Cyclone CloudWorx 4.1 Pro Samouczek Część II High-Definition Surveying

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyclone CloudWorx 4.1 Pro Samouczek Część II High-Definition Surveying"

Transkrypt

1 Witamy w samouczku do CloudWorx 4.1 CloudWorx jest wydajnym rozwiązaniem dla chmur punktów które umożliwia ładowanie, wyświetlanie, analizę i wydobywanie informacji z chmur punktów w AutoCAD. Zaawansowane funkcje umożliwiają: Wyświetlenie milionów punktów w środowisku AutoCAD Obejrzenie projektowanej konstrukcji nałożonej na istniejące środowisko Modelowanie projektowanej konstrukcji nałożonej na istniejące środowisko w celu spełnienia warunków prześwitów i specyfikacji Tworzenia map przy użyciu poleceń AutoCAD Aby uzyskać dodatkowe wyjaśnienia i poznać definicje związane z technologią HDS proszę skorzystać z plików pomocy CloudWorx i podręcznika użytkownika.. Ten samouczek zakłada, że użytkownik zapoznał się z programem AutoCAD i wykonał ćwiczenia części I tego samouczka. Część II CloudWorx 4.1 Pro: Zastosowania w przemyśle Ta część opisuje kilka z zaawansowanych funkcji oferowanych przez CloudWorx 4.1 Pro które mogą być używane w procesie tworzenia produktów dla zakładów przemysłowych. W tej części użyta zostanie baza danych danych Plant Exercise_Day2.imp znajdująca się na dostarczonym dysku CD. Opierając się na pracach wykonanych w części I w zakresie ukrywania i przycinania chmur punktów (widoki przekrojów i plastry), nauczysz się także jak: użyć narzędzi CloudWorx do wyświetlania chmury aby przygotować pliki AutoCAD-a dla rurociągów generować rury z chmury punktów łączyć rury wykonać sprawdzenie kolizji projektowanych obiektów z chmurą punktów. Leica Geosystems HDS Strona 1 z 11

2 Konfiguracja bazy danych / Załadowanie przestrzeni modelu Plik bazy danych Plant Exercise_Day2.imp znajdujący się na dysku CD Cyclone zapisz na twardym dysku pod C:\Program Files\Leica Geosystems\Cyclone\Databases. Przejdź do części I tego samouczka i zobacz jak skonfigurować bazę danych i załadować przestrzeń modelu podświetloną na rysunku Stwórz nowy rysunek; jednostki angielskie (stopy i cale). 2. Ustaw dwie rzutnie w AutoCAD-zie aby zobaczyć dane w widoku z góry i z przodu. 3. Skonfiguruj bazę danych Plant Exercise_Day2.imp (patrz cześć I: CloudWorx Basic). 4. Załaduj podświetlony widok przestrzeni modelu (patrz cześć I: CloudWorx Basic). Rysunek Jest tylko jeden dostępny układ współrzędnych do załadowania, (Default)(current). Dla tego układu współrzędnych ustawiono wcześniej oś +Z jako definiującą kierunek góra. 6. W oknie dialogowym Open ModelSpace View zmień jednostki długości na Cale. 7. Powiększ do całego zakresu danych (zoom extents) Leica Geosystems HDS Strona 2 z 11

3 Narzędzia do wyświetlania Ukryj obszary Używając widoku z przodu i z góry ukryj punkty znajdujące się poza prostokątnym zakresem fabryki. 1. Aktywuj widok z przodu (front view). Manipuluj nim (powiększanie i przesuwanie) tak aby uzyskać dobry punkt widzenia umożliwiający narysowanie prostokątnej obwiedni wokół prostokątnego zakresu fabryki. 2. Wybierz CloudWorx > Hide/Restore Point Cloud > Hide Outside 3. Zdefiniuj prostokątną obwiednię obejmującą prostokątny kształt fabryki. Wykluczysz wszystkie zbędne dane. 4. Powtórz kroki 1-3 dla rzutni z widokiem z góry. Stwórz obszary ograniczające Wyświetl fabrykę w widoku izometrycznym jak pokazano na rysunku 2. Wybierz CloudWorx > Clip Point Cloud > Limit Box Wybierz punkt reprezentujący jeden narożnik żądanego 3D obszaru ograniczającego; użyj punktu oznaczonego na rysunku nr 3 jako pierwszy wskazany punkt. Wybierz punkt reprezentujący przeciwległy Rysunek 2. narożnik żądanego obszaru ograniczającego użyj punktu oznaczonego na rysunku nr 3 jako drugi wskazany punkt. Rysunek 3. Ustaw celownik i wybierz punkt aby określić wysokość obszaru ograniczającego. Punkty poza granicami obszaru ograniczającego zostaną ukryte. Twój ekran powinien przypominać rysunek 4. Leica Geosystems HDS Strona 3 z 11

4 Rysunek 4. Nowo pokazany obszar ograniczający jest tym który właśnie stworzyłeś. Aby wyłączyć lub stworzyć dodatkowe obszary ograniczające wybierz CloudWorx > Clip Point Cloud > Limit Box Manager. Usuń zaznaczenie pola Enable Limit box a następnie kliknij przycisk OK aby wyłączyć obszar ograniczający ujawniając wcześniej ukryte punkty. Leica Geosystems HDS Strona 4 z 11

5 Obcinanie punktów Obcinanie punktów może być użyte do tworzenia kilku plastrów wzdłuż magazynu zakładu przemysłowego i do wyizolowania kilku powtarzających się zatok. W tej części są potrzebne tylko dwa plastry. 1. Uaktywnij rzutnię z widokiem z góry. 2. Wybierz CloudWorx > Clip Point Cloud > Slice > Y axis 3. Określ równoległe granice plastra" klikając dwukrotnie lewym klawiszem myszki. Plaster powinien być w przybliżeniu obszarem podświetlonym na rysunku 5. Rysunek 5. Następnie stwórz widok płaszczyzny plastra: 1. Uaktywnij rzutnię z widokiem z przodu 2. Wybierz CloudWorx > Clip Point Cloud > Cutplane Manager 3. W oknie Cutplane Manager kliknij New aby stworzyć nowy plaster nazywający się Slice 1_copy 4. Zmień nazwę Slice 1_copy na Plane Slice 5. Ustaw Plane Slice jako aktualną płaszczyzną tnącą 6. Usunięcie zaznaczenia Show wyłączy ten nowy plaster wyświetlając wszystkie punkty. 7. Wybierz CloudWorx > Clip Point Cloud > Slice > Y axis 8. Określ równoległe granice plastra klikając dwukrotnie lewym klawiszem myszki na rzutni z widokiem z przodu. Plaster powinien być w przybliżeniu obszarem takim jak podświetlony na rysunku 6. Leica Geosystems HDS Strona 5 z 11

6 Rysunek 6 Warstwy Kiedy widok przestrzeni modelu jest załadowany do CloudWorx warstwy w tym widoku przestrzeni modelu są przenoszone do Layer Properties Manager (Menedżer Właściwości Warstw) AutoCAD-a, a ich nazwa jest poprzedzona ~. Aby to zobaczyć otwórz Layer Properties Manager. Zwróć uwagę na warstwę o nazwie ~Default. Jest to warstwa do której należą chmury, zachowuje się ona jak każda warstwa AutoCAD-a. Aby otworzyć i stworzyć warstwy: 1. W Layer Properties Manager kliknij New 2. Nazwij warstwę Slice 1 i wciśnij Enter 3. Ustaw ją jako bieżącą klikając przycisk Current 4. W Layer Properties Manager kliknij OK. Modelowane osie które będą tworzone w następnej sekcji będą automatycznie przypisywane do warstwy nazwanej Slice 1 Leica Geosystems HDS Strona 6 z 11

7 Wpasowanie rur W tej części będziesz tworzył osie rur. Na podstawie tych osi mogą być mierzone odległości i dodawane wymiary. CloudWorx jest w stanie wpasować walec w chmurę punktów lub w wiele chmur punktów w oparciu o wskazany punkt lub obwiednię. Może to być używane do generowania osi rurociągów lub uzyskania współrzędnych punktów węzłowych. Dostępne są trzy opcje dopasowania rury do chmury punktów: cylindryczny stożek (ACIS solid) oś (linia lub ciąg linii) dołączenie adnotacji ze średnicą Stwórz rurę rozpoczynając od wskazanego punktu 1. Uaktywnij rzutnię z widokiem z góry. 2. Przy wciąż aktywnej płaszczyźnie tnącej Plane Slice powiększ obszar wskazany przez strzałkę na rysunku poniżej (rysunek 7). Rysunek 7 3. Aby wyświetlić więcej punktów wybierz CloudWorx > Regenerate Point Cloud 4. Wybierz CloudWorx > Clip Point Cloud > Cutplane Manager 5. Podświetl Plane Slice. 6. Kliknij Set Current. 7. Kliknij przycisk OK. 8. Uaktywnij rzutnię z widokiem z przodu. 9. Powiększ widok do głównego układu rur jak pokazano na rysunku Wybierz CloudWorx > Fit Point Cloud > Pipes 11. W oknie dialogowym Fit Pipes zaznacz opcję Centerline a następnie kliknij Pick Points>> 12. Zatrzaśnij do węzła na chmurze punktów który posłuży jako punkt początkowy, przykład wskazania punktu pokazuje rysunek 8. Walec będzie rozrastał się od Leica Geosystems HDS Strona 7 z 11

8 wskazanego punktu. Rysunek 8. Wpasowanie osi rury przy wykorzystaniu obwiedni 1. Uaktywnij widok od przodu. 2. Wybierz CloudWorx > Fit Point Cloud > Pipes 3. W oknie dialogowym Fit Pipes zaznacz opcję Centerline a następnie kliknij Fence>> 4. Przy zapytaniu w wierszu poleceń wpisz P aby utworzyć poligonową obwiednię a następnie wciśnij Enter. 5. Zdefiniuj kształt poligonowej obwiedni poprzez wybór wszystkich punktów które zostaną użyte do wpasowania. Patrz rysunek 9. Rysunek Kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz Enter. Rura zostanie wpasowana w oparciu o punkty leżące wewnątrz obwiedni 7. Przesuń rzutnię z widokiem z przodu trochę w prawo aby zobaczyć punkty reprezentujące połączenie pionowej rury z rurą poziomą którą właśnie dopasowałeś. 8. Wpasuj pionową rurę prostopadłą do pierwszej używając metody z wykorzystaniem obwiedni lub wskazanego punktu. Leica Geosystems HDS Strona 8 z 11

9 Widok nowo utworzonego rurociągu 1. Kliknij CloudWorx > Snap/Visibility 2. Wykonaj zaznaczenie obok opcji Hide all point clouds. Kliknij OK. Nie będą widoczne żadne punkty chmury. Łączenie rur Opisana procedura łączy razem dwie przecinające się osie (np. w kolanku). 1. Wybierz CloudWorx > Snap/Visibility 2. Usuń zaznaczenie opcji Hide all point clouds 3. Wybierz CloudWorx > Fit Point Cloud > Connect Pipes 4. Wybierz opcję Centerline a następnie kliknij Pick Pipes>> 5. Wskaż obie osie a następnie kliknij prawym klawiszem myszki. Liczone jest przecięcie obu osi a następnie tworzona jest nowa oś. Leica Geosystems HDS Strona 9 z 11

10 Sprawdzenie kolizji Ta część omawia wykonanie sprawdzenia kolizji pomiędzy aktualnym rysunkiem i chmurami punktów wprost w AutoCAD-zie. 1. Skopiuj a następnie otwórz plik Proposal A.dwg z dysku CD. Patrz rysunek Załaduj chmurę punktów tak jak to omówiono wcześniej. Wybierz jako jednostki Inches (US Survey). Rysunek Ukryj obszary wyświetlone na rysunkach 11 i 12. Użyj do tego celu polecenia Hide Points Outside. Rysunek 11 Rysunek Wybierz CloudWorx Interference Interference Check Leica Geosystems HDS Strona 10 z 11

11 5. Zaznacz opcję Hide Original Cloud Points, pomoże to skupić się tylko na punktach w obszarze kolizji poprzez ukrycie pozostałych punktów. 6. Ustaw wartość parametru Interference Tolerance Max na 0.15 m i kliknij przycisk Check. Punkty znajdujące się w zdefiniowanym obszarze zostaną wyświetlone na biało. 7. Zmień przebieg rur tak aby nie zachodziła kolizja z chmurą punktów. Kiedy będziesz dostarczać plik DWG utworzony przy użyciu CloudWorx użytkownikowi który nie posiada CloudWorx powinieneś najpierw wyczyścić plik DWG poprzez usuniecie wszystkich odniesień do obiektów CloudWorx które mogą być przechowywane w tym pliku. Aby to zrobić wybierz CloudWorx>Purge a następnie zapisz plik DWG pod nową nazwą. Kiedy będziesz dostarczać innemu użytkownikowi plik DWG z bazą danych IMP, będzie on musiał skonfigurować bazę danych na swoim komputerze przed załadowaniem chmury punktów. Podczas ładowania pliku DWG, CloudWorx szuka bazy danych na lokalnym serwerze według nazwy przechowywanej w pliku DWG. Leica Geosystems HDS Strona 11 z 11

Rhinoceros NURBS modeling for Windows

Rhinoceros NURBS modeling for Windows Rhinoceros NURBS modeling for Windows Podręcznik szkoleniowy Poziom 1 Wersja 4.0 R40TML1 cze-2009 Rhinoceros Level 1 Training Manual v4.0 Robert McNeel & Associates 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

Mój pierwszy projekt

Mój pierwszy projekt Mój pierwszy projekt Autor: Andrzej Starosta, Tomasz Bryl Materiał szkoleniowy Mój pierwszy projekt jest własnością Plantso. AutoCAD stanowi zarejestrowany znak handlowy firmy Autodesk, Inc. w Stanach

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI WYDANIE : PL / CNC-CAD Service WERSJA : 01/2010 DATA : 01-11-2010 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja wyjaśnia podstawowe funkcje programu LOGOTAG. To oprogramowanie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika 1 EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika tłumaczenie polskie: Pol-Audio 2 Spis treści Wprowadzenie do EASE Focus 2... 4 1.1. Przegląd oprogramowania... 4 1.2. Wymagania systemowe... 5 1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika cz. I

podręcznik użytkownika cz. I podręcznik użytkownika cz. I Prawa autorskie 2013, ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Haas Special Edition

Haas Special Edition Haas Special Edition Moduł Tokarski SPORZĄDZIŁ: TOMASZ GONTARSKI ESPRIT CAM CENTER KOSTRZYŃSKA 36, 02-979 WARSZAWA TEL. (22) 842 01 08, 601 852 158, FAX. +48 22 379 44 90 TOMASZ.GONTARSKI@ESPRITCAM.PL

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Civil 3D 2008. Samouczek. Kwiecień 2007 r.

AutoCAD Civil 3D 2008. Samouczek. Kwiecień 2007 r. AutoCAD Civil 3D 2008 Samouczek Kwiecień 2007 r. Copyright 2007 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Ta publikacja, ani żadna jej część, nie może być reprodukowana w żadnej formie, żadną metodą i

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS PROGRAMU... 6 1.1. OGÓLNY OPIS PROGRAMU... 6 1.2. ETAPY PRACY NAD RYSUNKAMI PROJEKTU KONSTRUKCJI... 7 1.3. OPCJE

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

NoteTaker. Podręcznik Użytkownika

NoteTaker. Podręcznik Użytkownika NoteTaker Podręcznik Użytkownika Niniejsza Instrukcja Obsługi dotyczy zarówno sprzętu jak i oprogramowania. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera: Strona 1 Instrukcja Pióra Jak zainstalować i używać pióro

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie szkiców na płaszczyźnie... 9 Lekcja 3 -- Linie konstrukcyjne,

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki

1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki 1 1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki 2 1.1. Wprowadzenie To ćwiczenie demonstruje przygotowanie obróbki prostej pryzmatycznej części jak uszczelka z rysunku powyŝej, przy pomocy operacji obróbki 2 ½ osi.

Bardziej szczegółowo

CAD Share-it instrukcja obsługi

CAD Share-it instrukcja obsługi CAD Share-it instrukcja obsługi CAD Share-it instrukcja obsługi mobilna aplikacja do udostępniania projektów on-line 1 Spis treści 1. Uwagi wstępne... 4 1.1. Przeznaczenie aplikacji... 4 1.2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 3

AutoCAD laboratorium 3 AutoCAD laboratorium 3 Spis treści UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE PROGRAMU AUTOCAD.... 3 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj używając polecenia

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 1

Podręcznik użytkownika 1 Podręcznik użytkownika 1 User Podręcznik Manual użytkownika Version: Wersja: 1.5.0.2 Data: Date: kwiecień April 2010 2010 r. Podręcznik użytkownika 2 Spis treści Dok 2 Karty doku 2 Układy 4 Aplikacje 6

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych)

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Część I praca z ArcCatalog i ArcMap Skrypt Wrocław, 2012 r. Dr inż. Jan Blachowski Wrocław

Bardziej szczegółowo