SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I C Z Ę Ś Ć. LP Nazwa jednostki Adres Kod Miasto. ul. Boczna Lubomelskiej 13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I C Z Ę Ś Ć. LP Nazwa jednostki Adres Kod Miasto. ul. Boczna Lubomelskiej 13"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dostawa sprzętu komputerowego dla: I C Z Ę Ś Ć LP Nazwa jednostki Adres Kod Miasto 1 Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie ul. Boczna Lubomelskiej Lublin II. Rodzaj i ilość sprzętu i rodzaj usług: Pozycja A Nr specyfikacji Nazwa urządzenia Ilość Specyfikacja 1.1 Macierz dyskowa 1 szt. Specyfikacja 1.2 Drukarka laserowa 20 szt. Specyfikacja 1.3 Ekspander do macierzy 1 kpl. IBM* Specyfikacja 1.4 Przełącznik sieciowy 48 5 szt. portowy z modułem stakującym Pozycja B Szkolenie Specyfikacja 1.1 Macierz dyskowa* Łącznie 1 szt. POZYCJA A Oferowany model... Producent... *Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych kontrolowanych przez pojedynczą parę kontrolerów macierzowych (bez dodatkowych kontrolerów, serwerów wirtualizujących etc). L.p. 1. Parametr warunek Obudowa lub Wymagania minimalne Obudowa ze wszystkimi komponentami przystosowana do montażu w szafie Rack 19, maksymalna wysokość wraz z dodatkowymi półkami 8U. 2. Dyski Zainstalowane fabrycznie w konfiguracji zawierającej minimum 24x900GB SAS, min. 10K RPM oraz 30x100GB SSD. Macierz dyskowa powinna pozwalać na obsługę następujących dysków twardych: 1

2 Licencja Kontrolery Interfejsy - SSD 100GB, 200GB - SAS 300GB, 450GB, 600GB lub 900GB - SATA 1TB, 2TB lub 3TB W przypadku stosowania dodatkowych półek dyskowych, budowa systemu powinna umożliwiać rozbudowę do modeli wyższych bez potrzeby migracji danych. System musi mieć możliwość rozbudowy do minimum 140 dysków. Wymaga się dostarczenia licencji na deklarowaną przez producenta maksymalną pojemność macierzy. Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active. Każdy kontroler po 6 GB cache. W przypadku awarii zasilania dane niezapisane na dyski, przechowywane w pamięci będą zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny. Oferowana macierz musi posiadać minimum: 8 portów 1Gb Ethernet, 4 porty 8 Gb FC wraz z wkładkami SFP+ (złącze LC), wymagana ilość wkładek SFP+: 8 szt. 4 porty SAS RAID System zapewniający zabezpieczanie danych na poziomie RAID 0, 1,5, 6, 10; Obsługiwane protokoły Kopie migawkowe Macierz musi obsługiwać jednocześnie protokoły FC, iscsi, CIFS, NFS - jeśli wymagane są licencje Wykonawca dostarczy je wraz z macierzą. Jednoczesna obsługa różnych protokołów dostępu do danych nie może być zrealizowana za pomocą dodatkowych urządzeń pośredniczących typu wirtualizator, gateway, switch, etc. System musi umożliwiać wykonywanie kopii migawkowych wolumenów, w trybie on-line, bez zatrzymywania operacji odczytu i zapisu dla wszystkich rodzajów danych. Deklarowana przez producenta liczba kopii migawkowych powinna wynosić min w obrębie kontrolera. Zarządzanie System kopii migawkowych, nie może powodować spadku wydajności macierzy +/-5% niezależnie od liczby wykonanych kopii migawkowych. W przypadku awarii krytycznej musi być możliwy dostęp do informacji o niedziałającym systemie, wyłączenie/włączenie urządzenia, reset urządzenia, inicjowanie zrzutu zawartości pamięci (core-dump), dostęp do informacji systemowych. Musi być dostępne pełne zarządzanie przy pomocy CLI z dostępem poprzez telnet i ssh bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, aplikacji i konsoli producenta macierzy w celu uzyskania dostępu do CLI. 9. System musi być dostarczony z aplikacją do zarządzania GUI. Producent systemu musi dostarczyć usługę w postaci portalu WWW umożliwiającą następujące funkcjonalności: a) Narzędzie do tworzenia procedury aktualizacji oprogramowania macierzowego. - procedura musi opierać się na aktualnych danych pochodzących z macierzy oraz najlepszych praktykach producenta. - procedura musi uwzględniać systemy zależne np, macierze replikujące 2

3 - procedura musi umożliwiać generowanie planu cofnięcia aktualizacji. b) Wyświetlanie statystyk dotyczących wydajności, utylizacji, oszczędności uzyskanych dzięki funkcjonalnościom macierzy. Funkcjonalności c) Wyświetlanie konfiguracji macierzy oraz porównywanie jej z najlepszymi praktykami producenta w celu usunięcia błędów konfiguracji. System musi obsługiwać funkcjonalność: - kompresji danych, która będzie realizowana na poziomie pamięci cache zapisu w celu ograniczenia liczby operacji IO na dyskach. - deduplikacji danych dla wszystkich rodzajów udostępnianych danych, która umożliwi przechowywanie tylko jednej kopii identycznych bloków danych przechowywanych na macierzy. - odwrotnej czynności tzn. cofnięcia procesu deduplikacji na zdeduplikowanym wolumenie. Funkcjonalności kompresji i deduplikacji muszą być dostępne dla wszystkich typów danych obsługiwanych przez macierz. Wymaga się dostarczenia funkcjonalności Thin Provisioning, który polega na udostępnianiu większej przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu. Wymagana jest możliwość udostępniania przestrzeni tak, aby zajmowana była przestrzeń tylko fizycznie zapisana. Musi być możliwe utworzenie LUN o przestrzeni większej niż faktycznie dostępna, z możliwością rezerwacji miejsca w systemie dla konkretnego LUN. W celu realizacji QoS, macierz musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań wykonywanych na poszczególnych wolumenach. Priorytety mogą być zmieniane dynamicznie bez potrzeby przerywania dostępu do danych. 10. Lista funkcjonalności, które nie są obecnie wymagane, ale muszą być dostępne jako dodatkowe oprogramowanie funkcyjne, które można będzie uruchomić w przyszłości. a) Odtwarzanie pojedynczych plików i całych wolumenów z kopii migawkowych odbywające się bez potrzeby kopiowania danych, przenoszenia bloków informacji etc. b) Możliwość szybkiego wykonywania kopii migawkowych aplikacji/baz danych (Exchange, SAP, Oracle, MS SQL, VMware, Hyper-V) z zachowaniem spójności danych oraz gwarantujących poprawne odtwarzanie dzięki integracji z samymi aplikacjami. Rozwiązanie musi obsługiwać mechanizm backup-u dyskowego i odtwarzania danych wymienionych systemów z wykorzystaniem funkcjonalności kopii migawkowych snapshot wbudowanych w system operacyjny macierzy. Mechanizm backup-u musi umożliwiać wykonywanie backup-u online, to znaczy bez zatrzymywania pracy systemów aplikacji/bd. Rozwiązanie musi umożliwiać automatyzację procesu wykonywania backup-ów, w tym definiowanie planów backup-u i automatyczne wykonywania backup-ów zgodnie z tym planem. Rozwiązanie musi umożliwiać odtwarzanie z backup-u również pojedynczych skrzynek pocztowych, pojedynczych wiadomości, kontaktów oraz wpisów kalendarza. Rozwiązanie musi posiadać intuicyjny system wyszukiwania w danych backup-owych, umożliwiający odnalezienie poszukiwanej wiadomości, kontaktu lub wpisu z kalendarza przy pomocy słów kluczowych Musi istnieć mechanizm odtwarzania on-line, to jest przywrócenia odtwarzanego elementu do bazy działającego serwera MS Exchange, jak i odtwarzania w trybie off-line, to jest bez udziału serwera MS Exchange. W takiej sytuacji odtworzenie powinno być możliwe do pliku możliwego do 3

4 11. Inne wymagania otworzenia przy pomocy programu MS Outlook. c) Musi istnieć możliwość dostarczenia dedykowanego oprogramowania producenta do monitorowania stanu pracy macierzy. Oprogramowanie musi gromadzić dane historyczne w zakresie parametrów wydajnościowych. Dostęp do informacji musi być zrealizowany za pomocą web gui. d) System musi mieć możliwość backupu danych na macierze tego samego producenta za pomocą wewnętrznych mechanizmów systemu operacyjnego macierzy, w tym: Backup musi działać w trybie kopii pełnych oraz w trybie forever incremental System musi umożliwiać wykonywanie backupu danych plikowych (w tym również otwarte pliki) serwerów typu Linux, UNIX oraz MS Windows ze wsparciem dla Microsoft Cluster Service, w trybie on-line, za pomocą protokołu IP, bezpośrednio na wydzieloną, obsługiwaną przestrzeń dyskową. Funkcjonalność ta musi być realizowana w trybie kopii pełnych oraz kopii przyrostowych w oparciu o system kopii migawkowych typu snapshot wbudowanych w system operacyjny macierzy Realizacja backupu danych plikowych musi być możliwa w sieci lokalnej, jak i zdalnie poprzez sieć WAN z użyciem kompresji. Backup musi być zrealizowany w taki sposób, aby umożliwić odtworzenie systemu wraz z System State w przypadku awarii sprzętowej serwera plików W celu możliwości sterowania pasmem przesyłowym dla backupu danych plikowych musi istnieć możliwość określania maksymalnej prędkości przesyłania danych, które podlegają zabezpieczeniu. Zarządzanie backupem serwerów musi być dostępne z poziomu interfejsu CLI macierzy. Musi istnieć możliwość odtwarzania zasobów bez udziału administratora poprzez udostępnienie dowolnego backupu plikowego jego klientom za pomocą udziału sieciowego CIFS z integracją z dostępem w systemie Active Directory lub NFS z zachowaniem praw dostępu w trybie odczyt lub odczyt i zapis. e) Oprogramowanie musi mieć możliwość obsługi odtwarzania pojedynczych skrzynek pocztowych z licencją na minimum 3500 skrzynek, pojedynczych elementów kalendarza, pojedynczych baz danych i ich elementów typu tablespace itp. Macierz musi mieć możliwość wykonywania błyskawicznych klonów opartych o metodę Copy-on-write (kopiowane są jedynie dane zmienione od momentu wykonania klona). Funkcjonalność ta aktywowana jest licencyjnie i dla zasobów udostępnianych poprzez iscsi, FC, CIFS i NFS należy dostarczyć odpowiednie licencje (jeżeli są wymagane). System musi posiadać możliwość automatycznego informowania przez macierz i przesyłania przez pocztę elektroniczną raportów o konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich zajętości wraz z podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnętrzne macierzy. Pliki muszą być natywnie udostępniane z macierzy dyskowej za pomocą protokołów: CIFS i NFS z zachowaniem reguł kontroli dostępu ACL i uprawnień NTFS dla Windows oraz uprawnień Unix file permissions dla UNIX/Linux. System musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie. Jeden system operacyjny dedykowany, stworzony przez producenta urządzenia. 4

5 Nie dopuszcza się zastosowania systemu, w którym udostępnianiem danych zarządzają różne systemy operacyjne, podsystemy, moduły, w jednym zintegrowanym urządzeniu. Wdrożenie macierzy Wdrożenia macierzy dyskowej Wykonawca zobowiązany jest do: Montażu całości dostarczonego sprzętu w szafach montażowych wg projektu układu urządzeń wykonanego przez Zamawiającego. Projekt układu urządzeń zostanie przedstawiony Wykonawcy nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego bez zastrzeżeń. Wykonanie okablowania w obrębie szaf montarzowych obejmującego: zasilanie, LAN (w tym porty zarządzające), infrastruktura światłowodowa sieci SAN, ew. kable SAS lub SCSI (jeśli będą wykorzystywane). Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia oraz wskazania Wykonawcy punktów elektrycznych oraz logicznych, do których należy wykonać połączenia. 2. Aktualizacji mikrokodów na wszystkich dostarczonych urządzeniach (BIOS serwerów, wewnętrznych kontrolerów macierzowych, adapterów FC HBA, mikrokodów kontrolerów macierzy dyskowych oraz samych dysków, itp. do najnowszych wersji zalecanych przez producentów w czasie wykonywania fizycznej instalacji). 3. Przeniesienie macierzy dyskowej do docelowych konfiguracji. Konfiguracja obejmuje utworzenie grup RAID, wolumenów logicznych, odpowiednie zaprezentowanie dysków (LUN) do hostów fizycznych. 4. Sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla infrastruktury sprzętowej obejmującej co najmniej: a) szczegółowe konfiguracje wdrożonych urządzeń, b) wersje zastosowanych na urządzeniach mikrokodów oraz zainstalowanego oprogramowania, c) adresację IP wszystkich interfejsów, d) wprowadzone na systemach nastawy parametrów odbiegające od nastaw fabrycznych (parametry instalacyjne), e) dobre praktyki w eksploatacji dostarczonej infrastruktury. Ostateczne wersje dokumentów, procedur i projektów powstałych podczas wdrożenia będą stanowiły integralną część dokumentacji powykonawczej. Specyfikacja 1.2. Drukarka laserowa Ilość: 20 szt. Oferowany model... Producent... L.p. Parametr Wymagania minimalne 1. Technologia druku Monochromatyczny druk laserowy. 2. Nośniki Zwykły papier, koperty, etykiety, kartony, 3. Standardowe wymiary nośników A4, A5, A6, B5, DL. 4. Obsługiwana g/cm² (dot. podajnika standardowego) 5

6 gramatura nośników 5. Interfejsy 6. Czas wydruku pierwszej strony 1 x Ethernet 10/100/ port RJ-45, 1 x USB zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B) Min. 5 sek. po wyjściu ze stanu gotowości. 7. Jakość druku w czerni Min x 1200 dpi. 8. Podawanie papieru Automatyczne. 9. Prędkość druku w czerni Min. 60 strony/minutę (format A4). 10. Język drukarki PCL 5e, PCL 6, emulacja Postscript poziom Normatywne obciążenie miesięczne Min stron. 12. Druk dwustronny Automatyczny. 13. Podajniki 2 x min. 500 arkuszy obsługujący format A4 oraz A6, 1 x uniwersalny podajnik ręczny na 100 arkuszy. 14. Pamięć Min. 512 MB RAM z możliwością rozbudowy do 2048 MB. 15. Procesor Min. 800 MHz, dual core 16. Obsługa komunikatów Wyświetlacz LCD, co najmniej przycisk anulowania wydruku Dodatkowe oprogramowanie Obsługiwane operacyjne systemy Oprogramowanie producenta do zarządzania, konfiguracji i zdalnej diagnostyki urządzeń w sieci lokalnej. Windows XP Professional x32, Windows 7 Professional x32/x64, Windows Certyfikaty i normy Deklaracja zgodności CE Zgodność z normą ENERGY STAR Powyższe dane Zamawiający zweryfikuje na podstawie ogólnodostępnych danych technicznych producenta. Specyfikacja 1.3. Ekspander do macierzy IBM* * Wskazanie konkretnego rozwiązania podyktowane jest tym, iż Zamawiający posiada macierze IBM DS3512, do którego dedykowany jest powyższy ekspander Ilość: 1 kpl. LP P/N Nazwa Ilość A4E IBM System Storage EXP3524 Express Storage Expansion Unit 2 49Y GB 2.5in 10K 6Gb SAS HDD Y0245 Environmental Services Module (ESM) Y m, 10A/230V, C13 to CEE7-VII (Europe) R6529 IBM 1m SAS Cable 2 1 6

7 Specyfikacja 1.4. Przełącznik sieciowy 48 portowy PoE z modułem stakującym Łącznie 5 szt. Oferowany model... Producent... L.p. Parametr Wymagania minimalne Wymiary Wysokość oferowanego przełącznika nie może przekraczać 1U, przystosowany do montażu w szafie 19, dostarczony wraz z elementami montażowymi. Porty Min. 48 portów 10/100/1000Base-T PoE+ (802.3at) Min. 2 porty uplink 10GE SFP+ Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH oraz modułami CWDM zależnie od potrzeb i wymagań Zamawiającego teraz i w przyszłości. Opis ogólny 1. Urządzenie musi być wyposażone w zasilacz umożliwiający dostarczenie min. 740W dla potrzeb zasilania Power over Ethernet. Maksymalna moc na pojedynczym porcie musi wynosić do 30W zgodnie ze standardem 802.3at 2. Urządzenie musi posiadać min. 128MB pamięci DRAM i 64MB pamięci flash 3. Obsługa minimum 8000 adresów MAC 4. Wydajność przełączania minimum 100 Mpps dla 64-bajtowych pakietów 5. Przełącznik musi zapewniać obsługę min. 16 statycznych tras dla routingu IP 6. Przełącznik musi mieć możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP 7. Urządzenie musi posiadać możliwość łączenia w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: a. minimum 4 jednostek w stosie b. Magistrala stakująca o wydajności co najmniej 20Gb/s - każdy przełącznik musi być dostarczony z modułem stakującym oraz kablami połączeniowym o długości max. 50 cm., po 2 szt. na przełącznik. c. Możliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (Cross-stack EtherChannel) d. Możliwość realizacji funkcji SPAN pomiędzy portami należącymi do różnych jednostek w stosie e. W celu uzyskania tej funkcjonalności dopuszcza się konieczność doposażenia urządzenia w dodatkowy, opcjonalny moduł, 8. Urządzenie musi obsługiwać minimum 250 sieci VLAN 9. Urządzenie musi umożliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości min bajtów 10. Przełącznik musi mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP 11. Obsługa protokołu CDP lub LLDP i LLDP-MED 12. Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego 13. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem 7

8 4. 5. Obsługiwane standardy Mechanizmy związane zapewnieniem jakości usług 6. Mechanizmy z nadrzędnym 14. Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli 15. Wymagane jest, aby przełącznik był wyposażony w port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash 16. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 17. Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) 18. Obsługa IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping, możliwość obsługi min. 250 grup 19. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. 20. Zasilanie AC 230V, urządzenie musi mieć możliwość zastosowania zasilacza redundantnego (dopuszcza się zewnętrzne systemy RPS) a. IEEE 802.1X b. IEEE 802.1s c. IEEE 802.1w d. IEEE 802.3x full duplex na portach 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T e. IEEE 802.3ad f. IEEE 802.1D g. IEEE 802.1p h. IEEE 802.1Q i. IEEE BASE-T j. IEEE 802.3u 100BASE-TX k. IEEE 802.3z 1000BASE-X l. IEEE 802.3ab 100BASE-T a. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek c. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) d. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. Wymagana jest możliwość skonfigurowania minimum 64 różnych ograniczeń per port, każde odpowiednio dla różnej klasy obsługi ruchu e. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę - przełącznik musi umożliwiać zalogowanie się administratora z 8

9 bezpieczeństwa konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) b. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X, adres MAC urządzenia oraz portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X. Przełącznik musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie (funkcjonalność flexible authentication lub równoważna) c. Przy uwierzytelnianiu 802.1X musi istnieć możliwość dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i dynamicznego przypisania listy ACL (zależnie od przyjętej metody autoryzacji) d. Możliwość uwierzytelniania na jednym porcie telefonu IP i komputera PC z możliwością umieszczenia ich w odpowiednich VLAN ach dla głosu i danych e. Musi istnieć możliwość uwierzytelnienia wielu użytkowników na jednym porcie f. Urządzenie musi obsługiwać funkcję Guest VLAN g. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2 h. Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad POZYCJA B Szkolenie pracowników Zamawiającego L.p Parametr warunek Szkolenie, wymagania Część teoretyczna Część praktyczna lub Wymagania minimalne Wraz z dostawą macierzy wymagane jest przeprowadzenie szkoleń dla dwóch osób w laboratorium producenta lub u autoryzowanego przedstawiciela producenta na sprzęcie identycznym z oferowanym w postępowaniu. Minimalny czas szkolenia powinien wynosić 3 dni. W wypadku szkolenia przeprowadzanego w innym miejscu niż Lublin koszt noclegów i wyżywienia pokrywa Wykonawca. Przedstawienie rozwiązań dyskowych Omówienie protokołów dostępowych do oferowanej macierzy np. protokoły blokowe oraz plikowe. Omówienie systemu plików. Koncepcja tworzenia agregatów, wolumenów, jednostek LUN. Przedstawienie specyficznych funkcji oferowanej macierzy. Omówienie specyficznych funkcji dla systemów operacyjnych Windows. Podstawy zarządzania oferowaną macierzą Omówienie konsoli zarządzającej. Konfiguracja systemu macierzowego. Zarządzanie konfiguracją macierzy. Konfiguracja agregatów oraz wolumenów wraz z omówieniem specyficznych opcji. Identyfikacja i konfiguracja fizycznych interfejsów wykorzystywanych w macierzy. Wykonywanie kopii wolumenów oraz agregatów. 9

10 Omówienie deduplikacji w macierzy. Zabezpieczenie danych na oferowanej macierzy: Konfiguracja oraz wykorzystanie kopii Snapshot. Odtwarzanie usuniętych plików z katalogu Snapshot. Przywrócenie poprzednich wersji plików z katalogu Snapshot. Omówienie architektury NDMP. Tworzenie środowisk wysokodostępnych: Omówienie narzędzi do replikacji danych. Przedstawienie specyficznych możliwości oraz ograniczeń Failover oraz failback. Diagnostyka oraz rozwiązywanie problemów: Omówienie narzędzi diagnostycznych macierz. Omówienie narzędzi monitorujących macierz. Wykorzystanie narzędzi zewnętrznych do analizy wydajności oraz diagnozy problemów. Przełączniki FC i sieci SAN: Podstawy protokołów SCSI oraz FC. Sieci SAN - koncepcje, topologie, elementy składowe. Przełączniki FC - konfiguracja, monitorowanie i analiza, diagnoza problemów. Macierz w środowisku SAN: Omówienie koncepcji wykorzystania oferowanej macierzy w środowiskach SAN. Omówienie podstawowych narzędzi administracji oferowaną macierzą w środowisku SAN. Tworzenie oraz dostęp do LUN z poziomu systemów Windows. Zarządzanie jednostkami LUN. Konfiguracja prostej sieci SAN przy wykorzystaniu przełączników Brocade. 10

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych Zestawienie wymaganych parametrów technicznych Załącznik nr 1 do SIWZ Poz. 1 - System pamięci masowej - szt. 1 W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć elementy sprzętowo-programowe zgodne z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Prez.BG.2317-10/12 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG.2317-10/12

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej do oferty należy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 ROZBUDOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ INSTYTUTU NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, POPRZEZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA I

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. sądownictwa powszechnego z obszaru apelacji lubelskiej zgodnie z poniższymi specyfikacjami:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. sądownictwa powszechnego z obszaru apelacji lubelskiej zgodnie z poniższymi specyfikacjami: Zp 2130-63/14 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek sądownictwa powszechnego z obszaru apelacji lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET D 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres umowy

Szczegółowy zakres umowy Załącznik do projektu umowy nr BDGzp-2120B-71/NS/15 Szczegółowy zakres umowy 1. Przełączniki sieciowe 5 szt. Sprzedawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje przełączniki dostępowe będące rozbudową Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU WYMAGANA I OFEROWANA 1.1 Serwer

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU WYMAGANA I OFEROWANA 1.1 Serwer Załącznik Nr 17.1 do oferty Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu dla zadania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZ/14/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Informatyzacja Pawilonu 1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany według założeń określonych w niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na: Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo