MONTAŻ / OBSŁUGA 4 CYFROWY WYŚWIETLACZ KRAŃCÓWKI ELEKTRONICZNE PCB VERSION R1309 VERSION SOFTWARE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONTAŻ / OBSŁUGA 4 CYFROWY WYŚWIETLACZ KRAŃCÓWKI ELEKTRONICZNE PCB VERSION 7-0104-R1309 VERSION 19.05.10 SOFTWARE 18.01."

Transkrypt

1 MONTAŻ / OBSŁUGA POLSKI MINI STD. V7E NAPĘD BRAMOWY 4 CYFROWY WYŚWIETLACZ KRAŃCÓWKI ELEKTRONICZNE PCB VERSION R1309 VERSION SOFTWARE Dystrybutor: Wszelkie prawa zastrzeżone, producent

2 MONTAŻ / OBSŁUGA POLSKI SPIS TREŚCI 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻ ELEKTRYCZNY...1 MONTAŻ KRAŃCÓWEK ELEKTRONICZNYCH DALL...2 MONTAŻ KRAŃCÓWEK ELEKTRONICZNYCH DALL...2 MONTAŻ KRAŃCÓWEK ELEKTRONICZNYCH DALL...2 MONTAŻ KRAŃCÓWEK ELEKTRONICZNYCH DALL...2 MONTAŻ KRAŃCÓWEK ELEKTRONICZNYCH DALL OBSŁUGA RĘCZNA...7 OBSŁUGA RĘCZNA...7 OBSŁUGA RĘCZNA...7 OBSŁUGA RĘCZNA...7 OBSŁUGA RĘCZNA NAPĘD WYPOSAŻONY W KRAŃCÓWKI MECHANICZNE...9 PROGRAMOWANIE...10 PROGRAMOWANIE...10 PROGRAMOWANIE...10 PROGRAMOWANIE...10 PROGRAMOWANIE TRYB PRACY TYP KRAŃCÓWEK I NAUKA POŁOŻEŃ Ustawianie położenia ½ otwarcia USTAWienia krawędziowej listwy bezpieczeństwa ustawienia zaawansowane kontrola sił sterowanie czasem pracy czas ruchu rewersyjnego licznik serwisowy ustawienia specjalne...23 KONWERTER...24 KONWERTER...24 KONWERTER...24 KONWERTER...24 KONWERTER opcja...24 POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH...24

3 POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH...24 POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH...24 POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH...24 POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH...24 KODY BŁĘDÓW WYŚWIETLANE NA WSKAŹNIKU LED (D15)...25 KODY BŁĘDÓW WYŚWIETLANE NA WSKAŹNIKU LED (D15)...25 KODY BŁĘDÓW WYŚWIETLANE NA WSKAŹNIKU LED (D15)...25 KODY BŁĘDÓW WYŚWIETLANE NA WSKAŹNIKU LED (D15)...25 KODY BŁĘDÓW WYŚWIETLANE NA WSKAŹNIKU LED (D15)...25 OPIS SYMBOLI NA WYŚWIETLACZU...26 OPIS SYMBOLI NA WYŚWIETLACZU...26 OPIS SYMBOLI NA WYŚWIETLACZU...26 OPIS SYMBOLI NA WYŚWIETLACZU...26 OPIS SYMBOLI NA WYŚWIETLACZU Błedy z fotokomórek lub listwy krawędziowej...30 WYŚWIETLACZ STANU (TRYB PRACY)...30 WYŚWIETLACZ STANU (TRYB PRACY)...30 WYŚWIETLACZ STANU (TRYB PRACY)...30 WYŚWIETLACZ STANU (TRYB PRACY)...30 WYŚWIETLACZ STANU (TRYB PRACY)...30 POŁĄCZENIA OPTOSENSORÓW...32 POŁĄCZENIA OPTOSENSORÓW...32 POŁĄCZENIA OPTOSENSORÓW...32 POŁĄCZENIA OPTOSENSORÓW...32 POŁĄCZENIA OPTOSENSORÓW...32 SZKIC UKŁADU LOGICZNEGO PCB...33 SZKIC UKŁADU LOGICZNEGO PCB...33 SZKIC UKŁADU LOGICZNEGO PCB...33 SZKIC UKŁADU LOGICZNEGO PCB...33 SZKIC UKŁADU LOGICZNEGO PCB...33 SZKIC UKŁADU LOGICZNEGO PCB KONWERTER...34 SZKIC UKŁADU LOGICZNEGO PCB KONWERTER...34 SZKIC UKŁADU LOGICZNEGO PCB KONWERTER...34

4 SZKIC UKŁADU LOGICZNEGO PCB KONWERTER...34 SZKIC UKŁADU LOGICZNEGO PCB KONWERTER DEKLARACJA ZGODNOŚCI OD PRODUCENTA DEKLARACJA ZGODNOŚCI PODZEPOŁÓW...35

5 MONTAŻ / OBSŁUGA POLSKI 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Podczas montażu należy przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa i ochrony wypadkowej obowiązujących w miejscu stosowania urządzenia. W szczególności następujące normy powinny zostać wzięte pod uwagę (lista może być niekompletna) EN (Bezpieczeńtwo użytkowania bram napędzanych elektrycznie - wymogi EN (Bezpieczeńtwo użytkowania bram napędzanych elektrycznie metody testowania EN (Przemysłowe bramy sekcyjne i ogrodzeniowe- akcesoria zabezpieczające bram napędzanych elektrycznie wymogi i metody testowania) UWAGA Bardzo ważnym jest dostosowanie sił operacyjnych napędów do poziomu określonego w lokalnych i narodowych normach tak, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń i wypadków mogących powstać podczas użytkowania bramy. Co więcej nie należy zwiększać poziomu sił ponad ten który jest konieczny jako,że prowadzi to do eskalacji uszkodzeń i wypadków. Aby zapewnić prawidłowość montażu, należy postępować zgodne z zasadami opisanymi w tej instrukcji. Tylko osoby przeszkolone powinny instalować urządzenia elektryczne zgodnie z lokalnymi przepisami. Produkt ten nie może być utylizowany razem z odpadami domowymi lecz powinien być traktowany jako WEEE(Utylizacja sprzętu elektronicznego). 1.1 MONTAŻ ELEKTRYCZNY Podczas prac elektrycznych instalator powinien pamiętać o: Wahania napięcia zasilania nie mogą przekraczać +/- 10% wartości nominalnej Nie należy przeciążać silnika przekładniowego ponad wartości podane na tabliczce znamionowej. Temperatura sterowania może się wahać w zakresie o C. Sterowanie nie nadaje się do użytku w środowisku gdzie występują kondensacje par. Page 1

6 MONTAŻ /OBSŁUGA POLSKI MONTAŻ KRAŃCÓWEK ELEKTRONICZNYCH DALL 1Nałożyć silnik na wał i przymocować śrubami podporę w sposób pokazany na rysunku Silnik przekładniowy może być montowany pionowo i poziomo 2Silnik może być zamontowany do profila C lub pionowo do węgarków bramy Page 2

7 MONTAŻ /OBSŁUGA POLSKI 3Klin stabilizuje się poprzez nałożenie 1 obejmy dokręconej do wału kluczem imbusowym. 4Otworzyć puszkę rozgałęźną na silniku, usunąć zaślepkę i zamocować wtyczkę w sposób pokazany na rysunku. Page 3

8 MONTAŻ / OBSŁUGA POLSKI 5Drugi koniec kabla należy podłączyć do sterowania w sposób pokazany na rysunku. Przewody zabezpieczenia termicznego podpiąć pod zaciski terminal X Zawiasy obudowy mogą być umieszczone w jej górnej części jak pokazano na rysunku. Ważnym jest aby odpowiednie końce zawiasów umieścić w podstawie i wieczku obudowy. Page 4

9 MONTAŻ / OBSŁUGA POLSKI 7Zamocować uchwyt łańcucha (Opcja kupowany oddzielnie) 8Należy obserwować ruch wału w czasie zamykania bramy.zgodnie z ruchem wskazówek zegara = obroty lewe a odwrotnie = obroty prawe. Informacja ta będzie potrzebna przy programowaniu sterowania( parametr 11 ). Page 5

10 MONTAŻ / OBSŁUGA POLSKI Page 6

11 MONTAŻ / OBSŁUGA POLSKI OBSŁUGA RĘCZNA 9Ramie wysprzęglające na prawej stronie automatu. Aby zmienić stronę wystarczy wykręcić i przełożyć ramię. 10Ramię wysprzęglające po lewej stronie automatu. Page 7

12 MONTAŻ / OBSŁUGA POLSKI 11Przełączenie na obsługę ręczną dokonywane jest po obrocie ramienia odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. 12Ciągnąc za łańcuch można ręcznie otwierać/zamykać bramę. Page 8

13 MONTAŻ / OBSŁUGA POLSKI Page 9

14 13Powrót do obsługi automatycznej można uzyskać po przekręceniu ramienia wysprzęglającego zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 14. Po przedłużeniu łańcucha niezbędnym może być zwiększenie docisku śruby regulacyjnej tak, aby zrównoważyć jego dodatkowy ciężar.

15 2 NAPĘD WYPOSAŻONY W KRAŃCÓWKI MECHANICZNE

16 PROGRAMOWANIE (Podczas programowania automat zawsze pracuje bez podtrzymania) Programowanie dokonuje się przy otwartej obudowie (bez wieczka) Należy odszukać przyciski OPEN - CLOSE - STOP i 4 pozycyjny przełącznik DIL na płycie układu elektronicznego PCB. UWAGA! Upewnić się przed rozpoczęciem programowania czy przyciski bezpieczeństwa stop nie są aktywne 1. Wybór trybu programowania: Ustawić przełącznik nr1 ( DIL ) w pozycji ON. Brama będzie się zawsze poruszać bez podtrzymania w czasie programowania. (Powrót do normalnego trybu pracy: przełącznik nr1 ( DIL) przestawić do pozycji OFF) 2. Nawigowanie pomiędzy wskaźnikami: Przycisk STOP push-button służy do zmiany pomiędzy numerem parametru i wartością parametru. Aktywne cyfry są migające. Pewne parametry posiadają rozszerzoną funkcję po przyciśnięciu przycisku stop. Dotyczy to sytuacji gdy brama musi poruszać się aby proces zapamiętywania został dokonany. Wyświetlacz pokazuje wówczas napis RUN. Przyciski OPEN i CLOSE służą do wyboru numeru parametru lub zmiany jego wartości. Jeśli wyświetlacz pokazuje napis RUN to nimi dokonuje się otwierania i zamykania bram w trybie bez podtrzymania. 3. Opis wyświetlanych parametrów Wartość parametru. Wartości pokazane w tej instrukcji są wartościami ustawionymi fabrycznie. Numer parametru

17 KOLEJNE STRONY PRZEDSTAWIAJĄ PROCES PROGRAMOWANIA!!! 2.1 TRYB PRACY Parametr 2 pierwsze cyfry Ich wartość pokazuje ustawienia fabryczne Sposób pracy bramy Wartość 2 ostatnie cyfry 01 = Bez podtrzymania w kierunku OTWARCIA Bez podtrzymania w kierunku ZAMKNIĘCIA (założyć mostek X ) 02 = Z podtrzymaniem w kierunku OTWARCIA Bez podtrzymania w kierunku ZAMKNIĘCIA (założyć mostek X ) 03 = Z podtrzymaniem w kierunku OTWARCIA Z podtrzymaniem w kierunku ZAMKNIĘCIA 04 = Z podtrzymaniem w kierunku OTWARCIA * Z podtrzymaniem w kierunku ZAMKNIĘCIA 0.5 sek. Ruch rewersyjny po zatrzymaniu przez czujnik sił w kierunku otwarcia * (Podczas programowania brama zawsze porusza się w trybie bez podtrzymania)

18 2.2 TYP KRAŃCÓWEK I NAUKA POŁOŻEŃ Wybór rodzaju krańcówek 00 = Krańcówki mechaniczne (mikrowyłączniki) 01 = Enkoder elektroniczny Dalmatic obroty prawe 02 = Enkoder elektroniczny Dalmatic obroty lewe 03 = Enkoder elektroniczny Feig TST PD obroty prawe 04 = Enkoder elektroniczny Feig TST PD obroty lewe 05 = Enkoder elektroniczny Kostal obroty prawe 06 = Enkoder elektroniczny Kostal obroty lewe *Widok automatu z tej strony, gdy brama otwiera się. obroty lewe obroty prawe right left ** Po zmianie enkodera na Kostal, konieczne jest ponowne załączenie zasilania! Uwaga na te dane + = Kostal RS485 A.

19 Ustawianie krańcówek elektronicznych + Nauka pozycji OTWACIA (krańcówki elektroniczne) Nacisąć przycisk STOP aż wyświetli się napis RUN. (Proszę pamiętać że podczas programowania nie może być aktywna funkcja ½ OTWARCIA (parametr 16) ) Otworzyć bramę do pożądanej pozycji otwarcia. (Naciskając OPEN lub DOWN) Nacisnąć przycisk STOP dla potwierdzenia położenia (Wyświetlacz pokaże symbol otwarcia przez ok. 2 sekundy i potem wskaże numer aktywnego parametru) UWAGA: ½ OTWARCIA nie może być aktywne podczas programowania położeń (parametr 16). Fotokomórki nie mogą być aktywne podczas programowania położeń (parametr 31) Przy ponownej nauce położeń parametry 41 i 51 powrócą do ustawień fabrycznych. Korekta ustawienia OTWARCIA + Korekty OTWARCIA od 6-9 powodują zwiększenie otwarcia, a 1-4 jego zmniejszenie. Wartość zmienia się naciskając przycisk OPEN lub CLOSE. Po zmianie wartości: Nacisnąć STOP (Wyświetlacz pokaże napis RUN.) Sprawdzić korektę położenia odpowiednio otwierając i zamykając bramę. Nacisnąć przycisk STOP dla potwierdzenia i powrotu do wskazań wartości parametru (maksymalna korekta wynosi +/- 0.8% drogi przesuwu bramy) Naciskając STOP bez zmiany wartości = powrót do stanu przedstawiającego numer parametru.

20 Ustawianie krańcówek elektronicznych + Nauka pozycji ZAMKNIĘCIA (krańcówki elektroniczne) Nacisąć przycisk STOP aż wyświetli się napis RUN. Otworzyć bramę do pożądanej pozycji zamknięcia. (zwykle jest to 5 cm od podłogi) (Naciskając OPEN lub DOWN) Nacisnąć przycisk STOP dla potwierdzenia położenia (Wyświetlacz pokaże symbol otwarcia przez ok. 2 sekundy i potem wskaże numer aktywnego parametru) UWAGA: ½ OTWARCIA nie może być aktywne podczas programowania położeń (parametr 16). Fotokomórki nie mogą być aktywne podczas programowania położeń (parametr 31) Przy ponownej nauce położeń parametry 41 i 51 powrócą do ustawień fabrycznych. Urządzenia zabezpieczające krawędź dolną bramy nie są aktywne!! Korekta ustwienia ZAMKNIĘCIA + Nacisnąć przycisk STOP aż wyświetli się wartość aktywnego parametru Korekty ZAMKNIĘCIA od 6-9 powodują zwiększenie otwarcia, a 1-4 jego zmniejszenie. Wartość zmienia się naciskając przycisk OPEN lub CLOSE. Po zmianie wartości: Nacisnąć STOP (Wyświetlacz pokaże napis RUN.) Sprawdzić korektę położenia odpowiednio otwierając i zamykając bramę. Nacisnąć przycisk STOP dla potwierdzenia i powrotu do wskazań wartości parametru (maksymalna korekta wynosi +/- 0.8% drogi przesuwu bramy) Naciskając STOP bez zmiany wartości = powrót do stanu przedstawiającego numer parametru.

21 2.3 USTAWIANIE POŁOŻENIA ½ OTWARCIA Cechy położenia ½ OTWARCIA Położenie ½ OTWARCIA służy oszczędności energii i jest wygodnym usprawnieniem 00 = Położenie ½ otwarcia nieaktywne 01 = Krańcówki mechaniczne: (Wartość 00 parametru 11) położenie ½ otwarcia aktywne. Pozycja kontrolowana jest przez mechaniczne mikrowyłączniki (typ NC) na zaciskach Zwieranie zacisków przez mechaniczny włącznik powoduje WŁ/WYŁ ( ON/OFF) tej funkcji. Krańcówki elektroniczne: (wybór dokonywany jest poprzez parametr 11) WŁ/WYŁ(ON/OFF) sterowane jest włącznikiem na listwie X3, zaciski = położenie ½ otwarcia aktywne. Krańcówka elektroniczna ustawiona na 4/8 otwarcia 03 = położenie ½ otwarcia aktywne. Krańcówka elektroniczna ustawiona na 5/8 otwarcia 04 = położenie ½ otwarcia aktywne. Krańcówka elektroniczna ustawiona na 6/8 otwarcia 05 = położenie ½ otwarcia aktywne. Krańcówka elektroniczna ustawiona na 7/8 otwarcia Pozycja ½ OTWARCIA sterowana przyciskiem (NO) na listwie X3, zaciski = położenie ½ otwarcia aktywne. Krańcówka elektroniczna ustawiona na 4/8 otwarcia 07 = położenie ½ otwarcia aktywne. Krańcówka elektroniczna ustawiona na 5/8 otwarcia 08 = położenie ½ otwarcia aktywne. Krańcówka elektroniczna ustawiona na 6/8 otwarcia 09 = położenie ½ otwarcia aktywne. Krańcówka elektroniczna ustawiona na 7/8 otwarcia Automatyczne zamknięcie z położenia½ OTWARCIA 00 = Nieaktywne. 01 = Aktywne. Należy pamiętać że zamykanie automatyczne musi zostać uaktywnione w parametrze 32.

22 2.4 USTAWIENIA KRAWĘDZIOWEJ LISTWY BEZPIECZEŃSTWA Typ zabezpieczenia Należy pamiętać o podłączeniu właściwej listwy i nie aktywowaniu jej przed dokonaniem poniższych ustawień. Jeśli układ elektroniczny nie wykryje właściwej listwy to na wyświetlaczu pojawi się napis ERR. 01 = listwa PNE (Bircher, Vitector) 02 = listwa elektryczna 8k2 03 = listwa optyczna 04 = listwa LP-DW (Lindab) 2.5 USTAWIENIA ZAAWANSOWANE Dopasowanie do podłoża 00 = Nieaktywne > 00 Wydłużenie drogi dojazdu (z testem sygnału z ciśnieniowej listwy bezpieczeństwa) od sek. Dopasowanie wybierane jest automatycznie po uaktywnieniu funkcji Napinanie lin nośnych 00 =Nieaktywne 01 =Ruch powrotny po zamknięciu zwiększający napięcie lin 5 ms. 02 =Ruch powrotny po zamknięciu zwiększający napięcie lin10 ms. 03 =Ruch powrotny po zamknięciu zwiększający napięcie lin 20 ms. 04 =Ruch powrotny po zamknięciu zwiększający napięcie lin 30 ms.

23 Funkcje fotokomórek Photo 1: Moduł wkładany w listwę zaciskową X12 Photo 2: Zewnętrzne fotokomórki łączone do gniazd na listwie X3 00 = Fotokomórki niepodłączone 01 = Photo 1 podłączone 02 = Photo 2 podłączone 03 = Photo 1 i 2 podłączone Parametr 31:04 31:07 Możliwy tylko dla krańcówek elektronicznych 04 = Photo 1 podłączone i montowane w ramie bramy (*) 05 = Photo 2 podłączone i montowane w ramie bramy (*) 06 = Photo 1 i 2 podłączone i photo 1 montowane w ramie bramy (*) 07 = Photo 1 i 2 podłączone i photo 2 montowane w ramie bramy (*) (*) Fotokomórki mogą być przesłaniane przez bramę. Lokalizacja ich przeprowadzana jest w procesie nauki. Bramę należy otworzyć od pozycji pełnego zamknięcia po naciśnięciu przycisku STOP. Brama zatrzyma się w miejscu gdzie fotokomórki przestają być blokowane i układ sterowania wraca automatycznie do wyświetlania numeru parametru. Zamykanie automatyczne. OSTRZEŻENIE Automatyczne zamykanie jest dozwolone po zainstalowaniu zabezpieczenia optycznego Należy pamiętać aby zamykanie impulsem było aktywowane w parametrze = Zamykanie automatyczne nieaktywne xx = Sekundy do zamknięcia (po 99 pokazywane wartości x10 sekund i wskazana wartość jest szybko migająca np.: 18 odpowiada 180 sekundom) Wstrzymanie zamykania automatycznego: Jeśli któryś z przycisków stop jest aktywny dłużej niż 5 sek. a brama jest w pozycji otwartej. Zamykanie automatyczne jest wstrzymane. Powrót do poprzedniego stanu następuje po naciśnięciu przycisku CLOSE lub GO FUNCTION

24 Tryb pracy myjni (Dostępny po wyborze automatycznego zamykania w parametrze 32) 00 = Nieaktywny xx = Czas uaktywnienia fotokomórek ustawiany co 0.1 sek. Jednostki (np.: 15 = 1.5 sec.) (Regulowany od 1 do 30 jednostek = 0.1 sek. do 3.0 sek.) Odliczanie czasu automatycznego zamknięcia rozpoczyna się od momentu gdy fotokomórki aktywowane są dłużej niż ustawiony wten sposób czas. Brama musi zostać zupełnie zamknięta aby móc rozpocząć nowy cykl pracy.

25 2.6 KONTROLA SIŁ Kontrola sił + Przed ustawieniem poziomu kontroli sił należy dokonać prawidłowych ustawień mechanicznych sprężyn i położeń krańcowych bramy. 00 = Kontrola sił nieaktywna 01 = Ręczna regulacja kontroli sił ( rpm) 02 = Ręczna regulacja kontroli sił ( rpm) Automatyczne ustawienie kontroli sił 03 = Automatyczna nauka kontroli sił. Po naciśnięciu przycisku STOP na wyświetlaczu pojawi się napis RUN. Zaczynając od otwierania, rozpocząć dwukrotny cykl otwierania i zamykania bramy bez zatrzymywania jej. (utrzymywać wciśnięty przycisk OPEN lub CLOSE) Kiedy proces nauki zakończy się, napis RUN przestanie migać po 2 sekundach i wskaźnik pokaże numer aktywnego parametru. Jeśli niezbędne jest ponowne przeprowadzenie procesu nauki, należy 2 razy nacisnąć przycisk STOP aż pojawi się migający napis RUN na wyświetlaczu. Porada: Jeśli brama zatrzyma się podczas nauki sił sprawdzić czy impulsy płyną z tachometru (ustawianie momentu obrotowego patrz parametr 44) Aby rozwiązać inne problemy, należy poznać kody błędów pokazywane na wyświetlaczu LED i opisane w rozdziale 0. Uwaga: Minimalny czas otwarcia bramy to 7.0 sek. Ważne uwagi zamieszczone są w parametrze 44.

26 Ręczne ustawianie i kontrola sił OTWIERANIA (nie pokazuje się jeśli wybrano automatyczne ustawianie sił) Procedura zmiany wartości poziomu sił: Nacisnąć przycisk STOP aż odpowiedni parametr stanie się aktywny (miga na wyświetlaczu) 1. Jeśli jest to pierwsza regulacja skręcić do maksimum potencjometr P1 zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 2. Wcisnąć przycisk CLOSE dla wprowadzenia nowej wartości i uruchomić bramę do jej zamknięcia. 3. Trzymając wciśnięty przycisk OPEN odkręcać powoli potencjometr P1 aż do zatrzymania bramy i potem lekko go dokręcić. Wyświetlacz pokaże procentową wartość nastawioną potencjometrem P1. Sprawdzić moment obrotowy i dokonać zmiany wartości jeśli jest to konieczne. Po naciśnięciu przycisku STOP wskazywany poziom sił zostanie zapisany i wyświelcza automatycznie zacznie pokazywać numer parametru. Ustawiona wartość musi zostać zapisana przed wyjściem z trybu programowania. (jeśli nie zostanie wciśnięty przycisk OPEN lub CLOSE nowa wartość nie zostanie zmieniona) Ręczne ustawianie i kontrola sił ZAMYKANIA (nie pokazuje się jeśli wybrano automatyczne ustawianie sił) Procedura zmiany wartości poziomu sił: Nacisnąć przycisk STOP aż odpowiedni parametr stanie się aktywny (miga na wyświetlaczu) 1. Jeśli jest to pierwsza regulacja skręcić do maksimum potencjometr P1 zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 2. Wcisnąć przycisk OPEN dla wprowadzenia nowej wartości i uruchomić bramę do jej otwarcia. 3. Trzymając wciśnięty przycisk CLOSE odkręcać powoli potencjometr P1 aż do zatrzymania bramy i potem lekko go dokręcić. Wyświetlacz pokaże procentową wartość nastawioną potencjometrem P1. Sprawdzić moment obrotowy i dokonać zmiany wartości jeśli jest to konieczne. Po naciśnięciu przycisku STOP wskazywany poziom sił zostanie zapisany i wyświelcza automatycznie zacznie pokazywać numer parametru. Ustawiona wartość musi zostać zapisana przed wyjściem z trybu programowania. (jeśli nie zostanie wciśnięty przycisk OPEN lub CLOSE nowa wartość nie zostanie zmieniona)

27 Ustawienia automatycznej kontroli poziomu sił (nie pokazuje się jeśli wybrano ręczne ustawianie sił) Zmiany będą możliwe tylko gdy wybrano parametr 41 = 3 00 = Opóźnienie kontroli sił 0.8 sec. Zatrzymanie przez niską prędkość -0.5 % Tolerancja zużycia (od wartości początkowej) -5 % 01 = Opóźnienie kontroli sił 0.8 sec. Zatrzymanie przez niską prędkość -1.0 % Tolerancja zużycia (od wartości początkowej) -5 % 02 = Opóźnienie kontroli sił 0.8 sec. Zatrzymanie przez niską prędkość -1.5 % Tolerancja zużycia (od wartości początkowej) -5 % 03 = Opóźnienie kontroli sił 0.8 sec. Zatrzymanie przez niską prędkość -2.0 % Tolerancja zużycia (od wartości początkowej) -5 % 04 = Opóźnienie kontroli sił 0.8 sec. Zatrzymanie przez niską prędkość -2.5 % Tolerancja zużycia (od wartości początkowej) -6 % 05 = Opóźnienie kontroli sił 0.8 sec. Zatrzymanie przez niską prędkość -3.0 % Tolerancja zużycia (od wartości początkowej) -7 % Weryfikacja punktu ustawienia 0.3 %/10 cykli pracy

28 2.7 STEROWANIE CZASEM PRACY Czas pracy Obydwa położenia krańcowe muszą zostać ustawione przed rozpoczęciem automatycznej nauki czasu pracy = Tryb nieaktywny 01 = Czas pracy 20 sec. 02 = Czas pracy 40 sec. 03 = Automatyczna nauka czasu pracy. Po nacisnięciu przycisku STOP na wyświetlaczu pojawi się napis RUN. Otworzyć bramę bez zatrzymywania od pozycji zamkniętej do otwartej (trzymając wciśnięty przycisk OPEN) Po nauce czau pracy (do granicy otwarcia) napis RUN przestanie migać i wyświetlacz automatycznie wróci do pokazywania numeru aktywnego parametru Zapamiętany czas pracy będzie większy o %. Do nauczonego czasu poniżej 10 sekund będzie dodawana 1 sekunda. 2.8 CZAS RUCHU REWERSYJNEGO Czas ruchu rewersyjnego dla listwy bezpieczeństwa xx = Czas ruchu rewersyjnego podany jest w 1/100 sekundy sek. Przykład: 01 = 0.01 sek. (Po wyborze 00 czas ruchu rewersyjnego jest minimalny i wynosi sek.) Czas ruchu rewersyjnego dla fotokomórek xx = Czas ruchu rewersyjnego podany jest w 1/100 sekundy sek. Przykład: 30 = 0.30 sek. Ten czas ruchu rewersyjnego odnosi się także do zmiany prędkości i zmiany kierunku obrotów po naciśnięciu przycisku STOP w czasie gdy brama zamyka się.

29 2.9 LICZNIK SERWISOWY Ustawienie licznika serwisowego 00 = Nieaktywny 01 = 15 cykli przed przeglądem serwisowym (tylko do testów) 02 = 5000 cykli przed przeglądem serwisowym 03 = cykli przed przeglądem serwisowym 04 = cykli przed przeglądem serwisowym Ponowne ustawienie zliczania lub wybór wartości: Nacisnąć STOP aby wybrać wartość parametru. Nacisnąć OPEN lub CLOSE aby zmienić jego wartość. Nacisnąć ponownie przycisk STOP na czas minimum 2 sek. Na wyświetlaczu pojawi się napis CLR przez okres 2 sek. co jest potwierdzeniem gotowości do ponownego zliczania. Rodzaj reakcji na ustawienia wskazań licznika serwisowego 00 = Wyświetlacz pokazuje napis E:04 01 = Automat przełącza się w tryb pracy bez podtrzymania i wyświetlacz wskazuje napis E:04 Jeśli zamontowany jest wskaźnik LED: Światło serwisowe LED zapali się gdy licznik osiągnie liczbę USTAWIENIA SPECJALNE Kontrola pracy licznika położenia Funkcja dostępna tylko przy zastosowaniu elektronicznych krańcówek Czas reakcji na brak sygnałów płynących z enkodera ( błąd E:09 ) 00 = 1 sek. 01 = 2 sek. 02 = 4 sek. (powrót do prawidłowej pracy enkodera dokonuje się uruchamiając bramę w trybie bez podtrzymania lub poprzez ponowne ustawienie położeń krańcowych) 03 = 4 sec. (błąd pokazywany jest na krótko, ponowne ustawienia dokonują się automatycznie) Po wybraniu wartości 03 nie jest przeprowadzana kontrola położeń krańcowych

30 KONWERTER Uwaga: Funkcje te są dostępne w specjalnym modelu sterowania V7E, połączonego z zewnętrznym konwerterem częstotliwości. Otwieranie Ustawienie punktu spowolnienia Zamykanie Ustawienie punktu spowolnienia Ustawienia możliwe tylko przy zastosowaniu konwertera i krańcówek elektronicznych 00 = 10% przed końcem otwarcia. 01 = 20% przed końcem otwarcia. 02 = 30% przed końcem otwarcia. 03 = 40% przed końcem otwarcia. Ustawienia możliwe tylko przy zastosowaniu konwertera i krańcówek elektronicznych 00 = 10% przed końcem zamknięcia. 01 = 20% przed końcem zamknięcia. 02 = 30% przed końcem zamknięcia. 03 = 40% przed końcem zamknięcia OPCJA Przekaźnik K3 Aktywny w czasie ruchu bramy POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH Powrót do ustawień fabrycznych dokonuje się przełączając element 4 na ON w przełączniku DIL i naciskając jednocześnie przycisk STOP i UP przez 2 sekundy. Wyświelczas pokaże migający napis FAC i wersję oprogramowania. Należy pamiętać o ponownym przełączeniu elementu 4 na OFF w przełączniku DIL.

31 KODY BŁĘDÓW WYŚWIETLANE NA WSKAŹNIKU LED (D15) (obowiązuje przy zastosowaniu krańcówek elektronicznych) Ilość błysków na wskaźniku błędów LED Opis rodzaju błędu 1 Brak odpowiedzi z enkodera Rozwiązywanie problemu Sprawdzić połączenia Być może zostały zamienione RS485 A i B. 2 Nie zapamiętane położenia krańcowe Powtórzyć cykl nauki położeń 3 Nie używany 4 Błąd logiki Sprawdzić czy wybrana została właściwa wartość parametru 11 (obroty lewe/prawe). Możliwy błąd użytkownika obie krańcówki są w tym samym miejscu Błąd enkodera. 5 Nie używany 6 Nie używany 7 Enkoder Kostal - uszkodzenie mechaniczne Enkoder Dalmatic/Feig = położenia poza zakresem zapamiętywania 8 Enkoder Kostal Złe napięcie pracy Kostal: Wymienić enkoder Inne: Ponowić próbę nauki Sprawdzić połączenia i wartość napięcia zasilania. Wymienić enkoder

32 OPIS SYMBOLI NA WYŚWIETLACZU W trybie pracy wyświetlacz pokazuje stan krańcówek, kilku wejść i kody błędów gdy się one pojawią. Po włączeniu zasilania na krótko pojawia się symbol wersji oprogramowania. Parametr Wszystkie wejścia nieaktywne Aktywna krańcówka otwarcia Opis Wszystkie wejścia nieaktywne. (symbol 4 krzeseł) Brama zatrzymuje się pomiędzy położeniami krańcowymi i nie wyświetla błędów. Normalny symbol pomocny w regulacjach i wykrywaniu błędów Aktywna krańcówka zamknięcia Normalny symbol pomocny w regulacjach i wykrywaniu błędów STOP uaktywniony Normalny symbol pomocny w regulacjach i wykrywaniu błędów Przycisk OPEN uaktywniony Normalny symbol pomocny w regulacjach i wykrywaniu błędów Przycisk CLOSE uaktywniony Normalny symbol pomocny w regulacjach i wykrywaniu błędów Funkcja GO uaktywniona Photo 1 uaktywniony Normalny symbol pomocny w regulacjach i wykrywaniu błędów (Funkcja GO może być aktywna tylkio po zainstalowaniu fotokomórek) Normalny symbol pomocny w regulacjach i wykrywaniu błędów

33 Photo 2 uaktywniony Normalny symbol pomocny w regulacjach i wykrywaniu błędów Photo 2 są to zewnętrzne fotokomórki podłączane do listwy X3.

34 Listwa bezpieczeństwa uaktywniona Normalny symbol pomocny w regulacjach i wykrywaniu błędów Brama porusza się do góry Normalny symbol oznaczający ruch bramy do góry. Brama porusza się na dół Normalny symbol oznaczający ruch bramy do dołu Bateria enkodera Kontrola działania listwy bezpieczeństwa Symbol ostrzegający i powiadamiający o niskim poziomie naładowania baterii enkodera. Enkoder powinien zostać wymieniony jak najszybciej (co 0,5-2 lata) Wskazanie to dotyczy tylko enkodera Dalmatic. Symbol pokazuje się naprzemiennie z normalnymi wskazaniami Symbol błędu Pokazuje nieprawidłowości w działaniu listwy bezpieczeństwa jeśli taka funkcja jest uaktywniona. Kontrola sił Symbol błędu Brama zostaje zatrzymana przez system kontroli sił jeśli taka funkcja została uaktywniona. Jeśli przełącza się na normalne wskazania to wówczas symbol ten informuje o nie przeprowadzeniu automatycznej nauki kontroli sił. Czas pracy Symbol błędu Brama zatrzymuje się ponieważ jej czas pracy minął Serwis Licznik serwisowy osiągnął liczbę 0 Wprowadzić odliczanie od nowa: Patrz parametr 58.

35 Fotokomórki Usterka w obwodzie fotokomórek (Cykl testowy przed wstrzymaniem zamknięcia)

36 Krawędziowa listwa bezpieczeństwa Usterka w obwodzie elektrycznym (Cykl testowy przed wstrzymaniem zamknięcia) Usterka tacho Usterka tacho kiedy aktywna jest funkcja kontroli sił. Zakłocenia prędkości Zakłocenia prędkości. Sprawdzić stan mechaniczny bramy i ponowić procedurę nauki poziomu sił. Zakłócenie enkodera Zakłócenie EEPROM Uszkodzenie enkodera. Brama rozpoczyna ruch a pozycja nie zmienia się. Po 1 sek. uaktywniony jest STOP i błąd E:09 jest wyświetlany przez około 1 sekundę. Obydwa położenia krańcowe muszą zostać ustawione jeszcze raz podczas ruchu bramy bez podtrzymania. Wada licznika EEPROM lub wada pozycjonowania BŁĘDY Z FOTOKOMÓREK LUB LISTWY KRAWĘDZIOWEJ Brama nie może zostać zamknięta gdy pojawiają się błędy płynące z fotokomórek lub listwy krawędziowej. Wpisując specjalny kod można zamknąć ją jeden raz w trybie bez podtrzymania. Aby to zrobić należy trzymać wciśnięty przycisk STOP i jednocześnie wcisnąć kod (2 = przycisk DOWN i 1 = przycisk UP). WYŚWIETLACZ STANU (TRYB PRACY) Aby wybrać funkcję WYŚWIETLACZ STANU Należy zamknąć bramę i przestawić element 2 przełącznika DIL na ON. (Brama nie może poruszać się gdy wyświetlacz stanu jest aktywny) Parametr Opis Stan licznika cykli pracy Wyświetlacz będzie przedstawiał na zmianę najmniej znaczące cyfry ( ) i te najbardziej znaczące (1000 to ).

37 Przykład pokazany obok (362 i 086) = cykli pracy bramy and Nacisnąć STOP aby wybrać następny dostępny stan

38 Ostatnie 10 błędów Nacisnąć OPEN (do góry) aby wyświetlić ostatnie błędy Nacisnąć CLOSE (do dołu) aby wyświetlić starsze błędy Jeśli nie ma żadnych błędów to wyświetlacz pokazuje symbol: Po zarejestrowaniu 10 błędów wyświetlacz pokazuje symbol: Górny koniec Dolny koniec Przełączyć element 2 przełącznika DIL na OFF aby opuścić ten tryb wyświetlania.

39 POŁĄCZENIA OPTOSENSORÓW

40 SZKIC UKŁADU LOGICZNEGO PCB

41 SZKIC UKŁADU LOGICZNEGO PCB KONWERTER

42 3 DECLARATION BY MANUFACTURER COMPONENT DECLARATION Machinery Directive, 98/37/EC, Annex II, para. B (Component Declaration) prohibition of deployment Declaration under sole responsibility that the door control units: Mini Std. V.7E manufactured at: DALMATIC A/S LÆGÅRDSVEJ 9 DK-8520 LYSTRUP - are meant to be incorporated into machinery or assembled with other parts of the machinery for deployment to machines covered by the Machinery Directive 98/37/EF as amended, and with national legislation transposing this Directive (Labor Inspectorate order 561/94). - therefore not fulfill this Directive fully. - is in accordance with the following other EC Directives: EMC Directive (Directive 2004/108/EF) relating to electromagnetic compatibility. - Low Voltage requirements (Directive 2006/95/EF) to electrical equipment intended for use within certain voltage limits. Furthermore, it declared - that the following standards have been used: EN EN EN EN12453 EN12445 EN refers to EN :1994 and refers to EN :1997 and EN12978: , and All references are used. Furthermore declared prohibition of deployment until the machine in which it will be assembled as a whole, incl. the machine / component that are referenced in this Statement has been declared in accordance with all relevant provisions of the Machinery Directive 98/37/EC Comments: Note that to fulfil the EN12453 and EN12445, all mechanical parts in the door must be taken into account

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 5/27 Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna centrala sterująca dla siłowników: SPIDER 6065, SPIDER 6100

Elektroniczna centrala sterująca dla siłowników: SPIDER 6065, SPIDER 6100 V. 005 PL Elektroniczna centrala sterująca dla siłowników: SPIDER 6065, SPIDER 6100 Instrukcja programowania Ta instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla monterów przeszkolonych i upoważnionych do instalacji.

Bardziej szczegółowo

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION MITSUBISHI ELECTRIC Seria MELSEC-L Sterowniki programowalne Podręcznik dla początkujących 05102011 Wersja A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION O niniejszym podręczniku Teksty, ilustracje, wykresy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 str. 2 SPIS TREŚCI OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU I OBSŁUGI...3 NARZĘDZIA I

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Polska Leica Rugby 410/420 DG Instrukcja obsługi Wstęp Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu z serii Rugby. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również

Bardziej szczegółowo

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 11/2011 DrillManager Maistro SW 8.50 Art.: 80720503 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! - Tłumaczenie źródłowej instrukcji

Bardziej szczegółowo

reflex servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji

reflex servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji refle servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji refle servitec Spis treści Informacje ogólne Montaż Rysunek poglądowy, oznaczenie typu 3 Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 1 ISTSG REV 00.01 A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 4 1 Ostrzeżenia...6 2 Opis produktu...6 2.1 Ograniczenia zastosowania...7 3 Instalowanie...7 3.1 Kontrola i przygotowanie wstępne...7

Bardziej szczegółowo

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin,

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin, Robbe-Captron, HeliCommand 3A & 3D & Rigid System stabilizacji i pozycjonowania helikoptera Gratulujemy zakupu systemu HeliCommand. Żaden inny seryjnie produkowany system stabilizacji modeli helikopterów

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa 2012-04-12 2012 Odwiedź naszą stronę internetową: www.forteza.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

CYFROWY Odbiornik satelitarny

CYFROWY Odbiornik satelitarny Instrukcja obsługi DIGIT S1 Wbudowana obsługa CONAX DIGIT S2 Wbudowana obsługa CONAX Wbudowana obsługa CryptoWorks CYFROWY Odbiornik satelitarny Instrukcja obsługi Z wbudowanym układem dekodowania. Do

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. CR monitor. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. CR monitor. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE CR monitor Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby CR Monitor, których deklaracja niniejsza dotyczy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZENOŚNY ZESTAW LOKALIZATORA KABLI, RUR i USZKODZEŃ. MODEL: RYCOM typ 8879. Zestaw lokalizatora typ 8879 Strona: 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZENOŚNY ZESTAW LOKALIZATORA KABLI, RUR i USZKODZEŃ. MODEL: RYCOM typ 8879. Zestaw lokalizatora typ 8879 Strona: 1 Zestaw lokalizatora typ 8879 Strona: 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY ZESTAW LOKALIZATORA KABLI, RUR i USZKODZEŃ MODEL: RYCOM typ 8879 Tomtronix, 92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 135 Strona: 2 Zestaw lokalizatora

Bardziej szczegółowo

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową 3-348-892-100 z opcją pomiaru izolacji 9/5.06 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Typ Kasetowy RJ040F2HX** RJ050F2HX** RJ052F3HX** RJ060F3HX** RJ070F4HX** RJ080F4HX** AJ***FCJ*** Klimatyzator Instrukcja Instalacji

Typ Kasetowy RJ040F2HX** RJ050F2HX** RJ052F3HX** RJ060F3HX** RJ070F4HX** RJ080F4HX** AJ***FCJ*** Klimatyzator Instrukcja Instalacji Typ Kasetowy RJ040F2HX** RJ050F2HX** RJ052F3HX** RJ060F3HX** RJ070F4HX** RJ080F4HX** AJ***FCJ*** Klimatyzator Instrukcja Instalacji Spis treści Środki ostrożności Ustalanie miejsca instalacji klimatyzatora

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

en Operating instructions Wheel Balancing Machine Istruzioni d uso Equilibratrice per ruote

en Operating instructions Wheel Balancing Machine Istruzioni d uso Equilibratrice per ruote WBE 4220 de Betriebsanleitung Radauswuchtmaschine en Operating instructions Wheel Balancing Machine fr Consignes d utilisation Banc d équilibrage de roues es Instrucciones de Funcionamiento Máquina de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny:

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny: HM343ED(PL).fm Page 1 Monday, December 26, 2005 10:13 AM MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Instrukcja obsługi PAL Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2 Przed

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo