MIĘDZYSZKOLNEGO GIMNASTYCZNO-TANECZNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NO NAME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIĘDZYSZKOLNEGO GIMNASTYCZNO-TANECZNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NO NAME"

Transkrypt

1 Garwolin r... (pieczęć organizacji pozarządowej) OFERTA MIĘDZYSZKOLNEGO GIMNASTYCZNO-TANECZNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NO NAME REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PROMOCJA MIASTA I KRAJU PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY CHEERLEADERS FINLANDIA 2010 (rodzaj zadania) w okresie od podpisania umowy do 12 sierpnia 2010 roku składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA* PRZEZ URZĄD MIASTA W GARWOLINIE (nazwa organu zlecającego)

2 WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W KWOCIE ,00 zł I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* 1) Pełna nazwa: Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy NO NAME 2) Forma prawna: Uczniowski Klub Sportowy - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, 3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* :Rejestr klubów sportowych prowadzony przez Starostę Powiatu Garwolińskiego pozycja EKS / ) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia r. 5) Nr NIP nr REGON ) Dokładny adres: miejscowość Garwolin ul. Janusza Korczaka 10 Gmina: Garwolin, powiat: Garwolin Województwo mazowieckie 7) Tel. (025) , faks: (025) ) Nazwa banku i numer rachunku : Bank Pekso S.A I O w Garwolinie numer rachunku: ) Nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego Zofia Kisiel - prezes Beata Wielgosz - sekretarz 10) Nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy NO NAME Garwolin ul. Janusza Korczaka 10 tel. (025) kom ) Osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) Zofia Kisiel tel

3 12) przedmiot działalności statutowej: a) działalność statutowa nieodpłatna Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców i uczniów. Klub realizuje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem Zespołu Szkół nr 5 w Garwolinie, który nieodpłatnie wynajmuje MG-T UKS NO NAME sale gimnastyczne na prowadzenie zajęć z gimnastyki i tańca w sekcjach: gimnastycznej, tanecznej cheerleaders, Wszyscy członkowie Klubu objęci są zajęciami promującymi zdrowy styl życia. Nieodpłatnie organizowane są imprezy sportowe i rekreacyjne oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta i poza nim. a) działalność statutowa odpłatna: instruktorzy wynajęci i klubowi w zależności od pozyskanych środków finansowych, (podkład muzyczny) w zależności od pozyskanych środków finansowych, osoba rozliczająca klub, prowadząca stronę internetową, obsługa imprez sportowych obsługa sędziowska, techniczna, medyczna w zależności od pozyskanych środków finansowych, 13) Jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą: a) numer wpisu do rejestru (przedsiębiorców), Ewidencji Klubów Sportowych prowadzonych przez Starostę Powiatu Garwolińskiego, b) przedmiot działalności gospodarczej a) numer wpisu do rejestru (przedsiębiorców), Ewidencji Klubów Sportowych prowadzonych przez Starostę Powiatu Garwolińskiego, EKS /20042 Stowarzyszenie o nazwie Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy NO NAME w Garwolinie b) przedmiot działalności gospodarczej REGON Szczegółowa forma prawna: 55 Własność: Rodzaj działalności: POZOSTAŁA STOWARZYSZENIA 215 WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA 9262Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM I II. Opis zadania 3

4 1. Nazwa zadania PROMOCJA MIASTA I KRAJU PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY FINLANDIA Miejsce wykonywania zadania FINLANDIA HELSINKI 3. Cel zadania Dzieci i młodzież to wiek, w którym bardzo łatwo zostać wciągniętym w grupę rówieśniczą niekoniecznie dobrą. W wieku wielkiego pospiechu, ogromnej przestępczości i uzależnień chcemy otworzyć się na potrzeby młodego pokolenia. Wiedząc, że w środowisku szkolnym, szczególnie w Zespole Szkół nr 5 w Garwolinie jest duża grupa dzieci i młodzieży interesująca się tańcem pragniemy nasze przedsięwzięcie skierować na ich potrzeby, by swój czas wolny spędziła pożytecznie. W MG-T UKS NO NAME, w zespole FLASH JUNIOR i SENIOR trenuje młodzież pracowita i ambitna. Ich celem było zdobycie I miejsca na MP 2010 tak też się stało. Przed nimi ME 2010 pragną dorównać najlepszym w Europie. Zatem celem naszego przedsięwzięcia jest: Promowanie miasta, kraju, Rywalizacja w duchu fair play o najwyższe lokaty, Pokazanie naszej młodzieży na forum europejskim: zespołu FLASH JUNIOR już po raz czwarty, a FLASH SENIOR po raz pierwszy, Stworzenie utalentowanej młodzieży możliwości porównanie ich poziomu wyszkolenia z poziomem najlepszych w Europie, Nawiązanie nowych kontaktów, nabycie nowych doświadczeń, 4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/ Sekcja taneczna: cheerleading trzy zespoły młodzież I kl. gimnazjum - 10 tancerek - FLASH JUNIOR (dawne DREAM TEAM) zarejestrowanych w P.S.CH, młodzież III kl. gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych - 8 tancerek FLASH - Senior zarejestrowanych w P.S.CH 4

5 grupa początkująca - szkoła podstawowa ruchoma obecnie 31 tancerek) tancerki (liczba jest ta bardzo Dwie z nich FLASH JUNIOR 10 tancerek i FLASH SENIOR 8 tancerek zakwalifikowały się na ME w 2010 r. Zajęcia w zespołach odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godz. systematycznie. W miarę potrzeb prowadzone będą dodatkowe zajęcia. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów: Izabelę Kisiel, Zofię Kisiel i Kamila Nierwińskiego Instruktorzy przygotowują młodzież do współzawodnictwa sportowego na szczeblu: europejskim - Helsinki r. Potrzebne są również środki finansowe na: Przejazdy Garwolin Warszawa Helsinki Warszawa Garwolin, Pobyt w Helsinkach: noclegi wyżywienie, przejazdy itp. Startowe od Klubu i zawodniczki, Stroje: kostiumy, pompony, buty, dresy, koszulki, itp., Ubezpieczenie, inne 5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/ Harmonogram prac związanych z wyjazdem młodzieży na ME 2010: 1. Pozyskiwanie środków finansowych na wyjazd młodzieży na ME styczeń czerwiec: Wystosowanie odpowiednich pism: Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego (prośba o sponsorowanie strojów), Urząd Miasta Garwolin, Starostwo Powiatu Garwolińskiego, WSS Społem, PSS Społem Garwolin, Spółdzielnia Spożywców MOKPOL, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców Społem, Rejonowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa SCH, LECHPOL Zbigniew Leszek, PZU, Ochnik 2. Rezerwacja przejazdów i przelotów kwiecień, 3. Rezerwacja noclegów i wyżywienia maj, 4. Opłaty startowe od Klubu i zawodniczki - czerwiec Szycie strojów: kostiumy, pompony, buty itp. kwiecień - czerwiec Ubezpieczenie ekipy wylatującej na ME - lipiec 5. Pozyskanie materiałów promujących Miasto Garwolin i Polskę.. 5

6 6. Zakładane rezultaty realizacji zadania. Zakładane rezultaty realizacji zadania: Walka w duchu fair play o najwyższe lokaty, Promocja Garwolina i Polski: tancerze podczas prezentacji zespołów, kibicowania będą eksponować posiadali flagę z herbem Garwolina i Polski, podczas pobytu w Finlandii będą ubrani w koszulki z herbem Miasta Garwolin i dresy biało- czerwone z napisem POLSKA, podczas wywiadów będą podkreślać znaczenie Miasta Garwolin dla rozwoju ich kariery sportowej, tancerze podczas spotkań integracyjnych i trwania ME będą wymieniać się materiałami promującymi miasta i kraje swego pochodzą. Stworzenie utalentowanej młodzieży możliwości porównania poziomu ich wyszkolenia z poziomem najlepszych w Europie, Nawiązanie nowych kontaktów, nabycie nowych doświadczeń, III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania 1. Całkowity koszt zadania ,00 zł w tym z dotacji Urzędu Miasta ze środków własnych ,00 zł ,00 zł 6

7 Ilość jednostek (członków, instruktorów godz, imprez, Koszt jednostkowy (jednego uczestnika, godz. pracy, imprez Rodzaj miary 2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) Koszt całkowity (w zł) Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł) Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)* Uczestnictwo w zawodach: opłaty startowe od zespołu od tancerza, ,00 10,00 euro euro 800,00 720,00 800,00 720,00 TRANSPORT: przejazdy Garwolin- Warszawa-Garwolin przelot Warszawa Helsinki-Warszawa ,00 675,00 zł zł 1 000, , , , ,00 pobyt (wyżywienie, noclegi przejazdy po Helsinkach itp.) euro euro , ,00 Stroje taneczne (kostiumy taneczne, dresy, nadruk na strojach, dresach itp., jazzówki, pompony itp.) , , ,00 ubezpieczenie 21 13,00 273,00 273,00 * przelicznik 1 euro = 4 zł Ogółem , , ,00 3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: historia Klubu od kółka, przez sekcje w innym Klubie, po czym własny klub, połączenie dwóch i zmiana nazwy na Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy NO NAME, w którym: Organizacja współzawodnictwa sportowego, Uczestnictwo w rywalizacji sportowej od szczebla regionalnego, przez wojewódzki i ogólnopolski i europejski 7

8 Wyniki sportowe: Sekcja gimnastyczna najwyższe noty w Regionie i czołowe na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Sekcja taneczna cheerleaders : 2003 rok jedna grupa - V miejsce na Mistrzostwach Polski Cheerleaders, 2004 rok - trzy grupy o kategoria wiekowa powyżej 16 lat III miejsce na Mistrzostwach Polski Cheerleaders, o kategoria wiekowa lat - dwie : zespół ILLUSION - na Mistrzostwach Polski Cheerleaders zespół FLASH II miejsce, które to miejsce awansowało zespół na Mistrzostwa Europy, XIII miejsce w Mistrzostwach Europy w Moskwie pokonanie Mistrzów Polski 2006 rok - Mistrzostwa Polski Cheerleaders o kategoria wiekowa do 14 lat I miejsce, o kategoria wiekowa lat - II miejsce 2007 rok - Mistrzostwa Polski Cheerleaders o kategoria wiekowa do 14 lat II miejsce, o kategoria wiekowa lat - III miejsce 2007 rok Mistrzostwa Europy o kategoria wiekowa lat - VIII miejsce, po raz drugi pokonałyśmy Mistrzynie Polski na Mistrzostwach Europy rok Mistrzostwa Polski o kategoria wiekowa do 14 lat III miejsce, o kategoria wiekowa lat - I miejsce 2009 rok Mistrzostwa Polski o kategoria wiekowa do 14 lat I miejsce, o kategoria wiekowa lat - I miejsce 2009 rok Mistrzostwa Europy - Szwecja o kategoria wiekowa lat - V miejsce 2010 rok Mistrzostwa Polski o kategoria wiekowa JUNIOR - I miejsce, o kategoria wiekowa SENIOR - I miejsce W trakcie opracowywania kosztorysu posłużyliśmy się wieloletnim doświadczeniem w pracy klubu i organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych. IV. Przewidywane źródła finansowania zadania: Źródło finansowania zł % Wnioskowana kwota dotacji Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów* składki członkowskie i inne /z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania/ Inne źródła finansowania przedsięwzięć MG-T UKS NO NAME Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego mamy pismo odmowne trwają jeszcze rozmowy - w przypadku całkowitej odmowy koszty strojów zostaną zminimalizowane i poniesie je klub Starostwo Powiatowe w Garwolinie złożone pismo w sprawie dofinansowania ME (nie mamy jeszcze odp - w ubiegłym roku otrzymaliśmy 1 500,00) Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 5 inni sponsorzy ,00 17,27% ,00 24,63 % ,00 41,70% 1 500,00 2,59% 5 000,00 8,63% 3 000,00 5,18% OGÓŁEM ,00 100,00 % 8

9 2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych, inne źródła finansowania zadania.* Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (niestety Urząd Marszałkowski odpowiedział odmownie - trwają jeszcze rozmowy) stroje na wyjazd na ME) złożone pismo, ,00 zł Starostwo Powiatowe w Garwolinie:? 1 500,00 zł Zespól Szkół nr 5 ze środków własnych 5 000,00 zł inni sponsorzy 3 000,00 zł środki własne Klubu ,00 zł 3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną. Posiadamy sprzęt do gimnastyki i tańca: 4 maty, 2 filce, 3 skrzynie, 2 kozły, odskocznie w dobrym stanie, materace - część w złym stanie, 2 magnetofony sala gimnastyczna wyposażona w lustra Zespół Szkół nr 5 udostępnia nieodpłatnie sale gimnastyczne na zajęcia z gimnastyki i tańca. Ponadto w organizacji imprez sportowych pomagają rodzice, tancerki. W zajęciach z tańca pomagają starsze tancerki. V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania 1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Starostwo Powiatu Garwolińskiego Urząd Miasta w Garwolinie, Zespół Szkół nr 5 w Garwolinie 2. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/. Ogólna liczba osób pracujących przy realizacji zadania - Zofia Kisiel gimnastyka i taniec absolwentka AWF, instruktor gimnastyki, rekreacji ruchowej i form gimnastyczno-tanecznych, uczestniczka wielu warsztatów tanecznych, sędzia kwalifikowany tańca cheerleaders 9

10 Izabela Kisiel taniec absolwentka AWF, tancerka tańca jazzowego klubu w Warszawie, obecnie kończąca kurs kwalifikacyjny z tańca, uczestniczka wielu warsztatów tanecznych, sędzia kwalifikowany tańca cheerleaders, doświadczony instruktor i choreograf Klubu Joanna Winek - gimnastyczka Klubu WILGA Garwolin, legitymująca się I klasą sportową, informatyk / muzyk mający doświadczenie w wykonywaniu podkładów muzycznych dla Klubu, dwie tancerki grupy starszej pomagające w szkoleniu młodszych grup uczestniczki warsztatów tanecznych, obozu tanecznego, Osoba doświadczona w rozliczaniu środków finansowych klubu, Przewidujemy wynajęcie doświadczonych instruktorów i choreografów z zewnątrz klubu 3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/. Od wielu lat współpracujemy z administracją publiczną: Urzędem Miasta Garwolin i Starostwem Powiatowym. Początkowo otrzymywaliśmy doraźne środki finansowe na stroje w czasach, gdy rezultaty naszej działalności były widoczne w postaci pokazów gimnastyczno-tanecznych na terenie szkół, miasta i powiatu. Od 2001 roku współpracujemy z Urzędem Miasta Garwolin przy realizacji programu Czas dla serca programu promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia w Gminie Miejskiej Garwolin Natomiast od Trzech lat otrzymujemy środki finansowe na prowadzenie części naszej działalności sportowej i rekreacyjnej. Co roku większe tak jak rozrastał się nasz Klub Od 1996 roku współpracujemy z Polskim Związkiem Gimnastycznym, dzięki pomocy którego otrzymaliśmy sprzęt gimnastyczny, od wielu lat jesteśmy organizatorami zawodów gimnastycznych we wszystkich kategoriach wiekowych, byliśmy organizatorami ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli wychowania fizycznego, nasze dzieci uczestniczyły w wypoczynku letnim. Od kilku lat współpracujemy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli przy pomocy którego organizujemy współzawodnictwa sportowe: zawody w gimnastyce, turnieje tańca cheerleaders, przeglądy tańca ludowego, Od wielu lat współpracujemy również z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym i z Zamiejscowym Instytutem Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej organizując współzawodnictwo gimnastyczne. Od czterech lat współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Cheerleaders który zlecił nam Utworzenie Mazowieckiego Polskiego Oddziału Cheerleaders w Garwolinie. Sekcja Taneczna Od wielu lat prowadzimy sekcje taneczną, która przez długi okres czasu występowała na okolicznościowych imprezach sportowych i rekreacyjnych. Od pięciu lat uczestniczymy w rywalizacji sportowej z dużym sukcesem. W pierwszym roku była tylko jedna grupa, w drugim trzy, a obecnie mamy również trzy grupy tańca cheerleaders. Najlepszym przykładem jest doprowadzenie grupy do rywalizacji na szczeblu europejskim, współpracując przy tym zadaniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Starostwem Powiatu Garwolińskiego, Urzędem Miasta w Garwolinie i wieloma sponsorami prywatnymi. W lipcu 2009 roku uczestniczyliśmy już po raz trzeci w Mistrzostwach Europy oczywiście bez współpracy wielu instytucji i sponsorów prywatnych nie doszłoby to do skutku. 10

11 4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.. Nie przewidujemy Oświadczam(-my), że: 1) Proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej, (2) W ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie opłat od adresatów zadania składki członkowskie i inne w miarę potrzeb klubu (np. składki na wyjazd na Mistrzostwa Europy np.za noclegi i wyżywienie itp., jeżeli klub nie będzie posiadał na ten cel odpowiednich środków finansowych. 3) Organizacja pozarządowa jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres od dnia podpisania umowy do r 4)Wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. (pieczęć organizacji pozarządowej)... (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej 11

12 Załączniki i ewentualne referencje: 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. 2. Kopia statutu, sprawozdanie merytoryczne (znajdują się w Urzędzie Miasta Garwolin) i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat za ostatni rok) 3. Oświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy (znajduje się w dokumentacji konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010r w Urzędzie Miasta.) 4. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.* Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego trzykrotnie sponsorował stroje na wyjazd na ME w tym roku trwają jeszcze rozmowy. Zaświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Garwolinie o nieodpłatnym wynajęciu sal gimnastycznych na prowadzenie działalności Klubu sekcji tanecznej i gimnastycznej (znajduje się w dokumentacji konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010r w Urzędzie Miasta.) oraz deklaracja słowna o przeznaczeniu finansowych środków własnych ZS nr 5 Inni sponsorzy - środki finansowe już posiadamy na koncie klubu. 5. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez MG-T UKS NO NAME w ostatnich latach.. (znajduje się w dokumentacji konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010r w Urzędzie Miasta.) Poświadczenie złożenia oferty Adnotacje urzędowe (nie wypełniać) * Niepotrzebne skreślić. 12

13 13

Gmina Bogatynia (nazwa organu zlecającego)

Gmina Bogatynia (nazwa organu zlecającego) ...... (pieczęć organizacji (data i miejsce złoŝenia pozarządowej*/ podmiotu*/ oferty) jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

...... (rodzaj projektu) w okresie od... do... składany na podstawie uchwały Nr.. Rady Gminy Lipusz z dnia.. 201 r.

...... (rodzaj projektu) w okresie od... do... składany na podstawie uchwały Nr.. Rady Gminy Lipusz z dnia.. 201 r. Załącznik nr 1...... (pieczęć jednostki wnioskującej) ( data złożenia wniosku) Wniosek o dofinansowanie projektu z zakresu sportu (rodzaj projektu) w okresie od do.. składany na podstawie uchwały Nr..

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A

... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A Załącznik nr 1 do Załącznika do Zarządzenia nr 1718/2010 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU UL. NOWE OGRODY 8/12 80 803 GDAŃSK...... Pieczęć organizacji pozarządowej*/

Bardziej szczegółowo

WZÓR.... 25.03.2010 Urząd Gminy Lubsko (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR.... 25.03.2010 Urząd Gminy Lubsko (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WZÓR... 5.03.00 Urząd Gminy Lubsko (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złoŝenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

Bardziej szczegółowo

( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek

( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek Załącznik nr 1do Uchwały Nr XX/203/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012 r.. ( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu

Bardziej szczegółowo

przez WÓJTA GMINY RZĄŚNIK (nazwa organu zlecającego)

przez WÓJTA GMINY RZĄŚNIK (nazwa organu zlecającego) (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* składana na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ. w okresie od 5 grudnia do 18 grudnia 2010 r.

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ. w okresie od 5 grudnia do 18 grudnia 2010 r. ... (pieczęć organizacji Gryfino, dnia 2 listopada 2010r. pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ ...... (pieczęć organizacji pozarządowej/*podmiotu/*jednostki organizacyjnej*) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/* PODMIOTU/* JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ/* składana na podstawie

Bardziej szczegółowo

(stowarzyszenie, fundacja, uczniowski klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, organizacja kościelna, spółdzielnia socjalna, inne)

(stowarzyszenie, fundacja, uczniowski klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, organizacja kościelna, spółdzielnia socjalna, inne) Załącznik nr 1 do regulaminu Wzór oferty na realizację zadania promocyjnego Plaża wiejska w każdej gminie powiatu ełckiego... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) (pełna

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* ... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej) ZAŁĄCZNIK (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* składana na

Bardziej szczegółowo

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2010

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2010 Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY 2010 r. Burmistrz Gminy Rymanów ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ ... LUBSKO 05.07.2010r. (pieczęć organizacji pozarządowej (data i miejsce złoŝenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ORGANIZACJA DOśYNEK GMINNYCH W GÓRZYNIE (rodzaj

Bardziej szczegółowo

- W Z Ó R - ... (pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce sporządzenia wniosku) WNIOSEK

- W Z Ó R - ... (pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce sporządzenia wniosku) WNIOSEK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. - W Z Ó R -.. (pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce sporządzenia wniosku) WNIOSEK * Pieczęć

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA* ...... (pieczęć organizacji pozarządowej/*podmiotu/*jednostki organizacyjnej*) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/* PODMIOTU/* JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ/* składana na podstawie

Bardziej szczegółowo

LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LUKS SKORCZYCE OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LUKS SKORCZYCE OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LUKS SKORCZYCE OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Prowadzenie szkolenia sportowego w zapasach styl wolny

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złoŝenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

... (pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) ... (pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) (data i miejsce złożenia oferty) Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1664/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* OR - 001 Strona 1 z 8...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce /podmiotu*/jednostki organizacyjnej) złoŝenia oferty) składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... ... (pieczęć organizacji pozarządowej 1 / podmiotu 1 /jednostki organizacyjnej 1 ) Wzór nr 3 do zarządzenia Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. organizacje pozarządowe... (data i miejsce złożenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 listopada 2015 r. Poz. 5613 UCHWAŁA NR 142/XII/15 RADY MIASTA ŻORY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą.........

... WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą......... ...... (pieczęć Wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia wniosku - wypełnia Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze) WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Leszno, 23.07.2010 r. (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA

Leszno, 23.07.2010 r. (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA Leszno, 23.07.2010 r. (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) (data i miejsce złoŝenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złoŝenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Wójta Gminy Biskupiec z dnia 05 lutego 2015r. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/ OFERTA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA / OFERTA WSPÓLNA* Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej). organizacji pozarządowej (-ych)/ podmiotu (-ów),

Bardziej szczegółowo

I. Dane Wnioskodawcy.

I. Dane Wnioskodawcy. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie Na wsparcie finansowe Stowarzyszeń realizujących program rozwoju sportu i kultury fizycznej na terenie m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów Pieczęć wnioskodawcy Data

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1... rodzaj zadania publicznego 3. tytuł zadania publicznego, max. 8 słów. w okresie od... do...

OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1... rodzaj zadania publicznego 3. tytuł zadania publicznego, max. 8 słów. w okresie od... do... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1 organizacji pozarządowej(-ych) / podmiotu (-ów), o którym (-ych) mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej data i miejsce złożenia oferty O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA PODMIOTU UPRAWNIONEGO. I. Dane podmiotu uprawnionego ubiegającego się o realizację zadania

WZÓR OFERTA PODMIOTU UPRAWNIONEGO. I. Dane podmiotu uprawnionego ubiegającego się o realizację zadania WZÓR (pieczęć podmiotu uprawnionego).. (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA PODMIOTU UPRAWNIONEGO I. Dane podmiotu uprawnionego ubiegającego się o realizację zadania 1) Pełna nazwa podmiotu... 2) Forma

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.31.2015 RADY GMINY KOBIÓR. z dnia 12 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.31.2015 RADY GMINY KOBIÓR. z dnia 12 marca 2015 r. UCHWAŁA NR RG.0007.31.2015 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie w sprawie określenia warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Kobiór i trybu ich finansowania Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/126/13 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/126/13 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/126/13 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wądroże Wielkie Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 roku (poz.25) Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu Gmina Krapkowice Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu Wprowadzenie W celu wypełnienia wniosku niezbędna jest znajomość

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK o wsparcie finansowe rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz. w terminie od dnia... do dnia Pełna nazwa:...

... WNIOSEK o wsparcie finansowe rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz. w terminie od dnia... do dnia Pełna nazwa:... Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr KSiP/426/1/2012 Burmistrza Sandomierza z 20 stycznia 2012r... (pieczęć klubu składającego wniosek)... (miejscowość, data) WNIOSEK o wsparcie finansowe rozwoju sportu na

Bardziej szczegółowo

Klub Sportowy AZS AWFiS w Gdańsku Gdańsk,dn Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A

Klub Sportowy AZS AWFiS w Gdańsku Gdańsk,dn Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU UL. NOWE OGRODY 8/12 80 803 GDAŃSK Klub Sportowy AZS AWFiS w Gdańsku Gdańsk,dn.2010.08. 20 Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W KWOCIE..

Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W KWOCIE.. .. (pieczęć organizacji pozarządowej/ podmiotu/ jednostki organizacyjnej*).. (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA składana na podst. przepisów działu II rozdz. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

OFERTA. KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz. U. z 2014 r., poz. 715)

OFERTA. KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz. U. z 2014 r., poz. 715) Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego w zakresie rozwoju sportu w roku 2015 r. w kategorii młodzieŝowej i senior... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA KLUBU

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: OB.0050.6.2015 ZARZĄDZENIE NR 8/15 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brody z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) WZÓR... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K ... I. Nazwa zadania: II. Informacje o wnioskodawcy: 1. Pełna nazwa wnioskodawcy. 2. Forma prawna. 3. Numer w KRS lub w innym rejestrze

W N I O S E K ... I. Nazwa zadania: II. Informacje o wnioskodawcy: 1. Pełna nazwa wnioskodawcy. 2. Forma prawna. 3. Numer w KRS lub w innym rejestrze . (pieczęć wnioskodawcy).... (data i miejsce złożenia wniosku) W N I O S E K o przyznanie dotacji /wsparcia finansowego/ ze środków publicznych w kwocie.. zł na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ... 08.12.2009 Kobylin (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Zakup i dystrybucja paczek dla minimum 50 najuboższych mieszkańców

Zakup i dystrybucja paczek dla minimum 50 najuboższych mieszkańców I URZĄD MIASTA T BIURO OBSŁUOmiESZKAŃCÓW WPWO 1 k. 01. 2011 Nr. ftóć (pieczęć organizacji pozarze dowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/

Bardziej szczegółowo

... (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA NA RELIZACJĘ ZADANIA. Nazwa własna zadania. w okresie od (dd/mm/rr)... do... składana na podstawie

... (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA NA RELIZACJĘ ZADANIA. Nazwa własna zadania. w okresie od (dd/mm/rr)... do... składana na podstawie Załącznik nr 1 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego stanowiącego załącznik do

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. WARSZTATY MUZYCZNE (rodzaj zadania) w okresie od 9 sierpnia 2010 r. do 20 sierpnia 2010 r.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. WARSZTATY MUZYCZNE (rodzaj zadania) w okresie od 9 sierpnia 2010 r. do 20 sierpnia 2010 r. STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA ODNOWY tysek -2f Łyski, ul. Dworcowa l A KIP 62-3006-60 Regon 20666S (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA

Bardziej szczegółowo

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016 OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 '

1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 ' I. Dane oferenta/oferentów 1 ' 3 ' 1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 ' ( x) stowarzyszenie ( ) fundacja ( ) kościelna osoba prawna

Bardziej szczegółowo

... Stasiówka, 29 lipiec 2010r. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

... Stasiówka, 29 lipiec 2010r. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ludowy Klub Sportowy STASIÓWKA Stasiówka 130, 39-200 Dębica... Stasiówka, 29 lipiec 2010r. (pieczęć organizacji pozarządowej) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wniosek klubu sportowego

Wniosek klubu sportowego .... (pieczęć klubu) (miejsce i data sporządzenia) Burmistrz Miasta Tuszyna ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Tuszyn na podstawie postanowień

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez sportowych i prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym (tytuł zadania publicznego)

Organizacja imprez sportowych i prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym (tytuł zadania publicznego) ... Data i miejsce złoŝenia oferty OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WZÓR... OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*... (rodzaj zadania) w okresie od... do...

WZÓR... OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*... (rodzaj zadania) w okresie od... do... WZÓR...... (pieczęć organizacji (data i miejsce złożenia pozarządowej*/ podmiotu*/ oferty) jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. (tytuł zadania publicznego) w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.

OFERTA. (tytuł zadania publicznego) w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... Mielec, dnia 16.01.2012 r. (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/ PODMIOTU/JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... 1 Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 2328/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 października 2009 roku....... (pieczęć oferenta) (data i miejsce złoŝenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

OFERTA PODMIOTU UPRAWNIONEGO I.

OFERTA PODMIOTU UPRAWNIONEGO I. BOP-12 BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH URZĄD MIASTA SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin... (pieczątka nagłówkowa organizacji pozarządowej* / podmiot*/ jednostka organizacyjna*... (pieczęć

Bardziej szczegółowo

OFERTA PODMIOTU UPRAWNIONEGO

OFERTA PODMIOTU UPRAWNIONEGO ... (pieczęć podmiotu uprawnionego)... (data i miejsce złoŝenia oferty) OFERTA PODMIOTU UPRAWNIONEGO I. Dane podmiotu uprawnionego ubiegającego się o realizację zadania: 1. Pełna nazwa podmiotu: 2. Forma

Bardziej szczegółowo

Organizacja zgrupowania przed rozgrywkami play-off I ligi koszykówki mężczyzn

Organizacja zgrupowania przed rozgrywkami play-off I ligi koszykówki mężczyzn Załącznik nr 2 do zarządzenia nr PM-487/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 lutego 2015 r... (pieczęć klubu składającego wniosek)... (miejscowość, data) WNIOSEK O DOTACJĘ NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) Komentarz [HG1]: pozostawić do wypełnienia organowi administracji publicznej OFERTA/OFERTA

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza Konkurs Ofert

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza Konkurs Ofert Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 612/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2014 r. Na podstawie 4 ust. 1 uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego)

OFERTA. ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego) Załącznik nr 2 Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego)

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608 ZAŁĄCZNIK Nr 1 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, 05.12.2013 Data i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. 1. Dane dotyczące wnioskodawcy: a) Nazwa Spółki Wodnej.. ...

WNIOSEK. 1. Dane dotyczące wnioskodawcy: a) Nazwa Spółki Wodnej.. ... Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/448/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego spółkom wodnym, sposobu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej I. Dane Wnioskodawcy Data i miejsce złożenia Wniosku (wypełnia Sekretariat OSiR w Serocku) 1) imię i nazwisko: 2) adres: ulica.. miejscowość:.

Bardziej szczegółowo

Miasto Leszno... (organ administracji publicznej)

Miasto Leszno... (organ administracji publicznej) Spółdzielnia Socjalna VITA 64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 22 NIP 69723008220, Regon: 302396850 ZAŁĄCZNIK Nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, 9.12.2014.r Data i miejsce złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Łyskach 44-295 ŁYSKI pow. rybnicki woj. śląskie (pieczęć organizacji pozarządowej* Łyski dnia 17.05.2010 (data i miejsce złożenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/746/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/746/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/746/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złoŝenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/128/15 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 12 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/128/15 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 12 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/128/15 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 12 października 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Andrespol Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY BOĆKI

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY BOĆKI ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku aplikacyjnego o dotację

Formularz wniosku aplikacyjnego o dotację ...... pieczęć jednostki samorządu terytorialnego miejscowość, data lub organizacji Formularz wniosku aplikacyjnego o dotację dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3975 UCHWAŁA NR XIV/128/15 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 12 października 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 października 2010 r.

z dnia 28 października 2010 r. Uchwała Nr XXXVIII/198/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Bojszowy Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KONKURSOWY. Data złożenia Wniosku (wypełnia Włodawski Dom Kultury) ... (tytuł projektu) okres realizacji od... do...

WNIOSEK KONKURSOWY. Data złożenia Wniosku (wypełnia Włodawski Dom Kultury) ... (tytuł projektu) okres realizacji od... do... 1 WNIOSEK KONKURSOWY w Konkursie na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy - nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 Nr

Bardziej szczegółowo

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY VIATOR PODGRODZIE 56A, 39-200 DĘBICA (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) 17. 08. 2010r. Debica (data i miejsce złożenia

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 10 października 2014 r.

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 10 października 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 504/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2014 r. Na podstawie 4 ust. 1 uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/86/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 23 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/86/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 23 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/86/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Grodków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY pieczęć Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

w lokalu (nazwa, adres lokalu) w lokalu (alternatywna lokalizacja) (nazwa, adres lokalu - alternatywna lokalizacja)

w lokalu (nazwa, adres lokalu) w lokalu (alternatywna lokalizacja) (nazwa, adres lokalu - alternatywna lokalizacja) Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na najem komunalnych lokali uŝytkowych przeznaczonych na cele kulturalne". (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu* /jednostki organizacyjnej *) OFERTA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/64/15 RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/64/15 RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/64/15 RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ... OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... (rodzaj zadania publicznego 2) ) ... (tytuł zadania publicznego)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ... OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... (rodzaj zadania publicznego 2) ) ... (tytuł zadania publicznego) Przed wypełnieniem ofert należy zapoznać się z komentarzami do ofert oraz przypisami od 1 do 25. Informacje w punktach opatrzonych zieloną czcionką zamieszczone są w treści umowy należy zadbać o rzetelne

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 12 września 2012 r.

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 12 września 2012 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 435/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11września 2012 r. Prezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 12 września 2012 r. Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złoŝenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE. ... (rodzaj zadania) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE. ... (rodzaj zadania) w okresie od... do... Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr /2015 Burmistrza Miasta Lipna z dnia.12.2015 r.... (pieczęć)... (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) )... (tytuł zadania publicznego)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) )... (tytuł zadania publicznego) WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

WNIOSEK o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/ 816 /09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2009 Nr wniosku: / Poświadczenie złożenia wniosku...... (pieczęć podmiotu) (data i miejsce złożenia wniosku)

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publiczne j ) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1 * ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

W części I Dane na temat organizacji pozarządowej/*podmiotu/* jednostki organizacyjnej/* składającej ofertę o przyznanie dotacji w punkcie:

W części I Dane na temat organizacji pozarządowej/*podmiotu/* jednostki organizacyjnej/* składającej ofertę o przyznanie dotacji w punkcie: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY o przyznanie dotacji ze środków publicznych składanej na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT WIASTA GŁOGOWA

PREZYDENT WIASTA GŁOGOWA PREZYDENT WIASTA GŁOGOWA Głogów. 26.03.2013r WK.DPSiZ. 529^2013 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do ofert na realizację zadania publicznego ożonych w trybie bezkonkursowym. 1. Stowarzyszenie Emerytów

Bardziej szczegółowo

Oferta podmiotu uprawnionego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej... (nazwa zadania) w okresie od... do...

Oferta podmiotu uprawnionego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej... (nazwa zadania) w okresie od... do... ... (pieczęć podmiotu ) Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1230/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 sierpnia 2009 r. Oferta podmiotu uprawnionego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej......

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY o przyznanie dotacji ze środków publicznych składanej na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY o przyznanie dotacji ze środków publicznych składanej na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY o przyznanie dotacji ze środków publicznych składanej na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Wołczyna z dnia 12 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Wołczyna z dnia 12 stycznia 2015 roku Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Wołczyna z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację celu publicznego Gminy

Bardziej szczegółowo

W części I Dane na temat organizacji pozarządowej/*podmiotu/*jednostki organizacyjnej/* składającej ofertę o przyznanie dotacji w punkcie:

W części I Dane na temat organizacji pozarządowej/*podmiotu/*jednostki organizacyjnej/* składającej ofertę o przyznanie dotacji w punkcie: Urząd Miejski w Łowiczu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY o przyznanie dotacji ze środków publicznych składanej na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

Bardziej szczegółowo