Instrukcja użytkownika i instalatora Ogrzewacz powietrza z dyszami dalekiego zasięgu Model NOZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika i instalatora Ogrzewacz powietrza z dyszami dalekiego zasięgu Model NOZ"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika i instalatora Ogrzewacz powietrza z dyszami dalekiego zasięgu Model NOZ Wersja: 1.2 T a

2 Prawa autorskie Wszystkie zawarte w instrukcji informacje oraz rysunki są własnością firmy Biddle bv i użycie ich w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody producenta jest zabronione. Nazwa Biddle jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Gwarancja i odpowiedzialność Informacje o gwarancji i odpowiedzialności znajdują się w warunkach sprzedaży i dostawy. Odpowiedzialność za treść instrukcji Biddle nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z niewystarczającego zapoznania się z niniejszą instrukcją. W razie znalezienia błędów lub niejasności w tej instrukcji, prosimy o kontakt. To nam pomoże w udoskonalaniu naszej dokumentacji. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian. Dodatkowe informacje W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących urządzenia prosimy kontaktować się z biurem firmy: Adres: Biddle bv P.O. Box 15 NL-9288 ZG Kootstertille the Netherlands tel: fax: internet: 2

3 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA... Spis treści 1 Wprowadzenie Wstęp Jak korzystać z niniejszej instrukcji Przeznaczenie instrukcji Użyte symbole Symbole rysunkowe zastosowane na urządzeniu oraz w niniejszej instrukcji Dodatkowa dokumentacja Opis urządzenia Zastosowanie Działanie Dostępne modele Tabliczka znamionowa Dostępne akcesoria Zalecenia bezpieczeństwa 8 2 Instalacja Kontrola dostawy Przygotowanie do instalacji Umiejscowienie urządzenia Sterowanie Podłączenie wodne Montaż czerpni dachowej Instalacja urządzenia Instalacja akcesoriów Zawór regulacyjny Sekcja filtra Przepustnica Czerpnia dachowa Instalacja sterownika Kontrola poprawności działania Przygotowanie do użytkowania Ustawienie kąta nachylenia dysz nawiewnych 19 3 Obsługa Wprowadzenie Czynności użytkownika Włączanie i wyłączanie ogrzewacza Regulacja ilości nawiewanego powietrza 21 Wersja: 1.2 ( ) 3

4 OGRZEWACZ POWIETRZA 4 Konserwacja Wprowadzenie Zasady bezpieczeństwa Czyszczenie filtra Przyczyny usterek Urządzenie nie pracuje Urządzenie nie grzeje lub grzeje w sposób nieefektywny 24 5 Serwis Wprowadzenie Zasady bezpieczeństwa Wymiana wentylatora Wymiana wymiennika ciepła Wymiana dysz nawiewnych Wymiana wyłącznika głównego 28 Indeks 31 Deklaracja UE 32 4

5 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA WPROWADZENIE 1.. Wprowadzenie 1.1 Wstęp Niniejsza instrukcja opisuje cechy i sposób użytkowania ogrzewacza powietrza, jak również sposoby instalacji i naprawy. Instrukcja zawiera ważne informacje niezbędne dla poprawnego działania, obsługi i utrzymania urządzenia. Ponadto zawarto w niej ważne wskazówki jak uniknąć potencjalnych usterek oraz uszkodzeń podczas użytkowania ogrzewacza aby w ten sposób zapewnić możliwie najbezpieczniejszą pracę urządzenia. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji przed uruchomieniem urządzenia. Należy ściśle śledzić podane wskazówki. 1.2 Jak korzystać z niniejszej instrukcji Osoby nie mające na co dzień kontaktu z tego typu urządzeniami powinny przeczytać tę instrukcję w kolejności rozdziałów Przeznaczenie instrukcji Dla osób zajmujących się obsługą urządzenia szczególne znaczenie mają rozdziały: 3 Obsługa i 4 Konserwacja. Dla instalatorów również pozostałe rozdziały są ważne Użyte symbole W instrukcji użyto następujących symboli: n Ważna informacja: Wskazuje na ważną informację w tekście. Należy dobrze zapoznać się z tą informacją. Uwaga: c Niepoprawne wykonanie tej czynności może spowodować uszkodzenie urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcją. Wersja: 1.2 ( ) 5

6 WPROWADZENIE OGRZEWACZ POWIETRZA w Ostrzeżenie: Niepoprawne wykonanie tej czynności może spowodować narażenie się na obrażenia, a urządzenie na uszkodzenie. Postępuj zgodnie z instrukcją. d Niebezpieczeństwo: Ten symbol oznacza czynności, na których wykonanie potrzebne jest zezwolenie. Zignorowanie tego zakazu może doprowadzić do poważnych uszkodzeń lub niebezpiecznych dla zdrowia wypadków. Ta czynność może być wykonywana tylko przez wykwalifikowany personel Symbole rysunkowe zastosowane na urządzeniu oraz w niniejszej instrukcji Symbole w Tabeli 1-1 oznaczają możliwość wystąpienia ryzyka i/lub niebezpieczeństwa. Można je znaleźć w tekście, gdzie omawiane są niebezpieczne czynności. Tabela 1-1 Symbole SYMBOL ê ç OPIS OSTRZEŻENIE: Dostęp tylko dla personelu technicznego. Zalecamy ostrożność OSTRZEŻENIE: Powierzchnia lub jej część może być gorąca. Istnieje ryzyko oparzenia Dodatkowa dokumentacja Wraz z niniejszą instrukcją dostarczone są dodatkowo: schematy elektryczne. 6

7 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA WPROWADZENIE 1.3 Opis urządzenia Zastosowanie Ogrzewacz powietrza jest przeznaczony do ogrzewania dużych, obszernych pomieszczeń. Urządzenie to mocuje się w górnej części pomieszczenia (swobodnie zawieszone) Działanie Ogrzewacz wprowadza strumienie ciepłego powietrza do dolnej strefy pomieszczenia. Duża indukcja zapewnia prawidłowy rozdział powietrza na dużym obszarze Dostępne modele Tabela zawiera przegląd dostępnych modeli. Oznaczenia poszczególnych modeli uzyskuje się poprzez złożenie po jednej możliwości z każdej kolumny. Na przykład: NOZ 25-W3-D. Tego rodzaju kod znajdą Państwo na tabliczce znamionowej (zob. rozdział 1.3.4). Tabela 1-2 Dostępne modele ROZMIAR CZYNNIK GRZEJNY NAPIĘCIE ZASILANIA NOZ 25 NOZ 50 W2 (woda; nagrzewnica 2-rzędowa) W3 (woda; nagrzewnica 3-rzędowa) A (bez nagrzewnicy) E (230 V AC, 50 Hz) D (400 V AC, 50 Hz) Dostępna jest każda możliwa kombinacja, za wyjątkiem urządzenia NOZ 50 z zasilaniem prądem jednofazowym Tabliczka znamionowa Type NOZ 25-W2-E Biddle bv Code - U 230 V 1N~ 50 Hz Markowei 4 NL-9288 HA Kootstertille Nº / Imax L1 2.7 A Imax L2 - M 50 kg Imax L3 - Medium LPHW Pmotor 0.59 kw pmax 1400 kpa Pheating - Tabliczka znamionowa jest umieszczona z tyłu pokrywy wyłącznika głównego, tuż nad nim. Oznaczenie Type określa pełny kod (potrzebny np. przy zamawianiu części zamiennych). Wersja: 1.2 ( ) 7

8 WPROWADZENIE OGRZEWACZ POWIETRZA Dostępne akcesoria rama montażowa wraz z mocowaniami antywibracyjnymi; sterownik: przełącznik 2-wu lub 5-cio biegowy oraz 2 gniazda do podłączenia np. termostatu wewnętrznego lub wyłącznika czasowego; zawory sterujące; termostat wewnętrzny; zabezpieczenie anty zamrożeniowe; zestaw zatyczek na dysze. Akcesoria wentylacyjne: czerpnia dachowa; przewody wentylacyjne; moduł filtracyjny (G2); przepustnica; siłownik przepustnicy. 1.4 Zalecenia bezpieczeństwa c Uwaga: Poniższe zalecenia zawierają podstawowe informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania urządzenia: Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworu zasysającego lub do dysz nawiewnych. Nigdy nie zakrywać otworu zasysającego lub dysz nawiewnych. Dopuszcza się zakrycie maksymalnie dwóch dysz za pomocą dostarczonych zatyczek. Podczas pracy górna pokrywa może się nagrzewać. Instalować urządzenie na wysokości co najmniej 3,5 m nad podłogą. Należy zabezpieczyć dysze przed dostępem osób postronnych. 8

9 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA WPROWADZENIE w Ostrzeżenie: Poniższe zalecenia zawierają podstawowe informacje niezbędne do zapewnienia bezpiecznej pracy przy urządzeniu podczas instalacji, serwisowania lub naprawy. Przed otwarciem urządzenia należy: Wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika na sterowniku. Nagrzewnica zawiera wodę o temperaturze nawet do 120 C. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu wymiennika ciepła należy poczekać, aby ostygł. Odłączyć zasilanie, przekręcając wyłącznik główny na pozycję zero. Poczekać aż do ustania obrotów wentylatora. Jeżeli chcesz dokonać przeglądu lub napraw obiegów elektrycznych, należy odłączyć urządzenie od zasilania. Wersja: 1.2 ( ) 9

10 WPROWADZENIE OGRZEWACZ POWIETRZA 10

11 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA INSTALACJA 2.. Instalacja 2.1 Kontrola dostawy 1. Podczas dostawy sprawdź urządzenie i jego opakowanie. Wszelkie ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu należy niezwłocznie zgłosić dostawcy (nie później niż 8 dni od dostawy). 2. Upewnij się, czy wszystkie części (również wszelkie zamówione akcesoria) zostały dostarczone. 2.2 Przygotowanie do instalacji Umiejscowienie urządzenia 1. Upewnij się, czy konstrukcja do której ma być przymocowane urządzenie, jest wystarczająco wytrzymała do utrzymania jego ciężaru. Ciężar jest podany na tabliczce znamionowej (zob. rozdział 1.3.4). 2. Urządzenie powinno być swobodnie zawieszone w pomieszczeniu. Należy zastosować następujące odstępy: - urządzenie powinno być zawieszone co najmniej 3 m od najbliższej ściany, - wysokość montażu mierzona od spodu urządzenia powinna być pomiędzy 2,8 a 14 m. - odległość między sufitem a ogrzewaczem powinna być nie mniejsza niż 30 cm (NOZ 25) lub 50 cm (NOZ 50). 3. Górna część ogrzewacza może się nagrzewać podczas pracy Sterowanie Sterownik podłączony jest do urządzenia za pomocą kabla 230/400 V (w zależności od modelu). Jest to jednocześnie kabel zasilający ogrzewacz. Uwaga: c Podczas podłączania urządzenia należy posługiwać się załączonym schematem elektrycznym. Wersja: 1.2 ( ) 11

12 INSTALACJA OGRZEWACZ POWIETRZA 1. Dokładnie dopasuj kabel przy urządzeniu i wyłączniku głównym. w Ostrzeżenie: Urządzenie musi być uziemione. 640/865 Wyjście 512/ /935 Wejście Podłączenie wodne 1. Upewnij się, czy instalacja wodna jest w stanie dostarczyć wystarczającą moc cieplną. W Tabeli 2-1 znajdują się potrzebne dane techniczne poszczególnych wymienników ciepła. 2. Podłącz rurociągi ciepłej wody. Biddle zaleca zamontowanie zaworów odcinających zarówno na przewodzie zasilającym, jak i powrotnym. Opcjonalnie można również zastosować regulację od strony wodnej do regulacji temperatury wylotu powietrza (zob. paragraf 2.4.1). Wymiary dla modeli NOZ 25/NOZ 50 znajduja się na rysunku po lewej stronie. Tabela 2-1 Specyfikacja wymiennika ciepła maks. moc grzewcza maks. przepływ wody maks. strata ciśnienia w części wodnej maks. moc grzewcza maks. przepływ wody maks. strata ciśnienia w części wodnej NOZ 25-W2 NOZ 50-W2 NOZ 25-W3 NOZ 50-W3 Poniższe wartości odnoszą się do temperatury powietrza zasysanego 20 C oraz parametrów wody 90/70 C Poniższe wartości odnoszą się do temperatury powietrza zasysanego 20 C oraz parametrów wody 70/50 C 24.5 kw 53.3 kw 21.4 kw 47.3 kw 1082 l/h 2350 l/h 931 l/h 2063 l/h 4.0 kpa 3.4 kpa 3.5 kpa 4.5 kpa Poniższe wartości odnoszą się do temperatury powietrza zasysanego 18 C oraz parametrów wody 82/71 C 24.9 kw 54.3 kw 34.0 kw 75.0 kw 1980 l/h 4392 l/h 2700 l/h 6012 l/h 12 kpa 10 kpa 21 kpa 27 kpa 12

13 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA INSTALACJA Montaż czerpni dachowej 1. Wykonać otwór w dachu. Wymiary podane są w Tabeli 2-2. Tabela 2-2 Wymiary czerpni dachowej Wymiary kołnierza NOZ 25 NOZ x 575 mm 800 x 800 mm Zrobić opaskę 1 naokoło otworu. 3. Przymocuj osłonę 2 na opasce Zdejmij pokrywę czerpni poprzez wyjęcie prętów Umieść czerpnię na opasce i połącz ją za pomocą śrub jak przy Umocuj górną część czerpni. 7. Należy uszczelnić wszelkie szczeliny pomiędzy dachem a czerpnią. 2.3 Instalacja urządzenia n Ważna informacja: W czasie instalacji należy chronić urządzenie przed zniszczeniem, wnikaniem pyłu, cementu itp. Do tego celu można użyć na przykład opakowania. n Ważna informacja: Można zamówić ramę montażową. Jest to prostokątna rama wraz z nagwintowanymi prętami umieszczonymi w miejscach zamocowania ogrzewacza. Pręty zaopatrzono w elementy ochrony przeciw wibracjom. 1. Umieść ramę montażową w miejscu jej zawieszenia. Jeśli nie korzystasz z ramy montażowej, zamocuj pręty. Upewnij się że nagwintowane końcówki zwisają prostopadle. 2. Na każdy z gwintów nakręć po 2 nakrętki z kilkucentymetrowym odstępem. Wersja: 1.2 ( ) 13

14 INSTALACJA OGRZEWACZ POWIETRZA Unieś urządzenie do góry. Będą do tego potrzebne przynajmniej 2 osoby (ciężar urządzenia zapisany jest na tabliczce znamionowej zob. rozdz ). - Wsuń pręty w otwory w górnej części ogrzewacza (czynność 1) - Przesuń urządzenie w taki sposób, aby nagwintowane pręty ustawiły się w zwężonej części otworu 2. - Znajduje się tam podkładka blokująca pomiędzy pokrywą a wąską częścią otworu: podczas przesuwania urządzenia należy je unieść - Zawieś ogrzewacz Dokręć nakrętki do obudowy Podłącz przewody wodne. 6. Ustaw wyłącznik główny w pozycji Otwórz obudowę wyłącznika głównego: wyjmij śruby z dolnej części obudowy 4 i zdejmij pokrywę Odłącz wyłącznik główny od płytki: użyj wkrętaka do przesunięcia blokady do dołu 6 i przesuń wyłącznik w górę Wsuń kabel do obudowy wyłącznika poprzez nakrętkę rzymską umieszczoną u góry Podłącz kabel zasilający do wyłącznika głównego wg schematu elektrycznego. 11. Umieść wyłącznik główny na płytce. 12. Zamknij obudowę wyłącznika głównego. 14

15 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA INSTALACJA 2.4 Instalacja akcesoriów Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczytać zalecenia bezpieczeństwa z rozdziału 1.4 na stronie Zawór regulacyjny Wraz z urządzeniem może zostać dostarczony zawór regulacyjny. Steruje on strumieniem wody zasilającej wymiennik ciepła w taki sposób, aby utrzymać stałą temperaturę powietrza nawiewanego. Zawór może być jednocześnie użyty jako zabezpieczenie przeciwko przekroczeniu dopuszczalnej temperatury powietrza (powyżej 50 C). Zbyt wysoka temperatura obniża skuteczność działania ogrzewacza oraz powoduje szybsze zużywanie się elementów urządzenia. Na rysunkach obok przedstawiono procedurę montażu zaworu dwudrogowego. Montaż zaworu trójdrogowego przebiega w sposób analogiczny Zamontuj zawór 1 na króćcu zasilającym wymiennik ciepła (zob. rozdz ). 2. Umieść na zaworze regulator termostatu. 3. Otwórz obudowę wyłącznika głównego: odkręć dolną śrubę i zdejmij obudowę przesuwając ją w górę. 4. Zdejmij plastikową zatyczkę z otworu w pobliżu obudowy Włóż osłonę czujnika 2 do otworu. 6. Wsuń czujnik 3 do osłony Ułóż rurkę kapilarną 4 na zewnątrz obudowy wyłącznika głównego. 8. Podłącz przewody wody grzewczej. c Uwaga: Podłącz przewody zasilający i powrotny w odpowiedni sposób (zob. rozdz ). Wersja: 1.2 ( ) 15

16 INSTALACJA OGRZEWACZ POWIETRZA 9. Nastaw odpowiednią temperaturę na termostacie Zamknij obudowę wyłącznika głównego Sekcja filtra 1 Wraz z urządzeniem może zostać dostarczony filtr. Może on być zamontowany na samym urządzeniu lub na przepustnicy powietrza. 2 2 Zamieszczone ilustracje pokazują sposób podłączenia filtra. Procedura podłączania przepustnicy przebiega analogicznie. 1. Umieść filtr 1 na kołnierzu. c Uwaga: Jeżeli chcesz mieć możliwość wyjęcia filtra od strony wyłącznika głównego, poprowadź kabel zasilający górą urządzenia. W przeciwnym wypadku będzie on blokował dostęp. 2. Przykręć przepustnicę do kołnierza za pomocą 12 śrub Przepustnica Urządzenie może być dostarczone z przepustnicą aby regulować przepływ powietrza w kanale wentylacyjnym. Przepustnica może być w dwóch wersjach: 1 1-płaszczyznowa (tylko powietrze zewnętrzne) 3-płaszczyznowa (powietrze zewnętrzne i obiegowe) Przepustnica może być zamontowana bezpośrednio na ogrzewaczu lub na filtrze. 2 2 Przedstawiona ilustracja ukazuje sposób podłączenia przepustnicy 3-płaszczyznowej na filtrze. Procedura podłączania przepustnicy 1-płaszczyznowej przebiega w sposób analogiczny. 1. Umieść przepustnicę 1 na kołnierzu. 2. Przykręć przepustnicę do kołnierza za pomocą 12 śrub Podłącz siłownik posiłkując się dołączonym schematem elektrycznym. 16

17 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA INSTALACJA Czerpnia dachowa Za pośrednictwem czerpni dachowej do ogrzewacza można doprowadzić powietrze zewnętrzne (zob. rozdz Montaż czerpni dachowej ). Czerpnia może być połączona z przepustnicą lub z filtrem. Istnieje również możliwość połączenia tych modułów z czerpnią za pośrednictwem kanału Przedstawiona ilustracja ukazuje sposób bezpośredniego podłączenia czerpni z przepustnicą. Sposób łączenia czerpni z filtrem jest identyczny. 1. Sprawdź wysokość, na jakiej powinien zostać zawieszony ogrzewacz, aby w razie konieczności dopasować kanał o odpowiedniej długości do połączenia z czerpnią. c Uwaga: Ogrzewacz nie może wisieć na czerpni dachowej. Musi być on zawieszony na elemencie konstrukcyjnym np. na ramie montażowej. 2. Dopasuj moduł przepustnicy pod czerpnią Przykręć czerpnię do kołnierza za pomocą 12 śrub 2. Wersja: 1.2 ( ) 17

18 INSTALACJA OGRZEWACZ POWIETRZA 2.5 Instalacja sterownika w Ostrzeżenie: Upewnij się, czy kable zasilające, które będziesz podłączać, nie są pod napięciem. w Ostrzeżenie: Urządzenie musi być uziemione. n Ważna informacja: Upewnij się, czy podłączasz sterownik odpowiedni dla konkretnego ogrzewacza (1-fazowy, 3-fazowy połączenie na gwiazdę lub 3-fazowy połączenie w trójkąt). 1. Zamocuj sterownik. 2. Podłącz sterownik do kabla zasilającego (połączonego z ogrzewaczem). 3. Jeśli jest to wymagane, podłącz sterownik do zewnętrznego urządzenia sterującego. Sterownik ma dwa wolne gniazda do podłączenia np. termostatu lub wyłącznika csasowego. 4. Połącz sterownik z kablami. 2.6 Kontrola poprawności działania 1. Ustaw wyłącznik główny w pozycji Przełącz sterownik na pozycję 1 (następnie przełączaj na kolejne pozycje). 3. Sprawdź kierunek obrotów wentylatora. Wirnik powinien obracać się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc od dołu). 18

19 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA INSTALACJA 2.7 Przygotowanie do użytkowania Ustawienie kąta nachylenia dysz nawiewnych Dysze nawiewne wyposażone są w kuliste połączenia przegubowe. Dzięki temu można je ustawiać w taki sposób, aby uzyskać jak najlepszy rozdział nawiewanego powietrza. Nigdy nie kieruj dysz w stronę ścian lub innych przeszkód (jak np. rusztowanie). Jeżeli nie da się tego uniknąć, należy zatkać wylot dyszy za pomocą odpowiedniej zatyczki. Dopuszcza się zatkanie najwyżej 2 dysz. Zatyczki są dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Optymalny kierunek ustawienia dysz zależy od wysokości na jakiej zawieszone jest urządzenie. (zob. ilustracje poniżej). wysokie zawieszenie średnie zawieszenie niskie zawieszenie Wersja: 1.2 ( ) 19

20 INSTALACJA OGRZEWACZ POWIETRZA 20

21 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA OBSłUGA 3.. Obsługa 3.1 Wprowadzenie Ogrzewaczem steruje się poprzez przekręcanie przełącznika na sterowniku. Na samym urządzeniu nie ma żadnych elementów sterujących. Z wyłącznika głównego umieszczonego na ogrzewaczu korzysta się wyłącznie podczas prac konserwatorskich. 3.2 Czynności użytkownika Czynności jakie mogą być wykonywane przez użytkownika: 1. Włączanie i wyłączanie ogrzewacza. 2. Regulacja stopnia obrotów wentylatora. Ustawianie kąta nachylenia dysz nawiewnych nie należy do czynności użytkownika, dysze są ustawiane podczas instalacji urządzenia (zob. rozdz na str. 19) Włączanie i wyłączanie ogrzewacza Ogrzewacz jest wyłączony, jeżeli przełącznik na sterowniku znajduje się w pozycji Regulacja ilości nawiewanego powietrza Przełącznik na sterowniku jest używany do regulacji prędkości obrotowej wentylatora (a więc i strumienia nawiewanego powietrza) w dwu lub pięciu stopniach. Ilość stopni zależy od modelu użytego sterownika. Wersja: 1.2 ( ) 21

22 OBSłUGA OGRZEWACZ POWIETRZA 22

23 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA KONSERWACJA 4.. Konserwacja 4.1 Wprowadzenie Ten rozdział zawiera informacje na temat czynności konserwacyjnych jakich może dokonać sam użytkownik. Czynności serwisowe i naprawy, które mogą być dokonywane tylko przez specjalistę, zostały przedstawione w rozdziale 5 Serwis. 4.2 Zasady bezpieczeństwa Przed otwarciem urządzenia postępuj wg instrukcji z rozdziału Czyszczenie filtra Filtr jest dostarczany jako wyposażenie dodatkowe. Jest on montowany na górze urządzenia. Sekcja filtra zaopatrzona jest w szufladę w której umieszczony jest filtr. Standardowo dostarczany jest filtr klasy G2. Filtr może być czyszczony za pomocą np. odkurzacza, lecz po kilkukrotnym czyszczeniu należy filtr wymienić Odkręć śruby 1 i 2 (2 jest niewidoczna na ilustracji lecz tak jak 1 znajduje się w połowie długości boku filtra). 2. Wyjmij szufladę. 3. Wyczyść lub wymień filtr. 4. Włóż szufladę z filtrem do środka. c Uwaga: Podczas wkładania filtra należy zwrócić uwagę aby filtr został włożony odpowiednią stroną do góry. Wersja: 1.2 ( ) 23

24 KONSERWACJA OGRZEWACZ POWIETRZA

25 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA SERWIS 5.. Serwis 5.1 Wprowadzenie Poniższe czynności mogą być wykonywane tylko przez przeszkolony personel (np. instalatora). 5.2 Zasady bezpieczeństwa Przed otwarciem urządzenia postępuj wg instrukcji zawartych w rozdziale Wymiana wentylatora 1. Przekręć sterownik do pozycji Przekręć wyłącznik główny do pozycji Odłącz kabel zasilający od wentylatora (w obudowie wyłącznika głównego). Zob. rozdz. 5.6 na str Odkręć śrubę 1 na spodzie kopuły i wyjmij ją. 5. Częściowo odkręć sześć śrub w kopule 2, przekręć kopułę tak, aby można było wysunąć śruby przez rozszerzoną część otworu 3 i wyjmij kopułę Wentylator jest połączony z obudową za pomocą stelaża (trzy uchwyty i gniazdo). Odkręć trzy śruby które łączą ten stelaż z obudową. c Uwaga: Wentylator jest ciężki, więc należy go chronić przed spadnięciem podczas odkręcania śrub. 7. Wentylator jest połączony ze stelażem za pomocą 4 śrub. Odkręć je. Wersja: 1.2 ( ) 25

26 SERWIS OGRZEWACZ POWIETRZA 8. Dolna pokrywa jest połączona z obudową za pomocą 16 (NOZ 25) lub 20 (NOZ 50) śrub. Odkręć je i zdejmij dolną pokrywę. 9. Zainstaluj wentylator poprzez przeprowadzenie opisanych powyżej czynności w odwrotnej kolejności. Jeżeli istnieje taka potrzeba wydłuż kabel zasilający. 10. Sprawdź kierunek obrotów wentylatora: powinien obracać się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc od dołu). 5.4 Wymiana wymiennika ciepła 1. Zamknij zawory odcinające na przewodach ciepłej wody. 2. Poczekaj aż wymiennik ciepła ostygnie. n Ważna informacja: Schłodzenie można przyspieszyć poprzez włączenie wentylatora. 3. Przekręć przełącznik na sterowniku do pozycji Przekręć wyłącznik główny do pozycji Wyjmij wentylator wraz ze stelażem oraz pokrywą dolną (zob. rozdział 5.3). 6. Opróżnij wymiennik z wody poprzez najniższy króciec ciepłej wody. 7. Odłącz najwyższy króciec ciepłej wody. 8. Wymiennik ciepła jest połączony z pokrywą mocującą króćce za pomocą dwóch śrub 1. Wykręć je. 26

27 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA SERWIS 9. Wymiennik ciepła jest połączony z górną pokrywą za pomocą dwóch śrub 2. Wykręć je. Podczas tej czynności zabezpiecz wymiennik przed spadnięciem. 10. Wyjmij wymiennik ciepła z ogrzewacza Włóż nowy wymiennik ciepła i podłącz go wykonując omówione powyżej czynności w odwrotnej kolejności. 5.5 Wymiana dysz nawiewnych 1. Przekręć sterownik do pozycji Przekręć wyłącznik główny do pozycji Odkręć śrubę 1 na spodzie kopuły i wyjmij ją. 4. Częściowo odkręć sześć śrub przy kopule 2, przekręć kopułę tak, aby możliwe było wyjęcie śrub przez rozszerzoną część otworów 3 i wyjmij kopułę Dysza osadzona jest w pierścieniu, który z kolei osadzony jest w kopule. Wciśnij ostrożnie dyszę do środka aby można było ją wyjąć. 6. Dopasuj nową dyszę wykonując opisane powyżej czynności w odwrotnej kolejności. Wersja: 1.2 ( ) 27

28 SERWIS OGRZEWACZ POWIETRZA 5.6 Wymiana wyłącznika głównego 1. Przekręć sterownik do pozycji Odłącz zasilanie. 3. Przekręć wyłącznik główny do pozycji Otwórz obudowę wyłącznika głównego: odkręć śrubę na dole obudowy 1 i popchnij pokrywę do góry aby ją zdjąć Oddziel wyłącznik główny od obudowy: za pomocą wkrętaka wypchnij blokadę do dołu 3, a wyłącznik do góry Oddziel okablowanie wyłącznika głównego Zamontuj wszystkie elementy wykonując opisane powyżej czynności w odwrotnej kolejności Sprawdź kierunek obrotów wentylatora: powinien się on obracać w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc od dołu). 28

29 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA SERWIS Wersja: 1.2 ( ) 29

30 SERWIS OGRZEWACZ POWIETRZA 30

31 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA... Indeks A D G I K O akcesoria dysze nawiewne ustawienie kąta nachylenia wymiana gwarancja instalacja ogrzewacza przygotowanie przygotowanie do użytkowania sterownika wyłącznika głównego konserwacja obsługa odpowiedzialność oznaczenie modeli P S T W Z przyczyny usterek sterowanie sterownik instalacja symbole symbole rysunkowe tabliczka znamionowa wentylator wymiana wyłącznik główny instalacja obsługa wymiana wymiana dyszy nawiewnej wentylatora wyłącznika głównego wymiennika ciepła wymiennika ciepła wymiana zalecenia bezpieczeństwa versie: 1.2 ( ) 31

32 NL D GB F E I S DK EG-verklaring van overeenstemming voor machines (richtlijn 98/37/EG, bijlage II A, richtlijn 89/336/EEG en richtlijn 73/23/EEG) Middels dit schrijven verklaren wij, Biddle BV, dat het hieronder genoemde product in overeenstemming is met de bepalingen van de Machinerichtlijn 98/37/EG, de EMC-richtlijn 89/336/EEG en de Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG zoals laatstelijk gewijzigd. Voorts verklaren wij dat de normen EN en EN zijn toegepast. Door te voldoen aan deze richtlijnen is het product ook in overeenstemming met de nationale wetgeving. Richtlinie des Rates zur Änderung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (Richtlinie 98/37/EWG, Anlage II A, Richtlinie 89/336/EWG und Richtlinie 73/23/EWG) Hiermit erklären wir, Biddle BV, daß unterstehendes Produkt die Bestimmungen der Richtlinie des Rates vom zur Änderung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen 98/37/EWG, der EMC-Richtlinie 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG in ihrer momentan gültigen Fassung erfüllt. Außerdem erklären wir, daß die Normen EN und EN angewendet worden sind. Mit der Erfüllung dieser Richtlinien entspricht das Produkt auch der nationalen Gesetzgebung. EC declaration of agreement for machines (directive 98/37/EC, appendix II A, directive 89/336/EC and directive 73/23/EC) Please take this form as a formal declaration that the product listed below conforms to the regulations of the directive for machines 98/37/EC, the EMC-directive 89/336/EC and the low voltage directive 73/23/EC, including recent changes. Moreover, we declare that the standards EN and EN have been applied. By complying with these directives, the products are also in accordance with the national law. Déclaration CE, de conformité relative au machines (directive 98/37/CEE, annexe II A, directive 89/336/CEE et directive 73/23/CEE) Veuillez considérer ce document comme la déclaration formelle que le produit listé ci-dessous est conforme à la législation CE 98/37/CEE relative aux machines, à la législation EMC 89/336/CEE et à la législation voltage basse 73/23/CEE, ayant récemment modifié la législation sur la sécurité et la santé. De plus nous déclarons que les standards EN et EN ont été appliqués. Du fait qu ils respectent ces exigences, les produits sont aussi conformes à la législation nationale. Declaración de la CEE sobre contratos de maquinas (directiva 98/37/CEE, anexo II A, directiva 89/336/CEE y directiva 73/23/CEE) Rogamos sirvanse encontrar este documento como una declaración oficial de que los productos abajo citados cumplen con las normativas de la directiva para máquinas 98/37/CEE, la directiva EMC 89/336/CEE y la directiva bajo voltage 73/23/CEE, de acuerdo con la reciente modificación de las normativas de esta ley. Además certificamos que las normas EN y EN han sido observadas. Al dar cumplimiento a lo anterioremente expuesto, los productos están de acuerdo con la ley nacional. Dichiarazione di conformità direttiva macchine (direttiva 98/37/EC, allegato II A, direttiva 89/336/EC e direttiva 73/23/EC) Vogliate considerare questo scritto come una dichiarazione formale che i prodotti sotto indicati sono conformi alla Direttiva Macchine 98/37/EC, la Direttiva EMC 89/336/EC e la Direttiva bassa tensione 73/23/EC e successive modifiche. Inoltre dichiariamo che le normative EN e EN sono state rispettate. Rispettando queste direttive i prodotti sono in accordo con la legge nazionale. EG-försäkran om överensstämmelse för maskiner (direktiv 98/37/EEC, bilaga II A, direktiv 89/336/EEC och direktiv 73/23/EEC) Härmed försäkrar vi, Biddle BV, att nedannämnda produkt överensstämmer med bestämmelserna i Maskindirektivet 98/37/EEC, i EMC-direktivet 89/336/EEC och i Lågspänningsdirektivet 73/23/EEC, inklusive de senaste ändringarna. Fortsättningsvis försäkrar vi att standarderna EN och EN har tillämpats. Genom att uppfylla dessa direktiv överensstämmer produkten även med den nationella lagstiftningen. EU-erklæring maskindirektivet (98/37/EEC app.dix. II A, 89/336/EEC og 73/23/EEC) Denne erklæring bedes opfattet som en formel bekræftelse af, at det anførte produkt er i overenstemmelse med forskrifterne i maskindirektivet 98/37/EEC, EMC-directivet 89/336/EEC og lavspændingsdirektivet 73/23/EEC, som følge af en nylig ændring i loven om regulativerne. Endvidere erklærer vi, at normerne EN og EN er den standard vi har brugt. Ved at gennemføre disse anvisninger er produktetet i overenstemmelse med den nationale lov. Brand: BIDDLE Type: NOZ-25, NOZ-50 ir. R. Voogt, Managing Director Biddle BV, Markowei 4, 9288 HA Kootstertille, THE NETHERLANDS

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica SWT Nagrzewnica sufitowa z wymiennikiem wodnym

Nagrzewnica SWT Nagrzewnica sufitowa z wymiennikiem wodnym Nagrzewnica Wymiennik wodny 3 modele(i) Nagrzewnica Nagrzewnica sufitowa z wymiennikiem wodnym Zastosowanie Nagrzewnica służy do ogrzewania wejść, magazynów, zabudowań przemysłowych, warsztatów, hal sportowych,

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z SERII COBRA

OBUDOWY Z SERII COBRA Instrukcja obsługi OBUDOWY Z SERII COBRA IMPET COMPUTERS SP. Z O.O. Odrowąża 7 03-310 Warszawa tel.:+48 (22) 811 25 76 fax:+48 (22) 841 12 23 e-mail: ibox@home.pl http://ibox.home.pl 1 1. Wstęp Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ Dziękujemy za wybór pomieszczeniowego elementu nawilżającego PEGO EASYSTEAM. Przeczytaj uważnie tą instrukcję: pozwoli to na prawidłowy montaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini klimatyzatora. Możesz używać tego produktu do prostego i mobilnego ochładzania w biurze, w domu lub w podróży, w samochodzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Wentylatory osiowe

Instrukcja Obsługi. Wentylatory osiowe Instrukcja Obsługi Wentylatory osiowe WO Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zastrzeżenia producenta... 3 4. Dane techniczne... 4 5. Budowa i działanie... 4 6.

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REH www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REH Podstawowe parametry techniczne Model Moc (W) Napięcie (V) Klasa B IP Wymiary (mm) REH 09/ REHs 09 900 REH 12/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo nawilżacz o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE. Instrukcja obsługi

NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE. Instrukcja obsługi NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE 267226 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Drogi Kliencie, W pierwszej kolejności

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. grzejniki klimakonwektorowe Vido POLSKA 2013

Katalog techniczny. grzejniki klimakonwektorowe Vido POLSKA 2013 Katalog techniczny grzejniki Vido POLSKA 2013 grzejniki Vido NOWOŚĆ Klimakonwektor Vido został zaprojektowany tak, aby zapewnić przyjemne ciepło w środku zimy jak i orzeźwiający chłód w środku lata. Wbudowany

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

PROMIENNIKI PODCZERWIENI CIR.

PROMIENNIKI PODCZERWIENI CIR. PROMIENNIKI PODCZERWIENI CIR. 2 PROMIENNIK PODCZERWIENI 500-2000W. Wsporniki do montowania do ściany lub sufitu. Kratka zabezpieczająca. Odbłyśnik wykonany z gładko polerowanego aluminium o maksymalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla Użytkownika

Instrukcja obsługi dla Użytkownika Jednostka chłodnicza Comfocool 350 / 550 Instrukcja obsługi dla Użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana z dużą starannością. Mimo to wydawca nie ponosi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini HARRY mini HARRY mini INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini ul. Jagiellońska 82 03-301 Warszawa tel.: + 48 22 597 48 48 fax. : +48 22 597 48 49 http://www.modecom.pl info@modecom.pl Dziękujemy za wybór

Bardziej szczegółowo

NKV. Seria NAGRZEWNICE WODNE

NKV. Seria NAGRZEWNICE WODNE NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekroju prostokątnym. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS

Bardziej szczegółowo

APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY AGC

APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY AGC GDYNIA APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY - AGC 2012 1/8 APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY AGC SERWIS Tel.: (+48 58) 783 99 50/51 Faks: (+48 58) 783 98 88 Kom: (+48) 510 098 081 E-mail: serwis@klimor.pl GDYNIA, czerwiec

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

ODWILŻACZE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI AMCOR DSR12/ DSR20/ DSRT20

ODWILŻACZE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI AMCOR DSR12/ DSR20/ DSRT20 ODWILŻACZE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI AMCOR DSR12/ DSR20/ DSRT20 1 ODWILŻACZE FIRMY AMCOR Odwilżacze firmy AMCOR są bardzo proste w instalacji i użytkowaniu. Mogą być montowane na ścianie lub pod sufitem

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny M-CAL

Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny M-CAL Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny M-CAL Instrukcja montażu Wersja 1.0 DH-JB.I JB090449 Danfoss 09/2004-1 - PL Instrukcja montażu Instrukcja montażu dedykowana jest dla wykwalifikowanych instalatorów,

Bardziej szczegółowo

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pracy. 1 1 Zastosowania... 2 2 Dane techniczne... 2 3 Działanie... 2 4 Montaż... 3 5 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Pompy głębinowe seria SF6

Pompy głębinowe seria SF6 Pompy głębinowe seria SF6 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA POMPY GŁĘBINOWE SF6 Instrukcja obsługi 1. DANE DOTYCZĄCE PRODUCENTA POMPY 1.1 DANE PRODUCENTA EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. Adres głównego biura i fabryki:

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa Instrukcja obsługi magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002 Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa 1. Należy przeczytać poniższe zalecenia. 2. Należy zachować je do wglądu. 3. Należy przeczytać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Kurtyny bramowe ELiS G

Kurtyny bramowe ELiS G Kurtyny bramowe ELiS G Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...7 System FLOWAIR...7 Elementy sterowania...8 Schemat blokowy...9 Tabela

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica Panther 20-30 Mocna nagrzewnica do dużych budynków

Nagrzewnica Panther 20-30 Mocna nagrzewnica do dużych budynków 3 20 30 Grzałki elektryczne 5 modele(i) Nagrzewnica Panther 20-30 Mocna nagrzewnica do dużych budynków Zastosowanie Nagrzewnice serii Panther 20 30 to ciche, stacjonarne urządzenia o dużej mocy, przeznaczone

Bardziej szczegółowo

QFM81... Higrostaty kanałowe. do wilgotności względnej

QFM81... Higrostaty kanałowe. do wilgotności względnej 1 514 QFM81.21 QFM81.2 Higrostaty kanałowe do wilgotności względnej QFM81... Dwustawne higrostaty z mikroprzełącznikiem Czujniki pomiarowym wilgotności kompensowany od wpływu temperatury Stabilizowany

Bardziej szczegółowo

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

SUNNY CENTRAL 400 / 500 / 630HE-11 Instrukcja instalacji opcji wentylacyjnej: Ochrona przed substancjami aktywnymi chemicznie

SUNNY CENTRAL 400 / 500 / 630HE-11 Instrukcja instalacji opcji wentylacyjnej: Ochrona przed substancjami aktywnymi chemicznie SUNNY CENTRL 400 / 500 / 630HE-11 Instrukcja instalacji opcji wentylacyjnej: Ochrona przed substancjami aktywnymi chemicznie Wersja: 1.1 Nr mat. 98-4017311 1 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu.

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja montażu Zestaw kaskadowy 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 7218 5500 (2011/02) PL Rysunek poglądowy produktu

Bardziej szczegółowo

Higrostaty pomieszczeniowe

Higrostaty pomieszczeniowe 1 518 Higrostaty pomieszczeniowe do wilgotności względnej QFA1 Higrostaty z mikroprzełącznikiem ze stykiem przełączającym Element pomiarowy wilgotności w postaci paska wykonanego ze stabilizowanego tworzywa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

Thermocassette HP HP6 HP3. Minimalne odległości montażowe

Thermocassette HP HP6 HP3. Minimalne odległości montażowe Thermocassette Thermocassette 3 6 0,8 m 0,8 m Minimalne odległości montażowe Minimalne odległości [mm] Sufit 80 Ściana, długi bok urządzenia 50 Ściana, krótki bok urządzenia 50 Przeszkoda 500 Podłoga 1800

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR PX192 Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Sposób oznaczania typu oświetlacza... 4. Demontaż oświetlacza... 3 3 5. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

NW 25 NW 45 NW 40 AGRO

NW 25 NW 45 NW 40 AGRO APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY NW 25 NW 45 NW 40 AGRO Dokumentacja techniczna Instrukcja użytkowania INFORMACJE OGÓLNE 2 BUDOWA 2 DANE ELEKTRYCZNE 3 GŁÓWNE WYMIARY 4 DANE TECHNICZNE 4 MOŻLIWOŚCI MONTAŻOWE

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY KONWEKTOROWY OGRZEWACZ POMIESZCZEŃ ANTICHOC INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA IMPORTER : BURSA, GDYNIA

ELEKTRYCZNY KONWEKTOROWY OGRZEWACZ POMIESZCZEŃ ANTICHOC INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA IMPORTER : BURSA, GDYNIA ELEKTRYCZNY KONWEKTOROWY OGRZEWACZ POMIESZCZEŃ ANTICHOC INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA PRODUCENT : NOIROT, FRANCJA IMPORTER : BURSA, GDYNIA 1. Charakterystyki. Konwektor ścienny ANTICHOC jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE SERII PANTERA 20-30 kw

NAGRZEWNICE SERII PANTERA 20-30 kw NAGRZEWNIE SERII PANTERA 20-30 2 Nagrzewnice PANTERA są dostępne w wersji 20 i 30 i powinny być wyposażone w panel sterowania, opcjonalnie w termostat. Wymaganą wydajność i prędkość obrotową można nastawić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 !!! Użyj niezbędnych fizycznych zabezpieczeń, aby uniknąć ran powstałych na skutek elektrycznych i mechanicznych zagrożeń (krawędzie

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

GEKOBOX. Instrukcja montażu

GEKOBOX. Instrukcja montażu GEKOBOX Instrukcja montażu 1. GEKOBOX Podstawowe informacje GEKOBOX to programowalny, zewnętrzny, komputer sterujący przeznaczony do okresowego zwiększania mocy i momentu obrotowego silnika. GEKOBOX jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI Przedstawione w niniejszej instrukcji procedury obsługowo-naprawcze powinny być realizowane po każdych 40.000 km przejechanych na paliwie gazowym (jeżeli to

Bardziej szczegółowo

Original instructions CAT. 3 kw

Original instructions CAT. 3 kw Original instructions AT 3 kw AT A B min 300 mm 10 A B 3 335 55 76 5 335 55 76 9 405 315 335 min 300 mm min 1,8 m Minimalna odległość przy montażu stacjonarnym 3-5 3-5 9 9 104 104 17 17 94 Ø7 11 Ø7 94

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Turbina kominkowa Instrukcja

kratki.pl Turbina kominkowa Instrukcja kratki.pl Instrukcja kratki.pl Dziękujemy Państwu za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli kupując nasz produkt. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że spełni on wszystkie Państwa oczekiwania. W razie pytań

Bardziej szczegółowo

AR300 AR300. Kurtyna powietrzna do zabudowy dla budynków komercyjnych, z wbudowanym sterowaniem. 3 Grzałki elektryczne: 9 18 kw 2 Wymiennik wodny

AR300 AR300. Kurtyna powietrzna do zabudowy dla budynków komercyjnych, z wbudowanym sterowaniem. 3 Grzałki elektryczne: 9 18 kw 2 Wymiennik wodny R AR300 AR300 Kurtyna powietrzna do zabudowy dla budynków komercyjnych, z wbudowanym sterowaniem Maksymalna wysokość montażu 3,5 m* Montaż w zabudowie Długości: 1, 1,5 i 2 m Zastosowanie Kurtyna AR300

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 2/8 RIS 400 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Aparaty grzewczo-wentylacyjne TIP

Aparaty grzewczo-wentylacyjne TIP Aparaty grzewczo-wentylacyjne TIP Bezkonkurencyjne zalety Przegląd aparatów grzewczo-wentylacyjnych TIP Przykładowe układy Warianty regulacji Dane techniczne Wymiary Korzyści dla klienta! TIP: Superekonomiczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności WE

Deklaracja Zgodności WE Deklaracja Zgodności WE (EC Declaration of Conformity, EG - Konformitätsklärung, Déclaration de conformité) My (We, Wirr, Nous) LUG Light Factory Spółka z o. o. 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11 deklarujemy

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE I.L.2C12864H01. Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 3 wyłączników stacjonarnych IZM typ IZM-MIL32C-F

OSTRZEŻENIE I.L.2C12864H01. Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 3 wyłączników stacjonarnych IZM typ IZM-MIL32C-F REV. 5 DATA: 05/10/02 Strona 1 z 8 Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 3 wyłączników stacjonarnych IZM typ IZM-MIL32C-F OSTRZEŻENIE Nie należy instalować ani przeprowadzać konserwacji akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna: S1 S2 S3

Dokumentacja techniczna: S1 S2 S3 Dokumentacja techniczna: S1 S2 S3 Spis treści 2 1. Wstęp 3 1.1 Środki ostrożności 3 1.2 Transport 3 1.3 Zawartość opakowania 4 1.4 Zastosowanie i opis działania nagrzewnic wodnych Blowair 4 2. Schematy

Bardziej szczegółowo