dr hab. Beata Krawczyk Katedra Mikrobiologii PG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr hab. Beata Krawczyk Katedra Mikrobiologii PG"

Transkrypt

1 Metody amplifikacji kwasów nukleinowych dr hab. Beata Krawczyk Katedra Mikrobiologii PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej pj j w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Amplifikacja matrycy PCR Polymerase Chain Reaction Łańcuchowa reakcja polimerazy; Amplifikacjaoparta p o transkrypcję (NASBA Nucleic Acid Sequence Based Amplification, TAS Transcription based Amplification System, 3SR Self sustained sequence Replication, TMA Transcription Mediated Amplification); SDA Strand Displacement Amplification Amplifikacja przemieszczającej się nici, MDA Multiple Displacement Amplification Amplifikacja sondy LCR Ligase Chain Reaction Łańcuchowa reakcja ligazy QBR Q beta replikacja Amplifikacja sygnału MetodabDNA bdna, Hybrid Capture

3 Amplifikacja matrycy

4 PCR (ang. g Polymerase Chain Reaction) Łańcuchowa reakcja polimerazy to reakcja in vitro, która naśladuje reakcję replikacji DNA w komórkach Służy do selektywnej amplifikacji (namnożenia) wybranego fragmentu DNA in vitro w milionowych ilościach jego kopii w przeciągu kilku godzin

5 Profil temperaturowo czasowy reakcji PCR. Każdy cykl złożony z 3 etapów: denaturacji (D), przyłączaniastarterów (A) i syntezy DNA (S). Początkowa denaturacja Cykl 1 Cykl 2 Cykl 3 94 D D D itd. Te emperatura a (C ) 72 S S S 55 A A 20 Teoretycznie po n cyklach otrzymuje się 2 do potęgi n, dwuniciowych cząsteczek DNA, czyli ich ilość wzrasta logarytmicznie. Wszystkie one powinny być wiernymi kopiami sekwencji oskrzydlanej przez startery. Cykli w zasadzie przeprowadza się od Zatem z jednej matrycy DNA po 20 cyklach uzyskuje się amplifikację rzędu około , a po 30 cyklach rzędu czas

6 Zastosowanie PCR Specjalnościś Diagnostyka chorób dziedzicznych Diagnostyka niektórych typów chorób nowotworowych Badania poziomu ekspresji genów Diagnostyka chorób infekcyjnych i inwazyjnych ludzi, zwierząt iroślin Badania epidemiologiczne (epidemie, endemie, pandemie) Genetyka Onkologia Wirusologia, bakteriologia, mykologia, parazytologia Epidemiologia Ustalenie zgodności tkankowej Ustalanie pokrewieństwa, badanie śladów biologicznych Transplantologia Medycyna sądowa Diagnostyka preparatów i leków farmaceutycznych Nauki farmaceutyczne Badania pokrewieństwa i przynależności taksonomicznej Systematyka (taksonomia), drobnoustrojów, analiza filogenetyczna ewolucjonizm Badania populacyjne drobnoustrojów Mikrobiologia środowiskowa genetyka populacyjna Badania zanieczyszczeń c eń mikrobiologicznych ch żywności i linii Mikrobiologia żywności technologicznych w systemie HACCP

7 NASBA Nucleic Acid Sequence Based Amplification Opracowana w pod koniec lat 80.; po raz pierwszy zastosowana do diagnostyki w 1991 roku do wykrywania HIV NASBA naśladuje replikację wirusową

8 NASBA naśladuje replikację wirusową target 41 C starter1 starter2 Odwrotna transkryptaza RNase H Polimeraza RNA z faga T7 amplifikacja Aktualności biomerieux nr 44 Marzec 2008

9 NASBA do wykrywania cząsteczek RNA ssrna dntp RNA-DNA dsdna matryca dla fazy cyklicznej rntp Z każdej matrycowej cz DNA powstaje kopii RNA Rys. Aktualności biomerieux nr 44 Marzec 2008

10 NASBA w systemie real-time diagnostics.com/servlet/srt/bio/clinicaldiagnostics/dynpage?doc=cnl_prd_cpl_g_prd_cln_75

11 NASBA zastosowanie do wykrywania wirusów RNA (np. HIV 1) i DNA (np. HPV, HSV, enterowirusów) Dowykrywania pasożytów i bakterii np. Plasmodium falciparum, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella spp.

12 Izotermalna Amplifikacja SDA (ang. Strand Displacement Amplification) i MDA (ang. Multiple Displacement Amplification) jej zastosowanie w diagnostyce Polimeraza DNA Phi29 i TermoPhi w diagnostyce molekularnej l

13 SDA Strand Displacement Amplification M1 M2 S1 M1 Denaturacja i hybrydyzacja starterów (S) M2 S2 ( ) Polimeryzacja z zastosowaniem dntp i dntp αs S1 S2 Polimeraza bez aktywności egzonukleolitycznej wytwarza dsdna Nacięcie na jednej nici przez odpowiedni enzym restrykcyjny Polimeryzacja i odsuwanie nici (SDA) M2 M1 H b d j ó SDA d Hybrydyzacja starterów SDA do odsuniętych nici

14 Polimeraza Phi29 nie jest stosowana do PCR!!!!!!! Przeprowadza amplifikację typu protein primed ddna bazująca na mechanizmie i replikacji DNA faga Phi29 z Bacillus subtilis

15 Wykorzystanie właściwości polimerazy Phi29 zastosowanie do amplifikacji dużych kolistych matryc DNA (plazmidowe, wirusowe, bakteryjne) i amplifikacji genomowegodnaliniowego (również ludzkiego) nie jest potrzebna znajomość sekwencji matrycy w MDA w przeciwieństwie do metod opartych na PCR długość produktu może sięgać kb przy zastosowaniu techniki SDA z polimerazą Phi29 Do amplifikacji można użyć minimalne ilości plazmidowego DNA 0.01 ng, natomiast genomowego DNA 1 5 ng; wysoki poziom amplifikacji 1 5 μg w krótkim czasie (4 godziny) pozwala a na amplifikację ację kolistych ostyc cząsteczek e bezpośrednio ed o z koloni oo bakteryjnej, ej, stoków glicerolowych, z krwi, łysinki czy wymazów eliminuje potrzebę hodowli nocnych, tylko po prostej lizie bez oczyszczania, wytwarzając wysokiej jakości matryce do sekwencjonowania, sondowania (hybrydyzacji), analizy chromosomalnej (mutacji, rearanżacji)

16 Zastosowanie polimeraz Phi29i i termophi Produkują wysoko cząsteczkowe DNA plazmidowe, fagowe, genomowe (do 6.5 Mb), DNA i cdna, mt DNA bezpośrednio z koloni, łysinki, wymazówek (dla organizmów niehodowalnych) liniowe, i kli koliste, jd jednoniciowe ii lub bdwuniciowe, i tandemowo powtórzone kopie matrycy, które można bezpośrednio wykorzystać do sekwencjonowania,trawienia enzymami restrykcyjnymi, klonowania, sondowania, reakcji PCR itp. Wysoka aktywność korektorska chroni przed błędami podczas amplifikacji możliwość analizy STR i SNP Dostępne kity diagnostyczne

17 Amplifikacja sygnału Wzrost sygnału wytwarzanego z sondy molekularnej jest teoretycznie możliwy, jeżeli grupa reporterowa będzie występowała w większej liczbie niż sonda, bądź jeżeli intensywność sygnału wytwarzanego przez cząsteczkę reporterową wzrośnie.

18 bdna (ang. branched DNA) opracowana przez Chiron Corporation Multimer amplifikacyjny sonda złożona Rozgałęziona strukura bdna tworzy wiele miejsc hybrydyzacji dla cząsteczek reporterowych związanych z enzymem Zastosowanie do wykrywania wirusów: Hepatitis B i C, HIV 1, cytomegalowirusa; czułość cząsteczek bdna

19 Legenda Sonda capture (przechwytywacz) Sonda extender (przedłużacz) Matryca ss DNA bdna Hybrydyzacja sond do celu molekularnego i fazy stałej Hybrydyzacja bdna (amplifikacyjny multimer) Denaturacja DNA Hybrydyzacja sondy zwyznakowanej enzymem do bdna Dodanie substratu t (np. dioksoetanu) i mierzenie chemiluminescencji

20 Hybrid Capture Sonda RNA DNA targetowe A Hybryd RNA:DNA B Przeciwciała wychwytujące związane ą z fazą ą stałą ą (ang. capture antibody) Przeciwciała związane z AP Amplifikacja sygnału do 3000 x C

21 Kliniczne aplikacje Test ang. HbidC Hybrid Capture (HC) jest tk komercyjnie dostępny do detekcji wirusa HPV (papilomawirus), Neisseria gonorrhoeae i Chlamydia trachomatis oraz cytomegalowirusa (CMV) i wirusa białaczki ł HBV we krwi. HBV jest testem jakościowym, podczas gdy CMV test HC jest testem ilościowym. Ilość sygnałów wytwarzanych w teście jest proporcjonalna do ilości obecnego drobnoustroju. W porównaniu do PCR, technologia HC jest mniej czuła o log; specyficzność PCR i HC wynosi odpowiednio 100% i 93.8%.

22 F CTP ang. Cycling Probe Technology sonda A. DNA RNA DNA Q B. F kwas nukleinowy będący celem molekularnym dla sondy Hybryd Q wzmacnianie sygnału poprzez zastosowanie sond cyklicznych reakcja zachodzi w warunkach izotermalnych RNAza H C. F Q D. F Q

23 Amplifikacja sondy

24 A B D C Dodanie 4 oligonukleotydów A, B, C I D jako starterów i ligazy polinukleotydowej T4; A i D są ufosforylowane, Łańcuchowa reakcja ligazy (LCR, Gap LCR) Cel molekularny amplifikacji + Matryca typu dzikiego lub Denaturacja w 94 C Hybrydyzacja starterów do matrycy w 65 C X DNA z mutacja punktową (x) A B A B C D Reakcja ligacji zachodzi jeżeli oligonukleotydy są komplementarne z DNA matrycy C D Ligacja starterów A+B & C+D A+B C+D Brak ligacji i amplifikacji celu molekularnego z powodu niesparowania zasad Denaturacja w 94 C Hybrydyzacja starterów do matrycy w 65 C A B C D Termostabilna DNA ligaza (Ampligase) A+B C+D A B Cykle powtórzone np. 40 razy C+D A+B

25 Amplifikacjasondyoparta oparta na QB replikazie (RNA zależna polimeraza RNA bakteriofaga QB); Zastosowanie: detekcja Chlamydia trachomatis, N. gonorrhoae, cytomegalowirus, HIV 1, Plasmodium falciparum.

26 Metoda Amplifikacja matrycy: PCR Charakterystyka termiczna sondy/startery denaturacja w cyklach 2 Wymagane enzymy NASBA, 3SR, TMA TAS izotermalna denaturacja 2 polimeraza DNA odwrotna transkryptaza, RNAzaH, polimeraza RNA SDA, MDA Amplifikacja sondy: LCR Ligase Chain Reaction, Gap LCR) Q beta replikaza (QBR) izotermalna 4 polimeraza DNA, enzymy restrykcyjne denaturacja w cyklach 4 ligaza DNA, izotermalna 2 QB replikaza faga QB; polimeraza DNA

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych ROZDZIAŁ 4 Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych Wojciech Garczorz Diagnostyka molekularna jest obecnie najszybciej rozwijającym się działem diagnostyki medycznej. W wielu dziedzinach medycyny

Bardziej szczegółowo

PCR - ang. polymerase chain reaction

PCR - ang. polymerase chain reaction PCR - ang. polymerase chain reaction Technika PCR umożliwia otrzymywanie dużej liczby kopii specyficznych fragmentów DNA (czyli amplifikację zwielokrotnienie fragmentu DNA) Jest to reakcja powielania (replikacji)

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF MONOGENIC DISORDERS

TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF MONOGENIC DISORDERS Nowiny Lekarskie 2006, 75, 5, 486 490 ALINA LICZBAŃSKA, ANNA WOŹNIAK, ANNA WAWROCKA, MACIEJ R. KRAWCZYŃSKI TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR

Bardziej szczegółowo

Ziemniak Polski 2014 nr 3

Ziemniak Polski 2014 nr 3 40 Ziemniak Polski 2014 nr 3 Ochrona TECHNIKA PCR I JEJ MODYFIKACJE W IDENTYFIKACJI PATOGENÓW ZIEMNIAKA mgr inż. Joanna Chołuj, dr inż. Włodzimierz Przewodowski IHAR PIB, Pracownia Diagnostyki Molekularnej

Bardziej szczegółowo

Farmakogenetyka Biotechnologia Medyczna I o

Farmakogenetyka Biotechnologia Medyczna I o ĆWICZENIE 2 Oznaczanie polimorfizmu cytochromu CYP2D6 za pomocą tradycyjnych metod biologii molekularnej: PCR-RFLP I. Łańcuchowa reakcja polimerazy PCR (polymerase chain reaction) Technika PCR rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ III. Diagnostyka laboratoryjna zaka enia wirusem HIV-1 i AIDS. Janusz J. Stañczak. Diagnostyka serologiczna

Rozdzia³ III. Diagnostyka laboratoryjna zaka enia wirusem HIV-1 i AIDS. Janusz J. Stañczak. Diagnostyka serologiczna Janusz J. Stañczak Rozdzia³ III Diagnostyka laboratoryjna zaka enia wirusem HIV-1 i AIDS Zakażenie ludzkim wirusem HIV-1 jest wykrywane w różnych stadiach choroby. Mimo wielu dostępnych leków jest ono

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 11 / 2013 Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta, Anna Turkiewicz Instytut Nafty i Gazu Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PCR. Aleksandra Sałagacka

PCR. Aleksandra Sałagacka PCR Aleksandra Sałagacka Reakcja PCR naśladuje proces replikacji DNA in vitro pozwala na amplifikację określonego krótkiego (kilkadziesiąt kilka tys.pz) fragmentu DNA obecnie najważniejsze narzędzie biologii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści. 2 syngen.pl. Polimerazy PCR i real-time PCR

Spis treści. spis treści. 2 syngen.pl. Polimerazy PCR i real-time PCR spis treści Spis treści Polimerazy PCR i real-time PCR 6 Klasyczny PCR Hot Start PCR Real-time PCR i analiza HRM Polimerazy specjalne (long range, proofreading) 6 8 10 13 Odwrotna transkrypcja 15 Izolacja

Bardziej szczegółowo

Biologia Molekularna Podstawy

Biologia Molekularna Podstawy Biologia Molekularna Podstawy Budowa DNA Budowa DNA Zasady: Purynowe: adenina i guanina Pirymidynowe: cytozyna i tymina 2 -deoksyryboza Grupy fosforanowe Budowa RNA Budowa RNA Zasady: purynowe: adenina

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia współczesna

Biotechnologia współczesna Biotechnologia współczesna Co to jest biotechnologia? Jest to interdyscyplinarna dziedzina nauki, integrująca nauki przyrodnicze i inżynieryjne w celu osiągnięcia zastosowao organizmów, komórek lub ich

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IZOTERMALNEJ AMPLIFIKACJI DNA ZA POŚREDNICTWEM PĘTLI W DIAGNOSTYCE ROŚLIN

WYKORZYSTANIE IZOTERMALNEJ AMPLIFIKACJI DNA ZA POŚREDNICTWEM PĘTLI W DIAGNOSTYCE ROŚLIN POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 39 2012 NR 4 (653 668) WYKORZYSTANIE IZOTERMALNEJ AMPLIFIKACJI DNA ZA POŚREDNICTWEM PĘTLI W DIAGNOSTYCE ROŚLIN EXPLORATION OF LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION OF DNA

Bardziej szczegółowo

Inżynieria genetyczna PEF Copyright by Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

Inżynieria genetyczna PEF Copyright by Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu INŻYNIERIA GENETYCZNA (rekombinacja DNA in vitro) zespół technik pozwalających na zamierzone, kontrolowane, przewidziane przez eksperymentatora modyfikacje genetyczne genomów, a także na analizę genów

Bardziej szczegółowo

Biologia molekularna ćwiczenia Zakład Wirusologii

Biologia molekularna ćwiczenia Zakład Wirusologii Biologia molekularna ćwiczenia Zakład Wirusologii Warszawa 2012 Zakład Wirusologii Instytut Mikrobiologii p. 440 A tel. 55-41-419 lub 55-41-421 Prowadzący: ćwiczenie 1 dr Monika Radlińska ćwiczenie 2 dr

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY

PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY POST. MIKROBIOL., 2015, 54, 1, 75 82 http://www.pm.microbiology.pl ZASTOSOWANIE TECHNIKI REAL-TIME PCR W WIRUSOLOGII Sylwia Rynans 1, Szymon Walter de Walthoffen 1, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Wykrywanie wirusów Marcin Łoś Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Instytut Chemii Fizycznej PAN, Wydział III, Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ODCZYNNIKI DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ

ODCZYNNIKI DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ www.cytogen.com.pl ODCZYNNIKI DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ 3 Spis treści 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22 Stabilność technologii TAG Specifikacja qpcr Mix-ów Kompatybilność kitów qpcr

Bardziej szczegółowo

4. DNA podporządkowany człowiekowi manipulacje DNA

4. DNA podporządkowany człowiekowi manipulacje DNA . DN podporządkowany człowiekowi manipulacje DN Poznanie mechanizmów replikacji, transkrypcji i translacji oraz rozwój biochemii, genetyki i informatyki doprowadziły do wynalezienia metod pozwalających

Bardziej szczegółowo

METODY DETEKCJI I IDENTYFIKACJI BAKTERII

METODY DETEKCJI I IDENTYFIKACJI BAKTERII METODY DETEKCJI I IDENTYFIKACJI BAKTERII dr n.med. Dorota Żabicka Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków, Warszawa Mikrobiologia, czyli nauka o drobnoustrojach (wirusach,

Bardziej szczegółowo

ŁAŃCUCHOWA REAKCJA POLIMERAZY Z ANALIZĄ W CZASIE RZECZYWISTYM (RT-PCR) REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR)

ŁAŃCUCHOWA REAKCJA POLIMERAZY Z ANALIZĄ W CZASIE RZECZYWISTYM (RT-PCR) REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR) A N N A L E S A C A D E M I A E M E D I C A E S T E T I N E N S I S R O C Z N I K I P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E 2007, 53, 3, 5 9 KATARZYNA WIEDRO, EWA STACHOWSKA,

Bardziej szczegółowo

Mikrosatelitarne sekwencje DNA

Mikrosatelitarne sekwencje DNA Mikrosatelitarne sekwencje DNA Małgorzata Pałucka Wykorzystanie sekwencji mikrosatelitarnych w jądrowym DNA drzew leśnych do udowodnienia pochodzenia materiału dowodowego w postępowaniu sądowym 27.09.2012

Bardziej szczegółowo

biologia molekularna CLONTECH

biologia molekularna CLONTECH biologia molekularna CLONTECH Clontech Laboratoires to najnowszy członek Takara Bio Group, która jest światowym liderem w produkcji rozwiązań dedykowanych technikom molekularnym. Dostarczając odczynniki,

Bardziej szczegółowo

dr hab. Beata Krawczyk Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dr hab. Beata Krawczyk Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowoczesne metodydiagnostyczne diagnostyczne Immunodiagnostyka dr hab. Beata Krawczyk Katedra Mikrobiologii PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Michał Wincenty Łuczak

Michał Wincenty Łuczak Michał Wincenty Łuczak "BADANIE EKSPRESJI WYBRANYCH GENÓW KODUJĄCYCH BIAŁKA UCZESTNICZĄCE W ODPOWIEDZI NA HIPOKSJĘ W PŁASKONABŁONKOWYM RAKU SZYJKI MACICY" Praca doktorska wykonana w Katedrze i Zakładzie

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu miejsc wiązania regulatorów transkrypcji technika immunoprecypitacji chromatyny (ChIP)

W poszukiwaniu miejsc wiązania regulatorów transkrypcji technika immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) W poszukiwaniu miejsc wiązania regulatorów transkrypcji technika immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) Małgorzata Kus-Liśkiewicz 1 Wiesława Widłak 2,* 1 Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. Eliza Turlej. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693. Słowa kluczowe: www.phmd.

Streszczenie. Summary. Eliza Turlej. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693. Słowa kluczowe: www.phmd. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2008.12.15 Accepted: 2009.04.17 Published: 2009.05.07 Współczesne metody detekcji cytokin real time PCR,

Bardziej szczegółowo

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS Polimeraza TaqNovaHS jest mieszaniną termostabilnej polimerazy DNA

Bardziej szczegółowo

TOKSYKOLOGIA MOLEKULARNA

TOKSYKOLOGIA MOLEKULARNA Paweł BRZUZAN, Maciej WOŹNY, Michał K. ŁUCZYŃSKI TOKSYKOLOGIA MOLEKULARNA przewodnik do ćwiczeń Olsztyn 2007 Spis treści WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ 1. GENOTOKSYCZNOŚĆ... 6 ĆWICZENIE 1.1. ELEKTROFOREZA POJEDYNCZYCH

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ

ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ dla studentów II roku biologii medycznej UMCS LUBLIN 2015 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Molecular diagnostics for your routine. Katalog produktów 2011

Molecular diagnostics for your routine. Katalog produktów 2011 Molecular diagnostics for your routine Katalog produktów 2011 www.geneproof.com Spis treści Molecular diagnostics for your routine Spis treści O firmie... 2 Zalety zestawów GeneProof... 2 Technologia GeneProof...

Bardziej szczegółowo