XII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Nauka praktyce PROGRAM września 2004 roku, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Nauka praktyce PROGRAM. 15 17 września 2004 roku, Warszawa"

Transkrypt

1 XII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Nauka praktyce PROGRAM września 2004 roku, Warszawa Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydawnictwo SGGW

2 KOMITET HONOROWY Przewodniczący: Wojciech Olejniczak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Członkowie: prof. dr hab. Tadeusz Szulc Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu prof. dr hab. dr h.c. mult. Maciej Grabski Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej prof. dr hab. Andrzej Grzywacz Członek korespondent PAN, Przewodniczący Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN prof. dr hab. Tomasz Borecki Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Stefan Malepszy Przewodniczący Zespołu Nauk Rolniczych i Leśnych KBN dr Piotr Kołodziej Główny Lekarz Weterynarii dr Bartosz Winiecki Prezes Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej doc. dr hab. Tadeusz Wijaszka Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prof. dr hab. dr. h.c. Tadeusz Garbuliński Członek rzeczywisty PAN prof. dr hab. dr. h.c. mult. Marian Truszczyński Członek rzeczywisty PAN prof. dr hab. Zygmunt Pejsak Członek korespondent PAN prof. dr hab. Bożena Obmińska Mrukowicz Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. dr hab. Tomasz Janowski Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Andrzej Wernicki Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie prof. dr hab. dr h.c. mult. Ryszard Badura prof. dr hab. dr h.c. Jerzy Kita prof. dr hab. Stanisław Kossakowski prof. dr hab. dr h.c. Edmund Prost prof. dr hab. Marian Tischner prof. dr hab. Eustachy Szeligowski prof. dr hab. Krzysztof Świerzyński 2

3 KOMITET ORGANIZACYJNY Przewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński Wiceprzewodnicząca: dr Marta Kupczyńska Członkowie: prof. dr hab. Zdzisław Boryczko prof. dr hab. Tadeusz Frymus prof. dr hab. Henryk Kobryń prof. dr hab. Tomasz Motyl prof. dr hab. Marek Niemiałtowski prof. dr hab. Jacek Szczawiński dr hab. Marian Binek, prof. SGGW dr hab. Bożena Dworecka Kaszak dr hab. Arkadiusz Orzechowski lek. wet. Adam Bąkała Sekretarze: dr Ada Schollenberger dr Magdalena Rzewuska dr Borys Błaszczak Skarbnik: dr Jarosław Kaba Prowadzenie strony internetowej Kongresu: lek. wet. Marek Nowicki ZARZĄD GŁÓWNY PTNW Prezes: prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński Wiceprezes: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak Sekretarz naukowy: prof. dr hab. Mirosław Łakomy Sekretarz administracyjny: doc. dr hab. Iwona Markowska Daniel Skarbnik: dr Jarosław Kaba Zastępca Skarbnika: dr Krzysztof Rypała Członkowie Zarządu Głównego: prof. dr hab. Jerzy Kita prof. dr hab. Andrzej Koncicki prof. dr hab. Krzysztof Kostro prof. dr hab. Beata Mizak prof. dr hab. Zdzisław Staroniewicz 3

4 Drodzy Uczestnicy XII Kongresu, W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt powitać Państwa w murach Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kolejny Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych po raz czwarty organizowany jest w Warszawie. Przypada w szczególnym roku dla Wydziału, a mianowicie w roku Jubileuszu 180 lecia od rozpoczęcia nauczania weterynarii na ziemiach polskich. Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW jest bowiem spadkobiercą pierwszej polskiej szkoły weterynaryjnej założonej w 1824 roku w ramach Instytutu Agronomicznego w Marymoncie noszącej wówczas nazwę Instytut Weterynarii Praktycznej. Obrady Kongresu odbywać się będą pod hasłem Nauka praktyce i przebiegać w ramach ośmiu sekcji. Na Kongres zgłoszonych zostało ponad 500 streszczeń, które prezentowane będą w postaci doniesień referowanych i plakatowych. Ponadto wygłoszone będą 4 referaty plenarne oraz łącznie 69 referatów wprowadzających w poszczególnych sekcjach i sesjach. Współorganizatorem sekcji poświęconej chorobom przeżuwaczy jest Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne, a sekcji omawiającej choroby koni Polskie Towarzystwo Hipiatryczne. W ramach XII Kongresu odbędą się również obrady 5 sesji satelitarnych. Na szczególną uwagę zasługuje Sesja Forum Młodych Pracowników Nauki organizowana wspólnie z Komitetem Nauk Weterynaryjnych Wydziału V PAN. Liczę również na aktywny udział w dyskusji nad jakością kształcenia na kierunku weterynaria oraz potrzebami modernizacji procesu nauczania. Szczególnie serdecznie witam naszych drogich Gości z zagranicy, którzy zaszczycili swoją obecnością XII Kongres i wyrazili gotowość wygłoszenia referatów plenarnych oraz wprowadzających. Serdeczne słowa podziękowania za merytoryczną pomoc w organizowaniu XII Kongresu kieruję do: Pana Ministra Wojciecha Olejniczaka, Pana Ministra prof. Tadeusza Szulca, Prezesa Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej prof. Macieja Grabskiego, Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. Tomasza Boreckiego oraz Dyrektora Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji prof. Marka Ditrycha. Gorąco dziękuję także Sponsorom Kongresu. Wszystkim uczestnikom Kongresu życzę owocnych obrad i miłego pobytu w Kampusie SGGW im. Edwarda hr. Raczyńskiego. W wolnych chwilach zapraszam również do zwiedzania naszych laboratoriów i pracowni, kliniki małych zwierząt oraz kliniki koni na Wolicy. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński 4

5 wtorek 8-9 RAMOWY PROGRAM KONGRESU Sat. 1 Budynek 24, aula 7 Otwarcie XII Kongresu PTNW Aula Kryształowa Budynek 9 5 Sek. I Budynek 24, aula 1 Sek. II cz. 1, Budynek 24, aula 7 Sek. IV. 5, Budynek 23, aula 3 Sek. IV. 6, Budynek 23, aula 4 Sek. IV środa Budynek 23, sala 2004 Sek. IV. 8, Budynek 24, aula 3 Sek. VI, Budynek 23, aula 2 Sek. VIII cz. 1, Budynek 22, aula 1 Sat. 2 Budynek 23, aula 1 Sat. 5 Budynek 24 s. RW Sek. II cz. 2 Budynek 24, aula 7 Sek. III cz. 1 Budynek 23, aula 1 Przerwa Sek. III cz. 2 Budynek 23, aula 1 Sek. IV. 1, Budynek 23, aula 3 Przerwa Sek. IV. 1, Sek. IV. 2, Budynek 22, aula 1 Przerwa Sek. IV. 2, Budynek 22, aula 1 cd Sek. IV. 3, Budynek 24, aula 1 Przerwa Sek. IV. 3, Budynek 24, aula 1 czwartek Sek. IV. 4, Budynek 23, aula 4 Przerwa Sek. IV. 4, Budynek 23, aula 4 Sek. IV. 9, cz. 1, Budynek 23, aula 2 Sek. VII, Budynek 24, aula 3 Przerwa Sek. VII, Budynek 24, aula 3 Sek. VIII cz. 2, Budynek 24, s. RW Sat. 3 Budynek 24, aula 7 Sek. III cz 3 i 4, Budynek 23, aula 1 Sek. II cz. 3, Zamknięcie Sek. IV. 9, cz. 2, Budynek 23, aula 2 Budynek 24, aula Kongresu Sek. V cz. 1, Budynek 24, aula 1 piątek Budynek 24, Sek. V cz. 2, Budynek 24, aula 3 aula 1 Sat. 4, Budynek 24, aula 7 Sekcje Sesje satelitarne Sek. I - Administracja, epidemiologia i ekonomika weterynaryjna Sek. IV - Nauki kliniczne Sat. 1 - Fitoestrogeny - właściwości, perspektywy i zastosowanie kliniczne Sek. II - Nauki podstwowe Sek. IV. 1 - Choroby przeżuwaczy Sat. 2 - Choroby gruczołu mlekowego przeżuwaczy i higiena mleka Sek. III - Nauki przedkliniczne Sek. IV. 2 - Choroby koni Sat. 3 - Komórki macierzyste w natarciu Sek. V - Diagnostyka obrazowa i laboratoryjna Sek. IV. 3 - Choroby psów i kotów Sat. 4 - Noworodek a środowisko Sek. VI - Etiologia i dobrostan zwierząt Sek. IV. 4 - Choroby trzody chlewnej Sat. 5 - Forum Młodych Pracowników Nauki Sek. VII - Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego Sek. IV. 5 - Choroby ptaków Sek. VIII - Edukacja i historia weterynarii Sek. IV. 6 - Choroby zwierząt egzotycznych Sek. IV. 7 - Choroby owadów użytkowych s. RW - sala posiedzeń Rady Wydziału Sek. IV. 8 - Choroby ryb Sek. IV. 9 - Biologia i patologia rozrodu Spotkanie towarzyskie

6 6

7 INFORMACJE OGÓLNE Sekretariat kongresu! Wydział Medycyny Weterynaryjnej, budynek 24 im. prof. W. Breja, ul. Nowoursynowska 159; parter! Czynny: od (wtorek); od godziny 8 00 przez cały okres trwania Kongresu Miejsce obrad: Obrady odbywają się w: budynku 22 im. prof. Wł. Stankiewicza - aula 1 (przyziemie) budynku 23 im. prof. F. Staffa - aula 1 i 2 (parter) - aula 3 i 4 (II piętro) - sala 2004 (II piętro) budynku 24 im. prof. W. Bareja: - aula 1 i sala posiedzeń Rady Wydziału (I piętro) - aula 3 i 7 (parter) Doniesienia referowane:! Referującym zostaną udostępnione: rzutniki slajdów, pisma i projektory multimedialne.! Materiały wizualne do wygłoszenia referatu muszą być przekazane obsłudze technicznej sali przed rozpoczęciem obrad Sekcji/Sesji lub w trakcie przerw.! Czas trwania prezentacji (10, 15, 20 lub 30 min.) określili Moderatorzy poszczególnych Sekcji i Sesji.! W ramach czasu przypisanego prezentacjom przewidywana jest 3 5 min. dyskusja, z wyłączeniem Sekcji i Sesji, w których Moderatorzy wyróżnili dyskusję, jako osobny punkt obrad. Doniesienia plakatowe:! Stelaże do plakatów rozmieszczono na korytarzach w pobliżu sal obrad poszczególnych Sekcji i Sesji! Miejsce umieszczenia plakatu oznaczono takim samym sybolem, jak widniejący przy nazwisku pierwszego autora w programie Kongresu! Autorzy są zobowiązani do zawieszania i zdejmowania plakatów zgodnie z programem Kongresu, od początku do końca trwania Sekcji lub Sesji w danym dniu! Maksymalne wymiary plakatu: szerokość 75 cm i wysokość 110 cm (orientacja pionowa) Miejsca noclegów i punkty gastronomiczne oznaczono na mapce Kampusu. Strona internetowa Kongresu: Adres e mailowy Kongresu: 7

8 Obrady sekcji (S.I S.VIII): środa czwartek piątek 43 Obrady sesji satelitarnych (S.1 S.5): wtorek środa czwartek piątek 61 8

9 ŚRODA UROCZYSTE OTWARCIE XII KONGRESU PTNW Aula Kryształowa SGGW (Budynek 9) ul. Nowoursynowska 166 Referaty plenarne: 1. Einige Aktuelle Forschungsergebnisse über Reproduktionsprozesse bei Rindern mit hoher Laktationsleistung prof. dr dr h.c. H. Bostedt (Justus Liebig University of Giessen, Germany) 2. Present and future joint disease therapy in horses prof. C. W. McIlwraith BVsc, PhD, FRCVS (Colorado State University, USA) 3. How viruses change prof. W. L. Mengeling DVM, PhD (Iowa State University, USA) 4. Apoptoza autofagia: sojusz w walce z rakiem prof. dr hab. Tomasz Motyl (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa) S.I. ADMINISTRACJA, EPIDEMIOLOGIA I EKONOMIKA WETERYNARYJNA Budynek 24 im. prof. W. Bareja, Aula 1 Moderatorzy: prof. dr hab. Wojciech Szweda, doc. dr hab. Tadeusz Wijaszka Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Szweda Referaty wprowadzające Zastosowanie technologii VHP w celu zwalczania skutków zakażeń pomieszczeń weterynaryjnych i hodowlanych Balcerzak M Dostosowanie polskiego prawa weterynaryjnego do prawa UE Kołodziej P Sytuacja epizootyczna i zwalczanie choroby Aujeszkyego w Unii Europejskiej i w Polsce Szweda W Ekonomika lecznicy weterynaryjnej Karczmarczyk R., Kaba J. 9

10 Przewodniczący: doc. dr hab. Tadeusz Wijaszka Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) w Polsce Rudy A Diagnostyka BSE polskie przypadki gąbczastej encefalopatii bydła Polak M.P., Reichert M., Rożek W., Kozaczyński W., Żmudziński J.F., Rola J., Larska M Wyniki badań w kierunku wścieklizny u zwierząt w ZHW Gdańsk w latach Kopczewski A., Sroka A., Barancewicz M Przerwa Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Żmudziński Efekty epizootyczne doustnego uodporniania lisów przeciwko wściekliźnie po 10 latach wykładania szczepionki Smreczak M., Trębas P., Żmudziński J.F Stan zdrowotny bydła importowanego do Polski na podstawie wyników badań serologicznych w kierunku BHV 1 Rola J., Żmudziński J.F., Polak M.P., Larska M Dynamika uwalniania od EBB na przykładzie wybranych powiatów województwa opolskiego Szewczyk Sadowska A Ocena kosztów programu zwalczania wirusowego zapalenia stawów i mózgu w stadach kóz mlecznych Kaba J., Ryniewicz Z., Nowicki M., Bagnicka E., Michalska A. Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Kopczewski Doniesienia plakatowe dyskusja PI 1 PI 2 PI 3 PI 4 PI 5 Ocena sytuacji epizootycznej wścieklizny w woj. warmińsko mazurskim po 3 letnim okresie szczepienia zwierząt wolno żyjących drogą doustną Siemionek J., Szweda W., Bartoszewicz L. Wścieklizna nietoperzy w Polsce Smreczak M., Trębas P. Wirus IBR jako czynnik etiologiczny zachorowań bydła rodzimego Rola J., Żmudziński J.F. Występowanie zakażeń retrowirusowych u kotów na terenie miasta Wrocławia Rypuła K., Włodarczyk M., Chorbiński P., Płoneczka K. Występowanie zakażeń Coxiella burnetii oraz Toxoplasma gondii w stadzie zakażonym wirusowym zapaleniem stawów i mózgu kóz (CAEV) Platt Samoraj A., Ciecierski H., Michalski M. 10

11 PI 6 PI 7 PI 8 Wybuch leptospirozy na fermie lisów niebieskich i srebrzystych Siemionek J., Szweda W. Marketing w usługach weterynaryjnych moda czy konieczność? Karczmarczyk R. Zastosowanie zdobyczy marketingu w praktyce weterynaryjnej Karczmarczyk R. S.II. NAUKI PODSTAWOWE Budynek 24 im. prof. W. Bareja, Aula 7 Moderatorzy: prof. dr hab. Mirosław Łakomy, dr hab. Arkadiusz Orzechowski, prof. SGGW Część 1. Badania molekularne funkcji komórek i tkanek Przewodniczący: prof. dr hab. Mirosław Łakomy, dr hab. Arkadiusz Orzechowski, prof. SGGW Referaty wprowadzające Mikromacierze cdna przykłady zastosowania w badaniach medycznych i żywieniowych Mazur A., Nasulewicz A., Opolski A Nekrobiologia komórek miogennych na przykładach Orzechowski A Współzależności pomiędzy ekspresją miostatyny (GDF 8) a TGF beta1 w procesie miogenezy Budasz Świderska M., Motyl T System przekaźnictwa sygnału apoptogennego wzbudzanego przez TGF beta1 w komórkach nabłonka gruczołu mlekowego krowy Gajewska M., Motyl T Zmiany poziomu wybranych białek mitochondrialnych i sygnałowych w odpowiedzi na insulinę na przykładzie mięśni szkieletowych płodów bydlęcych i hodowli linii klonalnych komórek miogennych Pawlikowska P., Orzechowski A Identyfikacja i ocena funkcji STAT1 i NF kb w komórkach linii COLO 205 w odniesieniu do antykancerogennego działania flawonoli Pająk B., Orzechowski A Wpływ czynników endo i auto/parakrynnych na ekspresję TGF β1 w komórkach nabłonka gruczołu mlekowego bydła Zarzyńska J., Motyl T Polimorfizm i ekspresja miostatyny i IGF BP3 w mięśniach szkieletowych bydła Jank M., Zwierzchowski L., Siadkowska E., Wojewódzka U., Budasz Świderska M., Motyl T. 11

12 Zastosowanie elektroforezy w gradiencie temperatury do badania polimorfizmu genu białka prionowego (PrP) u owiec Jasik A., Reichert M Badania ultrastrukturalne mitochondriów w nowotworach nabłonkowych spontanicznych i przeszczepialnych gruczołu sutkowego zwierząt Nowak M Przerwa Polimorfizm białek plazmy nasienia knura jako test wspomagający ocenę przydatności samca do rozrodu Kordan W., Soliwoda D., Strzeżek J Ligandy białkowe plazmy nasienia knura badania wstępne Mogielnicka M., Strzeżek J Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) jako podstawowy enzym antyoksydacyjny nasienia knura Kuklińska M., Strzeżek J Analiza komet jako wyznacznik integralności DNA plemników knura poddanych kriokonserwacji Fraser L., Strzeżek J Neurochemiczna charakterystyka zwoju przyszyjkowego świni Podlasz P Receptory tachykininowe, neuropeptydu Y i naczynioaktywnego peptydu jelitowego w macicy niedojrzałych płciowo loszek badania immunohistochemiczne i na poziomie mrna Bukowski R. Doniesienia plakatowe dyskusja PII 1 PII 2 PII 3 Wpływ wysokiego stężenia glukozy i insuliny na syntezę białka i aktywację białkowych kinaz serynowo treoninowych w mysich mioblastach linii C2C12 Grzelkowska Kowalczyk K., Wieteska W., Brzyszcz M. Zmiany poziomu białek sygnałowych i elementów kompleksu transkrypcyjnego AP 1 w modulacji sygnału insulinowego przez reaktywne formy tlenu/azotu oraz askorbinian sodowy Łokociejewska M., Orzechowski A. Rola procesów transkrypcji, translacji oraz proteolizy proteasomalnej w regulacji sekrecji melatoniny w szyszynce indyka Prusik M., Lewczuk B. 12

13 S.IV.5. NAUKI KLINICZNE Choroby ptaków Budynek 23 im. prof. F. Staffa, Aula 3 Moderator: dr hab. Piotr Szeleszczuk Przewodniczący: dr hab. Piotr Szeleszczuk Referaty wprowadzające Zastosowanie wskaźników hematologicznych i biochemicznych w diagnostyce chorób drobiu Koncicki A., Krasnodębska Depta A Zastosowanie diagnostyki histopatologicznej w rozpoznawaniu chorób drobiu Houszka M Wykorzystanie diagnostyki mikrobiologicznej w aviopatologii Wieliczko A Aktualne możliwości praktycznej diagnostyki chorób wirusowych drobiu w Polsce Samorek Salamonowicz E Przegląd krajowych możliwości zastosowań metod biologii molekularnej w diagnostyce chorób drobiu Minta Z Ocena statusu zakażeń mykoplazmami stad reprodukcyjnych drobiu w świetle obowiązujących badań monitoringowych Tomczyk G., Minta Z Badania monitoringowe w zakresie występowania zakażeń wirusami influenzy ptaków u drobiu i ptaków wolnożyjących Śmietanka K., Minta Z., Tomczyk G., Bartnicka B., Domańska Blicharz K Zastosowanie monitoringu serologicznego do oceny skuteczności immunoprofilaktyki zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kregowego w stadach rodzicielskich brojlerów kurzych Szeleszczuk P., Dymacz G Przebieg inwazji i próby zwalczania Dermanyssus gallinae u kur niosek Romaniuk K., Sokół R Próba zastosowania multi PCR do diagnostyki choroby Mareka Kozdruń W., Samorek Salamonowicz E., Czekaj H Efektywność surowicy gęsi ozdrowieńców w profilaktyce choroby Derzsy ego Gaweł A., Mazurkiewicz M., Stefaniak T., Kwieciński P., Olczyk B Charakterystyka patogenności krajowych szczepów paramyksowirusów (PPMV 1) izolowanych od gołębi Śmietanka K., Minta Z., Domańska Blicharz K., Majer Dziedzic B., Pochodyła A. 13

14 Ocena stanu zdrowotnego gołębi miejskich Piasecki T Mykobakteriozy i gruźlica u papug w Polsce Szeleszczuk P., Ledwoń A. Doniesienia plakatowe dyskusja PIV.5 1 Zastosowanie metod RT/PCR i REA do szybkiej identyfikacji i różnicowania szczepów wirusa rzekomego pomoru drobiu Domańska Blicharz K., Śmietanka K., Minta Z. PIV.5 2 Wykrywanie i różnicowanie wirusów influenzy ptaków, podtypów H5 i H7 metodą RT/PCR Domańska Blicharz K., Śmietanka K., Minta Z. PIV.5 3 Analiza restrykcyjna produktów PCR szczepów wirusa choroby Mareka wyizolowanych z przypadków terenowych Kozdruń W., Samorek Salamonowicz E., Czekaj H. PIV.5 4 Przegląd krajowych możliwości prowadzenia monitoringu serologicznego w praktyce drobiarskiej Szeleszczuk P. PIV.5 5 Diagnostyka serologiczna infekcji wirusowych występujących w stadach gęsi reprodukcyjnych Tokarzewski S., Kozdruń W., Samorek Salamonowicz E., Ziółkowska G. PIV.5 6 Wyniki badań bakteriologicznych drobiu w ZHW w Gdańsku w latach Strzałkowski L., Kopczewski A., Koseda M. PIV.5 7 Charakterystyka szczepów Pasteurella wyizolowanych od drobiu Kuczkowski M., Król J., Wieliczko A., Gaweł A., Bednarski M. PIV.5 8 Zastosowanie testu IF do wykrywania przeciwciał anty Chlamydophila psittaci w surowicach ptaków Ziółkowska G., Tokarzewski S. PIV.5 9 Występowanie zakażeń Chlamydophila psittaci u gołębi Piasecki T., Wieliczko A. PIV.5 10 Badania nad opracowaniem szczepionki przeciwko zakażeniom Ornithobacterium rhinotracheale u drobiu Tomczyk G., Minta Z. PIV.5 11 Zmiany neuropatologiczne w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) kurcząt zatrutych ochratoksyną A Sołtysiak Z., Rouibah K. PIV.5 12 Zastosowanie izoprynozyny in ovo w immunomodulacji u indyków Koncicki A., Rumińska E., Bukowska A., Andrzejewski M., Mazur Gonkowska B., Krasnodębska Depta A. PIV.5 13 Złamania kości przedramienia u ptaków nieudomowionych rokowanie i terapia Różańska D., Szponder T., Polkowska I., Silmanowicz P., Brodzki A., Sobczyńska Rak A., Barszcz P., Różański P. PIV.5 14 Wpływ preparatu IMMUNAIR 17,5 na rozwój układu odpornościowego u kurek Peryt T., Anguera J. PIV.5 15 Wpływ ochratoksyny A w paszy na wyniki testu transformacji blastycznej limfocytów krwi u kur i ich potomstwa Szeleszczuk P., Niemiec J., Zaleska M. 14

15 PIV.5 16 PIV.5 17 PIV.5 18 PIV.5 19 Ocena skuteczności profilaktyki kokcydiozy metodą STAND ALONE w stadach brojlerów kurzych Szeleszczuk P., Szymański G., Dymacz G., Zalewski A., Klockiewicz M., Blum M. Wykorzystanie techniki PCR do wykrywania Salmonelli w narządach wewnętrznych drobiu po leczeniu antybiotykami Rzedzicki J., Skowron M., Pilaszek J., Szulowski K. Mikroflora bakteryjna wikłająca zakażenia jaj pałeczkami Salmonella Stępień Pyśniak D., Pyzik E. Zmiany lekowrażliwości pałeczek Salmonella w warunkach in vitro Skowron M., Rzedzicki J. S.IV.6. NAUKI KLINICZNE Choroby zwierząt egzotycznych i dzikich Budynek 23 im. prof. F. Staffa, Aula 4 Moderator: dr Andrzej G. Kruszewicz Przewodniczący: dr Andrzej G. Kruszewicz, dr Mirosław Kalicki, lek. wet. Alexander M. Dzieduszycki Referaty wprowadzające Otwarcie obrad Rola lekarzy weterynarii w ratowaniu ginących gatunków zwierząt Kruszewicz A Najczęściej popełniane błędy przyczyną niepowodzeń w terapii gadów Maluta A Dyskusja Przerwa Wybrane zaburzenia w rozrodzie samic legwana zielonego (Iguana iguana) Piasecki T., Piasecka E., Włodarczyk M Zatrzymanie jaj u żółwi przyczyny oraz zasady terapii Maluta A Przebieg kliniczny procesu nowotworowego okolicy krzyżowo lędźwiowej kręgosłupa u pumy (Puma concolor) Dzieduszycki A., Jakuciński M., Złamal A Wyniki badań parazytologicznych zwierząt nieudomowionych i towarzyszących człowiekowi w ZHW Gdańsk w latach Świątalska Koseda A., Karczewska D., Kopczewski A., Kalicki M. 15

16 Inwazja strzykacza sarniego (Cephenemyia stimulator) w środowisku polnym i leśnym południowo zachodniej Polski Houszka M., Haładyn A., Dydak M Dwa przypadki tłuszczaków u węży zbożowych Elaphe guttata (L.1766) Bielecki W., Narojek T., Życzyński A Problem immobilizacji słonia afrykańskiego (Loxodonta africana) podczas zabiegu dentystycznego Kruszewicz A., Dzieduszycki A.M., Ryba M., Jakuciński M Dyskusja Przerwa Doniesienia plakatowe i dyskusja PIV.6 1 PIV.6 2 PIV.6 3 PIV.6 4 PIV.6 5 PIV.6 6 PIV.6 7 PIV.6 8 PIV.6 9 PIV.6 10 Leczenie trudnogojących się ran kąsanych głowy u surykatki (Suricata suricatta) Dzieduszycki A., Jakuciński M. Przebieg i leczenie ataksji młodych gepardów (Acinonyx jubatus) w warszawskim ogrodzie zoologicznym Złamal A., Jakuciński M., Dzieduszycki A.M., Kruszewicz A., Grieb P., Ryba M. Pasożyty wewnętrzne lisa rudego (Vulpes vulpes) Pacoń J. Lis (V. vulpes) jako źródło parazytoz groźnych dla zwierząt domowych i ludzi Górski P., Kazimierczak K., Wędrychowicz H. Problemy stomatologiczne u gryzoni i zajęczaków Piasecki T., Bednarski M., Włodarczyk M. Cechy anatomii węży przydatne w praktyce lekarskiej Gniado T., Bielecki W. Wybrane aspekty anatomii klinicznej jaszczurek na przykładzie legwana zielonego Jagusiak J., Bielecki W. Stan badań nad wystepowaniem tasiemca Echinococcus multilocularis u lisów rudych (Vulpes vulpes) w Polsce Gawor J., Malczewski A., Malczewska M. Wyniki badań bakteriologicznych zwierząt gdańskiego ZOO w latach Kalicki M., Strzałkowski L., Kopczewski A. Uwarunkowania ekologiczne występowania Sarcocystis sp. u zwierząt wolno żyjących w Polsce Wiśniewski J., Anusz K. 16

17 S.IV.7. NAUKI KLINICZNE Choroby owadów użytkowych Budynek 23 im. prof. F. Staffa, Sala 2004 Moderatorzy: prof. dr hab. Aleksandra Hartwig, dr Grażyna Topolska Przewodniczące: prof. dr hab. Aleksandra Hartwig, dr Grażyna Topolska Referaty wprowadzające Control of bee diseases in Sweden Kristiansen P Diagnostyka chorób pszczół w przepisach Unii Europejskiej Jędruszuk A Parazytozy najczęściej występujące w pasiekach i związane z nimi infekcje wirusowe Hartwig A Lewamizol jako modulator odporności u pszczół Sokół R Fenotypowe właściwości Bacillaceae izolowanych z zamarłego czerwiu pszczelego Chorbiński P., Włodarczyk M., Tomaszewska B. S.IV.8. NAUKI KLINICZNE Choroby ryb Budynek 24 im. prof. W. Bareja, Aula 3 Moderator: prof. dr hab. Jerzy Antychowicz Przewodniczy: prof. dr hab. Jerzy Antychowicz Referat wprowadzający Wirusowe choroby ryb w Polsce i na świecie Antychowicz J. 17

18 Zmiany rozwojowe struktur układu pokarmowego sandacza (Stizostedion lucioperca L.) Sysa P., Ostaszewska T Przerwa Doniesienia plakatowe i dyskusja PIV.8 1 Bakterie najczęściej izolowane od karpi i ich wrażliwość na wybrane chemioterapeutyki Kozińska A. PIV.8 2 Badania porównawcze wybranych metod diagnostyki zakażeń Yersinia ruckeri u ryb Kozińska A., Pękala A. PIV.8 3 Biochemiczna i serologiczna charakterystyka krajowych izolatów Y. ruckeri wyosobnionych od pstrągów Kozińska A., Pękala A. PIV.8 4 Bakterie najczęściej izolowane od pstrągów i ich wrażliwość na wybrane chemioterapeutyki Pękala A. PIV.8 5 Wpływ Propiscinu na efektywność szczepionek ochronnych w imersji u ryb Terech Majewska E., Siwicki A.K., Kazuń K., Kazuń B. PIV.8 6 Wpływ methisoprinolu na replikację wirusa IPN: badania in vitro u ryb Siwicki A., Terech Majewska E., Kazuń B., Kazuń K., Trapkowska S. PIV.8 7 Obraz patomorfologiczny wybranych narządów wewnętrznych płoci Rutilus rutilus (L.) odławianych z czterech jezior północnej Polski Dzika E., Rotkiewicz T., Hoffmann R.W Gruźlica w intensywnej hodowli suma afrykańskiego (Clarias gariepinus) Lipiec M., Antychowicz J Exofialoza u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) Głowacka H. 18

19 S.VI. ETOLOGIA I DOBROSTAN Budynek 23 im. prof. F. Staffa, Aula 2 Moderator: prof. dr hab. Roman Kołacz Przewodniczy: prof. dr hab. Roman Kołacz Referaty wprowadzające Behawioralne wskaźniki dobrostanu zwierząt domowych Jezierski T Stereotypie jako wskaźnik dobrostanu zwierząt Kowalski A Ocena parametrów reakcji stresowej jako wskaźników kryterium dobrostanu zwierząt Wernicki A., Urban Chmiel R Zastosowanie białek ostrej fazy w monitorowaniu dobrostanu zwierząt gospodarskich Stefaniak T Implikacje prawne ochrony dobrostanu zwierząt Kołacz R Przerwa Doniesienia plakatowe i dyskusja PVI 1 PVI 2 PVI 3 PVI 4 PVI 5 PVI 6 Obserwacje nad zachowaniem się źrebiąt na pastwisku w stadninie koni Nowielice Ignor J., Janiszeska J., Paradecka K., Modzelewski M. Wpływ podawania chromu organicznego na wybrane komórki krwi i tkanek u cieląt Janeczek W., Kuryszko J., Pogoda Seweryniak K., Kupczyński R. Poziom kortyzolu i białka c reaktywnego surowicy prosiąt podczas stresu adaptacyjnego po odsadzeniu Kołacz R., Kulok M., Bodak E., Dobrzański Z., Grudnik Behawior źrebiąt różnych ras w okresie neonatalnym Krupa W., Budzyńska M., Kamieniak J., Sapuła M., Zamoyska A. Stężenie kortyzolu w surowicy oraz jego metabolitu Dioksyandrostenonu (11.17 DOA) w kale bydła po działaniu długotrwałego stresu transportowego Urban Chmiel R., Wernicki A., Puchalski A., Kankofer M., Möstl E. Obserwacje kontaktu socjalnego pomiędzy matka i cielęciem u różnych ras bydła mięsnego w okresie utrzymania pastwiskowego Wójcik A., Sowińska J., Iwańczuk CzernikK., Cichocka C., Mituniewicz T. 19

20 S.VIII. EDUKACJA I HISTORIA WETERYNARII Budynek 22 im. prof. Wł. Stankiewicza, Aula 1 Moderatorzy: prof. dr hab. Norbert Pospieszny, prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński Część 1. Historia weterynarii Przewodniczy: prof. dr hab. Jan Tropiło, prof. dr hab. Henryk Maciołek Święci pańscy i ich powiązania ze zwierzętami i medycyną w legendach i ikonografii Chrzanowska W Puszczadło do krwi znalezione w obrębie wczesnośredniowiecznego gródka na Bródnie Starym w Warszawie Krzyżewski W Narzędzia do fetotomii w zbiorach Muzeum Weterynarii w Ciechanowcu Jakubik G., Wiśniewski M Początki leczenia chorób jedwabnika morwowego Grzebuła J Przerwa dr Stanisław Śpiewak nauczyciel akademicki, lekarz med. wet., działacz konspiracyjny i społeczny Maciołek H dr Roman Dziejowski lwowianin, miłośnik ziemi morąskiej, pionier osadnictwa i organizator lecznictwa weterynaryjnego w powiacie morąskim Siemionek J lat działalności Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oddział w Białymstoku Krupa J., Bacharewicz A Historia zawodu weterynaryjnego w dawnych powiatach EGO Ełk, Gołdap, Olecko, w latach Krupa J., Makarska M. 20

21 CZWARTEK S.II. NAUKI PODSTAWOWE Budynek 24 im. prof. W. Bareja, Aula 7 Moderatorzy: prof. dr hab. Mirosław Łakomy, dr hab. Arkadiusz Orzechowski, prof. SGGW Część 2. Mechanizmy regulacji czynności narządów Przewodniczący: prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak, prof. dr hab. Romuald Zabielski Tango leptynowo grelinowe w regulacji funkcji przewodu pokarmowego Zabielski R., Wolinski J Rola leptyny, greliny i oreksyn w regulacji motoryki żołądka i jelita czczego Korczyński W., Woliński J., Ceregrzyn M., Zabielski R Modulujący wpływ leptyny na mechanizmy wydzielania soku trzustkowego Matyjek R., Bąblewska M., Zabielski R Wpływ pentagreliny na uwalnianie amylazy ze szczurzych rozproszonych pęcherzyków trzustkowych in vitro Laubitz D., Lubańska A., Kapica M., Zabielski R Rola pentapetydu greliny w regulacji wydzielania soku trzustkowego u szczurów. Kapica M., Puzio I., Laubitz D., Zabielski R Wpływ askorbinianu sodowego i jego pochodnych na kacheksję mięśniową szczurów indukowaną deksametazonem. Łokciejewska Ł., Zarzyńska J., Orzechowski A Przerwa Doniesienia plakatowe i dyskusja PII 4 PII 5 Mechanizmy adrenergicznej stymulacji sekrecji melatoniny w pinealocytach owcy, świni i szczura badania porównawcze Lewczuk B., Prusik M. Udział substancji P (SP) i peptydu kodowanego genem kalcytoniny (CGRP) w szlakach nerwowych kontrolujących funkcję mięśnia najdłuższego grzbietu (MLD) u świń Chyczewski M., Bossowska A., Jałyński M., Brzeski W., Majewski M. 21

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK WETERYNARII 322 [14]

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK WETERYNARII 322 [14] Ministerstwo Edukacji Narodowej 322 [14] / T,SP / MEN /2007 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK WETERYNARII 322 [14] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy : lek. wet. Janusz Mazur lek. wet.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia

AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia 1 AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI badania doradztwo szkolenia wdrożenia al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ar.krakow.pl Niniejsza publikacja jest dofinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po badaniach. IDEXX Vet Med Lab

Przewodnik po badaniach. IDEXX Vet Med Lab Przewodnik po badaniach IDEXX Vet Med Lab Tytuł oryginału: Manual Tłumaczenie: dr Jarosław Król Skład: Marcin Morawski MarcinArt Korekta: Ewa Gawlik i Urszula Mazur IDEXX Vet Med Lab, październik 2007

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

Blattin News. Numer 3/2012

Blattin News. Numer 3/2012 Blattin News Numer 3/2012 Dlaczego należy szczepić prosięta lub warchlaki przeciwko cirkowirusom świń Zaburzenia okresu międzyciążowego u bydła Hiszpańska Sjesta OD REDAKCJI Drodzy Czytelnicy, Spotykamy

Bardziej szczegółowo

XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXI Sejmik SKN. Wrocław, 15 16 maja 2014 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXI Sejmik SKN. Wrocław, 15 16 maja 2014 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXI Sejmik SKN XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXI Sejmik SKN Wrocław, 15 16 maja 2014 r. konf_skn_2014 - okladka

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny kraju w roku 2013

Stan sanitarny kraju w roku 2013 Stan sanitarny kraju w roku 2013 Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65 tel.: +48 22 536 13 00 fax: +48 22 635 61 94 e-mail: inspektorat@gis.gov.pl www.gis.gov.pl SPIS TREŚCI Wstęp..............................................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012 r., Katowice. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012 r., Katowice. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego KOMITET ORGANIZACYJNY ORGANIZATOR XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Kobieta XXI wieku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 41-100 Tychy, ul. Edukacji 102 Tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014. 2014 - Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII 2015-2018

WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII 2015-2018 WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII 2015-2018 1 ZP-2.967.4.2015 Zatwierdzam: wz. Wojewody Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko WICEWOJEWODA Szczecin, dnia 29 maja 2015 r. Plan przygotowany

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Lekarz Rodzinny PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Zalecane przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej 1 Zrealizowano dzięki grantowi European

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku ROK IX NR 4 (25) GRUDZIEŃ 2011 ISSN 2084-1663 BEZPŁ ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku Idealne rozwiązanie dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie Kraków, 10 maja 2010 r.

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie Kraków, 10 maja 2010 r. Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie Kraków, 10 maja 2010 r. Prof. Piotr Epler zakłada biret doktorski dr inż. Jerzemu Adamkowi JM Rektor prof. Janusz Żmija uroczyście habilituje dr hab. Ewę Moliszewską

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUKI PODSTAWOWE Przedmiot ANATOMIA symbol NP- A Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka

Bardziej szczegółowo

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1 ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1 AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU Anna Liberek ROLA TRANSFORMUJĄCEGO CZYNNIKA WZROSTU β1 (TGF-β1) I JEGO POLIMORFIZMU GENOWEGO W ETIOPATOGENEZIE

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Weterynaria JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Weterynaria JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 109 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Weterynaria JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 11 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO RADA NAUKOWA PROF. DR HAB. MARIA FLIS PROREKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. ROZWOJU PROF. DR HAB. ANDRZEJ MANIA PROREKTOR UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Nasza Rada Naukowa. Nowa klinika w Warszawie: Chmielna. Ju lato: ostro nie ze s oƒcem! kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o.

Nasza Rada Naukowa. Nowa klinika w Warszawie: Chmielna. Ju lato: ostro nie ze s oƒcem! kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. issn 1506-7378 nr 2 /19 rok V Ju lato: ostro nie ze s oƒcem! kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowa klinika w Warszawie: Chmielna Nasza Rada Naukowa Usługa medyczna zawsze kosztuje Przedruk wywiadu,

Bardziej szczegółowo

M A P A P O L S K I E J B I O C H E M I I

M A P A P O L S K I E J B I O C H E M I I M A P A P O L S K I E J B I O C H E M I I Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to Tradycja i Nowoczesność http://www.sggw.pl Dr inż. Krzysztof Szwejk Rzecznik prasowy SGGW ul. Nowoursynowska 166, 02-787

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. ISSN 1644-8162 NR 28/2 kwiecień maj czerwiec 2010....tak świętowaliśmy!

Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. ISSN 1644-8162 NR 28/2 kwiecień maj czerwiec 2010....tak świętowaliśmy! Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ISSN 1644-8162 NR 28/2 kwiecień maj czerwiec 2010...tak świętowaliśmy! Drodzy Czytelnicy Rok 2010 jest wyjątkowy dla naszego szpitala. Już

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w roku 2012 1 SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC STAN NA DZIEŃ 31.12.2012r.. 4 1.1. Dyrekcja IGiChP w Warszawie. 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

rozszerzające (na stopień dobry) dopełniające (na stopień bardzo dobry)

rozszerzające (na stopień dobry) dopełniające (na stopień bardzo dobry) Wymagania edukacyjne BIOLOGIA KLASA 1 zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy.

Bardziej szczegółowo

Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA

Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA 3 1 PL0002313 Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA Biochemikalia i odczynniki chemiczne do badań w naukach przyrodniczych

Bardziej szczegółowo