PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o."

Transkrypt

1 PORADNIK Edustacja.pl Sp. z o.o. Łódź 2010

2 Redaktor naczelny Katarzyna Razik Redaktorzy Marcin Felkiewicz, Katarzyna Kaszyńska, Magdalena Korczyk-Waszak, Karolina Kotkowska, Ewa Mlostoń, Ryszard Naskręcki, Ewa Orlińska, Dorota Polakowska, Adrianna Sobór, Agnieszka Sowińska-Wróbel, Katarzyna Ziółkowska Korekta Jadwiga Posadzy Wydawca Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, Poznań ISBN p o l i g r a f i a Przygotowanie i druk KUNKE Poligrafia printbynet.pl

3 Spis treści, czyli o czym to będzie... SPIS TREŚCI, czyli o czym to będzie... Tytułem wstępu Edukacja permanentna...13 Ryszard Naskręcki Na drodze ciągłego rozwoju...17 Katarzyna Kaszyńska Dla wszystkich tych, którzy poszukują Samokształcenie i samowychowanie...21 Dorota Polakowska W swoim artykule autorka w ujęciu historycznym omawia procesy samokształcenia i samowychowania. Zwraca uwagę na ich motywy, cele, dziedziny i formy realizacji. Istota rzeczy w procesie samokształcenia polega w ujęciu autorki na zespoleniu trzech grup, zasadniczych elementów, przekształcanych w toku zaangażowania człowieka w życiu społecznym, którymi są: świadomość, wola i działanie praktyczne, mające na względzie osiąganie zamierzonych celów i zadań życiowych człowieka. Proces samowychowania jest nierozerwalnie związany z działaniem i rozwiązywaniem zasadniczych zadań życiowych człowieka, które kształtują jego los. Autorka omawia związek pomiędzy cechami osobowości a wyborami zawodowymi. Proces samokształcenia polega na zespoleniu trzech grup, zasadniczych elementów, przekształcanych w toku zaangażowania człowieka w życiu społecznym, którymi są: świadomość, wola i działanie praktyczne, mające na względzie osiąganie zamierzonych celów i zadań życiowych człowieka. Sukces? Dlaczego nie!...43 Katarzyna Razik W artykule wyeksponowano składowe sukcesu zawodowego, jego nieodzowne elementy na które składają się: 3

4 Spis treści, czyli o czym to będzie... świadome kreowanie ścieżki kariery zawodowej, dojrzałe wybory zawodowe, wynikające z wysokiej samoświadomości swoich atutów zawodowych i umiejętność zmiany niekorzystnych wyborów i poszukiwania nowych możliwości. Drugi rozdział artykułu stanowi krótki trening umiejętności psychospołecznych, w którym skupimy się na określeniu indywidualnego poziomu aktywności, ocenie przydatności posiadanych cech temperamentu w kontekście całokształtu osobowości człowieka i jej relacji z pożądanymi cechami osobowości zawodowej. W artykule przedstawiono zasady tworzenia osobistej marki, ważnej tak samo jak stworzenie marki firmowej jako sposobu na wyróżnienie produktu na rynku i na rozwijanie dobrze prosperującego biznesu. To my sami dla siebie powinniśmy być najważniejszym produktem. Każdy z nas nieświadomie posiada już swoją markę, którą odczytać i rozszyfrować można w sposobie w jaki inni nas odbierają. Ważne jest to, aby świadomie kreować swoją markę, czuć się jej panem, nie dopuszczać do przypadkowego jej budowania bądź rujnowania. Na zdobycie osobistej marki mają wpływ dwa elementy: obietnice, które składamy (to znaczy wizerunek, który prezentujemy) oraz, obietnice, których dotrzymujemy (czyli nasza reputacja). Autorka artykułu podkreśla, jak ważne jest aby realizując się zawodowo, mieć po prostu radość z tego co się robi, bo mówi się przecież Wybierz pracę, którą lubisz, to nie będziesz pracować. Skok ze SPADOCHRONEM, czyli jak (nie)zwykłe szkolenie może odmienić życie...63 Magdalena Korczyk-Waszak Autorka przedstawia swoje osobiste doświadczenia (zarówno jako uczestnika jak i jako trenera) z programem Spadochron. Mimo, iż powstały jeszcze w latach 70-tych ubiegłego wieku, to wciąż jest to najpopularniejszy, najbardziej kompleksowy, uniwersalny i aktualny program z dziedziny planowania kariery. Wykorzystywany jest przez osoby szukające pracy i doradców zawodowych w USA, Kanadzie, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Szwajcarii i we Włoszech. W Stanach Zjednoczonych każdy student kończąc szkołę wyższą odbywa kurs Spadochron, uznany za jedyny gruntownie przygotowujący do kariery zawodowej. 4

5 Spis treści, czyli o czym to będzie... Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie (FISE), współpracując z grupą specjalistów z dziedziny psychologii, zarządzania i edukacji, dostosowała program do polskich warunków i prowadzi szkolenia od 1994 roku. Z danych wynika, że do tej pory kurs Spadochron odbył się ok. 700 razy a ukończyło go ponad osób. Szkolenie kierowane jest do licealistów, absolwentów szkół wyższych, osób przekwalifikujących się, poszukujących pracy, kształtujących swoją karierę zawodową oraz osób bezrobotnych. Szkolenie skupia się na 3 istotnych, bardzo osobistych kwestiach. Doświadczasz, poddajesz refleksji i wyciągasz wnioski. Sam, lecz ze wsparciem grupy i trenera koncentrujesz się: po pierwsze na swoim potencjale, po drugie na analizie optymalnych warunków pracy dla siebie, po trzecie na zwiększeniu własnej motywacji do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Autorka ilustruje tekst licznymi case study uczestników szkoleń, ich wypowiedziami na temat programu i korzyści jaki niesie. Edukacja przez całe życie z internetem w roli głównej...73 Karolina Kotkowska W artykule przedstawiono sposoby zdobywania wiedzy z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi internetowych. Omówiono kilka najpopularniejszych z nich: Szkolenia i kursy e-learningowe pozwalające na indywidualna naukę przez Internet. Konferencje internetowe, czyli wykłady prowadzone na żywo. Audiobooki, czyli książki do słuchania dostępne w Internecie lub na płytach. Podcasty, czyli cykliczne słuchowiska nagrywane przez specjalistów w danej dziedzinie, dziennikarzy, polityków, dostępne w wersji elektronicznej do pobrania na przenośny odtwarzacz MP3 lub po prostu do odsłuchania na komputerze. Maile, które wykorzystywane są nie tylko do komunikacji (np. z trenerem lub innymi uczestnikami szkolenia) ale także do przekazywania materiału szkoleniowego. Komunikatory (np. Skype), które z powodzeniem wykorzystywane są do nauki języka obcego, czy do indywidualnych konsultacji z trenerem. 5

6 Spis treści, czyli o czym to będzie... Autorka podkreśla rolę całożyciowej edukacji, która nie jest tylko podwyższaniem kwalifikacji zawodowych ale także szansą na rozwój osobisty. Uczenie się przez całe życie (LIFELONG LEARNING PROGRAMME LLP) Adrianna Sobór Autorka przybliża europejski program edukacyjny Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme LLP) realizowany w latach Celem programu jest przyczynianie się, poprzez uczenie się przez całe życie, do rozwoju Wspólnoty jako społeczeństwa opartego na wiedzy, charakteryzującego się trwałym rozwojem gospodarczym, liczniejszymi i lepszymi miejscami pracy oraz większą spójnością społeczną przy jednoczesnym zapewnieniu należytej ochrony środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. W szczególności program ten ma na celu sprzyjanie wymianie, współpracy i mobilności między systemami edukacji i szkoleń w obrębie Wspólnoty. Wskazuje beneficjentów tegoż programu oraz opisuje jego programy szczegółowe. Kształcenie ustawiczne w kontekście europejskim...87 Adrianna Sobór Autorka artykułu wyjaśnia na czym polega proces kształcenia ustawicznego. Wyjaśnia znaczenie formalnej i nieformalnej edukacji ustawicznej. Omawia to zagadnienie w kontekście europejskim na przykładzie Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii oraz Francji. Autorka wskazuje możliwości wykorzystania funduszy europejskich w ramach realizowanego tematu. Wolontariat sposobem kształcenia ustawicznego Dorota Polakowska Magdalena Korczyk-Waszak Autorki wprowadzają nas w świat wolontariatu. Przedstawiają jego założenia i formy realizacji. Pokazują jak bardzo działalność wolontarystyczną cechuje różnorodność pod względem charakteru zajęcia, miejsca jego wykonywania i zakresu czasowego. Wolontariat jest 6

7 Spis treści, czyli o czym to będzie... uniwersalny, dostępny, daje szansę wszystkim chcącym rozwijać się, poznawać, uczyć poprzez dawanie siebie innym. Działalność wolontarystyczna od 2003 roku uregulowana jest Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Określa ona kim jest wolontariusz i korzystający z jego pomocy, gdzie można zaangażować wolontariusza i gdzie jest to niedozwolone. Porusza też ważne kwestie związane z bezpieczeństwem wolontariuszy i formalnymi warunkami ich działalności. Autorki omawiają zakres szkoleń dla wolontariuszy oraz przedstawiają korzyści płynące z wolontariatu; te płynące zarówno dla tych, którym się pomaga jak i te dla samych wolontariuszy. Aktywizacja osób po 50 roku życia Ewa Orlińska Artykuł traktujący o wieku dojrzałym, jego biologicznych, psychologicznych, społecznych i zawodowych przejawach. Podkreśla dramat utraty pracy na tym etapie życia związany z utratą statusu społecznego i ekonomicznego. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej w roku 2010 poziom zatrudnienia osób z grupy wiekowej lata powinien w Polsce wynieść 50%. Tymczasem szacuje się, że wśród osób po 50 roku życia tylko jedna trzecia jest aktywna zawodowo. W artykule omówiono zjawisko outplacementu czyli zwolnień monitorowanych. Jest to narzędzie łagodzące skutki restrukturyzacji zatrudnienia, adresowane zarówno do pracodawców jak i pracowników. Zgodnie z definicją, zwolnienie monitorowane oznacza rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w związku z którym świadczone są usługi rynku pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, a także zagrożonych wypowiedzeniem. Celem zwolnienia monitorowanego jest paradoksalnie zwiększanie szans zwalnianych pracowników na zachowanie ciągłości zatrudnienia. Pracodawca może w ramach outplacementu umożliwić osobom, którym grozi utrata pracy, skorzystanie z doradztwa zawodowego lub szkoleń. Autorka omawia nowe możliwości wsparcia dla osób 50+ opracowywane przez Urzędy Pracy oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jak podkreśla autorka pobudzanie osób w wieku średnim do aktywności zawodowej, jak również społecznej, jest potrzebne zarówno tym osobom, jak i całemu społeczeństwu, bowiem następne pokolenie uczy się od osób starszych, doświadczonych wielu istotnych rzeczy. 7

8 Spis treści, czyli o czym to będzie... Realna wizja rozwoju Marcin Felkiewicz Autor przedstawia główne filary i cechy, na których powinna być oparta organizacja ucząca się. Brak wiedzy, owczy pęd oraz utarte schematy zachowań prowadzą do irracjonalnych zachowań zarówno w sferze naszego życia osobistego, jak i naszym biznesie. Autor na konkretnych przykładach pokazuje, wszelkie inicjatywy powinny być rozważane w ujęciu globalnym, gdyż jedynie ta droga prowadzi do widocznych rezultatów. Rezultaty są wypadkową wielu czynników poczynając od znalezienia problemów, poprzez rozwiązanie konfliktu, a na samym końcu stworzenia rozwiązania i wprowadzenia go w życie. Następne przykłady pokazują modele myślowe i sposoby przełamania niepożądanych efektów oraz powiązanych z tym aspektów związanych z koniecznością zrozumienia relacji przyczynowo-skutkowych. Organizacja ucząca się potrzebuje czasu i dużego wysiłku, by dążyć do perfekcji. Otwartość umysłu pracowników oraz odgórna zgoda na próby doskonalenia powoduje ustawienie firmy na odpowiednim torze. Możemy jednak przyspieszyć tę pracę, dając sobie i swoim pracownikom usystematyzowane narzędzia oraz wiedzę, która od wielu lat jest wykorzystywana w szeregu przedsiębiorstw i pozwala na sprawne osiąganie przyjęte celów. Tą metodą jest według autora Teoria Ograniczeń, która pozwala przełamywać najbardziej zakorzenione stereotypy i wzmocnić rozwój firmy. Skosztowałeś? Teraz poczęstuj innych! Agnieszka Sowińska-Wróbel Artykuł dla wszystkich tych, którzy osiągnęli już wysoki poziom wiedzy lub umiejętności w danej dziedzinie, a nie mają pomysłu, jak rozwijać się dalej, poświęcony właśnie temu, jak poradzić sobie w takiej sytuacji i wyjść z impasu. Przedstawia praktyczne możliwości rozwoju dla tych wszystkich, którzy wiedzą już wiele, a nie chcą zwalniać tempa osobistego wzrostu. Autorka inspiruje do podjęcia nowych aktywności, które być może zaowocują nietuzinkowymi doświadczeniami, planuje możliwe rozwiązania dla bohaterów case study. Przedstawia formy i możliwości dzielenia się wiedzą m.in.: udzielanie się w stowarzyszeniach, kołach zainteresowań, forach internetowych, blogach, próbowania sił w trenerstwie, mentoringu itd. 8

9 Spis treści, czyli o czym to będzie... Skieruj kroki w odpowiednim kierunku, czyli mini przewodnik po wybranych instytucjach rynku pracy Ewa Mlostoń Maja Polak Autorki zwracają w tym artykule uwagę na fakt, że umiejętne podejmowanie decyzji zawodowych i edukacyjnych nie jest łatwe niezależnie od tego czy podejmujemy decyzje związane z wyborem zawodu, czy też ze zmianą kwalifikacji. Dlatego przypominają, że warto w tych dziedzinach korzystać z fachowej pomocy oraz profesjonalnego doradztwa. Na naszym rynku istnieje wiele instytucji, które bezpłatnie świadczą pomoc zarówno w poruszaniu się po rynku pracy, jak i w zmianie oraz dostosowaniu swoich możliwości i kwalifikacji tak, by stać się atrakcyjnym na rynku pracy. W instytucjach tych możemy uzyskać pomoc przy wyborze ścieżki zawodowej, zbadać swoje predyspozycje zawodowe, a także uzyskać cenne wskazówki dotyczące aktualnych trendów na rynku pracy. Ponadto przy rozwiązywaniu problemów związanych z poszukiwaniem czy też zmianą zatrudniania można liczyć na wsparcie psychologów. W artykule scharakteryzowano najważniejsze ośrodki zajmujące się pomocą z szeroko rozumianego doradztwa zawodowego. Autorki informują dla jakiego odbiorcy dany ośrodek kieruje swoje usługi, a także gdzie tego typu placówki można znaleźć. Kilka słów o autorach...167

10

11 tytułem wstępu

12

13 Edukacja permanentna Ryszard Naskręcki Edukacja permanentna Uczenie się przez całe życie staje się jednym z najważniejszych wyzwań XXI wieku. Edukacja permanentna, kształcenie ustawiczne albo kształcenie przez całe życie (ang. lifelong learning) rozumiane jako proces nieustannej rewitalizacji wiedzy i nabywania nowych umiejętności staje się coraz ważniejszym elementem nie tylko zawodowego sukcesu, ale także zawodowego przetrwania. Szybko zmieniające się wymagania rynku pracy, w szczególności rosnące wymagania innowacyjnych przedsiębiorstw tworzących zręby gospodarki opartej na wiedzy oraz nieustanny rozwój nowych narzędzi pracy powodują konieczność zwiększenia aktywności edukacyjnej osób dorosłych w trakcie ich aktywności zawodowej. Przestaje obowiązywać zasada uczę się przez 20 lat i korzystam z nabytej wiedzy przez kolejnych 40 lat. Szybko zmieniający się rynek pracy, w szczególności rosnące wymagania pracodawców oraz nieustanny rozwój nowych technologii powodują, że co 5 10 lat większość zatrudnionych będzie musiała zmieniać zawód, a wcześniej do tej zmiany efektywnie się przygotować. Uczestnictwo w nowoczesnym kształceniu ustawicznym daje coraz częściej wymierną przewagę na rynku pracy i w konsekwencji przeciwdziała marginalizacji zawodowej i wykluczeniu społecznemu. Raport Światowego Forum Gospodarczego, badający zdolność państw do modernizacji w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne i naukowe, potwierdził duże zacofanie Polski w tym obszarze. Wśród ponad 120 analizowanych państw Polska zajęła 62 miejsce, jedno z ostatnich wśród państw europejskich. Przyczyn jest wiele, a jedną z ważniejszych jest bezwątpienia szybko rosnący deficyt wiedzy i umiejętności pracowników. Doświadczenia innych krajów wskazują także na konieczność odchodzenia od tzw. kształcenia powrotnego czy okresowego, którego celem jest doskonalenie określonych kompetencji zawodowych, na rzecz kształcenia ustawicznego. Odsetek Polaków uczestniczących w kształceniu ustawicznym, na tle krajów Zjednoczonej Europy jest niski, a kształcenie ustawiczne ciągle jest traktowane marginalnie. Przyczyn jest wiele, a jedną z najważniejszych jest brak społecznego przekonania o koniczności cią- 13

14 Ryszard Naskręcki głego aktualizowania swojej wiedzy oraz nieustannego podnoszenia kwalifikacji. Rozwój nowoczesnych koncepcji uczenia się przez całe życie wymagać będzie przede wszystkim zwiększenia dostępności kształcenia ustawicznego w powiązaniu z nowymi instrumentami edukacyjnymi. Prognozy związane z rynkiem pracy pokazują, że w najbliższych latach potrzebni będą przede wszystkim specjaliści potrafiący sprawnie poruszać się na szeroko rozumianym rynku wiedzy i innowacji, specjaliści potrafiący skutecznie adoptować nowe rozwiązania do praktyki gospodarczej. W tym więc kontekście coraz częściej mówi się o tzw. zawodach eksperckich i umiejętnościach eksperckich, potrzebnych przede wszystkim do rozwiązywania problemów nierutynowych, takich których nie daje się łatwo zalgorytmizować. Tworzenie kultury nieustannego uczenia się, rozbudzanie chęci do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności wymaga wielu zdecydowanych działań, w szczególności eliminowania formalnych przeszkód, promowania nowoczesnych metod edukacyjnych do dalszego kształcenia oraz formalnego uznawania wiedzy i umiejętności, niezależnie od tego w jaki sposób zostały one nabyte. W wydanej w roku 1995, z inicjatywy Komisji Europejskiej, Białej Księdze Kształcenia i Doskonalenia (ang. The White Paper on Educatin and Training. Teaching and Learnig Towards the Learning Society) nakreślono perspektywy przejścia do społeczeństwa informacyjnego. W dokumencie tym podkreśla się przede wszystkim rolę permanentnej edukacji oraz zdobywania umiejętności w toku ustawicznego nauczania i uczenia się. W tym kontekście w wielu krajach, w tym także w Polsce, coraz większego znaczenia nabiera rosnąca marginalizacja zawodowa osób z grupy wiekowej 50+. Nowe instrumenty osłonowe będą musiały w znacznie większym stopniu wykorzystać nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych. Również w Strategii Lizbońskiej, stanowiącej plan reform społeczno-gospodarczych Unii Europejskiej do roku 2010, koncepcja kształcenia ustawicznego, zarówno sformalizowanego kursy, kształcenie policealne czy podyplomowe, jak i kształcenia nieformalnego (samokształcenie) zajmuje ważne miejsce. Jednym ze wskaźników, które miały przyczynić się do realizacji założeń tej strategii jest średni poziom uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym. Zakładano, że w roku 2010 średni odsetek osób dorosłych z grupy 25 do 64 lat, biorących udział w kształceniu w krajach UE będzie wyższy niż 12.5%. Dla porównania obecnie w Polsce jest on niższy niż 6%, w Szwecji natomiast przekracza 20%. Rozwój nowoczesnych koncep- 14

15 Edukacja permanentna cji i metod uczenia się przez całe życie wymaga przede wszystkim zwiększenia dostępności do kształcenia ustawicznego w powiązaniu z potrzebami szybko zmieniającego się rynku pracy. W konsekwencji niezbędnym staje się redefinicja tzw. umiejętności kluczowych, których posiadanie warunkuje aktywny udział w strukturach nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego (społeczeństwa wiedzy). Są to: umiejętność szybkiego uczenia się, kreatywność, umiejętności komunikacji, w szczególności znajomość języków obcych, biegłość w korzystaniu z nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, znajomość nowych technik zdobywania, gromadzenia i przetwarzania informacji, a także nowe umiejętności społeczne, chociażby takie jak umiejętność pracy w grupie (dziś żadnego wartościowego wyniku nie osiąga się w odosobnieniu), umiejętności elastycznego dostosowywania się do zmienności sytuacji oraz zdolność do podejmowania decyzji z oceną uzasadnionego ryzyka. Biorąc pod uwagę specyfikę współczesnych czasów, coraz bardziej powszechną informatyzację stanowisk pracy, jej wirtualizację i upowszechnianie abstrakcyjnych schematów działania można bezwątpienia założyć dużą rolę zdalnych technologii informatycznych, Internetu i technologii z nim związanych w kształceniu ustawicznym. Efektywne powiązanie potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego z możliwościami kształcenia na odległość może stworzyć nowe, niezwykłe możliwości rozwoju. Ważne cechy e-nauczania, jako metody kształcenia ustawicznego to przede wszystkim interaktywność i indywidualizacja (każdemu według jego rzeczywistych potrzeb). Indywidualizacja toku nauczania pozwoli odejść od ciągle powszechnej uniformizacji metod i treści, a zniesienie bariery czasu i przestrzeni w procesie dydaktycznym powinno istotnie zwiększyć efektywność kształcenia, a tym samym istotnie skrócić czas potrzebny na rewitalizację wiedzy. Wreszcie środki finansowe, jakie muszą zostać przeznaczone na rozwój struktur i zasobów związanych z kształceniem ustawicznym. Wejście Polski do struktur Zjednoczonej Europy pozwala niezwykle skutecznie takie środki zidentyfikować i pozyskać. W wielu programach rozwojowych, zarówno krajowych jak i europejskich przewidziano znaczące środki finansowe na wsparcie różnorodnych programów kształcenia ustawicznego. W Strategii rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 8 lipca 2003 r. stwierdzono konieczność przeznaczenia na edukację dorosłych w Polsce około 2,5 % całkowitych wydatków na edukację (w roku 2003 było 15

16 Ryszard Naskręcki to zaledwie 0.6%). Zaznaczono także, że większość zadań opisanych w tej strategii może być sfinansowana ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. I na koniec cytat z Memorandum dotyczącego kształcenia ustawicznego Komisji Wspólnot Europejskich (Bruksela, 30 października 2000 r.): W społeczeństwie opartym na wiedzy wiele zależy od samych ludzi. Najbardziej liczy się zdolność człowieka do efektywnego i rozsądnego wytwarzania oraz korzystania z wiedzy w obliczu ciągłych zmian. Aby w pełni rozwinąć tę umiejętność, ludzie powinni chcieć i być w stanie wziąć swoje życie we własne ręce krótko mówiąc, stać się aktywnymi obywatelami. Edukacja i szkolenie trwające przez całe życie to najlepszy sposób, by sprostać wyzwaniom przynoszonym przez zmiany.

17 Na drodze ciągłego rozwoju Katarzyna Kaszyńska Na drodze ciągłego rozwoju Edustacja.pl swoją działalność rozpoczęła 24 listopada 2007 roku. Początkowo jej główną funkcjonalnością była baza szkoleń i kursów powszechnie dostępna i darmowa, w której każda placówka edukacyjna, czy szkoleniowa miała i ma nadal, bo kilkutysięczne zasoby zgromadzonych tam ofert szkoleniowych, które potwierdziły słuszność istnienia tego rodzaju portalu, możliwość zamieszczenia informacji o organizowanych szkoleniach. Z czasem powiększające się każdego dnia zasoby wysunęła Edustację.pl na czołówkę wśród serwisów związanych z branżą szkoleniową. Dotychczasowa działalność tej firmy zaowocowała powstaniem społeczności skupionej wokół działań związanych z promowaniem kształcenia ustawicznego. Społeczność ta, w przeciągu dwóch i pół roku działalności Edustacji.pl stała się bardzo liczna, głównie dzięki szerokiemu zakresowi podejmowanych przez tę firmę przedsięwzięć. Ważnym etapem w rozwoju Edustacji.pl było wstąpienie w szeregi Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i realizacja w partnerstwie z tą organizacją projektu Promocja idei Lifelong Learning (PO KL 9.3). Ogólne zainteresowanie działaniami związanymi z tym projektem dały obraz silnej potrzeby, jaką jest informacja o możliwościach ciągłego rozwoju skierowana do osób dorosłych. Edustacja.pl wychodząc naprzeciw tej potrzebie podjęła się równoległej realizacji w dwóch województwach, łódzkim 1 i wielkopolskim 2, projektów stanowiących szeroko zakrojoną kampanię informacyjną dotyczącą formalnego kształcenia ustawicznego dla dorosłych. Zaplanowane w tych projektach działania wpłyną na zwiększenie w społeczeństwie świadomości o korzyściach wynikających z ciągłego rozwoju, przybliżą regionalną ofertę szkoleniową, zainspirują do pozyskiwania nowych kompetencji. W obszarze zainteresowań Edustacji.pl pozostaje również edukacja na poziomie akademickim, a szczególnie spójność jej oferty aktualnymi potrzebami rynku pracy. Stąd zrodził się pomysł na 1 Rozwój kwalifikacji przez całe życie kampania informacyjna (PO KL 9.3). 2 Rozwój kwalifikacji przez całe życie (PO KL 9.3). 17

18 Katarzyna Kaszyńska zrealizowanie projektu badawczego Formalne programy nauczania a zapotrzebowanie na rynku pracy w Wielkopolsce (PO KL 8.1.2). Uzyskane w tym projekcie różnymi metodami (ankiety, debaty) wyniki badań stanowią cenne źródło informacji o oczekiwaniach wielkopolskich pracodawców w konfrontacji z ofertą edukacyjną wielkopolskich uczelni. Innym projektem realizowanym przez Edustację.pl a skierowanym do środowiska akademickiego był projekt Od dziś mów do mnie szefie kampania na rzecz propagowania przedsiębiorczości akademickiej (PO KL 8.2.1). Edustacja.pl realizuje także komercyjne projekty e-learningowe na zlecenie oraz w roli partnera. Firma dysponuje najlepszym pod względem funkcjonalności, nowoczesnym narzędziem platformą e-learningową oraz zespołem specjalistów w zakresie produkcji ekranów szkoleniowych. Firma stawiając na rozwój ciągle poszerza swoją ofertę. Niedawno na Edustacja.pl miała miejsce premiera sklepu e-learningowego z ofertą kursów i szkoleń on-line oraz Strefa Trenera funkcjonalność skierowana do trenerów poszukujących pracy i firm poszukujących trenerów. Podsumowując, Edustacja.pl, której potencjał nieustannie wzrasta, skutecznie dąży do wyznaczonych celów realizując swoją misję, jaką jest szerzenie w społeczeństwie informacji o konieczności ciągłego rozwoju.

19 dla wszystkich tych, którzy poszukują...

20

21 Samokształcenie i samowychowanie Dorota Polakowska Samokształcenie i samowychowanie Aby móc należycie działać we współczesności, trzeba wkładać dużo wysiłku w kształtowanie samego siebie i to w ciągu całego życia. Jeżeli chcemy podołać coraz trudniejszym zadaniom, stawianym nam przez życie społeczne, powinniśmy się bronić przed wyjałowieniem duchowym i skostnieniem, nie dawać się zepchnąć na margines głównych nurtów życia społecznego. Aby wyrobić tę postawę, trzeba się samemu troszczyć o nieustanne pogłębianie swej wiedzy o życiu i świecie, modyfikować i aktualizować swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacać doświadczenie, dorabiać się postępowych poglądów, kształcić charakter i czynnie uczestniczyć w życiu swego narodu. Troska o dalszy własny rozwój duchowy już po osiągnięciu wieku dorosłości nie ogranicza się do wyrównywania takich czy innych braków, spowodowanych przez niewystarczające wykształcenie w wieku młodzieńczym, lecz polega na dorównaniu kroku nieustającym przemianom życia społecznego oraz postępom nauki i techniki. Istota, cele i składniki procesu samokształcenia Definicje i geneza samokształcenia Przez pojęcie samokształcenia rozumie się samodzielne, bez pomocy nauczyciela uczenie się, samodzielne zdobywanie wiedzy i sprawności (Z. Matulka 1983). Proces samokształcenia (albo której samokształcenie) to tyle, co samodzielne, poddanie autokontroli urabianie się osobnika w celu osiągnięcia jakiegoś mniej lub więcej jasno określonego wzoru (respektive ideału) osobowości (W. Okoń 1935 str. 34). Powyższa definicja jest obecnie najczęściej używana w terminologii oświatowej, lecz w wersji nieco zmienionej przez F. Urbańczyka, która brzmi tak: samokształcenie polega na samodzielnym, poddanym autokontroli realizowaniu w sobie jakiegoś mniej lub bardziej uświadomionego wzoru osobowości (F. Urbańczyk 1955 str. 24). 21

22 Dorota Polakowska Podobnie interpretuje treść tego pojęcia K. Wojciechowski, mówiąc, iż terminem samokształcenie określamy samodzielne zdobywanie wyrobienia umysłowego, a więc staranie o zdolność obserwacji, myślenia itp. Oraz prace nad własnym charakterem (K. Wojciechowski 1965 str. 355). Według W. Spasowskiego samokształcenie polega na samodzielnym stawianiu i rozwiązywaniu zadań koniecznych, bo wypływających z odczuwalnej natury uświadomionych potrzeb coraz intensywniejszego życia osobnika (W. Spasowski 1953, wyd. II; str. 78). Samokształcenie zostało zapoczątkowane na szerszą skalę w XIX w., kiedy robotnicy pracujący w rozwijającym się przemyśle i chłopi po uwłaszczeniu zaczęli się garnąć do oświaty. Było to przede wszystkim uczenie się czytania i pisania, a następnie zdobywanie podstawowych wiadomości o świecie i przyrodzie, z historii i ekonomii, wiadomości o społeczeństwie, uczenie się rachunków, lektura niektórych utworów literackich i samodzielne czytelnictwo. Było to także zdobywanie wiadomości i umiejętności zawodowych. Samokształcenie odbywało się w zespołach, różnego typu kółkach, ale również zupełnie indywidualnie. Samokształcenie wywodzi się więc z oświaty dorosłych, jakkolwiek i w środowisku uczniów szkół średnich oraz studentów istniały kółka samokształcenia. Celom samokształceniowym, głównie młodzieży służyły biblioteki prowadzone w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku przez Wydział Czytelń Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Również ruch ludowy na początku XX wieku stworzył swoje organizacje oświatowe: Towarzystwo Kółek Rolniczych im. St. Staszica oraz Towarzystwo Pszczelniczo-Ogrodnicze. W ramach tych towarzystw pracowały liczne zespoły, odbywały się kursy, a nawet działały szkoły wszystkie te formy miały na celu popularyzację wiedzy rolniczej i uczelnie samokształcenia w tym zakresie. Proces samokształcenia To, co człowiek wie oraz potrafi, a nadto swoje przekonania, postawy i postępowanie zawdzięcza dwom siłom sprawczym procesowi kształcenia i samokształcenia. Ze zjawiskiem kształcenia mamy wówczas do czynienia, gdy ogół czynności organizowanych przez instytucje, grupy formalne i nieformalne czy pojedyncze jednostki umożliwia ludziom rozwój ich osobowościowych cech instrumentalnych oraz kierunkowych. 22

23 Samokształcenie i samowychowanie Kształcenie może być organizowane przez szeroko rozumiane instytucje bądź osoby fizyczne lub podejmowane samorzutnie. Jeżeli jest ono podejmowane samorzutnie wtedy określa się je mianem samokształcenia, samouctwa bądź samowychowania. Głównymi czynnikami, które pobudzają aktywność człowieka i nadają jej właściwy kierunek są potrzeby i zadania. Na nich też opiera się motywacja ludzkiej aktywności. Samokształcenie jest zjawiskiem nader złożonym, wieloaspektowym oraz wielowymiarowym. Może ono być heterogenne, czyli podejmowane pod wpływem innych oraz autogenne, a więc uprawiane z własnej inicjatywy. Samokształcenie heterogenne stanowi umiejętne połączenie nauczania z samodzielnym, uczenia się bądź wychowania z samowychowaniem. Wyróżnia się dwa typy samokształcenia heterogennego: samokształcenie obligatoryjne oraz samokształcenie fakultatywne. Samokształcenie obligatoryjne, czyli obowiązkowe realizowane jest na mocy odpowiednich przepisów prawnych w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej. Wynika ono z konieczności podnoszenia poziomu wykształcenia ogólnego i zawodowego oraz z potrzeby modernizacji kwalifikacji niezbędnych na zajmowanym stanowisku pracy. Zintegrowane jest ono z odpowiednimi formami szkolnymi, dającymi określone uprawnienia formalne. Równolegle z samokształceniem obligatoryjnym egzystuje heteronomiczne samokształcenie typu fakultatywnego, a więc takie, które dana osoba podejmuje dobrowolnie, lecz pod wpływem oddziaływań. Najwyższą formą samokształcenia jest samokształcenie autogenne, uprawiane samorzutnie, z własnej inicjatywy i samodzielnie. Można w nim wyróżnić co najmniej dwie podstawowe formy: samokształcenie okazjonalne uprawiane doraźnie, np. zapoznanie się z zabytkami Krakowa, w którym ktoś zamierza spędzić urlop oraz samokształcenie systematyczne w wybranej przez podmiot dziedzinie, np. zapoznanie się z życiem i twórczością Adama Mickiewicza. Każda postać samokształcenia może być realizowana w określonej formie organizacyjnej, a mianowicie: zespołowej (grupowej), bilateralnej (parami) bądź indywidualnej. Jeżeli jako kryterium podziału przyjąć cele, to na tej podstawie da się wyróżnić sześć następujących dziedzin: Samokształcenie umysłowe Samokształcenie moralno-społeczne 23

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE KSZTAŁCENIE USTAWICZNE Wykład do projektu: Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim Wielkopolski rynek pracy we wrześniu 2013r. 141 787 osób bezrobotnych w urzędach pracy,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI BARBARA KUBICKA - KLUCZNY Cross-coaching nowoczesne narzędzie rozwoju w organizacji Zarówno o coachingu indywidualnym jak i zespołowym powiedziano

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO I. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn.21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II ul. M. Kopernika 9 21-040 Świdnik 081 468 77 00 fax: 081 468 77 02 e-mail: sekretariat.gimnazju m1 @swidnik.edu.pl www.gimn azju m1.swidnik.edu.pl Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz....) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ 1. Wspieranie dziecka w poznawaniu oraz wykorzystywaniu własnego potencjału rozwojowego i budowaniu pozytywnego obrazu własnego ja. 2. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2 Propozycja tematów zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do realizacji na godzinach wychowawczych (zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania dalszego kształcenia, ścieżki kariery

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Ewa Jagiełłowicz (psycholog) mgr Anna Konopka (pedagog)

Opracowanie: mgr Ewa Jagiełłowicz (psycholog) mgr Anna Konopka (pedagog) DORADZTWO ZAWODOWE W PRZEKROJU ŻYCIOWYM Opracowanie: mgr Ewa Jagiełłowicz (psycholog) mgr Anna Konopka (pedagog) AKTY PRAWNE Konstytucja RP z dnia 2.04.1997 r. (art.65), Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? 1 Prawdziwe wartości edukacji Europejskie ramy odniesienia Polskie ramy odniesienia Badania PISA 2 Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

MISJA I WIZJA. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie

MISJA I WIZJA. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie MISJA I WIZJA Załącznik nr 02 do Statutu Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Kostrzyn 2012 r. 1 S t r o n a MISJA SZKOŁY J WYCHOWUJEMY POLAKA I EUROPEJCZYKA esteśmy

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawcą

Nauczyciel wychowawcą Nauczyciel wychowawcą Rok 2005 konferencja Edukacja kształcenia: różne systemy kształcenia i szkolenia wspólne cele Próba ujednolicenia kwalifikacji pracowników Refleksja nad kompetencjami absolwentów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia:

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia: Kierunek Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia Profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia: Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Poziom kształcenia: studia I stopnia Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego Doradztwo zawodowe i edukacja dorosłych jako systemy wspierania rozwoju człowieka

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia potrzeb Dr Monika Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku 10 czerwca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL 1. Specyfika potrzeb

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie Program opracowała Iwona Wiśniewska Szkolny doradca zawodowy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie

Bardziej szczegółowo

WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY. wyboru szkoły i zawodu?

WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY. wyboru szkoły i zawodu? WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY Jak przygotować dziecko do właściwego Jak przygotować dziecko do właściwego wyboru szkoły i zawodu? RYNEK PRACY XXI WIEKU Wymagania rynku pracy: Kształtowanie u uczniów umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 1 Przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2013 2017 uwzględniono: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego, poziom wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach:

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach: Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do nauki na wyższym etapie edukacyjnym; byli dobrze przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, zjednoczonej

Bardziej szczegółowo

komunikacji) polegający na aktywnym, świadomym i skierowanym w przyszłość rozwijaniu organizacji opartej na wartościach

komunikacji) polegający na aktywnym, świadomym i skierowanym w przyszłość rozwijaniu organizacji opartej na wartościach SIWA FALA -ZARZĄDZANIE WIEKIEM ZDZISŁAWA PRZETACKA VALUE 4 BUSINESS Doradztwo Personalne Model Biznesowy Podstawą modelu biznesowego opartego na zarządzaniu różnorodnością jest zaakceptowanie istniejących

Bardziej szczegółowo

E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym

E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym o czym warto pamiętać pracując z seniorami w bibliotece Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU Autor: mgr Józef Czerwiec ZAŁOŻENIA PROGRAMU Historia est magistra vitae Cyceron Gdy w 55 roku p.n.e. Marcus Tullius Cicero wypowiadał

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA rok szkolny 2013/2014 Program nauczania dla szkoły gimnazjalnej autorstwa Mieczysława Borowieckiego - Wydawnictwo Szkolne PWN Nauczyciel prowadzący przedmiot mgr Marcin Kuc

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Każdy człowiek ma w życiu jakieś cele, dążenia i plany, które chciałby w przyszłości osiągnąć

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Rola nauczyciela w pracy z dzieckiem zdolnym

Rola nauczyciela w pracy z dzieckiem zdolnym Rola nauczyciela w pracy z dzieckiem zdolnym Przez zdolność rozumiemy predyspozycje jednostki do łatwego, sprawnego i skutecznego opanowania pewnych umiejętności. Dziecko zdolne - to takie, które w kilku

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE Wstęp Funkcjonowanie szkoły jest procesem złożonym między innymi z uwagi na jej wielofunkcyjność: kształcenie, wychowanie, opieka, działalność

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013 OCENA 360 Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl www.considero.pl Warszawa luty 2013 Diagnoza kompetencji zawodowych czym jest ocena 360 Ocena 360 to metoda uzyskiwania informacji o pracowniku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum. Barbara Dolecka doradca zawodowy Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu

Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum. Barbara Dolecka doradca zawodowy Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum Barbara Dolecka doradca zawodowy Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie organizacji w szkole doradztwa zawodowego OBOWIĄZEK 1

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej Certyfikat ISO 9001 (od 2002) ŁCDNiKP 824/rz Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej Małgorzata Sienna Kierownik Ośrodka Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Doradca zawodowy w szkole

Doradca zawodowy w szkole Doradca zawodowy w szkole Poradnictwo zawodowe w szkole Na skutek niezmiernie szybkich przemian gospodarczych i społecznych wyraźnie widoczne są dzisiaj wszystkie słabe punkty poradnictwa zawodowego dla

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego , Siła woli potrafi zaskakiwać rozmachem wizji i zdumiewać osiągnięciami po jej urzeczywistnieniu. To właśnie na motywacji, chęci

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Kompetencje obywatelskie uczniów w Polsce i Unii Europejskiej. Warszawa-Poznań, marzec 2011 r.

Kompetencje obywatelskie uczniów w Polsce i Unii Europejskiej. Warszawa-Poznań, marzec 2011 r. Kompetencje obywatelskie uczniów w Polsce i Unii Europejskiej Warszawa-Poznań, marzec 2011 r. Porządek prezentacji I. Co wiemy w badań? I. Co wiemy z doświadczeń? I. Co robić? II. Co proponuje UE? 2 Kompetencje

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ mgr Maria Pelc KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polityka edukacyjna UE System oświatowy to bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, który

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją prawa i obowiązki szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów

Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją prawa i obowiązki szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów Materiał szkoleniowy Gdynia, Gdańsk, marzec 2009 r. opracowany zespołowo i zredagowany przez Izabelę Mańkowską Lider Programu ORTOGRAFFITI Aleksandra Bućko Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych

Bardziej szczegółowo