PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o."

Transkrypt

1 PORADNIK Edustacja.pl Sp. z o.o. Łódź 2010

2 Redaktor naczelny Katarzyna Razik Redaktorzy Marcin Felkiewicz, Katarzyna Kaszyńska, Magdalena Korczyk-Waszak, Karolina Kotkowska, Ewa Mlostoń, Ryszard Naskręcki, Ewa Orlińska, Dorota Polakowska, Adrianna Sobór, Agnieszka Sowińska-Wróbel, Katarzyna Ziółkowska Korekta Jadwiga Posadzy Wydawca Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, Poznań ISBN p o l i g r a f i a Przygotowanie i druk KUNKE Poligrafia printbynet.pl

3 Spis treści, czyli o czym to będzie... SPIS TREŚCI, czyli o czym to będzie... Tytułem wstępu Edukacja permanentna...13 Ryszard Naskręcki Na drodze ciągłego rozwoju...17 Katarzyna Kaszyńska Dla wszystkich tych, którzy poszukują Samokształcenie i samowychowanie...21 Dorota Polakowska W swoim artykule autorka w ujęciu historycznym omawia procesy samokształcenia i samowychowania. Zwraca uwagę na ich motywy, cele, dziedziny i formy realizacji. Istota rzeczy w procesie samokształcenia polega w ujęciu autorki na zespoleniu trzech grup, zasadniczych elementów, przekształcanych w toku zaangażowania człowieka w życiu społecznym, którymi są: świadomość, wola i działanie praktyczne, mające na względzie osiąganie zamierzonych celów i zadań życiowych człowieka. Proces samowychowania jest nierozerwalnie związany z działaniem i rozwiązywaniem zasadniczych zadań życiowych człowieka, które kształtują jego los. Autorka omawia związek pomiędzy cechami osobowości a wyborami zawodowymi. Proces samokształcenia polega na zespoleniu trzech grup, zasadniczych elementów, przekształcanych w toku zaangażowania człowieka w życiu społecznym, którymi są: świadomość, wola i działanie praktyczne, mające na względzie osiąganie zamierzonych celów i zadań życiowych człowieka. Sukces? Dlaczego nie!...43 Katarzyna Razik W artykule wyeksponowano składowe sukcesu zawodowego, jego nieodzowne elementy na które składają się: 3

4 Spis treści, czyli o czym to będzie... świadome kreowanie ścieżki kariery zawodowej, dojrzałe wybory zawodowe, wynikające z wysokiej samoświadomości swoich atutów zawodowych i umiejętność zmiany niekorzystnych wyborów i poszukiwania nowych możliwości. Drugi rozdział artykułu stanowi krótki trening umiejętności psychospołecznych, w którym skupimy się na określeniu indywidualnego poziomu aktywności, ocenie przydatności posiadanych cech temperamentu w kontekście całokształtu osobowości człowieka i jej relacji z pożądanymi cechami osobowości zawodowej. W artykule przedstawiono zasady tworzenia osobistej marki, ważnej tak samo jak stworzenie marki firmowej jako sposobu na wyróżnienie produktu na rynku i na rozwijanie dobrze prosperującego biznesu. To my sami dla siebie powinniśmy być najważniejszym produktem. Każdy z nas nieświadomie posiada już swoją markę, którą odczytać i rozszyfrować można w sposobie w jaki inni nas odbierają. Ważne jest to, aby świadomie kreować swoją markę, czuć się jej panem, nie dopuszczać do przypadkowego jej budowania bądź rujnowania. Na zdobycie osobistej marki mają wpływ dwa elementy: obietnice, które składamy (to znaczy wizerunek, który prezentujemy) oraz, obietnice, których dotrzymujemy (czyli nasza reputacja). Autorka artykułu podkreśla, jak ważne jest aby realizując się zawodowo, mieć po prostu radość z tego co się robi, bo mówi się przecież Wybierz pracę, którą lubisz, to nie będziesz pracować. Skok ze SPADOCHRONEM, czyli jak (nie)zwykłe szkolenie może odmienić życie...63 Magdalena Korczyk-Waszak Autorka przedstawia swoje osobiste doświadczenia (zarówno jako uczestnika jak i jako trenera) z programem Spadochron. Mimo, iż powstały jeszcze w latach 70-tych ubiegłego wieku, to wciąż jest to najpopularniejszy, najbardziej kompleksowy, uniwersalny i aktualny program z dziedziny planowania kariery. Wykorzystywany jest przez osoby szukające pracy i doradców zawodowych w USA, Kanadzie, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Szwajcarii i we Włoszech. W Stanach Zjednoczonych każdy student kończąc szkołę wyższą odbywa kurs Spadochron, uznany za jedyny gruntownie przygotowujący do kariery zawodowej. 4

5 Spis treści, czyli o czym to będzie... Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie (FISE), współpracując z grupą specjalistów z dziedziny psychologii, zarządzania i edukacji, dostosowała program do polskich warunków i prowadzi szkolenia od 1994 roku. Z danych wynika, że do tej pory kurs Spadochron odbył się ok. 700 razy a ukończyło go ponad osób. Szkolenie kierowane jest do licealistów, absolwentów szkół wyższych, osób przekwalifikujących się, poszukujących pracy, kształtujących swoją karierę zawodową oraz osób bezrobotnych. Szkolenie skupia się na 3 istotnych, bardzo osobistych kwestiach. Doświadczasz, poddajesz refleksji i wyciągasz wnioski. Sam, lecz ze wsparciem grupy i trenera koncentrujesz się: po pierwsze na swoim potencjale, po drugie na analizie optymalnych warunków pracy dla siebie, po trzecie na zwiększeniu własnej motywacji do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Autorka ilustruje tekst licznymi case study uczestników szkoleń, ich wypowiedziami na temat programu i korzyści jaki niesie. Edukacja przez całe życie z internetem w roli głównej...73 Karolina Kotkowska W artykule przedstawiono sposoby zdobywania wiedzy z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi internetowych. Omówiono kilka najpopularniejszych z nich: Szkolenia i kursy e-learningowe pozwalające na indywidualna naukę przez Internet. Konferencje internetowe, czyli wykłady prowadzone na żywo. Audiobooki, czyli książki do słuchania dostępne w Internecie lub na płytach. Podcasty, czyli cykliczne słuchowiska nagrywane przez specjalistów w danej dziedzinie, dziennikarzy, polityków, dostępne w wersji elektronicznej do pobrania na przenośny odtwarzacz MP3 lub po prostu do odsłuchania na komputerze. Maile, które wykorzystywane są nie tylko do komunikacji (np. z trenerem lub innymi uczestnikami szkolenia) ale także do przekazywania materiału szkoleniowego. Komunikatory (np. Skype), które z powodzeniem wykorzystywane są do nauki języka obcego, czy do indywidualnych konsultacji z trenerem. 5

6 Spis treści, czyli o czym to będzie... Autorka podkreśla rolę całożyciowej edukacji, która nie jest tylko podwyższaniem kwalifikacji zawodowych ale także szansą na rozwój osobisty. Uczenie się przez całe życie (LIFELONG LEARNING PROGRAMME LLP) Adrianna Sobór Autorka przybliża europejski program edukacyjny Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme LLP) realizowany w latach Celem programu jest przyczynianie się, poprzez uczenie się przez całe życie, do rozwoju Wspólnoty jako społeczeństwa opartego na wiedzy, charakteryzującego się trwałym rozwojem gospodarczym, liczniejszymi i lepszymi miejscami pracy oraz większą spójnością społeczną przy jednoczesnym zapewnieniu należytej ochrony środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. W szczególności program ten ma na celu sprzyjanie wymianie, współpracy i mobilności między systemami edukacji i szkoleń w obrębie Wspólnoty. Wskazuje beneficjentów tegoż programu oraz opisuje jego programy szczegółowe. Kształcenie ustawiczne w kontekście europejskim...87 Adrianna Sobór Autorka artykułu wyjaśnia na czym polega proces kształcenia ustawicznego. Wyjaśnia znaczenie formalnej i nieformalnej edukacji ustawicznej. Omawia to zagadnienie w kontekście europejskim na przykładzie Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii oraz Francji. Autorka wskazuje możliwości wykorzystania funduszy europejskich w ramach realizowanego tematu. Wolontariat sposobem kształcenia ustawicznego Dorota Polakowska Magdalena Korczyk-Waszak Autorki wprowadzają nas w świat wolontariatu. Przedstawiają jego założenia i formy realizacji. Pokazują jak bardzo działalność wolontarystyczną cechuje różnorodność pod względem charakteru zajęcia, miejsca jego wykonywania i zakresu czasowego. Wolontariat jest 6

7 Spis treści, czyli o czym to będzie... uniwersalny, dostępny, daje szansę wszystkim chcącym rozwijać się, poznawać, uczyć poprzez dawanie siebie innym. Działalność wolontarystyczna od 2003 roku uregulowana jest Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Określa ona kim jest wolontariusz i korzystający z jego pomocy, gdzie można zaangażować wolontariusza i gdzie jest to niedozwolone. Porusza też ważne kwestie związane z bezpieczeństwem wolontariuszy i formalnymi warunkami ich działalności. Autorki omawiają zakres szkoleń dla wolontariuszy oraz przedstawiają korzyści płynące z wolontariatu; te płynące zarówno dla tych, którym się pomaga jak i te dla samych wolontariuszy. Aktywizacja osób po 50 roku życia Ewa Orlińska Artykuł traktujący o wieku dojrzałym, jego biologicznych, psychologicznych, społecznych i zawodowych przejawach. Podkreśla dramat utraty pracy na tym etapie życia związany z utratą statusu społecznego i ekonomicznego. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej w roku 2010 poziom zatrudnienia osób z grupy wiekowej lata powinien w Polsce wynieść 50%. Tymczasem szacuje się, że wśród osób po 50 roku życia tylko jedna trzecia jest aktywna zawodowo. W artykule omówiono zjawisko outplacementu czyli zwolnień monitorowanych. Jest to narzędzie łagodzące skutki restrukturyzacji zatrudnienia, adresowane zarówno do pracodawców jak i pracowników. Zgodnie z definicją, zwolnienie monitorowane oznacza rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w związku z którym świadczone są usługi rynku pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, a także zagrożonych wypowiedzeniem. Celem zwolnienia monitorowanego jest paradoksalnie zwiększanie szans zwalnianych pracowników na zachowanie ciągłości zatrudnienia. Pracodawca może w ramach outplacementu umożliwić osobom, którym grozi utrata pracy, skorzystanie z doradztwa zawodowego lub szkoleń. Autorka omawia nowe możliwości wsparcia dla osób 50+ opracowywane przez Urzędy Pracy oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jak podkreśla autorka pobudzanie osób w wieku średnim do aktywności zawodowej, jak również społecznej, jest potrzebne zarówno tym osobom, jak i całemu społeczeństwu, bowiem następne pokolenie uczy się od osób starszych, doświadczonych wielu istotnych rzeczy. 7

8 Spis treści, czyli o czym to będzie... Realna wizja rozwoju Marcin Felkiewicz Autor przedstawia główne filary i cechy, na których powinna być oparta organizacja ucząca się. Brak wiedzy, owczy pęd oraz utarte schematy zachowań prowadzą do irracjonalnych zachowań zarówno w sferze naszego życia osobistego, jak i naszym biznesie. Autor na konkretnych przykładach pokazuje, wszelkie inicjatywy powinny być rozważane w ujęciu globalnym, gdyż jedynie ta droga prowadzi do widocznych rezultatów. Rezultaty są wypadkową wielu czynników poczynając od znalezienia problemów, poprzez rozwiązanie konfliktu, a na samym końcu stworzenia rozwiązania i wprowadzenia go w życie. Następne przykłady pokazują modele myślowe i sposoby przełamania niepożądanych efektów oraz powiązanych z tym aspektów związanych z koniecznością zrozumienia relacji przyczynowo-skutkowych. Organizacja ucząca się potrzebuje czasu i dużego wysiłku, by dążyć do perfekcji. Otwartość umysłu pracowników oraz odgórna zgoda na próby doskonalenia powoduje ustawienie firmy na odpowiednim torze. Możemy jednak przyspieszyć tę pracę, dając sobie i swoim pracownikom usystematyzowane narzędzia oraz wiedzę, która od wielu lat jest wykorzystywana w szeregu przedsiębiorstw i pozwala na sprawne osiąganie przyjęte celów. Tą metodą jest według autora Teoria Ograniczeń, która pozwala przełamywać najbardziej zakorzenione stereotypy i wzmocnić rozwój firmy. Skosztowałeś? Teraz poczęstuj innych! Agnieszka Sowińska-Wróbel Artykuł dla wszystkich tych, którzy osiągnęli już wysoki poziom wiedzy lub umiejętności w danej dziedzinie, a nie mają pomysłu, jak rozwijać się dalej, poświęcony właśnie temu, jak poradzić sobie w takiej sytuacji i wyjść z impasu. Przedstawia praktyczne możliwości rozwoju dla tych wszystkich, którzy wiedzą już wiele, a nie chcą zwalniać tempa osobistego wzrostu. Autorka inspiruje do podjęcia nowych aktywności, które być może zaowocują nietuzinkowymi doświadczeniami, planuje możliwe rozwiązania dla bohaterów case study. Przedstawia formy i możliwości dzielenia się wiedzą m.in.: udzielanie się w stowarzyszeniach, kołach zainteresowań, forach internetowych, blogach, próbowania sił w trenerstwie, mentoringu itd. 8

9 Spis treści, czyli o czym to będzie... Skieruj kroki w odpowiednim kierunku, czyli mini przewodnik po wybranych instytucjach rynku pracy Ewa Mlostoń Maja Polak Autorki zwracają w tym artykule uwagę na fakt, że umiejętne podejmowanie decyzji zawodowych i edukacyjnych nie jest łatwe niezależnie od tego czy podejmujemy decyzje związane z wyborem zawodu, czy też ze zmianą kwalifikacji. Dlatego przypominają, że warto w tych dziedzinach korzystać z fachowej pomocy oraz profesjonalnego doradztwa. Na naszym rynku istnieje wiele instytucji, które bezpłatnie świadczą pomoc zarówno w poruszaniu się po rynku pracy, jak i w zmianie oraz dostosowaniu swoich możliwości i kwalifikacji tak, by stać się atrakcyjnym na rynku pracy. W instytucjach tych możemy uzyskać pomoc przy wyborze ścieżki zawodowej, zbadać swoje predyspozycje zawodowe, a także uzyskać cenne wskazówki dotyczące aktualnych trendów na rynku pracy. Ponadto przy rozwiązywaniu problemów związanych z poszukiwaniem czy też zmianą zatrudniania można liczyć na wsparcie psychologów. W artykule scharakteryzowano najważniejsze ośrodki zajmujące się pomocą z szeroko rozumianego doradztwa zawodowego. Autorki informują dla jakiego odbiorcy dany ośrodek kieruje swoje usługi, a także gdzie tego typu placówki można znaleźć. Kilka słów o autorach...167

10

11 tytułem wstępu

12

13 Edukacja permanentna Ryszard Naskręcki Edukacja permanentna Uczenie się przez całe życie staje się jednym z najważniejszych wyzwań XXI wieku. Edukacja permanentna, kształcenie ustawiczne albo kształcenie przez całe życie (ang. lifelong learning) rozumiane jako proces nieustannej rewitalizacji wiedzy i nabywania nowych umiejętności staje się coraz ważniejszym elementem nie tylko zawodowego sukcesu, ale także zawodowego przetrwania. Szybko zmieniające się wymagania rynku pracy, w szczególności rosnące wymagania innowacyjnych przedsiębiorstw tworzących zręby gospodarki opartej na wiedzy oraz nieustanny rozwój nowych narzędzi pracy powodują konieczność zwiększenia aktywności edukacyjnej osób dorosłych w trakcie ich aktywności zawodowej. Przestaje obowiązywać zasada uczę się przez 20 lat i korzystam z nabytej wiedzy przez kolejnych 40 lat. Szybko zmieniający się rynek pracy, w szczególności rosnące wymagania pracodawców oraz nieustanny rozwój nowych technologii powodują, że co 5 10 lat większość zatrudnionych będzie musiała zmieniać zawód, a wcześniej do tej zmiany efektywnie się przygotować. Uczestnictwo w nowoczesnym kształceniu ustawicznym daje coraz częściej wymierną przewagę na rynku pracy i w konsekwencji przeciwdziała marginalizacji zawodowej i wykluczeniu społecznemu. Raport Światowego Forum Gospodarczego, badający zdolność państw do modernizacji w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne i naukowe, potwierdził duże zacofanie Polski w tym obszarze. Wśród ponad 120 analizowanych państw Polska zajęła 62 miejsce, jedno z ostatnich wśród państw europejskich. Przyczyn jest wiele, a jedną z ważniejszych jest bezwątpienia szybko rosnący deficyt wiedzy i umiejętności pracowników. Doświadczenia innych krajów wskazują także na konieczność odchodzenia od tzw. kształcenia powrotnego czy okresowego, którego celem jest doskonalenie określonych kompetencji zawodowych, na rzecz kształcenia ustawicznego. Odsetek Polaków uczestniczących w kształceniu ustawicznym, na tle krajów Zjednoczonej Europy jest niski, a kształcenie ustawiczne ciągle jest traktowane marginalnie. Przyczyn jest wiele, a jedną z najważniejszych jest brak społecznego przekonania o koniczności cią- 13

14 Ryszard Naskręcki głego aktualizowania swojej wiedzy oraz nieustannego podnoszenia kwalifikacji. Rozwój nowoczesnych koncepcji uczenia się przez całe życie wymagać będzie przede wszystkim zwiększenia dostępności kształcenia ustawicznego w powiązaniu z nowymi instrumentami edukacyjnymi. Prognozy związane z rynkiem pracy pokazują, że w najbliższych latach potrzebni będą przede wszystkim specjaliści potrafiący sprawnie poruszać się na szeroko rozumianym rynku wiedzy i innowacji, specjaliści potrafiący skutecznie adoptować nowe rozwiązania do praktyki gospodarczej. W tym więc kontekście coraz częściej mówi się o tzw. zawodach eksperckich i umiejętnościach eksperckich, potrzebnych przede wszystkim do rozwiązywania problemów nierutynowych, takich których nie daje się łatwo zalgorytmizować. Tworzenie kultury nieustannego uczenia się, rozbudzanie chęci do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności wymaga wielu zdecydowanych działań, w szczególności eliminowania formalnych przeszkód, promowania nowoczesnych metod edukacyjnych do dalszego kształcenia oraz formalnego uznawania wiedzy i umiejętności, niezależnie od tego w jaki sposób zostały one nabyte. W wydanej w roku 1995, z inicjatywy Komisji Europejskiej, Białej Księdze Kształcenia i Doskonalenia (ang. The White Paper on Educatin and Training. Teaching and Learnig Towards the Learning Society) nakreślono perspektywy przejścia do społeczeństwa informacyjnego. W dokumencie tym podkreśla się przede wszystkim rolę permanentnej edukacji oraz zdobywania umiejętności w toku ustawicznego nauczania i uczenia się. W tym kontekście w wielu krajach, w tym także w Polsce, coraz większego znaczenia nabiera rosnąca marginalizacja zawodowa osób z grupy wiekowej 50+. Nowe instrumenty osłonowe będą musiały w znacznie większym stopniu wykorzystać nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych. Również w Strategii Lizbońskiej, stanowiącej plan reform społeczno-gospodarczych Unii Europejskiej do roku 2010, koncepcja kształcenia ustawicznego, zarówno sformalizowanego kursy, kształcenie policealne czy podyplomowe, jak i kształcenia nieformalnego (samokształcenie) zajmuje ważne miejsce. Jednym ze wskaźników, które miały przyczynić się do realizacji założeń tej strategii jest średni poziom uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym. Zakładano, że w roku 2010 średni odsetek osób dorosłych z grupy 25 do 64 lat, biorących udział w kształceniu w krajach UE będzie wyższy niż 12.5%. Dla porównania obecnie w Polsce jest on niższy niż 6%, w Szwecji natomiast przekracza 20%. Rozwój nowoczesnych koncep- 14

15 Edukacja permanentna cji i metod uczenia się przez całe życie wymaga przede wszystkim zwiększenia dostępności do kształcenia ustawicznego w powiązaniu z potrzebami szybko zmieniającego się rynku pracy. W konsekwencji niezbędnym staje się redefinicja tzw. umiejętności kluczowych, których posiadanie warunkuje aktywny udział w strukturach nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego (społeczeństwa wiedzy). Są to: umiejętność szybkiego uczenia się, kreatywność, umiejętności komunikacji, w szczególności znajomość języków obcych, biegłość w korzystaniu z nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, znajomość nowych technik zdobywania, gromadzenia i przetwarzania informacji, a także nowe umiejętności społeczne, chociażby takie jak umiejętność pracy w grupie (dziś żadnego wartościowego wyniku nie osiąga się w odosobnieniu), umiejętności elastycznego dostosowywania się do zmienności sytuacji oraz zdolność do podejmowania decyzji z oceną uzasadnionego ryzyka. Biorąc pod uwagę specyfikę współczesnych czasów, coraz bardziej powszechną informatyzację stanowisk pracy, jej wirtualizację i upowszechnianie abstrakcyjnych schematów działania można bezwątpienia założyć dużą rolę zdalnych technologii informatycznych, Internetu i technologii z nim związanych w kształceniu ustawicznym. Efektywne powiązanie potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego z możliwościami kształcenia na odległość może stworzyć nowe, niezwykłe możliwości rozwoju. Ważne cechy e-nauczania, jako metody kształcenia ustawicznego to przede wszystkim interaktywność i indywidualizacja (każdemu według jego rzeczywistych potrzeb). Indywidualizacja toku nauczania pozwoli odejść od ciągle powszechnej uniformizacji metod i treści, a zniesienie bariery czasu i przestrzeni w procesie dydaktycznym powinno istotnie zwiększyć efektywność kształcenia, a tym samym istotnie skrócić czas potrzebny na rewitalizację wiedzy. Wreszcie środki finansowe, jakie muszą zostać przeznaczone na rozwój struktur i zasobów związanych z kształceniem ustawicznym. Wejście Polski do struktur Zjednoczonej Europy pozwala niezwykle skutecznie takie środki zidentyfikować i pozyskać. W wielu programach rozwojowych, zarówno krajowych jak i europejskich przewidziano znaczące środki finansowe na wsparcie różnorodnych programów kształcenia ustawicznego. W Strategii rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 8 lipca 2003 r. stwierdzono konieczność przeznaczenia na edukację dorosłych w Polsce około 2,5 % całkowitych wydatków na edukację (w roku 2003 było 15

16 Ryszard Naskręcki to zaledwie 0.6%). Zaznaczono także, że większość zadań opisanych w tej strategii może być sfinansowana ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. I na koniec cytat z Memorandum dotyczącego kształcenia ustawicznego Komisji Wspólnot Europejskich (Bruksela, 30 października 2000 r.): W społeczeństwie opartym na wiedzy wiele zależy od samych ludzi. Najbardziej liczy się zdolność człowieka do efektywnego i rozsądnego wytwarzania oraz korzystania z wiedzy w obliczu ciągłych zmian. Aby w pełni rozwinąć tę umiejętność, ludzie powinni chcieć i być w stanie wziąć swoje życie we własne ręce krótko mówiąc, stać się aktywnymi obywatelami. Edukacja i szkolenie trwające przez całe życie to najlepszy sposób, by sprostać wyzwaniom przynoszonym przez zmiany.

17 Na drodze ciągłego rozwoju Katarzyna Kaszyńska Na drodze ciągłego rozwoju Edustacja.pl swoją działalność rozpoczęła 24 listopada 2007 roku. Początkowo jej główną funkcjonalnością była baza szkoleń i kursów powszechnie dostępna i darmowa, w której każda placówka edukacyjna, czy szkoleniowa miała i ma nadal, bo kilkutysięczne zasoby zgromadzonych tam ofert szkoleniowych, które potwierdziły słuszność istnienia tego rodzaju portalu, możliwość zamieszczenia informacji o organizowanych szkoleniach. Z czasem powiększające się każdego dnia zasoby wysunęła Edustację.pl na czołówkę wśród serwisów związanych z branżą szkoleniową. Dotychczasowa działalność tej firmy zaowocowała powstaniem społeczności skupionej wokół działań związanych z promowaniem kształcenia ustawicznego. Społeczność ta, w przeciągu dwóch i pół roku działalności Edustacji.pl stała się bardzo liczna, głównie dzięki szerokiemu zakresowi podejmowanych przez tę firmę przedsięwzięć. Ważnym etapem w rozwoju Edustacji.pl było wstąpienie w szeregi Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i realizacja w partnerstwie z tą organizacją projektu Promocja idei Lifelong Learning (PO KL 9.3). Ogólne zainteresowanie działaniami związanymi z tym projektem dały obraz silnej potrzeby, jaką jest informacja o możliwościach ciągłego rozwoju skierowana do osób dorosłych. Edustacja.pl wychodząc naprzeciw tej potrzebie podjęła się równoległej realizacji w dwóch województwach, łódzkim 1 i wielkopolskim 2, projektów stanowiących szeroko zakrojoną kampanię informacyjną dotyczącą formalnego kształcenia ustawicznego dla dorosłych. Zaplanowane w tych projektach działania wpłyną na zwiększenie w społeczeństwie świadomości o korzyściach wynikających z ciągłego rozwoju, przybliżą regionalną ofertę szkoleniową, zainspirują do pozyskiwania nowych kompetencji. W obszarze zainteresowań Edustacji.pl pozostaje również edukacja na poziomie akademickim, a szczególnie spójność jej oferty aktualnymi potrzebami rynku pracy. Stąd zrodził się pomysł na 1 Rozwój kwalifikacji przez całe życie kampania informacyjna (PO KL 9.3). 2 Rozwój kwalifikacji przez całe życie (PO KL 9.3). 17

18 Katarzyna Kaszyńska zrealizowanie projektu badawczego Formalne programy nauczania a zapotrzebowanie na rynku pracy w Wielkopolsce (PO KL 8.1.2). Uzyskane w tym projekcie różnymi metodami (ankiety, debaty) wyniki badań stanowią cenne źródło informacji o oczekiwaniach wielkopolskich pracodawców w konfrontacji z ofertą edukacyjną wielkopolskich uczelni. Innym projektem realizowanym przez Edustację.pl a skierowanym do środowiska akademickiego był projekt Od dziś mów do mnie szefie kampania na rzecz propagowania przedsiębiorczości akademickiej (PO KL 8.2.1). Edustacja.pl realizuje także komercyjne projekty e-learningowe na zlecenie oraz w roli partnera. Firma dysponuje najlepszym pod względem funkcjonalności, nowoczesnym narzędziem platformą e-learningową oraz zespołem specjalistów w zakresie produkcji ekranów szkoleniowych. Firma stawiając na rozwój ciągle poszerza swoją ofertę. Niedawno na Edustacja.pl miała miejsce premiera sklepu e-learningowego z ofertą kursów i szkoleń on-line oraz Strefa Trenera funkcjonalność skierowana do trenerów poszukujących pracy i firm poszukujących trenerów. Podsumowując, Edustacja.pl, której potencjał nieustannie wzrasta, skutecznie dąży do wyznaczonych celów realizując swoją misję, jaką jest szerzenie w społeczeństwie informacji o konieczności ciągłego rozwoju.

19 dla wszystkich tych, którzy poszukują...

20

21 Samokształcenie i samowychowanie Dorota Polakowska Samokształcenie i samowychowanie Aby móc należycie działać we współczesności, trzeba wkładać dużo wysiłku w kształtowanie samego siebie i to w ciągu całego życia. Jeżeli chcemy podołać coraz trudniejszym zadaniom, stawianym nam przez życie społeczne, powinniśmy się bronić przed wyjałowieniem duchowym i skostnieniem, nie dawać się zepchnąć na margines głównych nurtów życia społecznego. Aby wyrobić tę postawę, trzeba się samemu troszczyć o nieustanne pogłębianie swej wiedzy o życiu i świecie, modyfikować i aktualizować swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacać doświadczenie, dorabiać się postępowych poglądów, kształcić charakter i czynnie uczestniczyć w życiu swego narodu. Troska o dalszy własny rozwój duchowy już po osiągnięciu wieku dorosłości nie ogranicza się do wyrównywania takich czy innych braków, spowodowanych przez niewystarczające wykształcenie w wieku młodzieńczym, lecz polega na dorównaniu kroku nieustającym przemianom życia społecznego oraz postępom nauki i techniki. Istota, cele i składniki procesu samokształcenia Definicje i geneza samokształcenia Przez pojęcie samokształcenia rozumie się samodzielne, bez pomocy nauczyciela uczenie się, samodzielne zdobywanie wiedzy i sprawności (Z. Matulka 1983). Proces samokształcenia (albo której samokształcenie) to tyle, co samodzielne, poddanie autokontroli urabianie się osobnika w celu osiągnięcia jakiegoś mniej lub więcej jasno określonego wzoru (respektive ideału) osobowości (W. Okoń 1935 str. 34). Powyższa definicja jest obecnie najczęściej używana w terminologii oświatowej, lecz w wersji nieco zmienionej przez F. Urbańczyka, która brzmi tak: samokształcenie polega na samodzielnym, poddanym autokontroli realizowaniu w sobie jakiegoś mniej lub bardziej uświadomionego wzoru osobowości (F. Urbańczyk 1955 str. 24). 21

22 Dorota Polakowska Podobnie interpretuje treść tego pojęcia K. Wojciechowski, mówiąc, iż terminem samokształcenie określamy samodzielne zdobywanie wyrobienia umysłowego, a więc staranie o zdolność obserwacji, myślenia itp. Oraz prace nad własnym charakterem (K. Wojciechowski 1965 str. 355). Według W. Spasowskiego samokształcenie polega na samodzielnym stawianiu i rozwiązywaniu zadań koniecznych, bo wypływających z odczuwalnej natury uświadomionych potrzeb coraz intensywniejszego życia osobnika (W. Spasowski 1953, wyd. II; str. 78). Samokształcenie zostało zapoczątkowane na szerszą skalę w XIX w., kiedy robotnicy pracujący w rozwijającym się przemyśle i chłopi po uwłaszczeniu zaczęli się garnąć do oświaty. Było to przede wszystkim uczenie się czytania i pisania, a następnie zdobywanie podstawowych wiadomości o świecie i przyrodzie, z historii i ekonomii, wiadomości o społeczeństwie, uczenie się rachunków, lektura niektórych utworów literackich i samodzielne czytelnictwo. Było to także zdobywanie wiadomości i umiejętności zawodowych. Samokształcenie odbywało się w zespołach, różnego typu kółkach, ale również zupełnie indywidualnie. Samokształcenie wywodzi się więc z oświaty dorosłych, jakkolwiek i w środowisku uczniów szkół średnich oraz studentów istniały kółka samokształcenia. Celom samokształceniowym, głównie młodzieży służyły biblioteki prowadzone w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku przez Wydział Czytelń Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Również ruch ludowy na początku XX wieku stworzył swoje organizacje oświatowe: Towarzystwo Kółek Rolniczych im. St. Staszica oraz Towarzystwo Pszczelniczo-Ogrodnicze. W ramach tych towarzystw pracowały liczne zespoły, odbywały się kursy, a nawet działały szkoły wszystkie te formy miały na celu popularyzację wiedzy rolniczej i uczelnie samokształcenia w tym zakresie. Proces samokształcenia To, co człowiek wie oraz potrafi, a nadto swoje przekonania, postawy i postępowanie zawdzięcza dwom siłom sprawczym procesowi kształcenia i samokształcenia. Ze zjawiskiem kształcenia mamy wówczas do czynienia, gdy ogół czynności organizowanych przez instytucje, grupy formalne i nieformalne czy pojedyncze jednostki umożliwia ludziom rozwój ich osobowościowych cech instrumentalnych oraz kierunkowych. 22

23 Samokształcenie i samowychowanie Kształcenie może być organizowane przez szeroko rozumiane instytucje bądź osoby fizyczne lub podejmowane samorzutnie. Jeżeli jest ono podejmowane samorzutnie wtedy określa się je mianem samokształcenia, samouctwa bądź samowychowania. Głównymi czynnikami, które pobudzają aktywność człowieka i nadają jej właściwy kierunek są potrzeby i zadania. Na nich też opiera się motywacja ludzkiej aktywności. Samokształcenie jest zjawiskiem nader złożonym, wieloaspektowym oraz wielowymiarowym. Może ono być heterogenne, czyli podejmowane pod wpływem innych oraz autogenne, a więc uprawiane z własnej inicjatywy. Samokształcenie heterogenne stanowi umiejętne połączenie nauczania z samodzielnym, uczenia się bądź wychowania z samowychowaniem. Wyróżnia się dwa typy samokształcenia heterogennego: samokształcenie obligatoryjne oraz samokształcenie fakultatywne. Samokształcenie obligatoryjne, czyli obowiązkowe realizowane jest na mocy odpowiednich przepisów prawnych w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej. Wynika ono z konieczności podnoszenia poziomu wykształcenia ogólnego i zawodowego oraz z potrzeby modernizacji kwalifikacji niezbędnych na zajmowanym stanowisku pracy. Zintegrowane jest ono z odpowiednimi formami szkolnymi, dającymi określone uprawnienia formalne. Równolegle z samokształceniem obligatoryjnym egzystuje heteronomiczne samokształcenie typu fakultatywnego, a więc takie, które dana osoba podejmuje dobrowolnie, lecz pod wpływem oddziaływań. Najwyższą formą samokształcenia jest samokształcenie autogenne, uprawiane samorzutnie, z własnej inicjatywy i samodzielnie. Można w nim wyróżnić co najmniej dwie podstawowe formy: samokształcenie okazjonalne uprawiane doraźnie, np. zapoznanie się z zabytkami Krakowa, w którym ktoś zamierza spędzić urlop oraz samokształcenie systematyczne w wybranej przez podmiot dziedzinie, np. zapoznanie się z życiem i twórczością Adama Mickiewicza. Każda postać samokształcenia może być realizowana w określonej formie organizacyjnej, a mianowicie: zespołowej (grupowej), bilateralnej (parami) bądź indywidualnej. Jeżeli jako kryterium podziału przyjąć cele, to na tej podstawie da się wyróżnić sześć następujących dziedzin: Samokształcenie umysłowe Samokształcenie moralno-społeczne 23

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn Poradnik dla piszących prace dyplomowe 2 Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz Copyright by PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile Sto czterdziesta

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula P Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula Warszawa 2009 Ilustracje: Malwina Wieczorek-Bradé Projekt graficzny okładki: Pracownia C&C Sp. z

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Spis treści O PROJEKCIE (Joanna Żyra, Paweł Jarosz)... 4 WSTĘP 6 1. PRACA I ZAPOTRZEBOWANIE NA KOMPETENCJE W SPOŁECZEŃSTWIE I GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY (Marzena Mamak-Zdanecka)... 9 1.1 W kierunku społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Książka dofinansowana ze środków na naukę w latach 2009 2012 jako projekt badawczy nr N115014537 Przywództwo w zarządzaniu edukacyjnym: paradygmaty i praktyka w instytucjach edukacyjnych Recenzent dr hab.

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 12 13 czerwca 2003. Materiały konferencyjne

PORADNICTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 12 13 czerwca 2003. Materiały konferencyjne PORADNICTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 12 13 czerwca 2003 Materiały konferencyjne BIURO KOORDYNACJI KSZTAŁCENIA KADR FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY Wydawca: Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo