ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015"

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa Zamawiającego Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, konfiguracja i wdrożenie modułów/bloków funkcjonalnych oprogramowania aplikacyjnego dla części medycznej oraz interfejsu wymiany danych dla wytwarzania usług elektronicznych w ramach projektu Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostały złożone zapytania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert. Dot. zadania nr 2 Pytanie nr 1 Dot. Portal pacjenta - Identyfikacja i uwierzytelnianie pacjentów, pkt. 8: Mechanizmy nadawania zakresów uprawnień (minimum dane wyłącznie wpisane przez portal, dane udostępniane na portalu). Czy Zamawiający przewiduje, że pacjent może mieć, w wyniku nadanych uprawnień, dostęp do szerszej informacji medycznej na temat siebie, niż standardowo publikowana w portalu? Zamawiający wyjaśnia, że pacjent ma dostęp w portalu wyłącznie do dotyczącego takiej dokumentacji, której zakres wynika z aktualnych odpowiednich przepisów prawa. Pytanie nr 2 Dot. Portal pacjenta - Indywidualna zewnętrzna dokumentacja elektroniczna pkt. 3 Konfiguracja zasad udostępniania dokumentacji elektronicznej. Prosimy o wyjaśnienie, co powinna obejmować konfiguracja zasad udostępniania dokumentacji elektronicznej? Zamawiający wyjaśnia, że konfiguracja zasad udostępniania dokumentacji elektronicznej w oczywisty sposób obejmuje możliwość skonfigurowania takiego dostępu odpowiednio wskazanie zakresu dokumentacji przewidzianej do udostępniania, użytkowników przewidzianych jako beneficjentów 1

2 takiego udostępniania oraz tryb takiego udostępniania i zakres informacji monitorujących takie udostępnianie. Pytanie nr 3 Dot. Blok porodowy pkt. 1 Ewidencja danych porodów przeprowadzanych na bloku porodowym (włącznie z danymi cięcia cesarskiego) i poza tym blokiem. Czy Zamawiający dopuści aby obsługa bloku porodowego odbywała się z wykorzystaniem modułu oddział ginekologiczno-położniczy? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań w zakresie sposobu obsługi bloku porodowego. Pytanie nr 4 Dot. Laboratorium -Pracownie laboratoryjne pkt. 4 Możliwość współpracy jedno lub dwukierunkowej z urządzeniami aparatury laboratoryjnej. Prosimy o podanie listy aparatów, z którymi system powinien współpracować. Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy wymiany standaryzowanej zarówno pod względem protokołów komunikacyjnych, formatów wymiany danych i rozwiązań technicznych, niezależnych od konkretnych modeli i typów urządzeń aparatury medycznej. Pytanie nr 5 Dot. Zakład patomorfologii - Pracownia pkt. 3 Ewidencja wyników badań minimum w zakresie: typu wyniku, rozpoznania wraz z kodem SNOMED lub ICD-O-3, opisu, komentarza do rozpoznania, zespołu wykonującego badanie. Czy Zamawiający posiada zakupiony słownik SNOMED i oczekuje możliwości wykorzystania tego słownika? Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy zapewnienia przez Wykonawcę rozwiązania kompletnego w tym zakresie. Pytanie nr 6 Dot. Rozliczenia z NFZ pkt. 5.b. kopiowania umów z jednego płatnika do innego, Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym będzie możliwość przygotowania szablonu umowy wraz z możliwością wielokrotnego wykorzystania szablonu dla różnych płatników (kontrahentów)? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań w zakresie sposobu przygotowania umów dla płatników w trybie wykorzystania kopii umowy przygotowanej dla innego płatnika. Pytanie nr 7 Dot. Rozliczenia z NFZ pkt. 5.f. generowanie faktur w postaci elektronicznej. W jaki sposób Zamawiający rozumie fakturę elektroniczna? Czy chodzi o dokument elektroniczny w formacie PDF? 2

3 Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy faktury w postaci elektronicznej zapisanej w pliku elektronicznym w dowolnym standardowym, powszechnie akceptowanym formacie przez aplikacje oprogramowania pakietu biurowego i powszechnie, nieodpłatnie dostępne czytniki plikw elektronicznych. Dot. zadania nr 1 Pytanie nr 8 Dot. Dane dla wymiany dokumentów medycznych i dokumentacji medycznej Pkt 1 Dokument medyczny Słowo kluczowe (główne, identyfikator świadczenia) Co zamawiający rozumie pod pojęciem identyfikatora świadczenia? Czy wystarczającym rozwiązaniem będzie podanie jednostki statystycznej świadczenia? Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy atrybutu identyfikującego ewidencyjnie świadczenie medyczne udzielone przez podmiot leczniczy, a nie jego klasyfikację. Pytanie nr 9 Dot. Dane dla wymiany dokumentów medycznych i dokumentacji medycznej Pkt 1 Dokument medyczny Identyfikator podmiotu leczniczego (regionalny) Co zamawiający rozumie pod pojęciem regionalnego identyfikatora podmiotu leczniczego? Czy wystarczającym rozwiązaniem będzie udostępnienie numeru REGON podmiotu leczniczego? Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy unikalnego regionalnego identyfikatora podmiotu leczniczego o ile podmiot nadzorujący w regionie prowadzi odpowiednią regionalną ewidencję podmiotów leczniczych. Pytanie nr 10 Dot. Dane dla wymiany dokumentów medycznych i dokumentacji medycznej Pkt 1 Dokument medyczny Lokalizacja (adres/ścieżka dostępu) pliku elektronicznego (lokalizacja w podmiocie leczniczym) W przyjętym rozwiązaniu lokalnym dokumenty elektroniczne składowane są w bazie danych, a nie w systemie plików. Czy wystarczającym rozwiązaniem będzie udostępnienie adresu usługi umożliwiającej pobranie elektronicznego dokumentu medycznego? Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy atrybutu jednoznacznie wskazującego lokalizację dokumentu medycznego niezależnie od sposobu udostępniania tego dokumentu. Pytanie nr 11 Dot. Dane świadczeń medycznych Pkt. 1 Świadczenia Wartość Objaśnienia Unikalny wewnętrzny identyfikator świadczenia możliwego do realizacji przez podmiot leczniczy Świadczenia możliwe Świadczenia (wszystkie), które podmiot leczniczy może realizować 3

4 Czy zamawiający dopuszcza stosowanie identyfikatorów złożonych świadczeń np. kod świadczenia + rok umowy? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań w zakresie struktury unikalnych wewnętrznych identyfikatorów, ale jako oczywistą tego konsekwencję oczekuje od Wykonawcy informacji o schemacie zastosowanej przez niego konstrukcji tych identyfikatorów. Pytanie nr 12 Dot. Dane świadczeń medycznych Pkt. 1 Świadczenia Kod rozpoznania wg klasyfikacji ICD- 10 Świadczenia kontraktowe Świadczenia, które podmiot leczniczy realizuje w ramach aktualnych kontraktów z płatnikami Prosimy o podanie formatu przekazania danych, tj. kolejne kody oddzielone separatorem, oddzielne wiersze? Zamawiający wyjaśnia, że kody klasyfikacji należy przedstawiać indywidualnie. Pytanie nr 13 Dot. Dane świadczeń medycznych Pkt. 1 Świadczenia Identyfikator wizyty wymagany w przypadku kiedy wykonanie związane jest z wizytą Procedury możliwe Procedury (wszystkie), które podmiot leczniczy może realizować w ramach świadczeń Jak należy rozumieć ten punkt, w kontekście nazwy grupy danych? Grupa (arkusz) dotyczy możliwych świadczeń a wizyta jest świadczeniem zrealizowanym. Prosimy o wyjaśnienie. Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie wskazuje zrealizowaną wizytę w procedurze, którą wykonano na podstawie wyboru ze zbioru (katalogu) procedur określonych przez podmiot jako możliwe do wykonania. Pytanie nr 14 Dot. Dane świadczeń medycznych Pkt. 1 Świadczenia Opis świadczenia Procedury kontraktowe Procedury, które podmiot leczniczy realizuje w ramach aktualnych kontraktów z płatnikami Prosimy o informację, czy chodzi o nazwę? Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy prezentacji świadczenia w postaci opisowej. Pytanie nr 15 Dot. Dane świadczeń medycznych Pkt. 1 Świadczenia Identyfikator produktu jednostkowego Personel kontraktowy Personel medyczny realizujący świadczenia i procedury w ramach aktualnych kontraktów z płatnikami 4

5 Czy zamawiający dopuszcza stosowanie identyfikatorów złożonych świadczenia np. kod świadczenia +rok umowy? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań w zakresie struktury identyfikatorów, ale jako oczywistą tego konsekwencję oczekuje od Wykonawcy informacji o schemacie zastosowanej przez niego konstrukcji tych identyfikatorów. Pytanie nr 16 Dot. Dane świadczeń medycznych Pkt. 1 Świadczenia Kontraktacja świadczenia (U) Unikalny identyfikator limitu umowy, (0) Poza umową, domyślnie 0 Personel pozakontraktowy Personel medyczny realizujący świadczenia i procedury poza kontraktami z płatnikami Czy zamawiający dopuszcza stosowanie identyfikatorów złożonych świadczenia np. rok+umowa+wyróżnik+miesiąc? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań w zakresie struktury unikalnych identyfikatorów, ale jako oczywistą tego konsekwencję oczekuje od Wykonawcy informacji o schemacie zastosowanej przez niego konstrukcji tych identyfikatorów. Pytanie nr 17 Dot. Dane dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 1 Limity Umowy Unikalny identyfikator limitu umowy Czy zamawiający dopuszcza stosowanie identyfikatorów złożonych świadczenia np. rok+umowa+wyróżnik+miesiąc? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań w zakresie struktury identyfikatorów, ale jako oczywistą tego konsekwencję oczekuje od Wykonawcy informacji o schemacie zastosowanej przez niego konstrukcji tych identyfikatorów. Pytanie nr 18 Dot. Dane dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 1 Limity Umowy Identyfikator pozycji umowy Czy zamawiający dopuszcza stosowanie identyfikatorów złożonych świadczenia np. rok+umowa+wyróżnik+miesiąc? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań w zakresie struktury identyfikatorów, ale jako oczywistą tego konsekwencję oczekuje od Wykonawcy informacji o schemacie zastosowanej przez niego konstrukcji tych identyfikatorów. Pytanie nr 19 Dot. Dane dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 1 Limity Umowy Data od kiedy obowiązuje limit kontraktu Prosimy o podanie formatu kolumny, zważywszy, że limity w umowach NFZ są określane dla miesięcy? 5

6 Zamawiający wyjaśnia, że nie określa własnego formatu daty przyjmując, że data zostanie podana w standardowym formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR oznacza czterocyfrowe oznaczenie roku, MM oznacza dwucyfrowe oznaczenie miesiąca, a RR oznacza dwucyfrowe oznaczenie dnia. Pytanie nr 20 Dot. Dane dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 1 Limity Umowy Data do kiedy obowiązuje limit kontraktu Prosimy o podanie formatu kolumny, zważywszy, ze limity w umowach NFZ są określane dla miesięcy? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa własnego formatu daty przyjmując, że data zostanie podana w standardowym formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR oznacza czterocyfrowe oznaczenie roku, MM oznacza dwucyfrowe oznaczenie miesiąca, a RR oznacza dwucyfrowe oznaczenie dnia. Pytanie nr 21 Dot. Dane dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 1 Limity Umowy Identyfikator jednostki organizacyjnej Czy identyfikator jednostki organizacyjnej należy rozumieć jako kod techniczny komórki organizacyjnej wg NFZ (z umowy)? Czy kod komórki wewnętrznej struktury organizacyjnej zakładu? Zwracamy uwagę, że w drugim przypadku będzie problem z określeniem limitu umowy w przypadku, gdy do jednego kodu komórki wg NFZ przyporządkowano więcej niż jedna komórkę organizacyjna zakładu. Jak w takim przypadku powinien zachować się system? Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy identyfikacji jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego, a nie identyfikacji przyjętej dla rozliczeń z NFZ. Identyfikator powinien jednak być tak skonstruowany, żeby zachować unikatowość w skali podmiotu leczniczego np. prze kombinację kodu wewnętrznego jednostki organizacyjnej i kodu rozliczeń z NFZ. Zamawiający oczekuje natomiast od Wykonawcy informacji o schemacie zastosowanej przez niego konstrukcji tych identyfikatorów. Pytanie nr 22 Dot. Dane dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 2 Wykonane Świadczenia Pozycja umowy (produkt kontraktowy) Pozycje planu umowy jednoznacznie definiuje zakres świadczeń i jego wyróżnik, który nie został wyspecyfikowany. Prosimy o potwierdzenie, ze postać bez wyróżnika jest prawidłowa lub uzupełnienie specyfikacji. Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 9 do SIWZ. Pytanie nr 23 Dot. Dane dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 2 Wykonane Świadczenia Przesłano dane o wykonanym świadczeniu Prosimy o podanie, jakie wartości może przyjmować kolumna? 6

7 Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla kolumny, ponieważ kolumna przyjmuje wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 24 Dot. Dane dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 2 Wykonane Świadczenia Rozliczono dane o wykonanym świadczeniu Prosimy o podanie, jakie wartości może przyjmować kolumna? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla kolumny, ponieważ kolumna przyjmuje wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 25 Dot. Dane dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 2 Wykonane Świadczenia Skorygowano dane o wykonanym świadczeniu Prosimy o podanie, jakie wartości może przyjmować kolumna? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla kolumny, ponieważ kolumna przyjmuje wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 26 Dot. Dane dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 2 Wykonane Świadczenia Identyfikator jednostki organizacyjnej Czy identyfikator jednostki organizacyjnej należy rozumieć jako kod techniczny komórki organizacyjnej wg NFZ (z umowy)? Czy kod komórki wewnętrznej struktury organizacyjnej zakładu? Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy identyfikacji jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego, a nie identyfikacji przyjętej dla rozliczeń z NFZ. Identyfikator powinien jednak być tak skonstruowany, żeby zachować unikatowość w skali podmiotu leczniczego np. prze kombinację kodu wewnętrznego jednostki organizacyjnej i kodu rozliczeń z NFZ. Zamawiający oczekuje natomiast od Wykonawcy informacji o schemacie zastosowanej przez niego konstrukcji tych identyfikatorów. Pytanie nr 27 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 1 Pozycja Umowy Pozycja umowy (produkt kontraktowy wg NFZ) Czy Zamawiający dopuści zastosowanie klucza złożonego obejmującego: rok, nr umowy, zakres, wyróżnik, miesiąc? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań w zakresie struktury klucza, ale jako oczywistą tego konsekwencję oczekuje od Wykonawcy informacji o schemacie zastosowanej przez niego konstrukcji tych kluczy. 7

8 Pytanie nr 28 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 1 Pozycja Umowy Kod kontraktowanego świadczenia Zwracamy uwagę, że świadczenia są w pakietach, a nie w pozycji planu umowy. Prosimy o wyjaśnienie lub zmianę wymagania. Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy świadczeń kontraktowanych identyfikowanych grupowo. Pytanie nr 29 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 1 Pozycja Umowy Nazwa świadczenia Czy wymóg należy rozumieć jako nazwę zakresu? Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy świadczeń kontraktowanych identyfikowanych nazwą grupową. Pytanie nr 30 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 1 Pozycja Umowy Identyfikator schematu rozliczenia wykonania świadczenia Pragniemy zwrócić uwagę, ze schemat jest elementem pozycji pakietu, a nie pozycji planu umowy. Prosimy o wyjaśnienie lub zmianę wymagania. Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy świadczeń kontraktowanych identyfikowanych grupowo, zatem schemat rozliczenia należy wskazać na tej samej zasadzie. Pytanie nr 31 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 1 Pozycja Umowy Wyróżnik kontraktowanego świadczenia Pragniemy zwrócić uwagę, że wyróżnik wchodzi w skład pozycji planu umowy i nie powinien być opcjonalny. Prosimy o wyjaśnienie lub zmianę wymagania. Zamawiający wyjaśnia, że opcjonalność w tym przypadku należy traktować jako wymaganie obligatoryjne. Pytanie nr 32 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 2 Umowa Identyfikator rodzaju usług Prosimy o wyjaśnienie czym jest identyfikator rodzaju usług i jakie przyjmuje wartości? 8

9 Zamawiający wyjaśnia, że identyfikator rodzaju usług jest unikalną wartością identyfikującą rodzaj usługi nadawaną przez system HIS. Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 33 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 2 Umowa Tytuł umowy Prosimy o wyjaśnienie czym jest tytuł umowy i jakie przyjmuje wartości? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 34 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 2 Umowa Znacznik trybu umowy (kontraktowanie, korekta) Prosimy o podanie przykładowych wartości znaczników trybu umowy? Zamawiający wyjaśnia, że wskazał oczekiwane wartości znaczników trybu umowy. Pytanie nr 35 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 2 Umowa Identyfikator rodzaju świadczenia Prosimy o wyjaśnienie, czy identyfikator rodzaju świadczenia to to samo, co identyfikator rodzaju usług i jakie przyjmuje wartości? Zamawiający wyjaśnia, że identyfikator rodzaju świadczenia to nie to samo, co identyfikator rodzaju usług, ponieważ w zakresie świadczenia może być wykonywane wiele usług. Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 36 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 3 Płatnik Typ płatnika (publiczny, inny) Prosimy o podanie przykładowych wartości typu płatnika. Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 37 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 4 Rodzaj Usług Identyfikator rodzaju usługi 9

10 Prosimy o wyjaśnienie czym jest identyfikator rodzaju usług i jakie przyjmuje wartości? Zamawiający wyjaśnia, że identyfikator rodzaju usług jest unikalną wartością identyfikującą rodzaj usługi nadawaną przez system HIS. Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 38 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 6 Schemat Rozliczenia Identyfikator schematu rozliczenia Prosimy o wyjaśnienie czym jest schemat rozliczenia i jakie może przyjmować wartości? Zamawiający wyjaśnia, że schemat rozliczenia należy interpretować jako sposób finansowania świadczeń na przykład ryczałt, punkt, pobyt, itp. Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 39 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 6 Schemat Rozliczenia Kod schematu rozliczenia Prosimy o wyjaśnienie czym jest kod schematu rozliczenia i jakie może przyjmować wartości? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 40 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 7 Jednostka Organizacyjna Identyfikator typu jednostki organizacyjnej Prosimy o wyjaśnienie czym jest typ jednostki organizacyjnej i jakie może przyjmować wartości? Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 41 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 7 Jednostka Organizacyjna Kod parametry kosztochłonności jednostki organizacyjnej Prosimy o podanie dopuszczalnych wartości parametru. 10

11 Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 42 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 9 Personel Identyfikacja grupy personelu (wyższy medyczny, średni medyczny, niemedyczny) Prosimy o podanie czy wymienione grupy personelu będą posiadały identyfikatory (kody)? Prosimy o podanie tych kodów. Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 43 Dot. Słowniki dla rejestru świadczeń medycznych Pkt. 20 Produkt Jednostkowy Kod pobytu jednostkowego Prosimy o wyjaśnienie czym jest pobyt jednostkowy i jakie może przyjmować wartości? Zamawiający wyjaśnia, że Kod pobytu jednostkowego należy interpretować jako Kod produktu jednostkowego. Zamawiający wyjaśnia, że nie określa zakresu możliwych wartości dla tego atrybutu, ponieważ przyjmuje on wartości takie jakie znajdują się w danych pochodzących z baz danych HIS. Pytanie nr 44 Dot. warunków świadczenia usług opisanych w specyfikacji Załącznik 2A punkt 2.8 "Wymagania dotyczące Gwarancji i Warunki serwisu" podpunkt d "Warunki świadczenia usług serwisowych dla oprogramowania aplikacyjnego" dla Szpitali Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu oraz Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Perzyny w Kaliszu prosimy o ujednolicenie zasad świadczenia w/w usług które są obecnie świadczone dla tych świadczeniodawców i wynoszą odpowiednio: Szpital Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu: 1) W ramach gwarancyjnego nadzoru autorskiego, Wykonawca zapewnia: 1. udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania): a) w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego: (1) czas dokonania poprawek i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 16 Godzin Pracy od chwili wpłynięcia zgłoszenia; (2) w przypadku wystąpienia błędu krytycznego Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły; 11

12 (3) Wykonawca wymaga udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych i Oprogramowania Aplikacyjnego (zasady udzielenia zdalnego dostępu określono w Załączniku nr 6 do niniejszej Umowy). b) w pozostałych przypadkach, określanych mianem błędu zwykłego czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 30 dni roboczych od chwili wpłynięcia zgłoszenia; c) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; d) ewentualne przekwalifikowanie błędu zgłoszonego przez Zamawiającego jako zwykły, na "błąd krytyczny", wymagać będzie osobnego zgłoszenia; e) zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową Centralnego Help-Desku Wykonawcy..; w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem telefonu: (..) lub pisemnie na formularzu przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej na adres.., opcjonalnie faksem na numer (..), w przypadku, gdy formularz zgłoszenia błędu zostanie przyjęty przez Wykonawcę: (a) w godzinach pomiędzy a dnia roboczego traktowany jest jak przyjęty o godz następnego dnia roboczego; (b) w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz danego dnia roboczego; (c) w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o godz najbliższego dnia roboczego; ii) System Help-Desk Wykonawcy zapewni: (1) zbiorcze raportowanie wprowadzonych zgłoszeń z uwzględnieniem następujących pól: (a) data i godzina rejestracji, (b) numer zgłoszenia, (c) numer dodatkowy, (d) status zgłoszenia, (e) typ zgłoszenia, (f) zgłaszający imię i nazwisko, (g) konsultant odpowiedzialny imię i nazwisko, (h) data i godzina realizacji, (i) produkt system, (j) wersja produktu, (k) moduł, (l) wersja modułu, (2) wydruk wprowadzonego do systemu pojedynczego zgłoszenia zawierający następujące dane: (a) numer zgłoszenia, (b) status zgłoszenia, (c) typ zgłoszenia, (d) moduł, (e) temat zgłoszenia, (f) osobę rejestrującą imię i nazwisko, 12

13 (g) konsultant odpowiedzialny za zgłoszenie imię i nazwisko, (h) datę i godzinę rejestracji, (i) datę i godzinę realizacji, (j) nazwę klienta, (k) adres klienta, (l) dane zgłaszającego imię i nazwisko, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu: 2. udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania): a) w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego w zakresie jego podstawowej funkcjonalności (wskazanej w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności w wyniku których, niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu krytycznego ) wynosi 1 dzień roboczy; czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych, od chwili wpłynięcia zgłoszenia; w przypadku wystąpienia błędu krytycznego Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły; b) w pozostałych przypadkach: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 15 dni roboczych; czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili wpłynięcia zgłoszenia; c) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; Zamawiający wyjaśnia, że zmiana zakresu umowy serwisowej nie jest przedmiotem zamówienia. Załącznik nr 11 A i 11B do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy Pytanie nr 45 Dot. 6 ust. 2 i 10 ust. 6 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację niniejszego zapisu poprzez zastosowanie wobec Wykonawcy jednej restrykcji karnej, a mianowicie kary umownej? Czy takie zawinienie, być może niecelowe ma od razu wiązać się z rozwiązaniem umowy? Zamawiający podtrzymuje zapis i zwraca uwagę, iż zapis umowny wskazuje, że rozwiązanie umowy nie jest obligatoryjne. 13

14 Pytanie nr 46 Dot. 7 Czy Zamawiający jest skłonny zmodyfikować niniejszy zapis o konieczności przekazania dokumentacji Wykonawcy dotyczącej niniejszego projektu nie stanowiącej tajemnicy przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? Zamawiający podtrzymuje zapis. Pytanie nr 47 Dot. 9 Czy zapis niniejszy zgodnie z zasadą równości w ocenie Zamawiającego nie powinien być obustronny? Chroniący również tajemnicę Wykonawcy? Zamawiający podtrzymuje zapis. Pytanie nr 48 Dot. 12 i 16 Czy Zamawiający przy tak rozbudowanym przedmiocie zamówienia jest skłonny zamienić opóźnienie na zwłokę, które w skutkach niedotrzymania postanowień umowy jest daleko idące i o wiele bardzo dotkliwe dla Wykonawcy niż np. zwłoka. Albowiem w obu przypadkach mamy do czynienia z nieterminowością wykonania przyjętych zobowiązań wynikających z umowy. Jednak zwłoki, czasem nazywanej opóźnieniem kwalifikowanym, dopuszcza się tylko ten dłużnik, który nie wykonał umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych. Skutkiem zwłoki jest to, iż wierzyciel może od dłużnika żądać niezależnie od wykonania ciążącego na nim zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Naprawienie szkody obejmuje straty, jakie poniósł wierzyciel, oraz korzyści, jakie mógłby osiągnąć gdyby mu tej szkody nie wyrządzono. Gdyby na skutek zwłoki, świadczenie utraciło dla wierzyciela całkowicie lub przeważającym stopniu znaczenie, wierzyciel może odmówić przyjęcia świadczenia i zażądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Przeciwieństwem zwłoki ( z którym mamy do czynienia w tej analizowanej umowie) jest tzw. opóźnienie zwykłe, które następuje już wówczas, gdy termin nie zostanie dotrzymany z przyczyn niezależnych od opóźniającego się. Jeśli to opóźnienie dotyczyło wartości pieniężnych wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody. Zamawiający uznaje, iż kary umowne należne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz za niedochowanie terminów dotyczących gwarancji i serwisu, naliczane będą za zwłokę. Pytanie nr 49 Dot. 16 ust. 2 Czy Zamawiający jest skłonny usunąć niniejszy zapis, który w ocenie Wykonawcy jest bardzo krzywdzący, albowiem: Wykonawca bez względu na to, czy odpowiada z wyłącznej swej winy, czy nie, daje Zamawiającemu możliwość automatycznego potrącania kar z wynagrodzenia nie mając żadnych podstaw ani praw do ich obrony na tym etapie. Zamawiający podtrzymuje zapis, jednocześnie zwracając uwagę, iż potrącenie przewidziane przez KC jest jednostronną czynnością prawną nie wymagającą zgody drugiej strony, a więc usunięcie zapisu wyrażającego zgodę nie chroni Wykonawcy przed zastosowaniem potrącenia jeśli ustawowe przesłanki zostaną spełnione. 14

15 Pytanie nr 50 Dot. 16 ust. 3 Czy Zamawiający jest skłonny usunąć niniejszy zapis, który w ocenie Wykonawcy jest bardzo krzywdzący, albowiem oznacza to nielimitowaną odpowiedzialność Wykonawcy i na chwilę podpisania umowy ryzyko finansowe nie do oszacowania. Zamawiający podtrzymuje zapis. Pytanie nr 51 Dot. 18 ust. 4 Proszę o wyjaśnienie (biorąc pod uwagę fakt nałożenia kar umownych) na jakie jeszcze zabezpieczenie roszczeń wynikające z niewykonania tudzież nienależytego wykonania zobowiązania Zamawiający chce (na pierwsze żądanie 18 ust. 6) skorzystać z zabezpieczenia i przeznaczyć go na pokrycie szkód? To tak, jakby karać o to samo Wykonawcę dwukrotnie z dwóch różnych środków sankcji prawnej przecież kary umowne już zostaną naliczone (!) Zamawiający podtrzymuje zapis i zwraca uwagę, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie stanowi dodatkowej sankcji, a jedynie zabezpieczenie roszczeń np. wynikających z kar umownych. Pytanie nr 52 Dot. 19 ust. 6 ust. 1 Czy Zamawiający może wyjaśnić, kto będzie odpowiadał za niezgodne z prawem/błędne samodzielne parametryzowanie, konfigurowanie w sytuacji gdy coś się stanie? Gwarancja z automatu przestaje działać! Zamawiający wyjaśnia, że prawo do samodzielnego parametryzowania i konfigurowania oprogramowania w zakresie niezbędnym dla jego bezpiecznej i stabilnej eksploatacji będzie egzekwowane w ścisłym uzgodnieniu z Wykonawcą. Dotyczy SIWZ Pytanie nr 53 Rozdział V, wymagania dla części NR1 oraz 2,3 oraz 4 ust.3). Prosimy o potwierdzenie, że dla spełniania warunków udziału w postępowaniu i potwierdzenie dysponowania potencjałem technicznym Zamawiający wymaga, aby Kierownik Projektu posiadał jeden z wymienionych w SIWZ certyfikatów, np. Prince2 lub równoważny. Zamawiający potwierdza wymaganie. Pytanie nr 54 Rozdział VI, Dokumenty składające się na ofertę. Zamawiający w punkcie 10 ww. rozdziału wskazuje jakie dokumenty w przypadku, np. Konsorcjum ma dostarczyć Wykonawca na poświadczenie spełniania warunków udziału w postepowaniu. Prosimy o korektę ww. punktu, ponieważ wg wskazania w rozdziale VI ust. 4 nie ma podpunktów 1 do 8, jak również w ustępie 1 nie ma podpunktów 1 do 5. 15

16 Zamawiający koryguje w punkcie 10 Rozdziału VI w następujący sposób: Było: 10) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej: zawierać z Rozdz. VI ust. 4 pkt 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) dla każdego podmiotu z osobna, Jest: pozostałe dokumenty mogą zostać złożone wspólnie (dotyczy dokumentów z Rozdz. VI ust. 1 pkt 1), 2), 3),4),5). Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 10) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej: z Rozdz. VI ust.8 ) pkt 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) dla każdego podmiotu z osobna, pozostałe dokumenty mogą zostać złożone wspólnie (dotyczy dokumentów z Rozdz. VI pkt 1), 2) 3), 4), 5) Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Dotyczy Załącznika nr 2A Pytanie nr 55 Dot Wymagania licencyjne podpunkt a tiret drugi. W przypadku oprogramowania niedostępnego aktualnie w ofercie rynkowej i w związku z tym udzielenie licencji wyłącznej na oprogramowanie. Czy Zamawiający uwzględnia możliwość rozwoju i wykorzystania tego oprogramowania i/lub jego części przez Wykonawcę w innych projektach? 16

17 Zamawiający wyjaśnia i zwraca uwagę na to, że wymaganie dotyczy licencji wyłącznej, zatem możliwość rozwoju i wykorzystania tego oprogramowania i/lub jego części przez Wykonawcę w innych projektach wymaga zawarcia odpowiedniej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą, poza zakresem niniejszego zamówienia. Pytanie nr 56 Dot Wymagania licencyjne podpunkt a tiret drugi. Zamawiający wspomina o dostarczeniu całego środowiska informatycznego. Rozumiemy to jako środowisko będące przedmiotem dostawy ograniczone do kodu powstałego w wyniku kompilacji dostarczonego kodu źródłowego. Czy Zamawiający potwierdza, że nie dotyczy to natomiast oprogramowania środowiska informatycznego niezbędnego do wytworzenia kodu wynikowego z dostarczonego kodu źródłowego? Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nadinterpretuje treść wymagania, ponieważ wymaganie nie dotyczy oprogramowania środowiska informatycznego niezbędnego do wytworzenia kodu wynikowego z dostarczonego kodu źródłowego. Pytanie nr 57 Dot Wymagania licencyjne podpunkt g tiret piąty o brzmieniu: Certyfikaty licencyjne zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu uregulowania przez Wykonawcę należności za dostarczone licencje Prosimy o potwierdzenie, że chodzi tu o oczywisty błąd pisarski i zamiast Wykonawcę powinno być Zamawiającego. Jeśli nie, prosimy o zmianę sensu tego fragmentu tekstu. Zamawiający zmodyfikował wskazane sformułowanie w trybie korekty oczywistego błędu pisarskiego zastępując słowo Wykonawcę słowem Zamawiającego. Pytanie nr 58 Dot Wymagania licencyjne podpunkt h tiret pierwszy mówiący o przeniesieniu majątkowych praw własności oraz h tiret 2 podtiret pierwszy: swobodne używanie, rozporządzanie i korzystanie z Utworu w całości lub jego części;) Takie przeniesienie majątkowych praw autorskich rozwiązania skutkuje zwiększeniem jego kosztów wynikających między innymi z braku możliwości wykorzystania już gotowych i wykorzystywanych komponentów programowych i konieczności wykonania ich w sposób dedykowany do tego projektu. Analogicznie do pytania 1.: Czy zamawiający może ograniczyć prawo przeniesienia majątkowych praw własności wyłącznie do całości (na którą została udzielona licencja) a nie również do jego elementów składowych? Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nadinterpretuje treść wymagania, ponieważ wymaganie dotyczy wyłącznie do całości Utworu, na który udzielono licencji. Pytanie nr 59 Dot. 2.4 Wymagania dotyczące wdrożenia podpunkt b tiret 7: Zamawiający wymaga od Wykonawcy przekazania: podtiret drugi 2 egzemplarzy aktualnej dokumentacji w języku polskim w formie elektronicznej na elektronicznym lub optycznym nośniku danych z aktywną blokadą zapisu. Czy w 17

18 zawiązku z tym, że Zamawiający ma prawo powielać dokumentację systemu dopuszcza On dostarczenia jednej kopii tej dokumentacji w formie elektronicznej? Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. Pytanie nr 60 Dot. 2.5 Wymagania dotyczące wdrożenia do zarządzania i eksploatacji. pdp c) określa konieczność wdrożenia przedmiotu zamówienia w środowisku testowym. a) Prosimy o sprecyzowanie w jakim terminie Zamawiający udostępni w środowisku infrastruktury klientów końcowych odpowiednie środowiska sprzętowe będące zgodne z docelowym modelem, ponieważ Sprzęt nie jest przedmiotem dostawy tego zamówienia. b) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada wystarczającą infrastrukturę do utworzenia środowiska testowego? Jeśli nie, prosimy o wykreślenie zapisu. c) Prosimy o wyjaśnienie, na jakiej infrastrukturze (Zamawiającego czy podmiotu leczniczego) zostanie utworzone środowisko testowe? d) Prosimy o wyjaśnienie, czy środowisko testowe musi być wykonane dla każdego podmiotu leczniczego osobno, czy może być jedno w obrębie każdej części Zamówienia? Zamawiający udostępni środowisko po uzgodnieniu w trybie roboczym z Wykonawcą parametrów tego środowiska w zakresie wartości nie przekraczających wartości środowiska podmiotów leczniczych, nie później niż 14 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający posiada wystarczającą infrastrukturę do utworzenia środowiska testowego. Zamawiający doprecyzowuje, że środowisko testowe może zostać przygotowane jedno dla całości określonej części zamówienia, pod warunkiem zainstalowania w tym środowisku łącznie wszystkich modułów dostarczanych do podmiotów leczniczych. Dot.zał.2A i 2B Pytanie nr 61 Dot. 2.8 Wymagania dotyczące gwarancji i warunków serwisu sformułowanie protokołu odbioru końcowego - bezusterkowego. Później Zamawiający powołuje się parokrotnie na takie sformułowanie. Czy zamawiający przewiduje możliwość podpisania protokołu odbioru końcowego z usterkami? Zamawiający wyjaśnia, że z zasady protokół odbioru końcowego nie może zostać podpisany ze wskazaniem usterek, ponieważ w takim przypadku nie byłby to protokół odbioru końcowego. Pytanie nr Wymagania dotyczące gwarancji i warunków serwisu punkt c w Tabela 1 w ramach Nadzoru Autorskiego Zamawiający obliguje Wykonawcę do wprowadzania do oprogramowania nowych funkcji i usprawnień będących wynikiem sugestii użytkowników i/lub będących wynikiem jego (użytkownika) inwencji twórczej. W związku z takim zapisem zwracamy się z pytaniem o możliwość odrzucenia przez Wykonawcę sugestii użytkownika do realizacji lub wprowadzenia konieczności zaakceptowania modyfikacji przez komitet sterujący lub projektowy projektu powołany do tego celu 18

19 ze strony Zamawiającego i Wykonawcy lub określenia maksymalnego czasu w osobogodzinach (w okresie trwania Umowy) jaki Zamawiający będzie miał do dyspozycji na ten rodzaj usługi Bez tego niemożliwym staje się wyliczenie przewidywanych kosztów Nadzoru Autorskiego i złożenie konkurencyjnej oferty. Zamawiający doprecyzowuje, że wprowadzanie do oprogramowania nowych funkcji i usprawnień będących wynikiem sugestii użytkowników i/lub będących wynikiem jego (użytkownika) inwencji twórczej musi uzyskać akceptację Wykonawcy lub Komitetu Sterującego. Pytanie nr 63 Dot. 2.8 Wymagania dotyczące gwarancji i warunków serwisu punkt d w Tabela 2 Warunki świadczenia usług serwisowych oprogramowania aplikacyjnego. W wierszu opisującym Czas reakcji Serwisu Zamawiający określa na 8h dni pozostałe (nie robocze) a w definicji/uwagach pisze o tym, że dotyczy to godzin pracy serwisu. Prosimy o korektę niespójności. Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy jedynie czasu reakcji serwisu w ciągu 8h w pozostałe dni (nie robocze), ale wyłącznie w przedziale godzin doby odpowiadającym godzinom pracy serwisu, co nie jest tożsame z wymaganiem zapewnienia pracy serwisu w te dni.. Pytanie nr 64 Dot. 2.8 Z przyjętych czasów reakcji usuwania błędów należy wnioskować, że Zamawiający wymaga praktycznie ciągłego bieżącego dostępu do aktualnych danych. Taki wymóg oczywiście możliwy jest do zrealizowania, ale być może niepotrzebnie będzie podnosił koszty usług z tym związanych. Prosimy o określenie wymogów ze strony Zamawiającego odnośnie dostępności bieżących statystyk i danych po stronie Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, że wymaga określonego poziomu usługi, co nie jest tożsame z ciągłym bieżącym dostępem do aktualnych danych. Pytanie nr 65 Dot. 2.8 Wymagania dotyczące gwarancji i warunków serwisu punkt f tiret szósty Zamawiający wspomina o wizualizacji stanu zaawansowania obsługi wysyłanych zgłoszeń prosimy o bardziej precyzyjne określenie sposobu i przedmiotu (atrybutu zgłoszenia) podlegającego wizualizacji. Zamawiający wyjaśnia, że wizualizacja ma zapewnić prezentację przebiegu realizacji obsługi wysyłanych zgłoszeń przez zastosowanie do ich synoptycznego opisu ustalonego w trybie roboczym zbioru symboli/oznaczeń tekstowych i graficznych oraz barw przypisanych poszczególnym elementom ustalonego tego zbioru. Pytanie nr 66 Dot. 2.8 Wymagania dotyczące gwarancji i warunków serwisu punkt f tiret dziewiąty. Prosimy o wyjaśnienie czy ocena zgłoszenia określająca, że dotyczy on incydentu dostępu do danych osobowych jest subiektywną oceną użytkownika. Na jakiej podstawie będzie on określał wystąpienie takiego incydentu? 19

20 Zamawiający wyjaśnia, że podstawą ustalenia czy zdarzenie dotyczy incydentu dostępu do danych osobowych jest obowiązująca Ustawa o Ochronie danych osobowych. Pytanie nr 67 Dot. 2.8 Wymagania dotyczące gwarancji i warunków serwisu punkt f tiret dziesiąty. Prosimy o wyjaśnienie czy dostęp dokumentacji dotyczy dokumentacji systemu zgłoszeń serwisowych i konsultacji czy Zamawiający miał tu na uwadze zgromadzoną w systemie zgłoszeń serwisowych wiedzę o zapisanych w nim zgłoszeniach i konsultacjach oraz wynikach ich realizacji? Zamawiający wyjaśnia, że sformułowanie dostęp dokumentacji należy interpretować jako dostęp do wiedzy o zgłoszeniach i konsultacjach zarejestrowanych w systemie obsługi zgłoszeń serwisowych, treści zarejestrowanych zgłoszeń i konsultacji oraz przebiegu i rezultatów obsługi zarejestrowanych zgłoszeń i konsultacji. Pytanie nr 68 Dot. 2.8 Wymagania dotyczące gwarancji i warunków serwisu punkt j czy Zamawiający zaakceptuje jako rejestr interwencji serwisowych listy zgłoszeń zarejestrowanych w systemie zgłoszeń serwisowych udostępnionym Zamawiającemu przez Wykonawcę? Zamawiający wyjaśnia, że rejestr interwencji serwisowych może być realizowany jako lista zgłoszeń zarejestrowanych w systemie zgłoszeń serwisowych pod warunkiem zapewnienia atrybutów opisujących indywidualne zgłoszenia takich jak atrybuty opisujące indywidualne interwencje serwisowe. Pytanie do załącznika nr 7C do SIWZ Pytanie nr 69 W tabeli zatytułowanej Wykaz licencji oprogramowania Zamawiający przy grupie funkcji Wytwarzanie dokumentów elektronicznych definiuje licencję DST opisaną w legendzie jako: Dostosowanie do wymagań wymiany dokumentów medycznych w formie elektronicznej co w rozumieniu Wykonawcy odnosi się do usługi a nie licencji. W związku z tym: a) prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć tę licencję oraz jaki będzie jej zakres? b) Prosimy również o potwierdzenie, że w Podmiotach dla których oczekiwana jest licencja DST nie jest wymagana ponowna dostawa licencji modułu umożliwiającego wytwarzanie dokumentów elektronicznych tj. Eskulap podpis elektroniczny. c) Czy Zamawiający uzna, że usługa jest w pełni zrealizowana, w sytuacji gdy Wykonawca dostosuje do wymagań wymiany następujące dokumenty: skierowania, zlecenia na zaopatrzenie, recepty, karty informacyjne leczenia? Zamawiający wyjaśnia odpowiednio, że: Ad. a) Licencję DST należy interpretować jako ucyfrowienie pełnego zbioru dokumentów medycznych stosowanych przez podmiot leczniczy łącznie z ew. uzupełnieniem bądź dostawą odpowiedniej licencji uprawniającej podmiot do eksploatacji takiego dostosowania. 20

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łańcut dnia 11.08.2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo