ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015"

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa Zamawiającego Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, konfiguracja i wdrożenie modułów/bloków funkcjonalnych oprogramowania aplikacyjnego dla części medycznej oraz interfejsu wymiany danych dla wytwarzania usług elektronicznych w ramach projektu Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostały złożone zapytania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert. Dot. zadania nr 2 Pytanie nr 1 Dot. Portal pacjenta - Identyfikacja i uwierzytelnianie pacjentów, pkt. 8: Mechanizmy nadawania zakresów uprawnień (minimum dane wyłącznie wpisane przez portal, dane udostępniane na portalu). Czy Zamawiający przewiduje, że pacjent może mieć, w wyniku nadanych uprawnień, dostęp do szerszej informacji medycznej na temat siebie, niż standardowo publikowana w portalu? Zamawiający wyjaśnia, że pacjent ma dostęp w portalu wyłącznie do dotyczącego takiej dokumentacji, której zakres wynika z aktualnych odpowiednich przepisów prawa. Pytanie nr 2 Dot. Portal pacjenta - Indywidualna zewnętrzna dokumentacja elektroniczna pkt. 3 Konfiguracja zasad udostępniania dokumentacji elektronicznej. Prosimy o wyjaśnienie, co powinna obejmować konfiguracja zasad udostępniania dokumentacji elektronicznej? Zamawiający wyjaśnia, że konfiguracja zasad udostępniania dokumentacji elektronicznej w oczywisty sposób obejmuje możliwość skonfigurowania takiego dostępu odpowiednio wskazanie zakresu dokumentacji przewidzianej do udostępniania, użytkowników przewidzianych jako beneficjentów 1

2 takiego udostępniania oraz tryb takiego udostępniania i zakres informacji monitorujących takie udostępnianie. Pytanie nr 3 Dot. Blok porodowy pkt. 1 Ewidencja danych porodów przeprowadzanych na bloku porodowym (włącznie z danymi cięcia cesarskiego) i poza tym blokiem. Czy Zamawiający dopuści aby obsługa bloku porodowego odbywała się z wykorzystaniem modułu oddział ginekologiczno-położniczy? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań w zakresie sposobu obsługi bloku porodowego. Pytanie nr 4 Dot. Laboratorium -Pracownie laboratoryjne pkt. 4 Możliwość współpracy jedno lub dwukierunkowej z urządzeniami aparatury laboratoryjnej. Prosimy o podanie listy aparatów, z którymi system powinien współpracować. Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy wymiany standaryzowanej zarówno pod względem protokołów komunikacyjnych, formatów wymiany danych i rozwiązań technicznych, niezależnych od konkretnych modeli i typów urządzeń aparatury medycznej. Pytanie nr 5 Dot. Zakład patomorfologii - Pracownia pkt. 3 Ewidencja wyników badań minimum w zakresie: typu wyniku, rozpoznania wraz z kodem SNOMED lub ICD-O-3, opisu, komentarza do rozpoznania, zespołu wykonującego badanie. Czy Zamawiający posiada zakupiony słownik SNOMED i oczekuje możliwości wykorzystania tego słownika? Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy zapewnienia przez Wykonawcę rozwiązania kompletnego w tym zakresie. Pytanie nr 6 Dot. Rozliczenia z NFZ pkt. 5.b. kopiowania umów z jednego płatnika do innego, Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym będzie możliwość przygotowania szablonu umowy wraz z możliwością wielokrotnego wykorzystania szablonu dla różnych płatników (kontrahentów)? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań w zakresie sposobu przygotowania umów dla płatników w trybie wykorzystania kopii umowy przygotowanej dla innego płatnika. Pytanie nr 7 Dot. Rozliczenia z NFZ pkt. 5.f. generowanie faktur w postaci elektronicznej. W jaki sposób Zamawiający rozumie fakturę elektroniczna? Czy chodzi o dokument elektroniczny w formacie PDF? 2

3 Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy faktury w postaci elektronicznej zapisanej w pliku elektronicznym w dowolnym standardowym, powszechnie akceptowanym formacie przez aplikacje oprogramowania pakietu biurowego i powszechnie, nieodpłatnie dostępne czytniki plikw elektronicznych. Dot. zadania nr 1 Pytanie nr 8 Dot. Dane dla wymiany dokumentów medycznych i dokumentacji medycznej Pkt 1 Dokument medyczny Słowo kluczowe (główne, identyfikator świadczenia) Co zamawiający rozumie pod pojęciem identyfikatora świadczenia? Czy wystarczającym rozwiązaniem będzie podanie jednostki statystycznej świadczenia? Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy atrybutu identyfikującego ewidencyjnie świadczenie medyczne udzielone przez podmiot leczniczy, a nie jego klasyfikację. Pytanie nr 9 Dot. Dane dla wymiany dokumentów medycznych i dokumentacji medycznej Pkt 1 Dokument medyczny Identyfikator podmiotu leczniczego (regionalny) Co zamawiający rozumie pod pojęciem regionalnego identyfikatora podmiotu leczniczego? Czy wystarczającym rozwiązaniem będzie udostępnienie numeru REGON podmiotu leczniczego? Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy unikalnego regionalnego identyfikatora podmiotu leczniczego o ile podmiot nadzorujący w regionie prowadzi odpowiednią regionalną ewidencję podmiotów leczniczych. Pytanie nr 10 Dot. Dane dla wymiany dokumentów medycznych i dokumentacji medycznej Pkt 1 Dokument medyczny Lokalizacja (adres/ścieżka dostępu) pliku elektronicznego (lokalizacja w podmiocie leczniczym) W przyjętym rozwiązaniu lokalnym dokumenty elektroniczne składowane są w bazie danych, a nie w systemie plików. Czy wystarczającym rozwiązaniem będzie udostępnienie adresu usługi umożliwiającej pobranie elektronicznego dokumentu medycznego? Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy atrybutu jednoznacznie wskazującego lokalizację dokumentu medycznego niezależnie od sposobu udostępniania tego dokumentu. Pytanie nr 11 Dot. Dane świadczeń medycznych Pkt. 1 Świadczenia Wartość Objaśnienia Unikalny wewnętrzny identyfikator świadczenia możliwego do realizacji przez podmiot leczniczy Świadczenia możliwe Świadczenia (wszystkie), które podmiot leczniczy może realizować 3

4 Czy zamawiający dopuszcza stosowanie identyfikatorów złożonych świadczeń np. kod świadczenia + rok umowy? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań w zakresie struktury unikalnych wewnętrznych identyfikatorów, ale jako oczywistą tego konsekwencję oczekuje od Wykonawcy informacji o schemacie zastosowanej przez niego konstrukcji tych identyfikatorów. Pytanie nr 12 Dot. Dane świadczeń medycznych Pkt. 1 Świadczenia Kod rozpoznania wg klasyfikacji ICD- 10 Świadczenia kontraktowe Świadczenia, które podmiot leczniczy realizuje w ramach aktualnych kontraktów z płatnikami Prosimy o podanie formatu przekazania danych, tj. kolejne kody oddzielone separatorem, oddzielne wiersze? Zamawiający wyjaśnia, że kody klasyfikacji należy przedstawiać indywidualnie. Pytanie nr 13 Dot. Dane świadczeń medycznych Pkt. 1 Świadczenia Identyfikator wizyty wymagany w przypadku kiedy wykonanie związane jest z wizytą Procedury możliwe Procedury (wszystkie), które podmiot leczniczy może realizować w ramach świadczeń Jak należy rozumieć ten punkt, w kontekście nazwy grupy danych? Grupa (arkusz) dotyczy możliwych świadczeń a wizyta jest świadczeniem zrealizowanym. Prosimy o wyjaśnienie. Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie wskazuje zrealizowaną wizytę w procedurze, którą wykonano na podstawie wyboru ze zbioru (katalogu) procedur określonych przez podmiot jako możliwe do wykonania. Pytanie nr 14 Dot. Dane świadczeń medycznych Pkt. 1 Świadczenia Opis świadczenia Procedury kontraktowe Procedury, które podmiot leczniczy realizuje w ramach aktualnych kontraktów z płatnikami Prosimy o informację, czy chodzi o nazwę? Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy prezentacji świadczenia w postaci opisowej. Pytanie nr 15 Dot. Dane świadczeń medycznych Pkt. 1 Świadczenia Identyfikator produktu jednostkowego Personel kontraktowy Personel medyczny realizujący świadczenia i procedury w ramach aktualnych kontraktów z płatnikami 4

5 Czy zamawiający dopuszcza stosowanie identyfikatorów złożonych świadczenia np. kod świadczenia +rok umowy? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań w zakresie struktury identyfikatorów, ale jako oczywistą tego konsekwencję oczekuje od Wykonawcy informacji o schemacie zastosowanej przez niego konstrukcji tych identyfikatorów. Pytanie nr 16 Dot. Dane świadczeń medycznych Pkt. 1 Świadczenia Kontraktacja świadczenia (U) Unikalny identyfikator limitu umowy, (0) Poza umową, domyślnie 0 Personel pozakontraktowy Personel medyczny realizujący świadczenia i procedury poza kontraktami z płatnikami Czy zamawiający dopuszcza stosowanie identyfikatorów złożonych świadczenia np. rok+umowa+wyróżnik+miesiąc? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań w zakresie struktury unikalnych identyfikatorów, ale jako oczywistą tego konsekwencję oczekuje od Wykonawcy informacji o schemacie zastosowanej przez niego konstrukcji tych identyfikatorów. Pytanie nr 17 Dot. Dane dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 1 Limity Umowy Unikalny identyfikator limitu umowy Czy zamawiający dopuszcza stosowanie identyfikatorów złożonych świadczenia np. rok+umowa+wyróżnik+miesiąc? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań w zakresie struktury identyfikatorów, ale jako oczywistą tego konsekwencję oczekuje od Wykonawcy informacji o schemacie zastosowanej przez niego konstrukcji tych identyfikatorów. Pytanie nr 18 Dot. Dane dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 1 Limity Umowy Identyfikator pozycji umowy Czy zamawiający dopuszcza stosowanie identyfikatorów złożonych świadczenia np. rok+umowa+wyróżnik+miesiąc? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań w zakresie struktury identyfikatorów, ale jako oczywistą tego konsekwencję oczekuje od Wykonawcy informacji o schemacie zastosowanej przez niego konstrukcji tych identyfikatorów. Pytanie nr 19 Dot. Dane dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 1 Limity Umowy Data od kiedy obowiązuje limit kontraktu Prosimy o podanie formatu kolumny, zważywszy, że limity w umowach NFZ są określane dla miesięcy? 5

6 Zamawiający wyjaśnia, że nie określa własnego formatu daty przyjmując, że data zostanie podana w standardowym formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR oznacza czterocyfrowe oznaczenie roku, MM oznacza dwucyfrowe oznaczenie miesiąca, a RR oznacza dwucyfrowe oznaczenie dnia. Pytanie nr 20 Dot. Dane dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 1 Limity Umowy Data do kiedy obowiązuje limit kontraktu Prosimy o podanie formatu kolumny, zważywszy, ze limity w umowach NFZ są określane dla miesięcy? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa własnego formatu daty przyjmując, że data zostanie podana w standardowym formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR oznacza czterocyfrowe oznaczenie roku, MM oznacza dwucyfrowe oznaczenie miesiąca, a RR oznacza dwucyfrowe oznaczenie dnia. Pytanie nr 21 Dot. Dane dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 1 Limity Umowy Identyfikator jednostki organizacyjnej Czy identyfikator jednostki organizacyjnej należy rozumieć jako kod techniczny komórki organizacyjnej wg NFZ (z umowy)? Czy kod komórki wewnętrznej struktury organizacyjnej zakładu? Zwracamy uwagę, że w drugim przypadku będzie problem z określeniem limitu umowy w przypadku, gdy do jednego kodu komórki wg NFZ przyporządkowano więcej niż jedna komórkę organizacyjna zakładu. Jak w takim przypadku powinien zachować się system? Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy identyfikacji jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego, a nie identyfikacji przyjętej dla rozliczeń z NFZ. Identyfikator powinien jednak być tak skonstruowany, żeby zachować unikatowość w skali podmiotu leczniczego np. prze kombinację kodu wewnętrznego jednostki organizacyjnej i kodu rozliczeń z NFZ. Zamawiający oczekuje natomiast od Wykonawcy informacji o schemacie zastosowanej przez niego konstrukcji tych identyfikatorów. Pytanie nr 22 Dot. Dane dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 2 Wykonane Świadczenia Pozycja umowy (produkt kontraktowy) Pozycje planu umowy jednoznacznie definiuje zakres świadczeń i jego wyróżnik, który nie został wyspecyfikowany. Prosimy o potwierdzenie, ze postać bez wyróżnika jest prawidłowa lub uzupełnienie specyfikacji. Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 9 do SIWZ. Pytanie nr 23 Dot. Dane dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 2 Wykonane Świadczenia Przesłano dane o wykonanym świadczeniu Prosimy o podanie, jakie wartości może przyjmować kolumna? 6

7 Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla kolumny, ponieważ kolumna przyjmuje wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 24 Dot. Dane dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 2 Wykonane Świadczenia Rozliczono dane o wykonanym świadczeniu Prosimy o podanie, jakie wartości może przyjmować kolumna? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla kolumny, ponieważ kolumna przyjmuje wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 25 Dot. Dane dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 2 Wykonane Świadczenia Skorygowano dane o wykonanym świadczeniu Prosimy o podanie, jakie wartości może przyjmować kolumna? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla kolumny, ponieważ kolumna przyjmuje wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 26 Dot. Dane dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 2 Wykonane Świadczenia Identyfikator jednostki organizacyjnej Czy identyfikator jednostki organizacyjnej należy rozumieć jako kod techniczny komórki organizacyjnej wg NFZ (z umowy)? Czy kod komórki wewnętrznej struktury organizacyjnej zakładu? Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy identyfikacji jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego, a nie identyfikacji przyjętej dla rozliczeń z NFZ. Identyfikator powinien jednak być tak skonstruowany, żeby zachować unikatowość w skali podmiotu leczniczego np. prze kombinację kodu wewnętrznego jednostki organizacyjnej i kodu rozliczeń z NFZ. Zamawiający oczekuje natomiast od Wykonawcy informacji o schemacie zastosowanej przez niego konstrukcji tych identyfikatorów. Pytanie nr 27 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 1 Pozycja Umowy Pozycja umowy (produkt kontraktowy wg NFZ) Czy Zamawiający dopuści zastosowanie klucza złożonego obejmującego: rok, nr umowy, zakres, wyróżnik, miesiąc? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań w zakresie struktury klucza, ale jako oczywistą tego konsekwencję oczekuje od Wykonawcy informacji o schemacie zastosowanej przez niego konstrukcji tych kluczy. 7

8 Pytanie nr 28 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 1 Pozycja Umowy Kod kontraktowanego świadczenia Zwracamy uwagę, że świadczenia są w pakietach, a nie w pozycji planu umowy. Prosimy o wyjaśnienie lub zmianę wymagania. Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy świadczeń kontraktowanych identyfikowanych grupowo. Pytanie nr 29 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 1 Pozycja Umowy Nazwa świadczenia Czy wymóg należy rozumieć jako nazwę zakresu? Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy świadczeń kontraktowanych identyfikowanych nazwą grupową. Pytanie nr 30 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 1 Pozycja Umowy Identyfikator schematu rozliczenia wykonania świadczenia Pragniemy zwrócić uwagę, ze schemat jest elementem pozycji pakietu, a nie pozycji planu umowy. Prosimy o wyjaśnienie lub zmianę wymagania. Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy świadczeń kontraktowanych identyfikowanych grupowo, zatem schemat rozliczenia należy wskazać na tej samej zasadzie. Pytanie nr 31 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 1 Pozycja Umowy Wyróżnik kontraktowanego świadczenia Pragniemy zwrócić uwagę, że wyróżnik wchodzi w skład pozycji planu umowy i nie powinien być opcjonalny. Prosimy o wyjaśnienie lub zmianę wymagania. Zamawiający wyjaśnia, że opcjonalność w tym przypadku należy traktować jako wymaganie obligatoryjne. Pytanie nr 32 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 2 Umowa Identyfikator rodzaju usług Prosimy o wyjaśnienie czym jest identyfikator rodzaju usług i jakie przyjmuje wartości? 8

9 Zamawiający wyjaśnia, że identyfikator rodzaju usług jest unikalną wartością identyfikującą rodzaj usługi nadawaną przez system HIS. Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 33 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 2 Umowa Tytuł umowy Prosimy o wyjaśnienie czym jest tytuł umowy i jakie przyjmuje wartości? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 34 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 2 Umowa Znacznik trybu umowy (kontraktowanie, korekta) Prosimy o podanie przykładowych wartości znaczników trybu umowy? Zamawiający wyjaśnia, że wskazał oczekiwane wartości znaczników trybu umowy. Pytanie nr 35 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 2 Umowa Identyfikator rodzaju świadczenia Prosimy o wyjaśnienie, czy identyfikator rodzaju świadczenia to to samo, co identyfikator rodzaju usług i jakie przyjmuje wartości? Zamawiający wyjaśnia, że identyfikator rodzaju świadczenia to nie to samo, co identyfikator rodzaju usług, ponieważ w zakresie świadczenia może być wykonywane wiele usług. Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 36 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 3 Płatnik Typ płatnika (publiczny, inny) Prosimy o podanie przykładowych wartości typu płatnika. Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 37 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 4 Rodzaj Usług Identyfikator rodzaju usługi 9

10 Prosimy o wyjaśnienie czym jest identyfikator rodzaju usług i jakie przyjmuje wartości? Zamawiający wyjaśnia, że identyfikator rodzaju usług jest unikalną wartością identyfikującą rodzaj usługi nadawaną przez system HIS. Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 38 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 6 Schemat Rozliczenia Identyfikator schematu rozliczenia Prosimy o wyjaśnienie czym jest schemat rozliczenia i jakie może przyjmować wartości? Zamawiający wyjaśnia, że schemat rozliczenia należy interpretować jako sposób finansowania świadczeń na przykład ryczałt, punkt, pobyt, itp. Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 39 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 6 Schemat Rozliczenia Kod schematu rozliczenia Prosimy o wyjaśnienie czym jest kod schematu rozliczenia i jakie może przyjmować wartości? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 40 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 7 Jednostka Organizacyjna Identyfikator typu jednostki organizacyjnej Prosimy o wyjaśnienie czym jest typ jednostki organizacyjnej i jakie może przyjmować wartości? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 41 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 7 Jednostka Organizacyjna Kod parametry kosztochłonności jednostki organizacyjnej Prosimy o podanie dopuszczalnych wartości parametru. 10

11 Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 42 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 9 Personel Identyfikacja grupy personelu (wyższy medyczny, średni medyczny, niemedyczny) Prosimy o podanie czy wymienione grupy personelu będą posiadały identyfikatory (kody)? Prosimy o podanie tych kodów. Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 43 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 20 Produkt Jednostkowy Kod pobytu jednostkowego Prosimy o wyjaśnienie czym jest pobyt jednostkowy i jakie może przyjmować wartości? Zamawiający wyjaśnia, że Kod pobytu jednostkowego należy interpretować jako Kod produktu jednostkowego. Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 44 Dot. warunków świadczenia usług opisanych w specyfikacji Załącznik 2A punkt 2.8 "Wymagania dotyczące Gwarancji i Warunki serwisu" podpunkt d "Warunki świadczenia usług serwisowych dla oprogramowania aplikacyjnego" dla Szpitali Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu oraz Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Perzyny w Kaliszu prosimy o ujednolicenie zasad świadczenia w/w usług które są obecnie świadczone dla tych świadczeniodawców i wynoszą odpowiednio: Szpital Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu: 1) W ramach gwarancyjnego nadzoru autorskiego, Wykonawca zapewnia: 1. udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania): a) w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego: (1) czas dokonania poprawek i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 16 Godzin Pracy od chwili wpłynięcia zgłoszenia; (2) w przypadku wystąpienia błędu krytycznego Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły; 11

12 (3) Wykonawca wymaga udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych i Oprogramowania Aplikacyjnego (zasady udzielenia zdalnego dostępu określono w Załączniku nr 6 do niniejszej Umowy). b) w pozostałych przypadkach, określanych mianem błędu zwykłego czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 30 dni roboczych od chwili wpłynięcia zgłoszenia; c) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; d) ewentualne przekwalifikowanie błędu zgłoszonego przez Zamawiającego jako zwykły, na "błąd krytyczny", wymagać będzie osobnego zgłoszenia; e) zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową Centralnego Help-Desku Wykonawcy..; w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem telefonu: (..) lub pisemnie na formularzu przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej na adres.., opcjonalnie faksem na numer (..), w przypadku, gdy formularz zgłoszenia błędu zostanie przyjęty przez Wykonawcę: (a) w godzinach pomiędzy a dnia roboczego traktowany jest jak przyjęty o godz następnego dnia roboczego; (b) w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz danego dnia roboczego; (c) w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o godz najbliższego dnia roboczego; ii) System Help-Desk Wykonawcy zapewni: (1) zbiorcze raportowanie wprowadzonych zgłoszeń z uwzględnieniem następujących pól: (a) data i godzina rejestracji, (b) numer zgłoszenia, (c) numer dodatkowy, (d) status zgłoszenia, (e) typ zgłoszenia, (f) zgłaszający imię i nazwisko, (g) konsultant odpowiedzialny imię i nazwisko, (h) data i godzina realizacji, (i) produkt system, (j) wersja produktu, (k) moduł, (l) wersja modułu, (2) wydruk wprowadzonego do systemu pojedynczego zgłoszenia zawierający następujące dane: (a) numer zgłoszenia, (b) status zgłoszenia, (c) typ zgłoszenia, (d) moduł, (e) temat zgłoszenia, (f) osobę rejestrującą imię i nazwisko, 12

13 (g) konsultant odpowiedzialny za zgłoszenie imię i nazwisko, (h) datę i godzinę rejestracji, (i) datę i godzinę realizacji, (j) nazwę klienta, (k) adres klienta, (l) dane zgłaszającego imię i nazwisko, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu: 2. udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania): a) w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego w zakresie jego podstawowej funkcjonalności (wskazanej w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności w wyniku których, niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu krytycznego ) wynosi 1 dzień roboczy; czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych, od chwili wpłynięcia zgłoszenia; w przypadku wystąpienia błędu krytycznego Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły; b) w pozostałych przypadkach: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 15 dni roboczych; czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili wpłynięcia zgłoszenia; c) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; Zamawiający wyjaśnia, że zmiana zakresu umowy serwisowej nie jest przedmiotem zamówienia. Załącznik nr 11 A i 11B do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy Pytanie nr 45 Dot. 6 ust. 2 i 10 ust. 6 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację niniejszego zapisu poprzez zastosowanie wobec Wykonawcy jednej restrykcji karnej, a mianowicie kary umownej? Czy takie zawinienie, być może niecelowe ma od razu wiązać się z rozwiązaniem umowy? Zamawiający podtrzymuje zapis i zwraca uwagę, iż zapis umowny wskazuje, że rozwiązanie umowy nie jest obligatoryjne. 13

14 Pytanie nr 46 Dot. 7 Czy Zamawiający jest skłonny zmodyfikować niniejszy zapis o konieczności przekazania dokumentacji Wykonawcy dotyczącej niniejszego projektu nie stanowiącej tajemnicy przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? Zamawiający podtrzymuje zapis. Pytanie nr 47 Dot. 9 Czy zapis niniejszy zgodnie z zasadą równości w ocenie Zamawiającego nie powinien być obustronny? Chroniący również tajemnicę Wykonawcy? Zamawiający podtrzymuje zapis. Pytanie nr 48 Dot. 12 i 16 Czy Zamawiający przy tak rozbudowanym przedmiocie zamówienia jest skłonny zamienić opóźnienie na zwłokę, które w skutkach niedotrzymania postanowień umowy jest daleko idące i o wiele bardzo dotkliwe dla Wykonawcy niż np. zwłoka. Albowiem w obu przypadkach mamy do czynienia z nieterminowością wykonania przyjętych zobowiązań wynikających z umowy. Jednak zwłoki, czasem nazywanej opóźnieniem kwalifikowanym, dopuszcza się tylko ten dłużnik, który nie wykonał umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych. Skutkiem zwłoki jest to, iż wierzyciel może od dłużnika żądać niezależnie od wykonania ciążącego na nim zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Naprawienie szkody obejmuje straty, jakie poniósł wierzyciel, oraz korzyści, jakie mógłby osiągnąć gdyby mu tej szkody nie wyrządzono. Gdyby na skutek zwłoki, świadczenie utraciło dla wierzyciela całkowicie lub przeważającym stopniu znaczenie, wierzyciel może odmówić przyjęcia świadczenia i zażądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Przeciwieństwem zwłoki ( z którym mamy do czynienia w tej analizowanej umowie) jest tzw. opóźnienie zwykłe, które następuje już wówczas, gdy termin nie zostanie dotrzymany z przyczyn niezależnych od opóźniającego się. Jeśli to opóźnienie dotyczyło wartości pieniężnych wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody. Zamawiający uznaje, iż kary umowne należne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz za niedochowanie terminów dotyczących gwarancji i serwisu, naliczane będą za zwłokę. Pytanie nr 49 Dot. 16 ust. 2 Czy Zamawiający jest skłonny usunąć niniejszy zapis, który w ocenie Wykonawcy jest bardzo krzywdzący, albowiem: Wykonawca bez względu na to, czy odpowiada z wyłącznej swej winy, czy nie, daje Zamawiającemu możliwość automatycznego potrącania kar z wynagrodzenia nie mając żadnych podstaw ani praw do ich obrony na tym etapie. Zamawiający podtrzymuje zapis, jednocześnie zwracając uwagę, iż potrącenie przewidziane przez KC jest jednostronną czynnością prawną nie wymagającą zgody drugiej strony, a więc usunięcie zapisu wyrażającego zgodę nie chroni Wykonawcy przed zastosowaniem potrącenia jeśli ustawowe przesłanki zostaną spełnione. 14

15 Pytanie nr 50 Dot. 16 ust. 3 Czy Zamawiający jest skłonny usunąć niniejszy zapis, który w ocenie Wykonawcy jest bardzo krzywdzący, albowiem oznacza to nielimitowaną odpowiedzialność Wykonawcy i na chwilę podpisania umowy ryzyko finansowe nie do oszacowania. Zamawiający podtrzymuje zapis. Pytanie nr 51 Dot. 18 ust. 4 Proszę o wyjaśnienie (biorąc pod uwagę fakt nałożenia kar umownych) na jakie jeszcze zabezpieczenie roszczeń wynikające z niewykonania tudzież nienależytego wykonania zobowiązania Zamawiający chce (na pierwsze żądanie 18 ust. 6) skorzystać z zabezpieczenia i przeznaczyć go na pokrycie szkód? To tak, jakby karać o to samo Wykonawcę dwukrotnie z dwóch różnych środków sankcji prawnej przecież kary umowne już zostaną naliczone (!) Zamawiający podtrzymuje zapis i zwraca uwagę, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie stanowi dodatkowej sankcji, a jedynie zabezpieczenie roszczeń np. wynikających z kar umownych. Pytanie nr 52 Dot. 19 ust. 6 ust. 1 Czy Zamawiający może wyjaśnić, kto będzie odpowiadał za niezgodne z prawem/błędne samodzielne parametryzowanie, konfigurowanie w sytuacji gdy coś się stanie? Gwarancja z automatu przestaje działać! Zamawiający wyjaśnia, że prawo do samodzielnego parametryzowania i konfigurowania oprogramowania w zakresie niezbędnym dla jego bezpiecznej i stabilnej eksploatacji będzie egzekwowane w ścisłym uzgodnieniu z Wykonawcą. Dotyczy SIWZ Pytanie nr 53 Rozdział V, wymagania dla części NR1 oraz 2,3 oraz 4 ust.3). Prosimy o potwierdzenie, że dla spełniania warunków udziału w postępowaniu i potwierdzenie dysponowania potencjałem technicznym Zamawiający wymaga, aby Kierownik Projektu posiadał jeden z wymienionych w SIWZ certyfikatów, np. Prince2 lub równoważny. Zamawiający potwierdza wymaganie. Pytanie nr 54 Rozdział VI, Dokumenty składające się na ofertę. Zamawiający w punkcie 10 ww. rozdziału wskazuje jakie dokumenty w przypadku, np. Konsorcjum ma dostarczyć Wykonawca na poświadczenie spełniania warunków udziału w postepowaniu. Prosimy o korektę ww. punktu, ponieważ wg wskazania w rozdziale VI ust. 4 nie ma podpunktów 1 do 8, jak również w ustępie 1 nie ma podpunktów 1 do 5. 15

16 Zamawiający koryguje w punkcie 10 Rozdziału VI w następujący sposób: Było: 10) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej: zawierać z Rozdz. VI ust. 4 pkt 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) dla każdego podmiotu z osobna, Jest: pozostałe dokumenty mogą zostać złożone wspólnie (dotyczy dokumentów z Rozdz. VI ust. 1 pkt 1), 2), 3),4),5). Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 10) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej: z Rozdz. VI ust.8 ) pkt 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) dla każdego podmiotu z osobna, pozostałe dokumenty mogą zostać złożone wspólnie (dotyczy dokumentów z Rozdz. VI pkt 1), 2) 3), 4), 5) Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Dotyczy Załącznika nr 2A Pytanie nr 55 Dot Wymagania licencyjne podpunkt a tiret drugi. W przypadku oprogramowania niedostępnego aktualnie w ofercie rynkowej i w związku z tym udzielenie licencji wyłącznej na oprogramowanie. Czy Zamawiający uwzględnia możliwość rozwoju i wykorzystania tego oprogramowania i/lub jego części przez Wykonawcę w innych projektach? 16

17 Zamawiający wyjaśnia i zwraca uwagę na to, że wymaganie dotyczy licencji wyłącznej, zatem możliwość rozwoju i wykorzystania tego oprogramowania i/lub jego części przez Wykonawcę w innych projektach wymaga zawarcia odpowiedniej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą, poza zakresem niniejszego zamówienia. Pytanie nr 56 Dot Wymagania licencyjne podpunkt a tiret drugi. Zamawiający wspomina o dostarczeniu całego środowiska informatycznego. Rozumiemy to jako środowisko będące przedmiotem dostawy ograniczone do kodu powstałego w wyniku kompilacji dostarczonego kodu źródłowego. Czy Zamawiający potwierdza, że nie dotyczy to natomiast oprogramowania środowiska informatycznego niezbędnego do wytworzenia kodu wynikowego z dostarczonego kodu źródłowego? Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nadinterpretuje treść wymagania, ponieważ wymaganie nie dotyczy oprogramowania środowiska informatycznego niezbędnego do wytworzenia kodu wynikowego z dostarczonego kodu źródłowego. Pytanie nr 57 Dot Wymagania licencyjne podpunkt g tiret piąty o brzmieniu: Certyfikaty licencyjne zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu uregulowania przez Wykonawcę należności za dostarczone licencje Prosimy o potwierdzenie, że chodzi tu o oczywisty błąd pisarski i zamiast Wykonawcę powinno być Zamawiającego. Jeśli nie, prosimy o zmianę sensu tego fragmentu tekstu. Zamawiający zmodyfikował wskazane sformułowanie w trybie korekty oczywistego błędu pisarskiego zastępując słowo Wykonawcę słowem Zamawiającego. Pytanie nr 58 Dot Wymagania licencyjne podpunkt h tiret pierwszy mówiący o przeniesieniu majątkowych praw własności oraz h tiret 2 podtiret pierwszy: swobodne używanie, rozporządzanie i korzystanie z Utworu w całości lub jego części;) Takie przeniesienie majątkowych praw autorskich rozwiązania skutkuje zwiększeniem jego kosztów wynikających między innymi z braku możliwości wykorzystania już gotowych i wykorzystywanych komponentów programowych i konieczności wykonania ich w sposób dedykowany do tego projektu. Analogicznie do pytania 1.: Czy zamawiający może ograniczyć prawo przeniesienia majątkowych praw własności wyłącznie do całości (na którą została udzielona licencja) a nie również do jego elementów składowych? Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nadinterpretuje treść wymagania, ponieważ wymaganie dotyczy wyłącznie do całości Utworu, na który udzielono licencji. Pytanie nr 59 Dot. 2.4 Wymagania dotyczące wdrożenia podpunkt b tiret 7: Zamawiający wymaga od Wykonawcy przekazania: podtiret drugi 2 egzemplarzy aktualnej dokumentacji w języku polskim w formie elektronicznej na elektronicznym lub optycznym nośniku danych z aktywną blokadą zapisu. Czy w 17

18 zawiązku z tym, że Zamawiający ma prawo powielać dokumentację systemu dopuszcza On dostarczenia jednej kopii tej dokumentacji w formie elektronicznej? Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. Pytanie nr 60 Dot. 2.5 Wymagania dotyczące wdrożenia do zarządzania i eksploatacji. pdp c) określa konieczność wdrożenia przedmiotu zamówienia w środowisku testowym. a) Prosimy o sprecyzowanie w jakim terminie Zamawiający udostępni w środowisku infrastruktury klientów końcowych odpowiednie środowiska sprzętowe będące zgodne z docelowym modelem, ponieważ Sprzęt nie jest przedmiotem dostawy tego zamówienia. b) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada wystarczającą infrastrukturę do utworzenia środowiska testowego? Jeśli nie, prosimy o wykreślenie zapisu. c) Prosimy o wyjaśnienie, na jakiej infrastrukturze (Zamawiającego czy podmiotu leczniczego) zostanie utworzone środowisko testowe? d) Prosimy o wyjaśnienie, czy środowisko testowe musi być wykonane dla każdego podmiotu leczniczego osobno, czy może być jedno w obrębie każdej części Zamówienia? Zamawiający udostępni środowisko po uzgodnieniu w trybie roboczym z Wykonawcą parametrów tego środowiska w zakresie wartości nie przekraczających wartości środowiska podmiotów leczniczych, nie później niż 14 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający posiada wystarczającą infrastrukturę do utworzenia środowiska testowego. Zamawiający doprecyzowuje, że środowisko testowe może zostać przygotowane jedno dla całości określonej części zamówienia, pod warunkiem zainstalowania w tym środowisku łącznie wszystkich modułów dostarczanych do podmiotów leczniczych. Dot.zał.2A i 2B Pytanie nr 61 Dot. 2.8 Wymagania dotyczące gwarancji i warunków serwisu sformułowanie protokołu odbioru końcowego - bezusterkowego. Później Zamawiający powołuje się parokrotnie na takie sformułowanie. Czy zamawiający przewiduje możliwość podpisania protokołu odbioru końcowego z usterkami? Zamawiający wyjaśnia, że z zasady protokół odbioru końcowego nie może zostać podpisany ze wskazaniem usterek, ponieważ w takim przypadku nie byłby to protokół odbioru końcowego. Pytanie nr Wymagania dotyczące gwarancji i warunków serwisu punkt c w Tabela 1 w ramach Nadzoru Autorskiego Zamawiający obliguje Wykonawcę do wprowadzania do oprogramowania nowych funkcji i usprawnień będących wynikiem sugestii użytkowników i/lub będących wynikiem jego (użytkownika) inwencji twórczej. W związku z takim zapisem zwracamy się z pytaniem o możliwość odrzucenia przez Wykonawcę sugestii użytkownika do realizacji lub wprowadzenia konieczności zaakceptowania modyfikacji przez komitet sterujący lub projektowy projektu powołany do tego celu 18

19 ze strony Zamawiającego i Wykonawcy lub określenia maksymalnego czasu w osobogodzinach (w okresie trwania Umowy) jaki Zamawiający będzie miał do dyspozycji na ten rodzaj usługi Bez tego niemożliwym staje się wyliczenie przewidywanych kosztów Nadzoru Autorskiego i złożenie konkurencyjnej oferty. Zamawiający doprecyzowuje, że wprowadzanie do oprogramowania nowych funkcji i usprawnień będących wynikiem sugestii użytkowników i/lub będących wynikiem jego (użytkownika) inwencji twórczej musi uzyskać akceptację Wykonawcy lub Komitetu Sterującego. Pytanie nr 63 Dot. 2.8 Wymagania dotyczące gwarancji i warunków serwisu punkt d w Tabela 2 Warunki świadczenia usług serwisowych oprogramowania aplikacyjnego. W wierszu opisującym Czas reakcji Serwisu Zamawiający określa na 8h dni pozostałe (nie robocze) a w definicji/uwagach pisze o tym, że dotyczy to godzin pracy serwisu. Prosimy o korektę niespójności. Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy jedynie czasu reakcji serwisu w ciągu 8h w pozostałe dni (nie robocze), ale wyłącznie w przedziale godzin doby odpowiadającym godzinom pracy serwisu, co nie jest tożsame z wymaganiem zapewnienia pracy serwisu w te dni.. Pytanie nr 64 Dot. 2.8 Z przyjętych czasów reakcji usuwania błędów należy wnioskować, że Zamawiający wymaga praktycznie ciągłego bieżącego dostępu do aktualnych danych. Taki wymóg oczywiście możliwy jest do zrealizowania, ale być może niepotrzebnie będzie podnosił koszty usług z tym związanych. Prosimy o określenie wymogów ze strony Zamawiającego odnośnie dostępności bieżących statystyk i danych po stronie Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, że wymaga określonego poziomu usługi, co nie jest tożsame z ciągłym bieżącym dostępem do aktualnych danych. Pytanie nr 65 Dot. 2.8 Wymagania dotyczące gwarancji i warunków serwisu punkt f tiret szósty Zamawiający wspomina o wizualizacji stanu zaawansowania obsługi wysyłanych zgłoszeń prosimy o bardziej precyzyjne określenie sposobu i przedmiotu (atrybutu zgłoszenia) podlegającego wizualizacji. Zamawiający wyjaśnia, że wizualizacja ma zapewnić prezentację przebiegu realizacji obsługi wysyłanych zgłoszeń przez zastosowanie do ich synoptycznego opisu ustalonego w trybie roboczym zbioru symboli/oznaczeń tekstowych i graficznych oraz barw przypisanych poszczególnym elementom ustalonego tego zbioru. Pytanie nr 66 Dot. 2.8 Wymagania dotyczące gwarancji i warunków serwisu punkt f tiret dziewiąty. Prosimy o wyjaśnienie czy ocena zgłoszenia określająca, że dotyczy on incydentu dostępu do danych osobowych jest subiektywną oceną użytkownika. Na jakiej podstawie będzie on określał wystąpienie takiego incydentu? 19

20 Zamawiający wyjaśnia, że podstawą ustalenia czy zdarzenie dotyczy incydentu dostępu do danych osobowych jest obowiązująca Ustawa o Ochronie danych osobowych. Pytanie nr 67 Dot. 2.8 Wymagania dotyczące gwarancji i warunków serwisu punkt f tiret dziesiąty. Prosimy o wyjaśnienie czy dostęp dokumentacji dotyczy dokumentacji systemu zgłoszeń serwisowych i konsultacji czy Zamawiający miał tu na uwadze zgromadzoną w systemie zgłoszeń serwisowych wiedzę o zapisanych w nim zgłoszeniach i konsultacjach oraz wynikach ich realizacji? Zamawiający wyjaśnia, że sformułowanie dostęp dokumentacji należy interpretować jako dostęp do wiedzy o zgłoszeniach i konsultacjach zarejestrowanych w systemie obsługi zgłoszeń serwisowych, treści zarejestrowanych zgłoszeń i konsultacji oraz przebiegu i rezultatów obsługi zarejestrowanych zgłoszeń i konsultacji. Pytanie nr 68 Dot. 2.8 Wymagania dotyczące gwarancji i warunków serwisu punkt j czy Zamawiający zaakceptuje jako rejestr interwencji serwisowych listy zgłoszeń zarejestrowanych w systemie zgłoszeń serwisowych udostępnionym Zamawiającemu przez Wykonawcę? Zamawiający wyjaśnia, że rejestr interwencji serwisowych może być realizowany jako lista zgłoszeń zarejestrowanych w systemie zgłoszeń serwisowych pod warunkiem zapewnienia atrybutów opisujących indywidualne zgłoszenia takich jak atrybuty opisujące indywidualne interwencje serwisowe. Pytanie do załącznika nr 7C do SIWZ Pytanie nr 69 W tabeli zatytułowanej Wykaz licencji oprogramowania Zamawiający przy grupie funkcji Wytwarzanie dokumentów elektronicznych definiuje licencję DST opisaną w legendzie jako: Dostosowanie do wymagań wymiany dokumentów medycznych w formie elektronicznej co w rozumieniu Wykonawcy odnosi się do usługi a nie licencji. W związku z tym: a) prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć tę licencję oraz jaki będzie jej zakres? b) Prosimy również o potwierdzenie, że w Podmiotach dla których oczekiwana jest licencja DST nie jest wymagana ponowna dostawa licencji modułu umożliwiającego wytwarzanie dokumentów elektronicznych tj. Eskulap podpis elektroniczny. c) Czy Zamawiający uzna, że usługa jest w pełni zrealizowana, w sytuacji gdy Wykonawca dostosuje do wymagań wymiany następujące dokumenty: skierowania, zlecenia na zaopatrzenie, recepty, karty informacyjne leczenia? Zamawiający wyjaśnia odpowiednio, że: Ad. a) Licencję DST należy interpretować jako ucyfrowienie pełnego zbioru dokumentów medycznych stosowanych przez podmiot leczniczy łącznie z ew. uzupełnieniem bądź dostawą odpowiedniej licencji uprawniającej podmiot do eksploatacji takiego dostosowania. 20

Wydział Informatyki. Do wszystkich Wykonawców

Wydział Informatyki. Do wszystkich Wykonawców Wydział Informatyki Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, www.pkn.pl tel. 22 556 76 48, fax: 22 556 78 61, e-mail: wifsekr@pkn.pl Warszawa, 2014-06-03 WIF-2121-37/2014 Do

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt)

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt) Załącznik Nr 6 do siwz UMOWA (projekt) zawarta w dniu... r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 136, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

BDG.V IM Warszawa, dnia r.

BDG.V IM Warszawa, dnia r. BDG.V.2510.4.2016.IM Warszawa, dnia 15.03.2016 r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na Asystę Techniczną w zakresie wsparcia w utrzymaniu Systemu Teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 21/2014 Maków Mazowiecki, dnia 8 grudnia 2014r. ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SWIZ (Dotyczy Pakietu nr 1 i 3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet nr 1 - Dostawa licencji Punktu Pobrań (30), Pulpity do systemu AMMS (30), świadczenie usług serwisowych nad systemem

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 09.03.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych oraz pasków do badania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą: UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:.... z

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140964-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: SP ZOZ BP/05/15

Numer sprawy: SP ZOZ BP/05/15 Zestaw pytań nr 1 Siemiatycze 11.06.2015 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 8 17-300 Siemiatycze Dotyczy Rozpoznania Cenowego na: DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy Umowa Nr. Zawarta w dniu.2016 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, NIP: 525-22-83-365, REGON: 015608709, reprezentowanym przez: Wojciecha

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików.

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. Biuro Administracyjno - Gospodarcze MZ-AGZ-270-5809- 8/JP/12 WSZYSCY WYKONAWCY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 e-mail: secretary@jhi.pl Tel.: (22) 827 92 21 Fax: (22) 827 83 72 www.jhi.pl Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wałbrzych: Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls 5 dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczym im. E.

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 18 czerwca 2015 r. DZ-I.272.11.2015 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Specjalistyczna usługa programistyczna

Bardziej szczegółowo

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015.

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. 1. Załącznik 2 - Warunki Gwarancji i Utrzymania czy linia Awaria powinna być również dostępna w dniu ustawowo wolnym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Warszawa, dnia 19.11.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY CHARSZNICA ogłoszonego w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO SIWZ. Odpowiedź nr 1 Nie. Zamawiający wymaga, aby każdy z serwerów posiadał zainstalowane dwa procesory.

PYTANIA DO SIWZ. Odpowiedź nr 1 Nie. Zamawiający wymaga, aby każdy z serwerów posiadał zainstalowane dwa procesory. PYTANIA DO SIWZ Przedmiot zamówienia: rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów Maków Mazowiecki 19.08.2014r Znak sprawy :15/2014r Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa 1-3 41-506 Chorzów W związku z otrzymaną kopią odwołania, emailem z dnia 14.08.2014 w którym Wykonawca wnosi o: Zarzuty

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: BGiOŚ Grybów,

Znak sprawy: BGiOŚ Grybów, dotyczy: zapytania i wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem ul. Chłodnej w km 0+310-0+710 i ul. Leszczynowej w km 0+170-0+450 w Grybowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści: Łomża, dnia 25.02.2016 r. ZGO/1/2016 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej-Curie 02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5 wpisane do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000144803

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A.

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ: Telekonferencja szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Umowy IT problematyka prawna. Kraków, 10 czerwiec 2010r.

Umowy IT problematyka prawna. Kraków, 10 czerwiec 2010r. Umowy IT problematyka prawna Kraków, 10 czerwiec 2010r. Umowy IT klasyfikacja umowy dotyczące programów komputerowych: -umowy rozporządzające prawami do programu komputerowego (prawa do programów istniejących

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.oborniki.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.oborniki. 1 z 6 2015-06-09 15:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.oborniki.info/nbip/ Oborniki: ZPD/08/15 Zakup praw do korzystania

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.39.27.2015 Zielona Góra, 28 lipca 2015 r. RISS 2935669 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25.11.2014 r.

Warszawa, dnia 25.11.2014 r. Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180A 04-464 Warszawa Reprezentujący: Gminę Stary Lubotyń Stary Lubotyń 42 07-303 Stary Lubotyń Warszawa, dnia 25.11.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 października 2013 r. Znak sprawy: DA-IV-1-272.2.2013 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu/strona UMWW dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zakup

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Mogielnica, dnia 10.11.2014 r. Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180 A 04-464 Warszawa Reprezentujący: Gminę Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a (wzór) zał. nr 6 UMOWA NR.../ CZ W dniu pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego AZP-240/PN-p14/076/2013 strona 1 z 6 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 Dział Zamówień Publicznych tel. +48 81 445 43 92, fax +48 81 445 41 63, e-mail: dzp@kul.pl

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 24.06.2013 r. URN. 271.8.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn.

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Załącznik Nr 4 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Miechów Zadanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11.08.2014 r.

Warszawa, dnia 11.08.2014 r. Warszawa, dnia 11.08.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na " ZAKUP ENERGII NA POTRZEBY GMINY KIEŁCZYGŁÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 17 grudnia 2013 r. D.ZP-2820/20/13 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania:

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania: Łomża 13.12.2012 WIN.271.1.41.1.2012 do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali targowej wraz z infrastrukturą w obrębie ulic Gen. Wł. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo