Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux"

Transkrypt

1 Przewodnik po migracji SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przygotowane dla użytkowników systemu Novell Open Enterprise Server 2 SP1 1

2 Spis treści 1. Wstęp Scenariusze wdrożenia...3 Możliwości Przygotowanie serwerów NetWare do migracji...5 Konfiguracja usług wspólnych...6 Synchronizacja czasu...6 Protokół SLP...9 Wykorzystanie mechanizmów SMS...11 Konfiguracja rozwiązywania nazw (DNS/HOSTS) Przygotowanie serwerów OES2 Linux do migracji...13 Wskazówki instalacyjne...13 Konfiguracja usług wspólnych...19 Synchronizacja czasu...19 Protokół SLP...27 Wykorzystanie mechanizmów SMS...29 Konfiguracja rozwiązywania nazw...31 Jak sprawdzić serwer przed migracją? Migracja za pomocą narzędzia OES2 Migration Tools...34 Migracja tożsamości serwera NetWare z wykorzystaniem narzędzi w trybie graficznym Konsolidacja danych i usług za pomocą OES 2 Migration Tools...52 Migracja do nowego drzewa Migracja z wykorzystaniem narzędzi w trybie wiersza poleceń...63 Procedura migracji danych z użyciem narzędzi trybu tekstowego Sprawdzenie środowiska po migracji Dodatek 1 automatyczne uaktualnienie oprogramowania klienta Dodatek 2 podstawowe metody wykonywania kopii bezpieczeństwa edirectory Podsumowanie

3 1. Wstęp Decyzja o przeniesieniu usług z platformy NetWare na platformę Linux, a dokładnie SUSE Linux Enterprise Server, stanowi zwrot w historii firmy Novell i wyznacza nowe kierunki rozwoju produktów tej firmy. Administratorzy sieci opartych o systemy z rodziny NetWare stoją przed koniecznością dokonania istotnych zmian w środowisku IT, którym zarządzają. Zmiany dotyczą przede wszystkim usług, które należy przenieść na platformę Linux. Zadanie może wydawać się trudne, w szczególności dla tych inżynierów, którzy doskonale znając platformę NetWare nie mają wystarczającej wiedzy na temat systemu Linux w istocie to zupełnie inne systemy. Niniejszy dokument powstał w celu ułatwienia pracy osobom dokonującym migracji. Bazując na oficjalnych dokumentach firmy Novell, zebrano istotne informacje i wskazówki, z którymi warto zapoznać się w ramach przygotowań do wdrożenia systemu Open Enterprise Server 2 SP1 na SUSE Linux Enterprise Server 10. Założenia: Każde wystąpienie nazwy NetWare jeżeli nie zaznaczono inaczej należy rozumieć jako Novell NetWare 6.5 SP8 lub Novell NetWare 5.1 SP8 Każde wystąpienie nazwy Linux jeżeli nie zaznaczono inaczej należy rozumieć jako SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 zawarty w systemie Open Enterprise Server 2. Środowisko: W niniejszym dokumencie omówiono metody migracji wykonywane w środowisku laboratoryjnym o następujących parametrach: serwer NetWare pracujący w drzewie edirectory o nazwie MAPLE_TREE serwer Linux pracujący w drzewie edirectory o nawie NOWE_DRZEWO, Nazwa serwera NetWare SRV1. Adres IP , Nazwa serwera Linux TARGET. Adres IP , Zewnętrzny serwer czasu NTP o adresie Scenariusze wdrożenia Przygotowując się do wdrożenia, każdy specjalista IT stara się zebrać wszelkie informacje, które mogą być przydatne w czasie prac w środowisku produkcyjnym. Następnie przychodzi czas na planowanie działań jakie metody, środki i rozwiązania należy zastosować, by osiągnąć cele, które zakłada projekt. 3

4 Projekt przeniesienia usług Novella z platformy NetWare na Linux przewiduje, że: 1. Zestaw usług i sposób ich działania nie zmienia się, 2. Środowisko stacji roboczych nie zmieni się, 3. Może pojawić się wymóg dodatkowej funkcjonalności, 4. Nowe rozwiązanie będzie optymalne, wydajne i funkcjonalne. Niniejszy dokument stanowi zestaw procedur migracji usług z platformy NetWare na Linux, które umożliwią zrealizowanie powyższych założeń. Możliwości Procedury zawarte w niniejszym dokumencie zostały przygotowane jako opis postępowania w najbardziej prawdopodobnych i typowych sytuacjach. Oczywistym jest, że każde środowisko IT jest inne, indywidualne, inaczej wyposażone, zainstalowane, zarządzane i aktualizowane. Niemniej bazując na podanych przepisach oraz posiadanej wiedzy zrozumieniu procesu migracji oraz działania migrowanych systemów można przygotować własne procedury adekwatne do potrzeb i wymagań posiadanej infrastruktury. Przeniesienie usług z platformy NetWare na Linux można zrealizować według następujących scenariuszy: 1. Migracja wybranych danych i usług przewiduje przeniesienie wybranych danych i usług na serwer Linux, w ramach tego samego drzewa edirectory. 2. Migracja tożsamości serwera (ang. server identity migration) zastąpienie w drzewie edirectory serwera NetWare serwerem Linux, przy założeniu, że docelowy system przejmuje wszystkie istotne parametry systemu źródłowego (bazę edirectory, nazwę, adres IP). 3. Konsolidacja przeniesienie wybranych danych i usług z serwerów NetWare na serwery Linux, przy założeniu, że liczba serwerów NetWare jest inna (zwykle większa) niż liczba serwerów Linux, a wspomniane serwery nie muszą pracować w ramach jednego drzewa edirectory. 4. Migracja w środowisku klastra wysokiej dostępności (sieć SAN). Rozwiązania klastrowe oparte o Novell Cluster Services działają zarówno na platformie NetWare 6.5 jak i na Open Enterprise Server 2 z jądrem SUSE Linux. Dzięki temu możliwa jest migracja węzłów klastra z NetWare do Linux bez przerw w działaniu całego klastra jako rozwiązania świadczącego wysokodostępne usługi. Ponadto wykorzystywane w zestawach klastrowych systemy dyskowe NSS są jednakowo widziane i obsługiwane zarówno przez NetWare, jak i Linux, co umożliwia bezproblemowe przepinanie zasobu dyskowego pomiędzy oboma wspomnianymi systemami. Niezależnie od powyższych scenariuszy, może okazać się celowe wzięcie pod uwagę innych rozwiązań, które nie są bezpośrednio opisane w dokumentacji, bądź polecane, ale z uwagi na nakład pracy mogą okazać się najbardziej efektywne. 4

5 Na przykład: Dla niewielkich systemów warto rozważyć zbudowanie środowiska IT od nowa, na docelowej platformie, bez stosowania procedur migracji czy konsolidacji. Wykorzystując narzędzia dostarczane przez firmę Novell, a więc klienta Novell dla stacji roboczych, program ncopy, czy ConsoleOne można przenosić dane pomiędzy serwerami pracującymi w jednym drzewie edirectory wraz z uprawnieniami użytkowników do plików i katalogów. Jest to niezbyt wyrafinowana, ale skuteczna metoda migracji danych. Woluminy NSS mogą być przenoszone pomiędzy systemami NetWare i Linux. Tę funkcjonalność można wykorzystać do przeniesienia danych pomiędzy systemami (np. poprzez przepięcie macierzy dyskowej zawierającej woluminy NSS), a w pewnych okolicznościach do wykonania migracji z NetWare do Linux na tej samej maszynie (ang. upgrade in place). Szczegóły znajdują się w dalszej części dokumentu. 3. Przygotowanie serwerów NetWare do migracji Typowe rozwiązania w małych firmach oparte są o jeden serwer NetWare. W średnich i dużych środowiskach IT w drzewie edirectory (nazwa wcześniejsza: NDS) może pracować wiele serwerów. Zdarzają się też takie rozwiązania, w których przedsiębiorstwa wykorzystują kilka różnych drzew edirectory. Zasady przygotowania serwerów do migracji są jednak dla wszystkich powyższych sytuacji takie same: 1. Przed planowaną migracją należy zarchiwizować dane na każdym z serwerów oraz bazę edirectory 2. Baza edirectory nie może zawierać błędów a) Należy przeprowadzić kontrolę poprawności (ang. health check) bazy edirectory b) Ewentualne błędy należy usunąć przed migracją 3. Należy prawidłowo skonfigurować usługi wspólne dla systemów NetWare i Linux a) NTP synchronizacja czasu b) SLP dostarczanie informacji o usługach c) DNS rozwiązywanie nazw domenowych d) SMDR zarządzanie pamięcią masową 4. Dokładnie sprawdzić działanie wszystkich potrzebnych usług. 5

