rafał t. prinke dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "rafał t. prinke dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku"

Transkrypt

1

2 rafał t. prinke dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku Mit początku jest ważnym punktem odniesienia dla każdej struktury społecznej, stanowiącym zarówno o jej tożsamości, jak i o wiarygodności jej oferty, czy to przeznaczonej dla członków, czy dla odbiorców zewnętrznych. Do mitycznej genezy nawiązują wielkie religie, państwa, dynastie i rody szlacheckie, ale też formacje wojskowe, firmy komercyjne, stowarzyszenia i instytucje. Niekiedy mity, zwłaszcza nowożytne, odwołują się do rzeczywistych wydarzeń i postaci, ale wplatają je w fikcyjne konteksty. Siła oddziaływania mitu i jego emocjonalna wartość dla zainteresowanych sprawiają, że ich obalanie przez historyków stanowi nie tylko wyzwanie badawcze (najczęściej mity mówią o wydarzeniach, o których milczą źródła), ale przede wszystkim powoduje narażanie się na zarzut profanowania sacrum, wysuwany zwykle przez członków danej społeczności. Z drugiej strony, sami historycy tworzą kolejne mity, które utrzymują się często w nauce mimo ich dezaktualizacji przez późniejsze badania, stając się kolejnym poziomem sakralizacji wiedzy historycznej, z której czerpią twórcy kolejnych mitów nowych ruchów religijnych, stowarzyszeń i genealogii rodzinnych. Innym istotnym elementem, uzupełniającym mit założycielski, jest koncepcja sukcesji i dziedziczenia, pozwalająca na wskazanie legalnych reprezentantów mitycznych (względnie historycznych, ale często zmitologizowanych) założycieli, mających prawo nie tylko przemawiać i działać w ich imieniu, ale przede wszystkim przekazywać te uprawnienia kolejnym pokoleniom strażników mitu. 5 Na temat mitu genezy istnieje olbrzymia literatura religioznawcza, socjologiczna, etnologiczna i historyczna; zob.: W. Werner, Kult początków. Historyczne zmagania z czasem, religią i genezą. Szkice z historii historiograii polskiej i obcej, Poznań 00. J. Jeszke, Mity polskiej historiograii nauki, Warszawa 007. R. T. Prinke, Drzewa dziedzictwa. Od archaicznej metafory do struktury informacyjnej, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 5 (00), s. 5-60; idem, Przekaz mocy. Sukcesja apostolska w organizacjach magicznych [w:] K. Azarewicz (red.), Furor divinus, Gdynia-Londyn 009, s

3 dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku rafał t. prinke 6 Szczególnie barwne, a tym samym interesujące, są mity genezy organizacji tajnych, w tym zwłaszcza ezoterycznych (w rozumieniu definicji Antoine a Faivre a). Niekiedy trudno zrozumieć, jak ich członkowie mogli (i mogą) wierzyć w często bardzo naiwne nauki o początkach danej organizacji, tym bardziej jeśli rekrutują się z szeregów inteligencji i klasy średniej, a tak właśnie bywa najczęściej. W przypadku organizacji o charakterze inicjacyjnym, a więc wolnomularskich i para-wolnomularskich, legenda o wtajemniczeniu założyciela przez skądinąd nieznanych mistrzów, w odległych krajach albo nieistniejących lożach, zwykle wystarcza, by jego uczniowie uznali, że przekazuje im pradawną wiedze tajemną w najczystszej formie. Wymiana najwyższych wtajemniczeń i praw zakładania lóż drogą pocztową też nie nastręcza szczególnych wątpliwości. Jeżeli mistrz ma odpowiedni, robiący wrażenie dokument, to znaczy, że jego linia sukcesji jest prawdziwa. Wynika to niewątpliwie z innego sposobu myślenia, pojawiającego się w kontekście rytualnym. Podobnie jak regularni wolnomularze, w życiu codziennym prawnicy, lekarze i biznesmeni, od czasu do czasu zakładają na garnitury fartuszki i, przekraczając granicę między sacrum i profanum na progu loży, nie myślą, czy historia Hirama jest prawdziwa, tak samo członkowie organizacji ezoterycznych zapominają o krytycyzmie, który przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie w świecie innej rzeczywistości, szczególnie jeżeli zaczynają ten świat wyobrażeniowy (by użyć terminu Henriego Corbina ) bezpośrednio odczuwać. Niewątpliwie najważniejszą taką organizacją z okresu odrodzenia okultystycznego końca XIX w. był Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku (Hermetic Order of the Golden Dawn), który stworzył wzorzec organizacji magicznej, powielany przez wiele późniejszych grup. Zasadniczo wszystkie te, których istotą było praktyczne uprawianie magii rytualnej w zachodniej tradycji ezoterycznej, wywodziły się wprost lub pośrednio ze Złotego Brzasku. Dotyczy to zarówno Mit początku jest ważnym punktem odniesienia dla każdej struktury społecznej, stanowiącym zarówno o jej tożsamości, jak i o wiarygodności jej oferty, czy to przeznaczonej dla jej członków, czy dla odbiorców zewnętrznych. J.M. Roberts, he Mythology of the Secret Societies, London 97. A. Faivre, Access to Western Esotericism, Albany, NY 99 (wyd. oryg.: Accès de l ésotérisme occidental, Paris 986). Zobacz też późniejszą dyskusję, szczególnie: K. von Stuckrad, Western Esotericism: Towards an integrative model of interpretation, Religion 5 (005), s ; idem, Locations of knowledge in Medieval and Early Modern Europe: Esoteric discourse and Western identities, Leiden-Boston 00. H. Corbin, Mundus Imaginalis ou l imaginaire et l imaginal, Cahiers Internationaux de Symbolisme 6 (96), s. -6; tłum. angielskie: Mundus Imaginalis, or the imaginary and the imaginal, Spring 97, s. -9. Najważniejsze opracowania historyczne: E. Howe, he Magicians of the Golden Dawn. A documentary history of a magical order 887-9, London 97; R. A. Gilbert, he Golden Dawn. Twilight of the Magicians, Wellinghborough 98; idem, he Golden Dawn Scrapbook. he rise and fall of a magical order, York Brach, ME 997 (w Wielkiej Brytanii wydane pod tytułem Revelations of the Golden Dawn). Nadal przydatne, ale zawierające błędy faktograiczne: F. King, Ritual Magic in England, 887 to the Present Day, London 970 (w USA wydane pod tytułem Rites of modern occult magic). Materiały źródłowe: R. A. Gilbert (wyd.), he Golden Dawn Companion. A guide to the history, structure, and workings of the Hermetic Order of the Golden Dawn, Wellinghborough 986; D. Küntz (wyd.), he Golden Dawn sourcebook, Edmonds, WA 996.

4 dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku struktury i hierarchii, jak i podstawowych zrębów samych nauk i praktyk. Niektórzy przedstawiciele różnych współczesnych zakonów magicznych wiodą oczywiście spory co do legalizmu sukcesji, z kolei inni odcinają się od takich korzeni, ale w rzeczywistości zarówno różne frakcje powstałe po rozpadzie oryginalnego Złotego Brzasku (np. Stella Matutina), jak i organizacje później przejęte i zreformowane przez jego wychowanków (np. Ordo Templi Orientis), pozostające pod jego wyraźnym wpływem (np. Zakon Martynistów), czy wreszcie nowo powstające grupy magiczne (np. Zakon Kamienia Kubicznego, Order of the Cubic Stone) albo nowe ruchy religijne (wicca, sataniści) wszystkie konstruowały swoje obrzędy i nauczanie na bazie syntezy zachodniego ezoteryzmu stworzonej przez Zakon Złotego Brzasku. Członkami Zakonu było wiele znanych osobistości nie tylko z wąskiego grona ezoteryków, ale przedstawicieli inteligencji, klasy średniej, elity kulturalnej i artystycznej. Należy tu wspomnieć największego poetę angielskiego przełomu XIX i XX w., laureata Nagrody Nobla (9), Williama Butlera Yeatsa (865-99), który nie tylko należał do Złotego Brzasku, ale po rozłamie przejął kontrolę nad główną świątynią i przez pewien czas kierował całą organizacją. Duża część jego twórczości pozostaje pod wpływem nauk Złotego Brzasku i nie można jej zrozumieć bez ich znajomości. Mimo tak ważnego miejsca w dziejach nie tylko ezoteryzmu europejskiego, ale szeroko rozumianej kultury ostatnich dwóch stuleci, kwestie okoliczności powstania Złotego Brzasku nadal pozostają niejasne i osnute są mgłą tajemnicy, jak na tajny zakon magiczny przystało. Jest to tym bardziej frapujące, że nauki i rytuały zakonu zostały już dawno opublikowane, a od roku 970 kilka archiwalnych zbiorów oryginalnych dokumentów i korespondencji zostało udostępnionych historykom. Formalne rozpoczęcie działalności przez Zakon wyznacza podpisanie dnia marca 888 r. dyplomu, w którym używający symbolicznego motta zamiast imion Zwierzchnicy Drugiego (czyli wyższego) Zakonu, wtajemniczeni stopnia 7 = Bracia Deo Duce Comite Ferro, Sapiens Dominabitur Astris i Vincit Omnia Veritas, upoważniali trzech Braci stopnia 5 =6 S Rioghail Mo Dhream, Quod Scis Nescis i Magna est Veritas et Praelavebit do założenia Świątyni Isis-Urania No. w Londynie 5. Jak dzisiaj rafał t. prinke 7 Wydawnictwa encyklopedyczne, w których można znaleźć syntetyczne informacje o Zakonie Złotego Brzasku i związanych z nim osobach, to przede wszystkim: W. J. Hanegraaf, A. Faivre, R. van den Broek, J.-P. Brach (red.), Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, Leiden-Bristol 005 (t. -); R. Cavendish (red.), Man, Myth and Magic: he illustrated encyclopedia of mythology, religion and the unknown, London (t. -7); R. Cavendish (red.), Encyclopedia of the Unexplained: Magic, Occultism, and Parapsychology, London 97 (polskie wydanie: Świat tajemny: Leksykon magii, okultyzmu i parapsychologii, tłum. S. Gogolewski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, J. Tomaszczyk, Łódź 99). G. M. Harper, Yeats s Golden Dawn, London 97; K. Raine, Yeats, the Tarot, and the Golden Dawn, Dublin 97; idem, Yeats the initiate, London 986; G. Hough, he mystery religion of W. B. Yeats, Brighton 98. A. Crowley, he Temple of Solomon the King, Equinox (909-9), jako cykl w numerach -5 i 7-0; I. Regardie, he Golden Dawn. An account of the teachings, rites and ceremonies of the Order of the Golden Dawn, Chicago 97 (t. -). Pragnę podziękować Robertowi A. Gilbertowi, niestrudzonemu badaczowi dziejów Złotego Brzasku, za wiele cennych informacji pochodzących właśnie z tych źródeł, a także trudno dostępnych publikacji wolnomularskich. 5 Dyplom zachowany w prywatnym zbiorze archiwalnym określanym obecnie jako Kolekcja A ; reprodukcja w: Howe, Magicians, plate IV; Küntz, Sourcebook, frontyspis.

5 dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku rafał t. prinke 8 wiadomo, owi trzej założyciele londyńskiej świątyni to: dr William Wynn Westcott (88-95), naczelny lekarz sądowy (coroner) Zachodniego Londynu, Samuel Liddell Mathers (85-98), były urzędnik, tłumacz i autor, oraz dr William Robert Woodman (88-89), lekarz prowadzący prywatną praktykę. Wszyscy byli wolnomularzami i członkami Societas Rosicruciana in Anglia, sto warzyszenia osób zainteresowanych tradycjami ezoterycznymi, działającego wewnątrz regularnej masonerii. Z kolei trzej adepci, którzy udzielili zgody na rozszerzenie zakonu, to... Mathers, Westcott i Woodman. Co prawda Sapiens Dominabitur Astris było mottem tajemniczej adeptki Freulein Anny Sprengel z Norymbergi albo Frankfurtu, ale to Westcott jako jedyny był z nią (a przynajmniej tak twierdził) w kontakcie i miał pełnomocnictwa na podpisywanie dokumentów w jej imieniu. Wszyscy trzej otrzymali korespondencyjnie wysokie stopnie wtajemniczenia 7 = i uprawnienia do wtajemniczania innych, ale (za wyjątkiem Westcotta ) dopiero listem z grudnia 889 r. 5, a więc już sam dokument fundacyjny zawiera wiele sprzeczności i nasuwa wątpliwości. Ceremonia inicjacji dziewięciu nowych członków odbyła się trzy tygodnie później, podczas uroczystości przesilenia wiosennego 888 r. Jako pierwsza wtajemniczona została Mina (później Moina) Bergson, siostra filozofa Henriego Bergsona, a niedługo potem żona Mathersa. Podczas wtajemniczenia na wstępny stopień Neofity 0 =0, przyszli adepci wysłuchiwali Wykładu historycznego o dziejach Zakonu i powstaniu jego współczesnej angielskiej gałęzi. Do roku 89 wykład miał już trzy wersje, ale nie zachowała się żadna kopia którejkolwiek z nich. Według wspomnień E. J. L. Garstina znana dzisiaj wersja czwarta była w wielu miejscach sprzeczna z informacjami zawartymi we wcześniejszych, które zniknęły w tajemniczy sposób z biblioteki Zakonu, gdzie były udostępniane członkom, ale z zakazem ich kopiowania. Wówczas też historia Zakonu została zarezerwowana do wiadomości jedynie adeptów wyższych stopni. Jednak nawet dostępna dziś wersja zawiera sporo sprzeczności wewnętrznych i historycznych, wskazując na wycofywanie się przez Westcotta z pierwotnego, znacznie bardziej fabularyzowanego i mniej wiarygodnego mitu założycielskiego. Próby uznania całości lub głównych elementów tego mitu za historyczne 6 zostały słusznie skrytykowane i odrzu- R. A. Gilbert, William Wynn Westcott and the esoteric school of masonic research, Ars Quatuor Coronatorum 00 (988), s. 6-. I. Colquhoun, Sword of wisdom: MacGregor Mathers and the Golden Dawn, London 975; zawiera też ważne, choć nie zawsze wiarygodne, informacje o organizacjach powstałych po rozpadzie oryginalnego Zakonu Złotego Brzasku. Drugi list Sprengel do Westcotta z 5 stycznia 888 r. to tylko jedno zdanie: Upoważniam Pana do podpisywania moim mottem Sapiens Dom. Astris wszelkich dokumentów, jakie są niezbędne do realizacji moich planów dotyczących zakładania Świątyń i prowadzenia działalności Zakonu Z. B. ; zob.: Howe, Magicians, s. 7; Gilbert, Twilight, s. 8; Gilbert, Scrapbook, s. 7-8 (reprodukcja oryginału i tłumaczenia ręką Westcotta); Küntz, Sourcebook, s.. Westcott otrzymał ten stopień wtajemniczenia już w pierwszym, nie datowanym liście z listopada 887: Howe, Magicians, s. -5; Gilbert, Twilight, s. 8; Gilbert, Scrapbook, s. 7-9; Küntz, Sourcebook, s Był to jednocześnie ostatni list od Freulein Sprengel: Howe, Magicians, s. ; Küntz, Sourcebook, s.. 6 R. T. Prinke, Lampado Trado: From the Fama Fraternitatis to the Golden Dawn, he Hermetic Journal 0 (985), s. 5-; idem, Deeper roots of the Golden Dawn, he Hermetic Journal 6 (987), s. 6-9 (przedruk w: Küntz, Sourcebook, s. 50-5); R. Heisler, Precursors of the Golden Dawn, ibid., s. 5-; R. Kaczynski, Daybreak: Early history and origins of the British Golden Dawn, ibid., 55-60; G. Suster, he modern scholarship and the origins of the Golden Dawn, ibid., 9-6 (wcześniej jako posłowie do: I. Regardie, What you should know about the Golden Dawn, Phoenix, AZ 98).

6 dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku cone przez bardziej skrupulatne badania. Poniższe fragmenty zachowanej wersji Wykładu historycznego zawierają wszystkie wzmianki o bezpośrednich okolicznościach powstania Złotego Brzasku, a pomijają szersze tło historyczne, wywodzące Zakon od starożytnych misteriów, średniowiecznych kabalistów i nowożytnych różokrzyżowców XVII i XVIII w., a także szczegóły struktury i administracji Zakonu. rafał t. prinke Zewnętrzny Zakon Z[łotego] B[rzasku] jest Towarzystwem Hermetycznym, którego członkowie nauczani są zasad Nauki Tajemnej i Magii Hermesa. W pierwszej części drugiej połowy obecnego stulecia zmarło kilku wybitnych Adeptów i Zwierzchników Zakonu we Francji i Anglii, a ich śmierci spowodowały tymczasowe uśpienie pracy w Świątyniach. Wśród owych Adeptów naszego Zakonu publiczną sławą cieszyli się Eliphas Lévi, największy ze współczesnych magów francuskich; Ragon, autor kilku klasycznych książek o sprawach tajemnych; Kenneth Mackenzie, autor słynnej i uczonej Encyklopedii Wolnomularskiej; oraz Frederick Hockley, posiadający dar wizji w krysztale, którego rękopisy były niezwykle cenione. Ci i inni współcześni Adepci naszego Zakonu otrzymali swą wiedzę i władzę od poprzedników, równie lub nawet bardziej znakomitych. Otrzymali i przekazali nam Doktrynę i System Teozoii i Nauki Hermetycznej, a także Najwyższą Alchemię, od długiego szeregu praktycznych badaczy, których źródła sięgają do Fratres Rosae Crucis w Niemczech, stowarzyszenia założonego przez niejakiego Christiana Rosenkreuza około roku 98. Ale nawet różokrzyżowcowe odrodzenie mistycyzmu było jedynie nowym kształtem nadanym znacznie starszej mądrości Kabalistycznych Rabinów i starożytnej wiedzy tajemnej, Magii Egipcjan, w której, jak mówi Hebrajski Pentateuch, Mojżesz, Założyciel Systemu Żydowskiego, był uczony, to znaczy wtajemniczony. Dlatego też Stopień Neoity 0 =0 posiada egipskie cechy i symbolikę, a dalsze studia Wyższych Stopni odkryją źródło znacznej części twórczości i zilustrują język zmarłego Eliphasa Lévi, którego wiedza i wysiłki spopularyzowały studia okultystyczne. [tutaj następuje wyjaśnienie struktury stopni i podziału na trzy zakony, odzwierciedlające hierarchię kabalistycznego Drzewa Życia] 9 [Stopnie od 0 do ], które niniejsza Świątynia Isis-Urania ma prawo nadawać po odpowiednich egzaminach i zatwierdzeniu w każdym przypadku, posiadają Rytuały i sekrety otrzymane od Wielce Czcigodnych Naczelnych Adeptów, którzy powierzyli je opiece Czcigodnego Brata S. Rioghail Mo Dhream [=Samuel Liddell Mathers], wybitnego Kabalisty, Badacza Herme- tyzmu i Mistrza Soc[ietas] Ros[icruciana] in Anglia, celem przejrzenia i dostosowania ich dla Przede wszystkim przekonujące argumenty R. A. Gilberta przedstawiane w kilku artykułach, najważniejsze w: Trail of the chameleon: he genesis of the Hermetic Order of the Golden Dawn [w:] he proceedings of the Golden Dawn Conference, London, April 997, Bristol 998, s Do tego miejsca według wersji z ok. 89 r. opublikowanej we fragmentach w Howe, Magicians, s. -5. Dalsze fragmenty z kopii W. E. H. Humphreysa opublikowanej w całości w Gilbert, Twilight, 99-0, przedruk w Küntz, Sourcebook, s Zachowałem pisownię z dużej litery oryginału angielskiego.

7 dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku rafał t. prinke 50 angielskich studentów w dzisiejszych czasach. Jedynie słowa i zasady działania zostały zaadaptowane. Podstawy schematu opartego na Seirotach i wzajemne zależności różnych jego części, sekretne imiona i odwołania pozostały nietknięte i niezmienione, takie jak w Zaszyfrowanych Rękopisach, przekazanych kilka lat wcześniej Wielce Czcigodnemu Sapere Aude [=William Wynn Westcott] 5 =6 (którego motto wówczas brzmiało Quod Scis Nescis ), będącemu już Adeptem i Honorowym Magiem Soc[ietas] Ros[icruciana] in Anglia, przez najznakomitszego i światłego Hermetystę (dziś już nieżyjącego), Brata Vive Momor Lethi [=A. F. A. Woodford]. Przez wiele lat utrzymywał on kontakt z wybitnymi Adeptami Brytyjskimi i Zagranicznymi, a także cieszył się swobodnym dostępem do pism Eliphasa Lévi. [...] Te Rękopisy umożliwiły owym Adeptom, posiadającym sekret ich tajemnego znaczenia, rozwinięcie Zewnętrznego Zakonu Z. B. pod warunkiem uzyskania zgody od Zwierzchników Drugiego Zakonu. Otrzymawszy taką zgodę od Wielce Czcigodnej Siostry Sap[iens] Dom[inabitur] Ast[ris] z Niemiec, Bracia Quod Scis Nescis, S. Rioghail Mo Dhream i Magna est Veritas [=A. F. A. Woodford], Najwyższy Mag Soc[ietas] Ros[icruciana] in Anglia, zostali odpowiednio poinstruowani aby rozwinąć Zakon w Anglii. Niniejsza Świątynia [=Isis-Urania No. ] została wówczas konsekrowana jako kontynuacja [Świątyni] Hermanubis No., która przestała istnieć ponieważ wszyscy jej Zwierzchnicy zmarli. Świątynia No. Licht, Liebe und Leben to grupa Kontynentalnych Mistyków, którzy nie dokonują ceremonii w otwartych lożach, ale nadają stopnie głównie prywatnie, w obecności jedynie dwóch albo trzech członków. Z tego powodu nie ma dokładnych rejestrów nazwisk i pozycji wszystkich jej członków, a we wszelkich kontaktach są oni bardzo powściągliwi. Wkrótce po utworzeniu tej Świątyni No., uzyskaliśmy zgodę na konsekrację Świątyni Osiris No. w Weston-upon-Mare pod kierunkiem naszego Wielce Czcigodnego Brata Crux Dat Salutem [=Benjamin Cox], któremu została przydzielona prowincja Zachodniej Anglii. Prawie w tym samym czasie konsekrowana została Świątynia Horus No. 5 w Bradford w hrabstwie York, pod zwierzchnictwem Wielce Czcigodnego Brata Vota Vita Mea [=T. H. Pattinson]. [...] Słuszne będzie, abym wam teraz podał nazwę naszego Zakonu w kilku językach. Po hebrajsku brzmi ona Chabrath Zerek Aour Bokhr, co oznacza Towarzystwo Lśniącego Światła Brzasku. Kiedy łacina była jeszcze w powszechnym użyciu wśród kulturalnych ludzi, nazwa ta brzmiała Aurora. Po grecku [Hē H]eōs Chrysē. Po francusku L Aube Dorée. Po niemiecku nazywa się Die Goldene Dämmerung. Wspomnieć teraz można o Towarzystwie Różokrzyżowców [=S.R.I.A.], które zostało zrekonstruowane przez Brata Roberta Wentwortha Little, badacza Misteriów, przy pomocy Braci Dra. W. R. Woodmana, kapitana F. G. Irwina i Dra. Kennetha Mackenziego. [...] Brat Little był studentem prac Léviego, a także wybitnym Wolnomularzem, a zatem odtworzone przez niego Towarzystwo Różokrzyżowców miało zgodnie z intencją i pozwoleniem zasadniczo wolnomularski charakter, a tym samym zerwało wszelkie związki z wieloma znakomitymi adeptami, którzy nie byli wolnomularzami. [...] Chciałbym szczególnie zwrócić waszą uwagę na fakt, że w wielu miejscach naszego Starodawnego Rękopisu napisanego Szyfrem, gdzie jest mowa o Braciach i Siostrach, pojawiają się też

8 dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku słowa jej albo jego, pokazując jasno, że w dawnych czasach, a także i współcześnie, kobiety dochodziły do wysokich szczebli i osiągnięć w Tajemnej wiedzy naszego Zakonu. [przykłady adeptek z dawnych czasów] Współczesnym okultystom nie trzeba przypominać Wielkich Hermetystek i Teozofek naszych dni, [takich jak] Dr Anna Kingsford, której pozbawiła nas przedwczesna śmierć. Była naprawdę oświecona przez Słońce Światła, a nikt, kto kiedykolwiek słyszał jej wykłady i dyskusje o Doktrynach Hermetycznych, nie zapomni nigdy jej wiedzy i elokwencji, jej piękna i gracji. A w Madame Bławackiej, przewodniczce Towarzystwa Teozoicznego, współczesnej prorokini Ezoterycznego Buddyzmu, każdy student okultyzmu [...] musi rozpoznać umysł mistrza w ciele kobiety. [...] Zarówno Soc. Ros. [...], jak i Zakon Z. B., wywodzą się od tych samych rodziców i dalszych przodków: jeden przybrał formę systemu męskiego i wolnomularskiego, a drugi zachował starożytną i znacznie szerszą zasadę przyjmowania wszystkich godnych uczniów, bogatych i biednych, bez względu na płeć. [...] rafał t. prinke Autor pierwszej solidnej, opartej na źródłach historii Zakonu, Ellic Howe, ponad wszelką wątpliwość wykazał, że listy Freulein Sprengel do Westcotta zostały sfałszowane, zapewne przez samego odbiorcę. Język niemiecki, którym zostały napisane, był bardzo nieudolny i zawierał liczne anglicyzmy. Celem owej mistyfikacji Westcotta było stworzenie mitu założycielskiego, który pozwoliłby nawiązać do nieprzerwanej sukcesji przekazu starożytnej tajemnej wiedzy i praktyk magicznych, jakie Zakon miał przekazywać swym członkom. Znacznie ważniejsze było jednak przekonanie dwóch współzałożycieli, najprawdopodobniej wierzących w istnienie Kontynentalnej Adeptki i reprezentowanego przez nią Zakonu, o prawdziwości owego mitu. Ponieważ już w pierwszym liście Anna Sprengel zastrzegła, że tylko on może się z nią kontaktować, a także podpisywać w jej imieniu dokumenty, po sukcesie i ustabilizowaniu się działalności Złotego Brzasku, wystarczył list od innego adepta z Niemiec, podpisującego się jako Ex Uno Disce Omnes, który sierpnia 890 r. informował, że Siostra S.D.A. zmarła 0 lipca, a inni przedstawiciele Zwierzchników Zakonu nie chcą utrzymywać z Anglikami kontaktu, ponieważ byli przeciwni jej decyzjom. W ten sposób William Wynn Westcott zabezpieczył się przed dociekliwością innych członków, którzy z czasem zaczęli rzeczywiście kwestionować wiarygodność stworzonej przez niego legendy. Listy Anny Sprengel były jednak tylko rezultatem przypadku, dzięki któremu Westcott wszedł w posiadanie wspomnianego w Wykładzie historycznym Zaszyfrowanego Rękopisu. Według oficjalnej wersji mitu założycielskiego miał go otrzymać od Adolphusa Fredericka Alexandra Woodforda (8-887), duchownego anglikańskiego i zasłużonego wolnomularza, autora wydanej w 878 r. Kenning s Masonic Cyclopaedia and Handbook, do dzisiaj uważanej za jedną z najlepszych merytorycznie encyklopedii masońskich. Fakt podania jego motta świadczył o jego członkostwie w zakonie Złotego 5 Howe, Magicians, s. 5. Howe, Magicians, s. ; Gilbert, Scrapbook, s. 9; Küntz, Sourcebook, s. 5.

9 dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku rafał t. prinke 5 Brzasku w jego wcześniejszym brytyjskim wcieleniu, a mianowicie w Świątyni Hermanubis No., której zwierzchnicy zmarli, wymuszając zawieszenie jej działalności. Późniejsze wersje podawane przez Westcotta w zachowanej korespondencji i wspomnieniach członków Zakonu różnią się między sobą, raz bowiem mówił, że Woodford nie pamiętał, skąd posiada Rękopis, innym razem, że znalazł go w bibliotece Wielkiej Loży w Londynie, a kiedy indziej, że kupił w antykwariacie przy Wellington Road albo, według innej wersji, Farrington Road. Ta ostatnia wersja jest o tyle ciekawa, że może nawiązywać do okultystycznego antykwariatu Johna Denleya (76-8) przy Catherine Street w Covent Garden, dzielnicy Londynu, w którym tajemniczy rękopis, również spisany szyfrem, odnalazł literacki bohater powieści Edwarda Bulwera-Lyttona Zanoni (8), cieszącej się wielkim uznaniem w środowiskach ezoteryków połowy XIX wieku. Ponieważ Woodford cieszył się powszechnym uznaniem wolnomularzy, jego pośrednictwo stanowiło znakomity sposób na uwiarygodnienie całej tworzonej przez Westcotta mitologii. Mógł się posłużyć jego nazwiskiem, ponieważ Woodford zmarł grudnia 887 r. i nie mógł zaprzeczyć, a domniemany list od niego datowany 8 sierpnia tegoż roku, z informacją o Siostrze Sapiens Dominabitur Astris mieszkającej w Ulm, zachował się jedynie w kopii zrobionej ręką Westcotta. Z kolei jego notatki (zrobione kilka lat później) z rozmowy przeprowadzonej ponoć z Woodfordem w grudniu 886 r. zawierają jeszcze inną wersję pochodzenia Rękopisu, mianowicie że Woodford dostał go od swojego korespondenta we Francji wraz z informacją, że był własnością słynnego maga Eliphasa Lévi (80-875), a jedna ze stron została przez niego własnoręcznie dopisana i sygnowana. Ten wątek częściowo potwierdziła Freulein Sprengel, informując w pierwszym liście, że posiadany przez Westcotta Rękopis został wcześniej zgubiony przez Eliphasa Lévi, który był również członkiem Złotego Brzasku i używał motta A.N.V.T. (adeptka nie podała rozwinięcia skrótów). Zaszyfrowany Rękopis jest kluczem do genezy Zakonu Złotego Brzasku. Do czasu uzyskania dostępu do jego oryginału przez Ellica Howe a dokument ten stanowił jedynie element mitu i tak też był traktowany przez historyków. Od tego czasu został dokładnie zbadany i opublikowany kilkakrotnie jako faksymile wraz z rozszyfrowanym tekstem i komentarzami. Wiadomo, że został spisany na papierze ze znakami wodnymi pochodzącymi z roku 809, ale powstał z pewnością nie wcześniej niż w 860 r., Była ona inspiracją również dla polskiej powieści romantycznej Sędziwój (85) Józefa Bohdana Dziekońskiego. Podstawową biograią, której autor miał dostęp do obszernej korespondencji Léviego, pozostaje: P. Chacornac, Éliphas Lévi: Rénovateur de l occultisme en France (80-875), Paris 96. Z kilku innych na uwagę zasługują: C. McIntosh, Eliphas Lévi and the French occult revival, London 97; T. A. Williams, Eliphas Lévi: Master of occultism, University, AL 975. Po polsku interesującą interpretację przedstawił: A. Kostołowski, Éliphas Lévi mag jako artysta [w:] J. Białostocki (red.), Interpretacja dzieła sztuki: Studia i dyskusje, Warszawa-Poznań 976, s.-. Howe, Magicians, s. 5-7; Küntz, Scrapbook, 5-6. Pierwsze wydanie na podstawie kopii oryginału z Prywatnej Kolekcji A miało się ukazywać w częściach w czasopiśmie Agape wydawanym w Bath, ale nastąpił przeciek i opublikował je w całości Mike Magee, anonimowo pod szyldem he Jolly Roger Press Gang w 97 r. i ponownie w 98 r. Kolejne ważne wydania to: D. Küntz (wyd.), he Complete Golden Dawn Cipher Manuscript, Edmonds, WA 996; C. Runyon (wyd.), Secrets of the Golden Dawn Cipher Manuscripts, Silverado, CA 997 (drugie wydanie rozszerzone i poprawione 009).

10 dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku a prawdopodobnie po 870 r. Wskazuje na to przede wszystkim powiązanie Wielkich Atutów kart tarota z kabalistycznym Drzewem Życia, co było podstawą konstrukcji przełomowej dla współczesnego ezoteryzmu książki Eliphasa Lévi Dogme et rituel de la haute magie, wydanej w latach , a jednocześnie właściwym początkiem kabalistycznej interpretacji tych kart. Również termin okultyzm został po raz pierwszy użyty przez Léviego, a po angielsku dopiero w 877 r. w Isis unveiled Heleny Pietrownej Bławatskiej, która przejęła go z tego samego źródła, często bowiem cytuje francuskiego maga. Nie dziwią zatem wzmianki o Lévim w Wykładzie historycznym, a nawet twierdzenie w listach Freulein Sprengel, że był członkiem Zakonu. Zaginiona pierwsza wersja Wykładu była jeszcze bogatsza w szczegóły, albowiem to najpewniej z niej Arthur Edward Waite cytował wiadomość o wyrzuceniu Léviego ze Złotego Brzasku za ujawnienie jego tajemnic w druku. Jednak autorem Rękopisu nie mógł być sam Eliphas Lévi, ponieważ napisano go w języku angielskim (choć alfabetem alchemików z dzieła opata Johannesa Trithemiusa Polygraphia z 5 r.), którego ten nie znał. Dla uwiarygodnienia wersji o posiadaniu (i zagubieniu) Rękopisu przez znanego i podziwianego francuskiego okultystę, Westcott dodał później kartkę z fragmentem w (niezbyt poprawnym) języku francuskim, zapisanym tym samym prostym szyfrem. Dodatkowo, na zaszyfrowanej kartce pojawił się adres Freulein Sprengel, pozwalający na nawiązanie z nią kontaktu i zorganizowanie nowego Zakonu na bazie tak misternie, choć dość nieudolnie, skonstruowanego mitu założycielskiego. Pozostali współzałożyciele Złotego Brzasku najwyraźniej wierzyli w ten mit. Na podstawie Zaszyfrowanego Rękopisu Mathers podjął się opracowania rozbudowanych rytuałów dla Zakonu. Dopiero w 900 r. oskarżył Westcotta o sfałszowanie listów Siostry S.D.A., nadal jednak wierząc w prawdziwość Rękopisu i istnienie europejskich Zwierzchników. Mało prawdopodobne, by Westcott był autorem Rękopisu, nie miał bowiem odpowiednich zdolności literackich i wizji rytualistycznej, jakimi dysponował na przykład Mathers. Prawdziwego autora należy zatem szukać wśród okultystów angielskich wcześniejszego pokolenia, a przynajmniej zmarłych przed rokiem 887. W epoce oświecenia głównym nośnikiem idei i praktyk ezoterycznych były nieortodoksyjne nurty wolnomularstwa, a szczególnie para-wolnomularski Zakon Złotego i Różanego Krzyża, do którego odwoływał się też Złoty Brzask. Na przełomie rafał t. prinke 5 Na temat historii okultystycznej interpretacji kart tarota zob.: R. T. Prinke, Tarot: Dzieje niezwykłej talii kart, Warszawa 99; M. Dummett, he Game of Tarot: From Ferrara to Salt Lake City, London 980; R. Decker, T. Depaulis, M. Dummett, A Wicked Pack of Cards: he origins of the occult tarot, New York 996; R. Decker, M. Dummett, A History of the Occult Tarot, , London 00. Przegląd kilku tysięcy z reprodukcjami i omówieniem zawiera: S. R. Kaplan, he Encyclopedia of Tarot, Stamford, CT (t. -). A. E. Waite, A letter, Light 6 (995), cyt. za: R. A. Gilbert, Introduction [w:] A. E. Waite, Devil-worship in France with Diana Vaughan and the Question of Modern Palladism, York Beach, ME 00 s. xix. Najważniejsze nowsze opracowania na ich temat to: C. McIntosh, he Rose Cross and the Age of Reason: Eighteenth-century Rosicrucianism in Central Europe and its relationship to the Enlightenment, Leiden 997; R. D. Gefarth, Religion und arkane Hierarchie: Der Orden der Gold und Rosenkreuzer als Geheime Kirche im 8. Jahrhundert, Leiden 007.

Książka jest udostępniona przez prywatną bibliotekę: http://www.spojrzenie.com. Zachęcamy do zakupu oryginału.

Książka jest udostępniona przez prywatną bibliotekę: http://www.spojrzenie.com. Zachęcamy do zakupu oryginału. 1 Książka jest udostępniona przez prywatną bibliotekę: http://www.spojrzenie.com Zachęcamy do zakupu oryginału. Przypominamy o konieczności usunięcia z dysku tego pliku po upływie 3 tygodni. Ideą przewodnią

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem. pod redakcją Justyna Piskorskiego T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I

Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem. pod redakcją Justyna Piskorskiego T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Między wolnością a obowiązkiem pod redakcją Justyna Piskorskiego T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 Między wolnością a obowiązkiem pod redakcją Justyna Piskorskiego

Bardziej szczegółowo

Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe

Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe Hodos Studenckie Czasopismo Naukowe Nr 1 /2012 Komitet Recenzencki Czasopisma: Opiekunowie kół naukowych działających w Instytucie Pedagogiki PWSZ w Płocku Komitet Redakcyjny Czasopisma: Członkowie Koła

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ W KRĘGU POLSKIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO W NOWYM JORKU

CZESŁAW MIŁOSZ W KRĘGU POLSKIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO W NOWYM JORKU ARCHIWUM EMIGRACJI Studia Szkice Dokumenty Toruń, Rok 2011, Zeszyt 1 2 (14 15) CZESŁAW MIŁOSZ W KRĘGU POLSKIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO W NOWYM JORKU Beata DOROSZ (Warszawa) Gdyby próbować jednym słowem scharakteryzować

Bardziej szczegółowo

Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa

Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa Opracowanie: Magdalena Anchimowicz Ewa Dąbrowska Anna Drabiuk Katarzyna Niziołek Magdalena Otoka Radosław Poczykowski Katarzyna Sztop-Rutkowska Agnieszka

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT PEDAGOGIKI

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT PEDAGOGIKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT PEDAGOGIKI Andrzej Modzelan OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE UCZNIÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM NAUKI GRY W SZACHY W TRZECH PIERWSZYCH LATACH NAUCZANIA /W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GORZOWIE

Bardziej szczegółowo

KRAINA LOGOS www.logos.astral-life.pl

KRAINA LOGOS www.logos.astral-life.pl Michael A. Cremo Richard L. Thompson Zakazana Archeologia Wydawnictwo ARCHE s.c., Wrocław 1998 Wyrazy uznania dla pełnej edycji Zakazanej archeologii Michaela A. Cremo i Richarda L. Thompsona "Książka

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa pod redakcją ks. Tadeusza Kiersztyna Kraków 2010 ks. Tadeusz Kiersztyn, 2010

Praca zbiorowa pod redakcją ks. Tadeusza Kiersztyna Kraków 2010 ks. Tadeusz Kiersztyn, 2010 Zatrute źródło MASONERIA Praca zbiorowa pod redakcją ks. Tadeusza Kiersztyna Kraków 2010 ks. Tadeusz Kiersztyn, 2010 Wydanie drugie, poprawione. Non profit. Wydawca: ks. Tadeusz Kiersztyn - udziela prawa

Bardziej szczegółowo

1001 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O BIBLII

1001 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O BIBLII 1001 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O BIBLII SPIS TREŚCI str. 1 Wprowadzenie str. 2 CZĘŚĆ I. JAK POWSTAŁA BIBLIA str. 2 1. O Biblii str. 2 2. Pierwsze kroki str. 5 3. Jak napisana jest Biblia? str. 7 4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 50 Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2013 r., w sprawie I OSK 597/12

Spis treści. 50 Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2013 r., w sprawie I OSK 597/12 numer 5 (19) 2013 Spis treści artykuł wstępny 3 Punkty, prestiż, misja czasopisma naukowego artykuły Franciszek Longchamps de Bérier 6 Finansowa analiza prawa a znaczenie prawa rzymskiego Michał Królikowski,

Bardziej szczegółowo

ELIE DUCOMMUN MUZEUM WOJNY I POKOJU W LUCERNIE WYSTAWA ŚWIATOWA W PARYŻU Peter VAN DEN DUNGEN 1

ELIE DUCOMMUN MUZEUM WOJNY I POKOJU W LUCERNIE WYSTAWA ŚWIATOWA W PARYŻU Peter VAN DEN DUNGEN 1 ELIE DUCOMMUN MUZEUM WOJNY I POKOJU W LUCERNIE WYSTAWA ŚWIATOWA W PARYŻU Peter VAN DEN DUNGEN 1 Po raz drugi mam przyjemność uczestniczyć w imprezie upamiętniającej wielkiego Szwajcara, mieszkańca Genewy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA TEORIA I PRAKTYKA RYSZARD PRASZKIER ANDRZEJ NOWAK Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa (prof. Janusz Czapiński)...................... 7 Słowo wstępne do wydania polskiego.....................

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0866-9961. Rok XXIII lipiec-sierpień 2011 Nr 4 (132) Deo et Patriae deditus dla Instytutu Prymasa Wyszyńskiego

PL ISSN 0866-9961. Rok XXIII lipiec-sierpień 2011 Nr 4 (132) Deo et Patriae deditus dla Instytutu Prymasa Wyszyńskiego PL ISSN 0866-9961 Rok XXIII lipiec-sierpień 2011 Nr 4 (132) Deo et Patriae deditus dla Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Święto Patronalne KUL 1 lipca 2011 r. W numerze: Święto Patronalne Żyć i działać dla

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

ORIENTALISTYKA MIĘDZY TRADYCYJNĄ FILOLOGIĄ A POTRZEBAMI WSPÓŁCZESNOŚCI. W POSZUKIWANIU METODOLOGII ORIENTALISTYKI *

ORIENTALISTYKA MIĘDZY TRADYCYJNĄ FILOLOGIĄ A POTRZEBAMI WSPÓŁCZESNOŚCI. W POSZUKIWANIU METODOLOGII ORIENTALISTYKI * Marek M. Dziekan Uniwersytet Łódzki ORIENTALISTYKA MIĘDZY TRADYCYJNĄ FILOLOGIĄ A POTRZEBAMI WSPÓŁCZESNOŚCI. W POSZUKIWANIU METODOLOGII ORIENTALISTYKI * ABSTRACT: In the article, the author attempts to

Bardziej szczegółowo

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marek Małkowski Nr albumu: 219085 Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

Etyka w służbie publicznej

Etyka w służbie publicznej KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Etyka w służbie publicznej materiały z konferencji Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r. Wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i École Nationale d Administration

Bardziej szczegółowo

Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii

Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii SERIA TOM 11 Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Komitet redakcyjny Janusz W. Adamowski, Jerzy Bralczyk, Bogusława Dobek-Ostrowska,

Bardziej szczegółowo

dysponowanie wspólnymi zasobami

dysponowanie wspólnymi zasobami Elinor Ostrom dysponowanie wspólnymi zasobami Wstęp do wydania polskiego Leszek Balcerowicz Tłumaczenie Zofia Wiankowska-Ładyka Warszawa 2013 Tytuł oryginału Governing the Commons. The Evolution of Institutions

Bardziej szczegółowo

Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński

Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński C.. Northcote Parkiinson PRAWO PARKINSONA czyli w pogoni za postępem Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński Przedmowa Ludzie bardzo młodzi, nauczyciele, a także ci, którzy piszą książki z zakresu

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT.

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych Anna Maria Kola PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. PRZYPADEK STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLSCE Praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni 1 Krótki kurs własności intelektualnej Materiały dla uczelni 2 Koordynacja: Magdalena Biernat Redakcja merytoryczna: Magdalena Biernat, Radosław Czajka, Jarosław Lipszyc, dr Krzysztof Siewicz, Paweł Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Robert Szuchta Piotr Trojański Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

Zmienne nauki Świadków Jehowy

Zmienne nauki Świadków Jehowy Zmienne nauki Świadków Jehowy - 1 - - 2 - Włodzimierz Bednarski Szymon Matusiak Zmienne nauki Świadków Jehowy Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011 Warszawa 2012 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Tom XI PRACE KOMISJI HISTORII NAUKI PAU

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Tom XI PRACE KOMISJI HISTORII NAUKI PAU POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Tom XI PRACE KOMISJI HISTORII NAUKI PAU 2012 Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce NIE WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ OD BUNSENA i kirchhoffa

Bardziej szczegółowo

EPIFANICZNE WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych jest jak świecące światło, które coraz bardziej świeci aż do dnia doskonałego TOM 12

EPIFANICZNE WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych jest jak świecące światło, które coraz bardziej świeci aż do dnia doskonałego TOM 12 EPIFANICZNE WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych jest jak świecące światło, które coraz bardziej świeci aż do dnia doskonałego TOM 12 B I B L I A Słowo Twoje jest Prawdą (Ewangelia Jana 17: 17).

Bardziej szczegółowo

KRYPTONIM PRAWDA 2.0

KRYPTONIM PRAWDA 2.0 WALDEK PASTUSZKA KRYPTONIM PRAWDA 2.0 Szanowny Czytelniku! Obojętnie, jaki jest twój status społeczny, zawodowy, czy materialny. Jeśli przebrniesz przez poniższy tekst i zaznajomisz się z niżej podaną

Bardziej szczegółowo

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski Społeczne reprezentacje polityki Cezary Trutkowski ! " # $ OPEN SOCIETY INSTITUTE Open Society Institute Higher Education Support Program Nádor u. 11 H-1051 Budapest Hungary www.osi.hu/hesp This research

Bardziej szczegółowo