ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA"

Transkrypt

1 OO-909 Warszawa Nr INSPEKTORAT UZBROJENIA Dot. zadania nr 6 - BIOS możliwości, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, Dot. zadania nr 6 - Pytanie nr 1: ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr referencyjny IU/25 7/VII-52/ZO/PN/AE/DOS/K/2012, Zamawiający działając zgodnie nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego dla resortu obrony narodowej, W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania prowadzonego w trybie przetargu Dotyczy: postępowania 1U72571V11-52/ZO/PN!AE!DOS!K!2012 z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz udzielanymi wyjaśnieniami: ultrabook ultrabook MN Dotyczy SIWZ rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia pkt. 7 Zamawiający określa termin wykonania zamówienia na 21 dni od daty zawarcia umowy. Czy biorąc pod uwagę, że na potrzeby realizacji zamówienia będzie zamawiany u producenta sprzęt nowy, Pytanie nr 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ultrabooka nie posiadającego w BIOS wymienionej w pytaniu możliwości. NBU; czy Zamawiający dopuści ultrabook, który nie posiada w funkcji podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BiOS informacji 0: dacie jego wyprodukowania oraz wielkości pamięci cache L3; spełniający wszystkie pozostałe parametry Zamawiającego? Pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ultrabooka posiadającego baterię 6-komorową, min. 60 WHr, Lilon, spełniaj ącego wszystkie pozostałe parametry zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. komorow 62WHr, Lu-lon, spełniający wszystkie pozostałe parametry Zamawiającego? NBU; czy Zamawiający dopuści ultrabook posiadający baterię 6 zamówień publicznych (t.j. Dz. U. wg rozdzielnika Warszawa, dnia r.

2 Zamawiający wydłuża termin dostawy do 30 dni. Zamawiający wymaga aby dostarczony terminal dysponował 1 portem wejściowym DVI-1 oraz 1 Dot. Zadanie 11 - Zestaw VTC - mobilny, Elementy wyposażenia, punkt la. portem HDMI. Port DVI-I jest kompatybilny z portem I{DMJ z wykorzystaniem przejściówek. zastosowaniem przejściówki DVI-HDMI w celu zapewniania 1 portu HDMI? W związku z tym, czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie posiadające 2 porty wejściowe Dyl-I z Pytanie nr 4: Dot. Zadanie 11 - Dot. Zadanie 11 - Dot. Zadanie 11 - Zestaw Zestaw VTC - mobilny, Zestaw VTC - mobilny, ML wideo w protokołach, punkt 4 obrazu w szeregu różnych rozdzielczości. Wśród wymienionych rozdzielczości znajdują się między Hz (UXGA). Rozdzielczości te nie są obsługiwane przez kodek C40 stanowiący VTC High Defnition Typ 1, warunki równoważności, Połączenia Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia zapewniającego możliwość wysłania i odbierania podstawę wyspecyfikowanego w tym punkcie terminala CTS-P55C40-K9. innymi Hz (SXGA), Hz (WXGA+), Hz (WSXGA+), W warunkach równoważności dla terminale VTC High Definition Typ 1, w punkcie 4, Pytanie nr 8: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga aby dostarczony terminal posiadał fabrycznie wbudowany w urządzeniu port LAN/Ethernet 10/100/1000. Zamawiający wymaga aby dostarczony terminal dysponował 1 portem LANfEthernet 10/100/1000 LANlEthernet 10/100? Elementy wyposażenia, punkt 5. Na potrzeby transmisji wideo nie ma konieczności aby wideo terminal dysponował portem LAN 10/100/1000, w związku z tym czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania posiadające port Mbit. Pytanie nr 7: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. jako porty wejścia audio posiada porty typu XLR? Zamawiający wymaga wejść audio typu mini-jack. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które Elementy wyposażenia, punkt 3. Pytanie nr 6: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza stosowania przejściówek DyI-HDMI. VTC - Zamawiający wymaga aby dostarczony terminal dysponował 1 portem wyjściowym HDMI, Port Dyl-I jest kompatybilny z portem HDMI z wykorzystaniem przejściówek. W związku z tym, czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie posiadające 1 port wyjściowy Dyl-I z zastosowaniem przejściówki DyI-RDMI w celu zapewniania 1 portu HDMI? mobilny, Elementy wyposażenia, punkt 2a Pytanie nr 5: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza stosowania przejściówek DyI-I-LDMI. do 40 dni czyli czasu niezbędnego na wyprodukowanie oraz dostawę urządzeń? dedykowany pod zamówienie, Zamawiający może wydłużyć wymagany czas wykonania zamówienia

3 }-IDMI. Port DVI-I jest kompatybilny z portem [IDMI z wykorzystaniem przejściówek. Pytanie nr 9: rozdzielczości? Zamawiający nie oczekuje w tym punkcie dostarczenia urządzenia obsługującego te rozdzielczości. wyposażenia, punkt lb. VTC High Definition Typ 1, warunki równoważności, Elementy Zamawiający wymaga aby dostarczony terminal dysponował 1 portem wejściowym Dyl-I oraz 2 porty ML Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga aby dostarczony terminal posiadał fabrycznie wbudowane w urządzeniu 2 porty LANfEthernet 10/100/1000. Zamawiający wymaga aby dostarczony terminal dysponował 2 portami LAN!Ethemet 10/100/1000 LAN/Bthernet 10/100? Mbit. 10/100/1000, w związku z tym czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie posiadające port VTC High Defnition Typ 1, Elementy wyposażenia, punkt 5. Na potrzeby transmisji wideo nie ma konieczności aby wideo terminal dysponował portami LAN Pytanie nr 13: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Dot Zadanie 12 VTC I{igh Definition Typ 1, Elementy wyposażenia, punkt 4b. Zamawiający wymaga wyjść audio typu HDMI. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym port wyjściowy audio F[DMI jest współdzielony z portem wyjściowym wideo IIDMI? Pytanie nr 12: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. portem wejściowym wideo HDMI? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym port wejściowy audio HDMI jest współdzielony z VTC High Defnition Typ 1, Elementy wyposażenia, punkt 3c. Zamawiający wymaga wejść audio typu HDMI. Pytanie nr 11: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza stosowania przejściówek DVI-HDMI. Port Dyl-I jest kompatybilny z portem [IDMI z wykorzystaniem przejściówek. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga aby dostarczony terminal dysponował 1 portem wyjściowym HDMI. zamawiający dopuszcza rozwiązanie posiadające 2 porty wyjściowy DVI-I z zastosowaniem przejściówki DyI-HDMI w celu zapewniania 1 portu }{DMI? Dot. Zadanie 12 VTC High Definition Typ 1, Elementy wyposażenia, punkt 2b. Pytanie nr 10: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz i nie dopuszcza stosowania przejściówek DyI-HDMI. Dyl-I z zastosowaniem 2 przejściówek DyI-HDMI w celu zapewniania 2 portów HDMI? W związku z tym, czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie posiadające 3 porty wejściowe Czy w związku z tym należy rozumieć, że rozdzielczości te pojawiły się w warunkach równoważności omyłkowo i Zamawiający nie oczekuje w tym punkcie dostarczenia urządzenia obsługującego te

4 Zamawiający wymaga aby dostarczony terminal dysponował 2 portami wejściowymi Dyl-I oraz 2 portami HDMI. Port Dyl-I jest kompatybilny z portem }{DMI z wykorzystaniem przejściówek. zastosowaniem 2 przejściówek DyI-HDMI w celu zapewniania 2 portów HDMI? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza stosowania przejściówek DyI-1-LDMI. W związku z tym, czy zamawiający dopuszczą rozwiązanie posiadające 4 porty wejściowe Dyl-I z 7b. M.L LIC-ADD, który oznacza dostarczenie licencji w formie papierowej. Czy zamawiający dopuszcza Dot, Zadanie 12 - Licencje do terminali VTC High Definition. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji oznaczonych głównym numerem produktu CIJCM-USR dostarczenie wymaganych licencji w formie elektronicznej oznaczonej głównym numerem produktu L CUCM-USR-LIC-ADD? Pytanie nr 18: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga aby dostarczony terminal posiadał fabrycznie wbudowane w urządzeniu 2 porty ŁAN/Ethernet 10/100/ /100/1000 Mbit? Na potrzeby transmisji wideo nie ma konieczności aby wideo terminal dysponował portami LAN 10/100/1000, w związku z tym czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie posiadające VTC High Definition Typ 2, punkt 20. Zamawiający wymaga aby dostarczony terminal dysponował 2 portami LANfEthernet port LAN/Ethernet 10/100? Pytanie nr 17: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. VTC High Defnition Typ 2, punkt 19b. Zamawiający wymaga wyjść audio typu HDMI. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym port wyjściowy audio HDMI jest współdzielony z portem wyjściowym wideo HDMI? Pytanie nr 16: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. VTC High Definition Typ 2, punkt I 8c. Zamawiający wymaga wejść audio typu HDMI. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym port wejściowy audio HDMI jest współdzielony z portem wejściowym wideo HDMI? Pytanie nr 15: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza stosowania przejściówek DyI-HDMI. 12b. VTC High Defmition Typ 2, warunki równoważności, punkt 12a i Zamawiający wymaga aby dostarczony terminal dysponował 1 portem wyjściowym HDMI. Port Dyl-I jest kompatybilny z portem HDMJ: z wykorzystaniem przejściówek. w związku z tym, czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie posiadające 2 porty wyjściowy Dyl-I z zastosowaniem I przejściówki DVI-HDMI w celu zapewniania 1 portu HDMI? Pytanie nr 14: VTC High Definition Typ 2, warunki równoważności, punkt 7a i Pytanie nr 13:

5 Zamawiający wymaga Wszystkie elementy systemu muszą ze sobą współpracować i umożliwiać pełną funkcjonalność wyszczególnioną w SIWZ, Nie dopuszcza się zastosowania systemów nie manager, z kamerami, telefonami). współpracujących ze sobą (np. system konferencji musi współpracować z systemem unity, cali Dot. Zadanie 12, Serwis, Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania sieciowego. Pytanie nr 19: ML o Cisco IPyC-3545 w wersji 5.7 o MPAudio o DC Directory o Roułer Cisco C3845 los w wersji T o Router Cisco C3925 los w wersji T2 o Cisco CTS-PSSC6O W wersji 5.1 o Cisco CTS-P42C20 w wersji 5.1 o Polycom VSX8000 w wersji 8.5 o Cisco CP-9971 w wersji 9.3 o Cisco Jabber w wersji 9.1 o Cisco MCU 4515 w wersji o MPWeb o MP Video o Firewall ASA-5525 z modułem IPS w wersji 8.1 o Cisco CTS-EX9OJEX6O w wersji 5.1 o Polycom RDX9002 w wersji 2.6 Cisco Unified Communications Manager w wersji 8.6 klaster w skład którego wchodzą następujące elementy: Zamawiający poprzez konieczność współpracy systemów, rozumie konieczność zapewnienia współpracy oferowanego rozwiązania z posiadanym przez Zamawiającego systemem komunikacyjnym, Cisco Unified Presence Server w wersji 8.6 Cisco Unity Connection w wersji 8.6 CiscoTMSwwersji Cisco VCS w wersji X6. 1 klaster klaster klaster 6 wirtualnych serwerów 2 wirtualnych serwerów 2 wirtualnych serwerów 2 serwerów Cisco MeetingPlace w wersji 6.0, składający się z modułów: Bram międzysystemowych, składających się z elementów: wideo: Mostki wideo: o Tandberg MXP Tactical w wersji 5.3 o Cisco CUyA w wersji 1, 2 i 3 współpracujące z telefonami CP-7975 z o Cisco Unified Personal Communicator w wersji 8.6 oprogramowaniem w wersji 9.3 Oferowane produkty pochodzące od jednego producenta, zapewniają pełną kompatybilność w ramach oferowanego systemu oraz spełniają wszystkie wymagania SIWZ, Czy poprzez konieczność współpracy systemów, Zamawiający rozumie konieczność zapewniania współpracy oferowanego rozwiązania z posiadanym przez Zamawiającego systemem komunikacyjnym? Jeżeli tak, proszę o podanie specyfikacji systemów posiadanych przez Zamawiającego, z którymi należy zapewnić współpracę oferowanego rozwiązania oraz wersje poszczególnych systemów. Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

6 Unified Communications Manager, w celu zapewniania możliwości administrowania terminalem wideo oraz zachowania ciągłości planu numeracyjnego. Możliwość definiowania nowych terminali wideo w systemie planowania konferencji Cisco oraz monitorowania statusu terminali. Zestawianie połączeń wideo w jakości HD z rozdzielczością lo8op do terminali, które Przesyłanie i odbieranie prezentacji w drugim kanale wideo z wykorzystaniem protokołów posiadają takie możliwości (np. CTS-P52C60, CTS-P42C20). TMS, w celu zapewnienia możliwości dodawania terminali do planowanych wideokonferencj i W ramach testów funkcjonalnych zostanie sprawdzone min.: Możliwość definiowania nowych terminali wideo w systemie przetwarzania połączeń Cisco - Przy - Na Dotyczy zadania 11 Zestaw VTC - gwarancyjnego takimi jak dla Zadania 12 tzn.,,-serwis gwarancyjny musi być oparty na świadczeniach gwarancyjnych producenta producenta w Polsce (oficjalnego biura producenta w Polsce) o wykupieniu przez Wykonawcę wymaganych przez Zamawiającego serwisów gwarancyjnych na dostarczony dostarczony sprzęt musi być udzielona mon. 36 miesięczna gwarancja od daty odbioru (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 4 godzin; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia Wykonawca na udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń serwisowych. Zaproponowany pakiet serwisowy musi zapewnić bezpośrednie zgłoszenia awarii sprzętu do producenta sprzętu (a nie tylko Wykonawcy) przez cały okres trwania gwarancji, W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zmawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 10 dni od momentu zgłoszenia Czy elementy dostarczane w ramach Zadania 11 mają być objęte warunkami świadczeni serwisu jedynie specyfikuje Wszystkie elementy rozwiązania muszą pochodzić od jednego producenta i być W specyfikacji dla Zadania 11 Zamawiający z zakresie gwarancji i serwisu nie specyfikuje wymagań a objęte wspólną gwarancją i serwisem producenta. dostawie sprzętu Wykonawca dostarczy oświadczenie producenta lub przedstawiciel sprzętu, oparta na gwarancji producenta rozwiązania; Serwis gwarancyjny świadczony ma usterki; Serwis musi być świadczony przez 8 godzin na dobę przez 5 dni w tygodniu. usterki- Zamawiający w zaproponowanych pakietach serwisowych producenta musi otrzymać dostęp związanych z bieżącą eksploatację dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego dostarczane moduły (np. typu SEP) muszą pochodzić od producenta urządzeń sieciowych i - Wszystkie ML Zakres Zamawiającemu zostanie udzielona licencja na użytkowanie dostarczonego oprogramowania, której szczegółowy zakres określa End User License Agrement producenta sprzętu. wykorzystania licencji nie może być ograniczony czasowo i terytorialnie sprzęt. być w miejscu instalacji sprzętu przez Wykonawcę; czas reakcji na zgłoszony problem być objęte serwisem gwarancyjnym opartym na świadczeniach producenta sprzętu Prosimy o uszczegółowienie wymagań w zakresie gwarancji i serwisu dla Zadania 11. do pomocy technicznej producenta (telefon, e-maii lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów mobilny Pytanie nr 20: Przesyłanie i odbieranie prezentacji w drugim kanale wideo z wykorzystaniem protokołów 1PyC Przesyłanie i odbieranie prezentacji w drugim kanale wideo z wykorzystaniem protokołów H.239 oraz BFCP do wszystkich posiadanych przez Zamawiającego terminali wideo. H.239 oraz BFCP do posiadanych przez Zamawiającego mostków wideo MCU4515 oraz H.239 oraz BFCP do posiadanego przez Zamawiającego systemu MeetingPlace. celu sprawdzenia zgodności ze specyfikacją przed podpisaniem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia testów funkcjonalnych oferowanego sprzętu w

7 - Przy w Polsce (oficjalnego biura producenta w Polsce) o wykupieniu przez Wykonawcę wymaganych przez - Na -Serwis gwarancyjny musi być oparty na świadczeniach gwarancyjnych producenta dostawie sprzętu Wykonawca dostarczy oświadczenie producenta lub przedstawiciel producenta wymagania dodaje punkt Szczegółowy opis serwisu gwarancyjnego Zamawiającego serwisów gwarancyjnych na dostarczony sprzęt. oparta na gwarancji producenta rozwiązania; Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu przez Wykonawcę; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 4 godzin; usunięcie usterki dostarczony sprzęt musi być udzielona min. 36 miesięczna gwarancja od daty odbioru sprzętu, (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu 2 dni dla Dotyczy zadania 12 w zakresie urządzeń audiowizualnych Zamawiający specyfikuje następujące wymagania w zakresie gwarancji W specyfikacji w Zadaniu 12 w zakresie urządzeń audiowizualnych (ekran, projektor) Pytanie nr 22: Warunki Techniczne, ust. 12, w miejsce zapisu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość Zamawiający zmienia zapis zawarty w Załączniku nr 2, dla zadania nr 11 oraz zadania nr 12, 6 bezpośredniego zgłaszania awarii Sprzętu do Producenta Sprzętu lub jego Autoryzowanego Partnera Serwisowego przez cały okres trwania gwarancji., wprowadza się zapis Wykonawca zobowiązany okres trwania gwarancji. jest zapewnić możliwość bezpośredniego zgłaszania awarii Sprzętu do Producenta Sprzętu przez cały Dotyczy zadania 12 Zamawiający wymaga aby Zaproponowany pakiet serwisowy zapewnił bezpośrednie zgłoszenie awarii sprzętu do producenta sprzętu (a nie tylko Wykonawcy) natomiast we wzorze umowy Zamawiający zawarł zapis Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość zgłaszania awarii sprzętu do Producenta Sprzętu lub jego Autoryzowanego Partnera Serwisowego. Partnerem Serwisowym zgłoszenia awarii były możliwe tylko do Wykonawcy? Jeżeli nie prośmy o uwzględnienie zapisów ze specyfikacji we wzorze umowy. W specyfikacji dla Zadania 12 w zakresie; Terminali VTC typ 1 i Terminali VTC typ 2 Czy Zamawiający dopuszcza aby w przypadku gdy Wykonawca jest Autoryzowanym Pytanie nr 21: - Zamawiający - Wszystkie dni w tygodniu. Wykonawca na udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń serwisowych. czas naprawy Sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie być objęte serwisem gwarancyjnym opartym na świadczeniach producenta sprzętu roboczych od momentu zgłoszenia usterki; Serwis musi być świadczony przez 8 godzin na dobę przez 5 dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zmawiający dopuszcza podstawienie na może przekroczyć 10 dni od momentu zgłoszenia usterki pomocy technicznej producenta (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatację dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego Zaproponowany pakiet serwisowy musi zapewnić bezpośrednie zgłoszenia awarii sprzętu do producenta sprzętu (a nie tylko Wykonawcy) przez cały okres trwania gwarancji. W przypadku sprzętu, w zaproponowanych pakietach serwisowych producenta musi otrzymać dostęp do dostarczane moduły (np. typu SFP) muszą pochodzić od producenta urządzeń sieciowych i Zamawiającemu zostanie udzielona licencja na użytkowanie dostarczonego oprogramowania, której szczegółowy zakres określa End User License Agrement producenta sprzętu. wykorzystania licencji nie może być ograniczony czasowo i terytorialnie - Zakres 1. - okres gwarancji 36-mcy, 2. zgłaszanie awarii w trybie 8x5, 3. - naprawa następny 4. wykonawca pokrywa koszt związany z odbiorem urządzenia wadliwego i ML dzień, Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1 do SIWZ - zadania 11, po punkcie Jnne

8 urządzenia zastępczego. bezpośredniego zgłaszania awarii Sprzętu do Producenta Sprzętu lub jego Autoryzowanego Partnera Serwisowego przez caly okres trwania gwarancji. audiowizualnych były realizowane przez Wykonawcę? Jeżeli tak prosimy o uwzględnienie wymagań ze specyfikacji w zakresie serwisu we wzorze umowy. Zamawiający zmienia zapis zawarty w Załączniku nr 2, dla zadania nr 11 oraz zadania nr 12, 6 Czy Zamawiający dopuszcza aby świadczenia serwisowe i gwarancyjne w zakresie urządzeń We wzorze umowy natomiast Zamawiający zawarł zapis dotyczący zapewnienia możliwości Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ - serwisowe ust. 4. Pytanie nr 23: jest zapewnić możliwość bezpośredniego zgłaszania awarii Sprzętu do Producenta Sprzętu przez cały Warunki Techniczne, pust. 12, w miejsce zapisu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość bezpośredniego zgłaszania awarii Sprzętu do Producenta Sprzętu lub jego Autoryzowanego Partnera Serwisowego przez cały okres trwania gwarancji., wprowadza się zapis Wykonawca zobowiązany okres trwania gwarancji. 5. w przypadku braku możliwości naprawy Zamawiający dopuszcza dostarczenie Umowa dla zadań 8, 11, 12, 8 gwarancja - Zgodnie z treścią 8 ust. 4 Załącznika nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór od wad albo dokonał istotnych napraw sprzętu, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia: umowy): Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast sprzętu wadliwego taki sam sprzęt nowy - wolny warunki z oczywistych przyczyn zupełnie nieprawdopodobne. W praktyce zgłoszenia serwisowe z zasadą określoności przedmiotu zamówienia, uregulowaną w art. 29 ust. 1 pzp. Zgodnie z ML warunków zamówienia budzi wątpliwości, ponieważ może być rozumiana również w ten zamówienia, termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do całości przedmiotu W chwili obecnej treść postanowienia 8 ust: 4 Załącznika nr 2 do specyfikacji istotnych zamówienia, niezależnie od tego, czy i wjakim zakresie Zamawiający faktycznie pozbawiony Taka interpretacja powołanego postanowienia prowadziłby jednak do nieograniczonego czasu trwania obowiązków gwarancyjnych wykonawcy (konieczności udzielenia gwarancji na całość przedmiotu zamówienia na czas nieoznaczony). Należy zwrócić uwagę na fakt, że sposób, iż w przypadku wymiany lub naprawy jakiegokolwiek elementu (części) przedmiotu Zamawiaj ący jednoznacznie określił, że okres gwarancji na dostarczone urządzenia ma wynosić 36 miesięcy, określił zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego, czasy reakcji i naprawy, zasady dokonywania zgłoszeń i świadczenia przysiugujące Zamawiającemu w ramach pakietu serwisowego. Oznacza to, ze przedmiotem zamówienia jest dostawa zasady, w której okres gwarancji biegnie na nowo w przypadku wykonania świadczenia urządzeń oraz świadczenie 36-miesięcznego serwisu dostarczonych urządzeń. Przyjęcie serwisowego oznaczałoby, że w praktyce wykonawca zobowiązany byłby do świadczenia usług serwisowych przez czas dłuższy niż 36 miesięcy, chyba że w okresie 36 miesięcy od montażu i uruchomienia urządzeń nie zostałoby dokonane żadne zgłoszenie serwisowe, jest dokonywane są co jakiś czas przez cały okres świadczenia serwisu, a więc obowiązek Wymaganie rozumiane w opisany sposób byłoby zatem jednoznaczne z obowiązkiem serwisowania przez wykonawcę dostarczonych urządzeń nie mógłby się nigdy zakończyć. dostarczenia urządzeń, które nie będą podlegały żadnym awariom, pod rygorem ich serwisowania przez nieoznaczony czas. zamówienia, wyceny ryzyka i określenia ceny oferty. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wymaganie takie stałoby w sprzeczności po pierwsze z samym opisem przedmiotu zamówienia (zgodnie z którym świadczenia serwisowe mają trwać 36 miesięcy), jak również zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich wymagań treścią powołanego przepisu, Zamawiający zobowiązany jest do określenia przedmiotu był możliwości korzystania z wadtiwego urządzenia. Tego rodzaju wymaganie przede wszystkim uniemożliwia oszacowanie kosztów wykonania dostarczeniem naprawionego

9 W celu zapewnienia Zamawiającemu usług serwisowych (gwarancyjnych) konieczne jest wykupienie zawsze od tego, czy naprawa miała charakter istotny, czy też nie. Po naprawie dostarczone urządzenie uwagę na specyfikę udostępniania przez producentów zamawianych urządzeń pakietów serwisowych. - przez wykonawcę kontraktu serwisowego, który dotyczy całego urządzenia wykupienie kontraktu serwisowego na części urządzenia, jego podzespoły. W celu realizacji niniejszego zamówienia konieczne jest zatem zawarcie 3-letniego kontraktu serwisowego z producentem. Naprawa awarii sprzętowej urządzenia zawsze wiąże się z dostarczeniem urządzenia zamiennego lub części zamiennej, więc w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych zawsze wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu sprzęt wolny od wad, a w konsekwencji termin gwarancji przyjmując obecne zasady określone przez Zamawiającego; - nie jest możliwe będzie biegł na nowo, niezależnie jego dostarczenia. Wymiany Sprzętu Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na taki Zamawiający zmienia zapis zawarty w Załączniku nr 2, dla zadania nr 11 oraz zadania nr 12, 8 Gwarancja ono warunkami tego kontraktu) oraz zostaje objęte licencją użytkowania (jeśli dotyczy). Okres zamienne automatycznie zastępuje w kontrakcie serwisowym urządzenie uszkodzone (objęte zostaje serwisem i uległo awarii na 1 rok przed końcem kontraktu serwisowego, to urządzenie zamienne jest objęte serwisem tylko przez okres, jaki pozostał do zakończenia kontraktu serwisowego, to jest tylko obowiązywania kontraktu serwisowego nie ulega zmianie, tj. jeżeli urządzenie objęte było 3-letnim przez 1 rok. Jeśli zatem Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenie zamienne posiadało pakiet serwisowy (gwarancyjny) z okresem biegnącym od początku (od nowa 3 lata od momentu naprawy), przypadku zaś, gdy producent zakończy wspieranie danego produktu i nie będzie możliwe zawarcie na dostarczone w ramach niniejszego zamówienia nawet po zakończeniu zakładanego okresu Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści jest dostawa urządzeń oraz wykupienie 36 miesięcznego pakietu serwisowego tych urządzeń, co z wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia dodatkowych kontraktów serwisowych (bez limitu). W kontraktu serwisowego u producenta, konieczny będzie zakup urządzenia nowego typu oraz zawarcie kontraktu serwisowego na to nowe urządzenie. Rozpoczynanie od nowa biegu okresu gwarancji wiązałoby się zatem dla wykonawców z ryzykiem utrzymywania w ciągłości kontraktów serwisowych eksploatacji dostarczonego urządzenia, co uniemożliwia dokonanie jakiejkolwiek wyceny oferty. Faktyczny brak ograniczenia czasowego świadczeń serwisowych byłby ponadto sprzeczny z obowiązkiem zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego na czas określony, nie dłuższy niż wyłącznie w przypadku, gdy jej przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty. Przedmiotem niniejszego zamówienia określenie, iż termin gwarancji przerywa się do czasu dostarczenia i wdrożenia u założenia wykiucza możliwość zawarcia tego rodzaju umowy na czas nieokreślony. Odbiorcy wyrobu wolnego od wad (naprawionego lub nowego), a łączny okres gwarancji dla danego wyrobu przedluża się o czas, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z tego wyrobu. postanowienia 8 ust. 4 Załącznika nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez wycenę). Odnosząc powyższe zasady do przedmiotu niniejszego zamówienia, zwracamy i okoliczności, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty (w więc w szczególności na jej 4 lata. Zawarcie umowy na czas dłuższy niż 4 lata możliwe jest zgodnie z treścią art. 142 ust. 2 pzp wolny Warunki serwisowania, ust. 4, w miejsce zapisu,, Jeżeli w wykonaniu swoich Sprzęt uległy zmianie., wprowadza się zapis Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast Sprzętu wadliwego taki sam Sprzęt nowy od wad albo dokonał istotnych napraw Sprzętu, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczył Zamawiającemu zamiast Sprzętu wadliwego taki sam Sprzęt nowy dokonał istotnych napraw Sprzętu, termin gwarancji wydłuża się o czas, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z tego Sprzętu. Wymiany Sprzętu Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby wolny ML wniesie część wadium w wysokości połowy kwoty wskazanej przez Zamawiającego (dla danego Jeśli w przypadku, gdy ofertę wspólną złoży konsorcjum dwóch podmiotów, i każdy z tych podmiotów Pytanie nr 24: ceny na taki Sprzęt uległy zmianie. od wad albo

10 Tak, wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na caly okres związania ofertą, wadium Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy, Zamawiający żąda potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego pisma faksem na nr lub na iu.oiizejmon.goy.pl może być wnoszone w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiąjący informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostąje bez zmian. ML PRZEWO ICZĄCY KOMISJLpłk Paweł JOZ FACKI zadania lub zadań) to czy Zamawiający uzna, że oferta została właściwie zabezpieczona wadium? Zakładając, że wadium zostało wniesione terminowo i na caly okres związania ofertą.

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.asp.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.asp.krakow.pl 1 z 12 2015-06-25 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.asp.krakow.pl Kraków: Dostawa urządzeń komputerowych, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 Warszawa, dnia 03 lutego 2016 r. BDG.741.79.2015 / 3 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. ZP-226-6/13 Wszyscy wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. WIN. 271.2.6.1.2014 Łomża, dn. 16.06.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza Załącznik nr 3.2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

G-232-5/11 Radom, dnia 26 października 2011 r. Modyfikacja przedłużenie terminu

G-232-5/11 Radom, dnia 26 października 2011 r. Modyfikacja przedłużenie terminu G-232-5/11 Radom, dnia 26 października 2011 r. Modyfikacja przedłużenie terminu w przetargu nieograniczonym na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do Sadu Rejonowego, ul. Struga 63, 26-600 Radom,

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zakup dysków na potrzeby rozbudowy architektury epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr...

UMOWA SPRZEDAŻY nr... BS/ZA/GS/203/3/09 UMOWA SPRZEDAŻY nr... zawarta w dniu... w pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, reprezentowanym przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Sportu i Turystyki

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Sportu i Turystyki Źródło: http://bip.msit.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-i-6/94,przetarg-nieograniczony-na-do stawe-sprzetu-komputerowego-dla-ministerstwa-sportu.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT Wersja archiwalna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem (100 zestawów komputerowych) OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ NR I DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI CPV:

CZĘŚĆ NR I DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI CPV: Ropczyce, 17.06.2013 r. ŻM 3201/ 9 / 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Ropczyce Żłobek Miejski w Ropczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

201Ę-04-23. Warszawa,dnia. 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika. Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014

201Ę-04-23. Warszawa,dnia. 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika. Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 Przedmiot Warszawa,dnia 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA 21 NrV/... 201Ę-04-23 /14 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W związku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław fax: +48 71 721-58-11 Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: SOP/2021/8998/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 171537-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254894-2014 data 30.07.2014 r.

Numer ogłoszenia: 171537-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254894-2014 data 30.07.2014 r. Numer ogłoszenia: 171537-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254894-2014 data 30.07.2014

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i Strona 1 z 5 Poznań: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20 komputerów przenośnych - laptopów wraz z torbami oraz 4 sztuk zestawów komputerowych wraz z monitorem i drukarką dla Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

informacja na stronę internetową

informacja na stronę internetową ZZ-2380-70/13 Szczecin, dnia 04.06.2013 r. informacja na stronę internetową dotyczy: dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin Szczecin, dnia 25 sierpnia 2015 r. Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZAKRESIE DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do u na terenie Gminy Kaliska I. - dotyczy

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2012

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K Znak sprawy: DZP-271-43/15 Kraków, 2 września 2015 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę systemu dozymetrii względnej

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 246615-2012r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 246615-2012r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 246615-2012 z dnia 2012-11-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ropczyce 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych w ramach zadania pn.:utworzenie

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/IN - 731/14 UNP: 2014 89684 znak sprawy TZ/271/66/14 Warszawa, dnia 16.09.2014 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Warszawa, dn. 27 września 2013 r. Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie rozbudowy istniejącego Systemu Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia. Centrala w Warszawie Biuro Administracyjno - Gospodarcze

Narodowy Fundusz Zdrowia. Centrala w Warszawie Biuro Administracyjno - Gospodarcze Nra Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala w Warszawie Biuro Administracyjno - Gospodarcze znak: BAG.26U1.23.2015 Warszawa, 2 października 2015 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. Zakres kompleksowej obsługi serwisowej obejmuje: 1. Zapewnienie jakości wydruków i kserokopii zgodnie z dokumentacja techniczną Urządzeń; 2. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. UMOWA Nr IGM-ZP.. W dniu..

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji wrocławskiej. Numer ogłoszenia: 400090-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov.pl Katowice: ZP-2380-108-37/2015 Zakup i dostawa odzieży roboczej i

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 5 do SIWZ DZP-0431-1425/2011 Istotne postanowienia umowy Zawarta w dniu... 2011 roku w Krakowie pomiędzy: Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja,, Al. Mickiewicza 21, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/14/2012

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Umowa nr.../2009

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Umowa nr.../2009 Załącznik nr 5b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-203 Zlecenie współfinansowane w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 300457-2011; data zamieszczenia: 17.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 300457-2011; data zamieszczenia: 17.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 300457-2011; data zamieszczenia: 17.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Ogólne warunki umowy UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą przy Alei Zjednoczenia 25, 01 829 Warszawa, NIP: 525-22-26-025, REGON:

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy :

Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy : Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy : Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach, ul. Sportowa 22, 16-400

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1IT (dotyczy zamówienia sprzętu sieci komputerowej do nowego budynku)

Zapytanie ofertowe nr 1IT (dotyczy zamówienia sprzętu sieci komputerowej do nowego budynku) Polkowice 16.05.2013r. tel. +48 (76) 72 49 114 fax. +48 (76) 72 49 107 www.sandensmp.pl Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr 1IT (dotyczy zamówienia sprzętu sieci komputerowej do nowego budynku) W związku

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez:

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: 1. Prezydenta Miasta - Jana Dziubińskiego zwanym dalej Zamawiającym......

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie Usług dostępu do Internetu szerokopasmowego wraz z instalacją niezbędnych urządzeń.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-05-29 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Link Projekty zewnętrzne 2013 nr PE-PN-5/13 Wrocław: UMW/AZ/PE-PN-9/13

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt)

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt) Załącznik Nr 6 do siwz UMOWA (projekt) zawarta w dniu... r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 136, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM z 5 2014-10-16 11:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poliklinika.zgora.pl Zielona Góra: Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe nr 29/PO z 16.04.15.

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe nr 29/PO z 16.04.15. Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe nr 29/PO z 16.04.15. Zapytanie ofertowe nr 29/PO Zamawiający: Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

5. W zakres obsługi serwisowej wchodzą:

5. W zakres obsługi serwisowej wchodzą: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na kompleksową obsługę serwisową urządzeń drukujących eksploatowanych w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Warszawa: TA/ZP-18/2015 Dostawa kamer Numer ogłoszenia: 54797-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 488 /10 Warszawa, 2010.05.20 Informacja dla Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uokik.gov.pl Warszawa: Dostawa serwerów i dysków twardych dla Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w.

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w. UMOWA Nr zawarta w dniu roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1, NIP 851-31-37-145 w imieniu którego działa, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: muzyczna.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: muzyczna.lodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: muzyczna.lodz.pl Łódź: ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10)

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10) ZP/UR/122/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Strzelce Opolskie, 24 kwietnia 2009r Wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej 206 000 Euro na dostawę aparatury medycznej w postaci ultrasonografu ogólnodiagnostycznego i aparatu do

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zamawiającego...

Imię i nazwisko zamawiającego... Zamówienie abonamentowej aktualizacji programów na rok 2016 w firmie W przypadku aktualizowania części (nie wszystkich) posiadanych stanowisk koniecznie proszę podać numery kluczy (zabezpieczeń) aktualizowanych

Bardziej szczegółowo

Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny

Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Nr sprawy: DOA.261.2.46.2015.MZ Częstochowa, dn. 15.05.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl DAG/262/25-3/MR/2012 Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

projekt Umowa nr. na..

projekt Umowa nr. na.. Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr 3/09.01.01/2015 projekt Umowa nr. na.. W dniu. 2015 r. w Urzędzie Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów, pomiędzy Gminą Oporów, NIP 775-24-07-021, REGON 611015804,

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 17: Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 17: Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/96/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz licencji oprogramowania dla

Bardziej szczegółowo