Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9A Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (399/ZP/2014) Standard wymiany danych pomiędzy HIS i MSIM Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

2 1. Wstęp Informacje o MSIM Cel dokumentu Założenia MSIM Specyfikacja interfejsów komunikacyjnych HIS Standard HL7 CDA standardu Struktura dokumentu HL7CDA - Entries Spis kodów identyfikujących poszczególne sekcje Spis kodów dla sekcji opisujących różne rodzaje badań obrazowych Przykładowe kody LOINC dla wybranych typów dokumentów Obsługiwane kody słownika Specyfikacja interfejsów komunikacyjnych e-rejestracja Komunikacja HIS -> e-rejestracja Komunikacja e-rejestracja -> HIS Wymagania w zakresie SSO Wymagania w zakresie PKI z 60

3 1. Wstęp 1.1. Informacje o MSIM Założeniem projektu MSIM (Małopolski System Informacji Medycznej) projekt pilotażowy jest stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej narzędzia informatycznego pozwalającego na wymianę dokumentacji medycznej pomiędzy podmiotami leczniczymi w województwie małopolskim. Projekt planowany jest do realizacji jako indywidualny projekt kluczowy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata i umieszczony jest w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W projekcie bierze udział Urząd Marszałkowski oraz jako partnerzy 3 podmioty lecznicze z terenu województwa małopolskiego: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o Cel dokumentu Celem dokumentu jest: anie przedmiotu zamówienia producentom oprogramowania HIS w zakresie zapewnienia współpracy pomiędzy MSIM, a HIS, Wyspecyfikowanie zakresu współpracy pomiędzy HIS, a MSIM dla Wykonawców w postepowaniu Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dwukierunkowego interfejsu HIS EDM (rozdziały 2. i 3.), Wykonanie dwukierunkowego interfejsu HIS erejestracja (rozdział 4.). Zaimplementowanie usługi Single Sign-On w ramach HIS oraz MSIM dostarczonej przez Wykonawcę MSIM (rozdział 5.), Zaimplementowanie usługi PKI w ramach w ramach HIS oraz MSIM dostarczonej przez Wykonawcę MSIM (rozdział 6.), 3 z 60

4 1.3. Założenia MSIM Warstwy MSIM System MSIM ma zapewniać rozdzielność warstwy regionalnej i warstwy lokalnej. Planowane rozwiązanie nie pozwala na bezpośredni dostęp do systemów dziedzinowych Szpitali z poziomu warstwy regionalnej. Warstwa regionalna Warstwa lokalna HIS LIS RIS PACS. Rysunek 1. Separacja dostępu do systemów dziedzinowych (źródłowych). Wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej jest realizowana dwustronnie na osi Warstwa lokalna Warstwa regionalna oraz HIS Warstwa lokalna. Z kolei e-rejestracja jest zasilana za pośrednictwem WebService ów może się komunikować z HIS w zakresie wymiany grafików, terminów, informacji o kolejkach oczekujących. Pozostałe systemy dziedzinowe takie jak LIS, RIS, PACS nie są integrowane z warstwą lokalną (ew. pośrednio poprzez HIS). Integracja z systemami HIS, jak i z systemami LIS, RIS i PACS jest poza zakresem zamówienia. Pod względem architektury rozwiązania cały system wymiany dokumentów i danych medycznych jest podzielony na część regionalną, w której funkcjonować będą elementy systemu odpowiadające za interoperacyjność rozwiązania oraz część lokalną, działającą w poszczególnych jednostkach medycznych wchodzących w skład domeny. Dokumentacja medyczna jest gromadzona w EDM, które są elementem dostawy w warstwie lokalnej, natomiast warstwa regionalna zawiera jedynie jej indeks. 4 z 60

5 W ramach części regionalnej, zostanie zorganizowane pojedyncze źródło identyfikacji pacjentów, pojedynczy rejestr dokumentów (baza danych gdzie przechowywane będą metadane wszystkich dokumentów). Ustalany jest też schemat i zasady identyfikacji obiektów powstających w systemie oraz ich wersjonowaniem. W poszczególnych szpitalach zostaną utworzone Lokalne Repozytoria EDM, które pozwalać będą na gromadzenie, przechowywanie i przesyłanie zgodnie z przepisami (Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania) dokumentacji medycznej. Integracja warstwy regionalnej i lokalnej powinna odbywać się za pomocą usług sieciowych w oparciu o regionalną szynę danych. W szpitalach będzie konieczne wykonanie integracji z WebSerwisami dostawców HIS wykonanymi w ramach odrębnego zlecenia. Warstwa regionalna MSIM Regionalna Szyna Usług Warstwa lokalna MSIM Integracja z WebSerwisami dostawców HIS HIS Rysunek 2. Metody integracji w MSIM. Zamawiający jednocześnie nie określa sposobu wewnętrznej wymiany danych w ramach dostarczanych w ramach zamówienia modułów (tj. w przypadku, gdy oprogramowanie Wykonawcy będzie miało jakąś wewnętrzną strukturę to nie określa sposobu wymiany danych w ramach oferowanego oprogramowania). 5 z 60

6 Wymiana EDM W zakresie wymiany EDM rozwiązanie przewiduje podział funkcjonalny na warstwę lokalną i warstwę regionalną według poniższych wytycznych. Rejestr dokumentów EDM (warstwa regionalna MSIM) EDM (warstwa lokalna MSIM) Adapter komunikacyjny (warstwa lokalna MSIM) Interfejs z HIS HIS Rysunek 3. Wymiana danych w zakresie EDM. Warstwa lokalna gdzie będzie wdrożony moduł odpowiedzialny za wytwarzanie, gromadzenie i przesyłanie EDM oraz usługi towarzyszące pozwalające na integrację z węzłem regionalnym. W warstwie lokalnej będzie gromadzona EDM zgodna z Załącznikiem 9A Standard wymiany danych pomiędzy HIS i MSIM, zgodnie zobowiązującymi przepisami oraz zgodnie ze specyfiką, potrzebami i oczekiwaniami poszczególnych Podmiotów. Za pomocą odpowiednich usług i serwisów informacja o wytworzeniu dokumentacji medycznej będzie przesyłana do warstwy regionalnej, gdzie zostanie utworzony indeks z podstawowymi informacjami dotyczącymi tego dokumentu. Pozwoli to na poziomie regionalnym przechowywać scentralizowane informacje o miejscu składowania i fakcie wytworzenia wraz z informacją o wersjonowaniu wszystkich dokumentów medycznych w podmiotach biorących udział w Projekcie. Wiarygodność EDM będzie wymagała poświadczenia przy użyciu mechanizmów zaimplementowanych w systemie. Za pomocą odpowiednich interfejsów uwierzytelniony Użytkownik będzie mógł odpytać warstwę regionalną o dokumenty w innych jednostkach oraz pobrać je w całości lub częściowo. Dostęp do dokumentacji będzie autoryzowany, co oznacza, że użytkownik będzie mógł otrzymać dokumenty, do których ma prawo. W poszczególnych szpitalach uczestniczących zostaną wdrożone i wykorzystane repozytoria lokalne, których głównym zadaniem będzie przyjmowanie i przechowywanie zgodnie z 6 z 60

7 przepisami wskazanymi w dalszej części dokumentów medycznych z systemów dziedzinowych (HIS, LIS, RIS lub innych) funkcjonujących w szpitalach. Warstwa regionalna gdzie wdrożony będzie rejestr EDM, który zawiera rejestr dokumentów czyli tzw. indeks EDM znajdującej się we wszystkich lokalnych repozytoriach EDM. W przypadku konieczności pobrania przez lekarza pełnej dokumentacji medycznej pacjenta z konkretnego pobytu/wizyty wymaga się możliwość jej zamówienia/pobrania jedynie w trzech wariantach możliwych do wybrania przez Użytkownika: Podstawowa dokumentacja medyczna (m. in. dokumentacja zewnętrzna: karta informacyjna, karta porady specjalistycznej, karta informacyjna SOR). Pełna dokumentacja medyczna z hospitalizacji/wizyty bez danych obrazowych (mniejsza objętość). Pełna dokumentacja medyczna z hospitalizacji/wizyty z danymi obrazowymi w jakości diagnostycznej (duża objętość) Wymagane rozwiązanie zapewni w przypadku konieczności zapoznania się z bardziej szczegółową dokumentacją pobranie jej w komplecie dla danego pobytu, przez co gwarantuje się analizę danych diagnostycznych i z procesu leczenia w kontekście całego pobytu. Eliminuje to zagrożenie opierania się podczas decyzji leczniczych na pobranym dokumencie (np. z danymi diagnostyki laboratoryjnej) bez kontekstu procesu leczenia wdrożonego podczas danego pobytu. W ramach części regionalnej, zostanie zorganizowane pojedyncze źródło identyfikacji pacjentów, pojedynczy rejestr dokumentów (baza danych gdzie przechowywane będą metadane wszystkich dokumentów). W warstwie regionalnej będzie realizowana większość usług (np. wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie, przekazywanie do innych podmiotów). Rozwiązanie takie minimalizuje warunki techniczne potrzebne w warstwie lokalnej do sprawnego funkcjonowania systemu wszelkie zapytania od strony klientów obsługiwane są wyłącznie z wykorzystaniem warstwy regionalnej. Przedmiotem zamówienia w ramach MSIM jest: warstwa regionalna (rejestr EDM), EDM w warstwie lokalnej, adapter komunikacyjny. Pozostałe elementy wymiany EDM są realizowane w toku umów z dostawcami HIS. 7 z 60

8 E-Rejestracja Szczególną usługą realizowaną w ramach komponentu regionalnego jest usługa e-rejestracji. Usługa e-rejestracji udostępnia funkcjonalność rezerwacji usług medycznych w jednostkach ochrony zdrowia zintegrowanych z MSIM. e-rejestracja MSIM (warstwa regionalna MSIM) e-rejestracja partnera (poza MSIM) HIS Rysunek 4. Wymiana danych w ramach e-rejestracji. Użytkownik ma możliwość rejestracji na wskazany termin i anulowania wizyty. Z e-rejestracji mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani na poziomie regionalnym użytkownicy końcowi (pacjenci). W ramach usługi powinien funkcjonować system komunikatów (powiadomień dla użytkowników końcowych w formie np. wiadomości i SMS) dotyczących: potwierdzenia rejestracji, zbliżającego się terminu wizyty, anulowania wizyty oraz zmiany terminu wizyty (zarówno przez użytkownika jak i w lokalnym systemie medycznym HIS). W szczególności usługa obejmuje następujące funkcjonalności: Przegląd listy usług możliwych do realizacji w placówce Zamawiającego dla pacjenta. Przegląd listy usług możliwych do rezerwacji przez Internet. Możliwość rezerwacji terminu usługi do wybranej poradni lub wybranego lekarza. Określenie celu wizyty u lekarza, z podziałem na: przypadek nagły incydentalny, stan nagły przy chorobie przewlekłej, wizytę kontrolną, wizytę po kolejną receptę, wizytę po skierowanie na badanie specjalistyczne. Udostępnienie danych o zaplanowanych wizytach i usługach. Prezentacja informacji o stanie usługi (zaplanowana, anulowana, wykonana). Możliwość wydruku potwierdzenia rezerwacji: data i godzina usługi, imię i nazwisko pacjenta, numer rezerwacji, miejsce wykonania usługi, informacje dodatkowe dla pacjenta. 8 z 60

9 Dostęp do informacji o lokalizacji miejsca wykonania usługi. Możliwość odwołania rezerwacji. Zmianę danych osobowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres ). Zamówieniem objęta jest e-rejestracja na poziomie regionalnym integrująca jednostki w ramach MSIM. Poza tą rejestracją mogą występować inne moduły e-rejestracji na poziomie poszczególnych partnerów, jednak o ile zostanie utrzymana decyzja o ich eksploatacji. Zamawiający nie wymaga przeprowadzania integracji pomiędzy e-rejestracją na poziomie regionalnym, a ewentualnymi rejestracjami lokalnymi Podstawowe standardy wykonania MSIM Głównym celem proponowanego rozwiązania jest usprawnienie zarządzania i podniesienie jakości procesów leczniczych w podmiotach leczniczych objętych systemem, poprzez rozbudowę i rozszerzenie stanu istniejącego przedstawionego w analizie stanu obecnego. Rozbudowa ma na celu bezpieczne i zgodne z prawem wytwarzanie, przechowywanie, oraz przekazywanie dokumentów medycznych pomiędzy jednostkami oraz integrację z tworzoną na szczeblu krajowym Elektroniczną Platformą Gromadzenia Informacji O Zdarzeniach Medycznych (projekt P1). W celu zapewnienia dalszej łatwej rozbudowy oraz integracji z nowymi systemami wymaga się, aby system w jak największym stopniu oparty był o obowiązujące w tej dziedzinie na świecie standardy i dobre praktyki. Najszerzej przyjętym w chwili obecnej standardem dotyczącym przekazywania dokumentacji pomiędzy szpitalami jest profil XDS.b proponowany przez międzynarodową organizację IHE Wykonawca powinien dostarczać WebSerwis y umożliwiające zewnętrzną wymianę danych zgodnie z profilem XDS.b, jakkolwiek nie jest wymagane, aby Wykonawca korzystał z tego standardu w komunikacji w ramach komunikacji pomiędzy dostarczanymi komponentami MSIM. Profil ten opisuje procesy i komunikaty jakie muszą zostać wymienione pomiędzy dwoma jednostkami, aby nastąpiło poprawne przekazanie dokumentu medycznego. Standard wspierany jest obecnie przez większość głównych dostawców oprogramowania medycznego na świecie. Sam układ dokumentu medycznego powinien być zdefiniowany w języku XML, w oparciu o najszerzej przyjęty na świecie format dokumentu opracowany przez organizację HL7 CDA R2 na 3-cim poziomie interoperacyjności (w zakresie, gdy to jest możliwe w pozostałych wypadkach należy stosować poziom 2-gi i 1-szy w szczególności dla zeskanowanych dokumentów dopuszcza się 1-szy poziom interoperacyjności). HL7 CDA R2 na trzecim poziomie interoperacyjności zostało także zaproponowane jako podstawowy format dokumentów medycznych na poziomie krajowym przez Centrum Systemów Informatycznych w Ochronie Zdrowia. 9 z 60

10 Pod względem architektury rozwiązania cały system wymiany dokumentów i danych medycznych podzielony powinien być na część regionalną, w której funkcjonować będą elementy systemu odpowiadające za interoperacyjność rozwiązania oraz część lokalną, działającą w poszczególnych jednostkach medycznych. Warstwa regionalna może być posadowiona w lokalizacji jednego z uczestników projektu. W przyszłości planuje się rozwój systemu co najmniej w następujących aspektach: Podłączanie nowych jednostek do systemu. Rozszerzanie zakresu wymienianych danych zarówno w aspekcie dodatkowych danych do obecnie wymienianych dokumentów, jak i podłączania nowych systemów dziedzinowych. Rozszerzanie funkcjonalności poprzez podłączanie dodatkowych modułów. 2. Specyfikacja interfejsów komunikacyjnych HIS Dokumentacja powinna być: wysyłana EDM z HIS do MSIM, przyjmowana EDM do ewentualnego zapisania w danym HIS (zapisanie w HIS powinno być opcją) w formacie HL7 CDA R2 na 3 poziomie interoperacyjności scharakteryzowanym w rozdziale 2. Wymaganie to należy rozumieć w ten sposób, że należy stosować poziom 3, jeżeli nie jest możliwy poziom 2, należy stosować poziom 1. Nie zastosowanie wyższego poziomu musi być obiektywnie uzasadnione (np. brakiem odpowiednich danych w HIS w wymaganej granulacji). Szczegółowe zasady zostaną opracowane w ramach projektu technicznego. Każdy przekazywany dokument zawiera: 1) oznaczenie podmiotu a) nazwę podmiotu b) adres podmiotu, wraz z numerem telefonu c) kod identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2), zwany dalej kodem resortowym, stanowiący I część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych d) nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący V część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych w przypadku zakładu opieki zdrowotnej, e) nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy w przypadku zakładu opieki zdrowotnej, 2) oznaczenie pacjenta (art. 25 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) a) nazwisko i imię (imiona) 10 z 60

11 b) data urodzenia c) płeć d) adres miejsca zamieszkania(ulica, kod pocztowy, miasto, kraj) e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania 3) oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie a) nazwisko i imię b) tytuł zawodowy c) uzyskane specjalizacje d) numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej 4) data dokonania wpisu Powyższe informacje wynikające z: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, należy zawrzeć w nagłówku dokumentu HL7 CDA zgodnie z formatem zaproponowanym przez CSIOZ w dokumencie Reguły biznesowe i walidacyjne określające strukturę dokumentów medycznych (erecepta, eskierowanie i ezlecenie) przetwarzanych na platformie P1, rozdz. 5 Bazowy wzór dokumentu medycznego, definicja struktury". Należy dążyć do tego, by dokumenty wytwarzane były na możliwie najwyższym (trzecim) poziomie interoperacyjności (w takim zakresie na jaki pozwalają dane źródłowe z HIS). W szczególności następujące dane: 1. grupa krwi, 2. alergie i uczulenia, 3. rozpoznania, 4. przepisane leki, 5. przeciwskazania do aktualnie zażywanych leków, 6. niekorzystne reakcje na leki, 7. dane o szczepieniach i surowicach, 8. dodatkowe dane o szczepieniach 9. implanty i ciała obce, 10. urazy i wypadki, 11. tętno, 12. waga, 13. wzrost, 14. ciśnienie, 11 z 60

12 15. informacja o ciąży rekonwalestencji, intensywnym treningu, 16. informacje o brakujących organach, 17. obciążenia dziedziczne, 18. hospitalizacje, 19. wyniki badań laboratoryjnych, 20. dane środowiskowe, 21. upoważnienia, 22. zastrzeżenia do stosowanych procedur, 23. certyfikat donora organów, 24. honorowy krwiodawca, 25. informacje o transfuzji, 26. niepełnosprawności, 27. dane kontaktowe osoby do kontaktu w nagłych przypadkach, 28. deklaracje POZ, 29. zdolność komunikacji należy opisywać zgodnie z zestawem Entries zdefiniowanym w sekcji 2.3 W ramach pilotażu MSIM, z systemów dziedzinowych należy przysyłać do lokalnych systemów EDM co najmniej: karty informacyjne z leczenia szpitalnego, opisy wyników badań obrazowych, wyniki badań laboratoryjnych, skierowania, zlecenia, recepty, bądź informacje o zastosowanych lekach, opisy konsultacji medycznych, protokoły operacyjne. 3. Standard HL7 CDA 3.1. standardu Dokumenty medyczne przechowywane są w formacie zgodnym ze standardem HL7 CDA (ang. Health Level Seven Clinical Document Architecture). Standard ten definiuje kwestie związane ze składnią i semantyką dokumentów klinicznych. Bazuje on na języku XML (j. ang. extensible Markup Language). Dokumenty HL7 CDA mogą składać się z wielu elementów takich jak: tekst, obraz, dźwięk i inne multimedia. Dokument CDA charakteryzują poniższe cechy: 1. Niezmienność (j. ang. persistence) dokument kliniczny istnieje w niezmienionym stanie przez okres czasu ustalony przez lokalne wymagania oraz regulacje prawne; 2. Zarządzanie (j. ang. stewardship) dokument kliniczny jest utrzymywany przez osobę lub organizację, której go powierzono; 3. Możliwość uwierzytelniania (ang. potential for authentication) dokument kliniczny zawiera informacje konieczne do uwierzytelnienia; 12 z 60

13 4. Całość (j. ang. wholeness) uwierzytelnienie dokumentu klinicznego stosuje się wyłącznie do jego całości, nie ma możliwości zastosowania uwierzytelnienia do części dokumentu bez pełnego kontekstu tego dokumentu; 5. Czytelność (j. ang. readability) dokument kliniczny jest czytelny dla człowieka. Dokumenty HL7 CDA zdefiniowane są na trzech poziomach interoperacyjności: Poziom 1: zawiera nagłówek CDA oraz nieustrukturyzowane ciało dokumentu, które może być tekstem (plain-text), bądź treścią (np. typu PDF, DOC, zeskanowanym obrazem itp.) Poziom 2: zawiera nagłówek CDA wraz z ciałem podzielonym na sekcje. Każda sekcja zawiera kod i tytuł oraz opis. może być tekstem podlegającym dodatkowemu formatowaniu (np. pogrubienie, pochylenie, lista numerowana, tabelka). Poziom 3: stanowi rozszerzenie poziomu 2. Poza opisami dochodzą tzw. entries, które niosą informację ustrukturyzowaną, umożliwiającą automatyczne przetwarzanie treści dokumentu przez systemy informatyczne, w szczególności - analizę semantyczną. Entries powinny być budowane z wykorzystaniem modelu referencyjnego HL7 RIM (Reference Information Model), oraz w ramach możliwości wykorzystywać skodyfikowane terminologie medyczne (np. LOINC, SNOMED, ICD-9, ICD-10). Przykładowymi dokumentami HL7 CDA mogą być: skierowanie, recepta, karta wypisowa, badania laboratoryjne, historia zdrowia i choroby Struktura dokumentu Każdy dokument HL7 CDA dzielimy na dwie części: nagłówek (ang. header) oraz ciało (ang. body) Nagłówek Nagłówek dokumentu rozpoczyna się od znacznika XML <ClinicalDocument>, a kończy znacznikiem <structuredbody> lub <nonxmlbody>. Zawiera treści odpowiedzialne za identyfikację dokumentu, takie jak numer identyfikacyjny systemu źródłowego, typ dokumentu, numer wersji, język, czas wystawienia, tytuł oraz stopień poufności. Ponadto nagłówek zawiera informacje identyfikujące pacjenta, lekarza oraz inne osoby związane z dokumentem, a także miejsce wystawienia tego dokumentu. 13 z 60

14 Ciało dokumentu Ciało na poziomie pierwszym znajduje się pomiędzy znacznikami <nonxmlbody> i </nonxmlbody>. Na tym poziomie dane nie podlegają analizie semantycznej i są przeznaczone jedynie do wyświetlania w nieustrukturyzowany sposób. Ciało dokumentu na poziomie drugim i trzecim HL7 CDA znajduje się pomiędzy znacznikami <structuredbody> i </structuredbody>. Zawiera raport medyczny podzielony na sekcje identyfikowane odpowiednimi kodami ze standardowych słowników typu LOINC, SNOMED itp. Każda sekcja w ciele dokumentu opakowana jest w znaczniki <section> i może posiadać pojedynczy blok narracyjny znajdujący się w znaczniku <text>. Przechowuje on informacje wyświetlane na poglądzie dokumentu. W bloku narracyjnym można wykorzystywać tagi formatujące (opisane w rozdziale 3.2.3). Na poziomie trzecim sekcja zawiera dodatkowo wejścia CDA (ang. entries), podlegające analizie semantycznej. Każde entry opatrzone jest odpowiednim kodem ze słowników medycznych. Istnieje możliwość powiązania konkretnych entries pomiędzy sobą oraz wiązania ich z fragmentami bloku narracyjnego. Wejścia CDA mogą także zawierać referencje do zewnętrznych plików, np. skanów zdjęć. W celu zapewnienia rozszerzeń o charakterze lokalnym, CDA umożliwia wykorzystanie dodatkowych elementów XML oraz atrybutów niewyspecyfikowanych w standardzie. Rozszerzanie powinno być robione w taki sposób, aby jego ewentualne pominięcie czy nawet usunięcie nie miało wpływu na znaczenie dokumentu. Typy danych (takie jak na przykład INTEGER, TIME STAMP, PQ) definiują strukturę danych pozyskiwanych z atrybutów klas RIM i mają wpływ na możliwe wartości atrybutów. aną koncepcję graficznie przedstawia poniższy rysunek: 14 z 60

15 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Nagłówek HL7 CDA Nagłówek HL7 CDA Nagłówek HL7 CDA Ciało dokumentu Bez struktury Ciało dokumentu Z podziałem na sekcje Ciało dokumentu Ustrukturyzowane <section> <section> <section> <section> <section> <section> <section> <section> Tagi formatujące w blokach narracyjnych HL7CDA Treści zamieszczane w blokach narracyjnych (wewnątrz tagu <text>) mogą być czystym tekstem, bądź wykorzystywać dodatkowe tagi, zgodnie z HL7 CDA. Są to m.in.: <content>, będący logicznym odpowiednikiem HTMLowego <span> <link>, będący logicznym odpowiednikiem HTMLowego <a> <br> - do podziału linii <paragraph>, będący logicznym odpowiednikiem HTMLowego <p> <list listtype= ordered >, będący logicznym odpowiednikiem HTMLowego <ol> <list listtype= unordered >, będący logicznym odpowiednikiem HTMLowego <ul> <table>, będący logicznym (choć uproszczonym) odpowiednikiem HTMLowego <table> Tag <content> jest najczęściej wykorzystywany w celu: wprowadzenia identyfikatora elementu (przy użyciu atrybutu ID) na potrzeby odwołania się do tego elementu z poziomu Entry, nadania stylu (przy pomocy atrybutu stylecode, przyjmującego wartości Bold, Italics, bądź Underline ). 15 z 60

16 Implikacje wykorzystania standardu HL7 CDA Charakter standardu HL7 CDA sprawia, że nie jest konieczne odgórne zdefiniowanie sztywnych struktur dla poszczególnych typów dokumentów. Każdy system źródłowy, produkujący dokumentację medyczną, może ją tworzyć na bazie własnej wiedzy dziedzinowej, wprowadzając do dokumentu sekcje odpowiadające informacjom uzupełnianym w aplikacji przez lekarza. Takie dokumenty mogą być następnie odczytywane za pośrednictwem uniwersalnej przeglądarki dokumentacji HL7 CDA HL7CDA - Entries Specyfikacja P1 jest nadrzędna w stosunku do niniejszej. Oznacza to, że jeśli platforma P1 opublikuje alternatywny zestaw entries, należy traktować je jako obowiązujące. Niniejszy rozdział opisuje Entries ustrukturyzowane informacje zamieszczane w dokumentach HL7 CDA R2 na 3 poziomie interoperacyjności. W przypadku gdy informacje opisane w tej sekcji, pojawiają się w dokumentach przesyłanych do systemu EDM, zalecane jest wykorzystanie wpisów Entry. Dzięki temu takie dokument nie tylko będzie można przeszukiwać i odczytywać w przeglądarce, ale także informacje z nich pochodzące zostaną odpowiednio przetworzone i zaprezentowane (np. na zbiorczym widoku z listą wszystkich rozpoznań). Ogólne założenia: ważna jest kolejność elementów. (wymaganie HL7 CDA) jeśli któryś z elementów jest datą, zakładamy, że będzie ona podana w jednym z następujących formatów: YYYY, YYYYMM, YYYYMMDD, YYYYMMDDHH, YYYYMMDDHHMM, YYYYMMDDHHMMSS każdy atrybut bądź element powinien zostać wypełniony, w przypadku gdy jest opcjonalny i nie zamierzamy go wypełniać, należy go usunąć (wymaganie HL7 CDA R2) Grupa krwi Przykład: <code code=" " 16 z 60

17 displayname="grupa krwi AB Rh-" /> <effectivetime value=" " /> <text>opcjonalny opis.</text> </entry> elementów: <code> - grupa krwi zakodowana w systemie SNOMED CT, możliwe wartości: nazwa: grupa krwi AB Rh minus kod: nazwa: grupa krwi AB Rh plus kod: nazwa: grupa krwi B Rh minus kod: nazwa: grupa krwi B Rh plus kod: nazwa: grupa krwi A Rh minus kod: nazwa: grupa krwi A Rh plus kod: nazwa: grupa krwi O Rh minus kod: nazwa: grupa krwi O Rh plus kod: <effectivetime> data wykonania badania <text> (opcjonalny) dodatkowy opis Alergie i uczulenia Przykład: </entry> <code code=" " displayname="pozytywny test na alergię"/> <text> reakcji alergicznej.</text> <effectivetime value=" "/> <value xsi:type="st">nazwa alergii</value> 17 z 60

18 elementów: <code> - stwierdzenie wystąpienia alergii, zakodowane w SNOMED CT: nazwa: pozytywny test na alergię kod: <text> - opis reakcji alergicznej <value> - nazwa alergii <effectivetime> - data i czas stwierdzenia Rozpoznania Przykład: </entry> <code code="g36.9" codesystem=" " codesystemname="icd10" displayname="ostre rozsiane demielinizacje, nie określone"> </code> <originaltext> <reference value="#_z1"/> </originaltext> <entryrelationship typecode="refr"> <code code=" " displayname="przewlekle"/> </entryrelationship> <entryrelationship typecode="refr"> <code code=" " displayname="rozpoznanie główne"/> </entryrelationship> elementów: <code> - rozpoznanie zakodowane w ICD10, wraz z opisem. <originaltext> - (opcjonalne) referencja do części opisowej, która zawiera dane 18 z 60

19 rozpoznanie. <entryrelationship> - (opcjonalne) zawiera obserwację, w której zakodowana jest informacja o przewlekłości danego rozpoznania. Kolejne to adnotacja, że rozpoznanie jest główne lub dodatkowe. Możliwe wartości: nazwa: rozpoznanie główne kod: nazwa: rozpoznanie dodatkowe kod: Przepisany lek Przykład: <templateid root="{oid_csioz} "/> <substanceadministration classcode="sbadm" moodcode="rqo"> <text><reference value="#sbadm_1"/></text> <effectivetime xsi:type="pivl_ts"> <period value="12" unit="h"/> </effectivetime> <dosequantity value="1"/> <consumable> <manufacturedproduct> <manufacturedlabeleddrug> <code code="4321" codesystem="{oid_identyfikatory_lekow_rl}" displayname="enarenal 5mg tabletki"/> </manufacturedlabeleddrug> </manufacturedproduct> </consumable> <entryrelationship typecode="comp"> <supply xsi:type="extpl:supply" classcode="sply" moodcode="rqo"> <effectivetime value=" "/> <prioritycode code="ur" codesystem=" "/> <independentind value="false"/> 19 z 60

20 <quantity value="1"/> <product> <manufacturedproduct> <manufacturedlabeleddrug> <code code=" " codesystem=" " codesystemname="gs1" displayname="enarenal 5mg (60 tabl.)" /> </manufacturedlabeleddrug> </manufacturedproduct> </product> <extpl:component typecode="comp"> <extpl:templateid root="{oid_csioz} "/> <extpl:substitution classcode="subst" moodcode="rqo"> <extpl:code code="n" codesystem=" "/> </extpl:substitution> </extpl:component> <extpl:coverage typecode="covby"> <extpl:templateid root="{oid_csioz} "/> <extpl:coverageplan classcode="cov" moodcode="evn"> <extpl:code code="publicpol" codesystem=" "> <qualifier> <name code="polekr" codesystem="{oid_plany_finansowania}" displayname="poziomy odpłatności leków refundowanych"/> <value code="r" codesystem="{oid_odplatnosci_leku}"/> </qualifier> </extpl:code> </extpl:coverageplan> 20 z 60

21 </extpl:coverage> </supply> </entryrelationship> </substanceadministration> </entry> elementów: Zgodnie ze specyfikacją P1 (P1-DS-E6-IG_0.9.8_Reguły_ ) Przeciwskazania do aktualnie zażywanych leków Przykład: </entry> <code code=" " displayname="przeciwwskazania"/> <text> przeciwskazań do aktualnie zażywanych leków oraz inne</text> <effectivetime value=" "/> elementów: <code> - zakodowana informacja o tym, że entry dotyczy przeciwwskazania. Dozwolony kod: nazwa: przeciwwskazanie kod: <text> - tekstowy opis przeciwwskazania <effectivetime> - data i czas wpisania przeciwwskazania Niekorzystne reakcje na leki Przykład: <code code=" " 21 z 60

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1?

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1? Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1? Paweł Masiarz Biuro Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Poznań, 2014-11-20 1 Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

dr inż. Kajetan Wojsyk Konferencja Elektroniczna dokumentacja medyczna - szanse i zagrożenia Białystok, 2013-09-02

dr inż. Kajetan Wojsyk Konferencja Elektroniczna dokumentacja medyczna - szanse i zagrożenia Białystok, 2013-09-02 dr inż. Kajetan Wojsyk Konferencja Elektroniczna dokumentacja medyczna - szanse i zagrożenia Białystok, 2013-09-02 Stan aktualny punkt wyjścia Istnieją autonomiczne, odrębnie tworzone zasoby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy ZAŁĄCZNIK NR 9 Opis przedmiotu zamówienia Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Opracowane przez Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed Sp. z o. o. dla

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE Zał. nr 4 do siwz ELEKRONICZNE KONO PACJENA (EKP) EKP-REJESRACJA ON-LINE Dostęp z poziomu EKP - Pacjent powinien mieć dostęp do rejestracji on-line jak również historii wcześniejszych rejestracji z poziomu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/271/5/D/2/2015 Wilkowice, 9 lipiec 2015r. ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Poprawa jakości usług medycznych i

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność.

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania Prawne Związane z Informatyzacją Ochrony Zdrowia

Uwarunkowania Prawne Związane z Informatyzacją Ochrony Zdrowia Uwarunkowania Prawne Związane z Informatyzacją Ochrony Zdrowia Dr inż. Kazimierz Frączkowski Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Biuro Zarządzania Projektami PIOZ, CSIOZ MZ Warszawa

Bardziej szczegółowo

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy Rozwiązanie przyśpieszające i wspomagające pracę w zakresie obsługi pacjenta i świadczenia usług medycznych. Planowanie wizyt, rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną.

Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy dokumentacja medyczna od 1 sierpnia 2014 musi być prowadzona przez placówki służby zdrowia w formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

S T R O N C.FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA OPERACJĘ. Ii. ZLECENIA POOPERACYJNE G. DODATKOWA KARTA CODZIENNYCH OBSERWACJI H. KARTA ZNIECZULENIA

S T R O N C.FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA OPERACJĘ. Ii. ZLECENIA POOPERACYJNE G. DODATKOWA KARTA CODZIENNYCH OBSERWACJI H. KARTA ZNIECZULENIA (podpis) LEKARZ PROWADZĄCY DATA Rp. ZALECENIA DLA PACJENTKI (data) DOKUMENTACJĘ INDYWIDUALNĄ ZEWNĘTRZNĄ OTRZYMAŁAM str. 12 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZUS ZLA S. R. P. O. N. M. L. STATYSTYKA MEDYCZNA DOKUMENTACJĘ

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 252, poz. 1697) (zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1531, Dz.U.

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 4 czerwca 12

poniedziałek, 4 czerwca 12 ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W AOS Zasady prowadzenia dokumentacji Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRAZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacjimedycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRAZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacjimedycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U.2010.252.1697 2012-06-08 zm. Dz.U.2012.583 1 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.1531 1 ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRAZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacjimedycznej oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 1697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U.2010.252.1697 2012.06.08 zm. Dz.U.2012.583 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska. Platforma e-zdrowia. Jacek Kobusiński. jacek.kobusinski@cs.put.poznan.pl

Wielkopolska. Platforma e-zdrowia. Jacek Kobusiński. jacek.kobusinski@cs.put.poznan.pl Wielkopolska e-zdrowia Jacek Kobusiński jacek.kobusinski@cs.put.poznan.pl Wielkopolska e-zdrowia Politechnika Poznańska Instytut Informatyki 2 3 4 odpowiedzialnośćza poziom zarządzania oczekiwana wyższa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentów standaryzujących tworzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z aktualizacją transformaty

Bardziej szczegółowo

ezdrowie innowacyjne e-usługi Perspektywa dostawcy

ezdrowie innowacyjne e-usługi Perspektywa dostawcy ezdrowie 2014-2020 innowacyjne e-usługi Perspektywa dostawcy Piotr Piątosa - Prezes Zarządu Comarch Healthcare Andrzej Rybicki, Iwona Gieruszczak Comarch Healthcare Sopot, 15 wrzesień 2016 Integracja Systemy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r. Poz. 249. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r. Poz. 249. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r. Poz. 249 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów

Bardziej szczegółowo

e-recepta jako jeden z rezultatów Projektu P1

e-recepta jako jeden z rezultatów Projektu P1 e-recepta jako jeden z rezultatów Projektu P1 Rafał Orlik Biuro Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Kraków, 2014-10-08 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia

Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Grzegorz Gomoła Dyrektor Programu Agenda Czym jest interoperacyjność? Wiodące projekty centralne i regionalne w ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Rodzaje, zakres i wzory dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania. Dz.U.2015.2069 z dnia 2015.12.08 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 8 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia najważniejsze aspekty

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia najważniejsze aspekty Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia najważniejsze aspekty TERMINY WEJŚCIA W ŻYCIE PRZEPISÓW O EDM listy oczekujących 1 stycznia 2015 r. Zwolnienia 1 stycznia 2016 Recepty 1 sierpnia 2016 Skierowania,

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. Projekt 20.07.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych poza zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 21/2014 Maków Mazowiecki, dnia 8 grudnia 2014r. ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2069 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2069 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2069 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 177 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 177 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 177 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ POSEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/11/2012 OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PLAFORMA E-USŁUG Opis kolumn: Funkcja opis działania, wymagań stawianych przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia r. Projekt z dnia 17 lutego 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia.. 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w

Bardziej szczegółowo

4 Dokumentacja użytkowa

4 Dokumentacja użytkowa 4 Dokumentacja użytkowa 30 4 Dokumentacja użytkowa 4.1 Pacjent Po przejściu pod adres platformy użytkownikowi prezentowana jest strona główna portalu, przedstawiona na rysunku 1. Rysunek 1: Strona główna

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu B2B obsługującego proces tworzenia przez podmioty lecznicze elektronicznego dokumentu medycznego zgodnego ze standardem HL 7 CDA

Wdrożenie systemu B2B obsługującego proces tworzenia przez podmioty lecznicze elektronicznego dokumentu medycznego zgodnego ze standardem HL 7 CDA Wdrożenie systemu B2B obsługującego proces tworzenia przez podmioty lecznicze elektronicznego dokumentu medycznego zgodnego ze standardem HL 7 CDA Zamawiający: Eurosoft Sp. zo.o Specyfikacja wymagań Wersja

Bardziej szczegółowo

W związku z otrzymanymi pytaniami od Oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania Udzielający zamówienie przesyła wyjaśnienia treści SWKO.

W związku z otrzymanymi pytaniami od Oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania Udzielający zamówienie przesyła wyjaśnienia treści SWKO. MSZ.ZP/72243-03/13. Częstochowa,06.06.2013 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia Nr 1 DO POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w perspektywie CSIOZ

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w perspektywie CSIOZ Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w perspektywie CSIOZ Marcin Węgrzyniak Kierownik Biura Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 Projekt P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Platformy ezdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce

Platformy ezdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce Platformy ezdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce Iwona Gieruszczak Comarch SA, Dyrektor Konsultingu Piotr Piątosa Comarch Healthcare SA, Prezes Platformy e-zdrowie w Polsce -

Bardziej szczegółowo

[Wartość domyślna] xmlns : mz 1 Przestrzeń nazw Definiuje przestrzeń nazw (namespace)

[Wartość domyślna] xmlns : mz 1 Przestrzeń nazw Definiuje przestrzeń nazw (namespace) WZÓR BUDOWY KOMUNIKATU ELEKTRONICZNEGO Poziom Znaczniki Krotn ość Nazwa Format [Wartość domyślna] Opis Ograniczenia i inne zależności Element Atrybuty 0 mz:komunikat 1 Komunikat Element główny komunikatu

Bardziej szczegółowo

System DiLO. Opis komunikatów żądań i odpowiedzi dotyczących operacji wydawania kart DiLO i obsługi etapów SSO. v. 2.0

System DiLO. Opis komunikatów żądań i odpowiedzi dotyczących operacji wydawania kart DiLO i obsługi etapów SSO. v. 2.0 System DiLO komunikatów żądań i odpowiedzi dotyczących operacji wydawania kart DiLO i obsługi etapów SSO v. 2.0 Warszawa 2015 Wprowadzone zmiany Wersja 1.0 Wersja bazowa 1.1 Dodanie możliwości przejścia

Bardziej szczegółowo

Projekt aplikacji prywatnej przychodni weterynaryjnej

Projekt aplikacji prywatnej przychodni weterynaryjnej Politechnika Częstochowska wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PROJEKT Projektowanie i programowanie aplikacji biznesowych Projekt aplikacji prywatnej przychodni weterynaryjnej Imię i Nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej 2) Na

Bardziej szczegółowo

Poznań, 22.06.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. B. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-13/15

Poznań, 22.06.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. B. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-13/15 Poznań, 22.06.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. B. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-13/15 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

[P3] Procedura rejestracji danych ratunkowych zasobowych (e-rrdr)

[P3] Procedura rejestracji danych ratunkowych zasobowych (e-rrdr) [P3] Procedura rejestracji danych ratunkowych zasobowych (e-rrdr) Wrocław, październik 2014 Spis treści Spis treści... 2 1. Słownik pojęć... 2 2. [P3] Procedura rejestracji danych ratunkowych zasobowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1508

Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1508 Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych

Bardziej szczegółowo

Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną

Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną Piotr Szmołda Kierownik Projektów piotr.szmolda@unizeto.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia:

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym Oznaczenia: 1 System w tym strona www 2 Dyrekcja OKMP 3 Badany 4 Pracodawca/Klient 5 ośrodek KOMP/pielęgniarki rejestratorki: Kolejowy Ośrodek Medycyny

Bardziej szczegółowo

Badanie Projektów Regionalnych e-zdrowie

Badanie Projektów Regionalnych e-zdrowie Badanie Projektów Regionalnych e-zdrowie II Edycja Strona 1 z 10 Badanie Projektów Regionalnych e-zdrowie Badanie ma na celu weryfikację stanu realizacji Projektów Regionalnych związanych z ochroną zdrowia

Bardziej szczegółowo

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Grzegorz Kawka PHU TELSAT Sesja nr 4: Interoperacyjność systemów ITS cz. I Podstawą działania systemów ITS jest wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i jakość danych w systemie informacji w ochronie zdrowia warunkami wzrostu bezpieczeństwa pacjenta. dr inż.

Cyfryzacja i jakość danych w systemie informacji w ochronie zdrowia warunkami wzrostu bezpieczeństwa pacjenta. dr inż. Cyfryzacja i jakość danych w systemie informacji w ochronie zdrowia warunkami wzrostu bezpieczeństwa pacjenta dr inż. Kajetan Wojsyk 1 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo pacjenta zależne jest od wielu czynników,

Bardziej szczegółowo

Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta Internetowe Konto Pacjenta Bezpieczne rozwiązanie dla Pacjentów i Lekarzy Tomasz Orlewicz Dyrektor Obszaru Biznesowego tomasz.orlewicz@unizeto.pl Warszawa, 28 listopada 2011 Internetowe Konto Pacjenta

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 System DiLO Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 Warszawa 2015 1 Wprowadzone zmiany Wersja Opis 1.0 Wersja bazowa 1.1 Dodanie możliwości przejścia z wydania karty w POZ (WK-POZ) do zabiegu operacyjnego (ZAB-OPER)

Bardziej szczegółowo

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA WDROŻENIA PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ DO WYMIANY DANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ POD POTRZEBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRZYSUSZE I. Usługa obejmuje:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia.. 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia.. 2016 r. Projekt z dnia 8 lutego 2016 r. (w wersji skierowanej o zwolnienie z Komisji Prawniczej) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 23 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1) z dnia 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

System DiLO. Opis komunikatów żądań i odpowiedzi dotyczących operacji wydawania kart DiLO i obsługi etapów SSO. v. 3.0

System DiLO. Opis komunikatów żądań i odpowiedzi dotyczących operacji wydawania kart DiLO i obsługi etapów SSO. v. 3.0 System DiLO komunikatów żądań i odpowiedzi dotyczących operacji wydawania kart DiLO i obsługi etapów SSO v. 3.0 Warszawa 2015 Wprowadzone zmiany Wersja 1.0 Wersja bazowa 1.1 Dodanie możliwości przejścia

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w procesach obiegu zadań i dokumentów, aby pracować łatwiej i efektywniej. HumanWork

Bardziej szczegółowo

Skoordynowanie i integracja dotychczasowych systemów wykorzystywanych przez placówki ochrony zdrowia z nowo tworzonymi systemami informatycznymi

Skoordynowanie i integracja dotychczasowych systemów wykorzystywanych przez placówki ochrony zdrowia z nowo tworzonymi systemami informatycznymi Skoordynowanie i integracja dotychczasowych systemów wykorzystywanych przez placówki ochrony zdrowia z nowo tworzonymi systemami informatycznymi Kajetan Wojsyk Z-ca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 28 października 2013 EuroSoft Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 32 02-220 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE EuroSoft Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: 1. Opracowanie szczegółowych uwarunkowań dotyczących

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 14 października 2013 EuroSoft Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 32 02-220 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE EuroSoft Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: 1. Opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów Maków Mazowiecki 19.08.2014r Znak sprawy :15/2014r Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa 1-3 41-506 Chorzów W związku z otrzymaną kopią odwołania, emailem z dnia 14.08.2014 w którym Wykonawca wnosi o: Zarzuty

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I

e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I Ryszard Mężyk Kierownik Projektu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U.10.252.1697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw rok 2010 nr 252 poz. 1697 wersja obowiązująca od 2013-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików.

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

Rekord Pacjenta a Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Doświadczenia z Dolnego Śląska. Krzysztof Kulesza, Data Techno Park 2013.12.

Rekord Pacjenta a Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Doświadczenia z Dolnego Śląska. Krzysztof Kulesza, Data Techno Park 2013.12. Rekord Pacjenta a Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Doświadczenia z Dolnego Śląska Krzysztof Kulesza, Data Techno Park 2013.12.10 Dolnośląskie e-zdrowie Budżet projektu ok. 30 mln zł, 19 podmiotów Źródło

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja tworzenia statystyk

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja tworzenia statystyk Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja tworzenia statystyk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Tworzenie statystyk... 3 Statystyka grup dyspanseryjnych... 5 Statystyka skierowań do

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej zapewniającej możliwość dwukierunkowej wymiany danych dotyczących beneficjentów obszaru rynku

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo