Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo GRI-K1104A 4-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K2208A 8-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K1104A ASP AG

2

3 Zawartość: 1. Wstęp 1 1. Kluczowe własności twojego NVR 2 2. Instrukcje bezpieczeństwa 3 3. Zawartość opakowania 4 4. Instalacja 5 1. Połączenia i przyciski sterujące 5 2. Widok rozmieszczenia 7 3. Podłączanie do urządzenia zewnętrznego 7 5. Monitorowanie Start Login Wylogowanie Zamknięcie systemu Podgląd żywego obrazu Ustawienia systemu Przejście do ustawień systemowych Ustawienia kamery Ustawienia wyświetlania Ustawienia audio Ustawienia użytkownika Zapamiętywanie Ustawienia zdarzenia Ustawienie nagrywania Uruchomienie menu ustawień zapisu Ustawienia zapisu Wyszukaj Przejście do menu wyszukiwania Ustawienia wyszukiwania Odtwarzanie Korzystanie z funkcji odtwarzania Archiwizacja Rozpoczęcie od menu archiwum Web Remote Viewer Czym jest Web Remote Viewer Na żywo Wyszukaj Ustawienia Archive Viewer Uruchamianie odtwarzacza kopii 114 zapasowej 2. Przegląd odtwarzacza kopii zapasowej Ustawienia sieciowe Ustawienia systemu Wstęp Dziękujemy za zakup cyfrowego rejestratora wideo firmy GRUNDIG. Ten podręcznik dotyczy GRI-K1104A i GRI-K2208A. Przed instalacją i operowaniem produktu, proszę gruntownie zaznajomić się z tym podręcznikiem użytkownika i innymi podręcznikami wskazywanymi przez niniejszy. Niniejszy podręcznik użytkownika i sprzęt tu opisany są chronione prawem autorskim. Za wyjątkiem kopiowania na ogólny użytek w ramach zezwolenia, kopiowanie i reprodukowanie podręcznika użytkownika, zarówno częściowe jak i w całości lub tłumaczenie na inny język bez zgody ASP AG jest ściśle zabronione. Z uwagi na ulepszenia produktu specyfikacje tego produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. Gwarancja produktu i ograniczenia odpowiedzialności: Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności odnoszącej się do sprzedaży tego produktu i nie udziela stronie trzeciej upoważnienia do działania w swoim imieniu. Nie oferuje się żadnej gwarancji na wyposażenie lub części nie dostarczane przez producenta. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z wypadków, zaniedbań, wprowadzenia zmian, nieprawidłowego użytkowania, nadużycia, np.: Polski 1

4 - Nieprawidłowe działanie z powodu zaniedbań użytkownika - Rozmyślny demontaż i wymiana części przez użytkownika - Podłączenie źródła zasilania innego niż właściwie zwymiarowane - Nieprawidłowe działanie z powodu katastrof natury (ogień, powódź, fala pływowa, itp.) - Wymiana elementów rozszerzenia (HDD, FAN (wentylator), itd.) - Nieprawidłowe działanie z powodu stosowania nie zalecanego HDD - Nieprawidłowe działanie z powodu defektu HDD nie wynikającego z problemów NVR (sieciowy rejestrator wideo) - Okres gwarancji na wentylator wynosi 1 rok od daty nabycia. Ten produkt służy nie tylko zapobieganiu przestępczości ale także jest pomocny w przypadku pożaru. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za uszkodzenia wypadkowe. Uwaga: Ten produkt uzyskał rejestrację zgodności elektromagnetycznej i jest odpowiedni dla działalności handlowej. Dystrybutorzy i użytkownicy są świadomi tego. Uwaga: Jest to produkt klasy A. W środowisku domowym, ten produkt może powodować zakłócenia radiowe, wobec których wymaga się od użytkownika, by podjął odpowiednie środki. Uwaga: 1. W przypadku wymiany wbudowanej baterii litowej, powinna być ona wymieniana na baterię tego samego rodzaju, lub podobną, by zapobiec zagrożeniu eksplozja. Ponieważ stare baterie mogą zanieczyszczać środowisko, należy obchodzić się z nimi ostrożnie. 2. Baterii nie należy narażać na działanie ognia lub innych źródeł ciepła. Zwieranie i demontaż są zabronione. 3. Nie ładować baterii dostarczonych z pilotem Kluczowe własności twojego NVR Produkt ten pozwala na odbiór sygnałów audio i wideo w 4/8 kanałach z kamer sieciowych 1080p H.264, przed ich zapisem na wewnętrznym HDD. Ponadto można także przesyłać je do zewnętrznego urządzenie, które może być monitorowane zdalnie w posiadanym PC lub telefonie komórkowym. - Wyświetla wideo w 4/8 kanałach, z kamer sieciowych 1080p w czasie realnym (Maks. 120/240 klatek/sek.) - Zapisuje wideo z 4/8 kanałów, z kamer sieciowych 1080p w paśmie 32/64Mbps (8Mb/s na kanał) (Maks. 120/240 klatek/sek.) - Odtwarza wideo 1080p w 4/8 kanałach, w czasie realnym (Maks. 120/240 klatek/sek.) - Obsługiwane są kamery sieciowe H.264 BP/MP/HP (BP: Profil podstawowy, MP: Profil główny, HP: Profil wysoki) - wbudowany 4/8 port PoE hub przełączający (40W/72W) - Podłączenie kamery Plug & Display - Chroni kamerę IP poprzez zabezpieczony obwód zamknięty w otoczeniu LAN - Automatyczne potwierdzenie z diagnostyką wewnętrzną (HDD S.M.A.R.T, temperatura, status podłączenia sieciowego, błąd wentylatora, itd.) - Podwójna emisja strumienia obsługująca zdalny wyświetlacz - Automatyczna korekcja rozdzielczości i FPS (ramek /sek) dla zdalnej obsługi - Obsługiwany zewnętrzny esata HDD różne metody wyszukiwania (wg czasu, zdarzenia, zakładki i miniatury) - Kopia zapasowa w pamięci masowej poprzez port USB lub serwer FTP - Specjalne aplikacje smartfonu, do zastosowania z iphone i ipad lub w systemie operacyjnym Android (w budowie) p Full HD GUI (graficzny interfejs użytkownika) 2 Polski

5 2. Instrukcje bezpieczeństwa Firma GRUNDIG nie ponosi odpowiedzialności za wypadek lub szkody jakie mogą się zdarzyć w trakcie użycia tego produktu. Dla twojego bezpieczeństwa podajemy poniżej kilka wskazówek dotyczących instalacji, manipulacji, czyszczenia, montażu / demontażu produktu. Proszę uważnie przeczytać i stosować się do instrukcji. Przed instalacją: Stosować się do poniższych instrukcji, by zapobiec pożarowi, wybuchowi, defektowi systemu lub porażeniu elektrycznemu. - Przed kontynuacją odłączyć zasilanie. - Sprawdzić napięcie wejściowe (AC 100V AC 240V) w sieci zasilającej, przed podłączeniem się do niej. - Proszę produkt trzymać z dala od wilgoci. - Upewnić się, że wszystkie łączone do produktu urządzenia są właściwie uziemione. W trakcie instalacji: Aby zapobiec wypadkowi lub urazowi i właściwie posługiwać się NVR, proszę stosować się do poniższego: - Dla właściwej wentylacji zapewnić odstęp co najmniej 18 centymetrów pomiędzy wentylatorem chłodzenia a ścianą. - Produkt umieścić na płaskiej powierzchni. - Trzymać z dala od bezpośredniego naświetlenia słonecznego i nadmiernej temperatury. W trybie pracy: Stosować się do poniższych instrukcji, by zapobiec pożarowi, wybuchowi, defektowi systemu lub porażeniu elektrycznemu. - Jeśli potrzebne jest otwarcie pokrywy, to należy to skonsultować z pracownikiem serwisu, który może pomóc w tej czynności. - Nie włączać licznych urządzeń do jednego gniazdka zasilania. - Trzymać produkt z dala od pyłu lub łatwo palnych substancji (np.: gazu propan). - Nie dotykać mokrą ręką. - Nie wprowadzać przewodników do otworów wentylacyjnych systemu. Nie stosować nadmiernej siły do wyciągania wtyczki sznura zasilania. Podczas użytkowania: - Nie stosować siły ani nie potrząsać w trakcie użytkowania. - Nie przesuwać, nie wyrzucać, ani nie przykładać nadmiernej siły. - Użycie nie zalecanego HDD może spowodować uszkodzenie systemu. Sprawdzić listę zgodności i stosować tylko zgodne HDD. (Uszkodzenie systemu lub utrata danych spowodowane nieodpowiednim HDD unieważnią gwarancję.) Demontaż i czyszczenie: - Do czyszczenia powierzchni używać suchej ściereczki. - Nie przecierać produktu z użyciem wody, rozpuszczalników farb, lub organicznych. - Proszę produktu nie rozbierać, nie naprawiać i nie modyfikować samodzielnie. Treść tego podręcznika może się różnić od aktualizowanego sprzętu lub oprogramowania. Z uwagi na ulepszenia jakości produkt standardowy i wygląd mogą być zmienione bez uprzedniego ostrzeżenia. Polski 3

6 3. Zawartość opakowania Części zawarte w opakowaniu: 4 Polski

7 4. Instalacja 4.1. Połączenia i przyciski sterujące Widok z przodu: Widok rejestratora z tyłu, model GRI-K1104A: Widok rejestratora z tyłu, model GRI-K2208A: 5 Polski

8 Pilot: Pilot będzie działał tylko wtedy jeśli jego ID jest zgodny z tym podanym na NVR. Jeśli w jednym miejscu są zainstalowane liczne NVR a posiada się tylko jednego pilota, to należy użyć przycisku IG dla ustalenia ID pilota. Sterowany może być tylko NVR z odpowiednim ID. Polski 6

9 1. W menu System Setup (Ustawień systemu) <SYSTEM> - <CONTROL DEVICE> (URZADZENIE STEROWANIA), ustawić <REMOTE CONTROLLER ID> (IDENTYFIKATOR PILOTA) i nacisnąć <APPLY> (ZASTOSUJ). Wybrać miedzy 00 a 99. Dalsze informacje patrz <SYSTEM SETUP>. Pilot będzie działał tylko wtedy jeśli jego ID jest zgodny z tym z ID NVR. 2. Nacisnąć w pilocie przycisk [ID]. Domyślnym ID pilota jest Dla wprowadzenia dwóch cyfr ID stosować przyciski cyfr. Jeśli chce się wprowadzić np. 01, to należy, wprowadzić kolejno cyfry 0 i 1. Sprawdzić czy pilot ma ustawiony prawidłowo ID, manipulując nim. 4. Dla zresetowania ID do 00, nacisnąć i przytrzymać przycisk [ID] Widok rozmieszczenia Środki ostrożności Aby zapewnić stabilność zapisu w przeciążonym ruchu sieci i zabezpieczyć NVR przed atakami hackerów lub DoS (Denial of Service - odmowa dostępu), dopuszcza się tylko bezpośrednie połączenie kablowe pomiędzy kamerą a NVR. Wszelki dostęp do kamery IP z zewnętrznego PC jest zabroniony ze względów bezpieczeństwa. Połączenie sygnału z POS (punkt sprzedaży) i ATM (bankomat) jest przewidziane do późniejszej integracji Podłączanie do urządzenia zewnętrznego Podłączanie monitora Ten produkt obsługuje tylko modele monitorów mających wejścia 1080p 60Hz HDMI lub DVI. Podłączyć kabel HDMI z portem wyjściowym HDMI monitora u dołu panelu tylnego, lub użyć kabel HDMI - DVI do podłączenia NVR z portem monitora DVI Podłączenie zasilania Dostarczane są dwa zasilacze: jeden dla pracy NVR (DC 12V) a drugi dla PoE (zasilanie poprzez Internet, 48V). Podłączenie zasilania NVR: Wetknąć wtyczkę dostarczonego zasilacza DC 12V do portu zasilania z tyłu NVR. 7 Polski

10 Włączanie podłączenia zasilania PoE huba: Wetknąć wtyczkę dostarczonego zasilacza DC 48V do portu zasilania z tyłu NVR. Po wetknięciu, przymocować zacisk kabla zasilacza z tyłu panelu i wsunąć kabel. Zalecenia tego podłączania: - Wykonywać podłączenia przed podaniem zasilania. - Ułożyć kable uważając, by nie uszkodzić ich powłoki. - Nie umieszczać sznura zasilania pod dywanem lub wykładziną. Sznur sieciowy jest zwykle z uziemieniem. Jeśli jednakże go nie ma, to nigdy nie modyfikować go samodzielnie w celu uziemienia. - Nie włączać licznych urządzeń do jednego gniazdka zasilania. Może to spowodować przeciążenie zasilania. - Dla stabilnego zasilania ten produkt ma, dwa oddzielne zasilacze i odpowiadające im fabryczne sznury AC, standardowo. Upewnić się, że wszystkie kable są podłączone właściwie Podłączenie kamery Można podłączyć kamerę IP z podłączeniem PoE do tylnego portu RJ45 ([CAM1]~[CAM8]), z użyciem kabla Ethernetu CAT5 10/100Mb, bez oddzielnego źródła zasilania. Jeśli kamera IP camera posiada port wejścia/wyjścia alarmu Alarm I/O lub port wejścia/wyjścia audio, to można wykonać podłączenie alarmu lub audio. Dalsze szczegóły znajdują się w podręczniku użytkownika kamery IP. Podłączenie Ethernetu działa do odległości 100 metrów. Przy dalszych, można się spotkać z utratą danych lub niemożliwością podłączenia kamery. Jeśli istnieje potrzeba połączenia kablowego dłuższego niż 100 metrów, to należy użyć oddzielnego przedłużacza kablowego PoE. Polski 8

11 Całkowity pobór mocy kamer IP nie powinien przekroczyć znamionowej mocy zasilacza PoE 48V. Przy przekroczeniu, wideo może nie odtwarzać się właściwie, lub wcale. W takim przypadku do zasilania kamer proszę stosować oddzielne (dodatkowe) źródła zasilania. Na kanał NVR maksymalnie dostarcza 15W. Jeżeli kamera wymaga więcej energii, użyj zewnętrznego zasilania dla tego aparatu. Dla stabilnej pracy, ustanowiona jest wydzielona linia komunikacji kamer IP w tej samej sieci. Dlatego nie dopuszcza się do podłączeń routerów sieciowych lub hubów Podłączeniewejścia / wyjścia alarmu Podłączenie wejścia sygnału alarmu: Podłączyć linię sygnałową wejściowego urządzenia alarmu, taką jak czujnika, do portu z tyłu [ALARM IN]. 1. Naciskając i przytrzymując przycisk portu [A1] lub [A2], u dołu z tyłu NVR, wprowadzić kabel sygnału alarmu do otworu pod przyciskiem. 2. Włożyć przewód uziemienia do portu [GND]. 3. Dla sprawdzenia pewności połączenia, czy przewód jest dobrze osadzony w porcie, zwolnij przycisk i spróbuj wyciągnąć przewód. 4. Aby odłączyć przewód, wyciągnij go przytrzymując górny przycisk. Podłączenie wyjścia sygnału alarmu: Podłączyć linię sygnałową wyjściowego urządzenia alarmu, do portu z tyłu [ALARM OUT]. 1. Sprawdzić typ wyjścia przekaźnika czy jest normalnie otwarty (N/O), czy normalnie zamknięty (N/C), przed wyborem właściwego typu (N/O lub N/C). Naciskając i przytrzymując przycisk [N/O] lub [N/C], wprowadzić kabel sygnału alarmu do otworu pod przyciskiem. - N/O (normalnie otwarty): Normalnie otwarty, przełącza się na stan zamknięty w przypadku pojawienia alarmu. - GND: Wprowadzić przewód uziemiający. - N/C (normalnie zamknięty): Normalnie zamknięty, przełącza się na stan otwarty w przypadku pojawienia alarmu. 2. Włożyć przewód uziemienia do portu [GND]. 3. Dla sprawdzenia pewności połączenia, czy przewód jest dobrze osadzony w porcie, zwolnij przycisk i spróbuj wyciągnąć przewód. 4. Aby odłączyć przewód, wyciągnij go przytrzymując górny przycisk. 9 Polski

12 Porty komunikacyjne Połączenie RS-485: Podłączenie do klawiatury sterującej. Można podłączyć urządzenie wprowadzania tekstu, takie jak POS lub ATM. Po podłączeniu urządzenia sterującego, dopasować ustawienia pomiędzy NVR a urządzeniem. Wykonać ustawienia komunikacyjne w podmenu <Control Device> (Patrz rozdział Control Device (Urządzenie sterujące)). 1. Wykorzystanie linii sygnałowej do połączenia pomiędzy [D+] z tyłu NVR i [D+] klawiatury sterowniczej. 2. Wykonać połączenie pomiędzy [D-] z tyłu NVR i [D-] klawiatury sterowniczej. 3. Połączyć [GND] z tyłu NVR i [GND] klawiatury sterowniczej. UWAGA: Opis połączenia RS-485 znajduje się w podręczniku użytkownika klawiatury sterowniczej. Połączenie sygnału z POS (punkt sprzedaży) i ATM (bankomat) jest przewidziane do późniejszej integracji. Połączenie RS-232: Można podłączyć urządzenie wprowadzania tekstu, takie jak POS lub ATM. Dla podłączenia urządzenia wprowadzania tekstu proszę się odnieść do podręcznika urządzenia wprowadzania tekstu. UWAGA: Połączenie sygnału z POS (punkt sprzedaży) i ATM (bankomat)jest przewidziane do późniejszej integracji Podłączenie urządzenia Audio Można podłączyć urządzenie wyjściowe audio takie jak wzmacniacz głośnika. Podłączyć urządzenie wejściowe audio, takie jak mikrofon, do tylnego portu wejścia audio Audio In, podłączyć urządzenie wyjściowe audio, takie jak wzmacniacz głośnika, do portu wyjściowego audio Audio Out Pamięć esata Jeśli miejsce w pamięci wewnętrznej jest niewystarczające, to można powiększyć pojemność pamięci dodając urządzenie pamięciowe esata do portu esata z tyłu. UWAGA: Zapis, z niewłaściwą pamięcią esata może nie dać się uruchomić. W sprawie listy zgodności, należy skontaktować się ze sprzedawcą pamięci esata. Polski 10

13 Urządzenie USB Do zapisu wideo, aktualizacji oprogramowania firmowego, importu / eksportu danych i ustawień użytkownika można podłączyć urządzenie pamięci USB. Dla sterowania operacjami NVR można też podłączyć mysz. UWAGA: Jeśli jest potrzebne podłączenie HDD USB z dużym poborem mocy, to zalecane jest użycie dla tego HDD osobnego źródła zasilania Podłączenie sieci Podłączenie PC do lokalnej sieci: Można podłączyć NVR do PC w tej samej sieci dla sterowania i manipulowania nim poprzez monitor PC. 11 Polski

14 1. Podłączyć port [WAN(UPLINK)] tylnego panelu NVR do routera lub huba. 2. Podłączyć lokalny PC do routera lub huba. 3. Wprowadzić adres do paska adresu (przeglądarki internetowej) lokalnego PC lub specjalnego oprogramowania w formacie "http://adres IP: port sieciowy" (np.: Port sieciowy ma domyślne ustawienie Można zmienić numer portu na ekranie ustawień sieciowych. 4. Przed zalogowaniem podać ID i hasło. Następnie można widzieć ekran monitorowania. Access ID (ID dostępu) (ustawienie fabryczne): ADMIN, P/W (hasło): UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa zmienić hasło po nabyciu produktu. Podłączenie PC do sieci zdalnej: Można podłączyć NVR do PC lub urządzenia przenośnego w tej samej sieci dla sterowania i manipulowania nim poprzez monitor PC lub urządzenie mobilne. Polski 12

15 1. Podłączyć port [WAN(UPLINK)] tylnego panelu do routera. 2. Podłączyć port [WAN(UPLINK)] tylnego panelu routera IP LAN,do stałego kabla, lub podłączyć go do modemu ADSL. 3. Przy stosowaniu routera ustawić port przekazywania i wprowadzić adres DDNS paska adresu (przeglądarki internetowej) zdalnego PC, lub specjalizowanego oprogramowania lub telefonu komórkowego. Odnośnie ustawień adresów IP i DDNS, patrz Rozdział 6.6.Network Setup (Ustawienia sieciowe). 4. Jeśli adres MAC NVR to B8-41-5F i numer portu to 8080, to wprowadzić "http://b8415f dvrlink.net:8080" do paska adresu przeglądarki internetowej. Jeśli zmieniono nazwę DDNS na "mydvr", to można wykonać połączenie sieciowe do 13 Polski

16 5. Monitorowanie 5.1. Start 1. Wetknąć wtyczkę zasilacza DC 48V do portu zasilania z tyłu NVR. UWAGA: Wykonywać podłączenia przed podłączeniem zasilania. 2. Wetknąć wtyczkę zasilacza 12V do portu zasilania z tyłu NVR. 3. Włączyć wyłącznik zasilania na tylnym panelu NVR. Najpierw usłyszy się brzęczyk i zaświecą się LEDy. Parę sekund po drugim brzęczyku ukaże się na ekranie logo GRUNDIG. 4. Po zakończeniu procesu bootowania, ukaże się najpierw żywy przekaz a następnie ekran logowania Login Aby uzyskać możliwość manipulacji lub dostępu do menu NVR, trzeba się zalogować. 1. Przy uruchamianiu się systemu ukaże się ekran logowania. 2. Wybrać użytkownika i wprowadzić hasło. Hasłem domyślnym konta "ADMIN" jest "1234". 3. Kliknąć przycisk <OK>. Jeśli informacja jest prawidłowa i aktualna, będzie widać żywy przekaz. UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa zmienić hasło po nabyciu produktu. 14 Polski

17 5.3. Wylogowanie Dla zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi, zalecane jest wylogowywanie się przy opuszczaniu ekranu. Przeciągnięcie kursora do dołu ekranu spowoduje wyświetlenie menu. 1. W ekranie monitorowania, kliknąć <MENU> w lewym dolnym rogu ekranu a następnie kliknąć ikonę <LOG OUT>, by się wylogować, lub nacisnąć przycisk [LOGOUT] na pilocie. 2. Dostęp do Search / Backup / System Setup / Record Setup / System Shutdown (wyszukiwanie / kopia zapasowa / ustawienia systemu / ustawienia zapisu / zamknięcie systemu) będzie ograniczony Zamknięcie systemu 1. W ekranie monitorowania, kliknąć <MENU> w lewym dolnym rogu ekranu, aby <SHUTDOWN> (zamknąć system) albo kliknąć przycisk pilota [POWER] (zasilanie). 2. By wprowadzić hasło skorzystać z wirtualnej klawiatury. 3. Pamiętać o wyłączeniu wyłącznika zasilania na panelu tylnym. UWAGA: Jeśli system zostanie wyłączony w sposób nienormalny, np. Wyciagnięciem wtyczki sznura zasilania w trakcie pracy, to na dysku mogą powstać uszkodzone sektory lub może się zwiększyć ich liczba, powodując utratę danych i skrócenie czasu życia dysku. Polski 15

18 5.5. Podgląd żywego obrazu Ekran żywej transmisji składa się z trzech części: okno wideo, pasek statusu i strefa osi czasu. 16 Polski

19 Okno wideo Ikony używane w oknie wideo: Szybkie menu Polski 17

20 Pasek statusu Nacisnąć przycisk pilota [ ], lub umieścić kursor myszy w dolnej części ekranu, by wyświetlić pasek statusu Oś czasu Nacisnąć przycisk pilota [ ], lub przesunąć kursor myszy na prawą część ekranu by wyświetlić oś czasu. Dwukrotnie kliknąć oś czasu, by przejść do ekranu wideo. Przeciągnąć kursor na oś czasu, by zaznaczyć obszar, który chce się zapisać lub dla wyszukania zdarzenia. 18 Polski

21 Korzystanie z paska statusu w trybie na żywo Wybór trybu podziału: Kliknąć na wymagany rodzaj podziału 1, 4, 9, 6 i 8 rozdzielonych ekranów. Lub naciskać przycisk pilota [DISPLAY], aż do pojawienia się pożądanego podziału. UWAGA: Model 4-ro kanałowy NVR, GRI-K1104A obsługuje tylko tryb podziału na 1 i 4. Automatyczne przełączanie: Kliknąć na przycisk Sequence (sekwencyjnie), na pasku statusu lub nacisnąć przycisk pilota [SEQ], by wykonywać określoną sekwencję przełączeń. Sekwencję można skonfigurować w pozycji menu <SEQUENCE>. Szczegóły znajdują się w następnym rozdziale Sequence (Sekwencja). Zoom: Dla polepszenia widoku można powiększyć widok na ekranie monitorowania. Zoom powiększy wideo wybranego kanału. Jeśli nie jest wybrany żaden kanał, to powiększany będzie kanał Kliknąć na <Zoom> w pasku statusu lub przesunąć na wybrany kanał i kliknąć na niego prawym klawiszem myszy, by wyświetlić menu kontekstowe. Wybrać <ZOOM>. Można też na pilocie nacisnąć przycisk [ZOOM]. 2. Przejść do ekranu sterowania zoomem. Gdy pojawi się pasek menu na spodzie prawej strony, to użyć przyciski do kontroli zoomu. Polski 19

22 - Wybór kanału: Wybrać kanał do zoomu powiększania / pomniejszania. - Pomniejszenie: Pomniejszanie aktualnego (powiększonego) obrazu, krok po kroku. - Powiększanie: Powiększanie aktualnego obrazu, krok po kroku. - Okno zoom: Do przesuwania lub wybierania obszaru powiększenia stosować niebieskie okno. - Przycisk wyjścia: Opuszczenie ekranu powiększania i powrót do ekranu żywej transmisji. Zaznaczania dziennika zdarzeń: W dzienniku zdarzeń można zaznaczyć zdarzenia, które miały miejsce. 1. Kliknąć na symbol <Log> (patrz ilustracja), by wyświetlić okno "EVENT LOG" (DZIENNIK ZDARZEŃ). Lista zdarzeń jest uporządkowana z ostatnim na górze. 2. Kliknąć dwukrotnie na pożądany wpis, by odtworzyć wideo zdarzenia. Nastąpi przeniesienie do ekranu odtwarzania wybranego wpisu. 20 Polski

23 Wybór wejściowego kanału audio: Wybrać kanał z którego będzie odbierane audio. Przy wybraniu opcji <LINK TO FULL SCREEN> zaznaczeniem w okienku i zmianie na wyświetlanie w jednym ekranie, sygnał audio będzie zsynchronizowany z wybranym kanałem. UWAGA: Nawet gdy synchronizowany kanał został już wybrany, zaznaczenie opcji <LINK TO FULL SCREEN> spowoduje odbiór sygnału audio tylko dla wybranego odtwarzania pełnoekranowego, niezależnie od poprzednich ustawień. Wybór wyjściowego kanału audio: Można wybrać kamerę przekazującą głos z mikrofonu, podłączonego do NVR. Polski 21

24 Sprawdzanie statusu alarmu: Tu można sprawdzić status alarmu każdej kamery. Kliknąć <OK>, by zamknąć okno. Sprawdzanie statusu sieci: Tu można sprawdzić status podłączenia sieci. Kliknąć <OK>, by zamknąć okno. UWAGA: Dalsze informacje patrz rozdział Network Status (Status sieci). Sprawdzanie statusu dysku: Można tu sprawdzić miejsce pamięci aktualnego dysku a także czy jest jakiś problem z dyskiem. Kliknąć <OK>, by zamknąć okno. UWAGA: Dalsze informacje, patrz rozdział Disk Information (Informacja o dysku). 22 Polski

25 6. Ustawienia systemu 6.1. Przejście do ustawień systemowych > Korzystanie z myszy: > Korzystanie z pilota (1): > Korzystanie z pilota (2): 6.2. Ustawienia kamery Ustawienia kamery można skonfigurować w menu NVR odnośnie ID kamery, obrazu, ukrycia / pokazania i ruchu ID kamery Można zmienić ID kamery wyświetlane na ekranie w sposób objaśniony poniżej: 1. W <SYSTEM SETUP> - <CAMERA>, wybrać <CAMERA TITLE> (NAZWA KAMERY). 2. Użyć przycisków pilota [ /ENTER] lub mysz do wyboru kanału, którego nazwę chce się zmienić. Alternatywnie wystarczy dwukrotnie kliknąć na nazwę kamery, by zmienić jej nazwę w lewym górnym rogu. 23 Polski

26 3. Za pomocą wirtualnej klawiatury, która się ukaże, wprowadzić nazwę kamery i kliknąć <OK>. 4. Dla wprowadzenia zmiany kliknąć <APPLY> (ZASTOSUJ) u spodu ekranu. 5. Po wykonaniu, nacisnąć przycisk pilota [EXIT] (WYJŚCIE) lub kliknąć na <CLOSE> (ZAMKNIĘCIE) w dolnym ekranie. Pojawi się komunikat potwierdzenia i nastąpi powrót do menu poprzedniego Ustawienia kamery Stosownie do swoich preferencji skorygować ustawienia Image & Exposure (Obraz i Ekspozycja) dla każdej kamery. 1. W <SYSTEM SETUP> - <CAMERA>, wybrać <CAMERA SETUP>. 2. Użyć przycisków pilota [ /ENTER] lub mysz do wyboru każdej opcji w menu obrazu. UWAGA: Pozycje ustawień kamery mogą się zmieniać zależnie od jej typu. Polski 24

27 IMAGE SETTINGS (USTAWIENIA OBRAZU): - BRIGHTNESS (JASKRAWOŚĆ): Skorygować poziom jaskrawości kamery pomiędzy 0 a CONTRAST (KONTRAST): Skorygować poziom kontrastu kamery pomiędzy 0 a HUE / TINT (ODCIEŃ / ZABARWIENIE): Aktualnie odcienie nie są obsługiwane poleceniem ONVIF, proszę skorzystać z innej zakładki konfiguracji, by skorygować odcień, jeśli to potrzebne. - COLOUR (KOLOR): Skorygować poziom nasycenia kamery pomiędzy 0 a SHARPNESS (OSTROŚĆ): Skorygować poziom ostrości kamery pomiędzy 0 a 100. Pozwoli to cyfrowo wyostrzyć obraz kamery. > FOCUS (OGNISKOWANIE): - AUTO FOCUS (OGNISKOWANIE AUTOMATYCZNE): Jeśli kamera ma obiektyw sterowany silnikiem, to można korygować pracę obiektywu zoom. > WHITE BALANCE (RÓWNOWAŻENIE BIELI): - WHITE BALANCE: Dla wyświetlenia naturalnych kolorów kamera musi mieć odniesienie temperatury barwowej źródła światła. W oparciu o temperaturę barwową odniesienia kamera przelicza prawidłowe wartości wszystkich kolorów. Kamera może samodzielnie wykonać pomiar lub też użytkownik może ustawić temperaturę barwową ręcznie. > WIDE DYNAMIC RANGE (SZEROKI ZAKRES DYNAMIKI): - WIDE DYNAMIC MODE (TRYB SZEROKIEGO ZAKRESU DYNAMIKI): Uruchomić funkcję WDR kamery dla kompensacji silnego oświetlenia tła. > DAY/NIGHT (DZIEŃ / NOC): - IR CUT FILTER (FILTR ODCINAJĄCY IR): Dla uruchomienia automatycznego przełączania kamery pomiędzy Day (dniem) a Night (nocą) (tryb monochromatyczny) wybrać AUTO. Wybrać OFF (wył.), by utrzymać kamerę zawsze w trybie Day. Wybrać ON (wł.), by przełączyć ręcznie na tryb Night. 3. Kliknąć na zakładkę <EXPOSURE> (EKSPOZYCJA), skonfigurować szczegółowe ustawienia ekspozycji dla każdej kamery. UWAGA: Pozycje ustawienia ekspozycji kamery mogą się zmieniać zależnie od jej typu. 4. Dla wprowadzenia zmiany kliknąć <APPLY> (ZASTOSUJ) u spodu ekranu. EXPOSURE (CZAS EKSPOZYCJI): - MODE (TRYB): Ustawienia konfiguracji ekspozycji wybrać jako ręczne lub automatyczne. - BLC CONTROL (kompensacja oświetlenia tła): Aktywacja lub dezaktywacja kompensacji tylnego oświetlenia. W sytuacji silnego tylnego oświetlenia może poprawić jakość obrazu. 25 Polski

28 > EXPOSURE TIME (CZAS EKSPOZYCJI): Ustawienie maksymalnego i minimalnego możliwego czasu ekspozycji kamery. > GAIN (WZMOCNIENIE): Ustawienie maksymalnego i minimalnego możliwego czasu ekspozycji kamery, który będzie użyty do zwiększenia poziomu jaskrawości obrazu. > IRIS (PRZESŁONA): Ustawienie maksymalnego i minimalnego możliwego poziomu przesłony kamery, który będzie użyty do zwiększenia poziomu jaskrawości obrazu. DIRECT CONFIGURE / DIRECT ACCESS (KONFIGURACJA BEZPOŚREDNIA): W zakładce konfiguracji bezpośredniej można uruchomić przekazywanie portu przypisanej kamery. To pozwala na dostęp do sieciowego interfejsu kamery poprzez adres IP dla NVR. Kliknąć przycisk <START>, by aktywować tryb bezpośredniej konfiguracji. Aby uzyskać dostęp do kamery wprowadzić do przeglądarki adres IP + port usług sieciowych NVR i wprowadzić prawidłowe dane logowania. Adres IP i portu usług sieciowych można znaleźć w SYSTEM > NETWORK > IP SETUP (USTAWIENIE IP). Kliknąć przycisk <STOP>, by opuścić tryb bezpośredniej konfiguracji, po zakończeniu wszystkich ustawień. UWAGA: Funkcje kamery, których nie można skorygować bezpośrednio w NVR, mogą być skonfigurowane w trybie konfiguracji pośredniej. Funkcje, które mogą być zmieniane w NVR nie powinny być zmieniane w trybie konfiguracji pośredniej, bo NVR nadpisze je po wyłączeniu trybu konfiguracji pośredniej. 5. Po wykonaniu, nacisnąć przycisk pilota [EXIT] (WYJŚCIE) lub kliknąć na <CLOSE> (ZAMKNIĘCIE) w dolnym ekranie. Pojawi się komunikat potwierdzenia i nastąpi powrót do menu poprzedniego. Polski 26

29 Ustawienia ukryte Można ustawić ukrycie wideo z kamery, tak by dany użytkownik lub grupa użytkowników nie mogli ich zobaczyć. Ustawić jeden lub więcej kanałów, które chce się ukryć przed danym użytkownikiem lub grupą użytkowników. 1. W <SYSTEM SETUP> - <CAMERA>, wybrać <COVERT SETUP> (USTAWIENIA UKRYĆ). 2. Użyć przyciski pilota [ /ENTER] lub mysz, do wyboru kanału lub grupy ukrytych kanałów w danej grupie użytkowników. > ADMIN, MANAGER, USER (ADMINISTRATOR, KIEROWNIK, UŻYTKOWNIK): Przy ustawieniu ich na <ON>, wybrane kanały będą ukryte przed odnośnymi użytkownikami kont. > LOGOUT (WYLOGOWANIE): Ustawić na <ON>. Gdy użytkownik wylogowuje się, to aktualny kanał będzie ustawiony jako kanał ukryty. 3. Dla wprowadzenia zmiany kliknąć <APPLY> u spodu ekranu. 4. Po wykonaniu, nacisnąć przycisk pilota [EXIT] lub kliknąć na <CLOSE> w dolnym ekranie. Pojawi się komunikat potwierdzenia i nastąpi powrót do menu poprzedniego. UWAGA: Aby zmienić ustawienia ukrycia grupa użytkowników na użytkownik, przejść do menu <USER> i wykonać konieczne zmiany (Rozdział Management (Zarządzanie)). 27 Polski

30 Czujnik ruchu Ustawić czujniki ruchu kamery, tak by NVR mógł wykryć zdarzenie ruchu. 1. W <SYSTEM SETUP> - <CAMERA>, wybrać <MOTION SENSOR>. 2. Użyć przyciski pilota [ /ENTER] lub mysz do wyboru każdej pozycji w menu opcji. > ACTIVATION (AKTYWACJA): Włącza lub wyłącza czujnik ruchu. > MOTION MARK (OZNAKOWANIE RUCHU): Jeśli ustawi się na <ON>, to okno wideo wyświetli znacznik ruchu, po jego wykryciu. 3. Dla wprowadzenia zmiany kliknąć <APPLY> u spodu ekranu. 4. Po wykonaniu, nacisnąć przycisk pilota [EXIT] (WYJŚCIE) lub kliknąć na <CLOSE> (ZAMKNIĘCIE) w dolnym ekranie. Pojawi się komunikat potwierdzenia i nastąpi powrót do menu poprzedniego. UWAGA: Powyższe opcje takie jak <SENSITIVITY> i <MINIMUM BLOCKS> oraz ustawiania strefy ruchu mogą być ograniczone stosownie do specyfikacji podłączonej kamery. Motion Area Setup (Ustawienia strefy ruchu): W oknie ustawień ruchu, kliknąć na zakładkę <AREA SETUP> by wyświetlić ekran ustawień strefy ruchu. Ustawienia strefy ruchu mogą się zmieniać zależnie typu kamery. Poniżej podano typowe ustawienia strefy ruchu. Polski 28

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072767B-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & INdustrial Systems oddziału

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 1. Wprowadzenie: Seria kamer IP firmy DIGITUS Plug & View oferuje P2P, które umożliwiają uniknięcie skomplikowanych ustawień sieciowych wymaganych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Do systemów analogowych i AHD Polski 1. Instalacja twardego dysku 4/8/16-kanałowy cyfrowy rejestrator wideo Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Poluzuj wkręty i zdejmij

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Sieciowa nagrywarka wideo

Sieciowa nagrywarka wideo Sieciowa nagrywarka wideo INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed podłączeniem, rozpoczęciem obsługi czy regulacji niniejszego produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi. 1 SPIS TREŚCI PRZEGLĄD

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2011.05.19 Strona 1 / 9 SPIS TREŚCI 1. Komunikacja...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Nexus IP Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VP i F

Nexus IP Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VP i F Nexus IP Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VP i F Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania GE Security TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Pierwsza konfiguracja rejestratora TVR 40 1 Podłączanie urządzeń 1 Podłączanie zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 GE Security Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 10 1 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A. INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows

KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A. INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows Wstęp Kamera AK203A została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu w gospodarstwach domowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacyjna

Instrukcja Instalacyjna Zxtech Mini NVR i IP Kamery Instrukcja Instalacyjna ver. 1 Copyrighted: MZX Global Sp. z o.o. Rozdział 1: Ważne Uwaga Przed instalowaniem kamer na ścianch podłącz je do NVRa i dokonaj podstawowych ustawień.

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo