DO NOT COPY. w przetwarzaniu informacji. Początek rewolucji RAPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DO NOT COPY. w przetwarzaniu informacji. Początek rewolucji RAPORT"

Transkrypt

1 » dodatek promocyjny DO NOT COPY Początek rewolucji w przetwarzaniu informacji Dwadzieścia lat po premierze internetu przedsiębiorstwa czeka kolejna zmiana w zarządzaniu zasobami informatycznymi. Dzięki nowemu modelowi przetwarzania informacji, wykorzystującemu rozwiązania IT dostępne za pośrednictwem chmury obliczeniowej, firmy mogą obniżyć koszty utrzymania infrastruktury i zwiększyć swoją elastyczność. R 1

2 DO NOT COPY Chmura obliczeniowa: bilans korzyści i zagrożeń Przedsiębiorstwa działające w Polsce mają już za sobą pierwsze doświadczenia z wdrażaniem rozwiązań IT opartych na koncepcji cloud computing. Na ich podstawie dyrektorzy informatyki są w stanie wskazać konkretne korzyści biznesowe i technologiczne, wynikające z wdrożenia nowego modelu dostępu do mocy obliczeniowych. ANTONI BIELEWICZ, SERGIUSZ PROKURAT, PIOTR PIETRZAK Eksperci tacy jak Nicholas Carr czy Andrew McAfee nie mają wątpliwości cloud computing to najważniejsza innowacja w zakresie technologii informatycznych (IT) od momentu upowszechnienia internetu. Nowy model, pozwalający na częściową rezygnację z wdrożeń rozwiązań teleinformatycznych i wykorzystanie w zamian zasobów dostępnych za pośrednictwem internetu (w formie chmury publicznej), sieci korporacyjnej (jako chmura prywatna) lub w modelu łączącym oba te sposoby komunikacji (jako chmura heterogeniczna), ma wiele zalet. Umożliwia dostęp do zasobów obliczeniowych bez konieczności ponoszenia dużych inwestycji początkowych, a firmom, które już dokonały takich zakupów, pozwala na bardziej efektywne i elastyczne wykorzystanie wdrożonych zasobów. Pozwala także na odzyskanie pełnej kontroli nad nakładami na technologie informatyczne. Dzięki wprowadzeniu wraz z cloud computing nowego modelu rozliczeń, uzależnionego od zakresu i intensywności korzystania z zasobów, korporacyjni użytkownicy odzyskują pełną kontrolę nad nakładami na technologie informatyczne. Korzyści ekonomiczne i orga nizacyjne idą w parze z kilkoma ograniczeniami zniechęcającymi do wprowadzania w firmie tego typu rozwiązań. Są one związane przede wszystkim z ryzykiem okresowej lub ostatecznej utraty dostępu do danych korporacyjnych, stopniowym pozbywaniem się kompetencji technologicznych przez lata uznawanych za kluczowe dla konkurencyjności firm, a w związku z tym także postępującym uzależnieniem korporacyjnych użytkowników technologii od dostawców IT. Ograniczenia te są na tyle duże, że w przypadku wielu organizacji, zwłaszcza tych podlegających ścisłemu nadzorowi regulatorów, podważają sens implementacji nowego modelu dostępu do technologii. Rozwiązaniem staje się wówczas budowa chmury prywatnej działającej wewnątrz organizacji. Ostateczna odpowiedź na pytanie, czy warto podjąć to wyzwanie i skorzystać z możliwości oferowanych przez chmurę, zależy od umiejętnego wyważenia potencjalnych zysków i strat. Chcąc dowiedzieć się, jak wygląda ten bilans w przypadku firm działających w Polsce, w styczniu i lutym 2012 roku przeprowadziliśmy serię ustrukturyzowanych wywiadów z dyrektorami ds. informatyki (CIO) z jedenastu firm z pierwszej dwusetki rankingów największych przedsiębiorstw działających w Polsce. Pod uwagę braliśmy organizacje z czterech sektorów, uznawanych za najlepiej zinformatyzowane gałęzie gospodarki: telekomunikacji, instytucji finansowych, zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw z sektora użyteczności publicznej (utilities). W naszym badaniu udział wzięli przedstawiciele firm, które wdrożyły u siebie rozwiązania do przetwarzania danych w chmurze lub korzystają ze zwirtualizowanych, scentralizowanych platform, stanowiących fundament chmur obliczeniowych. Ich doświadczenia i opinie pozwalają na stworzenie wyczerpującej odpowiedzi na pytanie o korzyści i ryzyko związane Korzyści o charakterze technologicznym osiągane dzięki implementacji rozwiązań cloud computing mają charakter dodatkowy i powinny być wtórne w stosunku do korzyści biznesowych, takich jak oszczędności, wzrost elastyczności umożliwiający np. obsługę większej grupy klientów, uzyskany dzięki zwiększeniu skalowalności przedsiębiorstw, lub rozwój nowej oferty rynkowej. Jednocześnie cloud computing jest dobrym narzędziem, które poprzez propozycję nowych usług umożliwia utrzymanie i pozyskanie nowych klientów m.in. dla firm telekomunikacyjnych. Tomasz Matuła, dyrektor Infrastruktury IT w Grupie TP R 2

3 DO NOT COPY z wykorzystaniem rozwiązań obliczeniowych dostępnych za pośrednictwem chmury. Chmura jako element transformacji firmy Pomimo tego, że rozwiązania umożliwiające wirtualizację zasobów IT i zapewniające dostęp do mocy obliczeniowych oraz funkcji systemów informatycznych za pośrednictwem sieci internetowych są w ofercie najwięk szych dostawców technologicznych już od dekady, przedsiębiorstwa działające w Polsce korzystają z tego typu rozwiązań dopiero od 2 3 lat. Ich wprowadzenie w firmie jest elementem transformacji zasobów informatycznych. Typowym przedsięwzięciem tego rodzaju jest program przeprowadzony w ostatnich latach przez ABB. Podzielony na struktury regionalne i dywizyjne koncern przez lata rozwijał swoje lokalne działy informatyki. W efekcie powstała struktura o rozproszonej architekturze z niemal oddzielnymi jednostkami i infrastrukturą. Możliwości, jakie niesie ze sobą wirtualizacja, automatyzacja procesów oraz szybki rozwój technologii sieciowych, spowodowały, że grupa i lokalne jednostki podejmowały decyzje o centralizacji zasobów i usług IT. Działania W badaniu przygotowanym przez Harvard Business Review Polska i IBM Polska udział wzięli: Piotr Alicki, wiceprezes zarządu ds. IT, PKO BP Mariusz Bondarczuk, dyrektor Pionu IT, ING Bank Śląski Janusz Derda, dyrektor Obszaru Technologii Informacyjnych, Bank Zachodni WBK Jan Fecko, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Informacyjnymi, Tauron Polska Energia Jarosław Jędrzejowski, dyrektor jednostki IT Ciech SA i prezes spółki Chemia.com, zapewniającej grupie obsługę informatyczną Dariusz Kupiec, dyrektor Biura Eksploatacji Platform i Systemów Informatycznych w T-Mobile Polska Tomasz Matuła, dyrektor Infrastruktury IT, Grupa TP Marek Niziołek, dyrektor Informatyki, Synthos Anetta Pilch, dyrektor Biura Informatyki Korporacyjnej, Azoty Tarnów Unifikacja rozwiązań, elastyczność czy szybkość reagowania to bezpośrednie korzyści, jakie uzyskujemy dzięki wirtualizacji zasobów. Dobre zarządzanie architekturą wirtualną, planowane w dłuższej perspektywie, pozwala na większą elastyczność we wdrażaniu nowych rozwiązań, a także większe pole manewru przy tworzeniu biznesowego uzasadnienia dla projektu (business case)". Piotr Alicki, wiceprezes zarządu ds. IT, PKO BP trwające kilka ostatnich lat można zaobserwować zarówno na poziomie systemów grupowych, jak i w przypadku lokalnych, krajowych infrastruktur IT. W przypadku ABB w Polsce proces odbywał się w kilku etapach. Rozpoczął się od wirtualizacji i optymalizacji zasobów oraz standaryzacji środowisk informatycznych. Kolejnym krokiem było skonsolidowanie systemów, takich jak ERP oraz inne aplikacje wspierające prowadzenie biznesu. Naturalnym następstwem tych działań jest tworzenie prywatnej chmury, która oparta na podstawowych i zapasowych centrach danych udostępnia w jednolity sposób usługi IT dla użytkowników organizacji. Firmy korzystające z cloud computing skupiają się przede wszystkim na rozwoju chmur prywatnych, a z rozwiązań dostępnych za pośrednictwem internetu (public cloud) korzystają jedynie do realizacji standardowych usług komunikacyjnych (wideokonferencje, praca grupowa) lub ściśle odseparowanych od reszty systemów funkcji (takich jak gromadzenie danych na potrzeby urzędów czy testy bezpieczeństwa IT). Wyraźny wyjątek stanowią tu operatorzy telekomunikacyjni (T-Mobile, Grupa TP). Co prawda, tak jak wszyscy na swoje wewnętrzne potrzeby wykorzystują przede wszystkim chmury prywatne. Równocześnie jednak rozważają lub są na etapie przygotowań oferty usług świadczonych za pomocą chmury publicznej. Stanisław Świątek, dyrektor ds. Strategii IT, Project Portfolio Manager, RWE Polska Mirosław Wyrwa, dyrektor ds. Infrastruktury i Obsługi Systemów Sieciowych, ABB Sp. z o.o. Szeroki zakres wpływu Konserwatywne podejście do wprowadzania do organizacji rozwiązań cloud R 3

4 computing traktowanych jako uzupełnienie, a nie zastępstwo dotychczasowych platform, a także wdrażanie przede wszystkim chmur prywatnych, gwarantujących zachowanie kontroli nad zasobami, umożliwia firmom szybkie osiągnięcie wymiernych korzyści. Pozwala także na zminimalizowanie ryzyka wynikającego z wprowadzenia nowych rozwiązań. Mimo że większość firm, z którymi rozmawialiśmy, korzysta z cloud computing w ograniczonym zakresie, do realizacji precyzyjnie określonych funkcji, to jednak wprowadzenie nowego modelu dostępu do technologii wywiera coraz większy wpływ na działanie nie tylko pionów technologii, ale i całych przedsiębiorstw. (Więcej na ten temat w ramce Przykłady zastosowania cloud computing w firmach działających w Polsce). Korzyści odnoszone przez przedsiębiorstwa przetwarzające swoje informacje w chmurze należą do trzech grup. Pierwsza to korzyści technologiczne, a więc obserwowane przede wszystkim przez działy informatyki i prowadzące do uproszczenia procesów IT oraz obniżenia kosztów ich realizacji. Druga to korzyści biznesowe, a więc wszelkie korzystne zmiany, polegające m.in. na uproszczeniu i przyspieszeniu realizacji pewnych działań lub zwiększeniu tempa rozwoju produktów i usług, obserwowane przez użytkowników systemów korporacyjnych spoza działu IT. Trzecia grupa to korzyści pośrednie, odczuwane wyraźnie zarówno przez działy technologiczne, jak i biznesowe w firmie, a więc trudne do jednoznacznego przypisania do jednej z wcześniejszych kategorii. Ich upowszechnienie prowadzi do poważnych zmian w modelu współpracy pomiędzy działami informatyki a pozostałymi częściami organizacji. Poniżej opisujemy najważniejsze korzyści i bariery utrudniające wdrożenie cloud computing, wymieniane przez naszych rozmówców. (Szczegółową listę korzyści wymienionych przez uczestników badania przedstawiamy w ramce Korzyści z wprowadzenia cloud computing w firmie). Korzyści technologiczne Budowa zintegrowanej, scentralizowanej platformy udostępniającej moc obliczeniową i zasoby technologiczne w formie usług silnie wpływa na funkcjonowanie działu informatyki. Dzięki stworzeniu rozwiązań udostępniających infrastrukturę na żądanie zyskujemy dostęp do zasobów potrzebnych do projektowania, rozwoju i testowania systemów, bez obciążania platformy obsługującej systemy firmowe. Dynamiczne przydzielanie mocy na potrzeby aplikacji pozwala na mniej restrykcyjne planowanie obciążenia platformy sprzętowej, a możliwość współdzielenia zasobów ułatwia proces tworzenie kopii zapasowych, mówi Jan Fecko, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Informacyjnymi w koncernie Tauron Polska Energia. Korzyści te są bardzo rozległe i dotykają niemal każdego aspektu funkcjonowania działu informatyki. Najbardziej wyraźnymi efektami implementacji rozwiązań cloud computing pozostają: wzrost poziomu automatyzacji, a także standaryzacja i uporządkowanie procesów IT; obniżenie całkowitych kosztów utrzymania rozwiązań technologicznych; wzrost skalowalności wykorzystywanych rozwiązań i możliwość zwiększenia wydajności systemów bez konieczności przestojów. Automatyzacja, standaryzacja i uporządkowanie procesów IT umożliwiają

5 Korzyści z wprowadzenia cloud computing w firmie Implementacja rozwiązań dostępnych w modelu chmury obliczeniowej wiąże się z szeregiem wymiernych korzyści o charakterze technologicznym i biznesowym, a także pozytywnych efektów, które trudno jednoznacznie przypisać do jednej z tych kategorii, a prowadzących do stopniowej zmiany relacji pomiędzy IT a pozostałymi częściami organizacji. Poniżej prezentujemy wszystkie korzyści wskazywane przez uczestników badań. Skala znaczenia czynników została przedstawiona za pomocą wielkości czcionek. KORZYŚCI TECHNOLOGICZNE Obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury Poprawa współpracy IT - biznes Wzrost liczby innowacji produktowych lub usługowych Możliwość rozbudowy rozwiązań bez konieczności przestojów Obniżenie całkowitych kosztów utrzymania IT Skrócenie czasu implementacji rozwiązań IT oraz możliwość aktualizacji oprogramowania bez przestojów Automatyzacja, standaryzacja i uporządkowanie procesów IT Zastąpienia inwestycyjnego modelu rozwoju IT modelem usługowym Zwiększenie wydajności umożliwiające szybsze pozyskiwanie informacji Zmiana modelu finansowania rozwiązań IT z kosztów stałych na oparty na kosztach zmiennych Wzrost liczby innowacji procesowych Skrócenie czasu wprowadzania produktów lub usług na rynek Zwiększenie produktywności w organizacji Obniżenie kosztów realizacji i wzrost elastyczności procesów IT Zwiększenie wydajności i niezawodności systemów Zwiększenie możliwości współpracy pomiędzy pracownikami Ułatwienie integracji rozwiązań technologicznych KORZYŚCI BIZNESOWE ograniczenie czasu potrzebnego na realizację podstawowych zadań działów informatyki. Pozwalają na lepszą kontrolę nad działaniami podejmowanymi przez użytkowników i ułatwiają rozwój kompetencji działów IT, które mogą skupić się na wspieraniu mniejszej liczby rozwiązań. Skala korzyści osiąganych w ten sposób jest proporcjonalna do przyjętego stopnia standaryzacji. W Grupie Kapitałowej Synthos, do której należą zakłady produkcyjne w Oświęcimiu i czeskich Kralupach, dział informatyki ujednolicił i zebrał w pakiety aplikacyjne działające na zwirtualizowanej infrastrukturze serwerowej ponad 90% kluczowych aplikacji, które są przechowywane w jednym, odpowiednio zabezpieczonym, centrum przetwarzania danych działającym jak chmura prywatna. Dopóki korzystaliśmy z różnych rozwiązań sprzętowych, zawsze mieliśmy dylemat, które z rozwiązań rozwijać na potrzeby kolejnych systemów aplikacyjnych. Jeden serwer lepiej współpracował z tym systemem, drugi z innym, co utrudniało utrzymanie standardów. Odkąd ujednoliciliśmy platformę i zwirtualizowaliśmy platformę sprzętową i systemową, zaczęło nam się opłacać wdrażanie narzędzi do automatyzacji i monitoringu procesów zarządzania infrastrukturą R 5

6 DO NOT COPY oraz systemami IT. Zarządzanie platformą zostało radykalnie uproszczone, rozwiązanie stało się zdecydowanie bardziej elastyczne, a do tego sumarycznie tańsze w utrzymaniu, mówi Marek Niziołek, dyrektor Informatyki, Synthos. Obniżenie całkowitych kosztów utrzymania rozwiązań technologicznych jest wynikiem redukcji liczby wykorzystywanych rozwiązań i poprawienia sposób gospodarowania zasobami. Chmura prywatna stwarza możliwość wykorzystania tej samej infrastruktury do przetwarzania danych używanych przez różne systemy, w zależności od aktualnych potrzeb użytkowników. To tzw. współdzielenie zasobów i dynamiczne przydzielanie mocy obliczeniowych pozwalają na lepsze wykorzystanie wdrożonych w firmie platform. Jak szacuje Dariusz Kupiec, dyrektor Biura Eksploatacji Platform i Systemów Informatycznych w T-Mobile poziom tzw. utylizacji (a więc stopnia obciążenia zasobów) wzrasta z 10 15% do 30 40%, co oznacza nawet czterokrotną poprawę efektywności finansowej inwestycji w infrastrukturę. Bardziej produktywne wykorzystanie raz kupionej infrastruktury oznacza ograniczenie kosztów ponoszonych na opiekę nad sprzętem, wynajem powierzchni biurowej czy zakup energii elektrycznej do zasilania i chłodzenia centrów przetwarzania. Obniżenie kosztów realizacji i wzrost elastyczności procesów IT. Przeniesienie rozwiązań technologicznych na platformę cloud prowadzi do zwiększenia kontroli nad sposobem ich użytkowania, upraszcza i skraca czas wykonania podstawowych zadań związanych z utrzymaniem platformy sprzętowej, a także ułatwia monitoring usług realizowanych przez IT. Im większa jest przejrzystość usług realizowanych przez dział informatyki, tym łatwiejsza jest identyfikacja i likwidacja potencjalnych wąskich gardeł w procesach. Wzrost skalowalności wykorzystywanych rozwiązań i możliwość zwiększenia wydajności systemów bez przestojów znacząco ułatwiają zarządzanie zasobami IT. Pozwalają na niemal natychmiastowe tworzenie nowych środowisk potrzebnych do rozwoju aplikacji, testowania nowych funkcji w systemach lub zwiększania wydajności. Możemy błyskawicznie reagować na wszelkie problemy z wydajnością, a także szybko i prosto wdrażać zmiany w systemach, które dostarczamy dla końcowego użytkownika, mówi Mariusz Bondarczuk, dyrektor Pionu IT w ING Banku Śląskim. W praktyce przygotowanie infrastruktury na potrzeby nowych projektów zajmuje w niektórych firmach korzystających z cloud computing nawet dziesięć razy mniej czasu niż przy dotychczasowych metodach rozwoju, zakładających zakup lub rozbudowę sprzętu i licencji, instalację nabytego oprogramowania i późniejsze utrzymanie powstałych w ten sposób platform. Wprowadzenie w firmie nowego modelu dostępu do zasobów IT niesie ze sobą skutki obserwowane nie tylko w dziale informatyki, ale także w skali całego przedsiębiorstwa. Jednym z efektów wirtualizacji i wprowadzenia w firmie mechanizmów typowych dla przetwarzania w chmurze jest możliwość efektywnego ustrukturyzowania działalności i wzmocnienia mechanizmów korporacyjnych w przedsiębiorstwie, wymuszających m.in. wprowadzenie wyraźnej struktury obiegu informacji finansowej. Jarosław Jędrzejowski, dyrektor jednostki IT Ciech SA i prezes spółki Chemia.com, zapewniającej grupie obsługę informatyczną Korzyści biznesowe Wprowadzenie w firmie nowego modelu dostępu do zasobów IT niesie ze sobą skutki obserwowane nie tylko w dziale informatyki, ale także w skali całego przedsiębiorstwa. Jak wynika z naszych rozmów, najważniejszymi korzyściami o charakterze biznesowym, odnotowywanymi po wprowadzeniu w firmie rozwiązań cloud computing, pozostaje: skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów lub usług na rynek (time-to-market); zwiększenie produktywności pracowników, działów lub całej organizacji, m.in. poprzez obniżenie kosztów realizacji operacji i procesów biznesowych; zapewnienie możliwości elastycznego modelowania procesów biznesowych lub polepszenie jakości danych oraz informacji dostarczanych pracownikom. Skrócenie czasu wprowadzania produktów lub usług na rynek. Poprawa wskaźnika time-to-market jest widoczna wyraźnie w firmach dostarczających produkty i usługi silnie uzależnione od technologii, np. w bankowości i telekomunikacji. Ograniczenie stopnia złożoności projektów, spadek czasu potrzebnego na dostarczenie infrastruktury potrzebnej do ich realizacji, większa elastyczność w realizacji zapotrzebowania na zasoby technologiczne, a także przyspieszenie procesów działania i ich jakości, powodują, że czas przygotowania infrastruktury pod projekty, najpierw skrócony dzięki automatyzacji procesów z 6 tygodni do ok. 2 tygodni, po przeniesieniu do wewnętrznej chmury obliczeniowej spadł do 2 3 dni, wylicza Dariusz R 6

7 Kupiec, dyrektor Biura Eksploatacji Platform i Systemów Informatycznych w T-Mobile Polska. Podobne efekty są także udziałem innych firm korzystających z chmur prywatnych. Zwiększenie produktywności w organizacji. Ujednolicenie platform przetwarzania danych osiągane dzięki wirtualizacji i udostępnieniu użytkownikom technologii w modelu cloud computing pozwala na usprawnienie procesów wymiany informacji, a w rezultacie szybszą realizację wielu zadań przez użytkowników systemów korporacyjnych. Efekt ten zaobserwowano m.in. w Grupie Chemicznej Ciech, w skład której wchodzą firmy produkcyjne i handlowe. Centralizacja i wirtualizacja części zasobów poprawiły obieg informacji finansowej dostarczanej przez spółki i jak mówi Jarosław Jędrzejowski, dyrektor jednostki IT Ciech SA oraz prezes spółki Chemia.com, zapewniającej grupie obsługę informatyczną stały się elementem wzmacniania mechanizmów korporacyjnych w organizacji, m.in. wymuszających wprowadzenie wyraźnej struktury obiegu informacji finansowej. Dobrym przykładem pozytywnych efektów udostępnienia użytkownikom rozwiązań za pośrednictwem chmury obliczeniowej jest projekt standaryzacji stanowisk pracy w oddziałach ING Banku Śląskiego. Jego efektem było obniżenie kosztów użytkowania systemu i wzrost mobilności personelu. W tej chwili, niezależnie od tego, do którego oddziału zostali oddelegowani, pracownicy mogą korzystać z bezpiecznego dostępu do systemu i wykonywać swoje obowiązki. Pozwala to na elastyczne dysponowanie kadrą i przemieszczanie ludzi pomiędzy stanowiskami, oddziałami i lokalizacjami, a w rezultacie prowadzi do obniżenia kosztów. Narodziny nowego modelu współpracy biznes-it Stosunkowo łatwo uchwytnym i wymier nym korzyściom technologicznym i biznesowym, wynikającym z wprowadzenia chmury obliczeniowej, towarzyszy wiele pozytywnych efektów, które trudno jednoznacznie przypisać konkretnym beneficjentom. Prowadzą one bowiem do stopniowej zmiany relacji pomiędzy IT a pozostałymi częściami organizacji. Są to przede wszystkim efekty związane z zastąpieniem inwestycyjnego modelu rozwoju technologii informatycznych przez model usługowy, a także poprawą współpracy pomiędzy działami informatyki a resztą organizacji. Zastąpienie inwestycyjnego modelu rozwoju IT przez model usługowy pozwala na uzyskanie przez firmy pełnej kontroli nad opłatami za rozwiązania teleinformatyczne. Cloud computing pozwala na przejście do modelu opłat w miarę rozwoju (pay-as-you-grow). Planując nowe usługi, nie kupujemy od razu infrastruktury, która w przypadku niepowodzenia pozostaje niewykorzystana, ale zapewniamy sobie możliwość nabywania mocy w miarę wzrostu zapotrzebowania. W efekcie zawsze zapewniamy sobie maksymalną wydajność, a w przypadku niepowodzenia nie narażamy się na dodatkowe koszty sprzętu czy licencji, mówi Dariusz Kupiec z T-Mobile Polska. Zmiana modelu finansowania technologii prowadzi do większej przejrzystości kosztów IT. Znacznie łatwiej przypisać ponoszone nakłady do poszczególnych projektów, działów i procesów. Wbrew obiegowym opiniom taka zmiana nie zawsze oznacza obniżkę kosztów. Na pewno jednak przyczynia się do wzrostu ich przewidywalności, mówi Tomasz Matuła, dyrektor Infrastruktury IT w Grupie TP. Poprawa współpracy pomiędzy działem informatyki a pozostałymi komórkami. Dotychczasowy model rozwoju IT w organizacjach, polegający na zakupie i integracji kolejnych rozwiązań technologicznych, doprowadził do sytuacji, w której 70 80% nakładów i zasobów działu informatyki było przeznaczane na utrzymanie dotychczasowych platform. Integracja, R 7

8 centralizacja i ujednolicenie elementów infrastruktury informatycznej w ramach chmur prywatnych prowadzi do wygospodarowania wolnych mocy obliczeniowych i uwolnienia pracowników IT od szeregu uciążliwych obowiązków. Pozyskane w ten sposób zasoby można przeznaczyć na rozwój nowych systemów i funkcji, przydatnych z punktu widzenia korporacyjnych użytkowników IT. Wyższa przejrzystość wydatków i ich lepsze dopasowanie do aktualnych potrzeb organizacji ułatwiają dopracowanie biznesowych uzasadnień dla nowych projektów lub usług (business case) i podjęcie decyzji o ich kontynuacji lub zamknięciu. Efektem tego jest polepszenie współpracy pomiędzy działami informatyki a pozostałą częścią organizacji. Dział informatyki jest postrzegany przez inne działy przede wszystkim przez pryzmat zakresu i tempa dostarczania produktów usług, a także czasu reakcji na nowe Mimo szeregu korzyści osiąganych przez korporacyjnych użytkowników chmury obliczeniowej dalszy rozwój platform w nowym modelu ogranicza kilka barier. potrzeby. Każda zmiana na lepsze jest zauważana przez organizację i ułatwia dalszą współpracę, mówi Jan Fecko, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Informacyjnymi, Tauron Polska Energia. Najważniejsze bariery we wdrażaniu chmury Mimo szeregu korzyści osiąganych przez korporacyjnych użytkowników chmury obliczeniowej dalszy rozwój platform w nowym modelu ogranicza kilka barier. Dyrektorzy informatyki, z którymi rozmawialiśmy, doskonale zdają sobie sprawę z ogromu pracy, jaką trzeba wykonać, by w szerszym zakresie korzystać z chmury obliczeniowej. Wprowadzanie cloud computing w organizacjach, które nie uporządkowały procesów IT, może przysporzyć więcej problemów niż korzyści. My, wdrażając tego typu rozwiązania, musieliśmy całkowicie zmienić sposób spojrzenia na usługi świadczone przez pion technologii użytkownikom

9 ORGANIZACYJNE RYNKOWE Bariery we wdrażaniu cloud computing Wprowadzenie w firmach rozwiązań cloud computing wiąże się z koniecznością pokonania kilku barier ograniczających korzystanie z technologii dostępnej w nowym modelu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze bariery wskazywane przez CIO, wpisując je w skalę złożoną z czterech kategorii. Oś X opisuje czynniki jako mające charakter wewnętrzny, tj. związane z uwarunkowaniami indywidualnymi dla każdej firmy, lub zewnętrzny, a więc mające charakter uniwersalny i podobny dla wszystkich firm, a także organizacyjne, a więc związane z przepisami i regulacjami typowymi dla różnych firm, lub rynkowe, tj. wynikające z poziomu rozwoju konkurencji pomiędzy dostawcami. Znaczenie przypisywane poszczególnym czynnikom przez CIO jest proporcjonalne do powierzchni poszczególnych punktów. Opór ze strony zarządu Opór ze strony organizacji WEWNĘTRZNE Koszty Bezpieczeństwo danych Ograniczona oferta rynkowa Zgodność danych z regulacjami prawnymi i branżowymi ZEWNĘTRZNE wewnętrznym i zmienić sposób ich wymiarowania, mówi Janusz Derda, dyrektor Obszaru Technologii Informacyjnych w Banku Zachodnim WBK. Szersze wykorzystanie nowych platform w przedsiębiorstwach oznacza bowiem ryzyko związane ze złamaniem regulacji prawnych lub branżowych, a także naruszeniem bezpieczeństwa danych. (Szczegółowe bariery wymieniane przez uczestników badania zostały wymienione w ramce Bariery we wdrażaniu cloud computing). Ryzyko złamania regulacji prawnych. Podstawowym ograniczeniem utrudniającym wprowadzenie rozwiązań cloud computing w firmach należących do sektorów silnie regulowanych przez państwo (bankowość, energetyka) pozostają przepisy prawne i regulacje sektorowe. Choć zakazy te dotyczą tylko pewnych kategorii danych, np. informacji o klientach, i obejmują przetwarzanie w oparciu o infrastrukturę firm trzecich, a więc chmurę publiczną, to jednak ograniczają skalę wykorzystania wszelkich rozwiązań w modelu cloud computing. Tego typu rozwiązania wykorzystywane są przede wszystkim do wirtualizacji zasobów wspierających pracę pionów technologii czy funkcjonowanie poszczególnych elementów infrastruktury, a także obocznych procesów biznesowych. A warunkiem ich wdrożenia jest bardzo silne uzasadnienie ekonomiczne, o które w wielu przypadkach trudno. Bezpieczeństwo danych. Jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stają dyrektorzy informatyki promujący nowy model przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych. Niestety, im bardziej skomplikowana wewnętrznie jest organizacja, tym to zadanie jest trudniejsze. W przypadku chmury prywatnej zarządzanej przez lokalny oddział firmy sytuacja jest dość prosta można zabezpieczyć wszelkie dane krytyczne dla organizacji (przechowywane są przez ich właściciela w jasno określonej lokalizacji). Natomiast w przypadku R 9

10 DO NOT COPY struktur międzynarodowych pojawiają się już pytania o to, gdzie są fizycznie umiejscowione zasoby, a także w jakim systemie prawnym można dochodzić odpowiedzialności w wypadku ewentualnej awarii, mówi Mirosław Wyrwa, dyrektor ds. Infrastruktury i Obsługi Systemów Sieciowych w ABB w Polsce. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej w przypadku rozwiązań korzystających z elementów chmury publicznej. Dział informatyki nadzorujący dostarczenie tego typu rozwiązań musi wziąć na siebie odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Tymczasem dostawcy tego typu platform nie są póki co zainteresowani podawaniem pełnych informacji na temat architektury zaplecza technicznego. To skutecznie hamuje wszelkie działania, których celem miałoby być wdrożenie mechanizmów Dzięki wykorzystaniu cloud computing zapewnimy elastyczność w skali całej grupy kapitałowej i będziemy w stanie w efektywny sposób sprostać zapotrzebowaniom zgłaszanym przez poszczególne spółki. Anetta Pilch, dyrektor Biura Informatyki Korporacyjnej, Azoty Tarnów opartych na chmurze publicznej w przetwarzaniu danych kluczowych z punktu widzenia biznesu. Pozytywny bilans Przykłady zastosowania cloud computing w firmach działających w Polsce Pomimo kilku poważnych barier ograniczających wykorzystanie nowego modelu dostępu do technologii w przedsiębiorstwach działających w Polsce ostateczny bilans korzyści i barier wygląda pozytywnie. Decyduje o tym przede wszystkim wzrost Azoty Tarnów wykorzystują chmurę prywatną do dostarczania jako usługi funkcji systemu zintegrowanego SAP mniejszym spółkom zależnym, wchodzącym w skład grupy. Budowana właśnie platforma ma być także fundamentem dla Centrum Usług Wspólnych, obsługującego procesy finansowo-księgowe w grupie. Dzięki wykorzystaniu tego modelu spółki zależne, będące na różnym poziomie rozwoju IT, mogą korzystać z zaawansowanych rozwiązań informatycznych, a także efektywnie realizować swoje procesy operacyjne, związane z obrotem produktami. ING Bank Śląski wykorzystał chmurę prywatną w projekcie standaryzacji stanowisk pracy w oddziałach. Efektem tego projektu było obniżenie kosztów użytkowania systemu i wzrost mobilności personelu. W tej chwili, niezależnie od tego, do którego oddziału zostali oddelegowani, pracownicy mogą korzystać z bezpiecznego dostępu do systemu i wykonywać swoje obowiązki. Bank zyskał za to narzędzie umożliwiające elastyczne dysponowanie kadrą i przemieszczanie ludzi pomiędzy stanowiskami, oddziałami i lokalizacjami. Grupa TP jest jednym z pionierów wprowadzania cloud computing w przedsiębiorstwie. W ramach programu centralizacji ponad 220 serwerowni, standaryzacji i wirtualizacji zasobów, a także modyfikacji procesów i procedur, umożliwiających zarządzanie zasobami i elastyczne przepisywanie mocy obliczeniowej do zadań, powstała jednolita platforma do realizacji projektów biznesowych. Jej zasoby są wykorzystywane m.in. na potrzeby kilku instytucji finansowych, a także usług teleinformatycznych dostarczanych odbiorcom biznesowym. W ten sposób chmura prywatna stała się elementem oferty rynkowej operatora. elastyczności i tempa rozwoju IT osiągany dzięki chmurze obliczeniowej, a także korzyści ekonomiczne. Cloud computing pozwala na szybką rozbudowę systemów i dołączanie nowych użytkowników bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu zakupowego na sprzęt, oprogramowanie i dostawców usług dla każdego z istotnych elementów infrastruktury. Organizacje mogą dowolnie dopasowywać skalę wykorzystywanych rozwiązań do wewnętrznego zapotrzebowania na usługi. Ten wzrost elastyczności jest na tyle duży, że coraz więcej dyrektorów informatyki zaczyna rozważać poszerzenie oferty swoich działów o usługi realizowane nie tylko na rzecz innych komórek swojej organizacji, ale także szerzej, w obrębie międzynarodowych struktur, w skład których wchodzą polskie oddziały firmy, a nawet na rzecz klientów ostatecznych. Najdalej na drodze tej ewolucji od centrum kosztów do centrum zysków znajdują się piony technologii w firmach telekomunikacyjnych (T-Mobile, TP), dla których cloud computing jest okazją do poszerzenia oferty usług już realizowanych na rzecz klientów biznesowych operatorów. Podobne rozwiązanie, oparte właśnie na cloud computing, rozważają także przedstawiciele ABB. Antoni Bielewicz, analityk ICAN Research Sergiusz Prokurat, analityk ICAN Research Piotr Pietrzak, Chief Technologist, odpowiedzialny m.in za rozwój oferty w zakresie cloud computing, IBM Polska Partnerem raportu jest FIRMA IBM POLSKA R 10

11 Pokonaj bariery utrudniające wprowadzanie chmury Rozwój modelu cloud computing w przedsiębiorstwach ogranicza kilka barier. Część z nich ma charakter mentalny. Można je pokonać dzięki konsekwentnemu stosowaniu metody małych kroków. Nagrodą za cierpliwość są korzyści technologiczne i biznesowe, które mogą w znaczący sposób poprawić działanie biznesu. DANIEL SZCZEŚNIEWSKI Nowy model dostępu do technologii określany mianem cloud computing niesie ze sobą szereg niezaprzeczalnych zalet. Są one związane m.in. z możliwością bardziej elastycznego zarządzania nowoczesnymi technologiami, zwiększenia poziomu kontroli nad wydatkami IT, a także udostępnienia użytkownikom korporacyjnym szeregu elastycznych narzędzi informatycznych w formie usług. Nowy model umożliwia dostęp na żądanie do niemal nieograniczonych zasobów i rozwiązań technologicznych. Pozwala na dynamiczne zarządzanie wykorzystywanymi zasobami w zależności od aktualnych potrzeb i wymagań technologicznych. Stwarza także możliwość wykorzystania rozwiązań IT przez krótki czas (dzień, godzinę, miesiąc), dzięki czemu nawet niewielkie firmy mają szansę na skorzystanie z najbardziej wyrafinowanych rozwiązań. Co utrudnia korzystanie z cloud computing Pomimo szeregu korzyści wprowadzanie rozwiązań z zakresu cloud computing w przedsiębiorstwach ogranicza kilka barier. Ich charakter i skala zależy od wielkości firm. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw bariera ta ma charakter przede wszystkim kompetencyjny. Firmy te zwykle mają ograniczone zespoły specjalistów IT, które nie posiadają doświadczeń w zakresie pozwalającym na samodzielne zaprojektowanie chmury prywatnej. Brak im także pogłębionej wiedzy, która pozwalałaby na wypracowanie efektywnych metod wykorzystania chmury publicznej, a także potencjalnych korzyści biznesowych i ekonomicznych, osiągalnych dzięki implementacji tego modelu dostępu do technologii. W efekcie korzystają z prostszych rozwiązań alternatywnych (np. webhostingu), zaspokajających elementarne potrzeby i często błędnie utożsamianych z cloud computing. W przypadku dużych firm, zwykle posiadających rozbudowane struktury technologiczne, trudno mówić o barierze kompetencyjnej. Najważniejszymi ograniczeniami utrudniającymi korzystanie z cloud computing, a zwłaszcza chmur publicznych, pozostają obawy o bezpieczeństwo danych czy ograniczenia prawne, dotyczące np. skali wykorzystania zasobów zewnętrznych do przetwarzania kluczowych informacji w firmie, a także opór przed korzystaniem z zewnętrznych kompetencji, w pewnym zakresie komplementarnych w stosunku do wewnętrznego działu IT. Koszty: klucz do przekonania sceptyków Część z tych barier, np. kształt regulacji prawnych, ma charakter zewnętrzny. Ich zlikwidowanie jest bardzo trudne i wymaga skoordynowanej akcji setek, a nawet tysięcy potencjalnych użytkowników cloud computing. Inne, np. ograniczenia wynikające z obaw o bezpieczeństwo danych, można rozwiązać za pomocą środków technicznych i odpowiedniego zaprojektowania procesów. Jest jednak także grupa barier związanych z niepewnością, ryzykiem, ograniczoną chęcią do wprowadzania zmian. Tego typu ograniczenia można pokonywać, posługując się twardymi argumentami rachunku ekonomicznego. Ważne jest, by wykorzystywać przy tym analizę całkowitych kosztów użytkowania (total cost of ownership). Umożliwia ona rachubę wszystkich nakładów ponoszonych na użytkowanie rozwiązań technologicznych (a więc uwzględniającej nie tylko koszty bezpośrednie, ale także koszty R 11

12 niejawne, związane m.in. z koniecznością utrzymania kompetencji, zarządzania infrastrukturą, nakładami ponoszonymi na efektywne zarządzanie relacjami z dostawcami czy utracone korzyści związane ze zbyt długim czasem projektowania nowych produktów lub usług). Skonfrontowanie takiego zestawienia z nakładami potrzebnymi na zapewnienie podobnej funkcjonalności w modelu cloud computing stanowi poważny argument w dyskusji o przyszłych kierunkach rozwoju systemów IT w przedsiębiorstwie. Może wręcz stanowić uzasadnienie do zmian w strategii informatyzacji firmy. Metoda małych kroków Wykreowanie potrzeby zmian to pierwszy krok na drodze do wprowadzania w firmie nowych rozwiązań. Ich wdrożenie powinno się odbywać stopniowo. Migracja powinna objąć przede wszystkim zbiory danych i systemy o stosunkowo niskim znaczeniu dla codziennego funkcjonowania biznesu. W zależności od specyfiki firmy mogą to być zasoby służące do zarządzania serwisem WWW, niektóre aplikacje przechowujące informacje kadrowe czy systemy zapewniające zintegrowaną komunikację i współpracę (unified communication, web collaboration). Stosunkowo prostymi do przeniesienia w chmurę prywatną lub publiczną są także platformy testowe służące projektowaniu nowych rozwiązań IT. W miarę nabierania przez menedżerów zaufania do zasobów dostępnych za pośrednictwem chmury warto pomyśleć o podjęciu bardziej złożonych decyzji, takich jak np. dostosowanie pojemności i wydajności infrastruktury informatycznej do przeciętnego zapotrzebowania i okresowe wynajmowanie części zasobów na zewnątrz w przypadku nasilonych potrzeb dotyczących wydajności systemów. Wykorzystanie metody małych kroków w implementacji rozwiązań cloud computing ułatwia zidentyfikowanie i pokonanie wielu uprzedzeń, żywionych Wykorzystanie metody małych kroków w implementacji rozwiązań cloud computing ułatwia zidentyfikowanie i pokonanie wielu uprzedzeń, żywionych przez menedżerów względem tej metody przetwarzania danych. przez menedżerów względem tej metody przetwarzania danych. Pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z ewentualnymi przerwami działalności biznesowej, spowodowanymi utratą dostępu do kluczowych danych. Ułatwia także stopniowe wykształcanie w firmie kompetencji w zakresie projektowania i utrzymywania platform cloud computing. Nagrodą za cierpliwość jest szereg korzyści technologicznych i biznesowych, wnoszonych do firmy dzięki nowemu modelowi przetwarzania danych. Daniel Szcześniewski, menedżer działu zarządzania produktami GTS Poland R 12

13 CASE STUDY Chcesz dzięki chmurze osiągnąć sukces biznesowy? Zacznij od uporządkowania firmy Efektywne wykorzystanie zalet, które niesie ze sobą cloud computing, wymaga dostosowania procesów i struktur przedsiębiorstw do nowego modelu przetwarzania danych. PIOTR PIETRZAK Przetwarzanie w chmurze ma szansę radykalnie zmienić całe sektory gospodarki, a nawet doprowadzić do powstania nowych segmentów rynku. Aby tak się stało, korporacyjni użytkownicy cloud computing, zarówno w modelu chmury prywatnej, jak i publicznej, powinni dopasować swoje struktury i metody działania do nowego sposobu przetwarzania danych. Zmiany te obejmują transformację IT, struktur oraz procesów biznesowych firmy, a nawet metod pracy przyjętych w organizacji. Transformacja IT. Jednym z podstawowych wyzwań, przed którymi stają dyrektorzy ds. informatyki wprowadzający w swoich firmach cloud computing, jest konieczność dopasowania nowych platform do infrastruktury już wdrożonej w firmie, a często radykalnego jej uproszczenia. Oznacza to konieczność modyfikacji strategii, procesów i struktur działu informatyki, nawet zmianę charakteru działań podejmowanych przez pion technologii i przeniesienie ciężaru z działań reaktywnych, zmierzających do utrzymania systemu i sprzętu, na działania proaktywne, których celem jest najlepsze dostosowanie systemów do potrzeb biznesowych. W efekcie wprowadzenie cloud computing w firmie oznacza konieczność standaryzacji najważniejszych procesów związanych z administracją platformami sprzętowymi, planowaniem zasobów i obciążeń, a także zarządzaniem architekturą korporacyjną. W wielu przypadkach oznacza również wdrożenie bardziej precyzyjnych metod monitoringu realizacji usług IT, uwzględniających specyfikę nowego rodzaju serwisów polegających na udostępnianiu mocy obliczeniowych (procesorów, zasobów pamięci) na żądanie. Dopasowanie struktur i procesów biznesowych. Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że wdrożenie na szeroką skalę rozwiązań cloud computing niesie ze sobą szereg korzyści o charakterze nie tylko technologicznym, ale i biznesowym. Prawdopodobnie największą z nich jest przynajmniej częściowe zniesienie barier dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych dla korporacyjnych użytkowników IT. Jeszcze do niedawna realizacja niemal każdego projektu biznesowego wiązała się z koniecznością zaplanowania inwestycji w sprzęt i oprogramowanie oraz uzgodnieniem ze specjalistami IT harmonogramu wdrożeń narzędzi wspomagających planowane przedsięwzięcie. Cloud computing pozwala na częściowe ograniczenie tego procesu, a także obniżenie nakładów na IT potrzebnych na realizację projektów biznesowych. Umożliwia zastąpienie przynajmniej części systemów wspomagających usługami dostępnymi za pośrednictwem chmury prywatnej lub publicznej. Aby wykorzystać te nowe możliwości, pracownicy pionów biznesowych powinni dysponować przynajmniej ogólną wiedzą na temat rozwiązań i usług dostępnych w modelu cloud computing, a w wielu przypadkach wziąć na siebie rolę analityków i architektów rozwiązań biznesowych. Oznacza to także konieczność modyfikacji wielu procesów biznesowych, a także zwiększenia elastyczności struktur organizacyjnych, tak aby ułatwiały współpracę i pozyskiwanie wiedzy z różnych obszarów organizacji. R 13

14 Zmiana metod pracy personelu. Zwiększenie elastyczności na poziomie struktur powinno iść w parze ze zwiększeniem autonomii pracowników firmy. Przynajmniej częściowe zniesienie barier w dostępie do nowoczesnych narzędzi IT może być bodźcem stymulującym innowacyjność personelu. Aby tak się jednak stało, muszą oni mieć możliwość uzupełnienia swojego instrumentarium o narzędzia IT dostępne w modelu cloud computing. W praktyce jest to dokończenie rewolucji, która zaczęła się w wielu firmach przy okazji pojawienia się serwisów Web 2.0. Przyszłość to chmura Jeszcze do niedawna w dyskusjach o cloud computing dość powszechnie słyszałem głosy o tym, że przetwarzanie w chmurze to fikcja i próba opakowania w nowe szaty starej koncepcji przetwarzania danych, znanej jeszcze od czasów komputerów mainframe. Od 2 3 lat obserwuję jednak zmianę Jednym z podstawowych wyzwań, przed którymi stają dyrektorzy ds. informatyki wprowadzający w swoich firmach cloud computing, jest konieczność dopasowania nowych platform do infrastruktury już wdrożonej w firmie. nastawienia do tego typu rozwiązań. Coraz więcej menedżerów zaczyna wierzyć w to, że w niedalekiej przyszłości przedsiębior stwa pozbędą się dużej części infrastruktury teleinformatycznej, a swoje informacje będą przechowywać i przetwarzać za pomocą scentralizowanych platform wewnętrznych (chmura prywatna) i zewnętrznych (chmura publiczna). Moim zdaniem cloud computing to nieodległa przyszłość. Już niedługo skończy się era, w której każdy użytkownik IT korzystał na co dzień z rozbudowanych urządzeń przechowujących informacje. Wszyscy będziemy nosić ze sobą tylko urządzenia gwarantujące dostęp do informacji, a dzięki otwartym standardom uzyskamy dostęp do niej praktycznie wszędzie, poprzez każde urządzenie podłączone do internetu. Już dziś powinniśmy zacząć przygotowywać struktury firm, w których pracujemy, na to wyzwanie. Piotr Pietrzak, Chief Technologist, odpowiedzialny m.in. za rozwój oferty w zakresie cloud computing, IBM Polska R 14

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Polskie firmy na drodze ku cyfrowej transformacji

Polskie firmy na drodze ku cyfrowej transformacji Prognoza IT 2015 Polskie firmy na drodze ku cyfrowej transformacji Żyjemy w czasach przełomowych zmian wywołanych przez rozwój i upowszechnienie technologii. Jak te zmiany przekładają się na biznes? Jaką

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

Księgowość w chmurze

Księgowość w chmurze Księgowość w chmurze Chwilowa moda czy przyszłość finansów? KRZYSZTOF MADEJCZYK EKSPERT OŚWIATOWY Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest

Bardziej szczegółowo

i wirtualizacja 2010

i wirtualizacja 2010 Konferencja Cloud Computing i wirtualizacja 2010 21 października 2010 r. Warszawa, ul. Twarda 18, Aula Multimedialna Wspólna konferencja Telekomunikacji Polskiej i Computerworld Kontakt: Program merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Łukasz Musiuk, Tomasz Głażewski CO ZROBIĆ, ŻEBY BYŁO DOBRZE 1 Agenda O produkcie Rekomendacja D a praktyka Pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

Comparex It przyszłości już dziś.

Comparex It przyszłości już dziś. Comparex It przyszłości już dziś. Janusz Krzyczkowski www.pc-ware.com/group 1 Grupa PC-Ware Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu PC-WARE Group i działamy na rynku IT od ponad trzydziestu lat. 2 Grupa

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Asseco Omnichannel Banking Solution.

Asseco Omnichannel Banking Solution. Asseco Omnichannel Asseco Omnichannel 94% dyrektorów dużych banków uważa, że omnichannel jest ważnym narzędziem do utrzymania lojalności klientów.* Według prognoz Forrester Research bankowość wchodzi w

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

BADANIE JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII LIFE IS FOR SHARING.

BADANIE JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII LIFE IS FOR SHARING. ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE Badanie wykonane przez THINKTANK - ośrodek dialogu i analiz. Czerwiec 2015 BADANIE

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Elastyczne centrum przetwarzania danych

Elastyczne centrum przetwarzania danych Elastyczne centrum przetwarzania danych Flexible Capacity Service pojemność zawsze gotowa na nowe wyzwania. Robert Rutkowski / 24 Kwiecień 2013 Agenda Wyzwania związane z finansowaniem IT Jak mieć zawsze

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Case studies - doświadczenia, dobre praktyki. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Case studies - doświadczenia, dobre praktyki. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Case studies - doświadczenia, dobre praktyki Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów O mnie Od 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań Od 1998 2004 doradca

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA W ciągu pół roku firmy Huawei i Qosnet zintegrowały 22 z 30 budynków Szpitala wdrażając

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

IV Opis przedmiotu zamówienia:

IV Opis przedmiotu zamówienia: IV Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest na zakup eksperckiej usługi informatycznej w ramach której Zamawiający będzie miał zapewniony dostęp, przez okres jednego roku (tj. 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Energa-Operator: Praktyczne doświadczenia projektu AMI

Energa-Operator: Praktyczne doświadczenia projektu AMI Energa-Operator: Praktyczne doświadczenia projektu AMI Autorzy: Robert Masiąg; Tomasz Piasecki- ENERGA-OPERATOR SA Budowa infrastruktury inteligentnego opomiarowania jest flagowym projektem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Atena.Insurance Platform

Atena.Insurance Platform Pełna obsługa procesów biznesowych zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń na życie Atena.Insurance Platform Life Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny dział IT w chmurze

Nowoczesny dział IT w chmurze Nowoczesny dział IT w chmurze Czyli o tym, jak IT może się stać bohaterem biznesu Dariusz Nawojczyk, Maciej Kuźniar 28 lutego 2013 r. Warszawa 1 DLACZEGO CHMURA OBLICZENIOWA JEST REWOLUCJĄ? Punkt zwrotny.

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań 2012 Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań Mateusz Kurleto NEOTERIC Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Mateusz Kurleto Od 2005 r. właściciel NEOTERIC,

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl Outsourcing infrastruktury IT Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE Współczesne przedsiębiorstwa chcąc rozwijać swoją działalność, zmuszone są do nieustannego podnoszenia jakości oferowanych

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami.

Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami. Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami. Autor: dr inż. Bolesław Jankowski (Badania Systemowe "EnergSys" Sp. z o.o.) "Energetyka Cieplna i Zawodowa", nr 2/2006 Wprowadzenie 31 marca 2006

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI

ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI Strona 2 cloud.pbx Cloud.PBX to wirtualna centrala telefoniczna, obsługująca połączenia przychodzące i wychodzące oraz połączenia wewnątrz firmy, która swoimi możliwościami przewyższa

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem usług w chmurze Partnerstwo na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna. Krzysztof Miziński, Dyrektor Działu Doradztwa Logistycznego

Informacja ogólna. Krzysztof Miziński, Dyrektor Działu Doradztwa Logistycznego Informacja ogólna Krzysztof Miziński, Dyrektor Działu Doradztwa Logistycznego Audytel o firmie Wartości Misja NIEZALEŻNOŚĆ i NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA Audytel to niezależna firma doradcza, nie pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

Od dokumentu papierowego do elektronicznego - automatyzacja procesów biurowych na przykładzie rejestru zakładów opieki zdrowotnej

Od dokumentu papierowego do elektronicznego - automatyzacja procesów biurowych na przykładzie rejestru zakładów opieki zdrowotnej Od dokumentu papierowego do elektronicznego - automatyzacja procesów biurowych na przykładzie rejestru zakładów opieki zdrowotnej Krzysztof Nyczaj ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska, konsultant

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Modele wdrażania i zarządzania projektami ERP Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów (c) Jarosław Żeliński IT-Consulting 1 Cel prezentacji Wskazanie kluczowych ryzyk projektów wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Analiza na przykładzie Spółdzielni Piekarsko Ciastkarskiej w Warszawie Warszawa, Lipiec 2013 Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska w Warszawie SPC to największy

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Wyzwanie biznesowe Wdrożenie Korzyści dla Klienta Wnioski o megatrendach

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Nie pozostawaj w tyle

Nie pozostawaj w tyle maj 2015 Streszczenie Akceptacja chmury rośnie, ale stosunkowo niewiele firm ma nowoczesne strategie korzystania z chmury Osiągnięcie wyższych poziomów akceptacji chmury umożliwia firmom znacznie lepszą

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo