Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo GRI-K1104A 4-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K2208A 8-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K1104A ASP AG

2

3 Zawartość: 1. Wstęp 1 1. Kluczowe własności twojego NVR 2 2. Instrukcje bezpieczeństwa 3 3. Zawartość opakowania 4 4. Instalacja 5 1. Połączenia i przyciski sterujące 5 2. Widok rozmieszczenia 7 3. Podłączanie do urządzenia zewnętrznego 7 5. Monitorowanie Start Login Wylogowanie Zamknięcie systemu Podgląd żywego obrazu Ustawienia systemu Przejście do ustawień systemowych Ustawienia kamery Ustawienia wyświetlania Ustawienia audio Ustawienia użytkownika Zapamiętywanie Ustawienia zdarzenia Ustawienie nagrywania Uruchomienie menu ustawień zapisu Ustawienia zapisu Wyszukaj Przejście do menu wyszukiwania Ustawienia wyszukiwania Odtwarzanie Korzystanie z funkcji odtwarzania Archiwizacja Rozpoczęcie od menu archiwum Web Remote Viewer Czym jest Web Remote Viewer Na żywo Wyszukaj Ustawienia Archive Viewer Uruchamianie odtwarzacza kopii 114 zapasowej 2. Przegląd odtwarzacza kopii zapasowej Ustawienia sieciowe Ustawienia systemu Wstęp Dziękujemy za zakup cyfrowego rejestratora wideo firmy GRUNDIG. Ten podręcznik dotyczy GRI-K1104A i GRI-K2208A. Przed instalacją i operowaniem produktu, proszę gruntownie zaznajomić się z tym podręcznikiem użytkownika i innymi podręcznikami wskazywanymi przez niniejszy. Niniejszy podręcznik użytkownika i sprzęt tu opisany są chronione prawem autorskim. Za wyjątkiem kopiowania na ogólny użytek w ramach zezwolenia, kopiowanie i reprodukowanie podręcznika użytkownika, zarówno częściowe jak i w całości lub tłumaczenie na inny język bez zgody ASP AG jest ściśle zabronione. Z uwagi na ulepszenia produktu specyfikacje tego produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. Gwarancja produktu i ograniczenia odpowiedzialności: Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności odnoszącej się do sprzedaży tego produktu i nie udziela stronie trzeciej upoważnienia do działania w swoim imieniu. Nie oferuje się żadnej gwarancji na wyposażenie lub części nie dostarczane przez producenta. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z wypadków, zaniedbań, wprowadzenia zmian, nieprawidłowego użytkowania, nadużycia, np.: Polski 1

4 - Nieprawidłowe działanie z powodu zaniedbań użytkownika - Rozmyślny demontaż i wymiana części przez użytkownika - Podłączenie źródła zasilania innego niż właściwie zwymiarowane - Nieprawidłowe działanie z powodu katastrof natury (ogień, powódź, fala pływowa, itp.) - Wymiana elementów rozszerzenia (HDD, FAN (wentylator), itd.) - Nieprawidłowe działanie z powodu stosowania nie zalecanego HDD - Nieprawidłowe działanie z powodu defektu HDD nie wynikającego z problemów NVR (sieciowy rejestrator wideo) - Okres gwarancji na wentylator wynosi 1 rok od daty nabycia. Ten produkt służy nie tylko zapobieganiu przestępczości ale także jest pomocny w przypadku pożaru. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za uszkodzenia wypadkowe. Uwaga: Ten produkt uzyskał rejestrację zgodności elektromagnetycznej i jest odpowiedni dla działalności handlowej. Dystrybutorzy i użytkownicy są świadomi tego. Uwaga: Jest to produkt klasy A. W środowisku domowym, ten produkt może powodować zakłócenia radiowe, wobec których wymaga się od użytkownika, by podjął odpowiednie środki. Uwaga: 1. W przypadku wymiany wbudowanej baterii litowej, powinna być ona wymieniana na baterię tego samego rodzaju, lub podobną, by zapobiec zagrożeniu eksplozja. Ponieważ stare baterie mogą zanieczyszczać środowisko, należy obchodzić się z nimi ostrożnie. 2. Baterii nie należy narażać na działanie ognia lub innych źródeł ciepła. Zwieranie i demontaż są zabronione. 3. Nie ładować baterii dostarczonych z pilotem Kluczowe własności twojego NVR Produkt ten pozwala na odbiór sygnałów audio i wideo w 4/8 kanałach z kamer sieciowych 1080p H.264, przed ich zapisem na wewnętrznym HDD. Ponadto można także przesyłać je do zewnętrznego urządzenie, które może być monitorowane zdalnie w posiadanym PC lub telefonie komórkowym. - Wyświetla wideo w 4/8 kanałach, z kamer sieciowych 1080p w czasie realnym (Maks. 120/240 klatek/sek.) - Zapisuje wideo z 4/8 kanałów, z kamer sieciowych 1080p w paśmie 32/64Mbps (8Mb/s na kanał) (Maks. 120/240 klatek/sek.) - Odtwarza wideo 1080p w 4/8 kanałach, w czasie realnym (Maks. 120/240 klatek/sek.) - Obsługiwane są kamery sieciowe H.264 BP/MP/HP (BP: Profil podstawowy, MP: Profil główny, HP: Profil wysoki) - wbudowany 4/8 port PoE hub przełączający (40W/72W) - Podłączenie kamery Plug & Display - Chroni kamerę IP poprzez zabezpieczony obwód zamknięty w otoczeniu LAN - Automatyczne potwierdzenie z diagnostyką wewnętrzną (HDD S.M.A.R.T, temperatura, status podłączenia sieciowego, błąd wentylatora, itd.) - Podwójna emisja strumienia obsługująca zdalny wyświetlacz - Automatyczna korekcja rozdzielczości i FPS (ramek /sek) dla zdalnej obsługi - Obsługiwany zewnętrzny esata HDD różne metody wyszukiwania (wg czasu, zdarzenia, zakładki i miniatury) - Kopia zapasowa w pamięci masowej poprzez port USB lub serwer FTP - Specjalne aplikacje smartfonu, do zastosowania z iphone i ipad lub w systemie operacyjnym Android (w budowie) p Full HD GUI (graficzny interfejs użytkownika) 2 Polski

5 2. Instrukcje bezpieczeństwa Firma GRUNDIG nie ponosi odpowiedzialności za wypadek lub szkody jakie mogą się zdarzyć w trakcie użycia tego produktu. Dla twojego bezpieczeństwa podajemy poniżej kilka wskazówek dotyczących instalacji, manipulacji, czyszczenia, montażu / demontażu produktu. Proszę uważnie przeczytać i stosować się do instrukcji. Przed instalacją: Stosować się do poniższych instrukcji, by zapobiec pożarowi, wybuchowi, defektowi systemu lub porażeniu elektrycznemu. - Przed kontynuacją odłączyć zasilanie. - Sprawdzić napięcie wejściowe (AC 100V AC 240V) w sieci zasilającej, przed podłączeniem się do niej. - Proszę produkt trzymać z dala od wilgoci. - Upewnić się, że wszystkie łączone do produktu urządzenia są właściwie uziemione. W trakcie instalacji: Aby zapobiec wypadkowi lub urazowi i właściwie posługiwać się NVR, proszę stosować się do poniższego: - Dla właściwej wentylacji zapewnić odstęp co najmniej 18 centymetrów pomiędzy wentylatorem chłodzenia a ścianą. - Produkt umieścić na płaskiej powierzchni. - Trzymać z dala od bezpośredniego naświetlenia słonecznego i nadmiernej temperatury. W trybie pracy: Stosować się do poniższych instrukcji, by zapobiec pożarowi, wybuchowi, defektowi systemu lub porażeniu elektrycznemu. - Jeśli potrzebne jest otwarcie pokrywy, to należy to skonsultować z pracownikiem serwisu, który może pomóc w tej czynności. - Nie włączać licznych urządzeń do jednego gniazdka zasilania. - Trzymać produkt z dala od pyłu lub łatwo palnych substancji (np.: gazu propan). - Nie dotykać mokrą ręką. - Nie wprowadzać przewodników do otworów wentylacyjnych systemu. Nie stosować nadmiernej siły do wyciągania wtyczki sznura zasilania. Podczas użytkowania: - Nie stosować siły ani nie potrząsać w trakcie użytkowania. - Nie przesuwać, nie wyrzucać, ani nie przykładać nadmiernej siły. - Użycie nie zalecanego HDD może spowodować uszkodzenie systemu. Sprawdzić listę zgodności i stosować tylko zgodne HDD. (Uszkodzenie systemu lub utrata danych spowodowane nieodpowiednim HDD unieważnią gwarancję.) Demontaż i czyszczenie: - Do czyszczenia powierzchni używać suchej ściereczki. - Nie przecierać produktu z użyciem wody, rozpuszczalników farb, lub organicznych. - Proszę produktu nie rozbierać, nie naprawiać i nie modyfikować samodzielnie. Treść tego podręcznika może się różnić od aktualizowanego sprzętu lub oprogramowania. Z uwagi na ulepszenia jakości produkt standardowy i wygląd mogą być zmienione bez uprzedniego ostrzeżenia. Polski 3

6 3. Zawartość opakowania Części zawarte w opakowaniu: 4 Polski

7 4. Instalacja 4.1. Połączenia i przyciski sterujące Widok z przodu: Widok rejestratora z tyłu, model GRI-K1104A: Widok rejestratora z tyłu, model GRI-K2208A: 5 Polski

8 Pilot: Pilot będzie działał tylko wtedy jeśli jego ID jest zgodny z tym podanym na NVR. Jeśli w jednym miejscu są zainstalowane liczne NVR a posiada się tylko jednego pilota, to należy użyć przycisku IG dla ustalenia ID pilota. Sterowany może być tylko NVR z odpowiednim ID. Polski 6

9 1. W menu System Setup (Ustawień systemu) <SYSTEM> - <CONTROL DEVICE> (URZADZENIE STEROWANIA), ustawić <REMOTE CONTROLLER ID> (IDENTYFIKATOR PILOTA) i nacisnąć <APPLY> (ZASTOSUJ). Wybrać miedzy 00 a 99. Dalsze informacje patrz <SYSTEM SETUP>. Pilot będzie działał tylko wtedy jeśli jego ID jest zgodny z tym z ID NVR. 2. Nacisnąć w pilocie przycisk [ID]. Domyślnym ID pilota jest Dla wprowadzenia dwóch cyfr ID stosować przyciski cyfr. Jeśli chce się wprowadzić np. 01, to należy, wprowadzić kolejno cyfry 0 i 1. Sprawdzić czy pilot ma ustawiony prawidłowo ID, manipulując nim. 4. Dla zresetowania ID do 00, nacisnąć i przytrzymać przycisk [ID] Widok rozmieszczenia Środki ostrożności Aby zapewnić stabilność zapisu w przeciążonym ruchu sieci i zabezpieczyć NVR przed atakami hackerów lub DoS (Denial of Service - odmowa dostępu), dopuszcza się tylko bezpośrednie połączenie kablowe pomiędzy kamerą a NVR. Wszelki dostęp do kamery IP z zewnętrznego PC jest zabroniony ze względów bezpieczeństwa. Połączenie sygnału z POS (punkt sprzedaży) i ATM (bankomat) jest przewidziane do późniejszej integracji Podłączanie do urządzenia zewnętrznego Podłączanie monitora Ten produkt obsługuje tylko modele monitorów mających wejścia 1080p 60Hz HDMI lub DVI. Podłączyć kabel HDMI z portem wyjściowym HDMI monitora u dołu panelu tylnego, lub użyć kabel HDMI - DVI do podłączenia NVR z portem monitora DVI Podłączenie zasilania Dostarczane są dwa zasilacze: jeden dla pracy NVR (DC 12V) a drugi dla PoE (zasilanie poprzez Internet, 48V). Podłączenie zasilania NVR: Wetknąć wtyczkę dostarczonego zasilacza DC 12V do portu zasilania z tyłu NVR. 7 Polski

10 Włączanie podłączenia zasilania PoE huba: Wetknąć wtyczkę dostarczonego zasilacza DC 48V do portu zasilania z tyłu NVR. Po wetknięciu, przymocować zacisk kabla zasilacza z tyłu panelu i wsunąć kabel. Zalecenia tego podłączania: - Wykonywać podłączenia przed podaniem zasilania. - Ułożyć kable uważając, by nie uszkodzić ich powłoki. - Nie umieszczać sznura zasilania pod dywanem lub wykładziną. Sznur sieciowy jest zwykle z uziemieniem. Jeśli jednakże go nie ma, to nigdy nie modyfikować go samodzielnie w celu uziemienia. - Nie włączać licznych urządzeń do jednego gniazdka zasilania. Może to spowodować przeciążenie zasilania. - Dla stabilnego zasilania ten produkt ma, dwa oddzielne zasilacze i odpowiadające im fabryczne sznury AC, standardowo. Upewnić się, że wszystkie kable są podłączone właściwie Podłączenie kamery Można podłączyć kamerę IP z podłączeniem PoE do tylnego portu RJ45 ([CAM1]~[CAM8]), z użyciem kabla Ethernetu CAT5 10/100Mb, bez oddzielnego źródła zasilania. Jeśli kamera IP camera posiada port wejścia/wyjścia alarmu Alarm I/O lub port wejścia/wyjścia audio, to można wykonać podłączenie alarmu lub audio. Dalsze szczegóły znajdują się w podręczniku użytkownika kamery IP. Podłączenie Ethernetu działa do odległości 100 metrów. Przy dalszych, można się spotkać z utratą danych lub niemożliwością podłączenia kamery. Jeśli istnieje potrzeba połączenia kablowego dłuższego niż 100 metrów, to należy użyć oddzielnego przedłużacza kablowego PoE. Polski 8

11 Całkowity pobór mocy kamer IP nie powinien przekroczyć znamionowej mocy zasilacza PoE 48V. Przy przekroczeniu, wideo może nie odtwarzać się właściwie, lub wcale. W takim przypadku do zasilania kamer proszę stosować oddzielne (dodatkowe) źródła zasilania. Na kanał NVR maksymalnie dostarcza 15W. Jeżeli kamera wymaga więcej energii, użyj zewnętrznego zasilania dla tego aparatu. Dla stabilnej pracy, ustanowiona jest wydzielona linia komunikacji kamer IP w tej samej sieci. Dlatego nie dopuszcza się do podłączeń routerów sieciowych lub hubów Podłączeniewejścia / wyjścia alarmu Podłączenie wejścia sygnału alarmu: Podłączyć linię sygnałową wejściowego urządzenia alarmu, taką jak czujnika, do portu z tyłu [ALARM IN]. 1. Naciskając i przytrzymując przycisk portu [A1] lub [A2], u dołu z tyłu NVR, wprowadzić kabel sygnału alarmu do otworu pod przyciskiem. 2. Włożyć przewód uziemienia do portu [GND]. 3. Dla sprawdzenia pewności połączenia, czy przewód jest dobrze osadzony w porcie, zwolnij przycisk i spróbuj wyciągnąć przewód. 4. Aby odłączyć przewód, wyciągnij go przytrzymując górny przycisk. Podłączenie wyjścia sygnału alarmu: Podłączyć linię sygnałową wyjściowego urządzenia alarmu, do portu z tyłu [ALARM OUT]. 1. Sprawdzić typ wyjścia przekaźnika czy jest normalnie otwarty (N/O), czy normalnie zamknięty (N/C), przed wyborem właściwego typu (N/O lub N/C). Naciskając i przytrzymując przycisk [N/O] lub [N/C], wprowadzić kabel sygnału alarmu do otworu pod przyciskiem. - N/O (normalnie otwarty): Normalnie otwarty, przełącza się na stan zamknięty w przypadku pojawienia alarmu. - GND: Wprowadzić przewód uziemiający. - N/C (normalnie zamknięty): Normalnie zamknięty, przełącza się na stan otwarty w przypadku pojawienia alarmu. 2. Włożyć przewód uziemienia do portu [GND]. 3. Dla sprawdzenia pewności połączenia, czy przewód jest dobrze osadzony w porcie, zwolnij przycisk i spróbuj wyciągnąć przewód. 4. Aby odłączyć przewód, wyciągnij go przytrzymując górny przycisk. 9 Polski

12 Porty komunikacyjne Połączenie RS-485: Podłączenie do klawiatury sterującej. Można podłączyć urządzenie wprowadzania tekstu, takie jak POS lub ATM. Po podłączeniu urządzenia sterującego, dopasować ustawienia pomiędzy NVR a urządzeniem. Wykonać ustawienia komunikacyjne w podmenu <Control Device> (Patrz rozdział Control Device (Urządzenie sterujące)). 1. Wykorzystanie linii sygnałowej do połączenia pomiędzy [D+] z tyłu NVR i [D+] klawiatury sterowniczej. 2. Wykonać połączenie pomiędzy [D-] z tyłu NVR i [D-] klawiatury sterowniczej. 3. Połączyć [GND] z tyłu NVR i [GND] klawiatury sterowniczej. UWAGA: Opis połączenia RS-485 znajduje się w podręczniku użytkownika klawiatury sterowniczej. Połączenie sygnału z POS (punkt sprzedaży) i ATM (bankomat) jest przewidziane do późniejszej integracji. Połączenie RS-232: Można podłączyć urządzenie wprowadzania tekstu, takie jak POS lub ATM. Dla podłączenia urządzenia wprowadzania tekstu proszę się odnieść do podręcznika urządzenia wprowadzania tekstu. UWAGA: Połączenie sygnału z POS (punkt sprzedaży) i ATM (bankomat)jest przewidziane do późniejszej integracji Podłączenie urządzenia Audio Można podłączyć urządzenie wyjściowe audio takie jak wzmacniacz głośnika. Podłączyć urządzenie wejściowe audio, takie jak mikrofon, do tylnego portu wejścia audio Audio In, podłączyć urządzenie wyjściowe audio, takie jak wzmacniacz głośnika, do portu wyjściowego audio Audio Out Pamięć esata Jeśli miejsce w pamięci wewnętrznej jest niewystarczające, to można powiększyć pojemność pamięci dodając urządzenie pamięciowe esata do portu esata z tyłu. UWAGA: Zapis, z niewłaściwą pamięcią esata może nie dać się uruchomić. W sprawie listy zgodności, należy skontaktować się ze sprzedawcą pamięci esata. Polski 10

13 Urządzenie USB Do zapisu wideo, aktualizacji oprogramowania firmowego, importu / eksportu danych i ustawień użytkownika można podłączyć urządzenie pamięci USB. Dla sterowania operacjami NVR można też podłączyć mysz. UWAGA: Jeśli jest potrzebne podłączenie HDD USB z dużym poborem mocy, to zalecane jest użycie dla tego HDD osobnego źródła zasilania Podłączenie sieci Podłączenie PC do lokalnej sieci: Można podłączyć NVR do PC w tej samej sieci dla sterowania i manipulowania nim poprzez monitor PC. 11 Polski

14 1. Podłączyć port [WAN(UPLINK)] tylnego panelu NVR do routera lub huba. 2. Podłączyć lokalny PC do routera lub huba. 3. Wprowadzić adres do paska adresu (przeglądarki internetowej) lokalnego PC lub specjalnego oprogramowania w formacie "http://adres IP: port sieciowy" (np.: Port sieciowy ma domyślne ustawienie Można zmienić numer portu na ekranie ustawień sieciowych. 4. Przed zalogowaniem podać ID i hasło. Następnie można widzieć ekran monitorowania. Access ID (ID dostępu) (ustawienie fabryczne): ADMIN, P/W (hasło): UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa zmienić hasło po nabyciu produktu. Podłączenie PC do sieci zdalnej: Można podłączyć NVR do PC lub urządzenia przenośnego w tej samej sieci dla sterowania i manipulowania nim poprzez monitor PC lub urządzenie mobilne. Polski 12

15 1. Podłączyć port [WAN(UPLINK)] tylnego panelu do routera. 2. Podłączyć port [WAN(UPLINK)] tylnego panelu routera IP LAN,do stałego kabla, lub podłączyć go do modemu ADSL. 3. Przy stosowaniu routera ustawić port przekazywania i wprowadzić adres DDNS paska adresu (przeglądarki internetowej) zdalnego PC, lub specjalizowanego oprogramowania lub telefonu komórkowego. Odnośnie ustawień adresów IP i DDNS, patrz Rozdział 6.6.Network Setup (Ustawienia sieciowe). 4. Jeśli adres MAC NVR to B8-41-5F i numer portu to 8080, to wprowadzić "http://b8415f dvrlink.net:8080" do paska adresu przeglądarki internetowej. Jeśli zmieniono nazwę DDNS na "mydvr", to można wykonać połączenie sieciowe do 13 Polski

16 5. Monitorowanie 5.1. Start 1. Wetknąć wtyczkę zasilacza DC 48V do portu zasilania z tyłu NVR. UWAGA: Wykonywać podłączenia przed podłączeniem zasilania. 2. Wetknąć wtyczkę zasilacza 12V do portu zasilania z tyłu NVR. 3. Włączyć wyłącznik zasilania na tylnym panelu NVR. Najpierw usłyszy się brzęczyk i zaświecą się LEDy. Parę sekund po drugim brzęczyku ukaże się na ekranie logo GRUNDIG. 4. Po zakończeniu procesu bootowania, ukaże się najpierw żywy przekaz a następnie ekran logowania Login Aby uzyskać możliwość manipulacji lub dostępu do menu NVR, trzeba się zalogować. 1. Przy uruchamianiu się systemu ukaże się ekran logowania. 2. Wybrać użytkownika i wprowadzić hasło. Hasłem domyślnym konta "ADMIN" jest "1234". 3. Kliknąć przycisk <OK>. Jeśli informacja jest prawidłowa i aktualna, będzie widać żywy przekaz. UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa zmienić hasło po nabyciu produktu. 14 Polski

17 5.3. Wylogowanie Dla zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi, zalecane jest wylogowywanie się przy opuszczaniu ekranu. Przeciągnięcie kursora do dołu ekranu spowoduje wyświetlenie menu. 1. W ekranie monitorowania, kliknąć <MENU> w lewym dolnym rogu ekranu a następnie kliknąć ikonę <LOG OUT>, by się wylogować, lub nacisnąć przycisk [LOGOUT] na pilocie. 2. Dostęp do Search / Backup / System Setup / Record Setup / System Shutdown (wyszukiwanie / kopia zapasowa / ustawienia systemu / ustawienia zapisu / zamknięcie systemu) będzie ograniczony Zamknięcie systemu 1. W ekranie monitorowania, kliknąć <MENU> w lewym dolnym rogu ekranu, aby <SHUTDOWN> (zamknąć system) albo kliknąć przycisk pilota [POWER] (zasilanie). 2. By wprowadzić hasło skorzystać z wirtualnej klawiatury. 3. Pamiętać o wyłączeniu wyłącznika zasilania na panelu tylnym. UWAGA: Jeśli system zostanie wyłączony w sposób nienormalny, np. Wyciagnięciem wtyczki sznura zasilania w trakcie pracy, to na dysku mogą powstać uszkodzone sektory lub może się zwiększyć ich liczba, powodując utratę danych i skrócenie czasu życia dysku. Polski 15

18 5.5. Podgląd żywego obrazu Ekran żywej transmisji składa się z trzech części: okno wideo, pasek statusu i strefa osi czasu. 16 Polski

19 Okno wideo Ikony używane w oknie wideo: Szybkie menu Polski 17

20 Pasek statusu Nacisnąć przycisk pilota [ ], lub umieścić kursor myszy w dolnej części ekranu, by wyświetlić pasek statusu Oś czasu Nacisnąć przycisk pilota [ ], lub przesunąć kursor myszy na prawą część ekranu by wyświetlić oś czasu. Dwukrotnie kliknąć oś czasu, by przejść do ekranu wideo. Przeciągnąć kursor na oś czasu, by zaznaczyć obszar, który chce się zapisać lub dla wyszukania zdarzenia. 18 Polski

21 Korzystanie z paska statusu w trybie na żywo Wybór trybu podziału: Kliknąć na wymagany rodzaj podziału 1, 4, 9, 6 i 8 rozdzielonych ekranów. Lub naciskać przycisk pilota [DISPLAY], aż do pojawienia się pożądanego podziału. UWAGA: Model 4-ro kanałowy NVR, GRI-K1104A obsługuje tylko tryb podziału na 1 i 4. Automatyczne przełączanie: Kliknąć na przycisk Sequence (sekwencyjnie), na pasku statusu lub nacisnąć przycisk pilota [SEQ], by wykonywać określoną sekwencję przełączeń. Sekwencję można skonfigurować w pozycji menu <SEQUENCE>. Szczegóły znajdują się w następnym rozdziale Sequence (Sekwencja). Zoom: Dla polepszenia widoku można powiększyć widok na ekranie monitorowania. Zoom powiększy wideo wybranego kanału. Jeśli nie jest wybrany żaden kanał, to powiększany będzie kanał Kliknąć na <Zoom> w pasku statusu lub przesunąć na wybrany kanał i kliknąć na niego prawym klawiszem myszy, by wyświetlić menu kontekstowe. Wybrać <ZOOM>. Można też na pilocie nacisnąć przycisk [ZOOM]. 2. Przejść do ekranu sterowania zoomem. Gdy pojawi się pasek menu na spodzie prawej strony, to użyć przyciski do kontroli zoomu. Polski 19

22 - Wybór kanału: Wybrać kanał do zoomu powiększania / pomniejszania. - Pomniejszenie: Pomniejszanie aktualnego (powiększonego) obrazu, krok po kroku. - Powiększanie: Powiększanie aktualnego obrazu, krok po kroku. - Okno zoom: Do przesuwania lub wybierania obszaru powiększenia stosować niebieskie okno. - Przycisk wyjścia: Opuszczenie ekranu powiększania i powrót do ekranu żywej transmisji. Zaznaczania dziennika zdarzeń: W dzienniku zdarzeń można zaznaczyć zdarzenia, które miały miejsce. 1. Kliknąć na symbol <Log> (patrz ilustracja), by wyświetlić okno "EVENT LOG" (DZIENNIK ZDARZEŃ). Lista zdarzeń jest uporządkowana z ostatnim na górze. 2. Kliknąć dwukrotnie na pożądany wpis, by odtworzyć wideo zdarzenia. Nastąpi przeniesienie do ekranu odtwarzania wybranego wpisu. 20 Polski

23 Wybór wejściowego kanału audio: Wybrać kanał z którego będzie odbierane audio. Przy wybraniu opcji <LINK TO FULL SCREEN> zaznaczeniem w okienku i zmianie na wyświetlanie w jednym ekranie, sygnał audio będzie zsynchronizowany z wybranym kanałem. UWAGA: Nawet gdy synchronizowany kanał został już wybrany, zaznaczenie opcji <LINK TO FULL SCREEN> spowoduje odbiór sygnału audio tylko dla wybranego odtwarzania pełnoekranowego, niezależnie od poprzednich ustawień. Wybór wyjściowego kanału audio: Można wybrać kamerę przekazującą głos z mikrofonu, podłączonego do NVR. Polski 21

24 Sprawdzanie statusu alarmu: Tu można sprawdzić status alarmu każdej kamery. Kliknąć <OK>, by zamknąć okno. Sprawdzanie statusu sieci: Tu można sprawdzić status podłączenia sieci. Kliknąć <OK>, by zamknąć okno. UWAGA: Dalsze informacje patrz rozdział Network Status (Status sieci). Sprawdzanie statusu dysku: Można tu sprawdzić miejsce pamięci aktualnego dysku a także czy jest jakiś problem z dyskiem. Kliknąć <OK>, by zamknąć okno. UWAGA: Dalsze informacje, patrz rozdział Disk Information (Informacja o dysku). 22 Polski

25 6. Ustawienia systemu 6.1. Przejście do ustawień systemowych > Korzystanie z myszy: > Korzystanie z pilota (1): > Korzystanie z pilota (2): 6.2. Ustawienia kamery Ustawienia kamery można skonfigurować w menu NVR odnośnie ID kamery, obrazu, ukrycia / pokazania i ruchu ID kamery Można zmienić ID kamery wyświetlane na ekranie w sposób objaśniony poniżej: 1. W <SYSTEM SETUP> - <CAMERA>, wybrać <CAMERA TITLE> (NAZWA KAMERY). 2. Użyć przycisków pilota [ /ENTER] lub mysz do wyboru kanału, którego nazwę chce się zmienić. Alternatywnie wystarczy dwukrotnie kliknąć na nazwę kamery, by zmienić jej nazwę w lewym górnym rogu. 23 Polski

26 3. Za pomocą wirtualnej klawiatury, która się ukaże, wprowadzić nazwę kamery i kliknąć <OK>. 4. Dla wprowadzenia zmiany kliknąć <APPLY> (ZASTOSUJ) u spodu ekranu. 5. Po wykonaniu, nacisnąć przycisk pilota [EXIT] (WYJŚCIE) lub kliknąć na <CLOSE> (ZAMKNIĘCIE) w dolnym ekranie. Pojawi się komunikat potwierdzenia i nastąpi powrót do menu poprzedniego Ustawienia kamery Stosownie do swoich preferencji skorygować ustawienia Image & Exposure (Obraz i Ekspozycja) dla każdej kamery. 1. W <SYSTEM SETUP> - <CAMERA>, wybrać <CAMERA SETUP>. 2. Użyć przycisków pilota [ /ENTER] lub mysz do wyboru każdej opcji w menu obrazu. UWAGA: Pozycje ustawień kamery mogą się zmieniać zależnie od jej typu. Polski 24

27 IMAGE SETTINGS (USTAWIENIA OBRAZU): - BRIGHTNESS (JASKRAWOŚĆ): Skorygować poziom jaskrawości kamery pomiędzy 0 a CONTRAST (KONTRAST): Skorygować poziom kontrastu kamery pomiędzy 0 a HUE / TINT (ODCIEŃ / ZABARWIENIE): Aktualnie odcienie nie są obsługiwane poleceniem ONVIF, proszę skorzystać z innej zakładki konfiguracji, by skorygować odcień, jeśli to potrzebne. - COLOUR (KOLOR): Skorygować poziom nasycenia kamery pomiędzy 0 a SHARPNESS (OSTROŚĆ): Skorygować poziom ostrości kamery pomiędzy 0 a 100. Pozwoli to cyfrowo wyostrzyć obraz kamery. > FOCUS (OGNISKOWANIE): - AUTO FOCUS (OGNISKOWANIE AUTOMATYCZNE): Jeśli kamera ma obiektyw sterowany silnikiem, to można korygować pracę obiektywu zoom. > WHITE BALANCE (RÓWNOWAŻENIE BIELI): - WHITE BALANCE: Dla wyświetlenia naturalnych kolorów kamera musi mieć odniesienie temperatury barwowej źródła światła. W oparciu o temperaturę barwową odniesienia kamera przelicza prawidłowe wartości wszystkich kolorów. Kamera może samodzielnie wykonać pomiar lub też użytkownik może ustawić temperaturę barwową ręcznie. > WIDE DYNAMIC RANGE (SZEROKI ZAKRES DYNAMIKI): - WIDE DYNAMIC MODE (TRYB SZEROKIEGO ZAKRESU DYNAMIKI): Uruchomić funkcję WDR kamery dla kompensacji silnego oświetlenia tła. > DAY/NIGHT (DZIEŃ / NOC): - IR CUT FILTER (FILTR ODCINAJĄCY IR): Dla uruchomienia automatycznego przełączania kamery pomiędzy Day (dniem) a Night (nocą) (tryb monochromatyczny) wybrać AUTO. Wybrać OFF (wył.), by utrzymać kamerę zawsze w trybie Day. Wybrać ON (wł.), by przełączyć ręcznie na tryb Night. 3. Kliknąć na zakładkę <EXPOSURE> (EKSPOZYCJA), skonfigurować szczegółowe ustawienia ekspozycji dla każdej kamery. UWAGA: Pozycje ustawienia ekspozycji kamery mogą się zmieniać zależnie od jej typu. 4. Dla wprowadzenia zmiany kliknąć <APPLY> (ZASTOSUJ) u spodu ekranu. EXPOSURE (CZAS EKSPOZYCJI): - MODE (TRYB): Ustawienia konfiguracji ekspozycji wybrać jako ręczne lub automatyczne. - BLC CONTROL (kompensacja oświetlenia tła): Aktywacja lub dezaktywacja kompensacji tylnego oświetlenia. W sytuacji silnego tylnego oświetlenia może poprawić jakość obrazu. 25 Polski

28 > EXPOSURE TIME (CZAS EKSPOZYCJI): Ustawienie maksymalnego i minimalnego możliwego czasu ekspozycji kamery. > GAIN (WZMOCNIENIE): Ustawienie maksymalnego i minimalnego możliwego czasu ekspozycji kamery, który będzie użyty do zwiększenia poziomu jaskrawości obrazu. > IRIS (PRZESŁONA): Ustawienie maksymalnego i minimalnego możliwego poziomu przesłony kamery, który będzie użyty do zwiększenia poziomu jaskrawości obrazu. DIRECT CONFIGURE / DIRECT ACCESS (KONFIGURACJA BEZPOŚREDNIA): W zakładce konfiguracji bezpośredniej można uruchomić przekazywanie portu przypisanej kamery. To pozwala na dostęp do sieciowego interfejsu kamery poprzez adres IP dla NVR. Kliknąć przycisk <START>, by aktywować tryb bezpośredniej konfiguracji. Aby uzyskać dostęp do kamery wprowadzić do przeglądarki adres IP + port usług sieciowych NVR i wprowadzić prawidłowe dane logowania. Adres IP i portu usług sieciowych można znaleźć w SYSTEM > NETWORK > IP SETUP (USTAWIENIE IP). Kliknąć przycisk <STOP>, by opuścić tryb bezpośredniej konfiguracji, po zakończeniu wszystkich ustawień. UWAGA: Funkcje kamery, których nie można skorygować bezpośrednio w NVR, mogą być skonfigurowane w trybie konfiguracji pośredniej. Funkcje, które mogą być zmieniane w NVR nie powinny być zmieniane w trybie konfiguracji pośredniej, bo NVR nadpisze je po wyłączeniu trybu konfiguracji pośredniej. 5. Po wykonaniu, nacisnąć przycisk pilota [EXIT] (WYJŚCIE) lub kliknąć na <CLOSE> (ZAMKNIĘCIE) w dolnym ekranie. Pojawi się komunikat potwierdzenia i nastąpi powrót do menu poprzedniego. Polski 26

29 Ustawienia ukryte Można ustawić ukrycie wideo z kamery, tak by dany użytkownik lub grupa użytkowników nie mogli ich zobaczyć. Ustawić jeden lub więcej kanałów, które chce się ukryć przed danym użytkownikiem lub grupą użytkowników. 1. W <SYSTEM SETUP> - <CAMERA>, wybrać <COVERT SETUP> (USTAWIENIA UKRYĆ). 2. Użyć przyciski pilota [ /ENTER] lub mysz, do wyboru kanału lub grupy ukrytych kanałów w danej grupie użytkowników. > ADMIN, MANAGER, USER (ADMINISTRATOR, KIEROWNIK, UŻYTKOWNIK): Przy ustawieniu ich na <ON>, wybrane kanały będą ukryte przed odnośnymi użytkownikami kont. > LOGOUT (WYLOGOWANIE): Ustawić na <ON>. Gdy użytkownik wylogowuje się, to aktualny kanał będzie ustawiony jako kanał ukryty. 3. Dla wprowadzenia zmiany kliknąć <APPLY> u spodu ekranu. 4. Po wykonaniu, nacisnąć przycisk pilota [EXIT] lub kliknąć na <CLOSE> w dolnym ekranie. Pojawi się komunikat potwierdzenia i nastąpi powrót do menu poprzedniego. UWAGA: Aby zmienić ustawienia ukrycia grupa użytkowników na użytkownik, przejść do menu <USER> i wykonać konieczne zmiany (Rozdział Management (Zarządzanie)). 27 Polski

30 Czujnik ruchu Ustawić czujniki ruchu kamery, tak by NVR mógł wykryć zdarzenie ruchu. 1. W <SYSTEM SETUP> - <CAMERA>, wybrać <MOTION SENSOR>. 2. Użyć przyciski pilota [ /ENTER] lub mysz do wyboru każdej pozycji w menu opcji. > ACTIVATION (AKTYWACJA): Włącza lub wyłącza czujnik ruchu. > MOTION MARK (OZNAKOWANIE RUCHU): Jeśli ustawi się na <ON>, to okno wideo wyświetli znacznik ruchu, po jego wykryciu. 3. Dla wprowadzenia zmiany kliknąć <APPLY> u spodu ekranu. 4. Po wykonaniu, nacisnąć przycisk pilota [EXIT] (WYJŚCIE) lub kliknąć na <CLOSE> (ZAMKNIĘCIE) w dolnym ekranie. Pojawi się komunikat potwierdzenia i nastąpi powrót do menu poprzedniego. UWAGA: Powyższe opcje takie jak <SENSITIVITY> i <MINIMUM BLOCKS> oraz ustawiania strefy ruchu mogą być ograniczone stosownie do specyfikacji podłączonej kamery. Motion Area Setup (Ustawienia strefy ruchu): W oknie ustawień ruchu, kliknąć na zakładkę <AREA SETUP> by wyświetlić ekran ustawień strefy ruchu. Ustawienia strefy ruchu mogą się zmieniać zależnie typu kamery. Poniżej podano typowe ustawienia strefy ruchu. Polski 28

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Autonomiczny cyfrowy rejestrator wideo H.264 Pentaplex Model: VEDVR 2304B / VEDVR 2308B Wersja: 1.0 Kwiecień 2011 ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa sieciowa 1/3, wysoko wydajna, z funkcją WDR SND-560 Instrukcja dla użytkownik POLSKI

Kamera kopułkowa sieciowa 1/3, wysoko wydajna, z funkcją WDR SND-560 Instrukcja dla użytkownik POLSKI Kamera kopułkowa sieciowa 1/3, wysoko wydajna, z funkcją WDR SND-560 Instrukcja dla użytkownik TDziękujemy za nabycie KAMERY Ipolis Network firmy SAMSUNG. Przed podłączeniem lub użytkowaniem tego produktu,

Bardziej szczegółowo

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji rejestratorów cyfrowych renomowanej firmy: Model: HB7104X3-LC HB7104X3-LH HB7108X3-LC HB7116X3-LH HB7016X3-LH Str.1 Funkcjonalność: algorytm kompresji wideo H.264,

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja - 0 - Instrukcja w języku polskim DVR74S/W Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi powodują

Bardziej szczegółowo

DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST

DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST Instrukcja Obsługi DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST Pentapleks H.264 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.1 tel. 22 572 90 20, fax. 22

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/84 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/84 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Instrukcja obsługi przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ 2003/ Win7/ Vista) Dotyczy modeli: K2 i125b.ccd K2 i125b.wdr K2 i145k.wdr K2 i155kir.wdr K2 i165hir.wdr K2 i175hir.wdr K2

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Witamy! Dziękujemy za zakup naszego rejestratora! Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Niniejszy podręcznik jest przeznaczony do instalacji i eksploatacji na twoim systemie. Znajdziesz tu informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video SLIM - 0842H SLIM - 0411H O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Informacje o kamerach + obsługa przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ Vista/ 2003/ Win7) Dotyczy modeli: K2 i126b K2 i136k K2 i182hir K2 i186hir K2 i226b K2 i246k K2 i292hir K2

Bardziej szczegółowo