MIĘDZYSZKOLNEGO GIMNASTYCZNO-TANECZNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NO NAME

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIĘDZYSZKOLNEGO GIMNASTYCZNO-TANECZNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NO NAME"

Transkrypt

1 Garwolin r... (pieczęć organizacji pozarządowej) OFERTA MIĘDZYSZKOLNEGO GIMNASTYCZNO-TANECZNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NO NAME REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PROMOCJA MIASTA I KRAJU PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY CHEERLEADERS FINLANDIA 2010 (rodzaj zadania) w okresie od podpisania umowy do 12 sierpnia 2010 roku składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA* PRZEZ URZĄD MIASTA W GARWOLINIE (nazwa organu zlecającego)

2 WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W KWOCIE ,00 zł I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* 1) Pełna nazwa: Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy NO NAME 2) Forma prawna: Uczniowski Klub Sportowy - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, 3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* :Rejestr klubów sportowych prowadzony przez Starostę Powiatu Garwolińskiego pozycja EKS / ) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia r. 5) Nr NIP nr REGON ) Dokładny adres: miejscowość Garwolin ul. Janusza Korczaka 10 Gmina: Garwolin, powiat: Garwolin Województwo mazowieckie 7) Tel. (025) , faks: (025) ) Nazwa banku i numer rachunku : Bank Pekso S.A I O w Garwolinie numer rachunku: ) Nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego Zofia Kisiel - prezes Beata Wielgosz - sekretarz 10) Nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy NO NAME Garwolin ul. Janusza Korczaka 10 tel. (025) kom ) Osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) Zofia Kisiel tel

3 12) przedmiot działalności statutowej: a) działalność statutowa nieodpłatna Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców i uczniów. Klub realizuje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem Zespołu Szkół nr 5 w Garwolinie, który nieodpłatnie wynajmuje MG-T UKS NO NAME sale gimnastyczne na prowadzenie zajęć z gimnastyki i tańca w sekcjach: gimnastycznej, tanecznej cheerleaders, Wszyscy członkowie Klubu objęci są zajęciami promującymi zdrowy styl życia. Nieodpłatnie organizowane są imprezy sportowe i rekreacyjne oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta i poza nim. a) działalność statutowa odpłatna: instruktorzy wynajęci i klubowi w zależności od pozyskanych środków finansowych, (podkład muzyczny) w zależności od pozyskanych środków finansowych, osoba rozliczająca klub, prowadząca stronę internetową, obsługa imprez sportowych obsługa sędziowska, techniczna, medyczna w zależności od pozyskanych środków finansowych, 13) Jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą: a) numer wpisu do rejestru (przedsiębiorców), Ewidencji Klubów Sportowych prowadzonych przez Starostę Powiatu Garwolińskiego, b) przedmiot działalności gospodarczej a) numer wpisu do rejestru (przedsiębiorców), Ewidencji Klubów Sportowych prowadzonych przez Starostę Powiatu Garwolińskiego, EKS /20042 Stowarzyszenie o nazwie Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy NO NAME w Garwolinie b) przedmiot działalności gospodarczej REGON Szczegółowa forma prawna: 55 Własność: Rodzaj działalności: POZOSTAŁA STOWARZYSZENIA 215 WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA 9262Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM I II. Opis zadania 3

4 1. Nazwa zadania PROMOCJA MIASTA I KRAJU PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY FINLANDIA Miejsce wykonywania zadania FINLANDIA HELSINKI 3. Cel zadania Dzieci i młodzież to wiek, w którym bardzo łatwo zostać wciągniętym w grupę rówieśniczą niekoniecznie dobrą. W wieku wielkiego pospiechu, ogromnej przestępczości i uzależnień chcemy otworzyć się na potrzeby młodego pokolenia. Wiedząc, że w środowisku szkolnym, szczególnie w Zespole Szkół nr 5 w Garwolinie jest duża grupa dzieci i młodzieży interesująca się tańcem pragniemy nasze przedsięwzięcie skierować na ich potrzeby, by swój czas wolny spędziła pożytecznie. W MG-T UKS NO NAME, w zespole FLASH JUNIOR i SENIOR trenuje młodzież pracowita i ambitna. Ich celem było zdobycie I miejsca na MP 2010 tak też się stało. Przed nimi ME 2010 pragną dorównać najlepszym w Europie. Zatem celem naszego przedsięwzięcia jest: Promowanie miasta, kraju, Rywalizacja w duchu fair play o najwyższe lokaty, Pokazanie naszej młodzieży na forum europejskim: zespołu FLASH JUNIOR już po raz czwarty, a FLASH SENIOR po raz pierwszy, Stworzenie utalentowanej młodzieży możliwości porównanie ich poziomu wyszkolenia z poziomem najlepszych w Europie, Nawiązanie nowych kontaktów, nabycie nowych doświadczeń, 4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/ Sekcja taneczna: cheerleading trzy zespoły młodzież I kl. gimnazjum - 10 tancerek - FLASH JUNIOR (dawne DREAM TEAM) zarejestrowanych w P.S.CH, młodzież III kl. gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych - 8 tancerek FLASH - Senior zarejestrowanych w P.S.CH 4

5 grupa początkująca - szkoła podstawowa ruchoma obecnie 31 tancerek) tancerki (liczba jest ta bardzo Dwie z nich FLASH JUNIOR 10 tancerek i FLASH SENIOR 8 tancerek zakwalifikowały się na ME w 2010 r. Zajęcia w zespołach odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godz. systematycznie. W miarę potrzeb prowadzone będą dodatkowe zajęcia. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów: Izabelę Kisiel, Zofię Kisiel i Kamila Nierwińskiego Instruktorzy przygotowują młodzież do współzawodnictwa sportowego na szczeblu: europejskim - Helsinki r. Potrzebne są również środki finansowe na: Przejazdy Garwolin Warszawa Helsinki Warszawa Garwolin, Pobyt w Helsinkach: noclegi wyżywienie, przejazdy itp. Startowe od Klubu i zawodniczki, Stroje: kostiumy, pompony, buty, dresy, koszulki, itp., Ubezpieczenie, inne 5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/ Harmonogram prac związanych z wyjazdem młodzieży na ME 2010: 1. Pozyskiwanie środków finansowych na wyjazd młodzieży na ME styczeń czerwiec: Wystosowanie odpowiednich pism: Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego (prośba o sponsorowanie strojów), Urząd Miasta Garwolin, Starostwo Powiatu Garwolińskiego, WSS Społem, PSS Społem Garwolin, Spółdzielnia Spożywców MOKPOL, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców Społem, Rejonowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa SCH, LECHPOL Zbigniew Leszek, PZU, Ochnik 2. Rezerwacja przejazdów i przelotów kwiecień, 3. Rezerwacja noclegów i wyżywienia maj, 4. Opłaty startowe od Klubu i zawodniczki - czerwiec Szycie strojów: kostiumy, pompony, buty itp. kwiecień - czerwiec Ubezpieczenie ekipy wylatującej na ME - lipiec 5. Pozyskanie materiałów promujących Miasto Garwolin i Polskę.. 5

6 6. Zakładane rezultaty realizacji zadania. Zakładane rezultaty realizacji zadania: Walka w duchu fair play o najwyższe lokaty, Promocja Garwolina i Polski: tancerze podczas prezentacji zespołów, kibicowania będą eksponować posiadali flagę z herbem Garwolina i Polski, podczas pobytu w Finlandii będą ubrani w koszulki z herbem Miasta Garwolin i dresy biało- czerwone z napisem POLSKA, podczas wywiadów będą podkreślać znaczenie Miasta Garwolin dla rozwoju ich kariery sportowej, tancerze podczas spotkań integracyjnych i trwania ME będą wymieniać się materiałami promującymi miasta i kraje swego pochodzą. Stworzenie utalentowanej młodzieży możliwości porównania poziomu ich wyszkolenia z poziomem najlepszych w Europie, Nawiązanie nowych kontaktów, nabycie nowych doświadczeń, III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania 1. Całkowity koszt zadania ,00 zł w tym z dotacji Urzędu Miasta ze środków własnych ,00 zł ,00 zł 6

7 Ilość jednostek (członków, instruktorów godz, imprez, Koszt jednostkowy (jednego uczestnika, godz. pracy, imprez Rodzaj miary 2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) Koszt całkowity (w zł) Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł) Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)* Uczestnictwo w zawodach: opłaty startowe od zespołu od tancerza, ,00 10,00 euro euro 800,00 720,00 800,00 720,00 TRANSPORT: przejazdy Garwolin- Warszawa-Garwolin przelot Warszawa Helsinki-Warszawa ,00 675,00 zł zł 1 000, , , , ,00 pobyt (wyżywienie, noclegi przejazdy po Helsinkach itp.) euro euro , ,00 Stroje taneczne (kostiumy taneczne, dresy, nadruk na strojach, dresach itp., jazzówki, pompony itp.) , , ,00 ubezpieczenie 21 13,00 273,00 273,00 * przelicznik 1 euro = 4 zł Ogółem , , ,00 3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: historia Klubu od kółka, przez sekcje w innym Klubie, po czym własny klub, połączenie dwóch i zmiana nazwy na Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy NO NAME, w którym: Organizacja współzawodnictwa sportowego, Uczestnictwo w rywalizacji sportowej od szczebla regionalnego, przez wojewódzki i ogólnopolski i europejski 7

8 Wyniki sportowe: Sekcja gimnastyczna najwyższe noty w Regionie i czołowe na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Sekcja taneczna cheerleaders : 2003 rok jedna grupa - V miejsce na Mistrzostwach Polski Cheerleaders, 2004 rok - trzy grupy o kategoria wiekowa powyżej 16 lat III miejsce na Mistrzostwach Polski Cheerleaders, o kategoria wiekowa lat - dwie : zespół ILLUSION - na Mistrzostwach Polski Cheerleaders zespół FLASH II miejsce, które to miejsce awansowało zespół na Mistrzostwa Europy, XIII miejsce w Mistrzostwach Europy w Moskwie pokonanie Mistrzów Polski 2006 rok - Mistrzostwa Polski Cheerleaders o kategoria wiekowa do 14 lat I miejsce, o kategoria wiekowa lat - II miejsce 2007 rok - Mistrzostwa Polski Cheerleaders o kategoria wiekowa do 14 lat II miejsce, o kategoria wiekowa lat - III miejsce 2007 rok Mistrzostwa Europy o kategoria wiekowa lat - VIII miejsce, po raz drugi pokonałyśmy Mistrzynie Polski na Mistrzostwach Europy rok Mistrzostwa Polski o kategoria wiekowa do 14 lat III miejsce, o kategoria wiekowa lat - I miejsce 2009 rok Mistrzostwa Polski o kategoria wiekowa do 14 lat I miejsce, o kategoria wiekowa lat - I miejsce 2009 rok Mistrzostwa Europy - Szwecja o kategoria wiekowa lat - V miejsce 2010 rok Mistrzostwa Polski o kategoria wiekowa JUNIOR - I miejsce, o kategoria wiekowa SENIOR - I miejsce W trakcie opracowywania kosztorysu posłużyliśmy się wieloletnim doświadczeniem w pracy klubu i organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych. IV. Przewidywane źródła finansowania zadania: Źródło finansowania zł % Wnioskowana kwota dotacji Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów* składki członkowskie i inne /z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania/ Inne źródła finansowania przedsięwzięć MG-T UKS NO NAME Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego mamy pismo odmowne trwają jeszcze rozmowy - w przypadku całkowitej odmowy koszty strojów zostaną zminimalizowane i poniesie je klub Starostwo Powiatowe w Garwolinie złożone pismo w sprawie dofinansowania ME (nie mamy jeszcze odp - w ubiegłym roku otrzymaliśmy 1 500,00) Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 5 inni sponsorzy ,00 17,27% ,00 24,63 % ,00 41,70% 1 500,00 2,59% 5 000,00 8,63% 3 000,00 5,18% OGÓŁEM ,00 100,00 % 8

9 2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych, inne źródła finansowania zadania.* Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (niestety Urząd Marszałkowski odpowiedział odmownie - trwają jeszcze rozmowy) stroje na wyjazd na ME) złożone pismo, ,00 zł Starostwo Powiatowe w Garwolinie:? 1 500,00 zł Zespól Szkół nr 5 ze środków własnych 5 000,00 zł inni sponsorzy 3 000,00 zł środki własne Klubu ,00 zł 3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną. Posiadamy sprzęt do gimnastyki i tańca: 4 maty, 2 filce, 3 skrzynie, 2 kozły, odskocznie w dobrym stanie, materace - część w złym stanie, 2 magnetofony sala gimnastyczna wyposażona w lustra Zespół Szkół nr 5 udostępnia nieodpłatnie sale gimnastyczne na zajęcia z gimnastyki i tańca. Ponadto w organizacji imprez sportowych pomagają rodzice, tancerki. W zajęciach z tańca pomagają starsze tancerki. V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania 1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Starostwo Powiatu Garwolińskiego Urząd Miasta w Garwolinie, Zespół Szkół nr 5 w Garwolinie 2. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/. Ogólna liczba osób pracujących przy realizacji zadania - Zofia Kisiel gimnastyka i taniec absolwentka AWF, instruktor gimnastyki, rekreacji ruchowej i form gimnastyczno-tanecznych, uczestniczka wielu warsztatów tanecznych, sędzia kwalifikowany tańca cheerleaders 9

10 Izabela Kisiel taniec absolwentka AWF, tancerka tańca jazzowego klubu w Warszawie, obecnie kończąca kurs kwalifikacyjny z tańca, uczestniczka wielu warsztatów tanecznych, sędzia kwalifikowany tańca cheerleaders, doświadczony instruktor i choreograf Klubu Joanna Winek - gimnastyczka Klubu WILGA Garwolin, legitymująca się I klasą sportową, informatyk / muzyk mający doświadczenie w wykonywaniu podkładów muzycznych dla Klubu, dwie tancerki grupy starszej pomagające w szkoleniu młodszych grup uczestniczki warsztatów tanecznych, obozu tanecznego, Osoba doświadczona w rozliczaniu środków finansowych klubu, Przewidujemy wynajęcie doświadczonych instruktorów i choreografów z zewnątrz klubu 3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/. Od wielu lat współpracujemy z administracją publiczną: Urzędem Miasta Garwolin i Starostwem Powiatowym. Początkowo otrzymywaliśmy doraźne środki finansowe na stroje w czasach, gdy rezultaty naszej działalności były widoczne w postaci pokazów gimnastyczno-tanecznych na terenie szkół, miasta i powiatu. Od 2001 roku współpracujemy z Urzędem Miasta Garwolin przy realizacji programu Czas dla serca programu promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia w Gminie Miejskiej Garwolin Natomiast od Trzech lat otrzymujemy środki finansowe na prowadzenie części naszej działalności sportowej i rekreacyjnej. Co roku większe tak jak rozrastał się nasz Klub Od 1996 roku współpracujemy z Polskim Związkiem Gimnastycznym, dzięki pomocy którego otrzymaliśmy sprzęt gimnastyczny, od wielu lat jesteśmy organizatorami zawodów gimnastycznych we wszystkich kategoriach wiekowych, byliśmy organizatorami ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli wychowania fizycznego, nasze dzieci uczestniczyły w wypoczynku letnim. Od kilku lat współpracujemy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli przy pomocy którego organizujemy współzawodnictwa sportowe: zawody w gimnastyce, turnieje tańca cheerleaders, przeglądy tańca ludowego, Od wielu lat współpracujemy również z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym i z Zamiejscowym Instytutem Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej organizując współzawodnictwo gimnastyczne. Od czterech lat współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Cheerleaders który zlecił nam Utworzenie Mazowieckiego Polskiego Oddziału Cheerleaders w Garwolinie. Sekcja Taneczna Od wielu lat prowadzimy sekcje taneczną, która przez długi okres czasu występowała na okolicznościowych imprezach sportowych i rekreacyjnych. Od pięciu lat uczestniczymy w rywalizacji sportowej z dużym sukcesem. W pierwszym roku była tylko jedna grupa, w drugim trzy, a obecnie mamy również trzy grupy tańca cheerleaders. Najlepszym przykładem jest doprowadzenie grupy do rywalizacji na szczeblu europejskim, współpracując przy tym zadaniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Starostwem Powiatu Garwolińskiego, Urzędem Miasta w Garwolinie i wieloma sponsorami prywatnymi. W lipcu 2009 roku uczestniczyliśmy już po raz trzeci w Mistrzostwach Europy oczywiście bez współpracy wielu instytucji i sponsorów prywatnych nie doszłoby to do skutku. 10

11 4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.. Nie przewidujemy Oświadczam(-my), że: 1) Proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej, (2) W ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie opłat od adresatów zadania składki członkowskie i inne w miarę potrzeb klubu (np. składki na wyjazd na Mistrzostwa Europy np.za noclegi i wyżywienie itp., jeżeli klub nie będzie posiadał na ten cel odpowiednich środków finansowych. 3) Organizacja pozarządowa jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres od dnia podpisania umowy do r 4)Wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. (pieczęć organizacji pozarządowej)... (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej 11

12 Załączniki i ewentualne referencje: 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. 2. Kopia statutu, sprawozdanie merytoryczne (znajdują się w Urzędzie Miasta Garwolin) i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat za ostatni rok) 3. Oświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy (znajduje się w dokumentacji konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010r w Urzędzie Miasta.) 4. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.* Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego trzykrotnie sponsorował stroje na wyjazd na ME w tym roku trwają jeszcze rozmowy. Zaświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Garwolinie o nieodpłatnym wynajęciu sal gimnastycznych na prowadzenie działalności Klubu sekcji tanecznej i gimnastycznej (znajduje się w dokumentacji konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010r w Urzędzie Miasta.) oraz deklaracja słowna o przeznaczeniu finansowych środków własnych ZS nr 5 Inni sponsorzy - środki finansowe już posiadamy na koncie klubu. 5. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez MG-T UKS NO NAME w ostatnich latach.. (znajduje się w dokumentacji konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010r w Urzędzie Miasta.) Poświadczenie złożenia oferty Adnotacje urzędowe (nie wypełniać) * Niepotrzebne skreślić. 12

13 13

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) Komentarz [HG1]: pozostawić do wypełnienia organowi administracji publicznej OFERTA/OFERTA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY INFORMUJE:

WÓJT GMINY INFORMUJE: WÓJT GMINY INFORMUJE: Na podstawie art.19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie - Dz.U. z 21 nr 234 poz. 1536- brzmienie od 1 stycznia 213, zamieszcza się Ofertę złożoną

Bardziej szczegółowo

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego)

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Komentarz [BP1]: Niepotrzebne skreślić (przypis nr 1 w ofercie) ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLECKA OLECKO 2013 OFERTA REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy lub cyklu imprez kulturalnych (rodzaj zadania publicznego 2) )

Organizacja imprezy lub cyklu imprez kulturalnych (rodzaj zadania publicznego 2) ) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Lidzbark Warmiński 26.06.2012 r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. III PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWY IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. III PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWY IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Krapkowice 2015 Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLVI/526/14 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 668/13 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

wypoczynek w formie wyjazdowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wycieczki).

wypoczynek w formie wyjazdowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wycieczki). Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 30/15 z dnia 28.04.2015 Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Prezydent Miasta Gdynia, ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 324 /12/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2013 r. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych w Programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu mikrograntów

Regulamin konkursu mikrograntów Regulamin konkursu mikrograntów I. Definicje 1. Operator podmiot wyłoniony przez Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. odpowiedzialny za wspieranie potencjalnych projektodawców, przeprowadzenie naboru ofert w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Załącznik do Uchwały Nr 33 / 65 /5 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 05 r.. Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Narodowe Centrum Kultury II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 5 000 000 ZŁ III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM

ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Nr 118/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 stycznia 2012 r. ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Ogłasza, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 jt.) oraz uchwały

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo