WYDZIAŁ MECHANICZNY WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ MECHANICZNY WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ"

Transkrypt

1 Lp. czas. WYDZIAŁ MECHANICZNY WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNA KATEDRY MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ W 213 ROKU Publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Czasopismo Lp. art. 1 Tytuł artykułu, rok, tom, zeszyt, strony Bulletin of the Polish Academy of Sciences 2 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 3 Eksploatacja i Niezawodnosc Maintenance and Reliability Gieleta Roman Miedzińska Danuta Małek Ewelina Zasada Z. Miedzińska Danuta Małek Ewelina Kędzierski Piotr Load carrying capacity numerical study of I-beam pillar structure with blast protective panel, 213, 1, 2, 1-7, j. angielski Numerical study for determination of pulse shaping desing variables in SHPB apparatus, 213, 1, 2, 9-, j. angielski Study on coal microstructure for porosity levels assessment, 213, 1, 2, 99-, j. angielski Study on carbon dioxide thermodynamic behavior for the purpose of shale rock fracturing, 213, 1, 3, -12, j. angielski Sławiński Grzegorz Numerical and experimental investigation on internal membrane pressure wave inside sealed structure, 213, 1, 3, 13-21, j. angielski 1 mgr inż. 1 Damaziak Paweł Comparison of numerical testing methods in terms of Impulse loading applied to structural elements, 213, 1, 3, 1-2, j. angielski Brake system studies using numerical methods, 213, 1 (), , j. angielski Punkty

2 Optical and Quantum Electronics 1 Pałka N. Detailed non-destructive evaluation of UHMWPE composites in the Miedzińska Danuta terahertz range, 213,,, 1-2, j. angielski FIBRES & TEXTILES 1 Derewońko Agnieszka Failure Simulation of Metal-Composite Joints, 213, 21, in Eastern Europe (11): , j. angielski. 2 3 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lp. Czasopismo Lp. Tytuł artykułu, rok, tom, zeszyt, strony Punkty art Modelowanie Inżynierskie 1 Chłus Karol Analiza numeryczna sworzniowego połączenia stosowanego w konstrukcjach wieloczłonowych, (212), druk marzec 213, 2 student 3 Student 2 Solid State Phenomena 1 Szurgott Piotr Kozera Damian Kordys Marek Moneta Grzegorz 2, 1, p., 7-11, j. polski Wpływ płyt przejściowych i wewnętrznych szyn usztywniających na odpowiedź dynamiczną wiaduktu obciążonego pociągiem szybkobieżnym, 212, druk 3.213,, 1, , j. polski Numeryczne badanie procesu próby udarności materiałów, (212), druk marzec 213,, 1, , j. polski Wpływ ukształtowania dna pojazdu na impuls ciśnienia wybuchu dużego ładunku, 212, druk 3.213,, 1, 232-2, j. polski Numeryczny opis procesu wstrzelenia siatki w aspekcie interakcji dynamicznej z obiektem 3D, 213, 7, 1, 7-1, j. polski Wpływ wielkości ładunku bocznego na zachowanie się pojazdu, 213, 7, 1, 1-22, j. polski Janiszewski Jacek Development and validation of numerical model for predicting electromagnetic expansion of composite rings, 213, 198, 2 3 Miedzińska Danuta Jóźwicki Przemysław 27-32, j. angielski Multiscale modelling method for chosen functionally graded material, 213, 199, 93-98, j. angielski Rubber structural coupon behaviour study under pressure impulse, 213, 198, , j. angielski 1 1 1

3 3 Przegląd Mechaniczny 1 Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa 1 Journal of KONES 1 2 Dr Derewońko Agnieszka Chłus Karol Popławski Arkadiusz Golczak Konrad Bukała Jakub Gieleta Roman Kosiuczenko Krzysztof Kiczko Andrzej Szczepaniak Marcin Jasiński Wiesław Krysiak Piotr Symulacje numeryczne fragment łańcucha kinematycznego pontonów mostu pływającego, 213, 72, 1, 1-19, j. polski Badania numeryczne procesu zderzenia siatki obezwładniającej i ciała sztywnego w locie, 213,, 1 (11), 9-7, j. polski Ballistic performance of FRP steel layered structures, 213, 2, 2, 1-2, j. angielski Dynamic response of mine flail structure subjected to blast loading, 213, 2, 3, 21-27, j. angielski 3 Analysis of IED sidebar explosion influence on hull of light fighting vehicle, 213, 2, 1, 7-1, j. angielski Mgr inz. Chłus Karol Experimental and numerical verification of the pontoon bridge Derewońko Agnieszka section, 213, 2, 1, 3-, j. angielski Student Szurgott Piotr Bernacki Paweł Span length influence on dynamic response of selected bridge under high-speed train, 213, 2, 1, 33-3, j. angielski??? Konarzewski Marcin Stankiewicz Michał Szurgott Piotr Hybrid locomotives overview of construction solutions, 213, 2, 1, , j. angielski 3

4 7 8 Prof. dr hab. Inż 11 Student Mechanik 1 Student 2 Inż. 7 Budownictwo i Architektura 8 Composites Theory and Practice 9 Zeszyty Naukowe AMW 1 1 Engineering Transactions 1 2 Nowak Jacek Konarzewski Marcin Nowak Jacek Konarzewski Marcin Evaluation of impact of the deflector shape on effectiveness of weakening the blast wave originating from a mine or IED, 213, 2, 2, 33-33, j. angielski Introduction to numerical analysis of directed fragmentation warheads, 213, 2,, 32-32, j. angielski 9 Analysis of selected contact algorithms types in terms of their parameters selection, 213, 2, 1, 23-28, j. angielski 1 Sławiński Grzegorz Numerical analysis of the influence of blast wave on human body, 213, 2, 3, , j. angielski Wojtkowski Marcin Szurgott Piotr Bernyś Krzysztof Jackowski Ariel Kozłowski Rafał Podwórna M. Nycz Daniel Dobrociński Stanisław Leszek Flis Gieleta Roman Numerical analysis of load distribution in railway track under wheelset, 213, 2, 3, -1, j. angielski Koncepcja i demonstrator prototypowej obrabiarki sterowanej numerycznie, 213, 8, 8-9, 8-9, j. polski Symulacje numeryczne w badaniach przepraw wodnych na przykładzie prototypowego mostu pontonowego, 213, 8, 11, , j. polski Wpływ losowych nierówności toru na drgania wybranego układu most zespolony / nawierzchnia kolejowa / pociąg szybkobieżny, 213, 12:1 (213) 29-2, j. polski Effect of cross-section geometry on load capacity of singlewave composite segment, 213, 13:1 (213) -, j. polski Stabilność rozwiązań sprężysto-plastycznych zagadnień dynamiki, 213,, 1 (192), 39-, j. polski Parametric Study of Numerically Modelled Delamination Process in a Composite Structure Subjected to Dynamic Loading, 213, 1, 1, 1-31, j. angielski Rubber Structure under Dynamic Loading Computational Studies, 213, 1, 1, 3-, j. angielski WIM PWr - AMW AMW

5 11 Problemy Techniki Uzbrojenia 1 12 Nafta Gaz 1 Prof. dr. hab. inż. 2 Prof. dr. hab. inż. 13 Biuletyn Wojskowej Akademii 1 Technicznej Dr 1 Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki 1 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2 3 Inż Acta Mechanica et Automatica Journal of KONBiN 1 Szymańczyk Leszek Małek Ewelina Miedzińska Danuta Miedzińska Danuta Małek Ewelina Korbel Adam Szymczyk Elżbieta Skorupa Andrzej Stanisławek Sebastian Morka Andrzej Kozłowski Rafał Stankiewicz Michał Badania eksperymentalne wpływu deformacji ładunku kumulacyjnego na zmniejszenie skuteczności strumienia kumulacyjnego, 213, 12/213, 1-8, j. polski Carbon dioxide geosequestration method coupled with shale gas recovery, 213, 3, 1, 11-17, j. angielski Analysis of coal structure in the aspect of gas content, 213, 3, 1, , j. angielski Eksperymentalna i numeryczna analiza procesu instalacji nitu, 213, 2, 2, 181-2, j. polski Wpływ uproszczeń w badaniach symulacyjnych zderzeń pocisków z tarczą na dokładność wyników, 213, 2, 3, , j. polski Analiza dynamiczna mechanizmu wieloczłonowego na przykładzie specjalnych segmentów pływających, 213, 2, 3, , j. polski Konstrukcja prototypowego wagonu i wybrane elementy systemu kolejowego do transportu intermodalnego, 213,, 2 (18), 1-17, j. polski Koncepcja i wybrane aspekty badań wagonu kolejowego do przewozu naczep samochodów ciężarowych, 213, 98, , j. polski Identification of Layers Distribution in the Composite Coupon Using Finite Element Method and Three Point Bending Test, 213, 7, 3 (2)/213, 1-1, j. angielski Dynamic Testing of Copper Material Numerical Approach, 213, 7, (2)/213, xxx-xxx, j. angielski Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wybrane badania modelowe elementów infrastruktury energetycznej, 2(2)213, str , j. polski AGH AGH 3

6 2 Dr 2 Dziewulski Paweł Kiczko Andrzej Numerical modelling and simulation of road cash tests with the use of advanced CAD/CAE systems, 213, 3(23), 9-18 Szacowanie numeryczne nośności wybranego elementu konstrukcyjnego obiektu infrastruktury krytycznej, 2(2)213, 29-2, j. polski Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science, Liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF) Lp. Konferencja Lp. art. Tytuł artykułu, rok, tom, strony VI th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, Augustów, June 3-, Dr hab. inz. Dr inz. 3 Kordys Marek Kosiuczenko Krzysztof Szczepaniak Marcin Jasiński Wiesław Ochelski Stanisław Trzaska Malwina Barnat Wiesaw Sokołowski Dariusz Gieleta Roman Bogusz Paweł Dynamic testing of copper material numerical approach, 213, p. 1, j. angielski Container-experiment of dynamical response of welded structure loaded by blast wave, 213, p , j. angielski Numerical and analytical examination of mine flail under blast load, 213, p. 19-2, j. angielski The study on composite material for special structures, 213, p. 21, j. angielski Numerical and experimental studies of material properties of special-purpose materials, 213, pp , j. angielski Punkty

7 2 th International Conference on Integrity, Reliability and Failure, ISBN: , Madeira, th Int. Conf. on Computer Methods in Mechanics CMM August 213, Poznan, Poland Dr hab. inz. Sokołowski Dariusz The study of stab resistant of dry aramid fabrics, 213, pp. 2-2, j. angielski 7 Environmental influences on propagation of explosive wave on the dynamic response of plate, 213, pp. 2-27, j. angielski 8 Identification of mechanical properties In orthotropic A/E laminated composite for the purpose of numerical modeling, Szurgott Piotr 213, pp. 8-8, j. angielski Golczak Konrad 9 Kotowski Michał The numerical study of the dust combustion in a test chamber, Morka Andrzej Kędzierski Piotr Bogusz Pawel Kędzierski Piotr Morka Andrzej 213, pp , j. angielski Fe model development of fibre-reinforced composite made by hand lay-up technique, 213, , j. angielski A punch test as a simple verification method of the fabric material model, 213, j. angielski Numerical study of the ballistic resistance of the aramid fabric layers, 213, j. angielski Dynamic contact modelling between two bodies with significantly different stiffness, 213, 1-2 p., j. angielski Carbon-epoxy/foam panel for protective aims computational and experimental study, 213, 1-2 p., j. angielski 7

8 27 th International Symposium on Ballistics Freiburg Germany, April 22-2, 213 Proc. of 1 th Int. Conf. on Shell Structures, Theory and Applications, Gdańsk, 1-18 October Dr Podwórna M. Świerczewski Marek Kupidura Przemysław Leciejewski Zbigniew Surma Zbigniew Zahor Mirosław Nycz Daniel Mazurkiewicz Ł. Kołodziejczyk D. Małachowski J. Klasztorny M. Damaziak K. Baranowski P. Krasoń W. Niezgoda T. Stankiewicz M. Szymczyk E. Jachimowicz J. Niezgoda T. Puchała K. An approach to implement SPH in the simulation of lining wear, 213, 1-2 p., j. angielski Preliminary numerical analysis of composite bridge / track structure / high-speed train system with random track irregularities, Paper TS1-8, pp.1-2, j. angielski Use of ALFC shield for passive protection of occupants of light armoured vehicles, Paper MS8-, pp. 1-2, j. angielski Counterprojectile for active protection system, 213, , j. angielski Modelling and numerical study of blind rivet nut / bolt joints of composite shell segments, in: Shell Structures: Theory and Applications, Vol. 3, Eds: W. Pietraszkiewicz, J. Górski, CRC Press/Balkema, London (Web of Science notification) pp.9-12, j. angielski Numerical analyses of explosive shape influence on steel I- beam behaviour subjected to pressure wave, in: Shell Structures: Theory and Applications, Vol. 3, Eds: W. Pietraszkiewicz, J. Górski, CRC Press/Balkema, London (Web of Science notification) pp , j. angielski Numerical and experimental tests of the side lock of railway wagon loading platform for intermodal transport, in: Shell Structures: Theory and Applications, Vol. 3, Eds: W. Pietraszkiewicz, J. Górski, CRC Press/Balkema, London (Web of Science notification) pp.31-3, j. angielski The influence of selected imperfections on stability of turbofan engine casing, in: Shell Structures: Theory and Applications, 213, CRC Press/Balkema, London (Web of Science notification) pp.7-7, j. angielski PWr

9 17 th Int. Conf. on Composite Structures (ICCS/17), Porto, Portugal,. June th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, September 2-28, 213 Primosten, Croatia 8 Międzynarodowa Konferencja Progress Transportnych Sredstw i System, Wołgograd XIII International Conference The Latest Trends in the Construction and Applications of Ballistic Armour, Lodz, December -, th International Conference On Composite Science And Technology: 22 - Scientific And Industrial Challenges Naples, ITALY Date: APR 2-2, Dr Bondyra Agnieszka Muc A. Kiczko Andrzej Dziewulski Paweł Kula Tomasz Dzienis Sławomir Karkowski Michał Kucharski Dawid Bogusz Paweł Wysocki Józef Sokołowski Dariusz Gieleta Roman Derewonko Agnieszka Bogusz Paweł Finite Element Analysis of Rectangular Tank Composite Cover, 213, CD Proceed. pp. 1-1, j. angielski Numerical Analysis Of Some Modification Variants of the Selected Crash Cushion, 213, 1-2 p., j. angielski Badania eksperymentalne podstawowych charakterystyk sprężystych resoru podwójnego, 213, 1-17, j. polski Numerical and experimental research on stab resistance of body armour package, 213, 1p., j. angielski Uniaxial Tests of Limp Elastic Multi-Layer Materials, 213, 7-7, j. angielski IBDIM IBDIM IBDIM IBDIM 1 Referaty na konferencji krajowej (publikowany w materiałach) Lp. Konferencja Lp. art. Tytuł artykułu, rok, tom, strony IX Konferencja Naukowo-Techniczna Inżynieria Wojskowa. Problemy i Perspektywy Wrocław, Badania symulacyjne pojazdów wojskowych, 213, s. 9, j. polski 2 Numeryczno-doświadczalna analiza uderzenia odłamka standardowego IED na warstwowy panel ochronny, 213, s. 1, j. polski Punkty 9

10 2 X Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka Katowice 9-1 września Numeryczno-eksperymentalne badania mostów specjalnych, 213, s. 2, j. polski Obszary badawcze wojskowe realizowane w KMiIS, 213, s. 1, j. polski Szczepaniak Marcin Urządzenia i systemy do wykrywania min i IED, 213, s. 1, j. polski 1 Chłus Karol Eksperymentalne i numeryczne badania zestawu modułów pływających mostu prototypowego, 213, j. polski stwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim Lp. Nazwa wydawcy Lp. mon. 1 Tytuł monografii, tytuł rozdziału, język publikacji, rok wydania, liczba ark. wyd. rozdziału Institute of Aviation 1 2 Lodz University of Technology ISBN: , 11 stron 3 Computational & Technology Resources ISBN Szymczyk Elżbieta Bogusz Paweł Sławiński Grzegorz Jachimowicz Jerzy Fatigue of Aircraft Monographic Series, Ed. Antoni Niepokólczycki, Numerical analysis of material and manufacturing factors in riveted joints within the IMPERJA Project, Warsaw, 212 (published in 213), (1 p.), j. angielski 1 Review and Current Trends In Stability of Structure, Ed. Katarzyna Kowal-Michalska, Radosław J. Mania; Experimental and numerical study of the impact of blast wave created by explosive charge on the steel plate; Łódź, 213, Vol. 3, , 17 stron, j. angielski 1 2 Prof. A Blast Protective Composite Panel for Steel Columns: Numerical Studies, 11, 1-1 p., in Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, B.H.V. Topping and P. Iványi, (Editors), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, 213, doi: 1.23/ccp.12.#, number of pages 1, j. angielski On the Numerical Description of the Contact Problem between a Rigid Flying Object and a Net Structure, 213, Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, B.H.V. Topping and P. Iványi, (Editors), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, paper #, 213. doi:1.23/ccp.12.#, 9, 1-11 p., j. angielski Punkty

11 3 Podworna M. Nycz Daniel Vibrations of a Bridge Track Structure High-Speed Train System, Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, B.H.V. Topping and P. Iványi, (Editors), Civil- Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, paper #, 213. doi:1.23/ccp.12.#, Paper 32, pp. 1-2, j. angielski Numerical Modelling and Static Computations of a Rectangular Composite Cover, Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, B.H.V. Topping and P. Iványi, (Editors), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, paper #, 213. doi:1.23/ccp.12.#, Paper 3, 1-2, j. angielski PWr - stwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim Lp. Nazwa wydawcy Lp. mon. Tytuł monografii, tytuł rozdziału, język publikacji, rok wydania, liczba ark. wyd. rozdziału Wojskowa Akademia Techniczna ISBN: Prof. dr hab. inż stwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim Lp. Nazwa wydawcy Lp. mon. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, Tom 3 (Red. Zygmunt Mierczyk, Roman Ostrowski), Wybrane aspekty analizy konstrukcji pojazdów wojskowych obciążonych falą wybuchu, j. polski, 213, 7-, liczba ark. 1,3, stron całej monografii: Tytuł monografii, język publikacji, rok wydania, liczba ark. wyd. rozdziału Wojskowa Akademia Techniczna Dr Szymczyk Elżbieta Numeryczna analiza zjawisk lokalnych w połączeniach nitowych konstrukcji lotniczych, 213, 22 stron (1,27 ark. Wyd), j. polski Punkty 3 Punkty () 2 11

WYDZIAŁ MECHANICZNY WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

WYDZIAŁ MECHANICZNY WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNA KATEDRY MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ W 14 ROKU Publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNA KATEDRY MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ W 2012 ROKU

WYDZIAŁ MECHANICZNY WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNA KATEDRY MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ W 2012 ROKU DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNA KATEDRY MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ W 01 ROKU Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej Lp. Czasopismo Lp. Autor Tytuł artykułu, rok, tom, zeszyt, strony Afiliacja

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI Robert PANOWICZ Danuta MIEDZIŃSKA Tadeusz NIEZGODA Wiesław BARNAT Wojskowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Doktor inżynier Temat rozprawy: Analiza dynamiczna i sterowanie maszynami roboczymi posadowionymi podatnie

Tytuł: Doktor inżynier Temat rozprawy: Analiza dynamiczna i sterowanie maszynami roboczymi posadowionymi podatnie ŻYCIORYS Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data i miejsce urodzenia Andrzej URBAŚ ul. Sikorskiego 50, 34-326 Zarzecze 28.11.1977, Łodygowice Wykształcenie szkoła średnia 1992-1997 studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE OŚRODKÓW Z MIKROSTRUKTURĄ

MODELOWANIE OŚRODKÓW Z MIKROSTRUKTURĄ Organizator: Katedra Mechaniki Konstrukcji Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej IV ogólnopolskie seminarium MODELOWANIE OŚRODKÓW Z MIKROSTRUKTURĄ PROGRAM Seminarium

Bardziej szczegółowo

LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok. 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002

LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok. 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok 1 A 5809 III ABC Jakości od 1996 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3 Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn

Bardziej szczegółowo

Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką

Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką Dr hab. Piotr Kiełczyński, prof. w IPPT PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Zakład Teorii Ośrodków

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH RACE NAUKOWE OLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. Transport 6 olitechnika Warszawska, RACJONALIZACJA ROCESU EKSLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA RZEJAZDACH KOLEJOWYCH dostarczono: Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Barbara Surowska

Prof. dr hab. Barbara Surowska Raport wygenerowany z Bazy Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej (01-12-2017 20:54:16) Publikacje w latach 2011-2014 dla autora: Prof. dr hab. Barbara Surowska Katedra Inżynierii Materiałowej

Bardziej szczegółowo

[5] Z. Waszczyszyn, E. Pabisek. Neutral and shakedown-type domains for axisymetric

[5] Z. Waszczyszyn, E. Pabisek. Neutral and shakedown-type domains for axisymetric [1] E. Pabisek, W. Przybyło, Z. Waszczyszyn, M. Radwańska. Program obliczania prostokątnych płyt użebrowanych z otworami. In Mat. III Konf. Metody Komputerowe w Mechanice Konstrukcji, pages 125 134, Opole,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT 1 Czestochowa University of Technology Faculty of Management DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING DESIGNING ASSESSMENT OF THE CONDITION MONOGRAPH SCIENTIFIC EDITOR Adam

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

EKSPERYMENTALNE ORAZ NUMERYCZNE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH PRÓBEK OPONY SAMOCHODU TERENOWEGO- ANALIZA PORÓWNAWCZA

EKSPERYMENTALNE ORAZ NUMERYCZNE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH PRÓBEK OPONY SAMOCHODU TERENOWEGO- ANALIZA PORÓWNAWCZA Paweł Baranowski pbaranowski@wat.edu.pl Jerzy Małachowsk jerzy.malachowski@wat.edu.pl Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wojskowa Akademia Techniczna EKSPERYMENTALNE ORAZ NUMERYCZNE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. 04. Department: Department of Strength of Materials and Concrete Structures

Curriculum Vitae. 04. Department: Department of Strength of Materials and Concrete Structures Curriculum Vitae PERSONAL DETAILS 01. First Name: Paweł 02. Last Name: Kossakowski 03. Middle Name: Grzegorz 04. Department: Department of Strength of Materials and Concrete Structures 05. University:

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sebastian Meszyński

mgr inż. Sebastian Meszyński Wykształcenie: 2011 obecnie studia doktoranckie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Katedra Informatyki Stosowanej. 2009-2011 - studia magisterskie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów

Bardziej szczegółowo

BADANIA EKSPERYMENTALNE LEKKIEGO CZOŁGU NA BAZIE WIELOZADANIOWEJ PLATFORMY BOJOWEJ

BADANIA EKSPERYMENTALNE LEKKIEGO CZOŁGU NA BAZIE WIELOZADANIOWEJ PLATFORMY BOJOWEJ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (28) nr 2, 2011 Piotr RYBAK Wacław BORKOWSKI Józef WYSOCKI Zdzisław HRYCIÓW Bogusław MICHAŁOWSKI BADANIA EKSPERYMENTALNE LEKKIEGO CZOŁGU NA BAZIE WIELOZADANIOWEJ PLATFORMY

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Cele prezentowane w 2011 roku Poszukiwanie grantów i funduszy na działalność i stypendia dla doktorantów Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badao

Bardziej szczegółowo

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych WYBORY na kadencję 2016-2020 Wybory prodziekanów: Kandydat na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu, kadencja 2013-2015

Sprawozdanie Zarządu, kadencja 2013-2015 ZARZĄD Mieczysław KUCZMA - przewodniczący Zarządu PTMKM Jerzy PAMIN - wiceprzewodniczący Magdalena ŁASECKA-PLURA - sekretarz Przemysław LITEWKA - zastępca sekretarza Katarzyna RZESZUT - skarbnik Zdzisław

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI PAKIETU BADAWCZEGO KCM 1

LISTA PUBLIKACJI PAKIETU BADAWCZEGO KCM 1 Projekt: Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (akronim: KomCerMet) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma.

Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma. Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma. Lp. Tytuł czasopisma Nr 1. Almanach Mediów i Reklamy 2007/2008

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I SYMULACJA Kościelisko, 19-23 czerwca 2006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE

MODELOWANIE I SYMULACJA Kościelisko, 19-23 czerwca 2006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE ODELOWANIE I SYULACJA Kościelisko, 9-3 czerwca 006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE SYSTE DO KOPUTEROWEGO ODELOWANIA I SYULACJI UKŁADÓW DYNAICZNYCH

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

X Sympozjum Wpływy Sejsmiczne i Parasejsmiczne na Budowle. Kraków 2003.

X Sympozjum Wpływy Sejsmiczne i Parasejsmiczne na Budowle. Kraków 2003. X Sympozjum Wpływy Sejsmiczne i Parasejsmiczne na Budowle. Kraków 2003. Materiały z Sympozjum Naukowego zorganizowanego przez Instytut Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej oraz Komisję Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015 Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość, 3 5 listopada 2015, Tours, Francja XVI th International Science and Technology

Bardziej szczegółowo

(iii) zjawisko efektu brzegowego w mechanice kompozytów,

(iii) zjawisko efektu brzegowego w mechanice kompozytów, Ewaryst Wierzbicki doktor habilitowany nauk technicznych Katedra Inżynierii Budowlanej SGGW Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW ur. 7 lutego 1955 roku w Warszawie 1. Zainteresowania badawcze:

Bardziej szczegółowo

Komitet Mechaniki PAN Sprawozdanie

Komitet Mechaniki PAN Sprawozdanie Komitet Mechaniki PAN 2007-2010 Sprawozdanie 2007 28 września Wybory uzupełniające do Komitetu, na dwa dodatkowe miejsca. Wybrani: Janusz Orkisz i Wojciech Pietraszkiewicz Opiniowanie kandydatów na członków

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

Poliurethane foams properties, applications, recycling

Poliurethane foams properties, applications, recycling Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska ISSN 1733-4381, vol. 13, issue 4 (2011), p. 13-18 http://awmep.org Poliurethane foams properties, applications, recycling Wiesław BARNAT 1, Danuta MIEDZIŃSKA

Bardziej szczegółowo

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Rzeszów, 16.10.2013 WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 1. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K.: Analiza eksploatacji sieci wodociągowej miasta Mielca

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

AERODYNAMIKA UKŁADU KOŁO KOLEJOWE - KLOCEK HAMULCOWY I JEJ WPŁYW NA OBCIĄŻENIA TERMICZNE

AERODYNAMIKA UKŁADU KOŁO KOLEJOWE - KLOCEK HAMULCOWY I JEJ WPŁYW NA OBCIĄŻENIA TERMICZNE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Marek SITARZ, Adam MAŃKA AERODYNAMIKA UKŁADU KOŁO KOLEJOWE - KLOCEK HAMULCOWY I JEJ WPŁYW NA OBCIĄŻENIA TERMICZNE Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer

Prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer Prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer Rok urodzenia: 1954 forma zatrudnienia: mianowanie stanowisko: profesor zwyczajny zatrudnienie w PRad: od 1 października 1982 r. 1) Dane podstawowe reprezentowana dziedzina

Bardziej szczegółowo

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF)

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Gliwice, Poland, 28th February 2014 Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Krzysztof A. Cyran The project has received Community research funding under the 7th Framework

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com Curriculum Vitae Agnieszka Zbrzezny DANE PERSONALNE imię i nazwisko Agnieszka Zbrzezny data urodzenia 22 czerwiec 1985 stan cywilny panna email aga.zbrzezny@gmail.com strona domowa www.ajd.czest.pl/ imi/agnieszka.zbrzezny

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przekazujemy wykaz publikacji pracowników naszej Katedry za rok 2004 r.

Niniejszym przekazujemy wykaz publikacji pracowników naszej Katedry za rok 2004 r. BIIBLIOTEKA GŁÓWNA Oddział Informacji Naukowej w m i e j s c u Niniejszym przekazujemy wykaz publikacji pracowników naszej Katedry za rok 2004 r. Artykuły w czasopismach polskich. 1. E. Rybicki, T. Święch,

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PRZYKŁADY MODELOWANIA ZAGADNIENIA SPRZĘŻENIA W ŚRODOWISKU ALE

WYBRANE PRZYKŁADY MODELOWANIA ZAGADNIENIA SPRZĘŻENIA W ŚRODOWISKU ALE MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 33, s. 107-112, Gliwice 2007 WYBRANE PRZYKŁADY MODELOWANIA ZAGADNIENIA SPRZĘŻENIA W ŚRODOWISKU ALE JERZY MAŁACHOWSKI, JACEK ŁAZOWSKI Katedra Mechaniki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 50th Meeting of the Polish Biochemical Society 13th Conference of the Polish Society for Cell Biology Honorary Patronage:

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Modele inżynierii teleinformatyki 9 (Wybrane zastosowania)

Modele inżynierii teleinformatyki 9 (Wybrane zastosowania) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Modele inżynierii teleinformatyki 9 (Wybrane zastosowania) Redakcja Krzysztof Bzdyra KOSZALIN 2014 ISSN 2353-6535 ISBN 978-83-7365-365-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe FLAG-ERA http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/flag-era/ M-ERA.NET http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE

SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE POLISH ACADEMY OF SCIENCES COMMITTEE OF MACHINE ENGINEERING SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN TRIBOLOGY RELIABILITY TEROTECHNOLOGY DIAGNOSTICS SAFETY

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METOD OPTYMALIZACJI DO ESTYMACJI ZASTĘPCZYCH WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH UZWOJENIA MASZYNY ELEKTRYCZNEJ

WYKORZYSTANIE METOD OPTYMALIZACJI DO ESTYMACJI ZASTĘPCZYCH WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH UZWOJENIA MASZYNY ELEKTRYCZNEJ MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISNN 1896-771X 3, s. 71-76, Gliwice 006 WYKORZYSTANIE METOD OPTYMALIZACJI DO ESTYMACJI ZASTĘPCZYCH WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH UZWOJENIA MASZYNY ELEKTRYCZNEJ TOMASZ CZAPLA MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Zofia KOWALSKA Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji IK tel. (22)

Zofia KOWALSKA Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji IK tel. (22) ul. J. Chłopickiego 50 04-275 Warszawa Zofia KOWALSKA Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji IK tel. (22) 47-31-373 zkowalska@ikolej.pl Modelowanie toru kolejowego, badania laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zbigniew Suszyński Termografia aktywna modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów KOSZALIN 2014 MONOGRAFIA NR 259 WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI ISSN 0239-7129 ISBN 987-83-7365-325-2

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism oraz punktacja publikacji Zespołu T-07

Wykaz czasopism oraz punktacja publikacji Zespołu T-07 Wykaz czasopism oraz punktacja publikacji Zespołu T-07 (wykaz jest kompletny, zawiera wprowadzone na wniosek Zespołu i za zgod Przewodniczcego KBN korekty umieszczone na kocu poniszej treci) Czasopisma

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do WP Nr postępowania 8/D-60/0062/P-PU/2014/D OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wykaz czasopism polskich i zagranicznych do prenumeraty w okresie 01.01.2015r. 31.12.2015r. Tabela Lp. Indeks

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

Podanym określeniom przyporządkuj wskaźnik bibliometryczny. Wskaźnik oceny czasopism. Wskaźnik oceny czasopism. Wskaźnik oceny czasopism

Podanym określeniom przyporządkuj wskaźnik bibliometryczny. Wskaźnik oceny czasopism. Wskaźnik oceny czasopism. Wskaźnik oceny czasopism Pytanie 2 Za pomocą opcji Cited Reference Search w bazie Web of Science Core Collection znajdziesz cytowania publikacji indeksowanych przez WoS oraz cytowania publikacji zamieszczonych w ich bibliografiach

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU

BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU Leszek WOLSKI BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU STRESZCZENIE W pracy przedstawiono wyniki badań nad wielopoziomowym falownikiem prądu. Koncepcja sterowania proponowanego układu falownika

Bardziej szczegółowo

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 CZASOPISMO PRAWNICZE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 Redaktor naczelny: Waldemar J. Wołpiuk

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Mechaniczny (1949-2009) STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Mechaniczny (1949-2009) STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Mechaniczny (1949-2009) STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Mechaniczny Struktura Wydziału Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Katedra

Bardziej szczegółowo

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1678 SUB Gottingen 7 217 872 263 2005 A 12193 Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM GLIWICE 2005 SPIS TREŚCI Wykaz

Bardziej szczegółowo

Wpływ tłumienia wewnętrznego elementów kompozytowych na charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe modelu zawieszenia samochodu

Wpływ tłumienia wewnętrznego elementów kompozytowych na charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe modelu zawieszenia samochodu Symulacja w Badaniach i Rozwoju Vol. 3, No. /1 Piotr PRZYBYŁOWICZ, Wojciech FUDAŁA Politechnika Warszawska, IPBM, -54 Warszawa, ul. Narbutta 84, E-mail: piotr.przybylowicz@ipbm.simr.pw.edu.pl, wfudala@simr.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych?

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych? Bibliograf, historyk i filolog klasyczny. Współtworzy bibliograficzne bazy własne Biblioteki Głównej GUMed, przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby pracowników i jednostek Uczelni. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski

FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski CONTENTS Introduction - Tadeusz Sadowski..... 9 I. Innovative

Bardziej szczegółowo

Informacja. Leszek Chodor. Kielce, luty 2014. [ kwiecień 2015] o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. Strona 1

Informacja. Leszek Chodor. Kielce, luty 2014. [ kwiecień 2015] o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. Strona 1 Informacja [ kwiecień 2015] o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji Leszek Chodor Kielce, luty 2014 Strona 1 1. Informacja o dorobku naukowym Dorobek naukowy dr inż. Leszka Chodor zawiera 46 pozycji,

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Warszawa, 18-10-2012 1 Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Przewodniczący: Prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski, tkowale@ippt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed

Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed Donata Kurpas Uniwersytet Medyczny, Wrocław Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole Polska Opole, 04 kwietnia 2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU DŁUGOŚCI SEGMENTU BETONOWEJ BARIERY OCHRONNEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

ANALIZA WPŁYWU DŁUGOŚCI SEGMENTU BETONOWEJ BARIERY OCHRONNEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO ANALIZA WPŁYWU DŁUGOŚCI SEGMENTU BETONOWEJ BARIERY OCHRONNEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO WACŁAW BORKOWSKI 1, ZDZISŁAW HRYCIÓW 2, PIOTR RYBAK 3 JÓZEF WYSOCKI 4, ANDRZEJ WIŚNIEWSKI 5 Wojskowa Akademia

Bardziej szczegółowo

ID Publikacji: 56a0dd0b8106488e5eb65931 ISSN: 1231-5478

ID Publikacji: 56a0dd0b8106488e5eb65931 ISSN: 1231-5478 Strona 1 z 32 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Lp: 1 ID Publikacji: 56a0dd0b8106488e5eb65931 Tytuł czasopisma: Logistyka ISSN: 1231-5478 Tytuł publikacji:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO

ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 63 Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO Streszczenie: W strukturze typu sandwicz z rdzeniem typu pianoaluminium oraz na strukturze

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU UWAGA! Karta przedmiotu nie jest zatwierdzona! Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne Nazwa w języku angielskim: Numerical Methods Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz

Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz Książki, w których prof. Tadeusiewicz pełnił funkcje redaktora 2015 2014 2013 1. Romanowski A., Sankowski D., Tadeusiewicz R. (eds.): Modelling and Identification

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO SUMMARY Straight majority of technologies of industrially important products is based on reactions of catalytic character, one of such processes is dehydrogenation. Of substantial importance is for example

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH YAZ PRZEDMITÓ EGZAMINACYJNYCH 1. ierunek BUDNICT 1.1. Studia magisterskie jednolite 1.1.1. Specjalność Budownictwo odne i Morskie Hydraulika Mechanika gruntów i fundamentowanie Porty, Roboty czerpalne

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

Analiza powierzchni kontaktu w połączeniu nitowym

Analiza powierzchni kontaktu w połączeniu nitowym BIULETYN WAT VOL. LVI, NR 4, 2007 Analiza powierzchni kontaktu w połączeniu nitowym ELŻBIETA SZYMCZYK, JERZY JACHIMOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, 00-908

Bardziej szczegółowo