Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux"

Transkrypt

1 Przewodnik po migracji SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przygotowane dla użytkowników systemu Novell Open Enterprise Server 2 SP1 1

2 Spis treści 1. Wstęp Scenariusze wdrożenia...3 Możliwości Przygotowanie serwerów NetWare do migracji...5 Konfiguracja usług wspólnych...6 Synchronizacja czasu...6 Protokół SLP...9 Wykorzystanie mechanizmów SMS...11 Konfiguracja rozwiązywania nazw (DNS/HOSTS) Przygotowanie serwerów OES2 Linux do migracji...13 Wskazówki instalacyjne...13 Konfiguracja usług wspólnych...19 Synchronizacja czasu...19 Protokół SLP...27 Wykorzystanie mechanizmów SMS...29 Konfiguracja rozwiązywania nazw...31 Jak sprawdzić serwer przed migracją? Migracja za pomocą narzędzia OES2 Migration Tools...34 Migracja tożsamości serwera NetWare z wykorzystaniem narzędzi w trybie graficznym Konsolidacja danych i usług za pomocą OES 2 Migration Tools...52 Migracja do nowego drzewa Migracja z wykorzystaniem narzędzi w trybie wiersza poleceń...63 Procedura migracji danych z użyciem narzędzi trybu tekstowego Sprawdzenie środowiska po migracji Dodatek 1 automatyczne uaktualnienie oprogramowania klienta Dodatek 2 podstawowe metody wykonywania kopii bezpieczeństwa edirectory Podsumowanie

3 1. Wstęp Decyzja o przeniesieniu usług z platformy NetWare na platformę Linux, a dokładnie SUSE Linux Enterprise Server, stanowi zwrot w historii firmy Novell i wyznacza nowe kierunki rozwoju produktów tej firmy. Administratorzy sieci opartych o systemy z rodziny NetWare stoją przed koniecznością dokonania istotnych zmian w środowisku IT, którym zarządzają. Zmiany dotyczą przede wszystkim usług, które należy przenieść na platformę Linux. Zadanie może wydawać się trudne, w szczególności dla tych inżynierów, którzy doskonale znając platformę NetWare nie mają wystarczającej wiedzy na temat systemu Linux w istocie to zupełnie inne systemy. Niniejszy dokument powstał w celu ułatwienia pracy osobom dokonującym migracji. Bazując na oficjalnych dokumentach firmy Novell, zebrano istotne informacje i wskazówki, z którymi warto zapoznać się w ramach przygotowań do wdrożenia systemu Open Enterprise Server 2 SP1 na SUSE Linux Enterprise Server 10. Założenia: Każde wystąpienie nazwy NetWare jeżeli nie zaznaczono inaczej należy rozumieć jako Novell NetWare 6.5 SP8 lub Novell NetWare 5.1 SP8 Każde wystąpienie nazwy Linux jeżeli nie zaznaczono inaczej należy rozumieć jako SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 zawarty w systemie Open Enterprise Server 2. Środowisko: W niniejszym dokumencie omówiono metody migracji wykonywane w środowisku laboratoryjnym o następujących parametrach: serwer NetWare pracujący w drzewie edirectory o nazwie MAPLE_TREE serwer Linux pracujący w drzewie edirectory o nawie NOWE_DRZEWO, Nazwa serwera NetWare SRV1. Adres IP , Nazwa serwera Linux TARGET. Adres IP , Zewnętrzny serwer czasu NTP o adresie Scenariusze wdrożenia Przygotowując się do wdrożenia, każdy specjalista IT stara się zebrać wszelkie informacje, które mogą być przydatne w czasie prac w środowisku produkcyjnym. Następnie przychodzi czas na planowanie działań jakie metody, środki i rozwiązania należy zastosować, by osiągnąć cele, które zakłada projekt. 3

4 Projekt przeniesienia usług Novella z platformy NetWare na Linux przewiduje, że: 1. Zestaw usług i sposób ich działania nie zmienia się, 2. Środowisko stacji roboczych nie zmieni się, 3. Może pojawić się wymóg dodatkowej funkcjonalności, 4. Nowe rozwiązanie będzie optymalne, wydajne i funkcjonalne. Niniejszy dokument stanowi zestaw procedur migracji usług z platformy NetWare na Linux, które umożliwią zrealizowanie powyższych założeń. Możliwości Procedury zawarte w niniejszym dokumencie zostały przygotowane jako opis postępowania w najbardziej prawdopodobnych i typowych sytuacjach. Oczywistym jest, że każde środowisko IT jest inne, indywidualne, inaczej wyposażone, zainstalowane, zarządzane i aktualizowane. Niemniej bazując na podanych przepisach oraz posiadanej wiedzy zrozumieniu procesu migracji oraz działania migrowanych systemów można przygotować własne procedury adekwatne do potrzeb i wymagań posiadanej infrastruktury. Przeniesienie usług z platformy NetWare na Linux można zrealizować według następujących scenariuszy: 1. Migracja wybranych danych i usług przewiduje przeniesienie wybranych danych i usług na serwer Linux, w ramach tego samego drzewa edirectory. 2. Migracja tożsamości serwera (ang. server identity migration) zastąpienie w drzewie edirectory serwera NetWare serwerem Linux, przy założeniu, że docelowy system przejmuje wszystkie istotne parametry systemu źródłowego (bazę edirectory, nazwę, adres IP). 3. Konsolidacja przeniesienie wybranych danych i usług z serwerów NetWare na serwery Linux, przy założeniu, że liczba serwerów NetWare jest inna (zwykle większa) niż liczba serwerów Linux, a wspomniane serwery nie muszą pracować w ramach jednego drzewa edirectory. 4. Migracja w środowisku klastra wysokiej dostępności (sieć SAN). Rozwiązania klastrowe oparte o Novell Cluster Services działają zarówno na platformie NetWare 6.5 jak i na Open Enterprise Server 2 z jądrem SUSE Linux. Dzięki temu możliwa jest migracja węzłów klastra z NetWare do Linux bez przerw w działaniu całego klastra jako rozwiązania świadczącego wysokodostępne usługi. Ponadto wykorzystywane w zestawach klastrowych systemy dyskowe NSS są jednakowo widziane i obsługiwane zarówno przez NetWare, jak i Linux, co umożliwia bezproblemowe przepinanie zasobu dyskowego pomiędzy oboma wspomnianymi systemami. Niezależnie od powyższych scenariuszy, może okazać się celowe wzięcie pod uwagę innych rozwiązań, które nie są bezpośrednio opisane w dokumentacji, bądź polecane, ale z uwagi na nakład pracy mogą okazać się najbardziej efektywne. 4

5 Na przykład: Dla niewielkich systemów warto rozważyć zbudowanie środowiska IT od nowa, na docelowej platformie, bez stosowania procedur migracji czy konsolidacji. Wykorzystując narzędzia dostarczane przez firmę Novell, a więc klienta Novell dla stacji roboczych, program ncopy, czy ConsoleOne można przenosić dane pomiędzy serwerami pracującymi w jednym drzewie edirectory wraz z uprawnieniami użytkowników do plików i katalogów. Jest to niezbyt wyrafinowana, ale skuteczna metoda migracji danych. Woluminy NSS mogą być przenoszone pomiędzy systemami NetWare i Linux. Tę funkcjonalność można wykorzystać do przeniesienia danych pomiędzy systemami (np. poprzez przepięcie macierzy dyskowej zawierającej woluminy NSS), a w pewnych okolicznościach do wykonania migracji z NetWare do Linux na tej samej maszynie (ang. upgrade in place). Szczegóły znajdują się w dalszej części dokumentu. 3. Przygotowanie serwerów NetWare do migracji Typowe rozwiązania w małych firmach oparte są o jeden serwer NetWare. W średnich i dużych środowiskach IT w drzewie edirectory (nazwa wcześniejsza: NDS) może pracować wiele serwerów. Zdarzają się też takie rozwiązania, w których przedsiębiorstwa wykorzystują kilka różnych drzew edirectory. Zasady przygotowania serwerów do migracji są jednak dla wszystkich powyższych sytuacji takie same: 1. Przed planowaną migracją należy zarchiwizować dane na każdym z serwerów oraz bazę edirectory 2. Baza edirectory nie może zawierać błędów a) Należy przeprowadzić kontrolę poprawności (ang. health check) bazy edirectory b) Ewentualne błędy należy usunąć przed migracją 3. Należy prawidłowo skonfigurować usługi wspólne dla systemów NetWare i Linux a) NTP synchronizacja czasu b) SLP dostarczanie informacji o usługach c) DNS rozwiązywanie nazw domenowych d) SMDR zarządzanie pamięcią masową 4. Dokładnie sprawdzić działanie wszystkich potrzebnych usług. 5

6 Konfiguracja usług wspólnych Przed przystąpieniem do migracji niezbędne jest dostarczenie rozwiązań, które zapewnią poprawną komunikację pomiędzy procesami działającymi na obydwu systemach oraz zapewnią odpowiednie warunki współdziałania systemów. Należy skonfigurować: synchronizację czasu (NTP), wykrywanie usług (SLP), rozwiązywanie nazw DNS (HOSTS), komunikację w ramach usługi SMS (SMDR). Poprawna synchronizacja czasu pomiędzy serwerami jest krytyczna z punktu widzenia takich usług, jak edirectory ze względu na uzależnienie wewnętrznych procesów tej usługi od znaczników czasowych (ang. time stamp). Procesu migracji w sytuacji, gdy czas nie jest poprawnie zsynchronizowany pomiędzy migrowanymi systemami, nie będzie można w ogóle rozpocząć lub względnie wystąpią błędy w czasie migracji. Wykrywanie usług SLP (Service Location Provider) umożliwia znalezienie danej usługi bez uprzedniego posiadania informacji o adresie systemu, który usługę świadczy. Konfiguracja protokołu SLP umożliwi zarówno stacjom klienckim, jak i serwerom szybką lokalizację usług, z których chcą skorzystać (np: ndap.novell). Rozwiązywanie nazw realizowane jest przez serwery DNS. Tym niemniej dla zapewnienia skuteczności procesu migracji zalecane jest użycie pliku HOSTS do skojarzenia adresów IP i nazw uczestniczących w tym procesie serwerów. SMDR (Storage Management Data Requester) zapewnia połączenie i transfer danych pomiędzy serwerami, na których działa usługa SMS (Storage Management Services). W szczególności zapewnia przeniesienie specyficznych dla określonych rozwiązań własności plików (np: migracja plików pomiędzy woluminami NSS z zachowaniem atrybutu kompresji). Narzędzia stosowane do migracji wykorzystują mechanizmy Novell Storage Management Services. Synchronizacja czasu Synchronizację czasu w środowiskach heterogenicznych zapewnia protokół NTP, który powinien być zaimplementowany na platformie NetWare przed planowaną migracją. Gdy przez pewien czas w drzewie edirectory będą pracowały systemy zarówno NetWare jak i Linux, niezbędne jest zapewnienie sprawnie działającej synchronizacji czasu pomiędzy wszystkimi serwerami. Serwery NetWare używają standardowo modułu TIMESYNC.NLM do obsługi procesu synchronizacji czasu. Jest to rozwiązanie specyficzne dla platformy NetWare. Mimo iż możliwa jest synchronizacja czasu pomiędzy platformą Linux i NetWare z wykorzystaniem TIMESYNC.NLM, to warto wiedzieć, że istnieje drugie, niezależne rozwiązanie wykorzystujące moduł XNTPD.NLM. Na platformie 6

7 NetWare protokół NTP jest obsługiwany zarówno za pośrednictwem modułu XNTPD.NLM, jak i TIMESYNC.NLM. Synchronizację czasu za pośrednictwem XNTPD.NLM warto rozważyć z uwagi na migrację. Plik konfiguracyjny NTP.CONF może być przenoszony pomiędzy systemem NetWare i Linux bez zmian. Wybór rozwiązania zapewniającego synchronizację czasu uzależniony jest od parametrów środowiska IT. Jeżeli uczestniczące w migracji serwery NetWare i Linux korzystają z tego samego, zewnętrznego i niezależnego źródła czasu (serwera NTP), warto rozważyć zastosowanie mechanizmów XNTPD.NLM. Jeżeli natomiast wykonywana jest migracja pojedynczego serwera NetWare do Linux, to lepiej pozostawić moduł TIMESYNC.NLM, a na serwerze Linux jako wzorzec czasu wskazać migrowany serwer NetWare. Gdy po migracji wzorzec czasu będzie niedostępny, serwer Linux będzie korzystał z zegara sprzętowego (podobnie jak serwer NetWare przed migracją). Procedura konfiguracji protokołu NTP z wykorzystaniem modułu XNTPD.NLM na platformie NetWare wygląda następująco: Krok 1: Zakończyć pracę modułu TIMESYNC.NLM (UNLOAD TIMESYNC.NLM) Krok 2: Skonfigurować usługę NTP poprzez edycję pliku NTP.CONF, który znajduje się w katalogu SYS:ETC Edycja pliku możliwa jest z konsoli serwera za pomocą polecenia: EDIT SYS:\ETC\NTP.CONF Rysunek 1 7

8 W pliku SYS:ETC\NTP.CONF istotne są następujące wpisy: server fudge stratum 3 nakazujące korzystanie z lokalnego zegara sprzętowego oraz server adres.ip.wzorca.czasu (np: server ) Jeżeli istnieje wpis wskazujący zewnętrzne źródło czasu, to serwer będzie z niego korzystał. Jeżeli źródło czasu będzie niedostępne, serwer wykorzysta lokalny zegar sprzętowy. Dla zapewnienia skuteczności działania protokołu NTP warto (jeżeli istnieje taka możliwość) podać więcej niż jeden zewnętrzny wzorzec czasu, poprzez powtórzenie wpisów (podobnie jak w przypadku konfiguracji serwerów DNS): server adres_pierwszego źródła_czasu server adres_drugiego źródła_czasu server adres_trzeciego źródła czasu Krok 3: Uruchomić proces synchronizacji czasu poprzez uruchomienie modułu XNTP.NLM (LOAD XNTPD.NLM). Na serwerze NetWare pojawi się dodatkowy ekran informujący o zdarzeniach związanych z protokołem NTP. Krok 4: Po restarcie serwera NetWare do synchronizacji czasu nadal będzie jednak używany moduł TIMESYNC.NLM. W celu ustanowienia protokołu NTP (i modułu XNTPD.NLM) standardowym mechanizmem synchronizacji czasu, należy zmodyfikować plik SYS:SYSTEM\TIMESERV.NCF. Edycję pliku można wykonać z poziomu konsoli serwera poleceniem: EDIT SYS:SYSTEM\TIMESERV.NCF 8

9 Rysunek 2 Modyfikacja polega na umieszczeniu znaku # przed linią LOAD TIMESYNC (co sprawi, że ta linia będzie traktowana jak komentarz), a następnie usunięciu znaków # poprzedzających polecenie LOAD xntpd. Przykład ilustruje rys. 2. Uwaga: do sprawdzenia pracy protokołu NTP na serwerze NetWare z uruchomionym modułem XNTPD.NLM służy polecenie ntpq, które otwiera dodatkowy ekran wraz ze znakiem zachęty (prompt) umożliwiającym wydawanie poleceń. Sprawdzenie pracy protokołu NTP można wykonać w tym narzędziu wydając np. polecenie peers (jest to analogiczne do opisywanego w dalszej części niniejszego dokumentu polecenia ntpq p na platformie Linux). Inne dostępne w narzędziu ntpq polecenia można sprawdzić poleceniem?. Protokół SLP Protokołu SLP do lokalizacji usług używają zarówno serwery NetWare, jak i Linux. Każdy uczestniczący w procesach lokalizacji usług system może pracować w jednym z trzech trybów: UA User Agent (Agent użytkownika). Poszukuje usług w sieci, wysyłając zapytania za pomocą pakietów typu multicast lub łączy się bezpośrednio z DA (Agentem katalogu usług) w celu pobrania informacji o dostępnych usługach. SA Service Agent (Agent usługi). Odpowiada na pytania otrzymane od UA (Agentów użytkownika) lub łączy się z DA (Agentem katalogu usług) w celu zarejestrowania bądź wyrejestrowania usługi. DA Directory Agent (Agent katalogu usług). Zbiera informację o usługach dostarczane przez SA (Agentów usług) oraz odpowiada na bezpośrednie zapytania od UA (Agentów użytkownika). 9

10 Systemy NetWare rejestrują usługi w edirectory, podczas gdy Linux nie używa do tego celu usług katalogowych. Niemniej współpraca pomiędzy tymi systemami w ramach protokołu SLP jest możliwa i w zależności od wielkości środowiska IT i jego konfiguracji wymaga: umożliwienia komunikacji za pomocą pakietów typu multicast, wskazania na systemach pełniących rolę SA oraz UA adresu serwera pełniącego rolę DA, zdefiniowania zakresów usług SCOPE. W małych sieciach, gdzie wszystkie systemy komunikują się w ramach jednej sieci LAN, na ogół wystarczy umożliwienie ruchu pakietów typu multicast. W sieciach większych, w których występują routery oddzielające poszczególne sieci LAN, oraz w sieciach rozproszonych, gdzie występują łącza WAN, propagacja wszelkich rozgłoszeń poza daną sieć lokalną jest na ogół blokowana. W takich systemach należy zastosować DA (Agentów katalogu usług), a adresy DA wprowadzić do konfiguracji wszystkich systemów klienckich (np. w konfiguracji klienta Novell na stacji roboczej). Warto pamiętać, że usługa SLP może również korzystać z rozgłaszania typu broadcast, ale po uprzednim włączeniu i skonfigurowaniu. Domyślnie ta funkcjonalność jest wyłączona. Procedura konfiguracji protokołu SLP na platformie NetWare wygląda następująco: Należy wyedytować plik SLP.CFG. Na konsoli serwera NetWare EDIT SYS:ETC\SLP.CFG Rysunek 3 Jeżeli w sieci istnieje DA (Agent katalogu usług), należy wpisać jego adres (zgodnie z przykładem na rys. 3). 10

11 Jeżeli w sieci nie ma DA (bo nie jest potrzebny), to żadna dodatkowa konfiguracja nie jest konieczna. Takie rozwiązanie jest typowe dla sieci, w których realizowane jest rozgłaszanie usług za pomocą multicastów. Wykorzystanie mechanizmów SMS Funkcjonalność SMS (Storage Management Services) jest ważna z punktu widzenia procesu migracji. Zapewnia ujednolicony mechanizm dostępu do różnych typów woluminów oraz zgromadzonych na woluminach plików. Usługa działa na platformach NetWare i Linux zapewniając jednolite metody komunikacji za pośrednictwem SMDR (Storage Management Data Requester) modułu realizującego zadania komunikacji i przesyłu danych pomiędzy systemami, na których działa usługa SMS. Procedura konfiguracji usługi SMDR wygląda następująco: Krok 1: Na serwerze NetWare należy skonfigurować usługę SMDR poprzez edycję pliku SMDR.CFG. Edycję tego pliku można wykonać z konsoli serwera NetWare za pomocą polecenia EDIT SYS:ETC\SMS\SMDR.CFG Krok 2: Należy wprowadzić następujące dane w pliku SMDR.CFG zgodnie z przykładem na rys. 4. HOSTS: ENABLE SLP: ENABLE IP: Adres.IP.Servera.SMS Rysunek 4 Krok 3: Zrestartować moduł SMDR.NLM: UNLOAD SMDR.NLM LOAD SMDR.NLM 11

12 Krok 4: Sprawdzenie, czy usługa działa. Powinny być uruchomione następujące moduły: SMDR.NLM (polecenie: MODULES SMDR.NLM) TSAFS.NLM (polecenie: MODULES TSAFS.NLM) oraz otwarty port komunikacyjny TCP Dostępność tego portu można sprawdzić na platformie NetWare za pomocą polecenia: netstat an lub narzędzia TCPCON.NLM Load TCPCON.NLM a następnie: Protocol Information,TCP, TCP Connections (View or Modify) Konfiguracja rozwiązywania nazw (DNS/HOSTS) Plik HOSTS jest podstawowym rozwiązaniem stosowanym do tłumaczenia nazw hostów na adresy IP. Chociaż od wielu lat wykorzystywany jest system DNS, to funkcjonalność pliku HOSTS jest nadal wykorzystywana. W praktyce migracji z NetWare do Linux w pliku HOSTS na obu systemach należy wpisać nazwy i adresy IP maszyn uczestniczących w procesie migracji, co zapewni szybkie i bezproblemowe działanie rozwiązywania nazw nawet wtedy, gdy usługa DNS jest niedostępna. Procedura konfiguracji wpisów w pliku HOSTS na platformie NetWare wygląda następująco: Krok 1: Należy otworzyć plik HOSTS do edycji. Na konsoli serwera EDIT SYS:ETC\HOSTS. Krok 2: Należy wpisać nazwy i adresy IP serwerów uczestniczących w procesie migracji zgodnie z przykładem na rys. 5. Rysunek 5 Krok 3: Należy sprawdzić działanie rozwiązywania nazw za pomocą polecenia PING. Na konsoli serwera należy użyć polecenia PING SRV1 albo PING TARGET. 12

13 4. Przygotowanie serwerów OES2 Linux do migracji Wskazówki instalacyjne Niniejszy dokument nie omawia procesu instalacji systemu OES2 SP1 oraz serwera SLES10. Zawiera jednak wskazówki dotyczące instalacji systemu w ramach planowanej migracji. Sposób instalacji serwera OES2 SP1 na platformie SLES10 SP2 zależy od przewidywanego scenariusza migracji. Jednak bez względu na sposób instalacji należy pamiętać o następujących zasadach: Wskazówka 1: serwer powinien mieć stały adres IP. Usługi Novella wymagają konfiguracji stałego adresu IP podczas instalacji serwera. Wskazówka 2: nie należy instalować usługi OpenLDAP w czasie instalacji systemu operacyjnego SLES10. Usługi OpenLDAP oraz edirectory mają podobny charakter i zajmują te same porty komunikacyjne TCP. Jeżeli jednak OpenLDAP jest niezbędny, należy zmienić numery portów wykorzystywanych przez tę usługę. Wskazówka 3: główną bazą użytkowników będzie edirectory. Dlatego nie ma potrzeby tworzenia kont użytkowników w systemie Linux (za wyjątkiem konta root). Jeżeli zajdzie potrzeba udostępniania usług systemu Linux użytkownikom istniejącym w bazie edirectory, to można to zrealizować przy pomocy usługi LUM. W ten sposób można uniknąć dodatkowej pracy związanej z administrowaniem dwoma niezależnymi bazami kont użytkowników. Wskazówka 4: należy zainstalować wszystkie usługi, które będą migrowane z platformy NetWare na Linux. Jeżeli usługa działająca na platformie NetWare nie zostanie zainstalowana na platformie Linux to nie będzie można tej usługi migrować. Lista usług, które można wybrać w czasie instalacji systemu OES2 SP1 na platformie SLES10 została przedstawiona na rysunku 6. 13

14 Rysunek 6 Należy instalować te usługi, które będą wykorzystywane. Jeżeli w przyszłości zajdzie potrzeba dodania usługi, która nie była zainstalowana, zawsze można to zrobić. Wskazówka 5: konfiguracja usługi edirectory. Katalog edirectory jest kluczową usługą Novella. W przypadku migracji można założyć trzy warianty konfiguracji usługi edirectory: Wstawienie serwera Linux do istniejącego drzewa edirectory, Wstawienie serwera Linux do istniejącego drzewa edirectory z zamiarem wykonania migracji tożsamości serwera NetWare, Instalacja nowego drzewa edirectory na OES2 SP1 dla SLES10. Wstawienie serwera do istniejącego drzewa edirectory wymaga spełnienia warunków dotyczących wersji oraz spójności bazy edirectory pracującej w docelowym drzewie (patrz rozdział 3 Przygotowanie serwerów NetWare ). Domyślnie wstawiany do drzewa edirectory serwer Linux otrzyma replikę partycji edirectory przy założeniu, że liczba istniejących replik danej partycji jest mniejsza od 3 (jedna replika Master i dwie repliki Read/Write). Jeżeli serwer Linux nie otrzyma repliki w czasie instalacji, to jeżeli zajdzie taka potrzeba, zawsze można dodać replikę później. Opisywany scenariusz dotyczy dużych drzew edirectory. 14

15 Uwaga: Podczas instalacji serwera Linux, który ma być celem migracji tożsamości serwera NetWare, należy koniecznie w konfiguracji oprogramowania Usługi OES zaznaczyć opcję Serwer Migracji Wstępnej Novell patrz rysunek 6. Wybranie tej opcji spowoduje, że wstawiany do drzewa edirectory serwer Linux nie otrzyma repliki, bez względu na ilość aktualnie istniejących replik. Podczas konfiguracji usługi edirectory na nowym serwerze Linux należy wybrać opcję Istniejące drzewo, a następnie podać nazwę tego drzewa, do którego będzie wstawiany serwer Linux zgodnie z przykładem na rysunku 7. Rysunek 7 Program instalacyjny zapyta następnie o adres IP serwera przechowującego replikę edirectory, numery portów komunikacyjnych oraz nazwę i hasło administratora usługi edirectory zgodnie z przykładem na rysunku 8. W kolejnym kroku należy odpowiedzieć na pytanie o kontekst, w którym pracować ma serwer Linux. Niezwykle istotne jest podanie prawidłowego kontekstu tego samego, w którym pracuje źródłowy serwer NetWare. Przykładowy ekran konfiguracyjny znajduje się na rysunku 9. 15

16 Rysunek 8 Rysunek 9 16

17 Jeżeli nie ma istotnej potrzeby, to zaproponowane przez program instalacyjny wartości numerów portów komunikacyjnych należy pozostawić bez zmian. W dalszej części instalacji należy zdecydować o sposobie konfiguracji protokołów NTP i SLP zgodnie z przykładem na rysunku 10. Rysunek 10 NTP Jeżeli jest używany zewnętrzny wzorzec czasu, to należy go w tym miejscu podać (np. adres zewnętrznego, niezależnego źródła czasu). Synchronizacja czasu według zegara lokalnego nie jest zalecana, ponieważ może doprowadzić do niepożądanych różnic czasowych pomiędzy serwerem, a drzewem edirectory w niektórych przypadkach znaczących. Jeżeli nie ma zewnętrznego wzorca czasu i migrujemy jedyny w drzewie edirectory serwer NetWare, to czas w docelowym serwerze Linux należy zsynchronizować według serwera NetWare. Po zakończeniu migracji serwer Linux będzie wykorzystywał zegar lokalny. SLP Konfiguracja protokołu SLP wymaga, w zależności od stosowanych w sieci rozwiązań, wskazania adresu DA (Agenta Katalogu usług) i ewentualnie zakresów (Scope) bądź włączenia opcji Użyj rozsyłania grupowego aby korzystać z protokołu SLP. W sieci lokalnej opartej o jeden serwer NetWare wystarczy włączenie rozgłaszania grupowego. W sieciach rozległych, wyposażonych w routery niezbędne jest podanie danych odpowiedniego serwera DA. Konfiguracji usługi SLP nie należy pomijać gdyż doprowadzi to do trudności ze znajdowaniem usług Novell (w szczególności drzewa edirectory) przez stacje klienckie oraz ewentualnie inne serwery. 17

18 Instalacja nowego drzewa edirectory wymaga podania odpowiednich parametrów, takich jak nazwa nowego drzewa, pełną nazwę i hasło administratora oraz kontekst serwera. Strukturę nowego drzewa należy wcześniej przygotować (zaprojektować) tak, by odpowiadała ona założeniom migracji usług Novell z platformy NetWare. Wskazówka 6: wybór i przygotowanie woluminów. Zalecane jest przenoszenie danych na platformę Linux na przynajmniej taki sam typ woluminu, na jakim rezydowały na platformie NetWare. Jeżeli migrowany jest tradycyjny wolumin NetWare, to na serwerze Linux należy przygotować odpowiedni wolumin NCP lub NSS. Jeżeli migrowany jest wolumin NSS, to na serwerze Linux należy przygotować również wolumin NSS. Można migrować dane z tradycyjnych woluminów NetWare na woluminy NSS na platformie Linux. Natomiast rozwiązanie odwrotne nie jest zalecane, gdyż prowadzić może do utraty wielu funkcji dostępnych na woluminach NSS na obu platformach, ale niedostępnych na woluminach NCP na platformie Linux. Dotyczy to takich funkcji, jak odzyskiwanie usuniętych plików, kompresja, szyfrowanie, ograniczenia rozmiaru te mechanizmy na woluminach NCP są niedostępne. Ponadto w przypadku przenoszenia całości usług z serwera NetWare na Linux (migracja tożsamości serwera), na serwerze Linux należy przygotować takie same woluminy (o takich samych nazwach) jak woluminy istniejące na NetWare. Do zarządzania woluminami NSS na obydwu platformach służy to samo narzędzie: nssmu W obu systemach wygląd i działanie programu nssmu są jednakowe z wyjątkiem nazywania urządzeń dyskowych. Linux i NetWare mają inne systemy oznaczania urządzeń dyskowych. Zobacz rysunek

19 Rysunek 11 Konfiguracja usług wspólnych Na serwerze OES 2 SP1 dla SLES 10 należy przygotować te same usługi, które uprzednio zostały przygotowane na serwerze NetWare przewidzianym do migracji. Należy zatem skonfigurować: synchronizację czasu (NTP), wykrywanie usług (SLP), rozwiązywanie nazw DNS (hosts), komunikację w ramach usługi SMS (SMDR). Znaczenie powyższych usług dla procesu migracji oraz dla pracy migrowanych systemów zostało opisane w rozdziale 2 Przygotowanie serwerów NetWare do migracji. Synchronizacja czasu Serwery Linux do synchronizacji czasu używają standardowo protokołu NTP. Jest to rozwiązanie otwarte, dostępne na praktycznie wszystkich systemach Linux oraz na wielu innych systemach z zaimplementowaną obsługa protokołu NTP. Należy pamiętać, że sposób konfigurowania synchronizacji czasu może być zależny od systemu, na którym przeprowadzana jest konfiguracja. W niniejszym dokumencie opisywana jest konfiguracja synchronizacji czasu na platformie SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2. 19

20 Konfigurację protokołu NTP na platformie SLES 10 można przeprowadzić za pomocą narzędzia YAST lub z poziomu wiersza poleceń. Poniżej podane zostały procedury dla obydwu wariantów. Konfiguracja NTP za pomocą YAST Krok 1: Przed przystąpieniem do konfiguracji serwera NTP należy sprawdzić, czy zostały zainstalowane odpowiednie pakiety. W typowych instalacjach serwerów SLES10 usługa NTP jest zwykle zainstalowana, niemniej wymagane jest upewnienie się co do zestawu zainstalowanego oprogramowania jeszcze przed przystąpieniem do następnych czynności konfiguracyjnych. Należy uruchomić YAST i wybrać opcję zarządzania oprogramowaniem Zarządzanie oprogramowaniem lub Software management w wersji angielskiej przykład znajduje się na rysunku 12. Rysunek 12 Po uruchomieniu narzędzia do zarządzania oprogramowaniem należy wybrać opcję wyszukiwania zainstalowanych pakietów Filtr: Szukaj i wyszukać pakiety zawierające ciąg ntp. Wynik powinien być podobny jak na rysunku

21 Rysunek 13 Obecność zainstalowanych (zaznaczony check box) pakietów xntp, xntp doc oraz yast2 ntp client jest potwierdzeniem, że wszystkie składniki systemu niezbędne do uruchomienia usługi NTP są zainstalowane. Jeżeli wspomniane pakiety nie są zainstalowane, należy je wybrać (zaznaczyć check box) i zainstalować korzystając z przycisku Akceptuj. Jeżeli wynik wyszukiwania opisanego wyżej jest inny niż spodziewany (np. brak listy pakietów) należy sprawdzić poprawność instalacji systemu SLES10, a w szczególności poprawność konfiguracji źródeł oprogramowania. Krok 2: Uruchomić narzędzie YAST i wybrać odpowiednie narzędzie do konfiguracji NTP zgodnie z przykładem podanym na rysunku 14. Krok 3: Po uruchomieniu narzędzia Konfiguracja NTP powinien ukazać się panel konfiguracyjny zgodny z przykładem na rysunku

22 Rysunek 14 Rysunek 15 22

23 W ramce opisanej jako Automatyczne uruchamianie demona NTP należy wybrać opcję W czasie uruchamiania systemu zgodnie z przykładem na rysunku 15. Takie ustawienie spowoduje, że proces synchronizacji czasu będzie uruchamiany zawsze, również po restarcie maszyny. Następnie w znajdującej się w środkowej części panelu ramce opisanej jako Konfiguracja serwera NTP należy wprowadzić adres serwera NTP (wzorca czasu) zgodnie z przykładem na rys. 15. Takie ustawienie spowoduje, że podany serwer będzie używany jako podstawowe źródło czasu. Przed zapisaniem nowych ustawień warto upewnić się, że podany jako źródło czasu serwer działa i prawidłowo odpowiada na żądania od klienta. W celu sprawdzenia serwera należy użyć przycisku Test. Wynik uzyskany po kliknięciu przycisku Test przedstawia rys. 16. Rysunek 16 Krok3: Należy wybrać przycisk OK., a następnie Zakończ. Jeżeli test wybranego serwera czasu nie zwraca poprawnego komunikatu, to przed wykonaniem dalszych czynności związanych z migracją należy rozwiązać problem z serwerem wzorcowym. Powodem może być niedostępność tego serwera bądź jego niepoprawna konfiguracja. Procedura konfiguracji synchronizacji czasu z poziomu linii komend 23

24 Konfigurację synchronizacji czasu można wykonać również za pomocą poleceń trybu tekstowego (linii komend). Jest to całkowicie niezależna metoda, alternatywna dla podanej wcześniej. Uwaga: aby wprowadzać zmiany w konfiguracji systemu, wymagane są uprawnienia administratora systemu (root). Pracując jako zwykły użytkownik w terminalu tekstowym można wejść w rolę użytkownika root wydając polecenie su a następnie podając hasło administratora (root) Krok 1: Przed przystąpieniem do konfiguracji serwera NTP należy sprawdzić, czy zostały zainstalowane odpowiednie pakiety. W trybie wiesza poleceń można użyć polecenia rpm w celu sprawdzenia jakie pakiety zostały zainstalowane. Sposób użycia polecenia prezentuje rys. 17. Rysunek 17 Sprawdzane są trzy pakiety xntp, xntp doc oraz yast2 ntp client. Jeżeli są zainstalowane, w odpowiedzi zostanie wyświetlona informacja o dostępnej w systemie wersji każdego z pakietów. Jeżeli jednak nie są zainstalowane, to pojawi się informacja o błędzie np. Package xntp is not installed. W takiej sytuacji należy zainstalować brakujące pakiety najlepiej za pomocą polecenia: yast i nazwa_paczki (np.: yast i xntpd). Krok 2: Do sprawdzenia możliwości synchronizacji z serwerem wzorcowym służy polecenie ntpdate, którego należy użyć następująco: ntpdate ip_serwera_ntp (np.: ntpdate ) Uwaga: polecenia nptdate można używać tylko wtedy, gdy usługa NTP jest wyłączona! Warto zatem użyć tego polecenia przed konfiguracją synchronizacji czasu, by upewnić się, że źródło czasu, które ma być używane, działa poprawnie. Prawidłowy wynik polecenia ntpdate powinien zawierać informację o poprawnej synchronizacji podobnie jak na rysunku 18. Rysunek 18 24

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. SUSE od ręki 13

Wstęp 5 Rozdział 1. SUSE od ręki 13 Wstęp 5 Rozdział 1. SUSE od ręki 13 KDE czy GNOME? 13 Jak uruchomić SUSE Live-CD z interfejsem GNOME? 14 Jak uruchomić SUSE Live-CD z interfejsem KDE? 15 Jak zmienić rozdzielczość ekranu? 16 Jak wyświetlić

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Pomoc: konfiguracja PPPoE

Pomoc: konfiguracja PPPoE Pomoc: konfiguracja PPPoE Sieć AGGnet wykorzystuje protokół PPPoE w celu uwierzytelnienia użytkownika, zanim przyznany zostanie dostęp do zasobów Internetu. Każdy abonent naszej sieci otrzymuje indywidualny

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-Apteka Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Program w celu określenia stanu dostępności serwera/usługi oferuje trzy metody: ping echo socket connection

Program w celu określenia stanu dostępności serwera/usługi oferuje trzy metody: ping echo socket connection 1. Wstęp MST Online Checker to małe narzędzie pozwalające na monitorowanie dostępności serwerów oraz ich usług w sieci. W prosty sposób pozwala na zdefiniowanie monitorowanych elementów, określenie interwału

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem).

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem). 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. LDAP/AD 1.2. Ustawienia ogólne 1.3. Konto SSL 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 2 Instalacja opensuse Przygotowanie do instalacji Konfiguracja instalacji Zakończenie instalacji Instalacja oprogramowania Program

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja czasu - protokół NTP

Synchronizacja czasu - protokół NTP Centrum Komputerowe Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra tel.: (68) 3282525, fax: (68) 3244012 http://www.ck.uz.zgora.pl/ Synchronizacja czasu - protokół NTP autor: Marcin Kliński

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania programu Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux oraz rozpoczynania

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik by Gecco-IT http://www.gecco-it.waw.pl info@gecco-it.waw.pl 1. Zanim przystąpimy do migracji należy

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Telnet. Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową.

Telnet. Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową. Telnet Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową. Telnet standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania.

Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania. Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania. Q. Jak uruchomić instalator? A. Trzeba nadać instalatorowi atrybut 'wykonywalny'. Można to zrobić wydając polecenie `chmod

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z usługi FTP

Poradnik korzystania z usługi FTP Poradnik korzystania z usługi FTP 1. Wstęp FTP (ang. File Transfer Protocol) to usługa pozwalająca na wymianę plików poprzez Internet w układzie klient-serwer. Po podłączeniu się do serwera za pomocą loginu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala Graficzny terminal sieciowy ABA-X3 część druga Podstawowa konfiguracja terminala Opracował: Tomasz Barbaszewski Ustawianie interfejsu sieciowego: Podczas pierwszego uruchomienia terminala: Program do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Aktualizacji Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 Proces aktualizacji rozpoczynamy od serwera. Przed wykonaniem aktualizacji zalecane jest wykonanie aktualnej

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników w systemie operacyjnym WINDOWS 8 ; 8.1 ; 10

Instalacja sterowników w systemie operacyjnym WINDOWS 8 ; 8.1 ; 10 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja dotyczy instalacji sterowników do urządzeń CMB-03, COGUSB-03 oraz COGUSB-02 firmy COMMON S.A. w systemie operacyjnym WINDOWS 8/10. Przed przystąpieniem do instalacji należy

Bardziej szczegółowo

Ping. ipconfig. getmac

Ping. ipconfig. getmac Ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego hosta. Parametry polecenie pozwalają na szczegółowe określenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPRAWA BAZY DANYCH FIREBIRD ISO 9001:2008 Dokument: 2011.01.11 Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA NAPRAWA BAZY DANYCH FIREBIRD ISO 9001:2008 Dokument: 2011.01.11 Wydanie: 1 Waga: 90 NAPRAWA USZKODZONEJ BAZY INTERBASE/FIREBIRD W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-APTEKA Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 System operacyjny 7 Sieć komputerowa 8 Teoria sieci 9 Elementy sieci 35 Rozdział 2. Sieć Linux 73 Instalowanie karty sieciowej 73 Konfiguracja interfejsu

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik konfiguracji i zarządzania Siemens 4YourSafety Konfiguracja Siemens 4YourSafety w zakresie systemu operacyjnego i supportu urządzenia może odbywać się w

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo