ISBN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISBN 978-83-88426-63-6"

Transkrypt

1

2 Tekst Zofia Zalewska, Urszula Rogowska Projekt okładki Igor Myszkiewicz Zdjęcie na okładce Jordan Adamek Zdjęcia Archiwum MZL Redakcja techniczna Emilia Ćwilińska ISBN Wydawca Muzeum Ziemi Lubuskiej Druk LIGATURA sp. z o. o., spółka komandytowa ul. Sulechowska 4a, Zielona Góra

3 Muzeum w procesie edukacji szkolnej Prowadzona przez muzea działalność oświatowa realizowana jest poprzez lekcje muzealne. Forma ta przyjęta w polskim i światowym muzealnictwie ma już długą tradycję i zdobyła powszechne uznanie. Duży dorobek w tym zakresie ma również Muzeum Ziemi Lubuskiej. Biorąc pod uwagę, iż młodzież szkolna różnych poziomów to ponad 70% odwiedzających, zagadnienie należy uznać za kluczowy problem pracy placówki. Stanowi to, że jednym z podstawowych zadań muzeów jest prowadzenie działalności edukacyjnej, która pozwala na przygotowywanie młodego odbiorcy do odwiedzania muzeum i kontynuowania relacji: dorosły widz muzeum. Bezcenne zbiory historyczne i sztuki naszego muzeum stanowią wspaniałą bazę proponowanych tematów lekcji muzealnych. Ich głównym zadaniem jest realizacja obowiązującej w szkolnictwie ścieżki nauczania Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie. Jednym z założeń zajęć i lekcji prowadzonych w muzeum jest odejście od systemu klasowo-lekcyjnego. Edukacja muzealna to cenne uzupełnienie zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkole. Staramy się by, związek lekcji muzealnych wpisywał się w proces dydaktyczno-wychowawczy i realizował trzy cele: poznawczy, kształcący i wychowawczy. Ma to ogromne znaczenie w procesie budowania systemu wartości uczniów, kształcenia umiejętności samookreślenia i samodoskonalenia związanych z odczytywaniem komunikatów na płaszczyźnie: nadawca odbiorca czy twórca widz. Odnosi się to do teorii wychowania przez sztukę Herberta Reada. Realizacja powyższych założeń wiąże się z praktyką zdobytej wiedzy oraz tworzeniem potrzebnych nawyków i doświadczeń, co często dzieje się podczas poznawania bogatych i zróżnicowanych zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej. To wielki potencjał poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań w zakresie kultury. Pragniemy, aby lekcje muzealne przyczyniały się do rozbudzenia zainteresowań kulturalnych i poznawczych oraz stały się bodźcem do częstych kontaktów z muzeum; by przygotowały wrażliwych odbiorców dóbr kultury oraz pobudziły uczucia związku ze swoją miejscowością i regionem. dr Andrzej Toczewski Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej

4 Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zaprasza do udziału w interaktywnych lekcjach muzealnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat historii i dziedzictwa kulturowego naszego miasta, regionu i kraju, a także zapoznanie z podstawowymi terminami i zjawiskami z zakresu sztuk plastycznych. Różnorodne formy lekcji dostosowanych do wieku uczestników (zabawa, pokaz, warsztaty plastyczne, pogadanki, wykłady, prezentacje multimedialne, spotkania na ekspozycjach muzealnych) sprawiają, iż zajęcia są atrakcyjne i interesujące dla różnych grup wiekowych. Proponowane tematy muzealnych spotkań korespondują z obowiązującym programem szkolnym, nie tylko go uzupełniając, lecz również w znaczący sposób poszerzając. Zajęcia, podczas których uczestnicy mają możliwość oglądania z bliska oryginalnych dzieł sztuki, obejmują szeroki zakres tematów - od najdawniejszych dziejów Zielonej Góry, poprzez sztukę śląską, aż po tematykę związaną ze sztuką współczesną. Tematy mogą ulec zmianie w zależności od sugestii nauczyciela, a stopień ich szczegółowości i zakres przekazywanej wiedzy dostosowywany jest do wieku uczniów. Lekcje muzealne prowadzone są w salach ekspozycyjnych Muzeum Ziemi Lubuskiej przez pracowników muzeum specjalistów w różnych dziedzinach, którzy są otwarci na nowe propozycje współpracy. Zapraszamy nauczycieli i uczniów do korzystania z naszej oferty edukacyjnej. 4

5 Przedstawiona poniżej bogata oferta tematów lekcji muzealnych podzielona jest na dwie grupy: lekcje muzealne dla uczniów szkół podstawowych, lekcje muzealne dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W każdej grupie wiekowej lekcje muzealne ułożono w bloki tematyczne. Spotkania dla uczniów szkół podstawowych obejmują tematy z zakresu dziejów Zielonej Góry i regionu, historii i muzealnictwa oraz plastyki. Lekcje muzealne dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczą dziejów Zielonej Góry i regionu, historii sztuki i kultury oraz plastyki. Zaproponowane tematy lekcji muzealnych adresowane są również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Rezerwacja Zajęcia edukacyjne można zamówić osobiście lub telefonicznie w Dziale Oświatowym Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15, Zielona Góra, tel. (68) , wew. 19, od poniedziałku do piątku, w godz Koszt lekcji muzealnej ulgowy bilet wstępu (3 zł od każdego ucznia w grupie) oraz opłata edukacyjna za zajęcia (30 zł od grupy), dzieciom do lat 7 oraz uczniom szkół specjalnych przysługują bilety bezpłatnego wstępu, grupy te uiszczają jedynie opłatę w kwocie 30 zł za zajęcia edukacyjne lub 30 zł za oprowadzanie z przewodnikiem, opłaty uiszczane są bezpośrednio przed zajęciami w kasie muzeum. Informacje dodatkowe lekcje odbywają się od środy do piątku, w godzinach (rozpoczęcie lekcji: między godz a 13.00), grupy mogą liczyć maksymalnie 30 osób, zajęcia edukacyjne prosimy zamawiać z dwutygodniowym wyprzedzeniem, przy tematach lekcji muzealnych podane są nazwiska osób prowadzących zajęcia oraz czas ich trwania od 45 do 90 min. 5

6 LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIEJE ZIELONEJ GÓRY I REGIONU 1. Legendy lubuskie (mgr U. Rogowska, mgr Z. Zalewska; 60 min.) Na zajęciach dzieci poznają najciekawsze legendy o naszym mieście, regionie i życiu jego mieszkańców. Lekcje ilustrowane są starymi zdjęciami i widokówkami, a przy makietach dawnej i współczesnej Zielonej Góry uczniowie odkrywają zmiany zachodzące w mieście i różnice w jego wyglądzie. Zajęcia kończą się warsztatami plastycznymi, podczas których dzieci wykonują ilustracje do baśni. 2. Dzieje Zielonej Góry (mgr I. Korniluk; 45 min.) Zwiedzanie z przewodnikiem stałych ekspozycji muzealnych związanych z historią Zielonej Góry: Poczet Piastowskich Książąt Śląska Lubuskiego i Muzeum Zielonej Góry połączone z prezentacją multimedialną ikonografii dawnej Zielonej Góry. 3. Poznajemy herb i flagę Zielonej Góry (mgr U. Rogowska, mgr Z. Zalewska; 60 min.) Podczas lekcji uczniowie oglądają stare pieczęcie naszego miasta i jego instytucji (od XV w.) oraz dokumenty, które są tymi pieczęciami opatrzone (odciśnięte w laku, wosku i tuszu), do których nawiązuje współczesny herb Zielonej Góry. Na zajęciach uczniowie poznają również flagę Zielonej Góry, herby innych miast, godło i flagę Polski, flagę Unii Europejskiej oraz dowiadują się gdzie można je spotkać. Zajęcia kończą się warsztatami plastycznymi, podczas których dzieci malują herb i flagę Zielonej Góry lub układają je z puzzli. 4. Winiarskie tradycje Zielonej Góry i regionu (mgr U. Rogowska, mgr Z. Zalewska, mgr A. Cincio; 60 min.) Podczas lekcji uczniowie poznają winiarskie tradycje naszego miasta, dowiadują się, dlaczego w Zielonej Górze obchodzone jest święto Winobrania i w jaki sposób dawniej wytwarzano wino. Na zajęciach prezentowane są urządzenia i narzędzia służące do wytłaczania soku z owoców, kolekcja starych i współczesnych naczyń szklanych związanych z konsumpcją wina oraz obrazy plastyków lubuskich nawiązujące tematycznie do winiarskich tradycji miasta. Zajęcia kończą warsztaty plastyczne Winogronowe puzzle lub Współczesne naczynie wydzieranka. 6

7 5. Tadeusz Kuntze malarz rodem z Zielonej Góry (mgr U. Rogowska, mgr Z. Zalewska; 45 min.) Spotkanie z twórczością plastyczną najbardziej znanego w dziejach sztuki powszechnej zielonogórzanina odbywa się w stałej galerii autorskiej artysty. W czasie lekcji uczniowie poznają życie i dzieła T. Kuntze-Konicza, oglądają jego prace, a na przykładzie obrazu Fortuna analizują przysłowie Fortuna kołem się toczy. Zajęcia kończy rozwiązywanie krzyżówek opracowanych na podstawie dzieł artysty lub zabawa z puzzlami. HISTORIA, MUZEALNICTWO 1. Co to jest muzeum? (mgr U. Rogowska, mgr Z. Zalewska; 45 min.) Na zajęciach dzieci dowiadują się, jaką funkcję spełniają muzea, czym się zajmują, dlaczego warto je zwiedzać, skąd pochodzą zbiory muzealne oraz na czym polega praca muzealnika i konserwatora zabytków. Uczniowie zapoznają się również z nowymi pojęciami: eksponat, kolekcja, wystawa i szukają ich przykładów w muzealnych wnętrzach. Zajęcia kończą się wypełnieniem karty zadań W muzeum lub zabawą edukacyjną Zgadnij, co to jest?. 7

8 2. Z kufra mojego pradziadka wędrówki w świat przeszłości (mgr L. Dzieżyc, mgr U. Rogowska, mgr Z. Zalewska; 45 min.) Lekcja przybliża i wyjaśnia jak wyglądało dawniej życie ludzi i jakie panowały obyczaje. Podczas spotkania prezentowane są dawne przedmioty codziennego użytku, np. urządzenia do mierzenia, ważenia, liczenia, sprzęt oświetleniowy oraz inne przedmioty gospodarstwa domowego używane w przeszłości. 3. Od patyka do elektronika historia mierzenia czasu (mgr Z. Zalewska; 45 min.) Podczas muzealnego spotkania dzieci dowiadują się, dlaczego istnieje dzień i noc oraz jak odmierzano czas na przestrzeni wieków. Prezentowane są narzędzia do pomiaru czasu i omawiane zasady ich funkcjonowania (np.: klepsydra, zegar słoneczny). Na przykładzie muzealnej kolekcji w Sali Zegarowej uczniowie zapoznają się z typami zegarków: kieszonkowym, gabinetowym, kominkowym, z kukułką, a także dowiadują się, jak działają zegarki elektroniczne. Lekcja kończy się wypełnieniem karty zadań O czasie (dla młodszych grup wiekowych warsztaty plastyczne wykonanie tekturowego zegarka). 4. Historia pieniądza (mgr G. Wanatko; 45 min.; dla kl. IV-VI) Tematem muzealnego spotkania są dzieje pieniądza od czasów handlu wymiennego po współczesne formy płatnicze. W oparciu o interesujące obiekty 8

9 numizmatyczne ze zbiorów muzeum uczniowie dowiedzą się, dlaczego powstały pieniądze oraz zapoznają się z pojęciami: moneta, banknot, czek, karta bankomatowa i bank. 5. Wyjechać na zawsze dlaczego ludzie opuszczają ojczyznę (dr A. Maksymowicz; 45 min) Lekcja prezentująca powody migracji oraz różne typy ruchów wędrówkowych, a także podstawowe terminy związane z migracjami. Dzieci w oparciu o wykład ilustrowany pokazem multimedialnym dowiedzą o trudnościach, z jakimi wiąże się opuszczenie własnego kraju językowych, kulturowych, wyznaniowych, ekonomicznych, a także zapoznają się z różnymi sposobami podróżowania. PLASTYKA 1. Co to jest dzieło sztuki? (mgr U. Rogowska, mgr Z. Zalewska; 60 min.) W oparciu o muzealne ekspozycje uczniowie mają za zadanie rozpoznać różne gatunki dzieł sztuki prace malarskie (malarstwo realistyczne: portret, pejzaż, martwa natura, akt i malarstwo abstrakcyjne), rzeźbę, fotografię, instalację. W trakcie zajęć dzieci zapoznają się z narzędziami pracy malarza i rzeźbiarza. Zajęcia kończy zabawa edukacyjna Zgadnij, co to jest?. 2. Co widzimy na obrazie? (mgr U. Rogowska, mgr Z. Zalewska; 60 min.) Na przykładach różnych obrazów uczniowie poznają rozmaite typy przedstawień np.: pejzaż, martwą naturę, portret lub akt, dowiadują się, jak odróżnić 9

10 pracę realistyczną od abstrakcyjnej, zapoznają się z tajnikami warsztatu twórców (kolorystyka, perspektywa, statyka i dynamika, światło w obrazie). Zajęcia kończą się wykonaniem pracy plastycznej lub wypełnieniem karty zadań Co widzimy na obrazie?. 3. Spotkanie z rzeźbą (mgr U. Rogowska, mgr Z. Zalewska; 60 min.) Podczas zajęć dzieci dowiadują się, dlaczego rzeźba określana jest jako sztuka w trzech wymiarach. Prezentowane są przykłady rzeźb wykonanych w różnym materiale (kamieniu, drewnie, metalu, gipsie), a także narzędzia pracy artysty rzeźbiarza (dłuta, rylce, noże) oraz rodzaje drewna miękkie i twarde. Uczniowie poznają ciekawostki z życia drzewa (np.: jak rozpoznać, ile ma lat). Lekcję uzupełnia film ukazujący, jak powstała jedna z rzeźb stojących w Zielonej Górze. Zajęcia kończą się warsztatami plastycznymi Madonna w puzzlach. 4. Pory roku i pory dnia w sztukach plastycznych (mgr Z. Zalewska; 45 min.) W ramach lekcji dzieci wspólnie z prowadzącym szukają odpowiedzi na pytanie, dlaczego zmieniają się pory roku na Ziemi, jak zmienia się przyroda, co to jest pogoda i co na nią wpływa. Podczas spotkania, w oparciu o muzealne dzieła sztuki oraz prezentację multimedialną, prezentowane są dzieła plastyczne obrazujące cztery pory roku oraz wyjaśnione jest jak w pracy plastycznej można zilustrować elementy pogody grzmot, wiatr, słoneczny pejzaż czy noc. 10

11 5. Żywe barwy witraża (mgr U. Rogowska; 60 min.) Podczas zajęć uczestnicy zwiedzają muzealną galerię witraży Marii PowaliszBardońskiej, poznają dzieje witrażownictwa, oglądają film wyjaśniający, w jaki sposób powstaje witraż, a w czasie warsztatów plastycznych wykonują witraż w różnych technikach (w zależności od grupy wiekowej). 6. Muzealne inspiracje (mgr U. Rogowska, mgr Z. Zalewska; 90 min.) Lekcja rozpoczyna się zwiedzeniem aktualnych wystaw, po którym uczniowie utrwalają swoje wrażenia w formie pracy plastycznej. Najciekawsze prace prezentowane są w muzeum w Dniu Dziecka podczas wojewódzkich eliminacji konkursu Moja przygoda w muzeum, a następnie wysyłane są na eliminacje międzynarodowe do Muzeum Okręgowego w Toruniu. 7. Tajemnice muzealnych magazynów (mgr U. Rogowska; 60 min.) Jest to cykl zajęć, podczas których prezentowane jest jedno dzieło z muzealnych magazynów (np. Dziewczynka ze słonecznikami Olgi Boznańskiej; Skąpiec Tadeusza Makowskiego; Martwa natura Tymona Niesiołowskiego). Podczas spotkania uczniowie poznają życie i twórczość autora prezentowanej pracy oraz technikę, w jakiej ona powstała. Zajęcia kończą warsztaty plastyczne uczestnicy wykonują kopię omawianego dzieła. 11

Muzeum Ziemi Lubuskiej. Muzealna Akademia Przedszkolaka

Muzeum Ziemi Lubuskiej. Muzealna Akademia Przedszkolaka Muzeum Ziemi Lubuskiej Muzealna Akademia Przedszkolaka Zielona Góra 2013 Tekst Urszula Rogowska, Zofia Zalewska Projekt okładki Anna Zawadzka-Dziuda, Igor Myszkiewicz Rysunki Anna Zawadzka-Dziuda Ilustracja

Bardziej szczegółowo

LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DZIEJE ZIELONEJ GÓRY I REGIONU 1. Dzieje Zielonej Góry Zwiedzanie z przewodnikiem stałych ekspozycji muzealnych związanych z historią Zielonej

Bardziej szczegółowo

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Spis treści 1 Wstęp Marek Świca 2 Być ze szkołą o współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie z nauczycielami

Bardziej szczegółowo

CZÊŚÆ II MUZEUM NARODOWE W POZNANIU GRUPY ZORGANIZOWANE

CZÊŚÆ II MUZEUM NARODOWE W POZNANIU GRUPY ZORGANIZOWANE CZÊŚÆ II MUZEUM NARODOWE W POZNANIU GRUPY ZORGANIZOWANE 57 Oferta edukacyjna prezentowana w tej części informatora skierowana jest do grup zorganizowanych, przede wszystkim szkolnych, oraz widzów indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Muzeum Narodowe w Poznaniu INFORMATOR EDUKACJI MUZEALNEJ

Muzeum Narodowe w Poznaniu INFORMATOR EDUKACJI MUZEALNEJ Muzeum Narodowe w Poznaniu INFORMATOR EDUKACJI MUZEALNEJ 2015/2016 Spis treści 5 WSTĘP 7 CZĘŚĆ I MUZEUM NARODOWE W POZNANIU WIDZOWIE INDYWIDUALNI 9 DLA DZIECI 9 Sito Sztuki 12 Muzealna Akademia Dziecięca

Bardziej szczegółowo

Muzeum szkole INFORMATOR EDUKACYJNY. Spis treści

Muzeum szkole INFORMATOR EDUKACYJNY. Spis treści Muzeum szkole INFORMATOR EDUKACYJNY Opracowała Małgorzata Kwiatkowska Współpraca: Leonard Sobieraj, Tomasz Kordala, Katarzyna Stołoska-Fuz, Małgorzata Szadkowska, Mariola Kwiatkowska, Barbara Rydzewska,

Bardziej szczegółowo

1. Secesja sztuka przełomu wieków 2. 2. Archeologia, historia, etnografia, regionalizm 3. 1. Z historią sztuki przez epoki 6

1. Secesja sztuka przełomu wieków 2. 2. Archeologia, historia, etnografia, regionalizm 3. 1. Z historią sztuki przez epoki 6 Spis treści Słowo dyrektora 1 Muzeum szkole Firmowe programy edukacyjne 2 1. Secesja sztuka przełomu wieków 2 2. Archeologia, historia, etnografia, regionalizm 3 Innowacyjne programy edukacyjne 6 1. Z

Bardziej szczegółowo

Oferta Edukacyjna semestr jesień/zima 2014/2015

Oferta Edukacyjna semestr jesień/zima 2014/2015 Oferta Edukacyjna semestr jesień/zima 2014/2015 Znajdź nas na www.mhmg.pl Znajdź nas na www.facebook.com Zobacz MHMG.TV LEKCJE MUZEALNE Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zaprasza przedszkolaki, uczniów

Bardziej szczegółowo

lekcje muzealne 2011/2012 1/5

lekcje muzealne 2011/2012 1/5 1/5 Muzeum Miasta Jaworzna opracowało zestaw lekcji muzealnych mogącym być uzupełnieniem programu nauczania historii, edukacji regionalnej oraz kształcenia plastycznego w szkole. Lekcje są prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Znajdź nas na www.facebook.com www.twitter.com www.blip.pl. www.mhmg.pl

Znajdź nas na www.facebook.com www.twitter.com www.blip.pl. www.mhmg.pl Muzeum Historyczne Miasta Gdańska Oferta Edukacyjna semestr jesień/zima 2012/2013 www.mhmg.pl Znajdź nas na www.facebook.com www.twitter.com www.blip.pl LEKCJE MUZEALNE Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny. przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne

Program edukacyjny. przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne Program edukacyjny przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne Nowa Era partnerem edukacyjnym Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Spis treści Program edukacyjny Muzeum Historycznego

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAPISY NA PROJEKTY CYKLICZNE: SZTUKO(S)TWORY 21 września br. w godz. 8:30 16:00 pod numerem tel. 95 733 25 67 Warsztaty sztuki KARUZELA 14 września br. w godz.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do realizacji w instytucjach kultury

Scenariusz zajęć do realizacji w instytucjach kultury Scenariusz zajęć do realizacji w instytucjach kultury Dotyczy etapu edukacyjnego: IV-VI Zaproponowany scenariusz spełnia zapisy z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w

Bardziej szczegółowo

Oferta Edukacyjna 2015/2016

Oferta Edukacyjna 2015/2016 Oferta Edukacyjna 2015/2016 Muzeum Historyczne Miasta Gdańska Oferta Edukacyjna semestr jesień/zima 2015/2016 LEKCJE MUZEALNE 1 Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zaprasza przedszkolaki, uczniów szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu OFERTA EDUKACYJNA Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Nowy Sącz 2011/2012 1 Różnorodne, wielowątkowe wykorzystanie przestrzeni muzealnej - tj. zbiorów muzealnych, stałych i czasowych ekspozycji, pracowni specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

Oferta Edukacyjna semestr jesień/zima 2013/2014

Oferta Edukacyjna semestr jesień/zima 2013/2014 Oferta Edukacyjna semestr jesień/zima 2013/2014 Znajdź nas na www.mhmg.pl Znajdź nas na www.facebook.com Zobacz MHMG.TV LEKCJE MUZEALNE Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zaprasza przedszkolaki, uczniów

Bardziej szczegółowo

warsztaty oprowadzania spotkania projekty szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna program edukacyjny dla szkół

warsztaty oprowadzania spotkania projekty szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna program edukacyjny dla szkół warsztaty oprowadzania spotkania projekty szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna 2015 2016 program edukacyjny dla szkół program edukacyjny dla szkół szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE

INFORMATOR MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE INFORMATOR MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE NR 32 ISSN 1506-6193 MAJ 2012 W numerze: - A. Łobodzińska Jesteśmy epizodem w życiu przedmiotów... 90-lecie Muzeum w Zielonej Górze - Krzyż Oficerski

Bardziej szczegółowo

Muzeum Narodowe w Poznaniu INFORMATOR EDUKACJI MUZEALNEJ

Muzeum Narodowe w Poznaniu INFORMATOR EDUKACJI MUZEALNEJ Muzeum Narodowe w Poznaniu INFORMATOR EDUKACJI MUZEALNEJ 2014/2015 Spis treści 5 WSTĘP 7 CZĘŚĆ I MUZEUM NARODOWE W POZNANIU WIDZOWIE INDYWIDUALNI 9 DLA DZIECI 9 Sito Sztuki 13 Muzealna Akademia Dziecięca

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea

OFERTA EDUKACYJNA przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea OFERTA EDUKACYJNA przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea OFERTA EDUKACYJNA 2 oferta edukacyjna SPIS TREśCI 1. Czym jest Centrum Poznawcze Hali Stulecia? 4 2. Edukacja w Centrum Poznawczym Hali

Bardziej szczegółowo

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu OFERTA EDUKACYJNA NOWOŚCI

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu OFERTA EDUKACYJNA NOWOŚCI Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu OFERTA EDUKACYJNA NOWOŚCI Wydawca: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl www.muzeum.sacz.pl Opracowanie: Anna Wideł,

Bardziej szczegółowo

MUZEUM UCZY I BAWI DZIAŁANIA EDUKACYJNE MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE

MUZEUM UCZY I BAWI DZIAŁANIA EDUKACYJNE MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE Krystyna Milewska MUZEUM UCZY I BAWI DZIAŁANIA EDUKACYJNE MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE Łatwo jest wyobrazić sobie przeszłość na podstawie obrazów przez nią pozostawionych, o wiele trudniej jest namalować

Bardziej szczegółowo

Masz Gdzie Bywać. nr 1. o r. wrzesień grudzień 2010 i n f o r. Edward Grzegorz Funke Portret ze świata. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Masz Gdzie Bywać. nr 1. o r. wrzesień grudzień 2010 i n f o r. Edward Grzegorz Funke Portret ze świata. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu Masz Gdzie Bywać Muzeum Górnośląskie w Bytomiu nr 1 wrzesień grudzień 2010 i n f o r m at Edward Grzegorz Funke Portret ze świata o r terminarz kulturalny 3 września PIĄTEK 4 września SOBOTA 11 września

Bardziej szczegółowo

W tej części informatora prezentowana jest historia edukacji w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz archiwum najważniejszych projektów zrealizowanych

W tej części informatora prezentowana jest historia edukacji w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz archiwum najważniejszych projektów zrealizowanych CZÊŚÆ IV ARCHIWUM 1 W tej części informatora prezentowana jest historia edukacji w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz archiwum najważniejszych projektów zrealizowanych przez Dział Edukacji Muzealnej w ciągu

Bardziej szczegółowo

BON KULTURY w 2014 roku

BON KULTURY w 2014 roku BON KULTURY w 2014 roku SYSTEM WSPARCIA WIEDZY, KOMPETENCJI I KREATYWNOŚCI MAŁOPOLAN POPRZEZ OFERTĘ PROGRAMOWĄ REGIONALNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZAŁOŻENIA BONU KULTURY W 2014 ROKU BON KULTURY to innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS 4 6

PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS 4 6 PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS 4 6 2 3 I. Wstęp 3 II. Ogólne założenia edukacyjne i cele programowe 3 4 III. Cele wychowawcze 4 7 IV. Treści nauczania 7 9 V. Procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Jaworzno moja mała ojczyzna 1. Uwagi dotyczące realizacji programu autorskiego edukacji regionalnej w szkole podstawowej.

Jaworzno moja mała ojczyzna 1. Uwagi dotyczące realizacji programu autorskiego edukacji regionalnej w szkole podstawowej. Jaworzno moja mała ojczyzna 1 Uwagi dotyczące realizacji programu autorskiego edukacji regionalnej w szkole podstawowej. Barbara Kucharska nauczyciel bibliotekarz PBW im. J. Lompy Filia w Jaworznie Wg

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI ZESZYT NR 4. Katalog dobrych praktyk w edukacji ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Ł Ó DŹ 2 0 1 4 I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

DOBRE PRAKTYKI ZESZYT NR 4. Katalog dobrych praktyk w edukacji ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Ł Ó DŹ 2 0 1 4 I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Certyfikat ISO 9001 ZESZYT NR 4 ŁCDNiKP 824/rz Katalog dobrych praktyk w edukacji Akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty dla placówki

Bardziej szczegółowo

Muzeum Fryderyka Chopina 2 Muzeum Literatury im.adama Mickiewicza 4 Muzeum Historyczne m.st. Warszawy 5 Muzeum Niepodległości 11 Muzeum Sportu i

Muzeum Fryderyka Chopina 2 Muzeum Literatury im.adama Mickiewicza 4 Muzeum Historyczne m.st. Warszawy 5 Muzeum Niepodległości 11 Muzeum Sportu i Muzeum Fryderyka Chopina 2 Muzeum Literatury im.adama Mickiewicza 4 Muzeum Historyczne m.st. Warszawy 5 Muzeum Niepodległości 11 Muzeum Sportu i Turystyki 12 Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 14 Państwowe

Bardziej szczegółowo

Cały ten Kopernik. Majsternia przestrzeń warsztatowa 26 Teatr Robotyczny 21 Teatr Wysokich Napięć 27. Lustra wystawa czasowa (od 15.10.

Cały ten Kopernik. Majsternia przestrzeń warsztatowa 26 Teatr Robotyczny 21 Teatr Wysokich Napięć 27. Lustra wystawa czasowa (od 15.10. Kopernik dla nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Lustra wystawa czasowa (od 15.10.2015) 9, 34 Majsternia przestrzeń warsztatowa 26 Teatr Robotyczny 21 Teatr Wysokich Napięć 27 Cały ten Kopernik W budynku

Bardziej szczegółowo