Szczecin, ul. Monte Cassino 32 tel ; fax ; RAPORT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 32 tel. 091-312-92-16; fax 091-312-92-01; e-mail: psfp@psfp.org.pl; www.psfp.org.pl RAPORT."

Transkrypt

1

2 Szczecin, ul. Monte Cassino 32 tel ; fax ; RAPORT Nr 11/2009 Fundusze Pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa według stanu na 31 grudnia 2008 roku Szczecin, kwiecień

3 Autorzy Raportu Barbara Bartkowiak Mirosława Korol 2

4 Spis treści I. Wprowadzenie. 5 II. Stan funduszy pożyczkowych w Polsce Cel i metodologia badania Ogólna charakterystyka funduszy pożyczkowych Struktura pochodzenia kapitału pożyczkowego Rozkład funduszy według kapitału pożyczkowego Rozkład funduszy pożyczkowych według województw Ranking funduszy pożyczkowych Sieć funduszy pożyczkowych w Polsce 30 III. Portfel pożyczkowy funduszy i jego charakterystyka IV. Charakterystyka funduszy pożyczkowych dokapitalizowanych w ramach SPO WKP 34 Załączniki: Załącznik nr 1. Podstawowe dane dot. funduszy pożyczkowych według kapitału pożyczkowego na tle liczby i wartości udzielonych pożyczek oraz średniej wartości pożyczki od początku działalności do r. Załącznik nr 2. Udział funduszy pożyczkowych w ogólnej sumie kapitału pożyczkowego, wartości i liczby udzielonych pożyczek na r. Załącznik nr 3. Aktywność funduszy pożyczkowych wybrane informacje o funduszach pożyczkowych na r. Załącznik nr 4. Dane teleadresowe funduszy pożyczkowych w Polsce według siedziby głównej w podziale na województwa na r. 3

5 4

6 I. Wprowadzenie Istotnym czynnikiem ograniczającym rozwijanie przedsiębiorczości jest niedostatek kapitału. Dostępność do finansowania zewnętrznego to jeden z głównych czynników warunkujących potencjał rozwojowy, w tym również innowacyjność polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Kryzys światowy, którego skutki, co raz bardziej odczuwa polska gospodarka powoduje, że polityka kredytowa banków w zakresie finansowania przedsiębiorców staje się nad wyraz ostrożna. W tej sytuacji polski system funduszy pożyczkowych nabiera dodatkowego znaczenia. Co prawda, w aktualnych uwarunkowaniach niepewności, chęć inwestowania w nowe przedsięwzięcia jest naturalnie ograniczana, jednakże klienci funduszy pożyczkowych to osoby i firmy elastycznie dopasowujące się do potrzeb rynku, o relatywnie niskich kosztach działania, poszukujące zarówno kapitału obrotowego, jak i inwestycyjnego. Nie bez znaczenia pozostaje również co raz większa aktywność przedsiębiorców w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć. Niestety, pomimo prezentowanego w niniejszym Raporcie, sprawdzonego, profesjonalnego i efektywnego systemu pożyczkowego dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, fundusze pożyczkowe stoją po raz kolejny przed barierą ograniczonych kapitałów. Kapitał pożyczkowy w ramach ostatniego dokapitalizowania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw został w całości rozdysponowany na pożyczki. Zdecydowana większość tych środków wróci z powrotem w formie spłat pożyczek najwcześniej za kilka miesięcy, za rok, a najpóźniej za 5 lat. Pomimo obietnic, środki na dokapitalizowanie funduszy z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) nie zostały dotychczas uruchomione. Dotyczy to zarówno środków w formie dotacji w ramach konkursów własnych RPO, jak i środków zwrotnych w ramach tzw. inicjatywy JEREMIE. Cały czas nie są znane ostateczne warunki na jakich środki te miałby trafić do funduszy pożyczkowych i w konsekwencji mogłyby być przekazywane przedsiębiorcom. Problem braku dodatkowych środków sygnalizowany od dłuższego czasu przez fundusze pożyczkowe znajduje swoje odzwierciedlenie również w aktualnym raporcie. Na pytanie czy instytucja zamierza ubiegać się o dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego, ponad 70% ankietowanych instytucji odpowiedziało pozytywnie. Wśród wymienionych źródeł dokapitalizowania prym wiodą środki unijne w ramach RPO oraz program rządowy. Jak dalej będzie wyglądać przyszłość systemu funduszy pożyczkowych? W kontekście danych dotyczących liczby i wartości udzielonych pożyczek w 2008 roku (przedsiębiorcy pozyskali blisko 20 tys. pożyczek na kwotę 440 mln zł) oraz utworzonych nowych miejsc pracy (6 tys.), trudno wyobrazić sobie rozwój polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności bez funduszy pożyczkowych. 5

7 Dalsze wzmocnienie kapitałowe i dofinansowanie funduszy pożyczkowych pozwoli bardziej efektywnie zaspakajać potrzeby przedsiębiorców i zapewnić odpowiednią dynamikę dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do zewnętrznego finansowania. Dzięki prezentowanemu Raportowi nr 11/2009 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zyskują po raz kolejny jedyne źródło wiedzy na temat alternatywnego finansowania działalności gospodarczej. Dodatkowo, urzędy, samorządy oraz instytucje odpowiedzialne za wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce otrzymują najnowsze informacje dotyczące podaży funduszy na rynku finansowym, ich kondycji, a tym samym możliwości wspierania przedsiębiorców. Jest to szczególnie istotne w kontekście światowego kryzysu gospodarczego oraz jednoczesnego ograniczenia dostępu do finansowania bankowego. Jak zawsze nowy Raport PSFP jest szeroko promowany, co stwarza okazję dotarcia do większej liczby przedsiębiorców. Tradycyjnie, dostęp do wersji elektronicznej niniejszego Raportu oraz wszystkich dotychczasowych Raportów znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia 6

8 II. Stan funduszy pożyczkowych w Polsce 1. Cel i metodologia badania Głównym celem przeprowadzonego badania jest dostarczenie aktualnych informacji na temat sieci funduszy pożyczkowych, ich potencjału kapitałowego oraz skali i struktury udzielonego przez nie wsparcia finansowego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, w tym w szczególności: liczby działających w Polsce funduszy pożyczkowych i ich rozmieszczenie terytorialne, kwoty kapitału pozyskanego przez fundusze pożyczkowe i źródeł jego pochodzenia, efektów działalności funduszy pożyczkowych w postaci liczby i wartości wypłaconych pożyczek oraz utworzonych nowych miejsc pracy, struktury wypłaconych pożyczek według różnych kryteriów. Badanie przeprowadzono metodą ankietową w okresie styczeń-marzec 2009 r., a jego rezultatem jest Raport nr 11/2009. Niniejszy Raport stanowi ilustrację funduszy pożyczkowych działających w Polsce według stanu na koniec 2008 r. oraz efektów ich działalności narastająco do 31 grudnia 2008 r., w tym w 2008 roku. Uzyskane wyniki badań potwierdzają systematyczny rozwój systemu funduszy pożyczkowych w Polsce, w tym ich wzmocnienie kapitałowe, a skala prowadzonej działalności pożyczkowej stanowi istotne źródło wsparcia finansowego udzielanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Na podstawie otrzymanych ankiet ustalono, że według stanu na 31 grudnia 2008 r. funkcjonowało w Polsce 65 instytucji prowadzących 71 funduszy pożyczkowych 1, których podstawowym zadaniem jest udzielanie pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. W Raporcie nr 11/2008, podobnie jak i w poprzednich jego edycjach, prezentowane są efekty działalności instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe, a nie poszczególnych funduszy pożyczkowych, bowiem istnieją instytucje, które prowadzą więcej niż jeden fundusz pożyczkowy. Przykładem takiej instytucji jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, która oprócz wcześniej realizowanych programów pożyczkowych, w latach utworzyła 6 nowych funduszy pożyczkowych 2. Stąd różnica pomiędzy liczbą funduszy pożyczkowych (71), a liczbą instytucji prowadzących te fundusze (65). 1 W stosunku do Raportu nr 9/2007, w którym zaprezentowano 67 instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe na r., liczba tych instytucji zmniejszyła się o Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Agencję Inicjatyw Lokalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Żarnowcu, które zaprzestały prowadzenia działalności pożyczkowej. 2 Trzy fundusze zostały utworzone w 2004 r. (Regionalny Fundusz Pożyczkowy Pomeranus dla woj. zachodniopomorskiego, Subregionalny Fundusz Pożyczkowy Wielkopolska Północ dla woj. wielkopolskiego, Subregionalny Fundusz Pożyczkowy Kujawiak dla województwa kujawsko pomorskiego), dwa - w I półroczu 2005 r. (Subregionalny Fundusz Pożyczkowy Odra dla województwa lubuskiego, Subregionalny Fundusz Pożyczkowy Gryf dla województwa pomorskiego), a jeden w IV kwartale 2005 r. (Subregionalny Fundusz Pożyczkowy Dolny Śląsk dla województwa dolnośląskiego). 7

9 2. Ogólna charakterystyka funduszy pożyczkowych Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że na koniec grudnia 2008 r. 65 instytucji prowadziło 71 funduszy pożyczkowych, które dysponowały kapitałem pożyczkowym o wartości 946,4 mln zł oraz udzieliły od początku działalności 171,3 tys. pożyczek o wartości 2.816,7 mln zł, a łącznie z pięcioma funduszami, które zaprzestały działalności w 2007 r. i w 2008 r. liczba i wartość udzielonych pożyczek wyniosła odpowiednio: 171,8 tys. sztuk i 2.830,0 mln zł (tabela 1). Na koniec grudnia 2008 r. w porównaniu ze stanem na r. 3 obserwuje się kontynuację systematycznego przyrostu kapitału pożyczkowego oraz udzielonych pożyczek zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. Kapitał pożyczkowy w relacji do końca 2007 r. wzrósł o 123,2 mln zł (o 15,0%) 4, liczba pożyczek o 19,6 tys. sztuk (o 12,9 %), a ich wartość o 438,4 mln zł (o 18,3 %). Tempo przyrostu liczby i wartości pożyczek w 2008 r. było mniejsze w porównaniu z jego poziomem w latach Natomiast tempo przyrostu kapitału pożyczkowego w 2008 r. było na poziomie 2007 r., ale zdecydowanie niższe w porównaniu z 2006 r. W relacji do stanu na koniec 2003 r. mierniki zaprezentowane na rys. 1-3 wzrosły ponad dwukrotnie: kapitał pożyczkowy o 578,1 mln zł, tj. o 157,0%, wartość udzielonych pożyczek o 1.663,3 mln zł, tj. o 142,6%, a liczba udzielonych pożyczek o 88,9 tys. szt., tj. o 107,3%. Tabela 1 Kapitał pożyczkowy, liczba i wartość pożyczek na r. oraz ich dynamika Wyszczególnienie Jedn. miary Od początku działalności do: jedn. miary Przyrost 2006 r r r. % jedn. miary % jedn. miary Kapitał pożyczkowy mln zł 823,2 946,4 155,9 27,9 109,1 15,3 123,2 15,0 Liczba udzielonych pożyczek Wartość udzielonych pożyczek Przeciętna wartość pożyczki tys. sztuk 152,1 171,8 19,0 16,9 21,0 16,0 19,6 12,9 mln zł 2 391, ,0 361,9 22,4 417,8 21,2 438,4 18,3 tys. zł 15,7 16,5 0,7 4,8 0,7 4,5 0,8 4,8 % 3 Niektóre mierniki charakteryzujące fundusze pożyczkowe na r. reprezentowane w Raporcie 10/2008 zostały nieznacznie zmienione. Zmiany te wynikały z korekt dokonanych przez instytucje prowadzące fundusze pożyczkowe i dotyczyły liczby i wartości udzielonych pożyczek narastająco do r. W wyniku dokonanych korekt (in plus, in minus) liczba pożyczek została zwiększona o 10 sztuk, a ich wartość o 366,6 tys. zł. 4 Kapitał pożyczkowy 65 instytucji, które prowadziły działalność pożyczkową na r. wzrósł o 124,9 mln zł, tj. 15,2%.Ten przyrost został pomniejszony o kwotę 1.700,1 tys. zł, tj. kapitał pożyczkowy dwóch instytucji, która zaprzestały prowadzić działalność pożyczkową w 2008 r. 8

10 Niewielkim, ale systematycznym zmianom podlegała również przeciętna wartość pożyczki (rys. 4). Na koniec grudnia 2008 r. osiągnęła poziom 16,5 tys. zł 5 i była wyższa o 0,8 tys. zł w porównaniu z jej stanem na koniec grudnia 2007 r. i o 2,4 tys. zł w porównaniu ze stanem na koniec 2003 r. mln zł ,3 437,8 558,2 714,1 823,2 946,4 tys. sztuk ,9 96,2 112,2 131,1 152,1 171, Rys. 1. Kapitał pożyczkowy funduszy pożyczkowych mln zł , , , , , , Rys. 3. Wartość udzielonych pożyczek od początku działalności tys. zł Rys. 2. Liczba udzielonych pożyczek od początku działalności ,1 14,3 14,4 15,1 15,7 16, Rys. 4. Przeciętna wartość udzielonej pożyczki Fundusze pożyczkowe powstawały w latach W ostatnich trzech latach nie odnotowano powstania nowych funduszy. Rozkład 71 funduszy według daty powstania przedstawiono na rys. 5. Najwięcej spośród zaprezentowanych w niniejszym Raporcie funduszy powstało w 1996 r., ale ponad połowa (38 funduszy) funkcjonujących dzisiaj na rynku powstała po 1996 r. Rys.5. Rozkład liczby funduszy pożyczkowych według daty ich powstania na r. 5 Dla 65 instytucji, które nadesłały ankiety przeciętna wartość pożyczek udzielonych od początku ich działalności do r. wyniosła 16,4 tys. zł. 9

11 Badania rynku funduszy pożyczkowych w Polsce prowadzone są od niedawna, ale o porównywalności danych można mówić począwszy od Raportu ilustrującego fundusze na r. W związku z tym nie ma możliwości zaprezentowania zmian zachodzących w czasie w zakresie wielkości podstawowych mierników, takich jak: kapitał pożyczkowy, liczba i wartość wypłaconych pożyczek. Dla zobrazowania skali wzrostu kapitałów pożyczkowych instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe, zaprezentowano przyrosty kapitałów pożyczkowych w poszczególnych latach oraz ich stan na koniec lat , bazując na rozkładzie kapitału pożyczkowego według daty rozpoczęcia działalności na r. oraz jego rocznych przyrostach w latach (rys. 6). Rys.6. Kapitalizacja funduszy pożyczkowych w latach Zróżnicowanie instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe ze względu na czas prowadzenia działalności pożyczkowej zaprezentowano w tabeli 2. Czas prowadzenia działalności pożyczkowej stanowił istotny czynnik wielkości pozyskanego kapitału pożyczkowego oraz udzielonego wsparcia finansowego. Ponad połowę instytucji (37 instytucje, tj. 56,9%) stanowiły te, które prowadziły działalność pożyczkową co najmniej 11 lat. Ich udział w wielkości kapitału pożyczkowego ogółem wynosił 63,4 %, a w liczbie i wartości udzielonych pożyczek odpowiednio: 94,3 % i 80,8 %. Najwięcej wśród instytucji było takich, których fundusze funkcjonują na rynku od lat. Według stanu na r. stanowiły one 33,8% ogólnej liczby instytucji. Dominujący udział w liczbie (71,9%) i wartości (37,0%) udzielonych pożyczek mają fundusze, których okres funkcjonowania zamyka się w przedziale lat, a w kapitale pożyczkowym (30,1%) fundusze o okresie funkcjonowania lat. 10

12 Rozkład instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe według czasu funkcjonowania na r. Tabela 2 Czas w latach Liczba instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe na Kapitał pożyczkowy instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe na Liczba wypłaconych pożyczek od początku działalności do Wartość wypłaconych pożyczek od początku działalności do szt. % tys. zł % szt. % tys. zł % Razem ,0% ,0% ,0% ,0% ,3% ,4% ,6% ,2% ,8% ,0% ,3% ,5% ,1% ,8% 939 0,5% ,6% ,9% ,5% ,3% ,9% ,8% ,1% ,6% ,3% ,4% ,7% ,9% ,0% ,2% ,1% ,1% ,7% ,5% ,5% ,7% ,8% 3. Struktura pochodzenia kapitału pożyczkowego W latach w strukturze finansowania kapitału pożyczkowego, zaszły dość istotne zmiany co zaprezentowano w tabeli 3. Tabela 3 Struktura kapitału pożyczkowego według źródeł pochodzenia w latach Wyszczególnienie Kwota kapitału pożyczkowego w mln zł Struktura kapitału w % Ogółem 558,2 714,1 823,2 946,4 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% a) dotacje z samorządu 42,5 44,9 46,1 58,7 7,6% 6,3% 5,6% 6,2% b) dotacje budżetu państwa (TOR i inne) 116,2 124,3 123,5 133,4 20,8% 17,4% 15,0% 14,1% c) środki otrzymane w ramach SPO WKP 57,4 180,8 296,6 341,3 10,3% 25,3% 36,0% 36,1% d) środki prywatne i/lub środki zagraniczne 81,5 89,1 87,1 74,1 14,6% 12,5% 10,6% 7,8% e) kredyty/pożyczki 10,1 22,4 32,8 78,4 1,8% 3,1% 4,0% 8,3% f) środki własne (środki pochodzące od instytucji prowadzącej fundusz i/lub dochody funduszu) 175,6 199,4 202,4 232,3 31,5% 27,9% 24,6% 24,5% g) inne 74,8 53,1 34,6 28,2 13,4% 7,4% 4,2% 3,0% 11

13 Dominujący udział w finansowaniu kapitału pożyczkowego miały środki pieniężne w kwocie 341,3 mln zł otrzymane w latach przez instytucje prowadzące fundusze pożyczkowe w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Poddziałanie Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych). Ich udział w kapitale pożyczkowym na r. wyniósł 36, 1% i był wyższy w porównaniu do końca 2005 r. o 25,8 p.p. Drugim co do wielkości źródłem jego finansowania na koniec 2008 r. były środki własne pochodzące od instytucji prowadzącej fundusz pożyczkowy i/lub uzyskane dochody z działalności pożyczkowej. Udział tych środków na koniec grudnia 2008 r. wyniósł 24,5% i był niższy o 7,0 p.p. w porównaniu do stanu na koniec 2005 r. Systematycznie malał również udział trzeciego istotnego źródła finansowania kapitału pożyczkowego, tj. środków pochodzących z budżetu państwa. Ich udział obniżył się z 20,8% na koniec 2005 r. do 14,1% na koniec grudnia 2008 r. Czwartym co do wielkości źródłem finansowania kapitału pożyczkowego na koniec 2008 r. były kredyty/pożyczki. Udział tej pozycji wykazuje stałą tendencję wzrostową, czego odzwierciedleniem jest wzrost jej udziału w latach z 1,8% do 8,3%. Środki prywatne i/lub środki zagraniczne to kolejne co do wielkości źródło finansowania kapitału pożyczkowego. Ich udział w latach obniżył się z 14,6% do 7,8%. Utrzymująca się w latach spadkowa tendencja w zakresie udziału samorządów w finansowaniu kapitału pożyczkowego uległa odwróceniu w wyniku znaczących wpłat w 2008 r. ze strony jednostek samorządu terytorialnego na poczet kapitału pożyczkowego dwóch funduszy pożyczkowych (Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie -10 mln zł i Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku- 3,7 mln zł). Spośród 65 analizowanych instytucji 55 wykazało przyrost kapitału pożyczkowego na łączną kwotę 129,7 mln zł w 2008 r., 9 - jego spadek na kwotę 4,8 mln zł, a w przypadku 1 instytucji kapitał nie zmienił się. Najczęściej wymienianym (35 instytucji) źródłem przyrostu kapitału pożyczkowego w 2008 r. były środki otrzymane w ramach SPO WKP. Środki te wzrosły o 44,7 mln zł (tabela 4). Bardzo wiele instytucji wskazało również środki własne (tj. środki pochodzące od instytucji prowadzącej fundusz i/lub dochody funduszu) jako źródło przyrostu kapitału. Ich przyrost wyniósł 29,9 mln zł. Największy przyrost zarówno w ujęciu absolutnym (45,6 mln zł), jak relatywnym (139,3%) dotyczył finansowania zewnętrznego w postaci kredytów (tabela 4). Należy podkreślić, że na koniec 2008 r. tylko 7 instytucji korzystało z takiego finansowania. 12

14 Tabela 4 Kapitał pożyczkowy funduszy według źródeł pochodzenia na r. i jego przyrost w porównaniu z 2007 r. Wyszczególnienie Kwota kapitału pożyczkowego w mln zł na Przyrost / spadek 2007 r r. mln zł % mln zł % Ogółem 946,4 109,1 19,5% 123,2 15,0% a) dotacje z samorządu 58,7 1,2 2,7% 12,5 27,1% b) dotacje budżetu Państwa (TOR i inne) 133,4-0,8-0,6% 9,9 8,0% c) środki otrzymane w ramach SPO WKP 341,3 115,8 64,1% 44,7 15,1% d) środki prywatne i/lub środki zagraniczne 74,1-2,0-2,3% -13,0-14,9% e) kredyty/pożyczki 78,4 10,4 46,4% 45,6 139,3% f) środki własne (środki pochodzące od instytucji prowadzącej fundusz i/lub dochody funduszu) 232,3 3,0 1,5% 29,9 14,8% g) inne 28,2-18,5-34,8% -6,4-18,5% W tabeli 5 zaprezentowano strukturę kapitału pożyczkowego według źródeł finansowania na tle 5 grup instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe (za kryterium podziału na grupy przyjęto wielkość kapitału pożyczkowego) 6. Tabela 5 Struktura kapitału pożyczkowego według źródeł pochodzenia instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe ogółem i w wyodrębnionych grupach funduszy na r. Źródła pochodzenia kapitału pożyczkowego Ogółem Struktura kapitału pożyczkowego w % Grupy funduszy o kapitale pożyczkowym: mniej niż <3; 10) <10; 20) (20; 40) 40 mln zł 3 mln zł i więcej grupa BM grupa M grupa Ś grupa D grupa BD Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% a) dotacje z samorządu 6,2% 1,9% 5,3% 11,1% 10,8% 0,6% b) dotacje budżetu państwa (TOR i inne) 14,1% 58,9% 18,9% 28,8% 13,3% 1,5% c) środki otrzymane w ramach SPO WKP 36,1% 53,5% 41,5% 39,9% 27,1% d) środki prywatne i/lub środki zagraniczne 7,8% 2,6% 4,7% 11,8% 8,8% e) kredyty/pożyczki 8,3% 1,3% 0,3% 4,5% 18,7% f) środki własne (środki pochodzące od instytucji prowadzącej fundusz i/lub dochody funduszu) 24,5% 37,7% 18,1% 12,8% 19,5% 35,8% g) inne 3,0% 1,6% 0,3% 0,7% 0,1% 7,5% 6 Sposób podziału na grupy funduszy pożyczkowych omówiono w punkcie II.4 niniejszego Raportu. Na rys. 7 przedstawiono łączny kapitał pożyczkowy poszczególnych grup funduszy i ich udział w kapitale pożyczkowym wszystkich funduszy. 13

15 W grupie funduszy bardzo małych (grupa BM) największy udział w finansowaniu kapitału pożyczkowego miały środki budżetu państwa i środki własne. Stanowiły one odpowiednio 58,9% i 37,7% ich kapitału pożyczkowego. Dominującym źródłem kapitału pożyczkowego w grupie funduszy małych (grupa M), średnich (grupa Ś) i dużych (grupa D) były środki otrzymane w ramach SPO WKP. Ich udział wyniósł 53,5% łącznego kapitału pożyczkowego funduszy małych, 41,5% - funduszy średnich i 39,9% - funduszy dużych. W wymienionych grupach funduszy istotnym źródłem kapitału były również środki budżetu państwa i środki własne, a w grupie D- środki prywatne i/lub zagraniczne. Natomiast w grupie funduszy bardzo dużych (grupa BD) największy udział miały środki własne (35,8%) i otrzymane w ramach SPO WKP (27,1%). 4. Rozkład funduszy pożyczkowych według kapitału pożyczkowego Instytucje prowadzące fundusze pożyczkowe charakteryzują się wysokim zróżnicowaniem ze względu na wielkość kapitału pożyczkowego. Stąd dokonano ich podziału na pięć bardziej jednorodnych grup pod względem wielkości kapitału pożyczkowego: grupa funduszy bardzo małych (grupa BM) o kapitale pożyczkowym mniejszym niż 3 mln zł, grupa funduszy małych (grupa M) o kapitale pożyczkowym co najmniej równym 3 mln zł i mniejszym od 10 mln zł, grupa funduszy średnich (grupa Ś) o kapitale pożyczkowym co najmniej równym 10 mln zł i mniejszym od 20 mln zł, grupa funduszy dużych (grupa D) o kapitale pożyczkowym co najmniej równym 20 mln zł i mniejszym od 40 mln zł, grupa funduszy bardzo dużych (grupa BD) o kapitale pożyczkowym 40 mln zł i większym. Rozkład liczby instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe według wymienionych grup na 31 grudnia 2008 r. na tle lat zaprezentowano w tabeli 6. Ponadto dla każdej grupy instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe ustalono: wartość kapitału pożyczkowego, liczbę i wartość udzielonych pożyczek od początku działalności do r. oraz ich udział procentowy w całej zbiorowości funduszy (rys. 7), liczbę i wartość udzielonych pożyczek w 2008 r. oraz ich udział procentowy w całej zbiorowości funduszy (rys. 8), przeciętną wartość udzielonych pożyczek (tabela 7). Informacje zaprezentowane w tabeli 6 wskazują na utrzymywanie się tendencji wzmacniania kapitałowego funduszy. 14

16 Tabela 6 Rozkład instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe według kapitału pożyczkowego w latach Klasy kapitału pożyczkowego Nazwa grupy Liczba instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe Struktura Ogółem ,0% 100,0% 100,0% 100,0% mniej niż 3 mln zł grupa BM ,0% 38,6% 32,8% < 3-10 ) grupa M ,3% 34,3% 29,9% < ) grupa Ś ,0% 18,6% 23,9% < ) grupa D ,7% 2,9% 7,5% 40 mln zł i więcej grupa BD ,0% 5,7% 6,0% 30,8% 27,7% 20,0% 15,4% 6,2% W efekcie zmian w poziomach kapitałów pożyczkowych funduszy w 2008 r. nastąpiły kolejne przemieszczenia pomiędzy grupami funduszy, przy czym w grupie BM dwa fundusze zaprzestały prowadzenia działalności pożyczkowej (Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA z siedzibą w Nidzicy i Agencja Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Żarnowcu), dwa fundusze przemieszczone zostały do grup o niższym kapitale pożyczkowym (z grup M do grupy BM w wyniku zwrotu środków do budżetu państwa fundusz prowadzony przez Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" z siedzibą w Radomiu i z grupy Ś do grupy M fundusz prowadzony przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce Zdrój), a dziewięć funduszy na skutek podwyższenia kapitału pożyczkowego do grup o wyższym kapitale, z tego: z grupy BM do grupy M został przemieszczony jeden fundusz (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Rzeszowie). Ta alokacja to przede wszystkim rezultat zasilenia kapitałowego uzyskanymi dochodami z działalności pożyczkowej. z grupy M do grupy Ś zostały przesunięte trzy fundusze pożyczkowe prowadzone przez Fundację Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapii, Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" i Warmińsko - Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Wszystkie wymienione zostały zasilone środkami z budżetu państwa. 7 z grupy Ś do grupy D zostało przemieszczonych pięć funduszy prowadzonych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego i Inicjatywę Mikro Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Wałbrzychu oraz Fundację Wspomagania Wsi i Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Przyczyny wzmocnienia kapitałowego każdego z wymienionych funduszy były różne: funduszu pożyczkowego Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w 7 Środki na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego, służące łagodzeniu problemów rynku pracy, będące częścią systemu wsparcia małych przedsiębiorstw budowanych w Polsce przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 181, poz ), w ramach realizacji zadań wynikających z dokumentu pt. Kierunki dla przedsiębiorczych na lata

17 rezultacie zasilenia w ramach przyznanych dotacji SPO WKP, Inicjatywy Mikrozwiększenia finansowania zewnętrznego w postaci kredytu i zasilenia w ramach SPO WKP, Funduszu Regionu Wałbrzyskiego - zasilenia kapitałowego środkami instytucji prowadzącej fundusz i płatnościami w ramach SPO WKP, Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego-zasilenia środkami pochodzącymi z samorządu i SPO WKP, Fundacji Wspomagania Wsi- zasilenia kapitałowego środkami instytucji prowadzącej fundusz. Żaden z funduszy z grupy D nie został alokowany do grupy BD. Wszystkie odnotowały dość istotny przyrost kapitału w 2008 r., przy czym największy (4,6 mln zł) dotyczył funduszu pożyczkowego prowadzonego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i był przede wszystkim efektem dokapitalizowania w ramach SPO WKP i przeznaczenia dochodów na działalność pożyczkową. Grupa BD od 2006 r. pozostaje bez zmian i obejmuje cztery największe fundusze pożyczkowe. Na koniec 2008 r., podobnie jak w latach najliczniejszą grupę stanowiły fundusze bardzo małe (tabela 6). Udział tej grupy w rynku funduszy pożyczkowych systematycznie maleje. Na koniec 2008 r. kapitały tej grupy stanowiły 3,2 % kapitału pożyczkowego wszystkich funduszy, a liczba i wartość udzielonych pożyczek wyniosły odpowiednio: 2,2% i 3,3% (rys. 7). Natomiast najmniej liczną grupę stanowiły fundusze bardzo duże (tabela 6), ale na tę grupę przypadało gros zgromadzonego kapitału pożyczkowego oraz udzielonego wsparcia finansowego przedsiębiorcom w postaci pożyczek (rys. 7). Według stanu na r. kapitał pożyczkowy tej grupy wynosił 341,8 mln zł i stanowił 36,1% kapitału pożyczkowego funduszy ogółem, a liczba i wartość udzielonych pożyczek wyniosły odpowiednio: 125,6 tys. sztuk (73,4 % ogólnej liczby pożyczek) i 1.470,5 mln zł (52,2% ogólnej wartości pożyczek). Wymienione wielkości świadczą o znacznej koncentracji w zakresie działalności funduszy pożyczkowych. W wyniku alokacji pięciu funduszy pożyczkowych z grupy Ś do grupy D nastąpiło istotne zwiększenie udziału grupy D w rynku funduszy pożyczkowych na koniec 2008 r. w porównaniu ze stanem na koniec 2007 r., przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału nie tylko grupy Ś, ale i pozostałych grup, w tym grupy BD (rys. 7). Udział grupy D w 2008 r. zwiększył się z 17,1% do 29,1% w kapitale pożyczkowym, z 4,8% do 16,8% w liczbie udzielonych pożyczek i z 10,2% do 23,2% w ich wartości. Na rys. 8 zaprezentowano aktywność wydzielonych grup funduszy pożyczkowych w 2008 r. ze względu na liczbę i wartość udzielonych pożyczek na tle wielkości posiadanego przez nie kapitału pożyczkowego na r. W 2008 r. największą aktywnością odznaczała się grupa funduszy bardzo dużych (grupa BD). Grupa ta udzieliła 13,1 tys. sztuk pożyczek (67,1% liczby pożyczek udzielonych przez wszystkie fundusze) o wartości 190,5 mln zł (43,5% wartości pożyczek wszystkich funduszy). 16

18 Wartość kapitału pożyczkowego w grupach na r. 30,3 122,7 176,5 275,2 341,8 grupa BM grupa M grupa Ś grupa D grupa BD 100% 80% 60% 40% mln zł 20% 0% Udział % kapitału pożyczkowego poszczególnych grup w kapitałe pożyczkowym ogółem 3,2% 13,0% 18,6% 29,1% 36,1% grupa BM grupa M grupa Ś grupa D grupa BD Wartość udzielonych pożyczek w grupach narastająco do r. 92,7 267,9 331,0 654, ,5 mln zł grupa BM grupa M grupa Ś grupa D grupa BD 100% 80% 60% 40% 20% 0% Udział % wartości pożyczek poszczególnych grup w wartości pożyczek ogółem 3,3% 9,5% 11,8% 23,2% 52,2% grupa BM grupa M grupa Ś grupa D grupa BD Liczba udzielonych pożyczek w grupach narastająco do r. 3,8 6,4 6,6 28,8 125,6 tys. sztuk grupa BM grupa M grupa Ś grupa D grupa BD 100% 80% 60% 40% 20% 0% Udział % liczby pożyczek poszczególnych grup w liczbie pożyczek ogółem 2,2% 3,8% 3,9% 16,8% 73,4% grupa BM grupa M grupa Ś grupa D grupa BD Rys. 7. Kapitał pożyczkowy na r. oraz liczba i wartość pożyczek wypłaconych od początku działalności do r. wg grup funduszy pożyczkowych 17

19 Wartość udzielonych pożyczek w grupach w 2008 r. 9,4 51,0 64,0 123,4 190,5 grupa BM grupa M grupa Ś grupa D grupa BD 100% 80% 60% 40% 20% 0% Udział % wartości pożyczek poszczególnych grup w wartości pożyczek ogółem 2,2% 11,6% 14,6% 28,2% 43,5% grupa BM grupa M grupa Ś grupa D grupa BD 0,233 0,892 1,121 4,222 13, mln zł Wartość kapitału pożyczkowego w grupach na r. 30,3 122,7 176,5 275,2 341,8 grupa BM grupa M grupa Ś grupa D grupa BD 100% 80% 60% 40% 20% 0% Udział % kapitału pożyczkowego poszczególnych grup w kapitałe pożyczkowym ogółem 3,2% 13,0% 18,6% 29,1% 36,1% grupa BM grupa M grupa Ś grupa D grupa BD Liczba udzielonych pożyczek w grupach w 2008 r. grupa BM grupa M grupa Ś grupa D grupa BD 100% 80% 60% 40% 20% 0% Udział % liczby pożyczek poszczególnych grup w liczbie pożyczek ogółem 1,2% 4,5% 5,7% 21,5% 67,1% grupa BM grupa M grupa Ś grupa D grupa BD Rys. 8. Kapitał pożyczkowy na r. oraz liczba i wartość pożyczek wypłaconych pożyczek w 2008 r. wg grup funduszy pożyczkowych tys. sztuk mln zł

20 Koncentrację działalności funduszy pożyczkowych mierzoną udziałem 5, 10 i 15 największych funduszy pod względem kapitału pożyczkowego przedstawiono na rys. 9. kapitał pożyczkowy 40,0% 55,4% 67,2% 5 największych funduszy 10 największych funduszy liczba pożyczek 15 najwiekszych funduszy 76,5% 82,1% 90,3% wartość pożyczek 56,5% 65,5% 76,1% Rys. 9. Udział 5, 10 i 15 największych funduszy pożyczkowych pod względem kapitału pożyczkowego w kapitale pożyczkowym funduszy ogółem na r. oraz liczbie i wartości udzielonych pożyczek od początku działalności do r. Przeciętną wartość udzielonych pożyczek narastająco do r. w poszczególnych grupach funduszy wydzielonych na podstawie kryterium kapitałowego zaprezentowano w tabeli 7. Niski poziom przeciętnej pożyczki ogółem (16,4 tys. zł) oraz w grupie funduszy bardzo dużych (11,7 tys. zł), to rezultat bardzo dużej liczby pożyczek wypłaconych przez Fundusz Mikro (69,8 % ogólnej liczby pożyczek) o niskiej przeciętnej ich wartości (7,9 tys. zł). Po wyłączeniu pożyczek Funduszu Mikro przeciętna wartość pożyczki wyniosła 36,1 tys. zł, a w grupie fundusze BD 84,5 tys. zł. Grupy funduszy Tabela 7 Przeciętna wartość pożyczek w grupach funduszy sklasyfikowanych według wartości zgromadzonego kapitału pożyczkowego na 31 grudnia w latach Udział grupy w ogólnej liczbie udzielonych pożyczek narastająco do: Pożyczki ogółem Przeciętna wartość pożyczek (w tys. zł) udzielonych narastająco do : Pożyczki bez Funduszu Mikro Pożyczki ogółem Pożyczki bez Funduszu Mikro Pożyczki ogółem Pożyczki bez Funduszu Mikro Pożyczki ogółem Pożyczki bez Funduszu Mikro Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 15,7 34,7 16,4 36,1 grupa BM 2,5% 8,6% 2,2% 7,3% 26,4 26,4 24,5 24,5 grupa M 3,7% 12,6% 3,8% 12,4% 39,1 39,1 41,7 41,7 grupa Ś 14,8% 50,4% 3,9% 12,8% 23,9 23,9 50,0 50,0 grupa D 4,8% 16,5% 16,8% 55,6% 33,2 33,2 22,7 22,7 grupa BD 74,1% 11,8% 73,4% 11,9% 11,4 84,7 11,7 84,5 Szczegółowe informacje o poszczególnych funduszach zostały zamieszczone w załącznikach umieszczonych na końcu niniejszego Raportu. 19

70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 32 tel. 091-312-92-16; fax 091-312-92-01; e-mail: psfp@psfp.org.pl; www.psfp.org.pl RAPORT.

70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 32 tel. 091-312-92-16; fax 091-312-92-01; e-mail: psfp@psfp.org.pl; www.psfp.org.pl RAPORT. 70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 32 tel. 091-312-92-16; fax 091-312-92-01; e-mail: psfp@psfp.org.pl; www.psfp.org.pl RAPORT Nr 10/2008 Fundusze Pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 32 tel. 091-312-92-16; fax 091-312-92-01; e-mail: psfp@psfp.org.pl; www.psfp.org.pl RAPORT.

70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 32 tel. 091-312-92-16; fax 091-312-92-01; e-mail: psfp@psfp.org.pl; www.psfp.org.pl RAPORT. 70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 32 tel. 091-312-92-16; fax 091-312-92-01; e-mail: psfp@psfp.org.pl; www.psfp.org.pl RAPORT Nr 12/2009 Fundusze Pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Załączniki:

Spis treści. Załączniki: Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Stan funduszy pożyczkowych w Polsce w 2004 roku... 3 1. Cel i metodologia badania... 3 2. Ogólna charakterystyka funduszy pożyczkowych... 4 3. Rozkład funduszy według

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Łączny kapitał pożyczkowy funduszy pożyczkowych (w mln zł) oraz dynamika zmian (w %) w latach 2011 2013 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 Kapitał pożyczkowy 1674,60 1983,10 2166,71 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Dostępne instrumenty wsparcia finansowego dla nowo powstałych Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Monika Szymańska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP Ekonomia Menedżerska 2011, nr 10, s. 41 58 Joanna Duda * Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP 1. Wprowadzenie Istnieje bezpośredni związek między sukcesem ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r.

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Wnioski przekazane przez banki kredytujące do BGK (art. 10 ust. 9) wg daty wypłaty wsparcia Limit dostępny Limit oczekujący Razem ROK Kwota

Bardziej szczegółowo

STAN I PERSPEKTYWA ROZWOJU POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W WOJ. MAŁOPOLSKIM

STAN I PERSPEKTYWA ROZWOJU POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W WOJ. MAŁOPOLSKIM MARIUSZ BOŁOZ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu STAN I PERSPEKTYWA ROZWOJU POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W WOJ. MAŁOPOLSKIM Abstract: Status and Perspective of Growth of Financial Intermediation

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006)

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Monika Dołowiec Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 września 2006 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

pozycji rynkowej napotyka na jedną

pozycji rynkowej napotyka na jedną STAN SYSTEMU POŻYCZKOWO-GWARANCYJNEGO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW szanse i wyzwania Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Warszawa 10. grudnia 2008 Sektor

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Iwona Czaplikowska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko Biała, 22 października 2009 r. Program

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Lista lokalizacji Punktów Konsultacyjnych (PK), świadczących bezpłatne usługi informacyjne dla MSP. Strona 1 z 5

Lista lokalizacji Punktów Konsultacyjnych (PK), świadczących bezpłatne usługi informacyjne dla MSP. Strona 1 z 5 1 19 ARLEG ARLEG Rataja 26 59-220 Legnica 0-76 862 27 77 862 35 22 862 09 68 arleg@arleg.com; pkd.legnica@arleg.com 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 - ARLEG Budowlanych 6a 67-200

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 179 10419 Poz. 1064 1064 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Rys. 4.2.1. Zmiany liczby pracujących w grupach miast w Polsce w latach 1995-2010

Rys. 4.2.1. Zmiany liczby pracujących w grupach miast w Polsce w latach 1995-2010 4.2. Grażyna Korzeniak, Dynamika rynku pracy, podmiotów gospodarczych, budżetów gmin, procesów inwestycyjnych, ochrony środowiska w małych i średnich miastach Polski w okresie 1995-2010 [w] Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, dn. 21.09.2011 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl Pożyczki i poręczenia na inwestycje realizowane przez K-PFP sp. z o.o. oraz TFPK sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków pochodzących z RPO WK-P na lata 2007-2013 z uwzględnieniem Inicjatywy JEREMIE Toruń

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Usługi Finansowe udzielanie poręczeń

Usługi Finansowe udzielanie poręczeń Usługi Finansowe udzielanie poręczeń Anna Szatkowska Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Toruń, 24 września 2013 r. Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu L.P. MIASTO PLACÓWKA (woj. lubelskie) 1 Biała Podlaska 21-500 Biała Podlaska, ul. Kąpielowa 9, tel. 083/ 342-58-53, e-mail: mikapzg@wp.pl (woj. podlaskie) 2 Białystok 3 Bielsko-Biała 15-660 Białystok ul.

Bardziej szczegółowo

Tab. 8.1. Zróżnicowanie podstawowych wskaźników rozwojowych w grupach miast w skali kraju i województw

Tab. 8.1. Zróżnicowanie podstawowych wskaźników rozwojowych w grupach miast w skali kraju i województw 8. Grażyna Korzeniak, Katarzyna Gorczyca, Policentryczność rozwoju systemu osadniczego z udziałem miast małych i średnich w kontekście procesów metropolizacji [w] Małe i średnie miasta w policentrycznym

Bardziej szczegółowo

InfoDług Kwota zaległych płatności w poszczególnych województwach Na koniec grudnia 2011 r. większość województw polskich przekroczyła 1 miliard złotych zaległości płatniczych, obecnie jest ich 13 z 16

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji ( )

Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji ( ) Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji (2010-2014) Opublikowany ranking Wspólnoty Sukces mijającej kadencji 2010-2014 stanowi

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2013 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin Budownictwo mieszkaniowe w województwie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce edycja 2015 Objaśnienia województw wg kodu TERYT 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie firmy technologiczny

Małe i średnie firmy technologiczny Małe i średnie firmy Kredyt technologiczny Nowe technologie to podstawa rozwoju mojej firmy. Poznaj możliwości sfinansowania Twojej inwestycji kredytem technologicznym i uzyskania premii ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

R U C H B U D O W L A N Y

R U C H B U D O W L A N Y , GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO R U C H B U D O W L A N Y w 214 roku Warszawa, luty 215 r. 1. Wprowadzenie Badania ruchu budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego są prowadzone już od 1995

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Pomoc de minimis w Polsce udzielona przedsiębiorcom w 2008 roku

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Pomoc de minimis w Polsce udzielona przedsiębiorcom w 2008 roku URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Pomoc de minimis w Polsce udzielona przedsiębiorcom w 2008 roku Spis treści 1. Wstęp...3 2. Podstawowe dane o udzielonej pomocy de minimis...4 3. Formy pomocy de

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo