NARODOWE CENTRUM NAUKI NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARODOWE CENTRUM NAUKI NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU"

Transkrypt

1 NARODOWE CENTRUM NAUKI Formularze wniosków dla konkursów PRELUDIUM 5, SONATA 5 i OPUS 5 Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów PRELUDIUM 5, SONATA 5 i OPUS 5, ogłoszonych 15 marca 2013 r. Przypominamy, że w warunkach konkursów wprowadzone zostały istotne zmiany. Zakres informacji wymaganych we wnioskach o finansowanie projektów badawczych określa załącznik numer 2 do poszczególnych ogłoszeń o konkursach. Termin przyjmowania wniosków w CMKP: do 3 czerwca 2013 r. Więcej informacji na stronie NCN NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU INNOMED: 300 mln zł na innowacje w medycynie 300 mln zł ma być przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe w obszarze innowacyjnej medycyny w ramach nowego programu INNOMED. Program uruchomiony został w środę (24 kwietnia) przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Program INNOMED jest rezultatem podpisanego w ubiegłym roku porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a podmiotami zrzeszonymi w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny (PPTIM). Budżet programu wynosi 300 mln zł, z czego 195 mln zł pochodzi ze środków NCBR, natomiast 105 mln zł stanowić będzie wkład przedsiębiorstw skupionych wokół PPTIM - poinformował w przesłanym PAP komunikacie rzecznik NCBR, Paweł Kurzyński. - Przez lata wzrost gospodarczy w Polsce uzależniony był od kupowanych za granicą technologii lub wykorzystywania gotowych rozwiązań, kiedy kończył się okres ochrony praw autorskich. Dziś potrzebujemy innowacyjnych produktów opracowanych przez polskich naukowców i wdrażanych na terenie naszego kraju. Program INNOMED daje szansę, aby innowacyjne leki, technologie i nowoczesne metody terapeutyczne "made in Poland" miały swój znaczący udział w rozwoju światowej medycyny - powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka. W programie INNOMED finansowane mają być badania naukowe czy prace rozwojowe oraz wdrożeniowe w zakresie poszukiwania innowacyjnych leków, nowoczesnych metod terapeutycznych, a także nowych technologii produkcji leków generycznych. Nabór wniosków do konkursu w ramach programu INNOMED będzie trwał od 10 maja do 8 lipca. Maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu wynosi 10 mln zł. Nie jest to pierwszy program NCBR dla branży medycznej i biotechnologicznej. W zeszłym roku centrum uruchomiło program STRATEGMED z budżetem 800 mln zł, w którym finansowane miały być prace B+R w obszarze chorób cywilizacyjnych i medycyny regeneracyjnej. INNOMED jest więc kolejnym przedsięwzięciem NCBR skierowanym do polskich innowatorów z branży medycznej.

2 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Przewodnik po stypendiach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało przewodnik po stypendiach i konkursach dla młodych naukowców z informacjami dla osób przed doktoratem, ze stopniem doktora oraz zespołów badawczych. Broszura zawiera wybrane programy stypendialne, zarówno krajowe (granty MNiSW, NCN, FNP), jak i europejskie (granty ERC, Marie Curie, JRC). Więcej informacji: Zaproszenie do zgłaszania tematów na wymianę osobową do protokołu wykonawczego z Republiką Austrii na lata Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki i Badań Naukowych (BMWF) realizują wspólny Program Wykonawczy służący intensyfikacji współpracy naukowej obu państw poprzez wspieranie mobilności naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych. Informacja na temat programu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie MNiSW. NORWAY GRANTS Ochrona zdrowia: nabór przedłużony Dobra wiadomość dla zainteresowanych aplikowaniem o fundusze na projekty zdrowotne. Trwający od połowy marca nabór został przedłużony do 28 czerwca 2013 r. Nabór dotyczy programu Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Wsparcie uzyskają m.in. projekty z zakresu poprawy opieki perinatalnej, a także profilaktyki chorób nowotworowych. Dofinansowanie obejmie też projekty skierowane do osób przewlekle chorych i niesamodzielnych, a także do osób starszych. O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in.: podmioty lecznicze, świadczące usługi ze środków publicznych; akademie medyczne; instytucje badawcze; domy pomocy społecznej; organizacje pozarządowe. Do dyspozycji jest kwota blisko 47 mln euro. Jednocześnie zawiadamiamy, że zaktualizowano instrukcję wypełniania wniosku aplikacyjnego. Zmiana dotyczy zapewnienia wkładu własnego dla jednostek podległych i nadzorowanych przez ministrów właściwych. Ogłoszenie o naborze oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia. Zapraszamy Państwa do składania wniosków:

3 FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Nabór na projekty dotyczące współpracy instytucji edukacyjnych z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach Współpracy Instytucjonalnej - dwustronnych lub wielostronnych projektów dotyczących wspólnych działań i inicjatyw (takich jak np. projekty szkolne, seminaria, konferencje, publikacje) podejmowanych przez instytucje z Polski oraz z Państw-Darczyńców. Projekty mogą dotyczyć następujących zagadnień: wsparcie dla współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji między instytucjami, w tym wymiana uczniów, nauczycieli oraz pracowników; wsparcie dla współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji między instytucjami na rzecz realizacji zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania; rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania opartego na technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK); konferencje, seminaria, publikacje. Uprawnieni wnioskodawcy to instytucje zajmujące się kształceniem formalnym, takie jak: szkoły (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, zawodowe, technika); szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne); publiczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego; instytucje prowadzące studia trzeciego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia (takie jak: uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe); Wymagany jest co najmniej jeden partner zagraniczny z Państw-Darczyńców tj. Islandia, Liechtenstein, Norwegia. Pojedynczy projekt może trwać od 6 m-cy do maksymalnie 2 lat, w okresie: od 4 listopada 2013 r. do 31 października 2015 r. Całkowita alokacja na konkurs wniosków Współpraca Instytucjonalna wynosi euro. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania pojedynczego projektu w wysokości od do euro. Kwota przyznanego dofinansowania z Programu nie może przekroczyć 90 proc. kosztów projektu, pozostałe min. 10 proc. kosztów projektu powinno zostać zapewnione ze źródeł innych niż FSS. Nabór projektów odbywa się w okresie do dnia 7 czerwca 2013 r., do godz Konkurs Naukowej Fundacji Polpharmy Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Operatora: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ul. Mokotowska Warszawa KONKURSY, NAGRODY, STYPENDIA Szanowni Państwo, Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera Konkurs na najlepszy projekt badawczy w zakresie: Badania porównujące efektywność interwencji w medycynie Regulamin XII edycji Konkursu oraz formularze wniosku projektu badawczego i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Naukowej Fundacji Polpharmy: Wnioski należy przesyłać drogą pocztową na adres Naukowej Fundacji Polpharmy do dnia 1 lipca 2013 r. liczy się data stempla pocztowego.

4 Bliższych informacji udziela sekretariat Naukowej Fundacji Polpharmy: tel Konkurs Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej na najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym i najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii w 2012 roku Trwa tegoroczny konkurs Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej - "Konkurs 2013" na najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym i najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii w 2012 roku. Zgłoszenia należy przesyłać do 30 czerwca 2013 roku na pocztowy lub elektroniczny adres biura PTOK. Regulamin Konkursu 2013 jest dostępny pod adresem: Prince Mahidol Award Foundation Fundacja Księcia Mahidol po raz kolejny przyznaje nagrody w łącznej wysokości 100 tys. USD za wybitne osiągnięcia w dziedzinie medycyny i ochrony zdrowia publicznego. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31 maja 2013 r. wraz z wypełnionym formularzem dostępnym na stronie internetowej gdzie również znajdują się dodatkowe informacje na temat konkursu. JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARDS Zgłoszenia przyjmujemy do 29 czerwca Program stypendialny finansowany przez rządy Stanów Zjednoczonych i Polski przeznaczony dla doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium. Stypendium przeznaczone na prowadzenie badań związanych z przygotowywaną rozprawą doktorską. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin. Stypendium nie może być przyznane na pobyt w kilku uczelniach, w innych niż uczelnie wyższe instytucjach naukowych, na realizację projektów dotyczących medycznych badań klinicznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentami (Kandydaci z nauk medycznych mogą realizować jedynie badania niewymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentami). Kto może aplikować: O stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy składając wniosek spełniają wszystkie wymienione kryteria: są polskimi obywatelami i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta); są uczestnikami studiów doktoranckich w polskiej uczelni; w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów; rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium; posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego; preferowani będą kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich pięciu latach w USA na innych stypendiach. Czas trwania stypendium: Od 6 do 12 miesięcy.

5 Co oferujemy: status Visiting Researcher w wybranej uczelni możliwość indywidualnego prowadzenia pracy badawczej pod merytoryczną opieką wskazanego profesora uczelni amerykańskiej wizę J-1 i podstawowe ubezpieczenie medyczne dla stypendysty na czas trwania stypendium wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny Jednorazowo: do $1500 (ekwiwalent w PLN refundowany po przedstawieniu biletu) na podróże, w tym na zakup powrotnego biletu lotniczego (return ticket) na przelot do USA i powrót do Polski oraz podróże po USA w trakcie trwania programu stypendialnego do $1500 (ekwiwalent w PLN refundowany po przedstawieniu biletu) na zakup biletu dla współmałżonka (jeśli stypendyście towarzyszy najbliższa rodzina (współmałżonek, niesamodzielne finansowo dzieci do 21 lat) przez minimum 80% czasu przyznanego stypendium) do $2500 na koszty zagospodarowania, podróży, pomoce naukowe oraz polisę ubezpieczeniową Miesięcznie: stypendium w wysokości od $1600 do $2000 z przeznaczeniem na koszty utrzymania zależnie od miejsca pobytu w USA dodatek na koszty utrzymania do $250 - jedna osoba towarzysząca / do $350 - dwie lub więcej osób. Pozostałe koszty pobytu rodziny ponosi stypendysta Wymagane dokumenty: formularz zgłoszenia online: https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/ (instrukcje dostępne do pobrania poniżej) trzy listy rekomendacyjne w języku angielskim, w tym jeden od promotora lub opiekuna naukowego (instrukcje dostępne w formularzu online) formularz adresowy w języku polskim (wzór dostępny do pobrania poniżej) fotokopia dyplomu magisterskiego aktualne zaświadczenie o studiach w języku polskim aktualny wynik testu TOEFL lub potwierdzenie rejestracji na test opcjonalnie kopia korespondencji lub zaproszenie z uczelni amerykańskiej Jeden egzemplarz wydrukowanego zgłoszenia on-line wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 29 czerwca Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w grudniu Wyniki konkursu będą przekazane kandydatom w styczniu Ilość stypendiów zależy od przyznanego budżetu. Wysokość stypendium i dodatków zatwierdzana jest każdorazowo przez Radę Komisji Fulbrighta w trakcie posiedzenia opiniującego aplikacje kandydatów; wypłaty regulowane na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów (reimbursement) po przedstawieniu faktury/dowodu zakupu. Więcej informacji na stronie FULBRIGHT ADVANCED RESEARCH AWARDS Zgłoszenia przyjmujemy do 28 czerwca 2013 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza konkurs na stypendia Fulbright Senior Advanced Research Awards w roku akademickim Stypendia są przeznaczone dla pracowników naukowych polskich wyższych uczelni i innych jednostek badawczych na realizację własnych projektów w uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendium zapewnia pokrycie kosztów utrzymania, ubezpieczenia i podróży do USA.

6 Co oferujemy: status Visiting Scholar w wybranej uczelni (za wyjątkiem szkół biznesu) wizę J-1 i podstawowe ubezpieczenie medyczne dla stypendysty na czas trwania stypendium wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny Jednorazowo: do $1500 (ekwiwalent w PLN refundowany po przedstawieniu biletu) na podróże, w tym na zakup powrotnego biletu lotniczego (return ticket) na przelot do USA i powrót do Polski oraz podróże po USA w trakcie trwania programu stypendialnego do $1500 (ekwiwalent w PLN refundowany po przedstawieniu biletu) na zakup biletu dla współmałżonka (jeśli stypendyście towarzyszy najbliższa rodzina (współmałżonek, niesamodzielne finansowo dzieci do 21 lat) przez minimum 80% czasu przyznanego stypendium) do $1500 na koszty zagospodarowania i pomoce naukowe Miesięcznie: stypendium w wysokości od $3000 do $3500 z przeznaczeniem na koszty utrzymania zależnie od miejsca pobytu w USA dodatek na koszty utrzymania max. do $250 - jedna osoba towarzysząca / max. do $350 - dwie lub więcej osób pozostałe koszty pobytu rodziny ponosi stypendysta Kto może aplikować? O stypendia mogą ubiegać się osoby, które są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta) oraz posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. Preferowani są kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich pięciu latach w USA na innych stypendiach oraz uzyskali tytuł doktora po 2002 roku. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które uczestniczyły w Programie Fulbrighta w tej samej kategorii. Czas trwania stypendium: od 3 do 12 miesięcy Wymagane dokumenty: wypełnione zgłoszenie on-line https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars (zawierające projekt badawczy, bibliografię, cv, listę publikacji oraz list zapraszający z uczelni amerykańskiej) formularz adresowy (wzór do pobrania poniżej) aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu 3 listy rekomendacyjne, wypełnione elektronicznie lub w wersji papierowej Jeden egzemplarz wydrukowanego zgłoszenia on-line wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 28 czerwca Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w grudniu Wyniki konkursu będą przekazane kandydatom w styczniu Ilość stypendiów zależy od przyznanego budżetu. Wysokość stypendium i dodatków zatwierdzana jest każdorazowo przez Radę Komisji Fulbrighta w trakcie posiedzenia opiniującego aplikacje kandydatów; wypłaty regulowane na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów (reimbursement) po przedstawieniu faktury/dowodu zakupu. Więcej informacji na stronie SZKOLENIA IV edycja seminarium w cyklu BADANIA KLINICZNE I EKSPERYMENTY MEDYCZNE ETYKA BADAŃ NAUKOWYCH I KLINICZNYCH W MEDYCYNIE I FARMACJI Warszawa, 13 czerwca 2013 r. Program:

7 10:00 Wykład wprowadzający i dyskusja: Konflikt interesów w badaniach klinicznych (badacz vs przemysł farmaceutyczny). Problem redagowania prac naukowych pochodzących z badań klinicznych. Badania kliniczne stanowią źródło ważnych informacji istotnych dla postępu terapii w nowoczesnej medycynie, dlatego też jest konieczne, aby uzyskiwane dane były wiarygodne i zgodne z tzw Evidence Based Medicine. W referacie zostaną omówione warunki, jakie muszą być spełnione celem zapewnienia takiej wiarygodności, przede wszystkim w kontekście istnienia i ujawnienia konfliktu interesów. Bardzo istotnym problemem w zapewnieniu wiarygodności badań jest również sposób przygotowywania publikacji pochodzących z tych badań, w szczególności ustosunkowanie się do zagadnienia redagowania takich prac przez wyspecjalizowane firmy typu medical writing. Omówione zostanie również zjawisko tzw. ghostwriting. Prof. dr hab. Andrzej Górski, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk oraz członek European Group on Ethics in Science and New Technologies Komisji Europejskiej. 10:45 Wykład i dyskusja: Ryzyko etyczne w badaniach biomedycznych: - Wymogi etyczne stawiane przez międzynarodowe dokumenty regulujące badania biomedyczne. - Rozbieżność interesów badaczy i probantów. - Niejednoznaczna rola sponsorów badań. - Kwestia granic dopuszczalnego ryzyka w badaniach. - Metodologia a etyka: podwójnie zaślepiona próba, placebo i inne kłopotliwe. - Problem pacjenta-probanta (uczestnika badań): ryzyko udziału w badaniach, ewentualność braku osobistych korzyści zdrowotnych. - Nadzór nad badaniami i funkcjonalność komisji bioetycznych. Czy można "obserwować śmiertelność" w toku badań? Prof. dr hab. Jan Hartman, Uniwersytet Jagielloński 11:30 Wykład i dyskusja: Evidence Based Medicine i etyczne aspekty prowadzenia badań klinicznych: - Czym jest dzisiaj Evidence Based Medicine - Poziomy wiarygodności badań klinicznych według GRADE i CEBM. - Etyczne problemy randomizacji. Zasada równowagi klinicznej (clinical equipoise). - Kazus badań klinicznych nad pozaustrojowym utlenowaniem krwi (ECMO). Dr Marcin Waligóra, Zakład Filozofii i Bioetyki, Uniwersytet Jagielloński 12:15 Przerwa 12:45 Wykład i dyskusja: Natura regulacji badań biomedycznych z udziałem ludzi a standard świadomej zgody: - wolność badań naukowych a miękki grupowy paternalizm etyki badań naukowych - instrumenty ochrony uczestników badań biomedycznych (w szczególności: zasada prymatu jednostki; wymóg konieczności i celowości badania; wymóg minimalizacji ryzyka i zachowania odpowiedniej relacji między ryzykiem a korzyściami badania; próg minimalnego ryzyka; wymóg uzyskania pozytywnej opinii niezależnej komisji bioetycznej) - świadoma zgoda uczestnika badania uzasadnianie etyczno-prawne, znaczenie, podstawowe elementy i proces uzyskiwania zgody; - ochrona uczestników badań naukowych a obowiązek poszanowania autonomii osoby. Dr Joanna Różyńska, Instytut Filozofii UW 13:30 Wykład i dyskusja: Fałszowanie wyników badań klinicznych. Podane zostaną definicje dotyczące fałszowania oraz fabrykacji badań. Zostaną przedstawione liczne przykłady najbardziej poważnych fabrykacji badań klinicznych oraz ich wpływ na praktykę lekarską. Pokazane będą zasady kontroli badań klinicznych. Na koniec zostaną przedstawione wyznania fałszerza czyli lekarza, który prowadził firmę wykonującą badania kliniczne na lekach, a który po złapaniu przedstawił triki, które pozwalały mu przez wiele lat na funkcjonowanie w tym intratnym biznesie. Dr hab. n. med. Marek Wroński, Rzecznik Rzetelności Naukowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akademickich przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 14:15 Przerwa 14:30 Wykład i dyskusja: Działalność Komisji Bioetycznych - doświadczenia i propozycje zmian w zakresie kompetencji i metodologii: - Elementy współczesnego systemu ochrony uczestników badań naukowych w biomedycynie. - Rodzaje badań naukowych w biomedycynie.

8 - Istniejąca versus postulowana sieć komisji bioetycznych. - Zakres uprawnień komisji bioetycznych. - Metody działania komisji bioetycznych. - Jakość pracy komisji bioetycznych. Dr hab. Marek Czarkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny 15:15 Wykład i dyskusja: Czy komisje bioetyczne będą nadal istnieć? - Problemy związane z pracą komisji bioetycznych. - Korzyści wynikające z oceny badań przez komisje bioetyczne. - Różnice między urzędowaniem bioetycznym a oceną bioetyczną. - Status opinii komisji bioetycznych. - Dlaczego komisje bioetyczne powinny nadal istnieć. Dr hab. n. med. Romuald Krajewski, Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej 16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów INFORMACJE ORGANIZACYJNE Termin: 13 czerwca 2013 r. Miejsce: Warszawa Koszt udziału 1 osoby wynosi: 550 zł + 23% VAT przy zgłoszeniu przesłanym do 17 maja 2013 r. 650 zł + 23% VAT przy zgłoszeniu przesłanym od 18 maja 2013 r. Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach. Zgłoszenia: Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego: faksem formularz w załączeniu bądź elektronicznie: Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń. Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres lub telefonicznie (022) Biuro organizacyjne: Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. spółka komandytowa tel. /22/ , /22/ fax /22/ , /22/ ul. Międzyborska 50, Warszawa NIP , KRS

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów Studia to ważny etap życia. To czas zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji, potrzebnych w budowaniu kariery zawodowej. To także

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM.

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM. Niniejszy raport krajowy został skompilowany i przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pełniące funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Strona 1 z 131 PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO wdrażanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED

REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Program "Europa dla obywateli" Cele ogólne rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku Warszawa, wrzesień 2004 roku 2 1. EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZWŁASZCZA W SZKOŁACH ŚREDNICH

Bardziej szczegółowo

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów MOBILNY STUDENT Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów Informator powstał w ramach realizacji projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 0 SPIS TREŚCI: I. Wstęp. Charakter i cele programu str. 2 II. Diagnoza stanu obecnego. Istniejące bariery w rozwoju umiędzynarodowienia str. 6 III. Kierunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWIILIZACYJNYCH STRATEGMED I. GRUPA TEMATYCZNA: KARDIOLOGIA I KARDIOCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo