Instrukcja użytkownika i instalatora Ogrzewacz powietrza z dyszami dalekiego zasięgu Model NOZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika i instalatora Ogrzewacz powietrza z dyszami dalekiego zasięgu Model NOZ"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika i instalatora Ogrzewacz powietrza z dyszami dalekiego zasięgu Model NOZ Wersja: 1.2 T a

2 Prawa autorskie Wszystkie zawarte w instrukcji informacje oraz rysunki są własnością firmy Biddle bv i użycie ich w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody producenta jest zabronione. Nazwa Biddle jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Gwarancja i odpowiedzialność Informacje o gwarancji i odpowiedzialności znajdują się w warunkach sprzedaży i dostawy. Odpowiedzialność za treść instrukcji Biddle nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z niewystarczającego zapoznania się z niniejszą instrukcją. W razie znalezienia błędów lub niejasności w tej instrukcji, prosimy o kontakt. To nam pomoże w udoskonalaniu naszej dokumentacji. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian. Dodatkowe informacje W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących urządzenia prosimy kontaktować się z biurem firmy: Adres: Biddle bv P.O. Box 15 NL-9288 ZG Kootstertille the Netherlands tel: fax: internet: 2

3 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA... Spis treści 1 Wprowadzenie Wstęp Jak korzystać z niniejszej instrukcji Przeznaczenie instrukcji Użyte symbole Symbole rysunkowe zastosowane na urządzeniu oraz w niniejszej instrukcji Dodatkowa dokumentacja Opis urządzenia Zastosowanie Działanie Dostępne modele Tabliczka znamionowa Dostępne akcesoria Zalecenia bezpieczeństwa 8 2 Instalacja Kontrola dostawy Przygotowanie do instalacji Umiejscowienie urządzenia Sterowanie Podłączenie wodne Montaż czerpni dachowej Instalacja urządzenia Instalacja akcesoriów Zawór regulacyjny Sekcja filtra Przepustnica Czerpnia dachowa Instalacja sterownika Kontrola poprawności działania Przygotowanie do użytkowania Ustawienie kąta nachylenia dysz nawiewnych 19 3 Obsługa Wprowadzenie Czynności użytkownika Włączanie i wyłączanie ogrzewacza Regulacja ilości nawiewanego powietrza 21 Wersja: 1.2 ( ) 3

4 OGRZEWACZ POWIETRZA 4 Konserwacja Wprowadzenie Zasady bezpieczeństwa Czyszczenie filtra Przyczyny usterek Urządzenie nie pracuje Urządzenie nie grzeje lub grzeje w sposób nieefektywny 24 5 Serwis Wprowadzenie Zasady bezpieczeństwa Wymiana wentylatora Wymiana wymiennika ciepła Wymiana dysz nawiewnych Wymiana wyłącznika głównego 28 Indeks 31 Deklaracja UE 32 4

5 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA WPROWADZENIE 1.. Wprowadzenie 1.1 Wstęp Niniejsza instrukcja opisuje cechy i sposób użytkowania ogrzewacza powietrza, jak również sposoby instalacji i naprawy. Instrukcja zawiera ważne informacje niezbędne dla poprawnego działania, obsługi i utrzymania urządzenia. Ponadto zawarto w niej ważne wskazówki jak uniknąć potencjalnych usterek oraz uszkodzeń podczas użytkowania ogrzewacza aby w ten sposób zapewnić możliwie najbezpieczniejszą pracę urządzenia. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji przed uruchomieniem urządzenia. Należy ściśle śledzić podane wskazówki. 1.2 Jak korzystać z niniejszej instrukcji Osoby nie mające na co dzień kontaktu z tego typu urządzeniami powinny przeczytać tę instrukcję w kolejności rozdziałów Przeznaczenie instrukcji Dla osób zajmujących się obsługą urządzenia szczególne znaczenie mają rozdziały: 3 Obsługa i 4 Konserwacja. Dla instalatorów również pozostałe rozdziały są ważne Użyte symbole W instrukcji użyto następujących symboli: n Ważna informacja: Wskazuje na ważną informację w tekście. Należy dobrze zapoznać się z tą informacją. Uwaga: c Niepoprawne wykonanie tej czynności może spowodować uszkodzenie urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcją. Wersja: 1.2 ( ) 5

6 WPROWADZENIE OGRZEWACZ POWIETRZA w Ostrzeżenie: Niepoprawne wykonanie tej czynności może spowodować narażenie się na obrażenia, a urządzenie na uszkodzenie. Postępuj zgodnie z instrukcją. d Niebezpieczeństwo: Ten symbol oznacza czynności, na których wykonanie potrzebne jest zezwolenie. Zignorowanie tego zakazu może doprowadzić do poważnych uszkodzeń lub niebezpiecznych dla zdrowia wypadków. Ta czynność może być wykonywana tylko przez wykwalifikowany personel Symbole rysunkowe zastosowane na urządzeniu oraz w niniejszej instrukcji Symbole w Tabeli 1-1 oznaczają możliwość wystąpienia ryzyka i/lub niebezpieczeństwa. Można je znaleźć w tekście, gdzie omawiane są niebezpieczne czynności. Tabela 1-1 Symbole SYMBOL ê ç OPIS OSTRZEŻENIE: Dostęp tylko dla personelu technicznego. Zalecamy ostrożność OSTRZEŻENIE: Powierzchnia lub jej część może być gorąca. Istnieje ryzyko oparzenia Dodatkowa dokumentacja Wraz z niniejszą instrukcją dostarczone są dodatkowo: schematy elektryczne. 6

7 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA WPROWADZENIE 1.3 Opis urządzenia Zastosowanie Ogrzewacz powietrza jest przeznaczony do ogrzewania dużych, obszernych pomieszczeń. Urządzenie to mocuje się w górnej części pomieszczenia (swobodnie zawieszone) Działanie Ogrzewacz wprowadza strumienie ciepłego powietrza do dolnej strefy pomieszczenia. Duża indukcja zapewnia prawidłowy rozdział powietrza na dużym obszarze Dostępne modele Tabela zawiera przegląd dostępnych modeli. Oznaczenia poszczególnych modeli uzyskuje się poprzez złożenie po jednej możliwości z każdej kolumny. Na przykład: NOZ 25-W3-D. Tego rodzaju kod znajdą Państwo na tabliczce znamionowej (zob. rozdział 1.3.4). Tabela 1-2 Dostępne modele ROZMIAR CZYNNIK GRZEJNY NAPIĘCIE ZASILANIA NOZ 25 NOZ 50 W2 (woda; nagrzewnica 2-rzędowa) W3 (woda; nagrzewnica 3-rzędowa) A (bez nagrzewnicy) E (230 V AC, 50 Hz) D (400 V AC, 50 Hz) Dostępna jest każda możliwa kombinacja, za wyjątkiem urządzenia NOZ 50 z zasilaniem prądem jednofazowym Tabliczka znamionowa Type NOZ 25-W2-E Biddle bv Code - U 230 V 1N~ 50 Hz Markowei 4 NL-9288 HA Kootstertille Nº / Imax L1 2.7 A Imax L2 - M 50 kg Imax L3 - Medium LPHW Pmotor 0.59 kw pmax 1400 kpa Pheating - Tabliczka znamionowa jest umieszczona z tyłu pokrywy wyłącznika głównego, tuż nad nim. Oznaczenie Type określa pełny kod (potrzebny np. przy zamawianiu części zamiennych). Wersja: 1.2 ( ) 7

8 WPROWADZENIE OGRZEWACZ POWIETRZA Dostępne akcesoria rama montażowa wraz z mocowaniami antywibracyjnymi; sterownik: przełącznik 2-wu lub 5-cio biegowy oraz 2 gniazda do podłączenia np. termostatu wewnętrznego lub wyłącznika czasowego; zawory sterujące; termostat wewnętrzny; zabezpieczenie anty zamrożeniowe; zestaw zatyczek na dysze. Akcesoria wentylacyjne: czerpnia dachowa; przewody wentylacyjne; moduł filtracyjny (G2); przepustnica; siłownik przepustnicy. 1.4 Zalecenia bezpieczeństwa c Uwaga: Poniższe zalecenia zawierają podstawowe informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania urządzenia: Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworu zasysającego lub do dysz nawiewnych. Nigdy nie zakrywać otworu zasysającego lub dysz nawiewnych. Dopuszcza się zakrycie maksymalnie dwóch dysz za pomocą dostarczonych zatyczek. Podczas pracy górna pokrywa może się nagrzewać. Instalować urządzenie na wysokości co najmniej 3,5 m nad podłogą. Należy zabezpieczyć dysze przed dostępem osób postronnych. 8

9 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA WPROWADZENIE w Ostrzeżenie: Poniższe zalecenia zawierają podstawowe informacje niezbędne do zapewnienia bezpiecznej pracy przy urządzeniu podczas instalacji, serwisowania lub naprawy. Przed otwarciem urządzenia należy: Wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika na sterowniku. Nagrzewnica zawiera wodę o temperaturze nawet do 120 C. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu wymiennika ciepła należy poczekać, aby ostygł. Odłączyć zasilanie, przekręcając wyłącznik główny na pozycję zero. Poczekać aż do ustania obrotów wentylatora. Jeżeli chcesz dokonać przeglądu lub napraw obiegów elektrycznych, należy odłączyć urządzenie od zasilania. Wersja: 1.2 ( ) 9

10 WPROWADZENIE OGRZEWACZ POWIETRZA 10

11 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA INSTALACJA 2.. Instalacja 2.1 Kontrola dostawy 1. Podczas dostawy sprawdź urządzenie i jego opakowanie. Wszelkie ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu należy niezwłocznie zgłosić dostawcy (nie później niż 8 dni od dostawy). 2. Upewnij się, czy wszystkie części (również wszelkie zamówione akcesoria) zostały dostarczone. 2.2 Przygotowanie do instalacji Umiejscowienie urządzenia 1. Upewnij się, czy konstrukcja do której ma być przymocowane urządzenie, jest wystarczająco wytrzymała do utrzymania jego ciężaru. Ciężar jest podany na tabliczce znamionowej (zob. rozdział 1.3.4). 2. Urządzenie powinno być swobodnie zawieszone w pomieszczeniu. Należy zastosować następujące odstępy: - urządzenie powinno być zawieszone co najmniej 3 m od najbliższej ściany, - wysokość montażu mierzona od spodu urządzenia powinna być pomiędzy 2,8 a 14 m. - odległość między sufitem a ogrzewaczem powinna być nie mniejsza niż 30 cm (NOZ 25) lub 50 cm (NOZ 50). 3. Górna część ogrzewacza może się nagrzewać podczas pracy Sterowanie Sterownik podłączony jest do urządzenia za pomocą kabla 230/400 V (w zależności od modelu). Jest to jednocześnie kabel zasilający ogrzewacz. Uwaga: c Podczas podłączania urządzenia należy posługiwać się załączonym schematem elektrycznym. Wersja: 1.2 ( ) 11

12 INSTALACJA OGRZEWACZ POWIETRZA 1. Dokładnie dopasuj kabel przy urządzeniu i wyłączniku głównym. w Ostrzeżenie: Urządzenie musi być uziemione. 640/865 Wyjście 512/ /935 Wejście Podłączenie wodne 1. Upewnij się, czy instalacja wodna jest w stanie dostarczyć wystarczającą moc cieplną. W Tabeli 2-1 znajdują się potrzebne dane techniczne poszczególnych wymienników ciepła. 2. Podłącz rurociągi ciepłej wody. Biddle zaleca zamontowanie zaworów odcinających zarówno na przewodzie zasilającym, jak i powrotnym. Opcjonalnie można również zastosować regulację od strony wodnej do regulacji temperatury wylotu powietrza (zob. paragraf 2.4.1). Wymiary dla modeli NOZ 25/NOZ 50 znajduja się na rysunku po lewej stronie. Tabela 2-1 Specyfikacja wymiennika ciepła maks. moc grzewcza maks. przepływ wody maks. strata ciśnienia w części wodnej maks. moc grzewcza maks. przepływ wody maks. strata ciśnienia w części wodnej NOZ 25-W2 NOZ 50-W2 NOZ 25-W3 NOZ 50-W3 Poniższe wartości odnoszą się do temperatury powietrza zasysanego 20 C oraz parametrów wody 90/70 C Poniższe wartości odnoszą się do temperatury powietrza zasysanego 20 C oraz parametrów wody 70/50 C 24.5 kw 53.3 kw 21.4 kw 47.3 kw 1082 l/h 2350 l/h 931 l/h 2063 l/h 4.0 kpa 3.4 kpa 3.5 kpa 4.5 kpa Poniższe wartości odnoszą się do temperatury powietrza zasysanego 18 C oraz parametrów wody 82/71 C 24.9 kw 54.3 kw 34.0 kw 75.0 kw 1980 l/h 4392 l/h 2700 l/h 6012 l/h 12 kpa 10 kpa 21 kpa 27 kpa 12

13 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA INSTALACJA Montaż czerpni dachowej 1. Wykonać otwór w dachu. Wymiary podane są w Tabeli 2-2. Tabela 2-2 Wymiary czerpni dachowej Wymiary kołnierza NOZ 25 NOZ x 575 mm 800 x 800 mm Zrobić opaskę 1 naokoło otworu. 3. Przymocuj osłonę 2 na opasce Zdejmij pokrywę czerpni poprzez wyjęcie prętów Umieść czerpnię na opasce i połącz ją za pomocą śrub jak przy Umocuj górną część czerpni. 7. Należy uszczelnić wszelkie szczeliny pomiędzy dachem a czerpnią. 2.3 Instalacja urządzenia n Ważna informacja: W czasie instalacji należy chronić urządzenie przed zniszczeniem, wnikaniem pyłu, cementu itp. Do tego celu można użyć na przykład opakowania. n Ważna informacja: Można zamówić ramę montażową. Jest to prostokątna rama wraz z nagwintowanymi prętami umieszczonymi w miejscach zamocowania ogrzewacza. Pręty zaopatrzono w elementy ochrony przeciw wibracjom. 1. Umieść ramę montażową w miejscu jej zawieszenia. Jeśli nie korzystasz z ramy montażowej, zamocuj pręty. Upewnij się że nagwintowane końcówki zwisają prostopadle. 2. Na każdy z gwintów nakręć po 2 nakrętki z kilkucentymetrowym odstępem. Wersja: 1.2 ( ) 13

14 INSTALACJA OGRZEWACZ POWIETRZA Unieś urządzenie do góry. Będą do tego potrzebne przynajmniej 2 osoby (ciężar urządzenia zapisany jest na tabliczce znamionowej zob. rozdz ). - Wsuń pręty w otwory w górnej części ogrzewacza (czynność 1) - Przesuń urządzenie w taki sposób, aby nagwintowane pręty ustawiły się w zwężonej części otworu 2. - Znajduje się tam podkładka blokująca pomiędzy pokrywą a wąską częścią otworu: podczas przesuwania urządzenia należy je unieść - Zawieś ogrzewacz Dokręć nakrętki do obudowy Podłącz przewody wodne. 6. Ustaw wyłącznik główny w pozycji Otwórz obudowę wyłącznika głównego: wyjmij śruby z dolnej części obudowy 4 i zdejmij pokrywę Odłącz wyłącznik główny od płytki: użyj wkrętaka do przesunięcia blokady do dołu 6 i przesuń wyłącznik w górę Wsuń kabel do obudowy wyłącznika poprzez nakrętkę rzymską umieszczoną u góry Podłącz kabel zasilający do wyłącznika głównego wg schematu elektrycznego. 11. Umieść wyłącznik główny na płytce. 12. Zamknij obudowę wyłącznika głównego. 14

15 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA INSTALACJA 2.4 Instalacja akcesoriów Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczytać zalecenia bezpieczeństwa z rozdziału 1.4 na stronie Zawór regulacyjny Wraz z urządzeniem może zostać dostarczony zawór regulacyjny. Steruje on strumieniem wody zasilającej wymiennik ciepła w taki sposób, aby utrzymać stałą temperaturę powietrza nawiewanego. Zawór może być jednocześnie użyty jako zabezpieczenie przeciwko przekroczeniu dopuszczalnej temperatury powietrza (powyżej 50 C). Zbyt wysoka temperatura obniża skuteczność działania ogrzewacza oraz powoduje szybsze zużywanie się elementów urządzenia. Na rysunkach obok przedstawiono procedurę montażu zaworu dwudrogowego. Montaż zaworu trójdrogowego przebiega w sposób analogiczny Zamontuj zawór 1 na króćcu zasilającym wymiennik ciepła (zob. rozdz ). 2. Umieść na zaworze regulator termostatu. 3. Otwórz obudowę wyłącznika głównego: odkręć dolną śrubę i zdejmij obudowę przesuwając ją w górę. 4. Zdejmij plastikową zatyczkę z otworu w pobliżu obudowy Włóż osłonę czujnika 2 do otworu. 6. Wsuń czujnik 3 do osłony Ułóż rurkę kapilarną 4 na zewnątrz obudowy wyłącznika głównego. 8. Podłącz przewody wody grzewczej. c Uwaga: Podłącz przewody zasilający i powrotny w odpowiedni sposób (zob. rozdz ). Wersja: 1.2 ( ) 15

16 INSTALACJA OGRZEWACZ POWIETRZA 9. Nastaw odpowiednią temperaturę na termostacie Zamknij obudowę wyłącznika głównego Sekcja filtra 1 Wraz z urządzeniem może zostać dostarczony filtr. Może on być zamontowany na samym urządzeniu lub na przepustnicy powietrza. 2 2 Zamieszczone ilustracje pokazują sposób podłączenia filtra. Procedura podłączania przepustnicy przebiega analogicznie. 1. Umieść filtr 1 na kołnierzu. c Uwaga: Jeżeli chcesz mieć możliwość wyjęcia filtra od strony wyłącznika głównego, poprowadź kabel zasilający górą urządzenia. W przeciwnym wypadku będzie on blokował dostęp. 2. Przykręć przepustnicę do kołnierza za pomocą 12 śrub Przepustnica Urządzenie może być dostarczone z przepustnicą aby regulować przepływ powietrza w kanale wentylacyjnym. Przepustnica może być w dwóch wersjach: 1 1-płaszczyznowa (tylko powietrze zewnętrzne) 3-płaszczyznowa (powietrze zewnętrzne i obiegowe) Przepustnica może być zamontowana bezpośrednio na ogrzewaczu lub na filtrze. 2 2 Przedstawiona ilustracja ukazuje sposób podłączenia przepustnicy 3-płaszczyznowej na filtrze. Procedura podłączania przepustnicy 1-płaszczyznowej przebiega w sposób analogiczny. 1. Umieść przepustnicę 1 na kołnierzu. 2. Przykręć przepustnicę do kołnierza za pomocą 12 śrub Podłącz siłownik posiłkując się dołączonym schematem elektrycznym. 16

17 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA INSTALACJA Czerpnia dachowa Za pośrednictwem czerpni dachowej do ogrzewacza można doprowadzić powietrze zewnętrzne (zob. rozdz Montaż czerpni dachowej ). Czerpnia może być połączona z przepustnicą lub z filtrem. Istnieje również możliwość połączenia tych modułów z czerpnią za pośrednictwem kanału Przedstawiona ilustracja ukazuje sposób bezpośredniego podłączenia czerpni z przepustnicą. Sposób łączenia czerpni z filtrem jest identyczny. 1. Sprawdź wysokość, na jakiej powinien zostać zawieszony ogrzewacz, aby w razie konieczności dopasować kanał o odpowiedniej długości do połączenia z czerpnią. c Uwaga: Ogrzewacz nie może wisieć na czerpni dachowej. Musi być on zawieszony na elemencie konstrukcyjnym np. na ramie montażowej. 2. Dopasuj moduł przepustnicy pod czerpnią Przykręć czerpnię do kołnierza za pomocą 12 śrub 2. Wersja: 1.2 ( ) 17

18 INSTALACJA OGRZEWACZ POWIETRZA 2.5 Instalacja sterownika w Ostrzeżenie: Upewnij się, czy kable zasilające, które będziesz podłączać, nie są pod napięciem. w Ostrzeżenie: Urządzenie musi być uziemione. n Ważna informacja: Upewnij się, czy podłączasz sterownik odpowiedni dla konkretnego ogrzewacza (1-fazowy, 3-fazowy połączenie na gwiazdę lub 3-fazowy połączenie w trójkąt). 1. Zamocuj sterownik. 2. Podłącz sterownik do kabla zasilającego (połączonego z ogrzewaczem). 3. Jeśli jest to wymagane, podłącz sterownik do zewnętrznego urządzenia sterującego. Sterownik ma dwa wolne gniazda do podłączenia np. termostatu lub wyłącznika csasowego. 4. Połącz sterownik z kablami. 2.6 Kontrola poprawności działania 1. Ustaw wyłącznik główny w pozycji Przełącz sterownik na pozycję 1 (następnie przełączaj na kolejne pozycje). 3. Sprawdź kierunek obrotów wentylatora. Wirnik powinien obracać się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc od dołu). 18

19 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA INSTALACJA 2.7 Przygotowanie do użytkowania Ustawienie kąta nachylenia dysz nawiewnych Dysze nawiewne wyposażone są w kuliste połączenia przegubowe. Dzięki temu można je ustawiać w taki sposób, aby uzyskać jak najlepszy rozdział nawiewanego powietrza. Nigdy nie kieruj dysz w stronę ścian lub innych przeszkód (jak np. rusztowanie). Jeżeli nie da się tego uniknąć, należy zatkać wylot dyszy za pomocą odpowiedniej zatyczki. Dopuszcza się zatkanie najwyżej 2 dysz. Zatyczki są dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Optymalny kierunek ustawienia dysz zależy od wysokości na jakiej zawieszone jest urządzenie. (zob. ilustracje poniżej). wysokie zawieszenie średnie zawieszenie niskie zawieszenie Wersja: 1.2 ( ) 19

20 INSTALACJA OGRZEWACZ POWIETRZA 20

21 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA OBSłUGA 3.. Obsługa 3.1 Wprowadzenie Ogrzewaczem steruje się poprzez przekręcanie przełącznika na sterowniku. Na samym urządzeniu nie ma żadnych elementów sterujących. Z wyłącznika głównego umieszczonego na ogrzewaczu korzysta się wyłącznie podczas prac konserwatorskich. 3.2 Czynności użytkownika Czynności jakie mogą być wykonywane przez użytkownika: 1. Włączanie i wyłączanie ogrzewacza. 2. Regulacja stopnia obrotów wentylatora. Ustawianie kąta nachylenia dysz nawiewnych nie należy do czynności użytkownika, dysze są ustawiane podczas instalacji urządzenia (zob. rozdz na str. 19) Włączanie i wyłączanie ogrzewacza Ogrzewacz jest wyłączony, jeżeli przełącznik na sterowniku znajduje się w pozycji Regulacja ilości nawiewanego powietrza Przełącznik na sterowniku jest używany do regulacji prędkości obrotowej wentylatora (a więc i strumienia nawiewanego powietrza) w dwu lub pięciu stopniach. Ilość stopni zależy od modelu użytego sterownika. Wersja: 1.2 ( ) 21

22 OBSłUGA OGRZEWACZ POWIETRZA 22

23 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA KONSERWACJA 4.. Konserwacja 4.1 Wprowadzenie Ten rozdział zawiera informacje na temat czynności konserwacyjnych jakich może dokonać sam użytkownik. Czynności serwisowe i naprawy, które mogą być dokonywane tylko przez specjalistę, zostały przedstawione w rozdziale 5 Serwis. 4.2 Zasady bezpieczeństwa Przed otwarciem urządzenia postępuj wg instrukcji z rozdziału Czyszczenie filtra Filtr jest dostarczany jako wyposażenie dodatkowe. Jest on montowany na górze urządzenia. Sekcja filtra zaopatrzona jest w szufladę w której umieszczony jest filtr. Standardowo dostarczany jest filtr klasy G2. Filtr może być czyszczony za pomocą np. odkurzacza, lecz po kilkukrotnym czyszczeniu należy filtr wymienić Odkręć śruby 1 i 2 (2 jest niewidoczna na ilustracji lecz tak jak 1 znajduje się w połowie długości boku filtra). 2. Wyjmij szufladę. 3. Wyczyść lub wymień filtr. 4. Włóż szufladę z filtrem do środka. c Uwaga: Podczas wkładania filtra należy zwrócić uwagę aby filtr został włożony odpowiednią stroną do góry. Wersja: 1.2 ( ) 23

24 KONSERWACJA OGRZEWACZ POWIETRZA

25 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA SERWIS 5.. Serwis 5.1 Wprowadzenie Poniższe czynności mogą być wykonywane tylko przez przeszkolony personel (np. instalatora). 5.2 Zasady bezpieczeństwa Przed otwarciem urządzenia postępuj wg instrukcji zawartych w rozdziale Wymiana wentylatora 1. Przekręć sterownik do pozycji Przekręć wyłącznik główny do pozycji Odłącz kabel zasilający od wentylatora (w obudowie wyłącznika głównego). Zob. rozdz. 5.6 na str Odkręć śrubę 1 na spodzie kopuły i wyjmij ją. 5. Częściowo odkręć sześć śrub w kopule 2, przekręć kopułę tak, aby można było wysunąć śruby przez rozszerzoną część otworu 3 i wyjmij kopułę Wentylator jest połączony z obudową za pomocą stelaża (trzy uchwyty i gniazdo). Odkręć trzy śruby które łączą ten stelaż z obudową. c Uwaga: Wentylator jest ciężki, więc należy go chronić przed spadnięciem podczas odkręcania śrub. 7. Wentylator jest połączony ze stelażem za pomocą 4 śrub. Odkręć je. Wersja: 1.2 ( ) 25

26 SERWIS OGRZEWACZ POWIETRZA 8. Dolna pokrywa jest połączona z obudową za pomocą 16 (NOZ 25) lub 20 (NOZ 50) śrub. Odkręć je i zdejmij dolną pokrywę. 9. Zainstaluj wentylator poprzez przeprowadzenie opisanych powyżej czynności w odwrotnej kolejności. Jeżeli istnieje taka potrzeba wydłuż kabel zasilający. 10. Sprawdź kierunek obrotów wentylatora: powinien obracać się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc od dołu). 5.4 Wymiana wymiennika ciepła 1. Zamknij zawory odcinające na przewodach ciepłej wody. 2. Poczekaj aż wymiennik ciepła ostygnie. n Ważna informacja: Schłodzenie można przyspieszyć poprzez włączenie wentylatora. 3. Przekręć przełącznik na sterowniku do pozycji Przekręć wyłącznik główny do pozycji Wyjmij wentylator wraz ze stelażem oraz pokrywą dolną (zob. rozdział 5.3). 6. Opróżnij wymiennik z wody poprzez najniższy króciec ciepłej wody. 7. Odłącz najwyższy króciec ciepłej wody. 8. Wymiennik ciepła jest połączony z pokrywą mocującą króćce za pomocą dwóch śrub 1. Wykręć je. 26

27 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA SERWIS 9. Wymiennik ciepła jest połączony z górną pokrywą za pomocą dwóch śrub 2. Wykręć je. Podczas tej czynności zabezpiecz wymiennik przed spadnięciem. 10. Wyjmij wymiennik ciepła z ogrzewacza Włóż nowy wymiennik ciepła i podłącz go wykonując omówione powyżej czynności w odwrotnej kolejności. 5.5 Wymiana dysz nawiewnych 1. Przekręć sterownik do pozycji Przekręć wyłącznik główny do pozycji Odkręć śrubę 1 na spodzie kopuły i wyjmij ją. 4. Częściowo odkręć sześć śrub przy kopule 2, przekręć kopułę tak, aby możliwe było wyjęcie śrub przez rozszerzoną część otworów 3 i wyjmij kopułę Dysza osadzona jest w pierścieniu, który z kolei osadzony jest w kopule. Wciśnij ostrożnie dyszę do środka aby można było ją wyjąć. 6. Dopasuj nową dyszę wykonując opisane powyżej czynności w odwrotnej kolejności. Wersja: 1.2 ( ) 27

28 SERWIS OGRZEWACZ POWIETRZA 5.6 Wymiana wyłącznika głównego 1. Przekręć sterownik do pozycji Odłącz zasilanie. 3. Przekręć wyłącznik główny do pozycji Otwórz obudowę wyłącznika głównego: odkręć śrubę na dole obudowy 1 i popchnij pokrywę do góry aby ją zdjąć Oddziel wyłącznik główny od obudowy: za pomocą wkrętaka wypchnij blokadę do dołu 3, a wyłącznik do góry Oddziel okablowanie wyłącznika głównego Zamontuj wszystkie elementy wykonując opisane powyżej czynności w odwrotnej kolejności Sprawdź kierunek obrotów wentylatora: powinien się on obracać w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc od dołu). 28

29 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA SERWIS Wersja: 1.2 ( ) 29

30 SERWIS OGRZEWACZ POWIETRZA 30

31 INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA... Indeks A D G I K O akcesoria dysze nawiewne ustawienie kąta nachylenia wymiana gwarancja instalacja ogrzewacza przygotowanie przygotowanie do użytkowania sterownika wyłącznika głównego konserwacja obsługa odpowiedzialność oznaczenie modeli P S T W Z przyczyny usterek sterowanie sterownik instalacja symbole symbole rysunkowe tabliczka znamionowa wentylator wymiana wyłącznik główny instalacja obsługa wymiana wymiana dyszy nawiewnej wentylatora wyłącznika głównego wymiennika ciepła wymiennika ciepła wymiana zalecenia bezpieczeństwa versie: 1.2 ( ) 31

32 NL D GB F E I S DK EG-verklaring van overeenstemming voor machines (richtlijn 98/37/EG, bijlage II A, richtlijn 89/336/EEG en richtlijn 73/23/EEG) Middels dit schrijven verklaren wij, Biddle BV, dat het hieronder genoemde product in overeenstemming is met de bepalingen van de Machinerichtlijn 98/37/EG, de EMC-richtlijn 89/336/EEG en de Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG zoals laatstelijk gewijzigd. Voorts verklaren wij dat de normen EN en EN zijn toegepast. Door te voldoen aan deze richtlijnen is het product ook in overeenstemming met de nationale wetgeving. Richtlinie des Rates zur Änderung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (Richtlinie 98/37/EWG, Anlage II A, Richtlinie 89/336/EWG und Richtlinie 73/23/EWG) Hiermit erklären wir, Biddle BV, daß unterstehendes Produkt die Bestimmungen der Richtlinie des Rates vom zur Änderung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen 98/37/EWG, der EMC-Richtlinie 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG in ihrer momentan gültigen Fassung erfüllt. Außerdem erklären wir, daß die Normen EN und EN angewendet worden sind. Mit der Erfüllung dieser Richtlinien entspricht das Produkt auch der nationalen Gesetzgebung. EC declaration of agreement for machines (directive 98/37/EC, appendix II A, directive 89/336/EC and directive 73/23/EC) Please take this form as a formal declaration that the product listed below conforms to the regulations of the directive for machines 98/37/EC, the EMC-directive 89/336/EC and the low voltage directive 73/23/EC, including recent changes. Moreover, we declare that the standards EN and EN have been applied. By complying with these directives, the products are also in accordance with the national law. Déclaration CE, de conformité relative au machines (directive 98/37/CEE, annexe II A, directive 89/336/CEE et directive 73/23/CEE) Veuillez considérer ce document comme la déclaration formelle que le produit listé ci-dessous est conforme à la législation CE 98/37/CEE relative aux machines, à la législation EMC 89/336/CEE et à la législation voltage basse 73/23/CEE, ayant récemment modifié la législation sur la sécurité et la santé. De plus nous déclarons que les standards EN et EN ont été appliqués. Du fait qu ils respectent ces exigences, les produits sont aussi conformes à la législation nationale. Declaración de la CEE sobre contratos de maquinas (directiva 98/37/CEE, anexo II A, directiva 89/336/CEE y directiva 73/23/CEE) Rogamos sirvanse encontrar este documento como una declaración oficial de que los productos abajo citados cumplen con las normativas de la directiva para máquinas 98/37/CEE, la directiva EMC 89/336/CEE y la directiva bajo voltage 73/23/CEE, de acuerdo con la reciente modificación de las normativas de esta ley. Además certificamos que las normas EN y EN han sido observadas. Al dar cumplimiento a lo anterioremente expuesto, los productos están de acuerdo con la ley nacional. Dichiarazione di conformità direttiva macchine (direttiva 98/37/EC, allegato II A, direttiva 89/336/EC e direttiva 73/23/EC) Vogliate considerare questo scritto come una dichiarazione formale che i prodotti sotto indicati sono conformi alla Direttiva Macchine 98/37/EC, la Direttiva EMC 89/336/EC e la Direttiva bassa tensione 73/23/EC e successive modifiche. Inoltre dichiariamo che le normative EN e EN sono state rispettate. Rispettando queste direttive i prodotti sono in accordo con la legge nazionale. EG-försäkran om överensstämmelse för maskiner (direktiv 98/37/EEC, bilaga II A, direktiv 89/336/EEC och direktiv 73/23/EEC) Härmed försäkrar vi, Biddle BV, att nedannämnda produkt överensstämmer med bestämmelserna i Maskindirektivet 98/37/EEC, i EMC-direktivet 89/336/EEC och i Lågspänningsdirektivet 73/23/EEC, inklusive de senaste ändringarna. Fortsättningsvis försäkrar vi att standarderna EN och EN har tillämpats. Genom att uppfylla dessa direktiv överensstämmer produkten även med den nationella lagstiftningen. EU-erklæring maskindirektivet (98/37/EEC app.dix. II A, 89/336/EEC og 73/23/EEC) Denne erklæring bedes opfattet som en formel bekræftelse af, at det anførte produkt er i overenstemmelse med forskrifterne i maskindirektivet 98/37/EEC, EMC-directivet 89/336/EEC og lavspændingsdirektivet 73/23/EEC, som følge af en nylig ændring i loven om regulativerne. Endvidere erklærer vi, at normerne EN og EN er den standard vi har brugt. Ved at gennemføre disse anvisninger er produktetet i overenstemmelse med den nationale lov. Brand: BIDDLE Type: NOZ-25, NOZ-50 ir. R. Voogt, Managing Director Biddle BV, Markowei 4, 9288 HA Kootstertille, THE NETHERLANDS

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA 44 Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICA OLEJOWA TRT-BA-IDE20-30-50-60-80-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące korzystania z instrukcji obsługi... 1 Zakres dostawy...

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL 1 1. Informacje o tym dokumencie...4 1.1. Ważne...4 1.2. Grupa docelowa...4 1.3. Dodatkowe informacje...4 2. Bezepieczeństwo...4 2.1. Sposób użytkowania...4

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Wilo-VeroLine-IPH-O, IPH-W

Wilo-VeroLine-IPH-O, IPH-W Pioneering for You Wilo-VeroLine-IPH-O, IPH-W sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 140 985-Ed.01 / 2013-10-Wilo

Bardziej szczegółowo

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW MARZEC 2014 1 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Oświadczenie producenta... 4 3. Zagrożenia resztkowe... 5 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A

Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A 1 1. Informacje o przewodniku 1.1. Zakres Niniejsza instrukcja instalacji zawiera opis montażu, instalacji, uruchomienia, konserwacji i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE AQC-D6. Cela pomiarowa / moduł pomiarowy ClO 2. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE AQC-D6. Cela pomiarowa / moduł pomiarowy ClO 2. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE AQC-D6 Cela pomiarowa / moduł pomiarowy ClO 2 Instrukcja montażu i eksploatacji Declaration of conformity Declaration of conformity GB: EC declaration of Conformity We, Grundfos, declare

Bardziej szczegółowo