6 Konfiguracja usług wspólnych Przed przystąpieniem do migracji niezbędne jest dostarczenie rozwiązań, które zapewnią poprawną komunikację pomiędzy procesami działającymi na obydwu systemach oraz zapewnią odpowiednie warunki współdziałania systemów. Należy skonfigurować: synchronizację czasu (NTP), wykrywanie usług (SLP), rozwiązywanie nazw DNS (HOSTS), komunikację w ramach usługi SMS (SMDR). Poprawna synchronizacja czasu pomiędzy serwerami jest krytyczna z punktu widzenia takich usług, jak edirectory ze względu na uzależnienie wewnętrznych procesów tej usługi od znaczników czasowych (ang. time stamp). Procesu migracji w sytuacji, gdy czas nie jest poprawnie zsynchronizowany pomiędzy migrowanymi systemami, nie będzie można w ogóle rozpocząć lub względnie wystąpią błędy w czasie migracji. Wykrywanie usług SLP (Service Location Provider) umożliwia znalezienie danej usługi bez uprzedniego posiadania informacji o adresie systemu, który usługę świadczy. Konfiguracja protokołu SLP umożliwi zarówno stacjom klienckim, jak i serwerom szybką lokalizację usług, z których chcą skorzystać (np: ndap.novell). Rozwiązywanie nazw realizowane jest przez serwery DNS. Tym niemniej dla zapewnienia skuteczności procesu migracji zalecane jest użycie pliku HOSTS do skojarzenia adresów IP i nazw uczestniczących w tym procesie serwerów. SMDR (Storage Management Data Requester) zapewnia połączenie i transfer danych pomiędzy serwerami, na których działa usługa SMS (Storage Management Services). W szczególności zapewnia przeniesienie specyficznych dla określonych rozwiązań własności plików (np: migracja plików pomiędzy woluminami NSS z zachowaniem atrybutu kompresji). Narzędzia stosowane do migracji wykorzystują mechanizmy Novell Storage Management Services. Synchronizacja czasu Synchronizację czasu w środowiskach heterogenicznych zapewnia protokół NTP, który powinien być zaimplementowany na platformie NetWare przed planowaną migracją. Gdy przez pewien czas w drzewie edirectory będą pracowały systemy zarówno NetWare jak i Linux, niezbędne jest zapewnienie sprawnie działającej synchronizacji czasu pomiędzy wszystkimi serwerami. Serwery NetWare używają standardowo modułu TIMESYNC.NLM do obsługi procesu synchronizacji czasu. Jest to rozwiązanie specyficzne dla platformy NetWare. Mimo iż możliwa jest synchronizacja czasu pomiędzy platformą Linux i NetWare z wykorzystaniem TIMESYNC.NLM, to warto wiedzieć, że istnieje drugie, niezależne rozwiązanie wykorzystujące moduł XNTPD.NLM. Na platformie 6

7 NetWare protokół NTP jest obsługiwany zarówno za pośrednictwem modułu XNTPD.NLM, jak i TIMESYNC.NLM. Synchronizację czasu za pośrednictwem XNTPD.NLM warto rozważyć z uwagi na migrację. Plik konfiguracyjny NTP.CONF może być przenoszony pomiędzy systemem NetWare i Linux bez zmian. Wybór rozwiązania zapewniającego synchronizację czasu uzależniony jest od parametrów środowiska IT. Jeżeli uczestniczące w migracji serwery NetWare i Linux korzystają z tego samego, zewnętrznego i niezależnego źródła czasu (serwera NTP), warto rozważyć zastosowanie mechanizmów XNTPD.NLM. Jeżeli natomiast wykonywana jest migracja pojedynczego serwera NetWare do Linux, to lepiej pozostawić moduł TIMESYNC.NLM, a na serwerze Linux jako wzorzec czasu wskazać migrowany serwer NetWare. Gdy po migracji wzorzec czasu będzie niedostępny, serwer Linux będzie korzystał z zegara sprzętowego (podobnie jak serwer NetWare przed migracją). Procedura konfiguracji protokołu NTP z wykorzystaniem modułu XNTPD.NLM na platformie NetWare wygląda następująco: Krok 1: Zakończyć pracę modułu TIMESYNC.NLM (UNLOAD TIMESYNC.NLM) Krok 2: Skonfigurować usługę NTP poprzez edycję pliku NTP.CONF, który znajduje się w katalogu SYS:ETC Edycja pliku możliwa jest z konsoli serwera za pomocą polecenia: EDIT SYS:\ETC\NTP.CONF Rysunek 1 7

8 W pliku SYS:ETC\NTP.CONF istotne są następujące wpisy: server fudge stratum 3 nakazujące korzystanie z lokalnego zegara sprzętowego oraz server adres.ip.wzorca.czasu (np: server ) Jeżeli istnieje wpis wskazujący zewnętrzne źródło czasu, to serwer będzie z niego korzystał. Jeżeli źródło czasu będzie niedostępne, serwer wykorzysta lokalny zegar sprzętowy. Dla zapewnienia skuteczności działania protokołu NTP warto (jeżeli istnieje taka możliwość) podać więcej niż jeden zewnętrzny wzorzec czasu, poprzez powtórzenie wpisów (podobnie jak w przypadku konfiguracji serwerów DNS): server adres_pierwszego źródła_czasu server adres_drugiego źródła_czasu server adres_trzeciego źródła czasu Krok 3: Uruchomić proces synchronizacji czasu poprzez uruchomienie modułu XNTP.NLM (LOAD XNTPD.NLM). Na serwerze NetWare pojawi się dodatkowy ekran informujący o zdarzeniach związanych z protokołem NTP. Krok 4: Po restarcie serwera NetWare do synchronizacji czasu nadal będzie jednak używany moduł TIMESYNC.NLM. W celu ustanowienia protokołu NTP (i modułu XNTPD.NLM) standardowym mechanizmem synchronizacji czasu, należy zmodyfikować plik SYS:SYSTEM\TIMESERV.NCF. Edycję pliku można wykonać z poziomu konsoli serwera poleceniem: EDIT SYS:SYSTEM\TIMESERV.NCF 8

9 Rysunek 2 Modyfikacja polega na umieszczeniu znaku # przed linią LOAD TIMESYNC (co sprawi, że ta linia będzie traktowana jak komentarz), a następnie usunięciu znaków # poprzedzających polecenie LOAD xntpd. Przykład ilustruje rys. 2. Uwaga: do sprawdzenia pracy protokołu NTP na serwerze NetWare z uruchomionym modułem XNTPD.NLM służy polecenie ntpq, które otwiera dodatkowy ekran wraz ze znakiem zachęty (prompt) umożliwiającym wydawanie poleceń. Sprawdzenie pracy protokołu NTP można wykonać w tym narzędziu wydając np. polecenie peers (jest to analogiczne do opisywanego w dalszej części niniejszego dokumentu polecenia ntpq p na platformie Linux). Inne dostępne w narzędziu ntpq polecenia można sprawdzić poleceniem?. Protokół SLP Protokołu SLP do lokalizacji usług używają zarówno serwery NetWare, jak i Linux. Każdy uczestniczący w procesach lokalizacji usług system może pracować w jednym z trzech trybów: UA User Agent (Agent użytkownika). Poszukuje usług w sieci, wysyłając zapytania za pomocą pakietów typu multicast lub łączy się bezpośrednio z DA (Agentem katalogu usług) w celu pobrania informacji o dostępnych usługach. SA Service Agent (Agent usługi). Odpowiada na pytania otrzymane od UA (Agentów użytkownika) lub łączy się z DA (Agentem katalogu usług) w celu zarejestrowania bądź wyrejestrowania usługi. DA Directory Agent (Agent katalogu usług). Zbiera informację o usługach dostarczane przez SA (Agentów usług) oraz odpowiada na bezpośrednie zapytania od UA (Agentów użytkownika). 9

10 Systemy NetWare rejestrują usługi w edirectory, podczas gdy Linux nie używa do tego celu usług katalogowych. Niemniej współpraca pomiędzy tymi systemami w ramach protokołu SLP jest możliwa i w zależności od wielkości środowiska IT i jego konfiguracji wymaga: umożliwienia komunikacji za pomocą pakietów typu multicast, wskazania na systemach pełniących rolę SA oraz UA adresu serwera pełniącego rolę DA, zdefiniowania zakresów usług SCOPE. W małych sieciach, gdzie wszystkie systemy komunikują się w ramach jednej sieci LAN, na ogół wystarczy umożliwienie ruchu pakietów typu multicast. W sieciach większych, w których występują routery oddzielające poszczególne sieci LAN, oraz w sieciach rozproszonych, gdzie występują łącza WAN, propagacja wszelkich rozgłoszeń poza daną sieć lokalną jest na ogół blokowana. W takich systemach należy zastosować DA (Agentów katalogu usług), a adresy DA wprowadzić do konfiguracji wszystkich systemów klienckich (np. w konfiguracji klienta Novell na stacji roboczej). Warto pamiętać, że usługa SLP może również korzystać z rozgłaszania typu broadcast, ale po uprzednim włączeniu i skonfigurowaniu. Domyślnie ta funkcjonalność jest wyłączona. Procedura konfiguracji protokołu SLP na platformie NetWare wygląda następująco: Należy wyedytować plik SLP.CFG. Na konsoli serwera NetWare EDIT SYS:ETC\SLP.CFG Rysunek 3 Jeżeli w sieci istnieje DA (Agent katalogu usług), należy wpisać jego adres (zgodnie z przykładem na rys. 3). 10

11 Jeżeli w sieci nie ma DA (bo nie jest potrzebny), to żadna dodatkowa konfiguracja nie jest konieczna. Takie rozwiązanie jest typowe dla sieci, w których realizowane jest rozgłaszanie usług za pomocą multicastów. Wykorzystanie mechanizmów SMS Funkcjonalność SMS (Storage Management Services) jest ważna z punktu widzenia procesu migracji. Zapewnia ujednolicony mechanizm dostępu do różnych typów woluminów oraz zgromadzonych na woluminach plików. Usługa działa na platformach NetWare i Linux zapewniając jednolite metody komunikacji za pośrednictwem SMDR (Storage Management Data Requester) modułu realizującego zadania komunikacji i przesyłu danych pomiędzy systemami, na których działa usługa SMS. Procedura konfiguracji usługi SMDR wygląda następująco: Krok 1: Na serwerze NetWare należy skonfigurować usługę SMDR poprzez edycję pliku SMDR.CFG. Edycję tego pliku można wykonać z konsoli serwera NetWare za pomocą polecenia EDIT SYS:ETC\SMS\SMDR.CFG Krok 2: Należy wprowadzić następujące dane w pliku SMDR.CFG zgodnie z przykładem na rys. 4. HOSTS: ENABLE SLP: ENABLE IP: Adres.IP.Servera.SMS Rysunek 4 Krok 3: Zrestartować moduł SMDR.NLM: UNLOAD SMDR.NLM LOAD SMDR.NLM 11

12 Krok 4: Sprawdzenie, czy usługa działa. Powinny być uruchomione następujące moduły: SMDR.NLM (polecenie: MODULES SMDR.NLM) TSAFS.NLM (polecenie: MODULES TSAFS.NLM) oraz otwarty port komunikacyjny TCP Dostępność tego portu można sprawdzić na platformie NetWare za pomocą polecenia: netstat an lub narzędzia TCPCON.NLM Load TCPCON.NLM a następnie: Protocol Information,TCP, TCP Connections (View or Modify) Konfiguracja rozwiązywania nazw (DNS/HOSTS) Plik HOSTS jest podstawowym rozwiązaniem stosowanym do tłumaczenia nazw hostów na adresy IP. Chociaż od wielu lat wykorzystywany jest system DNS, to funkcjonalność pliku HOSTS jest nadal wykorzystywana. W praktyce migracji z NetWare do Linux w pliku HOSTS na obu systemach należy wpisać nazwy i adresy IP maszyn uczestniczących w procesie migracji, co zapewni szybkie i bezproblemowe działanie rozwiązywania nazw nawet wtedy, gdy usługa DNS jest niedostępna. Procedura konfiguracji wpisów w pliku HOSTS na platformie NetWare wygląda następująco: Krok 1: Należy otworzyć plik HOSTS do edycji. Na konsoli serwera EDIT SYS:ETC\HOSTS. Krok 2: Należy wpisać nazwy i adresy IP serwerów uczestniczących w procesie migracji zgodnie z przykładem na rys. 5. Rysunek 5 Krok 3: Należy sprawdzić działanie rozwiązywania nazw za pomocą polecenia PING. Na konsoli serwera należy użyć polecenia PING SRV1 albo PING TARGET. 12

13 4. Przygotowanie serwerów OES2 Linux do migracji Wskazówki instalacyjne Niniejszy dokument nie omawia procesu instalacji systemu OES2 SP1 oraz serwera SLES10. Zawiera jednak wskazówki dotyczące instalacji systemu w ramach planowanej migracji. Sposób instalacji serwera OES2 SP1 na platformie SLES10 SP2 zależy od przewidywanego scenariusza migracji. Jednak bez względu na sposób instalacji należy pamiętać o następujących zasadach: Wskazówka 1: serwer powinien mieć stały adres IP. Usługi Novella wymagają konfiguracji stałego adresu IP podczas instalacji serwera. Wskazówka 2: nie należy instalować usługi OpenLDAP w czasie instalacji systemu operacyjnego SLES10. Usługi OpenLDAP oraz edirectory mają podobny charakter i zajmują te same porty komunikacyjne TCP. Jeżeli jednak OpenLDAP jest niezbędny, należy zmienić numery portów wykorzystywanych przez tę usługę. Wskazówka 3: główną bazą użytkowników będzie edirectory. Dlatego nie ma potrzeby tworzenia kont użytkowników w systemie Linux (za wyjątkiem konta root). Jeżeli zajdzie potrzeba udostępniania usług systemu Linux użytkownikom istniejącym w bazie edirectory, to można to zrealizować przy pomocy usługi LUM. W ten sposób można uniknąć dodatkowej pracy związanej z administrowaniem dwoma niezależnymi bazami kont użytkowników. Wskazówka 4: należy zainstalować wszystkie usługi, które będą migrowane z platformy NetWare na Linux. Jeżeli usługa działająca na platformie NetWare nie zostanie zainstalowana na platformie Linux to nie będzie można tej usługi migrować. Lista usług, które można wybrać w czasie instalacji systemu OES2 SP1 na platformie SLES10 została przedstawiona na rysunku 6. 13

14 Rysunek 6 Należy instalować te usługi, które będą wykorzystywane. Jeżeli w przyszłości zajdzie potrzeba dodania usługi, która nie była zainstalowana, zawsze można to zrobić. Wskazówka 5: konfiguracja usługi edirectory. Katalog edirectory jest kluczową usługą Novella. W przypadku migracji można założyć trzy warianty konfiguracji usługi edirectory: Wstawienie serwera Linux do istniejącego drzewa edirectory, Wstawienie serwera Linux do istniejącego drzewa edirectory z zamiarem wykonania migracji tożsamości serwera NetWare, Instalacja nowego drzewa edirectory na OES2 SP1 dla SLES10. Wstawienie serwera do istniejącego drzewa edirectory wymaga spełnienia warunków dotyczących wersji oraz spójności bazy edirectory pracującej w docelowym drzewie (patrz rozdział 3 Przygotowanie serwerów NetWare ). Domyślnie wstawiany do drzewa edirectory serwer Linux otrzyma replikę partycji edirectory przy założeniu, że liczba istniejących replik danej partycji jest mniejsza od 3 (jedna replika Master i dwie repliki Read/Write). Jeżeli serwer Linux nie otrzyma repliki w czasie instalacji, to jeżeli zajdzie taka potrzeba, zawsze można dodać replikę później. Opisywany scenariusz dotyczy dużych drzew edirectory. 14

15 Uwaga: Podczas instalacji serwera Linux, który ma być celem migracji tożsamości serwera NetWare, należy koniecznie w konfiguracji oprogramowania Usługi OES zaznaczyć opcję Serwer Migracji Wstępnej Novell patrz rysunek 6. Wybranie tej opcji spowoduje, że wstawiany do drzewa edirectory serwer Linux nie otrzyma repliki, bez względu na ilość aktualnie istniejących replik. Podczas konfiguracji usługi edirectory na nowym serwerze Linux należy wybrać opcję Istniejące drzewo, a następnie podać nazwę tego drzewa, do którego będzie wstawiany serwer Linux zgodnie z przykładem na rysunku 7. Rysunek 7 Program instalacyjny zapyta następnie o adres IP serwera przechowującego replikę edirectory, numery portów komunikacyjnych oraz nazwę i hasło administratora usługi edirectory zgodnie z przykładem na rysunku 8. W kolejnym kroku należy odpowiedzieć na pytanie o kontekst, w którym pracować ma serwer Linux. Niezwykle istotne jest podanie prawidłowego kontekstu tego samego, w którym pracuje źródłowy serwer NetWare. Przykładowy ekran konfiguracyjny znajduje się na rysunku 9. 15

16 Rysunek 8 Rysunek 9 16

17 Jeżeli nie ma istotnej potrzeby, to zaproponowane przez program instalacyjny wartości numerów portów komunikacyjnych należy pozostawić bez zmian. W dalszej części instalacji należy zdecydować o sposobie konfiguracji protokołów NTP i SLP zgodnie z przykładem na rysunku 10. Rysunek 10 NTP Jeżeli jest używany zewnętrzny wzorzec czasu, to należy go w tym miejscu podać (np. adres zewnętrznego, niezależnego źródła czasu). Synchronizacja czasu według zegara lokalnego nie jest zalecana, ponieważ może doprowadzić do niepożądanych różnic czasowych pomiędzy serwerem, a drzewem edirectory w niektórych przypadkach znaczących. Jeżeli nie ma zewnętrznego wzorca czasu i migrujemy jedyny w drzewie edirectory serwer NetWare, to czas w docelowym serwerze Linux należy zsynchronizować według serwera NetWare. Po zakończeniu migracji serwer Linux będzie wykorzystywał zegar lokalny. SLP Konfiguracja protokołu SLP wymaga, w zależności od stosowanych w sieci rozwiązań, wskazania adresu DA (Agenta Katalogu usług) i ewentualnie zakresów (Scope) bądź włączenia opcji Użyj rozsyłania grupowego aby korzystać z protokołu SLP. W sieci lokalnej opartej o jeden serwer NetWare wystarczy włączenie rozgłaszania grupowego. W sieciach rozległych, wyposażonych w routery niezbędne jest podanie danych odpowiedniego serwera DA. Konfiguracji usługi SLP nie należy pomijać gdyż doprowadzi to do trudności ze znajdowaniem usług Novell (w szczególności drzewa edirectory) przez stacje klienckie oraz ewentualnie inne serwery. 17

18 Instalacja nowego drzewa edirectory wymaga podania odpowiednich parametrów, takich jak nazwa nowego drzewa, pełną nazwę i hasło administratora oraz kontekst serwera. Strukturę nowego drzewa należy wcześniej przygotować (zaprojektować) tak, by odpowiadała ona założeniom migracji usług Novell z platformy NetWare. Wskazówka 6: wybór i przygotowanie woluminów. Zalecane jest przenoszenie danych na platformę Linux na przynajmniej taki sam typ woluminu, na jakim rezydowały na platformie NetWare. Jeżeli migrowany jest tradycyjny wolumin NetWare, to na serwerze Linux należy przygotować odpowiedni wolumin NCP lub NSS. Jeżeli migrowany jest wolumin NSS, to na serwerze Linux należy przygotować również wolumin NSS. Można migrować dane z tradycyjnych woluminów NetWare na woluminy NSS na platformie Linux. Natomiast rozwiązanie odwrotne nie jest zalecane, gdyż prowadzić może do utraty wielu funkcji dostępnych na woluminach NSS na obu platformach, ale niedostępnych na woluminach NCP na platformie Linux. Dotyczy to takich funkcji, jak odzyskiwanie usuniętych plików, kompresja, szyfrowanie, ograniczenia rozmiaru te mechanizmy na woluminach NCP są niedostępne. Ponadto w przypadku przenoszenia całości usług z serwera NetWare na Linux (migracja tożsamości serwera), na serwerze Linux należy przygotować takie same woluminy (o takich samych nazwach) jak woluminy istniejące na NetWare. Do zarządzania woluminami NSS na obydwu platformach służy to samo narzędzie: nssmu W obu systemach wygląd i działanie programu nssmu są jednakowe z wyjątkiem nazywania urządzeń dyskowych. Linux i NetWare mają inne systemy oznaczania urządzeń dyskowych. Zobacz rysunek

19 Rysunek 11 Konfiguracja usług wspólnych Na serwerze OES 2 SP1 dla SLES 10 należy przygotować te same usługi, które uprzednio zostały przygotowane na serwerze NetWare przewidzianym do migracji. Należy zatem skonfigurować: synchronizację czasu (NTP), wykrywanie usług (SLP), rozwiązywanie nazw DNS (hosts), komunikację w ramach usługi SMS (SMDR). Znaczenie powyższych usług dla procesu migracji oraz dla pracy migrowanych systemów zostało opisane w rozdziale 2 Przygotowanie serwerów NetWare do migracji. Synchronizacja czasu Serwery Linux do synchronizacji czasu używają standardowo protokołu NTP. Jest to rozwiązanie otwarte, dostępne na praktycznie wszystkich systemach Linux oraz na wielu innych systemach z zaimplementowaną obsługa protokołu NTP. Należy pamiętać, że sposób konfigurowania synchronizacji czasu może być zależny od systemu, na którym przeprowadzana jest konfiguracja. W niniejszym dokumencie opisywana jest konfiguracja synchronizacji czasu na platformie SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2. 19

20 Konfigurację protokołu NTP na platformie SLES 10 można przeprowadzić za pomocą narzędzia YAST lub z poziomu wiersza poleceń. Poniżej podane zostały procedury dla obydwu wariantów. Konfiguracja NTP za pomocą YAST Krok 1: Przed przystąpieniem do konfiguracji serwera NTP należy sprawdzić, czy zostały zainstalowane odpowiednie pakiety. W typowych instalacjach serwerów SLES10 usługa NTP jest zwykle zainstalowana, niemniej wymagane jest upewnienie się co do zestawu zainstalowanego oprogramowania jeszcze przed przystąpieniem do następnych czynności konfiguracyjnych. Należy uruchomić YAST i wybrać opcję zarządzania oprogramowaniem Zarządzanie oprogramowaniem lub Software management w wersji angielskiej przykład znajduje się na rysunku 12. Rysunek 12 Po uruchomieniu narzędzia do zarządzania oprogramowaniem należy wybrać opcję wyszukiwania zainstalowanych pakietów Filtr: Szukaj i wyszukać pakiety zawierające ciąg ntp. Wynik powinien być podobny jak na rysunku

21 Rysunek 13 Obecność zainstalowanych (zaznaczony check box) pakietów xntp, xntp doc oraz yast2 ntp client jest potwierdzeniem, że wszystkie składniki systemu niezbędne do uruchomienia usługi NTP są zainstalowane. Jeżeli wspomniane pakiety nie są zainstalowane, należy je wybrać (zaznaczyć check box) i zainstalować korzystając z przycisku Akceptuj. Jeżeli wynik wyszukiwania opisanego wyżej jest inny niż spodziewany (np. brak listy pakietów) należy sprawdzić poprawność instalacji systemu SLES10, a w szczególności poprawność konfiguracji źródeł oprogramowania. Krok 2: Uruchomić narzędzie YAST i wybrać odpowiednie narzędzie do konfiguracji NTP zgodnie z przykładem podanym na rysunku 14. Krok 3: Po uruchomieniu narzędzia Konfiguracja NTP powinien ukazać się panel konfiguracyjny zgodny z przykładem na rysunku

22 Rysunek 14 Rysunek 15 22

23 W ramce opisanej jako Automatyczne uruchamianie demona NTP należy wybrać opcję W czasie uruchamiania systemu zgodnie z przykładem na rysunku 15. Takie ustawienie spowoduje, że proces synchronizacji czasu będzie uruchamiany zawsze, również po restarcie maszyny. Następnie w znajdującej się w środkowej części panelu ramce opisanej jako Konfiguracja serwera NTP należy wprowadzić adres serwera NTP (wzorca czasu) zgodnie z przykładem na rys. 15. Takie ustawienie spowoduje, że podany serwer będzie używany jako podstawowe źródło czasu. Przed zapisaniem nowych ustawień warto upewnić się, że podany jako źródło czasu serwer działa i prawidłowo odpowiada na żądania od klienta. W celu sprawdzenia serwera należy użyć przycisku Test. Wynik uzyskany po kliknięciu przycisku Test przedstawia rys. 16. Rysunek 16 Krok3: Należy wybrać przycisk OK., a następnie Zakończ. Jeżeli test wybranego serwera czasu nie zwraca poprawnego komunikatu, to przed wykonaniem dalszych czynności związanych z migracją należy rozwiązać problem z serwerem wzorcowym. Powodem może być niedostępność tego serwera bądź jego niepoprawna konfiguracja. Procedura konfiguracji synchronizacji czasu z poziomu linii komend 23

24 Konfigurację synchronizacji czasu można wykonać również za pomocą poleceń trybu tekstowego (linii komend). Jest to całkowicie niezależna metoda, alternatywna dla podanej wcześniej. Uwaga: aby wprowadzać zmiany w konfiguracji systemu, wymagane są uprawnienia administratora systemu (root). Pracując jako zwykły użytkownik w terminalu tekstowym można wejść w rolę użytkownika root wydając polecenie su a następnie podając hasło administratora (root) Krok 1: Przed przystąpieniem do konfiguracji serwera NTP należy sprawdzić, czy zostały zainstalowane odpowiednie pakiety. W trybie wiesza poleceń można użyć polecenia rpm w celu sprawdzenia jakie pakiety zostały zainstalowane. Sposób użycia polecenia prezentuje rys. 17. Rysunek 17 Sprawdzane są trzy pakiety xntp, xntp doc oraz yast2 ntp client. Jeżeli są zainstalowane, w odpowiedzi zostanie wyświetlona informacja o dostępnej w systemie wersji każdego z pakietów. Jeżeli jednak nie są zainstalowane, to pojawi się informacja o błędzie np. Package xntp is not installed. W takiej sytuacji należy zainstalować brakujące pakiety najlepiej za pomocą polecenia: yast i nazwa_paczki (np.: yast i xntpd). Krok 2: Do sprawdzenia możliwości synchronizacji z serwerem wzorcowym służy polecenie ntpdate, którego należy użyć następująco: ntpdate ip_serwera_ntp (np.: ntpdate ) Uwaga: polecenia nptdate można używać tylko wtedy, gdy usługa NTP jest wyłączona! Warto zatem użyć tego polecenia przed konfiguracją synchronizacji czasu, by upewnić się, że źródło czasu, które ma być używane, działa poprawnie. Prawidłowy wynik polecenia ntpdate powinien zawierać informację o poprawnej synchronizacji podobnie jak na rysunku 18. Rysunek 18 24

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Informacje prawne Firma Novell, Inc. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treść i sposób korzystania z tej dokumentacji, w szczególności zaś nie udziela żadnych (pisemnych albo domniemanych)

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008 Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 Novell Open Workgroup Suite Small Business Edition 2.0 www.novell.com Podręcznik administrowania i instalowania programu Novell Open Workgroup Suite

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

1 z 10 2014-01-03 13:24

1 z 10 2014-01-03 13:24 1 z 10 2014-01-03 13:24 SK Moduł 9 From Studia Informatyczne Pod koniec lat 60 eksperymentalna, rozległa sieć komputerowa ARPAnet finansowana przez Agencję ds. Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA)

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie

IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie Przewodnik po instalacji aplikacji IUCLID 5 Samodzielna aplikacja Instalator dla Microsoft Windows grudzień 2011 r. Informacja prawna Ani Europejska Agencja Chemikaliów, ani

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo