Czy prognozy na przyszłość dot. systemu emerytalnego są rzeczywiście tak bardzo złe jak je przedstawia Rząd?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy prognozy na przyszłość dot. systemu emerytalnego są rzeczywiście tak bardzo złe jak je przedstawia Rząd?"

Transkrypt

1 PODWYŻSZENIE WIEKU EMERYTALNEGO FAKTY I MITY Opracował: Krzysztof Wiesław Żukowski Ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor kilkunastu książek z tego zakresu wydawanych od kilkunastu lat przez ODDK Gdańsk oraz autor artykułów prasowych m.in. w RZECZPOSPOLITEJ i Dzienniku GAZETA PRAWNA. Specjalizuje się w tworzeniu wzorców składników wynagrodzeń, których elementy konieczne, składające się na ich strukturę, determinują zwolnienie ich z oskładkowania i opodatkowania oraz kształtują pożądane zachowania pracowników. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako specjalista ds. kadr i płac i kierownik działu kadr w urzędach administracji samorządowej oraz inspektor organów kontroli ZUS. Od 20 lat prowadzi firmę outsourcingową zajmującą się sprawami kadrowymi, płacami, ZUS-em i BHP na zlecenie innych firm. Posiada uprawnienia głównego specjalisty ds. bhp. Ma ukończone studia podyplomowe o specjalności BHP i Ergonomia. 20 lat pracował jako inspektor kontroli ZUS, dzięki czemu nabył obszerną wiedzę o problemach pracodawców dotyczących oskładkowania, zasiłków i płac. Jest wieloletnim wykładowcą na kursach zawodowych otwartych i zamkniętych. W latach był centralnym wykładowcą ZUS (kilkaset godzin szkoleniowych rocznie). na podstawie: PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO DO 2060 ROKU opracowanie ZUS BIAŁA KSIĘGA - Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur- Komisja Europejska (Tekst mający znaczenie dla EOG) Zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego opracowanie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Europejskie systemy emerytalne stan i perspektywy - Bożena Kłos System emerytalny problemy na przyszłość. Materiały z seminariów ZUS Czy prognozy na przyszłość dot. systemu emerytalnego są rzeczywiście tak bardzo złe jak je przedstawia Rząd? 1

2 2

3 3

4 Dlaczego społeczeństwo jest przeciw wydłużeniu wieku emerytalnego? Kraj 1) Ludzie odnoszą propozycję przedłużenia wieku emerytalnego do okresu życia na emeryturze. Społeczeństwo wie, ze przedłużenie wieku emerytalnego do 67 lat będzie skutkowało krótszym okresem życia na emeryturze, szczególnie jest to widoczne w odniesieniu do państw, w których na emeryturze żyje się najdłużej, bo Polacy żyją krócej od najbardziej rozwiniętych nacji. W tym kontekście zrównanie wieku emerytalnego w Polsce i najbardziej rozwiniętych krajach UE jest postrzegane jako dyskryminacja Polaków. Społeczeństwo odbiera to jako odbieranie godnej, czyli zdrowej starości i zmuszanie do pracy do ostatnich dni życia w zdrowiu. W naszych realiach w praktyce jest to zamiana emerytury na zasiłek pielęgnacyjny. Społeczeństwo jest mądre i wie, że wiek emerytalny musi się przedłużać, bo przedłuża się nasze życie ale czyńmy to zachowując proporcje życia w aktywności zawodowej i życia na emeryturze odpowiednio do długości życia w najbardziej rozwiniętych krajach UE tak, aby współczynnik faktycznej aktywności zawodowej do długości życia był porównywalny z tymi krajami. Wiek opuszczania rynku pracy (2008 r.) Dalsze trwanie życia w wieku 65 lat (2008 r.) Wiek emerytalny Ustawowy w 2010 Zmiany wieku (M/K) emerytalnego (M/K) Austria 60,9 18,7 65/60 65/65 zmiany w latach Belgia ,3 65/65 - Bułgaria 61,5 14,6 63/60 - Cypr 63,5 18,0 65/65 - Czechy 60,6 16,4 62 i 2 m/60 i 8 m* 65/65 w 2033 r. Dania 61,3 17,5 65/65 67/67 w 2027 r. Estonia 62,1 15,6 63/61 63/63 w 2016 r. Finlandia 61,6 18,6 65/65 emerytura państwowa 63 68/63 68 emerytura składkowa - 4

5 Francja 59,3 19,9 60/60 62/62 w 2018 r. Grecja 61,4 18,4 65/60-65/65** Hiszpania 62,8 19,0 65/65 67/67 w 2027 r. (planowane) Holandia 63,2 18,2 65/65 66/66 w 2010 r. 67/67 w 2025 r. Irlandia 64,1 18,2 65/65 66/66 w 2014 r. 67/67 w 2021 r. 68/68 w 2028 r. Litwa 59,9 15,3 62 i 6 m/60 65/65 w 2026 r. Luksemburgbd 18,3 65/65 - Łotwa 62,7 14,9 62/62 65/65 w 2021 r. (planowane) Malta 59,8 17,5 61/60 65/65 w 2027 r. 5

6 Niemcy 61,7 18,5 65/65 67/67 w 2029 r. Polska 59,3 16,5 65/60 67/67 od 2020 r. Portugalia 62,6 18,1 65/65 - Rumunia 55,5 15,0 63 i 8 m /58 i 8 m 65 w 2015 r./63 w 2015 r. i 65 w 2030 r. Słowacja 58,7 15,2 62/59 62/62 w 2014 r. Słowenia 59,8 17,6 63/61 65/65 w 2020 r. (planowane) Szwecja 63,8 18, Węgry bd 15,5 62/62 65/65 w 2022 r. Wielka Brytania 63,1 18,2 65/60 65/65 w 2020 r.*** 68/68 w 2046 r. Włochy 60,8 19,5 65/60 - Podobnie jak w Polsce, granicę wieku emerytalnego na poziomie 67 roku życia wyznaczyły sobie: Dania, Hiszpania, Holandia i Niemcy, nacje które przeciętnie żyją dłużej niż Polacy. Jednak między tymi państwami a Polską występuje przepaść, jeśli chodzi o średni poziom życia, zarobków, a co za tym idzie również wysokości emerytur. Podwyższenie wieku emerytalnego powoduje w początkowym okresie wzrost w porównaniu do warunków, w których wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn salda rocznego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z czasem jednak poprawa ta jest coraz mniejsza i w końcu saldo roczne FUS w wariantach z podwyższeniem wieku emerytalnego jest mniejsze niż w warunkach, w których wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W tym miejscu należy podkreślić, że aby podniesienie wieku emerytalnego było dla ubezpieczonych korzystne, muszą oni faktycznie dłużej pracować. Socjolog prof. A.M. Guillemard (Sorbona), zwraca uwagę na następujące problemy: 6

7 - Obecny system emerytalny powstał w okresie społeczeństwa przemysłowego, kiedy życie składało się z trzech etapów kształcenia, pracy i zakładania rodziny, emerytury. - Obecnie mamy nowe wymagania w stosunku do pracowników, takie jak mobilność, autonomia i kształcenie przez cały okres trwania kariery. Źródło: System emerytalny problemy na przyszłość. Materiały z seminariów ZUS Z kolei na zlecenie firmy ubezpieczeniowej AXA, Economist Intelligence Unit przygotował raport dotyczący wzrostu długości życia i jego implikacji dla biznesu. Wynika z niego w szczególności, że: - Potrzebne jest nowe podejście do kariery i do struktury płac, potrzebne są ścieżki kariery w dół, a nie tylko w górę. Osoby starsze są z jednej strony mniej wydajne, z drugiej strony nie są w stanie pracować cały czas intensywnie. Byłoby korzystniej, gdyby ich kariera była stopniowo wygaszana. - Miejsca pracy powinny być dostosowywane do zmieniającej się struktury wiekowej pracowników. Przedstawiony został bardzo ciekawy i konstruktywny przykład fabryki BMW, gdzie wypracować metodę podnoszenia efektywności ich pracy. Okazało się to możliwe dzięki bardzo prostym środkom, takim jak zamiana podłóg na drewniane, co oszczędzało stawy, ustawienie szkieł powiększających przy stanowiskach wymagających precyzji, czy wreszcie postawienie krzeseł przy stanowiskach, przy których można było wykonywać pracę na siedząco i rotowanie pracowników w ciągu dnia. 2) Społeczeństwo źle odbiera wcześniejsze emerytury. Źle, bo uznaje to za nieuczciwe, źle bo co do zasady dotyczy to resortów mundurowych i wymiaru sprawiedliwości, społeczeństwo odbiera to jako próbę zagwarantowania władzy przez kupowanie lojalności tych służb w konfrontacji ze społeczeństwem, źle bo, w odbiorze społecznym, dotyczy to deficytowych sektorów gospodarki, jak górnictwo i przemysł stoczniowy, społeczeństwo odbiera to jako uleganie silnym grupom społecznym kosztem słabszych (pamiętamy jak Rząd rozmawiał z górnikami, a jak z pielęgniarkami), źle, bo te grupy przechodzą na emerytury po 45 roku życia, a wysokość ich emerytur jest i tak dwukrotnie wyższa niż z funduszu emerytalnego. Emerytury mundurowe są wypłacane z budżetu Państwa. Rocznie na ten cel budżet Państwa wydaje prawie 5 miliardów zł..obecnie emerytury mundurowe obejmują ok pracowników służb mundurowych, a średnia emerytura wynosi 3300,00 zł (źródło: Emerytury 198,5 tys. górników kosztowały nas w 2008 roku 8,1 mld zł. Miesięczna wypłata to 4199,00 zł. Pozostali dostają 1,7 tys., a np. samozatrudnieni 1,1 tys Dwie trzecie górników odchodzi z pracy przed 50 rokiem życia.w 2008 r. 97% górników, którym przyznano emerytury miało mniej niż 55 lat. 62,5 proc. górników, którzy pobierali emerytury w 2008 roku, miało mniej niż 60 lat Obecne przywileje emerytalne kosztują nas rocznie 20 mld zł. Najwięcej świadczenia górników. To jedyna grupa zawodowa, w wypadku której dla każdego roku zatrudnienia ZUS stale przyjmuje przelicznik 1,8. Górnicy jako jedyni zachowali też prawo do odchodzenia z rynku pracy bez względu na wiek, bo w 2005 roku protestami pod Sejmem wywalczyli sobie odrębny system. (źródło: ZUS i 7

8 3) Społeczeństwo widzi, że Rząd jedną ręką firmuje projekty abolicyjne dot. umorzenia składek dla przedsiębiorców z tytułu tworzenia pozornych zbiegów tytułów ubezpieczeń i odbiera to jako wspieranie cwaniactwa osób, które popełniły przestępstwo skutkujące pogłębieniem deficytu funduszu emerytalnego, a drugą ręką sięga po pieniądze uczciwych obywateli poprzez odsuwanie w czasie wypłaty ich emerytur. Poselski projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wniesiony przez grupę posłów: PO. Umorzeniu podlegałyby nieopłacone należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy za okres , należne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność, z przyjęciem, że za lata należy uwzględnić tylko należności objęte przymusowym dochodzeniem, gdyż nie uległy przedawnieniu. Szacuje się więc, że umorzenie objęłoby należności w wysokości: - na ubezpieczenia społeczne - ok. 549,5 mln zł (w tym 256,0 mln zł odsetek) - na ubezpieczenie zdrowotne - ok. 275,8 mln zł (w tym 116,7 mln zł odsetek) - na Fundusz Pracy - ok. 43,2 mln zł (w tym 21,3 mln zł odsetek) 4) Społeczeństwo widzi, że Rząd jest przeciwny przyznawaniu emerytur ze względu na staż pracy, forsując przedłużenie wieku emerytalnego jako jedynego remedium na deficyt funduszu emerytalnego i odbiera to jako pochwałę naruszania zasady solidarności społecznej w budowaniu wspólnego systemu emerytalnego, który powinien być oparty na jak najdłuższym finansowaniu tego systemu przez pracujących poprzez wydłużenie aktywności zawodowej między ukończeniem nauki, a obecnym wiekiem emerytalnym. Jest to znowu sięganie drugą ręką do kieszeni uczciwych obywateli poprzez odsuwanie w czasie wypłaty ich emerytur. Dlaczego ktoś kto ma lat stażu pracy, a więc ktoś kto przez bardzo długi okres finansował ze swoich składek emerytury dla poprzednich pokoleń, ma przechodzić na emeryturę w tym samym wieku jak ktoś, kto przepracował tylko lat? 8

9 Z powyższej tabeli widać, ze aż 72,3% emerytów ma staż pracy niższy niż 40 lat. Wysokość emerytury powinna być silnie uzależniona od stażu. Obecnie oczekiwany przez społeczeństwo staż pracy kobiety wynosi 35 lat, a mężczyzny 40 lat (różnice stażu wynikają z nierównoprawności dotychczasowych systemów emerytalnych i będą się wyrównywać z upływem czasu). Emerytura wszystkich przechodzących na wcześniejsze emerytury powinna być korygowana wskaźnikiem indywidualnego stażu pracy do społecznie oczekiwanego stażu pracy (nie wieku) np. jeśli mężczyzna przepracował 25 lat to jego emerytura wyliczona z zaewidencjonowanych składek i średniego dalszego trwania życia powinna być skorygowana wskaźnikiem 25/40, czyli jeśli wyliczona emerytura będzie wynosiła 2000 zł to do wypłaty powinno być 1250 zł, dla mężczyzny, który przepracował 50 lat powinno być wypłacane odpowiednio 2500 zł. Tylko wówczas unikniemy sytuacji, w której krótko (np. 25 lat) pracująca osoba mająca bardzo wysokie wynagrodzenia będzie miała znacząco więcej emerytury niż inna osoba, która pracuje bardzo długo (np. 50 lat) ale miała zawsze niskie wynagrodzenia. 5) Wolność jest jednym z podstawowych praw człowieka. Wolność to nie tylko życie w kraju demokratycznym ale również w kraju, w którym obywatel posiada wolność wyboru, również w sferze wyboru czasu przejścia na emeryturę. Rząd powinien tak budować system emerytalny aby człowiek czuł się wolny, szczególnie uczciwy człowiek. Społeczeństwo wie, ze Rząd wykorzystuje tu, przeciw uczciwym obywatelom, prostą regułę albo pracujesz do 67 roku życia albo nie masz co jeść. To jest poniżające i źle świadczy o władzy! Można przecież albo pomniejszyć emeryturę 9

10 proporcjonalnie do stażu pracy o 2 lub 7 lat albo pracujący będzie musiał płacić z własnego wynagrodzenia np. przez 8 lat przed przejściem na emeryturę składki podwyższone np. o 50%. Można też skorzystać z doświadczeń innych krajów. BIAŁA KSIĘGA - Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur- Komisja Europejska (Tekst mający znaczenie dla EOG) Niektóre państwa członkowskie starają się opóźnić przechodzenie na emeryturę, podnosząc liczbę lat składkowych wymaganych do otrzymania pełnej emerytury lub łącząc wiek emerytalny z wydłużaniem się średniego trwania życia (np. CZ, EL, FR, IT). Inne kraje wiążą poziom świadczeń emerytalnych ze średnim trwaniem życia (np. PT), a kilka państw uzależnia poziom świadczeń od równowagi finansowej programu emerytalnego (np. DE, SE), na którą wpływać będą zmiany demograficzne i wydłużające się średnie trwanie życia. Większość państw członkowskich oferuje możliwości uzyskania wyższej emerytury dzięki dłuższej pracy zawodowej, co pozwala zrekompensować spadek wartości emerytur w określonym wieku przejścia na emeryturę, a więc zachować odpowiedni poziom emerytury. W niektórych państwach członkowskich ustawowy system emerytalny umożliwia przechodzenie na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego pod warunkiem przepracowania pełnego stażu ubezpieczeniowego (np. AT, BE i LU). Reformy emerytalne powinny więc być nastawione nie tylko na podnoszenie ustawowego wieku emerytalnego, ale także, w stosownych przypadkach, na wydłużanie okresów składkowych, które też powinny odzwierciedlać wydłużające się średnie trwanie życia. Uwzględnienie okresów składkowych (nawet jeśli ich wymagana długość wzrasta wraz z wydłużającym się średnim trwaniem życia) pozwala systemom emerytalnym na sprawiedliwsze traktowanie osób, które wcześnie podjęły pracę zawodową (przeważnie niewykwalifikowani pracownicy, w przypadku których średnie dalsze trwanie życia jest często krótsze, a stan zdrowia gorszy). 6) Społeczeństwo wie, że ich zdrowie, w pewnym wieku (w Polsce po 60 roku życia) podupada. Ludzie są przerażeni perspektywą braku emerytury w okresie, kiedy najczęściej korzystają z pomocy medycznej. Czują przez skórę, że zdrowie nie pozwoli im na pracę i zmusi do korzystania ze zwolnień lekarskich i rent inwalidzkich. Uczciwy pracownik, a na takich Rząd opiera przychody budżetowe, będzie przeżywał ogromny stres związany nie tylko z obawą o miejsce pracy, które wskutek chorób może utracić, ale również z postrzeganiem siebie jako osoby nieprzydatnej w społeczeństwie, ułomnej. 10

11 11

12 Po to, by ludzie mogli pracować dłużej kluczowe jest również, żeby utrzymywać ich w dobrym zdrowiu. Wynika z niego, że zarówno oczekiwane trwanie życia, jak i oczekiwane trwanie życia w dobrym zdrowiu będą w przyszłości rosnąć, co oznacza, że ludzie będą mogli coraz dłużej pracować, ale oczekiwane trwanie życie będzie rosnąć szybciej niż oczekiwane trwanie życia w dobrym zdrowiu. Jest to bardzo niepokojące zjawisko, gdyż to, że różnica ta będzie się powiększała, będzie oznaczało w szczególności zwiększenie wydatków państwa na opiekę długoterminową. Źródło: System emerytalny problemy na przyszłość. Materiały z seminariów ZUS Poselski projekt ustawy o przekazywaniu przez pracodawców środków na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną zdrowia pracowników (osobiste konta zabezpieczenia zdrowotnego) oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wniesiony przez grupę posłów: SP. Dotyczy wprowadzenia rozwiązań mających na celu umożliwienie pracodawcom wydatkowania środków na ochronę zdrowia pracowników poprzez przekazanie określonych kwot na odrębny rachunek bankowy pracownika, z którego można będzie wydatkować pieniądze wyłącznie na działania związane z ochroną zdrowia tej osoby oraz jego najbliższej rodziny. Proponuje się, aby kwoty te wahały się w granicach 5-10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 10 października 2002 r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Należy podkreślić, że środki które mogą być przekazane na cel podany w ustawie mogą osiągnąć wartość 15 mld zł rocznie( przy założeniu, że 15 mln pracowników otrzyma średnio 1000 zł rocznie na ten cel). Środki te będą mogły być wydatkowane jednak na ochronę zdrowia, przez co odciąży się budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. 7) Społeczeństwo wie, że bardzo trudno jest znaleźć pracę po 50 roku życia, a co dopiero mówić po 60 roku życia. Uczciwy pracownik, a na takich Rząd opiera przychody budżetowe, będzie przeżywał ogromny stres związany nie tylko z obawą o znalezienie miejsca pracy, które wskutek starości i związanej z tym mniejszej zdolności do pracy trudno będzie mu znaleźć i utrzymać, ale również z postrzeganiem siebie jako osoby nieprzydatnej w społeczeństwie, ułomnej. Trudno będzie takiej osobie wytłumaczyć dlaczego po wielu latach pracy musi posiadać uwłaczający godności status bezrobotnego. 12

13 Odsetek osób starszych pozostających w zatrudnieniu: 13

14 Do działań wspierających zatrudnienie osób starszych można zaliczyć: - dostosowanie miejsc pracy i organizacji pracy, - promocję uczenia się przez całe życie, - gospodarną politykę mającą na celu pogodzenie pracy, życia prywatnego i rodzinnego, - wspieranie zdrowego starzenia się i profilaktyki chorób związanych z wiekiem oraz - zwalczanie nierówności kobiet i mężczyzn i dyskryminacji ze względu na wiek. Wymaga to wzięcia pod uwagę, że ludzie bardzo się różnią pod względem zdolności do pracy i do znalezienia zatrudnienia oraz że średnie dalsze trwanie życia robotników, którzy podjęli pracę zawodową w młodym wieku, jest znacznie krótsze, a ich stan zdrowia w wieku 60 lub 65 lat jest znacznie gorszy w porównaniu z innymi grupami zawodowymi. 8) przedstawianie społeczeństwu wizji wysokich emerytur po przepracowaniu dodatkowych 2/7 lat dłużej, jest nieuczciwe, bo oparte jest na manipulacji liczbami: zmniejszeniu liczby lat średniego trwania życia po przejściu na emeryturę (silnie oddziałuje na wysokość emerytury) i ogólnym wzroście średniej płacy i średniej emerytury (dzisiejsza przeciętna emerytura ok zł jest połową przeciętnej emerytury w 2050 r.), a nie na realnej podwyżce. 14

15 15

16 Z tabeli wynika, że wzrost emerytury dla mężczyzny, który przechodzi na emeryturę o 2 lata później, czyli w wieku 67 lat, wynosi maksymalnie ok. 20%. Natomiast dla kobiety, która odejdzie na emeryturę 7 lat później, czyli w wieku 67 lat, wzrost ten jest bardzo wyraźny i wynosi maksymalnie 65%. Dotyczy to niestety osób o przeciętnych zarobkach. Jednakże o wysokości emerytury więcej nam powie tzw. stopa zastąpienia, która oznacza relację między wysokością pierwszego indywidualnego świadczenia emerytalnego do wysokości ostatniego wynagrodzenia, wyrażaną w procentach. W tabeli poniżej pokazano wyniki dla wariantu bazowego tj. dla osoby przechodzącej na emeryturę w wieku 65 lat po 40 latach opłacania składek i zarabiającej 100% przeciętnego wynagrodzenia. Niestety tu prognozy pokazują, że relacje te będę jeszcze niższe niż dziś. Emerytury będą więc niższe od oczekiwanych. Wydłużenie wieku emerytalnego zniweluje jedynie spadek wysokości emerytur ale nie przełoży się na realną podwyżkę wysokości emerytur, i to tylko w sytuacji, gdy w okresie przedłużenia będą odprowadzane składki ZUS (emerytura chorującego pracownika będzie znacznie niższa niż pracującego). 16

17 17

18 Czy przypadkiem założonych celów ekonomicznych nie uzyskaliśmy dzięki już podjętym działaniom? 1) obniżenie wpłat do OFE z 7,22% do 2,2% i 3,5% da wzrost wpływów do FUS o ok mld zł rocznie w cenach 2011 r. już od 2013 r. Niedługo można się spodziewać całkowitej likwidacji OFE co da kolejne 8-10 mld zł dodatkowych wpływów. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wniesiony przez grupę posłów: PiS. Dotyczy likwidacji przymusowego odprowadzania składek do II filaru; likwidacji instytucji przymusowego członkostwa w OFE w drodze losowania przeprowadzanego przez ZUS; wprowadzenia możliwości zmiany wysokości składki odprowadzanej do OFE, rezygnacji przez ubezpieczonego z odprowadzania składek do OFE oraz ewentualnego powrotu do OFE. 2) należy skupić wysiłek nad likwidacją zwolnień od składek m.in. z tyt. likwidacji zbiegów tyt. ubezpieczeń, ograniczeniem wyłączeń ze składek, zniesieniem ograniczenia podstawy wymiaru składek E i R, oskładkowaniem dzieł, zmniejszeniu tzw. szarej strefy, obligatoryjnym karaniem za zatrudnianie na czarno, da rocznie co najmniej ok. 15 mld zł wzrostu wpływów do FUS w cenach 2011 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wniesiony przez grupę posłów: PiS. Dotyczy zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Obecnie wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty nie może być wyższy niż 250%. Oznacza to, że składki płacone po roku 2012 od nadwyżki ponad 2,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia będą wpływać na indywidualną wysokość emerytury lub renty tylko o tyle, o ile we wcześniejszych latach mieszczących się we wspomnianym przedziale 10 lat kalendarzowych podstawa wymiaru składek była niższa niż 2,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia. W wyniku projektowanej ustawy nastąpi odczuwalny wzrost dochodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Szacowany wzrost dochodów FUS wynosi ok. 6 mld złotych, przy czym kwota ta będzie się rozkładać w równych częściach między osoby najlepiej zarabiające i ich pracodawców. Dziennik Gazeta Prawna zwrócił się do Ministerstwa Finansów o podanie kwoty wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych. Z danych przesłanych do redakcji wynika, że 3,56 mln podatników w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok wskazało, że uzyskało przychody z tytułu umów o dzieło i zlecenia. Wysokość przychodu z tego tytułu wyniosła 25,6 mld zł. Gdyby umowy te były oskładkowane to pomniejszając je o 4,8 mld zł oskładkowanych umów cywilnoprawnych, dałoby to dodatkowy wpływ ok.. 4 mld zł składek emerytalnych. Dla porównania do ZUS z tytułu składek od umów-zleceń, umów agencyjnych oraz innych umów o świadczenie usług zawartych na podstawie kodeksu cywilnego w sumie wpłynęło 1,45 mld zł. Składki te wpłacono za 637 tys. osób. W 2008 r. udział szarej strefy w tworzeniu PKB wynosił 11,8 proc., a w 2009 r. było to już 13,1 proc. - podał GUS. Według szacunków GUS w 2010 roku na czarno pracowało około 0,8 mln Polaków. W porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku liczba pracujących w szarej strefie obniżyła się o 53 tys. 732 tys. w 2010 roku wobec 785 tys. w 2009 roku, a także obniżył się, chociaż nieznacznie, udział pracujących nieformalnie w ogólnej liczbie pracujących odpowiednio: 4,6% w 2010 roku wobec 4,9% w 2009 roku. W 2010 roku nieco zmniejszył się w porównaniu z 2009 rokiem odsetek pracujących na czarno, dla których ostatnio wykonywana praca nierejestrowana była pracą główną 54,0% (w 2009r. 55,5%). 18

19 19

20 3) wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków spowoduje ich wcześniejsze wejście na rynek pracy co da rocznie ok. 4,5 mld zł dodatkowych wpływów do FUS ze składek między 2025 r., a 2033 r. (w zależności od liczby lat nauki) i dalej 4,5 mld zł rocznie w cenach 2011 r. W roku szkolnym 2009/2010 szkołę podstawową ukończyło 395 tyś uczniów. Zakładając, że tyle samo uczniów rozpocznie naukę w wieku 6 lat w 2016 r., to wejdą oni na rynek pracy w latach (w zależności od liczby lat nauki). Zakładając ich zarobki na poziomie obecnego minimalnego wynagrodzenia (1500 zł), które mnożymy przez 19,52% (stopa składki emerytalnej), daje to nam to w 2034 r. kiedy to wszyscy zatrudnieni, niezależnie od tego jaką szkołę kończyli, wejdą na rynek pracy 3513,6 zł składek razy 395 tyś absolwentów równa się 1,4 mld zł rocznie w cenach 2011 r. W 2011 r. całkowite wpływy ze składki emerytalnej wyniosły 50 mld zł, a w 2034 r. wyniosą 160 mld zł. W związku z tym wpływy ze składek emerytalnych z tytułu wprowadzenia obowiązku szkolnego sześciolatków w 2034 r. wyniosą około 4,5 mld zł rocznie w cenach 2034 r. 20

21 Podsumujmy oszczędności: - ograniczenie lub likwidacja OFE 9/18 mld zł, - liwidacja różnych zwolnień od składek 15 mld zł, - obowiązek szkolny sześciolatków 4,5 mld zł. Razem: 28,5 37,5 mld zł w cenach 2011 r. Wydłużenie wieku emerytalnego przyniesie znaczne oszczędności nie tylko w systemie emerytalnym prowadzonym przez ZUS (ok. 212 mld zł w latach co da średnio w roku 8,2 mld zł w cenach 2011 r.), lecz także w mundurowych systemach emerytalnych (ok. 10 mld zł co da średnio w roku 0,4 mld zł) plus reforma w KRUS. rysunek z internetu (autor nieznany) CHCĘ TYLKO GODNIE I W ZDROWIU ŻYĆ NA EMERYTURZE NIE ZABIERAJCIE MI TEGO! 21

22 22

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego wynikający z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury? Andrzej Rzońca, Wiktor Wojciechowski

Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury? Andrzej Rzońca, Wiktor Wojciechowski Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury? Andrzej Rzońca, Wiktor Wojciechowski Warszawa, luty 2008 Autorzy: Andrzej Rzońca Wiktor Wojciechowski Raport zawiera tezy, odzwierciedlające osobiste poglądy ich

Bardziej szczegółowo

Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury?

Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury? FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU towarzystwo ekonomistów polskich Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury? Warszawa, luty 2008 r. Sponsor strategiczny FOR Spis treści Wstęp 4 1. Wyzwania przyszłości 5 2. Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Szanse na rynku pracy osób 50+

Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Raport z badań jakościowych Lublin 2015 Projekt Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy kontynuacja jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH WYSOKOŚĆ EMERYTUR W NOWYM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Warszawa 2003 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Rachunki emerytalne... 7 1.1 Wynagrodzenia i

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjalnych skutków regulacji prawnej dotyczącej wydłużenia okresu zakazu zwalniania kobiet z pracy po urodzeniu dziecka

Ocena potencjalnych skutków regulacji prawnej dotyczącej wydłużenia okresu zakazu zwalniania kobiet z pracy po urodzeniu dziecka Opracowały: Irena Wóycicka i Anna Matysiak -IBNGR Prof. dr hab Urszula Sztanderska WNE UW Ocena potencjalnych skutków regulacji prawnej dotyczącej wydłużenia okresu zakazu zwalniania kobiet z pracy po

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. Polityka prorodzinna rządu jest priorytetem, o którym premier w expose powiedział:

U Z A S A D N I E N I E. Polityka prorodzinna rządu jest priorytetem, o którym premier w expose powiedział: U Z A S A D N I E N I E Polityka prorodzinna rządu jest priorytetem, o którym premier w expose powiedział: Ważne dla przyszłości Polski jest uniknięcie zagrożeń demograficznych. Oznacza to potrzebę rozwoju

Bardziej szczegółowo

Z godnością w jesień życia. Socjaldemokratyczny program dla osób starszych

Z godnością w jesień życia. Socjaldemokratyczny program dla osób starszych Z godnością w jesień życia. Socjaldemokratyczny program dla osób starszych Z godnością w jesień życia. Socjaldemokratyczny program dla młodego pokolenia Redakcja: Michał Syska Ośrodek Myśli Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE PRAWO PRACY I ZUS INDEKS 502081 ISBN 978-83-7440-341-2 MAJ 2014 CENA 14,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) ZUS CZY OFE? Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE Opinie w zakresie wyboru ZUS lub OFE najlepszych ekspertów w

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY ul. Mińska 62/74, 03-828 Warszawa, NIP: 524-257-93-54, REGON: 016361530 kontakt: koliber@koliber.org, nr konta bankowego: 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001 DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY Raport Koordynator

Bardziej szczegółowo

OBYWATELSKI KONTRRAPORT

OBYWATELSKI KONTRRAPORT OBYWATELSKI KONTRRAPORT Krytyczna analiza rządowego przeglądu systemu emerytalnego Komitet Obywatelski do spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego Warszawa Lipiec 2013 Autorzy Maciej Bitner Wealth Solutions,

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014 zakładanie firmy / uzyskiwanie pozwoleń budowlanych zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność kredytu ochrona inwestycji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim

Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim DR MICHAŁ HERBICH Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim OPRACOWANIE DLA POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

2 (CZERWIEC) 2015 Gdyby utrzymać dzisiejszą relację emerytur do płac, w przyszłości każdy pracujący musiałby płacić do ZUS ponad dwa i pół razy więcej

2 (CZERWIEC) 2015 Gdyby utrzymać dzisiejszą relację emerytur do płac, w przyszłości każdy pracujący musiałby płacić do ZUS ponad dwa i pół razy więcej 2 (CZERWIEC) 2015 Gdyby utrzymać dzisiejszą relację emerytur do płac, w przyszłości każdy pracujący musiałby płacić do ZUS ponad dwa i pół razy więcej SPIS TREŚCI 4 5 Szanowni Czytelnicy, łatwo przychodzi

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Informacji i Statystyk Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-618 Kancelaria Senatu Luty 2013 Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06.

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06. ARTYKUŁ 12, USTĘP 1 System zabezpieczenia społecznego. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w stosunku do stanu przedstawionego w poprzednich sprawozdaniach jeżeli chodzi o organizację

Bardziej szczegółowo

Równość szans kobiet i mężczyzn w prawie ubezpieczeń społecznych

Równość szans kobiet i mężczyzn w prawie ubezpieczeń społecznych KATEDRA PRAWA UBEZPIECZEŃ WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Równość szans kobiet i mężczyzn w prawie ubezpieczeń społecznych Opinia w sprawie obecnego systemu polskiego prof. dr

Bardziej szczegółowo

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media 2012 Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota Ruch Palikota Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media Wydawnictwo Indygo Zahir Media ul. Kamienna 105/9, 50-547 Wrocław tel./fax +48 71 796 41 59 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach

Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach Rozdział IV Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach Wprowadzenie Mimo że miejsca pracy powstają w firmach i instytucjach, a decydują o tym pracodawcy, to politykę w tej dziedzinie tworzą podmioty

Bardziej szczegółowo