GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA"

Transkrypt

1 GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA

2 Oprogramowanie w wersji 2.5 lub powyżej. GARMIN International, Inc., 1200 E. 151 st Street, Olathe, Kansas USA Tel: Fax: GARMIN (Europe) Ltd., Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, Hampshire SO51 9 AQ UK Tel: Fax: GARMIN (Asia) Corp., 3F, No.1, Lane 45, Pao-Hsing Road, Hsin Tien, Taiwan R.O.C. Tel: Fax: Web Site Address: Garmin Corporation - Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkami podanymi poniżej, żadna część niniejszej instrukcji nie może być odtwarzana, kopiowana, przekazywana, rozpowszechniana, przegrywana lub zachowywana na jakimkolwiek nośniku informacji i w jakimkolwiek celu bez uprzedniego pisemnego pozwolenia GARMIN. Niniejszym GARMIN udziela pozwolenia na przegranie pojedynczej kopii tej instrukcji lub korekty do tej instrukcji na dysk twardy lub inny elektroniczny nośnik informacji do wykorzystania dla celów własnych i na wydruk jednego egzemplarza lub korekty dla potrzeb własnych, pod warunkiem że taka elektroniczna lub wydrukowana kopia będzie zawierała pełny tekst niniejszych praw autorskich i następnie, że jakiekolwiek nieautoryzowane rozpowszechnianie tej instrukcji będzie ściśle zabronione. Informacje w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. GARMIN zastrzega sobie prawo do zmiany i ulepszania swoich wyrobów oraz do zmiany treści bez zobowiązywania się do informowania o takich zmianach jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Marzec 1999 Numer części # Rev.B

3 WSTĘP O instrukcji WSTĘP Warunki gwarancji Dziękujemy Ci! Dziękujemy za wybór naszego małego, prostego w obsłudze odbiornika do nawigacji satelitarnej GPS będącego w stanie zadowolić nawet najbardziej wymagających lotników. Odbiornik ten jest kolejnym urządzeniem zaprojektowanym z myślą o zapewnieniu jego użytkownikom wygodnej i łatwej obsługi oraz dostępu do wysokiej jakości lotniczych informacji nawigacyjnych. Aby w pełni wykorzystać możliwości odbiornika, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Aby ułatwić Państwu korzystanie z niej, podzieliliśmy ją na trzy sekcje: Część I (Rozpoczęcie Pracy) przedstawia podstawowe możliwości urządzenia i ułatwia szybką orientację. Część II (Podróż Symulacyjna) zapoznaje użytkownika krok po kroku z działaniem GPS III Pilot w trybie symulacyjnym, co umożliwia praktykę w obsłudze przed podjęciem nawigacji rzeczywistej Część III (Spis tematyczny) to szczegółowy opis funkcji GPS III Pilot uporządkowany tematycznie. Przed rozpoczęciem pracy z Twoim GPS, prosimy o sprawdzenie czy Twój pakiet zawiera wymienione niżej elementy. W przypadku stwierdzenia braku którejkolwiek z części, prosimy o bezzwłoczny kontakt z Twoim dealerem. Pakiet standardowy zawiera: odbiornik GPS III Pilot z odłączalną anteną pasek na rękę instrukcję obsługi GPS III Pilot informator podręczny taśmę samoprzylepną uchwyt mocujący Firma GARMIN gwarantuje, że jej produkt wolny jest od wad materiałowych i fabrycznych przez rok od daty zakupu. Firma GARMIN, według swojego wyłącznego uznania, będzie dokonywała napraw lub wymiany części, które ulegną uszkodzeniu przy normalnej eksploatacji. Takie naprawy lub wymiana będą dokonywane bez ponoszenia żadnych opłat ze strony klienta. Klient będzie jednakże ponosił koszty transportu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje defektów wynikłych z nadużycia, niewłaściwego użycia, wypadku lub nieautoryzowanej przeróbki lub naprawy. GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ WYŁĄCZNE I NIEZALEŻNE OD INNYCH GWARANCJI WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z JAKICHKOLWIEK INNYCH GWARANCJI HANDLOWYCH LUB PRZYDATNOŚCI DO CELÓW STATUTOWYCH LUB INNYCH. NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE OKREŚLONE SPECYFICZNE PRAWA W OKREŚLONYM SYSTEMIE PRAWNYM. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA GARMIN NIE BĘDZIE PONOSIŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE CZY WTÓRNE SZKODY BĘDĄCE WYNIKIEM UŻYTKOWNIA, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA CZY NIEUMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO PRODUKTU LUB ZA WADY W PRODUKCIE. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE POZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH SZKÓD, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE STOSOWAĆ SIĘ DO CIEBIE. Aby uzyskać serwis gwarancyjny, należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem firmy GARMIN. Urządzenie powinno być bezpiecznie zapakowane i wysłane po opłaceniu kosztów transportu do autoryzowanego dealera firmy GARMIN. Kopia oryginalnego rachunku sprzedaży jest wymagana jako dowód zakupu uprawniający do naprawy gwarancyjnej. Firma GARMIN zachowuje wyłączne prawo do naprawy lub wymiany urządzenia lub oprogramowania lub wyłącznie według własnego uznania oferuje pełny zwrot ceny zakupu. TAKI ŚRODEK WINIEN BYĆ JEDYNYM I WYŁĄCZNYM W PRZYPADKU NARUSZENIA GWARANCJI. I IV

4 WSTĘP Postanowienia FCC WSTĘP Uwagi UWAGA: Urządzenie spełnia postanowienia Rozdziału 15 Ograniczeń FCC (Federal Communications Commission) dla cyfrowych przyrządów Klasy B. Generuje, odbiera i przetwarza sygnały na częstotliwościach radiowych i jeśli nie zostało poprawnie zainstalowane i zastosowane zgodnie z zasadami użytkowania może negatywnie wpłynąć na transmisję radiową. W szczególnej sytuacji zakłócenia mogą się pojawić nawet przy poprawnie zainstalowanym urządzeniu. W takich sytuacjach, po sprawdzeniu czy urządzenie rzeczywiście wpływa na łączność radiową, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia zakłócanego, zachęcamy użytkownika do próby wyeliminowania zakłóceń poprzez podłączenie urządzenia do innego obwodu niż urządzenie zakłócane. Jeżeli powyższe środki nie rozwiążą problemu, należy się skontaktować z autoryzowanym dealerem albo innym doświadczonym fachowcem serwisowym. Działanie jest podporządkowane następującym regułom: 1. Urządzenie nie powinno powodować szkodliwych zakłóceń, 2. Urządzenie musi być odporne na zakłócenia z zewnątrz mogące spowodować nieprawidłowe działanie. GPS III Pilot nie zawiera podzespołów, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Naprawy powinny być przeprowadzone przez autoryzowany ośrodek serwisowy GARMIN. Inne naprawy i modyfikacje spowodują utratę gwarancji oraz uprawnienia do obsługi tego urządzenia zgodnie z postanowieniami Rozdziału 15 norm FCC. Uwaga: System GPS funkcjonuje pod nadzorem rządu Stanów Zjednoczonych, który jako jedyny odpowiada za jego działanie. Działanie systemu może podlegać zmianom wpływającym na jakość i dokładność wszystkich urządzeń działających w oparciu o system GPS. Należy podkreślić, że chociaż GPS III Pilot jest precyzyjnym urządzeniem NAVAID (NAVigational AID - pomoc nawigacyjna), to jak każde takie urządzenie może zostać nieprawidłowo zastosowane lub jego odczyty mogą zostać niewłaściwie zinterpretowane i z tego względu może stać się nibezpieczny. Ostrzeżenie: Jeżeli GPS III Pilot używany jest w pojeździe, wyłącznie użytkownik odpowiedzialny jest za zabezpieczenie urządzenia tak, aby nie powodowało ono żadnych uszkodzeń, w tym i cielesnych, jeśli dojdzie do wypadku. Nie instaluj urządzenia nad pokrywami poduszek powietrznych lub w miejscach gdzie kierowca i pasażerowie narażeni są kontakt z nim w przypadku kolizji czy zderzenia. Elementy konstrukcyjne urządzenia nie są objęte gwarancją GARMIN jeśli zostaną uszkodzone na skutek wypadku. Ostrzeżenie: Jeżeli używamy GPS III Pilot w pojeździe, kierowca jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczną jazdę i praca z odbiornikiem GPS nie powinna odrywać jego uwagi od prowadzenia pojazdu. Korzystanie z urządzenia GPS jednocześnie podczas kierowania pojazdem czy lotu jest niebezpieczne. Niezastosowanie się użytkownika pojazdu wyposażonego w GPS III Pilot do powyższych wskazówek może doprowadzić do wypadku. III II

5 WSTĘP Spis treści ROZPOCZĘCIE PRACY Przeznaczenie przycisków WSTĘP Informacje o instrukcji... Uwagi... Postanowienia FCC... Warunki gwarancji... ROZPOCZĘCIE PRACY Cechy fizyczne urządzenia... Przeznaczenie przycisków... Instalacja baterii... Co to jest GPS?... Inicjalizacja... Kolejność wyświetlanych ekranów... Ekran statusu satelitów... Ekran pozycji... Ekran mapy... Ekran HSI (sytuacji horyzontalnej)... Ekran autostrady... Główne menu... Przegląd informacji bazy danych... Funkcja GOTO (dojścia do punku docelowego)... Odwołanie funkcji GOTO/Ekran trasy aktywnej... PODRÓŻ SYMULACYJNA... Ekran statusu satelitów... Ekran pozycji... Ekran mapy... Ekran HSI (sytuacji horyzontalnej)... Nawigacja pionowa... Ekran autostrady... Kategorie punktów trasy... Ekran najbliższych obiektów... Punkty trasy użytkownika... Funkcja GOTO... Funkcja Tracback (nawigacji wstecz)... Trasy... Ekran trasy aktywnej... Główne Menu... Funkcje ustawień... V I II III IV Czerwony przycisk POWER - włącza i wyłącza zasilanie oraz reguluje podświetlenie ekranu - dostępne są trzy poziomy. Przycisk PAGE - wyświetla w kolejności główne ekrany i pozwala wrócić z menu danego ekranu i ekranu opcji do menu głównego. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje zmianę orientacji ekranu. Przycisk MENU - wyświetla menu dostępnych opcji dla bieżącego ekranu. Dwukrotne naciśnięcie przywołuje menu główne. Przycisk GOTO/NRST - wyświetla listę punktów GOTO, pozwalając wybrać punkt docelowy. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje wyświetlenie dziewięciu najbliższych lotnisk, stref nawigacyjnych, pomocy nawigacyjnych, punktów trasy, itd. Przycisk ENTER/MARK - uaktywnia podświetlone pola i potwierdza wybraną opcję oraz wprowadzane dane. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk aby zapisać obecną pozycję jako punkt trasy. Przycisk QUIT - powraca do poprzednio wyświetlanego ekranu lub przywraca poprzednią wartość pola danych. Przyciski IN i OUT - pozwalają wybrać jedną z 23 skal mapy na ekranie mapy. Umożliwiają także ustawienie skali na ekranach autostrady i HSI. Rocker KEYPAD - przycisk centralny, steruje ruchem kursora, zmienia opcje i pozycje oraz wprowadza dane. Przykład pola podświetlonego kursorem w polu trybu - Mode CURSOR - czarny prostokąt, który może być przemieszczany w dół, do góry, w lewo i prawo za pomocą przycisku centralnego w celu wyróżnienia/wybrania żądanego pola (patrz rysunek powyżej). DEFAULT - format systemu, wprowadzony do oprogramowania lub pamięci odbiornika, aktualny dopóki nie zostanie zmieniony przez użytkownika. FIELD - miejsce na ekranie (patrz przykład powyżej), gdzie jakiś wyraz lub opcja jest wprowadzona i wyświetlona. HIGHLIGHT - wybranie za pomocą kursora pola w celu wprowadzenia danych. SCROLL - wybieranie opcji lub znaków w ramach wybranego pola (przechodzenie przez znaki lub obcje w danym polu). DATA ENTRY - wprowadzanie danych takich jak nazwy punktów trasy zaczyna się zwykle od przycisku ENTER/MARK. Korzystaj z przycisku centralnego aby wprowadzić dane właściwe : górnego/dolnego bieguna aby podświetlić znak, prawego aby przejść do następnego. 2

6 ROZPOCZĘCIE PRACY Cechy fizyczne urządzenia WSTĘP Spis treści antena odłączalna przyciski funkcyjne przycisk włączający urządzenie oraz uaktywniający podświetlanie (czerwony) przycisk centralny DODATEK A - Zalecenia odnośnie mocowania... DODATEK B - Dane techniczne... DODATEK C - Okablowanie i interfejsy... DODATEK D - Antena/Mocowanie zewnętrzne... DODATEK E - Komunikaty... DODATEK F - Mapy odniesienia... DODATEK G - Terminy nawigacyjne... DODATEK H - Skorowidz... DODATEK I - Wyjaśnienia skrótów wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokrywka pojemnika na baterie antena odłączalna przyciski funkcyjne przycisk włączający urządzenie oraz uaktywniający podświetlanie (czerwony) przycisk centralny wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokrywka pojemnika na baterie Aby zmienić orientację ekranu, naciśnij i przytrzymaj przycisk PAGE. 1 VI

7 ROZPOCZĘCIE PRACY Instalacja baterii ROZPOCZĘCIE PRACY Inicjalizacja znaczki polaryzacji Odbiornik GPS III Pilot zasilany jest czterema bateriami AA, które instaluje się w jego dolnej części. Czas pracy ciągłej wynosi maksymalnie do 24 godzin. Mogą być również stosowane baterie niklowo - kadmowe powtórnego ładowania oraz baterie litowe. UWAGA: wskaźnik poziomu baterii na ekranie jest kalibrowany dla baterii alkalicznych i jego wskazania nie będą dokładne dla baterii niklowo - kadmowych czy litowych (patrz str.79). Procedura instalacji: 1. OTWÓRZ POKRYWKĘ OTWORU NA BATERIE OBRACAJĄC METALOWY PIERŚCIEŃ Z TYŁU URZĄDZENIA O 90 W KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA. 2. WŁÓŻ BATERIE I NAŁÓŻ POKRYWKĘ OTWORU NA BATERIE. ZADBAJ O ODPOWIEDNIĄ POLARYZACJĘ - PATRZ RYSUNKI NA POKRYWCE. 3. ZAMKNIJ POKRYWKĘ OTWORU NA BATERIE OBRACAJĄC METALOWY PIERŚCIEŃ Z TYŁU URZĄDZENIA O 90 W KIERUNKU ZGODNYM Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA. Długość czasu pracy baterii zależy od wielu czynników, temperatury otoczenia czy czasu podświetlania ekranu. Baterie litowe mogą pracować dłużej w niższych temperaturach. Wewnętrzna bateria litowa podtrzymująca pamięć odbiornika przez 10 lat zachowa wszystkie dane gdy baterie będą wymieniane. W czasie około 1 minuty odbiornik powinien obliczyć pozycję. Fakt ten można zauważyć po automatycznym przejściu z ekranu satelitów do ekranu mapy (patrz na rysunku u dołu na lewo). Teraz Twój odbiornik jest gotowy do pracy! Aby wyłączyć odbiornik: 1. NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ CZERWONY PRZYCISK PWR PRZEZ 1 SEKUNDĘ. Wykrywanie usterek: Jeśli masz kłopoty z inicjalizacją lub otrzymaniem pozycji, sprawdź następujące czynniki: Czy odbiornik ma otwarty, niczym nieograniczony widok na niebo? Jeżeli w okolicy jest zbyt w dużo przeszkód takich jak budynki, góry czy gęsta szata drzewna, odbiornik może nie mieć wystarczających danych do ustalenia pozycji. Jeśli odbiornik jest zainstalowany na desce rozdzielczej w pojeździe czy kabinie pilota, sprawdź również czy antena ma dobry przegląd nieba. GPS III Pilot może wykryć sygnały wysyłane z satelitów tylko wówczas, gdy ma dobrą widoczność przez przednią szybę. W zależności od kąta pochylenia deski rozdzielczej lub powierzchni całkowitej szyby, może zaistnieć konieczność użycia anteny zewnętrznej w kabinie pilota lub na zewnątrz aby zapewnić lepszy widok nieba. (Skontaktuj się ze swoim autoryzowanym dealerem Garmina aby zasięgnąć informacji o antenie zewnętrznej GA 26, numer części , lub o niskoprofilowej antenie GA 56, numer części ) Czy wybrałeś właściwy obszar podczas inicjalizacji? Sprawdź swoją przybliżoną pozycję na ekranie mapy (naciskaj PAGE dopóki nie pojawi się ekran mapy; patrz str. 7 i 10) lub wybierz jeszcze raz Twoją przybliżoną pozycję do ponownej inicjalizacji. Aby zainicjalizować odbiornik GPS III Pilot, zaznacz swoją przybliżoną pozycję bezpośrednio na ekranie mapy. Użyj przycisku centralnego i przycisków IN i OUT aby umiejscowić kursor na mapie. Kiedy odbiornik GPS III Pilot obliczy pozycję, automatycznie przejdzie z ekranu statusu satelitów do ekranu mapy. Czy odbiornik przebył dystans większy niż 500 mil od ostatnio obliczonej pozycji, przy wyłączonym zasilaniu? Zainicjalizuj odbiornik wybierając jeszcze raz swoją przybliżoną pozycję na mapie lub wybierz opcję AutoLocate z opcji ekranu statusu satelitów( patrz str.31). 3 6

8 ROZPOCZĘCIE PRACY Inicjalizacja ROZPOCZĘCIE PRACY Co to jest GPS? Sprawdź czy na ekranie statusu satelitów pojawił się napis 2D Navigation (nawigacja w dwóch wymiarach) czy 3D Navigation (nawigacja w trzech wymiarach) aby określić czy pozycja została naliczona w dwóch (2D) czy w trzech wymiarach (3D). Ekran powitalny pokazuje się zaraz po włączeniu odbiornika. W tym czasie urządzenie przeprowadza test sprawdzający. Kiedy GPS III Pilot obliczył pozycję, przeważnie będzie obserwował od 5 do 12 satelitów. Odbiornik będzie teraz przez cały czas wybierał najlepiej widoczne satelity aby uaktualniać swoją pozycję. Kiedy któryś z nich zostanie zasłonięty, odbiornik wybierze inny, aktualnie dostępny. Aby określić pozycję w trzech wymiarach (3D) potrzebne są minimum 4 satelity, do wyznaczenia pozycji w dwóch wymiarach (2D) wystarczą sygnały z trzech. Pozycja w trzech wymiarach oznacza, że odbiornik zna długość i szerokość geograficzną oraz wysokość nad poziomem morza, natomiast pozycja dwuwymiarowa określa długość i szerokość geograficzną. Inicjalizacja odbiornika GPS III Pilot: Aby zainicjalizować odbiornik GPS III Pilot, powinien się on znajdować na otwartej przestrzeni gdzie antena ma niczym nieograniczony dostęp do nieba. Odbiornik może być trzymany na wygodnej wysokości z anteną skierowaną ku górze (patrz str.4) lub może być zamocowany na tablicy rozdzielczej pojazdu, jak opisano w Dodatku A. (Kiedy korzystasz z GPS III Pilot w pojeździe upewnij się, że antena jest skierowana ku górze). Włącz GPS III Pilot, wciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk PWR. Zostanie wyświetlony ekran powitalny i odbiornik przeprowadzi samo testowanie. Kiedy test zostanie zakończony, ekran powitalny zostanie zastąpiony przez ekran bazy danych ( który pokaże datę wejścia w życie bazy danych Jeppesena), następnie ukaże się ekran z ostrzeżeniem i później ekran statusu satelitów z komunikatem select initialization method - wybierz metodę inicjalizacji. (Jeżeli wiadomość ta nie pojawi się automatycznie, naciśnij MENU i podświetl pole Initialize Position [zainicjalizuj pozycję]). Aby zainicjalizować odbiornik: 1. NACIŚNIJ ENTER ABY POTWIERDZIĆ KOMUNIKAT. POJAWI SIĘ OKIENKO PROSZĄCE O WYBÓR METODY INICJALIZACJI. 2. UŻYJ PRZYCISKU CENTRALNEGO ABY PODŚWIETLIĆ USE MAP (SKORZYSTAJ Z MAPY) I NACIŚNIJ ENTER. 3. UŻYJ PRZYCISKU CENTRALNEGO ABY NAJECHAĆ KURSOREM MAPY NA TWOJĄ PRZYBLIŻONĄ POZYCJĘ (W PROMIENIU 250 MIL). MOŻESZ RÓWNIEŻ ZASTOSOWAĆ PRZYCISKI IN I OUT, KTÓRE ZMIENIAJĄ SKALĘ MAPY, ABY UŁATWIĆ ZNALEZIENIE TWOJEJ PRZYBLIŻONEJ POZYCJI. 4. NACIŚNIJ ENTER ABY WYBRAĆ OKREŚLONĄ POZYCJĘ, A ODBIORNIK ZACZNIE SZUKAĆ SATELITÓW. Na system GPS składają się 24 satelity, które poruszając się wokół Ziemi po bardzo dokładnych orbitach okrążają ją dwa razy dziennie wysyłając sygnały nawigacyjne. Aby określić pozycję geograficzną oraz śledzić Twoją trasę, odbiornik musi cały czas odbierać sygnały z przynajmniej 3 satelitów. Czasami, mogą być potrzebne dodatkowe satelity aby określić pozycję. Używając almanachu (konfiguracja ponumerowanych satelitów i ich orbit) znajdującego się w pamięci odbiornika, GPS III Pilot może obliczyć odległość i położenie każdego satelity i wykorzystać te informacje do obliczenia Twojej aktualnej pozycji. Odbiornik GPS może odbierać sygnały tylko z satelitów znajdujących się nad horyzontem. W związku z tym musi on wiedzieć, które satelity będą się tam znajdowały w danej chwili. Aby użyć danych zawartych w almanachu, odbiornik musi znać swoją przybliżoną pozycję. Informacje te może on uzyskać sam lub może zostać zainicjalizowany. Kiedy odbiornik zostanie zainicjalizowany, zwykle obliczy pozycję w przeciągu kilku minut. Na stronie 5 znajdują się informacje jak przeprowadzić inicjalizację. Proces ten jest wymagany tylko w następujących przypadkach : pierwsze użycie po dostarczeniu z fabryki jeśli odbiornik przebył ponad 500 mil od ostatniej wyliczonej pozycji, przy wyłączonym zasilaniu. wyczyszczona została pamięć odbiornika i dane zostały utracone. Ponieważ GPS III Pilot korzysta z sygnałów satelitarnych aby pomóc Ci w nawigacji, odbiornik musi mieć czysty i niezasłonięty widok na niebo. W skrócie, sprowadza się to do tego, że to jak szybko (i czy w ogóle) uzyskasz swoją pozycję, zależy od Twojego otoczenia. Sygnały GPS są stosunkowo słabe - nie przenikają przez skały, budynki, ludzi, metal czy gęstą szatę drzewną. Przed namierzaniem swojej pozycji, sprawdź czy Twój odbiornik będzie miał czysty widok na niebo. Trzymaj odbiornik na wygodnej wysokości z anteną skierowaną do góry. Kiedy odbiornik jest używany po raz pierwszy ( lub jeśli pozycja nie może zostać określona po 10 minutach), GPS III Pilot poprosi Cię o dokonanie inicjalizacji. Urządzenie musi znać swoją pozycję wyjściową aby określić które satelity są dla niego widoczne. 5 4

9 ROZPOCZĘCIE PRACY Kolejność wyświetlanych ekranów ROZPOCZĘCIE PRACY Ekran mapy Naciskaj przycisk PAGE aby przełączać się między ekranami w zwykłej kolejności. Aby włączyć GPS III Pilot ponownie, naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk PWR. GPS III Pilot posiada 6 głównych ekranów (patrz na rysunku). Ekran mapy obrazuje Twój ruch przy pomocy śladu zapisu trasy - track log (elektronicznej trasy, która pojawia się na monitorze podczas przemieszczania się w czasie rzeczywistym), a Twoją obecną pozycję za pomocą ikony samolotu na środku mapy. Ekran pozycji wyświetla również granice pobliskich stref nawigacyjnych, pobliskie jeziora, rzeki, autostrady i miasta. Skala mapy wyświetlana jest lewym dolnym rogu mapy. Użyj przycisków IN/OUT zoom aby ustawić odpowiednio skalę mapy. Aby zmienić skalę mapy: 1. NACIŚNIJ PRZYCISK IN ZOOM ABY WYBRAĆ MNIEJSZĄ SKALĘ MAPY I OBEJRZEĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW DLA MNIEJSZEGO TERENU. 2. NACIŚNIJ PRZYCISK QUIT ABY WYBRAĆ WIĘKSZĄ SKALĘ MAPY I WYŚWIETLIĆ WIĘKSZY OBSZAR. Mapa może być zorientowana tak, aby góra ekranu zawsze wskazywała północ, wzdłuż wybranego kursu lub tak, aby bieżący kierunek Twojej trasy (track) znajdował się u góry ekranu. Ustawienie domyślne to North Up, które powoduje, że góra ekranu zawsze wskazuje kierunek północny. Jeśli mapa jest zorientowana według ustawienia Track up, wskaźnik jest zawsze skierowany ku górze i mapa obraca się zgodnie z kierunkiem Twojej trasy (track). Zwróć uwagę na ten wskaźnik na ekranie mapy. Naciskaj przycisk QUIT aby przełączać się między ekranami w kolejności odwrotnej. Są to w kolejności: Satellite Status Page (ekran statusu satelitów), Position Page (ekran pozycji), Map Page (ekran mapy), HSI Page (ekran HSI - wskaźnika sytuacji horyzontalnej), Highway Page (ekran autostrady) i Active Route Page (ekran trasy aktywnej). Są one dostępne w podanej kolejności przez naciskanie przycisku PAGE lub w kolejności odwrotnej przez naciskanie przycisku QUIT. Prześledźmy szybko każdy z nich aby zorientować się w spełnianych przez nie funkcjach. Szczegółowo będą one omówione w spisie tematycznym. Pobliskie lotniska, stacje VOR* (radiolatarnia ogólnokierunkowa bardzo dużej częstotliwości) i NDB** (radiolatarnia bezkierunkowa), przecięcia dróg lotniczych i punkty trasy użytkownika są opisywane na mapie (każdy za pomocą własnego, nie powtarzającego się symbolu), przy czym nazwa wyświetlana jest bezpośrednio nad symbolem. Dokładniejsze informacje na temat punktów trasy i ekranu mapy znajdziesz w dalszej części instrukcji - spisie tematycznym. Możesz również wybrać pełny ekran mapy z opcji ekranu mapy. Patrz str. 37. pobliska pomoc nawigacyjna (skrzyżowanie) aktualna pozycja pola danych pobliskie lotnisko 7 10

10 ROZPOCZĘCIE PRACY Ekran pozycji ROZPOCZĘCIE PRACY Ekran statusu satelitów Ekran pozycji wskazujący aktualną pozycję w stopniach, minutach i sekundach. Licznik przebytej drogi i czasu podróży oraz odczyty prędkości średniej mogą zostać zresetowane przy użyciu opcji Trip Computer w głównym menu (patrz. menu główne/ustawienia systemowe - str.75). Następnym ekranem jest ekran pozycji. Pokazuje on gdzie się znajdujesz, w jakim kierunku i z jaką prędkością się przemieszczasz - informacje te są ważne i pomocne, zwłaszcza, gdy nie ma wybranego punktu docelowego. Graficzny kompas u góry ekranu wskazuje kierunek ruchu gdy się przemieszczasz (track), natomiast 6 pól danych określanych przez użytkownika wyświetla Twoją obecną prędkość (current speed), prędkość średnią (average speed), licznik przebytej drogi (trip odometer), licznik czasu podróży (trip timer) oraz pory wschodu i zachodu słońca w określonym punkcie (sunrise/sunset). Określane przez użytkownika oznacza, że pola danych mogą być zmieniane aby wyświetlać inne informacje nawigacyjne. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dalszej części instrukcji - spisie tematycznym. Pod polami określanymi przez użytkownika znajdują się dodatkowe pola danych, które pokazują Twoją obecną pozycję (current position), bieżącą datę i godzinę (current date and time). Pozycja może być określona za pomocą długości i szerokości geograficznej oraz innymi systemami siatek geograficznych np. UTM/UPS, Maidenhead lub jedną z kilku lokalnych. Bieżąca data i godzina mogą odnosić się do Twojej lokalnej strefy czasowej lub mogą być podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time lub zulu ). kompasowe wskazanie kierunku współrzędne aktualnej pozycji licznik przebytej drogi aktualna data i godzina Zacznijmy od ekranu statusu satelitów, który jest wyświetlany automatycznie w momencie obliczania pozycji przez odbiornik. Jeżeli ekran ten nie jest wyświetlany w danej chwili, możesz go przywołać przez naciśnięcie przycisku PAGE lub QUIT. Ekran statusu satelitów wyświetla informacje, które pomogą Ci zrozumieć co odbiornik robi w danej chwili i jest to ekran do którego będziesz się okazyjnie odwoływać podczas korzystania z Twojego urządzenia. Pokazuje o widok nieba jako obraz dostępnych satelitów, odpowiadające im słupki siły sygnału, status Twojej aktualnej pozycji ( 2D - pozycja w dwóch wymiarach, 3D - pozycja w trzech wymiarach, acquiring - odbiornik zbiera informacje od satelitów, itd.,) oraz szacunkowy błąd pomiaru pozycji EPE (estimated position error). Ekran ten podaje również informacje o stanie baterii i można ustawiać na nim kontrast poprzez naciskanie przycisku centralnego. Satelity są wskazywane na widoku nieba numerami od 01 do 32 wraz z odpowiadającymi im słupkami siły sygnału obok. Widok nieba pokazuje, który satelita jest śledzony poprzez wskazania kierunku i wysokości (kąta nad horyzontem). Kiedy odbiornik dopiero śledzi satelity, ich numery są podświetlone. Jeśli odbiornik zlokalizuje satelity i zacznie odbierać od nich dane, odpowiadające im numery nie będą już podświetlone, natomiast u dołu ekranu pojawią się słupki siły sygnału. Po zakończeniu odbioru sygnałów satelitarnych, słupki wypełnią się. Im słupek siły sygnału wyższy, tym sygnał silniejszy. status odbiornika wskaźnik poziomu baterii słupek siły sygnału widok nieba Słupki siły sygnału wskazują, które satelity są śledzone przez odbiornik, czy są wykorzystywane do obliczania pozycji oraz podają jakość sygnału. Jeśli łączność z satelitami zostanie przerwana lub liczba dostępnych satelitów jest niewystarczająca aby obliczyć pozycję, ukaże się komunikat Poor Coverage - słaby odbiór satelitów. 9 8

11 ROZPOCZĘCIE PRACY Ekran HSI ROZPOCZĘCIE PRACY Przegląd informacji bazy danych Jeśli zejdziesz z kursu, steruj tak aby strzałka paska-d skierowała się ponownie do góry oraz pokryła ze wskaźnikiem CDI i wtedy kontynuuj nawigację w tym kierunku. Opcja Big Numbers (dostępna z opcji ekranu HSI) pokazuje znacznie mniejszy kompas, ale większe znaki w polach danych (patrz opcje ekranu HSI - str.42). GPS III Pilot posiada dwa różne ekrany nawigacyjne: HSI (horizontal situation indicator - wskaźnik sytuacji horyzontalnej) i autostrady. Pierwszy z nich to ekran HSI. Podaje on graficzne wskazówki sterowania do punktu docelowego i prawdopodobnie będzie Twoim podstawowym ekranem nawigacyjnym. (Ekran autostrady zapewnia również graficzne wskazówki sterowania do określonego punktu wyświetlając trójwymiarową perspektywę Twojego kursu i pobliskie otoczenie). Ekran HSI jest opisywany graficznie przez wskaźnik sytuacji horyzontalnej pokazując wybrany kurs przy pomocy paska D (pasek zejścia z kursu; który jest częścią wskaźnika zejścia z kursu - CDI - Course Deviation Indicator) i wskaźnika kursu. Jeśli zejdziesz z kursu, pasek-d wskaże odległość o jaką zszedłeś z kursu i w którym kierunku. Aby powrócić na wybrany kurs, po prostu steruj w kierunku pokazywanym przez pasek-d dopóki nie powróci on na środek wskaźnika CDI. Skala CDI jest regulowana, a aktualna skala jest wyświetlana u dołu ekranu. Ustawienie skali obrazuje odległość zejścia bocznego z kursu od środka wskaźnika CDI do jego maksymalnego odchylenia w prawo lub lewo. Ekran HSI opisuje Twój kurs względem ziemi przy użyciu obrotowej tarczy kompasu. Nie myl tego wskazania z lotniczym wskazaniem kierunku na Twoim panelu przyrządów. W dzień wietrzny obie wartości mogą się znacznie różnić! Ekran HSI zapewnia również wskazania do i od punktów docelowych (TO/FROM) i wskazówki odnośnie nawigacji pionowej kiedy korzystasz z funkcji nawigacji pionowej ( VNAV - vertical navigation). Cztery pola danych określane przez użytkownika wskazują aktualną prędkość (current speed), odległość do celu (distance to destination,) time en route (czas podróży) i godzinę (time of day). 11 Jedną z najważniejszych cech odbiornika GPS III Pilot jest wbudowana baza danych Jeppesena, która zawiera informacje o lotniskach, pasach startowych, częstotliwości komunikacji radiowej, stacjach VOR i NDB, przecięciach dróg lotniczych oraz strefach nawigacyjnych. Te informacje są łatwo dostępne bezpośrednio z mapy lub z podmenu Waypoints (punkty trasy) z głównego menu. Aby przeglądać informacje bazy danych z ekranu mapy: 1. KIEDY WYŚWIETLANY JEST EKRAN MAPY, SKORZYSTAJ Z PRZYCISKU CENTRALNEGO ABY UMIEŚCIĆ KURSOR PRZESUWU NAD WYBRANYM OBIEKTEM NA MAPIE. KIEDY KURSOR ZNAJDUJE SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD WYBRANYM MIEJSCEM, ZOSTANIE PODŚWIETLONY ZNAK IDENTYFIKUJĄCY DLA TEGO PUNKTU. ( JEŚLI CHODZI O INFORMACJE DOTYCZĄCE STREF NAWIGACYJNYCH, NALEŻY UMIEŚCIĆ KURSOR PRZESUWU NAD DOWOLNYM TERENEM OTWARTYM W GRANICACH WYBRANEJ STREFY NAWIGACYJNEJ). 2. NACIŚNIJ ENTER ABY WYWOŁAĆ INFORMACJE BAZY DANYCH DLA WYBRANEGO OBIEKTU/STREFY NAWIGACYJNEJ. JEŚLI WYBRANO LOTNISKO, UŻYJ PRZYCISKU CENTRALNEGO ABY WYBRAĆ STRONY INFORMACYJNE AIRPORT (LOTNISKO), RUNWAY (PAS STARTOWY), COMM (CZĘSTOTLIWOŚĆ KOMUNIKACJI RADIOWEJ) DLA TEGO LOTNISKA. Aby wywołać informacje bazy danych dla wybranego obiektu wprowadzając znak identyfikujący, nazwę lub miasto: 1. NACIŚNIJ MENU DWA RAZY ABY WYŚWIETLIĆ GŁÓWNE MENU. 2. PODŚWIETL WAYPOINTS (PUNKTY TRASY) I NACIŚNIJ ENTER. POJAWI SIĘ SERIA PÓL DLA KAŻDEJ KATEGORII INFORMACJI O PUNKTACH TRASY: AIRPOIRTS (PUNKTY TRASY), RUNWAYS (PASY STARTOWE), COMM FREQUENCIES (CZĘSTOTLIWOŚĆ KOMUNIKACJI), STACJE VOR I NBD, INTERSECTIONS (PRZECIĘCIA DRÓG LOTNICZYCH), USER- ENETERED WAYPOINTS (PUNKTY WPROWADZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA).WYBIERZ ŻĄDANĄ KATEGORIĘ PRZY POMOCY PRZYCISKU CENTRALNEGO. 3. ABY WYWOŁAĆ INFORMACJE PRZEZ ZNAK IDENTYFIKUJĄCY, PODŚWIETL POLE ZNAKU IDENTYFIKUJĄCEGO I NACIŚNIJ ENTER. WPROWADŹ ZNAK IDENTYFIKUJĄCY KORZYSTAJĄC Z PRZYCISKU CENTRALNEGO I NACIŚNIJ ENTER ABY WYŚWIETLIĆ INFORMACJE. 4. ABY WYWOŁAĆ INFORMACJE POPRZEZ NAZWĘ OBIEKTU LUB MIASTO (DOTYCZY TYLKO EKRANÓW INFORMACYJNYCH AIRPORTS [LOTNISKO] ORAZ STACJI VOR I NDB), PODŚWIETL ODPOWIEDNIE POLE I NACIŚNIJ ENTER. WPROWADŹ NAZWĘ/MIASTO KORZYSTAJĄC Z PRZYCISKU CENTRALNEGO I NACIŚNIJ ENTER ABY WYŚWIETLIĆ INFORMACJE. 14 Aby wyświetlić informacje bazy danych bezpośrednio z mapy, umieść kursor przesuwu na wybranym obiekcie i naciśnij ENTER. Aby wywołać informacje bazy danych wprowadzając ręcznie znak identyfikujący, nazwę lub miasto, wybierz podmenu Waypoints (punkty trasy) z głównego menu.

12 ROZPOCZĘCIE PRACY Główne menu ROZPOCZĘCIE PRACY Ekran autostrady Główne menu zapewnia dostęp do dodatkowych ekranów (podmenu), w tym informacji bazy danych, planów lotów (tras), informacji o podróży i ustawieniach jednostek Ekran menu GPS III Pilot zapewnia dostęp do dodatkowego zestawu ekranów, które służą do tworzenia lub redagowania punktów trasy, tworzenia tras, przeglądania śladów zapisu trasy i danych o podróży, konfigurowania funkcji nawigacji pionowej, wykonywania obliczeń E6B oraz dokonywania zmian w ustawieniach systemowych. Te sześć omawianych ekranów jest podzielonych na kategorie tematyczne. Funkcje dotyczące punktów trasy i zarządzania trasami są omówione w dalszych rozdziałach instrukcji bardziej szczegółowo. Omówimy główne menu (Main Menu) na przykładzie jednego z podmenu: Aby przejść do głównego menu: 1. NACIŚNIJ PRZYCISK MENU DWA RAZY. Aby wybrać dany ekran z głównego menu: 1. PODŚWIETL EKRAN, KTÓRY CHCESZ WYWOŁAĆ UŻYWAJĄC PRZYCISKU CENTRALNEGO I NACIŚNIJ ENTER. 2. ABY WRÓCIĆ DO GŁÓWNEGO MENU, NACIŚNIJ QUIT. Opcja Setup (ustawienia) pozwala na wybór różnorodnych ustawień (przedstawionych jako pola plikowe) takich jak: ustawienia systemowe, formaty pozycji, jednostki miary, ustawienia czasowe i alarmowe oraz umożliwia pracę w trybie symulacyjnym oraz dzięki opcjom interfejsu współpracę z urządzeniami zewnętrznymi. Ekran autostrady GPS III Pilot również podaje graficzne wskazówki sterowania do punktu docelowego. Kiedy kierujesz się do celu, środkowa część ekranu obrazuje Twój ruch za pomocą ruchomej graficznej autostrady. Twoja obecna pozycja jest ukazana w centralnej dolnej części ekranu autostrady. Linia biegnąca przez środek autostrady reprezentuje wybrany kurs. Kiedy nawigujesz w stronę punktu docelowego, autostrada będzie zmieniała swój kierunek wskazując jakie jest Twoje położenie względem wybranego kursu i ewentualne zejście z kursu. Aby pozostać na odpowiednim kursie, po prostu kieruj się w stronę centrum autostrady. U góry ekranu można odczytać prędkość i odległość do celu (speed and distance to destination) lub następnego punktu na trasie razem ze wskazaniem kompasu pokazującym aktualny kierunek, w którym się przemieszczasz (Track Copmass). Bezpośrednio pod odczytem odległości, wyświetlony jest czas, jaki pozostał do osiągnięcia celu (lub następnego punktu trasy) w godzinach/minutach - hours/minutes oraz minutach/sekundach - minutes/seconds. Wskaźnik u dołu ekranu pokazuje również namiar do punktu docelowego (bearing to destination) względem Twojego obecnego kierunku przemieszczania się (track). Jeśli strzałka jest skierowana prosto, zmierzasz do celu! Jeśli zejdziesz z kursu, graficzna szosa będzie się przemieszczać, wskazując Twoje położenie względem wybranego kursu lub ewentualne zejście z kursu. Aby utrzymać się na wybranym kursie, kieruj się po prostu na środek autostrady. Opcja Setup pozwala na wybór różnych ustawień, takich jak na przykład zmiana jednostek odległości i prędkości. Aby zmienić jednostki odległości i prędkości: 1. WYBIERZ OPCJĘ SETUP (USTAWIENIA) Z GŁÓWNEGO MENU (TAK, JAK TO OPISANO POWYŻEJ) I NACIŚNIJ ENTER. 2. PODŚWIETL POLE UNITS (JEDNOSTKI) UŻYWAJĄC PRZYCISKU CENTRALNEGO. POLE Z JEDNOSTKAMI ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE WYŚWIETLONE. 3. PODŚWIETL POLE DISTANCE & SPEED (ODLEGŁOŚĆ I PRĘDKOŚĆ) UŻYWAJĄC PRZYCISKU CENTRALNEGO I NACIŚNIJ ENTER. UKAŻE SIĘ SUBMENU Z LISTĄ DOSTĘPNYCH OPCJI (JEDNOSTKI W METRACH - METRIC, MILACH MORSKICH - NAUTICAL I MILACH LĄDOWYCH - STATUTE). 4. WYBIERZ OKREŚLONĄ JEDNOSTKĘ UŻYWAJĄC PRZYCISKU CENTRALNEGO I NACIŚNIJ ENTER kompasowe wskazanie kursu widok autostrady Kiedy zbliżysz się do odległość do Twego punktu docelowego, graficzna auto- punktu docelowego (lub strada zatrzyma się następnego przy punkcie docelowym. Punkt docelowy punktu na trasie) zostanie osiągnięty kiedy znajdzie się w dolnej, centralnej części Strzałka monitora. wskazująca (namiar do punktu docelowego) 13 12

13 ROZPOCZĘCIE PRACY Funkcja GOTO(dojścia do celu) PODRÓŻ SYMULACYJNA Tryb symulacyjny Aby wybrać punkt docelowy GOTO z listy wszystkich punktów trasy użytkownika lub z listy ostatnio używanych punktów, wybierz pole User (użytkownik) lub Recent (ostatnie). Aby dotrzeć (GOTO) do któregoś z punktów na liście Nearest Waypoints (najbliższe punkty trasy), podświetl wybrany punkt, naciśnij GOTO/NRST, a następnie ENTER. Funkcja GOTO GPS III Pilot pozwala na szybką i łatwą nawigację do dowolnego lotniska, pomocy nawigacyjnej czy punktu wprowadzanego przez użytkownika zapisanego w pamięci. Przedstawia ona za pomocą linii prostej kurs od Twojej obecnej pozycji do wybranego punktu docelowego. Funkcja GOTO może być zastosowana na kilka sposobów: określając punkt docelowy z ekranu funkcji GOTO, graficznie z mapy lub podświetlając nazwę punktu trasy na danym ekranie (na przykład na liście najbliższych obiektów - Nearest Page). Aby wybrać punkt docelowy GOTO z ekranu funkcji GOTO: 1. NACIŚNIJ GOTO/NRST. TO SPRAWI, ŻE TWOJA OBECNA POZYCJA STANIE SIĘ PUNKTEM WYJŚCIOWYM TWOJEJ PODRÓŻY. 2. PODŚWIETL POLE ZNAKU IDENTYFIKUJĄCEGO U GÓRY EKRANU I NACIŚNIJ ENTER. TO POZWOLI WYŚWIETLIĆ ZNAK IDENTYFIKUJĄCY DLA POZYCJI DOWOLNEGO PUNKTU TRASY ZACHOWANEGO W PAMIĘCI. 3. PODŚWIETL ZNAK IDENTYFIKUJĄCY DLA WYBRANEGO PUNKTU TRASY KORZYSTAJĄC Z PRZYCISKU CENTRALNEGO I NACIŚNIJ ENTER. Aby wybrać punkt docelowy GOTO z ekranu mapy: 1. GDY WYŚWIETLANY JEST EKRAN MAPY, UŻYJ PRZYCISKU CENTRALNEGO ABY UMIEŚCIĆ KURSOR NAD WYBRANYM PUNKTEM DOCELOWYM.(JEŚLI NIE MA ŻADNEGO PUNKTU TRASY W WYBRANYM MIEJSCU DOCELOWYM, WTEDY GPS III PILOT UTWORZY GO AUTOMATYCZNIE NADAJĄC MU NAZWĘ MAP ). 2. NACIŚNIJ GOTO/NRST, A NASTĘPNIE ENTER ABY SKIEROWAĆ SIĘ DO WYBRANEGO CELU. Aby wybrać punkt docelowy GOTO na ekranie najbliższych obiektów (Nearest Page): 1. NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK GOTO/NRST ABY WYŚWIETLIĆ EKRAN NAJBLIŻSZYCH OBIEKTÓW. 2. PRZY POMOCY PRZYCISKU CENTRALNEGO WYBIERZ ŻĄDANĄ KATEGORIĘ PUNKTU TRASY (NP., AIRPORT [LOTNISKO]). 3. PRZY POMOCY PRZYCISKU PODŚWIETL WYBRANY PUNKT. NACIŚNIJ GOTO/NRST, A PÓŹNIEJ ENTER. Aby włączyć tryb symulacji: 4. NACIŚNIJ MENU ABY WYŚWIETLIĆ LISTĘ OPCJI DLA EKRANU STATUSU SATELITÓW (SATELLITE STATUS PAGE). 5. UŻYWAJĄC PRZYCISKU CENTRALNEGO, PODŚWIETL POLE START SIMULATOR I NACIŚNIJ ENTER. 6. NACIŚNIJ ENTER PONOWNIE ABY POTWIERDZIĆ OSTRZEŻENIE O PRACY W TRYBIE SYMULACYJNYM. Spójrzmy na kolejność wyświetlanych ekranów jeszcze raz. Przyciski PAGE i QUIT służą do przechodzenia ekranów w kolejności. Aby przejść przez główne ekrany: 7. NACISKAJ PAGE ABY KOLEJNO ZOBACZYĆ KAŻDY Z GŁÓWNYCH EKRANÓW. 8. NACISKAJ QUIT ABY PRZEJRZEĆ EKRANY W ODWROTNEJ KOLEJNOŚCI. W trybie pracy normalnej, GPS III Pilot automatycznie przejdzie z ekranu statusu satelitów do ekranu mapy, kiedy odbierze wystarczającą ilość sygnałów potrzebnych do obliczenia Twojej pozycji. W tym momencie odbiornik gotowy jest nawigacji. Ponieważ jesteśmy w trybie symulacji, nie zobaczymy powyższej zmiany, ale podczas przechodzenia przez główne ekrany zauważysz, że symulator imituje łączność z satelitami i pokazuje te informacje na ekranie statusu satelitów. Ekran pozycji wyświetli ostatnią znaną pozycję jako punkt wyjściowy. Jeśli już zainicjalizowałeś odbiornik, jak to pokazano w rozdziale Rozpoczęcie Pracy, punkt wyjściowy będzie się znajdował bardzo blisko Twojej obecnej pozycji. Zaczniemy od niego naszą podróż symulacyjną. Przenieśmy się teraz do ekranu mapy aby zobaczyć gdzie się znajdujemy, utworzyć punkt docelowy i zapoznać się z możliwościami nawigacyjnymi odbiornika GPS III Pilot. Aby wywołać ekran mapy naciskaj przycisk PAGE, dopóki się nie pojawi. Wybierz pole Start Simulator z opcji ekranu statusu satelitów aby uruchomić tryb symulacyjny. Symulator imituje łączność z satelitami i pokazuje tą informację na ekranie statusu satelitów. Pamiętaj, że w tym trybie odbiornik GPS III Pilot nie śledzi satelitów. Kiedy punkt docelowy GOTO został już wybrany, skorzystaj z ekranu mapy, HSI lub autostrady aby zapisać trasę podczas gdy zmierzasz do punktu docelowego

14 PODRÓŻ SYMULACYJNA Tryb symulacyjny ROZPOCZĘCIE PRACY Kasowanie funkcji GOTO / Trasa aktywna Kiedy włączamy GPS III Pilot pojawia się ekran powitalny. Po krótkim teście, jaki przeprowadza odbiornik, ekran powitalny zostaje zastąpiony ekranem bazy danych i ekranem z ostrzeżeniem. Aby pominąć te ekrany, naciśnij ENTER. Następnie zostanie wyświetlony ekran statusu satelitów. W trybie symulacyjnym, nie ma potrzeby uzyskania łączności satelitarnej. GPS III Pilot jest wspaniałym systemem nawigacji satelitarnej wyposażonym w szczegółowe mapy w wygodnej i zwartej postaci. Celem niniejszej podróży symulacyjnej jest zapoznanie użytkownika z podstawowymi funkcjami GPS III Pilot pracując w trybie symulacyjnym. Zakładamy, że odbiornik został prawidłowo zainicjalizowany jak to przedstawiono w części - Rozpoczęcie pracy i że ustawienia fabryczne nie zostały zmienione. Jeśli zmieniłeś jakieś ustawienia (formaty pozycji, jednostki miary, itp.), opisy i ilustracje podróży symulacyjnej mogą nie zgadzać się z Twoimi konfiguracjami. Kiedy zapoznasz się już z podstawowymi możliwościami GPS III Pilot w trybie symulacyjnym, będziesz potrafił korzystać z odbiornika podczas nawigacji rzeczywistej do wybranego punktu docelowego. W spisie tematycznym instrukcji znajdziesz bardziej szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji Twojego urządzenia. A teraz zaczynamy naszą podróż w trybie symulacji! Jeśli twój GPS III Pilot był wyłączony, należy go włączyć. Aby włączyć GPS III Pilot, wciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk z żarówką. Pojawi się ekran powitalny, a odbiornik przeprowadzi samotestowanie. Następnie, zostanie wyświetlony ekran bazy danych, potem ekran z ostrzeżeniem i ekran statusu satelitów. Ponieważ pracujemy w trybie symulacyjnym, nie musimy czekać aż odbiornik odbierze sygnały z satelitów. Ostrzeżenie: Pamiętaj, że odbiornik GPS III Pilot nie śledzi satelitów w trybie symulacyjnym i nigdy nie powinien być używany podczas nawigacji rzeczywistej. GPS III Pilot nie może zostać włączony w trybie symulatora. Jeśli zapomnisz wrócić do normalnego trybu pracy przed wyłączeniem odbiornika, powróci on do normalnego trybu pracy przy ponownym włączeniu. Aby skasować bieżący punkt docelowy GOTO, wybierz po prostu inny cel. Jeżeli nie potrzebujesz aktualnie żadnego punktu docelowego lub jeśli chcesz przywołać poprzednio wybraną trasę, funkcja GOTO może zostać skasowana z ekranu opcji GOTO (GOTO Options Page). Aby skasować bieżący punkt docelowy GOTO: 1. NACIŚNIJ GOTO. 2. NACIŚNIJ MENU. 3. PODŚWIETL POLE CANCEL GOTO (KASUJ GOTO) I NACIŚNIJ ENTER. Ekran trasy aktywnej Ostatnim z sześciu ekranów dostępnych z głównego menu jest ekran trasy aktywnej (Active Route Page). Ukazuje on punkt trasy GOTO lub każdy indywidualny punkt należący do trasy wraz z ich nazwami i kursem na każdym odcinku trasy. Kiedy poruszasz się na trasie, bieżący punkt docelowy oznaczony jest strzałką w lewej części ekranu. Jeśli nie ma określonego punktu docelowego GOTO lub trasy, na ekranie nie zostaną wyświetlone żadne punkty. (Więcej wiadomości na temat korzystania z tras znajdziesz w rozdziale poświęconym trasom na stronie 66). pole nazwy trasy aktualny punkt docelowy nazwa trasy punktu pole do wyboru przez użytkownika, pokazujące kurs do danego punktu od punktu poprzedniego (lub punktu wyjściowego GOTO). Aby skasować bieżący punkt docelowy GOTO, wybierz opcję Cancel GOTO (kasuj GOTO) z ekranu opcji GOTO. Użyj prawego/lewego bieguna przycisku centralnego aby wybrać określone dane. Dostępne to na przykład kurs, odległość, paliwo oraz pory wschodu i zachodu słońca

15 PODRÓŻ SYMULACYJNA Korzystanie z ekranu mapy PODRÓŻ SYMULACYJNA Ekran HSI Ekran mapy GPS III Pilot łączy kartografię cyfrową i bazę danych Jeppesena z wieloma funkcjami określanymi przez użytkownika. Zanim wybierzemy nasz punkt przeznaczenia i zaczniemy nawigować w jego kierunku, prześledźmy niektóre z funkcji ekranu mapy. Innymi podstawowymi ekranami nawigacyjnymi są ekran HSI (sytuacji horyzontalnej) i autostrady, z ekranem HSI występującym jako pierwszy w sekwencji ekranów głównych. Aby wywołać ekran HSI, naciskaj PAGE. wskaźnik od/do Przy orientacji Track Up, mapa obraca się automatycznie tak, aby aktualny kierunek przemieszczania się był wyświetlany na górze ekranu. Zwróć uwagę na wskaźnik w lewym, górnym rogu. Użyj przycisków IN/OUT zoom aby zmienić skalę mapy. Bieżąca skala ukazana jest w lewym dolnym rogu. w tle miasta, drogi i jeziora aktualne ustawienie skali obecna pozycja pobliskie lotnisko Ekran mapy wyświetla naszą obecną pozycję jako ikonę samolotu w środkowej części monitora. Pokazuje on również pobliskie lotniska, pomoce nawigacyjne, granice stref nawigacyjnych, jeziora, rzeki, autostrady i miasta. Przyciski IN/OUT zoom pozwalają wybrać odpowiednią skalę mapy. Bieżąca skala jest podana w dolnym, lewym rogu ekranu. Aby zmienić skalę mapy: 1. NACIŚNIJ PRZYCISK IN ZOOM ABY WYBRAĆ MNIEJSZĄ SKALĘ I WYŚWIETLIĆ MNIEJSZY OBSZAR. 2. NACIŚNIJ PRZYCISK OUT ZOOM ABY WYBRAĆ WIĘKSZĄ SKALĘ I WYŚWIETLIĆ WIĘKSZY OBSZAR. Mapa może być zorientowana tak, aby góra strony wskazywała zawsze północ (North Up), wzdłuż wybranego kursu (Course Up) lub może się automatycznie obracać ukazując aktualny kierunek Twojej podróży u góry ekranu (Track Up). wskaźnik (wybrany kurs) tarcza kompasu (kompasowe wskazanie kursu) wskaźnik nakazywanego kursu do sterowania pasek-d i skala CDI Ekran HSI podaje graficzne wskazówki nawigacyjne do punktu docelowego. Ekran posiada graficzny wskaźnik sytuacji horyzontalnej - HSI (horizontal situation indicator), który tworzą obrotowa tarcza kompasu pokazująca kurs względem ziemi (track) podczas przemieszczania się, wskaźnik kursu i skalę CDI ( course deviation indicator - wskaźnik zejścia z kursu) które wskazują właściwy kierunek do celu. Obrotowa tarcza kompasu, strzałka wskaźnika i CDI pracują niezależnie - na pierwszy rzut oka - pokazując kierunek, w którym się przemieszczasz, wybrany kurs i ewentualne zejście z kursu. Na środku wskaźnika CDI znajduje się pasek-d czyli pasek zejścia z kursu. Jeśli zejdziesz z kursu, pasek-d będzie wskazywał jak daleko nastąpiło zejście z kursu i w którym kierunku. Skala dla CDI pokazywana jest u dołu ekranu. Przedstawia ona odległość od środka wskaźnika CDI do maksymalnego odchylenia w prawo lub lewo. Na ekranie HSI można zwiększać/zmniejszać prędkość symulacyjną przy pomocy dolnego/górnego bieguna przycisku centralnego. Aby zejść z kursu w trybie symulatora, skorzystaj z lewego/ prawego bieguna przycisku centralnego. Spróbujmy poruszać się po ekranie mapy aby zapoznać się z działaniem tego procesu, a wtedy znajdziemy pobliskie lotnisko, stacje VOR lub NBD czy przecięcie dróg lotniczych i skierujemy się w jego kierunku. Najpierw należy wybrać odpowiednią skalę mapy aby rozpocząć nasze poszukiwanie. Wybierz skalę 5 mil morskich poprzez powtórne naciskanie przycisków IN lub OUT. Kiedy zbliżasz się do punktu, wskaźnik od/do zasygnalizuje przekroczenie punktu. Aktualna prędkość (current speed), odległość do następnego punktu (distance to the next waypoint), czas do następnego punktu (time to the next waypoint) i prędkość pionowa do wysokościowego punktu nakazanego (vertical speed to target) są wyświetlane po prawej stronie ekranu. Aby zobaczyć jak funkcjonuje ekran HSI w naszej podróży symulacyjnej, zejdźmy z kursu i obserwujmy zmiany na ekranie. Aby zejść z kursu/powrócić na kurs w trybie symulatora, korzystaj z lewego/prawego bieguna przycisku centralnego

16 PODRÓŻ SYMULACYJNA Dochodzenie do punktu PODRÓŻ SYMULACYJNA Przegląd informacji o punkcie trasy Aby wybrać punkt docelowy GOTO z mapy, podświetl wybrany punkt, naciśnij GOTO/NRST i następnie ENTER. Kiedy punkt docelowy GOTO został wybrany, na mapie pojawi się linia kursowa, a Twoja aktualna pozycja powróci do centrum mapy. Skoro zobaczyliśmy jak odnajdować punkty trasy na mapie i przeglądać informacje o nich, zobaczmy teraz jak przy użyciu GPS III Pilot należy nawigować do punktu, który właśnie wybraliśmy. (Pamiętaj, że kursor może być również wykorzystany aby dojść do jakiegokolwiek miejsca na mapie, nawet jeśli w tym miejscu nie ma utworzonego punktu trasy, po prostu przez naciśnięcie GOTO/NRST. Punkt trasy o nazwie Map jest automatycznie tworzony. Nie będziemy skupiać się na tym teraz, ale można poeksperymentować z tą procedurą pod koniec podróży symulacyjnej). Aby wybrać podświetlony punkt jako punkt docelowy GOTO, naciśnij GOTO/NRST i naciśnij ENTER: Zauważ, że na mapie pojawia się linia kursowa pokazując drogę do naszego punktu docelowego. Tryb przesuwu jest automatyczne kasowany, a Twoja pozycja ponownie znajduje się w centrum mapy. Teraz kiedy mamy wybrany punkt docelowy, już czas aby zacząć - więc wprowadźmy prędkość w trybie symulatora i ożywmy ekrany! Aby wprowadzić prędkość symulacyjną i ożywić ekrany: 1. NACISKAJ PAGE DOPÓKI NIE POJAWI SIĘ EKRAN HSI (PATRZ. STR.22). 2. WPROWADŹ PRĘDKOŚĆ SYMULACYJNĄ 100 (KNOTS - WĘZŁÓW) KORZYSTAJĄC Z PRZYCISKU CENTRALNEGO. (NACISKAJ GÓRNY BIEGUN PRZYCISKU CENTRALNEGO ABY WYBRAĆ 100. ODCZYT PRĘDKOŚCI WYŚWIETLANY JEST W GÓRNYM, PRAWYM ROGU EKRANU HSI.) 3. NACISKAJ PAGE LUB QUIT ABY POWRÓCIĆ DO EKRANU MAPY. Czy zauważasz, że informacje na ekranie mapy powoli się przemieszczają? Tak będzie to również wyglądało podczas nawigacji rzeczywistej. Informacja w tle mapy; lotniska, pomoce nawigacyjne i granice stref nawigacyjnych będą przemieszczać się przez ekran, podczas gdy Twoja obecna pozycja pozostanie w środku mapy. Praca z ekranem mapy nie jest skomplikowana i koncentruje się wokół korzystania z kursora. Sterowany przyciskiem centralnym, kursor jest ważną pomocą pozwalającą przechodzić do innych obszarów na mapie, tworzyć punkty trasy, przeglądać informacje o nich, wyznaczać cel GOTO, a także tworzyć trasy. Aby zobaczyć jak korzystać z ekranu i kursora, wykonaj następujące ćwiczenie: 1. UŻYWAJĄC PRZYCISKU CENTRALNEGO, PRZESUŃ KURSOR NA AUTOSTRADĘ LUB INNY PUNKT ORIENTACYJNY ZNAJDUJĄCY SIĘ NIEOPODAL TWOJEJ POZYCJI. ABY PORUSZAĆ SIĘ KURSOREM SZYBCIEJ, PO PROSTU NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ JEDEN Z BIEGUNÓW PRZYCISKU CENTRALNEGO. ZWRÓĆ UWAGĘ, ŻE NAD MAPĄ POJAWIAJĄ SIĘ POLA DANYCH, POKAZUJĄC NAMIAR I ODLEGŁOŚĆ OD TWOJEJ OBECNEJ POZYCJI DO KURSORA, JAK RÓWNIEŻ DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNĄ POZYCJI KURSORA. 2. KORZYSTAJĄC Z PRZYCISKU CENTRALNEGO, PRZESUŃ KURSOR W DOWOLNYM KIERUNKU DOPÓKI NIE ZNAJDZIESZ SIĘ W POBLIŻU LOTNISKA LUB POMOCY NAWIGACYJNEJ. KIEDY ZNAJDZIESZ KTÓREŚ, PRZESUŃ KURSOR NA WYBRANE MIEJSCE ABY PODŚWIETLIĆ ZNAK JE IDENTYFIKUJĄCY. 3. NACIŚNIJ ENTER ABY PRZEJRZEĆ INFORMACJE BAZY DANYCH DLA WYBRANEGO PUNKTU. JEŚLI WYBRAŁEŚ LOTNISKO, UŻYJ LEWEGO/PRAWEGO BIEGUNA PRZYCISKU CENTRALNEGO ABY WYBIERAĆ MIĘDZY EKRANAMI AIRPORT (LOTNISKO), RUNWAY (PAS STARTOWY), I COMM (CZĘSTOTLIWOŚĆ KOMUNIKACJI RADIOWEJ). pola plikowe dla innego typu informacji pole znaku identyfikującego punkt trasy pole symbolu punktu pozycja punktu trasy Skorzystaj z przycisku centralnego aby przesuwać się do innych obszarów na mapie. Kiedy korzystasz z funkcji przesuwu obrazu (pan), dla odniesienia pojawia się kursor. Przesuń kursor na dane lotnisko lub pomoc nawigacyjną, podświetl je, naciśnij ENTER aby wywołać informacje bazy danych na temat podświetlonego obiektu. 4. KIEDY PRZEGLĄD INFORMACJI ZOSTANIE ZAKOŃCZONY, NACIŚNIJ QUIT ABY POWRÓCIĆ DO EKRANU MAPY. (NACISKAJĄC QUIT PO RAZ DRUGI, ZAKOŃCZYSZ OPERACJĘ PRZESUWU, A MAPA POWRÓCI DO TWOJEJ OBECNEJ POZYCJI. TERAZ, ZOSTANIEMY JEDNAK W TRYBIE PRZESUWU I ZOSTAWIMY PUNKT PODŚWIETLONY NA MAPIE)

17 PODRÓŻ SYMULACYJNA Ekran autostrady PODRÓŻ SYMULACYJNA Ostrzeżenia dotyczące stref nawigacyjnych Jeśli zejdziesz z kursu, autostrada przemieści się pokazując kierunek ewentualnego zejścia z kursu. Aby powrócić na kurs, podążaj w kierunku linii środkowej autostrady. Kiedy zbliżysz się do punktu trasy, autostrada zatrzyma się przy punkcie docelowym. Ekran autostrady wyświetla graficzną szosę i obrazuje Twój kierunek przemieszczania się względem wybranego kursu. Linia po środku autostrady przedstawia Twój wybrany kurs. Podczas gdy nawigujesz w kierunku punktu docelowego, autostrada będzie się przemieszczać, wskazując kierunek ewentualnego zejścia z kursu. Aby pozostać na kursie, po prostu steruj w kierunku środka autostrady. Kiedy zbliżysz się do punktu trasy, autostrada zatrzyma się przy ostatecznym celu. Kiedy marker punktu trasy znajduje się na dole w środku ekranu autostrady, oznacza to, że osiągnąłeś swój punkt docelowy. kompasowe wskazanie kierunku graficzna autostrada aktualna prędkość wskaźnik (namiar do celu) Odległość do następnego punktu (distance to the next waypoint), czas do następnego punktu (time to the next waypoint) i aktualna prędkość (current speed) wyświetlane są na prawo od graficznej autostrady. Kompasowe wskazanie Twego bieżącego kursu wyświetlane jest bezpośrednio nad autostradą, ułatwiając natychmiastowe zorientowanie się, jakim kursem podążasz. Wskaźnik strzałkowy u dołu ekranu obrazuje kierunek do punktu docelowego (namiar) względem Twego bieżącego kierunku przemieszczania się (track). Jeśli wskaźnik jest zorientowany prosto, zmierzasz bezpośrednio do celu. Jeśli nie, skręć w kierunku strzałki, a obróci się ona, wskazując ponownie kierunek prosty gdy tylko zaczniesz podążać do punktu docelowego. Spróbuj schodzić i wracać na kurs używając przycisku centralnego i obserwuj jak zmieniają się wartości wyświetlane na ekranie i wskazania strzałki. Aby zejść z kursu/powrócić na kurs w trybie symulatora, korzystaj z lewego/prawego bieguna przycisku centralnego. Podczas kontynuacji swojej podróży można znaleźć się w pobliżu lub przekroczyć daną strefę nawigacyjną. Kiedy tylko znajdziesz się w odległości 2 mil morskich od danej strefy nawigacyjnej lub przekroczysz ją o tą odległość, GPS III Pilot wyświetli szczegółowy komunikat podający informacje o każdej strefie nawigacyjnej o której podawany jest komunikat alarmowy. Patrz uważnie na ekran mapy. Jeśli przed Tobą na kursie znajduje się strefa nawigacyjna, zostaniesz zaalarmowany/a komunikatem gdy będziesz się do niego zbliżał/a. UWAGA: Komunikat dotyczący stref nawigacyjnych pojawi się kiedy aktualna wysokość będzie się mieścić w granicach dolnego i górnego pułapu strefy nawigacyjnej. Jeśli będziesz się znajdować kilkaset lub więcej stóp poniżej lub powyżej tych granic, GPS III Pilot nie poinformuje Cię o tym, ale na ekranie mapy ukażą się granice danej strefy nawigacyjnej. Aby przejrzeć szczegółowe informacje o komunikacie dotyczącym strefy nawigacyjnej: 1. NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK GOTO/NRST 2. PRZY POMOCY LEWEGO/PRAWEGO BIEGUNA PRZYCISKU CENTRALNEGO, WYBIERZ POLE AIRSPACES (STREFY NAWIGACYJNE). 3. PRZY POMOCY DOLNEGO/GÓRNEGO BIEGUNA PRZYCISKU CENTRALNEGO, PODŚWIETL WYBRANĄ STREFĘ NAWIGACYJNĄ ( JEŚLI WYMIENIONA JEST WIĘCEJ NIŻ JEDNA) I NACIŚNIJ ENTER. To wszystko! Zapoznałeś/aś się z podstawami i jesteś gotowy/a do samodzielnych przedsięwzięć. Obsługa GPS III Pilot jest tak prosta jak zobaczyłeś/aś na przykładzie podróży symulacyjnej, ale w pracy rzeczywistej nie będzie potrzeby zmiany prędkości i kursu przy pomocy przycisku centralnego. Będzie to dokonywane automatycznie dzięki wykorzystaniu informacji od satelitów. Aby zakończyć podróż symulacyjną, wyłącz GPS III Pilot za pomocą czerwonego przycisku z żarówką. Przed zakończeniem naszej podróży, spróbuj parokrotnie samodzielnie poeksperymentować np., dotrzeć do punktu SIMUL8 lub wypróbować funkcje nawigacji pionowej (patrz str.43). Odwołaj się do Spisu tematycznego po więcej informacji. Kiedy znajdujesz się na kursie prowadzącym do przekroczenia strefy nawigacyjnej, zostaniesz standardowo poinformowany/a komunikatem Airspace Ahead Less Than 10 minutes - Twój aktualny kurs i wysokość spowodują, że za 10 minut znadziesz się wewnątrz strefy ograniczonej dla nawigacji (bazując na kursie rzeczywistym). Aby wywołać dodatkowe ekrany informacyjne, naciśnij i przytrzymaj GOTO/NRST i wybierz pole Airspaces (strefy nawigacyjne)

18 PODRÓŻ SYMULACYJNA Najbliższe obiekty PODRÓŻ SYMULACYJNA Zaznaczanie obecnej pozycji Naciśnij i przytrzymaj GOTO/NRST aby wywołać ekran najbliższych obiektów (Nearest). Wybierz pole Airports (lotniska) aby zobaczyć 9 najbliższych lotnisk. Aby dotrzeć (GOTO) do najbliższego lotniska, podświetl wybrane przy pomocy przycisku centralnego. Naciśnij GOTO/NRST, a następnie ENTER. Przypuśćmy że po następnych 30 minutach znajdujesz się w sytuacji wyjątkowej i należy znaleźć miejsce do lądowania. Lub chcesz po prostu zrobić sobie przerwę na pobliskim lotnisku czy zatankować. Lista dziewięciu najbliższych lotnisk w promilu 200 mil jest w zasięgu palca! Można natychmiast wybrać lotnisko z listy i zaznaczyć je jako punkt docelowy. Lub, można wywołać wszystkie dostępne dane z bazy danych Jeppesena dla tego lotniska. Przyjrzyjmy się najbliższym lotniskom w Twoim sąsiedztwie. Aby wywołać dziewięć najbliższych lotnisk: 1. NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK GOTO/NRST. POJAWI SIĘ EKRAN NAJBLIŻSZYCH OBIEKTÓW. 2. PRZY POMOCY LEWEGO/PRAWEGO BIEGUNA PRZYCISKU CENTRALNEGO, WYBIERZ POLE AIRPORTS (LOTNISKA) ABY ZOBACZYĆ MAKSYMALNIE DO 9 LOTNISK WRAZ Z NAMIAREM I ODLEGŁOŚCIĄ DO KAŻDEGO Z NICH. Aby dotrzeć (GOTO) do najbliższego lotniska: 1. PRZY POMOCY DOLNEGO/GÓRNEGO BIEGUNA PRZYCISKU CENTRALNEGO PODŚWIETL WYBRANE LOTNISKO. 2. NACIŚNIJ GOTO/NRST, NASTĘPNIE ENTER ABY ZAZNACZYĆ LOTNISKO JAKO PUNKT DOCELOWY. Aby przejrzeć bazę danych Jeppesena dla najbliższego lotniska: 1. PRZY POMOCY DOLNEGO/GÓRNEGO BIEGUNA PRZYCISKU CENTRALNEGO, PODŚWIETL WYBRANE LOTNISKO. 2. NACIŚNIJ ENTER ABY WYWOŁAĆ EKRANY INFORMACYJNE PUNKTÓW TRASY. 3. PRZY POMOCY LEWEGO/PRAWEGO BIEGUNA PRZYCISKU CENTRALNEGO, WYBIERZ EKRANY INFORMACYJNE AIRPORTS (LOTNISKA), RUNWAY (PAS STARTOWY) LUB COMM (CZĘSTOTLIWOŚĆ KOMUNIKACJI RADIOWEJ). Wyobraź sobie, że właśnie zacząłeś/aś podróż. Twoje macierzyste lotnisko jest o 30 minut drogi za Tobą. Lecisz nad ładnym jeziorem do połowu ryb lub nad polem golfowym, którego nigdy przedtem nie widzialeś/aś i decydujesz, że chciałbyś/łabyś powrócić to tego miejsca samochodem. Jak zaznaczyć to miejsce? Przycisk ENTER/MARK służy do łatwego zaznaczania obecnej pozycji i zachowywania jej jako punktu trasy. Aby zaznaczyć swoją obecną pozycję: 1. NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK ENTER/MARK. POJAWI SIĘ EKRAN ZAZNACZANIA POZYCJI Z DOMYŚLNĄ TRZYCYFROWĄ NAZWĄ DLA NOWEGO PUNKTU W LEWEJ GÓRNEJ CZĘŚCI EKRANU. 2. NAZWIJMY TEN PUNKT SIMUL8. ABY ZMIENIĆ NAZWĘ, PODŚWIETL POLE NAZWY (U GÓRY EKRANU) I NACIŚNIJ ENTER. KORZYSTAJ Z PRZYCISKU CENTRALNEGO ABY ZMIENIĆ NAZWĘ - GÓRNEGO/DOLNEGO BIEGUNA PRZYCISKU CENTRALNEGO ABY ZMIENIĆ PIERWSZY ZNA ( S ) I PRAWEGO ABY PRZESUNĄĆ PODŚWIETLENIE DO NASTĘPNEGO ZNAKU ( I ), A NASTĘPNIE POWTARZAJ TĄ PROCEDURĘ AŻ DO WPROWADZENIA CAŁEJ NAZWY. NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ GÓRNY/DOLNY BIEGUN PRZYCISKU CENTRALNEGO ABY SZYBCIEJ WYBIERAĆ ZNAKI. KIEDY NOWA NAZWA ZOSTANIE WPROWADZONA, NACIŚNIJ ENTER ABY JĄ ZATWIERDZIĆ. pole nazwy punktu trasy współrzędne pozycji pole symbolu punktu trasy Naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER/MARK aby zaznaczyć swoją aktualną pozycję jako punkt trasy użytkownika. Punktom trasy użytkownika można przypisać symbol, co ułatwia ich identyfikację na ekranie mapy. 3. TERAZ WYKORZYSTAJMY SPECJALNY SYMBOL ABY ZIDENTYFIKOWAĆ TO MIEJSCE. PODŚWIETL POLE SYMBOLU PUNKTU TRASY (ZARAZ NA PRAWO OD POLA NAZWY) I NACIŚNIJ ENTER. SKORZYSTAJ Z GÓRNEGO/DOLNEGO BIEGUNA PRZYCISKU CENTRALNEGO ABY WYBRAĆ IKONĘ INFORMATION -? I NACIŚNIJ ENTER. 4. ABY ZAPISAĆ NOWY PUNKT, PRZY POMOCY PRZYCISKU CENTRALNEGO PODŚWIETL KOMENDĘ DONE I NACIŚNIJ ENTER

19 Ekran statusu satelitów Ekran statusu satelitów Ekran statusu satelitów pokazuje widoczne dla odbiornika satelity i siłę sygnału każdego z nich. Pełny słupek oznacza, że informacje, które zebrał dany satelita są gotowe do wykorzystania. Ekran statusu satelitów GPS III Pilot umożliwia dostęp do różnorodnych informacji i funkcji odbiornika takich jak: jakość odbioru sygnałów satelitarnych, status odbiornika, poziom baterii i dokładność pozycji. Kiedy odbiornik śledzi satelity, pojawia się słupek siły sygnału dla każdego widocznego satelity z odpowiednim numerem (01-32) pod. Proces zbierania danych składa się z trzech etapów: Brak wyświetlanych słupków - GPS III Pilot przeszukuje niebo aby zebrać dane. Puste słupki - odbiornik znalazł satelity i zbiera dane. Pełne słupki - odbiornik zebrał konieczne dane i jest gotowy do pracy. Kiedy satelita wysyła swoje informacje, wymagany jest minimum 30 - sekundowy czas odbioru (puste słupki), nim dane będą mogły być wykorzystane do obliczeń (pełne słupki). Kiedy pozycja zostanie już obliczona, wtedy GPS III Pilot będzie uaktualniał Twoją pozycję, kurs rzeczywisty i prędkość odbierając sygnały od najlepiej widocznych satelitów. Na tym ekranie możesz również regulować kontrast. EPE i DOP Ekran statusu satelitów podaje również dokładność obliczonej pozycji wykorzystując do tego celu szacunkowy błąd pomiaru pozycji (EPE - Estimated Position Error) oraz rozrzut dokładności (DOP - Dilution of Precision). DOP jest miarą jakości geometrycznego rozkładu satelitów (tzn., liczba odbieranych satelitów i ich położenie względem siebie) wyrażaną w skali od 1 do 10. Najniższe liczby oznaczają najlepszą jakość, najwyższe - najgorszą. EPE wykorzystuje DOP, wraz innymi czynnikami, do obliczania poziomego błędu pomiaru pozycji w stopach lub metrach (feet or meters). Podświetlenie ekranu Dzięki funkcji podświetlenia GPS III Pilot wyświetlacz i klawiatura mogą być podświetlone przez czas określony przez użytkownika (ustawienie domyślne to 15 sekund) liczony od ostatniego naciśnięcia przycisku. Istnieją trzy poziomy podświetlania. Kiedy jest ono włączone, na ekranie na lewo od widoku nieba pojawia się ikona żarówki. Informacji jak ustawić czas trwania podświetlenia szukaj na str.79 w rozdziale poświęconym ustawieniom. Kiedy podświetlenie jest włączone, na ekranie statusu satelitów w lewym dolnym rogu pojawia się ikona żarówki. Użyj prawego / lewego bieguna przycisku centralnego aby ustawić poziom kontrastu. Naciśnij ENTER aby zatwierdzić nowe ustawienie. Aby ustawić odpowiedni kontrast: 1. NACIŚNIJ PRAWY LUB LEWY BIEGUN PRZYCISKU CENTRALNEGO ABY USTAWIĆ POZIOM KONTRASTU I NACIŚNIJ ENTER ABY ZACHOWAĆ NOWE USTAWIENIE. Widok nieba i słupki siły sygnału Widok nieba i słupki siły sygnału umożliwiają zorientowanie się, które satelity są widoczne dla odbiornika i czy są one używane do obliczania pozycji czy nie. Obrazują też jakość odbieranych sygnałów. Ekran statusu satelitów pokazuje widok nieba jako obraz pozycji każdego z satelitów z lotu ptaka. Zewnętrzne koło reprezentuje horyzont (północą ku górze), wewnętrzne - niebo widziane pod kątem 45 nad horyzontem, a środek oznacza zenit. Aby włączyć podświetlenie ekranu: 1. PRZEJDŹ PRZEZ 3 POZIOMY PODŚWIETLENIA NACISKAJĄC CZERWONY PRZYCISK Z ŻARÓWKĄ. Aby wyłączyć podświetlenie ekranu: 1. NACIŚNIJ CZERWONY PRZYCISK Z ŻARÓWKĄ. KIEDY TYLKO PODŚWIETLANIE JEST WYŁĄCZANE, IKONA ŻARÓWKI ZNIKA Z EKRANU STATUSU SATELITÓW. Opcje ekranu statusu satelitów Wiele funkcji GPS III Pilot jest sterowanych przez menu. Każdy z głównych ekranów posiada menu z opcjami umożliwiające wybór specjalnych funkcji, które odnoszą się do tego ekranu lub wybór ustawień zgodnie z Twoimi preferencjami. Opcje ekranu statusu satelitów pozwalają uruchomić tryb symulatora, zmieniać orientację widoku nieba lub zainicjalizować odbiornik. Aby wyświetlić opcje ekranu statusu satelitów, naciśnij MENU (kiedy wyświetlany jest ekran statusu satelitów)

20 Ekran statusu satelitów Ekran statusu satelitów Poor GPS Coverage oznacza, że odbiornik nie śledzi wystarczającej do obliczenia pozycji liczby satelitów. Sprawdź czy odbiornik nie jest zasłaniany przez przeszkody takie jak np., drzewa, budynki czy obiekty metalowe. Prośba o wybór sposobu inicjalizacji pojawia się, jeśli pozycja nie może zostać wyznaczona w przeciągu kilku minut. Po przyjęciu komunikatu, wybierz opcję Use Map (skorzystaj z mapy) lub AutoLocate. Poor GPS Coverage (Słabe pokrycie) - z powodu zbyt małej liczby widocznych satelitów na skutek złej konfiguracji geometrycznej satelitów, odbiornik nie jest w stanie obliczyć pozycji 2D lub 3D. Not Usable ( nie nadaje się do użytku) - odbiornik nie jest w stanie pracować normalnie, zwykle na skutek błędnej inicjalizacji lub niekorzystnej konfiguracji satelitów. Wyłącz urządzenie i zresetuj je. Simulating Nav - Odbiornik pracuje w trybie symulacyjnym. Need to Select Initialization Method - prośba o wybór sposobu inicjalizacji. Jeśli przez kilka minut GPS nie odbiera sygnałów od żadnych satelitów (lub niewystarczająca liczba satelitów jest widoczna dla odbiornika aby obliczyć pozycję), pojawi się komunikat z prośbą o wybór metody inicjalizacji (patrz str.5). To pozwoli Ci określić punkt wyjściowy, od którego satelity mają być śledzone, wykorzystać funkcję AutoLocate lub pomoże, jeżeli odbiornik przebył dystans większy niż 500 mil przy wyłączonym zasilaniu. (Komunikat ten pojawia się automatycznie kiedy odbiornik jest używany po raz pierwszy. Może on się również ukazać podczas normalnej pracy gdy antena jest zasłaniana lub kiedy korzystamy z GPS w pomieszczeniu zamkniętym). Wskaźnik poziomu baterii Ekran statusu satelitów zapewnia także informacje o stanie naładowania baterii i taki wskaźnik umieszczony jest na lewo od widoku nieba. Wskaźnik ten nie będzie wyświetlany, jeśli odbiornik korzysta z zewnętrznego źródła zasilania. UWAGA: Wskaźnik poziomu baterii jest kalibrowany dla baterii alkalicznych. Jego wskazania dla baterii niklowo - kadmowych i litowych mogą być niedokładne na skutek różnic w napięciu. Aby wskazania poziomu baterii były dokładne, należy wybrać odpowiedni rodzaj baterii w ustawieniach jak to opisano na str.79. GPS III Pilot posiada również wewnętrzną baterię litową podtrzymującą pamięć odbiornika przez 10 lat i pozwalającą zachowywać dane kiedy odbiornik nie pracuje na bateriach lub korzysta z zewnętrznego źródła zasilania. Widok nieba pozwala stwierdzić czy satelity są zasłaniane i czy Twoja obecna pozycja została obliczona czy nie (jeśli tak, ukaże się oznaczenie 2D Navigation lub 3D Navigation w polu statusu). Możesz również tak skonfigurować widok nieba ( Track Up ), aby pokrywał się on z kierunkiem Twego kursu rzeczywistego. Kiedy odbiornik przeszukuje niebo w poszukiwaniu określonego satelity, odpowiadający mu słupek nie jest wyświetlany, a jego numer jest podawany w negatywie. Kiedy odbiornik odnajdzie już satelitę, numer wyświetlany jest w pozytywie i słupek pojawia się lecz pusty. Teras GPS zaczyna gromadzić dane napływające od satelity. Kiedy proces ten zakończy się, słupek siły sygnału wypełni się. Kiedy pozycja zostanie obliczona, w górnej części ekranu ukaże się napis 2D - pozycja w dwóch wymiarach lub 3D - pozycja w trzech wymiarach (być może przy statusie 2D - zaistnieje potrzeba wprowadzenia wysokości - więcej informacji na ten temat znajdziesz na str.32). Status odbiornika Stan odbioru pokazywany jest w lewym, górnym narożniku ekranu. Następujące komunikaty opisują aktualny stan odbioru: Searching (szukanie) - GPS III Pilot właśnie wyszukuje dostępne satelity, które mógłby wykorzystać do wyznaczania pozycji. Autolocate - GPS inicjalizuje się i gromadzi dane do almanachu. Ten proces trwa do 5 minut, w zależności od dostępnych aktualnie (widzialnych) satelitów. Acquiring - (gromadzenie danych) - GPS III Pilot gromadzi dane napływające od satelitów, ale nie jest w stanie wyznaczyć Twojej pozycji z powodu niewystarczających danych. 2D Navigation (nawigacja dwuwymiarowa) - co najmniej trzy satelity zostały namierzone i wyznaczana jest dwuwymiarowa pozycja (długość i szerokość). 2D Diff oznacza ustalanie pozycji na podstawie różnicowego GPS (DGPS). 3D Navigation (nawigacja trójwymiarowa) - co najmniej cztery satelity zostały wykorzystane do wyznaczenia pozycji. Podawana jest pozycja trójwymiarowa - długość, szerokość i wysokość. 3D Diff oznacza podawanie danych z użyciem różnicowego GPS (DGPS). 2D Navigation oznacza, że GPS III Pilot obliczył pozycję w poziomie (szerokość i długość), ale nie jest wstanie wyznaczyć wysokości. Do tego celu potrzebuje więcej satelitów. 3D navigation oznacza, że GPS wyznaczył pozycję w pionie i w poziomie (długość, szerokość i wysokość). Odbiornik jest gotowy do pracy

Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika

Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Emapi na WPhone - manual

Emapi na WPhone - manual Emapi na WPhone - manual 1. Instalacja 2. Menu główne 3. Mapa 4. Szukanie 5. Moje punkty 6. Trasowanie 7. Ustawienia 8. O programie 9. Wyłączanie 10. Kontakt www.emapi.pl 2 Instalacja Aby zainstalować

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL POLISH Rozpoczynanie pracy Gdy uruchamiasz program nawigacyjny po raz pierwszy, zostanie automatycznie uruchomiony początkowy proces konfiguracji. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po ułożeniu

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI ... (data sprzedaży) (podpis sprzedawcy)

WARUNKI GWARANCJI ... (data sprzedaży) (podpis sprzedawcy) WARUNKI GWARANCJI Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. 1. Importer / Sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672484 Zegar ścienny TFA 60.3505, 30cm, energooszczędny Strona 1 z 5 Funkcje - Nowość: zegar sterowany drogą radiową z cichym ruchem wskazówek - Z Druga wskazówką - Obudowa

Bardziej szczegółowo

TomTom Przewodnik informacyjny

TomTom Przewodnik informacyjny TomTom Przewodnik informacyjny Spis treści Niebezpieczne strefy 3 Niebezpieczne strefy we Francji... 3 Ostrzeżenia o niebezpiecznych strefach... 3 Zmiana sposobu pojawiania się ostrzeżeń... 4 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Co to jest GPS? GPS oznacza Globalny System Pozycjonowania. Dla określenia położenia w trzech wymiarach (3D fix) niezbędny jest odbiór sygnału z przynajmniej

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM5 Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM5...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

GPSMAP seria 78. Skrócony podręcznik użytkownika. przeznaczony dla urządzeń GPSMAP 78, GPSMAP 78s i GPSMAP 78sc

GPSMAP seria 78. Skrócony podręcznik użytkownika. przeznaczony dla urządzeń GPSMAP 78, GPSMAP 78s i GPSMAP 78sc GPSMAP seria 78 Skrócony podręcznik użytkownika przeznaczony dla urządzeń GPSMAP 78, GPSMAP 78s i GPSMAP 78sc Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ostrzeżenie Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Ćwiczenie nr 7 Ocena dokładności wskazań odbiornika GPS MAP 2010C systemu GPS Szczecin 2011 Temat: Ocena dokładności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NAWIGACJI GPS PORADNIK SZYBKI START POZYCJA WYJS CIOWA URZA DZENIA POLSKI

SYSTEM NAWIGACJI GPS PORADNIK SZYBKI START POZYCJA WYJS CIOWA URZA DZENIA POLSKI SYSTEM NAWIGACJI GPS PORADNIK SZYBKI START POZYCJA WYJS CIOWA URZA DZENIA POLSKI Pierwsze kroki Przy użyciu oprogramowania nawigacyjnego po raz pierwszy, automatycznie uruchomiony zostanie proces wstępnej

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY PRZYGOTOWANIE DOZOWNIKA Aby otworzyć pokrywę, włóż kluczyk do zamka, przekręć i pociągnij do siebie. Włóż dwie baterie alkaliczne. Włóż puszkę z aerozolem. Dozownik jest gotowy do zaprogramowania. PANEL

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek radiowy Eurochron Nr produktu 672515 Strona 1 z 6 STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Portalu internetowego Visteon

Instrukcja korzystania z Portalu internetowego Visteon Instrukcja korzystania z portalu zawarta na następnych stronach została streszczona poniżej: Logowanie się Pierwsza zmiana hasła Korzystanie z funkcji Formularza Zgłoszenia Naprawy Bezpośredniej do wypełniania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

etrex 10 Skrócony podręcznik użytkownika

etrex 10 Skrócony podręcznik użytkownika etrex 10 Skrócony podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy z urządzeniem Ogólne informacje o urządzeniu ostrzeżenie Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Mierniczy. pierwszy całkowicie polski program do pomiaru powierzchni pól! Instrukcja użytkownika

Mierniczy. pierwszy całkowicie polski program do pomiaru powierzchni pól! Instrukcja użytkownika Mierniczy pierwszy całkowicie polski program do pomiaru powierzchni pól! Instrukcja użytkownika Producent: Datum s.c. tel. (052) 324 17 70, fax. (052) 381 33 58 86-031 Osielsko, ul. Centralna 2 U e-mail:

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25

Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25 Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25 FUNKCJE - Wybór km/mile - Zegar format 12/24- godzinny - Automatyczny wybór funkcji (DST, MXS, AVS, TM) - Bieżąca prędkość km/h lub mile/h - Porównywarka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika po stronie Moje Dane (wszystkie kraje)

Przewodnik użytkownika po stronie Moje Dane (wszystkie kraje) Przewodnik użytkownika po stronie Moje Dane (wszystkie kraje) Niniejszy przewodnik użytkownika opisuje czynności wykonywane przy korzystaniu ze strony Moje Dane portalu udostępniającego pracownikom firmy

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java

Notowania Mobilne wersja Java Notowania Mobilne wersja Java Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe

Bardziej szczegółowo

GPSMAP 295 INSTRUKCJA OBSŁUGI

GPSMAP 295 INSTRUKCJA OBSŁUGI GPSMAP 295 INSTRUKCJA OBSŁUGI Oprogramowanie w wersji 2.28 lub późniejszej. GARMIN International, Inc., 1200 E. 151 st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Tel: 913-397-8200 Fax: 913-397-8282 GARMIN (Europe)

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

etrex Legend H i etrex Vista H Instrukcja obsługi

etrex Legend H i etrex Vista H Instrukcja obsługi etrex Legend H i etrex Vista H Instrukcja obsługi 2012 Garmin Ltd. lub podmioty zależne. Garmin International, Inc. Garmin (Europe) Ltd. Garmin Corporation 1200 East 151st Street, Liberty House No. 68,

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia 40 Instrukcja szybkiego uruchomienia AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) W widoku Zegar naciśnij, aby przejść do trybu menu. W Menu naciśnij, aby wprowadzić lub potwierdzić wybór. Podczas nagrywania naciśnij,

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR WT70 ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR Instrukcja obsługi 1 z 6 Wyświetlacz ( rys.1 ) Panel sterowania ( rys.2 ) 2 z 6 1. Wstęp Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Wymagania aplikacji: Android 4.1 (Jelly Bean) lub nowszy połączenie z Internetem Bluetooth GPS

Wymagania aplikacji: Android 4.1 (Jelly Bean) lub nowszy połączenie z Internetem Bluetooth GPS FPV Tracker to aplikacja przeznaczona do współpracy z systemem FPV Zbig & Pitlab. Aplikacja łączy się z OSD lub GroundStation poprzez Bluetooth. Aplikacja jest dostępna na smartfony oraz tablety z systemem

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Wyświetlanie informacji o stanie połączeń

Wyświetlanie informacji o stanie połączeń Wyświetlanie informacji o stanie połączeń Istnieje możliwość sprawdzenia informacji o stanie połączeń pomiędzy tym urządzeniem a pojazdem. Połączenia te obejmują również te powiązane z danymi GPS oraz

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera Polski UWAGA: 1. Zaleca się aktualizowanie oprogramowania diagnostycznego, zawartego na karcie pamięci, przynajmniej raz w miesiącu!!!!!! 2. Funkcje POKAYOKE są

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 3D-Sport. TABLIC WYNIKÓW SPORTOWYCH SERII JUNIOR oraz SZKOLNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 3D-Sport. TABLIC WYNIKÓW SPORTOWYCH SERII JUNIOR oraz SZKOLNE D-Sport TABLIC WYNIKÓW SPORTOWYCH SERII JUNIOR oraz SZKOLNE Wielobranżowe Przedsiębiorstwo D Spółka z o.o. 8-09 Bydgoszcz, ul. Kościuszki A tel./fax 0 / 0 kom.00 0 NIP -0-- REGON 00800 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji impk w wersji 3.1

Instrukcja obsługi aplikacji impk w wersji 3.1 Instrukcja obsługi aplikacji impk w wersji 3.1 1. Uruchomienie aplikacji 2 2. Główny widok aplikacji 3 3. Mapa Google 6 4. Kontrolki mapy 6 5. Górny pasek funkcyjny 6 6. Lewy widok funkcyjny 7 7. Prawy

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Ćwiczenie nr 2 Prezentacja informacji w odbiornikach systemów nawigacyjnych Opracował: Zatwierdził: Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java dotykowa. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja Java dotykowa. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja Java dotykowa Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja BlackBerry. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja BlackBerry. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja BlackBerry Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł STAL 1. Po uruchomieniu polecenia pojawi się następujący komunikat:

BeStCAD - Moduł STAL 1. Po uruchomieniu polecenia pojawi się następujący komunikat: BeStCAD - Moduł STAL 1 Edycja profili Edytuje numer, profil oraz długość pozycji. Ikona: Polecenie: STE Menu: Stal Edycja profilu Edytuj profil Polecenie służy do modyfikacji wyglądu lub informacji dopisanej

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

odpowiedzi na pytania dotyczące MR z dekoderem wifi Premiumbox

odpowiedzi na pytania dotyczące MR z dekoderem wifi Premiumbox odpowiedzi na pytania dotyczące MR z dekoderem wifi Premiumbox Pytanie 1 Dotychczas, po uruchomieniu Multiroom Standard HD po otwarciu zakładki MULTIROOM STANDARD HD, była widoczna lista z numerami kart

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY CREATEIN.PL PRACA? PAUZA? BACK MENU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...5 ZASTOSOWANIE...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 Możliwości sterowania... 3 OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO...... 3 Ekran powitalny... 4 Menu główne...... 4 Menu temperatura...

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

zūmo seria 300 Skrócony podręcznik użytkownika Lipiec _0C Wydrukowano na Tajwanie

zūmo seria 300 Skrócony podręcznik użytkownika Lipiec _0C Wydrukowano na Tajwanie zūmo seria 300 Skrócony podręcznik użytkownika Lipiec 2013 190-01457-59_0C Wydrukowano na Tajwanie Rozpoczęcie pracy z urządzeniem OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja Java. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja Java Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

CYFROWY STOPER KWARCOWY Z POMIAREM MIĘDZYCZASÓW I CZASÓW OKRĄŻEŃ ORAZ Z FUNKCJĄ POMIARU POCIĄGNIĘĆ / CZĘSTOTLIWOŚCI

CYFROWY STOPER KWARCOWY Z POMIAREM MIĘDZYCZASÓW I CZASÓW OKRĄŻEŃ ORAZ Z FUNKCJĄ POMIARU POCIĄGNIĘĆ / CZĘSTOTLIWOŚCI 3X-100M CYFROWY STOPER KWARCOWY Z POMIAREM MIĘDZYCZASÓW I CZASÓW OKRĄŻEŃ ORAZ Z FUNKCJĄ POMIARU POCIĄGNIĘĆ / CZĘSTOTLIWOŚCI WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW W STANIE KALIFORNIA Niniejsze ostrzeżenie o użytym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo