MARZEC 2013/3 (157) ISSN X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. IV Edycja MLH Piłki Nożnej MIESIĘCZNIK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARZEC 2013/3 (157) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. IV Edycja MLH Piłki Nożnej MIESIĘCZNIK"

Transkrypt

1 MARZEC 2013/3 (157) ISSN X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL IV Edycja MLH Piłki Nożnej 1

2 WIELKANOCNE ROZMAITOŚCI r. w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu już po raz siódmy gościliśmy wystawców na Jarmarku Wielkanocnym. W tym roku swoje rękodzieła wystawiło 22 osoby, między innymi z Ostrołęki, Kadzidła, Myszyńca, Łomży i okolic. Eksponowane były przedmioty i wyroby świąteczne, tj. palmy wielkanocne, pisanki, kwiaty, wypieki, rzeźby, koszyki z wikliny, przedmioty rękodzieła artystycznego oraz wyroby związane z kuchnią regionalną. W miłej atmosferze można było skosztować przysmaków kuchni ludowej, posłuchać pieśni ludowych i zrobić świąteczne zakupy. Zapraszamy wszystkich za rok w sobotę przed Niedzielą Palmową. Konkursu plastyczny Wielkanocne Rozmaitości Wyniki konkursu plastycznego pt. Wielkanocne Rozmaitości, organizowanego przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. Na konkurs nadesłano 220 prac; wśród nich były palmy wielkanocne, pisanki i kartki świąteczne. Tradycyjnie od lat wybieramy prace wyróżnione i nie przyznajemy poszczególnych miejsc w kategoriach konkursowych. Jednym słowem, każda wyróżniona praca oznacza dla wykonawcy pierwsze miejsce. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich wychowawcom za zainteresowanie i udział w konkursie. Jak co roku pielęgnujemy razem z wami tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi. Wszyscy wyróżnieni otrzymują nagrody ufundowane przez KOKiS. Wyrazy głębokiego współczucia Panu Andrzejowi Mieczkowskiemu z powodu śmierci Ojca składa Burmistrz Kolna Andrzej Duda 2

3 OHP Młodzieżowe priorytety zawodowa edukacja to hasło tegorocznych, czwartych już Kolneńskich Targów Edukacji i Pracy zorganizowanych w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Targi odbyły się w piątek, 15 marca w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu. również stanowiska wystawiennicze przygotowane przez lokalnych pracodawców. IV Kolneńskie Targi Edukacji i Pracy patronatem objął Burmistrz Kolna Andrzej Duda i Starosta Kolneński Henryk Duda. Organizatorem przedsięwzięcia był Punkt Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery jednostki OHP w Kolnie oraz Powiatowy Urząd Pracy. Andrzej Konopka Przedsięwzięcie głównie skierowane było do tegorocznych maturzystów i osób poszukujących zatrudnienia, a także do wszystkich zamierzających zmienić pracę. W części oficjalnej do uczestników targów zwrócił się Starosta Kolneński Henryk Duda. Już dziś należy zastanowić się nad mądrym wyborem ścieżki edukacyjnej i sięgnąć po studia, które pozwolą w przyszłości zdobyć odpowiedni zawód przekonywał starosta. Głos zabrał również Wieńczysław Targ - Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku, który uświadamiał młodych, jak trudny jest dzisiejszy rynek pracy. Przy wyborze swojej kariery zawodowej należy myśleć perspektywicznie i dobrze planować swoją przyszłość i dlatego, między innymi, nasze placówki organizują tego typu przedsięwzięcia. Podczas uroczystości dyrektorzy kolneńskich szkół ponadgimnazjalnych: Maria Rumińska (I LO w Kolnie), Eugeniusz Gromadzki (ZST w Kolnie) i Halina Małż (ZSZ w Kolnie) za współpracę z jednostkami OHP na rzecz młodzieży uhonorowani zostali pamiątkowymi grawertonami. Gościom swoje umiejętności wokalne, a nawet kabaretowe zaprezentowali młodzi artyści: grupa hip-hopowa, zespół instrumentalny pod przewodnictwem ks. Adama Ulatowskiego i młodzież z ZSZ przy ZST w Kolnie w skeczu Dyktando. Szczegółową analizę lokalnego rynku pracy oraz możliwości zatrudnienia i przekwalifikowania, w prezentacji multimedialnej, przedstawił Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie. Mimo wysokiego bezrobocia wśród osób młodych, istnieją zawody niszowe, które umożliwiają w przyszłości zatrudnienie. W rozpoznaniu tych potrzeb pomocne były grupowe informacje zawodowe i oferty edukacyjne 12 placówek oświatowych z województw: podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Podczas targów prezentowały się uczelnie wyższe z Białegostoku, Olsztyna, Ostrołęki, Łomży, Siedlec i Białej Podlaskiej, a także szkoła ponadgimnazjalna - Zespół Szkół Technicznych z Kolna. Młodzież skorzystała z różnorodnych form prezentacji przygotowanych przez przedstawicieli poszczególnych placówek. Sami zainteresowani doceniają tego typu przedsięwzięcia. Nie każdy może pozwolić sobie na wyjazdy do odległych miast. Na miejscu możemy dowiedzieć się o kierunkach studiów, warunkach rekrutacji, progach punktowych, a w bezpośredniej rozmowie uzyskać informacje niedostępne na stronach internetowych. Takie spotkania są niezwykle pomocne zgodnie mówiła młodzież. Na miejscu zainteresowani rozmawiali też z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się Zespół instrumentalny pod przewodnictwem ks. Adama Ulatowskiego z ZST w Kolnie 3

4 MIASTO BURMISTRZ MIASTA KOLNO działając zgodnie z Zarządzeniem nr 195/13 OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność niezabudowanych działek gruntu położonych na terenie miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego pod zabudowę garażami w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym. 1. działka nr 1369/93 o pow. 18 m 2, KW LM1L/ /9, cena wywoławcza 1400 zł, wadium 150 zł, 2. działka nr 1369/131 o pow. 18 m 2, KW LM1L/ /9, cena wywoławcza 1400 zł, wadium 150 zł, 3. działka nr 1369/150 o pow. 18 m 2, KW LM1L/ /9, cena wywoławcza 1400 zł, wadium 150 zł, 4. działka nr 1369/152 o pow. 18 m 2, KW LM1L/ /9, cena wywoławcza 1400 zł, wadium 150 zł, 5. działka nr 1369/153 o pow. 18 m 2, KW LM1L/ /9, cena wywoławcza 1400 zł, wadium 150 zł, 6. działka nr 1369/154 o pow. 18 m 2, KW LM1L/ /9, cena wywoławcza 1400 zł, wadium 150 zł, 7. działka nr 1369/155 o pow. 18 m 2, KW LM1L/ /9, cena wywoławcza 1400 zł, wadium 150 zł. Dla wyżej wymienionego terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno teren działek oznaczony jest symbolem PS U - są to tereny zainwestowane zabudową usługową i produkcyjną. Przetarg odbędzie się w dniu 7 maja 2013 roku o godz w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno (za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na ww. konto). Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie niepodpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę, która przetarg wygrała. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony będzie 23 % VAT. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany. Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno, pokój nr 14 lub pod tel BURMISTRZ MIASTA KOLNO BURMISTRZ MIASTA KOLNO działając zgodnie z Zarządzeniem nr 194/13 OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność niezabudowanej działki gruntu położonej na terenie miasta Kolno przy ul. 11 Listopada pod zabudowę garażem w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym. działka nr 3228/3 o pow. 17 m 2, KW LM1L/ /9, cena wywoławcza 2100 zł, wadium, 250 zł Dla wyżej wymienionego terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno teren działek oznaczony jest symbolem MS-U obszary zabudowy mieszkaniowej o średniej intensywności. Przetarg odbędzie się w dniu 7 maja 2013 roku o godz w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno (za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na ww. konto). Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie niepodpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę, która przetarg wygrała. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony będzie 23 % VAT. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany. Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno, pokój nr 14 lub pod tel BURMISTRZ MIASTA KOLNO 4

5 MIEJSKIE PRZETARGI Ochronka sprzedana W piątek r. rozstrzygnięto przetarg na działki nr 1415/22, 1415/9 o pow m 2 położone przy ul. Wojska Polskiego Konopnickiej. Na tym terenie znajduje się tzw. Ochronka. Cena z ogłoszenia o przetargu wynosiła zł. W przetargu uczestniczyło 4 oferentów. W wyniku licytacji cena osiągnięta w przetargu wyniosła aż , 00 zł. Zwycięzcą licytacji został przedsiębiorca z Kolna. czwartek r.,rozstrzygnięty został II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących W własność Miasta Kolno, pod zabudowę usługowo przemysłową. Przedmiotem przetargu była działka o nr 2786/3 o pow m 2, zlokalizowana w Parku Inwestycyjnym Kolno. Za cenę złotych netto, nabywcą zostały Polskie Elektrownie Wiatrowe ROTOR KOLNO Sp z o.o., z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 6/8, w Warszawie. Na zakupionej działce P.E.W. ROTOR Kolno zamierza wybudować zakład produkcyjny. Na przedmiotowej działce firma zamierza również uruchomić laboratorium badawcze. Firma planuje uruchomić w Kolnie produkcję urządzeń o wysokim poziomie innowacyjności. Wkrótce więcej informacji na temat planowanej inwestycji. Z wizytą u Wicemarszałka Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda oraz Wójt Gminy Kolno Tadeusz Klama spotkali się z Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego Walentym Koryckim. Na zdjęciu - największa działka w Parku Inwestycyjnym nagrodzona tytułem,,grunt na Medal sobie oczywiście sprawę, że znajduje się ona w naszej miejskiej przestrzeni i bardzo nam zależy, żeby to była dobrze utrzymana, nowoczesna arteria. Stąd ta wizyta w Urzędzie Marszałkowskim. Liczymy tutaj na partnerskie podejście do tej kwestii. Jesteśmy skłonni dołożyć się do inwestycji prowadzonych na drogach wojewódzkich. Wyraziliśmy gotowość poniesienia części wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej na konkretne odcinki dróg. Szczególnie zależy mi na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego, Konstytucji 3 Maja, Armii Krajowej. Przygotowanie dokumentacji projektowej takiego ronda to duży wydatek bo około złotych. Warto jednak ponieść te koszty ponieważ takie funkcjonalne rondo znacznie usprawniłoby kierowanie ruchem drogowym w tamtej okolicy. I rzecz najważniejsza, poprawiłoby to stan bezpieczeństwa. Na tym skrzyżowaniu dochodziło już niestety do bardzo niebezpiecznych wypadków. Wicemarszałek Walenty Korycki obiecał nam poparcie dla tych projektów dodał Burmistrz Kolna Andrzej Duda. Od lewej: Andrzej Duda Burmistrz Miasta Kolno, Walenty Korycki - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego i Tadeusz Klama Wójt Gminy Kolno W Urzędzie Marszałkowskim jego kontroli podlega Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska zaś w terenie jednostki takie, jak: Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Wicemarszałek z zainteresowaniem wysłuchał naszych postulatów w sprawie większego zaangażowania w finansowanie rozbudowy infrastruktury drogowej w naszym mieście i regionie powiedział Burmistrz Kolna Andrzej Duda. Regulacje prawne są w tym zakresie jasne i mamy trochę związane ręce. Droga wojewódzka nr 647 pomimo tego, że przebiega przez Kolno nie jest miejską własnością. Zdaję sobie jednak sprawę, że w potocznym przekonaniu niektórych mieszkańców wszystkie drogi w granicach Kolna należą do miasta. Wszelkie remonty i rozbudowy na drodze wojewódzkiej nie są jednak w naszej kompetencji. Zdajemy Inwestycje na drogach wojewódzkich czeka prawdopodobnie w najbliższym czasie spowolnienie i trudno przewidzieć kiedy te plany mogłyby zostać zrealizowane. Przygotowanie dokumentacji projektowej przez miasto dla ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego, Konstytucji 3 Maja, Armii Krajowej, będzie z pewnością ważnym atutem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Redakcja 5

6 SZKOŁY Powstanie Styczniowe ( ) było najważniejszym, a jednocześnie najtragiczniejszym wydarzeniem w historii polskich wysiłków niepodległościowych w XIX wieku. INFORMACJA - REKLAMA Zamykało ono burzliwy czas wystąpień zbrojnych w obronie niepodległości, poczynając od Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 roku. W powstaniu wzięło udział tysiące ludzi - szlachty, PROJEKT uczniów, mieszczan, robotników, rzemieślników, wreszcie chłopów. Na polach bitew i konspiracji formował się burzliwie nowoczesny naród polski, choć powstanie uchodziło za ostatni zryw polskiej szlachty. Zakończone klęską Powstanie Styczniowe zapoczątkowało w polskim życiu politycznym nardziny nowych idei i nowych nurtów Wsparcie dla Organizacji Pozarządowych politycznych, które w ponad pół wieku później doprowadziły Od Polskę 1 grudnia do Niepodległości roku Burmistrz Jedne Miasta z nich Kolno nawiązywały wraz z Fundacją wprost Forum Wystawa Inicjatyw ta jest Rozwojowych hołdem oddanym, oraz Ośrodkiem poległym Wspierania za Ojczyznę, Organizacji do tradycji Pozarządowych 1863 roku, inne i wyrastały Starostwem na Powiatowym ich krytyce. Ale w Łomży dla otworzył pokazując Punkt jednocześnie Informacyjno różnorodność Konsultacyjny. politycznych Konsultantem i społecznych w wszystkich Kolnie i w rok powiecie 1863 był kolneńskim punktem odniesienia. jest p. Dorota Łynko. Punkt znajduje postaw się Polaków na pierwszym w latach piętrze Urzędu Miasta Kolno Dyrekcja (pokój 110), czynny od poniedziałku do piątku. Kiermasz wielkanocny Można tu uzyskać informacje o ofercie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Celem OWES jest wsparcie merytoryczne istniejących organizacji pozarządowych, tj. stowarzyszeń, fundacji, a także spółdzielni socjalnych, pomoc w nawiązaniu partnerstw, Kolneńscy udzielanie informacji gimnazjaliści osobom w czasie zainteresowanym przerw międzylekcyjnych ekonomią społeczną. W dniach marca odbyła się sprzedaż ciast mają Do zadań możliwość konsultanta rozwijania w Kolnie swoich będzie umiejętności między innymi gry w należało szachy. przeprowadzenie przygotowanych rozpoznania przez klienta zespoły w zakresie klasowe. zapotrzebowania Zaangażowanie na Duże działania szachy związane stały z sie Ekonomią bardzo popularne, Społeczną. szczególnie podczas młodzieży przerosło najśmielsze oczekiwania. Przez cały czas małych Konsultant przerw. będzie pośredniczył w rekrutacji osób lub podmiotów chcących trwania skorzystać akcji wszystkim z usług Inkubatora dopisywał Społecznej humor Przedsiębiorczości, i rosnąca chęć na przykład z usług prawnych, księgowych, marketingowych i doradczych. niesienia pomocy. Ponadto zapewni pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi Podmiotami Z dnia Ekonomii na dzień Społecznej, ciast przybywało czyli z organizacjami (pieniążków pozarządowymi także!) a gdy oraz spółdzielniami socjalnymi z terenu działania OWES. akcja dobiegła końca pozytywnie zaangażowana młodzież W ramach projektu będzie można uzyskać środki finansowe na założenie zaproponowała spółdzielni powtórkę socjalnej na w wysokości święta Bożego 20 tys. Narodzenia. zł na osobę Takie nie więcej niż 200 tys. zł na spółdzielnię. Można będzie również otrzymać podejście wsparcie bardzo szkoleniowo-doradcze cieszy. Jak wielkie znaczenie z zakresu wychowawcze funkcjonowania ma spółdzielni socjalnych dla 50 osób, wsparcie pomostowe połączone otwarcie z doradztwem się na potrzeby oraz pomocą drugiego w człowieka efektywnym nie wykorzystaniu trzeba mówić. przyznanych środków. Spółdzielnie socjalne objęte będą pomocą facilitatora Akcja to (menedżera również okazja spółdzielni), do odkrywania osoby zakładające w sobie wartości, spółdzielnie które socjalną będą mogły skorzystać z doradztwa specjalistycznego z zakresu niewątpliwie prawa, marketingu, każdy z nas rozliczania posiada. wsparcia, jak również prawnego na etapie zatrudniania w spółdzielni. Zebrane pieniążki ze sprzedaży ciast, jaj oraz palm wielkanocnych Punkt działa w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zostaną - przeznaczone Subregion łomżyński dla rodzin współfinansowany uczniów ze społeczności ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego szkolnej będących przez w Fundację trudnej sytuacji Forum materialnej Inicjatyw Rozwojowych oraz Hospicjum w Białymstoku jako Lidera projektu oraz Starostwo Powiatowe w Łomży Domowego i Ośrodek w Wsparcia Ostrołęce. Organizacji Pozarządowych w Białymstoku jako partnerów projektu. Punkt stanie się istotną częścią struktury Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości, Wszystkim która zaangażowanym doprowadzi do szerokiej w akcję dostępności należą się usług/ oferty OWES. Podobne punkty zostały utworzone również w kilku innych powiatach. WIELKIE PODZIĘKOWANIA! Serdecznie zapraszamy do współpracy. dniu 1 marca uczniowie Gimnazjum Jana Pawła II W w Kolnie uczestniczyli w konkursie z literatury anglojęzycznej. Organizatorką tego bardzo pouczającego konkursu była pani Barbara Pikulińska - nauczycielka języka angielskiego. Konkurs obfitował w wiele ciekawych, artystycznych momentów. Wspaniała dekoracja, dobre zachowanie młodzieży, wzorowa organizacja oraz niezliczona liczba rekwizytów w rękach wspaniale grających aktorów - uczyniły z tego konkursu niepowtarzalne widowisko. Wszyscy uczestnicy wygrali, ponieważ jeszcze bardziej poznali język angielski i jego literaturę. Gratulacje należą się wszystkim występującym. Dyrekcja 6 Sprzedam Mieszkanie Sprzedam ładne mieszkanie na II piętrze o powierzchni 48,5 m 2 Trzy pokoje, kuchnia, 2 łazienki Bardzo dobra lokalizacja Cena do uzgodnienia Tel

7 SZKOŁY Wiosenny koncert Młodzi adepci sztuki z Państwowej Szkoły Muzycznej po raz kolejny zaprezentowali się szerszej publiczności.,,wiosenny koncert odbył się 22 marca 2013 r. Wystąpili uczniowie klasy akordeonu (naucz. W. Staniszewska, M. Kotelczuk), fortepianu (nauczycielka - T. Baranovskaya), gitary (naucz. R. Adamczak) i klarnetu (nauczyciel P. Dąbrowski). Akompaniowali Anna Nadolna i Piotr Dąbrowski. Swoją obecnością zaszczyciła nas dyrektor przedszkola nr 4 pani Jadwiga Lutrzykowska. Zgromadzeni goście usłyszeli miniatury klasyczne i melodie ludowe różnych narodów. Dużych emocji dostarczyły nasze młode klarnecistki wykonaniami standardów muzyki rozrywkowej, którymi niejednokrotnie wzbudziły pasmo wspomnień w pamięci zgromadzonych rodziców. Dziękując nauczycielom, uczniom i gościom, już dziś zapraszamy na kolejne nasze koncerty. Natalia Dardzińska Serdecznie dziękujemy za wsparcie p. B. i W. Białowąs oraz kwiaciarni p. E. i P. Trzeciaków. Anna Nadolna Od lewej: Anna Nadolna i Kaja Duda 7

8 POWIAT KOLNEŃSKI Olimpiada Aktywności Wiejskiej 22 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie miało miejsce spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Olimpiada Aktywności Wiejskiej. Organizatorem olimpiady jest Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w którego imieniu konkurs prowadzi Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń z gmin: Stawiski, Turośl, Kolno oraz miasta Kolno. Spotkanie prowadziła pani Katarzyna Łotowska prezes Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych. Podczas zebrania został przedstawiony regulamin Olimpiady Aktywności Wiejskiej oraz inne niezbędne wiadomości. Jeszcze raz zapraszamy wszystkie organizacje do udziału w olimpiadzie. Więcej szczegółów znajdą Państwo pod adresem: zeszłym roku w Szpitalu Ogólnym w Kolnie odbyło się ponad W 250 porodów. Kobiety - nie tylko z Kolna - wybierają ten szpital ze względu na fachową i troskliwą opiekę. Tę zapewniają lekarze i położne z oddziału położniczo-ginekologicznego, którzy szkolą się, by jeszcze lepiej opiekować się matką i dzieckiem. Teraz po remoncie oddział jest również komfortowy - zarówno dla młodych mam, jak też ich pociech. Uroczystość poświęcenia oddziału oraz oficjalnego oddania do użytku zgromadziła wielu gości: Starostę Kolneńskiego Henryka Dudę, Wicestarostę Adama Wojciecha Sekścińskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Kolneńskiego Mariana Niesłuchowskiego, Sekretarza Powiatu Piotra Glinkę, lek. Zdzisława Gołaszewskiego, ginekologapołożnika Tomasza Fedeńczuka, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa podlaskiego - prof. dr. hab. n. med. Macieja Kinalskiego, Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie panią Krystynę Mariannę Dobrołowicz, zast. dyrektora ds. lecznictwa - lek. Marię Sanko - Sawczenkę, oddziałową poł-gin. Szpitala Ogólnego w Kolnie - Bogusławę Pomichowską oraz przełożoną pielęgniarek i położnych Szpitala Ogólnego w Kolnie - Alicję Urbańską. Poświęcenia oddziału dokonał Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie ksiądz Wojciech Stefaniak. Bardzo ważne słowa podczas uroczystości wypowiedział prof. dr hab. n. med. Maciej Kinalski, który stwierdził, że kolneński szpital jest liderem wśród szpitali powiatowych w województwie podlaskim w dziedzinie położnictwa. To bardzo ważne stwierdzenie, które docenia wysiłki podejmowane przez Radę Powiatu Kolneńskiego oraz Dyrekcję Szpitala Ogólnego w Kolnie - mające na celu zapewnienie mieszkańcom naszego powiatu jak najlepszych warunków do opieki zdrowotnej. Zapraszamy na naszą stronę internetową 8

9 POWIAT KOLNEŃSKI Nowy namiot pneumatyczny na potrzeby działań ratowniczych Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Kolnie w części kosztów - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie została wzbogacona o nowy pneumatyczny namiot ratowniczy wraz z wyposażeniem. Namiot taki jest niezbędny dla służb ratowniczych podczas różnego rodzaju zdarzeń i kataklizmów, gdzie wymagane jest czasowe ewakuowanie osób biorących udział w zdarzeniu - Po zaprezentowaniu w Senacie, przygotowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, wystawa, staraniem p. Jacka Bagińskiego trafiła na teren powiatu kolneńskiego. Składa się na nią kilka plansz z informacjami mówiącymi o przyczynach wybuchu, przebiegu oraz skutkach społecznych i politycznych Powstania Styczniowego. niejednokrotnie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Zaleta tego namiotu to krótki czas montażu i pełne wyposażenie, między innymi w łóżka polowe i ogrzewanie. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Zarządem Powiatu Kolneńskiego a Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie - namiot pneumatyczny wykorzystywany może być na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. E.W. Ekspozycja była również prezentowana w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie. Jacek Bagiński Treść ilustrowana jest zdjęciami i reprodukcjami obrazów upamiętniających to wydarzenie. Otwarcie wystawy w GBP w Czerwonem poprzedził wykład Geneza Powstania Styczniowego dr. Waldemara Brendy, który w niezwykle interesujący sposób przybliżył zebranym przyczyny wybuchu Powstania Styczniowego. 9

10 MAŁY PŁOCK Relacja z XXIV sesji Rady Gminy czwartek 28 marca odbyła się XXIV zwyczajna sesja Rady W Gminy Mały Płock. W jej trakcie radni przyjęli między innymi uchwały dotyczące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata , zmiany w budżecie gminy oraz zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych. Podczas sesji odbyła się również prezentacja z działalności Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca, mającej siedzibę właśnie w Małym Płocku. Prowadzące ją Elżbieta Parzych pełniąca funkcję prezesa i Maria Misierewicz, sekretarz Fundacji, omówiły projekty realizowane na obszarze siedmiu gmin, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, które otrzymały wsparcie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, uzyskane za pośrednictwem miejscowej Fundacji. Wartym uwagi faktem jest to, iż Elżbieta Parzych podkreśliła, że to właśnie nasza gmina działa najprężniej sięgając po unijne dofinansowanie przygotowywanych projektów. Wójt Gminy Mały Płock i Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku zaprosili do wzięcia udziału w prezentacji Palm i rozmaitości wielkanocnych. Cel, który przyświecał prezentacji, to podtrzymywanie tradycji i pielęgnowanie twórczości ludowej w naszej gminie, a w szczególności wśród młodego pokolenia. Swój udział zgłosili uczniowie szkół podstawowych gminy Mały Płock: Szkoła Podstawowa w Chludniach, w Rogienicach Wielkich, w Małym Płocku, w Kątach i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II oraz Szkolna Kasa Oszczędności z Kątów. Na prezentację wpłynęły barwne palmy wielkanocne, tradycyjne pisanki, kartki, koszyki i świąteczne stroiki. W ramach kolejnej edycji Palm i rozmaitości wielkanocnych z wykonanych i dostarczonych prac jest zorganizowana wystawa pt. Tradycja wiecznie żywa, którą można obejrzeć w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku. Odwiedzającym przybliżyliśmy atmosferę obrzędowości nadchodzących Świąt Wielkanocnych, wszystkim zaś uczniom i ich opiekunom za wykonanie rozmaitości wielkanocnych składamy serdeczne podziękowanie. Barbara Kozłowska Masz pomysł złóż wniosek! Już od 8 kwietnia można składać za pośrednictwem Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca z siedzibą w Małym Płocku -wnioski o przyznanie dotacji na tzw. Małe projekty. Na złożenie kompletu dokumentów wnioskodawcy mają czas do końca kwietnia. Wsparcie mogą otrzymać projekty skupiające się m.in. na podnoszeniu jakości życia lokalnej społeczności, rozwijaniu turystyki lub rekreacji, promowaniu, zachowaniu, odtworzeniu lub oznakowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego, kulturowego i historycznego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Fundacji Wójt Gminy Mały Płock W kolejnych miesiącach fundacja planuje ogłoszenie następnych naborów w ramach działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w terminach od 26 kwietnia do 22 maja, ponownie Małe Projekty od 13 do 31 maja, a także Odnowa i rozwój wsi w terminie 20 maja do 7 czerwca. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Małym Płocku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w miejscowości Stare Rakowo działka nr 134/3 pow m 2, nr 139 pow. 600 m 2 oraz 141/4 o pow. do dzierżawy 1730 m 2. Wykaz został opublikowany na stronie internetowej - w Biuletynie Informacji Publicznej pl. Szczegółowe informacje dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Małym Płocku lub telefonicznie pod numerem

11 GRABOWO najbliższym okresie zmierzymy się z zadaniami, które wyznaczają nam nowe zasady gospodarki odpadami. Są to dyrektywy W unijne oraz ustawy przyjęte przez parlament, nie wójta czy Radę Gminy; przepisy te zostały narzucone wszystkim samorządom. Zasady, które będą obowiązywać od lipca 2013 r. są następujące: gmina zbierze opłaty od mieszkańców i z tych opłat musi sfinansować odbiór, segregowanie i składowanie odpadów, koszt mieszkańców, którzy będą segregować odpady, będzie mniejszy niżby oddawane były odpady niesegregowane, opłaty zebrane od mieszkańców muszą być przeznaczone wyłącznie na rozliczenie za gospodarowanie odpadami (nie można finansować z innych środków), tylko wyłoniona w przetargu firma będzie odbierać odpady od mieszkańców. Do 30 kwietnia 2013 r. mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia deklaracji, które będzie można otrzymać w siedzibie urzędu, u sołtysów i na stronie internetowej - po wejściu w życie podjętych uchwał dotyczących deklaracji. Jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełni obowiązku złożenia deklaracji zgodnie z ustawą, to urząd gminy, w drodze decyzji administracyjnej, określi wysokość należnej opłaty; w przypadku uchylania się od niej będzie prowadzona windykacja Na ostatniej sesji XXI Rady Gminy Grabowo w dniu 22 marca 2013 r. podjęte zostały następujące uchwały: Poniżej przedstawione są ważniejsze szczegóły podjętych uchwał dotyczących odpadów komunalnych: Częstotliwość odbioru: Odpady niesegregowane dwa razy w miesiącu Odpady segregowane raz w miesiącu Mieszkańcy gminy Grabowo! Nr XXI/108/13 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Nr XXI/109/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Nr XXI/110/13 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nr XXI/111/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grabowo. Nr XXI/112/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grabowo. Nieruchomości niezamieszkałe (instytucje, przedsiębiorstwa, szkoły, sklepy i zakłady usługowe) Stawki opłat gdzie śmieci będą niesegregowane: gospodarstwa jednoosobowego 12,00 zł gospodarstwa 2-osobowego 24,00 zł gospodarstwa 3-osobowego 36,00 zł gospodarstwa 4-osobowego 48,00 zł gospodarstwa 5-osobowego i więcej 56,00 zł Odpady zbierane niesegregowane: pojemnik 120 l - w wysokości 20,00 zł; pojemnik 240 l - w wysokości 35,00 zł; pojemnik 1100 l - w wysokości 85,00 zł; kontenery o pojemności od 5 do 10 m 3 600,00 zł; Stawki opłat gdzie śmieci będą odbierane w sposób selektywny: gospodarstwa jednoosobowego 7,00 zł gospodarstwa 2-osobowego 14,00 zł gospodarstwa 3-osobowego 21,00 zł gospodarstwa 4-osobowego 28,00 zł gospodarstwa 5-osobowego i więcej 30,00 zł Odpady zbierane w sposób selektywny: pojemnik 120 l - w wysokości 15,00 zł; pojemnik 240 l - w wysokości 28,00 zł; pojemnik 1100 l - w wysokości 65,00 zł; kontenery o pojemności od 5 do 10 m 3 450,00 zł. Dotychczasowe umowy dotyczące odbioru odpadów komunalnych, zawarte z Urzędem Gminy Grabowo, tracą ważność z dniem 30 czerwca 2013 r. Właściciele nieruchomości, którzy podpisali umowy z innym podmiotem, winny rozwiązać je najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r. żeby uniknąć podwójnej opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Gminna inwestycja Gmina Grabowo zleciła wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowego mostu na drodze z miejscowości Konopki Białystok - kolonia Sulimy. Przewidywana wartość kosztorysu ofertowego wynosi tys. zł i oprócz budowy mostu zawiera wykonanie nawierzchni drogi o długości ok. 100 m. Realizację inwestycji zaplanowano na 2014 rok. Trwają prace modernizacyjne w budynku Zespołu Szkół w Grabowie, na które gmina wyda w tym roku łącznie około 100 tys. zł. W pierwszym etapie, z początkiem roku, został przeprowadzony generalny remont łazienki dziecięcej znajdującej się w Oddziale Przedszkolnym. Oprócz odnowienia ścian i wymiany drzwi łazienkę wyposażono w sanitariaty specjalnie przystosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym, także niepełnosprawnych. Następny etap prac modernizacyjnych przewiduje remont dachu na części budynku szkoły. 11

12 Już po raz jedenasty dzieci i młodzież stanęły do rywalizacji o nagrody w konkursie pn. Tradycje Wielkanocne na Kurpiach. Podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy odbyło się 21 marca w GOK w Turośli. TUROŚL Tradycje Wielkanocne na Kurpiach w Czerwonem; bukiet kwiatowy: I miejsce Rafał Ruszczyk SP z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli, I miejsce Edyta Cieloszczyk SP w Ksebkach. W grupie szkół gimnazjalnych przystąpili tylko uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Turośli. W kategorii wycinanka: I miejsce Anna Chaberek, I miejsce Alicja Lemańska; palma wielkanocna: I miejsce Anna Chaberek; pisanka: I miejsce Weronika Sokołowska; bukiet kwiatowy: I miejsce Karolina Stachelek, I miejsce MagdalenaTrzcinka; kierc: nagroda Beata Charubin. W tym roku do konkursu przystąpiło 77 osób ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu kolneńskiego. Dostarczyły one ogólnie 180 prac w różnych kategoriach. Komisja konkursowa nagrodziła i wyróżniła prace 60 osób. Poniżej najlepsi - laureaci w poszczególnych kategoriach. W grupie szkół podstawowych w kategorii wycinanka: I miejsce Patrycja Duda SP im. Stanisława Krupki w Lemanie; palma wielkanocna: I miejsce Natalia Wnuk SP im. Marii Konopnickiej w Ptakach; pisanka: I miejsce Paulina Kozioł SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, I miejsce Julia Czerwińka SP im. Marii Konopnickiej w Ptakach, I miejsce Karolina Olszak SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Święto Kobiet i Mężczyzn Tradycyjnie, jak co roku GOK w Turośli gościł licznie przybyłych seniorów z okazji 8 marca. Przybyli goście oprócz życzeń otrzymali w prezencie kwiaty wykonane z bibuły w tradycyjnym stylu kurpiowskim przez pracowników ośrodka specjalnie na tę okazję. Przybyłym gościom życzenia złożył także Wójt Gminy Turośl Piotr Niedbała, wręczając słodkie upominki. Spotkanie dało również możliwość ustalenia planu działania Klubu Seniora na 2013 rok. Po krótkim poczęstunku wszyscy rozeszli się do domów w radosnych nastrojach. W dniach 1-2 marca odbyły się spotkania dot. projektu pn. Turoślańskie pejzaże w obiektywie. Spotkania zostały przeprowadzone przez profesjonalnego fotografa Arkadiusza Dziczka ze Szczytna. Jest on autorem wielu nagrodzonych zdjęć, zarówno w Polsce, jak i za granicą. 1 marca odbyło się spotkanie zapoznawcze uczestniczek warsztatów z fotografem. Po sprawach organizacyjnych pan Arkadiusz z pomocą wolontariuszki Karoliny rozłożył profesjonalny sprzęt, w wyniku czego biblioteka zamieniła się w ministudio fotograficzne. Następnie dziewczyny poznały dokładną obsługę W grupie szkół średnich w kategorii wycinanka: I miejsce Edyta Ugniewska; palma wielkanocna: I miejsce Patrycja Wnuk; bukiet kwiatowy: II miejsce Edyta Pieloch, II miejsce Natalia Lewandowska; pisanka: I miejsce Joanna Patalan, I miejsce Natalia Lewandowska. Wyżej wymienieni laureaci są uczniami I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie. Nagrodzone przez komisje konkursową prace, wybrane spośród wielu przedstawionych, stanowią wzór do naśladowania w kontynuowaniu tradycji Kurpiowskiej Puszczy Zielonej oraz inspirację do tworzenia nowych pomysłów. Efektem zgromadzonych prac jest wystawa pokonkursowa najlepszych wytworów sztuki ludowej związanej ze Świętami Wielkanocnymi. Wystawę można zwiedzać bezpłatnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli do 30 kwietnia 2013r. Protokół komisji i galeria zdjęć na stronie Organizator dziękuje opiekunom za podjęcie idei konkursu i pomoc w przygotowaniu prac. aparatu fotograficznego. Ostatnim punktem zajęć tego dnia była nauka odpowiedniego kadrowania zdjęcia. Uczestniczki wcielały się w dwie role: fotografa i modelki. Następnego dnia ruszyliśmy już z samego rana. Na początku dla przypomnienia uczestniczki powtarzały zadanie dotyczące kadrowania. Później było robienie zdjęć portretowych oraz grupowych. Dla chwili wytchnienia i zaczerpnięcia świeżego powietrza udaliśmy się w plener. Fotograf wygłosił krótki wykład dotyczący robienia zdjęć panoramicznych za pomocą specjalistycznego aparatu. Na koniec pokazał uczestniczkom program do obróbki zdjęć. Przedstawił, jak w prosty i szybki sposób można polepszyć jakość zdjęcia. Nasza przygoda z fotografią nabiera tempa, a wiedza z tej dziedziny zwiększa się z każdym spotkaniem. Biblioteka Publiczna Gminy Turośl 12 Konkurs ma na celu utrwalanie sylwetki największego Polaka oraz wartości związanych z działalnością Jana Pawła II. Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich i osób dorosłych. Karty zgłoszenia i regulamin konkursu znajdują się na stronie GOK-u w zakładce Gminny Ośrodek Kultury/aktualności. Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Zgłoszenia przyjmowane są do r. Więcej informacji pod numerem tel

13 BIBLIOTEKA Na przekór wszelkim próbom, które los przynosi dniu 6 marca młodzież kolneńskiego Liceum W Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza miała okazję uczestniczyć w spotkaniu autorskim z krytykiem literackim, eseistą, tłumaczem poezji panem Waldemarem Smaszczem. Spotkanie zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie, akcentując obchodzony Rok Powstania Styczniowego. Nasz gość na wstępie swojego wystąpienia przedstawił obszernie aspekt historyczny Powstania Styczniowego, akcentując mocno ogromną rolę poezji i całej literatury polskiej, która zawsze stała na straży wolności. To ona właśnie nie pozwoliła, by kolejne pokolenia urodzonych w niewoli, okutych w powiciu uległy duchowi niewoli. Waldemar Smaszcz przywołał poezję naszych wielkich wieszczów - Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego. Stawiając odzyskanie wolności w kategoriach sankcji religijnych, nasz prelegent zwrócił uwagę na Hymn do Boga Jana Pawła Woronicza (poeta, Prymas Polski) z 1805 roku. Jako poetę Powstania Styczniowego wskazał Mieczysława Romanowskiego, którego twórczość była niezwykle popularna, zwłaszcza wśród młodych czytelników. Poeta zginął w bitwie pod Józefowem 24 kwietnia 1863, tuż po swoich 29. urodzinach. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o zwyczaju noszenia przez Polki czarnych strojów na znak niekończącej się żałoby narodowej. Było to powodem surowych restrykcji władz zaborczych.,,wariatka W TEATRZE PRZY STOLIKU Od kilku lat aktorzy Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie odwiedzają również Kolno, prezentując interesujące współczesne dzieła dramatyczne, na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kolejny spektakl realizowany w ramach cyklicznych spotkań Teatru przy Stoliku odbył się 14 marca 2013 r. w kawiarni KOKiS. Wówczas to licznie zgromadzona widownia wysłuchała Wariatki Nadieżdy Ptuszkiny. Jest to opowieść o nietypowej znajomości, BAJE, BAJKI, BAJECZKI.. Pojawiła się też żałobna biżuteria zamiast klejnotów noszono ozdoby z żelaza. Powstanie Styczniowe i represje, które po nim nastąpiły, pochłonęło życie tysięcy Polaków. Czy ta bezprzykładna ofiara była konieczna? Była wyrazem rozpaczy, której duchowe dziedzictwo pozostało obecne w polskim słowie, od wielkich powieści okresu pozytywizmu Lalki i Nad Niemnem do dziś. Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie serdecznie dziękuje Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie za współpracę przy organizacji i finansowaniu spotkania. M. J. Siwik która rozpoczęła się na przystanku autobusowym. Kim są główni bohaterowie? To ona i on - dwoje dorosłych ludzi, których wszystko dzieli, ale może nie do końca. Marina to czterdziestoletnia, samotna, wykształcona lekarka. Przerażona upływem czasu, stara się znaleźć prawdziwą miłość. On to Aleksiej- żonaty trzydziestolatek, właściciel firmy, sfrustrowany małżeństwem z kobietą, która myśli tylko o kolejnych zakupach. Oboje są nieszczęśliwi. Zdesperowana Marina składa nieznajomemu jej Aleksiejewowi szokującą propozycję. Chce, żeby został ojcem jej dziecka, proponując czysto handlowy układ. Ich znajomość zaskakuje szeregiem komicznych sytuacji, eksplozją namiętności i wzajemną fascynacją. Dlaczego Ona wybiera właśnie Jego? Czy potrafi ujarzmić mężczyznę i swoje szaleństwo? Co Jego w Niej intryguje? Co sprawia, że nie odchodzą od siebie? Takie pytania pojawiały się w trakcie przedstawienia. Nie wszystkie odpowiedzi były jednoznaczne, niektóre nie padły. W kuluarach można było słyszeć opinie, że Wariatka była wyjątkowa nie tylko ze względu na znakomicie odegrane role, liczne zwroty akcji, sporą dawkę humoru, ale także imponującą liczbę nowych odbiorców. Ta tragikomedia ma w sobie wszystko, co powinien mieć genialny dramat. Nie pozwala przestać się śmiać, by za chwilę wcisnąć w fotel, wywołując wzruszenie i łzy. W rolę samotnej lekarki wcieliła się Wiesława Niemaszek-Szymańska, natomiast żonatego biznesmena odegrał Marcin Kiszluk. Dorota Klimek Wzorem lat ubiegłych Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu organizuje powiatowe eliminacje XXVI Małego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: (klasy I III i klasy IV VI) Każda placówka (szkoła, ośrodek kultury) do eliminacji powiatowych może wytypować do dwóch uczestników w każdej kategorii. W przypadku większej ilości chętnych placówka powinna zorganizować eliminacje środowiskowe. Turniej powiatowy odbędzie się 24 kwietnia br. o godz w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu. przy ul. M. Konopnickiej 4. Zgłoszenia uczestników należy nadsyłać do 19 kwietnia br. na adres: Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu, ul. M. Konopnickiej 4, Kolno z dopiskiem,,mkr Po tym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane. Szczegółowych informacji udziela instr. Bogumiła Ranik, tel Warunki konkursu dostępne na stronie 13

14 Policjanci z kolneńskiej drogówki otrzymali sygnał o kolizji mana z łosiem. Zwierzę wbiegło wprost pod jadącą drogą Świdry - Łubiane cysternę i zginęło na miejscu. 40-letni kierujący nie doznał żadnych obrażeń. 14 Kolizja z łosiem r. wieczorem dyżurny kolneńskiej policji otrzymał zgłoszenie o kolizji cysterny z łosiem na trasie Świdry Łubiane, na drodze krajowej numer 61. Na miejsce natychmiast pojechali funkcjonariusze kolneńskiej drogówki. Tam wstępnie ustalili, że z lasu na jezdnię wprost pod koła nadjeżdżającego z lewej strony mana wbiegł łoś. Zwierzę zginęło na miejscu. 40-letni kierujący nie doznał żadnych obrażeń. Sprawca kradzieży zatrzymany Kolneńscy policjanci zatrzymali młodego mężczyznę, który ukradł saszetkę z dokumentami oraz kartę bankomatową. Funkcjonariusze odzyskali część skradzionego mienia. Teraz sprawca za postępowanie niezgodne z prawem odpowie przed sądem. 13 marca 2013 r. w godzinach rannych kolneńscy policjanci zapukali do drzwi jednego z mieszkańców miasta, który był wyraźnie zaskoczony ich wizytą. Ustalenia funkcjonariuszy wskazywały bowiem, że pod tym adresem mieszka 25-letni sprawca kradzieży, która miała miejsce kilkanaście godzin wcześniej. Ze zgłoszenia, jakie wpłynęło do policji, wynikało, że w nocy - 12 marca do jednego z domów w Kolnie wszedł przez uchylone okno w piwnicy nieznany mężczyzna i wykorzystując sen domowników ukradł saszetkę, w której znajdowały się dokumenty, pieniądze oraz karta bankomatowa z dołączonym numerem PIN. Domownicy około godziny 9.00 zorientowali się, że saszetka zginęła. Pokrzywdzeni natychmiast postanowili pójść do banku i zgłosić kradzież karty. Tam jednak okazało się, że około 1. w nocy ze skradzionej karty pobrano już pieniądze w kwocie 1000 zł. O zdarzeniu natychmiast też powiadomiono kolneńską policję, która rozpoczęła poszukiwania sprawcy. Mundurowi ustalili i zatrzymali w tej sprawie 25-latka, który przyznał się do zarzucanych czynów. Policjanci odzyskali też część skradzionego mienia. Mężczyzna za swoje postępowanie odpowie teraz przed sądem. Z ŻYCIA SŁUŻB Uratowani dzięki interwencji policjantów Szybka interwencja kolneńskich policjantów oraz przekazana im informacja uchroniła trzech mężczyzn przed wychłodzeniem organizmu. Od całej trójki, którą mundurowi odwieźli do domów, czuć było alkohol. W ostatni weekend marca kolneńscy policjanci aż trzykrotnie interweniowali wobec osób narażonych na wychłodzenie organizmu. Minionej nocy tuż po godzinie 1.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kolnie poinformowany został o osobie leżącej na drodze krajowej nr 63 tuż za miastem. Mundurowi natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Tam w śniegu znaleźli mocno zziębniętego mężczyznę. Okazało się, że to mieszkaniec pobliskiej miejscowości, od którego czuć było alkohol. 75-latek miał bełkotliwą mowę i nie był w stanie utrzymać się na nogach o własnych siłach. Kolejną osobą, wobec której interweniowali funkcjonariusze, był 48-latek. Mężczyzna w sobotnią noc leżał na ulicy w Małym Płocku. Natomiast trzeci 54-latek siedział wczesnym rankiem na schodach, czekając na kolegę. Od obydwu mężczyzn, którzy nie dali rady podnieść się z miejsca o własnych siłach, również czuć było alkohol. Całą trójkę policjanci odwieźli do domów. Dzięki interwencji mundurowych trzej mężczyźni zostali uchronieni przed wyziębieniem organizmu, które mogło doprowadzić nawet do ich śmierci. Nie ufaj bezgranicznie w pow. kolneńskim Kolneńscy policjanci w marcu realizowali na swoim terenie działania profilaktyczne pod nazwą Nie ufaj bezgranicznie, skierowane do uczniów klas maturalnych. W trakcie spotkań z młodzieżą przedstawiają niebezpieczeństwa, z jakimi może się ona spotkać w czasie pobytu za granicą, zwracają uwagę na problemy związane z handlem ludźmi, obozami pracy czy nielegalnym zatrudnieniem. Informują również o metodach poszukiwania pracy za granicą, a także o tym, jak unikać zagrożeń oraz gdzie zwrócić się o pomoc w razie problemu. Młodzi ludzie chcą pracować za granicą i zarabiać, ale nie bardzo wiedzą, jak bezpiecznie znaleźć pracę. Gazety pełne są ogłoszeń firm oferujących pracę za granicą. Nie wszystkie są jednak uczciwe. W trakcie spotkań uczniowie Zespołu Szkół Technicznych oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie informowani byli o niebezpieczeństwach, na jakie mogą być narażeni młodzi ludzie podczas takich wyjazdów. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na proceder handlu ludźmi, obozy pracy oraz nielegalne zatrudnienie. Dzięki informacjom przekazanym przez kolneńskich policjantów młodzi ludzie - jeżeli tylko zdecydują się wyjechać i pracować za granicą - będą wiedzieli, jak postępować, by nie stać się ofiarą nieuczciwego pracodawcy. Sprawca zatrzymany samochód odzyskany Kolneńscy policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży pieniędzy i samochodu. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie. Teraz 25-latek za postępowanie niezgodne z prawem odpowie przed sądem r. w godzinach rannych kolneńscy policjanci zapukali do drzwi jednego z mieszkań na terenie miasta. Z ustalenia funkcjonariuszy wynikało, że pod tym adresem przebywa 25-latek, który kilka godzin wcześniej dokonał kradzieży. Ze zgłoszenia, jakie wpłynęło do policji, wynikało, że w nocy z 27/28 marca do jednego z domów w Kolnie przez uchylone okno w piwnicy wszedł mężczyzna i wykorzystując sen domowników, ukradł pieniądze, telefon komórkowy oraz kluczyki od samochodu. Dodatkowo sprawca ukradł stojącego przed domem opla, którym odjechał z posesji. Domownicy około godziny 5.30 zorientowali się, że przed domem nie ma zaparkowanego wcześniej samochodu. Pokrzywdzeni natychmiast powiadomili o zdarzeniu kolneńską policję. Mundurowi zaledwie kilka godzin po zdarzeniu ustalili i zatrzymali w tej sprawie 25-latka, który przyznał się do zarzucanych mu czynów. Policjanci odzyskali skradziony pojazd, który był ukryty na jednej z ulic miasta. Teraz 25-latek za swoje postępowanie odpowie przed sądem.

15 Monopolowy w fordzie Kolneńscy policjanci w fordzie kierowanym przez 58 letniego mężczyzna ujawnili 17 litrów nielegalnego alkoholu i papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy r. rano policjanci kolneńskiej drogówki, pełniący służbę na ulicach miasta, zatrzymali do kontroli drogowej forda. Z ustaleń mundurowych wynikało, że siedzący za kierownicą 58-latek może przewozić nielegalny alkohol i papierosy. Mundurowi nie mylili się. W samochodzie ujawnili 17 litrów lewego alkoholu w plastikowych butelkach oraz 23 paczki papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Wprowadzenie na rynek takiej ilości alkoholu oraz papierosów bez akcyzy naraziłoby Skarb Państwa na stratę w wysokości blisko złotych. Teraz mieszkaniec Grajewa za swoje postępowanie odpowie przed sądem. Z ŻYCIA SŁUŻB - REKLAMA Odprawa komendanta, awanse, pożegnanie funkcjonariuszy W dniu 6 marca o godz. 815 odbyła się odprawa Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Lecha Kowalczyka. Dotyczyła bieżących spraw, wręczono awanse oraz pożegnano strażaków odchodzących na zaopatrzenie emerytalne. Z dniem 1 lutego 2013 r. awansował na stanowisku sekc. Leszek Piekarski - ratownik-kierowca. Z dniem 1 marca 2013 r. również awansował na stanowisku sekc. Karol Podlaski - młodszy ratownik-kierowca. Z dniem r. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne mł. bryg. Waldemar Mikucki, który zajmował stanowisko starszego specjalisty w wydziale kwatermistrzowskim, oraz st. ogn. Mariusz Marchewka, który zajmował stanowisko starszego operatora sprzętu specjalnego na I zmianie służbowej. Związane z tym stosowne dokumenty, w obecności załogi JRG oraz komendy, zostały wręczone przez komendanta st. kpt. Lecha Kowalczyka. Kolneńscy strażacy dziękują kolegom za spędzoną razem służbę. 15

16 KOKiS Dzień Kobiet z,,kolneńskimi Dziewczynami 6 marca odbyło się spotkanie Klubu Seniora działającego w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu, które miało bardzo odświętny charakter - w związku z obchodami Dnia Kobiet i trzecią rocznicą powstania zespołu Kolneńskie Dziewczyny. Oprócz tradycyjnych życzeń na uczestników tych uroczystości czekały liczne niespodzianki. Były konkursy, zabawy i specjalnie Bocian i Żabka w KOKiS Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu zaprosił, już kolejny raz w tym roku, na przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów z krakowskiego Teatru Art-Re. URODZENI LUTY INFORMACJA Mamo już jestem! na tę okazję przygotowany występ zespołu Kolneńskie Dziewczyny. Panie zaprezentowały się z nowym repertuarem, który był przeplatany już znanymi przez publiczność skeczami. Przy kawie i słodkim ciastku w radosnej atmosferze upłynęło jubileuszowe spotkanie. Cendrowska Maja,ur r. godz. 8:00 Balukiewicz Oliwia,ur r. godz. 13:00 Krysiak Szymon, ur r. godz.5:00 są w wśród nich Biedronka - Leonka, Bocianek- Marianek oraz Dzięcioł. W ferworze dobrej zabawy Hanusia gubi drogę do domu. Sikorka ogłasza alarm do poszukiwań Żabki, w których uczestniczą leśne ptaki i największy wróg żab Bocian. Okazuje Ciołkowski Dawid, ur r. godz.21:00 Dymek Anna, ur r. godz. 11:00 Milewska Maja Ewelina, ur r. godz.11:00 się, że nawet najwięksi wrogowie mogą zostać przyjaciółmi. Spektakl uświadamia młodym widzom konieczność niesienia W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny dzieci mogły pomocy słabszym i młodszym. Uczy też dzieci, że trzeba słuchać Z okazji narodzin dziecka składamy gratulacje Rodzicom, życząc szczęścia, radości obejrzeć bajkę pt. Bocian i Żabka. Spektakl to historia małej, się i zdrowia swoich oraz rodziców. wszelkiej Mali pomyślności. widzowie jak zwykle mogli czynnie nieposłusznej Żabusi - Hanusi. Hanusia, poszukując przygód, uczestniczyć w spektaklu. Przebierając się za żabki czy bociany, pracownicy Szpitala Ogólnego w Kolnie oddala się od domu. Spotyka na swej drodze różnych przyjaciół; stawiali swoje pierwsze aktorskie kroki na scenie. Długozima Paweł,ur r. godz.15:00 Przedszkole Miejskie Nr 4 w Kolnie informuje, że w dniach od 1 marca do 15 kwietnia 2013 r. prowadzone są zapisy dzieci na rok szkolny 2013/2014. Do przedszkola można zapisywać dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat na grupy z pobytem 9-godzinnym i całodziennym wyżywieniem. Zapisy dzieci 5-letnich i 6-letnich z pobytem pięciogodzinnym prowadzą szkoły podstawowe. Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie się do Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kolnie celem pobrania tzw. karty zgłoszenia lub pobrać ją ze strony internetowej przedszkola (pm4kolno.edupage.org), którą po wypełnieniu należy złożyć w sekretariacie przedszkola. Ze względu na konieczność przygotowania arkusza organizacyjnego przedszkola prosimy o zapisy dzieci w podanym terminie. Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kolnie 16

XV Przegląd Zespołów Obrzędowych Powiatu Kolneńskiego

XV Przegląd Zespołów Obrzędowych Powiatu Kolneńskiego STYCZEŃ 2013/1 (155) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL XV Przegląd Zespołów Obrzędowych Powiatu Kolneńskiego 1 Od 1 września 2014 r. wszystkie sześciolatki będą miały obowiązek

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2010/04 (123) ISSN 1640-257X PAMIĘTAMY

kwiecień 2010/04 (123) ISSN 1640-257X PAMIĘTAMY kwiecień 2010/04 (123) ISSN 1640-257X PAMIĘTAMY 2 kwiecień 2010 ROCZNICA Miejskie obchody 70. rocznicy mordu katyńskiego W piątek, 9 kwietnia br. po raz pierwszy w historii Kolna odbyły się uroczystości

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD 2012/11 (153) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wesołych Świąt MIESIĘCZNIK

LISTOPAD 2012/11 (153) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wesołych Świąt MIESIĘCZNIK LISTOPAD 2012/11 (153) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Wesołych Świąt 1 MIASTO Drodzy Mieszkańcy Kolna i Ziemi Kolneńskiej! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć

Bardziej szczegółowo

Wszystkiego najlepszego

Wszystkiego najlepszego LUTY 2013/2 (156) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet 1 sali kinowo-widowiskowej KOKiS-u 28 lutego podczas W Gali Sportu 2012 podsumowano

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014/3 (169) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wesołego Alleluja MIESIĘCZNIK

MARZEC 2014/3 (169) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wesołego Alleluja MIESIĘCZNIK MARZEC 2014/3 (169) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Wesołego Alleluja 1 MIASTO Drodzy Mieszkańcy Kolna! Gromadząc się przy tradycyjnym, wielkanocnym polskim stole, życzymy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1640-257X. Wrzesień 2009/9 (116)

ISSN 1640-257X. Wrzesień 2009/9 (116) ISSN 1640-257X Wrzesień 2009/9 (116) ZACZĘŁO SIĘ NA WESTERPLATTE Już siedemdziesiąt lat upłynęło od czasu, kiedy to 1 września 1939 roku o godz. 4:47 pierwsze pociski artyleryjskie wystrzelone z niemieckiego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1640-257X. Czerwiec 2009/06 (114)

ISSN 1640-257X. Czerwiec 2009/06 (114) ISSN 1640-257X Czerwiec 2009/06 (114) MIASTO DWADZIEŚCIA LAT WOLNOŚCI Proszę państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm - słowa te wypowiedziane w Dzienniku Telewizyjnym przez aktorkę Joannę

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2015/3 (181) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wesołego Alleluja MIESIĘCZNIK

MARZEC 2015/3 (181) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wesołego Alleluja MIESIĘCZNIK MARZEC 2015/3 (181) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Wesołego Alleluja 1 WIELKANOC Drodzy Mieszkańcy Kolna i Ziemi Kolneńskiej! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012/01 (143) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Poloneza czas zacząć... MIESIĘCZNIK

STYCZEŃ 2012/01 (143) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Poloneza czas zacząć... MIESIĘCZNIK STYCZEŃ 2012/01 (143) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Poloneza czas zacząć... 1 STUDNIÓWKA Bal nad bale Symboliczne 100 dni do matury odliczyli już przyszli kolneńscy maturzyści.

Bardziej szczegółowo

Wesołego Alleluja KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL MARZEC 2012/03 (145) Fotografie udostępniła Teresa Bajorek (z domu Nerko)

Wesołego Alleluja KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL MARZEC 2012/03 (145) Fotografie udostępniła Teresa Bajorek (z domu Nerko) MARZEC 2012/03 (145) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Ekspozycja: Jarmark Wielkanocny KOKiS 2012 Fotografie udostępniła Teresa Bajorek (z domu Nerko) Wesołego Alleluja 1

Bardziej szczegółowo

Gdzie te chłopy - s. XV

Gdzie te chłopy - s. XV ISSN 1640-257X Nr 02 (74) Luty 2006 tel. 278 36 01, 602 698 229 e-mail: mkolnenski@kolno.home.pl GRABOWO* KOLNO* MAŁY PŁOCK* STAWISKI* TUROŚL Gdzie te chłopy - s. XV Kto daje i odbiera... czyli dalsza

Bardziej szczegółowo

Rusza remont ul. Wojska Polskiego

Rusza remont ul. Wojska Polskiego KWIECIEŃ 2012/04 (146) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Rusza remont ul. Wojska Polskiego 1 Jeszcze w maju ruszy długo wyczekiwany, gruntowny remont ulicy Wojska Polskiego,

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2011/04 (134) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL BEATYFIKACJA. MIESIĘCZNIK KOLNEŃSKI nr.

KWIECIEŃ 2011/04 (134) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL BEATYFIKACJA. MIESIĘCZNIK KOLNEŃSKI nr. KWIECIEŃ 2011/04 (134) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL BEATYFIKACJA KOLNEŃSKI nr. 4(134)2011 1 BEATYFIKACJA Błogosławiony Jan Paweł II Do Watykanu, na uroczystości beatyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2013/4 (158) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Jubileusz 500-lecia województwa podlaskiego MIESIĘCZNIK

KWIECIEŃ 2013/4 (158) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Jubileusz 500-lecia województwa podlaskiego MIESIĘCZNIK KWIECIEŃ 2013/4 (158) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Jubileusz 500-lecia województwa podlaskiego 1 WYDARZENIE Przedstawiciele Kolna i okolicznych regionów wzięli udział

Bardziej szczegółowo

ISSN 1640-257X. Kwiecień 2009/04 (112)

ISSN 1640-257X. Kwiecień 2009/04 (112) ISSN 1640-257X Kwiecień 2009/04 (112) 2 KWIECIEŃ 2009 WYWIAD POTRZEBUJEMY SWOJEGO POSŁA W BRUKSELI Wywiad z Krzysztof Jurgielem, podlaskim posłem PiS, kandydatem do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014/5 (171) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Kolno -,,Nieduże miasto - dużych projektów MIESIĘCZNIK

MAJ 2014/5 (171) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Kolno -,,Nieduże miasto - dużych projektów MIESIĘCZNIK MAJ 2014/5 (171) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Kolno -,,Nieduże miasto - dużych projektów 1 MIASTO CHCESZ SZYBKI KREDYT? W MerituM Banku PYtaJ O kredyt z OPrOcentOWanieM

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

FESTYN ZE STRONGMENAMI

FESTYN ZE STRONGMENAMI Czerwiec 2011/06 (136) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL FESTYN ZE STRONGMENAMI KOLNEŃSKI nr. 6(136)2011 1 IMPREZY KULTURALNE Imieniny Jana z Kolna 2011 W dniu 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL

KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL GRUDZIEŃ 2014/12 (178) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 MIEJSKI SYLWESTER Kolnianie radośnie przywitali Nowy Rok 2015 Od lat mieszkańcy Kolna tłumnie gromadzą się na stadionie

Bardziej szczegółowo

LUTY 2010/02 (121) ISSN 1640-257X

LUTY 2010/02 (121) ISSN 1640-257X LUTY 2010/02 (121) ISSN 1640-257X Konferencja - Tereny inwestycyjne 2 LUTY 2010 KONFERENCJA Tereny inwestycyjne działania W dniu 08.02.2010 r. Burmistrz Miasta Kolno zorganizował I Konferencję Inauguracyjną

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 2012/12 (154) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. W zimowej szacie MIESIĘCZNIK

GRUDZIEŃ 2012/12 (154) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. W zimowej szacie MIESIĘCZNIK GRUDZIEŃ 2012/12 (154) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL W zimowej szacie 1 NOWY ROK 2013 Nowy Rok 2013 mieszkańcy Kolna przywitali podczas zabawy sylwestrowej, jaka odbyła

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

e-mail: mkolnenski@kolno.home.pl GRABOWO*KOLNO*MAŁY PŁOCK*STAWISKI*TUROŚL tel. 278 36 01

e-mail: mkolnenski@kolno.home.pl GRABOWO*KOLNO*MAŁY PŁOCK*STAWISKI*TUROŚL tel. 278 36 01 ISSN 1640-257X Nr 06 (66) Czerwiec 2005 tel. 278 36 01 e-mail: mkolnenski@kolno.home.pl GRABOWO*KOLNO*MAŁY PŁOCK*STAWISKI*TUROŚL A kto nie wierzy... Najnowsza premiera w wykonaniu teatru Formacja P to

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2010/03 (122) ISSN 1640-257X

MARZEC 2010/03 (122) ISSN 1640-257X MARZEC 2010/03 (122) ISSN 1640-257X Spokojnych i zdrowych świąt Wielkiej Nocy życzymy Czytelnikom 2 MARZEC 2010 KONFERENCJA Nowe kompetencje Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski Burmistrz

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2010/05 (124) ISSN 1640-257X Powrót kolejki

kwiecień 2010/05 (124) ISSN 1640-257X Powrót kolejki kwiecień 2010/05 (124) ISSN 1640-257X Powrót kolejki 2 maj 2010 ROCZNICA Rocznica Konstytucji 3 Maja Główne Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja odbyły się w Kolnie pod Dębem Wolności. Wzięli w

Bardziej szczegółowo

Kolno odwiedziła białoruska Polonia

Kolno odwiedziła białoruska Polonia LUTY 2014/2 (168) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Chór,,Polonez z Mińska Kolno odwiedziła białoruska Polonia 1 MIASTO Konsultujesz - decydujesz. Mieszkańcy wybiorą nazwę

Bardziej szczegółowo

ISSN 1640-257X. Październik 2009/10 (117)

ISSN 1640-257X. Październik 2009/10 (117) ISSN 1640-257X Październik 2009/10 (117) MIASTO Burmistrz Andrzej Duda i Ryszard Zieja W dniu 14.09.2009 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta Andrzejem Dudą a Ryszardem Zieją - właścicielem Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kolarskie retrospekcje KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL LUTY 2012/02 (144) Fotografie udostępniła Teresa Bajorek (z domu Nerko)

Kolarskie retrospekcje KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL LUTY 2012/02 (144) Fotografie udostępniła Teresa Bajorek (z domu Nerko) LUTY 2012/02 (144) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Fotografie udostępniła Teresa Bajorek (z domu Nerko) Kolarskie retrospekcje 1 Na zdjęciu kolarz Bronisław Nerko WYWIAD

Bardziej szczegółowo