BIBLIOGRAFIA. Źródła i materiały drukowane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA. Źródła i materiały drukowane"

Transkrypt

1 BIBLIOGRAFIA Źródła i materiały drukowane Action Plan for the Global Proliferation of Renewable Energy, Bonn 2002 A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, Bruksela 2001 Dlaczego rolnictwo w Polsce sprzyja ochronie ptaków?, Gdańsk 2003 Fairtrade Standards for Coffee, Bonn 2004 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1997 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, Warszawa 1998 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, Warszawa 1991 Konwencja o różnorodności biologicznej, Warszawa 1992 Ochrona środowiska wykresy, Warszawa 2005 Ochrona środowiska 2005, Warszawa 2005 Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata , Warszawa 2004 Polityka ekologiczna państwa na lata , Warszawa 2002 Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2001 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu narodowej strategii rozwoju regionalnego na lata , Warszawa 2005 Protokół z Kioto, Warszawa 1997 Puszcza Białowieska, Warszawa 1993 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Warszawa 1992 Rolnictwo dla życia, Gdańsk 2003 Stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów Unii Europejskiej, Warszawa 2006 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku, Warszawa 2000 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Warszawa 2004 Wprowadzenie Ministra Środowiska do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 r., Warszawa

2 Internet Agencja Nieruchomości Rolnych, Agricultural Research Service, Alexander s Gas & Oil Connections, Ampair, Appropriate Technology Asia, Auroville Earth Institute, Australian Aborigine culture, Azafady, BBC News, Biobag, Biodegradable Plastics Society, BMVEL, British Council, Cafe Canopy, Campus Center for Appropriate Technology, Canelo project, Carfree, Carnegie Institution of Washington, CIDA Forestry Advisors Network, CIFOR, Cleveland.com, CNN.com, Cob Cottage Company, Cocogreen, Conservation Frontlines, Department for Transport, Diamond J., Easter s End, Divine, Dom Wydawniczy ABC, Duke University Primate Center, Earth Conservation, Earth Observatory, Earth Policy Institute, Earthaven Ecovillage, Earthship Biotecture, EAWAG, Ecovillage at Ithaca, Ecovillage Findhorn, EcoYoff, Envirolet, Environment Canada Ecosystem Information, Environmentally Responsible Farming, 96

3 EPA, Escape Artist, Europa Sprawozdania ogólne 2005, Europa, Europe Research News Centre, Fotografia Adam Ławnik, Friends of Gaviotas, Fuel Cell Today, Global Ecovillage Network, Global Environmental Outlook 3, Greenhomebuilding.com, GRID-Arendal, In Context, International Agroforestry Resources, Jelp, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kurfeurstendamm, M&J Seafoods, Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu, Miljøministeriet, Ministerstwo Środowiska, Ministry of Non-Conventional Energy Sources (Indie), MSN News, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, National Statistics Online, Natural Resources Conservation Service, NOAA, Nobelprize.org, Norsk Hydro, Northeast Sustainable Energy Association, Novamont, Organic Europe, Oxfam, Patagonia, PATH, PCBC, People s Daily, Peopleandplanet.net, Permaculture International Ltd, Permaculture Research Institute, Phönix SonnenStrom AG, Plains Cotton Cooperative Assiociation, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Pro Natura, Population Action International, 97

4 Practica Foundation, Practical Action, Prince Edward Island, Reigate & Banstead Borough Council, Reno News and Review, Schumacher UK, Seeds of Change, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sherwood Environmental Village Limited, Siemens Webzine, Snow Leopard Conservancy, Social Design Notes, SOEL, Soil Association, Solar Water Desinfection SODIS, SolarPACES, Solstice CREST, Stopping the Spread of Invasive Species, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, Sustainable Business, Sustainable City, Sustainable Living, Sustainable Transport Coalition, Tamera, The Body Shop, The Chagga homegardens, The Guardian, The Iron Straw Group, The IUCN Red list of Threatened Species 2004, The Nature Conservancy, The Invasive Species Initiative, The Quotations Page, TransFair USA, Travelblog, U.S. Department of State, UN World Population Prospects, United Nations, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Vassar, Visible Earth, Walnut Acres, Wikipedia, Wild Madagascar, Windows on Nature, 98

5 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, World Challenge, World Resources Institute, World View of Global Warming, WWF Belgium, WWF, Yann Arthus-Bertrand, Zero Emissions Research and Initiative, Przewodniki, leksykony Leksykon ochrony środowiska ze słownikami, pod red. M. Maciejowskiego, Gdańsk 1995 Leksykon państw świata, Warszawa 2002 Leksykon politologiczny: polityka, ustrój, idee, pod red. M. Chmaja i W. Sokoła, Lublin 1999 Leksykon politologii, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wrocław 1995 Polskie parki narodowe na weekend, pod red. A. Hetnała, Warszawa 2000 Opracowania - Artykuły Abramovitz J. N., Putting a Value on Nature s Free Services. World Watch styczeń / luty 1998 Access to Water in Developing Countries. Postnote nr 178, Londyn 2002 Bright C. i Matoon A., The Restoration of a Hotspot Begins. World Watch listopad / grudzień 2001 Costanza R. et al., The Value of the world s ecosystem services and natural capital. Nature, 1997 Gardner G., When Cities Take Bicycles Seriously. World Watch wrzesień / październik 1998 Hailweil B., Organic Gold Rush. World Watch maj / czerwiec 2001 Hailweil B., Where Have All thefarmers Gone?. World Watch wrzesień / październik 2000 Hailweil B., Why Your Daily Fix Can Fix More Than Just Your Head. World Watch maj / czerwiec 2002 Jóźwiak Z., Pakuj, płać i edukuj klientów. Rzeczpospolita, Warszawa 2005 Jóźwiak Z., Segreguj odpadki, nie pal ognisk. Rzeczpospolita, Warszawa 2005 Kołodziejczak Nieckuła E., Nasz ślad na ziemi. Wiedza i Życie, Warszawa 2003 Kowalski K., Archimedes nie doczekał. Rzeczpospolita nr 195, Warszawa 2004 Meat: Now, It s Not Personal, pod red. Worldwatch Insitute. World Watch lipiec / sierpień 2004 Prough T., Assadourian E., What Is Sustainability Anyway?. World Watch wrzesień / październik 2003 Specialty Coffee. Hillside Agricultural Program - Product Bulletin nr 3, Webster D., Ałaszan. National Geographic, Warszawa 2002 Youth H., Watching us Taking. World Watch, maj / czerwiec Wydawnictwa zwarte Agroforestry and Biodiversity Conservation in Tropical Landscapes, pod red. G. Schroth, G. da Fonseca, C. Harvey, C. Gascon, H. Vasconcelos, A. M. Izac, Waszyngton 2004 Allen W., Green Phoenix, Nowy Jork

6 Arthus-Bertrand, Y., Ziemia z nieba, Warszawa 2002 Assadourian E., Economic Growth Inches Up. Vital Signs 2003, Nowy Jork 2003 Ausbel K., Restoring the Earth, Tiburon 1997 Bond G. D., Buddhism at Work, Bloomfield 2004 Brown L., Eco-economy, Nowy Jork 2001 Brown L., Flavin C, Postel S., Saving the Planet, Nowy Jork 1991 Brown L., Gardner G. i Halweil B., Beyond Malthus, Nowy Jork 1999 Brown L., Outgrowing the Earth, Nowy Jork 2004 Brown L., Plan B, Nowy Jork 2003 Chiras D., The Natural House, White River Junction 2000 Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wrocław 2002 Człowiek, środowisko, zagrożenie, pod red. J. Zwoździaka, Wrocław 2002 Daily G. C., Ellison K., The New Economy of Nature, Waszyngton 2002 Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Warszawa - Poznań 1998 Ecovillage Living, pod red. H. Jackson i K. Svensson, Totnes 2002 Engelman R., Halweil B. i Nierenberg D., Rethinking Population, Improving Lives. State of the World 2002, Nowy Jork 2002 Europejski ład ekologiczny a problemy ochrony środowiska krajów nadbałtyckich, pod red. J.C Chojnackiego i E.J. Pałygi, Warszawa 1995 Flavin C., Rich Planet, Poor Planet. State of the World 2001, Nowy Jork 2001 Fukuoka M., The One-Straw Revolution, Mapusa 2004 Gardner G., Assadourian E., Rethinking the Good Life. State of the World 2004, Nowy Jork 2004 Gardner G., Assadourian E., Sarin R., The State of Consumption Today. State of the World 2004, Nowy Jork 2004 Gardner G., Engaging Religion in the Quest for a Sustainable World. State of the World 2003, Nowy Jork 2003 Geografia gospodarcza świata, pod red. I. Fierli, Warszawa 2005 Hailweil B., Nierenberg D., Watching What We Eat. State of the World 2004, Nowy Jork 2004 Hanbury-Tenison R., People of the Forest. The Rainforests: A Celebration, San Francisco 1992 Hart R., Forest Gardening, White River Junction 1999 Hawken P., Lovins A., Hunter Lovins L., Natural Capitalism, Boston 1999 Hemenway T., Gaia's Garden, White River Junction 2000 Imhoff D., Farming with the Wild, San Francisco 2003 Jenkins J., The Humanure Handbook, White River Junction 1999 Kalinowska A., Ekologia wybór przyszłości, Warszawa 1992 Kammen D., Kapadia K., Fripp M., Putting Renewables to Work: How Many Jobs Can the Clean Energy Industry Generate?, Berkeley 2004 Kassenberg A., Marek M. J., ekologiczne aspekty zagospodarowania kraju, Warszawa 1986 Klugmann-Radziemska E., Klugmann E., Systemy słonecznego ogrzewania i zasilania elektrycznego budynków, Gdańsk 2002 Kozłowski S., Ekorozwój wyzwanie XXI wieku, 2000 Kozłowski S., Gospodarka a środowisko naturalne, 1991 Kreuter M. L., Ogród w zgodzie z naturą, Warszawa 2003 Lewandowski W., Proekologiczne źródła energii odnawialnej, Warszawa 2002 Lisicka H., Marek I., Radecki W., Leksykon ochrony środowiska prawo i polityka, Wrocław

7 Living Planet Report 2002, pod red. WWF, 2002 MacDonald M., Nierenberg D., Linking Population, Women and Biodiversity. State of the World 2003, Nowy Jork 2003 Millenium Development Goals Report 2005, pod red.united Nations, Nowy Jork 2005 Millenium Development Goals Report 2005, United Nations, Nowy Jork 2005 Mollison B., Introduction to Permaculture, Sisters Creek 2002 Mollison B., Permaculture - a Designers' Manual, Tyalgum 2004 Morrow R., Earth user s Guide to Permaculture, East Roseville 2002 Norberg-Hodge H., Ancient Futures, San Francisco 1992 O Meara Sheehan M., Making Better Transportation Choices. State of the World 2001, Nowy Jork 2001 Ochrona przyrody na obszarach rolnych, pod red. T. Strojnego i T. Wałkowicza 2003 Pietraś M., Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie, Lublin 2000 Postel S., Safeguarding Freshwater Ecosystems. State of the World 2006, Nowy Jork 2006 Postel S., Vickers A., Boosting Water Productivity. State of the World 2004, Nowy Jork 2004 Postel S., Redesigning Irrigated Agriculture. State of the World 2000, Nowy Jork 2000 Roseland M., Toward Sustainable Communities, Gabriola Island 1998 Sampat P., Uncovering Groundwater Pollution, State of the World 2001, Nowy Jork 2001 Sawin J., Fossil Fuel Use Up. Vital Signs 2003, Nowy Jork 2003 Sawin J., Mainstreaming Renewable Energy in the 21 st Century, Nowy Jork 2004 Sheehan M. O., Carbon Emissions and Temperature Climb. Vital Signs 2003, Nowy Jork 2003 Solomon E. P., Berg L. R., Martin D. W., Ville C. A., Biologia, Warszawa 2000 Venetoulis J., Chazan D., Gaudet C., Ecological footprint of Nations 2004 Weisman A., Gaviotas, White River Junction 1998 Whitefield P., The Earth Care Manual, East Meon 2004 Youth H., Watching Birds Disappear. State of the World 2003, Nowy Jork 2003 Zielony pakiet, Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią, Warszawa 2000 Zimmerman L., Indianie Ameryki Północnej Warszawa

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development Mechanizmy Rozwoju Polski Poland s Development Mechanisms Wstęp Introduction Polska najbardziej skorzystała z pomocy udzielonej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w postaci Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND 8 th Plenary Meeting of PROS On October 21 st, the PROS gathered at the second semi-annual plenary meeting in 2010 with the following

Bardziej szczegółowo

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2012.30-31.3 Ecological conditions of the statutory health resort s development referred to the imperative of sustainable development

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI W UJĘCIU ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI W UJĘCIU ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 3 (69) 2014 Dorota WYSZKOWSKA, Anna ROGALEWSKA 1 MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI W UJĘCIU ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH Streszczenie Pojęcie zielonej gospodarki, które ściśle

Bardziej szczegółowo

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007...

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007... W numerze: - METREX Robert Read... 2 - Lista członków METREX... 5 - Obszary metropolitalne to kręgosłup Europy rozmowa z Berndem Steinacherem, prezesem sieci METREX... 6 - Efekty warsztatów w formule open

Bardziej szczegółowo

The Influence of Collector Type on Emission Indicators in Solar Systems Life Cycle Assessment

The Influence of Collector Type on Emission Indicators in Solar Systems Life Cycle Assessment MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Stymulatory ekonomiczne i prawne polityki ekorozwoju dla turystyki

Stymulatory ekonomiczne i prawne polityki ekorozwoju dla turystyki Jadwiga Bohdanowicz, Paulina Bohdanowicz Stymulatory ekonomiczne i prawne polityki ekorozwoju dla turystyki Streszczenie Postępująca degradacja środowiska naturalnego, będącego jednym z głównych walorów

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY ZESZYTY NAUKOWE 4/2013

STUDIA I MATERIAŁY ZESZYTY NAUKOWE 4/2013 STUDIA I MATERIAŁY ZESZYTY NAUKOWE 4/2013 Sucha Beskidzka 2013 Rada programowa ks. prof. zw. dr hab. Maciej Ostrowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, Polska prof. dr hab. Janusz Sondel, Wyższa

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty 1 Biuletyn Nabytków CBS 2015 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Biuletyn Nabytków CBS wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States (RES-H Policy)

Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States (RES-H Policy) D8 Sprawozdanie z warsztatu Cele ilościowe produkcji ciepła i chłodu ze źródeł odnawialnych w Polsce do roku 2030 zorganizowanie w Warszawie w ramach projektu Komisji Europejskiej RES H. Policy development

Bardziej szczegółowo

Czwarta ogólnopolska konferencja w regionie pn. KLASTRY SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONU

Czwarta ogólnopolska konferencja w regionie pn. KLASTRY SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONU 2011 Czwarta ogólnopolska konferencja w regionie pn. KLASTRY SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONU Konferencja została zorganizowana w ramach przedsięwzięcia PARP Polskie klastry i polityka klastrowa.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI 1. Informacja biznesowa... 2 3. Biznes i ekonomia, ekonometria i statystyka, e-biznes... 3 4. Biznes międzynarodowy, handel zagraniczny, promocja Polski... 4 5. Unia Europejska...

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (8) / 2013 ISSN: 2084 5960

Nr 4 (8) / 2013 ISSN: 2084 5960 Nr 4 (8) / 2013 ISSN: 2084 5960 1 Dział Nie zwlekaj- zaaplikuj! 2 Spis treści spistreści Spis treści Od redakcji s.3 s.4 Czy pieniądze dają szczęście? s.5 Hugging a burning tree s.7 Cena szczęścia s.8

Bardziej szczegółowo

Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych

Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych Promotion of Poland as an atractive and buisness-friendly

Bardziej szczegółowo

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla How TO Rearrange THE World Jak urządzić świat na nowo? Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and the Challenges for Humanity Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla o globalnym ŁADZIE i WYZWANIACH

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ Kilka lat temu ktoś z krewnych, podobnie jak moi najbliżsi miłośnik muzyki, pokazał mi serwis Spotify. Przyznam, że wtedy pozostawałem w tyle, jeśli chodzi

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Finanse w niestabilnym otoczeniu dylematy i wyzwania Finanse przedsiębiorstw

Finanse w niestabilnym otoczeniu dylematy i wyzwania Finanse przedsiębiorstw Finanse w niestabilnym otoczeniu dylematy i wyzwania Finanse przedsiębiorstw Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Finanse w niestabilnym otoczeniu dylematy

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

THE ROLE OF DIFFERENT TOUR- ISM CONCEPTS AND FORMS IN THE PURSUANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

THE ROLE OF DIFFERENT TOUR- ISM CONCEPTS AND FORMS IN THE PURSUANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Turyzm 2008, 18/2 Agnieszka Niezgoda Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Turystyki al. Niepodległości 10 60-967 Poznań tel/fax (061) 8543766 a.niezgoda@ae.poznan.pl ROLA RÓŻNYCH KONCEPCJI I FORM ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

Economic activity in the areas of Natura 2000

Economic activity in the areas of Natura 2000 Economic activity in the areas of Natura 2000 Białystok, 2012 1 Poland is typically an agricultural land, so quick introduction of Natura 2000 network without consulting residents and local authorities

Bardziej szczegółowo