WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Młodzież na rynku pracy województwo śląskie na tle Polski i krajów UE KATOWICE, KWIECIEŃ 2016 R.

2 Spis treści SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA... 3 Województwo śląskie na tle kraju... 3 Młodzież w ogólnych zasobach ludzkich regionu... 5 MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY PRACUJĄCY... 9 NATĘŻENIE BEZROBOCIA MŁODZIEŻY METODOLOGIA BAEL MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY BEZROBOCIE REJESTROWANE Bezrobotni poniżej 30 roku życia na wojewódzkim rynku pracy Struktura bezrobotnych poniżej 30 roku życia według poziomu wykształcenia Struktura bezrobotnych poniżej 30 roku życia według czasu pozostawania bez pracy Struktura bezrobotnych poniżej 30 roku życia według stażu pracy Bezrobotna młodzież według grup zawodów i specjalności Bezrobotni poniżej 25 roku życia na wojewódzkim rynku pracy Płynność bezrobocia osób w wieku od 18 do 30 lat BEZCZYNNOŚĆ MŁODZIEŻY - POKOLENIE NEET PODSUMOWANIE ANEKS STATYSTYCZNY

3 Sytuacja demograficzna województwa Województwo śląskie na tle kraju W końcu grudnia 2014 r. województwo śląskie liczyło mieszkańców co stanowiło około 11,9 proc. ludności w kraju ( ). Z roku na rok zasoby demograficzne regionu są coraz mniejsze, o czym świadczą dane zawarte w poniższej tabeli. Ludność w województwie śląskim w latach Stan na 31 grudnia Lata Ogółem Mężczyźni Kobiety 2000 r , , , r , , , r , , , r , , , r , , , r , , , r , , , r , , , r , , , r , , , r , , , r r , , , , , , r , , , r , , ,2 Źródło: Bank Danych Lokalnych Prognoza długookresowa zakłada, że ogólna liczba ludności województwa śląskiego zmniejszy się w horyzoncie czasowym o blisko 621,3 tys. osób, do poziomu 3 964,6 tys. (w tym samych czasie w Polsce spadek ludności o prawie 2,8 mln, do poziomu 35,7 mln w 2040 r.). W województwie śląskim przede wszystkim będzie ubywać mieszkańców w miastach (w stosunku do grudnia 2014 roku redukcja o 616,3 tys., tj. - 17,4%). Na terenach wiejskich przewidywane jest minimalne zmniejszenie się liczby mieszkańców (w stosunku do grudnia 2014 roku spadek o 5,1 tys. osób, tj. - 0,5%), co spowoduje zmniejszanie się wskaźnika urbanizacji. Udział kobiet wśród ogółu mieszkańców utrzyma się na podobnym poziomie (51,7% w 2040 roku, obecnie 51,8%). Wzrastać będzie udział ludności starszej, w wieku pom (z 20,0% w 2014 roku do 24,9% w 2040 roku). Szczegółowe dane zawarto w poniższych tabelach 1 Prognoza ludności według ekonomicznych grup wieku Województwa Liczba ludności rok Prognoza na rok 2040 przed po - przed po - POLSKA ŁÓDZKIE MAZOWIECKIE MAŁOPOLSKIE ŚLĄSKIE LUBELSKIE Źródło: - dokładne dane dotyczące tej kwestii zawierają tablice 1 oraz 1 A, w aneksie zawartym w części końcowej opracowania. 3

4 Województwa Liczba ludności rok Prognoza na rok 2040 przed po - przed po - PODKARPACKIE PODLASKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE Województwa Prognoza ludności według ekonomicznych grup wieku (w procentach) Struktura ludności - grupy funkcjonalne rok przed - po - Prognoza na rok struktura przed - po - POLSKA 100,0% 18,0% 63,0% 19,0% 100,0% 14,8% 61,7% 23,6% ŁÓDZKIE 100,0% 16,9% 61,9% 21,2% 100,0% 14,0% 61,0% 25,0% MAZOWIECKIE 100,0% 18,5% 62,0% 19,5% 100,0% 15,6% 62,3% 22,2% MAŁOPOLSKIE 100,0% 19,0% 62,8% 18,2% 100,0% 15,5% 62,2% 22,3% ŚLĄSKIE 100,0% 16,8% 63,2% 20,0% 100,0% 14,1% 60,9% 24,9% LUBELSKIE 100,0% 18,1% 62,4% 19,5% 100,0% 13,9% 61,1% 25,0% PODKARPACKIE 100,0% 18,8% 63,5% 17,7% 100,0% 14,2% 61,8% 23,9% PODLASKIE 100,0% 17,7% 63,4% 19,0% 100,0% 13,7% 60,6% 25,7% ŚWIĘTOKRZYSKIE 100,0% 17,0% 62,6% 20,4% 100,0% 13,2% 60,8% 26,1% LUBUSKIE 100,0% 18,3% 63,8% 18,0% 100,0% 14,6% 62,0% 23,4% WIELKOPOLSKIE 100,0% 19,2% 63,1% 17,7% 100,0% 15,8% 62,3% 21,9% ZACHODNIOPOMORSKIE 100,0% 17,5% 63,8% 18,7% 100,0% 14,1% 61,7% 24,1% DOLNOŚLĄSKIE 100,0% 16,8% 63,5% 19,7% 100,0% 14,0% 62,1% 23,9% OPOLSKIE 100,0% 16,2% 64,3% 19,6% 100,0% 12,3% 61,1% 26,5% KUJAWSKO-POMORSKIE 100,0% 18,3% 63,3% 18,4% 100,0% 14,8% 61,5% 23,7% POMORSKIE 100,0% 19,5% 62,8% 17,7% 100,0% 16,5% 61,9% 21,7% WARMIŃSKO-MAZURSKIE 100,0% 18,8% 64,2% 17,0% 100,0% 14,9% 61,4% 23,7% Źródło: Obliczenia własne, na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS Długoterminowa prognoza demograficzna jest zatem niekorzystna, zarówno dla Polski jak i dla województwa śląskiego. Warto przy tym pamiętać, że globalnie do 2040 roku przewidywany jest wzrost mieszkańców w państwach zrzeszonych w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o poszczególne 4

5 kraje, to potencjał demograficzny zmniejszy się w 13, w pozostałych 15 państwach przewidywany jest wzrost liczby mieszkańców 2. Młodzież w ogólnych zasobach ludzkich regionu Jak napisano powyżej, według stanu na koniec grudnia 2014 roku potencjał demograficzny województwa śląskiego szacowany był na 4,59 mln osób. W ogólnej populacji zamieszkującej Śląskie młodzież w wieku od 18 do 24 lat stanowiła 8,2% (w liczbach bezwzględnych 373,8 tys.). Z kolei zbiorowość ludności w wieku od 25 do 29 lat liczyła w regionie 341,8 tys.(7,5%). A zatem w końcu 2014 roku zamieszkiwało w województwie śląskim 715,6 tys. osób z przedziału wiekowego od 18 do 29 lat, co stanowiło 15,6% ogółu ludności w regionie. Na tle innych województw odsetek młodzieży wśród ogółu mieszkańców jest relatywnie niski, jednak jeżeli chodzi o wartości bezwzględne, to większy potencjał demograficzny notowany jest tylko w województwie mazowieckim. Liczba ludności Polski oraz w wieku od 18 do 29 lat, w układzie województw Województwa Ogółem ludność. Stan r. od lat osoby odsetek wśród ogółu osoby lat odsetek wśród ogółu Razem ludność od 18 do 29 lat osoby odsetek wśród ogółu POLSKA ,0% ,8% ,6% ,4% ŁÓDZKIE ,0% ,4% ,1% ,4% MAZOWIECKIE ,0% ,2% ,4% ,6% MAŁOPOLSKIE ,0% ,3% ,9% ,2% ŚLĄSKIE ,0% ,2% ,5% ,6% LUBELSKIE ,0% ,4% ,7% ,1% PODKARPACKIE ,0% ,8% ,0% ,9% PODLASKIE ,0% ,6% ,9% ,5% ŚWIĘTOKRZYSKIE ,0% ,1% ,4% ,4% LUBUSKIE ,0% ,7% ,6% ,4% WIELKOPOLSKIE ,0% ,0% ,8% ,8% ZACHODNIOPOMORSKIE ,0% ,8% ,4% ,1% DOLNOŚLĄSKIE ,0% ,2% ,6% ,8% OPOLSKIE ,0% ,6% ,7% ,4% KUJAWSKO-POMORSKIE ,0% ,1% ,6% ,7% POMORSKIE ,0% ,9% ,8% ,7% WARMIŃSKO-MAZURSKIE ,0% ,5% ,8% ,3% 2 Z prognoz publikowanych przez Eurostat wynika, że obok Polski (-5,9%) do państw, które zanotują do 2040 roku redukcję liczby mieszkańców należeć będą: Litwa (-31,2%), Łotwa (-23,8%), Bułgaria (-15,5%), Grecja (-12,6%), Estonia (-11,4%), Portugalia (-9,5%), Rumunia (-7,3%), Chorwacja (-6,8), Słowacja (-5,6%), Hiszpania (-3,8%), Niemcy (- 3,6%) i Węgry (-3,5%). Znacząca dynamika wzrostu liczby mieszkańców przewidywana jest w Luksemburgu (+65,8%); Belgii (+22,8%), Szwecji (+20,7%) oraz w Wielkiej Brytanii (+14,2%) i Austrii (+12,3%). Prognoza wskazuje, że o jedną dziesiątą powiększy się ludność Danii, Finlandii, Cypru i Francji. Więcej na ten temat na stronie internetowej Eurostatu 5

6 Porównano zmiany potencjału demograficznego na przestrzeni ostatniej dekady. Okazuje się, że Śląskie znalazło się grupie sześciu województw, w których ogólna liczba ludności spadała (opolskie, łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie). Biorąc pod uwagę kryterium liczb bezwzględnych, to w stosunku do danych ogólnopolskich województwo śląskie wyludniało się najszybciej (spadek ludności o 114,8 tys., drugie w rankingu to województwo opolskie redukcja liczby ludności o 50,7 tys.). We wszystkich województwach na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat znacząco zmniejszyła się liczba mieszkańców w wieku od 20 do 24 lat. Wynikało to po części z procesów demograficznych w dorosłość wchodziły roczniki z niżu demograficznego (w latach odnotowywano w kraju systematyczny spadek liczby urodzeń). Jednak przyczyną tego stanu rzeczy są również procesy migracyjne, także migracje wewnętrzne, do innych województw. Dynamika zmniejszania się subpopulacji osób z przedziału wiekowego od 20 do 24 lat była w województwie śląskim bardzo wysoka. W ciągu dekady liczba młodzieży z tej grupy wiekowej spadła aż o 30,2%. Równie wysoką dynamikę odnotowano jedynie w województwie dolnośląskim. W analizowanym okresie w większości polskich województw spadła także liczba młodzieży w wieku od 25 do 29 lat, jednak w tym przypadku dynamika spadku nie była aż tak duża. Szczegółowe dane dotyczące tego problemu zawarto w poniższej tabeli: Województwa Ludność w wieku od 20 do 24 lat Redukcja liczby ludności =100 Ludność w wieku Od 25 do 29 lat Redukcja liczby ludności =100 Razem liczba ludności Redukcja liczby ludności =100 POLSKA , , ,8 ŁÓDZKIE , , ,8 MAZOWIECKIE , , ,7 MAŁOPOLSKIE , , ,3 ŚLĄSKIE , , ,6 LUBELSKIE , , ,3 PODKARPACKIE , , ,5 PODLASKIE , , ,1 ŚWIĘTOKRZYSKIE , , ,0 LUBUSKIE , , ,1 WIELKOPOLSKIE , , ,2 ZACHODNIOPOMORSKIE , , ,2 DOLNOŚLĄSKIE , , ,5 OPOLSKIE , , ,2 KUJAWSKO-POMORSKIE , , ,1 POMORSKIE , , ,9 WARMIŃSKO-MAZURSKIE , , ,1 Pomimo starzenia się społeczeństwa i malejących udziałów młodzieży wśród ogółu mieszkańców, na tle krajów Unii Europejskiej Polska i województwo śląskie są w uprzywilejowanej sytuacji. Z najbardziej aktualnych danych publikowanych przez Eurostat wynika, że obecnie mediana dla mieszkańców naszego kraju wynosi 39,2 lata. 6

7 Obok Irlandii, Cypru i Słowacji i Luksemburga zaliczamy się do najmłodszych społeczeństw Europy (mediana wieku jest najniższa). W całej Unii Europejskiej wiek środkowy w 2014 r. kształtował się na poziomie 42,2 roku 3. Prognozy demograficzne wskazują, że do 2040 roku w naszym województwie należy spodziewać się zmniejszenia liczebności grupy osób w wieku od 18 do 24 lat (o 11,8%) oraz od lat (- 23,0%). 4 Prognoza liczebności grupy ludności w wieku lat w województwie śląskim Rok 2014 dane rzeczywiste Prognoza liczebności grupy ludności w wieku lat w województwie śląskim Rok 2014 dane rzeczywiste Wraz ze zmniejszaniem się liczby młodzieży zamieszkującej nasze województwo, spadał będzie także odsetek ludzi młodych wśród ogółu mieszkańców Polski i regionu, o czym świadczą dane zawarte w zestawieniu tabelarycznym. 3 W 2014 roku najwyższą medianę wieku notowano w Niemczech (45,6 lat), we Włoszech (44,7 lat), w Bułgarii (43,2) i w Portugalii (43,1). Konsekwencją notowanej w Polsce niskiej mediany jest struktura wieku ludności. W Polsce zaledwie 14,6% mieszkańców to osoby, które ukończyły 65 rok życia. Średnio w UE ten odsetek wynosi 18,0%, w trzech krajach ponad jedna piąta ludności lokuje się w przedziale 65+ (Niemcy, Włochy, Grecja) dokładne dane przedstawiono w Tabeli 3, w aneksie zawartym w części końcowej opracowania. 4 Źródło: szczegółowe dane dotyczące tej kwestii zawierają tablice 2 oraz 2 A, w których porównać można sytuację demograficzną Śląskiego na tle kraju i innych województw. 7

8 Województwa prognoza na rok 2020 prognoza na rok 2030 prognoza na rok lat % wśród ogółu lat % wśród ogółu lat % wśród ogółu lat % wśród ogółu lat % wśród ogółu lat POLSKA ,1% ,3% ,6% ,8% ,7% ,2% ŁÓDZKIE ,8% ,0% ,4% ,6% ,5% ,1% MAZOWIECKIE ,7% ,9% ,9% ,8% ,0% ,4% MAŁOPOLSKIE ,4% ,7% ,7% ,0% ,9% ,4% ŚLĄSKIE ,5% ,9% ,3% ,6% ,5% ,2% LUBELSKIE ,6% ,6% ,6% ,9% ,6% ,0% PODKARPACKIE ,9% ,9% ,6% ,1% ,6% ,1% PODLASKIE ,4% ,7% ,4% ,8% ,5% ,9% ŚWIĘTOKRZYSKIE ,3% ,4% ,2% ,7% ,3% ,8% LUBUSKIE ,1% ,3% ,8% ,8% ,7% ,2% WIELKOPOLSKIE ,2% ,4% ,0% ,0% ,1% ,4% ZACHODNIOPOMORSKIE ,0% ,3% ,4% ,8% ,4% ,0% DOLNOŚLĄSKIE ,5% ,0% ,3% ,6% ,4% ,1% OPOLSKIE ,8% ,3% ,9% ,6% ,9% ,8% KUJAWSKO-POMORSKIE ,3% ,5% ,7% ,9% ,7% ,1% POMORSKIE ,2% ,4% ,0% ,0% ,1% ,5% WARMIŃSKO-MAZURSKIE ,6% ,7% ,8% ,0% ,8% ,1% % wśród ogółu Jak wykazano wcześniej, w 2014 roku ludność z przedziału wiekowego od 18 do 29 lat stanowiła 15,6% ogółu mieszkańców województwa śląskiego. W kolejnych latach udział ten będzie spadał, osiągając wartość 11,7% w 2040 roku. Jak z tego wynika, w perspektywie ćwierćwiecza udział młodzieży spadnie o 3,9 p. proc. Na tle pozostałych województw sytuacja naszego regionu wygląda dość korzystnie, o czym świadczą dane zamieszczone w tabeli. Udział ludności z przedziału wiekowego od lat wśród ogółu mieszkańców, w układzie województw. Uszeregowano malejąco, według danych zawartych w ostatniej kolumnie Województwa Odsetek ludności w wieku od lat wśród ogółu mieszkańców 2014 r r r r. Różnica udziału ludności w wieku od lat Lata Dane w punktach proc. POLSKA 16,4% 13,4% 12,4% 11,9% -4,5 MAZOWIECKIE 15,6% 12,8% 12,6% 12,4% -3,2 ŁÓDZKIE 15,4% 12,6% 12,1% 11,6% -3,8 ŚLĄSKIE 15,6% 14,1% 11,9% 11,7% -3,9 POMORSKIE 16,7% 12,5% 13,0% 12,6% -4,1 WIELKOPOLSKIE 16,8% 14,2% 12,9% 12,5% -4,3 DOLNOŚLĄSKIE 15,8% 14,8% 11,8% 11,4% -4,4 LUBUSKIE 16,4% 14,2% 12,6% 11,9% -4,5 ZACHODNIOPOMORSKIE 16,1% 13,7% 12,2% 11,4% -4,7 KUJAWSKO-POMORSKIE 16,7% 13,3% 12,6% 11,8% -4,9 MAŁOPOLSKIE 17,2% 13,7% 12,7% 12,3% -4,9 ŚWIĘTOKRZYSKIE 16,4% 13,3% 11,9% 11,1% -5,3 8

9 Województwa Odsetek ludności w wieku od lat wśród ogółu mieszkańców 2014 r r r r. Różnica udziału ludności w wieku od lat Lata Dane w punktach proc. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 17,3% 12,5% 12,8% 11,9% -5,4 LUBELSKIE 17,1% 13,1% 12,5% 11,6% -5,5 OPOLSKIE 16,4% 13,8% 11,5% 10,8% -5,6 PODLASKIE 17,5% 13,6% 12,2% 11,4% -6,1 PODKARPACKIE 17,9% 14,3% 12,6% 11,7% -6,2 Młodzież na rynku pracy pracujący W tej części opracowania, na początku odniesiemy się do sytuacji młodych Polaków na rynku pracy na tle krajów Unii Europejskiej, z wykorzystaniem danych publikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny (w tym przypadku jako rok bazowy przyjęliśmy II kwartał 2004, tj. datę wstąpienia Polski do UE). Następnie przeanalizowane zostaną dostępne wskaźniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w odniesieniu do danych ogólnopolskich i tych dotyczących województwa śląskiego. Należy podkreślić, że informacje publikowane przez Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) przygotowywane są zgodnie z metodologią BAEL. W analizie sytuacji młodych Polaków na rynku pracy na tle krajów UE, wzięto pod uwagę dwa podstawowe aspekty, tzn. zatrudnienie określone wskaźnikiem zatrudnienia 5 i bezrobocie określone stopą bezrobocia 6. Generalnie od 2004 roku sytuacja zatrudnieniowa młodych ludzi w większości krajów członkowskich UE pogorszyła się. Średnio w Unii Europejskiej obniżył się wskaźnik zatrudnienia w grupie osób w wieku od 20 do 24 lat oraz od 25 do 29 lat. Polska była jednym z dziesięciu krajów Unii, w których w stosunku do 2004 r. nastąpił wzrost wskaźnika zatrudnienia w przedziale wiekowym od 20 do 24 lat oraz jednym z piętnastu państw, w których wzrosła stopa zatrudnienia młodzieży w wieku od 25 do 29 lat. W obu przypadkach wzrost wartości wskaźnika zatrudnienia, odnotowany w naszym kraju był najwyższy w Unii Europejskiej. Wskaźnik zatrudnienia w krajach członkowskich Unii Europejskiej wśród osób młodych w wieku od lat oraz od lat. Ujęcie rankingowe według kolumny wzrost/spadek w stosunku do 2004 r. w punktach procentowych - Wyszczególnienie II kwartał 2004 r. Dane w % Młodzież w wieku lat III kwartał 2015 r. Dane w % Różnica w p.proc II kwartał 2004 r. Dane w % Młodzież w wieku lat III kwartał 2015 r. Dane w % Różnica w p.proc UE 28 krajów 52,4 51,1-1,3 72,9 72,6-0,3 Polska 35,0 45,5 + 10,5 65,6 76,5 + 10,9 Niemcy 57,8 63,6 + 5,8 70,1 78,2 + 8,1 Estonia 53,9 60,3 + 6,4 72,5 79,3 + 6,8 Litwa 40,0 48,7 + 8,7 76,4 83,2 + 6,8 Malta 68,2 67,4-0,8 77,8 83,1 + 5,3 Bułgaria 43,1 37,4-5,7 64,3 69,2 + 4,9 5 Wskaźnik zatrudnienia (stopa zatrudnienia) -miernik określający, jaki odsetek ludności w określonym przedziale wiekowym pracuje zawodowo, mierzony w ramach badania aktywności ekonomicznej ludności 6 Stopa bezrobocia (metodologia BAEL) - procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (tzn. pracującej i bezrobotnej), mierzony w ramach badania aktywności ekonomicznej ludności 9

10 Wyszczególnienie II kwartał 2004 r. Dane w % Młodzież w wieku lat III kwartał 2015 r. Dane w % Różnica w p.proc II kwartał 2004 r. Dane w % Młodzież w wieku lat III kwartał 2015 r. Dane w % Różnica w p.proc Szwecja 58,3 65,4 + 7,1 76,4 81,3 + 4,9 Czechy 49,3 46,6-2,7 71,6 75,8 + 4,2 Rumunia 44,2 42,5-1,7 70,7 74,6 + 3,9 Słowacja 47,5 39,7-7,8 69,5 72,9 + 3,4 Węgry 41,6 45,1 + 3,5 71,1 73,5 + 2,4 Austria 67,7 68,7 + 1,0 79,0 80,7 + 1,7 Łotwa 51,0 51,2 + 0,2 75,1 76,6 + 1,5 Wielka Brytania 70,3 70,2-0,1 78,9 80,0 + 1,1 Chorwacja 44,6 33,1-11,5 67,5 68,0 + 0,5 Luksemburg 41,0 49,4 + 8,4 81,5 80,2-1,3 Finlandia' 60,9 62,1 + 1,2 74,6 72,4-2,2 Belgia 49,2 40,2-9 78,3 75,9-2,4 Dania 69,2 64,6-4,6 78,6 75,8-2,8 Holandia 77,9 69,7-8,2 86,3 81,9-4,4 Francja 50,7 50,1-0,6 78,0 73,1-4,9 Słowenia 52,6 47,1-5,5 80,6 75,4-5,2 Portugalia 53,5 41,7-11,8 79,9 72,5-7,4 Irlandia 66,2 52,8-13,4 81,7 70,5-11,2 Włochy 43,9 29,6-14,3 65,3 52,8-12,5 Hiszpania 51,4 33,9-17,5 74,2 61,4-12,8 Grecja 44, ,7 70,8 56,3-14,5 Cypr 65,5 42,7-22,8 85,6 67,7-17,9 W okresach kwartalnych możliwa jest także obserwacja sytuacji zatrudnieniowej młodzieży w wieku od 15 do 24 lat. W porównaniu II kwartału 2004 roku, w III kwartale 2015 r. średnio w Unii Europejskiej odnotowano obniżenie wskaźnika zatrudnienia dla osób z tego przedziału wiekowego. Polska znalazła się w grupie trzynastu państw, w których zatrudnialność subpopulacji z przedziału wiekowego od 15 do 24 lat wzrosła (szczegółowe informacje zawarto w Aneksie Statystycznym, Tabeli 4). W naszym kraju wyższy wzrost wskaźnika zatrudnienia odnotowano wśród mężczyzn. Dane dotyczące sytuacji poszczególnych płci w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat zawiera Tabela 4 A. Najbardziej syntetycznym miernikiem opisującym sytuację zatrudnieniową młodzieży jest wskaźnik zatrudnienia dla osób z przedziału wiekowego od 15 do 29 lat. W tym przypadku analiza możliwa jest także na poziomie NUTS2, a więc w odniesieniu do poszczególnych regionów / województw. Mankamentem jest, że dane gromadzone są w okresach rocznych, w momencie pisania tej informacji najbardziej aktualne dotyczyły stanu w 2014 r. 10

11 Wskaźnik zatrudnienia w krajach członkowskich Unii Europejskiej wśród osób młodych w wieku od 15 do 29 lat. Ujęcie rankingowe według kolumny wzrost/spadek w stosunku do 2004 r. w punktach procentowych - Wyszczególnienie Wskaźnik zatrudnienia młodzież lat 2004 r r. Wzrost/ spadek w stosunku do 2004 r. w punktach procentowych kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni UE 28 krajów 48,7 44,5 52,8 46,5 43,7 49,3-2,2-0,8-3,5 Polska 35,6 31,2 40,0 44,4 38,9 49,7 + 8,8 7,7 9,7 Łotwa 43,0 35,6 50,4 50,3 45,1 55,2 + 7,3 9,5 4,8 Niemcy 50,6 48,6 52,6 57,8 55,8 59,7 + 7,2 7,2 7,1 Estonia 43,6 37,2 49,9 50,7 47,1 54,2 + 7,1 9,9 4,3 Litwa 37,7 32,9 42,3 44,2 40,4 47,7 + 6,5 7,5 5,4 Malta 54,7 46,9 62,1 59,6 58,1 61,0 + 4,9 11,2-1,1 Szwecja 52,0 51,4 52,6 55,0 54,9 55,0 + 3,0 3,5 2,4 Austria 59,1 55,4 62,8 61,9 59,7 64,1 + 2,8 4,3 1,3 Bułgaria 35,9 32,1 39,6 38,0 33,7 42,1 + 2,1 1,6 2,5 Czechy 45,1 37,6 52,3 45,7 37,8 53,2 + 0,6 0,2 0,9 Luksemburg 44,6 41,1 48,1 43,4 42,6 44,2-1,2 1,5-3,9 Węgry 42,1 35,4 48,7 40,8 35,4 45,9-1,3 0,0-2,8 Francja 45,1 41,5 48,7 43,7 41,1 46,4-1,4-0,4-2,3 Słowacja 41,0 36,4 45,5 39,4 32,5 46,1-1,6-3,9 0,6 Finlandia 54,1 51,6 56,5 52,3 51,8 52,9-1,8 0,2-3,6 Rumunia 42,9 39,6 46,2 41,0 35,6 46,1-1,9-4,0-0,1 Wielka Brytania 62,9 59,7 66,0 59,2 56,6 61,6-3,7-3,1-4,4 Belgia 45,2 42,6 47,8 41,5 40,3 42,6-3,7-2,3-5,2 Chorwacja 39,5 33,4 45,3 34,8 31,2 38,2-4,7-2,2-7,1 Holandia 73,1 71,3 74,8 67,8 67,2 68,4-5,3-4,1-6,4 Słowenia 50,1 45,7 54,3 42,9 38,0 47,5-7,2-7,7-6,8 Dania 67,8 65,6 69,9 59,8 59,4 60,2-8,0-6,2-9,7 Cypr 55,1 50,2 60,4 44,9 45,0 44,7-10,2-5,2-15,7 Portugalia 53,2 48,9 57,4 39,0 38,4 39,6-14,2-10,5-17,8 Irlandia 57,4 53,4 61,2 43,0 43,3 42,7-14,4-10,1-18,5 Włochy 42,8 35,9 49,6 28,3 24,6 32,0-14,5-11,3-17,6 Grecja 43,6 35,9 51,2 27,1 24,0 30,3-16,5-11,9-20,9 Hiszpania 50,9 44,8 56,7 33,1 32,3 33,8-17,8-12,5-22,9 Źródło: Eurostat data pobrania r. Jak widać z danych zamieszczonych w powyższej tabeli, w latach odnotowano obniżenie się wskaźnika zatrudnienia w subpopulacji młodzieży w wieku od 15 do 29 lat w większości krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej. Polska znalazła się w grupie dziesięciu krajów, w których obserwowano tendencje wzrostowe. Niestety, pomimo bardzo pozytywnych trendów polegających na wzroście wartości wskaźnika zatrudnienia nadal jego wysokość w młodszych przedziałach wiekowych odbiega in minus od średniej europejskiej. I tak w grupie wiekowej od 20 do 24 lat wskaźnik zatrudnienia wynosił w Polsce w III kwartale 2015 roku 45,5%, wobec średniej europejskiej 51,1%. Największe różnice w stosunku do średniej w EU widoczne są w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat, gdzie wielkość wskaźnika zatrudnienia dla Polski wynosi 26,7%, zaś średnia dla Unii Europejskiej to 34,1%. Jak z tego wynika, średnio w UE pracuje co trzecia osoba w wieku od 15 do 24 lat, w Polsce zaledwie co czwarta. 11

12 UE 28 krajów Holandia Dania Austria 51,5 49,0 46,6 44,9 44,6 Wielka Brytania Szwecja Malta Finlandia Niemcy Estonia Słowenia Luksemburg Łotwa Irlandia Francja Litwa Czechy Węgry Polska Rumunia Cypr Portugalia Belgia Słowacja Bułgaria Chorwacja Hiszpania Włochy Grecja Polska na tle Unii Europejskiej wysokość wskaźnika zatrudnienie dla osób w wieku od lat. Stan w III kwartale 2015 r., dane w % 62,0 55,5 54,3 34,1 38,7 33,7 33,6 33,5 31,2 29,1 28,6 28,5 26,7 26,7 26,7 24,6 24,2 23,8 23,4 22,6 20,7 19,6 17,0 13,2 Natomiast jako zadawalającą ocenić należy wysokość wskaźnika zatrudnienia w grupie wiekowej od 25 do 29 lat. W tym przypadku jesteśmy powyżej średniej europejskiej, która w III kwartale 2015 roku wynosiła 72,6%; w Polsce analogiczny miernik przyjmował wartość 76,5%. Jak wiadomo, Polska lokuje się grupie 6 krajów Unii o najwyższym potencjale ludności. Biorąc pod uwagę sytuację w największych krajach UE, to wyższy wskaźnik zatrudnienia młodzieży w wieku od 25 do 29 lat występuje tylko w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o Francję, Włochy i Hiszpanię, to omawiany miernik jest znacznie niższy niż w Polsce. Wydaje się, że w Polsce natężenie zatrudnienia młodzieży, szczególnie tej z przedziału wiekowego lat nie powinno budzić większych zastrzeżeń. Niepokojący jest natomiast problem zatrudnienia terminowego. Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce, w grupie pracującej młodzieży w wieku od 15 do 29 lat ponad połowa (56,8%) jest zatrudniona w oparciu o umowy terminowe 7, przy średniej europejskiej 34,6%. Wyższy odsetek umów terminowych występuje tylko w Słowenii, gdzie wynosi on 63,0%. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda, jeżeli weźmiemy pod uwagę osoby z przedziału wiekowego od 15 do 24 lat, gdzie odsetek umów terminowych w Polsce to aż 76,8% (przy średniej UE dla tego przedziału wiekowego 45,7%). Dokładne dane dotyczące tej kwestii zawarto w Tabeli 5. Cechą różnicującą rynek pracy młodzieży jest także relatywnie wysoki udział prowadzących działalność gospodarczą wśród ogółu pracujących. W Polsce w III kwartale 2015 roku co dziesiąty pracujący z grupy wiekowej od 15 do 29 lat prowadził własny small biznes (10,2%). Wyższy odsetek samozatrdunionych notowano tylko na Słowacji (10,5%), we Włoszech (16,5%) w Grecji (17,0%) i w Rumunii (18,1%) szczegółowe dane zawiera Tabela 6 (w Aneksie Statystycznym). Trudno o jednoznaczną ocenę tego zjawiska. Z jednej strony wysoki odsetek prowadzących własną działalność gospodarczą może świadczyć o dużej przedsiębiorczości młodych Polaków. Z drugiej strony istnieje ryzyko pozornego samozatrudnienia, otwieranie własnej działalności gospodarczej 7 Należy pamiętać, że pojęcie umowa terminowa nie jest tożsame z pracą w ramach umów cywilno prawnych. Umowy terminowe często są umowami w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, zawieranymi na ściśle określony, bywa że krótki okres czasu. Szczególnym przypadkiem takich umów są te zawierane za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, często na kilka miesięcy lub w skrajnych przypadkach na kilka dni. Taka forma świadczenia pracy daje niewielką pewność zatrudnienia. 12

13 bywa sposobem na zmniejszenie kosztów pracy. Brak wiarygodnych danych dotyczących skali tego zjawiska. Jeżeli chodzi o młodzież z młodszych przedziałów wiekowych, to wydaje się, że wpływ na niską zatrudnialność mają głównie dwa czynniki. Po pierwsze polski rynek pracy stwarza małe możliwości zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wynika to po części z niskich wynagrodzeń za pracę, na co bardzo często skarżą się osoby młode zatrudnione w pełnym wymiarze czasu. W przypadku pracy na pół lub ćwierć etatu, wynagrodzenia te byłyby po prostu głodowe. Po drugie należy pamiętać, że Polsce istnieje obowiązek szkolny do 18 roku życia. Co prawda system prawny daje możliwość zatrudnienia pracowników młodocianych, jednak jest to rozwiązane stosunkowo rzadko stosowane, a jeżeli już, to dotyczy praktyk uczniów szkół zawodowych lub pracy wakacyjnej. Nie bez znaczenia jest także wysoki wskaźnik skolaryzacji notowany w naszym kraju. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce studiuje blisko połowa młodzieży w wieku od 18 do 24 lat 8. W Tabeli 7 przedstawione zostały dane potwierdzające niewielką popularność zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy w Polsce. Wydaje się, że jest zjawisko raczej niekorzystnie. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy z jednej strony zmniejsza bezrobocie, z drugiej wpływa na wyższy wskaźnik zatrudnienia. Jak napisano powyżej, w świetle danych publikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny, możliwa jest analiza wysokości wskaźnika zatrudnienia dla osób z przedziału wiekowego od 15 do 29 lat na poziomie poszczególnych krajów UE oraz w odniesieniu do konkretnych regionów / województw. W momencie pisania informacji najbardziej aktualne były dane za 2014 rok. Wyszczególnienie Wskaźnik zatrudnienia młodzież od lat 2004 r r. Wzrost/ spadek w stosunku do r. w punktach procentowych kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni UE 28 krajów 48,7 44,5 52,8 46,5 43,7 49,3-2,2-0,8-3,5 Polska 35,6 31,2 40,0 44,4 38,9 49,7 8,8 7,7 9,7 województwa Mazowieckie 38,5 35,5 41,6 50,4 46,5 54,0 11,9 11,0 12,4 Wielkopolskie 38,2 31,9 44,5 49,8 42,5 56,8 11,6 10,6 12,3 Łódzkie 39,2 34,0 44,3 48,0 41,8 53,7 8,8 7,8 9,4 Dolnośląskie 33,5 32,6 34,4 46,1 42,4 49,8 12,6 9,8 15,4 Śląskie 36,2 31,3 40,8 45,6 39,3 51,4 9,4 8,0 10,6 Pomorskie 35,1 31,8 44,3 44,7 39,6 53,7 9,6 7,8 9,4 Opolskie 28,6 27,3 30,0 43,8 36,0 51,5 15,2 8,7 21,5 Kujawsko-Pomorskie 36,8 29,9 43,7 43,7 36,4 51,0 6,9 6,5 7,3 Małopolskie 36,3 30,8 42,0 43,2 37,0 49,3 6,9 6,2 7,3 Świętokrzyskie 33,5 27,5 39,3 42,1 36,9 46,6 8,6 9,4 7,3 Zachodniopomorskie 38,0 35,5 40,7 39,9 34,9 44,6 1,9-0,6 3,9 Podlaskie 37,9 28,2 46,4 39,2 35,1 43,1 1,3 6,9-3,3 Lubuskie 35,9 32,4 39,2 38,8 34,1 43,4 2,9 1,7 4,2 Warmińsko - Mazurskie 29,8 24,8 35,2 38,4 32,8 43,4 8,6 8,0 8,2 Lubelskie 30,3 26,9 33,6 37,7 31,2 43,6 7,4 4,3 10,0 Podkarpackie 30,7 25,3 35,7 34,8 29,4 39,8 4,1 4,1 4,1 Źródło: Eurostat data pobrania r. 8 w 2014 roku Polsce, na osób w wieku od 19 do 24 lat studiowały 4964 osoby; w roku 2013 odpowiednio 5037 osób; w 2012 roku osób, w osób a w 2010 roku osoby. Dla porównania w 2004 roku na 10 tys. mieszkańców w wieku lat przypadało 4,8 tys. studentów. Jak z tego wynika, wskaźnik solaryzacji, bez względu na okres obserwacji, uznać należy za dość wysoki. Więcej na ten temat na stronie 13

14 W latach r. w krajach Unii Europejskiej wysokość wskaźnika zatrudnienia w populacji osób w wieku od lat spadała, w 2014 roku miernik ten wynosił średnio 46,5%. W tym samym czasie odnotowano znaczący wzrost wskaźnika zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i w województwie śląskim. W konsekwencji w 2014 roku w kraju wskaźnik zatrudnienia w grupie osób od 15 do 29 lat osiągnął wartość 44,4%, w województwie śląskim odpowiednio 45,6%. Oznacza to, że w naszym regionie na 100 osób z grupy wiekowej lat pracuje blisko 46 osób. Miernik ten jest zatem tylko nieco niższy od średniej w UE i wyższy od średniej ogólnopolskiej. Na tle pozostałych województw nie wypadamy źle. Wyższą stopę zatrudnienia młodzieży notuje się tylko na Mazowszu, w Wielkopolsce oraz w województwach łódzkim i dolnośląskim. Tradycyjnie wskaźnik zatrudnienia mężczyzn jest wyższy. Najbardziej aktualne i szczegółowe dane dotyczące aktywności zawodowej mieszkańców województwa śląskiego publikowane są na stronach Urzędu Statystycznego w Katowicach. Wynika z nich 9, że w III kwartale 2015 r. w województwie śląskim liczba ludności powyżej 15 roku życia wynosiła tys., w tym 612 tysięcy to osoby w wieku od 18 do 29 lat. W III kwartale 2015 r. w województwie śląskim wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 15 roku życia wynosił 49,7% (kraj 52,4%). Dane Urzędu Statystycznego w Katowicach wskazują, że na 100 mieszkańców regionu w wieku od 18 do 19 lat pracował zaledwie co dziesiąty. W tym przedziale wiekowym relatywnie niska była liczba bezrobotnych (6 tys.), zaś zdecydowana większość to osoby bierne zawodowe (83,5% z tego przedziału wiekowego). W najmłodszych grupach wiekowych bierni zawodowo to przede wszystkim młodzież ucząca się. W grupie osób w wieku od 20 do 24 lat (236 tys. osób) pracował co drugi, zaś osoby bierne zawodowo stanowiły 41% w tym przedziale wiekowym. Według BAEL w III kwartale 2015 r. odnotowano 24 tys. bezrobotnych mieszkańców województwa śląskiego w wieku od 20 do 24 lat. Relatywnie wysoką wartość wskaźnika zatrudnienia odnotowano wśród w subpopulacji osób w wieku od 25 do 29 lat, w III kwartale 2015 r. wynosił on 77,5%. W zbiorowości najstarszej młodzieży, która liczyła 285 tysięcy, było zatem 221 tysięcy pracujących, około 20 tys. bezrobotnych oraz blisko 44 tys. biernych zawodowo. Dane o których mowa zawarte są w poniższej tabeli. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według wieku i poziomu wykształcenia w III kwartale 2015 r. Wyszczególnienie Ogółem Aktywni zawodowo razem pracujący bezrobotni Bierni zawodowo Współczynnik aktywności zawodowej w tysiącach w % Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia Ogółem ,7 49,7 7,4 WEDŁUG WIEKU lat x x lat ,6 9,9 37, lat ,3 49,2 17, lat ,6 77,5 8, lat ,9 77,9 7, lat ,6 83,4 6, lat ,5 81,5 6, lat ,3 75,4 3, lat ,7 66,6 6,3 9 W tej części wykorzystano opracowanie Urzędu Statystycznego w Katowicach pt. Aktywność Ekonomiczna ludności w województwie śląskim w III kwartale 2015 r. 14

15 Wyszczególnienie Ogółem Aktywni zawodowo razem pracujący bezrobotni Bierni zawodowo Współczynnik aktywności zawodowej w tysiącach w % Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia lat ,0 53,4 6, lat ,9 26,3 x 65 lat i więcej ,0 3,8 x Źródło: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, Urząd Statystyczny, Katowice, zestawienie WUP Natężenie bezrobocia młodzieży metodologia BAEL Najwięcej satysfakcji sprawiają dane obrazujące spadek stopy bezrobocia w Polsce. Od momentu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej średnio odnotowano obniżenie natężenia bezrobocia o blisko 12 punktów procentowych 10. Korzystne zmiany obserwujemy na podstawie danych ogólnopolskich oraz w odniesieniu do poszczególnych województw. Równocześnie tak w Polsce jak i w województwie śląskim najbardziej znacząco stopa bezrobocia zmalała w grupie najmłodszych bezrobotnych. W naszym regionie w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat stopa bezrobocia obniżyła się z 44,1% w 2004 roku do 22,2% w 2014 r., zaś w grupie wiekowej młodzieży od 20 do 24 lat spadła z 42,7% w 2004 roku do 21,2% w 2014 r. Nieco mniej spektakularną różnicę odnotowano dla przedziału wiekowego od 25 do 29 lat, w tym przypadku natężenie bezrobocia obniżyło się z 20,2% w 2004 roku do 11,8% w 2014 r. We wspólnej Europie tendencje były odwrotne. Na przestrzeni ostatniej dekady stopa bezrobocia wśród młodzieży wzrosła w większości krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej. Trendy spadkowe notowano między innymi w Niemczech, Austrii i Finlandii. Ponadto stopa bezrobocia młodzieży obniżyła się w niektórych krajach, które wstąpiły do UE po 2004 roku. W tym przypadku redukcja stopy bezrobocia była w dużej mierze konsekwencją migracji zarobkowych, które jednak w dłuższej perspektywie są procesem negatywnym. Z najbardziej aktualnych danych publikowanych przez Urząd Statyczny w Katowicach wynika, że w województwie śląskim w III kwartale 2015 roku najwyższą stopę bezrobocia notowano wśród osób z przedziału wiekowego od 18 do 19 lat (37,5%) oraz w przedziale wiekowym od 20 do 24 lat (17,1%). Szczegółowe dane obrazujące zmiany w natężeniu bezrobocia młodzieży w Polsce i w poszczególnych krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej zawierają Tablice 8 oraz 8a w Aneksie Statystycznym. Jeżeli chodzi o wysokość stopy bezrobocia w grupie osób od 15 do 29 lat, to w Polsce jest ona nieco niższa od średniej unijnej (w 2014 roku wynosiła 16,5%, przy średniej unijnej 17,7%). Pomimo korzystnych tendencji dotyczących redukcji stopy bezrobocia młodzieży, nadal daleko nam do osiągnięcia wartości notowanych w Niemczech, na Malcie czy w Austrii, gdzie wartość tego wskaźnika jest jednocyfrowa. Równocześnie ponad dwukrotnie wyższa stopa bezrobocia młodzieży notowana jest w Grecji, Hiszpanii i Chorwacji. 10 Z danych Eurostatu wynika, że stopa bezrobocia w Polsce obniżyła się z poziomu 19,1% w II kwartale 2004 roku do 7,2% w grudniu 2015 r. 15

16 UE 28 krajów Niemcy Malta Austria Holandia Czechy Dania Estonia Wielka Brytania Luksemburg Węgry Łotwa Litwa Rumunia Finlandia Belgia Polska Szwecja Bułgaria Francja Słowenia Irlandia Słowacja Portugalia Cypr Włochy Chorwacja Hiszpania Grecja Polska na tle Unii Europejskiej wysokość stopy bezrobocia dla osób w wieku od lat. Stan 2014 r., dane w % 45,0 39,7 31,6 32,3 25,4 26,2 17,7 6,9 8,8 8,9 10,5 10,7 11,4 11,5 12,4 12,6 13,9 14,4 14,7 15,6 15,8 16,4 16,5 16,7 17,7 18,9 18,9 19,1 21,3 Źródło: data pobrania r. Młodzież na rynku pracy bezrobocie rejestrowane Bezrobotni poniżej 30 roku życia na wojewódzkim rynku pracy Ciągle jeszcze polskie i śląskie bezrobocie dotyka w znacznym stopniu ludzi młodych, aczkolwiek z roku na rok ich sytuacja na rynku pracy ulega poprawie. Jeżeli chodzi o bezrobotną młodzież, to wychodząc naprzeciw oczekiwaniom władz samorządowych, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach od kilku lat, poza sprawozdawczością resortową monitorował sytuację młodzieży poniżej 30 roku życia na wojewódzkim rynku pracy 11. Z najbardziej aktualnych danych wynika, że w regionie co czwarty zarejestrowany jest bezrobotnym poniżej 30 roku życia (w końcu marca 2016 roku 25,5%). Równocześnie wyraźnie widać, że liczba zaewidencjonowanych w wieku od 18 do 29 roku życia systematycznie maleje. W monitorowanym okresie, tj. od roku 2012, dynamika spadku liczby najmłodszych bezrobotnych była znacznie wyższa niż dynamika spadku liczby ogółu zarejestrowanych. Skutkowało to zmniejszeniem udziału osób poniżej 30 roku życia wśród ogółu bezrobotnych. 11 Kategoria bezrobotnych poniżej 30 roku życia ( 30 minus ) do końca 2014 roku nie była ujmowana w sprawozdaniach Głównego Urzędu Statystycznego. Informacje dotyczące tej grupy bezrobotnych były agregowane dla całego województwa śląskiego z wykorzystaniem danych jednostkowych przekazywanych przez powiatowe urzędu pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach nawiązał współpracę z samorządami powiatowymi (powiatowymi urzędami pracy) i zbierał te informacje w okresach kwartalnych (z wykorzystaniem Systemu Informatycznego Syriusz. Dane dotyczące liczby bezrobotnych w wieku od lat po raz pierwszy pozyskano w 2012 r..dokładne informacje na temat struktury tej kategorii zbierane były od września 2013 r. Od 2015 roku dostępne są dane o sytuacji osób poniżej 30 roku życia na podstawie sprawozdawczości statystyki publicznej (przede wszystkim sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01, zbierane co miesiąc; załącznik Nr 1 do sprawozdania MPiPS-01 oraz załącznik Nr 3 do sprawozdania MPiPS-01) 16

17 Zmiany w liczbie bezrobotnych poniżej 30 roku życia w latach w województwie śląskim ,6% 33,5% 31,0% 28,1% 25,7% 25,5% Bezrobotni 30- Bezrobotni Na koniec marca 2016 roku w województwie śląskim wśród zarejestrowanych bezrobotnych w wieku poniżej 30 lat dominowały kobiety, które stanowiły 59,6% tej subpopulacji (22,9 tys.). Wskaźnik ten znacznie przekracza udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie śląskim, który na koniec marca 2016 r. wynosił 53,2%. Od marca 2012 r. liczba bezrobotnych kobiet w wieku od 18 do 29 lat zmniejszyła się o ponad 18 tysięcy, ale ich udział procentowy w całej liczbie bezrobotnych w tej grupie wzrósł (o 1,7 punktu proc.). Bezrobotni poniżej 30 roku życia w podziale na podregiony województwa śląskiego Wyszczególnienie Ogółem bezrobotni poniżej 30 roku życia w tym kobiety udział % w bezrobotnych w % w % Spadek bezrobotnych poniżej 30 r. ż. Data bazowa r Liczby bezwzględne Dynamika =100 WOJ. ŚLĄSKIE ,6% 25,5% ,3 Podregion bielski ,5% 24,2% ,7 Podregion bytomski ,0% 26,6% ,7 Podregion częstochowski ,8% 24,0% ,3 Podregion gliwicki ,2% 25,6% ,1 Podregion katowicki ,8% 24,6% ,7 Podregion rybnicki ,1% 32,9% ,0 Podregion sosnowiecki ,1% 22,4% ,6 Podregion tyski ,3% 26,5% ,5 W poszczególnych podregionach udział młodzieży poniżej 30 roku życia wśród ogółu zarejestrowanych jest zróżnicowany i waha się od 22,4% (podregion częstochowski) do 32,9% (w rybnickim). Zróżnicowanie co do liczby i procentowego udziału młodzieży notowane jest także na poziomie powiatów (szczegółowe dane Tablica 9). Zwraca uwagę niski odsetek zasiłkobiorców wśród bezrobotnych poniżej 30 roku. W końcu marca 2016 r. zasiłek dla bezrobotnych pobierało osób w wieku od 18 do 29 lat, co stanowiło 17

18 9,5% ogółu z tego przedziału wiekowego. Dla ogółu bezrobotnych w województwie śląskim odpowiedni wskaźnik był wyższy i wynosił 13,3%. Nieco inaczej, niż wśród całej populacji bezrobotnych kształtują się wskaźniki dotyczące zarejestrowanych młodych ludzi poniżej 30 roku życia. Wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejsze kategorie to długotrwale bezrobotni 12 oraz osoby wychowujące co najmniej jedno dziecko do lat 6. W zbiorowości osób w wieku od 18 do 29 lat problem długotrwałego bezrobocia jest rzadziej spotykany. Znikoma jest także liczba rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne oraz bezrobotnych niepełnosprawnych. Natomiast wyższy od średniego w województwie jest udział bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do lat sześciu. Bezrobotni poniżej 30 roku życia w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Stan w dniu 31 marca 2016 r. Bezrobotni Bezrobotni poniżej 30 roku życia Bezrobotni w szczególnej udział w udział w sytuacji na rynku pracy* Liczba Liczba długotrwale bezrobotni ,4% ,6% korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej ,3% 877 2,3% posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia ,0% ,4% posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 243 0,2% 44 0,1% niepełnosprawni ,7% 966 2,5% Liczba bezrobotnych razem * * dane liczbowe oraz odsetki nie sumują się, gdyż jeden bezrobotny może kwalifikować się do kilku kategorii równocześnie; Bezrobotnych poniżej 30 roku życia podzielić możemy na dwa przedziały wiekowe: młodzież w wieku od 18 do 24 lat (tj. poniżej 25 roku życia) oraz w wieku od 25 do 29 lat. W marcu 2012 roku, w grupie młodzieży z kategorii 30- notowano niewielką nadreprezentację osób wieku od 18 do 24 lat (52,7%). Obecnie sytuacja się zmieniła, większość stanowią bezrobotni z przedziału wiekowego od 25 do 29 lat (52,1%); jak z tego wynika, według stanu na 31 marca 2016 r. osoby w wieku od 18 do 24 lat to 47,9% ogółu bezrobotnych z kategorii 30-). Bezrobotni poniżej 30 roku życia według grup wiekowych lat lat 12 Długotrwale bezrobotni w rozumieniu zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych 18

19 Struktura bezrobotnych poniżej 30 roku życia według poziomu wykształcenia Poziom wykształcenia jest jednym z najważniejszych czynników różnicujących populację osób bezrobotnych w województwie śląskim. Dotyczy to zwłaszcza osób młodych do 30 roku życia, którzy zamiast rozpoczynać lub kontynuować swoją karierę zawodową rejestrują się jako bezrobotni. Bezrobotni poniżej 30 roku życia według poziomu wykształcenia w województwie śląskim Wykształcenie Wzrost/spadek Liczba Liczba udziału Udział Udział bezrobotnych bezrobotnych punkty % % do 30 r.ż. do 30 r.ż. procentowe Spadek liczby bezrobotnych wyższe ,8% ,7% +0, policealne i średnie zawodowe ,7% ,3% -0, średnie ogólnokształcące ,9% ,7% +0, zasadnicze zawodowe ,2% ,1% -2, gimnazjalne i poniżej ,4% ,1% +0, Ogółem ,0% ,0% x Proporcje udziału bezrobotnych ze względu na wykształcenie wśród osób poniżej 30 roku życia na przestrzeni dwóch lat nie uległy radykalnym zmianom. Największa różnica polegała na znaczącej redukcji liczby bezrobotnych legitymujących się wykształceniem zasadniczym zawodowym. Skutkowało to obniżeniem udziału o 2,1 p. proc. Generalnie poziom wykształcenia młodzieży jest zdecydowanie różny od notowanego w pozostałych, starszych grupach wiekowych. W grupie bezrobotnych poniżej 30 roku życia obserwujemy stosunkowo wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem i relatywnie niski udział osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, o czym świadczą poniższe dane, które zilustrowano graficznie. 36,4% 32,6% 23,3% 17,7% 15,1% 27,1% 15,1% 22,3% 28,0% 26,8% 20,3% 16,7% 7,7% 5,4% 5,3% Bezrobotni poniżej 30 lat Bezrobotni od lat Bezrobotni powyżej 50 lat wyższe policealne i średnie zawodowe LO zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej 19

20 Struktura bezrobotnych poniżej 30 roku życia według czasu pozostawania bez pracy Wśród bezrobotnych klasyfikowanych ze względu na czas pozostawania bez pracy. W okresie od 2014 do 2016 roku, największą grupą były osoby pozostające bez zatrudnienia stosunkowo krótko od jednego do trzech miesięcy. Bezrobotni poniżej 30 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w województwie śląskim Czas pozostawania bez pracy Wzrost/spadek Liczba Liczba Udział w udziału Udział bezrobotnych bezrobotnych punkty % kategorii 30 - kategorii 30 - % procentowe Spadek liczby bezrobotnych kategorii 30 - Dynamika = 100 do 1 miesiąca ,2% ,1% +3, ,0 1 3 miesięcy ,3% ,8% +2, ,9 3 6 miesięcy ,8% ,5% -0, , miesięcy ,4% ,2% -3, , miesiące ,8% ,1% -3, ,7 powyżej 24 miesięcy ,5% ,3% +0, ,6 Ogółem ,0% ,0% x ,7 Na koniec marca 2016 roku w ewidencji powiatowych urzędów pracy figurowało prawie 10 tysięcy bezrobotnych poniżej 30 roku życia, którzy bez pracy pozostawali w okresie od 1 do 3 miesięcy (25,8% wszystkich zarejestrowanych poniżej 30 roku życia). W ciągu dwóch lat, od marca 2014 roku, notowano spadek liczby bezrobotnych we wszystkich kategoriach wyodrębnionych ze względu na czas pozostawania bez pracy. Najwyższą redukcję, zarówno liczby bezrobotnych jak i ich udziału odnotowano wśród osób, które bez zatrudnienia pozostawały nieprzerwanie przez okres od 12 do 24 miesięcy (spadek liczby zarejestrowanych o 55,3%; zmniejszenie udziału o 3,7 punktów proc.). W analizowanym czasie, pomimo spadku liczby bezrobotnych, odnotowano wzrost udziału wśród bezrobotnych, którzy bez zatrudnienia pozostają do jednego miesiąca (+3,9 p. proc), od 1 do 3 miesięcy (+2,5 p. proc) oraz wśród najdłużej bezrobotnych nieprzerwanie powyżej 24 miesięcy (wzrost o 0,8 p. proc.). Struktura bezrobotnych poniżej 30 roku życia według stażu pracy Według stanu na roku zdecydowana większość bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat to osoby legitymujące się stażem pracy 26,9 tys., tj. 69,8% ogółu. Pozostali 11,6 tys. bezrobotnych poniżej 30 roku życia nie posiadało doświadczeń zawodowych (30,2%). W odniesieniu do sytuacji z końca marca 2014 roku udział młodych bezrobotnych poprzednio pracujących wzrósł o 4,8 p. proc. Odsetek poprzednio pracujących był wyższy wyłącznie w grupie osób legitymujących się najkrótszym stażem zatrudnienia - do 1 roku. W pozostałych kategoriach wyodrębnionych ze względu na długość stażu pracy notowano niewielkie spadki udziałów. W opisywanym aspekcie, na przestrzeni ostatnich dwóch lat, sytuacja bezrobotnych poniżej 30 roku życia uległa pewnej poprawie. Dynamicznie spadała liczba osób, które nie posiadały doświadczenia zawodowego, malał także ich udział wśród ogółu zarejestrowanych z tej grupy. Jest to zjawisko korzystne, należy przypuszczać (co potwierdzają dane dotyczące długości stażu na bezrobociu ), że w przypadku młodzieży często możemy mówić o bezrobociu na poziomie frykcyjnym. 20

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r.

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. W grudniu 2011 roku potencjał ludności w województwie szacowany był na 4,6 mln

Bardziej szczegółowo

Sytuacja absolwentów szkół na wojewódzkim rynku pracy w kontekście bezrobocia młodzieży. analiza statystyczna w latach 2012 I kwartał 2015 r.

Sytuacja absolwentów szkół na wojewódzkim rynku pracy w kontekście bezrobocia młodzieży. analiza statystyczna w latach 2012 I kwartał 2015 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH FILIA W CZĘSTOCHOWIE Zespół ds. Statystyki, Badań i Analiz Sytuacja absolwentów szkół na wojewódzkim rynku pracy w kontekście bezrobocia młodzieży analiza statystyczna

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia 18.5.216 r. OSOBY POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W 215 ROKU W wyniku przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy powiatu jarosławskiego

Analiza sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy powiatu jarosławskiego Analiza sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy powiatu jarosławskiego Jarosław, styczeń 2016 1. Stopa bezrobocia i ludność powiatu jarosławskiego Stopa bezrobocia, tj. procentowy udział liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy OSOBY POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W 211 ROKU Po krytycznym roku 29, kiedy to poziom rejestrowanego bezrobocia zwiększył się o ponad

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku

Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku Liczba bezrobotnych stan na koniec marca w latach 2013-2016 2013 2014 2015 2016 9495 9356 7795 6828 kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec marca roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 149

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim

Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim Województwo śląskie Od momentu powstania województwa śląskiego (styczeń 1999 r.) obserwowany

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

w województwie śląskim wybrane aspekty

w województwie śląskim wybrane aspekty URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Aurelia Hetmańska Sytuacja ludzi młodych Sytuacja ludzi młodych w województwie śląskim wybrane aspekty Katowice, listopad 2013 r. Województwo śląskie w skali kraju koncentruje:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011 W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Informacja kwartalna o stanie bezrobocia w województwie śląskim

Informacja kwartalna o stanie bezrobocia w województwie śląskim WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Informacja kwartalna o stanie bezrobocia w województwie śląskim Stan na 31.03.2008r. Katowice 2008 r. Informacje podstawowe W marcu 2008 roku odnotowano znaczący spadek

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na 30.06.2011r. KATOWICE 1 UWAGI WSTĘPNE W informacji na temat bezrobocia niepełnosprawnych wykorzystano dane

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010.

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2011 r. Wstęp Kategoria osób powyżej 50 roku życia należy

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na koniec kwietnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROBLEM NADWAGI I OTYŁOŚCI W POLSCE WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH - DANE EPIDEMIOLOGICZNE -

PROBLEM NADWAGI I OTYŁOŚCI W POLSCE WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH - DANE EPIDEMIOLOGICZNE - PROBLEM NADWAGI I OTYŁOŚCI W POLSCE WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH - DANE EPIDEMIOLOGICZNE - Wg raportu GUS Stan zdrowia ludności w 2009 r. Otyłość jest chorobą przewlekłą spowodowaną nadmierną podażą energii zawartej

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 17.4% Zachodniopomorskie 12.2% Pomorskie 20% Warmińsko-Mazurskie 13.2% 16.6% Podlaskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004

Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004 Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podlaskim rynku pracy (maj 2013)

Sytuacja na podlaskim rynku pracy (maj 2013) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sytuacja na podlaskim rynku pracy (maj 2013) Wojewódzka Rada Zatrudnienia Białystok, 19 czerwca 2013r. Zasoby pracy - procesy demograficzne w woj. podlaskim Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA REJESTROWANEGO BEZROBOCIA NA WSI W 2014 ROKU

STAN I STRUKTURA REJESTROWANEGO BEZROBOCIA NA WSI W 2014 ROKU STAN I STRUKTURA REJESTROWANEGO BEZROBOCIA NA WSI W 2014 ROKU I. WSTĘP Analiza danych statystycznych dotyczących bezrobocia na wsi, niezależnie od źródeł jego pochodzenia, potwierdza niekorzystną sytuację

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2015

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 678 / 34 /V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 07.05.2015 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2015 KATOWICE,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. Gen. Andersa 2a, tel.(0 prefix 89) 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2009

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Warszawa, czerwiec 2011 r. Opracowanie: Beata

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Programu MŁODZI NA RYNKU PRACY MŁODZI W LICZBACH

Załącznik nr I do Programu MŁODZI NA RYNKU PRACY MŁODZI W LICZBACH Załącznik nr I do Programu MŁODZI NA RYNKU PRACY MŁODZI W LICZBACH Podstawowym problemem z jakim musi zmierzyć się młoda osoba po zakończeniu edukacji ciągle pozostaje znalezienie zatrudnienia. Oczywiście

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZ DACH PRACY W 2011 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2015 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2015 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2015 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2015 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowały

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 23 grudnia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy M O N I T O R I N G R Y N K U P R A C Y Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Informacja

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Materiał na konferencję prasową w dniu 23 września r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH. w 2010 roku KATOWICE, MARZEC 2011 R.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH. w 2010 roku KATOWICE, MARZEC 2011 R. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Rynek pracy w województwie śląskim w 2010 roku KATOWICE, MARZEC 2011 R. Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystanie danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZ DACH PRACY W 2014 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Profile regionalne sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Melania Nied, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Profile regionalne sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lutym 216 roku Typowy dla początku roku wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy był w lutym niewielki. Liczba osób zarejestrowanych (126,5 tys.) była wyższa niż w styczniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK KONFERENCJA pt. Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi POD PATRONATEM HONOROWYM Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Pracujący wynagrodzenia). osoby, które. botne. (ogółem lub

Pracujący wynagrodzenia). osoby, które. botne. (ogółem lub URZĄ D STATT YSTYC ZNY W BIAŁ Y MSTOKU Opracowania sygnalne Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00 fax 85 749 77 79 Białystok, marzec 2012 r. r Internet: www.stat..gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Stan w I kwartale 2014 r.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Stan w I kwartale 2014 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Nr 1068. Informacja. Bezrobocie młodzieży w Polsce w latach 1998-2003. Październik 2004. Joanna Strzelecka, Urszula Smołkowska

Nr 1068. Informacja. Bezrobocie młodzieży w Polsce w latach 1998-2003. Październik 2004. Joanna Strzelecka, Urszula Smołkowska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Bezrobocie młodzieży w Polsce w latach 1998-2003 Październik 2004 Joanna Strzelecka, Urszula Smołkowska Informacja Nr 1068 1998-2003

Bardziej szczegółowo