Biznes społecznie odpowiedzialny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biznes społecznie odpowiedzialny"

Transkrypt

1 dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 20 luty 2014 Biznes społecznie odpowiedzialny O korzyściach płynących z eko-marketingu Pracownik odpowiedzialny społecznie Eko-marketing po europejsku Tworzenie odpowiedzialnych innowacji czy to możliwe? Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Od redakcji Informator o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl Wydawca: GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel , fax Redaktor naczelna Agnieszka Dyba Zespół redakcyjny Anna Duda Natalia Gałczyńska Adam Laskowski Korekta techniczna Adam Laskowski Opracowanie graficzne i skład Małgorzata Lipczyńska Zdjęcia Jakub Szpon Druk Drukarnia Media Druk Jarosław Śliwiński Lutowy numer Informatora o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl poświęciliśmy tematowi CSR (Corporate Social Responsibility), a więc społecznej odpowiedzialności biznesu. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się koncepcji, według której przedsiębiorstwa w swojej działalności uwzględniają również swój wpływ na otoczenie. Zakłada ona, że budując strategię firmy powinny brać pod uwagę interesy społeczne i ochronę środowiska oraz relacje z interesariuszami. Jednym z celów tego wydania magazynu było zastanowienie się, czy możliwe jest połączenie społecznej odpowiedzialności biznesu i innowacji. Podjęliśmy się także próby określenia uwarunkowań procesu tworzenia i wdrażania innowacji wykorzystujących założenia CSR. To, jak wiadomo, zależy od wielu czynników kontekstu, w którym te innowacje są tworzone, a także potrzeb i zagrożeń, na jakie napotyka organizacja. Naszym zadaniem było ustalić, jakie drogi wybierają przedsiębiorstwa, chcąc tworzyć i realizować społecznie odpowiedzialne innowacje. W bieżącym numerze Informatora nacisk położyliśmy jednak nie na przekonywanie zarządców przedsiębiorstw do zastosowania CSR-u w swojej działalności, ale na pokazanie korzyści z konkretnych rozwiązań. Postanowiliśmy przybliżyć Państwu zalety bardziej ekologicznego podejścia do marketingu we własnej firmie. W lutowej edycji naszego magazynu znajdą Państwo także kilkanaście ofert szkoleniowych, dzięki którym pozyskacie Państwo wiedzę nie tylko na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w ogóle, ale także będziecie potrafili przygotować swoją firmę na zmiany. Serdecznie zachęcamy Państwa do lektury lutowego wydania Informatora o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTak.pl nie tylko w formie papierowej, ale także elektronicznej, dostępnej na stronie oraz przyjrzenia się potencjałowi odpowiedzialności swojej organizacji. Mamy nadzieję, że w tym numerze naszego magazynu znajdą Państwo wiele przykładów, które staną się dla Państwa inspiracją do działania. Spis treści Magdalena Kosobucka Kierownik Projektu Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. ZmianyNaTAK.pl. Publikacja bezpłatna Szczecin, luty 2014 W numerze: 3 O korzyściach płynących z eko-marketingu 4 Pracownik odpowiedzialny społecznie 5 Eko-marketing po europejsku 6 Tworzenie odpowiedzialnych innowacji czy to możliwe? 7-8 Oferty szkoleń i doradztwa w zakresie biznesu odpowiedzialnego społecznie 9-13 Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim 14 Blog Pracodawcy 15 Blog Pracownika 2 NR 20 luty 2014

3 O korzyściach płynących z eko-marketingu Częścią biznesu odpowiedzialnego społecznie jest dbanie o przyrodę. Wagę eko-marketingu doceniają największe światowe korporacje, takie jak Microsoft, IKEA czy DHL Express. W swoich działaniach uwzględniają go także małe i średnie przedsiębiorstwa. Czym dokładnie jest zielony marketing? Jakie korzyści płyną z jego zastosowania w firmie? Ruch ekologiczny wykreował falę świadomych ekologicznie konsumentów i postawił przed przedsiębiorstwami, które chcą działać w zgodzie z przyrodą, nowe wyzwania. Zdały sobie one bowiem sprawę, że klienci porównują produkty nie tylko pod kątem ceny, ale także tego, czy ich produkcja odbywa się w z zgodzie z naturą, czy nie są one szkodliwe dla ich użytkowników i osób, które biorą udział w ich wytwarzaniu oraz czy ich opakowanie podlega recyklingowi. Zespół praktyk, których celem jest nie tylko zmiana działań w firmie na służące środowisku, ale jednocześnie promowanie określonych postaw i zachowań dotyczących przyrody, zarówno wśród konsumentów, jak i partnerów przedsiębiorstwa, określa się jako eko-marketing czy eco-marketing (zielony marketing, marketing ekologiczny, marketing zrównoważony). Ich zakres jest szeroki, ponieważ obejmuje ulepszanie procesów produkcji, prace nad tym, aby produkty i ich opakowania były bezpieczne dla środowiska, świadome budowanie proekologicznego wizerunku, a także informowanie klientów (obecnych i potencjalnych) o działaniach firmy w tym zakresie, czy to za pomocą reklamy, czy odpowiednich adnotacji na produkcie/opakowaniu. Przedsiębiorstwa eco-friendly dbają nie tylko o mniejsze zużycie papieru i energii, a więc redukcję kosztów produkcyjnych i operacyjnych, ale także dobierają sobie partnerów, którzy mają takie samo podejście do biznesu. Z wprowadzenia w firmie działań ekomarketingowych płynie wiele korzyści. Można podzielić je na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią korzyści wewnętrzne. Działania proekologiczne przedsiębiorstwo powinno wprowadzić zanim jeszcze zacznie reklamować i promować własne produkty. Tak więc realizacja zielonych praktyk rozpoczyna się już na etapie kształtowania ich ceny, produkcji, a następnie dystrybucji. Ich wdrożenie obniża koszty, nie tylko produkcyjne, ale i operacyjne, a dzięki optymalizacji zużycia energii, surowców czy materiałów, wzrasta także wydajność i produktywność w wytwarzaniu wszelkich dóbr przez przedsiębiorstwo. Gdy firma zaczyna stosować energooszczędne oświetlenie, ogrzewanie i chłodzenie, zmniejszać zużycie wody, dbać o recykling materiałów biurowych, zachęcać społeczność swoich pracowników do proekologicznych zachowań, produkować mniej odpadów, zaczyna budować swój ekologiczny wizerunek. Otoczenie biznesowe i medialne zaczyna odbierać ją jako organizację przyjazną środowisku i społecznie odpowiedzialną. Staje się bardziej wiarygodne w oczach konsumentów. Wpływa to na wzrost zaufania do marki i lojalności konsumentów, a co za tym idzie sprzedaży i zysków. Korzyści zewnętrznych z wdrożenia ekomarketingu we własnej firmie jest równie dużo. Dzięki spełnianiu wytycznych norm jakościowych w zarządzaniu, przedsiębiorstwo ma łatwiejszy dostęp do kredytów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, może starać się o pomoc w ramach dotacji unijnych na ten cel, uczestniczyć w przetargach, w których od oferentów wymaga się posiadania certyfikatów potwierdzających działanie zgodnie z normami jakości i środowiska czy starać się o bycie vendorem lub dostawcą produktów i usług dla instytucji publicznych/rządowych i komercyjnych, które preferują partnerów eco-friendly. Należy dodać, że ekologiczność firmy nierzadko stanowi o jej przewadze konkurencyjnej, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, który jest bardzo wymagający, jeśli chodzi o tę kwestię. Oczywiście eko-marketing nie jest nowym trendem. Z każdym postępem technologicznym i wzrostem świadomości, pojawiają się nowe rozwiązania dla firm, dzięki którym mogą one ulepszać swoje produkty, procesy i działania w ramach zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorcy, którzy planują wdrożenie działań eko-marketingowych we własnym biznesie, mogą skorzystać ze szkoleń dla kadry zarządzającej i pozostałych pracowników. Wsparciem okazać się mogą zarówno warsztaty stacjonarne, jak i kursy e-learningowe z tego zakresu. W ofercie instytucji szkoleniowych można znaleźć już takie szkolenia, jak: Eko-marketing jako instrument budowania marki, Eko-marketing w organizacji, Budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy, Marketing ekologiczny czy Eko-marketing (w tym szkolenia bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej). W tym roku przedsiębiorcy z sektora MMŚP z województwa zachodniopomorskiego i ich pracownicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń i doradztwa, współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Eko-marketing w biznesie. Szkolenia mają na celu podniesienie wiedzy z zakresu marketingu ekologicznego, przepisów prawnych, oznakowania produktów i świadomości ekologicznej. Ich uczestnicy zdobędą umiejętność tworzenia strategii marketingu ekologicznego, a także pozyskiwania klientów czy PR-u. Projekt od kwietnia 2014 realizować będzie GOS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon. Więcej informacji o projekcie już wkrótce na stronie: Anna Duda 3

4 Pracownik odpowiedzialny społecznie Zarówno firma, jak i pracownicy posiadają szereg obowiązków względem siebie. Dopełnianie tych obowiązków buduje pozytywne relacje wewnątrz firmy, które wpływają na relacje z otoczeniem biznesu. Odpowiedzialność społeczna firmy polepsza wizerunek na europejskim rynku pracy i wpływa korzystnie na rozwój przedsiębiorstwa. Jak zatem być pracownikiem odpowiedzialnym społecznie wobec firmy? Odpowiedzialność społeczna biznesu CSR (Corporate Social Responsibility) to pojęcie wprowadzone w 2000 roku przez Strategię Lizbońską zakładającą plan rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Firma odpowiedzialna społecznie kieruje się strategią, zgodnie z którą uwzględnia ekonomiczne, społeczne, ekologiczne i etyczne aspekty działalności gospodarczej. Dbanie biznesu o relacje z otoczeniem wpływa pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa na rynku pracy i skutecznie buduje zgrany zespół pracowników. Wpływ na odpowiedzialność społeczną ma nie tylko sama firma, ale także pracownicy. Przestrzegający pewnych zasad pracownik znacznie przyczynia się do dobrego public relations przedsiębiorstwa. W 2006 roku Komisja Europejska uznała za jeden z głównych celów utworzenie Europy Liderem Odpowiedzialności Społecznej w biznesie. Sprostanie tym oczekiwaniom jest sporym wyzwaniem zwłaszcza dla średnich i małych przedsiębiorstw, które posiadają ograniczone środki finansowe na rozwój technologii i szkolenia pracowników. Istotnym czynnikiem sukcesu działania strategii CSR jest edukacja pracowników oraz ich zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność firmy. Jak zatem pracownik może wesprzeć wdrażanie strategii do biznesu? Przede wszystkim pracownik powinien posiadać wiedzę na temat strategii CSR i jej umiejscowienia w kontekście biznesowym, środowiskowym i społecznym. Znając cele strategiczne firmy osoba pracująca w niej wie, w jaki sposób przyczynić się do ich osiągnięcia. W tym celu firmy często prowadzą szkolenia, warsztaty i treningi. Przedsiębiorstwa często decydują się na korzystanie ze szkoleń dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które organizowane są dla pracowników w celu zwiększenia ich świadomości w temacie CSR. Innym sposobem aktywizacji są organizowane przez firmę wydarzenia, np. dzień bez samochodu czy dzień segregacji makulatury. Aby jeszcze bardziej wzmocnić potrzebę zaangażowania w odpowiedzialność społeczną i motywację pracownika, organizuje się w firmach konkursy z nagrodami dla osób przyczyniających się do działań strategii CSR. W firmach zaczęto tworzyć tzw. zielone zespoły, czyli międzynarodowe grupy pracowników, którzy przekazują swoją wiedzę na temat rozwoju społecznie odpowiedzialnej firmy. Takie zespoły działają w firmach takich jak e-bay czy Yahoo. Zielone zespoły są jednym z najbardziej efektywnych metod w procesie budowania świadomości pracowników. Inną tendencją stało się również angażowanie pracowników do działań na rzecz rozwoju poza miejscem pracy. Firmy zachęcają pracowników do dbania o środowisko naturalne i tryb życia zdrowe odżywianie się oraz aktywności sportowej. Zdrowe nawyki wprowadzone w życie osobiste pracownika przekładać się będą na sposób pracy. Uświadomiony w kwestiach środowiskowych pracownik zacznie segregować odpady, oszczędzać prąd czy zbierać makulaturę. Strategia CSR to nie tylko dbałość o środowisko naturalne w biznesie. W procesie rozwoju społecznie odpowiedzialnego biznesu firmy wprowadzają kodeksy i szkolenia etyczne dla pracowników. Poszanowanie praw człowieka w firmie ma budować u pracowników poczucie równouprawnienia i wspólnej przestrzeni społecznej. Natomiast pracownik szanujący zasady wprowadzonego kodeksu przyczynia się do polepszenia relacji wewnątrz firmy. Wzrost zainteresowania inwestorów, polepszenie wizerunku firmy, zwiększenie zaufania w oczach klientów, wzrost konkurencyjności na rynku pracy i pozyskanie najlepszych pracowników to główne korzyści płynące z wdrożenia strategii CSR. W 2014 roku ruszyła kolejna edycja Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Ranking publikowany jest przez Dziennik Gazetę Prawną i przedstawia zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Wprowadzenie dobrych praktyk i stosowanie się do nich przez pracownika jest kluczowym aspektem w budowaniu silnej i zrównoważonej firmy. Tylko dzięki zaangażowaniu i świadomości pracowników przedsiębiorstwo ma szansę na ciągły rozwój i umocnienie swojej pozycji wśród silnej konkurencji. Natalia Gałczyńska 4 NR 20 luty 2014

5 Eko-marketing po europejsku Człowiek jedną trzecią swojego życia spędza w pracy, stąd tak ważne jest budowanie świadomości ekologicznej pracodawców i pracowników, którzy mogą dodatkowo ograniczać negatywny wpływ działalności swoich przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Pełną świadomość tego faktu ma Unia Europejska, która od 1992 roku przyznaje Ecolabel specjalne wyróżnienie dla produktów i usług wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwych dla środowiska od podobnych, oferowanych przez konkurencję. Logo Ecolabel, zwane potocznie unijnym kwiatkiem Posiadanie przez przedsiębiorstwo prawa do używania oznakowania Ecolabel jest z jednej strony wiarygodnym świadectwem odpowiedzialności firmy za stan środowiska, z drugiej zaś stanowi świetne narzędzie marketingowe. Logo z kwiatkiem uzyskuje się, kiedy upoważniona do tego celu jednostka certyfikująca potwierdzi spełnianie przez produkt lub usługę kryteriów oznakowania ekologicznego określonych w odpowiednich decyzjach Komisji Europejskiej. Po certyfikat sięgnęło już wiele firm, osiągnięcia w obszarze marketingu z wykorzystaniem Ecolabel dwóch wybranych przedsiębiorstw prezentujemy poniżej. Lenzing wiodący producent tekstyliów Firma wykorzystuje certyfikat Ecolabel w wielu działaniach PR-owskich i marketingowych. Unijny kwiatek pomógł jej podbić rynek w USA, gdzie jest on niezwykle cenionym odznaczeniem. Firma prowadzi konferencje prasowe pod tytułem Ecolabel EU ładna historia sukcesu w wielu miastach na świecie, takich jak Pekin, Seul, Nowy Jork, Los Angeles, Paryż. Dzięki tej akcji wiele mediów napisało o Ecolabel jako o nowym trendzie na przykładzie firmy Lenzing, która dzięki temu wzmocniła swój wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie. Unijny kwiatek wykorzystywany jest na materiałach promocyjnych, takich jak broszury i ulotki, stoiskach na targach i wystawach, w których firma bierze udział, jak również na etykietach na wyrobach. Znak wraz z towarzyszącą mu eko-filozofią eksponowany jest także w punktach sprzedaży oraz podczas konferencji prasowych i seminariów. Firma nie poprzestała tylko i wyłącznie na działaniach zewnętrznych, w ramach osobistych wizyt uświadamia także swoim detalistom, sieciom C&A, Mango i Women s Secret, jak ważny jest temat ekologii. Wykorzystuje do tego celu przekazywane menedżerom ds. marketingu materiały informacyjne prezentujące Ecolabel i wiążące się z nią przewagi konkurencyjne. SharpElectronics (Europe) GmbH uznany producent telewizorów Sharp stosuje najwyższej klasy rozwiązania technologiczne, natomiast przy okazji przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego. Produkty firmy oznaczone certyfikatem Ecolabel wykorzystywane są podczas bezpośredniego kontaktu z klientami na targach i imprezach wystawienniczych. Koncern dba także o dobre relacje z mediami, w których zdecydowanie pomaga im certyfikat z kwiatkiem, ukazując przedsiębiorstwo jako biznes społecznie odpowiedzialny. Dzięki temu na portalach internetowych i w prasie pojawia się więcej publikacji o Sharp w kontekście działalności proekologicznej przedsiębiorstwa. Pozwala to wyróżnić wyroby firmy spośród innych. Telewizory Sharp posiadające certyfikat Ecolabel są promowane podczas konferencji promocyjnych, w katalogach sprzedażowych oraz na stronie internetowej firmy, a w informacjach dołączanych do wyrobów odznaczonych certyfikatem zamieszcza się teksty promujące zachowania proekologiczne. Organizowane są także akcje zachęcające sprzedawców do promowania telewizorów z logo Ecolabel. Obie firmy podporządkowały całość swojej strategii marketingowej filozofii firmy odpowiedzialnej za środowisko naturalne. Za jej bieżące wdrażanie odpowiedzialne są całe sztaby specjalistów, dbających zarówno o PR zewnętrzny, jak również wewnętrzny we własnych strukturach. Opisane powyżej przykłady mogą wydawać się mało bliskie polskich realiów, tymczasem trochę rodzimych przedsiębiorców sięgnęło już po Ecolabel, a ich listę znaleźć można na stronie internetowej Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (http:// które jest w naszym kraju odpowiedzialne za przyznawanie unijnych kwiatków. Jest to więc certyfikat w zasięgu ręki przeciętnego przedsiębiorcy. Więcej ogólnych informacji o Ecolabel można uzyskać na stronie: Należy przy tym pamiętać, że wykorzystanie Ecolabel do eko-marketingu to tylko przykład. Natomiast działania ekomarketingowe prowadzić można już wcześniej. Ekocertyfikaty, takie jak unijny kwiatek dodatkowo wzmocnią wizerunek i zwiększą efektywność kampanii, natomiast zacząć należy znacznie wcześniej. Pierwszym krokiem powinno być sformułowanie misji naszego przedsiębiorstwa poprzez pryzmat odpowiedzialności środowiskowej, następnym opracowanie strategii dążenia do spełnienia misji, a następnie jej konsekwentne wdrażanie. Jak widać z powyższych przykładów, warto wykorzystać europejski ekocertyfikat jako główny punkt odniesienia w działaniach marketingowych firmy. Pomóc w tym mogą szkolenia z zakresu eko-marketingu, w tym bezpłatne współfinansowane przez UE, dostępne na polskim rynku. Warto skorzystać także z doradztwa oferowanego przez specjalistów z branży. Eko-marketing to na pewno kierunek działania na miarę dwudziestego pierwszego wieku. Artykuł został opracowany z wykorzystaniem publikacji Marketing przewodnik dla firm posiadających Ecolabel UE, Komisja Europejska Adam Laskowski 5

6 Tworzenie odpowiedzialnych innowacji czy to możliwe? Podejście do koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jest w Polsce bardzo zróżnicowane. Wdrażają ją międzynarodowe korporacje, duże firmy, instytucje państwowe i organizacje pozarządowe. Wciąż sceptycznie podchodzą do tej idei małe i średnie przedsiębiorstwa. Choć niewątpliwie w naszym kraju tworzy się grunt pod innowacje oparte na założeniach CSR, to jednak daleko nam jeszcze do bycia potęgą w tym obszarze. Dlaczego więc wśród polskich firm odpowiedzialnych społecznie, innowacyjność budzi się tak powoli? A może połączenie tych dwóch koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem nie jest możliwe? Sebastian Straube, współzałożyciel i dyrektor zarządzający BSD Innovation Solutions. Jak wiadomo, wprowadzenie w firmie praktyk CSR niesie ze sobą wiele korzyści. Poza tym, kiedy przedsiębiorstwo zaczyna działać zgodnie z tą filozofią, buduje dobry grunt pod wszelkie innowacyjne rozwiązania. Ten fakt nie dziwi, ponieważ takie firmy gotowe są na interakcje ze swoimi odbiorcami: klientami (obecnymi i potencjalnymi), dostawcami, instytucjami państwowymi czy organizacjami pozarządowymi. Są nastawione na zdobywanie wiedzy na bieżąco monitorują wszelkie zmiany zachodzące na rynku i rejestrują nowe trendy, a przez to szybciej niż inne adaptują się do zmian. Ich podejście skutkuje odkrywaniem nowych rynków i grup konsumentów. Te przedsiębiorstwa stają się pionierami w nowych obszarach. Szukają innowacyjnych sposobów, aby wpływać na poprawę swojej efektywności, warunków życia lokalnej społeczności czy stan środowiska naturalnego. Można powiedzieć, że CSR budzi innowacyjność, dzięki której przedsiębiorstwo może budować swoją konkurencyjność na rynku. Nie jest to jednak zależność jednostronna. Wprowadzenie innowacji przez firmę wpływa pozytywnie na jej otoczenie. Na przykład wdrożenie ekoinnowacji pozwala obniżyć zużycie zasobów i koszty działalności przedsiębiorstwa, co jest pożyteczne dla środowiska naturalnego. Dogodna przestrzeń do powstawania innowacji opartych na założeniach społecznej odpowiedzialności biznesu tworzy się wokół młodych innowatorów biznesu. W Polsce prąd ten dopiero raczkuje, co widać na przykładzie start-upów, natomiast mocno rozwinięty jest on w innych krajach europejskich. Zagłębiem innowacji w obrębie CSR jest Berlin, który przeżywa obecnie największy w Europie boom przedsiębiorczości i cieszy się mianem jednego z najbardziej proekologicznych miast w Niemczech mówi Sebastian Straube z BSD Innovation Solutions Młode pokolenie berlińczyków jednoczy dynamicznie rozwijający się ruch zrównoważona przedsiębiorczość. Powstaje mnóstwo ciekawych rozwiązań, łączących pragmatyzm z misyjnością dodaje. Przykładem innowacji, które spełniają wytyczne CSR, stworzonej przez przedsiębiorców z Berlina, jest start-up Blacksquared ze swoim produktem Changers.com. Jego twórcy dowiedzieli się, że ich znajomi, którzy zakładają panele słoneczne, w ciągu 20 najbliższych lat zarobią ok. 1,2 mln Euro. Pieniądze pochodzą z dotacji rządowych, a więc tak naprawdę z rachunków za prąd płaconych przez użytkowników tradycyjnej energii. Uznali więc, że taki sposób wspierania energii alternatywnej jest nie fair wobec tych, którzy nie mają gdzie zainstalować paneli lub z innych niezależnych powodów nie mogą korzystać ze źródeł odnawialnych mówi Sebastian Straube W ten sposób zrodziła się idea urządzenia, za pomocą którego wszyscy będą mogli produkować energię, nawet jeśli nie mają własnego dachu lub pieniędzy na instalację paneli słonecznych. Powstał Changers Starter Kit bateria połączona z panelem słonecznym i z wbudowanym licznikiem energii. Urządzenie można podłączyć do komputera i wgrać dane swoich oszczędności CO2 do internetowego profilu Changers.com. Jak widać, powstawanie innowacyjnych rozwiązań, bazujących na założeniach biznesu odpowiedzialnego społecznie, jest możliwe. Jednak potrzeba ich tworzenia musiałaby być wywołana dążeniem przedsiębiorstwa do uzyskania przewagi konkurencyjnej. W Polsce natomiast, poza nieliczną grupą firm będących liderami CSR, nadal rzadko spotyka się innowacyjne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzące do tworzenia wspólnej wartości. Powszechne jest instrumentalne traktowanie działań z tego zakresu komentuje Sebastian Straube. Przykład Berlina pokazuje, że centrami innowacyjnych zrównoważonych start-upów są inkubatory i przestrzenie co-workingowe, tworzone dla start-upowców oraz przedsiębiorców skupiających się w swojej działalności biznesowej na tworzeniu wartości społecznej i środowiskowej. Powstają programy, których celem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Zainteresowani uczestnictwem w tworzeniu takich start-upów biorą udział w szkoleniach i muszą opracować swoje pomysły biznesowe. Spośród nich wybierane są najlepsze, a ich autorzy otrzymują stypendia. Start-upowcy otrzymują wsparcie w postaci miejsca do pracy, usług konsultingowych i mentorskich itd. mówi Sebastian Straube Ci młodzi innowatorzy są inspiracją do próbowana własnych sił w kreowaniu zrównoważonego świata za pomocą biznesu dodaje. W Polsce kadra zarządzająca i pracownicy przedsiębiorstw mogą poszerzyć swoją wiedzę o innowacjach bazujących na CSR na następujących szkoleniach: CSR katalizatorem innowacji, Nowe źródła innowacji czy Wdrażanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Tworzenie innowacji w przedsiębiorstwie. Anna Duda 6 NR 20 luty 2014

7 Oferty szkoleń i doradztwa w zakresie biznesu odpowiedzialnego społecznie Przedsiębiorcy planujący oparcie strategii przedsiębiorstwa na koncepcji biznesu odpowiedzialnego społecznie, wśród ofert znajdą szkolenia i usługi doradcze, które pomogą im zdobyć wiedzę na temat budowania relacji z interesariuszami, ochrony środowiska, faktycznego wpływu ich działalności na otoczenie oraz wdrażania systemów jakości w firmie. Manager CSR Opis Szkolenie przeznaczone jest dla osób planujących wdrożyć w swojej firmie strategię biznesu społecznie odpowiedzialnego. Kurs jest także ciekawym uzupełnieniem dla osób pracujących w działach PR, które myślą o rozszerzeniu działalności i szukają nowych sposobów kreowania wizerunku firmy. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie zaplanować i wdrożyć celową i świadomą strategię biznesu społecznie odpowiedzialnego, wspierającą cele firmy. Szkolenie stacjonarne to połączenie aktywnych metod ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz analiz praktycznych przykładów z modułem teoretycznym opartym na multimedialnej prezentacji, dającym podstawy do sprawnego planowania i realizacji działań społecznie odpowiedzialnych. W odniesieniu do Europejskich Ram Kwalifikacji szkolenie odpowiada poziomowi 4 EQF. Termin r. Cena 730 zł netto Miejsce e-learning Organizator Instytut Wolnej Myśli, IWMnews.pl Kontakt tel , pl/aktualnosci/manager-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu Informacje dodatkowe: zapisy na szkolenie najpóźniej 7 dni przed wybranym terminem; uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do materiałów i wsparcie trenera Wprowadzenie do społecznej odpowiedzialności biznesu część 1 Opis Celem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i na podstawie dobrych praktyk. Po opanowaniu treści, korzystający z kursu: będzie znał podstawowe definicje związane z tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu; będzie rozumiał ideę społecznej odpowiedzialności biznesu; będzie potrafił omówić działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu na szczeblu Unii Europejskiej; będzie potrafił omówić rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu; będzie potrafił omówić kluczowe obszary odpowiedzialnego biznesu; będzie potrafił wskazać zagadnienia wraz z przykładami dobrych praktyk w obszarze miejsca pracy; będzie potrafił wskazać zagadnienia wraz z przykładami dobrych praktyk w obszarze rynku; będzie widział korzyści z wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Miejsce e-learning Organizator Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, https://welearning.edu.pl Kontakt tel , https://welearning.edu.pl/e-learning/kursy-e-learning Wprowadzenie do społecznej odpowiedzialności biznesu część 2 Opis Po opanowaniu treści, korzystający z kursu: będzie rozumiał potrzebę strategicznego podejścia do zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu; będzie rozumiał istotę raportu społecznego jako narzędzia komunikacji z interesariuszami; będzie potrafił zanalizować rozwój zainteresowania mediów tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu; będzie znał kluczowe wyniki badań dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu i rozwoju idei; będzie potrafił wskazać zagadnienia wraz z przykładami dobrych praktyk w obszarze środowisko; będzie potrafił wskazać zagadnienia wraz z przykładami dobrych praktyk w obszarze społeczeństwa; będzie widział korzyści z wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Miejsce e-learning Organizator Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, https://welearning.edu.pl Kontakt tel , https://welearning.edu.pl/e-learning/kursy-e-learning CSR społeczna odpowiedzialność w biznesie Opis Kompleksowe szkolenie w zakresie społecznej odpowiedzialności w biznesie. Cena 200 zł brutto Miejsce do uzgodnienia Organizator CSV, Kontakt tel , spoleczna_odpowiedzialnosc_w_biznesie,sz,56414.html Informacje dodatkowe: program dostosowany do oczekiwań zamawiającego Zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska zasady naliczania opłat Opis Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z obowiązkami podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, w tym dotyczące najnowszych zmian w przepisach zmieniających system opłat za korzystanie ze środowiska od roku Uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedzę na temat wymagań prawnych dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, m.in. w zakresie sposobu naliczania opłat i prowadzenia niezbędnej sprawozdawczości, a także w zakresie zmian w systemie opłat wynikających z nowelizacji przepisów. Poruszane zagadnienia: aktualne akty prawne z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska; obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska; rodzaje korzystania ze środowiska podlegające obowiązkom sprawozdawczym i opłatowym; sprawozdawczość opłatowa, obowiązki prowadzenia ewidencji i zasady składania wykazów; opłaty podstawowe i podwyższone. Zwolnienia z opłat; zasady naliczania opłat za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska oraz wypełniania wykazów zbiorczych zestawień o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat; zmiany w systemie opłat za korzystanie ze środowiska. Termin r. Cena 400 zł/os. 7

8 Organizator SEKA, Kontakt tel , pl/pl/58/terminarz_szkolen/1323/zmiany_w_oplatach_za_ korzystanie_ze_srodowiska_zasady_naliczania_oplat Szkolenie dla kadry zarządzającej kierowniczej laboratoriów: Zarządzanie jakością w laboratoriach wg normy ISO/IEC 17025: 2005 Opis Celami szkolenia są: zapoznanie uczestników z wymaganiami w zakresie akredytacji laboratoriów różnego typu; szczegółowe poznanie wymagań normy ISO/IEC 17025: 2005 i zasad jej wdrażania. Program szkolenia obejmuje następujące tematy: System akredytacji (ocena zgodności, wymagania prawne, krajowy system akredytacji laboratoriów); Wymagania dotyczące zarządzania jakością w laboratoriach wg normy ISO/ IEC 17025: 2005; Wymagania techniczne wg ISO/IEC 17025: 2005; Wdrażanie SZJ w laboratoriach w praktyce. Termin r. Cena brak danych Miejsce ul. Chojnicka 60, Szczecin Organizator Ośrodek Badań i Rozwoju Jakości QM Mentor Sp. z o.o., Kontakt tel , tel. kom , szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-w-laboratorium-/ Doradztwo Opis Przedsiębiorstwa, które planują wdrożyć nowe metody zarządzania, uwzględniające ideę biznesu odpowiedzialnego społecznie, a co za tym idzie, norm z zakresu jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy, mogą skorzystać ze wsparcia doradczego. Obejmuje ono analizę i definiowane celów w zależności od specyfiki danej organizacji, a następnie optymalizowanie procesów, projektowanie organizacji, formułowanie jej strategii i doskonalenie kultury organizacyjnej, aż wreszcie wdrażanie nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w oparciu o międzynarodowe normy i standardy, m.in. ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, ISO 22000, ISO 27001, ISO 51000, AQAP, IRIS, BRC, IFS, ISO 16001, HSE i inne. Cena brak danych Miejsce ul. Chojnicka 60, Szczecin Organizator Ośrodek Badań i Rozwoju Jakości QM Mentor Sp. z o.o., Kontakt tel , tel. kom , Doradca CSR Opis Przedsiębiorstwo wdrażające zarządzanie oparte na idei biznesu odpowiedzialnego społecznie potrzebuje wsparcia na wielu polach. Doradca CSR powołany w tym celu zajmuje się mapowaniem interesariuszy, dialogiem z interesariuszami, wdrożeniem standardu AA 1000, relacjami z pracownikami, wolontariatem pracowniczym, zaangażowaniem w dobrowolne działania, partnerstwem i lokalnymi inicjatywami, a także innymi aktywnościami, takimi jak: analiza działań CSR, edukacja pracowników i innych kluczowych interesariuszy w zakresie CSR, coaching, komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna dla działań z zakresu społecznej odpowiedzialności, budowanie wizerunku pracodawcy w oparciu o działania CSR czy wdrażanie działań prośrodowiskowych. Miejsce teren województwa zachodniopomorskiego Organizator Ewa Mazur-Wierzbicka, Kontakt Informacje dodatkowe: doradca CSR z bazy doradców CSR mogących świadczyć usługi doradcze w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Marketing ekologiczny Opis Grupę docelową stanowią przedsiębiorcy z sektora MMŚP i ich pracownicy mający siedzibę na terytorium województwa zachodniopomorskiego. Szkolenie odbędzie się w ramach projektu Eko-marketing w biznesie, współfinansowanego ze środków Unii. Szkolenie ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu ekologicznego oraz świadomości ekologicznej i obejmować będzie strategie marketingu ekologicznego, przepisy prawne, oznakowanie produktów, skuteczne pozyskiwanie klientów, PR budowanie relacji i narzędzia temu służące, współpracę z mediami copywriting itp. Cena bezpłatne, szkolenie i doradztwo są współfinansowane ze środków Unii Termin (rekrutacja) I edycja: , II edycja: , III edycja: ; czas trwania to 10 dni (5 zjazdów) lub inna miejscowość dogodna dla uczestników (w województwie zachodniopomorskim) Organizator GOS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, Kontakt ul. Królowej Korony Polskiej 24, pok. 104, Szczecin; tel , , Fax: , Informacje dodatkowe: po szkoleniu uczestnicy będą uczestniczyć w doradztwie, które uzupełni szkolenie; rezultatem szkolenia i doradztwa będzie opracowany przez uczestników dla swojego przedsiębiorstwa dokument, stanowiący program lub plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych z zakresu marketingu ekologicznego; szczegóły dotyczące projektu już wkrótce znajdą się na stronie internetowej projektu: Budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy Opis Grupę docelową stanowią przedsiębiorcy z sektora MMŚP i ich pracownicy mający siedzibę na terytorium województwa zachodniopomorskiego. Szkolenie odbędzie się w ramach projektu Eko-marketing w biznesie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy i świadomości ekologicznej. Obejmować będzie następujące tematy: strategie budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy, określanie celów wizerunkowych marki, konkurencja a wizerunek marki, przepisy prawne, budowanie relacji itp. Cena bezpłatne, szkolenie i doradztwo są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Termin (rekrutacja) I edycja: , II edycja: , III edycja: ; czas trwania to 10 dni (5 zjazdów). lub inna miejscowość dogodna dla uczestników (w województwie zachodniopomorskim) Organizator GOS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, Kontakt ul. Królowej Korony Polskiej 24, pok. 104, Szczecin; tel , , Fax: , Informacje dodatkowe: po szkoleniu uczestnicy będą uczestniczyć w doradztwie, które uzupełni szkolenie; rezultatem szkolenia i doradztwa jest opracowany przez uczestników dla swojego przedsiębiorstwa dokument, stanowiący program lub plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych z zakresu marketingu ekologicznego; szczegóły dotyczące projektu już wkrótce znajdą się na stronie internetowej projektu: 8 NR 20 luty 2014

9 Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas propozycjami szkoleń i doradztwa z województwa zachodniopomorskiego, organizowanymi przez lokalne i ogólnopolskie instytucje szkoleniowe oraz doradcze. Więcej informacji oraz aktualną bazę szkoleń i doradztwa znajdziecie Państwo na stronie internetowej oraz na naszym profilu na portalu społecznościowym Facebook Działalność gospodarcza Projekt Młody Przedsiębiorca Opis Projekt jest skierowany do 45 osób fizycznych w wieku poniżej 30 r.ż. pozostających bez zatrudnienia, t.j. osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo (zgodnie z ustawą z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim, w 100% na terenie powiatów: goleniowskiego, polickiego lub kołobrzeskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Projekt obejmie wsparciem osoby, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, które nie posiadały wpisu do rejestru EDG, KRS i CEIDG lub nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz ukończyły 18 lat. Studenci studiów dziennych oraz doktoranci studiów stacjonarnych nie kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach niniejszego projektu. W ramach projektu przewidziane jest udzielenie każdemu z uczestników doradztwa podstawowego oraz przeprowadzenie zajęć szkoleniowych mających na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto 36 uczestników otrzyma dotację w kwocie do zł. Osoby, które uzyskają dotację, będą mogły korzystać z doradztwa specjalistycznego w wymiarze 10 h na każda osobę, przez 6 m-cy licząc od dnia założenia firmy. Doradztwo skupiać się będzie na problemach związanych z prowadzeniem firmy. Większość z uczestników będzie miała możliwość skorzystania ze wsparcia pomostowego w wysokości 1270 zł wypłacanego w pierwszych 6 miesiącach działalności. Więcej szczegółowych informacji o projekcie można znaleźć na stronie: Termin rekrutacji: r. Cena bezpłatne, szkolenia i doradztwo są współfinansowane ze środków Unii Organizator GOS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz Kontakt ul. Królowej Korony Polskiej 24, pok. 104, Szczecin tel , fax: , E-Biznes Opis Szkolenie składa się z ośmiu modułów: podstawy e-biznesu, modele dystrybucji w e-biznesie, elementy strategii marketingowej w e-biznesie, prowadzenie działań marketingowych w e-biznesie, integracja, automatyzacja i organizacja w e-biznesie, prawne i finansowe aspekty e-biznesu, infrastruktura i technologia w e-biznesie, bezpieczeństwo w e-biznesie. W ramach szkoleń uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia infolinii z opiekunami, kontaktując się z nimi telefonicznie lub poprzez , przez 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. Termin dowolny Miejsce e-learning Organizator Akademia PARP Instytut Edukacji Interaktywnej estakada.pl sp. z o.o. Kontakt tel , Ekologia Wykorzystanie czystych technologii w tym OZE w zakładzie przemysłowym Opis Szkolenie odbywa się w ramach projektu Eko OdNowa. Projekt adresowany jest do 120 mikro i makro przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz ich 320 pracowników. Skierowany jest głównie do kadry zarządzającej, inżynierów, logistyków, pracowników produkcji, technologów, mechaników. Grupę docelową stanowią firmy z branż: drzewno-meblarskiej, chemicznej, logistyczno-spedycyjnej, sektora turystycznego, żywnosci ekologicznej, ICT, biomedycznej, obsługi portów, spożywczej, energetyki odnawialnej, budowlano-montażowej, produkcji i wyrobów z metali. Termin kwiecień 2013-kwiecień 2014, rekrutacja w trybie ciągłym Miejsce województwo zachodniopomorskie Organizator Edoradca sp. z o.o. Kontakt tel , Szkolenia w ramach projektu Ekoenergia energią przedsiębiorstw Opis Celem projektu Ekoenergia energią przedsiębiorstw realizowanego w ramach POKL, priorytetu VIII regionalne kadry gospodarki, poddziałanie jest wzrost konkurencyjności MMiŚP dzięki podniesieniu kwalifikacji i nabyciu umiejętności z zakresu pozyskiwania i racjonalnego wykorzystania energii ekologicznej poprzez udział w szkoleniach z zakresu podniesienia świadomości ekologicznej poprzez stosowanie proekologicznych rozwiązań oraz zdobycie uprawnień do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków. Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki: zatrudnione na podstawie umowy o pracę i samozatrudnione w mikro- lub małych przedsiębiorstwach działających w branży budowlanej, inżynieryjnej, OZE, turystycznej, ICT oraz wykonujące pracę na terenie województwa zachodniopomorskiego., nabór w toku Miejsce województwo zachodniopomorskie Organizator INTACTO Grzegorz Anyszko Kontakt Biuro Projektu, ul. Monte Casino 24, Szczecin, tel , Informatyka Bezpłatne szkolenie komputerowe ECDL Opis Szkolenia realizowane są w ramach projektu Ecdl dla osób 50+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia w ramach 9

10 projektu kierowane są do osób, które spełniają poniższe kryteria: wiek lata; wykształcenie średnie; uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze miasta Szczecin; (preferencje dla osób bezrobotnych z obszaru miasta Szczecin)., nabór w toku Organizator Uczelnia IT Kontakt tel , Logistyka Kierowanie tłumem V / 2.4 Opis Zakres szkolenia obejmuje m.in.: STCW, SOLAS, kontrolę ruchu pasażerów, przegląd ciągów komunikacyjnych, metody ewakuacji osób niepełnosprawnych i wymagających opieki i okrętowanie pasażerów. Organizator Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie Kontakt ul. Ludowa 7/8, Szczecin, tel Marketing Profesjonalne techniki sprzedaży Opis Szkolenie będzie trwało 2 dni, 16 godzin szkoleniowych i swoim zakresem będzie obejmowało m.in.: filozofię budowania relacji z klientami, predyspozycje i umiejętności profesjonalnego sprzedawcy, przygotowanie do rozmowy handlowej, typologię klientów, etapy rozmowy handlowej, radzenie sobie z zastrzeżeniami klientów symulacje scenek sprzedażowych opartych na rzeczywistych sytuacjach odgrywanie roli sprzedawcy i ćwiczenie umiejętności. Organizator Business Training Center Małgorzata Kwiatkowska Kontakt tel , Marketing w mikro i małym przedsiębiorstwie Opis Szkolenia z zakresu marketingu oferowane są w ramach projektu Efektywne zarządzanie. Projekt zakłada udział każdego z Uczestników w 64-godzinnym cyklu szkoleń, a następnie w 5-godzinnym indywidualnym doradztwie związanym z tymi szkoleniami. Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość kształtowania i doskonalenia kompetencji z zakresu współczesnych metod i narzędzi marketingu w MMP. Szkolenie dotyczyć będzie m.in.: marketing bez tajemnic, copywriting, relationship marketing czyli jak dbać o klienta, jak stworzyć proste formy reklamowe? m.in. warsztaty z przygotowania wizytówki, ulotki czy plakatu, projektowanie stron www, e-marketing w praktyce m.in. tworzenie mikroblogów, fan page a, emisja głosu w marketingu warsztaty, efektywne negocjacje w biznesie, tworzenie strategii marketingowej oraz kampanii reklamowej, budowanie relacji partnerskich, prawne aspekty marketingu, itp. Podczas kursu uczestnik będzie mógł skonsultować problemy i wątpliwości z zakresu marketingu z wyspecjalizowanymi doradcami. Uczestnicy mają zapewniony m.in.: nocleg, poczęstunek, materiały i pakiety szkoleniowe. Szkolenie adresowane jest do właścicieli, pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego z branż stanowiących szansę rozwoju województwa zachodniopomorskiego, t.j. drzewnomeblarska, logistyczno-spedycyjna, sektor turystyczny, obsługa portów, spożywcza, sektor żywności ekologicznej, ICT, energia odnawialna, budowlano-montażowa, chemiczna, produkująca wyroby z metali, sektor biomedyczny. Termin r., rekrutacja w trybie ciągłym (lub inne miejscowości w województwie zachodniopomorskim) Organizator 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz wraz z Centrum Usług Szkoleniowo Doradczych Jakub Szpon Kontakt tel , Motoryzacja Młodzi kierowcy autobusów na start Opis W ramach projektu Młodzi kierowcy autobusów na start! wsparciem zostanie objętych 140 osób w ramach 10 edycji. Projekt obejmuje następujące rodzaje działań: 1) Doradztwo zawodowe grupowe (4 godz.) i indywidualne (4 godz.), w tym opracowanie indywidualnych planów działania (IPD), 2) Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 8 godz., 3) Wsparcie psychologiczno-doradcze 2 godz., 4) Kurs prawa jazdy kat. D: a) teoria 20 godzin, b) praktyka 60 godzin, c) egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny 1 godzina, d) egzamin państwowy w WORD Szczecin, e) materiały szkoleniowe, f) stypendium szkoleniowe. 5) Kurs Kwalifikacji Wstępnej: a) teoria 260 godz., b) praktyka 16 godz. w ruchu drogowym + 2 godz. na symulatorze jazdy autobusem w warunkach specjalnych, c) szkolenie z ekojazdy i bezpiecznej jazdy na symulatorze 2 godz. i w ruchu drogowym 3 godz., d) zajęcia praktyczne z manewrowania po zajezdni autobusowej 2 godz, e) stypendium szkoleniowe. 6) Zajęcia z obsługi klienta pasażera 5 godz. 7) Staż w przedsiębiorstwie autobusowym (4 tygodnie) zapewniony nadzór opiekuna, wypłacane stypendium stażowe. 8) Pomoc w znalezieniu pracy kontakt z firmami autobusowymi, organizacja przez projektodawcę giełd pracy. Wszystkie świadczenia są bezpłatne, a dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają stypendium szkoleniowe i stażowe. Projekt pokrywa również koszty związane z dojazdem na miejsce szkoleń i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną Termin edycja IX: r., edycja X: r. Organizator Centrum Szkolenia IGIELSKI Kontakt el , , tel/fax , Prawo jazdy kat. D + Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona Opis Szkolenie organizowane jest w ramach projektu: Reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych wojska z województwa zachodniopomorskiego etap II. Projekt jest skierowany do żołnierzy zawodowych i pracowników wojska pracujących lub posiadających miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), kierowanych na szkolenia przez właściwych dowódców. Projekt obejmuje różne rodzaje kursów, w których wsparciem objętych zostanie 192 osoby. Termin kwiecień, lipiec, sierpień 2014 Organizator Centrum Szkolenia IGIELSKI Kontakt tel , , tel/fax , NR 20 luty 2014

11 Prawo Zamówienia publiczne Opis Szkolenie składa się z dziesięciu modułów: zamówienia publiczne w Polsce ogólne uwarunkowania, wykonawca w postępowaniu publicznym, przebieg postępowania o zamówienie publiczne, tryby postępowania o zamówienia publiczne, źródła informacji o zamówieniach publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz), zasady przygotowywania ofert, przebieg procesu otwarcia i oceny ofert, umowy w sprawie zamówienia publicznego, system ochrony praw wykonawców. W ramach szkoleń uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia infolinii z opiekunami, kontaktując się z nimi telefonicznie lub poprzez , przez 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. Termin dowolny Miejsce e-learning Organizator Akademia PARP Instytut Edukacji Interaktywnej estakada.pl sp. z o.o. Kontakt tel , Techniczne Serwisant systemów zabezpieczeń technicznych Opis Kurs skierowany jest do osób nie posiadających wymaganego wykształcenia, a chcących świadczyć usługi w zakresie: montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania, montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, napraw i awaryjnym otwieraniem w miejscach zainstalowania, dorabiania kluczy, awaryjnego otwierania drzwi, awaryjnego otwierania pojazdów i inne związane z ochroną mienia. Na kurs zapraszani są pracownicy zabezpieczenia technicznego. którego Ukończenie kursu oprócz nabycia kwalifikacji uprawnia do ubiegania się o licencję pracownika zabezpieczenia technicznego (wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz koncesję MSWiA do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczeń technicznych). Cena 950 zł Organizator Target Training Kontakt tel , Szkolenie z pakietu office edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, tworzenie prezentacji Opis Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Zaawansowane technologie informatyczne w budownictwie. Projekt Zaawansowane technologie informatyczne w budownictwie jest skierowany do 250 pracowników mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą w branży budowlano montażowej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Celem projektu jest zwiększenie unikalnych umiejętności stosowania narzędzi informatycznych w 180 firmach poprzez udział ich pracowników w zaawansowanych szkoleniach. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami ekologii w budownictwie oraz wybranej strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Termin do r., nabór ciągły, Koszalin lub inne miasto w woj. zachodniopomorskim Organizator TEZAURUS Grupa Doradcza Kontakt tel , , , Tematyka unijna Doradca ds. aktywnej integracji Opis Doradca ds. aktywnej integracji udziela m.in.: wsparcia merytorycznego przy opracowywaniu i realizacji projektów systemowych i konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu VII POKL, informacyjno-doradczego z zakresu stosowania Zasady Równości Szans Kobiet i Mężczyzn w projektach POKL przez beneficjentów projektów systemowych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej, doradczego przy wdrażaniu instrumentów aktywnej integracji w pracy z klientem zagrożonym wykluczeniem społecznym i merytorycznego przy wdrażaniu programów aktywności lokalnej. Termin od pon. do pt. w godz Cena bezpłatne, doradztwo jest współfinansowane ze środków Unii Organizator Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Kontakt ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin, tel , Doradztwo Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego Opis Regionalny Ośrodek EFS to miejsce otwarte dla wszystkich tych, którzy widzą możliwości rozwoju jakie zapewnia Europejski Fundusz Społeczny. Podczas indywidualnych spotkań z doradcą Ośrodka, doradcy starają się znaleźć optymalne rozwiązanie problemów, opierając się na informacjach i materiałach przekazanych przez uczestników doradztwa. Doradcy pomagają na każdym etapie: przy planowaniu projektów, w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz podczas realizacji projektu. przy rozliczaniu dotacji ze środków EFS. Cena bezpłatne, doradztwo jest współfinansowane ze środków Unii Organizator Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kontakt ul. Św. Ducha 2, Szczecin, tel , tel. kom , fax: , doradztwo/pytania-i-odpowiedzi/wiadomosc/w/doradztwo-11/ Umiejętności osobiste Blended learning Opis Szkolenie składa się z ośmiu modułów: o uczeniu i uczeniu się, po co szkolimy, zaplanuj szkolenie, treści szkolenia, przygotuj treści szkolenia, przeprowadzanie szkolenia, uczenie społecznościowe. Szkolenie jest dopasowane merytorycznie do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, a sposób przedstawienia w nim zagadnień jest przystępny i praktyczny. Termin dowolny Miejsce e-learning Organizator Akademia PARP Instytut Edukacji Interaktywnej estakada.pl sp. z o.o. Kontakt tel , 11

12 Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie sprzedażą Opis Szkolenie w zakresie zarządzania sprzedażą, dostępne zarówno w formie otwartej, jak i organizowane na zlecenie firmy, dotyczy w szczególności tematyki: nowoczesnych technik sprzedaży, technik sprzedaży dla przedstawicieli handlowych, profesjonalnych prezentacji handlowych i sztuki negocjacji. Cena do uzgodnienia Organizator DELVE Centrum Szkolenia i Doradztwa Kontakt tel , lub delve.com.pl, Szkolenie Prince 2 Opis Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Project Manager w mikro i małych przedsiębiorstwach ICT woj. zachodniopomorskiego. Udział w szkoleniu mogą wziąć mikro i małe firmy z branży ICT (MMP) w tym samozatrudnionych, mające jednostkę organizacyjną w województwie zachodniopomorskim. Szkolenia są skierowane do pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w firmach z branży ICT, pracujące/mieszkające w województwie zachodniopomorskim, z niedoborem kompetencji do zarządzania projektami ICT, nie posiadające certyfikatu P2F. W ramach projektu oferowana jest ścieżka szkoleń obejmująca 96h, czyli 12 dni szkoleniowych + egzamin P2F. Elementem ścieżki szkoleniowej jest egzamin jego pozytywny wynik oraz min. 80% frekwencji na zajęciach uprawnia do otrzymania międzynarodowego certyfikatu PRINCE2 Foundation. Każdy uczestnik projektu musi przejść całą ścieżkę szkoleniową, łącznie z mentoringiem oraz egzaminem. Organizator Altkom, filia w Szczecinie Kontakt tel , pl, zachodniopomorskie/project-manager-w-mikro-i-malychprzedsiebiorstwach-ict-woj-zachodniopomorskiego Audyt technologiczny i audyt innowacyjności przedsiębiorstwa doradztwo Opis Jest to oferta doradztwa w postaci bezpłatnych audytów Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. Audyt technologiczny wskaże obszary w działalności przedsiębiorstw, które wymagają wsparcia oraz te, które mogą stać się podstawą do dalszego rozwoju firmy. Audyt innowacyjności w firmie to możliwość skutecznej oceny potencjału innowacyjnego, jakim dysponuje przedsiębiorstwo. To także wskazanie, w których obszarach szukać innowacji w firmie, jak nią zarządzać i w jaki sposób wykorzystać ją do podniesienia swojej przewagi konkurencyjnej. Usługa dostępna dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego i realizowana jest w ramach projektu Enterprise Europe Network. Cena bezpłatne, doradztwo jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Enterprise Europe Network Miejsce do uzgodnienia Organizator Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT Kontakt tel , Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie kapitałem ludzkim w mikro i małym przedsiębiorstwie Opis Celem szkoleń (8 dni 4 zjazdy po 8 godzin) będzie kształtowanie i doskonalenie kompetencji z zakresu współczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w MMP. Tematyka to m.in.: psychologia w zarządzaniu, zarządzanie karierą i rozwojem zawodowym pracowników, rekrutacja i selekcja pracowników, sztuka motywowania pracowników, proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, zarządzanie czasem w przedsiębiorstwie, prawo w zarządzaniu zasobami ludzkimi, analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, zachowania organizacyjne, itp. Podczas doradztwa (5 godzin) uczestnicy będą mogli skonsultować z wyspecjalizowanymi doradcami wszelkiego rodzaju problemy, wątpliwości z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowe bezpłatne formy wsparcia obejmują również: noclegi, catering, podręczniki, materiały i pakiety szkoleniowe. Szkolenie adresowane jest do właścicieli, pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego z branż stanowiących szansę rozwoju województwa zachodniopomorskiego, t.j. drzewno-meblarska, logistyczno-spedycyjna, sektor turystyczny, obsługa portów, spożywcza, sektor żywności ekologicznej, ICT, energia odnawialna, budowlano-montażowa, chemiczna, produkująca wyroby z metali, sektor biomedyczny. Termin r., rekrutacja w trybie ciągłym Organizator 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz wraz z Centrum Usług Szkoleniowo Doradczych Jakub Szpon Kontakt tel , Coaching w praktyce menedżera Opis Adresatami szkolenia są menedżerowie niższego i średniego szczebla zarządzania. Szkolenie trwa 16 h. Program szkolenia: Dwa aspekty pracy menedżera: wspieram i wymagam Menedżer wykorzystujący narzędzia coachingu w rozmowie rozwojowej coach Korzyści ze stosowania narzędzi coachingu w aspekcie wspieram Słuchanie empatyczne Osądzanie czy obserwacja, czyli potencjalne pułapki w rozmowie rozwojowej z pracownikiem Czym jest autentyczna i twórcza informacja zwrotna Pytania, pytania, pytania i co dalej? Parafraza model, zastosowanie, częste błędy w parafrazie Model GROW Ćwiczenia prowadzenie rozmowy rozwojowej. Cena 450 zł Organizator Polkadr Grupa Konsultingowa Kontakt tel , fax: , com.pl, Zawodowe Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi na pracownika administracyjno-gospodarczego Opis Szkolenia realizowane są w ramach projektu Terapia pracą program kompleksowego rozwoju i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany jest przez STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE RODZINA W SZCZECINIE wraz z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w wieku 12 NR 20 luty 2014

13 15-64 lata, które są niezatrudnione (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo) i posiadają miejsce zamieszkania na terenie Szczecina. W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia dla każdego/ej z uczestników/czek projektu: indywidualne spotkania konsultacyjne z doradcą zawodowym; warsztaty psychologicznodoradcze z aktywnego poszukiwania pracy; warsztaty pracownik administracyjno-gospodarczy; opiekę pośrednika pracy (zarówno na etapie stażu, jak i poszukiwania pracy); 3-miesięczny staż zawodowy pod nadzorem opiekuna. Termin II EDYCJA: r r. Cena bezpłatne, szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Organizator Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie Rodzina w Szczecinie oraz Centrum Usług Szkoleniowo- Doradczych Jakub Szpon Kontakt tel , Operator maszyn CNC z elementami rysunku technicznego Opis Szkolenie organizowane jest w ramach projektu Zawodowcy i przeznaczone jest dla pracowników mikro i małych firm z branży produkcji wyrobów z metali z woj. zachodniopomorskiego. Oferowane wsparcie: Kurs operatora maszyn CNC + rysunek techniczny, kurs czytania rysunku technicznego, a dodatkowo: moduł ekologiczny. Tematyka zajęć obejmuje m.in. ogólną wiedzę z zakresu obróbki skrawania, maszyny wykorzystywane do obróbki CNC i ich budowę, BHP w procesie obróbki CNC, materiałach wykorzystywanych przez operatorów CNC, metodach pracy z obrabiarkami CNC, przebieg procesu zapewnienia wysokiej jakości obróbki. Poruszana tematyka dotyczyła będzie zagadnień objętych kursem pod względem racjonalnej gospodarki materiałowej i energetycznej. Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe zarówno dla części teoretycznej jak i praktycznej, ubrania robocze, całodzienne wyżywienie, opłacony egzamin. Kurs odbywa się w godzinach pracy pracownika. Termin do r., nabór w toku Organizator Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training Kontakt Biuro Projektu Zawodowcy, ul. Kaszubska 57, pok. 309, Szczecin, tel./fax , tel. kom , Obsługa gościa w ruchu hotelowym Opis Szkolenie realizowane jest w ramach projektu PWP Hotel i restauracja do praktycznej nauki zawodu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki. Kryteria wyboru kandydatów: wiek: lata, wykształcenie minimum gimnazjalne, status osoby bezrobotnej. Uczestnicy mają zapewniony catering oraz comiesięczne stypendium. Projekt zakłada: 2 miesiące szkoleń teoretycznych w Szczecinie, 3 miesiące szkoleń praktycznych (w wynajętym hotelu i restauracji ćwiczeniowej), 3 miesiące staży w firmach zewnętrznych. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w hotelu poza Szczecinem na czas zajęć praktycznych. Termin do kwietnia 2015 r., nabór do II edycji: r. Miejsce powiat gryficki i kamieński Organizator Top Projekt Kontakt Biuro w Szczecinie ul. Ściegiennego 25/16, Szczecin, tel , Szkolenia w ramach projektu Outplacement dla pracowników jednostek lub instytucji wojskowych Opis Celem projektu Outplacement dla pracowników jednostek lub instytucji wojskowych jest wdrożenie programu outplacementu, polegającego na udzieleniu pomocy oraz wsparcia zwalnianym pracownikom z sektora wojskowego w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia oraz uzyskania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Okres realizacji projektu: r. Projekt skierowany jest do 60 osób z województwa zachodniopomorskiego, które są: zatrudnione w jednostkach lub instytucjach wojskowych z terenów województwa zachodniopomorskiego, zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych, utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy (zwolnienie nastąpiło nie wcześniej niż 1 sierpnia 2013 r.), w okresie wypowiedzenia stosunku pracy. Projekt zakłada utworzenie dwóch grup jednej objętych wsparciem szkoleniowym (30 osób) oraz drugiej pomocą związaną z rozpoczęciem działalności gospodarczej (30 osób). Dla każdej z osób zainteresowanej uczestnictwem w szkoleniach zawodowych zostanie opracowana Indywidualna Strategia Adaptacji Zawodowej (ISAZ). W ramach ISAZ zaplanowano wsparcie w postaci: grupowych warsztatów psychologicznych, grupowych warsztatów doradztwa zawodowego, indywidualnych spotkań z psychologiem, spotkań z pracodawcami wraz z analizą ofert pracy, szkoleń zawodowych (m.in. ochrona fizyczna II stopnia, sprzedawca, operator koparko-ładowarki, pracownik biurowy). Każda z osób weźmie udział w dwóch kursach zawodowych (m.in. ochrona mienia, operator koparko-ładowarki, operator wózków jezdniowych, pracownik biurowy, sprzedawca). Docelowo będą utworzone trzy grupy po 10 osób podczas trwania całego projektu. Termin do kwietnia 2015 r. Organizator Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon ul. Janosika 8, pok. 7, Szczecin Kontakt tel , Języki obce Nazwa szkolenia: Język niemiecki dla dorosłych Opis Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka niemieckiego osób dorosłych (pracujących oraz bezrobotnych) z terenów wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców z województwa zachodniopomorskiego, w szczególności wśród osób powyżej 50 r.ż. Bezpłatne kursy odbywać się będą na trzech poziomach kompetencji językowych A2, B2 i C2 zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Kurs trwa 60 h, zajęcia będą prowadzone w godzinach popołudniowych lub w trybie weekendowym. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz w razie potrzeby zwrot kosztów dojazdów. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym oraz przystąpieniem do egzaminu na certyfikat TELC. Termin rekrutacji: III edycja: r. Miejsce województwo zachodniopomorskie Organizator GOS Polska Sp. z o.o. Kontakt ul. Królowej Korony Polskiej 24, Szczecin, pok. 104, tel , 13

14 BLOG PRACODAWCY W tym numerze rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące sytuacji, w której pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia swojemu pracownikowi. Wyjaśnimy także na jakich zasadach można zatrudniać cudzoziemców od nowego roku oraz sprawdzimy, co będzie z niedzielą pracującą. Na koniec przedstawimy dowody na to, że warto płacić stażystom. Katarzyna Zabawa doradca podatkowy, księgowa oraz prokurent w firmie GOBBS Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. w Szczecinie. Od 16 lat oferuje usługi w aspektach księgowych i podatkowych, ale także w zarządzaniu personelem firmy. Sprawdź, kiedy nie można zwolnić pracownika Pracodawcy zwalniając swoich pracowników, często naruszają przepisy prawne. Kodeks pracy chroni niektórych przed utratą stanowiska. Warto szczegółowo zapoznać się z tymi zapisami, aby uniknąć niepotrzebnego procesu sądowego. Od stycznia 2013 r. został wydłużony okres pracy do 67. roku życia. Pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego, nie można zwolnić. Bezprawne jest również rozwiązanie umowy z kobietą w ciąży. Zapis ten dotyczy zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony. W przypadku zatrudnienia na czas określony, kobiety objęte są ochroną przed zwolnieniem od trzeciego miesiąca ciąży. Nie można zwolnić także kobiety przebywającej na urlopie macierzyńskim oraz mężczyzny, który korzysta z urlopu tacierzyńskiego. Zwolnienia nie otrzymują również rodzice, przebywający na urlopie rodzicielskim czy wychowawczym. Ponadto ochroną przed zwolnieniem objęte są osoby, które przebywają na zwolnieniu lekarskim. Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców Wprowadzone zostały zmiany w przepisach, które regulują kwestię zatrudniania cudzoziemców. Od 1 stycznia 2014r. obowiązuje zmiana w warunkach wydawania zezwoleń na pracę na podstawie procedury uproszczonej. Wprowadzony został wymóg pracy na tym samym stanowisku przez co najmniej 3 miesiące, a także konieczność zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem. Nowelizacja obejmuje pracowników pochodzących z Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Ponadto obywatele Republiki Armenii mogą podjąć zatrudnienie bez zezwolenia na okres 6 miesięcy. Niedziela dniem wolnym od pracy? Do Sejmu trafił obywatelski projekt zmian w Kodeksie pracy. Autorzy kładą nacisk na wprowadzenie zakazu pracy w placówkach handlowych w niedzielę. Argumentacja pomysłu ma charakter zarówno gospodarczy, jak i społeczny. Idea wspiera drobnych handlowców, którzy obecnie przegrywają z dużymi marketami oraz galeriami handlowymi. Ponadto inicjatorzy pragną zachować tradycję, jakoby niedziela była dniem rodzinnym, zaś praca w tym dniu odbiera zatrudnionym w handlu możliwość integracji z najbliższymi. Tymczasem w życie weszła nowelizacja Kodeksu pracy rozszerzająca katalog prac, które mogą być wykonywane w niedziele i święta. Zapis dotyczy m.in. usług świadczonych przez podmioty zlokalizowane w Polsce na rzecz zagranicznych zleceniodawców, w których obowiązują inne strefy czasowe i kalendarz świąt. Chodzi głównie o tzw. centra usług wspólnych. Katalog prac został rozszerzony o prace: wykonywane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego oddziału, lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ze względu na odmienne, w stosunku do pracodawcy, dni wolne od pracy u wyżej wymienionych podmiotów. Płatne praktyki fikcja czy rzeczywistość? Praktykantów w firmach wciąż traktuje się jak darmowych pracowników. Badania Eurobarometru wskazują, że 6 na 10 ankietowanych stażystów nie otrzymało za swoją pracę wynagrodzenia. Firmy, które dotychczas wypłacały choćby symboliczne sumy swoim podwładnym, chwalą sobie taką formę współpracy. Inwestowanie w studentów czy absolwentów przynosi obustronne korzyści. U ludzi, którzy otrzymują nagrodę za swoją działalność, występuje podwyższony poziom motywacji. Taka osoba chętniej się uczy, zdobywa nowe doświadczenia oraz podnosi swoje kwalifikacje. Dzięki temu pracodawca może wydobyć duży potencjał oraz mobilizację do dalszego rozwoju zarówno praktykanta, jak i całej firmy. Wynagrodzenie staje się czynnikiem, który wpływa na stopień zaangażowania w wypełniane obowiązki. Tym samym zadania zlecone stażyście wykonane są z dużą starannością, a pracownicy nie muszą poświęcać dodatkowego czasu na poprawki każdy może zająć się bieżącymi sprawami. Płatny staż może także stanowić formę szkolenia przyszłego pracownika, o ile pracodawca zechce przedłużyć z nim umowę. 14 NR 20 luty 2014

15 BLOG PRACOWNIKA W tym wydaniu bloga uspokoimy osoby mające obawy związane z ekspresowym tempem otrzymania zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Następnie poruszymy problem palaczy i ich przerw w trakcie pracy. Chcemy także zwrócić uwagę na oferty pracy w Internecie, które są niezgodne z prawem. Odpowiemy również na pytanie: dlaczego kandydaci nie przywiązują wagi do treści ogłoszeń rekrutacyjnych? Anna Nowysz licencjonowany doradca zawodowy. Od 16 lat udziela porad w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, kierunku kształcenia oraz budowania kompetencji za pomocą właściwie dobranych szkoleń. Jej usługi doradcze opierają się na indywidualnym ustaleniu predyspozycji zawodowych, zarówno pod kątem potrzeb rynku pracy, możliwości systemu edukacyjnego, jak i sytuacji życiowej klienta. Szybka rozmowa kwalifikacyjna Natychmiastowa wiadomość zwrotna, wysłana w odpowiedzi na nadesłane CV, budzi niepokój i konsternację? To wcale nie musi oznaczać, że firma boryka się z problemami! Odpowiedź na aplikację może być spowodowana pośpiechem pracodawcy. Często z dnia na dzień musi on znaleźć zastępcę na miejsce innego pracownika, który odchodzi z firmy. Istnieje również prawdopodobieństwo, że zgłoszenie miało miejsce w ostatnim dniu prowadzenia rekrutacji, stąd błyskawiczny kontakt z kandydatem. Bardzo możliwe, iż również nasza osoba wydaje się być bardzo atrakcyjna z punktu widzenia profilu poszukiwanego pracownika. Wtenczas pracodawcy zależy na niezwłocznym spotkaniu, aby nie utracić szansy potencjalnego zatrudnienia. Zawsze warto skorzystać z takiego zaproszenia, jednak wcześniej poszukać informacji na temat danej firmy czy pracodawcy. W trakcie spotkania starajmy się zachować czujność, aby móc podjąć rozsądną decyzję odnośnie tego, czy miejsce i charakter pracy, aby na pewno nam odpowiada. Palę, więc pracuję dłużej Mniejsza pensja? Odpracowywanie przerw? A może całkowite rzucenie palenia? Od stycznia pracownicy muszą rozliczać się z czasu spędzanego w pracy. Zmiana w Kodeksie pracy dotyczy wszelkich wyjść prywatnych. Przy 6 godzinnym trybie pracy, każdy pracownik ma prawo do 15 min. przerwy. Ponadto każdy, kto pracuje przed komputerem, ma dodatkowe 5 min. przerwy po każdej godzinie spędzonej przed monitorem. Ten czas może wykorzystać w dowolny sposób. Pozostałe wyjścia muszą być rekompensowane. W związku z tym zapisem palący pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego usłyszeli pytanie o sposób rozliczenia się z czasu, który przeznaczają na papierosa w trakcie godzin pracy. Musieli złożyć specjalne oświadczenie, w którym pisemnie wskazywali na sposób odpracowania przerw na papierosa. W innych urzędach jeszcze nie wcielono tego pomysłu w życie, ale być może takie rozwiązanie wkrótce stanie się normą w każdej placówce państwowej. Uwaga! Nielegalne oferty pracy! Oferta pracy nadesłana pocztą elektroniczną, a do tego niewygórowane wymagania kto by się nie pokusił? CERT Polska (zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo użytkowników lub instytucji w Internecie) ostrzega przed nieuczciwymi propozycjami pracy, które często mają charakter przestępczy. Najczęściej zakres obowiązków takiego pracownika obejmuje przelewanie środków pieniężnych, czyli odbieranie przelewów i przekazywanie pieniędzy dalej na zagraniczny rachunek, wykorzystując do tego różnego typu serwisy przekazów pieniężnych. Od każdego przekazu rzekomy pracownik ma otrzymać prowizję. Eksperci ostrzegają, że pieniądze pochodzą z działalności przestępczej. Ofiara, która podejmie pracę z takiego ogłoszenia może zostać posądzona o współudział w kradzieży. Kandydaci lekceważą wymagania stanowiska? Z ankiety Praca.pl wynika, że co czwarty kandydat wysyła CV wtedy, kiedy nie spełnia nawet 75% oczekiwań. Za to aż 10% ludzi składa swoją aplikację bez zupełnego zwracania uwagi na to, jakie wymagania stawia pracodawca. Przyszli pracownicy uważają, że oczekiwania są zbyt wygórowane, zaś umiejętności te nie są później wykorzystywane na danym stanowisku. Nadsyłanie CV przez kandydatów, którzy nie spełniają kryteriów, jest również spowodowane konstrukcją ofert. Pracodawcy często wymagają zdolności z zakresu kompetencji miękkich, takich jak: kreatywność, uczciwość czy odpowiedzialność. Weryfikacja tego wymagania jest niemożliwa przy analizowaniu dokumentów aplikacyjnych. Zaś ubiegający się o stanowisko zawsze zakłada, że spełnia te wymogi, co w praktyce czy ocenie pracodawcy może okazać się mylne. Ponadto tak wysoki wynik może wskazywać również na akt desperacji ze strony poszukujących, który jest związany z trudnością znalezienia pracy. 15

16 to: codziennie aktualizowana baza szkoleń i doradztwa bieżące informacje z sektora usług szkoleniowych i doradczych Znajdź nas na Facebook u i bądź na bieżąco ze szkoleniami i doradztwem w województwie zachodniopomorskim! wywiady ze specjalistami na tematy związane z zarządzaniem firmą w procesie zmian cenne porady i wskazówki finansowe, prawne i inne przydatne dla pracodawcy i pracownika LIDER PROJEKTU GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24, Szczecin tel , fax PARTNER PROJEKTU Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej PrzedsiębiorczoścI Al. Wojska Polskiego 78, Szczecin tel , fax

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 9 marzec 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 9 marzec 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 9 marzec 2013 Partnerstwo w logistyce E-logistyka Korzyści z zielonej logistyki Logistyka w firmie przewozowej a szkolenia

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Zintegrowane systemy informatyczne Jak zaoszczędzić na podróżach firmowych Bezpieczeństwo IT Aktualne oferty

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni na rynku pracy

Niepełnosprawni na rynku pracy dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 13 lipiec 2013 Niepełnosprawni na rynku pracy Czy firmy są przyjazne dla niepełnosprawnych pracowników? (Nie)pełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Znaczenie znajomości prawa w prowadzeniu firmy Prawo pracy w Twojej firmie Przedsiębiorco, orientuj się w

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Roszak oraz Annie Paulinie Matczuk. Copyright by: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo