Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi. Rack Automatic Transfer Switch

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi. Rack Automatic Transfer Switch"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi Rack Automatic Transfer Switch

2 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este manual está disponible en español en el CD-ROM adjunto. Ce manuel est disponible en français sur le CD-ROM ci-inclus. Questo manuale è disponibile in italiano nel CD-ROM allegato. 本 マニュアルの 日 本 語 版 は 同 梱 の CD-ROM からご 覧 になれます Instrukcja Obsługi w jezyku polskim jest dostepna na CD. O manual em Português está disponível no CD-ROM em anexo. Данное руководство на русском языке имеется на прилагаемом компакт-диске. Bu kullanim kilavuzunun Türkçe'sä, äläxäkte gönderälen CD äçeräsände mevcuttur. 您 可 以 从 包 含 的 CD 上 获 得 本 手 册 的 中 文 版 本

3 Spis treści Informacje wstępne... 1 Omówienie Dokumentacja dodatkowa Kontrola przy odbiorze Przerób wtórny Produkt i jego wyposażenie Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Omówienie... 3 Panel przedni Instalacja... 5 Możliwości montażu Podstawowa konfiguracja... 6 Omówienie Metody konfiguracji protokołu TCP/IP Kreator konfiguracji protokołu IP w urządzeniu Konfiguracja przy użyciu serwerów BOOTP i DHCP Lokalny dostęp do konsoli Zdalny dostęp do konsoli Konsola Dostęp do interfejsów przełączników SZR do montażu w szafie Omówienie Interfejs HTTP Telnet i SSH Protokół SNMP Protokoły FTP i SCP Zarządzanie zabezpieczeniami systemu Automatyczny przełącznik źródeł zasilania (SZR) Instrukcja i

4 Konfigurowanie przełącznika SZR Konfigurowanie czułości Konfigurowanie zakresu napięcia przełączenia Postępowanie w razie utraty hasła Gwarancja Warunki gwarancji Gwarancja niepodlegająca przeniesieniu Wykluczenia Roszczenia gwarancyjne Informacje dotyczące systemów podtrzymywania życia Zasady ogólne Przykładowe urządzenia podtrzymujące życie ii Automatyczny przełącznik źródeł zasilania (SZR) Instrukcja

5 Informacje wstępne Omówienie Przełącznik SZR do montażu w szafie firmy American Power Conversion (APC ) to przełącznik zapewniający nadmiarowe zasilanie podłączonych urządzeń, a tym samym poprawiający odporność na awarie. Przełącznik jest wyposażony w dwa wejściowe przewody zasilające, po jednym dla każdego toru zasilającego prądem przemiennym. Przełącznik SZR do montażu w szafie dostarcza zasilanie do podłączonego urządzenia z podstawowego źródła zasilania prądem przemiennym. Jeśli podstawowe źródło zasilania przestanie być dostępne, przełącznik SZR do montażu w szafie automatycznie przechodzi na zasilanie ze źródła dodatkowego. Przełączenie między źródłami jest płynne z punktu widzenia podłączonego urządzenia, ponieważ odbywa się ono bezpiecznie między dwoma źródłami zasilania niezależnie od różnic faz. Urządzenia są wyposażone w złącza sieciowe umożliwiające zdalne zarządzanie za pośrednictwem interfejsu HTTP, SNMP lub usłudze Telnet. Dokumentacja dodatkowa Niniejsza Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi, a także Podręcznik użytkownika (User s Guide) w postaci elektronicznej dostępne są na dołączonym dysku CD i na stronie internetowej firmy APC: Podręcznik użytkownika (User s Guide) w formie elektronicznej zawiera dodatkowe informacje na następujące tematy związane z przełącznikami SZR do montażu w szafie: Interfejsy zarządzania Konta użytkowników Dostosowywanie ustawień Bezpieczeństwo Kontrola przy odbiorze Należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie zostały uszkodzone w trakcie transportu, oraz czy dostarczone zostały wszystkie części. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić firmie przewozowej, zaś firmie APC lub sprzedawcy przedstawić wykaz brakujących elementów, uszkodzeń lub informacje o innych problemach. Przerób wtórny Materiały opakowaniowe nadają się do przerobu wtórnego. Należy zachować je do późniejszego wykorzystania lub zutylizować w odpowiedni sposób. 1

6 Produkt i jego wyposażenie pdu0393a Automatyczny przełącznik źródeł zasilania do montażu w szafie (1 U lub 2 U) Kabel komunikacyjny RJ12/DB-9 żeńskie Śruba Nakrętka koszyczkowa Spinka Zestaw klamer do montażu w szafie 1 U (dostarczony z przełącznikiem SZR do montażu w szafie 1 U) Zestaw klamer do montażu w szafie 2 U (dostarczony z przełącznikiem SZR do montażu w szafie 2 U) Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Przednie i tylne segmenty szyn AP7768 (niedostarczone) Wspornik podtrzymujący przewody AP7769 (niedostarczony) Uwaga: Zamontowanie przełącznika SZR do montażu w szafie z przednimi i tylnymi segmentami szyn umożliwia zwiększenie stabilności. Przednie/tylne segmenty szyn i wspornik podtrzymujący przewody są dostępne w witrynie internetowej firmy APC: 2

7 Omówienie Panel przedni B1 B2 TOTAL - OK - Warning - Overload - OK - Warning - Overload Link - Rx/Tx 10/100 Status A Input B Output A Preference B Reset Amps Press to select data Serial Port Automatic Transfer Switch pdu0392a Element Opis Diody źródeł A i B Informują o napięciu zasilania z poszczególnych źródeł. Jeśli napięcie średnie skuteczne i zmierzona częstotliwość mieszczą się w wybranym zakresie tolerancji, odpowiednia kontrolka świeci. Podczas normalnej pracy (pełna redundancja) obie diody świecą. Diody złączy Wskazują, z którego źródła zasilane są połączone urządzenia (świeci tylko jedna strzałka naraz). Kombinacja stanu diod źródła, złączy i napięcia wyjściowego w sposób graficzny obrazują przepływ zasilania przez przełącznik SZR. Dioda napięcia wyjściowego Informuje o dostępności napięcia na wyjściu przełącznika SZR. Przycisk Preference Służy do wybierania preferowanego źródła zasilania podłączonych urządzeń. Podczas normalnej pracy, gdy dostępne są oba źródła, przełącznik SZR korzysta ze źródła preferowanego. Aby zmienić źródło preferowane, należy nacisnąć przycisk Preference. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez dziesięć sekund powoduje zrestartowanie przełącznika SZR. Proces resetowania nie powoduje zresetowania komunikacji i jest potwierdzany przez wyłączenie, a następnie włączenie obu diod stanu. Diody źródeł preferowanych A i B Przełącznik resetowania Wskazują, które z dwóch źródeł zostało wybrane jako źródło preferowane. Gdy obie diody są wyłączone, żadne ze źródeł nie jest wybrane. Jeśli źródło jest asynchroniczne, dioda wybranego źródła będzie migała raz na sekundę. Służy do resetowania komunikacji sieciowej i szeregowej przełącznika SZR. Wyświetlacz cyfrowy Wyświetla w postaci cyfrowej prąd pobierany przez przełącznik SZR i dołączone urządzenia: Przedstawia łączny prąd dla banku/fazy wskazywanej przez włączoną diodę banku/fazy. Co 3 sekundy przełącza się na kolejny bank/fazę. Przycisk sterujący Naciśnięcie umożliwia zmianę banku/fazy aktualnie wyświetlanej na wyświetlaczu cyfrowym. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez pięć sekund powoduje wyświetlenie adresu IP przełącznika SZR. 3

8 Port szeregowy Umożliwia dostęp do wewnętrznych menu, łącząc ten port (port modularny RJ-11) z portem szeregowym komputera, z wykorzystaniem dostarczonego kabla komunikacyjnego. Port sieci Ethernet Służy do podłączania przełącznika SZR do sieci przy użyciu kabla sieciowego kategorii 5. Dioda Status (stan) Informuje o statusie połączenia sieciowego Ethernet oraz o stanie przełącznika SZR. Wyłączona przełącznik SZR nie ma włączonego zasilania. Świeci na zielono światłem ciągłym przełącznik SZR ma poprawne ustawienia protokołu TCP/IP. Miga na zielono przełącznik SZR ma niewłaściwe ustawienia protokołu TCP/IP. Świeci na pomarańczowo światłem ciągłym w przełączniku SZR wykryto awarię sprzętu. Należy skontaktować się z biurem pomocy technicznej, wybierając numer telefonu podany na tylnej stronie okładki niniejszego podręcznika. Miga na pomarańczowo przełącznik SZR generuje żądania BOOTP. Dioda LED połączenia Sygnalizuje aktywność w sieci. Element Diody LED banku/ fazy Opis Wskazują bank/fazę odpowiadającą prądowi wyświetlanemu na wyświetlaczu cyfrowym. Wskazują stan normalny (kolor zielony), ostrzeżenia (kolor żółty) lub alarmu (kolor czerwony). Uwaga: Przełącznik SZR do montażu w szafie 2 U informuje, który bank jest wskazywany za pomocą diod B1 i B2. 4

9 Instalacja Możliwości montażu Montaż poziomy. Przełącznik SZR do montażu w szafie można zamontować w stojaku APC NetShelter lub w innym 19-calowym stojaku zgodnym ze standardem EIA-310-D: 1. Wybrać pozycję montażową przełącznika SZR do montażu w szafie tak, aby wyświetlacz cyfrowy lub panel tylny znajdował się z przodu szafy. 2. Przy użyciu dostarczonych śrub z płaskim łbem przymocować klamry montażowe do przełącznika SZR do montażu w szafie. pdu0352a 3. Wybrać lokalizację urządzenia: Uwaga: Urządzenie zajmuje jedną lub dwie wnęki. Karbowany otwór (lub numer w przypadku nowszych obudów) na pionowej szynie szafy wskazuje środek wnęki. a. Umieścić nakrętki koszykowe powyżej i poniżej oznaczonego otworu na każdej pionowej szynie montażowej w wybranej lokalizacji. b. Ustawić otwory montażowe klamer naprzeciwko zamontowanych nakrętek koszykowych. Włożyć i przykręcić śruby. pdu0353a Montaż poziomy w konfiguracji cofniętej. Przełącznik SZR do montażu w szafie można zamontować w konfiguracji cofniętej, mocując klamry do przełącznika w sposób przedstawiony na ilustracji. pdu0369a 5

10 Podstawowa konfiguracja Omówienie Uwaga: Podane tutaj procedury nie mają zastosowania, jeżeli w systemie zainstalowany jest kontroler InfraStruXure Central lub InfraStruXure Manager firmy APC. Odpowiednie informacje znajdują się w dokumentacji urządzeń InfraStruXure. Zanim przełącznik SZR do montażu w szafie będzie mógł działać w sieci, należy skonfigurować następujące ustawienia protokołu TCP/IP: adres IP przełącznika SZR do montażu w szafie; maskę podsieci; bramkę domyślną. Uwaga: Jeśli bramka domyślna nie jest dostępna, należy użyć adresu IP komputera, który znajduje się w tej samej podsieci, co przełącznik SZR do montażu w szafie, i na ogół jest włączony. Przełącznik SZR do montażu w szafie używa bramki domyślnej do testowania sieci, gdy natężenie ruchu jest bardzo niewielkie. Przestroga: Nie należy używać adresu pętli zwrotnej ( ) jako adresu bramki domyślnej. Spowoduje to dezaktywację połączenia sieciowego przełącznika SZR do montażu w szafie i konieczność przywrócenia domyślnych ustawień protokołu TCP/IP po uprzednim zalogowaniu się przez port szeregowy. Więcej informacji na temat roli układu alarmowego domyślnej bramki zawiera punkt Watchdog Features ( Funkcje programu alarmowego ) w części Introduction ( Wstęp ) podręcznika użytkownika (User s Guide). Metody konfiguracji protokołu TCP/IP Do określenia ustawień protokołu TCP/IP należy użyć jednej z następujących metod: kreatora konfiguracji protokołu IP dla urządzeń APC (zob. Kreator konfiguracji protokołu IP w urządzeniu na tej stronie); serwera BOOTP lub DHCP (zob. Konfiguracja przy użyciu serwerów BOOTP i DHCP na stronie 7); komputera lokalnego (zob. Lokalny dostęp do konsoli na stronie 9); komputera w sieci (zob. Zdalny dostęp do konsoli na stronie 9). Kreator konfiguracji protokołu IP w urządzeniu Do skonfigurowania podstawowych ustawień protokołu TCP/IP w przełączniku SZR do montażu w szafie można użyć Kreatora ustawień protokołu IP w urządzeniu APC, działającego na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000, Windows 2003 lub Windows XP. Informacje na temat konfigurowania jednego lub wielu przełączników SZR do montażu w szafie poprzez wyeksportowanie ustawień konfiguracyjnych z innego, już skonfigurowanego przełącznika, zamieszczono w sekcji How to Export Configuration Settings (Eksportowanie ustawień konfiguracyjnych) podręcznika użytkownika zamieszczonego na płycie Utility CD. 6

11 Uwaga: Aby Kreator był w stanie wykryć nieskonfigurowane przełączniki SZR do montażu w szafie, zwykle konieczne jest tymczasowe wyłączenie programowych zapór firewall. 1. Włóż dysk CD Utility automatycznego przełącznika źródeł zasilania do montażu w szafie do napędu CD-ROM komputera działającego w sieci. 2. Jeśli funkcja automatycznego uruchamiania jest włączona, po włożeniu płyty CD zostanie uruchomiony interfejs użytkownika płyty CD. W przeciwnym razie otwórz plik contents.htm z płyty CD. 3. Kliknij opcję Kreator konfiguracji protokołu IP w urządzeniu i postępuj zgodnie z instrukcjami. Uwaga: Jeśli opcja Start a Web browser when finished (Po zakończeniu uruchom przeglądarkę) pozostanie włączona, należy użyć słowa apc jako nazwy użytkownika (user name) oraz hasła (password) w celu uzyskania dostępu do przełącznika SZR do montażu w szafie za pośrednictwem przeglądarki. Konfiguracja przy użyciu serwerów BOOTP i DHCP Opcja TCP/IP w menu Network (Sieć), na karcie Administration (Administracja) interfejsu HTTP określa sposób definiowania ustawień protokołu TCP/IP. Możliwe ustawienia to: Manual (Ręcznie), BOOTP, DHCP i DHCP & BOOTP (ustawienie domyślne). Gdy wybrane jest ustawienie DHCP & BOOTP zakłada się, że dostępny jest prawidłowo skonfigurowany serwer DHCP lub BOOTP, który udostępni przełącznikowi SZR do montażu w szafie ustawienia protokołu TCP/IP. Przełącznik SZR do montażu w szafie najpierw próbuje wykryć prawidłowo skonfigurowany serwer BOOTP, a następnie serwer DHCP. Procedura powyższa jest powtarzana do czasu wykrycia serwera BOOTP lub DHCP. Jeśli serwery te są niedostępne, należy skonfigurować ustawienia TCP/IP zgodnie z opisem w punktach Kreator konfiguracji protokołu IP w urządzeniu na stronie 6, Lokalny dostęp do konsoli na stronie 9 lub Zdalny dostęp do konsoli na stronie 9. BOOTP. Aby przełącznik SZR do montażu w szafie korzystał z serwera BOOTP podczas konfiguracji ustawień TCP/IP, musi wykryć prawidłowo skonfigurowany serwer BOOTP zgodny ze standardem RFC951. Jeżeli serwer BOOTP jest niedostępny, zajrzyj do sekcji Kreator konfiguracji protokołu IP w urządzeniu na stronie 6, Lokalny dostęp do konsoli na stronie 9 lub Zdalny dostęp do konsoli na stronie 9, aby skonfigurować ustawienia protokołu TCP/IP. 1. W pliku BOOTPTAB na serwerze BOOTP wprowadź adres MAC, adres IP, maskę podsieci, bramkę domyślną i opcjonalnie nazwę pliku bootup dla przełącznika SZR do montażu w szafie. Uwaga: Adres MAC można sprawdzić w menu About ATS (Informacje o przełączniku SZR) na konsoli lub w interfejsie HTTP, a także na wydruku testu jakości (Quality Assurance) zawartego w opakowaniu. 2. Gdy przełącznik SZR zostanie ponownie uruchomiony, serwer BOOTP udostępni mu ustawienia protokołu TCP/IP. Jeśli określono nazwę pliku bootup, przełącznik SZR spróbuje przesłać ten plik z serwera BOOTP przy użyciu protokołu TFTP lub FTP. Przełącznik SZR do montażu w szafie przyjmuje wszystkie ustawienia określone w pliku bootup. 7

12 Jeśli nie określono nazwy pliku bootup, można zdalnie skonfigurować inne ustawienia przełącznika SZR za pośrednictwem interfejsu HTTP lub konsoli; domyślną nazwą użytkownika i hasłem jest apc. Instrukcje konfiguracji znajdują się w sekcji Zdalny dostęp do konsoli na stronie 9. Informacje na temat tworzenia pliku bootup można znaleźć w dokumentacji serwera BOOTP. DHCP. Za pomocą serwera DHCP zgodnego ze standardem RFC2131/RFC2132 można skonfigurować ustawienia protokołu TCP/IP dla przełącznika SZR do montażu w szafie. W tej sekcji zamieszczono podsumowanie informacji na temat komunikacji między przełącznikiem SZR a serwerem DHCP. Bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z serwera DHCP do konfigurowania ustawień sieciowych dla przełącznika SZR do montażu w szafie znajdują się w sekcji DHCP Configuration (Konfiguracja DHCP) w Podręczniku użytkownika (User s Guide). 1. Przełącznik SZR wysyła żądanie DHCP zawierające następujące informacje identyfikacyjne: Identyfikator klasy producenta Vendor Class Identifier (domyślnie APC) Identyfikator klienta Client Identifier (domyślnie jest to adres MAC przełącznika SZR) Identyfikator klasy użytkownika User Class Identifier (domyślnie jest to identyfikator oprogramowania sprzętowego przełącznika SZR) 2. Odpowiednio skonfigurowany serwer DHCP odpowiada, przesyłając ofertę DHCP zawierającą wszystkie ustawienia niezbędne przełącznikowi SZR do komunikacji sieciowej. Oferta DHCP zawiera także opcję informacji charakterystycznych dla producenta (Vendor Specific Information, opcja 43 protokołu DHCP). Domyślnie przełącznik SZR ignoruje oferty DHCP, które w ramach informacji charakterystycznych dla producenta nie zawierają znacznika APC w formacie szesnastkowym: Option 43 = gdzie pierwszy bajt (01) jest kodem; drugi bajt (04) jest długością; Pozostałe bajty ( ) tworzą znacznik APC. Informacje na temat dodawania kodu do opcji informacji charakterystycznych dla producenta można znaleźć w dokumentacji serwera DHCP. Aby w ofertach DHCP nie by³ ju wymagany znacznik ACP, nale y u yæ ustawienia DHCP Cookie Is (Znacznik DHCP) w konsoli: Network>TCP/IP>Boot Mode>DHCP only>advanced>dhcp Cookie Is (Sieæ>TCP/IP>Przypisanie adresu IP>Tylko DHCP>Zaawansowane>Znacznik DHCP). Informacje na temat uzyskiwania dostêpu do konsoli zawiera sekcja Zdalny dostêp do konsoli na stronie 9. 8

13 Lokalny dostęp do konsoli Możliwe jest zastosowanie lokalnego komputera dla uzyskania dostępu do konsoli operatora przełącznika SZR. 1. Na komputerze lokalnym wybierz port szeregowy i wyłącz wszystkie usługi korzystające z tego portu. 2. Za pomocą kabla komunikacyjnego podłącz wybrany port do portu szeregowego na panelu przednim przełącznika SZR. 3. Uruchom program terminalowy (na przykład HyperTerminal ) i skonfiguruj wybrany port według następujących parametrów: 9600 bitów/s, 8 bitów danych, bez parzystości, 1 bit stopu, bez sterowania przypływem danych. Zapisz zmiany. 4. Naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić monit User Name (Nazwa użytkownika). 5. Wpisz apc jako nazwę użytkownika oraz hasło. 6. Aby zakończyć konfigurowanie, postępuj zgodnie z informacjami, które zawiera punkt Konsola na stronie 10. Zdalny dostęp do konsoli Aby przypisać adres IP do przełącznika SZR, a następnie za pomocą usługi Telnet uzyskać dostęp do konsoli przełącznika i skonfigurować pozostałe ustawienia protokołu TCP/IP, można skorzystać z protokołu ARP i narzędzia Ping na dowolnym komputerze w tej samej sieci, co przełącznik SZR. Uwaga: Po skonfigurowaniu adresu IP przełącznika SZR można korzystać z usługi Telnet do dostępu do przełącznika SZR bez konieczności uprzedniego zastosowania usługi ARP i narzędzia Ping. 1. Za pomocą usługi ARP zdefiniuj adres IP przełącznika SZR, wpisując adres MAC przełącznika w poleceniu ARP. Na przykład, aby zdefiniować adres IP dla przełącznika SZR o adresie MAC: 00 c0 b7 63 9f 67, użyj następujących poleceń: Format polecenia systemu Windows: arp -s c0-b7-63-9f-67 Format polecenia LINUX: arp -s :c0:b7:63:9f:67 Uwaga: Adres MAC można sprawdzić w menu About ATS (Informacje o przełączniku SZR) na konsoli lub w interfejsie HTTP, a także na wydruku testu jakości (Quality Assurance) zawartego w opakowaniu. 2. Użyj usługi Ping z rozmiarem danych 113 bajtów w celu przypisania adresu IP zdefiniowanego w poleceniu protokołu ARP. Na przykład: Format polecenia systemu Windows: ping l 113 Format polecenia LINUX: ping s 113 9

14 Konsola 3. Za pomocą usługi Telnet uzyskaj dostęp do przełącznika SZR do montażu w szafie pod jej nowym adresem IP. Na przykład: telnet Wpisz apc jako nazwę użytkownika i hasło. 5. Aby zakończyć konfigurację, zapoznaj się z sekcją Konsola na stronie 10. Po zalogowaniu do konsoli zgodnie ze wskazówkami, które zawiera punkt Lokalny dostęp do konsoli na stronie 9 oraz punkt Zdalny dostęp do konsoli na stronie 9, należy wykonać następujące czynności: 1. Wybierz opcję Network (Sieć) z menu Control Console (Konsola). 2. Wybierz opcję TCP/IP z menu Network (Sieć). 3. Jeśli do konfigurowania ustawień protokołu TCP/IP nie jest używany serwer BOOTP ani DHCP, wybierz menu Boot Mode (Przypisanie adresu IP). Wybierz opcję Manual boot mode (Adres stały), a następnie naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do menu TCP/IP. (Zmiany zostaną wprowadzone po wylogowaniu się). 4. Zdefiniuj adresy System IP (Adres IP systemu), Subnet Mask (Maska podsieci) i Default Gateway (Bramka domyślna). 5. Naciśnij klawisze CTRL+C, aby zamknąć menu Control Console (Konsola). 6. Wyloguj się (opcja 4 w menu Control Console). Uwaga: Jeśli podczas wykonywania czynności opisanych w punkcie Lokalny dostęp do konsoli na stronie 9 kabel został odłączony, należy go teraz podłączyć i ponownie uruchomić stosowną usługę. 10

15 Dostęp do interfejsów przełączników SZR do montażu w szafie Omówienie Gdy przełącznik SZR będzie już działać w sieci, można uzyskiwać do niego dostęp przy użyciu wymienionych tutaj interfejsów. Więcej informacji na temat interfejsów zawiera Podręcznik użytkownika (User s Guide). Interfejs HTTP W celu uzyskiwania dostępu do listwy zasilającej za pośrednictwem jej interfejsu HTTP należy używać przeglądarki Microsoft Internet Explorer (IE) 5.5 lub nowszej jej wersji (wyłącznie w systemach operacyjnych Windows), Firefox w wersji 1.x firmy Mozilla Corporation (we wszystkich systemach operacyjnych) lub Netscape 7.x bądź nowszej wersji (we wszystkich systemach operacyjnych). Inne powszechnie dostępne przeglądarki mogą także działać poprawnie, ale nie zostały w pełni przetestowane przez firmę APC. Chcąc używać przeglądarki WWW do konfigurowania opcji przełącznika SZR i do przeglądania dziennika zdarzeń, można skorzystać z jednego z następujących protokołów: protokołu HTTP (domyślnie włączonego), który zapewnia uwierzytelnianie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, ale nie zapewnia szyfrowania; bezpieczniejszego protokołu HTTPS, który oferuje dodatkowe zabezpieczenie za pomocą mechanizmu Secure Socket Layer (SSL) i szyfruje nazwy użytkowników, hasła i przesyłane dane. Protokół ten zapewnia także uwierzytelnianie przełączników SZR przy użyciu certyfikatów cyfrowych. Aby uzyskać dostęp do interfejsu HTTP i skonfigurować zabezpieczenia urządzenia w sieci: 1. Wprowadź adres IP przełącznika SZR lub jego nazwę DNS (jeśli jest skonfigurowana). 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślnie apc i apc dla administratora). 3. Wybierz i skonfiguruj typ zabezpieczeń za pośrednictwem karty Administration (Administracja), a następnie menu Security (Zabezpieczenia) z górnego paska menu (ta opcja jest dostępna wyłącznie dla administratorów). Informacje na temat wyboru i konfiguracji zabezpieczeń sieciowych można znaleźć w rozdziale Security (Zabezpieczenia) Podręcznika zabezpieczeń (Security Handbook) dostępnym na płycie Utility CD lub w witrynie internetowej firmy APC, Telnet i SSH Dostęp do konsoli można uzyskać za pomocą usługi Telnet lub powłoki Secure SHell (SSH), w zależności od tego, która z nich jest włączona. Administrator może włączyć te metody dostępu za pośrednictwem opcji Telnet/SSH w menu Network (Sieć). Domyślnie włączona jest usługa Telnet. Włączenie powłoki SSH powoduje automatyczne wyłączenie usługi Telnet. 11

16 Usługa Telnet jako metoda dostępu podstawowego. Usługa Telnet zapewnia podstawowe zabezpieczenia przez uwierzytelnianie nazwy użytkownika i hasła, ale nie zapewnia wysokiego poziomu zabezpieczeń w postaci szyfrowania. Aby użyć usługi Telnet w celu uzyskania dostępu do konsoli przełącznika SZR z dowolnego komputera podłączonego do tej samej sieci: 1. W wierszu polecenia wpisz poniższe polecenie i naciśnij klawisz ENTER: telnet adres Uwaga: W miejsce parametru adres wpisz adres IP przełącznika SZR lub jego nazwę DNS (jeśli jest skonfigurowana). 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślnie apc i apc dla administratora, lub device i apc dla użytkownika urządzenia). Powłoka SSH jako metoda dostępu przy wysokim poziomie zabezpieczeń. W przypadku korzystania z wysokiego poziomu zabezpieczeń oferowanego przez protokół SSL dla interfejsu WWW, należy użyć powłoki Secure SHell (SSH) w celu uzyskania dostępu do konsoli. Usługa SSH szyfruje nazwy użytkowników, hasła i przesyłane dane. Interfejs, konta użytkowników i prawa dostępu użytkowników są takie same, bez względu na to, czy dostęp do konsoli sterowania jest uzyskiwany przez powłokę SSH czy usługę Telnet, ale w celu korzystania z powłoki SSH należy najpierw skonfigurować powłokę SSH i zainstalować na komputerze program kliencki powłoki SSH. Więcej informacji na temat konfigurowania usługi SSH i korzystania z niej zawiera Podręcznik użytkownika (User s Guide). Protokół SNMP Tylko protokół SNMPv1. Po dodaniu bazy PowerNet MIB do standardowej przeglądarki SNMP MIB można uzyskiwać dostęp do przełącznika SZR za pośrednictwem protokołu SNMP przy użyciu tej przeglądarki. Domyślna nazwa grupy (community name) uprawniająca do odczytu to public; domyślna nazwa grupy (community name) uprawniająca do odczytu/zapisu to private. SNMPv3. W przypadku wykonywania operacji GET i SET oraz odbierania pułapek (trapów) protokół identyfikuje użytkowników SNMPv3 na podstawie systemu profili użytkownika. Aby możliwe było wykonywanie operacji GET i SET oraz przeszukiwanie bazy MIB i odbieranie pułapek (trapów), użytkownik SNMPv3 musi mieć przypisany profil użytkownika w programie MIB. Ustawienia domyślne to no authentication (bez uwierzytelniania) i no privacy (bez prywatności). Uwaga: Korzystanie z protokołu SNMPv3 wymaga programu MIB obsługującego protokół SNMPv3. Przełącznik SZR obsługuje wyłącznie uwierzytelnianie MD5 oraz szyfrowanie DES. SNMPv1 i SNMPv3. W celu korzystania z kontrolera InfraStruXure Central lub InfraStruXure Manager do zarządzania przełącznikiem SZR w sieci publicznej konieczne systemu InfraStruXure konieczne jest włączenie protokołu SNMPv1 za pośrednictwem interfejsu urządzenia. Włączenie odczytu umożliwia odbiór przez urządzenia InfraStruXure pułapek (trapów) z przełącznika SZR. Włączenie zapisu wymagane jest wówczas, gdy urządzenie InfraStruXure jest konfigurowane jako odbiorca pułapek. 12

17 Wszystkie nazwy użytkowników, hasła oraz nazwy społeczności są w przypadku protokołu SNMPv1 przesyłane w sieci w postaci zwykłego tekstu. Jeśli sieć wymaga zastosowania wyższego poziomu bezpieczeństwa, należy wyłączyć dostęp za pośrednictwem protokołu SNMPv1 i zamiast niego korzystać z protokołu SNMPv3. Do włączania i wyłączania protokołu SNMP wymagane są uprawnienia administratora. Wybierz kartę Administration (Administracja), wybierz menu Network (Sieć) na górnym pasku menu i skorzystaj z opcji access (dostęp) w obszarze SNMPv1 lub SNMPv3 lewego menu nawigacyjnego. Protokoły FTP i SCP Protokołu FTP (domyślnie włączony) lub Secure CoPy (SCP) można używać do przesyłania pobranego oprogramowania sprzętowego (firmware) do przełącznika SZR lub do odczytu kopii dzienników zdarzeń przełącznika. Aby możliwe było korzystanie z konsoli InfraStruXure Central lub InfraStruXure Manager do zarządzania przełącznikiem SZR, konieczne jest włączenie opcji FTP Server (serwer FTP) za pośrednictwem interfejsu przełącznika. Do włączania i wyłączania opcji FTP Server wymagane są uprawnienia administratora. Wybierz kartę Administration (Administracja), wybierz menu Network (Sieć) na górnym pasku menu i wybierz opcję FTP Server (Serwer FTP) z lewego menu nawigacyjnego. Należy zapoznać się z następującymi rozdziałami podręcznika użytkownika (Users Guide) przełącznika SZR: Przesyłanie oprogramowania firmware zobacz File Transfers (Przesyłanie plików). Pobieranie kopii dziennika zdarzeń lub danych zobacz How to use FTP or SCP to retrieve log files (Pobieranie dzienników przy użyciu protokołów FTP lub SCP). Zarządzanie zabezpieczeniami systemu Szczegółowe informacje na temat zwiększania poziomu bezpieczeństwa systemu po jego zainstalowaniu i wstępnym skonfigurowaniu można znaleźć w podręczniku zabezpieczeń (Security Handbook) dostępnym na płycie Utility CD oraz w witrynie sieci Web firmy APC, 13

18 Konfigurowanie przełącznika SZR Konfigurowanie czułości Ustawienia czułości decydują o stopniu tolerancji przełącznika SZR na wahania zasilania; jej przekroczenie powoduje natomiast przełączenie na dodatkowe źródło zasilania. Zakres czułości przełącznika SZR można skonfigurować za pośrednictwem menu Switch Configuration (konfiguracja przełącznika), które można znaleźć, wybierając kartę Unit (Urządzenie), a następnie menu Configuration (Konfiguracja) z lewego menu nawigacyjnego. Jeśli dla czułości wybrano ustawienie Low (Niska), w razie wystąpienia zakłóceń zasilania przełączenie przełącznika SZR na alternatywne źródło zasilania nastąpi dopiero po upływie 4 ms od ich wystąpienia. Jeśli wybrano ustawienie High (Wysoka), przełączenie nastąpi już po 2 ms. Ustawienie domyślne to High (Wysoka). Konfigurowanie zakresu napięcia przełączenia Zakres napięcia przełączenia określa dopuszczalne średnie skuteczne napięcia dla przełącznika SZR. Jeżeli napięcie wykroczy poza określony zakres, następuje przejście przełącznika SZR na dodatkowe źródło zasilania. Zakres napięcia przełączania można skonfigurować za pośrednictwem menu Switch Configuration (Konfiguracja przełącznika). Możliwy jest wybór jednej z opcji zakresu napięcia przełączania: Narrow (Wąski), Medium (Średni) lub Wide (Szeroki); wyboru dokonuje użytkownik na podstawie warunków zasilania systemu. Uwaga: Ustawienie domyślne dla zakresu napięcia to Medium (Średni). Numer części APC Napięcie znamionowe (L-N) Narrow (Wąski) Medium (Średni) Wide (Szeroki) AP Vac ±16 ( Vac) ±23 ( Vac) ±30 ( Vac) AP7722A 230 Vac ±16 ( Vac) ±23 ( Vac) ±30 ( Vac) AP Vac ±16 ( Vac) ±23 ( Vac) ±30 ( Vac) AP Vac ±16 ( Vac) ±23 ( Vac) ±30 ( Vac) AP Vac ±15 ( Vac) ±20 ( Vac) ±25 ( Vac) AP Vac ±15 ( Vac) ±20 ( Vac) ±25 ( Vac) AP7750A 120 Vac ±8 ( Vac) ±12 ( Vac) ±20 ( Vac) AP Vac ±8 ( Vac) ±12 ( Vac) ±20 ( Vac) AP7752J 100 Vac ±5 ( Vac) ±10 ( Vac) ±15 ( Vac) AP Vac ±8 ( Vac) ±12 ( Vac) ±20 ( Vac) 14

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi In-Line Current Meter This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie AP7922 Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der

Bardziej szczegółowo

Environmental Monitoring Unit

Environmental Monitoring Unit Environmental Monitoring Unit AP9319 Instrukcja instalacji i uruchamiania This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este

Bardziej szczegółowo

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji NetBotz Rack Monitor 200 NBRK0200 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi NetBotz Room Monitor 455 NBWL0455 NBWL0456 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Spis treści Moc poza konkurencją Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Instrukcja użytkowania iii Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika (Wrzesień 2002) Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY I OBSŁUGIWANY, BĘDZIE WOLNY OD

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

Home Media Network Hard Drive. Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive

Home Media Network Hard Drive. Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive Home Media Network Hard Drive Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive Table of Contents Page 2 Table of Contents Table of Contents Jak uzyskać pomoc Podłączanie urządzenia Home

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5. z technologią Brightmail

Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5. z technologią Brightmail Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5 z technologią Brightmail Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane

Bardziej szczegółowo

CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT

CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT Instrukcja szybkiej instalacji Spis treści Witamy w CounterACT w wersji 7.0...3 Zawartość pakietu CounterACT...3 Informacje ogólne....4 1. Tworzenie planu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 4G-N12. Bezprzewodowy modem router LTE N300

Podręcznik użytkownika 4G-N12. Bezprzewodowy modem router LTE N300 Podręcznik użytkownika 4G-N12 Bezprzewodowy modem router LTE N300 PL9553 Wydanie pierwsze Listopad 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n

DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n Podręcznik użytkownika PL6766 Wydanie poprawione. Styczeń 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0 EtherWerX PPPoE Terminator Podręcznik Użytkownika EwxOS PT rev 10 Spis Treści 1 Wprowadzenie1 1 11 Główne cechy produktu1 3 12 Zawartość opakowania1 5 13 Specyfikacja techniczna1 6 14 Przykłady implementacji

Bardziej szczegółowo

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika rev 1.0 9-04 R24.0780.00 Znaki handlowe: Inne nazwy produktów i firm są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec

Bardziej szczegółowo

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika Thecus FW v3.01.00 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp.

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N7700 Thecus N7700PRO Thecus N7700+ Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Instrukcja obsługi Polski APC Smart-UPS 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Wstęp Ten awaryjny zasilacz bezprzerwowy (UPS) firmy

Bardziej szczegółowo

D-Link SecuriCam DCS-5300W

D-Link SecuriCam DCS-5300W Ulepszona bezprzewodowa kamera internetowa 2,4 GHz D-Link SecuriCam DCS-5300W Podręcznik Wersja 1.10 Sieci dla każdego (04/08/04) Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i zalety...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski Bezprzewodowe Punkty Dostępowe Standard / Pro / Advanced / Advanced+ Instrukcja użytkownika język polski Wersja: 2.9 Oświadczenie Federalnej Komisji Komunikacji (FCC - Federal Communication Commission)

Bardziej szczegółowo