Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010 Prezes Zarządu Tomasz Bogus Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Szymon Midera Piotr Gawron Michał Sobiech Warszawa, maj 2011 r.

2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 DZIAŁALNOŚĆ BANKU POCZTOWEGO S.A. W 2010 ROKU... 4 KLUCZOWE WYDARZENIA W BANKU POCZTOWEGO S.A. W 2010 ROKU... 4 UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA BANKU POCZTOWEGO S.A. W 2010 ROKU 6 PODSTAWOWE TRENDY W GOSPODARCE... 6 SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM... 7 OTOCZENIE REGULACYJNE... 8 SYTUACJA FINANSOWA BANKU POCZTOWEGO S.A. W 2010 ROKU... 9 ZMIANY POZYCJI BILANSU W 2010 ROKU... 9 Zmiany w aktywach Banku Pocztowego S.A. w 2010 roku... 9 Zmiany w pasywach Banku Pocztowego S.A. w 2010 roku RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK WYNIK Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT OGÓLNE KOSZTY ADMINISTRACYJNE WYNIK Z TYTUŁU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI WSKAŹNIKI FINANSOWE I EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA BANKU POCZTOWEGO S.A. W 2010 ROKU PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU ZA 2010 ROK WYNIKI LINII BIZNESOWYCH DZIAŁALNOŚĆ DETALICZNA BANKU POCZTOWEGO S.A. W 2010 ROKU BANKOWOŚĆ DETALICZNA BANKU POCZTOWEGO S.A BANKOWOŚĆ POCZTOWA BANKOWOŚĆ DETALICZNA W SIECI POCZTY BANKOWOŚĆ DETALICZNA W SIECI WŁASNEJ I KANAŁACH MOBILNYCH ZMIANY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ DZIAŁALNOŚĆ KORPORACYJNA BANKU POCZTOWEGO S.A. W 2010 ROKU OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OBSŁUGA MIESZKALNICTWA I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH OBSŁUGA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OBSŁUGA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW ROZLICZENIOWYCH OBSŁUGA POCZTY POLSKIEJ DZIAŁALNOŚĆ SKARBOWA BANKU POCZTOWEGO S.A. W 2010 ROKU Warszawa, maj 2011 r.

3 ZARZĄDZANIE GŁÓWNYMI RODZAJAMI RYZYKA W 2010 ROKU CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYZYKO KREDYTOWE RYZYKO PŁYNNOŚCI RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ RYZYKO WALUTOWE RYZYKO OPERACYJNE POZOSTAŁE RYZYKA ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE BANKU POCZTOWEGO S.A CENTRUM OPERACYJNE SP. Z O.O SPÓŁKA DYSTRYBUCYJNA SP. Z O.O ROZWÓJ ORGANIZACJI I INFRASTRUKTURY BANKU POCZTOWEGO S.A BUDŻET INWESTYCYJNY - PROJEKTY ROZWOJOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W BANKU POCZTOWYM S.A. W 2010 ROKU BANK POCZTOWY S.A. W ŚRODOWISKU DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA BANKU POCZTOWEGO S.A NAGRODY I WYRÓŻNIENIA BANKU POCZTOWEGO S.A ZMIANY STRUKTURY AKCJONARIATU W 2010 ROKU ZMIANY W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ BANKU POCZTOWEGO S.A CELE BANKU POCZTOWEGO S.A. NA ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. Strona 3 z 42

4 Działalność Banku Pocztowego S.A. w 2010 roku Kluczowe wydarzenia w Banku Pocztowego S.A. w 2010 roku Rok 2010 był dla Banku Pocztowego S.A. kolejnym okresem intensywnej pracy i dynamicznego rozwoju. Na koniec 2010 r. średnie aktywa pracujące Banku wyniosły 3,8 mld zł i wzrosły w porównaniu do grudnia 2009 roku o 626,6 mln zł tj. o 19,8 %. Szczególnie wysoką dynamikę odnotowały kredyty, które przyrosły o 40,6%, tj. o 726,7 mln zł do poziomu 2,5 mld zł. Wzrost aktywów został sfinansowany w głównej mierze wzrostem depozytów o 30,2 % do poziomu 3,4 mld zł. W 2010 roku Bank Pocztowy S.A. obchodził 20-lecie swojej działalności. W ciągu tych lat Bank zmienił się z banku rozliczeniowego w bank detaliczny/uniwersalny i przekonał do siebie ponad 813 tysięcy klientów detalicznych i 13 tysięcy klientów korporacyjnych. Strategia W 2010 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła Strategię Banku Pocztowego S.A. na lata Misją Banku jest prosta i dostępna bankowość. Do końca 2013 r. Bank przede wszystkim zamierza obsługiwać 1,5 mln klientów detalicznych oraz aspirować do pierwszej dwudziestki banków w Polsce pod względem wartości sumy bilansowej, kredytów oraz depozytów. W 2011 r. planowany jest debiut Banku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Listę celów strategicznych Banku uzupełnia program edukacji finansowej, skierowany szczególnie do segmentu nieubankowionych oraz działania w kierunku objęcia przez Bank funkcji głównego dostawcy usług bankowych i ubezpieczeniowych w Grupie Kapitałowej Poczty Polskiej. Grupa kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Istotnym wydarzeniem minionego roku w Banku Pocztowym S.A. było powołanie dwóch spółek zależnych: Centrum Operacyjnego Sp. z o.o. i Spółki dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o. W celu zwiększenia efektywności i optymalizacji kosztowej bankowych procesów back-office owych, Bank utworzył 20 maja 2010 r. spółkę Centrum Operacyjne Sp. z o.o., na podstawie Aktu założycielskiego Spółki. Celem Spółki - oprócz świadczenia na rzecz Banku Pocztowego S.A. wysokiej jakości, optymalnych kosztowo usług back-office - jest także pozyskiwanie dodatkowych przychodów z obsługi klientów zewnętrznych. W celu dywersyfikacji kanałów dystrybucji produktów i usług Banku oraz wsparcia dotychczasowych kanałów sprzedaży, Bank Pocztowy S.A. powołał 20 maja 2010 r. Spółkę dystrybucyjną Sp. z o.o. na podstawie Aktu założycielskiego Spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. Strona 4 z 42

5 Rozbudowa sieci własnej Projektem o znaczeniu strategicznym było uruchomienie w ramach pilotażu sieci 20 Mikrooddziałów, punktów wyodrębnionych w placówkach pocztowych, posiadających pełną dostępność do baz, systemów i aplikacji bankowych, obsługiwanych przez pracowników Banku Pocztowego S.A. Projekt Mikrooddziałów to jeden z pomysłów na dynamiczny wzrost sprzedaży produktów detalicznych Banku Pocztowego S.A. poprzez wzmocnienie wiodącej roli kanału pocztowego. Ponadto Bank Pocztowy S.A. rozpoczął rewitalizację sieci własnej. Edukacja finansowa W 2010 roku Bank Pocztowy S.A. zainicjował szereg działań związanych z edukacją finansową misją społeczną, jaką zgodnie ze Strategią chce realizować. Rozpoczął współpracę w tym zakresie z wydawcami najchętniej czytanych przez grupę docelową tytułów prasowych. Wraz z dziennikiem Fakt został przygotowany cykl artykułów dotyczących korzystania z produktów bankowych. Na wybranych Uniwersytetach Trzeciego Wieku eksperci z Banku Pocztowego S.A. przeprowadzili cykl wykładów w ramach akcji Finanse w praktyce, czyli bankowość od kuchni. Relacje z tych spotkań zostały opublikowane na łamach dodatku do SuperExpressu - Super Senior. Kolejnym sposobem na edukację klientów do tej pory niekorzystających z usług banków było uruchomienie bloga. Na stronie internetowej Banku Pocztowego S.A. pojawiły się też video przewodniki proste i przejrzyste filmy instruktażowe dotyczące korzystania z bankowości. Bank Pocztowy S.A. przez cały rok był widoczny w mediach w ramach prowadzonych kampanii aktywnie promowane były przede wszystkim bezpłatne rachunki osobiste Pocztowe Konto Standard i Pocztowe Konto Nestor. Konta Banku Pocztowego S.A. z wyróżnieniami Zmiany w ofercie znalazły uznanie wśród specjalistów. W 2010 roku Pocztowe Konto Nestor zostało uznane za najlepszy rachunek dla seniorów według Rzeczpospolitej, Polska The Times oraz Dziennika Gazety Prawnej. Najlepszym kontem dla klientów tradycyjnych, korzystających z usług w oddziale lub przez telefon zostało Pocztowe Konto Standard ( Polska The Times ). Rachunek ten znalazł się również w czołówce rankingu kont tradycyjnych, przeprowadzonym przez Gazetę Wyborczą. Pocztowe Konto Nestor zostało uhonorowane Laurem Klienta (Odkrycie Roku 2010), będącym wyróżnieniem przyznawanym przez klientów. Nowości w ofercie W minionym roku Bank Pocztowy S.A. uzupełnił swoją ofertę produktową proponując klientom wszystkie podstawowe i najważniejsze usługi bankowe. Już na początku 2010 r. Bank Pocztowy S.A., realizując misję prostej i dostępnej bankowości, zniósł opłatę za prowadzenie rachunków osobistych Pocztowe Konto Standard i Nestor. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. Strona 5 z 42

6 W grudniu 2010 r. wprowadzono do oferty Pocztową Kartę Kredytową z wygodnym mechanizmem spłaty kredytu w stałych ratach. Dodatkowo, w ramach programu Premia za zakupy, klienci otrzymują zwrot 1% kwoty wydatków bezgotówkowych dokonanych kartą. Wszystkie karty płatnicze wydawane oraz wznawiane przez Bank Pocztowy S.A. od października 2010 r. posiadają mikroprocesor oraz umożliwiają dokonywanie płatności zbliżeniowych Visa paywave. Klienci korzystający z kart Visa Banku Pocztowego S.A. mogą także bezpłatnie korzystać z usługi Visa cash back. W obszarze bankowości elektronicznej poprzez portal internetowy Pocztowy24 klienci mogą obsługiwać kredyty detaliczne a także autoryzować wykonywane operacje specjalnym kodem SMS. W obszarze bankowości korporacyjnej rok 2010 był czasem pozyskiwania klientów z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz tworzenia dla nich przejrzystej i atrakcyjnej cenowo oferty produktowej. W ofercie Banku Pocztowego S.A. dla klientów instytucjonalnych pojawił się kredyt konsolidacyjny oraz Pocztowy Biznes Ekspres nieodnawialny kredyt obrotowy lub kredyt w rachunku bieżącym. Ofertę depozytową uzupełniono o Konto Oszczędnościowe Biznes oraz Lokatę Dynamiczną. Bank wzbogacił ofertę o kredyt konsolidacyjny oraz 6-miesieczną lokatę z dzienną kapitalizacją odsetek. Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania Banku Pocztowego S.A. w 2010 roku Podstawowe trendy w gospodarce W 2010 roku Produkt Krajowy Brutto (PKB) w cenach stałych zwiększył się o 3,8% r/r. Głównym czynnikiem wzrostu PKB w Polsce była konsumpcja prywatna, której kontrybucja wyniosła 1,9 pp., oraz akumulacja brutto, której wkład wyniósł 1,7 pp., podczas gdy wkład eksportu netto był ujemny i wyniósł -0,5 pp. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2010 roku wyniosła 12,3% i była wyższa niż w grudniu 2009 roku (12,1%). W grudniu 2010 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,4% r/r, a przeciętne nominalne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło zł i było o 5,4% wyższe niż przed rokiem. W 2010 roku średnioroczna inflacja konsumentów (CPI) wyniosła 2,6% wobec 3,5% w 2009 roku, a w grudniu inflacja wyniosła 3,1% r/r. Ceny producentów (PPI) wzrosły przeciętnie o 2,1%. W 2010 roku Rada Polityki Pieniężnej utrzymała główne stopy procentowe bez zmian (stopa referencyjna przez cały rok wynosiła 3,5%), natomiast 31 grudnia 2010 roku stopa rezerw obowiązkowych wzrosła z 3,0% do 3,5%. Stabilne stopy RPP przełożyły się na stabilność stóp rynkowych na krótkim końcu, podczas gdy rentowności na długim końcu obniżyły się w stosunku do poziomów w grudniu 2009 roku. Wibor 3M poruszał się w przedziale 3,7% - 4,4% i zakończył rok na poziomie 3,96% (4,0% na koniec 2009 roku). Rentowność dwuletnich obligacji benchmarkowych wyniosła 5,2% na koniec 2010 roku, zaś rentowność obligacji pięcioletnich poruszała się w przedziale 5,0% - 5,9% i na koniec roku wyniosła 5,5% (spadek z 5,9% na koniec grudnia 2009 roku). Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. Strona 6 z 42

7 W trakcie 2010 roku pogłębiły się deficyty na rachunku obrotów bieżących oraz budżetowy. Deficyt na rachunku obrotów bieżących w 2010 roku wyniósł 48 mld zł (12 mld EUR), osiągając 3,4% w relacji do PKB. Deficyt budżetowy osiągnął natomiast 44,5 mld zł, co stanowiło 85% planowanego deficytu i równowartość 3,2% PKB. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wg ESA 95 wyniósł w 2010 r. 111,2 mld zł, co stanowiło 7,9% PKB. Zadłużenie sektora finansów publicznych w 2010 roku stanowiło 55,0% PKB. Tabela 1. Wskaźniki ekonomiczne Wskaźniki ekonomiczne PKB (YoY) 3,8% 1,7% Deficyt na rachunku bieżącym (% PKB) 3,4% 2,1% Deficyt sektora finansów publicznych (% PKB) 7,9% 7,3% Dług publiczny (% PKB) 55,0% 50,9% Zadłużenie zagraniczne (% PKB) 65,4% 59,6% Inflacja (średnioroczna) 2,6% 3,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec roku) 12,3% 12,1% Depozyty i inne zobowiązania (mld zł, koniec roku) 691,2 634,4 - osób prywatnych 394,7 357,3 - podmiotów gospodarujących i budżetu 296,5 277,1 Należności (mld zł, koniec roku) 775,0 710,0 USD/PLN (kurs średni/kurs ostatni) 3,01/2,96 3,11/2,86 EUR/PLN (kurs średni/kurs ostatni) 3,99/3,96 4,32/4,10 CHF/PLN (kurs średni/kurs ostatni) 2,89/3,17 2,86/2,77 Stopa redyskonta weksli (%, koniec roku) 3,75% 3,75% Stopa referencyjna (%, koniec roku) 3,50% 3,50% Stopa lombardowa (%, koniec roku) 5,00% 5,00% Sytuacja w sektorze bankowym Na koniec 2010 roku ogólna wartość depozytów w systemie bankowym wyniosła 691 mld zł i była o 9% wyższa niż przed rokiem. Depozyty ogółem w relacji do PKB wzrosły do 48,9% z 47,2% w grudniu 2009 roku. Depozyty osób prywatnych wzrosły o 10,4% r/r (o 37 mld zł) do 395 mld zł i na koniec roku stanowiły 57% depozytów ogółem, podczas gdy depozyty podmiotów gospodarczych i budżetu wzrosły o 7% (o 19 mld zł) do 297 mld zł. Wartość udzielonych kredytów zwiększyła się w ciągu roku o 9% do 757 mld zł (wzrost o 61 mld zł). Na koniec roku udział kredytów w relacji do PKB wzrósł do 53,6% z 51,8% na koniec poprzedniego roku. Kredyty dla osób prywatnych w ciągu roku wzrosły o 14,8% do 415 mld zł i stanowiły 54% kredytów ogółem. Kredyty udzielone podmiotom gospodarczym i budżetowi zwiększyły się o 3,3% (o 11 mld zł) do 360 mld zł. Udział należności walutowych w należnościach ogółem wzrósł do 31% z 30% na koniec 2009 roku, w tym dla osób prywatnych odpowiednio do 43% z 41%. Wartość należności zagrożonych wzrosła w ciągu roku do 61,3 mld zł, przez co udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytów ogółem (NPL) zwiększył się do 7,8% z 7,1% na koniec 2009 roku. Średnie oprocentowanie nowych umów dotyczących depozytów złotowych dla gospodarstw domowych wyniosło 3,7% w 2010 roku, wobec 4,6% rok wcześniej. W przypadku nowych depozytów przedsiębiorstw przeciętne oprocentowanie wyniosło 3,0% wobec 3,4% przed rokiem. Przeciętne oprocentowanie nowych kredytów udzielanych gospodarstwom domowym w 2010 r. wyniosło 11,5% (wobec 13% w 2009 roku), natomiast w przypadku przedsiębiorstw 6,3% (spadek z 6,7% w 2009 roku). Zainteresowanie przedsiębiorstw kredytem bankowym było niskie, zaś odsetek zaakceptowanych wniosków kredytowych był relatywnie wysoki, co świadczyło o dobrej dostępności do kredytu. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. Strona 7 z 42

8 W 2010 roku wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 11,7 mld zł i był o 41% wyższy niż przed rokiem. Na koniec 2010 roku według danych szacunkowych Bank Pocztowy S.A. zajmował 25 pozycję na rynku pod względem depozytów, 28 pozycję pod względem kredytów i 29 pozycję pod względem sumy bilansowej. Otoczenie regulacyjne W 2010 roku sytuacja finansowa i organizacyjna Banku Pocztowego S.A. podlegała wprowadzonym na rynku nowym regulacjom prawnym: nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2009 roku, Nr 166, poz. 1377), na mocy której banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i firmy leasingowe wprowadziły nowe, zaostrzone procedury mające na celu przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, co wymagało poniesienia przez banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne kosztów dostosowawczych, uchwała nr 52/2010 KNF z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (Dz.Urz. KNF Nr 2, poz. 12) mająca na celu ograniczenie akumulowania ryzyka w bankach, uchwała nr 53/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie nowelizacji Rekomendacji I dotyczącej ryzyka walutowego w bankach (Dz.Urz. KNF Nr 2, poz. 13), która nałożyła na banki nowe obowiązki wobec klientów, mając na celu ograniczenie ryzyka związanego z zawieraniem walutowych transakcji kredytowych oraz usprawnienie zarządzania ryzykiem walutowym w bankach, uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 roku wprowadzająca zmiany w zakresie wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (Dz.Urz. KNF Nr 2, poz. 11), uchwała nr 134/2010 KNF z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie Rekomendacji A dotyczącej zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych, wprowadzająca zmiany w zakresie monitorowania i kontroli ryzyka (zwłaszcza kredytowego), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków (o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) oraz banków powierniczych (Dz.U. Nr 204, poz. 1577), nakładające od roku na banki, domy maklerskie i fundusze inwestycyjne nowe obowiązki informacyjne wobec klientów. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. Strona 8 z 42

9 Sytuacja finansowa Banku Pocztowego S.A. w 2010 roku Zmiany pozycji bilansu w 2010 roku Zmiany w aktywach Banku Pocztowego S.A. w 2010 roku Suma bilansowa Banku Pocztowego S.A. na roku wyniosła 4,2 mld zł i ukształtowała się na poziomie wyższym o 280,3 mln zł (7,2% r/r) od roku. Tabela 2. Główne pozycje bilansu Banku Pocztowego S.A. (w tys. zł) Wyszczególnienie Udział (2010) Udział (2009) Zmiana w tys. zł Zmiana w % Kasa, środki w Banku Centralnym ,5% ,3% ,6% Należności od innych banków ,9% ,3% ,8% Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,8% ,7% ,4% Papiery wartościowe ,4% ,4% ,9% Majątek trwały netto ,7% ,8% 212 0,3% Pozostałe aktywa ,7% ,5% ,5% Suma aktywów ,0% ,0% ,2% Zobowiązania wobec Banku Centralnego 17 0,0% 39 0,0% ,4% Zobowiązania wobec innych banków ,1% ,1% ,6% Zobowiązania wobec klientów ,5% ,3% ,4% Pozostałe zobowiązania ,4% ,3% ,6% Suma zobowiązań ,9% ,7% ,4% Kapitał własny ogółem ,1% ,3% ,7% Suma zobowiązań i kapitału własnego ,0% ,0% ,2% Na koniec 2010 r. średnie aktywa pracujące Banku Pocztowego S.A. wyniosły 3,8 mld zł i wzrosły w porównaniu do 2009 roku o 626,6 mln zł tj. o 19,8 %. Zmiany skali działalności Banku Pocztowego S.A. w 2010 r. były w przeważającej mierze wynikiem wysokiej dynamiki średniomiesięcznego wolumenu kredytów. W efekcie dynamicznego wzrostu salda kredytów w 2010 roku uzyskały najwyższy udział w portfelu aktywów pracujących, wzrost o 9,9 pp., tj. z 56,5% w 2009 r. do 66,4% w 2010 r. Tabela 3. Kredyty i pożyczki udzielone klientom Banku Pocztowego S.A. (w tys. zł) Wyszczególnienie Struktura (2010) Struktura (2009) Zmiana w tys. zł Zmiana w % Kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom ,0% ,0% ,1% W rachunku bieżącym od klientów ,2% ,2% ,9% Kredyty i pożyczki terminowe ,5% ,4% ,6% osoby fizyczne ,0% ,3% ,5% kredyty konsumpcyjne ,8% ,8% ,6% kredyty na nieruchomosci ,1% ,5% ,6% kredyty w rachunku karty kredytowej 70 0,0% 0 0,0% 70 - klienci korporacyjni (instytucjonalni) ,5% ,0% ,8% instytucje samorządowe ,0% ,1% ,7% Odsetki ,4% ,4% ,6% Odpisy z tytułu utraty wartości należności ,0% Kredyty i pożyczki netto ,4% Saldo średnie kredytów ogółem w relacji do analogicznego okresu 2009 roku zwiększyło się o 40,6%, wartościowo o 726,7 mln zł i w grudniu 2010 roku osiągnęło poziom 2 515,4 mln zł. W obszarze klientów instytucjonalnych saldo średnie kredytów wzrosło o 86,4 mln zł do wysokości 544,0 mln zł na r. Średni wolumen kredytów instytucji samorządowych na koniec roku wyniósł 353,9 mln zł i był wyższy o 81,1 mln zł głównie w efekcie pozyskania nowych kredytów inwestycyjnych (133,9 %r/r). Średnie saldo kredytów detalicznych zwiększyło się o 52,8% (o 559,2 mln zł) w relacji do salda średniego z grudnia 2009 r. i osiągnęło na koniec 2010 roku poziom 1 617,5 mln zł. Na wzrost wolumenu kredytów Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. Strona 9 z 42

10 w obszarze detalicznym miał wpływ przyrost średniego salda kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych (o 166,4%) do poziomu 787,9 mln zł oraz kredytów gotówkowych (o 143,5%) do poziomu 795,4 mln zł. Zmiany w pasywach Banku Pocztowego S.A. w 2010 roku Saldo zobowiązań wobec klientów wg stanu na dzień r. wyniosło 3,8 mld zł i było wyższe o 16,4% w relacji do stanu na r. W strukturze rodzajowej zobowiązań wobec klientów główną pozycję stanowią zobowiązania klientów indywidualnych (52,8%), których udział w stosunku do poprzedniego roku wzrósł o 12,4 pp. Bilansowe saldo zobowiązań klientów korporacyjnych i sektora budżetowego zmniejszyło się w relacji do 2009 roku, z wyjątkiem salda rachunków bieżących klientów korporacyjnych o 72,6 mln zł (30,8% r/r) oraz depozytów terminowych klientów sektora budżetowego o 7,2 mln zł (8,4% r/r). Tabela 4. Zobowiązania wobec klientów Banku Pocztowego S.A. (w tys. zł) (w tys. zł) Wyszczególnienie Struktura (2010) Struktura (2009) Zmiana w tys. zł Zmiana w % Zobowiązania wobec klientów ,0% ,0% ,4% Podmioty finansowe inne niż banki ,0% ,8% ,0% Rachunki bieżące ,3% ,1% ,4% Depozyty terminowe ,6% ,6% ,9% Inne zobowiązania 191 0,0% 13 0,0% ,2% Klienci korporacyjni ,8% ,2% ,2% Rachunki bieżące ,2% ,3% ,8% Depozyty terminowe ,5% ,6% ,5% Inne zobowiązania ,1% ,2% ,0% Klienci indywidualni ,8% ,4% ,2% Rachunki bieżące ,1% ,2% ,7% Depozyty terminowe ,3% ,7% ,9% Inne zobowiązania ,4% ,4% ,2% Klienci sektora budżetowego ,5% ,7% ,8% Rachunki bieżące ,0% ,0% ,8% Depozyty terminowe ,5% ,6% ,4% Inne zobowiązania 50 0,0% 46 0,0% 4 8,7% Saldo średnie depozytów ogółem osiągnęło w grudniu 2010 roku poziom ponad 3 446,2 mln zł i było wyższe o 799,4 mln zł w porównaniu do grudnia 2009 roku. Udział zobowiązań bieżących utrzymywał się na stabilnym poziomie 48,6% wobec 45,4% w 2009 roku. Wysokim tempem wzrostu na poziomie 51,7% r/r charakteryzowały się depozyty bieżące detaliczne z uwagi na dynamiczny przyrost (82,1% r/r) średniego salda Kont Oszczędnościowych (NKO) do poziomu 837,0 mln zł w grudniu 2010 r. wobec 459,7 mln zł w grudniu 2009 r. Dynamiczny przyrost (62,7% r/r) lokat terminowych osób fizycznych spowodowany był w głównej mierze wprowadzeniem w I kwartale 2010 roku atrakcyjnej rynkowo oferty lokaty 6-miesięcznej o oprocentowaniu na poziomie 5%. Udział zobowiązań terminowych w strukturze depozytów ogółem obniżył się o 3,2 pp. do poziomu 51,4%, na skutek spadku salda depozytów korporacyjnych o 26,3 mln zł r/r. Tabela 5. Kapitały własne Banku Pocztowego S.A. (w tys. zł) Wyszczególnienie Udział (2010) Udział (2009) Zmiana w tys. zł Zmiana w % Kapitały własne ,0% ,0% ,7% Kapitał podstawowy ,0% ,5% 0 0,0% Kapitał zapasowy ,1% ,6% 0 0,0% Kapitał z aktualizacji wyceny 970 0,3% ,8% ,4% Pozostałe kapitały rezerwowe ,5% ,4% ,1% Zyski zatrzymane/niepokryte straty ,1% ,7% ,9% Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. Strona 10 z 42

11 Kapitały własne Banku Pocztowego S.A. wzrosły o 4,7% w ujęciu rocznym, przede wszystkim na skutek przeniesienia całości zysku wygenerowanego w 2009 r. na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej. Rachunek zysków i strat W 2010 roku Bank Pocztowy S.A. wypracował wynik brutto w wysokości 17,5 mln zł, tj. o 9,4 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie 2009 roku. Wynik netto wyniósł 14,4 mln zł i był o 8,5 mln zł wyższy w porównaniu do wyniku uzyskanego w 2009 roku. Tabela 6. Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Banku Pocztowego S.A. (w tys. zł) Wyszczególnienie Zmiana w tys. zł Zmiana w % Wynik na działalności bankowej ,2% Wynik z tytułu odsetek ,8% Wynik z tytułu prowizji ,1% Wynik na instrumentach finansowych ,7% Wynik na działalności inwestycyjnej ,7% Wynik na pozost. przychodach i kosztach operacyjnych ,9% Ogólne koszty administracyjne ,7% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości ,4% Zysk brutto ,5% Podatek dochodowy ,4% Zysk netto ,4% Wynik na działalności bankowej w 2010 roku wyniósł 221,1 mln zł, osiągając porównywalny poziom do roku poprzedniego. Wynik z tytułu odsetek Uzyskany w 2010 r. wynik z tytułu odsetek był wyższy o 14,6 mln zł, tj. 10,8 % niż w roku ubiegłym. Głównym generatorem wzrostu wyniku odsetkowego był przyrost przychodów odsetkowych z tytułu należności od klientów o 50,6 mln zł (40,0% r/r) głównie od kredytów i pożyczek osób fizycznych o 35,1 mln zł, stanowiący 72,1% przyrostu przychodów z odsetek Banku. Tabela 7. Przychody i koszty odsetkowe Banku Pocztowego S.A. (w tys. zł) Wyszczególnienie Zmiana w tys. zł Zmiana w % Przychody z tytułu odsetek ,0% Przychody z tytułu należności od banków ,3% Przychody z tytułu należności od klientów, w tym: ,0% Od kredytów w rachunku bieżącym ,3% Od kredytów i pożyczek terminowych ,6% osoby fizyczne ,3% klienci korporacyjni (instytucjonalni) ,5% instytucje samorządowe ,5% Przychody z tytułu instrumentów finansowych, w tym: ,3% dostępne do sprzedaży ,8% utrzymywane do terminu zapadalności Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów ,4% sektora finansowego ,3% od rachunków bieżących ,0% od depozytów terminowych ,2% sektora niefinansowego ,6% od rachunków bieżących ,9% od depozytów terminowych ,5% sektora budżetowego ,6% od rachunków bieżących ,5% od depozytów terminowych ,6% Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. Strona 11 z 42

12 Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów wzrosły o 50,4% r/r do poziomu 101,7 mln zł na koniec 2010 roku. Koszty wobec klientów sektora niefinansowego przyrosły o 33,0 mln zł (56,6% r/r). Wzrost kosztów odsetkowych sektora niefinansowego na rachunkach bieżących wyniósł 16,1 mln zł (97,9% r/r) głównie w efekcie wysokiej dynamiki tych środków. Wyższe koszty odsetkowe depozytów terminowych wynikały przede wszystkim z podwyżki oprocentowania lokat terminowych bankowości detalicznej. Wynik z tytułu prowizji i opłat Uzyskany w 2010 roku wynik z tytułu prowizji był o 24,6 mln zł niższy niż w roku ubiegłym, głównie na skutek spadku przychodów tytułu prowizji i opłat o 21,7 mln zł. Przychody z prowizji wyniosły w 2010 r. 80,7 mln zł i w porównaniu z 2009 rokiem były niższe o 21,2 % głównie w efekcie spadku przychodów z tytułu: operacji rozliczeniowych oraz operacji gotówkowych o 14,8 mln zł (-20,1%), w tym głównie operacji rozliczeniowych dotyczących przelewów i świadczeń ZUS o 10,1 mln zł (-28,1% r/r), obsługi rachunków bankowych o 10,6 mln zł (-61,1% r/r) w efekcie zniesienia przychodów z prowizji i opłat z tytułu prowadzenia rachunków. Koszty prowizyjne wzrosły o 13,8 % głównie przez wyższe koszty z tytułu obsługi rachunków bieżących i lokat terminowych oraz koszty sprzedaży produktów bankowych. Tabela 8. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat Banku Pocztowego S.A. (w tys. zł) Wyszczególnienie Zmiana w tys. zł Zmiana w % Przychody z tytułu prowizji i opłat ,2% udzielonych kredytów i pożyczek ,6% operacji rozliczeniowych oraz operacji gotówkowych ,1% zobowiązań gwarancyjnych ,6% kart płatniczych i kredytowych ,3% obsługi rachunków bankowych ,1% sprzedaży produktów ubezpieczeniowych obsługi Funduszy Inwestycyjnych ,1% pozostałe ,6% Koszty z tytułu prowizji i opłat ,8% obsługi rachunków bieżących i lokat terminowych ,4% obsługi kart płatniczych, wypłat w bankomatach i POS-ach ,3% obsługi kasowej świadczonej na rzecz Banku ,9% sprzedaży produktów bankowych pozostałych usług ,4% Udział wyniku prowizyjnego w wyniku na działalności bankowej na koniec 2010 r. wyniósł 25,8% i w relacji do grudnia 2009 r. był niższy o 11,1 pp. Ogólne koszty administracyjne W 2010 roku koszty administracyjne z amortyzacją osiągnęły poziom 195,6 mln zł tj. o 9,7 % wyższy niż w roku poprzednim. Wartościowo wzrost kosztów wyniósł 17,2 mln zł. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. Strona 12 z 42

13 Tabela 9. Ogólne koszty administracyjne Banku Pocztowego S.A. (w tys. zł) Wyszczególnienie Struktura (2010) Struktura (2009) Zmiana w tys. zł Zmiana w % Koszty administracyjne z amortyzacją ,0% ,0% ,7% Koszty osobowe ,9% ,9% ,0% Wynagrodzenia ,9% ,1% ,1% Narzuty na wynagrodzenia ,3% ,2% ,3% Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,7% ,7% ,1% Koszty rzeczowe ,2% ,9% ,5% Inne świadczenia na rzecz pracowników ,4% ,5% 297 6,8% Materiały ,5% ,0% ,9% Koszty usług obcych, w tym : ,7% ,1% ,2% Koszty usług telekomunikacyjnych ,0% ,0% ,6% Koszty usług związanych z rozliczeniami bankowymi ,7% ,6% ,5% Koszty usług transpotrowych ,1% ,3% 1 0,0% Koszty remontów i napraw ,8% ,9% ,1% Koszty doradztwa i audytu, obsługi prawnej ,3% ,2% ,5% Koszty serwisu oprogramowania, usług informatycznych ,3% ,6% 537 4,6% Koszty outsorcingu czynności back-officowych ,0% ,7% ,9% Koszty usług komunalnych, ochrona i monitoring ,2% ,5% 17 0,4% Pozostałe ,3% ,3% 220 9,7% Koszty ubezpieczeń, czynszów dzierżawy ,8% ,2% ,9% Koszty promocji i reklamy ,0% ,3% ,3% Pozostałe koszty rzeczowe 919 0,5% 612 0,3% ,2% Podatki i opłaty ,0% ,2% ,4% Koszty ponoszone na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 690 0,4% 456 0,3% ,3% Amortyzacja, w tym ,0% ,2% 955 6,5% Amortyzacja środków trwałych ,9% ,2% ,7% Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych ,0% ,0% ,0% Poziom kosztów administracyjnych wynikał ze wzrostu: kosztów rzeczowych o 10,9 mln zł (12,5% r/r), posiadających wysoki (50,2%) udział w kosztach ogółem. W strukturze kosztów rzeczowych w 2010 roku największy udział miały koszty usług obcych (27,7%), których roczny przyrost wyniósł 4,1 mln zł. Najważniejsze wartościowo pozycje kosztów usług obcych stanowią koszty: usług informatycznych, telekomunikacyjnych, koszty związane z rozliczeniami bankowymi oraz koszty outsorcingu czynności back-officowych. Znaczące były również udziały kosztów marketingowych, których roczny przyrost wyniósł 6,1 mln zł, kosztów osobowych o 5,4 mln zł, (7,0% r/r), kosztów amortyzacji o 1,0 mln zł, (6,5% r/r). Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości ukształtował się na poziomie minus 9,7 mln zł, poprawił się o 24,1 mln zł wobec wyniku z 2009 roku, głównie w efekcie wyższego o 24,5 mln zł wyniku na kredytach konsumpcyjnych osób fizycznych. Tabela 10. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących wartość Banku Pocztowego S.A. (w tys. zł) Wyszczególnienie Zmiana w tys. zł Kredyty i pozyczki udzielone klientom Kredyty w rachunku bieżącym od klientów Kredyty i pożyczki terminowe osoby fizyczne kredyty konsumpcyjne kredyty na nieruchomosci klienci korporacyjni (instytucjonalni) instytucje samorządowe Odsetki Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. Strona 13 z 42

14 Na wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości złożyły się: wynik z tytułu odpisów aktualizujących na kredytach terminowych osób fizycznych w wysokości minus 4,3 mln zł (plus 9,0 mln zł na należności bez przesłanki utraty wartości i minus 13,3 mln zł na należności z przesłanką utratą wartości), wynik z tytułu odpisów aktualizujących na kredytach klientów instytucjonalnych w wysokości minus 5,5 mln zł (minus 2,4 mln zł na należności bez przesłanki utraty wartości i minus 3,1 mln zł na należności z przesłanką z utratą wartości), wynik z tytułu odpisów aktualizujących na kredytach w rachunku bieżącym od klientów w wysokości minus 0,2 mln zł, na kredytach dla instytucji samorządowych w wysokości minus 0,1 mln zł, wynik na odsetkach w wysokości plus 0,4 mln zł. Wskaźniki finansowe i efektywności działania Banku Pocztowego S.A. w 2010 roku Wskaźnik rentowności aktywów (ROA netto) zwiększył się o 0,18 pp. w efekcie wysokiego przyrostu zysku netto (143,4% r/r), przy wzroście średniorocznego poziomu aktywów o 26,4% r/r. Wskaźnik rentowności kapitałów (ROE netto) wzrósł o 2,90 pp. w efekcie wyższego przyrostu zysku netto od przyrostu średniorocznych kapitałów (9,4% r/r). Tabela 11. Podstawowe wskaźniki finansowe i efektywności działania Banku Pocztowego S.A. Podstawowe wskaźniki Banku Pocztowego S.A.* Wyszczególnienie Zmiana Wskaźnik zwrotu kapitału (ROE netto) 5,27% 2,37% 2,90pp. Wskaźnik zwrotu aktywów (ROA netto) 0,38% 0,20% 0,18pp. Koszty z amortyzacją / WNDB (C/I) 88,47% 80,52% 7,95pp. Marża odsetkowa netto (średnia) 3,63% 4,16% -0,53pp. Marża prowizyjna (średnia) 1,86% 3,16% -1,29pp. NPL 7,37% 7,33% 0,04pp. * w ujęciu zarządczym Wskaźniki ROE i ROA liczone w relacji do średniorocznych stanów kapitałów własnych i aktywów Marża odsetkowa i prowizyjna do średniorocznego stanu aktywów Marża odsetkowa netto (średnia) w 2010 r. osiągnęła poziom 3,63% i była o 0,53 pp. niższa niż w poprzednim roku, co wynikało w głównej mierze z wyższej kosztowości lokat terminowych bankowości detalicznej oraz obniżenia dochodowości kredytów detalicznych. Marża prowizyjna obniżyła się z poziomu 3,16% w 2009 r. do 1,86% w 2010 roku w wyniku ujemnej dynamiki wyniku z prowizji (74,7% r/r), w wyniku nie pobierania opłat za prowadzenie rachunków osobistych Pocztowe Konto Standard i Nestor oraz obniżenia przychodów z tytułu usług rozliczeniowych. Wskaźnik C/I (z amortyzacją) na koniec 2010 r. wyniósł 88,47% i ukształtował się na poziomie o 7,95 pp. wyższym niż w poprzednim roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. Strona 14 z 42

15 Na tle grupy rówieśniczej 1 Bank Pocztowy S.A. posiada przewagę w zakresie poziomu generowanej marży odsetkowej i marży prowizyjnej. Bank znacząco poprawił swoją pozycję w grupie rówieśniczej pod względem jakości portfela kredytowego biorąc pod uwagę przeterminowania ponad 90 dni. Istotnie wzmocnił udział depozytów terminowych w strukturze pasywów. Duży dystans w porównaniu do grupy rówieśniczej wystąpił w obszarze kosztów działania w relacji do skali działalności. Propozycja podziału zysku za 2010 rok Propozycja podziału zysku, zgodna z Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem Banku Pocztowego S.A. zakłada: przeniesienie zysku za 2010 roku w kwocie 7,0 mln zł na fundusz ogólnego ryzyka, przeniesienie zysku za 2010 roku w kwocie 7,4 mln zł na kapitał rezerwowy, przeniesienie zysku lat ubiegłych w kwocie 9,4 mln zł w całości na kapitał rezerwowy. Wyniki linii biznesowych Kontynuacja wzrostu średnich sald produktów w 2010 roku w obszarze detalicznym pozwoliła zachować korzystną strukturę generowania wyników Banku Pocztowego S.A. uzyskaną w 2009 roku. W strukturze średnich sald produktów ogółem według linii biznesowych saldo produktów obszaru bankowości detalicznej posiada dominującą pozycję z udziałem na koniec 2010 roku wynoszącym 60,7% (+ 7,8 pp. r/r). Obszar detaliczny zwiększył sumę produktową (średnie stany depozytów i kredytów ogółem) o blisko 1,3 mld zł do wysokości 3,6 mld zł. Udział salda produktów korporacyjnych spadł o 14,2 pp. do poziomu 39,3%, przy poziomie średniego salda produktów korporacyjnych ogółem wynoszącego 2,3 mld zł. Wykres 1. Średnie saldo produktów wg linii biznesowych w mln ,7% 53,5% 46,5% kredyty lokaty rachunki 39,3% Detal udział % Korporacje Porównując salda średnie produktów wg linii biznesowych do lat poprzednich zauważa się korzystną dywersyfikację działalności Banku na poziomie bilansu, która w 2010 r. znalazła również odzwierciedlenie w wynikach linii biznesowych. 1 Bank Handlowy w Warszawie S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BRE Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Pocztowy S.A., Nordea Bank Polska S.A., Kredyt Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Fortis Bank Polska S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Deutsche Bank PBC S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Svenska Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce, Alior Bank S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. Strona 15 z 42

16 Tabela 12. Wyniki linii biznesowych (w tys. zł) Linia biznesowa Wyszczególnienie Zmiana Bankowość detaliczna Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Wynik na działalności bankowej Wynik z tytułu odpisów aktualizujących aktywa finansowe Wynik na działalności bankowej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących aktywa finansowe Bankowość korproacyjna Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Wynik na działalności bankowej Wynik z tytułu odpisów aktualizujących aktywa finansowe Wynik na działalności bankowej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących aktywa finansowe Płatności i rozliczenia Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Wynik na działalności bankowej Wynik z tytułu odpisów aktualizujących aktywa finansowe Wynik na działalności bankowej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących aktywa finansowe Dominującą pozycję w strukturze WNDB całego Banku stanowi wynik bankowości detalicznej, który zwiększył udział w strukturze o 1,3 pp. do poziomu 49,1%. Wynik na działalności bankowej bankowości detalicznej na koniec 2010 roku wyniósł 108,5 mln zł i był wyższy o 2,7 mln zł (2,6% r/r) w relacji do 2009 roku w efekcie przyrostu wyniku odsetkowego o 11,5 mln zł (13,4%r/r). Obszar detaliczny wygenerował wynik na działalności bankowej po uwzględnieniu odpisów aktualizujących wyższy o 30,0 mln zł niż w 2009 roku, głównie w wyniku poprawy wyniku z tytułu odpisów o 27,3 mln zł. Obszar korporacyjny wypracował wynik na działalności bankowej w wysokości 59,4 mln zł, uzyskując 26,9% udziału w WNDB Banku. Stabilny poziom wyniku bankowości korporacyjnej determinowany był przez wzrost wyniku z tytułu odsetek o 1,3 mln zł (3,4% r/r). Pogorszenie wyniku z tytułu odpisów aktualizujących wpłynęło na wygenerowanie niższego wyniku na działalności bankowej po uwzględnieniu odpisów o 2,9 mln zł (-5,2%) niż w poprzednim roku. Udział obszaru Płatności i rozliczeń w strukturze wyniku na działalności bankowej systematycznie spada z 23,7% w 2009 r. do 17,5% w 2010 r. Działalność detaliczna Banku Pocztowego S.A. w 2010 roku Bankowość detaliczna Banku Pocztowego S.A. Liczba klientów Detalicznych Banku Pocztowego S.A. wyniosła na koniec 2010 r. 813 tys. osób, co oznacza przyrost o ponad 322 tys. osób w porównaniu do końca 2009 roku. Spośród ogólnej liczby klientów Banku zdecydowanie największa grupa, 422 tys. osób, to osoby posiadające rachunek osobisty (ROR). W porównaniu do końca grudnia 2009 roku liczba klientów Banku posiadających ROR wzrosła o 120 tys. osób w 2010 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. Strona 16 z 42

17 Liczba klientów posiadających Nowe Konto Oszczędnościowe na koniec 2010 roku wyniosła 197 tys. osób (przyrost o ponad 87 tys. osób od końca 2009 roku). Kredyt gotówkowy posiadało na koniec 2010 r. 125 tys. osób, Depozyt Terminowy oraz Produkt Hipoteczny odpowiednio 45 tys. i 10 tys. klientów. Bank Pocztowy S.A. oferował w 2010 roku produkty detaliczne klientom w trzech kanałach dystrybucji: w sieci Poczty Polskiej, w tym w Stanowisk Finansowych w sieci własnej (76 placówek) w kanałach alternatywnych: bankowość internetowa Pocztowy24, bankowość mobilna Pocztowy SMS, Call Centre. Inicjatywy strategiczne Bankowości Detalicznej W ramach Strategii Banku Pocztowego S.A. na lata wypracowano zestaw inicjatyw strategicznych dla Bankowości Detalicznej. W ramach strategii określono grupę docelową klientów, docelowe portfolio produktowe oraz kanały dystrybucji i komunikacji z klientami. Podjęto również decyzje o reorganizacji systemów informatycznych Banku, w tym wymianie systemu Call Center na nowy, umożliwiający między innymi realizację kampanii wychodzących. Rozpoczęto prace nad wdrożeniem systemu work-flow w celu automatyzacji procesów sprzedaży produktów detalicznych oraz procesów wspierających, w tym reklamacji. Rozpoczęto również projekt mający na celu wdrożenie aplikacji front - end udostępniającej funkcjonalność różnych systemów bankowych przeznaczonych do obsługi klientów Banku, dla Mikrooddziałów oraz oddziałów w zakresie codziennych operacji oraz sprzedaży produktów. Depozyty detaliczne osób prywatnych Bank Pocztowy S.A. prowadził na koniec 2010 r. 510,7 tys. Kont Pocztowych (ROR i PKF), dynamika czynnych kont wyniosła 153% przy 125,4 tys. otwartych kont i 20,7 tys. kont zamkniętych. Na koniec 2010 r. Bank posiadał 168,8 tys. czynnych kont oszczędnościowych, których saldo średnie wyniosło 837,0 mln zł i było wyższe o 377,3 mln zł w relacji do 2009 roku. Średni stan depozytów detalicznych wyniósł na koniec 2010 r ,6 mln zł, tj. o 714,9 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Znacznie wzrosła (426,4 mln zł) wartość depozytów bieżących z 824,7 mln zł w 2009 roku do 1 251,1 mln zł 2010 roku. Wartość depozytów terminowych na koniec 2010 r. wyniosła 748,5 mln zł i była o 62,7 %, tj. o 288,5 mln zł wyższa niż w roku poprzednim. Kredyty detaliczne Wartość kredytów detalicznych w 2010 roku wyniosła 1 617,5 mln zł i była wyższa o 559,2 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Blisko 53% przyrost salda kredytów osiągnięto dzięki bardzo dynamicznej sprzedaży kredytów hipotecznych oraz kredytów gotówkowych. Wartość kredytów na nieruchomości (razem z pożyczką hipoteczną) w ujęciu rocznym wzrosła o 314,3 mln zł i ukształtowała się w 2010 r. na poziomie 787,9 mln zł. Wolumen kredytów gotówkowych na koniec 2010 r. wyniósł 795,4 mln zł i był wyższy o 241,0 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. Strona 17 z 42

18 Bankowość pocztowa Rozwój bankowości pocztowej w 2010 roku obejmował: koncentrację na procesach sprzedażowych i ich dynamiczny wzrost, bieżące zmiany w sieci placówek, zmiany lokalizacji stanowisk finansowych, likwidacje, tworzenie nowych, akcje promocyjne wspierające sprzedaż, stały rozwój rozwiązań technologicznych, przełomowe, pilotażowe wdrożenie Mikrooddziałów w wybranych 20 urzędach pocztowych. Do końca grudnia 2010 roku funkcjonowało łącznie Stanowisk Finansowych. W ciągu 2010 roku przeszkolono i poddano procesowi certyfikacji ponad pracowników Poczty Polskiej S.A. oraz prowadzono stały rozwój Portalu Sprzedażowego. Bankowość detaliczna w sieci Poczty W 2010 roku w sieci Poczty oferowano cztery grupy produktów detalicznych: Pocztowe Konta (ROR i PKF), Nowe Konto Oszczędnościowe (NKO), Pocztowe Lokaty Terminowe, Kredyty Pocztowe (kredyt dla zakładów pracy o obniżonym ryzyku kredytowym, kredyt gotówkowy dla pozostałych klientów detalicznych). W 2010 roku Bank wraz z Pocztą Polską S.A. zrealizowały pilotażowe wdrożenie 20 Mikrooddziałów (Finansowe Stanowiska Wsparcia Sprzedaży) wspierających sprzedaż w sieci Poczty Polskiej S.A. W wybranych lokalizacjach pracownicy Banku Pocztowego S.A. przejęli czynności obsługowe klientów kierowanych do obsługi przez stanowiska pocztowe. Mikrooddziały skutecznie realizowały aktywną sprzedaż w urzędach oraz poza ich siedzibami. Wprowadzone rozwiązanie pozwoliło na uzyskanie kilkukrotnych wzrostów sprzedaży. Pilotaż Mikrooddziałów stał się podstawą do planowania wdrożeń kolejnych Mikrooddziałów. Tabela 13. Sprzedaż i salda średnie kredytów, terminowych depozytów detalicznych oraz Nowego Konta Oszczędnościowego w sieci Poczty Polskiej w latach Wszczególnienie Sprzedaż w szt Sprzedaż w tys. zł Salda średnie w tys. zł Dynamika Dynamika Dynamika Pocztowe Kredyty ,6% ,2% ,8% Pocztowe Konta w sieci PP ,7% ,3% Nowe Konto Oszczędnościowe ,3% ,1% Pocztowe Depozyty Terminowe ,2% ,0% ,2% Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. Strona 18 z 42

19 Dynamika sprzedaży kredytów gotówkowych wyniosła 69,6% r/r, a przyrost salda średniego 39,8%. Wysoką dynamikę sprzedaży osiągnęło Konta Oszczędnościowe (141,3% r/r) przy jednoczesnym przyroście salda średniego o 85,1%. Tabela 14. Pocztowe Konta w sieci Poczty Polskiej - w latach Wszczególnienie Sprzedaż w szt Dynamika Liczba czynnych Dynamika Pocztowe Konta w sieci PP ,7% ,6% Dynamika sprzedaży Pocztowych Kont rok do roku wyniosła 184,7%, natomiast liczba czynnych kont w 2010 r. w porównaniu do 2009 wzrosła o 42,6%. Bankowość detaliczna w sieci własnej i kanałach mobilnych Z początkiem 2010 roku funkcjonowało w sieci własnej Banku 76 placówek: 19 Oddziałów, 37 Punktów Obsługi Klienta oraz 20 Mikroodziałów. W 2010 roku kontynuowano prace nad rewitalizacją sieci własnej Banku. W 2010 roku zgodnie z Księgą Standardów zostały zrewitalizowane dwa Oddziały Banku - w Pile i Łodzi. W 2010 roku Bank Pocztowy S.A. podejmował działania wspierające sprzedaż realizowaną w podstawowych kanałach dystrybucji. Dokonano licznych modyfikacji wpływających na wynik sprzedażowy Banku w kanale internetowym www. We wrześniu 2010 roku wdrożony został system zarządzania inkludami u partnerów sprzedażowych poprzez system CMS Banku Pocztowego S.A. Pozwala on na szybką i łatwą aktualizację oferty Banku Pocztowego S.A. na portalach tj.: bankier.pl, money.pl. W pierwszym półroczu 2010 roku umożliwiono klientom Pocztowy 24 (P24) autoryzację transakcji jednorazowymi kodami SMS oraz zamawianie wyciągów elektronicznych. W drugim półroczu uruchomiono nową funkcjonalność w P24 - obsługę kredytów detalicznych (gotówkowy, samochodowy, hipoteczny). Bank podejmował również szereg działań informacyjnych dotyczących produktów i usług Banku Pocztowego S.A. Działania te prowadzone były za pośrednictwem serwisu www oraz witryn partnerskich. W czerwcu 2010 r. uruchomiono elektroniczny Biuletyn Banku informujący o nowościach w ofercie i wydarzeniach w Banku Pocztowym S.A. W lipcu 2010 roku uruchomiony został blog Banku Pocztowego S.A. jako strategiczne narzędzie bieżącej bezpośredniej komunikacji z klientami i mediami, edukacji klientów, promocji marki i umacniania relacji. W październiku 2010 r. wdrożone zostały video poradniki w postaci filmów instruktażowych z podkładem głosowym. Poszczególne filmy pokazują: jak otworzyć rachunek, jak założyć lokatę, jak płacić kartą, jak wypłacać z konta oraz jak bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej. W grudniu 2010 roku wdrożono kalkulator zachęcający do oszczędzania, który w ciekawy sposób obrazuje skalę rocznych oszczędności, po rezygnacji z określonych wydatków. W 2010 roku realizowano również wiele działań wizerunkowych. Z okazji 20 - lecia Banku Pocztowego S.A. przeprowadzone zostały cztery edycje internetowego konkursu dla klientów. Działania promocyjne Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. Strona 19 z 42

20 prowadzone były również w mediach społecznościowych oraz za pośrednictwem bloga Banku Pocztowego S.A. W 2010 roku bankowość detaliczna w sieci własnej i kanałach mobilnych odnotowała przyrost miesięcznego średniego salda depozytów terminowych w porównaniu do końca 2009 roku z 135,9 mln zł w 2009 roku do 235,7 mln zł w 2010 roku. Jednocześnie, odnotowano znaczny przyrost salda średniego depozytów bieżących w dużej mierze spowodowany kontynuacją trendu akwizycji klientów na Nowe Konto Oszczędnościowe oraz przyrostem średniego salda na tym produkcie do 208,9 mln zł w grudniu 2010 roku. Tabela 15. Sprzedaż i salda średnie kredytów, depozytów detalicznych w sieci własnej i kanałach mobilnych Banku Pocztowego S.A. w latach Wszczególnienie Sprzedaż w szt Sprzedaż w tys. zł Salda średnie w tys. zł Dynamika Dynamika Dynamika Kredyty w sieci Banku ,5% ,1% ,2% Pocztowe Konta w sieci Banku ,2% ,3% Nowe Konto Oszczędnościowe ,9% ,7% Depozyty Terminowe w sieci Banku ,7% ,3% ,5% Tabela 16. Pocztowe Konta w sieci własnej i kanałach mobilnych w latach Wszczególnienie Sprzedaż w szt Dynamika Liczba czynnych Dynamika Pocztowe Konta w sieci własnej ,2% ,2% Zmiany organizacji i zarządzania sprzedażą W obszarze zarządzania sprzedażą w roku 2010 przeprowadzono zmiany organizacyjne i powołano dyrektorów regionalnych, w kompetencjach których znalazło się zarządzanie sprzedażą w sieci własnej oraz sieci Poczty. W obszarze wsparcia sprzedaży kontynuowano również realizację zadań dotyczących Programu Lojalnościowego, który został przygotowany dla Kadry Zarządzającej i dla Pracowników Poczty Polskiej S.A, bezpośrednio realizujących sprzedaż w sieci Poczty Polskiej. Łącznie w tym programie zarejestrowanych zostało do końca 2010 roku ponad 18,4 tys. pracowników Poczty Polskiej S.A., tj. o 3,6 tys. osób więcej w relacji do końca 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. Strona 20 z 42

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Kontynuacja szybkiego wzrostu Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Banku w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. 171 tys. nowych Klientów,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za rok 2011 Prezes Zarządu BP S.A. Tomasz Bogus Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu BP S.A. Członek Zarządu BP S.A. Szymon Midera

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 11/08/2005 2 KOLEJNY KWARTAŁ REKORDOWEGO WZROSTU RENTOWNOŚCI I półrocze 04 I półrocze 05 zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 października 2013 r.

Warszawa, 21 października 2013 r. Wyniki Banku Pocztowego za 3 kwartały 2013 r. Warszawa, 21 października 2013 r. Podsumowanie trzech kwartałów 2013 r. Klienci detaliczni: +158 tys. r/r i +104 tys. w ciągu 9M13 ROR: +147 tys. r/r i +97

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2013 r. Warszawa, 25 marca 2014 r. Agenda 1. Kontynuacja rozwoju biznesu w 2013 r. 2. Wzrost dochodów i dyscyplina kosztowa w trudnym

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku Pocztowego za 1Q2013. Warszawa, 16 maja 2013 r.

Wyniki Banku Pocztowego za 1Q2013. Warszawa, 16 maja 2013 r. Stabilny rozwój Wyniki Banku Pocztowego za 1Q2013 Warszawa, 16 maja 2013 r. Agenda 1. Wyniki Banku Pocztowego po I kw. 2013 r. 2. Nowoczesna i prosta bankowość elektroniczna dla firm 2 Podsumowanie 1 kwartału

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Strategii na lata 2012-2015 Realizacja celów strategicznych stan na koniec 3 kw. 2012 r. 3 mln klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw 1,24 mln klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. 1. Raport sporządzony został w oparciu o dane sprawozdawcze kas, które nie uwzględniają wszystkich korekt biegłych rewidentów wynikających z weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 203 PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy Warszawa, 3 maja 203 r. Podsumowanie Nowa Strategia PKO Banku Polskiego na lata 203-205: Lider we wszystkich

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2014 roku Niedrzwica Duża, 2015 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, grudzień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów powtarzalnych

Wzrost przychodów powtarzalnych Katowice, 08 sierpnia 2007 Wzrost przychodów powtarzalnych W I półroczu 2007 roku ING Banku Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 335,2 mln zł w porównaniu z 332,1 mln zł w analogicznym

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo