Jednostka chorobowa. Czas analizy [dni roboczych] Literatura Gen. Cena [PLN] Materiał biologiczny. Badany Gen. Chorobowa testu OMIM TM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostka chorobowa. Czas analizy [dni roboczych] Literatura Gen. Cena [PLN] Materiał biologiczny. Badany Gen. Chorobowa testu OMIM TM"

Transkrypt

1 Jednostka chorobowa Jednostka Oznaczenie Chorobowa testu OMIM TM Badany Gen Literatura Gen OMIM TM Opis/cel badania Zakres analizy Materiał biologiczny Czas analizy [dni roboczych] Cena [PLN] ALZHEIMERA CHOROBA Opis jednostki: Choroba Alzheimera należy do schorzeń otępiennych (50% wszystkich przypadków otępienia). Ta zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzuje się postępującą utratą zdolności umysłowych (zapamiętywania, mówienia, myślenia i wykonywania podstawowych czynności). W miarę upływu czasu pojawiają się różne zaburzenia zachowania i objawy związane z upośledzeniem czynności kory mózgowej. W początkowych etapach choroby objawy mogą być trudne do zauważenia. Osoba chora zaczyna zapominać o podstawowych rzeczach, które często związane są codziennymi czynnościami lub z wykonywanym zawodem. Zaburzeniom pamięci towarzyszy gorsza orientacją w przestrzeni oraz czasie. Pojawiają się również częste zmiany nastroju, zniechęcenie wobec ulubionych czynności i apatia. Zaburzenia pamięci nasilają się z czasem. W dalszej kolejności pojawiają się zaburzenia mowy i koordynacji ruchów utrudniające wykonywanie codzienne prace. W większości przypadków choroba Alzheimera rozpoczyna się około 65 roku życia. W miarę postępu choroby jej objawy nasilają się, aż do całkowitej niezdolności do samodzielnego życia. Przyczyny genetyczne: Z ryzykiem zachorowania na chorobę Alzheimera istotny związek ma gen apolipoproteiny E (ApoE). Apolipoproteina E jest głównym nośnikiem cholesterolu w ośrodkowym układzie nerwowym. Uczestniczy również w procesach naprawy i rozwoju mózgu po jego urazach. Funkcją ApoE jest redystrybucja lipidów i uczestnictwo w utrzymaniu homeostazy cholesterolu w organizmie. Rozwój miażdżycy jak również choroba Alzheimera zależy zarówno od czynników genetycznych jak i nabytych- środowiskowych, na które można świadomie wpływać. Polimorfizm badanego genu ApoE wiąże się z występowaniem jego trzech izoform. Najczęściej występującymi allelami w pojedynczym locus genu są: e2, e3 i e4. Jest to przyczyną występowania 6 różnych fenotypów białka ApoE tj.: e2/e2, e2/e3, e2/e4, e3/e3, e3/e4 i e4/e4. Występowanie izoformy ApoE4 jest głównym czynnikiem wiążącym się z występowaniem sporadycznej i rodzinnej formy choroby Alzheimer'a. W przypadku ekspresji co najmniej jednego allela ApoE4 zaobserwowano wzrost ryzyka rozwoju sporadycznej postaci AD w porównaniu z nosicielami innych izoform. Izoforma ta obniża średni wiek wystąpienia AD (z 84 lat do 68 lat w przypadku homozygot e4/e4). Badanie to powinny wykonać: 1. Osoby u których w rodzinie stwierdzono zachorowania na chorobę Alzheimera, 2. Osoby otyłe, Każdy kto chce sprawdzić czy występuje u niego zwiększone ryzyko zachorowania 3. Osoby w starszym wieku, z podejrzeniem wczesnych objawów choroby Alzheimera 4. Chorzy z niedoczynnością tarczycy, cukrzycą lub chorzy na inne współistniejące zaburzenia lipidowe uwarunkowane genetycznie takie jak np. hiperlipidemia rodzinna złożona, 5. Osoby z występującą w rodzinie miażdżycą naczyń, nadciśnieniem tętniczym, wysokim cholesterolem, 6. Osoby palące tytoń, który jest dodatkowym czynnikiem przyspieszającym rozwój choroby, zwłaszcza w przypadku obciążenia mutacją genetyczna ApoE.

2 ALZHEIMERA CHOROBA APOE Kodony: 112, APOE Wykrycie charakterystycznych alleli warunkujących występowanie choroby Alzheimera oraz Analiza 3 zmian typu SNP w podwójnym systemie kontroli pewności wyniku (PCR-SNP). Badanie hiperlipoproteinemii III umożliwia wykrycie typu. jednej z 3 głównych form alleli w stanie homozygotycznym i heterozygotycznym oraz wykrycie dodatkowej mutacji w kodonie 145 APOE.

3 ANEMIA SIERPOWATA Opis jednostki: Anemia sierpowata jest efektem nieprawidłowej budowy hemoglobiny. Choroba dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny. Nosiciel tylko jednej kopii nieprawidłowego genu nie wykazuje objawów choroby, jednak jego erytrocyty zawierają około 40% HbS (hemoglobina S o nieprawidłowej strukturze). Przyczyny genetyczne: Mutacja w genie łańcucha β (HBB) hemoglobiny powoduje zmianę pojedynczego aminokwasu w sekwencji białka. Hemoglobina S charakteryzuje się zmienionymi własnościami - ma niższe powinowactwo do tlenu, a przy niskich stężeniach tlenu polimeryzuje. Powoduje to, że erytrocyty przyjmują sierpowaty kształt - stąd nazwa choroby. Następstwem takiej zmiany w erytrocytach jest ich skłonność do rozpadu, czyli hemolizy. ANEMIA SIERPOWATA HBB HBB Wykrycie mutacji w genie kodującym Analiza najczęstszej mutacji w genie HBB. 2mc 1260 białko β-globinę.

4 ANEUPLOIDIE (TRISOMIE) ZESPOŁY: DOWNA, EDWARDSA, PATAUA Opis jednostki: Szybka diagnostyka genetyczna najczęstszych aneuploidii, w tym: ZESPOŁU DOWNA, ZESPOŁU EDWARDSA, ZESPOŁU PATAUA polega na poszukiwaniu aberracji chromosomowej typu trisomia, diagnozowanej na podstawie stwierdzenia trzeciego amplikonu STR, pochodzącego od dodatkowego chromosomu lub jego fragmentu. Amplikony STR to produkty reakcji PCR wysoce polimorficznych (zmiennych) sekwencji ludzkiego DNA. Z wykorzystaniem tej technologii badane są następujące chromosomy: 2(2 układy STR), 3, 4, 5 (2 układy STR), 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21. W celu zwiększenia dokładności oznaczenia Zespołu Downa istnieje możliwość rozszerzenia badania o analizę 4-ch układów STR: D21S11, D21S1437, D21S2055, D21S1446, które znajdują się w różnych miejscach chromosomu 21. Zespół Downa należy do najczęstszych (1:800-1:1000 żywych urodzeń) autosomalnych mutacji genomowych. Jest to zespół wad wrodzonych spowodowany nadmiarem materiału genetycznego wynikającego z obecności dodatkowego całego chromosomu 21 lub jego fragmentu. Zespół Edwardsa to wada wrodzona spowodowana trisomią chromosomu 18-tego i występuje z częstością 1:8000 urodzeń. Podobnie jak w przypadku Zespołu Downa częstość wzrasta wraz z wiekiem matki. Zespół Edwardsa to wada wrodzona spowodowana trisomią chromosomu 13-tego, gdzie szacowana częstość występowania zespołu wynosi 1: żywych urodzeń. BADANIE PRZEZNACZONE DO SZYBKIEGO GENETYCZNEGO POTWIERDZANIA WAD WRODZONYCH TYPU ANEUPLOIDIE NA WSKAZANYCH W OPISIE CHROMOSOMACH. Stwierdzenie obecności trzeciego amplikonu STR wskazuje jednoznacznie na zwielokrotnienie materiału genetycznego jednego z badanych chromosomów. Stwierdzenie braku obecności trzeciego amplikonu w badanych układach, przy jednoczesnym stwierdzeniu cech fenotypowych aneuploidii skutkuje zaleceniem wykonania dodatkowo analizy kariotypu (np. metodą FISH). Wyniki wydawane są ze skierowaniem do poradni genetycznej.

5 ANEUPLOIDIE (TRISOMIE) ZESPOŁY: DOWNA, EDWARDSA, PATAUA STR15 15 układów STR na różnych chromosom ach Chromosom 13, 18, 21 Wykrycie zwielokrotnienia materiału genetycznego w badanych chromosomach odpowiedzialnych za występowanie zespołu Analiza amplikonów w układach typu STR na chromosomach: 2 (2 układy STR), 3, 4, 5 (2 układy STR), 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 19, Downa, zespołu Edwadrsa lub zespołu Pataua.

6 ATAKSJE RDZENIOWO- MÓŻDŻKOWE Opis jednostki: Ataksje rdzeniowo- móżdżkowe to grupa neurodegeneracyjnych chorób genetycznych o podobnych objawach, które dziedziczą się w sposób autosomalny dominujący. Ich objawami są głównie zaburzenia koordynacji ruchów kończyn górnych i dolnych oraz zaburzenia ruchów gałek ocznych. Jest to związane z uszkodzeniem układu nerwowego na poziomie pnia mózgu, móżdżku, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. Choroba rozpoczyna się najczęściej około roku życia. Jest to choroba o charakterze postępującym, która prowadzi z reguły do ciężkiego inwalidztwa. Przyczyny genetyczne: Podłoże molekularne większości ataksji rdzeniowo-móżdżkowych związane jest z niestabilnością powtórzeń trójnukleotydowych CAG znajdujących się w kodujących regionach genów: SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7 i SCA17. Najczęstszym typem ataksji w Polsce są SCA1 i SCA2. ATAKSJE RDZENIOWO- MÓŻDŻKOWE Badanie to powinny wykonać 1) Badanie to zalecane jest osobą, u których w rodzinie ustalono wcześniej, na podstawie badań molekularnych typ ataksji rdzeniowo- móżdżkowej. SCA SCA1 ATX1 (ATAXIN1, SCA1, OPCA1) SCA SCA2 ATX2 (ATAXIN2, SCA2, SCA3 (CHOROBA MACHADO- JOSEPH A) SCA3 OPCA2) ATX3 (ATAXIN3, SCA3) Wykrycie mutacji w postaci zwiększonej liczby powtórzeń CAG Wykrycie mutacji w postaci zwiększonej liczby powtórzeń CAG. Wykrycie mutacji w postaci zwiększonej liczby powtórzeń CAG. Analiza sekwencji w kodujących regionach genów. Analiza sekwencji w kodujących regionach genów. Analiza sekwencji w kodujących regionach genów

7 SCA SCA6 ATXN1 ATXN3 DRPLA Wykrycie mutacji w postaci zwiększonej liczby powtórzeń CAG. Analiza sekwencji w kodujących regionach genów SCA SCA7 ATXN Wykrycie mutacji w postaci zwiększonej Analiza sekwencji w kodujących regionach liczby powtórzeń CAG. genów SCA SCA8 SCA Wykrycie mutacji w postaci zwiększonej Analiza sekwencji w kodujących regionach liczby powtórzeń CAG. genów. SCA SCA10 SCA Wykrycie mutacji w postaci zwiększonej Analiza sekwencji w kodujących regionach liczby powtórzeń CAG. genów. ATAKSJE RDZENIOWO- MÓŻDŻKOWE SCA SCA SCA12 PPP2R2B SCA17 TBP Wykrycie mutacji w postaci zwiększonej liczby powtórzeń CAG. Wykrycie mutacji w postaci zwiększonej liczby powtórzeń CAG. Analiza sekwencji w kodujących regionach genów. Analiza sekwencji w kodujących regionach genów

8 AZOOSPERMIA Opis jednostki: Azoospermia to całkowity brak plemników w nasieniu. Diagnostyka niepłodności męskiej o podłożu genetycznym, polegającej na braku plemników w nasieniu. Przyczyny genetyczne: Jedną z możliwych przyczyn niepłodności męskiej mogą być zmiany genetyczne (mikrodelecje) występujące na długim ramieniu chromosomu Y wynikiem czego są uszkodzenia genów odpowiedzialnych za powstawanie enzymów biorących udział w spermatogenezie (powstawaniu plemników). AZOOSPERMIA AZF Region AZF chromoso Wykrycie mutacji odpowiedzialnych za azoospermię. Analiza 11 różnych mikrodelecji w multiplex PCR mu Y

9 CZERNIAK ZALEŻNY OD PROMIENIOWANIA UV ORAZ CZERNIAK RODZINNY Z RAKIEM TRZUSTKI Opis jednostki: Czerniak należy do najbardziej złośliwych nowotworów. Powstaje z melanocytów i jest bardzo niebezpiecznym i opornym na leczenie nowotworem skóry, błon śluzowych lub błony naczyniowej gałki ocznej. Pomimo, że stanowi tylko 4% nowotworów złośliwych jego szybki wzrost, wczesne i liczne przerzuty oraz niewielka podatność na leczenie sprawia, że śmiertelność z powodu tego nowotworu przekracza 79%. Szacunkowo na ten nowotwór zachoruje 1/300 Polaków, a liczba chorych wciąż wzrasta. Przyczyny genetyczne: Na rozwój czerniaka mają wpływ zarówno czynniki środowiskowe takie jak promieniowanie UV, jak również cechy genotypowe, w tym warunkujące fenotyp wrażliwy na UV, z cechami takimi jak: niebieski lub zielony kolor oczu, jasne, rude włosy, jasna karnacja, piegi, nadwrażliwość na światło słoneczne i nadwrażliwość na UV tzw. fenotyp RHC (ang. Red Hair Color), który z dodatkowym wariantem sekwencyjnym genu MC1R podwaja ryzyko zachorowania na czerniaka. Zmiany polimorficzne i mutacje genu MC1R powodują zaburzenia w regulacji metabolizmu melaniny, w tym zmianę stosunku ilościowego form melaniny na rzecz czerwonej, która tworząc wolne rodniki pod wpływem UV powoduje niebezpieczne uszkodzenia DNA i skóry, co zwiększa tym samym predyspozycje do wystąpienia czerniaka złośliwego. Mutacje innego genu CDKN2A, w obecności dwóch prawidłowych kopii genu MC1R), wykazują 50% penetrację dla średniej wieku 58,1 lat, co oznacza że nosiciele mutacji genu CDKN2A obciążeni są 50% ryzykiem zachorowania na czerniaka w średnim wieku 58 lat. W obecności jednak dodatkowej mutacji jednej kopii genu MC1R penetracja genu CDKN2A jak również ryzyko zachorowania na czerniaka wzrasta dramatycznie do 84% przy średniej wieku 37,8 lat, wskazując na ścisłą zależność między tymi genami w procesach nowotworowych. Zaburzenia funkcji genu CDKN2A stwierdza się w 25 40% przypadków sporadycznych czerniaków, a odziedziczone mutacje w genie CDKN2A występują u 30 50% osób z czerniakiem. Badanie to powinny wykonać osoby, które: 1) często korzystają z solarium i lamp kwarcowych, 2) nie stosują lub niewłaściwie korzystają z ochrony przeciwsłonecznej, 3) posiadają j asną karnację, jasne rude lub włosy i oczy (niebieskie, zielone), osoby trudno opalające się i skłonne do oparzeń słonecznych (fenotyp RHC), 4) posiadają liczne znamiona barwnikowe, 5) maja krewnych, u których zdiagnozowano ten typ nowotworu, 6) w każdym wieku, jednak ostatnio czerniak stał się najczęstszym nowotworem, na jaki chorują młode kobiety.

10 CZERNIAK ZALEŻNY OD PROMIENIOWANIA UV MC1R- RHC Analiza 3 mutacji MC1R Wykrycie wariantów genu (alleli) warunkujących podstawowy genotyp RHC, który predysponuje do Analiza genetyczna trzech podstawowych polimorfizmów/mutacji w genie receptora typu pierwszego dla melanokortyny (MC1R) wystąpienia zależnego od promieniowania UV raka skóry. CZERNIAK ZALEŻNY OD PROMIENIOWANIA UV MC1R Analiza mutacji MC1R Wykrycie wariantów genu (alleli) warunkujących podstawowy genotyp. RHC oraz mutacji Analiza genetyczna trzech podstawowych oraz kilkunastu dodatkowych polimorfizmów/mutacji w genie receptora typu podnoszących pierwszego dla dodatkowo ryzyko melanokortyny (MC1R). wystąpienia zależnego od promieniowania UV raka skóry. CZERNIAK RODZINNY Z RAKIEM TRZUSTKI CDKN2A -2 Analiza 2 mutacji CDKN2A Wykrycie podstawowych mutacji predysponujących do czerniaka rodzinnego z rakiem trzustki. Analiza genetyczna dwóch podstawowych mutacji w genie inhibitora cyklino zależnej kinazy 2A (CDKN2A)

11 CZERNIAK RODZINNY Z RAKIEM TRZUSTKI CDKN2A Analiza 4-6 mutacji CDKN2A Wykrycie mutacji predysponujących do czerniaka rodzinnego z rakiem trzustki. Analiza genetyczna dwóch podstawowych oraz dodatkowych mutacji w genie inhibitora cyklino zależnej kinazy 2A (CDKN2A). CZERNIAK ZALEŻNY OD PROMIENIOWANIA UV ORAZ CZERNIAK RODZINNY Z RAKIEM TRZUSTKI MC1R+ CDKN2A Analiza mutacji Test zalecany! MC1R CDKN2A Kompleksowa analiza genetyczna polimorfizmu SNP (mutacji) w genach MC1R oraz CDKN2A, predysponujących do wystąpienia zależnego od promieniowania UV Test obejmuje badanie wszystkich wymienionych powyżej mutacji oraz rodzinnego czerniaka.

12 DYSTROFIA MIĘŚNIOWA DUCHENNE A/ BECKERA Opis jednostki: Dystrofia mięśniowa Duchenne a (DMD) jest chorobą dziedziczoną w sposób recesywny sprzężony z płcią. To najczęściej występującą dystrofia mięśniową o częstości występowania 1:3500 urodzonych chłopców. Dystrofia mięśniowa Beckera (DMB), występująca 10 razy rzadziej, charakteryzuje się łagodniejszym przebiegiem ze względu na obecność zmienionej dystrofiny, w odróżnieniu od dystrofii Duchenne a gdzie w mięśniu obecne są tylko śladowe ilości tego białka. Na dystrofię chorują jedynie chłopcy, a kobiety są jedynie nosicielkami. Przyczyny genetyczne: DMD wywołana jest mutacjami w genie DMD kodującym dystrofinę. Gen ten jest największym genem występującym w organizmie ludzkim, zajmuje około 0,1% całego ludzkiego genomu. Zlokalizowany jest na krótkim ramieniu chromosomu X. Dystrofina ma duże znaczenie dla utrzymywania prawidłowej struktury mięśni. Efektem mutacji w białku jest stopniowy zanik mięśni szkieletowych oraz osłabienie. Najczęstszymi mutacjami w genie DMD są delecje (60%), mutacje punktowe (30-35%), duplikacje (5-10%). Zróżnicowane mutacje mogą prowadzić do powstania skróconej formy białka i w zależności od ilości i stopnia zmian w obrębie cząsteczki dystrofiny powodują różny stopień nasilenia objawów choroby. Badanie to powinny wykonać: 1) Rodzice chłopców z przypadkami dysforii stwierdzonymi wcześniej w rodzinie. DYSTROFIA MIĘŚNIOWA DUCHENNE A/ BECKERA DMD DMD Wykrycie mutacji w genie DMD prowadzących do wystąpienia dystrofii mięśniowej. Analiza najczęstszych mutacji w genie DMD

13 HEMOCHROMATOZA DZIEDZICZNA (HETEROCHROMATOZA TYP I) Opis jednostki: Dziedziczna hemochromatoza jest jedną z częstszych genetycznych chorób metabolicznych, w której dochodzi do nadmiernego wchłaniania żelaza z pokarmu w dwunastnicy i odkładania go w komórkach wątroby, serca, trzustki i gruczołów dokrewnych. Częstość występowania choroby wynosi około 1:200 do 1:400, a dziedziczy się ja w sposób autosomalny recesywny. Zmiany w obrębie narządów rozwijają się stopniowo. Do objawów choroby zalicza się marskość wątroby, cukrzyce, brązowe zabarwienie skóry. Jednak wczesne objawy choroby są mało specyficzne. HEMOCHROMATOZA DZIEDZICZNA (HETEROCHROMATOZA TYP I) Przyczyny genetyczne: Ta jednostka chorobowa wywołana jest mutacjami w genie HFE kodującym transmembranowe białko, oddziałujące z beta2-mikroglobuliną oraz receptorem transferynowym (TFR). Występowanie mutacji w genu HFE określa się w populacji ogólnej na około 5-20%. W około 60-96% przypadków u chorych na hemochromatozę obserwuje się występującą w obu allelach mutację powodującą zamianę cysteiny na tyrozynę Cys282Tyr. Natomiast w około 4% przypadków osoby chore posiadają zmiany w kodonach His63Asp oraz Cys282Tyr. Mutacja Cys282Tyr powoduje zmiany w konformacji domeny białkowej w wyniku czego HFE nie jest transportowane do powierzchni komórek, lecz pozostaje w retikulum endoplazmatycznym, gdzie ulega szybkiej degradacji HFE HFE Wykrycie mutacji w genie HFE odpowiedzialnych za heterochromatozę. Analiza mutacji w kodonach: C282Y, H63D

14 HEMOFILIA Opis jednostki: Hemofilia jest jednym z trzech uwarunkowanych genetycznie schorzeń należących do skaz krwotocznych objawiających się zaburzeniami w procesie krzepnięcia krwi. W przypadku hemofilii A zaburzenia te wynikają z nieprawidłowego działania czynnika VIII krzepnięcia krwi, natomiast w przypadku hemofilii typu B dochodzi do zmian w działaniu czynnika IX. Hemofilia A i B należą do chorób sprzężonych z płcią. Głównymi objawami hemofilii są krwawienia podskórne, wylewy krwi do mięśni, krwioplucie oraz krwiomocz, krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego (objawiające się silnym bólem głowy). Łączna częstość występowania hemofilii w populacji wynosi około 1: przypadków, przy czym hemofilia A jest 4-8 razy częstsza od hemofilii B. Przyczyny genetyczne: Geny, których mutacje wywołują obie choroby znajdują się na chromosomie płciowym X. Ze względu na fakt, ze hemofilie są chorobami sprzężonymi z płcią, czyli determinowanymi przez obecność alleli recesywnych na chromosomie X, badania wykrywające mutacje odpowiedzialne za występowanie hemofilii polecane są kobietom. Wynika to z faktu, iż tylko kobiety mogą być nosicielami choroby bez wykazywania żadnych jej objawów. HEMOFILIA A F8-WG F Wykrycie mutacji w genie F8 Analiza sekwencji całego genu. 3mc 1260 kodującym czynnik VIII krzepnięcia krwi, które odpowiedzialne są za wystąpienie hemofilii lub jej nosicielstwo.

15 F8-22 F Wykrycie mutacji Analiza mutacji 3mc 2580 w genie F8 intronie 22 genu F8. HEMOFILIA A kodującym czynnik VIII krzepnięcia krwi, które odpowiedzialne są za wystąpienie hemofilii lub jej nosicielstwo. HEMOFIOLIA B F9 F Wykrycie mutacji w genie F9 Analiza mutacji genu F9. 3mc 2580 kodującym czynnik IX krzepnięcia krwi, które odpowiedzialne są za wystąpienie hemofilii lub jej nosicielstwo.

16 HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA Opis jednostki: Rodzinna hipercholesterolemia należy do grupy najczęściej występujących chorób dziedziczonych autosomalnie dominująco, a więc do zachorowania wystarczy mutacja od jednego z rodziców. W tej jednostce chorobowej dochodzi najczęściej do zaburzenia transportu i katabolizmu LDL, a w konsekwencji do zwiększenia ilości cholesterolu w osoczu związany z niesprawnym systemem oczyszczania krwi z LDL. Podwyższony poziom LDL często współistnieje z prawidłowym poziomem HDL oraz VLDL. W rodzinnej hipercholesterolemii dochodzi ponadto do zwiększonego odkładania się cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych, 2-3 krotnie podniesiony poziom cholesterolu u heterozygot mutacyjnych, 5 krotnie wyższy poziom cholesterolu u homozygot mutacyjnych, ujawnienia się depozytów cholesterolu w postaci żółtaków ścięgien w późniejszym stadium choroby, przedwczesnych zmian miażdżycowych prowadzących do choroby wieńcowej, zawałów serca (co 25 osoba po zawale ma mutację w genie LDLR!!!). Przyczyny ge netyczne: Mutacje w genie LDLR, APOB prowadzą najczęściej do zaburzenia transportu i katabolizmu cholesterolu w lipoproteinach LDL, a w konsekwencji do zwiększenia ilości cholesterolu w osoczu przez niesprawny system oczyszczania krwi z LDL. Frakcja LDL sprzyja odkładaniu się cholesterolu we włóknach mięśni gładkich ścian tętnic, czemu przeciwdziała sprawnie działający receptor LDL znajdujący się na migrujących we krwi monocytach i makrofagach. Białka genu APOB rozpoznawane są przez receptory LDLR, odpowiedzialne za usuwanie z krwi oraz usuwanie cholesterolu LDL z osocza do komórek. Rodzinna hipercholesterolemia należy do grupy najczęściej występujących chorób dziedziczonych autosomalnie dominująco, a więc do zachorowania wystarczy mutacja od jednego z rodziców. Częstość występowania heterozygotycznej formy mutacji genu LDLR w populacji jest bardzo wysoka i wynosi 1:500 - w Polsce ok pacjentów. Forma homozygotyczna (mutacje od obydwu rodziców) natomiast występuje raz na milion osób. Częstość mutacji ge nu LDLR wśród osób po przebytym zawale serca to 1:20, co wskazuje na ogromny potencja ł prewe ncyjny diagnostyki hipercholesterolemii rodzinnej. W populacji polskiej osób z hipercholesterolemią, mutacje genu LDLR wykryto u 55%, natomiast mutacje genu APOB (R3500Q) u 10.4% badanych. Mutacje w genach LDLR, jak również APOE określają Dziedziczną Skłonność Miażdżycową. Badanie to powinny wykonać 1) Osoby, u których w rodzinie stwierdzono zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe w tym zawały serca i udary mózgu, Osoby otyłe, Każdy kto chce sprawdzić czy występuje u niego zwiększone ryzyko zachorowania 2) Osoby z występującą w rodzinie miażdżycą naczyń, nadciśnieniem tętniczym, wysokim cholesterolem, 3) Osoby palące tytoń, który jest dodatkowym czynnikiem przyspieszającym rozwój choroby, zwłaszcza w przypadku obciążenia mutacją genetyczna genu LDLR i/lub APOB.

17 HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA HCR- APOB Analiza 2-4 kodonów APOB Wykrycie charakterystycznych mutacji genu APOB warunkujących występowanie hipercholesterolemii rodzinnej. Analiza mutacji w czterech kodonach: R3527Q (R3500Q), R3480W, R3531C, H3543Y HCR- LDLR Analiza kodonów Badanie unikatowe na rynku! LDLR Wykrycie Analiza genetyczna do 30 charakterystycznych najczęściej występujących mutacji genu LDLR zmian/mutacji w 18 warunkujących podstawowych kodonach występowanie genu LDLR oraz hipercholesterolemii akceptorowego miejsca rodzinnej oraz splicingowego. predyspoz ycji do chorób sercowo-naczyniowych HCR- LDLR-sek Analiza wszystkich kodonów badanych eksonów Test dostępny wkrótce! LDLR Wykrycie charakterystycznych mutacji genu LDLR warunkujących występowanie hipercholesterolemii rodzinnej oraz predyspoz ycji do chorób sercowonaczyniowych. Analiza sekwencyjna 16 eksonów genu LDLR badanie wszystkich kodonów sekwencji genu LDLR

18 HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA HCR-2G kodonów LDLR oraz 2-4 kodonów APOB Test zalecany! LDLR APOB Wykrycie charakterystycznych mutacji genu LDLR oraz charakterystycznych mutacji genu APOB warunkujących występowanie hipercholesterolemii rodzinnej oraz predyspoz ycji do chorób sercowonaczyniowych. Analiza genetyczna do 30 najczęściej występujących zmian/ mutacji w 18 podstawowych kodonach genu LDLR, akceptorowego miejsca splicingowego LDLR oraz analiza mutacji do 4-ch kodonów APOB. Badanie unikatowe na rynku

19 HIPERLIPOPROTEINEMIA RODZINNA TYPU III HIPERLIPOPROTEINEMIA RODZINNA TYPU III Opis jednostki: Hiperlipoprteinemia typu III jest to zaburzenie wywołane obecnością nieprawidłowej izoformą apolipoproteiny E (e2/e2) i pomimo normalnego lub obniżonego stężenia cholesterolu LDL może przyczyniać się do podwyższonego ryzyka choroby niedokrwiennej serca (ChNS). Wpływ genotypu APOE na poziom lipidów we krwi ma duże znaczenie w rozwoju ryzyka do wystąpienia choroby niedokrwiennej serca i miażdżycy tętnic szyjnych. Przyczyny genetyczne: Z ryzykiem zachorowania na chorobę Alzheimera istotny związek ma gen apolipoproteiny E (ApoE). ApoE jest głównym nośnikiem cholesterolu w ośrodkowym układzie nerwowym. Uczestniczy również w procesach naprawy i rozwoju mózgu po jego urazach, a jego funkcją jest redystrybucja lipidów i uczestnictwo w utrzymaniu homeostazy cholesterolu w organizmie. Rozwój miażdżycy jak również choroba Alzheimera zależy zarówno od czynników genetycznych jak i nabytychśrodowiskowych, na które można świadomie wpływać. Polimorfizm badanego genu ApoE wiąże się z występowaniem jego trzech izoform. Najczęściej występującymi allelami w pojedynczym locus genu są: e2, e3 i e4. Jest to przyczyną występowania 6 różnych fenotypów białka ApoE tj.: e2/e2, e2/e3, e2/e4, e3/e3, e3/e4 i e4/e4. Genotyp ApoE2/E2 występujący z częstością 1:100 jest skorelowany z hiperlipoproteinemią typu III, a jej leczenie możliwe jest przy pomocy odpowiedniej diety. Natomiast występowanie izoformy ApoE4 jest głównym czynnikiem wiążącym się z występowaniem sporadycznej i rodzinnej formy choroby Alzheimer'a. Badanie to powinny wykonać 1. Osoby u których w rodzinie stwierdzono zachorowania na chorobę Alzheimera, 2. Osoby otyłe 3. Osoby w starszym wieku, z podejrzeniem wczesnych objawów choroby Alzheimera 4. Chorzy z niedoczynnością tarczycy, cukrzycą lub chorzy na inne współistniejące zaburzenia lipidowe uwarunkowane genetycznie takie jak np. hiperlipidemia rodzinna złożona 5. Osoby z występującą w rodzinie miażdżycą naczyń, nadciśnieniem tętniczym, wysokim cholesterolem 6. Osoby palące tytoń, który jest dodatkowym czynnikiem przyspieszającym rozwój choroby, zwłaszcza w przypadku obciążenia mutacją genetyczna ApoE APOE Kodony: 112, APOE Wykrycie charakterystycznych alleli warunkujących występowanie choroby Alzheimera oraz hiperlipoproteinemii III typu. Analiza 3 zmian typu SNP w podwójnym systemie kontroli pewności wyniku (PCR -SNP). Badanie umożliwia wykrycie jednej z 3 głównych form alleli w stanie homo i heterozygotycznym oraz wykrycie dodatkowej mutacji w kodonie 145 APOE

20 HIPERPROTROMBINEMIA 20210A Opis jednostki: Czynnik II krzepnięcia, protrombina jest proenzymem aktywowanym podczas krzepnięcia krwi i przekształcającym fibrynogen w fibrinę (włóknik). Przyczyny genetyczne: Gen F2 kodujący protrombinę znajduje się na chromosomie 11. Zamiana guaniny na adeninę, w regionie genu, który nie podlega translacji jest przyczyna wystąpienia umiarkowanego nasilenie biosyntezy protrombiny oraz zwiększenie jej stężenia w osoczu o około kilkanaście procent, co jest przyczyną wystąpienia jednostki chorobowej. Badanie to powinny wykonać 1) Osoby, z których obserwuje się nawracające epizody zakrzepicy żylnej, szczególnie w przypadku wykazania nosicielstwa F5 Leiden wiedza o obecności zmian pozwala na zastosowanie odpowiedniej profilaktyki w okolicznościach mogących wyzwalać zakrzepicę (np. zabieg operacyjny). HIPERPROTROMBINEMIA 20210A F2 F Wykrycie mutacji w genie F2. Analiza mutacji w genie protrombiny

21 HIRSCHSPRUNGA CHOROBA Opis jednostki: Choroba Hirschsprunga jest wrodzonym schorzeniem unerwienia jelita polegające na braku zwojów nerwowych w końcowym odcinku jelita grubego i zaburzeniu w związku z tym perystaltyki jelit (zaparcia). Przyczyny genetyczne: Za rozwój tej jednostki chorobowej odpowiedzialne są zmiany w obrębie protoonkogenu RET kodującego błonową, receptorową kinazę tyrozynową, zaangażowaną w transdukcję sygnału do wnętrza komórki. Prowadzone przez wiele lat wieloośrodkowe obserwacje chorych wykazały obecność zmian o charakterze mutacji w czterech kodonach: 609, 618, 620, 791 odpowiedzialnych za rozwój choroby Hirschsprunga. Badanie to powinny wykonać 1) chorzy na raka tarczycy 2) osoby u których w rodzinie stwierdzono wcześniej występowanie raka tarczycy lub chorobę Hirschsprunga (molekularne badania przesiewowe krewnych) HIRSCHSPRUNGA CHOROBA RET- 3K17Z Analiza mutacji RET Wykrycie charakterystycznych mutacji warunkujących występowanie choroby Hirschsprunga. Analiza genetyczna do 17 najczęściej występujących zmian/ mutacji w czterech podstawowych kodonach genu RET w czterech kodonach: 609, 618, 620, 791

22 RET- Sek3E Kodony w eksonach 10, 11 i 13 RET Wykrycie charakterystycznych mutacji warunkujących występowanie choroby Hirschsprunga. Sekwencyjna analiza genetyczna wszystkich kodonów eksonu: 10, 11, 13 genu RET. Dokładny test, wykonywany zwykle w przypadku gdy kliniczny obraz wskazuje na chorobę Hirschprunga i nie wykryto mutacji w kodonach 609, 618, 620, 791. RET-Sek Wszystkie kodony w sekwencjon owancyh eksonach Test dostępny wkrótce! RET Wykrycie charakterystycznych mutacji warunkujących występowanie choroby Hirschsprunga. Ponadto analiza sekwencyjna genu umożliwia wykrycie mutacji warunkujących dziedziczną formę raka rdzeniastego tarczycy oraz powiązanych z nim zespołów MEN2A, MEN2B. Sekwencyjna analiza genetyczna wszystkich kodonów eksonu: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 oraz miejsc splicingowych genu RET. Najbardziej dokładny test, wykonywany zwykle w przypadku stwierdzenia choroby Hirschprunga lub raka rdzeniastego tarczycy i braku zmian w najczęściej zmutowanych kodonach

23 HTGR Badanie Opis jednostki: Badanie pozwala na wykrycie mutacji w genach kodujących białka naprawcze (BRCA1 oraz CHEK2), odpowiedzialnych za nadwrażliwość na estrogeny i daje możliwość określenia ryzyka zapadnięcia na nowotwory wskutek działania hormonów płciowych. Wystąpienie mutacji w tych genach zwiększa ryzyko zachorowania na niektóre typy nowotworów np.: rak piersi, jajnika, rak trzustki, prostaty, rak jelita grubego oraz czerniak. Szczególny wpływ na wystąpienie mutacji w genie BRCA1 oraz CHEK2 ma zażywanie hormonów przez kobiety poniżej 35 roku życia. Terapia hormonalna oraz hormonalne środki antykoncepcyjne mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej nawet dziesięciokrotnie. Badanie to powinny wykonać 1) osoby stosujące zastępcza terapię hormonalną 2) kobiety przed 35 rokiem życia stosujące antykoncepcje hormonalna 3) Każdy kto chce sprawdzić czy występuje u niego zwiększone ryzyko zachorowania

1) Każdy, kto chce sprawdzić czy występuje u niego zmniejszone ryzyko zachorowania

1) Każdy, kto chce sprawdzić czy występuje u niego zmniejszone ryzyko zachorowania Jednostka chorobowa Literatura OMIM TM Jednostka chorobowa Oznaczenie testu Badany Gen Literatura OMIM TM Gen Opis/cel badania Zakres analizy Materiał biologiczny Czas CENA analizy jednostk [dni owa roboczych]

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Molekularne podstawy i diagnostyka wybranych chorób dziedzicznych. Wykład 4

Molekularne podstawy i diagnostyka wybranych chorób dziedzicznych. Wykład 4 Molekularne podstawy i diagnostyka wybranych chorób dziedzicznych. Wykład 4 Dr Agnieszka Jaźwa agnieszka.jazwa@uj.edu.pl Choroby genetyczne mogą zostać przekazane potomstwu (choć nie muszą, bo potomstwo

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie analizy DNA w diagnostyce izolowanej postaci głuchoty. Identyfikacja mutacji del35g w genie GJB2.

Wykorzystanie analizy DNA w diagnostyce izolowanej postaci głuchoty. Identyfikacja mutacji del35g w genie GJB2. INSTYTUT MATKI I DZIECKA ZAKŁAD GENETYKI MEDYCZNEJ Kierownik Zakładu Prof. dr hab. med. Tadeusz Mazurczak TADEUSZ MAZURCZAK, WOJCIECH WISZNIEWSKI, EWA NOWAKOWSKA- SZYRWIŃSKA, ŁUCJA SOBIESZCZAŃSKA-RADZISZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Zakażenia podczas ciąży

Zakażenia podczas ciąży Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 5, zeszyt 2, 65-84, 2012 PRACA PRZEGL DOWA Zakażenia podczas ciąży PIOTR SIEROSZEWSKI, ŁUKASZ BOBER, WITOLD KŁOSIŃSKI Streszczenie Zakażenia bakteriami i

Bardziej szczegółowo

Układ krzepnięcia krwi i fibrynolizy w samoistnym nadciśnieniu tętniczym wpływ metabolicznych czynników ryzyka miażdżycy

Układ krzepnięcia krwi i fibrynolizy w samoistnym nadciśnieniu tętniczym wpływ metabolicznych czynników ryzyka miażdżycy 8 r o z d z i a ł Układ krzepnięcia krwi i fibrynolizy w samoistnym nadciśnieniu tętniczym wpływ metabolicznych czynników ryzyka miażdżycy Wprowadzenie W etiopatogenezie miażdżycy i progresji chorób sercowo-naczyniowych

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka dla ginekologów

Diagnostyka dla ginekologów Diagnostyka dla ginekologów Szanowni Państwo Oddajemy w Państwa ręce opracowanie zawierające wybór badań diagnostycznych, oferowanych w ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, przydatnych

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu

Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu Wydawnictwo UR 2008 ISSN 1730-3524 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2009, 1, 8 30 PRACA REDAKCYJNA Ludwika Sadowska 1,2, Monika Mysłek-Prucnal 1, Anna Maria Choińska 1, Artur Mazur

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 -----------------

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 ----------------- We wszystkich tych przypadkach należałoby rozważyć stosowanie tabletki o większej zawartości hormonu do czasu stosowania wyżej wymienionych leków. W przypadku rifampicyny należałoby stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób nowotworowych www.diag.pl Wstęp Choroby nowotworowe są obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Rak prostaty, piersi, płuc, jelita grubego i pęcherza są

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Simvagen 20 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera jako substancję czynną 20 mg symwastatyny..

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1 ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1 AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU Anna Liberek ROLA TRANSFORMUJĄCEGO CZYNNIKA WZROSTU β1 (TGF-β1) I JEGO POLIMORFIZMU GENOWEGO W ETIOPATOGENEZIE

Bardziej szczegółowo

Zdrowotne uwarunkowania turystyki, czyli o konsekwencjach pozostawania w bezruchu

Zdrowotne uwarunkowania turystyki, czyli o konsekwencjach pozostawania w bezruchu Zdrowotne uwarunkowania turystyki, czyli o konsekwencjach pozostawania w bezruchu ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt. Systematyczna i rozsądnie uprawiana aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników

Bardziej szczegółowo

HIPERCHOLESTEROLEMIA rodzinna PORADNIK DLA PACJENTÓW

HIPERCHOLESTEROLEMIA rodzinna PORADNIK DLA PACJENTÓW HIPERCHOLESTEROLEMIA rodzinna PORADNIK DLA PACJENTÓW Jak rozpoznać? Jak leczyć? Jak ochronić siebie i rodzinę przed zawałem serca? Krajowe Centrum Diagnostyki i Leczenia Hipercholesterolemii Rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE 3.1. Wpływ alkoholu na organizm konsekwencje doraźne Alkohol etylowy jest chemiczną substancją aktywną biologicznie. Przy analizowaniu problemów alkoholowych zazwyczaj koncentrujemy

Bardziej szczegółowo

Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku

Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku Drzycimska-Tatka Hygeia Public Health B, Drab-Rybczyńska 2011, 46(4): 423-430 A, Kasprzak J. Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku 423 Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku Metabolic Disorder Syndrome

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna

Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA CZASIE. Mammografia s. 3 Grypa bez tajemnic. s. 4. Z Damianem przez całe życie

TEMATY NA CZASIE. Mammografia s. 3 Grypa bez tajemnic. s. 4. Z Damianem przez całe życie TEMATY NA CZASIE Mammografia s. 3 Grypa bez tajemnic Z Damianem przez całe życie s. 4 Drodzy Czytelnicy, przez ostatni rok tworzyliśmy razem z Wami biuletyn Centrum Medycznego Damiana Poradnik. Sztuka

Bardziej szczegółowo

Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1.

Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1. Gdański Uniwersytet Medyczny Agnieszka Katarzyna Brandt Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1.

Bardziej szczegółowo

III.4.2. Masa ciała, układ sercowo-naczyniowy, hiperandrogenizm młodych kobiet, wiek okołomenopauzalny a niskodawkowe DSA z dezogestrelem

III.4.2. Masa ciała, układ sercowo-naczyniowy, hiperandrogenizm młodych kobiet, wiek okołomenopauzalny a niskodawkowe DSA z dezogestrelem [169]. Prof. Kamiński przeprowadził interesujące badania doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających norgestimat (NGS) i dezogestrel (DSG). 57 zdrowych kobiet stosowało przez 36 tygodni Cilest, Marvelon

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Monika Młot-Michalska

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Monika Młot-Michalska UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Monika Młot-Michalska Mineralna gęstość kości oraz 10-letnie ryzyko złamania osteoporotycznego wyliczone przy pomocy kalkulatora oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II TOMASZ GRECZNER JAK DBAĆ O KONDYCJĘ? ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W WIEKU 50+ Wrocław 2009 Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : Piotr

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Wydano dzięki grantowi edukacyjnemu EGIS Polska Sp. z o.o. ISBN: 978-83-932476-0-8 Poradnik przygotowany przez pracowników Centrum Onkologii Kraków

Bardziej szczegółowo