PISMO LOKALNE NR 4/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PISMO LOKALNE NR 4/2011"

Transkrypt

1 PISMO LOKALNE NR 4/2011 LIPIEC-SIERPIEŃ ISSN EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GŁOS WOJKOWIC nr 4/2011 1

2 EKOLOGIA Tegoroczny projekt edukacji ekologicznej pn. Segregujesz środowisko ratujesz prowadzony przez Spółkę z o.o. Recykling Wojkowice w Wojkowicach zakończony został uroczystą galą w dniu r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach. Akcja projektu edukacji ekologicznej organizowana od października 2010r. do maja 2011r. odbywała się pod patronatem Rekopol S.A. Organizacji Odzysku z Warszawy głównego sponsora i skierowana była do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół z terenu gmin powiatu będzińskiego tj. Wojkowice, Psary, Bobrowniki, Ożarowice oraz Będzin Przedmiotem projektu były konkursy: 1.Konkursu zbiórki surowców wtórnych tj.zbiórka puszek aluminiowych, nakrętek z butelek typu PET oraz zbiórki makulatury gazetowej (czasopisma kolorowe i czarno białe). 2. Konkurs na wykonanie projektów prac plastycznych (wytwórczych). Pierwsza praca plastyczna - twórcza polegała na wykonaniu torby ekologicznej (na zakupy) z wykorzystaniem dostępnych materiałów (surowców wtórnych) nadających się do odzysku szczególnie takich jak: papier (gazety, kartony in), plastik (folie in), tkaniny konkurs kierowany był do klas I-III ze Szkół Podstawowych indywidualne wykonanie pracy. Druga praca polegała na wykonaniu ulotki informacyjno - edukacyjnej związanej z tematyką selektywnej zbiórki odpadów u źródła z uwzględnieniem rodzajów odpadów zbieranych selektywnie tj. papier, plastik, szkło, złom. Konkurs kierowany był do klas IV-VI ze Szkół Podstawowych zbiorowe/klasowe wykonanie pracy. W projekcie udział wzięło 14 placówek 2 GŁOS WOJKOWIC nr 4/2011 oświatowych. Podczas całej akcji zbiórki surowców wtórnych zebrano kg surowców, w tym 2 715kg nakrętek, 390kg puszek aluminiowych, kg makulatury oraz dodatkowo 350kg PET-a. Za wszystkie odebrane surowce organizator wypłacił placówkom środki pieniężne za każdy asortyment odrębnie. Łączna kwota zapłaty za zebrane surowce wyniosła prawie zł. W konkursie zbiórki surowców wtórnych laureatami byli: INDYWIDUALNIE: 1. Największą ilość puszek zebrała: Izabela Wrona kl. III B ze SP Nr 3 w Wojkowicach 67kg I miejsce 2. Największą ilość nakrętek z butelek po napojach PET zebrał: Aleksander Kopeć kl. III B ze SP Nr 3 w Wojkowicach 270kg. I miejsce, 3. Największą ilość makulatury w kg zebrał: Aleksander Pochwat kl. Va ze SP Nr 3 w Wojkowicach 1660kg - I miejsce, ZBIOROWO: 1. Największą ilość puszek zebrała: kl. III ze SP Nr 3 w Wojkowicach w ilości 134kg- I miejsce 2. Największą ilość nakrętek z butelek po napojach PET zebrała: kl. IIIB ze SP Nr 3 w Wojkowicach w ilości 582kg I miejsce, 3. Największą ilość makulatury w kg zebrała: kl. Va ze SP Nr 3 w Wojkowicach 4600kg - I miejsce Do laureatów w konkursie plastycznym na wykonanie projektów prac zgodnie z kategoriami wiekowymi należą: 1. W kategoria A klasy I-III najlepsze projekty torby ekologicznej indywidualnie wykonali: Maria Mostek kl. II z ZSP W Dobieszowicach - I miejsce 2. W kategoria B klasy IV-VI najlepsze projekty ulotki informacyjno edukacyjnej zbiorowo wykonały: Klasa Va Maciej Wróblewski, Piotr Śrutek, Krystian Magdziak ze SP Nr 3- I miejsce Za zaangażowanie i aktywizowanie uczniów i przedszkolaków w konkursy wyróżniono Panią Annę Możdżeń ze SP Nr 3 Wojkowicach, Panią Ewę Kulik z Przedszkola w Rogoźniku oraz Panią Elżbietę Będkowską ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie z MZS Nr 1. Projekt edukacji ekologicznej pn Segregujesz środowisko ratujesz zakończono uroczystą galą, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach w dniu r. Podczas gali wręczone zostały nagrody laureatom wszystkich konkursów oraz podziękowania złożone na ręce koordynatorów nauczycieli prowadzących akcje w placówkach oświatowych. Organizator ponownie zaprasza placówki oświatowe zlokalizowane na terenie powiatu będzińskiego do czynnego udziału w kolejnym projekcie edukacji ekologicznej, którego rozpoczęcie planowane jest na koniec września 2011r. Zapraszamy do liczniejszego i aktywniejszego udziału w kolejnym projekcie edukacji ekologicznej. Podziękowania składamy: Burmistrzowi Miasta Wojkowice, Wójtowi Gminy Bobrowniki, Wójtowi Gminy Psary, Wójtowi Gminy Ożarowice oraz Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach. Przedstawiciele RECYKLING Wojkowice Krystyna WIŚNIEWSKA Monika CZAMARA

3 d W NUMERZE Lato w świetlicach Podczas tegorocznych wakacji wszystkie placówki świetlicowe działające na terenie naszego miasta w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień oferują atrakcje dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście. Świetlica przy Gimnazjum w Wojkowicach w lipcu prowadziła zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych. Świetlica przy ulicy Sucharskiego zaprasza również w sierpniu w każdy wtorek i czwartek w godzinach popołudniowych oraz w sobotę do południa. Udział w zajęciach oferują również Centrum Młodzieżowe Tlen oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Radzionkowie, które zapraszają codziennie od poniedziałku do niedzieli do siedziby Tlenu. Dotychczas z propozycji letnich zajęć skorzystało około setki dzieci, które w miłej i przyjaznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej kadry może spędzić wakacyjny czas. Oferta skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, które nie mają możliwości wyjazdu na wakacje. Ponieważ do końca wakacji zostało jeszcze sporo czasu, życzymy Wam dużo słońca i niezapomnianych wrażeń z letnich przygód. Lidia Olszówka d Kondolencje W związku ze śmiercią mamy Pani Anny Jaworeckiej, wyrazy współczucia składają koleżanki i koledzy z Urzędu Miasta W numerze: DNI WOJKOWIC 2011 Targi pracy Sesja absolutoryjna W dniu 27 czerwca 2011r. odbyło się posiedzenie X sesji Rady Miasta Wojkowice. W punkcie 5 porządku obrad, ppkt d/ zawierał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wojkowice na rok 2010 oraz udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok Po zapoznaniu się przez Radę z w/w dokumentami, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Wojciech Niedbała przedstawił pozytywne opinie : Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i Komisji Rewizyjnej RM, o wykonaniu budżetu Miasta Wojkowice na rok 2010, wnioskując tym samym o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta. Rada jednogłośnie 13 głosami podjęła uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu na 2010r. oraz udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta. Głos Wojkowic Pismo Lokalne Nr 4/2011 Lipiec-Sierpień Wydawca: Gmina Wojkowice Adres Redakcji: Urząd Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a Redaktor Naczelny Łukasz Kozieł tel: , fax: Zdjęcie na okładce: Archiwum UM Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam, listów do redakcji oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów dostarczonych materiałów. Druk: Drukarnia Magic s.c. Będzin-Grodziec ul. Racjonalizatorów 2 tel Nakład: 2100 egz. GŁOS WOJKOWIC nr 4/2011 3

4 INFORMACJE Wakacje z książkami Biblioteka w pierwszym półroczu zakupiła 474 książki, które w dużej mierze znalazły się na półkach dzięki czytelnikom. Polecane przez naszych mieszkańców tytuły, to nowości z rynku wydawniczego hity i bestsellery, klasyka i literatura naukowa. Dla dzieci i młodzieży zakupiliśmy nowe lektury i przeboje lata. Książek na półkach biblioteki nigdy nie jest zbyt wiele. Cieszy nas fakt, że wiele osób prywatnych powierzyło nam swoje cenne tytuły. W imieniu czytelników Biblioteki składam serdeczne podziękowania za dary, które wzbogaciły nasz księgozbiór. W szczególności dziękujemy Państwu: Janinie Jagodzik, Stanisławowi Dudzie, Dagmarze Zachciał, Justynie Nowakowskiej, Grzegorzowi Leśniakowi, Wojciechowi Tomczykowi, Anecie i Karolowi Basta, Władysławie Dąbek. Ostatnio podarowano nam również bardzo ciekawe filmy oraz gry komputerowe. Z każdym dniem nasza biblioteka staje się bogatsza. Przede wszystkim dzięki Wam, drodzy przyjaciele. Stypendia socjalne Przypominamy zainteresowanym, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice. Stypendium przyznaje się uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych ( szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły pogimnazjalne, szkoły policealne) oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu Anna Śliż ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Kryterium dochodowe na członka rodziny uprawniające do ubiegania się o stypendium wynosi 351 zł. Druki Wniosków można pobrać w Urzędzie Miasta w Wojkowicach w Punkcie Obsługi Petenta lub na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta: Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Wojkowice w pokoju nr 14 I piętro w terminie do 15 września br. Lidia Olszówka Głosując na wspieramy ideę budowy placu zabaw na osiedlu Plaka. 4 GŁOS WOJKOWIC nr 4/2011

5 Z ŻYCIA SZKÓŁ Super chłopak super dziewczyna SP3 Tegoroczne wybory Superdziewczyny i Superchłopaka Szkoły, których organizatorami były : Anna Pawełczyk, Urszula Czerkawska i Ewa Czech, przebiegały w wyjątkowo uroczystej atmosferze, bowiem wybieraliśmy Super już po raz 10. Jak co roku uczniowie co miesiąc wybierali w swoich klasach dziewczynę i chłopaka, którzy według klasy byli najlepsi..kryterium wyboru były nie tylko oceny, ale przede wszystkim kultura osobista, grzeczność, umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach, koleżeńskość. 25 maja 2011 roku odbył się wielki finał do którego zakwalifikowali się: Aleksandra Binko, Igor Domagała, Sara Fatyga, Mateusz Nowak, Karolina Górka, Piotr Śrutek, Roksana Kulasik, Jakub Rosik, Julia Mucha, Bartłomiej Witek. Gośćmi uroczystości, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury byli absolwenci szkoły, którzy w ubiegłych latach zdobyli tytuł Superdziewczyny i Superchłopaka Szkoły: Kaja Wawrzonkiewicz, Aleksandra Ślęzak, Przemysław Pawełczyk, Klaudia Kowalska, Edyta Pawełczyk, Joanna Połedniok, Bartłomiej Witek Tegorocznych finalistów oceniała Kapituła w skład której weszli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Wojkowice Witold Kwiecień Dyrektor MZOiW Bożena Magaczewska Dyrektor Szkoły Grażyna Trzcionka Przewodnicząca Rady Rodziców Judyta Wyrobek Przewodniczący Rady Rodziców Jacek Łukasiewicz Dyrektor MOK Barbara Pawlak Dyrektor Przedszkola Irena Filipowicz Kierownik Artystyczny MOK Monika Polan - Zbączyniak Przedstawicielka Szkoły Alicja Michnik oraz Grono Pedagogiczne naszej szkoły: Panie: Maria Goczoł, Targi pracy Anna Biela, Anna Pycia, Katarzyna Maczuga, Urszula Czerkawska, Sylwia Stępień, Lidia Ratajczak. Uczniowie zmagali się w różnych konkurencjach takich jak : autoprezentacja, bank pytań, rozwiązywanie krzyżówki, zabawy muzyczne, rozpoznawanie głosów nauczycieli czy rozpoznawanie rasy psów. Finaliści wykazali się dużym poczuciem humoru, taktem i pomysłowością. Po zakończeniu konkurencji podliczono punkty i ogłoszono wyniki. Tytuł Superdziewczyny roku szkolnego 2010 / 2011 zdobyła: JULIA MUCHA tytuł Superchłopaka roku szkolnego 2010 / 2011 zdobył: BARTŁOMIEJ WITEK Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie i uroczystość dobiegła końca. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za przyjęcie zaproszenia. Laureatom serdecznie GRATULUJE- MY a wszystkim uczniom życzymy powodzenia w następnych wyborach Super - a to już za rok. Anna Pawełczyk Kolejny już raz, Zespół Szkół w Wojkowicach był miejscem spotkania pracodawców, pośredników pracy i młodzieży poszukującej pracy sezonowej na okres wakacji. Organizatorem Targów Pracy w Wojkowicach, podobnie jak w latach ubiegłych był Szkolny Ośrodek Kariery działający w Zespole Szkół. Do udziału w Targach zaproszonych zostało kilkudziesięciu oferentów, przedstawicieli rynku pracy m.in. Młodzieżowe Biura Pracy OHP z: Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Siemianowic Śl., Radzionkowa, Tarnowskich Gór; Powiatowe Urzędy Pracy z Będzina, Bytomia, Piekar Śl. a także wiele agencji pracy, pośredników i pracodawcy prywatni. Zainteresowani służbami mundurowymi, mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Prezentowane zostały oferty pracy krótkoterminowej, sezonowej, ale również oferty pracy stałej. Wiele ofert skierowanych było do osób młodych, jednak można było znaleźć również wiele ofert pracy stałej dla osób bezrobotnych m.in. pracownicy budowlani, barmanki, bufetowe, pracownicy biurowi, kierowcy. Na tegoroczne Targi przygotowanych zostało ponad 200 ofert pracy.. Zainteresowani mieli do dyspozycji 839 miejsc pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczne Targi Pracy Sezonowej cieszyły się dużym zainteresowaniem. Kolejny już raz miały charakter Targów Powiatowych. Odwiedzający targi, to nie tylko mieszkańcy Wojkowic, ale również młodzi ludzie z Będzina i Czeladzi Lidia Musiał GŁOS WOJKOWIC nr 4/2011 5

6 OGŁOSZENIA PRZEDSIĘBIORCO! ZAKTUALIZUJ DANE W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2011r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanej CEIDG (art ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. Nr 220 poz.1447 z 2010 tekst jednolity) konieczne jest uzupełnienie przez przedsiębiorców danych wpisanych do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wojkowice ewidencji działalności gospodarczej w zakresie: - opisu przedmiotu działalności gospodarczej (od w obrocie gospodarczym obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności PKD 2007), - aktualnego adresu zamieszkania oraz wykonywania działalności gospodarczej, - wykreślenia wpisów przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność gospodarczą, a do chwili obecnej figurują w ewidencji, - wykreślenia zbędnych wpisów w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada więcej niż jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Informujemy, że w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wojkowice figurują nieaktualne wpisy nie zawierające numeru PESEL i określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Ponadto przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie wykonywania działalności, przed 20 września 2008r. (np. w Urzędzie Skarbowym luk Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych) a nie wykreślili wpisu z ewidencji działalności zostaną przekazani do CEIDG jako osoby prowadzące działalność. Takie osoby powinny sprawdzić czy nadal figurują w bazie bieżącej ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Wojkowice. PRZEDSIEBIORCY POWINNI JAK NAJSZYBCIEJ ZWERYFIKOWAĆ DANE ZAWARTE W REJESTRACH DZIAŁALNOŚCI W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 organy ewidencyjne będą przenosić dane przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz tych którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej z dotychczasowej ewidencji do nowego systemu teleinformatycznego CEIDG. Przypominamy, że wpis do ewidencji jest nieaktualny, jeżeli po 1 stycznia 2008 r. nie została dokonana w nim żadna zmiana. Brak aktualizacji grozi przedsiębiorcy niewpisaniem w CEIDG, a tym samym nielegalnym prowadzeniem działalności od nowego roku. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, pokój nr 8, tel w.28 i 38 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki w godz , od wtorku do piątku ). Porzucone Psy W ostatnim czasie w naszej gminie zaobserwowano znaczny wzrost liczby porzuconych psów, niektóre z nich bezwzględnie wyrzucono z samochodów. Znudziły się właścicielowi, za dużo kosztowało ich utrzymanie, czy nie miał się kto nimi zajmować? Przyczyn tej sytuacji może być wiele. Często porzucanie zwierzaków powodowane jest wyjazdami na wypoczynek i dlatego bezdomnych psiaków, czy kotów przybywa najwięcej w okresie wakacyjnym. W ubiegłym miesiącu, z terenu naszej gminy - do schroniska, trafiło aż 7 psów i 3 koty. Świadomy człowiek, który posiada pupila i planuje dłuższy wyjazd, zapewnia mu opiekę zastępczą wśród znajomych, rodziny lub umieszcza tymczasowo w hotelu dla zwierząt albo w schronisku. Wiąże się to - co oczywiste - z opłatami. Niestety nie wszyscy wykazujemy się takim rozsądkiem i wrażliwością, nie każdy przejmuje się tym, że pies, wyrzucony z samochodu przesiaduje przy drodze, czekając na powrót swojego właściciela. Smutny to widok i kruszy serca wielu ludzi. Jednak błędem i szkodą dla zwierzaka jest akceptowanie takiej sytuacji i dokarmianie pieska przy tej drodze przez całe miesiące. W tym czasie uczy się on przetrwania, zaczyna traktować ulicę jak swój nowy dom, a jednocześnie odzwyczaja się od towarzystwa człowieka, staje nieufny i dziczeje. Im dłużej zwierze pozostaje bezdomne, tym trudniej je bezpiecznie złapać i umieścić w schronisku. O takiej sytuacji (porzucenie psa), należy natychmiast powiadomić tut. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pod nr tel wew. 13 lub w godzinach popołudniowych - Komisariat Policji w Wojkowicach, nr tel WAŻNE!!! Jeśli chcemy, by pies, kot lub inne zwierzę, zagościło w naszym domu pamiętajmy, by dobrze przemyśleć tę decyzję - zastanowić się, co zrobimy z nim w wakacje, czy stać nas na jego utrzymanie, czy ma się nim kto opiekować, czy nie jest to chwilowy kaprys dziecka oraz czy posiadamy odpowiednie warunki mieszkaniowe. A jeśli już jesteśmy pewni, swej decyzji, warto rozważyć możliwość przygarnięcia psiaka ze schroniska. Na pewno odpłaci nam wiernością i oddaniem. WGKiOŚ 6 GŁOS WOJKOWIC nr 4/2011

7 Międzygminny Konkurs Plastyczny Jan Paweł II SANTO SUBITO Życie i działalność Papieża Polaka Jana Pawła II. Wspomnienia, emocje, przeżycia związane z Jego osobą oraz uroczystością wyniesienia na ołtarze to tematyka konkursu plastycznego, którego uroczyste podsumowanie odbyło się w naszym ośrodku 19 maja br. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęły 173 prace z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z Wojkowic, Dąbia, Mierzęcic, Dobieszowic, Psar, Będzina, Toporowic, Przeczyc, Rogoźnika i Sarnowa. Papież był na nich portretowany i przedstawiany w sytuacjach związanych z Jego pontyfikatem. Wysoki poziom prac potwierdziło jury w składzie: Przewodniczący Mariusz Wnukowski, plastyk Członek Barbara Pawlak, dyrektor MOK w Wojkowicach, Członek Monika Polan Zbączyniak, nauczyciel plastyki wyróżniło prace następujących młodych twórców: - w kategorii klas 0 - III I miejsce - Michał Tyrała (SP1 Mierzęcice, opiekun: Renata Urbańczyk) II miejsce Jaś Kopcik (SP Sarnów, opiekun: Anna Lechniak) III miejsce Natalia Kania (SP Przeczyce, opiekun: Małgorzata Hyla) Wyróżnienie Wiktoria Domagała (SP 1 Wojkowice, opiekun: Anna Trzcionka- Czyż) Wyróżnienie Julia Trzcionka (SP Dąbie, opiekun: Mieczysława Szymalska) Wyróżnienie Marta Góra (SP Przeczyce, opiekun Małgorzata Hyla) Wyróżnienie Kinga Kaczmarzyk (Przed- szkole Rogoźnik, opiekun Ewa Kulik) Wyróżnienie Weronika Hudecka (SP 1 Mierzęcice, opiekun Barbara Gurowiec) Wyróżnienie Wiktoria Zetlerowicz (SP Sarnów, opiekun Anna Lechniak) Wyróżnienie Magdalena Pawlik (SP 2 Mierzęcice, opiekun Marta Czapla) Wyróżnienie Paulina Niedziela (SP 1 Mierzęcice, opiekun Barbara Gurowiec) Wyróżnienie Anna Wojdas (SP Przeczyce, opiekun Małgorzata Hyla) Wyróżnienie Zuzanna Łukasik (SP 1 Mierzęcice, opiekun Barbara Gurowiec) Wyróżnienie Kinga Pocztowska (SP 2 Mierzęcice, opiekun Marta Czapla) - w kategorii klas IV - VI I miejsce Przemysław Jankowski (ZSP Dobieszowice, opiekun Małgorzata Sepetowska, Magdalena Polak) I miejsce Magdalena Czerwińska (SP 2 Mierzęcice, opiekun Renata Bakalarz) II miejsce Sandra Kocot (SP Dąbie, opiekun Dorota Dzielawska) II miejsce Natalia Cyba (ZSP Dobieszowice, opiekun Małgorzata Sepetowska, Magdalena Polak) III miejsce Katarzyna Klusek (ZSP Dobieszowice, opiekun Małgorzata Sepetow- W dniu roku jury podjęło decyzję o przyznaniu nagród oraz wyróżnień w kokursie fotograficznym organizowanym przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć komisja na I miejsce wybrała zdjęcie autorstwa naszego druha Wojtka Grząśko. Zdjęcie zrobione 21 maja podczas umacniania przerwanego wału na rzece Jaworznik. Na zdjęciu druhowie: Łukasz Bubel, Marcin Kulawik, Radosław Nadolski. Wygrana w konkursie to bon o wartości zł. Radosław Nadolski WYDARZENIA ska, Magdalena Polak) III miejsce Kaja Czapla (SP Toporowice, opiekun Anna Hudecka) III miejsce Aleksandra Brudzińska (SP 1 Mierzęcice, opiekun Agata Psonka) Wyróżnienie Marta Sarnik (SP 1 Mierzęcice, opiekun Agata Psonka) Wyróżnienie Magdalena Danecka (ZSP Dobieszowice, opiekun Małgorzata Sepetowska, Magdalena Polak) Wyróżnienie Karol Łata (ZSP Dobieszowice, opiekun Małgorzata Sepetowska, Magdalena Polak) Wyróżnienie Aldona Glegoła (SP Przeczyce, opiekun Małgorzata Hyla) Wyróżnienie Wiktoria Kucharczak (SP Przeczyce, opiekun Małgorzata Hyla) Wyróżnienie Mateusz Płatek (SP 1 Mierzęcice, opiekun Agata Psonka) Wyróżnienie Michał Bernat (SP 8 Będzin, opiekun Marta Gwiazda) - w kategorii klas gimnazjalnych I miejsce Karolina Barańska (Gimnazjum Mierzęcice, opiekun Ewa Kocot) II miejsce Karolina Mańka (Gimnazjum Mierzęcice, opiekun Ewa Kocot) Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Jan Paweł II SANTO SUBITO stał się nie tylko okazją do wymiany doświadczeń plastycznych i estetycznych, rozwijania wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży ale pozwolił też na przybliżenie sylwetki i dokonań Ojca Świętego. Prace oglądać można do końca maja na wystawie pokonkursowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach. ZAPRASZAMY Monika Polan-Zbączyniak Wygrana w fotokonkursie Powódź 2010 GŁOS WOJKOWIC nr 3/2011 7

8 WYDARZENIA Za nami sobotni festyn Dni Wojkowic Impreza odbyła się na stadionie Milenium w Wojkowicach. Na scenie zaprezentowali się uznani w całej Polsce artyści oraz utalentowana młodzież z naszego miasta. Występy rozpoczęły się od prezentacji uczniów wojkowickich szkół, którzy doskonale radzili sobie na dużej estradzie. Następnie zebrana publiczność mogła podziwiać dobrze znane grupy taneczne Fox i Mini Fox oraz Regionalny Zespół Folklorystyczny Jaworznik. Tuż po godzinie na scenę zawitała pierwsza gwiazda wieczoru Siemianowicka Orkiestra Rozrywkowa. Repertuar zespołu kierowanego przez dyrygenta Joachima Krzyka oparty jest przede wszystkim na współczesnych aranżacjach muzyki rozrywkowej. W wykonaniu orkiestry można usłyszeć utwory popowe, rockowe, swingowe, funky i latino. Z zespołem współpracują wokaliści: Aleksandra Stano, Katarzyna Piasecka i Bartosz Jaśkowski oraz Iwona Węgrowska, którą cała Polska poznała i pokochała jej głos w piosence Pokonaj siebie zaśpiewanej w duecie z Piotrem Kupichą z zespołu Feel. Single 4 lata I Kiedyś zapomnę pochodzące z debiutanckiej płyty podbiły wszystkie listy przebojów. Niespodziankę dla wszystkich mieszkańców przygotował Burmistrz Miasta Wojkowice Witold Kwiecień, który zagrał wspólnie z orkiestrą na kongach. Nareszcie nadszedł czas na rozstrzygnięcie loterii zorganizowanej przez Urząd Miasta Wojkowice, której sponsorem był ING Bank Śląski. Nagrodę główną laptop wylosowała Pani Marzena Koba. Na zakończenie imprezy wystąpiła grupa The Beatles Revival z Czech. Jest to jeden z najlepszych i najpopularniejszych zespołów revivalowych. W znakomity sposób przypomnieli nam klimat piosenek legendy Liverpoolu. Dni Wojk Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznych Dni Wojkowic. Łukasz Kozieł 8 GŁOS WOJKOWIC nr 3/2011

9 WYDARZENIA owic GŁOS WOJKOWIC nr 3/2011 9

10 KULTURA DZIEŃ DZIECKA W dniu 04 czerwca br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach obchodzono Dzień Dziecka. Czekało na nich wiele ciekawych przygód oraz wyzwań, których doznali podczas programu interaktywnego Piraci z Karaibów. Program pozwolił naszym najmłodszym na odrobinę zapomnienia, które przeniosło ich do zaczarowanego świata bajek. Taka zabawa pozostanie na długo w pamięci naszych milusińskich. Już na wstępie dzieci zostały zachęcone do wspólnej rozgrzewki przy dźwiękach morskiej piosenki. Wspólnie z piratami ruszyli na gorącą ciepłą wyspę i wzburzone morze. Chętni mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji w postaci urządzeń pneumatycznych i straganów. Katarzyna Kościelny POPIS MUZYCZNY 15 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury mieliśmy okazję podziwiać popisy młodych muzyków. Zaprezentowali się nam uczniowie Pani Małgorzaty Mańczyk i Pana Wojciecha Kruża w grze na fortepianie i gitarze. Wychowankowie ćwiczą swoje umiejętności dopiero od października, ale grali naprawdę wspaniale. Trzeba dodać, że dla większości był to pierwszy w życiu koncert przed publicznością. Wystąpili: 1.Gitara Aleksandra Marzec Melodia (Józef Powroźniak) 2.Fortepian Karolina Duda Niespodzianka, Kurki trzy 3.Fortepian Jakub Rebeś Wróbelek, Kaczor Donald 4.Gitara Alicja Michnik Melodia (Józef Powroźniak) 5.Fortepian Emilia Stanisławska Kołysanka, Tarantella 6.Gitara Oliwia Lebiecka Walczyk 7.Gitara Gabriel Czyż Etiuda (Carcassi) 8.Fortepian Paweł Warmuz Kogutki, Trzy osy 9.Gitara Marcel Życiński Blues (Wanders) 10.Gitara Paweł Piorun Blues 11.Fortepian Marcel Życiński Mały Chińczyk, Boogie Katarzyna Kościelny WAMPIRY liśmy przychodząc na przedstawienie? Nastrojowa scenografia, przyciemnione światła, magiczna muzyka, a do tego W środę 8 czerwca mieliśmy okazję przenieść się do mrocznego zamczyska, zamieszkanego przez wampirzą rodzinkę. Grupa Teatralna pracująca w naszym ośrodku pod kierunkiem pani Iwony Olszówki przedstawiła dla mieszkańców miniaturę teatralną w języku angielskim zatytułowaną Wampiry Kontratakują Noc Thrillera. Spektakl ten otrzymał I miejsce na IX Rejonowym Konkursie Anglojęzycznych Miniatur Teatralnych w Siemianowicach Śląskich. Co zasta- 10 GŁOS WOJKOWIC nr 3/2011 świetna gra młodych aktorów, którzy z lekkością posługiwali się językiem angielskim na scenie. To nie wszystko, co czekało na widzów tego wieczoru, mieli bowiem również okazję obejrzeć jednoaktówkę Rozmowa, także nagrodzoną w tym samym konkursie. Miniatura, przygotowana z uczniami Gimnazjum w Wojkowicach, przez tą samą panią reżyser, wystawiona została w dwóch wersjach językowych (w języku angielskim i polskim). Spektakl Vampires Strike Back jest miniaturą ale już dziś zapraszamy wszystkich, po przerwie wakacyjnej, na pełną wersję przygód Wampirów, którzy będą próbowali uwolnić się z lochów i skontaktować z Draculą. Monika Polan-Zbączyniak

11 PROJEKTY UNIJNE Dzieci naszą przyszłością pod taką nazwą w Szkole Podstawowej Nr 1 jest realizowany projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Od stycznia 2011 roku trwa już II etap tego projektu: uczniowie mają możliwość korzystania z wybranych przez siebie zgodnie z zainteresowaniem - zajęć, oraz uczestniczenia w wycieczkach, których koszt całkowicie pokrywany jest z funduszy unijnych. W ostatnich tygodniach zorganizowane zostały dwie takie całodniowe wycieczki: pierwsza 14 maja - do Juraparku w Krasiejowie, druga 18 czerwca - do Rodzinnego Parku Atrakcji w Rybniku. Dzieci biorące udział w tym projekcie otrzymały także na tym etapie pakiety, składające się z przyborów szkolnych i potrzebnych na zajęciach pomocy. Ale projekt to przede wszystkim różnorodne, bardzo ciekawe zajęcia. Takich zajęć do końca czerwca 2011 roku odbyło się 250 godzin w ramach zadania 3 (zajęcia wyrównawcze oraz specjalistyczne dla uczniów) i 375 godzin w ramach zadnia 4 (zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych). W ramach tych zajęć dzieci miały możliwość poznania np Drukarni w Sosnowcu i Radia Piekary, a 31 marca redaktorzy Małej Redakcji pojechali do nowoczesnego biurowca dziennika Zachodniego w Sosnowcu, na warsztaty dziennikarskie Junior Media. W ramach innych zajęć uczestnicy kształcą swoje zdolności aktorskie przy współpracy z prawdziwymi aktorami. Po wakacjach ruszy ostatni już etap projektu, który potrwa do końca grudnia 2011roku. Jolanta Dzienia Małgorzata Krawczyk Dla rozwoju infrastruktury i środowiska W związku z rozpoczętym projektem Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice Etap I Jednostka Realizująca Projekt rozpoczęła działania informacyjno-promocyjne. Koszulki promujące inwestycję rozdawane były podczas festynu Dni Wojkowic 2011 oraz wśród dzieci z Przedszkola im. Przyjaciół Bajek. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego beneficjent projektu ma obowiązek prowadzić działania informacyjne i promocyjne skierowane do opinii publicznej zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Do podstawowych działań należą: umieszczenie tablicy informacyjnej i pamiątkowej w miejscu prowadzenia prac budowlanych. Działania rekomendowane to: prowadzenie strony internetowej projektu, publikacje drukowane i elektroniczne prezentujące postęp inwestycji, plakaty oraz spotkanie informacyjne. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia strony internetowej projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice Etap I współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Strona jest dostępna pod adresem: GŁOS WOJKOWIC nr 4/

12 LISTY DO REDAKCJI Ogród Jordanowski W roku 1929 ukończono budowę osiedla domów robotniczych przy ówczesnej ulicy Staszica obecnie Morcinka. W planach budowy tego osiedla przewidziano budowę miejsca do zabawy dla dzieci pracowników. W roku 1930 otwarto ogólnie dostępny Ogród Jordanowski. W miejscu gdzie później powstał Dom Kultury KWK Jowisz obecnie Centrum Madison. W roku 1888 dr Henryk Jordan ( ) krakowski lekarz ginekolog założył w Krakowie pierwszy w Polsce park miejski, a jeden z pierwszych w Europie, publiczny ogród gier i zabaw ruchowych oraz ćwiczeń fizycznych dla dzieci i młodzieży. Dr Jordan uważał, że ruch i ćwiczenia gimnastyczne są podstawą zdrowego rozwoju młodego pokolenia. Z jego inicjatywy w roku 1899 wprowadzono do szkół średnich obowiązkowe lekcje gimnastyki. Jak grzyby po deszczu powstawały w miastach i miasteczkach ogrody jordanowskie. Towarzystwo Akcyjne Saturn zgodnie z ówczesną modą również przy budowanych przez siebie osiedlach budowało takie ogrody. Wojkowicki ogród jordanowski był miejscem zabaw dla dziatwy nie tylko z Wojkowic ale i okolicznych wsi. W ogrodzie przy wejściu postawiono ogromny kamienny łuk z przymocowaną tablicą z napisem OGRÓD JORDA- NOWSKI DLA DZIECI PRACOWNI- KÓW KOP. JOWISZ I CEMENTOWNI SATURN IMIENIA K.SCHEIBLERA I DRA. A. BIEDERMANNA. Byli to właściciele Towarzystwa Saturn. Tablicę tę zdemontował i zniszczył okupant niemiecki. Wzdłuż ogrodu biegła zadrzewiona aleja z ławkami. Po jej prawej stronie była wspinalnia wykonana z rur metalowych. W dalszej części była ogromna piaskownica z basenem. Basen miał pochyłe z dwóch stron dno, tak, że w środkowej części większe dzieci mogły swobodnie pływać. W dalszej części ulokowane były huśtawki i zjeżdżalnie. Po lewej stronie był pusty teren na którym w lecie grało się w piłkę, a w zimie wylewano wodę i robiono lodowisko. Dzisiaj z młodych ludzi nikt nie wyobraża sobie, że dzieci nie miały piłek. Robiono je samemu z pończoch i szmatek jakie dała mama. Grało się boso bo szkoda było butów. Stąd częste kontuzje grających. Pokaleczone stopy i kolana leczone były dostępnymi na trawniku liśćmi babki lancetowatej. 12 GŁOS WOJKOWIC nr 4/2011 W zimie rozgrywano zacięte mecze hokejowe. Zawodnicy uzbrojeni byli w kije do hokeja wykonane z patyków i desek jakich kto miał. Zabawa na tej ślizgawce trwała do późnych godzin nocnych, gdyż teren był oświetlony. W lecie wyświetlane były filmy fabularne. Rozpinano na końcu alei na dwu masztach ekran z białej tkaniny., tak, że z nastaniem zmierzchu włączano terkoczący aparat projekcyjny i leciała najpierw kronika filmowa, a później film. Filmy wyświetlano bezpłatnie. Widz musiał jedynie zaopatrzyć się w krzesło lub poduszkę albo siedzieć na gołej trawie. W rogu po lewej stronie alei głównej znajdowała się figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus na ręce. Na cokole widniał napis POD TWOJĄ OBRONĘ UCIE- KAMY SIĘ. Figura była wykonana w znanym zakładzie firmy Schafer z Piekar Śląskich. Figura ta do dzisiaj znajduje się na cmenatzru parafialnym Św.Antoniego w Wojkowicach. Było skromnie a nawet biednie, ale było miło i pozwalało mieszkańcom, a zwłaszcza dzieciom cieszyć się. Wielu mieszkańców pamiętających ten ogród przypomni sobie swoje dzieciństwo. Stanisław Duda

13 W dniu 27 czerwca 2011r. odbyło się posiedzenie X sesji Rady Miasta Wojkowice. W punkcie 5 porządku obrad, ppkt d/ zawierał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wojkowice na rok 2010 oraz udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok Po zapoznaniu się przez Radę z w/w dokumentami, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Wojciech Niedbała przedstawił pozytywne opinie : Regionalnej Izby Obrachunko- ABSOLUTORIUM WIADOMOŚCI wej w Katowicach i Komisji Rewizyjnej RM, o wykonaniu budżetu Miasta Wojkowice na rok 2010, wnioskując tym samym o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta. Rada jednogłośnie - 13 głosami podjęła uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu na 2010r. oraz udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta. Ilona Kupczak Uchwały z IX i X sesji Rady Miasta Wojkowice / 23 maja 2011 rok, 27 czerwca 2011 rok / - uchwała nr IX/54/2011 z dnia r. w sprawie : zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2011, - uchwała nr IX/55/2011 z dnia r. w sprawie : stawek opłat za korzystanie przez operatorów przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Miasta Wojkowice, - uchwała nr IX/56/2011 z dnia r. w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach, dla której Miasto Wojkowice jest organizatorem, - uchwała nr IX/57/2011 z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach za 2010r., - uchwała nr IX/58/2011 z dnia r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w związku ze sprzedażą prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego się w budynku położonym w Wojkowicach przy ulicy Sucharskiego 31 oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, - uchwała nr IX/59/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego się w budynku położonym w Wojkowicach przy ulicy Sucharskiego 31 wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych tego budynku i jego urządzeń oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki gruntu, na której ten budynek jest posadowiony, - uchwała nr IX/60/2011 z dnia r. w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w związku ze sprzedażą prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego się w budynku położonym w Wojkowicach przy ulicy Sucharskiego 23 oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, - uchwała nr IX/61/2011 z dnia r. w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego się w budynku położonym w Wojkowicach przy ulicy Sucharskiego 23 wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych tego budynku i jego urządzeń oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki gruntu, na której ten budynek jest posadowiony. - uchwała nr X/62/2011 z dnia r. w sprawie: opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole im. Przyjaciół Bajek w Wojkowicach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wojkowice, - uchwała nr X/63/2011 z dnia r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wojkowice na rok 2010 oraz udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok uchwała nr X/64/2011 z dnia r.w sprawie: powołania Zespołu ds. wyboru ławników sądowych na kadencję , - uchwała nr X/65/2011 z dnia r. w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Gminę Wojkowice w roku budżetowym Dzięki funduszom Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wojkowiccy policjanci wyposażeni zostali w urządzenie umożliwiające szybką i sprawną kontrolę stanu trzeźwości kierowców poruszających się po terenie naszego miasta. Alco-Blow, tak nazywa się urządzenie, jest w stanie w ciągu kilku sekund stwierdzić, czy badana osoba jest pod wpływem alkoholu. Aparat wygląda jak latarka, nie wymaga wymiany ustnika i jest niezwykle szybkie. Na alkomacie są trzy diody. Zielona zaświeci się, gdy nie ma alkoholu w wydychanym powietrzu, pomarańczowa, gdy stężenie jest niewielkie. Czerwona oznacza, że kierowca z całą pewnością nie powinien prowadzić. Dzięki uproszczonej procedurze i szybkiemu badaniu funkcjonariusze są w stanie przebadać o wiele więcej kierowców niż do tej pory. Teraz będą mogli robić badania przesiewowe i wyłapać o wiele więcej pijanych kierowców, co zapewne przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Lidia Olszówka OGŁOSZENIA Wynajmę mieszkanie M3 o łącznej pow. 51 m2 poł. na skraju parku w Wojkowicach (44) GŁOS WOJKOWIC nr 4/

14 KRONIKA KRYMINALNA Kronika Kryminalna 16 maja przy ul. Starej policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca miasta, który kierował samochodem osobowym marki Daewoo Lanos w stanie nietrzeźwości (0,85 promila). 18 maja przy ul. Sobieskiego policjanci zatrzymali 43-letniego mężczyznę, który kierował rowerem, będąc w stanie nietrzeźwości (0,52 promila). 20 maja przy ul. Sobieskiego policjanci zatrzymali 22-letnią kobietę, która przywłaszczyła telefon komórkowy marki Nokia, wartości 350zł, na szkodę mieszkańca Wojkowic. 20 maja przy ul. Plaka n/n sprawcy na parkingu osiedlowym dokonali włamania do 6 samochodów osobowych i dostawczych kradnąc elektronarzędzia, radioodtwarzacze i nawigacje samochodowe, radio CB, telefon komórkowy i inny sprzęt elektroniczny, kartę bankomatową, dokumenty osobiste i pojazdów oraz pieniądze w kwocie 400 zł., powodując łącznie straty w wysokości około 9.600zł., na szkodę mieszkańców Wojkowic. 21 maja przy ul. Morcinka policjanci zatrzymali 21-letniego mieszkańca Będzina, który kierował rowerem, będąc w stanie nietrzeźwości (1,11 promila). 22 maja przy ul. Zrałków na terenie cmentarza n/n sprawca, poprzez wyrwanie krzyża, dokonał uszkodzenia jednego z grobowców powodując straty w wysokości 700zł. 23 maja przy ul. Gierymskiego policjanci zatrzymali 21-letniego mieszkańca miasta, który posiadał przy sobie narkotyki w postaci amfetaminy. 24 maja przy ul. Plaka policjanci zatrzymali 18-letniego mieszkańca miasta, który wspólnie z nieletnim w rejonie ul. Jaworznik dokonali rozboju na 16-letnim mieszkańcu Wojkowic kradnąc na jego szkodę plecak. Wobec dorosłego sprawcy Prokurator Rejonowy w Będzinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. 29 maja przy ul. Sucharskiego policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Wojkowic w wieku 27 i 29 lat, którzy na ulicy pobili 30-letniego mieszkańca miasta powodując u niego ogólne obrażenia ciała. 31 maja przy ul. Harcerskiej policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę, który kierował samochodem osobowym marki Ford Eskort, pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. 14 GŁOS WOJKOWIC nr 4/ czerwca przy ul. Sobieskiego policjanci zatrzymali 32-letnią mieszkankę Będzina, która podczas kontroli biletów w autobusie posłużyła się podrobioną legitymacją szkolną. 4 czerwca przy ul. Morcinka n/n sprawca na terenie placu zabaw dokonał kradzieży torebki z zawartością telefonu komórkowego i dokumentów, na szkodę mieszkanki miasta. 7 czerwca przy ul. Sobieskiego n/n sprawcy dokonali włamania do baru 777, skąd skradli kasę fiskalną powodując straty w wysokości 1.500zł. 7 czerwca przy ul. Długosza na przystanku autobusowym ujawniono z obrażeniami głowy zwłoki 62-letniego mieszkańca Wojkowic. 10 czerwca przy ul. Sobieskiego 17- letni mieszkaniec miasta kierując bez uprawnień motocyklem marki Honda, nie udzielił na skrzyżowaniu pierwszeństwa przejazdu kierującej samochodem osobowym marki Peugeot, doprowadzając do zderzenia obu pojazdów. W wyniku zdarzenia motocyklista z obrażeniami głowy i klatki piersiowej został odwieziony do szpitala. 11 czerwca przy ul. Sobieskiego w autobusie linii 24 n/n sprawca wykorzystując panujący tłok, z kieszeni kurtki dokonał kradzieży portfela z zawartością dokumentów, powodując starty w wysokości 110zł., na szkodę mieszkańca Wojkowic. 17 czerwca przy ul. Morcinka policjanci zatrzymali trzech mieszkańców Wojkowic w wieku 24, 27 i 42 lata, którzy po wyłamaniu drzwi wtargnęli do jednego z mieszkań i pobili 49-letniego najemcę, powodując ogólne obrażenia ciała. Ponadto jeden ze sprawców groźbami usiłował wpłynąć na czynności wykonywane przez policjantów. 18 czerwca przy ul. Sobieskiego n/n sprawca z parkingu przyblokowego dokonał kradzieży samochodu osobowego marki VW Golf wartości 29tyś.zł., na szkodę mieszkańca naszego miasta. Pojazd odnaleziono w miejscowości Poręba. 25 czerwca przy ul. Kusocińskiego policjanci zatrzymali 16-letniego mieszkańca miasta, który posiadał przy sobie narkotyki w postaci marihuany. 2 lipca przy ul. Karłowicza policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który kierował rowerem, będąc w stanie nietrzeźwości (1,34 promila). 4 lipca przy ul. Sobieskiego n/n sprawca w barze z torebki dokonał kradzieży portfela z zawartością dokumentów osobistych oraz karty bankomatowej, na szkodę 22-letniej mieszkanki miasta. 7 lipca przy ul. Paderewskiego 31-letni mieszkaniec Wojkowic wraz z czterema innymi sprawcami kopiąc i bijąc rękami po całym ciele, pobili 25-letniego mężczyznę oraz grozili pobiciem i pozbawieniem życia 22-letniej mieszkance miasta. 9 lipca przy ul. Piaski policjanci zatrzymali 45-letniego mieszkańca miasta, który kierował samochodem osobowym marki VW Passat w stanie nietrzeźwości (2,65 promila). 9 lipca przy ul. Morcinka 57-letnia kobieta i 56-letni mężczyzna (oboje mieszkańcy Wojkowic) z mieszkania 67-letniej kobiety dokonali kradzieży kosmetyczki z zawartością telefonu komórkowego oraz pieniędzmi, powodując straty w wysokości 300zł. 11 lipca przy ul. Paderewskiego policjanci zatrzymali 31-letniego mieszkańca miasta, który w dniu 2 lipca 2011r. w Wojkowicach podżegał do pobicia innych osób, przy użyciu niebezpiecznych narzędzi. Komendant Komisariatu Policji w Wojkowicach podinsp. Ryszard Skowroński OGŁOSZENIA Sprzedam suknie ślubną sposabella dwuczęściową w kolorze złotym Rozm. 36/38 Model dostępny na stronie internetowej tel Mieszkanie M5 (60m 2 ) w bloku przy gimnazjum - sprzedam tel Na sprzedaż działka, pas ziemi w Wojkowicach ul. Długosza/Brzeziny w Planie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, pow m 2, tel

15 WYDARZENIA Dorożką po parku Inauguracją obchodów Dnia Dziecka w naszym mieście były przejażdżki dorożką po parku miejskim. Imprezę zorganizował Urząd Miasta w Wojkowicach, a wykonawcą firma Rekreacja Konna Zbigniew Regulski z Tarnowskich Gór. W imprezie wzięło udział 60 dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Pogoda dopisała więc tym bardziej zabawa była przednia. Wspaniała dorożka zaprzężona w parę koni woziła naszych milusińskich alejkami parku dostarczając im niezapomnianych wrażeń. Lidia Olszówka 27 SIERPNIA 2011R. STADION MILENIUM WOJKOWICE START: GODZ. 16:00 Złote gody 3 pary z Wojkowic otrzymały medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość odbyła się 2 czerwca 2011r. w budynku Urzędu Miasta. Jubilaci zostali uhonorowani medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W imieniu Prezydenta aktu dekoracji dokonał Burmistrz Miasta Wojkowice Witold Kwiecień, w towarzystwie Przewodniczącego Rady Miasta Jerzego Podleżyńskiego oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anny Jaworeckiej. Wśród odznaczonych znaleźli się: Ryszarda i Józef Zuzańscy, Ewa i Adam Poterowie oraz Helena i Mirosław Bogaczowie. Nie zabrakło oczywiście kwiatów, prezentów oraz słodkiego poczęstunku. Uroczystość przebiegała w bardzo miłej atmosferze i na pewno na długo pozostanie w pamięci zarówno Jubilatów jaki i gości. Wszystkim Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdrowia i spokoju. Łukasz Kozieł Serdeczne podziękowanie dla Firmy STELMAX Piotr Stelmach za prace ziemne wykonywane ciężkim sprzętem na terenie miasta. GŁOS WOJKOWIC nr 4/

16 URZ D MIASTA WOJKOWICE PION OCHRONY I OBRONY CYWILNEJ # Utrzymaj ch ód w pomieszczeniach swego domu Zalecenia dotycz ce zachowania podczas upa ów W ci gu dnia, zamykaj okna i aluzje szczególnie po stronie nas onecznionej; otwieraj okna i aluzje noc, kiedy temperatura na zewn trz jest ni sza, je li jest to bezpieczne. Je li mieszkanie jest klimatyzowane, drzwi i okna nale y zamyka. Wentylatory elektryczne mog dawa pewn ulg, jednak, je li temperatura zewn trzna przekracza 35 C, wentylator nie jest w stanie poprawi dyskomfortu wywo anego dzia aniem upa u; niezwykle wa ne jest picie p ynów. Unikaj upa u Przebywaj w najch odniejszym pomieszczeniu mieszkania, szczególnie noc. Je li w miejscu zamieszkania nie mo na utrzyma ch odu, sp d 2 3 godziny dziennie w ch odnym miejscu (np. klimatyzowany budynek publiczny). Unikaj wychodzenia na zewn trz w najgor tszej porze dnia. Unikaj forsownego wysi ku fizycznego. Pozostawaj w cieniu. Nie zostawiaj dzieci ani zwierz t w zaparkowanym poje dzie. D baj o ch odzenie i nawodnienie organizmu Korzystaj z ch odnych pryszniców i k pieli. Zast pczo stosuj ok ady i kompresy ch odz ce, nas czone zimn wod, k piele stóp w zimnej wodzie, itp. No lekk, nie przylegaj c do cia a odzie z tkanin naturalnych; wychodz c na zewn trz za ó kapelusz z szerokim rondem lub czapk z daszkiem i okulary przeciws oneczne. Pij regularnie, przy czym unikaj napojów zawieraj cych cukier lub alkohol. Pomó innym Je li osoba, któr znasz jest zagro ona, pomó jej w uzyskaniu fachowej porady i pomocy; samotnie mieszkaj ce osoby starsze i chore nale y odwiedzi co najmniej raz dziennie. W przypadku osób przyjmuj cych leki, nale y skonsultowa z lekarzem prowadz cym, jaki wp yw dane leki mog mie na termoregulacj i równowag wodno elektrolitow. W przypadku problemów zdrowotnych Utrzymaj leki w temperaturze poni ej 25 C, lub przechowuj w lodówce (stosuj si do zamieszczonych na opakowaniu zalece odno nie warunków przechowywania). Stosuj si ci le do zalece lekarza, je li cierpisz na chorob przewlek a lub za ywasz liczne leki. Je li ty lub kto inny poczuje si le Je li odczuwasz, zawroty g owy, os abienie, niepokój lub dotkliwe pragnienie i ból g owy, staraj si jak najszybciej uzyska pomoc, przenie si do ch odnego miejsca, Nawadniaj organizm pij c wod lub soki owocowe. W przypadku bolesnych skurczy mi niowych, zwykle mi ni nóg, ramion lub brzucha, wyst puj cych cz sto po d ugotrwa ym wysi ku fizycznym podczas upa u, bezzw ocznie odpocznij w ch odnym miejscu pij c jednocze nie doustne gotowe nawadniaj ce p yny glukozo-elektrolitowe. Je li zwi zane z przegrzaniem organizmu kurcze nie ust puj przez d u ej ni godzin, konieczne staje si skorzystanie z opieki medycznej Skorzystaj z porady lekarza je li zauwa asz nietypowe symptomy lub je li dane symptomy nie ustaj. Je li który z cz onków twej rodziny lub osoba, któr si zajmujesz ma skór gor c i such, majaczy, ma drgawki oraz/lub traci przytomno, niezw ocznie wezwij lekarza lub pogotowie ratunkowe. Podczas oczekiwania na przybycie lekarza lub pogotowia, nale y przenie dotkni t osob na ch odne miejsce uk adaj c j w pozycji le cej na plecach, z nogami i miednic u o onymi wy ej ni tu ów; zdj z niej ubranie i rozpocz zewn trzne ch odzenie cia a przez u o enie kompresów ch odz cych na szyi, w pachach i pachwinach, nieprzerwane wachlowanie i spryskiwanie skóry wod o temperaturze C; oraz mierzy temperatur cia a. Nie podawa aspiryny ani paracetamolu; osob, która straci a przytomno nale y u o y na boku. numer telefonu alarmowego 112 lub 999 Opracowano na podstawie materia u Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach AUTO SERWIS czynne 8-17 sobota 8-13 Wykonujemy naprawy - zawieszenia - układów hamulcowych - wymiany łożysk - wymiany tłumików - wymiany oleju - elektromechanika, rozruszniki, alternatory, diagnostyka komputerowa Montujemy części renomowanych producentów: Bosch, TRW, Delphi, SWAG, Febi, Monroe, Kayaba, - oleje Mobil, Castrol, Shell Grodziec, ul. Barlickiego 26 E przy stacji kontroli pojazdów tel. (32) , ZAPRASZAMY

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW Zgodnie z ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów.

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów. 6 czerwca 2014r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 14 Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę miejską RADKOM. Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/123/17 RADY GMINY W WIŚNIEWIE. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/123/17 RADY GMINY W WIŚNIEWIE. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2017 r. Poz. 5940 UCHWAŁA NR XXVII/123/17 RADY GMINY W WIŚNIEWIE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ. z dnia 28 września 2015 r.

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ z dnia 28 września 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Protokół. Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu mgr Barbara Cygan wiceprezes TPŁ i dyrektor SP nr 46 w Łodzi.

Protokół. Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu mgr Barbara Cygan wiceprezes TPŁ i dyrektor SP nr 46 w Łodzi. Protokół z przebiegu XIII Regionalnego Konkursu Literackiego Moje ulubione miejsce w Łodzi i regionie 2017 organizowanego przez: Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Szkołę Podstawową nr 46 w Łodzi pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Zawsze Kocham Cię, Mamo

Zawsze Kocham Cię, Mamo Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2008-05-28 10:47:37 Zawsze Kocham Cię, Mamo Dzień Matki w Siewierzu obchodzony był w sposób szczególny. W Miejsko-Gminnym

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Protokół oceny prac złożonych do konkursu plastycznego pn. Gmina Solec nad Wisłą zabytki architektury i budownictwa

Protokół oceny prac złożonych do konkursu plastycznego pn. Gmina Solec nad Wisłą zabytki architektury i budownictwa Protokół oceny prac złożonych do konkursu plastycznego pn. Gmina Solec nad zabytki architektury i budownictwa Wójt Gminy Solec nad Pan Marek Szymczyk mając na uwadze rozwój młodych talentów zorganizował

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2003 r.

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2003 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Legionowie nr V/.49/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku I KWARTAŁ miesiąc tematy posiedzeń styczeń Zaopiniowanie budżetu gminy na rok 2003. Zapoznanie z działalnością

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia r. Projekt Nr OR-BRM.0006.345.2013 z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ z dnia... 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/478/2013 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 29 listopada 2013 r.

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/478/2013 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 29 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4526 UCHWAŁA NR XXXVIII/478/2013 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej. Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Kielecka 2/6

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Kielecka 2/6 Projekt Nasi Ulubieńcy Centrum edukacji ekologicznej w Radomiu realizowany na terenie Miasta Radomia. RAPORT do projektu CEE NASI ULUBIEŃCY 1. Nazwa i dane adresowe placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI ORGANIZATORZY Organizatorami są trzy mińskie stowarzyszenia, które od lat zajmują się organizacją koncertów i innych wydarzeń kulturalnych,

Bardziej szczegółowo

Klasa policyjna 1c Wychowawca: mgr Beata Matysiak. 04 września 2012r.

Klasa policyjna 1c Wychowawca: mgr Beata Matysiak. 04 września 2012r. Gospodarz klasy: Anna Gadomska z-ca gospodarza: Damian Żuchowski skarbnik: Alicja Sienkiewicz Obowiązkowy wyjazd na Westerplatte Klasa policyjna 1c Wychowawca: mgr Beata Matysiak 04 września 2012r. 06-07

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/534/17 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 1 września 2017 r.

Wrocław, dnia 14 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/534/17 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 1 września 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 września 2017 r. Poz. 3814 UCHWAŁA NR XXIX/534/17 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 1 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu My też mamy talent

Finał Konkursu My też mamy talent Finał Konkursu My też mamy talent Strona 1/6 Dnia 20 marca 2015 r. z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego i przy współorganizacji Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbył się finał I

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) W celu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK Organizacja nowego roku szkolnego : 1. Sprawdzenie i przedłożenie do zaopiniowania przez wizytatorów Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendia 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej

Bardziej szczegółowo

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Narodowej Dzień Edukacji We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnię Psychologiczno Kształcenia Praktycznego.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2017 Z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Czeladź z dnia r.

Protokół nr 3/2017 Z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Czeladź z dnia r. Protokół nr 3/2017 Z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Czeladź z dnia 24.04.2017r. W posiedzeniu udział wzięli: Rada Seniorów w składzie 1. Strzelecka Barbara - przewodnicząca Rady Seniorów 2. Daniel Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec. I.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec. I. Załącznik do Uchwały Nr XXV/156/2013 Rady Gminy Grabowiec z dnia 25 lipca 2013 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec I.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 264/XXVI/VI/2013 RADY GMINY LINIA. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 264/XXVI/VI/2013 RADY GMINY LINIA. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR 264/XXVI/VI/2013 RADY GMINY LINIA z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawiew Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Linia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jakub Sobolewski klasa IVa wyróŝnienie. Karolina Hołobud klasa IVa wyróŝnienie. Karol Basta klasa IVb wyróŝnienie

Jakub Sobolewski klasa IVa wyróŝnienie. Karolina Hołobud klasa IVa wyróŝnienie. Karol Basta klasa IVb wyróŝnienie WYKAZ OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W WOJKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 KONKURSY MIĘDZYNARODOWE Udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2008 : 24 osoby Jakub Sobolewski

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-27 11:50:30

Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-27 11:50:30 Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-27 11:50:30 VI Wojewódzki Konkurs Zawsze kocham Cię, Mamo Po raz szósty zorganizowany został Wojewódzki Konkurs pod

Bardziej szczegółowo

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym.

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym. 7 czerwca 2013r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 13 już Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę RADKOM. Impreza od zawsze cieszyła się ogromnym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk Zgodnie ze Statutem Młodzieżowa Rada Miasta (Rada Juniorów) to organ konsultacyjny Rady Miejskiej i Burmistrza Rada nie posiada osobowości prawnej;

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

... (pieczątka i podpis dyrektora szkoły/

... (pieczątka i podpis dyrektora szkoły/ ... (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (adres zamieszkania)... Krzyż Wlkp., dnia... BURMISTRZ KRZYŻA WLKP. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Dane ucznia / słuchacza ubiegającego

Bardziej szczegółowo

MEDALE ZA "DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE"

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE MEDALE ZA "DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE" W piątek 27 grudnia 2013 r. w Urzędzie Gminy w Przytocznej cztery pary z terenu naszej gminy świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W piątek 27 grudnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../... Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice Nr wniosku EKS 43181/.../200... r (wypełnia Gmina) Wierzchosławice,

Bardziej szczegółowo

Inspiracje Muzyczne 2017

Inspiracje Muzyczne 2017 Inspiracje Muzyczne 2017 W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 12 czerwca odbył się finał VII edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego Inspiracje Muzyczne. Inspiracje Muzyczne to forma

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015 III-IV

Rok szkolny 2014/2015 III-IV Rok szkolny 2014/2015 III-IV 1.Dzień Kobiet, jak wiadomo, to święto wszystkich dziewczynek; po wysłuchaniu zabawnego wiersza Dzień Kobiet L. J. Kerna dziewczynki uczestniczyły w różnych konkurencjach (sportowe,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Laureaci konkursu ekologicznego. I miejsce Jakub Bilnicki, Krystian Wierzbicki klasa IV b. II miejsce Dominika Konarska klasa V b

Laureaci konkursu ekologicznego. I miejsce Jakub Bilnicki, Krystian Wierzbicki klasa IV b. II miejsce Dominika Konarska klasa V b 18 kwietnia 2012 r. obchodziliśmy Dzień Ziemi w naszej szkole. Hasło tegorocznych obchodów to Dobra energia dla wszystkich. W ramach obchodów Dnia Ziemi zorganizowane zostały konkursy: wiedzy ekologicznej,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 (imię i nazwisko wnioskodawcy) 1 Somianka, dnia 2010..... (adres zamieszkania) (PESEL) 2 Wójt Gminy Somianka Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 Lp. 1. Część I Dane ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Gala finałowa konkursu filmowego "Prosto ze szkoły"

Gala finałowa konkursu filmowego Prosto ze szkoły Strona znajduje się w archiwum. Gala finałowa konkursu filmowego "Prosto ze szkoły" Konkurs filmowy Prosto ze szkoły - rozstrzygnięty. Na uroczystej gali odbyło się wręczenie nagród i dyplomów autorom

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II

W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II Witamy W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II Misja naszej szkoły Główne misje szkoły: Promująca chrześcijański system wartości. Przyjazna rodzinie, bliską młodemu człowiekowi. Pomagająca wszystkim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/116/11 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/116/11 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/116/11 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim I. Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 18 SIERPNIA 2016 R.

UCHWAŁA NR XXVII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 18 SIERPNIA 2016 R. w sprawie UCHWAŁA NR XXVII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 18 SIERPNIA 2016 R. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koprzywnica

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE Jedynka drzwi swe otwiera gościnnie, Jedynka serdecznie Was przyjmie. O SZKOLE Dzielimy budynek ze szkołą podstawową. Przy szkole mieści się hala sportowa, gdzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK Podstawa prawna funkcjonowania Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary powołany został Uchwałą Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach. Uchwała Nr XXVI/141/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej?

Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej? INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIASTO POZNAŃ W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA RADOMIA

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA RADOMIA Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Załącznik Nr 1 do uchwały nr 165/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O

Bardziej szczegółowo

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa) Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2012-03-26 08:06:03 Finał Powiatowy OTWP 22 marca 2012 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie odbył się Finał

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLENGO na rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLENGO na rok szkolny 2013/2014 POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KOBYLA GÓRA Wójt... miejscowość i data Gminy Kobyla Góra WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLENGO na rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/151/09 RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ. z dnia 16 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/151/09 RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ. z dnia 16 listopada 2009 r. UCHWAŁA Nr XXXI/151/09 RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa

Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Indywidualne wsparcie uczniów i ich rodziców Programy wieloletnie adresowane

Bardziej szczegółowo

Razem Bezpieczniej: Dzień Dziecka na pl. Bankowym

Razem Bezpieczniej: Dzień Dziecka na pl. Bankowym Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/7467,razem-bezpieczniej-dzien-dziecka-na-pl-bankowym.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 października 2017, 19:28 01.06.2011 Razem Bezpieczniej:

Bardziej szczegółowo

X Małopolskim Konkursie Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży

X Małopolskim Konkursie Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie Małopolskie Centrum Edukacji MEC Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Gminne Centrum Kultury w Żabnie Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów (DZ.U z 2004roku, Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Art. 90b. 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie

Bardziej szczegółowo

Bioróżnorodność pszczoły ścieżka edukacyjna Centrum Wystawowo-Szkoleniowe w Sielinku

Bioróżnorodność pszczoły ścieżka edukacyjna Centrum Wystawowo-Szkoleniowe w Sielinku Bioróżnorodność to bogactwo form życia występujących na Ziemi, w tym różnorodność roślin, zwierząt, grzybów, mikroorganizmów. Szczególne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności mają obszary wiejskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJLANYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TCZEW

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJLANYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TCZEW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJLANYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TCZEW 1 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/272/09 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 28 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/272/09 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 28 sierpnia 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 180 17912 Poz. 3044, 3045 zujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego; 4. opłacie nie podlegają dzieci 6-letnie korzystające ze świadczeń przedszkolnych do 6 godz.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady i warunki przyznawania stypendium szkolnego.

Postanowienia ogólne. Zasady i warunki przyznawania stypendium szkolnego. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Gdyni Nr... REGULAMIN przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gdyni.

Bardziej szczegółowo

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Świat malowany kolorami wiosny I miejsce - Jakub Wójcik klasa II rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II SZCZĘŚLIWY MAŁY OKR DLA ÓSEMKI 8 maja 2014 roku w Domu Kultury "Śnieżka" odbyły się eliminacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 21 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyn. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie edukacyjne z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie edukacyjne z sędzią Anną Marią Wesołowską

Spotkanie edukacyjne z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie edukacyjne z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie edukacyjne z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie edukacyjne z sędzią Anną Marią Wesołowską Gmina Śrem w związku z realizacją projektu Profilaktyka ma znacznie wielowymiarowe działania gminy

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

REGULAMIN III Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej REGULAMIN III Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Strona 1 z 6 1 ORGANIZATOR 1. III Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE Piknik rodzinny Dnia 14 czerwca 2015 roku na terenie naszej szkoły został zorganizowany piknik rodzinny. Początek imprezy przewidziano na godz. 14:30. Do przygotowań zabrali się zarówno rodzice, nauczyciele,

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Konkursu Jak widzą dzieci segregację śmieci

Regulaminu Konkursu Jak widzą dzieci segregację śmieci Regulaminu Konkursu Jak widzą dzieci segregację śmieci Przedmiot Konkursu Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez dzieci plakatu w formacie A promującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Organizator

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata 2014-2018 2014 Biuro Obsługi Rady BR 0 150 A Rok Referat Symbol kom. org. Oznaczenie teczki Uchwały Rady Gminy Tytuł teczki wg wykazu akt Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

jedenasta edycja konkursu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ORGANIZATORZY: WSPÓŁORGANIZATORZY: Urzędu Miasta Bydgoszczy

jedenasta edycja konkursu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ORGANIZATORZY: WSPÓŁORGANIZATORZY: Urzędu Miasta Bydgoszczy jedenasta edycja konkursu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ORGANIZATORZY: VII Liceum Ogólnokształcące im Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy Wydział Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

3. Ogólna liczba uczestników w projekcie (we wszystkich działaniach): około 310 osób

3. Ogólna liczba uczestników w projekcie (we wszystkich działaniach): około 310 osób Projekt Nasi Ulubieńcy Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu realizowany na terenie Miasta Radomia. RAPORT do projektu CEE NASI ULUBIEŃCY-2015/2016 1. Nazwa i dane adresowe placówki lub pieczątka: Zespół

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SZKOLNE. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Miasta Łomża.

STYPENDIUM SZKOLNE. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Miasta Łomża. INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM (dotacja celowa w dz. 854, rozdz. 85415 2030 zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty jako zadanie własne gminy)

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium szkolne

1. Stypendium szkolne Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 1. stypendium szkolne 2. zasiłek szkolny 1. Stypendium szkolne Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Tekst jednolity opracowany na podstawie: 1) Uchwały Nr XXV/23/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 marca 2005 roku (opublikowano w Dz. U. Województwa Małopolskiego nr 313 poz. 2290 z dnia 10 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych im. Św. Jana Kantego w Zborowicach SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku Opracowała:

Bardziej szczegółowo

XV EDYCJA KONKURSU SZOPKA BOŻONARODZENIOWA W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

XV EDYCJA KONKURSU SZOPKA BOŻONARODZENIOWA W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ XV EDYCJA KONKURSU SZOPKA BOŻONARODZENIOWA W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ POD PATRONATEM J.E. Ks. Bp. DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ dr GRZEGORZA KASZAKA ORGANIZATORZY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PARAFIA

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2012 r. Poz. 6477

Warszawa, dnia 24 września 2012 r. Poz. 6477 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 września 2012 r. Poz. 6477 UCHWAŁA Nr XVIII/114/2012 RADY GMINY STARA KORNICA z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TEATRALNY ZA KURTYNĄ DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO

PROJEKT TEATRALNY ZA KURTYNĄ DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO Dzieci nie są aktorami, one tylko bawią się w teatr PROJEKT TEATRALNY ZA KURTYNĄ DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO ZSM 2 - PSP 15 K-Koźle Projekt realizowany jest w ramach Programu indywidualizacji procesu nauczania

Bardziej szczegółowo