Raport Roczny Polkomtel S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny Polkomtel S.A."

Transkrypt

1 Raport Roczny Polkomtel S.A.

2

3 Wprowadzenie BOpracowanie niniejsze obejmuje informacje o ważniejszych wydarzeniach w roku finansowym 2008, mających znaczący wpływ na działalność spółki Polkomtel S.A. Ponadto zawiera informacje o jej pozycji na rynku, istotnych osiągnięciach technicznych, a także o jej sytuacji finansowej w 2008 roku.

4 Spis treści N a j w i ę k s z a List Prezesa Zarządu Zarząd Rada Nadzorcza Akcjonariusze Polkomtel S.A Rynek telefonii komórkowej w 2008 roku Strategia i pozycja rynkowa Polkomtel S.A. w 2008 roku Współpraca międzyoperatorska Obsługa Klienta Nowe produkty i innowacje produktowe Innowacyjność technologiczna Sprzedaż Infrastruktura i rozwój w sieci RAPORT ROCZNY POLKOMTEL S.A. 2008

5 s i e ć w P o l s c e Pracownicy Wyniki operacyjne i sprawozdanie finansowe Wybrane dane finansowe Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta Skrócona wersja sprawozdania finansowego Spółki Polkomtel S.A Bilans aktywa Bilans pasywa Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Odpowiedzialność społeczna i aktywność sponsorska Nagrody i wyróżnienia RAPORT ROCZNY POLKOMTEL S.A

6 List Prezesa Zarządu N a j w i ę k s z a Szanowni Państwo, jest mi ogromnie miło stwierdzić na wstępie, że na koniec 2008 roku najwięcej użytkowników telefonów komórkowych w Polsce korzystało z sieci Polkomtel S.A. Oznacza to, że Polkomtel S.A. został operatorem największej sieci telefonii komórkowej w kraju i wyprzedził kolejnego gracza na rynku, dominującego na nim od 2006 roku, o blisko 300 tys. Klientów. O siągnięcie pozycji lidera rynku pod względem liczby Klientów jest sukcesem szczególnie cennym, biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe. Rok 2008 był pełen wyzwań marketingowych pojawiły się nowe podmioty na rynku, zmianie uległy postawy i zachowania konsumenckie. Nie bez znaczenia były także pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna, której konsekwencje uwidoczniły się już w ostatnim kwartale roku, jak również dojrzałość rynku oraz asymetria w rozliczeniach między operatorami ustanowiona przez regulatora. S podziewając się osłabienia dynamiki wzrostu branży telekomunikacyjnej pod wpływem wymienionych 6 RAPORT ROCZNY POLKOMTEL S.A. 2008

7 s i e ć w P o l s c e czynników, odpowiednio wcześnie podjęliśmy stosowne kroki i dzięki temu zmniejszyliśmy negatywne skutki dla Spółki. W 2008 roku Polkomtel S.A. nadal pozostawał liderem w najbardziej wartościowym segmencie rynku Klientów kontraktowych, których baza w porównaniu z odpowiednim okresem 2007 roku wzrosła o 13,1%. Warto podkreślić, że niemal co drugi użytkownik mixa w Polsce korzysta z MixPlusa. Równocześnie poprawiliśmy pozycję lidera na rynku usług przedpłaconych, co głównie było wynikiem wprowadzenia nowej marki W 2008 roku również na rynku mobilnego dostępu do Internetu Polkomtel S.A. utrzymał pozycję lidera poprzez odświeżenie wizerunku marki, jak i oferty produktowej. Według badań przeprowadzonych przez niezależne źródła Polkomtel S.A. zapewnia najszybszy na rynku bezprzewodowy dostęp do Internetu. U dany rok stanowi dowód naszej elastyczności i otwartości na sygnały płynące z rynku. Umowa Minutowa czy wspomniana oferta 36.6 to tylko niektóre z wprowadzonych w 2008 roku rozwiązań, które pozwoliły Klientom Plusa na optymalizowanie korzystania z usług zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami finansowymi. N a wyrazisty wizerunek Polkomtel S.A. od lat składają się innowacyjność produktowa i nowatorskie podejście do rynku. Również w 2008 roku udostępniliśmy wiele nowych rozwiązań. Uruchomienie marki 36.6 z ofertą ChillBill wprowadziło Polkomtel S.A. jako pierwszego operatora w Polsce na rynek mobilnej reklamy. Kolejnym nowatorskim projektem jest udostępniony w 2008 roku serwis muzyczny Muzodajnia. Możliwość ryczałtowych opłat za muzykę ściąganą nie tylko na komputer, ale także wprost na telefon komórkowy eliminuje barierę cenową pozyskiwania legalnych utworów muzycznych. Ponadto Spółka, jako prekursor mobilnych płatności pod znakiem towarowym Płać komórką, rozwinęła tę atrakcyjną ofertę o kolejne praktyczne rozwiązanie w postaci możliwości kupowania przez komórkę biletów komunikacji miejskiej. Odpowiadając na potrzeby Klientów, znacząco wzbogaciliśmy też gamę usług informacyjnych, rozrywkowych i lokalizacyjnych. A trakcyjna i urozmaicona oferta produktowo-usługowa oraz rosnąca baza abonencka pozwoliły osiągnąć na koniec 2008 roku także zadowalające wskaźniki finansowe, w tym zwiększenie przychodów i zysku netto w porównaniu z rokiem ubiegłym. Fakt ten zasługuje na szczególne podkreślenie w kontekście spadku cen detalicznych, niesprzyjających operatorom, zmian w otoczeniu regulacyjnym Spółki, jak i w kontekście pogorszenia sytuacji makroekonomicznej. Było to również możliwe dzięki wnikliwej kontroli kosztów. Z poważaniem Jarosław Bauc Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polkomtel S.A. RAPORT ROCZNY POLKOMTEL S.A

8 N a j w i ę k s z a Zarząd Skład na dzień 31 grudnia 2008 roku: Jarosław Bauc Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Krzysztof Kilian Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Marketingu i Zarządzania Relacjami z Klientem Wojciech Dylewski Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych Miguel Marin Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych Martin Moorhouse Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Jarosław Bauc Krzysztof Kilian Wojciech Dylewski Miguel Marin Martin Moorhouse 8 RAPORT ROCZNY POLKOMTEL S.A. 2008

9 s i e ć w P o l s c e Rada Nadzorcza Skład na dzień 31 grudnia 2008 roku: Tomasz Zadroga Przewodniczący Mirosław Krutin Marek Trawiński Arkadiusz Gierałt Tim Harrabin Dariusz Jacek Krawiec Ian Gray Sławomir Jędrzejczyk Akcjonariusze Polkomtel S.A. 21,85% PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Węglokoks S.A. 4,98% 24,39% Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Vodafone Americas, Inc. 19,61% 24,39% KGHM Polska Miedź S.A. Vodafone International Holdings B.V. 4,78% RAPORT ROCZNY POLKOMTEL S.A

10 N a j w i ę k s z a Rynek telefonii komórkowej w 2008 roku Rok 2008 w polskim sektorze telefonii komórkowej to rok zaostrzającej się konkurencji na rynku mobilnym 10 RAPORT ROCZNY POLKOMTEL S.A. 2008

11 s i e ć w P o l s c e CCzterej najwięksi operatorzy komórkowi w Polsce obsługują niemal 44 mln kart SIM. W 2008 roku przyrost wyniósł 6%. Rynek telefonii komórkowej stał się nasycony, a jego penetracja wyniosła 115,2%. Pod względem penetracji rynku Polska zajmuje 22. miejsce wśród wszystkich 27 państw członkowskich (według raportu Komisji Europejskiej). Kolejny rok rozwijający się rynek telefonii ruchomej wypiera telefonię stacjonarną. W 2008 roku odnotowano znaczący wzrost liczby użytkowników, liczby i czasu wykonanych połączeń. Pojawili się nowi operatorzy, a co za tym idzie nowe pakiety usług. Nowi operatorzy W 2008 roku zostały obniżone stawki za rozliczenia międzyoperatorskie między trzema graczami o znaczącej pozycji rynkowej, przy czym wciąż na rynku była utrzymywana bardzo wysoka asymetria stawek na korzyść P4 Sp. z o.o. oraz Cyfrowego Polsatu S.A. W 2008 roku na rynku telefonii mobilnej swoją działalność rozpoczęli kolejni gracze MVNO: Mobile Entertainment Company Sp. z o.o. (Mobilking) MVNO w sieci PTC Sp. z o.o.; CP Telecom Sp. z o.o. (Carrefour Mova) MVNO w sieci Polkomtel S.A.; MediaTel S.A. (telepin mobi) MVNO w sieci PTK Centertel Sp. z o.o.; Cyfrowy Polsat S.A. MVNO w sieci PTC Sp. z o.o.; Aster Sp. z o.o. MVNO w kooperacji z PTK Centertel Sp. z o.o.; Crowley Data Poland Sp. z o.o. (CROWLEY TeleMobile) MVNO w sieci PTK Centertel Sp. z o.o.; Netia S.A. MVNO w sieci P4 Sp. z o.o. P rzeprowadzony i zakończony został przetarg na częstotliwości w paśmie 900 MHz. Ze względu na preferowanie graczy małych i wchodzących na rynek częstotliwości otrzymały kilka miesięcy wcześniej utworzona spółka Aero2 Sp. z o.o. oraz P4 Sp. z o.o. Z godnie z wymaganiami regulacyjnymi do końca 2008 roku swoją działalność miały rozpocząć podmioty, które w listopadzie 2007 roku otrzymały rezerwację częstotliwości w paśmie 1800 MHz CenterNet Sp. z o.o. oraz Mobyland Sp. z o.o. Żadnemu z nich się to nie udało, ale w grudniu 2008 roku Prezes UKE zaoferował obydwu firmom możliwość przedłużenia terminów realizacji zobowiązań ze względu na ciężką sytuację ekonomiczną. Mobilna telewizja Ogłoszony został konkurs na częstotliwości MHz, z przeznaczeniem na mobilną telewizję. W konkursie wystartowały dwie spółki: Mobile TV Sp. z o.o., będąca konsorcjum czterech operatorów mobilnych, i INFO-TV-FM Sp. z o.o., lokalny dostawca telewizji. Mobilny Internet Dzięki rozszerzającemu się zasięgowi technologii UMTS wzrastało zainteresowanie ofertą operatorów telefonii ruchomej w zakresie dostępu do Internetu. W 2008 roku operatorzy również w dużym stop- Spółka utrzymała pozycję lidera w segmencie Klientów kontraktowych. RAPORT ROCZNY POLKOMTEL S.A

12 N a j w i ę k s z a W 2008 roku odnotowano znaczący wzrost liczby użytkowników, liczby i czasu wykonanych połączeń. niu postawili na mobilną transmisję danych zaproponowane zostały bardzo korzystne taryfy, znacząco obniżające koszt i konkurencyjne do ofert stacjonarnego Internetu. Abonament można było kupić w komplecie z odpowiednim urządzeniem. Tu przodował Polkomtel S.A., który zaproponował abonament iplus z netbookiem. Istotnie wzrosła liczba Klientów korzystających z mobilnego Internetu. P olkomtel w roku 2008 został liderem rynku z bazą abonencką 14,5 mln Klientów, tym samym wyprzedzając kolejnego operatora o prawie 300 tys. i osiągając 33% udziału w rynku. Spółka utrzymała pozycję lidera w segmencie Klientów kontraktowych, których baza na koniec 2008 roku wynosiła 6,6 mln i w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku zwiększyła się o 13,1%. 12 RAPORT ROCZNY POLKOMTEL S.A. 2008

13 s i e ć w P o l s c e W 2008 roku operatorzy w dużym stopniu postawili na mobilną transmisję danych zaproponowane zostały bardzo korzystne taryfy, znacząco obniżające koszt i konkurencyjne do ofert stacjonarnego Internetu.

14 N a j w i ę k s z a Strategia i pozycja rynkowa Polkomtel S.A. w 2008 roku Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, przełamywanie kolejnych barier na rynku oraz skuteczna komunikacja okazały się w 2008 roku kluczem do sukcesu osiągnięcia przez Polkomtel S.A. pozycji największej sieci komórkowej w Polsce. 14 RAPORT ROCZNY POLKOMTEL S.A. 2008

15 s i e ć w P o l s c e W 2008 roku Polkomtel S.A. wdrożył szereg innowacji ofertowych, co w znacznym stopniu przyczyniło się do osiągnięcia pozycji lidera rynku. Od lat będąc na czele segmentu największych przedsiębiorstw (CMA i SME), w 2008 roku Polkomtel S.A. potwierdził też dominację na rynku ofert kontraktowych i Internetu mobilnego. Posiadając najsilniejszą na rynku markę prepaidową Simplus Polkomtel S.A. rozpoczął proces zwiększania udziału w rynku ofert na kartę, wprowadzając markę Na rynku mobilnego dostępu do Internetu iplus utrzymał pozycję lidera za- sukces MixPlusa, z którego korzysta niemal co drugi użytkownik ofert typu mix w Polsce. Elastyczny model równo poprzez skuteczną komunikację wizerunku marki, jak i atrakcyjną ofertę produktową. płatności w połączeniu z portfolio telefonicznym wzbogaconym o szeroką W okresie czerwiec grudzień 2008 ofertę usług dodanych w szczególności Polkomtel S.A. odnotował także popularnych wśród Klientów, serwisów muzycznych, sprawiają, że największą dynamikę przyro- stów udziałów rynkowych wśród kolejny rok MixPlus utrzymuje pozycję dostawców Internetu w Polsce. lidera rynku. Jednocześnie według badań prze- W 2008 roku Polkomtel S.A. potwierdził dominację na rynku ofert kontraktowych i Internetu mobilnego. N owatorska oferta prepaidowa 36.6, skierowana specjalnie do młodzieży, z ryczałtem SMS-owym do swobodnej komunikacji, uzupełniła dotychczasową ofertę na kartę Plus o rozwiązanie dające możliwość otrzymania przez Klienta środków na konto w zamian za odsłuchanie reklam (usługa Chill Bill). Rozwiązanie to wprowadziło Polkomtel S.A. jako pierwszego operatora w Polsce na rynek mobilnej reklamy. Lider postpaid i MixPlus Agresywne działania konkurencji nie zagroziły pozycji Polkomtel S.A. jako lidera na rynku indywidualnym postpaid i mix. Przyczynia się do tego K onsekwentne poszerzanie portfela produktów o elastycznej konstrukcji znalazło swój wyraz także w obszarze oferty abonamentowej, gdzie w połowie roku wprowadzona została unikatowa na rynku Umowa Minutowa. Jest to pierwsza oferta dla osób, które przekraczają liczbę minut w abonamencie, określająca nie czas trwania kontraktu, a liczbę minut do wydzwonienia, co umożliwia Klientom wcześniejszą wymianę telefonu lub skorzystanie z nowej promocji. Rynek mobilnego Internetu prowadzonych przez niezależne źródła (m.in. Audytel S.A. i Komputer Świat) iplus zapewnia najszybszy na rynku mobilny dostęp do Internetu. Nowe kierunki Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem jest wprowadzony w 2008 roku serwis muzyczny Muzodajnia. Jest to pierwszy w Polsce serwis muzyczny oferujący ryczałtowy dostęp do legalnej muzyki, którą każdy z użytkowników może ściągnąć nie tylko na komputer, ale także wprost na telefon komórkowy. Do korzystania z Muzodajni zapraszamy wszystkich Klientów, bez względu na to, w jakiej sieci są ich telefony. RAPORT ROCZNY POLKOMTEL S.A

16 N a j w i ę k s z a Polkomtel S.A. utrzymał najwyższy w branży poziom spontanicznej znajomości reklam uzyskując wynik ponad trzykrotnie lepszy niż inni operatorzy. J ako prekursor mobilnych płatności w 2008 roku Polkomtel S.A. rozwijał ten obszar, umożliwiając swoim Klientom dokonywanie za pomocą telefonu komórkowego opłat za bilety komunikacji miejskiej i parkowanie w Warszawie. Planowane jest dalsze rozszerzenie usług, za które można będzie płacić komórką. Pozytywny odbiór marki Rok 2008 okazał się dla marki Plus bardzo udany również pod względem efektów komunikacji marketingowej. Potwierdzają to wyniki badań konsumenckich przeprowadzonych na przestrzeni 2008 roku: spontaniczna znajomość marki Plus oraz intencja zakupu są znacząco wyższe od wyników konkurencji. Polkomtel S.A. utrzymał też najwyższy w branży poziom spontanicznej znajomości reklam uzyskując wynik ponad trzykrotnie lepszy niż inni operatorzy. Na najniższym wśród konkurentów poziomie kształtuje się wskaźnik odrzucenia marki, co z pewnością bardzo dobrze odzwierciedla pozytywne postrzeganie marki Plus. O prócz niezwykle skutecznego formatu kreatywnego, w jakim konsekwentnie od lat są realizowane doskonale znane polskim odbiorcom reklamy marki Plus z udziałem Kabaretu Mumio, niewątpliwym sukcesem jest bardzo charakterystyczny format reklamowy Simplusa, bazujący na odwołaniach do różnych gatunków filmowych. Bardzo dobrze przez konsumentów odebrane zostały humor i bezpośredni styl nowej komunikacji kierowanej dla młodzieży przez markę Jako rzeczowe, przekonujące i zachęcające oceniane są także przekazy reklamowe promujące mobilny internet iplus oraz ofertę biznesową Plus dla Firm. N ajwyższa jakość, innowacyjność i skuteczność komunikacji marketingowej Polkomtel S.A. zostały docenione zarówno przez konsumentów (m.in. nagroda Trusted Brand, Superbrands, Premium Brands, najbardziej zaufana marka), jak i przez ekspertów z branży reklamowej i mediów (m.in. Kreatura, kilkanaście nagród KTR, w tym niezwykle prestiżowa nagroda dla reklamodawcy roku, Impactor najbardziej podziwiany reklamodawca oraz Złote Effie za działania długofalowe). 16 RAPORT ROCZNY POLKOMTEL S.A. 2008

17 s i e ć w P o l s c e Udziały operatorów na rynku prepaid* 31% 31% 35% 33% 29% 33% 3% 6% Polkomtel S.A. PTC Sp. z o.o. PTK Centertel Sp. z o.o. P4 Sp. z o.o. Polkomtel S.A. PTC Sp. z o.o PTK Centertel Sp. z o.o. P4 Sp. z o.o. Źródło: dane z raportów kwartalnych operatorów * 4 operatorów (bez MVNO) Udziały operatorów indywidualny rynek postpaid i mix Udziały operatorów na rynku mobilnego Internetu 35% 36% 29% 32% 27% 29% 4% 8% Polkomtel S.A. PTC Sp. z o.o. PTK Centertel Sp. z o.o. P4 Sp. z o.o. Polkomtel S.A. PTC Sp. z o.o. PTK Centertel Sp. z o.o. P4 Sp. z o.o. Źródło: Sytuacja rynkowa IQS AND QUANT, Listopad 2008 Źródło: Raport UKE Detaliczny Rynek Dostępu Do Internetu Szerokopasmowego RAPORT ROCZNY POLKOMTEL S.A

18 N a j w i ę k s z a Współpraca międzyoperatorska Współpraca międzyoperatorska w 2008 roku charakteryzowała się dużą dynamiką zmian. Wynikały one z konkurencyjności rynku, pojawiania się na nim nowych podmiotów, licznych obowiązków regulacyjnych oraz z aktywności regulatora, który coraz szerzej ingerował w relacje między różnymi podmiotami biznesowymi. Szczególnie ważnym dla Spółki obszarem takich ingerencji były decyzje dotyczące zmian stawek za zakańczanie połączeń w sieciach mobilnych MTR. 18 RAPORT ROCZNY POLKOMTEL S.A. 2008

19 s i e ć w P o l s c e W 2008 roku rozpoczęto realizację usług wynikających z obowiązków regulacyjnych: zapewnienia abonentom Polkomtel S.A. dostępu do numerów niegeograficznych w sieciach operatorów stacjonarnych; uruchomienia ogólnokrajowego, bezpłatnego numeru zaufania dla dzieci ( ), we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje. Polkomtel S.A. został pierwszym w Polsce i piątym w Europie przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, który uruchomił europejski numer o walorze społecznym. P onadto Polkomtel S.A. opracował i wdrożył zawierając umowy z operatorami sieci komórkowych model współpracy w zakresie dostępu z sieci komórkowych do numeracji 080x przyznanej przez Prezesa UKE dla potrzeb sieci stacjonarnej Polkomtel S.A., co pozwoli na zapewnienie osiągalności numerów 080x z terenu całego kraju. Dodatkowo w ramach zawartych umów z operatorami sieci stacjonarnych i komórkowych uruchomiony został z całego kraju dostęp do numeru informacyjnego , obsługiwanego w sieci stacjonarnej Polkomtel S.A. Współpraca krajowa Polkomtel S.A. posiada umowy o połączeniu sieci i punkty styku ze wszystkimi operatorami sieci ruchomej w kraju, a także z największymi operatorami sieci stacjonarnych. Pozwala to nie tylko na realizację usług dla Klientów Polkomtel S.A. w zakresie połączeń do wszystkich sieci, ale także umożliwia współpracę z innymi operatorami w zakresie tranzytu połączeń. Sformułowana w tym obszarze działania oferta wpływa korzystnie na przyrost przychodów Polkomtel S.A., jak również powoduje, że operatorzy stacjonarni korzystający z naszych usług nie są zobligowani do budowy punktów styku sieci ze wszystkimi operatorami sieci ruchomej oraz stacjonarnej. W obszarze współpracy z TP S.A. Polkomtel S.A. uzyskał porozumienie dotyczące sposobu interpretacji zapisów łączącej strony umowy o połączeniu sieci ruchomej Polkomtel S.A. i sieci TP S.A., którego wynikiem było obniżenie kosztów zakańczania w sieci TP S.A. połączeń z sieci ruchomej Polkomtel S.A. Ponadto doprowadzono do korzystnych dla Spółki decyzji Prezesa UKE zmieniających umowy z TP S.A.: o połączeniu sieci stacjonarnej Polkomtel S.A. z siecią TP S.A. w zakresie realizacji połączeń głosowych bez wskaźnika NDS wychodzących z sieci TP S.A. do sieci stacjonarnej Polkomtel S.A. na terenie całego kraju; o połączeniu sieci stacjonarnej Polkomtel S.A. z siecią TP S.A. w zakresie realizacji przez TP S.A. połączeń strefowych ze wskaźnikiem NDS Polkomtel S.A. na terenie całego kraju; o połączeniu sieci ruchomej Polkomtel S.A. z siecią TP S.A. w zakresie wprowadzenia ryczałtowego rozliczenia ruchu zakańczanego w sieci TP S.A. (tzw. Płaskiej Stawki Interkonektowej PSI ). W efekcie decyzji oczekiwane są usprawnienie wymiany ruchu między sieciami TP S.A. a Polkomtel S.A. oraz obniżka ponoszonych przez Polkomtel S.A. kosztów związanych z wymianą ruchu międzysieciowego. Service Providers/MVNO W 2008 roku Polkomtel S.A. kontynuował i rozwijał zapoczątkowaną w 2006 roku formułę współpracy RAPORT ROCZNY POLKOMTEL S.A

20 N a j w i ę k s z a Hurtowa sprzedaż usług telekomunikacyjnych staje się istotnym źródłem zwiększania przychodów Spółki. z podmiotami niedysponującymi publicznymi ruchomymi sieciami telefopoczęto również rozmowy z kolejnymi sieć Polkomtel S.A. W 2008 roku roznicznymi i podejmującymi działalność partnerami oraz implementację techniczną dotychczas zawartych umów w modelu Service Provider/MVNO. Aktywne podejście do potencjalnych z GG Network S.A. i Telefonia Dialog S.A. Powyższe umowy były partnerów planujących podjęcie ta- roz- kiej działalności pozwoliło Spółce na wijane pod kątem dostarczania przez zdobycie pozycji lidera w tym segmencie rynku, a także pozyskanie najcych na celu zwiększenie szans SP/ Polkomtel S.A. kolejnych usług mająbardziej atrakcyjnych partnerów. Na MVNO w konkurowaniu na rynku, a przy początku 2008 roku Polkomtel S.A. okazji dających możliwość zwiększania posiadał umowy ze spółkami emfinanse Sp. z o.o. (spółka grupy BRE dziapracy hurtowej z tymi partnerami, np. przychodów Polkomtel S.A. ze współłająca pod marką mbank Mobile), dostęp hurtowy do SMSC i MMSC, procedury operacyjne na wypadek awarii GG Network S.A. i Telefonia Dialog S.A. W ciągu 2008 roku pozycja lidera została utrwalona poprzez podpisanie kocześnie w 2008 roku realizowana była i przerw w świadczeniu usług. Równolejnych umów z nowymi partnerami: CP nadal umowa hurtowej odsprzedaży Telecom Sp. z o.o. (spółka zależna Carrefour i Effortel działająca pod marką delu roamingu krajowego z czwartym sieci mobilnej Polkomtel S.A. w mo- Carrefour Mova) i QXL Poland Sp. z o.o. operatorem na rynku P4 Sp. z o.o., największym serwisem aukcyjnym działającym pod marką Play. Hurtowa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W kwietniu 2008 roku CP Telecom staje się istotnym źródłem zwiększania sprzedaż usług telekomunikacyjnych Sp. z o.o. działający pod marką Carrefour Mova rozpoczął działalność ko- przychodów Spółki. mercyjną jako kolejny wirtualny operator telefonii mobilnej wykorzystujący jących z Polkomtel S.A. w O bsługa partnerów współpracu- modelu SP/MVNO wymaga projektowania i uruchamiania rozwiązań technicznych i informatycznych dostosowanych do ich specyficznych potrzeb oraz zapewnienia odpowiednich procesów w Spółce pod kątem realizacji zawieranych umów. Wymaga to zarówno rozbudowy systemów integrujących sieć Polkomtel S.A. z systemami usługowymi zewnętrznych dostawców, jak i uzgodnień formalnych mających na celu zapewnienie korzystnych warunków w zakresie dostarczanych przez tych dostawców rozwiązań na rzecz SP/ MVNO. W 2008 roku kontynuowano prace nad funkcjonalnością umożliwiającą dostarczanie szerokiej informacji o użyciu usług telekomunikacyjnych przez użytkowników końcowych. Wdrożenie tego rozwiązania pozwoli SP/MVNO świadczyć szeroki zakres usług konkurencyjnych wobec ofert dostępnych u innych operatorów. Przedsiębiorcy działający w sieci Polkomtel S.A. będą w stanie zaoferować swoim Klientom, bez przeszkód i obaw o nadużycia, usługi pakietowej transmisji danych w formie ryczałtowej, jak też standardowej, usługi głosowe i SMS-y w roamingu oraz usługi o podwyższonej opłacie. 20 RAPORT ROCZNY POLKOMTEL S.A. 2008

21 s i e ć w P o l s c e Zbudowano także funkcjonalność pozwalającą na zmniejszenie kosztów SP/MVNO związanych z utrzymywaniem kart SIM przeznaczonych na wymianę i obsługę procesu przenoszenia numerów (MNP), jak również na uruchomienie w przyszłości dodatkowych funkcjonalności. Istotne rozstrzygnięcia regulacyjne Otoczenie regulacyjne Spółki ulega nieustannym zmianom, które rzutują bezpośrednio na warunki biznesowe i warunki świadczenia usług Klientom. Szereg decyzji administracyjnych Prezesa UKE wzbudziło poważne zastrzeżenia operatorów zarówno w zakresie oceny ich wpływu na rozwój konkurencji na polskim rynku telekomunikacyjnym, jak i w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem polskim i unijnym. Powyższą konstatację obrazują działania Prezesa UKE podejmowane w roku 2008 w obszarze regulacji stawek za zakańczanie połączeń głosowych w sieci Polkomtel S.A. (tzw. stawek MTR), w obszarze ustalania pozycji rynkowej nowych graczy rynkowych, takich jak P4 Sp. z o.o. i Cyfrowy Polsat S.A. (co ma bezpośredni wpływ na położenie innych operatorów w tej sprawie formalną skargę do Komisji Europejskiej. mobilnych) i korzystnego dla tych podmiotów doboru obowiązków regulacyjnych W 2008 roku Prezes UKE uznał oraz w obszarze obejmu- jącym alokowanie zasobów rzadkich (częstotliwości radiowych) na rzecz wybranych graczy rynkowych. P4 Sp. z o.o. za operatora o znaczącej pozycji rynkowej na rynku usługi hurtowego zakańczanych połączeń głosowych w sieci P4 Sp. z o.o. Sposób W ramach działań mieszczących ustalenia obowiązków regulacyjnych w decyzji umożliwi Prezesowi UKE ustalanie się w pierwszym ze wskazanych obszarów regulacja stawek MTR Prezes UKE wydał w dniu 30 września stawek MTR w sieci P4 Sp. z o.o. na poziomie znacząco wyższym od poziomu stawek MTR, do których pobierania Otoczenie regulacyjne Spółki ulega nieustannym zmianom, które rzutują bezpośrednio na warunki biznesowe i warunki świadczenia usług Klientom roku tzw. nową decyzję MTR, w której zmienił na niekorzyść Polkomtel S.A. harmonogram dostosowania stawek MTR określony wcześniej (w kwietniu 2007 roku) na lata tzw. starą decyzją MTR. Zmiany wprowadzone nową decyzją MTR obejmowały nie tylko obniżenie wcześniej ustalonych stawek, ale i wcześniejszą ich implementację. Spółka zdecydowała się skorzystać z dostępnych środków odwoławczych od decyzji Prezesa UKE, w tym także złożyła uprawniony jest Polkomtel S.A. Dodatkowo, w dniu 16 grudnia 2008 roku Prezes UKE zajął oficjalne stanowisko w przedmiocie dopuszczalnej asymetrii poziomu stawek MTR, stwierdzając, że nowi gracze na rynku telefonii komórkowej będą uprawnieni do pobierania stawek nawet o 141% wyższych od stawek MTR stosowanych przez Polkomtel S.A., PTC Sp. z o.o. i PTK Centertel Sp. z o.o., co jest wartością niespotykaną w całej Unii Europejskiej. W dniu 5 grudnia 2008 roku Prezes UKE rozpoczął proces konsultacyjny do- RAPORT ROCZNY POLKOMTEL S.A

22 N a j w i ę k s z a tyczący projektu analogicznej jak dla P4 Sp. z o.o. decyzji odnoszącej się do spółki Cyfrowy Polsat S.A. W ramach działań mieszczących się w trzecim ze wskazanych obszarów alokacja częstotliwości radiowych w roku 2008 Prezes UKE ogłosił i przeprowadził przetarg w sprawie rezerwacji częstotliwości w tzw. paśmie E-GSM, którego zwycięzcami zostały P4 Sp. z o.o. oraz Aero2 Sp. z o.o. Warunki przetargu były jawnie dyskryminujące dla Polkomtel S.A. oraz jego głównych konkurentów, w praktyce eliminując jakiekolwiek szanse Spółki na uzyskanie praw do omawianych zasobów. Polkomtel S.A. wniósł postępowania w sprawie unieważnienia przetargu oraz w sprawie wzruszenia wydanych w dniu 9 grudnia 2008 roku decyzji rezerwacyjnych na rzecz P4 Sp. z o.o. i Aero2 Sp. z o.o. P rezes UKE wszczął i prowadził postępowanie, którego celem było Polkomtel S.A. uczestniczył aktywnie w konsultacji szeregu aktów prawnych dotyczących rynku telekomunikacyjnego, prezentując oceny i propozycje służące usprawnieniu warunków działania Spółki. wykazanie istnienia oligopolu trzech operatorów MNO na rynku świadczenia usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych. W sierpniu 2008 roku Prezes UKE ostatecznie uznał jednak ten rynek za rynek konkurencyjny, niepodlegający regulacji. Było to efektem skutecznych działań podjętych przez Polkomtel S.A. Zmiany w prawie telekomunikacyjnym W ramach konsultacji projektu nowelizacji prawa telekomunikacyjnego Polkomtel S.A. działał na rzecz racjonalizacji rozwiązań, w szczególności argumentując za rezygnacją z propozycji zapisów pociągających za sobą nadmierne i nieuzasadnione koszty lub ograniczających przychody operatorów. Przekazany do Sejmu RP projekt tzw. nowelizacji unijnej uwzględnia szereg uwag zgłaszanych przez Polkomtel S.A., a także innych operatorów, co przejawia się w ograniczeniu lub rezygnacji z niektórych szczególnie uciążliwych dla operatorów obowiązków proponowanych we wcześniejszych wersjach, m. in: w ograniczeniu prawa abonenta do rozwiązania umowy w przypadku zmiany regulaminu świadczenia usług, spowodowanej dostosowaniem do obowiązującego prawa; w rezygnacji z konieczności zapewniania możliwości ograniczenia przez abonenta miesięcznej kwoty rachunku; rezygnacji z natychmiastowej wykonalności kar nakładanych na przedsiębiorców przez Prezesa UKE (poprzez wpłaty na rachunek depozytowy). N ależy jednak podkreślić, że znowelizowane prawo telekomunikacyjne stworzy nowe jakościowo warunki funkcjonowania firm telekomunikacyjnych, przede wszystkim w wyniku znaczącego umocnienia pozycji Prezesa UKE. Polkomtel S.A. uczestniczył też aktywnie w konsultacji szeregu innych aktów prawnych dotyczących rynku telekomunikacyjnego, prezentując poprzez Polską Izbę Informatyki 22 RAPORT ROCZNY POLKOMTEL S.A. 2008

23 s i e ć w P o l s c e i Telekomunikacji oraz Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oceny i propozycje służące usprawnieniu warunków działania Spółki. W 2008 roku Polkomtel S.A. rozpoczął realizację szeregu obowiązków regulacyjnych polegających na wprowadzeniu określonych przez prawo telekomunikacyjne usług lub innych rozwiązań. Szczególne znaczenie miało zapewnienie lokalizacji wywołań na numery alarmowe (we współpracy z MSWiA uruchomiono możliwości lokalizowania tych wywołań w oparciu o rozwiązanie Polkomtel S.A., tj. przy wykorzystaniu strony Web Przenoszenie numerów W 2008 roku obserwowano wyraźny, choć mniej dynamiczny niż w latach poprzednich, wzrost zainteresowania Klientów usługą przenoszenia numeru. W porównaniu z rokiem 2007 liczba numerów przeniesionych pomiędzy polskimi operatorami telefonii mobilnej zwiększyła się o ponad 30% (z blisko 115 tys. w 2007 roku do ponad 150 tys. w 2008 roku). S p ółka zawarła także sześć nowych porozumień w sprawie realizacji usługi przenoszenia numerów (Aster Sp. z o.o., CP Telecom Sp. z o.o, Cyfrowy Polsat S.A., Mobile Entertainment Company Sp. z o.o, Netia S.A. oraz Telogic Poland Sp. z o.o.). Łącznie zawarto już 11 takich porozumień. Współpraca międzynarodowa W obszarze roamingu i międzynarodowych usług hurtowych w 2008 roku Polkomtel S.A. utrzymał pozycję lidera wśród polskich operatorów sieci komórkowych w zakresie zasięgu roamingu międzynarodowego, oferując usługi swoim abonentom i użytkownikom w 197 krajach. Pozycja lidera utrzymana została również w zakresie dostępności usługi pakietowej transmisji danych, która jest dostępna w 124 krajach. W 2008 roku Polkomtel S.A. wynegocjował preferencyjne warunki finansowe hurtowe w roamingu międzynarodowym w sieciach za granicą, co umożliwiło Spółce konstruowanie ofert dla Klientów na bardzo konkurencyjnym poziomie. Dodatkowo Polkomtel S.A., w wyniku aktywnych działań, pozyskał ruch roamingowy z innych sieci międzynarodowych, spoza grupy Vodafone, poprzez kierowanie użytkowników innych sieci międzynarodowych do sieci Polkomtel S.A. Efektem aktywnych działań rynkowych było pozyskanie z rynku hurtowego dodatkowego międzynarodowego ruchu tranzytowego, z wykorzystaniem wolnych pojemności na punktach styków sieci, co pozwoliło zwiększyć przychody oraz wygenerować dodatkową marżę bez dodatkowego angażowania zasobów po stronie Polkomtel S.A. W obszarze roamingu i międzynarodowych usług hurtowych w 2008 roku Polkomtel S.A. utrzymał pozycję lidera wśród polskich operatorów sieci komórkowych w zakresie zasięgu roamingu międzynarodowego. RAPORT ROCZNY POLKOMTEL S.A

Raport Roczny Orange Polska

Raport Roczny Orange Polska Raport Roczny Orange 0 Raport Roczny Orange 0 Spis treści Spis treści: podstawowe informacje o Orange osiągnięcia i 0 historyczne dane list Prezesa Witaj na stronach Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006

Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 Warszawa, październik 2007 Spis treści (indeks GRI) Wizja i strategia........................................................... 5 Wizja

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2014. Spis treści

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2014. Spis treści Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2014 Spis treści List Prezesa Zarządu K2 Internet S.A. do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników... 3 Kim jesteśmy... 5 Historia

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 12 MAJA 2015 1 Spis treści List do Akcjonariuszy... 6 Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Grupy Comperia za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012 Informacje o spółce Internet Union S.A. to nowoczesna i prężnie rozwijająca się firma dostarczająca usługi telekomunikacyjne dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą we Wrocławiu w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000053834) Oferta publiczna 6.442.950 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 24 VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ VI.1. Bankowość detaliczna Bank Millennium posiada uniwersalną, szeroką ofertę usług i produktów bankowych dla Klientów detalicznych, które oferuje w ramach czterech

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 ROKU

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 ROKU RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 ROKU Warszawa, 26 marca 2009 roku 1 Zawartość raportu rocznego Pismo Prezesa Zarządu Sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny raport roczny 2006 raport roczny 2006 Spis Treści 1 Misja Comarch 3 2 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 3 Wybrane dane finansowe 5 4 Wyniki finansowe 6 5 Władze Comarch 10 5.1 Zarząd Comarch 12

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013. Nowoczesność to priorytet

RAPORT ROCZNY 2013. Nowoczesność to priorytet RAPORT ROCZNY 2013 Nowoczesność to priorytet RAPORT ROCZNY 2013 Nowoczesność to priorytet Spis treści List Prezesa Zarządu... 05 Liczby... 07 Kalendarium 2013... 08 Zarząd Poczty Polskiej S.A.... 10 Rada

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r.

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy) InteliWISE S.A. za 2009 r. zawiera: Pismo Zarządu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR Spis treści 1. Misja 6 7. Usługi pozarozliczeniowe 41 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 10 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR 41 3. List Prezesa Zarządu 10 7.2 Faktury elektroniczne

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r.

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII D ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D ORAZ PRAW DO AKCJI SERII D SPÓŁKI 4FUN

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile S.A. KRAKÓW 3 marca 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WIND MOBILE S.A. W ROKU 2013

Wind Mobile S.A. KRAKÓW 3 marca 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WIND MOBILE S.A. W ROKU 2013 Wind Mobile S.A. KRAKÓW 3 marca 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WIND MOBILE S.A. W ROKU 2013 SPIS TREŚCI 1 Zmiany kapitałowe 2 2 Zmiany rejestrowe w Wind Mobile 3 3 Profil Spółki 3 4 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo