WYDZIAŁ MECHANICZNY WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ MECHANICZNY WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ"

Transkrypt

1 Lp. czas. WYDZIAŁ MECHANICZNY WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNA KATEDRY MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ W 213 ROKU Publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Czasopismo Lp. art. 1 Tytuł artykułu, rok, tom, zeszyt, strony Bulletin of the Polish Academy of Sciences 2 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 3 Eksploatacja i Niezawodnosc Maintenance and Reliability Gieleta Roman Miedzińska Danuta Małek Ewelina Zasada Z. Miedzińska Danuta Małek Ewelina Kędzierski Piotr Load carrying capacity numerical study of I-beam pillar structure with blast protective panel, 213, 1, 2, 1-7, j. angielski Numerical study for determination of pulse shaping desing variables in SHPB apparatus, 213, 1, 2, 9-, j. angielski Study on coal microstructure for porosity levels assessment, 213, 1, 2, 99-, j. angielski Study on carbon dioxide thermodynamic behavior for the purpose of shale rock fracturing, 213, 1, 3, -12, j. angielski Sławiński Grzegorz Numerical and experimental investigation on internal membrane pressure wave inside sealed structure, 213, 1, 3, 13-21, j. angielski 1 mgr inż. 1 Damaziak Paweł Comparison of numerical testing methods in terms of Impulse loading applied to structural elements, 213, 1, 3, 1-2, j. angielski Brake system studies using numerical methods, 213, 1 (), , j. angielski Punkty

2 Optical and Quantum Electronics 1 Pałka N. Detailed non-destructive evaluation of UHMWPE composites in the Miedzińska Danuta terahertz range, 213,,, 1-2, j. angielski FIBRES & TEXTILES 1 Derewońko Agnieszka Failure Simulation of Metal-Composite Joints, 213, 21, in Eastern Europe (11): , j. angielski. 2 3 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lp. Czasopismo Lp. Tytuł artykułu, rok, tom, zeszyt, strony Punkty art Modelowanie Inżynierskie 1 Chłus Karol Analiza numeryczna sworzniowego połączenia stosowanego w konstrukcjach wieloczłonowych, (212), druk marzec 213, 2 student 3 Student 2 Solid State Phenomena 1 Szurgott Piotr Kozera Damian Kordys Marek Moneta Grzegorz 2, 1, p., 7-11, j. polski Wpływ płyt przejściowych i wewnętrznych szyn usztywniających na odpowiedź dynamiczną wiaduktu obciążonego pociągiem szybkobieżnym, 212, druk 3.213,, 1, , j. polski Numeryczne badanie procesu próby udarności materiałów, (212), druk marzec 213,, 1, , j. polski Wpływ ukształtowania dna pojazdu na impuls ciśnienia wybuchu dużego ładunku, 212, druk 3.213,, 1, 232-2, j. polski Numeryczny opis procesu wstrzelenia siatki w aspekcie interakcji dynamicznej z obiektem 3D, 213, 7, 1, 7-1, j. polski Wpływ wielkości ładunku bocznego na zachowanie się pojazdu, 213, 7, 1, 1-22, j. polski Janiszewski Jacek Development and validation of numerical model for predicting electromagnetic expansion of composite rings, 213, 198, 2 3 Miedzińska Danuta Jóźwicki Przemysław 27-32, j. angielski Multiscale modelling method for chosen functionally graded material, 213, 199, 93-98, j. angielski Rubber structural coupon behaviour study under pressure impulse, 213, 198, , j. angielski 1 1 1

3 3 Przegląd Mechaniczny 1 Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa 1 Journal of KONES 1 2 Dr Derewońko Agnieszka Chłus Karol Popławski Arkadiusz Golczak Konrad Bukała Jakub Gieleta Roman Kosiuczenko Krzysztof Kiczko Andrzej Szczepaniak Marcin Jasiński Wiesław Krysiak Piotr Symulacje numeryczne fragment łańcucha kinematycznego pontonów mostu pływającego, 213, 72, 1, 1-19, j. polski Badania numeryczne procesu zderzenia siatki obezwładniającej i ciała sztywnego w locie, 213,, 1 (11), 9-7, j. polski Ballistic performance of FRP steel layered structures, 213, 2, 2, 1-2, j. angielski Dynamic response of mine flail structure subjected to blast loading, 213, 2, 3, 21-27, j. angielski 3 Analysis of IED sidebar explosion influence on hull of light fighting vehicle, 213, 2, 1, 7-1, j. angielski Mgr inz. Chłus Karol Experimental and numerical verification of the pontoon bridge Derewońko Agnieszka section, 213, 2, 1, 3-, j. angielski Student Szurgott Piotr Bernacki Paweł Span length influence on dynamic response of selected bridge under high-speed train, 213, 2, 1, 33-3, j. angielski??? Konarzewski Marcin Stankiewicz Michał Szurgott Piotr Hybrid locomotives overview of construction solutions, 213, 2, 1, , j. angielski 3

4 7 8 Prof. dr hab. Inż 11 Student Mechanik 1 Student 2 Inż. 7 Budownictwo i Architektura 8 Composites Theory and Practice 9 Zeszyty Naukowe AMW 1 1 Engineering Transactions 1 2 Nowak Jacek Konarzewski Marcin Nowak Jacek Konarzewski Marcin Evaluation of impact of the deflector shape on effectiveness of weakening the blast wave originating from a mine or IED, 213, 2, 2, 33-33, j. angielski Introduction to numerical analysis of directed fragmentation warheads, 213, 2,, 32-32, j. angielski 9 Analysis of selected contact algorithms types in terms of their parameters selection, 213, 2, 1, 23-28, j. angielski 1 Sławiński Grzegorz Numerical analysis of the influence of blast wave on human body, 213, 2, 3, , j. angielski Wojtkowski Marcin Szurgott Piotr Bernyś Krzysztof Jackowski Ariel Kozłowski Rafał Podwórna M. Nycz Daniel Dobrociński Stanisław Leszek Flis Gieleta Roman Numerical analysis of load distribution in railway track under wheelset, 213, 2, 3, -1, j. angielski Koncepcja i demonstrator prototypowej obrabiarki sterowanej numerycznie, 213, 8, 8-9, 8-9, j. polski Symulacje numeryczne w badaniach przepraw wodnych na przykładzie prototypowego mostu pontonowego, 213, 8, 11, , j. polski Wpływ losowych nierówności toru na drgania wybranego układu most zespolony / nawierzchnia kolejowa / pociąg szybkobieżny, 213, 12:1 (213) 29-2, j. polski Effect of cross-section geometry on load capacity of singlewave composite segment, 213, 13:1 (213) -, j. polski Stabilność rozwiązań sprężysto-plastycznych zagadnień dynamiki, 213,, 1 (192), 39-, j. polski Parametric Study of Numerically Modelled Delamination Process in a Composite Structure Subjected to Dynamic Loading, 213, 1, 1, 1-31, j. angielski Rubber Structure under Dynamic Loading Computational Studies, 213, 1, 1, 3-, j. angielski WIM PWr - AMW AMW

5 11 Problemy Techniki Uzbrojenia 1 12 Nafta Gaz 1 Prof. dr. hab. inż. 2 Prof. dr. hab. inż. 13 Biuletyn Wojskowej Akademii 1 Technicznej Dr 1 Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki 1 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2 3 Inż Acta Mechanica et Automatica Journal of KONBiN 1 Szymańczyk Leszek Małek Ewelina Miedzińska Danuta Miedzińska Danuta Małek Ewelina Korbel Adam Szymczyk Elżbieta Skorupa Andrzej Stanisławek Sebastian Morka Andrzej Kozłowski Rafał Stankiewicz Michał Badania eksperymentalne wpływu deformacji ładunku kumulacyjnego na zmniejszenie skuteczności strumienia kumulacyjnego, 213, 12/213, 1-8, j. polski Carbon dioxide geosequestration method coupled with shale gas recovery, 213, 3, 1, 11-17, j. angielski Analysis of coal structure in the aspect of gas content, 213, 3, 1, , j. angielski Eksperymentalna i numeryczna analiza procesu instalacji nitu, 213, 2, 2, 181-2, j. polski Wpływ uproszczeń w badaniach symulacyjnych zderzeń pocisków z tarczą na dokładność wyników, 213, 2, 3, , j. polski Analiza dynamiczna mechanizmu wieloczłonowego na przykładzie specjalnych segmentów pływających, 213, 2, 3, , j. polski Konstrukcja prototypowego wagonu i wybrane elementy systemu kolejowego do transportu intermodalnego, 213,, 2 (18), 1-17, j. polski Koncepcja i wybrane aspekty badań wagonu kolejowego do przewozu naczep samochodów ciężarowych, 213, 98, , j. polski Identification of Layers Distribution in the Composite Coupon Using Finite Element Method and Three Point Bending Test, 213, 7, 3 (2)/213, 1-1, j. angielski Dynamic Testing of Copper Material Numerical Approach, 213, 7, (2)/213, xxx-xxx, j. angielski Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wybrane badania modelowe elementów infrastruktury energetycznej, 2(2)213, str , j. polski AGH AGH 3

6 2 Dr 2 Dziewulski Paweł Kiczko Andrzej Numerical modelling and simulation of road cash tests with the use of advanced CAD/CAE systems, 213, 3(23), 9-18 Szacowanie numeryczne nośności wybranego elementu konstrukcyjnego obiektu infrastruktury krytycznej, 2(2)213, 29-2, j. polski Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science, Liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF) Lp. Konferencja Lp. art. Tytuł artykułu, rok, tom, strony VI th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, Augustów, June 3-, Dr hab. inz. Dr inz. 3 Kordys Marek Kosiuczenko Krzysztof Szczepaniak Marcin Jasiński Wiesław Ochelski Stanisław Trzaska Malwina Barnat Wiesaw Sokołowski Dariusz Gieleta Roman Bogusz Paweł Dynamic testing of copper material numerical approach, 213, p. 1, j. angielski Container-experiment of dynamical response of welded structure loaded by blast wave, 213, p , j. angielski Numerical and analytical examination of mine flail under blast load, 213, p. 19-2, j. angielski The study on composite material for special structures, 213, p. 21, j. angielski Numerical and experimental studies of material properties of special-purpose materials, 213, pp , j. angielski Punkty

7 2 th International Conference on Integrity, Reliability and Failure, ISBN: , Madeira, th Int. Conf. on Computer Methods in Mechanics CMM August 213, Poznan, Poland Dr hab. inz. Sokołowski Dariusz The study of stab resistant of dry aramid fabrics, 213, pp. 2-2, j. angielski 7 Environmental influences on propagation of explosive wave on the dynamic response of plate, 213, pp. 2-27, j. angielski 8 Identification of mechanical properties In orthotropic A/E laminated composite for the purpose of numerical modeling, Szurgott Piotr 213, pp. 8-8, j. angielski Golczak Konrad 9 Kotowski Michał The numerical study of the dust combustion in a test chamber, Morka Andrzej Kędzierski Piotr Bogusz Pawel Kędzierski Piotr Morka Andrzej 213, pp , j. angielski Fe model development of fibre-reinforced composite made by hand lay-up technique, 213, , j. angielski A punch test as a simple verification method of the fabric material model, 213, j. angielski Numerical study of the ballistic resistance of the aramid fabric layers, 213, j. angielski Dynamic contact modelling between two bodies with significantly different stiffness, 213, 1-2 p., j. angielski Carbon-epoxy/foam panel for protective aims computational and experimental study, 213, 1-2 p., j. angielski 7

8 27 th International Symposium on Ballistics Freiburg Germany, April 22-2, 213 Proc. of 1 th Int. Conf. on Shell Structures, Theory and Applications, Gdańsk, 1-18 October Dr Podwórna M. Świerczewski Marek Kupidura Przemysław Leciejewski Zbigniew Surma Zbigniew Zahor Mirosław Nycz Daniel Mazurkiewicz Ł. Kołodziejczyk D. Małachowski J. Klasztorny M. Damaziak K. Baranowski P. Krasoń W. Niezgoda T. Stankiewicz M. Szymczyk E. Jachimowicz J. Niezgoda T. Puchała K. An approach to implement SPH in the simulation of lining wear, 213, 1-2 p., j. angielski Preliminary numerical analysis of composite bridge / track structure / high-speed train system with random track irregularities, Paper TS1-8, pp.1-2, j. angielski Use of ALFC shield for passive protection of occupants of light armoured vehicles, Paper MS8-, pp. 1-2, j. angielski Counterprojectile for active protection system, 213, , j. angielski Modelling and numerical study of blind rivet nut / bolt joints of composite shell segments, in: Shell Structures: Theory and Applications, Vol. 3, Eds: W. Pietraszkiewicz, J. Górski, CRC Press/Balkema, London (Web of Science notification) pp.9-12, j. angielski Numerical analyses of explosive shape influence on steel I- beam behaviour subjected to pressure wave, in: Shell Structures: Theory and Applications, Vol. 3, Eds: W. Pietraszkiewicz, J. Górski, CRC Press/Balkema, London (Web of Science notification) pp , j. angielski Numerical and experimental tests of the side lock of railway wagon loading platform for intermodal transport, in: Shell Structures: Theory and Applications, Vol. 3, Eds: W. Pietraszkiewicz, J. Górski, CRC Press/Balkema, London (Web of Science notification) pp.31-3, j. angielski The influence of selected imperfections on stability of turbofan engine casing, in: Shell Structures: Theory and Applications, 213, CRC Press/Balkema, London (Web of Science notification) pp.7-7, j. angielski PWr

9 17 th Int. Conf. on Composite Structures (ICCS/17), Porto, Portugal,. June th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, September 2-28, 213 Primosten, Croatia 8 Międzynarodowa Konferencja Progress Transportnych Sredstw i System, Wołgograd XIII International Conference The Latest Trends in the Construction and Applications of Ballistic Armour, Lodz, December -, th International Conference On Composite Science And Technology: 22 - Scientific And Industrial Challenges Naples, ITALY Date: APR 2-2, Dr Bondyra Agnieszka Muc A. Kiczko Andrzej Dziewulski Paweł Kula Tomasz Dzienis Sławomir Karkowski Michał Kucharski Dawid Bogusz Paweł Wysocki Józef Sokołowski Dariusz Gieleta Roman Derewonko Agnieszka Bogusz Paweł Finite Element Analysis of Rectangular Tank Composite Cover, 213, CD Proceed. pp. 1-1, j. angielski Numerical Analysis Of Some Modification Variants of the Selected Crash Cushion, 213, 1-2 p., j. angielski Badania eksperymentalne podstawowych charakterystyk sprężystych resoru podwójnego, 213, 1-17, j. polski Numerical and experimental research on stab resistance of body armour package, 213, 1p., j. angielski Uniaxial Tests of Limp Elastic Multi-Layer Materials, 213, 7-7, j. angielski IBDIM IBDIM IBDIM IBDIM 1 Referaty na konferencji krajowej (publikowany w materiałach) Lp. Konferencja Lp. art. Tytuł artykułu, rok, tom, strony IX Konferencja Naukowo-Techniczna Inżynieria Wojskowa. Problemy i Perspektywy Wrocław, Badania symulacyjne pojazdów wojskowych, 213, s. 9, j. polski 2 Numeryczno-doświadczalna analiza uderzenia odłamka standardowego IED na warstwowy panel ochronny, 213, s. 1, j. polski Punkty 9

10 2 X Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka Katowice 9-1 września Numeryczno-eksperymentalne badania mostów specjalnych, 213, s. 2, j. polski Obszary badawcze wojskowe realizowane w KMiIS, 213, s. 1, j. polski Szczepaniak Marcin Urządzenia i systemy do wykrywania min i IED, 213, s. 1, j. polski 1 Chłus Karol Eksperymentalne i numeryczne badania zestawu modułów pływających mostu prototypowego, 213, j. polski stwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim Lp. Nazwa wydawcy Lp. mon. 1 Tytuł monografii, tytuł rozdziału, język publikacji, rok wydania, liczba ark. wyd. rozdziału Institute of Aviation 1 2 Lodz University of Technology ISBN: , 11 stron 3 Computational & Technology Resources ISBN Szymczyk Elżbieta Bogusz Paweł Sławiński Grzegorz Jachimowicz Jerzy Fatigue of Aircraft Monographic Series, Ed. Antoni Niepokólczycki, Numerical analysis of material and manufacturing factors in riveted joints within the IMPERJA Project, Warsaw, 212 (published in 213), (1 p.), j. angielski 1 Review and Current Trends In Stability of Structure, Ed. Katarzyna Kowal-Michalska, Radosław J. Mania; Experimental and numerical study of the impact of blast wave created by explosive charge on the steel plate; Łódź, 213, Vol. 3, , 17 stron, j. angielski 1 2 Prof. A Blast Protective Composite Panel for Steel Columns: Numerical Studies, 11, 1-1 p., in Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, B.H.V. Topping and P. Iványi, (Editors), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, 213, doi: 1.23/ccp.12.#, number of pages 1, j. angielski On the Numerical Description of the Contact Problem between a Rigid Flying Object and a Net Structure, 213, Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, B.H.V. Topping and P. Iványi, (Editors), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, paper #, 213. doi:1.23/ccp.12.#, 9, 1-11 p., j. angielski Punkty

11 3 Podworna M. Nycz Daniel Vibrations of a Bridge Track Structure High-Speed Train System, Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, B.H.V. Topping and P. Iványi, (Editors), Civil- Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, paper #, 213. doi:1.23/ccp.12.#, Paper 32, pp. 1-2, j. angielski Numerical Modelling and Static Computations of a Rectangular Composite Cover, Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, B.H.V. Topping and P. Iványi, (Editors), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, paper #, 213. doi:1.23/ccp.12.#, Paper 3, 1-2, j. angielski PWr - stwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim Lp. Nazwa wydawcy Lp. mon. Tytuł monografii, tytuł rozdziału, język publikacji, rok wydania, liczba ark. wyd. rozdziału Wojskowa Akademia Techniczna ISBN: Prof. dr hab. inż stwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim Lp. Nazwa wydawcy Lp. mon. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, Tom 3 (Red. Zygmunt Mierczyk, Roman Ostrowski), Wybrane aspekty analizy konstrukcji pojazdów wojskowych obciążonych falą wybuchu, j. polski, 213, 7-, liczba ark. 1,3, stron całej monografii: Tytuł monografii, język publikacji, rok wydania, liczba ark. wyd. rozdziału Wojskowa Akademia Techniczna Dr Szymczyk Elżbieta Numeryczna analiza zjawisk lokalnych w połączeniach nitowych konstrukcji lotniczych, 213, 22 stron (1,27 ark. Wyd), j. polski Punkty 3 Punkty () 2 11

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

MATERIAŁY KONFERENCYJNE MATERIAŁY KONFERENCYJNE X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UZBROJENIOWA Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa VIII SYMPOZJUM LIGHT-WEIGHT ARMOUR GROUP LWAG 2014 Symposium and Industry Focus Day

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH INSTYTUT MECHANIKI ŚRODOWISKA I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH wykonanych w r. 2006 Bydgoszcz SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 POLITECHNIKA LUBELSKA PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 Lublin 2005 Opracowanie redakcyjne i skład: Hanna Celoch, Maria Karwat, Stanisława Pietrzyk Dokumentacja prac: Janina Kocaj

Bardziej szczegółowo

Monographs and textbooks

Monographs and textbooks A Monografie i artykuły Monographs & textbooks 177 A Monographs and textbooks A 1. Chróścielewski J., Makowski J., Pietraszkiewicz W.: Statyka i dynamika powłok wielopłatowych: Nieliniowa teoria i metoda

Bardziej szczegółowo

Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej. Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych

Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej. Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej 1. P. V. Yasnii, V. B. Hutsailyuk and P. V. Pshonyak Crack resistance of 15Kh2MFA steel after combined warm-prestressing,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia mechaniki maszyn

Zagadnienia mechaniki maszyn O4 Zagadnienia mechaniki maszyn Wstęp O4/Z1/T1 Metody analizy i detekcji uszkodzeń w elementach maszyn Cel i przedmiot pracy Celem pracy było sformułowanie nowych i doskonalenie dotychczasowych metod

Bardziej szczegółowo

IMS Publikacje naukowe 2001-2006

IMS Publikacje naukowe 2001-2006 IMS Publikacje naukowe 2001-2006 Monografie: 2003 Kosma Z.: Symulacja numeryczna ruchu płynów lepkich. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 30/2003, s. 1-174. (monografia). Kęsy Z.: Sterowanie przekładni

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL Nr 3(59)/211 RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i

Bardziej szczegółowo

STRUCTURE AND ENVIRONMENT

STRUCTURE AND ENVIRONMENT STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 4/2014 vol. 6 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MAREK ŁAGODA,

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

Structural reliability analysis using fuzzy sets theory Analiza niezawodnościowa konstrukcji z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych...

Structural reliability analysis using fuzzy sets theory Analiza niezawodnościowa konstrukcji z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych... Spi s tr e ś c i Co n t e n t s Science and Technology Abstracts... II Andrzej Komorek, Paweł Przybyłek Examination of the influence of cross-impact load on bend strength properties of composite materials,

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DLA PRZEMYSŁU KSIĘGA ABSTRAKTÓW ISBN 978-83-7789-302-9 Copyright

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD MIĘDZYNARODOWA RADA PROGRAMOWA INTERNATIONAL PROGRAMME COMMITTEE

ZESPÓŁ REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD MIĘDZYNARODOWA RADA PROGRAMOWA INTERNATIONAL PROGRAMME COMMITTEE ZESPÓŁ REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD Przewodniczący (redaktor naczelny) Editor-in-chief Michał STYP-REKOWSKI Redaktorzy Działowi Branch editors: Eksploatacja Maszyn Machine Operating and Maintenance Bogdan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJW2012ROKU 1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJW2012ROKU 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJW2012ROKU 1 I Działalność organizacyjna Zarząd Główny I.1. Władze Towarzystwa W 2012 roku Zarząd Główny PTMTS działał

Bardziej szczegółowo

Z d z i s ł a w K o w a l c z u k W Y K A Z D O R O B K U N A U K O W E G O 1979-1999

Z d z i s ł a w K o w a l c z u k W Y K A Z D O R O B K U N A U K O W E G O 1979-1999 Z d z i s ł a w K o w a l c z u k W Y K A Z D O R O B K U N A U K O W E G O 1979-1999 [1] Praca zbiorowa System minikomputerowy SPI off-line Prace Inst. Informatyki Politechniki Gdańskiej, [Politechnika

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesaw CEMPEL Politechnika Poznaska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Wydziału nr 152/10/2012-2016 z dnia 29.05.2013r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO

Bardziej szczegółowo

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień:

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: dr Krzysztof Echaust Monografia naukowa 1. Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof.

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261 CURRICULUM VITAE NAZWISKO IMIONA PRZYBYSZEWSKI Krzysztof Włodzimierz DATA URODZENIA 1955.01.28 MIEJSCE URODZENIA NARODOWOŚĆ STATUS RODZINNY Łódź, Polska polska żonaty, jedna córka ADRES ZAMELDOWANIA ul.

Bardziej szczegółowo

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2012 and 2013

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2012 and 2013 JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT General information for years 2012 and 2013 Contents Introduction 3 Research groups and laboratories

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU Współorganizatorzy: CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonałości. Badań Materiałów Porowatych

Centrum Doskonałości. Badań Materiałów Porowatych Centrum Doskonałości Badań Materiałów Porowatych Spis treści 1. Charakterystyka ogólna Centrum... 5. Formy i zakres działalności Centrum... 8 3. Struktura organizacyjna i zasoby badawcze Centrum... 1 4.

Bardziej szczegółowo

Self-healing materials as biomimetic smart structures

Self-healing materials as biomimetic smart structures Self-healing materials as biomimetic smart structures Ludmil Drenchev Jerzy J. Sobczak Foundry Research Institute Krakow 2014 Published under the aegis of the World Foundry Organization, Commission 8.1

Bardziej szczegółowo

przeglad Nr 13/2011 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Warszawa, 24-26 października 2011 r. Moc jest z tobą, jeśli masz ten aparat

przeglad Nr 13/2011 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Warszawa, 24-26 października 2011 r. Moc jest z tobą, jeśli masz ten aparat przeglad Nr 13/2011 Welding Technology Review 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Warszawa, 24-26 października 2011 r. Rok założenia 1928 PL ISSN 0033-2364 Index 37125 Cena 17 zł (w tym 5% Vat)

Bardziej szczegółowo