NOSACIZNA i MELIOIDOZA - ZAPOMNIANE A CIĄGLE GROŹNE CHOROBY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOSACIZNA i MELIOIDOZA - ZAPOMNIANE A CIĄGLE GROŹNE CHOROBY"

Transkrypt

1 NOSACIZNA i MELIOIDOZA - ZAPOMNIANE A CIĄGLE GROŹNE CHOROBY K. Lasocki, A. Roszkowiak Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

2 Nosacizna i melioidoza są to choroby zakaźne wywoływane przez gramujemne bakterie. W Polsce praktycznie nie występują, aczkolwiek możliwe są przypadki zachorowań "importowane" z obszarów endemicznego występowania tej choroby. Czynniki te zaliczane są do kategorii B niebezpiecznych czynników biologicznych wg klasyfikacji CDC. Ich zaletą jest możliwość użycia drobnoustroju w formie aerozolowej. Wiele możliwych dróg zakażenia, długotrwałość choroby i brak skutecznych szczepień może zachęcać do zamierzonego użycia tego patogenu w celu strat ludności w dużych aglomeracjach. Nigdy nie były wykorzystane do walki biologicznej skierowanej przeciw ludziom, natomiast podczas pierwszej wojny światowej infekowano nimi rosyjskie konie i muły na froncie wschodnim, wpływając na ruchy wojsk. Podczas drugiej wojny światowej japończycy celowo zakażali zwierzęta w Chinach. Kilka przypadków zarażeń wśród ludzi poprzez aerozol odnotowano w laboratoriach.

3 Nosacizna (ang. glanders, łac. malleus) Nosacizna jest chorobą człowieka i zwierząt nieparzystokopytnych (koni, osłów, mułów), rzadziej innych zwierząt. Manifestuje się występowaniem charakterystycznych guzków i owrzodzeń na skórze lub zajęciem dróg oddechowych. Choroba ta była znana już w czasach Hippokratesa a jej zaraźliwy charakter został rozpoznany już w IV i V wieku naszej ery, gdy stwierdzono, że choroba rozwija się tylko w następstwie kontaktu bezpośredniego lub pośredniego ze zwierzętami chorymi. Na przełomie XVII XX wieku była to choroba szeroko rozpowszechniona w większości krajów świata i wyrządzała ogromne straty. Podczas pierwszej wojny światowej została rozwleczona po całej Rosji, Niemczech i większości krajów Europy Środkowej.

4 Czynnikiem etiologicznym jest Gram-ujemna pałeczka tlenowa Burkholderia mallei. Wrażliwa na czynniki zewnętrzne szybko ginie poza ustrojem. Jest szczególnie wrażliwa na wysychanie i światło słoneczne. Są to cienkie, nieruchome, nie wytwarzające przetrwalników ani otoczek bakterie. Rosną w warunkach tlenowych w temperaturze 37 o C. Mogą przeżywać natomiast środowisku wilgotnym i zacienionym, w stojącej wodzie (nawet do 4 tygodni), w wydzielinie z nosa lub ropie (do 2 tygodni i dłużej).

5 Nosacizna u zwierząt Spośród nieparzystokopytnych najwrażliwsze na chorobę są osły i muły. Bardzo wrażliwe są również wielbłądy. U nich przebieg jest najczęściej ostry. Konie są mniej wrażliwe, toteż u nich przebiega w postaci przewlekłej. Czasem dochodzi do samowyleczenia. Epizootiologia Zakażenie odbywa się za pośrednictwem wydzielin zwierząt chorych, jak wypływ z nosa, wykrztusina płucna oraz ropa z owrzodzeń. Miejscem rozwoju procesu zakażenia jest z reguły przewód pokarmowy, do którego zarazki dostają się wraz z zanieczyszczonymi paszami lub wodą. Rzadziej następuje zakażenie przez uszkodzoną skórę lub błonę śluzową. Zwierzęta mięsożerne zachorowują w następstwie zjadania mięsa i narządów chorych na nosaciznę zwierząt nieparzystokopytnych.

6 Objawy choroby Okres wylęgania choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Może przebiegać jako ostra (przeważa u osłów i mułów) lub przewlekła (u koni, niekiedy nawet bezobjawowa). Postać ostra powstaje po 2-3 dniowym okresie inkubacji wśród objawów wysokiej gorączki i dreszczy, często jednostronnego wypływu z nosa oraz zapalenia węzłów chłonnych około krtaniowych. W błonie śluzowej górnych dróg oddechowych występują guzki i ropnie. Oddychanie jest utrudnione z powodu obrzęku błony śluzowej nosa i głośni. W postaci tej często stwierdza się nosaciznę skóry. Nosacizna przewlekła bywa zaznaczona klinicznie tak nieznacznie, że objawy nie są spostrzegane. Choroba może trwać całe lata, nie budząc podejrzenia. Czasami może pojawiać się nawrotowa, przerywana gorączka. Na kończynach tylnych może dochodzić do powstawania słoniowatości (elephantiasis malleosa), w której kończyny aż po stawy skokowe sa zniekształcająco zgrubiałe.

7 Objawy kliniczne u ludzi Zgodnie z definicją przypadku (stosowaną w nadzorze epidemiologicznym), obraz kliniczny nosacizny obejmuje takie objawy jak: nadżerki i owrzodzenia na nozdrzach i górnej wardze, guzki i owrzodzenia na skórze, błonach śluzowych, w mięśniach i narządach wewnętrznych. Okres wylęgania trwa krótko - od 3 do 5-ciu dni. Po tym czasie pojawiają się objawy. Może to być miejscowa zmiana ropna na skórze lub gwałtownie przebiegająca posocznica. Czasami dominują objawy ze strony układu oddechowego dając obraz ostrego zapalenia płuc. Najczęściej opisywane objawy to przewlekłe zakażenie ropne obejmujące skórę i węzły chłonne. Obraz kliniczny przebiega z tworzeniem się guzków i owrzodzeń pojawiających się na skórze, błonach śluzowych, w mięśniach i narządach wewnętrznych. Stwierdza się stan zapalny błon śluzowych, przede wszystkim nosa. Typowe dla nosacizny są nadżerki i owrzodzenia błony śluzowej nosa i górnej wargi, charakterystyczny obrzęk grzbietu nosa, w końcowym etapie zapalenie płuc, krwawienia z płuc, aż do zejścia śmiertelnego. Źródła podają, że śmiertelność może wynosić nawet %.

8 Diagnostyka: W definicji przypadku obejmują one: znamienny wzrost miana swoistych przeciwciał izolację Burkholderia mallei z materiału klinicznego Duże znaczenie mają także testy serologiczne. Odczyn aglutynacji jest dodatni w 2 tygodniu, a odczyn wiązania dopełniacza (uważany za bardziej swoisty) w 3. Dla potwierdzenia rozpoznania wymagany jest 4-krotny wzrost miana w okresie obserwacji. Niekiedy wykonywana jest próba biologiczna na samcach świnek morskich. Za wynik dodatni próby uznaje się wystąpienie po 2 4 dniach charakterystycznego zapalenia jąder. Odczyn skórny z maleiną wskazuje na przebyte zakażenie. Z dostępnej literatury wynika, ze człowiek jest mało wrażliwy na zakażenie. W przeszłości, mimo że choroba była powszechna wśród zwierząt nieparzystokopytnych, przypadki zachorowań wśród ludzi były rzadkie. W chwili obecnej Europa jest wolna od nosacizny, występuje na obszarze Azji i Afryki. Diagnostyka różnicowa nosacizny obejmuje ostre choroby płuc o innej etiologii (np. dżuma, melioidoza, ospa prawdziwa). W przypadku objawów mogących sugerować dżumę chorego należy poddać izolacji do czasu potwierdzenia rozpoznania laboratoryjnego.

9 Zapobieganie i zwalczanie u zwierzat unieszkodliwianie źródła zakażenia eliminacja zwierząt chorych lub podejrzanych przecięcie dróg szerzenia czyszczenie i dezynfekcja miejsca pobytu chorego zwierzęcia. Środki ochrony osobistej dla personelu obsługi zwierząt. zwiększenie odporności brak szczepionki Zapobieganie i zwalczanie w populacji ludzi istnieje ryzyko przeniesienia zakażenie z człowieka na człowieka, w związku z tym powinno się chorych izolować w warunkach szpitalnych. Użyty sprzęt, opatrunki, odzież oraz materiały biologiczne powinny podlegać dekontaminacji. Personel medyczny i laboratoryjny powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne, świadom zagrożenia zakażeniem

10 Leczenie Dobór schematu leczenia zależny od postaci choroby i stanu klinicznego chorego. W postaciach skórno - śluzówkowych zaleca się antybiotykoterapię amoxycyliną z kwasem klawulanowym lub trimetoprim z sulfometoksazolem (przez 2 5 miesięcy). W cięższych postaciach leczeniem z wyboru są podawane pozajelitowo cefalosporyny z trimetoprimem i sulfometoksazolem. Inne antybiotyki, których skuteczność wykazano w próbach na zakażonych chomikach to: doksycyklina, rifampicyna, cyprofloksacyna. Ograniczona liczba zachorowań u ludzi wyklucza ocenę terapeutyczną wielu antybiotyków, dlatego też antybiotykowrażliwość jest głównie oceniana na zwierzętach in vitro. Różne szczepy mają znacząco różną wrażliwość na antybiotyki, dlatego każdy szczep powinien mieć oznaczony antybiogram. W leczeniu miejscowym stosuje się opracowanie chirurgiczne powstałych w przebiegu nosacizny ran. Dotychczas nie ma skutecznej szczepionki ochronnej przeciwko omawianej chorobie.

11 MELIOIDOZA (MELIOIDOSIS) Melioidoza to tropikalna, bakteryjna choroba ludzi i zwierząt podobna w przebiegu klinicznym do nosacizny, gruźlicy lub duru brzusznego. U pacjenta może występować w jednej lub kilku postaciach klinicznych np. w postaci płucnej, ostrego, miejscowego zakażenia (np. skóry), w ostrej postaci posocznicowej lub przewlekłego zakażenia ropnego.

12 Etiologia i drogi zakażenia Czynnikiem etiologicznym jest saprofityczna, Gram-ujemna pałeczka Burkholderia pseudomallei, zwana dawniej Pseudomonas pseudomallei. Rezerwuarem zarazka są zwierzęta owce, konie, kozy, gryzonie. Do zakażenia dochodzi poprzez uszkodzoną skórę, drogi oddechowe lub przewód pokarmowy, a głównym źródłem zakażenia jest skażona woda i gleba oraz skażony pył. Występowanie Choroba ta występuje endemicznie w całej strefie tropikalnej w południowowschodniej Azji, oraz północnej Australii. Odnotowano przypadki zachorowań na Filipinach, W Iranie, Turcji, w Brazylii, Ekwadorze, Panamie i Meksyku.

13 Objawy kliniczne Po krótkim okresie wylęgania (trwającym różnie długo, zazwyczaj niespełna 2 dni) dochodzi w ostrym zakażeniu miejscowym do wytworzenia guzka, który następnie rozpada się, tworząc owrzodzenie z towarzyszącą reakcją odczynową w okolicznych węzłach chłonnych. Notowane są przypadki, w których od zakażenia do czasu pojawienia się objawów upływa kilka lat (nawet do 29 lat). Melioidoza u ludzi przebiega jako schorzenie wieloobjawowe. Może wystąpić jednocześnie kilka postaci klinicznych choroby: postać płucna od łagodnego do ostrego zapalenia płuc, z bólami w klatce piersiowej, gorączką, kaszlem (objawy często naśladują zakażenie gruźlicze), z cechami radiologicznymi odoskrzelowego zapalenia płuc. postać posocznicowa - występuje u osób z niedoborami immunologicznymi, niewydolnością nerek, zespołami zaburzeń metabolicznych. ostre zakażenie miejscowe przebiega w postaci guzka, który jest wynikiem wniknięcia zarazka przez uszkodzoną skórę. Ostra postać może objawiać się gorączką i bólem mięśni, czasami szybko przechodząc w posocznicę. W przebiegu przewlekłego zapalenia ropnego skóry dochodzi do wtórnego zajęcia węzłów chłonnych i innych narządów. Tej postaci towarzyszą często groźne powikłania zapalenie kości i szpiku kostnego

14 Rozpoznanie Rozpoznanie na podstawie objawów klinicznych może być niemożliwe. Dokładny i wnikliwie przeprowadzony wywiad epidemiologiczny zazwyczaj zwiększa prawdopodobieństwo rozpoznania. W diagnostyce wykorzystuje się dostępne metody laboratoryjne: izolacja bakterii z próbek klinicznych (ropa, plwocina, krew) obecność bakterii w preparatach mikroskopowych dodatni odczyn biernej hemaglutynacji z surowicą chorego na obecność przeciwciał IgM (za zakażeniem przemawia miano 1:40 w/w przeciwciał, przy niższych stężeniach przydatne diagnostycznie jest stwierdzenie ich dynamiki); przydatna w diagnostyce ocena przeciwciał IgG metodą ELISA Diagnostyka różnicowa Melioidozę należy różnicować z chorobami gorączkowymi, przebiegającymi ze zmianami skórnymi. Diagnostyka powinna obejmować objawy niewydolności oddechowej oraz gruźliczopodobne zmiany w obrazie radiologicznym płuc (przy wykluczeniu w preparatach kwasochłonnych bakterii).

15 Leczenie W leczeniu stosuje się antybiotykoterapię. Wybór leku zależy od postaci i stanu klinicznego chorego. W większości przypadków w schemacie leczenia znajdują się: ceftazydym, niekiedy zalecany w skojarzeniu z kotrimoksazolem. Udowodniono skuteczność kliniczną doxycykliny. Długość terapii zależy od wielu czynników i niekiedy bywa wydłużony do roku (przeciętny okres terapii wynosi około 3 6 miesięcy). Pomocniczym działaniem leczniczym jest zaopatrywanie chirurgiczne zmian skórnych miejscowych (ewakuacja ropy, abrazja skóry). W prewencji melioidozy nie ma możliwości stosowania szczepień ochronnych z powodu braku odpowiednich preparatów.

16 Nowoczesne metody diagnostyki nosacizny i melioidozy Testy serologiczne: test maleinowy oczyszczona maleina (proteina) dostępna komercyjnie śródskórno-powiekowy test wykazujący największą czułość, niezawodny i specyficzny test spojówkowy o mniejszej czułości niż test śródkórno-powiekowy test podskórny przeszkadza w kolejnych badaniach serologicznych dlatego dwa wcześniej wymienione testy są preferowane odczyn wiązania dopełniacza (polecany do wykonywania na całym świecie) - nie tak czuły jak testy maleinowe. Notowana wykrywalność na poziomie 90-95%, surowica wykazuje seropozytywność już w około 1 tydzień po zakażeniu i pozostaje pozytywna w przypadku zaostrzenia lub procesu chronicznego. Specyficzność testu OWD czasem jest kwestionowana ELISA płytka i membrana (blot)elisa - żadna z procedur nie różnicuje serologicznie B. mallei i B. pseudomallei - awidyna-biotyna dot ELISA nie zwalidowany - Western blot nie zwalidowany - test aglutynacji płytkowej Rose Bengal zwalidowany tylko w Rosji

17 Metody genetyczne: W diagnostyce tych chorób wymagane jest potwierdzenie wyników bakteriologicznych metodą PCR i Real-Time PCR. Aby prawidłowo przeprowadzić diagnostykę jest również wymagana walidacja i kontrola jakości metody PCR użytej do rozpoznania choroby zakaźnej. Inne metody wykonywane w laboratoriach specjalistycznych: RLFP PCR (restriction fragment length polymorphism PCR) elektroforeza pulsacyjna rybotypowanie przy pomocy enzymów restrykcyjnych w kombinacji z sondami rdna VNTR i MLST Metody te jednak mogą być wykorzystywane jedynie przez specjalistyczne laboratoria, w szczególnie trudnych przypadkach. Jest to spowodowane wysokimi kosztami badań oraz czaso- i materiało- chłonnością tych procedur.

18 Dziękuję za uwagę

Zakażenia podczas ciąży

Zakażenia podczas ciąży Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 5, zeszyt 2, 65-84, 2012 PRACA PRZEGL DOWA Zakażenia podczas ciąży PIOTR SIEROSZEWSKI, ŁUKASZ BOBER, WITOLD KŁOSIŃSKI Streszczenie Zakażenia bakteriami i

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowana w trakcie realizacji programu Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych Numer tematu:

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego

Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego Wydawnictwo sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn. Narodowy Program

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna

Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII 2015-2018

WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII 2015-2018 WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII 2015-2018 1 ZP-2.967.4.2015 Zatwierdzam: wz. Wojewody Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko WICEWOJEWODA Szczecin, dnia 29 maja 2015 r. Plan przygotowany

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku ROK IX NR 4 (25) GRUDZIEŃ 2011 ISSN 2084-1663 BEZPŁ ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku Idealne rozwiązanie dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY BORELIOZY POCHODZENIA ZAWODOWEGO

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY BORELIOZY POCHODZENIA ZAWODOWEGO KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY BORELIOZY POCHODZENIA ZAWODOWEGO W ramach W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 1, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 2, Konsultant Krajowy

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego

I. Wprowadzenie. Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego Choroby zakaźne Wprowadzenie Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego Zapalenie wątroby (Hepatitis) Choroby przenoszone drogą płciową HIV/AIDS Gruźlica Zakażenia i zatrucia pokarmowe 1 2 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Lekarz Rodzinny PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Zalecane przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej 1 Zrealizowano dzięki grantowi European

Bardziej szczegółowo

BORELIOZA krok po kroku - poradnik praktyczny dla pacjenta

BORELIOZA krok po kroku - poradnik praktyczny dla pacjenta BORELIOZA krok po kroku - poradnik praktyczny dla pacjenta Opracował lek. Piotr Kurkiewicz Listopad 2010r KLESZCZ 1. Kleszcze przenoszą boreliozę, ale oprócz niej istnieje około 20 innych chorób, określanych

Bardziej szczegółowo

BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE

BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE FAQ (Frequently Asked Questions) czyli Najczęściej Zadawane Pytania Praca zbiorowa pod redakcją lek. med. Artura Klimaszewskiego Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie Boreliozy z Lyme zalecenia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Diagnostyka i leczenie Boreliozy z Lyme zalecenia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Diagnostyka i leczenie Boreliozy z Lyme zalecenia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych opracowali: Robert Flisiak 1, Sławomir Pancewicz 2 istotne uwagi wnieśli: S. Grygorczuk

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zakażeniach

Przewodnik po zakażeniach Przewodnik po zakażeniach wrodzonych Cytomegalia Toksoplazmoza Różyczka O przewodniku Niniejsza publikacja zawiera aktualne informacje o diagnostyce, leczeniu i zapobieganiu zakażeniom ludzkim wirusem

Bardziej szczegółowo

HIV/AIDS dla. lekarzy rodzinnych. Dorota Rogowska-Szadkowska Jacek Gąsiorowski

HIV/AIDS dla. lekarzy rodzinnych. Dorota Rogowska-Szadkowska Jacek Gąsiorowski HIV/AIDS dla lekarzy rodzinnych Dorota Rogowska-Szadkowska Jacek Gąsiorowski 1 HIV/AIDS dla lekarzy rodzinnych Dorota Rogowska-Szadkowska Jacek Gąsiorowski Spis treści Dlaczego informacje o HIV potrzebne

Bardziej szczegółowo

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku!

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku! Uwagi diagnostyczne i zalecenia odnośnie leczenia boreliozy choroby z Lyme i koinfekcji autorstwa doktora Josepha Burrascano (wydanie XVI, październik 2008) Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń.

Bardziej szczegółowo

Wskazania do wykonywania badań mikrobiologicznych u pacjentów hospitalizowanych

Wskazania do wykonywania badań mikrobiologicznych u pacjentów hospitalizowanych Wskazania do wykonywania badań mikrobiologicznych u pacjentów hospitalizowanych prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz dr n. med. Tomasz Ozorowski mgr Katarzyna Pawlik dr n. med. Elżbieta Stefaniuk Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

BORELIOZA - CHOROBA GROŹNA, LECZ MAŁO ZNANA

BORELIOZA - CHOROBA GROŹNA, LECZ MAŁO ZNANA /wersja robocza/ BORELIOZA - CHOROBA GROŹNA, LECZ MAŁO ZNANA dr n. med. Edyta Gałęziowska Opracowano na zlecenie Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę www.borelioza.org Tajemnicza bakteria i choroba Borelioza

Bardziej szczegółowo

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Małopłytkowość immunologiczna Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Spis treści Rozdział 1. Przegląd informacji o pierwotnej małopłytkowości

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA PRZEWODU POKARMOWEGO

ZAKAŻENIA PRZEWODU POKARMOWEGO ZAKAŻENIA PRZEWODU POKARMOWEGO POSTACIE KLINICZNE ZAKAŻEŃ PRZEWODU POKARMOWEGO Zapalenie jelit (enteritis) Zapalenie żołądka i jelit (gastroenteritis) Zapalenie jelita grubego (colitis) Biegunka (dysenteria)

Bardziej szczegółowo

1) Każdy, kto chce sprawdzić czy występuje u niego zmniejszone ryzyko zachorowania

1) Każdy, kto chce sprawdzić czy występuje u niego zmniejszone ryzyko zachorowania Jednostka chorobowa Literatura OMIM TM Jednostka chorobowa Oznaczenie testu Badany Gen Literatura OMIM TM Gen Opis/cel badania Zakres analizy Materiał biologiczny Czas CENA analizy jednostk [dni owa roboczych]

Bardziej szczegółowo

Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien

Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien Influenza, a public health problem. What everyone should know dr n. med. Agnieszka Woźniak-Kosek 1, lek. Jarosław Kosek 2, dr n. med. Bogumiła

Bardziej szczegółowo

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego Lek. med. Łukasz Gmerek Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: prof. UM. dr hab. Piotr Krokowicz

Bardziej szczegółowo

Procedura P-0012_001

Procedura P-0012_001 Data wprowadzenia: 1 / 51 Nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował Tadeusz Gadomski Kierownik 25.10.2011 Zaakceptował Maciej Wojciechowski Z-ca Dyrektora ds Lecznictwa 25.10.2011 Zaakceptował Bożena Szelągowska

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII PODSTAWY EPIDEMIOLOGII Podręcznik dla słuchaczy studiów przed- i podyplomowych oraz słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego Świa towa Organizacj a Zdrowia jes t specjalis tyczną agendą Organizacji Narodów

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 2009 Poznań Warszawa Rzeszów Jarosław Walkowiak, Andrzej Pogorzelski, Dorota Sands, Wojciech Skorupa, Andrzej

Bardziej szczegółowo

HIV 1.1 CO TO JEST HIV? HIV = Human Immunodeficiency Virus Ludzki Wirus Upośledzenia Odporności

HIV 1.1 CO TO JEST HIV? HIV = Human Immunodeficiency Virus Ludzki Wirus Upośledzenia Odporności HIV 1.1 CO TO JEST HIV? HIV = Human Immunodeficiency Virus Ludzki Wirus Upośledzenia Odporności HIV jest wirusem, który atakuje, osłabia i niszczy system odpornościowy organizmu, w rezultacie czego człowiek

Bardziej szczegółowo

www.pediatric-rheumathology.printo.it MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE SKÓRNO MIĘŚNIOWE

www.pediatric-rheumathology.printo.it MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE SKÓRNO MIĘŚNIOWE www.pediatric-rheumathology.printo.it MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE SKÓRNO MIĘŚNIOWE Co to jest za choroba? Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe (mzs-m) należy do grupy chorób zwanych chorobami autoimmunizacyjnymi.

Bardziej szczegółowo