Polish Canadian Association of Calgary th Street N.E, Calgary, Alberta, Canada T2E 7L8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polish Canadian Association of Calgary 3015-15th Street N.E, Calgary, Alberta, Canada T2E 7L8"

Transkrypt

1 Polish Canadian Association of Calgary th Street N.E, Calgary, Alberta, Canada T2E 7L8 tel: (403) , fax: (403) Poland in the Rockies is an 11-day international educational program bringing together university students, young professionals and distinguished speakers from Canada, the United States, Great Britain and Poland for an immersion in identity, community, and the history that formed us. Set in the beautiful Rocky Mountain town of Canmore, Alberta from July 21-31, 2010, Poland in the Rockies is an intensive, intellectually stimulating program covering history and culture, discussing contemporary issues and the Polish heritage, making new friends, and strengthening our local communities while creating links with the world-wide Polish community. Formal lectures, films, and discussions, together with opportunities for one-on-one conversations with speakers during communal meals, hikes, sightseeing, and campfires create a unique learning experience. The participants range from recent immigrants to 4 th generation descendents of immigrants; ethnically Polish or part Polish or not Polish at all; fluent in Polish, having limited Polish or speaking no Polish at all. But whatever their background, they are drawn together in a discovery of a rich cultural heritage: literature and art both classical and avant-garde, a democratic tradition based on freedom and respect for the individual, and a history of multi-cultural harmony. They are drawn together by the common experience of immigration and the political, social and economic crises that brought their forbears to America. Knowledge breaks down barriers among them while also creating a deeper understanding of their country of origin. Our objective is to stimulate an interest among English-speaking Canadians and Americans in the Polish narrative; to create a network of well-informed and dynamic friends of Poland; and to encourage them to participate actively in Canadian and American affairs while integrating their identity and heritage into the mainstream. Organized on a not-for-profit basis, by the Polish Canadian Association of Calgary in partnership with the Canadian Foundation for Polish Studies in Montreal, Poland in the Rockies has the support of many Polonia organizations, professional groups, businesses and individual Canadians and Americans as well as the Senate of the Republic of Poland Their financial contributions, as Sponsors or as Friends of Poland in the Rockies, are a reflection of their belief that a symposium of such high standards is much needed. Successful applicants receive a full scholarship that includes tuition, accommodation (11 nights), three meals per day, transportation costs in Alberta, and group excursions. It does not include the cost of return airfare to Calgary. Application information is available on our website. 1

2 Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary th Street N.E, Calgary, Alberta, Canada T2E 7L8 tel: (403) fax: (403) "Polska w Górach Skalistych - to jedenastodniowy program edukacyjny, skupiający studentów i absolwentów oraz znakomitych mówców z Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i Polski, pozwalający zanurzyć się w zagadnienia toŝsamości, wspólnoty i historii, które nas uformowały. Ten wyjątkowy program, który będzie realizowany od 21 do 31 lipca 2010 roku w pięknie połoŝonym u podnóŝa Gór Skalistych miasteczku Canmore (prowincja Alberta godzina drogi od Calgary), jest intensywnym, intelektualnie inspirującym seminarium historii i kultury Polski, stwarzającym okazję do dyskusji o współczesnych zagadnieniach i dziedzictwie naszego kraju, a takŝe do poznania nowych przyjaciół i zacieśnienia więzi w naszych lokalnych społecznościach polonijnych poprzez nawiązanie kontaktu z rozrzuconymi po świecie Polakami. Wykłady, warsztaty dyskusyjne i filmy, w połączeniu z moŝliwością indywidualnych rozmów ze świetnymi wykładowcami w trakcie wspólnych posiłków, wędrówek i wieczornych spotkań przy ognisku, stwarzają atmosferę pozwalającą na nieskrępowaną wymianę myśli i poglądów. Uczestnicy seminarium, zarówno nowi emigranci, jak i ci urodzeni na obczyźnie choćby w czwartym pokoleniu, to młodzi ludzie mówiący płynnie po polsku lub wcale nieznający języka polskiego. Ich wszystkich łączy chęć wspólnego odkrywania bogatego dziedzictwa polskiej kultury, literatury i sztuki (tak klasycznej, jak i nowoczesnej), demokratycznych tradycji Rzeczypospolitej, opartych na wolności i szacunku dla jednostki oraz historii Ŝycia w wielokulturowej harmonii. Słuchaczy spotkania jednoczą takŝe wspólne doświadczenia emigracji, świadomość kryzysów politycznych, społecznych i ekonomicznych, które skłoniły ich rodziców i przodków do wyjazdu z Polski. Te zbieŝne doznania szybko likwidują bariery, stwarzając głębokie zrozumienie dla spraw kraju, z którego się wywodzą. Naszym celem jest rozbudzenie w anglojęzycznych Kanadyjczykach i Amerykanach zainteresowania "polską narracją" i w ten sposób stworzenie sieci aktywnych i dobrze poinformowanych przyjaciół Polski. "Polska w Górach Skalistych", niedochodowy program organizowany przez Stowarzyszenie Polsko- Kanadyjskie w Calgary przy współpracy z Canadian Foundation for Polish Studies w Montrealu, cieszy się poparciem wielu organizacji polonijnych, stowarzyszeń zawodowych, firm, osób prywatnych z Kanady i USA oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Ich dotacje, jako Sponsorów lub Przyjaciół programu, są odzwierciedleniem przekonań, Ŝe program tak wysokiej klasy jest niezmiernie potrzebny i godny poparcia. Przyznane stypendium pokrywa koszty uczestnictwa w seminarium, zakwaterowania (11 nocy), trzech posiłków dziennie oraz grupowych wycieczek. Nie pokrywa kosztów biletu lotniczego do i z Calgary. Informacje i warunki dotyczące składania aplikacji są dostępne na naszej stronie internetowej.

3 Wykładowcy edycji roku 2010 W dniach lipca specjalnymi gośćmi programu będą Jego Ekscelencja Robert Kupiecki, Ambasador RP w USA oraz Jego Ekscelencja Zenon Kosiniak-Kamysz, Ambasador RP w Kanadzie. Wesley Adamczyk: autor ksiąŝki When God Looked the Other Way (University of Chicago Press, 2004) opowiadającej o jego deportacji na Syberię w 1940, gdzie stracił matkę. Jego ojciec został zamordowany w Katyniu. Był współtwórcą publikacji Children of the Katyn Massacre (McFarland and Co.) oraz ksiąŝki Polskie dzieci na tułaczach szlakach (IPN 08). Jest zagorzałym promotorem prawdy historycznej o deportacji Polaków na Syberię i zbrodni katyńskiej. Victor H. Ashe: były Ambasador USA w Polsce (czerwiec 2004-październik 2009). Wcześniej wieloletni burmistrz miasta Knoxville (TN) oraz m.in. prezes Zrzeszenia Burmistrzów Miast Amerykańskich. Zasiadał w Kongresie USA, reprezentując stan Tennessee. Obecnie zasiada w zarządzie Narodowego Funduszu Ochrony Pamięci USA. Bill Johnston: profesor nadzwyczajny badań literatury porównawczej i nauki języka obcego na uniwersytecie Indiana. Jako wiodący tłumacz literatury polskiej w Ameryce Północnej, przetłumaczył dzieła m. in. J. Słowackiego, K.K. Baczyńskiego, W. Gombrowicza, S. śeromskiego, B. Prusa i A. Stasiuka. W 2005 roku jego tłumaczenie ksiąŝki M. Tulli pt.: Dreams and Stones zdobyło nagrodę amerykańskiego stowarzyszenia tłumaczy AATSEEL. Johnson został laureatem stypendiów Narodowej Fundacji Sztuki oraz Narodowej Fundacji Humanistycznej. Karen Majewski: doktoryzowała się w temacie kultury amerykańskiej na uniwersytecie Michigan z podkreśleniem spraw emigracyjnych i etnicznych. W latach Dyrektor Wykonawczy Polsko- Amerykańskiego Stowarzyszenia Historycznego. Nagrodzona za ksiąŝkę Traitors and True Poles: Narrating a Polish-American Identity, Od 1996 jest kuratorką oraz archiwistką kolekcji polskich i unikatowych ksiąŝek w Polskiej Misji przy szkole Orchard Lake w miejscowości Orchard Lake w stanie Michigan. W 2005 została wybrana burmistrzem miasta Hamtramck, Michigan. Ks. dr hab. Sławomir Nowosad: profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prorektor ds. badań i wymiany międzynarodowej. Do podstawowych kierunków jego badań naleŝą: ekumeniczny wymiar moralności chrześcijańskiej, protestanckie tradycje moralne, anglikańska teologia moralna i aspekty moralne demografii. Allen Paul: dziennikarz, komentator polityczny, autor ksiąŝki o zbrodni w Katyniu pt.: Katyn: Stalin's Massacre and the Triumph of Truth. Odznaczony KrzyŜem Komandorskim Rzeczypospolitej Polskiej. Neal Pease: profesor historii na uniwersytecie Wisconsin-Milwaukee, gdzie wykłada współczesną historię Polski i Europy Centralnej od 1983 roku. Doktoryzował się na uniwersytecie Yale. Studiował równieŝ na Kansas University, New York University i na dwóch uniwersytetach w Polsce. Jest autorem m.in. Poland, The United States, and the Stabilization of Europe, (Oxford, 1986) oraz Rome s Most Faithfull Daughter: The Catholic Church and Independent Poland, (Ohio, 2009). Shana Penn: wykładowca studiów hebrajskich na Graduate Theological Union w Berkeley, CA. Jej ksiąŝka Solidarity s Secret: The Women Who Defeated Comminism In Poland, (2005), zdobyła nagrodę imienia Heldt a dla najlepszej publikacji o tematyce kobiecej i wschodnioeuropejskiej. Prowadzi równieŝ program Inicjatyw Dziedzictwa śydowskiego w Polsce dla Fundacji im. Taube go w San Francisco, CA. Mary Skinner: absolwentka uniwersytetu w Berkeley, gdzie studiowała teatrologię. W Nowym Jorku (New School) studiowała historyczny film dokumentalny. Przez ostatnie 20 lat doradca marketingowy wielu firm 2

4 czołowej pięćsetki magazynu Fortune. Przywiezie swój dokumentalny film o Irenie Sendlerowej i innych kobietach działających w organizacji śegota. Krzysztof Stanowski: podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odpowiedzialny za otwartość polskiego systemu edukacji - za współpracę międzynarodową, promocję języka polskiego za granicą, a takŝe za współpracę z sektorem pozarządowym. WspółzałoŜyciel szeregu organizacji pozarządowych. Współtwórca niezaleŝnego harcerstwa w Polsce. Od 1989 roku czynnie zaangaŝowany w prace Fundacji Edukacja dla Demokracji. Alex Storozynski: prezes Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku oraz autor biografii Tadeusza Kościuszki pt.: The Peasant Prince. Był redaktorem nowojorskich gazet (New York Daily, amnew York i New York Sun). Zdobył wiele nagród dziennikarskich, w tym Pulitzera. Jest znanym liderem społeczności polskoamerykańskiej. Przewodniczył pracom Polish and Slavic Credit Union, największej etnicznej organizacji tego typu w USA. Wśród wyróŝnień posiada tytuł Człowieka Roku 2005, nadany przez Polish-American Word, Złoty KrzyŜ Zasługi, przyznany przez Prezydenta RP w 2006 r. oraz nagrodę Amerykańskiego Centrum Kultury Polskiej w Waszyngtonie (2007). Tamara Trojanowska: dyrektor Wydziału Języka Polskiego i Literatury Polskiej na wydziale Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Toronto. Prowadzi wykłady kultury i literatury polskiej dla studiów dziennych i podyplomowych oraz zajęcia z historii polskiego teatru XX i XXI wieku. Jest równieŝ dyrektorem programu nauki o dramacie na University College. Prof. Trojanowska studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim, uniwersytecie w Oxfordzie, i na Royal Dramatic Theatre w Sztokholmie. Doktorat uzyskała na uniwersytecie w Toronto. Zajęcia z udziałem profesora Normana Daviesa (2004) Informacje dotyczące uczestnictwa w programie oraz moŝliwości jego poparcia (złoŝone dotacje moŝna odpisać od podatku), są dostępne na stronie internetowej, Od 2004 roku absolwenci Polska w Górach Skalistych kontynuują swoją działalność w kanadyjskich i amerykańskich społecznościach polonijnych. Między innymi, stworzyli internetowy kwartalnik The Cosmopolitan Review (www.cosmopolitanreview.com) oraz zainicjowali zjazd młodzieŝy Quo Vadis?, który odbył się w Ottawie w maju 2009 r. Jego druga edycja odbędzie się 7-9 maja 2010 w Windsor, Ontario. 3

5 Komentarze uczestników programu Polska w Górach Skalistych Polska w Górach Skalistych to strzał w dziesiątkę Według mnie, Polska w Górach Skalistych jest najlepszą letnią szkołą dla Polonii jaką widziałem, a widziałem ich wiele. Norman Davies (wykładowca PwGS w 2004 i 2008) Udział w programie był okazją zobaczenia zupełnie nowego pokolenia Polonii i nowego sposobu działania. Ja nie spotkałem się jeszcze z takim seminarium... Ta młodzieŝ zrobiła na mnie bardzo dobre wraŝenie, byli dociekliwi, krytyczni, myślący, Ŝywi - to była chyba dobrze wybrana grupa młodych ludzi, którzy mają przyszłość... Oni teraz będą umieli się brońic przed wszystkimi sposobami, jakimi współczesny świat próbuje Polaków i wszystkie inne mniejszości narodowe poniŝyć, przed tym, Ŝeby nie powtarzać fałszywych, antypolskich stereotypów. Krzysztof Zanussi (wykładowca PwGS 2004) Gdyby taki program oferowano w czasach, kiedy byłem studentem, nie zastanawiałbym się ani chwili przed wzięciem w nim udziału. Andrew Nagorski (wykładowca PwGS 2006), Dyrektor Instytutu East-West w Nowym Jorku, b. redaktor tygodnika Newsweek. Inspirujące dni, bezsenne noce, redaktor naczelny Newsweeka, dziennikarz z Globe and Mail, historia, literatura, polityka, znawcy sztuki i 33 studentów. Program stanowił nie tylko intelektualną wyprawę, ale był takŝe okazją do zaakceptowania mojej podwójnej toŝsamości dzięki poznaniu ludzi o podobnych doświadczeniach i zainteresowaniach. Kinia Adamczyk (PwGS 2006 i 2008), Concordia University w Montrealu, College of Europe w Warszawie, redaktor naczelna kwartalnika internetowego The Cosmopolitan Review. Wyrazy podziękowania za Wasze niezwykłe zaangaŝowanie w sprawy polskie młodzieŝy w Ameryce Północnej i Europie. W kaŝdym z uczestników programu rozpaliliście iskierkę, aby czynić to samo. Kamil Mroz (PwGS 2006), University of Ottawa. Twórca Konferencji Młodych Liderów Polonijnych w Kanadzie Quo Vadis (maj 2009) i jej drugiej edycji planowanej na 7-9 maja 2010 w Windsor, Ontario. WaŜność tego programu polega na formowaniu młodego i otwartego pokolenia Polaków i entuzjastów polskości, ucząc ich jak realizować swoje zainteresowania i skutecznie zmierzać do celu. Kasia Dryja (PwGS 2008), University of Chicago, Stanford Law Udział w programie Polska w Górach Skalistych był dla mnie wielkim przywilejem. Ostatnie tygodnie, kiedy nasiąkałem polskością, naprawdę naleŝą do najwaŝniejszych w moim Ŝyciu. Eric Bednarski (PwGS 2006 i 2008), Halifax, National Film Board of Canada, reŝyser filmu The Strangest Dream Muszę podziękować za wszystko, co program dla mnie uczynił wzbudził kontakt z moją polskością, zainspirował mnie to działania w mojej społeczności i, oczywiście, do dalszych badań w Polsce. Katherine Cioch (PwGS 2008), Loyola University Chicago, stypendystka programu Fullbright w Polsce. Prawdziwie niepowtarzalny program. Otworzył moje oczy na szereg waŝnych spraw dotyczących społeczności Polsko- Amerykańskich i Polsko-Kanadyjskich. A uczestnicy programu byli najwyŝszej klasy. Jonathan Sidor (PwGS 2008), University of Florida. Program pozwolił mi przerzucić most nad dwoma kulturami, w których Ŝyję. Co więcej, pozwolił nam, studentom, na interakcje z waŝnymi naukowcami, dziennikarzami, twórcami filmów i innymi wykładowcami, tworząc przestrzeń do wymiany poglądów i budowania kontaktów. Joanna Kordus (PwGS 2008), University of British Columbia, Vancouver Program jest nieoceniony pod względem tworzenia powiązań między młodymi, wykształconymi liderami, posiadającymi unikalne predyspozycje dla poprawy polskich stosunków międzynarodowych, czy to na gruncie Polski czy zagranicą. Uczestnicy i wykładowcy byli najwyŝszych lotów i ani przez moment nie wahałabym się przed ponownym uczestnictwie w takim programie. Judith Browne (PwGS 2008), Afryka Południowa i Nowy Jork, redaktorka kwartalnika internetowego The Cosmopolitan Review. Program jest niesamowitym miejscem do tworzenia sieci międzynarodowych kontaktów wśród Polonii. Mam nadzieję wykorzystać doświadczenia konferencji w moim codziennym Ŝyciu, dzieląc się nimi ze studentami i współpracownikami. Marta Rzechówka (PwGS 2008), University of Alberta, Edmonton. Szczerze mówiąc, to było moje najlepsze doświadczenie w całej studenckiej karierze. Jego znaczenie dla mnie jest, doprawdy, wielkie. Jakub Sawicki (PwGS 2006), Queen s University Medical School, Kingston, Ontario 4

6 Speakers for 2010 Special guests on July will be His Excellency Robert Kupiecki, the Ambassador of Poland to the United States and His Excellency Zenon Kosiniak-Kamysz, the Ambassador of Poland to Canada. Wesley Adamczyk is the author of When God Looked the Other Way, (University of Chicago Press, 2004), the story of his 1940 deportation to Siberia, where his mother died. His father was murdered at Katyn. A major contributor to Children of the Katyn Massacre, (McFarland and Co., 2006) and a contributor to Polskie dzieci na tulaczych szlakach , (IPN2008). Victor H. Ashe served as United States Ambassador to Poland from June 2004 to October He also previously served as a Tennessee State Representative and was the longest serving Mayor of Knoxville, Tennessee. Mr. Ashe had served as President of the U.S. Conference of Mayors, on the Intergovernmental Advisory Committee and the Americorps Board of Directors, and is currently on the Board of the National Trust for Historic Preservation and the American Rovers Association. Bill Johnston, associate professor of comparative literature and of second language studies at Indiana University is an award-winning translator of Polish literature in both prose and poetry, including such authors as Witold Gombrowicz, Tadeusz Rózewicz and Magdalena Tulli (AATSEEL Translation Award 2005), and Krzysztof Kamil Baczynski. Karen Majewski, Author of the award-winning book, Traitors and True Poles: Narrating a Polish- American Identity, , received her Ph.D. in American Culture from the University of Michigan and has served as Executive Director of the Polish American Historical Association from She has served as mayor of Hamtramck, Michigan since Rev. Sławomir Nowosad is Vice-Rector for Research and International Relations and Professor at the John Paul II Catholic University of Lublin where he is also Head of the Department of Ecumenical Moral Theology. His main areas of interest and research are the ecumenical dimension of Christian morality, Anglican moral theology as well as Protestant moral traditions and moral aspects of demography. Allen Paul, journalist, political speechwriter, and recipient of Poland's high honor, the Commander s Cross of Merit. He is the author of Katyn: Stalin's Massacre and the Triumph of Truth. Neal Pease is professor of history at the University of Wisconsin-Milwaukee, where he has taught the modern history of Poland and central Europe since He is the author of Poland, the United States, and the Stabilization of Europe, (Oxford, 1986) and Rome's Most Faithful Daughter: The Catholic Church and Independent Poland, (Ohio, 2009). Shana Penn is a visiting scholar in Jewish studies at the Graduate Theological Union in Berkeley, California and director of the Jewish Heritage Initiative in Poland for the Taube Foundation for 2

7 Jewish Life & Culture, in San Francisco. She is the author of Solidarity s Secret: The Women Who Defeated Communism in Poland. Mary Skinner studied theater and screenwriting in San Francisco and New York and historical documentary filmmaking at the New School in New York. Over the past two decades, she held corporate marketing executive positions with several Fortune 500 companies in New York and San Francisco. She will be presenting her documentary, Irena Sendler: In the Name of Their Mothers. Krzysztof Stanowski, Under Secretary of State in the Ministry of National Education of Poland, is an award-winning educator and an author on civic education and NGO management. A Solidarity activist, in 1989 Mr. Stanowski worked with the Education for Democracy Foundation, was president from and served on the Steering Committee of the World Movement for Democracy. Alex Storozynski, president of the Kosciuszko Foundation in New York, is the author of the biography, The Peasant Prince: Thaddeus Kosciuszko and the Era of Revolution. A Pulitzer Prizewinning journalist and a distinguished leader of the Polish American community, Tamara Trojanowska is the director of the Polish Language and Literature Program at the University of Toronto where she teaches undergraduate and graduate courses in Polish literature and culture, and in 20th and 21st centuries theatre and drama. She is also Director of the University College Drama Program. Class with Professor Norman Davies Information about how to apply, and how to make tax-exempt contributions to support Poland in the Rockies, is available on Since 2004, PitR alumni have been instrumental in creating an online magazine, a Canada-US youth leadership conference, Quo Vadis (www.quovadisconference.com) and are a strong presence in many other networking initiatives. 3

8 Comments from participants in Poland in the Rockies Poland in the Rockies hit on exactly the right formula In my opinion, Poland in the Rockies is the best Polonia summer school that I have seen (and I have seen many). Norman Davies, PitR speaker in 2004 and If a program like this had been offered at the time when I was a student, I m sure I would have jumped at the opportunity. Andrew Nagorski, Director of Public Policy, East West Institute, New York, former editor Newsweek International, PitR speaker in Stimulating days, sleepless nights, Newsweek s senior editor, a Globe and Mail journalist, history, literature, politics, art scholars and 33 students: The seminar was not only an intellectual journey, but an opportunity to accept my dual identity by discovering people who share similar experiences and interests. Kinia Adamczyk, Concordia University, Montreal; College of Europe, Warsaw, Editor-in-Chief, The Cosmopolitan Review, PitR 2006 and 2008 Thanks to you and your outstanding dedication to the Polish youth in North America, you have ignited a spark in each and every one of the PitR students to do the same. Kamil Mroz, University of Ottawa, founder of Quo Vadis Polish Canadian Youth Leadership Conference and Quo Vadis II, May 7-9, 2010 in Windsor, Ontario, PitR 2006 The program is important because it cultivates a younger and more aware generation of Poles and Polish enthusiasts, teaching them how to pursue their interests and make an impact. Kasia Dryja, U of Chicago, Stanford Law, PitR 2008 Many universities do not offer such programs so it is imperative that Poland in the Rockies continues Vincent Chesney, Psychological Service Associate, Pennsylvania, PitR 2008 What a privilege it was to have attended Poland in the Rockies. The last weeks have really been among the most important in my life being immersed in all things Polish. Eric Bednarski, National Film Board of Canada, Director, The Strangest Dream, PitR 2006 and 2008 I must thank you again for all that PitR did for me the program did a wonderful job of getting me in touch with my Polishness and really inspired me to act in my community, and, of course, pursue research in Poland. Katherine Cioch, Loyola University, Chicago, Fullbright Scholar in Poland, PitR 2008 The program is truly one-of-a-kind. It opened my eyes to several pertinent issues concerning Polish-American and Polish-Canadian communities The participants themselves were top-notch. Jonathan Sidor, U of Florida, PitR [The program] allowed me to bridge the two cultural sides that I exist in Further, it allows participants to interact with important scholars, journalists, film makers, and other speakers and creates a comfortable space within which students can build important networks. Joanna Kordus, University of British Columbia, Vancouver PitR 2008 The programme is invaluable for the way it develops networks of young, informed leaders who are uniquely positioned to improve Polish foreign relations, whether on the ground in Poland itself, or abroad The participants and speakers were top-notch, and I would go on the programme again in a heartbeat. Judith Browne, South Africa and New York, Editor, The Cosmopolitan Review, PitR 2008 It is an incredible venue for creating an international network of Polonia I hope to bring some of the issues raised in the conference into my contemporary life, and share the information with fellow students and associates. Marta Rzechowka, University of Alberta, Edmonton, Alberta, PitR 2008 Honestly, this was the best experience I've had in my entire university career. It really meant a lot to me. Jakub Sawicki, Queen s University Medical School, Kingston, Ontario, PitR 2008 PitR brings together everything that is important for young Polonia. History, politics, art, literature, mixed with great people, picturesque views, hikes and amazing professors, shaken, not stirred. Mateusz Ezlakowski, Loyola University, Chicago, PitR 2008 I ve been to many conferences; this is the first that will stay with me forever. Stan Oziewicz, Globe & Mail, PitR speaker in

Foundation. Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej. The American Center of Polish Culture

Foundation. Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej. The American Center of Polish Culture Fundacja Kościuszkowska Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej Kosciuszko Foundation The American Center of Polish Culture the Założona w 1925 roku Fundacja Kościuszkowska ma na celu pogłębianie więzi między

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ Kilka lat temu ktoś z krewnych, podobnie jak moi najbliżsi miłośnik muzyki, pokazał mi serwis Spotify. Przyznam, że wtedy pozostawałem w tyle, jeśli chodzi

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

TERAZ POLSKI. www.schoolpl.amu.edu.pl. Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my students

TERAZ POLSKI. www.schoolpl.amu.edu.pl. Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my students TERAZ POLSKI 3 pismo studium języka i kultury polskiej dla cudzoziemców uam kursy języka polskiego POLSKI W PRAKTYCE wrzesień 2010 Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org POLISH-AMERICAN NAGRODA GOOD JOE

6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org POLISH-AMERICAN NAGRODA GOOD JOE 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org March 2012, No. 3/117 Marzec 2012, Nr 3/117 POLISH-AMERICAN GOOD JOE George Sobieraj, PACC

Bardziej szczegółowo

W BADANIACH NAUKOWYCH

W BADANIACH NAUKOWYCH YOGA & AYURVEDA W BADANIACH NAUKOWYCH EN 26 KONFERENCJA 1 Redakcja editors Chandra Mohan Bhandari Lesław Kulmatycki Tłumaczenie tekstów Texts Translation Marta Kamińska, Iwona Kozłowska, Karolina Klucznik,

Bardziej szczegółowo

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org April 2014, No. 4/141 Kwiecień 2014, Nr 4/141 POLISH-AMERICAN WESOŁEGO ALLELUJA! Niech te

Bardziej szczegółowo

Together We Can and We Will ZGODA OF NORTH AMERICA THE OFFICIAL PUBLICATION. Secure your family s future with PNA life insurance

Together We Can and We Will ZGODA OF NORTH AMERICA THE OFFICIAL PUBLICATION. Secure your family s future with PNA life insurance Together We Can and We Will ZGODA THE OFFICIAL PUBLICATION The OF THE official POLISH Publication NATIONAL of the ALLIANCE Polish OF NORTH AMERICA JULY/AUGUST/SEPTEMBER National 2014 Alliance www.pna-znp.org

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST NR 1 / NO. 1 PAMIĘĆ ŚWIADOMOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ REMEMBRANCE AWARENESS RESPONSIBILITY

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń 2014 3(39) DOI: 10.5277/arc140309 Sprawozdania/Reports Joanna Jabłońska*, Sally Robertshaw** Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W I T A M Y W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków, lipiec sierpień 2013 W E L C O M E TO THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY SCHOOL OF POLISH LANGUAGE AND CULTURE Kraków, July

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Spr awozda nie r eport 2 0 1 2

Spr awozda nie r eport 2 0 1 2 Sprawozdanie Report 2012 Spis treści Contents WPROWADZENIE INTRODUCTION... 4 MIĘDZYNARODOWE GŁOSY POPARCIA INTERNATIONAL VOICES OF SUPPORT... 6 WYDARZENIA 2012 2012 EVENTS... 8 AUSCHWITZ W SERCACH ŚWIATA

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W KULTURZE

WOLONTARIAT W KULTURZE WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS IDEAS HINTS EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS

Bardziej szczegółowo