Polish Canadian Association of Calgary th Street N.E, Calgary, Alberta, Canada T2E 7L8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polish Canadian Association of Calgary 3015-15th Street N.E, Calgary, Alberta, Canada T2E 7L8"

Transkrypt

1 Polish Canadian Association of Calgary th Street N.E, Calgary, Alberta, Canada T2E 7L8 tel: (403) , fax: (403) Poland in the Rockies is an 11-day international educational program bringing together university students, young professionals and distinguished speakers from Canada, the United States, Great Britain and Poland for an immersion in identity, community, and the history that formed us. Set in the beautiful Rocky Mountain town of Canmore, Alberta from July 21-31, 2010, Poland in the Rockies is an intensive, intellectually stimulating program covering history and culture, discussing contemporary issues and the Polish heritage, making new friends, and strengthening our local communities while creating links with the world-wide Polish community. Formal lectures, films, and discussions, together with opportunities for one-on-one conversations with speakers during communal meals, hikes, sightseeing, and campfires create a unique learning experience. The participants range from recent immigrants to 4 th generation descendents of immigrants; ethnically Polish or part Polish or not Polish at all; fluent in Polish, having limited Polish or speaking no Polish at all. But whatever their background, they are drawn together in a discovery of a rich cultural heritage: literature and art both classical and avant-garde, a democratic tradition based on freedom and respect for the individual, and a history of multi-cultural harmony. They are drawn together by the common experience of immigration and the political, social and economic crises that brought their forbears to America. Knowledge breaks down barriers among them while also creating a deeper understanding of their country of origin. Our objective is to stimulate an interest among English-speaking Canadians and Americans in the Polish narrative; to create a network of well-informed and dynamic friends of Poland; and to encourage them to participate actively in Canadian and American affairs while integrating their identity and heritage into the mainstream. Organized on a not-for-profit basis, by the Polish Canadian Association of Calgary in partnership with the Canadian Foundation for Polish Studies in Montreal, Poland in the Rockies has the support of many Polonia organizations, professional groups, businesses and individual Canadians and Americans as well as the Senate of the Republic of Poland Their financial contributions, as Sponsors or as Friends of Poland in the Rockies, are a reflection of their belief that a symposium of such high standards is much needed. Successful applicants receive a full scholarship that includes tuition, accommodation (11 nights), three meals per day, transportation costs in Alberta, and group excursions. It does not include the cost of return airfare to Calgary. Application information is available on our website. 1

2 Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary th Street N.E, Calgary, Alberta, Canada T2E 7L8 tel: (403) fax: (403) "Polska w Górach Skalistych - to jedenastodniowy program edukacyjny, skupiający studentów i absolwentów oraz znakomitych mówców z Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i Polski, pozwalający zanurzyć się w zagadnienia toŝsamości, wspólnoty i historii, które nas uformowały. Ten wyjątkowy program, który będzie realizowany od 21 do 31 lipca 2010 roku w pięknie połoŝonym u podnóŝa Gór Skalistych miasteczku Canmore (prowincja Alberta godzina drogi od Calgary), jest intensywnym, intelektualnie inspirującym seminarium historii i kultury Polski, stwarzającym okazję do dyskusji o współczesnych zagadnieniach i dziedzictwie naszego kraju, a takŝe do poznania nowych przyjaciół i zacieśnienia więzi w naszych lokalnych społecznościach polonijnych poprzez nawiązanie kontaktu z rozrzuconymi po świecie Polakami. Wykłady, warsztaty dyskusyjne i filmy, w połączeniu z moŝliwością indywidualnych rozmów ze świetnymi wykładowcami w trakcie wspólnych posiłków, wędrówek i wieczornych spotkań przy ognisku, stwarzają atmosferę pozwalającą na nieskrępowaną wymianę myśli i poglądów. Uczestnicy seminarium, zarówno nowi emigranci, jak i ci urodzeni na obczyźnie choćby w czwartym pokoleniu, to młodzi ludzie mówiący płynnie po polsku lub wcale nieznający języka polskiego. Ich wszystkich łączy chęć wspólnego odkrywania bogatego dziedzictwa polskiej kultury, literatury i sztuki (tak klasycznej, jak i nowoczesnej), demokratycznych tradycji Rzeczypospolitej, opartych na wolności i szacunku dla jednostki oraz historii Ŝycia w wielokulturowej harmonii. Słuchaczy spotkania jednoczą takŝe wspólne doświadczenia emigracji, świadomość kryzysów politycznych, społecznych i ekonomicznych, które skłoniły ich rodziców i przodków do wyjazdu z Polski. Te zbieŝne doznania szybko likwidują bariery, stwarzając głębokie zrozumienie dla spraw kraju, z którego się wywodzą. Naszym celem jest rozbudzenie w anglojęzycznych Kanadyjczykach i Amerykanach zainteresowania "polską narracją" i w ten sposób stworzenie sieci aktywnych i dobrze poinformowanych przyjaciół Polski. "Polska w Górach Skalistych", niedochodowy program organizowany przez Stowarzyszenie Polsko- Kanadyjskie w Calgary przy współpracy z Canadian Foundation for Polish Studies w Montrealu, cieszy się poparciem wielu organizacji polonijnych, stowarzyszeń zawodowych, firm, osób prywatnych z Kanady i USA oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Ich dotacje, jako Sponsorów lub Przyjaciół programu, są odzwierciedleniem przekonań, Ŝe program tak wysokiej klasy jest niezmiernie potrzebny i godny poparcia. Przyznane stypendium pokrywa koszty uczestnictwa w seminarium, zakwaterowania (11 nocy), trzech posiłków dziennie oraz grupowych wycieczek. Nie pokrywa kosztów biletu lotniczego do i z Calgary. Informacje i warunki dotyczące składania aplikacji są dostępne na naszej stronie internetowej.

3 Wykładowcy edycji roku 2010 W dniach lipca specjalnymi gośćmi programu będą Jego Ekscelencja Robert Kupiecki, Ambasador RP w USA oraz Jego Ekscelencja Zenon Kosiniak-Kamysz, Ambasador RP w Kanadzie. Wesley Adamczyk: autor ksiąŝki When God Looked the Other Way (University of Chicago Press, 2004) opowiadającej o jego deportacji na Syberię w 1940, gdzie stracił matkę. Jego ojciec został zamordowany w Katyniu. Był współtwórcą publikacji Children of the Katyn Massacre (McFarland and Co.) oraz ksiąŝki Polskie dzieci na tułaczach szlakach (IPN 08). Jest zagorzałym promotorem prawdy historycznej o deportacji Polaków na Syberię i zbrodni katyńskiej. Victor H. Ashe: były Ambasador USA w Polsce (czerwiec 2004-październik 2009). Wcześniej wieloletni burmistrz miasta Knoxville (TN) oraz m.in. prezes Zrzeszenia Burmistrzów Miast Amerykańskich. Zasiadał w Kongresie USA, reprezentując stan Tennessee. Obecnie zasiada w zarządzie Narodowego Funduszu Ochrony Pamięci USA. Bill Johnston: profesor nadzwyczajny badań literatury porównawczej i nauki języka obcego na uniwersytecie Indiana. Jako wiodący tłumacz literatury polskiej w Ameryce Północnej, przetłumaczył dzieła m. in. J. Słowackiego, K.K. Baczyńskiego, W. Gombrowicza, S. śeromskiego, B. Prusa i A. Stasiuka. W 2005 roku jego tłumaczenie ksiąŝki M. Tulli pt.: Dreams and Stones zdobyło nagrodę amerykańskiego stowarzyszenia tłumaczy AATSEEL. Johnson został laureatem stypendiów Narodowej Fundacji Sztuki oraz Narodowej Fundacji Humanistycznej. Karen Majewski: doktoryzowała się w temacie kultury amerykańskiej na uniwersytecie Michigan z podkreśleniem spraw emigracyjnych i etnicznych. W latach Dyrektor Wykonawczy Polsko- Amerykańskiego Stowarzyszenia Historycznego. Nagrodzona za ksiąŝkę Traitors and True Poles: Narrating a Polish-American Identity, Od 1996 jest kuratorką oraz archiwistką kolekcji polskich i unikatowych ksiąŝek w Polskiej Misji przy szkole Orchard Lake w miejscowości Orchard Lake w stanie Michigan. W 2005 została wybrana burmistrzem miasta Hamtramck, Michigan. Ks. dr hab. Sławomir Nowosad: profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prorektor ds. badań i wymiany międzynarodowej. Do podstawowych kierunków jego badań naleŝą: ekumeniczny wymiar moralności chrześcijańskiej, protestanckie tradycje moralne, anglikańska teologia moralna i aspekty moralne demografii. Allen Paul: dziennikarz, komentator polityczny, autor ksiąŝki o zbrodni w Katyniu pt.: Katyn: Stalin's Massacre and the Triumph of Truth. Odznaczony KrzyŜem Komandorskim Rzeczypospolitej Polskiej. Neal Pease: profesor historii na uniwersytecie Wisconsin-Milwaukee, gdzie wykłada współczesną historię Polski i Europy Centralnej od 1983 roku. Doktoryzował się na uniwersytecie Yale. Studiował równieŝ na Kansas University, New York University i na dwóch uniwersytetach w Polsce. Jest autorem m.in. Poland, The United States, and the Stabilization of Europe, (Oxford, 1986) oraz Rome s Most Faithfull Daughter: The Catholic Church and Independent Poland, (Ohio, 2009). Shana Penn: wykładowca studiów hebrajskich na Graduate Theological Union w Berkeley, CA. Jej ksiąŝka Solidarity s Secret: The Women Who Defeated Comminism In Poland, (2005), zdobyła nagrodę imienia Heldt a dla najlepszej publikacji o tematyce kobiecej i wschodnioeuropejskiej. Prowadzi równieŝ program Inicjatyw Dziedzictwa śydowskiego w Polsce dla Fundacji im. Taube go w San Francisco, CA. Mary Skinner: absolwentka uniwersytetu w Berkeley, gdzie studiowała teatrologię. W Nowym Jorku (New School) studiowała historyczny film dokumentalny. Przez ostatnie 20 lat doradca marketingowy wielu firm 2

4 czołowej pięćsetki magazynu Fortune. Przywiezie swój dokumentalny film o Irenie Sendlerowej i innych kobietach działających w organizacji śegota. Krzysztof Stanowski: podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odpowiedzialny za otwartość polskiego systemu edukacji - za współpracę międzynarodową, promocję języka polskiego za granicą, a takŝe za współpracę z sektorem pozarządowym. WspółzałoŜyciel szeregu organizacji pozarządowych. Współtwórca niezaleŝnego harcerstwa w Polsce. Od 1989 roku czynnie zaangaŝowany w prace Fundacji Edukacja dla Demokracji. Alex Storozynski: prezes Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku oraz autor biografii Tadeusza Kościuszki pt.: The Peasant Prince. Był redaktorem nowojorskich gazet (New York Daily, amnew York i New York Sun). Zdobył wiele nagród dziennikarskich, w tym Pulitzera. Jest znanym liderem społeczności polskoamerykańskiej. Przewodniczył pracom Polish and Slavic Credit Union, największej etnicznej organizacji tego typu w USA. Wśród wyróŝnień posiada tytuł Człowieka Roku 2005, nadany przez Polish-American Word, Złoty KrzyŜ Zasługi, przyznany przez Prezydenta RP w 2006 r. oraz nagrodę Amerykańskiego Centrum Kultury Polskiej w Waszyngtonie (2007). Tamara Trojanowska: dyrektor Wydziału Języka Polskiego i Literatury Polskiej na wydziale Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Toronto. Prowadzi wykłady kultury i literatury polskiej dla studiów dziennych i podyplomowych oraz zajęcia z historii polskiego teatru XX i XXI wieku. Jest równieŝ dyrektorem programu nauki o dramacie na University College. Prof. Trojanowska studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim, uniwersytecie w Oxfordzie, i na Royal Dramatic Theatre w Sztokholmie. Doktorat uzyskała na uniwersytecie w Toronto. Zajęcia z udziałem profesora Normana Daviesa (2004) Informacje dotyczące uczestnictwa w programie oraz moŝliwości jego poparcia (złoŝone dotacje moŝna odpisać od podatku), są dostępne na stronie internetowej, Od 2004 roku absolwenci Polska w Górach Skalistych kontynuują swoją działalność w kanadyjskich i amerykańskich społecznościach polonijnych. Między innymi, stworzyli internetowy kwartalnik The Cosmopolitan Review (www.cosmopolitanreview.com) oraz zainicjowali zjazd młodzieŝy Quo Vadis?, który odbył się w Ottawie w maju 2009 r. Jego druga edycja odbędzie się 7-9 maja 2010 w Windsor, Ontario. 3

5 Komentarze uczestników programu Polska w Górach Skalistych Polska w Górach Skalistych to strzał w dziesiątkę Według mnie, Polska w Górach Skalistych jest najlepszą letnią szkołą dla Polonii jaką widziałem, a widziałem ich wiele. Norman Davies (wykładowca PwGS w 2004 i 2008) Udział w programie był okazją zobaczenia zupełnie nowego pokolenia Polonii i nowego sposobu działania. Ja nie spotkałem się jeszcze z takim seminarium... Ta młodzieŝ zrobiła na mnie bardzo dobre wraŝenie, byli dociekliwi, krytyczni, myślący, Ŝywi - to była chyba dobrze wybrana grupa młodych ludzi, którzy mają przyszłość... Oni teraz będą umieli się brońic przed wszystkimi sposobami, jakimi współczesny świat próbuje Polaków i wszystkie inne mniejszości narodowe poniŝyć, przed tym, Ŝeby nie powtarzać fałszywych, antypolskich stereotypów. Krzysztof Zanussi (wykładowca PwGS 2004) Gdyby taki program oferowano w czasach, kiedy byłem studentem, nie zastanawiałbym się ani chwili przed wzięciem w nim udziału. Andrew Nagorski (wykładowca PwGS 2006), Dyrektor Instytutu East-West w Nowym Jorku, b. redaktor tygodnika Newsweek. Inspirujące dni, bezsenne noce, redaktor naczelny Newsweeka, dziennikarz z Globe and Mail, historia, literatura, polityka, znawcy sztuki i 33 studentów. Program stanowił nie tylko intelektualną wyprawę, ale był takŝe okazją do zaakceptowania mojej podwójnej toŝsamości dzięki poznaniu ludzi o podobnych doświadczeniach i zainteresowaniach. Kinia Adamczyk (PwGS 2006 i 2008), Concordia University w Montrealu, College of Europe w Warszawie, redaktor naczelna kwartalnika internetowego The Cosmopolitan Review. Wyrazy podziękowania za Wasze niezwykłe zaangaŝowanie w sprawy polskie młodzieŝy w Ameryce Północnej i Europie. W kaŝdym z uczestników programu rozpaliliście iskierkę, aby czynić to samo. Kamil Mroz (PwGS 2006), University of Ottawa. Twórca Konferencji Młodych Liderów Polonijnych w Kanadzie Quo Vadis (maj 2009) i jej drugiej edycji planowanej na 7-9 maja 2010 w Windsor, Ontario. WaŜność tego programu polega na formowaniu młodego i otwartego pokolenia Polaków i entuzjastów polskości, ucząc ich jak realizować swoje zainteresowania i skutecznie zmierzać do celu. Kasia Dryja (PwGS 2008), University of Chicago, Stanford Law Udział w programie Polska w Górach Skalistych był dla mnie wielkim przywilejem. Ostatnie tygodnie, kiedy nasiąkałem polskością, naprawdę naleŝą do najwaŝniejszych w moim Ŝyciu. Eric Bednarski (PwGS 2006 i 2008), Halifax, National Film Board of Canada, reŝyser filmu The Strangest Dream Muszę podziękować za wszystko, co program dla mnie uczynił wzbudził kontakt z moją polskością, zainspirował mnie to działania w mojej społeczności i, oczywiście, do dalszych badań w Polsce. Katherine Cioch (PwGS 2008), Loyola University Chicago, stypendystka programu Fullbright w Polsce. Prawdziwie niepowtarzalny program. Otworzył moje oczy na szereg waŝnych spraw dotyczących społeczności Polsko- Amerykańskich i Polsko-Kanadyjskich. A uczestnicy programu byli najwyŝszej klasy. Jonathan Sidor (PwGS 2008), University of Florida. Program pozwolił mi przerzucić most nad dwoma kulturami, w których Ŝyję. Co więcej, pozwolił nam, studentom, na interakcje z waŝnymi naukowcami, dziennikarzami, twórcami filmów i innymi wykładowcami, tworząc przestrzeń do wymiany poglądów i budowania kontaktów. Joanna Kordus (PwGS 2008), University of British Columbia, Vancouver Program jest nieoceniony pod względem tworzenia powiązań między młodymi, wykształconymi liderami, posiadającymi unikalne predyspozycje dla poprawy polskich stosunków międzynarodowych, czy to na gruncie Polski czy zagranicą. Uczestnicy i wykładowcy byli najwyŝszych lotów i ani przez moment nie wahałabym się przed ponownym uczestnictwie w takim programie. Judith Browne (PwGS 2008), Afryka Południowa i Nowy Jork, redaktorka kwartalnika internetowego The Cosmopolitan Review. Program jest niesamowitym miejscem do tworzenia sieci międzynarodowych kontaktów wśród Polonii. Mam nadzieję wykorzystać doświadczenia konferencji w moim codziennym Ŝyciu, dzieląc się nimi ze studentami i współpracownikami. Marta Rzechówka (PwGS 2008), University of Alberta, Edmonton. Szczerze mówiąc, to było moje najlepsze doświadczenie w całej studenckiej karierze. Jego znaczenie dla mnie jest, doprawdy, wielkie. Jakub Sawicki (PwGS 2006), Queen s University Medical School, Kingston, Ontario 4

6 Speakers for 2010 Special guests on July will be His Excellency Robert Kupiecki, the Ambassador of Poland to the United States and His Excellency Zenon Kosiniak-Kamysz, the Ambassador of Poland to Canada. Wesley Adamczyk is the author of When God Looked the Other Way, (University of Chicago Press, 2004), the story of his 1940 deportation to Siberia, where his mother died. His father was murdered at Katyn. A major contributor to Children of the Katyn Massacre, (McFarland and Co., 2006) and a contributor to Polskie dzieci na tulaczych szlakach , (IPN2008). Victor H. Ashe served as United States Ambassador to Poland from June 2004 to October He also previously served as a Tennessee State Representative and was the longest serving Mayor of Knoxville, Tennessee. Mr. Ashe had served as President of the U.S. Conference of Mayors, on the Intergovernmental Advisory Committee and the Americorps Board of Directors, and is currently on the Board of the National Trust for Historic Preservation and the American Rovers Association. Bill Johnston, associate professor of comparative literature and of second language studies at Indiana University is an award-winning translator of Polish literature in both prose and poetry, including such authors as Witold Gombrowicz, Tadeusz Rózewicz and Magdalena Tulli (AATSEEL Translation Award 2005), and Krzysztof Kamil Baczynski. Karen Majewski, Author of the award-winning book, Traitors and True Poles: Narrating a Polish- American Identity, , received her Ph.D. in American Culture from the University of Michigan and has served as Executive Director of the Polish American Historical Association from She has served as mayor of Hamtramck, Michigan since Rev. Sławomir Nowosad is Vice-Rector for Research and International Relations and Professor at the John Paul II Catholic University of Lublin where he is also Head of the Department of Ecumenical Moral Theology. His main areas of interest and research are the ecumenical dimension of Christian morality, Anglican moral theology as well as Protestant moral traditions and moral aspects of demography. Allen Paul, journalist, political speechwriter, and recipient of Poland's high honor, the Commander s Cross of Merit. He is the author of Katyn: Stalin's Massacre and the Triumph of Truth. Neal Pease is professor of history at the University of Wisconsin-Milwaukee, where he has taught the modern history of Poland and central Europe since He is the author of Poland, the United States, and the Stabilization of Europe, (Oxford, 1986) and Rome's Most Faithful Daughter: The Catholic Church and Independent Poland, (Ohio, 2009). Shana Penn is a visiting scholar in Jewish studies at the Graduate Theological Union in Berkeley, California and director of the Jewish Heritage Initiative in Poland for the Taube Foundation for 2

7 Jewish Life & Culture, in San Francisco. She is the author of Solidarity s Secret: The Women Who Defeated Communism in Poland. Mary Skinner studied theater and screenwriting in San Francisco and New York and historical documentary filmmaking at the New School in New York. Over the past two decades, she held corporate marketing executive positions with several Fortune 500 companies in New York and San Francisco. She will be presenting her documentary, Irena Sendler: In the Name of Their Mothers. Krzysztof Stanowski, Under Secretary of State in the Ministry of National Education of Poland, is an award-winning educator and an author on civic education and NGO management. A Solidarity activist, in 1989 Mr. Stanowski worked with the Education for Democracy Foundation, was president from and served on the Steering Committee of the World Movement for Democracy. Alex Storozynski, president of the Kosciuszko Foundation in New York, is the author of the biography, The Peasant Prince: Thaddeus Kosciuszko and the Era of Revolution. A Pulitzer Prizewinning journalist and a distinguished leader of the Polish American community, Tamara Trojanowska is the director of the Polish Language and Literature Program at the University of Toronto where she teaches undergraduate and graduate courses in Polish literature and culture, and in 20th and 21st centuries theatre and drama. She is also Director of the University College Drama Program. Class with Professor Norman Davies Information about how to apply, and how to make tax-exempt contributions to support Poland in the Rockies, is available on Since 2004, PitR alumni have been instrumental in creating an online magazine, a Canada-US youth leadership conference, Quo Vadis (www.quovadisconference.com) and are a strong presence in many other networking initiatives. 3

8 Comments from participants in Poland in the Rockies Poland in the Rockies hit on exactly the right formula In my opinion, Poland in the Rockies is the best Polonia summer school that I have seen (and I have seen many). Norman Davies, PitR speaker in 2004 and If a program like this had been offered at the time when I was a student, I m sure I would have jumped at the opportunity. Andrew Nagorski, Director of Public Policy, East West Institute, New York, former editor Newsweek International, PitR speaker in Stimulating days, sleepless nights, Newsweek s senior editor, a Globe and Mail journalist, history, literature, politics, art scholars and 33 students: The seminar was not only an intellectual journey, but an opportunity to accept my dual identity by discovering people who share similar experiences and interests. Kinia Adamczyk, Concordia University, Montreal; College of Europe, Warsaw, Editor-in-Chief, The Cosmopolitan Review, PitR 2006 and 2008 Thanks to you and your outstanding dedication to the Polish youth in North America, you have ignited a spark in each and every one of the PitR students to do the same. Kamil Mroz, University of Ottawa, founder of Quo Vadis Polish Canadian Youth Leadership Conference and Quo Vadis II, May 7-9, 2010 in Windsor, Ontario, PitR 2006 The program is important because it cultivates a younger and more aware generation of Poles and Polish enthusiasts, teaching them how to pursue their interests and make an impact. Kasia Dryja, U of Chicago, Stanford Law, PitR 2008 Many universities do not offer such programs so it is imperative that Poland in the Rockies continues Vincent Chesney, Psychological Service Associate, Pennsylvania, PitR 2008 What a privilege it was to have attended Poland in the Rockies. The last weeks have really been among the most important in my life being immersed in all things Polish. Eric Bednarski, National Film Board of Canada, Director, The Strangest Dream, PitR 2006 and 2008 I must thank you again for all that PitR did for me the program did a wonderful job of getting me in touch with my Polishness and really inspired me to act in my community, and, of course, pursue research in Poland. Katherine Cioch, Loyola University, Chicago, Fullbright Scholar in Poland, PitR 2008 The program is truly one-of-a-kind. It opened my eyes to several pertinent issues concerning Polish-American and Polish-Canadian communities The participants themselves were top-notch. Jonathan Sidor, U of Florida, PitR [The program] allowed me to bridge the two cultural sides that I exist in Further, it allows participants to interact with important scholars, journalists, film makers, and other speakers and creates a comfortable space within which students can build important networks. Joanna Kordus, University of British Columbia, Vancouver PitR 2008 The programme is invaluable for the way it develops networks of young, informed leaders who are uniquely positioned to improve Polish foreign relations, whether on the ground in Poland itself, or abroad The participants and speakers were top-notch, and I would go on the programme again in a heartbeat. Judith Browne, South Africa and New York, Editor, The Cosmopolitan Review, PitR 2008 It is an incredible venue for creating an international network of Polonia I hope to bring some of the issues raised in the conference into my contemporary life, and share the information with fellow students and associates. Marta Rzechowka, University of Alberta, Edmonton, Alberta, PitR 2008 Honestly, this was the best experience I've had in my entire university career. It really meant a lot to me. Jakub Sawicki, Queen s University Medical School, Kingston, Ontario, PitR 2008 PitR brings together everything that is important for young Polonia. History, politics, art, literature, mixed with great people, picturesque views, hikes and amazing professors, shaken, not stirred. Mateusz Ezlakowski, Loyola University, Chicago, PitR 2008 I ve been to many conferences; this is the first that will stay with me forever. Stan Oziewicz, Globe & Mail, PitR speaker in

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 25-lecia Angielsko-Polskiego Programu Szkolnego

Jubileusz 25-lecia Angielsko-Polskiego Programu Szkolnego P POLISH a n o r a m a Niezalezny magazyn kulturalny Independent Cultural Magazine POLSKA VO L. 1 7, N O 1 1 ( 1 9 3 ) N OV E M B E R / L I S TO PA D 2 0 0 9 Jubileusz 25-lecia Angielsko-Polskiego Programu

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo Lesson 1 Czytanka i s³ownictwo The Parkers John Parker is forty-four. His wife Susan is forty. His son Bob is seventeen. His daughter Alice is fourteen and his daughter Mary is ten. John Parker ma czterdzieœci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Cele konkursu: 1. Zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych, 2. Wzbogacenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach

KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Konsulat Generalny RP w Sydney, Związek Nauczycieli Języka Polskiego w NPW oraz Federację

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Anna Musiaka-Ostrowska Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Anna Musiaka-Ostrowska Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta FULBRIGHT BILETEM DO TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI Anna Musiaka-Ostrowska Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta KIM JESTEŚMY? Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta to fundacja edukacyjna non-profit działająca od

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

International Relations Office UKSW ul. Dewajtis 5, pok. 051, 01-815 Warszawa Mariola Sadowska e-mail: m.sadowska@uksw.edu.pl tel.

International Relations Office UKSW ul. Dewajtis 5, pok. 051, 01-815 Warszawa Mariola Sadowska e-mail: m.sadowska@uksw.edu.pl tel. Hi, I m Poland! What do you know about me? Didyouknowthatpolishis the most difficult language in the world? dwa dwoje dwóch dwojgiem dwojgu dwie dwóm dwom dwoma dwiema Didyouknowthat Warsawisthe third

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo