Analizując sieci bezprzewodowe WLAN należy zapoznać się z pewnymi elementami, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania struktury:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analizując sieci bezprzewodowe WLAN należy zapoznać się z pewnymi elementami, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania struktury:"

Transkrypt

1 Bezprzewodowe sieci lokalne WLAN (ang. Wireless Local Area Network) zwane są czasem bezprzewodowym Ethernetem albo sieciami Wi-Fi (ang. Wireless Fidelity). Sieci WLAN są popularne, gdyż są łatwe w montażu i używaniu. Z punktu widzenia użytkownika, funkcjonują i działają tak samo jak lokalne sieci Ethernet ze współdzielonym nośnikiem. Analizując sieci bezprzewodowe WLAN należy zapoznać się z pewnymi elementami, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania struktury: system dystrybucyjny - jest to prościej mówiąc sieć szkieletowa. Wykorzystywany jest gdy kilka punktów dostępowych jest połączonych tak, że pokrywają swoim zasięgiem dużą powierzchnię, muszą się one komunikować ze sobą w celu wykrycia ruchu stacji przenośnych. Specyfikacja nie precyzuje żadnej konkretnej technologii dla systemu dystrybucyjnego. W większości przypadków jako sieci szkieletowej używa się Ethernetu. punkt dostępowy AP (ang. Access Point) - pełni funkcję pomostową między częścią bezprzewodową i przewodową. Odpowiadają za odbieranie i wysyłanie ramek drogą radiową. Wykorzystuje się do konwertowania danych radiowych na dane ethernetowe i na odwrót. stacja - komputer użytkownika wyposażony w interfejs sieci bezprzewodowej. Typowymi stacjami są zasilane z baterii laptopy i komputery kieszonkowe. Nie istnieje jednak uzasadnienie, według którego stacje musiałyby być komputerami przenośnymi. W niektórych warunkach sieć bezprzewodową tworzy się w celu uniknięcia poprowadzenia nowego kabla dla komputerów biurowych. Sieć WLAN nie powinna być traktowana jako oddzielna sieć lokalna. Koncentrator radiowy stanowi rozszerzenie możliwości oferowanych przez zintegrowany przełącznik 10/100/1000 Mbit/s. Komputery należą do tej samej sieci LAN, niezależnie od tego czy używają bezprzewodowego interfejsu WLAN czy są podłączone kablem. I chociaż występuje różnica pod względem prędkości transmisji, to jednak dla potrzeb komunikacyjnych router identyfikuje stacje wyłącznie na podstawie adresów protokołowych (MAC i IP). Nasza sieć lokalna składa się po prostu z części radiowej i przewodowej, jest to jednak ciągle pojedynczy segment LAN, w którym obowiązuje jednolita adresacja IP. 1/18

2 Podstawowe standardy / grupy robocze zaimplementowane w routerach Vigor: Standard IEEE b g n* Vigor z indeksem W - - Vigor z indeksem G - Vigor z indeksem n Prędkość warstwy fizycznej 11Mb/s 54Mb/s 300Mb/s Prędkość warstwy MAC 5Mb/s 20Mb/s 100Mb/s** Częstotliwość 2.4GHz 2.4GHz 2.4GHz * n nie jest jeszcze standardem. Producenci obecnie implementują draft n ** Vigory oznaczone symbolem n obecnie osiągają rzeczywistą prędkość około 60Mb/s Analiza bezprzewodowych sieci lokalnych skłania do porównań maksymalnych szybkości uzyskiwanych przez odpowiednie standardy. Można to uczynić analizując dwa zasadnicze czynniki: prędkość warstwy fizycznej: prędkość przełączania danych uzyskiwanej na chipsecie. Nie jest miarą rzeczywistej przepływności. Większość prędkości standardów WLAN odnosi się do warstwy fizycznej. prędkość warstwy MAC: prędkość w przekazywaniu prawdziwych danych. Jest miarą rzeczywistej wydajności. Wartość prędkości maleje wraz ze wzrostem odległości od routera, jak i na skutek przybywania kolejnych użytkowników w kanale radiowym, lecz i tak utrzymuje się na poziomie wystarczającym do swobodnej komunikacji np. z Internetem czy z innymi stacjami. Należy bowiem zwrócić uwagę na proporcje, jakie zachodzą pomiędzy łączem WAN i LAN pod względem dostępnego pasma: zwykle całe pasmo oferowane przez interfejs WAN jest dużo mniejsze niż to, jakim lokalnie dysponuje pojedynczy komputer. Dlatego nawet spadek przepustowości w łączu radiowym do 1 Mbit/s nie będzie stanowił przeszkody spowalniającej dostęp do Internetu. Komfort związany z przenośnym dostępem do sieci pozostaje zatem niezakłócony. Router Vigor jako pojedynczy punkt dostępu zapewnia pokrycie sygnałem radiowym obszaru w promieniu do kilkuset metrów (50-200m). Ten maksymalny zasięg wymaga jednak zachowania bezpośredniej widoczności radiowej, co uzyskuje się tylko w terenie otwartym lub w dużej hali. W środowisku biurowo mieszkalnym urządzenie potrafi obsłużyć maszyny oddalone na odległość do kilkudziesięciu metrów, co w przybliżeniu oznacza kilka sąsiadujących pomieszczeń, ewentualnie, w zależności od warunków propagacyjnych, całego piętra budynku: 2/18

3 Niestety nie jest możliwe podanie liczb jednoznacznie definiujących zasięg wewnątrz budynków, gdyż skuteczność pokonywania przeszkód przez fale elektromagnetyczne w paśmie kilku GHz zależy od czynników lokalnych. Istotna jest konstrukcja ścian i innych przeszkód oraz ich rozmieszczenie. Niekiedy niewielkie przemieszczenie układu anten routera względem określonych przedmiotów może wpłynąć na zasięg w innych pomieszczeniach. Nie bez znaczenia będzie też pojawienie się zakłóceń emitowanych przez inne urządzenia (np. niskiej jakości kuchenka mikrofalowa, pracująca zwykle w podobnym paśmie). Producent DrayTek zaleca do 30 urządzeń bezprzewodowych w przypadku korzystania z jednego routera Vigor pracującego w standardzie IEEE g. W sytuacji kiedy obszar lub liczba użytkowników przekracza możliwości jednego koncentratora radiowego, można zbudować sieć złożoną z kilku punktów dostępowych. W takiej sieci router Vigor, ze względu na bogactwo funkcji może pełnić rolę bezpiecznej bramy do Internetu (NAT+Firewall), oraz serwera DHCP dla lokalnej sieci czy serwera VPN dla sieci odległych. Będzie też pierwszym, podstawowym punktem dostępu radiowego. Natomiast dalsze poszerzanie zasięgu radiowego można zrealizować zakupując czyste koncentratory radiowe WLAN. Powinny one posiadać interfejs Ethernet 100 Mbit/s, lecz niekoniecznie funkcje routera (aby uniknąć zbędnych kosztów). Łącząc je kablami z istniejącą siecią LAN i odpowiednio rozmieszczając, można stworzyć rozbudowaną sieć radiową np. obejmującą wiele pięter czy rozległe zespoły halowe. Istotnego znaczenia nabierze wtedy odpowiednia lokalizacja urządzeń, wybór kanałów radiowych oraz przede wszystkim skonfigurowanie zasad zabezpieczeń. Pasmo 2,4GHz, które składa się z 13 kanałów, z których tylko 3 kanały są niezależne od siebie skłania nas do przyjęcia, że w danym miejscu mogą pracować co najwyżej trzy sieci WLAN. W przypadku wolnych zasobów, należy wybrać kanał radiowy o najmniejszym poziomie szumów. Każdy AP musi pracować w innym kanale, aby nie interferować z innymi. Najczęściej używa się trzech kanałów 1, 6 i 11 lub 1, 7 i 13 3/18

4 Bezpieczeństwo w sieciach WLAN Dekalog bezpiecznej sieci WLAN (www.ipsec.pl ): 1. Zmień SSID sieci na nic niemówiący ciąg znaków. SSID jest rozgłaszany przez AP co sekundę i jest widoczny nawet do kilku kilometrów od twojej lokalizacji. Zmień SSID na przypadkowe słowo i powiedz o tym swoim użytkownikom. Dzięki temu przypadkowy podsłuchiwacz nie skojarzy od razu nazwy sieci z nazwą firmy, co odsieje większość ciekawskich. Całkowite wyłączenie rozgłaszania SSID nie jest wskazane, bo może mieć negatywny wpływ na wydajność sieci. 2. Koniecznie włącz szyfrowanie. Najlepsze dla małej sieci będzie WPA-PSK, wtedy każdy klient będzie musiał ustawić hasło dostępu (PSK). Dla sieci z wieloma użytkownikami lepsze będzie WPA z zewnętrznym serwerem Radius, który umożliwia ustawienie innego hasła dla każdej osoby. Jeśli nie masz WPA, to nawet stary WEP będzie jakimś zabezpieczeniem. Zmusi to włamywacza do spędzenia od kilku do kilkuset godzin na łamaniu klucza i powstrzyma 99% przypadkowych podsłuchiwaczy przed grzebaniem w sieci. 3. Jeśli używasz WEP, korzystaj choćby z kluczy 40-bitowych, kiedy z powodów technicznych albo organizacyjnych nie możesz używać kluczy 128-bitowych. Rezultat będzie podobny, bo podsłuchiwacz nie wie, czy używany jest długi czy krótki klucz. Jeśli korzystasz z WPA, nie musisz się tym przejmować, ponieważ długość klucza jest automatycznie ustawiana. 4. Włącz szyfrowanie dla WSZYSTKICH Access Pointów. Jedno niezabezpieczone połączenie może ujawnić włamywaczowi wiele informacji. 5. Traktuj SSID jak hasło. Nawet jeśli masz wyłączone rozgłaszanie SSID, jest wiele programów błyskawicznie zgadujących prosty SSID na podstawie słownika. Przypadkowy SSID (np. "Iey2ohgu") nie jest trudny do wpisania, a bardzo przedłuża zgadywanie albo w ogóle je uniemożliwia. 6. Stosuj trudne do zgadnięcia hasła. Nawet w przypadku WPA i WEP jest możliwe odgadnięcie hasła. Automatyczne słowniki mogą zgadywać tysiące haseł na sekundę. Dla WPA stosuj hasła będące zbitkami kilku słów z cyframi i innymi znakami (kropka, kreska, plus). Dzięki temu będą i trudne do zgadnięcia, i łatwe do wpisywania dla użytkowników. Jeśli używasz WEP, hasło dla 40-bitowego WEP powinno mieć około 20 znaków, a dla 128- bitowego - niemal 85 znaków (wiele urządzeń dopuszcza nawet hasła do 128 znaków). 7. Nie zapomnij o zabezpieczeniu koncentratora WLAN. Większość AP przychodzi z domyślnymi hasłami lub w ogóle bez haseł na telnet, SNMP czy zarządzanie po WWW. Pozwala to włamywaczowi bez wysiłku poznać hasła WEP i konfigurację sieci. Zawsze zmieniaj domyślne hasła urządzeń dostępowych i ograniczaj dostęp do nich po adresach MAC lub adresach IP. 8. Od czasu do czasu testuj bezpieczeństwo swojej sieci. Sprawdzaj, czy nie pojawiły się nieautoryzowane stacje, czy w sieci nie pojawiają się nieszyfrowane pakiety i czy SSID nie "wycieka" przez którąś ze stacji roboczych lub AP. 9. Postaw AP za firewallem. Nie podłączaj AP bezpośrednio do okablowania strukturalnego lub serwera. Postaw go za firewallem, stosując choćby minimalne filtrowanie ruchu generowanego przez stacje, które w razie włamania do WLAN będą przecież należeć do włamywacza. 10. Do ochrony poważnych danych stosuj poważne protokoły, takie jak IPSec. WEP zawsze będzie zabezpieczeniem słabym, a do tego powoduje spadek wydajności WLAN. Jeśli w sieci przesyłane są ważne dane technologiczne lub biznesowe, rozważ skorzystanie z IPSec. Rada na koniec: korzystaj ze wszystkich dostępnych zabezpieczeń, na które możesz sobie pozwolić, choćby i 4/18

5 najprostszych. Zabezpieczenie proste lub słabe jest zawsze lepsze niż żadne. Pamiętaj, że 90% skutecznych włamań do sieci WLAN jest rezultatem braku jakichkolwiek zabezpieczeń. Routery DrayTek mają zaimplementowane mechanizmy szyfrowania: WEP (ang. Wired Equivalent Privacy) - standard specyfikuje klucze 40- i 104-bitowe, do których w procesie wysyłania ramki dołączany jest wektor inicjujący (IV) o długości 24 bitów. Stąd popularnie mówi się o 64- i 128-bitowych kluczach WEP. Punkt dostępu AP ma możliwość zdefiniowania 4 kluczy i wykorzystywania do szyfrowania jednego z nich. WPA (ang. Wi-Fi Protected Access) standard ten jest następcą mniej bezpiecznego standardu WEP. WPA wykorzystuje protokoły TKIP (ang. Temporal Key Integrity Protocol), 802.1x oraz uwierzytelnienie EAP (ang. Extensible Authentication Protocol). WPA Został podzielony na 2 kategorie: - WPA-Personal (inaczej WPA/PSK)- nie dzieli kluczy na poszczególnych użytkowników, przydziela on jeden i ten sam klucz do każdego użytkownika który jest podłączony. Do szyfrowania danych WPA stosuje TKIP (ang. Temporal Key Integrity Protocol), natomiast WPA2 stosuje AES (ang. Advanced Encryption Standard). - Enterprise (inaczej WPA/802.1x) korzysta z serwera RADIUS, który przydziela różne klucze do każdego użytkownika. Jest kombinacją szyfrowania i uwierzytelniania. Routery Vigor wspierają wiele jednoczesnych, bezpiecznych połączeń wykorzystując zarówno WEP jak i WPA w tym samym czasie: Przykład 1: 5/18

6 Przykład 2: Przykład 3: W Kontroli Dostępu istnieje możliwość wprowadzenia ograniczeń: Izolacja WLAN od LAN pozwala na oddzielnie całej sieci WLAN (lub pojedynczych stacji) od zasobów sieci LAN. Przykładowo w firmie można wprowadzić podział sieci lokalnej na część kablową i bezprzewodową. Do przewodowej sieci LAN podłączeni są pracownicy a do bezprzewodowej sieci LAN tylko goście. Włącz filtrowanie MAC dla WLAN umożliwia dopuszczenie pewnych stacji do sieci na podstawie MAC. Inną możliwością jest dopuszczenie pewnych stacji tylko do dostępu do Internetu, a co za tym idzie odizolowanie od przewodowej części naszej sieci. Lista Stacji wyświetla status stacji w naszej bezprzewodowej sieci WLAN. 6/18

7 Poniżej menu dla Interfejsu WLAN: Ustawienia Ogólne Kliknij Ustawienia Ogólne, aby przejść do następujących ustawień: Włącz funkcję WLAN - istotna opcja (warta podkreślenia dlatego, że często nie jest ona dostępna w tego typu urządzeniach), umożliwiająca włączenie lub wyłączenie koncentratora radiowego w czasie kiedy nie jest on potrzebny. Aby to docenić, należy rozważyć kwestie takie jak: wyeliminowanie zbędnego promieniowania i zmniejszenie zużycia energii bezpieczeństwo sieci (odcięcie dostępu radiowego) zmniejszenie niepotrzebnego obciążenia routera (przetwarzanie ramek w celu kontroli dostępu) Tryb wybierz odpowiedni tryb bezprzewodowy: 7/18

8 Łączny (11b+11g+SuperG) jednoczesna obsługa IEEE802.11b, IEEE802.11g i SuperG Łączny (11b+11g) - jednoczesna obsługa IEEE802.11b, IEEE802.11g Tylko SuperG - obsługa tylko SuperG Tylko 11g - obsługa tylko IEEE802.11g Tylko 11b - obsługa tylko IEEE802.11b Reguły czasowe (1-15) - Zdarzają się odcinki czasu, kiedy dostęp radiowy nie jest konieczny np. w biurze będą to godziny po pracy, w domu może to być okres kiedy jesteśmy w pracy, w szkole czy na wyjeździe. Z wymienionych powodów warto wówczas wyłączać dostęp WLAN, skoro router oferuje pod tym względem bogate możliwości. Mianowicie zamiast trwałego wyłączenia koncentratora można zastosować automatyczny profil czasowy, określający dokładnie dni i godziny aktywności sieci radiowej. W polu Harmonogram można określić złożony profil czasowy dla aktywności koncentratora, wybierając maksymalnie 4 spośród 15 reguł zdefiniowanych w menu Harmonogram połączeń. Pamiętać trzeba, że dana reguła czasowa (np. wyłączanie dostępu radiowego w określonych godzinach) będzie oddziaływać tak samo na wszystkich użytkowników WLAN SSID - oznacza ciąg znaków (bitów), który w środowisku bezprzewodowym będzie identyfikował punkt dostępu (koncentrator radiowy) i właściwe dla niego ustawienia. SSID (ang. Service Set ID) jest np. związany z wykorzystywanym kanałem radiowym. Może to być informacja istotna szczególnie w środowisku gdzie pracuje kilka punktów dostępu. Parametr ten zapewnia również kontrolę dostępu - aby nawiązać komunikację, w oprogramowaniu karty sieciowej należy wpisać poprawną wartość SSID (domyślnie będzie to słowo default). Kanał - w ramach obsługiwanego przez router pasma użytkownik może wybrać kanał radiowy, który ma być wykorzystywany przez router. Jest to ważne zwłaszcza gdy konieczne jest planowanie pokrycia radiowego dla złożonej infrastruktury bezprzewodowej. Domyślnie używany jest kanał 6. Ukryj SSID - możliwość ukrycia parametru SSID, który normalnie jest obecny i przesyłany w formie jawnej. Potrzeba ukrycia SSID, np. po poprawnym skonfigurowaniu sieci bezprzewodowej, może być podyktowana względami bezpieczeństwa. Długa preambuła służy do zdefiniowania długości pola synchronizacji w pakiecie Większość obecnie używanych sieci bezprzewodowych używa krótkiej preambuły z składającej się z 56 bitów zamiast 128 bitowej. Jednak niektóre urządzenia pracujące w standardzie b wymagają użycia długiej preambuły. Zaznacz, aby uaktywnić używanie długiej preambuły. 8/18

9 Zabezpieczenia Należy zwrócić uwagę na bogactwo mechanizmów zabezpieczeń. Dla umożliwienia współpracy z jak największą liczbą kart WLAN router udostępnia wszystkie klasyczne standardy zabezpieczeń. Jest to ukrywanie identyfikatora SSID, szyfrowanie WEP, szyfrowanie WPA/WPA2 oraz kontrola dostępu na podstawie adresów MAC. Jednak zasadniczym elementem zabezpieczeń jest obsługa standardu WPA w połączeniu z protokołem uwierzytelniania X i współpracą z serwerem RADIUS. Kliknij Zabezpieczenia, aby przejść do ustawień WEP i WPA: Tryb wybierz odpowiedni wariant zabezpieczeń: 9/18

10 Wyłącz wyłącz mechanizmy szyfrowania. Tylko WEP akceptuj tylko WEP wraz z odpowiednim kluczem. Tylko WEP/802.1x - akceptuj tylko WEP z uwierzytelnieniem 802.1x. WEP lub WPA/PSK - akceptuj WEP lub WPA wraz z odpowiednimi kluczami. WEP/802.1x lub WPA/802.1x - akceptuj WEP lub WPA z uwierzytelnianiem 802.1x. Tylko WPA/PSK - akceptuj tylko WPA/WPA2 wraz z odpowiednim kluczem. W ustawieniach WPA sprecyzuj czy ma być używane WPA+WPA2 czy tylko WPA2. Tylko WPA/802.1x - akceptuj tylko WPA/WPA2 z uwierzytelnieniem 802.1x. W ustawieniach WPA sprecyzuj czy ma być używane WPA+WPA2 czy tylko WPA2. IEEE 802.1X jest to rodzaj uwierzytelniania użytkowników wobec urządzeń sieciowych na poziomie warstwy łącza danych. Podobnie jak dzięki uwierzytelnianiu użytkowników typu dial-up za pomocą serwerów RADIUS, i tutaj uzyskano scentralizowane, niezależne od stosowanej technologii sieciowej zarządzanie prawami dostępu i przydziałem zasobów dla poszczególnych stacji. Zarządzanie użytkownikami zgodne z IEEE X wymaga uruchomienia serwera RADIUS, który będzie pełnił rolę jednostki zarządzającej kontami i przeprowadzającej proces autoryzacji stacji na podstawie stworzonych dla nich kont. Dzięki takiemu podejściu, mechanizmy kontroli dostępu mogą ewoluować niezależnie od technologii w jakiej realizowany jest sam dostęp - można np. modyfikować usługę świadczoną przez serwer RADIUS bez ingerencji w oprogramowanie sterowników kart sieciowych. WPA ustawienia parametrów szyfrowania dla komunikacji bezprzewodowej. Aby utrudnić podsłuchiwanie transmisji radiowej osobom niepowołanym, można użyć zaimplementowano w routerze protokołu WPA. Każda ramka zostanie zaszyfrowana wykorzystując klucz. Wpisz klucz manualnie klucz w pole Klucz Pre-Shared lub negociuj z wykorzystaniem uwierzytelniania 802.1x. Typ wybierz odpowiedni wariant: WPA+WPA2 lub tylko WPA2. Pre-Shared Key (PSK) wpisz 8~63 znaków ASCII, np (lub 64 cyfry heksadecymalne poprzedzone 0x, np. "0x321253abcde..."). WEP - ustawienia parametrów szyfrowania dla komunikacji bezprzewodowej. Aby utrudnić podsłuchiwanie transmisji radiowej osobom niepowołanym, można użyć zaimplementowano w routerze protokołu WEP. Każda ramka zostanie zaszyfrowana wykorzystując jeden klucz. Istnieje możliwość wybrania jednego z czterech kluczy. Wpisz klucz manualnie w pole Klucz 1,2,3,4 lub negociuj z wykorzystaniem uwierzytelniania 802.1x. Tryb wybierz jeden z dwóch trybów: 64-Bit - długość klucza wynosi 40 bitów (mniejsze obciążenie jednostki obliczeniowej routera w warunkach intensywnej wymiany danych przez wiele maszyn jednocześnie, za cenę zmniejszonego bezpieczeństwa). Dla klucza WEP 64-bit wpisz 5 znaków ASCII, np (lub 10 cyfr heksadecymalnych poprzedzonych 0x, np. 0x ). 128-Bit - długość klucza wynosi 104 bity. Dla klucza WEP 128-bit wpisz 13 znaków ASCII, np. ABCDEFGHIJKLM (lub 26 cyfr heksadecymalnych poprzedzonych 0x, np. 0x A4B4C4D). Wszystkie urządzenia oprócz posiadania poprawnego klucza muszą wpierać taką samą długość klucza. Pola Klucz 1,2,3,4 pozwalają na zapamiętanie czterech różnych kluczy, przy czym tylko jeden z nich może być aktywny (wykorzystywany do szyfrowania danych). Wybierz odpowiedni klucz, który ma być wykorzystywany. Uwaga: WEP wykorzystuje algorytm szyfrowania opracowany dla kluczy o rozmiarze 128 i 64 bity (stąd te wartości w nazwie metody). Jednak z przyczyn technicznych rzeczywista długość kluczy została w WEP skrócona o 24 bity, dlatego podaje się odpowiednio 13 i 5 ośmiobitowych znaków ASCII. 10/18

11 Kontrola Dostępu Kontrola dostępu odnosi się do adresów MAC urządzeń bezprzewodowych. Jeżeli zachodzi potrzeba odcięcia całej komunikacji bezprzewodowej, lepszym rozwiązaniem jest wyłączenie koncentratora radiowego. Pozwala to zminimalizować liczbę zbędnych operacji wykonywanych przez router (odbiór i przetwarzanie ramek). Kliknij Kontrola dostępu, aby przejść do następujących ustawień: Włącz kontrolę dostępu zaznacz, aby włączyć kontrolę dostępu dla stacji radiowych. Polityka wybierz jedną z opcji filtrowania: Włącz filtrowanie MAC dla WLAN wybierz, aby uaktywnić. Należy pamiętać, że samo włączenie kontroli dostępu bez podania adresów MAC (pusta lista) spowoduje zamknięcie dostępu wszystkim komputerom. Opcja umożliwia filtrowanie ruchu na podstawie adresów MAC. Pozwala to na selektywny wybór adresów sprzętowych, identyfikujących maszyny, które mają być obsługiwane. Dostęp dla wszystkich innych komputerów będzie zabroniony. Odizoluj WLAN od LAN wybierz, aby uaktywnić. Funkcja odizoluje wszystkie stacje bezprzewodowe od sieci LAN. 11/18

12 Filtr adresów MAC lista adresów MAC stacji bezprzewodowych wraz z atrybutem. Adres MAC klienta - aby umieścić nowy adres MAC na liście dostępu, należy go wpisać w podzielone na 6 fragmentów pole Adres MAC klienta (po dwa znaki szesnastkowe naraz, np. 00:06:ab:00:d7:90). W następnym kroku klikamy Dodaj. Atrybut s zaznacz, aby odizolować tę stację od sieci LAN. Dodaj dodanie do listy nowego adresu MAC. Usuń - usunięcie z listy zaznaczonego wpisu Edytuj - edytowanie zaznaczonego wpisu Anuluj anulowanie zmian wpisu OK - zatwierdzenie zmian Wyczyść - usunięcie wszystkich wpisów 12/18

13 WDS WDS (ang. Wireless Distribution System) jest to bezprzewodowy system dystrybucji. Służy on do bezprzewodowego połączenia dwóch punktów dostępu AP. Zaimplementowano dwa tryby pracy systemu WDS: most - bezprzewodowe przesyłanie danych pomiędzy sieciami LAN. repeater - powiększenie zasięgu WLAN. Poniżej przykład zastosowania trybu most: Poniżej przykład zastosowania trybu repeater: Główna róznica pomiędzy tymi trybami polega na tym, że: w trybie Repeater, pakiety odebrane od jednego AP mogą być przesłane do następnego AP poprzez link WDS. Natomiast w trybie Most, pakiety odebrane z linku WDS mogą być przesłane jedynie do lokalnych przewodowych lub bezprzewodowych hostów. Innymi słowy tylko tryb Repeater może przesyłać pakiety pomiędzy WDS a WDS. 13/18

14 Poniżej znajduje się przykład na którym hosty podłączone do Bridge 1 lub Bridge 3 mogą komunikować się tylko z hostami podłączonymi do Bridge 2 poprzez linki WDS. Jednakże hosty podłączone do Bridge 1 NIE mogą komunikować się z hostami podłączonymi do Bridge 3 poprzez Bridge 2. Kliknij WDS(bridge/repeater), aby przejść do następujących ustawień: 14/18

15 Tryb wybierz odpowiedni tryb WDS: Wyłącz wyłączenie funkcji WDS. Most włączenie trybu Most. Repeater włączenie trybu Repeater. Zabezpieczenia dostępne są trzy tryby zabezpieczeń: Wyłącz, WEP i Klucz. Odpowiadają one następującym zabezpieczeniom dla WLAN: Tryb zabezpieczeń dla WLAN Wyłącz Tylko WEP Tylko WEP/802.1x WEP lub WPA/PSK WEP/802.1x lub WPA/802.1x Tylko WPA/PSK Tylko WPA/802.1x Tryb zabezpieczeń dla WDS Wyłącz WEP WEP WEP, Klucz WEP, Klucz Klucz Klucz Tryb WEP Użyj klucza WEP określonego w Konfiguracja zabepieczeń zaznacz, aby wykorzystywać klucz z Ustawień zabezpieczeń. Funkcja będzie niedostępne, jeżeli nie masz ustawionego klucza w Ustawieniach zabezpieczeń. Tryb szyfrowania jeżeli zaznaczyłeś opcję Użyj klucza WEP określonego w Konfiguracja zabezpieczeń nie musisz wybierać trybu szyfrowania. Natomiast jeżeli nie zaznaczyłeś tej opcji, możesz ustawić odpowiedni tryb. Indeks klucza po ustawieniu trybu szyfrowania wybierz właściwy klucz, który ma być użyty. Klucz wprowadź właściwy klucz. Tryb Klucz Typ - TKIP (ang. Temporal Key Integrity Protocol) Klucz - wprowadź właściwy klucz. Wpisz 8 ~ 63 znaków ASCII lub 64 cyfr heksadecymalnych poprzedzonych 0x. Most jeżeli wybrałeś ten tryb, wprowadź właściwe adresy MAC AP. Istnieje możliwość wprowadzenia sześciu AP. Wyłącz niewykorzystywane łącza WDS, aby poprawić wydajność. Zaznacz Włącz, aby uaktywnić łącze WDS do AP prezentującego się danym adresem MAC. Repeater - jeżeli wybrałeś ten tryb, wprowadź właściwe adresy MAC AP. Istnieje możliwość wprowadzenia dwóch AP. Zaznacz Włącz, aby uaktywnić łącze WDS do AP prezentującego się danym adresem MAC. Funkcja Access Point wybierz Włącz, aby uaktywnić lub Wyłącz, aby dezaktywować. Stan pozwala na wysyłanie informacji hello. Stan jest prawidłowy tylko, kiedy partner wspiera tę funkcję. 15/18

16 Wyszukiwanie AP Router Vigor potrafi przeskanować wszystkie kanały i znaleźć pracujące w jego zasięgu punkty dostępu AP. Opierając się na wynikach skanowania użytkownik wie, który kanał jest nieużywany. Dodatkowo można wyszukać AP do linku WDS. Zauważ, że podczas procesu skanowania (ok. 5 s) żadna stacja nie ma dostępu do routera. Kliknij Wyszukiwanie AP, aby przejść do poszukiwania AP. Kliknij przycisk Skanuj, aby wykryć dostępne AP. Po wyszukaniu dostępnych punktów dostępu AP możesz przejrzeć statystykę skanowania klikając Statystyka. Znajduje się tam informacja o proponowanym, najmniej używanym kanale oraz informacje dotyczące liczby AP przypadających na dany kanał. Jeżeli chcesz dodać znaleziony AP do WDS, kliknij na uzyskane dane o interesującym Ciebie AP pojawi się adres MAC w polu Adres MAC AP, a następnie kliknij przycisk Dodaj. 16/18

17 Lista Stacji W opcji Lista Stacji jest podgląd aktywnych stacji WLAN z ich adresami MAC. Są to stacje aktywne radiowo, co nie znaczy, że mają dostęp do naszej sieci. Odpowiednie oznaczenie informuje nas o statusie stacji Kliknij Lista Stacji, aby przejść do następujących ustawień: Odśwież kliknij, aby odświeżyć listę stacji. Dodaj Jeżeli chcesz dodać stację do Kontroli Dostępu, kliknij na uzyskane dane o interesującej Ciebie stacji pojawi się adres MAC w polu Adres MAC klienta, a następnie kliknij przycisk Dodaj. 17/18

18 Sterowanie przepływem Funkcja sterowania przepływem umożliwia wprowadzenie limitów pasma w górę i pasma w dół. Limity te obowiązują każdą stację. Kliknij Sterowanie Przepływem, aby przejść do następujących ustawień Włącz zaznacz, aby uaktywnić. Limit w górę ograniczenie prędkości wysyłania. Limit w dół ograniczenie prędkości pobierania. 18/18

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point Routery Vigor oznaczone symbolem G (np. 2900Gi), dysponują trwale zintegrowanym koncentratorem radiowym, pracującym zgodnie ze standardem IEEE 802.11g i b. Jest to zbiór protokołów, definiujących pracę

Bardziej szczegółowo

Aby utworzyć WDS w trybie bridge należy wykonać poniższe kroki:

Aby utworzyć WDS w trybie bridge należy wykonać poniższe kroki: WDS (ang. Wireless Distribution System) jest to bezprzewodowy system dystrybucji. Służy on do bezprzewodowego połączenia dwóch punktów dostępu AP. Zaimplementowano dwa tryby pracy systemu WDS: bridge -

Bardziej szczegółowo

WDS tryb repeater. Aby utworzyć WDS w trybie repeater należy wykonać poniższe kroki:

WDS tryb repeater. Aby utworzyć WDS w trybie repeater należy wykonać poniższe kroki: WDS (ang. Wireless Distribution System) jest to bezprzewodowy system dystrybucji. Służy on do bezprzewodowego połączenia dwóch punktów dostępu AP. Zaimplementowano dwa tryby pracy systemu WDS: bridge -

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start Informacje o tym podręczniku Podręcznik ten opisuje sposób instalacji i eksploatacji adaptera CARDBUS WLAN (Wireless Local Access Network). Prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Emil Wilczek. Promotor: dr inż. Dariusz Chaładyniak

Emil Wilczek. Promotor: dr inż. Dariusz Chaładyniak Emil Wilczek Promotor: dr inż. Dariusz Chaładyniak Warszawa 2011 TESTY I ANALIZY Wydajności sieci celem jest sprawdzenie przy jakich ustawieniach osiągane są najlepsze wydajności, Zasięgu sieci - sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole.

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole. Ireneusz Gąsiewski Zastosowanie Access Pointa w szkole. Spis treści: 1. Wstęp;...str.3 2. Sieć internetowa; str.3 3. Access Point;..str.4 4. Budowa szkolnej sieci;.. str.6 5. Zakończenie;.str.9 6. Bibliografia;..str.10

Bardziej szczegółowo

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej 100 101 Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej USB 2.0 GW-7200U oraz jej oprogramowania. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Sieci przewodowe Ethernet Standard IEEE 802.3 Wersja Base-T korzystająca ze skrętki telefonicznej jest w chwili obecnej jedynym powszechnie używanym standardem

Bardziej szczegółowo

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway.

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway. Black Box BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

- na terenach pozbawionych technicznych możliwości tradycyjnego dostępu do Internetu

- na terenach pozbawionych technicznych możliwości tradycyjnego dostępu do Internetu Transmisja danych z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych zdobywa coraz większą popularność. Mobilny Internet to dostęp do sieci oferowany przez operatorów komórkowych na terenie Polski. Plus, Era

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 SPRZĘT SIECIOWY Urządzenia sieciowe MODEM Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 Zewnętrzny modem USB 2.0 DATA/FAX/VOICE (V.92) 56Kbps Zewnętrzny modem 56Kbps DATA/FAX/VOICE V.92 (RS-232) MODEM

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G 1. Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie mostu WiFI VAP11G. Dzięki temu przenośnemu urządzeniu, Kamery IP oraz inne produkty technologiczne z portem Ethernet RJ45 mogą z łatwością uzyskać dostęp do sieci

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele)

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN L2TP over IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7

Połączenie VPN Host-LAN L2TP over IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Profil dla klienta ze zmiennym IP 1.2. Profil dla klienta ze stałym IP 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN 4. Brama domyślna

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog)

Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog) Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog) Każdy router Prestige domyślnie ma włączoną usługę DHCP aby automatycznie

Bardziej szczegółowo

AM_Student. Instrukcja konfiguracji połączenia do studenckiej sieci bezprzewodowej Akademii Morskiej w Szczecinie

AM_Student. Instrukcja konfiguracji połączenia do studenckiej sieci bezprzewodowej Akademii Morskiej w Szczecinie Wersja: 2010-09-27 AM_Student Instrukcja konfiguracji połączenia do studenckiej sieci bezprzewodowej Akademii Morskiej w Szczecinie dla systemów Windows Vista i Windows 7 Kontakt ws. problemów z siecią:

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny VLAN. Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie.

Uniwersalny VLAN. Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie. W skład uniwersalnego VLAN wchodzą: przewodowy VLAN: oparty jest na portach switcha. Umożliwia on wyodrębnienie 4 osobnych grup komputerów (segmentów VLAN). Przynależność do danego VLANu zależy od konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych WiFi. Krystian Baniak Seminarium Doktoranckie Październik 2006

Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych WiFi. Krystian Baniak Seminarium Doktoranckie Październik 2006 Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych WiFi Krystian Baniak Seminarium Doktoranckie Październik 2006 Wprowadzenie Agenda Problemy sieci bezprzewodowych WiFi Architektura rozwiązań WiFi Mechanizmy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele)

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania do sieci bezprzewodowej w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie:

Instrukcja podłączania do sieci bezprzewodowej w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie: Instrukcja podłączania do sieci bezprzewodowej w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie: Zasady ogólne korzystania z sieci bezprzewodowych: Z sieci bezprzewodowej znajdującej się w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI MEGA BEZPRZEWODOWA SIEĆ MULTIMEDIALNA (MegaBSM) ORAZ BEZPRZEWODOWA SIEĆ MULTIMEDIALNA (BSM) INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI MEGA BEZPRZEWODOWA SIEĆ MULTIMEDIALNA (MegaBSM)

Bardziej szczegółowo

Minisłownik pojęć sieciowych

Minisłownik pojęć sieciowych Rozdział 11 Minisłownik pojęć sieciowych Pracując nad niniejszą książką, starałem się używać możliwie jak najmniej fachowych słów i pojęć, ale niestety nie zawsze było to możliwe. Dlatego w tym rozdziale

Bardziej szczegółowo

VPN IPSec LAN-LAN pomiędzy routerami serii: Vigor 2700 oraz Vigor 2910

VPN IPSec LAN-LAN pomiędzy routerami serii: Vigor 2700 oraz Vigor 2910 VPN IPSec LAN-LAN pomiędzy routerami serii: Vigor 2700 oraz Vigor 2910 1. Wstęp Wyobraźmy sobie sytuację, w której musimy skonfigurować połączenie VPN pomiędzy dwoma odległymi lokalizacjami. Jedna posiada

Bardziej szczegółowo

Karta sieci bezprzewodowej AirPlus Xtreme G 2.4 GHz Cardbus. Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika)

Karta sieci bezprzewodowej AirPlus Xtreme G 2.4 GHz Cardbus. Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem Opakowanie karty powinno zawierać następujące pozycje: DWL-G650 Karta sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do

Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do SIECI BEZPRZEWODOWE Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do przesyłania informacji z jednego

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g Szybki start Wersja 1.00 12/2005 Polski Oglądanie certyfikatów produktu 1 Przejść pod adres www.zyxel.com. 2 Wybrać produkt z listy rozwijanej na stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

AM_Student. Instrukcja konfiguracji połączenia do studenckiej sieci bezprzewodowej Akademii Morskiej w Szczecinie

AM_Student. Instrukcja konfiguracji połączenia do studenckiej sieci bezprzewodowej Akademii Morskiej w Szczecinie Wersja: 2010-09-27 AM_Student Instrukcja konfiguracji połączenia do studenckiej sieci bezprzewodowej Akademii Morskiej w Szczecinie Kontakt ws. problemów z siecią: akademik@am.szczecin.pl Kontakt ws. problemów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek

Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek Aby zestawić VPN po protokole IPSec, pomiędzy komputerem podłączonym za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Konfiguracja użyta być może we wszystkich routerach jedno pasmowych tej firmy o oznaczeniu TL-WR... KROK 1 Podstawa to podłączenie routera kablowo do naszego

Bardziej szczegółowo

Szyfrowanie WEP. Szyfrowanie WPA

Szyfrowanie WEP. Szyfrowanie WPA Jeżeli planujemy korzystać z sieci bezprzewodowej, musimy ją tak skonfigurować, aby tylko wybrane osoby miały do niej dostęp. W innym wypadku staniemy się ofiarami bardzo powszechnych włamań, ktoś niepożądany

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Opakowanie karty DWL-G520 powinno zawierać następujące pozycje: Dysk CD (ze Sterownikami, Podręcznikiem i Gwarancją)

Opakowanie karty DWL-G520 powinno zawierać następujące pozycje: Dysk CD (ze Sterownikami, Podręcznikiem i Gwarancją) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G520 Karta PCI sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus Xtreme G Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1 POLSKI Informacje ogólne Prestige to router szerokopasmowy z wbudowanym, czteroportowym

Bardziej szczegółowo

Vigor AP - tryb Uniwersalny Repeater

Vigor AP - tryb Uniwersalny Repeater 1. Router brzegowy 1.1. Ustawienia ogólne LAN 1.2. Ustawienia ogólne WLAN 1.3. Bezpieczeństwo WLAN 2. VigorAP 2.1. AP700 2.1.1. Ustawienia systemowe 2.1.2. Ustawienia podstawowe 2.1.3. Bezpieczeństwo 2.2.

Bardziej szczegółowo

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele)

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server Konfiguracja IPSec Aby zainstalować OpenSWAN w popularnej dystrybucji UBUNTU (7.10) należy użyć Menedżera Pakietów Synaptics lub w konsoli wydać polecenia: sudo apt-get install openswan. Zostaną pobrane

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

REPEATER WiFi 300Mbps 8level WRP-300

REPEATER WiFi 300Mbps 8level WRP-300 Informacje o produkcie Repeater WiFi 300Mbps 8level WRP-300 Cena : 74,50 zł Nr katalogowy : MKAKS0054 Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji REPEATER WiFi 300Mbps

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M. INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego repeatera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

VPN Host-LAN L2TP over IPSec z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client

VPN Host-LAN L2TP over IPSec z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Profil dla klienta ze zmiennym IP 1.2. Profil dla klienta ze stałym IP 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status Połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100 Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego ogólnej

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N Instrukcja obsługi DN-70182 Otwarty kod źródłowy Urządzenie wykorzystuje kody oprogramowania opracowane przez osoby trzecie. Kody te podlegają Powszechnej Licencji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7. 1. Konfiguracja routera. 2. Konfiguracja klienta VPN. 3. Zainicjowanie połączenia

Połączenie VPN Host-LAN IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7. 1. Konfiguracja routera. 2. Konfiguracja klienta VPN. 3. Zainicjowanie połączenia 1. Konfiguracja routera 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Zainicjowanie połączenia Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie. Główne założenia: typ tunelu: Host-LAN protokół VPN: IPSec

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

IPSec over WLAN z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN. 3. Zainicjowanie połączenia

IPSec over WLAN z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN. 3. Zainicjowanie połączenia 1. Konfiguracja serwera VPN 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Zainicjowanie połączenia Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie. Główne założenia: typ tunelu: Host-LAN protokół VPN:

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 9 -

Technologie informacyjne - wykład 9 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 9 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci LAN 802.11

Bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci LAN 802.11 Bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci LAN 802.11 Maciej Smoleński smolen@students.mimuw.edu.pl Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego 16 stycznia 2007 Spis treści Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Marcin Szeliga marcin@wss.pl. Sieć

Marcin Szeliga marcin@wss.pl. Sieć Marcin Szeliga marcin@wss.pl Sieć Agenda Wprowadzenie Model OSI Zagrożenia Kontrola dostępu Standard 802.1x (protokół EAP i usługa RADIUS) Zabezpieczenia IPSec SSL/TLS SSH Zapory Sieci bezprzewodowe Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client).

Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client). . ZyXEL Communications Polska, Dział Wsparcia Technicznego Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client). Niniejszy dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Podręcznik instalacji Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN2500RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału charakterystyka..................... 4 Przedni

Bardziej szczegółowo

Urządzenie posiada domyślny adres do logowania, który powraca zawsze po zresetowaniu produktu.

Urządzenie posiada domyślny adres do logowania, który powraca zawsze po zresetowaniu produktu. Intrukcja EWR-523N Logowanie do interfejsu Urządzenie posiada domyślny adres do logowania, który powraca zawsze po zresetowaniu produktu. Domyślne ustawienia: Adres IP: 192.168.10.253 Login: admin Hasło:

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału WiFi AC750 Model EX3800 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

132 4 Konfigurowanie urządzeń sieci bezprzewodowych

132 4 Konfigurowanie urządzeń sieci bezprzewodowych 132 4 Konfigurowanie urządzeń sieci bezprzewodowych ZAGADNIENIA 1. Z czego składa się infrastruktura sieci bezprzewodowych? 2. W jakich trybach mogą pracować sieci bezprzewodowe? 3. Jakie standardy dotyczą

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej obsługujący nie mniej niż 500 access-pointów z

Zadanie 1. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej obsługujący nie mniej niż 500 access-pointów z Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

Vigor 2900 ZyWall 70 konfiguracja połączenia LAN-LAN (IPSec)

Vigor 2900 ZyWall 70 konfiguracja połączenia LAN-LAN (IPSec) Uwaga! Przykład zakłada, że na obu routerach funkcjonuje już dostęp do Internetu, iżze wszystkie funkcje sieciowe niezbędne do komunikacji sieci LAN z Internetem zostały prawidłowo ustawione (adresy na

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN PPTP z wykorzystaniem Windows Vista/7. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN

Połączenie VPN Host-LAN PPTP z wykorzystaniem Windows Vista/7. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN 1. Konfiguracja serwera VPN 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN 4. Problemy 5. Brama domyślna Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie.

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN IPSec wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client

Połączenie VPN Host-LAN IPSec wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Profil dla klienta ze zmiennym IP 1.2. Profil dla klienta ze stałym IP 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Zainicjowanie połączenia Procedura konfiguracji została oparta na

Bardziej szczegółowo

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac Dzięki najnowszym propozycjom TP-LINK routerom Archer C2 i Archer D7 oraz karcie sieciowej Archer T4U, możesz cieszyć się z zalet transmisji danych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie).

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie). LW056V2 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 54 Mbps Sweex Wprowadzenie Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 4 Topologie sieci WLAN sieć tymczasowa (ad-hoc) sieć stacjonarna (infractructure) Topologie sieci WLAN Standard WiFi IEEE 802.11 Sieć tymczasowa (ad-hoc)

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600. Model WN3500RP

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600. Model WN3500RP Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN3500RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 300E

FRITZ!WLAN Repeater 300E FRITZ!WLAN Repeater 300E Wymogi systemowe Stacja bazowa WLAN wg IEEE 802.11b/g/a/n, 2,4 lub 5 GHz, automatyczne przydzielanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji WPS: stacja bazowa WLAN obsługująca WPS, z aktualnym

Bardziej szczegółowo