ANDRZEJ STANISŁAW CIECHANOWIECKI KOLEKCJONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANDRZEJ STANISŁAW CIECHANOWIECKI KOLEKCJONER"

Transkrypt

1 Magdalena Białonowska ANDRZEJ STANISŁAW CIECHANOWIECKI KOLEKCJONER Jubileusz 85-lecia dra Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego, a także tegoroczny doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego dla czcigodnego Jubilata, jest okazją do niniejszego artykułu na temat jego działalności jako kolekcjonera jednego z aspektów jego aktywności. Postać i działalność Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego rysuje się bardzo wyraziście na tle powojennego kolekcjonerstwa polskiego. Andrzej Ciechanowiecki kolekcjoner, marszand i mecenas kultury, urodził się 28 września 1924 r. w Warszawie jako potomek senatorskiego rodu Ciechanowieckich herbu Dąbrowa, jedyny syn Jerzego Stanisława i Matyldy Marii z Osiecimskich-Hutten-Czapskich. Odebrał staranne wykształcenie w Warszawie, a następnie w Krakowie. W czasie II wojny światowej kontynuował naukę na tajnych kompletach w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie Zachodnim z zakresu historii sztuki, zaś po zakończeniu wojny ukończył studia na Akademii Handlowej w Krakowie oraz uzyskał magisterium z historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie wojny, w której brał udział jako ochotnik w kampanii wrześniowej i w powstaniu warszawskim, widział ogrom zniszczeń rodzimego dziedzictwa kulturowego, w tym pogrom kolekcji dzieł sztuki i księgozbiorów. W czasie studiów w Krakowie prowadził działalność społeczną i na przełomie 1946 i 1947 r. powołał do życia Klub Logofagów 1. W 1950 r. jako asystent profesora Adama Bochnaka podjął studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim, przerwane aresztowaniem w październiku tegoż roku. Został zwolniony 2 lutego 1956 r. i rehabilitowany. Po wyjściu z więzienia pracował jako kustosz w muzeum w Łańcucie i kontynuował prace badawcze nad złotnictwem krakowskim epoki baroku, rozpoczęte jeszcze przed aresztowaniem, a częściowo opublikowane w 1974 roku 2. W 1958 r. Andrzej Ciechanowiecki wyjechał z kraju na stypendium i postanowił pozostać za granicą. W latach przebywał na stypendium British Council i Fundacji Forda w Anglii i w Stanach Zjednoczonych oraz w Niemczech, gdzie w 1960 r. na Uniwersytecie w Tybindze obronił pracę doktorską na temat mecenatu artystycznego hetmana Michała Kazimierza Ogińskiego 3. Następnie w latach przebywał w Portugalii na stypendium Fundacji Gulbenkiana, gdzie prowadził studia nad meblarstwem portugalskim, fragmenty tych badań zostały opublikowane w 1964 roku 4. Do kraju zaczął powracać dopiero po 19 latach, ale cały czas utrzymywał ścisłe kontakty z naukowcami i przyjaciółmi w Polsce. Wiosną 1961 r. na stałe osiadł w Londynie i, jako uznany historyk sztuki, znający języki obce, mający szerokie stosunki towarzyskie, wszedł do grona wybitnych londyńskich marszandów. W latach był dyrektorem i udziałowcem w nowo powstałej galerii Mallett at Bourdon House, będącej filią Mallett & Son. Andrzej Ciechanowiecki wprowadził do repertuaru galerii zapomnianą wówczas rzeźbę, organizując ważne wystawy: Les Animaliers, Sculpture in Terracotta, Jules Dalou oraz Jean-Baptiste Carpeaux 5. Do 1986 r. był dyrektorem i udziałowcem, a w końcu właścicielem powstałej w czerwcu 1965 r. galerii handlowej Heim Gallery w Londynie, związanej z Galerie Heim w Paryżu. W tym okresie poza prowadzeniem działalności komercyjnej Andrzej Ciechanowiecki zorganizował 38 ważnych ekspozycji poświęconych przede wszystkim sztuce francuskiej i włoskiej 6. Wystawom towarzyszyły naukowo opracowane, ilustrowane katalogi w typie katalogu muzealnego, które były wówczas nowatorskimi publikacjami w przypadku komercyjnej galerii. Wystawy, urządzane dwukrotnie w ciągu roku, były szeroko komentowane na łamach periodyków fachowych zarówno angiel- 180

2 skich, jak i kontynentalnych 7, a także przez prasę codzienną 8. Wernisaże wystaw w Heim Gallery cieszyły się zainteresowaniem ze strony historyków sztuki, kuratorów i marszandów, a także londyńskiej socjety; niejednokrotnie przedstawiciele rodziny królewskiej przybywali na otwarcie wystaw, dwukrotnie nawet sama Królowa Matka. Heim Gallery, ciesząca się uznaniem kuratorów z największych muzeów w Europie i w Stanach Zjednoczonych, była obowiązkowym miejscem do odwiedzenia w Londynie. W latach Andrzej Ciechanowiecki był dyrektorem i właścicielem Old Masters Gallery w Londynie, kontynuując poprzednią działalność handlową na polu sztuki nowożytnej, ale bez wystaw. W 1995 r. po wypadku, jakiego Andrzej Ciechanowiecki doznał w Rzymie, galeria została zlikwidowana. Mieszkając i pracując w Londynie, Andrzej Ciechanowiecki prowadził ożywioną działalność kolekcjonerską zapoczątkowaną jeszcze w kraju, a uwarunkowaną wychowaniem. Wspomina, iż w jego przypadku było to staranne wychowanie, język, lektury, dobre szkoły i uniwersytet, obracanie się wśród dzieł sztuki, pamiątek historycznych. [ ] Była też tradycja kolekcjonerska: dziad ojczysty zbierał raczej pod kątem widzenia historycznoartystycznego, macierzysty zaś współczesne malarstwo polskie, szczególnie Malczewskiego, z którym się przyjaźnił 9. Władysław Michał Ciechanowiecki ( ), dziad ojczysty kolekcjonera, był miłośnikiem i znawcą sztuki, zbierał polskie szkło, miniatury i porcelanę. Ponadto wiadomo, iż w majątku rodzinnym Ciechanowieckich, w pałacu w Boczejkowie, w ziemi połockiej na Białorusi, znajdował się zbiór obrazów i mebli 10. Z kolei Kazimierz Robert Osiecimski-Hutten-Czapski ( ), dziadek ze strony matki Andrzeja Ciechanowieckiego, mający kontakty z krakowskim środowiskiem artystycznym (przyjaźnił się m.in. z Jackiem Malczewskim, Julianem Fałatem, Wojciechem Kossakiem, Ludwikiem Pugetem), zbierał malarstwo współczesne. To on oprowadzał wnuka po zabytkach i muzeach Krakowa, a szczególnie po Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, z umieszczoną na zewnętrznej części pawilonu muzealnego łacińską sentencją MONU- MENTIS PATRIAE NAUFRAGIO EREPTIS (Pamiątkom 1. Profesor Andrzej Ciechanowiecki podczas obchodów jubileuszu 85-lecia urodzin na Zamku Królewskim w Warszawie 1. Professor Andrzej Ciechanowiecki during celebration of the 85 th birthday jubilee at the Royal Castle in Warsaw ojczystym ocalonym z burzy dziejowej) 11. Idea, która przyświecała Emerykowi Hutten-Czapskiemu ( ), wielkiemu kolekcjonerowi i darczyńcy 12, stała się w niedługim czasie dewizą życiową Andrzeja Ciechanowieckiego. Andrzej Ciechanowiecki jeszcze w dzieciństwie zaczął zbierać znaczki pocztowe, a później numizmaty. Przed II wojną światową miał pokaźny zbiór monet od piastowskich po monety Stanisława Augusta. Kolekcja ta wraz z biżuterią rodzinną przepadła na początku wojny. Potem gromadził pamiątki historyczne, w tym głównie archiwalia rodzinne. Zbiór ten również przepadł na Wschodzie. Pasja kolekcjonerska nie opuściła Andrzeja Ciechanowieckiego nawet w czasie powstania i zaraz po wojnie. Na początku 1945 r. przyjeżdżał często do Warszawy, gdzie zamiast potrzebnego mu bardziej talerza gorącej zupy kupował antyki na targowisku przed hotelem Polonia. W czasie studiów w Krakowie zaczął handlować antykami. Spieniężenie tych antyków pozwoliło żyć jego matce i opłacać adwokatów podczas pobytu Andrzeja Ciechanowieckiego w więzieniu. Po wyjściu na wolność w 1956 r. Andrzej Ciechanowiecki zbierał malarstwo polskie; interesował się portretami sarmackimi, posiadał pokaźny zbiór prac Tadeusza Makowskiego, a nawet dzieła Tadeusza Kantora 13. Oczywistym wydaje się fakt, iż wyrobio- 181

3 2. Portret Księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, Élisabeth-Louise Vigée-Lebrun, 1793 r. Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich 2. Portrait of Prince Adam Kazimierz Czartoryski, Élisabeth-Louise Vigée-Lebrun, The Ciechanowiecki Foundation na kolekcjonerska żyłka odezwała się również na obczyźnie 14. Zainteresowania kolekcjonerskie Andrzeja Ciechanowieckiego, które zaowocowały stworzeniem autonomicznych kolekcji, możemy pogrupować w cztery dziedziny: 1 polonica, szeroko rozumiane, 2 francuskie szkice olejne, 3 medale, 4 brązy. Od samego początku pobytu w Londynie Andrzej Ciechanowiecki, doskonały znawca malarstwa i rzeźby, mający zawodowe kontakty z rynkiem sztuki, kierując się głębokim patriotyzmem wyszukiwał na zachodnim rynku antykwarycznym dzieła związane z Polską. Na wykształcenie się tego profilu zainteresowań kolekcjonerskich, jakim były polonica, wpłynęły wydarzenia wojenne, kiedy to był świadkiem rozgrabiania wspaniałych bibliotek i zbiorów dzieł sztuki w Mołodowie, we Lwowie i w Warszawie. W 1976 r. tak pisał do Andrzeja Ryszkiewicza: Jak wiesz, zbieram wszędzie nasze monumenta naufragio patriae erepta, część powoli wraca do Polski, reszta kiedyś, po mojej śmierci 15. Pierwsze zakupy poloniców sięgają 1962 r. były to m.in. Portret Marii Leszczyńskiej autorstwa Charlesa -André Van Loo 16 oraz Bitwa Piotra Michałowskiego. To, co przekraczało wówczas możliwości finansowe Andrzeja Ciechanowieckiego, sygnalizował polskim instytucjom kultury, które w latach 60. miały, co prawda skromne, możliwości zakupów dewizowych. I tak, za jego pośrednictwem wiele obiektów trafiło bądź powróciło do kolekcji wawelskiej 17, później do zbiorów odradzającego się Zamku Królewskiego w Warszawie, a także innych instytucji. Między innymi do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego dzięki staraniom kolekcjonera powrócił obraz Wenus i Amor Jana Massysa, datowany na lata 60. XVI w., stanowiący jeden z najcenniejszych obiektów tego muzeum 18, zaś Muzeum Książąt Czartoryskich odzyskało m.in. cenny obiekt arabeskowy kobierzec tzw. polski 19. Ciechanowiecki miał dostęp do katalogów aukcyjnych z całego świata, podróżując zawodowo odkrywał często nieznane lub źle zidentyfikowane obiekty związane z Polską, zaś dzięki niezliczonym kontaktom zawodowym i osobistym otwierały się przed nim również kolekcje prywatne w Europie. Uzyskanie poloniców wymagało wielkiego nakładu energii, czasu, szczęścia, często perswazji. Poza tym, jak wspomina sam kolekcjoner: Szybko rozeszła się wieść, iż istnieje jakiś wariat w Londynie, który kupuje polskie dzieła sztuki. [ ] Propozycje zakupu zaczęły jakby same z siebie do mnie napływać i otwierać drogę do skupienia choćby w części rozproszonego mienia kulturalnego Rzeczypospolitej 20. Tak było w przypadku Portretu Adama Kazimierza Czartoryskiego autorstwa Élisabeth Vigée- Lebrun, namalowanego w 1793 r. w Wiedniu. Kolekcjoner anegdotycznie wspomina, jak późnym wieczorem na ulicy w Mediolanie zaproponowano mu kupno portretu księcia Adama Czartoryskiego w czerwonym płaszczu. Andrzej Ciechanowiecki doskonale znał ten obraz, gdyż widział go w 1942 r. na zamku Potockich w Łańcucie, dobił więc targu na ulicy 21. Kolekcja poloniców powiększała się i w 1984 r. pojawiła się koncepcja utworzenia Fundacji. 4 października 1986 r. została powołana przez Sąd Wojewódzki w Warszawie Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie i był to wówczas jedyny tego rodzaju twór prawny w Polsce, który stał się przykładem dla innych fundacji rodzinnych, chociażby Fundacji im. Raczyńskich i Fundacji Książąt Czartoryskich. Oficjalną siedzibą Fundacji im. Ciechanowieckich jest Pałac pod Blachą w Warszawie, zaś jej majątek stanowi kolekcja dzieł sztuki, a także kapitał, pozwalający na działalność Fundacji 22. Wyróżniającą cechą Fundacji im. Ciechanowieckich, a zarazem jej 182

4 głównym założeniem, jest wzbogacanie kolekcji muzeów polskich w formie długotrwałych depozytów, a nie stałe eksponowanie zbiorów fundacyjnych w jednym miejscu. W 1989 r. w Pałacu pod Blachą odbyła się czasowa wystawa dzieł sztuki ze zbiorów Fundacji im. Ciechanowieckich. Zbiory Fundacji im. Ciechanowieckich obejmują blisko 3000 dzieł sztuki oraz archiwum i księgozbiór. W skład kolekcji artystycznej wchodzą cenne polonica odzyskane przez Andrzeja Ciechanowieckiego na Zachodzie. Jest to kolekcja malarstwa (głównie portrety osobistości polskich malowane m.in. przez Pierre a Subleyrasa, Pietra Longhiego, Louisa Tocqué, Louisa de Silvestre a, Élisabeth Vigée-Lebrun, François Gérarda, Marcella Bacciarellego), rzeźby (w dużej mierze popiersia osobistości historycznych autorstwa m.in. Cosima Fancelliego, Augustina Pajou, Bertela Thorvaldsena, Jeana Babtiste a Carpeaux oraz znaczna ilość brązów, o czym poniżej), rysunków i akwarel (autorstwa m.in. Jeana-Pierre a Norblina, Aleksandra Orłowskiego, Zygmunta Vogla, Jana Matejki), cennych tkanin (m.in. tapiserie z serii tkanin z przedstawieniami posągów antycznych bóstw w niszach, wykonanych dla Michała Kazimierza Ogińskiego, tapiseria z serii Dzieje św. Pawła, z herbem biskupa Załuskiego, wykonana we Flandrii po 1689 r., ponadto gobeliny z herbami Paców, kobierce z herbami Potockich i Radziwiłłów, pasy słuckie), mebli, złotnictwa i precjozów, numizmatów, broni oraz ceramiki. Zbiory Fundacji są stale powiększane przez jej założyciela, a znaczna ich część eksponowana jest we wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie, m.in. w Galerii Sztuki Zdobniczej. Ponadto zbiory Fundacji wzbogacają inne muzea w formie depozytów 23. Duża część poloniców z kolekcji Andrzeja Ciechanowieckiego trafiła do instytucji polskich jako dary. Spośród ponad 50 obiektów ofiarowanych Zamkowi Królewskiemu w Warszawie, liczne to portrety osobistości polskich 24, rzeźby, m.in. drewniana figura ludzkich rozmiarów Jan III Sobieski dłuta Pierre a Vaneau ( ), eksponowana w wyżej wspomnianej Galerii Sztuki Zdobniczej 25, a także obiekty rzemiosła artystycznego i starodruki. Do cennych darów wawelskich należy obraz Zmartwychwstanie Chrystusa autorstwa Bartholomaeusa Bruyna st. ( ), ofiarowany w 1986 roku 26. Krakowskiemu Muzeum Narodowemu darował Andrzej Ciechanowiecki m.in. Posążek konny Napoleona odlany z brązu w 1841 r., autorstwa Piotra Michałowskiego 27. Ponadto Ciechanowiecki był konsultantem przy organizowaniu Daru Rządu Niemieckiego, który trafił do Polski w 1980 r., oraz innych darów rządów zagranicznych dla Polski 28. Następnym autonomicznym zbiorem stworzonym przez Andrzeja Ciechanowieckiego była kolekcja francuskich szkiców olejnych z okresu od XVII do XIX w., licząca blisko trzysta obiektów. Kolekcja powstawała od wczesnych lat 60. XX w., a została sprzedana w 2002 r. w Paryżu. Andrzej Ciechanowiecki nabywał szkice olejne przeważnie na francuskim rynku sztuki, głównie w Paryżu, najczęściej jako anonimowe bądź zapomniane prace, przy czym głównym kryterium zakupu była ich wysoka jakość 29. Kolekcja stanowiła przegląd mistrzów złotego okresu malarstwa francuskiego i obejmowała szkice tak znanych artystów, jak Claude Vignon, Simon Vouet, Pierre Subleyras, François Boucher, Carle Vanloo, François-Pascal-Simon Gérard, Joseph-Marie Vien, Antoine-Jean Gros, Jean- Léon Gérôme, Henri Fantin-Latour, Jean-Baptiste Carpeaux oraz wysmakowane obrazy mniej znanych francuskich petits maîtres 30. W latach kolekcja szkiców olejnych Andrzeja Ciechanowieckiego została zdeponowana jako zbiór edukacyjny w Uniwersyteckim Muzeum Sztuki przy Uniwersytecie Nowego Meksyku w Albuquerque. W międzyczasie ze względu na przeglądowy i edukacyjny charakter rozważany był jej zakup przez National Gallery w Londynie wspólnie z Courtauld Institute of Art, to przedsięwzięcie nie doszło jednak do skutku. W latach obiekty z kolekcji brały udział w licznych wystawach: szkice były wypożyczane na ponad 50 ekspozycji tematycznych w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Japonii, większości z nich towarzyszyły katalogi. Najbardziej istotne były te poświęcone wyłącznie kolekcji Andrzeja Ciechanowieckiego. W latach prezentowane były na wystawie French Oil Sketches from an English Collection: Seventeenth Eighteenth, and Nineteenth Centuries 31. Kolejna niezwykle ważna wystawa, zatytułowana French Oil Sketches and the Academic Tradition: Selections from a Private Collection on Loan to the University Art Museum of the University of New Mexico pokazana była w latach w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce 32. Wystawa Francuskie szkice olejne a tradycja akademicka na życzenie kolekcjonera eksponowana była na Zamku Królewskim w Warszawie w terminie od 8 stycznia do 31 marca 1996 roku 33. Liczne wystawy świadczą o tym, jak znana i ceniona była ta kolekcja przez historyków sztuki. Historię kolekcji szkiców olejnych Andrzeja Ciechanowieckiego zamyka paryska aukcja. W odróżnieniu od pozostałych zbiorów kolekcjonera nie trafiła ona do Polski, gdyż nie pasowała profilem do kolekcji muzeów polskich, i w 2002 r. uległa rozproszeniu. Zanim doszło do licytacji, 46 szkiców olejnych najbardziej reprezen- 183

5 3. Figura drewniana Jana III Sobieskiego, Pierre Vaneau ( ). Dar Profesora Andrzeja Ciechanowieckiego dla Zamku Królewskiego w Warszawie 3. Wooden sculpture of Jan III Sobieski, Pierre Vaneau ( ). Gift of Professor Andrzej Ciechanowiecki for the Royal Castle in Warsaw tatywnych artystów dla tego zbioru kupiło Muzeum Sztuki w Los Angeles 34. Aukcja Importante collection d esquisses françaises du XVIIe au XIXe siècle została zorganizowana w Paryżu, w czerwcu 2002 roku 35. Większość obiektów została kupiona przez prywatnych kolekcjonerów francuskich. Kilka szkiców trafiło do instytucji muzealnych, m.in. Muzeum Luwru nabyło szkic Nieśmiertelna chwała Richelieu Phillipe a de Champagne, Muzeum- Zamek w Pau szkic pt. Anioł przerywający walkę u bram Paryża Jeana -François De Troya, zaś Muzeum Île-de-France w Sceaux szkic Portret rodziny księcia de Penthièvre przypisywany Janowi-Baptyście Charpentierowi 36. Paryska wenta zakończyła się sukcesem, a całkowity dochód z licytacji został przeznaczony na rzecz Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich 37. Przy okazji paryskiej aukcji Andrzej Ciechanowiecki podarował dwa obiekty ze swojej kolekcji muzeom francuskim: szkic pt. Alegoria odnosząca się do polityki Józefa II, autorstwa mało znanego lokalnego malarza Jeana Toula trafił do Muzeum Sztuk Pięknych w Bordeaux 38, zaś szkic Nicolasa Delobela pt. Alegoria przyłączenia Lotaryngii do Francji przypadł Muzeum Sztuk Pięknych w Nancy 39. Ponadto, kolekcjoner złożył w darze na rzecz Zamku Królewskiego w Warszawie Portret Ludwika XV w stroju koronacyjnym pędzla Louisa-Michela Van Loo 40. Prace autorstwa Louisa de Boullogne mł. Hagar i anioł, Lodovica Lippariniego Kain wraz z rodziną uciekający przed gniewem bożym oraz szkic Saint Agnes pędzla Henri ego Lehmana z 1859 r. trafiły jako dar do Uniwersyteckiego Muzeum Sztuki przy Uniwersytecie Nowego Meksyku w Albuquerque 41. Kolekcja szkiców olejnych Andrzeja Ciechanowieckiego, istniejąca blisko 40 lat, nazywana zbiorem o walorach encyklopedycznych 42 oraz une véritable anthologie de trois siècles de peinture française, du début de XVII e siècle à la fin du XIX e siècle 43, znana była cenionym historykom sztuki i muzealnikom, takim jak Pierre Rosenberg, Jacques Thuillier, Robert Rosenblum, Antoine Schnapper, Anne Sérullaz czy Sylvain Laveissière. O jej wysokim poziomie świadczy fakt, iż dziś część obiektów z tejże kolekcji eksponowana jest w salach wspomnianych wyżej muzeów. Andrzej Ciechanowiecki, znawca rzeźby nowożytnej, stworzył również odrębną kolekcję w tej dziedzinie kolekcję brązów. Zainteresowanie rzeźbą z brązu rozwinął w Londynie przy okazji uprawianego tam zawodu marszanda, ale sam określa je również jako typowo kolekcjonerską coup de foudre 44. Było ono naturalną konsekwencją zamiłowania do złotnictwa, którym zajmował się naukowo, co skierowało uwagę kolekcjonera ku rzeźbie małych rozmiarów, szczególnie ku złoconym brązom. Na początku kariery antykwarycznej Andrzej Ciechanowiecki zauważył, iż temat rzeźby z brązu jest niewystarczająco zbadany i wymaga studiów oraz opracowań naukowych. Pracując dla Mallet at Bourdon House, zorganizował wspominane wyżej wystawy rzeźby francuskiej, w tym ekspozycje brązów. Należy zaznaczyć, iż Andrzej Ciechanowiecki wraz z angielskimi i niemieckimi badaczami przyczynił się do rozwoju studiów nad brązami francuskimi. Od połowy lat 60. XX w. Andrzej Ciechanowiecki nabywał dzieła wielkich rzeźbiarzy francuskich końca XIX i początku XX w., francuskie brązy z XVII i XVIII w., renesansowe brązy niemieckie oraz klasycystyczne brązy włoskie. Brązy złocone lub srebrzone były niezwykłą rzadkością, poszukiwaną na ówczesnym rynku antykwarycznym 45. Z biegiem lat i w miarę powiększania się kolekcji, Andrzej Ciechanowiecki zaczął nabywać obiekty wykonane przez jednego mistrza. Wyodrębnił w swoim zbiorze grupę około 50 dzieł, w części złoconych brązów, anonimowego, dotąd niezidentyfikowanego niemieckiego mistrza, aktywnego około połowy XVII w., który praktykował najprawdopodobniej w Augsburgu. Prace nad jego identyfikacją nadal są prowadzone przez Andrzeja Ciechanowieckiego i od nazwiska kolekcjonera mistrz ten określany jest w literaturze przedmiotu jako Ciechanowiecki Master

6 Kolekcja brązów została włączona do zbiorów Fundacji im. Ciechanowieckich i dziś większa jej część eksponowana jest we wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie. Kolejną kolekcją stworzoną przez Ciechanowieckiego jest zbiór złotych i złoconych medali i plakiet, liczący blisko 900 obiektów. Kolekcja powstawała od połowy lat 60. XX w. i zanim weszła do zbiorów Fundacji im. Ciechanowieckich, przechodziła burzliwe losy. Część jej tworzą obiekty z pierwotnych zbiorów Jamesa O Byrne a i Alfreda Morrisona 47. Medale z kolekcji Jamesa O Byrne a, kolekcjonera z Liverpoolu zmarłego pod koniec XIX w., pojawiły się na rynku antykwarycznym po 70 latach od śmierci zbieracza i część z nich została zakupiona przez Andrzeja Ciechanowieckiego w połowie lat 60. XX w. na aukcji w Chriestie s. Dużą część obiektów kolekcjoner nabył u antykwariuszy i numizmatyków. Andrzeja Ciechanowieckiego interesowały tylko medale złote i złocone, i to było głównym wyznacznikiem tworzenia kolekcji 48. Richard Falkiner, specjalista w dziedzinie numizmatyki i medali, który pomagał Andrzejowi Ciechanowieckiemu w formowaniu kolekcji, jest również autorem wstępu do jej katalogu. Katalog autorstwa Jacquesa Fischera omawia 460 obiektów i powstał przy okazji wystawy pt. Sculpture in Miniature. The Andrew S. Ciechanowiecki Collection of Gilt & Gold Medals and Plaquettes, która pokazywana była w J.B. Speed Art Museum w Louisville w 1969 r., a następnie w Muzeum Sztuk Pięknych w Houston 49. Kolekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród kuratorów muzeów w Stanach Zjednoczonych, a od 1975 r. zdeponowana była w Muzeum Sztuk Pięknych w Bostonie 50. W lutym 1980 r. w bostońskim muzeum doszło do nieszczęśliwego wypadku z magazynów skradziono złotą biżuterię chińską oraz kilkanaście obiektów z kolekcji złotych i złoconych medali Andrzeja Ciechanowieckiego, a ponad 200 zostało zarysowanych pilnikiem 51. Następnie kolekcja została włączona do zbiorów Fundacji im. Ciechanowieckich. Powiększona o nowe obiekty, trafiła na Zamek Królewski w Warszawie, gdzie w Gabinecie Numizmatycznym jest eksponowana setka najlepiej zachowanych i najciekawszych obiektów Satyr porywający nimfę, brąz złocony, XVII w., Mistrz Ciechanowieckiego. Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich 4. Satyr abducting a Nymph, gilded bronze, seventeenth century, the Ciechanowiecki Master. The Ciechanowiecki Foundation (Fot. 1 K. Wiśniewski; 3 M. Bronarski; 4 A. Badach) Kolekcja złotych i złoconych medali oraz plakiet Andrzeja Ciechanowieckiego jak sama nazwa zbioru wskazuje obejmuje obiekty wykonane ze złota bądź złoconego srebra, najczęściej jednak ze złoconego brązu. Materiał, czyli względy estetyczne, oprócz względów historyczno -geograficznych, zazwyczaj branych pod uwagę w kolekcjach tego typu, stały się motywem przewodnim gromadzenia kolekcji. Medale i plakiety wchodzące w jej skład to obiekty od XV do XX w. 53, pochodzące z Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niderlandów, Polski, Portugalii, Rosji, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Szwecji. W kolekcji znajdują się obiekty wykonane przez znanych medalierów i rzeźbiarzy, jak Massimiliano Soldani -Benzi, Alessandro Algardi, Guillaume Dupré, Jean Mauger, Jean Jacques i Albert Désiré Barré, Benedetto Pistrucci czy Jean Bertrand Andrieu 54. Działalność kolekcjonerska Andrzeja Ciechanowieckiego została nazwana przez Andrzeja Ryszkiewicza kolekcjonerstwem naukowym 55, czyli opartym na naukowej wiedzy. Ponadto jego zbieractwo, nacechowane patriotyzmem narodowym, wskazuje na tak charakterystyczną cechę polskiego kolekcjonerstwa. Można bowiem powiedzieć, iż hasło monumentis naufragio patriae ereptis, zaczerpnięte od Emeryka Hutten-Czapskiego, było wyraźnie obecne w działalności największych kolekcjonerów polskich, w poczet których wpisał się Andrzej Ciechanowiecki. Model kariery Ciechanowieckiego jako marszanda zbliżony jest do działalności Henryka Bukowskiego 56, wskazywanego przez A. Ryszkiewicza jako jego poprzednik 57. Kolekcjoner poprzez liczne dary na rzecz muzeów, ale przede wszystkim przekazując swój zbiór stworzonej przez siebie Fundacji, zmienił charakter swojej kolekcji z prywatnego na publiczny 58. Dał tym samym początek nowoczesnemu modelowi własności prywatnej kolekcji na gruncie muzealnictwa polskiego, jednocześnie inspirując do podejmowania podobnych działań, takich jak Fundacja im. Raczyńskich i Fundacja Książąt Czartoryskich. 185

7 Przypisy 1 Klub Logofagów, uważany za pierwowzór Klubów Inteligencji Katolickiej, został rozwiązany przez A. Ciechanowieckiego w 1950 r. patrz: A. Ciechanowiecki, Klub Logofagów, [w:] Klub Logofagów wspomnienia, oprac. A. Rozmarynowicz, Kraków 1996, s ; T. Chrzanowski, Adi i Logofagi, Tygodnik Powszechny R. XXXIX: 1985, nr 21 (1874), s. 4; Tenże, Przemówienia wygłoszone z okazji nadania członkostwa honorowego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, [w:] Wystąpienia z okazji nadania dr. Andrzejowi Stanisławowi Ciechanowieckiemu członkostwa honorowego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, honorowego obywatelstwa miasta Ciechanowca, doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, członkostwa honorowego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego [b. m. d.], s Patrz A. Ciechanowiecki, Złotnicy czynni w Krakowie w latach , [w:] Materiały do bibliografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. VI, Buenos Aires-Paryż 1974, s A. Ciechanowiecki, Michał Kazimierz Ogiński und sein Musenhof zu Słonin. Untersuchungen zur Geschichte der polonischen Kultur und ihrer europäischen Beziehungen im 18. Jahrhundert, Köln Tenże, Spain and Portugal, [w:] Word Furniture, red. H. Hayward, London 1964, s , , , The Animaliers. French Animal Sculpture of the 19 th Century [katalog wystawy], Mallett at Bourdon House, London, 14 th -30 th November, London 1962; Sculpture in Terracotta. Small Terracottas & Bozzetti of five Centuries [katalog wystawy], Mallett at Bourdon House, London, 22 nd October-9 th November, London 1963; Sculptures by Jules Dalou ( ) [katalog wystawy], Mallett at Bourdon House, London, 28 th April-9 th May, London 1964; Sculptures and Sketches by Jean Babtiste Carpeaux ( ) [katalog wystawy], Mallett at Bourdon House, London, 24 th May-12 th June, London Italian Paintings & Sculptures of the 17 th and 18 th centuries (1966), Forty Paintings & Sculptures from the Gallery s Collections (1966), Recent acquisitions in Paintings and Sculptures (1967), Baroque Sketches, Drawings & Sculptures (1967), French Paintings & Sculptures of the 18 th century (1968), French Paintings & Sculpture of the 17 th century (1968), Baroque Paintings, Sketches and Sculptures for the Collector (1968), Paintings by Paul Huet ( ) and some contemporary French sculpture (1969), French portraits in Painting and Sculpture ( ) (1969), Baroque Art for the Collector (1969), Mannerist Paintings and Sculptures (1970), Paintings and Sculptures of the Baroque (1970), Fourteen Important Neapolitan Paintings (1971), Faces and Figures of the Baroque (1971), Venetian Drawings of the 18 th century (1972), Sculptures of the 15 th & 16 th centuries (1972), Paintings & Sculptures, (1972), Paintings & Sculptures of the Italian Baroque (1973), Thorvaldsen: Drawings and Bozzetti. A loan exhibition from the Thorvaldsen Museum in Copenhagen (1973), Religious and biblical themes in French Baroque Painting (1974), From Poussin to Puvis de Chavannes. A loan exhibition of French Drawings from the Collections of the Musé e des beaux arts at Lille (1974), French Drawings Neo-classicism (1975), Paintings by Luca Giordano (1975), German Baroque Drawings. A loan exhibition from the collection of various Museums in the Federal Republic of Germany organized by the Kunstmuseum in Düsseldorf (1975), John Flaxman (1976), Italian Paintings & Sculptures of the 17 th and 18 th centuries (1976), 100 American Drawings from J.D. Hatch Collection. A loan exhibition from the Collection of John Davis Hatch (1977), Aspects of French Academic Art, (1977), The Finest Drawings from the Museums of Angers (1977), The Baroque in Italy: Paintings and Sculptures, (1978), Forgotten French Art from the First to the Second Empire (1978), Recent acquisitions: French Paintings & Sculptures of the 17 th and 18 th century (1979), 100 of the finest Drawings from Polish Collections (1980), From Tintoretto to Tiepolo (1980), Art as decoration (1981), Seven centuries of European Sculpture (1982), Portraits & Figures in Paintings & Sculptures, (1983), Paintings & Sculptures of three centuries (1984). 7 Wybrane recenzje: B. Wadia, Classicists and Romantics of Baroque, Arts Review, vol. 18: 1966, nr 18, s. 30; L. Frohlich-Bume, Bildhausstellung des 17. Jahrhunderts in der Heim Galerie in London, Weltkunst, vol. 38: 1968, nr 16, s ; F.N. Arnoldi, An Exhibition of Italian Sculpture in London, The Burlington Magazine, vol. 114: 1972, nr 834, s ; T. Crombie, Naples to the Netherlands, Apollo, vol. 87: 1973, nr 135, s ; J. Kenworthy-Browne, Drawings and Models by Thorwaldsen, The Connoisseur, vol. 184: 1973, nr 742, s ; D. Irwin, Thorvaldsen in London, The Burlington Magazine, vol. 116: 1974, nr 850, s , 63; A. Laing, German Baroque Drawings, The Burlington Magazine, vol. 118: 1976, nr 874, s , 45; D. Irwin, John Flaxman s Drawings, The Burlington Magazine, vol. 118: 1976, nr 878, s. 333, ; Ch. McCorouodale, French Academic Art , The Connoiseur, vol. 188: 1977, nr 784, s. 309; S. Beguin, Drawings from the Museum of Angers, The Burlington Magazine, vol. 120: 1978, nr 901, s , , 259; E.K.W., Baroque Art at the Heim Gallery, The Burlington Magazine, vol. 120: 1978, nr 905, s ; R. Verdi, London. Heim Gallery, The Burlington Magazine, vol. 122: 1980, nr 929, s. 580, ; T. Crombie, A Portfolio from Poland, Apollo, vol. 94: 1980, nr 808, s. 68; F. Spalding, Arts as Decoration, Art Rewiev, vol. 33: 1981, nr 599, s Liczne recenzje na łamach m.in. The Times, The Daily Telegraph. 9 Cyt. za A. S. Ciechanowiecki, Słowo wstępne, Projekt 1990, nr 5, s Podczas I wojny światowej, w obliczu zbliżania się 186

8 frontu, na polecenie Marii Luizy Kimens ( ), babki Andrzeja Ciechanowieckiego, przewieziono z Boczejkowa do Moskwy meble, obrazy i najcenniejsze przedmioty oraz archiwum rodzinne. Jak dotąd nie udało się odnaleźć kolekcji ani rodowych dokumentów. Patrz: S. Dumin, A. Rachuba, J. Sikorska-Kulesza, Ciechanowieccy herbu Dąbrowa, Warszawa 1997, s Pawilon przy ul. Wolskiej (dziś ul. Piłsudskiego 12), był własnością Emeryka Hutten-Czapskiego od 1894 r., muzeum jego imienia otwarte zostało w 1902 r. Patrz: M. Kocójowa, Fundator Kolekcji Emeryk Hutten-Czapski ( ) jako człowiek i kolekcjoner, [w:] Monumentis Patriae Emerykowi Hutten-Czapskiemu w 110. rocznicę śmierci Muzeum Narodowe w Krakowie, red. J. Skorupska, Kraków 2006, s ; J. Skorupska, Darowizna rodziny Czapskich w 1903 roku, [w:] Ibidem, s M. Kocójowa, op. cit., s Relacja z rozmowy z A. Ciechanowieckim przeprowadzonej w Solcu Zdroju. 14 A. Ryszkiewicz, Na wystawie zbiorów fundacji Ciechanowieckich, Projekt 1990, nr 5, s Ibidem. 16 Obraz do 1989 r. w zbiorach Fundacji im. Ciechanowieckich, w 1999 r. darowany przez A. Ciechanowieckiego Zamkowi Królewskiemu, w 2000 r. zdeponowany w Wersalu wymiennie za dwa portrety Marcello Bacciarellego przedstawiające rodziców króla Stanisława Augusta. Patrz: Zbiory Fundacji im. Ciechanowieckich. Wybór dzieł sztuki polskiej i z Polską związanych ze zbiorów Fundacji im. Ciechanowieckich [katalog wystawy], Pałac pod Blachą w Warszawie, Warszawa 1989, nr kat. 28; D. Juszczak, H. Małachowicz, Malarstwo do Zamek Królewski w Warszawie. Katalog zbiorów, Warszawa 2007, nr kat Za pośrednictwem A. Ciechanowieckiego powrócił do kolekcji wawelskiej Portret Gian Jacopa Caraglia, złotnika królewskiego Parisa Bordone ( ) z ok r. Obraz nabyty przez A. Ciechanowieckiego w 1968 r., odkupiony przez Juliana Godlewskiego z Lugano w 1972 r. i ofiarowany na Wawel. Patrz: A. Ciechanowiecki, Polonica na Wyspach Brytyjskich, Londyn 1966, s. 197; Zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu, red. J. Szablowski, Warszawa 1990, s. 232; AZK PZS II 25, Teka Dary Muzealiów, J. Godlewski obraz: Paris Bordone, J.J. Caraglio, karta Obraz został odnaleziony w Heidelbergu w 1976 r., wykupiony od ówczesnych właścicieli przez A. Ciechanowieckiego, przekazany do Muzeum UJ w r Patrz: A. Jasińska, Malarstwo obce w zbiorach Collegium Maius. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Katalog, t. 2, Kraków 2003, s. 13, ; Skarby Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 600-lecie odnowienia Akademii Krakowskiej [katalog wystawy], red. R. Banaszewski, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 11 maj - 15 lipiec 2000, Kraków 1999, s Obiekt znajdował się w kolekcji Czartoryskich, został zagarnięty przez Niemców z Muzeum Czartoryskich w Krakowie w 1940 r. Kobierzec tzw. polski został wystawiony na aukcji w Christie s w Londynie w 1990 r., licytacja została wstrzymana przez A. Ciechanowieckiego, który następnie współfinansował proces sądowy i koszty ugody między austriackim antykwariuszem a Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. W wyniku ugody obiekt powrócił do kraju w 1997 r. Patrz: Z. Żygulski, Bezcenny kobierzec odzyskany, Cenne, bezcenne, utracone 1997, nr 6; pl/cenne/art.php?dz=1&id= FC, Archiwum Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego, cz. VI (nieopracowana), teczka nr 37, 44, 59, A. S. Ciechanowiecki, Słowo wstępne, s Relacja z rozmowy z A. Ciechanowieckim przeprowadzonej w Londynie. 22 Celem Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich jest gromadzenie, wystawianie, przechowywanie, zabezpieczanie, zapewnienie konserwacji oraz naukowe opracowanie zbiorów dzieł sztuki przekazanych przez Andrzeja Ciechanowieckiego do Fundacji. Patrz: Statut Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich z Zamku Królewskim w Warszawie, Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie, pl. Zamkowy 4, Warszawa; Fundacja udziela stypendiów zagranicznych dla Polaków, finansuje bądź współfinansuje wydawnictwa z dziedziny historii sztuki, genealogii i heraldyki, m.in. wielotomowe dzieło Romana Aftanazego Materiały do dziejów rezydencji wydawane przez Instytut Sztuki PAN, Siedziby Kiszków i Radziwiłłów na Białorusi w XVI-XVIII wieku. Opisy z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych, oprac. J. Zawadzki, Warszawa Patrz: S. Dumin, A. Rachuba, J. Sikorska, op. cit., s Depozyty w Zamku Królewskim na Wawelu: m.in. dwie tapiserie Herkules i Saturn, z serii tkanin z przedstawieniami posągów antycznych bóstw w niszach, wykonanych w Słonimiu w warsztacie Johanna Karla Kletscha, w latach dla hetmana wielkiego litewskiego Michała Kazimierza Ogińskiego dla dekoracji jego rezydencji w Słonimiu. Pozostałe depozyty w Zamku Królewskim na Wawelu patrz: Zbiory wawelskie. Zakupy depozyty dary [katalog wystawy], Zamek Królewski na Wawelu, czerwiec sierpień 1992, Kraków 1992, nr kat. 35, il. 2, nr kat. 34, il. 3, nr kat. 38, il. 13, nr kat. 39, il. 14, nr kat. 37, il. 15; Zbiory wawelskie. Zakupy depozyty dary [katalog wystawy], Zamek Królewski na Wawelu, lipiec październik 2007, Kraków 2007, nr kat. 71, il. 43, nr kat. 36, il. 6; Zbiory wawelskie. Nabytki 2008 [katalog wystawy], Zamek Królewski na Wawelu, czerwiec wrzesień 2008, Kraków 2008, nr kat. i il. 38, s Depozyty w Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim: Galeria Portretów Krasickich, złożona z 28 portretów en grisaille, namalowanych przez F. Klossa w 1786 r., uzupełniona o 6 portretów z okresu od końca XVII w. do 1840 roku. Depozyty w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze: m.in. obrazy autorstwa T. Kuntze-Kunicza, artysty urodzonego w Zielonej Górze. Depozyty w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie 19 obrazów o tematyce religijnej. Depozyty w Muzeum-Zamku w Łańcucie m.in. portrety Potockich. Poza tym depozyty w Muzeum w Wilanowie, Muzeum Narodowym w Poznaniu i Warszawie. 44 obiekty zdeponowane w Muzeum Polskim w Rapperswilu. 187

9 Informacje przekazane przez kustosza kolekcji Fundacji im. Ciechanowieckich, p. Ewę Halls. 24 D. Juszczak, H. Małachowicz, op. cit., nr kat. 121, 127, 171, 180, 198, 199, 324, 355, 377, 399, Patrz: Księga wpływu muzealiów. Zarząd Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa, pl. Zamkowy 4, za lata Księga darów II, s. 181, nr Zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu, red. J. Szablowski, Warszawa 1990, s. 232; Zmartwychwstanie Barthela Bruyna powróciło na Wawel, Echo Krakowa R. XL: 1986, nr 111 (12157), s. 1-2; FC, Archiwum Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego, FC/1251/94, Polish Museums (including Wawel), list r. 27 Piotr Michałowski Wystawa dzieł artysty w dwusetną rocznicę urodzin [katalog wystawy], red. J. K. Ostrowski, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2000, s , nr kat. 456; J. K. Ostrowski, Piotr Michałowski, Warszawa 1985, s ; FC, Archiwum Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego, FC/1251/94, Polish Museums (including Wawel), list r. 28 D. Juszczak, H. Małachowicz, op. cit., s J. Coignard, Esquisses d un vie, Connaissance des Arts 2002, nr 595, s Przemówienie prof. dr. hab. Andrzeja Rottermunda, dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, wygłoszone na otwarciu wystawy Francuskie szkice olejne a tradycja akademicka w dniu 8 stycznia 1996 roku, Kronika Zamkowa 1996, nr 1/33, s French Oil Sketches from an English Collection: Seventeenth Eighteenth, and Nineteenth Centuries [katalog wystawy], red. J. Patrice Marandel, Museum of Fine Arts w Houston, Indianapolis Museum of Art w Louisville, J. B. Speed Museum w Providence, Museum of Art przy Rhode Island School of Design w Providence, Elvehjem Art Center w Madison, University Art Gallery w Binghamton, Cummer Gallery of Art w Jacksonville, Institute of Art w Minneapolis, , Houston French Oil Sketches and the Academic Tradition, Selections from a Private Collection on Loan to the University Art Museum of the University of New Mexico, Albuquerque [katalog wystawy], red. P. Walch, J. Barnes, J. Patrice Marandel, D. Gustafson, A. Laing, A. Latreille, Mint Museum of Art, Charlotte, NC, October 14, December 11, 1994; Society of the Four Arts, Palm Beach, FL, January 6, February 5, 1995; Arkansas Arts Center, Little Rock, AR, March 2, June 4, 1995; Michael C. Carlos Museum, Atlanta, GA, September 22, November 19, 1995; New York Philadelphia Ta sama wystawa, w nieco zredukowanej formie, z ww. katalogiem, była prezentowana w Dahesh Museum w Nowym Jorku, w terminie 22 wrzesień styczeń Faktu prezentowania wystawy w Warszawie nie uwzględnia ww. katalog wystawy. Patrz: Przemówienie prof. dr. hab. Andrzeja Rottermunda..., op. cit., s ; H. Małachowicz, Francuskie szkice olejne, Kronika Zamkowa 1996, nr 1/33, s J.P. Marandel, French Oil Sketches from the Los Angeles County Museum of Art. 17th Century 19th Century, Los Angeles 2002, s. IX, 2-3, 46-47, 70-71, 76-77; FC, Archiwum Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego, cz. VI, poz [Marandel: Personal], Faktura z dnia Importante collection d esquisses françaises du XVIIe au XIXe siècle [katalog aukcyjny], Drouot Richelieu, Paris, vendredi 28 juin, E. Bobrowska-Jakubowska, G. Jakubowski B. de Weydenthal, Aukcja kolekcji Andrzeja Ciechanowieckiego, Gazeta Antykwaryczna 2002, nr 10 (79), s. 61; Importante collection d esquisses..., s. 25, E. Bobrowska-Jakubowska, G. Jakubowski B. de Weydenthal, op. cit., s. 60; J. Coignard, op. cit., s Importante collection d esquisses..., s Ibidem, s Ibidem, s University of New Mexico. Art Museums. Highlights of the Collections, red. P. Walch, Albuquerque 2001, s. 55, 65, J.P. Marandel, Ambiguïtés de l esquisse, Connaissance des Arts 1995, nr 514, s Cyt. za J. Coignard, op. cit., s H. Demoriane, Vous aussi, devenez collectionneur de bronzer, Connaissance des Arts 1965, nr 163, s Ibidem, s European Bronzes from the Quentin Collection [katalog wystawy], M. Leithe-Jasper, P. Wengraf, The Frick Collection, New York, 28 th September nd January 2005, New York 2004, s ; T. Knox, Art in Trust for Poland, Apollo, vol. CLXI: 2005, nr 520, s. 70; (Autor tej grupy brązów określany jest również jako Fitzwilliam Master od depozytu grupy brązów z kolekcji A. Ciechanowieckiego w Fitzwilliam Museum w Cambridge, patrz: Ch. Avery, La Spezia. Museo Civico Amedeo Lia. Sculture: bronzetti, placchette, medaglie, La Spezia 1998, s ) Określenie Ciechanowiecki Master stosowane jest w opisach obiektów brązowych przez renomowane galerie rzeźby, np. Danny Katz Ltd. London (patrz: www. katz.co.uk/satyr-and-satyress-desktopdefault.aspx?tabid= 6&tabindex=5&objectid= ). 47 Sculpture in Miniature. The Andrew S. Ciechanowiecki Collection of Gilt & Gold Medals and Plaquettes, [katalog wystawy], red. Jacques Fischer, The J.B. Speed Art Museum, Louisville, 20 th October-23 rd November 1969, London 1969, s Relacja z rozmowy z Richardem Falkinerem przeprowadzonej w Evesham. 49 Przy okazji pokazu w Houston, kolekcjoner podarował tamtejszemu muzeum Medal Napoleona Bonaparte z 1801 r., autorstwa Jean Pierre Droza. 50 Heim Gallery records, , Research Library, The Getty Research Institute, Accession number , Box 4, Folder 11, List z dnia Heim Gallery records, , Research Library, The Getty Research Institute, Accession number , Box 4, Folder 11, List z dnia list , Folder 13, Raport o stanie uszkodzenie 204 obiektów. 188

10 52 Nowe nabytki zostały naukowo opracowane przez Marię Stahr, specjalistkę w dziedzinie numizmatyki. Niepublikowany spis jej autorstwa obejmuje 368 obiektów poza katalogiem drukowanym J. Fischera. Patrz: M. Stahr, Fundacja zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie. Kolekcja złotych i złoconych plakiet i medali. 368 medali poza katalogiem drukowanym, Poznań Niepublikowany spis znajduje się w Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie, pl. Zamkowy 4, Warszawa, udostępniony autorce dzięki uprzejmości kustosza zbiorów Fundacji. 53 Do najstarszych medali należy włoski Medal Taddeo di Guidacci Manfredi, wykonany przez złotnika i medaliera Gianfrancesca Enzolę, w 1461 r. Patrz: Sculpture, nr kat. i il. 299, 300; M. Stahr, op. cit., poz. 247, 248. Do najnowszych medali należy Medal Andrzeja S. Ciechanowieckiego z okazji siedemdziesięciolecia, wykonany przez Gustawa Zemłę w 1994 roku. 54 Sculpture, nr kat. i il. 126, 136, 141, , 167, 169, 177, 179, , 187, 208, 215, 216, 219, 229, 299, 300, 386, 452.; M. Stahr, op. cit., poz. 74, 131, 134, 144, , 187, 247, A. Ryszkiewicz, Na wystawie zbiorów Fundacji Ciechanowieckich, Projekt 1990, nr 5, s Henryk Bukowski ( ) kolekcjoner i antykwariusz. Założyciel działającego do dzisiaj w Sztokholmie znanego domu aukcyjnego Bukowskis. Kolekcjonował polonika, a następnie przekazywał w darze do Biblioteki Akademii Umiejętności, Biblioteki Jagiellońskiej, Muzeum Narodowego w Krakowie, Towarzystwa Przyjaciół Nauki w Poznaniu, zasłużył się dla Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. Patrz: A. Lewak, Bukowski, Henryk, [w:] Polski słownik biograficzny, red. W. Konopczyński, t. III, Kraków 1937, s A. Ryszkiewicz, Na wystawie zbiorów, s. 8; Tenże, O zbiorach Fundacji imienia Ciechanowieckich, Biuletyn Historii Sztuki, R. LIV: 1992, nr 4, s Por. Z. Żygulski, Funkcje publiczne zbiorów prywatnych, [w:] Zbiory publiczne a kolekcjonerstwo prywatne. Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego w przeszłości i dzisiaj. Sesja naukowa w Muzeum Narodowym w Warszawie zorganizowana przez pracowników Zbiorów Sztuki Starożytnej, listopad 1998, red. J. Lipińska, Warszawa 2000, s Magdalena Białonowska Andrzej Stanisław Ciechanowiecki Collector Andrzej Ciechanowiecki, collector, art merchant and patron of the arts, was born on 28 September 1924 in Warsaw. In 1961 Ciechanowiecki settled in London, where as an acclaimed art historian he joined a group of eminent art merchants. In he was a shareholder of the Mallet Gallery at Bordoun Mouse. As an owner of the Heim Gallery in , Ciechanowiecki organised 38 exhibitions dedicated to French and Italian art and accompanied by scientific catalogues, which continue to be recognised as essential points of reference for other publications. Finally, in Ciechanowiecki was the head of the Old Masters Gallery. Living and working in London, he remained an active collector and compiled four collections: 1. Polonica, 2. French oil sketches, 3. bronze sculptures and 4. medals. Borrowing E. Hutten Czapski s motto: monuments neuralgia patria ereptis, Ciechanowiecki searched the Western antiquities market for works connected with Poland. His Polonica collection became part of the Ciechanowiecki Family Collection Foundation at the Royal Castle in Warsaw, founded in 1986 and today encompassing almost 3000 works of art, an archive and a book collection. The art collections consist of paintings (mainly portraits by, i.a. P. Subleyras, L. Tocqué, L. de Silvestre, E. Vigée- Lebrun, F. Gérard, M. Bacciarelli), sculptures (i.a. A. Pajou, B. Thorvaldsen, J.-B. Carpeaux and a considerable number of bronzes), drawings and watercolours (i.a. J.-P. Norblin, J. Matejko), valuable fabrics (i.a. precious tapestries, carpets with the coats of arms of the Potocki and Radziwiłł families, kontusz sashes), furniture, goldsmithery and valuables ancient coins, weapons and pottery. The majority of the artworks is exhibited at the Royal Castle in Warsaw. The collection of French oil sketches from the seventeenthnineteenth century included almost 300 exhibits the works of, i.a. S. Vouet, P. Subleyras, F. Boucher, F. Gérard, L. Gérôme and J.-B. Carpeaux. 46 sketches were purchased by the Los Angeles County Museum and the rest was auctioned in The bronze collection includes French bronzes from the seventeenth and eighteenth century, Renaissance German bronzes and Classicistic Italian bronzes. Ciechanowiecki distinguished a group of works by an as yet unidentified German master working around the middle of the seventeenth century, since then discussed in literature on the subject as the Ciechanowiecki Master. The last collection of almost 900 gold and gold-plated medals and plaques from the fifteenth-twentieth century has been executed by well-known medallists and sculptors. The activity pursued by A. Ciechanowiecki can be described as scientific collecting, i.e. based on a scientific knowledge of the subject matter. Distinguished by national patriotism, his collections additionally emphasise this highly characteristic quality present in the tradition of Polish collecting. 189

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie Kilka słów na temat Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum jest największą instytucją muzealną w Polsce

Bardziej szczegółowo

MAGDALENA BIAŁONOWSKA KILKA KART Z BIOGRAFII ANDRZEJA STANISŁAWA CIECHANOWIECKIEGO Z MATERIAŁÓW DO PRACY DOKTORSKIEJ

MAGDALENA BIAŁONOWSKA KILKA KART Z BIOGRAFII ANDRZEJA STANISŁAWA CIECHANOWIECKIEGO Z MATERIAŁÓW DO PRACY DOKTORSKIEJ MAGDALENA BIAŁONOWSKA KILKA KART Z BIOGRAFII ANDRZEJA STANISŁAWA CIECHANOWIECKIEGO Z MATERIAŁÓW DO PRACY DOKTORSKIEJ Poniższy tekst powstał z okazji jubileuszu 85-lecia urodzin profesora Andrzeja Stanisława

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 20 czerwca 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 20 czerwca 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 20 czerwca 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 20 czerwca 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Muzeum Narodowe w Krakowie, zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich.

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich. Historia Szkoły bogata, ciekawa, mało znana Odcinek 17. Czy wiesz, że uznanym artystą malarzem i równocześnie nauczycielem tej szkoły był Jan Kazimierz Olpiński, który uczył w niej rysunków, a jego twórczość

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

FASHION CULTURE POLAND-GREAT BRITAIN UNITED IN FASHION

FASHION CULTURE POLAND-GREAT BRITAIN UNITED IN FASHION www.fashionculture.pl OFERTA SPONSORSKA PRZY SZTUCE FASHION CULTURE W ROLI GŁÓWNEJ: Polsko-Brytyjska Kultura i Sztuka SCENA: MUZEUM PAŁAC w Wilanowie Organizator: Polska Wszechnica w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Muzealnictwo i ochrona zabytków 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

ALFRED WYSOCKI Maćkowa Ruda 67 16-503 Krasnopol tel. 605 651 648

ALFRED WYSOCKI Maćkowa Ruda 67 16-503 Krasnopol tel. 605 651 648 ALFRED WYSOCKI czterdzieści Urodziłem się 20 grudnia 1950 roku w Warszawie. W latach 1969-1974 studiowałem na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, m.in. u profesorów: Ludwika Maciąga,

Bardziej szczegółowo

WYSTAWA I PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH Z OKAZJI JUBILEUSZU 40-LECIA MUZEUM MIASTA ŁODZI

WYSTAWA I PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH Z OKAZJI JUBILEUSZU 40-LECIA MUZEUM MIASTA ŁODZI WYSTAWA I PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH Z OKAZJI JUBILEUSZU 40-LECIA MUZEUM MIASTA ŁODZI Wystawa czasowa Dziedzictwo dwóch kultur Kolekcja rodziny Poznańskich z Muzeum Polskiego w Rapperswilu 9 października

Bardziej szczegółowo

Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru

Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru 1.Jakiego koloru szatę miał na sobie Stefan Batory w obrazie Marcina Kobera pt.,,portret Stefana Batorego? a)

Bardziej szczegółowo

Pałac Pod Blachą ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ

Pałac Pod Blachą ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ Pałac Pod Blachą ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ W pałacu Pod Blachą obecnie prezentowane są: odtworzony Apartament Księcia Józefa Poniatowskiego z lat 1804 1813

Bardziej szczegółowo

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy Odkłamywacz PO - Kultura się liczy PAKT DLA KULTURY Co najmniej 1% wszystkich wydatków budżetowych Uczestnictwo w kulturze i twórcza aktywność obywateli jako priorytety polityki rządu i samorządów Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

W imieniu Polski Walczącej

W imieniu Polski Walczącej Pisarski i publicystyczny dorobek Korbońskiego otwiera trylogia, W imieniu Kremla i W imieniu Polski Walczącej. Tom po raz pierwszy opublikował w ramach Biblioteki Kultury Instytut Literacki w Paryżu w

Bardziej szczegółowo

Muzeum Pałac w Wilanowie - czerwona kamionka böttgerowska (wszystkie obiekty)

Muzeum Pałac w Wilanowie - czerwona kamionka böttgerowska (wszystkie obiekty) Muzeum Pałac w Wilanowie - czerwona kamionka böttgerowska (wszystkie obiekty) 1. Czarka - filiżanka Wil.336 1710-1715 (1708-1710?) 4,5 x 13,1 x 9,9 Warszawa 1980, s.45, gabl.16, poz.2, il.46 (oprac. E.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

- o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-33-07 Druk nr 1624 Warszawa, 6 kwietnia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

2. SZKATUŁA KRÓLEWSKA ZE ŚWIĄTYTNI SYBILLI W PUŁAWACH

2. SZKATUŁA KRÓLEWSKA ZE ŚWIĄTYTNI SYBILLI W PUŁAWACH W POSZUKIWANIU MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH Cykl poświęcony historii tego najstarszego polskiego muzeum, ludziom, którzy je tworzyli i kształtowali oraz dziełom sztuki i pamiątkom historycznym, które stanowią

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW SŁANIA 22.10.1921 Czeladź Data i miejsce urodzin Czesława Słani. 1927 Przeprowadzka wraz z rodziną do wsi Osmolice koło Lublina 1945 Wstąpienie do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1947-1949

Bardziej szczegółowo

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - czerwona kamionka böttgerowska (wszystkie obiekty)

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - czerwona kamionka böttgerowska (wszystkie obiekty) Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - czerwona kamionka böttgerowska (wszystkie obiekty) 1. Czarka - filiżanka Wil.336 1710-1715 (1708-1710?) 4,5 x 13,1 x 9,9 Warszawa 1980, s. 45, gabl.16, poz.2,

Bardziej szczegółowo

Monety i plakaty w muzeum

Monety i plakaty w muzeum Monety i plakaty w muzeum Muzeum Mazowieckie w Płocku planuje na piątek, 29 maja wernisaż dwóch wystaw próbnych, obiegowych i okolicznościowych monet przekazanych przez Narodowy Bank Polski oraz polskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. PROGRAM CFW 2014 *szczegóły mogą ulec zmianie. 22.03.2014 sobota

PROGRAM. PROGRAM CFW 2014 *szczegóły mogą ulec zmianie. 22.03.2014 sobota PROGRAM PROGRAM CFW 2014 *szczegóły mogą ulec zmianie 22.03.2014 sobota 15.00 CRACOW FASHION AWARDS PREMIERY Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232 (obowiązują zaproszenia) I etap konkursu dla

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum-Zamek w Łańcucie, zwane dalej Muzeum",

Bardziej szczegółowo

I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie Odbył się w Krakowie dniach od 8 do 11 września 2005 roku. Uczestniczyło w nim 60 naukowców z całego świata. Celem Kongresu było określenie stanu nauki

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

Kraków 2014. Fotografie Pawła Krzana

Kraków 2014. Fotografie Pawła Krzana Kraków Fotografie Pawła Krzana Mroźna, zimowa panorama z klasztorem Kamedułów na Srebrnej Górze w Lesie Wolskim Cold winter s view of Kamedułów Cloister on Silver Hill in the Wolski Forest Styczeń January

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH 1914 Sekretarz Towarzystwa Numizmatyczno-Archeologicznego w Krakowie Członek Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie

Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie Rapperswil, 2.09-06.09 2015 02.09 (środa) przyjazd i rejestracja w ośrodku konferencyjnym 19.00 kolacja 03.09 (czwartek)

Bardziej szczegółowo

[I] nventoriumśladów J a n P o t o c k i n a Z a m k u w Ł a ń c u c i e

[I] nventoriumśladów J a n P o t o c k i n a Z a m k u w Ł a ń c u c i e F OTOGRAFIE, F ilm, P rojekt G RAFICZNY P HOTOGRAPHS, F ilm, G RAPHIC D ESIGN P HOTOGRAPHIES, F ilm, P rojet G raphique Quay Brothers [I] nventoriumśladów J a n P o t o c k i n a Z a m k u w Ł a ń c u

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ Apartament Wielki Galeria Owalna Niegdyś sala przejściowa, przez którą prowadziła droga do loży królewskiej w kolegiacie św. Jana.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie

S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie Załącznik do zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 14 maja 2003 r. S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Warszawie, zwane dalej Muzeum, powstało

Bardziej szczegółowo

Wokół restytucji polskich dóbr kultury

Wokół restytucji polskich dóbr kultury Wokół restytucji polskich dóbr kultury Wśród wielu norm prawa międzynarodowego, jakie zostały pogwałcone przez III Rzeszę w latach II wojny światowej, były i te, które nakazywały ochronę dóbr kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Autor: Konrad Czarny. Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale

Autor: Konrad Czarny. Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale Autor: Konrad Czarny Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale Małopolskie Muzeum Pożarnictwa Położenie Opis Historia powstania muzeum Krótka biografia założyciela Zbiory muzealne Promocja muzeum Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr Grzegorz Frydryk Urodzony w 1976 roku w Rzeszowie. W latach 1997-2002 studia w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom w 2002 roku w Pracowni Malarstwa prof. Ireny Popiołek-Rodzińskiej

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach 2002 2005 członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, artysta grafik, człowiek wielkiego serca i wielu

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed

Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Abstract The paper presents basic information about the Museum of Medical University of Gdansk: main fields of interests, the collection

Bardziej szczegółowo

6 X 2012 SPACERY WARSZAWSKIE PAŁACE KRAKOWSKIEGO PRZEDMIEŚCIA

6 X 2012 SPACERY WARSZAWSKIE PAŁACE KRAKOWSKIEGO PRZEDMIEŚCIA 6 X 2012 SPACERY WARSZAWSKIE PAŁACE KRAKOWSKIEGO PRZEDMIEŚCIA W sobotę, 6 października grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w Spacerze Warszawskim, cyklicznej imprezie turystycznej organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

GUSTAV VIGELAND A RZEŹBA MŁODEJ POLSKI

GUSTAV VIGELAND A RZEŹBA MŁODEJ POLSKI MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE GUSTAV VIGELAND A RZEŹBA MŁODEJ POLSKI Realizacja projektu Styczeń 2009 Grudzień 2010 SPIS TREŚCI O Muzeum 3 Opis projektu 4 Partner projektu 5 Dotychczasowa realizacja 6 Nadchodzące

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich. w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU

WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich. w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU Dorota Folga Januszewska Polski Komitet Narodowy ICOM PONOWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW KULTURY

Bardziej szczegółowo

Z JASKINI DO GWIAZD! WSPOMNIENIA Z WYJAZDÓW NA WYSTAWY

Z JASKINI DO GWIAZD! WSPOMNIENIA Z WYJAZDÓW NA WYSTAWY Z JASKINI DO GWIAZD! WSPOMNIENIA Z WYJAZDÓW NA WYSTAWY Tak rozpoczynaliśmy każdą wyprawę na spotkanie ze sztuką! WYJAZD I MUZEUM ARCHEOLOGICZNE Wspomnienie Pan Zdzisław: Pani przewodniczka bardzo ciekawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 758 UCHWAŁA NR XLVI/450/2014 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zagłębia w

Bardziej szczegółowo

MUZEUM CO TO TAKIEGO?

MUZEUM CO TO TAKIEGO? MUZEUM CO TO TAKIEGO? Anita Broda, Alicja Mironiuk Nikolska Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna 2013, Warszawa Muzeum Nazwa muzeum pochodzi od greckiego słowa s museion czyli świątynia Muz. Jest to

Bardziej szczegółowo

ZAMKI i PAŁACE POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

ZAMKI i PAŁACE POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI ZAMKI i PAŁACE POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI TERMIN 4-6 listopada 2011 PROGRAM: Poznao Kórnik Rogalin Witaszyce - Gołuchów Dobrzyca Śmiełów Poznao 1 dzieo: Godzina 11:00 zbiórka w Poznaniu na ul. Matejki, parking

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

WYSTAWY CZASOWE Bursztyn Myrta Wystawa pod patronatem Profesora Władysława Bartoszewskiego Prezentowana od 14 czerwca do 30 września 2007

WYSTAWY CZASOWE Bursztyn Myrta Wystawa pod patronatem Profesora Władysława Bartoszewskiego Prezentowana od 14 czerwca do 30 września 2007 Bursztyn Myrta Wystawa pod patronatem Profesora Władysława Bartoszewskiego Prezentowana od 14 czerwca do 30 września 2007 Centrum Wystawowo-Konferencyjne Zamku Królewskiego na Wawelu Dzieła zadziwiające

Bardziej szczegółowo

20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata"

20/12/2005 Kursk wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu Łzy świata 2005 20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata" Współorganizator: Muzeum Sportu i Turystyki oraz Galeria Ostrołęka. Wystawa czynna do 17 stycznia 2006.

Bardziej szczegółowo

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA Program wykładów 20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA 28 kwietnia 2010, godz. 17.00 Dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Historia sztuki 2. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy. 3. Poziom i kierunek studiów: st. niestacjonarne I

Bardziej szczegółowo

LISTA OBIEKTÓW DO TRANSPORTU DO ZAMKU KRÓLEWSKIEGO I ZWROTÓW DO WŁAŚCICIELI LP WYMIARY /Z RAMĄ/ PRZYWÓZ Z ZWROT DO OBIEKT

LISTA OBIEKTÓW DO TRANSPORTU DO ZAMKU KRÓLEWSKIEGO I ZWROTÓW DO WŁAŚCICIELI LP WYMIARY /Z RAMĄ/ PRZYWÓZ Z ZWROT DO OBIEKT Załącznik nr 1 do SIWZ WYSTAWA NAPOLEON I SZTUKA LISTA OBIEKTÓW DO TRANSPORTU DO ZAMKU KRÓLEWSKIEGO I ZWROTÓW DO WŁAŚCICIELI LP WYMIARY /Z RAMĄ/ PRZYWÓZ Z ZWROT DO OBIEKT MALARSTWO: OBRAZY Z MUZEÓW FRANCUSKICH

Bardziej szczegółowo

PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ. mała wystawa o wielkiej rzeczy

PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ. mała wystawa o wielkiej rzeczy PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ mała wystawa o wielkiej rzeczy Od 26 listopada 2012 roku w sali wystaw Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, prezentowana jest wystawa pt. Pałac Dzieduszyckich

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW WYSPIAŃSKI I JÓZEF MEHOFFER KOLEDZY I RYWALE ZE SZKOLNEJ ŁAWKI. Ewelina Sobczyk - Podleszańska

STANISŁAW WYSPIAŃSKI I JÓZEF MEHOFFER KOLEDZY I RYWALE ZE SZKOLNEJ ŁAWKI. Ewelina Sobczyk - Podleszańska STANISŁAW WYSPIAŃSKI I JÓZEF MEHOFFER KOLEDZY I RYWALE ZE SZKOLNEJ ŁAWKI Ewelina Sobczyk - Podleszańska Stanisław stan się sławny Mateusz dar Boga Ignacy ognisty Józef niech Bóg pomnoży Stanisław Wyspiański

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE zaprasza na pierwszą w Polsce wystawę malarstwa i rysunku Boba Dylana.

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE zaprasza na pierwszą w Polsce wystawę malarstwa i rysunku Boba Dylana. WYSTAWA MALARSTWA I RYSUNKU BOBA DYLANA NA CAMERIMAGE Dodano: 21.10.2014 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE zaprasza na pierwszą w Polsce wystawę malarstwa i rysunku Boba

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14. 11. 2011 r. (poz. 76) Statut Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Łazienki

Bardziej szczegółowo

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO WYBRANE WYSTAWY I NAGRODY 2012 Internationales Literaturfestival Berlin. Wykłady, seminaria, warsztaty ilustracja książki dziecięcej 7. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów.

Bardziej szczegółowo

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 POPLENEROWA WYSTAWA MALARSTWA XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 GMINNE CENTRUM KULTURY W SZYDŁOWIE URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE Historia Pleneru malarskiego w Szydłowie sięga

Bardziej szczegółowo

Donatorce - w hołdzie. Odnowione obrazy z daru Karoliny Lanckorońskiej. Prezentowana od 7 VIII do 15 XI 1998 r.

Donatorce - w hołdzie. Odnowione obrazy z daru Karoliny Lanckorońskiej. Prezentowana od 7 VIII do 15 XI 1998 r. Donatorce - w hołdzie. Odnowione obrazy z daru Karoliny Lanckorońskiej. Prezentowana od 7 VIII do 15 XI 1998 r. 11 sierpnia 1998 r. profesor Karolina Lanckorońska, jedna z najbardziej zasłużonych kobiet

Bardziej szczegółowo

Regulamin Muzeum Sue Ryder w Warszawie

Regulamin Muzeum Sue Ryder w Warszawie W uzgodnieniu: Załącznik do uchwały Nr 11 z Zarządu Fundacji Sue Ryder 8 września 2010 r. 8 września 2010 Regulamin Muzeum Sue Ryder w Warszawie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Muzeum Sue Ryder w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 49956-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 49956-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 49956-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

MARZENA JAGIEŁŁO. hermeneutyka chleba powszedniego

MARZENA JAGIEŁŁO. hermeneutyka chleba powszedniego MARZENA JAGIEŁŁO hermeneutyka chleba powszedniego 1 MARZENA JAGIEŁŁO kom. 728 881 188 mjawa@o2.pl www.behance.net/mjawa Urodzona w Starachowicach. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego

Bardziej szczegółowo

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych Pan Tadeusz powstał w Paryżu w latach 1833-34, w czasie gdy Polska na ponad sto lat zniknęła

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE. Rzym, 17-21 września 2014 r.

XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE. Rzym, 17-21 września 2014 r. XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE Rzym, 17-21 września 2014 r. Aula Jana Pawła II przy kościele św. Stanisława w Rzymie Via delle Botteghe Oscure 15 Program

Bardziej szczegółowo

Janusz Przybylski. Grafika i malarstwo

Janusz Przybylski. Grafika i malarstwo Janusz Przybylski Grafika i malarstwo wrzesień-październik 2014 W stałej ekspozycji jednej z najważniejszych galerii sztuki współczesnej na świecie, w Tate Gallery w Londynie, niewiele dzieł pochodzi z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wilanow-palac.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wilanow-palac.pl 1 z 5 2015-02-17 13:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wilanow-palac.pl Warszawa: Usługi tłumaczeń pisemnych z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Aukcja 28

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Aukcja 28 PAPERY WARTOŚCOWE 772 *772. 3 % Bon obrony przeciwlotniczej 20 złotych 40,- 800,- - 8 000,- MEDALE POLSKA 773 *773. Zygmunt Waza *15*94* medal koronacyjny Zygmunta Wazy i Anny Av: dwa popiersia i napis,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Monety kolekcjonerskie SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Bolesław Chrobry SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

Bardziej szczegółowo

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora. XVII edycja. www.kronenberg.org.pl Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora. XVII edycja. www.kronenberg.org.pl Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora XVII edycja www.kronenberg.org.pl Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Nagroda Prof. Aleksander Gieysztor (1916-1999) Patron Nagrody prof. Aleksander Gieysztor,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Maria

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z zoopsychologiem Barbara Tomaszewską Termin: Od: 18-01-2011, 9:00 Do: 18-01-2011

Spotkanie z zoopsychologiem Barbara Tomaszewską Termin: Od: 18-01-2011, 9:00 Do: 18-01-2011 Spotkanie z zoopsychologiem Barbara Tomaszewską Termin: Od: 18-01-2011, 9:00 Do: 18-01-2011 Spotkanie Filia LBP nr 2, ul. Pomorska Spotkanie z zoopsychologiem Barbara Tomaszewską wstęp wolny Przegląd kolęd

Bardziej szczegółowo

Iwona Danielewicz PROPOZYCJA DLA KOLEKCJONERA. SZTUKA FRANCUSKA W ZBIORACH ANDRZEJA CIECHANOWIECKIEGO HEIM GALLERY

Iwona Danielewicz PROPOZYCJA DLA KOLEKCJONERA. SZTUKA FRANCUSKA W ZBIORACH ANDRZEJA CIECHANOWIECKIEGO HEIM GALLERY Iwona Danielewicz PROPOZYCJA DLA KOLEKCJONERA. SZTUKA FRANCUSKA W ZBIORACH ANDRZEJA CIECHANOWIECKIEGO Wystawa Le siècle français. Francuskie malarstwo i rysunek XVIII w. ze zbiorów polskich zorganizowana

Bardziej szczegółowo

ALBUM PROFESORA HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

ALBUM PROFESORA HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO ALBUM PROFESORA HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO FOTOGRAFIE POCHODZĄ ZE ZBIORÓW RODZINY NIEWODNICZAŃSKICH, ZBIORÓW WSPÓŁPRACOWNIKÓW PROFESORA I ARCHIWUM NAUKI PAU/PAN W KRAKOWIE Z. Gołąb-Meyer Prof. Henryk Niewodniczański

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji).

UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji). UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji). Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

EUGENIUSZ EIBISCH WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ

EUGENIUSZ EIBISCH WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ EUGENIUSZ EIBISCH WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ Akt olej, płótno, 65,5 54 cm, Ptaki, l. 1938 1945 olej, sklejka, 41,5 50 cm, sygnowany p. d.: Ebiche w katalogu wystawy, Polski Paryż. Ecole de Paris. Kolekcja

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ZAMKOWA ARX REGIA OŚRODEK WYDAWNICZY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE

KRONIKA ZAMKOWA ARX REGIA OŚRODEK WYDAWNICZY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE KRONIKA ZAMKOWA ARX REGIA OŚRODEK WYDAWNICZY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE Redaktor naukowy Wydawnictw Zamku Królewskiego ANDRZEJ ROTTERMUND Sekretarz Wydawnictw Zamku Królewskiego BEATA NOWACKA Redakcja

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

38. Otwarce wystawy Sztuka Sakralna ziemi Chełmskiej 1992 r. we wnętrzu dawnej cerkwii unickiej pw. Św. Mikołaja

38. Otwarce wystawy Sztuka Sakralna ziemi Chełmskiej 1992 r. we wnętrzu dawnej cerkwii unickiej pw. Św. Mikołaja 38. Otwarce wystawy Sztuka Sakralna ziemi Chełmskiej 1992 r. we wnętrzu dawnej cerkwii unickiej pw. Św. Mikołaja 39. Otwarcie sesji naukowej Dop piekna nadprzyrodzonego. Rozwój sztuki sakralnej od X do

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI IM. KAROLA BEYERA

POLSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI IM. KAROLA BEYERA POLSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI IM. KAROLA BEYERA WARSZAWA LUTY CZERWIEC 2013 PLAN ODCZYTÓW I TERMINARZ ZEBRAŃ ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO PTN W OKRESIE LUTY CZERWIEC 2013 4 lutego Gabinet

Bardziej szczegółowo

Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera

Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera Środowisko rodzinne Ks. Bonawentura Metler urodził się 7 lipca 1866r. we wsi Ciążeń w powiecie słupeckim w ziemi kaliskiej. Był synem Bernarda i Marii z domu

Bardziej szczegółowo

XXV WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA 2015

XXV WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA 2015 XXV WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA 2015 P R O G R A M DATA 10.00-12. 00 WYKŁADY 12.00 13.00 Przerwa obiadowa 13. 00-16. 00 SEMINARIA Wt 30/VI Sr. 1/VII 2/VII Przyjazdy uczestników (zakwaterowanie ESDM, ul. Długa

Bardziej szczegółowo

Mikołaj Smoczyński. Bibliografia Bibliography. Bibliografia obejmuje pozycje znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki MOCAK-u.

Mikołaj Smoczyński. Bibliografia Bibliography. Bibliografia obejmuje pozycje znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki MOCAK-u. Kraków, 21.03.2015 Mikołaj Smoczyński Bibliografia Bibliography Bibliografia obejmuje pozycje znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki MOCAK-u. The bibliography includes publications available in the

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/706/13 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie

UCHWAŁA NR XXXVIII/706/13 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie UCHWAŁA NR XXXVIII/706/13 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie Na podstawie art. 20 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Maria

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Ryszard Wroczyński POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Przedruk z wydania drugiego /W ydaw nictw o m Wrocław 2003 SPIS TREŚCI Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Podsadecki - artysta zapomniany Wystawa rysunków w 40-tą rocznicę śmierci artysty

Kazimierz Podsadecki - artysta zapomniany Wystawa rysunków w 40-tą rocznicę śmierci artysty Kazimierz Podsadecki - artysta zapomniany Wystawa rysunków w 40-tą rocznicę śmierci artysty Wernisaż: 14 października 2010, godz. 19.00 Wystawa potrwa do 28 października 2010 Galeria Sztuki ATTIS Ryszard

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 0009 Anna Kołaczyk. Liczba kart, dokumentów, stron, fotografii, map, etc.

Zespół nr 0009 Anna Kołaczyk. Liczba kart, dokumentów, stron, fotografii, map, etc. Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Milanówku Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku ul. Spacerowa 4 05-822 Milanówek Zespół nr 0009 Anna Kołaczyk Lp. Numer zespołu (wg formatu: archiwum / zespół /

Bardziej szczegółowo

Współcześni Medyceusze. Sztuka współczesna a świat biznesu

Współcześni Medyceusze. Sztuka współczesna a świat biznesu Współcześni Medyceusze. Sztuka współczesna a świat biznesu Michał Suchora Katarzyna Wąs Warszawa 29.10.2015 r. Sztuka cenniejsza niż złoto - nie tylko o inwestowaniu 923 000 PLN Wojciech Fangor M 58 1970

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne. 2. Kod modułu kształcenia 05-WWH-23-HistSzt

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne. 2. Kod modułu kształcenia 05-WWH-23-HistSzt OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia Historia sztuki nowożytnej 2. Kod modułu kształcenia 05-WWH-23-HistSzt 3. Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy 4. Kierunek

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo