5 Obierając różne kierunki biznesowe, Varitex jest fi rmą obecną na rynku już od 29 lat. Kieruje nią Henryk Ulacha wraz z synami, który zmienił status fi rmy na spółkę jawną Varitex Ulacha i Wspólnicy. h. - - Firma jest generalnym wykonawcą wielu inwestycji komercyjnych i przemysłowych, zarówno użyteczności publicznej, jak i mieszkaniowej. Swój sukces zawdzięcza wieloletniemu doświadczeniu, kładąc szczególny nacisk na wysoką jakość wykonywanych usług oraz kompleksową obsługę klientów. Henryk Ulacha, założyciel oraz główny właściciel fi rmy Varitex, jest z wykształcenia inżynierem mechanikiem i dlatego swoją działalność rozpoczął od energetyki zawodowej, czyli budowy elektrociepłowni. Z czasem fi rma przebranżowiła się na budownictwo kubaturowe, zatrudniając w tej dziedzinie wykwalifi kowanych pracowników. Spółka może poszczycić się budową takich obiektów jak Filharmonia Łódzka, Muzeum Sztuki w łódzkiej Manufakturze oraz wieloma prestiżowymi osiedlami mieszkaniowymi, między innymi apartamentowcem Marina przy ul. Św. Siedziba spółki Varitex Teresy od Dzieciątka Jezus w Łodzi, za który odebrała wyróżnienie Budowa Roku. Zdobywając kolejne umiejętności fi rma rozpoczęła kompleksową budowę stacji benzynowych, których na dzień dzisiejszy przy jej udziale powstało około 300 dla różnych koncernów. Henryk Ulach podkreśla, że tankując paliwo na stacji benzynowej nie zdajemy sobie sprawy z istnienia skomplikowanej infrastruktury znajdującej się pod nią. Żeby zapewnić bezpieczeństwo musi być tam zainstalowana sieć skomplikowanych fi ltrów, urządzeń do odsysania oparów czy też monitoring zapewniający bezpieczeństwo użytkowania dystrybutorów oraz całej stacji. W 2010 roku w budownictwie zmieniły się realia pracy wykonawczej w tej dziedzinie i dlatego Varitex znacznie ograniczył swoją działalność i udział w rynku. Dostosowując się do nowych wymogów Henryk Ulacha, współwłaściciel spółki i zapotrzebowań oraz szukając nowych pomysłów na rozwój spółki, Varitex postanowił rozpocząć budowę farm wiatrowych. Pierwszą farmę wybudował w gminie Głuchów, na terenie której działa obecny partner fi nansowy spółki Bank Spółdzielczy w Skierniewicach. Rozpoczynając tę inwestycję nawiązaliśmy współpracę z Bankiem, która trwa do dziś, cały czas się rozwija, tak jak i nasze inwestycje. W Banku nasze potrzeby są rozpatrywane i traktowane indywidualnie, a nie anonimowo. Decyzje podejmowane są szybko. W obecnych czasach to bardzo ważne i cenione u każdego przedsiębiorcy. Firma nadal planuje rozwijać się zarówno w dziedzinie budownictwa użyteczności publicznej, jak i w budownictwie ekologicznym. Prowadzi czynną ekspansję na rynku developerskim, rozszerzając swoją działalność na inne miasta w Polsce oraz szuka nowych pomysłów na dywersyfi kację swoich działań w dziedzinie ekologii. Oprac. Maria Filarska Kontakt do fi rmy: Dostawcza 12, Łódź tel czerwiec 2015

6 6 Powstałe na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku Targowisko Dolna-Ceglana w Łodzi ma charakter wyjątkowy. Handel prowadzą tutaj kupcy i rolnicy ziemi łódzkiej. Codziennie można kupić świeże warzywa, nierzadko prosto z pola, owoce i ich przetwory. Targowisko działa na gruncie miejskim, ale żeby sprawnie nim zarządzać, kupcy i rolnicy zawiązali w 2009 roku spółkę SPIR sp. z o o. (Spółka Przedsiębiorców i Rolników Targowiska Dolna-Ceglana w Łodzi sp. z o. o.). Przedstawiciele Zarządu SPIR Targowisko powstało jako dodatkowy punkt zakupów dla mieszkańców okolicznych bloków. Przez lata wrosło w krajobraz łódzkich Bałut. Wśród pozostałych łódzkich targowisk wyróżniała go możliwość zakupu warzyw i owoców bezpośrednio od producentów, co miało wyraźny wpływ na wysokość cen. Nowoczesne wejście na Targowisko Dziś jest jednym z najstarszych i najczęściej uczęszczanych łódzkich targowisk, na którym zakupów dokonują mieszkańcy Łodzi mówi Marek Gralak, prezes SPIR. Właścicielem gruntu jest miasto Łódź. Spółka dzierżawi teren i opłaca miastu należny czynsz. Zobowiązała się także do zmodernizowania Targowiska na własny koszt. To poważne zadanie zważywszy, że od lat siedemdziesiątych niewiele się tu zmieniło w zakresie infrastruktury technicznej i sanitarnej. Stąd decyzja o rozpoczęciu gruntownej przebudowy. Realizację inwestycji zaplanowano w sześciu etapach, nie przerywając działalności handlowej. Na pierwszy, będący na ukończeniu etap, składa się zadaszony pasaż handlowy z 15 miejscami postojowymi służącymi do handlu z pojazdów, murowany pasaż handlowy (dla 17 kupców) i zespół administracyjno-socjalny. Znajdują się w nim także pomieszczenia techniczne Targowiska, jak tymczasowe składowisko i sortownia odpadów oraz urządzenia związane z mediami (kanalizacją, wodą, gazem itp.). W tym etapie przewidziano także utwardzenie terenu (500 m 2 ). Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł tys. zł. Termin zakończenia upływa z końcem maja br. Następne etapy modernizacji są ustalane. NASZ BANK

7 7 Wizualizacja rozbudowy Targowiska Obecnie Targowisko otwiera nowoczesne wejście dla klientów. Chcemy żeby handel prowadzony był w warunkach odpowiednich, jakie są akceptowalne w dwudziestym pierwszym wieku. Jednocześnie zależy nam, aby stworzyć taką bazę, żeby mieszkańcy Łodzi mogli zaopatrzyć się w świeżą, nieprzetworzoną żywność, w znacznej mierze pochodzącą z lokalnych upraw mówi Marek Gralak. Targowisko od 4 dekad to również miejsce stałej pracy dla kilkuset osób. Władze spółki nie czują obawy, że stanowiska nie zostaną wynajęte, bo Targowisko skutecznie opiera się konkurencji licznie reprezentowanych w bliskiej odległości marketów. Jakość i kondycja sprzedawanych produktów znacznie przewyższają poziom tych oferowanych w sklepach sieciowych. Także drobne artykuły przemysłowe dostępne są tutaj w przystępnych cenach. Bałuty są największą dzielnicą Łodzi, mieszka tutaj blisko 200 tys. osób. Targowisko Dolna-Ceglana leży w ich centrum, jest miejscem o bardzo wysokiej dostępności komunikacyjnej z całym miastem. Każdego targowego dnia odwiedza je ponad 20 tys. klientów. Zmodernizowane Targowisko zwiększy moc przyciągania zarówno handlujących, jak i kupujących twierdzi Marek Gralak. Wprowadzi nową jakość, oferując odwiedzającym ergonomiczny, nowoczesny i atrakcyjny wizualnie obiekt, przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnego drobnego handlu wpisanego w tradycję polskich miast. Na terenie Targowiska od kilku lat działa umiejscowiony tu Punkt Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Prezes SPIR uważa, iż Bank silnie wspiera rolników i kupców Ziemi Łódzkiej, między innymi fi nansując modernizację Targowiska Dolna-Ceglana. To dzięki Bankowi możliwe stało się odnowienie wizerunku Targowiska i poprawa jego funkcjonalności. Dał impuls, który przenosi naszych kupców w XXI wiek i zabezpiecza rozwój ich biznesów dodaje pan Gralak. Andrzej Malanowski Kontakt do Zarządu SPIR: Biurowe Centrum Biznesu ul. Łagiewnicka 54/56 bud. A lok. 1 tel./fax (42) Bank Spółdzielczy w Skierniewicach brał udział w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i został jego laureatem. Tytuł Geparda Biznesu 2015 otrzymał 10 kwietnia br. Nagroda jest przyznana w oparciu o analizę danych fi nansowych: sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku fi nansowego netto osiągniętych przez Bank w latach Przyznanie tego szczególnego wyróżnienia świadczy o sukcesach działalności gospodarczej Banku. Joanna Kozłowska czerwiec 2015

8 8 Firma Adler House powstała w 2008 roku, jest kontynuacją rodzinnej tradycji fi rmy działającej od 1993 roku w Łodzi przy ulicy Żeligowskiego 46. Kierunkiem, w którym aktualnie się rozwija, jest wynajem powierzchni użytkowej. Kamieniem milowym w historii fi rmy Adler była modernizacja jej głównego obiektu miało to miejsce w 2009 roku. Wcześniej mieściła się tu dziewiarnia, a część obiektu była wynajmowana i miała funkcję magazynowo-produkcyjną. W 2009 roku właściciel fi rmy postanowił zaprzestać produkcji dziewiarskiej i przekształcić budynek w galerię i obiekt o charakterze biurowo-usługowym. Od tego czasu konsekwentnie, krok za krokiem, idziemy w tym kierunku mówi Radosław Kacprzak, właściciel fi r- my. Dziś na parterze mieści się galeria handlowa. Staramy się cały czas modernizować i remontować główny budynek w taki sposób, aby nie przeszkadzać naszym najemcom. Na szczęście z dobrym skutkiem, bo została nam już tylko jedna klatka schodowa do modernizacji, reszta jest w bardzo dobrym stanie. Siedziba Adler House Firma dysponuje powierzchnią 3,5 tys. m 2 w 14 budynkach ten frontowy jest trzykondygnacyjny, te na zapleczu są niższe, niektóre parterowe. W Łodzi ostatnio dużo się dzieje mówi Radosław Kacprzak. Odnoszę wrażenie, że jakiś czas jako miasto przespaliśmy, ale perspektywy na przyszłość nie są złe. Klimat dla biznesu jest, oczekiwania klientów rosną i staramy się jak najlepiej im sprostać. Bardzo szybko nadrabiamy zaległości. Ostatnie remonty nieco sparaliżowały miasto, ale wiele zmieniły na lepsze. O Łodzi zaczyna się coraz lepiej mówić na forach i w relacjach ze znajomymi widać, że jako miasto mamy coraz lepszą markę. Mamy też namacalne zmiany Piotrkowska zaczęła wyglądać tak jak powinna, mamy największe centrum handlowe w Polsce. Większość projektów jest ciekawa i z niecierpliwością czekam na zakończenie realizowanych remontów i budów. Bardzo istotny, moim zdaniem, jest mający się niedługo rozpocząć proces kompleksowej rewitalizacji śródmieścia. To stworzy przestrzeń, w której będzie się można przyjemnie i bezpiecznie poruszać. Optymistyczne patrzenie w przyszłość skutkuje tym, że właściciel fi rmy Adler nie zamierza osiąść na laurach. Planuje dalej inwestować w posiadane lokale i budować nowe, również z powierzchnią pod wynajem lub sprzedaż. Myślimy o działalności developerskiej aby budować i sprzedawać mieszkania. Łódź pod tym względem wygląda ciekawie. Mamy w mieście sporo powierzchni mieszkaniowej, a z drugiej strony 50 lat zaniedbań spowodowało taką sytuację, że nie ma sensu remontowania wszystkiego tego, co mamy. Jedynym sensownym wyjściem są moim zdaniem wyburzenia i tworzenie od nowa miejskiej zabudowy. Nie ma sensu wchodzić w stare zdekapitalizowane substancje, bo koszty utrzymania rosną, a tanieje kredyt. Nowe budynki będą zorganizowane kompleksowo, będą miały podziemne parkingi, będą wygodne, ciepłe i bezpieczne. A co istotne przez najbliższe lat nie będą wymagały większych nakładów fi nansowych. Myślę, że inwestycyjna aktywność może stać się przyczynkiem do poprawy sytuacji gospodarczej miasta i aktywizacji gospodarczej mieszkańców. W 2007 roku fi rma Adler House potrzebowała kredytowania. Właściciele, zmęczeni kontaktami z ban-

9 9 Radosław Kacprzak, właściciel fi rmy kami komercyjnymi, szukali innego rozwiązania. Bank komercyjny można nazwać bezrozumną maszynką do zarabiania. Nie liczy się tam ani klient jako człowiek, ani jego pomysł na biznes. W Banku Spółdzielczym w Skierniewicach spotkaliśmy się z diametralnie innym podejściem. Przyjaźnie pochylono się nad naszymi problemami. Pracownicy i Zarząd Banku podjęli wysiłek zrozumienia tego, czego chcemy dokonać i w jaki sposób. Ten sposób komunikacji jest nie do przecenienia rozmawiamy z ludźmi, a nie komputerowymi tabelami. Dlatego też związaliśmy się z łódzkim Oddziałem Banku na dłużej i traktujemy go jako podstawowego partnera fi rmy mówi Radosław Kacprzak. Oprac. Nina Weber Kontakt do Adler House: ul. Żeligowskiego 46 kom.: Cechy kredytu: -przeznaczenie: dowolny cel, -kredyt jest udzielany jest w PLN, -kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej i wynosi: do 1 roku 5,95%, powyżej 1 roku do 3 lat 6,25%, powyżej 3 lat do 5 lat 6,50%, powyżej 5 lat do 10 lat 6,75% w skali roku, -od przyznanego kredytu Bank pobiera prowizję w wysokości do 1 roku 1,00%, powyżej 1 roku do 3 lat 1,25%, powyżej 3 lat do 5 lat 1,50%, powyżej 5 lat do 10 lat 1,75%, -w przypadku posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego typu POL-Konto w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach Bank zmniejsza wysokość pobieranej prowizji o 0.25%, -minimalna kwota kredytu: 1000,00 PLN -maksymalna kwota kredytu: ,00 PLN -okres kredytowania: od 1 do 120 miesięcy, -udzielany w okresie od r. do odwołania, -kredyt może uzyskać osoba fi zyczna, która posiada zdolność kredytową. RRSO dla kredytu Cztery Pory Roku w kwocie zł udzielonego na okres 33 m-cy, z oprocentowaniem nominalnym w skali roku 7,10%, prowizją 1,37% w wysokości 150,70 zł, wynosi 8,46%. Całkowita kwota kredytu do zapłaty wynosi ,36 zł. Raty kapitałowo-odsetkowe malejące wynoszą: Kolejność rat Wysokość Kolejność raty rat kapitałowoodsetkowej w PLN 393,35 397,65 393,63 393,63 389,74 389,61 387,60 383,90 383,58 380,01 379, Wysokość Kolejność raty rat kapitałowoodsetkowej w PLN 377,55 372,82 373,53 370,29 369,51 366,40 365,49 363,48 360,56 359,46 356, Wysokość raty kapitałowoodsetkowej w PLN 355,44 353,43 349,67 349,41 346,95 345,39 343,06 341,37 339,36 337,22 335,34 Razem raty kapitałowo-odsetkowe: ,66 zł. Całkowity koszt kredytu: 1 255,36 zł czerwiec 2015

10 10 Rola banków w gospodarce rynkowej jest bardzo specyfi czna. Przede wszystkim pełnią one rolę pośrednika fi nansowego, tj. zbierają oszczędności, a następnie inwestują je w przedsięwzięcia gospodarcze takie jak np. kredyty dla fi rm. Działania te nazywane są kreacją pieniądza rozumianą jako wprowadzanie do obiegu przez banki dodatkowych ilości pieniądza w wyniku operacji kredytowych, których podstawą są depozyty bankowe. W celu zapewnienia bezpieczeństwa bank centralny reguluje rozmiary kreacji pieniądza poprzez m.in. odpowiednie zarządzanie poziomem stóp procentowych. Podstawą kreacji pieniądza przez banki jest odpowiednio dobrana oferta produktów bankowych i powiązanych z nimi usług fi nansowych. Właściwa oferta banku szczególne znaczenie ma dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, których inwestycje przewyższają zyski, co generuje podwyższony poziom ryzyka dla banku. Podstawowym produktem, z jakim można spotkać się w banku, jest rachunek bieżący oraz rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, które mogą być otwarte w różnych walutach. Przedsiębiorca za pośrednictwem rachunku bieżącego zobowiązany jest do dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość EUR przeliczonych według średniego kursu NBP. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych służą głównie do przechowywania na wyżej oprocentowanych rachunkach nadwyżek fi - nansowych. Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z rachunków powierniczych służących do przechowywania i wypłacania środków pieniężnych w związku z umową zawartą pomiędzy powierzającym a powiernikiem (tj. przedsiębiorcą a jego kontrahentem). Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, chcąc dostosować swoje produkty do potrzeb przedsiębiorstw, umożliwił korzystanie z nich w pakietach poprzez podpisanie jednej umowy na 3 produkty (rachunek bieżący + karta płatnicza + bankowość internetowa). Korzystając z usług naszego Banku można otrzymać: - konto uniwersalne, tanie usługi w banku i za pośrednictwem Internetu, - brak ukrytych opłat, - dużą dostępność bankomatów i oddziałów, - korzystne godziny otwarcia placówek, - bezpłatny dostęp do bankowości internetowej, - niskie koszty użytkowania kart (3 zł/m-c), - koszt przelewu papierowego tylko 3 zł, - stałą i profesjonalną obsługę, a ponadto przelewy ELIXIR i SORBNET, polecenia zapłaty, zlecenia stałe i usługę SMS. Karta płatnicza wydawana przez Bank jest międzynarodową kartą płatniczą, którą można się posługiwać w Polsce oraz za granicą. Karta umożliwia jej użytkownikowi dokonywanie transakcji w postaci płatności bezgotówkowych za towary i usługi, wypłaty gotówki w bankomatach oraz płatności dokonywanych w Internecie. Bank udziela kredytów krótkoterminowych (z okresem kredytowania do 1 roku), średnioterminowych (z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat), długoterminowych (z okresem kredytowania powyżej 3 lat): - obrotowych, przeznaczonych na fi nansowanie bieżącej działalności, - inwestycyjnych, przeznaczonych na fi nansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Bank świadczy również usługi factoringowe, polegające na nabywaniu wierzytelności przysługujących przedsiębiorcy w związku z jego działalnością gospodarczą. Bank może świadczyć przedsiębiorcy dodatkowe usługi, np. stały monitoring dłużnika czy ocenę sytuacji ekonomiczno-fi nansowej dłużnika. Inną formą fi nansowania (obok kredytu) jest leasing. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (Bank) przekazuje drugiej stronie (przedsiębiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Korzyści płynące z leasingu dla przedsiębiorcy to m.in. niewielkie zaangażowanie własnego kapitału czy możliwość rozliczenia podatku VAT. Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie Banku (gwaranta), że po spełnieniu przez benefi - cjenta gwarancji warunków określonych w umowie, Bank wykona świadczenie pieniężne na rzecz benefi cjenta gwarancji. Udzielone gwarancje mogą zabezpieczać spłatę całości lub części zobowiązań zleceniodawców z tytułu różnych zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności. Michał Grzybowski NASZ BANK

11 11 26 kwietnia 2015 r. w Sochaczewie odbyły się XXII Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości. Była to doskonała okazja, aby zaprezentować ofertę Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Dlatego też, obok innych fi rm i banków, swoje stoisko wystawił Punkt Obsługi Klienta w Sochaczewie. Podobnie jak w latach poprzednich, pracownicy Banku prosili uczestników Targów o wypełnienie krótkiej ankiety. Wśród odwiedzających rozdawane były upominki i gadżety z logo Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Ta akcja spotkała się ze sporym zainteresowaniem mieszkańców, szczególnie, że pracownicy od razu na miejscu odpowiadali na zadawane pytania i wyczerpująco wyjaśniali korzyści płynące z oferty Banku. Zainteresowani otrzymywali także gazetę Nasz Bank, wydawaną przez BS w Skierniewicach, ulotki z aktualnymi produktami fi nansowymi, a także dane teleadresowe POK w Sochaczewie. Te materiały zwiedzający Targi będą mogli w skupieniu przeanalizować jeszcze w domu. Joanna Kozłowska VII Festiwal Nauki Biogospodarka Promuje Łódzkie trwał od 20 do 26 maja 2015 roku. Festiwal organizowany jest co roku przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach i ma już swoją historię oraz tradycję, a także cieszy się popularnością w lokalnym środowisku. Festiwal ma na celu popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz nauki wśród młodzieży miasta Skierniewice i regionu oraz kreowanie postaw obywatelkich. Jego zadaniem jest również aktywizacja lokalnych społeczności regionu skierniewickiego z obszarów wiejskich i miejskich oraz promowanie Skierniewic i regionu w oparciu o walory przyrodnicze tego terenu. Na czas trwania Festiwalu przygotowano szereg interesujących wydarzeń. Zaplanowano konferencje, seminaria naukowe, warsztaty laboratoryjne i interaktywne dla dzieci oraz dorosłych, wyjazdy studyjne, wycieczki ekologiczne, zawody sportowe. Odbył się także Piknik Rodzinny, na którym można było zobaczyć pokazy, występy, a także uczestniczyć w koncertach odbywających się w jego trakcie. W Festiwalu wzięły udział nie tylko osoby ze środowiska naukowego, ale także fi rmy, przedsiębiorcy oraz instytucje społeczne i samorządowe. Festiwal Nauki organizowany jest przy pomocy sponsorów i partnerów. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach od początku wspiera aktywnie to wielkie przedsięwzięcie. Między innymi udostępnił materiały promocyjne oraz był jednym ze sponsorów tej imprezy. Michał Grzybowski, analityk Banku ds. Planowania Analiz i Zarządzania Ryzykiem, wygłosił wykład pt. Usługi bankowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Omówił kwestie roli Banku w początkowej fazie działalności przedsiębiorstwa. Wskazał problemy fi nansowe mające znaczenie w rozwoju małych przedsiębiorstw. Przedstawił także gamę usług fi nansowych skierowanych do małych fi rm oraz wyjaśnił, w których przypadkach i z jakich produktów bankowych powinien skorzystać początkujący przedsiębiorca. Joanna Kozłowska czerwiec 2015

12 Składniki: na spód 150 g płatków kukurydzianych, 100 g masła, na limonkową masę: 5 limonek, 500 g skondensowanego słodzonego mleka, 400 g gęstej kremówki 36%. Przygotowanie: Płatki zblenduj, wymieszaj z roztopionym masłem i powstałą masą wyłóż formę mocno dociskając. Na czas przygotowania kremu spód włóż do lodówki. Z wyparzonych limonek zetrzyj skórkę i wyciśnij sok. W misce połącz sok i skórkę z limonek ze skondensowanym mlekiem na jednolitą masę. Dodaj kremówkę i ponownie wymieszaj wszystko dokładnie. Masę przelej na kukurydziany spód, wygładź powierzchnię i wstaw do lodówki na minimum 4 godziny, do całkowitego stężenia masy. Sugestie: Placek pozostaw w lodówce najlepiej na całą noc. Spód możesz przygotować z dowolnych płatków lub ciasteczek, np. kakaowych. Wierzch ciasta udekoruj po stężeniu masy według uznania na zdjęciu dekoracja z ubitej kremówki oraz skórki i plasterków limonek. SMACZNEGO! POZIOMO A1 Wartość nadrukowana na banknocie C3 W nią wchodzi niepilnowane zwierzę I4 Materiał na chleb A5 Domostwo drobnej szlachty A7 W szkole trzymana w górze F7 Małe urządzenie do nagrywania fi lmów G9 Pierze wszystko, co trzeba A10 Za nim tęskni marynarz E10 Krótko o wielu mężczyznach G11 I Wisła, i Warta A12 Negatywne uczucie F13 - popularne określenie układu programu radiowego albo telewizyjnego A14 Róża albo krokus J15 Brytyjskie jasne piwo lub polski spójnik A16 Czy to propan, czy to butan G16 Wujek... - czyli żartobliwe określenie USA C17 Popularny w Polsce malutki nietoperz J17 Piłka poza linią boczną A19 Fryzura zwana kłosem J19 Inaczej dźwięk A21 Środek lokomocji rodem ze starożytnego Rzymu I21 Duża, kolorowa papuga PIONOWO 1A - Wymarły przedstawiciel rodzaju Homo, znany z plejstocenu 16A Rysuje po metalu 1C Ukochany pluszak 10C Mała rzecz 19C Pierwiastek odkryty przez Marię Skłodowską-Curie 1E Metal o symbolu Ni 9E Zapraszany do domu 14E Mama żony 1G Trzecie w Polsce miasto pod względem ludności 6G W legendach żywi się krwią 16G Wada 4I Metalowa w portfelu 9J Urządzenie do loków 17J Król przy okrągłym stole 4L Pierwszy z hebrajskich patriarchów, ojciec Izaaka 12L Tiereszkowa, pierwsza kobieta w kosmosie (C3, G9, J12, G1, G3, G19, E2, I11, J9, E17, A12, C12, E16, E12) (A5, L5, D7) (E10) (L14, E19, D19, A18, A10, L16, F17) (G16, G9, J10, B12, E5, E17, A12, L19, K19, D12, E17, E4)... (hasło) (imię i nazwisko)... (adres)... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) Rozwiązania prosimy przesyłać do placówek Banku na załączonych kuponach z dopiskiem Hasło krzyżówki do 7 sierpnia 2015 r. Pierwsze trzy osoby, które nadeślą poprawne rozwiązanie krzyżówki otrzymają ciekawe książki. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr 35 upominki od Banku otrzymują: Halina Szczepaniak z Żyrardowa, Anna Trocz z Białynina Podbór i Monika Matysek z Wysokienic. Wydawca i redakcja: Biomal, Kołowa 4/32, Warszawa, tel oraz Druk: Zakład Poligraficzno U-H J.Skrajnowski Biskupiec

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Sponsoring Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Bank dawniej Bank dawniej Jak powstał Bank Spółdzielczy we Wschowie? To długa i fascynująca opowieść, a jej początki sięgają 1945 roku.

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄSEWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄSEWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie z dnia 15 września 2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄSEWIE OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 18.09.2017

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Konferencja FRIG Zielona Góra 27.02.2012 Credit Agricole Bank Polska S.A. Bank Credit Agricole od 117 lat teraz także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 22.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Rozdział I. Oprocentowanie produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały nr 116/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 30.12.2016r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Tanie pożyczki na założenie lub rozwój firmy

Tanie pożyczki na założenie lub rozwój firmy Tanie pożyczki na założenie lub rozwój firmy Fundusze pożyczkowe Fundusz pożyczkowy to instytucja powołana do wspierania przedsiębiorców i pomagania tym, którzy dopiero zakładają działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O nas. Nasz zespół Sukcesy. Oferta. Unikalne cechy naszego produktu Odbiorcy oferty Rodzaje nieruchomości pod zabezpieczenie

Spis treści. O nas. Nasz zespół Sukcesy. Oferta. Unikalne cechy naszego produktu Odbiorcy oferty Rodzaje nieruchomości pod zabezpieczenie STAĆ CIĘ NA WIĘCEJ O nas Nasz zespół Sukcesy Oferta Unikalne cechy naszego produktu Odbiorcy oferty Rodzaje nieruchomości pod zabezpieczenie Historie naszych Klientów Spis treści Współpraca Zalety dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Oferta. koszt wg taryfy operatora

Oferta. koszt wg taryfy operatora Oferta Kasa Stefczyka Kasa Stefczyka to instytucja finansowa odwołująca się do ponad 100-letniej tradycji Kas Spółdzielczych, zakładanych na terenach Polski. Kasa działa od 18 lat, a jej kapitał jest w

Bardziej szczegółowo

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Anna Frankowska Biuro Finansowania Przedsiębiorstw Bank BPH 23 września 2015 r. 1 Rola Banku w pozyskiwaniu wsparcia ze środków publicznych Euro

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 61/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 19.06.2015r. obowiązuje od dnia 01-07-2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 30/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 05.03.2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 134/2014/Z Zarządu Banku z dnia 19.11.2014r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek, listopad 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 48/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 16.04.2015r. Obowiązuje od dnia 20.04.2015r. Tabela oprocentowania kredytów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia 16 października 2017r.

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia 16 października 2017r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 109/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 12 października 2017r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE Anna Żyła Małgorzata Kowalczuk BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020 POZNAŃ 28.10.2015 r. Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz Slajd 1 z 15 Misja

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 7/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 13.01.2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁĘCZNEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁĘCZNEJ Załącznik do Uchwały Nr 149 /2017 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 31 października 2017r. wprowadzającej tekst jednolity Załącznika do Uchwały Nr 114/2013 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 20.12.2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści dla Państwa Firmy Warunki niezbędne do skorzystania z produktu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ostrowi Mazowieckiej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ostrowi Mazowieckiej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ostrowi Mazowieckiej (Pieczęć Wnioskodawcy) ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI / PORĘCZENIA* I. Dane do Wniosku 1. Wniosek o udzielenie: Gwarancji Gwarancji stanowiącej regwarancję

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 45/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.11.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI poręczeń Załącznik Nr 30 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Kętach BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach (Pieczęć Wnioskodawcy) ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Piotr Zygmuntowicz 23.04.2010 nr albumu 74686 SUM INF GE Bankowość internetowa Organizacja usług komercyjnych w Internecie - Laboratorium 1. Definicja i początki bankowości internetowej Bankowość internetowa

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 08.07.05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytu inwestycyjnego Wspólny remont WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 1. WNIOSKODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną i remontową BGK WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bank zaufanie na całe życie Czy warto powierzać pieniądze bankom? Uniwersytet w Białymstoku 23 kwietnia 2015 r. dr Ewa Tokajuk EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 93/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 27.12. 2011r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2011 Część

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁĘCZNEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁĘCZNEJ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁĘCZNEJ ŁĘCZNA LIPIEC 2017 CZĘŚĆ I. ŚRODKI PIENIĘŻNE L.p. oprocentowanie Rodzaj rachunku.. 1. Rachunek oszczędnościowy /a'vista/ zmienne

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Opracowana we współpracy z Powszechnym Towarzystwem Ekspertów i Doradców Rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

JESTEŚMY Z GRUNTU DOBRZY

JESTEŚMY Z GRUNTU DOBRZY JESTEŚMY Z GRUNTU DOBRZY JESTEŚMY Z GRUNTU DOBRZY 350 sprzedanych działek 900 000 m2 gruntów 50 000 000 zł kapitału w gruntach FIRMA KOORDYNUJE DZIAŁANIA 60 EKSPERTÓW Z 30 LETNIM DOŚWIADCZENIEM W CO INWESTOWAĆ?

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/5. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku

Duma Przedsiębiorcy 1/5. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 21 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

kredyt inwestycyjny Wspólny Remont z premią modernizacyjną BGK kredyt inwestycyjny Wspólny Remont z premią remontową BGK

kredyt inwestycyjny Wspólny Remont z premią modernizacyjną BGK kredyt inwestycyjny Wspólny Remont z premią remontową BGK Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu inwestycyjnego Wspólny Remont z premią termomodernizacyjną i remontową BGK WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 14.09.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWAŃ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH

TABELA OPROCENTOWAŃ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 45/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia 29.04.2015r. obowiązuje od 29.04.2015r. TABELA OPROCENTOWAŃ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH Cześć I Klienci indywidualni

Bardziej szczegółowo

Tanie pożyczki na założenie lub rozwój firmy r Nowy Dwór Mazowiecki

Tanie pożyczki na założenie lub rozwój firmy r Nowy Dwór Mazowiecki Tanie pożyczki na założenie lub rozwój firmy 16.06.2016r Nowy Dwór Mazowiecki Fundusze pożyczkowe Fundusz pożyczkowy to instytucja powołana do wspierania przedsiębiorców i pomagania tym, którzy dopiero

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Charakter projektu: Podmiot: Rola PROFESCAPITAL: Emisja obligacji SMS Kredyt Holding Sprzedaż rocznych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 0,00% 3,34% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,58 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 0,00% 3,34% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,58 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (19:59) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko.

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. dr Rafał Lipniewicz Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Rok akademicki 2017/2018 Formy prawne działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami

Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami Załącznik do Uchwały Zarządu nr 41/2016 z dnia 31-03-2016 r. Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami Zakrzewo, marzec 2016r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM. Obowiązuje od r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM. Obowiązuje od r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Obowiązuje od 08.08.2017 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

Zapis lub stawka opłaty do r.

Zapis lub stawka opłaty do r. WYKAZ ZMIAN w Taryfie Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych Część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych obowiązujących od dnia 1 lipca 2017 r. Lp. 1. Rozdziały: I, II, VII,

Bardziej szczegółowo