REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW"

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW 1. DEFINICJE 1.1 Przy dokonywaniu rezerwacji i zakupu usługi przewozu (dalej Biletu), Klient (dalej Pasażer) zawiera z dostawcą usługi przewozu, AS LUX EXPRESS ESTONIA, OÜ SEBE EKSPRESS, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, ZAO EVROLAINS (ЗАО ЕВРОЛАЙНС), LUX EXPRESS POLSKA SP.Z O.O (dalej Lux Express lub Przewoźnik), umowę przewozu (dalej Podróży) Oryginalny bilet stanowi dowód zawarcia między Pasażerem i Przewoźnikiem umowy wstępnej, przed dokonaniem wszelkich ewentualnych zmian Oryginalną datą Podróży jest uzgodniona między Pasażerem i Przewoźnikiem data, wskazana w treści oryginalnego biletu, przed dokonaniem wszelkich ewentualnych zmian Autoryzowany dystrybutor (dalej Agent),osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, która jest uprawniona przez Przewoźnika do sprzedaży, zmiany i zwrotu biletów na podstawie obowiązującego Regulaminu sprzedaży biletów Lx Express. 2. BILETY 2.1. Bilet uprawnia Pasażera do korzystania z środków transport oraz z produktów i usług oferowanych przez Przewoźnika, jedynie na trasie określonej w treści biletu oraz na omówionych warunkach Pasażer powinien udowodnić prawo do podróży podczas odprawy biletowej. W tym celu Pasażer powinien okazać: - Ważny wydrukowany lub elektroniczny bilet - Ważny dokument uprawniający do podróży (jeżeli podczas zakupu biletu podanie nazwiska było konieczne) 2.3. Na trasach międzynarodowych są honorowane tylko imienne bilety. Imienny bilet może być użyty tylko przez osobę, która figuruje na bilecie Dokonując płatności za bilet, Pasażer potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki sprzedaży biletów oraz zasady przewozu pasażerów i bagażu, które są dostępne w Biurach Obsługi Klienta Lux Express (punkt 4.1), u autoryzowanych dystrybutorów Agentów oraz na stronach internetowych i 2.5 Przy odprawie na trasach międzynarodowych Lux Express oraz Simple Express konieczne jest jedynie okazanie ważnego dokumentu uprawniającego do podróży (paszport lub dowód osobisty) Lux Express Group sprzedaje bilety swoich partnerów na podstawie Regulaminu Sprzedaży Biletów, w takim przypadku sam jest Agentem. 3. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BILETÓW 3.1. Bilet można nabyć: Przez Internet, wchodząc na stronę lub W Biurach Obsługi Klientów Lux Express Group (punkt 4.1) U autoryzowanego dystrybutora, który zastrzega sobie prawo dodania do ceny biletu dodatkowej opłaty za usługi agencji Bilet można nabyć u kierowcy przed odjazdem autokaru, pod warunkiem, że są w nim wolne miejsca. (oprócz terytorium Federacji Rosyjskiej). Cena biletu przy zakupie w kierowcy może być wyższa niż przy zakupie przez Internet lub w Biurach Obsługi Klienta Przez infolinię Lux Express za pomocą karty kredytowej (oprócz tras wewnątrzkrajowych) 3.2. Przy zakupie biletu przez Internet, płatności można dokonać korzystając z bankowości elektronicznej lub kartą kredytową. W takim przypadku konieczne jest uiszczenie całej ceny biletu Przy zakupie biletu u kierowcy możliwe jest rozliczenie gotówkowe (w walucie lokalnej, Euro), w odpowiednio oznakowanych autokarach kartą płatniczą. Przy rozliczeniu gotówkowym Pasażer zobowiązany jest do dokonania płatności banknotami o wartości nie przekraczającej 50 EUR lub zapłacenia ekwiwalentu danej kwoty w walucie lokalnej Przy zakupie biletu Pasażer zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia poprawności danych, tj. daty, godziny odjazdu i przyjazdu, trasy, liczby pasażerów, zgodności ceny biletu z zapłaconą kwotą. Reklamacje zgłoszone w późniejszym terminie, dotyczące danych i operacji gotówkowych, nie będą uznawane Przy zakupie biletu Pasażer zobowiązany jest do podania na polecenie Przewoźnika następujących danych: imienia/nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, terminu planowanej podróży, miejsca odjazdu i przyjazdu oraz godziny odjazdu. Jeżeli podróż obejmuje przekroczenie granicy rosyjskiej, Pasażer podczas zakupu biletu jest zobowiązany do podania: daty urodzin, obywatelstwa, płci, imienia ojca, numeru paszportu ("Ustawa o bezpieczeństwie w transporcie", nr 16 Federacji Rosyjskiej) Przewoźnik zastrzega sobie prawo stosowania według własnego uznania: różnych dodatkowych zniżek dla Pasażerów spełniających określone warunki (np., dzieci, młodzież, seniorzy/emeryci i in.);

2 różnych zniżek za przejazd na poszczególnych trasach; różnych cen przy zakupie biletów przez Internet, w Biurach Obsługi Klienta i/lub u kierowcy autokaru. 4. ZWROT BILETU 4.1. Bilet podlega zwrotowi jedynie w miejscu, w którym został nabyty: w kasach Lux Express: w Estonii: AS Lux Express Estonia, Tallinn, Lastekodu 46; na Łotwie: SIA Lux Express Latvia, Ryga, Pragas iela 1; na Litwie: UAB Lux Express Lithuania, Wilno, Sodų 20B-1; Saltoniškių 9 (centrum handlowe Panorama ); w Rosji: ZAO Evrolains, Petersburg, St Peterburg Mitrofanjevskoe Szosse 2-1; w Polsce: Lux Express Polska Sp. z o. o., Warszawa, al. Jana Pawła II 15, centrum biznesowe Ilmet, e- mail: U autoryzowanych dystrybutorów Wnioski o zwrot biletów kupionych przez Internet, na stronach lub lub przez telefon, są przyjmowane jak następuje: bilety na podróż na trasach międzynarodowych jedynie w Biurach Obsługi Klienta Lux Express Group lub drogą mailową na adresy Biur Obsługi Klienta Lux Express Group (lista Biur w punkcie ). Pieniądze zostaną zwrócone na ten sam rachunek bankowy lub kartę kredytową z których płatność była dokonana bilety na podróż na trasach krajowych mogą zostać zwrócone po wypełnieniu odpowiedniego formularza w systemie sprzedaży W przypadku rezygnacji przez pasażera z podróży: Bilety można zwrócić nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem dnia planowanej podróży, wskazanym w treści oryginalnego biletu. Przewoźnik zwróci 80% początkowej ceny biletu; warunki zwrotu w Federacji Rosyjskiej określa punkt niniejszego regulaminu jeżeli do wyjazdu zostało 7 lub mniej dni, nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet; jeżeli bilet został nabyty na terytorium Federacji Rosyjskiej w Biurze Obsługi Klienta Lux Express Group/lub u Agenta, zwrotowi podlega 80% całkowitej ceny biletu. Podanie o zwrot biletu należy złożyć przed rozpoczęciem dnia planowanej podróży, wskazanym w treści oryginalnego biletu. Podania są przyjmowane w miejscach zakupu biletów, w godzinach pracy kas biletowych lub przedstawicielstw handlowych Zwrot pieniędzy za bilet na trasach krajowych może wynosić 100%, jeżeli zostanie zgłoszony 24 godziny przed odjazdem. Jeżeli zgłoszenie zwrotu biletu zostało przyjęte w Biurze Obsługi Klienta Lux Express Group lub na stroniewww.luxexpress.eu usługa zwrotu biletu podlega opłacie w wysokości 1 euro. W przypadku, kiedy wniosek refundacji biletu został zgłoszony później niż 24 godziny przed planowanym odjazdem, Przewoźnik zobowiązuje się do zwrotu w wysokości 60% całkowitej ceny biletu. Bilety podlegają zwrotowi nie później niż 1 godzinę przed planowanym czasem odjazdu Lux Express nie zwraca pieniędzy za bilet w przypadku nieskorzystania z podróży w wyniku nieprawidłowości popełnionych przez Pasażera (np. błędna trasa, data, godzina, upoważnienie i in.) lub nieposiadania niezbędnych dokumentów (np. ubezpieczenia, wizy, dokumentu podróży i in.) Pieniądze zapłacone za bilet podlegają zwrotowi w gotówce osobie wskazanej w treści biletu lub osobie posiadającej pisemne pełnomocnictwo, w oparciu o okazany dokument i/lub upoważnienie. Płatności internetowe oraz za pomocą karty kredytowej podlegają zwrotowi na ten sam rachunek, z którego dokonano płatności. 4.6 Pasażer jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych ze zwrotem biletu na przejazd. 5. ZMIANA BILETU 5.1. Zmiany biletów na trasach międzynarodowych możliwe są wyłącznie przed odjazdem autokaru i wyłącznie w przypadku, jeżeli w jej wyniku nie ulegnie zmianie Trasa, Przewoźnik Na trasach krajowych nie ma możliwości dokonywania zmian na biletach. W przypadku, takiej konieczności, bilet oryginalny jest zwracany zgodnie z obowiązującym regulaminem sprzedaży po czym Pasażerowi sprzedawany jest nowy bilet Możliwa jest zmiana imienia i nazwiska Pasażera na bilecie Możliwa jest zmiana daty i godziny podróży na bilecie Dokonanie zmiany daty i godziny odjazdu, imienia i nazwiska Pasażera możliwe jest w agencjach sprzedaży biletów Lux Express (punkt 4.1.1) lub przez infolinię Lux Express. U autoryzowanych dystrybutorów dokonanie zmian możliwe jest wyłącznie w przypadku zakupu biletu w danym miejscu. Przy zmianie biletu w agencjach sprzedaży Lux Express oraz u autoryzowanych dystrybutorów, do ceny biletu może zostać dodana opłata za dodatkową usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem Posiadacz biletu może dokonać jego zmiany w agencjach sprzedaży Lux Express po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, przez telefon i adres na podstawie numeru rezerwacji, numeru biletu oraz imienia i nazwiska Pasażera Przy zmianie biletu Pasażer jest zobowiązany do zapłaty różnicy w cenie, jeżeli nowy Bilet jest droższy.

3 5.7. W przypadku, jeżeli cena nowego Biletu jest niższa niż wskazana na oryginalnym Bilecie, różnica cen nie podlega wyrównaniu W celu dokonania innych zmian na Bilecie, Pasażer jest zobowiązany do nabycia nowego Biletu. 6. WARUNKI PROMOCJI 6.1. Imię I nazwisko, data odjazdu oraz godzina mogą zostać zmienione w biurze obsługi klienta przed odjazdem; w takim wypadku należy uiścić różnicę w cenie do biletu standardowego. Do ceny biletu może zostać dodana opłata za dodatkową usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem. Bilety promocyjne nie podlegają zwrotowi Bilety nabyte w kampanii promocyjnej nie są wymienialne na bilety objęte innymi promocjami Bilety są bezzwrotne Liczba biletów objętych promocją jest ograniczona Przystanek docelowy zaznaczony na bilecie może być zmieniony na inny przystanek, tylko w tym samym mieście. Zmiany mogą być dokonane, jeżeli Pasażer poinformuje Biuro Obsługi Klienta Lux Express Group co najmniej 1 godzinę przed odjazdem. REGULAMIN PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU 1. DEFINICJE 1.1. Przy dokonywaniu rezerwacji i zakupu usługi przewozu (dalej Biletu), Klient (dalej Pasażer) zawiera z dostawcą usługi przewozu, AS LUX EXPRESS ESTONIA, OÜ SEBE EKSPRESS, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, ZAO EVROLAINS (ЗАО ЕВРОЛАЙНС), LUX EXPRESS POLSKA SP.ZO.O (dalej Lux Express Group lub Przewoźnik), umowę przewozu (dalej Podróży) Autoryzowany dystrybutor (dalej Agent). 2. PRZEWÓZ ORAZ PRZECHOWYWANIE BAGAŻU I BAGAŻU PODRĘCZNEGO 2.1. Pasażer ma prawo zabrania na pokład autokaru jednej sztuki bagażu podręcznego, o wadze nie większej niż 5 kg oraz maksymalnych wymiarach cm (długość szerokość wysokość) Odpowiedzialność za bagaż podręczny i rzeczy osobiste znajdujące się na pokładzie autokaru ponosi sam Pasażer. Przewoźnik nie odpowiada za pozostawione w autokarze przedmioty lub bagaż oraz nie gwarantuje ich zwrotu. Znalezione w autokarze nieoznakowane rzeczy osobiste, takie jak: telefony, książki, rękawice i inne, pod warunkiem istnienia możliwości, są przekazywane lokalnemu Biurowi Obsługi Klienta Lux Express Group. Przekazane rzeczy osobiste są przechowywane w lokalnym biurze Obsługi Klienta Lux Express Group przez okres 30 dni. Ich odebranie możliwe jest w godzinach pracy agencji sprzedaży biletów Lux Express. Wszelkie rzeczy, wliczając bagaż, których zawartości nie można określić bez otwierania, są przekazywane służbie ochrony dworca autobusowego lub lokalnej jednostce policji Poza bagażem podręcznym Pasażer dodatkowo ma prawo do nieodpłatnego przewozu w luku bagażowym autokaru jednej sztuki bagażu (np., torby podróżnej lub walizki) o wadze nie większej niż 30 kg oraz maksymalnych wymiarach cm (długość szerokość wysokość). Umieszczenie bagażu w luku bagażowym autokaru, jak też wyjęcie z niego i przekazanie Pasażerowi należy do funkcji kierowcy W przypadku istnienia w luku bagażowym wolnych miejsc, za zgodą załogi autokaru, Pasażer ma prawo do przewozu większej ilości sztuk bagażu niż ustalono (np., torby podróżnej lub walizki). O możliwości przewozu przez Pasażera w luku bagażowych większej ilości sztuk bagażu decyduje kierowca autokaru w zależności od sytuacji. Pasażer nie ma obowiązku dokonywania za to dodatkowej opłaty Jeżeli bagaż Pasażera jest uszkodzony, zdeformowany lub ma inne wady, które mogłyby stanowić podstawę do wysunięcia wobec załogi autokaru roszczeń, przed umieszczeniem bagażu w luku bagażowym, wadę należy udokumentować w protokole sporządzonym w dowolnej formie Bagaż Pasażera umieszczany w luku bagażowym autokaru, zostaje oznaczony nalepką z numerem, składającą się z dwóch części, jedna zostanie przytwierdzona do bagażu a druga wręczona Pasażerowi. Wydanie bagażu następuje wyłącznie po okazaniu numeru na nalepce, umieszczonej na bilecie Bagaż Pasażera na trasach wewnątrzkrajowych nie jest oznaczany nalepkami z numerami. 2.6.Zakazuje się przewozu w luku bagażowym autokaru bagażu, nienależącego do żadnego z Pasażerów. 2.7 W luku bagażowym autokaru istnieje możliwość przewozu roweru, pod warunkiem istnienia wolnego miejsca. O możliwości umieszczenia roweru w luku bagażowym decyduje kierowca w zależności od sytuacji, przed rozpoczęciem podróży. Przed umieszczeniem roweru w luku bagażowym wymagane jest zdjęcie przedniego koła roweru. Przednie koło i rower powinny zostać zapakowane osobno. Jeżeli rower pasażera nie mieści się w luku bagażowym, kierowca autokaru na bilecie dokona odpowiedniego oznaczenia w dowolnej formie. Przy zwrocie biletu będą obowiązywać postanowienia punktu 4 regulaminu sprzedaży biletów Lux Express Group, za wyjątkiem biletów odpowiednio oznaczonych przez kierowcę, których zmiana będzie

4 możliwa niezwłocznie po wyruszeniu autokaru w trasę W autokarach Lux Express Group zakazuje się przewozu materiałów promieniotwórczych, wybuchowych, trujących, żrących, palnych, wydających silny zapach oraz rzeczy jak i niewłaściwie zapakowanych bagaży, które mogłyby doprowadzić do zanieczyszczenia lub zniszczenia luku bagażowego autokaru. 3. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA 3. Pasażer ma prawo do: otrzymania usługi przewozu, zgodnie z dokonaną opłatą; otrzymania zniżki ustawowej lub określonej na podstawie ustawy; przewozu bagażu zgodnie z ustalonym trybem; niewidomy Pasażer jest uprawniony do nieodpłatnego zabrania ze sobą psa przewodnika. W takim przypadku konieczne jest zarejestrowanie oddzielnego biletu dla psa. Pasażer zobowiązany jest do posiadania dokumentów niezbędnych do wwozu i wywozu z kraju psa przewodnika. Lux Express Group nie dokonuje zwrotu pieniędzy za bilet, jeżeli podróż nie odbyła się w wyniku nieprawidłowości w dokumentach lub ich braku Pasażer ma obowiązek: podczas podróży na trasie międzynarodowej do posiadania ze sobą papierowej lub elektronicznej wersji biletu, ważnego dokumentu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego), potwierdzającego prawo do odbycia podróży, który należy okazać kierowcy przed wejściem do autokaru; okazanie podczas wsiadania do autokaru wyłącznie ważnego dokumentu tożsamości, nie zaś biletu możliwe jest wyłącznie w autokarach Lux Express i Simple Express w przypadku nieposiadania biletu (papierowego lub elektronicznego), Pasażer zobowiązany jest do jego nabycia u kierowcy autokaru; okazania biletu lub dowolnego innego dokumentu, uprawniającego do odbycia podróży na konkretnej trasie, wszystkim służbom kontrolnym; posiadania ważnego dokumentu tożsamości paszportu lub dowodu osobistego (obywatele państw członkowskich UE są uprawnieni do podróżowania po krajach Unii Europejskiej z ważnym dowodem osobistym, wydanym na terytorium ich kraju), wizy lub innych dokumentów, niezbędnych przy przekraczaniu granicy; zapewnienia, by przewożony bagaż podręczny lub rzeczy nie stanowiły zagrożenia i nie przeszkadzały pozostałym pasażerom wsiadania do autokaru na przystankach pośrednich nie później niż wskazano w rozkładzie jazdy lub po ogłoszeniu przez kierowcę przez mikrofon godziny odjazdu w przypadku dodatkowego postoju; 3.3. Pasażerowi zakazuje się: jazdy w stanie nietrzeźwości, w zanieczyszczonym ubraniu, palenia, pić alkohol lub przeszkadzania pozostałym pasażerom; otwierania lub zamykania okien i lufcików bez zezwolenia kierowcy; przeszkadzania w zamykaniu i otwieraniu drzwi, ograniczania pola widzenia kierowcy; przeszkadzania kierowcy i funkcjonariuszom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli; niszczenia wyposażenia autokaru, zanieczyszczania jego pokładu; powodowania zagrożenia dla siebie i pozostałych pasażerów; korzystania z toalety w autokarze w przypadku, gdy Pasażer otrzymywał leczenie radioaktywne co najmniej 10 dni przed podróżą (w razie potrzeby Kierowca na prośbę Pasażera uwzględni dodatkowy postój); ignorowania lub łamania wszystkich pozostałych określonych w niniejszym regulaminie wymagań; 3.4. Zakazuje się przekazywania biletu na przechowanie kierowcy autokaru, za wyjątkiem przypadków, gdy bilet został nabyty w innym systemie sprzedaży w jednym egzemplarzu Zgodnie z unijnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa, wszyscy Pasażerowie zobowiązani są podczas podróży mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. 4. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA 4.1. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia i odstępstwa od rozkładu jazdy, jeżeli powstały one w wyniku wystąpienia okoliczności siły wyższej (wliczając, ale nie ograniczając się do: niepomyślnych warunków atmosferycznych, zagęszczenia na drogach, naprawiania dróg, działalności organów państwowych, kolejek przygranicznych, kontroli celnej i paszportowej i in.), także w wyniku działań samych Pasażerów, przeszkadzających Przewoźnikowi w wykonywaniu pracy, także z innych przyczyn, których Przewoźnik, niezależnie od wysiłków, nie mógł przewidzieć ani uniknąć Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę doznaną przez Pasażera i nieotrzymany zysk w wyniku nieprzybycia autokaru na czas do punktu docelowego z powodu wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności. 4.3 Pasażer, który nabył bilet na przejazd autokarem Lux Express Group i nie przybył na czas na stanowisko odpraw, nie ma prawa do przejazdu na tym samym bilecie innym autokarem Lux Express Group. Pieniądze za niewykorzystany bilet nie podlegają zwrotowi.

5 4.4. Jeżeli Pasażer nie wsiada na pokład autokaru na wskazanym w treści biletu przystanku, Przewoźnik ma prawo sprzedaży danego miejsca siedzącego innemu pasażerowi Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zawartość bagażu umieszczonego w luku bagażowym autokaru i bezpieczeństwo danej zawartości, także za stan i zniknięcie wartościowych przedmiotów (biżuterii, sprzętu fotograficznego i wideo, pieniędzy, czeków bankowych, papierów wartościowych, kruchych przedmiotów i in.) znajdujących się w bagażu Pasażera 4.6. Jeżeli bagaż (torba podróżna lub walizka), który był umieszczony w luku bagażowym zostanie uszkodzony z winy Przewoźnika, wyrównaniu będzie podlegać szkoda w wysokości do 200 EUR lub odpowiednia kwota w walucie lokalnej. Straty powyżej 200 EUR wyrówna firma ubezpieczeniowa pod warunkiem posiadania przez Pasażera ubezpieczenia Jeżeli z winy Przewoźnika autokar nie wyjeżdża na trasę lub podróż została przerwana w wyniku usterki technicznej, Przewoźnik zobowiązuje się do jak najszybszego zastąpienia go innym autokarem. Ponadto, Przewoźnik zapewnia, że: jeżeli z wymienionych w danym punkcie przyczyn wyjazd lub przyjazd do miejsca docelowego opóźni się o co najmniej 2 godziny, po złożeniu przez Pasażera oświadczenia, nastąpi zwrot 50% ceny biletu; jeżeli z wymienionych w danym punkcie przyczyn przybycie do miejsca docelowego opóźni się o co najmniej 5 godzin, po złożeniu przez Pasażera oświadczenia, nastąpi zwrot 100% ceny biletu Jeżeli autokar nie wyjedzie na trasę z winy Przewoźnika, na życzenie Pasażera, nastąpi zwrot 100% wartości biletu Przewoźnik ma prawo odstąpienia od umowy przewozu zawartej z Pasażerem i niezwracania pieniędzy za niewykorzystany bilet, jeżeli Pasażer: nie ma dokumentu uprawniającego do przejazdu w momencie wsiadania do autokaru na trasach międzynarodowych; imię i nazwisko Pasażera w treści biletu nie zgadzają się z danymi dokumentu tożsamości; w razie nieprzybycia na wskazany w treści biletu przystanek o określonej godzinie, za wyjątkiem przypadków, gdy Biuro obsługi Klienta Lux Express Group o zmianach zostało poinformowane na co najmniej godzinę przed odjazdem autokaru nie wsiadł do autokaru na przystanku, wskazanym w treści biletu Pasażera lub na dodatkowych przystankach na trasie autokaru w ustalonych godzinach odjazdu jest w stanie nietrzeźwości; stanowi zagrożenie lub przeszkadza pozostałym pasażerom; w inny sposób przeszkadza Przewoźnikowi w wykonywaniu pracy i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa okazuje dokumenty nie uprawniające do przekroczenia granicy lub nieposiada ich w ogóle Jeżeli podczas kontroli funkcjonariusze zarzucą Pasażerowi brak ważnej wizy, paszportu, ubezpieczenia lub przewóz nielegalnych towarów, załoga autokaru będzie miała prawo wysadzenia Pasażera na granicy lub w najbliżej położonej zamieszkałej miejscowości lub postąpienia z nim zgodnie z wytycznymi funkcjonariuszy. W takim przypadku pieniądze za bilet nie podlegają zwrotowi Skargi dotyczące działań Przewoźnika będą przyjmowane wyłącznie w przypadku, jeżeli zostaną złożone nie później niż w terminie 3 miesiące po podróży. Lux Express Group zobowiązuje się do rozpatrzenia skargi dotyczącej autokarów i działań kierowców Lux Express Group najpóźniej w terminie 1 miesiąc od dnia otrzymania Lux Express Group w swoich Biurach Obsługi Klienta przyjmuje również skargi, związane z działaniami przewoźników, których bilety sprzedaje oraz których reprezentuje jako Agent. Takie skargi w terminie 2 dni są przekazywane konkretnym przewoźnikom. Odpowiedzi na nie udziela przewoźnik, nie zaś Lux Express Group mPrzewoźnik zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w rozkładzie jazdy autokarów, cennikach oraz niniejszym regulaminie przewozu pasażerów i bagażu. W przypadku posiadania przez Pasażera biletu na wyjazd, który został odwołany lub zmieniono godzinę, Przewoźnik dokona zwrotu pieniędzy za bilet lub zaproponuje przejazd w innym terminie, dogodnym dla Pasażera. 5. POZOSTAŁE WYMAGANIA WOBEC PASAŻERA 5.1. Zakazuje się przewozu zwierząt domowych na trasach międzynarodowych. W wyjątkowym trybie niewidoma osoba jest uprawniona do zabrania ze sobą psa przewodnika, pod warunkiem uprzedniego poinformowania o tym Przewoźnika. Przewóz psa przewodnika jest nieodpłatny W przypadku ujawnienia obecności na pokładzie zwierzęcia po wyruszeniu autokaru w trasę, Przewoźnik będzie miał prawo wysadzenia pasażera na najbliższym ustalonym przystanku Na trasach krajowych dopuszcza się przewóz małych, domowych zwierząt lub ptaków w specjalnie do tego przeznaczonych klatkach w przypadku zakupu dodatkowego biletu na ich transport.

REGULAMIN PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146

REGULAMIN PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 REGULAMIN PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 Yokato Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie(02-174), ul. Sabały 58 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r.

REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r. 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r.

REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r. 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU FIRMY

WARUNKI PRZEWOZU FIRMY WARUNKI PRZEWOZU FIRMY (aktualizacja 07.01.2013) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. PASAŻER. 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014)

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU AUTOKAROWEGO BIURA PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU AUTOKAROWEGO BIURA PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU AUTOKAROWEGO BIURA PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte terminy oznaczają: Przewoźnik Biuro Podróży i Usług GLOBUS sp. z o.o., z siedzibą w Pszczynie

Bardziej szczegółowo

EUROLINES POLSKA - BIACOMEX

EUROLINES POLSKA - BIACOMEX www.atastravel.co.uk Polskie biuro podróży w Wielkiej Brytanii Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy EUROLINES - BIACOMEX, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania

Bardziej szczegółowo

1.3 Postanowienia Regulaminu stosuje się do regularnych pasażerskich przewozów autokarowych wykonywanych przez Przewoźnika.

1.3 Postanowienia Regulaminu stosuje się do regularnych pasażerskich przewozów autokarowych wykonywanych przez Przewoźnika. Regulamin obowiązujący od 16.09.2015 r. REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI LIMIAMI AUTOKAROWYMI A.D. EURO-TRANS Andrzej Depta, 76-270 Ustka, ul. Wczasowa 15 ważny od dnia 16.09.2015 r. 1. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH Regulamin obowiązujący od dnia 15.05.2014 r. wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.:dz. U. z 2000r. Nr 50,

Bardziej szczegółowo

www.atastravel.co.uk I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

www.atastravel.co.uk I. POSTANOWIENIA OGÓLNE www.atastravel.co.uk Polskie biuro podróży w Wielkiej Brytanii Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy Globus, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania wierności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.09.2013

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.09.2013 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.09.2013 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity)

Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity) Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU ważny od 21.05.2014. BIURO PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O. 43-200 Pszczyna, ul. Zofii Nałkowskiej 17

REGULAMIN PRZEWOZU ważny od 21.05.2014. BIURO PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O. 43-200 Pszczyna, ul. Zofii Nałkowskiej 17 REGULAMIN PRZEWOZU ważny od 21.05.2014 BIURO PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O. 43-200 Pszczyna, ul. Zofii Nałkowskiej 17 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozów REGULAMIN PRZEWOZÓW. obowiązujący w NET-BUS Przewóz Osób Danuta Pietrzyk

Regulamin przewozów REGULAMIN PRZEWOZÓW. obowiązujący w NET-BUS Przewóz Osób Danuta Pietrzyk Regulamin przewozów REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w NET-BUS Przewóz Osób Danuta Pietrzyk wydany zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /tekst jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 50,

Bardziej szczegółowo

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU BILETY 1. Wykupienie biletu upoważnia do przejazdu autobusem na naznaczonej trasie i jest równoznaczne z akceptacją,,umownych warunków przewozu. 2. Bilet jest imiennym dokumentem

Bardziej szczegółowo

W KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SIEMIATYCZACH SP. Z O.O.

W KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SIEMIATYCZACH SP. Z O.O. REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU, I PRZESYŁEK W KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SIEMIATYCZACH SP. Z O.O. 1. PODSTAWOWE OKREŚLENIA: BAGAŻ wyodrębniona rzecz (lub zbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW I. WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN PRZEWOZÓW I. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie spółka akcyjna wydany zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /tekst jedn.:

Bardziej szczegółowo

Pasażer / podróżny - każda osoba fizyczna, przewożona, bądź mająca być przewożoną na podstawie ważnego biletu na przewóz.

Pasażer / podróżny - każda osoba fizyczna, przewożona, bądź mająca być przewożoną na podstawie ważnego biletu na przewóz. Warunki przewozu I. PODSTAWOWE OKREŚLENIA Bagaż - wyodrębniona rzecz ( lub zbiór rzeczy ) stanowiąca własność prywatną Pasażera (lub załogi autokaru) w trakcie przewozu, zarówno ujawniona jak i nieujawniona.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej. F.U.H. Bogusław Mokrzycki

Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej. F.U.H. Bogusław Mokrzycki Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej 1. Podstawowe określenia F.U.H. Bogusław Mokrzycki 1.1 Bagaż wyodrębniona rzecz stanowiąca własność Pasażera lub załogi w trakcie przewozu zarówno ujawniana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C.

REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C. REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C. 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU PO PKS S.A. WARMIA w OLSZTYNIE

OGÓLNE UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU PO PKS S.A. WARMIA w OLSZTYNIE OGÓLNE UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU PO PKS S.A. WARMIA w OLSZTYNIE I. Warunki ogólne 1. Niniejsze "Ogólne umowne warunki przewozu", zwane dalej "Warunkami przewozu", dotyczą międzynarodowych autobusowych przewozów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAW ORAZ PRZEWOZU OSÓB I RZECZY FIRMY P. P. H. U. KESZ Z SIEDZIBĄ W PUŁAWACH

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAW ORAZ PRZEWOZU OSÓB I RZECZY FIRMY P. P. H. U. KESZ Z SIEDZIBĄ W PUŁAWACH P. P. H. U. KESZ" ul. Czartoryskich 15/53, 24-100 Puławy kom. + 48 604 980 147 faks: + (81) 886 62 71 (e): kesz@kesz.pnet.pl NIP 716-100-81-63 REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAW ORAZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób Regulamin przewozu osób REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI ALBATROS Sp. z o.o. ważny od dnia 20.09.2013 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZOWE AGAT B.U.H.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZOWE AGAT B.U.H. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZOWE AGAT B.U.H. I. BILETY 1. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd. Przejazdy odbywają się według rozkładu jazdy podanego przez przewoźnika do publicznej wiadomości.

Bardziej szczegółowo

UNITY LINE LIMITED & EUROAFRICA SHIPPING LINES CYPRUS LIMITED OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU MORZEM PASAŻERÓW I ICH BAGAŻU

UNITY LINE LIMITED & EUROAFRICA SHIPPING LINES CYPRUS LIMITED OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU MORZEM PASAŻERÓW I ICH BAGAŻU UNITY LINE LIMITED & EUROAFRICA SHIPPING LINES CYPRUS LIMITED OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU MORZEM PASAŻERÓW I ICH BAGAŻU ważne od 01 lutego 2014 r. do dnia wprowadzenia zmian 1. Zakres zastosowania. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo