rafał t. prinke dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "rafał t. prinke dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku"

Transkrypt

1

2 rafał t. prinke dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku Mit początku jest ważnym punktem odniesienia dla każdej struktury społecznej, stanowiącym zarówno o jej tożsamości, jak i o wiarygodności jej oferty, czy to przeznaczonej dla członków, czy dla odbiorców zewnętrznych. Do mitycznej genezy nawiązują wielkie religie, państwa, dynastie i rody szlacheckie, ale też formacje wojskowe, firmy komercyjne, stowarzyszenia i instytucje. Niekiedy mity, zwłaszcza nowożytne, odwołują się do rzeczywistych wydarzeń i postaci, ale wplatają je w fikcyjne konteksty. Siła oddziaływania mitu i jego emocjonalna wartość dla zainteresowanych sprawiają, że ich obalanie przez historyków stanowi nie tylko wyzwanie badawcze (najczęściej mity mówią o wydarzeniach, o których milczą źródła), ale przede wszystkim powoduje narażanie się na zarzut profanowania sacrum, wysuwany zwykle przez członków danej społeczności. Z drugiej strony, sami historycy tworzą kolejne mity, które utrzymują się często w nauce mimo ich dezaktualizacji przez późniejsze badania, stając się kolejnym poziomem sakralizacji wiedzy historycznej, z której czerpią twórcy kolejnych mitów nowych ruchów religijnych, stowarzyszeń i genealogii rodzinnych. Innym istotnym elementem, uzupełniającym mit założycielski, jest koncepcja sukcesji i dziedziczenia, pozwalająca na wskazanie legalnych reprezentantów mitycznych (względnie historycznych, ale często zmitologizowanych) założycieli, mających prawo nie tylko przemawiać i działać w ich imieniu, ale przede wszystkim przekazywać te uprawnienia kolejnym pokoleniom strażników mitu. 5 Na temat mitu genezy istnieje olbrzymia literatura religioznawcza, socjologiczna, etnologiczna i historyczna; zob.: W. Werner, Kult początków. Historyczne zmagania z czasem, religią i genezą. Szkice z historii historiograii polskiej i obcej, Poznań 00. J. Jeszke, Mity polskiej historiograii nauki, Warszawa 007. R. T. Prinke, Drzewa dziedzictwa. Od archaicznej metafory do struktury informacyjnej, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 5 (00), s. 5-60; idem, Przekaz mocy. Sukcesja apostolska w organizacjach magicznych [w:] K. Azarewicz (red.), Furor divinus, Gdynia-Londyn 009, s

3 dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku rafał t. prinke 6 Szczególnie barwne, a tym samym interesujące, są mity genezy organizacji tajnych, w tym zwłaszcza ezoterycznych (w rozumieniu definicji Antoine a Faivre a). Niekiedy trudno zrozumieć, jak ich członkowie mogli (i mogą) wierzyć w często bardzo naiwne nauki o początkach danej organizacji, tym bardziej jeśli rekrutują się z szeregów inteligencji i klasy średniej, a tak właśnie bywa najczęściej. W przypadku organizacji o charakterze inicjacyjnym, a więc wolnomularskich i para-wolnomularskich, legenda o wtajemniczeniu założyciela przez skądinąd nieznanych mistrzów, w odległych krajach albo nieistniejących lożach, zwykle wystarcza, by jego uczniowie uznali, że przekazuje im pradawną wiedze tajemną w najczystszej formie. Wymiana najwyższych wtajemniczeń i praw zakładania lóż drogą pocztową też nie nastręcza szczególnych wątpliwości. Jeżeli mistrz ma odpowiedni, robiący wrażenie dokument, to znaczy, że jego linia sukcesji jest prawdziwa. Wynika to niewątpliwie z innego sposobu myślenia, pojawiającego się w kontekście rytualnym. Podobnie jak regularni wolnomularze, w życiu codziennym prawnicy, lekarze i biznesmeni, od czasu do czasu zakładają na garnitury fartuszki i, przekraczając granicę między sacrum i profanum na progu loży, nie myślą, czy historia Hirama jest prawdziwa, tak samo członkowie organizacji ezoterycznych zapominają o krytycyzmie, który przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie w świecie innej rzeczywistości, szczególnie jeżeli zaczynają ten świat wyobrażeniowy (by użyć terminu Henriego Corbina ) bezpośrednio odczuwać. Niewątpliwie najważniejszą taką organizacją z okresu odrodzenia okultystycznego końca XIX w. był Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku (Hermetic Order of the Golden Dawn), który stworzył wzorzec organizacji magicznej, powielany przez wiele późniejszych grup. Zasadniczo wszystkie te, których istotą było praktyczne uprawianie magii rytualnej w zachodniej tradycji ezoterycznej, wywodziły się wprost lub pośrednio ze Złotego Brzasku. Dotyczy to zarówno Mit początku jest ważnym punktem odniesienia dla każdej struktury społecznej, stanowiącym zarówno o jej tożsamości, jak i o wiarygodności jej oferty, czy to przeznaczonej dla jej członków, czy dla odbiorców zewnętrznych. J.M. Roberts, he Mythology of the Secret Societies, London 97. A. Faivre, Access to Western Esotericism, Albany, NY 99 (wyd. oryg.: Accès de l ésotérisme occidental, Paris 986). Zobacz też późniejszą dyskusję, szczególnie: K. von Stuckrad, Western Esotericism: Towards an integrative model of interpretation, Religion 5 (005), s ; idem, Locations of knowledge in Medieval and Early Modern Europe: Esoteric discourse and Western identities, Leiden-Boston 00. H. Corbin, Mundus Imaginalis ou l imaginaire et l imaginal, Cahiers Internationaux de Symbolisme 6 (96), s. -6; tłum. angielskie: Mundus Imaginalis, or the imaginary and the imaginal, Spring 97, s. -9. Najważniejsze opracowania historyczne: E. Howe, he Magicians of the Golden Dawn. A documentary history of a magical order 887-9, London 97; R. A. Gilbert, he Golden Dawn. Twilight of the Magicians, Wellinghborough 98; idem, he Golden Dawn Scrapbook. he rise and fall of a magical order, York Brach, ME 997 (w Wielkiej Brytanii wydane pod tytułem Revelations of the Golden Dawn). Nadal przydatne, ale zawierające błędy faktograiczne: F. King, Ritual Magic in England, 887 to the Present Day, London 970 (w USA wydane pod tytułem Rites of modern occult magic). Materiały źródłowe: R. A. Gilbert (wyd.), he Golden Dawn Companion. A guide to the history, structure, and workings of the Hermetic Order of the Golden Dawn, Wellinghborough 986; D. Küntz (wyd.), he Golden Dawn sourcebook, Edmonds, WA 996.

4 dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku struktury i hierarchii, jak i podstawowych zrębów samych nauk i praktyk. Niektórzy przedstawiciele różnych współczesnych zakonów magicznych wiodą oczywiście spory co do legalizmu sukcesji, z kolei inni odcinają się od takich korzeni, ale w rzeczywistości zarówno różne frakcje powstałe po rozpadzie oryginalnego Złotego Brzasku (np. Stella Matutina), jak i organizacje później przejęte i zreformowane przez jego wychowanków (np. Ordo Templi Orientis), pozostające pod jego wyraźnym wpływem (np. Zakon Martynistów), czy wreszcie nowo powstające grupy magiczne (np. Zakon Kamienia Kubicznego, Order of the Cubic Stone) albo nowe ruchy religijne (wicca, sataniści) wszystkie konstruowały swoje obrzędy i nauczanie na bazie syntezy zachodniego ezoteryzmu stworzonej przez Zakon Złotego Brzasku. Członkami Zakonu było wiele znanych osobistości nie tylko z wąskiego grona ezoteryków, ale przedstawicieli inteligencji, klasy średniej, elity kulturalnej i artystycznej. Należy tu wspomnieć największego poetę angielskiego przełomu XIX i XX w., laureata Nagrody Nobla (9), Williama Butlera Yeatsa (865-99), który nie tylko należał do Złotego Brzasku, ale po rozłamie przejął kontrolę nad główną świątynią i przez pewien czas kierował całą organizacją. Duża część jego twórczości pozostaje pod wpływem nauk Złotego Brzasku i nie można jej zrozumieć bez ich znajomości. Mimo tak ważnego miejsca w dziejach nie tylko ezoteryzmu europejskiego, ale szeroko rozumianej kultury ostatnich dwóch stuleci, kwestie okoliczności powstania Złotego Brzasku nadal pozostają niejasne i osnute są mgłą tajemnicy, jak na tajny zakon magiczny przystało. Jest to tym bardziej frapujące, że nauki i rytuały zakonu zostały już dawno opublikowane, a od roku 970 kilka archiwalnych zbiorów oryginalnych dokumentów i korespondencji zostało udostępnionych historykom. Formalne rozpoczęcie działalności przez Zakon wyznacza podpisanie dnia marca 888 r. dyplomu, w którym używający symbolicznego motta zamiast imion Zwierzchnicy Drugiego (czyli wyższego) Zakonu, wtajemniczeni stopnia 7 = Bracia Deo Duce Comite Ferro, Sapiens Dominabitur Astris i Vincit Omnia Veritas, upoważniali trzech Braci stopnia 5 =6 S Rioghail Mo Dhream, Quod Scis Nescis i Magna est Veritas et Praelavebit do założenia Świątyni Isis-Urania No. w Londynie 5. Jak dzisiaj rafał t. prinke 7 Wydawnictwa encyklopedyczne, w których można znaleźć syntetyczne informacje o Zakonie Złotego Brzasku i związanych z nim osobach, to przede wszystkim: W. J. Hanegraaf, A. Faivre, R. van den Broek, J.-P. Brach (red.), Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, Leiden-Bristol 005 (t. -); R. Cavendish (red.), Man, Myth and Magic: he illustrated encyclopedia of mythology, religion and the unknown, London (t. -7); R. Cavendish (red.), Encyclopedia of the Unexplained: Magic, Occultism, and Parapsychology, London 97 (polskie wydanie: Świat tajemny: Leksykon magii, okultyzmu i parapsychologii, tłum. S. Gogolewski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, J. Tomaszczyk, Łódź 99). G. M. Harper, Yeats s Golden Dawn, London 97; K. Raine, Yeats, the Tarot, and the Golden Dawn, Dublin 97; idem, Yeats the initiate, London 986; G. Hough, he mystery religion of W. B. Yeats, Brighton 98. A. Crowley, he Temple of Solomon the King, Equinox (909-9), jako cykl w numerach -5 i 7-0; I. Regardie, he Golden Dawn. An account of the teachings, rites and ceremonies of the Order of the Golden Dawn, Chicago 97 (t. -). Pragnę podziękować Robertowi A. Gilbertowi, niestrudzonemu badaczowi dziejów Złotego Brzasku, za wiele cennych informacji pochodzących właśnie z tych źródeł, a także trudno dostępnych publikacji wolnomularskich. 5 Dyplom zachowany w prywatnym zbiorze archiwalnym określanym obecnie jako Kolekcja A ; reprodukcja w: Howe, Magicians, plate IV; Küntz, Sourcebook, frontyspis.

5 dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku rafał t. prinke 8 wiadomo, owi trzej założyciele londyńskiej świątyni to: dr William Wynn Westcott (88-95), naczelny lekarz sądowy (coroner) Zachodniego Londynu, Samuel Liddell Mathers (85-98), były urzędnik, tłumacz i autor, oraz dr William Robert Woodman (88-89), lekarz prowadzący prywatną praktykę. Wszyscy byli wolnomularzami i członkami Societas Rosicruciana in Anglia, sto warzyszenia osób zainteresowanych tradycjami ezoterycznymi, działającego wewnątrz regularnej masonerii. Z kolei trzej adepci, którzy udzielili zgody na rozszerzenie zakonu, to... Mathers, Westcott i Woodman. Co prawda Sapiens Dominabitur Astris było mottem tajemniczej adeptki Freulein Anny Sprengel z Norymbergi albo Frankfurtu, ale to Westcott jako jedyny był z nią (a przynajmniej tak twierdził) w kontakcie i miał pełnomocnictwa na podpisywanie dokumentów w jej imieniu. Wszyscy trzej otrzymali korespondencyjnie wysokie stopnie wtajemniczenia 7 = i uprawnienia do wtajemniczania innych, ale (za wyjątkiem Westcotta ) dopiero listem z grudnia 889 r. 5, a więc już sam dokument fundacyjny zawiera wiele sprzeczności i nasuwa wątpliwości. Ceremonia inicjacji dziewięciu nowych członków odbyła się trzy tygodnie później, podczas uroczystości przesilenia wiosennego 888 r. Jako pierwsza wtajemniczona została Mina (później Moina) Bergson, siostra filozofa Henriego Bergsona, a niedługo potem żona Mathersa. Podczas wtajemniczenia na wstępny stopień Neofity 0 =0, przyszli adepci wysłuchiwali Wykładu historycznego o dziejach Zakonu i powstaniu jego współczesnej angielskiej gałęzi. Do roku 89 wykład miał już trzy wersje, ale nie zachowała się żadna kopia którejkolwiek z nich. Według wspomnień E. J. L. Garstina znana dzisiaj wersja czwarta była w wielu miejscach sprzeczna z informacjami zawartymi we wcześniejszych, które zniknęły w tajemniczy sposób z biblioteki Zakonu, gdzie były udostępniane członkom, ale z zakazem ich kopiowania. Wówczas też historia Zakonu została zarezerwowana do wiadomości jedynie adeptów wyższych stopni. Jednak nawet dostępna dziś wersja zawiera sporo sprzeczności wewnętrznych i historycznych, wskazując na wycofywanie się przez Westcotta z pierwotnego, znacznie bardziej fabularyzowanego i mniej wiarygodnego mitu założycielskiego. Próby uznania całości lub głównych elementów tego mitu za historyczne 6 zostały słusznie skrytykowane i odrzu- R. A. Gilbert, William Wynn Westcott and the esoteric school of masonic research, Ars Quatuor Coronatorum 00 (988), s. 6-. I. Colquhoun, Sword of wisdom: MacGregor Mathers and the Golden Dawn, London 975; zawiera też ważne, choć nie zawsze wiarygodne, informacje o organizacjach powstałych po rozpadzie oryginalnego Zakonu Złotego Brzasku. Drugi list Sprengel do Westcotta z 5 stycznia 888 r. to tylko jedno zdanie: Upoważniam Pana do podpisywania moim mottem Sapiens Dom. Astris wszelkich dokumentów, jakie są niezbędne do realizacji moich planów dotyczących zakładania Świątyń i prowadzenia działalności Zakonu Z. B. ; zob.: Howe, Magicians, s. 7; Gilbert, Twilight, s. 8; Gilbert, Scrapbook, s. 7-8 (reprodukcja oryginału i tłumaczenia ręką Westcotta); Küntz, Sourcebook, s.. Westcott otrzymał ten stopień wtajemniczenia już w pierwszym, nie datowanym liście z listopada 887: Howe, Magicians, s. -5; Gilbert, Twilight, s. 8; Gilbert, Scrapbook, s. 7-9; Küntz, Sourcebook, s Był to jednocześnie ostatni list od Freulein Sprengel: Howe, Magicians, s. ; Küntz, Sourcebook, s.. 6 R. T. Prinke, Lampado Trado: From the Fama Fraternitatis to the Golden Dawn, he Hermetic Journal 0 (985), s. 5-; idem, Deeper roots of the Golden Dawn, he Hermetic Journal 6 (987), s. 6-9 (przedruk w: Küntz, Sourcebook, s. 50-5); R. Heisler, Precursors of the Golden Dawn, ibid., s. 5-; R. Kaczynski, Daybreak: Early history and origins of the British Golden Dawn, ibid., 55-60; G. Suster, he modern scholarship and the origins of the Golden Dawn, ibid., 9-6 (wcześniej jako posłowie do: I. Regardie, What you should know about the Golden Dawn, Phoenix, AZ 98).

6 dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku cone przez bardziej skrupulatne badania. Poniższe fragmenty zachowanej wersji Wykładu historycznego zawierają wszystkie wzmianki o bezpośrednich okolicznościach powstania Złotego Brzasku, a pomijają szersze tło historyczne, wywodzące Zakon od starożytnych misteriów, średniowiecznych kabalistów i nowożytnych różokrzyżowców XVII i XVIII w., a także szczegóły struktury i administracji Zakonu. rafał t. prinke Zewnętrzny Zakon Z[łotego] B[rzasku] jest Towarzystwem Hermetycznym, którego członkowie nauczani są zasad Nauki Tajemnej i Magii Hermesa. W pierwszej części drugiej połowy obecnego stulecia zmarło kilku wybitnych Adeptów i Zwierzchników Zakonu we Francji i Anglii, a ich śmierci spowodowały tymczasowe uśpienie pracy w Świątyniach. Wśród owych Adeptów naszego Zakonu publiczną sławą cieszyli się Eliphas Lévi, największy ze współczesnych magów francuskich; Ragon, autor kilku klasycznych książek o sprawach tajemnych; Kenneth Mackenzie, autor słynnej i uczonej Encyklopedii Wolnomularskiej; oraz Frederick Hockley, posiadający dar wizji w krysztale, którego rękopisy były niezwykle cenione. Ci i inni współcześni Adepci naszego Zakonu otrzymali swą wiedzę i władzę od poprzedników, równie lub nawet bardziej znakomitych. Otrzymali i przekazali nam Doktrynę i System Teozoii i Nauki Hermetycznej, a także Najwyższą Alchemię, od długiego szeregu praktycznych badaczy, których źródła sięgają do Fratres Rosae Crucis w Niemczech, stowarzyszenia założonego przez niejakiego Christiana Rosenkreuza około roku 98. Ale nawet różokrzyżowcowe odrodzenie mistycyzmu było jedynie nowym kształtem nadanym znacznie starszej mądrości Kabalistycznych Rabinów i starożytnej wiedzy tajemnej, Magii Egipcjan, w której, jak mówi Hebrajski Pentateuch, Mojżesz, Założyciel Systemu Żydowskiego, był uczony, to znaczy wtajemniczony. Dlatego też Stopień Neoity 0 =0 posiada egipskie cechy i symbolikę, a dalsze studia Wyższych Stopni odkryją źródło znacznej części twórczości i zilustrują język zmarłego Eliphasa Lévi, którego wiedza i wysiłki spopularyzowały studia okultystyczne. [tutaj następuje wyjaśnienie struktury stopni i podziału na trzy zakony, odzwierciedlające hierarchię kabalistycznego Drzewa Życia] 9 [Stopnie od 0 do ], które niniejsza Świątynia Isis-Urania ma prawo nadawać po odpowiednich egzaminach i zatwierdzeniu w każdym przypadku, posiadają Rytuały i sekrety otrzymane od Wielce Czcigodnych Naczelnych Adeptów, którzy powierzyli je opiece Czcigodnego Brata S. Rioghail Mo Dhream [=Samuel Liddell Mathers], wybitnego Kabalisty, Badacza Herme- tyzmu i Mistrza Soc[ietas] Ros[icruciana] in Anglia, celem przejrzenia i dostosowania ich dla Przede wszystkim przekonujące argumenty R. A. Gilberta przedstawiane w kilku artykułach, najważniejsze w: Trail of the chameleon: he genesis of the Hermetic Order of the Golden Dawn [w:] he proceedings of the Golden Dawn Conference, London, April 997, Bristol 998, s Do tego miejsca według wersji z ok. 89 r. opublikowanej we fragmentach w Howe, Magicians, s. -5. Dalsze fragmenty z kopii W. E. H. Humphreysa opublikowanej w całości w Gilbert, Twilight, 99-0, przedruk w Küntz, Sourcebook, s Zachowałem pisownię z dużej litery oryginału angielskiego.

7 dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku rafał t. prinke 50 angielskich studentów w dzisiejszych czasach. Jedynie słowa i zasady działania zostały zaadaptowane. Podstawy schematu opartego na Seirotach i wzajemne zależności różnych jego części, sekretne imiona i odwołania pozostały nietknięte i niezmienione, takie jak w Zaszyfrowanych Rękopisach, przekazanych kilka lat wcześniej Wielce Czcigodnemu Sapere Aude [=William Wynn Westcott] 5 =6 (którego motto wówczas brzmiało Quod Scis Nescis ), będącemu już Adeptem i Honorowym Magiem Soc[ietas] Ros[icruciana] in Anglia, przez najznakomitszego i światłego Hermetystę (dziś już nieżyjącego), Brata Vive Momor Lethi [=A. F. A. Woodford]. Przez wiele lat utrzymywał on kontakt z wybitnymi Adeptami Brytyjskimi i Zagranicznymi, a także cieszył się swobodnym dostępem do pism Eliphasa Lévi. [...] Te Rękopisy umożliwiły owym Adeptom, posiadającym sekret ich tajemnego znaczenia, rozwinięcie Zewnętrznego Zakonu Z. B. pod warunkiem uzyskania zgody od Zwierzchników Drugiego Zakonu. Otrzymawszy taką zgodę od Wielce Czcigodnej Siostry Sap[iens] Dom[inabitur] Ast[ris] z Niemiec, Bracia Quod Scis Nescis, S. Rioghail Mo Dhream i Magna est Veritas [=A. F. A. Woodford], Najwyższy Mag Soc[ietas] Ros[icruciana] in Anglia, zostali odpowiednio poinstruowani aby rozwinąć Zakon w Anglii. Niniejsza Świątynia [=Isis-Urania No. ] została wówczas konsekrowana jako kontynuacja [Świątyni] Hermanubis No., która przestała istnieć ponieważ wszyscy jej Zwierzchnicy zmarli. Świątynia No. Licht, Liebe und Leben to grupa Kontynentalnych Mistyków, którzy nie dokonują ceremonii w otwartych lożach, ale nadają stopnie głównie prywatnie, w obecności jedynie dwóch albo trzech członków. Z tego powodu nie ma dokładnych rejestrów nazwisk i pozycji wszystkich jej członków, a we wszelkich kontaktach są oni bardzo powściągliwi. Wkrótce po utworzeniu tej Świątyni No., uzyskaliśmy zgodę na konsekrację Świątyni Osiris No. w Weston-upon-Mare pod kierunkiem naszego Wielce Czcigodnego Brata Crux Dat Salutem [=Benjamin Cox], któremu została przydzielona prowincja Zachodniej Anglii. Prawie w tym samym czasie konsekrowana została Świątynia Horus No. 5 w Bradford w hrabstwie York, pod zwierzchnictwem Wielce Czcigodnego Brata Vota Vita Mea [=T. H. Pattinson]. [...] Słuszne będzie, abym wam teraz podał nazwę naszego Zakonu w kilku językach. Po hebrajsku brzmi ona Chabrath Zerek Aour Bokhr, co oznacza Towarzystwo Lśniącego Światła Brzasku. Kiedy łacina była jeszcze w powszechnym użyciu wśród kulturalnych ludzi, nazwa ta brzmiała Aurora. Po grecku [Hē H]eōs Chrysē. Po francusku L Aube Dorée. Po niemiecku nazywa się Die Goldene Dämmerung. Wspomnieć teraz można o Towarzystwie Różokrzyżowców [=S.R.I.A.], które zostało zrekonstruowane przez Brata Roberta Wentwortha Little, badacza Misteriów, przy pomocy Braci Dra. W. R. Woodmana, kapitana F. G. Irwina i Dra. Kennetha Mackenziego. [...] Brat Little był studentem prac Léviego, a także wybitnym Wolnomularzem, a zatem odtworzone przez niego Towarzystwo Różokrzyżowców miało zgodnie z intencją i pozwoleniem zasadniczo wolnomularski charakter, a tym samym zerwało wszelkie związki z wieloma znakomitymi adeptami, którzy nie byli wolnomularzami. [...] Chciałbym szczególnie zwrócić waszą uwagę na fakt, że w wielu miejscach naszego Starodawnego Rękopisu napisanego Szyfrem, gdzie jest mowa o Braciach i Siostrach, pojawiają się też

8 dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku słowa jej albo jego, pokazując jasno, że w dawnych czasach, a także i współcześnie, kobiety dochodziły do wysokich szczebli i osiągnięć w Tajemnej wiedzy naszego Zakonu. [przykłady adeptek z dawnych czasów] Współczesnym okultystom nie trzeba przypominać Wielkich Hermetystek i Teozofek naszych dni, [takich jak] Dr Anna Kingsford, której pozbawiła nas przedwczesna śmierć. Była naprawdę oświecona przez Słońce Światła, a nikt, kto kiedykolwiek słyszał jej wykłady i dyskusje o Doktrynach Hermetycznych, nie zapomni nigdy jej wiedzy i elokwencji, jej piękna i gracji. A w Madame Bławackiej, przewodniczce Towarzystwa Teozoicznego, współczesnej prorokini Ezoterycznego Buddyzmu, każdy student okultyzmu [...] musi rozpoznać umysł mistrza w ciele kobiety. [...] Zarówno Soc. Ros. [...], jak i Zakon Z. B., wywodzą się od tych samych rodziców i dalszych przodków: jeden przybrał formę systemu męskiego i wolnomularskiego, a drugi zachował starożytną i znacznie szerszą zasadę przyjmowania wszystkich godnych uczniów, bogatych i biednych, bez względu na płeć. [...] rafał t. prinke Autor pierwszej solidnej, opartej na źródłach historii Zakonu, Ellic Howe, ponad wszelką wątpliwość wykazał, że listy Freulein Sprengel do Westcotta zostały sfałszowane, zapewne przez samego odbiorcę. Język niemiecki, którym zostały napisane, był bardzo nieudolny i zawierał liczne anglicyzmy. Celem owej mistyfikacji Westcotta było stworzenie mitu założycielskiego, który pozwoliłby nawiązać do nieprzerwanej sukcesji przekazu starożytnej tajemnej wiedzy i praktyk magicznych, jakie Zakon miał przekazywać swym członkom. Znacznie ważniejsze było jednak przekonanie dwóch współzałożycieli, najprawdopodobniej wierzących w istnienie Kontynentalnej Adeptki i reprezentowanego przez nią Zakonu, o prawdziwości owego mitu. Ponieważ już w pierwszym liście Anna Sprengel zastrzegła, że tylko on może się z nią kontaktować, a także podpisywać w jej imieniu dokumenty, po sukcesie i ustabilizowaniu się działalności Złotego Brzasku, wystarczył list od innego adepta z Niemiec, podpisującego się jako Ex Uno Disce Omnes, który sierpnia 890 r. informował, że Siostra S.D.A. zmarła 0 lipca, a inni przedstawiciele Zwierzchników Zakonu nie chcą utrzymywać z Anglikami kontaktu, ponieważ byli przeciwni jej decyzjom. W ten sposób William Wynn Westcott zabezpieczył się przed dociekliwością innych członków, którzy z czasem zaczęli rzeczywiście kwestionować wiarygodność stworzonej przez niego legendy. Listy Anny Sprengel były jednak tylko rezultatem przypadku, dzięki któremu Westcott wszedł w posiadanie wspomnianego w Wykładzie historycznym Zaszyfrowanego Rękopisu. Według oficjalnej wersji mitu założycielskiego miał go otrzymać od Adolphusa Fredericka Alexandra Woodforda (8-887), duchownego anglikańskiego i zasłużonego wolnomularza, autora wydanej w 878 r. Kenning s Masonic Cyclopaedia and Handbook, do dzisiaj uważanej za jedną z najlepszych merytorycznie encyklopedii masońskich. Fakt podania jego motta świadczył o jego członkostwie w zakonie Złotego 5 Howe, Magicians, s. 5. Howe, Magicians, s. ; Gilbert, Scrapbook, s. 9; Küntz, Sourcebook, s. 5.

9 dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku rafał t. prinke 5 Brzasku w jego wcześniejszym brytyjskim wcieleniu, a mianowicie w Świątyni Hermanubis No., której zwierzchnicy zmarli, wymuszając zawieszenie jej działalności. Późniejsze wersje podawane przez Westcotta w zachowanej korespondencji i wspomnieniach członków Zakonu różnią się między sobą, raz bowiem mówił, że Woodford nie pamiętał, skąd posiada Rękopis, innym razem, że znalazł go w bibliotece Wielkiej Loży w Londynie, a kiedy indziej, że kupił w antykwariacie przy Wellington Road albo, według innej wersji, Farrington Road. Ta ostatnia wersja jest o tyle ciekawa, że może nawiązywać do okultystycznego antykwariatu Johna Denleya (76-8) przy Catherine Street w Covent Garden, dzielnicy Londynu, w którym tajemniczy rękopis, również spisany szyfrem, odnalazł literacki bohater powieści Edwarda Bulwera-Lyttona Zanoni (8), cieszącej się wielkim uznaniem w środowiskach ezoteryków połowy XIX wieku. Ponieważ Woodford cieszył się powszechnym uznaniem wolnomularzy, jego pośrednictwo stanowiło znakomity sposób na uwiarygodnienie całej tworzonej przez Westcotta mitologii. Mógł się posłużyć jego nazwiskiem, ponieważ Woodford zmarł grudnia 887 r. i nie mógł zaprzeczyć, a domniemany list od niego datowany 8 sierpnia tegoż roku, z informacją o Siostrze Sapiens Dominabitur Astris mieszkającej w Ulm, zachował się jedynie w kopii zrobionej ręką Westcotta. Z kolei jego notatki (zrobione kilka lat później) z rozmowy przeprowadzonej ponoć z Woodfordem w grudniu 886 r. zawierają jeszcze inną wersję pochodzenia Rękopisu, mianowicie że Woodford dostał go od swojego korespondenta we Francji wraz z informacją, że był własnością słynnego maga Eliphasa Lévi (80-875), a jedna ze stron została przez niego własnoręcznie dopisana i sygnowana. Ten wątek częściowo potwierdziła Freulein Sprengel, informując w pierwszym liście, że posiadany przez Westcotta Rękopis został wcześniej zgubiony przez Eliphasa Lévi, który był również członkiem Złotego Brzasku i używał motta A.N.V.T. (adeptka nie podała rozwinięcia skrótów). Zaszyfrowany Rękopis jest kluczem do genezy Zakonu Złotego Brzasku. Do czasu uzyskania dostępu do jego oryginału przez Ellica Howe a dokument ten stanowił jedynie element mitu i tak też był traktowany przez historyków. Od tego czasu został dokładnie zbadany i opublikowany kilkakrotnie jako faksymile wraz z rozszyfrowanym tekstem i komentarzami. Wiadomo, że został spisany na papierze ze znakami wodnymi pochodzącymi z roku 809, ale powstał z pewnością nie wcześniej niż w 860 r., Była ona inspiracją również dla polskiej powieści romantycznej Sędziwój (85) Józefa Bohdana Dziekońskiego. Podstawową biograią, której autor miał dostęp do obszernej korespondencji Léviego, pozostaje: P. Chacornac, Éliphas Lévi: Rénovateur de l occultisme en France (80-875), Paris 96. Z kilku innych na uwagę zasługują: C. McIntosh, Eliphas Lévi and the French occult revival, London 97; T. A. Williams, Eliphas Lévi: Master of occultism, University, AL 975. Po polsku interesującą interpretację przedstawił: A. Kostołowski, Éliphas Lévi mag jako artysta [w:] J. Białostocki (red.), Interpretacja dzieła sztuki: Studia i dyskusje, Warszawa-Poznań 976, s.-. Howe, Magicians, s. 5-7; Küntz, Scrapbook, 5-6. Pierwsze wydanie na podstawie kopii oryginału z Prywatnej Kolekcji A miało się ukazywać w częściach w czasopiśmie Agape wydawanym w Bath, ale nastąpił przeciek i opublikował je w całości Mike Magee, anonimowo pod szyldem he Jolly Roger Press Gang w 97 r. i ponownie w 98 r. Kolejne ważne wydania to: D. Küntz (wyd.), he Complete Golden Dawn Cipher Manuscript, Edmonds, WA 996; C. Runyon (wyd.), Secrets of the Golden Dawn Cipher Manuscripts, Silverado, CA 997 (drugie wydanie rozszerzone i poprawione 009).

10 dwa rękopisy. polskie tropy u początków hermetycznego zakonu złotego brzasku a prawdopodobnie po 870 r. Wskazuje na to przede wszystkim powiązanie Wielkich Atutów kart tarota z kabalistycznym Drzewem Życia, co było podstawą konstrukcji przełomowej dla współczesnego ezoteryzmu książki Eliphasa Lévi Dogme et rituel de la haute magie, wydanej w latach , a jednocześnie właściwym początkiem kabalistycznej interpretacji tych kart. Również termin okultyzm został po raz pierwszy użyty przez Léviego, a po angielsku dopiero w 877 r. w Isis unveiled Heleny Pietrownej Bławatskiej, która przejęła go z tego samego źródła, często bowiem cytuje francuskiego maga. Nie dziwią zatem wzmianki o Lévim w Wykładzie historycznym, a nawet twierdzenie w listach Freulein Sprengel, że był członkiem Zakonu. Zaginiona pierwsza wersja Wykładu była jeszcze bogatsza w szczegóły, albowiem to najpewniej z niej Arthur Edward Waite cytował wiadomość o wyrzuceniu Léviego ze Złotego Brzasku za ujawnienie jego tajemnic w druku. Jednak autorem Rękopisu nie mógł być sam Eliphas Lévi, ponieważ napisano go w języku angielskim (choć alfabetem alchemików z dzieła opata Johannesa Trithemiusa Polygraphia z 5 r.), którego ten nie znał. Dla uwiarygodnienia wersji o posiadaniu (i zagubieniu) Rękopisu przez znanego i podziwianego francuskiego okultystę, Westcott dodał później kartkę z fragmentem w (niezbyt poprawnym) języku francuskim, zapisanym tym samym prostym szyfrem. Dodatkowo, na zaszyfrowanej kartce pojawił się adres Freulein Sprengel, pozwalający na nawiązanie z nią kontaktu i zorganizowanie nowego Zakonu na bazie tak misternie, choć dość nieudolnie, skonstruowanego mitu założycielskiego. Pozostali współzałożyciele Złotego Brzasku najwyraźniej wierzyli w ten mit. Na podstawie Zaszyfrowanego Rękopisu Mathers podjął się opracowania rozbudowanych rytuałów dla Zakonu. Dopiero w 900 r. oskarżył Westcotta o sfałszowanie listów Siostry S.D.A., nadal jednak wierząc w prawdziwość Rękopisu i istnienie europejskich Zwierzchników. Mało prawdopodobne, by Westcott był autorem Rękopisu, nie miał bowiem odpowiednich zdolności literackich i wizji rytualistycznej, jakimi dysponował na przykład Mathers. Prawdziwego autora należy zatem szukać wśród okultystów angielskich wcześniejszego pokolenia, a przynajmniej zmarłych przed rokiem 887. W epoce oświecenia głównym nośnikiem idei i praktyk ezoterycznych były nieortodoksyjne nurty wolnomularstwa, a szczególnie para-wolnomularski Zakon Złotego i Różanego Krzyża, do którego odwoływał się też Złoty Brzask. Na przełomie rafał t. prinke 5 Na temat historii okultystycznej interpretacji kart tarota zob.: R. T. Prinke, Tarot: Dzieje niezwykłej talii kart, Warszawa 99; M. Dummett, he Game of Tarot: From Ferrara to Salt Lake City, London 980; R. Decker, T. Depaulis, M. Dummett, A Wicked Pack of Cards: he origins of the occult tarot, New York 996; R. Decker, M. Dummett, A History of the Occult Tarot, , London 00. Przegląd kilku tysięcy z reprodukcjami i omówieniem zawiera: S. R. Kaplan, he Encyclopedia of Tarot, Stamford, CT (t. -). A. E. Waite, A letter, Light 6 (995), cyt. za: R. A. Gilbert, Introduction [w:] A. E. Waite, Devil-worship in France with Diana Vaughan and the Question of Modern Palladism, York Beach, ME 00 s. xix. Najważniejsze nowsze opracowania na ich temat to: C. McIntosh, he Rose Cross and the Age of Reason: Eighteenth-century Rosicrucianism in Central Europe and its relationship to the Enlightenment, Leiden 997; R. D. Gefarth, Religion und arkane Hierarchie: Der Orden der Gold und Rosenkreuzer als Geheime Kirche im 8. Jahrhundert, Leiden 007.

Maciej Bogdan S t ę pień, Okultyzm w świetle badań nad ezoteryka Promotor: ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński. Recenzenci: prof.

Maciej Bogdan S t ę pień, Okultyzm w świetle badań nad ezoteryka Promotor: ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński. Recenzenci: prof. 257 Maciej Bogdan S t ę pień, Okultyzm w świetle badań nad ezoteryka zachodnia. Promotor: ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński. Recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW), ks. dr hab. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku)

Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Ars Regia : czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa 12/19, 298-302 2010 298

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do zorganizowania uroczystości ukończenia seminarium i instytutu

Wytyczne do zorganizowania uroczystości ukończenia seminarium i instytutu Wytyczne do zorganizowania uroczystości seminarium i instytutu Uroczystości są okazją do docenienia wysiłków i osiągnięć uczniów w programie seminarium i instytutu. Dają również możliwość zachęcenia młodzieży

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej. Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM HISTORII?

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej. Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM HISTORII? Konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM HISTORII? Cele ogólne: kształcenie umiejętności wskazywania cech, podobieństw

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOCUS ON THE UK AND THE USA - 2011

KONKURS FOCUS ON THE UK AND THE USA - 2011 KONKURS FOCUS ON THE UK AND THE USA - 2011 ORGANIZATOR: ZS nr 4 (PG 31) w Białymstoku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku i Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska Z TRADYCJI MNISZEJ 5 John Main OSB Medytacja chrześcijańska John Main OSB Medytacja chrześcijańska Konferencje z Gethsemani przekład Teresa Lubowiecka Spis treści Wstęp...7 Pierwsza Konferencja...9 Druga

Bardziej szczegółowo

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec HANS CHRISTIAN ANDERSEN Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec HANS CHRISTIAN ANDERSEN Żył w latach 1805 1875; Prozaik, poeta, dramaturg i baśniopisarz duński; W wieku 14 lat, po śmierci ojca, we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU ORAZ JEJ DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ

1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU ORAZ JEJ DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ Władysław Kobyliński Podstawy współczesnego zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Łódź - Warszawa 2004 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 7 1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

W imieniu Polski Walczącej

W imieniu Polski Walczącej Pisarski i publicystyczny dorobek Korbońskiego otwiera trylogia, W imieniu Kremla i W imieniu Polski Walczącej. Tom po raz pierwszy opublikował w ramach Biblioteki Kultury Instytut Literacki w Paryżu w

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uznanie zagranicznego dyplomu uczelni wyższej dla celów akademickich

Wniosek o uznanie zagranicznego dyplomu uczelni wyższej dla celów akademickich Wniosek o uznanie zagranicznego dyplomu uczelni wyższej dla celów akademickich Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming Afdeling Dienstverlening EVC [Agencja Zarządzania Jakością Edukacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść?

Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść? Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść? Studiujesz zagadnienia związane z bibliotekarstwem lub informacją naukową i szukasz pomysłu na rozwój zawodowy? Szykujesz się do obrony pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 100-PL 4/11 PROSIMY WYPEŁNIĆ LITERAMI DRUKOWANYMI I PODAĆ NUMER RADY DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 1 2 1 COLUMBUS PLAZA, NEW HAVEN, CT 06510 STANY ZJEDNOCZONE KATOLICKA PRO-RODZINNA ORGANIZACJA BRATNIA NR RADY

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 data modyfikacji marzec 2016 r. Ul. Długi Targ 28/29

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia

Bardziej szczegółowo

Wy p racowani e WOS NON FICTION. Wydanie 1.0 Black Edition, Wydawnictwo Maturzaki.pl

Wy p racowani e WOS NON FICTION. Wydanie 1.0 Black Edition, Wydawnictwo Maturzaki.pl Wy p racowani e WOS NON FICTION Wydanie 1.0 Black Edition, Wydawnictwo Maturzaki.pl SPIS TREŚCI Artykułów o Wypracowaniu z WOSu wydano całkiem sporo. Przewodnik ten wprost przeprowadzi Cię przez wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej Rok studiów/semestr; I, sem. 1 i 2 Cel zajęć 1. Wprowadzenie podstawowej terminologii z zakresu teorii sztuki Zapoznanie z literaturą ogólną przedmiotu 4. Zrozumienie znaczenia teorii sztuki w interpretacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA WYMAGANIA EDUKACYJNE - HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna Uczeń porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr LII/934/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2014 r. REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Kancelaria K&W Strzelce Opolskie Kancelaria K&W Gliwice. ul. Wojska Polskiego 2 ul. Dubois 16. Tel.: 77 / Tel.

Kancelaria K&W Strzelce Opolskie Kancelaria K&W Gliwice. ul. Wojska Polskiego 2 ul. Dubois 16. Tel.: 77 / Tel. Centrum Informacyjne o pracy w Niemczech Pomoc dla pracowników i firm z Polski w zakresie prowadzenia działalności zarobkowej w Niemczech otrzymacie Państwo w następujących placówkach w kraju: I Strzelce

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Skamandryci. Wiersze wybranych przedstawicieli grupy

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Skamandryci. Wiersze wybranych przedstawicieli grupy Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Skamandryci Wiersze wybranych przedstawicieli grupy Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Jan Kochanowski Utwory wybrane Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Konkurs humanistyczny Etap szkolny

Konkurs humanistyczny Etap szkolny Konkurs humanistyczny Etap szkolny W Egipcie sierpnia 799r. Przywódca Francuzów i późniejszy zdobywca Europy, Napoleon Bonaparte stał u stóp piramidy Cheopsa. Przewodnik wprowadził go do wnętrza piramidy.

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dla autorów Wytyczne dla autorów 1. Informacje ogólne Zasady podstawowe 1. W czasopiśmie Ateneum Forum Filologiczne drukowane są prace naukowe w języku polskim oraz językach kongresowych z zakresu nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XIX/336/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego Z dnia 20 grudnia 2011 r. REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych Pan Tadeusz powstał w Paryżu w latach 1833-34, w czasie gdy Polska na ponad sto lat zniknęła

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego oraz podstawowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ FTIMS. Wielkie umysły. Fizycy. Jan Kowalski, FT gr

POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ FTIMS. Wielkie umysły. Fizycy. Jan Kowalski, FT gr POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ FTIMS Wielkie umysły Fizycy Jan Kowalski, FT gr.1 2013-09-28 Zaprezentowano wybrane wiadomości dotyczące kilku znanych wybitnych fizyków. A tak naprawdę, to chodzi tu o przećwiczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LICEUM PLASTYCZNYM W SŁUPSKU

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LICEUM PLASTYCZNYM W SŁUPSKU REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LICEUM PLASTYCZNYM W SŁUPSKU Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust.

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. 3 Konkordatu) 1. W związku z wejściem w życie Konkordatu między Stolicą

Bardziej szczegółowo

W badaniach 2008 trzecioklasiści mieli kilkakrotnie za zadanie wyjaśnić wymyśloną przez siebie strategię postępowania.

W badaniach 2008 trzecioklasiści mieli kilkakrotnie za zadanie wyjaśnić wymyśloną przez siebie strategię postępowania. Alina Kalinowska Jak to powiedzieć? Każdy z nas doświadczał z pewnością sytuacji, w której wiedział, ale nie wiedział, jak to powiedzieć. Uczniowie na lekcjach matematyki często w ten sposób przekonują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 321 W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 321 W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7. REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 321 W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7. ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.55 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

temat: Romantyczne widzenie świata i człowieka Romantyczność A. Mickiewicza

temat: Romantyczne widzenie świata i człowieka Romantyczność A. Mickiewicza SCENARIUSZ LEKCJI Proponowana lekcja ma na celu zapoznać uczniów z utworem A. Mickiewicza, jednak przede wszystkim dzięki lekturze ballady mają oni zrozumieć, jakimi kategoriami myśleli romantycy o świecie,

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Załącznik nr 2. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik nr 2 1 Podstawą procesu wydawniczego jest roczny plan wydawniczy, który powstaje w oparciu o zasady

Bardziej szczegółowo

CO NIECO O PRAWIE AUTORSKIM W SIECI

CO NIECO O PRAWIE AUTORSKIM W SIECI WARSZTATY NAUKOWCA czyli jak uprawiać naukę w świecie cyfrowym ZRÓDŁA WIEDZY W INTERNECIE CO NIECO O PRAWIE AUTORSKIM W SIECI KES 28.03.2015 r. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie

Bardziej szczegółowo

Gniewomir Pieńkowski

Gniewomir Pieńkowski Gniewomir Pieńkowski Powstanie Państwa Izrael Wybór dokumentów źródłowych Tom I 1882-1918 Łódź 2013r. Skład, redakcja i korekta techniczna: Wydawnicto Locuples Projekt okładki: Wydawnictwo Locuples Niniejsza

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA Tomasz a Kempis Przekład Jan Ożóg SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2014 Wprowadzenie Z książeczką Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa po raz pierwszy spotkałem się

Bardziej szczegółowo

w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji

w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 08.07.2016 M I N I S T R A R O Z W O J U 1) z dnia w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin

Regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin 1. 1. Rada Narodowego Centrum Nauki, zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Obowiązki Autorów

Zobowiązania Obowiązki Autorów Zobowiązania Obowiązki Autorów 1. Głównym obowiązkiem Autora jest przedstawienie zwartej i rzetelnej oceny przeprowadzonych badań oraz bezstronne omówienie jej wyników. 2. Tekst powinien zawierać odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

BAZY W DOSTĘPIE TESTOWYM W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ KUL DO 3 LIPCA 2015 R.

BAZY W DOSTĘPIE TESTOWYM W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ KUL DO 3 LIPCA 2015 R. BAZY W DOSTĘPIE TESTOWYM W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ KUL DO 3 LIPCA 2015 R. Literary Reference Center Plus to obszerna pełnotekstowa baza literacka, zawiera szerokie spektrum informacji z prac encyklopedycznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 7 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz. 927 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe.

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku GRUPA A 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Po upadku powstania styczniowego rząd rosyjski nadał Polakom autonomię. Celem działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU Autor: mgr Józef Czerwiec ZAŁOŻENIA PROGRAMU Historia est magistra vitae Cyceron Gdy w 55 roku p.n.e. Marcus Tullius Cicero wypowiadał

Bardziej szczegółowo

Analizy i interpretacje wybranych wierszy

Analizy i interpretacje wybranych wierszy Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania - Kazimierz Przerwa Tetmajer Analizy i interpretacje wybranych wierszy Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika STOWARZYSZENIE PEMI Przewodnik użytkownika wstęp do podpisu elektronicznego kryptografia asymetryczna Stowarzyszenie PEMI Podpis elektroniczny Mobile Internet 2005 1. Dlaczego podpis elektroniczny? Podpis

Bardziej szczegółowo

1. Roland rycerz średniowieczny

1. Roland rycerz średniowieczny 1. Roland rycerz średniowieczny Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna fragmenty tekstu Pieśni o Rolandzie, zna podstawowe wiadomości o zwyczajach i tradycjach rycerzy średniowiecznych, rozumie

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Implementacja Iconclass jako standardowego słownika. dr Tomasz Zaucha Muzeum Narodowe w Krakowie

Implementacja Iconclass jako standardowego słownika. dr Tomasz Zaucha Muzeum Narodowe w Krakowie Implementacja Iconclass jako standardowego słownika dr Tomasz Zaucha Muzeum Narodowe w Krakowie Iconclass informacje podstawowe twórca słownika Iconclass: Prof. Henry van de Waal (1910-1972) Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Łukasz Skolimowski Warszawa 2012 Przeznaczenie: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA. Wymagania edukacyjne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA Wymagania edukacyjne Klasa IV Ocena ucznia w zakresie przedmiotu plastyka jest osobliwie złożona i trudna. Nauczyciel plastyki oceniając osiągnięcia edukacyjne ucznia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA

MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA FP, studia 1. stopnia MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA IVA1. Historia książki Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I SZTUKI SYSTEM EDUKACJI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SYSTEM EDUKACJI I JEGO PODSTAWY PRAWNE SZKOŁY PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE OBOWIĄZEK SZKOLNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania J. K. Rowling. Harry Potter

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania J. K. Rowling. Harry Potter Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania J. K. Rowling Harry Potter Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, opiekunowie gimnazjalnych projektów edukacyjnych

Szanowni Państwo, opiekunowie gimnazjalnych projektów edukacyjnych Szanowni Państwo, opiekunowie gimnazjalnych projektów edukacyjnych W myśl zapisów rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto

Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto 1. Wyróżnienie LIŚĆ DĘBU mogą otrzymać instruktorzy, którzy:

Bardziej szczegółowo

Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą

Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą Marcin Radecki Adwokat z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności w których

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 29 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 29 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad wspierania edukacji uczniów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ PROCES DYPLOMOWANIA

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ PROCES DYPLOMOWANIA 1/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów I i II stopnia trójstopniowego systemu studiów. 2. TERMINOLOGIA Egzamin dyplomowy egzamin końcowy na studiach I i II stopnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Oprac. Karolina Szymczak Rok szkolny 2013/14 I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA Ocena wiedzy

Bardziej szczegółowo

Filozofia Augusta Cieszkowskiego Dr Magdalena Płotka

Filozofia Augusta Cieszkowskiego Dr Magdalena Płotka Filozofia Augusta Cieszkowskiego Dr Magdalena Płotka Także i August Cieszkowski przejął metodę dialektyczną Hegla Zmierzał do utworzenia filozofii słowiańskiej, niezależnej od filozofii germańskiej Swój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego Załącznik do Uchwały Nr LV/1535/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego Z dnia 27.04.2010 REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego 1 Jednorazowe stypendium naukowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r.

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Głogowie Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/A/2009 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia r.

Zarządzenie nr 7/A/2009 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia r. Zarządzenie nr 7/A/2009 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 18.06.2009 r. w sprawie terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów, suplementu do dyplomu oraz sposobu ich sporządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Adam Mickiewicz. "Pan Tadeusz"

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Adam Mickiewicz. Pan Tadeusz Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" Wydawnictwo Psychoskok, 2012 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2012 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa. Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.pl) Serwisy (portale) społecznościowe są popularnym narzędziem komunikacji

Bardziej szczegółowo

Uczniów 4 klas szkół podstawowych i korzystających z podręczników M+.

Uczniów 4 klas szkół podstawowych i korzystających z podręczników M+. Rozbudzona ciekawość, chęć samodzielnego pogłębiania wiedzy i lepsze rozumienie matematyki. Tego można się spodziewać po filmowych lekcjach z Matematyką na faktach. A czego można się spodziewać po konkursie

Bardziej szczegółowo

Statut koła. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Statut koła. Rozdział I - Postanowienia ogólne Statut koła Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Pełna nazwa brzmi Studenckie Koło Naukowe Hodowców i Użytkowników Koni Kaskader (w skrócie SKN HUK) 2. Siedzibą Koła jest Katedra Genetyki i Hodowli Koni

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Biblia Najważniejsze zagadnienia cz II Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1. Przedmiot regulacji Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dialogu technicznego

Bardziej szczegółowo

PRZYPISY I BIBLIOGRAFIA W ARTYKULE NAPISANYM W JĘZYKU POLSKIM

PRZYPISY I BIBLIOGRAFIA W ARTYKULE NAPISANYM W JĘZYKU POLSKIM PRZYPISY I BIBLIOGRAFIA W ARTYKULE NAPISANYM W JĘZYKU POLSKIM KSIĄŻKA (PRZYKŁADY DLA WYDANIA POLSKIEGO, ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO, W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH JĘZYKÓW ANALOGICZNIE POZOSTAWIAMY OPIS BIBLIOGRAFICZNY

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE W EXCELU. Tom XI NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

BUDŻETOWANIE W EXCELU. Tom XI NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y BUDŻETOWANIE W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XI Budżetowanie w Excelu Malina Cierzniewska-Skweres Jakub Kudliński

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru kandydata na patrona Gimnazjum w Gomulinie

Procedura wyboru kandydata na patrona Gimnazjum w Gomulinie Gomulin, dn. 20 VI 2014 r. Procedura wyboru kandydata na patrona Gimnazjum w Gomulinie I. Założenia organizacyjno-prawne Podstawa opracowania i przyjęcia procedury: Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Justyna Krawczyk Klasa III Edukacja językowa: język angielski Cel/cele zajęć: Uczeń: nazywa najważniejsze obiekty znajdujące

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć uczniów efektywnego uczenia się

Jak uczyć uczniów efektywnego uczenia się Jak uczyć uczniów efektywnego uczenia się Ocenianie i jego cele Jednym z integralnych elementów współczesnego kształcenia jest ocenianie, które często jest postrzegane jako zbędne i kłopotliwe. Jednak

Bardziej szczegółowo

Procedura Naboru pracowników LGD

Procedura Naboru pracowników LGD Procedura Naboru pracowników LGD WSTĘP Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze LGD jest elementem skutecznego i racjonalnego zarządzania pracownikami, poprzez dobór pracowników, którzy zapewniają

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 15

Gimnazjum kl. I, Temat 15 Po polsku: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Po angielsku: In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Po niemiecku: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen

Bardziej szczegółowo