XII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Nauka praktyce PROGRAM września 2004 roku, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Nauka praktyce PROGRAM. 15 17 września 2004 roku, Warszawa"

Transkrypt

1 XII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Nauka praktyce PROGRAM września 2004 roku, Warszawa Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydawnictwo SGGW

2 KOMITET HONOROWY Przewodniczący: Wojciech Olejniczak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Członkowie: prof. dr hab. Tadeusz Szulc Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu prof. dr hab. dr h.c. mult. Maciej Grabski Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej prof. dr hab. Andrzej Grzywacz Członek korespondent PAN, Przewodniczący Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN prof. dr hab. Tomasz Borecki Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Stefan Malepszy Przewodniczący Zespołu Nauk Rolniczych i Leśnych KBN dr Piotr Kołodziej Główny Lekarz Weterynarii dr Bartosz Winiecki Prezes Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej doc. dr hab. Tadeusz Wijaszka Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prof. dr hab. dr. h.c. Tadeusz Garbuliński Członek rzeczywisty PAN prof. dr hab. dr. h.c. mult. Marian Truszczyński Członek rzeczywisty PAN prof. dr hab. Zygmunt Pejsak Członek korespondent PAN prof. dr hab. Bożena Obmińska Mrukowicz Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. dr hab. Tomasz Janowski Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Andrzej Wernicki Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie prof. dr hab. dr h.c. mult. Ryszard Badura prof. dr hab. dr h.c. Jerzy Kita prof. dr hab. Stanisław Kossakowski prof. dr hab. dr h.c. Edmund Prost prof. dr hab. Marian Tischner prof. dr hab. Eustachy Szeligowski prof. dr hab. Krzysztof Świerzyński 2

3 KOMITET ORGANIZACYJNY Przewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński Wiceprzewodnicząca: dr Marta Kupczyńska Członkowie: prof. dr hab. Zdzisław Boryczko prof. dr hab. Tadeusz Frymus prof. dr hab. Henryk Kobryń prof. dr hab. Tomasz Motyl prof. dr hab. Marek Niemiałtowski prof. dr hab. Jacek Szczawiński dr hab. Marian Binek, prof. SGGW dr hab. Bożena Dworecka Kaszak dr hab. Arkadiusz Orzechowski lek. wet. Adam Bąkała Sekretarze: dr Ada Schollenberger dr Magdalena Rzewuska dr Borys Błaszczak Skarbnik: dr Jarosław Kaba Prowadzenie strony internetowej Kongresu: lek. wet. Marek Nowicki ZARZĄD GŁÓWNY PTNW Prezes: prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński Wiceprezes: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak Sekretarz naukowy: prof. dr hab. Mirosław Łakomy Sekretarz administracyjny: doc. dr hab. Iwona Markowska Daniel Skarbnik: dr Jarosław Kaba Zastępca Skarbnika: dr Krzysztof Rypała Członkowie Zarządu Głównego: prof. dr hab. Jerzy Kita prof. dr hab. Andrzej Koncicki prof. dr hab. Krzysztof Kostro prof. dr hab. Beata Mizak prof. dr hab. Zdzisław Staroniewicz 3

4 Drodzy Uczestnicy XII Kongresu, W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt powitać Państwa w murach Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kolejny Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych po raz czwarty organizowany jest w Warszawie. Przypada w szczególnym roku dla Wydziału, a mianowicie w roku Jubileuszu 180 lecia od rozpoczęcia nauczania weterynarii na ziemiach polskich. Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW jest bowiem spadkobiercą pierwszej polskiej szkoły weterynaryjnej założonej w 1824 roku w ramach Instytutu Agronomicznego w Marymoncie noszącej wówczas nazwę Instytut Weterynarii Praktycznej. Obrady Kongresu odbywać się będą pod hasłem Nauka praktyce i przebiegać w ramach ośmiu sekcji. Na Kongres zgłoszonych zostało ponad 500 streszczeń, które prezentowane będą w postaci doniesień referowanych i plakatowych. Ponadto wygłoszone będą 4 referaty plenarne oraz łącznie 69 referatów wprowadzających w poszczególnych sekcjach i sesjach. Współorganizatorem sekcji poświęconej chorobom przeżuwaczy jest Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne, a sekcji omawiającej choroby koni Polskie Towarzystwo Hipiatryczne. W ramach XII Kongresu odbędą się również obrady 5 sesji satelitarnych. Na szczególną uwagę zasługuje Sesja Forum Młodych Pracowników Nauki organizowana wspólnie z Komitetem Nauk Weterynaryjnych Wydziału V PAN. Liczę również na aktywny udział w dyskusji nad jakością kształcenia na kierunku weterynaria oraz potrzebami modernizacji procesu nauczania. Szczególnie serdecznie witam naszych drogich Gości z zagranicy, którzy zaszczycili swoją obecnością XII Kongres i wyrazili gotowość wygłoszenia referatów plenarnych oraz wprowadzających. Serdeczne słowa podziękowania za merytoryczną pomoc w organizowaniu XII Kongresu kieruję do: Pana Ministra Wojciecha Olejniczaka, Pana Ministra prof. Tadeusza Szulca, Prezesa Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej prof. Macieja Grabskiego, Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. Tomasza Boreckiego oraz Dyrektora Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji prof. Marka Ditrycha. Gorąco dziękuję także Sponsorom Kongresu. Wszystkim uczestnikom Kongresu życzę owocnych obrad i miłego pobytu w Kampusie SGGW im. Edwarda hr. Raczyńskiego. W wolnych chwilach zapraszam również do zwiedzania naszych laboratoriów i pracowni, kliniki małych zwierząt oraz kliniki koni na Wolicy. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński 4

5 wtorek 8-9 RAMOWY PROGRAM KONGRESU Sat. 1 Budynek 24, aula 7 Otwarcie XII Kongresu PTNW Aula Kryształowa Budynek 9 5 Sek. I Budynek 24, aula 1 Sek. II cz. 1, Budynek 24, aula 7 Sek. IV. 5, Budynek 23, aula 3 Sek. IV. 6, Budynek 23, aula 4 Sek. IV środa Budynek 23, sala 2004 Sek. IV. 8, Budynek 24, aula 3 Sek. VI, Budynek 23, aula 2 Sek. VIII cz. 1, Budynek 22, aula 1 Sat. 2 Budynek 23, aula 1 Sat. 5 Budynek 24 s. RW Sek. II cz. 2 Budynek 24, aula 7 Sek. III cz. 1 Budynek 23, aula 1 Przerwa Sek. III cz. 2 Budynek 23, aula 1 Sek. IV. 1, Budynek 23, aula 3 Przerwa Sek. IV. 1, Sek. IV. 2, Budynek 22, aula 1 Przerwa Sek. IV. 2, Budynek 22, aula 1 cd Sek. IV. 3, Budynek 24, aula 1 Przerwa Sek. IV. 3, Budynek 24, aula 1 czwartek Sek. IV. 4, Budynek 23, aula 4 Przerwa Sek. IV. 4, Budynek 23, aula 4 Sek. IV. 9, cz. 1, Budynek 23, aula 2 Sek. VII, Budynek 24, aula 3 Przerwa Sek. VII, Budynek 24, aula 3 Sek. VIII cz. 2, Budynek 24, s. RW Sat. 3 Budynek 24, aula 7 Sek. III cz 3 i 4, Budynek 23, aula 1 Sek. II cz. 3, Zamknięcie Sek. IV. 9, cz. 2, Budynek 23, aula 2 Budynek 24, aula Kongresu Sek. V cz. 1, Budynek 24, aula 1 piątek Budynek 24, Sek. V cz. 2, Budynek 24, aula 3 aula 1 Sat. 4, Budynek 24, aula 7 Sekcje Sesje satelitarne Sek. I - Administracja, epidemiologia i ekonomika weterynaryjna Sek. IV - Nauki kliniczne Sat. 1 - Fitoestrogeny - właściwości, perspektywy i zastosowanie kliniczne Sek. II - Nauki podstwowe Sek. IV. 1 - Choroby przeżuwaczy Sat. 2 - Choroby gruczołu mlekowego przeżuwaczy i higiena mleka Sek. III - Nauki przedkliniczne Sek. IV. 2 - Choroby koni Sat. 3 - Komórki macierzyste w natarciu Sek. V - Diagnostyka obrazowa i laboratoryjna Sek. IV. 3 - Choroby psów i kotów Sat. 4 - Noworodek a środowisko Sek. VI - Etiologia i dobrostan zwierząt Sek. IV. 4 - Choroby trzody chlewnej Sat. 5 - Forum Młodych Pracowników Nauki Sek. VII - Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego Sek. IV. 5 - Choroby ptaków Sek. VIII - Edukacja i historia weterynarii Sek. IV. 6 - Choroby zwierząt egzotycznych Sek. IV. 7 - Choroby owadów użytkowych s. RW - sala posiedzeń Rady Wydziału Sek. IV. 8 - Choroby ryb Sek. IV. 9 - Biologia i patologia rozrodu Spotkanie towarzyskie

6 6

7 INFORMACJE OGÓLNE Sekretariat kongresu! Wydział Medycyny Weterynaryjnej, budynek 24 im. prof. W. Breja, ul. Nowoursynowska 159; parter! Czynny: od (wtorek); od godziny 8 00 przez cały okres trwania Kongresu Miejsce obrad: Obrady odbywają się w: budynku 22 im. prof. Wł. Stankiewicza - aula 1 (przyziemie) budynku 23 im. prof. F. Staffa - aula 1 i 2 (parter) - aula 3 i 4 (II piętro) - sala 2004 (II piętro) budynku 24 im. prof. W. Bareja: - aula 1 i sala posiedzeń Rady Wydziału (I piętro) - aula 3 i 7 (parter) Doniesienia referowane:! Referującym zostaną udostępnione: rzutniki slajdów, pisma i projektory multimedialne.! Materiały wizualne do wygłoszenia referatu muszą być przekazane obsłudze technicznej sali przed rozpoczęciem obrad Sekcji/Sesji lub w trakcie przerw.! Czas trwania prezentacji (10, 15, 20 lub 30 min.) określili Moderatorzy poszczególnych Sekcji i Sesji.! W ramach czasu przypisanego prezentacjom przewidywana jest 3 5 min. dyskusja, z wyłączeniem Sekcji i Sesji, w których Moderatorzy wyróżnili dyskusję, jako osobny punkt obrad. Doniesienia plakatowe:! Stelaże do plakatów rozmieszczono na korytarzach w pobliżu sal obrad poszczególnych Sekcji i Sesji! Miejsce umieszczenia plakatu oznaczono takim samym sybolem, jak widniejący przy nazwisku pierwszego autora w programie Kongresu! Autorzy są zobowiązani do zawieszania i zdejmowania plakatów zgodnie z programem Kongresu, od początku do końca trwania Sekcji lub Sesji w danym dniu! Maksymalne wymiary plakatu: szerokość 75 cm i wysokość 110 cm (orientacja pionowa) Miejsca noclegów i punkty gastronomiczne oznaczono na mapce Kampusu. Strona internetowa Kongresu: Adres e mailowy Kongresu: 7

8 Obrady sekcji (S.I S.VIII): środa czwartek piątek 43 Obrady sesji satelitarnych (S.1 S.5): wtorek środa czwartek piątek 61 8

9 ŚRODA UROCZYSTE OTWARCIE XII KONGRESU PTNW Aula Kryształowa SGGW (Budynek 9) ul. Nowoursynowska 166 Referaty plenarne: 1. Einige Aktuelle Forschungsergebnisse über Reproduktionsprozesse bei Rindern mit hoher Laktationsleistung prof. dr dr h.c. H. Bostedt (Justus Liebig University of Giessen, Germany) 2. Present and future joint disease therapy in horses prof. C. W. McIlwraith BVsc, PhD, FRCVS (Colorado State University, USA) 3. How viruses change prof. W. L. Mengeling DVM, PhD (Iowa State University, USA) 4. Apoptoza autofagia: sojusz w walce z rakiem prof. dr hab. Tomasz Motyl (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa) S.I. ADMINISTRACJA, EPIDEMIOLOGIA I EKONOMIKA WETERYNARYJNA Budynek 24 im. prof. W. Bareja, Aula 1 Moderatorzy: prof. dr hab. Wojciech Szweda, doc. dr hab. Tadeusz Wijaszka Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Szweda Referaty wprowadzające Zastosowanie technologii VHP w celu zwalczania skutków zakażeń pomieszczeń weterynaryjnych i hodowlanych Balcerzak M Dostosowanie polskiego prawa weterynaryjnego do prawa UE Kołodziej P Sytuacja epizootyczna i zwalczanie choroby Aujeszkyego w Unii Europejskiej i w Polsce Szweda W Ekonomika lecznicy weterynaryjnej Karczmarczyk R., Kaba J. 9

10 Przewodniczący: doc. dr hab. Tadeusz Wijaszka Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) w Polsce Rudy A Diagnostyka BSE polskie przypadki gąbczastej encefalopatii bydła Polak M.P., Reichert M., Rożek W., Kozaczyński W., Żmudziński J.F., Rola J., Larska M Wyniki badań w kierunku wścieklizny u zwierząt w ZHW Gdańsk w latach Kopczewski A., Sroka A., Barancewicz M Przerwa Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Żmudziński Efekty epizootyczne doustnego uodporniania lisów przeciwko wściekliźnie po 10 latach wykładania szczepionki Smreczak M., Trębas P., Żmudziński J.F Stan zdrowotny bydła importowanego do Polski na podstawie wyników badań serologicznych w kierunku BHV 1 Rola J., Żmudziński J.F., Polak M.P., Larska M Dynamika uwalniania od EBB na przykładzie wybranych powiatów województwa opolskiego Szewczyk Sadowska A Ocena kosztów programu zwalczania wirusowego zapalenia stawów i mózgu w stadach kóz mlecznych Kaba J., Ryniewicz Z., Nowicki M., Bagnicka E., Michalska A. Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Kopczewski Doniesienia plakatowe dyskusja PI 1 PI 2 PI 3 PI 4 PI 5 Ocena sytuacji epizootycznej wścieklizny w woj. warmińsko mazurskim po 3 letnim okresie szczepienia zwierząt wolno żyjących drogą doustną Siemionek J., Szweda W., Bartoszewicz L. Wścieklizna nietoperzy w Polsce Smreczak M., Trębas P. Wirus IBR jako czynnik etiologiczny zachorowań bydła rodzimego Rola J., Żmudziński J.F. Występowanie zakażeń retrowirusowych u kotów na terenie miasta Wrocławia Rypuła K., Włodarczyk M., Chorbiński P., Płoneczka K. Występowanie zakażeń Coxiella burnetii oraz Toxoplasma gondii w stadzie zakażonym wirusowym zapaleniem stawów i mózgu kóz (CAEV) Platt Samoraj A., Ciecierski H., Michalski M. 10

11 PI 6 PI 7 PI 8 Wybuch leptospirozy na fermie lisów niebieskich i srebrzystych Siemionek J., Szweda W. Marketing w usługach weterynaryjnych moda czy konieczność? Karczmarczyk R. Zastosowanie zdobyczy marketingu w praktyce weterynaryjnej Karczmarczyk R. S.II. NAUKI PODSTAWOWE Budynek 24 im. prof. W. Bareja, Aula 7 Moderatorzy: prof. dr hab. Mirosław Łakomy, dr hab. Arkadiusz Orzechowski, prof. SGGW Część 1. Badania molekularne funkcji komórek i tkanek Przewodniczący: prof. dr hab. Mirosław Łakomy, dr hab. Arkadiusz Orzechowski, prof. SGGW Referaty wprowadzające Mikromacierze cdna przykłady zastosowania w badaniach medycznych i żywieniowych Mazur A., Nasulewicz A., Opolski A Nekrobiologia komórek miogennych na przykładach Orzechowski A Współzależności pomiędzy ekspresją miostatyny (GDF 8) a TGF beta1 w procesie miogenezy Budasz Świderska M., Motyl T System przekaźnictwa sygnału apoptogennego wzbudzanego przez TGF beta1 w komórkach nabłonka gruczołu mlekowego krowy Gajewska M., Motyl T Zmiany poziomu wybranych białek mitochondrialnych i sygnałowych w odpowiedzi na insulinę na przykładzie mięśni szkieletowych płodów bydlęcych i hodowli linii klonalnych komórek miogennych Pawlikowska P., Orzechowski A Identyfikacja i ocena funkcji STAT1 i NF kb w komórkach linii COLO 205 w odniesieniu do antykancerogennego działania flawonoli Pająk B., Orzechowski A Wpływ czynników endo i auto/parakrynnych na ekspresję TGF β1 w komórkach nabłonka gruczołu mlekowego bydła Zarzyńska J., Motyl T Polimorfizm i ekspresja miostatyny i IGF BP3 w mięśniach szkieletowych bydła Jank M., Zwierzchowski L., Siadkowska E., Wojewódzka U., Budasz Świderska M., Motyl T. 11

12 Zastosowanie elektroforezy w gradiencie temperatury do badania polimorfizmu genu białka prionowego (PrP) u owiec Jasik A., Reichert M Badania ultrastrukturalne mitochondriów w nowotworach nabłonkowych spontanicznych i przeszczepialnych gruczołu sutkowego zwierząt Nowak M Przerwa Polimorfizm białek plazmy nasienia knura jako test wspomagający ocenę przydatności samca do rozrodu Kordan W., Soliwoda D., Strzeżek J Ligandy białkowe plazmy nasienia knura badania wstępne Mogielnicka M., Strzeżek J Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) jako podstawowy enzym antyoksydacyjny nasienia knura Kuklińska M., Strzeżek J Analiza komet jako wyznacznik integralności DNA plemników knura poddanych kriokonserwacji Fraser L., Strzeżek J Neurochemiczna charakterystyka zwoju przyszyjkowego świni Podlasz P Receptory tachykininowe, neuropeptydu Y i naczynioaktywnego peptydu jelitowego w macicy niedojrzałych płciowo loszek badania immunohistochemiczne i na poziomie mrna Bukowski R. Doniesienia plakatowe dyskusja PII 1 PII 2 PII 3 Wpływ wysokiego stężenia glukozy i insuliny na syntezę białka i aktywację białkowych kinaz serynowo treoninowych w mysich mioblastach linii C2C12 Grzelkowska Kowalczyk K., Wieteska W., Brzyszcz M. Zmiany poziomu białek sygnałowych i elementów kompleksu transkrypcyjnego AP 1 w modulacji sygnału insulinowego przez reaktywne formy tlenu/azotu oraz askorbinian sodowy Łokociejewska M., Orzechowski A. Rola procesów transkrypcji, translacji oraz proteolizy proteasomalnej w regulacji sekrecji melatoniny w szyszynce indyka Prusik M., Lewczuk B. 12

13 S.IV.5. NAUKI KLINICZNE Choroby ptaków Budynek 23 im. prof. F. Staffa, Aula 3 Moderator: dr hab. Piotr Szeleszczuk Przewodniczący: dr hab. Piotr Szeleszczuk Referaty wprowadzające Zastosowanie wskaźników hematologicznych i biochemicznych w diagnostyce chorób drobiu Koncicki A., Krasnodębska Depta A Zastosowanie diagnostyki histopatologicznej w rozpoznawaniu chorób drobiu Houszka M Wykorzystanie diagnostyki mikrobiologicznej w aviopatologii Wieliczko A Aktualne możliwości praktycznej diagnostyki chorób wirusowych drobiu w Polsce Samorek Salamonowicz E Przegląd krajowych możliwości zastosowań metod biologii molekularnej w diagnostyce chorób drobiu Minta Z Ocena statusu zakażeń mykoplazmami stad reprodukcyjnych drobiu w świetle obowiązujących badań monitoringowych Tomczyk G., Minta Z Badania monitoringowe w zakresie występowania zakażeń wirusami influenzy ptaków u drobiu i ptaków wolnożyjących Śmietanka K., Minta Z., Tomczyk G., Bartnicka B., Domańska Blicharz K Zastosowanie monitoringu serologicznego do oceny skuteczności immunoprofilaktyki zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kregowego w stadach rodzicielskich brojlerów kurzych Szeleszczuk P., Dymacz G Przebieg inwazji i próby zwalczania Dermanyssus gallinae u kur niosek Romaniuk K., Sokół R Próba zastosowania multi PCR do diagnostyki choroby Mareka Kozdruń W., Samorek Salamonowicz E., Czekaj H Efektywność surowicy gęsi ozdrowieńców w profilaktyce choroby Derzsy ego Gaweł A., Mazurkiewicz M., Stefaniak T., Kwieciński P., Olczyk B Charakterystyka patogenności krajowych szczepów paramyksowirusów (PPMV 1) izolowanych od gołębi Śmietanka K., Minta Z., Domańska Blicharz K., Majer Dziedzic B., Pochodyła A. 13

14 Ocena stanu zdrowotnego gołębi miejskich Piasecki T Mykobakteriozy i gruźlica u papug w Polsce Szeleszczuk P., Ledwoń A. Doniesienia plakatowe dyskusja PIV.5 1 Zastosowanie metod RT/PCR i REA do szybkiej identyfikacji i różnicowania szczepów wirusa rzekomego pomoru drobiu Domańska Blicharz K., Śmietanka K., Minta Z. PIV.5 2 Wykrywanie i różnicowanie wirusów influenzy ptaków, podtypów H5 i H7 metodą RT/PCR Domańska Blicharz K., Śmietanka K., Minta Z. PIV.5 3 Analiza restrykcyjna produktów PCR szczepów wirusa choroby Mareka wyizolowanych z przypadków terenowych Kozdruń W., Samorek Salamonowicz E., Czekaj H. PIV.5 4 Przegląd krajowych możliwości prowadzenia monitoringu serologicznego w praktyce drobiarskiej Szeleszczuk P. PIV.5 5 Diagnostyka serologiczna infekcji wirusowych występujących w stadach gęsi reprodukcyjnych Tokarzewski S., Kozdruń W., Samorek Salamonowicz E., Ziółkowska G. PIV.5 6 Wyniki badań bakteriologicznych drobiu w ZHW w Gdańsku w latach Strzałkowski L., Kopczewski A., Koseda M. PIV.5 7 Charakterystyka szczepów Pasteurella wyizolowanych od drobiu Kuczkowski M., Król J., Wieliczko A., Gaweł A., Bednarski M. PIV.5 8 Zastosowanie testu IF do wykrywania przeciwciał anty Chlamydophila psittaci w surowicach ptaków Ziółkowska G., Tokarzewski S. PIV.5 9 Występowanie zakażeń Chlamydophila psittaci u gołębi Piasecki T., Wieliczko A. PIV.5 10 Badania nad opracowaniem szczepionki przeciwko zakażeniom Ornithobacterium rhinotracheale u drobiu Tomczyk G., Minta Z. PIV.5 11 Zmiany neuropatologiczne w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) kurcząt zatrutych ochratoksyną A Sołtysiak Z., Rouibah K. PIV.5 12 Zastosowanie izoprynozyny in ovo w immunomodulacji u indyków Koncicki A., Rumińska E., Bukowska A., Andrzejewski M., Mazur Gonkowska B., Krasnodębska Depta A. PIV.5 13 Złamania kości przedramienia u ptaków nieudomowionych rokowanie i terapia Różańska D., Szponder T., Polkowska I., Silmanowicz P., Brodzki A., Sobczyńska Rak A., Barszcz P., Różański P. PIV.5 14 Wpływ preparatu IMMUNAIR 17,5 na rozwój układu odpornościowego u kurek Peryt T., Anguera J. PIV.5 15 Wpływ ochratoksyny A w paszy na wyniki testu transformacji blastycznej limfocytów krwi u kur i ich potomstwa Szeleszczuk P., Niemiec J., Zaleska M. 14

15 PIV.5 16 PIV.5 17 PIV.5 18 PIV.5 19 Ocena skuteczności profilaktyki kokcydiozy metodą STAND ALONE w stadach brojlerów kurzych Szeleszczuk P., Szymański G., Dymacz G., Zalewski A., Klockiewicz M., Blum M. Wykorzystanie techniki PCR do wykrywania Salmonelli w narządach wewnętrznych drobiu po leczeniu antybiotykami Rzedzicki J., Skowron M., Pilaszek J., Szulowski K. Mikroflora bakteryjna wikłająca zakażenia jaj pałeczkami Salmonella Stępień Pyśniak D., Pyzik E. Zmiany lekowrażliwości pałeczek Salmonella w warunkach in vitro Skowron M., Rzedzicki J. S.IV.6. NAUKI KLINICZNE Choroby zwierząt egzotycznych i dzikich Budynek 23 im. prof. F. Staffa, Aula 4 Moderator: dr Andrzej G. Kruszewicz Przewodniczący: dr Andrzej G. Kruszewicz, dr Mirosław Kalicki, lek. wet. Alexander M. Dzieduszycki Referaty wprowadzające Otwarcie obrad Rola lekarzy weterynarii w ratowaniu ginących gatunków zwierząt Kruszewicz A Najczęściej popełniane błędy przyczyną niepowodzeń w terapii gadów Maluta A Dyskusja Przerwa Wybrane zaburzenia w rozrodzie samic legwana zielonego (Iguana iguana) Piasecki T., Piasecka E., Włodarczyk M Zatrzymanie jaj u żółwi przyczyny oraz zasady terapii Maluta A Przebieg kliniczny procesu nowotworowego okolicy krzyżowo lędźwiowej kręgosłupa u pumy (Puma concolor) Dzieduszycki A., Jakuciński M., Złamal A Wyniki badań parazytologicznych zwierząt nieudomowionych i towarzyszących człowiekowi w ZHW Gdańsk w latach Świątalska Koseda A., Karczewska D., Kopczewski A., Kalicki M. 15

16 Inwazja strzykacza sarniego (Cephenemyia stimulator) w środowisku polnym i leśnym południowo zachodniej Polski Houszka M., Haładyn A., Dydak M Dwa przypadki tłuszczaków u węży zbożowych Elaphe guttata (L.1766) Bielecki W., Narojek T., Życzyński A Problem immobilizacji słonia afrykańskiego (Loxodonta africana) podczas zabiegu dentystycznego Kruszewicz A., Dzieduszycki A.M., Ryba M., Jakuciński M Dyskusja Przerwa Doniesienia plakatowe i dyskusja PIV.6 1 PIV.6 2 PIV.6 3 PIV.6 4 PIV.6 5 PIV.6 6 PIV.6 7 PIV.6 8 PIV.6 9 PIV.6 10 Leczenie trudnogojących się ran kąsanych głowy u surykatki (Suricata suricatta) Dzieduszycki A., Jakuciński M. Przebieg i leczenie ataksji młodych gepardów (Acinonyx jubatus) w warszawskim ogrodzie zoologicznym Złamal A., Jakuciński M., Dzieduszycki A.M., Kruszewicz A., Grieb P., Ryba M. Pasożyty wewnętrzne lisa rudego (Vulpes vulpes) Pacoń J. Lis (V. vulpes) jako źródło parazytoz groźnych dla zwierząt domowych i ludzi Górski P., Kazimierczak K., Wędrychowicz H. Problemy stomatologiczne u gryzoni i zajęczaków Piasecki T., Bednarski M., Włodarczyk M. Cechy anatomii węży przydatne w praktyce lekarskiej Gniado T., Bielecki W. Wybrane aspekty anatomii klinicznej jaszczurek na przykładzie legwana zielonego Jagusiak J., Bielecki W. Stan badań nad wystepowaniem tasiemca Echinococcus multilocularis u lisów rudych (Vulpes vulpes) w Polsce Gawor J., Malczewski A., Malczewska M. Wyniki badań bakteriologicznych zwierząt gdańskiego ZOO w latach Kalicki M., Strzałkowski L., Kopczewski A. Uwarunkowania ekologiczne występowania Sarcocystis sp. u zwierząt wolno żyjących w Polsce Wiśniewski J., Anusz K. 16

17 S.IV.7. NAUKI KLINICZNE Choroby owadów użytkowych Budynek 23 im. prof. F. Staffa, Sala 2004 Moderatorzy: prof. dr hab. Aleksandra Hartwig, dr Grażyna Topolska Przewodniczące: prof. dr hab. Aleksandra Hartwig, dr Grażyna Topolska Referaty wprowadzające Control of bee diseases in Sweden Kristiansen P Diagnostyka chorób pszczół w przepisach Unii Europejskiej Jędruszuk A Parazytozy najczęściej występujące w pasiekach i związane z nimi infekcje wirusowe Hartwig A Lewamizol jako modulator odporności u pszczół Sokół R Fenotypowe właściwości Bacillaceae izolowanych z zamarłego czerwiu pszczelego Chorbiński P., Włodarczyk M., Tomaszewska B. S.IV.8. NAUKI KLINICZNE Choroby ryb Budynek 24 im. prof. W. Bareja, Aula 3 Moderator: prof. dr hab. Jerzy Antychowicz Przewodniczy: prof. dr hab. Jerzy Antychowicz Referat wprowadzający Wirusowe choroby ryb w Polsce i na świecie Antychowicz J. 17

18 Zmiany rozwojowe struktur układu pokarmowego sandacza (Stizostedion lucioperca L.) Sysa P., Ostaszewska T Przerwa Doniesienia plakatowe i dyskusja PIV.8 1 Bakterie najczęściej izolowane od karpi i ich wrażliwość na wybrane chemioterapeutyki Kozińska A. PIV.8 2 Badania porównawcze wybranych metod diagnostyki zakażeń Yersinia ruckeri u ryb Kozińska A., Pękala A. PIV.8 3 Biochemiczna i serologiczna charakterystyka krajowych izolatów Y. ruckeri wyosobnionych od pstrągów Kozińska A., Pękala A. PIV.8 4 Bakterie najczęściej izolowane od pstrągów i ich wrażliwość na wybrane chemioterapeutyki Pękala A. PIV.8 5 Wpływ Propiscinu na efektywność szczepionek ochronnych w imersji u ryb Terech Majewska E., Siwicki A.K., Kazuń K., Kazuń B. PIV.8 6 Wpływ methisoprinolu na replikację wirusa IPN: badania in vitro u ryb Siwicki A., Terech Majewska E., Kazuń B., Kazuń K., Trapkowska S. PIV.8 7 Obraz patomorfologiczny wybranych narządów wewnętrznych płoci Rutilus rutilus (L.) odławianych z czterech jezior północnej Polski Dzika E., Rotkiewicz T., Hoffmann R.W Gruźlica w intensywnej hodowli suma afrykańskiego (Clarias gariepinus) Lipiec M., Antychowicz J Exofialoza u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) Głowacka H. 18

19 S.VI. ETOLOGIA I DOBROSTAN Budynek 23 im. prof. F. Staffa, Aula 2 Moderator: prof. dr hab. Roman Kołacz Przewodniczy: prof. dr hab. Roman Kołacz Referaty wprowadzające Behawioralne wskaźniki dobrostanu zwierząt domowych Jezierski T Stereotypie jako wskaźnik dobrostanu zwierząt Kowalski A Ocena parametrów reakcji stresowej jako wskaźników kryterium dobrostanu zwierząt Wernicki A., Urban Chmiel R Zastosowanie białek ostrej fazy w monitorowaniu dobrostanu zwierząt gospodarskich Stefaniak T Implikacje prawne ochrony dobrostanu zwierząt Kołacz R Przerwa Doniesienia plakatowe i dyskusja PVI 1 PVI 2 PVI 3 PVI 4 PVI 5 PVI 6 Obserwacje nad zachowaniem się źrebiąt na pastwisku w stadninie koni Nowielice Ignor J., Janiszeska J., Paradecka K., Modzelewski M. Wpływ podawania chromu organicznego na wybrane komórki krwi i tkanek u cieląt Janeczek W., Kuryszko J., Pogoda Seweryniak K., Kupczyński R. Poziom kortyzolu i białka c reaktywnego surowicy prosiąt podczas stresu adaptacyjnego po odsadzeniu Kołacz R., Kulok M., Bodak E., Dobrzański Z., Grudnik Behawior źrebiąt różnych ras w okresie neonatalnym Krupa W., Budzyńska M., Kamieniak J., Sapuła M., Zamoyska A. Stężenie kortyzolu w surowicy oraz jego metabolitu Dioksyandrostenonu (11.17 DOA) w kale bydła po działaniu długotrwałego stresu transportowego Urban Chmiel R., Wernicki A., Puchalski A., Kankofer M., Möstl E. Obserwacje kontaktu socjalnego pomiędzy matka i cielęciem u różnych ras bydła mięsnego w okresie utrzymania pastwiskowego Wójcik A., Sowińska J., Iwańczuk CzernikK., Cichocka C., Mituniewicz T. 19

20 S.VIII. EDUKACJA I HISTORIA WETERYNARII Budynek 22 im. prof. Wł. Stankiewicza, Aula 1 Moderatorzy: prof. dr hab. Norbert Pospieszny, prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński Część 1. Historia weterynarii Przewodniczy: prof. dr hab. Jan Tropiło, prof. dr hab. Henryk Maciołek Święci pańscy i ich powiązania ze zwierzętami i medycyną w legendach i ikonografii Chrzanowska W Puszczadło do krwi znalezione w obrębie wczesnośredniowiecznego gródka na Bródnie Starym w Warszawie Krzyżewski W Narzędzia do fetotomii w zbiorach Muzeum Weterynarii w Ciechanowcu Jakubik G., Wiśniewski M Początki leczenia chorób jedwabnika morwowego Grzebuła J Przerwa dr Stanisław Śpiewak nauczyciel akademicki, lekarz med. wet., działacz konspiracyjny i społeczny Maciołek H dr Roman Dziejowski lwowianin, miłośnik ziemi morąskiej, pionier osadnictwa i organizator lecznictwa weterynaryjnego w powiacie morąskim Siemionek J lat działalności Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oddział w Białymstoku Krupa J., Bacharewicz A Historia zawodu weterynaryjnego w dawnych powiatach EGO Ełk, Gołdap, Olecko, w latach Krupa J., Makarska M. 20

21 CZWARTEK S.II. NAUKI PODSTAWOWE Budynek 24 im. prof. W. Bareja, Aula 7 Moderatorzy: prof. dr hab. Mirosław Łakomy, dr hab. Arkadiusz Orzechowski, prof. SGGW Część 2. Mechanizmy regulacji czynności narządów Przewodniczący: prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak, prof. dr hab. Romuald Zabielski Tango leptynowo grelinowe w regulacji funkcji przewodu pokarmowego Zabielski R., Wolinski J Rola leptyny, greliny i oreksyn w regulacji motoryki żołądka i jelita czczego Korczyński W., Woliński J., Ceregrzyn M., Zabielski R Modulujący wpływ leptyny na mechanizmy wydzielania soku trzustkowego Matyjek R., Bąblewska M., Zabielski R Wpływ pentagreliny na uwalnianie amylazy ze szczurzych rozproszonych pęcherzyków trzustkowych in vitro Laubitz D., Lubańska A., Kapica M., Zabielski R Rola pentapetydu greliny w regulacji wydzielania soku trzustkowego u szczurów. Kapica M., Puzio I., Laubitz D., Zabielski R Wpływ askorbinianu sodowego i jego pochodnych na kacheksję mięśniową szczurów indukowaną deksametazonem. Łokciejewska Ł., Zarzyńska J., Orzechowski A Przerwa Doniesienia plakatowe i dyskusja PII 4 PII 5 Mechanizmy adrenergicznej stymulacji sekrecji melatoniny w pinealocytach owcy, świni i szczura badania porównawcze Lewczuk B., Prusik M. Udział substancji P (SP) i peptydu kodowanego genem kalcytoniny (CGRP) w szlakach nerwowych kontrolujących funkcję mięśnia najdłuższego grzbietu (MLD) u świń Chyczewski M., Bossowska A., Jałyński M., Brzeski W., Majewski M. 21

Program Konferencji Czwartek 27 czerwca 2013 r. 9.30-9.45 OTWARCIE KONFERENCJI prof. dr hab. Alina Wieliczko Wystąpienia zaproszonych gości

Program Konferencji Czwartek 27 czerwca 2013 r. 9.30-9.45 OTWARCIE KONFERENCJI prof. dr hab. Alina Wieliczko Wystąpienia zaproszonych gości Program Konferencji Czwartek 27 czerwca 2013 r. 9.30-9.45 OTWARCIE KONFERENCJI prof. dr hab. Alina Wieliczko Wystąpienia zaproszonych gości SESJA I 9.45 10.25 10.25 11.05 11.05 11.45 Prof. dr hab. Alina

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625 Tekst

Bardziej szczegółowo

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. PLW-9111/25/2012 Wąbrzeźno, dnia 02.05.2012 r. Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarno weterynaryjnego na terenie powiatu wąbrzeskiego za rok 2011. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r.

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. Działania Inspekcji Weterynaryjnej w Powiecie Brzeskim w 2013 r. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia ludzi oraz ograniczania strat gospodarczych I W 2013

Bardziej szczegółowo

grupa VIII, semestr V

grupa VIII, semestr V grupa VIII, semestr V 28-29 marzec 2009 r. WROCŁAW (SALA VW ) - 28.03.2009 r. godz. 10 00 (sobota-7 godz.) Choroby Ŝołądka, jelit, trzustki - Choroby Ŝołądka - dr hab. K. Kubiak (2 godz) - Choroby jelit

Bardziej szczegółowo

Do Starosty Wąbrzeskiego

Do Starosty Wąbrzeskiego PLW-021/23/2014 Wąbrzeźno, dnia 11.04.2014 r. Do Starosty Wąbrzeskiego Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wąbrzeźnie w roku 2013. Zadaniem Inspekcji Weterynaryjnej jest

Bardziej szczegółowo

Lp. Zgłaszający Nazwa /rodzaj szkolenia Termin szkolenia Przyznane punkty Numer decyzji

Lp. Zgłaszający Nazwa /rodzaj szkolenia Termin szkolenia Przyznane punkty Numer decyzji Lp. Zgłaszający Nazwa /rodzaj szkolenia Termin szkolenia Przyznane punkty Numer decyzji 1 Przychodnia Sylwester Zając, VETMEDICAL Warsztaty ultrasonograficzne pt. Technika ultrasonograficznego badania

Bardziej szczegółowo

PIC Polska rekomendacje weterynaryjne

PIC Polska rekomendacje weterynaryjne Choroby a Ekonomia Około 65% stad w Polsce jest zakażonych wirusem PRRS, a ponad 95% Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp). Choroby układu oddechowego, zwłaszcza o charakterze przewlekłym, są dziś główną przyczyną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins Spis treści Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware 1 Badanie układu krążenia 2 2 Badania dodatkowe stosowane w chorobach układu krążenia 8 3 Leczenie zastoinowej niewydolności serca 29 4 Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów Ogólna ocena studiów Program studiów 3,30 Wykłady 3,23 Ćwiczenia 3,55 Prowadzący zajęcia 3,51 Poziom zajęć 3,46 Sposób prowadzenia zajęć 3,18 Podręczniki, skrypty 3,16 Rozkład zajęć 3,06 Wiedza teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia.

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia. Zakres zagadnień do poszczególnych tematów zajęć I Choroby układowe tkanki łącznej 1. Toczeń rumieniowaty układowy 2. Reumatoidalne zapalenie stawów 3. Twardzina układowa 4. Zapalenie wielomięśniowe/zapalenie

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów Ogólna ocena studiów Program studiów 3,70 Wykłady 3,47 Ćwiczenia 3,68 Prowadzący zajęcia 3,74 Poziom zajęć 3,78 Sposób prowadzenia zajęć 3,49 Podręczniki, skrypty 3,18 Rozkład zajęć 3,53 Wiedza teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków w konkursach obsługiwanych przez system OSF

Lista wniosków w konkursach obsługiwanych przez system OSF Lista wniosków w konkursach obsługiwanych przez system OSF Wartości filtrów: Konkurs 39; Decyzja zakwalifikowany; L.P.: 1 Numer wniosku: N N405 133139 Połączenia gadolinowych kompleksów pochodnych mebrofeniny

Bardziej szczegółowo

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów Ogólna ocena studiów Program studiów 3,66 Wykłady 3,52 Ćwiczenia 3,73 Prowadzący zajęcia 3,75 Poziom zajęć 3,80 Sposób prowadzenia zajęć 3,61 Podręczniki, skrypty 3,34 Rozkład zajęć 3,58 Wiedza teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Ogólna ocena studiów

Ogólna ocena studiów Ogólna ocena studiów Program studiów 3,42 Wykłady 3,37 Ćwiczenia 3,43 Prowadzący zajęcia 3,58 Poziom zajęć 3,44 Sposób prowadzenia zajęć 3,30 Podręczniki, skrypty 3,38 Rozkład zajęć 3,36 Wiedza teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Pan. Krzysztof Maćkiewicz Starosta wąbrzeski

Pan. Krzysztof Maćkiewicz Starosta wąbrzeski PLW-9111/33/2013 Wąbrzeźno, dnia 07.05.2013 r. Pan. Krzysztof Maćkiewicz Starosta wąbrzeski Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarno weterynaryjnego na terenie powiatu wąbrzeskiego za rok 2012. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Patronat Honorowy. Patronat. Leszek Korzeniowski Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Patronat Honorowy. Patronat. Leszek Korzeniowski Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Patronat Honorowy Dr Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Patronat Leszek Korzeniowski Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Mieczysław Chróścikowski Przewodniczący Senackiej

Bardziej szczegółowo

Wartość zdrowego stada

Wartość zdrowego stada Wartość zdrowego stada Doc. dr hab. Kazimierz Tarasiuk Główny Lekarz Weterynarii Polska i Europa Centralna 07 kwietnia 2005 Siła zdrowia Dlaczego zdrowie jest tak ważne? Zdrowie ludzi (zoonozy, pozostałości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia r. P r o j e k t K r a j o w e j R a d y L e k a r s k o - W e t e r y n a r y j n e j z d n i a 02-02- 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA HABILITACYJNA

ROZPRAWA HABILITACYJNA ISBN 978-83-924535-8-1 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego, Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie ROZPRAWA HABILITACYJNA Jarosław Woliński Wpływ egzogennej obestatyny na przewód

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dedykacja ix Podziękowania x Przedmowa xi Przedmowa do wydania polskiego xiii. 1 Diagnozowanie chorób na fermie świń 1.

Spis treści. Dedykacja ix Podziękowania x Przedmowa xi Przedmowa do wydania polskiego xiii. 1 Diagnozowanie chorób na fermie świń 1. Spis treści Dedykacja ix Podziękowania x Przedmowa xi Przedmowa do wydania polskiego xiii 1 Diagnozowanie chorób na fermie świń 1 Wstęp 1 Wymagane wyposaŝenie 1 Elementy badania klinicznego 1 Unieruchomienie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram badań biegłości organizowanych przez laboratoria referencyjne PIWet-PIB w 2015 roku.

Harmonogram badań biegłości organizowanych przez laboratoria referencyjne PIWet-PIB w 2015 roku. Harmonogram badań biegłości organizowanych przez laboratoria referencyjne PIWet-PIB w 2015 roku. Lp. Nazwa laboratorium Kierunek badań 1. Świń Proponowany termin badań biegłości (miesiąc) Nazwisko i imię

Bardziej szczegółowo

PATOFIZJOLOGIA ZWIERZĄT

PATOFIZJOLOGIA ZWIERZĄT PATOFIZJOLOGIA ZWIERZĄT Rok akademicki 2016/2017 Wykłady z przedmiotu Patofizjologia Zwierząt odbywać się będą w poniedziałki i środy o godzinie 8.30 w Audytorium Kliniki Małych Zwierząt Pierwszy wykład

Bardziej szczegółowo

Katedra Biotechnologii Zwierząt

Katedra Biotechnologii Zwierząt Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla i użytkowanie koni Katedra Biotechnologii Zwierząt 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dział badań serologicznych i diagnostyki TSE. lek. wet. Małgorzata Waśkowiak. Dział badań mikrobiologicznych i

Dział badań serologicznych i diagnostyki TSE. lek. wet. Małgorzata Waśkowiak. Dział badań mikrobiologicznych i Pracownia w Lesz Nr akredytacji AB 807 64-00 Leszno ul. Święciechowska 50 Tel./fax. (65) 520-64-98,529-58-0 zhw.leszno@wiw.poznan.pl bse.leszno@wiw.poznan.pl Kierownik Pracowni w Lesz Dział badań serologicznych

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla zwierząt

Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla zwierząt Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla zwierząt Katedra Biotechnologii Zwierząt Hodowla Małych Przeżuwaczy

Bardziej szczegółowo

PIWet.011/03/2013 Kamienna Góra, dnia r. Informacja z pracy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze

PIWet.011/03/2013 Kamienna Góra, dnia r. Informacja z pracy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII Ul. Wałbrzyska 2c, 58 400 Kamienna Góra Tel. (075) 743 0 264, fax. (075) 744 74 43 NIP : 614 14 76 848 e mail : kamiennag.piw@wetgiw.gov.pl PIWet.011/03/2013

Bardziej szczegółowo

ŚRODA 4 września 2013

ŚRODA 4 września 2013 X JUBILEUSZOWE REGIONALNE FORUM MEDYCYNY ZAKAŻEŃ - od teorii do praktyki "PROBLEMY ANTYBIOTYKOTERAPII ZAKAŻEŃ" oraz DZIEŃ DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM ŚRODA 4 września 2013

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ dla studentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Mikrobiologia weterynaryjna II rok 2013/2014 semestr letni

HARMONOGRAM ZAJĘĆ dla studentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Mikrobiologia weterynaryjna II rok 2013/2014 semestr letni HARMONOGRAM ZAJĘĆ dla studentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Mikrobiologia weterynaryjna rok 2013/2014 semestr letni Wykłady: czwartek: 10.45-12.15 sala wykładowa, Katedra Mikrobiologii,

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS Nauczycielski plan dydaktyczny Produkcja zwierzęca Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012 Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS 2005.02.03 Prowadzący mgr inż. Alicja Adamska Moduł, dział, Temat: Lp. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Praktyki Kolumbopatologicznej

Praktyki Kolumbopatologicznej PRAKTYKA KOLUMBOPATOLOGICZNA AKREDYTOWANA PRZEZ: F o r m u l a r z w n i o s k u o a k r e d y t a c j ę Praktyki Kolumbopatologicznej Numer wniosku:... Wniosek dotyczy* (zaznaczyć X): Gabinet Przychodnia

Bardziej szczegółowo

Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej

Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej 13 wrzesień 2011 rok sala Rady Wydziału Biologii, ul. Oczapowskiego 1A Projekt POKL. 04.01.01-00-178/09

Bardziej szczegółowo

Patronat Honorowy. Patronat. Leszek Korzeniowski Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Patronat Honorowy. Patronat. Leszek Korzeniowski Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Patronat Honorowy Dr Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Patronat Leszek Korzeniowski Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Mieczysław Chróścikowski Przewodniczący Senackiej

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med.

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. CZWARTEK 08.09.2016 r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji w leczeniu chorych

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE CZWARTEK 08.09.2016 r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji

Bardziej szczegółowo

Immunogenetyka 1. Jakie są różnice między epitopami rozpoznawanymi przez limfocyty T i B? 2. O czym mówi "hipoteza higieniczna"?

Immunogenetyka 1. Jakie są różnice między epitopami rozpoznawanymi przez limfocyty T i B? 2. O czym mówi hipoteza higieniczna? Immunogenetyka 1. Jakie są różnice między epitopami rozpoznawanymi przez limfocyty T i B? 2. O czym mówi "hipoteza higieniczna"? Mikrobiologia kliniczna 1. Wymień serowary pałeczek Salmonella ważnych w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nysie za 2012r. Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Nr

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY PROZDROWOTNE DLA ZWIERZĄT

PRODUKTY PROZDROWOTNE DLA ZWIERZĄT PRODUKTY PROZDROWOTNE DLA ZWIERZĄT Produkty prozdrowotne dla zwierząt Ideą produkcji preparatów prozdrowotnych firmy INTERMAG jest zminimalizowanie stosowania antybiotyków dla zwierząt i jak najszersze

Bardziej szczegółowo

Kierownictwo ZHW w Opolu. mgr Anna Ryfiak lek. wet. Magdalena. Korach- Czapor m.czapor@wiw.opole.pl

Kierownictwo ZHW w Opolu. mgr Anna Ryfiak lek. wet. Magdalena. Korach- Czapor m.czapor@wiw.opole.pl Zakład Higieny Weterynaryjnej w Opolu - 8 Opole, ul. Wrocławska 0 Tel.: 00 wew. Fax: 00 zhw.sekretariat@wiw.opole.pl Kierownictwo ZHW w Opolu Kierownik ZHW Kierownik ds. jakości Pełnomocnik ds. technicznych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Wykaz projektów badawczych finansowanych z dotacji KNOW w roku 2015 1. Cwynar Przemysław Zastosowanie elektroencefalografii (EEG), analiz biochemicznych krwi oraz obserwacji behawioralnych przy ocenie

Bardziej szczegółowo

Katedra Biotechnologii Zwierząt

Katedra Biotechnologii Zwierząt Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt Katedra Biotechnologii Zwierząt

Bardziej szczegółowo

(+) ponad normę - odwodnienie organizmu lub nadmierne zagęszczenie krwi

(+) ponad normę - odwodnienie organizmu lub nadmierne zagęszczenie krwi Gdy robimy badania laboratoryjne krwi w wyniku otrzymujemy wydruk z niezliczoną liczbą skrótów, cyferek i znaków. Zazwyczaj odstępstwa od norm zaznaczone są na kartce z wynikami gwiazdkami. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 17 lipca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

1. Układ odpornościowy. Odporność humoralna

1. Układ odpornościowy. Odporność humoralna Zakres zagadnień do poszczególnych tematów zajęć Seminaria 1. Układ odpornościowy. Odporność humoralna Ludzki układ odpornościowy Składowe i mechanizmy odporności wrodzonej Składowe i mechanizmy odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

// // Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Wydanie drugie. Autor: Aleksander Sieroń.

// // Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Wydanie drugie. Autor: Aleksander Sieroń. // // Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Wydanie drugie. Autor: Aleksander Sieroń. Prof. Aleksander Sieroń jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii i medycyny fizykalnej. Kieruje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres AB 448 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

.: Ocena wrażliwości różnych gatunków drobiu na zakażenie wariantem gołębim wirusa choroby Newcastle

.: Ocena wrażliwości różnych gatunków drobiu na zakażenie wariantem gołębim wirusa choroby Newcastle 1 Wrocław, 09.01.2017 r. Prof. dr hab. Alina Wieliczko Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

L 213/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.8.2008 DECYZJA KOMISJI z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 82/894/EWG w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie poprzez włączenie

Bardziej szczegółowo

2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka pacjent Józef Skrzypczak Pytania sprawdzające Piśmiennictwo... 35

2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka pacjent Józef Skrzypczak Pytania sprawdzające Piśmiennictwo... 35 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Zagadnienia ogólne... 15 1. Reakcje pacjenta wynikające z hospitalizacji Bogusław Stelcer... 17 1.1. Pacjent w szpitalu... 17 1.2. Specyfika leczenia szpitalnego... 21 1.3. Stres szpitalny

Bardziej szczegółowo

Kierownictwo ZHW w Opolu

Kierownictwo ZHW w Opolu Zakład Higieny Weterynaryjnej w Opolu 5-8 Opole, ul. Wrocławska 10 Tel.: 55010 wew. 1 Fax: 100 zhw.sekretariat@wiw.opole.pl Kierownictwo ZHW w Opolu Kierownik ZHW lek. wet. Witold Dereń Z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Epidemiologia / Etiologia i patogeneza / Objawy kliniczne / Zmiany anatomopatologiczne / Rozpoznanie / Postępowanie / Piśmiennictwo

Zawartość. Epidemiologia / Etiologia i patogeneza / Objawy kliniczne / Zmiany anatomopatologiczne / Rozpoznanie / Postępowanie / Piśmiennictwo 141501 Zawartość Wstęp Choroby zakaźne owiec i kóz podlegające obowiązkowi zwalczania oraz rejestracji wg ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Spis kursów specjalizacyjnych w nadchodzącym roku wg. publikacji CMKP Luty Nr kursu: 5-703-2003 Temat kursu: Chirurgia transplantacyjna -podstawowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DOROSŁYCH lek. Kamil Chudziński Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSW w Warszawie 10.11.2015 Szczepionki Zabite lub żywe, ale odzjadliwione drobnoustroje/toksyny +

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. W grudniu 2015r. zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przeprowadził 2 kontrole:

Bardziej szczegółowo

Kierownictwo ZHW w Opolu. mgr Anna Ryfiak lek. wet. Magdalena. Korach- Czapor

Kierownictwo ZHW w Opolu. mgr Anna Ryfiak lek. wet. Magdalena. Korach- Czapor Zakład Higieny Weterynaryjnej w Opolu - Opole, ul. Wrocławska 0 Tel.: 00 wew. Fax: 00 zhw.sekretariat@wiw.opole.pl Kierownictwo ZHW w Opolu Kierownik ZHW Kierownik ds. jakości Pełnomocnik ds. technicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej za rok 2011 Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej za rok 2011 A. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt I. Realizacja zadań w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych. 1. Badania kontrolne występowania

Bardziej szczegółowo

Od Autora Recenzja Wykaz u ywanych skrótów PROFILAKTYKA OGÓLNA REGULACJE DOTYCZ CE DOBROSTANU PROFILAKTYKA SWOISTA

Od Autora Recenzja Wykaz u ywanych skrótów PROFILAKTYKA OGÓLNA REGULACJE DOTYCZ CE DOBROSTANU PROFILAKTYKA SWOISTA Spis treści Od Autora Recenzja Wykaz uŝywanych skrótów PROFILAKTYKA OGÓLNA Lokalizacja chlewni Sposoby szerzenia się chorób zakaźnych Gryzonie, owady i ptaki jako wektory szerzenia się chorób Środki transportu

Bardziej szczegółowo

Interpretacja wyników testów serologicznych

Interpretacja wyników testów serologicznych Interpretacja wyników testów serologicznych Dr hab. Kazimierz Tarasiuk Główny Lekarz Weterynarii PIC Polska i Europa Centralna VI FORUM PIC, Stryków, 18.11.09 Systematyczne monitorowanie statusu zdrowia

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

INSPEKCJA WETERYNARYJNA INSPEKCJA WETERYNARYJNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII Lesław Szabłoński I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt W miesiącu czerwcu 2015r. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przeprowadził

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. W miesiącu listopadzie 2014r. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przeprowadził 3 okresowe i 2 doraźne kontrole Powiatowych Inspektoratów Weterynarii: Kontrole

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 22 kwietnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 Godz. PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 9.00 Otwarcie - Dr med. Maria Panaś - Prezes Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS 9.05 Dr hab. med. Bartłomiej W. Loster

Bardziej szczegółowo

INTESTA jedyny. oryginalny maślan sodu w chronionej patentem matrycy trójglicerydowej

INTESTA jedyny. oryginalny maślan sodu w chronionej patentem matrycy trójglicerydowej INTESTA jedyny oryginalny maślan sodu w chronionej patentem matrycy trójglicerydowej Dlaczego INTESTA? kwas masłowy jest podstawowym materiałem energetycznym dla nabłonka przewodu pokarmowego, zastosowanie,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 12 grudnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ Procedura Badawcza PB/EP/PS/03

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ Procedura Badawcza PB/EP/PS/03 WSSE w Szczecinie; OLS; Zał. nr 12 wyd. III; z dnia 25.03.2015r. do PO-02 strona /stron 1/5 Lp. Badany obiekt WYKZ METOD BDWCZYCH STOSOWYCH W LBORTORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECIIE azwa oznaczenia/

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wyklady IIIL 2016/ :00-16:30 środa Wprowadzenie do immunologii Prof. dr hab. med. ML Kowalski

Wyklady IIIL 2016/ :00-16:30 środa Wprowadzenie do immunologii Prof. dr hab. med. ML Kowalski III rok Wydział Lekarski Immunologia ogólna z podstawami immunologii klinicznej i alergologii rok akademicki 2016/17 PROGRAM WYKŁADÓW Nr data godzina dzień tygodnia Wyklady IIIL 2016/2017 tytuł Wykladowca

Bardziej szczegółowo

Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów.

Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów. Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów. Program konferencji "Dermatologia interdyscyplinarna" Czwartek 3.09.15 Wykład inauguracyjny:

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku w 2016 r.

Informacja o stanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku w 2016 r. Informacja o stanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku w 2016 r. Dział Bezpieczeństwa Żywności nadzoruje: (Dane na dzień 6.12.2016 r.) Podmioty zatwierdzone do handlu (38): - produkty

Bardziej szczegółowo

Choroby zakaźne psów i kotów - red. Z. Gliński i K. Kostro. Spis treści

Choroby zakaźne psów i kotów - red. Z. Gliński i K. Kostro. Spis treści Choroby zakaźne psów i kotów - red. Z. Gliński i K. Kostro Spis treści Przedmowa 1 GENETYCZNE UWARUNKOWANIE CECH UśYTKOWYCH ORAZ WAD I CHORÓB 1.1. Cechy jakościowe i ilościowe u psów 1.2. Genetyczne uwarunkowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych Dziennik Ustaw Nr 8 589 Poz. 38 38 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych Na podstawie art. 25b ust. 6 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII Inowrocław 28 luty 2013r. Informacja

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII Inowrocław 28 luty 2013r. Informacja POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII Inowrocław 28 luty 2013r. W INOWROCŁAWIU Informacja o realizacji ustawowych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu na obszarze powiatu inowrocławskiego za rok

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw:

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: Działalność i kompetencje Administrator, 12.04.2012 Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: 1.Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 121 z 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne

Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne Środa 15.45-17.15, ul. Medyczna 9, sala A Data Temat: Prowadzący: 05.10.16 Omówienie

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1088 AGRO-VET

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO 2015/2016:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO 2015/2016: HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO 2015/2016: Tematy wykładów: 1. Badania laboratoryjne w medycynie prewencyjnej. dr hab. Bogdan Solnica, prof. UJ 2. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć dla kierunku: Dietetyka, studia stacjonarne, II rok, semestr IV

Harmonogram zajęć dla kierunku: Dietetyka, studia stacjonarne, II rok, semestr IV Harmonogram zajęć dla kierunku: Dietetyka, studia stacjonarne, II rok, semestr IV Przedmiot: Podstawy farmakologii i farmakoterapii żywieniowej oraz interakcji leków z żywnością Wykłady (5 wykładów, każdy

Bardziej szczegółowo

Choroby rejestrowane Główny Inspektorat Weterynarii,

Choroby rejestrowane Główny Inspektorat Weterynarii, Choroby rejestrowane Główny Inspektorat Weterynarii, 08.02.2016 47 chorób zakaźnych zwierząt podlega obowiązkowi rejestracji Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób

Bardziej szczegółowo

Grzyby. Czym jest Multicide 150? Skład Multicide 150

Grzyby. Czym jest Multicide 150? Skład Multicide 150 1/6 Czym jest Multicide 150? Multicide 150 jest dezynfektantem, który działa w szerokim zakresie, szybko i długotrwale. Skład Multicide 150 Aldehyd glutarowy 15% Czwartorzędowe związki amoniowe 10% Ściśle

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 czerwca 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia punktu kopulacyjnego (Dz. U. z dnia 8 lipca 2004 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Zawartość. 1. Wprowadzenie Kompleksowe podejście do żywienia Koncepcja równowagi (bilansu)

Przedmowa. Zawartość. 1. Wprowadzenie Kompleksowe podejście do żywienia Koncepcja równowagi (bilansu) 140964 Zawartość Przedmowa 1. Wprowadzenie 1.1. Kompleksowe podejście do żywienia 1.2. Koncepcja równowagi (bilansu) 1.2.1. Model podaży i zapotrzebowania 1.2.2. Przekarmienie 1.2.3. Niedożywienie 1.2.4.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie. 30.01.2015r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie. 30.01.2015r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie 30.01.2015r. Zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba ptaków, zarówno drobiu, jak i ptaków dzikich i ozdobnych; Wrażliwe są ptaki w każdym wieku, śmiertelność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47 Spis treści Przedmowa... 9 1. Ustalanie zapotrzebowania energetycznego w róŝnych stanach chorobowych (Danuta Gajewska)... 11 Wiadomości ogólne... 11 Całkowita przemiana materii... 12 Wprowadzenie... 12

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 maja 2012 r. Poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 4 maja 2012 r. Poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 maja 2012 r. Poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

Bardziej szczegółowo

Poradnia Immunologiczna

Poradnia Immunologiczna Poradnia Immunologiczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu/modułu MK_39 Punkty ETCS: 6. Jednostka: Zakład Immunologii Katedry Immunologii Klinicznej, ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań

Kod przedmiotu/modułu MK_39 Punkty ETCS: 6. Jednostka: Zakład Immunologii Katedry Immunologii Klinicznej, ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań Kod przedmiotu/modułu MK_39 Punkty ETCS: 6 Nazwa przedmiotu: Immunopatologia Jednostka: Zakład Immunologii Katedry Immunologii Klinicznej, ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA KIERUNEK DIETETYKA ROK III SEMESTR ZIMOWY ROK AKADEMICKI 2016/2017 ŻYWIENIE KLINICZNE

WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA KIERUNEK DIETETYKA ROK III SEMESTR ZIMOWY ROK AKADEMICKI 2016/2017 ŻYWIENIE KLINICZNE WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA KIERUNEK DIETETYKA ROK III SEMESTR ZIMOWY ROK AKADEMICKI 2016/2017 ŻYWIENIE KLINICZNE WYKŁADY: Sala wykładowa - Budynek WZP SUM w Bytomiu, ul. Piekarska

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia niepłodności

Rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia niepłodności Rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia niepłodności Polskie Towarzystwo Ginekologiczne Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu 2012 Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo Medycyny

Bardziej szczegółowo

Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów

Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów 7 wrzesień 2011 roku sala Rady Wydziału, ul. Oczapowskiego 1A Projekt POKL. 04.01.01-00-178/09

Bardziej szczegółowo

Wirus zapalenia wątroby typu B

Wirus zapalenia wątroby typu B Wirus zapalenia wątroby typu B Kliniczne następstwa zakażenia odsetek procentowy wyzdrowienie przewlekłe zakażenie Noworodki: 10% 90% Dzieci 1 5 lat: 70% 30% Dzieci starsze oraz 90% 5% - 10% Dorośli Choroby

Bardziej szczegółowo

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Kierownik Pracowni w Kaliszu Dział badań Dział badań mikrobiologicznych lek. wet. Danuta

Bardziej szczegółowo

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013 Załącznik nr 1 WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH INIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

W październiku 2016 r. zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt wykonał następujące zadania:

W październiku 2016 r. zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt wykonał następujące zadania: I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt W październiku 2016 r. zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt wykonał następujące zadania: 1. W dniu 18 października 2016 r. w WIW w Poznaniu odbyła się narada z

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 21 września 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 21 września 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 777 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 21 września 2015 r. Nazwa i adres AB 777 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV.

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV. 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne): Rok akademicki: 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Chów kur - E. Świerczewska, M. Stępińska, J. Niemiec. Spis treści

Chów kur - E. Świerczewska, M. Stępińska, J. Niemiec. Spis treści Chów kur - E. Świerczewska, M. Stępińska, J. Niemiec Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Znaczenie gospodarcze chowu kur Rozdział 2. Charakterystyka rodów kur uŝytkowanych w kraju pod względem cech fizjologicznych,

Bardziej szczegółowo