Instrukcja użytkownika i instalatora Ogrzewacz powietrza z dyszami dalekiego zasięgu Model NOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika i instalatora Ogrzewacz powietrza z dyszami dalekiego zasięgu Model NOZ"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika i instalatora Ogrzewacz powietrza z dyszami dalekiego zasięgu Model NOZ Wersja: 1.2 T a

2 Prawa autorskie Wszystkie zawarte w instrukcji informacje oraz rysunki są własnością firmy Biddle bv i użycie ich w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody producenta jest zabronione. Nazwa Biddle jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Gwarancja i odpowiedzialność Informacje o gwarancji i odpowiedzialności znajdują się w warunkach sprzedaży i dostawy. Odpowiedzialność za treść instrukcji Biddle nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z niewystarczającego zapoznania się z niniejszą instrukcją. W razie znalezienia błędów lub niejasności w tej instrukcji, prosimy o kontakt. To nam pomoże w udoskonalaniu naszej dokumentacji. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian. Dodatkowe informacje W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących urządzenia prosimy kontaktować się z biurem firmy: Adres: Biddle bv P.O. Box 15 NL-9288 ZG Kootstertille the Netherlands tel: fax: internet: 2

3 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA... Spis treści 1 Wprowadzenie Wstęp Jak korzystać z niniejszej instrukcji Przeznaczenie instrukcji Użyte symbole Symbole rysunkowe zastosowane na urządzeniu oraz w niniejszej instrukcji Dodatkowa dokumentacja Opis urządzenia Zastosowanie Działanie Dostępne modele Tabliczka znamionowa Dostępne akcesoria Zalecenia bezpieczeństwa 8 2 Instalacja Kontrola dostawy Przygotowanie do instalacji Umiejscowienie urządzenia Sterowanie Podłączenie wodne Montaż czerpni dachowej Instalacja urządzenia Instalacja akcesoriów Zawór regulacyjny Sekcja filtra Przepustnica Czerpnia dachowa Instalacja sterownika Kontrola poprawności działania Przygotowanie do użytkowania Ustawienie kąta nachylenia dysz nawiewnych 19 3 Obsługa Wprowadzenie Czynności użytkownika Włączanie i wyłączanie ogrzewacza Regulacja ilości nawiewanego powietrza 21 Wersja: 1.2 ( ) 3

4 OGRZEWACZ POWIETRZA 4 Konserwacja Wprowadzenie Zasady bezpieczeństwa Czyszczenie filtra Przyczyny usterek Urządzenie nie pracuje Urządzenie nie grzeje lub grzeje w sposób nieefektywny 24 5 Serwis Wprowadzenie Zasady bezpieczeństwa Wymiana wentylatora Wymiana wymiennika ciepła Wymiana dysz nawiewnych Wymiana wyłącznika głównego 28 Indeks 31 Deklaracja UE 32 4

5 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA WPROWADZENIE 1.. Wprowadzenie 1.1 Wstęp Niniejsza instrukcja opisuje cechy i sposób użytkowania ogrzewacza powietrza, jak również sposoby instalacji i naprawy. Instrukcja zawiera ważne informacje niezbędne dla poprawnego działania, obsługi i utrzymania urządzenia. Ponadto zawarto w niej ważne wskazówki jak uniknąć potencjalnych usterek oraz uszkodzeń podczas użytkowania ogrzewacza aby w ten sposób zapewnić możliwie najbezpieczniejszą pracę urządzenia. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji przed uruchomieniem urządzenia. Należy ściśle śledzić podane wskazówki. 1.2 Jak korzystać z niniejszej instrukcji Osoby nie mające na co dzień kontaktu z tego typu urządzeniami powinny przeczytać tę instrukcję w kolejności rozdziałów Przeznaczenie instrukcji Dla osób zajmujących się obsługą urządzenia szczególne znaczenie mają rozdziały: 3 Obsługa i 4 Konserwacja. Dla instalatorów również pozostałe rozdziały są ważne Użyte symbole W instrukcji użyto następujących symboli: n Ważna informacja: Wskazuje na ważną informację w tekście. Należy dobrze zapoznać się z tą informacją. Uwaga: c Niepoprawne wykonanie tej czynności może spowodować uszkodzenie urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcją. Wersja: 1.2 ( ) 5

6 WPROWADZENIE OGRZEWACZ POWIETRZA w Ostrzeżenie: Niepoprawne wykonanie tej czynności może spowodować narażenie się na obrażenia, a urządzenie na uszkodzenie. Postępuj zgodnie z instrukcją. d Niebezpieczeństwo: Ten symbol oznacza czynności, na których wykonanie potrzebne jest zezwolenie. Zignorowanie tego zakazu może doprowadzić do poważnych uszkodzeń lub niebezpiecznych dla zdrowia wypadków. Ta czynność może być wykonywana tylko przez wykwalifikowany personel Symbole rysunkowe zastosowane na urządzeniu oraz w niniejszej instrukcji Symbole w Tabeli 1-1 oznaczają możliwość wystąpienia ryzyka i/lub niebezpieczeństwa. Można je znaleźć w tekście, gdzie omawiane są niebezpieczne czynności. Tabela 1-1 Symbole SYMBOL ê ç OPIS OSTRZEŻENIE: Dostęp tylko dla personelu technicznego. Zalecamy ostrożność OSTRZEŻENIE: Powierzchnia lub jej część może być gorąca. Istnieje ryzyko oparzenia Dodatkowa dokumentacja Wraz z niniejszą instrukcją dostarczone są dodatkowo: schematy elektryczne. 6

7 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA WPROWADZENIE 1.3 Opis urządzenia Zastosowanie Ogrzewacz powietrza jest przeznaczony do ogrzewania dużych, obszernych pomieszczeń. Urządzenie to mocuje się w górnej części pomieszczenia (swobodnie zawieszone) Działanie Ogrzewacz wprowadza strumienie ciepłego powietrza do dolnej strefy pomieszczenia. Duża indukcja zapewnia prawidłowy rozdział powietrza na dużym obszarze Dostępne modele Tabela zawiera przegląd dostępnych modeli. Oznaczenia poszczególnych modeli uzyskuje się poprzez złożenie po jednej możliwości z każdej kolumny. Na przykład: NOZ 25-W3-D. Tego rodzaju kod znajdą Państwo na tabliczce znamionowej (zob. rozdział 1.3.4). Tabela 1-2 Dostępne modele ROZMIAR CZYNNIK GRZEJNY NAPIĘCIE ZASILANIA NOZ 25 NOZ 50 W2 (woda; nagrzewnica 2-rzędowa) W3 (woda; nagrzewnica 3-rzędowa) A (bez nagrzewnicy) E (230 V AC, 50 Hz) D (400 V AC, 50 Hz) Dostępna jest każda możliwa kombinacja, za wyjątkiem urządzenia NOZ 50 z zasilaniem prądem jednofazowym Tabliczka znamionowa Type NOZ 25-W2-E Biddle bv Code - U 230 V 1N~ 50 Hz Markowei 4 NL-9288 HA Kootstertille Nº / Imax L1 2.7 A Imax L2 - M 50 kg Imax L3 - Medium LPHW Pmotor 0.59 kw pmax 1400 kpa Pheating - Tabliczka znamionowa jest umieszczona z tyłu pokrywy wyłącznika głównego, tuż nad nim. Oznaczenie Type określa pełny kod (potrzebny np. przy zamawianiu części zamiennych). Wersja: 1.2 ( ) 7

8 WPROWADZENIE OGRZEWACZ POWIETRZA Dostępne akcesoria rama montażowa wraz z mocowaniami antywibracyjnymi; sterownik: przełącznik 2-wu lub 5-cio biegowy oraz 2 gniazda do podłączenia np. termostatu wewnętrznego lub wyłącznika czasowego; zawory sterujące; termostat wewnętrzny; zabezpieczenie anty zamrożeniowe; zestaw zatyczek na dysze. Akcesoria wentylacyjne: czerpnia dachowa; przewody wentylacyjne; moduł filtracyjny (G2); przepustnica; siłownik przepustnicy. 1.4 Zalecenia bezpieczeństwa c Uwaga: Poniższe zalecenia zawierają podstawowe informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania urządzenia: Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworu zasysającego lub do dysz nawiewnych. Nigdy nie zakrywać otworu zasysającego lub dysz nawiewnych. Dopuszcza się zakrycie maksymalnie dwóch dysz za pomocą dostarczonych zatyczek. Podczas pracy górna pokrywa może się nagrzewać. Instalować urządzenie na wysokości co najmniej 3,5 m nad podłogą. Należy zabezpieczyć dysze przed dostępem osób postronnych. 8

9 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA WPROWADZENIE w Ostrzeżenie: Poniższe zalecenia zawierają podstawowe informacje niezbędne do zapewnienia bezpiecznej pracy przy urządzeniu podczas instalacji, serwisowania lub naprawy. Przed otwarciem urządzenia należy: Wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika na sterowniku. Nagrzewnica zawiera wodę o temperaturze nawet do 120 C. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu wymiennika ciepła należy poczekać, aby ostygł. Odłączyć zasilanie, przekręcając wyłącznik główny na pozycję zero. Poczekać aż do ustania obrotów wentylatora. Jeżeli chcesz dokonać przeglądu lub napraw obiegów elektrycznych, należy odłączyć urządzenie od zasilania. Wersja: 1.2 ( ) 9

10 WPROWADZENIE OGRZEWACZ POWIETRZA 10

11 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA INSTALACJA 2.. Instalacja 2.1 Kontrola dostawy 1. Podczas dostawy sprawdź urządzenie i jego opakowanie. Wszelkie ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu należy niezwłocznie zgłosić dostawcy (nie później niż 8 dni od dostawy). 2. Upewnij się, czy wszystkie części (również wszelkie zamówione akcesoria) zostały dostarczone. 2.2 Przygotowanie do instalacji Umiejscowienie urządzenia 1. Upewnij się, czy konstrukcja do której ma być przymocowane urządzenie, jest wystarczająco wytrzymała do utrzymania jego ciężaru. Ciężar jest podany na tabliczce znamionowej (zob. rozdział 1.3.4). 2. Urządzenie powinno być swobodnie zawieszone w pomieszczeniu. Należy zastosować następujące odstępy: - urządzenie powinno być zawieszone co najmniej 3 m od najbliższej ściany, - wysokość montażu mierzona od spodu urządzenia powinna być pomiędzy 2,8 a 14 m. - odległość między sufitem a ogrzewaczem powinna być nie mniejsza niż 30 cm (NOZ 25) lub 50 cm (NOZ 50). 3. Górna część ogrzewacza może się nagrzewać podczas pracy Sterowanie Sterownik podłączony jest do urządzenia za pomocą kabla 230/400 V (w zależności od modelu). Jest to jednocześnie kabel zasilający ogrzewacz. Uwaga: c Podczas podłączania urządzenia należy posługiwać się załączonym schematem elektrycznym. Wersja: 1.2 ( ) 11

12 INSTALACJA OGRZEWACZ POWIETRZA 1. Dokładnie dopasuj kabel przy urządzeniu i wyłączniku głównym. w Ostrzeżenie: Urządzenie musi być uziemione. 640/865 Wyjście 512/ /935 Wejście Podłączenie wodne 1. Upewnij się, czy instalacja wodna jest w stanie dostarczyć wystarczającą moc cieplną. W Tabeli 2-1 znajdują się potrzebne dane techniczne poszczególnych wymienników ciepła. 2. Podłącz rurociągi ciepłej wody. Biddle zaleca zamontowanie zaworów odcinających zarówno na przewodzie zasilającym, jak i powrotnym. Opcjonalnie można również zastosować regulację od strony wodnej do regulacji temperatury wylotu powietrza (zob. paragraf 2.4.1). Wymiary dla modeli NOZ 25/NOZ 50 znajduja się na rysunku po lewej stronie. Tabela 2-1 Specyfikacja wymiennika ciepła maks. moc grzewcza maks. przepływ wody maks. strata ciśnienia w części wodnej maks. moc grzewcza maks. przepływ wody maks. strata ciśnienia w części wodnej NOZ 25-W2 NOZ 50-W2 NOZ 25-W3 NOZ 50-W3 Poniższe wartości odnoszą się do temperatury powietrza zasysanego 20 C oraz parametrów wody 90/70 C Poniższe wartości odnoszą się do temperatury powietrza zasysanego 20 C oraz parametrów wody 70/50 C 24.5 kw 53.3 kw 21.4 kw 47.3 kw 1082 l/h 2350 l/h 931 l/h 2063 l/h 4.0 kpa 3.4 kpa 3.5 kpa 4.5 kpa Poniższe wartości odnoszą się do temperatury powietrza zasysanego 18 C oraz parametrów wody 82/71 C 24.9 kw 54.3 kw 34.0 kw 75.0 kw 1980 l/h 4392 l/h 2700 l/h 6012 l/h 12 kpa 10 kpa 21 kpa 27 kpa 12

13 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA INSTALACJA Montaż czerpni dachowej 1. Wykonać otwór w dachu. Wymiary podane są w Tabeli 2-2. Tabela 2-2 Wymiary czerpni dachowej Wymiary kołnierza NOZ 25 NOZ x 575 mm 800 x 800 mm Zrobić opaskę 1 naokoło otworu. 3. Przymocuj osłonę 2 na opasce Zdejmij pokrywę czerpni poprzez wyjęcie prętów Umieść czerpnię na opasce i połącz ją za pomocą śrub jak przy Umocuj górną część czerpni. 7. Należy uszczelnić wszelkie szczeliny pomiędzy dachem a czerpnią. 2.3 Instalacja urządzenia n Ważna informacja: W czasie instalacji należy chronić urządzenie przed zniszczeniem, wnikaniem pyłu, cementu itp. Do tego celu można użyć na przykład opakowania. n Ważna informacja: Można zamówić ramę montażową. Jest to prostokątna rama wraz z nagwintowanymi prętami umieszczonymi w miejscach zamocowania ogrzewacza. Pręty zaopatrzono w elementy ochrony przeciw wibracjom. 1. Umieść ramę montażową w miejscu jej zawieszenia. Jeśli nie korzystasz z ramy montażowej, zamocuj pręty. Upewnij się że nagwintowane końcówki zwisają prostopadle. 2. Na każdy z gwintów nakręć po 2 nakrętki z kilkucentymetrowym odstępem. Wersja: 1.2 ( ) 13

14 INSTALACJA OGRZEWACZ POWIETRZA Unieś urządzenie do góry. Będą do tego potrzebne przynajmniej 2 osoby (ciężar urządzenia zapisany jest na tabliczce znamionowej zob. rozdz ). - Wsuń pręty w otwory w górnej części ogrzewacza (czynność 1) - Przesuń urządzenie w taki sposób, aby nagwintowane pręty ustawiły się w zwężonej części otworu 2. - Znajduje się tam podkładka blokująca pomiędzy pokrywą a wąską częścią otworu: podczas przesuwania urządzenia należy je unieść - Zawieś ogrzewacz Dokręć nakrętki do obudowy Podłącz przewody wodne. 6. Ustaw wyłącznik główny w pozycji Otwórz obudowę wyłącznika głównego: wyjmij śruby z dolnej części obudowy 4 i zdejmij pokrywę Odłącz wyłącznik główny od płytki: użyj wkrętaka do przesunięcia blokady do dołu 6 i przesuń wyłącznik w górę Wsuń kabel do obudowy wyłącznika poprzez nakrętkę rzymską umieszczoną u góry Podłącz kabel zasilający do wyłącznika głównego wg schematu elektrycznego. 11. Umieść wyłącznik główny na płytce. 12. Zamknij obudowę wyłącznika głównego. 14

15 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA INSTALACJA 2.4 Instalacja akcesoriów Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczytać zalecenia bezpieczeństwa z rozdziału 1.4 na stronie Zawór regulacyjny Wraz z urządzeniem może zostać dostarczony zawór regulacyjny. Steruje on strumieniem wody zasilającej wymiennik ciepła w taki sposób, aby utrzymać stałą temperaturę powietrza nawiewanego. Zawór może być jednocześnie użyty jako zabezpieczenie przeciwko przekroczeniu dopuszczalnej temperatury powietrza (powyżej 50 C). Zbyt wysoka temperatura obniża skuteczność działania ogrzewacza oraz powoduje szybsze zużywanie się elementów urządzenia. Na rysunkach obok przedstawiono procedurę montażu zaworu dwudrogowego. Montaż zaworu trójdrogowego przebiega w sposób analogiczny Zamontuj zawór 1 na króćcu zasilającym wymiennik ciepła (zob. rozdz ). 2. Umieść na zaworze regulator termostatu. 3. Otwórz obudowę wyłącznika głównego: odkręć dolną śrubę i zdejmij obudowę przesuwając ją w górę. 4. Zdejmij plastikową zatyczkę z otworu w pobliżu obudowy Włóż osłonę czujnika 2 do otworu. 6. Wsuń czujnik 3 do osłony Ułóż rurkę kapilarną 4 na zewnątrz obudowy wyłącznika głównego. 8. Podłącz przewody wody grzewczej. c Uwaga: Podłącz przewody zasilający i powrotny w odpowiedni sposób (zob. rozdz ). Wersja: 1.2 ( ) 15

16 INSTALACJA OGRZEWACZ POWIETRZA 9. Nastaw odpowiednią temperaturę na termostacie Zamknij obudowę wyłącznika głównego Sekcja filtra 1 Wraz z urządzeniem może zostać dostarczony filtr. Może on być zamontowany na samym urządzeniu lub na przepustnicy powietrza. 2 2 Zamieszczone ilustracje pokazują sposób podłączenia filtra. Procedura podłączania przepustnicy przebiega analogicznie. 1. Umieść filtr 1 na kołnierzu. c Uwaga: Jeżeli chcesz mieć możliwość wyjęcia filtra od strony wyłącznika głównego, poprowadź kabel zasilający górą urządzenia. W przeciwnym wypadku będzie on blokował dostęp. 2. Przykręć przepustnicę do kołnierza za pomocą 12 śrub Przepustnica Urządzenie może być dostarczone z przepustnicą aby regulować przepływ powietrza w kanale wentylacyjnym. Przepustnica może być w dwóch wersjach: 1 1-płaszczyznowa (tylko powietrze zewnętrzne) 3-płaszczyznowa (powietrze zewnętrzne i obiegowe) Przepustnica może być zamontowana bezpośrednio na ogrzewaczu lub na filtrze. 2 2 Przedstawiona ilustracja ukazuje sposób podłączenia przepustnicy 3-płaszczyznowej na filtrze. Procedura podłączania przepustnicy 1-płaszczyznowej przebiega w sposób analogiczny. 1. Umieść przepustnicę 1 na kołnierzu. 2. Przykręć przepustnicę do kołnierza za pomocą 12 śrub Podłącz siłownik posiłkując się dołączonym schematem elektrycznym. 16

17 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA INSTALACJA Czerpnia dachowa Za pośrednictwem czerpni dachowej do ogrzewacza można doprowadzić powietrze zewnętrzne (zob. rozdz Montaż czerpni dachowej ). Czerpnia może być połączona z przepustnicą lub z filtrem. Istnieje również możliwość połączenia tych modułów z czerpnią za pośrednictwem kanału Przedstawiona ilustracja ukazuje sposób bezpośredniego podłączenia czerpni z przepustnicą. Sposób łączenia czerpni z filtrem jest identyczny. 1. Sprawdź wysokość, na jakiej powinien zostać zawieszony ogrzewacz, aby w razie konieczności dopasować kanał o odpowiedniej długości do połączenia z czerpnią. c Uwaga: Ogrzewacz nie może wisieć na czerpni dachowej. Musi być on zawieszony na elemencie konstrukcyjnym np. na ramie montażowej. 2. Dopasuj moduł przepustnicy pod czerpnią Przykręć czerpnię do kołnierza za pomocą 12 śrub 2. Wersja: 1.2 ( ) 17

18 INSTALACJA OGRZEWACZ POWIETRZA 2.5 Instalacja sterownika w Ostrzeżenie: Upewnij się, czy kable zasilające, które będziesz podłączać, nie są pod napięciem. w Ostrzeżenie: Urządzenie musi być uziemione. n Ważna informacja: Upewnij się, czy podłączasz sterownik odpowiedni dla konkretnego ogrzewacza (1-fazowy, 3-fazowy połączenie na gwiazdę lub 3-fazowy połączenie w trójkąt). 1. Zamocuj sterownik. 2. Podłącz sterownik do kabla zasilającego (połączonego z ogrzewaczem). 3. Jeśli jest to wymagane, podłącz sterownik do zewnętrznego urządzenia sterującego. Sterownik ma dwa wolne gniazda do podłączenia np. termostatu lub wyłącznika csasowego. 4. Połącz sterownik z kablami. 2.6 Kontrola poprawności działania 1. Ustaw wyłącznik główny w pozycji Przełącz sterownik na pozycję 1 (następnie przełączaj na kolejne pozycje). 3. Sprawdź kierunek obrotów wentylatora. Wirnik powinien obracać się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc od dołu). 18

19 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA INSTALACJA 2.7 Przygotowanie do użytkowania Ustawienie kąta nachylenia dysz nawiewnych Dysze nawiewne wyposażone są w kuliste połączenia przegubowe. Dzięki temu można je ustawiać w taki sposób, aby uzyskać jak najlepszy rozdział nawiewanego powietrza. Nigdy nie kieruj dysz w stronę ścian lub innych przeszkód (jak np. rusztowanie). Jeżeli nie da się tego uniknąć, należy zatkać wylot dyszy za pomocą odpowiedniej zatyczki. Dopuszcza się zatkanie najwyżej 2 dysz. Zatyczki są dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Optymalny kierunek ustawienia dysz zależy od wysokości na jakiej zawieszone jest urządzenie. (zob. ilustracje poniżej). wysokie zawieszenie średnie zawieszenie niskie zawieszenie Wersja: 1.2 ( ) 19

20 INSTALACJA OGRZEWACZ POWIETRZA 20

21 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA OBSłUGA 3.. Obsługa 3.1 Wprowadzenie Ogrzewaczem steruje się poprzez przekręcanie przełącznika na sterowniku. Na samym urządzeniu nie ma żadnych elementów sterujących. Z wyłącznika głównego umieszczonego na ogrzewaczu korzysta się wyłącznie podczas prac konserwatorskich. 3.2 Czynności użytkownika Czynności jakie mogą być wykonywane przez użytkownika: 1. Włączanie i wyłączanie ogrzewacza. 2. Regulacja stopnia obrotów wentylatora. Ustawianie kąta nachylenia dysz nawiewnych nie należy do czynności użytkownika, dysze są ustawiane podczas instalacji urządzenia (zob. rozdz na str. 19) Włączanie i wyłączanie ogrzewacza Ogrzewacz jest wyłączony, jeżeli przełącznik na sterowniku znajduje się w pozycji Regulacja ilości nawiewanego powietrza Przełącznik na sterowniku jest używany do regulacji prędkości obrotowej wentylatora (a więc i strumienia nawiewanego powietrza) w dwu lub pięciu stopniach. Ilość stopni zależy od modelu użytego sterownika. Wersja: 1.2 ( ) 21

22 OBSłUGA OGRZEWACZ POWIETRZA 22

23 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA KONSERWACJA 4.. Konserwacja 4.1 Wprowadzenie Ten rozdział zawiera informacje na temat czynności konserwacyjnych jakich może dokonać sam użytkownik. Czynności serwisowe i naprawy, które mogą być dokonywane tylko przez specjalistę, zostały przedstawione w rozdziale 5 Serwis. 4.2 Zasady bezpieczeństwa Przed otwarciem urządzenia postępuj wg instrukcji z rozdziału Czyszczenie filtra Filtr jest dostarczany jako wyposażenie dodatkowe. Jest on montowany na górze urządzenia. Sekcja filtra zaopatrzona jest w szufladę w której umieszczony jest filtr. Standardowo dostarczany jest filtr klasy G2. Filtr może być czyszczony za pomocą np. odkurzacza, lecz po kilkukrotnym czyszczeniu należy filtr wymienić Odkręć śruby 1 i 2 (2 jest niewidoczna na ilustracji lecz tak jak 1 znajduje się w połowie długości boku filtra). 2. Wyjmij szufladę. 3. Wyczyść lub wymień filtr. 4. Włóż szufladę z filtrem do środka. c Uwaga: Podczas wkładania filtra należy zwrócić uwagę aby filtr został włożony odpowiednią stroną do góry. Wersja: 1.2 ( ) 23

24 KONSERWACJA OGRZEWACZ POWIETRZA

25 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA SERWIS 5.. Serwis 5.1 Wprowadzenie Poniższe czynności mogą być wykonywane tylko przez przeszkolony personel (np. instalatora). 5.2 Zasady bezpieczeństwa Przed otwarciem urządzenia postępuj wg instrukcji zawartych w rozdziale Wymiana wentylatora 1. Przekręć sterownik do pozycji Przekręć wyłącznik główny do pozycji Odłącz kabel zasilający od wentylatora (w obudowie wyłącznika głównego). Zob. rozdz. 5.6 na str Odkręć śrubę 1 na spodzie kopuły i wyjmij ją. 5. Częściowo odkręć sześć śrub w kopule 2, przekręć kopułę tak, aby można było wysunąć śruby przez rozszerzoną część otworu 3 i wyjmij kopułę Wentylator jest połączony z obudową za pomocą stelaża (trzy uchwyty i gniazdo). Odkręć trzy śruby które łączą ten stelaż z obudową. c Uwaga: Wentylator jest ciężki, więc należy go chronić przed spadnięciem podczas odkręcania śrub. 7. Wentylator jest połączony ze stelażem za pomocą 4 śrub. Odkręć je. Wersja: 1.2 ( ) 25

26 SERWIS OGRZEWACZ POWIETRZA 8. Dolna pokrywa jest połączona z obudową za pomocą 16 (NOZ 25) lub 20 (NOZ 50) śrub. Odkręć je i zdejmij dolną pokrywę. 9. Zainstaluj wentylator poprzez przeprowadzenie opisanych powyżej czynności w odwrotnej kolejności. Jeżeli istnieje taka potrzeba wydłuż kabel zasilający. 10. Sprawdź kierunek obrotów wentylatora: powinien obracać się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc od dołu). 5.4 Wymiana wymiennika ciepła 1. Zamknij zawory odcinające na przewodach ciepłej wody. 2. Poczekaj aż wymiennik ciepła ostygnie. n Ważna informacja: Schłodzenie można przyspieszyć poprzez włączenie wentylatora. 3. Przekręć przełącznik na sterowniku do pozycji Przekręć wyłącznik główny do pozycji Wyjmij wentylator wraz ze stelażem oraz pokrywą dolną (zob. rozdział 5.3). 6. Opróżnij wymiennik z wody poprzez najniższy króciec ciepłej wody. 7. Odłącz najwyższy króciec ciepłej wody. 8. Wymiennik ciepła jest połączony z pokrywą mocującą króćce za pomocą dwóch śrub 1. Wykręć je. 26

27 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA SERWIS 9. Wymiennik ciepła jest połączony z górną pokrywą za pomocą dwóch śrub 2. Wykręć je. Podczas tej czynności zabezpiecz wymiennik przed spadnięciem. 10. Wyjmij wymiennik ciepła z ogrzewacza Włóż nowy wymiennik ciepła i podłącz go wykonując omówione powyżej czynności w odwrotnej kolejności. 5.5 Wymiana dysz nawiewnych 1. Przekręć sterownik do pozycji Przekręć wyłącznik główny do pozycji Odkręć śrubę 1 na spodzie kopuły i wyjmij ją. 4. Częściowo odkręć sześć śrub przy kopule 2, przekręć kopułę tak, aby możliwe było wyjęcie śrub przez rozszerzoną część otworów 3 i wyjmij kopułę Dysza osadzona jest w pierścieniu, który z kolei osadzony jest w kopule. Wciśnij ostrożnie dyszę do środka aby można było ją wyjąć. 6. Dopasuj nową dyszę wykonując opisane powyżej czynności w odwrotnej kolejności. Wersja: 1.2 ( ) 27

28 SERWIS OGRZEWACZ POWIETRZA 5.6 Wymiana wyłącznika głównego 1. Przekręć sterownik do pozycji Odłącz zasilanie. 3. Przekręć wyłącznik główny do pozycji Otwórz obudowę wyłącznika głównego: odkręć śrubę na dole obudowy 1 i popchnij pokrywę do góry aby ją zdjąć Oddziel wyłącznik główny od obudowy: za pomocą wkrętaka wypchnij blokadę do dołu 3, a wyłącznik do góry Oddziel okablowanie wyłącznika głównego Zamontuj wszystkie elementy wykonując opisane powyżej czynności w odwrotnej kolejności Sprawdź kierunek obrotów wentylatora: powinien się on obracać w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc od dołu). 28

29 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA SERWIS Wersja: 1.2 ( ) 29

30 SERWIS OGRZEWACZ POWIETRZA 30

31 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA... Indeks A D G I K O akcesoria dysze nawiewne ustawienie kąta nachylenia wymiana gwarancja instalacja ogrzewacza przygotowanie przygotowanie do użytkowania sterownika wyłącznika głównego konserwacja obsługa odpowiedzialność oznaczenie modeli P S T W Z przyczyny usterek sterowanie sterownik instalacja symbole symbole rysunkowe tabliczka znamionowa wentylator wymiana wyłącznik główny instalacja obsługa wymiana wymiana dyszy nawiewnej wentylatora wyłącznika głównego wymiennika ciepła wymiennika ciepła wymiana zalecenia bezpieczeństwa versie: 1.2 ( ) 31

32 NL D GB F E I S DK EG-verklaring van overeenstemming voor machines (richtlijn 98/37/EG, bijlage II A, richtlijn 89/336/EEG en richtlijn 73/23/EEG) Middels dit schrijven verklaren wij, Biddle BV, dat het hieronder genoemde product in overeenstemming is met de bepalingen van de Machinerichtlijn 98/37/EG, de EMC-richtlijn 89/336/EEG en de Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG zoals laatstelijk gewijzigd. Voorts verklaren wij dat de normen EN en EN zijn toegepast. Door te voldoen aan deze richtlijnen is het product ook in overeenstemming met de nationale wetgeving. Richtlinie des Rates zur Änderung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (Richtlinie 98/37/EWG, Anlage II A, Richtlinie 89/336/EWG und Richtlinie 73/23/EWG) Hiermit erklären wir, Biddle BV, daß unterstehendes Produkt die Bestimmungen der Richtlinie des Rates vom zur Änderung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen 98/37/EWG, der EMC-Richtlinie 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG in ihrer momentan gültigen Fassung erfüllt. Außerdem erklären wir, daß die Normen EN und EN angewendet worden sind. Mit der Erfüllung dieser Richtlinien entspricht das Produkt auch der nationalen Gesetzgebung. EC declaration of agreement for machines (directive 98/37/EC, appendix II A, directive 89/336/EC and directive 73/23/EC) Please take this form as a formal declaration that the product listed below conforms to the regulations of the directive for machines 98/37/EC, the EMC-directive 89/336/EC and the low voltage directive 73/23/EC, including recent changes. Moreover, we declare that the standards EN and EN have been applied. By complying with these directives, the products are also in accordance with the national law. Déclaration CE, de conformité relative au machines (directive 98/37/CEE, annexe II A, directive 89/336/CEE et directive 73/23/CEE) Veuillez considérer ce document comme la déclaration formelle que le produit listé ci-dessous est conforme à la législation CE 98/37/CEE relative aux machines, à la législation EMC 89/336/CEE et à la législation voltage basse 73/23/CEE, ayant récemment modifié la législation sur la sécurité et la santé. De plus nous déclarons que les standards EN et EN ont été appliqués. Du fait qu ils respectent ces exigences, les produits sont aussi conformes à la législation nationale. Declaración de la CEE sobre contratos de maquinas (directiva 98/37/CEE, anexo II A, directiva 89/336/CEE y directiva 73/23/CEE) Rogamos sirvanse encontrar este documento como una declaración oficial de que los productos abajo citados cumplen con las normativas de la directiva para máquinas 98/37/CEE, la directiva EMC 89/336/CEE y la directiva bajo voltage 73/23/CEE, de acuerdo con la reciente modificación de las normativas de esta ley. Además certificamos que las normas EN y EN han sido observadas. Al dar cumplimiento a lo anterioremente expuesto, los productos están de acuerdo con la ley nacional. Dichiarazione di conformità direttiva macchine (direttiva 98/37/EC, allegato II A, direttiva 89/336/EC e direttiva 73/23/EC) Vogliate considerare questo scritto come una dichiarazione formale che i prodotti sotto indicati sono conformi alla Direttiva Macchine 98/37/EC, la Direttiva EMC 89/336/EC e la Direttiva bassa tensione 73/23/EC e successive modifiche. Inoltre dichiariamo che le normative EN e EN sono state rispettate. Rispettando queste direttive i prodotti sono in accordo con la legge nazionale. EG-försäkran om överensstämmelse för maskiner (direktiv 98/37/EEC, bilaga II A, direktiv 89/336/EEC och direktiv 73/23/EEC) Härmed försäkrar vi, Biddle BV, att nedannämnda produkt överensstämmer med bestämmelserna i Maskindirektivet 98/37/EEC, i EMC-direktivet 89/336/EEC och i Lågspänningsdirektivet 73/23/EEC, inklusive de senaste ändringarna. Fortsättningsvis försäkrar vi att standarderna EN och EN har tillämpats. Genom att uppfylla dessa direktiv överensstämmer produkten även med den nationella lagstiftningen. EU-erklæring maskindirektivet (98/37/EEC app.dix. II A, 89/336/EEC og 73/23/EEC) Denne erklæring bedes opfattet som en formel bekræftelse af, at det anførte produkt er i overenstemmelse med forskrifterne i maskindirektivet 98/37/EEC, EMC-directivet 89/336/EEC og lavspændingsdirektivet 73/23/EEC, som følge af en nylig ændring i loven om regulativerne. Endvidere erklærer vi, at normerne EN og EN er den standard vi har brugt. Ved at gennemføre disse anvisninger er produktetet i overenstemmelse med den nationale lov. Brand: BIDDLE Type: NOZ-25, NOZ-50 ir. R. Voogt, Managing Director Biddle BV, Markowei 4, 9288 HA Kootstertille, THE NETHERLANDS

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y KARTA KATALOGOWA Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną Modele: RM-3512-S/Y www.ferono.com info@ferono.com Wprowadzenie Kurtyna powietrzna montowana jest przy wejściach w supermarketach, teatrach, halach,

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica SWT Nagrzewnica sufitowa z wymiennikiem wodnym

Nagrzewnica SWT Nagrzewnica sufitowa z wymiennikiem wodnym Nagrzewnica Wymiennik wodny 3 modele(i) Nagrzewnica Nagrzewnica sufitowa z wymiennikiem wodnym Zastosowanie Nagrzewnica służy do ogrzewania wejść, magazynów, zabudowań przemysłowych, warsztatów, hal sportowych,

Bardziej szczegółowo

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 Gilotyny

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ Dziękujemy za wybór pomieszczeniowego elementu nawilżającego PEGO EASYSTEAM. Przeczytaj uważnie tą instrukcję: pozwoli to na prawidłowy montaż

Bardziej szczegółowo

SILENT-100 CHZ DESIGN

SILENT-100 CHZ DESIGN SILENT-100 CHZ DESIGN 1 3 4 2 Fig.1 Fig.2 L L N Ls Fig.3 N Fig.4 L N L NLs ON 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 5 6 7 8 ON Fig.5 OFF CT-12/14 H 12 V 230 V 50Hz 50Hz LS LS N L TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L N SILENT-100

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z SERII COBRA

OBUDOWY Z SERII COBRA Instrukcja obsługi OBUDOWY Z SERII COBRA IMPET COMPUTERS SP. Z O.O. Odrowąża 7 03-310 Warszawa tel.:+48 (22) 811 25 76 fax:+48 (22) 841 12 23 e-mail: ibox@home.pl http://ibox.home.pl 1 1. Wstęp Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

ZHQ1821SH-MI. Instrukcja Obsługi Elektryczny Ogrzewacz Ogrodowy

ZHQ1821SH-MI. Instrukcja Obsługi Elektryczny Ogrzewacz Ogrodowy Instrukcja Obsługi Elektryczny Ogrzewacz Ogrodowy ZHQ1821SH-MI Należy rozapakować ogrzewacz halogenowy i upewnić się, że posiada on wszystkie części i że żadna część nie pozostała w pudełku a z reflektora

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE. Instrukcja obsługi

NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE. Instrukcja obsługi NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE 267226 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Drogi Kliencie, W pierwszej kolejności

Bardziej szczegółowo

Gruntowy Glikolowy Wymiennik Ciepła Comfofond L

Gruntowy Glikolowy Wymiennik Ciepła Comfofond L Gruntowy Glikolowy Wymiennik Ciepła Comfofond L Skrócona instrukcja obsługi Wszystkie prawa zastrzeŝone. Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana z duŝą starannością. Mimo to wydawca nie ponosi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA Kurtyna powietrzna została zaprojektowana aby umożliwić odseparowanie powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczenia od powietrza zewnętrznego, głównie przy otwartych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo nawilżacz o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini klimatyzatora. Możesz używać tego produktu do prostego i mobilnego ochładzania w biurze, w domu lub w podróży, w samochodzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL 04308086) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia należy

Bardziej szczegółowo

VPA-E z nagrzewnicą elektryczną

VPA-E z nagrzewnicą elektryczną z nagrzewnicą elektryczną Centrala nawiewna VPA zapewnia filtrację i podgrzewanie świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Wydajność urządzenia od 200 do 1500 m/h Obudowa

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Wentylatory osiowe

Instrukcja Obsługi. Wentylatory osiowe Instrukcja Obsługi Wentylatory osiowe WO Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zastrzeżenia producenta... 3 4. Dane techniczne... 4 5. Budowa i działanie... 4 6.

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. grzejniki klimakonwektorowe Vido POLSKA 2013

Katalog techniczny. grzejniki klimakonwektorowe Vido POLSKA 2013 Katalog techniczny grzejniki Vido POLSKA 2013 grzejniki Vido NOWOŚĆ Klimakonwektor Vido został zaprojektowany tak, aby zapewnić przyjemne ciepło w środku zimy jak i orzeźwiający chłód w środku lata. Wbudowany

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica Cat. Nagrzewnica Cat. Kompaktowa nagrzewnica do mniejszych budynków. Specyfikacja produktu

Nagrzewnica Cat. Nagrzewnica Cat. Kompaktowa nagrzewnica do mniejszych budynków. Specyfikacja produktu Nagrzewnica at Nagrzewnica at Kompaktowa nagrzewnica do mniejszych budynków 3 3 modele(i) 3 9 kw Grzałki elektryczne Zastosowanie Nagrzewnice serii Kot to kompaktowe i ciche urządzenia stacjonarne. Najlepiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REH www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REH Podstawowe parametry techniczne Model Moc (W) Napięcie (V) Klasa B IP Wymiary (mm) REH 09/ REHs 09 900 REH 12/

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25T

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25T Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25T 1.- Wprowadzenie Serdecznie dziękuję za zaufanie okazane Firmie ORDISI SA reprezentowanej w Polsce przez firmę Naturfarm przy zakupie lampy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50 Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do D50 SQK349.00 Sterowanie 3-punktowe Elektryczny silnik rewersyjny Znamionowy kąt obrotu 90 Możliwość wyposażenia w 1 przełącznik pomocniczy Do zaworów

Bardziej szczegółowo

APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY AGC

APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY AGC GDYNIA APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY - AGC 2012 1/8 APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY AGC SERWIS Tel.: (+48 58) 783 99 50/51 Faks: (+48 58) 783 98 88 Kom: (+48) 510 098 081 E-mail: serwis@klimor.pl GDYNIA, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pracy. 1 1 Zastosowania... 2 2 Dane techniczne... 2 3 Działanie... 2 4 Montaż... 3 5 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

NKV. Seria NAGRZEWNICE WODNE

NKV. Seria NAGRZEWNICE WODNE NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekroju prostokątnym. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika 1. Wskazówki bezpieczeństwa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. UWAGA!!! Każda maszyna jest potencjalnie niebezpieczna. Maszyny sterowane

Bardziej szczegółowo

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica Panther 20-30 Mocna nagrzewnica do dużych budynków

Nagrzewnica Panther 20-30 Mocna nagrzewnica do dużych budynków 3 20 30 Grzałki elektryczne 5 modele(i) Nagrzewnica Panther 20-30 Mocna nagrzewnica do dużych budynków Zastosowanie Nagrzewnice serii Panther 20 30 to ciche, stacjonarne urządzenia o dużej mocy, przeznaczone

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ogrzewacze wody typu PERFECT 350, 400, 450, 500 elektronik 1. Przeznaczenie i charakterystyka Przepływowe ogrzewacze wody typu PERFECT 350,400,450,500 elektronik

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE FRICO SERIA AC-400

KURTYNY POWIETRZNE FRICO SERIA AC-400 KURTYNY POWIETRZNE FRICO SERIA AC-400 2 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI. Zastosowanie. Kurtyny powietrzne Frico Thermozone AC400 są przeznaczone do montażu ponad drzwiami wejściowymi o wysokości 3-4,5m. Kurtyny

Bardziej szczegółowo

ODWILŻACZE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI AMCOR DSR12/ DSR20/ DSRT20

ODWILŻACZE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI AMCOR DSR12/ DSR20/ DSRT20 ODWILŻACZE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI AMCOR DSR12/ DSR20/ DSRT20 1 ODWILŻACZE FIRMY AMCOR Odwilżacze firmy AMCOR są bardzo proste w instalacji i użytkowaniu. Mogą być montowane na ścianie lub pod sufitem

Bardziej szczegółowo

Zehnder ComfoFond-L. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder ComfoFond-L. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder ComfoFond-L Karta katalogowa - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Opis Comfofond-L jest cieczowym gruntowym wymiennikiem, zwanym także gruntowym wymiennikiem

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

Termostat przeciwzamrożeniowy

Termostat przeciwzamrożeniowy 284 284P0 Termostat przeciwzamrożeniowy do kontrolowania temperatury powietrza QAF8 Odporna obudowa odlewana z aluminium Reaguje na zmiany temperatury na dowolnym 30 cm odcinku kapilary Mała histereza

Bardziej szczegółowo

PROMIENNIKI PODCZERWIENI CIR.

PROMIENNIKI PODCZERWIENI CIR. PROMIENNIKI PODCZERWIENI CIR. 2 PROMIENNIK PODCZERWIENI 500-2000W. Wsporniki do montowania do ściany lub sufitu. Kratka zabezpieczająca. Odbłyśnik wykonany z gładko polerowanego aluminium o maksymalnej

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POWIERZCHNIOWY OCZYSZCZACZ WODY

INSTRUKCJA OBSŁUGI POWIERZCHNIOWY OCZYSZCZACZ WODY INSTRUKCJA OBSŁUGI POWIERZCHNIOWY OCZYSZCZACZ WODY Spis treści 2 OSTRZEŻENIA 3-4 WYKAZ CZĘŚCI 5-6 MONTAŻ RAMIENIA DO BASENÓW EASY SET ( Z DMUCHANYM RINGIEM) 7-8 MONTAŻ RAMIENIA DO BASENÓW STELAŻOWYCH 8-9

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa Instrukcja obsługi magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002 Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa 1. Należy przeczytać poniższe zalecenia. 2. Należy zachować je do wglądu. 3. Należy przeczytać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Pompy głębinowe seria SF6

Pompy głębinowe seria SF6 Pompy głębinowe seria SF6 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA POMPY GŁĘBINOWE SF6 Instrukcja obsługi 1. DANE DOTYCZĄCE PRODUCENTA POMPY 1.1 DANE PRODUCENTA EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. Adres głównego biura i fabryki:

Bardziej szczegółowo

Kurtyny bramowe ELiS G

Kurtyny bramowe ELiS G Kurtyny bramowe ELiS G Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...7 System FLOWAIR...7 Elementy sterowania...8 Schemat blokowy...9 Tabela

Bardziej szczegółowo

NW 25 NW 45 NW 40 AGRO

NW 25 NW 45 NW 40 AGRO APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY NW 25 NW 45 NW 40 AGRO Dokumentacja techniczna Instrukcja użytkowania INFORMACJE OGÓLNE 2 BUDOWA 2 DANE ELEKTRYCZNE 3 GŁÓWNE WYMIARY 4 DANE TECHNICZNE 4 MOŻLIWOŚCI MONTAŻOWE

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa Opis AVP(-F) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

AVPQ 4. DN (mm) k VS (m 3 /h) Króciec 0, ,5 G 1¾ A 003H H G 2 A 003H H G 2½ A 003H H ,

AVPQ 4. DN (mm) k VS (m 3 /h) Króciec 0, ,5 G 1¾ A 003H H G 2 A 003H H G 2½ A 003H H , Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 25) montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa 4 montaż w rurociągu zasilającym, regulowana nastawa Opis 4 (4) jest regulatorem różnicy

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE SERII PANTERA 20-30 kw

NAGRZEWNICE SERII PANTERA 20-30 kw NAGRZEWNIE SERII PANTERA 20-30 2 Nagrzewnice PANTERA są dostępne w wersji 20 i 30 i powinny być wyposażone w panel sterowania, opcjonalnie w termostat. Wymaganą wydajność i prędkość obrotową można nastawić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB 500-28 Właściwości Zwarta konstrukcja Niewielki i zgrabny Duża siła ssania Wiele akcesoriów do różnorodnych zadań. Odkurzacz jest wyposażony w dwa rodzaje przystawek,

Bardziej szczegółowo

QFM81... Higrostaty kanałowe. do wilgotności względnej

QFM81... Higrostaty kanałowe. do wilgotności względnej 1 514 QFM81.21 QFM81.2 Higrostaty kanałowe do wilgotności względnej QFM81... Dwustawne higrostaty z mikroprzełącznikiem Czujniki pomiarowym wilgotności kompensowany od wpływu temperatury Stabilizowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini HARRY mini HARRY mini INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini ul. Jagiellońska 82 03-301 Warszawa tel.: + 48 22 597 48 48 fax. : +48 22 597 48 49 http://www.modecom.pl info@modecom.pl Dziękujemy za wybór

Bardziej szczegółowo