PISMO LOKALNE NR 4/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PISMO LOKALNE NR 4/2011"

Transkrypt

1 PISMO LOKALNE NR 4/2011 LIPIEC-SIERPIEŃ ISSN EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GŁOS WOJKOWIC nr 4/2011 1

2 EKOLOGIA Tegoroczny projekt edukacji ekologicznej pn. Segregujesz środowisko ratujesz prowadzony przez Spółkę z o.o. Recykling Wojkowice w Wojkowicach zakończony został uroczystą galą w dniu r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach. Akcja projektu edukacji ekologicznej organizowana od października 2010r. do maja 2011r. odbywała się pod patronatem Rekopol S.A. Organizacji Odzysku z Warszawy głównego sponsora i skierowana była do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół z terenu gmin powiatu będzińskiego tj. Wojkowice, Psary, Bobrowniki, Ożarowice oraz Będzin Przedmiotem projektu były konkursy: 1.Konkursu zbiórki surowców wtórnych tj.zbiórka puszek aluminiowych, nakrętek z butelek typu PET oraz zbiórki makulatury gazetowej (czasopisma kolorowe i czarno białe). 2. Konkurs na wykonanie projektów prac plastycznych (wytwórczych). Pierwsza praca plastyczna - twórcza polegała na wykonaniu torby ekologicznej (na zakupy) z wykorzystaniem dostępnych materiałów (surowców wtórnych) nadających się do odzysku szczególnie takich jak: papier (gazety, kartony in), plastik (folie in), tkaniny konkurs kierowany był do klas I-III ze Szkół Podstawowych indywidualne wykonanie pracy. Druga praca polegała na wykonaniu ulotki informacyjno - edukacyjnej związanej z tematyką selektywnej zbiórki odpadów u źródła z uwzględnieniem rodzajów odpadów zbieranych selektywnie tj. papier, plastik, szkło, złom. Konkurs kierowany był do klas IV-VI ze Szkół Podstawowych zbiorowe/klasowe wykonanie pracy. W projekcie udział wzięło 14 placówek 2 GŁOS WOJKOWIC nr 4/2011 oświatowych. Podczas całej akcji zbiórki surowców wtórnych zebrano kg surowców, w tym 2 715kg nakrętek, 390kg puszek aluminiowych, kg makulatury oraz dodatkowo 350kg PET-a. Za wszystkie odebrane surowce organizator wypłacił placówkom środki pieniężne za każdy asortyment odrębnie. Łączna kwota zapłaty za zebrane surowce wyniosła prawie zł. W konkursie zbiórki surowców wtórnych laureatami byli: INDYWIDUALNIE: 1. Największą ilość puszek zebrała: Izabela Wrona kl. III B ze SP Nr 3 w Wojkowicach 67kg I miejsce 2. Największą ilość nakrętek z butelek po napojach PET zebrał: Aleksander Kopeć kl. III B ze SP Nr 3 w Wojkowicach 270kg. I miejsce, 3. Największą ilość makulatury w kg zebrał: Aleksander Pochwat kl. Va ze SP Nr 3 w Wojkowicach 1660kg - I miejsce, ZBIOROWO: 1. Największą ilość puszek zebrała: kl. III ze SP Nr 3 w Wojkowicach w ilości 134kg- I miejsce 2. Największą ilość nakrętek z butelek po napojach PET zebrała: kl. IIIB ze SP Nr 3 w Wojkowicach w ilości 582kg I miejsce, 3. Największą ilość makulatury w kg zebrała: kl. Va ze SP Nr 3 w Wojkowicach 4600kg - I miejsce Do laureatów w konkursie plastycznym na wykonanie projektów prac zgodnie z kategoriami wiekowymi należą: 1. W kategoria A klasy I-III najlepsze projekty torby ekologicznej indywidualnie wykonali: Maria Mostek kl. II z ZSP W Dobieszowicach - I miejsce 2. W kategoria B klasy IV-VI najlepsze projekty ulotki informacyjno edukacyjnej zbiorowo wykonały: Klasa Va Maciej Wróblewski, Piotr Śrutek, Krystian Magdziak ze SP Nr 3- I miejsce Za zaangażowanie i aktywizowanie uczniów i przedszkolaków w konkursy wyróżniono Panią Annę Możdżeń ze SP Nr 3 Wojkowicach, Panią Ewę Kulik z Przedszkola w Rogoźniku oraz Panią Elżbietę Będkowską ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie z MZS Nr 1. Projekt edukacji ekologicznej pn Segregujesz środowisko ratujesz zakończono uroczystą galą, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach w dniu r. Podczas gali wręczone zostały nagrody laureatom wszystkich konkursów oraz podziękowania złożone na ręce koordynatorów nauczycieli prowadzących akcje w placówkach oświatowych. Organizator ponownie zaprasza placówki oświatowe zlokalizowane na terenie powiatu będzińskiego do czynnego udziału w kolejnym projekcie edukacji ekologicznej, którego rozpoczęcie planowane jest na koniec września 2011r. Zapraszamy do liczniejszego i aktywniejszego udziału w kolejnym projekcie edukacji ekologicznej. Podziękowania składamy: Burmistrzowi Miasta Wojkowice, Wójtowi Gminy Bobrowniki, Wójtowi Gminy Psary, Wójtowi Gminy Ożarowice oraz Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach. Przedstawiciele RECYKLING Wojkowice Krystyna WIŚNIEWSKA Monika CZAMARA

3 d W NUMERZE Lato w świetlicach Podczas tegorocznych wakacji wszystkie placówki świetlicowe działające na terenie naszego miasta w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień oferują atrakcje dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście. Świetlica przy Gimnazjum w Wojkowicach w lipcu prowadziła zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych. Świetlica przy ulicy Sucharskiego zaprasza również w sierpniu w każdy wtorek i czwartek w godzinach popołudniowych oraz w sobotę do południa. Udział w zajęciach oferują również Centrum Młodzieżowe Tlen oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Radzionkowie, które zapraszają codziennie od poniedziałku do niedzieli do siedziby Tlenu. Dotychczas z propozycji letnich zajęć skorzystało około setki dzieci, które w miłej i przyjaznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej kadry może spędzić wakacyjny czas. Oferta skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, które nie mają możliwości wyjazdu na wakacje. Ponieważ do końca wakacji zostało jeszcze sporo czasu, życzymy Wam dużo słońca i niezapomnianych wrażeń z letnich przygód. Lidia Olszówka d Kondolencje W związku ze śmiercią mamy Pani Anny Jaworeckiej, wyrazy współczucia składają koleżanki i koledzy z Urzędu Miasta W numerze: DNI WOJKOWIC 2011 Targi pracy Sesja absolutoryjna W dniu 27 czerwca 2011r. odbyło się posiedzenie X sesji Rady Miasta Wojkowice. W punkcie 5 porządku obrad, ppkt d/ zawierał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wojkowice na rok 2010 oraz udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok Po zapoznaniu się przez Radę z w/w dokumentami, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Wojciech Niedbała przedstawił pozytywne opinie : Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i Komisji Rewizyjnej RM, o wykonaniu budżetu Miasta Wojkowice na rok 2010, wnioskując tym samym o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta. Rada jednogłośnie 13 głosami podjęła uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu na 2010r. oraz udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta. Głos Wojkowic Pismo Lokalne Nr 4/2011 Lipiec-Sierpień Wydawca: Gmina Wojkowice Adres Redakcji: Urząd Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a Redaktor Naczelny Łukasz Kozieł tel: , fax: Zdjęcie na okładce: Archiwum UM Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam, listów do redakcji oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów dostarczonych materiałów. Druk: Drukarnia Magic s.c. Będzin-Grodziec ul. Racjonalizatorów 2 tel Nakład: 2100 egz. GŁOS WOJKOWIC nr 4/2011 3

4 INFORMACJE Wakacje z książkami Biblioteka w pierwszym półroczu zakupiła 474 książki, które w dużej mierze znalazły się na półkach dzięki czytelnikom. Polecane przez naszych mieszkańców tytuły, to nowości z rynku wydawniczego hity i bestsellery, klasyka i literatura naukowa. Dla dzieci i młodzieży zakupiliśmy nowe lektury i przeboje lata. Książek na półkach biblioteki nigdy nie jest zbyt wiele. Cieszy nas fakt, że wiele osób prywatnych powierzyło nam swoje cenne tytuły. W imieniu czytelników Biblioteki składam serdeczne podziękowania za dary, które wzbogaciły nasz księgozbiór. W szczególności dziękujemy Państwu: Janinie Jagodzik, Stanisławowi Dudzie, Dagmarze Zachciał, Justynie Nowakowskiej, Grzegorzowi Leśniakowi, Wojciechowi Tomczykowi, Anecie i Karolowi Basta, Władysławie Dąbek. Ostatnio podarowano nam również bardzo ciekawe filmy oraz gry komputerowe. Z każdym dniem nasza biblioteka staje się bogatsza. Przede wszystkim dzięki Wam, drodzy przyjaciele. Stypendia socjalne Przypominamy zainteresowanym, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice. Stypendium przyznaje się uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych ( szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły pogimnazjalne, szkoły policealne) oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu Anna Śliż ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Kryterium dochodowe na członka rodziny uprawniające do ubiegania się o stypendium wynosi 351 zł. Druki Wniosków można pobrać w Urzędzie Miasta w Wojkowicach w Punkcie Obsługi Petenta lub na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta: Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Wojkowice w pokoju nr 14 I piętro w terminie do 15 września br. Lidia Olszówka Głosując na wspieramy ideę budowy placu zabaw na osiedlu Plaka. 4 GŁOS WOJKOWIC nr 4/2011

5 Z ŻYCIA SZKÓŁ Super chłopak super dziewczyna SP3 Tegoroczne wybory Superdziewczyny i Superchłopaka Szkoły, których organizatorami były : Anna Pawełczyk, Urszula Czerkawska i Ewa Czech, przebiegały w wyjątkowo uroczystej atmosferze, bowiem wybieraliśmy Super już po raz 10. Jak co roku uczniowie co miesiąc wybierali w swoich klasach dziewczynę i chłopaka, którzy według klasy byli najlepsi..kryterium wyboru były nie tylko oceny, ale przede wszystkim kultura osobista, grzeczność, umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach, koleżeńskość. 25 maja 2011 roku odbył się wielki finał do którego zakwalifikowali się: Aleksandra Binko, Igor Domagała, Sara Fatyga, Mateusz Nowak, Karolina Górka, Piotr Śrutek, Roksana Kulasik, Jakub Rosik, Julia Mucha, Bartłomiej Witek. Gośćmi uroczystości, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury byli absolwenci szkoły, którzy w ubiegłych latach zdobyli tytuł Superdziewczyny i Superchłopaka Szkoły: Kaja Wawrzonkiewicz, Aleksandra Ślęzak, Przemysław Pawełczyk, Klaudia Kowalska, Edyta Pawełczyk, Joanna Połedniok, Bartłomiej Witek Tegorocznych finalistów oceniała Kapituła w skład której weszli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Wojkowice Witold Kwiecień Dyrektor MZOiW Bożena Magaczewska Dyrektor Szkoły Grażyna Trzcionka Przewodnicząca Rady Rodziców Judyta Wyrobek Przewodniczący Rady Rodziców Jacek Łukasiewicz Dyrektor MOK Barbara Pawlak Dyrektor Przedszkola Irena Filipowicz Kierownik Artystyczny MOK Monika Polan - Zbączyniak Przedstawicielka Szkoły Alicja Michnik oraz Grono Pedagogiczne naszej szkoły: Panie: Maria Goczoł, Targi pracy Anna Biela, Anna Pycia, Katarzyna Maczuga, Urszula Czerkawska, Sylwia Stępień, Lidia Ratajczak. Uczniowie zmagali się w różnych konkurencjach takich jak : autoprezentacja, bank pytań, rozwiązywanie krzyżówki, zabawy muzyczne, rozpoznawanie głosów nauczycieli czy rozpoznawanie rasy psów. Finaliści wykazali się dużym poczuciem humoru, taktem i pomysłowością. Po zakończeniu konkurencji podliczono punkty i ogłoszono wyniki. Tytuł Superdziewczyny roku szkolnego 2010 / 2011 zdobyła: JULIA MUCHA tytuł Superchłopaka roku szkolnego 2010 / 2011 zdobył: BARTŁOMIEJ WITEK Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie i uroczystość dobiegła końca. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za przyjęcie zaproszenia. Laureatom serdecznie GRATULUJE- MY a wszystkim uczniom życzymy powodzenia w następnych wyborach Super - a to już za rok. Anna Pawełczyk Kolejny już raz, Zespół Szkół w Wojkowicach był miejscem spotkania pracodawców, pośredników pracy i młodzieży poszukującej pracy sezonowej na okres wakacji. Organizatorem Targów Pracy w Wojkowicach, podobnie jak w latach ubiegłych był Szkolny Ośrodek Kariery działający w Zespole Szkół. Do udziału w Targach zaproszonych zostało kilkudziesięciu oferentów, przedstawicieli rynku pracy m.in. Młodzieżowe Biura Pracy OHP z: Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Siemianowic Śl., Radzionkowa, Tarnowskich Gór; Powiatowe Urzędy Pracy z Będzina, Bytomia, Piekar Śl. a także wiele agencji pracy, pośredników i pracodawcy prywatni. Zainteresowani służbami mundurowymi, mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Prezentowane zostały oferty pracy krótkoterminowej, sezonowej, ale również oferty pracy stałej. Wiele ofert skierowanych było do osób młodych, jednak można było znaleźć również wiele ofert pracy stałej dla osób bezrobotnych m.in. pracownicy budowlani, barmanki, bufetowe, pracownicy biurowi, kierowcy. Na tegoroczne Targi przygotowanych zostało ponad 200 ofert pracy.. Zainteresowani mieli do dyspozycji 839 miejsc pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczne Targi Pracy Sezonowej cieszyły się dużym zainteresowaniem. Kolejny już raz miały charakter Targów Powiatowych. Odwiedzający targi, to nie tylko mieszkańcy Wojkowic, ale również młodzi ludzie z Będzina i Czeladzi Lidia Musiał GŁOS WOJKOWIC nr 4/2011 5

6 OGŁOSZENIA PRZEDSIĘBIORCO! ZAKTUALIZUJ DANE W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2011r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanej CEIDG (art ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. Nr 220 poz.1447 z 2010 tekst jednolity) konieczne jest uzupełnienie przez przedsiębiorców danych wpisanych do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wojkowice ewidencji działalności gospodarczej w zakresie: - opisu przedmiotu działalności gospodarczej (od w obrocie gospodarczym obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności PKD 2007), - aktualnego adresu zamieszkania oraz wykonywania działalności gospodarczej, - wykreślenia wpisów przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność gospodarczą, a do chwili obecnej figurują w ewidencji, - wykreślenia zbędnych wpisów w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada więcej niż jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Informujemy, że w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wojkowice figurują nieaktualne wpisy nie zawierające numeru PESEL i określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Ponadto przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie wykonywania działalności, przed 20 września 2008r. (np. w Urzędzie Skarbowym luk Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych) a nie wykreślili wpisu z ewidencji działalności zostaną przekazani do CEIDG jako osoby prowadzące działalność. Takie osoby powinny sprawdzić czy nadal figurują w bazie bieżącej ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Wojkowice. PRZEDSIEBIORCY POWINNI JAK NAJSZYBCIEJ ZWERYFIKOWAĆ DANE ZAWARTE W REJESTRACH DZIAŁALNOŚCI W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 organy ewidencyjne będą przenosić dane przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz tych którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej z dotychczasowej ewidencji do nowego systemu teleinformatycznego CEIDG. Przypominamy, że wpis do ewidencji jest nieaktualny, jeżeli po 1 stycznia 2008 r. nie została dokonana w nim żadna zmiana. Brak aktualizacji grozi przedsiębiorcy niewpisaniem w CEIDG, a tym samym nielegalnym prowadzeniem działalności od nowego roku. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, pokój nr 8, tel w.28 i 38 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki w godz , od wtorku do piątku ). Porzucone Psy W ostatnim czasie w naszej gminie zaobserwowano znaczny wzrost liczby porzuconych psów, niektóre z nich bezwzględnie wyrzucono z samochodów. Znudziły się właścicielowi, za dużo kosztowało ich utrzymanie, czy nie miał się kto nimi zajmować? Przyczyn tej sytuacji może być wiele. Często porzucanie zwierzaków powodowane jest wyjazdami na wypoczynek i dlatego bezdomnych psiaków, czy kotów przybywa najwięcej w okresie wakacyjnym. W ubiegłym miesiącu, z terenu naszej gminy - do schroniska, trafiło aż 7 psów i 3 koty. Świadomy człowiek, który posiada pupila i planuje dłuższy wyjazd, zapewnia mu opiekę zastępczą wśród znajomych, rodziny lub umieszcza tymczasowo w hotelu dla zwierząt albo w schronisku. Wiąże się to - co oczywiste - z opłatami. Niestety nie wszyscy wykazujemy się takim rozsądkiem i wrażliwością, nie każdy przejmuje się tym, że pies, wyrzucony z samochodu przesiaduje przy drodze, czekając na powrót swojego właściciela. Smutny to widok i kruszy serca wielu ludzi. Jednak błędem i szkodą dla zwierzaka jest akceptowanie takiej sytuacji i dokarmianie pieska przy tej drodze przez całe miesiące. W tym czasie uczy się on przetrwania, zaczyna traktować ulicę jak swój nowy dom, a jednocześnie odzwyczaja się od towarzystwa człowieka, staje nieufny i dziczeje. Im dłużej zwierze pozostaje bezdomne, tym trudniej je bezpiecznie złapać i umieścić w schronisku. O takiej sytuacji (porzucenie psa), należy natychmiast powiadomić tut. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pod nr tel wew. 13 lub w godzinach popołudniowych - Komisariat Policji w Wojkowicach, nr tel WAŻNE!!! Jeśli chcemy, by pies, kot lub inne zwierzę, zagościło w naszym domu pamiętajmy, by dobrze przemyśleć tę decyzję - zastanowić się, co zrobimy z nim w wakacje, czy stać nas na jego utrzymanie, czy ma się nim kto opiekować, czy nie jest to chwilowy kaprys dziecka oraz czy posiadamy odpowiednie warunki mieszkaniowe. A jeśli już jesteśmy pewni, swej decyzji, warto rozważyć możliwość przygarnięcia psiaka ze schroniska. Na pewno odpłaci nam wiernością i oddaniem. WGKiOŚ 6 GŁOS WOJKOWIC nr 4/2011

7 Międzygminny Konkurs Plastyczny Jan Paweł II SANTO SUBITO Życie i działalność Papieża Polaka Jana Pawła II. Wspomnienia, emocje, przeżycia związane z Jego osobą oraz uroczystością wyniesienia na ołtarze to tematyka konkursu plastycznego, którego uroczyste podsumowanie odbyło się w naszym ośrodku 19 maja br. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęły 173 prace z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z Wojkowic, Dąbia, Mierzęcic, Dobieszowic, Psar, Będzina, Toporowic, Przeczyc, Rogoźnika i Sarnowa. Papież był na nich portretowany i przedstawiany w sytuacjach związanych z Jego pontyfikatem. Wysoki poziom prac potwierdziło jury w składzie: Przewodniczący Mariusz Wnukowski, plastyk Członek Barbara Pawlak, dyrektor MOK w Wojkowicach, Członek Monika Polan Zbączyniak, nauczyciel plastyki wyróżniło prace następujących młodych twórców: - w kategorii klas 0 - III I miejsce - Michał Tyrała (SP1 Mierzęcice, opiekun: Renata Urbańczyk) II miejsce Jaś Kopcik (SP Sarnów, opiekun: Anna Lechniak) III miejsce Natalia Kania (SP Przeczyce, opiekun: Małgorzata Hyla) Wyróżnienie Wiktoria Domagała (SP 1 Wojkowice, opiekun: Anna Trzcionka- Czyż) Wyróżnienie Julia Trzcionka (SP Dąbie, opiekun: Mieczysława Szymalska) Wyróżnienie Marta Góra (SP Przeczyce, opiekun Małgorzata Hyla) Wyróżnienie Kinga Kaczmarzyk (Przed- szkole Rogoźnik, opiekun Ewa Kulik) Wyróżnienie Weronika Hudecka (SP 1 Mierzęcice, opiekun Barbara Gurowiec) Wyróżnienie Wiktoria Zetlerowicz (SP Sarnów, opiekun Anna Lechniak) Wyróżnienie Magdalena Pawlik (SP 2 Mierzęcice, opiekun Marta Czapla) Wyróżnienie Paulina Niedziela (SP 1 Mierzęcice, opiekun Barbara Gurowiec) Wyróżnienie Anna Wojdas (SP Przeczyce, opiekun Małgorzata Hyla) Wyróżnienie Zuzanna Łukasik (SP 1 Mierzęcice, opiekun Barbara Gurowiec) Wyróżnienie Kinga Pocztowska (SP 2 Mierzęcice, opiekun Marta Czapla) - w kategorii klas IV - VI I miejsce Przemysław Jankowski (ZSP Dobieszowice, opiekun Małgorzata Sepetowska, Magdalena Polak) I miejsce Magdalena Czerwińska (SP 2 Mierzęcice, opiekun Renata Bakalarz) II miejsce Sandra Kocot (SP Dąbie, opiekun Dorota Dzielawska) II miejsce Natalia Cyba (ZSP Dobieszowice, opiekun Małgorzata Sepetowska, Magdalena Polak) III miejsce Katarzyna Klusek (ZSP Dobieszowice, opiekun Małgorzata Sepetow- W dniu roku jury podjęło decyzję o przyznaniu nagród oraz wyróżnień w kokursie fotograficznym organizowanym przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć komisja na I miejsce wybrała zdjęcie autorstwa naszego druha Wojtka Grząśko. Zdjęcie zrobione 21 maja podczas umacniania przerwanego wału na rzece Jaworznik. Na zdjęciu druhowie: Łukasz Bubel, Marcin Kulawik, Radosław Nadolski. Wygrana w konkursie to bon o wartości zł. Radosław Nadolski WYDARZENIA ska, Magdalena Polak) III miejsce Kaja Czapla (SP Toporowice, opiekun Anna Hudecka) III miejsce Aleksandra Brudzińska (SP 1 Mierzęcice, opiekun Agata Psonka) Wyróżnienie Marta Sarnik (SP 1 Mierzęcice, opiekun Agata Psonka) Wyróżnienie Magdalena Danecka (ZSP Dobieszowice, opiekun Małgorzata Sepetowska, Magdalena Polak) Wyróżnienie Karol Łata (ZSP Dobieszowice, opiekun Małgorzata Sepetowska, Magdalena Polak) Wyróżnienie Aldona Glegoła (SP Przeczyce, opiekun Małgorzata Hyla) Wyróżnienie Wiktoria Kucharczak (SP Przeczyce, opiekun Małgorzata Hyla) Wyróżnienie Mateusz Płatek (SP 1 Mierzęcice, opiekun Agata Psonka) Wyróżnienie Michał Bernat (SP 8 Będzin, opiekun Marta Gwiazda) - w kategorii klas gimnazjalnych I miejsce Karolina Barańska (Gimnazjum Mierzęcice, opiekun Ewa Kocot) II miejsce Karolina Mańka (Gimnazjum Mierzęcice, opiekun Ewa Kocot) Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Jan Paweł II SANTO SUBITO stał się nie tylko okazją do wymiany doświadczeń plastycznych i estetycznych, rozwijania wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży ale pozwolił też na przybliżenie sylwetki i dokonań Ojca Świętego. Prace oglądać można do końca maja na wystawie pokonkursowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach. ZAPRASZAMY Monika Polan-Zbączyniak Wygrana w fotokonkursie Powódź 2010 GŁOS WOJKOWIC nr 3/2011 7

8 WYDARZENIA Za nami sobotni festyn Dni Wojkowic Impreza odbyła się na stadionie Milenium w Wojkowicach. Na scenie zaprezentowali się uznani w całej Polsce artyści oraz utalentowana młodzież z naszego miasta. Występy rozpoczęły się od prezentacji uczniów wojkowickich szkół, którzy doskonale radzili sobie na dużej estradzie. Następnie zebrana publiczność mogła podziwiać dobrze znane grupy taneczne Fox i Mini Fox oraz Regionalny Zespół Folklorystyczny Jaworznik. Tuż po godzinie na scenę zawitała pierwsza gwiazda wieczoru Siemianowicka Orkiestra Rozrywkowa. Repertuar zespołu kierowanego przez dyrygenta Joachima Krzyka oparty jest przede wszystkim na współczesnych aranżacjach muzyki rozrywkowej. W wykonaniu orkiestry można usłyszeć utwory popowe, rockowe, swingowe, funky i latino. Z zespołem współpracują wokaliści: Aleksandra Stano, Katarzyna Piasecka i Bartosz Jaśkowski oraz Iwona Węgrowska, którą cała Polska poznała i pokochała jej głos w piosence Pokonaj siebie zaśpiewanej w duecie z Piotrem Kupichą z zespołu Feel. Single 4 lata I Kiedyś zapomnę pochodzące z debiutanckiej płyty podbiły wszystkie listy przebojów. Niespodziankę dla wszystkich mieszkańców przygotował Burmistrz Miasta Wojkowice Witold Kwiecień, który zagrał wspólnie z orkiestrą na kongach. Nareszcie nadszedł czas na rozstrzygnięcie loterii zorganizowanej przez Urząd Miasta Wojkowice, której sponsorem był ING Bank Śląski. Nagrodę główną laptop wylosowała Pani Marzena Koba. Na zakończenie imprezy wystąpiła grupa The Beatles Revival z Czech. Jest to jeden z najlepszych i najpopularniejszych zespołów revivalowych. W znakomity sposób przypomnieli nam klimat piosenek legendy Liverpoolu. Dni Wojk Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznych Dni Wojkowic. Łukasz Kozieł 8 GŁOS WOJKOWIC nr 3/2011

9 WYDARZENIA owic GŁOS WOJKOWIC nr 3/2011 9

10 KULTURA DZIEŃ DZIECKA W dniu 04 czerwca br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach obchodzono Dzień Dziecka. Czekało na nich wiele ciekawych przygód oraz wyzwań, których doznali podczas programu interaktywnego Piraci z Karaibów. Program pozwolił naszym najmłodszym na odrobinę zapomnienia, które przeniosło ich do zaczarowanego świata bajek. Taka zabawa pozostanie na długo w pamięci naszych milusińskich. Już na wstępie dzieci zostały zachęcone do wspólnej rozgrzewki przy dźwiękach morskiej piosenki. Wspólnie z piratami ruszyli na gorącą ciepłą wyspę i wzburzone morze. Chętni mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji w postaci urządzeń pneumatycznych i straganów. Katarzyna Kościelny POPIS MUZYCZNY 15 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury mieliśmy okazję podziwiać popisy młodych muzyków. Zaprezentowali się nam uczniowie Pani Małgorzaty Mańczyk i Pana Wojciecha Kruża w grze na fortepianie i gitarze. Wychowankowie ćwiczą swoje umiejętności dopiero od października, ale grali naprawdę wspaniale. Trzeba dodać, że dla większości był to pierwszy w życiu koncert przed publicznością. Wystąpili: 1.Gitara Aleksandra Marzec Melodia (Józef Powroźniak) 2.Fortepian Karolina Duda Niespodzianka, Kurki trzy 3.Fortepian Jakub Rebeś Wróbelek, Kaczor Donald 4.Gitara Alicja Michnik Melodia (Józef Powroźniak) 5.Fortepian Emilia Stanisławska Kołysanka, Tarantella 6.Gitara Oliwia Lebiecka Walczyk 7.Gitara Gabriel Czyż Etiuda (Carcassi) 8.Fortepian Paweł Warmuz Kogutki, Trzy osy 9.Gitara Marcel Życiński Blues (Wanders) 10.Gitara Paweł Piorun Blues 11.Fortepian Marcel Życiński Mały Chińczyk, Boogie Katarzyna Kościelny WAMPIRY liśmy przychodząc na przedstawienie? Nastrojowa scenografia, przyciemnione światła, magiczna muzyka, a do tego W środę 8 czerwca mieliśmy okazję przenieść się do mrocznego zamczyska, zamieszkanego przez wampirzą rodzinkę. Grupa Teatralna pracująca w naszym ośrodku pod kierunkiem pani Iwony Olszówki przedstawiła dla mieszkańców miniaturę teatralną w języku angielskim zatytułowaną Wampiry Kontratakują Noc Thrillera. Spektakl ten otrzymał I miejsce na IX Rejonowym Konkursie Anglojęzycznych Miniatur Teatralnych w Siemianowicach Śląskich. Co zasta- 10 GŁOS WOJKOWIC nr 3/2011 świetna gra młodych aktorów, którzy z lekkością posługiwali się językiem angielskim na scenie. To nie wszystko, co czekało na widzów tego wieczoru, mieli bowiem również okazję obejrzeć jednoaktówkę Rozmowa, także nagrodzoną w tym samym konkursie. Miniatura, przygotowana z uczniami Gimnazjum w Wojkowicach, przez tą samą panią reżyser, wystawiona została w dwóch wersjach językowych (w języku angielskim i polskim). Spektakl Vampires Strike Back jest miniaturą ale już dziś zapraszamy wszystkich, po przerwie wakacyjnej, na pełną wersję przygód Wampirów, którzy będą próbowali uwolnić się z lochów i skontaktować z Draculą. Monika Polan-Zbączyniak

11 PROJEKTY UNIJNE Dzieci naszą przyszłością pod taką nazwą w Szkole Podstawowej Nr 1 jest realizowany projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Od stycznia 2011 roku trwa już II etap tego projektu: uczniowie mają możliwość korzystania z wybranych przez siebie zgodnie z zainteresowaniem - zajęć, oraz uczestniczenia w wycieczkach, których koszt całkowicie pokrywany jest z funduszy unijnych. W ostatnich tygodniach zorganizowane zostały dwie takie całodniowe wycieczki: pierwsza 14 maja - do Juraparku w Krasiejowie, druga 18 czerwca - do Rodzinnego Parku Atrakcji w Rybniku. Dzieci biorące udział w tym projekcie otrzymały także na tym etapie pakiety, składające się z przyborów szkolnych i potrzebnych na zajęciach pomocy. Ale projekt to przede wszystkim różnorodne, bardzo ciekawe zajęcia. Takich zajęć do końca czerwca 2011 roku odbyło się 250 godzin w ramach zadania 3 (zajęcia wyrównawcze oraz specjalistyczne dla uczniów) i 375 godzin w ramach zadnia 4 (zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych). W ramach tych zajęć dzieci miały możliwość poznania np Drukarni w Sosnowcu i Radia Piekary, a 31 marca redaktorzy Małej Redakcji pojechali do nowoczesnego biurowca dziennika Zachodniego w Sosnowcu, na warsztaty dziennikarskie Junior Media. W ramach innych zajęć uczestnicy kształcą swoje zdolności aktorskie przy współpracy z prawdziwymi aktorami. Po wakacjach ruszy ostatni już etap projektu, który potrwa do końca grudnia 2011roku. Jolanta Dzienia Małgorzata Krawczyk Dla rozwoju infrastruktury i środowiska W związku z rozpoczętym projektem Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice Etap I Jednostka Realizująca Projekt rozpoczęła działania informacyjno-promocyjne. Koszulki promujące inwestycję rozdawane były podczas festynu Dni Wojkowic 2011 oraz wśród dzieci z Przedszkola im. Przyjaciół Bajek. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego beneficjent projektu ma obowiązek prowadzić działania informacyjne i promocyjne skierowane do opinii publicznej zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Do podstawowych działań należą: umieszczenie tablicy informacyjnej i pamiątkowej w miejscu prowadzenia prac budowlanych. Działania rekomendowane to: prowadzenie strony internetowej projektu, publikacje drukowane i elektroniczne prezentujące postęp inwestycji, plakaty oraz spotkanie informacyjne. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia strony internetowej projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice Etap I współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Strona jest dostępna pod adresem: GŁOS WOJKOWIC nr 4/

12 LISTY DO REDAKCJI Ogród Jordanowski W roku 1929 ukończono budowę osiedla domów robotniczych przy ówczesnej ulicy Staszica obecnie Morcinka. W planach budowy tego osiedla przewidziano budowę miejsca do zabawy dla dzieci pracowników. W roku 1930 otwarto ogólnie dostępny Ogród Jordanowski. W miejscu gdzie później powstał Dom Kultury KWK Jowisz obecnie Centrum Madison. W roku 1888 dr Henryk Jordan ( ) krakowski lekarz ginekolog założył w Krakowie pierwszy w Polsce park miejski, a jeden z pierwszych w Europie, publiczny ogród gier i zabaw ruchowych oraz ćwiczeń fizycznych dla dzieci i młodzieży. Dr Jordan uważał, że ruch i ćwiczenia gimnastyczne są podstawą zdrowego rozwoju młodego pokolenia. Z jego inicjatywy w roku 1899 wprowadzono do szkół średnich obowiązkowe lekcje gimnastyki. Jak grzyby po deszczu powstawały w miastach i miasteczkach ogrody jordanowskie. Towarzystwo Akcyjne Saturn zgodnie z ówczesną modą również przy budowanych przez siebie osiedlach budowało takie ogrody. Wojkowicki ogród jordanowski był miejscem zabaw dla dziatwy nie tylko z Wojkowic ale i okolicznych wsi. W ogrodzie przy wejściu postawiono ogromny kamienny łuk z przymocowaną tablicą z napisem OGRÓD JORDA- NOWSKI DLA DZIECI PRACOWNI- KÓW KOP. JOWISZ I CEMENTOWNI SATURN IMIENIA K.SCHEIBLERA I DRA. A. BIEDERMANNA. Byli to właściciele Towarzystwa Saturn. Tablicę tę zdemontował i zniszczył okupant niemiecki. Wzdłuż ogrodu biegła zadrzewiona aleja z ławkami. Po jej prawej stronie była wspinalnia wykonana z rur metalowych. W dalszej części była ogromna piaskownica z basenem. Basen miał pochyłe z dwóch stron dno, tak, że w środkowej części większe dzieci mogły swobodnie pływać. W dalszej części ulokowane były huśtawki i zjeżdżalnie. Po lewej stronie był pusty teren na którym w lecie grało się w piłkę, a w zimie wylewano wodę i robiono lodowisko. Dzisiaj z młodych ludzi nikt nie wyobraża sobie, że dzieci nie miały piłek. Robiono je samemu z pończoch i szmatek jakie dała mama. Grało się boso bo szkoda było butów. Stąd częste kontuzje grających. Pokaleczone stopy i kolana leczone były dostępnymi na trawniku liśćmi babki lancetowatej. 12 GŁOS WOJKOWIC nr 4/2011 W zimie rozgrywano zacięte mecze hokejowe. Zawodnicy uzbrojeni byli w kije do hokeja wykonane z patyków i desek jakich kto miał. Zabawa na tej ślizgawce trwała do późnych godzin nocnych, gdyż teren był oświetlony. W lecie wyświetlane były filmy fabularne. Rozpinano na końcu alei na dwu masztach ekran z białej tkaniny., tak, że z nastaniem zmierzchu włączano terkoczący aparat projekcyjny i leciała najpierw kronika filmowa, a później film. Filmy wyświetlano bezpłatnie. Widz musiał jedynie zaopatrzyć się w krzesło lub poduszkę albo siedzieć na gołej trawie. W rogu po lewej stronie alei głównej znajdowała się figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus na ręce. Na cokole widniał napis POD TWOJĄ OBRONĘ UCIE- KAMY SIĘ. Figura była wykonana w znanym zakładzie firmy Schafer z Piekar Śląskich. Figura ta do dzisiaj znajduje się na cmenatzru parafialnym Św.Antoniego w Wojkowicach. Było skromnie a nawet biednie, ale było miło i pozwalało mieszkańcom, a zwłaszcza dzieciom cieszyć się. Wielu mieszkańców pamiętających ten ogród przypomni sobie swoje dzieciństwo. Stanisław Duda

13 W dniu 27 czerwca 2011r. odbyło się posiedzenie X sesji Rady Miasta Wojkowice. W punkcie 5 porządku obrad, ppkt d/ zawierał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wojkowice na rok 2010 oraz udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok Po zapoznaniu się przez Radę z w/w dokumentami, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Wojciech Niedbała przedstawił pozytywne opinie : Regionalnej Izby Obrachunko- ABSOLUTORIUM WIADOMOŚCI wej w Katowicach i Komisji Rewizyjnej RM, o wykonaniu budżetu Miasta Wojkowice na rok 2010, wnioskując tym samym o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta. Rada jednogłośnie - 13 głosami podjęła uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu na 2010r. oraz udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta. Ilona Kupczak Uchwały z IX i X sesji Rady Miasta Wojkowice / 23 maja 2011 rok, 27 czerwca 2011 rok / - uchwała nr IX/54/2011 z dnia r. w sprawie : zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2011, - uchwała nr IX/55/2011 z dnia r. w sprawie : stawek opłat za korzystanie przez operatorów przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Miasta Wojkowice, - uchwała nr IX/56/2011 z dnia r. w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach, dla której Miasto Wojkowice jest organizatorem, - uchwała nr IX/57/2011 z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach za 2010r., - uchwała nr IX/58/2011 z dnia r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w związku ze sprzedażą prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego się w budynku położonym w Wojkowicach przy ulicy Sucharskiego 31 oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, - uchwała nr IX/59/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego się w budynku położonym w Wojkowicach przy ulicy Sucharskiego 31 wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych tego budynku i jego urządzeń oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki gruntu, na której ten budynek jest posadowiony, - uchwała nr IX/60/2011 z dnia r. w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w związku ze sprzedażą prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego się w budynku położonym w Wojkowicach przy ulicy Sucharskiego 23 oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, - uchwała nr IX/61/2011 z dnia r. w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego się w budynku położonym w Wojkowicach przy ulicy Sucharskiego 23 wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych tego budynku i jego urządzeń oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki gruntu, na której ten budynek jest posadowiony. - uchwała nr X/62/2011 z dnia r. w sprawie: opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole im. Przyjaciół Bajek w Wojkowicach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wojkowice, - uchwała nr X/63/2011 z dnia r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wojkowice na rok 2010 oraz udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok uchwała nr X/64/2011 z dnia r.w sprawie: powołania Zespołu ds. wyboru ławników sądowych na kadencję , - uchwała nr X/65/2011 z dnia r. w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Gminę Wojkowice w roku budżetowym Dzięki funduszom Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wojkowiccy policjanci wyposażeni zostali w urządzenie umożliwiające szybką i sprawną kontrolę stanu trzeźwości kierowców poruszających się po terenie naszego miasta. Alco-Blow, tak nazywa się urządzenie, jest w stanie w ciągu kilku sekund stwierdzić, czy badana osoba jest pod wpływem alkoholu. Aparat wygląda jak latarka, nie wymaga wymiany ustnika i jest niezwykle szybkie. Na alkomacie są trzy diody. Zielona zaświeci się, gdy nie ma alkoholu w wydychanym powietrzu, pomarańczowa, gdy stężenie jest niewielkie. Czerwona oznacza, że kierowca z całą pewnością nie powinien prowadzić. Dzięki uproszczonej procedurze i szybkiemu badaniu funkcjonariusze są w stanie przebadać o wiele więcej kierowców niż do tej pory. Teraz będą mogli robić badania przesiewowe i wyłapać o wiele więcej pijanych kierowców, co zapewne przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Lidia Olszówka OGŁOSZENIA Wynajmę mieszkanie M3 o łącznej pow. 51 m2 poł. na skraju parku w Wojkowicach (44) GŁOS WOJKOWIC nr 4/

14 KRONIKA KRYMINALNA Kronika Kryminalna 16 maja przy ul. Starej policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca miasta, który kierował samochodem osobowym marki Daewoo Lanos w stanie nietrzeźwości (0,85 promila). 18 maja przy ul. Sobieskiego policjanci zatrzymali 43-letniego mężczyznę, który kierował rowerem, będąc w stanie nietrzeźwości (0,52 promila). 20 maja przy ul. Sobieskiego policjanci zatrzymali 22-letnią kobietę, która przywłaszczyła telefon komórkowy marki Nokia, wartości 350zł, na szkodę mieszkańca Wojkowic. 20 maja przy ul. Plaka n/n sprawcy na parkingu osiedlowym dokonali włamania do 6 samochodów osobowych i dostawczych kradnąc elektronarzędzia, radioodtwarzacze i nawigacje samochodowe, radio CB, telefon komórkowy i inny sprzęt elektroniczny, kartę bankomatową, dokumenty osobiste i pojazdów oraz pieniądze w kwocie 400 zł., powodując łącznie straty w wysokości około 9.600zł., na szkodę mieszkańców Wojkowic. 21 maja przy ul. Morcinka policjanci zatrzymali 21-letniego mieszkańca Będzina, który kierował rowerem, będąc w stanie nietrzeźwości (1,11 promila). 22 maja przy ul. Zrałków na terenie cmentarza n/n sprawca, poprzez wyrwanie krzyża, dokonał uszkodzenia jednego z grobowców powodując straty w wysokości 700zł. 23 maja przy ul. Gierymskiego policjanci zatrzymali 21-letniego mieszkańca miasta, który posiadał przy sobie narkotyki w postaci amfetaminy. 24 maja przy ul. Plaka policjanci zatrzymali 18-letniego mieszkańca miasta, który wspólnie z nieletnim w rejonie ul. Jaworznik dokonali rozboju na 16-letnim mieszkańcu Wojkowic kradnąc na jego szkodę plecak. Wobec dorosłego sprawcy Prokurator Rejonowy w Będzinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. 29 maja przy ul. Sucharskiego policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Wojkowic w wieku 27 i 29 lat, którzy na ulicy pobili 30-letniego mieszkańca miasta powodując u niego ogólne obrażenia ciała. 31 maja przy ul. Harcerskiej policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę, który kierował samochodem osobowym marki Ford Eskort, pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. 14 GŁOS WOJKOWIC nr 4/ czerwca przy ul. Sobieskiego policjanci zatrzymali 32-letnią mieszkankę Będzina, która podczas kontroli biletów w autobusie posłużyła się podrobioną legitymacją szkolną. 4 czerwca przy ul. Morcinka n/n sprawca na terenie placu zabaw dokonał kradzieży torebki z zawartością telefonu komórkowego i dokumentów, na szkodę mieszkanki miasta. 7 czerwca przy ul. Sobieskiego n/n sprawcy dokonali włamania do baru 777, skąd skradli kasę fiskalną powodując straty w wysokości 1.500zł. 7 czerwca przy ul. Długosza na przystanku autobusowym ujawniono z obrażeniami głowy zwłoki 62-letniego mieszkańca Wojkowic. 10 czerwca przy ul. Sobieskiego 17- letni mieszkaniec miasta kierując bez uprawnień motocyklem marki Honda, nie udzielił na skrzyżowaniu pierwszeństwa przejazdu kierującej samochodem osobowym marki Peugeot, doprowadzając do zderzenia obu pojazdów. W wyniku zdarzenia motocyklista z obrażeniami głowy i klatki piersiowej został odwieziony do szpitala. 11 czerwca przy ul. Sobieskiego w autobusie linii 24 n/n sprawca wykorzystując panujący tłok, z kieszeni kurtki dokonał kradzieży portfela z zawartością dokumentów, powodując starty w wysokości 110zł., na szkodę mieszkańca Wojkowic. 17 czerwca przy ul. Morcinka policjanci zatrzymali trzech mieszkańców Wojkowic w wieku 24, 27 i 42 lata, którzy po wyłamaniu drzwi wtargnęli do jednego z mieszkań i pobili 49-letniego najemcę, powodując ogólne obrażenia ciała. Ponadto jeden ze sprawców groźbami usiłował wpłynąć na czynności wykonywane przez policjantów. 18 czerwca przy ul. Sobieskiego n/n sprawca z parkingu przyblokowego dokonał kradzieży samochodu osobowego marki VW Golf wartości 29tyś.zł., na szkodę mieszkańca naszego miasta. Pojazd odnaleziono w miejscowości Poręba. 25 czerwca przy ul. Kusocińskiego policjanci zatrzymali 16-letniego mieszkańca miasta, który posiadał przy sobie narkotyki w postaci marihuany. 2 lipca przy ul. Karłowicza policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który kierował rowerem, będąc w stanie nietrzeźwości (1,34 promila). 4 lipca przy ul. Sobieskiego n/n sprawca w barze z torebki dokonał kradzieży portfela z zawartością dokumentów osobistych oraz karty bankomatowej, na szkodę 22-letniej mieszkanki miasta. 7 lipca przy ul. Paderewskiego 31-letni mieszkaniec Wojkowic wraz z czterema innymi sprawcami kopiąc i bijąc rękami po całym ciele, pobili 25-letniego mężczyznę oraz grozili pobiciem i pozbawieniem życia 22-letniej mieszkance miasta. 9 lipca przy ul. Piaski policjanci zatrzymali 45-letniego mieszkańca miasta, który kierował samochodem osobowym marki VW Passat w stanie nietrzeźwości (2,65 promila). 9 lipca przy ul. Morcinka 57-letnia kobieta i 56-letni mężczyzna (oboje mieszkańcy Wojkowic) z mieszkania 67-letniej kobiety dokonali kradzieży kosmetyczki z zawartością telefonu komórkowego oraz pieniędzmi, powodując straty w wysokości 300zł. 11 lipca przy ul. Paderewskiego policjanci zatrzymali 31-letniego mieszkańca miasta, który w dniu 2 lipca 2011r. w Wojkowicach podżegał do pobicia innych osób, przy użyciu niebezpiecznych narzędzi. Komendant Komisariatu Policji w Wojkowicach podinsp. Ryszard Skowroński OGŁOSZENIA Sprzedam suknie ślubną sposabella dwuczęściową w kolorze złotym Rozm. 36/38 Model dostępny na stronie internetowej tel Mieszkanie M5 (60m 2 ) w bloku przy gimnazjum - sprzedam tel Na sprzedaż działka, pas ziemi w Wojkowicach ul. Długosza/Brzeziny w Planie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, pow m 2, tel

15 WYDARZENIA Dorożką po parku Inauguracją obchodów Dnia Dziecka w naszym mieście były przejażdżki dorożką po parku miejskim. Imprezę zorganizował Urząd Miasta w Wojkowicach, a wykonawcą firma Rekreacja Konna Zbigniew Regulski z Tarnowskich Gór. W imprezie wzięło udział 60 dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Pogoda dopisała więc tym bardziej zabawa była przednia. Wspaniała dorożka zaprzężona w parę koni woziła naszych milusińskich alejkami parku dostarczając im niezapomnianych wrażeń. Lidia Olszówka 27 SIERPNIA 2011R. STADION MILENIUM WOJKOWICE START: GODZ. 16:00 Złote gody 3 pary z Wojkowic otrzymały medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość odbyła się 2 czerwca 2011r. w budynku Urzędu Miasta. Jubilaci zostali uhonorowani medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W imieniu Prezydenta aktu dekoracji dokonał Burmistrz Miasta Wojkowice Witold Kwiecień, w towarzystwie Przewodniczącego Rady Miasta Jerzego Podleżyńskiego oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anny Jaworeckiej. Wśród odznaczonych znaleźli się: Ryszarda i Józef Zuzańscy, Ewa i Adam Poterowie oraz Helena i Mirosław Bogaczowie. Nie zabrakło oczywiście kwiatów, prezentów oraz słodkiego poczęstunku. Uroczystość przebiegała w bardzo miłej atmosferze i na pewno na długo pozostanie w pamięci zarówno Jubilatów jaki i gości. Wszystkim Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdrowia i spokoju. Łukasz Kozieł Serdeczne podziękowanie dla Firmy STELMAX Piotr Stelmach za prace ziemne wykonywane ciężkim sprzętem na terenie miasta. GŁOS WOJKOWIC nr 4/

16 URZ D MIASTA WOJKOWICE PION OCHRONY I OBRONY CYWILNEJ # Utrzymaj ch ód w pomieszczeniach swego domu Zalecenia dotycz ce zachowania podczas upa ów W ci gu dnia, zamykaj okna i aluzje szczególnie po stronie nas onecznionej; otwieraj okna i aluzje noc, kiedy temperatura na zewn trz jest ni sza, je li jest to bezpieczne. Je li mieszkanie jest klimatyzowane, drzwi i okna nale y zamyka. Wentylatory elektryczne mog dawa pewn ulg, jednak, je li temperatura zewn trzna przekracza 35 C, wentylator nie jest w stanie poprawi dyskomfortu wywo anego dzia aniem upa u; niezwykle wa ne jest picie p ynów. Unikaj upa u Przebywaj w najch odniejszym pomieszczeniu mieszkania, szczególnie noc. Je li w miejscu zamieszkania nie mo na utrzyma ch odu, sp d 2 3 godziny dziennie w ch odnym miejscu (np. klimatyzowany budynek publiczny). Unikaj wychodzenia na zewn trz w najgor tszej porze dnia. Unikaj forsownego wysi ku fizycznego. Pozostawaj w cieniu. Nie zostawiaj dzieci ani zwierz t w zaparkowanym poje dzie. D baj o ch odzenie i nawodnienie organizmu Korzystaj z ch odnych pryszniców i k pieli. Zast pczo stosuj ok ady i kompresy ch odz ce, nas czone zimn wod, k piele stóp w zimnej wodzie, itp. No lekk, nie przylegaj c do cia a odzie z tkanin naturalnych; wychodz c na zewn trz za ó kapelusz z szerokim rondem lub czapk z daszkiem i okulary przeciws oneczne. Pij regularnie, przy czym unikaj napojów zawieraj cych cukier lub alkohol. Pomó innym Je li osoba, któr znasz jest zagro ona, pomó jej w uzyskaniu fachowej porady i pomocy; samotnie mieszkaj ce osoby starsze i chore nale y odwiedzi co najmniej raz dziennie. W przypadku osób przyjmuj cych leki, nale y skonsultowa z lekarzem prowadz cym, jaki wp yw dane leki mog mie na termoregulacj i równowag wodno elektrolitow. W przypadku problemów zdrowotnych Utrzymaj leki w temperaturze poni ej 25 C, lub przechowuj w lodówce (stosuj si do zamieszczonych na opakowaniu zalece odno nie warunków przechowywania). Stosuj si ci le do zalece lekarza, je li cierpisz na chorob przewlek a lub za ywasz liczne leki. Je li ty lub kto inny poczuje si le Je li odczuwasz, zawroty g owy, os abienie, niepokój lub dotkliwe pragnienie i ból g owy, staraj si jak najszybciej uzyska pomoc, przenie si do ch odnego miejsca, Nawadniaj organizm pij c wod lub soki owocowe. W przypadku bolesnych skurczy mi niowych, zwykle mi ni nóg, ramion lub brzucha, wyst puj cych cz sto po d ugotrwa ym wysi ku fizycznym podczas upa u, bezzw ocznie odpocznij w ch odnym miejscu pij c jednocze nie doustne gotowe nawadniaj ce p yny glukozo-elektrolitowe. Je li zwi zane z przegrzaniem organizmu kurcze nie ust puj przez d u ej ni godzin, konieczne staje si skorzystanie z opieki medycznej Skorzystaj z porady lekarza je li zauwa asz nietypowe symptomy lub je li dane symptomy nie ustaj. Je li który z cz onków twej rodziny lub osoba, któr si zajmujesz ma skór gor c i such, majaczy, ma drgawki oraz/lub traci przytomno, niezw ocznie wezwij lekarza lub pogotowie ratunkowe. Podczas oczekiwania na przybycie lekarza lub pogotowia, nale y przenie dotkni t osob na ch odne miejsce uk adaj c j w pozycji le cej na plecach, z nogami i miednic u o onymi wy ej ni tu ów; zdj z niej ubranie i rozpocz zewn trzne ch odzenie cia a przez u o enie kompresów ch odz cych na szyi, w pachach i pachwinach, nieprzerwane wachlowanie i spryskiwanie skóry wod o temperaturze C; oraz mierzy temperatur cia a. Nie podawa aspiryny ani paracetamolu; osob, która straci a przytomno nale y u o y na boku. numer telefonu alarmowego 112 lub 999 Opracowano na podstawie materia u Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach AUTO SERWIS czynne 8-17 sobota 8-13 Wykonujemy naprawy - zawieszenia - układów hamulcowych - wymiany łożysk - wymiany tłumików - wymiany oleju - elektromechanika, rozruszniki, alternatory, diagnostyka komputerowa Montujemy części renomowanych producentów: Bosch, TRW, Delphi, SWAG, Febi, Monroe, Kayaba, - oleje Mobil, Castrol, Shell Grodziec, ul. Barlickiego 26 E przy stacji kontroli pojazdów tel. (32) , ZAPRASZAMY

PISMO LOKALNE NR 4/2010 LIPIEC-SIERPIEŃ WOJKOWIC. Festyn miejski NTZP 4 edycja koncertu. w miescie

PISMO LOKALNE NR 4/2010 LIPIEC-SIERPIEŃ WOJKOWIC. Festyn miejski NTZP 4 edycja koncertu. w miescie PISMO LOKALNE NR 4/2010 LIPIEC-SIERPIEŃ WOJKOWIC Festyn miejski NTZP 4 edycja koncertu w miescie Wszystkim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Wojkowic oraz gmin ościennych biorących udział w akcji

Bardziej szczegółowo

ISSN 1234-9977 Pismo lokalne Nr 4/2007 Lipiec-Sierpień Egz. bezp³atny

ISSN 1234-9977 Pismo lokalne Nr 4/2007 Lipiec-Sierpień Egz. bezp³atny ISSN 1234-9977 Pismo lokalne Nr 4/2007 Lipiec-Sierpień Egz. bezp³atny Internetowa wersja gazety www.wojkowice.pl W numerze: Konkurs na dyrektorów Kradzież wodociągu Wystawa Wojkowice wczoraj i dziś FOTO

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTY WYKONANE NA TERENIE MIASTA WOJKOWICE W 2011 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTY WYKONANE NA TERENIE MIASTA WOJKOWICE W 2011 ROKU PISMO LOKALNE NR 1/2012 STYCZEŃ-LUTY ISSN 1234 9977 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTY WYKONANE NA TERENIE MIASTA WOJKOWICE W 2011 ROKU XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Trzeciego Wieku str.5

Uniwersytet Trzeciego Wieku str.5 ISSN 2083-0114 P ANORAMA GMINY MIERZĘCICE www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny Numer 5/2014 Mierzęcice Mierzęcice II Mierzęcice-Osiedle Przeczyce Toporowice Nowa Wieś Boguchwałowice Sadowie

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Głos Wojkowic nr 6/2013 1 Informacje Z jakiej pomocy mogą skorzystać osoby bezdomne W związku ze zbliżającym się okresem zimowym informujemy, że osoby bezdomne przebywające na terenie

Bardziej szczegółowo

100 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W WILKOWICACH SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI

100 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W WILKOWICACH SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI Rok IV nr 10(45) październik 2010 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 100 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W WILKOWICACH SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI 14 października 2010 roku,

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny. Tak było kiedyś w Wojkowicach. Zapisy do placówek oświatowych. Aktywne ferie w mieście. Spotkanie z Krzysztofem Respondkiem

Egzemplarz bezpłatny. Tak było kiedyś w Wojkowicach. Zapisy do placówek oświatowych. Aktywne ferie w mieście. Spotkanie z Krzysztofem Respondkiem Egzemplarz bezpłatny Tak było kiedyś w Wojkowicach Zapisy do placówek oświatowych Aktywne ferie w mieście Spotkanie z Krzysztofem Respondkiem Głos Wojkowic nr 1/2014 1 Informacje 2013 rok Inwestycyjnie

Bardziej szczegółowo

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż nr 2/2014/8 nowe echo Żychlina 1 Biesiada u Apostołów» Po raz czwarty...» str. 12 Inwestycje w mieście» Remont ulicy Kilińskiego oraz Stadionu Miejskiego» str. 16 Nowy patron Dwójki» Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

GMINY MIERZĘCICE. www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny

GMINY MIERZĘCICE. www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny ISSN 2083-0114 P ANORAMA GMINY MIERZĘCICE www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny Numer 02/2013 Mierzęcice Mierzęcice II Mierzęcice-Osiedle Przeczyce Toporowice Nowa Wieś Boguchwałowice Sadowie

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK BIULETYN INFORMACYJNY Gminy Ojrzeń nakład 1.000 EGZ. / kwartalnik / Nr 2 / czerwiec 2015 / egzemplarz bezpłatny / issn 2354-0303 W numerze: Z OBRAD RADY GMINY OJRZEŃ INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K M I A S T A I G M I N Y S I E W I E R Z

M I E S I Ę C Z N I K M I A S T A I G M I N Y S I E W I E R Z M I E S I Ę C Z N I K M I A S T A I G M I N Y S I E W I E R Z Nakład 2000 egz. Nr 12 / 4 / 2008 kwiecień 2008 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY NOWE BOISKA W GMINIE SIEWIERZ W dniu 7 kwietnia Gmina Siewierz ogłosiła

Bardziej szczegółowo

Nasza droga oświata str. 2, 8

Nasza droga oświata str. 2, 8 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 36 / Kwiecień 2012 TYLE SŁOŃCA W CAŁYM MIEŚCIE... str. 2, 7 Nasza droga oświata str. 2, 8 Od Redakcji WIEŚCI Z RADY Spis treści Temat Numeru Tyle słońca

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Nagroda dla Ewy Skorek JASTRZĘBIE W HISZPANII ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY

Nagroda dla Ewy Skorek JASTRZĘBIE W HISZPANII ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY Już po raz czwarty w dniu 2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Uroczyste obchody na Placu 11 Listopada rozpoczęły się od podniesienia flagi państwowej na maszt.

Bardziej szczegółowo

WISŁA Z PUCHAREM PODOKRĘGU

WISŁA Z PUCHAREM PODOKRĘGU Listopad 2011 (152) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 WISŁA Z PUCHAREM PODOKRĘGU fot. Łukasz Bielski 5 października na boisku w Goleszowie odbył się finał Pucharu

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI Z JUBILEUSZEM

DOŻYNKI Z JUBILEUSZEM Październik 2012 (163) NAKŁAD 1100 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 DOŻYNKI Z JUBILEUSZEM fot. Łukasz Bielski W dniach 8 9 września Wisła obchodziła dwa ważne święta jubileusz

Bardziej szczegółowo

Święto Wojska Polskiego w Psarach

Święto Wojska Polskiego w Psarach Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny LIPIEC 2013 NR 19/99 ISSN 1732-985X Święto Wojska Polskiego w Psarach W n i e d z i e l ę, 1 1 sierpnia, z okazji Święta W o j s k a P o l s k i e g o n a stadionie

Bardziej szczegółowo

Festyn w południowej dzielnicy. Szanowni Państwo, Kolejny numer PRZEGLĄDU PYSKOWICKIEGO już we wrześniu!

Festyn w południowej dzielnicy. Szanowni Państwo, Kolejny numer PRZEGLĄDU PYSKOWICKIEGO już we wrześniu! lipiec 2008 Nr 7 (142) Miesięcznik lokalny Egzemplarz bezpłatny IX Dni Rodziny i XXIII Dni Pyskowic Święto miasta i rodziny to impreza plenerowa wpisana już na stałe w kalendarium wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Absolwenci. Wakacje 2013 O wakacyjnej ofercie piszemy na str. 12. Na zdjęciu: Najlepsi tegoroczni absolwenci Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie.

Absolwenci. Wakacje 2013 O wakacyjnej ofercie piszemy na str. 12. Na zdjęciu: Najlepsi tegoroczni absolwenci Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie. Wyniki I edycji halowej piłki nożnej na str: 18 Wakacje 2013 O wakacyjnej ofercie piszemy na str. 12 nr 8 - lipiec 2013 nr 8 lipiec 2013 Absolwenci Na zdjęciu: Najlepsi tegoroczni absolwenci Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wiwat maj! Florian 2005 za nami. Komu stypendium? Absolutorium na 102. Mieszkańcy mówią. 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 (183) cena 1,00 zł. str.

Wiwat maj! Florian 2005 za nami. Komu stypendium? Absolutorium na 102. Mieszkańcy mówią. 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 (183) cena 1,00 zł. str. Absolutorium na 102 Komu stypendium? Mieszkańcy mówią DOŚĆ!!! str. 4 str. 2 str. 10 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 cena 1,00 zł (183) Zgodnie z tradycją, obchody Święta Zakładowego Florian 2005, które tym razem

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014/3 (169) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wesołego Alleluja MIESIĘCZNIK

MARZEC 2014/3 (169) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wesołego Alleluja MIESIĘCZNIK MARZEC 2014/3 (169) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Wesołego Alleluja 1 MIASTO Drodzy Mieszkańcy Kolna! Gromadząc się przy tradycyjnym, wielkanocnym polskim stole, życzymy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR PIECHOWICKI

INFORMATOR PIECHOWICKI EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1731-5220 nr 6/14 C Z E R W I E C 2014r. GROŹNA WODA str. 2-3 W NUMERZE: VI Memoriał Łukasza Semeriaka w biathlonie letnim str. 15 MOST do remontu str. 4 Jubileuszowy Rajd Piechotka

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Głos Wojkowic nr 2/2013 1 Informacje Z jakiej pomocy społecznej mogą skorzystać mieszkańcy Wojkowic W tym numerze gazety informujemy Państwa o świadczeniach rodzinnych, w tym zasiłku

Bardziej szczegółowo

PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ

PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ Lipiec 2013 (172) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ fot. Katarzyna Koczwara Tak witali się przed meczem Pilchowie kontra Gwiazdy TVN

Bardziej szczegółowo

e-mail: mkolnenski@kolno.home.pl GRABOWO*KOLNO*MAŁY PŁOCK*STAWISKI*TUROŚL tel. 278 36 01

e-mail: mkolnenski@kolno.home.pl GRABOWO*KOLNO*MAŁY PŁOCK*STAWISKI*TUROŚL tel. 278 36 01 ISSN 1640-257X Nr 06 (66) Czerwiec 2005 tel. 278 36 01 e-mail: mkolnenski@kolno.home.pl GRABOWO*KOLNO*MAŁY PŁOCK*STAWISKI*TUROŚL A kto nie wierzy... Najnowsza premiera w wykonaniu teatru Formacja P to

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2000 egz. Nr 75 / 07 / 2013 lipiec 2013 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI BLUESOWEJ BLUES NA SIEWIERSKIM ZAMKU W dniach 5-6 lipca na Zamku

Bardziej szczegółowo

Październik 2007/10 (94) ISSN 1640-257X

Październik 2007/10 (94) ISSN 1640-257X Październik 2007/10 (94) ISSN 1640-257X 2 Październik 2007 MIASTO Kolneńscy uczniowie mają już mundurki Za ok. 90 zł uczniowie SP 2 otrzymali w komplecie kamizelkę i bluzkę na krótki rękaw oraz bluzkę

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA NR 9/258 TCZEW PAŹDZIERNIK 2012 r. ISSN 1234-5911

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA NR 9/258 TCZEW PAŹDZIERNIK 2012 r. ISSN 1234-5911 TCZEW 1 PANORAMA MIASTA www. tczew.pl www.bip.tczew.pl Pażdziernik 2012 PANORAMA MIASTA BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA NR 9/258 TCZEW PAŹDZIERNIK 2012 r. ISSN 1234-5911 MAMY TRZY

Bardziej szczegółowo

Nasza Gazeta. XIII Dni Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa. Nasza Gazeta

Nasza Gazeta. XIII Dni Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa. Nasza Gazeta MAJ-CZERWIE 2011 DWUMIESIĘCZNIK NR 2 (29) NR INDEKSU ISSN 1733-9898 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE XIII Dni Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa Wyjątkowo udane były tegoroczne Dni Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa,

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (147) ISSN 1426-5389. www.zawadzkie.pl. Cena: 1 zł

Nr 1 (147) ISSN 1426-5389. www.zawadzkie.pl. Cena: 1 zł Nr 1 (7) ISSN 26-5389 www.zawadzkie.pl STYCZEŃ 20 Cena: 1 zł Angelika Plank z Zawadzkiego Najpiękniejszą Kosmetyczką w Polsce Najlepsi Sportowcy 2011 roku W niedzielę, 8. stycznia 20 r. podczas uroczystej

Bardziej szczegółowo