MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE Warszawa ul. Bursztynowa 2 tel. (+48 22) fax (+48 22) Warszawa, dnia r. W Y J A Ś N I E N I E Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGI W RAMACH PRIORYTETU II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza DZIAŁANIA 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia r. pod numerem 2014/S , oraz na własnej stronie internetowej i tablicy. Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez wykonawcę w dniu 03 i r. Treść niniejszego wyjaśnienia przesyła się wszystkim wykonawcom, którzy dotychczas zwrócili się o przysłanie specyfikacji oraz zamieszcza się na własnej stronie internetowej ( bez ujawniania źródła zapytania ). Pytania: 1. Zadanie V p. 10. Program ma mieć moduł skanujący protokoły POP3, SMTP, IMAP niezależny od klienta pocztowego. Czy Zamawiający dopuszcza skanowanie poczty poprzez skanowanie załączników oraz ochronę hiper łączy otwieranych w przeglądarce. Ochrona poczty jest niezależna od klienta pocztowego czyli de facto spełnia wymagania Zamawiającego co do protokołu POP3, SMTP, IMAP. 2. Zadanie V p. 15. Program ma umożliwiać ochronę przed niebezpiecznymi rodzajami aktywności sieciowej oraz umożliwiać tworzenie reguł wykluczających dla określonych adresów/zakresów IP. Czy Zamawiający dopuszcza automatyczne tworzenie reguł wykluczających, dla określonych adresów/zakresów IP przez Producenta? 3. Zadanie IV A Użytkowanie tabletów w środowisku szpitalnym naraża urządzenia na działanie czynników zewnętrznych (zachlapanie, upadek), na które tablety konsumenckie, pozbawione klasy szczelności IP, nie są odporne. Ponadto warunki szpitalne narażające personel medyczny na działanie

2 drobnoustrojów, wymagają zachowania odpowiedniego poziomu higieny dezynfekcji, w tym dezynfekcji urządzeń elektronicznych częstego użytkowania. Tablety komercyjne, do których odnosi się specyfikacja, nie są odporne na dezynfekcję roztworami z zawartością alkoholu, co sprawia, że mogą być nośnikiem czynnika biologicznego. Czy Zamawiający rozważa zastosowanie podwyższonego wymogu IP (Industrial Protect) i/lub zastosowania dla zamawianych urządzeń typowych dla Służby Zdrowia powłok antybakteryjnych? 4. Zadanie IV A Tablet 10-calowy udostępnia większy obszar roboczy, ułatwiając pracę jego użytkownikom pozwala na wyświetlenie większej ilości informacji, jednocześnie zachowując rozmiary umożliwiające jego swobodne użytkowanie. Pytanie dotyczy urządzenia dedykowanego do pracy w środowisku szpitalnym o wysokiej klasie szczelności i odporności na uszkodzenia mechaniczne, jednocześnie z obudową antybakteryjną przeznaczoną do dezynfekcji. Czy przy powyższych założeniach Zamawiający dopuszcza do przetargu tablet o przekątnej ekranu 10,1 cali? 5. Zadanie IV A Czy Zamawiający dopuszcza 8-godzinny tryb pracy urządzenia z baterią typu hot-swap umożliwiającą wymianę baterii bez przerywania pracy urządzenia, co dwukrotnie wydłuża wskazany przez Zamawiającego czas pracy? 6. Zadanie IV A Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w oferowanych urządzeniach klasy tablet standardu komunikacji Bluetooth 3.0 +EDR? 7. Zadanie IV A Czy Zamawiający dopuszcza wagę tabletu medycznego wyposażonego w czytnik kodów kreskowych oraz obudowę o wysokiej klasie szczelności do 900g? 8. Zadanie IV A Tablet ze wzmocnioną obudową, dodatkowo dezynfekowaną, stanowi większe zabezpieczenie przed wpływem czynników zewnętrznych niż tablet komercyjny z dodatkowym akcesorium w postaci etui. Czy Zamawiający dopuszcza do oferty tablet z obudową o wysokiej skali szczelności i odporności na upadki, dodatkowo dezynfekowalną zamiast dodatkowego etui? 9. Zadanie IV A Zastosowanie tabletu z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych, spełniającego wymagania określone przez Zamawiającego, stanowi wygodniejsze, bardziej ergonomiczne w użytkowaniu i efektywniejsze kosztowo rozwiązanie, niż stosowanie tabletu i czytnika jako oddzielnych rozwiązań. Czy Zamawiający dopuszcza tablet medyczny ze zintegrowanym czytnikiem kodów kreskowych 1D i 2D w zastępstwie osobnego czytnika kodów kreskowych? 10. Zadanie X Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji funkcji RF kontrolera w zakresie opisanym w punkcie 28 (kontrola obcych AP oraz ich alokacja w systemie, przydzielenie pasma dla nowych i obcych użytkowników, itp.) poprzez użycie zewnętrznego oprogramowania współpracującego z wspomnianym urządzeniem?

3 11. Zadanie X Zamawiający podał w SIWZ dopuszczalny ciężar punktów dostępowych nie większy niż 450g dla AP i 1,2 kg dla mostu radiowego. Poziom ten jednoznacznie wskazuje na wybór podstawowych urządzeń z palety dostępnych na rynku. Jednocześnie pośrednio ograniczając wagę Zamawiający ograniczył możliwość wykorzystania urządzeń wyższych typów, które z kolei mogły by zapewnić opisaną w dalszej części SIWZ dodatkową funkcjonalność. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od w/w limitu wagi na rzecz wypełnienia pozostałych wymagań funkcjonalnych? 12. Zadanie X Zgodnie ze standardem 802.2af pobór mocy przy zasilaniu PoE wynosi max W. W SIWZ zamawiający określił ten parametr na poziomie max. 7W, jednocześnie potwierdzając, że zasilanie AP będzie realizowane z wolnej pary żył w skrętce. Czy Zamawiający akceptuje ogólnoświatowy standard 802.2af w zakresie maksymalnej wysokości poboru mocy na poziomie 12,95W przez punkt dostępu sieci WLAN? 13. Zadanie X Zamawiający podaje w SIWZ, że Urządzenia muszą zapewniać maksymalne wzmocnienie sygnału co najmniej 4dB dla nadawania i odbioru oraz filtrowanie interferencji na poziomie 10dB. Warunek ten jednoznacznie wskazuje na określonego dostawcę. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość niewielkich odstępstw od wskazanych powyżej wartości, przy założeniu że wartość mocy sygnału przy tych samych warunkach środowiskowych dla użytkownika nie ulegnie zmianie? 14. Zadanie X Zamawiający bardzo szczegółowo opisał wymagany system antenowy. Większość tej specyfikacji może być ujęta w istniejących i rozpowszechnionych obecnie standardach jak np. typu MIMO 2x2 lub MIMO3x3. Naszym zadaniem standardy te zostały zdefiniowane właśnie po to aby jak najprecyzyjniej dostosować wymagania przepustowości sprzętu do oczekiwań klienta. Czy Zamawiający mając na względzie zapewnienie odpowiedniej i wymaganej przez Siebie przepustowości zaakceptuje złożenie oferty wraz z określeniem systemu antenowego wg. wspomnianego powyżej standardu MIMO? 15. Zadanie X Proszę o wyjaśnienie. Czy planowane przez Zamawiającego mosty radiowe mają być zarządzane z poziomu RF Kontrolera czy pracować niezależnie? 16. Zadanie VII Czy w zakresie przetwarzanej przez System dokumentacji będzie również dokumentacja medyczna (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania), w szczególności dokumentacja zapisywana w standardzie HL7 CDA Release 2? 17. Zadanie VII Czy wymagania dotyczące systemu dotyczą tylko dokumentacji administracyjnej (tzw. części szarej )?

4 Odpowiedzi: 1. Intencją Zamawiającego jest pozyskanie oprogramowania antywirusowego, które w niewidoczny dla użytkownika sposób przechwytuje komunikację realizowaną za pośrednictwem protokołów POP3, IMAP i SMTP pomiędzy klientem pocztowym a serwerem pocztowym w celu ochrony lokalnych zasobów przed wirusami komputerowymi i złośliwym oprogramowaniem. Taka metoda ochrony ma między innymi uniemożliwić odebranie wiadomości z zainfekowanym załącznikiem - i to juz na etapie komunikacji za pośrednictwem protokołu POP3 lub IMAP pomiędzy klientem pocztowym a serwerem pocztowym. Skanowanie odebranych załączników za pomocą przeglądarki nie spełnia wymogów Zamawiającego. 2. Zamawiający dopuszcza, aby oprogramowanie antywirusowe mogło korzystać z "zewnętrznego" spisu wykluczonych adresów IP. Zamawiający wymaga jednak, aby w takim wypadku uprawniony personel miał możliwość tworzenia własnych, odrębnych list adresów IP: - lista adresów IP, z którymi komunikacja jest zawsze wykluczona; - lista adresów IP, z którymi komunikacja jest zawsze dopuszczona, bez rozpatrywania zewnętrznego" spisu adresów IP. 3. Tablety oraz stacje robocze, które Zamawiający planuje pozyskać w ramach zadania IV nie muszą spełniać wymogów Industrial Protect ani nie muszą być wyposażone w powłoki antybakteryjne. 4. Zamawiający określił dopuszczalny zakres rozmiarów przekątnej ekranu tabletu. Tablet o przekątnej 10,1 cala nie spełnia wymagań Zamawiającego. 5. Zamawiający określił minimalny czas pracy tabletu na wbudowanym akumulatorze. 8-godzinny czas pracy na pojedynczym akumulatorze nie spełnia wymogów Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie akumulatorów typu "hot-swap". 6. Nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SIWZ 7. Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga), by oferowany tablet był wyposażony we wbudowany 8. Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga), by oferowany tablet był wyposażony we wbudowany 9. Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga), by oferowany tablet był wyposażony we wbudowany 10. NIE. Zamawiający wymaga, aby kontroler sieci bezprzewodowej był samodzielnym urządzeniem, które realizuje określone w specyfikacji funkcje.

5 11. Konieczność określenia maksymalnej dopuszczalnej wagi punktów dostępowych oraz mostów radiowych wynika ze specyfiki miejsc, w których urządzenia te zostaną zainstalowane (np. ponad sufitami podwieszanymi). Zamawiający nie godzi się na zniesienie limitu wagi urządzeń. 12. Zamawiający akceptuje propozycję podniesienia dopuszczalnego poboru mocy urządzeń WiFi do poziomu określonego w standardzie IEEE 802.2af. 13. Zamawiający dopuszcza, aby oferowane urządzenia WiFi charakteryzowały się parametrami wzmocnienia i filtrowania interferencji lepszymi od określonych w specyfikacji. 14. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie nazw standardów MIMO 2x2 i/lub MIMO 3x3. Oferowane urządzenia muszą jednak spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego ujęte w specyfikacji. 15. Mosty radiowe nie muszą być zarządzane z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej. 16. Nie 17. Tak.

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu.

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Załącznik Nr 5 do SIWZ 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki Producent, model i numer katalogowy oferowanego produktu: Lp. Cecha Wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013

Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013 Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM Z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2013 Narol, dnia 17.01.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 grudnia 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 5 grudnia 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2707/13 WYROK z dnia 5 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: ę ó ó í ó Í ółí ś ó ł ó Ś í ę ó ó ó ż ą Í Í ę Ą Śĺ ĺ ś ľ É Í ĺ ł łĺ Á ś Definicje: Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: Postępowanie Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W PROJEKCIE ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU W CELU URUCHOMIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1A OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 1A OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 1A OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET NR 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 roku Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 32 349 29 89, fax.+48 32 349

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo